Kisah 10 Sahabat Nabi SAW Yang Dijanjikan Syurga

Kisah 10 Sahabat yg dijamin Masuk Syurga (1

)
Posted by ainnur on Feb 21, '07 4:53 AM for everyone

Khalifah Abu Bakar as-Shiddiq ra Khalifah Pertama, Teman Setia Yang Banyak Berkorban Muhammad SAW wafat tanpa meninggalkan pesan siapa yang harus menggantikannya sebagai pemimpin umat.. Beberapa kerabat Rasul berpendapat bahwa Ali bin Abu Thalib - misan dan menantu yang dipelihara Muhammad SAW sejak kecil - yang paling berhak. Namun sebagian kaum Anshar, warga asli Madinah, berkumpul di Balai Pertemuan (Saqifa) Bani Saudah. Mereka hendak mengangkat Saad bin Ubadah sebagai pemimpin umat. Ketegangan terjadi, Abu Bakar, Umar dan Abu Ubaidah datang untuk mengingatkan mereka. Perdebatan terjadi, sampai dua tokoh Muhajirin dan Anshar - Abu Ubaidah dan Basyir anak Saad - membaiat Abu Bakar. Umar menyusul membaiat. Demikian pula yang lainnya. Pertikaian selesai. Selasa malam menjelang salat Isya - setelah Muhammmad SAW dimakamkan - Abu Bakar naik ke mimbar di masjid Nabawi. Ia mengucapkan pidato pertamanya sebagai khalifah. Pidato yang ringkas dan dan berkesan di kalangan umat. Itu terjadi pada Juni 632, atau 11 Hijriah. Abu Bakar adalah orang pertama di luar kerabat Rasul yang memeluk Islam. Ia dikenal sebagai orang yang selalu membenarkan ucapan Muhammad SAW. Ketika orang-orang menghujat Muhammad SAW karena mengatakan baru mengalami Isra' Mi'raj, Abu Bakar menyatakan keyakinannya terhadap peristiwa itu. Ia menyiapkan perjalanan serta menemani Muhammad Saw saat hijrah ke Madinah. Ia juga menikahkan putrinya, Aisyah, dengan Rasul. Namun tak bererti kepemimpinan Abu Bakar mulus. Wafatnya Muhammad SAW menimbulkan pembelotan besarbesaran dari berbagai kabilah yang baru masuk Islam. Mereka tidak lagi patuh pada pemerintahan di Madinah. Beberapa orang malah menyatakan diri sebagai Nabi. Aswad Al-Insa di Yaman yang menyatakan diri sebagai Nabi dan membolehkan orang tidak solat dan berzina, telah dibunuh oleh orang dekatnya saat Rasulullah sakit. Sekarang ada Tulaihah dan Musailamah yang berbuat serupa. Di Madinah pun, Abu Bakar berselisih pendapat dengan Fatimah, putri Muhammad SAW, mengenai cara pengelolaan wang negara. Keluarga Rasul - termasuk Ali bin Abu Thalib - baru mengakui kepemimpinan Abu Bakar enam bulan kemudian, setelah Fatimah wafat. Tugas pertama yang dilakukan Abu Bakar adalah melaksanakan amanat Rasul: memberangkatkan pasukan Usamah bin Zaid ke arah Palestina dan Syam. Ia sendiri - dalam usia 61 tahun - kemudian memimpin tentara menggempur Tulaiha. Operasi militernya sukses. Setelah itu, Abu Bakar membentuk 11 regu untuk menaklukkan kabilah-kabilah yang menolak membayar zakat. Yakni dari Tihama di Laut Merah, Hadramaut di ujung Lautan Hindia, sampai ke Oman, Bahrain, Yamama hingga Kuwait di Teluk Persia. Pertempuran paling sengit terjadi melawan pasukan Musailamah yang memiliki 40 ribu pasukan. Tentara dari Madinah sempat hancur. Berkat kecerdikan panglima Khalid bin Walid, mereka memukul balik lawan. Seorang tentara Khalid, Al-Barra, berhasil melompati benteng Al-Hadikat dan membuka pintu dari dari dalam. Musailamah tewas. Pasukan Khalid kemudian bergerak ke Utara, menuju lembah Iraq yang saat itu dikuasai kerajaan besar Persia. Pada 8 Hijriah, Raja Persia Kisra merobek-robek surat yang dikirimkan Muhammad SAW. Rasul lalu menyebut Allah akan merobek-robek kerajaan Persia pula. Saat itu tiba melalui tangan Khalid bin Walid yang hanya membawa sedikit pasukan. Dalam perang di Allais tercatat 70 ribu orang tewas. Setelah itu Kerajaan Hira pun ditaklukkan. Jadilah seluruh wilayah Iraq sekarang masuk dalam wilayah kekhalifahan Abu Bakar. Setelah itu, Khalifah Abu Bakar mengirim 24.000 pasukan ke arah Syria, di bawah komando empat panglima perang. Mereka bersiap menghadapi 240.000 pasukan Romawi - kekuatan terbesar di dunia pada masa itu - yang diperintah Heraklius. Abu Bakar menetapkan Yarmuk sebagai pangkalan mereka. Ia juga memerintahkan Khalid bin Walid yang berada di wilayah Iraq - untuk pergi ke Yarmuk dan menjadi Panglima Besar di situ. Sebanyak 9000 pasukan dibawanya. Abu Bakar mencatat banyak keberhasilan. Di jazirah Arab, ia telah berhasil menyatukan kembali umat Islam yang pecah setelah Rasul wafat. Di masanya pula, Islam mulai menyebar ke luar jazirah Arab. Meskipun demikian, ia tetap dikenal sebagai seorang yang sederhana. Ia hidup sebagaimana rakyat. Tetap pergi sendiri ke pasar untuk berbelanja, serta tetap menjadi imam solat di masjid Nabawi. Selama dua tahun tiga bulan memimpin umat, ia hanya mengeluarkan 8.000 dirham wang negara untuk kepentingan

keluarganya. Jumlah yang sangat sedikit untuk ukuran waktu itu sekalipun. Ia juga memerintahkan pengumpulan catatan ayat-ayat Quran dari para sekretaris Rasul. Catatan-catatan itu dikumpulkan di rumah Hafshah, putri Umar. Abu Bakar meninggal dalam usia yang hampir sama dengan Rasul, 63 tahun. Allahu 'alam...

Kisah 10 Sahabat yg dijamin Masuk Syurga (2)
Posted by ainnur on Feb 21, '07 4:55 AM for everyone

Khalifah Umar al-Khattab ra Khalifah Kedua, Pintar Membezakan Antara Haq dan Batil Pengenalan: Khalifah Umar b. Al-Khattab ra merupakan khalifah Islam yang kedua selepas Khalifah Abu Bakar ra. Perlantikannya merupakan wasiat daripada Khalifah Abu Bakar. Sirah Umar Al-Khattab: Nama penuhnya ialah Umar b. Al-Khattab b. Naufal b. Abdul Uzza b. Rabah b. Abdullah b. Qarth b. Razah b. Adiy b. Kaab. Di lahirkan pada tahun 583 M daripada Bani Adi iaitu salah satu bani dalam kabilah Quraish yang dipandang mulia, megah, dan berkedudukan tinggi. Waktu kecilnya pernah mengembala kambing dan dewasanya beliau berniaga dengan berulang alik ke Syam membawa barang dagangan. Waktu Jahiliah beliau pernah menjadi pendamai waktu terjadi pertelingkahan hebat antara kaum keluarganya. Beliau merupakan seorang yang berani, tegas dalam kira bicara, berterus terang menyatakan fikiran dan pandangannya dalam menghadapi satu-satu masalah. Beliau juga terkenal sebagai pemidato dan juga ahli gusti. Saidina Umar memeluk Islam pada tahun ke enam selepas kerasulan Nabi. Beliau kemudiannya memberi sumbangan yang besar terhadap perkembangan Islam. Sebelum ini beliau merupakan musuh ketat kepada Islam dan sentiasa menghalangi perkembangan Islam. Orang Islam ramai yang berasa takut untuk melakukan ibadah kerana bimbangkan kepada orang Quraish yang selalu mengancang dan mengusir mereka. Setelah Umar memeluk Islam ramai dari kalangan orang-orang Islam yang tidak merasa apa-apa curiga lagi dalam mengerjakan ibadat. Beliau digelar “al-Faruq” yang bermaksud orang yang membezakan hak dengan yang batil. Gelaran ini diberikan oleh Rasulullah semasa beliau membawa sekumpulan umat Islam untuk bersembahyang di hadapan Kaabah secara terbuka untuk pertama kalinya dalam sejarah Islam. Beliau sendiri yang menjaganya daripada gangguan orangorang Quraish. Nabi Muhammad SAW juga mengelarkannya sebagai “Abu Hafs” kerana kegagahannya. Ketika berhijrah ke Madinah, ramai orang Islam yang keluar dari Kota Mekah secara bersembunyi, tetapi Umar keluar secara berterang-terangan. Pedang di tangannya sedia menghunus kepada sesiapa sahaja yang cuba menghalangnya. Ketika khalifah Abu Bakar sedang sakit dan merasa ajalnya akan tiba, beliau memanggil sahabat dan meninjau fikiran mereka untuk mencari tokoh Islam bagi dilantik menggantikan pentadbiran khalifah. Abu Bakar mencadangkan nama Umar untuk dicalonkan memegang jawatan itu. Cadangan tersebut mendapat persetujuan dari kalangan sahabat dan orang-orang ramai. Selepas memerintah negara Islam selama 10 tahun 6 bulan dan 4 hari, beliau pun wafat pada malam Rabu di akhir bulan Zulhijjah tahun 23 Hijrah, sewaktu berumur 63 tahun. Beliau mati kerana ditikam oleh Abu Lu’luah, bangsa Parsi yang beragama Majusi. Beliau dimakamkan berhampiran dengan makam Rasulullah dan Abu Bakar di Madinah. Kepimpinan Khalifah Umar Al-Khattab: A. Pembaharuan Dalam Bidang Pentadbiran - Membentuk Majlis Syura

Zaid b. Tsabit. Jabal. Melalui amalan sistem syura. Pernah suatu kali khalifah Umar memanggil 10 orang Dzimmi dari Kufah dan 10 orang Dzimmi dari Basyrah supaya mereka bersumpah. Dengan perluasan kuasa ini. Abi Waqas dan Muaz b. Beliau juga sering bertanyakan kepada golongan-golongan Dzimmi (orang bukan Islam) untuk mengetahui samada cukai yang dikenakan membebankan mereka. Mughirah b. Semua pekara yang melibatkan masalah politik. Khalifah Umar telah membahagikan kerajaan Islam yang semakin luas kepada beberapa wilayah demi menjaga kelicinan pentadbiran Islam. Sehingga beliau menggangap semua manusia yang tidak mahu memberikan pendapat adalah manusia yang tidak berfaedah. Kadar dan sistem cukai telah diubah. Inilah syarat yang dikenakan oleh Khalifah Umar Al-Khattab bagi menjamin keadilan dan kesucian Islam. dan Iraq misalnya. . Mereka yang dilantik hendaklah datang ke Mekah pada tiap-tiap tahun selepas menunaikan haji untuk membuat laporan. Khalifah Umar dikatakan berkebolehan dalam memilih pegawai-pegawai yang cekap bagi melicinkan pentadbiran. B. Saad b. yang mana ianya telah dilaksanakan di Mesir dan Iraq bagi menambahkan lagi hasil pertanian. al-Ass. Syria. Abu Sufian. Pembaharuan dalam bidang ekonomi Banyak pembaharuan yang dilakukan oleh Umar bagi mengagihkan pendapatan kepada rakyat dan juga negara mengikut kehendak Islam. Abi Talib. Sumyah. sebagai contohnya Muawiyah b. Ini berbeza dengan amalan-amalan sebelumnya dimana tanah-tanah akan dibahagikan kepada tentera yang menyertai peperangan. mereka haruslah mengisytiharkan harta mereka bagi mengelakkan dari menerima rasuah. Beliau juga turut memajukan sistem pertanian dengan membuka tanah-tanah baru dan juga mengadakan projek pengairan. Cukai yang dikenakan mengikut jenis tanaman yang ditanam. . Auf. Abdul Rahman b. . Khalifah Umar dapat mengetahui apa-apa permasalahan yang berlaku kepada dalam semua segi. keselamatan dan sosial negara akan dibincangkan bersama-sama dalam majlis tersebut. Affan. Ianya terbahagi kepada dua iaitu Majlis Syura Tertinggi dan majlis Syura Am. Syu’bah dan Zaid b. bahawa cukai yang dikenakan keatas mereka tidak membebankan. Beliau juga membuka peluang dan kebebasan yang seluas-luasnya kepada semua orang untuk mengemukakan fikiran dan pendapat mereka demi kebaikan dan keadilan Islam. Di Mesir.Melakukan polisi baru untuk golongan Dzimmi Khalifah Umar telah mengadakan cukai tanah dan juga jizyah kepada golongan ini. Kesemua ini menyebabkan pungutan cukai menjadi cekap dan perbendaharan negara bertambah. segala tanah-tanah awam adalah menjadi milik kerajaan tempatan dan segala hasil dari tanah tersebut akan digunakan untuk membiayai kemudahan-kemudahan awam negara itu juga. Inilah langkah yang dilakukan oleh Umar sebelum pekara ini diperbaharui. Sebelum seorang Gabenor itu dilantik. Anggota Majlis Syura Tertinggi ialah terdiri daripada Uthman b. Pembaharuan Dalam Bidang Sosial .Khalifah Umar telah membentuk satu Majlis Syura yang merupakan lembaga atau majlis perunding yang tertinggi. C. Syarat-syarat yang menyusahkan rakyat dan tidak adil akan dihapuskan. Amru b. Majlis Syura ini juga bertanggungjawab menentukan polisi negara dalam soal pemerintahan dalaman dan hubungan luar. Cukai ini adalah berpatutan kerana rendah kadarnya dan tidak menyusahkan mereka. Tentera atau umat Islam dari negara lain tidak dibenarkan mengambil tanah dari negara jajahan kecuali melalui pembelian. Umar meletakkan beberapa orang pegawai untuk menjalankan pentadbiran.Memperbaharui undang-undang pentadbiran tanah Perluasan kuasa Islam menuntut kepada Khalifah Umar untuk melakukan pembaharuan terhadap sistem tanah.Membahagikan Wilayah-Wilayah Islam Perkembangan Islam yang semakin luas dengan pembukaan negara-negara Islam yang baru telah memerlukan kepada pentadbir bagi menguruskan sesebuah negara. Ali b. Khalifah Umar menetapkan tanah-tanah yang dimiliki oleh penduduknya tidak akan dirampas tetapi ianya akan dikenakan cukai.

Sebagai contoh. Umat Islam diwajibkan menghafal surah-surah tertentu didalam al-Quran bagi menghuraikan prinsip-prinsip utama ajaran Islam seperti surah al-Baqarah. Beliau dilantik menjadi khalifah melalui persetujuan orang ramai. Kisah 10 Sahabat yg dijamin Masuk Syurga (3) Posted by ainnur on Feb 21. mereka boleh hidup bebas seperti orang-orang biasa. Beliau menyediakan guru-guru bagi mengajar pelbagai ilmu berhubung dengan keilmuan dan dihantar ke serata tempat bagi yang memerlukan serta diberi gaji yang lumayan. . Tanah yang tidak dikerjakan akan ditarik balik sekiranya tidak terdapat hasil pertanian di dalamnya. Begitu juga dengan hamba yang berkeluarga tidak boleh dipisahkan dari keluarga mereka. kecualilah bagi orang-orang yang benar menentang Islam dalam peperangan. al-Maidah dan sebagainya. Rakyat juga digalakan untuk membuka tanah-tanah baru bagi memperbanyakkan hasil pertanian.. D. Golongan Dzimmi yang masih menentang Islam akan dibuang atau dihalau keluar negara. Umar menetapkan bahawa hamba perempuan yang menjadi ibu tidak boleh dijual sewenang-wenangnya seperti hamba-hamba lain. pegawai-pegawai yang tidak menghormati dan menjaga hal kebajikan hamba akan dikenakan tindakan oleh Khalifah Umar.Memperbaharui taraf kedudukan hamba Golongan hamba pada masa itu telah diberikan hak kepentingan sosial dan taraf yang baik. Harta mereka tidak akan dirampas. '07 4:57 AM for everyone Khalifah Uthman bin Affan ra Khalifah Ketiga. Umar pernah melucutkan jawatan seorang pegawainya yang tidak menziarahi pekerjanya yang sakit. Di Iraq pula beliau telah membina Empangan Abu Musa yang menyambungkan Sungai Dujlah (Tigres) dengan bandar Basrah. Pentadbiran khalifah selepasnya pula diberikan kepada Saidina Uthman b. Tanah juga telah dikajiselidik bagi menempatkan tanaman-tanaman yang bermutu. . Sekolah-sekolah ditubuhkan di masjid-masjid bagi diajar pelajaran Islam di seluruh wilayah Islam. Hamba tidak lagi dihina dan ditindas.. Pembaharuan Dalam Bidang Ekonomi . Malaikat Berasa Malu Kepadanya Pengenalan Khalifah Uthman merupakan khalifah Islam yang ketiga selepas Khalifah Abu Bakar dan Khalifah Umar al-Khattab.Mengalakkan kegiatan keilmuan dan pelajaran Pelbagai langkah telah dilakukan oleh Khalifah Umar untuk mengembangkan pelajaran al-Quran. malah harta mereka yang tidak dapat dipindahkan seperti ladang akan dibayar ganti rugi oleh kerajaan Islam. Begitu juga beliau juga telah mengadakan sistem cukai bagi menambahkan pendapatan negara.Memajukan sistem pertanian Khalifah Umar telah mewujudkan terusan bagi memajukan sistem pertanian yang mana terusan tersebut seperti Terusan Amirul Mukminin yang menghubungkan Sungai Nil dengan Laut Merah sepanjang 69 batu dari bandar Fustat. Allahu 'alam. an-Nisa. Taraf golongan hamba juga disamakan dengan tuannya dalam apa-apa hal tertentu. Affan ra. . Rumusan: Khalifah Umar adalah merupakan Khalifah yaang banyak melakukan pembaharuan kepada negara Islam.Taraf dan hak awam di berikan sama rata seperti apa yang dinikmati oleh orang Islam. Golongan ini akan diberikan pelbagai ganjaran sebagai satu usaha untuk menggalakkan menghafal kandungan alQuran.

Morocco dan beberapa buah negara lagi.Sirah Khalifah Uthman bin Affan Nama beliau sebenarnya ialah Uthman b. Beliau dilantik menjadi khalifah pada tahun 23 Hijrah oleh jawatankuasa yang ditubuhkan oleh Khalifah Umar al-Khattab ra. Dengan keadaan ini banyak terjadinya salah faham dan saling tuduh menuduh sesama orang Islam dalam menyatakan siapakah yang betul pembacaannya. Abul-As yang mana beliau dilahirkan ketika Baginda Nabi Muhammad SAW berumur 5 tahun. dan yang kedua ke Madinah. Melakukan Pembukuan Al-Quran Perluasan kuasa telah menyebabkan penyebaran Islam terjadi secara meluas. Bidang Ketenteraan Khalifah Uthman banyak melakukan perluasan kuasa terhadap beberapa buah negara dalam usahanya menyebarkan Islam. Beliau selalu bersegera dalam segala amal kebajikan dan kepentingan umat. Zaman Keamanan Dan Keagungan Islam Banyak jasa-jasa dan juga kejayaan yang telah dilakukan oleh Khalifah Uthman dalam menyebar dan memperkembangluaskan Islam. Beliau juga bertanggungjawab dalam menubuhkan angkatan tentera laut Islam yang pertama bagi menjamin keselamatan dan melakukan perluasan kuasa. Beliau digelarkan sebagai “Zunnurain” yang bermaksud dua cahaya kerana menikahi dua orang puteri Rasulullah iaitu Ruqayyah dan Ummi Kalthum. Samarqand. Libya. Apa yang paling ketara sekali ialah dalam masalah mereka mempelajari al-Quran. dermawan dan penuh belas kasihan. Khalifah Uthman telah melaksanakan hijrah sebanyak dua kali. 2. Begitu juga ketika umat Islam berhijrah ke Madinah. Setelah Ruqayyah meninggal dunia. pertama ke Habasyah. Tengah malamnya tak pernah disiasiakan. Beliau terkenal sebagai seorang yang lemah lembut. umat Islam menghadapi masalah untuk mendapatkan air minuman. Saidina Uthman bin Affan ra adalah seorang yang bertaqwa dan bersikap wara'. Antara wilayah baru yang telah berjaya ditakluki ialah Cyprus. Uthman merupakan seorang bangsawan dari golongan Quraish dari Bani Ummayah. Oleh itu Khalifah Uthman telah mengadakan satu naskhah al-Quran yang baru yang mana ianya digunakan secara . Rasulullah SAW telah menikahkan beliau dengan puteri Baginda iaitu Ummi Kalthum. Oleh itu Saidina Uthman telah membeli telaga Ruma dari seorang Yahudi dengan harga 20 000 dirham untuk digunakan oleh umat Islam dengan percuma. Algeria. Tunisia. Ini termasuklah kejayaannya dalam: 1. Beliau memanfaatkan waktu itu untuk mengaji Al-Quran dan setiap tahun beliau menunaikan ibadah haji. Uthman berkahwin sebanyak 7 kali lagi selepas kematian Ummi Kalthum dan seluruh anaknya berjumlah seramai 16 orang. Apabila ramainya orang-orang yang memeluk Islam sudah tentu banyaknya perbezaan antara sesuatu wilayah dengan wilayah yang lain dari segi mereka mempelajari Islam. manakala yang keduanya pula ialah tahap atau zaman “Fitnatul-Kubra” iaitu zaman huru hara. Isterinya yang terakhir ialah Nailah binti Furaifisha. sehingga beliau digelarkan dengan gelaran “al-Ghani”. ini dapat dilihat pada keluasan empayar Islam yang dapat mengatasi keluasan empayar Rom Timur dan juga empayar Parsi pada zaman kegemilangan mereka. Bila sedang berzikir dari matanya mengalir air mata haru. Beliau dilantik menjadi khalifah selepas kematian Khalifah Umar ra yang ditikam. Selepas memeluk Islam beliau banyak mendermakan hartanya ke arah kepentingan agama Islam. Kepimpinan Dan Sejarah Pentadbiran Ahli sejarah telah membahagikan tempoh pemerintahan Khalifah Uthman selama 12 tahun kepada dua bahagian iaitu pertamanya zaman atau tahap keamanan dan keagungan Islam. beliau telah mendermakan hartanya iaitu 950 ekor unta. 50 ekor kuda dan 1000 dinar. pemurah dan baik hati. Afganistan. Banyak terdapatnya perbezaan bacaan yang membawa kepada salah bacaan antara satu tempat dengan tempat yang lain. Affan b. Beliau merupakan salah seorang dari saudagar yang terkaya di Tanah Arab. Banyak negara-negara yang telah dibuka melalui angkatan tentera ini. sebagai contohnya dalam peperangan Tabuk.

Al-Quran inilah yang digunakan hingga kehari ini yang mana ianya dikenali dengan nama Mushaf Uthmani. Khalifah Uthman telah menggunakan lahjah Bahasa Quraish dan yang mana alQuran yang berbeza telah dibakar. Oleh kerana itu shalatnya tidak diqasar. Saidina Uthman berkhutbah dan mengangkat tangannya seraya berkata. yang segera dijawab oleh mereka. Mereka juga menuntut agar Uthman dibunuh.rasmi untuk seluruh umat Islam. Oleh itu Khalifah Uthman telah membesarkan masjid tersebut dengan membeli tanah bagi memperluaskan kawasan tersebut. setelah sebelumnya terkepung selama satu bulan di rumahnya. . Peristiwa inilah yang disebut dengan "Al-Fitnah al-Kubra" yang pertama. sehingga merobek persatuan umat Islam. bukan untuk ternak unta dan domba miliknya sendiri. la juga mengutamakan segala fasilitas untuk Bani Umayyah (golongannya) melebihi orang lain. Adapun beliau mengutamakan kaumnya. aku akan memasukkan Bani Umayyah ke syurga. Saidina Ali bin Abi Thalib ra bermati-matian membela Saidina Uthman dan menyangkal tuduhan mereka. bersamaan dengan tahun 656 Masihi. 3. 4." Setelah mendengar penjelasan Ali ra. sebahagian besar umat termakan fitnah tersebut hingga terjadinya pembunuhan atas dirinya. "Ya Allah. Pemerintahannya memakan masa selama 12 tahun." Pada hari Jumaat. Langkah-langkah ini bertujuan untuk menjamin kesucian al-Quran sebagai sumber perundangan Islam. Saidina Ali menanyakan keluhan dan tuduhan mereka. Beliau Telah Membesarkan Masjid Nabawi Masjid Nabawi telah menjadi padat kerana dipenuhi dengan jemaah yang semakin ramai. Ramai pendakwah telah dihantar keserata negeri bagi memperluaskan ajaran Islam." Saidina Ali ra menjawab. hal ini dilakukan semata-mata kerana mereka mempunyai kemampuan dalam bidang-bidang tersebut. shalat tidak diqasar sewaktu di Makkah.. Beliau juga banyak mengajar hukum-hukum Islam kepada rakyatnya. Beliau juga banyak menggunakan al-Quran dan as-Sunah dalam menjalankan hukum-hukum. Beliau juga telah melantik ramai pengajar hukum Islam dan juga melantik petugas khas yang membetulkan saf-saf sembahyang. "Uthman telah membakar mushafmushaf. mengkhususkan sumber air untuk kepentingan dirinya sendiri dan mengangkat pejabat dari kalangan generasi muda. adalah kerana dia berkeluarga di Makkah dan dia berniat untuk tinggal di sana. Umar juga pernah melakukan ini sebelumnya. umat Islam pulang dengan rasa puas. kerana Rasulullah sendiri mendahulukan kaum Quraish daripada bani lainnya. Rasulullah SAW juga pernah melakukan ini hal yang demikian. Usaha Khalifah Uthman Dalam Menyebarkan Dakwah Islam Khalifah Uthman sering berdakwah di penjara dan beliau berjaya mengislamkan ramai banduan. yang mana ianya merupakan pemerintah yang paling lama dalam pemerintahan Khulafa’ ar-Rasyidin. Adapun shalat yang tidak diqasar sewaktu di Makkah. aku beristighfar dan bertaubat kepadaMu. Sasaran fitnah tersebut adalah Saidina Uthman ra hingga mengakibatkan beliau terbunuh pada tahun berikutnya. Allahualam. Aku bertaubat atas perbuatanku. Al-Fitnah al-Kubra (Zaman Fitnah) Pada akhir tahun 34 Hijrah. Fitnah kejipun terus menjalar dengan kejamnya. Tetapi para peniup fitnah terus melancarkan fitnah dan merencanakan makar jahat mereka. Saidina Uthman ra telah mati dibunuh oleh pemberontak-pemberontak yang mengepung rumahnya pada tahun 35 Hijrah. Adapun mengangkat pejabat dari generasi muda. "Mushaf-mushaf yang dibakar ialah yang mengandungi perselisihan dan yang ada sekarang ini adalah yang disepakati bersama keshahihannya. pemerintahan Islam dilanda fitnah. Demi Allah seandainya kunci syurga ada di tanganku. Masjid tersebut telah diluaskan pada tahun 29 Hijrah. Adapun sumber air yang dikhususkan itu adalah untuk ternak sedekah sehingga mereka besar. Di antara mereka ada yang menyebarkan tulisan dengan tanda tangan palsu dari pada sababat termuka yang menjelek-jelekkan Uthman. Fitnah yang keji datang dari Mesir berupa tuduhan-tuduhan palsu yang dibawa oleh orang-orang yang datang hendak umrah pada bulan Rajab. Bani Umayyah.

Nabi Muhammad SAW diasuh oleh Abu Thalib. Mengenai kecerdasannya. Usianya 32 tahun lebih muda dari Rasulullah SAW. Bahkan Muawwiyah menyiapkan pasukan dalam jumlah besar untuk menentang Ali.Gabenor Syam. Saidina Ali adalah salah seorang sahabat paling dekat dengan Rasul. Dari 20 gabenor yang ada. Keluarga Umayyah menguasai hampir semua kerusi pemerintahan. Ali pun siap menggempur Muawiyyah. Ali menikah dengan Ashma’. Saidina Ali merupakan sepupu dan merupakan menantu Baginda SAW melalui pernikahannya Fatimah.Kisah 10 Sahabat yg dijamin Masuk Syurga (4) Posted by ainnur on Feb 21. Ali tidur di tempat tidur Nabi Muhammad SAW serta mengenakan mantel yang dipakai oleh Rasulullah. Nama beliau sebenarnya ialah Ali bin Abi Talib bin Abdul Mutalib bin Hasyim bin Abdul Manaf. Setelah Fatimah Az-Zahra wafat. Pembaiatan Ali pun berlangsung di Masjid Nabawi.anak angkat Nabi Muhammad SAW. Untuk melicinkan pentadbiran. Setelah berumah tangga dan melihat Abu Thalib hidup kekurangan. Sewaktu kecil. pamannya yang juga ayah kepada Saidina Ali. Namun semua mendesak beliau untuk memimpin umat. Fatimah Az-Zahra. beliau adalah ahli tempur yang sangat disegani. Beliau dilahirkan pada tahun 602 M atau 10 tahun sebelum kelahiran Islam. adalah orang pertama yang memeluk Islam setelah Khadijah. Basrah dan Kufah bersepakat memilih Ali bin Abu Thalib sebagai khalifah baru. Beliau bermaksud menyatukan negara lebih dahulu. Oleh itu golongan ini telah menuduh Khalifah Ali terlibat dalam pembunuhan Khalifah Uthman. Ini telah menimbulkan rasa tidak puas hati dikalangan Bani Umayyah. Menurut riwayat. Saad bin Abi Waqqas dan Abdullah bin Umar menyarankan kepada Saidina Ali agar menunda serangan . Mereka menuntut Ali untuk mengadili pembunuh Khalifah Uthman. janda yang dua kali ditinggal mati suaminya. Menjelang Rasul menunaikan ibadah haji. Ketika Nabi Muhammad SAW berhijrah dan kaum Quraisy telah menghunus pedang untuk membunuhnya. Rasul SAW kemudiannya menikahkan Ali dengan puteri bongsunya. beliau telah menentang tokoh-tokoh Quraisy yang mencemuh Nabi Muhammad SAW. juga Zubair dan Thalhah . Sebagai khalifah.dua orang pertama yang masuk Islam seperti Ali. yang juga pimpinan keluarga Umayyah untuk segera berbaiat kepadanya. '07 4:59 AM for everyone Khalifah Ali bin Abu Thalib ra Khalifah Keempat. warga Madinah dan tiga pasukan dari Mesir. Kesan dari kematian Khalifah Uthman adalah amat sulit bagi Khalifah Ali untuk menyelesaikan terutamanya dalam masalah menjalankan pentadbiran. Baik di perang Badar. Ini telah menambahkan lagi semangat kebencian Bani Umayyah terhadap Khalifah Ali. Nabi Muhammad SAW memelihara Ali di rumahnya. Ali dan Zaid bin Haritsah . Mereka selalu shalat berjamaah. Muawiyyah menolak berbaiat sebelum pembunuh Uthman dihukum. Beliau telah dididik di rumah Rasulullah dan ini menyebabkan beliau mempunyai jiwa yang bersih dan tidak dikotori dengan naluri Jahiliyah. Nabi Muhammad SAW pernah memuji Ali dengan kata-kata: "Saya adalah ibukota ilmu dan Ali adalah gerbangnya. Ali sempat menolak penunjukan itu. Ali menyebut pengadilan sulit dilaksanakan sebelum situasi politik reda. Saat masih kanak-kanak. beliau mendesak Muawiyyah bin Abu Sufyan . yakni Ja'far bin Abu Thalib dan Khalifah Abu Bakar. Sejumlah sahabat penting seperti Mughairah. Untuk itu. Beberapa orang menuding Ali terlalu dekat dengan para pembunuh itu. Beliau juga telah bertindak mengambil kembali tanah-tanah kerajaan yang telah dibahagikan oleh Khalifah Uthman kepada keluarganya. beliau mewarisi pemerintahan yang sangat kacau. Uhud hingga Khandaq. Tuntutan demikian juga banyak diajukan oleh tokoh lainnya seperti Saidatina Aisyah rha. Juga ketegangan politik akibat pembunuhan Uthman. Di medan perang. Singa Allah Yang Dimuliakan Wajahnya Oleh Allah Ketika Khalifah Uthman bin Affan ra wafat." Kefasihan bicara Ali dipuji oleh banyak kalangan. Beliau adalah orang pertama yang memeluk Islam dari kalangan kanak-kanak. hanya Gabenor Iraq iaitu Abu Musa Al-Asyari saja yang bukan dari keluarga Umayyah. Kecerdasan dan keberanian Ali sangat menonjol dalam lingkungan Quraisy. Khalifah Ali telah memecat jawatan pegawaipegawai yang dilantik oleh Khalifah Uthman yang terdiri dari kalangan Bani Umayyah. Namanya semakin sering dipuji setelah beliau berhasil menjebol gerbang benteng Khaibar yang menjadi pertahanan terakhir Yahudi. Ali ditugasi untuk melaksanakan misi ketenteraan ke Yaman dan dilakukannya dengan baik.

Thalhah terluka di kaki dan meninggal di Basra. Hurkus adalah seorang yang lurus. Abu Musa . Abdullah. menyarankan ayahnya untuk menolak ajakan Muawiyyah. Sekitar 10 ribu orang tewas dalam perang sesama Muslim ini. Ali segera menyusun pasukan. Ibukota pun dipindah dari Madinah ke Damaskus. mereka mengikat al-Quran di hujung tombak dan mengajak untuk "berhukum pada al-Quran" (Majlis Tahkim).yang dikenal sebagai seorang shaleh dan tak suka berpolitik . Amru seorang politisi ulung yang sangat disegani. Situasi yang tak menentu itu menimbulkan kemarahan Hurkus . Banyak pasukan juga mengendarai unta. Amru bin Abu Bakar tersilap dalam menjalankan tugasnya. wilayah yang masyarakatnya menyokong Saidina Ali. anak Amru yang shaleh. Dia menganggap Muawiyyah mahupun Ali telah melanggar hukum Allah... pembunuh Uthman masih belum dihukum. bahkan seterusnya. Beliau diiming-imingi menjadi Gabenor Mesir. di masjid Damaskus untuk menyudutkan Ali. peperangan antara kaum Muslim.itu. Beliau mendukung Muawiyyah untuk menjadi khalifah tandingan. Hujaj bertugas membunuh Muawiyyah di Damaskus.anaknya yang suka berpolitik -menyarankan Amru mengambil kesempatan. Aisyah tertawan setelah tandunya penuh dengan anak panah. Allahualam. Mereka berfikir. Berakhirlah model kepemimpinan Islam untuk negara yang dicontohkan Rasulullah SAW. Zubair tewas dibunuh di Waha Al-Sibak. Thalhah dan Zubair lalu memimpin 30 ribu pasukan dari Makkah. Muawiyyah berhasil menarik Amru bin Ash ke pihaknya. demikianlah pendapatnya. Di pihak Ali.. Setahun sudah berlalu. Muawiyyah lalu menggunakan model "kerajaan". korban sebanyak 35 ribu manakala di pihak Muawiyyah seramai 45 ribu. Terjadilah peristiwa menyedihkan itu. Puluhan ribu Muslim tewas. Beliau berangkat ke Kufah. Peristiwa itu terjadi pada Ramadhan 40 Hijrah bersamaan 661 Masihi. Muawiyyah dan Amru dibunuh. Ali tetap mengalah. Muawiyyah yang kini hidup dengan pengawalan ketat seperti seorang raja selamat dari pembunuhan tersebut dan hanya terluka. seruan itu harus dihormati. Beliau meninggalkan ibu kota Madinah sepenuhnya. Keduanya sepakat untuk "menurunkan" Ali dan Muawiyyah. berwawasan sempit dan keras. Namun Amru kembali mengingkari kesepakatannya. Begitu juga sepupu Ali. Aisyah memimpin pasukannya dalam tandu tertutup di atas unta." serunya. Pembunuhan berlangsung di beberapa tempat. Pihak Ali berpecah.komandan pasukan Ali yang berasal dari keluarga Tamim. Mereka menyerang dan bahkan membunuh orang-orang yang berbeza pendapat dengannya. Kesempatan ini pun dimanfaatkan oleh Muawiyyah. Saidina Ali ra sedang berangkat ke masjid ketika diserang dengan pedang. Sebahagian berpendapat. Pelanggar hukum Allah boleh dibunuh.di pihak Ali. Ibnu Abbas. Hal yang tak lazim dilakukan para pemimpin negara. Caranya memandang masalah selalunya "hitam. untuk langsung memimpin perang. Tapi Ali berkeras. Amru bin Abu Bakar bertugas membunuh Amru bin Ash di Mesir dan Abdurrahman bertugas membunuh Ali di Kufah. Amru bin Ash di pihak Muawiyyah. negara baru akan dapat ditegakkan jika tiga orang yang dianggap penyebab masalah yakni Ali. pihak Muawiyyah bersiasat. Pasukan Ali yang awalnya diarahkan ke Syam terpaksa dibelokkan untuk menghadapi Aisyah. hulu Sungai Eufrat di perbatasan Iraq-Syria. Kedua pihak berunding. Maka perang itu disebut Perang Jamal (Unta). Namun Muhammad . Dua hari kemudian beliau pun wafat. Kedua pihak bertempur di Shiffin. "Laa hukma illallah (tiada hukum selain Allah). Orang-orang menyebut kelompok radikal ini sebagai "Khawarij" (barisan yang keluar). sehingga Ibnu Abbas mengkritiknya. Amru tergoda. Beliau menggantungkan jubah Uthman yang berlumur darah serta potongan jari isteri Uthman. Kelompok Hurkus segera menguat. Aisyah. Langkah ini makin mengundang kritik dari kelompok Aisyah. Kisah 10 Sahabat yg dijamin Masuk Syurga (5) . Dalam keadaan terdesak. beliau membunuh imam yang menggantikan Amru bin Ash. Atas usulan Amru.putih". Yang lain menyebut itu hanyalah cara Muawiyyah untuk menipu dan menghindari kekalahan. Di Kufah.

Kemudian diajaknya aku masuk agama baru itu. Ibunya mengharapkan Thalhah menjadi pemimpin bagi kaumnya. Lalu kuambil unta. “Muhammad bin 'Abdullah mengatakan dia Nabi. '07 5:02 AM for everyone Saidina Thalhah bin Ubaidillah ra Syahid Yang Hidup Thalhah bin Ubaidillah berpergian dengan sebuah kafilah Quraisy berniaga ke Syam.“ kata Thalhah melanjutkan ceritanya. Berita yang kuterima dari pendeta itu tertanam ke dalam hatiku. Kami berteman baik dengan dia. sehingga memungkinkannya untuk berlumba dengan mereka yang tua dan berpengalaman memperoleh keuntungan dalam berdagang. maka aku tercatat sebagai orang ke-empat yang menyatakan Islam di hadapan Abu Bakar. Lain halnya dengan Thalhah yang muda usia. Dadaku terasa lapang untuk menerima Islam. Setelah bertemu dengannya. hai pemuda!” kata pendeta itu menjelaskan. Mereka mengeluh. “Ya. bahwa dia diangkat Nabi. sampai di Makkah. tidak ada Tuhan selain Allah. Sebaiknya Anda segera menemuinya. Putera Abu Quhafah (Abu Bakar Shiddiq) percaya dan mengikuti apa yang dikatakannya. “Ketika kami berada di pasar Bushra. dan berita yang disampaikannya kepadaku. supaya engkau tahu dan memasukinya. sampai turunnya ayat pertama). tak ubahnya bagaikan petir menyambar keluarganya. dan sesungguhnya Muhammad adalah Rasulullah. banyak pohon kurma. Tetapi pemuda itu pintar dan cerdik. Peristiwa masuknya pemuda Quraisy ini ke dalam Islam. Dengan syahadatku itu. Lalu diceritakannya kepadaku kisah Muhammad menjadi Nabi dan Rasul (sejak peristiwa di gua Hira'. Kafilah aku tinggalkan di belakang. Ketika mereka sedang berada dalam pasar yang ramai dengan para pengunjung dari segala tempat. Dan dia akan keluar (hijrah dan mengungsi) dari negerimu Tanah Haram. aku kenal Abu Bakar. Ceritakan kepadanya peristiwa yang engkau alami dengan pendeta Bushra itu. “Marilah kita pergi menemui Muhammad. pengetahuan dan pengalamannya mengenai perdagangan tidak seperti para pedagang yang tua-tua. Dia pedagang yang berbudi tinggi dan berpendirian lurus. aku penduduk Makkah!” 'Sudah munculkah di tengah-tengah kalian orang yang bernama Ahmad?” tanya pendeta kepadaku. Dia adalah Nabi penutup. Kemudian aku mengucapkan syahadat di hadapannya. Sebaliknya aku ceritakan pula kepadanya peristiwa pertemuanku dengan pendeta Bushra.” Aku pergi menemui Abu Bakar dan bertanya kepadanya. penyayang dan lemah lembut.” Kata Thalhah. Dia seorang yang lapang dada. Bulan ini dia pasti muncul. karena si ibu telah melihat bakat yang terkandung dalam . “Ahmad yang mana?” jawabku balik bertanya “Ahmad Ibnu 'Abdullah bin 'Abdul Muththalib. gelisah dan berkeluh kesah. sehingga kegembiraan itu terpancar jelas di wajahnya. Abu Bakar tercengang mendengar ceritaku. Lalu kuhampiri dia seraya berkata. Aku ceritakan pula kepadanya pertemuanku dengan pendeta di Bushra. pindah ke negeri berbatu-batu hitam. “Ya. “Adakah suatu peristiwa yang terjadi di Makkah sepeninggalku?” “Ada! jawab mereka. Kemudian digembirakannya aku dengan kebaikan dunia dan akhirat. tiba-tiba seorang pendeta berseru: “Perhatian! Perhatian bagi kaum pedagang! Adakah di antara tuan-tuan yang berasal dari kota Makkah?” Kebetulan aku berdiri tidak jauh dari pendeta tersebut. para pedagang Quraisy masuk ke pasar yang ramai hendak berjual beli.” “Aku pergi bersama Abu Bakar menemui Muhammad. Marilah kita dengarkan Thalhah mengisahkan riwayat hidupnya sendiri. Lalu katanya. Beliau sangat gembira mendengar ceritaku. Dan yang paling sedih ialah ibu Thalhah sendiri. dan Anda menjadi pengikutnya?” “Betul!” jawab Abu Bakar. negeri yang subur makmur memancarkan air dan garam. dan menyukai majlisnya karena dia ahli sejarah Quraisy dan silsilah keturunan suku itu. Thalhah mengalami suatu peristiwa yang mengubah jalan hidupnya secara menyeluruh.Posted by ainnur on Feb 21. “Betulkah berita mengenai Muhammad bin 'Abdullah. Setibanya di Bushra. dia menjelaskan tentang Islam dan membacakan beberapa ayat Al-Quran kepadaku. dan aku segera pulang kembali ke Makkah. Kata Thalhah. dan dengarlah pula apa yang dikatakan Muhammad tentang agama yang dibawanya. aku bertanya kepada keluargaku.

sehingga perajurit Anshar gugur karena membela nabinya. ya Rasulullah! kata Thalhah. “Pemuda itu Thalhah bin Ubaidillah. Rasulullah terus naik. akhirnya mereka bertindak kasar dengan menyiksa dan menyakitinya. diperolehnya dalam perang Uhud. agama berhala. Kemudian diikatnya pula Abu Bakar Shiddiq.” Tanyaku. lalu mengikuti Muhammad anak Bani Hasyim. Maka bersabda Rasulullah. “Siapa wanita tua itu?” Jawab mereka. tetapi beliau dihadang oleh ratusan kaum musyrikin yang hendak membunuhnya. ya Rasulullah! kata Thalhah mendahului yang lain-lain. “Tidak! Jangan engkau! Engkau tetap di tempatmu! “ kata Rasulullah memerintah. sambil mendorongnya. Perajurit Anshar itu maju melawan perajurit musyrikin. meneriaki si pemuda dengan caci makian. dan Rasulullah menjulukinya dengan “Thalhah Al Khair” (Thalhah yang baik). ya Rasulullah! kata seorang sahabat Anshar. tinggi dan mulia. “Siapa yang berani melawan mereka ini?” “Saya. Adapun nama jolokan “Asy Syahid Hayy” (Syahid yang hidup). Naufal bin Khuwalid yang dijuluki sebagai “Asadul Quraisy” (Singa Quraisy). ibu kandung pemuda itu!” Kemudian. “Saya. Rasulullah dan orangorang yang mengawal beliau naik ke sebuah bukit. tak dapat digoyahkan sedikit jua. lalu diserahkannya kepada para jagoan dan tukang pukul kota Makkah. ya Rasulullah!” kata seorang perajurit Anshar. Sesudah itu. . Mas'ud bin Kharasy bercerita. memecut dan memukuli kepalanya. “Mengapa pemuda itu?” Jawab mereka. “Siapa yang berani melawan mereka. Dia keluar dari kepercayaan nenek moyang. tetapi mereka tidak berhasil. Sehingga kaum muslimin menggelarinya “Asy Syahidul Hayy” (Syahid yang hidup).pribadi anaknya. kedua-duanya disatukannya. Thalhah bin Ubaidillah semakin hari semakin dewasa. Aku bertanya. Ketika barisan kaum muslimin terpecah belah dan kocar-kacir dari samping Rasulullah. untuk disiksa sesuka hati mereka. “Pada suatu hari. tetapi dihadang pula oleh tentara musyrikin. “Tidak! Jangan engkau! Engkau harus tetap di tempatmu! Rasulullah memerintahkan. karena pendirian Thalhah amat kokoh dan kuat. Setelah mereka putus asa membujuk Thalhah dengan cara lemah lembut. Satu peristiwa dan peristiwa yang lain sambung-menyambung. bagaikan gunung karang yang terhunjam dalam perut bumi. Hari demi hari berjalan terus. aku melihat sekelompok orang menggiring seorang pemuda dengan tangan terbelenggu ke kuduknya. yang masing-masing tidak kalah penting dari yang lain. Orang-orang sepersukuan dengan Thalhah berusaha keras mengembalikannya ke dalam agama nenek moyang mereka. Maka sejak itu. perajurit muslim yang tinggal di dekat beliau hanya sebelas orang Anshar dan Thalhah bin Ubaidillah dari kaum Muhajirin. berdiri di hadapan Thalhah dan mengikatnya dengan tali. Orang banyak itu berlari-lari di belakang pemuda tersebut. maka dia menjadi temanku kelak di syurga. Tetapi bakti dan perjuangan Thalhah menegakkan agama Islam dan membela kaum muslimin semakin tumbuh dan tambah meluas. dan “Thalhah Al Fayyadh” (Thalhah yang dermawan). Kata Rasulullah. Thalhah dan Abu Bakar digelari orang “Al Qarinain” (Sepasang sahabat yang terikat). “Ash Sha'bah binti Al Hadhramy. atau “Thalhah Al Jaud” (Thalhah yang pemurah). ketika aku sa'i antara Shafa dan Marwa. Cobaan-cobaan yang dialaminya karena mempertaruhkan agama Allah dan RasulNya tambah meningkat dan semakin besar pula. Setiap nama jolokan itu mempunyai latar belakang kisah sendiri-sendiri. “Ya! Engkau!” kata Rasulullah.” “Saya. Bersama orang banyak itu terdapat seorang wanita lanjut usia. “Saya. “Ya! Engkau! Maju!” kata Rasulullah.

“Mengapa Anda gelisah. maka di antara mereka ada yang gugur. Thalhah bertemu dengan Saidina Ali ra dan Saidina Ali memperingatkan agar beliau mundur ke barisan paling belakang. ambilah tanah itu. “Tidak! Engkau adalah isteri yang baik dan setia! Tetapi ada yang terfikir olehku sejak semalam. Engkau wanita beroleh taufiq. Sewaktu terjadi Perang Jamal. maka Abu Bakar berkata. sehingga dia gugur pula. “Perang hari itu adalah peperangan Thalhah keseluruhannya. seperti biasanya pikiran seseorang tertuju kepada Tuhannya bila dia tidur. Ummu Kalthum. Jika engkau suka. Setelah kami tiba untuk membantu. Apa kesalahan kami sehingga Anda gelisah?” Jawab Thalhah.” Begitulah kisahnya." (Al-Ahzaab: 23) . setiap Rasulullah meminta pahlawannya untuk melawan tentara musyrikin. gelisah dan risau. “Rahimakillah. Dan di antara mereka ada (pula) yang menunggu-nunggu dan mereka sedikit pun tidak merubah janjinya. hai Abu Muhammad. "Orang ini termasuk yang gugur dan barang siapa senang melihat seorang syahid berjalan di atas bumi. maka lihatlah Thalhah bin Ubaidillah!” Bila orang membicarakan perang Uhud di hadapan Abu Bakar Shiddiq. Di tubuhnya terdapat tujuh puluh sembilan luka bekas tebasan pedang. Sesudah itu kembali menyerang musuh. Hati Thalhah tergugah oleh rasa kasihan terhadap orang itu. Kemudian Thalhah kembali ke dekat Rasulullah. “Tinggalkan aku! Bantulah Thalhah. “Biarlah aku terima wangnya saja. seharga tiga ratus ribu. maka beliau segera dipindahkan ke Basrah dan tidak berapa lama kemudian karena lukanya yang cukup dalam beliau pun wafat. Thalhah wafat pada usia 60 tahun dan dikubur di suatu tempat dekat padang rumput di Basrah. Diceritakanya pula. supaya mereka tidak dapat menghampiri Rasulullah. Adapun sebabnya bergelar “Thalhah Al Khair “ atau “Thalhah Al Jaud”. Demikianlah seterusnya. sehingga darah mengucur di muka beliau. dan lemparan panah. lalu dinaikkannya beliau sedikit ke bukit.” Rasulullah bersabda sesudah itu mengenai Thalhah. atau aku beli kepadamu tiga ratus ribu dirham. dan beliau kepayahan. “Aku mempunyai sebidang tanah pemberian Uthman bin 'Affan kepadaku. dan memberi peluang perajurit Anshar. maka lihatlah Thalhah.” Kata orang itu. “Siapa yang ingin melihat orang berjalan di muka bumi sesudah mengalami kematiannya. sehingga dia berhasil menyingkirkan mereka dari Rasulullah. Besok pagi bagi-bagikan wang itu kepada mereka. Hal itu juga dikatakan Allah SWT dalam firmanNya: "Di antara orang-orang mukmin itu ada orang -orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Kata Abu Bakar. Kata Rasulullah kepada Thalhah. Pergelangan tangannya putus sebelah. sedangkan harta ini bertumpuk di rumahnya. kawan kalian!” Kami dapati Thalhah berlumuran darah. hai Thalhah!” Dalam perang itu. Malamnya dia ketakutan. Pada suatu sore hari dia mendapat untung dari Hadhramaut kira-kira 700 000 dirham. anak orang yang selalu diberi taufiq oleh Allah. “Saya dan Abu Ubaidillah bin Jarah ketika sedang berada agak jauh dari Rasulullah. sehingga Thalhah dijuluki “Asy Syahidul Hayy” (Syahid yang hidup). “Sekarang engkau. Sebuah panah mengenai betisnya. Thalhah adalah pedagang besar. Maka ditanya oleh istrerinya Ummu Kaltsum binti Abu Bakar Shiddiq. “Mengapa Anda begitu risau memikirkannya. Maka tinggallah Thalhah seorang. Rasulullah mengalami patah taring kening dan bibirnya luka. Akan tetapi kita nukilkan di sini dua diantaranya. lalu dibagi-bagikannya kepada fakir miskin kaum Muhajirin dan kaum Anshar.” Thalhah memberikan kepadanya wang sejumlah tiga ratus ribu. (Semoga Allah melimpahkan rahmat-Nya kepadamu!). Bukankah kaum Anda banyak yang membutuhkan pertolongan Anda.” Pagi-pagi. seorang laki-laki pernah datang kepada Thalhah bin Ubaidillah meminta bantuannya.” Jawab isterinya. Lalu katanya. sehingga sebelas orang perajurit Anshar gugur semuanya menemui syahid. dimasukkannya wang itu ke dalam pundi-pundi besar dan kecil. Thalhah selalu memajukan diri. Karena itu Thalhah menerkam musuhnya dan menghalau mereka sekuat tenaga.” Kata Thalhah. yang mengalir dari seluruh tubuhnya. dan disandarkannya ke tebing. beliau berkata. mengandung seratus satu macam kisah. tetapi senantiasa ditahan oleh Rasulullah dan diperintahkannya tetap di tempat. atau tusukan lembing. dan dia terbaring di tanah dalam keadaan pengsan. Rasulullah pernah berkata kepada para sahabat radhiallahu 'anhum.Perajurit Anshar itu maju melawan tentara musyrikin.

Pamannya berkata. paling pandai dalam menunggang kuda dan paling kejam terhadap lawan. Zubayr tidak membuang waktu lagi. sedang di tangan Zubayr pedang yang terhunus. Kedua-duanya tergolong dalam sepuluh orang yang "mubasyarin bil jannah". dan berkeliaran di lorong-lorong Makkah mencari Nabi SAW yang ketika itu berada di daerah tinggi Makkah. Maka itu dianggap sebagai pedang pertama yang terhunus fisabilillah. Ternyata seluruh tubuhnya berbalut senjata (baju besi) sehingga sulit ditembus dengan senjata. Zubayr digulung ke dalam tikar. lalu bertanya lagi: “Apa yang hendak engkau perbuat. Bila yang seorang disebut maka yang kedua pun disebut. Setelah siap. Rasulullah SAW lalu bertanya: “Mengapa engkau wahai Zubayr.Allahu a'lam. dia berkata: Orang pertama yang menghunus pedangnya fisabilillah ialah Zubayr bin Al-Awwam ra. "Saya tidak akan kembali kafir lagi sama sekali." Ibnu Asakir telah mengeluarkan dari Said bin Al-Musaiyib. Yang tampak dari Ubaidah hanya kedua matanya saja. karena itu!” Rasulullah SAW lalu mendoakan segala yang baik-baik baginya. lalu kakinya digantung diatas dan dibawah kepalanya ditaruh api yang membara. Ibnu Asakir dan Abu Nuaim memberitakan dari Urwah bahwa Zubayr bin Al-Awwam pernah mendengar bisikan syaitan yang mengatakan bahwa Muhammad SAW telah dibunuh dan ketika itu Zubayr baru saja berusia dua belas tahun. sedang dia sibuk dengan kerjanya. '07 5:05 AM for everyone Saidina Zubayr ibn al-Awwam ra Perajurit Allah Pengiring Rasulullah Antara Thalhah dan Zubayr adalah dua serangkai. Al-Ishabah 1:545) Zubayr adalah prajurit dakwah yang menyandang senjata untuk melawan orang-orang yang menghendaki gugurnya dakwah Islamiah selagi dalam kandungan. Kaum Quraisy sengaja menempatkannya di barisan terdepan untuk menentang pahlawan-pahlawan berkuda kaum muslimin. Zubayr terjun kemedan tempur dan terjadilah perang tanding yang seru sekali. Mereka sama-sama beriman pada tahun yang sama dan wafat dalam tahun yang sama pula. tiba-tiba terdengar olehnya desas-desus bahwa Rasulullah SAW telah dibunuh orang. lalu berkata: “Kalau aku dibunuh orang. lalu mengambil pedangnya keluar mencari-cari sumber berita itu. bahwa engkau telah dibunuh orang!” Rasulullah SAW juga terkejut. terkejut?” Jawabnya: “Aku dengar berita. Pamannya sendirilah yang menyiksanya. Baginda bertanya: “Kenapa engkau dengan pedang yang terhunus itu hai Zubayr?” Beliau menjawab: “Aku dengar engkau dibunuh orang Makkah. Zubayr berpikir bagaimana caranya mengalahkan musuhnya yang berbaju besi itu dan ia menemukan cara yang jitu. Zubayr lalu mengambil pedangnya. maka apa yang hendak engkau buat?” Jawab Zubayr: “Aku akan menentang semua orang Makkah. Zubayr segera memandang ke arah Ubaidah. (Kanzul Ummal 5:69.. Dalam peperangan itu. Pada suatu hari. jika aku terbunuh?” Maka jawab Zubayr: “Aku akan menuntut balas akan darahmu kepada siapa yang membunuhmu!” Rasulullah SAW lalu mendoakan bagi Zubayr dan bagi pedangnya. Zubayr masuk Islam dalam usia lima belas tahun dan ia hijrah dalam usia delapan belas tahun sesudah menderita penganiayaan dan siksaan bertubi-tubi karena mempertahankan keimanannya. Kepahlawanannya telah tampak pertama kali pada waktu perang Badar. Beliau dikenal sebagai seorang yang paling berani. Dalam dua kali putaran Zubayr mengarahkan lembingnya ke mata Ubaidah dan berhasil menusuk kedua mata itu . wajahnya tertegun.” Rasulullah SAW tersenyum. "Kembali kamu kepada penyembahan berhala !" Tapi Zubayr menjawab. kemudian menyuruhnya kembali saja. Di tengah jalan dia bertemu dengan Rasulullah SAW sedang berjalan. pasukan Quraisy menempatkan pendekarnya di barisan paling hadapan yang dipimpin oleh Ubaidah bin Said Ibnul Aash. Apabila dia bertemu dengan Nabi SAW. Kisah 10 Sahabat yg dijamin Masuk Syurga (6) Posted by ainnur on Feb 21.

(Kanzul Ummal 5:69) Baihaqi memberitakan dari Abdullah bin Zubayr ra. dan ia bersabda : "Setiap nabi mempunyai pengikut pendamping . Lantaran itu Rasulullah SAW telah berkata: “Tiap-tiap Nabi ada pengiringnya. Ali dan Abdullah ibnu Zubayr meminta lembing itu untuk disimpannya. tetapi tiada seorang pun yang mau keluar menemuinya. Menyaksikan terbunuhnya Ubaidah yang tragis ini. bahawa beliau berkata: Telah datang seorang Musyrik yang lengkap dengan senjatanya. dan pengiringku ialah Zubayr.sampai ke belakang kepalanya. nescaya aku sendiri yang akan keluar dan melawannya. maka dia dilihat oleh Rasulullah SAW seraya berkata kepadanya: “Hai putera Shafiyah! Bangun menghadapinya!” Zubayr ra segera mendatangi musuh itu dan mendaki bukit hingga tiba di puncaknya. dan tidak ada seorang pun bersamanya ketika itu. Maka benarlah si kafir itu yang jatuh dulu. berkata: “Siapa yang tersungkur ke bawah bukit itu. lalu dia kembali lagi ke barisannya. Maka Zubayr bin Al-Awwam ra keluar untuk menghadapinya. datang ayahku ke tempat kami untuk menjenguk. sehingga kedua-duanya berguling-guling dari atas bukit itu. dan apa yang engkau lakukan tadi!” Ayahku menjawab: “Engkau lihat apa yang ayah buat. dan menariknya jatuh ke atas tanah. Uthman.” Maka masing-masing Nabi SAW dan kaum Muslimin mendoakan supaya yang jatuh dahulu itu si kafir.” (Al-Bidayah Wan-Nihayah 7:11) Rasulullah SAW merasa bangga terhadap Zubayr. beliau berkata: Pada hari pertempuran Khandak. sedang lehernya penuh luka-luka oleh pukulan musuh. duhai anakku?” Jawabku: “Ya. sehingga pedangnya menjadi tumpul. barisan kaum musyrikin ketakutan. dia lalu mendaki di sebuah tempat yang tinggi. kami akan sama-sama menggempur!” Maka Zubayr pun menerobosi barisan musuh serta menggempur mereka. pendek kata siapa saja yang coba mendekatinya. Mereka berdua bertarung sampai Zubayr melompat ke atas untanya. Umar. kamu akan duduk di belakang saja. yang satu adalah dari bekas kena pukulan di hari Badar. Mereka lalu berduel. Ada dua bekas luka di situ. dan melawannya sehingga dia dapat membelah tubuh musuhnya menjadi dua. Pada waktu petang. Terbunuhnya pendekar Quraisy Ubaidah menambah semangat juang Umat Islam dalam setiap peperangan dan mereka selalu dapat memenangkannya.” Dia lalu berkata lagi: “Aku lakukan untuk mempertahankanmu.” Jawab mereka: “Tidak. Yunus menyebut dari Ibnu Ishak. hai Rasulullah!” Maka tiba-tiba Zubayr menjengukkan dirinya. lalu ayah kami Zubayr mengajaknya naik di atas kuda. Maka segera keluar menghadapinya Zubayr bin Al-Awwam ra.2 (Al-Bidayah Wan-Nihayah 4:20) Yunus memberitakan lagi dari Ibnu Ishak yang berkata: Pada hari pertempuran Khandak. Kerap Umar membenarkan aku menaiki bahunya untuk melihat apa yang terjadi di bawah sana. karena melihat banyak orang yang tidak sanggup melawannya. Berkata Urwah ra: “Aku pernah memainkan tempat bekas luka itu ketika aku kecil. sehingga akhirnya Zubayr dapat mengalahkan Talhah dan membunuhnya dengan pedangnya. manakala Zubayr jatuh ke atas dadanya. dihabisinya dengan pedangnya. kami akan ikut di belakangmu!” Zubayr menjawab: “Nanti kalau aku menggempur mereka. demi ayah dan ibuku!” (Al-Bidayah Wan-Nihayah 4:107) Bukhari telah mengeluarkan dari Urwah ra bahwa para sahabat Rasulullah SAW berkata kepada Zubayr ra pada hari pertempuran di Yarmuk: “Pimpinlah kami untuk menerobos barisan musuh. pendekar Quraisy itu berteriak dan jatuh tersungkur tanpa gerak. Aku melihat ayahku mengayunkan pedangnya ke kanan dan ke kiri. dan ketika itu Abdullah juga masih kecil. (Al-Bidayah Wan-Nihayah 4:107) Ibnu Jarir telah mengeluarkan dari Asma binti Abu Bakar ra. aku masih kecil dan aku dikumpulkan dengan kaum wanita dan anak-anak kecil di tempat yang tinggi. lalu aku berkata kepadanya: “Ayah! Aku lihat engkau berperang pada hari ini. kemudian diserahkannya kepada orang lain.” Kemudian Baginda berkata lagi: “Kalau Zubayr tidak keluar melawannya. dan di situ dia bertarung dengan Talhah. Lembing itu kemudian berada di tangan Abu Bakar. umurnya sepuluh tahun. Lembing milik Zubayr kemudian diminta oleh Rasulullah SAW. pembawa bendera kaum Musyrikin pada hari Uhud telah mengajak perang tanding. lalu si kafir itu mati. telah keluar Naufal bin Abdullah bin Al-Mughirah Al-Makhzumi seraya mengajak untuk lawan tanding. bahwa Talhah bin Abu Talhah Al-Abdari. seraya berteriak: “Siapa yang mau bertanding dengan aku!” Rasulullah SAW berkata kepada seseorang di situ: “Boleh engkau bertanding dengan dia?” Jawab orang itu: “Jika engkau suruh. Ubaidah. dan bersama kami ialah Umar bin Abu Salamah. Lalu Rasulullah SAW yang dari tadi melihat peristiwa itu. dialah yang akan mati.

Itulah beliau Abdurrahman bin 'Auf radhiyallahu 'anhu. Ubadah Ibnu Assamit. kuat. Tahukah anda siapa empat orang komandan itu? Mereka adalah Zubayr Ibnul Awwam. yaitu dua hari sesudah Abu Bakar Shiddiq masuk Islam. Ketika Amru Ibnul Aash meminta bala bantuan tentara kepada Amirul Mukminin. jujur. Zubayr bersama Ali bin Abi Thalib menyerbu dengan memanjat benteng itu sehingga kaum muslimin dapat memasuki dan menguasai benteng tersebut. Umar Ibnul Khattab untuk memperkuat pasukan memasuki negeri Mesir dan mengalahkan tentara Romawi yang kala itu menduduki Mesir. Rasulullah memanggilnya Abdurrahman." Kecintaan Rasulullah SAW kepada Zubayr bukan hanya disebabkan ia anak bibi Rasulullah SAW.. Tetapi beliau diikuti oleh beberapa orang yang menginginkan berlanjutnya fitnah dan perang. Zubayr bertemu dengan Ali dan menyatakan dirinya tidak lagi memihak dan akan berusaha mendamaikan kedua pasukan itu. Saidina Umar ra mengirim empat ribu prajurit yang dipimpin oleh empat orang komandan dan ia juga menulis surat yang isinya: “Aku mengirim empat ribu prajurit bala bantuan yang dipimpin empat orang sahabat yang terkemuka dan masingmasing bernilai seribu orang. termasuk dalam kelompok sepuluh yang diberi khabar gembira oleh Rasulullah SAW masuk syurga. Sama halnya dengan kelompok kaum muslimin yang pertama-tama masuk Islam. Ketika terjadinya Perang Jamal antara pasukan yang dipimpin Saiditina Aisyah ra dengan pasukan Ali ra. Oleh karena itulah Zubayr selalu mengikuti seluruh peperangan bersama Rasulullah SAW. Allahu a'lam. Bila diserukan "Hayo berjihad fi Sabilillah". tetapi karena Zubayr memang seorang pemuda yang setia. Abdurrahman pun tidak luput dari penyiksaan dan tekanan kaum kafir Quraisy. panik dan meninggalkan pos-pos pertahanan mereka sehingga Zubayr dan kawan-kawannya bergegas membuka pintu gerbang maka tercapailah kemenangan yang gilang gemilang pada kaum Muslimin. Beliau menghindar dari kekejaman kaum kafir Quraisy. Abdurrahman bin 'Auf masuk Islam sebelum Rasulullah masuk ke rumah Al-Arqam. Begitu pula kesigapan Zubayr dalam menyambut seruan jihad pada perang Ahzaab dan peperangan lainnya sehingga bila Rasulullah SAW melihatnya. dan seorang mufti yang dipercayai Rasulullah berfatwa di Madinah selagi beliau masih hidup di tengahtengah masyarakat kaum muslimin. tapi hartanya selalu diinfakan untuk perjuangan Islam. kaum muslimin sukar membuka dan menguasainya. Dia adalah seorang pengelola perdagangan yang berhasil dan hartawan. seraya bersabda: “Tiap nabi mempunyai kawan dan pembela setia (Hawari) dan di antara hawariku adalah Zubayr. Lalu ia berseru "Allahu Akbar" dan disambut dengan kalimat tahuid oleh pasukan yang berada di luar benteng. Almiqdaad Ibnul Aswad dan Maslamah bin Mukhallid. berani. Tetapi beliau sabar dan tetap sabar. Zubayr ditikam ketika sedang menghadap Allah (dalam keadaan menunaikan shalat).” Ketika menghadapi benteng Babylon." Zubayr tercatat dalam rombongan yang pernah hijrah ke negeri Habasyah sebelum hijrah ke Madinah. Moga Allah merahmati rohnya dan roh para sahabat radhiallahu ‘anhum. Beliau tersenyum ridho dan gembira.yang setia (Hawari) dan hawariku adalah Zubayr ibnul Awwam. Zubayr ra memanjati dinding benteng dengan tangga. termasuk enam orang sahabat yang bermusyawarah (sebagai formatur) dalam pemilihan khalifah sesudah 'Umar bin Khattab alFaruq. Kisah 10 Sahabat yg dijamin Masuk Syurga (7) Posted by ainnur on Feb 21. Setelah masuk Islam. maka ia akan segera menjadi orang pertama yang datang menyambut seruan itu. Hal ini membuat pasukan musuh gentar. '07 5:08 AM for everyone Saidina Abdurrahman bin 'Auf ra Saudagar Yang Berniaga Dengan Allah Saidina Abdurrahman bin 'Auf ra termasuk dalam kelompok delapan orang yang mula-mula memeluk Islam. tetapi selalu setia dan patuh membenarkan risalah . Namanya pada masa jahiliyah ialah 'Abd 'Amr. Selama hidupnya ia tidak pernah tinggal berjihad. Pendiriannya teguh dan senantiasa teguh.murah tangan dan telah menjual diri dan hartanya kepada ALLAH. Setelah itu maka beliau pun pergi. ikhlas. Ketika kaum muslimin mengepung perbentengan bani Quraidah yang kokoh dan sulit dikuasai.

terkumpullah wang sekadar cukup untuk mahar kahwin. Abdurrahman bergegas pulang ke rumahnya dan cepat kembali ke hadapan Rasulullah di tengah-tengah kaum muslimin. ku berikan kepadamu mana yang kamu sukai. Maka mulailah Abdurrahman berniaga di sana.” Mendengar ucapan Rasulullah tersebut. “Wahai saudaraku Abdurrahman! Aku termasuk orang kaya di antara penduduk Madinah. kepada keluarga saudara. Begitu pula salah seorang di antara kedua orang pembantuku. Rasulullah! Saya mempunyai wang empat ribu. Di samping itu di Madinah tengah mengalami musim panas. “Wah. terhadap harta yang kamu berikan.” Ketika Rasulullah bersiap untuk menghadapi Perang Tabuk beliau membutuhkan jumlah dana dan tentara yang tidak sedikit. Pilihlah olehmu salah satu di antara kedua kebunku itu. Katanya. dan semoga Allah memberkati pula harta yang kamu tinggalkan untuk keluargamu. Saya mempunyai dua bidang kebun yang luas dan dua orang pembantu.” Kata Abdurrahman. karena jumlah tentara musuh. “Adakan kenduri. Walaupun luka kecil. Semoga Allah memberkati pernikahan dan harta kamu. Banyak di antara kaum muslimin yang kecewa sedih karena ditolak Rasulullah menjadi tentera yang akan turut . Rasulullah mempersaudarakan orang-orang Muhajirin dan orang-orang Anshar. Beliau menyambut kedatangan Abdurrahman seraya berkata. Hartaku banyak. Sungguh pun begitu. Ketika selesai perang. “Apakah mahar yang kamu berikan kepada istrimu?” Jawab Abdurrahman. Pada suatu hari Rasulullah SAW berpidato membangkitkan semangat jihad dan pengorbanan kaum muslimin. maka di bawahnya kudapati emas dan perak. Saya hanya akan minta tolong kepada saudara untuk menunjukkan di mana letaknya pasar Madinah ini. “Ya. Dua ribu saya pinjamkan kepada Allah. Abdurrahman mendapat hadiah sembilan luka parah menganga di tubuhnya. dan kaum muslimin keluar sebagai pemenang. “Semoga Allah melimpahkan berkat-Nya kepadamu. kemudian aku kawinkan engkau dengan beliau.” Dalam Perang Badar Abdurrahman turut berjihad fisabilillah. Beliau datang kepada Rasulullah memakai harum-haruman. Dana yang tersedia hanya sedikit. Pada suatu hari Sa'ad berkata kepada saudaranya. Kata beliau antara lain. hai Abdurrahman. Tatkala Rasulullah SAW dan para sahabat beliau diizinkan Allah berhijrah ke Madinah. Dalam perantauan. Kemudian beliau turut berhijrah ke Habsyah bersama-sama kawan se-iman untuk menyelamatkan diri dan agama dari tekanan kaum kafir Quraisy yang senantiasa menzalimi mereka.” Kata Abdurrahman. “Emas seberat biji kurma. “Sejak itu dunia datang menghadap kepadaku (hidupku makmur dan bahagia). Beliau berdiri di tengah-tengah para sahabat. Begitu pula hewan kendaraan tidak mencukupi. namun di antaranya ada yang sedalam anak jari. akan ku serahkan mana yang kamu senangi.Muhammad SAW. perjuangan dan pengorbanan Abdurrahman di medan tempur jauh lebih kecil bila dibandingkan dengan perjuangan dan pengorbanannya dengan harta benda. dan dua puluh luka-luka kecil. dan dua ribu saya tinggalkan untuk keluarga saya. ya Rasulullah.” Sabda Rasulullah. walau hanya dengan menyembelih seekor kambing.” Sa'ad menunjukkan pasar tempat berjual beli kepada Abdurrahman. Dalam perang Uhud beliau tetap teguh bertahan di samping Rasulullah.” Tanya Rasulullah. Sabda Rasulullah. antaranya ialah 'Umair bin Uthman bin Ka'ab at-Taimy. “Saya hendak bernikah. Hingga seandainya aku angkat sebuah batu. yaitu tentara Rum sangat banyak. Alangkah wanginya kamu. Abdurrahman menjadi pelopor orang-orang yang berhijrah karena dan untuk Allah dan Rasul-Nya. Belum berapa lama beliau berdagang. Perjalanan ke Tabuk sangat jauh dan sulit. “Semoga Allah melimpahkan berkah-Nya kepada saudara.” Jawab Abdurrahman bin 'Auf. Maka Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan beliau dengan Sa'ad ibnu Rabi' al Anshari ra. ketika tentara muslimin banyak yang meninggalkan barisan hadapan. dan beliau berhasil menewaskan musuh-musuh Allah.” Lalu wang yang dibawanya dari rumah diserahkannya kepada Rasulullah dua ribu. “Bershadaqahlah tuan-tuan! Saya hendak mengirim suatu pasukan ke medan perang. dan kepada harta saudara.

pakaian. dan kepada para ibuibu orang mukmin. ibu yang mulia itu bertanya. Ketika jatah Saidatina Aisyah ra disampaikan orang kepadanya. Dengan patuh dan setia kaum muslimin memperkenankan seruan Nabi yang mulia. “Wahai Ibu. “Siapa menghadiahkan tanah itu buat saya?” “Abdurrahman bin 'Auf. tidak meninggali wang belanja sedikit juga untuk isterinya. “Sebanyak rezeki. apakah Ibu mendengar sendiri . ia pernah membeli sebidang tanah berharga empat ribu dinar. Lalu tanah itu dibagi-bagikannya kepada fakir miskin Bani Zuhrah. Tidak ada orang yang kasihan pada kalian sepeninggalku. Karena itu Rasulullah memerintahkan kaum muslimin mengorbankan harta benda mereka untuk berjihad fisabilillah. karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk disumbangkannya. Maka Abdurrahman menjadi imam shalat berjamaah bagi kaum muslimin waktu itu. Mereka yang ditolak itu pulang kembali dengan air mata bercucuran kesedihan. bagaikan terbang beliau pergi menemui Saidatina 'Aisyah. sandang dan barang-barang lain kebutuhan penduduk. kebaikan. Katanya. sehingga Abdurrahman menjadi orang terkaya di antara para sahabat. Setelah hampir selesai rakaat pertama. Serentak mendengar berita itu. bahwa Abdurrahman masuk syurga. Kata Ibu 'Aisyah ra. Beliau pantas bangga dan bahagia dengan tugas dan kepercayaan yang dilimpahkan para ibu orang-orang mukmin kepadanya. barang pecah belah. Beliau bertanggungjawab memenuhi segala kebutuhan mereka dan mengadakan pengawalan bagi ibu-ibu yang mulia itu bila bepergian. Mereka yang tidak diterima itu terkenal dengan nama “Al-Bakkaain” (orang yang menangis). Sehingga ibu 'Aisyah bertanya. Rasulullah tiba. yaitu ketika waktu shalat sudah masuk. jawab orang itu.berperang. Terdengar suara gemuruh dan hiruk pikuk.” Sebelum menghentikan iring-iringan unta. Kata Ibu 'Aisyah ra.” Rasulullah bertanya kepada Abdurrahman. Kafilah dagangnya terus menerus hilir mudik dari dan ke Madinah mengangkut gandum. serta pahala yang besar di akhirat. Perniagaannya selalu meningkat dan berkembang. “Agaknya Abdurrahman berdosa. Rasulullah terlambat hadir. tepung. Abdurrahman turut mempelopori dengan menyerahkan dua ratus uqiyah emas. Allah memuliakan Abdurrahman dengan kemuliaan yang belum pernah diperoleh kaum muslimin seorang jua pun. “Abdurrahman bin Auf masuk syurga dengan merangkak (karena syurga sudah dekat sekali kepadanya). Dan pasukan yang berangkat terkenal dengan sebutan “ Jaisyul 'Usrah” (pasukan susah). “Ada! Mereka saya tinggali lebih banyak dan lebih baik daripada yang saya sumbangkan. Pada suatu hari iring-iringan kafilah dagang Abdurrahman. bumi seolah-olah bergetar. minyak.” Pasukan muslimin berangkat ke Tabuk. Abdurrahman turut pula bersama-sama mereka. Semuanya membawa pangan. Salah satu bukti yang dibaktikan Abdurrahman kepada ibu-ibu yang mulia. Saya mendengar Rasulullah bersabda. wangi-wangian dan segala kebutuhan penduduk. dan upah yang dijanjikan Allah.” Tanya Rasulullah. lalu beliau shalat di belakang Abdurrahman dan mengikuti sebagai makmum. kecuali orang-orang yang sabar. Apabila para ibu tersebut pergi haji. “Adakah engkau tinggalkan untuk wang belanja isterimu?” Jawab Abdurrahman. “Kafilah Abdurrahman dengan iring-iringan tujuh ratus ekor unta bermuatan sarat membawa pangan dan sandang serta lain-lainnya. Abdurrahman bin 'Auf bertugas menjaga kesejahteraan dan keselamatan Ummahatul Mu'min (para istri Rasulullah). Maka kata 'Umar bin Khattab berbisik kepada Rasulullah. Apakah lagi yang lebih mulia dan utama dari menjadi Imam bagi pemimpin umat dan pemimpin para Nabi. Itulah salah satu bidang khusus yang ditangani Abdurrahman. seseorang pembawa berita mengatakan kepada Abdurrahman berita gembira yang disampaikan Ibu 'Aisyah. “Semoga Allah melimpahkan berkat-Nya bagi Abdurrahman dengan baktinya di dunia. Berapa?” Jawab Abdurrahman. isteri Rasulullah. Setelah Rasulullah SAW wafat. Sebab kenderaan untuk mereka tidak mencukupi. Ketika mereka masuk kota. yaitu Muhammad Rasulullah SAW. Beliau yang menaikkan dan menurunkan para ibu itu ke atas haudaj (penutup) khusus mereka. “Suara apa yang hiruk pikuk itu?” Dijawab orang. terdiri dari tujuh ratus unta bermuatan sarat tiba di Madinah. “Rasulullah SAW pernah bersabda.” Begitulah doa Rasulullah bagi Abdurrahman selalu melindunginya sepanjang hidupnya.

dan Anda telah berhasil menundukkan kepalsuan dunia. Hal ini pernah diceritakannya sendiri. orang tidak dapat membedakan di antara mereka. dimerdekakannya sejumlah besar budak yang dimilikinya. Amirul Mukminin 'Ali bin Abi Thalib Karamallahu Wajhah. Mereka berjumlah seratus orang.000 ekor unta. Tatkala beliau hampir meninggal dunia. putera dari Manaf yang menjadi paman dari Aminah ibunda dari Rasulullah SAW." Maksudnya bahwa . sehingga mencapai 40. demikian mulia perilaku dan keimanan para sahabat Rasulullah SAW.” Subhannallah. Shalat jenazah turut dihadiri pula antara lain. Sudilah Ibu menyaksikan. dan keislamannya termasuk yang terdahulu di antara para sahabat. Kata sambutan saat pemakaman. saya mendengar sendiri!” Abdurrahman melonjak kegirangan. Rasulullah SAW yang ucapannya selalu terbukti benar. yang kalau dibagibagikan kepada ahli warisnya dengan mengampak. kafilah ini dengan seluruh kenderaan dan muatannya kuserahkan untuk jihad fisabilillah. Kemudian diwasiatkan supaya memberi 400 dinar emas kepada para pejuang Badar. Dzun Nurain 'Uthman bin 'Affan. Di samping itu masih ada peninggalannya berupa emas dan perak.” Sejak berita yang membahagiakan. Katanya. aku akan memasukinya sambil berjalan. sehingga Ibu 'Aisyah sering mendoakan. Lalu diserahkannya pula 500 ekor kuda kepada para pejuang yang lain. “Seandainya aku sanggup. Kemudian menyusul pula 40. Beliau meninggalkan kira-kira 1. Apabila beliau berada di tengah-tengah budak-budaknya. maka potongan-potongannya cukup menjadikan seorang ahli warisnya menjadi kaya-raya. Telah turut menghantar jenazahnya ke tempat terakhir di dunia. Berbahagialah Abdurrahman bin 'Auf dengan ribuan karunia dan kebahagiaan yang diberikan Allah kepadanya.” Di samping itu beliau meninggalkan warisan pula untuk ahli warisnya sejumlah harta. Walaupun begitu kaya-rayanya. Sesudah itu beliau bersedekah lagi 200 uqiyah emas. antara lain sahabat mulia Sa'ad bin Abi Waqqas. 100 ekor kuda.000. “Semoga Allah memberinya minum dengan minuman dari telaga Salsabil. '07 5:10 AM for everyone Saidina Sa'ad bin Abi Waqqash ra Pelempar Panah Pertama Pada Jalan Allah Siapakah dia singa yang menyembunyikan kukunya itu? Dan siapakah dia yang bila datang kepada Rasulullah ketika berada di antara shahabat-shahabatnya. dan semua mengambil bagiannya masing-masing.000 dirham perak.000 dinar emas. telah memberinya khabar gembira dengan syurga Jannatun Na'im. Masing-masing mendapat pembagian khusus 80. 300 ekor kambing. sabdanya: "Ini dia pamanku! Siapa orang yang punya paman seperti pamanku ini?" Itulah dia Sa'ad bin Abi Waqqash! Kakeknya ialah Uhaib. Dalam kata sambutannya antara lain 'Ali berkata: “Anda telah mendapatkan kasih sayang Allah. baik secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Beliau beristri empat orang. bahwa Abdurrahman pasti masuk syurga.ucapan itu diucapkan Rasulullah?” Jawab Ibu 'Aisyah. Beliau berwasiat pula supaya memberikan hartanya yang paling mulia untuk para ibu-ibu orang mukmin.. mana yang majikan dan mana budak. maka semangatnya semakin memuncak mengorbankan kekayaannya di jalan Allah. katanya: "Pada suatu saat saya beroleh kesempatan termasuk tiga orang pertama yang masuk Islam. Kisah 10 Sahabat yg dijamin Masuk Syurga (8) Posted by ainnur on Feb 21. Hartanya dinafkahkan dengan kedua belah tangan. akan disambutnya dengan ucapan selamat datang sambil bergurau. namun harta kekayaannya itu seluruhnya tidak mempengaruhi jiwanya yang penuh iman dan taqwa. Sa'ad masuk Islam sewaktu berusia l7 tahun. Allahu a'lam. “Ya.

Sementara itu buku-buku tarikh dan riwayat menceritakan kepada kita bahwa beliau termasuk salah seorang yang masuk Islam bersama dan atas hasil usaha Abu Bakar. Pada suatu hari ketika Rasulullah SAW menyaksikan dari Sa'ad sesuatu yang menyenangkan dan berkenan di hati beliau. bahwa beliaulah yang mula-mula melepaskan anak panah dalam membela agama Allah. Jika beliau memanah musuh dalam peperangan. bahwa beliau merupakan satu-satunya orang yang dijamin oleh Rasulullah dengan jaminan kedua orang tua beliau. ia meninggalkan kekayaan yang tidak sedikit." Demikianlah beliau terkenal di kalangan saudara-saudara dan handai taulannya bahwa do'anya tak ubah bagai pedang yang tajam." Sa'ad termasuk seorang kesatria berkuda Arab dan Muslimin yang paling berani. serta beberapa lama menjadi bulan-bulanan injakan dan sepakannya hingga akhirnya tewas menemui ajalnya!" Kenyataan ini pertama kali mengungkapkan kebeningan jiwa. "Panahlah. maka di tangan Sa'ad hal itu telah terjadi. yaitu Uthman bin Affan. "Demi Allah sayalah orang pertama yang melepaskan anak panah di jalan Allah!" Dan berkata pula Ali bin Abi Thalib. yang baik dan yang halal sekaligus. maha mohon dijadikan hal itu sesuatu pertanda dan suatu pelajaran!'" "Tidak lama kemudian. tidak menutup kemungkinan bahwa ia lebih dulu masuk Islam secara sembunyi-sembunyi. Ketika dilarangnya. 'Rupanya kamu hendak menakutnakuti aku. tepatkanlah bidikan panahnya. Banyak sekali keistimewaan yang dimiliki oleh Sa'ad ini. . Maka pada hari-hari pertama Rasulullah menjelaskan tentang Allah Yang Esa dan tentang agama baru yang dibawanya. Thalhah dan Zubayr. Abdurrahman bin 'Auf dan Thalhah bin ‘Ubaidillah. Lalu diangkatlah kedua tangannya. dan tindakan mereka itu mengundang amarah murka-Mu. "Tidak pernah saya dengar Rasulullah menyediakan ibu bapanya sebagai jaminan kepada seseorang. yaitu panahnya dan do'anya. hai Sa'ad Ibu bapakku menjadi jaminan bagimu. pastilah akan mengenai sasarannya. dan juga orang yang mula-mula terkena anak panah. 'Kalau begitu saya do’akan kamu kepada Allah' Ujar laki-laki itu. muncul seekor unta liar dan tanpa dapat dibendung masuk ke dalam lingkungan orang banyak seolah-olah ada yang dicarinya. Dan ini. Waktu wafat. Sebagai contoh ialah peristiwa yang diriwayatkan oleh 'Amir bin Sa'ad." Memang! Kedua ni'mat besar ini selalu menjadi dendangan Sa'ad buah syukurnya kepada Allah. Hal ini juga disedari sepenuhnya oleh Sa'ad sendiri. seolah-olah kamu seorang Nabi. Tetapi di antara semua itu dua hal penting yang selalu menjadi dendang dan senandungnya. Bersabdalah Rasulullah SAW di waktu perang Uhud. Menurut Sa'ad sendiri dan juga para sahabatnya. Dalam kehidupan akhirnya Sa'ad termasuk Kaum Muslimin yang kaya dan berharta. 'Ya Allah. diimbangi bahkan mungkin diatasi oleh kesanggupan menafqahkannya di jalan Allah. Dan kemampuannya dalam mengumpulkan harta dari barang bersih lagi halal. orang itu enggan menurut. kebenaran iman dan keikhlasannya yang mendalam. hingga beliau enggan berdo'a bagi kerugian seseorang. Begitu pula Sa'ad. Dan untuk menopang ketaqwaannya ia selalu memakan yang halal. "Ya Allah. Beliau mempunyai dua macam senjata yang amat ampuh. dan sebelum beliau mengambil rumah al-Arqam untuk tempat pertemuan dengan sahabat-sahabatnya yang telah mulai beriman. tiba-tiba dari salah satu pekarangan rumah. Ia dilimpahi harta yang banyak. Pertama. jiwanya adalah jiwa merdeka. kiranya menurut ilmu-Mu laki-laki ini telah memaki segolongan orang yang telah beroleh kebaikan dari-Mu.beliau adalah salah seorang di antara tiga orang yang paling awal masuk Islam. dan menolak dengan keras setiap dirham yang mengandung syubhat. Lalu diterjangnya laki-laki tadi dan dibawanya ke bawah kakinya. hal itu adalah disebabkan do'a Rasulullah juga bagi pribadinya. Maka katanya.' Maka Sa'ad pun pergi berwudhu dan shalat dua raka'at. Di samping itu ia dapat dijadikan seorang mahaguru pula dalam soal membersihkan harta. diajukannyalah do'a yang maqbul ini. katanya. Sa'ad bin Abi Waqqash telah mengulurkan tangan kanannya untuk bai'at kepada Rasulullah SAW. Katanya. dan jika beliau menyampaikan suatu permohonan kepada Allah pastilah dikabulkanNya. Saya dengar beliau bersabda waktu Perang Uhud. "Sa'ad mendengar seorang laki-laki memaki Ali. yang dapat ditonjolkan dan dibanggakannya. Dan kedua. Zubayr bin alAwwam. "Panahlah hai Sa'ad! Ibu bapaku menjadi jaminan bagimu. dan kabulkanlah do'anya. Boleh jadi ia menyatakan keislamannya secara terangterangan bersama orang-orang yang dapat diyakinkan oleh Abu Bakar. kecuali dengan menyerahkan urusannya kepada Allah Ta'ala. Tapi kalau biasanya harta banyak dan harta halal jarang sekali dapat terhimpun. kecuali bagi Sa'ad. keyakinannya keras membaja serta keikhlasannya dalam dan tidak bernoda.

bahkan walau sesuap makanan yang anda taruh di mulut isteri anda!" Beberapa lama Sa'ad hanya mempunyai seorang puteri. Karena sakit. Sa'ad bin Abi Waqqash maju ke Kadessia. Akhirnya. Tanya Sa'ad. mendirikan khemahnya yang berdekatan letaknya. beliau beroleh lagi beberapa orang putera. "Dan seandainya kedua orang tua memaksamu untuk mempersekutukan Aku. sahabat Nabi SAW yang terpercaya ini maju dengan 20 000 pasukan. Ketika keadaan ibunya telah demikian gawat beberapa orang keluarganya membawa Sa'ad kepadanya untuk menyaksikannya kali yang terakhir. saya punya harta dan ahli warisku hanya seorang puteri saja. sebagai berikut. Dan setiap nafqah yang anda keluarkan dengan mengharap keridhaan Allah. Khalifah Islam kedua. Khalifah Umar bin al-Khattab. Kebetulan beliau jatuh sakit. bahkan walau dengan nyawa ibunya sekali pun. Tetapi Sa'ad tidak terpengaruh oleh hal tersebut. maka Rasulullah datang menziarahinya. Saidina Umar ra tidak lupa akan kisah Sa'ad dengan ibunya sewaktu beliau masuk Islam dan mengikuti Rasulullah SAW. Tetapi setelah peristiwa di atas. "Kalau begitu. "Jadi. Ketika itu segala usaha ibunya untuk membendung dan menghalangi puteranya dari agama Allah mengalami kegagalan. di mana pasukan-pasukan Persia di bawah panglima mereka yang termasyhur." ujar Nabi. Di tempat ini. "Demi Allah ketahuilah wahai ibunda. beliau tidak menjual agama dan keimanannya dengan sesuatu pun. Didekatkan wajahnya ke wajah ibunya dan dikatakannya dengan suara keras agar kedengaran olehnya. Sa'ad ikut bersama Rasulullah SAW. beliau memperoleh kabar kemenangan dari seorang penungga unta. Ketika Muthana. Tetapi dengan kecekapan dan keahliannya sebagai komandan. Khalifah Islam kedua (Umar bin al-Khattab ra) berkeinginan memimpin sendiri pasukan bantuan itu. Baru kemudian disebarkan berita tentang kemenangannya itu kepada masyarakat yang berkumpul di Masjid Nabi. bahkan beliau tetap pada pendiriannya. padahal itu tidak sesuai dengan pendapatmu. Rencana itu dilaksanakannya dengan tekad yang luar biasa. ia enggan menjamah makanan atau minuman hingga hampir menemui ajalnya. Biasanya di luar Madinah beliau menunggu seseorang yang datang secara teratur memberinya laporan mengenai keadaan medan perang. Sa'ad bin Abi Waqqash. Sa'ad menyaksikan suatu pemandangan yang amat menghancurkan hatinya yang bagaikan dapat menghancurkan baja dan meluluhkan batu karang." ujar Nabi. Seluruh perjuangan di Iraq direncanakan sendiri oleh Sang Khalifah yang setiap hari diberitahu perkembangan situasi militer. pada suatu hari. Wanita itu menyatakan akan mogok makan dan minum sampai Sa'ad bersedia kembali ke agama nenek moyang dan kaumnya. Tapi keimanannya terhadap Allah dan Rasul mengatasi baja dan batu karang mana pun jua. Bolehkah saya shadaqahkan dua pertiga hartaku?" "Tidak. pada masa musim panas tahun 637 M. sepertiganya?" "Benar. tidaklah anak anda akan meninggalkan agama ini walau ditebus dengan apa pun juga! Maka terserahlah kepada bunda." jawab Nabi. komandan pasukan Muslim di al-Hira (Iraq) setelah keberangkatan Khalid bin al-Walid ke Syria. Akhirnya Sa'ad bin Abi Waqqash dipilih untuk mengambil alih tampuk kepemimpinan. . Sang Khalifah yang tidak mahu menyebutkan namanya. "Dan sepertiga itupun sudah banyak. separuhnya?" tanya Sa'ad pula. dan turunlah wahyu menyokong pendirian Sa'ad serta mengucapkan selamat kepadanya. sebuah pertempuran yang patut dicatat berlangsung sebagai pejuang sejati. Rustam. sangat was-was akan hasil perang Kadessia. ia dapat memimpin seluruh operasi dari bahagian atas sebuah rumah yang terletak di pinggir medan perang. pasti akan melemahkan semangat Sa'ad dan akan membawanya kembali ke pangkuan agama berhala dan kepada kaum kerabatnya. dengan harapan hatinya akan menjadi lunak jika melihat ibunya dalam sakarat. maka janganlah kamu mengikuti keduanya!" (QS Luqman: l5) Sa'ad bin Abi Waqqash adalah pahlawan perang terkenal dan seorang panglima Arab yang memainkan peranan penting dalam pertempuran Badar dan Uhud serta usaha-usaha berikutnya. Sebanyak kurang lebih 400 sahabat Nabi berserta 700 putera mereka turut dalam pasukannya. "Wahai Rasulullah. Semangat yang menggelora menyelimuti pasukan itu. seandainya bunda mempunyai seratus nyawa. meminta bantuan pasukan untuk menghadapi ancaman gerombolan Persia yang semakin bertambah. Lebih baik anda meninggalkan ahli waris dalam keadaan mampu daripada membiarkannya dalam keadaan miskin dan menadahkan tangannya kepada orang lain. Tapi beliau dicegah oleh sahabat-sahabatnya yang berpendapat agar kekuasaan pusat harus selalu berada di ibu kota. lalu ia keluar satu persatu. segera mengikuti si penunggang unta tersebut untuk mengecek kebenaran berita yang dibawa itu. Sesampainya di sana.Ketika Hajji Wada'. Sa'ad bin Abi Waqqash tidak bisa terjun sendiri ke kancah pertempuran. apakah bunda akan makan atau tidak!" Akhirnya ibunya mundur teratur. memperagakan tindakan-tindakan yang gagah berani dan berhasil melemahkan serta mengacaukan pasukan musuh. Maka segala jalan yang tak dapat tidak. "Jangan. pastilah akan diberi ganjaran. Sebuah pasukan berkumpul di Madinah dan Umar ingin maju ke medan perang sebagai komandan dan pasukan tersebut.

Saidina Abu Bakarlah yang membawakan mereka menemui Rasulullah SAW untuk menyatakan syahadat di hadapan Baginda. bermuka ceria. Uthman bin Mazun dan Arqam bin Abu al-Arqam." Abu Ubaidah bin Jarah ra lahir di Mekah. sebelum meninggal. Beliaulah yang membunuh ayahnya yang berada di pasukan musyrikin dalam perang Uhud. justeru Abu Ubaidah berlari untuk mendapati Nabinya tanpa takut sedikit pun terhadap banyaknya lawan dan rintangan.” Masih dalam perang Uhud. di pihak lain mereka pun senang dengan Allah. Allah telah mematri keimanan di dalam hati mereka dan mereka dibekali pula dengan semangat. walaupun orang tersebut ayah kandung. serta menghabiskan masa pensiunnya dengan tenang dan damai hingga ajalnya pada tahun 500 H (670 M) pada usia 70 tahun. Demi didapati pipi Nabi terluka. ketahuilah bahwa perajurit Allah pasti akan berjaya. pemukiman Arab di Kufah mula dibangunkan. Abu . Sayidina Umar ra di samping ranjangnya. di sebuah rumah keluarga suku Quraisy terhormat. dan kepercayaan umat ini adalah Abu Ubaidah bin Jarrah. Kawasan ini kemudiannya berkembang menjadi kota penting dan makmur serta menjadi pusat militer dan kesusasteraan. kurus. rendah diri dan sangat pemalu. di tangan Abu Bakar as-Shiddiq. Saidina Uthman bin Affan ra. anak. siapa yang mengikutinya akan merasa tenang. Hal itu tampak ketika beliau harus hijrah ke Ethiopia pada gelombang kedua demi menyelamatkan aqidahnya. Rantai itu pun akhirnya terlepas dari pipi Rasulullah SAW. Kisah 10 Sahabat yg dijamin Masuk Syurga (9) Posted by ainnur on Feb 21. '07 5:11 AM for everyone Abu Ubaidah bin Jarrah ra Orang Kepercayaan Umat Ini Beliau termasuk orang yang pertama masuk Islam. Namun kemudian beliau balik kembali untuk menyertai perjuangan Rasulullah SAW. Sa'ad bin Abi Waqqash mengundurkan diri ke Akik pada masa kekhalifahan Ali bin Abu Thalib ra. Allahu a'lam. iaitu terhujamnya dua rantai besi penutup kepala beliau. mengangkat Sa'ad bin Abi Waqqash kembali menjadi Gabenor di Kufah. diisi dengan pengorbanan dan perjuangan menegakkan Deen Islam. mereka akan kekal di dalamnya. beliau menunjukkan Sa'ad bin Abi Waqqash sebagai salah seorang dari enam sahabat Nabi SAW yang terpercaya untuk memilih khalifah penggantinya. artinya: “Engkau tidak menemukan kaum yang beriman kepada Allah dan hari kiamat yang mengasihi orang-orang yang menentang Allah SWT dan Rasulullah. khalifah ketiga dalam Islam. Namun bersamaan dengan itu pula gigi seri Abu Ubaidah ikut terlepas dari tempatnya. Abu Ubaidah termasuk orang yang masuk Islam dari sejak awal. dan beliau dikebumikan di Madinah. Akan menyenangi mereka. Abu Ubaidah sempat mengikuti semua peperangan bersama Rasulullah SAW. Nama lengkapnya adalah Amir bin Abdullah bin Jarah yang dijuluki dengan nama Abu Ubaidah. Abu Ubaidah adalah seorang yang berperawakan tinggi. Kehidupan beliau tidak jauh berbeza dengan kebanyakan sahabat lainnya. segera ia berusaha untuk mencabut rantai tersebut dari pipi Nabi SAW. Kualitasnya dapat kita ketahui melalui sabda Nabi SAW: "Sesungguhnya setiap umat mempunyai orang kepercayaan. Mereka itulah perajurit Allah. Beliau masuk Islam bersama Abdurrahman bin ‘Auf. beliau memeluk Islam selang sehari setelah Saidina Abu Bakar as-Shiddiq ra memeluk Islam. Beliau termasuk orang yang berani ketika dalam kesulitan. ketika pasukan muslimin kucar kacir dan banyak yang lari meninggalkan pertempuran. saudara atau keluarganya sendiri. Abu Ubaidah mulai mencabut rantai tersebut dengan gigitan giginya. berwibawa.Pada masa pemerintahan Gabenor Sa'ad bin Abi Waqqash. beliau disenangi oleh semua orang yang melihatnya. Allah akan memasukkan mereka ke dalam syurga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai. sehingga ayat Al-Quran turun mengenai beliau seperti yang tertera dalam surah Al Mujadilah ayat 22.

Setelah Rasulullah selesai mengimami salat Zuhur bersama kami. sampaikanlah nasihat kepada pimpinan kalian. Umar bin Al-Khattab ra mengatakan kepada Abu Ubaidah bin Jarah di hari Saqifah. dengan izin Allah beliau berhasil menaklukan semua negeri tersebut. tetapi karena memang saya senang pergi shalat cepat-cepat. karena saya mendengar Rasulullah SAW bersabda. "Datanglah ke sini nanti sore. Saidina Umar bin Al-Khattab ra mengatakan. akan tetapi kematiannya sudah di ambang pintu. bahkan selalu mempunyai andil besar dalam setiap peperangan tersebut. lebih suka terhadap hari kemudian dan sangat senang memberi nasihat kepada semua orang dari beliau." Abu Ubaidah bin Jarrah ra ikut serta dalam semua peperangan Islam. saya akan kirimkan bersama kamu seorang yang 'gagah dan jujur'. berdermalah. lebih jauh pandangannya. sehingga para hadirin bertanya. beliau memesankan kepada tenteranya. "Hulurkan tanganmu! Agar saya baiat kamu. Mereka mengatakan. puasalah di bulan Ramadhan. Namun Abu Ubaidah menyatakan keberatannya sesuai dengan isi surat yang dikirimkannya kepada khalifah yang berbunyi." Sepeninggalan Abu Ubaidah ra. Sungguh Allah telah menetapkan kematian untuk setiap pribadi manusia. tak terlihat sesuatu pun oleh Umar ra kecuali pedang. semoga kamu akan dikasihani Allah. Umar pun lantas berujar. lalu beliau memanggilnya sambil bersabda. 'Dirikanlah shalat. Ketika wabak penyakit Taun bermaharajalela di negari Syam. Suatu ketika datang sebuah delegasi dari kaum Kristen menemui Rasulullah SAW. Oleh sebab itu kasihanilah beliau.Ubaidah tidak jera. ini saja sudah cukup menyenangkan. oleh sebab itu semua mereka pasti akan mati.' Lalu Abu Ubaidah menjawab. tunaikanlah ibadah haji dan umrah. akan tetapi seperti kamu ketahui saya sedang berada di tengah-tengah tentera Muslimin. Khalifah Umar bin Al-Khattab ra mengirim surat untuk memanggil kembali Abu Ubaidah. "Hai sekalian kaum Muslimin! Kalian sudah dikejutkan dengan berita kematian seorang pahlawan.. perisai dan pelana tunggangannya. "Hai Amirul Mukminin! Sebenarnya saya tahu." Rasulullah SAW bersabda kepada mereka. Dan kali ini pun harus juga diikuti dengan lepasnya gigi Abu Ubaidah sehingga dua gigi seri sahabat ini ompong karenanya. Jika kalian terima. beliau pasti akan menemukan kematiannya seperti saya ini." Dalam kaitan ini. Ketika kekuasaan Islam telah meluas dan kekhalifahan dipimpin oleh Saidina Umar ra. tolonglah saya dibebaskan dari rencana baginda dan izinkanlah saya tinggal di sini. Orang yang jujur di kalangan umatku adalah Abu Ubaidah. Beliau berangkat membawa pasukan menuju negeri Syam." Sepeninggalan Rasulullah SAW.” Sisi lain dari kehebatan sahabat yang satu ini adalah kezuhudannya. saling nasihat menasihatilah kalian." Setelah Umar ra membaca surat itu. mengapa engkau tidak mengambil sesuatu sebagaimana orang lain mengambilnya?" Beliau menjawab. beliau menangis. satu keberanian dan pengorbanan yang tak terperikan. sama sekali bukan karena ingin ditunjuk sebagai delegasi. Oleh sebab itu. Rasulullah SAW memberinya gelaran "Gagah dan Jujur". namun beliau masih terus membalik-balik pandangannya kepada kami. karena kaum muslimin di pandangan kami adalah orang yang disenangi. jangan suka menipunya. Abu Ubaidah menjadi pemimpin di daerah Syria. oleh sebab itu kita sayugia membuatnya jadi imam sepeninggalan Rasulullah SAW. "Apakah Abu Ubaidah sudah meninggal?" Umar menjawabnya. Diulanginya sekali lagi untuk mengigit rantai besi satunya yang masih menancap dipipi Rasulullah SAW hingga terlepas. 'Sungguh dalam setiap kaum terdapat orang yang jujur. karena betapa pun seorang melakukan seribu upaya. yang demi Allah saya tidak menemukan ada orang yang lebih baik hatinya. tunaikanlah zakat. beliau melihat ke kiri dan ke kanan. Saidina Muaz bin Jabal ra berpidato di hadapan kaum Muslimin yang berbunyi. kalian akan baik. "Ya Abul Qassim! Kirimkanlah bersama kami seorang sahabatmu yang engkau percayai untuk menyelesaikan perkara kebendaan yang sedang kami pertengkarkan. Akhirnya beliau melihat Abu Ubaidah bin Jarrah. Saya sengaja meninggikan kepala saya agar beliau melihat saya. "Wahai Amirul Mukminin. "Saya berangkat mahu shalat Zuhur agak cepat. sesampainya surat saya ini. "Belum. Orang . "Saya pesankan kepada kalian sebuah pesan. “Saya tidak mungkin berani mendahului orang yang dipercayai oleh Rasulullah SAW menjadi imam kita di waktu shalat (Saidina Abu Bakar as-Shiddiq ra). Saat Umar mengadakan kunjungan dan singgah di rumahnya. janganlah kalian terpesona dengan keduniaan. Saya tidak ingin menyelamatkan diri sendiri dari musibah yang menimpa mereka dan saya tidak ingin berpisah dari mereka sampai Allah sendiri menetapkan keputusannya terhadap saya dan mereka. Sungguh. selesaikanlah kasus yang menjadi perselisihan di antara mereka dengan adil.' Lalu Abu Ubaidah pun berangkat bersama mereka." Menjelang kematian Abu Ubaidah ra. "Wahai sahabatku. kalau kamu memerlukan saya. 'Pergilah bersama mereka.

'Abdullah bin Jahsy. Zaid benar-benar disakiti mereka dengan sungguh-sungguh sehingga dia terpaksa menyingkir dari kota Makkah ke bukit Hira'. Sedangkan Zaid bin 'Amr bin Nufayl mengalami kisahnya tersendiri: Kata Zaid. “Anda mencari agama yang dewasa ini sudah tak mungkin lagi ditemukan. Kemudian kalian sembelih haiwan-haiwan itu tanpa menyebut nama-Nya.” . Namun kami biarkan saja. Karena itu marilah kita pelajari suatu agama yang dapat kita pegang jika saudara-saudara ingin beruntung. Kaum wanita dan anakanak berpakaian bagus warna menyala.. Tetapi keduanya saya tinggalkan karena saya tidak memperoleh sesuatu yang dapat menenteramkan hati saya dalam kedua agama tersebut. Al Khatthab menyerahkan urusan Zaid kepada sekelompok pemuda Quraisy untuk menghalang-halanginya masuk kota. “Saya pelajari agama Yahudi dan Nasrani. “Saya tahu anda sedang mencari agama Ibrahim. Kata Al-Khattab. dan Umaimah binti 'Abdul Muthalib. Sungguh bodoh dan sesat kalian!” Al-Khattab. Uthman bin Harith. Mereka sudah sesat dan menyeleweng dari agama Ibrahim yang lurus. Kini kesabaran kami sudah habis!” Kemudian dihasutnya orang-orang jahiliyah supaya menyakiti Zaid. tetaplah anda bersamanya. hai putra Makkah. '07 5:14 AM for everyone Said Bin Zaid ra Kekasih Kepada Yang Maha Pengasih Zaid bin 'Amr Bin Nufayl berdiri dari orang banyak yang berdesak-desak menyaksikan kaum Quraisy berpesta merayakan salah satu hari besar mereka. Kemudian Zaid bin ‘Amr bin Nufayl berkumpul ketika orang-orang Quraisy tengah bersama-sama dengan Waraqah bin Naufal. Tetapi pulanglah anda ke negeri anda. supaya haiwan-haiwan itu makan sekenyang-kenyangnya. Dialah yang menurunkan hujan dari langit supaya haiwan-haiwan itu minum sepuas-puasnya. Lalu saya berkelana ke seluruh pelosok mencari agama Ibrahim. Kata Zaid. Karena itu Zaid terpaksa pulang dengan sembunyi-sembunyi. “Demi Allah! Sesungguhnya saudara-saudara sudah maklum bangsa kita sudah tidak mempunyai agama. Waraqah bin Naufal meyakini agama Nasrani. “Hai kaum Quraisy! Haiwan itu diciptakan oleh Allah." Kemudian beliau melihat kepada Muaz bin Jabal ra dan mengatakan. Allah akan membangkitkan seorang Nabi di tengah-tengah bangsa anda untuk menyempurnakan agama Ibrahim. Ketika saya sampai ke negeri Syam. "Ya Muaz! Imamilah shalat mereka.yang paling beruntung adalah orang yang paling taat kepada Allah dan paling banyak bekalnya untuk akhirat. Haiwan-haiwan ternakpun dipakaikan bermacam-macam perhiasan ditarik orang untuk disembelih di hadapan patung-patung yang mereka sembah. “Betul. Assalamu’alaikum warahmatullah.” Jawabku. Zaid bersandar ke dinding Ka'bah seraya berkata. Kaum pria memakai serban Sundusi yang mahal. dan pemimpin-pemimpin agama lain untuk menyelidiki dan mempelajari agama Ibrahim yang murni. Abu Ubaidah ra pun menghembuskan nafasnya yang terakhir. Nasrani. Mereka berbicara mengenai kepercayaan masyarakat Arab yang sudah jauh tersesat. Maka saya datangi Rahib tersebut. itulah yang saya inginkan!” Kata Rahib. “Kurang ajar kamu! Kami sudah sering mendengar kata-katamu yang kotor itu. Bila anda bertemu dengan beliau. Dialah yang menumbuhkan rumput-rumput. ayah Saidina Umar ra pun berdiri menghampiri Zaid. 'Abdullah bin Jahsy dan Uthman bin Harith tidak menemukan apa-apa. Kisah 10 Sahabat yg dijamin Masuk Syurga (10) Posted by ainnur on Feb 21." Setelah itu. bibi Nabi Muhammad SAW. lalu saya ceritakan kepadanya pengalaman saya belajar agama. Kata Rahib tersebut. lalu ditamparnya Zaid. saya diberitahu tentang seorang Rahib yang mengerti Ilmu Kitab.” Keempat-empat orang itu pergi menemui pendeta-pendeta Yahudi. Allahu a'lam. dan mengenakan perhiasan indah-indah.

Mereka berdualah yang telah menyebabkan Umar bin al-Khattab memeluk Islam. “Wahai hamba-hamba Allah! Menangkanlah agama Allah! Pasti Allah akan menolong kamu dan memberikan kekuatan kepada kamu! Wahai hamba-hamba Allah! Tabahkanlah hati kalian! Karena ketabahan adalah jalan keluar dari kekafiran.000 orang. dipaksa oleh kaumnya supaya kembali kepada agama mereka. perasaan takut lenyap dengan sendirinya di hati saya. Kata Abu Ubaidah dalam pidatonya antara lain. umurnya belum lebih dari dua puluh tahun. Fatimah binti Al-Khattab. Di muka hadapan sekali berbaris pendeta-pendeta. Said bin Zaid bin 'Amr bin Nufayl membaktikan segenap daya dan tenaganya yang muda untuk berkhidmat kepada Islam. Beliau kembali ke Makkah menunggu Nabi yang dijanjikan. kecuali dzikrullah (mengingat Allah) dalam hati masing-masing. Saya bidikkan lembing saya. Allah mengutus Muhammad menjadi Nabi dan Rasul dengan agama yang haq. Abu Ubaidah mengobarkan semangat jihad kepada mereka. Akhirnya Allah memberikan kemenangan kepada kaum Muslimin. Ketika Zaid sedang dalam perjalanan pulang. Said lahir dan dibesarkan dalam rumahtangga yang mencela dan mengingkari kepercayaan dan adat istiadat orang-orang Quraisy yang sesat itu. Said masuk Islam tidak seorang diri. jalan mencapai keredhaan Allah dan menolak kehinaan. Tatkala tentera kaum Muslimin melihat musuh mereka seperti itu. Berkata Said bin Zaid bin 'Amr bin Nufayl: “Ketika terjadinya Perang Yarmuk. Said selalu memperlihatkan penampilan dengan reputasi terpuji. Beliau turut berperang bersama-sama Rasulullah dalam setiap peperangan. Sebaliknya Said dan istrinya sanggup menarik seorang laki-laki Quraisy yang paling berbobot baik fisik mahu pun intelektualnya itu masuk ke dalam Islam. Abu Ubaidah bin Jarrah ra mengangkat Said menjadi Wali di sana. Dalam setiap peperangan yang dihadapi kaum Muslimin. menjadi pelopor orang-orang yang beriman dengan Allah dan membenarkan kerasulan Nabi-Nya. Doa itu diulang-ulang oleh tentera yang berbaris di belakang mereka dengan suara mengguntur. Serentak Rasulullah SAW mengajak orang banyak masuk Islam. dan berdiri di atas lutut saya. sesungguhnya kami mendapati apa yang dijanjikan oleh Tuhan kami benar-benar terbukti!” Sesudah beliau mengucapkan kata-katanya itu. “Tiba-tiba seorang prajurit muslim keluar dan berkata kepada Abu Ubaidah. Insya Allah!” Kemudian Said melanjutkan ceritanya. Setelah kaum muslimin memperlihatkan kepatuhan.” Allah memperkenankan doa Zaid. Katakanlah kepada Baginda SAW. Sewaktu beliau akan menghembuskan nafasnya yang terakhir. Beliau turut mengambil bahagian bersama-sama kaum Muslimin mencabut singgasana Kisra Persia dan menggulingkan kekaisaran Rom. Ketika beliau masuk Islam. pasukan kami semuanya berjumlah 24. berkobar dengan hebat. dan Paderi-paderi yang membawa kayu salib sambil mengeraskan suara mereka membaca doa. Sedangkan tentera Rom yang kami hadapi berjumlah 120. “Wahai Allah! Jika Engkau mengharamkanku dari agama lurus ini. Perang berkecamuk segera. “Ya. Karena pemuda Quraisy ini masuk Islam. ada! Sampaikan salam saya dan salam kaum Muslimin kepada Baginda. Tentera muslimin bangkit menyerbu tentera Rom.” Sesudah itu Said bin Zaid turut berperang menakluk Damsyiq. Said segera memenuhi panggilan beliau. Tanpa terasa. selain peperangan Badar karena ketika itu beliau sedang melaksanakan suatu tugas penting lainnya yang ditugaskan oleh Rasulullah kepadanya. Tunggulah perintah saya selanjutnya. kebanyakan mereka terkejut lalu timbul rasa takut di hati mereka. Adakah pesan-pesan anda kepada Rasulullah?” Jawab Abu Ubaidah. Zaid menengadah ke langit dan berkata. Bahkan dia mati ketika sedang berlari kepayahan mengejar agama yang hak. dia dihadang perompak-perompak Badwi di tengah jalan. Dia Islam bersama-sama istrinya. Dialah Wali kota pertama dari kaum Muslimin . Agaknya yang paling mengejutkan ialah reputasinya yang tercatat dalam peperangan Yarmuk. Saya membanting diri ke tanah. Muhammad SAW. maka janganlah anakku Said diharamkan pula dari padanya.Zaid berhenti berkelana. Tidak menghairankan jika Said secepat itu memperkenankan seruan Muhammad. saya lihat beliau menghunus pedang dan terus maju menyerang musuh-musuh Allah. perwira-perwira tinggi. Musuh bergerak ke arah kami dengan langkah-langkah yang mantap bagaikan sebuah bukit yang digerakkan tangan-tangan tersembunyi. panglima-panglima. Siapkan lembing dan perisai! Tetaplah tenang dan diam. beliau disakiti dan dianiaya.000 orang tentera. Tetapi Zaid belum sempat bertemu dengan beliau. Said dididik dalam kamar seorang ayah yang sepanjang hidupnya giat mencari agama yang hak. dan terbunuh sebelum ia sampai kembali ke Makkah. lalu saya tikam seorang yang melompat menghadang musuh. adik perempuan Umar bin al-Khattab. “Saya ingin syahid sekarang.

“Memang ketika kami masih kanak-kanak. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda. Kemudian beliau mengadu kepada Marwan bin Hakam. butakanlah matanya dan ceburkan dia ke dalam sumur yang dipersengketakannya dengan saya.. terjadi banjir yang belum pernah terjadi seperti itu sebelumnya. Hanya sebulan antaranya sesudah itu. sedangkan tuduhan wanita itu palsu. Kata Said.” Tidak berapa lama kemudian. Kaum Muslimin memperoleh bukti bahwa Saidlah yang benar. “Takutlah kepada doa orang yang teraniaya. Buktikanlah kepada kaum Muslimin sejelas-jelasnya bahwa tanah itu adalah hak saya dan bahwa saya tidak pernah menzaliminya. Saidina Said bin Zaid ra. “Dia menuduh saya menzaliminya (merampas tanahnya yang berbatasan dengan tanah saya). Tuduhan tersebut digunjingkan kepada kaum Muslimin. kami mendengar orang berkata bila mengutuk orang lain. Karena antaranya dengan Allah tiada batas. Bagaimana mungkin saya menzaliminya. Wali Kota Madinah ketika itu. ada wanita yang mengatakan Said bin Zaid merampas tanahnya yang saling berbatasan. dibutakan Allah kamu seperti Arwa. dia pun jatuh ke dalam sumur. Kata Abdullah bin Umar. Maka terbukalah tanda batas antara tanah Said dan tanah Arwa (wanita tersebut) yang diperselisihkan. . Marwan mengirim beberapa petugas menanyakan kepada Said tentang tuduhan wanita tersebut. Ketika dia sedang berjalan meraba-raba di tanah yang dipersengketakannya.” Maka apatah lagi andai yang teraniaya itu salah seorang dari sepuluh sahabat Rasulullah SAW yang telah dijamin masuk syurga. nanti di hari kiamat Allah akan memikulkan tujuh lapis bumi kepadanya.” Wahai Allah! Dia menuduhkan saya menzaliminya.setelah kota itu dikuasai.” Peristiwa itu sesungguhnya tidak begitu menghairankan. Seandainya tuduhan itu palsu. Allahu a'lam bissawab. Sahabat Rasulullah ini merasa prihatin atas tuduhan yang dituduhkan kepadanya. Di masa pemerintahan Bani Umayah. wanita tersebut menjadi buta. padahal saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda: “Sesiapa yang mengambil tanah orang lain walaupun sejengkal.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful