RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN UNTUK TAHUN EMPAT

KEMAHIRAN PROSES SAINS / KEMAHIRAN BERFIKIR & STRATEGI BERFIKIR

MINGG U

BIDANG

OBJEKTIF PEMBELAJARAN

HASIL PEMBELAJARAN

PERBENDAHARAAN KATA

SEMESTER TEMA
1. Benda Hidup Mempuny ai Keperluan Asas

: :
1.1

SATU MENYIASAT BENDA-BENDA HIDUP
Memahami manusia mempunyai keperluan asas • • mengenal pasti keperluan asas manusia. membuat inferens mengapa manusia memerlukan makanan, air, udara dan habitat.
• • • • •

1

memerhati berkomunik asi membuat kesimpulan menghubun gkait menganalisi s

• • • • • • • • • •

basic needs - keperluan asas breath - nafas breathe - bernafas bunglow - banglo flat - rumah pangsa hut - pondok longhouse - rumah panjang movement - pergerakan terrace house - rumah teres shelter - tempat perlindungan

balanced diet - makanan seimbang

1 & 2

1. Benda Hidup Mempuny ai Keperluan Asas

1.2

Memahami haiwan memerlukan keperluan asas.

• •

mengenal pasti keperluan asas haiwan. membuat inferens mengapa haiwan memerlukan makanan, air, udara dan habitat. memerihalkan pelbagai jenis habitat haiwan.

• • • • • • • •

berkomunika si memerhati meramal membuat inferens mengawal pembolehuba h mengeksperi men menghubung kait membuat kesimpulan

• • • • •

holes - lubang cage - sangkar container - bekas reference - rujukan air tight - kedap udara

2

1. Benda Hidup Mempuny ai Keperluan

1.3

Memahami tumbuhan memerlukan keperluan asas.

mengenal pasti keperluan asas tumbuhan.

• •

membuat inferens mengawal pembolehuba h

• • •

condition - keadaan similar - serupa watered - disiram

Asas

• • • • • • •

memerhati meramal mengekperim en menghubung kait membuat kesimpulan membuat inferens menganalisis

3

2. Benda Hidup Menjalani Proses Hidup

2.1

Menganalisa proses proses hidup manusia.

• • • •

menerangkan bahawa manusia bernafas. memerihalkan proses menarik nafas. memerihalkan proses menghembus udara. membezakan udara yang disedut dan udara yang dihembus.

• • • •

memerhati berkomunika si membanding dan membeza menghubung kait

• • • • • •

• •

• •

exhale - hembus faeces - najis/tinja rate - kadar undergo - menjalani excretion - perkhumuhan defecate - nyahtinja offspring – anak chest - dada reaction - gerak balas reproduce – membiak windpipe – salur pernafasan lung - peparu

1 Menganalisa proses proses hidup manusia.kemandirian • 5 2.1 Menganalisa proses proses hidup manusia. Benda Hidup Menjalani Proses Hidup 2.air kencing waste product . mengenal pasti laluan udara semasa bernafas. membuat inferens manusia perlu berkumuh dan menyahtinja. • menyatakan manusia menggunakan paru-paru untuk bernafas. • • • • memerhati berkomunika si menghubung kait • • • sweat . menyatakan hasil perkumuhan manusia. membuat kesimpulan tidak semua individu mempunyai kadar pernafasan yang sama. menyatakan hasil penyahtinjaan manusia.rangsangan survival . Benda Hidup Menjalani Proses Hidup 2.bahan buangan .peluh stimuli . menyatakan manusia berkumuh dan menyahtinja.4 2. • • • • • • • • berkomunika si menghbungk ait meramal menganalisis • • urine .

menyatakan bahawa manusia membiak. • • • • • • • • • memerhati berkomunika si menghubung kait membuat inferens menganalisis meramal 7 2. • menyatakan bahawa manusia bertindakbalas terhadap rangsangan.rakan sebaya .mabuk delay .dadah alcohol .minuman keras peers .menyebabkan drug . Benda Hidup Menjalani Proses Hidup 2.melambatkan cause . meramalkan apa yang akan berlaku jika manusia tidak membiak.1 Menganalisa proses proses hidup manusia. menerangkan bahawa mengambil dadah dan alkohol boleh melewatkan • • • • • • • • • berkomunika si memerhati menghubung kait menilai menganalisis membuat kesimpulan mensintesis • • • • • • • • • smoker . menyatakan kesan merokok kepada paru-paru. memberi sebab mengapa manusia bertindakbalas terhadap rangsangan. Benda Hidup Menjalani Proses Hidup 2.6 2.2 Menyedari tentang sesetengah perlakuan boleh mengganggu proses hidup • memberi contoh tabiat yang mendatangkan bahaya terhadap proses hidup manusia.akibat drunken .perokok affect – memberi kesan effect .

tindak balas seseorang terhadap rangsangan. Benda Hidup Menjalani Proses Hidup 2. • • • • • berkomunika si memerhati menghubung kait menganalisis 9 2. • melibatkan diri dalam kempen untuk tidak menggalakkan aktiviti merokok. memberi sebab mengapa haiwan perlu untuk berkumuh dan menyahtinja. mengenal pasti organ pernafasan bagi haiwan tertentu.berlaku .3 Menganalisis proses hidup haiwan.3 Menganalisis proses hidup haiwan. 8 2. • • • • • • memerhati berkomunika si menganalisis mengumpul dan • • • • • • give birth . • • menyatakan bahawa haiwan berkumuh menyatakan bahawa haiwan menyahtinja.beranak grasshopper .kitar hidup occur .bertelur life cycle .belalang hatch . menyatakan bahawa haiwan bernafas. Benda Hidup Menjalani Proses Hidup 2. mengambil dadah dan minum alkohol di kalangan rakan sebaya.menetas lay eggs .

• • • • • • • mengelaskan haiwan • berdasarkan cara pembiakan. menyatakan bahawa sesetengah haiwan melahirkan anak dan sesetengahnya pula bertelur.peringkat 10 2.4 Memahami proses-proses hidup tumbuhan.3 Menganalisis proses hidup haiwan. menyatakan bahawa haiwan mempunyai kitaran hidup yang berbeza. • • mengelas meramal membuat inferens memerhati berkomunika si menghubung kait mengumpul dan mengelas membuat inferens membuat kesimpulan • stage . mengenal pasti bahagian • • 11 2. menyatakan bahawa tumbuhan bergerakbalas terhadap rangsangan.setawar extinct .• menyatakan bahawa organ pernafasan bagi jenis haiwan yang berlainan adalah berbeza. • • menyatakan bahawa haiwan membiak.pupus . • menerangkan kitaran hidup bagi haiwan yang berbeza. Benda Hidup Menjalani Proses 2.kiambang bryophyllum . Benda Hidup Menjalani Proses Hidup 2. • • mengeksperi men berkomunika • • • water lettuce .

meramalkan apa yang akan berlaku kepada dunia jika tumbuhan tidak membiak.pokok induk spores .sulur / anak pokok stem cutting . mengenal pasti bahagian tumbuhan yang bergerakbalas terhadap cahaya matahari. mengenal pasti bahagian tumbuhan yang bergerakbalas terhadap graviti.Hidup • tumbuhan yang bergerakbalas terhadap air. mengenal pasti bahagian tumbuhan yang bergerakbalas terhadap sentuhan. • • • • • • • • • memerhati berkomunika si menghubung kait meramal membuat inferens • • • mushroom .anak pokok parent plant .pokok ubi kayu 12 2.pucuk leaflets . menyatakan bahawa tumbuhan membiak.anak daun young plant .cendawan fern .4 Memahami proses-proses hidup tumbuhan.jagung • . menerangkan pelbagai cara • • • si memerhati menghubung kait membuat kesimpulan • • • • • • • • • • • shoot .keratang batang underground stem batang bawah tanah tapioca plant . menerangkan mengapa tumbuhan perlu membiak. Benda Hidup Menjalani Proses Hidup 2.spora sucker .paku-pakis various – pelbagai corn .

bonggol mimosa .sisik bed bug . menerangkan bagaimana ciri-ciri khas dan tabiat haiwan membantu • • • • • berkomunika si memerhati menghubung kait menganalisis • • • • • • rhinocerous . Haiwan dan Tumbuhan Melindung i Diri 3.sengat 14 3.semalu . mengenal pasti tabiat khas haiwan melindungi dirinya daripada bahaya/musuh.pijat chameleon . 13 3.1 Memahami bahawa haiwan mempunyai ciriciri khas dan tabiat bagi melindungi diri daripada bahaya/musuh.perlakuan pangolin .tenggiling scale .2 Memahami bahawa haiwan mempunyai ciri khas dan tabiat melindungi dirinya daripada cuaca yang melampau.lipan behaviour .sesumpah sting . • • • • • berkomunika si memerhati menghubung kait membuat inferens • • • • • • • • • • curl up .badak sumbu extreme weather .cuaca melampau thick fur .ulat gonggok centipede . • mengenal pasti ciri-ciri khas haiwan melindungi dirinya daripada cuaca yang terlalu panas dan cuaca yang terlalu sejuk.bulu tebal specific characteristic – ciri-ciri khas humps . Haiwan dan Tumbuhan Melindung i Diri 3.menggulung millipede . • mengenal pasti ciri-ciri khas haiwan melindungi dirinya daripada bahaya.tumbuhan membiak. menerangkan bagaimana ciri-ciri khas dan tabiat haiwan membantu melindungi dirinya daripada bahaya/musuh.

bulu halus itchiness . Haiwan dan 3.kegatalan wallowing – berkubang 14 3.4 Memahami tumbuhan mempunyai ciri-ciri khas • mengenal pasti ciri khas tumbuhan dalam melindungi • berkomunika si .melindungi dirinya daripada cuaca terlalu panas dan terlalu sejuk.3 Memahami bahawa haiwan mempunyai ciriciri khas dan tabiat yang membenarkan mereka bermandiri. • • • • • • berkomunika si menghubung kait menganalisis membuat inferens mensintesis • excessive . • • • fine hair . membuat model haiwan imaginasi yang boleh terus hidup dalam cuaca yang melampau dan juga melindungi dirinya daripada musuh. • mengenal pasti perlunya haiwan melindungi dirinya daripada musuh dan keadaan cuaca yang melampau. Haiwan dan Tumbuhan Melindung i Diri 3. memberi sebab mengapa model itu dibina dengan mempunyai ciri-ciri tersebut.berlebihan • 3.

• diri daripada musuh. • memberi contoh tumbuhan yang boleh dijumpai di kawasan amat kering. • • • • berkomunika si menghubung kait menganalisis • 3. menerangkan ciri khas tumbuhan yang membantu mereka untuk terus hidup di kawasan kering.5 Memahami tumbuhan mempunyai ciri-ciri khas untuk melindungi diri daripada kawasan kering dan angin kuat. • • • memerhati menghubung kait menganalisis 15 3. mengenal pasti ciri khas tumbuhan yang melindungi diri daripada kehilangan air berlebihan.5 Memahami tumbuhan • memberi contoh tumbuhan • memerhati . Haiwan 3.15 Tumbuhan Melindung i Diri untuk melindungi diri daripada musuh. Haiwan dan Tumbuhan Melindung i Diri 3. menerangkan bagaimana ciri khas tumbuhan membantu melindungi diri daripada musuh.

menyatakan unit piawai • • • memerhati berkomunika si menghubung • • • • measurement . yang dijumpai di kawasan berangin kuat. • • berkomunika si menghubung kait • MINGG U BIDANG OBJEKTIF PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN KEMAHIRAN PROSES SAINS / KEMAHIRAN BERFIKIR & STRATEGI BERFIKIR PERBENDAHARAAN KATA SEMESTER TEMA : : SATU MENYIASAT DAYA DAN TENAGA Memahami ukuran panjang.lebar height . Ukuran 1.16 dan Tumbuhan Melindung i Diri mempunyai ciri-ciri khas untuk melindungi diri daripada kawasan kering dan angin kuat.tinggi 17 1. • mengenal pasti ciri-ciri khas tumbuhan dalam melindungi diri daripada angin kuat. • • menyatakan pelbagai cara mengukur panjang.panjang width . menerangkan bagaimana ciri khas tumbuhan membantu diri untuk terus hidup dalam angin kuat.1 .ukuran length .

depa graphic organiser penyusun grafik calculate . • • memilih alat yang sesuai untuk mengukur panjang.unit piawai • 18 1. luas = panjang x lebar.2 Memahami cara mengukur luas.untuk ukuran panjang dalam sistem metrik. rekod ukuran panjang dalam sistem unit metrik.lilitan arm span . • • kait menganalisis membuat urutan • • • • • circumference . dan meneka objek mana yang mempunyai luas yang lebih besar. menjalankan ujian untuk menguji tekaan. • membandingkan segiempat sama dengan segiempat tepat.hitung standard unit . menyatakan. mengukur panjang menggunakan teknik yang betul. menyatakan unit piawai luas • • • • • • • • Mendefinisi secara operasi mengukur menggunaka n nombor berkomunika si membuat urutan menghubung kait . Ukuran 1.

kiub cuboid . 19 1. menyatakan: isipadu = panjang x lebar x tinggi. menyatakan unit piawai isipadu pepejal dalam sistem metrik.3 Memahami cara menyukat isipadu pepejal. • mengira luas satu bentuk yang diberi dalam sistem metrik.kuboid . • membandingkan kiub dan kuboid dan meneka isipadu mana yang lebih besar.isipadu solid .dalam sistem metrik. Ukuran 1.pepejal cube . • • • • • • • • • berkomunika si mengukur menggunaka n nombor menghubung kait membanding dan membeza menganalisis membuat • • • • volume . menjalankan ujian bagi mengesahkan tekaan.

cecair beaker . • menyatakan pelbagai cara menyukat isipadu cecair. Ukuran : : 1.inferens • mengira isipadu kiub dan kuboid berdasarkan pengiraan dalam unit sistem metrik. MINGG U BIDANG OBJEKTIF PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN KEMAHIRAN PROSES SAINS / KEMAHIRAN BERFIKIR & STRATEGI BERFIKIR PERBENDAHARAAN KATA SEMESTER TEMA 1.4 DUA MENYIASAT DAYA DAN TENAGA Memahami cara menyukat isipadu cecair . • • berkomunika si mengukur • • • liquids .bikar measuring cylinder - 1 .

• • • menyatakan alat-alat untuk mengukur jisim.neraca tuas compression balance neraca mampat mass .meniskus • 1.jisim . • • • • • • menggunaka n nombor menghubung kait membanding dan membeza menganalisis membuat inferens • silinder penyukat meniscus . merekod bacaan • • • • • • berkomunika si mengukur menggunaka n nombor menghubung kait membanding dan membeza menganalisis • • • lever balance .• menyatakan unit piawai isipadu cecair dalam sistem metrik.5 2 Memahami cara mengukur jisim. Ukuran 1. menyukat isipadu cecair menggunakan teknik yang betul. memilih alat yang sesuai bagi menyukat isipadu cecair. menyatakan unit piawai jisim dalam sistem metrik. mengukur jisim objek menggunakan teknik yang betul. merekod bacaan isipadu menggunakan unit dalam sistem metrik.

menyatakan bahawa proses yang berulang secara seragam boleh digunakan untuk mengukur masa.7 Kesedaran kepentingan menggunakan unit piawai. Ukuran 1. menyatakan unit piawai masa dalam sistem metrik.bahan . • • • • • mengenal pasti pelbagai cara untuk mengukur masa. mengenal pasti alat untuk mengukur masa. • • • meramal membuat inferens berkomunika si • • • • • dough .bandul water dripping .tekstur accuracy .menggunakan unit piawai. mengukur masa dengan menggunakan alat yang sesuai. • membuat inferens • • • • • 1.kadar denyutan nadi • 4 1.6 3 Memahami cara mengukur masa.adunan texture .ayunan pendulum . Ukuran 1. • memilih dan menggunakan alat yang sesuai dalam menyukat isipadu cecair dan jisim bahan – bahan dalam resipi.uli ingredient .air menitis pulse rate . • • • • • • berkomunika si mendefinisi secara operasi menghubung kait membanding dan membeza menganalisis membuat inferens uniformly repeated berulang secara seragam swing .ketepatan knead . merekod masa menggunakan unit piawai.

campuran • MINGG U BIDANG OBJEKTIF PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN KEMAHIRAN PROSES SAINS / PERBENDAHARAAN KATA . • • • menghubung kait menganalisis membuat kesimpulan • mixture . membuat kesimpulan keperluan menggunakan unit piawai.• menyatakan sebab sekiranya ada perbezaan pada doh yang disediakan oleh muridmurid dengan menggunakan resepi yang diberikan.

1 Memahami sifat bahan.bahan conductor . • mengelaskan objek ke dalam kumpulan berdasarkan bahan yang diperbuat. • berkomunika si .1 Memahami sifat bahan. Sifat bahan 1.menyerap stretch – regang 1.logam heat .penebat metal .terapung absorb .pengalir insulator .haba float . mengenalpasti bahan yang boleh mengalirkan haba. mengenalpasti bahan yang boleh mengalirkan arus elektrik. Sifat bahan 1. • mengenalpasti bahan yang boleh terapung di atas air.KEMAHIRAN BERFIKIR & STRATEGI BERFIKIR SEMESTER TEMA : : DUA MENYIASAT BAHAN 5 1. • • • • • • • berkomunika si memerhati menghubung kait menganalisis mengumpul dan mengelas • • • • • • • • material .

6 • mengenalpasti bahan yang boleh menyerap air. mengenalpasti bahan yang boleh diregang. menyatakan maksud penebat.1 Memahami sifat bahan. • • • • • • berkomunika si memerhati mendefinisi secara operasi menghubung kait menganalisis membuat kesimpulan . • • • • • • memerhati menghubung kait menganalisis mengumpul dan mengelas 7 1. mengenal pasti bahan yang membenarkan cahaya melaluinya. mengitlak bahawa konduktor haba yang baik adalah pengalir elektrik yang baik. • • • menyatakan maksud konduktor. Sifat bahan 1.

lut cahaya dan legap. menyatakan maksud bahan lut cahaya. Sifat bahan 1.8 1. • mengelaskan bahan berdasarkan kebolehan cahaya menembusinya. merancang cara yang • • • berkomunika si menghubung kait menganalisis • cold – sejuk . menyatakan maksud bahan lut sinar. mencadangkan cara menjaga objek supaya kekal panas. • • • mencadangkan cara menjaga objek supaya kekal sejuk.2 Mengaplikasikan pengetahuan tentang sifat bahan dalam kehidupan seharian. • • • • • • • • • berkomunika si mengumpul dan mengelas mendefinisi secara operasi menghubung kait menganalisis 9 1. Sifat bahan 1. menyatakan maksud bahan legap. menyenaraikan bahan lut sinar.1 Memahami sifat bahan.

berkesan supaya objek kekal panas atau sejuk. 10 1. • • • • berkomunika si menghubung kait membuat inferens • • . memberikan sebab mengapa bahan khusus digunakan untuk membuat sesuatu objek. mereka bentuk objek yang khusus dan memberikan sebab mengapa sesetengah bahan itu digunakan untuk membuat sesuatu objek. • menyenaraikan objek dan bahan daripada apa ia diperbuat. Sifat bahan 1.3 Mensintesis pengetahuan mengenai penggunaan bahan berdasarkan sifat bahan. menyatakan bahawa bahan yang dipilih untuk membuat objek adalah berdasarkan sifat bahan tersebut.

bahan buatan reuse . Sifat bahan 1.kapas rubber . memberikan contoh bahan buatan manusia.guna semula recycle . menyatakan bahawa bahan buatan manusia diperbuat daripada bahan semula jadi.4 Mengetahui kepentingan mengguna semula bahan.11 1.sutera leather .kitar semula reduce .kayu metal . mengurangkan penggunaan bahan.getah silk . • memberikan contoh bahan semula jadi. mengurangkan penggunaan bahan.kulit • . dan mengitar semula bahan.logam cotton . • • • • • • • • berkomunika si mengelas menghubung kait mengelas menganalisis meramal • • • • • • • • • • • man-made . menyatakan sebab mengapa perlunya memulihara bahan semula jadi. dan mengitar semula bahan. menjalankan aktiviti mengguna semula.mengurangkan wood .

Sifat bahan Memahami bahawa sesetengah bahan boleh berkarat.5 12 1. pemboleh ubah bergerak balas dan pemboleh ubah yang dimalarkan.. • • • • • • • • • • • memerhati mengelas mengawal pemboleh ubah mengumpul dan mengelas menganalisis menghubung kait meramal membuat kesimpulan • • rust – karat rusty . merancang ujikaji untuk mengetahui faktor yang menyebabkan pengaratan dengan mengenal pasti pemboleh ubah manipulasi.1. membuat kesimpulan bahawa objek yang di perbuat daripada logam boleh berkarat.berkarat . • menyatakan perbezaan antara objek berkarat dan objek tidak berkarat. mengenal pasti objek yang boleh berkarat.

Sifat bahan Memahami bahawa pengaratan boleh dicegah.• • menjalankan ujikaji dan merekod pemerhatian.Sistem . Sistem 1. menjelaskan pentingnya mencegah pengaratan..cat 1. • • • • • grease – gris coating – menyalut paint . • • berkomunika si meramal menghubung kait menilai menganalisis • • • MINGG U BIDANG OBJEKTIF PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN KEMAHIRAN PROSES SAINS / KEMAHIRAN BERFIKIR & STRATEGI BERFIKIR PERBENDAHARAAN KATA SEMESTER TEMA : : DUA MENYIASAT BUMI DAN ALAM SEMESTA 1. menjelaskan bagaimana cara-cara ini boleh mencegah pengaratan. menyatakan pelbagai cara untuk mencegah objek daripada berkarat.6 13 1.1 Memahami Sistem • menyenaraikan ahli dalam • berkomunika • Solar System .

menyatakan planet. Bulan dan Matahari.menyokong hidupan absence of water ketiadaan air absence of air – ketiadaan udara . • • Sistem Suria. • menyatakan saiz relatif Matahari dengan saiz Bumi.14 Suria Suria . menyatakan jarak relatif daripada Bumi ke Matahari berbanding jarak relatif daripada Bumi ke Bulan. • • • • • • berkomunika si menghubung kait menganalisis membanding dan membeza • • • • sago .planet beredar mengelilingi Matahari. menyatakan saiz relatif Bumi dengan saiz Bulan.Zuhrah Earth .Neptun 15 1.sagu support lives .Uranus Neptune . menyenaraikan urutan planet dalam Sistem Suria. Sistem Suria Memahami saiz dan jarak relatif antara Bumi.Utarid Venus .Musytari Saturn .Bumi Mars .2 1.Zuhal Uranus . • • si menghubung kait menganalisis • • • • • • • • Suria Mercury .Marikh Jupiter .

kedudukan • MINGG U BIDANG OBJEKTIF PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN KEMAHIRAN PROSES SAINS / KEMAHIRAN BERFIKIR & STRATEGI BERFIKIR PERBENDAHARAAN KATA SEMESTER TEMA : : DUA MENYIASAT TEKNOLOGI . Sistem Suria Menghargai kesempurnaan kedudukan planet Bumi dalam Sistem Suria. membuat kesimpulan bahawa Bumi adalah satusatunya planet dalam Sistem Suria yang boleh menampung hidupan. meramalkan keadaan yang akan berlaku jika Bumi berada lebih dekat atau lebih jauh daripada Matahari.3 16 1. • menyatakan sebab sesetengah planet tidak kondusif untuk benda hidup. • • • • • berkomunika si menghubung kait menganalisis membuat inferens • • conducive – sesuai placement .1.

pembinaan innovate .pertanian construction .kanta pembesar overcome – mengatasi 17 1. • memberi contoh dalam perkembangan teknologi.membaharui betterment . Teknologi 1.manusia sejagat .1 Memahami kepentingan teknologi dalam kehidupan harian. mengenalpasti keperluan untuk membaharui atau mencipta peralatan bagi manfaat manusia sejagat. • • • • • • berkomunika si mengumpul dan mengelas menghubung kait menganalisis membuat urutan • • • • • • • communication komunikasi transportation pengangkutan agriculture .alat abilities .17 1. Teknologi 1. • • • • • • • berkomunika si mentafsir data menghubung kait membuat kesimpulan membuat inferens • • • • • • memorise . menerangkan cara sesuatu alat digunakan untuk mengatasi had keupayaan manusia.mengingat device .kebaikan mankind . • menyatakan had keupayaan manusia dalam membuat sesuatu perkara.2 Memahami perkembangan teknologi.had keupayan magnifying glass . mengenal pasti alat yang digunakan untuk mengatasi had keupayaaan manusia.keupayaan limitation .

manfaat wisely .3 Mensintesis cara teknologi digunakan untuk menyelesaikan masalah. Teknologi 1. • mengenal pasti masalah yang dihadapi dalam kehidupan harian. menjana idea untuk menyelesaikan masalah yang telah dikenalpasti. mereka cipta satu alat untuk menyelesaikan masalah yang telah dikenal pasti.4 Menganalisa teknologi memberi manfaat kepada manusia sejagat • menyatakan kebaikan dan keburukan teknologi. • • berkomunika si menghubung • • benefit .secara bijaksana . Teknologi 1. Melakukan demonstrasi cara alat yang dicipta dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah yang dikenal pasti. • • • • • • • berkomunika si menghubung kait menganalisis membuat inferens membuat kesimpulan • encounter – hadapi • 19 1.• • menilai membuat inferens 18 1.

• membuat kesimpulan bahawa teknologi dapat memberi manfaat kepada manusia sejagat jika digunakan secara bijaksana.jika digunakan secara bijaksana. • • kait menganalisis menilai .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful