SISTEM PENGURUSAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (SPPBS) MANUAL PENGGUNA BAGI GURU MATA PELAJARAN

versi 1.0

1

LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA SENARAI KANDUNGAN
BIL 1 2 3 4 Pengenalan Keperluan Sistem Keterangan Umum SPPBS Penggunaan Sistem Secara Menyeluruh 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 Laman Utama SPPBS Login Kemaskini Profil Laman Utama Guru Mata Pelajaran Daftar Murid Dengan MP 4.5.1 4.5.2 4.6 4.7 Daftar Murid Batal Mata Pelajaran Murid ISI KANDUNGAN MUKA SURAT 3 3 3,4 5 5 5,6 7,8 8 9 9,10,11 12,13,14 15,16,17 18 18,19 19,20 21 22 Pernyataan Pelaporan Prestasi Murid (Formatif) Pernyataan Pelaporan Prestasi Murid (Sumatif). Kemaskini Profil 23 24 25 25 26 26 26 26

Kemasukan Prestasi Laporan 4.7.1 4.7.2 4.7.3 Senarai Murid Senarai Murid Tiada Markah Laporan prestasi Murid

4.8

Cetakan 4.8.1 4.8.2

4.9 4.10

Pengguna 4.9.1 Bantuan 4.10.1 Pegawai Yang Boleh Dihubungi 4.10.2 Manual Pengguna

4.11

Keluar

2

Internet Explorer versi 7. ii.my/sppbs. 2. KEPERLUAN SISTEM SPPBS boleh dicapai menerusi http://apps. Pelayan web contoh a.1.moe. KETERANGAN UMUM SPPBS Secara umumnya.gov. b. PENGENALAN Sistem Pengurusan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (SPPBS) dibangunkan bagi kemasukan prestasi urid berlandaskan pelaksanaan Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR).0 ke atas Mozilla Firefox Adobe Acrobat Reader (PDF Reader) 3. Sistem ini dibangunkan secara atas talian. 3 . berikut adalah gambarajah proses kerja utama keseluruhan SPPBS untuk guru matapelajaran. Keperluan perisian untuk mencapai sistem SPPBS adalah : i.

g. Senarai menu tersebut ialah : a.SPPBS menyediakan skrin-skrin bagi melakukan proses-proses kerja yang diperlukan oleh Guru Mata Pelajaran. Bantuan ii. Pernyataan Pelaporan Prestasi Murid (Sumatif). Daftar Murid Dengan MP i. Kemasukan Prestasi e. Laman Utama c. Batal Mata Pelajaran Murid d. Manual Pengguna Keluar 4 . Pernyataan Pelaporan Prestasi Murid (Formatif) ii. i. Senarai Murid ii. Kemaskini profil Pegawai Yang Boleh Dihubungi h. Daftar Murid ii. Senarai Murid Tiada Markah iii. i. Pengguna i. Laporan prestasi Murid f. Skrin-skrin tersebut dapat dicapai melalui menu yang boleh dipilih sebelah kiri skrin. Laporan i. Cetakan i. Login b.

4. PENGGUNAAN SISTEM SECARA MENYELURUH 4.1 LAMAN UTAMA SISTEM Klik untuk ke laman Guru Mata Pelajaran Skrin ini akan dipaparkan pada permulaan sistem apabila memasuki laman web Sistem Pengurusan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (SPPBS). Untuk memasuki sistem ini. 5 . Pengguna Guru Mata Pelajaran hanya perlu klik pada menu Guru untuk ke laman seterusnya.

Setelah itu.2 LOGIN Guru Mata Pelajaran perlu memasukkan Nama Login dan Kata Laluan yang telah diberikan. Klik butang masuk 6 . skrin dan paparan mesej seperti di bawah akan dipaparkan. Guru Mata Pelajaran perlu memasukkan semula Nama Login dan Kata Laluan bagi tujuan pengesahan sekali lagi. Skrin Nama Login dan Kata laluan yang tidak sepadan Sekiranya Nama Login dan Kata Laluan tidak sepadan atau salah. Sekiranya pengesahan berjaya. Masukkan nama login dan Kata laluan 2. skrin pengemaskinian maklumat pengguna Guru Mata Pelajaran akan dilakukan sendiri oleh pengguna Guru Mata Pelajaran. butang <Masuk> perlu diklik bagi tujuan pengesahan pengguna sistem. 1.4.

Guru Mata Pelajaran perlu mengulangi langkah memasukkan kata laluan lama. Ini adalah bagi tujuan keselamatan sistem serta melindungi data dalam sistem. Sekiranya kata laluan tidak sepadan seperti yang diberikan. 7 . Kata laluan baru dan Ulangan kata laluan yang dimasukkan juga perlu sepadan. pengguna Guru Mata Pelajaran perlu memasukkan kata laluan yang baru. 1.4. Menu sistem yang dipaparkan pada bahagian kiri atas pada skrin di atas ialah <Laman Utama> dan <Keluar> sahaja. maka skrin seperti dibawah akan dipaparkan. Tekan butang kemaskini Skrin jika kata laluan tidak sepadan untuk kemaskini profil.3 KEMASKINI PROFIL Bagi pengguna yang pertama kali login. Masukkan kata laluan 2. kata laluan baru dan Ulangan kata laluan.

8 . Di sebelah kiri skrin pula memaparkan Menu Sistem yang boleh dicapai oleh Pengguna Guru Mata Pelajaran.Jika proses kemaskini ini berjaya. pengguna akan dapat melihat mesej pengesahan penerimaan kemaskini kata laluan seperti skrin di bawah. 4.4 LAMAN UTAMA GURU MATA PELAJARAN Skrin Laman Utama Guru Mata Pelajaran akan memaparkan maklumat mengenai pengguna Guru Mata Pelajaran yang telah didaftarkan.

4.kelas dan mata pelajaran 2. 1. Kemudian. kelas dan mata pelajaran yang ingin didaftarkan keatas muridnya. tekan butang <Cari>.5. Guru Mata Pelajaran perlu memilih darjah. Guru buat pilihan darjah. Klik butang cari 9 .1 DAFTAR MURID Guru Mata Pelajaran perlu klik pada menu <Murid> dan kemudian klik pada submenu <Daftar Murid>. Kemudian skrin seperti di bawah akan dipaparkan.5 DAFTAR MURID DENGAN MATA PELAJARAN 4.

Guru perlu memilih murid yang diajarnya dari senarai murid tersebut dengan tanda √. tekan butang <Daftar>. 1. Setelah selesai membuat Pilihan. Guru pilih murid yang hendak didaftarkan 2. Setelah pilihan murid dilakukan.Senarai murid yang berdaftar dalam darjah dan kelas yang dipilih akan dipaparkan seperti skrin dibawah. klik butang daftar 10 .

Tanda '√ ' berwarna hitam bermaksud murid telah didaftarkan 2. Tanda '√ ' yang berwarna HIJAU akan bertukar kepada warna HITAM yang bermaksud murid telah didaftarkan.Mesej seperti di bawah akan dipaparkan dan murid telah didaftarkan dengan mata pelajaran yang diajar oleh guru. 1. Mesej pengesahan 11 .

2. Setelah selesai.2 BATAL MATA PELAJARAN MURID Guru Mata Pelajaran perlu klik pada menu <Murid>. kemudian klik pada submenu <Batal M/P Murid>. Klik butang Cari 1. kelas dan Mata Pelajaran. klik pada butang <cari>.5. Skrin seperti dibawah akan dipaparkan dan Guru Mata Pelajaran perlu melengkapkan terlebih dahulu butiran tahun. Pilih butiran yang dikehendaki 12 .4.

Ia mengandungi senarai murid didalam kelas yang didaftarkan.Skrin seperti dibawah akan dipaparkan. Tekan <OK> jika ya 13 . Tekan <OK> jika ya. Guru hanya perlu pilih murid yang hendak dihapuskan dengan klik gambar . Klik ikon pada ruangan batal Satu mesej pengesahan akan dipaparkan dimana Guru Mata Pelajaran diminta untuk membuat pengesahan akhir untuk proses penghapusan maklumat murid.

14 . Mesej pengesahan Rekod telah dihapuskan * Untuk makluman. iii – Salah daftar kelas / sekolah.Setelah proses berjaya. satu mesej akan tertera di bahagian bawah skrin menandakan murid yang dipilih tadi telah berjaya dihapuskan. tujuan proses batal / hapus disediakan adalah sekiranya berlaku beberapa sebab antaranya seperti berikut :i – Kematian. ii – Murid berpindah kelas / sekolah. Contoh skrin adalah seperti dibawah.

Untuk proses ini.4.6 KEMASUKAN PRESTASI 1. darjah kelas dan mata pelajaran 15 . kelas dan Mata Pelajaran. Guru Mata Pelajaran perlu melengkapkan terlebih dahulu butiran tahun. bulan. Setelah selesai. guru Mata Pelajaran perlu klik pada menu <Kemasukan Prestasi>. 2. kemudian skrin seperti dibawah akan dipaparkan.bulan. klik pada butang <cari>. Guru memilih tahun.darjah.. Klik butang Cari 1.

2. Setelah tandaan √ dilakukan. Tandakan '√ ' pada petak yang dipilih. Tandakan √ pada prestasi yang telah dicapai oleh murid. 1. 3. Seterusnya skrin seperti berikut akan dipaparkan.2. tekan butang Simpan. Ianya mengandungi butiran maklumat pelajar beserta kod band atau prestasi bagi setiap Mata Pelajaran yang diambil murid. Klik butang simpan 16 .

Seterusnya. bulan.4. kod evidens serta prestasi yang diperolehi. Murid. kod band. Prestasi murid pada bulan yang dipilih akan dipaparkan seperti skrin di bawah. Prestasi pada bulan yang dipilih Prestasi murid akan Dipaparkan disini 17 . Maklumat yang tertera di skrin ini ialah nama murid. no mykid/no. kod deskriptor.

kemudian klik pada sub menu <Senarai Murid>. skrin di bawah akan dipaparkan. Klik butang cari 18 .7 LAPORAN 4.7. Pilih tahun. bulan.4.1 SENARAI MURID Guru Mata Pelajaran perlu klik pada menu <Laporan>. darjah. kelas dan matapelajaran yang dikehendaki dan klik butang <Cari>.

7.Senarai semua murid akan dipaparkan seperti di bawah. Sekiranya prestasi murid ingin dikemaskini. Klik untuk kemaskini prestasi murid 4. klik pada gambar .2 SENARAI MURID TIADA MARKAH 19 .

Guru pilih tahun. kelas dan mata pelajaran yang dikehendaki. kemudian klik butang <cari>. kemudian klik pada sub menu <Senarai Murid Tiada Markah> .Guru Mata Pelajaran perlu klik pada menu <Laporan>. bulan. Sekiranya Guru Mata Pelajaran ingin membuat kemaskini prestasi murid. darjah Kelas dan mata pelajaran 2. skrin di bawah akan dipaparkan. 1. Pilih tahun. klik pada gambar . Klik butang cari Senarai semua murid yang tiada markah mengikut pilihan yang telah dimasukkan akan dipaparkan seperti di bawah. bulan. Klik ikon untuk kemaskini prestasi murid 20 . darjah.

2. darjah. kelas dan mata pelajaran yang dikehendaki dan klik butang <Cari>. Klik butang cari 21 .4. 1. kemudian klik pada sub menu <Laporan Prestasi Murid>.7.3 LAPORAN PRESTASI MURID Guru Mata Pelajaran perlu klik pada menu <Laporan>. Pilih tahun. Pilih butiran Yang dikehendaki Dibawah ialah contoh skrin yang akan memaparkan maklumat prestasi murid. skrin di bawah akan dipaparkan.

8 CETAKAN Apabila menu <Cetakan> diklik. Klik untuk pilihan cetakan 22 .4. Pilih sama ada cetak Pernyataan Pelaporan Prestasi Murid (Formatif) atau Pernyataan Pelaporan Prestasi Murid (Sumatif). skrin di bawah akan dipaparkan.

Laporan ini adalah berkenaan prestasi murid pada bulan berkenaan. kelas dan mata pelajaran yang ingin dimasukkan prestasinya. 23 .1 Pernyataan Pelaporan Prestasi Murid (Formatif) Sekiranya cetakan Pernyataan Pelaporan Prestasi Murid (Formatif) dipilih.pdf seperti dibawah. Kemudian.4. Pilih butiran Yang dikehendaki Klik butang semak Contoh cetakan akan dipaparkan dalam bentuk file . darjah. tekan butang <Semak>. skrin seperti dibawah akan dipaparkan. MyKid murid.8. bulan. Guru Mata Pelajaran perlu memilih tahun. Guru juga boleh memilih sama ada ingin melihat paparan prestasi semua murid atau secara perseorangan melalui kemasukan no.

24 . skrin dibawah akan dipaparkan.pdf seperti dibawah. darjah.2 Pernyataan Pelaporan Prestasi Murid (Sumatif) Sekiranya cetakan Pernyataan Pelaporan Prestasi Murid (Sumatif). Laporan ini adalah berkenaan prestasi keseluruhan seseorang murid pada tahun berkenaan. kelas dan mata pelajaran yang ingin dimasukkan prestasinya. Guru Mata Pelajaran perlu memilih tahun. MyKid murid.8. tekan butang <Semak>. Guru juga boleh memilih sama ada ingin melihat paparan prestasi semua murid atau secara perseorangan melalui kemasukan no. bulan.4. Kemudian. Pilih butiran Yang dikehendaki Klik butang semak Cetakan akan dipaparkan dalam bentuk file .

Skrin di bawah akan dipaparkan. Apabila sub menu <Kemaskini Profil> diklik.9. Pengguna Guru Mata Pelajaran boleh memilih untuk membuat kemaskini kata laluan sekiranya perlu.4. 2. Pada menu ini terdapat sub menu <Kemaskini Profil> dimana pengguna Guru Mata Pelajaran boleh membuat kemaskini kata laluan. Klik butang kemaskini 25 . Masukkan kata laluan 2.9 PENGGUNA 4.1 KEMASKINI PROFIL 1. 1.

26 .1 PEGAWAI YANG BOLEH DIHUBUNGI Guru Mata Pelajaran perlu klik pada menu <Bantuan>.4. 4. Guru Mata Pelajaran tidak dapat mencapai segala proses yang boleh dilakukan di dalam sistem.11 KELUAR Apabila menu <Keluar> diklik.10 BANTUAN 4. maka manual pengguna Guru Mata Pelajaran akan dipaparkan. maka paparan berkenaan pegawai yang boleh dihubungi oleh Guru Mata Pelajaran akan dipaparkan.2 MANUAL PENGGUNA Guru Mata Pelajaran perlu klik pada menu . Guru Mata Pelajaran perlu memulakan semula proses dengan memasukkan nama login dan kata laluan sekiranya hendak memasuki sistem. kemudian klik pada submenu <Manual Pengguna>.10. 4. kemudian klik pada sub menu <Pegawai Yang Boleh Dihubungi>.10.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful