P. 1
RPT SAINS TAHUN 4 (BM).doc

RPT SAINS TAHUN 4 (BM).doc

|Views: 21|Likes:
Published by niefeng19

More info:

Published by: niefeng19 on Dec 31, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/07/2013

pdf

text

original

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN UNTUK TAHUN EMPAT

KEMAHIRAN PROSES SAINS / KEMAHIRAN BERFIKIR & STRATEGI BERFIKIR

MINGG U

BIDANG

OBJEKTIF PEMBELAJARAN

HASIL PEMBELAJARAN

PERBENDAHARAAN KATA

SEMESTER TEMA
1. Benda Hidup Mempuny ai Keperluan Asas

: :
1.1

SATU MENYIASAT BENDA-BENDA HIDUP
Memahami manusia mempunyai keperluan asas • • mengenal pasti keperluan asas manusia. membuat inferens mengapa manusia memerlukan makanan, air, udara dan habitat.
• • • • •

1

memerhati berkomunik asi membuat kesimpulan menghubun gkait menganalisi s

• • • • • • • • • •

basic needs - keperluan asas breath - nafas breathe - bernafas bunglow - banglo flat - rumah pangsa hut - pondok longhouse - rumah panjang movement - pergerakan terrace house - rumah teres shelter - tempat perlindungan

balanced diet - makanan seimbang

1 & 2

1. Benda Hidup Mempuny ai Keperluan Asas

1.2

Memahami haiwan memerlukan keperluan asas.

• •

mengenal pasti keperluan asas haiwan. membuat inferens mengapa haiwan memerlukan makanan, air, udara dan habitat. memerihalkan pelbagai jenis habitat haiwan.

• • • • • • • •

berkomunika si memerhati meramal membuat inferens mengawal pembolehuba h mengeksperi men menghubung kait membuat kesimpulan

• • • • •

holes - lubang cage - sangkar container - bekas reference - rujukan air tight - kedap udara

2

1. Benda Hidup Mempuny ai Keperluan

1.3

Memahami tumbuhan memerlukan keperluan asas.

mengenal pasti keperluan asas tumbuhan.

• •

membuat inferens mengawal pembolehuba h

• • •

condition - keadaan similar - serupa watered - disiram

Asas

• • • • • • •

memerhati meramal mengekperim en menghubung kait membuat kesimpulan membuat inferens menganalisis

3

2. Benda Hidup Menjalani Proses Hidup

2.1

Menganalisa proses proses hidup manusia.

• • • •

menerangkan bahawa manusia bernafas. memerihalkan proses menarik nafas. memerihalkan proses menghembus udara. membezakan udara yang disedut dan udara yang dihembus.

• • • •

memerhati berkomunika si membanding dan membeza menghubung kait

• • • • • •

• •

• •

exhale - hembus faeces - najis/tinja rate - kadar undergo - menjalani excretion - perkhumuhan defecate - nyahtinja offspring – anak chest - dada reaction - gerak balas reproduce – membiak windpipe – salur pernafasan lung - peparu

Benda Hidup Menjalani Proses Hidup 2. menyatakan hasil perkumuhan manusia. • menyatakan manusia menggunakan paru-paru untuk bernafas. membuat inferens manusia perlu berkumuh dan menyahtinja.4 2.rangsangan survival . • • • • memerhati berkomunika si menghubung kait • • • sweat . menyatakan hasil penyahtinjaan manusia.air kencing waste product .bahan buangan . menyatakan manusia berkumuh dan menyahtinja. Benda Hidup Menjalani Proses Hidup 2.1 Menganalisa proses proses hidup manusia.1 Menganalisa proses proses hidup manusia.kemandirian • 5 2. membuat kesimpulan tidak semua individu mempunyai kadar pernafasan yang sama.peluh stimuli . mengenal pasti laluan udara semasa bernafas. • • • • • • • • berkomunika si menghbungk ait meramal menganalisis • • urine .

