RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN UNTUK TAHUN EMPAT

KEMAHIRAN PROSES SAINS / KEMAHIRAN BERFIKIR & STRATEGI BERFIKIR

MINGG U

BIDANG

OBJEKTIF PEMBELAJARAN

HASIL PEMBELAJARAN

PERBENDAHARAAN KATA

SEMESTER TEMA
1. Benda Hidup Mempuny ai Keperluan Asas

: :
1.1

SATU MENYIASAT BENDA-BENDA HIDUP
Memahami manusia mempunyai keperluan asas • • mengenal pasti keperluan asas manusia. membuat inferens mengapa manusia memerlukan makanan, air, udara dan habitat.
• • • • •

1

memerhati berkomunik asi membuat kesimpulan menghubun gkait menganalisi s

• • • • • • • • • •

basic needs - keperluan asas breath - nafas breathe - bernafas bunglow - banglo flat - rumah pangsa hut - pondok longhouse - rumah panjang movement - pergerakan terrace house - rumah teres shelter - tempat perlindungan

balanced diet - makanan seimbang

1 & 2

1. Benda Hidup Mempuny ai Keperluan Asas

1.2

Memahami haiwan memerlukan keperluan asas.

• •

mengenal pasti keperluan asas haiwan. membuat inferens mengapa haiwan memerlukan makanan, air, udara dan habitat. memerihalkan pelbagai jenis habitat haiwan.

• • • • • • • •

berkomunika si memerhati meramal membuat inferens mengawal pembolehuba h mengeksperi men menghubung kait membuat kesimpulan

• • • • •

holes - lubang cage - sangkar container - bekas reference - rujukan air tight - kedap udara

2

1. Benda Hidup Mempuny ai Keperluan

1.3

Memahami tumbuhan memerlukan keperluan asas.

mengenal pasti keperluan asas tumbuhan.

• •

membuat inferens mengawal pembolehuba h

• • •

condition - keadaan similar - serupa watered - disiram

Asas

• • • • • • •

memerhati meramal mengekperim en menghubung kait membuat kesimpulan membuat inferens menganalisis

3

2. Benda Hidup Menjalani Proses Hidup

2.1

Menganalisa proses proses hidup manusia.

• • • •

menerangkan bahawa manusia bernafas. memerihalkan proses menarik nafas. memerihalkan proses menghembus udara. membezakan udara yang disedut dan udara yang dihembus.

• • • •

memerhati berkomunika si membanding dan membeza menghubung kait

• • • • • •

• •

• •

exhale - hembus faeces - najis/tinja rate - kadar undergo - menjalani excretion - perkhumuhan defecate - nyahtinja offspring – anak chest - dada reaction - gerak balas reproduce – membiak windpipe – salur pernafasan lung - peparu

• • • • • • • • berkomunika si menghbungk ait meramal menganalisis • • urine . Benda Hidup Menjalani Proses Hidup 2.rangsangan survival . menyatakan hasil penyahtinjaan manusia. • menyatakan manusia menggunakan paru-paru untuk bernafas.1 Menganalisa proses proses hidup manusia.bahan buangan . • • • • memerhati berkomunika si menghubung kait • • • sweat . menyatakan manusia berkumuh dan menyahtinja.4 2.1 Menganalisa proses proses hidup manusia. Benda Hidup Menjalani Proses Hidup 2. membuat inferens manusia perlu berkumuh dan menyahtinja.kemandirian • 5 2. menyatakan hasil perkumuhan manusia. membuat kesimpulan tidak semua individu mempunyai kadar pernafasan yang sama. mengenal pasti laluan udara semasa bernafas.peluh stimuli .air kencing waste product .

akibat drunken .mabuk delay .2 Menyedari tentang sesetengah perlakuan boleh mengganggu proses hidup • memberi contoh tabiat yang mendatangkan bahaya terhadap proses hidup manusia.perokok affect – memberi kesan effect .menyebabkan drug . Benda Hidup Menjalani Proses Hidup 2.dadah alcohol . • • • • • • • • • memerhati berkomunika si menghubung kait membuat inferens menganalisis meramal 7 2.1 Menganalisa proses proses hidup manusia. memberi sebab mengapa manusia bertindakbalas terhadap rangsangan.minuman keras peers . menerangkan bahawa mengambil dadah dan alkohol boleh melewatkan • • • • • • • • • berkomunika si memerhati menghubung kait menilai menganalisis membuat kesimpulan mensintesis • • • • • • • • • smoker . menyatakan kesan merokok kepada paru-paru.6 2. menyatakan bahawa manusia membiak. • menyatakan bahawa manusia bertindakbalas terhadap rangsangan. meramalkan apa yang akan berlaku jika manusia tidak membiak.rakan sebaya . Benda Hidup Menjalani Proses Hidup 2.melambatkan cause .

tindak balas seseorang terhadap rangsangan. • • • • • • memerhati berkomunika si menganalisis mengumpul dan • • • • • • give birth . • melibatkan diri dalam kempen untuk tidak menggalakkan aktiviti merokok. memberi sebab mengapa haiwan perlu untuk berkumuh dan menyahtinja.3 Menganalisis proses hidup haiwan. 8 2.kitar hidup occur . • • • • • berkomunika si memerhati menghubung kait menganalisis 9 2.bertelur life cycle .beranak grasshopper . Benda Hidup Menjalani Proses Hidup 2. menyatakan bahawa haiwan bernafas. Benda Hidup Menjalani Proses Hidup 2.belalang hatch .menetas lay eggs .berlaku . mengambil dadah dan minum alkohol di kalangan rakan sebaya. • • menyatakan bahawa haiwan berkumuh menyatakan bahawa haiwan menyahtinja. mengenal pasti organ pernafasan bagi haiwan tertentu.3 Menganalisis proses hidup haiwan.

3 Menganalisis proses hidup haiwan. menyatakan bahawa tumbuhan bergerakbalas terhadap rangsangan. Benda Hidup Menjalani Proses Hidup 2.4 Memahami proses-proses hidup tumbuhan. • • • • • • • mengelaskan haiwan • berdasarkan cara pembiakan.setawar extinct . mengenal pasti bahagian • • 11 2. • • mengeksperi men berkomunika • • • water lettuce . menyatakan bahawa sesetengah haiwan melahirkan anak dan sesetengahnya pula bertelur.peringkat 10 2.• menyatakan bahawa organ pernafasan bagi jenis haiwan yang berlainan adalah berbeza. • • menyatakan bahawa haiwan membiak. Benda Hidup Menjalani Proses 2.pupus .kiambang bryophyllum . • menerangkan kitaran hidup bagi haiwan yang berbeza. • • mengelas meramal membuat inferens memerhati berkomunika si menghubung kait mengumpul dan mengelas membuat inferens membuat kesimpulan • stage . menyatakan bahawa haiwan mempunyai kitaran hidup yang berbeza.

menerangkan pelbagai cara • • • si memerhati menghubung kait membuat kesimpulan • • • • • • • • • • • shoot .Hidup • tumbuhan yang bergerakbalas terhadap air. mengenal pasti bahagian tumbuhan yang bergerakbalas terhadap cahaya matahari.spora sucker .jagung • . menyatakan bahawa tumbuhan membiak. • • • • • • • • • memerhati berkomunika si menghubung kait meramal membuat inferens • • • mushroom . mengenal pasti bahagian tumbuhan yang bergerakbalas terhadap graviti.4 Memahami proses-proses hidup tumbuhan.pokok ubi kayu 12 2. mengenal pasti bahagian tumbuhan yang bergerakbalas terhadap sentuhan.keratang batang underground stem batang bawah tanah tapioca plant . menerangkan mengapa tumbuhan perlu membiak.cendawan fern .sulur / anak pokok stem cutting .pokok induk spores .pucuk leaflets . meramalkan apa yang akan berlaku kepada dunia jika tumbuhan tidak membiak.anak daun young plant . Benda Hidup Menjalani Proses Hidup 2.paku-pakis various – pelbagai corn .anak pokok parent plant .

sesumpah sting .2 Memahami bahawa haiwan mempunyai ciri khas dan tabiat melindungi dirinya daripada cuaca yang melampau. • • • • • berkomunika si memerhati menghubung kait membuat inferens • • • • • • • • • • curl up . • mengenal pasti ciri-ciri khas haiwan melindungi dirinya daripada cuaca yang terlalu panas dan cuaca yang terlalu sejuk. mengenal pasti tabiat khas haiwan melindungi dirinya daripada bahaya/musuh.tumbuhan membiak.badak sumbu extreme weather .bulu tebal specific characteristic – ciri-ciri khas humps .1 Memahami bahawa haiwan mempunyai ciriciri khas dan tabiat bagi melindungi diri daripada bahaya/musuh.menggulung millipede .semalu .perlakuan pangolin . Haiwan dan Tumbuhan Melindung i Diri 3. Haiwan dan Tumbuhan Melindung i Diri 3.lipan behaviour . menerangkan bagaimana ciri-ciri khas dan tabiat haiwan membantu • • • • • berkomunika si memerhati menghubung kait menganalisis • • • • • • rhinocerous .sisik bed bug .ulat gonggok centipede .sengat 14 3.pijat chameleon .bonggol mimosa .tenggiling scale . • mengenal pasti ciri-ciri khas haiwan melindungi dirinya daripada bahaya.cuaca melampau thick fur . 13 3. menerangkan bagaimana ciri-ciri khas dan tabiat haiwan membantu melindungi dirinya daripada bahaya/musuh.

• • • • • • berkomunika si menghubung kait menganalisis membuat inferens mensintesis • excessive .melindungi dirinya daripada cuaca terlalu panas dan terlalu sejuk.4 Memahami tumbuhan mempunyai ciri-ciri khas • mengenal pasti ciri khas tumbuhan dalam melindungi • berkomunika si .3 Memahami bahawa haiwan mempunyai ciriciri khas dan tabiat yang membenarkan mereka bermandiri.berlebihan • 3. Haiwan dan 3. Haiwan dan Tumbuhan Melindung i Diri 3.bulu halus itchiness . membuat model haiwan imaginasi yang boleh terus hidup dalam cuaca yang melampau dan juga melindungi dirinya daripada musuh. • mengenal pasti perlunya haiwan melindungi dirinya daripada musuh dan keadaan cuaca yang melampau. • • • fine hair . memberi sebab mengapa model itu dibina dengan mempunyai ciri-ciri tersebut.kegatalan wallowing – berkubang 14 3.

• • • • berkomunika si menghubung kait menganalisis • 3.15 Tumbuhan Melindung i Diri untuk melindungi diri daripada musuh. menerangkan bagaimana ciri khas tumbuhan membantu melindungi diri daripada musuh. mengenal pasti ciri khas tumbuhan yang melindungi diri daripada kehilangan air berlebihan. Haiwan dan Tumbuhan Melindung i Diri 3.5 Memahami tumbuhan • memberi contoh tumbuhan • memerhati . • diri daripada musuh. menerangkan ciri khas tumbuhan yang membantu mereka untuk terus hidup di kawasan kering.5 Memahami tumbuhan mempunyai ciri-ciri khas untuk melindungi diri daripada kawasan kering dan angin kuat. Haiwan 3. • memberi contoh tumbuhan yang boleh dijumpai di kawasan amat kering. • • • memerhati menghubung kait menganalisis 15 3.

yang dijumpai di kawasan berangin kuat.panjang width .1 .ukuran length . menerangkan bagaimana ciri khas tumbuhan membantu diri untuk terus hidup dalam angin kuat. Ukuran 1. • mengenal pasti ciri-ciri khas tumbuhan dalam melindungi diri daripada angin kuat. menyatakan unit piawai • • • memerhati berkomunika si menghubung • • • • measurement .lebar height .tinggi 17 1.16 dan Tumbuhan Melindung i Diri mempunyai ciri-ciri khas untuk melindungi diri daripada kawasan kering dan angin kuat. • • menyatakan pelbagai cara mengukur panjang. • • berkomunika si menghubung kait • MINGG U BIDANG OBJEKTIF PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN KEMAHIRAN PROSES SAINS / KEMAHIRAN BERFIKIR & STRATEGI BERFIKIR PERBENDAHARAAN KATA SEMESTER TEMA : : SATU MENYIASAT DAYA DAN TENAGA Memahami ukuran panjang.

menyatakan unit piawai luas • • • • • • • • Mendefinisi secara operasi mengukur menggunaka n nombor berkomunika si membuat urutan menghubung kait .depa graphic organiser penyusun grafik calculate . rekod ukuran panjang dalam sistem unit metrik.lilitan arm span .hitung standard unit . • membandingkan segiempat sama dengan segiempat tepat. menyatakan. • • memilih alat yang sesuai untuk mengukur panjang. luas = panjang x lebar. dan meneka objek mana yang mempunyai luas yang lebih besar. menjalankan ujian untuk menguji tekaan. mengukur panjang menggunakan teknik yang betul.unit piawai • 18 1.untuk ukuran panjang dalam sistem metrik. • • kait menganalisis membuat urutan • • • • • circumference .2 Memahami cara mengukur luas. Ukuran 1.

Ukuran 1. • • • • • • • • • berkomunika si mengukur menggunaka n nombor menghubung kait membanding dan membeza menganalisis membuat • • • • volume . 19 1.dalam sistem metrik.kiub cuboid . • membandingkan kiub dan kuboid dan meneka isipadu mana yang lebih besar. menyatakan unit piawai isipadu pepejal dalam sistem metrik.kuboid . menjalankan ujian bagi mengesahkan tekaan.isipadu solid .pepejal cube .3 Memahami cara menyukat isipadu pepejal. • mengira luas satu bentuk yang diberi dalam sistem metrik. menyatakan: isipadu = panjang x lebar x tinggi.

inferens • mengira isipadu kiub dan kuboid berdasarkan pengiraan dalam unit sistem metrik. MINGG U BIDANG OBJEKTIF PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN KEMAHIRAN PROSES SAINS / KEMAHIRAN BERFIKIR & STRATEGI BERFIKIR PERBENDAHARAAN KATA SEMESTER TEMA 1.4 DUA MENYIASAT DAYA DAN TENAGA Memahami cara menyukat isipadu cecair . • • berkomunika si mengukur • • • liquids .cecair beaker .bikar measuring cylinder - 1 . • menyatakan pelbagai cara menyukat isipadu cecair. Ukuran : : 1.

neraca tuas compression balance neraca mampat mass . Ukuran 1. • • • • • • menggunaka n nombor menghubung kait membanding dan membeza menganalisis membuat inferens • silinder penyukat meniscus . mengukur jisim objek menggunakan teknik yang betul.meniskus • 1. merekod bacaan isipadu menggunakan unit dalam sistem metrik. merekod bacaan • • • • • • berkomunika si mengukur menggunaka n nombor menghubung kait membanding dan membeza menganalisis • • • lever balance . menyukat isipadu cecair menggunakan teknik yang betul. memilih alat yang sesuai bagi menyukat isipadu cecair.jisim . • • • menyatakan alat-alat untuk mengukur jisim. menyatakan unit piawai jisim dalam sistem metrik.5 2 Memahami cara mengukur jisim.• menyatakan unit piawai isipadu cecair dalam sistem metrik.

menyatakan bahawa proses yang berulang secara seragam boleh digunakan untuk mengukur masa. • membuat inferens • • • • • 1.6 3 Memahami cara mengukur masa. Ukuran 1.uli ingredient .air menitis pulse rate .menggunakan unit piawai.adunan texture . • • • • • • berkomunika si mendefinisi secara operasi menghubung kait membanding dan membeza menganalisis membuat inferens uniformly repeated berulang secara seragam swing . • memilih dan menggunakan alat yang sesuai dalam menyukat isipadu cecair dan jisim bahan – bahan dalam resipi.7 Kesedaran kepentingan menggunakan unit piawai.bandul water dripping . • • • meramal membuat inferens berkomunika si • • • • • dough . mengukur masa dengan menggunakan alat yang sesuai.ayunan pendulum .tekstur accuracy .kadar denyutan nadi • 4 1. Ukuran 1. mengenal pasti alat untuk mengukur masa.bahan . menyatakan unit piawai masa dalam sistem metrik.ketepatan knead . merekod masa menggunakan unit piawai. • • • • • mengenal pasti pelbagai cara untuk mengukur masa.

membuat kesimpulan keperluan menggunakan unit piawai. • • • menghubung kait menganalisis membuat kesimpulan • mixture .• menyatakan sebab sekiranya ada perbezaan pada doh yang disediakan oleh muridmurid dengan menggunakan resepi yang diberikan.campuran • MINGG U BIDANG OBJEKTIF PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN KEMAHIRAN PROSES SAINS / PERBENDAHARAAN KATA .

• berkomunika si . • mengelaskan objek ke dalam kumpulan berdasarkan bahan yang diperbuat.1 Memahami sifat bahan.menyerap stretch – regang 1.haba float . • mengenalpasti bahan yang boleh terapung di atas air.pengalir insulator . mengenalpasti bahan yang boleh mengalirkan arus elektrik.penebat metal . mengenalpasti bahan yang boleh mengalirkan haba. Sifat bahan 1.logam heat . • • • • • • • berkomunika si memerhati menghubung kait menganalisis mengumpul dan mengelas • • • • • • • • material . Sifat bahan 1.KEMAHIRAN BERFIKIR & STRATEGI BERFIKIR SEMESTER TEMA : : DUA MENYIASAT BAHAN 5 1.1 Memahami sifat bahan.bahan conductor .terapung absorb .

mengenalpasti bahan yang boleh diregang.1 Memahami sifat bahan. • • • • • • memerhati menghubung kait menganalisis mengumpul dan mengelas 7 1. mengenal pasti bahan yang membenarkan cahaya melaluinya.6 • mengenalpasti bahan yang boleh menyerap air. mengitlak bahawa konduktor haba yang baik adalah pengalir elektrik yang baik. Sifat bahan 1. menyatakan maksud penebat. • • • • • • berkomunika si memerhati mendefinisi secara operasi menghubung kait menganalisis membuat kesimpulan . • • • menyatakan maksud konduktor.

1 Memahami sifat bahan. menyenaraikan bahan lut sinar. Sifat bahan 1. mencadangkan cara menjaga objek supaya kekal panas. menyatakan maksud bahan lut sinar. merancang cara yang • • • berkomunika si menghubung kait menganalisis • cold – sejuk . menyatakan maksud bahan legap. Sifat bahan 1. • • • mencadangkan cara menjaga objek supaya kekal sejuk.2 Mengaplikasikan pengetahuan tentang sifat bahan dalam kehidupan seharian. • • • • • • • • • berkomunika si mengumpul dan mengelas mendefinisi secara operasi menghubung kait menganalisis 9 1. menyatakan maksud bahan lut cahaya. • mengelaskan bahan berdasarkan kebolehan cahaya menembusinya.lut cahaya dan legap.8 1.

• menyenaraikan objek dan bahan daripada apa ia diperbuat. Sifat bahan 1. mereka bentuk objek yang khusus dan memberikan sebab mengapa sesetengah bahan itu digunakan untuk membuat sesuatu objek. memberikan sebab mengapa bahan khusus digunakan untuk membuat sesuatu objek.berkesan supaya objek kekal panas atau sejuk. • • • • berkomunika si menghubung kait membuat inferens • • . menyatakan bahawa bahan yang dipilih untuk membuat objek adalah berdasarkan sifat bahan tersebut. 10 1.3 Mensintesis pengetahuan mengenai penggunaan bahan berdasarkan sifat bahan.

kulit • . memberikan contoh bahan buatan manusia.mengurangkan wood .bahan buatan reuse . • • • • • • • • berkomunika si mengelas menghubung kait mengelas menganalisis meramal • • • • • • • • • • • man-made . menjalankan aktiviti mengguna semula. • memberikan contoh bahan semula jadi. mengurangkan penggunaan bahan.logam cotton . dan mengitar semula bahan.11 1.kitar semula reduce .kayu metal . mengurangkan penggunaan bahan.getah silk .sutera leather . menyatakan sebab mengapa perlunya memulihara bahan semula jadi.4 Mengetahui kepentingan mengguna semula bahan. menyatakan bahawa bahan buatan manusia diperbuat daripada bahan semula jadi. Sifat bahan 1.kapas rubber . dan mengitar semula bahan.guna semula recycle .

. Sifat bahan Memahami bahawa sesetengah bahan boleh berkarat. • menyatakan perbezaan antara objek berkarat dan objek tidak berkarat. mengenal pasti objek yang boleh berkarat. • • • • • • • • • • • memerhati mengelas mengawal pemboleh ubah mengumpul dan mengelas menganalisis menghubung kait meramal membuat kesimpulan • • rust – karat rusty .1.berkarat . merancang ujikaji untuk mengetahui faktor yang menyebabkan pengaratan dengan mengenal pasti pemboleh ubah manipulasi. membuat kesimpulan bahawa objek yang di perbuat daripada logam boleh berkarat. pemboleh ubah bergerak balas dan pemboleh ubah yang dimalarkan.5 12 1.

Sistem . menjelaskan pentingnya mencegah pengaratan. • • • • • grease – gris coating – menyalut paint . menyatakan pelbagai cara untuk mencegah objek daripada berkarat.1 Memahami Sistem • menyenaraikan ahli dalam • berkomunika • Solar System . Sifat bahan Memahami bahawa pengaratan boleh dicegah. Sistem 1..• • menjalankan ujikaji dan merekod pemerhatian.cat 1. menjelaskan bagaimana cara-cara ini boleh mencegah pengaratan. • • berkomunika si meramal menghubung kait menilai menganalisis • • • MINGG U BIDANG OBJEKTIF PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN KEMAHIRAN PROSES SAINS / KEMAHIRAN BERFIKIR & STRATEGI BERFIKIR PERBENDAHARAAN KATA SEMESTER TEMA : : DUA MENYIASAT BUMI DAN ALAM SEMESTA 1.6 13 1.

menyatakan planet. • menyatakan saiz relatif Matahari dengan saiz Bumi.sagu support lives . Bulan dan Matahari. menyatakan saiz relatif Bumi dengan saiz Bulan. • • Sistem Suria.Zuhal Uranus .Uranus Neptune . menyatakan jarak relatif daripada Bumi ke Matahari berbanding jarak relatif daripada Bumi ke Bulan.Utarid Venus .Neptun 15 1. • • • • • • berkomunika si menghubung kait menganalisis membanding dan membeza • • • • sago .2 1. • • si menghubung kait menganalisis • • • • • • • • Suria Mercury .Musytari Saturn .Bumi Mars . Sistem Suria Memahami saiz dan jarak relatif antara Bumi.Zuhrah Earth .14 Suria Suria .planet beredar mengelilingi Matahari.menyokong hidupan absence of water ketiadaan air absence of air – ketiadaan udara .Marikh Jupiter . menyenaraikan urutan planet dalam Sistem Suria.

membuat kesimpulan bahawa Bumi adalah satusatunya planet dalam Sistem Suria yang boleh menampung hidupan.kedudukan • MINGG U BIDANG OBJEKTIF PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN KEMAHIRAN PROSES SAINS / KEMAHIRAN BERFIKIR & STRATEGI BERFIKIR PERBENDAHARAAN KATA SEMESTER TEMA : : DUA MENYIASAT TEKNOLOGI . • • • • • berkomunika si menghubung kait menganalisis membuat inferens • • conducive – sesuai placement . • menyatakan sebab sesetengah planet tidak kondusif untuk benda hidup. meramalkan keadaan yang akan berlaku jika Bumi berada lebih dekat atau lebih jauh daripada Matahari.3 16 1. Sistem Suria Menghargai kesempurnaan kedudukan planet Bumi dalam Sistem Suria.1.

pertanian construction .2 Memahami perkembangan teknologi.pembinaan innovate .17 1.1 Memahami kepentingan teknologi dalam kehidupan harian.keupayaan limitation .had keupayan magnifying glass . mengenal pasti alat yang digunakan untuk mengatasi had keupayaaan manusia. Teknologi 1. • • • • • • berkomunika si mengumpul dan mengelas menghubung kait menganalisis membuat urutan • • • • • • • communication komunikasi transportation pengangkutan agriculture . • • • • • • • berkomunika si mentafsir data menghubung kait membuat kesimpulan membuat inferens • • • • • • memorise .manusia sejagat .membaharui betterment .alat abilities .kebaikan mankind . Teknologi 1. • memberi contoh dalam perkembangan teknologi. menerangkan cara sesuatu alat digunakan untuk mengatasi had keupayaan manusia.mengingat device .kanta pembesar overcome – mengatasi 17 1. mengenalpasti keperluan untuk membaharui atau mencipta peralatan bagi manfaat manusia sejagat. • menyatakan had keupayaan manusia dalam membuat sesuatu perkara.

• • menilai membuat inferens 18 1. mereka cipta satu alat untuk menyelesaikan masalah yang telah dikenal pasti.manfaat wisely . • mengenal pasti masalah yang dihadapi dalam kehidupan harian. Teknologi 1. menjana idea untuk menyelesaikan masalah yang telah dikenalpasti.4 Menganalisa teknologi memberi manfaat kepada manusia sejagat • menyatakan kebaikan dan keburukan teknologi. • • berkomunika si menghubung • • benefit . Melakukan demonstrasi cara alat yang dicipta dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah yang dikenal pasti. • • • • • • • berkomunika si menghubung kait menganalisis membuat inferens membuat kesimpulan • encounter – hadapi • 19 1. Teknologi 1.3 Mensintesis cara teknologi digunakan untuk menyelesaikan masalah.secara bijaksana .

• membuat kesimpulan bahawa teknologi dapat memberi manfaat kepada manusia sejagat jika digunakan secara bijaksana.jika digunakan secara bijaksana. • • kait menganalisis menilai .