PEJABAT PELAJARAN DAERAH BARAT DAYA

.PELAN INTEGRITI ORGANISASI JABATAN PELAJARAN PULAU PINANG Sejarah Penggubalan Pelan Integriti Nasional (PIN) dan Penubuhan Institut Integriti Malaysia (IIM)  Usaha gerakan pemantapan integriti secara holistik telah bermula pada tahun 2004 dengan penggubalan Pelan Integriti Nasional (PIN) dan penubuhan Institut Integriti Malaysia (IIM).  Ia bertitik tolak daripada Kajian Persepsi Awam Terhadap Rasuah di Malaysia yang telah dijalankan pada tahun 2002.

.PELAN INTEGRITI ORGANISASI JABATAN PELAJARAN PULAU PINANG  Dapatan daripada kajian tersebut telah dibentangkan dalam Mesyuarat Jawatankuasa Khas Kabinet pada 31 Mac 2003 mengenai Keutuhan Pengurusan Kerajaan (JKKMKPK) yang dipengerusikan oleh YAB Tun Abdullah bin Haji Ahmad Badawi.  Berdasarkan perakuan yang telah dibuat. YAB Tun Abdullah bin Haji Ahmad Badawi pada 5 November 2003 telah mengisytiharkan bahawa kerajaan akan menggubalkan dan melancarkan PIN dan menubuhkan IIM.  Pada 23 April 2004 PIN dilancarkan dan IIM ditubuhkan. Timbalan Perdana Menteri pada masa itu.

(i) Mengurangkan gejala rasuah. penyelewengan dan salah guna kuasa secara berkesan. tahun telah Program Gerakan Pemantapan PIN peringkat KPM • Program memantapan integriti peringkat KPM berdasarkan kepada Sasaran Keutamaan-Tekad 2008 iaitu. tanggal 5 November setiap diisytiharkan sebagai Hari Integriti Nasional.PELAN INTEGRITI ORGANISASI JABATAN PELAJARAN PULAU PINANG Selain itu. . (ii) Meningkatkan kecekapan dalam sistem penyampaian perkhidmatan awam dan mengatasi kerenah birokrasi.

PELAN INTEGRITI ORGANISASI JABATAN PELAJARAN PULAU PINANG (iii) Meningkatkan tadbir urus korporat dan etika perniagaan. . dan (v) Meningkatkan kualiti hidup dan kesejahteraan masyarakat. (iv) Memantapkan institusi kekeluargaan dan komuniti.

PELAN INTEGRITI ORGANISASI JABATAN PELAJARAN PULAU PINANG Unit PIN di KPM telah ditubuhkan bagi menjalankan program gerakan pemantapan integriti di peringkat Kementerian khususnya kepada warga pendidik. Program ini juga telah diteruskan pada tahun 2008 dan diperluaskan pada tahun 2009 yang melibatkan Institusi Pendidikan seperti IPGM dan Kolej Matrikulasi. . Pada tahun 2007 program integriti telah dilaksanakan melalui Seminar Integriti Warga Pendidik (SIWP) peringkat JPN dengan kerjasama IIM.

PELAN INTEGRITI ORGANISASI JABATAN PELAJARAN PULAU PINANG Objektif SIWP ini ialah. (1) Meningkatkan tahap kesedaran serta kefahaman warga pendidik tentang PIN. masyarakat dan komuniti. (3) Memupuk amalan membudayakan integriti dalam pekerjaan dan kehidupan seharian. . (2) Meningkatkan komitmen warga pendidik tentang peranan mereka mengukuhkan integriti keluarga.

PELAN INTEGRITI ORGANISASI JABATAN PELAJARAN PULAU PINANG Pada tahun 2008 program SIWP telah diperluaskan ke peringkat PPD. Berdasarkan kejayaan pelaksanaan program ini SIWP telah diteruskan pada tahun 2009 sebanyak 59 SIWP yang meliputi 69 Institusi (36 PPD. 28 IPGM dan 3 Kolej Matrikulasi serta 2 Kolej MARA) akan dilaksanakan pada tahun 2010. IPGM. Pembiayaan sepenuhnya oleh pihak IIM. Program “Masih Ada yang Sayang” dan Ceramah Nilai-Nilai Islam serta Executive Talk. Pelbagai program telah dilaksanakan oleh Unit PIN seperti Bengkel Bina Insan. Disamping itu Unit PIN juga turut melaksanakan program Islam Hadhari yang dirangka oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM). .

. (2) Melahirkan warga pendidik yang berintegriti dan berupaya mendidik anak bangsa. JPN dan sekolah. penyelewengan dan salah guna kuasa secara berkesan disemua peringkat iaitu di KPM. (1) Memupuk ketrampilan dan keperibadian mulia murid. (4) Meningkatkan kesejahteraan dan kualiti hidup warga Kementerian.Sasaran Keutamaan PIO KPM PIO Kementerian telah disusun berdasarkan 4 keutamaan yang dikenali sebagai TEKAD Integriti KPM iaitu. (3) Memerangi gejala rasuah. PPD.PELAN INTEGRITI ORGANISASI JABATAN PELAJARAN PULAU PINANG Pelan Integriti Organisasi (PIO) KPM • • • Keperluan Penggubalan PIO TEKAD Integriti KPM . .

PELAN INTEGRITI ORGANISASI JABATAN PELAJARAN PULAU PINANG Memantapkan kokurikulum Meningkatkan keupayaan dan penguasaan ilmu pengetahuan SASARAN 1: MEMUPUK KETERAMPILAN DAN KEPERIBADIAN MULIA MURID Melatih murid supaya menguasai kemahiran. ketrampilan dan peribadi mulia Memantapkan program kokurikulum dan sukan Memperkukuhkan disiplin murid Memantapkan sistem aduan masalah disiplin murid .

Bagi Melahirkan Warga Pendidik Yang Berintegriti Dan Berupaya Mendidik Anak Bangsa . Strategi Pelaksanaan Pelan Tindakan. Pengiktirafan Warga Pendidik Sebagai Duta Integriti 3. Warga Pendidik Sebagai Profesion Yang Paling Di Percayai 2.PELAN INTEGRITI ORGANISASI JABATAN PELAJARAN PULAU PINANG SASARAN 2: MELAHIRKAN WARGA PENDIDIK YANG BERINTEGRITI DAN BERUPAYA MENDIDIK ANAK BANGSA 1.

PEJABAT PELAJARAN DAERAH DAN SEKOLAH Gejala Rasuah Di 2. 4.PELAN INTEGRITI ORGANISASI JABATAN PELAJARAN PULAU PINANG 1. JPN. Gerakan Pemantapan Integriti Yang Dilaksanakan Di Peringkat Kementerian Berhubung Gejala Rasuah. 5. Persepsi SASARAN 3: MEMERANGI GEJALA RASUAH. JABATAN PELAJARAN NEGERI. Salah Guna Kuasa Strategi Pelaksanaan Pelan Tindakan. Malaysia Definisi dan Peruntukan UndangUndang Yang Berkaitan Sistem Penyampaian Dan Tadbir Urus Yang Terbaik Dalam Sektor Awam Bagi Tujuan Membenteras Rasuah. Penyelewengan Dan Salah Guna Kuasa Secara Berkesan Di Semua Peringkat Kementerian. 3. PENYELEWENGAN DAN SALAH GUNA KUASA SECARA BERKESAN DI SEMUA PERINGKAT KEMENTERIAN. Bagi Memerangi Gejala Rasuah. PPD dan Sekolah .

Bagi Meningkatkan Kesejahteraan Dan Kualiti Hidup Warga Kementerian/Jabatan. Takrif Kesejahteraan dan Kualiti Hidup Masyarakat.PELAN INTEGRITI ORGANISASI JABATAN PELAJARAN PULAU PINANG SASARAN 4: MENINGKATKAN KUALITI HIDUP DAN KESEJAHTERAAN WARGA KEMENTERIAN/ JABATAN 1. Strategi Pelaksanaan Pelan Tindakan. 2. . 3. Usaha-usaha Gerakan Pemantapan Kualiti Hidup Dan Kesejahteraan Masyarakat yang Telah Dilaksanakan Di Peringkat Kementerian/Jabatan.

PELAN INTEGRITI ORGANISASI JABATAN PELAJARAN PULAU PINANG .

PELAN INTEGRITI ORGANISASI JABATAN PELAJARAN PULAU PINANG Sekian Terima Kasih .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful