SISTEM PENGURUSAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (SPPBS) MANUAL PENGGUNA BAGI GURU MATA PELAJARAN

versi 1.0

1

LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA SENARAI KANDUNGAN
BIL 1 2 3 4 Pengenalan Keperluan Sistem Keterangan Umum SPPBS Penggunaan Sistem Secara Menyeluruh 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 Laman Utama SPPBS Login Kemaskini Profil Laman Utama Guru Mata Pelajaran Daftar Murid Dengan MP 4.5.1 4.5.2 4.6 4.7 Daftar Murid Batal Mata Pelajaran Murid ISI KANDUNGAN MUKA SURAT 3 3 3,4 5 5 5,6 7,8 8 9 9,10,11 12,13,14 15,16,17 18 18,19 19,20 21 22 Pernyataan Pelaporan Prestasi Murid (Formatif) Pernyataan Pelaporan Prestasi Murid (Sumatif). Kemaskini Profil 23 24 25 25 26 26 26 26

Kemasukan Prestasi Laporan 4.7.1 4.7.2 4.7.3 Senarai Murid Senarai Murid Tiada Markah Laporan prestasi Murid

4.8

Cetakan 4.8.1 4.8.2

4.9 4.10

Pengguna 4.9.1 Bantuan 4.10.1 Pegawai Yang Boleh Dihubungi 4.10.2 Manual Pengguna

4.11

Keluar

2

Keperluan perisian untuk mencapai sistem SPPBS adalah : i.1.0 ke atas Mozilla Firefox Adobe Acrobat Reader (PDF Reader) 3. 2.moe. 3 . KEPERLUAN SISTEM SPPBS boleh dicapai menerusi http://apps. berikut adalah gambarajah proses kerja utama keseluruhan SPPBS untuk guru matapelajaran. KETERANGAN UMUM SPPBS Secara umumnya. ii.gov. PENGENALAN Sistem Pengurusan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (SPPBS) dibangunkan bagi kemasukan prestasi urid berlandaskan pelaksanaan Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR).my/sppbs. Pelayan web contoh a. b. Sistem ini dibangunkan secara atas talian. Internet Explorer versi 7.

Daftar Murid Dengan MP i. Senarai Murid Tiada Markah iii. Senarai Murid ii. Laporan prestasi Murid f. Skrin-skrin tersebut dapat dicapai melalui menu yang boleh dipilih sebelah kiri skrin. Batal Mata Pelajaran Murid d. Pernyataan Pelaporan Prestasi Murid (Formatif) ii. Pernyataan Pelaporan Prestasi Murid (Sumatif). Manual Pengguna Keluar 4 . Senarai menu tersebut ialah : a. Kemasukan Prestasi e. i. Laman Utama c. Pengguna i. i.SPPBS menyediakan skrin-skrin bagi melakukan proses-proses kerja yang diperlukan oleh Guru Mata Pelajaran. Bantuan ii. Cetakan i. Kemaskini profil Pegawai Yang Boleh Dihubungi h. Daftar Murid ii. Login b. g. Laporan i.

4.1 LAMAN UTAMA SISTEM Klik untuk ke laman Guru Mata Pelajaran Skrin ini akan dipaparkan pada permulaan sistem apabila memasuki laman web Sistem Pengurusan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (SPPBS). Untuk memasuki sistem ini. Pengguna Guru Mata Pelajaran hanya perlu klik pada menu Guru untuk ke laman seterusnya. PENGGUNAAN SISTEM SECARA MENYELURUH 4. 5 .

Klik butang masuk 6 . Setelah itu. Guru Mata Pelajaran perlu memasukkan semula Nama Login dan Kata Laluan bagi tujuan pengesahan sekali lagi. skrin dan paparan mesej seperti di bawah akan dipaparkan. Masukkan nama login dan Kata laluan 2.2 LOGIN Guru Mata Pelajaran perlu memasukkan Nama Login dan Kata Laluan yang telah diberikan. Sekiranya pengesahan berjaya.4. butang <Masuk> perlu diklik bagi tujuan pengesahan pengguna sistem. 1. skrin pengemaskinian maklumat pengguna Guru Mata Pelajaran akan dilakukan sendiri oleh pengguna Guru Mata Pelajaran. Skrin Nama Login dan Kata laluan yang tidak sepadan Sekiranya Nama Login dan Kata Laluan tidak sepadan atau salah.

3 KEMASKINI PROFIL Bagi pengguna yang pertama kali login. kata laluan baru dan Ulangan kata laluan. Sekiranya kata laluan tidak sepadan seperti yang diberikan. maka skrin seperti dibawah akan dipaparkan. pengguna Guru Mata Pelajaran perlu memasukkan kata laluan yang baru. Ini adalah bagi tujuan keselamatan sistem serta melindungi data dalam sistem. 1. Guru Mata Pelajaran perlu mengulangi langkah memasukkan kata laluan lama. 7 . Kata laluan baru dan Ulangan kata laluan yang dimasukkan juga perlu sepadan. Masukkan kata laluan 2.4. Menu sistem yang dipaparkan pada bahagian kiri atas pada skrin di atas ialah <Laman Utama> dan <Keluar> sahaja. Tekan butang kemaskini Skrin jika kata laluan tidak sepadan untuk kemaskini profil.

4 LAMAN UTAMA GURU MATA PELAJARAN Skrin Laman Utama Guru Mata Pelajaran akan memaparkan maklumat mengenai pengguna Guru Mata Pelajaran yang telah didaftarkan. 8 . Di sebelah kiri skrin pula memaparkan Menu Sistem yang boleh dicapai oleh Pengguna Guru Mata Pelajaran. pengguna akan dapat melihat mesej pengesahan penerimaan kemaskini kata laluan seperti skrin di bawah.Jika proses kemaskini ini berjaya. 4.

Guru Mata Pelajaran perlu memilih darjah. tekan butang <Cari>. 1.kelas dan mata pelajaran 2.5. Kemudian. Kemudian skrin seperti di bawah akan dipaparkan. kelas dan mata pelajaran yang ingin didaftarkan keatas muridnya. Guru buat pilihan darjah.4.1 DAFTAR MURID Guru Mata Pelajaran perlu klik pada menu <Murid> dan kemudian klik pada submenu <Daftar Murid>. Klik butang cari 9 .5 DAFTAR MURID DENGAN MATA PELAJARAN 4.

Guru pilih murid yang hendak didaftarkan 2. Guru perlu memilih murid yang diajarnya dari senarai murid tersebut dengan tanda √.Senarai murid yang berdaftar dalam darjah dan kelas yang dipilih akan dipaparkan seperti skrin dibawah. 1. klik butang daftar 10 . Setelah pilihan murid dilakukan. tekan butang <Daftar>. Setelah selesai membuat Pilihan.

1.Mesej seperti di bawah akan dipaparkan dan murid telah didaftarkan dengan mata pelajaran yang diajar oleh guru. Tanda '√ ' yang berwarna HIJAU akan bertukar kepada warna HITAM yang bermaksud murid telah didaftarkan. Mesej pengesahan 11 . Tanda '√ ' berwarna hitam bermaksud murid telah didaftarkan 2.

4.2 BATAL MATA PELAJARAN MURID Guru Mata Pelajaran perlu klik pada menu <Murid>. Skrin seperti dibawah akan dipaparkan dan Guru Mata Pelajaran perlu melengkapkan terlebih dahulu butiran tahun. kemudian klik pada submenu <Batal M/P Murid>.5. 2. Klik butang Cari 1. klik pada butang <cari>. Setelah selesai. kelas dan Mata Pelajaran. Pilih butiran yang dikehendaki 12 .

Tekan <OK> jika ya. Ia mengandungi senarai murid didalam kelas yang didaftarkan. Klik ikon pada ruangan batal Satu mesej pengesahan akan dipaparkan dimana Guru Mata Pelajaran diminta untuk membuat pengesahan akhir untuk proses penghapusan maklumat murid.Skrin seperti dibawah akan dipaparkan. Tekan <OK> jika ya 13 . Guru hanya perlu pilih murid yang hendak dihapuskan dengan klik gambar .

satu mesej akan tertera di bahagian bawah skrin menandakan murid yang dipilih tadi telah berjaya dihapuskan. iii – Salah daftar kelas / sekolah. Contoh skrin adalah seperti dibawah. tujuan proses batal / hapus disediakan adalah sekiranya berlaku beberapa sebab antaranya seperti berikut :i – Kematian. ii – Murid berpindah kelas / sekolah.Setelah proses berjaya. 14 . Mesej pengesahan Rekod telah dihapuskan * Untuk makluman.

darjah.bulan.4. 2. kelas dan Mata Pelajaran. kemudian skrin seperti dibawah akan dipaparkan. Guru memilih tahun. Setelah selesai. bulan. Guru Mata Pelajaran perlu melengkapkan terlebih dahulu butiran tahun. darjah kelas dan mata pelajaran 15 . Klik butang Cari 1..6 KEMASUKAN PRESTASI 1. Untuk proses ini. klik pada butang <cari>. guru Mata Pelajaran perlu klik pada menu <Kemasukan Prestasi>.

2. Tandakan √ pada prestasi yang telah dicapai oleh murid. 1. Tandakan '√ ' pada petak yang dipilih. Seterusnya skrin seperti berikut akan dipaparkan. Ianya mengandungi butiran maklumat pelajar beserta kod band atau prestasi bagi setiap Mata Pelajaran yang diambil murid. 3. tekan butang Simpan. Setelah tandaan √ dilakukan.2. Klik butang simpan 16 .

kod deskriptor. Murid. kod evidens serta prestasi yang diperolehi. kod band. Prestasi pada bulan yang dipilih Prestasi murid akan Dipaparkan disini 17 . Seterusnya. no mykid/no. Prestasi murid pada bulan yang dipilih akan dipaparkan seperti skrin di bawah. Maklumat yang tertera di skrin ini ialah nama murid.4. bulan.

bulan.7. darjah. Klik butang cari 18 . kelas dan matapelajaran yang dikehendaki dan klik butang <Cari>.4. skrin di bawah akan dipaparkan. Pilih tahun.1 SENARAI MURID Guru Mata Pelajaran perlu klik pada menu <Laporan>.7 LAPORAN 4. kemudian klik pada sub menu <Senarai Murid>.

7.2 SENARAI MURID TIADA MARKAH 19 . Klik untuk kemaskini prestasi murid 4. Sekiranya prestasi murid ingin dikemaskini.Senarai semua murid akan dipaparkan seperti di bawah. klik pada gambar .

Klik butang cari Senarai semua murid yang tiada markah mengikut pilihan yang telah dimasukkan akan dipaparkan seperti di bawah. Guru pilih tahun. Pilih tahun. Klik ikon untuk kemaskini prestasi murid 20 . darjah Kelas dan mata pelajaran 2. klik pada gambar . darjah. bulan. Sekiranya Guru Mata Pelajaran ingin membuat kemaskini prestasi murid. kelas dan mata pelajaran yang dikehendaki. 1.Guru Mata Pelajaran perlu klik pada menu <Laporan>. bulan. kemudian klik pada sub menu <Senarai Murid Tiada Markah> . skrin di bawah akan dipaparkan. kemudian klik butang <cari>.

3 LAPORAN PRESTASI MURID Guru Mata Pelajaran perlu klik pada menu <Laporan>. kemudian klik pada sub menu <Laporan Prestasi Murid>. skrin di bawah akan dipaparkan. 1. Klik butang cari 21 .7. 2. darjah. Pilih tahun. Pilih butiran Yang dikehendaki Dibawah ialah contoh skrin yang akan memaparkan maklumat prestasi murid. kelas dan mata pelajaran yang dikehendaki dan klik butang <Cari>.4.

4. Pilih sama ada cetak Pernyataan Pelaporan Prestasi Murid (Formatif) atau Pernyataan Pelaporan Prestasi Murid (Sumatif). Klik untuk pilihan cetakan 22 .8 CETAKAN Apabila menu <Cetakan> diklik. skrin di bawah akan dipaparkan.

23 . darjah. MyKid murid. tekan butang <Semak>.pdf seperti dibawah. Guru juga boleh memilih sama ada ingin melihat paparan prestasi semua murid atau secara perseorangan melalui kemasukan no. Laporan ini adalah berkenaan prestasi murid pada bulan berkenaan. bulan. Kemudian.8. Pilih butiran Yang dikehendaki Klik butang semak Contoh cetakan akan dipaparkan dalam bentuk file .1 Pernyataan Pelaporan Prestasi Murid (Formatif) Sekiranya cetakan Pernyataan Pelaporan Prestasi Murid (Formatif) dipilih. kelas dan mata pelajaran yang ingin dimasukkan prestasinya.4. Guru Mata Pelajaran perlu memilih tahun. skrin seperti dibawah akan dipaparkan.

8. tekan butang <Semak>.2 Pernyataan Pelaporan Prestasi Murid (Sumatif) Sekiranya cetakan Pernyataan Pelaporan Prestasi Murid (Sumatif). Kemudian. Guru juga boleh memilih sama ada ingin melihat paparan prestasi semua murid atau secara perseorangan melalui kemasukan no. Pilih butiran Yang dikehendaki Klik butang semak Cetakan akan dipaparkan dalam bentuk file . kelas dan mata pelajaran yang ingin dimasukkan prestasinya. bulan. darjah. skrin dibawah akan dipaparkan.4. MyKid murid. 24 . Guru Mata Pelajaran perlu memilih tahun.pdf seperti dibawah. Laporan ini adalah berkenaan prestasi keseluruhan seseorang murid pada tahun berkenaan.

4.9. Klik butang kemaskini 25 . Pada menu ini terdapat sub menu <Kemaskini Profil> dimana pengguna Guru Mata Pelajaran boleh membuat kemaskini kata laluan. Pengguna Guru Mata Pelajaran boleh memilih untuk membuat kemaskini kata laluan sekiranya perlu. Skrin di bawah akan dipaparkan. 1. 2.1 KEMASKINI PROFIL 1. Masukkan kata laluan 2.9 PENGGUNA 4. Apabila sub menu <Kemaskini Profil> diklik.

maka paparan berkenaan pegawai yang boleh dihubungi oleh Guru Mata Pelajaran akan dipaparkan. 4.1 PEGAWAI YANG BOLEH DIHUBUNGI Guru Mata Pelajaran perlu klik pada menu <Bantuan>. 4.4. Guru Mata Pelajaran tidak dapat mencapai segala proses yang boleh dilakukan di dalam sistem. 26 . maka manual pengguna Guru Mata Pelajaran akan dipaparkan. kemudian klik pada submenu <Manual Pengguna>. Guru Mata Pelajaran perlu memulakan semula proses dengan memasukkan nama login dan kata laluan sekiranya hendak memasuki sistem.2 MANUAL PENGGUNA Guru Mata Pelajaran perlu klik pada menu .11 KELUAR Apabila menu <Keluar> diklik. kemudian klik pada sub menu <Pegawai Yang Boleh Dihubungi>.10.10 BANTUAN 4.10.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful