RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN UNTUK TAHUN EMPAT

KEMAHIRAN PROSES SAINS / KEMAHIRAN BERFIKIR & STRATEGI BERFIKIR

MINGG U

BIDANG

OBJEKTIF PEMBELAJARAN

HASIL PEMBELAJARAN

PERBENDAHARAAN KATA

SEMESTER TEMA
1. Benda Hidup Mempuny ai Keperluan Asas

: :
1.1

SATU MENYIASAT BENDA-BENDA HIDUP
Memahami manusia mempunyai keperluan asas • • mengenal pasti keperluan asas manusia. membuat inferens mengapa manusia memerlukan makanan, air, udara dan habitat.
• • • • •

1

memerhati berkomunik asi membuat kesimpulan menghubun gkait menganalisi s

• • • • • • • • • •

basic needs - keperluan asas breath - nafas breathe - bernafas bunglow - banglo flat - rumah pangsa hut - pondok longhouse - rumah panjang movement - pergerakan terrace house - rumah teres shelter - tempat perlindungan

balanced diet - makanan seimbang

1 & 2

1. Benda Hidup Mempuny ai Keperluan Asas

1.2

Memahami haiwan memerlukan keperluan asas.

• •

mengenal pasti keperluan asas haiwan. membuat inferens mengapa haiwan memerlukan makanan, air, udara dan habitat. memerihalkan pelbagai jenis habitat haiwan.

• • • • • • • •

berkomunika si memerhati meramal membuat inferens mengawal pembolehuba h mengeksperi men menghubung kait membuat kesimpulan

• • • • •

holes - lubang cage - sangkar container - bekas reference - rujukan air tight - kedap udara

2

1. Benda Hidup Mempuny ai Keperluan

1.3

Memahami tumbuhan memerlukan keperluan asas.

mengenal pasti keperluan asas tumbuhan.

• •

membuat inferens mengawal pembolehuba h

• • •

condition - keadaan similar - serupa watered - disiram

Asas

• • • • • • •

memerhati meramal mengekperim en menghubung kait membuat kesimpulan membuat inferens menganalisis

3

2. Benda Hidup Menjalani Proses Hidup

2.1

Menganalisa proses proses hidup manusia.

• • • •

menerangkan bahawa manusia bernafas. memerihalkan proses menarik nafas. memerihalkan proses menghembus udara. membezakan udara yang disedut dan udara yang dihembus.

• • • •

memerhati berkomunika si membanding dan membeza menghubung kait

• • • • • •

• •

• •

exhale - hembus faeces - najis/tinja rate - kadar undergo - menjalani excretion - perkhumuhan defecate - nyahtinja offspring – anak chest - dada reaction - gerak balas reproduce – membiak windpipe – salur pernafasan lung - peparu

peluh stimuli . • menyatakan manusia menggunakan paru-paru untuk bernafas. Benda Hidup Menjalani Proses Hidup 2.air kencing waste product . membuat inferens manusia perlu berkumuh dan menyahtinja.1 Menganalisa proses proses hidup manusia. membuat kesimpulan tidak semua individu mempunyai kadar pernafasan yang sama. Benda Hidup Menjalani Proses Hidup 2. mengenal pasti laluan udara semasa bernafas.1 Menganalisa proses proses hidup manusia. • • • • • • • • berkomunika si menghbungk ait meramal menganalisis • • urine . • • • • memerhati berkomunika si menghubung kait • • • sweat .4 2. menyatakan hasil perkumuhan manusia.kemandirian • 5 2.bahan buangan . menyatakan hasil penyahtinjaan manusia. menyatakan manusia berkumuh dan menyahtinja.rangsangan survival .

akibat drunken .6 2.dadah alcohol .melambatkan cause . Benda Hidup Menjalani Proses Hidup 2.perokok affect – memberi kesan effect .rakan sebaya .2 Menyedari tentang sesetengah perlakuan boleh mengganggu proses hidup • memberi contoh tabiat yang mendatangkan bahaya terhadap proses hidup manusia.1 Menganalisa proses proses hidup manusia. menyatakan kesan merokok kepada paru-paru.mabuk delay . meramalkan apa yang akan berlaku jika manusia tidak membiak. Benda Hidup Menjalani Proses Hidup 2. • menyatakan bahawa manusia bertindakbalas terhadap rangsangan.menyebabkan drug . memberi sebab mengapa manusia bertindakbalas terhadap rangsangan. menyatakan bahawa manusia membiak. • • • • • • • • • memerhati berkomunika si menghubung kait membuat inferens menganalisis meramal 7 2.minuman keras peers . menerangkan bahawa mengambil dadah dan alkohol boleh melewatkan • • • • • • • • • berkomunika si memerhati menghubung kait menilai menganalisis membuat kesimpulan mensintesis • • • • • • • • • smoker .

• • • • • berkomunika si memerhati menghubung kait menganalisis 9 2. mengambil dadah dan minum alkohol di kalangan rakan sebaya.3 Menganalisis proses hidup haiwan.bertelur life cycle .berlaku . mengenal pasti organ pernafasan bagi haiwan tertentu. 8 2.belalang hatch . Benda Hidup Menjalani Proses Hidup 2. menyatakan bahawa haiwan bernafas.3 Menganalisis proses hidup haiwan. • melibatkan diri dalam kempen untuk tidak menggalakkan aktiviti merokok.menetas lay eggs .kitar hidup occur . • • • • • • memerhati berkomunika si menganalisis mengumpul dan • • • • • • give birth . • • menyatakan bahawa haiwan berkumuh menyatakan bahawa haiwan menyahtinja.beranak grasshopper .tindak balas seseorang terhadap rangsangan. memberi sebab mengapa haiwan perlu untuk berkumuh dan menyahtinja. Benda Hidup Menjalani Proses Hidup 2.

menyatakan bahawa haiwan mempunyai kitaran hidup yang berbeza. • menerangkan kitaran hidup bagi haiwan yang berbeza.4 Memahami proses-proses hidup tumbuhan. mengenal pasti bahagian • • 11 2. • • menyatakan bahawa haiwan membiak.pupus . • • mengelas meramal membuat inferens memerhati berkomunika si menghubung kait mengumpul dan mengelas membuat inferens membuat kesimpulan • stage . menyatakan bahawa sesetengah haiwan melahirkan anak dan sesetengahnya pula bertelur.• menyatakan bahawa organ pernafasan bagi jenis haiwan yang berlainan adalah berbeza.setawar extinct . Benda Hidup Menjalani Proses Hidup 2.3 Menganalisis proses hidup haiwan.kiambang bryophyllum . menyatakan bahawa tumbuhan bergerakbalas terhadap rangsangan. • • • • • • • mengelaskan haiwan • berdasarkan cara pembiakan. • • mengeksperi men berkomunika • • • water lettuce . Benda Hidup Menjalani Proses 2.peringkat 10 2.

mengenal pasti bahagian tumbuhan yang bergerakbalas terhadap graviti. Benda Hidup Menjalani Proses Hidup 2. menerangkan mengapa tumbuhan perlu membiak.4 Memahami proses-proses hidup tumbuhan.sulur / anak pokok stem cutting . meramalkan apa yang akan berlaku kepada dunia jika tumbuhan tidak membiak.jagung • .paku-pakis various – pelbagai corn .anak pokok parent plant . menyatakan bahawa tumbuhan membiak. mengenal pasti bahagian tumbuhan yang bergerakbalas terhadap cahaya matahari.cendawan fern .keratang batang underground stem batang bawah tanah tapioca plant . • • • • • • • • • memerhati berkomunika si menghubung kait meramal membuat inferens • • • mushroom . menerangkan pelbagai cara • • • si memerhati menghubung kait membuat kesimpulan • • • • • • • • • • • shoot .pokok induk spores .spora sucker .pokok ubi kayu 12 2.Hidup • tumbuhan yang bergerakbalas terhadap air. mengenal pasti bahagian tumbuhan yang bergerakbalas terhadap sentuhan.anak daun young plant .pucuk leaflets .

sisik bed bug . 13 3. • • • • • berkomunika si memerhati menghubung kait membuat inferens • • • • • • • • • • curl up .tenggiling scale .pijat chameleon .sengat 14 3.perlakuan pangolin .cuaca melampau thick fur . • mengenal pasti ciri-ciri khas haiwan melindungi dirinya daripada bahaya.2 Memahami bahawa haiwan mempunyai ciri khas dan tabiat melindungi dirinya daripada cuaca yang melampau.bulu tebal specific characteristic – ciri-ciri khas humps .bonggol mimosa . menerangkan bagaimana ciri-ciri khas dan tabiat haiwan membantu • • • • • berkomunika si memerhati menghubung kait menganalisis • • • • • • rhinocerous .lipan behaviour . Haiwan dan Tumbuhan Melindung i Diri 3.menggulung millipede . mengenal pasti tabiat khas haiwan melindungi dirinya daripada bahaya/musuh.badak sumbu extreme weather . Haiwan dan Tumbuhan Melindung i Diri 3.tumbuhan membiak. • mengenal pasti ciri-ciri khas haiwan melindungi dirinya daripada cuaca yang terlalu panas dan cuaca yang terlalu sejuk.sesumpah sting .1 Memahami bahawa haiwan mempunyai ciriciri khas dan tabiat bagi melindungi diri daripada bahaya/musuh.semalu .ulat gonggok centipede . menerangkan bagaimana ciri-ciri khas dan tabiat haiwan membantu melindungi dirinya daripada bahaya/musuh.

3 Memahami bahawa haiwan mempunyai ciriciri khas dan tabiat yang membenarkan mereka bermandiri. • • • • • • berkomunika si menghubung kait menganalisis membuat inferens mensintesis • excessive . Haiwan dan 3.berlebihan • 3.bulu halus itchiness .melindungi dirinya daripada cuaca terlalu panas dan terlalu sejuk. • mengenal pasti perlunya haiwan melindungi dirinya daripada musuh dan keadaan cuaca yang melampau.4 Memahami tumbuhan mempunyai ciri-ciri khas • mengenal pasti ciri khas tumbuhan dalam melindungi • berkomunika si .kegatalan wallowing – berkubang 14 3. membuat model haiwan imaginasi yang boleh terus hidup dalam cuaca yang melampau dan juga melindungi dirinya daripada musuh. Haiwan dan Tumbuhan Melindung i Diri 3. memberi sebab mengapa model itu dibina dengan mempunyai ciri-ciri tersebut. • • • fine hair .

• • • memerhati menghubung kait menganalisis 15 3. menerangkan ciri khas tumbuhan yang membantu mereka untuk terus hidup di kawasan kering.5 Memahami tumbuhan mempunyai ciri-ciri khas untuk melindungi diri daripada kawasan kering dan angin kuat. menerangkan bagaimana ciri khas tumbuhan membantu melindungi diri daripada musuh. mengenal pasti ciri khas tumbuhan yang melindungi diri daripada kehilangan air berlebihan. Haiwan dan Tumbuhan Melindung i Diri 3. • memberi contoh tumbuhan yang boleh dijumpai di kawasan amat kering.5 Memahami tumbuhan • memberi contoh tumbuhan • memerhati . Haiwan 3. • diri daripada musuh.15 Tumbuhan Melindung i Diri untuk melindungi diri daripada musuh. • • • • berkomunika si menghubung kait menganalisis • 3.

panjang width .tinggi 17 1. menerangkan bagaimana ciri khas tumbuhan membantu diri untuk terus hidup dalam angin kuat. • • menyatakan pelbagai cara mengukur panjang. Ukuran 1. yang dijumpai di kawasan berangin kuat.1 . menyatakan unit piawai • • • memerhati berkomunika si menghubung • • • • measurement .16 dan Tumbuhan Melindung i Diri mempunyai ciri-ciri khas untuk melindungi diri daripada kawasan kering dan angin kuat. • mengenal pasti ciri-ciri khas tumbuhan dalam melindungi diri daripada angin kuat.ukuran length .lebar height . • • berkomunika si menghubung kait • MINGG U BIDANG OBJEKTIF PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN KEMAHIRAN PROSES SAINS / KEMAHIRAN BERFIKIR & STRATEGI BERFIKIR PERBENDAHARAAN KATA SEMESTER TEMA : : SATU MENYIASAT DAYA DAN TENAGA Memahami ukuran panjang.

rekod ukuran panjang dalam sistem unit metrik.unit piawai • 18 1.depa graphic organiser penyusun grafik calculate . • • kait menganalisis membuat urutan • • • • • circumference . dan meneka objek mana yang mempunyai luas yang lebih besar. Ukuran 1. menjalankan ujian untuk menguji tekaan.2 Memahami cara mengukur luas. • • memilih alat yang sesuai untuk mengukur panjang.hitung standard unit .untuk ukuran panjang dalam sistem metrik.lilitan arm span . mengukur panjang menggunakan teknik yang betul. menyatakan unit piawai luas • • • • • • • • Mendefinisi secara operasi mengukur menggunaka n nombor berkomunika si membuat urutan menghubung kait . menyatakan. • membandingkan segiempat sama dengan segiempat tepat. luas = panjang x lebar.

menyatakan: isipadu = panjang x lebar x tinggi.kiub cuboid . menjalankan ujian bagi mengesahkan tekaan.dalam sistem metrik.pepejal cube . menyatakan unit piawai isipadu pepejal dalam sistem metrik. • mengira luas satu bentuk yang diberi dalam sistem metrik. • • • • • • • • • berkomunika si mengukur menggunaka n nombor menghubung kait membanding dan membeza menganalisis membuat • • • • volume . • membandingkan kiub dan kuboid dan meneka isipadu mana yang lebih besar.isipadu solid . 19 1.3 Memahami cara menyukat isipadu pepejal. Ukuran 1.kuboid .

• • berkomunika si mengukur • • • liquids .cecair beaker . MINGG U BIDANG OBJEKTIF PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN KEMAHIRAN PROSES SAINS / KEMAHIRAN BERFIKIR & STRATEGI BERFIKIR PERBENDAHARAAN KATA SEMESTER TEMA 1. Ukuran : : 1. • menyatakan pelbagai cara menyukat isipadu cecair.inferens • mengira isipadu kiub dan kuboid berdasarkan pengiraan dalam unit sistem metrik.bikar measuring cylinder - 1 .4 DUA MENYIASAT DAYA DAN TENAGA Memahami cara menyukat isipadu cecair .

5 2 Memahami cara mengukur jisim.• menyatakan unit piawai isipadu cecair dalam sistem metrik. Ukuran 1. memilih alat yang sesuai bagi menyukat isipadu cecair.meniskus • 1. merekod bacaan • • • • • • berkomunika si mengukur menggunaka n nombor menghubung kait membanding dan membeza menganalisis • • • lever balance . merekod bacaan isipadu menggunakan unit dalam sistem metrik. menyukat isipadu cecair menggunakan teknik yang betul. • • • • • • menggunaka n nombor menghubung kait membanding dan membeza menganalisis membuat inferens • silinder penyukat meniscus .neraca tuas compression balance neraca mampat mass . menyatakan unit piawai jisim dalam sistem metrik. • • • menyatakan alat-alat untuk mengukur jisim. mengukur jisim objek menggunakan teknik yang betul.jisim .

menyatakan bahawa proses yang berulang secara seragam boleh digunakan untuk mengukur masa.air menitis pulse rate .tekstur accuracy .uli ingredient .ketepatan knead . menyatakan unit piawai masa dalam sistem metrik.6 3 Memahami cara mengukur masa. • • • meramal membuat inferens berkomunika si • • • • • dough . Ukuran 1. Ukuran 1. • • • • • • berkomunika si mendefinisi secara operasi menghubung kait membanding dan membeza menganalisis membuat inferens uniformly repeated berulang secara seragam swing .bahan . mengukur masa dengan menggunakan alat yang sesuai.adunan texture . merekod masa menggunakan unit piawai.menggunakan unit piawai.7 Kesedaran kepentingan menggunakan unit piawai.kadar denyutan nadi • 4 1. mengenal pasti alat untuk mengukur masa. • membuat inferens • • • • • 1. • • • • • mengenal pasti pelbagai cara untuk mengukur masa.ayunan pendulum .bandul water dripping . • memilih dan menggunakan alat yang sesuai dalam menyukat isipadu cecair dan jisim bahan – bahan dalam resipi.

membuat kesimpulan keperluan menggunakan unit piawai.campuran • MINGG U BIDANG OBJEKTIF PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN KEMAHIRAN PROSES SAINS / PERBENDAHARAAN KATA .• menyatakan sebab sekiranya ada perbezaan pada doh yang disediakan oleh muridmurid dengan menggunakan resepi yang diberikan. • • • menghubung kait menganalisis membuat kesimpulan • mixture .

haba float . • mengenalpasti bahan yang boleh terapung di atas air. • berkomunika si .1 Memahami sifat bahan.bahan conductor .penebat metal .pengalir insulator . mengenalpasti bahan yang boleh mengalirkan arus elektrik. • • • • • • • berkomunika si memerhati menghubung kait menganalisis mengumpul dan mengelas • • • • • • • • material .KEMAHIRAN BERFIKIR & STRATEGI BERFIKIR SEMESTER TEMA : : DUA MENYIASAT BAHAN 5 1.logam heat . Sifat bahan 1. Sifat bahan 1.menyerap stretch – regang 1.terapung absorb .1 Memahami sifat bahan. • mengelaskan objek ke dalam kumpulan berdasarkan bahan yang diperbuat. mengenalpasti bahan yang boleh mengalirkan haba.

• • • menyatakan maksud konduktor.6 • mengenalpasti bahan yang boleh menyerap air.1 Memahami sifat bahan. mengenal pasti bahan yang membenarkan cahaya melaluinya. mengitlak bahawa konduktor haba yang baik adalah pengalir elektrik yang baik. • • • • • • berkomunika si memerhati mendefinisi secara operasi menghubung kait menganalisis membuat kesimpulan . mengenalpasti bahan yang boleh diregang. menyatakan maksud penebat. Sifat bahan 1. • • • • • • memerhati menghubung kait menganalisis mengumpul dan mengelas 7 1.

merancang cara yang • • • berkomunika si menghubung kait menganalisis • cold – sejuk . • mengelaskan bahan berdasarkan kebolehan cahaya menembusinya.8 1.1 Memahami sifat bahan. Sifat bahan 1. • • • • • • • • • berkomunika si mengumpul dan mengelas mendefinisi secara operasi menghubung kait menganalisis 9 1. Sifat bahan 1. menyenaraikan bahan lut sinar. menyatakan maksud bahan lut cahaya. menyatakan maksud bahan lut sinar. • • • mencadangkan cara menjaga objek supaya kekal sejuk. mencadangkan cara menjaga objek supaya kekal panas.2 Mengaplikasikan pengetahuan tentang sifat bahan dalam kehidupan seharian. menyatakan maksud bahan legap.lut cahaya dan legap.

berkesan supaya objek kekal panas atau sejuk.3 Mensintesis pengetahuan mengenai penggunaan bahan berdasarkan sifat bahan. • • • • berkomunika si menghubung kait membuat inferens • • . Sifat bahan 1. 10 1. mereka bentuk objek yang khusus dan memberikan sebab mengapa sesetengah bahan itu digunakan untuk membuat sesuatu objek. • menyenaraikan objek dan bahan daripada apa ia diperbuat. memberikan sebab mengapa bahan khusus digunakan untuk membuat sesuatu objek. menyatakan bahawa bahan yang dipilih untuk membuat objek adalah berdasarkan sifat bahan tersebut.

• memberikan contoh bahan semula jadi. mengurangkan penggunaan bahan.4 Mengetahui kepentingan mengguna semula bahan. menyatakan sebab mengapa perlunya memulihara bahan semula jadi. dan mengitar semula bahan. menyatakan bahawa bahan buatan manusia diperbuat daripada bahan semula jadi.bahan buatan reuse . • • • • • • • • berkomunika si mengelas menghubung kait mengelas menganalisis meramal • • • • • • • • • • • man-made . mengurangkan penggunaan bahan. menjalankan aktiviti mengguna semula.kapas rubber .logam cotton .kulit • .guna semula recycle . memberikan contoh bahan buatan manusia. Sifat bahan 1.sutera leather .11 1.kitar semula reduce .kayu metal . dan mengitar semula bahan.mengurangkan wood .getah silk .

1. pemboleh ubah bergerak balas dan pemboleh ubah yang dimalarkan. mengenal pasti objek yang boleh berkarat.5 12 1. • menyatakan perbezaan antara objek berkarat dan objek tidak berkarat.berkarat .. • • • • • • • • • • • memerhati mengelas mengawal pemboleh ubah mengumpul dan mengelas menganalisis menghubung kait meramal membuat kesimpulan • • rust – karat rusty . merancang ujikaji untuk mengetahui faktor yang menyebabkan pengaratan dengan mengenal pasti pemboleh ubah manipulasi. Sifat bahan Memahami bahawa sesetengah bahan boleh berkarat. membuat kesimpulan bahawa objek yang di perbuat daripada logam boleh berkarat.

menjelaskan bagaimana cara-cara ini boleh mencegah pengaratan.Sistem .1 Memahami Sistem • menyenaraikan ahli dalam • berkomunika • Solar System . Sistem 1..6 13 1. • • berkomunika si meramal menghubung kait menilai menganalisis • • • MINGG U BIDANG OBJEKTIF PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN KEMAHIRAN PROSES SAINS / KEMAHIRAN BERFIKIR & STRATEGI BERFIKIR PERBENDAHARAAN KATA SEMESTER TEMA : : DUA MENYIASAT BUMI DAN ALAM SEMESTA 1.• • menjalankan ujikaji dan merekod pemerhatian. Sifat bahan Memahami bahawa pengaratan boleh dicegah.cat 1. menjelaskan pentingnya mencegah pengaratan. • • • • • grease – gris coating – menyalut paint . menyatakan pelbagai cara untuk mencegah objek daripada berkarat.

Zuhrah Earth . Sistem Suria Memahami saiz dan jarak relatif antara Bumi. • • si menghubung kait menganalisis • • • • • • • • Suria Mercury . • • • • • • berkomunika si menghubung kait menganalisis membanding dan membeza • • • • sago . menyatakan planet. • • Sistem Suria.Musytari Saturn .Uranus Neptune .Zuhal Uranus .Utarid Venus .Marikh Jupiter .Bumi Mars . • menyatakan saiz relatif Matahari dengan saiz Bumi.14 Suria Suria . menyatakan saiz relatif Bumi dengan saiz Bulan. Bulan dan Matahari. menyatakan jarak relatif daripada Bumi ke Matahari berbanding jarak relatif daripada Bumi ke Bulan.2 1.menyokong hidupan absence of water ketiadaan air absence of air – ketiadaan udara .planet beredar mengelilingi Matahari.Neptun 15 1. menyenaraikan urutan planet dalam Sistem Suria.sagu support lives .

• • • • • berkomunika si menghubung kait menganalisis membuat inferens • • conducive – sesuai placement . membuat kesimpulan bahawa Bumi adalah satusatunya planet dalam Sistem Suria yang boleh menampung hidupan.3 16 1. • menyatakan sebab sesetengah planet tidak kondusif untuk benda hidup.kedudukan • MINGG U BIDANG OBJEKTIF PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN KEMAHIRAN PROSES SAINS / KEMAHIRAN BERFIKIR & STRATEGI BERFIKIR PERBENDAHARAAN KATA SEMESTER TEMA : : DUA MENYIASAT TEKNOLOGI . meramalkan keadaan yang akan berlaku jika Bumi berada lebih dekat atau lebih jauh daripada Matahari. Sistem Suria Menghargai kesempurnaan kedudukan planet Bumi dalam Sistem Suria.1.

Teknologi 1.had keupayan magnifying glass .manusia sejagat .mengingat device .kanta pembesar overcome – mengatasi 17 1. mengenalpasti keperluan untuk membaharui atau mencipta peralatan bagi manfaat manusia sejagat.keupayaan limitation . mengenal pasti alat yang digunakan untuk mengatasi had keupayaaan manusia.membaharui betterment . • • • • • • berkomunika si mengumpul dan mengelas menghubung kait menganalisis membuat urutan • • • • • • • communication komunikasi transportation pengangkutan agriculture .2 Memahami perkembangan teknologi. • menyatakan had keupayaan manusia dalam membuat sesuatu perkara. • memberi contoh dalam perkembangan teknologi. menerangkan cara sesuatu alat digunakan untuk mengatasi had keupayaan manusia. Teknologi 1. • • • • • • • berkomunika si mentafsir data menghubung kait membuat kesimpulan membuat inferens • • • • • • memorise .alat abilities .pertanian construction .17 1.kebaikan mankind .1 Memahami kepentingan teknologi dalam kehidupan harian.pembinaan innovate .

• • berkomunika si menghubung • • benefit .manfaat wisely . Teknologi 1. • • • • • • • berkomunika si menghubung kait menganalisis membuat inferens membuat kesimpulan • encounter – hadapi • 19 1. menjana idea untuk menyelesaikan masalah yang telah dikenalpasti.secara bijaksana .3 Mensintesis cara teknologi digunakan untuk menyelesaikan masalah. Melakukan demonstrasi cara alat yang dicipta dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah yang dikenal pasti.4 Menganalisa teknologi memberi manfaat kepada manusia sejagat • menyatakan kebaikan dan keburukan teknologi. Teknologi 1.• • menilai membuat inferens 18 1. • mengenal pasti masalah yang dihadapi dalam kehidupan harian. mereka cipta satu alat untuk menyelesaikan masalah yang telah dikenal pasti.

jika digunakan secara bijaksana. • membuat kesimpulan bahawa teknologi dapat memberi manfaat kepada manusia sejagat jika digunakan secara bijaksana. • • kait menganalisis menilai .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful