PEJABAT PELAJARAN DAERAH BARAT DAYA

PELAN INTEGRITI ORGANISASI JABATAN PELAJARAN PULAU PINANG Sejarah Penggubalan Pelan Integriti Nasional (PIN) dan Penubuhan Institut Integriti Malaysia (IIM)  Usaha gerakan pemantapan integriti secara holistik telah bermula pada tahun 2004 dengan penggubalan Pelan Integriti Nasional (PIN) dan penubuhan Institut Integriti Malaysia (IIM).  Ia bertitik tolak daripada Kajian Persepsi Awam Terhadap Rasuah di Malaysia yang telah dijalankan pada tahun 2002. .

Timbalan Perdana Menteri pada masa itu. YAB Tun Abdullah bin Haji Ahmad Badawi pada 5 November 2003 telah mengisytiharkan bahawa kerajaan akan menggubalkan dan melancarkan PIN dan menubuhkan IIM.PELAN INTEGRITI ORGANISASI JABATAN PELAJARAN PULAU PINANG  Dapatan daripada kajian tersebut telah dibentangkan dalam Mesyuarat Jawatankuasa Khas Kabinet pada 31 Mac 2003 mengenai Keutuhan Pengurusan Kerajaan (JKKMKPK) yang dipengerusikan oleh YAB Tun Abdullah bin Haji Ahmad Badawi.  Berdasarkan perakuan yang telah dibuat.  Pada 23 April 2004 PIN dilancarkan dan IIM ditubuhkan. .

.PELAN INTEGRITI ORGANISASI JABATAN PELAJARAN PULAU PINANG Selain itu. (i) Mengurangkan gejala rasuah. (ii) Meningkatkan kecekapan dalam sistem penyampaian perkhidmatan awam dan mengatasi kerenah birokrasi. penyelewengan dan salah guna kuasa secara berkesan. tahun telah Program Gerakan Pemantapan PIN peringkat KPM • Program memantapan integriti peringkat KPM berdasarkan kepada Sasaran Keutamaan-Tekad 2008 iaitu. tanggal 5 November setiap diisytiharkan sebagai Hari Integriti Nasional.

PELAN INTEGRITI ORGANISASI JABATAN PELAJARAN PULAU PINANG (iii) Meningkatkan tadbir urus korporat dan etika perniagaan. (iv) Memantapkan institusi kekeluargaan dan komuniti. dan (v) Meningkatkan kualiti hidup dan kesejahteraan masyarakat. .

Pada tahun 2007 program integriti telah dilaksanakan melalui Seminar Integriti Warga Pendidik (SIWP) peringkat JPN dengan kerjasama IIM. Program ini juga telah diteruskan pada tahun 2008 dan diperluaskan pada tahun 2009 yang melibatkan Institusi Pendidikan seperti IPGM dan Kolej Matrikulasi.PELAN INTEGRITI ORGANISASI JABATAN PELAJARAN PULAU PINANG Unit PIN di KPM telah ditubuhkan bagi menjalankan program gerakan pemantapan integriti di peringkat Kementerian khususnya kepada warga pendidik. .

PELAN INTEGRITI ORGANISASI JABATAN PELAJARAN PULAU PINANG Objektif SIWP ini ialah. . masyarakat dan komuniti. (1) Meningkatkan tahap kesedaran serta kefahaman warga pendidik tentang PIN. (3) Memupuk amalan membudayakan integriti dalam pekerjaan dan kehidupan seharian. (2) Meningkatkan komitmen warga pendidik tentang peranan mereka mengukuhkan integriti keluarga.

. Pelbagai program telah dilaksanakan oleh Unit PIN seperti Bengkel Bina Insan. Pembiayaan sepenuhnya oleh pihak IIM. Berdasarkan kejayaan pelaksanaan program ini SIWP telah diteruskan pada tahun 2009 sebanyak 59 SIWP yang meliputi 69 Institusi (36 PPD. Program “Masih Ada yang Sayang” dan Ceramah Nilai-Nilai Islam serta Executive Talk. IPGM.PELAN INTEGRITI ORGANISASI JABATAN PELAJARAN PULAU PINANG Pada tahun 2008 program SIWP telah diperluaskan ke peringkat PPD. Disamping itu Unit PIN juga turut melaksanakan program Islam Hadhari yang dirangka oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM). 28 IPGM dan 3 Kolej Matrikulasi serta 2 Kolej MARA) akan dilaksanakan pada tahun 2010.

(4) Meningkatkan kesejahteraan dan kualiti hidup warga Kementerian. penyelewengan dan salah guna kuasa secara berkesan disemua peringkat iaitu di KPM. . PPD. JPN dan sekolah.Sasaran Keutamaan PIO KPM PIO Kementerian telah disusun berdasarkan 4 keutamaan yang dikenali sebagai TEKAD Integriti KPM iaitu. (1) Memupuk ketrampilan dan keperibadian mulia murid. (3) Memerangi gejala rasuah.PELAN INTEGRITI ORGANISASI JABATAN PELAJARAN PULAU PINANG Pelan Integriti Organisasi (PIO) KPM • • • Keperluan Penggubalan PIO TEKAD Integriti KPM . (2) Melahirkan warga pendidik yang berintegriti dan berupaya mendidik anak bangsa..

ketrampilan dan peribadi mulia Memantapkan program kokurikulum dan sukan Memperkukuhkan disiplin murid Memantapkan sistem aduan masalah disiplin murid .PELAN INTEGRITI ORGANISASI JABATAN PELAJARAN PULAU PINANG Memantapkan kokurikulum Meningkatkan keupayaan dan penguasaan ilmu pengetahuan SASARAN 1: MEMUPUK KETERAMPILAN DAN KEPERIBADIAN MULIA MURID Melatih murid supaya menguasai kemahiran.

Strategi Pelaksanaan Pelan Tindakan.PELAN INTEGRITI ORGANISASI JABATAN PELAJARAN PULAU PINANG SASARAN 2: MELAHIRKAN WARGA PENDIDIK YANG BERINTEGRITI DAN BERUPAYA MENDIDIK ANAK BANGSA 1. Warga Pendidik Sebagai Profesion Yang Paling Di Percayai 2. Bagi Melahirkan Warga Pendidik Yang Berintegriti Dan Berupaya Mendidik Anak Bangsa . Pengiktirafan Warga Pendidik Sebagai Duta Integriti 3.

Penyelewengan Dan Salah Guna Kuasa Secara Berkesan Di Semua Peringkat Kementerian. 5. Salah Guna Kuasa Strategi Pelaksanaan Pelan Tindakan. JPN. Malaysia Definisi dan Peruntukan UndangUndang Yang Berkaitan Sistem Penyampaian Dan Tadbir Urus Yang Terbaik Dalam Sektor Awam Bagi Tujuan Membenteras Rasuah. 3. PENYELEWENGAN DAN SALAH GUNA KUASA SECARA BERKESAN DI SEMUA PERINGKAT KEMENTERIAN. Persepsi SASARAN 3: MEMERANGI GEJALA RASUAH.PELAN INTEGRITI ORGANISASI JABATAN PELAJARAN PULAU PINANG 1. Bagi Memerangi Gejala Rasuah. 4. JABATAN PELAJARAN NEGERI. PEJABAT PELAJARAN DAERAH DAN SEKOLAH Gejala Rasuah Di 2. Gerakan Pemantapan Integriti Yang Dilaksanakan Di Peringkat Kementerian Berhubung Gejala Rasuah. PPD dan Sekolah .

PELAN INTEGRITI ORGANISASI JABATAN PELAJARAN PULAU PINANG SASARAN 4: MENINGKATKAN KUALITI HIDUP DAN KESEJAHTERAAN WARGA KEMENTERIAN/ JABATAN 1. Bagi Meningkatkan Kesejahteraan Dan Kualiti Hidup Warga Kementerian/Jabatan. Strategi Pelaksanaan Pelan Tindakan. 2. Takrif Kesejahteraan dan Kualiti Hidup Masyarakat. 3. . Usaha-usaha Gerakan Pemantapan Kualiti Hidup Dan Kesejahteraan Masyarakat yang Telah Dilaksanakan Di Peringkat Kementerian/Jabatan.

PELAN INTEGRITI ORGANISASI JABATAN PELAJARAN PULAU PINANG .

PELAN INTEGRITI ORGANISASI JABATAN PELAJARAN PULAU PINANG Sekian Terima Kasih .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful