RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN UNTUK TAHUN EMPAT

KEMAHIRAN PROSES SAINS / KEMAHIRAN BERFIKIR & STRATEGI BERFIKIR

MINGG U

BIDANG

OBJEKTIF PEMBELAJARAN

HASIL PEMBELAJARAN

PERBENDAHARAAN KATA

SEMESTER TEMA
1. Benda Hidup Mempuny ai Keperluan Asas

: :
1.1

SATU MENYIASAT BENDA-BENDA HIDUP
Memahami manusia mempunyai keperluan asas • • mengenal pasti keperluan asas manusia. membuat inferens mengapa manusia memerlukan makanan, air, udara dan habitat.
• • • • •

1

memerhati berkomunik asi membuat kesimpulan menghubun gkait menganalisi s

• • • • • • • • • •

basic needs - keperluan asas breath - nafas breathe - bernafas bunglow - banglo flat - rumah pangsa hut - pondok longhouse - rumah panjang movement - pergerakan terrace house - rumah teres shelter - tempat perlindungan

balanced diet - makanan seimbang

1 & 2

1. Benda Hidup Mempuny ai Keperluan Asas

1.2

Memahami haiwan memerlukan keperluan asas.

• •

mengenal pasti keperluan asas haiwan. membuat inferens mengapa haiwan memerlukan makanan, air, udara dan habitat. memerihalkan pelbagai jenis habitat haiwan.

• • • • • • • •

berkomunika si memerhati meramal membuat inferens mengawal pembolehuba h mengeksperi men menghubung kait membuat kesimpulan

• • • • •

holes - lubang cage - sangkar container - bekas reference - rujukan air tight - kedap udara

2

1. Benda Hidup Mempuny ai Keperluan

1.3

Memahami tumbuhan memerlukan keperluan asas.

mengenal pasti keperluan asas tumbuhan.

• •

membuat inferens mengawal pembolehuba h

• • •

condition - keadaan similar - serupa watered - disiram

Asas

• • • • • • •

memerhati meramal mengekperim en menghubung kait membuat kesimpulan membuat inferens menganalisis

3

2. Benda Hidup Menjalani Proses Hidup

2.1

Menganalisa proses proses hidup manusia.

• • • •

menerangkan bahawa manusia bernafas. memerihalkan proses menarik nafas. memerihalkan proses menghembus udara. membezakan udara yang disedut dan udara yang dihembus.

• • • •

memerhati berkomunika si membanding dan membeza menghubung kait

• • • • • •

• •

• •

exhale - hembus faeces - najis/tinja rate - kadar undergo - menjalani excretion - perkhumuhan defecate - nyahtinja offspring – anak chest - dada reaction - gerak balas reproduce – membiak windpipe – salur pernafasan lung - peparu

Benda Hidup Menjalani Proses Hidup 2. mengenal pasti laluan udara semasa bernafas.1 Menganalisa proses proses hidup manusia. • • • • memerhati berkomunika si menghubung kait • • • sweat . • • • • • • • • berkomunika si menghbungk ait meramal menganalisis • • urine . Benda Hidup Menjalani Proses Hidup 2.4 2.rangsangan survival .kemandirian • 5 2.peluh stimuli . membuat kesimpulan tidak semua individu mempunyai kadar pernafasan yang sama. menyatakan hasil penyahtinjaan manusia. • menyatakan manusia menggunakan paru-paru untuk bernafas. menyatakan hasil perkumuhan manusia. menyatakan manusia berkumuh dan menyahtinja.air kencing waste product .bahan buangan . membuat inferens manusia perlu berkumuh dan menyahtinja.1 Menganalisa proses proses hidup manusia.

akibat drunken .menyebabkan drug . • menyatakan bahawa manusia bertindakbalas terhadap rangsangan. • • • • • • • • • memerhati berkomunika si menghubung kait membuat inferens menganalisis meramal 7 2. menyatakan bahawa manusia membiak.dadah alcohol .2 Menyedari tentang sesetengah perlakuan boleh mengganggu proses hidup • memberi contoh tabiat yang mendatangkan bahaya terhadap proses hidup manusia.melambatkan cause . meramalkan apa yang akan berlaku jika manusia tidak membiak. menyatakan kesan merokok kepada paru-paru.mabuk delay .6 2.minuman keras peers . memberi sebab mengapa manusia bertindakbalas terhadap rangsangan.1 Menganalisa proses proses hidup manusia.perokok affect – memberi kesan effect . Benda Hidup Menjalani Proses Hidup 2.rakan sebaya . menerangkan bahawa mengambil dadah dan alkohol boleh melewatkan • • • • • • • • • berkomunika si memerhati menghubung kait menilai menganalisis membuat kesimpulan mensintesis • • • • • • • • • smoker . Benda Hidup Menjalani Proses Hidup 2.

3 Menganalisis proses hidup haiwan. menyatakan bahawa haiwan bernafas. • • menyatakan bahawa haiwan berkumuh menyatakan bahawa haiwan menyahtinja.belalang hatch .tindak balas seseorang terhadap rangsangan.menetas lay eggs . • • • • • berkomunika si memerhati menghubung kait menganalisis 9 2.bertelur life cycle .berlaku . mengenal pasti organ pernafasan bagi haiwan tertentu. Benda Hidup Menjalani Proses Hidup 2. 8 2.beranak grasshopper . memberi sebab mengapa haiwan perlu untuk berkumuh dan menyahtinja. mengambil dadah dan minum alkohol di kalangan rakan sebaya. • • • • • • memerhati berkomunika si menganalisis mengumpul dan • • • • • • give birth .3 Menganalisis proses hidup haiwan. Benda Hidup Menjalani Proses Hidup 2.kitar hidup occur . • melibatkan diri dalam kempen untuk tidak menggalakkan aktiviti merokok.

menyatakan bahawa haiwan mempunyai kitaran hidup yang berbeza.setawar extinct .pupus . • • menyatakan bahawa haiwan membiak. menyatakan bahawa tumbuhan bergerakbalas terhadap rangsangan. • menerangkan kitaran hidup bagi haiwan yang berbeza.4 Memahami proses-proses hidup tumbuhan. mengenal pasti bahagian • • 11 2. • • mengeksperi men berkomunika • • • water lettuce .3 Menganalisis proses hidup haiwan. • • • • • • • mengelaskan haiwan • berdasarkan cara pembiakan. menyatakan bahawa sesetengah haiwan melahirkan anak dan sesetengahnya pula bertelur. Benda Hidup Menjalani Proses 2.kiambang bryophyllum . Benda Hidup Menjalani Proses Hidup 2.• menyatakan bahawa organ pernafasan bagi jenis haiwan yang berlainan adalah berbeza.peringkat 10 2. • • mengelas meramal membuat inferens memerhati berkomunika si menghubung kait mengumpul dan mengelas membuat inferens membuat kesimpulan • stage .

menyatakan bahawa tumbuhan membiak.anak daun young plant . mengenal pasti bahagian tumbuhan yang bergerakbalas terhadap cahaya matahari. Benda Hidup Menjalani Proses Hidup 2. menerangkan pelbagai cara • • • si memerhati menghubung kait membuat kesimpulan • • • • • • • • • • • shoot .Hidup • tumbuhan yang bergerakbalas terhadap air.anak pokok parent plant .spora sucker .pokok induk spores . • • • • • • • • • memerhati berkomunika si menghubung kait meramal membuat inferens • • • mushroom .keratang batang underground stem batang bawah tanah tapioca plant . mengenal pasti bahagian tumbuhan yang bergerakbalas terhadap sentuhan. mengenal pasti bahagian tumbuhan yang bergerakbalas terhadap graviti.pucuk leaflets .sulur / anak pokok stem cutting .cendawan fern . menerangkan mengapa tumbuhan perlu membiak.jagung • .paku-pakis various – pelbagai corn .4 Memahami proses-proses hidup tumbuhan.pokok ubi kayu 12 2. meramalkan apa yang akan berlaku kepada dunia jika tumbuhan tidak membiak.

sesumpah sting .badak sumbu extreme weather .2 Memahami bahawa haiwan mempunyai ciri khas dan tabiat melindungi dirinya daripada cuaca yang melampau. menerangkan bagaimana ciri-ciri khas dan tabiat haiwan membantu • • • • • berkomunika si memerhati menghubung kait menganalisis • • • • • • rhinocerous .tumbuhan membiak.sisik bed bug .cuaca melampau thick fur . Haiwan dan Tumbuhan Melindung i Diri 3.bulu tebal specific characteristic – ciri-ciri khas humps . menerangkan bagaimana ciri-ciri khas dan tabiat haiwan membantu melindungi dirinya daripada bahaya/musuh.pijat chameleon . Haiwan dan Tumbuhan Melindung i Diri 3. • • • • • berkomunika si memerhati menghubung kait membuat inferens • • • • • • • • • • curl up .semalu .tenggiling scale . 13 3. • mengenal pasti ciri-ciri khas haiwan melindungi dirinya daripada cuaca yang terlalu panas dan cuaca yang terlalu sejuk.menggulung millipede .perlakuan pangolin .lipan behaviour .bonggol mimosa . • mengenal pasti ciri-ciri khas haiwan melindungi dirinya daripada bahaya.ulat gonggok centipede . mengenal pasti tabiat khas haiwan melindungi dirinya daripada bahaya/musuh.1 Memahami bahawa haiwan mempunyai ciriciri khas dan tabiat bagi melindungi diri daripada bahaya/musuh.sengat 14 3.

berlebihan • 3.bulu halus itchiness . • • • fine hair . memberi sebab mengapa model itu dibina dengan mempunyai ciri-ciri tersebut.melindungi dirinya daripada cuaca terlalu panas dan terlalu sejuk.kegatalan wallowing – berkubang 14 3.3 Memahami bahawa haiwan mempunyai ciriciri khas dan tabiat yang membenarkan mereka bermandiri. Haiwan dan Tumbuhan Melindung i Diri 3. membuat model haiwan imaginasi yang boleh terus hidup dalam cuaca yang melampau dan juga melindungi dirinya daripada musuh. • mengenal pasti perlunya haiwan melindungi dirinya daripada musuh dan keadaan cuaca yang melampau.4 Memahami tumbuhan mempunyai ciri-ciri khas • mengenal pasti ciri khas tumbuhan dalam melindungi • berkomunika si . Haiwan dan 3. • • • • • • berkomunika si menghubung kait menganalisis membuat inferens mensintesis • excessive .

5 Memahami tumbuhan mempunyai ciri-ciri khas untuk melindungi diri daripada kawasan kering dan angin kuat. menerangkan ciri khas tumbuhan yang membantu mereka untuk terus hidup di kawasan kering. • diri daripada musuh. Haiwan dan Tumbuhan Melindung i Diri 3.15 Tumbuhan Melindung i Diri untuk melindungi diri daripada musuh. • • • • berkomunika si menghubung kait menganalisis • 3.5 Memahami tumbuhan • memberi contoh tumbuhan • memerhati . mengenal pasti ciri khas tumbuhan yang melindungi diri daripada kehilangan air berlebihan. Haiwan 3. • • • memerhati menghubung kait menganalisis 15 3. menerangkan bagaimana ciri khas tumbuhan membantu melindungi diri daripada musuh. • memberi contoh tumbuhan yang boleh dijumpai di kawasan amat kering.

Ukuran 1. menyatakan unit piawai • • • memerhati berkomunika si menghubung • • • • measurement . • mengenal pasti ciri-ciri khas tumbuhan dalam melindungi diri daripada angin kuat.panjang width . yang dijumpai di kawasan berangin kuat. menerangkan bagaimana ciri khas tumbuhan membantu diri untuk terus hidup dalam angin kuat.lebar height . • • berkomunika si menghubung kait • MINGG U BIDANG OBJEKTIF PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN KEMAHIRAN PROSES SAINS / KEMAHIRAN BERFIKIR & STRATEGI BERFIKIR PERBENDAHARAAN KATA SEMESTER TEMA : : SATU MENYIASAT DAYA DAN TENAGA Memahami ukuran panjang.1 .tinggi 17 1.16 dan Tumbuhan Melindung i Diri mempunyai ciri-ciri khas untuk melindungi diri daripada kawasan kering dan angin kuat. • • menyatakan pelbagai cara mengukur panjang.ukuran length .

menjalankan ujian untuk menguji tekaan.depa graphic organiser penyusun grafik calculate . rekod ukuran panjang dalam sistem unit metrik.hitung standard unit .lilitan arm span . menyatakan unit piawai luas • • • • • • • • Mendefinisi secara operasi mengukur menggunaka n nombor berkomunika si membuat urutan menghubung kait .untuk ukuran panjang dalam sistem metrik.unit piawai • 18 1.2 Memahami cara mengukur luas. • • kait menganalisis membuat urutan • • • • • circumference . • • memilih alat yang sesuai untuk mengukur panjang. • membandingkan segiempat sama dengan segiempat tepat. menyatakan. Ukuran 1. dan meneka objek mana yang mempunyai luas yang lebih besar. mengukur panjang menggunakan teknik yang betul. luas = panjang x lebar.

• membandingkan kiub dan kuboid dan meneka isipadu mana yang lebih besar. Ukuran 1. menjalankan ujian bagi mengesahkan tekaan. menyatakan unit piawai isipadu pepejal dalam sistem metrik. • mengira luas satu bentuk yang diberi dalam sistem metrik. menyatakan: isipadu = panjang x lebar x tinggi.pepejal cube .dalam sistem metrik.kuboid . 19 1.kiub cuboid .3 Memahami cara menyukat isipadu pepejal.isipadu solid . • • • • • • • • • berkomunika si mengukur menggunaka n nombor menghubung kait membanding dan membeza menganalisis membuat • • • • volume .

4 DUA MENYIASAT DAYA DAN TENAGA Memahami cara menyukat isipadu cecair .cecair beaker . Ukuran : : 1.bikar measuring cylinder - 1 .inferens • mengira isipadu kiub dan kuboid berdasarkan pengiraan dalam unit sistem metrik. • menyatakan pelbagai cara menyukat isipadu cecair. MINGG U BIDANG OBJEKTIF PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN KEMAHIRAN PROSES SAINS / KEMAHIRAN BERFIKIR & STRATEGI BERFIKIR PERBENDAHARAAN KATA SEMESTER TEMA 1. • • berkomunika si mengukur • • • liquids .

neraca tuas compression balance neraca mampat mass . memilih alat yang sesuai bagi menyukat isipadu cecair. menyukat isipadu cecair menggunakan teknik yang betul. menyatakan unit piawai jisim dalam sistem metrik. merekod bacaan • • • • • • berkomunika si mengukur menggunaka n nombor menghubung kait membanding dan membeza menganalisis • • • lever balance .• menyatakan unit piawai isipadu cecair dalam sistem metrik.meniskus • 1. • • • • • • menggunaka n nombor menghubung kait membanding dan membeza menganalisis membuat inferens • silinder penyukat meniscus . Ukuran 1.jisim . mengukur jisim objek menggunakan teknik yang betul.5 2 Memahami cara mengukur jisim. • • • menyatakan alat-alat untuk mengukur jisim. merekod bacaan isipadu menggunakan unit dalam sistem metrik.

• • • • • mengenal pasti pelbagai cara untuk mengukur masa. menyatakan bahawa proses yang berulang secara seragam boleh digunakan untuk mengukur masa.6 3 Memahami cara mengukur masa.bandul water dripping . mengenal pasti alat untuk mengukur masa. • membuat inferens • • • • • 1. Ukuran 1. • • • meramal membuat inferens berkomunika si • • • • • dough .tekstur accuracy . • • • • • • berkomunika si mendefinisi secara operasi menghubung kait membanding dan membeza menganalisis membuat inferens uniformly repeated berulang secara seragam swing . menyatakan unit piawai masa dalam sistem metrik.air menitis pulse rate . Ukuran 1.bahan .ayunan pendulum .uli ingredient .adunan texture .7 Kesedaran kepentingan menggunakan unit piawai.kadar denyutan nadi • 4 1.ketepatan knead .menggunakan unit piawai. merekod masa menggunakan unit piawai. • memilih dan menggunakan alat yang sesuai dalam menyukat isipadu cecair dan jisim bahan – bahan dalam resipi. mengukur masa dengan menggunakan alat yang sesuai.

• menyatakan sebab sekiranya ada perbezaan pada doh yang disediakan oleh muridmurid dengan menggunakan resepi yang diberikan. membuat kesimpulan keperluan menggunakan unit piawai. • • • menghubung kait menganalisis membuat kesimpulan • mixture .campuran • MINGG U BIDANG OBJEKTIF PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN KEMAHIRAN PROSES SAINS / PERBENDAHARAAN KATA .

KEMAHIRAN BERFIKIR & STRATEGI BERFIKIR SEMESTER TEMA : : DUA MENYIASAT BAHAN 5 1. mengenalpasti bahan yang boleh mengalirkan haba. • • • • • • • berkomunika si memerhati menghubung kait menganalisis mengumpul dan mengelas • • • • • • • • material .bahan conductor . • mengelaskan objek ke dalam kumpulan berdasarkan bahan yang diperbuat. mengenalpasti bahan yang boleh mengalirkan arus elektrik.menyerap stretch – regang 1.1 Memahami sifat bahan.penebat metal . • mengenalpasti bahan yang boleh terapung di atas air. Sifat bahan 1.logam heat .1 Memahami sifat bahan. Sifat bahan 1.pengalir insulator .haba float .terapung absorb . • berkomunika si .

Sifat bahan 1. mengitlak bahawa konduktor haba yang baik adalah pengalir elektrik yang baik. mengenal pasti bahan yang membenarkan cahaya melaluinya. menyatakan maksud penebat. • • • • • • berkomunika si memerhati mendefinisi secara operasi menghubung kait menganalisis membuat kesimpulan . • • • menyatakan maksud konduktor. • • • • • • memerhati menghubung kait menganalisis mengumpul dan mengelas 7 1.6 • mengenalpasti bahan yang boleh menyerap air. mengenalpasti bahan yang boleh diregang.1 Memahami sifat bahan.

menyenaraikan bahan lut sinar. menyatakan maksud bahan lut cahaya. • • • • • • • • • berkomunika si mengumpul dan mengelas mendefinisi secara operasi menghubung kait menganalisis 9 1. mencadangkan cara menjaga objek supaya kekal panas. Sifat bahan 1. menyatakan maksud bahan legap. Sifat bahan 1.lut cahaya dan legap. • mengelaskan bahan berdasarkan kebolehan cahaya menembusinya. • • • mencadangkan cara menjaga objek supaya kekal sejuk.8 1.1 Memahami sifat bahan.2 Mengaplikasikan pengetahuan tentang sifat bahan dalam kehidupan seharian. merancang cara yang • • • berkomunika si menghubung kait menganalisis • cold – sejuk . menyatakan maksud bahan lut sinar.

• • • • berkomunika si menghubung kait membuat inferens • • . menyatakan bahawa bahan yang dipilih untuk membuat objek adalah berdasarkan sifat bahan tersebut. memberikan sebab mengapa bahan khusus digunakan untuk membuat sesuatu objek. 10 1.3 Mensintesis pengetahuan mengenai penggunaan bahan berdasarkan sifat bahan. mereka bentuk objek yang khusus dan memberikan sebab mengapa sesetengah bahan itu digunakan untuk membuat sesuatu objek. • menyenaraikan objek dan bahan daripada apa ia diperbuat. Sifat bahan 1.berkesan supaya objek kekal panas atau sejuk.

4 Mengetahui kepentingan mengguna semula bahan.guna semula recycle .kulit • .getah silk .kitar semula reduce .mengurangkan wood . menyatakan sebab mengapa perlunya memulihara bahan semula jadi. dan mengitar semula bahan.kapas rubber . menjalankan aktiviti mengguna semula. • • • • • • • • berkomunika si mengelas menghubung kait mengelas menganalisis meramal • • • • • • • • • • • man-made .kayu metal . mengurangkan penggunaan bahan. memberikan contoh bahan buatan manusia.sutera leather . mengurangkan penggunaan bahan.11 1. menyatakan bahawa bahan buatan manusia diperbuat daripada bahan semula jadi.bahan buatan reuse . Sifat bahan 1.logam cotton . dan mengitar semula bahan. • memberikan contoh bahan semula jadi.

.5 12 1. • menyatakan perbezaan antara objek berkarat dan objek tidak berkarat. mengenal pasti objek yang boleh berkarat. Sifat bahan Memahami bahawa sesetengah bahan boleh berkarat. • • • • • • • • • • • memerhati mengelas mengawal pemboleh ubah mengumpul dan mengelas menganalisis menghubung kait meramal membuat kesimpulan • • rust – karat rusty . pemboleh ubah bergerak balas dan pemboleh ubah yang dimalarkan.1. membuat kesimpulan bahawa objek yang di perbuat daripada logam boleh berkarat. merancang ujikaji untuk mengetahui faktor yang menyebabkan pengaratan dengan mengenal pasti pemboleh ubah manipulasi.berkarat .

• • • • • grease – gris coating – menyalut paint . menjelaskan bagaimana cara-cara ini boleh mencegah pengaratan. Sifat bahan Memahami bahawa pengaratan boleh dicegah. menyatakan pelbagai cara untuk mencegah objek daripada berkarat. • • berkomunika si meramal menghubung kait menilai menganalisis • • • MINGG U BIDANG OBJEKTIF PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN KEMAHIRAN PROSES SAINS / KEMAHIRAN BERFIKIR & STRATEGI BERFIKIR PERBENDAHARAAN KATA SEMESTER TEMA : : DUA MENYIASAT BUMI DAN ALAM SEMESTA 1. menjelaskan pentingnya mencegah pengaratan.• • menjalankan ujikaji dan merekod pemerhatian..cat 1.1 Memahami Sistem • menyenaraikan ahli dalam • berkomunika • Solar System .Sistem .6 13 1. Sistem 1.

• • • • • • berkomunika si menghubung kait menganalisis membanding dan membeza • • • • sago .Musytari Saturn .Neptun 15 1.Utarid Venus .2 1.Marikh Jupiter .Uranus Neptune .menyokong hidupan absence of water ketiadaan air absence of air – ketiadaan udara .Zuhal Uranus . menyenaraikan urutan planet dalam Sistem Suria. • menyatakan saiz relatif Matahari dengan saiz Bumi. menyatakan planet. • • si menghubung kait menganalisis • • • • • • • • Suria Mercury . • • Sistem Suria.Zuhrah Earth . menyatakan saiz relatif Bumi dengan saiz Bulan.sagu support lives . Sistem Suria Memahami saiz dan jarak relatif antara Bumi.14 Suria Suria . Bulan dan Matahari.planet beredar mengelilingi Matahari. menyatakan jarak relatif daripada Bumi ke Matahari berbanding jarak relatif daripada Bumi ke Bulan.Bumi Mars .

• • • • • berkomunika si menghubung kait menganalisis membuat inferens • • conducive – sesuai placement . Sistem Suria Menghargai kesempurnaan kedudukan planet Bumi dalam Sistem Suria.3 16 1.kedudukan • MINGG U BIDANG OBJEKTIF PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN KEMAHIRAN PROSES SAINS / KEMAHIRAN BERFIKIR & STRATEGI BERFIKIR PERBENDAHARAAN KATA SEMESTER TEMA : : DUA MENYIASAT TEKNOLOGI . membuat kesimpulan bahawa Bumi adalah satusatunya planet dalam Sistem Suria yang boleh menampung hidupan. • menyatakan sebab sesetengah planet tidak kondusif untuk benda hidup. meramalkan keadaan yang akan berlaku jika Bumi berada lebih dekat atau lebih jauh daripada Matahari.1.

kanta pembesar overcome – mengatasi 17 1. mengenalpasti keperluan untuk membaharui atau mencipta peralatan bagi manfaat manusia sejagat.17 1. • • • • • • berkomunika si mengumpul dan mengelas menghubung kait menganalisis membuat urutan • • • • • • • communication komunikasi transportation pengangkutan agriculture .had keupayan magnifying glass .alat abilities .manusia sejagat .pertanian construction . mengenal pasti alat yang digunakan untuk mengatasi had keupayaaan manusia. • memberi contoh dalam perkembangan teknologi.keupayaan limitation .pembinaan innovate .kebaikan mankind .membaharui betterment .2 Memahami perkembangan teknologi.mengingat device . Teknologi 1. • • • • • • • berkomunika si mentafsir data menghubung kait membuat kesimpulan membuat inferens • • • • • • memorise . Teknologi 1. menerangkan cara sesuatu alat digunakan untuk mengatasi had keupayaan manusia. • menyatakan had keupayaan manusia dalam membuat sesuatu perkara.1 Memahami kepentingan teknologi dalam kehidupan harian.

3 Mensintesis cara teknologi digunakan untuk menyelesaikan masalah.4 Menganalisa teknologi memberi manfaat kepada manusia sejagat • menyatakan kebaikan dan keburukan teknologi. mereka cipta satu alat untuk menyelesaikan masalah yang telah dikenal pasti. menjana idea untuk menyelesaikan masalah yang telah dikenalpasti.manfaat wisely . Teknologi 1. Melakukan demonstrasi cara alat yang dicipta dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah yang dikenal pasti. • • berkomunika si menghubung • • benefit .• • menilai membuat inferens 18 1.secara bijaksana . Teknologi 1. • • • • • • • berkomunika si menghubung kait menganalisis membuat inferens membuat kesimpulan • encounter – hadapi • 19 1. • mengenal pasti masalah yang dihadapi dalam kehidupan harian.

• • kait menganalisis menilai .jika digunakan secara bijaksana. • membuat kesimpulan bahawa teknologi dapat memberi manfaat kepada manusia sejagat jika digunakan secara bijaksana.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful