UJIAN BERTULIS (UNTUK PELAJAR) PENDIDIKAN MORAL NAMA:…………………………… TARIKH:………………………… BAND 1(B1D1E1) [Boleh memberi contoh

agama yang terdapat di Malaysia] TINGKATAN:…………………….

SECARA LISAN/BERTULIS

ISLAM

HINDU

AGAMA DI MALAYSIA
KRISTIAN

BUDDHA

UJIAN BERTULIS (UNTUK PELAJAR)

PENDIDIKAN MORAL NAMA:…………………………… TARIKH:………………………… BAND 2 (B2D1E1) [Boleh menjelaskan kepentingan beragama] Tandakan ( / ) pada ruang jawapan jika tindakan tersebut menunjukkan kepentingan agama kepada manusia. Bil 1 2 3 4 5 6 Kepentingan beragama Pedoman / panduan hidup kita Elakkan daripada terlibat dengan gejala negatif Terlibat dengan gejala sosial - Minum arak - Kaki judi Memupuk peribadi ke arah akhlak mulia Menghormati agama yang dianuti oleh rakan anda. Tidak hormati kepada ibu bapa / guru Ya Tidak TINGKATAN:…………………….

Disahkan oleh:

…………………………. (nama guru) Pelajar menguasai evidens B2D1E1 sekiranya dapat menjawab 3 soalan yang betul. Belum menguasai Sudah menguasai

BORANG SOAL SELIDIK

PENDIDIKAN MORAL NAMA:…………………………… TARIKH:………………………… BAND 3 (B3D1E1) Boleh menunjukkan perlakuan mengikut ajaran agama. Tanda ( / ) pada ruang jawapan Ya jikaanda bersetuju atau pada ruang jawapan Tidak sekiranya anda tidak bersetuju. Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 Perkara Saya selalu mengikuti ibu bapa pergi ke tempat beribadat. Ibu bapa saya tidak pernah mengajak saya ke tempat beribadat. Ibu bapa saya selalu beribadat di rumah. Saya suka pergi ke tempat beribadat bersama ibu bapa. Ibu bapa saya sering mengajar saya untuk beribadat di rumah. Keluarga saya tidak beribadat di rumah. Saya kerap beribadat di rumah tanpa disuruh oleh ibu bapa. Saya tidak pernah beribadat di rumah atau di tempat beribadat. Ya Tidak TINGKATAN:…………………….

Disahkan oleh:

…………………………. (nama guru) Pelajar menguasai evidens B3D1E1 sekiranya dapat menjawab 4 soalan yang betul. Belum menguasai Sudah menguasai

REKOD PEMERHATIAN PENDIDIKAN MORAL

BAND 4 (B4D1E1) Boleh melaksanakan ajaran agama dengan tertib. (nama ibu bapa/ penjaga) UJIAN BERTULIS ( PELAJAR ) ..NAMA:…………………………… TARIKH:………………………… TINGKATAN:……………………. Tarikh / Bulan Masa Lokasi Catatan ibu bapa Disahkan oleh: ………………………………. Borang ini perlu di isi oleh ibu bapa berdasarkan pemerhatian mereka semasa perayaan agama masing-masing.

PENDIDIKAN MORAL NAMA DUA : TARIKH : : TINGKATAN BAND 1 [ B1D2E1 ] [BOLEH MENYENARAIKAN CIRI AMANAH] Tandakan [ / ] pada ruang jawapan jika tindakan tersebut menunjukkan cirri amanah. Dan [x] pada yang sebaliknya. 1) Ah Meng telah mengambil pen milik rakan sekelasnya tanpa pengetahuan 2) Zulaikha memegang janji pada Siew Mey yang dia tidak akan menceritakan Rahsia rakannya itu kepada orang lain 3) Rashid telah memulangkan kembali buku yang dipinjam ke perpustakaan 4) Zizan tidak menyampaikan pesanan guru kepada pelajar lain untuk membuat Kerja rumah. 5) Rajja membantu gurunya membawa beg ke bilik guru dengan selamat Disahkan oleh : ………………………………………………………… .

BELUM MENGUASAI SUDAH MENGUASAI UJIAN BERTULIS ( PELAJAR ) PENDIDIKAN MORAL NAMA DUA : TARIKH : : TINGKATAN BAND 2 [ B2D2E1 ] [BOLEH MENJELASKAN CARA BERSIKAP AMANAH] Padankan penyataan dibawah dengan padanan jawapan yang sesuai dan betul. MENYIMPAN RAHSIA KAWAN MENJAGA PERHUBUNGAN ANTARA RAKAN DAN KEPERCAYAAN DARI ORANG LAIN SUPAYA DIRI DIPERCAYAI OLEH ORANG LAIN ATAU RAKAN-RAKAN AGAR TIDAK MENJATUHKAN AIB RAKAN DAN MENJAGA PERHUBUNGAN SUPAYA DIRI DIHORMATI DAN DISUKAI OLEH ORANG LAIN MEMULANGKAN KEMBALI BARANG YANG TELAH DIPINJAM DARI RAKAN MELAKSANAKAN TUGAS SEBAGAI KETUA KELAS/PENGAWAS DENGAN BAIK BERCAKAP BENAR TENTANG SESUATU PERKARA Disahkan oleh : ………………………………………………………… .Nota: Pelajar menguasai evidens B1D2E1 sekiranya dapat menjawab 3 pilihan yang betul.

BIL 1 2 3 4 5 PERLAKUAN Murid menyampaikan pesanan guru dengan baik kepada pihak lain Murid dapat menghantar barang guru ke bilik guru dengan selamat Murid memulangkan dipinjam kembali barang yang telah ADA TIDA K Murid melaksanakan tugas mengikut jadual tugasan masing-masing Murid menjalankan tanggungjawab sebagai pengawas.ketua kelas dan lain-lain dengan baik Disahkan oleh : .Nota: Pelajar menguasai evidens B2D2E1 sekiranya dapat menjawab 3 pilihan yang betul. BELUM MENGUASAI SUDAH MENGUASAI SENARAI SEMAK (UNTUK GURU) PENDIDIKAN MORAL NAMA DUA : TARIKH : : TINGKATAN BAND 3 [ B3D2E1 ] [BOLEH MENUNJUKKAN CARA BERSIKAP AMANAH DENGAN PIHAK LAIN] Tanda kan [ / ] pada perlakuan yang dilakukan dan [ x ] pada yang tidak dilakukn.

motal/ guru matapelajaran lain. Nota : maklumat diperolehi berdasarkan pemerhatian/ soalselidik / oleh guru kelas/ guru p.25pg Kelas 2A Cth : Pelajar sentiasa menjalankan tugas mengikut jadual tugas harian Melaksanakan tanggungjawab sebagai ketua kelas dengan baik Menyampaikan pesanan guru kepada guru lain dengan baik 10.…………………………………………………….7.00pg mac Bilik guru . REKOD PEMERHATIAN PENDIDIKAN MORAL NAMA DUA : TARIKH : : TINGKATAN BAND 4 [ B4D2E1 ] [BOLEH BERSIKAP AMANAH DENGAN PIHAK LAIN] TARIKH / BULAN MASA LOKASI CATATAN GURU Cth: Januari mac .

motal/ guru matapelajaran lain / ketua kelas / rakanrakan yang lain.Disahkan oleh : ……………………………………………………. TARIKH:………………………………………………… BAND 4 ( D4D3E1) (Boleh menunjukkan perlakuan menjaga maruah diri tanpa disuruh) . Bi l 1 2 3 4 5 6 Perlakuan Merokok Menagih Dadah Menyertai kongsi gelap Pergaulan bebas Ponteng sekolah Vandalisme Ada melakukan Tidak Melakukan SENARAI SEMAK ( UNTUK MURID) PENDIDIKAN MORAL NAMA: ………………………………………………… TINGKATAN DUA……………………………………. Nota : maklumat diperolehi berdasarkan pemerhatian/ soalselidik / oleh guru kelas/ guru p.

3. Selvam menconteng di dinding tandas sekolah. Jawapan TINGKATAN DUA: . Ee Beng menjaga harta benda sekolah supaya sentiasa dalam keadaan baik.Tandakan (/) pada perlakuan yang dilakukan dan (x) pada perlakuan nyang tidak dilakukan oleh murid Disahkan Oleh: ………………………………………… (Nama Guru) Nota: Maklumat diperoleh berdasarkan pemerhatian rakan karib/guru disiplin/guru pendidikan moral. 2. TARIKH : ………………………………. 6... Ali beratur semasa membeli makanan di kantin. ………………. BAND 1[B1D4E1] [Boleh menyenaraikan tanggungjawab diri di sekolah] Tandakan [√ ] pada ruang jawapan jika tindakan tersebut menunjukkan tanggungjawab diri di sekolah. 5. Muthu keluar kelas jika bosan dengan pengajaran guru.. SITUASI Susan menyiapkan semua tugasan dan latihan yang diberikan oleh guru. 4. Tandakan [X] jika sebaliknya: BIL 1. UJIAN BERTULIS (UNTUK PELAJAR) PENDIDIKAN MORAL NAMA : …………………………………. Swee Lan hadir ke sekolah untuk belajar.

1. BAND 1 dan 2 [B1D4E1 dan B2D4E1] [Boleh menerangkan tanggungjawab diri di sekolah] Terangkan empat tanggungjawab anda di sekolah. . ………………... Belum Menguasai Sudah Menguasai UJIAN BERTULIS (UNTUK PELAJAR) PENDIDIKAN MORAL NAMA : ………………………………….. TARIKH : ………………………………. (Nama Guru) Pelajar menguasai evidens B1D4E1 sekiranya dapat menjawab 4 soalan dengan betul.. 2.Disahkan oleh: ………………………………. PENERANGAN TINGKATAN DUA: 2. TANGGUNGJAWAB 1.

Murid datang ke sekolah sebelum loceng persekolahan berbunyi. (Nama Guru) Pelajar menguasai evidens B1D4E1 dan B2D4E1 sekiranya dapat menerangkan tiga tanggungjawab dengan betul. Disahkan oleh: ………………………………………………………. BIL 1. PERLAKUAN Murid membuang sampah di dalam tong sampah yang disediakan. ADA TIDAK MELAKUKAN MELAKUKAN TINGKATAN DUA : .. 3. TARIKH : ……………………………….. 2.. ………………. BAND 3 [B3D4E1] [Boleh menunjukkan perlakuan menunaikan tanggungjawab diri di sekolah] Tandakan (√) pada perlakuan yang dilakukan dan [X] pada perlakuan yang tidak dilakukan oleh murid. 4.3. 4. SENARAI SEMAK (UNTUK GURU) PENDIDIKAN MORAL NAMA : ………………………………….

Murid melayan rakan dengan baik. Murid menyiapkan latihan yang diberi oleh guru.Membersihkan kelas tanpa disuruh . 4.Memberi tumpuan semasa guru mengajar .3.. 5. 6. Disahkan oleh: ……………………………….20 pagi hingga 1. Murid menyertai aktiviti gotong-royong di sekolah.Datang ke sekolah awal dan tidak ponteng kelas . REKOD PEMERHATIAN PENDIDIKAN MORAL Nama : Kelas : Tarikh : BAND 4 [B4D4E1] [Boleh menjalankan tanggungjawab diri di sekolah dengan rela hati] Tarikh/Bula n Januari hingga Mac 2012 Masa 7. Murid membersihkan kelas mengikut jadual tugas yang ditetapkan.Menyiap dan menghantar latihan yang diberi oleh guru dalam tempoh yang ditetapkan .30 tengah hari Lokasi Kelas 2 Anggerik Catatan Guru Contoh: . (Nama Guru) Nota: Maklumat diperoleh berdasarkan pemerhatian oleh guru kelas/guru Pendidikan Moral/guru mata pelajaran yang lain.

REKOD PEMERHATIAN PENDIDIKAN MORAL BAND 5 [B5D1E1] [Boleh menjalankan tanggungjawab diri secara tertib dan tekal serta memupuk nilai dalam kalangan masyarakat] Nama : Kelas : Tarikh : Tarikh/Bula n Masa Lokasi Catatan Guru .Nota: Maklumat diperoleh berdasarkan pemerhatian oleh guru kelas/guru Pendidikan Moral/guru mata pelajaran yang lain/ ketua tingkatan/pengawas/rakan-rakan.

Memimpin rakan membersihkan kawasan taman herba dengan rela hati .30 pagi hingga 11 pagi Program Gotong Royong Perdana CATATAN ANEKDOT PENDIDIKAN MORAL BAND 6[B6D1E1] [Boleh menjalankan tanggungjawab diri secara tertib dan tekal serta memupuk nilai dalam kalangan masyarakat dan dicontohi] NAMA : _________________________TINGKATAN DUA : _____________________ TARIKH : 28.Melibatkan diri secara aktif dalam aktiviti gotong royong .2.Menyimpan peralatan yang digunakan di tempat penyimpanan tanpa disuruh Mac hingga Jun 2012 10.2012 .Mengutip dan membuang sampah ke dalam tong sampah .Mengajak rakan-rakan agar samasama menjaga kebersihan kelas .20 pagi Kantin Sekolah 3 Julai 2012 7.Membersihkan meja selepas makan dengan rela hati .Mengajak rakan menjaga kebersihan kantin .Januari hingga Mei 2012 7.40 pagi hingga 1.Memberi tumpuan semasa guru Mengajar .Datang ke sekolah awal dan tidak ponteng kelas .Meletakkan pinggan dan gelas yang digunakan ke dalam bekas yang disediakan .Menasihati rakan-rakan tidak ponteng kelas .Membersihkan kelas tanpa disuruh .Berbaris semasa hendak membeli makanan .Menyiap dan menghantar latihan yang diberi oleh guru dalam tempoh yang ditetapkan .30 tengah hari Kelas 2 Anggerik Contoh: .

..MASA BUTIRAN : 10..... Selepas itu..........30 pagi : Pada tarikh 28.......... Murid ini telah menyapu sampah di merata-rata tempat dalam kelas tersebut.. Tiba-tiba dia berhenti menyapu dan berjalan menuju ke arah papan kenyataan untuk melihat jadual bertugas... murid ini mengarahkan rakannya untuk mencari sebatang penyapu yang lain untuk membantunya.... murid ini telah bertugas di dalam tingkatan 2 Anggerik.... ( CHAO KAH ENG ) Guru Kelas Tingkatan 2 Anggerik CATATAN ANEKDOT PENDIDIKAN MORAL BAND 6[B6D4E1] [Boleh menjalankan tanggungjawab diri secara tertib dan tekal serta memupuk nilai dalam kalangan masyarakat dan dicontohi] NAMA : …………………………………......2012.2. murid ini dan rakan-rakannya tersenyum melihat kelas mereka yang bersih dan secara tidak langsung beliau berjaya memupuk sikap bertanggungjawab dalam kalangan rakan-rakannya... Selepas selesai membersihkan kelas. TINGKATAN : . Dia memerhatikan keadaan dalam kelas tersebut dan mendapati meja dan kerusi tidak tersusun dan sampah banyak terdapat di dalam bakul sampah. ………………... dia memanggil beberapa rakannya yang lain untuk bertugas seperti membuang sampah dan menyusun meja.. Disahkan oleh : ... Semasa mereka menjalankan tugas. Perlakuan baiknya ini dicontohi oleh rakan-rakan selepas hari tersebut...

Disahkan oleh. …………………………….30 pagi Gotong -Royong Pada tarikh 3 Julai 2012 didapati pelajar ini telah menyertai gotong-royong dan perlakuan baiknya dicontohi oleh rakan-rakannya bertempat di SMK Taman Sejahtera.TARIKH HARI MASA BUTIRAN : : : : 3 Julai 2012 dan 26 Ogos 2012 Jumaat dan Isnin 8. Pada 26 Ogos 2012 pelajar ini memimpin rakan-rakannya membersihkan kawasan kantin dan menghias papan notis kantin. UJIAN BERTULIS ( PELAJAR ) PENDIDIKAN MORAL NAMA DUA : TARIKH : : TINGKATAN BAND 1 [ B1D5E1 ] .

6) Ridhuan suka memanggil rakan-rakannya dengan gelaran yang tidak baik 7) Siti beratur ketika membeli makanan di kantin sekolah 8) Ai Ling seorang pelajar yang mudah meminta maaf jika melakukan kesalahan 9) Mutthu sering berebut-rebut ketika mahu menaiki bas sekolah 10) Ain telah mendapat pujian kerana dia seorang pelajar yang selalu bertutur dengan nada yang sopan. Dan [x] pada yang sebaliknya.[BOLEH MENYENARAIKAN PERTUTURAN DAN TINGKAHLAKU YANG SOPAN] Tandakan [ / ] pada ruang jawapan jika tindakan tersebut menunjukkan pertuturan dan tingkah laku yang sopan. BELUM MENGUASAI SUDAH MENGUASAI UJIAN BERTULIS ( PELAJAR ) PENDIDIKAN MORAL . Disahkan oleh : ………………………………………………………… Nota: Pelajar menguasai evidens B1D5E1 sekiranya dapat menjawab 3 pilihan yang betul.

. 3) Jika kita selalu bertutur dengan bahasa yang baik dan bersopan santun kita akan …………………………………………………………………………………………………. DISENANGI OLEH RAKAN-RAKAN ORANG LAIN MENGHORMATI ORANG LAIN PERGADUHAN TIDAK MEMOTONG PELUANG TIDAK BERLAKU SEBARANG 1) Kita perlulah beratur sambil menunggu giliran supaya ………………………………………………………………… 2) Memohon maaf merupakan tindakan yang mulia jika melakukan kesalahan agar ……………………………………………………………………………………………. Disahkan oleh : ………………………………………………………… Nota: Pelajar menguasai evidens B2D5E1 sekiranya dapat menjawab 2 pilihan yang betul.NAMA DUA : TARIKH : : BAND 2 [ B2D5E1 ] TINGKATAN [BOLEH MENJELASKAN PERTUTURAN DAN TINGKAHLAKU YANG SOPAN DALAM PELBAGAI SITUASI] Lengkapkan ruang kosong dibawah dengan penerangan yang sesuai.

BELUM MENGUASAI SUDAH MENGUASAI SENARAI SEMAK ( UNTUK GURU ) PENDIDIKAN MORAL NAMA DUA : TARIKH : : BAND 3 [ B3D5E1 ] TINGKATAN [BOLEH MENUNJUKKAN PERTUTURAN DAN TINGKAHLAKU YANG SOPAN DALAM PELBAGAI SITUASI] BIL PERLAKUAN MELAKUKAN TIDAK 1 Beratur untuk menghantar buku untuk disemak 2 Memohon maaf jika tidak buat kerja rumah 3 Memohon maaf jika buat kesalahan dengan pelajar lain 4 Beratur ketika bergerak ke kelas lain Disahkan oleh ……………………………………………………………… .

00pg mac Bilik guru Menyapu sampah di dalam kelas Disahkan oleh : …………………………………………………….25pg Kelas 2A Cth : Pelajar mengucapkan terima kasih bila diberikan majalah sekolah oleh guru kelas 10.9. .Nota : maklumat diperoleh berdasarkan pemerhatian / soal selidik / guru kelas / guru matapelajaran lain REKOD PEMERHATIAN PENDIDIKAN MORAL NAMA DUA : TARIKH : : TINGKATAN BAND 4 [ B4D5E1 ] [BOLEH BERTUTUR DAN BERKELAKUAN SOPAN DALAM MASYARAKAT DENGAN TERTIB] TARIKH / BULAN MASA LOKASI CATATAN GURU Cth: Januari mac .

motal/ guru matapelajaran lain / ketua kelas / rakanrakan yang lain.Nota : maklumat diperolehi berdasarkan pemerhatian/ soalselidik / oleh guru kelas/ guru p.25pg Kelas 2A Cth : Mengetuai rakan-rakan memohon maaf kepada guru kerana terlewat ke kelas 9/10/12 10. REKOD PEMERHATIAN PENDIDIKAN MORAL NAMA DUA : TARIKH : : BAND 5 [ B5D2E1 ] [BOLEH BERTUTUR DAN BERKELAKUAN SOPAN DALAM MASYARAKAT DENGAN TERTIB DAN TEKAL SERTA MEMUPUK NILAI DALAM KALANGAN MASYARAKAT] TARIKH / BULAN MASA LOKASI CATATAN GURU TINGKATAN Cth: 8/8/12 9.00pg Bilik guru Memberi salam kepada guru Disahkan oleh : ……………………………………………………. .

Nota : maklumat diperolehi berdasarkan pemerhatian/ soalselidik / oleh guru kelas/ guru p.motal/ guru matapelajaran lain / ketua kelas / rakanrakan yang lain.motal/ guru matapelajaran lain / ketua kelas / rakanrakan yang lain. Nota : maklumat diperolehi berdasarkan pemerhatian/ soalselidik / oleh guru kelas/ guru p. .00pg Dewan sekolah Cth : Pelajar telah dianugerahkan Anugerah Pelajar Contoh dan Harapan Sekolah Disahkan oleh : ……………………………………………………. REKOD PEMERHATIAN PENDIDIKAN MORAL NAMA DUA : TARIKH : : BAND 6 [ B6D2E1 ] [BOLEH BERTUTUR DAN BERKELAKUAN SOPAN DALAM MASYARAKAT DENGAN TERTIB DAN TEKAL SERTA MEMUPUK NILAI DALAM KALANGAN MASYARAKAT] TARIKH / BULAN MASA LOKASI CATATAN GURU TINGKATAN Cth: 19/10/12 10.

Apakah tindakan anda? 2. Apakah tindakan anda? KAD B Lakonkan satu keadaan di mana anda tiba-tiba diserang oleh sekumpulan pelajar ketika pergi ke kantin.KAD SITUASI BAND 1(B1D6E1) dan BAND 2(B2D6E1) [Boleh memberi contoh perlakuan bertolak ansur/ mengawal diri/ sabar] [Boleh menjelaskan perlakuan bertolak ansur/mengawal diri/sabar dengan orang lain] Nama :…………………………………. Mereka kemudian menuduh anda mengusik mereka terlebih dahulu.. Jelaskan kenapa nilai bertolak ansur penting untuk diamalkan dalam situasi Kad A dan Kad B di atas? .. KAD A Lakonkan satu keadaan di mana anda menaiki LRT yang penuh dengan penumpang. Tarikh:…………………………………. Anda yang ingin menaiki LRT telah diasak oleh penumpang yang lain.Pelajar diminta melakonkan contoh perlakuan berdasarkan kad situasi dalam bentuk kumpulan dalam masa 5 minit. Tingkatan:………………………… 1.

Beratur. . Kantin Sekolah .Bersabar untuk mengelakkan pergaduhan..40 pagi Kelas 2 Budi Contoh : . tidak berebut-rebut dan menunggu giliran ketika membeli makanan. .Mudah memaafkan kesalahan orang lain.NILAI TOLERANSI PEMERHATIAN BAND 3(B3D6E1) [Boleh menunjukkan perlakuan bertolak ansur/mengawal diri/sabar dengan orang lain] Nama :…………………………………. Tingkatan:………………………… Tarikh Masa Lokasi Catatan Guru 2/1/2013 7. Tarikh:…………………………………..

4. YA TIDAK . Tarikh:…………………………………. 7.tolak semasa membeli makanan di kantin. Saya sering menyertai aktiviti RIMUP yang dijalankan di sekolah..NILAI TOLERANSI SOAL SELIDIK BAND 4(B4D6E1) [Boleh bersikap bertolak ansur/mengawal diri/sabar secara tertib dengan orang lain] Nama :…………………………………. Saya tidak terlibat dengan kumpulan pelajar yang membuli kawan-kawan lain. Tingkatan:………………………… Tandakan (√) pada pilihan jawapan anda. 3. 6. Saya tidak mengejek rakan saya yang memakai baju lama.. 5. BIL 1. Saya tidak makan di hadapan rakan yang beragama Islam semasa mereka berpuasa. Saya bertolak. PERKARA Saya bersedia memaafkan orang lain dengan ikhlas Saya bersabar apabila ditegur oleh rakan. 2.

..Pelajar menguasai BAND 4(B4D6E1) sekiranya dapat menjawap 6 soalan dengan betul NILAI TOLERANSI CATATAN ANEKDOT BAND 5(B5D6E1) Boleh bersikap bertolak ansur/mengawal diri/sabar secara tertib dengan orang lain] Nama :…………………………………. Tarikh:…………………………………. Tingkatan:………………………… TARIKH HARI MASA BUTIRAN : : : : .

. (contoh: sambutan perayaan di sekolah / hari kantin / hari kokurikulum dll) dan sikapnya dicontohi oleh Ah Meng.......... NILAI BERDIKARI LEMBARAN KERJA BAND 1(B1D7E1) [Boleh menyatakan contoh aktiviti berdikari] Nama :………………………………….2013 didapati pelajar ini telah menunjukkan sikap bertolak ansur semasa .... Tarikh:…………………………………..... Tingkatan:………………………… ....Pada tarikh 16. …………………………….. Tandatangan Ah Meng Disahkan oleh.....2.

Nyatakan 2 contoh aktiviti yang menunjukkan anda berdikari a………………………………………………………………………………………………… … b………………………………………………………………………………………………… … NILAI BERDIKARI LEMBARAN KERJA BAND 2 (B1D7E1) [Boleh menjelaskan kebaikan berdikari di rumah/sekolah] Nama :…………………………………. Tingkatan:………………………… KEPENTINGAN SIKAP BERDIKARI KEPADA DIRI SAYA ... Tarikh:………………………………….

PERKARA Saya berjumpa guru jika menghadapi masalah pembelajaran.a……………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… …………………………… b……………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… …………………………… NILAI BERDIKARI SENARAI SEMAK BAND 3 (B3D7E1) [Boleh menunjukkan sikap berdikari dalam menyelesaikan masalah] Nama :………………………………….. Tarikh:………………………………….. BIL 1. YA TIDAK . Tingkatan:………………………… Tandakan (√) pada pilihan jawapan anda.

3. Saya sering berjumpa dengan kumpulan perbincangan mata pelajaran yang saya lemah. Saya kerap membersihkan kelas yang kotor tanpa disuruh oleh cikgu.. Tingkatan:………………………… Tarikh/Bulan Masa Lokasi Catatan . Tarikh:………………………………….. Disahkan oleh: …………………………. CATATAN Pelajar menguasai band 3 apabila menepati 4 kriteria di atas. Saya membantu ibu mengemas rumah sebelum perayaan. Saya menjaga adik dan menyediakan makanan ketika ibubapa tiada di rumah. 5. 4.2. NILAI BERDIKARI PEMERHATIAN BAND 4 (B4D7E1) [Boleh bersikap berdikari dengan tertib dalam menyelesaikan masalah] Nama :…………………………………..

. Tarikh:…………………………………. Tingkatan:………………………… Tarikh/Bulan Masa Lokasi Catatan ..Disahkan oleh: …………………………. NILAI BERDIKARI PEMERHATIAN BAND 5 (B5D7E1) [Boleh bersikap berdikari dengan tertib dan tekal dalam menyelesaikan masalah serta memupuk nilai dalam kalangan rakan] Nama :…………………………………..

