Kisah 10 Sahabat yg dijamin Masuk Syurga (1

)
Posted by ainnur on Feb 21, '07 4:53 AM for everyone

Khalifah Abu Bakar as-Shiddiq ra Khalifah Pertama, Teman Setia Yang Banyak Berkorban Muhammad SAW wafat tanpa meninggalkan pesan siapa yang harus menggantikannya sebagai pemimpin umat.. Beberapa kerabat Rasul berpendapat bahwa Ali bin Abu Thalib - misan dan menantu yang dipelihara Muhammad SAW sejak kecil - yang paling berhak. Namun sebagian kaum Anshar, warga asli Madinah, berkumpul di Balai Pertemuan (Saqifa) Bani Saudah. Mereka hendak mengangkat Saad bin Ubadah sebagai pemimpin umat. Ketegangan terjadi, Abu Bakar, Umar dan Abu Ubaidah datang untuk mengingatkan mereka. Perdebatan terjadi, sampai dua tokoh Muhajirin dan Anshar - Abu Ubaidah dan Basyir anak Saad - membaiat Abu Bakar. Umar menyusul membaiat. Demikian pula yang lainnya. Pertikaian selesai. Selasa malam menjelang salat Isya - setelah Muhammmad SAW dimakamkan - Abu Bakar naik ke mimbar di masjid Nabawi. Ia mengucapkan pidato pertamanya sebagai khalifah. Pidato yang ringkas dan dan berkesan di kalangan umat. Itu terjadi pada Juni 632, atau 11 Hijriah. Abu Bakar adalah orang pertama di luar kerabat Rasul yang memeluk Islam. Ia dikenal sebagai orang yang selalu membenarkan ucapan Muhammad SAW. Ketika orang-orang menghujat Muhammad SAW karena mengatakan baru mengalami Isra' Mi'raj, Abu Bakar menyatakan keyakinannya terhadap peristiwa itu. Ia menyiapkan perjalanan serta menemani Muhammad Saw saat hijrah ke Madinah. Ia juga menikahkan putrinya, Aisyah, dengan Rasul. Namun tak bererti kepemimpinan Abu Bakar mulus. Wafatnya Muhammad SAW menimbulkan pembelotan besarbesaran dari berbagai kabilah yang baru masuk Islam. Mereka tidak lagi patuh pada pemerintahan di Madinah. Beberapa orang malah menyatakan diri sebagai Nabi. Aswad Al-Insa di Yaman yang menyatakan diri sebagai Nabi dan membolehkan orang tidak solat dan berzina, telah dibunuh oleh orang dekatnya saat Rasulullah sakit. Sekarang ada Tulaihah dan Musailamah yang berbuat serupa. Di Madinah pun, Abu Bakar berselisih pendapat dengan Fatimah, putri Muhammad SAW, mengenai cara pengelolaan wang negara. Keluarga Rasul - termasuk Ali bin Abu Thalib - baru mengakui kepemimpinan Abu Bakar enam bulan kemudian, setelah Fatimah wafat. Tugas pertama yang dilakukan Abu Bakar adalah melaksanakan amanat Rasul: memberangkatkan pasukan Usamah bin Zaid ke arah Palestina dan Syam. Ia sendiri - dalam usia 61 tahun - kemudian memimpin tentara menggempur Tulaiha. Operasi militernya sukses. Setelah itu, Abu Bakar membentuk 11 regu untuk menaklukkan kabilah-kabilah yang menolak membayar zakat. Yakni dari Tihama di Laut Merah, Hadramaut di ujung Lautan Hindia, sampai ke Oman, Bahrain, Yamama hingga Kuwait di Teluk Persia. Pertempuran paling sengit terjadi melawan pasukan Musailamah yang memiliki 40 ribu pasukan. Tentara dari Madinah sempat hancur. Berkat kecerdikan panglima Khalid bin Walid, mereka memukul balik lawan. Seorang tentara Khalid, Al-Barra, berhasil melompati benteng Al-Hadikat dan membuka pintu dari dari dalam. Musailamah tewas. Pasukan Khalid kemudian bergerak ke Utara, menuju lembah Iraq yang saat itu dikuasai kerajaan besar Persia. Pada 8 Hijriah, Raja Persia Kisra merobek-robek surat yang dikirimkan Muhammad SAW. Rasul lalu menyebut Allah akan merobek-robek kerajaan Persia pula. Saat itu tiba melalui tangan Khalid bin Walid yang hanya membawa sedikit pasukan. Dalam perang di Allais tercatat 70 ribu orang tewas. Setelah itu Kerajaan Hira pun ditaklukkan. Jadilah seluruh wilayah Iraq sekarang masuk dalam wilayah kekhalifahan Abu Bakar. Setelah itu, Khalifah Abu Bakar mengirim 24.000 pasukan ke arah Syria, di bawah komando empat panglima perang. Mereka bersiap menghadapi 240.000 pasukan Romawi - kekuatan terbesar di dunia pada masa itu - yang diperintah Heraklius. Abu Bakar menetapkan Yarmuk sebagai pangkalan mereka. Ia juga memerintahkan Khalid bin Walid yang berada di wilayah Iraq - untuk pergi ke Yarmuk dan menjadi Panglima Besar di situ. Sebanyak 9000 pasukan dibawanya. Abu Bakar mencatat banyak keberhasilan. Di jazirah Arab, ia telah berhasil menyatukan kembali umat Islam yang pecah setelah Rasul wafat. Di masanya pula, Islam mulai menyebar ke luar jazirah Arab. Meskipun demikian, ia tetap dikenal sebagai seorang yang sederhana. Ia hidup sebagaimana rakyat. Tetap pergi sendiri ke pasar untuk berbelanja, serta tetap menjadi imam solat di masjid Nabawi. Selama dua tahun tiga bulan memimpin umat, ia hanya mengeluarkan 8.000 dirham wang negara untuk kepentingan

keluarganya. Jumlah yang sangat sedikit untuk ukuran waktu itu sekalipun. Ia juga memerintahkan pengumpulan catatan ayat-ayat Quran dari para sekretaris Rasul. Catatan-catatan itu dikumpulkan di rumah Hafshah, putri Umar. Abu Bakar meninggal dalam usia yang hampir sama dengan Rasul, 63 tahun. Allahu 'alam...

Kisah 10 Sahabat yg dijamin Masuk Syurga (2)
Posted by ainnur on Feb 21, '07 4:55 AM for everyone

Khalifah Umar al-Khattab ra Khalifah Kedua, Pintar Membezakan Antara Haq dan Batil Pengenalan: Khalifah Umar b. Al-Khattab ra merupakan khalifah Islam yang kedua selepas Khalifah Abu Bakar ra. Perlantikannya merupakan wasiat daripada Khalifah Abu Bakar. Sirah Umar Al-Khattab: Nama penuhnya ialah Umar b. Al-Khattab b. Naufal b. Abdul Uzza b. Rabah b. Abdullah b. Qarth b. Razah b. Adiy b. Kaab. Di lahirkan pada tahun 583 M daripada Bani Adi iaitu salah satu bani dalam kabilah Quraish yang dipandang mulia, megah, dan berkedudukan tinggi. Waktu kecilnya pernah mengembala kambing dan dewasanya beliau berniaga dengan berulang alik ke Syam membawa barang dagangan. Waktu Jahiliah beliau pernah menjadi pendamai waktu terjadi pertelingkahan hebat antara kaum keluarganya. Beliau merupakan seorang yang berani, tegas dalam kira bicara, berterus terang menyatakan fikiran dan pandangannya dalam menghadapi satu-satu masalah. Beliau juga terkenal sebagai pemidato dan juga ahli gusti. Saidina Umar memeluk Islam pada tahun ke enam selepas kerasulan Nabi. Beliau kemudiannya memberi sumbangan yang besar terhadap perkembangan Islam. Sebelum ini beliau merupakan musuh ketat kepada Islam dan sentiasa menghalangi perkembangan Islam. Orang Islam ramai yang berasa takut untuk melakukan ibadah kerana bimbangkan kepada orang Quraish yang selalu mengancang dan mengusir mereka. Setelah Umar memeluk Islam ramai dari kalangan orang-orang Islam yang tidak merasa apa-apa curiga lagi dalam mengerjakan ibadat. Beliau digelar “al-Faruq” yang bermaksud orang yang membezakan hak dengan yang batil. Gelaran ini diberikan oleh Rasulullah semasa beliau membawa sekumpulan umat Islam untuk bersembahyang di hadapan Kaabah secara terbuka untuk pertama kalinya dalam sejarah Islam. Beliau sendiri yang menjaganya daripada gangguan orangorang Quraish. Nabi Muhammad SAW juga mengelarkannya sebagai “Abu Hafs” kerana kegagahannya. Ketika berhijrah ke Madinah, ramai orang Islam yang keluar dari Kota Mekah secara bersembunyi, tetapi Umar keluar secara berterang-terangan. Pedang di tangannya sedia menghunus kepada sesiapa sahaja yang cuba menghalangnya. Ketika khalifah Abu Bakar sedang sakit dan merasa ajalnya akan tiba, beliau memanggil sahabat dan meninjau fikiran mereka untuk mencari tokoh Islam bagi dilantik menggantikan pentadbiran khalifah. Abu Bakar mencadangkan nama Umar untuk dicalonkan memegang jawatan itu. Cadangan tersebut mendapat persetujuan dari kalangan sahabat dan orang-orang ramai. Selepas memerintah negara Islam selama 10 tahun 6 bulan dan 4 hari, beliau pun wafat pada malam Rabu di akhir bulan Zulhijjah tahun 23 Hijrah, sewaktu berumur 63 tahun. Beliau mati kerana ditikam oleh Abu Lu’luah, bangsa Parsi yang beragama Majusi. Beliau dimakamkan berhampiran dengan makam Rasulullah dan Abu Bakar di Madinah. Kepimpinan Khalifah Umar Al-Khattab: A. Pembaharuan Dalam Bidang Pentadbiran - Membentuk Majlis Syura

Beliau juga turut memajukan sistem pertanian dengan membuka tanah-tanah baru dan juga mengadakan projek pengairan. Khalifah Umar telah membahagikan kerajaan Islam yang semakin luas kepada beberapa wilayah demi menjaga kelicinan pentadbiran Islam. B. Affan. Umar meletakkan beberapa orang pegawai untuk menjalankan pentadbiran. Kesemua ini menyebabkan pungutan cukai menjadi cekap dan perbendaharan negara bertambah. Tentera atau umat Islam dari negara lain tidak dibenarkan mengambil tanah dari negara jajahan kecuali melalui pembelian. Cukai yang dikenakan mengikut jenis tanaman yang ditanam. Pernah suatu kali khalifah Umar memanggil 10 orang Dzimmi dari Kufah dan 10 orang Dzimmi dari Basyrah supaya mereka bersumpah. Sumyah. Majlis Syura ini juga bertanggungjawab menentukan polisi negara dalam soal pemerintahan dalaman dan hubungan luar. . Beliau juga sering bertanyakan kepada golongan-golongan Dzimmi (orang bukan Islam) untuk mengetahui samada cukai yang dikenakan membebankan mereka. Abdul Rahman b. Saad b. Zaid b. Abu Sufian. Sebelum seorang Gabenor itu dilantik. mereka haruslah mengisytiharkan harta mereka bagi mengelakkan dari menerima rasuah. Pembaharuan dalam bidang ekonomi Banyak pembaharuan yang dilakukan oleh Umar bagi mengagihkan pendapatan kepada rakyat dan juga negara mengikut kehendak Islam. Tsabit. . keselamatan dan sosial negara akan dibincangkan bersama-sama dalam majlis tersebut. C.Melakukan polisi baru untuk golongan Dzimmi Khalifah Umar telah mengadakan cukai tanah dan juga jizyah kepada golongan ini. yang mana ianya telah dilaksanakan di Mesir dan Iraq bagi menambahkan lagi hasil pertanian. Di Mesir. Ianya terbahagi kepada dua iaitu Majlis Syura Tertinggi dan majlis Syura Am. . Dengan perluasan kuasa ini. sebagai contohnya Muawiyah b. Khalifah Umar dapat mengetahui apa-apa permasalahan yang berlaku kepada dalam semua segi. Beliau juga membuka peluang dan kebebasan yang seluas-luasnya kepada semua orang untuk mengemukakan fikiran dan pendapat mereka demi kebaikan dan keadilan Islam. Abi Waqas dan Muaz b. Syu’bah dan Zaid b. Mughirah b. Khalifah Umar dikatakan berkebolehan dalam memilih pegawai-pegawai yang cekap bagi melicinkan pentadbiran. Anggota Majlis Syura Tertinggi ialah terdiri daripada Uthman b. Melalui amalan sistem syura. dan Iraq misalnya. Inilah syarat yang dikenakan oleh Khalifah Umar Al-Khattab bagi menjamin keadilan dan kesucian Islam. Amru b. Syria. Syarat-syarat yang menyusahkan rakyat dan tidak adil akan dihapuskan. Semua pekara yang melibatkan masalah politik. bahawa cukai yang dikenakan keatas mereka tidak membebankan.Membahagikan Wilayah-Wilayah Islam Perkembangan Islam yang semakin luas dengan pembukaan negara-negara Islam yang baru telah memerlukan kepada pentadbir bagi menguruskan sesebuah negara.Memperbaharui undang-undang pentadbiran tanah Perluasan kuasa Islam menuntut kepada Khalifah Umar untuk melakukan pembaharuan terhadap sistem tanah. Auf. Pembaharuan Dalam Bidang Sosial . Cukai ini adalah berpatutan kerana rendah kadarnya dan tidak menyusahkan mereka.Khalifah Umar telah membentuk satu Majlis Syura yang merupakan lembaga atau majlis perunding yang tertinggi. segala tanah-tanah awam adalah menjadi milik kerajaan tempatan dan segala hasil dari tanah tersebut akan digunakan untuk membiayai kemudahan-kemudahan awam negara itu juga. Kadar dan sistem cukai telah diubah. Abi Talib. Jabal. Mereka yang dilantik hendaklah datang ke Mekah pada tiap-tiap tahun selepas menunaikan haji untuk membuat laporan. Ini berbeza dengan amalan-amalan sebelumnya dimana tanah-tanah akan dibahagikan kepada tentera yang menyertai peperangan. Inilah langkah yang dilakukan oleh Umar sebelum pekara ini diperbaharui. Sehingga beliau menggangap semua manusia yang tidak mahu memberikan pendapat adalah manusia yang tidak berfaedah. Ali b. al-Ass. Khalifah Umar menetapkan tanah-tanah yang dimiliki oleh penduduknya tidak akan dirampas tetapi ianya akan dikenakan cukai.

Memperbaharui taraf kedudukan hamba Golongan hamba pada masa itu telah diberikan hak kepentingan sosial dan taraf yang baik. Tanah yang tidak dikerjakan akan ditarik balik sekiranya tidak terdapat hasil pertanian di dalamnya. Rakyat juga digalakan untuk membuka tanah-tanah baru bagi memperbanyakkan hasil pertanian. Umar menetapkan bahawa hamba perempuan yang menjadi ibu tidak boleh dijual sewenang-wenangnya seperti hamba-hamba lain. Rumusan: Khalifah Umar adalah merupakan Khalifah yaang banyak melakukan pembaharuan kepada negara Islam. Affan ra. Hamba tidak lagi dihina dan ditindas. an-Nisa. kecualilah bagi orang-orang yang benar menentang Islam dalam peperangan. D.. . '07 4:57 AM for everyone Khalifah Uthman bin Affan ra Khalifah Ketiga. Begitu juga dengan hamba yang berkeluarga tidak boleh dipisahkan dari keluarga mereka.. Tanah juga telah dikajiselidik bagi menempatkan tanaman-tanaman yang bermutu. Pentadbiran khalifah selepasnya pula diberikan kepada Saidina Uthman b.Taraf dan hak awam di berikan sama rata seperti apa yang dinikmati oleh orang Islam. Taraf golongan hamba juga disamakan dengan tuannya dalam apa-apa hal tertentu. Begitu juga beliau juga telah mengadakan sistem cukai bagi menambahkan pendapatan negara. Pembaharuan Dalam Bidang Ekonomi . pegawai-pegawai yang tidak menghormati dan menjaga hal kebajikan hamba akan dikenakan tindakan oleh Khalifah Umar. Kisah 10 Sahabat yg dijamin Masuk Syurga (3) Posted by ainnur on Feb 21. mereka boleh hidup bebas seperti orang-orang biasa. Umar pernah melucutkan jawatan seorang pegawainya yang tidak menziarahi pekerjanya yang sakit.Mengalakkan kegiatan keilmuan dan pelajaran Pelbagai langkah telah dilakukan oleh Khalifah Umar untuk mengembangkan pelajaran al-Quran. Di Iraq pula beliau telah membina Empangan Abu Musa yang menyambungkan Sungai Dujlah (Tigres) dengan bandar Basrah.Memajukan sistem pertanian Khalifah Umar telah mewujudkan terusan bagi memajukan sistem pertanian yang mana terusan tersebut seperti Terusan Amirul Mukminin yang menghubungkan Sungai Nil dengan Laut Merah sepanjang 69 batu dari bandar Fustat. Malaikat Berasa Malu Kepadanya Pengenalan Khalifah Uthman merupakan khalifah Islam yang ketiga selepas Khalifah Abu Bakar dan Khalifah Umar al-Khattab. Sekolah-sekolah ditubuhkan di masjid-masjid bagi diajar pelajaran Islam di seluruh wilayah Islam. al-Maidah dan sebagainya. . Umat Islam diwajibkan menghafal surah-surah tertentu didalam al-Quran bagi menghuraikan prinsip-prinsip utama ajaran Islam seperti surah al-Baqarah. Golongan Dzimmi yang masih menentang Islam akan dibuang atau dihalau keluar negara. Harta mereka tidak akan dirampas. malah harta mereka yang tidak dapat dipindahkan seperti ladang akan dibayar ganti rugi oleh kerajaan Islam. . Allahu 'alam. Golongan ini akan diberikan pelbagai ganjaran sebagai satu usaha untuk menggalakkan menghafal kandungan alQuran. Sebagai contoh. Beliau menyediakan guru-guru bagi mengajar pelbagai ilmu berhubung dengan keilmuan dan dihantar ke serata tempat bagi yang memerlukan serta diberi gaji yang lumayan. Beliau dilantik menjadi khalifah melalui persetujuan orang ramai.

Zaman Keamanan Dan Keagungan Islam Banyak jasa-jasa dan juga kejayaan yang telah dilakukan oleh Khalifah Uthman dalam menyebar dan memperkembangluaskan Islam. Ini termasuklah kejayaannya dalam: 1. pemurah dan baik hati. Begitu juga ketika umat Islam berhijrah ke Madinah. Beliau dilantik menjadi khalifah pada tahun 23 Hijrah oleh jawatankuasa yang ditubuhkan oleh Khalifah Umar al-Khattab ra. pertama ke Habasyah. dermawan dan penuh belas kasihan. Beliau terkenal sebagai seorang yang lemah lembut. dan yang kedua ke Madinah. umat Islam menghadapi masalah untuk mendapatkan air minuman. Khalifah Uthman telah melaksanakan hijrah sebanyak dua kali. Algeria. Beliau juga bertanggungjawab dalam menubuhkan angkatan tentera laut Islam yang pertama bagi menjamin keselamatan dan melakukan perluasan kuasa. Setelah Ruqayyah meninggal dunia. Affan b. Tengah malamnya tak pernah disiasiakan. beliau telah mendermakan hartanya iaitu 950 ekor unta. Kepimpinan Dan Sejarah Pentadbiran Ahli sejarah telah membahagikan tempoh pemerintahan Khalifah Uthman selama 12 tahun kepada dua bahagian iaitu pertamanya zaman atau tahap keamanan dan keagungan Islam. Abul-As yang mana beliau dilahirkan ketika Baginda Nabi Muhammad SAW berumur 5 tahun. Apabila ramainya orang-orang yang memeluk Islam sudah tentu banyaknya perbezaan antara sesuatu wilayah dengan wilayah yang lain dari segi mereka mempelajari Islam. Saidina Uthman bin Affan ra adalah seorang yang bertaqwa dan bersikap wara'. Beliau selalu bersegera dalam segala amal kebajikan dan kepentingan umat. Uthman merupakan seorang bangsawan dari golongan Quraish dari Bani Ummayah. Isterinya yang terakhir ialah Nailah binti Furaifisha. Afganistan. Samarqand. Uthman berkahwin sebanyak 7 kali lagi selepas kematian Ummi Kalthum dan seluruh anaknya berjumlah seramai 16 orang. Antara wilayah baru yang telah berjaya ditakluki ialah Cyprus. ini dapat dilihat pada keluasan empayar Islam yang dapat mengatasi keluasan empayar Rom Timur dan juga empayar Parsi pada zaman kegemilangan mereka. Beliau dilantik menjadi khalifah selepas kematian Khalifah Umar ra yang ditikam. sehingga beliau digelarkan dengan gelaran “al-Ghani”. Banyak terdapatnya perbezaan bacaan yang membawa kepada salah bacaan antara satu tempat dengan tempat yang lain. Oleh itu Khalifah Uthman telah mengadakan satu naskhah al-Quran yang baru yang mana ianya digunakan secara . Selepas memeluk Islam beliau banyak mendermakan hartanya ke arah kepentingan agama Islam. Libya. Dengan keadaan ini banyak terjadinya salah faham dan saling tuduh menuduh sesama orang Islam dalam menyatakan siapakah yang betul pembacaannya. Oleh itu Saidina Uthman telah membeli telaga Ruma dari seorang Yahudi dengan harga 20 000 dirham untuk digunakan oleh umat Islam dengan percuma. Beliau digelarkan sebagai “Zunnurain” yang bermaksud dua cahaya kerana menikahi dua orang puteri Rasulullah iaitu Ruqayyah dan Ummi Kalthum. Melakukan Pembukuan Al-Quran Perluasan kuasa telah menyebabkan penyebaran Islam terjadi secara meluas. sebagai contohnya dalam peperangan Tabuk. Morocco dan beberapa buah negara lagi. 50 ekor kuda dan 1000 dinar. Rasulullah SAW telah menikahkan beliau dengan puteri Baginda iaitu Ummi Kalthum. Apa yang paling ketara sekali ialah dalam masalah mereka mempelajari al-Quran. Bila sedang berzikir dari matanya mengalir air mata haru.Sirah Khalifah Uthman bin Affan Nama beliau sebenarnya ialah Uthman b. Beliau memanfaatkan waktu itu untuk mengaji Al-Quran dan setiap tahun beliau menunaikan ibadah haji. manakala yang keduanya pula ialah tahap atau zaman “Fitnatul-Kubra” iaitu zaman huru hara. Tunisia. Bidang Ketenteraan Khalifah Uthman banyak melakukan perluasan kuasa terhadap beberapa buah negara dalam usahanya menyebarkan Islam. Beliau merupakan salah seorang dari saudagar yang terkaya di Tanah Arab. Banyak negara-negara yang telah dibuka melalui angkatan tentera ini. 2.

Adapun mengangkat pejabat dari generasi muda. Adapun sumber air yang dikhususkan itu adalah untuk ternak sedekah sehingga mereka besar. hal ini dilakukan semata-mata kerana mereka mempunyai kemampuan dalam bidang-bidang tersebut. setelah sebelumnya terkepung selama satu bulan di rumahnya. yang mana ianya merupakan pemerintah yang paling lama dalam pemerintahan Khulafa’ ar-Rasyidin. Di antara mereka ada yang menyebarkan tulisan dengan tanda tangan palsu dari pada sababat termuka yang menjelek-jelekkan Uthman. Masjid tersebut telah diluaskan pada tahun 29 Hijrah. Beliau juga banyak mengajar hukum-hukum Islam kepada rakyatnya. Allahualam. aku beristighfar dan bertaubat kepadaMu. pemerintahan Islam dilanda fitnah. "Mushaf-mushaf yang dibakar ialah yang mengandungi perselisihan dan yang ada sekarang ini adalah yang disepakati bersama keshahihannya. "Ya Allah. Langkah-langkah ini bertujuan untuk menjamin kesucian al-Quran sebagai sumber perundangan Islam. Usaha Khalifah Uthman Dalam Menyebarkan Dakwah Islam Khalifah Uthman sering berdakwah di penjara dan beliau berjaya mengislamkan ramai banduan. Fitnah yang keji datang dari Mesir berupa tuduhan-tuduhan palsu yang dibawa oleh orang-orang yang datang hendak umrah pada bulan Rajab. Beliau juga banyak menggunakan al-Quran dan as-Sunah dalam menjalankan hukum-hukum. 4. Pemerintahannya memakan masa selama 12 tahun. Fitnah kejipun terus menjalar dengan kejamnya. Adapun beliau mengutamakan kaumnya. Tetapi para peniup fitnah terus melancarkan fitnah dan merencanakan makar jahat mereka. Oleh kerana itu shalatnya tidak diqasar. Peristiwa inilah yang disebut dengan "Al-Fitnah al-Kubra" yang pertama. Al-Fitnah al-Kubra (Zaman Fitnah) Pada akhir tahun 34 Hijrah." Pada hari Jumaat. Rasulullah SAW juga pernah melakukan ini hal yang demikian. yang segera dijawab oleh mereka. Saidina Ali menanyakan keluhan dan tuduhan mereka. la juga mengutamakan segala fasilitas untuk Bani Umayyah (golongannya) melebihi orang lain. Aku bertaubat atas perbuatanku. 3. aku akan memasukkan Bani Umayyah ke syurga. shalat tidak diqasar sewaktu di Makkah. Saidina Uthman berkhutbah dan mengangkat tangannya seraya berkata." Setelah mendengar penjelasan Ali ra. Umar juga pernah melakukan ini sebelumnya. Demi Allah seandainya kunci syurga ada di tanganku. Saidina Ali bin Abi Thalib ra bermati-matian membela Saidina Uthman dan menyangkal tuduhan mereka. Saidina Uthman ra telah mati dibunuh oleh pemberontak-pemberontak yang mengepung rumahnya pada tahun 35 Hijrah. Sasaran fitnah tersebut adalah Saidina Uthman ra hingga mengakibatkan beliau terbunuh pada tahun berikutnya. . Beliau Telah Membesarkan Masjid Nabawi Masjid Nabawi telah menjadi padat kerana dipenuhi dengan jemaah yang semakin ramai. Beliau juga telah melantik ramai pengajar hukum Islam dan juga melantik petugas khas yang membetulkan saf-saf sembahyang. "Uthman telah membakar mushafmushaf. Mereka juga menuntut agar Uthman dibunuh. mengkhususkan sumber air untuk kepentingan dirinya sendiri dan mengangkat pejabat dari kalangan generasi muda. bukan untuk ternak unta dan domba miliknya sendiri. sebahagian besar umat termakan fitnah tersebut hingga terjadinya pembunuhan atas dirinya.rasmi untuk seluruh umat Islam. umat Islam pulang dengan rasa puas. kerana Rasulullah sendiri mendahulukan kaum Quraish daripada bani lainnya." Saidina Ali ra menjawab. Ramai pendakwah telah dihantar keserata negeri bagi memperluaskan ajaran Islam. Oleh itu Khalifah Uthman telah membesarkan masjid tersebut dengan membeli tanah bagi memperluaskan kawasan tersebut. Al-Quran inilah yang digunakan hingga kehari ini yang mana ianya dikenali dengan nama Mushaf Uthmani.. Adapun shalat yang tidak diqasar sewaktu di Makkah. Bani Umayyah. Khalifah Uthman telah menggunakan lahjah Bahasa Quraish dan yang mana alQuran yang berbeza telah dibakar. sehingga merobek persatuan umat Islam. bersamaan dengan tahun 656 Masihi. adalah kerana dia berkeluarga di Makkah dan dia berniat untuk tinggal di sana.

Juga ketegangan politik akibat pembunuhan Uthman. beliau telah menentang tokoh-tokoh Quraisy yang mencemuh Nabi Muhammad SAW. Usianya 32 tahun lebih muda dari Rasulullah SAW. '07 4:59 AM for everyone Khalifah Ali bin Abu Thalib ra Khalifah Keempat. Rasul SAW kemudiannya menikahkan Ali dengan puteri bongsunya. pamannya yang juga ayah kepada Saidina Ali.Kisah 10 Sahabat yg dijamin Masuk Syurga (4) Posted by ainnur on Feb 21. Beberapa orang menuding Ali terlalu dekat dengan para pembunuh itu. Untuk melicinkan pentadbiran. Baik di perang Badar. Pembaiatan Ali pun berlangsung di Masjid Nabawi.anak angkat Nabi Muhammad SAW. Kesan dari kematian Khalifah Uthman adalah amat sulit bagi Khalifah Ali untuk menyelesaikan terutamanya dalam masalah menjalankan pentadbiran. Untuk itu. Ini telah menimbulkan rasa tidak puas hati dikalangan Bani Umayyah. Keluarga Umayyah menguasai hampir semua kerusi pemerintahan. Uhud hingga Khandaq. Nabi Muhammad SAW diasuh oleh Abu Thalib. Sewaktu kecil. Muawiyyah menolak berbaiat sebelum pembunuh Uthman dihukum. Saad bin Abi Waqqas dan Abdullah bin Umar menyarankan kepada Saidina Ali agar menunda serangan . Ali sempat menolak penunjukan itu. Basrah dan Kufah bersepakat memilih Ali bin Abu Thalib sebagai khalifah baru. beliau mewarisi pemerintahan yang sangat kacau. Nama beliau sebenarnya ialah Ali bin Abi Talib bin Abdul Mutalib bin Hasyim bin Abdul Manaf. yakni Ja'far bin Abu Thalib dan Khalifah Abu Bakar. yang juga pimpinan keluarga Umayyah untuk segera berbaiat kepadanya. Sejumlah sahabat penting seperti Mughairah. adalah orang pertama yang memeluk Islam setelah Khadijah. beliau mendesak Muawiyyah bin Abu Sufyan . Ali ditugasi untuk melaksanakan misi ketenteraan ke Yaman dan dilakukannya dengan baik. Ali pun siap menggempur Muawiyyah. Singa Allah Yang Dimuliakan Wajahnya Oleh Allah Ketika Khalifah Uthman bin Affan ra wafat. Bahkan Muawwiyah menyiapkan pasukan dalam jumlah besar untuk menentang Ali. warga Madinah dan tiga pasukan dari Mesir. Namun semua mendesak beliau untuk memimpin umat. juga Zubair dan Thalhah . Namanya semakin sering dipuji setelah beliau berhasil menjebol gerbang benteng Khaibar yang menjadi pertahanan terakhir Yahudi. Nabi Muhammad SAW pernah memuji Ali dengan kata-kata: "Saya adalah ibukota ilmu dan Ali adalah gerbangnya. Menurut riwayat. Ini telah menambahkan lagi semangat kebencian Bani Umayyah terhadap Khalifah Ali. Dari 20 gabenor yang ada. Oleh itu golongan ini telah menuduh Khalifah Ali terlibat dalam pembunuhan Khalifah Uthman. Tuntutan demikian juga banyak diajukan oleh tokoh lainnya seperti Saidatina Aisyah rha." Kefasihan bicara Ali dipuji oleh banyak kalangan. Di medan perang. Beliau juga telah bertindak mengambil kembali tanah-tanah kerajaan yang telah dibahagikan oleh Khalifah Uthman kepada keluarganya. Mengenai kecerdasannya. Ali menikah dengan Ashma’. Ali menyebut pengadilan sulit dilaksanakan sebelum situasi politik reda. Ketika Nabi Muhammad SAW berhijrah dan kaum Quraisy telah menghunus pedang untuk membunuhnya.Gabenor Syam. Beliau telah dididik di rumah Rasulullah dan ini menyebabkan beliau mempunyai jiwa yang bersih dan tidak dikotori dengan naluri Jahiliyah. hanya Gabenor Iraq iaitu Abu Musa Al-Asyari saja yang bukan dari keluarga Umayyah. Sebagai khalifah. Kecerdasan dan keberanian Ali sangat menonjol dalam lingkungan Quraisy. Mereka menuntut Ali untuk mengadili pembunuh Khalifah Uthman. Fatimah Az-Zahra.dua orang pertama yang masuk Islam seperti Ali. Khalifah Ali telah memecat jawatan pegawaipegawai yang dilantik oleh Khalifah Uthman yang terdiri dari kalangan Bani Umayyah. beliau adalah ahli tempur yang sangat disegani. janda yang dua kali ditinggal mati suaminya. Beliau adalah orang pertama yang memeluk Islam dari kalangan kanak-kanak. Beliau dilahirkan pada tahun 602 M atau 10 tahun sebelum kelahiran Islam. Beliau bermaksud menyatukan negara lebih dahulu. Ali tidur di tempat tidur Nabi Muhammad SAW serta mengenakan mantel yang dipakai oleh Rasulullah. Saat masih kanak-kanak. Saidina Ali merupakan sepupu dan merupakan menantu Baginda SAW melalui pernikahannya Fatimah. Nabi Muhammad SAW memelihara Ali di rumahnya. Setelah Fatimah Az-Zahra wafat. Ali dan Zaid bin Haritsah . Mereka selalu shalat berjamaah. Menjelang Rasul menunaikan ibadah haji. Setelah berumah tangga dan melihat Abu Thalib hidup kekurangan. Saidina Ali adalah salah seorang sahabat paling dekat dengan Rasul.

Kelompok Hurkus segera menguat. wilayah yang masyarakatnya menyokong Saidina Ali. Thalhah terluka di kaki dan meninggal di Basra. Banyak pasukan juga mengendarai unta. Dalam keadaan terdesak. Pembunuhan berlangsung di beberapa tempat.. menyarankan ayahnya untuk menolak ajakan Muawiyyah. Pelanggar hukum Allah boleh dibunuh. Sebahagian berpendapat. Ibukota pun dipindah dari Madinah ke Damaskus. Kisah 10 Sahabat yg dijamin Masuk Syurga (5) .yang dikenal sebagai seorang shaleh dan tak suka berpolitik . Hujaj bertugas membunuh Muawiyyah di Damaskus. Thalhah dan Zubair lalu memimpin 30 ribu pasukan dari Makkah. Abu Musa .itu. Di Kufah. Tapi Ali berkeras. Aisyah tertawan setelah tandunya penuh dengan anak panah. Amru seorang politisi ulung yang sangat disegani. di masjid Damaskus untuk menyudutkan Ali. Muawiyyah berhasil menarik Amru bin Ash ke pihaknya. sehingga Ibnu Abbas mengkritiknya. Langkah ini makin mengundang kritik dari kelompok Aisyah. Dua hari kemudian beliau pun wafat. Amru bin Abu Bakar bertugas membunuh Amru bin Ash di Mesir dan Abdurrahman bertugas membunuh Ali di Kufah. Orang-orang menyebut kelompok radikal ini sebagai "Khawarij" (barisan yang keluar). Ali tetap mengalah. Atas usulan Amru.." serunya. Hal yang tak lazim dilakukan para pemimpin negara. Pihak Ali berpecah. seruan itu harus dihormati. Ibnu Abbas. Caranya memandang masalah selalunya "hitam.. Aisyah memimpin pasukannya dalam tandu tertutup di atas unta. Situasi yang tak menentu itu menimbulkan kemarahan Hurkus . Muawiyyah lalu menggunakan model "kerajaan". Hurkus adalah seorang yang lurus. Amru bin Ash di pihak Muawiyyah. Pasukan Ali yang awalnya diarahkan ke Syam terpaksa dibelokkan untuk menghadapi Aisyah. Muawiyyah yang kini hidup dengan pengawalan ketat seperti seorang raja selamat dari pembunuhan tersebut dan hanya terluka. demikianlah pendapatnya. mereka mengikat al-Quran di hujung tombak dan mengajak untuk "berhukum pada al-Quran" (Majlis Tahkim). Dia menganggap Muawiyyah mahupun Ali telah melanggar hukum Allah. beliau membunuh imam yang menggantikan Amru bin Ash. Zubair tewas dibunuh di Waha Al-Sibak. Muawiyyah dan Amru dibunuh. Saidina Ali ra sedang berangkat ke masjid ketika diserang dengan pedang. pihak Muawiyyah bersiasat. Terjadilah peristiwa menyedihkan itu. Abdullah. Berakhirlah model kepemimpinan Islam untuk negara yang dicontohkan Rasulullah SAW. pembunuh Uthman masih belum dihukum. Beliau menggantungkan jubah Uthman yang berlumur darah serta potongan jari isteri Uthman.komandan pasukan Ali yang berasal dari keluarga Tamim. Beliau mendukung Muawiyyah untuk menjadi khalifah tandingan. Amru tergoda. Sekitar 10 ribu orang tewas dalam perang sesama Muslim ini. Peristiwa itu terjadi pada Ramadhan 40 Hijrah bersamaan 661 Masihi. Keduanya sepakat untuk "menurunkan" Ali dan Muawiyyah. Aisyah. Kedua pihak berunding. Ali segera menyusun pasukan. hulu Sungai Eufrat di perbatasan Iraq-Syria. bahkan seterusnya. Beliau berangkat ke Kufah. untuk langsung memimpin perang. Beliau diiming-imingi menjadi Gabenor Mesir. Setahun sudah berlalu. Namun Muhammad . Di pihak Ali. Kedua pihak bertempur di Shiffin.di pihak Ali. Allahualam.putih".anaknya yang suka berpolitik -menyarankan Amru mengambil kesempatan. Begitu juga sepupu Ali. negara baru akan dapat ditegakkan jika tiga orang yang dianggap penyebab masalah yakni Ali. Kesempatan ini pun dimanfaatkan oleh Muawiyyah. Amru bin Abu Bakar tersilap dalam menjalankan tugasnya. Yang lain menyebut itu hanyalah cara Muawiyyah untuk menipu dan menghindari kekalahan. peperangan antara kaum Muslim. Mereka berfikir. Beliau meninggalkan ibu kota Madinah sepenuhnya. Mereka menyerang dan bahkan membunuh orang-orang yang berbeza pendapat dengannya. "Laa hukma illallah (tiada hukum selain Allah). Maka perang itu disebut Perang Jamal (Unta). Namun Amru kembali mengingkari kesepakatannya. anak Amru yang shaleh. Puluhan ribu Muslim tewas. korban sebanyak 35 ribu manakala di pihak Muawiyyah seramai 45 ribu. berwawasan sempit dan keras.

Abu Bakar tercengang mendengar ceritaku. Tetapi pemuda itu pintar dan cerdik. Kemudian diajaknya aku masuk agama baru itu. Dan yang paling sedih ialah ibu Thalhah sendiri. penyayang dan lemah lembut. maka aku tercatat sebagai orang ke-empat yang menyatakan Islam di hadapan Abu Bakar. Setibanya di Bushra. negeri yang subur makmur memancarkan air dan garam. Lalu katanya. pengetahuan dan pengalamannya mengenai perdagangan tidak seperti para pedagang yang tua-tua. Dan dia akan keluar (hijrah dan mengungsi) dari negerimu Tanah Haram.” Aku pergi menemui Abu Bakar dan bertanya kepadanya.Posted by ainnur on Feb 21. sehingga memungkinkannya untuk berlumba dengan mereka yang tua dan berpengalaman memperoleh keuntungan dalam berdagang. banyak pohon kurma. dan aku segera pulang kembali ke Makkah. Lain halnya dengan Thalhah yang muda usia. dan berita yang disampaikannya kepadaku. Lalu kuambil unta. Berita yang kuterima dari pendeta itu tertanam ke dalam hatiku. Marilah kita dengarkan Thalhah mengisahkan riwayat hidupnya sendiri. supaya engkau tahu dan memasukinya. gelisah dan berkeluh kesah. Kata Thalhah. “Adakah suatu peristiwa yang terjadi di Makkah sepeninggalku?” “Ada! jawab mereka. Sebaliknya aku ceritakan pula kepadanya peristiwa pertemuanku dengan pendeta Bushra. Kami berteman baik dengan dia. sampai turunnya ayat pertama). Dia adalah Nabi penutup. Aku ceritakan pula kepadanya pertemuanku dengan pendeta di Bushra. Bulan ini dia pasti muncul.” “Aku pergi bersama Abu Bakar menemui Muhammad. Mereka mengeluh. Dadaku terasa lapang untuk menerima Islam. para pedagang Quraisy masuk ke pasar yang ramai hendak berjual beli. Peristiwa masuknya pemuda Quraisy ini ke dalam Islam.“ kata Thalhah melanjutkan ceritanya. aku bertanya kepada keluargaku. pindah ke negeri berbatu-batu hitam. aku penduduk Makkah!” 'Sudah munculkah di tengah-tengah kalian orang yang bernama Ahmad?” tanya pendeta kepadaku. Kafilah aku tinggalkan di belakang. “Muhammad bin 'Abdullah mengatakan dia Nabi. Setelah bertemu dengannya. Dia pedagang yang berbudi tinggi dan berpendirian lurus. Kemudian aku mengucapkan syahadat di hadapannya. dia menjelaskan tentang Islam dan membacakan beberapa ayat Al-Quran kepadaku. Beliau sangat gembira mendengar ceritaku. tidak ada Tuhan selain Allah. “Marilah kita pergi menemui Muhammad. “Ahmad yang mana?” jawabku balik bertanya “Ahmad Ibnu 'Abdullah bin 'Abdul Muththalib. Thalhah mengalami suatu peristiwa yang mengubah jalan hidupnya secara menyeluruh. Ceritakan kepadanya peristiwa yang engkau alami dengan pendeta Bushra itu. Kemudian digembirakannya aku dengan kebaikan dunia dan akhirat. Lalu diceritakannya kepadaku kisah Muhammad menjadi Nabi dan Rasul (sejak peristiwa di gua Hira'. dan Anda menjadi pengikutnya?” “Betul!” jawab Abu Bakar. sampai di Makkah. Putera Abu Quhafah (Abu Bakar Shiddiq) percaya dan mengikuti apa yang dikatakannya. dan sesungguhnya Muhammad adalah Rasulullah. Dia seorang yang lapang dada. Lalu kuhampiri dia seraya berkata. tak ubahnya bagaikan petir menyambar keluarganya. karena si ibu telah melihat bakat yang terkandung dalam . “Ya. sehingga kegembiraan itu terpancar jelas di wajahnya. hai pemuda!” kata pendeta itu menjelaskan. tiba-tiba seorang pendeta berseru: “Perhatian! Perhatian bagi kaum pedagang! Adakah di antara tuan-tuan yang berasal dari kota Makkah?” Kebetulan aku berdiri tidak jauh dari pendeta tersebut. Dengan syahadatku itu. '07 5:02 AM for everyone Saidina Thalhah bin Ubaidillah ra Syahid Yang Hidup Thalhah bin Ubaidillah berpergian dengan sebuah kafilah Quraisy berniaga ke Syam. dan dengarlah pula apa yang dikatakan Muhammad tentang agama yang dibawanya. “Ya.” Kata Thalhah. Sebaiknya Anda segera menemuinya. “Ketika kami berada di pasar Bushra. “Betulkah berita mengenai Muhammad bin 'Abdullah. aku kenal Abu Bakar. bahwa dia diangkat Nabi. Ketika mereka sedang berada dalam pasar yang ramai dengan para pengunjung dari segala tempat. Ibunya mengharapkan Thalhah menjadi pemimpin bagi kaumnya. dan menyukai majlisnya karena dia ahli sejarah Quraisy dan silsilah keturunan suku itu.

perajurit muslim yang tinggal di dekat beliau hanya sebelas orang Anshar dan Thalhah bin Ubaidillah dari kaum Muhajirin. lalu diserahkannya kepada para jagoan dan tukang pukul kota Makkah. Satu peristiwa dan peristiwa yang lain sambung-menyambung. Setelah mereka putus asa membujuk Thalhah dengan cara lemah lembut. Adapun nama jolokan “Asy Syahid Hayy” (Syahid yang hidup). karena pendirian Thalhah amat kokoh dan kuat. tetapi mereka tidak berhasil. “Saya. sehingga perajurit Anshar gugur karena membela nabinya. Thalhah dan Abu Bakar digelari orang “Al Qarinain” (Sepasang sahabat yang terikat). kedua-duanya disatukannya. ya Rasulullah! kata Thalhah. tinggi dan mulia. “Pemuda itu Thalhah bin Ubaidillah. . Tetapi bakti dan perjuangan Thalhah menegakkan agama Islam dan membela kaum muslimin semakin tumbuh dan tambah meluas. “Saya. maka dia menjadi temanku kelak di syurga. aku melihat sekelompok orang menggiring seorang pemuda dengan tangan terbelenggu ke kuduknya. “Ya! Engkau!” kata Rasulullah. dan Rasulullah menjulukinya dengan “Thalhah Al Khair” (Thalhah yang baik). ya Rasulullah!” kata seorang perajurit Anshar. Rasulullah terus naik. berdiri di hadapan Thalhah dan mengikatnya dengan tali. Perajurit Anshar itu maju melawan perajurit musyrikin. Setiap nama jolokan itu mempunyai latar belakang kisah sendiri-sendiri. Sesudah itu. “Siapa yang berani melawan mereka. “Siapa wanita tua itu?” Jawab mereka. “Mengapa pemuda itu?” Jawab mereka. untuk disiksa sesuka hati mereka. Maka bersabda Rasulullah. Naufal bin Khuwalid yang dijuluki sebagai “Asadul Quraisy” (Singa Quraisy). Orang banyak itu berlari-lari di belakang pemuda tersebut. Maka sejak itu. akhirnya mereka bertindak kasar dengan menyiksa dan menyakitinya. lalu mengikuti Muhammad anak Bani Hasyim. “Tidak! Jangan engkau! Engkau tetap di tempatmu! “ kata Rasulullah memerintah. memecut dan memukuli kepalanya. agama berhala. Hari demi hari berjalan terus. Orang-orang sepersukuan dengan Thalhah berusaha keras mengembalikannya ke dalam agama nenek moyang mereka. meneriaki si pemuda dengan caci makian. Aku bertanya. Dia keluar dari kepercayaan nenek moyang. diperolehnya dalam perang Uhud. “Tidak! Jangan engkau! Engkau harus tetap di tempatmu! Rasulullah memerintahkan. ketika aku sa'i antara Shafa dan Marwa. “Siapa yang berani melawan mereka ini?” “Saya. Rasulullah dan orangorang yang mengawal beliau naik ke sebuah bukit. Ketika barisan kaum muslimin terpecah belah dan kocar-kacir dari samping Rasulullah. Kata Rasulullah.pribadi anaknya. “Pada suatu hari. Cobaan-cobaan yang dialaminya karena mempertaruhkan agama Allah dan RasulNya tambah meningkat dan semakin besar pula. Thalhah bin Ubaidillah semakin hari semakin dewasa. tetapi beliau dihadang oleh ratusan kaum musyrikin yang hendak membunuhnya. “Ash Sha'bah binti Al Hadhramy. ya Rasulullah! kata seorang sahabat Anshar. bagaikan gunung karang yang terhunjam dalam perut bumi.” “Saya. yang masing-masing tidak kalah penting dari yang lain. dan “Thalhah Al Fayyadh” (Thalhah yang dermawan). ya Rasulullah! kata Thalhah mendahului yang lain-lain. tetapi dihadang pula oleh tentara musyrikin. sambil mendorongnya. Kemudian diikatnya pula Abu Bakar Shiddiq. Bersama orang banyak itu terdapat seorang wanita lanjut usia. atau “Thalhah Al Jaud” (Thalhah yang pemurah).” Tanyaku. tak dapat digoyahkan sedikit jua. Mas'ud bin Kharasy bercerita. “Ya! Engkau! Maju!” kata Rasulullah. Sehingga kaum muslimin menggelarinya “Asy Syahidul Hayy” (Syahid yang hidup). ibu kandung pemuda itu!” Kemudian.

Apa kesalahan kami sehingga Anda gelisah?” Jawab Thalhah. ambilah tanah itu. Sesudah itu kembali menyerang musuh. Sebuah panah mengenai betisnya.” Rasulullah bersabda sesudah itu mengenai Thalhah. mengandung seratus satu macam kisah. sehingga dia gugur pula. Akan tetapi kita nukilkan di sini dua diantaranya. “Biarlah aku terima wangnya saja. Ummu Kalthum. Rasulullah mengalami patah taring kening dan bibirnya luka. maka lihatlah Thalhah. Adapun sebabnya bergelar “Thalhah Al Khair “ atau “Thalhah Al Jaud”. "Orang ini termasuk yang gugur dan barang siapa senang melihat seorang syahid berjalan di atas bumi. “Rahimakillah. Thalhah wafat pada usia 60 tahun dan dikubur di suatu tempat dekat padang rumput di Basrah. hai Thalhah!” Dalam perang itu. maka beliau segera dipindahkan ke Basrah dan tidak berapa lama kemudian karena lukanya yang cukup dalam beliau pun wafat. dan lemparan panah.” Begitulah kisahnya. dimasukkannya wang itu ke dalam pundi-pundi besar dan kecil. Hati Thalhah tergugah oleh rasa kasihan terhadap orang itu. Rasulullah pernah berkata kepada para sahabat radhiallahu 'anhum. seperti biasanya pikiran seseorang tertuju kepada Tuhannya bila dia tidur. “Aku mempunyai sebidang tanah pemberian Uthman bin 'Affan kepadaku. atau tusukan lembing.” Kata orang itu. “Perang hari itu adalah peperangan Thalhah keseluruhannya.” Pagi-pagi. Maka ditanya oleh istrerinya Ummu Kaltsum binti Abu Bakar Shiddiq. (Semoga Allah melimpahkan rahmat-Nya kepadamu!). Karena itu Thalhah menerkam musuhnya dan menghalau mereka sekuat tenaga. maka Abu Bakar berkata. dan beliau kepayahan. “Tidak! Engkau adalah isteri yang baik dan setia! Tetapi ada yang terfikir olehku sejak semalam. sehingga dia berhasil menyingkirkan mereka dari Rasulullah. “Sekarang engkau. anak orang yang selalu diberi taufiq oleh Allah. sehingga Thalhah dijuluki “Asy Syahidul Hayy” (Syahid yang hidup). Setelah kami tiba untuk membantu. Kata Abu Bakar. setiap Rasulullah meminta pahlawannya untuk melawan tentara musyrikin.” Thalhah memberikan kepadanya wang sejumlah tiga ratus ribu. tetapi senantiasa ditahan oleh Rasulullah dan diperintahkannya tetap di tempat. maka lihatlah Thalhah bin Ubaidillah!” Bila orang membicarakan perang Uhud di hadapan Abu Bakar Shiddiq. sedangkan harta ini bertumpuk di rumahnya. maka di antara mereka ada yang gugur. “Saya dan Abu Ubaidillah bin Jarah ketika sedang berada agak jauh dari Rasulullah. Lalu katanya. Besok pagi bagi-bagikan wang itu kepada mereka. sehingga sebelas orang perajurit Anshar gugur semuanya menemui syahid. “Mengapa Anda begitu risau memikirkannya. Thalhah bertemu dengan Saidina Ali ra dan Saidina Ali memperingatkan agar beliau mundur ke barisan paling belakang. lalu dibagi-bagikannya kepada fakir miskin kaum Muhajirin dan kaum Anshar. “Siapa yang ingin melihat orang berjalan di muka bumi sesudah mengalami kematiannya. sehingga darah mengucur di muka beliau. Sewaktu terjadi Perang Jamal. Dan di antara mereka ada (pula) yang menunggu-nunggu dan mereka sedikit pun tidak merubah janjinya. kawan kalian!” Kami dapati Thalhah berlumuran darah.” Kata Thalhah. Jika engkau suka. dan disandarkannya ke tebing. lalu dinaikkannya beliau sedikit ke bukit. Thalhah selalu memajukan diri. Demikianlah seterusnya. yang mengalir dari seluruh tubuhnya. Malamnya dia ketakutan. Diceritakanya pula. atau aku beli kepadamu tiga ratus ribu dirham. Maka tinggallah Thalhah seorang. supaya mereka tidak dapat menghampiri Rasulullah. seharga tiga ratus ribu. Thalhah adalah pedagang besar. hai Abu Muhammad. dan dia terbaring di tanah dalam keadaan pengsan. Bukankah kaum Anda banyak yang membutuhkan pertolongan Anda." (Al-Ahzaab: 23) . seorang laki-laki pernah datang kepada Thalhah bin Ubaidillah meminta bantuannya. gelisah dan risau. Di tubuhnya terdapat tujuh puluh sembilan luka bekas tebasan pedang.” Jawab isterinya. Pada suatu sore hari dia mendapat untung dari Hadhramaut kira-kira 700 000 dirham. Pergelangan tangannya putus sebelah. “Tinggalkan aku! Bantulah Thalhah. Kemudian Thalhah kembali ke dekat Rasulullah. Kata Rasulullah kepada Thalhah. Engkau wanita beroleh taufiq. dan memberi peluang perajurit Anshar. “Mengapa Anda gelisah. Hal itu juga dikatakan Allah SWT dalam firmanNya: "Di antara orang-orang mukmin itu ada orang -orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. beliau berkata.Perajurit Anshar itu maju melawan tentara musyrikin.

lalu kakinya digantung diatas dan dibawah kepalanya ditaruh api yang membara. jika aku terbunuh?” Maka jawab Zubayr: “Aku akan menuntut balas akan darahmu kepada siapa yang membunuhmu!” Rasulullah SAW lalu mendoakan bagi Zubayr dan bagi pedangnya. Al-Ishabah 1:545) Zubayr adalah prajurit dakwah yang menyandang senjata untuk melawan orang-orang yang menghendaki gugurnya dakwah Islamiah selagi dalam kandungan. bahwa engkau telah dibunuh orang!” Rasulullah SAW juga terkejut. Pamannya sendirilah yang menyiksanya. Beliau dikenal sebagai seorang yang paling berani. Zubayr berpikir bagaimana caranya mengalahkan musuhnya yang berbaju besi itu dan ia menemukan cara yang jitu. dan berkeliaran di lorong-lorong Makkah mencari Nabi SAW yang ketika itu berada di daerah tinggi Makkah. pasukan Quraisy menempatkan pendekarnya di barisan paling hadapan yang dipimpin oleh Ubaidah bin Said Ibnul Aash. terkejut?” Jawabnya: “Aku dengar berita. Setelah siap. Kisah 10 Sahabat yg dijamin Masuk Syurga (6) Posted by ainnur on Feb 21. Ternyata seluruh tubuhnya berbalut senjata (baju besi) sehingga sulit ditembus dengan senjata. tiba-tiba terdengar olehnya desas-desus bahwa Rasulullah SAW telah dibunuh orang. Yang tampak dari Ubaidah hanya kedua matanya saja. Baginda bertanya: “Kenapa engkau dengan pedang yang terhunus itu hai Zubayr?” Beliau menjawab: “Aku dengar engkau dibunuh orang Makkah. Mereka sama-sama beriman pada tahun yang sama dan wafat dalam tahun yang sama pula. Apabila dia bertemu dengan Nabi SAW. Bila yang seorang disebut maka yang kedua pun disebut. paling pandai dalam menunggang kuda dan paling kejam terhadap lawan. wajahnya tertegun. Pamannya berkata. sedang dia sibuk dengan kerjanya. dia berkata: Orang pertama yang menghunus pedangnya fisabilillah ialah Zubayr bin Al-Awwam ra. "Saya tidak akan kembali kafir lagi sama sekali.Allahu a'lam. Zubayr digulung ke dalam tikar. Kaum Quraisy sengaja menempatkannya di barisan terdepan untuk menentang pahlawan-pahlawan berkuda kaum muslimin. lalu bertanya lagi: “Apa yang hendak engkau perbuat. lalu mengambil pedangnya keluar mencari-cari sumber berita itu. Kedua-duanya tergolong dalam sepuluh orang yang "mubasyarin bil jannah". (Kanzul Ummal 5:69. Maka itu dianggap sebagai pedang pertama yang terhunus fisabilillah. Zubayr lalu mengambil pedangnya. Dalam peperangan itu. Zubayr masuk Islam dalam usia lima belas tahun dan ia hijrah dalam usia delapan belas tahun sesudah menderita penganiayaan dan siksaan bertubi-tubi karena mempertahankan keimanannya.” Rasulullah SAW tersenyum. Rasulullah SAW lalu bertanya: “Mengapa engkau wahai Zubayr. Ibnu Asakir dan Abu Nuaim memberitakan dari Urwah bahwa Zubayr bin Al-Awwam pernah mendengar bisikan syaitan yang mengatakan bahwa Muhammad SAW telah dibunuh dan ketika itu Zubayr baru saja berusia dua belas tahun. kemudian menyuruhnya kembali saja. maka apa yang hendak engkau buat?” Jawab Zubayr: “Aku akan menentang semua orang Makkah. Zubayr tidak membuang waktu lagi. karena itu!” Rasulullah SAW lalu mendoakan segala yang baik-baik baginya. Zubayr terjun kemedan tempur dan terjadilah perang tanding yang seru sekali. lalu berkata: “Kalau aku dibunuh orang. Kepahlawanannya telah tampak pertama kali pada waktu perang Badar. Pada suatu hari. Dalam dua kali putaran Zubayr mengarahkan lembingnya ke mata Ubaidah dan berhasil menusuk kedua mata itu . sedang di tangan Zubayr pedang yang terhunus. '07 5:05 AM for everyone Saidina Zubayr ibn al-Awwam ra Perajurit Allah Pengiring Rasulullah Antara Thalhah dan Zubayr adalah dua serangkai." Ibnu Asakir telah mengeluarkan dari Said bin Al-Musaiyib. Di tengah jalan dia bertemu dengan Rasulullah SAW sedang berjalan. "Kembali kamu kepada penyembahan berhala !" Tapi Zubayr menjawab. Zubayr segera memandang ke arah Ubaidah..

Menyaksikan terbunuhnya Ubaidah yang tragis ini. dan bersama kami ialah Umar bin Abu Salamah. seraya berteriak: “Siapa yang mau bertanding dengan aku!” Rasulullah SAW berkata kepada seseorang di situ: “Boleh engkau bertanding dengan dia?” Jawab orang itu: “Jika engkau suruh. telah keluar Naufal bin Abdullah bin Al-Mughirah Al-Makhzumi seraya mengajak untuk lawan tanding. Aku melihat ayahku mengayunkan pedangnya ke kanan dan ke kiri. kamu akan duduk di belakang saja. lalu dia kembali lagi ke barisannya.” (Al-Bidayah Wan-Nihayah 7:11) Rasulullah SAW merasa bangga terhadap Zubayr. hai Rasulullah!” Maka tiba-tiba Zubayr menjengukkan dirinya. Pada waktu petang. dan menariknya jatuh ke atas tanah. yang satu adalah dari bekas kena pukulan di hari Badar. pendek kata siapa saja yang coba mendekatinya. bahwa Talhah bin Abu Talhah Al-Abdari. Ali dan Abdullah ibnu Zubayr meminta lembing itu untuk disimpannya. kemudian diserahkannya kepada orang lain. dan ia bersabda : "Setiap nabi mempunyai pengikut pendamping . Uthman. sehingga pedangnya menjadi tumpul. Ada dua bekas luka di situ. sedang lehernya penuh luka-luka oleh pukulan musuh. Maka benarlah si kafir itu yang jatuh dulu. maka dia dilihat oleh Rasulullah SAW seraya berkata kepadanya: “Hai putera Shafiyah! Bangun menghadapinya!” Zubayr ra segera mendatangi musuh itu dan mendaki bukit hingga tiba di puncaknya. dan apa yang engkau lakukan tadi!” Ayahku menjawab: “Engkau lihat apa yang ayah buat. (Al-Bidayah Wan-Nihayah 4:107) Ibnu Jarir telah mengeluarkan dari Asma binti Abu Bakar ra. tetapi tiada seorang pun yang mau keluar menemuinya. sehingga kedua-duanya berguling-guling dari atas bukit itu. kami akan sama-sama menggempur!” Maka Zubayr pun menerobosi barisan musuh serta menggempur mereka. kami akan ikut di belakangmu!” Zubayr menjawab: “Nanti kalau aku menggempur mereka. Terbunuhnya pendekar Quraisy Ubaidah menambah semangat juang Umat Islam dalam setiap peperangan dan mereka selalu dapat memenangkannya. Kerap Umar membenarkan aku menaiki bahunya untuk melihat apa yang terjadi di bawah sana. umurnya sepuluh tahun. pembawa bendera kaum Musyrikin pada hari Uhud telah mengajak perang tanding. karena melihat banyak orang yang tidak sanggup melawannya.2 (Al-Bidayah Wan-Nihayah 4:20) Yunus memberitakan lagi dari Ibnu Ishak yang berkata: Pada hari pertempuran Khandak. dan di situ dia bertarung dengan Talhah.sampai ke belakang kepalanya. (Kanzul Ummal 5:69) Baihaqi memberitakan dari Abdullah bin Zubayr ra. Umar. lalu ayah kami Zubayr mengajaknya naik di atas kuda.” Jawab mereka: “Tidak.” Dia lalu berkata lagi: “Aku lakukan untuk mempertahankanmu. lalu si kafir itu mati. Maka segera keluar menghadapinya Zubayr bin Al-Awwam ra. dihabisinya dengan pedangnya. Maka Zubayr bin Al-Awwam ra keluar untuk menghadapinya. Lalu Rasulullah SAW yang dari tadi melihat peristiwa itu. nescaya aku sendiri yang akan keluar dan melawannya. dialah yang akan mati.” Maka masing-masing Nabi SAW dan kaum Muslimin mendoakan supaya yang jatuh dahulu itu si kafir. demi ayah dan ibuku!” (Al-Bidayah Wan-Nihayah 4:107) Bukhari telah mengeluarkan dari Urwah ra bahwa para sahabat Rasulullah SAW berkata kepada Zubayr ra pada hari pertempuran di Yarmuk: “Pimpinlah kami untuk menerobos barisan musuh. Mereka lalu berduel. Yunus menyebut dari Ibnu Ishak. bahawa beliau berkata: Telah datang seorang Musyrik yang lengkap dengan senjatanya. dan pengiringku ialah Zubayr. Berkata Urwah ra: “Aku pernah memainkan tempat bekas luka itu ketika aku kecil. dan ketika itu Abdullah juga masih kecil. Lembing itu kemudian berada di tangan Abu Bakar. barisan kaum musyrikin ketakutan. beliau berkata: Pada hari pertempuran Khandak. Lantaran itu Rasulullah SAW telah berkata: “Tiap-tiap Nabi ada pengiringnya. dan tidak ada seorang pun bersamanya ketika itu. duhai anakku?” Jawabku: “Ya. Lembing milik Zubayr kemudian diminta oleh Rasulullah SAW. lalu aku berkata kepadanya: “Ayah! Aku lihat engkau berperang pada hari ini. dia lalu mendaki di sebuah tempat yang tinggi. pendekar Quraisy itu berteriak dan jatuh tersungkur tanpa gerak. dan melawannya sehingga dia dapat membelah tubuh musuhnya menjadi dua. sehingga akhirnya Zubayr dapat mengalahkan Talhah dan membunuhnya dengan pedangnya.” Kemudian Baginda berkata lagi: “Kalau Zubayr tidak keluar melawannya. aku masih kecil dan aku dikumpulkan dengan kaum wanita dan anak-anak kecil di tempat yang tinggi. manakala Zubayr jatuh ke atas dadanya. Mereka berdua bertarung sampai Zubayr melompat ke atas untanya. berkata: “Siapa yang tersungkur ke bawah bukit itu. Ubaidah. datang ayahku ke tempat kami untuk menjenguk.

Tetapi beliau sabar dan tetap sabar." Zubayr tercatat dalam rombongan yang pernah hijrah ke negeri Habasyah sebelum hijrah ke Madinah. Ketika Amru Ibnul Aash meminta bala bantuan tentara kepada Amirul Mukminin. tetapi selalu setia dan patuh membenarkan risalah . Tetapi beliau diikuti oleh beberapa orang yang menginginkan berlanjutnya fitnah dan perang. Beliau tersenyum ridho dan gembira. panik dan meninggalkan pos-pos pertahanan mereka sehingga Zubayr dan kawan-kawannya bergegas membuka pintu gerbang maka tercapailah kemenangan yang gilang gemilang pada kaum Muslimin. Abdurrahman pun tidak luput dari penyiksaan dan tekanan kaum kafir Quraisy. Pendiriannya teguh dan senantiasa teguh. kaum muslimin sukar membuka dan menguasainya. tetapi karena Zubayr memang seorang pemuda yang setia. Lalu ia berseru "Allahu Akbar" dan disambut dengan kalimat tahuid oleh pasukan yang berada di luar benteng. Zubayr bertemu dengan Ali dan menyatakan dirinya tidak lagi memihak dan akan berusaha mendamaikan kedua pasukan itu. tapi hartanya selalu diinfakan untuk perjuangan Islam.” Ketika menghadapi benteng Babylon. termasuk dalam kelompok sepuluh yang diberi khabar gembira oleh Rasulullah SAW masuk syurga. Umar Ibnul Khattab untuk memperkuat pasukan memasuki negeri Mesir dan mengalahkan tentara Romawi yang kala itu menduduki Mesir. Dia adalah seorang pengelola perdagangan yang berhasil dan hartawan. Zubayr bersama Ali bin Abi Thalib menyerbu dengan memanjat benteng itu sehingga kaum muslimin dapat memasuki dan menguasai benteng tersebut. dan seorang mufti yang dipercayai Rasulullah berfatwa di Madinah selagi beliau masih hidup di tengahtengah masyarakat kaum muslimin. ikhlas. Allahu a'lam. Ubadah Ibnu Assamit. Zubayr ra memanjati dinding benteng dengan tangga. Rasulullah memanggilnya Abdurrahman. Setelah masuk Islam. Bila diserukan "Hayo berjihad fi Sabilillah". Sama halnya dengan kelompok kaum muslimin yang pertama-tama masuk Islam. Saidina Umar ra mengirim empat ribu prajurit yang dipimpin oleh empat orang komandan dan ia juga menulis surat yang isinya: “Aku mengirim empat ribu prajurit bala bantuan yang dipimpin empat orang sahabat yang terkemuka dan masingmasing bernilai seribu orang. Zubayr ditikam ketika sedang menghadap Allah (dalam keadaan menunaikan shalat). berani. seraya bersabda: “Tiap nabi mempunyai kawan dan pembela setia (Hawari) dan di antara hawariku adalah Zubayr. Almiqdaad Ibnul Aswad dan Maslamah bin Mukhallid. Itulah beliau Abdurrahman bin 'Auf radhiyallahu 'anhu. yaitu dua hari sesudah Abu Bakar Shiddiq masuk Islam. Moga Allah merahmati rohnya dan roh para sahabat radhiallahu ‘anhum. Namanya pada masa jahiliyah ialah 'Abd 'Amr. jujur. Setelah itu maka beliau pun pergi. Abdurrahman bin 'Auf masuk Islam sebelum Rasulullah masuk ke rumah Al-Arqam. Beliau menghindar dari kekejaman kaum kafir Quraisy.. Selama hidupnya ia tidak pernah tinggal berjihad. Tahukah anda siapa empat orang komandan itu? Mereka adalah Zubayr Ibnul Awwam.murah tangan dan telah menjual diri dan hartanya kepada ALLAH. Oleh karena itulah Zubayr selalu mengikuti seluruh peperangan bersama Rasulullah SAW. kuat. Ketika kaum muslimin mengepung perbentengan bani Quraidah yang kokoh dan sulit dikuasai. '07 5:08 AM for everyone Saidina Abdurrahman bin 'Auf ra Saudagar Yang Berniaga Dengan Allah Saidina Abdurrahman bin 'Auf ra termasuk dalam kelompok delapan orang yang mula-mula memeluk Islam." Kecintaan Rasulullah SAW kepada Zubayr bukan hanya disebabkan ia anak bibi Rasulullah SAW. Ketika terjadinya Perang Jamal antara pasukan yang dipimpin Saiditina Aisyah ra dengan pasukan Ali ra. Hal ini membuat pasukan musuh gentar. Kisah 10 Sahabat yg dijamin Masuk Syurga (7) Posted by ainnur on Feb 21. termasuk enam orang sahabat yang bermusyawarah (sebagai formatur) dalam pemilihan khalifah sesudah 'Umar bin Khattab alFaruq. Begitu pula kesigapan Zubayr dalam menyambut seruan jihad pada perang Ahzaab dan peperangan lainnya sehingga bila Rasulullah SAW melihatnya. maka ia akan segera menjadi orang pertama yang datang menyambut seruan itu.yang setia (Hawari) dan hawariku adalah Zubayr ibnul Awwam.

” Sa'ad menunjukkan pasar tempat berjual beli kepada Abdurrahman. Pada suatu hari Rasulullah SAW berpidato membangkitkan semangat jihad dan pengorbanan kaum muslimin. Abdurrahman bergegas pulang ke rumahnya dan cepat kembali ke hadapan Rasulullah di tengah-tengah kaum muslimin. Dana yang tersedia hanya sedikit. Tatkala Rasulullah SAW dan para sahabat beliau diizinkan Allah berhijrah ke Madinah. “Semoga Allah melimpahkan berkat-Nya kepadamu. Sabda Rasulullah. “Adakan kenduri.” Kata Abdurrahman. Saya mempunyai dua bidang kebun yang luas dan dua orang pembantu. Pada suatu hari Sa'ad berkata kepada saudaranya. karena jumlah tentara musuh. dan kepada harta saudara. kepada keluarga saudara. dan kaum muslimin keluar sebagai pemenang. terkumpullah wang sekadar cukup untuk mahar kahwin. Sungguh pun begitu. Beliau berdiri di tengah-tengah para sahabat. Alangkah wanginya kamu. Dalam perantauan. Hingga seandainya aku angkat sebuah batu. “Semoga Allah melimpahkan berkah-Nya kepada saudara. Kata beliau antara lain. dan semoga Allah memberkati pula harta yang kamu tinggalkan untuk keluargamu.” Jawab Abdurrahman bin 'Auf. dan beliau berhasil menewaskan musuh-musuh Allah. Rasulullah mempersaudarakan orang-orang Muhajirin dan orang-orang Anshar. Belum berapa lama beliau berdagang. Perjalanan ke Tabuk sangat jauh dan sulit. Begitu pula hewan kendaraan tidak mencukupi. Katanya.” Lalu wang yang dibawanya dari rumah diserahkannya kepada Rasulullah dua ribu. akan ku serahkan mana yang kamu senangi. kemudian aku kawinkan engkau dengan beliau.” Ketika Rasulullah bersiap untuk menghadapi Perang Tabuk beliau membutuhkan jumlah dana dan tentara yang tidak sedikit. “Bershadaqahlah tuan-tuan! Saya hendak mengirim suatu pasukan ke medan perang. Walaupun luka kecil. Beliau menyambut kedatangan Abdurrahman seraya berkata. “Wahai saudaraku Abdurrahman! Aku termasuk orang kaya di antara penduduk Madinah.” Sabda Rasulullah. “Ya. ya Rasulullah. terhadap harta yang kamu berikan.” Dalam Perang Badar Abdurrahman turut berjihad fisabilillah. “Apakah mahar yang kamu berikan kepada istrimu?” Jawab Abdurrahman. Beliau datang kepada Rasulullah memakai harum-haruman. “Sejak itu dunia datang menghadap kepadaku (hidupku makmur dan bahagia). Abdurrahman mendapat hadiah sembilan luka parah menganga di tubuhnya. Maka Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan beliau dengan Sa'ad ibnu Rabi' al Anshari ra. Saya hanya akan minta tolong kepada saudara untuk menunjukkan di mana letaknya pasar Madinah ini. Ketika selesai perang. Semoga Allah memberkati pernikahan dan harta kamu. Kemudian beliau turut berhijrah ke Habsyah bersama-sama kawan se-iman untuk menyelamatkan diri dan agama dari tekanan kaum kafir Quraisy yang senantiasa menzalimi mereka. Dua ribu saya pinjamkan kepada Allah.” Tanya Rasulullah. yaitu tentara Rum sangat banyak. ku berikan kepadamu mana yang kamu sukai. perjuangan dan pengorbanan Abdurrahman di medan tempur jauh lebih kecil bila dibandingkan dengan perjuangan dan pengorbanannya dengan harta benda. dan dua ribu saya tinggalkan untuk keluarga saya. “Wah. “Saya hendak bernikah. maka di bawahnya kudapati emas dan perak. Rasulullah! Saya mempunyai wang empat ribu. Hartaku banyak. Maka mulailah Abdurrahman berniaga di sana. antaranya ialah 'Umair bin Uthman bin Ka'ab at-Taimy. walau hanya dengan menyembelih seekor kambing. hai Abdurrahman. Banyak di antara kaum muslimin yang kecewa sedih karena ditolak Rasulullah menjadi tentera yang akan turut .Muhammad SAW. “Emas seberat biji kurma. Abdurrahman menjadi pelopor orang-orang yang berhijrah karena dan untuk Allah dan Rasul-Nya. namun di antaranya ada yang sedalam anak jari. Dalam perang Uhud beliau tetap teguh bertahan di samping Rasulullah. Pilihlah olehmu salah satu di antara kedua kebunku itu. ketika tentara muslimin banyak yang meninggalkan barisan hadapan. Begitu pula salah seorang di antara kedua orang pembantuku.” Mendengar ucapan Rasulullah tersebut.” Kata Abdurrahman. Di samping itu di Madinah tengah mengalami musim panas. dan dua puluh luka-luka kecil.

tidak meninggali wang belanja sedikit juga untuk isterinya. Kata Ibu 'Aisyah ra. Pada suatu hari iring-iringan kafilah dagang Abdurrahman. Sebab kenderaan untuk mereka tidak mencukupi. Allah memuliakan Abdurrahman dengan kemuliaan yang belum pernah diperoleh kaum muslimin seorang jua pun. terdiri dari tujuh ratus unta bermuatan sarat tiba di Madinah. Maka Abdurrahman menjadi imam shalat berjamaah bagi kaum muslimin waktu itu. Dan pasukan yang berangkat terkenal dengan sebutan “ Jaisyul 'Usrah” (pasukan susah). lalu beliau shalat di belakang Abdurrahman dan mengikuti sebagai makmum. isteri Rasulullah. Abdurrahman turut mempelopori dengan menyerahkan dua ratus uqiyah emas. Perniagaannya selalu meningkat dan berkembang. Semuanya membawa pangan. dan kepada para ibuibu orang mukmin. “Agaknya Abdurrahman berdosa. Mereka yang ditolak itu pulang kembali dengan air mata bercucuran kesedihan.” Sebelum menghentikan iring-iringan unta. Dengan patuh dan setia kaum muslimin memperkenankan seruan Nabi yang mulia. Salah satu bukti yang dibaktikan Abdurrahman kepada ibu-ibu yang mulia. karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk disumbangkannya. Ketika mereka masuk kota. tepung. Abdurrahman turut pula bersama-sama mereka. pakaian. Apabila para ibu tersebut pergi haji. Terdengar suara gemuruh dan hiruk pikuk. “Kafilah Abdurrahman dengan iring-iringan tujuh ratus ekor unta bermuatan sarat membawa pangan dan sandang serta lain-lainnya. Kata Ibu 'Aisyah ra. sehingga Abdurrahman menjadi orang terkaya di antara para sahabat.” Rasulullah bertanya kepada Abdurrahman. kebaikan. Beliau bertanggungjawab memenuhi segala kebutuhan mereka dan mengadakan pengawalan bagi ibu-ibu yang mulia itu bila bepergian. wangi-wangian dan segala kebutuhan penduduk.” Pasukan muslimin berangkat ke Tabuk. Mereka yang tidak diterima itu terkenal dengan nama “Al-Bakkaain” (orang yang menangis). Kafilah dagangnya terus menerus hilir mudik dari dan ke Madinah mengangkut gandum. minyak. ia pernah membeli sebidang tanah berharga empat ribu dinar. ibu yang mulia itu bertanya. apakah Ibu mendengar sendiri . yaitu Muhammad Rasulullah SAW. Tidak ada orang yang kasihan pada kalian sepeninggalku. Serentak mendengar berita itu. “Siapa menghadiahkan tanah itu buat saya?” “Abdurrahman bin 'Auf. Rasulullah tiba. sandang dan barang-barang lain kebutuhan penduduk. Rasulullah terlambat hadir. Lalu tanah itu dibagi-bagikannya kepada fakir miskin Bani Zuhrah. Karena itu Rasulullah memerintahkan kaum muslimin mengorbankan harta benda mereka untuk berjihad fisabilillah. Ketika jatah Saidatina Aisyah ra disampaikan orang kepadanya. yaitu ketika waktu shalat sudah masuk. “Sebanyak rezeki. bumi seolah-olah bergetar. Beliau pantas bangga dan bahagia dengan tugas dan kepercayaan yang dilimpahkan para ibu orang-orang mukmin kepadanya. Berapa?” Jawab Abdurrahman. Setelah Rasulullah SAW wafat. bahwa Abdurrahman masuk syurga. Beliau yang menaikkan dan menurunkan para ibu itu ke atas haudaj (penutup) khusus mereka. Setelah hampir selesai rakaat pertama. “Adakah engkau tinggalkan untuk wang belanja isterimu?” Jawab Abdurrahman. dan upah yang dijanjikan Allah. “Semoga Allah melimpahkan berkat-Nya bagi Abdurrahman dengan baktinya di dunia. Abdurrahman bin 'Auf bertugas menjaga kesejahteraan dan keselamatan Ummahatul Mu'min (para istri Rasulullah). seseorang pembawa berita mengatakan kepada Abdurrahman berita gembira yang disampaikan Ibu 'Aisyah. “Abdurrahman bin Auf masuk syurga dengan merangkak (karena syurga sudah dekat sekali kepadanya). “Wahai Ibu. bagaikan terbang beliau pergi menemui Saidatina 'Aisyah. Maka kata 'Umar bin Khattab berbisik kepada Rasulullah. “Suara apa yang hiruk pikuk itu?” Dijawab orang. kecuali orang-orang yang sabar.” Tanya Rasulullah. Apakah lagi yang lebih mulia dan utama dari menjadi Imam bagi pemimpin umat dan pemimpin para Nabi. “Ada! Mereka saya tinggali lebih banyak dan lebih baik daripada yang saya sumbangkan. “Rasulullah SAW pernah bersabda. serta pahala yang besar di akhirat. Katanya. jawab orang itu.berperang. Sehingga ibu 'Aisyah bertanya. Saya mendengar Rasulullah bersabda. Itulah salah satu bidang khusus yang ditangani Abdurrahman.” Begitulah doa Rasulullah bagi Abdurrahman selalu melindunginya sepanjang hidupnya. barang pecah belah.

Sudilah Ibu menyaksikan. Dzun Nurain 'Uthman bin 'Affan. Kemudian menyusul pula 40. antara lain sahabat mulia Sa'ad bin Abi Waqqas. orang tidak dapat membedakan di antara mereka. Beliau meninggalkan kira-kira 1.000 ekor unta. Dalam kata sambutannya antara lain 'Ali berkata: “Anda telah mendapatkan kasih sayang Allah.. “Semoga Allah memberinya minum dengan minuman dari telaga Salsabil. Apabila beliau berada di tengah-tengah budak-budaknya. Kata sambutan saat pemakaman. Telah turut menghantar jenazahnya ke tempat terakhir di dunia.ucapan itu diucapkan Rasulullah?” Jawab Ibu 'Aisyah. putera dari Manaf yang menjadi paman dari Aminah ibunda dari Rasulullah SAW. “Seandainya aku sanggup. Kisah 10 Sahabat yg dijamin Masuk Syurga (8) Posted by ainnur on Feb 21. Masing-masing mendapat pembagian khusus 80. Mereka berjumlah seratus orang.” Sejak berita yang membahagiakan. telah memberinya khabar gembira dengan syurga Jannatun Na'im. Beliau beristri empat orang. Tatkala beliau hampir meninggal dunia.000. Lalu diserahkannya pula 500 ekor kuda kepada para pejuang yang lain. Allahu a'lam. '07 5:10 AM for everyone Saidina Sa'ad bin Abi Waqqash ra Pelempar Panah Pertama Pada Jalan Allah Siapakah dia singa yang menyembunyikan kukunya itu? Dan siapakah dia yang bila datang kepada Rasulullah ketika berada di antara shahabat-shahabatnya. Kemudian diwasiatkan supaya memberi 400 dinar emas kepada para pejuang Badar. maka semangatnya semakin memuncak mengorbankan kekayaannya di jalan Allah. sehingga Ibu 'Aisyah sering mendoakan." Maksudnya bahwa . namun harta kekayaannya itu seluruhnya tidak mempengaruhi jiwanya yang penuh iman dan taqwa. Rasulullah SAW yang ucapannya selalu terbukti benar. Katanya. Beliau berwasiat pula supaya memberikan hartanya yang paling mulia untuk para ibu-ibu orang mukmin. dan Anda telah berhasil menundukkan kepalsuan dunia. yang kalau dibagibagikan kepada ahli warisnya dengan mengampak. dan keislamannya termasuk yang terdahulu di antara para sahabat. maka potongan-potongannya cukup menjadikan seorang ahli warisnya menjadi kaya-raya. akan disambutnya dengan ucapan selamat datang sambil bergurau. mana yang majikan dan mana budak.” Subhannallah. 100 ekor kuda. bahwa Abdurrahman pasti masuk syurga. kafilah ini dengan seluruh kenderaan dan muatannya kuserahkan untuk jihad fisabilillah. Di samping itu masih ada peninggalannya berupa emas dan perak. Sesudah itu beliau bersedekah lagi 200 uqiyah emas. Hal ini pernah diceritakannya sendiri. katanya: "Pada suatu saat saya beroleh kesempatan termasuk tiga orang pertama yang masuk Islam.” Di samping itu beliau meninggalkan warisan pula untuk ahli warisnya sejumlah harta. demikian mulia perilaku dan keimanan para sahabat Rasulullah SAW. Berbahagialah Abdurrahman bin 'Auf dengan ribuan karunia dan kebahagiaan yang diberikan Allah kepadanya. 300 ekor kambing. Amirul Mukminin 'Ali bin Abi Thalib Karamallahu Wajhah. Sa'ad masuk Islam sewaktu berusia l7 tahun. dimerdekakannya sejumlah besar budak yang dimilikinya. Shalat jenazah turut dihadiri pula antara lain. dan semua mengambil bagiannya masing-masing. Walaupun begitu kaya-rayanya.000 dirham perak. sehingga mencapai 40. aku akan memasukinya sambil berjalan. Hartanya dinafkahkan dengan kedua belah tangan.000 dinar emas. “Ya. saya mendengar sendiri!” Abdurrahman melonjak kegirangan. sabdanya: "Ini dia pamanku! Siapa orang yang punya paman seperti pamanku ini?" Itulah dia Sa'ad bin Abi Waqqash! Kakeknya ialah Uhaib. baik secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan.

keyakinannya keras membaja serta keikhlasannya dalam dan tidak bernoda. diajukannyalah do'a yang maqbul ini. tepatkanlah bidikan panahnya. Thalhah dan Zubayr. hingga beliau enggan berdo'a bagi kerugian seseorang. Pada suatu hari ketika Rasulullah SAW menyaksikan dari Sa'ad sesuatu yang menyenangkan dan berkenan di hati beliau. kecuali dengan menyerahkan urusannya kepada Allah Ta'ala. "Sa'ad mendengar seorang laki-laki memaki Ali. kecuali bagi Sa'ad. bahwa beliau merupakan satu-satunya orang yang dijamin oleh Rasulullah dengan jaminan kedua orang tua beliau. "Panahlah. pastilah akan mengenai sasarannya.' Maka Sa'ad pun pergi berwudhu dan shalat dua raka'at. Dalam kehidupan akhirnya Sa'ad termasuk Kaum Muslimin yang kaya dan berharta. ia meninggalkan kekayaan yang tidak sedikit. bahwa beliaulah yang mula-mula melepaskan anak panah dalam membela agama Allah. Bersabdalah Rasulullah SAW di waktu perang Uhud. dan tindakan mereka itu mengundang amarah murka-Mu. dan jika beliau menyampaikan suatu permohonan kepada Allah pastilah dikabulkanNya. Tetapi di antara semua itu dua hal penting yang selalu menjadi dendang dan senandungnya. Maka katanya. "Tidak pernah saya dengar Rasulullah menyediakan ibu bapanya sebagai jaminan kepada seseorang. Abdurrahman bin 'Auf dan Thalhah bin ‘Ubaidillah. Boleh jadi ia menyatakan keislamannya secara terangterangan bersama orang-orang yang dapat diyakinkan oleh Abu Bakar. Lalu diterjangnya laki-laki tadi dan dibawanya ke bawah kakinya. yang baik dan yang halal sekaligus. 'Ya Allah. muncul seekor unta liar dan tanpa dapat dibendung masuk ke dalam lingkungan orang banyak seolah-olah ada yang dicarinya. . Pertama. Waktu wafat. Sebagai contoh ialah peristiwa yang diriwayatkan oleh 'Amir bin Sa'ad. Beliau mempunyai dua macam senjata yang amat ampuh. diimbangi bahkan mungkin diatasi oleh kesanggupan menafqahkannya di jalan Allah. Katanya. katanya. Dan ini. hal itu adalah disebabkan do'a Rasulullah juga bagi pribadinya. yaitu Uthman bin Affan. tiba-tiba dari salah satu pekarangan rumah. Sementara itu buku-buku tarikh dan riwayat menceritakan kepada kita bahwa beliau termasuk salah seorang yang masuk Islam bersama dan atas hasil usaha Abu Bakar. Saya dengar beliau bersabda waktu Perang Uhud. Begitu pula Sa'ad. Jika beliau memanah musuh dalam peperangan. kebenaran iman dan keikhlasannya yang mendalam. dan kabulkanlah do'anya. Menurut Sa'ad sendiri dan juga para sahabatnya. Dan untuk menopang ketaqwaannya ia selalu memakan yang halal. Dan kedua. 'Kalau begitu saya do’akan kamu kepada Allah' Ujar laki-laki itu." Sa'ad termasuk seorang kesatria berkuda Arab dan Muslimin yang paling berani. Banyak sekali keistimewaan yang dimiliki oleh Sa'ad ini. Sa'ad bin Abi Waqqash telah mengulurkan tangan kanannya untuk bai'at kepada Rasulullah SAW. Di samping itu ia dapat dijadikan seorang mahaguru pula dalam soal membersihkan harta. yaitu panahnya dan do'anya. seolah-olah kamu seorang Nabi.beliau adalah salah seorang di antara tiga orang yang paling awal masuk Islam. tidak menutup kemungkinan bahwa ia lebih dulu masuk Islam secara sembunyi-sembunyi. jiwanya adalah jiwa merdeka. dan juga orang yang mula-mula terkena anak panah. Dan kemampuannya dalam mengumpulkan harta dari barang bersih lagi halal. "Panahlah hai Sa'ad! Ibu bapaku menjadi jaminan bagimu. Maka pada hari-hari pertama Rasulullah menjelaskan tentang Allah Yang Esa dan tentang agama baru yang dibawanya." Demikianlah beliau terkenal di kalangan saudara-saudara dan handai taulannya bahwa do'anya tak ubah bagai pedang yang tajam. hai Sa'ad Ibu bapakku menjadi jaminan bagimu. dan menolak dengan keras setiap dirham yang mengandung syubhat. dan sebelum beliau mengambil rumah al-Arqam untuk tempat pertemuan dengan sahabat-sahabatnya yang telah mulai beriman. maha mohon dijadikan hal itu sesuatu pertanda dan suatu pelajaran!'" "Tidak lama kemudian. Ia dilimpahi harta yang banyak. kiranya menurut ilmu-Mu laki-laki ini telah memaki segolongan orang yang telah beroleh kebaikan dari-Mu. Hal ini juga disedari sepenuhnya oleh Sa'ad sendiri. "Demi Allah sayalah orang pertama yang melepaskan anak panah di jalan Allah!" Dan berkata pula Ali bin Abi Thalib." Memang! Kedua ni'mat besar ini selalu menjadi dendangan Sa'ad buah syukurnya kepada Allah. maka di tangan Sa'ad hal itu telah terjadi. "Ya Allah. Lalu diangkatlah kedua tangannya. serta beberapa lama menjadi bulan-bulanan injakan dan sepakannya hingga akhirnya tewas menemui ajalnya!" Kenyataan ini pertama kali mengungkapkan kebeningan jiwa. yang dapat ditonjolkan dan dibanggakannya. 'Rupanya kamu hendak menakutnakuti aku. orang itu enggan menurut. Ketika dilarangnya. Zubayr bin alAwwam. Tapi kalau biasanya harta banyak dan harta halal jarang sekali dapat terhimpun.

" ujar Nabi. bahkan walau sesuap makanan yang anda taruh di mulut isteri anda!" Beberapa lama Sa'ad hanya mempunyai seorang puteri. separuhnya?" tanya Sa'ad pula. "Demi Allah ketahuilah wahai ibunda. Ketika itu segala usaha ibunya untuk membendung dan menghalangi puteranya dari agama Allah mengalami kegagalan. memperagakan tindakan-tindakan yang gagah berani dan berhasil melemahkan serta mengacaukan pasukan musuh. Akhirnya Sa'ad bin Abi Waqqash dipilih untuk mengambil alih tampuk kepemimpinan. Lebih baik anda meninggalkan ahli waris dalam keadaan mampu daripada membiarkannya dalam keadaan miskin dan menadahkan tangannya kepada orang lain. maka janganlah kamu mengikuti keduanya!" (QS Luqman: l5) Sa'ad bin Abi Waqqash adalah pahlawan perang terkenal dan seorang panglima Arab yang memainkan peranan penting dalam pertempuran Badar dan Uhud serta usaha-usaha berikutnya. Sebuah pasukan berkumpul di Madinah dan Umar ingin maju ke medan perang sebagai komandan dan pasukan tersebut. bahkan walau dengan nyawa ibunya sekali pun." jawab Nabi. Rustam. apakah bunda akan makan atau tidak!" Akhirnya ibunya mundur teratur. "Dan seandainya kedua orang tua memaksamu untuk mempersekutukan Aku. Biasanya di luar Madinah beliau menunggu seseorang yang datang secara teratur memberinya laporan mengenai keadaan medan perang. ia enggan menjamah makanan atau minuman hingga hampir menemui ajalnya. sebagai berikut. Sa'ad bin Abi Waqqash. Kebetulan beliau jatuh sakit. maka Rasulullah datang menziarahinya. Rencana itu dilaksanakannya dengan tekad yang luar biasa. Saidina Umar ra tidak lupa akan kisah Sa'ad dengan ibunya sewaktu beliau masuk Islam dan mengikuti Rasulullah SAW. Di tempat ini. Dan setiap nafqah yang anda keluarkan dengan mengharap keridhaan Allah. Sebanyak kurang lebih 400 sahabat Nabi berserta 700 putera mereka turut dalam pasukannya. Maka segala jalan yang tak dapat tidak. Tetapi Sa'ad tidak terpengaruh oleh hal tersebut. lalu ia keluar satu persatu." ujar Nabi. bahkan beliau tetap pada pendiriannya. mendirikan khemahnya yang berdekatan letaknya. "Jangan. Sa'ad bin Abi Waqqash maju ke Kadessia. Wanita itu menyatakan akan mogok makan dan minum sampai Sa'ad bersedia kembali ke agama nenek moyang dan kaumnya. Baru kemudian disebarkan berita tentang kemenangannya itu kepada masyarakat yang berkumpul di Masjid Nabi. beliau memperoleh kabar kemenangan dari seorang penungga unta. seandainya bunda mempunyai seratus nyawa. Bolehkah saya shadaqahkan dua pertiga hartaku?" "Tidak. sebuah pertempuran yang patut dicatat berlangsung sebagai pejuang sejati. . Sesampainya di sana. segera mengikuti si penunggang unta tersebut untuk mengecek kebenaran berita yang dibawa itu. "Wahai Rasulullah. Didekatkan wajahnya ke wajah ibunya dan dikatakannya dengan suara keras agar kedengaran olehnya. Semangat yang menggelora menyelimuti pasukan itu.Ketika Hajji Wada'. sepertiganya?" "Benar. sangat was-was akan hasil perang Kadessia. pada suatu hari. Karena sakit. tidaklah anak anda akan meninggalkan agama ini walau ditebus dengan apa pun juga! Maka terserahlah kepada bunda. Akhirnya. Seluruh perjuangan di Iraq direncanakan sendiri oleh Sang Khalifah yang setiap hari diberitahu perkembangan situasi militer. beliau beroleh lagi beberapa orang putera. Tapi beliau dicegah oleh sahabat-sahabatnya yang berpendapat agar kekuasaan pusat harus selalu berada di ibu kota. pastilah akan diberi ganjaran. Khalifah Islam kedua (Umar bin al-Khattab ra) berkeinginan memimpin sendiri pasukan bantuan itu. dengan harapan hatinya akan menjadi lunak jika melihat ibunya dalam sakarat. dan turunlah wahyu menyokong pendirian Sa'ad serta mengucapkan selamat kepadanya. Khalifah Umar bin al-Khattab. Sa'ad menyaksikan suatu pemandangan yang amat menghancurkan hatinya yang bagaikan dapat menghancurkan baja dan meluluhkan batu karang. di mana pasukan-pasukan Persia di bawah panglima mereka yang termasyhur. "Kalau begitu. komandan pasukan Muslim di al-Hira (Iraq) setelah keberangkatan Khalid bin al-Walid ke Syria. Sa'ad ikut bersama Rasulullah SAW. "Jadi. "Dan sepertiga itupun sudah banyak. sahabat Nabi SAW yang terpercaya ini maju dengan 20 000 pasukan. Khalifah Islam kedua. Tetapi setelah peristiwa di atas. padahal itu tidak sesuai dengan pendapatmu. Tapi keimanannya terhadap Allah dan Rasul mengatasi baja dan batu karang mana pun jua. Sang Khalifah yang tidak mahu menyebutkan namanya. pasti akan melemahkan semangat Sa'ad dan akan membawanya kembali ke pangkuan agama berhala dan kepada kaum kerabatnya. Sa'ad bin Abi Waqqash tidak bisa terjun sendiri ke kancah pertempuran. Tetapi dengan kecekapan dan keahliannya sebagai komandan. beliau tidak menjual agama dan keimanannya dengan sesuatu pun. Tanya Sa'ad. meminta bantuan pasukan untuk menghadapi ancaman gerombolan Persia yang semakin bertambah. Ketika keadaan ibunya telah demikian gawat beberapa orang keluarganya membawa Sa'ad kepadanya untuk menyaksikannya kali yang terakhir. saya punya harta dan ahli warisku hanya seorang puteri saja. Ketika Muthana. pada masa musim panas tahun 637 M. ia dapat memimpin seluruh operasi dari bahagian atas sebuah rumah yang terletak di pinggir medan perang.

dan kepercayaan umat ini adalah Abu Ubaidah bin Jarrah. Sa'ad bin Abi Waqqash mengundurkan diri ke Akik pada masa kekhalifahan Ali bin Abu Thalib ra. Beliau masuk Islam bersama Abdurrahman bin ‘Auf. Rantai itu pun akhirnya terlepas dari pipi Rasulullah SAW. pemukiman Arab di Kufah mula dibangunkan. Kawasan ini kemudiannya berkembang menjadi kota penting dan makmur serta menjadi pusat militer dan kesusasteraan. Allah telah mematri keimanan di dalam hati mereka dan mereka dibekali pula dengan semangat. Allahu a'lam. saudara atau keluarganya sendiri. Sayidina Umar ra di samping ranjangnya. beliau disenangi oleh semua orang yang melihatnya. beliau memeluk Islam selang sehari setelah Saidina Abu Bakar as-Shiddiq ra memeluk Islam. Abu Ubaidah termasuk orang yang masuk Islam dari sejak awal. Kisah 10 Sahabat yg dijamin Masuk Syurga (9) Posted by ainnur on Feb 21. Hal itu tampak ketika beliau harus hijrah ke Ethiopia pada gelombang kedua demi menyelamatkan aqidahnya. mereka akan kekal di dalamnya. beliau menunjukkan Sa'ad bin Abi Waqqash sebagai salah seorang dari enam sahabat Nabi SAW yang terpercaya untuk memilih khalifah penggantinya. mengangkat Sa'ad bin Abi Waqqash kembali menjadi Gabenor di Kufah. ketahuilah bahwa perajurit Allah pasti akan berjaya. kurus. di pihak lain mereka pun senang dengan Allah. anak. Abu Ubaidah sempat mengikuti semua peperangan bersama Rasulullah SAW. rendah diri dan sangat pemalu. Abu Ubaidah mulai mencabut rantai tersebut dengan gigitan giginya. Namun bersamaan dengan itu pula gigi seri Abu Ubaidah ikut terlepas dari tempatnya. segera ia berusaha untuk mencabut rantai tersebut dari pipi Nabi SAW. Namun kemudian beliau balik kembali untuk menyertai perjuangan Rasulullah SAW. diisi dengan pengorbanan dan perjuangan menegakkan Deen Islam.” Masih dalam perang Uhud. serta menghabiskan masa pensiunnya dengan tenang dan damai hingga ajalnya pada tahun 500 H (670 M) pada usia 70 tahun. Saidina Abu Bakarlah yang membawakan mereka menemui Rasulullah SAW untuk menyatakan syahadat di hadapan Baginda. berwibawa. Allah akan memasukkan mereka ke dalam syurga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai. bermuka ceria. Kehidupan beliau tidak jauh berbeza dengan kebanyakan sahabat lainnya. Beliau termasuk orang yang berani ketika dalam kesulitan. Beliaulah yang membunuh ayahnya yang berada di pasukan musyrikin dalam perang Uhud. Kualitasnya dapat kita ketahui melalui sabda Nabi SAW: "Sesungguhnya setiap umat mempunyai orang kepercayaan. Demi didapati pipi Nabi terluka. sebelum meninggal. Saidina Uthman bin Affan ra. di tangan Abu Bakar as-Shiddiq.Pada masa pemerintahan Gabenor Sa'ad bin Abi Waqqash. siapa yang mengikutinya akan merasa tenang. iaitu terhujamnya dua rantai besi penutup kepala beliau. Nama lengkapnya adalah Amir bin Abdullah bin Jarah yang dijuluki dengan nama Abu Ubaidah. dan beliau dikebumikan di Madinah. artinya: “Engkau tidak menemukan kaum yang beriman kepada Allah dan hari kiamat yang mengasihi orang-orang yang menentang Allah SWT dan Rasulullah. Abu . sehingga ayat Al-Quran turun mengenai beliau seperti yang tertera dalam surah Al Mujadilah ayat 22." Abu Ubaidah bin Jarah ra lahir di Mekah. Uthman bin Mazun dan Arqam bin Abu al-Arqam. '07 5:11 AM for everyone Abu Ubaidah bin Jarrah ra Orang Kepercayaan Umat Ini Beliau termasuk orang yang pertama masuk Islam. ketika pasukan muslimin kucar kacir dan banyak yang lari meninggalkan pertempuran. khalifah ketiga dalam Islam. Akan menyenangi mereka. justeru Abu Ubaidah berlari untuk mendapati Nabinya tanpa takut sedikit pun terhadap banyaknya lawan dan rintangan. Abu Ubaidah adalah seorang yang berperawakan tinggi. di sebuah rumah keluarga suku Quraisy terhormat. walaupun orang tersebut ayah kandung. Mereka itulah perajurit Allah.

Suatu ketika datang sebuah delegasi dari kaum Kristen menemui Rasulullah SAW. Beliau berangkat membawa pasukan menuju negeri Syam. Saidina Muaz bin Jabal ra berpidato di hadapan kaum Muslimin yang berbunyi. saling nasihat menasihatilah kalian. kalian akan baik. Oleh sebab itu kasihanilah beliau. Dan kali ini pun harus juga diikuti dengan lepasnya gigi Abu Ubaidah sehingga dua gigi seri sahabat ini ompong karenanya. tak terlihat sesuatu pun oleh Umar ra kecuali pedang.Ubaidah tidak jera." Dalam kaitan ini. "Wahai sahabatku. satu keberanian dan pengorbanan yang tak terperikan.. Orang . beliau melihat ke kiri dan ke kanan. karena saya mendengar Rasulullah SAW bersabda. "Ya Abul Qassim! Kirimkanlah bersama kami seorang sahabatmu yang engkau percayai untuk menyelesaikan perkara kebendaan yang sedang kami pertengkarkan. "Belum." Setelah Umar ra membaca surat itu." Rasulullah SAW bersabda kepada mereka. Diulanginya sekali lagi untuk mengigit rantai besi satunya yang masih menancap dipipi Rasulullah SAW hingga terlepas. janganlah kalian terpesona dengan keduniaan. saya akan kirimkan bersama kamu seorang yang 'gagah dan jujur'. Saya sengaja meninggikan kepala saya agar beliau melihat saya. oleh sebab itu semua mereka pasti akan mati. 'Pergilah bersama mereka." Sepeninggalan Rasulullah SAW. jangan suka menipunya. lebih suka terhadap hari kemudian dan sangat senang memberi nasihat kepada semua orang dari beliau. namun beliau masih terus membalik-balik pandangannya kepada kami. Umar bin Al-Khattab ra mengatakan kepada Abu Ubaidah bin Jarah di hari Saqifah. 'Sungguh dalam setiap kaum terdapat orang yang jujur. Ketika kekuasaan Islam telah meluas dan kekhalifahan dipimpin oleh Saidina Umar ra. lalu beliau memanggilnya sambil bersabda. Namun Abu Ubaidah menyatakan keberatannya sesuai dengan isi surat yang dikirimkannya kepada khalifah yang berbunyi. karena betapa pun seorang melakukan seribu upaya. oleh sebab itu kita sayugia membuatnya jadi imam sepeninggalan Rasulullah SAW. "Saya pesankan kepada kalian sebuah pesan. Abu Ubaidah menjadi pemimpin di daerah Syria. "Wahai Amirul Mukminin. Akhirnya beliau melihat Abu Ubaidah bin Jarrah. Saidina Umar bin Al-Khattab ra mengatakan. akan tetapi kematiannya sudah di ambang pintu.” Sisi lain dari kehebatan sahabat yang satu ini adalah kezuhudannya. "Saya berangkat mahu shalat Zuhur agak cepat. bahkan selalu mempunyai andil besar dalam setiap peperangan tersebut. yang demi Allah saya tidak menemukan ada orang yang lebih baik hatinya. sehingga para hadirin bertanya. Saat Umar mengadakan kunjungan dan singgah di rumahnya. 'Dirikanlah shalat. "Apakah Abu Ubaidah sudah meninggal?" Umar menjawabnya. tetapi karena memang saya senang pergi shalat cepat-cepat. Setelah Rasulullah selesai mengimami salat Zuhur bersama kami. sesampainya surat saya ini. beliau menangis. berdermalah. tunaikanlah ibadah haji dan umrah. "Hulurkan tanganmu! Agar saya baiat kamu. tolonglah saya dibebaskan dari rencana baginda dan izinkanlah saya tinggal di sini. tunaikanlah zakat. "Hai Amirul Mukminin! Sebenarnya saya tahu.' Lalu Abu Ubaidah menjawab. Mereka mengatakan. “Saya tidak mungkin berani mendahului orang yang dipercayai oleh Rasulullah SAW menjadi imam kita di waktu shalat (Saidina Abu Bakar as-Shiddiq ra). Sungguh. akan tetapi seperti kamu ketahui saya sedang berada di tengah-tengah tentera Muslimin. Saya tidak ingin menyelamatkan diri sendiri dari musibah yang menimpa mereka dan saya tidak ingin berpisah dari mereka sampai Allah sendiri menetapkan keputusannya terhadap saya dan mereka. mengapa engkau tidak mengambil sesuatu sebagaimana orang lain mengambilnya?" Beliau menjawab." Menjelang kematian Abu Ubaidah ra. selesaikanlah kasus yang menjadi perselisihan di antara mereka dengan adil. Khalifah Umar bin Al-Khattab ra mengirim surat untuk memanggil kembali Abu Ubaidah. dengan izin Allah beliau berhasil menaklukan semua negeri tersebut. karena kaum muslimin di pandangan kami adalah orang yang disenangi. Ketika wabak penyakit Taun bermaharajalela di negari Syam. Jika kalian terima. ini saja sudah cukup menyenangkan. Sungguh Allah telah menetapkan kematian untuk setiap pribadi manusia. perisai dan pelana tunggangannya. Umar pun lantas berujar. Rasulullah SAW memberinya gelaran "Gagah dan Jujur". semoga kamu akan dikasihani Allah. sama sekali bukan karena ingin ditunjuk sebagai delegasi. "Datanglah ke sini nanti sore." Sepeninggalan Abu Ubaidah ra. puasalah di bulan Ramadhan. beliau pasti akan menemukan kematiannya seperti saya ini. Orang yang jujur di kalangan umatku adalah Abu Ubaidah. kalau kamu memerlukan saya. Oleh sebab itu.' Lalu Abu Ubaidah pun berangkat bersama mereka." Abu Ubaidah bin Jarrah ra ikut serta dalam semua peperangan Islam. sampaikanlah nasihat kepada pimpinan kalian. lebih jauh pandangannya. beliau memesankan kepada tenteranya. "Hai sekalian kaum Muslimin! Kalian sudah dikejutkan dengan berita kematian seorang pahlawan.

“Saya tahu anda sedang mencari agama Ibrahim. “Demi Allah! Sesungguhnya saudara-saudara sudah maklum bangsa kita sudah tidak mempunyai agama. "Ya Muaz! Imamilah shalat mereka. Dialah yang menumbuhkan rumput-rumput. Sungguh bodoh dan sesat kalian!” Al-Khattab. dan mengenakan perhiasan indah-indah. “Saya pelajari agama Yahudi dan Nasrani. Ketika saya sampai ke negeri Syam. 'Abdullah bin Jahsy dan Uthman bin Harith tidak menemukan apa-apa. Kisah 10 Sahabat yg dijamin Masuk Syurga (10) Posted by ainnur on Feb 21. Dialah yang menurunkan hujan dari langit supaya haiwan-haiwan itu minum sepuas-puasnya. Kaum wanita dan anakanak berpakaian bagus warna menyala. lalu saya ceritakan kepadanya pengalaman saya belajar agama. “Kurang ajar kamu! Kami sudah sering mendengar kata-katamu yang kotor itu. Al Khatthab menyerahkan urusan Zaid kepada sekelompok pemuda Quraisy untuk menghalang-halanginya masuk kota. Maka saya datangi Rahib tersebut. itulah yang saya inginkan!” Kata Rahib. Uthman bin Harith. Allah akan membangkitkan seorang Nabi di tengah-tengah bangsa anda untuk menyempurnakan agama Ibrahim. Lalu saya berkelana ke seluruh pelosok mencari agama Ibrahim. Mereka sudah sesat dan menyeleweng dari agama Ibrahim yang lurus. “Betul. hai putra Makkah. Namun kami biarkan saja. Waraqah bin Naufal meyakini agama Nasrani." Kemudian beliau melihat kepada Muaz bin Jabal ra dan mengatakan. “Anda mencari agama yang dewasa ini sudah tak mungkin lagi ditemukan. Kemudian Zaid bin ‘Amr bin Nufayl berkumpul ketika orang-orang Quraisy tengah bersama-sama dengan Waraqah bin Naufal. Kata Zaid. Haiwan-haiwan ternakpun dipakaikan bermacam-macam perhiasan ditarik orang untuk disembelih di hadapan patung-patung yang mereka sembah. dan pemimpin-pemimpin agama lain untuk menyelidiki dan mempelajari agama Ibrahim yang murni. Nasrani. 'Abdullah bin Jahsy..” Keempat-empat orang itu pergi menemui pendeta-pendeta Yahudi. Tetapi keduanya saya tinggalkan karena saya tidak memperoleh sesuatu yang dapat menenteramkan hati saya dalam kedua agama tersebut. Kaum pria memakai serban Sundusi yang mahal. supaya haiwan-haiwan itu makan sekenyang-kenyangnya. Kemudian kalian sembelih haiwan-haiwan itu tanpa menyebut nama-Nya. Bila anda bertemu dengan beliau. ayah Saidina Umar ra pun berdiri menghampiri Zaid.” Jawabku. Karena itu Zaid terpaksa pulang dengan sembunyi-sembunyi. lalu ditamparnya Zaid. Zaid bersandar ke dinding Ka'bah seraya berkata. Sedangkan Zaid bin 'Amr bin Nufayl mengalami kisahnya tersendiri: Kata Zaid. Mereka berbicara mengenai kepercayaan masyarakat Arab yang sudah jauh tersesat. Abu Ubaidah ra pun menghembuskan nafasnya yang terakhir. Kata Al-Khattab.yang paling beruntung adalah orang yang paling taat kepada Allah dan paling banyak bekalnya untuk akhirat. dan Umaimah binti 'Abdul Muthalib. Kata Rahib tersebut. tetaplah anda bersamanya. bibi Nabi Muhammad SAW. Assalamu’alaikum warahmatullah. Kini kesabaran kami sudah habis!” Kemudian dihasutnya orang-orang jahiliyah supaya menyakiti Zaid. “Hai kaum Quraisy! Haiwan itu diciptakan oleh Allah. Tetapi pulanglah anda ke negeri anda. '07 5:14 AM for everyone Said Bin Zaid ra Kekasih Kepada Yang Maha Pengasih Zaid bin 'Amr Bin Nufayl berdiri dari orang banyak yang berdesak-desak menyaksikan kaum Quraisy berpesta merayakan salah satu hari besar mereka. Allahu a'lam. Karena itu marilah kita pelajari suatu agama yang dapat kita pegang jika saudara-saudara ingin beruntung. Zaid benar-benar disakiti mereka dengan sungguh-sungguh sehingga dia terpaksa menyingkir dari kota Makkah ke bukit Hira'.” ." Setelah itu. saya diberitahu tentang seorang Rahib yang mengerti Ilmu Kitab.

pasukan kami semuanya berjumlah 24. “Ya. Tidak menghairankan jika Said secepat itu memperkenankan seruan Muhammad. Berkata Said bin Zaid bin 'Amr bin Nufayl: “Ketika terjadinya Perang Yarmuk. Saya bidikkan lembing saya. Beliau turut berperang bersama-sama Rasulullah dalam setiap peperangan. Said masuk Islam tidak seorang diri. lalu saya tikam seorang yang melompat menghadang musuh. sesungguhnya kami mendapati apa yang dijanjikan oleh Tuhan kami benar-benar terbukti!” Sesudah beliau mengucapkan kata-katanya itu. Katakanlah kepada Baginda SAW.” Sesudah itu Said bin Zaid turut berperang menakluk Damsyiq. Karena pemuda Quraisy ini masuk Islam. Dia Islam bersama-sama istrinya.” Allah memperkenankan doa Zaid. perasaan takut lenyap dengan sendirinya di hati saya. Saya membanting diri ke tanah. kebanyakan mereka terkejut lalu timbul rasa takut di hati mereka. Akhirnya Allah memberikan kemenangan kepada kaum Muslimin. Abu Ubaidah bin Jarrah ra mengangkat Said menjadi Wali di sana. jalan mencapai keredhaan Allah dan menolak kehinaan. perwira-perwira tinggi. Ketika Zaid sedang dalam perjalanan pulang. “Wahai Allah! Jika Engkau mengharamkanku dari agama lurus ini. ada! Sampaikan salam saya dan salam kaum Muslimin kepada Baginda. beliau disakiti dan dianiaya. Mereka berdualah yang telah menyebabkan Umar bin al-Khattab memeluk Islam.Zaid berhenti berkelana. Di muka hadapan sekali berbaris pendeta-pendeta. dan Paderi-paderi yang membawa kayu salib sambil mengeraskan suara mereka membaca doa. berkobar dengan hebat.000 orang. Serentak Rasulullah SAW mengajak orang banyak masuk Islam. Tentera muslimin bangkit menyerbu tentera Rom. Beliau kembali ke Makkah menunggu Nabi yang dijanjikan. Tunggulah perintah saya selanjutnya. panglima-panglima. Doa itu diulang-ulang oleh tentera yang berbaris di belakang mereka dengan suara mengguntur. “Wahai hamba-hamba Allah! Menangkanlah agama Allah! Pasti Allah akan menolong kamu dan memberikan kekuatan kepada kamu! Wahai hamba-hamba Allah! Tabahkanlah hati kalian! Karena ketabahan adalah jalan keluar dari kekafiran. Bahkan dia mati ketika sedang berlari kepayahan mengejar agama yang hak. Allah mengutus Muhammad menjadi Nabi dan Rasul dengan agama yang haq. Sebaliknya Said dan istrinya sanggup menarik seorang laki-laki Quraisy yang paling berbobot baik fisik mahu pun intelektualnya itu masuk ke dalam Islam. umurnya belum lebih dari dua puluh tahun. Zaid menengadah ke langit dan berkata. Adakah pesan-pesan anda kepada Rasulullah?” Jawab Abu Ubaidah. kecuali dzikrullah (mengingat Allah) dalam hati masing-masing. saya lihat beliau menghunus pedang dan terus maju menyerang musuh-musuh Allah. Ketika beliau masuk Islam. Said segera memenuhi panggilan beliau. Sedangkan tentera Rom yang kami hadapi berjumlah 120. Dialah Wali kota pertama dari kaum Muslimin . Abu Ubaidah mengobarkan semangat jihad kepada mereka. Said bin Zaid bin 'Amr bin Nufayl membaktikan segenap daya dan tenaganya yang muda untuk berkhidmat kepada Islam. Insya Allah!” Kemudian Said melanjutkan ceritanya. dan berdiri di atas lutut saya. Tatkala tentera kaum Muslimin melihat musuh mereka seperti itu. dan terbunuh sebelum ia sampai kembali ke Makkah. adik perempuan Umar bin al-Khattab. Siapkan lembing dan perisai! Tetaplah tenang dan diam.000 orang tentera. Dalam setiap peperangan yang dihadapi kaum Muslimin. Tetapi Zaid belum sempat bertemu dengan beliau. maka janganlah anakku Said diharamkan pula dari padanya. Said lahir dan dibesarkan dalam rumahtangga yang mencela dan mengingkari kepercayaan dan adat istiadat orang-orang Quraisy yang sesat itu. Beliau turut mengambil bahagian bersama-sama kaum Muslimin mencabut singgasana Kisra Persia dan menggulingkan kekaisaran Rom. menjadi pelopor orang-orang yang beriman dengan Allah dan membenarkan kerasulan Nabi-Nya. Tanpa terasa. Kata Abu Ubaidah dalam pidatonya antara lain. Said selalu memperlihatkan penampilan dengan reputasi terpuji. Muhammad SAW. Setelah kaum muslimin memperlihatkan kepatuhan. “Saya ingin syahid sekarang. Agaknya yang paling mengejutkan ialah reputasinya yang tercatat dalam peperangan Yarmuk. Musuh bergerak ke arah kami dengan langkah-langkah yang mantap bagaikan sebuah bukit yang digerakkan tangan-tangan tersembunyi. Sewaktu beliau akan menghembuskan nafasnya yang terakhir. Fatimah binti Al-Khattab. selain peperangan Badar karena ketika itu beliau sedang melaksanakan suatu tugas penting lainnya yang ditugaskan oleh Rasulullah kepadanya. “Tiba-tiba seorang prajurit muslim keluar dan berkata kepada Abu Ubaidah. Perang berkecamuk segera. dipaksa oleh kaumnya supaya kembali kepada agama mereka. dia dihadang perompak-perompak Badwi di tengah jalan. Said dididik dalam kamar seorang ayah yang sepanjang hidupnya giat mencari agama yang hak.

butakanlah matanya dan ceburkan dia ke dalam sumur yang dipersengketakannya dengan saya. ada wanita yang mengatakan Said bin Zaid merampas tanahnya yang saling berbatasan. Kata Abdullah bin Umar. Wali Kota Madinah ketika itu. Marwan mengirim beberapa petugas menanyakan kepada Said tentang tuduhan wanita tersebut.” Peristiwa itu sesungguhnya tidak begitu menghairankan. Sahabat Rasulullah ini merasa prihatin atas tuduhan yang dituduhkan kepadanya. Hanya sebulan antaranya sesudah itu. wanita tersebut menjadi buta. Tuduhan tersebut digunjingkan kepada kaum Muslimin. Karena antaranya dengan Allah tiada batas.” Maka apatah lagi andai yang teraniaya itu salah seorang dari sepuluh sahabat Rasulullah SAW yang telah dijamin masuk syurga.” Wahai Allah! Dia menuduhkan saya menzaliminya. Ketika dia sedang berjalan meraba-raba di tanah yang dipersengketakannya. Kata Said. Buktikanlah kepada kaum Muslimin sejelas-jelasnya bahwa tanah itu adalah hak saya dan bahwa saya tidak pernah menzaliminya. Allahu a'lam bissawab. “Memang ketika kami masih kanak-kanak. dibutakan Allah kamu seperti Arwa. Maka terbukalah tanda batas antara tanah Said dan tanah Arwa (wanita tersebut) yang diperselisihkan. “Takutlah kepada doa orang yang teraniaya.” Tidak berapa lama kemudian. padahal saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda: “Sesiapa yang mengambil tanah orang lain walaupun sejengkal. dia pun jatuh ke dalam sumur. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda. . kami mendengar orang berkata bila mengutuk orang lain.setelah kota itu dikuasai. Di masa pemerintahan Bani Umayah. nanti di hari kiamat Allah akan memikulkan tujuh lapis bumi kepadanya.. “Dia menuduh saya menzaliminya (merampas tanahnya yang berbatasan dengan tanah saya). Bagaimana mungkin saya menzaliminya. terjadi banjir yang belum pernah terjadi seperti itu sebelumnya. Kaum Muslimin memperoleh bukti bahwa Saidlah yang benar. Seandainya tuduhan itu palsu. sedangkan tuduhan wanita itu palsu. Kemudian beliau mengadu kepada Marwan bin Hakam. Saidina Said bin Zaid ra.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful