SISTEM PENGURUSAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (SPPBS) MANUAL PENGGUNA BAGI GURU MATA PELAJARAN

versi 1.0

1

LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA SENARAI KANDUNGAN
BIL 1 2 3 4 Pengenalan Keperluan Sistem Keterangan Umum SPPBS Penggunaan Sistem Secara Menyeluruh 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 Laman Utama SPPBS Login Kemaskini Profil Laman Utama Guru Mata Pelajaran Daftar Murid Dengan MP 4.5.1 4.5.2 4.6 4.7 Daftar Murid Batal Mata Pelajaran Murid ISI KANDUNGAN MUKA SURAT 3 3 3,4 5 5 5,6 7,8 8 9 9,10,11 12,13,14 15,16,17 18 18,19 19,20 21 22 Pernyataan Pelaporan Prestasi Murid (Formatif) Pernyataan Pelaporan Prestasi Murid (Sumatif). Kemaskini Profil 23 24 25 25 26 26 26 26

Kemasukan Prestasi Laporan 4.7.1 4.7.2 4.7.3 Senarai Murid Senarai Murid Tiada Markah Laporan prestasi Murid

4.8

Cetakan 4.8.1 4.8.2

4.9 4.10

Pengguna 4.9.1 Bantuan 4.10.1 Pegawai Yang Boleh Dihubungi 4.10.2 Manual Pengguna

4.11

Keluar

2

KEPERLUAN SISTEM SPPBS boleh dicapai menerusi http://apps. ii.1. Internet Explorer versi 7.moe. Sistem ini dibangunkan secara atas talian. KETERANGAN UMUM SPPBS Secara umumnya.gov. PENGENALAN Sistem Pengurusan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (SPPBS) dibangunkan bagi kemasukan prestasi urid berlandaskan pelaksanaan Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR). Pelayan web contoh a. berikut adalah gambarajah proses kerja utama keseluruhan SPPBS untuk guru matapelajaran. b. 2. 3 . Keperluan perisian untuk mencapai sistem SPPBS adalah : i.my/sppbs.0 ke atas Mozilla Firefox Adobe Acrobat Reader (PDF Reader) 3.

i. Senarai Murid ii. Batal Mata Pelajaran Murid d. Manual Pengguna Keluar 4 . Laporan prestasi Murid f. g. Laman Utama c. Kemasukan Prestasi e. Bantuan ii. Skrin-skrin tersebut dapat dicapai melalui menu yang boleh dipilih sebelah kiri skrin. Pengguna i. Kemaskini profil Pegawai Yang Boleh Dihubungi h. Daftar Murid ii. Pernyataan Pelaporan Prestasi Murid (Sumatif). Pernyataan Pelaporan Prestasi Murid (Formatif) ii. Daftar Murid Dengan MP i. Senarai Murid Tiada Markah iii. Login b. Laporan i. Senarai menu tersebut ialah : a. i. Cetakan i.SPPBS menyediakan skrin-skrin bagi melakukan proses-proses kerja yang diperlukan oleh Guru Mata Pelajaran.

PENGGUNAAN SISTEM SECARA MENYELURUH 4. Pengguna Guru Mata Pelajaran hanya perlu klik pada menu Guru untuk ke laman seterusnya. Untuk memasuki sistem ini. 5 .1 LAMAN UTAMA SISTEM Klik untuk ke laman Guru Mata Pelajaran Skrin ini akan dipaparkan pada permulaan sistem apabila memasuki laman web Sistem Pengurusan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (SPPBS).4.

4. Klik butang masuk 6 . skrin pengemaskinian maklumat pengguna Guru Mata Pelajaran akan dilakukan sendiri oleh pengguna Guru Mata Pelajaran. Guru Mata Pelajaran perlu memasukkan semula Nama Login dan Kata Laluan bagi tujuan pengesahan sekali lagi. 1. skrin dan paparan mesej seperti di bawah akan dipaparkan. Sekiranya pengesahan berjaya. Skrin Nama Login dan Kata laluan yang tidak sepadan Sekiranya Nama Login dan Kata Laluan tidak sepadan atau salah. Masukkan nama login dan Kata laluan 2. butang <Masuk> perlu diklik bagi tujuan pengesahan pengguna sistem.2 LOGIN Guru Mata Pelajaran perlu memasukkan Nama Login dan Kata Laluan yang telah diberikan. Setelah itu.

Menu sistem yang dipaparkan pada bahagian kiri atas pada skrin di atas ialah <Laman Utama> dan <Keluar> sahaja. Guru Mata Pelajaran perlu mengulangi langkah memasukkan kata laluan lama. Ini adalah bagi tujuan keselamatan sistem serta melindungi data dalam sistem. kata laluan baru dan Ulangan kata laluan. maka skrin seperti dibawah akan dipaparkan. Tekan butang kemaskini Skrin jika kata laluan tidak sepadan untuk kemaskini profil.4. Masukkan kata laluan 2. pengguna Guru Mata Pelajaran perlu memasukkan kata laluan yang baru. 7 .3 KEMASKINI PROFIL Bagi pengguna yang pertama kali login. Sekiranya kata laluan tidak sepadan seperti yang diberikan. 1. Kata laluan baru dan Ulangan kata laluan yang dimasukkan juga perlu sepadan.

pengguna akan dapat melihat mesej pengesahan penerimaan kemaskini kata laluan seperti skrin di bawah.Jika proses kemaskini ini berjaya. 4. 8 .4 LAMAN UTAMA GURU MATA PELAJARAN Skrin Laman Utama Guru Mata Pelajaran akan memaparkan maklumat mengenai pengguna Guru Mata Pelajaran yang telah didaftarkan. Di sebelah kiri skrin pula memaparkan Menu Sistem yang boleh dicapai oleh Pengguna Guru Mata Pelajaran.

1 DAFTAR MURID Guru Mata Pelajaran perlu klik pada menu <Murid> dan kemudian klik pada submenu <Daftar Murid>. 1. Kemudian.5 DAFTAR MURID DENGAN MATA PELAJARAN 4.kelas dan mata pelajaran 2. Klik butang cari 9 . kelas dan mata pelajaran yang ingin didaftarkan keatas muridnya. Guru Mata Pelajaran perlu memilih darjah. Kemudian skrin seperti di bawah akan dipaparkan. tekan butang <Cari>. Guru buat pilihan darjah.5.4.

Guru pilih murid yang hendak didaftarkan 2. Setelah selesai membuat Pilihan. 1. Guru perlu memilih murid yang diajarnya dari senarai murid tersebut dengan tanda √. tekan butang <Daftar>. Setelah pilihan murid dilakukan.Senarai murid yang berdaftar dalam darjah dan kelas yang dipilih akan dipaparkan seperti skrin dibawah. klik butang daftar 10 .

Tanda '√ ' yang berwarna HIJAU akan bertukar kepada warna HITAM yang bermaksud murid telah didaftarkan. Mesej pengesahan 11 . Tanda '√ ' berwarna hitam bermaksud murid telah didaftarkan 2. 1.Mesej seperti di bawah akan dipaparkan dan murid telah didaftarkan dengan mata pelajaran yang diajar oleh guru.

kemudian klik pada submenu <Batal M/P Murid>. Pilih butiran yang dikehendaki 12 .4. Setelah selesai.5. 2. Skrin seperti dibawah akan dipaparkan dan Guru Mata Pelajaran perlu melengkapkan terlebih dahulu butiran tahun.2 BATAL MATA PELAJARAN MURID Guru Mata Pelajaran perlu klik pada menu <Murid>. klik pada butang <cari>. kelas dan Mata Pelajaran. Klik butang Cari 1.

Guru hanya perlu pilih murid yang hendak dihapuskan dengan klik gambar . Tekan <OK> jika ya. Tekan <OK> jika ya 13 . Klik ikon pada ruangan batal Satu mesej pengesahan akan dipaparkan dimana Guru Mata Pelajaran diminta untuk membuat pengesahan akhir untuk proses penghapusan maklumat murid.Skrin seperti dibawah akan dipaparkan. Ia mengandungi senarai murid didalam kelas yang didaftarkan.

satu mesej akan tertera di bahagian bawah skrin menandakan murid yang dipilih tadi telah berjaya dihapuskan.Setelah proses berjaya. iii – Salah daftar kelas / sekolah. Contoh skrin adalah seperti dibawah. 14 . Mesej pengesahan Rekod telah dihapuskan * Untuk makluman. tujuan proses batal / hapus disediakan adalah sekiranya berlaku beberapa sebab antaranya seperti berikut :i – Kematian. ii – Murid berpindah kelas / sekolah.

. kemudian skrin seperti dibawah akan dipaparkan.bulan.4. 2. Klik butang Cari 1.6 KEMASUKAN PRESTASI 1. klik pada butang <cari>. darjah kelas dan mata pelajaran 15 . Guru Mata Pelajaran perlu melengkapkan terlebih dahulu butiran tahun. Setelah selesai.darjah. guru Mata Pelajaran perlu klik pada menu <Kemasukan Prestasi>. bulan. kelas dan Mata Pelajaran. Guru memilih tahun. Untuk proses ini.

Ianya mengandungi butiran maklumat pelajar beserta kod band atau prestasi bagi setiap Mata Pelajaran yang diambil murid.2. Setelah tandaan √ dilakukan. 1. Tandakan √ pada prestasi yang telah dicapai oleh murid. tekan butang Simpan. 2. 3. Seterusnya skrin seperti berikut akan dipaparkan. Klik butang simpan 16 . Tandakan '√ ' pada petak yang dipilih.

Murid. Seterusnya. no mykid/no. bulan. kod evidens serta prestasi yang diperolehi.4. Prestasi murid pada bulan yang dipilih akan dipaparkan seperti skrin di bawah. Prestasi pada bulan yang dipilih Prestasi murid akan Dipaparkan disini 17 . kod deskriptor. kod band. Maklumat yang tertera di skrin ini ialah nama murid.

4.7 LAPORAN 4. kemudian klik pada sub menu <Senarai Murid>. Pilih tahun. kelas dan matapelajaran yang dikehendaki dan klik butang <Cari>.7. skrin di bawah akan dipaparkan. bulan. Klik butang cari 18 . darjah.1 SENARAI MURID Guru Mata Pelajaran perlu klik pada menu <Laporan>.

7. klik pada gambar . Klik untuk kemaskini prestasi murid 4. Sekiranya prestasi murid ingin dikemaskini.Senarai semua murid akan dipaparkan seperti di bawah.2 SENARAI MURID TIADA MARKAH 19 .

darjah Kelas dan mata pelajaran 2. kelas dan mata pelajaran yang dikehendaki.Guru Mata Pelajaran perlu klik pada menu <Laporan>. 1. skrin di bawah akan dipaparkan. darjah. Klik butang cari Senarai semua murid yang tiada markah mengikut pilihan yang telah dimasukkan akan dipaparkan seperti di bawah. Pilih tahun. Guru pilih tahun. kemudian klik pada sub menu <Senarai Murid Tiada Markah> . kemudian klik butang <cari>. Klik ikon untuk kemaskini prestasi murid 20 . Sekiranya Guru Mata Pelajaran ingin membuat kemaskini prestasi murid. bulan. bulan. klik pada gambar .

kelas dan mata pelajaran yang dikehendaki dan klik butang <Cari>. kemudian klik pada sub menu <Laporan Prestasi Murid>. darjah. 2.7. 1.4. Pilih butiran Yang dikehendaki Dibawah ialah contoh skrin yang akan memaparkan maklumat prestasi murid. skrin di bawah akan dipaparkan.3 LAPORAN PRESTASI MURID Guru Mata Pelajaran perlu klik pada menu <Laporan>. Klik butang cari 21 . Pilih tahun.

4.8 CETAKAN Apabila menu <Cetakan> diklik. skrin di bawah akan dipaparkan. Klik untuk pilihan cetakan 22 . Pilih sama ada cetak Pernyataan Pelaporan Prestasi Murid (Formatif) atau Pernyataan Pelaporan Prestasi Murid (Sumatif).

darjah. Guru juga boleh memilih sama ada ingin melihat paparan prestasi semua murid atau secara perseorangan melalui kemasukan no.1 Pernyataan Pelaporan Prestasi Murid (Formatif) Sekiranya cetakan Pernyataan Pelaporan Prestasi Murid (Formatif) dipilih. 23 .8. tekan butang <Semak>. Kemudian. Pilih butiran Yang dikehendaki Klik butang semak Contoh cetakan akan dipaparkan dalam bentuk file . bulan. kelas dan mata pelajaran yang ingin dimasukkan prestasinya. MyKid murid. Laporan ini adalah berkenaan prestasi murid pada bulan berkenaan. skrin seperti dibawah akan dipaparkan. Guru Mata Pelajaran perlu memilih tahun.4.pdf seperti dibawah.

bulan. Pilih butiran Yang dikehendaki Klik butang semak Cetakan akan dipaparkan dalam bentuk file .pdf seperti dibawah. tekan butang <Semak>. 24 . Laporan ini adalah berkenaan prestasi keseluruhan seseorang murid pada tahun berkenaan. Guru juga boleh memilih sama ada ingin melihat paparan prestasi semua murid atau secara perseorangan melalui kemasukan no.2 Pernyataan Pelaporan Prestasi Murid (Sumatif) Sekiranya cetakan Pernyataan Pelaporan Prestasi Murid (Sumatif). darjah. kelas dan mata pelajaran yang ingin dimasukkan prestasinya. MyKid murid. Guru Mata Pelajaran perlu memilih tahun. skrin dibawah akan dipaparkan.8.4. Kemudian.

Klik butang kemaskini 25 .1 KEMASKINI PROFIL 1. 1. Skrin di bawah akan dipaparkan. 2. Masukkan kata laluan 2. Apabila sub menu <Kemaskini Profil> diklik. Pada menu ini terdapat sub menu <Kemaskini Profil> dimana pengguna Guru Mata Pelajaran boleh membuat kemaskini kata laluan.9 PENGGUNA 4.9. Pengguna Guru Mata Pelajaran boleh memilih untuk membuat kemaskini kata laluan sekiranya perlu.4.

1 PEGAWAI YANG BOLEH DIHUBUNGI Guru Mata Pelajaran perlu klik pada menu <Bantuan>. Guru Mata Pelajaran tidak dapat mencapai segala proses yang boleh dilakukan di dalam sistem. 4.10 BANTUAN 4.4.10. maka paparan berkenaan pegawai yang boleh dihubungi oleh Guru Mata Pelajaran akan dipaparkan. 26 . Guru Mata Pelajaran perlu memulakan semula proses dengan memasukkan nama login dan kata laluan sekiranya hendak memasuki sistem.2 MANUAL PENGGUNA Guru Mata Pelajaran perlu klik pada menu . kemudian klik pada sub menu <Pegawai Yang Boleh Dihubungi>. kemudian klik pada submenu <Manual Pengguna>. maka manual pengguna Guru Mata Pelajaran akan dipaparkan.10. 4.11 KELUAR Apabila menu <Keluar> diklik.