P. 1
Modul RBT 3105

Modul RBT 3105

|Views: 486|Likes:
Published by jxhuang_1992

More info:

Published by: jxhuang_1992 on Jan 02, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/03/2014

pdf

text

original

Sections

 • TAJUK 1 PERANCANGAN PENGAJARAN KEMAHIRAN HIDUP SEKOLAH RENDAH
 • Sinopsis
 • Hasil Pembelajaran:
 • Kerangka Konsep
 • 1.1 Rancangan Pengajaran Tahunan/Semester
 • 1.2 Rancangan pengajaran dan pembelajaran harian
 • 1.3 Penyediaan rancangan tahunan dan semester
 • 1.4 Penyediaan rancangan pengajaran harian
 • b) Penulisan objektif pembelajaran
 • c) Pemilihan isi pelajaran
 • e) Aplikasi kemahiran generik
 • Aktiviti 1
 • TAJUK 2 BAHAN BANTU MENGAJAR BERASASKAN TEKNOLOGI
 • 2.4 Bahan bantu mengajar berasaskan teknologi maklumat dan komunikasi (TMK)
 • PANEL PEMURNIAN MODUL

PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU SEKOLAH RENDAH (PGSR

)
MOD KURSUS DALAM CUTI

IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN IPGM

MODUL REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI

RBT 3105 KAEDAH MENGAJAR
KEMAHIRAN HIDUP SEKOLAH RENDAH

BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU SEKTOR PEMBANGUNAN PROFESIONALISME KEGURUAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Berkuat kuasa pada Jun 2010

MODUL INI DIEDARKAN UNTUK KEGUNAAN PELAJAR-PELAJAR YANG BERDAFTAR DENGAN BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAGI MENGIKUTI PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU SEKOLAH RENDAH (PGSR) IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN. MODUL INI HANYA DIGUNAKAN SEBAGAI BAHAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAGI PROGRAM-PROGRAM TERSEBUT.

Cetakan Jun 2010 Bahagian Pendidikan Guru Sektor Pembangunan Profesionalisme Keguruan Kementerian Pelajaran Malaysia

Falsafah Pendidikan Kebangsaan Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi, dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat, dan negara.

Falsafah Pendidikan Guru Guru yang berpekerti mulia, berpandangan progresif dan saintifik, bersedia menjunjung aspirasi negara serta menyanjung warisan kebudayaan negara, menjamin perkembangan individu, dan memelihara suatu masyarakat yang bersatu padu, demokratik, progresif, dan berdisiplin.

Cetakan Pertama 2010 Kementerian Pelajaran Malaysia
Hak cipta terpelihara. Kecuali untuk tujuan pendidikan yang tidak ada kepentingan komersial, tidak dibenarkan sesiapa mengeluarkan atau mengulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan kandungan buku ini dalam apa-apa juga bentuk dan dengan apa-apa cara pun, sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Pengarah Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia.

i

KANDUNGAN

MUKA SURAT i i ii iv v vii ix

Falsafah Pendidikan Kebangsaan Falsafah Pendidikan Guru Kandungan Kata Alu-aluan Panduan Pelajar Pengenalan Agihan Tajuk Tajuk 1 Sinopsis Hasil Pembelajaran Kerangka Konsep 1.1 Rancangan Pengajaran Tahunan/Semester 1.2 Rancangan Pengajaran dan Pembelajaran Harian 1.3 Penyediaan Rancangan Tahunan dan Semester 1.4 Penyediaan Rancangan Pengajaran Harian - Menyediakan Rancangan Pengajaran Harian Berdasarkan Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah - Penulisan Objektif Pembelajaran - Pemilihan Isi Pelajaran - Pemilihan Strategi, Kaedah, Teknik dan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran - Aplikasi Kemahiran Generik - Penerapan Nilai Aktiviti 1 Tajuk 2 Sinopsis Hasil Pembelajaran Bahan Bantu Mengajar Berasaskan Teknologi Perancangan pengajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah

1 1 1 1 2 4 6 11 11 17 18 19 20 22 28 29 29 29

i

Kerangka Konsep 2.1 Jenis dan Contoh Bahan Bantu Mengajar 2.2 Bahan Bantu Mengajar Kemahiran Hidup Sekolah Rendah 2.3 Penggunaan dan Penyimpanan Bahan Bantu Mengajar 2.4 Bahan Bantu Mengajar Berasaskan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) Aktiviti 2 Rujukan Panel Penulis Modul Panel Pemurnian Modul

29 30 34 35 36 41 42 43 44

ii

iv .

Bagi latihan-latihan yang tiada mempunyai cadangan jawapan adalah lebih membantu jika anda berbincang dengan orang lain seperti rakan anda atau menyediakan sesuatu nota untuk dibincangkan semasa sesi tutorial. Anda juga diperlukan untuk menduduki peperiksaan bertulis pada akhir kursus. 2. Patuhi waktu yang diperuntukkan itu. Walau bagaimanapun. Memohon bantuan apabila diperlukan hendaklah dipertimbangkan sebagai peluang baru untuk pembelajaran dan ia bukannya tanda kelemahan diri. Pembelajaran arah kendiri memerlukan anda membuat keputusan tentang pembelajaran anda. Tiada kuliah atau tutorial diadakan untuk tajuk-tajuk dalam modul ini. Jangka masa untuk melalui sesuatu tajuk bergantung kepada gaya pembelajaran dan sasaran pembelajaran kendiri anda. sumber-sumber pembelajaran. 1. Tip untuk membantu anda melalui kursus ini. Adalah lebih berkesan jika anda menentukan sasaran pembelajaran kendiri dan aras pencapaian anda. dan masa anda. Anda juga mungkin tidak biasa dengan mod pembelajaran arah kendiri ini. Modul ini ditulis dalam susunan tajuk. Dengan cara begini anda akan dapat melalui kursus ini dengan mudah. Peruntukkan satu masa setiap hari untuk memulakan dan mengakhiri pembelajaran anda. Modul ini memberi peluang kepada anda untuk menguruskan corak pembelajaran. Setelah membaca modul ini teruskan membaca buku-buku dan bahan-bahan rujukan lain yang dicadangkan. Lampiran A menerangkan kepada anda makna-makna ikon tersebut. Peperiksaan bertulis ini akan dilaksanakan di tempat yang akan dikenal pasti. v . tutor atau rakan anda melalui email jika terdapat masalah berhubung dengan modul ini. Latihan-latihan disediakan dalam setiap tajuk untuk membantu anda mengingat semula apa yang anda telah pelajari atau membuatkan anda memikirkan tentang apa yang anda telah baca. Modul ini akan menggantikan satu kredit bersamaan dengan lima belas jam interaksi bersemuka dalam bilik kuliah. Cari sudut pembelajaran yang sunyi agar anda boleh meletakkan buku dan diri anda untuk belajar. Anda akan mendapati bahawa ikon digunakan untuk menarik perhatian anda agar pada sekali imbas anda akan tahu apa yang harus dibuat. Ada di antara latihan ini mempunyai cadangan jawapan.PANDUAN PELAJAR Modul ini disediakan untuk membantu anda menguruskan pembelajaran anda agar anda boleh belajar dengan lebih berkesan. anda boleh berbincang dengan pensyarah. Tarikh dan masa peperiksaan akan diberitahu apabila anda mendaftar. Anda mungkin kembali semula untuk belajar secara formal selepas beberapa tahun meninggalkannya. Buat perkara yang sama apabila anda pergi ke perpustakaan. Anda perlu memahami corak dan gaya pembelajaran anda.

Semak dan ulangkaji pembacaan anda. 7.3. Mulakan dengan sistem fail agar anda tahu di mana anda menyimpan bahanbahan yang bermakna. Rujuk sumber-sumber lain daripada apa yang telah diberikan kepada anda. Teliti maklumat yang diterima. 4. 5. Cari kawan yang boleh membantu pembelajaran anda. Ambil masa untuk memahami pembacaan anda. 6. Luangkan sebanyak masa yang mungkin untuk tugasan tanpa mengira sasaran pembelajaran anda. vi .

dan Tajuk 2: Bahan Bantu Mengajar Berasaskan Teknologi. Tajuk 1: Perancangan Pengajaran Kurikulum Kemahiran Hidup Sekolah Rendah. dan Tajuk 4.RBT 3105 Kaedah Mengajar Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Pengenalan : Modul ini memberi penekanan kepada tajuk-tajuk dalam Kursus RBT3105 Kaedah Mengajar Kurikulum Kemahiran Hidup Sekolah Rendah. penyediaan rancangan tahunan dan semester. rancangan Rendah yang meliputi pengajaran dan pembelajaran harian. Seterusnya. dan penyediaan rancangan pengajaran harian. SINOPSIS Tajuk 1: Menjelaskan perancangan perancangan Kemahiran Hidup Sekolah rancangan pengajaran tahunan/semester. Huraian adalah meliputi jenis dan contoh bahan bantu vii . Rangka Isi Pelajaran: Modul ini terbahagi kepada dua tajuk berikut. Tajuk ini diambil daripada Pro Forma Kursus RBT3105 iaitu Tajuk 3. Tajuk 2: Menghuraikan pelbagai sumber pengajaran dan pembelajaran termasuk sumber berasaskan ICT dan bagaimana mengintegrasikannya ke dalam pengajaran. dan Bahan Bantu Mengajar Berasaskan Teknologi. Ia meliputi tajuk Perancangan Pengajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah. menyediakan perancangan pengajaran berasaskan kepada sukatan pelajaran.

bahan bantu mengajar Kemahiran Hidup Sekolah Rendah. viii . penggunaan dan penyimpanan bahan bantu mengajar.mengajar. dan bahan bantu mengajar berasaskan teknologi maklumat dan komunikasi (TMK).

Jadual di bawah menjelaskan agihan tajuk-tajuk untuk interaksi bersemuka atau pembelajaram melalui modul.Objektivisme dalam Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Pendekatan konstruktivisme .Konstruktivisme dalam Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Pendekatan pembelajaran secara kontekstual Pendekatan pembelajaran berasaskan projek Perubahan konsep dalam konteks pengajaran dan pembelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Kajian Masa Depan Pembelajaran berasaskan ketrampilan (Competency Based Learning (CBL)) Pembelajaran psikomotor dalam Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Interaksi Bersemuka (jam) 6 Modul (jam) Jum. (Agihan Tajuk Interaksi Bersemuka dan Modul Mengikut Kursus Proforma) Bil.AGIHAN TAJUK Panduan kepada pengguna Kadungan modul ini akan menggantikan satu kredit bersamaan dengan lima belas jam interaksi bersemuka. 1 Tajuk/Topik Teori Pendekatan pengajaran dan pembelajaran • Pendekatan objektivisme .Konsep pendekatan objektivisme . Jam 6 • • • • • • • ix .Konsep pendekatan konstruktivisme .

Jam 12 • • • Kaedah dan teknik pengajaran pemusatan bahan .Bercerita Interaksi Bersemuka (jam) 12 Modul (jam) Jum.Pembelajaran aktif/perbincangan .Carta .Permainan .Demonstrasi/tunjuk cara . kaedah dan teknik pengajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah • • Definisi strategi.Berpusatkan bahan/aktiviti Kaedah dan teknik pengajaran pemusatan murid .Bil.Pita rakaman .Berpusatkan guru .Teknik-teknik menyoal .Aras-aras soalan • x .Peralatan/bahan Kemahiran menyoal dalam pengajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah .Berpusatkan murid .Projek .Simulasi .Perisian kursus pembelajaran (courseware) .Pembelajaran secara kooperatif .Modul .Slaid .Syarahan/kuliah .Pembelajaran Masteri Kaedah dan teknik pengajaran pemusatan guru . kaedah dan teknik Strategi pengajaran dan pembelajaran .Laman Web/Internet . 2 Tajuk/Topik Strategi.Lawatan .

teknik dan aktiviti pengajaran dan pembelajaran Aplikasi kemahiran generik Penerapan nilai 8 8 - 4 Bahan bantu mengajar berasaskan teknologi • • • • Jenis dan contoh bahan bantu mengajar Bahan bantu mengajar Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Penggunaan dan penyimpanan bahan bantu mengajar Bahan bantu mengajar berasaskan teknologi maklumat dan komunikasi (TMK) xi . Jam 7 • Penyediaan rancangan pengajaran harian Menyediakan rancangan pengajaran harian berdasarkan sukatan pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Penulisan objektif pembelajaran Pemilihan isi pelajaran Pemilihan strategi.kaedah. 3 Tajuk/Topik Perancangan pengajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah • • • Rancangan pengajaran tahunan/semester Rancangan pengajaran dan pembelajaran harian Penyediaan rancangan tahunan dan semester Menyediakan rancangan tahunan Menyediakan rancangan semester Interaksi Bersemuka (jam) Modul (jam) 7 Jum.Bil.

Jam 6 6 Pengajaran makro • Perlaksanaan semua kemahiran mengajar bermula dari set induksi hingga kepada penutup bagi mata pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah. 5 Tajuk/Topik Pengajaran mikro • Perlaksanaan kemahirankemahiran mengajar tertentu bagi mata pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah: Kemahiran set induksi Kemahiran menggunakan papan tulis Variasi rangsangan Kemahiran penyoalan Kemahiran pengukuhan Kemahiran menerangkan Kemahiran penggunaan sumber Kemahiran penutup Interaksi Bersemuka (jam) 6 Modul (jam) Jum.Bil. 6 6 JUMLAH 30 15 45 xii .

3. rancangan pengajaran dan pembelajaran harian. 2. kaedah dan teknik pengajaran dalam perancangan dan penyediaan rancangan pengajaran mata pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Hasil Pembelajaran: 1. Kerangka Konsep Rancangan pengajaran tahunan/semester Perancangan Pengajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Rancangan pengajaran dan pembelajaran harian Penyediaan rancangan tahunan dan semester Penyediaan rancangan pengajaran harian 1    . dan penyediaan rancangan pengajaran harian bagi mata pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah. Memindahkan kemahiran mengajar dalam pelbagai situasi sebenar. Mengaplikasi pendekatan. kaedah dan teknik pengajaran bagi mata pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah dengan cekap dan berkesan. Membincangkan bagaimana mengaplikasikan strategi. strategi. Menyediakan perancangan pengajaran berasaskan kepada sukatan pelajaran. penyediaan rancangan tahunan dan semester.TAJUK 1 PERANCANGAN PENGAJARAN KEMAHIRAN HIDUP SEKOLAH RENDAH Sinopsis Menghuraikan penyediaan pengajaran tahunan/semester.

1 Rancangan Pengajaran Tahunan/Semester Seseorang guru perlu peka terhadap kehendak kurikulum bagi Matapelajaran Kemahiran hidup. Rujukan sukatan pelajaran. Skop pelajaran yang perlu untuk menguasai kemahiran-kemahiran tersebut. menggunakan pelbagai menggabungjalinkan aktiviti di dalam dan di luar bilik darjah. perlu membuat perancangan yang teliti untuk mencapai kejayaaan dalam pengajarannya. Senarai kemahiran-kemahiran. Rancangan tahunan merangkumi : • • • • Skop kemahiran bagi setahun yang disenaraikan dalam Huraian Sukatan keluaran Unit Perkembangan Kurikulum. Kementerian Pelajaran Malaysia. Rancangan pengajaran tahunan merupakan perancangan yang dibuat untuk tempoh satu tahun atau satu semester bagi satu-satu mata pelajaran.1. 2    . bahan bantuan mengajar dalam media alam semula jadi. Oleh itu anda sebagai seorang guru perlu merancang pengajaran untuk memastikan kehendak kurikulum dipenuhi. bahan maujud. Perancangan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan dapat dihasilkan dengan menggunakan pelbagai kaedah dan teknik pengajaran serta mengaitkan pengalaman murid dengan apa yang diajar. Bincangkan bersama rakan. Setiap guru sama ada berpengalaman ataupun tidak. perancangan pengajaran yang baik membantu dalam pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran berkesan. media cetak dan media elektronik. Rancangan Pengajaran Semester/Tahunan perlu disediakan pada awal tahun atau awal semester sebelum satu-satu sesi persekolahan bermula. Rancangan Tahunan/Semester adalah berdasarkan takwin minggu persekolah. Guru perlu menyediakan rancangan pengajaran dan pembelajaran (P&P) bagi setiap sesi persekolahan sebagai panduan bagi pelaksanaan P&P.

Pencegahan pemesongan topik. Penyelarasan untuk ujian bulanan dan semester.1 Aliran proses penyediaan rancangan mengajar 3    .Rancangan ini penting untuk: • • • • • • Panduan guru.1 Sukatan Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Takwim Sekolah + Huraian Sukatan Kemahiran Hidup Sekolah Rancangan Tahunan/ Semester Rancangan Pengajaran Harian Rajah 1. Proses penyediaan perancangan mengajar adalah sepertimana ditunjukkan dalam Rajah 1. Memastikan susunan topik-topik teratur. Memudahkan guru pengganti mengambil alih tugas. Semakan topik lalu dan akan datang adalah mudah.

2 Rancangan pengajaran dan pembelajaran harian Rancangan Pengajaran Harian (RPH) merupakan rangka kerja aktiviti pengajaran- pembelajaran yang disediakan oleh untuk beberapa waktu pelajaran. Menyakinkan guru semasa sesi pengajaran dan pembelajaran Mengelakkan sebarang penyelewengan daripada aspek yang perlu diajar. Sebelum merancang dan melaksanakan P&P seseorang guru perlulah: • • • • • • Mengkaji dan mentafsir sukatan pelajaran secara mendalam Memilih kemahiran-kemahiran dan isi pelajaran yang sesuai Merancang pengajarannya Menentukan strategi P&P Menyediakan bahan bantu pengajaran Menyediakan penilaian Antara kepentingan-kepentingan RPH ialah • • • • • • • • Menentukan objektif pengajaran tercapai. Menggunakan masa pengajaran secara optimum melalui strategi yang lebih tersususn dan bersistem. Merancang penggunaan alat bantu mengajar yang yang sesuai. Menentukan isi yang cukup untuk disampaikan dalam masa-masa yang diperuntukkan.1. 4    . Merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Menentukan strategi pengajaran yang sesuai dengan kebolehan murid. penutup dan penilaian.

Rancangan Pengajaran Harian Butiran Am Set Induksi Penyampaian Penutup • • • • • • • Tarikh. bilangan murid Topik Objektif P&P Pengetahuan Sedia Ada Sumber P&P KBSB KMD • • • • • • Langkahlangkah Isi Pelajaran Strategi Penerapan Nilai KBSB Penggunaan Sumber (ABM/BBM) • • • • Jenis-jenis penutupan Rumusan Aktiviti susulan Penilaian Objektif Rajah 1. darjah.2. tahun.Komponen-komponen dalam RPH dapat diringkaskan seperti ditunjukkan dalam Rajah 1.2 Komponen-komponen dalam RPH dapat diringkaskan seperti ditunjukkan dalam 5    . masa.

1a dan Jadual 1.1a Contoh Rancangan Tahunan/Semester Mata Pelajaran Kemahiran Hidup Tahun 4 Semester Minggu Topik Hasil Pembelajaran Masa (jam) 1 Keselamatan dan Organisasi Bengkel Mengamalkan langkah keselamatan semasa menjalankan tugas.3 Penyediaan rancangan tahunan dan semester Contoh format rancangan pengajaran tahunan/semester adalah sepertimana ditunjukkan dalam Jadual 1. Menyediakan struktur organisasi 1 tempat kerja.1b: Jadual 1.1. 2 Kreativiti Mengenal pasti bentuk asas reka bentuk 3 Kreativiti Melakar bentuk asas 4 Kreativiti Membina bentuk asas secara 3D 5 Reka Cipta Menghubungkaitkan 1 bentuk dengan fungsi produk SATU 6 Reka Cipta Memasang model yang lebih 1 1 1 1 6    .

Semester Minggu Topik Hasil Pembelajaran kompleks berpandukan manual Masa (jam) 7 Reka Cipta Mengenal pasti 1 jenis dan fungsi pengikat penyantum 8 SATU Pendokumentasian Mengumpul dan 1 dan merekod maklumat 9 Mempersembahkan Pendokumentasian pendokumentasian 1 10 Reka bentuk dan Penghasilan Projek Menentukan projek 1 berpandukan kad kerja 11 Reka bentuk dan Penghasilan Projek Menentukan jenis 1 bahan dan kuantiti 12 Reka bentuk dan Penghasilan Projek Mengukur. menanda memotong bahan projek dan 1 13 Reka bentuk dan Penghasilan Projek Memasang komponen projek 1 7    .

Semester Minggu Topik Hasil Pembelajaran Masa (jam) 14 Reka bentuk dan Penghasilan Projek Mereka bentuk dan 1 membuat projek berdasarkan murid minat 15 Pengenalan Elektrik Mengenal pasti 1 nama. fungsi dan simbol komponen 16 Pengenalan Elektrik Membezakan di 1 antara litar siri dan litar selari 17 Pengenalan Elektronik Membaca menterjemah lukisan litar dan 1 18 Pengenalan Elektronik Memintal mengikat pada dan 1 wayar tamatan komponen Jadual 1.1b Contoh Rancangan Tahunan/Semester Mata Pelajaran Kemahiran Hidup Tahun 4 (Semester Dua) Semester Minggu Topik Hasil Pembelajaran Masa (jam) 1 Baik Pulih dan Penyenggaraan Mengenal pasti bahan dan agen pembersih 1 8    .

Semester Minggu Topik Hasil Pembelajaran Meminyak untuk tujuan perlindungan dan perlinciran Masa (jam) 2 Pengenalan Tanaman Hiasan Mengenal beberapa jenis tanaman hiasan 2 3 Pemilihan Biji Benih Menyemai biji benih pokok bunga semusim 2 DUA 4 Penanaman Menyediakan bekas penanaman 2 5 Penjagaan Menjaga tanaman hiasan dalam bekas 2 6 Barang Jualan Mengkelas barang mengikut keperluan. kesukaan yang dan 1 mampu dibeli oleh murid dan guru 9    .

Semester Minggu Topik Hasil Pembelajaran Masa (jam) 7 Sumber Jualan Mengumpul maklumat cara mendapatkan bekalan 1 8 Membuat Rancangan Jualan Mengenal pasti 1 cara mendapatkan modal 9 Menyediakan barang jualan Menentukan tujuan membungkus dan melabel barang jualan 1 10 Mempromosi Jualan Membungkus barang untuk tujuan promosi barang jualan 1 11 Mengurus Jualan Menunjukkan cara layanan yang baik dan cekap 1 12 Merekod Jualan Merekod barang jualan 1 13 Mengira untung dan rugi Menyediakan rekod pendapatan dan perbelanjaan jualan 1 10    .

Sehubungan itu.00 pagi : 24 orang : Ikan Hiasan : Penyediaan Bekas/ Akuarium : Murid dapat memilih bekas/akuarium dan aksesori yang sesuai dan menyedia serta menghias akuarium.Semester Minggu Topik Hasil Pembelajaran Masa (jam) 14 Minggu Jualan Menjual barangbarang yang dikenal pasti 1 hari 1. 11    .00 – 10. contoh format rancangan pengajaran harian adalah seperti berikut: Mata Pelajaran Kelas Tarikh Masa Bilangan Murid Topik/Tajuk Sub Topik Kemahiran : Kemahiran Hidup : 5 Bestari : 6 Jun 2010 : 9. Pengetahuan Sedia Ada : Murid pernah melihat jenis-jenis ikan hiasan dan memelihara ikan hiasan. Murid juga dapat mereka letak dan menyusun aksesori untuk mendapatkan pemandangan yang cantik.4 Penyediaan rancangan pengajaran harian a) Menyediakan rancangan pengajaran harian berdasarkan sukatan pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Penyediaan rancangan pengajaran harian oleh guru-guru dilakukan mengikut sukatan pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah.

Pendidikan Alam Sekitar : Tumpahan minyak dan pencemaran air yang sering berlaku. bertanggungjawab. lampu akuarium. model. Niali-nilai Murni : Kerjasama. kayu buruk. kad nama. ikan hiasan. Melakukan amali penyediaan bekas/akuarium ikan hiasan dangan aksesori yang dibekalkan dengan sekurang-kurangnya 80% pencapaian lengkap dengan betul. akuarium. Membuat gambaran mental. bersih. Menyusun dengan tepat 3 urutan teknik memasukkan ikan hiasan ke dalam bekas/akuarium. Menyatakan 6 daripada 9 langkah-langkah menyedia dan menghias bekas akuarium dengan betul. Menyusun mengikut keutamaan urutan yang betul. Kajian Masa Depan : Komersialkan pemeliharaan ikan hiasan sebagai punca pendapatan sampingan 12    . tumbuhan akuatik asli dan tiruan. pasir. marker pen. 4. power point. Menyebut 6 daripada 9 aksesori bekas akuarium dengan betul. jimatkan air. arang diaktifkan. 2. penapis. Bahan Bantu Mengajar : Video. Mengingat kembali. Membuat Inferens. poster. gegelang bio. pam. batu.Hasil Pembelajaran : Di akhir pengajaran murid dapat: 1. Kemahiran Berfikir : Menjana idea. papan tulis. menyayangi haiwan peliharaan dan estetika. 3. pemadam.

Murid melihat tayangan 13  BBM: Power point. Murid melihat rakaman video mengenai situasi dalam sebuah akuarium yang dipenuhi dengan batu karang dan ikan hiasan yang berwarna-warni. Rakaman mengandungi muzik dan dialog antara dua ekor ikan . tumbuhan akuatik asli dan tiruan. pasir. 2. 2. 3. tayangan video.Contoh rancangan pengajaran harian (RPH) bagi mata pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah adalah sepertimana ditunjukkan dalam Jadual 1. pam. Murid melihat tayangan power point sambil mendengar penerangan guru mengenai langkah-langkah penyediaan bekas/akuarium ikan hiasan. batu. Ikan-ikan tersebut menceritakan tentang terseselamatnya mereka dari situasi air laut yang tercemar oleh tumpahan minyak. 4. Aksesori akuarium asas: i) pam ii) penapis 1.2 Contoh rancangan pengajaran harian (RPH) Langkah/ Masa Set Induksi (5 minit) Isi Pelajaran Aktiviti P&P Catatan Pengenalan kepada topik penyediaan bekas/akuarium 1. kayu   .2 Jadual 1. menjana idea Nilai-nilai murni: Menyayangi haiwan peliharaan PAS: Tumpahan minyak dan pencemaran yang sering berlaku menakibatkan hidupan air mati Penyediaan bekas/akuarium Langkah1 (10 minit) Memilih aksesori bekas/akuarium 1. Guru memperkenalkan tajuk pengajaran hari ini: BBM: Pemain video Kemahiran Berfikir: Membuat inferens.

iii) Letakkan arang diaktifkan dan gegelang bio di dasar akuarium. i) Letakkan akaurium di lokasi pilihan. kad nama. jimatkan air. keutamaan.Wakil kumpulan akan mengambil segala peralatan dan aksesori akaurium yang akan dipasang di meja kerja mereka . tumbuhan akuatik. 3. Aksesori tambahan: i) batu ii) pasir iv) tumbuhan akuatik asli dan palsu v) kayu buruk vi) poster vii) model viii) lampu akuarium video mengenai penyediaan bekas/akuarium yang lengkap dengan aksessori tambahan berserta dengan muzik dan suara latar. poster. pasir dan kayu. bekas akuarium. 1. estetika. buruk. membuat gambaran mental 14    . Kemahiran Berfikir: Menyusun mengikut setelah di terangkan oleh guru. ii) Membersihkan dan bilas bahan hiasan seperti batu. pastikan ada pendawaian elektrik dan bekalan air.Langkah/ Masa Isi Pelajaran Aktiviti P&P Catatan 2. pasir dan kayu buruk. Nilai-nilai Murni: Keselamatan. model. iv) Masukkan batu. mengingat kembali Langkah 2 (15 minit) Langkah-langkah menyedia dan menghias bekas akuarium. bersih. 2. Murid mengikut langkah penyediaan bekas akuarium secara amali dalam kumpulan BBM: Ikan hiasan. kerjasama. Murid diingatkan tentang keselamatan dan kerjasama berkumpulan. bertanggungjawab. lampu akuarium Kemahiran Berfikir: Membuat gambaran mental.

1. Murid memasukkan ikan ke dalam akuarium dan melabelkannya dengan kad kumpulan.Langkah/ Masa Isi Pelajaran Aktiviti P&P Catatan v) Tanamkan tumbuhan akuatik vi) Masukkan penapis dalaman dan letakkan pada dinding akaurium. ii) Masukkan sedikit air akuarium ke dalam beg plastik. iii) Biarkan ikan keluar bersama air daripada beg plastik. 2.Murid melihat tayangan video dan melaksanakan kerja amali selepas tayangan berkenan. Pemilihan aksesori bergantung kepada spesis ikan yang hendak dipelihara. viii) Hidupkan penapisan dalaman dan nyalakan lampu ix) Masukkan ikan. Langkah 3 (15 minit) Teknik memasukkan ikan hiasan ke dalam bekas/akuarium i) Letakkan beg ikan hiasan ke dalam akuarium selama 20 hingga 30 minit. vii) Masukkan air yang telah dinyah klorin ke dalam akuarium. 15    .

Nilai-nilai Murni: Kerjasama BBM: Papan tulis. gulagula. Murid yang menjawab dengan betul akan diberi gulagula. 2. Murid diberi taklimat mengenai syarat pertandingan. 1. 4. Tugasan susulan Murid dikehendaki melakar ajuarium yang canggih untuk tahun 2020. Penutup (5 minit) Rumusan: 1. 2. a) Memilih aksesori yang sesuai untuk bekas /akuarium. Kumpulan yang menang akan diberi hadiah pensil. Murid dibimbing untuk membuat rumusan. marker pen.Langkah/ Masa Penilaian (10 minit) Isi Pelajaran Aktiviti P&P Catatan Kuiz Berkumpulan 1. pensil. Penyediaan bekas/akuarium. c) Teknik memasukkan ikan hiasan ke dalam bekas. Murid dikehendaki menjawab secara bertulis dengan memaparkan jawapan pada papan tulis. b) Langkah-langkah penyediaan bekas/akuarium. 5. pemadam. akuarium. Kemahiran Berfikir: Membuat rumusan.Setiap kumpulan diberi papan tulis. Murid menonton tayangan video ikan hiasan sambil bersoal-jawab dengan guru. marker pen dan pemadam. Kajian Masa Depan: Komersialkan peliharaan ikan hiasan sebagai punca pendapatan sampingan. 3. 16    .

3. tingkah laku murid dan tingkat pencapaian murid. Menggunakan kata kerja tindakan yang khusus yang menerangkan niat guru. iaitu situasi. Menggunakan bahasa yang boleh menghuraikan tingkahlaku yang boleh dinilai. Menggunakan bahasa yang menghuraikan tingkah laku yang boleh dilihat. Pilih satu topik dalam sukatan pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah. Bincangkan objektif pembelajaran yang baik dan senaraikan. Objektif boleh dalam bentuk: • Objektif implisit Melibatkan perubahan tingkah laku yang ketara seperti:memahami mengetahui atau menghargai sesuatu yang telah diajar • Objektif eksplisit Melibatkan perubahan tingkah laku yang boleh dilihat seperti:menyeranaikan menjelaskan memberikan contoh menunjukkan cara yang betul terhadap apa yang telah diajarkan Menurut Mager. tiga kriteria yang perlu diikuti semasa menulis objektif eksplisit iaitu: 1. 2. 17    .b) Penulisan objektif pembelajaran Objektif pembelajaran perlulah realistik dan sejajar dengan aras kebolehan serta minat murid-murid. Objektif pelajaran sepatutnya merangkumi ketiga-tiga aspek.

2. Isi pelajaran yang disediakan perlu sesuai dengan topik dan disusun mengikut tertib perkembangan pelajaran. Isi pelajaran hendaklah bermula dengan pengalaman sedia ada murid kepada pengalaman baru murid. Kemudian guru harus memikirkan topik dan isi yang perlu diawalkan dan yang boleh diajar kemudiannya. selaras dengan objektif pengajaran. 4. daripada yang konkrit kepada yang abstrak dan daripada fakta kepada teori. Penyusunan isi pelajaran hendaklah mengikut urutan yang teratur. Dalam pemilihan isi pelajaran. Ketika melakukan pemeringkatan isi. guru hendaklah menyeranaikan semua topik yang hendak diajar. fakta atau maklumat yang disampaikan dalam sesuatu pengajaran. 3. Kemaskini dan mengikut perkembangan semasa Berdasarkan sukatan pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah. 18    . prinsip. Pemeringkatan isi pelajaran lazimnya dibuat mengikut prinsip-prinsip tertentu seperti bermula daripada yang mudah kepada yang kompleks.c) Pemilihan isi pelajaran Isi pelajaran merangkumi segala konsep. bincangkan bagaimana anda memilih isi pelajaran. isi pelajaran diperingkatkan oleh Jawatankuasa Sukatan Pelajaran. Isi pelajaran mencakupi masa yang diperuntukkan. Guru perlu menyatakan segala isi pelajaran yang akan disampaikan . Isi pelajaran yang sesuai juga perlu dirancang untuk pendidikan pemulihan dan pengayaan. Penyusunan isi adalah relevan dengan objektif-objektif pelajaran. pemeringkatan isi pelajaran dilakukan oleh pihak guru. guru seharusnya pertimbangkan perkara-perkara berikut : 1. mudah difahami serta membantu ingatan yang lebih kekal. Kementerian Pendidikan Malaysia manakala di peringkat topik. 6. Bahasa yang sesuai serta istilah yang tepat digunakan 5. Di peringkat mata pelajaran.

mendorong dan menyeronokkan. mengambil kira penggabungjalinan kemahiran-kemahiran seperti membaca. Berikut ialah garis panduan yang boleh digunakan ketika memilih strategi pengajaran. iaitu jangka pendek sesuatu pelajaran. berupaya mencakupi unsur penyerapan isi daripada beberapa bidang pelajaran dan penerapan nilai-nilai murni. Pemilihan strategi yang baik menjamin keberkesanan P&P. dipelbagaikan agar dapat mengekalkan minat murid-murid. Jenis simulasi adalah: a) sosiodrama b) main peranan 19    . mengira. iaitu: • • • • • • dapat meningkatkan lagi keberkesanan P&P. Kaedah mengajar juga bererti cara mendekati sesuatu objektif dengan langkah-langkah yang tersusun atau teratur. berpusatkan murid-murid dari segi minat. teknik dan aktiviti pengajaran dan pembelajaran Strategi merujuk kepada kebijaksanaan memilih pendekatan serta kecekapan merancang kaedah dan teknik-teknik untuk mencapai objektif-objektif pembelajaran yang telah ditetapkan. berupaya menimbulkan suasana P&P yang bermakna.d) Pemilihan strategi. Contoh-contoh Kaedah : 1. kaedah. keperluan dan aktiviti. Simulasi Merupakan situasi pembelajaran dalam keadaan terkawal dan sengaja diwujudkan sama dengan situasi sebenar. Kaedah ialah suatu tindakan guru yang sistematik dan berurutan serta bertujuan mencapai objektif spesifik. menulis dan melukis.

Ketrampilan pula dijelaskan sebagai kecekapan dan kemampuan yang tinggi dalam menyelesaikan masalah. Kemahiran generik berunsurkan kemahiran. kerjajaya dan hidup mereka nanti. Kaedah dan Teknik pengajaran dan aplikasi dalam mata pelajaran Kemahiran Hidup sekolah Rendah e) Aplikasi kemahiran generik Kemahiran generik adalah kemahiran am. Guru hendaklah menggunakan teknik yang dapat menimbulkan minat atau memotivasikan murid-murid dalam P&P. berkemahiran. teknik mencari pemasangan tanggam yang ada pada bahagian-bahagian perabot dan meneka jenis tanggam yang digunakan pada cantuman bahagian perabot. guru boleh menggunakan pelbagai teknik seperti menyoal tentang jenis tanggam. kualiti. kecekapan dan ketrampilan.2. Teknik merangkumi aktiviti perlakuan dan kemahiran guru yang digunakan dalam pengajaran. Dengan melayari internet atau buku rujukan dapatkan maklumat berkaitan Strategi. untuk menjadikan tunjuk caranya menarik dan memotivasikan murid. Tunjuk Cara (Demonstrasi) Tunjuk cara merupakan situasi pembelajaran dengan guru menunjukkan cara melakukan cara melakukan sesuatu aktiviti atau memilih seorang murid yang berpengalaman untuk melakukan aktiviti yang dikehendaki. Teknik ialah cara menjalankan pelbagai langkah dalam pengajaran. Kemahiran boleh didefinisikan sebagai kecekapan dan kepandaian untuk mengerjakan sesuatu. Guru yang berkualiti adalah guru yang mempunyai kemahiran-kemahiran generik dan dapat membimbing murid-muridnya ke arah kecemerlangan dalam pendidikan. Contohnya dalam kaedah Tunjuk Cara membuat tanggam kayu. Teknik pula merujuk kepada unit-unit kecil yang terkandung di dalam sesuatu kaedah. Kecekapan boleh didefinisikan sebagai kemampuan atau kebolehan melakukan sesuatu dengan cepat dan sempurna. 20    . pengetahuan dan sikap yang dipunyai oleh seseorang untuk berjaya dalam pembelajaran dan kerjayanya. kepandaian dan kepantasan membuat sesuatu.

menulis jelas dan tepat. Ia berfokuskan kepada alam pekerjaan. gambarajah). Dalam konteks sistem persekolahan di Malaysia. Bertertib & Sopan . bahasa tepat dan jelas. bahasa badan. faham dan intepretasi dengan tepat. Kemahiran hidup tertentu dan diperlukan untuk kejayaan kerjaya dan personal. guna tanda baca. buat catatan. menakkul. komputer. b. buat laporan. bertindakbalas tepat dan berkesan. aplikasi teknik baca. alat siaraya).Secara umumnya kemahiran generik mempunyai elemen-elemen seperti : a. Menulis . isitilah tepat. perbendaharaan kata luas. Penggunaan Teknologi . menyediakan alat (slaid poster. kemahiran generik yang dikenal pasti perlu untuk pelajar meneroka ruang-ruang ilmu adalah seperti berikut: • KEMAHIRAN KOMUNIKASI Bertutur . kata panggilan yang sesuai. kemuka soalan dan menjawab jelas dan tepat. Kemahiran utama penting untuk penglibatan diri dalam dunia pekerjaaan dan organisasi kerja.guna bahasa ikut suasana.fasih. intepretasi maklumat. buat rumusan. Mendengar .menganalisis.mengendali alat teknologi (OHP.dengar idea dan pandangan. intonasi sesuai. guna pengetahuan. laras bahasa sesuai dan mengalih idea ke bahasa lain. menolak atau menerima idea. Kemahiran yang boleh digunakan atau dipindahkan secara am di tempat kerja dan bukannya kemahiran teknikal dan khusus. penyampaian dengan bantuan alat. faham idea yang disampaikan. 21    . keupayaan menyepadukan kemahiran dan pengetahuan di c. Membaca . Dalam konteks pendidikan di Malaysia kemahiran generik adalah kemahiran utama yang perlu ada di kalangan pelajar sebagai persediaan dalam melaksanakan tugas dengan sempurna dalam pelbagai situasi alam pekerjaan dan kehidupan seharian. guna istilah sesuai.

• KEMAHIRAN MERANCANG DAN MENGELOLA AKTIVITI Kebolehan membuat persediaan dalam merancang aktiviti .mengenalpasti teknologi baru. menyelenggara dan baiki alat teknologi .mengenalpasti matlamat dan objektif. Mengendali.memahami arahan buku manual. mengurus sumber.bekerja ikut spesifikasi masa yang ditentukan. menghasilkan keluaran menepati masa.menentukan sumber berkaitan aktiviti. Mereka bentuk dan mencipta teknologi baru . membuat jadual tugasan induk. baiki kerosakan kecil dan mudah. bekerja secara sistematik.menyediakan senarai tugasan. berpengetahuan mengenai aktiviti dan prosedur. peka terhadap isu semasa. selenggara dengan sempurna dan yakin. carta tugasan (carta Gantt). Keberkesanan penggunaan sumber . mengawal kualiti produk. terjemah keperluan berdasarkan teknologi baru. Menggunakan sumber dengan cekap – boleh mengimbang jumlah pengeluaran dengan kos. menentukan kumpulan sasaran dan bilangannya. memahami simbol. merancang alternatif sekiranya berlaku halangan. memilih strategi ikut keutamaan. mengenali bahagian dan fungsi. berupaya memaksimum output dengan sumber terhad. menepati jumlah pengeluaran ikut sasaran. Memahami isu dan tren dalam teknologi . berupaya memilih teknologi mengikut tren semasa. Melaksanakan program/aktiviti . pengelolaan 22    . menyelesaikan masalah dalam jangka masa terhad. faham cara operasi dan kendali alat.mengubahsuai teknologi sedia ada supaya lebih cekap. membuat penyesuaian. meneroka dan menghasilkan teknologi baru.• KEMAHIRAN MENGGUNAKAN TEKNOLOGI Menggunakan alat ikut prosedur dan proses . memisah dan memilih keutamaan. kendali ikut prosedur. membuat anggaran kos. Cekap dalam pengurusan masa .kenal pasti bahagian dan fungsi. peka terhadap peralatan baik pulih. membuat pelan tindakan.

diri sendiri (sikap. bertanggungjawab atas tindakan/keputusan yang dibuat. sosio ekonomi (latar belakang.sistematik. bersikap toleransi. membuat pertimbangan atas cadangan dan pendapat. proaktif dan reaktif).sanggup berkorban. keyakinan. ketabahan. Berbincang secara kumpulan .mendengar dengan baik. menggunakan santun bahasa semasa berkomunikasi. gaya dan intonasi pertuturan. 23    . bekerja sebagai satu pasukan. mengetahui halangan dalam komunikasi dan cara terbaik mengatasinya.mentafsir dan mengenalpasti objektif kumpulan. bersikap terbuka dan menghormati idea ahli. memahami maksud yang tersurat dan tersirat. Memahami objektif bekerja secara kumpulan .mengetahui peranan dalam kumpulan. menulis arahan dengan baik. memberi dan menerima teguran dan tunjuk ajar. • KEMAHIRAN MENYELESAIKAN MASALAH Mengenalpasti masalah . mengetahui dan menjalankan peranan. menghormati hak orang lain. berpengetahuan mengenai topik yang dibincangkan. menyusun prosedur dan jangka masa untuk mencapai objektif. prasarana dan masa). Menerima ahli kumpulan lain . keluarga. memahami bahasa. Mempunyai semangat kekitaan . penilaian.meneroka masalah/menceritakan masalah. tolong menolong dan muafakat. wang. menyesuaikan diri mengikut konteks dan situasi. menyelidik masalah untuk mendapatkan maklumat lengkap. memberi pendapat dan cadangan. memberi kerjasama dalam melaksanakan tugas. memberi perhatian. • KEMAHIRAN BEKERJA DENGAN ORANG LAIN DAN DALAM KUMPULAN Berkomunikasi dengan orang lain dan dalam kumpulan . sifat diri. menggunakan maklumbalas sebagai rujukan aktiviti akan datang dan bertindak positif. membuat persediaan maklumat yang cukup.memahami sahsiah setiap ahli kumpulan. rakan sebaya dan keluarga). menghasilkan keputusan yang sepakat. Menganalisis punca masalah . boleh menjelaskan tujuan bekerja secara kumpulan. menggunakan ‘body language’ yang sesuai. keadaan persekitaran (masyarakat. membuat refleksi. menggunakan bahasa yang sesuai dengan situasi. memahami persekitaran. Fizikal (ruang.

laporan bertulis. • KEMAHIRAN MENGURUS. masyarakat.menyenaraikan tindakan yang boleh menyelesaikan masalah. alam sekitar. bahan rujukan. menyimpan maklumat dalam buku log. Memilih maklumat mengenalpasti kegunaan/keperluan (membuat rujukan. Menyimpan maklumat . orang. semua masalah dikaji.kaedah menyimpan maklumat dalam bentuk fail (klasifikasi. membaca. memilih dan membuat keputusan. menyusun maklumat. menilai kualiti dan kebolehpercayaan. merumus. diari. iklan).keseimbangan pendapatan dengan keperluan. Mengguna dan menyebar maklumat . membuat kesimpulan). Membuat penilaian semula . mengkaji keberkesanan keputusan. menyunting laporan. internet. media masa/cetak.menilai semula keputusan yang telah dibuat. hard disk). membuat pengkelasan). menguasai perbendaharaan kata. Menganalisis maklumat . memo.mengenalpasti dan memperoleh sumber maklumat (diri sendiri.mengenalpasti sumber (buku.memeriksa maklumat untuk ketepatan dan kesempurnaan. kaedah menyimpan dalam perisian komputer (disket. menilai tindakan melalui kriteria yang telah ditetapkan. carta. mengkategorikan maklumat. memilih alternatif lain. multimedia). katalog. Memperolehi maklumat . bilangan surat. mencatat). kad dan lain-lain. kertas kerja/cadangan). mencatat (mencari isi penting. rakan sebaya. graf. Menyusun maklumat/penulisan . meringkas. mentafsir.merangka format (membuat jadual. Membuat keputusan . menterjemah. Membuat alternatif/pilihan . menilai dan memilih maklumat yang relevan (tapis maklumat). buletin. pengurusan sumber) budaya (nilai-nilai masyarakat norma dan amalan hidup tren masyarakat). MEMILIH DAN MENGANALISIS MAKLUMAT Mancari maklumat .mengenalpasti pelbagai kaedah sebaran maklumat (poster. memo. nombor fail.mengkaji semula matlamat. 24    . mencerakin. membaca dan mengakses maklumat (memahami wacana.

menyusun data. menggunakan data untuk menyelesaikan masalah. penggunaan laras bahasa yang tepat mengikut status dan situasi). menghormati pelanggan. membaca papan tanda (senarai harga barang. menghormati semua lapisan masyarakat. menyatakan perkaitan nombor dengan abjad. tahu teknik mengukur. boleh menukar unit ukuran. Menggunakan carta dan menterjemah carta. menyelesaikan masalah secara congak. memberi layanan. membaca meter.membaca dan memahami maklumat dalam graf/carta.memahami perbezaan nilai masyarakat merentasi agama dan kaum. berterus terang dan amanah. Menyusun dan menggunakan nombor untuk menghurai kuantiti dan kualiti menyusun nombor ikut urutan.menggunakan teknik pengiraan dalam membuat penilaian. bergaul dengan mesra dalam pelbagai situasi dan konteks. mewujudkan sikap prihatin dan gigih terhadap pekerjaan. Menggunakan unit matematik dalam mengintepretasikan jawapan untuk menyelesaikan masalah . jiran dan masyarakat . mewujudkan persekitaran yang kondusif. mengamal sikap jujur. Menghayati dan sentiasa mewujudkan kemesraan dengan rakan. membuat anggaran.ambil berat terhadap kebajikan orang lain.• KEMAHIRAN MENGGUNAKAN IDEA DAN TEKNIK MATEMATIK Mengukur kuantiti dengan menggunakan unit ukuran .melakukan 4 operasi asas. membuat analisis. memupuk sikap penyayang. graf .memahami nilai asas untuk berinteraksi dengan masyarakat (memperkenalkan diri secara bersopan. membanding dan membezakan untuk membuat pemilihan. 25    . mengenal pasti unit ukuran. Membuat penilaian menggunakan teknik matematik . Menghayati norma dan tren masyarakat . membuat pengiraan. pasaran saham dan lain-lain).menggunakan penukaran unit ukuran dan harga. membuat ramalan merangka strategi. • KEMAHIRAN MEMAHAMI BUDAYA Menghayati nilai murni . menghargai orang lain.

Penekanan dan fokus yang lebih jitu bagi kemahiran-kemahiran ini perlu diberi keutamaan. undang-undang dan perlembagaan. • • Pengajaran dan pembelajaran perlu menitikberatkan amalan praktis dalam kumpulan dan pembinaan semangat pasukan. mencintai negara. mematuhi peraturan. Mereka digalakkan mengenal pasti dan menyelesaikan masalah dengan menggunakan pelbagai sumber maklumat. 26    .mewujudkan rasa setia kawan. Pelajar perlu dilatih untuk menyelidik dan mengkaji sesuatu masalah sama ada secara individu atau dalam kumpulan.melahirkan rasa bangga dengan sumbangan yang diberi.Memahami profil organisasi . Pada umumnya kemahiran-kemahiran generik yang dikenalpasti memang sudah terdapat dalam kurikulum persekolahan yang sedia ada. Mempunyai semangat patriotik . Proses pengajaran dan pembelajaran perlu menitikberatkan kaedah-kaedah seperti penyelidikan dan penemuan. mengalamlkan prinsip/nilai-nilai hidup masyarakat. Ini boleh dilakukan seperti berikut : • Proses pengajaran dan pembelajaran mesti berfokuskan kepada penglibatan aktif semua pelajar. . membuat keputusan dan etika. mengenang jasa. • Pengajaran dan pembelajaran tidak sahaja berfokus kepada subjek sebaliknya perlu dikembangkan dan diberi penekanan kepada pengetahuan dan kemahiran seperti asas komunikasi. interpersonal.

f) Penerapan Nilai Pengajaran Kemahiran Hidup juga menekankan penerapan nilai-nilai murni yang di tegaskan oleh FPN. Keutamaan keselamatan ini merupakan salah satu ciri Bengkel Kemahiran Hidup yang penting supaya bengkel menjadi tempat yang sesuai dan kodusif untuk pengajaran dan pembelajaran. Satu papan tanda yang mesti dipamerkan di dalam UTAMAKAN KESELAMATAN Bengkel Kemahiran Hidup 27    . Justeru itu. Malah aspek Keselamatan adalah antara kaitan nilai murni kasih sayang yang perlu diperhatian oleh semua guru Kemahiran Hidup terutama sekali dalam waktu pengajaran yang melibatkan aktiviti-aktivi amali. dalam penyediaan Rancangan Pengajaran Harian (RPH) perlu masukkan aspek nilai-nilai murni tersebut.

rancangkan satu rancangan pengajaran harian (Pilih tajuk mengikut bidang dalam mata pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah) b. 28    . Berdasarkan kepada kaedah tersebut ada diminta menyediakan satu kaedah/teknik pengajaran dan pembelajaran untuk dilaksanakan di dalam kelas. Anda telah mempelajari beberapa strategi. Anda dikehendaki menyediakan peta minta dan bentangkan di dalam kelas. rancangkan: a. Kriteria adalah seperti berikut: a. Satu rancangan kerja tahunan bagi tahun 4 atau tahun 5 atau 6 berdasarkan takwim sekolah. Berdasarkan Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran KHSR. c. d. Rancangan kerja hendaklah merangkumi rancangan semester. Berpandukan rancangan kerja tahunan dan semester yang anda bina. b.Aktiviti 1 Bentuk kumpulan kecil dan bincangkan soalan-soalan di bawah. 1. kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran. Kerja dilakukan dalam kumpulan Berdasarkan topik Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Masa 10-15 min Bincangkan kelebihan mengapa anda memilih kaedah tersebut 2.

TAJUK 2 BAHAN BANTU MENGAJAR BERASASKAN TEKNOLOGI Sinopsis Menghuraikan pelbagai sumber pengajaran dan pembelajaran termasuk sumber berasaskan ICT dan bagaimana mengintegrasikannya ke dalam pengajaran. Kerangka Konsep Tajuk Jenis dan contoh bahan bantu mengajar Bahan bantu mengajar berasaskan teknologi Bahan bantu mengajar Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Penggunaan dan penyimpanan bahan bantu mengajar Bahan bantu mengajar berasaskan teknologi maklumat dan komunikasi (TMK) 29    . strategi. dan bahan bantu mengajar berasaskan teknologi maklumat dan komunikasi (TMK). 5. Hasil Pembelajaran: 4. kaedah dan teknik pengajaran bagi mata pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah dengan cekap dan berkesan. Mengaplikasi pendekatan. bahan bantu mengajar Kemahiran Hidup Sekolah Rendah. Huraian adalah meliputi jenis dan contoh bahan bantu mengajar. Menghuraikan pelbagai sumber termasuk sumber berasaskan ICT dan mengintegrasikannya ke dalam pengajaran. penggunaan dan penyimpanan bahan bantu mengajar.

Ringkasnya di sini . fasilitator atau tutor bagi tujuan berikut: • • • Membantu pelajar memperbaiki kemahiran membaca dan kemahiran-kemahiran lain Ilustrasi atau mengukuhkan kemahiran. Bahan bantu mengajar merupakan alat yang digunakan oleh guru. Berdasarkan beberapa definisi bahan bantu mengajar. 30    . Bahan bantu mengajar terdiri daripada bentuk buku. hidu dan sebagainya. rasa. kerisauan atau kebosanan pelajar. Atan Long (1982) mengatakan bahawa bahan bantu mengajar merupakan alat yang menyokong penyampaian dan pembelajaran. papan hitam. bahan bantu mengajar itu boleh juga dikategorikan kepada media elektronik dan media bukan elektronik.1 Jenis dan contoh Bahan Bantu Mengajar Tahukah anda apakah yang dimaksudkan dengan Bahan Bantu Mengajar? Bahan bantu mengajar merupakan segala kelengkapan yang digunakan oleh guru untuk menyampaikan pengajaran. cuba anda rumuskan definisi bahan bantu mengajar dari perspektif pengajaran dan pembelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah.2. Peralatan mengajar adalah tidak terhad kepada buku-buku teks. mendengar. fakta atau idea. dan Mengurangkan kebimbangan. carta atau slaid yang dipancarkan kepada layar. kapur dan gambar-gambar malah turut meliputi sebarang benda yang digunakan dalam pengajaran yang melibatkan semua panca indera iaitu melihat.

2002) Ia merujuk kepada apa sahaja yang membawa maklumat daripada penyampai kepada penerima. Media digunakan untuk membantu proses komunikasi (Heinich. Dari segi pengajaran. media pengajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesanan daripada pengirim kepada penerima sehingga dapat merangsang fikiran. komputer dan pengajar. perasaan. Media atau medium bermakna saluran komunikasi. Ada dua elemen utama bagi media pengajaran iaitu “media” dan “pengajaran”. rakaman audio. Nyatakan kelebihan menggunakan media dalam pengajaran. Oleh itu. bahan bercetak. Contoh media termasuklah filem. minat serta perhatian pelajar dan seterusnya terjadinya proses pembelajaran. Ringkasnya. Istilah ini berasal daripada perkataan Latin yang bermaksud perantara. Apakah contoh media pengajaran yang akan anda gunakan untuk mengajar Kemahiran Hidup Sekolah Rendah ? 31    . media pengajaran ialah bahan-bahan audio visual dan bahan-bahan berkaitan dengannya yang berfungsi dalam pelaksanaan sesuatu pengajaran. Heinich (2002) berpendapat bahawa jika media membawa mesej tentang pengajaran. perhatian. radio. televisyen. maka media itu merupakan media pengajaran. mari kita fikirkan tentang media pengajaran. gambar foto. Sedangkan yang menggerakkan dan memberi kesan kepada manusia ialah mesej. Ini bermakna yang menjadi fokus ialah peralatan yang membawa mesej dan mengenepikan peranan mesej itu sendiri.Apakah kaitan antara bahan bantu mengajar dan media pengajaran? Sebelum membincangkan dengan lebih lanjut perkaitan antara bahan bantu mengajar dan media pengajaran. Definisi asal tentang media menekankan bentuk atau cara fizikal yang membolehkan mesej pengajaran disampaikan.

(Hoban dan Zissman. Pengalaman konkrit akan semakin berkurangan 32    . Salah satu usaha dilakukan oleh Edgar Dale (1946) dan dikenali sebagai Kon Pengalaman Dale. Semakin tinggi tahap realismenya maka semakin tinggi nilai bahan tersebut.a) Pengkelasan jenis bahan bantu mengajar Pada asasnya. para pengkaji telah mencipta konsep penyusunan hirarki kaedah pengajaran berasaskan tahap realisme. Nilai bahan bantu mengajar bergantung kepada tahap realisme bahan itu. Rajah 2.1.1 Kon Pengalaman Dale Kon Pengelaman Dale menekankan pengalaman konkrit pelajar berlaku apabila mereka terlibat secara langsung dalam aktiviti itu. pengkelasan jenis bahan bantu mengajar berdasarkan Rajah 2. 1937) Oleh itu.

Mengapa? Bincangkan ! Bincangkan kriteria pemilihan bahan bantu mengajar dalam pengajaran dan pembelajaran Kkemahiran Hidup Sekolah Rendah. Oleh itu. Oleh itu. Brunner mencadangkan pengajaran harus bermula daripada pengalaman enaktif. dan (c) Bahan Abstrak. kon ini menyusun media bermula daripada media yang konkrit di tapak. Pengalaman enaktif merupakan pengalaman secara langsung atau pengelaman sebenar. (b) Bahan Separa Maujud. Semakin ke atas ialah media visual dan di mercu kon ialah mediamedia yang abstrak. Pengalaman abstrak akan berlaku jika simbol visual dan verbal digunakan untuk mewakili peristiwa. Brunner (1966) menafsirkan Kon Pengalaman Dale kepada tiga jenis pengalaman iaitu pengalaman enaktif. pengalaman ikonik dan pengamalan simbolik. Jadi. Bahan bantu mengajar juga dikelaskan kepada (a) Bahan Maujud. didapati istilah “media pengajaran” lebih meluas penggunaannya pada masa kini. Pengalaman ikonik menggunakan simbol-simbol visual untuk mewakili satu perkara. Nyatakan contoh-contoh dan bincangkan perbezaannya! Jika kita amati kefahaman tentang perkataan “bahan bantu mengajar” dan “media pengajaran”.apabila pelajar menjadi pemerhati. jika pelajar tidak faham akan konsep yang abstrak maka mereka cuma menghafal sahaja tanpa memahami konsep. 33    . Ini disebabkan pelajar tidak dapat belajar jika media yang digunakan tidak sesuai. Pengalaman simbolik atau digital menggunakan perkataan semata-mata.

1 Bidang Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Bidang Reka Bentuk & Teknologi Keselamatan dan organisasi bengkel Kreativiti dan reka cipta Reka bentuk dan penghasilan projek Elektrik dan elektronik Baik pulih dan penyenggaraan Tanaman Hiasan Bidang Perniagaan dan Keusahawanan Barang jualan Merancang dan menyediakan jualan Mempromosi jualan Mengurus jualan Merekod jualan Fikirkan bahan bantu mengajar bagi bidang dan topik untuk mata pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah. bahan bantu mengajar perlulah bersesuaian dengan topik yang diajar.1 Jadual 2.2. 34    . Antara topik yang boleh disokong dengan bahan bantu mengajar dalam pengajaran dan pembelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah ialah sepertimana ditunjukkan dalam Jadual 2.2 Bahan bantu mengajar Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Bahan bantu mengajar boleh direka bentuk dan dibangunkan secara khusus untuk pengajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah. Walau bagaimanapun.

Oleh itu. Arahan yang jelas perlu diberikan sebelum bahan bantu mengajar digunakan. Secara umumnya. Bahan bantu mengajar perlu disimpan dengan baik di tempat yang khusus setelah selesai digunakan. Bimbingan diberikan kepada murid-murid dalam membincangkan perkara. fakta atau konsep yang berkaitan dengan bahan bantu mengajar yang digunakan. panduan penggunaan bahan bantu mengajar adalah sepertimana berikut: • • • • • • Bahan bantu mengajar perlu diletakkan pada tempat yang sesuai. Bincangkan kepentingan bahan bantu mengajar dalam pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah. Menghasilkan pembelajaran yang lebih konkrit. dan Bahan bantu mengajar hanyalah berperanan memudahkan pembelajaran pelajar dan bukannya menggantikan peranan guru. seseorang guru perlu menggunakan bahan bantu mengajar mengikut garis panduan penggunaan bahan bantu mengajar. Keberkesanan penggunaan bahan bantu mengajar bukanlah berlaku secara automatik. Bahan bantu mengajar hanya ditunjukkan pada masa yang perlu sahaja.2. Memberikan pengalaman sebenar kepada pelajar. 35    . Mengukuhkan sesuatu konsep yang dipelajari oleh murid-murid. Meneguhkan ingatan pelajar terhadap pengajaran guru.3 Penggunaan dan penyimpanan bahan bantu mengajar Tujuan penggunaan bahan bantu mengajar dalam pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran ialah : • • • • • • • Menarik perhatian pelajar terhadap pengajaran dan pembelajaran. Menunjukkan peringkat atau proses yang tidak boleh diperhatikan secara terus. Memudahkan kefahaman pelajar terhadap pengajaran guru.

4 Bahan bantu mengajar berasaskan teknologi maklumat dan komunikasi (TMK) Penggunaan bahan bantu mengajar berasaskan teknologi khususnya teknologi maklumat dan komunikasi perlu dipertimbangkan dalam pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah. Dalam dunia industri dan pembuatan. Dalam pengajaran dan pembelajaran reka bentuk dan teknologi. ianya perlu diurus dengan baik. TMK telah menukar cara sesuatu produk itu direkabentuk dan dihasilkan. Pengunaan teknologi maklumat dan komunikasi (TMK) telah berkembang dengan pantas.Bagi membolehkan bahan bantu mengajar boleh digunakan secara optimum. penggunaan TMK meliputi: • • • • • • • Reka bentuk perisian. 2. Selepas digunakan ianya perlu disimpan di tempat yang sesuai. Kaedah penyimpanan bahan bantu mengajar ialah sepertimana berikut: • • • • • Menggunakan almari khas – Bahan 2D dan 3D Menggunakan Fail-fail Khas. 2D dan 3D Lukisan dan seni pembungkusan Perisian grafik Perisian CAD/CAM Pangkalan data Hamparan kerja Pemprosesan perkataan 36    . Gambar-gambar disimpan dalam album plastic Bahan-bahan 3D boleh disimpan di dalam kotak Bahan 2D boleh disimpan dalam Rak Gantungan Bincangkan tiga kaedah penyimpanan bahan bantu mengajar Kemahiran Hidup Sekolah Rendah.

• • Penerbitan meja Perisian kawalan dan sistem Melalui penggunaan • • • • • pelbagai program dan aplikasi. Walau bagaimanapun. Antara kelebihan dan kekurangan penggunaan internet ialah sepertimana jadual 2. guru harus mencuba merancang bagi meningkatkan kemajuan bagi setiap pelajar dalam pembelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah khususnya bidang reka bentuk dan teknologi dan penggunaan TMK. TMK boleh membantu meningkatkan pengajaran dan pembelajaran melalui : Memberikan akses kepada maklumat untuk penyelidikan Membantu kreativiti dalam reka bentuk Mempercepatkan aspek proses pembuatan Memperbaiki kualiti kerja Membantu murid memahami urusan dan kegunaan industri a) Perancangan untuk menggunakan TMK Perancangan menggunakan TMK adalah bergantung kepada : • • • • Bilangan komputer Lokasi komputer dan sumber TMK lain Sambungan komputer kepada peralatan lain Rangkaian komputer Menurut Owen-Jackson dan Davies (2002).1 di bawah: 37    . Guru perlu mengambilkira tahap perbezaan kemahiran dan kebolehan murid-murid. Penggunaan internet juga boleh dipraktikkan dalam pembelajaran reka bentuk dan teknologi. guru perlu memastikan murid telah tahun dan boleh menggunakan TMK sebelum bahan bantu mengajar berasaskan TMK digunakan.

Kelebihan Guru membuat keputusan tentang apa yang dilihat oleh murid. Perlu mengawasi pelajar supaya fokus kepada kerja mereka (tidak terpesong). menyunting dan mengedarkan kepada murid. Bahan tidak direka bentuk untuk setiap individu murid. 38    . Murid diajar menggunakan enjin carian dan mendapatkan maklumat yang dikehendaki. Guru menyediakan senarai laman web yang lebih banyak dan membenarkan murid memilih untuk mengaksesnya.Jadual 2. Maklumat berpadanan dengan keperluan kumpulan murid-murid. Guru memuat turun laman web dan memberikan murid mencapai laman web tersebut. Kekurangan Bahan tidak direka bentuk untuk setiap individu murid. Murid-murid mula mempelajari sendiri bagaimana mengakses maklumat. tidak perlu menunggu di komputer dan kos yang rendah. boleh membangunkan kemahiran mengendalikan maklumat dan membuat keputusan. mencetak. Guru mencari maklumat dan memuat turun bahan ke komputer. Murid tidak membangunkan kemahiran mengendalikan maklumat. Boleh menyediakan bahan yang terkini. Tiada kos dalam talian. Juga melibatkan kos penggunaan internet dalam talian. Guru menyediakan senarai laman web memastikan murid hanya mencapai laman web tersebut sahaja. Murid-murid mula mempelajari bagaimana mencari maklumat.2 Penggunaan TMK: Kelebihan dan Kekurangan Kaedah Guru mencari maklumat. Kurang menarik bagi murid-murid. membuat salinan dan mengedarkan kepada murid. Kurang menarik bagi murid-murid. Murid tidak membangunkan kemahiran mengendalikan maklumat. Kerja murid-murid akan terbatas kepada laman web yang dipilih oleh guru sahaja Murid-murid mempunyai kebebasan mencari maklumat Kerja murid-murid akan terbatas kepada laman web yang dipilih oleh guru sahaja Murid-murid boleh mengakses jumlah maklumat yang banyak. Murid-murid memiliki capaian yang terbatas dan tidak b oleh menghubungkannya dengan sebarang lamanyang ditunjukkan.

Pemodelan menggunakan TMK menyediakan peluang kepada murid-murid peluang menganalisis bahan. prosedur. proses penghasilan produk oleh pelajar boleh dilakukan dalam kuantiti yang lebih besar. Manakala penerbitan atas meja dan program pemprosesan perkataan juga boleh digunakan untuk menghasilkan lembaran arahan yang disertakan bersama produk. 39    . 1999). c) TMK dan pemodelan Pemodelan merupakan proses kreatif pada peringkat paling penting reka bentuk dan pembuatan (Davies. Selain itu. Murid-murid juga boleh meneroka dan membuat eksperimen berkaitan idea reka bentuk. lebih memahami produk dan bagaimana produk itu dihasilkan. Selain itu. Ini dapat membantu murid-murid yang tidak mempunyai kemahiran melukis. Kelebihannya ialah reka bentuk boleh diubahsuai tanpa melukis semula atau melakar semula. reka bentuk dan teknologi melibatkan murid-murid menghasilkan sesuatu produk secara ”hand-made’ dan berbentuk ”one-off” sedikit. Dengan adanya TMK. 2002). dengan jumlah yang ”One-off” merujuk kepada penghasilan prototip.b) TMK dan Reka bentuk Reka bentuk boleh dihasilkan oleh murid-murid menggunakan Computer-Aided Design (CAD) dan pakej-pakej lukisan. terdapat program atas meja dan grafik yang boleh membantu murid-murid menghasilkan pembungkusan dan promosi bahan untuk produk yang dihasilkan oleh mereka. struktur dan proses dalam usaha mendapatkan kefahaman konseptual yang lebih baik (Owen-Jackson & Davies. c) TMK dan pembuatan Secara tradisionalnya. CAD juga menyediakan murid-murid peluang menghasilkan imej. Perisian Computer Aided Drafting (CAD) boleh digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran reka bentuk dan teknologi. Pemodelan membolehkan murid-murid : • • • • Mencuba idea sama ada ianya berfungsi atau sebaliknya Berfikir tentang cara memperbaiki idea Visualisasi idea Membangunkan idea sebelum membuat keputusan akhir.

Penggunaan TMK boleh membantu guru membezakan kerja murid-murid. Komputer boleh membantu ramai murid-murid mengambil bahagian dalam reka bentuk dan aktiviti-aktiviti teknologi. penilaian dan persembahan Penilaian boleh dilakukan pada bila-bila masa sepanjang murid-murid melakukan aktiviti mereka bentuk dan menghasilkan produk. Sebagai contoh. melaksanakan ujian pada komputer. 40    . e) TMK dan pembelajaran murid-murid Penggunaan TMK seharusnya memberikan impak kepada pembelajaran murid-murid. Penggunaan TMK. rajah. TMK boleh digunakan dalam proses ini. Kemajuan pembelajaran murid-murid boleh dikenalpasti oleh guru-guru melalui cetakan hasil kerja mereka. dan menganalisis data. Apabila murid-murid menggunakan komputer secara kumpulan atau berpasangan. Persembahan merupakan aktiviti yang sukar bagi murid-murid. Ini merupakan tugas guru mempastikan apa yang telah dipelajari oleh murid-murid. pelajar kemampuan tinggi akan bergerak lebih pantas sepanjang program dan meminta lebih tugasan untuk dilakukan. Sebagai contoh. perancangan atau produk. Penggunaan pakej penerbitan meja dan program pemprosesan perkataan membolehkan murid-murid memuatkan rajah. model dan gambar yang boleh menyokong teks. murid-murid akan menulis apa yang ingin diperkatakan di atas kertas dan membacanya kepada rakan-rakan dalam kelas. guru perlu melihat sumbangan setiap murid dan bagaimana mereka berinteraksi. daripada yang paling mudah iaitu Projektor OHP sehingga kepada alat persembahan multimedia yang canggih seperti Powerpointmembolehkan muridmurid menghasilkan persembahan dengan jadual. merekod keputusan ujian. jadual dan gambar dalam laporan mereka. guru perlu mempertimbangkan semula cara pengajaran mereka apabila menggunakan TMK. Ianya melibatkan pengujian bahan. Ini bermakna. murid-murid boleh dimotivasikan melalui penggunaan TMK yang lebih menarik dan menyeronokkan. Selain itu. modifikasi reka bentuk. pengumpulan data. Kebiasaannya.d) TMK.

Anda dikehendaki menyediakan peta minta dan bentangkan di dalam kelas. buat perbandingan antara bahan bantu mengajar bercetak dan bahan bantu mengajar tidak bercetak? Berikan garis panduan menggunakan BBM/ABM dalam aktiviti pengajaranpembelajaran KHSR Sebagai guru terangkan ciri-ciri umum yang boleh dijadikan panduan dalam menilai sesuatu sumber dari internet. 6. 41    . Terangkan kriteria Pemilihan Bahan Bantu Mengajar KHSR Nyatakan fungsi bahan bantu mengajar dalam mata pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Dengan bantuan grafik. 5.Aktiviti 2 Bentuk kumpulan kecil dan bincangkan soalan-soalan di bawah. 2. Berikan peranan ICT dalam pengajaran dan pembelajaran 3. 1. 4.

Aspects of teaching secondary design and technology. Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Tahun 4. M. Kuala Lumpur: Pusat Perkembangan Kurikulum. 42 . B. Integrating educational technology into teaching (2nd Edition). (2000). Kuala Lumpur: PTS Professional.. Kementerian Pendidikan Malaysia (2001). Teaching Design and Technology 3 – 11: The essential guide for teachers. ICT in design and technology. (2002). D.. New York: Houghton Mifflin Co. Grabe. & Davies.. In Gwyneth. & Edwards. D. & Grabe. Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Tahun 6. Primary design and technology: A process for learning (2nd Edition). J. London: Routledge Falmer. Kuala Lumpur: Pusat Perkembangan Kurikulum.. London: David Fulton Publisher. Owen-Jackson. Pedagogi: Strategi dan teknik mengajar dengan berkesan. Learning theories: A educational perspective. Roblyer. Falsafah Pendidikan Kebangsaan: Matlamat Dan Misi. Kuala Lumpur: Pusat Perkembangan Kurikulum. (1999). Rohizani Yaakub & Mohd Zohir Ahmad (2006). NJ: Prentice Hall. (ed. Peck. Integrating technology for meaningful learning. Kuala Lumpur: Pusat Perkembangan Kurikulum. Kementerian Pendidikan Malaysia (2002). M.. G. H. Great Britain: Antony Rowe Ltd. New Jersey: Prentice-Hall. (2004). Jonassen. Learning with technology: A constructivist perspective. & Howe. (2006).Rujukan Davies.). London: David Fulton Publishers.. (2000). D. A. R. (2001). K. (2003). Kementerian Pendidikan Malaysia (2002). Shahabuddin Hashim. O – J. C. Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Tahun 5. G. Schunk. Upper Saddle River: Prentice Hall. L. & Wilson. Teaching science and design and technology in the early years . Hope. Kementerian Pendidikan Malaysia (2002). Ritchie. D.

USM M.(IT).Tech.edu.Tech with Educ. RASHID Ketua Penolong Pengarah Unit Kurikulum Bahagian Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia KELAYAKAN Kelulusan: PhD. UTM B. Dr Abdul Hadi bin Mat Dawi Pensyarah.com drhadi@ipip. Diploma BTEC Civil Engineering (UK). Tan Beng Tiam Pensyarah.(Sosiolinguistik).com. USM B. UTM.my Kelulusan: M Ed (Tech. Unit Dasar.). Insitut Pendidikan Guru Kampus Ipoh. Kuala Lumpur (3 Tahun).D (Multimedia Education & IT). Hashim Penolong Pengarah Unit Kurikulum. Hons (Civil). Perak Darul Ridzuan. BPG.Sc. UTM Pengalaman: Pensyarah Jabatan Teknologi Pendidikan.A.PANEL PENULISAN PANDUAN PEMBELAJARAN PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU SEKOLAH RENDAH (KAEDAH MENGAJAR KEMAHIRAN HIDUP SEKOLAH RENDAH) NAMA Dr NORIATI BINTI A. Perak Darul Ridzuan.my Kelulusan: Ph. Institut Perguruan Teknik. Hons (Geografi/Ekonomi). USM Sijil Guru MPI (B) Pengalaman: Pensyarah Jabatan Sains Sosial. Edu.edu. & Voc. Insitut Pendidikan Guru Kampus Ipoh. Penolong Kanan HEM (1 Tahun) Guru Kanan Teknik & Vokasional (2 Tahun) Ketua Panitia Lukisan Kejuruteraan (2 Tahun) Guru Sekolah Menengah Teknik (10 Tahun) En. Hons (Mechanical Engineering). Penolong Pengarah. 31150 Hulu Kinta. UM B. MPTKL Pengalaman: Penolong Pengarah. with Educ.Ed (Curriculum Studies). Bahagian Pendidikan Guru. UM Sarjana Pendidikan (Sosiologi Pendidikan). UM Dip. tanbt@ipip. USM B. rbh14@hotmail. Sijil Perguruan (Binaan Bangunan). Kementerian Pelajaran Malaysia. Pendidikan (Geografi & Bahasa Melayu). IPG Kampus Ipoh (3 tahun) Guru Sekolah Menengah (16 tahun) Ketua Panitia Kemahiran Hidup (12 Tahun) Guru Sekolah Rendah (13 Tahun) 43    . haditun@gmail.my Kelulusan: M. Hons.UM Hj Rosehan b. IPG Kampus Ipoh. 31150 Hulu Kinta.A. Unit Kurikulum BPG. Perak (3 Tahun) Pensyarah Jabatan Teknologi Pendidikan.(Geografi & Bahasa Melayu).

Hons (Mechanical Engineering).A.edu. 31150 Hulu Kinta. Hons (Geografi/Ekonomi). haditun@gmail. Kuala Lumpur (3 Tahun). 31150 Hulu Kinta. Institut Perguruan Teknik.edu.Tech. USM B.Sc. USM M.D (Multimedia Education & IT). tanbt@ipip. Tan Beng Tiam Pensyarah.PANEL PEMURNIAN MODUL PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU SEKOLAH RENDAH (KAEDAH MENGAJAR KEMAHIRAN HIDUP SEKOLAH RENDAH) NAMA Dr Abdul Hadi bin Mat Dawi Pensyarah. UTM Pengalaman: Pensyarah Jabatan Teknologi Pendidikan. USM B.(IT). Perak (3 Tahun) Pensyarah Jabatan Teknologi Pendidikan.my KELAYAKAN Kelulusan: Ph. Perak Darul Ridzuan. Perak Darul Ridzuan.my Kelulusan: M.com drhadi@ipip. USM Sijil Guru MPI (B) Pengalaman: Pensyarah Jabatan Sains Sosial. Penolong Kanan HEM (1 Tahun) Guru Kanan Teknik & Vokasional (2 Tahun) Ketua Panitia Lukisan Kejuruteraan (2 Tahun) Guru Sekolah Menengah Teknik (10 Tahun) En. Insitut Pendidikan Guru Kampus Ipoh. with Educ. IPG Kampus Ipoh (3 tahun) Guru Sekolah Menengah (16 tahun) Ketua Panitia Kemahiran Hidup (12 Tahun) Guru Sekolah Rendah (13 Tahun) 44    .Ed (Curriculum Studies). Insitut Pendidikan Guru Kampus Ipoh. IPG Kampus Ipoh.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->