P. 1
rancangan pengajaran tahunan kimia tingkatan 4

rancangan pengajaran tahunan kimia tingkatan 4

|Views: 1,910|Likes:
Published by Azfa Hasni

More info:

Published by: Azfa Hasni on Dec 31, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/02/2014

pdf

text

original

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013 SMK KENERING, GERIK

TEMA: MEMPERKENALKAN KIMIA BIDANG PEMBELAJARAN : PENGENALAN KEPADA KIMIA

KIMIA 4SC1 PANITIA KIMIA

MINGGU TARIKH

1 2/1/ 4/1

TAJUK / OBJEKTIF BAB 1: PENGENALAN KEPADA KIMIA Memahami kimia Dan kepentingannya

HASIL PEMBELAJARAN Murid boleh: * Menerangkan maksud kimia, * menyenaraikan beberapa bahan kimia yang lazim digunakan dalam kehidupan seharian, * menyatakan kegunaan bahan kimia yang lazim digunakan dalam kehidupan seharian, * menyenaraikan contoh kerjaya yang memerlukan pengetahuan kimia, * menyenaraikan industry berasaskan kimia di Malaysia, * menghuraikan sumbangan industri kimia terhadap Murid boleh: * mengenalpasti pemboleh ubah dalam situasi yang diberikan, * mengenalpasti perhubungan diantara dua pembolehubah untuk membentuk hipotesis, * mereka dan menjalankan eksperimen mudah untuk menguji hipotesis, * mencatat dan mempersembahkan data dalam bentuk yang bersesuaian, * mentafsir data untuk membuat kesimpulan, * menyediakan laporan penyiasatan Murid boleh: * mengenalpasti sikap saintifik dan nilai murni yang diamalkan oleh ahli sains dalam menjalankan penyiasatan, * mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni dalam menjalankan penyiastan saintifik

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Mengumpul dan mentafsirkan data tentang asal usul perkataan kimia dan maksud kimia. Membincangkan pelbagai contoh bahan kimia yang lazim digunakan dalam kehidupan seharian seperti Natrium Klorida, Kalsium Karbonat, Asid Asetik. Membincangkan kegunaan bahan kimia yang lazim digunakan dalam kehidupan.

REFL EKSI

1 2/1/ 4/1

1.2 Mensintesiskan kaedah saintifik

Memerhatikan satu situasi dan mengenalpasti semua pemboleh ubah. Cadangkan pernyataan masalah yang bersesuaian untuk penyiasatan saintifik.

1 2/1/ 4/1

1.3 Menggabungkan sikap saintifik dan nilai murni dalam menjalankan penyiasatan saintifik

Murid membincangkan dan mewajarkan sikap saintifik dan nilai murni yang patut diamalkan dalam penyiasatan saintifik

1

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013 SMK KENERING. * menghubungkaitkan no proton dan nombor nukleon.1 JIRIM 2 Murid boleh: 7/1 – . nombor nukleon danbilangan proton. (b) mengitlak bahawa setiap unsur mempunyai nombor proton yang berbeza. Memplot dan mentafsirkan graf pemanasan dan penyejukan naftalena atau ethanamida. * menerangkan perubahan keadaan jirim berdasarkan teori kinetik jirim. 3 14/1 18/1 PEKA KIMIA Eksperimen 2. * menentukan no nukleon. proton dan elektron daripada nombor proton dan nombor nucleon. * menghubungkaitkan nombor proton dengan jenis unsur. Rutherford.menganalisis * memerihalkan sifat zarah 11/1 jirim bagi jirim. * menyatakan zarah-zarah utama subatom. molekul dan ion. Menjalankan aktiviti untuk menentukan nombor proton. * menyatakan teori kinetik jirim. * membanding dan membezakan jisim relatif dan cas relatif bagi proton. GERIK TEMA: JIRIM DISEKELILING KITA BIDANG PEMBELAJARAN: STRUKTUR ATOM MINGGU TAJUK / HASIL PEMBELAJARAN TARIKH OBJEKTIF 2. * menentukan no proton. * menentukan bilangan neutron. * menghubungkaitkan perubahan haba dengan perubahan tenaga kinetik zarah. elektron dan neutron dalam sesuatu atom Bincang: (a) perhubungan antara nombor proton dan nombor nukleon. Membincangkan perkembangan model atom yang dikemukakan oleh ahli sains iaitu Dalton. * mendefinisikan atom. * mendefinisikan no nukleon. * menulis simbol unsurunsur. Thomson. Bohr dan Chadwick. 2 7/1 – 11/1 2. dan sebaliknya. dimana.2 Mensintesiskan struktur atom Murid boleh: * memerihalkan perkembangan model atom. elektron dan neutron.4. menentukan takat lebur dan beku naftalena 2 . X = unsur A = nombor nukleon Z = nombor proton Pelajar dapat menjalankan eksperimen dan seterusnya menulis laporan mengikut kaedah saintifik yang telah dipelajar CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Membincangkan dan menerangkan sifat khusus jirim. * mendefinisikan no proton. unsur. * menghubungkaitkan perubahan keadaan jirim dengan perubahan haba. KIMIA 4SC1 PANITIA KIMIA REFLEKSI Menjalankan aktiviti untuk menentukan takat lebur dan takat beku ethanamida atau naftalena. Menjalankan aktiviti untuk menulis: (a) simbol unsur (b) perwakilan bagi atom sebarang.

* menyenaraikan contoh unsur-unsur yang mempunyai isotop. Mengkaji susunan elektron bagi pelbagai atom dan mengenalpasti elektron valensnya. relatif bahan. * menentukan bilangan elektron valens daripada susunan elektron suatu atom. bilangan mol mengandungi jumlah dengan bilangan zarah sebanyak bilangan Mengumpulkan dan zarah atom yang ada dalam 12g mentafsirkan data 12C. * menentukan bilangan zarah subatom bagi isotop. Mengumpulkan dan mentafsirkan maklumat tentang (a) maksud isotop (b) isotop-isotop hidrogen. Menjalankan aktiviti untuk menentukan bilangan zarah subatom daripada nombor proton dan nombor nukleon bagi beberapa isotop. menentukan jisim atom Mengkaji konsep jisim atom relatif dan jisim molekul relatif dan jisim molekul relatif relatif. tentang pemalar Avogadro. jisim molekul jisim molekul relaif Membincangan kegunaan relative berdasarkan karbon-12. Menjalankan aktiviti untuk: (a) mengilustrasi susunan electron bagi unsur yang mempunyai nombor proton 1 hingga 20. * melukis susunan elektron atom suatu unsur.5H2O. 4 3.RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013 SMK KENERING. * menyatakan maksud 3 . HCl.3 Memahami isotop dan menilai kepentingannya Murid boleh: * menyatakan maksud isotop. klorin dan bromin. contohnya. * mewajarkan penggunaan isotop dalam kehidupan. Bincangkan maksud elektron valens dengan menggunakan ilustrasi. karbon -12 sebagai piawai * menyatakan sebab untuk menentukan jisim karbon-12 digunakan atom relatif dan jisim molekul sebagai piawai untuk relatif. (b) menulis susunan elektron bagi unsur yang mempunyai nombor proton 1 hingga 20 TEMA : JIRIM DISEKELILING KITA BIDANG PEMBELAJARAN: FORMULA DAN PERSAMAAN KIMIA 4 3. oksigen. KIMIA 4SC1 PANITIA KIMIA 3 14/1 18/1 2.2 Murid boleh : Mengkaji konsep mol melalui 21/1 – Menganalisis * mendefinisikan satu mol analogy atau simulasi 25/1 hubungan antara sebagai kuantiti jirim yang berkomputer. molekul relatif berdasarkan atom relatif dan * menyatakan maksud karbon-12. GERIK 3 14/1 18/1 2. Na2CO3. Menjalankan kuiz untuk menghitung jisim molekul relatif bahan daripada formula kimia yang diberi.1 Murid boleh: Mengumpul dan Mentafsirkan 21/1 – Memahami dan * menyatakan maksud data tentang jisim atom relatif 25/1 mengaplikasikan jisim atom relative berdasarkan dan jisim konsep jisim karbon -12. secara anologi atau * menghitung jisim molekul animasi berkomputer. * menyatakan maksud elektron valens. CuSO4. Al(NO3)3.karbon. CO2.4 Memahami susunan elektron bagi atom Murid boleh: * menghuraikan susunan elektron dalam atom bagi unsur yang mempunyai nombor proton 1 hingga 20.

* menghitung isipadu gas pada STP atau keadaan bilik daripada bilangan mol dan sebaliknya.RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013 SMK KENERING. Berbincang untuk menghubungkait: (a) jisim molar dengan pemalar Avogadro (b) jisim molar bahan dengan jisim atom relatif atau jisim molekul relative Menjalankan aktiviti penyelesaian masalah untuk menukarkan bilangan mol bahan yang diberi kepada jisim dan sebaliknya. gas karbon dioksida dan gas helium. * menyelesaikan masalah perhitungan yang melibatkan KIMIA 4SC1 PANITIA KIMIA Membincang hubungkait di antara bilangan zarah dalam satu mol bahan dengan pemalar Avogadro. * menyatakan maksud formula molekul. Murid boleh : * menyatakan maksud formula kimia. * menghubungkaitkan jisim molar dengan pemalar Avogadro. Menjalankan aktiviti 4 . Mengumpulkan dan mentafsirkan data isipadu molar gas seperti gas oksigen. formula empirik. * menyatakan maksud formula empirik. GERIK pemalar Avogadro. * membanding dan membezakan formula empirik dan formula molekul. Menjalankan aktiviti untuk: (a) Menentukan formula empirik bagi kuprum(II) oksida dengan menggunakan simulasi berkomputer. Menjalankan aktiviti untuk menghitung isipadu gas pada STP atau keadaan bilik daripada bilangan mol dan sebaliknya. * menyelesaikan masalah perhitungan untuk menukarkan bilangan mol kepada bilangan zarah bahan tertentu dan sebaliknya. (b) Menentukan formula empirik bagi magnesium oksida.3 Menganalisis hubungan di antara bilangan mol bahan dengan jisim 5 28/1 – 1/2 3. * menentukan formula empirik dan formula molekul sebatian.5 Mensintesis formula kimia Mengumpulkan dan mentafsirkan data berkaitan formula kimia. * menyelesaikan masalah perhitungan untuk menukarkan bilangan mol bahan yang diberi kepada jisim dan sebaliknya. * menyelesaikan masalah perhitungan yang melibatkan bilangan zarah. Menjalankan aktiviti penyelesaian masalah untuk menukarkan bilangan mol kepada bilangan zarah bagi bahan yang diberi dan ebaliknya Membincangkan maksud jisim molar. Murid boleh : * menyatakan maksud isipadu molar gas. * menghubungkaitkan bilangan zarah yang terkandung dalam satu mol bahan tertentu dengan pemalar Avogadro. bilangan mol. jisim bahan dan isipadu gas pada STP dan atau keadaan bilik. * menghubungkaitkan isipadu molar dengan pemalar Avogadro. (c) membanding dan membezakan formula empirik dan formula molekul. 5 28/1 – 1/2 3. * menghubungkaitkan jisim molar dengan jisim atom relatif atau jisim molekul relatif.4 Menganalisis perhubungan di antara bilangan mol gas dengan isipadu 6 4/1 – 8/2 3. * membuat kesimpulan umum terhadap isipadu molar gas pada suhu dan tekanan yang diberikan. Murid boleh: * menyatakan maksud jisim molar. formula molekul.

* mentafsirkan persamaan kimia secara kuantitatif dan kualitatif. (c) pemendakan plumbum(II) iodida. * menyatakan nama sebatian kimia menggunakan system penamaan IUPAC. (b) bahan dan hasil tindak balas dalam persamaan kimia. * menyatakan prinsip asas penyusunan unsur dalam Jadual Berkala berdasarkan nombor proton. (b) pembentukan ammonium klorida. * meramalkan kumpulan dan kala unsur berdasarkan susunan elektron. NH4Cl. Menjalankan aktiviti latihan dan kuiz dalam menulis formula ion. (c) Susunan elektron. Menjalankan eksperimen berikut: (a) menulis dan mengimbangkan persamaan kimia. * mengenal pasti kumpulan dan kala dalam Jadual Berkala. Mengumpul maklumat tentang sumbangan ahli sains dalam sejarah perkembangan Jadual Berkala Mengkaji susunan unsur dalam Jadual Berkala dari aspek berikut: (a) Kumpulan dan Kala. Menjalankan aktiviti untuk membuat hubungkait antara susunan electron suatu unsur dengan kumpulan dan kala. Membincangkan kebaikan pengelasan unsur dalam Jadual Berkala.1 Murid boleh: 11/2 Menganalisis * menghuraikan sumbangan 15/2 Jadual Berkala ahli sains dalam sejarah Unsur perkembangan Jadual Berkala. * menerangkan kebaikan pengelasan unsur dalam Jadual Berkala. TEMA: JIRIM DISEKELILING KITA BIDANG PEMBELAJARAN: JADUAL BERKALA UNSUR 7 4. (b) mentafsirkan persamaan kimia secara kuantitatif dan kualitatif. Menjalankan aktiviti untuk: (a) membina formula kimia bagi sebatian dari formula ion yang diberikan. (b) Nombor proton. * mengenalpasti bahan dan hasil tindak balas daripada persamaan kimia. PbI2. (c) menyelesaikan masalah perhitungan dengan persamaan kimia(stoikiometri) 6 4/1 – 8/2 3. Menjalankan aktiviti untuk meramalkan kumpulan dan kala suatu unsur berdasarkan susunan elektronnya. * menulis dan mengimbangkan persamaan kimia. Bincang: (a) maksud persamaan kimia. * menulis formula ion * membina formula kimia bagi sebatian ion. KIMIA 4SC1 PANITIA KIMIA penyelesaian masalah berkaitan formula empirik. 5 .CuCO3. Membina persamaan kimia yang seimbang bagi tindakbalas berikut: (a) pemanasan kuprum(II) karbonat. * menghubungkaitkan susunan elektron unsur dengan kumpulan dan kala.RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013 SMK KENERING. GERIK formula empirik dan formula molekul. * menyelesaikan masalah penghitungan dengan persamaan kimia.6 Mentafsirkan persamaan kimia Murid boleh: * menyatakan maksud persamaan kimia. (b) menyatakan nama sebatian kimia menggunakan sistem penamaan IUPAC.

* menyatakan sifat fizik umum klorin. natrium dan kalium (e) persamaan dari segi sifat kimia litium. natrium dan kalium. natrium dan kalium. * menghuraikan sifat lengai unsur Kumpulan 18. (b) sifat lengai unsur Kumpulan 18. * menghubungkaitkan sifat lengai unsur Kumpulan 18 dengan susunan elektronnya. (c) perubahan sifat fizik dari klorin ke iodin. natrium dan kalium dengan air dan oksigen. Menjalankan eksperimen untuk mengkaji tindak balas unsur litium. ketumpatan dan takat didih. * menghubungkaitkan susunan elektron duplet dan oktet unsur Kumpulan 18 dengan kestabilannya. * menyatakan langkah keselamatan dalam mengendalikan unsur Kumpulan 1. * menghuraikan perubahan kereaktifan unsur Kumpulan 1 apabila menuruni Kumpulan. natrium dan kalium. Mengumpulkan maklumat dan bincangkan: (a) unsur Kumpulan 17.2 Menganalisis Kumpulan 18 Murid boleh : * menyenaraikan semua unsur Kumpulan 18. * menyenaraikan sifat kimia 6 . natrium dan kalium. natrium dan kalium. (b) sifat fizik umum unsur litium. natrium dan kalium dengan klorin dan bromine melalui simulasi berkomputer. Meramalkan sifat fizik dan sifat kimia unsur Kumpulan 1 selain litium. (d) sifat kimia litium. * menghuraikan perubahan sifat fizik dari litium ke kalium.4 Menganalisis unsur Kumpulan 17. bromin dan iodine dari segi warna. (d) menghuraikan sifat kimia klorin. * menghuraikan kegunaan unsur Kumpulan 18 dalam kehidupan seharian. (c) perubahan sifat fizik litium ke kalium dari segi kekerasan. * menghuraikan perubahan sifat fizik dari klorin ke iodin. Menghuraikan sifat fizik unsur Kumpulan 18 seperti. Murid boleh: * menyenaraikan unsur Kumpulan 1 * menyatakan sifat fizik umum litium. * menyatakan sifat fizik unsur Kumpulan 18 secara umum. keadaan fizik. 8 18/2 – 22/2 4. Mengkaji tindak balas litium. * menghuraikan perubahan sifat fizik unsur Kumpulan 18. natrium dan kalium f) perhubungan sifat kimia unsur Kumpulan 1 dengan susunan elektronnya. 8 18/2 – 22/2 4. Bincang: (a) perubahan sifat fizik unsur Kumpulan 18. * menyenaraikan sifat kimia unsur litium.RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013 SMK KENERING.bromin dan iodin. KIMIA 4SC1 PANITIA KIMIA Menggunakan jadual untuk menyenaraikan semua unsur Kumpulan 18. GERIK 7 11/2 15/2 4.ketumpatan dan takat didih. * meramalkan sifat fizik dan sifat kimia unsur lain dalam Kumpulan 1. Membincangkan perubahan kereaktifan unsur Kumpulan 1 apabila menuruni kumpulan. Murid boleh: * menyenaraikan unsur Kumpulan 17.3 Menganalisis unsur Kumpulan 1 Mengumpulkan maklumat dan bincang: (a) unsur Kumpulan 1. Membincangkan hubungan diantara susunan elektron dan sifat lengai unsur Kumpulan 18. bromin dan iodin. * menghuraikan persamaan sifat kimia litium. * menghubungkaitkan sifat kimia unsur Kumpulan 1 dengan susunan elektron. (b) sifat fizik klorin. ketumpatan dan takat lebur.

Mengumpulkan dan mentafsirkan data tentang sifat unsur peralihan dari segi takat lebur. NaOH dan larutan ammonia. ketumpatan. * menghuraikan sifat unsur peralihan. (b) logam. * meramalkan sifat fizik dan sifat kimia unsur lain dalam Kumpulan 17. Menjalankan aktiviti untuk mengenalpasti kedudukan unsur peralihan dalam Jadual Berkala. NH3(ak). bromin dan iodin. 9 25/2 – 1/3 4. * menghuraikan perubahan kereaktifan unsure Kumpulan 17 apabila menuruni kumpulan. Mengadakan perbincangan dalam kumpulan kecil dan bentangkan perubahan sifat oksida unsur merentasi Kala 3. Menjalankan eksperimen untuk mengkaji tindak balas klorin. (f) perhubungan di antara sifat kimia unsur Kumpulan 17 dengan susunan elektron. * menyatakan kegunaan unsur peralihan dalam industri. Menjalankan eksperimen untuk mengkaji oksida unsur Kala 3 dan menghubungkaitkannya dengan sifat logam. seperti ferum. GERIK unsur klorin. Murid boleh: * mengenalpasti kedudukan unsur peralihan dalam Jadual Berkala. bromin dan iodin. * menghuraikan kegunaan semi logam.RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013 SMK KENERING. nombor pengoksidaan dan keupayaan membentuk sebatian berwarna.6 Memahami unsur peralihan. (c) natrium hidroksida Membincangkan perubahan kereaktifan unsur Kumpulan 17 apabila menuruni kumpulan. bromin dan iodin. 9 25/2 – 1/3 4. Mengumpul dan mentafsir data tentang siifat unsur Kala 3 seperti: (a) nombor proton. bromine dan iodin dengan: (a) air. * menghuraikan persamaan sifat kimia klorin. bromin dan iodin. KIMIA 4SC1 PANITIA KIMIA (e) persamaan sifat kimia klorin. Menonton bahan multimedia tentang langkah keselamatan dalam mengendalikan unsur Kumpulan 17.5 Menganalisis unsur dalam Kala Murid boleh: * menyenaraikan unsur Kala 3. (b) susunan elektron (c) saiz atom (d) kelektronegatifan (e) keadaan fizik Membincangkan perubahan sifat unsur merentasi Kala 3. * menghuraikan perubahan sifat unsur merentasi Kala 3. Membincangkan dan meramalkan perubahan sifat unsur dalam Kala 2. * memberi contoh unsur peralihan. * meramalkan perubahan sifat unsur merentasi Kala 2. Memerhatikan warna : (a) beberapa sebatian unsur peralihan. * menulis susunan elektron unsur Kala 3. * menyatakan langkah keselamatan dalam mengendalikan unsur Kumpulan 17. Meramalkan sifat fizik dan sifat kimia unsur Kumpulan 17 selain daripada klorin. 7 . * menghubungkaitkan sifat kimia unsur Kumpulan 17 dengan susunan elektron. (b) hasil tindak balas di antara larutan akues sebatian unsur peralihan dengan larutan natrium hidroksida. * menyatakan perubahan sifat oksida unsur apabila merentasi Kala 3.

7 Mensyukuri kewujudan 8nsure dan sebatiannya Murid boleh: * menghuraikan usaha ahli sains dalam penemuan ketertiban sifat 8nsure. natrium klorida. sebatian * menerangkan syarat pembentukan ikatan kimia. CO2 dan mineral untuk memperkenalkan konsep ikatan kimia. 9 25/2 – 1/3 4. GERIK KIMIA 4SC1 PANITIA KIMIA Memerhatikan warna batu permata dan mengenalpasti unsur peralihan didalamnya. 8 . dan ferum (III) klorida. Mengumpulkan maklumat dan membuat persembahan multimedia tentang usaha ahli sains dalam menemui ketertiban sifat unsur. NaCl. air. (b) syarat pembentukan ikatan kimia (c) jenis ikatan kimia .2 Mensintesiskan idea tentang pembentukan ikatan ion Murid boleh: * menerangkan pembentukan ion. Menjalankan aktiviti untuk menyediakan sebatian ion. * menggambarkan susunan elektron bagi suatu ikatan ion. FeCl3 14 1/4 – 5/4 5. Mengumpul dan mentafsirkan data tentang pelbagai sebatian yang wujud secara semulajadi.RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013 SMK KENERING. Mengadakan perbincangan tentang berikut: (a) kestabilan gas adi dari segi susunan elektron. * menghuraikan bagaimana kehidupan tanpa kepelbagaian 8nsure dan sebatian * mengenalpasti pelbagai warna sebatian logam peralihan dalam alam semulajadi. contohnya.1 Murid boleh: 1/4 – Memahami asas * menerangkan kestabilan 5/4 pembentukan gas adi. IKATAN KIMIA 14 5. Memberi beberapa contoh tentang kegunaan unsur peralihan sebagai mangkin dalam industri. Membincangkan dalam forum akan keadaan kehidupan tanpa pelbagai unsur dan sebatian. * menyatakan jenis ikatan kimia. * menulis susunan elektron bagi ion yang terbentuk. * menggambarkan pembentukan ikatan ion. * mengendalikan bahan kimia dengan bijaksana Minggu 10  Ulangkaji 4/3 – 8/3 Minggu 11 & 12  Peperiksaan Penilaian 1/2013 11/3 – 22/3 Minggu 13  Cuti Sekolah 25/3 – 29/3 TEMA : JIRIM DI SEKELILING KITA BIDANG PEMBELAJARAN : 5. * menerangkan pembentukan ikatan ion. magnesium oksida. contohnya. karbon dioksida. MgO. H2O.

NH3. HCl. H2. KIMIA 4SC1 PANITIA KIMIA Mengumpul dan mentafsir data tentang maksud ikatan kovalen.3 Mensintesiskan idea tentang pembentukan ikatan kovalen Murid boleh: * menyatakan maksud ikatan kovalen. CO2 (c) ikatan ganda tiga dalam nitrogen. air.4 Menganalisis sifat sebatian ion dan sebatian kovalen Murid boleh: * menyenaraikan sifat-sifat sebatian ion. (b) perbezaan takat lebur dan takat didih di antara kedua-dua sebatian ion dan sebatian kovalen Mengumpul maklumat tentang kegunaan sebatian kovalen sebagai pelarut dalam kehidupan harian. Membincang dalam kumpulan untuk menjalankan satu aktiviti untuk membandingkan sifat sebatian ion dan sebatian kovalen: (a) takat lebur dan takat didih (b) kekonduksian elektrik (c) keterlarutan dalam air dan pelarut organik Membincang tentang: (a) perbezaan kekonduksian elektrik di antara sebatian ion dan sebatiankovalen dari segi kehadiran ion. Menggunakan model dan simulasi komputer untuk menggambarkan pembentukan: (a) ikatan tunggal dalam hydrogen. 15 8/412/4 5. N2 Melukis gambarajah susunan electron bagi pembentukan ikatan kovalen termasuk struktur Lewis. klorin. * menyenaraikan sifat-sifat sebatian kovalen. Membincang dan membina peta minda untuk membandingkan pembentukan ikatan ion dan ikatan kovalen. H2O. metana. O2. * membanding dan membezakan pembentukan ikatan ion dan ikatan kovalen. Cl2. * menerangkan perbezaan kekonduksian elektrik sebatian ion dengan sebatian kovalen . 9 . * melukis gambarajah susunan elektron untuk menggambarkan pembentukan ikatan kovalen. Mengumpul dan mentafsir data tentang sifat sebatian ion dan sebatian kovalen. tetraklorometana. CH4. ammonia. karbon dioksida. GERIK 15 8/412/4 5.RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013 SMK KENERING. * menerangkan pembentukan ikatan kovalen. * menghuraikan perbezaan takat lebur dan takat didih sebatian ion dengan sebatian kovalen. hidrogen klorida. * membanding dan membezakan keterlarutan sebatian ion dan sebatian kovalen. CCl4 (b) ikatan ganda dua dalam oksigen. * membuat gambaran mental bagi pembentukan ikatan kovalen. * menyatakan kegunaan sebatian kovalen sebagai pelarut.

(c) menulis persamaan setengah bagi tindak balas nyahcas ion di katod dan di anod. * menulis persamaan setengah bagi tindak balas nyahcas ion di katod dan di anod. Membincangkan: (a) Proses elektrolisis. Murid boleh: * menyatakan maksud elektrolisis.menerangkan bukti tentang kewujudan ion yang diikat dengan ikatan ion yang kuat bila berada bila berada dalam keadaan pepejal tetapi bergerak bebas dalam keadaan leburan. * menyatakan maksud elektrolit. Mengumpul dan Mentafsirkan data tentang proses elektrolisis sebatian ion yang mempunyai takat lebur yang sangat tinggi. * menghuraikan proses elektrolisis larutan akueus. * menulis persamaan setengah untuk nyahcas ion di katod dan anod. * menerangkan faktor-faktor yang mempengaruhi elektrolisis larutan akueus dengan menyertakan contoh yang sesuai. * meramalkan hasil elektrolisis sebatian lebur. (b) Menghuraikan proses elektrolisis larutan akueus.2 Menganalisis proses elektrolisis sebatian lebur 17 22/4 – 26/4 6. NaCl dan plumbum(II)oksida. (b) menghuraikan proses elektrolisis. contohnya natrium klorida.RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013 SMK KENERING. * menghuraikan binaan sel elektrolisis. (c) Menulis persamaan setengah untuk nyahcas ion di katod dan anod. * menghuraikan proses elektrolisis sebatian lebur. Menjalankan eksperimen untuk mengkaji faktor pemilihan ion untuk dinyahcas di katod dan anod berdasarkan perkara berikut: (a) kedudukan ion dalam siri elektrokimia (b) kepekatan ion dalam larutan (c) jenis elektrod Meramalkan hasil elektrolisis 10 . (b) Binaan sel elektrolisis Menjalankan aktiviti untuk mengkaji elektrolisis plumbum (II) bromida lebur untuk: (a) mengenalpasti kation dan anion. ELEKTROKIMIA 16 15/4 – 19/4 6. * meramalkan hasil elektrolisis larutan akueus. * mengenalpasti kation dan anion dalam suatu sebatian lebur. PbO. Menjalankan aktiviti untuk mengelaskan bahan-bahan kimia kepada elektrolit dan bukan elektrolit Membincangkan: (a) maksud elektrolit (b) hubungkait antara kewujudan ion yang bergerak bebas dan kekonduksian elektrik.3 Menganalisis elektrolisis larutan akueus Murid boleh: * mengenalpasti kation dan anion dalam larutan akueus.1 Memahami sifatsifat elektrolit dan bukan elektrolit Murid boleh: * mengelaskan bahan kepada elektrolit dan bukan elektrolit. KIMIA 4SC1 PANITIA KIMIA 16 15/4 – 19/4 6. * mengaitkan tentang kewujudan ion-ion yang bergerak bebas dengan kekonduksian elektrik. GERIK TEMA : JIRIM DI SEKELILING KITA BIDANG PEMBELAJARAN : 6. Menjalankan aktiviti untuk mengkaji elektrolisis larutan akueus kuprum(II) sulfat dan asid sulfurik menggunakan elektrod karbon dan dapat: (a) Mengenalpasti kation dan anion yang wujud dalam larutan akues.

Menjalankan aktiviti untuk menulis persamaan kimia bagi elektrolisis dalam industri. Membincangkan penggunaan siri elektrokimia dalam menentukan perkara berikut: (a) Terminal sel (b) Voltan sel (c) Kebolehan suatu logam menyesarkan logam lain daripadalarutan garamnya. GERIK KIMIA 4SC1 PANITIA KIMIA larutan akueus serta menulis setengah persamaan masingmasing. Menjalankan eksperimen untuk mengkaji proses penulenan dan penyaduran logam.4 Menilai proses elektrolisis dalam industry Murid boleh : * menyatakan kegunaan elektrolisis dalam industri.6 Mensintesiskan siri elektrokimia Murid boleh: * menerangkan prinsip untuk membina siri elektrokimia. Menjalankan aktiviti untuk menulis persamaan kimia untuk tindakbalas penyesaran logam. * menerangkan masalah pencemaran yang timbul akibat dari penggunaan proses elektrolisis dalam industri 18 29/4 – 3/5 6. * menerangkan proses pengekstrakan. * menerangkan penghasilan arus elektrik dalam sel ringkas. sel merkuri. sel alkali dan sel nikel-kadmium. penulenan serta penyaduran logam. * menulis persamaan kimia untuk tindakbalas penyesaran logam. (a)pengekstrakan aluminium dari aluminium oksida. Menjalankan eksperimen untuk mengesahkan ramalan tindakbalas penyesaran. 18 29/4 – 3/5 6. * menulis persamaan kimia untuk proses elektrolisis dalam industri. Menjalankan eksperimen untuk membina siri elektrokimia berdasarkan perkara berikut: (a) perbezaan voltan antara dua logam (b) kebolehan logam menyesarkan logam lain daripada larutan garamnya. * menghuraikan perbezaan antara sel elektrolisis dan sel kimia. 6. * membanding dan membezakan kelebihan dan kelemahan pelbagai jenis sel kimia. * menerangkan kepentingan siri elektrokimia. Mengkaji struktur sel kimia contohnya sel ringkas dan sel Daniell. * menerangkan tindakbalas kimia yang berlaku dalam sel ringkas dan sel Daniell.5 Menganalisis sel kimia Murid boleh : * menghuraikan struktur sel ringkas dan sel Daniell. 11 . (b) penulenan kuprum (c) penyaduran logam.RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013 SMK KENERING. * mewajarkan penggunaan elektrolisis dalam industri. * membina siri elektrokimia. Menjalankan eksperimen untuk menunjukkan penghasilan arus elektrik daripada tindakbalas kimia dalam sel ringkas. Menjalankan aktiviti untuk menerangkan tindakbalas yang berlaku dalam sel ringkas dan sel Daniell. * meramalkan kebolehan sesuatu logam untuk menyesarkan logam lain daripada larutan garamnya. akumulator asid plumbum. Mengumpulkan maklumat dan membincangkan kelebihan dan kekurangan pelbagai jenis sel kimia termasuk sel kering. Mengumpulkan maklumat dan membincangkan kebaikan dan keburukan penggunaan elektrolisis dalam industri.

Membincangkan: (a) Konsep asid. * mewajarkan keperluan untuk melupuskan sisasisa industri elektrokimia secara selamat dan teratur. Menjalankan eksperimen untuk menunjukkan peranan air dalam pembentukan ion hidrogen yang akan menzahirkan sifat asid. (b) Kegunaan asid. * mempraktikkan amalan melupuskan bateri terpakai secara sistematik. ASID DAN BES 24 7. Menjalankan aktiviti menggunakan skala pH untuk mengukur nilai pH larutan larutan yang biasa digunakan dalam kehidupan harian seperti air sabun. asid hidroklorik. 24 10/6 – 14/6 7. Mengumpulkan data serta membincangkan pencemaran akibat daripada proses-proses industry elektrokimia. Menjalankan eksperimen untuk menunjukkan peranan air dalam pembentukan ion hidroksida yang akan menzahirkan sifat alkali.2 Mensintesiskan konsep asid kuat.7 Menerapkan kesedaran serta mengamalkan sikap bertanggungjawa b dalam mengendalikan bahan kimia yang digunakan dalam siri elektrokimia Murid boleh : * mewajarkan kenyataan bahawa industry elektrokimia dapat meningkatkan kualiti hidup.RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013 SMK KENERING. KIMIA 4SC1 PANITIA KIMIA Membincangkan kepentingan industry elektrokimia dalam kehidupan harian. * menghubungkaitkan nilai pH dengan sifat keasidan atan kealkalian sesuatu bahan. air paip dan jus buah-buahan. Mengadakan forum untuk membincangkan epentingan pelupusan sisa industri elektrokimia secara selamat dan teratur. air berkarbonat. Murid boleh : * menyatakan kegunaan skala pH.1 Murid boleh : 10/6 – Menganalisis * menyatakan maksud asid. * menghuraikan sifat kimia bagi asid dan alkali. * menerangkan peranan air dalam pembentukan ion hidrogen yang akan menzahirkan sifat asid. GERIK 18 29/4 – 3/5 6. * memerihalkan masalah pencemaran yang disebabkan oleh rosesproses dalam industry elektrokimia. * menerangkan peranan air dalam pembentukan ion hidroksida yang akan menzahirkan sifat alkali. asid 12 . bes dan alkali dalam kehidupan harian. 14/6 sifat-sifat asid bes dan alkali. bes dan alkali berdasarkan tentang ion yang terdapat atau dihasilkan dalam larutan akueus. Contohnya. Mengadakan tayangan video untuk menunjukkan betapa pentingnya proses kitar semula serta pelupusan yang sistematik bateri-bateri terpakai. * menghubungkaitkan kepekatan ion hidroksida dengan nilai pH. asid lemah. * menghubungkaitkan kepekatan ion hidrogen dengan nilai pH. alkali kuat dan alkali lemah. Menjalankan aktiviti untuk mengukur nilai pH beberapa larutan yang mempunyai kepekatan yang berbeza. dan bes * menyatakan kegunaan asid. Mengamalkan kitar semula bateri terpakai Minggu 19  Ulangkaji 6/4 .10/4 Minggu 20 & 21  Peperiksaan Pertengahan Tahun 2013 13/5 – 24/5 Minggu 22 & 23  Cuti Sekolah 27/5 – 7/6 TEMA : INTERAKSI ANTARA BAHAN KIMIA BIDANG PEMBELAJARAN : 7. bes dan alkali dalam kehidupan harian.

Membuat pengiraan untuk menukarkan unit kepekatan dari -3 -3 g dm kepada mol dm dan sebaliknya. (b) kepekatan ion hidrogen dan nilai pH. * menghuraikan proses titratan asid-bes. (g) asid lemah dan darjah penceraiannya.RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013 SMK KENERING. * menentukan takat akhir proses peneutralan melalui 13 . 25 & 26 17/6 – 28/6 7. * menghuraikan kaedah untuk menyediakan larutan dengan kepekatan tertentu melalui kaedah pencairan ke atas larutan piawai yang telah disediakan. * menerangkan penggunaan peneutralan dalam kehidupan harian. GERIK * menghubungkaitkan asid kuat atau asid lemah dengan darjah penceraiannya. Membincangkan: (a) Maksud kepekatan (b) Maksud kemolaran (c) Hubungan antara bilangan mol dengan kemolaran dan isipadu sesuatu larutan (d) Kaedah untuk menyediakan larutan piawai. (e) asid lemah dan darjah penceraiannya. (c) kepekatan ion hidroksida dan nilai pH. Menyediakan larutan dengan kepekatan tertentu melalui kaedah pencairan ke atas larutan piawai yang telah disediakan.4 Menganalisis peneutralan Murid boleh: * menyatakan maksud kepekatan. larutan ammonia dan natrium hidroksida dengan Menggunakan penunjuk. * menyatakan maksud kemolaran. Murid boleh: * menerangkan maksud peneutralan. (f) alkali kuat dan darjah penceraiannya. * menghubungkaitkan nilai pH dengan kemolaran asid dan alkali. Menjalankan pentitratan asidbes untuk menentukan takat akhir menggunakan penunjuk atau antararmuka berkomputer. * menyatakan hubungan antara bilangan mol dengan kemolaran dan isipadu sesuatu larutan. Menjalankan aktiviti untuk menulis persamaan bagi tindakbalas peneutralan. * menyelesaikan masalah penghitungan yang melibatkan kemolaran asid dan alkali. NaOH atau kalium hidroksida KOH. * menghubungkaitkan alkali kuat atau alkali lemah dengan darjah penceraiannya. Membincangkan perkaitan antara perkara-perkara berikut berdasarkan data yang diperoleh dari aktiviti di atas: (a) nilai pH dan keasidan atau kealkalian sesuatu bahan. Menjalankan eksperimen untuk mengkaji hubungkait antara nilai Ph dengan kemolaran beberapa larutan Mengumpul dan mentafsir data tentang peneutralan dan aplikasinya dalam kehidupan harian. meter pH atau pun antaramuka berkomputer (computer interface) .3 Menganalisis kepekatan asid dan alkali 27 & 28 1/7 – 12/7 7. (d) asid kuat dan darjah penceraiannya. Menyediakan larutan piawai natrium hidroksida. * menerangkan secara kualitatif konsep asid kuat dan asid lemah. KIMIA 4SC1 PANITIA KIMIA etanoik. * menghuraikan kaedah untuk menyediakan larutan piawai. * menulis persamaan untuk tindakbalas peneutralan. * menerangkan secara kuantitatif konsep asid kuat dan asid lemah.

plumbum(II) kromat(VI). semula jadi. GERIK kaedah pentitratan. kalium kromat (VI). melalui penghabluran semula. * menerangkan maksud (b) maksud garam. multimedia untuk memerhati 14 . sulfat. * membina persamaan ion Membuat pemerhatian untuk melalui kaedah mengenal pasti ciri-ciri fizik perubahan berterusan. pengiraan kuantiti bahan NaCl. CuSO4. mengkaji keterlarutan garam* menghuraikan proses garam nitrat. garam.RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013 SMK KENERING. makanan. GARAM 34 8. (a) asid dengan alkali * menghuraikan proses (b) asid dengan oksida logam penyediaan garam tak terlarut. inferens tentang garam tersebut. KIMIA 4SC1 PANITIA KIMIA Menjalankan aktiviti menyelesaikan masalah yang melibatkan peneutralan termasuk juga aktiviti untuk mengira kepekatan atau isipadu sesuatu larutan.2 Murid boleh : Membincangkan maksud 26/8 – Mensintesiskan * menyatakan maksud analisis kualitatif. BaSO4 melalui tindak balas pemendakan. PbCrO4 dan barium sulfat. * memerihalkan ujian untuk Menonton persembahan mengenal pasti gas. penulenan garam. aktiviti untuk menyediakan Bincangkan keperluan garam tertentu. 35 & 36 8. PbI2. (c) asid dengan logam (d) asid * menulis persamaan kimia dengan karbonat logam dan persamaan ion bagi Menjalankan satu aktiviti untuk tindak balas penyediaan menulenkan garam terlarut garam.1 Murid boleh: Mengumpul dan entafsirkan 19/8 Mensintesiskan * menyatakan contohcontoh data tentang: 23 garam garam dan kegunaannya dalam (a) kewujudan garam secara kehidupan harian. hablur garam seperti kuprum (II) * menyelesaikan masalah sulfat. tindak balas bagi K2Cr2O7 tindak balas stoikiometri Menyediakan garam tak terlarut seperti plumbum(II) iodida. Menyediakan garam terlarut * menyenaraikan ciri-ciri melalui tindakbalas: fizik hablur. tindak balas dan hasil K2CrO4 dan kalium dikromat. perubatan. 6/9 analisis kualitatif analisis kualitatif. (c) kegunaan garam dalam * mengenal pasti garam bidang pertanian. dengan menggunakan kaedah * mereka bentuk suatu penghabluran semula. * menghuraikan proses Menjalankan eksperimen untuk penyediaan garam terlarut. Minggu 29 & 30  Ulangkaji 15/7 – 26/7 Minggu 31 & 32  Peperiksaan Penilaian 2/2013 29/7 – 6/8 Minggu 33  Cuti Sekolah/ Cuti Hari Raya Puasa 7/8 – 16/8 TEMA : INTERAKSI ANTARA BAHAN KIMIA BIDANG PEMBELAJARAN : 8. terlarut dan garam tak penyediaan dan pengawetan terlarut. natrium klorida. Mengkaji warna dan keterlarutan garam * membuat inferens tentang dalam air bagi beberapa garam garam berdasarkan warna dan dan seterusnya membuat keterlarutan dalam air. * menyelesaikan masalah yang melibatkan peneutralan termasuk juga aktiviti untuk mengira kepekatan atau isipadu sesuatu larutan. karbonat penulenan garam terlarut dan klorida.

sulfat. * menghuraikan ujian bagi anion. sulphur ioksida. Merancang eksperimen. Mg . dan Ca dalam larutan akueus dengan menggunakan larutan natrium hidroksida. 15 . baja dan pembuatan asid sulfurik akumulator.contohnya. Cl2. pencemaran Membina carta alir untuk alam sekitar. SO2. NO2. HCl. TEMA : PENGHASILAN DAN PENGURUSAN BAHAN KIMIA BIDANG PEMBELAJARAN : 9. 2+ 2+ 4+ 2+ Pb . NaOH dan larutan Menjalankan aktiviti dengan menggunakan teknik yang betul untuk eksperimen seperti pentitratan. detergen. Pb dan NH . membuat pemerhatian. BAHAN BUATAN DALAM INDUSTRI 37 9. hidrogen klorida. Memerhati dan menjalankan ujian kimia untuk mengenal pasti gas-gas oksigen. H2. Al .RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013 SMK KENERING. CO2. secara industri. NH3. * menghuraikan ujian 2+ pengesahan bagi kation Fe . harian. O2. Perhatikan perubahan warna dan pembebasan gas apabila garam-garam tersebut dipanaskan. hidrogen. merekod dan menganalisis data secara sistematik dan teliti. karbon dioksida. NH . pembuatan sulfurik * menerangkan proses cat. Mengumpulkan maklumat dan menulis suatu esei tentang bagaimana sulphur dioksida. menunjukkan peringkatperingkat dalam pembuatan asid sulfurik dalam Proses Sentuh. klorida dan nitrat dalam larutan akueus Menjalankan ujian untuk mengenal pasti kehadiran ion2+ 2+ 3+ 2+ 3+ ion Cu . SO2 dan nitrogen dioksida. Menjalankan ujian untuk mengesahkan kehadiran ion-ion karbonat. Zn . Fe . GERIK * menghuraikan tindakan haba ke atas garam. ammonia. Fe .1 Murid boleh: Membincangkan penggunaan 9/9 – Memahami * menyenaraikan kegunaan asid sulfurik dalam kehidupan 14/9 pembuatan asid asid sulfurik. 35 & 36 26/8 – 6/9 8. Mengumpul dan entafsirkan * menerangkan bahawa data tentang pembuatan asid sulfur dioksida menyebabkan sulfurik. 3+ 2+ 4+ Fe .3 Mengamalkan sikap sistematik dan teliti semasa menjalankan aktiviti Murid boleh: * menjalankan aktivitiaktiviti yang melibatkan penggunaan teknik-teknik yang betul semasa menyediakan garam dan juga hablur. * menyatakan pemerhatian bagi tindak balas di antara kation dengan larutan natrium hidroksida dan larutan ammonia. * merancang analisis kualitatif untuk mengenal pasti garam.menyebabkan pencemaran alam sekitar. penyediaan garam dan hablur.penyediaan larutan piawai. KIMIA 4SC1 PANITIA KIMIA kaedah-kaedah yang digunakan untuk mengenal pasti kehadiran gas. klorin. Menjalankan ujian untuk mengkaji tindakan haba ke atas garam karbonat dan garam nitrat.

* mewajarkan kegunaan polimer sintetik dalam kehidupan harian. contohnya.3 Memahami aloi Murid boleh: * menghubungkaitkan susunan atom dalam logam dengan sifat kemuluran dan kebolehtempaan logam. (b) tujuan menghasilkan aloi. gangsa dan piuter. penghasilan baja dan asid nitrik. * menyatakan sifat-sifat ammonia. Mengumpulkan maklumat mengenai kuantiti dan jenis polimer sintetik di rumah yang dibuang untuk satu tempoh masa tertentu. sifat dan kegunaan aloi. Memerhati bahan-bahan yang diperbuat daripada polimer dan mengelaskan bahan-bahan tersebut kepada polimer semulajadi dan polimer buatan.RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013 SMK KENERING. Merekabentuk satu aktiviti untuk menyediakan suatu baja ammonium. * merekabentuk satu aktiviti untuk menyediakan baja ammonium. Membincangkan maksud polimer. keluli nirkarat. GERIK 37 9/9 – 14/9 9. KIMIA 4SC1 PANITIA KIMIA Membincangkan kegunaan ammonia dalam kehidupan harian. keluli dan keluli nirkarat.4 Menilai kegunaan polimer sintetik Murid boleh : * menyatakan maksud polimer. Menjalankan aktiviti untuk membandingkan kekuatan dan kekerasan aloi dengan logam tulen Mengkaji susunan atom dalam logam dan aloi melalui simulasi komputer. Senaraikan sifat-sifat dan bincangkannya. 38 16/9 – 20/9 9. * menghubungkaitkan susunan atom dalam aloi dengan sifat kekuatan dan kekerasannya. * menyenaraikan polimer semulajadi. * menyatakan tujuan pengaloian. (c) komposisi. 16 . ammonium sulfat. keluli. (NH4)2SO4.2 Mensintesiskan pembuatan ammonia dan garamnya Murid boleh: * menyenaraikan kegunaan ammonia. Menjalankan eksperimen untuk membandingkan kadar kakisan besi. Memerhati contoh-contoh logam tulen dan bahan-bahan diperbuat daripada aloi dalam kehidupan harian. * menyatakan maksud aloi. seperti duralumin. * menyenaraikan Contoh contoh aloi. * menyenaraikan komposisi dan sifat aloi. * menerangkan proses pembuatan ammonia secara industri. Berbincang dalam kumpulan mengenai: (a) maksud aloi. loyang. * menghubungkaitkan sifat aloi dengan kegunaannya 38 16/9 – 20/9 9. contohnya. * mengenal pasti monomer dalam polimer sintetik. * menyenaraikan polimer sintetik dan kegunaannya. Mengenal pasti monomermonomer bagi polimer sintetik dengan menggunakan model atau simulasi komputer. Menjalankan aktiviti untuk mengkaji sifatsifat ammonia. Mengumpulkan maklumat daripada pelbagai sumber dan membina carta alir untuk menunjukkan peringkatperingkat yang terlibat dalam pembuatan ammonia dalam Proses Haber.

Menonton persembahan * memerihalkan kepentingan multimedia atau simulasi bahan sintetik dalam komputer berkenaan dengan kehidupan harian. (c) komponen-komponen bahan komposit. contohnya. * menyenaraikan kegunaan seramik. Minggu 40 & 41  Ulangkaji 30/9 – 11/10 Minggu 42 & 43  Peperiksaan Akhir Tahun 2013 14/10 – 25/10 Minggu 44 – 46  Semakan Kertas Akhir Tahun 28/10 – 15/11 CUTI SEKOLAH AKHIR TAHUN 2013 16/11/2013 – 1/1/2014 17 . * menyatakan maksud bahan komposit. * menjana idea tentang penghasilan bahan termaju untuk memenuhi keperluan tertentu.7 Menghargai pelbagai bahan buatan dalam industri Menonton persembahan multimedia dan menyediakan folio yang mengandungi perkara berikut: (a) maksud bahan komposit. (b) senarai bahan komposit termasuk konkrit yang diperkukuhkan. superkonduktor spesifik.kaca fotokromik dan kaca konduksi.5 Mengaplikasikan kegunaan kaca dan seramik Murid boleh: * menyenaraikan kegunaan kaca. omposisi. dan pembangunan secara Mengadakan forum untuk berterusan. pencemaran yang disebabkan oleh pembuangan bahan sintetik. gentian optik. 39 23/9 – 27/9 9. Menyediakan folio berserta dengan gambar dan klip video tentang kegunaan kaca dan seramik yang telah ditingkatkan mutunya untuk tujuan spesifik. GERIK 39 23/9 – 27/9 9. gentian kaca dan kaca fotokromik. * menyenaraikan jenis kaca dan sifatnya. * menyenaraikan contoh bahan komposit dan komponennya. Membincang dan mewajarkan kegunaan bahan komposit.6 Menilai kegunaan bahan bahan komposit Murid boleh: * menghurai keperluan penghasilan bahan baru untuk tujuan tertentu. Melihat cara penghasilan bahan komposit Murid boleh: Membincangkan kepentingan * mewajarkan kepentingan bahan sintetik dalam kehidupan melakukan penyelidikan harian. * menyatakan sifat seramik KIMIA 4SC1 PANITIA KIMIA Mengumpul dan entafsirkan data tentang jenis. sifat dan kegunaan kaca dan seramik. membincangkan kepentingan * mengamalkan sikap penyelidikan dan pembangunan bertanggungjawab semasa berterusan untuk kesejahteraan pengendalian bahan sintetik hidup sejagat dan sisanya. 39 23/9 – 27/9 9. * membandingkan dan membezakan sifat bahan komposit dengan komponen asalnya.RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013 SMK KENERING. * mewajarkan kegunaan bahan komposit. Membandingkan sifat unggul bahan komposit dengan komponen asalnya melalui simulasi komputer. (d) kegunaan bahan Komposit.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->