NILAI KERAJINAN LEMBARAN KERJA BAND 1(B1D8E1) [Boleh menyenaraikan contoh tokoh yang berjaya kerana gigih berusaha] Nama :………………………………….. b……………………………………………………… . Tarikh:…………………………………...Disahkan oleh: ………………………….. Tingkatan:………………………… 1. Berikan dua contoh tokoh individu yang berjaya kerana gigih berusaha di Malaysia a…………………………………………………….

.

.NILAI KERAJINAN LEMBARAN KERJA BAND 2 (B2D8E1) [Boleh menghuraikan perlakuan individu] Nama :…………………………………. Tarikh:…………………………………. Tingkatan:………………………… Terangkan ciri-ciri gigih yang diamalkan oleh dua tokoh diatas sehingga boleh mencapai kejayaan dalam peringkat antarabangsa a) _______________________________________________________________________ b) ________________________________________________________________________ ..

Tingkatan:………………………… Tandakan ( √ ) pada pilihan jawapan yang menggambarkan nilai kerajinan dalam kehidupan seharian anda.NILAI KERAJINAN SOAL SELIDIK BAND 3 (B3D8E1) [Boleh menunjukkan sikap gigih untuk mencapai kejayaan diri/keluarga/sekolah] Nama :…………………………………... BIL 1. 4. 3. 5. Anak saya tidak meniru hasil kerja atau latihan rakannya Anak saya mengemas tempat tidurnya sendiri YA TIDAK Disahkan oleh ……………………………………… . Tarikh:…………………………………. 6. PERKARA/BUTIRAN Anak saya membantu membuat kerja rumah Anak saya berusaha menyiapkan kerja rumah yang diberikan oleh guru pada masa yang ditetapkan. Anak saya menghadiri kelas tambahan bagi meningkatkan penguasaan saya dalam setiap mata pelajaran. Anak saya menghadiri setiap aktiviti kokurikulum yang diadakan di sekolah. 2.

. Tarikh:…………………………………. Tingkatan:………………………… Tarikh/Bulan Masa Lokasi Catatan Disahkan oleh.(Nama ibu/bapa/penjaga) No tel:. NILAI KERAJINAN PEMERHATIAN BAND 4 (B4D8E1) [Boleh bersikap gigih dengan rela hati untuk mencapai kejayaan] BAND 5 (B5D8E1) [Boleh mengamalkan sikap gigih dengan rela hati dan tekal untuk mencapai kejayaan diri/sekolah/keluarga serta memupuk nilai dalam kalangan masyarakat ] BAND 6 (B6D8E1) [Boleh mengamalkan sikap gigih dengan rela hati dan tekal untuk mencapai kejayaan diri/sekolah/keluarga serta memupuk nilai dalam kalangan masyarakat dan dicontohi ] Nama :………………………………….. .

…………………. BIL SITUASI JAWAPAN 1 2 3 4 5 Serinamengucapkan kepadaibunyasempenaHariIbu ‘SelamatHariIbu’ John selalumemukulhaiwanpeliharaannyatanpasebab.. BAND 1 ( B1D9E1) (Bolehmenyatakancaramenyayangisesamamanusia/flora/fauna) Tandakan (/) padaruangjawapanjikatindakantersebutmenunjukkannilaikasihsayang. Ameeraselalumenyirampokokbunga yang ditanamolehibunya Linaselalumembiarkankucingnyakelaparan Setiaphari. Sitimengajaradiknyamembaca Disahkanoleh ……………………………………… ( ) Pelajarmenguasaievidens soalandenganbetul Belum menguasai B1D9E1 sekiranyadapatmenjawab Sudah menguasai 4 . TARIKH :…………………………………………………………………………. UJIAN BERTULIS ( UNTUK PELAJAR) PENDIDIKAN MORAL NAMA : ………………………………………………………………………… TINGKATAN DUA:……….

. Jawapan : Memberikadsempenahariibusebagaitandapenghargaankepadaibu Menciumibusebelumkesekolahsebagaitandakasihsayangterhadapibu Pelajarmenguasai B2D9E1 apabiladapatmemberikan 2 jawapan yang betul Belummenguasai Sudahmenguasai . BAND 2 ( B2D9E1) (Bolehmenjelaskancaramenyayangisesamamanusia) Soalanlisan Nyatakancaraandamenunjukkankasihsayangterhadapibu. TARIKH :………………………………………………………………………….UJIAN BERTULIS ( UNTUK PELAJAR) PENDIDIKAN MORAL NAMA : ………………………………………………………………………… TINGKATAN DUA:……….

andadikehendakimenghasilkansekepingkaducapanuntukibusebagaitand apenghargaan. BAND 3 ( B3D9E1) (Bolehmenunjukkancarasertabersikapmenyayangisesamamanusia) 1.TUGASAN PBS PENDIDIKAN MORAL NAMA : ………………………………………………………………………… TINGKATAN DUA:……….. Sempenahariibu. PelajarmenguasaiB3D9E1jikadapatmenghasilkansekepingkadmengikuttema yang ditetapkan Belummenguasai Sudahmenguasai . TARIKH :………………………………………………………………………….

BAND 4.20 – 2.20 LOKASI 2 Anggerik Bilik guru CATATAN GURU Pelajar ini memberikan kad yang dihasilkan kepada ibunya Guru Sejarah memberitahu bahawa pelajar ini mengucapkan ‘Selamat Hari Guru’ kepadanya pada setiap tahun Pelajar ini memberikan hadiah kepada guru kelasnya dan mengajak rakannya untuk berkongsi membeli hadiah tersebut 17 Mei 2.45 2012 18 Mei 2..2. BAND 5 DAN BAND 6 ( B4D9E1. TARIKH :…………………………………………………………………………. B5D9E1 DAN B6D9E1) TARIKH 3 April 2012 MASA 1.20-3.00 2012 Bilik guru .REKOD PEMERHATIAN PENDIDIKAN MORAL NAMA : ………………………………………………………………………… TINGKATAN DUA:……….45.

UJIAN BERTULIS / LISAN ( UNTUK PELAJAR) PENDIDIKAN MORAL NAMA : __________________________________ TARIKH : ______________________ BAND 1 [B1D10E1] [ Boleh menyatakan prinsip keadilan yang diamalkan di sekolah] SOALAN LISAN : Guru mendenda pelajar yang ponteng kelas. Jawapan : Pelajar menyatakan sama ada tindakan tersebut ADIL / TIDAK ADIL TING : __________________ BAND 2 [B2D10E1] [Boleh menjelaskan kepentingan melaksanakan prinsip keadilan di sekolah] SOALAN LISAN : Mengapa pelajar perlu didenda. . Adakah tindakan guru itu adil atau tidak adil. Jawapan : Supaya pelajar tidak mengulangi perbuatan yang sama.

AKTIVITI BERKUMPULAN ( UNTUK PELAJAR) PENDIDIKAN MORAL NAMA : __________________________________ TARIKH : ______________________ B3D10E1 [Boleh menunjukkan perlakuan yang adil di sekolah] TING : __________________ PELAJAR MERANGKA / MENYEDIAKAN JADUAL BERTUGAS KELAS PENDIDIKAN MORAL DAN MEMBAHAGIKAN TUGAS DENGAN ADIL MINGGU 1 MINGGU 2 MINGGU 3 MINGGU 4 .

1. Kesan terhadap orang lain TINGKATAN:……………………. .**Kumpulan yang dapat mengagihkan tugasan dengan adil dapat menguasai B3D10E1 UJIAN LISAN (UNTUK PELAJAR) PENDIDIKAN MORAL NAMA:…………………………… TARIKH:………………………… BAND 1 (B1D11E1) Boleh menyatakan faktor yang perlu diambil kira sebelum membuat sesuatu keputusan Nyatakan faktor sebelum membuat sesuatu keputusan. Kesan membuat sesuatu keputusan 3. Berfikir sebelum membuat keputusan 2.

(nama guru) Pelajar menguasai evidens B2D11E1 sekiranya dapat menjawab 4 soalan yang betul. Isi tempat kosong dengan jawapan yang sesuai. Tamak wang Menggalakkan amalan penipuan Mementingkan diri Kesan kepada orang lain Mempengaruhi rakan lain Takut terlibat sama Menggalakkan peras ugut Tidak selesa Tidak selamat TINGKATAN:……………………. Belum menguasai Sudah menguasai . Disahkan oleh: ………………………….UJIAN BERTULIS (UNTUK PELAJAR) PENDIDIKAN MORAL NAMA:…………………………… TARIKH:………………………… BAND 2 (B2D11E1) Boleh menerangkan kebaikan membuat keputusan setelah menimbangkan pelbagai faktor. Kes Berjudi di kawasan sekolah Kesan kepada diri Wang habis Akan ditangkap dan dihukum.

UJIAN BERTULIS (UNTUK PELAJAR) PENDIDIKAN MORAL NAMA:…………………………… TARIKH:………………………… BAND 1 DAN 2 (B1D12E1 DAN B2D12E1) Boleh menghuraikan ciri orang yang bersikap sederhana dalam hubungan dengan orang lain Senaraikan ciri-ciri kesederhanaan yang anda miliki dan anda amalkan dalam kategori-kategori di bawah ini. Ciri : _______________________________________________________ _______________________________________________________ Contoh : _______________________________________________________ _______________________________________________________ TINGKATAN:…………………….

Berpakaian

Pergaulan

Ciri : _______________________________________________________ _______________________________________________________ Contoh : _______________________________________________________ _______________________________________________________

Fikiran

Ciri : _______________________________________________________ _______________________________________________________ Contoh : _______________________________________________________ _______________________________________________________

Disahkan oleh: …………………………. (nama guru)

SIMULASI (UNTUK PELAJAR) PENDIDIKAN MORAL NAMA:…………………………… TARIKH:………………………… BAND 3 (B3D11E1) Boleh menunjukkan perlakuan yang sederhana dalam hubungan dengan orang lain Situasi simulasi: TINGKATAN:…………………….

Meminta kebenaran ibu bapa untuk keluar bersama rakan ke pusat membeli belah. Cara meminta kebenaran Intonasi bahasa Mimik muka

UJIAN BERTULIS (UNTUK PELAJAR) PENDIDIKAN MORAL NAMA:…………………………… TARIKH:………………………… BAND 1 DAN 2 (B1D13E1 DAN B2D13E1) Boleh menjelaskan ciri-ciri keluarga bahagia TINGKATAN:…………………….

Gambar keluarga bahagia

Gambar keluarga tidak bahagia

a) Jelaskan perasaan anda apabila melihat gambar tersebut. __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________

b) Berdasarkan gambar cirikan keluarga bahagia dan tidak bahagia. Ciri keluarga bahagia Ciri keluarga tidak bahagia

Disahkan oleh: …………………………. (nama guru)

TINGKATAN:……………………. ______________________________________________ ______________________________________________ Buddha Cara-cara anak patuhi ibu bapa mereka i.UJIAN BERTULIS (UNTUK PELAJAR) PENDIDIKAN MORAL NAMA:…………………………… TARIKH:………………………… BAND 1 DAN 2 (B1D13E2 DAN B2D13E2) Boleh menyatakan dan menjelaskan perlakuan yang menunjukkan sikap hormat dan taat kepada ibu bapa Lengkapkan pernyataan berikut. ______________________________________________ ______________________________________________ ii. ______________________________________________ ______________________________________________ Hindu i. Islam i. ______________________________________________ ______________________________________________ Disahkan oleh: …………………………. ______________________________________________ ______________________________________________ ii. (nama guru) UJIAN BERTULIS (UNTUK PELAJAR) PENDIDIKAN MORAL . ______________________________________________ ______________________________________________ ii.

(nama guru) SENARAI SEMAK (UNTUK PELAJAR) PENDIDIKAN MORAL . BAND 1 DAN 2 (B1D13E3 DAN B2D13E3) Boleh menerangkan tanggungjawab diri terhadap keluarga Lengkapkan Piramid Kejayaan di bawah.NAMA:…………………………… TARIKH:………………………… TINGKATAN:……………………. Meningkatkan imej keluarga 5. Belajar di universiti di luar negara 3. Keputusan PMR :_______________________________ 1._____________ _______________ _______________ 4. Pergi sekolah dan belajar bersungguh-sungguh Disahkan oleh: …………………………. Keputusan SPM :________________________ 2.

(nama guru) Pelajar menguasai evidens B2D11E1 sekiranya dapat menjawab 4 soalan yang betul. BAND 3 (B3D12E1) Boleh menunjukkan perlakuan menghormati anggota keluarga Bil 1 2 3 4 5 6 Perlakuan Membantu adik membuat kerja sekolah Meminjamkan wang kepada ahli keluarga yang dalam kesusahan Berkongsi masalah bersama ahli keluarga Membantu menjaga ibu semasa sakit Ada melakukan Tidak melakukan Disahkan oleh: …………………………. Belum menguasai Sudah menguasai CATATAN ANEKDOT PENDIDIKAN MORAL .NAMA:…………………………… TARIKH:………………………… TINGKATAN:…………………….

IBU/BAPA UJIAN BERTULIS (UNTUK PELAJAR)PENDIDIKAN MORAL . HARI : ………………………………………. B5D7E1 DAN B6D5E1) Boleh menunjukkan dan mengamalkan sikap kasih sayang/boleh menghormati anggota keluarga/boleh melaksanakan kewajipan terhadap keluarga dengan ikhlas.. DISAHKAN OLEH : …………………………………. 5 DAN 6 (B4D10E1. TARIKH : ………………………………………….NAMA:…………………………… TINGKATAN:……………………. MASA : ……………………………………… BUTIRAN : MENJAGA IBU DI HOSPITAL PADA TARIKH ………DI DAPATI PELAJAR INI TELAH MENJAGA IBU DI HOSPITAL DAN DAPAT MENJADI CONTOH YANG BAIK KEPADA ADIK DAN ABANGNYA. BAND 4..

3.. TINGKATAN DUA : BAND 1 dan 2 (B1D145E1 dan B2D14E1) [Boleh menerangkan adat/tradisi yang diamalkan oleh keluarga] Berikan 3 contoh adat/tradisi yang diamalkan oleh keluarga BIL 1.. Contoh adat/tradisi Penerangan Disahkan oleh : …………………………………… ( ) Pelajar menguasai eviden B1D14E1 dan B2D14E1sekiranya dapat menerangkan dua contoh adat/tradisi dengan betul MAIN PERANAN/LAKONAN PENDIDIKAN MORAL . ……………….NAMA :……………………………………. TARIKH :……………………………………. 2.

Pelajar dapat tunjukkan adat ketika makan dengan sopan * Evidens boleh dalam bentuk Gambar (guru mengambil gambar pelajar ketika lakonan dijalankan.. ……………….15 pg Lokasi Kelas 2 Beta Catatan guru Contoh : . TINGKATAN DUA : BAND 3 (B3D13E1) [Boleh menunjukkan perlakuan adat/tradisi yang diamalkan oleh keluarga] Pelajar dikehendaki membentuk kumpulan kecil dan melakonkan adat/tradisi yang diamalkan dalam keluarga Tarikh 11 Oktober 2012 Masa 8.40pg hingga 9.) Disahkan oleh : …………………………………… ( ) LAPORAN BERTULIS (UNTUK PELAJAR) PENDIDIKAN MORAL ..NAMA :……………………………………. TARIKH :…………………………………….

REKOD PEMERHATIAN PENDIDIKAN MORAL . Gambar tersebut menunjukkan anda meyertai aktiviti adat/tradisi dalam keluarga.NAMA :…………………………………….. TINGKATAN DUA : BAND 4(B4D11E1) [Boleh melaksanakan adat/tradisi yang diamalkan oleh keluarga dengan tertib] Anda dikehendaki mengambil 4 keping gambar. Anda juga mesti menulis tentang aktiviti yang anda jalankan semasa aktiviti tersebut.. ………………. _________________________________ _______________________________ _________________________________ _______________________________ _________________________________ _______________________________ Disahkan oleh : …………………………………… ( ) Pelajar menguasai eviden B4D11E1 sekiranya dapat menerangkan dua gambar aktiviti adat/tradisi dalam keluarga dengan betul. TARIKH :…………………………………….

Disahkan oleh : …………………………………… ( ) UJIAN BERTULIS (UNTUK PELAJAR)PENDIDIKAN MORAL .. TARIKH :…………………………………….NAMA :…………………………………….15 pg Lokasi Kelas 2 Beta Catatan guru Contoh : .Pelajar dapat menceritakan pengalaman dengan penuh penghayatan. Tarikh 11 Oktober 2012 Masa 8.. ………………. TINGKATAN DUA : BAND 4(B4D145E1) [Boleh melaksanakan adat/tradisi yang diamalkan oleh keluarga dengan tertib] Pelajar dikehendaki menceritakan pengalaman ketika bersama-sama ahli keluarga mengamalkan sesuatu adat/tradisi.40pg hingga 9.

3. 5. TARIKH :……………………………………. Aktiviti memelihara persekitaran sekolah Tidak membuang sampah merata-rata Membersihkan tandas selepas digunakan Kerusi dan meja di kelas tersusun dan teratur Menyertai aktiviti gotong royong di sekolah Menyimpan kembali pinggan dan gelas di tempat yang disediakan semasa di kantin Kepentingan Dapat belajar dengan selesa Menceriakan kawasan sekolah Persekitaran sekolah sentiasa bersih Persekitaran kantin sentiasa bersih dan ceria Dapat menggunakan tandas dengan selesa .. 2.NAMA :……………………………………. TINGKATAN DUA : BAND 1 dan 2 (B1D15E1 dan B2D15E1) [Boleh memberi contoh dan kepentingan memelihara/memulihara persekitaran sekolah] Suaikan aktiviti di bawah mengikut padanan yang betul dan sesuai BIL 1. 4. ………………..

4.Disahkan oleh : …………………………………… ( ) Pelajar menguasai eviden B1D15E1 dan B2D15E1sekiranya dapat memadankan tiga aktiviti dengan betul SENARAI SEMAK (UNTUK GURU)PENDIDIKAN MORAL NAMA TARIKH :……………………………………. 2. PERLAKUAN Murid membuang sampah ke dalam tong sampah Keadaan kerusi dan meja dalam kelas sentiasa teratur Tidak membuang sampah merata-rata semasa aktiviti Murid mengelap cermin tingkap bilik darjah Papan kenyataan kelas kemas Menyusun buku di dalam laci meja dengan kemas dan teratur ADA TIDAK . BAND 3 (B3D14E1) [Boleh menunjukkan perlakuan memelihara/memulihara persekitaran sekolah] Tandakan (√)pada perlakuan yang dilakukan dan (x)pada yang tidak dilakukan murid BIL 1. 5.. TINGKATAN DUA : ……………. :……………………………………. 6. 3.

.40pg hingga 9.Mengikuti aktiviti gotongroyong dengan rela hati . Pelajar menguasai eviden B3D14E1 sekiranya ada melakukan tiga perlakuan tersebut REKOD PEMERHATIAN PENDIDIKAN MORAL NAMA :…………………………………….. ……………….15 pg Lokasi Kelas 2 Beta Catatan guru Contoh : .Membersihkan kelas tanpa disuruh .Mengutip dan membuang sampah ke dalam tong sampah Disahkan oleh : …………………………………… . TINGKATAN DUA : BAND 4 (B4D12E1) [Boleh memelihara/memulihara persekitaran sekolah dengan rela hati] Tarikh 10 Oktober 2012 Masa 8. TARIKH :…………………………………….Disahkan oleh : …………………………………… ( ) Nota : Maklumat diperoleh berdasarkan pemerhatian oleh guru kelas/guru mata Pendidikan Moral/guru matapelajaran lain.

( ) Nota : Maklumat diperoleh berdasarkan pemerhatian oleh guru kelas/guru mata Pendidikan Moral/guru matapelajaran lain...00pg hingga 12.00 ptg kantin - Mengutip sampah dan membuang dalam tong sampah serta mengajak kawan mengutip sampah di . TINGKATAN DUA : BAND 5 (B5D8E1) [Boleh mengamalkan memelihara/memulihara persekitaran sekolah dengan rela hati dan tekal serta memupuk nilai dalam kalangan rakan] Pelajar dikehendaki membentuk kumpulan kecil dan melakonkan adat/tradisi dalam keluarga Tarikh/bulan September 2012 Masa 8. ………………. Sentiasa melibatkan diri dalam aktiviti gotong-royong yang dijalankan di sekolah Oktober 2012 9.Membersihkan kelas tanpa disuruh dan mengajak rakan-rakan lain membersihkan bersama.00 pg Kawasan sekolah November 2012 2. REKOD PEMERHATIAN PENDIDIKAN MORAL NAMA :……………………………………. TARIKH :…………………………………….00 tgh Lokasi Kelas 2 Beta Catatan guru Contoh : .

pelajar ini telah memimpin rakan-rakan sekelasnya membersihkan kawasan kantin sekolah.. ………………. CATATAN ANEKDOT PENDIDIKAN MORAL BAND 6 (B6D6E1) [Boleh mengamalkan memelihara/memulihara persekitaran sekolah dengan rela hati dan tekal serta memupuk nilai dalam kalangan rakan dan dicontohi] NAMA :……………………………………. . Pada 10 Oktober 2012 pula. Perlakuan baiknya telah dicontohi oleh rakan-rakannya bertempat di SMK Taman Megah.00 pagi : Pada 11 September 2012 didapati pelajar ini telah menolong pekerja am membersihkan kawasan padang sekolah selepas acara sukan sekolah berlangsung.persekitaran sekolah Disahkan oleh : …………………………………… ( ) Nota : Maklumat diperoleh berdasarkan pemerhatian oleh guru kelas/guru mata Pendidikan Moral/guru matapelajaran lain. TINGKATAN DUA : TARIKH HARI MASA BUTIRAN : 11 September 2012 dan 10 Oktober 2012 : Selasa dan Rabu : 11.

. TARIKH :………………………………. Senaraikan 3 kepentingan air pada alam sekitar.Disahkan oleh : …………………………………… ( ) Nota : Maklumat diperoleh berdasarkan pemerhatian oleh guru kelas/guru mata Pendidikan Moral/guru matapelajaran lain.. a)________________________________________________________________ b)_______________________________________________________________ c)________________________________________________________________ Disahkan oleh : …………………………………………… . TINGKATAN DUA: BAND 1 (B1 D16 E1) ( Boleh menyatakan cara menjaga kebersihan sumber air ) 1. Senaraikan 3 cara menjaga kebersihan air a)________________________________________________________________ b)_______________________________________________________________ c)________________________________________________________________ BAND 2 (B2 D16 E1) ( Boleh menjelaskan kepentingan menjaga kebersihan sumber air ) 2. UJIAN BERTULIS ( PENDIDIKAN MORAL) NAMA :……………………………… ………………….

Berkumur-kumur sebelum makan.. 2 . TARIKH :………………………………. 5 . REKOD PEMERHATIAN PENDIDIKAN MORAL NAMA :……………………………… TINGKATAN DUA: …………………. Menutup kembali paip air dengan rapat setelah digunakan . Membuka paip air dengan pelahan Membasuh tangan himgga ke pergelangan tangan 3 .. Band 3 ( B3D15E1 ) (Boleh menggunakan air secara berhemah apabila disuruh) Bagaimana cara pelajar membasuh tangan mereka sebelum makan. 4 .(Nama Guru ) Pelajar menguasai evidens B1D16E1 dan B2D16E1 apabila dapat menyenaraikan 2 isi. Membasuh tangan dengan sabun yang sedikit. Kriteria Berhemah YA atau TIDAK 1 .

CATATAN ANEKDOT PENDIDIKAN MORAL NAMA :……………………………… TINGKATAN DUA: ………………….Disahkan oleh: …………………………. ( ) Nota: Maklumat ini diperolehi atas pemerhatian guru kelas atau guru matapelajaran. TARIKH :………………………………. Guru menampalkan hasil kerja pelajar di bawah ini .. Band 4 ( B4D13E1 ) (Boleh menggunakan air secara berhemah dengan rela hati) Pelajar membuat satu poster bersaiz A4 yang menunjukkan kepada umum 3 langkah menjimatkan air di sekolah kita..

Senaraikan 3 punca berlakunya pencemaran persisiran pantai a)________________________________________________________________ b)_______________________________________________________________ c)________________________________________________________________ BAND 2(B2 D17 E2) (Boleh menjelaskan kepentingan menjaga persisiran pantai ) 2..Disahkan oleh: …………………………. TARIKH :……………………………….. Senaraikan 3 kepentingan menjaga persisiran pantai a)________________________________________________________________ b)_______________________________________________________________ c)________________________________________________________________ Disahkan oleh : . ( ) UJIAN BERTULIS PENDIDIKAN MORAL NAMA :……………………………… …………………. TINGKATAN DUA: BAND 1 (B1 D17 E1) (Boleh mengenalpasti punca pencemaran persisiran pantai) 1.

. _____________________ . UJIAN BERTULIS ( UNTUK PELAJAR) PENDIDIKAN MORAL NAMA : ………………………………………………………………………… TINGKATAN DUA:……….…………………………………………… (Nama Guru ) Pelajar menguasai evidens B1D17E1 dan B2D17E1 apabila dapat menyenaraikan 2 isi penting. TARIKH :…………………………………………………………………………. ___________________ 2. BAND 1 (B1D18E1) (Boleh memberi contoh bencana alam) 1.

c) Sediakan bekalan makanan yang cukup sepanjang musim banjir. f) Pastikan rumah anda selamat untuk didiami semula. BAND 2 (B2D18E1) (Boleh menjelaskan persediaan yang perlu diambil bagi menghadapi bencana alam) Tandakan (/) pada ruang jawapan yang menunjukkan persedian-ersediaan yang perlu di ambil semasa banjir .____________________ Berdasarkan gambar.gambar di atas. Pelajar menguasai B1D18E1 sekiranya dapat memberikan 3 jawapan yang betul Belum menguasai Sudah menguasai UJIAN BERTULIS ( UNTUK PELAJAR) PENDIDIKAN MORAL NAMA : ………………………………………………………………………… TINGKATAN DUA:………. . namakan bencana alam yang berlaku? JAWAPAN : 1. g) Bantu jiran. BANJIR 3.. a) Simpan dokumen penting di tempat yang selamat.3. b) Menyimpan pinggan –mangkuk di tempat yang tinggi.jiran yang memerlukan bantuan anda. TARIKH :…………………………………………………………………………. e) Mengurung binatang peliharaan di dalam sangkar. d) Ikut arahan dan pengumuman pihak berkuasa mengenai banjir. TSUNAMI 4. TANAH RUNTUH 2.

Pelajar menguasai B2D9E1 apabila dapat memberikan 5 jawapan yang betul JAWAPAN : Belum menguasai Sudah menguasai UJIAN BERTULIS / LISAN ( UNTUK PELAJAR) PENDIDIKAN MORAL NAMA : __________________________________ TING : __________________ TARIKH : ______________________ BAND 1 [B1D19E1] UJIAN BERTULIS / LISAN ( UNTUK PELAJAR) PENDIDIKAN MORAL .

Pelajar menguasai evidens B1D19E1 sekiranya dapat menyatakan 2 kemudahan awam dengan betul Belum Menguasai Sudah Menguasai UJIAN BERTULIS / LISAN ( UNTUK PELAJAR) PENDIDIKAN MORAL NAMA : __________________________________ TARIKH : ______________________ BAND 2 [B2D19E1] [Boleh menjelaskan kepentingan menjaga kemudahan awam/ perkhidmatan sosial] TING : __________________ .

Perbuatan vandalisme menyusahkan pihak berkuasa dan masyarakat. Orang ramai turut mengalami kesukaran menggunakannya terutamanya ketika ____________________. BAND 6 [B6D19E1] Tarikh / Bulan Januari – Mac 2012 Masa Kelas pend moral Lokasi Kelas 2 delima Catatan Guru Pelajar ini menutup suis lampu dan kipas setelah kelas tamat Pelajar ini menutup suis lampu dan Mac. Semua kemudahan awam yang dirosakkan memerlukan _______________________________yang besar untuk diganti dengan yang baharu.Jun 2012 Kelas pend moral/ Kelas / Makmal - . BAND 5 [B5D19E1] . Pelajar menguasai evidens B1D19E1 sekiranya dapat menyatakan 2 kemudahan awam dengan betul Belum Menguasai Sudah Menguasai UJIAN BERTULIS / PELAJAR) PENDIDIKAN MORAL NAMA : LISAN ( UNTUK __________________________________ TARIKH : ______________________ TING : __________________ BAND 4 [B4D19E1] .

kelas sendiri/ kelas lain

Bengkel -

-

Julai – Oktober 2012

Kelas pend moral/ kelas sendiri/ kelas lain

Kelas / Makmal Bengkel

-

-

-

-

kipas setelah kelas tamat Pelajar ini menutup suis lampu/kipas apabila tidak diperlukan ( tghari/hari hujan) Pelajar ini menutup suis lampu/kipas di tempat lain selain dpd di kelasnya Pelajar ini menutup suis lampu dan kipas setelah kelas tamat Pelajar ini menutup suis lampu/kipas apabila tidak diperlukan ( tghari/hari hujan) Pelajar ini menutup suis lampu/kipas di tempat lain selain dpd di kelasnya Pelajar ini menasihati pelajar lain untuk membantu mejimatkan elektrik.

Nota : Maklumat diperoleh berdasarkan pemerhatian oleh guru kelas/ guru pend moral/ guru bilikbilik khas/ ketua tingkatan/ rakan-rakan. NAMA:…………………………………………………………. TINGKATAN DUA:……………………… TARIKH:……………………. BAND 1 BAND 2(B2D20E1 dan B1D20E1) (Boleh menyenaraikan dan menjelaskan kepentingan sambutan Hari kebangsaan/aktiviti kemasyarakatan 1. Pada setiap tahun, negara kita akan menyambut Hari Kemerdekaan pada 31 Ogos 1957. Senaraikan aktiviti yang anda lakukan sempena hari tersebut.

I. II. III.

________________________________________ ________________________________________ ________________________________________

2. Mengapakah kita menyambut Hari Kemerdekaan setiap tahun i. ii. iii. _________________________________________ _________________________________________ _________________________________________

Belum menguasai

Sudah menguasai

REKOD PEMERHATIAN PENDIDIKAN MORAL NAMA: KELAS: TARIKH:

BAND 3 dan BAND 4( B3D20E1 dan B4D20E1) (Boleh melibatkan diri dalam sambutan Hari kebangsaan / aktiviti kemasyarakatan apabila disuruh dan dengan rela hati) TARIKH/BULAN 12 Ogos 2012 MASA 1.30-145 LOKASI Kelas 1 A CATATAN GURU Pelajar ini memasang telah

bendera di kelas apabila disuruh oleh guru tingkatannya

25 Ogos 2012

2.00-2.45

Kelas 1A

Pelajar ini telah menawarkan dirinya untuk menyertai perbarisan sempena Hari Kebangsaan dengan memberi namanya kepada pengawas bertugas.

Disahkan oleh ………………………….. ( ) Nota: Maklumat diperoleh berdasarkan pemerhatian oleh guru kelas/guru Pendidikan Moral/ guru mata pelajaran.

UJIAN BERTULIS (UNTUK PELAJAR) PENDIDIKAN MORAL

NAMA:…………………………. …………….. TARIKH:………………………

TINGKATAN DUA:

TARIKH:……………………… TINGKATAN DUA: . Disahkan oleh: ……………………………………… ( Nama Guru ) Pelajar menguasai evidens B1D21E1 dan B2D23E1 sekiranya dapat menerangkan tiga tanggungjawab dengan betul UJIAN BERTULIS (UNTUK PELAJAR) PENDIDIKAN MORAL NAMA:…………………………. ……………. 3. 2. 3. 2. 4.BAND 1 dan 2 [ B1D21E1 dan B2D21E1] (Boleh menerangkan kepentingan memenuhi hak kanak-kanak ) HAK KANAK-KANAK 1.. PENERANGAN 1. 4.

. Bil 1 Pernyataan Mendapat layanan yang tidak sama seperti kaum lelaki.BAND 1 [ B1D22E1] (Boleh menyenaraikan hak wanita ) Tandakan ( / ) pada ruang jawapan jika penyataan itu merupakan hak wanita dan tandakan ( x) jika sebaliknya. TARIKH:……………………… BAND 2 [ B2D22E1] TINGKATAN DUA: . Jawapan 2 Mendapatkan pendidikan dan pekerjaan 3. Mendapat gaji berdasarkan kelayakan dan kebolehan 4. ……………. Boleh dieksploitasi oleh mana-mana pihak 6. Mendapatkan peluang kenaikan pangkat 5. Mendapat perlindungan daripada keganasan Disahkan oleh: ……………………………………… ( Nama Guru ) Pelajar menguasai evidens B1D22E1 sekiranya dapat menjawab empat pernyataan dengan betul UJIAN BERTULIS (UNTUK PELAJAR) PENDIDIKAN MORAL NAMA:………………………….

LAYANAN SECARA ADIL . TARIKH:……………………… BAND 1 [ B1D23E1] TINGKATAN (Boleh menyenaraikan tanggungjawab majikan terhadap pekerja ) .(Boleh menerangkan hak wanita ) Menerangkan hak wanita HAK-HAK WANITA 1.. Disahkan oleh: ……………………………………… ( Nama Guru ) Pelajar menguasai evidens B2D22E1 sekiranya dapat menerangkan empat hak wanita dengan betul UJIAN BERTULIS (UNTUK PELAJAR) PENDIDIKAN MORAL NAMA:………………………….PELUANG KENAIKAN PANGKAT 5.PENDIDIKAN PENERANGAN 2.PELUANG PEKERJAAN 4. DUA:…………….PERLINDUNGAN 3.

TARIKH:……………………… BAND 2 [ B2D23E1] TINGKATAN DUA: .. …………….Senaraikan tanggungjawab majikan terhadap pekerjanya TANGGUNGJAWAB MAJIKAN *Keselesaan tempat kerja * Jaminan keselamatan *Peluang meningkatkan kerjaya *Tempat tinggal *Kemudahan berekreasi Disahkan oleh: ……………………………………… ( Nama Guru ) Pelajar menguasai evidens B1D23E1 sekiranya dapat menerangkan empat tanggungjawab dengan betul UJIAN BERTULIS (UNTUK PELAJAR) PENDIDIKAN MORAL NAMA:………………………….

Peluang meningkatkan kerjaya 3.(Padankan tanggungjawab majikan terhadap pekerja ) Padankan empat tanggungjawab majikan terhadap pekerjanya TANGGUNGJAWAB 1.Keselesaan tempat kerja PENERANGAN Bangunan pejabat kukuh. ……………. kebersihan terjaga. tempat beriadah seperti gelanggang badminton Ruang kerja yang selesa. 2. tidak terdedah kepada pencemaran atau pencerobohan Ada bilik rehat. dan aliran pengudaraan baik. Mengikuti kursus yang berkaitan tugas dan kenaikan pangkat. TINGKATAN DUA: .Jaminan keselamatan Disahkan oleh: ……………………………………… ( Nama Guru ) Pelajar menguasai evidens B2D23E1 sekiranya dapat menerangkan empat tanggungjawab dengan betul UJIAN BERTULIS (UNTUK PELAJAR) PENDIDIKAN MORAL NAMA:…………………………..Kemudahan berekreasi 4.

TARIKH:……………………… BAND 1 [ B1D24E1] (Boleh menyenaraikan kecacatan golongan kurang upaya. Helen Keller 6. ) Sesuaikan Tokoh dengan jenis kecacatan yang dialaminya. Walt Disney Buta 4. J.pekak dan bisu Dyslexia 5.M. Albert Einstein Buta.Aziz Pekak Disahkan oleh: ……………………………………… ( Nama Guru ) Pelajar menguasai evidens B1D24E1 sekiranya dapat menjawab empat pernyataan dengan betul UJIAN BERTULIS (UNTUK PELAJAR) PENDIDIKAN MORAL . (Berpandukan buku teks m/s 158 ) Bil 1 Tokoh Ludwig Van Beethovan Jenis Kecacatan Masalah pembelajaran 2 Alexander Graham Bell Dyslexia 3.

TARIKH:……………………… BAND 2 [ B2D24E1] TINGKATAN DUA: (Boleh menjelaskan cara memberi layanan kepada golongan kurang upaya. …………….Rakan sebaya:___________________________________________________ 3. ) Jelaskan cara memeberi layanan dan sokongan daripada 1..Anggota masyarakat:______________________________________________ 4.Negara:_________________________________________________________ Disahkan oleh: ……………………………………… ( Nama Guru ) Pelajar menguasai evidens B2D24E1 sekiranya dapat menjawab tiga kategori dengan betul UJIAN BERTULIS (UNTUK PELAJAR) PENDIDIKAN MORAL .Keluarga :______________________________________________________ 2.NAMA:………………………….

Murid mengejek rakan yang kurang upaya. …………….. TARIKH:……………………… BAND 3 [ B3D24E1] TINGKATAN DUA: (Boleh menunjukkan perlakuan memberi layanan kepada golongan kurang upaya. Bil Perlakuan Ada melakuka n Tidak melakukan 1 2 3. Disahkan oleh: ……………………………………… ( Nama Guru ) Pelajar menguasai evidens B3D24E1 sekiranya dapat menjawab empat soalan dengan betul UJIAN BERTULIS (UNTUK PELAJAR) . Murid membantu seorang pemuda yang cacat penglihatan melintas jalan. ) Tandakan ( / ) pada perlakuan dilakukan dan dan tandakan ( x) jika tidak dilakukan.NAMA:………………………….. Murid menolong seorang rakan yang berkerusi roda masuk kedalam kelas. 4. Murid merancang lawatan ke rumah kanakkanak spastik. Murid menderma wang kepada Pertubuhan orang-orang cacat untuk membantu mereka. 5.

PENDIDIKAN MORAL NAMA:…………………………. DUA:……………. Membuat pilihan 4. Mendapatkan keperluan asas 5.. Mendapatkan gantirugi 6. Mendapatkan pendidikan pengguna Disahkan oleh: ……………………………………… ( Nama Guru ) Pelajar menguasai evidens B2D25E1 sekiranya dapat menerangkan empat pernyataan dengan betul UJIAN BERTULIS (UNTUK PELAJAR) . TARIKH:……………………… BAND 2 [ B2D25E1] TINGKATAN (Boleh menjelaskan hak dan tanggungjawab pengguna ) Terangkan enam hak dan tanggungjawab pengguna Bil 1 Hak dan tanggungjawab pengguna Dapatkan maklumat Penerangan 2 Dapatkan keselamatan 3.

Betul/Salah 2 Murid dapatkan maklumat tentang barang sebelum membeli dari penjual.PENDIDIKAN MORAL NAMA:…………………………. Bil 1 Perlakuan Murid membeli barang dengan harga yang murah dan kualiti yang rendah. Disahkan oleh: ……………………………………… ( Nama Guru ) Pelajar menguasai evidens B3D18E1 sekiranya dapat menjawab empat soalan dengan betul . 5. Murid membeli barangan berdasarkan jenama yang terkenal. Murid melihat tarikh luput sebelum membeli barangan untuk memastikan barangan itu masih boleh digunakan. Murid memilih dan membuat perbandingan sebelum merancang pembelihan. ) Tandakan ( / ) pada cara yang betul dan tandakan ( x) bagi cara yang salah.. 4. DUA:……………. 3. TARIKH:……………………… BAND 3 [ B3D25E1] TINGKATAN (Boleh menunjukkan cara menjaga hak dan tanggungjawab pengguna. Murid menyertai Persatuan Pengguna untuk mengetahui hal-hal tentang kepenggunaan. 6.

. 3. DUA:……………. ) Tandakan ( / ) pada perlakuan yang dilakukan dan ( x) pada perlakuan yang tidak dilakukan. 5. Murid mengumpul keratan akhbar dan gambargambar yang berkaitan dengan hak pengguna untuk meningkatkan pengetahuan. TARIKH:……………………… BAND 4 [ B4D25E1] TINGKATAN (Boleh melaksanakan hak dan tanggungjawab sebagai pengguna bijak. 4. Bil Perlakuan Ada melakuka n Tidak melakukan 1 2 Murid pernah menegur penjual barangan yang tidak meletakkan tanda harga. Murid pernah membuat aduan tentang kerosakkan barangan yang baru dibeli kepada Persatuan Pengguna. Murid pernah menuntut ganti rugi bagi barangan yang rosak dalam tempoh jaminan pada penjual.UJIAN BERTULIS (UNTUK PELAJAR) PENDIDIKAN MORAL NAMA:…………………………. Murid memberikan khidmat nasihat tentang hak pengguna kepada rakan yang menghadapi masalah dalam pembelian barangan. Disahkan oleh: ……………………………………… ( Nama Guru ) Pelajar menguasai evidens B4D25E1 sekiranya dapat menjawab empat soalan dengan betul .

B2D26E1. B3D19E1 Rujuk pada BUKU ( Teks / perhatian ) .Nilai mematuhi peraturan dan undang-undang B1D26e1.

(Nama Guru) Tidak TINGKATAN DUA : . Bil 1 2 3 Perkara Ya Saya tidak akan melenting apabila ditegur oleh guru dihadapan rakan-rakan sekelas.. Tandakan (/) pada ruang jawapan ’ya’ jika anda bersetuju atau pada ruang jawapan ’Tidak’ sekiranya anda tidak bersetuju. BAND [B3D23E1& B4D18E1] (Boleh menunjukkan perlakuan menerima pandangan dan teguran orang lain dengan rela hati ) Arahan: Sila jawab soal selidik dibawah ini dengan jujur berdasarkan personaliti diri anda yang berkaitan dengan pemikiran terbuka. TARIKH : ………………………………. Saya percaya teguran yang dibuat oleh guru adalah untuk kebaikan saya.. ………………..SENARAI SEMAK (UNTUK GURU) PENDIDIKAN MORAL NAMA : …………………………………. Disahkan oleh: ………………………………. Saya bersedia menerima komen daripada ahli kelab yang mendakwa saya kurang 5 berkaliber. Saya cuba menerima keputusan yang dibuat oleh guru kaunseling untuk diri saya. Saya percaya dengan nasihat daripada guru kaunseling kerana nasihatnya berdasarkan 4 pengalaman dan ilmu yang dimiliki..

NILAI HIDUP BERSAMA SECARA AMAN LEMBARAN KERJA B1D31E1 dan B2D3E1 Boleh menyatakan ciri-ciri jiran yang baik Boleh menerangkan ciri-ciri jiran yang baik Nama :…………………………………. Peramah Contoh penerangan Bertegur sapa ketika berjumpa .. Ciri-ciri 1. Senaraikan ciri-ciri jiran yang baik. Tingkatan:………………………… 1. Siapakah jiran anda? ……………………………………………………………………………………………….. 2. Tarikh:………………………………….

Tarikh:…………………………………..NILAI HIDUP BERSAMA SECARA AMAN B3D31E1 Boleh menunjukkan interaksi dengan jiran Nama :………………………………….. Tingkatan:………………………… Gambar berinteraksi dengan jiran Pelajar diminta menyertakan gambar yang menunjukkan interaksi dengan jiran. .

. Tarikh:………………………………….. Pelajar dapat menguasai band ini jika mereka dapat menunjukkan sekurang-kurangnya 5 jenis interaksi sopan dengan jiran. Guru menilai dialog semasa lakonan dijalankan..NILAI HIDUP BERSAMA SECARA AMAN KAD SITUASI B4D31E1 Boleh menunjukkan interaksi dengan jiran secara sopan Nama :…………………………………. Tingkatan:………………………… Arahan: Pelajar dibahagikan kepada kumpulan dan diminta melakonkan situasi di bawah : KAD SITUASI Lakonkan satu situasi yang menunjukkan interaksi secara hormat dengan jiran.

SALING MEMBANTU DAN BEKERJASAMA LEMBARAN KERJA B1D32E1 Boleh menamakan badan sukarela yang terlibat dalam aktiviti kemasyarakatan B2D32E1 Boleh menerangkan aktiviti kemasyarakatan yang dianjurkan oleh badan sukarela Nama :…………………………………. Badan sukarela Aktiviti yang dianjurkan . Tingkatan:………………………… Arahan: Nyatakan 2 badan sukarela dan aktiviti yang dianjurkan oleh badan tersebut. Tarikh:…………………………………...

Tarikh:………………………………….. . …………………. Tingkatan:………………………… Tarikh/Bulan Masa Lokasi Catatan Disahkan oleh..SALING MEMBANTU DAN BEKERJASAMA PEMERHATIAN B3D25E1 Boleh melibatkan diri dalam aktiviti kemasyarakatan B4D20E1 Boleh melibatkan diri dalam aktiviti kemasyarakatan dengan rela hati Nama :………………………………….

b.. b..NILAI SALING MENGHORMATI ANTARA NEGARA LEMBARAN KERJA BAND 1(B1D33E1) [Boleh menyatakan contoh kerjasama antara negara] BAND 2 (B1D33E1) [Boleh menerangkan kepentingan kerjasama antara negara] Nama :…………………………………. a. Tarikh:…………………………………. Tingkatan:………………………… ASEAN Nyatakan contoh kerjasama antara negara ASEAN Terangkan kepentingan bekerjasama antara a. .