SISTEM PENGURUSAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (SPPBS) MANUAL PENGGUNA BAGI GURU MATA PELAJARAN

versi 1.0

1

LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA SENARAI KANDUNGAN
BIL 1 2 3 4 Pengenalan Keperluan Sistem Keterangan Umum SPPBS Penggunaan Sistem Secara Menyeluruh 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 Laman Utama SPPBS Login Kemaskini Profil Laman Utama Guru Mata Pelajaran Daftar Murid Dengan MP 4.5.1 4.5.2 4.6 4.7 Daftar Murid Batal Mata Pelajaran Murid ISI KANDUNGAN MUKA SURAT 3 3 3,4 5 5 5,6 7,8 8 9 9,10,11 12,13,14 15,16,17 18 18,19 19,20 21 22 Pernyataan Pelaporan Prestasi Murid (Formatif) Pernyataan Pelaporan Prestasi Murid (Sumatif). Kemaskini Profil 23 24 25 25 26 26 26 26

Kemasukan Prestasi Laporan 4.7.1 4.7.2 4.7.3 Senarai Murid Senarai Murid Tiada Markah Laporan prestasi Murid

4.8

Cetakan 4.8.1 4.8.2

4.9 4.10

Pengguna 4.9.1 Bantuan 4.10.1 Pegawai Yang Boleh Dihubungi 4.10.2 Manual Pengguna

4.11

Keluar

2

KEPERLUAN SISTEM SPPBS boleh dicapai menerusi http://apps.moe. Keperluan perisian untuk mencapai sistem SPPBS adalah : i. 2.gov. Sistem ini dibangunkan secara atas talian. ii.1.my/sppbs. Internet Explorer versi 7. Pelayan web contoh a. berikut adalah gambarajah proses kerja utama keseluruhan SPPBS untuk guru matapelajaran.0 ke atas Mozilla Firefox Adobe Acrobat Reader (PDF Reader) 3. 3 . b. KETERANGAN UMUM SPPBS Secara umumnya. PENGENALAN Sistem Pengurusan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (SPPBS) dibangunkan bagi kemasukan prestasi urid berlandaskan pelaksanaan Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR).

Senarai menu tersebut ialah : a. i. Pernyataan Pelaporan Prestasi Murid (Formatif) ii. Senarai Murid ii. Kemasukan Prestasi e. Manual Pengguna Keluar 4 . Laman Utama c. Laporan prestasi Murid f. Bantuan ii. Kemaskini profil Pegawai Yang Boleh Dihubungi h. i.SPPBS menyediakan skrin-skrin bagi melakukan proses-proses kerja yang diperlukan oleh Guru Mata Pelajaran. Batal Mata Pelajaran Murid d. Cetakan i. Daftar Murid Dengan MP i. g. Senarai Murid Tiada Markah iii. Pernyataan Pelaporan Prestasi Murid (Sumatif). Skrin-skrin tersebut dapat dicapai melalui menu yang boleh dipilih sebelah kiri skrin. Pengguna i. Login b. Laporan i. Daftar Murid ii.

PENGGUNAAN SISTEM SECARA MENYELURUH 4.4. Untuk memasuki sistem ini.1 LAMAN UTAMA SISTEM Klik untuk ke laman Guru Mata Pelajaran Skrin ini akan dipaparkan pada permulaan sistem apabila memasuki laman web Sistem Pengurusan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (SPPBS). 5 . Pengguna Guru Mata Pelajaran hanya perlu klik pada menu Guru untuk ke laman seterusnya.

2 LOGIN Guru Mata Pelajaran perlu memasukkan Nama Login dan Kata Laluan yang telah diberikan. 1. skrin dan paparan mesej seperti di bawah akan dipaparkan. Sekiranya pengesahan berjaya. Setelah itu.4. Klik butang masuk 6 . Guru Mata Pelajaran perlu memasukkan semula Nama Login dan Kata Laluan bagi tujuan pengesahan sekali lagi. Skrin Nama Login dan Kata laluan yang tidak sepadan Sekiranya Nama Login dan Kata Laluan tidak sepadan atau salah. Masukkan nama login dan Kata laluan 2. skrin pengemaskinian maklumat pengguna Guru Mata Pelajaran akan dilakukan sendiri oleh pengguna Guru Mata Pelajaran. butang <Masuk> perlu diklik bagi tujuan pengesahan pengguna sistem.

pengguna Guru Mata Pelajaran perlu memasukkan kata laluan yang baru. Kata laluan baru dan Ulangan kata laluan yang dimasukkan juga perlu sepadan. Tekan butang kemaskini Skrin jika kata laluan tidak sepadan untuk kemaskini profil. 1. maka skrin seperti dibawah akan dipaparkan. Ini adalah bagi tujuan keselamatan sistem serta melindungi data dalam sistem. 7 .3 KEMASKINI PROFIL Bagi pengguna yang pertama kali login. Masukkan kata laluan 2. Guru Mata Pelajaran perlu mengulangi langkah memasukkan kata laluan lama.4. Menu sistem yang dipaparkan pada bahagian kiri atas pada skrin di atas ialah <Laman Utama> dan <Keluar> sahaja. Sekiranya kata laluan tidak sepadan seperti yang diberikan. kata laluan baru dan Ulangan kata laluan.

pengguna akan dapat melihat mesej pengesahan penerimaan kemaskini kata laluan seperti skrin di bawah. 4.4 LAMAN UTAMA GURU MATA PELAJARAN Skrin Laman Utama Guru Mata Pelajaran akan memaparkan maklumat mengenai pengguna Guru Mata Pelajaran yang telah didaftarkan. 8 . Di sebelah kiri skrin pula memaparkan Menu Sistem yang boleh dicapai oleh Pengguna Guru Mata Pelajaran.Jika proses kemaskini ini berjaya.

5.5 DAFTAR MURID DENGAN MATA PELAJARAN 4.kelas dan mata pelajaran 2. kelas dan mata pelajaran yang ingin didaftarkan keatas muridnya.1 DAFTAR MURID Guru Mata Pelajaran perlu klik pada menu <Murid> dan kemudian klik pada submenu <Daftar Murid>.4. tekan butang <Cari>. Guru buat pilihan darjah. 1. Kemudian. Klik butang cari 9 . Kemudian skrin seperti di bawah akan dipaparkan. Guru Mata Pelajaran perlu memilih darjah.

Guru perlu memilih murid yang diajarnya dari senarai murid tersebut dengan tanda √. Setelah selesai membuat Pilihan. Guru pilih murid yang hendak didaftarkan 2. Setelah pilihan murid dilakukan. 1. tekan butang <Daftar>.Senarai murid yang berdaftar dalam darjah dan kelas yang dipilih akan dipaparkan seperti skrin dibawah. klik butang daftar 10 .

Mesej pengesahan 11 . Tanda '√ ' yang berwarna HIJAU akan bertukar kepada warna HITAM yang bermaksud murid telah didaftarkan. Tanda '√ ' berwarna hitam bermaksud murid telah didaftarkan 2.Mesej seperti di bawah akan dipaparkan dan murid telah didaftarkan dengan mata pelajaran yang diajar oleh guru. 1.

kelas dan Mata Pelajaran.5. 2. Pilih butiran yang dikehendaki 12 . Klik butang Cari 1. Skrin seperti dibawah akan dipaparkan dan Guru Mata Pelajaran perlu melengkapkan terlebih dahulu butiran tahun. Setelah selesai. klik pada butang <cari>.4.2 BATAL MATA PELAJARAN MURID Guru Mata Pelajaran perlu klik pada menu <Murid>. kemudian klik pada submenu <Batal M/P Murid>.

Klik ikon pada ruangan batal Satu mesej pengesahan akan dipaparkan dimana Guru Mata Pelajaran diminta untuk membuat pengesahan akhir untuk proses penghapusan maklumat murid. Tekan <OK> jika ya. Tekan <OK> jika ya 13 . Ia mengandungi senarai murid didalam kelas yang didaftarkan. Guru hanya perlu pilih murid yang hendak dihapuskan dengan klik gambar .Skrin seperti dibawah akan dipaparkan.

14 .Setelah proses berjaya. satu mesej akan tertera di bahagian bawah skrin menandakan murid yang dipilih tadi telah berjaya dihapuskan. iii – Salah daftar kelas / sekolah. tujuan proses batal / hapus disediakan adalah sekiranya berlaku beberapa sebab antaranya seperti berikut :i – Kematian. Contoh skrin adalah seperti dibawah. ii – Murid berpindah kelas / sekolah. Mesej pengesahan Rekod telah dihapuskan * Untuk makluman.

darjah kelas dan mata pelajaran 15 . guru Mata Pelajaran perlu klik pada menu <Kemasukan Prestasi>. kelas dan Mata Pelajaran. bulan. Guru memilih tahun. Guru Mata Pelajaran perlu melengkapkan terlebih dahulu butiran tahun.6 KEMASUKAN PRESTASI 1. Untuk proses ini. kemudian skrin seperti dibawah akan dipaparkan. klik pada butang <cari>..4.darjah. Klik butang Cari 1. Setelah selesai. 2.bulan.

Seterusnya skrin seperti berikut akan dipaparkan. Ianya mengandungi butiran maklumat pelajar beserta kod band atau prestasi bagi setiap Mata Pelajaran yang diambil murid. Setelah tandaan √ dilakukan. Tandakan √ pada prestasi yang telah dicapai oleh murid. 3. Klik butang simpan 16 . 2.2. Tandakan '√ ' pada petak yang dipilih. tekan butang Simpan. 1.

4. kod evidens serta prestasi yang diperolehi. kod band. no mykid/no. Prestasi pada bulan yang dipilih Prestasi murid akan Dipaparkan disini 17 . Murid. Seterusnya. bulan. kod deskriptor. Prestasi murid pada bulan yang dipilih akan dipaparkan seperti skrin di bawah. Maklumat yang tertera di skrin ini ialah nama murid.

skrin di bawah akan dipaparkan.7. kelas dan matapelajaran yang dikehendaki dan klik butang <Cari>. Klik butang cari 18 . Pilih tahun. bulan. kemudian klik pada sub menu <Senarai Murid>.4.7 LAPORAN 4. darjah.1 SENARAI MURID Guru Mata Pelajaran perlu klik pada menu <Laporan>.

7. Sekiranya prestasi murid ingin dikemaskini. klik pada gambar . Klik untuk kemaskini prestasi murid 4.2 SENARAI MURID TIADA MARKAH 19 .Senarai semua murid akan dipaparkan seperti di bawah.

darjah Kelas dan mata pelajaran 2. darjah. Pilih tahun. klik pada gambar . 1. Klik ikon untuk kemaskini prestasi murid 20 . Sekiranya Guru Mata Pelajaran ingin membuat kemaskini prestasi murid. kemudian klik pada sub menu <Senarai Murid Tiada Markah> .Guru Mata Pelajaran perlu klik pada menu <Laporan>. Klik butang cari Senarai semua murid yang tiada markah mengikut pilihan yang telah dimasukkan akan dipaparkan seperti di bawah. bulan. kelas dan mata pelajaran yang dikehendaki. bulan. kemudian klik butang <cari>. Guru pilih tahun. skrin di bawah akan dipaparkan.

Klik butang cari 21 .3 LAPORAN PRESTASI MURID Guru Mata Pelajaran perlu klik pada menu <Laporan>. Pilih butiran Yang dikehendaki Dibawah ialah contoh skrin yang akan memaparkan maklumat prestasi murid.7. skrin di bawah akan dipaparkan. 2. kemudian klik pada sub menu <Laporan Prestasi Murid>. 1. darjah. Pilih tahun. kelas dan mata pelajaran yang dikehendaki dan klik butang <Cari>.4.

Klik untuk pilihan cetakan 22 . Pilih sama ada cetak Pernyataan Pelaporan Prestasi Murid (Formatif) atau Pernyataan Pelaporan Prestasi Murid (Sumatif).4.8 CETAKAN Apabila menu <Cetakan> diklik. skrin di bawah akan dipaparkan.

Laporan ini adalah berkenaan prestasi murid pada bulan berkenaan. darjah.4. skrin seperti dibawah akan dipaparkan.pdf seperti dibawah. Guru Mata Pelajaran perlu memilih tahun. MyKid murid.1 Pernyataan Pelaporan Prestasi Murid (Formatif) Sekiranya cetakan Pernyataan Pelaporan Prestasi Murid (Formatif) dipilih. Guru juga boleh memilih sama ada ingin melihat paparan prestasi semua murid atau secara perseorangan melalui kemasukan no. Kemudian.8. tekan butang <Semak>. Pilih butiran Yang dikehendaki Klik butang semak Contoh cetakan akan dipaparkan dalam bentuk file . bulan. kelas dan mata pelajaran yang ingin dimasukkan prestasinya. 23 .

bulan.4. Laporan ini adalah berkenaan prestasi keseluruhan seseorang murid pada tahun berkenaan. MyKid murid. darjah. tekan butang <Semak>. Kemudian.8. kelas dan mata pelajaran yang ingin dimasukkan prestasinya.2 Pernyataan Pelaporan Prestasi Murid (Sumatif) Sekiranya cetakan Pernyataan Pelaporan Prestasi Murid (Sumatif). 24 . Guru Mata Pelajaran perlu memilih tahun. skrin dibawah akan dipaparkan. Pilih butiran Yang dikehendaki Klik butang semak Cetakan akan dipaparkan dalam bentuk file .pdf seperti dibawah. Guru juga boleh memilih sama ada ingin melihat paparan prestasi semua murid atau secara perseorangan melalui kemasukan no.

Pengguna Guru Mata Pelajaran boleh memilih untuk membuat kemaskini kata laluan sekiranya perlu. Klik butang kemaskini 25 . Apabila sub menu <Kemaskini Profil> diklik.9. 2. Skrin di bawah akan dipaparkan.4.9 PENGGUNA 4. 1. Pada menu ini terdapat sub menu <Kemaskini Profil> dimana pengguna Guru Mata Pelajaran boleh membuat kemaskini kata laluan. Masukkan kata laluan 2.1 KEMASKINI PROFIL 1.

maka paparan berkenaan pegawai yang boleh dihubungi oleh Guru Mata Pelajaran akan dipaparkan. Guru Mata Pelajaran perlu memulakan semula proses dengan memasukkan nama login dan kata laluan sekiranya hendak memasuki sistem.4.11 KELUAR Apabila menu <Keluar> diklik. kemudian klik pada submenu <Manual Pengguna>. maka manual pengguna Guru Mata Pelajaran akan dipaparkan.1 PEGAWAI YANG BOLEH DIHUBUNGI Guru Mata Pelajaran perlu klik pada menu <Bantuan>.10. kemudian klik pada sub menu <Pegawai Yang Boleh Dihubungi>. Guru Mata Pelajaran tidak dapat mencapai segala proses yang boleh dilakukan di dalam sistem. 26 .2 MANUAL PENGGUNA Guru Mata Pelajaran perlu klik pada menu .10. 4. 4.10 BANTUAN 4.