SABK AL MADRASAH AL KHAIRIAH AL ISLAMIAH POKOK SENA

1

 Aktiviti kumpulan: mengukur jarak dan melukis pelan kawasan sekolah / laluan murid dari rumah ke B3D1E3 Mengukur bearing sudutan (Latihan buku teks) B3D1E4 Menukar jarak di atas peta kepada jarak sebenar dengan menggunakan skala lurus 2 .  Menukar skala sebenar kepada skala lebih kecil.  Mengukur jarak lurus antara dua tempat.Ketelitian .  Menunjukcara mengukur bearing sudutan dengan menggunakan jangka sudut .MINGGU 1–2 2 Jan – 4 Jan 7 Jan – 11 Jan TEMA / TAJUK BAH.  Menukarkan jarak di lapangan kepada jarak pada peta dengan menggunakan skala lurus.ketetapan  Menunjukcara mengukur jarak dengan menggunaka jangka tolok.  Mengenal skala dan jarak.  Menukar jarak pada peta kepada jarak sebenar mengikut skala peta. OBJEKTIF  Mengenal latitud dan longitud  Menyatakan kedudukan sesuatu tempat berasaskan latitud dan longitud  Mengenal zon waktu di atas peta dunia  Mentakrifkan waktu tempatan dan waktu piawai  Menentukan kedudukan sesuatu tempat dengan menggunakan latitud dan longitud  Mengira waktu tempatan berasaskan kedudukan longitud. A : KEMAHIRAN GEOGRAFI KEDUDUKAN Konsep: Kedudukan Garisan Tarikh Antarabangsa (GTA) Garisan Meridian Pangkal (GMP) HASIL YANG DIHASRATKAN  Memahami kedudukan sesuatu tempat berdasarkan latitud dan longitud serta mengenal zon waktu.  Mengukur jarak pada peta dengan menggunakan skala lurus. AKTIVITI / NILAI / UNSUR PATRIOTISME  Menunjukcara menentukan kedudukan latitud dan longitud pada glob  menentukan kedudukan latitud dan longitud berdasarkan peta  menentukan kedudukan sesuatu tempat berdasarkan titik persilangan ketetapan EVIDENS B1D1E1 Menyatakan latitud dan longitud (lisan) B3D1E1 Menentukan kedudukan sesuatu tempat dengan menggunakan latitud dan longitud (Latihan buku teks) B2D1E1 Mengenalpasti garisan latitud dan longitud (Latihan buku teks) B3D1E2 Mengira waktu tempatan (Latihan buku teks) 3 14 Jan – 18 Jan 4–5 21 Jan – 25 Jan 29 Jan – 1 Feb ARAH Konsep: Arah SKALA DAN JARAK Konsep: Jarak Skala lurus  Menentukan arah dengan menggunakan bearing sudutan.  Menyatakan bearing sudutan  Mengukur bearing sudutan  mengukur jarak di antara dua tempat pada peta dengan menggunakan skala lurus.

 Mengumpul maklumat  Melukis dan melabel rajah berdasarkan maklumat  Mentafsir rajah sekolah.  Mennjukcara mendapat maklumat dan data bilangan ahli rumah sukan dalam kelas mengikut jantina.  Nilai:  Kesabaran. .  Menunjuk cara membina jadual.Bersih  Membincangkan teknik melukis rajah peta minda kitaran. melukis graf. arah dan jarak ciri-ciri 3 .keakemasan.Kekemasan .  Menyusun maklumat dan data dalam bentuk jadual.6–8 4 Feb – 8 Feb 13 Feb – 15 Feb 18 Feb – 22 Feb GRAF  Menyusun maklumat dan data dalam bentuk jadual dan melukis graf berganda. 9 – 10 25 Feb – 1 Mac 4 Mac – 8 Mac RAJAH  Mengaplikasi maklumat dalam bentuk rajah.  Melukis graf bar berganda dan graf garisan berganda beerdasarkan jadual denganlabel dan petunjuk yang betul.  Menghasilkan buku skrap pelbagai jadual dan graf .  Mengumpul dan merekod maklumat dan data.Kecantikan .Kesenian .berusaha B1D1E2 Mengenal graf bar berganda dan graf garisan berganda B3D1E5 Melukis graf bar berganda dan graf garisan berganda berdasarkan pelbagai maklumat dan sumber B3D1E6 Menyusun dan melabel rajah kitaran berdasaekan pelbagai maklumat/sumber B4D1E2 Mentafsir bahan grafik B5D1E1 Mempersembahkan maklumat geografi dalam bentuk grafik daripada pelbagai sumber yang diperoleh B5D1E2 Membuat keputusan yang rasional daripada maklumat geografi yang diperoleh B1D1E3 Menyatakan simbol fizikal dan budaya dalam peta bergambar 11 – 12 11 Mac – 15 Mac PETA Konsep: Pola  Mengenal ciri-ciri fizikal dan budaya dalam peta  Mengenal pasti ciri fizikal dan ciri budaya berdasarkan peta  Menunjuk cara untuk menentukan kedudukan.  Menghasilkan buku skrap pelbagai bentuk rajah .  Mentafsir jaduan graf bar berganda dan garaf garisan berganda. mentafsir jadual / graf bar berganda / graf garisan berganda.

 Menyanaraikan faktorfaktor yang mempengaruhi taburan penduduk negara Malaysia.  Mentafsir peta bergambar. 15 -16 15 Apr – 19 Apr 22 Apr – 26 Apr PERUBAHAN PENDUDUK Konsep: Kadar kelahiran  Memahami perubahan penduduk negara Malaysia dan faktor-faktor yang  Mendefinasikan perubahan penduduk Malaysia.Kemudahan pengangkutan.  Menghuraikan faktorfaktor yang mempengaruhi taburan penduduk negara Malaysia.  Bangga dengan perpaduan penduduk.Pusat membeli belah .  Mengelaskan simbolsimbol yang mewakili ciri fizikal dan ciri budaya dalam peta bergambar. B3D2E1 Mengenalpasti kawasan penduduk padat.Bersyukur  Membincangkan taburan penduduk negara Malaysia melalui peta.  Mengadakan aktiviti kumpulan untuk mengumpul maklumat taburan penduduk Malaysia daripada pelbagai media. bergambar – peta pelancongan. sederhana dan jarang di Malaysia. GEOGRAFI FIZIKAL DAN MANUSIA TABURAN PENDUDUK Konsep: Kepadatan Taburan  Mengenalpasti taburan penduduk negara Malaysia dan faktor-faktor yang mempengaruhi taburannya. B2D2E1 Menyatakan faktor-faktor yang mempengaruhi taburan penduduk di Malaysia.  Menghasilkan peta minda tentang faktor yang mempengaruhi taburan penduduk Malaysia.  Menghasilkan peta minda tentang faktor-faktor yang mempengaruhiperubahan B4D1E1 Mentafsir peta bergambar 13 – 14 1 Apr – 5 Apr 8 Apr – 12 Apr BAH.  Bersatu dalam kepelbagaian.Tempat bersejarah .  Menghasilkan model tentang taburan penduduk Malaysia.  Mengadakan aktiviti kumpulan untuk mengenalpasti ciri fizikal dan budaya pete bergambar  Melengkapkan pengurusan grafik tentang ciri-ciri fizikal dan budaya daripada peta bergambar (pelancongan) . B3D2E2 Menjelaskan faktor yang mempengaruhi taburan penduduk di Malaysia.Kemudahan penginapan . fizikal dan budaya pada peta bergambar.  Menyatakan kedudukan dan taburan ciri geografi yang diperhatikan dalam peta bergambar.  Simulasi tentang perubahan penduduk.  bertanggungjawab.  Mengenalpasti taburan penduduk negara Malaysia.  Menyenaraikan faktorfaktor yang B2D3E1 Menyenaraikan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan penduduk.Tempat rekreasi . B.18 Mac – 22 Mac Saling kaitan bergambar .Berbangga . 4 . B1D2E1 Menamakan jenis taburan penduduk di Malaysia.

 Melukis rajah tentang kesan-kesan perubahan penduduk terhadap alam 5 . Menghasilkan peta minda tentang faktor-faktor yang mempengaruhi migrasi penduduk.  Menghuraikan kesan perubahan penduduk terhadap penerokaan sumber tersebut dengan contoh.Berterima kasih Malaysia mempunyai taraf kesihatan yang baik dan kadar kematian yang rendah Sumbangsaran faktor-faktor yang mempengaruhi migrasi penduduk. Syarahan / forum tentang migrasi penduduk.akhbar.Bersyukur . kadar kematian dan migrasi.Berusaha .  Menerangkan pola migrasi penduduk  Menyenaraikan faktorfaktor yang mempengaruhi migrasi penduduk   17 29 Apr – 3 Mei MIGRASI PENDUDUK   penduduk. B1D2E2 Menyatakan pola migrasi penduduk.Bertanggungjawab Bangga dengan pembangunan pesat Malaysia.meramalkankan perubahan penduduk Malaysia pada masa depan (2020) . . B3D3E1 Menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kadar kelahiran dan kadar kematian.mempengaruhinya mempengaruhi kadar kelahiran. majalah dan internet. B5D4E1* Melibatkan diri dalam pelbagai aktiviti peringkat sekolah/komuniti setempat yang dapat meningkatkan 18-19 6 Mei – 10 Mei 13 Mei – 17 Mei Kesan Perubahan penduduk terhadap alam sekitar  Memahami kesankesan perubahan penduduk terhadap alam sekitar:  Tanih  Hutan  Air  Menyenaraikan kesankesan perubahan penduduk terhadap penerokaan sumber.  Mengumpul maklumat tentang kesan perubahan penduduk terhadap alam sekitar daripada pelbagai media . B2D3E2 Menyatakan faktor-faktor yang mempengaruhi migrasi penduduk B3D3E2 Menjelaskan faktor yang mempengaruhi migrasi penduduk luar bandar ke bandar dan luar bandar ke luar bandar [B5D2E1] Menghasilkan kajian kes/laporan faktor yang mempengaruhi migrasi penduduk di kawasan kajian atau Menghasilkan kajian kes/laporan kesan pembandaran terhadap alam sekitar di kawasan kajian B4D2E1 Menghuraikan kesan-kesan perubahan penduduk terhadap penerokaan sumber.   Memahami migrasi penduduk negara Malaysia dan faktor-faktor yang mempengaruhinya  Menerangkan migrasi penduduk.

kesedaran pelajar terhadap penjagaan alam sekitar.Bertanggungjawab .  Menghuraikan ciri dan contoh penduduk berlebihan dan kurang penduduk.Bekerjasama. 22 – 24 17 Jun – 21 Jun 24 Jun – 28 Jun Petempatan  Memahami petempatan awal dan faktor-faktor yang mempengaruhinya  Memahami faktor-  Mentakrifkan konsep penduduk berlebihan. bahan bercetak dan internet.  Menyatakan lokasi petempatan awal. B6D1E1** Mempersembahkan idea/dapatan/ciptaan/produk untuk kesejahteraan persekitaran B6D3E1** Mempamerkan sikap/tingkah laku mesra alam sekitar B2D3E3 Menyatakan ciri-ciri penduduk berlebihan dan kurang penduduk.Bekerjasama . kurang penduduk dan penduduk optimum  Menyenaraikan ciri dan contoh penduduk berlebihan dan kurang penduduk. B3D4E1 Menjelaskan cir-ciri negara penduduk berlebihan dan kurang penduduk 20-21 20 Mei – 23 Mei 10 Jun – 14 Jun Hubungan kependudukan dengan sumber Konsep: Penduduk berlebihan Kurang penduduk Penduduk optimum  Memahami hubungan kependudukan dengan sumber seta impilaksinya. . kurang penduduk dan penduduk optimum.Bertanggungjawab .  Membincangkan ciri-ciri lebihan penduduk.  Mencintai negara Malaysia yang kaya dengan pelbagai sumber: .  Meyatakan kesan penduduk berlebihan dan kurang penduduk terhadap keperluan kependudukan. Mencadangkan langkahlangkah penerokaan sumber secara terancang sekitar.  Menjelaskan kesan penduduk berlebihan dan kurang penduduk terhadap keperluan kependudukan.  Menyenaraikan faktorfaktor yang mempengaruhi petempatan awal.  Tayangan video tentang pengurusan alam sekitar.Amanah  Mengumpul maklumat tentang lokasi petempatan awal daripada pelbagai media – akhbar.  Melengkapkan pengurusan B1D3E1 Menamakan lokasi petempatan awal B2D4E1 Menyenaraikan faktor yang mempengaruhi pemilihan tapak 6 .  Menghasilkan peta minda untuk menunjukkan potensi bentuk muka bumi Malaysia.  Mencintai keindahan alam sekitar Malaysia yang unik.

. Membincangkan faktorfaktor yang mempengaruhi petempatan negara Malaysia.  Membandingkan dan membezakan pola    grafik tentang faktor yang mempengaruhi petempatan awal. . Menjelaskan tentang ciriciri pola petempatan negara Malaysia. [B6D1E2] Mencadangkan usaha-usaha untuk mewujudkan petempatan lestari atau Mencadangkan langkah-langkah untuk mewujudkan sistem pengangkutan lestari B6D2E1* Merekacipta satu model petempatan/pembandaran/jaringan sistem pengangkutan di Malaysia.Berterima kasih. petempatan awal. Mengumpul gambar tentang pola petempatan.  Menghuraikan daktorfaktor yang mempengaruhi petempatan awal  Menyenaraikan dan menjelaskan faktorfaktor yang mempengaruhi petempatan luar bandar di Malaysia.     25-26 1 Jul – 5 Jul 9 Jul – 12 Jul Pola petempatan Konsep: Pola  Memahami pelbagai pola petempatan Negara Malaysia  Menyenaraikan pelbagai pola petempatan luar bandar di negara Malaysia – berselerak. B2D4E2 Menyenaraikan pelbagai pola petempatan di Malaysia 7 . berjajar. berpusat dan berkelompok. Menghasilkan peta minda tentang faktor-faktor yang mempengaruhi petempatan negara Malaysia.Menghargai peranan kerajaan dalam mempengaruhi petempatan di Malaysia.Bersyukur. Menghasilkan model tentang pola petempatan negara Malaysia.  Merumuskan peranan kerajaan dalam mempengaruhi petempatan luar bandar di negara Malaysia. . Berusaha membangunkan negara Malaysia.  Menyatakan ciri-ciri pola petempatan luar bandar negara Malaysia.  Menjelaskan dengan conoh ciri-ciri pola petempatan negara Malaysia.faktor yang mempengaruhi petempatan negara Malaysia. Menghasilkan buku skrap tentang faktor-faktor yang mempengaruhi petempatan negara Malaysia.

sosial dan politik.  Menyatakan takrif pembandaran di Malaysia.  Menghuraikan ciri-ciri pembandaran di Malaysia.  Menghuraikan fungsi petempatan negara Malaysia  Menjelaskan dengan contoh fungsi p[etempatan luar bandar dan bandar.Berusaha .  Berusaha membangunkan negara Malaysia :  Berbangga dan bersyukur terhadap tahap kemajuan pembandaran di Malaysia.  Menerangkan proses pembandaran dan saiz penduduk / kegiatan ekonomi / kemudahan asas.  Menyatakan kesan  Membincangkan fungsifungsi petempatan negara Malaysia dari segi ekonomi.petempatan negara Malaysia 27-28 15 Jul – 19 Jul 22 Jul – 25 Jul Fungsi petempatan Luar Bandar dan Bandar  Memahami fungsi petempatan Negara Malaysia  Menyenaraikan fungsi petempatan luar Bandar di negara Malaysia – ekonomi.  Menyenaraikan faktorfaktor yang mempengaruhi pembandaran di Malaysia.  Menyenaraikan dan menghuraikan fungsi bandar di Malaysia.bertanggungjawab  Membincangkan faktorfaktor yang mempengaruhi proses pembandaran.  Pidato spontan tentang proses pembandaran di Malaysia. sosial dan politik.  Mengumpulkan maklumat dan gambar tentang petempatan negara Malaysia daripada pelbagai media.  Membincangkan kesankesan pembandaran negara Malaysia – positif / negatif.  Membandingkan dan membezakan fungsifungsi petempatan luar bandar dan bandar.  Menghasilkan peta minda tentang fungsi-fungsi petempatan luar bandar dan bandar. 29-31 29 Jul – 2 Ogos 5 Ogos – 6 Ogos 19 Ogos – 23 Ogos Pembandaran  Memahami proses pembandaran Negara Malaysia B3D5E2 Menjelaskan kesan-kesan pembandaran di negara Malaysia.  Mengumpul maklumat tentang proses pembandaran daripada media cetak dan B3D5E1 Menjelaskan fungsi petempatan negara Malaysia.  Menghasilkan peta minda ciri-ciri pembandaran di Malaysia. B4D2E2 Membandingkan kesan-kesan pembandaran negara Malaysia dengan negara lain. . [B5D2E1] Menghasilkan kajian kes/laporan faktor yang mempengaruhi migrasi penduduk di kawasan kajian atau Menghasilkan kajian kes/laporan kesan pembandaran terhadap alam sekitar di kawasan kajian B6D2E1* Merekacipta satu model 8 .

Menyatakan cara pengangkutan dan perhubungan awal di negara Malaysia Menyenaraikan keperluan pengangkutan dan perhubungan awal di negara Malaysia. B6D1E1** Mempersembahkan idea/dapatan/ciptaan/produk untuk kesejahteraan persekitaran B6D3E1** Mempamerkan sikap/tingkah laku mesra alam sekitar 33 Perkembangan  Memahami  Menyatakan  Sumbangsaran cara pengangkutan dan perhubungan awal di Malaysia.  Menghasilkan buku skrap tentang pengangkutan dan perhubungan awal di Malaysia. internet. Menghuraikan keperluan pengangkutan dan perhubungan awal di Malaysia. Menyenaraikan langkahlangkah untuk mengurangkan masalah pembandaran di Malaysia. Menghuraikan langkahlangkah untuk mengurangkan masalah pembandaran di Malaysia.  Perbincangan secara kumpulan tentang kesan pembandaran Kuala Lumpur dengan Bangkok dan Tokyo petempatan/pembandaran/jaringan sistem pengangkutan di Malaysia. B2D5E2 9 . .  Membincangkan keperluan pengangkutan dan perhubungan awal di Malaysia.  Mengadakan lawatan sambil belajar.    proses pembandaran negara Malaysia dan di negara lain. .Mencintai negara Malaysia.  Mengumpul gambar tentang pengangkutan dan perhubungan awal negara Malaysia dari media cetak dan internet.Berbangga dengan tahap kemajuan pengangkutan dan perhubungan di negara Malaysia.  32 26 – 30 Ogos Keperluan pengangkutan dan perhubungan  Memahami keperluan pengangkutan dan perhubungan awal di negara Malaysia.  Mengelaskan jenis B2D2E1 Menyenaraikan keperluan perngangkutan dan perhubungan awal.

 Menyenaraikan kesankesan perkembangan pengangkutan dan perhubungan terhadap alam sekitar di Malaysia. Sumbangsaran tentang faktor-faktor yang mempengaruhi jaringan pengangkutan dan perhubungan di Malaysia.     34 9 – 13 Sept Kepentingan Jaringan pengangkutan dan perhubungan  Memahami kepentingan jaringan pengangkutan dan perhubungan  Menyatakan kepentingan jaringan pengangkutan dan perhubungan  Membuat rumusan tentang kepentingan pengangkutan negara Malaysia dan Kanada   pengangkutan dan perhubungan negara Malaysia.  Menjelaskan faktorfaktor yang mempengaruhi jaringan pengangkutan di Malaysia.  Memahami faktorfaktor yang mempengaruhi jaringan pengangkutan dan perhubungan di Malaysia. B6D2E1* Merekacipta satu model petempatan/pembandaran/jaringan sistem pengangkutan di Malaysia. B3D6E1 Menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sistem perhubingan di negara Malaysia. Mencari maklumat tentang kepentingan pengangkutan Menyatakan perkembangan pengangkutan negara Malaysia. Mengkaji peta untuk melihat jaringan sistem pengangkutan di Malaysia. perkembangan pengangkutan dan perhubungan negara Malaysia  Menghuraikan perkembangan sistem perhubungan dan pengangkutan di Malaysia. Sumbangsaran tentang kepentingan jaringan pengangkutan dan perhubungan terhadap pembangunan Malaysia. .2 – 6 Sept Jaringan Pengangkutan dan Perhubungan perkembangan pengangkutan dan perhubungan di negara Malaysia. Mengumpul dan menyusun gambar mengenai pengangkutan dan perhubungan mengikut kronologi masa dari pelbagai media. B4D2E3 Menghuraikan kepentingan dan keistimewaan perhubungan dan jaringan pengangkutan terhadap pembangunan negara.Bangga Malaysia mempunyai sistem pengangkutan yang terbaik di Asia Tenggara. Mengadakan kuiz.  Perbincangan kepentingan teknologi maklumat dan komunikasi terhadap 10 . B3D6E2 Menjelaskan kesan perkembangan pengangkutan terhadap alam sekitar 35 17 – 20 Sept Kesan perkembangan pengangkutan dan perhubungan terhadap alam sekitar  Memahami kesan perkembangan pengangkutan dan perhubungan terhadap alam sekitar negara Malaysia. B2D5E3 Menyatakan perkembangan perhubungan negara Malaysia.  Menjelaskan kesan-kesan perkembangan  Mencari maklumat tentang kepentingan pengangkutan dan perhubungan daripada pelbagai media.  Menyenaraikan faktorfaktor yang mempengaruhi jaringan pengangkutan di Malaysia.

 Menyatakan langkahlangkah mengurangkan kesan negatif perkembangan pengangkutan ke atas alam sekitar di Malaysia. B4D2E4 Menghuraikan langkah-langkah mengurangkan kesan negatif perkembangan pengangkutan ke atas alam sekitar negara Malaysia.pengangkutan terhadap alam sekitar negara Malaysia dengan contoh.  Mengadakan aktiviti kumpulan untuk membuat perbandingan kepentingan pengangkutan dan perhubungan negara Malaysia dan Kanada PATRIOTISME:  Mempertahankan kedaulatan Malaysia NILAI:  Bertanggungjawab negara Malaysia. B5D3E1 Menghasilkan kajian kes/laporan kesan perkembangan sistem pengangkutan terhadap alam sekitar [B6D1E2] Mencadangkan usaha-usaha untuk mewujudkan petempatan lestari atau Mencadangkan langkah-langkah untuk mewujudkan sistem pengangkutan lestari B6D1E1** Mempersembahkan idea/dapatan/ciptaan/produk untuk kesejahteraan persekitaran B6D3E1** Mempamerkan sikap/tingkah laku mesra alam sekitar KAJIAN GEOGRAFI TEMPATAN ( 6 – 8 MINGGU ) 11 .  Menghuraikan langkahlangkah mengurangkan kesan negatif perkembangan pengangkutan ke atas alam sekitar negara Malaysia dengan contoh pembangunan Malaysia serta kaitannya dengan hubungan antarabangsa menerusi pelbagai media.

bentuk muka bumi dan dasar kerajaan. graf dan peta lakar.  Menunjukcara memproses maklumat dan data mengikut kaedah yang sesuai.  Bersatu dalam kepelbagaian: .menghargai dan menghormati keharmonian dan kerjasama antara kaum di kawasan kajian  Menerangkan format penulisan laporan kajian  Menentukan lokasi kawasan kajian menggunakan peta lakar.  Menjelaskan tentang komposisi penduduk dan jenis-jenis pekerjaan.Berbangga dan bersyukur terhadap kemajuan petempatan di kawasan kajian  Menerangkan format penulisan laporan kajian  Menentukan lokasi kawasan kajian menggunakan peta lakar. TEMA 5. Cadangan tajuk lain: Isu-isu semasa yang  Berusaha membangunkan negara Malaysia:. .KGT Tingkatan 3 dijalankan pada awal penggal persekolahan tertakluk kepada arahan MINGGU TEMA / TAJUK OBJEKTIF KAJIAN UNSUR PATRIOTISME PANDUAN MENJALANKAN KGT 31 .  Membincangkan tentang kaitan antara fungsi petempatan dengan pembanguan di kawasan kajian.  Menyatakan kaitan antara komposisi penduduk dengan jenis pekerjaan.  Menerangkan aspek kajian dari segi lokasi pola petempatan dan fungsi petempatan  Membincangkan faktor-faktor yang mempengaruhi fungsi petempatan dari segi kesdudukan.  Membincangkan tentang penglibatan penduduk dalam sektor pekerjaan di kawasan kajian.  Mengenalpasti dan mengkaji pola petempatan di kawasan kajian  Mengenalpasti dan mengkaji fungsi petetempatan dari segi ekonomi. 12 .Menghargai peranan kerajaan dalam mempengaruhi petempatan di kawasan kajian. pentadbiran dan sosial  Menyenaraikan faktor-faktor yang mempengaruhi fungsi petempatan di kawasan kajian  Merekod dan mempersembahkan maklumat dan data dalam bentuk jadual. PETEMPATAN DAN PERKEMBANGANNYA Tajuk kajian: Sumbangan kegiatan ekonomi terhadap pembangunan kawasan kajian.39 TEMA 4 KAJIAN DINAMIK PENDUDUK Tajuk kajian: Kaitan antara komposisi penduduk dengan jenis pekerjaan di kawasan kajian Cadangan tajuk lain: Isu-isu semasa yang berkaitan dengan dinamik penduduk  Memerhati dan mengkaji taburan dan komposisi di kawasan kajian dari segi jantina dan kaum  Mengumpul maklumat jenisjenis pekerjaan penduduk di kawasan kajian  Merekod dan mempersembahkan maklumat seperti data dan maklumat dalam bentuk graf dan peta lakar.

 Mengkaji jenis pengangkutan yang dipilih dari segi kedudukan. TEMA 6 : PEGANGKUTAN DAN PERHUBUNGAN Tajuk kajian: Kepentingan pengangkutan terhadap pembangunan di kawsan kajian. Cadangan tajuk lain: Isu-isu semasa yang berkaitan dengan pengangkutan dan perhubungan 13 .  Menerangkan format penulisan laporan kajian  Menentukan lokasi kawasan kajian.  Membincangkan:.  Mencintai negara Malaysia: .Berbangga dengan tahap kemajuan sistem pengangkutan dan perhubungan di kawasan kajian.  Merumus tentang kepentingan dan jenis pengangkutan tersebut terhadap ekonomi dan sosial di kawasan kajian.  Mengenalpasti satu jenis pengangkutan yang memainkan peranan penting dalam membangunkan kawasan kajian darisegi ekonomi dan sosial.berkaitan dengan petempatan dan perkembangannya.menggunakan peta lakar. graf dan peta.  Merekod dan mempersembahkan maklumat dan data dalam bentuk jadual.Kedudukan :  Menerangkan lokasi jaringan pengangkutan utama di kawasan kajian berdasarkan arah dan jarak menggunakan peta lakar .  Menerangkan aspek kajian seperti jenis pengangkutan dan kepentingan pengangkutan.Kekarapan:  Menerangkan kekerapan aliran kenderaan di kawasan kajian.  Membincangkan kepentingan jenis pengangkutan terhadap pembangunan kawasan kajian. perkhidmatan dan kekerapan.Perkhidmatan:  Menerangkan jenis-jenis perkhidmatan pengangkutan .  Menunjuk cara memproses maklumat dan data mengikut kaedah yang sesuai.  Merumus tentang kaitan antara fungsi petempatan dengan pembangunan kawasan kajian  Mengenalpasti jenis-jenis pengangkutan di kawasan kajian.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful