SABK AL MADRASAH AL KHAIRIAH AL ISLAMIAH POKOK SENA

1

AKTIVITI / NILAI / UNSUR PATRIOTISME  Menunjukcara menentukan kedudukan latitud dan longitud pada glob  menentukan kedudukan latitud dan longitud berdasarkan peta  menentukan kedudukan sesuatu tempat berdasarkan titik persilangan ketetapan EVIDENS B1D1E1 Menyatakan latitud dan longitud (lisan) B3D1E1 Menentukan kedudukan sesuatu tempat dengan menggunakan latitud dan longitud (Latihan buku teks) B2D1E1 Mengenalpasti garisan latitud dan longitud (Latihan buku teks) B3D1E2 Mengira waktu tempatan (Latihan buku teks) 3 14 Jan – 18 Jan 4–5 21 Jan – 25 Jan 29 Jan – 1 Feb ARAH Konsep: Arah SKALA DAN JARAK Konsep: Jarak Skala lurus  Menentukan arah dengan menggunakan bearing sudutan.Ketelitian .  Menukar skala sebenar kepada skala lebih kecil.  Mengukur jarak pada peta dengan menggunakan skala lurus.MINGGU 1–2 2 Jan – 4 Jan 7 Jan – 11 Jan TEMA / TAJUK BAH.  Mengenal skala dan jarak. A : KEMAHIRAN GEOGRAFI KEDUDUKAN Konsep: Kedudukan Garisan Tarikh Antarabangsa (GTA) Garisan Meridian Pangkal (GMP) HASIL YANG DIHASRATKAN  Memahami kedudukan sesuatu tempat berdasarkan latitud dan longitud serta mengenal zon waktu.ketetapan  Menunjukcara mengukur jarak dengan menggunaka jangka tolok.  Menukar jarak pada peta kepada jarak sebenar mengikut skala peta.  Menyatakan bearing sudutan  Mengukur bearing sudutan  mengukur jarak di antara dua tempat pada peta dengan menggunakan skala lurus.  Mengukur jarak lurus antara dua tempat.  Menukarkan jarak di lapangan kepada jarak pada peta dengan menggunakan skala lurus. OBJEKTIF  Mengenal latitud dan longitud  Menyatakan kedudukan sesuatu tempat berasaskan latitud dan longitud  Mengenal zon waktu di atas peta dunia  Mentakrifkan waktu tempatan dan waktu piawai  Menentukan kedudukan sesuatu tempat dengan menggunakan latitud dan longitud  Mengira waktu tempatan berasaskan kedudukan longitud.  Aktiviti kumpulan: mengukur jarak dan melukis pelan kawasan sekolah / laluan murid dari rumah ke B3D1E3 Mengukur bearing sudutan (Latihan buku teks) B3D1E4 Menukar jarak di atas peta kepada jarak sebenar dengan menggunakan skala lurus 2 .  Menunjukcara mengukur bearing sudutan dengan menggunakan jangka sudut .

6–8 4 Feb – 8 Feb 13 Feb – 15 Feb 18 Feb – 22 Feb GRAF  Menyusun maklumat dan data dalam bentuk jadual dan melukis graf berganda.  Nilai:  Kesabaran. 9 – 10 25 Feb – 1 Mac 4 Mac – 8 Mac RAJAH  Mengaplikasi maklumat dalam bentuk rajah.  Menghasilkan buku skrap pelbagai bentuk rajah .  Mennjukcara mendapat maklumat dan data bilangan ahli rumah sukan dalam kelas mengikut jantina.  Mentafsir jaduan graf bar berganda dan garaf garisan berganda.  Menyusun maklumat dan data dalam bentuk jadual. .  Mengumpul dan merekod maklumat dan data. mentafsir jadual / graf bar berganda / graf garisan berganda.keakemasan. arah dan jarak ciri-ciri 3 .  Menghasilkan buku skrap pelbagai jadual dan graf .Kekemasan .  Melukis graf bar berganda dan graf garisan berganda beerdasarkan jadual denganlabel dan petunjuk yang betul.  Mengumpul maklumat  Melukis dan melabel rajah berdasarkan maklumat  Mentafsir rajah sekolah.berusaha B1D1E2 Mengenal graf bar berganda dan graf garisan berganda B3D1E5 Melukis graf bar berganda dan graf garisan berganda berdasarkan pelbagai maklumat dan sumber B3D1E6 Menyusun dan melabel rajah kitaran berdasaekan pelbagai maklumat/sumber B4D1E2 Mentafsir bahan grafik B5D1E1 Mempersembahkan maklumat geografi dalam bentuk grafik daripada pelbagai sumber yang diperoleh B5D1E2 Membuat keputusan yang rasional daripada maklumat geografi yang diperoleh B1D1E3 Menyatakan simbol fizikal dan budaya dalam peta bergambar 11 – 12 11 Mac – 15 Mac PETA Konsep: Pola  Mengenal ciri-ciri fizikal dan budaya dalam peta  Mengenal pasti ciri fizikal dan ciri budaya berdasarkan peta  Menunjuk cara untuk menentukan kedudukan. melukis graf.Bersih  Membincangkan teknik melukis rajah peta minda kitaran.  Menunjuk cara membina jadual.Kesenian .Kecantikan .

 Mengenalpasti taburan penduduk negara Malaysia. B1D2E1 Menamakan jenis taburan penduduk di Malaysia.  bertanggungjawab.  Menyenaraikan faktorfaktor yang B2D3E1 Menyenaraikan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan penduduk. B3D2E2 Menjelaskan faktor yang mempengaruhi taburan penduduk di Malaysia. bergambar – peta pelancongan.Kemudahan penginapan .Pusat membeli belah .Berbangga .  Mengelaskan simbolsimbol yang mewakili ciri fizikal dan ciri budaya dalam peta bergambar.  Mentafsir peta bergambar.Tempat rekreasi . sederhana dan jarang di Malaysia.  Menghasilkan peta minda tentang faktor yang mempengaruhi taburan penduduk Malaysia. 15 -16 15 Apr – 19 Apr 22 Apr – 26 Apr PERUBAHAN PENDUDUK Konsep: Kadar kelahiran  Memahami perubahan penduduk negara Malaysia dan faktor-faktor yang  Mendefinasikan perubahan penduduk Malaysia.  Menyatakan kedudukan dan taburan ciri geografi yang diperhatikan dalam peta bergambar.  Menyanaraikan faktorfaktor yang mempengaruhi taburan penduduk negara Malaysia.  Mengadakan aktiviti kumpulan untuk mengumpul maklumat taburan penduduk Malaysia daripada pelbagai media.  Bangga dengan perpaduan penduduk.Bersyukur  Membincangkan taburan penduduk negara Malaysia melalui peta.18 Mac – 22 Mac Saling kaitan bergambar .  Bersatu dalam kepelbagaian. B. B2D2E1 Menyatakan faktor-faktor yang mempengaruhi taburan penduduk di Malaysia. fizikal dan budaya pada peta bergambar.Kemudahan pengangkutan. 4 .Tempat bersejarah .  Menghuraikan faktorfaktor yang mempengaruhi taburan penduduk negara Malaysia. B3D2E1 Mengenalpasti kawasan penduduk padat.  Simulasi tentang perubahan penduduk. GEOGRAFI FIZIKAL DAN MANUSIA TABURAN PENDUDUK Konsep: Kepadatan Taburan  Mengenalpasti taburan penduduk negara Malaysia dan faktor-faktor yang mempengaruhi taburannya.  Menghasilkan peta minda tentang faktor-faktor yang mempengaruhiperubahan B4D1E1 Mentafsir peta bergambar 13 – 14 1 Apr – 5 Apr 8 Apr – 12 Apr BAH.  Mengadakan aktiviti kumpulan untuk mengenalpasti ciri fizikal dan budaya pete bergambar  Melengkapkan pengurusan grafik tentang ciri-ciri fizikal dan budaya daripada peta bergambar (pelancongan) .  Menghasilkan model tentang taburan penduduk Malaysia.

mempengaruhinya mempengaruhi kadar kelahiran.Bersyukur .meramalkankan perubahan penduduk Malaysia pada masa depan (2020) . kadar kematian dan migrasi. Syarahan / forum tentang migrasi penduduk.   Memahami migrasi penduduk negara Malaysia dan faktor-faktor yang mempengaruhinya  Menerangkan migrasi penduduk.Berterima kasih Malaysia mempunyai taraf kesihatan yang baik dan kadar kematian yang rendah Sumbangsaran faktor-faktor yang mempengaruhi migrasi penduduk. Menghasilkan peta minda tentang faktor-faktor yang mempengaruhi migrasi penduduk.Berusaha . B2D3E2 Menyatakan faktor-faktor yang mempengaruhi migrasi penduduk B3D3E2 Menjelaskan faktor yang mempengaruhi migrasi penduduk luar bandar ke bandar dan luar bandar ke luar bandar [B5D2E1] Menghasilkan kajian kes/laporan faktor yang mempengaruhi migrasi penduduk di kawasan kajian atau Menghasilkan kajian kes/laporan kesan pembandaran terhadap alam sekitar di kawasan kajian B4D2E1 Menghuraikan kesan-kesan perubahan penduduk terhadap penerokaan sumber.Bertanggungjawab Bangga dengan pembangunan pesat Malaysia. B3D3E1 Menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kadar kelahiran dan kadar kematian. B5D4E1* Melibatkan diri dalam pelbagai aktiviti peringkat sekolah/komuniti setempat yang dapat meningkatkan 18-19 6 Mei – 10 Mei 13 Mei – 17 Mei Kesan Perubahan penduduk terhadap alam sekitar  Memahami kesankesan perubahan penduduk terhadap alam sekitar:  Tanih  Hutan  Air  Menyenaraikan kesankesan perubahan penduduk terhadap penerokaan sumber. majalah dan internet.akhbar.  Melukis rajah tentang kesan-kesan perubahan penduduk terhadap alam 5 . .  Menghuraikan kesan perubahan penduduk terhadap penerokaan sumber tersebut dengan contoh. B1D2E2 Menyatakan pola migrasi penduduk.  Mengumpul maklumat tentang kesan perubahan penduduk terhadap alam sekitar daripada pelbagai media .  Menerangkan pola migrasi penduduk  Menyenaraikan faktorfaktor yang mempengaruhi migrasi penduduk   17 29 Apr – 3 Mei MIGRASI PENDUDUK   penduduk.

 Mencintai keindahan alam sekitar Malaysia yang unik.  Menghuraikan ciri dan contoh penduduk berlebihan dan kurang penduduk. 22 – 24 17 Jun – 21 Jun 24 Jun – 28 Jun Petempatan  Memahami petempatan awal dan faktor-faktor yang mempengaruhinya  Memahami faktor-  Mentakrifkan konsep penduduk berlebihan.  Melengkapkan pengurusan B1D3E1 Menamakan lokasi petempatan awal B2D4E1 Menyenaraikan faktor yang mempengaruhi pemilihan tapak 6 .Bekerjasama .Bertanggungjawab .Bertanggungjawab . kurang penduduk dan penduduk optimum.  Menyatakan lokasi petempatan awal. .Bekerjasama.  Menyenaraikan faktorfaktor yang mempengaruhi petempatan awal.  Menghasilkan peta minda untuk menunjukkan potensi bentuk muka bumi Malaysia.  Meyatakan kesan penduduk berlebihan dan kurang penduduk terhadap keperluan kependudukan.  Menjelaskan kesan penduduk berlebihan dan kurang penduduk terhadap keperluan kependudukan. kurang penduduk dan penduduk optimum  Menyenaraikan ciri dan contoh penduduk berlebihan dan kurang penduduk.  Tayangan video tentang pengurusan alam sekitar. B6D1E1** Mempersembahkan idea/dapatan/ciptaan/produk untuk kesejahteraan persekitaran B6D3E1** Mempamerkan sikap/tingkah laku mesra alam sekitar B2D3E3 Menyatakan ciri-ciri penduduk berlebihan dan kurang penduduk.Amanah  Mengumpul maklumat tentang lokasi petempatan awal daripada pelbagai media – akhbar. B3D4E1 Menjelaskan cir-ciri negara penduduk berlebihan dan kurang penduduk 20-21 20 Mei – 23 Mei 10 Jun – 14 Jun Hubungan kependudukan dengan sumber Konsep: Penduduk berlebihan Kurang penduduk Penduduk optimum  Memahami hubungan kependudukan dengan sumber seta impilaksinya. bahan bercetak dan internet.  Mencintai negara Malaysia yang kaya dengan pelbagai sumber: .  Membincangkan ciri-ciri lebihan penduduk. kesedaran pelajar terhadap penjagaan alam sekitar. Mencadangkan langkahlangkah penerokaan sumber secara terancang sekitar.

Membincangkan faktorfaktor yang mempengaruhi petempatan negara Malaysia. [B6D1E2] Mencadangkan usaha-usaha untuk mewujudkan petempatan lestari atau Mencadangkan langkah-langkah untuk mewujudkan sistem pengangkutan lestari B6D2E1* Merekacipta satu model petempatan/pembandaran/jaringan sistem pengangkutan di Malaysia. Menjelaskan tentang ciriciri pola petempatan negara Malaysia.  Menghuraikan daktorfaktor yang mempengaruhi petempatan awal  Menyenaraikan dan menjelaskan faktorfaktor yang mempengaruhi petempatan luar bandar di Malaysia. Mengumpul gambar tentang pola petempatan. .Berterima kasih. berjajar. petempatan awal. Berusaha membangunkan negara Malaysia. .  Menyatakan ciri-ciri pola petempatan luar bandar negara Malaysia. Menghasilkan model tentang pola petempatan negara Malaysia. Menghasilkan buku skrap tentang faktor-faktor yang mempengaruhi petempatan negara Malaysia.  Menjelaskan dengan conoh ciri-ciri pola petempatan negara Malaysia.faktor yang mempengaruhi petempatan negara Malaysia.  Merumuskan peranan kerajaan dalam mempengaruhi petempatan luar bandar di negara Malaysia.Menghargai peranan kerajaan dalam mempengaruhi petempatan di Malaysia.  Membandingkan dan membezakan pola    grafik tentang faktor yang mempengaruhi petempatan awal. B2D4E2 Menyenaraikan pelbagai pola petempatan di Malaysia 7 . berpusat dan berkelompok.Bersyukur.     25-26 1 Jul – 5 Jul 9 Jul – 12 Jul Pola petempatan Konsep: Pola  Memahami pelbagai pola petempatan Negara Malaysia  Menyenaraikan pelbagai pola petempatan luar bandar di negara Malaysia – berselerak. Menghasilkan peta minda tentang faktor-faktor yang mempengaruhi petempatan negara Malaysia. .

sosial dan politik.petempatan negara Malaysia 27-28 15 Jul – 19 Jul 22 Jul – 25 Jul Fungsi petempatan Luar Bandar dan Bandar  Memahami fungsi petempatan Negara Malaysia  Menyenaraikan fungsi petempatan luar Bandar di negara Malaysia – ekonomi.  Mengumpul maklumat tentang proses pembandaran daripada media cetak dan B3D5E1 Menjelaskan fungsi petempatan negara Malaysia.  Menyatakan kesan  Membincangkan fungsifungsi petempatan negara Malaysia dari segi ekonomi.  Menghasilkan peta minda ciri-ciri pembandaran di Malaysia.  Menyatakan takrif pembandaran di Malaysia. [B5D2E1] Menghasilkan kajian kes/laporan faktor yang mempengaruhi migrasi penduduk di kawasan kajian atau Menghasilkan kajian kes/laporan kesan pembandaran terhadap alam sekitar di kawasan kajian B6D2E1* Merekacipta satu model 8 .  Menyenaraikan faktorfaktor yang mempengaruhi pembandaran di Malaysia.  Menghuraikan ciri-ciri pembandaran di Malaysia.  Membandingkan dan membezakan fungsifungsi petempatan luar bandar dan bandar.  Menyenaraikan dan menghuraikan fungsi bandar di Malaysia. 29-31 29 Jul – 2 Ogos 5 Ogos – 6 Ogos 19 Ogos – 23 Ogos Pembandaran  Memahami proses pembandaran Negara Malaysia B3D5E2 Menjelaskan kesan-kesan pembandaran di negara Malaysia. B4D2E2 Membandingkan kesan-kesan pembandaran negara Malaysia dengan negara lain.  Mengumpulkan maklumat dan gambar tentang petempatan negara Malaysia daripada pelbagai media. .bertanggungjawab  Membincangkan faktorfaktor yang mempengaruhi proses pembandaran.  Menerangkan proses pembandaran dan saiz penduduk / kegiatan ekonomi / kemudahan asas.  Pidato spontan tentang proses pembandaran di Malaysia.  Membincangkan kesankesan pembandaran negara Malaysia – positif / negatif.  Menghasilkan peta minda tentang fungsi-fungsi petempatan luar bandar dan bandar.  Menghuraikan fungsi petempatan negara Malaysia  Menjelaskan dengan contoh fungsi p[etempatan luar bandar dan bandar.  Berusaha membangunkan negara Malaysia :  Berbangga dan bersyukur terhadap tahap kemajuan pembandaran di Malaysia.Berusaha . sosial dan politik.

  32 26 – 30 Ogos Keperluan pengangkutan dan perhubungan  Memahami keperluan pengangkutan dan perhubungan awal di negara Malaysia. . B6D1E1** Mempersembahkan idea/dapatan/ciptaan/produk untuk kesejahteraan persekitaran B6D3E1** Mempamerkan sikap/tingkah laku mesra alam sekitar 33 Perkembangan  Memahami  Menyatakan  Sumbangsaran cara pengangkutan dan perhubungan awal di Malaysia. .  Membincangkan keperluan pengangkutan dan perhubungan awal di Malaysia.  Mengadakan lawatan sambil belajar.  Perbincangan secara kumpulan tentang kesan pembandaran Kuala Lumpur dengan Bangkok dan Tokyo petempatan/pembandaran/jaringan sistem pengangkutan di Malaysia.Berbangga dengan tahap kemajuan pengangkutan dan perhubungan di negara Malaysia. internet.    proses pembandaran negara Malaysia dan di negara lain. B2D5E2 9 .  Mengelaskan jenis B2D2E1 Menyenaraikan keperluan perngangkutan dan perhubungan awal. Menyenaraikan langkahlangkah untuk mengurangkan masalah pembandaran di Malaysia.  Menghasilkan buku skrap tentang pengangkutan dan perhubungan awal di Malaysia. Menghuraikan langkahlangkah untuk mengurangkan masalah pembandaran di Malaysia.Mencintai negara Malaysia. Menghuraikan keperluan pengangkutan dan perhubungan awal di Malaysia. Menyatakan cara pengangkutan dan perhubungan awal di negara Malaysia Menyenaraikan keperluan pengangkutan dan perhubungan awal di negara Malaysia.  Mengumpul gambar tentang pengangkutan dan perhubungan awal negara Malaysia dari media cetak dan internet.

Bangga Malaysia mempunyai sistem pengangkutan yang terbaik di Asia Tenggara. Mengumpul dan menyusun gambar mengenai pengangkutan dan perhubungan mengikut kronologi masa dari pelbagai media.  Menyenaraikan faktorfaktor yang mempengaruhi jaringan pengangkutan di Malaysia. B2D5E3 Menyatakan perkembangan perhubungan negara Malaysia. perkembangan pengangkutan dan perhubungan negara Malaysia  Menghuraikan perkembangan sistem perhubungan dan pengangkutan di Malaysia.  Menyenaraikan kesankesan perkembangan pengangkutan dan perhubungan terhadap alam sekitar di Malaysia.     34 9 – 13 Sept Kepentingan Jaringan pengangkutan dan perhubungan  Memahami kepentingan jaringan pengangkutan dan perhubungan  Menyatakan kepentingan jaringan pengangkutan dan perhubungan  Membuat rumusan tentang kepentingan pengangkutan negara Malaysia dan Kanada   pengangkutan dan perhubungan negara Malaysia. B3D6E1 Menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sistem perhubingan di negara Malaysia. B6D2E1* Merekacipta satu model petempatan/pembandaran/jaringan sistem pengangkutan di Malaysia. Mencari maklumat tentang kepentingan pengangkutan Menyatakan perkembangan pengangkutan negara Malaysia.  Menjelaskan kesan-kesan perkembangan  Mencari maklumat tentang kepentingan pengangkutan dan perhubungan daripada pelbagai media.  Perbincangan kepentingan teknologi maklumat dan komunikasi terhadap 10 . Sumbangsaran tentang kepentingan jaringan pengangkutan dan perhubungan terhadap pembangunan Malaysia. . Sumbangsaran tentang faktor-faktor yang mempengaruhi jaringan pengangkutan dan perhubungan di Malaysia. Mengkaji peta untuk melihat jaringan sistem pengangkutan di Malaysia. B4D2E3 Menghuraikan kepentingan dan keistimewaan perhubungan dan jaringan pengangkutan terhadap pembangunan negara.  Menjelaskan faktorfaktor yang mempengaruhi jaringan pengangkutan di Malaysia.2 – 6 Sept Jaringan Pengangkutan dan Perhubungan perkembangan pengangkutan dan perhubungan di negara Malaysia.  Memahami faktorfaktor yang mempengaruhi jaringan pengangkutan dan perhubungan di Malaysia. B3D6E2 Menjelaskan kesan perkembangan pengangkutan terhadap alam sekitar 35 17 – 20 Sept Kesan perkembangan pengangkutan dan perhubungan terhadap alam sekitar  Memahami kesan perkembangan pengangkutan dan perhubungan terhadap alam sekitar negara Malaysia. Mengadakan kuiz.

 Mengadakan aktiviti kumpulan untuk membuat perbandingan kepentingan pengangkutan dan perhubungan negara Malaysia dan Kanada PATRIOTISME:  Mempertahankan kedaulatan Malaysia NILAI:  Bertanggungjawab negara Malaysia.  Menyatakan langkahlangkah mengurangkan kesan negatif perkembangan pengangkutan ke atas alam sekitar di Malaysia.pengangkutan terhadap alam sekitar negara Malaysia dengan contoh. B5D3E1 Menghasilkan kajian kes/laporan kesan perkembangan sistem pengangkutan terhadap alam sekitar [B6D1E2] Mencadangkan usaha-usaha untuk mewujudkan petempatan lestari atau Mencadangkan langkah-langkah untuk mewujudkan sistem pengangkutan lestari B6D1E1** Mempersembahkan idea/dapatan/ciptaan/produk untuk kesejahteraan persekitaran B6D3E1** Mempamerkan sikap/tingkah laku mesra alam sekitar KAJIAN GEOGRAFI TEMPATAN ( 6 – 8 MINGGU ) 11 . B4D2E4 Menghuraikan langkah-langkah mengurangkan kesan negatif perkembangan pengangkutan ke atas alam sekitar negara Malaysia.  Menghuraikan langkahlangkah mengurangkan kesan negatif perkembangan pengangkutan ke atas alam sekitar negara Malaysia dengan contoh pembangunan Malaysia serta kaitannya dengan hubungan antarabangsa menerusi pelbagai media.

 Menunjukcara memproses maklumat dan data mengikut kaedah yang sesuai. TEMA 5.  Menjelaskan tentang komposisi penduduk dan jenis-jenis pekerjaan. PETEMPATAN DAN PERKEMBANGANNYA Tajuk kajian: Sumbangan kegiatan ekonomi terhadap pembangunan kawasan kajian. bentuk muka bumi dan dasar kerajaan. Cadangan tajuk lain: Isu-isu semasa yang  Berusaha membangunkan negara Malaysia:.  Menyatakan kaitan antara komposisi penduduk dengan jenis pekerjaan. .Berbangga dan bersyukur terhadap kemajuan petempatan di kawasan kajian  Menerangkan format penulisan laporan kajian  Menentukan lokasi kawasan kajian menggunakan peta lakar.39 TEMA 4 KAJIAN DINAMIK PENDUDUK Tajuk kajian: Kaitan antara komposisi penduduk dengan jenis pekerjaan di kawasan kajian Cadangan tajuk lain: Isu-isu semasa yang berkaitan dengan dinamik penduduk  Memerhati dan mengkaji taburan dan komposisi di kawasan kajian dari segi jantina dan kaum  Mengumpul maklumat jenisjenis pekerjaan penduduk di kawasan kajian  Merekod dan mempersembahkan maklumat seperti data dan maklumat dalam bentuk graf dan peta lakar.  Mengenalpasti dan mengkaji pola petempatan di kawasan kajian  Mengenalpasti dan mengkaji fungsi petetempatan dari segi ekonomi.  Membincangkan tentang kaitan antara fungsi petempatan dengan pembanguan di kawasan kajian.Menghargai peranan kerajaan dalam mempengaruhi petempatan di kawasan kajian.  Membincangkan tentang penglibatan penduduk dalam sektor pekerjaan di kawasan kajian.menghargai dan menghormati keharmonian dan kerjasama antara kaum di kawasan kajian  Menerangkan format penulisan laporan kajian  Menentukan lokasi kawasan kajian menggunakan peta lakar.  Menerangkan aspek kajian dari segi lokasi pola petempatan dan fungsi petempatan  Membincangkan faktor-faktor yang mempengaruhi fungsi petempatan dari segi kesdudukan.KGT Tingkatan 3 dijalankan pada awal penggal persekolahan tertakluk kepada arahan MINGGU TEMA / TAJUK OBJEKTIF KAJIAN UNSUR PATRIOTISME PANDUAN MENJALANKAN KGT 31 . graf dan peta lakar. pentadbiran dan sosial  Menyenaraikan faktor-faktor yang mempengaruhi fungsi petempatan di kawasan kajian  Merekod dan mempersembahkan maklumat dan data dalam bentuk jadual. 12 .  Bersatu dalam kepelbagaian: .

berkaitan dengan petempatan dan perkembangannya.menggunakan peta lakar. TEMA 6 : PEGANGKUTAN DAN PERHUBUNGAN Tajuk kajian: Kepentingan pengangkutan terhadap pembangunan di kawsan kajian. graf dan peta.  Menerangkan aspek kajian seperti jenis pengangkutan dan kepentingan pengangkutan.  Mencintai negara Malaysia: .  Menerangkan format penulisan laporan kajian  Menentukan lokasi kawasan kajian.  Merekod dan mempersembahkan maklumat dan data dalam bentuk jadual. Cadangan tajuk lain: Isu-isu semasa yang berkaitan dengan pengangkutan dan perhubungan 13 .  Mengkaji jenis pengangkutan yang dipilih dari segi kedudukan.Kekarapan:  Menerangkan kekerapan aliran kenderaan di kawasan kajian.  Merumus tentang kepentingan dan jenis pengangkutan tersebut terhadap ekonomi dan sosial di kawasan kajian.Berbangga dengan tahap kemajuan sistem pengangkutan dan perhubungan di kawasan kajian.  Membincangkan kepentingan jenis pengangkutan terhadap pembangunan kawasan kajian.  Mengenalpasti satu jenis pengangkutan yang memainkan peranan penting dalam membangunkan kawasan kajian darisegi ekonomi dan sosial.Kedudukan :  Menerangkan lokasi jaringan pengangkutan utama di kawasan kajian berdasarkan arah dan jarak menggunakan peta lakar .  Membincangkan:.  Merumus tentang kaitan antara fungsi petempatan dengan pembangunan kawasan kajian  Mengenalpasti jenis-jenis pengangkutan di kawasan kajian.Perkhidmatan:  Menerangkan jenis-jenis perkhidmatan pengangkutan . perkhidmatan dan kekerapan.  Menunjuk cara memproses maklumat dan data mengikut kaedah yang sesuai.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful