SISTEM PENGURUSAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (SPPBS) MANUAL PENGGUNA BAGI GURU MATA PELAJARAN

versi 1.0

1

LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA SENARAI KANDUNGAN
BIL 1 2 3 4 Pengenalan Keperluan Sistem Keterangan Umum SPPBS Penggunaan Sistem Secara Menyeluruh 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 Laman Utama SPPBS Login Kemaskini Profil Laman Utama Guru Mata Pelajaran Daftar Murid Dengan MP 4.5.1 4.5.2 4.6 4.7 Daftar Murid Batal Mata Pelajaran Murid ISI KANDUNGAN MUKA SURAT 3 3 3,4 5 5 5,6 7,8 8 9 9,10,11 12,13,14 15,16,17 18 18,19 19,20 21 22 Pernyataan Pelaporan Prestasi Murid (Formatif) Pernyataan Pelaporan Prestasi Murid (Sumatif). Kemaskini Profil 23 24 25 25 26 26 26 26

Kemasukan Prestasi Laporan 4.7.1 4.7.2 4.7.3 Senarai Murid Senarai Murid Tiada Markah Laporan prestasi Murid

4.8

Cetakan 4.8.1 4.8.2

4.9 4.10

Pengguna 4.9.1 Bantuan 4.10.1 Pegawai Yang Boleh Dihubungi 4.10.2 Manual Pengguna

4.11

Keluar

2

1. PENGENALAN Sistem Pengurusan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (SPPBS) dibangunkan bagi kemasukan prestasi urid berlandaskan pelaksanaan Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR).my/sppbs.gov. Sistem ini dibangunkan secara atas talian.0 ke atas Mozilla Firefox Adobe Acrobat Reader (PDF Reader) 3. Internet Explorer versi 7. 3 . Pelayan web contoh a. KETERANGAN UMUM SPPBS Secara umumnya. KEPERLUAN SISTEM SPPBS boleh dicapai menerusi http://apps. Keperluan perisian untuk mencapai sistem SPPBS adalah : i.moe. b. ii. 2. berikut adalah gambarajah proses kerja utama keseluruhan SPPBS untuk guru matapelajaran.

Kemaskini profil Pegawai Yang Boleh Dihubungi h. Senarai menu tersebut ialah : a. Daftar Murid Dengan MP i. g. Manual Pengguna Keluar 4 . Senarai Murid Tiada Markah iii. Cetakan i. Login b. i. i. Batal Mata Pelajaran Murid d. Senarai Murid ii. Daftar Murid ii. Kemasukan Prestasi e. Laman Utama c.SPPBS menyediakan skrin-skrin bagi melakukan proses-proses kerja yang diperlukan oleh Guru Mata Pelajaran. Pengguna i. Pernyataan Pelaporan Prestasi Murid (Formatif) ii. Skrin-skrin tersebut dapat dicapai melalui menu yang boleh dipilih sebelah kiri skrin. Bantuan ii. Pernyataan Pelaporan Prestasi Murid (Sumatif). Laporan i. Laporan prestasi Murid f.

Pengguna Guru Mata Pelajaran hanya perlu klik pada menu Guru untuk ke laman seterusnya.4. Untuk memasuki sistem ini. 5 .1 LAMAN UTAMA SISTEM Klik untuk ke laman Guru Mata Pelajaran Skrin ini akan dipaparkan pada permulaan sistem apabila memasuki laman web Sistem Pengurusan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (SPPBS). PENGGUNAAN SISTEM SECARA MENYELURUH 4.

4. 1.2 LOGIN Guru Mata Pelajaran perlu memasukkan Nama Login dan Kata Laluan yang telah diberikan. skrin dan paparan mesej seperti di bawah akan dipaparkan. butang <Masuk> perlu diklik bagi tujuan pengesahan pengguna sistem. Masukkan nama login dan Kata laluan 2. Setelah itu. skrin pengemaskinian maklumat pengguna Guru Mata Pelajaran akan dilakukan sendiri oleh pengguna Guru Mata Pelajaran. Guru Mata Pelajaran perlu memasukkan semula Nama Login dan Kata Laluan bagi tujuan pengesahan sekali lagi. Skrin Nama Login dan Kata laluan yang tidak sepadan Sekiranya Nama Login dan Kata Laluan tidak sepadan atau salah. Sekiranya pengesahan berjaya. Klik butang masuk 6 .

Menu sistem yang dipaparkan pada bahagian kiri atas pada skrin di atas ialah <Laman Utama> dan <Keluar> sahaja.4. Guru Mata Pelajaran perlu mengulangi langkah memasukkan kata laluan lama. kata laluan baru dan Ulangan kata laluan.3 KEMASKINI PROFIL Bagi pengguna yang pertama kali login. maka skrin seperti dibawah akan dipaparkan. 1. 7 . Ini adalah bagi tujuan keselamatan sistem serta melindungi data dalam sistem. Tekan butang kemaskini Skrin jika kata laluan tidak sepadan untuk kemaskini profil. Sekiranya kata laluan tidak sepadan seperti yang diberikan. Masukkan kata laluan 2. Kata laluan baru dan Ulangan kata laluan yang dimasukkan juga perlu sepadan. pengguna Guru Mata Pelajaran perlu memasukkan kata laluan yang baru.

4. pengguna akan dapat melihat mesej pengesahan penerimaan kemaskini kata laluan seperti skrin di bawah. 8 .4 LAMAN UTAMA GURU MATA PELAJARAN Skrin Laman Utama Guru Mata Pelajaran akan memaparkan maklumat mengenai pengguna Guru Mata Pelajaran yang telah didaftarkan. Di sebelah kiri skrin pula memaparkan Menu Sistem yang boleh dicapai oleh Pengguna Guru Mata Pelajaran.Jika proses kemaskini ini berjaya.

tekan butang <Cari>. 1.5 DAFTAR MURID DENGAN MATA PELAJARAN 4. Guru Mata Pelajaran perlu memilih darjah. kelas dan mata pelajaran yang ingin didaftarkan keatas muridnya.1 DAFTAR MURID Guru Mata Pelajaran perlu klik pada menu <Murid> dan kemudian klik pada submenu <Daftar Murid>. Kemudian skrin seperti di bawah akan dipaparkan.kelas dan mata pelajaran 2. Kemudian.4. Klik butang cari 9 .5. Guru buat pilihan darjah.

Guru pilih murid yang hendak didaftarkan 2. tekan butang <Daftar>. Guru perlu memilih murid yang diajarnya dari senarai murid tersebut dengan tanda √. Setelah selesai membuat Pilihan.Senarai murid yang berdaftar dalam darjah dan kelas yang dipilih akan dipaparkan seperti skrin dibawah. Setelah pilihan murid dilakukan. 1. klik butang daftar 10 .

Mesej pengesahan 11 . 1.Mesej seperti di bawah akan dipaparkan dan murid telah didaftarkan dengan mata pelajaran yang diajar oleh guru. Tanda '√ ' yang berwarna HIJAU akan bertukar kepada warna HITAM yang bermaksud murid telah didaftarkan. Tanda '√ ' berwarna hitam bermaksud murid telah didaftarkan 2.

2. kelas dan Mata Pelajaran. Skrin seperti dibawah akan dipaparkan dan Guru Mata Pelajaran perlu melengkapkan terlebih dahulu butiran tahun. Setelah selesai.4. Klik butang Cari 1. kemudian klik pada submenu <Batal M/P Murid>. klik pada butang <cari>.2 BATAL MATA PELAJARAN MURID Guru Mata Pelajaran perlu klik pada menu <Murid>. Pilih butiran yang dikehendaki 12 .5.

Klik ikon pada ruangan batal Satu mesej pengesahan akan dipaparkan dimana Guru Mata Pelajaran diminta untuk membuat pengesahan akhir untuk proses penghapusan maklumat murid. Ia mengandungi senarai murid didalam kelas yang didaftarkan.Skrin seperti dibawah akan dipaparkan. Guru hanya perlu pilih murid yang hendak dihapuskan dengan klik gambar . Tekan <OK> jika ya. Tekan <OK> jika ya 13 .

satu mesej akan tertera di bahagian bawah skrin menandakan murid yang dipilih tadi telah berjaya dihapuskan. ii – Murid berpindah kelas / sekolah. Contoh skrin adalah seperti dibawah.Setelah proses berjaya. 14 . iii – Salah daftar kelas / sekolah. tujuan proses batal / hapus disediakan adalah sekiranya berlaku beberapa sebab antaranya seperti berikut :i – Kematian. Mesej pengesahan Rekod telah dihapuskan * Untuk makluman.

Guru memilih tahun..darjah. guru Mata Pelajaran perlu klik pada menu <Kemasukan Prestasi>.6 KEMASUKAN PRESTASI 1. bulan. klik pada butang <cari>. Untuk proses ini. kelas dan Mata Pelajaran. Klik butang Cari 1. Setelah selesai. Guru Mata Pelajaran perlu melengkapkan terlebih dahulu butiran tahun. 2. darjah kelas dan mata pelajaran 15 .bulan. kemudian skrin seperti dibawah akan dipaparkan.4.

3.2. Seterusnya skrin seperti berikut akan dipaparkan. 1. Ianya mengandungi butiran maklumat pelajar beserta kod band atau prestasi bagi setiap Mata Pelajaran yang diambil murid. 2. Setelah tandaan √ dilakukan. Klik butang simpan 16 . Tandakan √ pada prestasi yang telah dicapai oleh murid. Tandakan '√ ' pada petak yang dipilih. tekan butang Simpan.

Maklumat yang tertera di skrin ini ialah nama murid. Prestasi murid pada bulan yang dipilih akan dipaparkan seperti skrin di bawah. Murid. Prestasi pada bulan yang dipilih Prestasi murid akan Dipaparkan disini 17 . no mykid/no. Seterusnya. kod evidens serta prestasi yang diperolehi. kod band.4. kod deskriptor. bulan.

skrin di bawah akan dipaparkan. kelas dan matapelajaran yang dikehendaki dan klik butang <Cari>.7 LAPORAN 4.1 SENARAI MURID Guru Mata Pelajaran perlu klik pada menu <Laporan>. darjah. Klik butang cari 18 . bulan. kemudian klik pada sub menu <Senarai Murid>.7. Pilih tahun.4.

Klik untuk kemaskini prestasi murid 4.Senarai semua murid akan dipaparkan seperti di bawah.7. Sekiranya prestasi murid ingin dikemaskini.2 SENARAI MURID TIADA MARKAH 19 . klik pada gambar .

Guru Mata Pelajaran perlu klik pada menu <Laporan>. Klik ikon untuk kemaskini prestasi murid 20 . 1. kemudian klik butang <cari>. darjah Kelas dan mata pelajaran 2. Guru pilih tahun. Sekiranya Guru Mata Pelajaran ingin membuat kemaskini prestasi murid. Klik butang cari Senarai semua murid yang tiada markah mengikut pilihan yang telah dimasukkan akan dipaparkan seperti di bawah. bulan. bulan. darjah. kelas dan mata pelajaran yang dikehendaki. Pilih tahun. klik pada gambar . skrin di bawah akan dipaparkan. kemudian klik pada sub menu <Senarai Murid Tiada Markah> .

1. Pilih butiran Yang dikehendaki Dibawah ialah contoh skrin yang akan memaparkan maklumat prestasi murid. kelas dan mata pelajaran yang dikehendaki dan klik butang <Cari>. skrin di bawah akan dipaparkan.3 LAPORAN PRESTASI MURID Guru Mata Pelajaran perlu klik pada menu <Laporan>. kemudian klik pada sub menu <Laporan Prestasi Murid>. darjah. 2.7. Klik butang cari 21 . Pilih tahun.4.

Klik untuk pilihan cetakan 22 . Pilih sama ada cetak Pernyataan Pelaporan Prestasi Murid (Formatif) atau Pernyataan Pelaporan Prestasi Murid (Sumatif). skrin di bawah akan dipaparkan.4.8 CETAKAN Apabila menu <Cetakan> diklik.

Kemudian. Pilih butiran Yang dikehendaki Klik butang semak Contoh cetakan akan dipaparkan dalam bentuk file . MyKid murid. 23 .4. skrin seperti dibawah akan dipaparkan. Laporan ini adalah berkenaan prestasi murid pada bulan berkenaan.1 Pernyataan Pelaporan Prestasi Murid (Formatif) Sekiranya cetakan Pernyataan Pelaporan Prestasi Murid (Formatif) dipilih. bulan. Guru juga boleh memilih sama ada ingin melihat paparan prestasi semua murid atau secara perseorangan melalui kemasukan no. Guru Mata Pelajaran perlu memilih tahun.pdf seperti dibawah.8. kelas dan mata pelajaran yang ingin dimasukkan prestasinya. tekan butang <Semak>. darjah.

darjah.4.8. Guru Mata Pelajaran perlu memilih tahun.pdf seperti dibawah. tekan butang <Semak>. Laporan ini adalah berkenaan prestasi keseluruhan seseorang murid pada tahun berkenaan. bulan. Kemudian.2 Pernyataan Pelaporan Prestasi Murid (Sumatif) Sekiranya cetakan Pernyataan Pelaporan Prestasi Murid (Sumatif). Guru juga boleh memilih sama ada ingin melihat paparan prestasi semua murid atau secara perseorangan melalui kemasukan no. skrin dibawah akan dipaparkan. MyKid murid. Pilih butiran Yang dikehendaki Klik butang semak Cetakan akan dipaparkan dalam bentuk file . 24 . kelas dan mata pelajaran yang ingin dimasukkan prestasinya.

Apabila sub menu <Kemaskini Profil> diklik.1 KEMASKINI PROFIL 1. Pengguna Guru Mata Pelajaran boleh memilih untuk membuat kemaskini kata laluan sekiranya perlu.9. Masukkan kata laluan 2. Klik butang kemaskini 25 .9 PENGGUNA 4.4. 2. 1. Skrin di bawah akan dipaparkan. Pada menu ini terdapat sub menu <Kemaskini Profil> dimana pengguna Guru Mata Pelajaran boleh membuat kemaskini kata laluan.

10.10. kemudian klik pada submenu <Manual Pengguna>.2 MANUAL PENGGUNA Guru Mata Pelajaran perlu klik pada menu . maka manual pengguna Guru Mata Pelajaran akan dipaparkan.11 KELUAR Apabila menu <Keluar> diklik. 26 .4. Guru Mata Pelajaran perlu memulakan semula proses dengan memasukkan nama login dan kata laluan sekiranya hendak memasuki sistem. kemudian klik pada sub menu <Pegawai Yang Boleh Dihubungi>. maka paparan berkenaan pegawai yang boleh dihubungi oleh Guru Mata Pelajaran akan dipaparkan. 4. Guru Mata Pelajaran tidak dapat mencapai segala proses yang boleh dilakukan di dalam sistem.10 BANTUAN 4.1 PEGAWAI YANG BOLEH DIHUBUNGI Guru Mata Pelajaran perlu klik pada menu <Bantuan>. 4.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful