P. 1
rancangan pengajaran tahunan kimia tingkatan 4

rancangan pengajaran tahunan kimia tingkatan 4

|Views: 1,979|Likes:
Published by Azfa Hasni

More info:

Published by: Azfa Hasni on Dec 31, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/02/2014

pdf

text

original

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013 SMK KENERING, GERIK

TEMA: MEMPERKENALKAN KIMIA BIDANG PEMBELAJARAN : PENGENALAN KEPADA KIMIA

KIMIA 4SC1 PANITIA KIMIA

MINGGU TARIKH

1 2/1/ 4/1

TAJUK / OBJEKTIF BAB 1: PENGENALAN KEPADA KIMIA Memahami kimia Dan kepentingannya

HASIL PEMBELAJARAN Murid boleh: * Menerangkan maksud kimia, * menyenaraikan beberapa bahan kimia yang lazim digunakan dalam kehidupan seharian, * menyatakan kegunaan bahan kimia yang lazim digunakan dalam kehidupan seharian, * menyenaraikan contoh kerjaya yang memerlukan pengetahuan kimia, * menyenaraikan industry berasaskan kimia di Malaysia, * menghuraikan sumbangan industri kimia terhadap Murid boleh: * mengenalpasti pemboleh ubah dalam situasi yang diberikan, * mengenalpasti perhubungan diantara dua pembolehubah untuk membentuk hipotesis, * mereka dan menjalankan eksperimen mudah untuk menguji hipotesis, * mencatat dan mempersembahkan data dalam bentuk yang bersesuaian, * mentafsir data untuk membuat kesimpulan, * menyediakan laporan penyiasatan Murid boleh: * mengenalpasti sikap saintifik dan nilai murni yang diamalkan oleh ahli sains dalam menjalankan penyiasatan, * mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni dalam menjalankan penyiastan saintifik

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Mengumpul dan mentafsirkan data tentang asal usul perkataan kimia dan maksud kimia. Membincangkan pelbagai contoh bahan kimia yang lazim digunakan dalam kehidupan seharian seperti Natrium Klorida, Kalsium Karbonat, Asid Asetik. Membincangkan kegunaan bahan kimia yang lazim digunakan dalam kehidupan.

REFL EKSI

1 2/1/ 4/1

1.2 Mensintesiskan kaedah saintifik

Memerhatikan satu situasi dan mengenalpasti semua pemboleh ubah. Cadangkan pernyataan masalah yang bersesuaian untuk penyiasatan saintifik.

1 2/1/ 4/1

1.3 Menggabungkan sikap saintifik dan nilai murni dalam menjalankan penyiasatan saintifik

Murid membincangkan dan mewajarkan sikap saintifik dan nilai murni yang patut diamalkan dalam penyiasatan saintifik

1

* menghubungkaitkan no proton dan nombor nukleon. molekul dan ion. unsur. Thomson. * mendefinisikan no nukleon. 2 7/1 – 11/1 2. Membincangkan perkembangan model atom yang dikemukakan oleh ahli sains iaitu Dalton. * menentukan bilangan neutron.menganalisis * memerihalkan sifat zarah 11/1 jirim bagi jirim. * menulis simbol unsurunsur. * mendefinisikan no proton. 3 14/1 18/1 PEKA KIMIA Eksperimen 2.RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013 SMK KENERING. * menentukan no nukleon. menentukan takat lebur dan beku naftalena 2 . Rutherford. proton dan elektron daripada nombor proton dan nombor nucleon. * menghubungkaitkan nombor proton dengan jenis unsur. KIMIA 4SC1 PANITIA KIMIA REFLEKSI Menjalankan aktiviti untuk menentukan takat lebur dan takat beku ethanamida atau naftalena. Memplot dan mentafsirkan graf pemanasan dan penyejukan naftalena atau ethanamida. * menghubungkaitkan perubahan keadaan jirim dengan perubahan haba. GERIK TEMA: JIRIM DISEKELILING KITA BIDANG PEMBELAJARAN: STRUKTUR ATOM MINGGU TAJUK / HASIL PEMBELAJARAN TARIKH OBJEKTIF 2. Menjalankan aktiviti untuk menentukan nombor proton. dan sebaliknya. (b) mengitlak bahawa setiap unsur mempunyai nombor proton yang berbeza. elektron dan neutron. elektron dan neutron dalam sesuatu atom Bincang: (a) perhubungan antara nombor proton dan nombor nukleon. * menentukan no proton. * menghubungkaitkan perubahan haba dengan perubahan tenaga kinetik zarah. Menjalankan aktiviti untuk menulis: (a) simbol unsur (b) perwakilan bagi atom sebarang.1 JIRIM 2 Murid boleh: 7/1 – . Bohr dan Chadwick.2 Mensintesiskan struktur atom Murid boleh: * memerihalkan perkembangan model atom. nombor nukleon danbilangan proton. dimana. * mendefinisikan atom. * menyatakan teori kinetik jirim. * menyatakan zarah-zarah utama subatom. * membanding dan membezakan jisim relatif dan cas relatif bagi proton.4. * menerangkan perubahan keadaan jirim berdasarkan teori kinetik jirim. X = unsur A = nombor nukleon Z = nombor proton Pelajar dapat menjalankan eksperimen dan seterusnya menulis laporan mengikut kaedah saintifik yang telah dipelajar CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Membincangkan dan menerangkan sifat khusus jirim.

contohnya. Na2CO3. (b) menulis susunan elektron bagi unsur yang mempunyai nombor proton 1 hingga 20 TEMA : JIRIM DISEKELILING KITA BIDANG PEMBELAJARAN: FORMULA DAN PERSAMAAN KIMIA 4 3. Menjalankan aktiviti untuk menentukan bilangan zarah subatom daripada nombor proton dan nombor nukleon bagi beberapa isotop. CuSO4.1 Murid boleh: Mengumpul dan Mentafsirkan 21/1 – Memahami dan * menyatakan maksud data tentang jisim atom relatif 25/1 mengaplikasikan jisim atom relative berdasarkan dan jisim konsep jisim karbon -12. Bincangkan maksud elektron valens dengan menggunakan ilustrasi. oksigen. Al(NO3)3.RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013 SMK KENERING. Menjalankan kuiz untuk menghitung jisim molekul relatif bahan daripada formula kimia yang diberi. jisim molekul jisim molekul relaif Membincangan kegunaan relative berdasarkan karbon-12. * menyatakan maksud 3 . bilangan mol mengandungi jumlah dengan bilangan zarah sebanyak bilangan Mengumpulkan dan zarah atom yang ada dalam 12g mentafsirkan data 12C. CO2. Mengkaji susunan elektron bagi pelbagai atom dan mengenalpasti elektron valensnya. molekul relatif berdasarkan atom relatif dan * menyatakan maksud karbon-12. secara anologi atau * menghitung jisim molekul animasi berkomputer. tentang pemalar Avogadro. * menentukan bilangan zarah subatom bagi isotop. menentukan jisim atom Mengkaji konsep jisim atom relatif dan jisim molekul relatif dan jisim molekul relatif relatif. klorin dan bromin. HCl.2 Murid boleh : Mengkaji konsep mol melalui 21/1 – Menganalisis * mendefinisikan satu mol analogy atau simulasi 25/1 hubungan antara sebagai kuantiti jirim yang berkomputer.3 Memahami isotop dan menilai kepentingannya Murid boleh: * menyatakan maksud isotop. 4 3. Menjalankan aktiviti untuk: (a) mengilustrasi susunan electron bagi unsur yang mempunyai nombor proton 1 hingga 20. relatif bahan. * menyenaraikan contoh unsur-unsur yang mempunyai isotop. * melukis susunan elektron atom suatu unsur. * menentukan bilangan elektron valens daripada susunan elektron suatu atom.4 Memahami susunan elektron bagi atom Murid boleh: * menghuraikan susunan elektron dalam atom bagi unsur yang mempunyai nombor proton 1 hingga 20. GERIK 3 14/1 18/1 2. * menyatakan maksud elektron valens. KIMIA 4SC1 PANITIA KIMIA 3 14/1 18/1 2. karbon -12 sebagai piawai * menyatakan sebab untuk menentukan jisim karbon-12 digunakan atom relatif dan jisim molekul sebagai piawai untuk relatif.karbon. * mewajarkan penggunaan isotop dalam kehidupan. Mengumpulkan dan mentafsirkan maklumat tentang (a) maksud isotop (b) isotop-isotop hidrogen.5H2O.

(c) membanding dan membezakan formula empirik dan formula molekul. * menghubungkaitkan jisim molar dengan pemalar Avogadro. * menghubungkaitkan isipadu molar dengan pemalar Avogadro. * membanding dan membezakan formula empirik dan formula molekul. jisim bahan dan isipadu gas pada STP dan atau keadaan bilik. Menjalankan aktiviti 4 . * menyelesaikan masalah perhitungan untuk menukarkan bilangan mol kepada bilangan zarah bahan tertentu dan sebaliknya. formula empirik.RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013 SMK KENERING. Menjalankan aktiviti untuk menghitung isipadu gas pada STP atau keadaan bilik daripada bilangan mol dan sebaliknya. (b) Menentukan formula empirik bagi magnesium oksida. * menyelesaikan masalah perhitungan yang melibatkan bilangan zarah. bilangan mol. Murid boleh: * menyatakan maksud jisim molar. * menghubungkaitkan jisim molar dengan jisim atom relatif atau jisim molekul relatif. * menyatakan maksud formula molekul. Menjalankan aktiviti penyelesaian masalah untuk menukarkan bilangan mol kepada bilangan zarah bagi bahan yang diberi dan ebaliknya Membincangkan maksud jisim molar. Menjalankan aktiviti untuk: (a) Menentukan formula empirik bagi kuprum(II) oksida dengan menggunakan simulasi berkomputer. * menghubungkaitkan bilangan zarah yang terkandung dalam satu mol bahan tertentu dengan pemalar Avogadro. GERIK pemalar Avogadro. Murid boleh : * menyatakan maksud formula kimia. * menyelesaikan masalah perhitungan yang melibatkan KIMIA 4SC1 PANITIA KIMIA Membincang hubungkait di antara bilangan zarah dalam satu mol bahan dengan pemalar Avogadro. * menentukan formula empirik dan formula molekul sebatian.5 Mensintesis formula kimia Mengumpulkan dan mentafsirkan data berkaitan formula kimia. formula molekul. 5 28/1 – 1/2 3. Murid boleh : * menyatakan maksud isipadu molar gas. Berbincang untuk menghubungkait: (a) jisim molar dengan pemalar Avogadro (b) jisim molar bahan dengan jisim atom relatif atau jisim molekul relative Menjalankan aktiviti penyelesaian masalah untuk menukarkan bilangan mol bahan yang diberi kepada jisim dan sebaliknya. * menyatakan maksud formula empirik.3 Menganalisis hubungan di antara bilangan mol bahan dengan jisim 5 28/1 – 1/2 3. * membuat kesimpulan umum terhadap isipadu molar gas pada suhu dan tekanan yang diberikan. * menyelesaikan masalah perhitungan untuk menukarkan bilangan mol bahan yang diberi kepada jisim dan sebaliknya. * menghitung isipadu gas pada STP atau keadaan bilik daripada bilangan mol dan sebaliknya.4 Menganalisis perhubungan di antara bilangan mol gas dengan isipadu 6 4/1 – 8/2 3. Mengumpulkan dan mentafsirkan data isipadu molar gas seperti gas oksigen. gas karbon dioksida dan gas helium.

Menjalankan aktiviti untuk: (a) membina formula kimia bagi sebatian dari formula ion yang diberikan. (c) pemendakan plumbum(II) iodida. Membina persamaan kimia yang seimbang bagi tindakbalas berikut: (a) pemanasan kuprum(II) karbonat. * menyatakan prinsip asas penyusunan unsur dalam Jadual Berkala berdasarkan nombor proton.CuCO3. * menulis dan mengimbangkan persamaan kimia. (b) menyatakan nama sebatian kimia menggunakan sistem penamaan IUPAC. PbI2. Menjalankan aktiviti untuk membuat hubungkait antara susunan electron suatu unsur dengan kumpulan dan kala. * menulis formula ion * membina formula kimia bagi sebatian ion. * menyelesaikan masalah penghitungan dengan persamaan kimia. (b) bahan dan hasil tindak balas dalam persamaan kimia. (b) pembentukan ammonium klorida. 5 . * mengenalpasti bahan dan hasil tindak balas daripada persamaan kimia. Menjalankan eksperimen berikut: (a) menulis dan mengimbangkan persamaan kimia.6 Mentafsirkan persamaan kimia Murid boleh: * menyatakan maksud persamaan kimia. Bincang: (a) maksud persamaan kimia. Menjalankan aktiviti untuk meramalkan kumpulan dan kala suatu unsur berdasarkan susunan elektronnya. (c) Susunan elektron. Menjalankan aktiviti latihan dan kuiz dalam menulis formula ion. NH4Cl. TEMA: JIRIM DISEKELILING KITA BIDANG PEMBELAJARAN: JADUAL BERKALA UNSUR 7 4. * menyatakan nama sebatian kimia menggunakan system penamaan IUPAC.RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013 SMK KENERING.1 Murid boleh: 11/2 Menganalisis * menghuraikan sumbangan 15/2 Jadual Berkala ahli sains dalam sejarah Unsur perkembangan Jadual Berkala. * menerangkan kebaikan pengelasan unsur dalam Jadual Berkala. Mengumpul maklumat tentang sumbangan ahli sains dalam sejarah perkembangan Jadual Berkala Mengkaji susunan unsur dalam Jadual Berkala dari aspek berikut: (a) Kumpulan dan Kala. * menghubungkaitkan susunan elektron unsur dengan kumpulan dan kala. * mengenal pasti kumpulan dan kala dalam Jadual Berkala. (c) menyelesaikan masalah perhitungan dengan persamaan kimia(stoikiometri) 6 4/1 – 8/2 3. * meramalkan kumpulan dan kala unsur berdasarkan susunan elektron. KIMIA 4SC1 PANITIA KIMIA penyelesaian masalah berkaitan formula empirik. (b) Nombor proton. * mentafsirkan persamaan kimia secara kuantitatif dan kualitatif. GERIK formula empirik dan formula molekul. Membincangkan kebaikan pengelasan unsur dalam Jadual Berkala. (b) mentafsirkan persamaan kimia secara kuantitatif dan kualitatif.

Membincangkan perubahan kereaktifan unsur Kumpulan 1 apabila menuruni kumpulan. Bincang: (a) perubahan sifat fizik unsur Kumpulan 18. (c) perubahan sifat fizik litium ke kalium dari segi kekerasan. * menghubungkaitkan sifat kimia unsur Kumpulan 1 dengan susunan elektron.2 Menganalisis Kumpulan 18 Murid boleh : * menyenaraikan semua unsur Kumpulan 18. * menghuraikan perubahan sifat fizik dari klorin ke iodin. natrium dan kalium. ketumpatan dan takat didih. (c) perubahan sifat fizik dari klorin ke iodin. ketumpatan dan takat lebur. natrium dan kalium dengan air dan oksigen. * meramalkan sifat fizik dan sifat kimia unsur lain dalam Kumpulan 1. * menyatakan sifat fizik unsur Kumpulan 18 secara umum. (b) sifat lengai unsur Kumpulan 18.bromin dan iodin. Murid boleh: * menyenaraikan unsur Kumpulan 1 * menyatakan sifat fizik umum litium.RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013 SMK KENERING. * menghuraikan perubahan kereaktifan unsur Kumpulan 1 apabila menuruni Kumpulan. natrium dan kalium. (b) sifat fizik klorin.ketumpatan dan takat didih. * menghubungkaitkan sifat lengai unsur Kumpulan 18 dengan susunan elektronnya. bromin dan iodine dari segi warna. (d) sifat kimia litium. natrium dan kalium. Membincangkan hubungan diantara susunan elektron dan sifat lengai unsur Kumpulan 18.4 Menganalisis unsur Kumpulan 17. natrium dan kalium. * menghuraikan perubahan sifat fizik dari litium ke kalium. KIMIA 4SC1 PANITIA KIMIA Menggunakan jadual untuk menyenaraikan semua unsur Kumpulan 18. GERIK 7 11/2 15/2 4. * menghuraikan perubahan sifat fizik unsur Kumpulan 18. * menghuraikan sifat lengai unsur Kumpulan 18. 8 18/2 – 22/2 4. (b) sifat fizik umum unsur litium. Meramalkan sifat fizik dan sifat kimia unsur Kumpulan 1 selain litium. * menyatakan sifat fizik umum klorin. * menyenaraikan sifat kimia 6 . bromin dan iodin. natrium dan kalium (e) persamaan dari segi sifat kimia litium. * menghuraikan kegunaan unsur Kumpulan 18 dalam kehidupan seharian. Menghuraikan sifat fizik unsur Kumpulan 18 seperti. (d) menghuraikan sifat kimia klorin. Mengkaji tindak balas litium. Mengumpulkan maklumat dan bincangkan: (a) unsur Kumpulan 17. * menghuraikan persamaan sifat kimia litium. 8 18/2 – 22/2 4. keadaan fizik. natrium dan kalium dengan klorin dan bromine melalui simulasi berkomputer.3 Menganalisis unsur Kumpulan 1 Mengumpulkan maklumat dan bincang: (a) unsur Kumpulan 1. natrium dan kalium. Menjalankan eksperimen untuk mengkaji tindak balas unsur litium. Murid boleh: * menyenaraikan unsur Kumpulan 17. * menyatakan langkah keselamatan dalam mengendalikan unsur Kumpulan 1. natrium dan kalium f) perhubungan sifat kimia unsur Kumpulan 1 dengan susunan elektronnya. * menyenaraikan sifat kimia unsur litium. * menghubungkaitkan susunan elektron duplet dan oktet unsur Kumpulan 18 dengan kestabilannya.

* menghuraikan sifat unsur peralihan. NH3(ak). ketumpatan. 7 . * menghuraikan kegunaan semi logam. seperti ferum. Menonton bahan multimedia tentang langkah keselamatan dalam mengendalikan unsur Kumpulan 17. Mengadakan perbincangan dalam kumpulan kecil dan bentangkan perubahan sifat oksida unsur merentasi Kala 3. bromin dan iodin. * menghuraikan perubahan sifat unsur merentasi Kala 3. Menjalankan eksperimen untuk mengkaji oksida unsur Kala 3 dan menghubungkaitkannya dengan sifat logam. * menghuraikan perubahan kereaktifan unsure Kumpulan 17 apabila menuruni kumpulan. (f) perhubungan di antara sifat kimia unsur Kumpulan 17 dengan susunan elektron. * meramalkan perubahan sifat unsur merentasi Kala 2. Mengumpul dan mentafsir data tentang siifat unsur Kala 3 seperti: (a) nombor proton. (b) logam. bromin dan iodin. (b) susunan elektron (c) saiz atom (d) kelektronegatifan (e) keadaan fizik Membincangkan perubahan sifat unsur merentasi Kala 3.6 Memahami unsur peralihan. Meramalkan sifat fizik dan sifat kimia unsur Kumpulan 17 selain daripada klorin. * menyatakan kegunaan unsur peralihan dalam industri. Menjalankan eksperimen untuk mengkaji tindak balas klorin. (b) hasil tindak balas di antara larutan akues sebatian unsur peralihan dengan larutan natrium hidroksida. nombor pengoksidaan dan keupayaan membentuk sebatian berwarna. * meramalkan sifat fizik dan sifat kimia unsur lain dalam Kumpulan 17. Murid boleh: * mengenalpasti kedudukan unsur peralihan dalam Jadual Berkala. 9 25/2 – 1/3 4. Mengumpulkan dan mentafsirkan data tentang sifat unsur peralihan dari segi takat lebur. * memberi contoh unsur peralihan. bromin dan iodin. * menyatakan langkah keselamatan dalam mengendalikan unsur Kumpulan 17. bromine dan iodin dengan: (a) air.RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013 SMK KENERING. KIMIA 4SC1 PANITIA KIMIA (e) persamaan sifat kimia klorin. NaOH dan larutan ammonia. Membincangkan dan meramalkan perubahan sifat unsur dalam Kala 2. * menghubungkaitkan sifat kimia unsur Kumpulan 17 dengan susunan elektron. (c) natrium hidroksida Membincangkan perubahan kereaktifan unsur Kumpulan 17 apabila menuruni kumpulan. Menjalankan aktiviti untuk mengenalpasti kedudukan unsur peralihan dalam Jadual Berkala. Memerhatikan warna : (a) beberapa sebatian unsur peralihan. * menghuraikan persamaan sifat kimia klorin. bromin dan iodin. * menyatakan perubahan sifat oksida unsur apabila merentasi Kala 3.5 Menganalisis unsur dalam Kala Murid boleh: * menyenaraikan unsur Kala 3. 9 25/2 – 1/3 4. * menulis susunan elektron unsur Kala 3. GERIK unsur klorin.

* mengendalikan bahan kimia dengan bijaksana Minggu 10  Ulangkaji 4/3 – 8/3 Minggu 11 & 12  Peperiksaan Penilaian 1/2013 11/3 – 22/3 Minggu 13  Cuti Sekolah 25/3 – 29/3 TEMA : JIRIM DI SEKELILING KITA BIDANG PEMBELAJARAN : 5.2 Mensintesiskan idea tentang pembentukan ikatan ion Murid boleh: * menerangkan pembentukan ion. dan ferum (III) klorida. * menerangkan pembentukan ikatan ion. contohnya. sebatian * menerangkan syarat pembentukan ikatan kimia. Mengumpul dan mentafsirkan data tentang pelbagai sebatian yang wujud secara semulajadi. contohnya. Membincangkan dalam forum akan keadaan kehidupan tanpa pelbagai unsur dan sebatian. FeCl3 14 1/4 – 5/4 5. * menggambarkan susunan elektron bagi suatu ikatan ion. natrium klorida.7 Mensyukuri kewujudan 8nsure dan sebatiannya Murid boleh: * menghuraikan usaha ahli sains dalam penemuan ketertiban sifat 8nsure.1 Murid boleh: 1/4 – Memahami asas * menerangkan kestabilan 5/4 pembentukan gas adi. MgO. * menggambarkan pembentukan ikatan ion. Mengumpulkan maklumat dan membuat persembahan multimedia tentang usaha ahli sains dalam menemui ketertiban sifat unsur. CO2 dan mineral untuk memperkenalkan konsep ikatan kimia. Memberi beberapa contoh tentang kegunaan unsur peralihan sebagai mangkin dalam industri. karbon dioksida. * menulis susunan elektron bagi ion yang terbentuk. Menjalankan aktiviti untuk menyediakan sebatian ion. GERIK KIMIA 4SC1 PANITIA KIMIA Memerhatikan warna batu permata dan mengenalpasti unsur peralihan didalamnya. magnesium oksida. * menyatakan jenis ikatan kimia. IKATAN KIMIA 14 5. air. 8 . * menghuraikan bagaimana kehidupan tanpa kepelbagaian 8nsure dan sebatian * mengenalpasti pelbagai warna sebatian logam peralihan dalam alam semulajadi.RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013 SMK KENERING. (b) syarat pembentukan ikatan kimia (c) jenis ikatan kimia . H2O. 9 25/2 – 1/3 4. NaCl. Mengadakan perbincangan tentang berikut: (a) kestabilan gas adi dari segi susunan elektron.

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013 SMK KENERING. O2. * membanding dan membezakan keterlarutan sebatian ion dan sebatian kovalen. 9 . klorin. * menghuraikan perbezaan takat lebur dan takat didih sebatian ion dengan sebatian kovalen. H2. NH3. * membuat gambaran mental bagi pembentukan ikatan kovalen. ammonia. CCl4 (b) ikatan ganda dua dalam oksigen. GERIK 15 8/412/4 5.4 Menganalisis sifat sebatian ion dan sebatian kovalen Murid boleh: * menyenaraikan sifat-sifat sebatian ion. * membanding dan membezakan pembentukan ikatan ion dan ikatan kovalen. tetraklorometana. metana. Cl2. N2 Melukis gambarajah susunan electron bagi pembentukan ikatan kovalen termasuk struktur Lewis. * menyenaraikan sifat-sifat sebatian kovalen. H2O. CO2 (c) ikatan ganda tiga dalam nitrogen. Membincang dan membina peta minda untuk membandingkan pembentukan ikatan ion dan ikatan kovalen. Menggunakan model dan simulasi komputer untuk menggambarkan pembentukan: (a) ikatan tunggal dalam hydrogen. air. (b) perbezaan takat lebur dan takat didih di antara kedua-dua sebatian ion dan sebatian kovalen Mengumpul maklumat tentang kegunaan sebatian kovalen sebagai pelarut dalam kehidupan harian. CH4. Mengumpul dan mentafsir data tentang sifat sebatian ion dan sebatian kovalen. * menerangkan perbezaan kekonduksian elektrik sebatian ion dengan sebatian kovalen . 15 8/412/4 5. HCl. karbon dioksida. KIMIA 4SC1 PANITIA KIMIA Mengumpul dan mentafsir data tentang maksud ikatan kovalen. Membincang dalam kumpulan untuk menjalankan satu aktiviti untuk membandingkan sifat sebatian ion dan sebatian kovalen: (a) takat lebur dan takat didih (b) kekonduksian elektrik (c) keterlarutan dalam air dan pelarut organik Membincang tentang: (a) perbezaan kekonduksian elektrik di antara sebatian ion dan sebatiankovalen dari segi kehadiran ion.3 Mensintesiskan idea tentang pembentukan ikatan kovalen Murid boleh: * menyatakan maksud ikatan kovalen. * melukis gambarajah susunan elektron untuk menggambarkan pembentukan ikatan kovalen. hidrogen klorida. * menyatakan kegunaan sebatian kovalen sebagai pelarut. * menerangkan pembentukan ikatan kovalen.

(b) menghuraikan proses elektrolisis. (b) Menghuraikan proses elektrolisis larutan akueus.RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013 SMK KENERING.menerangkan bukti tentang kewujudan ion yang diikat dengan ikatan ion yang kuat bila berada bila berada dalam keadaan pepejal tetapi bergerak bebas dalam keadaan leburan. ELEKTROKIMIA 16 15/4 – 19/4 6. PbO. contohnya natrium klorida. Membincangkan: (a) Proses elektrolisis. * menghuraikan proses elektrolisis sebatian lebur. NaCl dan plumbum(II)oksida. * menulis persamaan setengah bagi tindak balas nyahcas ion di katod dan di anod.3 Menganalisis elektrolisis larutan akueus Murid boleh: * mengenalpasti kation dan anion dalam larutan akueus. KIMIA 4SC1 PANITIA KIMIA 16 15/4 – 19/4 6. * menghuraikan proses elektrolisis larutan akueus. * meramalkan hasil elektrolisis larutan akueus. * menyatakan maksud elektrolit. * meramalkan hasil elektrolisis sebatian lebur. Menjalankan aktiviti untuk mengkaji elektrolisis larutan akueus kuprum(II) sulfat dan asid sulfurik menggunakan elektrod karbon dan dapat: (a) Mengenalpasti kation dan anion yang wujud dalam larutan akues. (c) menulis persamaan setengah bagi tindak balas nyahcas ion di katod dan di anod. * menerangkan faktor-faktor yang mempengaruhi elektrolisis larutan akueus dengan menyertakan contoh yang sesuai.2 Menganalisis proses elektrolisis sebatian lebur 17 22/4 – 26/4 6. Menjalankan eksperimen untuk mengkaji faktor pemilihan ion untuk dinyahcas di katod dan anod berdasarkan perkara berikut: (a) kedudukan ion dalam siri elektrokimia (b) kepekatan ion dalam larutan (c) jenis elektrod Meramalkan hasil elektrolisis 10 . (c) Menulis persamaan setengah untuk nyahcas ion di katod dan anod. Mengumpul dan Mentafsirkan data tentang proses elektrolisis sebatian ion yang mempunyai takat lebur yang sangat tinggi. * menghuraikan binaan sel elektrolisis. Menjalankan aktiviti untuk mengelaskan bahan-bahan kimia kepada elektrolit dan bukan elektrolit Membincangkan: (a) maksud elektrolit (b) hubungkait antara kewujudan ion yang bergerak bebas dan kekonduksian elektrik. (b) Binaan sel elektrolisis Menjalankan aktiviti untuk mengkaji elektrolisis plumbum (II) bromida lebur untuk: (a) mengenalpasti kation dan anion. * menulis persamaan setengah untuk nyahcas ion di katod dan anod. Murid boleh: * menyatakan maksud elektrolisis. GERIK TEMA : JIRIM DI SEKELILING KITA BIDANG PEMBELAJARAN : 6.1 Memahami sifatsifat elektrolit dan bukan elektrolit Murid boleh: * mengelaskan bahan kepada elektrolit dan bukan elektrolit. * mengaitkan tentang kewujudan ion-ion yang bergerak bebas dengan kekonduksian elektrik. * mengenalpasti kation dan anion dalam suatu sebatian lebur.

Menjalankan aktiviti untuk menerangkan tindakbalas yang berlaku dalam sel ringkas dan sel Daniell. * menghuraikan perbezaan antara sel elektrolisis dan sel kimia. Menjalankan aktiviti untuk menulis persamaan kimia untuk tindakbalas penyesaran logam.5 Menganalisis sel kimia Murid boleh : * menghuraikan struktur sel ringkas dan sel Daniell. Menjalankan eksperimen untuk mengesahkan ramalan tindakbalas penyesaran. * membanding dan membezakan kelebihan dan kelemahan pelbagai jenis sel kimia. sel merkuri. akumulator asid plumbum. (a)pengekstrakan aluminium dari aluminium oksida. * menerangkan kepentingan siri elektrokimia.6 Mensintesiskan siri elektrokimia Murid boleh: * menerangkan prinsip untuk membina siri elektrokimia. * menerangkan tindakbalas kimia yang berlaku dalam sel ringkas dan sel Daniell. * menerangkan masalah pencemaran yang timbul akibat dari penggunaan proses elektrolisis dalam industri 18 29/4 – 3/5 6. sel alkali dan sel nikel-kadmium. Mengkaji struktur sel kimia contohnya sel ringkas dan sel Daniell. * menulis persamaan kimia untuk proses elektrolisis dalam industri. 18 29/4 – 3/5 6. * meramalkan kebolehan sesuatu logam untuk menyesarkan logam lain daripada larutan garamnya. Menjalankan aktiviti untuk menulis persamaan kimia bagi elektrolisis dalam industri.4 Menilai proses elektrolisis dalam industry Murid boleh : * menyatakan kegunaan elektrolisis dalam industri. Mengumpulkan maklumat dan membincangkan kebaikan dan keburukan penggunaan elektrolisis dalam industri. 11 . penulenan serta penyaduran logam. (b) penulenan kuprum (c) penyaduran logam.RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013 SMK KENERING. * mewajarkan penggunaan elektrolisis dalam industri. Menjalankan eksperimen untuk menunjukkan penghasilan arus elektrik daripada tindakbalas kimia dalam sel ringkas. * menulis persamaan kimia untuk tindakbalas penyesaran logam. * menerangkan penghasilan arus elektrik dalam sel ringkas. Menjalankan eksperimen untuk membina siri elektrokimia berdasarkan perkara berikut: (a) perbezaan voltan antara dua logam (b) kebolehan logam menyesarkan logam lain daripada larutan garamnya. 6. Mengumpulkan maklumat dan membincangkan kelebihan dan kekurangan pelbagai jenis sel kimia termasuk sel kering. Membincangkan penggunaan siri elektrokimia dalam menentukan perkara berikut: (a) Terminal sel (b) Voltan sel (c) Kebolehan suatu logam menyesarkan logam lain daripadalarutan garamnya. GERIK KIMIA 4SC1 PANITIA KIMIA larutan akueus serta menulis setengah persamaan masingmasing. Menjalankan eksperimen untuk mengkaji proses penulenan dan penyaduran logam. * menerangkan proses pengekstrakan. * membina siri elektrokimia.

* menerangkan peranan air dalam pembentukan ion hidroksida yang akan menzahirkan sifat alkali. * menghuraikan sifat kimia bagi asid dan alkali. 24 10/6 – 14/6 7.7 Menerapkan kesedaran serta mengamalkan sikap bertanggungjawa b dalam mengendalikan bahan kimia yang digunakan dalam siri elektrokimia Murid boleh : * mewajarkan kenyataan bahawa industry elektrokimia dapat meningkatkan kualiti hidup.2 Mensintesiskan konsep asid kuat. 14/6 sifat-sifat asid bes dan alkali. Murid boleh : * menyatakan kegunaan skala pH. Menjalankan aktiviti menggunakan skala pH untuk mengukur nilai pH larutan larutan yang biasa digunakan dalam kehidupan harian seperti air sabun. * mempraktikkan amalan melupuskan bateri terpakai secara sistematik.RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013 SMK KENERING. * mewajarkan keperluan untuk melupuskan sisasisa industri elektrokimia secara selamat dan teratur. GERIK 18 29/4 – 3/5 6. Contohnya. * menghubungkaitkan kepekatan ion hidrogen dengan nilai pH. air paip dan jus buah-buahan. KIMIA 4SC1 PANITIA KIMIA Membincangkan kepentingan industry elektrokimia dalam kehidupan harian. Membincangkan: (a) Konsep asid. Mengumpulkan data serta membincangkan pencemaran akibat daripada proses-proses industry elektrokimia. * memerihalkan masalah pencemaran yang disebabkan oleh rosesproses dalam industry elektrokimia. asid hidroklorik. (b) Kegunaan asid.10/4 Minggu 20 & 21  Peperiksaan Pertengahan Tahun 2013 13/5 – 24/5 Minggu 22 & 23  Cuti Sekolah 27/5 – 7/6 TEMA : INTERAKSI ANTARA BAHAN KIMIA BIDANG PEMBELAJARAN : 7. bes dan alkali berdasarkan tentang ion yang terdapat atau dihasilkan dalam larutan akueus. Mengamalkan kitar semula bateri terpakai Minggu 19  Ulangkaji 6/4 . asid lemah. air berkarbonat. dan bes * menyatakan kegunaan asid. ASID DAN BES 24 7. Menjalankan eksperimen untuk menunjukkan peranan air dalam pembentukan ion hidroksida yang akan menzahirkan sifat alkali. * menghubungkaitkan nilai pH dengan sifat keasidan atan kealkalian sesuatu bahan. bes dan alkali dalam kehidupan harian.1 Murid boleh : 10/6 – Menganalisis * menyatakan maksud asid. * menghubungkaitkan kepekatan ion hidroksida dengan nilai pH. Menjalankan aktiviti untuk mengukur nilai pH beberapa larutan yang mempunyai kepekatan yang berbeza. asid 12 . bes dan alkali dalam kehidupan harian. Mengadakan tayangan video untuk menunjukkan betapa pentingnya proses kitar semula serta pelupusan yang sistematik bateri-bateri terpakai. alkali kuat dan alkali lemah. * menerangkan peranan air dalam pembentukan ion hidrogen yang akan menzahirkan sifat asid. Menjalankan eksperimen untuk menunjukkan peranan air dalam pembentukan ion hidrogen yang akan menzahirkan sifat asid. Mengadakan forum untuk membincangkan epentingan pelupusan sisa industri elektrokimia secara selamat dan teratur.

* menghuraikan proses titratan asid-bes. Menyediakan larutan dengan kepekatan tertentu melalui kaedah pencairan ke atas larutan piawai yang telah disediakan. * menghubungkaitkan nilai pH dengan kemolaran asid dan alkali. Murid boleh: * menerangkan maksud peneutralan. (b) kepekatan ion hidrogen dan nilai pH. * menentukan takat akhir proses peneutralan melalui 13 .4 Menganalisis peneutralan Murid boleh: * menyatakan maksud kepekatan.RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013 SMK KENERING. * menyatakan maksud kemolaran. KIMIA 4SC1 PANITIA KIMIA etanoik. Membincangkan perkaitan antara perkara-perkara berikut berdasarkan data yang diperoleh dari aktiviti di atas: (a) nilai pH dan keasidan atau kealkalian sesuatu bahan. meter pH atau pun antaramuka berkomputer (computer interface) . * menerangkan secara kualitatif konsep asid kuat dan asid lemah. * menghuraikan kaedah untuk menyediakan larutan piawai. * menulis persamaan untuk tindakbalas peneutralan.3 Menganalisis kepekatan asid dan alkali 27 & 28 1/7 – 12/7 7. Menjalankan eksperimen untuk mengkaji hubungkait antara nilai Ph dengan kemolaran beberapa larutan Mengumpul dan mentafsir data tentang peneutralan dan aplikasinya dalam kehidupan harian. * menyatakan hubungan antara bilangan mol dengan kemolaran dan isipadu sesuatu larutan. Menjalankan pentitratan asidbes untuk menentukan takat akhir menggunakan penunjuk atau antararmuka berkomputer. Menyediakan larutan piawai natrium hidroksida. Membincangkan: (a) Maksud kepekatan (b) Maksud kemolaran (c) Hubungan antara bilangan mol dengan kemolaran dan isipadu sesuatu larutan (d) Kaedah untuk menyediakan larutan piawai. * menyelesaikan masalah penghitungan yang melibatkan kemolaran asid dan alkali. GERIK * menghubungkaitkan asid kuat atau asid lemah dengan darjah penceraiannya. * menghubungkaitkan alkali kuat atau alkali lemah dengan darjah penceraiannya. (e) asid lemah dan darjah penceraiannya. (g) asid lemah dan darjah penceraiannya. * menerangkan penggunaan peneutralan dalam kehidupan harian. 25 & 26 17/6 – 28/6 7. NaOH atau kalium hidroksida KOH. (d) asid kuat dan darjah penceraiannya. (c) kepekatan ion hidroksida dan nilai pH. * menghuraikan kaedah untuk menyediakan larutan dengan kepekatan tertentu melalui kaedah pencairan ke atas larutan piawai yang telah disediakan. Menjalankan aktiviti untuk menulis persamaan bagi tindakbalas peneutralan. (f) alkali kuat dan darjah penceraiannya. * menerangkan secara kuantitatif konsep asid kuat dan asid lemah. Membuat pengiraan untuk menukarkan unit kepekatan dari -3 -3 g dm kepada mol dm dan sebaliknya. larutan ammonia dan natrium hidroksida dengan Menggunakan penunjuk.

aktiviti untuk menyediakan Bincangkan keperluan garam tertentu. CuSO4. Minggu 29 & 30  Ulangkaji 15/7 – 26/7 Minggu 31 & 32  Peperiksaan Penilaian 2/2013 29/7 – 6/8 Minggu 33  Cuti Sekolah/ Cuti Hari Raya Puasa 7/8 – 16/8 TEMA : INTERAKSI ANTARA BAHAN KIMIA BIDANG PEMBELAJARAN : 8. BaSO4 melalui tindak balas pemendakan. dengan menggunakan kaedah * mereka bentuk suatu penghabluran semula. sulfat. (c) asid dengan logam (d) asid * menulis persamaan kimia dengan karbonat logam dan persamaan ion bagi Menjalankan satu aktiviti untuk tindak balas penyediaan menulenkan garam terlarut garam.1 Murid boleh: Mengumpul dan entafsirkan 19/8 Mensintesiskan * menyatakan contohcontoh data tentang: 23 garam garam dan kegunaannya dalam (a) kewujudan garam secara kehidupan harian. tindak balas bagi K2Cr2O7 tindak balas stoikiometri Menyediakan garam tak terlarut seperti plumbum(II) iodida. natrium klorida. Menyediakan garam terlarut * menyenaraikan ciri-ciri melalui tindakbalas: fizik hablur. tindak balas dan hasil K2CrO4 dan kalium dikromat.RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013 SMK KENERING. hablur garam seperti kuprum (II) * menyelesaikan masalah sulfat. multimedia untuk memerhati 14 . * membina persamaan ion Membuat pemerhatian untuk melalui kaedah mengenal pasti ciri-ciri fizik perubahan berterusan. pengiraan kuantiti bahan NaCl. KIMIA 4SC1 PANITIA KIMIA Menjalankan aktiviti menyelesaikan masalah yang melibatkan peneutralan termasuk juga aktiviti untuk mengira kepekatan atau isipadu sesuatu larutan. kalium kromat (VI). inferens tentang garam tersebut. makanan. 35 & 36 8. * menerangkan maksud (b) maksud garam. (a) asid dengan alkali * menghuraikan proses (b) asid dengan oksida logam penyediaan garam tak terlarut. mengkaji keterlarutan garam* menghuraikan proses garam nitrat. * memerihalkan ujian untuk Menonton persembahan mengenal pasti gas. perubatan. GERIK kaedah pentitratan. karbonat penulenan garam terlarut dan klorida. 6/9 analisis kualitatif analisis kualitatif. PbI2. semula jadi. GARAM 34 8. PbCrO4 dan barium sulfat. (c) kegunaan garam dalam * mengenal pasti garam bidang pertanian. * menghuraikan proses Menjalankan eksperimen untuk penyediaan garam terlarut. melalui penghabluran semula. penulenan garam. * menyelesaikan masalah yang melibatkan peneutralan termasuk juga aktiviti untuk mengira kepekatan atau isipadu sesuatu larutan.2 Murid boleh : Membincangkan maksud 26/8 – Mensintesiskan * menyatakan maksud analisis kualitatif. terlarut dan garam tak penyediaan dan pengawetan terlarut. plumbum(II) kromat(VI). garam. Mengkaji warna dan keterlarutan garam * membuat inferens tentang dalam air bagi beberapa garam garam berdasarkan warna dan dan seterusnya membuat keterlarutan dalam air.

* menghuraikan ujian 2+ pengesahan bagi kation Fe . Al . 35 & 36 26/8 – 6/9 8. * menyatakan pemerhatian bagi tindak balas di antara kation dengan larutan natrium hidroksida dan larutan ammonia. secara industri. BAHAN BUATAN DALAM INDUSTRI 37 9. klorida dan nitrat dalam larutan akueus Menjalankan ujian untuk mengenal pasti kehadiran ion2+ 2+ 3+ 2+ 3+ ion Cu . NH . Fe . * menghuraikan ujian bagi anion. SO2. KIMIA 4SC1 PANITIA KIMIA kaedah-kaedah yang digunakan untuk mengenal pasti kehadiran gas. NH3. Perhatikan perubahan warna dan pembebasan gas apabila garam-garam tersebut dipanaskan. GERIK * menghuraikan tindakan haba ke atas garam. pencemaran Membina carta alir untuk alam sekitar. Memerhati dan menjalankan ujian kimia untuk mengenal pasti gas-gas oksigen. sulphur ioksida. harian. Menjalankan ujian untuk mengesahkan kehadiran ion-ion karbonat. Menjalankan ujian untuk mengkaji tindakan haba ke atas garam karbonat dan garam nitrat. ammonia. sulfat. O2.3 Mengamalkan sikap sistematik dan teliti semasa menjalankan aktiviti Murid boleh: * menjalankan aktivitiaktiviti yang melibatkan penggunaan teknik-teknik yang betul semasa menyediakan garam dan juga hablur.1 Murid boleh: Membincangkan penggunaan 9/9 – Memahami * menyenaraikan kegunaan asid sulfurik dalam kehidupan 14/9 pembuatan asid asid sulfurik. SO2 dan nitrogen dioksida. 2+ 2+ 4+ 2+ Pb .RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013 SMK KENERING. 15 . Pb dan NH . baja dan pembuatan asid sulfurik akumulator. hidrogen klorida. NaOH dan larutan Menjalankan aktiviti dengan menggunakan teknik yang betul untuk eksperimen seperti pentitratan.penyediaan larutan piawai. Mg . pembuatan sulfurik * menerangkan proses cat. H2. CO2. penyediaan garam dan hablur. hidrogen. Fe . Merancang eksperimen.menyebabkan pencemaran alam sekitar. merekod dan menganalisis data secara sistematik dan teliti. * merancang analisis kualitatif untuk mengenal pasti garam. Mengumpul dan entafsirkan * menerangkan bahawa data tentang pembuatan asid sulfur dioksida menyebabkan sulfurik. membuat pemerhatian. karbon dioksida. NO2. Mengumpulkan maklumat dan menulis suatu esei tentang bagaimana sulphur dioksida. 3+ 2+ 4+ Fe . TEMA : PENGHASILAN DAN PENGURUSAN BAHAN KIMIA BIDANG PEMBELAJARAN : 9. Cl2. Zn . menunjukkan peringkatperingkat dalam pembuatan asid sulfurik dalam Proses Sentuh.contohnya. detergen. dan Ca dalam larutan akueus dengan menggunakan larutan natrium hidroksida. HCl. klorin.

* menyatakan maksud aloi. Mengenal pasti monomermonomer bagi polimer sintetik dengan menggunakan model atau simulasi komputer. (NH4)2SO4. KIMIA 4SC1 PANITIA KIMIA Membincangkan kegunaan ammonia dalam kehidupan harian. keluli nirkarat. 16 . Berbincang dalam kumpulan mengenai: (a) maksud aloi. 38 16/9 – 20/9 9. Senaraikan sifat-sifat dan bincangkannya. gangsa dan piuter. * merekabentuk satu aktiviti untuk menyediakan baja ammonium. (c) komposisi. * menerangkan proses pembuatan ammonia secara industri. Mengumpulkan maklumat daripada pelbagai sumber dan membina carta alir untuk menunjukkan peringkatperingkat yang terlibat dalam pembuatan ammonia dalam Proses Haber.4 Menilai kegunaan polimer sintetik Murid boleh : * menyatakan maksud polimer. keluli dan keluli nirkarat. Memerhati contoh-contoh logam tulen dan bahan-bahan diperbuat daripada aloi dalam kehidupan harian.2 Mensintesiskan pembuatan ammonia dan garamnya Murid boleh: * menyenaraikan kegunaan ammonia. * menyatakan sifat-sifat ammonia. keluli. * mengenal pasti monomer dalam polimer sintetik. * menyenaraikan polimer semulajadi. sifat dan kegunaan aloi. (b) tujuan menghasilkan aloi. Menjalankan aktiviti untuk membandingkan kekuatan dan kekerasan aloi dengan logam tulen Mengkaji susunan atom dalam logam dan aloi melalui simulasi komputer. * menyenaraikan polimer sintetik dan kegunaannya. seperti duralumin. ammonium sulfat. contohnya. Mengumpulkan maklumat mengenai kuantiti dan jenis polimer sintetik di rumah yang dibuang untuk satu tempoh masa tertentu.3 Memahami aloi Murid boleh: * menghubungkaitkan susunan atom dalam logam dengan sifat kemuluran dan kebolehtempaan logam. * mewajarkan kegunaan polimer sintetik dalam kehidupan harian. loyang. * menyenaraikan komposisi dan sifat aloi. * menyenaraikan Contoh contoh aloi. * menghubungkaitkan sifat aloi dengan kegunaannya 38 16/9 – 20/9 9. contohnya. Merekabentuk satu aktiviti untuk menyediakan suatu baja ammonium. Membincangkan maksud polimer. Menjalankan aktiviti untuk mengkaji sifatsifat ammonia. GERIK 37 9/9 – 14/9 9. Memerhati bahan-bahan yang diperbuat daripada polimer dan mengelaskan bahan-bahan tersebut kepada polimer semulajadi dan polimer buatan. Menjalankan eksperimen untuk membandingkan kadar kakisan besi. * menyatakan tujuan pengaloian.RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013 SMK KENERING. penghasilan baja dan asid nitrik. * menghubungkaitkan susunan atom dalam aloi dengan sifat kekuatan dan kekerasannya.

GERIK 39 23/9 – 27/9 9. membincangkan kepentingan * mengamalkan sikap penyelidikan dan pembangunan bertanggungjawab semasa berterusan untuk kesejahteraan pengendalian bahan sintetik hidup sejagat dan sisanya.kaca fotokromik dan kaca konduksi. Menyediakan folio berserta dengan gambar dan klip video tentang kegunaan kaca dan seramik yang telah ditingkatkan mutunya untuk tujuan spesifik. gentian kaca dan kaca fotokromik. * menyenaraikan kegunaan seramik. * menyatakan sifat seramik KIMIA 4SC1 PANITIA KIMIA Mengumpul dan entafsirkan data tentang jenis. * menjana idea tentang penghasilan bahan termaju untuk memenuhi keperluan tertentu.7 Menghargai pelbagai bahan buatan dalam industri Menonton persembahan multimedia dan menyediakan folio yang mengandungi perkara berikut: (a) maksud bahan komposit.6 Menilai kegunaan bahan bahan komposit Murid boleh: * menghurai keperluan penghasilan bahan baru untuk tujuan tertentu. * mewajarkan kegunaan bahan komposit. pencemaran yang disebabkan oleh pembuangan bahan sintetik. Membandingkan sifat unggul bahan komposit dengan komponen asalnya melalui simulasi komputer. sifat dan kegunaan kaca dan seramik. * menyenaraikan jenis kaca dan sifatnya. omposisi. * menyatakan maksud bahan komposit. 39 23/9 – 27/9 9. * menyenaraikan contoh bahan komposit dan komponennya. (d) kegunaan bahan Komposit. 39 23/9 – 27/9 9. (b) senarai bahan komposit termasuk konkrit yang diperkukuhkan.RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013 SMK KENERING. Minggu 40 & 41  Ulangkaji 30/9 – 11/10 Minggu 42 & 43  Peperiksaan Akhir Tahun 2013 14/10 – 25/10 Minggu 44 – 46  Semakan Kertas Akhir Tahun 28/10 – 15/11 CUTI SEKOLAH AKHIR TAHUN 2013 16/11/2013 – 1/1/2014 17 . Membincang dan mewajarkan kegunaan bahan komposit. dan pembangunan secara Mengadakan forum untuk berterusan. gentian optik. * membandingkan dan membezakan sifat bahan komposit dengan komponen asalnya. (c) komponen-komponen bahan komposit. contohnya. Melihat cara penghasilan bahan komposit Murid boleh: Membincangkan kepentingan * mewajarkan kepentingan bahan sintetik dalam kehidupan melakukan penyelidikan harian.5 Mengaplikasikan kegunaan kaca dan seramik Murid boleh: * menyenaraikan kegunaan kaca. Menonton persembahan * memerihalkan kepentingan multimedia atau simulasi bahan sintetik dalam komputer berkenaan dengan kehidupan harian. superkonduktor spesifik.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->