Benda Hidup Menjalani Proses Hidup 2.menyebabkan drug .mabuk delay .rakan sebaya . menerangkan bahawa mengambil dadah dan alkohol boleh melewatkan • • • • • • • • • berkomunika si memerhati menghubung kait menilai menganalisis membuat kesimpulan mensintesis • • • • • • • • • smoker . • • • • • • • • • memerhati berkomunika si menghubung kait membuat inferens menganalisis meramal 7 2. memberi sebab mengapa manusia bertindakbalas terhadap rangsangan. meramalkan apa yang akan berlaku jika manusia tidak membiak.1 Menganalisa proses proses hidup manusia. menyatakan bahawa manusia membiak.akibat drunken . • menyatakan bahawa manusia bertindakbalas terhadap rangsangan.perokok affect – memberi kesan effect .6 2. menyatakan kesan merokok kepada paru-paru.minuman keras peers .dadah alcohol .melambatkan cause .2 Menyedari tentang sesetengah perlakuan boleh mengganggu proses hidup • memberi contoh tabiat yang mendatangkan bahaya terhadap proses hidup manusia. Benda Hidup Menjalani Proses Hidup 2.

• melibatkan diri dalam kempen untuk tidak menggalakkan aktiviti merokok.3 Menganalisis proses hidup haiwan.3 Menganalisis proses hidup haiwan.beranak grasshopper . memberi sebab mengapa haiwan perlu untuk berkumuh dan menyahtinja. • • menyatakan bahawa haiwan berkumuh menyatakan bahawa haiwan menyahtinja.tindak balas seseorang terhadap rangsangan. menyatakan bahawa haiwan bernafas.bertelur life cycle . mengenal pasti organ pernafasan bagi haiwan tertentu. • • • • • berkomunika si memerhati menghubung kait menganalisis 9 2.berlaku .kitar hidup occur .menetas lay eggs .belalang hatch . • • • • • • memerhati berkomunika si menganalisis mengumpul dan • • • • • • give birth . 8 2. Benda Hidup Menjalani Proses Hidup 2. Benda Hidup Menjalani Proses Hidup 2. mengambil dadah dan minum alkohol di kalangan rakan sebaya.

peringkat 10 2. • • mengeksperi men berkomunika • • • water lettuce .4 Memahami proses-proses hidup tumbuhan.3 Menganalisis proses hidup haiwan. Benda Hidup Menjalani Proses 2. • • • • • • • mengelaskan haiwan • berdasarkan cara pembiakan. menyatakan bahawa sesetengah haiwan melahirkan anak dan sesetengahnya pula bertelur. • • mengelas meramal membuat inferens memerhati berkomunika si menghubung kait mengumpul dan mengelas membuat inferens membuat kesimpulan • stage .setawar extinct . Benda Hidup Menjalani Proses Hidup 2. • • menyatakan bahawa haiwan membiak.• menyatakan bahawa organ pernafasan bagi jenis haiwan yang berlainan adalah berbeza. menyatakan bahawa haiwan mempunyai kitaran hidup yang berbeza.pupus . • menerangkan kitaran hidup bagi haiwan yang berbeza. mengenal pasti bahagian • • 11 2. menyatakan bahawa tumbuhan bergerakbalas terhadap rangsangan.kiambang bryophyllum .

menerangkan pelbagai cara • • • si memerhati menghubung kait membuat kesimpulan • • • • • • • • • • • shoot . menerangkan mengapa tumbuhan perlu membiak.Hidup • tumbuhan yang bergerakbalas terhadap air.anak daun young plant .4 Memahami proses-proses hidup tumbuhan. meramalkan apa yang akan berlaku kepada dunia jika tumbuhan tidak membiak.pokok induk spores .cendawan fern . mengenal pasti bahagian tumbuhan yang bergerakbalas terhadap sentuhan. Benda Hidup Menjalani Proses Hidup 2.paku-pakis various – pelbagai corn .jagung • .spora sucker . menyatakan bahawa tumbuhan membiak.sulur / anak pokok stem cutting . mengenal pasti bahagian tumbuhan yang bergerakbalas terhadap graviti.anak pokok parent plant .pucuk leaflets . mengenal pasti bahagian tumbuhan yang bergerakbalas terhadap cahaya matahari. • • • • • • • • • memerhati berkomunika si menghubung kait meramal membuat inferens • • • mushroom .keratang batang underground stem batang bawah tanah tapioca plant .pokok ubi kayu 12 2.

perlakuan pangolin .sengat 14 3. • • • • • berkomunika si memerhati menghubung kait membuat inferens • • • • • • • • • • curl up .menggulung millipede .lipan behaviour . 13 3.bulu tebal specific characteristic – ciri-ciri khas humps .badak sumbu extreme weather . menerangkan bagaimana ciri-ciri khas dan tabiat haiwan membantu • • • • • berkomunika si memerhati menghubung kait menganalisis • • • • • • rhinocerous .semalu . Haiwan dan Tumbuhan Melindung i Diri 3.1 Memahami bahawa haiwan mempunyai ciriciri khas dan tabiat bagi melindungi diri daripada bahaya/musuh.tenggiling scale .bonggol mimosa .cuaca melampau thick fur . menerangkan bagaimana ciri-ciri khas dan tabiat haiwan membantu melindungi dirinya daripada bahaya/musuh. Haiwan dan Tumbuhan Melindung i Diri 3.2 Memahami bahawa haiwan mempunyai ciri khas dan tabiat melindungi dirinya daripada cuaca yang melampau. • mengenal pasti ciri-ciri khas haiwan melindungi dirinya daripada bahaya.ulat gonggok centipede . • mengenal pasti ciri-ciri khas haiwan melindungi dirinya daripada cuaca yang terlalu panas dan cuaca yang terlalu sejuk.sesumpah sting .sisik bed bug . mengenal pasti tabiat khas haiwan melindungi dirinya daripada bahaya/musuh.tumbuhan membiak.pijat chameleon .

• • • fine hair . memberi sebab mengapa model itu dibina dengan mempunyai ciri-ciri tersebut.berlebihan • 3. Haiwan dan 3. • mengenal pasti perlunya haiwan melindungi dirinya daripada musuh dan keadaan cuaca yang melampau.melindungi dirinya daripada cuaca terlalu panas dan terlalu sejuk. Haiwan dan Tumbuhan Melindung i Diri 3.bulu halus itchiness . • • • • • • berkomunika si menghubung kait menganalisis membuat inferens mensintesis • excessive .3 Memahami bahawa haiwan mempunyai ciriciri khas dan tabiat yang membenarkan mereka bermandiri. membuat model haiwan imaginasi yang boleh terus hidup dalam cuaca yang melampau dan juga melindungi dirinya daripada musuh.4 Memahami tumbuhan mempunyai ciri-ciri khas • mengenal pasti ciri khas tumbuhan dalam melindungi • berkomunika si .kegatalan wallowing – berkubang 14 3.

5 Memahami tumbuhan mempunyai ciri-ciri khas untuk melindungi diri daripada kawasan kering dan angin kuat. • memberi contoh tumbuhan yang boleh dijumpai di kawasan amat kering. menerangkan bagaimana ciri khas tumbuhan membantu melindungi diri daripada musuh.5 Memahami tumbuhan • memberi contoh tumbuhan • memerhati . • diri daripada musuh. • • • • berkomunika si menghubung kait menganalisis • 3. mengenal pasti ciri khas tumbuhan yang melindungi diri daripada kehilangan air berlebihan. menerangkan ciri khas tumbuhan yang membantu mereka untuk terus hidup di kawasan kering. Haiwan dan Tumbuhan Melindung i Diri 3.15 Tumbuhan Melindung i Diri untuk melindungi diri daripada musuh. Haiwan 3. • • • memerhati menghubung kait menganalisis 15 3.

lebar height .ukuran length . • • menyatakan pelbagai cara mengukur panjang. yang dijumpai di kawasan berangin kuat. Ukuran 1. menyatakan unit piawai • • • memerhati berkomunika si menghubung • • • • measurement .16 dan Tumbuhan Melindung i Diri mempunyai ciri-ciri khas untuk melindungi diri daripada kawasan kering dan angin kuat. • • berkomunika si menghubung kait • MINGG U BIDANG OBJEKTIF PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN KEMAHIRAN PROSES SAINS / KEMAHIRAN BERFIKIR & STRATEGI BERFIKIR PERBENDAHARAAN KATA SEMESTER TEMA : : SATU MENYIASAT DAYA DAN TENAGA Memahami ukuran panjang.panjang width .1 . • mengenal pasti ciri-ciri khas tumbuhan dalam melindungi diri daripada angin kuat. menerangkan bagaimana ciri khas tumbuhan membantu diri untuk terus hidup dalam angin kuat.tinggi 17 1.

• • memilih alat yang sesuai untuk mengukur panjang. Ukuran 1.lilitan arm span .hitung standard unit .depa graphic organiser penyusun grafik calculate . • • kait menganalisis membuat urutan • • • • • circumference . luas = panjang x lebar. menyatakan.unit piawai • 18 1. menjalankan ujian untuk menguji tekaan. menyatakan unit piawai luas • • • • • • • • Mendefinisi secara operasi mengukur menggunaka n nombor berkomunika si membuat urutan menghubung kait . • membandingkan segiempat sama dengan segiempat tepat. rekod ukuran panjang dalam sistem unit metrik.untuk ukuran panjang dalam sistem metrik. mengukur panjang menggunakan teknik yang betul.2 Memahami cara mengukur luas. dan meneka objek mana yang mempunyai luas yang lebih besar.

kuboid . • membandingkan kiub dan kuboid dan meneka isipadu mana yang lebih besar. Ukuran 1. • • • • • • • • • berkomunika si mengukur menggunaka n nombor menghubung kait membanding dan membeza menganalisis membuat • • • • volume . 19 1. • mengira luas satu bentuk yang diberi dalam sistem metrik.3 Memahami cara menyukat isipadu pepejal.kiub cuboid . menyatakan unit piawai isipadu pepejal dalam sistem metrik. menjalankan ujian bagi mengesahkan tekaan.pepejal cube . menyatakan: isipadu = panjang x lebar x tinggi.isipadu solid .dalam sistem metrik.

cecair beaker .bikar measuring cylinder - 1 . • menyatakan pelbagai cara menyukat isipadu cecair.inferens • mengira isipadu kiub dan kuboid berdasarkan pengiraan dalam unit sistem metrik. • • berkomunika si mengukur • • • liquids . MINGG U BIDANG OBJEKTIF PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN KEMAHIRAN PROSES SAINS / KEMAHIRAN BERFIKIR & STRATEGI BERFIKIR PERBENDAHARAAN KATA SEMESTER TEMA 1.4 DUA MENYIASAT DAYA DAN TENAGA Memahami cara menyukat isipadu cecair . Ukuran : : 1.

Ukuran 1. • • • menyatakan alat-alat untuk mengukur jisim. mengukur jisim objek menggunakan teknik yang betul.• menyatakan unit piawai isipadu cecair dalam sistem metrik.5 2 Memahami cara mengukur jisim. menyukat isipadu cecair menggunakan teknik yang betul. • • • • • • menggunaka n nombor menghubung kait membanding dan membeza menganalisis membuat inferens • silinder penyukat meniscus .jisim .meniskus • 1. menyatakan unit piawai jisim dalam sistem metrik. memilih alat yang sesuai bagi menyukat isipadu cecair. merekod bacaan • • • • • • berkomunika si mengukur menggunaka n nombor menghubung kait membanding dan membeza menganalisis • • • lever balance .neraca tuas compression balance neraca mampat mass . merekod bacaan isipadu menggunakan unit dalam sistem metrik.

bandul water dripping . • • • meramal membuat inferens berkomunika si • • • • • dough . merekod masa menggunakan unit piawai. • • • • • • berkomunika si mendefinisi secara operasi menghubung kait membanding dan membeza menganalisis membuat inferens uniformly repeated berulang secara seragam swing .air menitis pulse rate . menyatakan unit piawai masa dalam sistem metrik.bahan .uli ingredient .kadar denyutan nadi • 4 1. Ukuran 1.ayunan pendulum . • • • • • mengenal pasti pelbagai cara untuk mengukur masa. • memilih dan menggunakan alat yang sesuai dalam menyukat isipadu cecair dan jisim bahan – bahan dalam resipi. • membuat inferens • • • • • 1.ketepatan knead . mengenal pasti alat untuk mengukur masa.tekstur accuracy .6 3 Memahami cara mengukur masa. menyatakan bahawa proses yang berulang secara seragam boleh digunakan untuk mengukur masa.adunan texture . mengukur masa dengan menggunakan alat yang sesuai. Ukuran 1.menggunakan unit piawai.7 Kesedaran kepentingan menggunakan unit piawai.

membuat kesimpulan keperluan menggunakan unit piawai. • • • menghubung kait menganalisis membuat kesimpulan • mixture .• menyatakan sebab sekiranya ada perbezaan pada doh yang disediakan oleh muridmurid dengan menggunakan resepi yang diberikan.campuran • MINGG U BIDANG OBJEKTIF PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN KEMAHIRAN PROSES SAINS / PERBENDAHARAAN KATA .

1 Memahami sifat bahan.logam heat .terapung absorb . • berkomunika si . • mengenalpasti bahan yang boleh terapung di atas air.pengalir insulator .1 Memahami sifat bahan. • mengelaskan objek ke dalam kumpulan berdasarkan bahan yang diperbuat.haba float .KEMAHIRAN BERFIKIR & STRATEGI BERFIKIR SEMESTER TEMA : : DUA MENYIASAT BAHAN 5 1.penebat metal .menyerap stretch – regang 1. mengenalpasti bahan yang boleh mengalirkan haba.bahan conductor . Sifat bahan 1. • • • • • • • berkomunika si memerhati menghubung kait menganalisis mengumpul dan mengelas • • • • • • • • material . Sifat bahan 1. mengenalpasti bahan yang boleh mengalirkan arus elektrik.

6 • mengenalpasti bahan yang boleh menyerap air. Sifat bahan 1. mengenal pasti bahan yang membenarkan cahaya melaluinya. • • • menyatakan maksud konduktor. mengitlak bahawa konduktor haba yang baik adalah pengalir elektrik yang baik.1 Memahami sifat bahan. menyatakan maksud penebat. • • • • • • memerhati menghubung kait menganalisis mengumpul dan mengelas 7 1. mengenalpasti bahan yang boleh diregang. • • • • • • berkomunika si memerhati mendefinisi secara operasi menghubung kait menganalisis membuat kesimpulan .

8 1.2 Mengaplikasikan pengetahuan tentang sifat bahan dalam kehidupan seharian. • • • mencadangkan cara menjaga objek supaya kekal sejuk. menyenaraikan bahan lut sinar. menyatakan maksud bahan lut cahaya. mencadangkan cara menjaga objek supaya kekal panas.1 Memahami sifat bahan. • • • • • • • • • berkomunika si mengumpul dan mengelas mendefinisi secara operasi menghubung kait menganalisis 9 1. • mengelaskan bahan berdasarkan kebolehan cahaya menembusinya. menyatakan maksud bahan legap. merancang cara yang • • • berkomunika si menghubung kait menganalisis • cold – sejuk . Sifat bahan 1.lut cahaya dan legap. Sifat bahan 1. menyatakan maksud bahan lut sinar.

mereka bentuk objek yang khusus dan memberikan sebab mengapa sesetengah bahan itu digunakan untuk membuat sesuatu objek.berkesan supaya objek kekal panas atau sejuk.3 Mensintesis pengetahuan mengenai penggunaan bahan berdasarkan sifat bahan. • menyenaraikan objek dan bahan daripada apa ia diperbuat. menyatakan bahawa bahan yang dipilih untuk membuat objek adalah berdasarkan sifat bahan tersebut. Sifat bahan 1. memberikan sebab mengapa bahan khusus digunakan untuk membuat sesuatu objek. • • • • berkomunika si menghubung kait membuat inferens • • . 10 1.

kayu metal .kapas rubber . menyatakan sebab mengapa perlunya memulihara bahan semula jadi. mengurangkan penggunaan bahan.kitar semula reduce . memberikan contoh bahan buatan manusia.sutera leather . • • • • • • • • berkomunika si mengelas menghubung kait mengelas menganalisis meramal • • • • • • • • • • • man-made . dan mengitar semula bahan. dan mengitar semula bahan. menyatakan bahawa bahan buatan manusia diperbuat daripada bahan semula jadi. mengurangkan penggunaan bahan.logam cotton .mengurangkan wood . • memberikan contoh bahan semula jadi.getah silk .4 Mengetahui kepentingan mengguna semula bahan. menjalankan aktiviti mengguna semula.guna semula recycle . Sifat bahan 1.11 1.bahan buatan reuse .kulit • .

berkarat . pemboleh ubah bergerak balas dan pemboleh ubah yang dimalarkan..5 12 1. • • • • • • • • • • • memerhati mengelas mengawal pemboleh ubah mengumpul dan mengelas menganalisis menghubung kait meramal membuat kesimpulan • • rust – karat rusty . merancang ujikaji untuk mengetahui faktor yang menyebabkan pengaratan dengan mengenal pasti pemboleh ubah manipulasi. Sifat bahan Memahami bahawa sesetengah bahan boleh berkarat. • menyatakan perbezaan antara objek berkarat dan objek tidak berkarat.1. membuat kesimpulan bahawa objek yang di perbuat daripada logam boleh berkarat. mengenal pasti objek yang boleh berkarat.

. menjelaskan bagaimana cara-cara ini boleh mencegah pengaratan. Sifat bahan Memahami bahawa pengaratan boleh dicegah.cat 1.6 13 1. menjelaskan pentingnya mencegah pengaratan.• • menjalankan ujikaji dan merekod pemerhatian. menyatakan pelbagai cara untuk mencegah objek daripada berkarat. Sistem 1. • • • • • grease – gris coating – menyalut paint . • • berkomunika si meramal menghubung kait menilai menganalisis • • • MINGG U BIDANG OBJEKTIF PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN KEMAHIRAN PROSES SAINS / KEMAHIRAN BERFIKIR & STRATEGI BERFIKIR PERBENDAHARAAN KATA SEMESTER TEMA : : DUA MENYIASAT BUMI DAN ALAM SEMESTA 1.1 Memahami Sistem • menyenaraikan ahli dalam • berkomunika • Solar System .Sistem .

Utarid Venus . menyatakan planet. menyenaraikan urutan planet dalam Sistem Suria. menyatakan jarak relatif daripada Bumi ke Matahari berbanding jarak relatif daripada Bumi ke Bulan.menyokong hidupan absence of water ketiadaan air absence of air – ketiadaan udara .planet beredar mengelilingi Matahari. • • si menghubung kait menganalisis • • • • • • • • Suria Mercury . Bulan dan Matahari. menyatakan saiz relatif Bumi dengan saiz Bulan.14 Suria Suria .Zuhal Uranus .Bumi Mars .Uranus Neptune . • menyatakan saiz relatif Matahari dengan saiz Bumi.Musytari Saturn .2 1. • • Sistem Suria.Marikh Jupiter .Zuhrah Earth . Sistem Suria Memahami saiz dan jarak relatif antara Bumi.sagu support lives .Neptun 15 1. • • • • • • berkomunika si menghubung kait menganalisis membanding dan membeza • • • • sago .

kedudukan • MINGG U BIDANG OBJEKTIF PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN KEMAHIRAN PROSES SAINS / KEMAHIRAN BERFIKIR & STRATEGI BERFIKIR PERBENDAHARAAN KATA SEMESTER TEMA : : DUA MENYIASAT TEKNOLOGI . Sistem Suria Menghargai kesempurnaan kedudukan planet Bumi dalam Sistem Suria. meramalkan keadaan yang akan berlaku jika Bumi berada lebih dekat atau lebih jauh daripada Matahari. • menyatakan sebab sesetengah planet tidak kondusif untuk benda hidup. • • • • • berkomunika si menghubung kait menganalisis membuat inferens • • conducive – sesuai placement . membuat kesimpulan bahawa Bumi adalah satusatunya planet dalam Sistem Suria yang boleh menampung hidupan.1.3 16 1.

1 Memahami kepentingan teknologi dalam kehidupan harian. • menyatakan had keupayaan manusia dalam membuat sesuatu perkara. mengenal pasti alat yang digunakan untuk mengatasi had keupayaaan manusia.17 1. Teknologi 1.kanta pembesar overcome – mengatasi 17 1. Teknologi 1.alat abilities .2 Memahami perkembangan teknologi.kebaikan mankind .pertanian construction . • memberi contoh dalam perkembangan teknologi. menerangkan cara sesuatu alat digunakan untuk mengatasi had keupayaan manusia.pembinaan innovate . • • • • • • • berkomunika si mentafsir data menghubung kait membuat kesimpulan membuat inferens • • • • • • memorise .mengingat device .had keupayan magnifying glass .membaharui betterment . • • • • • • berkomunika si mengumpul dan mengelas menghubung kait menganalisis membuat urutan • • • • • • • communication komunikasi transportation pengangkutan agriculture .manusia sejagat . mengenalpasti keperluan untuk membaharui atau mencipta peralatan bagi manfaat manusia sejagat.keupayaan limitation .

• • berkomunika si menghubung • • benefit . menjana idea untuk menyelesaikan masalah yang telah dikenalpasti.manfaat wisely . Teknologi 1. • mengenal pasti masalah yang dihadapi dalam kehidupan harian. mereka cipta satu alat untuk menyelesaikan masalah yang telah dikenal pasti.4 Menganalisa teknologi memberi manfaat kepada manusia sejagat • menyatakan kebaikan dan keburukan teknologi.• • menilai membuat inferens 18 1. Teknologi 1. Melakukan demonstrasi cara alat yang dicipta dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah yang dikenal pasti.secara bijaksana .3 Mensintesis cara teknologi digunakan untuk menyelesaikan masalah. • • • • • • • berkomunika si menghubung kait menganalisis membuat inferens membuat kesimpulan • encounter – hadapi • 19 1.

• • kait menganalisis menilai .jika digunakan secara bijaksana. • membuat kesimpulan bahawa teknologi dapat memberi manfaat kepada manusia sejagat jika digunakan secara bijaksana.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->