KERTAS KERJA KHIDMAT MASYARAKAT TINGKATAN 1 1.0 2.

0
NAMA PROGRAM : KHIDMAT MASYARAKAT - PONDOK BESTARI PENGENALAN : 1. Semua panitia bersetuju untuk menyediakan ruang belajar yang sesuai untuk pembelajaran di luar bilik darjah. 2. Meningkatkan minat murid untuk belajar melalui bahan-bahan dan maklumat diluar bilik darjah. 3.0 MATLAMAT Menambah maklumat dan menceriakan Pondok Ilmu Bidang Kemanusiaan. 4.0 OBJEKTIF 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Menyedia ruang pelajar membaca maklumat. Mengembangkan kemahiran sosial dan kerja berpasukan. Menggalakkan pembelajaran yang tidak formal. Mewujudkan persekitaran sekolah dengan pondok ilmu. Membolehkan pelaksanaan pembelajaran di luar bilik darjah. Mengintegrasikan pelbagai disiplin ilmu dalam satu masa. Menambahkan keceriaan di sekitar sekolah. Meningkatkan minat murid untuk belajar.

5.0. CADANGAN 1. Menambahbaik pondok bacaan yang sedia ada. 2. Setiap panitia dalam bidang masing-masing akan menyumbang pondok ilmu contohnya seperti menyediakan ruang bacaan dan papan maklumat dan sebagainya. 6.0. KUMPULAN SASARAN : Semua Pelajar Tingkatan 1 Proses Kerja : Bil 1 2 3 Hari Selasa Rabu Jumaat Kelas 1 ORKID, 1 SEROJA, 1 CEMPAKA 1 BR, 1 DAH, 1KEN 1 MAW, 1 MEL, 1 TERATAI

0. Disemak Oleh. Patel ( PK 1 ) En.00 RM 877. Hashim bin Kamarudin ( Penolong Kanan Petang ) Penyelaras Pn. diharapkan usaha pemurnian dan penambahbaikan dapat dijalankan agar segala aktiviti dan program yang dirancang mencapai sasaran dan matlamatnya. SENARAI AHLI JAWATANKUASA PELAKSANA Pengerusi Pn.Hajah Saimah binti Ahmad ( Pengetua ) Naib Pengerusi En.50 RM 432.50 ---------------------------- ---------------------------- ---------------------------- . 5 2002 ) 8.7.50 2 x RM76. PENUTUP Konklusinya.00=RM280 Jumlah RM 445.1. Menjadi harapan juga agar segala aktiviti dan program yang direncanakan akan mendapat sokongan padu semua pihak. Anthonysamy a/l Abraham ( PK Hem ) En. Item Makan / Minum Cat Jumlah 8. menyediakan ruang bacaan dan papan maklumat : Bil 1 2. PERBELANJAAN Menambahbaik taman ilmu.SUMBER PENDAPATAN Setiap panitia akan menggunakan wang peruntukan masing-masing bergantung kepada jumlah wang PCG yang diterima ( dibenarkan mengikut surat Pekeliling Bil.0. Manharlal a/l A. Kuantiti 297 x RM1. Disediakan oleh. Yau Siu Chu ( GKMP Bidang Kemanusiaan ) Ahli-ahli Jawatankuasa Ketua Panitia Sivik dan Kemanusiaan Guru Matapelajaran Tingkatan 1 8.H.00=RM152 4 x RM70. Disahkan Oleh.0 ANGGARAN KEWANGAN 8.2.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful