Kisah 10 Sahabat yg dijamin Masuk Syurga (1

)
Posted by ainnur on Feb 21, '07 4:53 AM for everyone

Khalifah Abu Bakar as-Shiddiq ra Khalifah Pertama, Teman Setia Yang Banyak Berkorban Muhammad SAW wafat tanpa meninggalkan pesan siapa yang harus menggantikannya sebagai pemimpin umat.. Beberapa kerabat Rasul berpendapat bahwa Ali bin Abu Thalib - misan dan menantu yang dipelihara Muhammad SAW sejak kecil - yang paling berhak. Namun sebagian kaum Anshar, warga asli Madinah, berkumpul di Balai Pertemuan (Saqifa) Bani Saudah. Mereka hendak mengangkat Saad bin Ubadah sebagai pemimpin umat. Ketegangan terjadi, Abu Bakar, Umar dan Abu Ubaidah datang untuk mengingatkan mereka. Perdebatan terjadi, sampai dua tokoh Muhajirin dan Anshar - Abu Ubaidah dan Basyir anak Saad - membaiat Abu Bakar. Umar menyusul membaiat. Demikian pula yang lainnya. Pertikaian selesai. Selasa malam menjelang salat Isya - setelah Muhammmad SAW dimakamkan - Abu Bakar naik ke mimbar di masjid Nabawi. Ia mengucapkan pidato pertamanya sebagai khalifah. Pidato yang ringkas dan dan berkesan di kalangan umat. Itu terjadi pada Juni 632, atau 11 Hijriah. Abu Bakar adalah orang pertama di luar kerabat Rasul yang memeluk Islam. Ia dikenal sebagai orang yang selalu membenarkan ucapan Muhammad SAW. Ketika orang-orang menghujat Muhammad SAW karena mengatakan baru mengalami Isra' Mi'raj, Abu Bakar menyatakan keyakinannya terhadap peristiwa itu. Ia menyiapkan perjalanan serta menemani Muhammad Saw saat hijrah ke Madinah. Ia juga menikahkan putrinya, Aisyah, dengan Rasul. Namun tak bererti kepemimpinan Abu Bakar mulus. Wafatnya Muhammad SAW menimbulkan pembelotan besarbesaran dari berbagai kabilah yang baru masuk Islam. Mereka tidak lagi patuh pada pemerintahan di Madinah. Beberapa orang malah menyatakan diri sebagai Nabi. Aswad Al-Insa di Yaman yang menyatakan diri sebagai Nabi dan membolehkan orang tidak solat dan berzina, telah dibunuh oleh orang dekatnya saat Rasulullah sakit. Sekarang ada Tulaihah dan Musailamah yang berbuat serupa. Di Madinah pun, Abu Bakar berselisih pendapat dengan Fatimah, putri Muhammad SAW, mengenai cara pengelolaan wang negara. Keluarga Rasul - termasuk Ali bin Abu Thalib - baru mengakui kepemimpinan Abu Bakar enam bulan kemudian, setelah Fatimah wafat. Tugas pertama yang dilakukan Abu Bakar adalah melaksanakan amanat Rasul: memberangkatkan pasukan Usamah bin Zaid ke arah Palestina dan Syam. Ia sendiri - dalam usia 61 tahun - kemudian memimpin tentara menggempur Tulaiha. Operasi militernya sukses. Setelah itu, Abu Bakar membentuk 11 regu untuk menaklukkan kabilah-kabilah yang menolak membayar zakat. Yakni dari Tihama di Laut Merah, Hadramaut di ujung Lautan Hindia, sampai ke Oman, Bahrain, Yamama hingga Kuwait di Teluk Persia. Pertempuran paling sengit terjadi melawan pasukan Musailamah yang memiliki 40 ribu pasukan. Tentara dari Madinah sempat hancur. Berkat kecerdikan panglima Khalid bin Walid, mereka memukul balik lawan. Seorang tentara Khalid, Al-Barra, berhasil melompati benteng Al-Hadikat dan membuka pintu dari dari dalam. Musailamah tewas. Pasukan Khalid kemudian bergerak ke Utara, menuju lembah Iraq yang saat itu dikuasai kerajaan besar Persia. Pada 8 Hijriah, Raja Persia Kisra merobek-robek surat yang dikirimkan Muhammad SAW. Rasul lalu menyebut Allah akan merobek-robek kerajaan Persia pula. Saat itu tiba melalui tangan Khalid bin Walid yang hanya membawa sedikit pasukan. Dalam perang di Allais tercatat 70 ribu orang tewas. Setelah itu Kerajaan Hira pun ditaklukkan. Jadilah seluruh wilayah Iraq sekarang masuk dalam wilayah kekhalifahan Abu Bakar. Setelah itu, Khalifah Abu Bakar mengirim 24.000 pasukan ke arah Syria, di bawah komando empat panglima perang. Mereka bersiap menghadapi 240.000 pasukan Romawi - kekuatan terbesar di dunia pada masa itu - yang diperintah Heraklius. Abu Bakar menetapkan Yarmuk sebagai pangkalan mereka. Ia juga memerintahkan Khalid bin Walid yang berada di wilayah Iraq - untuk pergi ke Yarmuk dan menjadi Panglima Besar di situ. Sebanyak 9000 pasukan dibawanya. Abu Bakar mencatat banyak keberhasilan. Di jazirah Arab, ia telah berhasil menyatukan kembali umat Islam yang pecah setelah Rasul wafat. Di masanya pula, Islam mulai menyebar ke luar jazirah Arab. Meskipun demikian, ia tetap dikenal sebagai seorang yang sederhana. Ia hidup sebagaimana rakyat. Tetap pergi sendiri ke pasar untuk berbelanja, serta tetap menjadi imam solat di masjid Nabawi. Selama dua tahun tiga bulan memimpin umat, ia hanya mengeluarkan 8.000 dirham wang negara untuk kepentingan

keluarganya. Jumlah yang sangat sedikit untuk ukuran waktu itu sekalipun. Ia juga memerintahkan pengumpulan catatan ayat-ayat Quran dari para sekretaris Rasul. Catatan-catatan itu dikumpulkan di rumah Hafshah, putri Umar. Abu Bakar meninggal dalam usia yang hampir sama dengan Rasul, 63 tahun. Allahu 'alam...

Kisah 10 Sahabat yg dijamin Masuk Syurga (2)
Posted by ainnur on Feb 21, '07 4:55 AM for everyone

Khalifah Umar al-Khattab ra Khalifah Kedua, Pintar Membezakan Antara Haq dan Batil Pengenalan: Khalifah Umar b. Al-Khattab ra merupakan khalifah Islam yang kedua selepas Khalifah Abu Bakar ra. Perlantikannya merupakan wasiat daripada Khalifah Abu Bakar. Sirah Umar Al-Khattab: Nama penuhnya ialah Umar b. Al-Khattab b. Naufal b. Abdul Uzza b. Rabah b. Abdullah b. Qarth b. Razah b. Adiy b. Kaab. Di lahirkan pada tahun 583 M daripada Bani Adi iaitu salah satu bani dalam kabilah Quraish yang dipandang mulia, megah, dan berkedudukan tinggi. Waktu kecilnya pernah mengembala kambing dan dewasanya beliau berniaga dengan berulang alik ke Syam membawa barang dagangan. Waktu Jahiliah beliau pernah menjadi pendamai waktu terjadi pertelingkahan hebat antara kaum keluarganya. Beliau merupakan seorang yang berani, tegas dalam kira bicara, berterus terang menyatakan fikiran dan pandangannya dalam menghadapi satu-satu masalah. Beliau juga terkenal sebagai pemidato dan juga ahli gusti. Saidina Umar memeluk Islam pada tahun ke enam selepas kerasulan Nabi. Beliau kemudiannya memberi sumbangan yang besar terhadap perkembangan Islam. Sebelum ini beliau merupakan musuh ketat kepada Islam dan sentiasa menghalangi perkembangan Islam. Orang Islam ramai yang berasa takut untuk melakukan ibadah kerana bimbangkan kepada orang Quraish yang selalu mengancang dan mengusir mereka. Setelah Umar memeluk Islam ramai dari kalangan orang-orang Islam yang tidak merasa apa-apa curiga lagi dalam mengerjakan ibadat. Beliau digelar “al-Faruq” yang bermaksud orang yang membezakan hak dengan yang batil. Gelaran ini diberikan oleh Rasulullah semasa beliau membawa sekumpulan umat Islam untuk bersembahyang di hadapan Kaabah secara terbuka untuk pertama kalinya dalam sejarah Islam. Beliau sendiri yang menjaganya daripada gangguan orangorang Quraish. Nabi Muhammad SAW juga mengelarkannya sebagai “Abu Hafs” kerana kegagahannya. Ketika berhijrah ke Madinah, ramai orang Islam yang keluar dari Kota Mekah secara bersembunyi, tetapi Umar keluar secara berterang-terangan. Pedang di tangannya sedia menghunus kepada sesiapa sahaja yang cuba menghalangnya. Ketika khalifah Abu Bakar sedang sakit dan merasa ajalnya akan tiba, beliau memanggil sahabat dan meninjau fikiran mereka untuk mencari tokoh Islam bagi dilantik menggantikan pentadbiran khalifah. Abu Bakar mencadangkan nama Umar untuk dicalonkan memegang jawatan itu. Cadangan tersebut mendapat persetujuan dari kalangan sahabat dan orang-orang ramai. Selepas memerintah negara Islam selama 10 tahun 6 bulan dan 4 hari, beliau pun wafat pada malam Rabu di akhir bulan Zulhijjah tahun 23 Hijrah, sewaktu berumur 63 tahun. Beliau mati kerana ditikam oleh Abu Lu’luah, bangsa Parsi yang beragama Majusi. Beliau dimakamkan berhampiran dengan makam Rasulullah dan Abu Bakar di Madinah. Kepimpinan Khalifah Umar Al-Khattab: A. Pembaharuan Dalam Bidang Pentadbiran - Membentuk Majlis Syura

dan Iraq misalnya. Kadar dan sistem cukai telah diubah. bahawa cukai yang dikenakan keatas mereka tidak membebankan. Kesemua ini menyebabkan pungutan cukai menjadi cekap dan perbendaharan negara bertambah. Cukai yang dikenakan mengikut jenis tanaman yang ditanam. Umar meletakkan beberapa orang pegawai untuk menjalankan pentadbiran. Abu Sufian. Khalifah Umar dikatakan berkebolehan dalam memilih pegawai-pegawai yang cekap bagi melicinkan pentadbiran. Cukai ini adalah berpatutan kerana rendah kadarnya dan tidak menyusahkan mereka. Ianya terbahagi kepada dua iaitu Majlis Syura Tertinggi dan majlis Syura Am. Jabal. Sehingga beliau menggangap semua manusia yang tidak mahu memberikan pendapat adalah manusia yang tidak berfaedah. Anggota Majlis Syura Tertinggi ialah terdiri daripada Uthman b.Memperbaharui undang-undang pentadbiran tanah Perluasan kuasa Islam menuntut kepada Khalifah Umar untuk melakukan pembaharuan terhadap sistem tanah. Abi Talib. Pembaharuan dalam bidang ekonomi Banyak pembaharuan yang dilakukan oleh Umar bagi mengagihkan pendapatan kepada rakyat dan juga negara mengikut kehendak Islam. Semua pekara yang melibatkan masalah politik. Inilah syarat yang dikenakan oleh Khalifah Umar Al-Khattab bagi menjamin keadilan dan kesucian Islam. . Pembaharuan Dalam Bidang Sosial . .Khalifah Umar telah membentuk satu Majlis Syura yang merupakan lembaga atau majlis perunding yang tertinggi. Abi Waqas dan Muaz b. keselamatan dan sosial negara akan dibincangkan bersama-sama dalam majlis tersebut. Saad b. sebagai contohnya Muawiyah b. Khalifah Umar telah membahagikan kerajaan Islam yang semakin luas kepada beberapa wilayah demi menjaga kelicinan pentadbiran Islam. Inilah langkah yang dilakukan oleh Umar sebelum pekara ini diperbaharui. Di Mesir. Syarat-syarat yang menyusahkan rakyat dan tidak adil akan dihapuskan.Membahagikan Wilayah-Wilayah Islam Perkembangan Islam yang semakin luas dengan pembukaan negara-negara Islam yang baru telah memerlukan kepada pentadbir bagi menguruskan sesebuah negara. Beliau juga turut memajukan sistem pertanian dengan membuka tanah-tanah baru dan juga mengadakan projek pengairan. Pernah suatu kali khalifah Umar memanggil 10 orang Dzimmi dari Kufah dan 10 orang Dzimmi dari Basyrah supaya mereka bersumpah. Syria. Dengan perluasan kuasa ini. Khalifah Umar menetapkan tanah-tanah yang dimiliki oleh penduduknya tidak akan dirampas tetapi ianya akan dikenakan cukai. Mughirah b. Tsabit.Melakukan polisi baru untuk golongan Dzimmi Khalifah Umar telah mengadakan cukai tanah dan juga jizyah kepada golongan ini. Mereka yang dilantik hendaklah datang ke Mekah pada tiap-tiap tahun selepas menunaikan haji untuk membuat laporan. Melalui amalan sistem syura. C. Tentera atau umat Islam dari negara lain tidak dibenarkan mengambil tanah dari negara jajahan kecuali melalui pembelian. Ini berbeza dengan amalan-amalan sebelumnya dimana tanah-tanah akan dibahagikan kepada tentera yang menyertai peperangan. yang mana ianya telah dilaksanakan di Mesir dan Iraq bagi menambahkan lagi hasil pertanian. Beliau juga membuka peluang dan kebebasan yang seluas-luasnya kepada semua orang untuk mengemukakan fikiran dan pendapat mereka demi kebaikan dan keadilan Islam. Auf. Majlis Syura ini juga bertanggungjawab menentukan polisi negara dalam soal pemerintahan dalaman dan hubungan luar. Beliau juga sering bertanyakan kepada golongan-golongan Dzimmi (orang bukan Islam) untuk mengetahui samada cukai yang dikenakan membebankan mereka. Sumyah. Abdul Rahman b. Sebelum seorang Gabenor itu dilantik. . Khalifah Umar dapat mengetahui apa-apa permasalahan yang berlaku kepada dalam semua segi. Amru b. Affan. B. Syu’bah dan Zaid b. Zaid b. segala tanah-tanah awam adalah menjadi milik kerajaan tempatan dan segala hasil dari tanah tersebut akan digunakan untuk membiayai kemudahan-kemudahan awam negara itu juga. Ali b. al-Ass. mereka haruslah mengisytiharkan harta mereka bagi mengelakkan dari menerima rasuah.

Pembaharuan Dalam Bidang Ekonomi . mereka boleh hidup bebas seperti orang-orang biasa. kecualilah bagi orang-orang yang benar menentang Islam dalam peperangan. pegawai-pegawai yang tidak menghormati dan menjaga hal kebajikan hamba akan dikenakan tindakan oleh Khalifah Umar.. Sekolah-sekolah ditubuhkan di masjid-masjid bagi diajar pelajaran Islam di seluruh wilayah Islam. Begitu juga dengan hamba yang berkeluarga tidak boleh dipisahkan dari keluarga mereka. Umat Islam diwajibkan menghafal surah-surah tertentu didalam al-Quran bagi menghuraikan prinsip-prinsip utama ajaran Islam seperti surah al-Baqarah. '07 4:57 AM for everyone Khalifah Uthman bin Affan ra Khalifah Ketiga. al-Maidah dan sebagainya. Golongan ini akan diberikan pelbagai ganjaran sebagai satu usaha untuk menggalakkan menghafal kandungan alQuran. Harta mereka tidak akan dirampas. . Umar pernah melucutkan jawatan seorang pegawainya yang tidak menziarahi pekerjanya yang sakit. .Taraf dan hak awam di berikan sama rata seperti apa yang dinikmati oleh orang Islam. Begitu juga beliau juga telah mengadakan sistem cukai bagi menambahkan pendapatan negara. Pentadbiran khalifah selepasnya pula diberikan kepada Saidina Uthman b. Rakyat juga digalakan untuk membuka tanah-tanah baru bagi memperbanyakkan hasil pertanian. Beliau dilantik menjadi khalifah melalui persetujuan orang ramai.. Malaikat Berasa Malu Kepadanya Pengenalan Khalifah Uthman merupakan khalifah Islam yang ketiga selepas Khalifah Abu Bakar dan Khalifah Umar al-Khattab. Sebagai contoh. Beliau menyediakan guru-guru bagi mengajar pelbagai ilmu berhubung dengan keilmuan dan dihantar ke serata tempat bagi yang memerlukan serta diberi gaji yang lumayan. an-Nisa. Taraf golongan hamba juga disamakan dengan tuannya dalam apa-apa hal tertentu. Di Iraq pula beliau telah membina Empangan Abu Musa yang menyambungkan Sungai Dujlah (Tigres) dengan bandar Basrah. Rumusan: Khalifah Umar adalah merupakan Khalifah yaang banyak melakukan pembaharuan kepada negara Islam. . Tanah juga telah dikajiselidik bagi menempatkan tanaman-tanaman yang bermutu. Kisah 10 Sahabat yg dijamin Masuk Syurga (3) Posted by ainnur on Feb 21. Golongan Dzimmi yang masih menentang Islam akan dibuang atau dihalau keluar negara. Affan ra.Memperbaharui taraf kedudukan hamba Golongan hamba pada masa itu telah diberikan hak kepentingan sosial dan taraf yang baik.Mengalakkan kegiatan keilmuan dan pelajaran Pelbagai langkah telah dilakukan oleh Khalifah Umar untuk mengembangkan pelajaran al-Quran. Hamba tidak lagi dihina dan ditindas.Memajukan sistem pertanian Khalifah Umar telah mewujudkan terusan bagi memajukan sistem pertanian yang mana terusan tersebut seperti Terusan Amirul Mukminin yang menghubungkan Sungai Nil dengan Laut Merah sepanjang 69 batu dari bandar Fustat. D. malah harta mereka yang tidak dapat dipindahkan seperti ladang akan dibayar ganti rugi oleh kerajaan Islam. Tanah yang tidak dikerjakan akan ditarik balik sekiranya tidak terdapat hasil pertanian di dalamnya. Allahu 'alam. Umar menetapkan bahawa hamba perempuan yang menjadi ibu tidak boleh dijual sewenang-wenangnya seperti hamba-hamba lain.

Selepas memeluk Islam beliau banyak mendermakan hartanya ke arah kepentingan agama Islam. Antara wilayah baru yang telah berjaya ditakluki ialah Cyprus. Banyak negara-negara yang telah dibuka melalui angkatan tentera ini. Apabila ramainya orang-orang yang memeluk Islam sudah tentu banyaknya perbezaan antara sesuatu wilayah dengan wilayah yang lain dari segi mereka mempelajari Islam. Libya. sebagai contohnya dalam peperangan Tabuk. Bila sedang berzikir dari matanya mengalir air mata haru. manakala yang keduanya pula ialah tahap atau zaman “Fitnatul-Kubra” iaitu zaman huru hara. Begitu juga ketika umat Islam berhijrah ke Madinah. Ini termasuklah kejayaannya dalam: 1. Beliau terkenal sebagai seorang yang lemah lembut. Khalifah Uthman telah melaksanakan hijrah sebanyak dua kali. Beliau juga bertanggungjawab dalam menubuhkan angkatan tentera laut Islam yang pertama bagi menjamin keselamatan dan melakukan perluasan kuasa. Beliau merupakan salah seorang dari saudagar yang terkaya di Tanah Arab. Apa yang paling ketara sekali ialah dalam masalah mereka mempelajari al-Quran. Abul-As yang mana beliau dilahirkan ketika Baginda Nabi Muhammad SAW berumur 5 tahun. Beliau dilantik menjadi khalifah selepas kematian Khalifah Umar ra yang ditikam. Banyak terdapatnya perbezaan bacaan yang membawa kepada salah bacaan antara satu tempat dengan tempat yang lain. Oleh itu Saidina Uthman telah membeli telaga Ruma dari seorang Yahudi dengan harga 20 000 dirham untuk digunakan oleh umat Islam dengan percuma. Uthman merupakan seorang bangsawan dari golongan Quraish dari Bani Ummayah. Tunisia. pemurah dan baik hati. 2. umat Islam menghadapi masalah untuk mendapatkan air minuman. Morocco dan beberapa buah negara lagi. Beliau dilantik menjadi khalifah pada tahun 23 Hijrah oleh jawatankuasa yang ditubuhkan oleh Khalifah Umar al-Khattab ra. Setelah Ruqayyah meninggal dunia. Saidina Uthman bin Affan ra adalah seorang yang bertaqwa dan bersikap wara'. Afganistan. Bidang Ketenteraan Khalifah Uthman banyak melakukan perluasan kuasa terhadap beberapa buah negara dalam usahanya menyebarkan Islam. Dengan keadaan ini banyak terjadinya salah faham dan saling tuduh menuduh sesama orang Islam dalam menyatakan siapakah yang betul pembacaannya. Beliau digelarkan sebagai “Zunnurain” yang bermaksud dua cahaya kerana menikahi dua orang puteri Rasulullah iaitu Ruqayyah dan Ummi Kalthum. Affan b. Zaman Keamanan Dan Keagungan Islam Banyak jasa-jasa dan juga kejayaan yang telah dilakukan oleh Khalifah Uthman dalam menyebar dan memperkembangluaskan Islam.Sirah Khalifah Uthman bin Affan Nama beliau sebenarnya ialah Uthman b. dan yang kedua ke Madinah. pertama ke Habasyah. ini dapat dilihat pada keluasan empayar Islam yang dapat mengatasi keluasan empayar Rom Timur dan juga empayar Parsi pada zaman kegemilangan mereka. Algeria. Tengah malamnya tak pernah disiasiakan. sehingga beliau digelarkan dengan gelaran “al-Ghani”. Kepimpinan Dan Sejarah Pentadbiran Ahli sejarah telah membahagikan tempoh pemerintahan Khalifah Uthman selama 12 tahun kepada dua bahagian iaitu pertamanya zaman atau tahap keamanan dan keagungan Islam. Beliau memanfaatkan waktu itu untuk mengaji Al-Quran dan setiap tahun beliau menunaikan ibadah haji. 50 ekor kuda dan 1000 dinar. Rasulullah SAW telah menikahkan beliau dengan puteri Baginda iaitu Ummi Kalthum. Melakukan Pembukuan Al-Quran Perluasan kuasa telah menyebabkan penyebaran Islam terjadi secara meluas. Oleh itu Khalifah Uthman telah mengadakan satu naskhah al-Quran yang baru yang mana ianya digunakan secara . dermawan dan penuh belas kasihan. Samarqand. Isterinya yang terakhir ialah Nailah binti Furaifisha. beliau telah mendermakan hartanya iaitu 950 ekor unta. Uthman berkahwin sebanyak 7 kali lagi selepas kematian Ummi Kalthum dan seluruh anaknya berjumlah seramai 16 orang. Beliau selalu bersegera dalam segala amal kebajikan dan kepentingan umat.

bersamaan dengan tahun 656 Masihi. Ramai pendakwah telah dihantar keserata negeri bagi memperluaskan ajaran Islam. 3. "Uthman telah membakar mushafmushaf. Saidina Ali bin Abi Thalib ra bermati-matian membela Saidina Uthman dan menyangkal tuduhan mereka. Al-Fitnah al-Kubra (Zaman Fitnah) Pada akhir tahun 34 Hijrah. Beliau juga telah melantik ramai pengajar hukum Islam dan juga melantik petugas khas yang membetulkan saf-saf sembahyang. Masjid tersebut telah diluaskan pada tahun 29 Hijrah. setelah sebelumnya terkepung selama satu bulan di rumahnya. aku beristighfar dan bertaubat kepadaMu. Di antara mereka ada yang menyebarkan tulisan dengan tanda tangan palsu dari pada sababat termuka yang menjelek-jelekkan Uthman. Beliau juga banyak mengajar hukum-hukum Islam kepada rakyatnya. Langkah-langkah ini bertujuan untuk menjamin kesucian al-Quran sebagai sumber perundangan Islam. Umar juga pernah melakukan ini sebelumnya. bukan untuk ternak unta dan domba miliknya sendiri. pemerintahan Islam dilanda fitnah." Setelah mendengar penjelasan Ali ra. Fitnah yang keji datang dari Mesir berupa tuduhan-tuduhan palsu yang dibawa oleh orang-orang yang datang hendak umrah pada bulan Rajab. Adapun shalat yang tidak diqasar sewaktu di Makkah. Tetapi para peniup fitnah terus melancarkan fitnah dan merencanakan makar jahat mereka. Mereka juga menuntut agar Uthman dibunuh.rasmi untuk seluruh umat Islam. Aku bertaubat atas perbuatanku." Pada hari Jumaat. aku akan memasukkan Bani Umayyah ke syurga. adalah kerana dia berkeluarga di Makkah dan dia berniat untuk tinggal di sana.. "Mushaf-mushaf yang dibakar ialah yang mengandungi perselisihan dan yang ada sekarang ini adalah yang disepakati bersama keshahihannya. sebahagian besar umat termakan fitnah tersebut hingga terjadinya pembunuhan atas dirinya. hal ini dilakukan semata-mata kerana mereka mempunyai kemampuan dalam bidang-bidang tersebut. Saidina Uthman ra telah mati dibunuh oleh pemberontak-pemberontak yang mengepung rumahnya pada tahun 35 Hijrah. Saidina Uthman berkhutbah dan mengangkat tangannya seraya berkata. Oleh kerana itu shalatnya tidak diqasar. Fitnah kejipun terus menjalar dengan kejamnya. Oleh itu Khalifah Uthman telah membesarkan masjid tersebut dengan membeli tanah bagi memperluaskan kawasan tersebut. Bani Umayyah. "Ya Allah. 4. Adapun sumber air yang dikhususkan itu adalah untuk ternak sedekah sehingga mereka besar. yang segera dijawab oleh mereka. Usaha Khalifah Uthman Dalam Menyebarkan Dakwah Islam Khalifah Uthman sering berdakwah di penjara dan beliau berjaya mengislamkan ramai banduan. Al-Quran inilah yang digunakan hingga kehari ini yang mana ianya dikenali dengan nama Mushaf Uthmani. Khalifah Uthman telah menggunakan lahjah Bahasa Quraish dan yang mana alQuran yang berbeza telah dibakar. Demi Allah seandainya kunci syurga ada di tanganku. Adapun beliau mengutamakan kaumnya. Sasaran fitnah tersebut adalah Saidina Uthman ra hingga mengakibatkan beliau terbunuh pada tahun berikutnya. Allahualam. Saidina Ali menanyakan keluhan dan tuduhan mereka. Rasulullah SAW juga pernah melakukan ini hal yang demikian. sehingga merobek persatuan umat Islam. la juga mengutamakan segala fasilitas untuk Bani Umayyah (golongannya) melebihi orang lain. Adapun mengangkat pejabat dari generasi muda. Pemerintahannya memakan masa selama 12 tahun. Beliau juga banyak menggunakan al-Quran dan as-Sunah dalam menjalankan hukum-hukum. kerana Rasulullah sendiri mendahulukan kaum Quraish daripada bani lainnya. shalat tidak diqasar sewaktu di Makkah. Beliau Telah Membesarkan Masjid Nabawi Masjid Nabawi telah menjadi padat kerana dipenuhi dengan jemaah yang semakin ramai. mengkhususkan sumber air untuk kepentingan dirinya sendiri dan mengangkat pejabat dari kalangan generasi muda. . yang mana ianya merupakan pemerintah yang paling lama dalam pemerintahan Khulafa’ ar-Rasyidin." Saidina Ali ra menjawab. Peristiwa inilah yang disebut dengan "Al-Fitnah al-Kubra" yang pertama. umat Islam pulang dengan rasa puas.

Juga ketegangan politik akibat pembunuhan Uthman. Fatimah Az-Zahra. Ali ditugasi untuk melaksanakan misi ketenteraan ke Yaman dan dilakukannya dengan baik. Mengenai kecerdasannya. Oleh itu golongan ini telah menuduh Khalifah Ali terlibat dalam pembunuhan Khalifah Uthman. beliau telah menentang tokoh-tokoh Quraisy yang mencemuh Nabi Muhammad SAW. Setelah berumah tangga dan melihat Abu Thalib hidup kekurangan. Beliau telah dididik di rumah Rasulullah dan ini menyebabkan beliau mempunyai jiwa yang bersih dan tidak dikotori dengan naluri Jahiliyah. Untuk melicinkan pentadbiran. Kecerdasan dan keberanian Ali sangat menonjol dalam lingkungan Quraisy. Ali pun siap menggempur Muawiyyah.anak angkat Nabi Muhammad SAW. Sewaktu kecil. Basrah dan Kufah bersepakat memilih Ali bin Abu Thalib sebagai khalifah baru. Beliau bermaksud menyatukan negara lebih dahulu. Ali dan Zaid bin Haritsah .Gabenor Syam. Beliau juga telah bertindak mengambil kembali tanah-tanah kerajaan yang telah dibahagikan oleh Khalifah Uthman kepada keluarganya. beliau mewarisi pemerintahan yang sangat kacau. Di medan perang. Nabi Muhammad SAW pernah memuji Ali dengan kata-kata: "Saya adalah ibukota ilmu dan Ali adalah gerbangnya. Saat masih kanak-kanak. Uhud hingga Khandaq. Namun semua mendesak beliau untuk memimpin umat. Saidina Ali merupakan sepupu dan merupakan menantu Baginda SAW melalui pernikahannya Fatimah. juga Zubair dan Thalhah . Setelah Fatimah Az-Zahra wafat. hanya Gabenor Iraq iaitu Abu Musa Al-Asyari saja yang bukan dari keluarga Umayyah. beliau adalah ahli tempur yang sangat disegani. Pembaiatan Ali pun berlangsung di Masjid Nabawi. Ali tidur di tempat tidur Nabi Muhammad SAW serta mengenakan mantel yang dipakai oleh Rasulullah. Mereka selalu shalat berjamaah. Ini telah menimbulkan rasa tidak puas hati dikalangan Bani Umayyah. Sejumlah sahabat penting seperti Mughairah. yakni Ja'far bin Abu Thalib dan Khalifah Abu Bakar. Usianya 32 tahun lebih muda dari Rasulullah SAW. Beberapa orang menuding Ali terlalu dekat dengan para pembunuh itu. Rasul SAW kemudiannya menikahkan Ali dengan puteri bongsunya. Menurut riwayat. Ketika Nabi Muhammad SAW berhijrah dan kaum Quraisy telah menghunus pedang untuk membunuhnya. '07 4:59 AM for everyone Khalifah Ali bin Abu Thalib ra Khalifah Keempat. Nabi Muhammad SAW memelihara Ali di rumahnya.Kisah 10 Sahabat yg dijamin Masuk Syurga (4) Posted by ainnur on Feb 21. adalah orang pertama yang memeluk Islam setelah Khadijah. Kesan dari kematian Khalifah Uthman adalah amat sulit bagi Khalifah Ali untuk menyelesaikan terutamanya dalam masalah menjalankan pentadbiran. Saad bin Abi Waqqas dan Abdullah bin Umar menyarankan kepada Saidina Ali agar menunda serangan . Namanya semakin sering dipuji setelah beliau berhasil menjebol gerbang benteng Khaibar yang menjadi pertahanan terakhir Yahudi. Ali menyebut pengadilan sulit dilaksanakan sebelum situasi politik reda. Keluarga Umayyah menguasai hampir semua kerusi pemerintahan. Muawiyyah menolak berbaiat sebelum pembunuh Uthman dihukum. Nabi Muhammad SAW diasuh oleh Abu Thalib. Menjelang Rasul menunaikan ibadah haji. Mereka menuntut Ali untuk mengadili pembunuh Khalifah Uthman. Sebagai khalifah. Beliau adalah orang pertama yang memeluk Islam dari kalangan kanak-kanak. yang juga pimpinan keluarga Umayyah untuk segera berbaiat kepadanya. warga Madinah dan tiga pasukan dari Mesir. Bahkan Muawwiyah menyiapkan pasukan dalam jumlah besar untuk menentang Ali. janda yang dua kali ditinggal mati suaminya. Ali menikah dengan Ashma’. beliau mendesak Muawiyyah bin Abu Sufyan . Beliau dilahirkan pada tahun 602 M atau 10 tahun sebelum kelahiran Islam. Nama beliau sebenarnya ialah Ali bin Abi Talib bin Abdul Mutalib bin Hasyim bin Abdul Manaf. Dari 20 gabenor yang ada. Khalifah Ali telah memecat jawatan pegawaipegawai yang dilantik oleh Khalifah Uthman yang terdiri dari kalangan Bani Umayyah. Singa Allah Yang Dimuliakan Wajahnya Oleh Allah Ketika Khalifah Uthman bin Affan ra wafat. pamannya yang juga ayah kepada Saidina Ali. Saidina Ali adalah salah seorang sahabat paling dekat dengan Rasul.dua orang pertama yang masuk Islam seperti Ali. Ini telah menambahkan lagi semangat kebencian Bani Umayyah terhadap Khalifah Ali. Baik di perang Badar." Kefasihan bicara Ali dipuji oleh banyak kalangan. Tuntutan demikian juga banyak diajukan oleh tokoh lainnya seperti Saidatina Aisyah rha. Ali sempat menolak penunjukan itu. Untuk itu.

Amru bin Abu Bakar tersilap dalam menjalankan tugasnya. Keduanya sepakat untuk "menurunkan" Ali dan Muawiyyah. Namun Muhammad . Terjadilah peristiwa menyedihkan itu.putih". hulu Sungai Eufrat di perbatasan Iraq-Syria. Muawiyyah yang kini hidup dengan pengawalan ketat seperti seorang raja selamat dari pembunuhan tersebut dan hanya terluka.anaknya yang suka berpolitik -menyarankan Amru mengambil kesempatan. sehingga Ibnu Abbas mengkritiknya. Ibnu Abbas. "Laa hukma illallah (tiada hukum selain Allah). Abdullah. wilayah yang masyarakatnya menyokong Saidina Ali. mereka mengikat al-Quran di hujung tombak dan mengajak untuk "berhukum pada al-Quran" (Majlis Tahkim). Beliau mendukung Muawiyyah untuk menjadi khalifah tandingan. demikianlah pendapatnya. Hurkus adalah seorang yang lurus. Kedua pihak berunding. Maka perang itu disebut Perang Jamal (Unta). Kesempatan ini pun dimanfaatkan oleh Muawiyyah. Zubair tewas dibunuh di Waha Al-Sibak. Amru tergoda. Peristiwa itu terjadi pada Ramadhan 40 Hijrah bersamaan 661 Masihi. Mereka menyerang dan bahkan membunuh orang-orang yang berbeza pendapat dengannya. Langkah ini makin mengundang kritik dari kelompok Aisyah. Dalam keadaan terdesak. menyarankan ayahnya untuk menolak ajakan Muawiyyah. Situasi yang tak menentu itu menimbulkan kemarahan Hurkus .komandan pasukan Ali yang berasal dari keluarga Tamim. Setahun sudah berlalu. Mereka berfikir. Banyak pasukan juga mengendarai unta." serunya.yang dikenal sebagai seorang shaleh dan tak suka berpolitik . Kisah 10 Sahabat yg dijamin Masuk Syurga (5) . Muawiyyah berhasil menarik Amru bin Ash ke pihaknya. Hal yang tak lazim dilakukan para pemimpin negara. Begitu juga sepupu Ali.. Pelanggar hukum Allah boleh dibunuh. seruan itu harus dihormati.di pihak Ali. Berakhirlah model kepemimpinan Islam untuk negara yang dicontohkan Rasulullah SAW. Kedua pihak bertempur di Shiffin. Muawiyyah dan Amru dibunuh. Ali segera menyusun pasukan. Muawiyyah lalu menggunakan model "kerajaan". Saidina Ali ra sedang berangkat ke masjid ketika diserang dengan pedang. anak Amru yang shaleh. bahkan seterusnya. Beliau diiming-imingi menjadi Gabenor Mesir. Aisyah.itu. Amru bin Abu Bakar bertugas membunuh Amru bin Ash di Mesir dan Abdurrahman bertugas membunuh Ali di Kufah. Dia menganggap Muawiyyah mahupun Ali telah melanggar hukum Allah. Beliau berangkat ke Kufah. Allahualam. Caranya memandang masalah selalunya "hitam. Puluhan ribu Muslim tewas. peperangan antara kaum Muslim. beliau membunuh imam yang menggantikan Amru bin Ash. Yang lain menyebut itu hanyalah cara Muawiyyah untuk menipu dan menghindari kekalahan. Sebahagian berpendapat. Abu Musa . Di pihak Ali. Kelompok Hurkus segera menguat. Pasukan Ali yang awalnya diarahkan ke Syam terpaksa dibelokkan untuk menghadapi Aisyah. pihak Muawiyyah bersiasat. berwawasan sempit dan keras. Namun Amru kembali mengingkari kesepakatannya.. Amru seorang politisi ulung yang sangat disegani. Beliau menggantungkan jubah Uthman yang berlumur darah serta potongan jari isteri Uthman. Thalhah dan Zubair lalu memimpin 30 ribu pasukan dari Makkah. Di Kufah. untuk langsung memimpin perang. Sekitar 10 ribu orang tewas dalam perang sesama Muslim ini. Dua hari kemudian beliau pun wafat. Ibukota pun dipindah dari Madinah ke Damaskus. Pembunuhan berlangsung di beberapa tempat. Aisyah memimpin pasukannya dalam tandu tertutup di atas unta. Pihak Ali berpecah. Thalhah terluka di kaki dan meninggal di Basra. Orang-orang menyebut kelompok radikal ini sebagai "Khawarij" (barisan yang keluar).. di masjid Damaskus untuk menyudutkan Ali. Ali tetap mengalah. Atas usulan Amru. Amru bin Ash di pihak Muawiyyah. pembunuh Uthman masih belum dihukum. Hujaj bertugas membunuh Muawiyyah di Damaskus. negara baru akan dapat ditegakkan jika tiga orang yang dianggap penyebab masalah yakni Ali. Tapi Ali berkeras. Aisyah tertawan setelah tandunya penuh dengan anak panah. korban sebanyak 35 ribu manakala di pihak Muawiyyah seramai 45 ribu. Beliau meninggalkan ibu kota Madinah sepenuhnya.

supaya engkau tahu dan memasukinya. sehingga memungkinkannya untuk berlumba dengan mereka yang tua dan berpengalaman memperoleh keuntungan dalam berdagang. “Adakah suatu peristiwa yang terjadi di Makkah sepeninggalku?” “Ada! jawab mereka. sampai di Makkah. hai pemuda!” kata pendeta itu menjelaskan. sehingga kegembiraan itu terpancar jelas di wajahnya. “Ya. Aku ceritakan pula kepadanya pertemuanku dengan pendeta di Bushra. Kafilah aku tinggalkan di belakang.“ kata Thalhah melanjutkan ceritanya. Ketika mereka sedang berada dalam pasar yang ramai dengan para pengunjung dari segala tempat.Posted by ainnur on Feb 21. Tetapi pemuda itu pintar dan cerdik. Lalu kuhampiri dia seraya berkata.” Aku pergi menemui Abu Bakar dan bertanya kepadanya. Kemudian digembirakannya aku dengan kebaikan dunia dan akhirat. “Ya. Peristiwa masuknya pemuda Quraisy ini ke dalam Islam. Thalhah mengalami suatu peristiwa yang mengubah jalan hidupnya secara menyeluruh. Kata Thalhah. '07 5:02 AM for everyone Saidina Thalhah bin Ubaidillah ra Syahid Yang Hidup Thalhah bin Ubaidillah berpergian dengan sebuah kafilah Quraisy berniaga ke Syam. tiba-tiba seorang pendeta berseru: “Perhatian! Perhatian bagi kaum pedagang! Adakah di antara tuan-tuan yang berasal dari kota Makkah?” Kebetulan aku berdiri tidak jauh dari pendeta tersebut. Abu Bakar tercengang mendengar ceritaku. Kemudian aku mengucapkan syahadat di hadapannya. para pedagang Quraisy masuk ke pasar yang ramai hendak berjual beli. Dadaku terasa lapang untuk menerima Islam. Dan yang paling sedih ialah ibu Thalhah sendiri. Setelah bertemu dengannya. tak ubahnya bagaikan petir menyambar keluarganya. “Betulkah berita mengenai Muhammad bin 'Abdullah. Dengan syahadatku itu. penyayang dan lemah lembut. dan aku segera pulang kembali ke Makkah. dan sesungguhnya Muhammad adalah Rasulullah. Kami berteman baik dengan dia. dan dengarlah pula apa yang dikatakan Muhammad tentang agama yang dibawanya. Lain halnya dengan Thalhah yang muda usia. Marilah kita dengarkan Thalhah mengisahkan riwayat hidupnya sendiri. Sebaliknya aku ceritakan pula kepadanya peristiwa pertemuanku dengan pendeta Bushra.” “Aku pergi bersama Abu Bakar menemui Muhammad. Bulan ini dia pasti muncul. Kemudian diajaknya aku masuk agama baru itu. maka aku tercatat sebagai orang ke-empat yang menyatakan Islam di hadapan Abu Bakar. Dia seorang yang lapang dada. Berita yang kuterima dari pendeta itu tertanam ke dalam hatiku. dan Anda menjadi pengikutnya?” “Betul!” jawab Abu Bakar. aku bertanya kepada keluargaku. Beliau sangat gembira mendengar ceritaku. negeri yang subur makmur memancarkan air dan garam. Lalu diceritakannya kepadaku kisah Muhammad menjadi Nabi dan Rasul (sejak peristiwa di gua Hira'. Lalu kuambil unta. Ceritakan kepadanya peristiwa yang engkau alami dengan pendeta Bushra itu. Putera Abu Quhafah (Abu Bakar Shiddiq) percaya dan mengikuti apa yang dikatakannya. karena si ibu telah melihat bakat yang terkandung dalam .” Kata Thalhah. “Marilah kita pergi menemui Muhammad. pengetahuan dan pengalamannya mengenai perdagangan tidak seperti para pedagang yang tua-tua. banyak pohon kurma. “Ketika kami berada di pasar Bushra. gelisah dan berkeluh kesah. tidak ada Tuhan selain Allah. “Muhammad bin 'Abdullah mengatakan dia Nabi. dan berita yang disampaikannya kepadaku. Ibunya mengharapkan Thalhah menjadi pemimpin bagi kaumnya. Setibanya di Bushra. Lalu katanya. bahwa dia diangkat Nabi. sampai turunnya ayat pertama). Dia pedagang yang berbudi tinggi dan berpendirian lurus. aku kenal Abu Bakar. pindah ke negeri berbatu-batu hitam. Sebaiknya Anda segera menemuinya. Dia adalah Nabi penutup. Dan dia akan keluar (hijrah dan mengungsi) dari negerimu Tanah Haram. “Ahmad yang mana?” jawabku balik bertanya “Ahmad Ibnu 'Abdullah bin 'Abdul Muththalib. dan menyukai majlisnya karena dia ahli sejarah Quraisy dan silsilah keturunan suku itu. dia menjelaskan tentang Islam dan membacakan beberapa ayat Al-Quran kepadaku. aku penduduk Makkah!” 'Sudah munculkah di tengah-tengah kalian orang yang bernama Ahmad?” tanya pendeta kepadaku. Mereka mengeluh.

ibu kandung pemuda itu!” Kemudian. “Mengapa pemuda itu?” Jawab mereka. Kemudian diikatnya pula Abu Bakar Shiddiq. berdiri di hadapan Thalhah dan mengikatnya dengan tali. Tetapi bakti dan perjuangan Thalhah menegakkan agama Islam dan membela kaum muslimin semakin tumbuh dan tambah meluas. Orang banyak itu berlari-lari di belakang pemuda tersebut. sehingga perajurit Anshar gugur karena membela nabinya. ya Rasulullah! kata Thalhah. Naufal bin Khuwalid yang dijuluki sebagai “Asadul Quraisy” (Singa Quraisy). Adapun nama jolokan “Asy Syahid Hayy” (Syahid yang hidup). Thalhah bin Ubaidillah semakin hari semakin dewasa. Dia keluar dari kepercayaan nenek moyang. tak dapat digoyahkan sedikit jua.” Tanyaku. Thalhah dan Abu Bakar digelari orang “Al Qarinain” (Sepasang sahabat yang terikat). Ketika barisan kaum muslimin terpecah belah dan kocar-kacir dari samping Rasulullah. Maka sejak itu.” “Saya. lalu mengikuti Muhammad anak Bani Hasyim. Sehingga kaum muslimin menggelarinya “Asy Syahidul Hayy” (Syahid yang hidup). “Siapa wanita tua itu?” Jawab mereka. “Siapa yang berani melawan mereka ini?” “Saya. “Saya. ya Rasulullah! kata seorang sahabat Anshar. atau “Thalhah Al Jaud” (Thalhah yang pemurah). . tetapi beliau dihadang oleh ratusan kaum musyrikin yang hendak membunuhnya. akhirnya mereka bertindak kasar dengan menyiksa dan menyakitinya. meneriaki si pemuda dengan caci makian. tetapi dihadang pula oleh tentara musyrikin. “Ya! Engkau!” kata Rasulullah. Perajurit Anshar itu maju melawan perajurit musyrikin. Setelah mereka putus asa membujuk Thalhah dengan cara lemah lembut. “Ya! Engkau! Maju!” kata Rasulullah. agama berhala. ya Rasulullah! kata Thalhah mendahului yang lain-lain. tinggi dan mulia. bagaikan gunung karang yang terhunjam dalam perut bumi. Rasulullah dan orangorang yang mengawal beliau naik ke sebuah bukit. Rasulullah terus naik. Kata Rasulullah. karena pendirian Thalhah amat kokoh dan kuat. aku melihat sekelompok orang menggiring seorang pemuda dengan tangan terbelenggu ke kuduknya. tetapi mereka tidak berhasil. Aku bertanya. Orang-orang sepersukuan dengan Thalhah berusaha keras mengembalikannya ke dalam agama nenek moyang mereka. yang masing-masing tidak kalah penting dari yang lain. ya Rasulullah!” kata seorang perajurit Anshar. memecut dan memukuli kepalanya.pribadi anaknya. ketika aku sa'i antara Shafa dan Marwa. “Tidak! Jangan engkau! Engkau tetap di tempatmu! “ kata Rasulullah memerintah. Satu peristiwa dan peristiwa yang lain sambung-menyambung. Sesudah itu. kedua-duanya disatukannya. untuk disiksa sesuka hati mereka. maka dia menjadi temanku kelak di syurga. Bersama orang banyak itu terdapat seorang wanita lanjut usia. Setiap nama jolokan itu mempunyai latar belakang kisah sendiri-sendiri. “Siapa yang berani melawan mereka. sambil mendorongnya. Maka bersabda Rasulullah. diperolehnya dalam perang Uhud. “Tidak! Jangan engkau! Engkau harus tetap di tempatmu! Rasulullah memerintahkan. “Pemuda itu Thalhah bin Ubaidillah. Mas'ud bin Kharasy bercerita. Cobaan-cobaan yang dialaminya karena mempertaruhkan agama Allah dan RasulNya tambah meningkat dan semakin besar pula. dan Rasulullah menjulukinya dengan “Thalhah Al Khair” (Thalhah yang baik). “Saya. “Ash Sha'bah binti Al Hadhramy. perajurit muslim yang tinggal di dekat beliau hanya sebelas orang Anshar dan Thalhah bin Ubaidillah dari kaum Muhajirin. dan “Thalhah Al Fayyadh” (Thalhah yang dermawan). lalu diserahkannya kepada para jagoan dan tukang pukul kota Makkah. Hari demi hari berjalan terus. “Pada suatu hari.

lalu dibagi-bagikannya kepada fakir miskin kaum Muhajirin dan kaum Anshar. Engkau wanita beroleh taufiq. hai Thalhah!” Dalam perang itu. dan disandarkannya ke tebing. Malamnya dia ketakutan. Kata Abu Bakar. maka di antara mereka ada yang gugur. Sewaktu terjadi Perang Jamal. dan beliau kepayahan.” Pagi-pagi. maka lihatlah Thalhah bin Ubaidillah!” Bila orang membicarakan perang Uhud di hadapan Abu Bakar Shiddiq. “Saya dan Abu Ubaidillah bin Jarah ketika sedang berada agak jauh dari Rasulullah. Bukankah kaum Anda banyak yang membutuhkan pertolongan Anda.” Kata orang itu. dan lemparan panah. Sebuah panah mengenai betisnya. Kemudian Thalhah kembali ke dekat Rasulullah. Akan tetapi kita nukilkan di sini dua diantaranya. sehingga dia gugur pula. Hati Thalhah tergugah oleh rasa kasihan terhadap orang itu. maka Abu Bakar berkata. maka beliau segera dipindahkan ke Basrah dan tidak berapa lama kemudian karena lukanya yang cukup dalam beliau pun wafat. sehingga sebelas orang perajurit Anshar gugur semuanya menemui syahid. lalu dinaikkannya beliau sedikit ke bukit. Diceritakanya pula. “Tidak! Engkau adalah isteri yang baik dan setia! Tetapi ada yang terfikir olehku sejak semalam. seorang laki-laki pernah datang kepada Thalhah bin Ubaidillah meminta bantuannya. mengandung seratus satu macam kisah. gelisah dan risau. Sesudah itu kembali menyerang musuh. beliau berkata.” Begitulah kisahnya. hai Abu Muhammad. “Mengapa Anda begitu risau memikirkannya. Maka tinggallah Thalhah seorang. dan dia terbaring di tanah dalam keadaan pengsan. “Tinggalkan aku! Bantulah Thalhah. Thalhah bertemu dengan Saidina Ali ra dan Saidina Ali memperingatkan agar beliau mundur ke barisan paling belakang.” Jawab isterinya. “Sekarang engkau. atau tusukan lembing. Hal itu juga dikatakan Allah SWT dalam firmanNya: "Di antara orang-orang mukmin itu ada orang -orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. sedangkan harta ini bertumpuk di rumahnya. Dan di antara mereka ada (pula) yang menunggu-nunggu dan mereka sedikit pun tidak merubah janjinya. Rasulullah pernah berkata kepada para sahabat radhiallahu 'anhum. Setelah kami tiba untuk membantu. atau aku beli kepadamu tiga ratus ribu dirham. sehingga darah mengucur di muka beliau. yang mengalir dari seluruh tubuhnya.” Kata Thalhah. Kata Rasulullah kepada Thalhah. Thalhah adalah pedagang besar. Thalhah wafat pada usia 60 tahun dan dikubur di suatu tempat dekat padang rumput di Basrah. (Semoga Allah melimpahkan rahmat-Nya kepadamu!). Ummu Kalthum. “Rahimakillah. kawan kalian!” Kami dapati Thalhah berlumuran darah. Rasulullah mengalami patah taring kening dan bibirnya luka. dan memberi peluang perajurit Anshar. Maka ditanya oleh istrerinya Ummu Kaltsum binti Abu Bakar Shiddiq. sehingga Thalhah dijuluki “Asy Syahidul Hayy” (Syahid yang hidup). Adapun sebabnya bergelar “Thalhah Al Khair “ atau “Thalhah Al Jaud”. Pada suatu sore hari dia mendapat untung dari Hadhramaut kira-kira 700 000 dirham.” Thalhah memberikan kepadanya wang sejumlah tiga ratus ribu. Thalhah selalu memajukan diri. “Perang hari itu adalah peperangan Thalhah keseluruhannya. Lalu katanya. seharga tiga ratus ribu. supaya mereka tidak dapat menghampiri Rasulullah. Besok pagi bagi-bagikan wang itu kepada mereka. “Biarlah aku terima wangnya saja. “Siapa yang ingin melihat orang berjalan di muka bumi sesudah mengalami kematiannya. tetapi senantiasa ditahan oleh Rasulullah dan diperintahkannya tetap di tempat. Jika engkau suka.Perajurit Anshar itu maju melawan tentara musyrikin. seperti biasanya pikiran seseorang tertuju kepada Tuhannya bila dia tidur. ambilah tanah itu." (Al-Ahzaab: 23) . setiap Rasulullah meminta pahlawannya untuk melawan tentara musyrikin. “Aku mempunyai sebidang tanah pemberian Uthman bin 'Affan kepadaku. "Orang ini termasuk yang gugur dan barang siapa senang melihat seorang syahid berjalan di atas bumi. Apa kesalahan kami sehingga Anda gelisah?” Jawab Thalhah. Demikianlah seterusnya. Karena itu Thalhah menerkam musuhnya dan menghalau mereka sekuat tenaga. Di tubuhnya terdapat tujuh puluh sembilan luka bekas tebasan pedang.” Rasulullah bersabda sesudah itu mengenai Thalhah. maka lihatlah Thalhah. sehingga dia berhasil menyingkirkan mereka dari Rasulullah. “Mengapa Anda gelisah. anak orang yang selalu diberi taufiq oleh Allah. dimasukkannya wang itu ke dalam pundi-pundi besar dan kecil. Pergelangan tangannya putus sebelah.

Zubayr masuk Islam dalam usia lima belas tahun dan ia hijrah dalam usia delapan belas tahun sesudah menderita penganiayaan dan siksaan bertubi-tubi karena mempertahankan keimanannya. Pamannya berkata.. terkejut?” Jawabnya: “Aku dengar berita. tiba-tiba terdengar olehnya desas-desus bahwa Rasulullah SAW telah dibunuh orang. Al-Ishabah 1:545) Zubayr adalah prajurit dakwah yang menyandang senjata untuk melawan orang-orang yang menghendaki gugurnya dakwah Islamiah selagi dalam kandungan. '07 5:05 AM for everyone Saidina Zubayr ibn al-Awwam ra Perajurit Allah Pengiring Rasulullah Antara Thalhah dan Zubayr adalah dua serangkai." Ibnu Asakir telah mengeluarkan dari Said bin Al-Musaiyib. sedang di tangan Zubayr pedang yang terhunus. Kisah 10 Sahabat yg dijamin Masuk Syurga (6) Posted by ainnur on Feb 21. Zubayr terjun kemedan tempur dan terjadilah perang tanding yang seru sekali. Zubayr lalu mengambil pedangnya. Ternyata seluruh tubuhnya berbalut senjata (baju besi) sehingga sulit ditembus dengan senjata. lalu berkata: “Kalau aku dibunuh orang. Kaum Quraisy sengaja menempatkannya di barisan terdepan untuk menentang pahlawan-pahlawan berkuda kaum muslimin. lalu bertanya lagi: “Apa yang hendak engkau perbuat. paling pandai dalam menunggang kuda dan paling kejam terhadap lawan. Mereka sama-sama beriman pada tahun yang sama dan wafat dalam tahun yang sama pula. dan berkeliaran di lorong-lorong Makkah mencari Nabi SAW yang ketika itu berada di daerah tinggi Makkah. Zubayr digulung ke dalam tikar.” Rasulullah SAW tersenyum. jika aku terbunuh?” Maka jawab Zubayr: “Aku akan menuntut balas akan darahmu kepada siapa yang membunuhmu!” Rasulullah SAW lalu mendoakan bagi Zubayr dan bagi pedangnya. "Saya tidak akan kembali kafir lagi sama sekali. Dalam dua kali putaran Zubayr mengarahkan lembingnya ke mata Ubaidah dan berhasil menusuk kedua mata itu . dia berkata: Orang pertama yang menghunus pedangnya fisabilillah ialah Zubayr bin Al-Awwam ra. lalu mengambil pedangnya keluar mencari-cari sumber berita itu. maka apa yang hendak engkau buat?” Jawab Zubayr: “Aku akan menentang semua orang Makkah. sedang dia sibuk dengan kerjanya. Zubayr berpikir bagaimana caranya mengalahkan musuhnya yang berbaju besi itu dan ia menemukan cara yang jitu. Kepahlawanannya telah tampak pertama kali pada waktu perang Badar. Zubayr tidak membuang waktu lagi. Di tengah jalan dia bertemu dengan Rasulullah SAW sedang berjalan. (Kanzul Ummal 5:69. Pamannya sendirilah yang menyiksanya. lalu kakinya digantung diatas dan dibawah kepalanya ditaruh api yang membara. Rasulullah SAW lalu bertanya: “Mengapa engkau wahai Zubayr. pasukan Quraisy menempatkan pendekarnya di barisan paling hadapan yang dipimpin oleh Ubaidah bin Said Ibnul Aash. wajahnya tertegun. Apabila dia bertemu dengan Nabi SAW.Allahu a'lam. Yang tampak dari Ubaidah hanya kedua matanya saja. Kedua-duanya tergolong dalam sepuluh orang yang "mubasyarin bil jannah". "Kembali kamu kepada penyembahan berhala !" Tapi Zubayr menjawab. Pada suatu hari. Zubayr segera memandang ke arah Ubaidah. Beliau dikenal sebagai seorang yang paling berani. Ibnu Asakir dan Abu Nuaim memberitakan dari Urwah bahwa Zubayr bin Al-Awwam pernah mendengar bisikan syaitan yang mengatakan bahwa Muhammad SAW telah dibunuh dan ketika itu Zubayr baru saja berusia dua belas tahun. kemudian menyuruhnya kembali saja. bahwa engkau telah dibunuh orang!” Rasulullah SAW juga terkejut. karena itu!” Rasulullah SAW lalu mendoakan segala yang baik-baik baginya. Baginda bertanya: “Kenapa engkau dengan pedang yang terhunus itu hai Zubayr?” Beliau menjawab: “Aku dengar engkau dibunuh orang Makkah. Maka itu dianggap sebagai pedang pertama yang terhunus fisabilillah. Dalam peperangan itu. Bila yang seorang disebut maka yang kedua pun disebut. Setelah siap.

Ada dua bekas luka di situ. pendekar Quraisy itu berteriak dan jatuh tersungkur tanpa gerak. lalu dia kembali lagi ke barisannya. pembawa bendera kaum Musyrikin pada hari Uhud telah mengajak perang tanding. yang satu adalah dari bekas kena pukulan di hari Badar.” Maka masing-masing Nabi SAW dan kaum Muslimin mendoakan supaya yang jatuh dahulu itu si kafir.” Jawab mereka: “Tidak. demi ayah dan ibuku!” (Al-Bidayah Wan-Nihayah 4:107) Bukhari telah mengeluarkan dari Urwah ra bahwa para sahabat Rasulullah SAW berkata kepada Zubayr ra pada hari pertempuran di Yarmuk: “Pimpinlah kami untuk menerobos barisan musuh. Mereka berdua bertarung sampai Zubayr melompat ke atas untanya. bahawa beliau berkata: Telah datang seorang Musyrik yang lengkap dengan senjatanya.” Dia lalu berkata lagi: “Aku lakukan untuk mempertahankanmu. dan bersama kami ialah Umar bin Abu Salamah. hai Rasulullah!” Maka tiba-tiba Zubayr menjengukkan dirinya. dan pengiringku ialah Zubayr. Lembing itu kemudian berada di tangan Abu Bakar. Pada waktu petang. dialah yang akan mati. sehingga pedangnya menjadi tumpul. kamu akan duduk di belakang saja. pendek kata siapa saja yang coba mendekatinya. nescaya aku sendiri yang akan keluar dan melawannya. Terbunuhnya pendekar Quraisy Ubaidah menambah semangat juang Umat Islam dalam setiap peperangan dan mereka selalu dapat memenangkannya. berkata: “Siapa yang tersungkur ke bawah bukit itu. Mereka lalu berduel.” (Al-Bidayah Wan-Nihayah 7:11) Rasulullah SAW merasa bangga terhadap Zubayr. Maka Zubayr bin Al-Awwam ra keluar untuk menghadapinya. Ali dan Abdullah ibnu Zubayr meminta lembing itu untuk disimpannya. kami akan ikut di belakangmu!” Zubayr menjawab: “Nanti kalau aku menggempur mereka. Berkata Urwah ra: “Aku pernah memainkan tempat bekas luka itu ketika aku kecil. Uthman. sedang lehernya penuh luka-luka oleh pukulan musuh. dan menariknya jatuh ke atas tanah. Umar. kami akan sama-sama menggempur!” Maka Zubayr pun menerobosi barisan musuh serta menggempur mereka. dan ketika itu Abdullah juga masih kecil. tetapi tiada seorang pun yang mau keluar menemuinya. dia lalu mendaki di sebuah tempat yang tinggi. manakala Zubayr jatuh ke atas dadanya. Menyaksikan terbunuhnya Ubaidah yang tragis ini. Lantaran itu Rasulullah SAW telah berkata: “Tiap-tiap Nabi ada pengiringnya. kemudian diserahkannya kepada orang lain. umurnya sepuluh tahun. (Al-Bidayah Wan-Nihayah 4:107) Ibnu Jarir telah mengeluarkan dari Asma binti Abu Bakar ra. lalu ayah kami Zubayr mengajaknya naik di atas kuda. dan melawannya sehingga dia dapat membelah tubuh musuhnya menjadi dua. dan apa yang engkau lakukan tadi!” Ayahku menjawab: “Engkau lihat apa yang ayah buat. lalu aku berkata kepadanya: “Ayah! Aku lihat engkau berperang pada hari ini. dihabisinya dengan pedangnya. Maka benarlah si kafir itu yang jatuh dulu. barisan kaum musyrikin ketakutan. sehingga akhirnya Zubayr dapat mengalahkan Talhah dan membunuhnya dengan pedangnya. Lembing milik Zubayr kemudian diminta oleh Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW yang dari tadi melihat peristiwa itu. seraya berteriak: “Siapa yang mau bertanding dengan aku!” Rasulullah SAW berkata kepada seseorang di situ: “Boleh engkau bertanding dengan dia?” Jawab orang itu: “Jika engkau suruh. maka dia dilihat oleh Rasulullah SAW seraya berkata kepadanya: “Hai putera Shafiyah! Bangun menghadapinya!” Zubayr ra segera mendatangi musuh itu dan mendaki bukit hingga tiba di puncaknya. Maka segera keluar menghadapinya Zubayr bin Al-Awwam ra. karena melihat banyak orang yang tidak sanggup melawannya. datang ayahku ke tempat kami untuk menjenguk. beliau berkata: Pada hari pertempuran Khandak. duhai anakku?” Jawabku: “Ya.sampai ke belakang kepalanya. Ubaidah.” Kemudian Baginda berkata lagi: “Kalau Zubayr tidak keluar melawannya. sehingga kedua-duanya berguling-guling dari atas bukit itu. (Kanzul Ummal 5:69) Baihaqi memberitakan dari Abdullah bin Zubayr ra.2 (Al-Bidayah Wan-Nihayah 4:20) Yunus memberitakan lagi dari Ibnu Ishak yang berkata: Pada hari pertempuran Khandak. telah keluar Naufal bin Abdullah bin Al-Mughirah Al-Makhzumi seraya mengajak untuk lawan tanding. bahwa Talhah bin Abu Talhah Al-Abdari. Aku melihat ayahku mengayunkan pedangnya ke kanan dan ke kiri. lalu si kafir itu mati. aku masih kecil dan aku dikumpulkan dengan kaum wanita dan anak-anak kecil di tempat yang tinggi. Kerap Umar membenarkan aku menaiki bahunya untuk melihat apa yang terjadi di bawah sana. dan di situ dia bertarung dengan Talhah. dan tidak ada seorang pun bersamanya ketika itu. Yunus menyebut dari Ibnu Ishak. dan ia bersabda : "Setiap nabi mempunyai pengikut pendamping .

Setelah itu maka beliau pun pergi. Zubayr bersama Ali bin Abi Thalib menyerbu dengan memanjat benteng itu sehingga kaum muslimin dapat memasuki dan menguasai benteng tersebut. Lalu ia berseru "Allahu Akbar" dan disambut dengan kalimat tahuid oleh pasukan yang berada di luar benteng. seraya bersabda: “Tiap nabi mempunyai kawan dan pembela setia (Hawari) dan di antara hawariku adalah Zubayr. Moga Allah merahmati rohnya dan roh para sahabat radhiallahu ‘anhum. Zubayr bertemu dengan Ali dan menyatakan dirinya tidak lagi memihak dan akan berusaha mendamaikan kedua pasukan itu. Ketika Amru Ibnul Aash meminta bala bantuan tentara kepada Amirul Mukminin. Umar Ibnul Khattab untuk memperkuat pasukan memasuki negeri Mesir dan mengalahkan tentara Romawi yang kala itu menduduki Mesir. Zubayr ditikam ketika sedang menghadap Allah (dalam keadaan menunaikan shalat). Ubadah Ibnu Assamit. Selama hidupnya ia tidak pernah tinggal berjihad. Namanya pada masa jahiliyah ialah 'Abd 'Amr. termasuk dalam kelompok sepuluh yang diberi khabar gembira oleh Rasulullah SAW masuk syurga. yaitu dua hari sesudah Abu Bakar Shiddiq masuk Islam.. panik dan meninggalkan pos-pos pertahanan mereka sehingga Zubayr dan kawan-kawannya bergegas membuka pintu gerbang maka tercapailah kemenangan yang gilang gemilang pada kaum Muslimin. Dia adalah seorang pengelola perdagangan yang berhasil dan hartawan. Itulah beliau Abdurrahman bin 'Auf radhiyallahu 'anhu. maka ia akan segera menjadi orang pertama yang datang menyambut seruan itu. kuat. tetapi selalu setia dan patuh membenarkan risalah .yang setia (Hawari) dan hawariku adalah Zubayr ibnul Awwam. kaum muslimin sukar membuka dan menguasainya. Rasulullah memanggilnya Abdurrahman. Abdurrahman bin 'Auf masuk Islam sebelum Rasulullah masuk ke rumah Al-Arqam. Bila diserukan "Hayo berjihad fi Sabilillah". Oleh karena itulah Zubayr selalu mengikuti seluruh peperangan bersama Rasulullah SAW. Sama halnya dengan kelompok kaum muslimin yang pertama-tama masuk Islam. Setelah masuk Islam. Pendiriannya teguh dan senantiasa teguh. Hal ini membuat pasukan musuh gentar. Zubayr ra memanjati dinding benteng dengan tangga. Almiqdaad Ibnul Aswad dan Maslamah bin Mukhallid. Allahu a'lam. Ketika terjadinya Perang Jamal antara pasukan yang dipimpin Saiditina Aisyah ra dengan pasukan Ali ra. '07 5:08 AM for everyone Saidina Abdurrahman bin 'Auf ra Saudagar Yang Berniaga Dengan Allah Saidina Abdurrahman bin 'Auf ra termasuk dalam kelompok delapan orang yang mula-mula memeluk Islam. Ketika kaum muslimin mengepung perbentengan bani Quraidah yang kokoh dan sulit dikuasai. dan seorang mufti yang dipercayai Rasulullah berfatwa di Madinah selagi beliau masih hidup di tengahtengah masyarakat kaum muslimin. ikhlas. Tahukah anda siapa empat orang komandan itu? Mereka adalah Zubayr Ibnul Awwam. Saidina Umar ra mengirim empat ribu prajurit yang dipimpin oleh empat orang komandan dan ia juga menulis surat yang isinya: “Aku mengirim empat ribu prajurit bala bantuan yang dipimpin empat orang sahabat yang terkemuka dan masingmasing bernilai seribu orang.” Ketika menghadapi benteng Babylon. Beliau tersenyum ridho dan gembira. termasuk enam orang sahabat yang bermusyawarah (sebagai formatur) dalam pemilihan khalifah sesudah 'Umar bin Khattab alFaruq. berani. jujur. Tetapi beliau sabar dan tetap sabar. Abdurrahman pun tidak luput dari penyiksaan dan tekanan kaum kafir Quraisy. tapi hartanya selalu diinfakan untuk perjuangan Islam." Kecintaan Rasulullah SAW kepada Zubayr bukan hanya disebabkan ia anak bibi Rasulullah SAW. Begitu pula kesigapan Zubayr dalam menyambut seruan jihad pada perang Ahzaab dan peperangan lainnya sehingga bila Rasulullah SAW melihatnya. Kisah 10 Sahabat yg dijamin Masuk Syurga (7) Posted by ainnur on Feb 21.murah tangan dan telah menjual diri dan hartanya kepada ALLAH. Beliau menghindar dari kekejaman kaum kafir Quraisy." Zubayr tercatat dalam rombongan yang pernah hijrah ke negeri Habasyah sebelum hijrah ke Madinah. Tetapi beliau diikuti oleh beberapa orang yang menginginkan berlanjutnya fitnah dan perang. tetapi karena Zubayr memang seorang pemuda yang setia.

Hingga seandainya aku angkat sebuah batu. dan kaum muslimin keluar sebagai pemenang. Pada suatu hari Sa'ad berkata kepada saudaranya. kepada keluarga saudara. dan beliau berhasil menewaskan musuh-musuh Allah. Sabda Rasulullah. Dalam perantauan. yaitu tentara Rum sangat banyak. Maka mulailah Abdurrahman berniaga di sana. Dalam perang Uhud beliau tetap teguh bertahan di samping Rasulullah. Ketika selesai perang. “Bershadaqahlah tuan-tuan! Saya hendak mengirim suatu pasukan ke medan perang. maka di bawahnya kudapati emas dan perak. Kemudian beliau turut berhijrah ke Habsyah bersama-sama kawan se-iman untuk menyelamatkan diri dan agama dari tekanan kaum kafir Quraisy yang senantiasa menzalimi mereka. Banyak di antara kaum muslimin yang kecewa sedih karena ditolak Rasulullah menjadi tentera yang akan turut . Semoga Allah memberkati pernikahan dan harta kamu. dan dua puluh luka-luka kecil. Belum berapa lama beliau berdagang. Alangkah wanginya kamu.” Kata Abdurrahman. “Semoga Allah melimpahkan berkah-Nya kepada saudara. Maka Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan beliau dengan Sa'ad ibnu Rabi' al Anshari ra. Begitu pula salah seorang di antara kedua orang pembantuku.” Tanya Rasulullah.” Dalam Perang Badar Abdurrahman turut berjihad fisabilillah. “Adakan kenduri. Walaupun luka kecil.” Lalu wang yang dibawanya dari rumah diserahkannya kepada Rasulullah dua ribu. Di samping itu di Madinah tengah mengalami musim panas. Pilihlah olehmu salah satu di antara kedua kebunku itu. Perjalanan ke Tabuk sangat jauh dan sulit. terhadap harta yang kamu berikan. antaranya ialah 'Umair bin Uthman bin Ka'ab at-Taimy. “Sejak itu dunia datang menghadap kepadaku (hidupku makmur dan bahagia). Pada suatu hari Rasulullah SAW berpidato membangkitkan semangat jihad dan pengorbanan kaum muslimin. Saya mempunyai dua bidang kebun yang luas dan dua orang pembantu.” Ketika Rasulullah bersiap untuk menghadapi Perang Tabuk beliau membutuhkan jumlah dana dan tentara yang tidak sedikit. Dua ribu saya pinjamkan kepada Allah. Abdurrahman bergegas pulang ke rumahnya dan cepat kembali ke hadapan Rasulullah di tengah-tengah kaum muslimin. Saya hanya akan minta tolong kepada saudara untuk menunjukkan di mana letaknya pasar Madinah ini. Begitu pula hewan kendaraan tidak mencukupi. Rasulullah mempersaudarakan orang-orang Muhajirin dan orang-orang Anshar. Kata beliau antara lain. walau hanya dengan menyembelih seekor kambing. Beliau menyambut kedatangan Abdurrahman seraya berkata. Beliau datang kepada Rasulullah memakai harum-haruman. Abdurrahman menjadi pelopor orang-orang yang berhijrah karena dan untuk Allah dan Rasul-Nya. “Saya hendak bernikah. ku berikan kepadamu mana yang kamu sukai. Sungguh pun begitu. perjuangan dan pengorbanan Abdurrahman di medan tempur jauh lebih kecil bila dibandingkan dengan perjuangan dan pengorbanannya dengan harta benda. Abdurrahman mendapat hadiah sembilan luka parah menganga di tubuhnya. “Semoga Allah melimpahkan berkat-Nya kepadamu. Rasulullah! Saya mempunyai wang empat ribu. “Wah. Hartaku banyak.Muhammad SAW. “Ya.” Kata Abdurrahman. kemudian aku kawinkan engkau dengan beliau.” Mendengar ucapan Rasulullah tersebut. ketika tentara muslimin banyak yang meninggalkan barisan hadapan. dan kepada harta saudara. “Apakah mahar yang kamu berikan kepada istrimu?” Jawab Abdurrahman. “Emas seberat biji kurma.” Jawab Abdurrahman bin 'Auf. dan dua ribu saya tinggalkan untuk keluarga saya. “Wahai saudaraku Abdurrahman! Aku termasuk orang kaya di antara penduduk Madinah. namun di antaranya ada yang sedalam anak jari. Katanya. ya Rasulullah. dan semoga Allah memberkati pula harta yang kamu tinggalkan untuk keluargamu. Tatkala Rasulullah SAW dan para sahabat beliau diizinkan Allah berhijrah ke Madinah.” Sa'ad menunjukkan pasar tempat berjual beli kepada Abdurrahman. Beliau berdiri di tengah-tengah para sahabat. karena jumlah tentara musuh. akan ku serahkan mana yang kamu senangi. terkumpullah wang sekadar cukup untuk mahar kahwin. Dana yang tersedia hanya sedikit. hai Abdurrahman.” Sabda Rasulullah.

bagaikan terbang beliau pergi menemui Saidatina 'Aisyah. Dengan patuh dan setia kaum muslimin memperkenankan seruan Nabi yang mulia.” Rasulullah bertanya kepada Abdurrahman. tidak meninggali wang belanja sedikit juga untuk isterinya. Beliau bertanggungjawab memenuhi segala kebutuhan mereka dan mengadakan pengawalan bagi ibu-ibu yang mulia itu bila bepergian. Perniagaannya selalu meningkat dan berkembang. Beliau yang menaikkan dan menurunkan para ibu itu ke atas haudaj (penutup) khusus mereka. “Sebanyak rezeki. yaitu Muhammad Rasulullah SAW. Kata Ibu 'Aisyah ra. tepung. minyak. dan kepada para ibuibu orang mukmin. Itulah salah satu bidang khusus yang ditangani Abdurrahman. kecuali orang-orang yang sabar.” Tanya Rasulullah. lalu beliau shalat di belakang Abdurrahman dan mengikuti sebagai makmum. Sebab kenderaan untuk mereka tidak mencukupi. yaitu ketika waktu shalat sudah masuk. Abdurrahman turut pula bersama-sama mereka. Ketika mereka masuk kota. terdiri dari tujuh ratus unta bermuatan sarat tiba di Madinah. Maka Abdurrahman menjadi imam shalat berjamaah bagi kaum muslimin waktu itu. “Wahai Ibu. seseorang pembawa berita mengatakan kepada Abdurrahman berita gembira yang disampaikan Ibu 'Aisyah. “Agaknya Abdurrahman berdosa. Saya mendengar Rasulullah bersabda. Ketika jatah Saidatina Aisyah ra disampaikan orang kepadanya. Kata Ibu 'Aisyah ra. pakaian. Rasulullah tiba. Abdurrahman bin 'Auf bertugas menjaga kesejahteraan dan keselamatan Ummahatul Mu'min (para istri Rasulullah).” Begitulah doa Rasulullah bagi Abdurrahman selalu melindunginya sepanjang hidupnya. Maka kata 'Umar bin Khattab berbisik kepada Rasulullah. bumi seolah-olah bergetar. Katanya. Abdurrahman turut mempelopori dengan menyerahkan dua ratus uqiyah emas. wangi-wangian dan segala kebutuhan penduduk. “Suara apa yang hiruk pikuk itu?” Dijawab orang. Beliau pantas bangga dan bahagia dengan tugas dan kepercayaan yang dilimpahkan para ibu orang-orang mukmin kepadanya. sandang dan barang-barang lain kebutuhan penduduk. Sehingga ibu 'Aisyah bertanya. Mereka yang tidak diterima itu terkenal dengan nama “Al-Bakkaain” (orang yang menangis).” Pasukan muslimin berangkat ke Tabuk. Allah memuliakan Abdurrahman dengan kemuliaan yang belum pernah diperoleh kaum muslimin seorang jua pun. Apabila para ibu tersebut pergi haji. isteri Rasulullah. sehingga Abdurrahman menjadi orang terkaya di antara para sahabat. “Adakah engkau tinggalkan untuk wang belanja isterimu?” Jawab Abdurrahman. dan upah yang dijanjikan Allah. kebaikan.” Sebelum menghentikan iring-iringan unta. Karena itu Rasulullah memerintahkan kaum muslimin mengorbankan harta benda mereka untuk berjihad fisabilillah. Kafilah dagangnya terus menerus hilir mudik dari dan ke Madinah mengangkut gandum. “Siapa menghadiahkan tanah itu buat saya?” “Abdurrahman bin 'Auf. apakah Ibu mendengar sendiri . Rasulullah terlambat hadir. ia pernah membeli sebidang tanah berharga empat ribu dinar. Serentak mendengar berita itu. “Rasulullah SAW pernah bersabda. Semuanya membawa pangan. karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk disumbangkannya. bahwa Abdurrahman masuk syurga. “Kafilah Abdurrahman dengan iring-iringan tujuh ratus ekor unta bermuatan sarat membawa pangan dan sandang serta lain-lainnya.berperang. serta pahala yang besar di akhirat. barang pecah belah. Apakah lagi yang lebih mulia dan utama dari menjadi Imam bagi pemimpin umat dan pemimpin para Nabi. Dan pasukan yang berangkat terkenal dengan sebutan “ Jaisyul 'Usrah” (pasukan susah). Setelah Rasulullah SAW wafat. Mereka yang ditolak itu pulang kembali dengan air mata bercucuran kesedihan. “Semoga Allah melimpahkan berkat-Nya bagi Abdurrahman dengan baktinya di dunia. Lalu tanah itu dibagi-bagikannya kepada fakir miskin Bani Zuhrah. Salah satu bukti yang dibaktikan Abdurrahman kepada ibu-ibu yang mulia. ibu yang mulia itu bertanya. Setelah hampir selesai rakaat pertama. Tidak ada orang yang kasihan pada kalian sepeninggalku. “Ada! Mereka saya tinggali lebih banyak dan lebih baik daripada yang saya sumbangkan. jawab orang itu. Terdengar suara gemuruh dan hiruk pikuk. “Abdurrahman bin Auf masuk syurga dengan merangkak (karena syurga sudah dekat sekali kepadanya). Pada suatu hari iring-iringan kafilah dagang Abdurrahman. Berapa?” Jawab Abdurrahman.

antara lain sahabat mulia Sa'ad bin Abi Waqqas. “Ya. Katanya." Maksudnya bahwa .” Subhannallah. Beliau meninggalkan kira-kira 1. Kisah 10 Sahabat yg dijamin Masuk Syurga (8) Posted by ainnur on Feb 21. Dzun Nurain 'Uthman bin 'Affan. mana yang majikan dan mana budak. saya mendengar sendiri!” Abdurrahman melonjak kegirangan. yang kalau dibagibagikan kepada ahli warisnya dengan mengampak. Telah turut menghantar jenazahnya ke tempat terakhir di dunia. sehingga mencapai 40. Allahu a'lam. telah memberinya khabar gembira dengan syurga Jannatun Na'im.000 dirham perak. dan Anda telah berhasil menundukkan kepalsuan dunia.000 ekor unta. Rasulullah SAW yang ucapannya selalu terbukti benar.” Sejak berita yang membahagiakan. demikian mulia perilaku dan keimanan para sahabat Rasulullah SAW. namun harta kekayaannya itu seluruhnya tidak mempengaruhi jiwanya yang penuh iman dan taqwa. sabdanya: "Ini dia pamanku! Siapa orang yang punya paman seperti pamanku ini?" Itulah dia Sa'ad bin Abi Waqqash! Kakeknya ialah Uhaib. 100 ekor kuda. Tatkala beliau hampir meninggal dunia. Sesudah itu beliau bersedekah lagi 200 uqiyah emas. Amirul Mukminin 'Ali bin Abi Thalib Karamallahu Wajhah. Kata sambutan saat pemakaman. Sa'ad masuk Islam sewaktu berusia l7 tahun. Mereka berjumlah seratus orang.000 dinar emas. Lalu diserahkannya pula 500 ekor kuda kepada para pejuang yang lain. Sudilah Ibu menyaksikan. baik secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan.” Di samping itu beliau meninggalkan warisan pula untuk ahli warisnya sejumlah harta. bahwa Abdurrahman pasti masuk syurga. putera dari Manaf yang menjadi paman dari Aminah ibunda dari Rasulullah SAW. katanya: "Pada suatu saat saya beroleh kesempatan termasuk tiga orang pertama yang masuk Islam. dan semua mengambil bagiannya masing-masing. “Seandainya aku sanggup. Beliau berwasiat pula supaya memberikan hartanya yang paling mulia untuk para ibu-ibu orang mukmin. Hal ini pernah diceritakannya sendiri. '07 5:10 AM for everyone Saidina Sa'ad bin Abi Waqqash ra Pelempar Panah Pertama Pada Jalan Allah Siapakah dia singa yang menyembunyikan kukunya itu? Dan siapakah dia yang bila datang kepada Rasulullah ketika berada di antara shahabat-shahabatnya. Apabila beliau berada di tengah-tengah budak-budaknya. dimerdekakannya sejumlah besar budak yang dimilikinya. 300 ekor kambing. Dalam kata sambutannya antara lain 'Ali berkata: “Anda telah mendapatkan kasih sayang Allah. Hartanya dinafkahkan dengan kedua belah tangan..000. akan disambutnya dengan ucapan selamat datang sambil bergurau. Kemudian diwasiatkan supaya memberi 400 dinar emas kepada para pejuang Badar. Walaupun begitu kaya-rayanya.ucapan itu diucapkan Rasulullah?” Jawab Ibu 'Aisyah. Masing-masing mendapat pembagian khusus 80. Di samping itu masih ada peninggalannya berupa emas dan perak. kafilah ini dengan seluruh kenderaan dan muatannya kuserahkan untuk jihad fisabilillah. Kemudian menyusul pula 40. Beliau beristri empat orang. “Semoga Allah memberinya minum dengan minuman dari telaga Salsabil. dan keislamannya termasuk yang terdahulu di antara para sahabat. Shalat jenazah turut dihadiri pula antara lain. orang tidak dapat membedakan di antara mereka. maka semangatnya semakin memuncak mengorbankan kekayaannya di jalan Allah. aku akan memasukinya sambil berjalan. sehingga Ibu 'Aisyah sering mendoakan. maka potongan-potongannya cukup menjadikan seorang ahli warisnya menjadi kaya-raya. Berbahagialah Abdurrahman bin 'Auf dengan ribuan karunia dan kebahagiaan yang diberikan Allah kepadanya.

diajukannyalah do'a yang maqbul ini. Di samping itu ia dapat dijadikan seorang mahaguru pula dalam soal membersihkan harta. Sa'ad bin Abi Waqqash telah mengulurkan tangan kanannya untuk bai'at kepada Rasulullah SAW. Lalu diterjangnya laki-laki tadi dan dibawanya ke bawah kakinya. kecuali dengan menyerahkan urusannya kepada Allah Ta'ala. Jika beliau memanah musuh dalam peperangan." Sa'ad termasuk seorang kesatria berkuda Arab dan Muslimin yang paling berani. Pada suatu hari ketika Rasulullah SAW menyaksikan dari Sa'ad sesuatu yang menyenangkan dan berkenan di hati beliau. Sebagai contoh ialah peristiwa yang diriwayatkan oleh 'Amir bin Sa'ad. hai Sa'ad Ibu bapakku menjadi jaminan bagimu. keyakinannya keras membaja serta keikhlasannya dalam dan tidak bernoda. Begitu pula Sa'ad. hingga beliau enggan berdo'a bagi kerugian seseorang. "Tidak pernah saya dengar Rasulullah menyediakan ibu bapanya sebagai jaminan kepada seseorang. kecuali bagi Sa'ad. maha mohon dijadikan hal itu sesuatu pertanda dan suatu pelajaran!'" "Tidak lama kemudian.beliau adalah salah seorang di antara tiga orang yang paling awal masuk Islam. Waktu wafat. bahwa beliaulah yang mula-mula melepaskan anak panah dalam membela agama Allah. tepatkanlah bidikan panahnya. Lalu diangkatlah kedua tangannya. katanya. Ketika dilarangnya. dan kabulkanlah do'anya. "Panahlah hai Sa'ad! Ibu bapaku menjadi jaminan bagimu. Ia dilimpahi harta yang banyak. Pertama." Demikianlah beliau terkenal di kalangan saudara-saudara dan handai taulannya bahwa do'anya tak ubah bagai pedang yang tajam. serta beberapa lama menjadi bulan-bulanan injakan dan sepakannya hingga akhirnya tewas menemui ajalnya!" Kenyataan ini pertama kali mengungkapkan kebeningan jiwa. kiranya menurut ilmu-Mu laki-laki ini telah memaki segolongan orang yang telah beroleh kebaikan dari-Mu. maka di tangan Sa'ad hal itu telah terjadi. Maka katanya. 'Kalau begitu saya do’akan kamu kepada Allah' Ujar laki-laki itu. jiwanya adalah jiwa merdeka. Dan ini. Beliau mempunyai dua macam senjata yang amat ampuh. dan juga orang yang mula-mula terkena anak panah. . Dalam kehidupan akhirnya Sa'ad termasuk Kaum Muslimin yang kaya dan berharta. "Panahlah. yaitu panahnya dan do'anya. hal itu adalah disebabkan do'a Rasulullah juga bagi pribadinya. dan tindakan mereka itu mengundang amarah murka-Mu. seolah-olah kamu seorang Nabi. Saya dengar beliau bersabda waktu Perang Uhud. orang itu enggan menurut. yang dapat ditonjolkan dan dibanggakannya. ia meninggalkan kekayaan yang tidak sedikit. muncul seekor unta liar dan tanpa dapat dibendung masuk ke dalam lingkungan orang banyak seolah-olah ada yang dicarinya. "Sa'ad mendengar seorang laki-laki memaki Ali. Menurut Sa'ad sendiri dan juga para sahabatnya. Katanya. Maka pada hari-hari pertama Rasulullah menjelaskan tentang Allah Yang Esa dan tentang agama baru yang dibawanya. yaitu Uthman bin Affan. Banyak sekali keistimewaan yang dimiliki oleh Sa'ad ini. Dan kedua. Sementara itu buku-buku tarikh dan riwayat menceritakan kepada kita bahwa beliau termasuk salah seorang yang masuk Islam bersama dan atas hasil usaha Abu Bakar. Dan kemampuannya dalam mengumpulkan harta dari barang bersih lagi halal. 'Ya Allah. dan menolak dengan keras setiap dirham yang mengandung syubhat. Bersabdalah Rasulullah SAW di waktu perang Uhud. Hal ini juga disedari sepenuhnya oleh Sa'ad sendiri. Dan untuk menopang ketaqwaannya ia selalu memakan yang halal. kebenaran iman dan keikhlasannya yang mendalam. pastilah akan mengenai sasarannya." Memang! Kedua ni'mat besar ini selalu menjadi dendangan Sa'ad buah syukurnya kepada Allah. "Ya Allah. "Demi Allah sayalah orang pertama yang melepaskan anak panah di jalan Allah!" Dan berkata pula Ali bin Abi Thalib. Zubayr bin alAwwam. dan sebelum beliau mengambil rumah al-Arqam untuk tempat pertemuan dengan sahabat-sahabatnya yang telah mulai beriman.' Maka Sa'ad pun pergi berwudhu dan shalat dua raka'at. Tapi kalau biasanya harta banyak dan harta halal jarang sekali dapat terhimpun. Thalhah dan Zubayr. Abdurrahman bin 'Auf dan Thalhah bin ‘Ubaidillah. tiba-tiba dari salah satu pekarangan rumah. Boleh jadi ia menyatakan keislamannya secara terangterangan bersama orang-orang yang dapat diyakinkan oleh Abu Bakar. diimbangi bahkan mungkin diatasi oleh kesanggupan menafqahkannya di jalan Allah. tidak menutup kemungkinan bahwa ia lebih dulu masuk Islam secara sembunyi-sembunyi. dan jika beliau menyampaikan suatu permohonan kepada Allah pastilah dikabulkanNya. Tetapi di antara semua itu dua hal penting yang selalu menjadi dendang dan senandungnya. 'Rupanya kamu hendak menakutnakuti aku. yang baik dan yang halal sekaligus. bahwa beliau merupakan satu-satunya orang yang dijamin oleh Rasulullah dengan jaminan kedua orang tua beliau.

. "Wahai Rasulullah. separuhnya?" tanya Sa'ad pula. padahal itu tidak sesuai dengan pendapatmu. Tapi beliau dicegah oleh sahabat-sahabatnya yang berpendapat agar kekuasaan pusat harus selalu berada di ibu kota. Tetapi Sa'ad tidak terpengaruh oleh hal tersebut. apakah bunda akan makan atau tidak!" Akhirnya ibunya mundur teratur. Sa'ad bin Abi Waqqash maju ke Kadessia. Sa'ad menyaksikan suatu pemandangan yang amat menghancurkan hatinya yang bagaikan dapat menghancurkan baja dan meluluhkan batu karang. "Kalau begitu. Tetapi setelah peristiwa di atas." ujar Nabi. "Jadi. dengan harapan hatinya akan menjadi lunak jika melihat ibunya dalam sakarat. Karena sakit.Ketika Hajji Wada'. Dan setiap nafqah yang anda keluarkan dengan mengharap keridhaan Allah. Akhirnya Sa'ad bin Abi Waqqash dipilih untuk mengambil alih tampuk kepemimpinan. Sesampainya di sana. Ketika keadaan ibunya telah demikian gawat beberapa orang keluarganya membawa Sa'ad kepadanya untuk menyaksikannya kali yang terakhir. bahkan walau sesuap makanan yang anda taruh di mulut isteri anda!" Beberapa lama Sa'ad hanya mempunyai seorang puteri. seandainya bunda mempunyai seratus nyawa. sepertiganya?" "Benar. Tanya Sa'ad. Sang Khalifah yang tidak mahu menyebutkan namanya." jawab Nabi. Maka segala jalan yang tak dapat tidak. Khalifah Islam kedua (Umar bin al-Khattab ra) berkeinginan memimpin sendiri pasukan bantuan itu. Seluruh perjuangan di Iraq direncanakan sendiri oleh Sang Khalifah yang setiap hari diberitahu perkembangan situasi militer. Ketika itu segala usaha ibunya untuk membendung dan menghalangi puteranya dari agama Allah mengalami kegagalan. sebagai berikut. dan turunlah wahyu menyokong pendirian Sa'ad serta mengucapkan selamat kepadanya. Akhirnya. Lebih baik anda meninggalkan ahli waris dalam keadaan mampu daripada membiarkannya dalam keadaan miskin dan menadahkan tangannya kepada orang lain. Khalifah Islam kedua. bahkan beliau tetap pada pendiriannya. beliau tidak menjual agama dan keimanannya dengan sesuatu pun. meminta bantuan pasukan untuk menghadapi ancaman gerombolan Persia yang semakin bertambah. Bolehkah saya shadaqahkan dua pertiga hartaku?" "Tidak. sangat was-was akan hasil perang Kadessia. bahkan walau dengan nyawa ibunya sekali pun. Sa'ad bin Abi Waqqash tidak bisa terjun sendiri ke kancah pertempuran. segera mengikuti si penunggang unta tersebut untuk mengecek kebenaran berita yang dibawa itu. maka Rasulullah datang menziarahinya. sahabat Nabi SAW yang terpercaya ini maju dengan 20 000 pasukan. "Jangan. mendirikan khemahnya yang berdekatan letaknya. Sa'ad ikut bersama Rasulullah SAW. saya punya harta dan ahli warisku hanya seorang puteri saja. sebuah pertempuran yang patut dicatat berlangsung sebagai pejuang sejati. Didekatkan wajahnya ke wajah ibunya dan dikatakannya dengan suara keras agar kedengaran olehnya. komandan pasukan Muslim di al-Hira (Iraq) setelah keberangkatan Khalid bin al-Walid ke Syria. "Dan seandainya kedua orang tua memaksamu untuk mempersekutukan Aku. Kebetulan beliau jatuh sakit. Sebuah pasukan berkumpul di Madinah dan Umar ingin maju ke medan perang sebagai komandan dan pasukan tersebut. Baru kemudian disebarkan berita tentang kemenangannya itu kepada masyarakat yang berkumpul di Masjid Nabi. Saidina Umar ra tidak lupa akan kisah Sa'ad dengan ibunya sewaktu beliau masuk Islam dan mengikuti Rasulullah SAW. Ketika Muthana. di mana pasukan-pasukan Persia di bawah panglima mereka yang termasyhur. ia enggan menjamah makanan atau minuman hingga hampir menemui ajalnya. lalu ia keluar satu persatu. "Demi Allah ketahuilah wahai ibunda. memperagakan tindakan-tindakan yang gagah berani dan berhasil melemahkan serta mengacaukan pasukan musuh. Di tempat ini. maka janganlah kamu mengikuti keduanya!" (QS Luqman: l5) Sa'ad bin Abi Waqqash adalah pahlawan perang terkenal dan seorang panglima Arab yang memainkan peranan penting dalam pertempuran Badar dan Uhud serta usaha-usaha berikutnya. pasti akan melemahkan semangat Sa'ad dan akan membawanya kembali ke pangkuan agama berhala dan kepada kaum kerabatnya. Sebanyak kurang lebih 400 sahabat Nabi berserta 700 putera mereka turut dalam pasukannya. Khalifah Umar bin al-Khattab. Wanita itu menyatakan akan mogok makan dan minum sampai Sa'ad bersedia kembali ke agama nenek moyang dan kaumnya. pada masa musim panas tahun 637 M. Tetapi dengan kecekapan dan keahliannya sebagai komandan. pada suatu hari." ujar Nabi. ia dapat memimpin seluruh operasi dari bahagian atas sebuah rumah yang terletak di pinggir medan perang. Rencana itu dilaksanakannya dengan tekad yang luar biasa. Biasanya di luar Madinah beliau menunggu seseorang yang datang secara teratur memberinya laporan mengenai keadaan medan perang. "Dan sepertiga itupun sudah banyak. Rustam. beliau beroleh lagi beberapa orang putera. Sa'ad bin Abi Waqqash. pastilah akan diberi ganjaran. beliau memperoleh kabar kemenangan dari seorang penungga unta. Tapi keimanannya terhadap Allah dan Rasul mengatasi baja dan batu karang mana pun jua. Semangat yang menggelora menyelimuti pasukan itu. tidaklah anak anda akan meninggalkan agama ini walau ditebus dengan apa pun juga! Maka terserahlah kepada bunda.

di sebuah rumah keluarga suku Quraisy terhormat. Beliaulah yang membunuh ayahnya yang berada di pasukan musyrikin dalam perang Uhud. Abu . khalifah ketiga dalam Islam. ketika pasukan muslimin kucar kacir dan banyak yang lari meninggalkan pertempuran. beliau memeluk Islam selang sehari setelah Saidina Abu Bakar as-Shiddiq ra memeluk Islam. iaitu terhujamnya dua rantai besi penutup kepala beliau. walaupun orang tersebut ayah kandung. Sa'ad bin Abi Waqqash mengundurkan diri ke Akik pada masa kekhalifahan Ali bin Abu Thalib ra. Demi didapati pipi Nabi terluka. Allah akan memasukkan mereka ke dalam syurga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai. Saidina Uthman bin Affan ra. di pihak lain mereka pun senang dengan Allah. Abu Ubaidah termasuk orang yang masuk Islam dari sejak awal. sebelum meninggal. mengangkat Sa'ad bin Abi Waqqash kembali menjadi Gabenor di Kufah. bermuka ceria. ketahuilah bahwa perajurit Allah pasti akan berjaya. pemukiman Arab di Kufah mula dibangunkan. Rantai itu pun akhirnya terlepas dari pipi Rasulullah SAW. Kualitasnya dapat kita ketahui melalui sabda Nabi SAW: "Sesungguhnya setiap umat mempunyai orang kepercayaan. diisi dengan pengorbanan dan perjuangan menegakkan Deen Islam. Akan menyenangi mereka. artinya: “Engkau tidak menemukan kaum yang beriman kepada Allah dan hari kiamat yang mengasihi orang-orang yang menentang Allah SWT dan Rasulullah. beliau disenangi oleh semua orang yang melihatnya.” Masih dalam perang Uhud. Abu Ubaidah adalah seorang yang berperawakan tinggi. Abu Ubaidah mulai mencabut rantai tersebut dengan gigitan giginya. Abu Ubaidah sempat mengikuti semua peperangan bersama Rasulullah SAW. Namun bersamaan dengan itu pula gigi seri Abu Ubaidah ikut terlepas dari tempatnya. Beliau masuk Islam bersama Abdurrahman bin ‘Auf. Nama lengkapnya adalah Amir bin Abdullah bin Jarah yang dijuluki dengan nama Abu Ubaidah. Allahu a'lam. justeru Abu Ubaidah berlari untuk mendapati Nabinya tanpa takut sedikit pun terhadap banyaknya lawan dan rintangan. Namun kemudian beliau balik kembali untuk menyertai perjuangan Rasulullah SAW. serta menghabiskan masa pensiunnya dengan tenang dan damai hingga ajalnya pada tahun 500 H (670 M) pada usia 70 tahun. Kisah 10 Sahabat yg dijamin Masuk Syurga (9) Posted by ainnur on Feb 21. Sayidina Umar ra di samping ranjangnya. kurus. mereka akan kekal di dalamnya. beliau menunjukkan Sa'ad bin Abi Waqqash sebagai salah seorang dari enam sahabat Nabi SAW yang terpercaya untuk memilih khalifah penggantinya." Abu Ubaidah bin Jarah ra lahir di Mekah. Kawasan ini kemudiannya berkembang menjadi kota penting dan makmur serta menjadi pusat militer dan kesusasteraan. Uthman bin Mazun dan Arqam bin Abu al-Arqam. Hal itu tampak ketika beliau harus hijrah ke Ethiopia pada gelombang kedua demi menyelamatkan aqidahnya. rendah diri dan sangat pemalu. berwibawa. Saidina Abu Bakarlah yang membawakan mereka menemui Rasulullah SAW untuk menyatakan syahadat di hadapan Baginda. Allah telah mematri keimanan di dalam hati mereka dan mereka dibekali pula dengan semangat. anak. Beliau termasuk orang yang berani ketika dalam kesulitan. Mereka itulah perajurit Allah. sehingga ayat Al-Quran turun mengenai beliau seperti yang tertera dalam surah Al Mujadilah ayat 22. dan kepercayaan umat ini adalah Abu Ubaidah bin Jarrah. saudara atau keluarganya sendiri. di tangan Abu Bakar as-Shiddiq. siapa yang mengikutinya akan merasa tenang. '07 5:11 AM for everyone Abu Ubaidah bin Jarrah ra Orang Kepercayaan Umat Ini Beliau termasuk orang yang pertama masuk Islam. Kehidupan beliau tidak jauh berbeza dengan kebanyakan sahabat lainnya. segera ia berusaha untuk mencabut rantai tersebut dari pipi Nabi SAW.Pada masa pemerintahan Gabenor Sa'ad bin Abi Waqqash. dan beliau dikebumikan di Madinah.

berdermalah. sama sekali bukan karena ingin ditunjuk sebagai delegasi." Menjelang kematian Abu Ubaidah ra. akan tetapi seperti kamu ketahui saya sedang berada di tengah-tengah tentera Muslimin. "Wahai Amirul Mukminin. 'Sungguh dalam setiap kaum terdapat orang yang jujur. yang demi Allah saya tidak menemukan ada orang yang lebih baik hatinya. tunaikanlah zakat. lalu beliau memanggilnya sambil bersabda. "Wahai sahabatku. "Ya Abul Qassim! Kirimkanlah bersama kami seorang sahabatmu yang engkau percayai untuk menyelesaikan perkara kebendaan yang sedang kami pertengkarkan. Umar pun lantas berujar. karena saya mendengar Rasulullah SAW bersabda. karena betapa pun seorang melakukan seribu upaya. tak terlihat sesuatu pun oleh Umar ra kecuali pedang. selesaikanlah kasus yang menjadi perselisihan di antara mereka dengan adil. akan tetapi kematiannya sudah di ambang pintu. Setelah Rasulullah selesai mengimami salat Zuhur bersama kami. 'Pergilah bersama mereka. "Hulurkan tanganmu! Agar saya baiat kamu. Rasulullah SAW memberinya gelaran "Gagah dan Jujur". "Hai Amirul Mukminin! Sebenarnya saya tahu. "Apakah Abu Ubaidah sudah meninggal?" Umar menjawabnya. Ketika wabak penyakit Taun bermaharajalela di negari Syam. mengapa engkau tidak mengambil sesuatu sebagaimana orang lain mengambilnya?" Beliau menjawab. "Saya pesankan kepada kalian sebuah pesan." Sepeninggalan Rasulullah SAW. lebih suka terhadap hari kemudian dan sangat senang memberi nasihat kepada semua orang dari beliau.. dengan izin Allah beliau berhasil menaklukan semua negeri tersebut. semoga kamu akan dikasihani Allah. namun beliau masih terus membalik-balik pandangannya kepada kami." Abu Ubaidah bin Jarrah ra ikut serta dalam semua peperangan Islam. Oleh sebab itu. Abu Ubaidah menjadi pemimpin di daerah Syria. Sungguh Allah telah menetapkan kematian untuk setiap pribadi manusia. ini saja sudah cukup menyenangkan. saya akan kirimkan bersama kamu seorang yang 'gagah dan jujur'.' Lalu Abu Ubaidah menjawab." Sepeninggalan Abu Ubaidah ra. Saya sengaja meninggikan kepala saya agar beliau melihat saya. saling nasihat menasihatilah kalian. satu keberanian dan pengorbanan yang tak terperikan. tunaikanlah ibadah haji dan umrah. karena kaum muslimin di pandangan kami adalah orang yang disenangi. Saya tidak ingin menyelamatkan diri sendiri dari musibah yang menimpa mereka dan saya tidak ingin berpisah dari mereka sampai Allah sendiri menetapkan keputusannya terhadap saya dan mereka. beliau melihat ke kiri dan ke kanan. janganlah kalian terpesona dengan keduniaan. Khalifah Umar bin Al-Khattab ra mengirim surat untuk memanggil kembali Abu Ubaidah. Mereka mengatakan. beliau menangis. tetapi karena memang saya senang pergi shalat cepat-cepat. sesampainya surat saya ini. perisai dan pelana tunggangannya. tolonglah saya dibebaskan dari rencana baginda dan izinkanlah saya tinggal di sini. Umar bin Al-Khattab ra mengatakan kepada Abu Ubaidah bin Jarah di hari Saqifah. bahkan selalu mempunyai andil besar dalam setiap peperangan tersebut. Oleh sebab itu kasihanilah beliau. "Belum.' Lalu Abu Ubaidah pun berangkat bersama mereka. sehingga para hadirin bertanya." Rasulullah SAW bersabda kepada mereka. Dan kali ini pun harus juga diikuti dengan lepasnya gigi Abu Ubaidah sehingga dua gigi seri sahabat ini ompong karenanya. Akhirnya beliau melihat Abu Ubaidah bin Jarrah. lebih jauh pandangannya. Ketika kekuasaan Islam telah meluas dan kekhalifahan dipimpin oleh Saidina Umar ra." Setelah Umar ra membaca surat itu. oleh sebab itu kita sayugia membuatnya jadi imam sepeninggalan Rasulullah SAW. beliau pasti akan menemukan kematiannya seperti saya ini. kalian akan baik.Ubaidah tidak jera. sampaikanlah nasihat kepada pimpinan kalian. “Saya tidak mungkin berani mendahului orang yang dipercayai oleh Rasulullah SAW menjadi imam kita di waktu shalat (Saidina Abu Bakar as-Shiddiq ra). Orang . puasalah di bulan Ramadhan. jangan suka menipunya. Jika kalian terima. "Hai sekalian kaum Muslimin! Kalian sudah dikejutkan dengan berita kematian seorang pahlawan.” Sisi lain dari kehebatan sahabat yang satu ini adalah kezuhudannya. oleh sebab itu semua mereka pasti akan mati. Saat Umar mengadakan kunjungan dan singgah di rumahnya. kalau kamu memerlukan saya. Diulanginya sekali lagi untuk mengigit rantai besi satunya yang masih menancap dipipi Rasulullah SAW hingga terlepas. beliau memesankan kepada tenteranya. Saidina Umar bin Al-Khattab ra mengatakan. Suatu ketika datang sebuah delegasi dari kaum Kristen menemui Rasulullah SAW. Orang yang jujur di kalangan umatku adalah Abu Ubaidah. Saidina Muaz bin Jabal ra berpidato di hadapan kaum Muslimin yang berbunyi. "Datanglah ke sini nanti sore. Beliau berangkat membawa pasukan menuju negeri Syam." Dalam kaitan ini. Sungguh. "Saya berangkat mahu shalat Zuhur agak cepat. Namun Abu Ubaidah menyatakan keberatannya sesuai dengan isi surat yang dikirimkannya kepada khalifah yang berbunyi. 'Dirikanlah shalat.

Maka saya datangi Rahib tersebut. lalu ditamparnya Zaid. lalu saya ceritakan kepadanya pengalaman saya belajar agama. itulah yang saya inginkan!” Kata Rahib. Kata Al-Khattab. hai putra Makkah. “Kurang ajar kamu! Kami sudah sering mendengar kata-katamu yang kotor itu. Nasrani. Karena itu Zaid terpaksa pulang dengan sembunyi-sembunyi. Bila anda bertemu dengan beliau. dan mengenakan perhiasan indah-indah. Tetapi pulanglah anda ke negeri anda. supaya haiwan-haiwan itu makan sekenyang-kenyangnya. dan Umaimah binti 'Abdul Muthalib. Kisah 10 Sahabat yg dijamin Masuk Syurga (10) Posted by ainnur on Feb 21. Zaid benar-benar disakiti mereka dengan sungguh-sungguh sehingga dia terpaksa menyingkir dari kota Makkah ke bukit Hira'. "Ya Muaz! Imamilah shalat mereka. Kata Rahib tersebut. “Betul. Dialah yang menurunkan hujan dari langit supaya haiwan-haiwan itu minum sepuas-puasnya. Zaid bersandar ke dinding Ka'bah seraya berkata.” Keempat-empat orang itu pergi menemui pendeta-pendeta Yahudi. Dialah yang menumbuhkan rumput-rumput. Kemudian kalian sembelih haiwan-haiwan itu tanpa menyebut nama-Nya. “Demi Allah! Sesungguhnya saudara-saudara sudah maklum bangsa kita sudah tidak mempunyai agama. bibi Nabi Muhammad SAW. Kaum wanita dan anakanak berpakaian bagus warna menyala. saya diberitahu tentang seorang Rahib yang mengerti Ilmu Kitab.” Jawabku. 'Abdullah bin Jahsy. Al Khatthab menyerahkan urusan Zaid kepada sekelompok pemuda Quraisy untuk menghalang-halanginya masuk kota. Kata Zaid. Karena itu marilah kita pelajari suatu agama yang dapat kita pegang jika saudara-saudara ingin beruntung. Allah akan membangkitkan seorang Nabi di tengah-tengah bangsa anda untuk menyempurnakan agama Ibrahim. Mereka berbicara mengenai kepercayaan masyarakat Arab yang sudah jauh tersesat. '07 5:14 AM for everyone Said Bin Zaid ra Kekasih Kepada Yang Maha Pengasih Zaid bin 'Amr Bin Nufayl berdiri dari orang banyak yang berdesak-desak menyaksikan kaum Quraisy berpesta merayakan salah satu hari besar mereka. tetaplah anda bersamanya. ayah Saidina Umar ra pun berdiri menghampiri Zaid. Kemudian Zaid bin ‘Amr bin Nufayl berkumpul ketika orang-orang Quraisy tengah bersama-sama dengan Waraqah bin Naufal. “Anda mencari agama yang dewasa ini sudah tak mungkin lagi ditemukan.” . Lalu saya berkelana ke seluruh pelosok mencari agama Ibrahim. Tetapi keduanya saya tinggalkan karena saya tidak memperoleh sesuatu yang dapat menenteramkan hati saya dalam kedua agama tersebut.. Sedangkan Zaid bin 'Amr bin Nufayl mengalami kisahnya tersendiri: Kata Zaid. Assalamu’alaikum warahmatullah.yang paling beruntung adalah orang yang paling taat kepada Allah dan paling banyak bekalnya untuk akhirat. “Saya tahu anda sedang mencari agama Ibrahim. Sungguh bodoh dan sesat kalian!” Al-Khattab. Ketika saya sampai ke negeri Syam. Uthman bin Harith. Kini kesabaran kami sudah habis!” Kemudian dihasutnya orang-orang jahiliyah supaya menyakiti Zaid. Haiwan-haiwan ternakpun dipakaikan bermacam-macam perhiasan ditarik orang untuk disembelih di hadapan patung-patung yang mereka sembah. Waraqah bin Naufal meyakini agama Nasrani. 'Abdullah bin Jahsy dan Uthman bin Harith tidak menemukan apa-apa. “Saya pelajari agama Yahudi dan Nasrani." Kemudian beliau melihat kepada Muaz bin Jabal ra dan mengatakan. Abu Ubaidah ra pun menghembuskan nafasnya yang terakhir. “Hai kaum Quraisy! Haiwan itu diciptakan oleh Allah." Setelah itu. Mereka sudah sesat dan menyeleweng dari agama Ibrahim yang lurus. Kaum pria memakai serban Sundusi yang mahal. dan pemimpin-pemimpin agama lain untuk menyelidiki dan mempelajari agama Ibrahim yang murni. Allahu a'lam. Namun kami biarkan saja.

berkobar dengan hebat. Berkata Said bin Zaid bin 'Amr bin Nufayl: “Ketika terjadinya Perang Yarmuk. Karena pemuda Quraisy ini masuk Islam. Said masuk Islam tidak seorang diri. Dia Islam bersama-sama istrinya. Tetapi Zaid belum sempat bertemu dengan beliau. kebanyakan mereka terkejut lalu timbul rasa takut di hati mereka. Bahkan dia mati ketika sedang berlari kepayahan mengejar agama yang hak. Beliau kembali ke Makkah menunggu Nabi yang dijanjikan. Abu Ubaidah mengobarkan semangat jihad kepada mereka. Said bin Zaid bin 'Amr bin Nufayl membaktikan segenap daya dan tenaganya yang muda untuk berkhidmat kepada Islam. adik perempuan Umar bin al-Khattab. Dialah Wali kota pertama dari kaum Muslimin . Insya Allah!” Kemudian Said melanjutkan ceritanya. Said dididik dalam kamar seorang ayah yang sepanjang hidupnya giat mencari agama yang hak. Setelah kaum muslimin memperlihatkan kepatuhan. Tatkala tentera kaum Muslimin melihat musuh mereka seperti itu. Mereka berdualah yang telah menyebabkan Umar bin al-Khattab memeluk Islam.” Sesudah itu Said bin Zaid turut berperang menakluk Damsyiq. beliau disakiti dan dianiaya. Muhammad SAW. dia dihadang perompak-perompak Badwi di tengah jalan. Ketika beliau masuk Islam. Di muka hadapan sekali berbaris pendeta-pendeta. Doa itu diulang-ulang oleh tentera yang berbaris di belakang mereka dengan suara mengguntur. Agaknya yang paling mengejutkan ialah reputasinya yang tercatat dalam peperangan Yarmuk. Dalam setiap peperangan yang dihadapi kaum Muslimin.” Allah memperkenankan doa Zaid. Serentak Rasulullah SAW mengajak orang banyak masuk Islam. Tidak menghairankan jika Said secepat itu memperkenankan seruan Muhammad. umurnya belum lebih dari dua puluh tahun. Ketika Zaid sedang dalam perjalanan pulang. dipaksa oleh kaumnya supaya kembali kepada agama mereka. Beliau turut mengambil bahagian bersama-sama kaum Muslimin mencabut singgasana Kisra Persia dan menggulingkan kekaisaran Rom. Adakah pesan-pesan anda kepada Rasulullah?” Jawab Abu Ubaidah. lalu saya tikam seorang yang melompat menghadang musuh. Fatimah binti Al-Khattab. Abu Ubaidah bin Jarrah ra mengangkat Said menjadi Wali di sana. selain peperangan Badar karena ketika itu beliau sedang melaksanakan suatu tugas penting lainnya yang ditugaskan oleh Rasulullah kepadanya. Tunggulah perintah saya selanjutnya. perasaan takut lenyap dengan sendirinya di hati saya. Saya bidikkan lembing saya. Said segera memenuhi panggilan beliau. sesungguhnya kami mendapati apa yang dijanjikan oleh Tuhan kami benar-benar terbukti!” Sesudah beliau mengucapkan kata-katanya itu. Perang berkecamuk segera. Tentera muslimin bangkit menyerbu tentera Rom. Sedangkan tentera Rom yang kami hadapi berjumlah 120.000 orang. menjadi pelopor orang-orang yang beriman dengan Allah dan membenarkan kerasulan Nabi-Nya. Katakanlah kepada Baginda SAW. ada! Sampaikan salam saya dan salam kaum Muslimin kepada Baginda. “Wahai hamba-hamba Allah! Menangkanlah agama Allah! Pasti Allah akan menolong kamu dan memberikan kekuatan kepada kamu! Wahai hamba-hamba Allah! Tabahkanlah hati kalian! Karena ketabahan adalah jalan keluar dari kekafiran. jalan mencapai keredhaan Allah dan menolak kehinaan. Beliau turut berperang bersama-sama Rasulullah dalam setiap peperangan. dan berdiri di atas lutut saya. “Saya ingin syahid sekarang. Zaid menengadah ke langit dan berkata. Musuh bergerak ke arah kami dengan langkah-langkah yang mantap bagaikan sebuah bukit yang digerakkan tangan-tangan tersembunyi. “Ya. Siapkan lembing dan perisai! Tetaplah tenang dan diam. Tanpa terasa.Zaid berhenti berkelana. saya lihat beliau menghunus pedang dan terus maju menyerang musuh-musuh Allah. Sebaliknya Said dan istrinya sanggup menarik seorang laki-laki Quraisy yang paling berbobot baik fisik mahu pun intelektualnya itu masuk ke dalam Islam. Allah mengutus Muhammad menjadi Nabi dan Rasul dengan agama yang haq. perwira-perwira tinggi. kecuali dzikrullah (mengingat Allah) dalam hati masing-masing. Said selalu memperlihatkan penampilan dengan reputasi terpuji. panglima-panglima. Kata Abu Ubaidah dalam pidatonya antara lain.000 orang tentera. Said lahir dan dibesarkan dalam rumahtangga yang mencela dan mengingkari kepercayaan dan adat istiadat orang-orang Quraisy yang sesat itu. maka janganlah anakku Said diharamkan pula dari padanya. Akhirnya Allah memberikan kemenangan kepada kaum Muslimin. pasukan kami semuanya berjumlah 24. dan terbunuh sebelum ia sampai kembali ke Makkah. Sewaktu beliau akan menghembuskan nafasnya yang terakhir. “Tiba-tiba seorang prajurit muslim keluar dan berkata kepada Abu Ubaidah. “Wahai Allah! Jika Engkau mengharamkanku dari agama lurus ini. dan Paderi-paderi yang membawa kayu salib sambil mengeraskan suara mereka membaca doa. Saya membanting diri ke tanah.

. kami mendengar orang berkata bila mengutuk orang lain. dia pun jatuh ke dalam sumur. “Memang ketika kami masih kanak-kanak.” Wahai Allah! Dia menuduhkan saya menzaliminya. Buktikanlah kepada kaum Muslimin sejelas-jelasnya bahwa tanah itu adalah hak saya dan bahwa saya tidak pernah menzaliminya. Saidina Said bin Zaid ra. dibutakan Allah kamu seperti Arwa. Marwan mengirim beberapa petugas menanyakan kepada Said tentang tuduhan wanita tersebut. Hanya sebulan antaranya sesudah itu. sedangkan tuduhan wanita itu palsu. Karena antaranya dengan Allah tiada batas. Di masa pemerintahan Bani Umayah.” Maka apatah lagi andai yang teraniaya itu salah seorang dari sepuluh sahabat Rasulullah SAW yang telah dijamin masuk syurga. Seandainya tuduhan itu palsu. “Takutlah kepada doa orang yang teraniaya.” Tidak berapa lama kemudian. nanti di hari kiamat Allah akan memikulkan tujuh lapis bumi kepadanya. Tuduhan tersebut digunjingkan kepada kaum Muslimin. Allahu a'lam bissawab. padahal saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda: “Sesiapa yang mengambil tanah orang lain walaupun sejengkal. Sahabat Rasulullah ini merasa prihatin atas tuduhan yang dituduhkan kepadanya. Maka terbukalah tanda batas antara tanah Said dan tanah Arwa (wanita tersebut) yang diperselisihkan. Kaum Muslimin memperoleh bukti bahwa Saidlah yang benar. Bagaimana mungkin saya menzaliminya. “Dia menuduh saya menzaliminya (merampas tanahnya yang berbatasan dengan tanah saya). ada wanita yang mengatakan Said bin Zaid merampas tanahnya yang saling berbatasan. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda. Kata Abdullah bin Umar. Kata Said. Wali Kota Madinah ketika itu.” Peristiwa itu sesungguhnya tidak begitu menghairankan. . Kemudian beliau mengadu kepada Marwan bin Hakam. terjadi banjir yang belum pernah terjadi seperti itu sebelumnya. wanita tersebut menjadi buta.setelah kota itu dikuasai. butakanlah matanya dan ceburkan dia ke dalam sumur yang dipersengketakannya dengan saya. Ketika dia sedang berjalan meraba-raba di tanah yang dipersengketakannya.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful