RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN UNTUK TAHUN EMPAT

KEMAHIRAN PROSES SAINS / KEMAHIRAN BERFIKIR & STRATEGI BERFIKIR

MINGG U

BIDANG

OBJEKTIF PEMBELAJARAN

HASIL PEMBELAJARAN

PERBENDAHARAAN KATA

SEMESTER TEMA
1. Benda Hidup Mempuny ai Keperluan Asas

: :
1.1

SATU MENYIASAT BENDA-BENDA HIDUP
Memahami manusia mempunyai keperluan asas • • mengenal pasti keperluan asas manusia. membuat inferens mengapa manusia memerlukan makanan, air, udara dan habitat.
• • • • •

1

memerhati berkomunik asi membuat kesimpulan menghubun gkait menganalisi s

• • • • • • • • • •

basic needs - keperluan asas breath - nafas breathe - bernafas bunglow - banglo flat - rumah pangsa hut - pondok longhouse - rumah panjang movement - pergerakan terrace house - rumah teres shelter - tempat perlindungan

balanced diet - makanan seimbang

1 & 2

1. Benda Hidup Mempuny ai Keperluan Asas

1.2

Memahami haiwan memerlukan keperluan asas.

• •

mengenal pasti keperluan asas haiwan. membuat inferens mengapa haiwan memerlukan makanan, air, udara dan habitat. memerihalkan pelbagai jenis habitat haiwan.

• • • • • • • •

berkomunika si memerhati meramal membuat inferens mengawal pembolehuba h mengeksperi men menghubung kait membuat kesimpulan

• • • • •

holes - lubang cage - sangkar container - bekas reference - rujukan air tight - kedap udara

2

1. Benda Hidup Mempuny ai Keperluan

1.3

Memahami tumbuhan memerlukan keperluan asas.

mengenal pasti keperluan asas tumbuhan.

• •

membuat inferens mengawal pembolehuba h

• • •

condition - keadaan similar - serupa watered - disiram

Asas

• • • • • • •

memerhati meramal mengekperim en menghubung kait membuat kesimpulan membuat inferens menganalisis

3

2. Benda Hidup Menjalani Proses Hidup

2.1

Menganalisa proses proses hidup manusia.

• • • •

menerangkan bahawa manusia bernafas. memerihalkan proses menarik nafas. memerihalkan proses menghembus udara. membezakan udara yang disedut dan udara yang dihembus.

• • • •

memerhati berkomunika si membanding dan membeza menghubung kait

• • • • • •

• •

• •

exhale - hembus faeces - najis/tinja rate - kadar undergo - menjalani excretion - perkhumuhan defecate - nyahtinja offspring – anak chest - dada reaction - gerak balas reproduce – membiak windpipe – salur pernafasan lung - peparu

4 2. membuat kesimpulan tidak semua individu mempunyai kadar pernafasan yang sama.air kencing waste product . mengenal pasti laluan udara semasa bernafas.peluh stimuli . menyatakan manusia berkumuh dan menyahtinja.kemandirian • 5 2. membuat inferens manusia perlu berkumuh dan menyahtinja. • menyatakan manusia menggunakan paru-paru untuk bernafas.bahan buangan . menyatakan hasil penyahtinjaan manusia.1 Menganalisa proses proses hidup manusia. Benda Hidup Menjalani Proses Hidup 2.rangsangan survival . Benda Hidup Menjalani Proses Hidup 2. • • • • memerhati berkomunika si menghubung kait • • • sweat .1 Menganalisa proses proses hidup manusia. • • • • • • • • berkomunika si menghbungk ait meramal menganalisis • • urine . menyatakan hasil perkumuhan manusia.

rakan sebaya . Benda Hidup Menjalani Proses Hidup 2.perokok affect – memberi kesan effect .2 Menyedari tentang sesetengah perlakuan boleh mengganggu proses hidup • memberi contoh tabiat yang mendatangkan bahaya terhadap proses hidup manusia.1 Menganalisa proses proses hidup manusia. meramalkan apa yang akan berlaku jika manusia tidak membiak. menyatakan bahawa manusia membiak.minuman keras peers .menyebabkan drug .dadah alcohol .melambatkan cause . menerangkan bahawa mengambil dadah dan alkohol boleh melewatkan • • • • • • • • • berkomunika si memerhati menghubung kait menilai menganalisis membuat kesimpulan mensintesis • • • • • • • • • smoker . memberi sebab mengapa manusia bertindakbalas terhadap rangsangan. • menyatakan bahawa manusia bertindakbalas terhadap rangsangan. • • • • • • • • • memerhati berkomunika si menghubung kait membuat inferens menganalisis meramal 7 2. menyatakan kesan merokok kepada paru-paru. Benda Hidup Menjalani Proses Hidup 2.mabuk delay .akibat drunken .6 2.

belalang hatch .3 Menganalisis proses hidup haiwan. mengambil dadah dan minum alkohol di kalangan rakan sebaya. memberi sebab mengapa haiwan perlu untuk berkumuh dan menyahtinja. Benda Hidup Menjalani Proses Hidup 2.beranak grasshopper . • • • • • • memerhati berkomunika si menganalisis mengumpul dan • • • • • • give birth . • • menyatakan bahawa haiwan berkumuh menyatakan bahawa haiwan menyahtinja.berlaku . Benda Hidup Menjalani Proses Hidup 2.tindak balas seseorang terhadap rangsangan. 8 2.bertelur life cycle . mengenal pasti organ pernafasan bagi haiwan tertentu.kitar hidup occur . • melibatkan diri dalam kempen untuk tidak menggalakkan aktiviti merokok. • • • • • berkomunika si memerhati menghubung kait menganalisis 9 2. menyatakan bahawa haiwan bernafas.menetas lay eggs .3 Menganalisis proses hidup haiwan.

• menerangkan kitaran hidup bagi haiwan yang berbeza. menyatakan bahawa sesetengah haiwan melahirkan anak dan sesetengahnya pula bertelur. • • • • • • • mengelaskan haiwan • berdasarkan cara pembiakan. • • mengeksperi men berkomunika • • • water lettuce . menyatakan bahawa tumbuhan bergerakbalas terhadap rangsangan.kiambang bryophyllum . Benda Hidup Menjalani Proses Hidup 2. menyatakan bahawa haiwan mempunyai kitaran hidup yang berbeza.• menyatakan bahawa organ pernafasan bagi jenis haiwan yang berlainan adalah berbeza.peringkat 10 2. • • mengelas meramal membuat inferens memerhati berkomunika si menghubung kait mengumpul dan mengelas membuat inferens membuat kesimpulan • stage . mengenal pasti bahagian • • 11 2.4 Memahami proses-proses hidup tumbuhan.setawar extinct .3 Menganalisis proses hidup haiwan. Benda Hidup Menjalani Proses 2.pupus . • • menyatakan bahawa haiwan membiak.

mengenal pasti bahagian tumbuhan yang bergerakbalas terhadap graviti.keratang batang underground stem batang bawah tanah tapioca plant . menerangkan mengapa tumbuhan perlu membiak.pokok induk spores .anak daun young plant .pokok ubi kayu 12 2. mengenal pasti bahagian tumbuhan yang bergerakbalas terhadap cahaya matahari.spora sucker .4 Memahami proses-proses hidup tumbuhan. mengenal pasti bahagian tumbuhan yang bergerakbalas terhadap sentuhan.Hidup • tumbuhan yang bergerakbalas terhadap air.anak pokok parent plant .jagung • . • • • • • • • • • memerhati berkomunika si menghubung kait meramal membuat inferens • • • mushroom . menyatakan bahawa tumbuhan membiak. menerangkan pelbagai cara • • • si memerhati menghubung kait membuat kesimpulan • • • • • • • • • • • shoot .cendawan fern .pucuk leaflets .paku-pakis various – pelbagai corn . meramalkan apa yang akan berlaku kepada dunia jika tumbuhan tidak membiak.sulur / anak pokok stem cutting . Benda Hidup Menjalani Proses Hidup 2.

menerangkan bagaimana ciri-ciri khas dan tabiat haiwan membantu melindungi dirinya daripada bahaya/musuh. 13 3.bonggol mimosa .badak sumbu extreme weather .2 Memahami bahawa haiwan mempunyai ciri khas dan tabiat melindungi dirinya daripada cuaca yang melampau.tumbuhan membiak.bulu tebal specific characteristic – ciri-ciri khas humps . • • • • • berkomunika si memerhati menghubung kait membuat inferens • • • • • • • • • • curl up .1 Memahami bahawa haiwan mempunyai ciriciri khas dan tabiat bagi melindungi diri daripada bahaya/musuh.sisik bed bug .tenggiling scale . Haiwan dan Tumbuhan Melindung i Diri 3. mengenal pasti tabiat khas haiwan melindungi dirinya daripada bahaya/musuh. • mengenal pasti ciri-ciri khas haiwan melindungi dirinya daripada bahaya.perlakuan pangolin .semalu . • mengenal pasti ciri-ciri khas haiwan melindungi dirinya daripada cuaca yang terlalu panas dan cuaca yang terlalu sejuk. Haiwan dan Tumbuhan Melindung i Diri 3.ulat gonggok centipede .sesumpah sting .lipan behaviour . menerangkan bagaimana ciri-ciri khas dan tabiat haiwan membantu • • • • • berkomunika si memerhati menghubung kait menganalisis • • • • • • rhinocerous .menggulung millipede .cuaca melampau thick fur .pijat chameleon .sengat 14 3.

bulu halus itchiness . memberi sebab mengapa model itu dibina dengan mempunyai ciri-ciri tersebut.3 Memahami bahawa haiwan mempunyai ciriciri khas dan tabiat yang membenarkan mereka bermandiri. Haiwan dan Tumbuhan Melindung i Diri 3. • • • fine hair .kegatalan wallowing – berkubang 14 3. • mengenal pasti perlunya haiwan melindungi dirinya daripada musuh dan keadaan cuaca yang melampau.4 Memahami tumbuhan mempunyai ciri-ciri khas • mengenal pasti ciri khas tumbuhan dalam melindungi • berkomunika si .melindungi dirinya daripada cuaca terlalu panas dan terlalu sejuk. • • • • • • berkomunika si menghubung kait menganalisis membuat inferens mensintesis • excessive .berlebihan • 3. Haiwan dan 3. membuat model haiwan imaginasi yang boleh terus hidup dalam cuaca yang melampau dan juga melindungi dirinya daripada musuh.

• diri daripada musuh.5 Memahami tumbuhan • memberi contoh tumbuhan • memerhati . • memberi contoh tumbuhan yang boleh dijumpai di kawasan amat kering. • • • • berkomunika si menghubung kait menganalisis • 3.15 Tumbuhan Melindung i Diri untuk melindungi diri daripada musuh. menerangkan bagaimana ciri khas tumbuhan membantu melindungi diri daripada musuh. menerangkan ciri khas tumbuhan yang membantu mereka untuk terus hidup di kawasan kering. mengenal pasti ciri khas tumbuhan yang melindungi diri daripada kehilangan air berlebihan. Haiwan dan Tumbuhan Melindung i Diri 3.5 Memahami tumbuhan mempunyai ciri-ciri khas untuk melindungi diri daripada kawasan kering dan angin kuat. Haiwan 3. • • • memerhati menghubung kait menganalisis 15 3.

Ukuran 1.lebar height .tinggi 17 1. • mengenal pasti ciri-ciri khas tumbuhan dalam melindungi diri daripada angin kuat.panjang width . yang dijumpai di kawasan berangin kuat.ukuran length .1 . • • menyatakan pelbagai cara mengukur panjang. menerangkan bagaimana ciri khas tumbuhan membantu diri untuk terus hidup dalam angin kuat.16 dan Tumbuhan Melindung i Diri mempunyai ciri-ciri khas untuk melindungi diri daripada kawasan kering dan angin kuat. menyatakan unit piawai • • • memerhati berkomunika si menghubung • • • • measurement . • • berkomunika si menghubung kait • MINGG U BIDANG OBJEKTIF PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN KEMAHIRAN PROSES SAINS / KEMAHIRAN BERFIKIR & STRATEGI BERFIKIR PERBENDAHARAAN KATA SEMESTER TEMA : : SATU MENYIASAT DAYA DAN TENAGA Memahami ukuran panjang.

unit piawai • 18 1. • • memilih alat yang sesuai untuk mengukur panjang. Ukuran 1. menyatakan unit piawai luas • • • • • • • • Mendefinisi secara operasi mengukur menggunaka n nombor berkomunika si membuat urutan menghubung kait . • • kait menganalisis membuat urutan • • • • • circumference . luas = panjang x lebar. rekod ukuran panjang dalam sistem unit metrik. mengukur panjang menggunakan teknik yang betul. menyatakan.untuk ukuran panjang dalam sistem metrik. • membandingkan segiempat sama dengan segiempat tepat. dan meneka objek mana yang mempunyai luas yang lebih besar. menjalankan ujian untuk menguji tekaan.lilitan arm span .depa graphic organiser penyusun grafik calculate .hitung standard unit .2 Memahami cara mengukur luas.

menyatakan: isipadu = panjang x lebar x tinggi.dalam sistem metrik. 19 1. menyatakan unit piawai isipadu pepejal dalam sistem metrik.kuboid .kiub cuboid . • • • • • • • • • berkomunika si mengukur menggunaka n nombor menghubung kait membanding dan membeza menganalisis membuat • • • • volume .isipadu solid . menjalankan ujian bagi mengesahkan tekaan. • mengira luas satu bentuk yang diberi dalam sistem metrik.pepejal cube . Ukuran 1.3 Memahami cara menyukat isipadu pepejal. • membandingkan kiub dan kuboid dan meneka isipadu mana yang lebih besar.

• menyatakan pelbagai cara menyukat isipadu cecair.cecair beaker . Ukuran : : 1. • • berkomunika si mengukur • • • liquids .bikar measuring cylinder - 1 . MINGG U BIDANG OBJEKTIF PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN KEMAHIRAN PROSES SAINS / KEMAHIRAN BERFIKIR & STRATEGI BERFIKIR PERBENDAHARAAN KATA SEMESTER TEMA 1.4 DUA MENYIASAT DAYA DAN TENAGA Memahami cara menyukat isipadu cecair .inferens • mengira isipadu kiub dan kuboid berdasarkan pengiraan dalam unit sistem metrik.

5 2 Memahami cara mengukur jisim. menyatakan unit piawai jisim dalam sistem metrik. mengukur jisim objek menggunakan teknik yang betul.neraca tuas compression balance neraca mampat mass . merekod bacaan isipadu menggunakan unit dalam sistem metrik.jisim .meniskus • 1. Ukuran 1. menyukat isipadu cecair menggunakan teknik yang betul. • • • • • • menggunaka n nombor menghubung kait membanding dan membeza menganalisis membuat inferens • silinder penyukat meniscus . memilih alat yang sesuai bagi menyukat isipadu cecair. merekod bacaan • • • • • • berkomunika si mengukur menggunaka n nombor menghubung kait membanding dan membeza menganalisis • • • lever balance . • • • menyatakan alat-alat untuk mengukur jisim.• menyatakan unit piawai isipadu cecair dalam sistem metrik.

air menitis pulse rate . • • • • • mengenal pasti pelbagai cara untuk mengukur masa.7 Kesedaran kepentingan menggunakan unit piawai. • memilih dan menggunakan alat yang sesuai dalam menyukat isipadu cecair dan jisim bahan – bahan dalam resipi. mengukur masa dengan menggunakan alat yang sesuai.tekstur accuracy .bahan . • • • • • • berkomunika si mendefinisi secara operasi menghubung kait membanding dan membeza menganalisis membuat inferens uniformly repeated berulang secara seragam swing .menggunakan unit piawai. • • • meramal membuat inferens berkomunika si • • • • • dough .kadar denyutan nadi • 4 1. merekod masa menggunakan unit piawai. menyatakan unit piawai masa dalam sistem metrik.ketepatan knead . Ukuran 1. mengenal pasti alat untuk mengukur masa.adunan texture .6 3 Memahami cara mengukur masa.ayunan pendulum . menyatakan bahawa proses yang berulang secara seragam boleh digunakan untuk mengukur masa. • membuat inferens • • • • • 1.uli ingredient .bandul water dripping . Ukuran 1.

• • • menghubung kait menganalisis membuat kesimpulan • mixture .• menyatakan sebab sekiranya ada perbezaan pada doh yang disediakan oleh muridmurid dengan menggunakan resepi yang diberikan.campuran • MINGG U BIDANG OBJEKTIF PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN KEMAHIRAN PROSES SAINS / PERBENDAHARAAN KATA . membuat kesimpulan keperluan menggunakan unit piawai.

• • • • • • • berkomunika si memerhati menghubung kait menganalisis mengumpul dan mengelas • • • • • • • • material .penebat metal . • berkomunika si . Sifat bahan 1.menyerap stretch – regang 1.pengalir insulator . Sifat bahan 1.haba float . • mengenalpasti bahan yang boleh terapung di atas air.terapung absorb . mengenalpasti bahan yang boleh mengalirkan arus elektrik.1 Memahami sifat bahan.logam heat .1 Memahami sifat bahan.bahan conductor . • mengelaskan objek ke dalam kumpulan berdasarkan bahan yang diperbuat. mengenalpasti bahan yang boleh mengalirkan haba.KEMAHIRAN BERFIKIR & STRATEGI BERFIKIR SEMESTER TEMA : : DUA MENYIASAT BAHAN 5 1.

• • • • • • berkomunika si memerhati mendefinisi secara operasi menghubung kait menganalisis membuat kesimpulan . • • • • • • memerhati menghubung kait menganalisis mengumpul dan mengelas 7 1. mengenalpasti bahan yang boleh diregang. Sifat bahan 1. mengenal pasti bahan yang membenarkan cahaya melaluinya. menyatakan maksud penebat.6 • mengenalpasti bahan yang boleh menyerap air.1 Memahami sifat bahan. mengitlak bahawa konduktor haba yang baik adalah pengalir elektrik yang baik. • • • menyatakan maksud konduktor.

menyatakan maksud bahan lut sinar. • • • • • • • • • berkomunika si mengumpul dan mengelas mendefinisi secara operasi menghubung kait menganalisis 9 1. menyatakan maksud bahan legap. Sifat bahan 1. • mengelaskan bahan berdasarkan kebolehan cahaya menembusinya. merancang cara yang • • • berkomunika si menghubung kait menganalisis • cold – sejuk .8 1.lut cahaya dan legap.2 Mengaplikasikan pengetahuan tentang sifat bahan dalam kehidupan seharian.1 Memahami sifat bahan. mencadangkan cara menjaga objek supaya kekal panas. • • • mencadangkan cara menjaga objek supaya kekal sejuk. Sifat bahan 1. menyatakan maksud bahan lut cahaya. menyenaraikan bahan lut sinar.

• • • • berkomunika si menghubung kait membuat inferens • • .3 Mensintesis pengetahuan mengenai penggunaan bahan berdasarkan sifat bahan.berkesan supaya objek kekal panas atau sejuk. menyatakan bahawa bahan yang dipilih untuk membuat objek adalah berdasarkan sifat bahan tersebut. memberikan sebab mengapa bahan khusus digunakan untuk membuat sesuatu objek. • menyenaraikan objek dan bahan daripada apa ia diperbuat. Sifat bahan 1. 10 1. mereka bentuk objek yang khusus dan memberikan sebab mengapa sesetengah bahan itu digunakan untuk membuat sesuatu objek.

bahan buatan reuse .getah silk . mengurangkan penggunaan bahan. mengurangkan penggunaan bahan. • memberikan contoh bahan semula jadi. Sifat bahan 1.mengurangkan wood .kulit • . dan mengitar semula bahan. dan mengitar semula bahan.kapas rubber .11 1. menjalankan aktiviti mengguna semula. • • • • • • • • berkomunika si mengelas menghubung kait mengelas menganalisis meramal • • • • • • • • • • • man-made . menyatakan bahawa bahan buatan manusia diperbuat daripada bahan semula jadi.kitar semula reduce .kayu metal .sutera leather .logam cotton .4 Mengetahui kepentingan mengguna semula bahan. menyatakan sebab mengapa perlunya memulihara bahan semula jadi.guna semula recycle . memberikan contoh bahan buatan manusia.

. • menyatakan perbezaan antara objek berkarat dan objek tidak berkarat.5 12 1. • • • • • • • • • • • memerhati mengelas mengawal pemboleh ubah mengumpul dan mengelas menganalisis menghubung kait meramal membuat kesimpulan • • rust – karat rusty . mengenal pasti objek yang boleh berkarat.berkarat .1. Sifat bahan Memahami bahawa sesetengah bahan boleh berkarat. merancang ujikaji untuk mengetahui faktor yang menyebabkan pengaratan dengan mengenal pasti pemboleh ubah manipulasi. membuat kesimpulan bahawa objek yang di perbuat daripada logam boleh berkarat. pemboleh ubah bergerak balas dan pemboleh ubah yang dimalarkan.

Sistem 1. menjelaskan pentingnya mencegah pengaratan.Sistem .1 Memahami Sistem • menyenaraikan ahli dalam • berkomunika • Solar System .• • menjalankan ujikaji dan merekod pemerhatian.6 13 1. menjelaskan bagaimana cara-cara ini boleh mencegah pengaratan. Sifat bahan Memahami bahawa pengaratan boleh dicegah. • • berkomunika si meramal menghubung kait menilai menganalisis • • • MINGG U BIDANG OBJEKTIF PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN KEMAHIRAN PROSES SAINS / KEMAHIRAN BERFIKIR & STRATEGI BERFIKIR PERBENDAHARAAN KATA SEMESTER TEMA : : DUA MENYIASAT BUMI DAN ALAM SEMESTA 1. • • • • • grease – gris coating – menyalut paint .cat 1. menyatakan pelbagai cara untuk mencegah objek daripada berkarat..

menyatakan saiz relatif Bumi dengan saiz Bulan.planet beredar mengelilingi Matahari. • • Sistem Suria.sagu support lives . • • si menghubung kait menganalisis • • • • • • • • Suria Mercury .14 Suria Suria .Musytari Saturn . Sistem Suria Memahami saiz dan jarak relatif antara Bumi.Zuhal Uranus .2 1. Bulan dan Matahari.Utarid Venus .Marikh Jupiter .Uranus Neptune . menyatakan jarak relatif daripada Bumi ke Matahari berbanding jarak relatif daripada Bumi ke Bulan.Bumi Mars .Zuhrah Earth . menyatakan planet. menyenaraikan urutan planet dalam Sistem Suria. • menyatakan saiz relatif Matahari dengan saiz Bumi.Neptun 15 1. • • • • • • berkomunika si menghubung kait menganalisis membanding dan membeza • • • • sago .menyokong hidupan absence of water ketiadaan air absence of air – ketiadaan udara .

meramalkan keadaan yang akan berlaku jika Bumi berada lebih dekat atau lebih jauh daripada Matahari.kedudukan • MINGG U BIDANG OBJEKTIF PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN KEMAHIRAN PROSES SAINS / KEMAHIRAN BERFIKIR & STRATEGI BERFIKIR PERBENDAHARAAN KATA SEMESTER TEMA : : DUA MENYIASAT TEKNOLOGI .3 16 1. Sistem Suria Menghargai kesempurnaan kedudukan planet Bumi dalam Sistem Suria. • • • • • berkomunika si menghubung kait menganalisis membuat inferens • • conducive – sesuai placement . • menyatakan sebab sesetengah planet tidak kondusif untuk benda hidup. membuat kesimpulan bahawa Bumi adalah satusatunya planet dalam Sistem Suria yang boleh menampung hidupan.1.

menerangkan cara sesuatu alat digunakan untuk mengatasi had keupayaan manusia.2 Memahami perkembangan teknologi. • • • • • • berkomunika si mengumpul dan mengelas menghubung kait menganalisis membuat urutan • • • • • • • communication komunikasi transportation pengangkutan agriculture . Teknologi 1.keupayaan limitation .kebaikan mankind .1 Memahami kepentingan teknologi dalam kehidupan harian.alat abilities .membaharui betterment .manusia sejagat .17 1.mengingat device . Teknologi 1.kanta pembesar overcome – mengatasi 17 1.had keupayan magnifying glass . mengenal pasti alat yang digunakan untuk mengatasi had keupayaaan manusia.pertanian construction . • memberi contoh dalam perkembangan teknologi. mengenalpasti keperluan untuk membaharui atau mencipta peralatan bagi manfaat manusia sejagat.pembinaan innovate . • • • • • • • berkomunika si mentafsir data menghubung kait membuat kesimpulan membuat inferens • • • • • • memorise . • menyatakan had keupayaan manusia dalam membuat sesuatu perkara.

• • menilai membuat inferens 18 1. • • berkomunika si menghubung • • benefit . • mengenal pasti masalah yang dihadapi dalam kehidupan harian.3 Mensintesis cara teknologi digunakan untuk menyelesaikan masalah. • • • • • • • berkomunika si menghubung kait menganalisis membuat inferens membuat kesimpulan • encounter – hadapi • 19 1.manfaat wisely . Melakukan demonstrasi cara alat yang dicipta dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah yang dikenal pasti. mereka cipta satu alat untuk menyelesaikan masalah yang telah dikenal pasti. Teknologi 1. Teknologi 1.secara bijaksana . menjana idea untuk menyelesaikan masalah yang telah dikenalpasti.4 Menganalisa teknologi memberi manfaat kepada manusia sejagat • menyatakan kebaikan dan keburukan teknologi.

• membuat kesimpulan bahawa teknologi dapat memberi manfaat kepada manusia sejagat jika digunakan secara bijaksana.jika digunakan secara bijaksana. • • kait menganalisis menilai .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful