RPT SAINS TAHUN 4 (BM).doc

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN UNTUK TAHUN EMPAT

KEMAHIRAN PROSES SAINS / KEMAHIRAN BERFIKIR & STRATEGI BERFIKIR

MINGG U

BIDANG

OBJEKTIF PEMBELAJARAN

HASIL PEMBELAJARAN

PERBENDAHARAAN KATA

SEMESTER TEMA
1. Benda Hidup Mempuny ai Keperluan Asas

: :
1.1

SATU MENYIASAT BENDA-BENDA HIDUP
Memahami manusia mempunyai keperluan asas • • mengenal pasti keperluan asas manusia. membuat inferens mengapa manusia memerlukan makanan, air, udara dan habitat.
• • • • •

1

memerhati berkomunik asi membuat kesimpulan menghubun gkait menganalisi s

• • • • • • • • • •

basic needs - keperluan asas breath - nafas breathe - bernafas bunglow - banglo flat - rumah pangsa hut - pondok longhouse - rumah panjang movement - pergerakan terrace house - rumah teres shelter - tempat perlindungan

balanced diet - makanan seimbang

1 & 2

1. Benda Hidup Mempuny ai Keperluan Asas

1.2

Memahami haiwan memerlukan keperluan asas.

• •

mengenal pasti keperluan asas haiwan. membuat inferens mengapa haiwan memerlukan makanan, air, udara dan habitat. memerihalkan pelbagai jenis habitat haiwan.

• • • • • • • •

berkomunika si memerhati meramal membuat inferens mengawal pembolehuba h mengeksperi men menghubung kait membuat kesimpulan

• • • • •

holes - lubang cage - sangkar container - bekas reference - rujukan air tight - kedap udara

2

1. Benda Hidup Mempuny ai Keperluan

1.3

Memahami tumbuhan memerlukan keperluan asas.

mengenal pasti keperluan asas tumbuhan.

• •

membuat inferens mengawal pembolehuba h

• • •

condition - keadaan similar - serupa watered - disiram

Asas

• • • • • • •

memerhati meramal mengekperim en menghubung kait membuat kesimpulan membuat inferens menganalisis

3

2. Benda Hidup Menjalani Proses Hidup

2.1

Menganalisa proses proses hidup manusia.

• • • •

menerangkan bahawa manusia bernafas. memerihalkan proses menarik nafas. memerihalkan proses menghembus udara. membezakan udara yang disedut dan udara yang dihembus.

• • • •

memerhati berkomunika si membanding dan membeza menghubung kait

• • • • • •

• •

• •

exhale - hembus faeces - najis/tinja rate - kadar undergo - menjalani excretion - perkhumuhan defecate - nyahtinja offspring – anak chest - dada reaction - gerak balas reproduce – membiak windpipe – salur pernafasan lung - peparu

menyatakan manusia berkumuh dan menyahtinja. • • • • memerhati berkomunika si menghubung kait • • • sweat . membuat inferens manusia perlu berkumuh dan menyahtinja. menyatakan hasil perkumuhan manusia. • menyatakan manusia menggunakan paru-paru untuk bernafas. menyatakan hasil penyahtinjaan manusia. membuat kesimpulan tidak semua individu mempunyai kadar pernafasan yang sama. Benda Hidup Menjalani Proses Hidup 2.air kencing waste product .1 Menganalisa proses proses hidup manusia.1 Menganalisa proses proses hidup manusia.4 2.kemandirian • 5 2. mengenal pasti laluan udara semasa bernafas. Benda Hidup Menjalani Proses Hidup 2.rangsangan survival .peluh stimuli .bahan buangan . • • • • • • • • berkomunika si menghbungk ait meramal menganalisis • • urine .

menerangkan bahawa mengambil dadah dan alkohol boleh melewatkan • • • • • • • • • berkomunika si memerhati menghubung kait menilai menganalisis membuat kesimpulan mensintesis • • • • • • • • • smoker . Benda Hidup Menjalani Proses Hidup 2. meramalkan apa yang akan berlaku jika manusia tidak membiak.akibat drunken .rakan sebaya . memberi sebab mengapa manusia bertindakbalas terhadap rangsangan.melambatkan cause .2 Menyedari tentang sesetengah perlakuan boleh mengganggu proses hidup • memberi contoh tabiat yang mendatangkan bahaya terhadap proses hidup manusia. menyatakan kesan merokok kepada paru-paru. • menyatakan bahawa manusia bertindakbalas terhadap rangsangan.6 2.menyebabkan drug .perokok affect – memberi kesan effect .mabuk delay .1 Menganalisa proses proses hidup manusia.minuman keras peers . Benda Hidup Menjalani Proses Hidup 2.dadah alcohol . • • • • • • • • • memerhati berkomunika si menghubung kait membuat inferens menganalisis meramal 7 2. menyatakan bahawa manusia membiak.

beranak grasshopper .belalang hatch . mengambil dadah dan minum alkohol di kalangan rakan sebaya.kitar hidup occur .3 Menganalisis proses hidup haiwan.bertelur life cycle . memberi sebab mengapa haiwan perlu untuk berkumuh dan menyahtinja. 8 2. menyatakan bahawa haiwan bernafas. mengenal pasti organ pernafasan bagi haiwan tertentu. Benda Hidup Menjalani Proses Hidup 2.tindak balas seseorang terhadap rangsangan. Benda Hidup Menjalani Proses Hidup 2. • • • • • berkomunika si memerhati menghubung kait menganalisis 9 2. • melibatkan diri dalam kempen untuk tidak menggalakkan aktiviti merokok.menetas lay eggs .berlaku .3 Menganalisis proses hidup haiwan. • • • • • • memerhati berkomunika si menganalisis mengumpul dan • • • • • • give birth . • • menyatakan bahawa haiwan berkumuh menyatakan bahawa haiwan menyahtinja.

• • • • • • • mengelaskan haiwan • berdasarkan cara pembiakan. Benda Hidup Menjalani Proses Hidup 2.peringkat 10 2. menyatakan bahawa sesetengah haiwan melahirkan anak dan sesetengahnya pula bertelur. mengenal pasti bahagian • • 11 2. • • menyatakan bahawa haiwan membiak. • menerangkan kitaran hidup bagi haiwan yang berbeza. • • mengelas meramal membuat inferens memerhati berkomunika si menghubung kait mengumpul dan mengelas membuat inferens membuat kesimpulan • stage .3 Menganalisis proses hidup haiwan.pupus .kiambang bryophyllum .setawar extinct . Benda Hidup Menjalani Proses 2. menyatakan bahawa tumbuhan bergerakbalas terhadap rangsangan.4 Memahami proses-proses hidup tumbuhan. • • mengeksperi men berkomunika • • • water lettuce . menyatakan bahawa haiwan mempunyai kitaran hidup yang berbeza.• menyatakan bahawa organ pernafasan bagi jenis haiwan yang berlainan adalah berbeza.

mengenal pasti bahagian tumbuhan yang bergerakbalas terhadap sentuhan. menyatakan bahawa tumbuhan membiak. • • • • • • • • • memerhati berkomunika si menghubung kait meramal membuat inferens • • • mushroom .jagung • . Benda Hidup Menjalani Proses Hidup 2.anak pokok parent plant .sulur / anak pokok stem cutting . meramalkan apa yang akan berlaku kepada dunia jika tumbuhan tidak membiak.spora sucker .4 Memahami proses-proses hidup tumbuhan.cendawan fern . mengenal pasti bahagian tumbuhan yang bergerakbalas terhadap graviti. menerangkan pelbagai cara • • • si memerhati menghubung kait membuat kesimpulan • • • • • • • • • • • shoot .paku-pakis various – pelbagai corn . mengenal pasti bahagian tumbuhan yang bergerakbalas terhadap cahaya matahari.keratang batang underground stem batang bawah tanah tapioca plant .pokok ubi kayu 12 2. menerangkan mengapa tumbuhan perlu membiak.anak daun young plant .pucuk leaflets .Hidup • tumbuhan yang bergerakbalas terhadap air.pokok induk spores .

sisik bed bug .ulat gonggok centipede .pijat chameleon . 13 3.2 Memahami bahawa haiwan mempunyai ciri khas dan tabiat melindungi dirinya daripada cuaca yang melampau.1 Memahami bahawa haiwan mempunyai ciriciri khas dan tabiat bagi melindungi diri daripada bahaya/musuh.tenggiling scale . • mengenal pasti ciri-ciri khas haiwan melindungi dirinya daripada bahaya.badak sumbu extreme weather . menerangkan bagaimana ciri-ciri khas dan tabiat haiwan membantu • • • • • berkomunika si memerhati menghubung kait menganalisis • • • • • • rhinocerous .cuaca melampau thick fur . menerangkan bagaimana ciri-ciri khas dan tabiat haiwan membantu melindungi dirinya daripada bahaya/musuh.semalu .sengat 14 3. • • • • • berkomunika si memerhati menghubung kait membuat inferens • • • • • • • • • • curl up .menggulung millipede .bonggol mimosa .lipan behaviour .sesumpah sting .perlakuan pangolin . Haiwan dan Tumbuhan Melindung i Diri 3.bulu tebal specific characteristic – ciri-ciri khas humps . • mengenal pasti ciri-ciri khas haiwan melindungi dirinya daripada cuaca yang terlalu panas dan cuaca yang terlalu sejuk. mengenal pasti tabiat khas haiwan melindungi dirinya daripada bahaya/musuh. Haiwan dan Tumbuhan Melindung i Diri 3.tumbuhan membiak.

4 Memahami tumbuhan mempunyai ciri-ciri khas • mengenal pasti ciri khas tumbuhan dalam melindungi • berkomunika si .kegatalan wallowing – berkubang 14 3. memberi sebab mengapa model itu dibina dengan mempunyai ciri-ciri tersebut. Haiwan dan Tumbuhan Melindung i Diri 3. Haiwan dan 3.3 Memahami bahawa haiwan mempunyai ciriciri khas dan tabiat yang membenarkan mereka bermandiri. membuat model haiwan imaginasi yang boleh terus hidup dalam cuaca yang melampau dan juga melindungi dirinya daripada musuh. • • • fine hair .berlebihan • 3. • • • • • • berkomunika si menghubung kait menganalisis membuat inferens mensintesis • excessive .bulu halus itchiness .melindungi dirinya daripada cuaca terlalu panas dan terlalu sejuk. • mengenal pasti perlunya haiwan melindungi dirinya daripada musuh dan keadaan cuaca yang melampau.

Haiwan dan Tumbuhan Melindung i Diri 3.5 Memahami tumbuhan mempunyai ciri-ciri khas untuk melindungi diri daripada kawasan kering dan angin kuat. • diri daripada musuh.15 Tumbuhan Melindung i Diri untuk melindungi diri daripada musuh. menerangkan ciri khas tumbuhan yang membantu mereka untuk terus hidup di kawasan kering.5 Memahami tumbuhan • memberi contoh tumbuhan • memerhati . mengenal pasti ciri khas tumbuhan yang melindungi diri daripada kehilangan air berlebihan. • memberi contoh tumbuhan yang boleh dijumpai di kawasan amat kering. Haiwan 3. • • • memerhati menghubung kait menganalisis 15 3. menerangkan bagaimana ciri khas tumbuhan membantu melindungi diri daripada musuh. • • • • berkomunika si menghubung kait menganalisis • 3.

• • berkomunika si menghubung kait • MINGG U BIDANG OBJEKTIF PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN KEMAHIRAN PROSES SAINS / KEMAHIRAN BERFIKIR & STRATEGI BERFIKIR PERBENDAHARAAN KATA SEMESTER TEMA : : SATU MENYIASAT DAYA DAN TENAGA Memahami ukuran panjang.1 . menyatakan unit piawai • • • memerhati berkomunika si menghubung • • • • measurement . Ukuran 1.16 dan Tumbuhan Melindung i Diri mempunyai ciri-ciri khas untuk melindungi diri daripada kawasan kering dan angin kuat. • • menyatakan pelbagai cara mengukur panjang.ukuran length . menerangkan bagaimana ciri khas tumbuhan membantu diri untuk terus hidup dalam angin kuat.lebar height .panjang width . yang dijumpai di kawasan berangin kuat.tinggi 17 1. • mengenal pasti ciri-ciri khas tumbuhan dalam melindungi diri daripada angin kuat.

lilitan arm span . • • memilih alat yang sesuai untuk mengukur panjang. luas = panjang x lebar.unit piawai • 18 1.untuk ukuran panjang dalam sistem metrik.depa graphic organiser penyusun grafik calculate . menyatakan. Ukuran 1. mengukur panjang menggunakan teknik yang betul. rekod ukuran panjang dalam sistem unit metrik. • • kait menganalisis membuat urutan • • • • • circumference . menjalankan ujian untuk menguji tekaan. dan meneka objek mana yang mempunyai luas yang lebih besar. menyatakan unit piawai luas • • • • • • • • Mendefinisi secara operasi mengukur menggunaka n nombor berkomunika si membuat urutan menghubung kait .2 Memahami cara mengukur luas. • membandingkan segiempat sama dengan segiempat tepat.hitung standard unit .

menyatakan unit piawai isipadu pepejal dalam sistem metrik. menjalankan ujian bagi mengesahkan tekaan.kuboid .pepejal cube .3 Memahami cara menyukat isipadu pepejal.dalam sistem metrik. • mengira luas satu bentuk yang diberi dalam sistem metrik. • • • • • • • • • berkomunika si mengukur menggunaka n nombor menghubung kait membanding dan membeza menganalisis membuat • • • • volume .kiub cuboid . menyatakan: isipadu = panjang x lebar x tinggi. 19 1. • membandingkan kiub dan kuboid dan meneka isipadu mana yang lebih besar. Ukuran 1.isipadu solid .

• • berkomunika si mengukur • • • liquids . • menyatakan pelbagai cara menyukat isipadu cecair.bikar measuring cylinder - 1 .4 DUA MENYIASAT DAYA DAN TENAGA Memahami cara menyukat isipadu cecair . Ukuran : : 1.inferens • mengira isipadu kiub dan kuboid berdasarkan pengiraan dalam unit sistem metrik.cecair beaker . MINGG U BIDANG OBJEKTIF PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN KEMAHIRAN PROSES SAINS / KEMAHIRAN BERFIKIR & STRATEGI BERFIKIR PERBENDAHARAAN KATA SEMESTER TEMA 1.

memilih alat yang sesuai bagi menyukat isipadu cecair. menyatakan unit piawai jisim dalam sistem metrik.neraca tuas compression balance neraca mampat mass . merekod bacaan • • • • • • berkomunika si mengukur menggunaka n nombor menghubung kait membanding dan membeza menganalisis • • • lever balance .• menyatakan unit piawai isipadu cecair dalam sistem metrik.5 2 Memahami cara mengukur jisim. Ukuran 1. merekod bacaan isipadu menggunakan unit dalam sistem metrik. • • • menyatakan alat-alat untuk mengukur jisim. mengukur jisim objek menggunakan teknik yang betul.meniskus • 1. menyukat isipadu cecair menggunakan teknik yang betul.jisim . • • • • • • menggunaka n nombor menghubung kait membanding dan membeza menganalisis membuat inferens • silinder penyukat meniscus .

ayunan pendulum .uli ingredient . Ukuran 1. • • • • • mengenal pasti pelbagai cara untuk mengukur masa.6 3 Memahami cara mengukur masa. mengenal pasti alat untuk mengukur masa.menggunakan unit piawai. • • • meramal membuat inferens berkomunika si • • • • • dough . menyatakan unit piawai masa dalam sistem metrik. merekod masa menggunakan unit piawai. • • • • • • berkomunika si mendefinisi secara operasi menghubung kait membanding dan membeza menganalisis membuat inferens uniformly repeated berulang secara seragam swing .7 Kesedaran kepentingan menggunakan unit piawai.ketepatan knead .kadar denyutan nadi • 4 1. mengukur masa dengan menggunakan alat yang sesuai. menyatakan bahawa proses yang berulang secara seragam boleh digunakan untuk mengukur masa. • memilih dan menggunakan alat yang sesuai dalam menyukat isipadu cecair dan jisim bahan – bahan dalam resipi. Ukuran 1.air menitis pulse rate .adunan texture . • membuat inferens • • • • • 1.tekstur accuracy .bahan .bandul water dripping .

membuat kesimpulan keperluan menggunakan unit piawai. • • • menghubung kait menganalisis membuat kesimpulan • mixture .• menyatakan sebab sekiranya ada perbezaan pada doh yang disediakan oleh muridmurid dengan menggunakan resepi yang diberikan.campuran • MINGG U BIDANG OBJEKTIF PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN KEMAHIRAN PROSES SAINS / PERBENDAHARAAN KATA .

pengalir insulator . • • • • • • • berkomunika si memerhati menghubung kait menganalisis mengumpul dan mengelas • • • • • • • • material .bahan conductor .penebat metal .menyerap stretch – regang 1. • mengelaskan objek ke dalam kumpulan berdasarkan bahan yang diperbuat.logam heat . • mengenalpasti bahan yang boleh terapung di atas air. • berkomunika si . mengenalpasti bahan yang boleh mengalirkan haba.KEMAHIRAN BERFIKIR & STRATEGI BERFIKIR SEMESTER TEMA : : DUA MENYIASAT BAHAN 5 1.haba float .1 Memahami sifat bahan. Sifat bahan 1. mengenalpasti bahan yang boleh mengalirkan arus elektrik. Sifat bahan 1.1 Memahami sifat bahan.terapung absorb .

• • • • • • memerhati menghubung kait menganalisis mengumpul dan mengelas 7 1. menyatakan maksud penebat. mengitlak bahawa konduktor haba yang baik adalah pengalir elektrik yang baik. mengenal pasti bahan yang membenarkan cahaya melaluinya.1 Memahami sifat bahan. • • • • • • berkomunika si memerhati mendefinisi secara operasi menghubung kait menganalisis membuat kesimpulan . mengenalpasti bahan yang boleh diregang. • • • menyatakan maksud konduktor.6 • mengenalpasti bahan yang boleh menyerap air. Sifat bahan 1.

• • • mencadangkan cara menjaga objek supaya kekal sejuk. menyenaraikan bahan lut sinar.2 Mengaplikasikan pengetahuan tentang sifat bahan dalam kehidupan seharian. • • • • • • • • • berkomunika si mengumpul dan mengelas mendefinisi secara operasi menghubung kait menganalisis 9 1. menyatakan maksud bahan lut cahaya. Sifat bahan 1.8 1.1 Memahami sifat bahan. mencadangkan cara menjaga objek supaya kekal panas.lut cahaya dan legap. menyatakan maksud bahan legap. menyatakan maksud bahan lut sinar. merancang cara yang • • • berkomunika si menghubung kait menganalisis • cold – sejuk . • mengelaskan bahan berdasarkan kebolehan cahaya menembusinya. Sifat bahan 1.

memberikan sebab mengapa bahan khusus digunakan untuk membuat sesuatu objek. mereka bentuk objek yang khusus dan memberikan sebab mengapa sesetengah bahan itu digunakan untuk membuat sesuatu objek. menyatakan bahawa bahan yang dipilih untuk membuat objek adalah berdasarkan sifat bahan tersebut. 10 1. Sifat bahan 1. • menyenaraikan objek dan bahan daripada apa ia diperbuat.3 Mensintesis pengetahuan mengenai penggunaan bahan berdasarkan sifat bahan.berkesan supaya objek kekal panas atau sejuk. • • • • berkomunika si menghubung kait membuat inferens • • .

mengurangkan penggunaan bahan. dan mengitar semula bahan. menjalankan aktiviti mengguna semula.kayu metal . menyatakan sebab mengapa perlunya memulihara bahan semula jadi.4 Mengetahui kepentingan mengguna semula bahan. • memberikan contoh bahan semula jadi.sutera leather . Sifat bahan 1.bahan buatan reuse .11 1. memberikan contoh bahan buatan manusia.kapas rubber . • • • • • • • • berkomunika si mengelas menghubung kait mengelas menganalisis meramal • • • • • • • • • • • man-made . dan mengitar semula bahan. menyatakan bahawa bahan buatan manusia diperbuat daripada bahan semula jadi.kitar semula reduce .kulit • .mengurangkan wood .getah silk .logam cotton .guna semula recycle . mengurangkan penggunaan bahan.

• menyatakan perbezaan antara objek berkarat dan objek tidak berkarat. Sifat bahan Memahami bahawa sesetengah bahan boleh berkarat.1. • • • • • • • • • • • memerhati mengelas mengawal pemboleh ubah mengumpul dan mengelas menganalisis menghubung kait meramal membuat kesimpulan • • rust – karat rusty . mengenal pasti objek yang boleh berkarat. merancang ujikaji untuk mengetahui faktor yang menyebabkan pengaratan dengan mengenal pasti pemboleh ubah manipulasi. membuat kesimpulan bahawa objek yang di perbuat daripada logam boleh berkarat.5 12 1. pemboleh ubah bergerak balas dan pemboleh ubah yang dimalarkan..berkarat .

1 Memahami Sistem • menyenaraikan ahli dalam • berkomunika • Solar System . Sifat bahan Memahami bahawa pengaratan boleh dicegah.cat 1. Sistem 1.6 13 1. menyatakan pelbagai cara untuk mencegah objek daripada berkarat.. • • berkomunika si meramal menghubung kait menilai menganalisis • • • MINGG U BIDANG OBJEKTIF PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN KEMAHIRAN PROSES SAINS / KEMAHIRAN BERFIKIR & STRATEGI BERFIKIR PERBENDAHARAAN KATA SEMESTER TEMA : : DUA MENYIASAT BUMI DAN ALAM SEMESTA 1. • • • • • grease – gris coating – menyalut paint .• • menjalankan ujikaji dan merekod pemerhatian.Sistem . menjelaskan pentingnya mencegah pengaratan. menjelaskan bagaimana cara-cara ini boleh mencegah pengaratan.

menyatakan jarak relatif daripada Bumi ke Matahari berbanding jarak relatif daripada Bumi ke Bulan. Sistem Suria Memahami saiz dan jarak relatif antara Bumi.Zuhal Uranus . • • • • • • berkomunika si menghubung kait menganalisis membanding dan membeza • • • • sago .Marikh Jupiter .planet beredar mengelilingi Matahari. menyatakan planet. • • si menghubung kait menganalisis • • • • • • • • Suria Mercury .Utarid Venus .Zuhrah Earth . menyenaraikan urutan planet dalam Sistem Suria. • menyatakan saiz relatif Matahari dengan saiz Bumi. Bulan dan Matahari.sagu support lives .Musytari Saturn .Neptun 15 1.Uranus Neptune .14 Suria Suria .2 1. • • Sistem Suria.menyokong hidupan absence of water ketiadaan air absence of air – ketiadaan udara .Bumi Mars . menyatakan saiz relatif Bumi dengan saiz Bulan.

1.kedudukan • MINGG U BIDANG OBJEKTIF PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN KEMAHIRAN PROSES SAINS / KEMAHIRAN BERFIKIR & STRATEGI BERFIKIR PERBENDAHARAAN KATA SEMESTER TEMA : : DUA MENYIASAT TEKNOLOGI . • • • • • berkomunika si menghubung kait menganalisis membuat inferens • • conducive – sesuai placement . • menyatakan sebab sesetengah planet tidak kondusif untuk benda hidup. membuat kesimpulan bahawa Bumi adalah satusatunya planet dalam Sistem Suria yang boleh menampung hidupan. meramalkan keadaan yang akan berlaku jika Bumi berada lebih dekat atau lebih jauh daripada Matahari. Sistem Suria Menghargai kesempurnaan kedudukan planet Bumi dalam Sistem Suria.3 16 1.

kebaikan mankind .pertanian construction .kanta pembesar overcome – mengatasi 17 1.alat abilities .membaharui betterment . Teknologi 1. mengenalpasti keperluan untuk membaharui atau mencipta peralatan bagi manfaat manusia sejagat.pembinaan innovate . mengenal pasti alat yang digunakan untuk mengatasi had keupayaaan manusia. • memberi contoh dalam perkembangan teknologi.17 1. • menyatakan had keupayaan manusia dalam membuat sesuatu perkara. menerangkan cara sesuatu alat digunakan untuk mengatasi had keupayaan manusia.had keupayan magnifying glass . • • • • • • • berkomunika si mentafsir data menghubung kait membuat kesimpulan membuat inferens • • • • • • memorise . • • • • • • berkomunika si mengumpul dan mengelas menghubung kait menganalisis membuat urutan • • • • • • • communication komunikasi transportation pengangkutan agriculture .1 Memahami kepentingan teknologi dalam kehidupan harian.mengingat device .keupayaan limitation .manusia sejagat .2 Memahami perkembangan teknologi. Teknologi 1.

3 Mensintesis cara teknologi digunakan untuk menyelesaikan masalah. menjana idea untuk menyelesaikan masalah yang telah dikenalpasti. • mengenal pasti masalah yang dihadapi dalam kehidupan harian. • • • • • • • berkomunika si menghubung kait menganalisis membuat inferens membuat kesimpulan • encounter – hadapi • 19 1. Teknologi 1. Melakukan demonstrasi cara alat yang dicipta dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah yang dikenal pasti.secara bijaksana . mereka cipta satu alat untuk menyelesaikan masalah yang telah dikenal pasti.• • menilai membuat inferens 18 1. • • berkomunika si menghubung • • benefit .manfaat wisely . Teknologi 1.4 Menganalisa teknologi memberi manfaat kepada manusia sejagat • menyatakan kebaikan dan keburukan teknologi.

• • kait menganalisis menilai .jika digunakan secara bijaksana. • membuat kesimpulan bahawa teknologi dapat memberi manfaat kepada manusia sejagat jika digunakan secara bijaksana.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful