SISTEM PENGURUSAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (SPPBS) MANUAL PENGGUNA BAGI GURU MATA PELAJARAN

versi 1.0

1

LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA SENARAI KANDUNGAN
BIL 1 2 3 4 Pengenalan Keperluan Sistem Keterangan Umum SPPBS Penggunaan Sistem Secara Menyeluruh 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 Laman Utama SPPBS Login Kemaskini Profil Laman Utama Guru Mata Pelajaran Daftar Murid Dengan MP 4.5.1 4.5.2 4.6 4.7 Daftar Murid Batal Mata Pelajaran Murid ISI KANDUNGAN MUKA SURAT 3 3 3,4 5 5 5,6 7,8 8 9 9,10,11 12,13,14 15,16,17 18 18,19 19,20 21 22 Pernyataan Pelaporan Prestasi Murid (Formatif) Pernyataan Pelaporan Prestasi Murid (Sumatif). Kemaskini Profil 23 24 25 25 26 26 26 26

Kemasukan Prestasi Laporan 4.7.1 4.7.2 4.7.3 Senarai Murid Senarai Murid Tiada Markah Laporan prestasi Murid

4.8

Cetakan 4.8.1 4.8.2

4.9 4.10

Pengguna 4.9.1 Bantuan 4.10.1 Pegawai Yang Boleh Dihubungi 4.10.2 Manual Pengguna

4.11

Keluar

2

KETERANGAN UMUM SPPBS Secara umumnya.1. berikut adalah gambarajah proses kerja utama keseluruhan SPPBS untuk guru matapelajaran. Keperluan perisian untuk mencapai sistem SPPBS adalah : i. KEPERLUAN SISTEM SPPBS boleh dicapai menerusi http://apps.my/sppbs. ii. PENGENALAN Sistem Pengurusan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (SPPBS) dibangunkan bagi kemasukan prestasi urid berlandaskan pelaksanaan Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR). 3 . b. Sistem ini dibangunkan secara atas talian.moe.gov. Internet Explorer versi 7. Pelayan web contoh a.0 ke atas Mozilla Firefox Adobe Acrobat Reader (PDF Reader) 3. 2.

Login b. Senarai menu tersebut ialah : a. Pengguna i. Kemaskini profil Pegawai Yang Boleh Dihubungi h. Pernyataan Pelaporan Prestasi Murid (Formatif) ii. Batal Mata Pelajaran Murid d. Laporan prestasi Murid f. Senarai Murid ii. Laman Utama c. Senarai Murid Tiada Markah iii. Daftar Murid Dengan MP i. g. i. Kemasukan Prestasi e. i. Manual Pengguna Keluar 4 .SPPBS menyediakan skrin-skrin bagi melakukan proses-proses kerja yang diperlukan oleh Guru Mata Pelajaran. Cetakan i. Bantuan ii. Skrin-skrin tersebut dapat dicapai melalui menu yang boleh dipilih sebelah kiri skrin. Pernyataan Pelaporan Prestasi Murid (Sumatif). Daftar Murid ii. Laporan i.

5 . Untuk memasuki sistem ini.1 LAMAN UTAMA SISTEM Klik untuk ke laman Guru Mata Pelajaran Skrin ini akan dipaparkan pada permulaan sistem apabila memasuki laman web Sistem Pengurusan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (SPPBS).4. Pengguna Guru Mata Pelajaran hanya perlu klik pada menu Guru untuk ke laman seterusnya. PENGGUNAAN SISTEM SECARA MENYELURUH 4.

1. Guru Mata Pelajaran perlu memasukkan semula Nama Login dan Kata Laluan bagi tujuan pengesahan sekali lagi.2 LOGIN Guru Mata Pelajaran perlu memasukkan Nama Login dan Kata Laluan yang telah diberikan. Setelah itu. Klik butang masuk 6 . Masukkan nama login dan Kata laluan 2. Skrin Nama Login dan Kata laluan yang tidak sepadan Sekiranya Nama Login dan Kata Laluan tidak sepadan atau salah. skrin pengemaskinian maklumat pengguna Guru Mata Pelajaran akan dilakukan sendiri oleh pengguna Guru Mata Pelajaran.4. skrin dan paparan mesej seperti di bawah akan dipaparkan. Sekiranya pengesahan berjaya. butang <Masuk> perlu diklik bagi tujuan pengesahan pengguna sistem.

Masukkan kata laluan 2. Ini adalah bagi tujuan keselamatan sistem serta melindungi data dalam sistem. Menu sistem yang dipaparkan pada bahagian kiri atas pada skrin di atas ialah <Laman Utama> dan <Keluar> sahaja.3 KEMASKINI PROFIL Bagi pengguna yang pertama kali login. kata laluan baru dan Ulangan kata laluan. 7 . Sekiranya kata laluan tidak sepadan seperti yang diberikan. maka skrin seperti dibawah akan dipaparkan.4. Guru Mata Pelajaran perlu mengulangi langkah memasukkan kata laluan lama. pengguna Guru Mata Pelajaran perlu memasukkan kata laluan yang baru. 1. Tekan butang kemaskini Skrin jika kata laluan tidak sepadan untuk kemaskini profil. Kata laluan baru dan Ulangan kata laluan yang dimasukkan juga perlu sepadan.

8 . pengguna akan dapat melihat mesej pengesahan penerimaan kemaskini kata laluan seperti skrin di bawah. Di sebelah kiri skrin pula memaparkan Menu Sistem yang boleh dicapai oleh Pengguna Guru Mata Pelajaran.4 LAMAN UTAMA GURU MATA PELAJARAN Skrin Laman Utama Guru Mata Pelajaran akan memaparkan maklumat mengenai pengguna Guru Mata Pelajaran yang telah didaftarkan.Jika proses kemaskini ini berjaya. 4.

5 DAFTAR MURID DENGAN MATA PELAJARAN 4. kelas dan mata pelajaran yang ingin didaftarkan keatas muridnya. Kemudian skrin seperti di bawah akan dipaparkan.5. Guru Mata Pelajaran perlu memilih darjah.kelas dan mata pelajaran 2. 1. Klik butang cari 9 .1 DAFTAR MURID Guru Mata Pelajaran perlu klik pada menu <Murid> dan kemudian klik pada submenu <Daftar Murid>. tekan butang <Cari>.4. Guru buat pilihan darjah. Kemudian.

Setelah selesai membuat Pilihan. Guru perlu memilih murid yang diajarnya dari senarai murid tersebut dengan tanda √. klik butang daftar 10 . Setelah pilihan murid dilakukan. Guru pilih murid yang hendak didaftarkan 2.Senarai murid yang berdaftar dalam darjah dan kelas yang dipilih akan dipaparkan seperti skrin dibawah. tekan butang <Daftar>. 1.

Mesej pengesahan 11 . Tanda '√ ' berwarna hitam bermaksud murid telah didaftarkan 2. Tanda '√ ' yang berwarna HIJAU akan bertukar kepada warna HITAM yang bermaksud murid telah didaftarkan.Mesej seperti di bawah akan dipaparkan dan murid telah didaftarkan dengan mata pelajaran yang diajar oleh guru. 1.

kelas dan Mata Pelajaran. kemudian klik pada submenu <Batal M/P Murid>.5. Klik butang Cari 1. 2. Setelah selesai. Skrin seperti dibawah akan dipaparkan dan Guru Mata Pelajaran perlu melengkapkan terlebih dahulu butiran tahun. Pilih butiran yang dikehendaki 12 .4. klik pada butang <cari>.2 BATAL MATA PELAJARAN MURID Guru Mata Pelajaran perlu klik pada menu <Murid>.

Skrin seperti dibawah akan dipaparkan. Ia mengandungi senarai murid didalam kelas yang didaftarkan. Tekan <OK> jika ya 13 . Klik ikon pada ruangan batal Satu mesej pengesahan akan dipaparkan dimana Guru Mata Pelajaran diminta untuk membuat pengesahan akhir untuk proses penghapusan maklumat murid. Guru hanya perlu pilih murid yang hendak dihapuskan dengan klik gambar . Tekan <OK> jika ya.

Contoh skrin adalah seperti dibawah. iii – Salah daftar kelas / sekolah. ii – Murid berpindah kelas / sekolah. satu mesej akan tertera di bahagian bawah skrin menandakan murid yang dipilih tadi telah berjaya dihapuskan. 14 . Mesej pengesahan Rekod telah dihapuskan * Untuk makluman. tujuan proses batal / hapus disediakan adalah sekiranya berlaku beberapa sebab antaranya seperti berikut :i – Kematian.Setelah proses berjaya.

kemudian skrin seperti dibawah akan dipaparkan. 2.4. darjah kelas dan mata pelajaran 15 . Setelah selesai. Guru Mata Pelajaran perlu melengkapkan terlebih dahulu butiran tahun. kelas dan Mata Pelajaran. Guru memilih tahun. Klik butang Cari 1. Untuk proses ini. klik pada butang <cari>. guru Mata Pelajaran perlu klik pada menu <Kemasukan Prestasi>.. bulan.6 KEMASUKAN PRESTASI 1.bulan.darjah.

Tandakan '√ ' pada petak yang dipilih.2. 3. Ianya mengandungi butiran maklumat pelajar beserta kod band atau prestasi bagi setiap Mata Pelajaran yang diambil murid. Tandakan √ pada prestasi yang telah dicapai oleh murid. Seterusnya skrin seperti berikut akan dipaparkan. 1. tekan butang Simpan. Setelah tandaan √ dilakukan. 2. Klik butang simpan 16 .

Prestasi pada bulan yang dipilih Prestasi murid akan Dipaparkan disini 17 . Prestasi murid pada bulan yang dipilih akan dipaparkan seperti skrin di bawah. bulan. Murid.4. kod band. kod deskriptor. kod evidens serta prestasi yang diperolehi. no mykid/no. Maklumat yang tertera di skrin ini ialah nama murid. Seterusnya.

4. darjah.7.7 LAPORAN 4. skrin di bawah akan dipaparkan. bulan. Klik butang cari 18 . kemudian klik pada sub menu <Senarai Murid>. Pilih tahun.1 SENARAI MURID Guru Mata Pelajaran perlu klik pada menu <Laporan>. kelas dan matapelajaran yang dikehendaki dan klik butang <Cari>.

Sekiranya prestasi murid ingin dikemaskini. klik pada gambar .Senarai semua murid akan dipaparkan seperti di bawah.2 SENARAI MURID TIADA MARKAH 19 . Klik untuk kemaskini prestasi murid 4.7.

Sekiranya Guru Mata Pelajaran ingin membuat kemaskini prestasi murid. skrin di bawah akan dipaparkan. darjah. kemudian klik pada sub menu <Senarai Murid Tiada Markah> . 1. klik pada gambar . kelas dan mata pelajaran yang dikehendaki. Guru pilih tahun. bulan.Guru Mata Pelajaran perlu klik pada menu <Laporan>. Pilih tahun. darjah Kelas dan mata pelajaran 2. kemudian klik butang <cari>. Klik ikon untuk kemaskini prestasi murid 20 . bulan. Klik butang cari Senarai semua murid yang tiada markah mengikut pilihan yang telah dimasukkan akan dipaparkan seperti di bawah.

3 LAPORAN PRESTASI MURID Guru Mata Pelajaran perlu klik pada menu <Laporan>. skrin di bawah akan dipaparkan. kemudian klik pada sub menu <Laporan Prestasi Murid>. darjah. 1. Pilih tahun. 2.4.7. Pilih butiran Yang dikehendaki Dibawah ialah contoh skrin yang akan memaparkan maklumat prestasi murid. Klik butang cari 21 . kelas dan mata pelajaran yang dikehendaki dan klik butang <Cari>.

Klik untuk pilihan cetakan 22 .8 CETAKAN Apabila menu <Cetakan> diklik. skrin di bawah akan dipaparkan. Pilih sama ada cetak Pernyataan Pelaporan Prestasi Murid (Formatif) atau Pernyataan Pelaporan Prestasi Murid (Sumatif).4.

MyKid murid. Laporan ini adalah berkenaan prestasi murid pada bulan berkenaan. Pilih butiran Yang dikehendaki Klik butang semak Contoh cetakan akan dipaparkan dalam bentuk file .8.pdf seperti dibawah. tekan butang <Semak>. Guru Mata Pelajaran perlu memilih tahun.1 Pernyataan Pelaporan Prestasi Murid (Formatif) Sekiranya cetakan Pernyataan Pelaporan Prestasi Murid (Formatif) dipilih.4. Kemudian. bulan. Guru juga boleh memilih sama ada ingin melihat paparan prestasi semua murid atau secara perseorangan melalui kemasukan no. darjah. 23 . kelas dan mata pelajaran yang ingin dimasukkan prestasinya. skrin seperti dibawah akan dipaparkan.

pdf seperti dibawah. skrin dibawah akan dipaparkan. MyKid murid.4. Pilih butiran Yang dikehendaki Klik butang semak Cetakan akan dipaparkan dalam bentuk file . 24 .2 Pernyataan Pelaporan Prestasi Murid (Sumatif) Sekiranya cetakan Pernyataan Pelaporan Prestasi Murid (Sumatif). Kemudian. kelas dan mata pelajaran yang ingin dimasukkan prestasinya. bulan. Laporan ini adalah berkenaan prestasi keseluruhan seseorang murid pada tahun berkenaan. Guru Mata Pelajaran perlu memilih tahun. tekan butang <Semak>. darjah. Guru juga boleh memilih sama ada ingin melihat paparan prestasi semua murid atau secara perseorangan melalui kemasukan no.8.

Apabila sub menu <Kemaskini Profil> diklik. Pada menu ini terdapat sub menu <Kemaskini Profil> dimana pengguna Guru Mata Pelajaran boleh membuat kemaskini kata laluan. Masukkan kata laluan 2. Klik butang kemaskini 25 . Skrin di bawah akan dipaparkan.4. Pengguna Guru Mata Pelajaran boleh memilih untuk membuat kemaskini kata laluan sekiranya perlu.9. 1.1 KEMASKINI PROFIL 1. 2.9 PENGGUNA 4.

10. Guru Mata Pelajaran tidak dapat mencapai segala proses yang boleh dilakukan di dalam sistem. 4.10.1 PEGAWAI YANG BOLEH DIHUBUNGI Guru Mata Pelajaran perlu klik pada menu <Bantuan>.10 BANTUAN 4. 26 .11 KELUAR Apabila menu <Keluar> diklik. maka manual pengguna Guru Mata Pelajaran akan dipaparkan. 4. maka paparan berkenaan pegawai yang boleh dihubungi oleh Guru Mata Pelajaran akan dipaparkan. Guru Mata Pelajaran perlu memulakan semula proses dengan memasukkan nama login dan kata laluan sekiranya hendak memasuki sistem. kemudian klik pada sub menu <Pegawai Yang Boleh Dihubungi>.4. kemudian klik pada submenu <Manual Pengguna>.2 MANUAL PENGGUNA Guru Mata Pelajaran perlu klik pada menu .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful