SISTEM PENGURUSAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (SPPBS) MANUAL PENGGUNA BAGI GURU MATA PELAJARAN

versi 1.0

1

LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA SENARAI KANDUNGAN
BIL 1 2 3 4 Pengenalan Keperluan Sistem Keterangan Umum SPPBS Penggunaan Sistem Secara Menyeluruh 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 Laman Utama SPPBS Login Kemaskini Profil Laman Utama Guru Mata Pelajaran Daftar Murid Dengan MP 4.5.1 4.5.2 4.6 4.7 Daftar Murid Batal Mata Pelajaran Murid ISI KANDUNGAN MUKA SURAT 3 3 3,4 5 5 5,6 7,8 8 9 9,10,11 12,13,14 15,16,17 18 18,19 19,20 21 22 Pernyataan Pelaporan Prestasi Murid (Formatif) Pernyataan Pelaporan Prestasi Murid (Sumatif). Kemaskini Profil 23 24 25 25 26 26 26 26

Kemasukan Prestasi Laporan 4.7.1 4.7.2 4.7.3 Senarai Murid Senarai Murid Tiada Markah Laporan prestasi Murid

4.8

Cetakan 4.8.1 4.8.2

4.9 4.10

Pengguna 4.9.1 Bantuan 4.10.1 Pegawai Yang Boleh Dihubungi 4.10.2 Manual Pengguna

4.11

Keluar

2

berikut adalah gambarajah proses kerja utama keseluruhan SPPBS untuk guru matapelajaran. Sistem ini dibangunkan secara atas talian. b.gov.0 ke atas Mozilla Firefox Adobe Acrobat Reader (PDF Reader) 3. KEPERLUAN SISTEM SPPBS boleh dicapai menerusi http://apps. Internet Explorer versi 7. 3 . 2.1. KETERANGAN UMUM SPPBS Secara umumnya. Keperluan perisian untuk mencapai sistem SPPBS adalah : i. ii. PENGENALAN Sistem Pengurusan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (SPPBS) dibangunkan bagi kemasukan prestasi urid berlandaskan pelaksanaan Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR).moe. Pelayan web contoh a.my/sppbs.

Batal Mata Pelajaran Murid d. Daftar Murid ii. i. Pernyataan Pelaporan Prestasi Murid (Formatif) ii. Laporan prestasi Murid f. Kemasukan Prestasi e. Daftar Murid Dengan MP i. Laporan i. Login b. Kemaskini profil Pegawai Yang Boleh Dihubungi h. Senarai menu tersebut ialah : a. Cetakan i. Skrin-skrin tersebut dapat dicapai melalui menu yang boleh dipilih sebelah kiri skrin. Senarai Murid Tiada Markah iii. Pernyataan Pelaporan Prestasi Murid (Sumatif). Bantuan ii. g. i. Laman Utama c. Pengguna i. Senarai Murid ii. Manual Pengguna Keluar 4 .SPPBS menyediakan skrin-skrin bagi melakukan proses-proses kerja yang diperlukan oleh Guru Mata Pelajaran.

1 LAMAN UTAMA SISTEM Klik untuk ke laman Guru Mata Pelajaran Skrin ini akan dipaparkan pada permulaan sistem apabila memasuki laman web Sistem Pengurusan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (SPPBS). Pengguna Guru Mata Pelajaran hanya perlu klik pada menu Guru untuk ke laman seterusnya.4. PENGGUNAAN SISTEM SECARA MENYELURUH 4. 5 . Untuk memasuki sistem ini.

skrin pengemaskinian maklumat pengguna Guru Mata Pelajaran akan dilakukan sendiri oleh pengguna Guru Mata Pelajaran.2 LOGIN Guru Mata Pelajaran perlu memasukkan Nama Login dan Kata Laluan yang telah diberikan.4. Klik butang masuk 6 . Masukkan nama login dan Kata laluan 2. Guru Mata Pelajaran perlu memasukkan semula Nama Login dan Kata Laluan bagi tujuan pengesahan sekali lagi. 1. skrin dan paparan mesej seperti di bawah akan dipaparkan. Setelah itu. Sekiranya pengesahan berjaya. butang <Masuk> perlu diklik bagi tujuan pengesahan pengguna sistem. Skrin Nama Login dan Kata laluan yang tidak sepadan Sekiranya Nama Login dan Kata Laluan tidak sepadan atau salah.

4. 7 .3 KEMASKINI PROFIL Bagi pengguna yang pertama kali login. Masukkan kata laluan 2. Kata laluan baru dan Ulangan kata laluan yang dimasukkan juga perlu sepadan. Sekiranya kata laluan tidak sepadan seperti yang diberikan. Guru Mata Pelajaran perlu mengulangi langkah memasukkan kata laluan lama. Menu sistem yang dipaparkan pada bahagian kiri atas pada skrin di atas ialah <Laman Utama> dan <Keluar> sahaja. Tekan butang kemaskini Skrin jika kata laluan tidak sepadan untuk kemaskini profil. 1. maka skrin seperti dibawah akan dipaparkan. kata laluan baru dan Ulangan kata laluan. pengguna Guru Mata Pelajaran perlu memasukkan kata laluan yang baru. Ini adalah bagi tujuan keselamatan sistem serta melindungi data dalam sistem.

4 LAMAN UTAMA GURU MATA PELAJARAN Skrin Laman Utama Guru Mata Pelajaran akan memaparkan maklumat mengenai pengguna Guru Mata Pelajaran yang telah didaftarkan. 4. pengguna akan dapat melihat mesej pengesahan penerimaan kemaskini kata laluan seperti skrin di bawah. Di sebelah kiri skrin pula memaparkan Menu Sistem yang boleh dicapai oleh Pengguna Guru Mata Pelajaran.Jika proses kemaskini ini berjaya. 8 .

Guru buat pilihan darjah.5. Kemudian skrin seperti di bawah akan dipaparkan. kelas dan mata pelajaran yang ingin didaftarkan keatas muridnya. Guru Mata Pelajaran perlu memilih darjah.4.5 DAFTAR MURID DENGAN MATA PELAJARAN 4.1 DAFTAR MURID Guru Mata Pelajaran perlu klik pada menu <Murid> dan kemudian klik pada submenu <Daftar Murid>. Kemudian.kelas dan mata pelajaran 2. tekan butang <Cari>. Klik butang cari 9 . 1.

klik butang daftar 10 . Guru perlu memilih murid yang diajarnya dari senarai murid tersebut dengan tanda √. Guru pilih murid yang hendak didaftarkan 2. Setelah selesai membuat Pilihan. 1. tekan butang <Daftar>.Senarai murid yang berdaftar dalam darjah dan kelas yang dipilih akan dipaparkan seperti skrin dibawah. Setelah pilihan murid dilakukan.

1.Mesej seperti di bawah akan dipaparkan dan murid telah didaftarkan dengan mata pelajaran yang diajar oleh guru. Mesej pengesahan 11 . Tanda '√ ' yang berwarna HIJAU akan bertukar kepada warna HITAM yang bermaksud murid telah didaftarkan. Tanda '√ ' berwarna hitam bermaksud murid telah didaftarkan 2.

klik pada butang <cari>. Pilih butiran yang dikehendaki 12 .4. 2. kemudian klik pada submenu <Batal M/P Murid>. Klik butang Cari 1.5. Skrin seperti dibawah akan dipaparkan dan Guru Mata Pelajaran perlu melengkapkan terlebih dahulu butiran tahun.2 BATAL MATA PELAJARAN MURID Guru Mata Pelajaran perlu klik pada menu <Murid>. kelas dan Mata Pelajaran. Setelah selesai.

Skrin seperti dibawah akan dipaparkan. Tekan <OK> jika ya 13 . Guru hanya perlu pilih murid yang hendak dihapuskan dengan klik gambar . Klik ikon pada ruangan batal Satu mesej pengesahan akan dipaparkan dimana Guru Mata Pelajaran diminta untuk membuat pengesahan akhir untuk proses penghapusan maklumat murid. Ia mengandungi senarai murid didalam kelas yang didaftarkan. Tekan <OK> jika ya.

Setelah proses berjaya. iii – Salah daftar kelas / sekolah. ii – Murid berpindah kelas / sekolah. Contoh skrin adalah seperti dibawah. Mesej pengesahan Rekod telah dihapuskan * Untuk makluman. satu mesej akan tertera di bahagian bawah skrin menandakan murid yang dipilih tadi telah berjaya dihapuskan. 14 . tujuan proses batal / hapus disediakan adalah sekiranya berlaku beberapa sebab antaranya seperti berikut :i – Kematian.

6 KEMASUKAN PRESTASI 1.. 2.darjah. klik pada butang <cari>. guru Mata Pelajaran perlu klik pada menu <Kemasukan Prestasi>.4. Guru Mata Pelajaran perlu melengkapkan terlebih dahulu butiran tahun. bulan.bulan. Untuk proses ini. Setelah selesai. Klik butang Cari 1. kelas dan Mata Pelajaran. kemudian skrin seperti dibawah akan dipaparkan. darjah kelas dan mata pelajaran 15 . Guru memilih tahun.

Ianya mengandungi butiran maklumat pelajar beserta kod band atau prestasi bagi setiap Mata Pelajaran yang diambil murid. tekan butang Simpan. 2. Seterusnya skrin seperti berikut akan dipaparkan. Tandakan √ pada prestasi yang telah dicapai oleh murid.2. 3. Klik butang simpan 16 . Tandakan '√ ' pada petak yang dipilih. 1. Setelah tandaan √ dilakukan.

no mykid/no. kod band. Prestasi pada bulan yang dipilih Prestasi murid akan Dipaparkan disini 17 . kod evidens serta prestasi yang diperolehi. kod deskriptor.4. Maklumat yang tertera di skrin ini ialah nama murid. bulan. Prestasi murid pada bulan yang dipilih akan dipaparkan seperti skrin di bawah. Seterusnya. Murid.

kemudian klik pada sub menu <Senarai Murid>. Pilih tahun. Klik butang cari 18 . kelas dan matapelajaran yang dikehendaki dan klik butang <Cari>.4.7.1 SENARAI MURID Guru Mata Pelajaran perlu klik pada menu <Laporan>. skrin di bawah akan dipaparkan. bulan.7 LAPORAN 4. darjah.

Sekiranya prestasi murid ingin dikemaskini. klik pada gambar .Senarai semua murid akan dipaparkan seperti di bawah.2 SENARAI MURID TIADA MARKAH 19 .7. Klik untuk kemaskini prestasi murid 4.

klik pada gambar . Pilih tahun. Guru pilih tahun. Klik ikon untuk kemaskini prestasi murid 20 . Sekiranya Guru Mata Pelajaran ingin membuat kemaskini prestasi murid. skrin di bawah akan dipaparkan. 1. bulan. darjah Kelas dan mata pelajaran 2. darjah.Guru Mata Pelajaran perlu klik pada menu <Laporan>. kemudian klik pada sub menu <Senarai Murid Tiada Markah> . Klik butang cari Senarai semua murid yang tiada markah mengikut pilihan yang telah dimasukkan akan dipaparkan seperti di bawah. kelas dan mata pelajaran yang dikehendaki. bulan. kemudian klik butang <cari>.

kemudian klik pada sub menu <Laporan Prestasi Murid>. Klik butang cari 21 . 2.3 LAPORAN PRESTASI MURID Guru Mata Pelajaran perlu klik pada menu <Laporan>. kelas dan mata pelajaran yang dikehendaki dan klik butang <Cari>.7.4. darjah. skrin di bawah akan dipaparkan. Pilih tahun. 1. Pilih butiran Yang dikehendaki Dibawah ialah contoh skrin yang akan memaparkan maklumat prestasi murid.

4.8 CETAKAN Apabila menu <Cetakan> diklik. Klik untuk pilihan cetakan 22 . Pilih sama ada cetak Pernyataan Pelaporan Prestasi Murid (Formatif) atau Pernyataan Pelaporan Prestasi Murid (Sumatif). skrin di bawah akan dipaparkan.

Guru Mata Pelajaran perlu memilih tahun.8.1 Pernyataan Pelaporan Prestasi Murid (Formatif) Sekiranya cetakan Pernyataan Pelaporan Prestasi Murid (Formatif) dipilih. kelas dan mata pelajaran yang ingin dimasukkan prestasinya. Laporan ini adalah berkenaan prestasi murid pada bulan berkenaan. Kemudian. skrin seperti dibawah akan dipaparkan.4.pdf seperti dibawah. darjah. bulan. tekan butang <Semak>. Pilih butiran Yang dikehendaki Klik butang semak Contoh cetakan akan dipaparkan dalam bentuk file . 23 . Guru juga boleh memilih sama ada ingin melihat paparan prestasi semua murid atau secara perseorangan melalui kemasukan no. MyKid murid.

2 Pernyataan Pelaporan Prestasi Murid (Sumatif) Sekiranya cetakan Pernyataan Pelaporan Prestasi Murid (Sumatif). tekan butang <Semak>. Laporan ini adalah berkenaan prestasi keseluruhan seseorang murid pada tahun berkenaan. Kemudian. Guru juga boleh memilih sama ada ingin melihat paparan prestasi semua murid atau secara perseorangan melalui kemasukan no. Pilih butiran Yang dikehendaki Klik butang semak Cetakan akan dipaparkan dalam bentuk file .pdf seperti dibawah.4. kelas dan mata pelajaran yang ingin dimasukkan prestasinya.8. MyKid murid. darjah. skrin dibawah akan dipaparkan. Guru Mata Pelajaran perlu memilih tahun. 24 . bulan.

9 PENGGUNA 4.4. Klik butang kemaskini 25 . Pada menu ini terdapat sub menu <Kemaskini Profil> dimana pengguna Guru Mata Pelajaran boleh membuat kemaskini kata laluan.1 KEMASKINI PROFIL 1. Skrin di bawah akan dipaparkan. Pengguna Guru Mata Pelajaran boleh memilih untuk membuat kemaskini kata laluan sekiranya perlu.9. 2. Apabila sub menu <Kemaskini Profil> diklik. Masukkan kata laluan 2. 1.

maka manual pengguna Guru Mata Pelajaran akan dipaparkan.1 PEGAWAI YANG BOLEH DIHUBUNGI Guru Mata Pelajaran perlu klik pada menu <Bantuan>. Guru Mata Pelajaran tidak dapat mencapai segala proses yang boleh dilakukan di dalam sistem.10. kemudian klik pada submenu <Manual Pengguna>. 4.11 KELUAR Apabila menu <Keluar> diklik.2 MANUAL PENGGUNA Guru Mata Pelajaran perlu klik pada menu . Guru Mata Pelajaran perlu memulakan semula proses dengan memasukkan nama login dan kata laluan sekiranya hendak memasuki sistem.10. 26 .10 BANTUAN 4. 4. kemudian klik pada sub menu <Pegawai Yang Boleh Dihubungi>.4. maka paparan berkenaan pegawai yang boleh dihubungi oleh Guru Mata Pelajaran akan dipaparkan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful