Kisah 10 Sahabat yg dijamin Masuk Syurga (1

)
Posted by ainnur on Feb 21, '07 4:53 AM for everyone

Khalifah Abu Bakar as-Shiddiq ra Khalifah Pertama, Teman Setia Yang Banyak Berkorban Muhammad SAW wafat tanpa meninggalkan pesan siapa yang harus menggantikannya sebagai pemimpin umat.. Beberapa kerabat Rasul berpendapat bahwa Ali bin Abu Thalib - misan dan menantu yang dipelihara Muhammad SAW sejak kecil - yang paling berhak. Namun sebagian kaum Anshar, warga asli Madinah, berkumpul di Balai Pertemuan (Saqifa) Bani Saudah. Mereka hendak mengangkat Saad bin Ubadah sebagai pemimpin umat. Ketegangan terjadi, Abu Bakar, Umar dan Abu Ubaidah datang untuk mengingatkan mereka. Perdebatan terjadi, sampai dua tokoh Muhajirin dan Anshar - Abu Ubaidah dan Basyir anak Saad - membaiat Abu Bakar. Umar menyusul membaiat. Demikian pula yang lainnya. Pertikaian selesai. Selasa malam menjelang salat Isya - setelah Muhammmad SAW dimakamkan - Abu Bakar naik ke mimbar di masjid Nabawi. Ia mengucapkan pidato pertamanya sebagai khalifah. Pidato yang ringkas dan dan berkesan di kalangan umat. Itu terjadi pada Juni 632, atau 11 Hijriah. Abu Bakar adalah orang pertama di luar kerabat Rasul yang memeluk Islam. Ia dikenal sebagai orang yang selalu membenarkan ucapan Muhammad SAW. Ketika orang-orang menghujat Muhammad SAW karena mengatakan baru mengalami Isra' Mi'raj, Abu Bakar menyatakan keyakinannya terhadap peristiwa itu. Ia menyiapkan perjalanan serta menemani Muhammad Saw saat hijrah ke Madinah. Ia juga menikahkan putrinya, Aisyah, dengan Rasul. Namun tak bererti kepemimpinan Abu Bakar mulus. Wafatnya Muhammad SAW menimbulkan pembelotan besarbesaran dari berbagai kabilah yang baru masuk Islam. Mereka tidak lagi patuh pada pemerintahan di Madinah. Beberapa orang malah menyatakan diri sebagai Nabi. Aswad Al-Insa di Yaman yang menyatakan diri sebagai Nabi dan membolehkan orang tidak solat dan berzina, telah dibunuh oleh orang dekatnya saat Rasulullah sakit. Sekarang ada Tulaihah dan Musailamah yang berbuat serupa. Di Madinah pun, Abu Bakar berselisih pendapat dengan Fatimah, putri Muhammad SAW, mengenai cara pengelolaan wang negara. Keluarga Rasul - termasuk Ali bin Abu Thalib - baru mengakui kepemimpinan Abu Bakar enam bulan kemudian, setelah Fatimah wafat. Tugas pertama yang dilakukan Abu Bakar adalah melaksanakan amanat Rasul: memberangkatkan pasukan Usamah bin Zaid ke arah Palestina dan Syam. Ia sendiri - dalam usia 61 tahun - kemudian memimpin tentara menggempur Tulaiha. Operasi militernya sukses. Setelah itu, Abu Bakar membentuk 11 regu untuk menaklukkan kabilah-kabilah yang menolak membayar zakat. Yakni dari Tihama di Laut Merah, Hadramaut di ujung Lautan Hindia, sampai ke Oman, Bahrain, Yamama hingga Kuwait di Teluk Persia. Pertempuran paling sengit terjadi melawan pasukan Musailamah yang memiliki 40 ribu pasukan. Tentara dari Madinah sempat hancur. Berkat kecerdikan panglima Khalid bin Walid, mereka memukul balik lawan. Seorang tentara Khalid, Al-Barra, berhasil melompati benteng Al-Hadikat dan membuka pintu dari dari dalam. Musailamah tewas. Pasukan Khalid kemudian bergerak ke Utara, menuju lembah Iraq yang saat itu dikuasai kerajaan besar Persia. Pada 8 Hijriah, Raja Persia Kisra merobek-robek surat yang dikirimkan Muhammad SAW. Rasul lalu menyebut Allah akan merobek-robek kerajaan Persia pula. Saat itu tiba melalui tangan Khalid bin Walid yang hanya membawa sedikit pasukan. Dalam perang di Allais tercatat 70 ribu orang tewas. Setelah itu Kerajaan Hira pun ditaklukkan. Jadilah seluruh wilayah Iraq sekarang masuk dalam wilayah kekhalifahan Abu Bakar. Setelah itu, Khalifah Abu Bakar mengirim 24.000 pasukan ke arah Syria, di bawah komando empat panglima perang. Mereka bersiap menghadapi 240.000 pasukan Romawi - kekuatan terbesar di dunia pada masa itu - yang diperintah Heraklius. Abu Bakar menetapkan Yarmuk sebagai pangkalan mereka. Ia juga memerintahkan Khalid bin Walid yang berada di wilayah Iraq - untuk pergi ke Yarmuk dan menjadi Panglima Besar di situ. Sebanyak 9000 pasukan dibawanya. Abu Bakar mencatat banyak keberhasilan. Di jazirah Arab, ia telah berhasil menyatukan kembali umat Islam yang pecah setelah Rasul wafat. Di masanya pula, Islam mulai menyebar ke luar jazirah Arab. Meskipun demikian, ia tetap dikenal sebagai seorang yang sederhana. Ia hidup sebagaimana rakyat. Tetap pergi sendiri ke pasar untuk berbelanja, serta tetap menjadi imam solat di masjid Nabawi. Selama dua tahun tiga bulan memimpin umat, ia hanya mengeluarkan 8.000 dirham wang negara untuk kepentingan

keluarganya. Jumlah yang sangat sedikit untuk ukuran waktu itu sekalipun. Ia juga memerintahkan pengumpulan catatan ayat-ayat Quran dari para sekretaris Rasul. Catatan-catatan itu dikumpulkan di rumah Hafshah, putri Umar. Abu Bakar meninggal dalam usia yang hampir sama dengan Rasul, 63 tahun. Allahu 'alam...

Kisah 10 Sahabat yg dijamin Masuk Syurga (2)
Posted by ainnur on Feb 21, '07 4:55 AM for everyone

Khalifah Umar al-Khattab ra Khalifah Kedua, Pintar Membezakan Antara Haq dan Batil Pengenalan: Khalifah Umar b. Al-Khattab ra merupakan khalifah Islam yang kedua selepas Khalifah Abu Bakar ra. Perlantikannya merupakan wasiat daripada Khalifah Abu Bakar. Sirah Umar Al-Khattab: Nama penuhnya ialah Umar b. Al-Khattab b. Naufal b. Abdul Uzza b. Rabah b. Abdullah b. Qarth b. Razah b. Adiy b. Kaab. Di lahirkan pada tahun 583 M daripada Bani Adi iaitu salah satu bani dalam kabilah Quraish yang dipandang mulia, megah, dan berkedudukan tinggi. Waktu kecilnya pernah mengembala kambing dan dewasanya beliau berniaga dengan berulang alik ke Syam membawa barang dagangan. Waktu Jahiliah beliau pernah menjadi pendamai waktu terjadi pertelingkahan hebat antara kaum keluarganya. Beliau merupakan seorang yang berani, tegas dalam kira bicara, berterus terang menyatakan fikiran dan pandangannya dalam menghadapi satu-satu masalah. Beliau juga terkenal sebagai pemidato dan juga ahli gusti. Saidina Umar memeluk Islam pada tahun ke enam selepas kerasulan Nabi. Beliau kemudiannya memberi sumbangan yang besar terhadap perkembangan Islam. Sebelum ini beliau merupakan musuh ketat kepada Islam dan sentiasa menghalangi perkembangan Islam. Orang Islam ramai yang berasa takut untuk melakukan ibadah kerana bimbangkan kepada orang Quraish yang selalu mengancang dan mengusir mereka. Setelah Umar memeluk Islam ramai dari kalangan orang-orang Islam yang tidak merasa apa-apa curiga lagi dalam mengerjakan ibadat. Beliau digelar “al-Faruq” yang bermaksud orang yang membezakan hak dengan yang batil. Gelaran ini diberikan oleh Rasulullah semasa beliau membawa sekumpulan umat Islam untuk bersembahyang di hadapan Kaabah secara terbuka untuk pertama kalinya dalam sejarah Islam. Beliau sendiri yang menjaganya daripada gangguan orangorang Quraish. Nabi Muhammad SAW juga mengelarkannya sebagai “Abu Hafs” kerana kegagahannya. Ketika berhijrah ke Madinah, ramai orang Islam yang keluar dari Kota Mekah secara bersembunyi, tetapi Umar keluar secara berterang-terangan. Pedang di tangannya sedia menghunus kepada sesiapa sahaja yang cuba menghalangnya. Ketika khalifah Abu Bakar sedang sakit dan merasa ajalnya akan tiba, beliau memanggil sahabat dan meninjau fikiran mereka untuk mencari tokoh Islam bagi dilantik menggantikan pentadbiran khalifah. Abu Bakar mencadangkan nama Umar untuk dicalonkan memegang jawatan itu. Cadangan tersebut mendapat persetujuan dari kalangan sahabat dan orang-orang ramai. Selepas memerintah negara Islam selama 10 tahun 6 bulan dan 4 hari, beliau pun wafat pada malam Rabu di akhir bulan Zulhijjah tahun 23 Hijrah, sewaktu berumur 63 tahun. Beliau mati kerana ditikam oleh Abu Lu’luah, bangsa Parsi yang beragama Majusi. Beliau dimakamkan berhampiran dengan makam Rasulullah dan Abu Bakar di Madinah. Kepimpinan Khalifah Umar Al-Khattab: A. Pembaharuan Dalam Bidang Pentadbiran - Membentuk Majlis Syura

yang mana ianya telah dilaksanakan di Mesir dan Iraq bagi menambahkan lagi hasil pertanian. Syarat-syarat yang menyusahkan rakyat dan tidak adil akan dihapuskan. . Beliau juga sering bertanyakan kepada golongan-golongan Dzimmi (orang bukan Islam) untuk mengetahui samada cukai yang dikenakan membebankan mereka. Melalui amalan sistem syura. Mereka yang dilantik hendaklah datang ke Mekah pada tiap-tiap tahun selepas menunaikan haji untuk membuat laporan. Khalifah Umar telah membahagikan kerajaan Islam yang semakin luas kepada beberapa wilayah demi menjaga kelicinan pentadbiran Islam. keselamatan dan sosial negara akan dibincangkan bersama-sama dalam majlis tersebut. mereka haruslah mengisytiharkan harta mereka bagi mengelakkan dari menerima rasuah. Ali b. Khalifah Umar menetapkan tanah-tanah yang dimiliki oleh penduduknya tidak akan dirampas tetapi ianya akan dikenakan cukai. Kadar dan sistem cukai telah diubah. Sebelum seorang Gabenor itu dilantik. Majlis Syura ini juga bertanggungjawab menentukan polisi negara dalam soal pemerintahan dalaman dan hubungan luar. Beliau juga turut memajukan sistem pertanian dengan membuka tanah-tanah baru dan juga mengadakan projek pengairan. Auf. Sumyah. Abu Sufian. Saad b. Beliau juga membuka peluang dan kebebasan yang seluas-luasnya kepada semua orang untuk mengemukakan fikiran dan pendapat mereka demi kebaikan dan keadilan Islam.Memperbaharui undang-undang pentadbiran tanah Perluasan kuasa Islam menuntut kepada Khalifah Umar untuk melakukan pembaharuan terhadap sistem tanah. . Kesemua ini menyebabkan pungutan cukai menjadi cekap dan perbendaharan negara bertambah. Abi Waqas dan Muaz b. Pernah suatu kali khalifah Umar memanggil 10 orang Dzimmi dari Kufah dan 10 orang Dzimmi dari Basyrah supaya mereka bersumpah. Anggota Majlis Syura Tertinggi ialah terdiri daripada Uthman b. Ianya terbahagi kepada dua iaitu Majlis Syura Tertinggi dan majlis Syura Am. Khalifah Umar dapat mengetahui apa-apa permasalahan yang berlaku kepada dalam semua segi.Melakukan polisi baru untuk golongan Dzimmi Khalifah Umar telah mengadakan cukai tanah dan juga jizyah kepada golongan ini.Membahagikan Wilayah-Wilayah Islam Perkembangan Islam yang semakin luas dengan pembukaan negara-negara Islam yang baru telah memerlukan kepada pentadbir bagi menguruskan sesebuah negara. . Sehingga beliau menggangap semua manusia yang tidak mahu memberikan pendapat adalah manusia yang tidak berfaedah. Affan. Ini berbeza dengan amalan-amalan sebelumnya dimana tanah-tanah akan dibahagikan kepada tentera yang menyertai peperangan. C. Tsabit. Abi Talib. Syu’bah dan Zaid b. dan Iraq misalnya.Khalifah Umar telah membentuk satu Majlis Syura yang merupakan lembaga atau majlis perunding yang tertinggi. Zaid b. Jabal. Pembaharuan dalam bidang ekonomi Banyak pembaharuan yang dilakukan oleh Umar bagi mengagihkan pendapatan kepada rakyat dan juga negara mengikut kehendak Islam. Cukai ini adalah berpatutan kerana rendah kadarnya dan tidak menyusahkan mereka. Abdul Rahman b. Tentera atau umat Islam dari negara lain tidak dibenarkan mengambil tanah dari negara jajahan kecuali melalui pembelian. Di Mesir. al-Ass. Mughirah b. bahawa cukai yang dikenakan keatas mereka tidak membebankan. sebagai contohnya Muawiyah b. Pembaharuan Dalam Bidang Sosial . Amru b. Semua pekara yang melibatkan masalah politik. segala tanah-tanah awam adalah menjadi milik kerajaan tempatan dan segala hasil dari tanah tersebut akan digunakan untuk membiayai kemudahan-kemudahan awam negara itu juga. Inilah syarat yang dikenakan oleh Khalifah Umar Al-Khattab bagi menjamin keadilan dan kesucian Islam. Inilah langkah yang dilakukan oleh Umar sebelum pekara ini diperbaharui. Umar meletakkan beberapa orang pegawai untuk menjalankan pentadbiran. B. Khalifah Umar dikatakan berkebolehan dalam memilih pegawai-pegawai yang cekap bagi melicinkan pentadbiran. Dengan perluasan kuasa ini. Cukai yang dikenakan mengikut jenis tanaman yang ditanam. Syria.

Memperbaharui taraf kedudukan hamba Golongan hamba pada masa itu telah diberikan hak kepentingan sosial dan taraf yang baik. Umat Islam diwajibkan menghafal surah-surah tertentu didalam al-Quran bagi menghuraikan prinsip-prinsip utama ajaran Islam seperti surah al-Baqarah. Tanah juga telah dikajiselidik bagi menempatkan tanaman-tanaman yang bermutu. Taraf golongan hamba juga disamakan dengan tuannya dalam apa-apa hal tertentu. kecualilah bagi orang-orang yang benar menentang Islam dalam peperangan. Begitu juga beliau juga telah mengadakan sistem cukai bagi menambahkan pendapatan negara. Golongan ini akan diberikan pelbagai ganjaran sebagai satu usaha untuk menggalakkan menghafal kandungan alQuran. Hamba tidak lagi dihina dan ditindas. Pembaharuan Dalam Bidang Ekonomi . Affan ra. Kisah 10 Sahabat yg dijamin Masuk Syurga (3) Posted by ainnur on Feb 21. . Malaikat Berasa Malu Kepadanya Pengenalan Khalifah Uthman merupakan khalifah Islam yang ketiga selepas Khalifah Abu Bakar dan Khalifah Umar al-Khattab. . Beliau dilantik menjadi khalifah melalui persetujuan orang ramai. Rakyat juga digalakan untuk membuka tanah-tanah baru bagi memperbanyakkan hasil pertanian. '07 4:57 AM for everyone Khalifah Uthman bin Affan ra Khalifah Ketiga. Allahu 'alam.Taraf dan hak awam di berikan sama rata seperti apa yang dinikmati oleh orang Islam.. Begitu juga dengan hamba yang berkeluarga tidak boleh dipisahkan dari keluarga mereka. Umar menetapkan bahawa hamba perempuan yang menjadi ibu tidak boleh dijual sewenang-wenangnya seperti hamba-hamba lain. Golongan Dzimmi yang masih menentang Islam akan dibuang atau dihalau keluar negara.. mereka boleh hidup bebas seperti orang-orang biasa. malah harta mereka yang tidak dapat dipindahkan seperti ladang akan dibayar ganti rugi oleh kerajaan Islam.Mengalakkan kegiatan keilmuan dan pelajaran Pelbagai langkah telah dilakukan oleh Khalifah Umar untuk mengembangkan pelajaran al-Quran. al-Maidah dan sebagainya. . Umar pernah melucutkan jawatan seorang pegawainya yang tidak menziarahi pekerjanya yang sakit. Harta mereka tidak akan dirampas. pegawai-pegawai yang tidak menghormati dan menjaga hal kebajikan hamba akan dikenakan tindakan oleh Khalifah Umar. an-Nisa. Beliau menyediakan guru-guru bagi mengajar pelbagai ilmu berhubung dengan keilmuan dan dihantar ke serata tempat bagi yang memerlukan serta diberi gaji yang lumayan. Tanah yang tidak dikerjakan akan ditarik balik sekiranya tidak terdapat hasil pertanian di dalamnya. Sekolah-sekolah ditubuhkan di masjid-masjid bagi diajar pelajaran Islam di seluruh wilayah Islam.Memajukan sistem pertanian Khalifah Umar telah mewujudkan terusan bagi memajukan sistem pertanian yang mana terusan tersebut seperti Terusan Amirul Mukminin yang menghubungkan Sungai Nil dengan Laut Merah sepanjang 69 batu dari bandar Fustat. Sebagai contoh. Di Iraq pula beliau telah membina Empangan Abu Musa yang menyambungkan Sungai Dujlah (Tigres) dengan bandar Basrah. Pentadbiran khalifah selepasnya pula diberikan kepada Saidina Uthman b. Rumusan: Khalifah Umar adalah merupakan Khalifah yaang banyak melakukan pembaharuan kepada negara Islam. D.

Bila sedang berzikir dari matanya mengalir air mata haru. Apa yang paling ketara sekali ialah dalam masalah mereka mempelajari al-Quran. Rasulullah SAW telah menikahkan beliau dengan puteri Baginda iaitu Ummi Kalthum. Isterinya yang terakhir ialah Nailah binti Furaifisha. Bidang Ketenteraan Khalifah Uthman banyak melakukan perluasan kuasa terhadap beberapa buah negara dalam usahanya menyebarkan Islam. Affan b. Beliau memanfaatkan waktu itu untuk mengaji Al-Quran dan setiap tahun beliau menunaikan ibadah haji. umat Islam menghadapi masalah untuk mendapatkan air minuman. Ini termasuklah kejayaannya dalam: 1. ini dapat dilihat pada keluasan empayar Islam yang dapat mengatasi keluasan empayar Rom Timur dan juga empayar Parsi pada zaman kegemilangan mereka. Libya. pemurah dan baik hati. Saidina Uthman bin Affan ra adalah seorang yang bertaqwa dan bersikap wara'. pertama ke Habasyah. Algeria. Afganistan. Beliau selalu bersegera dalam segala amal kebajikan dan kepentingan umat. Uthman berkahwin sebanyak 7 kali lagi selepas kematian Ummi Kalthum dan seluruh anaknya berjumlah seramai 16 orang. Melakukan Pembukuan Al-Quran Perluasan kuasa telah menyebabkan penyebaran Islam terjadi secara meluas. Uthman merupakan seorang bangsawan dari golongan Quraish dari Bani Ummayah. Kepimpinan Dan Sejarah Pentadbiran Ahli sejarah telah membahagikan tempoh pemerintahan Khalifah Uthman selama 12 tahun kepada dua bahagian iaitu pertamanya zaman atau tahap keamanan dan keagungan Islam. Banyak negara-negara yang telah dibuka melalui angkatan tentera ini. Dengan keadaan ini banyak terjadinya salah faham dan saling tuduh menuduh sesama orang Islam dalam menyatakan siapakah yang betul pembacaannya. dermawan dan penuh belas kasihan. Beliau dilantik menjadi khalifah selepas kematian Khalifah Umar ra yang ditikam. Morocco dan beberapa buah negara lagi. Selepas memeluk Islam beliau banyak mendermakan hartanya ke arah kepentingan agama Islam. Beliau digelarkan sebagai “Zunnurain” yang bermaksud dua cahaya kerana menikahi dua orang puteri Rasulullah iaitu Ruqayyah dan Ummi Kalthum.Sirah Khalifah Uthman bin Affan Nama beliau sebenarnya ialah Uthman b. Begitu juga ketika umat Islam berhijrah ke Madinah. sehingga beliau digelarkan dengan gelaran “al-Ghani”. Setelah Ruqayyah meninggal dunia. Beliau juga bertanggungjawab dalam menubuhkan angkatan tentera laut Islam yang pertama bagi menjamin keselamatan dan melakukan perluasan kuasa. Tunisia. Apabila ramainya orang-orang yang memeluk Islam sudah tentu banyaknya perbezaan antara sesuatu wilayah dengan wilayah yang lain dari segi mereka mempelajari Islam. Oleh itu Khalifah Uthman telah mengadakan satu naskhah al-Quran yang baru yang mana ianya digunakan secara . Banyak terdapatnya perbezaan bacaan yang membawa kepada salah bacaan antara satu tempat dengan tempat yang lain. dan yang kedua ke Madinah. Tengah malamnya tak pernah disiasiakan. sebagai contohnya dalam peperangan Tabuk. Antara wilayah baru yang telah berjaya ditakluki ialah Cyprus. Zaman Keamanan Dan Keagungan Islam Banyak jasa-jasa dan juga kejayaan yang telah dilakukan oleh Khalifah Uthman dalam menyebar dan memperkembangluaskan Islam. 50 ekor kuda dan 1000 dinar. Beliau dilantik menjadi khalifah pada tahun 23 Hijrah oleh jawatankuasa yang ditubuhkan oleh Khalifah Umar al-Khattab ra. manakala yang keduanya pula ialah tahap atau zaman “Fitnatul-Kubra” iaitu zaman huru hara. Samarqand. beliau telah mendermakan hartanya iaitu 950 ekor unta. Khalifah Uthman telah melaksanakan hijrah sebanyak dua kali. Beliau terkenal sebagai seorang yang lemah lembut. Abul-As yang mana beliau dilahirkan ketika Baginda Nabi Muhammad SAW berumur 5 tahun. Oleh itu Saidina Uthman telah membeli telaga Ruma dari seorang Yahudi dengan harga 20 000 dirham untuk digunakan oleh umat Islam dengan percuma. 2. Beliau merupakan salah seorang dari saudagar yang terkaya di Tanah Arab.

aku beristighfar dan bertaubat kepadaMu. 4. bukan untuk ternak unta dan domba miliknya sendiri. Mereka juga menuntut agar Uthman dibunuh. pemerintahan Islam dilanda fitnah. Fitnah kejipun terus menjalar dengan kejamnya. Rasulullah SAW juga pernah melakukan ini hal yang demikian. Khalifah Uthman telah menggunakan lahjah Bahasa Quraish dan yang mana alQuran yang berbeza telah dibakar." Saidina Ali ra menjawab.. Bani Umayyah. Umar juga pernah melakukan ini sebelumnya. Pemerintahannya memakan masa selama 12 tahun. Adapun sumber air yang dikhususkan itu adalah untuk ternak sedekah sehingga mereka besar. "Ya Allah. Adapun shalat yang tidak diqasar sewaktu di Makkah. sebahagian besar umat termakan fitnah tersebut hingga terjadinya pembunuhan atas dirinya. Saidina Uthman berkhutbah dan mengangkat tangannya seraya berkata. hal ini dilakukan semata-mata kerana mereka mempunyai kemampuan dalam bidang-bidang tersebut. Ramai pendakwah telah dihantar keserata negeri bagi memperluaskan ajaran Islam. . Al-Fitnah al-Kubra (Zaman Fitnah) Pada akhir tahun 34 Hijrah. umat Islam pulang dengan rasa puas. Beliau juga banyak mengajar hukum-hukum Islam kepada rakyatnya. Fitnah yang keji datang dari Mesir berupa tuduhan-tuduhan palsu yang dibawa oleh orang-orang yang datang hendak umrah pada bulan Rajab. Saidina Ali menanyakan keluhan dan tuduhan mereka. "Mushaf-mushaf yang dibakar ialah yang mengandungi perselisihan dan yang ada sekarang ini adalah yang disepakati bersama keshahihannya. "Uthman telah membakar mushafmushaf. Demi Allah seandainya kunci syurga ada di tanganku. Beliau juga banyak menggunakan al-Quran dan as-Sunah dalam menjalankan hukum-hukum. Di antara mereka ada yang menyebarkan tulisan dengan tanda tangan palsu dari pada sababat termuka yang menjelek-jelekkan Uthman." Setelah mendengar penjelasan Ali ra. Aku bertaubat atas perbuatanku." Pada hari Jumaat. bersamaan dengan tahun 656 Masihi. Al-Quran inilah yang digunakan hingga kehari ini yang mana ianya dikenali dengan nama Mushaf Uthmani. Allahualam. Beliau juga telah melantik ramai pengajar hukum Islam dan juga melantik petugas khas yang membetulkan saf-saf sembahyang. Saidina Uthman ra telah mati dibunuh oleh pemberontak-pemberontak yang mengepung rumahnya pada tahun 35 Hijrah. Adapun mengangkat pejabat dari generasi muda. setelah sebelumnya terkepung selama satu bulan di rumahnya. Adapun beliau mengutamakan kaumnya. Oleh kerana itu shalatnya tidak diqasar. Beliau Telah Membesarkan Masjid Nabawi Masjid Nabawi telah menjadi padat kerana dipenuhi dengan jemaah yang semakin ramai. yang segera dijawab oleh mereka. adalah kerana dia berkeluarga di Makkah dan dia berniat untuk tinggal di sana. Langkah-langkah ini bertujuan untuk menjamin kesucian al-Quran sebagai sumber perundangan Islam. Masjid tersebut telah diluaskan pada tahun 29 Hijrah. Oleh itu Khalifah Uthman telah membesarkan masjid tersebut dengan membeli tanah bagi memperluaskan kawasan tersebut. shalat tidak diqasar sewaktu di Makkah. Peristiwa inilah yang disebut dengan "Al-Fitnah al-Kubra" yang pertama. Saidina Ali bin Abi Thalib ra bermati-matian membela Saidina Uthman dan menyangkal tuduhan mereka. sehingga merobek persatuan umat Islam. aku akan memasukkan Bani Umayyah ke syurga. kerana Rasulullah sendiri mendahulukan kaum Quraish daripada bani lainnya.rasmi untuk seluruh umat Islam. Usaha Khalifah Uthman Dalam Menyebarkan Dakwah Islam Khalifah Uthman sering berdakwah di penjara dan beliau berjaya mengislamkan ramai banduan. mengkhususkan sumber air untuk kepentingan dirinya sendiri dan mengangkat pejabat dari kalangan generasi muda. 3. yang mana ianya merupakan pemerintah yang paling lama dalam pemerintahan Khulafa’ ar-Rasyidin. Tetapi para peniup fitnah terus melancarkan fitnah dan merencanakan makar jahat mereka. la juga mengutamakan segala fasilitas untuk Bani Umayyah (golongannya) melebihi orang lain. Sasaran fitnah tersebut adalah Saidina Uthman ra hingga mengakibatkan beliau terbunuh pada tahun berikutnya.

hanya Gabenor Iraq iaitu Abu Musa Al-Asyari saja yang bukan dari keluarga Umayyah. Mereka menuntut Ali untuk mengadili pembunuh Khalifah Uthman. Kecerdasan dan keberanian Ali sangat menonjol dalam lingkungan Quraisy. Baik di perang Badar. Nabi Muhammad SAW pernah memuji Ali dengan kata-kata: "Saya adalah ibukota ilmu dan Ali adalah gerbangnya. beliau telah menentang tokoh-tokoh Quraisy yang mencemuh Nabi Muhammad SAW. Beberapa orang menuding Ali terlalu dekat dengan para pembunuh itu. Basrah dan Kufah bersepakat memilih Ali bin Abu Thalib sebagai khalifah baru. warga Madinah dan tiga pasukan dari Mesir. Menjelang Rasul menunaikan ibadah haji. Di medan perang. Khalifah Ali telah memecat jawatan pegawaipegawai yang dilantik oleh Khalifah Uthman yang terdiri dari kalangan Bani Umayyah. beliau adalah ahli tempur yang sangat disegani.Gabenor Syam. Rasul SAW kemudiannya menikahkan Ali dengan puteri bongsunya. Fatimah Az-Zahra. Ali menikah dengan Ashma’. Saidina Ali adalah salah seorang sahabat paling dekat dengan Rasul. Ali pun siap menggempur Muawiyyah. Dari 20 gabenor yang ada. Muawiyyah menolak berbaiat sebelum pembunuh Uthman dihukum.dua orang pertama yang masuk Islam seperti Ali. Bahkan Muawwiyah menyiapkan pasukan dalam jumlah besar untuk menentang Ali. Ali ditugasi untuk melaksanakan misi ketenteraan ke Yaman dan dilakukannya dengan baik. Ini telah menambahkan lagi semangat kebencian Bani Umayyah terhadap Khalifah Ali. Tuntutan demikian juga banyak diajukan oleh tokoh lainnya seperti Saidatina Aisyah rha. Mengenai kecerdasannya. adalah orang pertama yang memeluk Islam setelah Khadijah. Untuk melicinkan pentadbiran. Nabi Muhammad SAW memelihara Ali di rumahnya. beliau mewarisi pemerintahan yang sangat kacau. juga Zubair dan Thalhah . Nabi Muhammad SAW diasuh oleh Abu Thalib. Singa Allah Yang Dimuliakan Wajahnya Oleh Allah Ketika Khalifah Uthman bin Affan ra wafat. Saat masih kanak-kanak. Sewaktu kecil. Setelah berumah tangga dan melihat Abu Thalib hidup kekurangan. pamannya yang juga ayah kepada Saidina Ali. Namun semua mendesak beliau untuk memimpin umat. Namanya semakin sering dipuji setelah beliau berhasil menjebol gerbang benteng Khaibar yang menjadi pertahanan terakhir Yahudi. Setelah Fatimah Az-Zahra wafat. Ali tidur di tempat tidur Nabi Muhammad SAW serta mengenakan mantel yang dipakai oleh Rasulullah. Saidina Ali merupakan sepupu dan merupakan menantu Baginda SAW melalui pernikahannya Fatimah. Ali dan Zaid bin Haritsah . Menurut riwayat. Ini telah menimbulkan rasa tidak puas hati dikalangan Bani Umayyah. yakni Ja'far bin Abu Thalib dan Khalifah Abu Bakar. Untuk itu." Kefasihan bicara Ali dipuji oleh banyak kalangan. Juga ketegangan politik akibat pembunuhan Uthman. Nama beliau sebenarnya ialah Ali bin Abi Talib bin Abdul Mutalib bin Hasyim bin Abdul Manaf. Uhud hingga Khandaq. Mereka selalu shalat berjamaah. Sebagai khalifah. Beliau adalah orang pertama yang memeluk Islam dari kalangan kanak-kanak. Oleh itu golongan ini telah menuduh Khalifah Ali terlibat dalam pembunuhan Khalifah Uthman. Beliau bermaksud menyatukan negara lebih dahulu. Sejumlah sahabat penting seperti Mughairah. Ketika Nabi Muhammad SAW berhijrah dan kaum Quraisy telah menghunus pedang untuk membunuhnya. Kesan dari kematian Khalifah Uthman adalah amat sulit bagi Khalifah Ali untuk menyelesaikan terutamanya dalam masalah menjalankan pentadbiran. janda yang dua kali ditinggal mati suaminya. Ali menyebut pengadilan sulit dilaksanakan sebelum situasi politik reda.anak angkat Nabi Muhammad SAW. '07 4:59 AM for everyone Khalifah Ali bin Abu Thalib ra Khalifah Keempat. Pembaiatan Ali pun berlangsung di Masjid Nabawi. Usianya 32 tahun lebih muda dari Rasulullah SAW. Beliau juga telah bertindak mengambil kembali tanah-tanah kerajaan yang telah dibahagikan oleh Khalifah Uthman kepada keluarganya. Ali sempat menolak penunjukan itu. Beliau telah dididik di rumah Rasulullah dan ini menyebabkan beliau mempunyai jiwa yang bersih dan tidak dikotori dengan naluri Jahiliyah. Keluarga Umayyah menguasai hampir semua kerusi pemerintahan. yang juga pimpinan keluarga Umayyah untuk segera berbaiat kepadanya. Saad bin Abi Waqqas dan Abdullah bin Umar menyarankan kepada Saidina Ali agar menunda serangan . beliau mendesak Muawiyyah bin Abu Sufyan .Kisah 10 Sahabat yg dijamin Masuk Syurga (4) Posted by ainnur on Feb 21. Beliau dilahirkan pada tahun 602 M atau 10 tahun sebelum kelahiran Islam.

Kedua pihak bertempur di Shiffin. Muawiyyah lalu menggunakan model "kerajaan". Hurkus adalah seorang yang lurus. berwawasan sempit dan keras. Di pihak Ali. Maka perang itu disebut Perang Jamal (Unta). hulu Sungai Eufrat di perbatasan Iraq-Syria.yang dikenal sebagai seorang shaleh dan tak suka berpolitik . Amru bin Abu Bakar tersilap dalam menjalankan tugasnya. Terjadilah peristiwa menyedihkan itu. negara baru akan dapat ditegakkan jika tiga orang yang dianggap penyebab masalah yakni Ali. Amru tergoda. untuk langsung memimpin perang. menyarankan ayahnya untuk menolak ajakan Muawiyyah. pembunuh Uthman masih belum dihukum. "Laa hukma illallah (tiada hukum selain Allah). Pasukan Ali yang awalnya diarahkan ke Syam terpaksa dibelokkan untuk menghadapi Aisyah. Puluhan ribu Muslim tewas. Amru bin Ash di pihak Muawiyyah. anak Amru yang shaleh. Namun Amru kembali mengingkari kesepakatannya. Muawiyyah dan Amru dibunuh. Dalam keadaan terdesak.itu. demikianlah pendapatnya. korban sebanyak 35 ribu manakala di pihak Muawiyyah seramai 45 ribu. Aisyah memimpin pasukannya dalam tandu tertutup di atas unta. Kesempatan ini pun dimanfaatkan oleh Muawiyyah. peperangan antara kaum Muslim. Kedua pihak berunding.putih".. Amru seorang politisi ulung yang sangat disegani. Beliau menggantungkan jubah Uthman yang berlumur darah serta potongan jari isteri Uthman.. Mereka menyerang dan bahkan membunuh orang-orang yang berbeza pendapat dengannya. Dua hari kemudian beliau pun wafat. Ibnu Abbas. Yang lain menyebut itu hanyalah cara Muawiyyah untuk menipu dan menghindari kekalahan. Sebahagian berpendapat. Beliau berangkat ke Kufah. Thalhah dan Zubair lalu memimpin 30 ribu pasukan dari Makkah." serunya. Setahun sudah berlalu. Sekitar 10 ribu orang tewas dalam perang sesama Muslim ini. Muawiyyah yang kini hidup dengan pengawalan ketat seperti seorang raja selamat dari pembunuhan tersebut dan hanya terluka. bahkan seterusnya. Beliau mendukung Muawiyyah untuk menjadi khalifah tandingan. sehingga Ibnu Abbas mengkritiknya. Hujaj bertugas membunuh Muawiyyah di Damaskus. Aisyah tertawan setelah tandunya penuh dengan anak panah. Ibukota pun dipindah dari Madinah ke Damaskus. beliau membunuh imam yang menggantikan Amru bin Ash. Beliau meninggalkan ibu kota Madinah sepenuhnya. Kisah 10 Sahabat yg dijamin Masuk Syurga (5) . Mereka berfikir. Begitu juga sepupu Ali. seruan itu harus dihormati. Pelanggar hukum Allah boleh dibunuh. Abdullah. Dia menganggap Muawiyyah mahupun Ali telah melanggar hukum Allah. Peristiwa itu terjadi pada Ramadhan 40 Hijrah bersamaan 661 Masihi. Orang-orang menyebut kelompok radikal ini sebagai "Khawarij" (barisan yang keluar). Zubair tewas dibunuh di Waha Al-Sibak. Beliau diiming-imingi menjadi Gabenor Mesir. Caranya memandang masalah selalunya "hitam. Situasi yang tak menentu itu menimbulkan kemarahan Hurkus .di pihak Ali. Di Kufah. Berakhirlah model kepemimpinan Islam untuk negara yang dicontohkan Rasulullah SAW. Langkah ini makin mengundang kritik dari kelompok Aisyah. Abu Musa . Atas usulan Amru. Keduanya sepakat untuk "menurunkan" Ali dan Muawiyyah. Tapi Ali berkeras. wilayah yang masyarakatnya menyokong Saidina Ali. di masjid Damaskus untuk menyudutkan Ali. pihak Muawiyyah bersiasat. Banyak pasukan juga mengendarai unta. Ali tetap mengalah.komandan pasukan Ali yang berasal dari keluarga Tamim. Hal yang tak lazim dilakukan para pemimpin negara. Amru bin Abu Bakar bertugas membunuh Amru bin Ash di Mesir dan Abdurrahman bertugas membunuh Ali di Kufah. Muawiyyah berhasil menarik Amru bin Ash ke pihaknya. Aisyah.. Namun Muhammad . Kelompok Hurkus segera menguat. Allahualam. Saidina Ali ra sedang berangkat ke masjid ketika diserang dengan pedang. Pembunuhan berlangsung di beberapa tempat. mereka mengikat al-Quran di hujung tombak dan mengajak untuk "berhukum pada al-Quran" (Majlis Tahkim). Thalhah terluka di kaki dan meninggal di Basra.anaknya yang suka berpolitik -menyarankan Amru mengambil kesempatan. Ali segera menyusun pasukan. Pihak Ali berpecah.

“ kata Thalhah melanjutkan ceritanya. dia menjelaskan tentang Islam dan membacakan beberapa ayat Al-Quran kepadaku. Lain halnya dengan Thalhah yang muda usia. pindah ke negeri berbatu-batu hitam. aku kenal Abu Bakar. dan dengarlah pula apa yang dikatakan Muhammad tentang agama yang dibawanya. dan sesungguhnya Muhammad adalah Rasulullah. Kami berteman baik dengan dia. Kemudian digembirakannya aku dengan kebaikan dunia dan akhirat.” Kata Thalhah. aku bertanya kepada keluargaku. Tetapi pemuda itu pintar dan cerdik. Dan yang paling sedih ialah ibu Thalhah sendiri. Dengan syahadatku itu. Lalu diceritakannya kepadaku kisah Muhammad menjadi Nabi dan Rasul (sejak peristiwa di gua Hira'. dan Anda menjadi pengikutnya?” “Betul!” jawab Abu Bakar. Ketika mereka sedang berada dalam pasar yang ramai dengan para pengunjung dari segala tempat. tiba-tiba seorang pendeta berseru: “Perhatian! Perhatian bagi kaum pedagang! Adakah di antara tuan-tuan yang berasal dari kota Makkah?” Kebetulan aku berdiri tidak jauh dari pendeta tersebut.” Aku pergi menemui Abu Bakar dan bertanya kepadanya. dan menyukai majlisnya karena dia ahli sejarah Quraisy dan silsilah keturunan suku itu. dan aku segera pulang kembali ke Makkah.” “Aku pergi bersama Abu Bakar menemui Muhammad. sehingga kegembiraan itu terpancar jelas di wajahnya. banyak pohon kurma. Ibunya mengharapkan Thalhah menjadi pemimpin bagi kaumnya. Setibanya di Bushra. gelisah dan berkeluh kesah. supaya engkau tahu dan memasukinya. sampai di Makkah. penyayang dan lemah lembut. sehingga memungkinkannya untuk berlumba dengan mereka yang tua dan berpengalaman memperoleh keuntungan dalam berdagang. aku penduduk Makkah!” 'Sudah munculkah di tengah-tengah kalian orang yang bernama Ahmad?” tanya pendeta kepadaku. maka aku tercatat sebagai orang ke-empat yang menyatakan Islam di hadapan Abu Bakar. bahwa dia diangkat Nabi. “Ya. Ceritakan kepadanya peristiwa yang engkau alami dengan pendeta Bushra itu. Setelah bertemu dengannya. negeri yang subur makmur memancarkan air dan garam. karena si ibu telah melihat bakat yang terkandung dalam . tak ubahnya bagaikan petir menyambar keluarganya. “Ahmad yang mana?” jawabku balik bertanya “Ahmad Ibnu 'Abdullah bin 'Abdul Muththalib. Kafilah aku tinggalkan di belakang. Putera Abu Quhafah (Abu Bakar Shiddiq) percaya dan mengikuti apa yang dikatakannya. Peristiwa masuknya pemuda Quraisy ini ke dalam Islam. Dia pedagang yang berbudi tinggi dan berpendirian lurus. “Betulkah berita mengenai Muhammad bin 'Abdullah. Sebaiknya Anda segera menemuinya. “Muhammad bin 'Abdullah mengatakan dia Nabi. Thalhah mengalami suatu peristiwa yang mengubah jalan hidupnya secara menyeluruh.Posted by ainnur on Feb 21. “Ya. hai pemuda!” kata pendeta itu menjelaskan. Dia adalah Nabi penutup. Kata Thalhah. '07 5:02 AM for everyone Saidina Thalhah bin Ubaidillah ra Syahid Yang Hidup Thalhah bin Ubaidillah berpergian dengan sebuah kafilah Quraisy berniaga ke Syam. Berita yang kuterima dari pendeta itu tertanam ke dalam hatiku. Lalu katanya. “Marilah kita pergi menemui Muhammad. Aku ceritakan pula kepadanya pertemuanku dengan pendeta di Bushra. Dia seorang yang lapang dada. Abu Bakar tercengang mendengar ceritaku. Marilah kita dengarkan Thalhah mengisahkan riwayat hidupnya sendiri. pengetahuan dan pengalamannya mengenai perdagangan tidak seperti para pedagang yang tua-tua. sampai turunnya ayat pertama). Kemudian aku mengucapkan syahadat di hadapannya. Dan dia akan keluar (hijrah dan mengungsi) dari negerimu Tanah Haram. “Ketika kami berada di pasar Bushra. “Adakah suatu peristiwa yang terjadi di Makkah sepeninggalku?” “Ada! jawab mereka. Mereka mengeluh. Sebaliknya aku ceritakan pula kepadanya peristiwa pertemuanku dengan pendeta Bushra. Beliau sangat gembira mendengar ceritaku. Lalu kuhampiri dia seraya berkata. dan berita yang disampaikannya kepadaku. Dadaku terasa lapang untuk menerima Islam. Kemudian diajaknya aku masuk agama baru itu. Bulan ini dia pasti muncul. Lalu kuambil unta. para pedagang Quraisy masuk ke pasar yang ramai hendak berjual beli. tidak ada Tuhan selain Allah.

kedua-duanya disatukannya. “Siapa wanita tua itu?” Jawab mereka. atau “Thalhah Al Jaud” (Thalhah yang pemurah). Dia keluar dari kepercayaan nenek moyang. dan “Thalhah Al Fayyadh” (Thalhah yang dermawan). tinggi dan mulia. perajurit muslim yang tinggal di dekat beliau hanya sebelas orang Anshar dan Thalhah bin Ubaidillah dari kaum Muhajirin. Aku bertanya. Naufal bin Khuwalid yang dijuluki sebagai “Asadul Quraisy” (Singa Quraisy). “Pemuda itu Thalhah bin Ubaidillah. “Ya! Engkau!” kata Rasulullah. Maka sejak itu. untuk disiksa sesuka hati mereka. Orang-orang sepersukuan dengan Thalhah berusaha keras mengembalikannya ke dalam agama nenek moyang mereka. “Ya! Engkau! Maju!” kata Rasulullah. memecut dan memukuli kepalanya. Rasulullah terus naik. Maka bersabda Rasulullah. meneriaki si pemuda dengan caci makian. tetapi dihadang pula oleh tentara musyrikin. lalu mengikuti Muhammad anak Bani Hasyim. bagaikan gunung karang yang terhunjam dalam perut bumi. tak dapat digoyahkan sedikit jua. Ketika barisan kaum muslimin terpecah belah dan kocar-kacir dari samping Rasulullah. karena pendirian Thalhah amat kokoh dan kuat. berdiri di hadapan Thalhah dan mengikatnya dengan tali. Tetapi bakti dan perjuangan Thalhah menegakkan agama Islam dan membela kaum muslimin semakin tumbuh dan tambah meluas. Mas'ud bin Kharasy bercerita. yang masing-masing tidak kalah penting dari yang lain. “Tidak! Jangan engkau! Engkau harus tetap di tempatmu! Rasulullah memerintahkan. Cobaan-cobaan yang dialaminya karena mempertaruhkan agama Allah dan RasulNya tambah meningkat dan semakin besar pula. Hari demi hari berjalan terus. diperolehnya dalam perang Uhud. Satu peristiwa dan peristiwa yang lain sambung-menyambung. Sesudah itu. Setelah mereka putus asa membujuk Thalhah dengan cara lemah lembut. Bersama orang banyak itu terdapat seorang wanita lanjut usia. “Saya. “Pada suatu hari. Kemudian diikatnya pula Abu Bakar Shiddiq. Setiap nama jolokan itu mempunyai latar belakang kisah sendiri-sendiri. sambil mendorongnya. ibu kandung pemuda itu!” Kemudian. tetapi beliau dihadang oleh ratusan kaum musyrikin yang hendak membunuhnya. lalu diserahkannya kepada para jagoan dan tukang pukul kota Makkah. . “Siapa yang berani melawan mereka ini?” “Saya. Orang banyak itu berlari-lari di belakang pemuda tersebut.” “Saya.pribadi anaknya. sehingga perajurit Anshar gugur karena membela nabinya. Kata Rasulullah. Sehingga kaum muslimin menggelarinya “Asy Syahidul Hayy” (Syahid yang hidup). ya Rasulullah! kata Thalhah. “Siapa yang berani melawan mereka. ya Rasulullah! kata seorang sahabat Anshar. agama berhala. Rasulullah dan orangorang yang mengawal beliau naik ke sebuah bukit. Thalhah dan Abu Bakar digelari orang “Al Qarinain” (Sepasang sahabat yang terikat). Adapun nama jolokan “Asy Syahid Hayy” (Syahid yang hidup). Perajurit Anshar itu maju melawan perajurit musyrikin. “Ash Sha'bah binti Al Hadhramy. ya Rasulullah! kata Thalhah mendahului yang lain-lain. “Saya.” Tanyaku. maka dia menjadi temanku kelak di syurga. ketika aku sa'i antara Shafa dan Marwa. “Mengapa pemuda itu?” Jawab mereka. akhirnya mereka bertindak kasar dengan menyiksa dan menyakitinya. aku melihat sekelompok orang menggiring seorang pemuda dengan tangan terbelenggu ke kuduknya. “Tidak! Jangan engkau! Engkau tetap di tempatmu! “ kata Rasulullah memerintah. dan Rasulullah menjulukinya dengan “Thalhah Al Khair” (Thalhah yang baik). ya Rasulullah!” kata seorang perajurit Anshar. Thalhah bin Ubaidillah semakin hari semakin dewasa. tetapi mereka tidak berhasil.

” Kata Thalhah. seorang laki-laki pernah datang kepada Thalhah bin Ubaidillah meminta bantuannya. Rasulullah pernah berkata kepada para sahabat radhiallahu 'anhum. Lalu katanya. seharga tiga ratus ribu. Ummu Kalthum. Engkau wanita beroleh taufiq. (Semoga Allah melimpahkan rahmat-Nya kepadamu!). Karena itu Thalhah menerkam musuhnya dan menghalau mereka sekuat tenaga. supaya mereka tidak dapat menghampiri Rasulullah. dan memberi peluang perajurit Anshar.” Begitulah kisahnya.” Thalhah memberikan kepadanya wang sejumlah tiga ratus ribu. Kata Rasulullah kepada Thalhah. “Mengapa Anda gelisah. Adapun sebabnya bergelar “Thalhah Al Khair “ atau “Thalhah Al Jaud”. atau tusukan lembing.” Pagi-pagi. Sebuah panah mengenai betisnya. “Saya dan Abu Ubaidillah bin Jarah ketika sedang berada agak jauh dari Rasulullah.” Jawab isterinya. atau aku beli kepadamu tiga ratus ribu dirham. Pada suatu sore hari dia mendapat untung dari Hadhramaut kira-kira 700 000 dirham. Akan tetapi kita nukilkan di sini dua diantaranya. “Mengapa Anda begitu risau memikirkannya. ambilah tanah itu. tetapi senantiasa ditahan oleh Rasulullah dan diperintahkannya tetap di tempat. “Tinggalkan aku! Bantulah Thalhah. Di tubuhnya terdapat tujuh puluh sembilan luka bekas tebasan pedang. seperti biasanya pikiran seseorang tertuju kepada Tuhannya bila dia tidur. lalu dibagi-bagikannya kepada fakir miskin kaum Muhajirin dan kaum Anshar. setiap Rasulullah meminta pahlawannya untuk melawan tentara musyrikin. maka lihatlah Thalhah. “Rahimakillah. “Sekarang engkau. kawan kalian!” Kami dapati Thalhah berlumuran darah. maka beliau segera dipindahkan ke Basrah dan tidak berapa lama kemudian karena lukanya yang cukup dalam beliau pun wafat. "Orang ini termasuk yang gugur dan barang siapa senang melihat seorang syahid berjalan di atas bumi.” Rasulullah bersabda sesudah itu mengenai Thalhah. dan disandarkannya ke tebing. mengandung seratus satu macam kisah. Malamnya dia ketakutan. Maka ditanya oleh istrerinya Ummu Kaltsum binti Abu Bakar Shiddiq. “Aku mempunyai sebidang tanah pemberian Uthman bin 'Affan kepadaku. Demikianlah seterusnya. Maka tinggallah Thalhah seorang. beliau berkata. Pergelangan tangannya putus sebelah. anak orang yang selalu diberi taufiq oleh Allah. maka di antara mereka ada yang gugur. “Biarlah aku terima wangnya saja. lalu dinaikkannya beliau sedikit ke bukit. Hati Thalhah tergugah oleh rasa kasihan terhadap orang itu. Sewaktu terjadi Perang Jamal. “Tidak! Engkau adalah isteri yang baik dan setia! Tetapi ada yang terfikir olehku sejak semalam.Perajurit Anshar itu maju melawan tentara musyrikin. “Siapa yang ingin melihat orang berjalan di muka bumi sesudah mengalami kematiannya. Apa kesalahan kami sehingga Anda gelisah?” Jawab Thalhah. sedangkan harta ini bertumpuk di rumahnya. “Perang hari itu adalah peperangan Thalhah keseluruhannya. Hal itu juga dikatakan Allah SWT dalam firmanNya: "Di antara orang-orang mukmin itu ada orang -orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Sesudah itu kembali menyerang musuh." (Al-Ahzaab: 23) . Jika engkau suka. hai Abu Muhammad. Thalhah adalah pedagang besar. sehingga dia gugur pula. Bukankah kaum Anda banyak yang membutuhkan pertolongan Anda. Rasulullah mengalami patah taring kening dan bibirnya luka. sehingga darah mengucur di muka beliau. Thalhah bertemu dengan Saidina Ali ra dan Saidina Ali memperingatkan agar beliau mundur ke barisan paling belakang. Kata Abu Bakar. Thalhah wafat pada usia 60 tahun dan dikubur di suatu tempat dekat padang rumput di Basrah. dimasukkannya wang itu ke dalam pundi-pundi besar dan kecil. sehingga sebelas orang perajurit Anshar gugur semuanya menemui syahid. hai Thalhah!” Dalam perang itu. sehingga dia berhasil menyingkirkan mereka dari Rasulullah. dan lemparan panah. dan dia terbaring di tanah dalam keadaan pengsan. Diceritakanya pula.” Kata orang itu. Besok pagi bagi-bagikan wang itu kepada mereka. sehingga Thalhah dijuluki “Asy Syahidul Hayy” (Syahid yang hidup). gelisah dan risau. maka lihatlah Thalhah bin Ubaidillah!” Bila orang membicarakan perang Uhud di hadapan Abu Bakar Shiddiq. Dan di antara mereka ada (pula) yang menunggu-nunggu dan mereka sedikit pun tidak merubah janjinya. Kemudian Thalhah kembali ke dekat Rasulullah. yang mengalir dari seluruh tubuhnya. dan beliau kepayahan. Setelah kami tiba untuk membantu. maka Abu Bakar berkata. Thalhah selalu memajukan diri.

Pamannya sendirilah yang menyiksanya. Bila yang seorang disebut maka yang kedua pun disebut. bahwa engkau telah dibunuh orang!” Rasulullah SAW juga terkejut. Kepahlawanannya telah tampak pertama kali pada waktu perang Badar. Dalam peperangan itu. tiba-tiba terdengar olehnya desas-desus bahwa Rasulullah SAW telah dibunuh orang. "Kembali kamu kepada penyembahan berhala !" Tapi Zubayr menjawab. pasukan Quraisy menempatkan pendekarnya di barisan paling hadapan yang dipimpin oleh Ubaidah bin Said Ibnul Aash. Zubayr segera memandang ke arah Ubaidah. Dalam dua kali putaran Zubayr mengarahkan lembingnya ke mata Ubaidah dan berhasil menusuk kedua mata itu . Beliau dikenal sebagai seorang yang paling berani. dan berkeliaran di lorong-lorong Makkah mencari Nabi SAW yang ketika itu berada di daerah tinggi Makkah. lalu mengambil pedangnya keluar mencari-cari sumber berita itu. lalu berkata: “Kalau aku dibunuh orang. karena itu!” Rasulullah SAW lalu mendoakan segala yang baik-baik baginya. Maka itu dianggap sebagai pedang pertama yang terhunus fisabilillah.. Di tengah jalan dia bertemu dengan Rasulullah SAW sedang berjalan." Ibnu Asakir telah mengeluarkan dari Said bin Al-Musaiyib. paling pandai dalam menunggang kuda dan paling kejam terhadap lawan. Ternyata seluruh tubuhnya berbalut senjata (baju besi) sehingga sulit ditembus dengan senjata. Zubayr terjun kemedan tempur dan terjadilah perang tanding yang seru sekali. sedang dia sibuk dengan kerjanya.” Rasulullah SAW tersenyum. lalu kakinya digantung diatas dan dibawah kepalanya ditaruh api yang membara. kemudian menyuruhnya kembali saja. Zubayr digulung ke dalam tikar. Pada suatu hari. jika aku terbunuh?” Maka jawab Zubayr: “Aku akan menuntut balas akan darahmu kepada siapa yang membunuhmu!” Rasulullah SAW lalu mendoakan bagi Zubayr dan bagi pedangnya. Setelah siap. wajahnya tertegun. Pamannya berkata. Kedua-duanya tergolong dalam sepuluh orang yang "mubasyarin bil jannah". "Saya tidak akan kembali kafir lagi sama sekali. Kaum Quraisy sengaja menempatkannya di barisan terdepan untuk menentang pahlawan-pahlawan berkuda kaum muslimin. maka apa yang hendak engkau buat?” Jawab Zubayr: “Aku akan menentang semua orang Makkah. Rasulullah SAW lalu bertanya: “Mengapa engkau wahai Zubayr. Apabila dia bertemu dengan Nabi SAW. Yang tampak dari Ubaidah hanya kedua matanya saja. Ibnu Asakir dan Abu Nuaim memberitakan dari Urwah bahwa Zubayr bin Al-Awwam pernah mendengar bisikan syaitan yang mengatakan bahwa Muhammad SAW telah dibunuh dan ketika itu Zubayr baru saja berusia dua belas tahun. Kisah 10 Sahabat yg dijamin Masuk Syurga (6) Posted by ainnur on Feb 21. Zubayr berpikir bagaimana caranya mengalahkan musuhnya yang berbaju besi itu dan ia menemukan cara yang jitu. Zubayr tidak membuang waktu lagi. Mereka sama-sama beriman pada tahun yang sama dan wafat dalam tahun yang sama pula. Zubayr lalu mengambil pedangnya. lalu bertanya lagi: “Apa yang hendak engkau perbuat. Baginda bertanya: “Kenapa engkau dengan pedang yang terhunus itu hai Zubayr?” Beliau menjawab: “Aku dengar engkau dibunuh orang Makkah. (Kanzul Ummal 5:69.Allahu a'lam. Zubayr masuk Islam dalam usia lima belas tahun dan ia hijrah dalam usia delapan belas tahun sesudah menderita penganiayaan dan siksaan bertubi-tubi karena mempertahankan keimanannya. Al-Ishabah 1:545) Zubayr adalah prajurit dakwah yang menyandang senjata untuk melawan orang-orang yang menghendaki gugurnya dakwah Islamiah selagi dalam kandungan. '07 5:05 AM for everyone Saidina Zubayr ibn al-Awwam ra Perajurit Allah Pengiring Rasulullah Antara Thalhah dan Zubayr adalah dua serangkai. dia berkata: Orang pertama yang menghunus pedangnya fisabilillah ialah Zubayr bin Al-Awwam ra. sedang di tangan Zubayr pedang yang terhunus. terkejut?” Jawabnya: “Aku dengar berita.

Yunus menyebut dari Ibnu Ishak. Maka benarlah si kafir itu yang jatuh dulu. Ada dua bekas luka di situ. manakala Zubayr jatuh ke atas dadanya. datang ayahku ke tempat kami untuk menjenguk. Lembing itu kemudian berada di tangan Abu Bakar.” Maka masing-masing Nabi SAW dan kaum Muslimin mendoakan supaya yang jatuh dahulu itu si kafir. maka dia dilihat oleh Rasulullah SAW seraya berkata kepadanya: “Hai putera Shafiyah! Bangun menghadapinya!” Zubayr ra segera mendatangi musuh itu dan mendaki bukit hingga tiba di puncaknya. Kerap Umar membenarkan aku menaiki bahunya untuk melihat apa yang terjadi di bawah sana. Lalu Rasulullah SAW yang dari tadi melihat peristiwa itu. dan ia bersabda : "Setiap nabi mempunyai pengikut pendamping .sampai ke belakang kepalanya. pendek kata siapa saja yang coba mendekatinya.” (Al-Bidayah Wan-Nihayah 7:11) Rasulullah SAW merasa bangga terhadap Zubayr. dan apa yang engkau lakukan tadi!” Ayahku menjawab: “Engkau lihat apa yang ayah buat. berkata: “Siapa yang tersungkur ke bawah bukit itu. dan menariknya jatuh ke atas tanah. lalu aku berkata kepadanya: “Ayah! Aku lihat engkau berperang pada hari ini. duhai anakku?” Jawabku: “Ya. Ubaidah. beliau berkata: Pada hari pertempuran Khandak. pembawa bendera kaum Musyrikin pada hari Uhud telah mengajak perang tanding. (Kanzul Ummal 5:69) Baihaqi memberitakan dari Abdullah bin Zubayr ra. Pada waktu petang. demi ayah dan ibuku!” (Al-Bidayah Wan-Nihayah 4:107) Bukhari telah mengeluarkan dari Urwah ra bahwa para sahabat Rasulullah SAW berkata kepada Zubayr ra pada hari pertempuran di Yarmuk: “Pimpinlah kami untuk menerobos barisan musuh. sedang lehernya penuh luka-luka oleh pukulan musuh. hai Rasulullah!” Maka tiba-tiba Zubayr menjengukkan dirinya. yang satu adalah dari bekas kena pukulan di hari Badar. sehingga pedangnya menjadi tumpul. lalu ayah kami Zubayr mengajaknya naik di atas kuda. karena melihat banyak orang yang tidak sanggup melawannya. umurnya sepuluh tahun. Mereka lalu berduel. dia lalu mendaki di sebuah tempat yang tinggi. dan di situ dia bertarung dengan Talhah. pendekar Quraisy itu berteriak dan jatuh tersungkur tanpa gerak. Maka segera keluar menghadapinya Zubayr bin Al-Awwam ra. Maka Zubayr bin Al-Awwam ra keluar untuk menghadapinya. dan bersama kami ialah Umar bin Abu Salamah. aku masih kecil dan aku dikumpulkan dengan kaum wanita dan anak-anak kecil di tempat yang tinggi. dan ketika itu Abdullah juga masih kecil. dan melawannya sehingga dia dapat membelah tubuh musuhnya menjadi dua. kami akan ikut di belakangmu!” Zubayr menjawab: “Nanti kalau aku menggempur mereka. Aku melihat ayahku mengayunkan pedangnya ke kanan dan ke kiri. dialah yang akan mati. Lantaran itu Rasulullah SAW telah berkata: “Tiap-tiap Nabi ada pengiringnya.” Jawab mereka: “Tidak. Mereka berdua bertarung sampai Zubayr melompat ke atas untanya.” Kemudian Baginda berkata lagi: “Kalau Zubayr tidak keluar melawannya. kamu akan duduk di belakang saja. Berkata Urwah ra: “Aku pernah memainkan tempat bekas luka itu ketika aku kecil. barisan kaum musyrikin ketakutan. lalu si kafir itu mati. kami akan sama-sama menggempur!” Maka Zubayr pun menerobosi barisan musuh serta menggempur mereka. telah keluar Naufal bin Abdullah bin Al-Mughirah Al-Makhzumi seraya mengajak untuk lawan tanding. dan tidak ada seorang pun bersamanya ketika itu. bahwa Talhah bin Abu Talhah Al-Abdari. sehingga kedua-duanya berguling-guling dari atas bukit itu.” Dia lalu berkata lagi: “Aku lakukan untuk mempertahankanmu. bahawa beliau berkata: Telah datang seorang Musyrik yang lengkap dengan senjatanya. seraya berteriak: “Siapa yang mau bertanding dengan aku!” Rasulullah SAW berkata kepada seseorang di situ: “Boleh engkau bertanding dengan dia?” Jawab orang itu: “Jika engkau suruh. tetapi tiada seorang pun yang mau keluar menemuinya. nescaya aku sendiri yang akan keluar dan melawannya. dihabisinya dengan pedangnya. lalu dia kembali lagi ke barisannya. dan pengiringku ialah Zubayr. kemudian diserahkannya kepada orang lain.2 (Al-Bidayah Wan-Nihayah 4:20) Yunus memberitakan lagi dari Ibnu Ishak yang berkata: Pada hari pertempuran Khandak. Ali dan Abdullah ibnu Zubayr meminta lembing itu untuk disimpannya. sehingga akhirnya Zubayr dapat mengalahkan Talhah dan membunuhnya dengan pedangnya. Uthman. Lembing milik Zubayr kemudian diminta oleh Rasulullah SAW. Menyaksikan terbunuhnya Ubaidah yang tragis ini. (Al-Bidayah Wan-Nihayah 4:107) Ibnu Jarir telah mengeluarkan dari Asma binti Abu Bakar ra. Umar. Terbunuhnya pendekar Quraisy Ubaidah menambah semangat juang Umat Islam dalam setiap peperangan dan mereka selalu dapat memenangkannya.

'07 5:08 AM for everyone Saidina Abdurrahman bin 'Auf ra Saudagar Yang Berniaga Dengan Allah Saidina Abdurrahman bin 'Auf ra termasuk dalam kelompok delapan orang yang mula-mula memeluk Islam. tetapi selalu setia dan patuh membenarkan risalah .murah tangan dan telah menjual diri dan hartanya kepada ALLAH. kuat. termasuk enam orang sahabat yang bermusyawarah (sebagai formatur) dalam pemilihan khalifah sesudah 'Umar bin Khattab alFaruq. dan seorang mufti yang dipercayai Rasulullah berfatwa di Madinah selagi beliau masih hidup di tengahtengah masyarakat kaum muslimin. Lalu ia berseru "Allahu Akbar" dan disambut dengan kalimat tahuid oleh pasukan yang berada di luar benteng. Beliau tersenyum ridho dan gembira. yaitu dua hari sesudah Abu Bakar Shiddiq masuk Islam. Allahu a'lam. Ketika kaum muslimin mengepung perbentengan bani Quraidah yang kokoh dan sulit dikuasai. Saidina Umar ra mengirim empat ribu prajurit yang dipimpin oleh empat orang komandan dan ia juga menulis surat yang isinya: “Aku mengirim empat ribu prajurit bala bantuan yang dipimpin empat orang sahabat yang terkemuka dan masingmasing bernilai seribu orang.” Ketika menghadapi benteng Babylon. tetapi karena Zubayr memang seorang pemuda yang setia. Ubadah Ibnu Assamit. maka ia akan segera menjadi orang pertama yang datang menyambut seruan itu. Hal ini membuat pasukan musuh gentar. Setelah masuk Islam. Zubayr bersama Ali bin Abi Thalib menyerbu dengan memanjat benteng itu sehingga kaum muslimin dapat memasuki dan menguasai benteng tersebut. Tahukah anda siapa empat orang komandan itu? Mereka adalah Zubayr Ibnul Awwam." Kecintaan Rasulullah SAW kepada Zubayr bukan hanya disebabkan ia anak bibi Rasulullah SAW. Dia adalah seorang pengelola perdagangan yang berhasil dan hartawan. Setelah itu maka beliau pun pergi." Zubayr tercatat dalam rombongan yang pernah hijrah ke negeri Habasyah sebelum hijrah ke Madinah. Umar Ibnul Khattab untuk memperkuat pasukan memasuki negeri Mesir dan mengalahkan tentara Romawi yang kala itu menduduki Mesir. berani. Ketika Amru Ibnul Aash meminta bala bantuan tentara kepada Amirul Mukminin. Itulah beliau Abdurrahman bin 'Auf radhiyallahu 'anhu. Almiqdaad Ibnul Aswad dan Maslamah bin Mukhallid. Namanya pada masa jahiliyah ialah 'Abd 'Amr. Tetapi beliau sabar dan tetap sabar. Tetapi beliau diikuti oleh beberapa orang yang menginginkan berlanjutnya fitnah dan perang. Moga Allah merahmati rohnya dan roh para sahabat radhiallahu ‘anhum. Zubayr ra memanjati dinding benteng dengan tangga. Kisah 10 Sahabat yg dijamin Masuk Syurga (7) Posted by ainnur on Feb 21. Sama halnya dengan kelompok kaum muslimin yang pertama-tama masuk Islam.. Beliau menghindar dari kekejaman kaum kafir Quraisy. kaum muslimin sukar membuka dan menguasainya. Oleh karena itulah Zubayr selalu mengikuti seluruh peperangan bersama Rasulullah SAW. Pendiriannya teguh dan senantiasa teguh. panik dan meninggalkan pos-pos pertahanan mereka sehingga Zubayr dan kawan-kawannya bergegas membuka pintu gerbang maka tercapailah kemenangan yang gilang gemilang pada kaum Muslimin.yang setia (Hawari) dan hawariku adalah Zubayr ibnul Awwam. jujur. Zubayr bertemu dengan Ali dan menyatakan dirinya tidak lagi memihak dan akan berusaha mendamaikan kedua pasukan itu. Rasulullah memanggilnya Abdurrahman. Bila diserukan "Hayo berjihad fi Sabilillah". Zubayr ditikam ketika sedang menghadap Allah (dalam keadaan menunaikan shalat). seraya bersabda: “Tiap nabi mempunyai kawan dan pembela setia (Hawari) dan di antara hawariku adalah Zubayr. Abdurrahman bin 'Auf masuk Islam sebelum Rasulullah masuk ke rumah Al-Arqam. tapi hartanya selalu diinfakan untuk perjuangan Islam. ikhlas. termasuk dalam kelompok sepuluh yang diberi khabar gembira oleh Rasulullah SAW masuk syurga. Begitu pula kesigapan Zubayr dalam menyambut seruan jihad pada perang Ahzaab dan peperangan lainnya sehingga bila Rasulullah SAW melihatnya. Abdurrahman pun tidak luput dari penyiksaan dan tekanan kaum kafir Quraisy. Ketika terjadinya Perang Jamal antara pasukan yang dipimpin Saiditina Aisyah ra dengan pasukan Ali ra. Selama hidupnya ia tidak pernah tinggal berjihad.

” Kata Abdurrahman. dan semoga Allah memberkati pula harta yang kamu tinggalkan untuk keluargamu. Beliau menyambut kedatangan Abdurrahman seraya berkata. Dalam perantauan. Maka mulailah Abdurrahman berniaga di sana. Pada suatu hari Rasulullah SAW berpidato membangkitkan semangat jihad dan pengorbanan kaum muslimin. Beliau datang kepada Rasulullah memakai harum-haruman. ya Rasulullah. Dua ribu saya pinjamkan kepada Allah. Sabda Rasulullah. Dalam perang Uhud beliau tetap teguh bertahan di samping Rasulullah. Semoga Allah memberkati pernikahan dan harta kamu. Di samping itu di Madinah tengah mengalami musim panas.Muhammad SAW. “Adakan kenduri. Pilihlah olehmu salah satu di antara kedua kebunku itu. Kata beliau antara lain.” Sabda Rasulullah. karena jumlah tentara musuh. dan kaum muslimin keluar sebagai pemenang. “Saya hendak bernikah. “Apakah mahar yang kamu berikan kepada istrimu?” Jawab Abdurrahman. dan beliau berhasil menewaskan musuh-musuh Allah. “Bershadaqahlah tuan-tuan! Saya hendak mengirim suatu pasukan ke medan perang. Saya mempunyai dua bidang kebun yang luas dan dua orang pembantu. “Semoga Allah melimpahkan berkah-Nya kepada saudara. Belum berapa lama beliau berdagang. “Semoga Allah melimpahkan berkat-Nya kepadamu.” Sa'ad menunjukkan pasar tempat berjual beli kepada Abdurrahman.” Lalu wang yang dibawanya dari rumah diserahkannya kepada Rasulullah dua ribu. Alangkah wanginya kamu. Rasulullah! Saya mempunyai wang empat ribu. “Wahai saudaraku Abdurrahman! Aku termasuk orang kaya di antara penduduk Madinah. Pada suatu hari Sa'ad berkata kepada saudaranya. Hartaku banyak.” Tanya Rasulullah. Abdurrahman bergegas pulang ke rumahnya dan cepat kembali ke hadapan Rasulullah di tengah-tengah kaum muslimin. dan dua ribu saya tinggalkan untuk keluarga saya. Abdurrahman mendapat hadiah sembilan luka parah menganga di tubuhnya.” Dalam Perang Badar Abdurrahman turut berjihad fisabilillah. perjuangan dan pengorbanan Abdurrahman di medan tempur jauh lebih kecil bila dibandingkan dengan perjuangan dan pengorbanannya dengan harta benda. antaranya ialah 'Umair bin Uthman bin Ka'ab at-Taimy. Saya hanya akan minta tolong kepada saudara untuk menunjukkan di mana letaknya pasar Madinah ini. “Wah.” Mendengar ucapan Rasulullah tersebut.” Kata Abdurrahman. maka di bawahnya kudapati emas dan perak. terhadap harta yang kamu berikan. “Sejak itu dunia datang menghadap kepadaku (hidupku makmur dan bahagia). Hingga seandainya aku angkat sebuah batu. Ketika selesai perang. “Ya.” Ketika Rasulullah bersiap untuk menghadapi Perang Tabuk beliau membutuhkan jumlah dana dan tentara yang tidak sedikit. Kemudian beliau turut berhijrah ke Habsyah bersama-sama kawan se-iman untuk menyelamatkan diri dan agama dari tekanan kaum kafir Quraisy yang senantiasa menzalimi mereka. ketika tentara muslimin banyak yang meninggalkan barisan hadapan. ku berikan kepadamu mana yang kamu sukai. Abdurrahman menjadi pelopor orang-orang yang berhijrah karena dan untuk Allah dan Rasul-Nya. walau hanya dengan menyembelih seekor kambing.” Jawab Abdurrahman bin 'Auf. Katanya. namun di antaranya ada yang sedalam anak jari. hai Abdurrahman. Beliau berdiri di tengah-tengah para sahabat. Begitu pula hewan kendaraan tidak mencukupi. Perjalanan ke Tabuk sangat jauh dan sulit. Sungguh pun begitu. Begitu pula salah seorang di antara kedua orang pembantuku. kemudian aku kawinkan engkau dengan beliau. Maka Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan beliau dengan Sa'ad ibnu Rabi' al Anshari ra. terkumpullah wang sekadar cukup untuk mahar kahwin. dan kepada harta saudara. akan ku serahkan mana yang kamu senangi. “Emas seberat biji kurma. Dana yang tersedia hanya sedikit. kepada keluarga saudara. Banyak di antara kaum muslimin yang kecewa sedih karena ditolak Rasulullah menjadi tentera yang akan turut . Walaupun luka kecil. yaitu tentara Rum sangat banyak. Rasulullah mempersaudarakan orang-orang Muhajirin dan orang-orang Anshar. Tatkala Rasulullah SAW dan para sahabat beliau diizinkan Allah berhijrah ke Madinah. dan dua puluh luka-luka kecil.

Lalu tanah itu dibagi-bagikannya kepada fakir miskin Bani Zuhrah. Saya mendengar Rasulullah bersabda. Abdurrahman turut mempelopori dengan menyerahkan dua ratus uqiyah emas. Tidak ada orang yang kasihan pada kalian sepeninggalku. Setelah Rasulullah SAW wafat. Dan pasukan yang berangkat terkenal dengan sebutan “ Jaisyul 'Usrah” (pasukan susah). Apabila para ibu tersebut pergi haji. bahwa Abdurrahman masuk syurga. Mereka yang ditolak itu pulang kembali dengan air mata bercucuran kesedihan. serta pahala yang besar di akhirat. kecuali orang-orang yang sabar. Rasulullah terlambat hadir. minyak. Abdurrahman turut pula bersama-sama mereka. dan upah yang dijanjikan Allah. Semuanya membawa pangan.berperang. kebaikan. apakah Ibu mendengar sendiri . ibu yang mulia itu bertanya. “Suara apa yang hiruk pikuk itu?” Dijawab orang. bumi seolah-olah bergetar.” Tanya Rasulullah. Kata Ibu 'Aisyah ra. “Kafilah Abdurrahman dengan iring-iringan tujuh ratus ekor unta bermuatan sarat membawa pangan dan sandang serta lain-lainnya. “Sebanyak rezeki. pakaian. “Adakah engkau tinggalkan untuk wang belanja isterimu?” Jawab Abdurrahman. “Rasulullah SAW pernah bersabda. Kata Ibu 'Aisyah ra. Beliau bertanggungjawab memenuhi segala kebutuhan mereka dan mengadakan pengawalan bagi ibu-ibu yang mulia itu bila bepergian. Apakah lagi yang lebih mulia dan utama dari menjadi Imam bagi pemimpin umat dan pemimpin para Nabi. sehingga Abdurrahman menjadi orang terkaya di antara para sahabat. terdiri dari tujuh ratus unta bermuatan sarat tiba di Madinah. dan kepada para ibuibu orang mukmin. Ketika jatah Saidatina Aisyah ra disampaikan orang kepadanya.” Sebelum menghentikan iring-iringan unta. Katanya. Berapa?” Jawab Abdurrahman. Terdengar suara gemuruh dan hiruk pikuk. jawab orang itu. isteri Rasulullah. Kafilah dagangnya terus menerus hilir mudik dari dan ke Madinah mengangkut gandum. Rasulullah tiba. Dengan patuh dan setia kaum muslimin memperkenankan seruan Nabi yang mulia. “Ada! Mereka saya tinggali lebih banyak dan lebih baik daripada yang saya sumbangkan. Abdurrahman bin 'Auf bertugas menjaga kesejahteraan dan keselamatan Ummahatul Mu'min (para istri Rasulullah). Ketika mereka masuk kota.” Pasukan muslimin berangkat ke Tabuk. Maka kata 'Umar bin Khattab berbisik kepada Rasulullah. “Abdurrahman bin Auf masuk syurga dengan merangkak (karena syurga sudah dekat sekali kepadanya). Pada suatu hari iring-iringan kafilah dagang Abdurrahman. “Siapa menghadiahkan tanah itu buat saya?” “Abdurrahman bin 'Auf. bagaikan terbang beliau pergi menemui Saidatina 'Aisyah. Salah satu bukti yang dibaktikan Abdurrahman kepada ibu-ibu yang mulia. lalu beliau shalat di belakang Abdurrahman dan mengikuti sebagai makmum. Serentak mendengar berita itu. Allah memuliakan Abdurrahman dengan kemuliaan yang belum pernah diperoleh kaum muslimin seorang jua pun. Beliau yang menaikkan dan menurunkan para ibu itu ke atas haudaj (penutup) khusus mereka. Sehingga ibu 'Aisyah bertanya. karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk disumbangkannya. seseorang pembawa berita mengatakan kepada Abdurrahman berita gembira yang disampaikan Ibu 'Aisyah. tidak meninggali wang belanja sedikit juga untuk isterinya. sandang dan barang-barang lain kebutuhan penduduk. Mereka yang tidak diterima itu terkenal dengan nama “Al-Bakkaain” (orang yang menangis). “Semoga Allah melimpahkan berkat-Nya bagi Abdurrahman dengan baktinya di dunia. “Agaknya Abdurrahman berdosa. Maka Abdurrahman menjadi imam shalat berjamaah bagi kaum muslimin waktu itu. Perniagaannya selalu meningkat dan berkembang. Beliau pantas bangga dan bahagia dengan tugas dan kepercayaan yang dilimpahkan para ibu orang-orang mukmin kepadanya. barang pecah belah.” Rasulullah bertanya kepada Abdurrahman. Sebab kenderaan untuk mereka tidak mencukupi. Itulah salah satu bidang khusus yang ditangani Abdurrahman. wangi-wangian dan segala kebutuhan penduduk. “Wahai Ibu.” Begitulah doa Rasulullah bagi Abdurrahman selalu melindunginya sepanjang hidupnya. Karena itu Rasulullah memerintahkan kaum muslimin mengorbankan harta benda mereka untuk berjihad fisabilillah. yaitu Muhammad Rasulullah SAW. tepung. ia pernah membeli sebidang tanah berharga empat ribu dinar. yaitu ketika waktu shalat sudah masuk. Setelah hampir selesai rakaat pertama.

Di samping itu masih ada peninggalannya berupa emas dan perak. Telah turut menghantar jenazahnya ke tempat terakhir di dunia. Dzun Nurain 'Uthman bin 'Affan. Sa'ad masuk Islam sewaktu berusia l7 tahun. Hartanya dinafkahkan dengan kedua belah tangan. saya mendengar sendiri!” Abdurrahman melonjak kegirangan. maka potongan-potongannya cukup menjadikan seorang ahli warisnya menjadi kaya-raya. Dalam kata sambutannya antara lain 'Ali berkata: “Anda telah mendapatkan kasih sayang Allah. yang kalau dibagibagikan kepada ahli warisnya dengan mengampak. Allahu a'lam. dan keislamannya termasuk yang terdahulu di antara para sahabat. Rasulullah SAW yang ucapannya selalu terbukti benar..000 dinar emas. “Seandainya aku sanggup. aku akan memasukinya sambil berjalan. Beliau meninggalkan kira-kira 1. Hal ini pernah diceritakannya sendiri. sabdanya: "Ini dia pamanku! Siapa orang yang punya paman seperti pamanku ini?" Itulah dia Sa'ad bin Abi Waqqash! Kakeknya ialah Uhaib. Beliau berwasiat pula supaya memberikan hartanya yang paling mulia untuk para ibu-ibu orang mukmin. telah memberinya khabar gembira dengan syurga Jannatun Na'im. Shalat jenazah turut dihadiri pula antara lain. dan Anda telah berhasil menundukkan kepalsuan dunia. Masing-masing mendapat pembagian khusus 80. Kemudian menyusul pula 40. orang tidak dapat membedakan di antara mereka. 300 ekor kambing. kafilah ini dengan seluruh kenderaan dan muatannya kuserahkan untuk jihad fisabilillah. akan disambutnya dengan ucapan selamat datang sambil bergurau. Katanya. maka semangatnya semakin memuncak mengorbankan kekayaannya di jalan Allah.000 dirham perak. Apabila beliau berada di tengah-tengah budak-budaknya. Kisah 10 Sahabat yg dijamin Masuk Syurga (8) Posted by ainnur on Feb 21. baik secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan.ucapan itu diucapkan Rasulullah?” Jawab Ibu 'Aisyah. Sesudah itu beliau bersedekah lagi 200 uqiyah emas. sehingga Ibu 'Aisyah sering mendoakan. bahwa Abdurrahman pasti masuk syurga. katanya: "Pada suatu saat saya beroleh kesempatan termasuk tiga orang pertama yang masuk Islam. “Ya. Walaupun begitu kaya-rayanya. 100 ekor kuda. dimerdekakannya sejumlah besar budak yang dimilikinya. Tatkala beliau hampir meninggal dunia.000.” Di samping itu beliau meninggalkan warisan pula untuk ahli warisnya sejumlah harta. namun harta kekayaannya itu seluruhnya tidak mempengaruhi jiwanya yang penuh iman dan taqwa.000 ekor unta. '07 5:10 AM for everyone Saidina Sa'ad bin Abi Waqqash ra Pelempar Panah Pertama Pada Jalan Allah Siapakah dia singa yang menyembunyikan kukunya itu? Dan siapakah dia yang bila datang kepada Rasulullah ketika berada di antara shahabat-shahabatnya. mana yang majikan dan mana budak.” Subhannallah. Kemudian diwasiatkan supaya memberi 400 dinar emas kepada para pejuang Badar. “Semoga Allah memberinya minum dengan minuman dari telaga Salsabil. Kata sambutan saat pemakaman." Maksudnya bahwa . Amirul Mukminin 'Ali bin Abi Thalib Karamallahu Wajhah. demikian mulia perilaku dan keimanan para sahabat Rasulullah SAW. antara lain sahabat mulia Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau beristri empat orang. Lalu diserahkannya pula 500 ekor kuda kepada para pejuang yang lain. Mereka berjumlah seratus orang.” Sejak berita yang membahagiakan. dan semua mengambil bagiannya masing-masing. putera dari Manaf yang menjadi paman dari Aminah ibunda dari Rasulullah SAW. Sudilah Ibu menyaksikan. sehingga mencapai 40. Berbahagialah Abdurrahman bin 'Auf dengan ribuan karunia dan kebahagiaan yang diberikan Allah kepadanya.

Bersabdalah Rasulullah SAW di waktu perang Uhud." Sa'ad termasuk seorang kesatria berkuda Arab dan Muslimin yang paling berani. diajukannyalah do'a yang maqbul ini. . "Panahlah. hal itu adalah disebabkan do'a Rasulullah juga bagi pribadinya. yang baik dan yang halal sekaligus. "Tidak pernah saya dengar Rasulullah menyediakan ibu bapanya sebagai jaminan kepada seseorang. serta beberapa lama menjadi bulan-bulanan injakan dan sepakannya hingga akhirnya tewas menemui ajalnya!" Kenyataan ini pertama kali mengungkapkan kebeningan jiwa. tiba-tiba dari salah satu pekarangan rumah. Pertama. dan menolak dengan keras setiap dirham yang mengandung syubhat. 'Rupanya kamu hendak menakutnakuti aku." Demikianlah beliau terkenal di kalangan saudara-saudara dan handai taulannya bahwa do'anya tak ubah bagai pedang yang tajam. muncul seekor unta liar dan tanpa dapat dibendung masuk ke dalam lingkungan orang banyak seolah-olah ada yang dicarinya. Banyak sekali keistimewaan yang dimiliki oleh Sa'ad ini." Memang! Kedua ni'mat besar ini selalu menjadi dendangan Sa'ad buah syukurnya kepada Allah. Maka katanya. hingga beliau enggan berdo'a bagi kerugian seseorang. Tapi kalau biasanya harta banyak dan harta halal jarang sekali dapat terhimpun. maha mohon dijadikan hal itu sesuatu pertanda dan suatu pelajaran!'" "Tidak lama kemudian. Hal ini juga disedari sepenuhnya oleh Sa'ad sendiri. Boleh jadi ia menyatakan keislamannya secara terangterangan bersama orang-orang yang dapat diyakinkan oleh Abu Bakar. Beliau mempunyai dua macam senjata yang amat ampuh. Dan ini. yaitu panahnya dan do'anya. Dan kemampuannya dalam mengumpulkan harta dari barang bersih lagi halal. Thalhah dan Zubayr. Lalu diangkatlah kedua tangannya. kecuali bagi Sa'ad. hai Sa'ad Ibu bapakku menjadi jaminan bagimu. Sa'ad bin Abi Waqqash telah mengulurkan tangan kanannya untuk bai'at kepada Rasulullah SAW. "Demi Allah sayalah orang pertama yang melepaskan anak panah di jalan Allah!" Dan berkata pula Ali bin Abi Thalib. maka di tangan Sa'ad hal itu telah terjadi. Sebagai contoh ialah peristiwa yang diriwayatkan oleh 'Amir bin Sa'ad. bahwa beliau merupakan satu-satunya orang yang dijamin oleh Rasulullah dengan jaminan kedua orang tua beliau. Saya dengar beliau bersabda waktu Perang Uhud. "Panahlah hai Sa'ad! Ibu bapaku menjadi jaminan bagimu. bahwa beliaulah yang mula-mula melepaskan anak panah dalam membela agama Allah. Abdurrahman bin 'Auf dan Thalhah bin ‘Ubaidillah. "Sa'ad mendengar seorang laki-laki memaki Ali. tepatkanlah bidikan panahnya.' Maka Sa'ad pun pergi berwudhu dan shalat dua raka'at. kebenaran iman dan keikhlasannya yang mendalam.beliau adalah salah seorang di antara tiga orang yang paling awal masuk Islam. Di samping itu ia dapat dijadikan seorang mahaguru pula dalam soal membersihkan harta. Begitu pula Sa'ad. kecuali dengan menyerahkan urusannya kepada Allah Ta'ala. Katanya. Pada suatu hari ketika Rasulullah SAW menyaksikan dari Sa'ad sesuatu yang menyenangkan dan berkenan di hati beliau. orang itu enggan menurut. 'Kalau begitu saya do’akan kamu kepada Allah' Ujar laki-laki itu. Maka pada hari-hari pertama Rasulullah menjelaskan tentang Allah Yang Esa dan tentang agama baru yang dibawanya. Ketika dilarangnya. Waktu wafat. 'Ya Allah. seolah-olah kamu seorang Nabi. Tetapi di antara semua itu dua hal penting yang selalu menjadi dendang dan senandungnya. Zubayr bin alAwwam. Jika beliau memanah musuh dalam peperangan. jiwanya adalah jiwa merdeka. ia meninggalkan kekayaan yang tidak sedikit. Dan kedua. pastilah akan mengenai sasarannya. Dalam kehidupan akhirnya Sa'ad termasuk Kaum Muslimin yang kaya dan berharta. diimbangi bahkan mungkin diatasi oleh kesanggupan menafqahkannya di jalan Allah. yang dapat ditonjolkan dan dibanggakannya. "Ya Allah. keyakinannya keras membaja serta keikhlasannya dalam dan tidak bernoda. Ia dilimpahi harta yang banyak. dan juga orang yang mula-mula terkena anak panah. dan jika beliau menyampaikan suatu permohonan kepada Allah pastilah dikabulkanNya. katanya. Sementara itu buku-buku tarikh dan riwayat menceritakan kepada kita bahwa beliau termasuk salah seorang yang masuk Islam bersama dan atas hasil usaha Abu Bakar. Lalu diterjangnya laki-laki tadi dan dibawanya ke bawah kakinya. Dan untuk menopang ketaqwaannya ia selalu memakan yang halal. dan sebelum beliau mengambil rumah al-Arqam untuk tempat pertemuan dengan sahabat-sahabatnya yang telah mulai beriman. dan kabulkanlah do'anya. dan tindakan mereka itu mengundang amarah murka-Mu. tidak menutup kemungkinan bahwa ia lebih dulu masuk Islam secara sembunyi-sembunyi. yaitu Uthman bin Affan. kiranya menurut ilmu-Mu laki-laki ini telah memaki segolongan orang yang telah beroleh kebaikan dari-Mu. Menurut Sa'ad sendiri dan juga para sahabatnya.

separuhnya?" tanya Sa'ad pula. Seluruh perjuangan di Iraq direncanakan sendiri oleh Sang Khalifah yang setiap hari diberitahu perkembangan situasi militer. Ketika keadaan ibunya telah demikian gawat beberapa orang keluarganya membawa Sa'ad kepadanya untuk menyaksikannya kali yang terakhir. memperagakan tindakan-tindakan yang gagah berani dan berhasil melemahkan serta mengacaukan pasukan musuh. beliau tidak menjual agama dan keimanannya dengan sesuatu pun. dan turunlah wahyu menyokong pendirian Sa'ad serta mengucapkan selamat kepadanya. "Wahai Rasulullah.Ketika Hajji Wada'. maka Rasulullah datang menziarahinya. bahkan walau sesuap makanan yang anda taruh di mulut isteri anda!" Beberapa lama Sa'ad hanya mempunyai seorang puteri. Akhirnya Sa'ad bin Abi Waqqash dipilih untuk mengambil alih tampuk kepemimpinan. maka janganlah kamu mengikuti keduanya!" (QS Luqman: l5) Sa'ad bin Abi Waqqash adalah pahlawan perang terkenal dan seorang panglima Arab yang memainkan peranan penting dalam pertempuran Badar dan Uhud serta usaha-usaha berikutnya. bahkan beliau tetap pada pendiriannya. Sa'ad bin Abi Waqqash maju ke Kadessia. Tetapi setelah peristiwa di atas. komandan pasukan Muslim di al-Hira (Iraq) setelah keberangkatan Khalid bin al-Walid ke Syria. Ketika itu segala usaha ibunya untuk membendung dan menghalangi puteranya dari agama Allah mengalami kegagalan. Biasanya di luar Madinah beliau menunggu seseorang yang datang secara teratur memberinya laporan mengenai keadaan medan perang. Rencana itu dilaksanakannya dengan tekad yang luar biasa. Sesampainya di sana. Dan setiap nafqah yang anda keluarkan dengan mengharap keridhaan Allah. apakah bunda akan makan atau tidak!" Akhirnya ibunya mundur teratur. Ketika Muthana." ujar Nabi. Di tempat ini. pada suatu hari. sebuah pertempuran yang patut dicatat berlangsung sebagai pejuang sejati. Didekatkan wajahnya ke wajah ibunya dan dikatakannya dengan suara keras agar kedengaran olehnya. sebagai berikut. pada masa musim panas tahun 637 M. tidaklah anak anda akan meninggalkan agama ini walau ditebus dengan apa pun juga! Maka terserahlah kepada bunda." ujar Nabi. Tapi keimanannya terhadap Allah dan Rasul mengatasi baja dan batu karang mana pun jua. Maka segala jalan yang tak dapat tidak. "Dan seandainya kedua orang tua memaksamu untuk mempersekutukan Aku. sepertiganya?" "Benar. segera mengikuti si penunggang unta tersebut untuk mengecek kebenaran berita yang dibawa itu. Bolehkah saya shadaqahkan dua pertiga hartaku?" "Tidak. Khalifah Islam kedua (Umar bin al-Khattab ra) berkeinginan memimpin sendiri pasukan bantuan itu. sangat was-was akan hasil perang Kadessia. Karena sakit. Semangat yang menggelora menyelimuti pasukan itu. Lebih baik anda meninggalkan ahli waris dalam keadaan mampu daripada membiarkannya dalam keadaan miskin dan menadahkan tangannya kepada orang lain. . beliau memperoleh kabar kemenangan dari seorang penungga unta. "Kalau begitu. Kebetulan beliau jatuh sakit. pastilah akan diberi ganjaran. Khalifah Umar bin al-Khattab. sahabat Nabi SAW yang terpercaya ini maju dengan 20 000 pasukan. Tetapi dengan kecekapan dan keahliannya sebagai komandan. bahkan walau dengan nyawa ibunya sekali pun. "Dan sepertiga itupun sudah banyak. ia enggan menjamah makanan atau minuman hingga hampir menemui ajalnya. Baru kemudian disebarkan berita tentang kemenangannya itu kepada masyarakat yang berkumpul di Masjid Nabi. lalu ia keluar satu persatu. mendirikan khemahnya yang berdekatan letaknya. Sa'ad ikut bersama Rasulullah SAW. Sang Khalifah yang tidak mahu menyebutkan namanya. Tanya Sa'ad. Akhirnya. Sa'ad bin Abi Waqqash. Rustam." jawab Nabi. Saidina Umar ra tidak lupa akan kisah Sa'ad dengan ibunya sewaktu beliau masuk Islam dan mengikuti Rasulullah SAW. dengan harapan hatinya akan menjadi lunak jika melihat ibunya dalam sakarat. seandainya bunda mempunyai seratus nyawa. ia dapat memimpin seluruh operasi dari bahagian atas sebuah rumah yang terletak di pinggir medan perang. Khalifah Islam kedua. "Jadi. "Demi Allah ketahuilah wahai ibunda. di mana pasukan-pasukan Persia di bawah panglima mereka yang termasyhur. Sebuah pasukan berkumpul di Madinah dan Umar ingin maju ke medan perang sebagai komandan dan pasukan tersebut. meminta bantuan pasukan untuk menghadapi ancaman gerombolan Persia yang semakin bertambah. Sa'ad bin Abi Waqqash tidak bisa terjun sendiri ke kancah pertempuran. Tapi beliau dicegah oleh sahabat-sahabatnya yang berpendapat agar kekuasaan pusat harus selalu berada di ibu kota. Wanita itu menyatakan akan mogok makan dan minum sampai Sa'ad bersedia kembali ke agama nenek moyang dan kaumnya. beliau beroleh lagi beberapa orang putera. Sebanyak kurang lebih 400 sahabat Nabi berserta 700 putera mereka turut dalam pasukannya. Tetapi Sa'ad tidak terpengaruh oleh hal tersebut. Sa'ad menyaksikan suatu pemandangan yang amat menghancurkan hatinya yang bagaikan dapat menghancurkan baja dan meluluhkan batu karang. pasti akan melemahkan semangat Sa'ad dan akan membawanya kembali ke pangkuan agama berhala dan kepada kaum kerabatnya. "Jangan. padahal itu tidak sesuai dengan pendapatmu. saya punya harta dan ahli warisku hanya seorang puteri saja.

anak. dan beliau dikebumikan di Madinah. Kualitasnya dapat kita ketahui melalui sabda Nabi SAW: "Sesungguhnya setiap umat mempunyai orang kepercayaan. Allahu a'lam. Saidina Uthman bin Affan ra. beliau menunjukkan Sa'ad bin Abi Waqqash sebagai salah seorang dari enam sahabat Nabi SAW yang terpercaya untuk memilih khalifah penggantinya. beliau disenangi oleh semua orang yang melihatnya. mengangkat Sa'ad bin Abi Waqqash kembali menjadi Gabenor di Kufah. di sebuah rumah keluarga suku Quraisy terhormat. Beliaulah yang membunuh ayahnya yang berada di pasukan musyrikin dalam perang Uhud. rendah diri dan sangat pemalu. kurus. Hal itu tampak ketika beliau harus hijrah ke Ethiopia pada gelombang kedua demi menyelamatkan aqidahnya.Pada masa pemerintahan Gabenor Sa'ad bin Abi Waqqash. sebelum meninggal. sehingga ayat Al-Quran turun mengenai beliau seperti yang tertera dalam surah Al Mujadilah ayat 22. dan kepercayaan umat ini adalah Abu Ubaidah bin Jarrah. walaupun orang tersebut ayah kandung. Kawasan ini kemudiannya berkembang menjadi kota penting dan makmur serta menjadi pusat militer dan kesusasteraan. Abu . Abu Ubaidah adalah seorang yang berperawakan tinggi. di pihak lain mereka pun senang dengan Allah. Allah akan memasukkan mereka ke dalam syurga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai. diisi dengan pengorbanan dan perjuangan menegakkan Deen Islam. Abu Ubaidah termasuk orang yang masuk Islam dari sejak awal. Rantai itu pun akhirnya terlepas dari pipi Rasulullah SAW. saudara atau keluarganya sendiri. justeru Abu Ubaidah berlari untuk mendapati Nabinya tanpa takut sedikit pun terhadap banyaknya lawan dan rintangan. Nama lengkapnya adalah Amir bin Abdullah bin Jarah yang dijuluki dengan nama Abu Ubaidah. mereka akan kekal di dalamnya. Demi didapati pipi Nabi terluka. khalifah ketiga dalam Islam. siapa yang mengikutinya akan merasa tenang. '07 5:11 AM for everyone Abu Ubaidah bin Jarrah ra Orang Kepercayaan Umat Ini Beliau termasuk orang yang pertama masuk Islam. bermuka ceria. iaitu terhujamnya dua rantai besi penutup kepala beliau. ketahuilah bahwa perajurit Allah pasti akan berjaya. Allah telah mematri keimanan di dalam hati mereka dan mereka dibekali pula dengan semangat. berwibawa. Kisah 10 Sahabat yg dijamin Masuk Syurga (9) Posted by ainnur on Feb 21. Sa'ad bin Abi Waqqash mengundurkan diri ke Akik pada masa kekhalifahan Ali bin Abu Thalib ra. Namun kemudian beliau balik kembali untuk menyertai perjuangan Rasulullah SAW. ketika pasukan muslimin kucar kacir dan banyak yang lari meninggalkan pertempuran. Saidina Abu Bakarlah yang membawakan mereka menemui Rasulullah SAW untuk menyatakan syahadat di hadapan Baginda. Kehidupan beliau tidak jauh berbeza dengan kebanyakan sahabat lainnya. pemukiman Arab di Kufah mula dibangunkan. Sayidina Umar ra di samping ranjangnya. Beliau masuk Islam bersama Abdurrahman bin ‘Auf. Mereka itulah perajurit Allah. Abu Ubaidah sempat mengikuti semua peperangan bersama Rasulullah SAW.” Masih dalam perang Uhud. Abu Ubaidah mulai mencabut rantai tersebut dengan gigitan giginya." Abu Ubaidah bin Jarah ra lahir di Mekah. Namun bersamaan dengan itu pula gigi seri Abu Ubaidah ikut terlepas dari tempatnya. Beliau termasuk orang yang berani ketika dalam kesulitan. artinya: “Engkau tidak menemukan kaum yang beriman kepada Allah dan hari kiamat yang mengasihi orang-orang yang menentang Allah SWT dan Rasulullah. beliau memeluk Islam selang sehari setelah Saidina Abu Bakar as-Shiddiq ra memeluk Islam. Akan menyenangi mereka. Uthman bin Mazun dan Arqam bin Abu al-Arqam. serta menghabiskan masa pensiunnya dengan tenang dan damai hingga ajalnya pada tahun 500 H (670 M) pada usia 70 tahun. segera ia berusaha untuk mencabut rantai tersebut dari pipi Nabi SAW. di tangan Abu Bakar as-Shiddiq.

Orang yang jujur di kalangan umatku adalah Abu Ubaidah. "Wahai Amirul Mukminin. Oleh sebab itu kasihanilah beliau. Saat Umar mengadakan kunjungan dan singgah di rumahnya. “Saya tidak mungkin berani mendahului orang yang dipercayai oleh Rasulullah SAW menjadi imam kita di waktu shalat (Saidina Abu Bakar as-Shiddiq ra). sesampainya surat saya ini. "Hulurkan tanganmu! Agar saya baiat kamu. Saya tidak ingin menyelamatkan diri sendiri dari musibah yang menimpa mereka dan saya tidak ingin berpisah dari mereka sampai Allah sendiri menetapkan keputusannya terhadap saya dan mereka." Rasulullah SAW bersabda kepada mereka." Sepeninggalan Rasulullah SAW. "Saya berangkat mahu shalat Zuhur agak cepat. kalian akan baik. akan tetapi seperti kamu ketahui saya sedang berada di tengah-tengah tentera Muslimin. saya akan kirimkan bersama kamu seorang yang 'gagah dan jujur'. "Hai Amirul Mukminin! Sebenarnya saya tahu. oleh sebab itu semua mereka pasti akan mati. Rasulullah SAW memberinya gelaran "Gagah dan Jujur". Ketika kekuasaan Islam telah meluas dan kekhalifahan dipimpin oleh Saidina Umar ra. beliau memesankan kepada tenteranya. ini saja sudah cukup menyenangkan. sampaikanlah nasihat kepada pimpinan kalian. Umar pun lantas berujar. selesaikanlah kasus yang menjadi perselisihan di antara mereka dengan adil. Akhirnya beliau melihat Abu Ubaidah bin Jarrah. Oleh sebab itu.Ubaidah tidak jera. Mereka mengatakan. jangan suka menipunya." Sepeninggalan Abu Ubaidah ra. janganlah kalian terpesona dengan keduniaan. Jika kalian terima. Dan kali ini pun harus juga diikuti dengan lepasnya gigi Abu Ubaidah sehingga dua gigi seri sahabat ini ompong karenanya. akan tetapi kematiannya sudah di ambang pintu. bahkan selalu mempunyai andil besar dalam setiap peperangan tersebut. Orang . "Saya pesankan kepada kalian sebuah pesan. beliau pasti akan menemukan kematiannya seperti saya ini. tetapi karena memang saya senang pergi shalat cepat-cepat. Diulanginya sekali lagi untuk mengigit rantai besi satunya yang masih menancap dipipi Rasulullah SAW hingga terlepas. yang demi Allah saya tidak menemukan ada orang yang lebih baik hatinya. "Datanglah ke sini nanti sore. Khalifah Umar bin Al-Khattab ra mengirim surat untuk memanggil kembali Abu Ubaidah. lebih jauh pandangannya. 'Sungguh dalam setiap kaum terdapat orang yang jujur." Setelah Umar ra membaca surat itu. namun beliau masih terus membalik-balik pandangannya kepada kami.. Sungguh. Saidina Muaz bin Jabal ra berpidato di hadapan kaum Muslimin yang berbunyi. tunaikanlah ibadah haji dan umrah. Abu Ubaidah menjadi pemimpin di daerah Syria. dengan izin Allah beliau berhasil menaklukan semua negeri tersebut." Abu Ubaidah bin Jarrah ra ikut serta dalam semua peperangan Islam. Ketika wabak penyakit Taun bermaharajalela di negari Syam. Saidina Umar bin Al-Khattab ra mengatakan. Umar bin Al-Khattab ra mengatakan kepada Abu Ubaidah bin Jarah di hari Saqifah. Beliau berangkat membawa pasukan menuju negeri Syam. semoga kamu akan dikasihani Allah.' Lalu Abu Ubaidah menjawab. 'Pergilah bersama mereka. Setelah Rasulullah selesai mengimami salat Zuhur bersama kami. kalau kamu memerlukan saya. sehingga para hadirin bertanya. beliau melihat ke kiri dan ke kanan. 'Dirikanlah shalat.” Sisi lain dari kehebatan sahabat yang satu ini adalah kezuhudannya. karena kaum muslimin di pandangan kami adalah orang yang disenangi. perisai dan pelana tunggangannya. satu keberanian dan pengorbanan yang tak terperikan. "Wahai sahabatku. "Hai sekalian kaum Muslimin! Kalian sudah dikejutkan dengan berita kematian seorang pahlawan.' Lalu Abu Ubaidah pun berangkat bersama mereka. karena betapa pun seorang melakukan seribu upaya. mengapa engkau tidak mengambil sesuatu sebagaimana orang lain mengambilnya?" Beliau menjawab." Dalam kaitan ini. Saya sengaja meninggikan kepala saya agar beliau melihat saya. karena saya mendengar Rasulullah SAW bersabda. beliau menangis. saling nasihat menasihatilah kalian. tunaikanlah zakat. lebih suka terhadap hari kemudian dan sangat senang memberi nasihat kepada semua orang dari beliau. oleh sebab itu kita sayugia membuatnya jadi imam sepeninggalan Rasulullah SAW. Suatu ketika datang sebuah delegasi dari kaum Kristen menemui Rasulullah SAW. Sungguh Allah telah menetapkan kematian untuk setiap pribadi manusia. "Apakah Abu Ubaidah sudah meninggal?" Umar menjawabnya. "Ya Abul Qassim! Kirimkanlah bersama kami seorang sahabatmu yang engkau percayai untuk menyelesaikan perkara kebendaan yang sedang kami pertengkarkan. lalu beliau memanggilnya sambil bersabda." Menjelang kematian Abu Ubaidah ra. "Belum. berdermalah. Namun Abu Ubaidah menyatakan keberatannya sesuai dengan isi surat yang dikirimkannya kepada khalifah yang berbunyi. puasalah di bulan Ramadhan. tak terlihat sesuatu pun oleh Umar ra kecuali pedang. sama sekali bukan karena ingin ditunjuk sebagai delegasi. tolonglah saya dibebaskan dari rencana baginda dan izinkanlah saya tinggal di sini.

itulah yang saya inginkan!” Kata Rahib. Kata Zaid. Dialah yang menumbuhkan rumput-rumput.yang paling beruntung adalah orang yang paling taat kepada Allah dan paling banyak bekalnya untuk akhirat. Mereka berbicara mengenai kepercayaan masyarakat Arab yang sudah jauh tersesat. Kisah 10 Sahabat yg dijamin Masuk Syurga (10) Posted by ainnur on Feb 21. Karena itu Zaid terpaksa pulang dengan sembunyi-sembunyi.” . Mereka sudah sesat dan menyeleweng dari agama Ibrahim yang lurus. dan mengenakan perhiasan indah-indah. dan pemimpin-pemimpin agama lain untuk menyelidiki dan mempelajari agama Ibrahim yang murni. bibi Nabi Muhammad SAW. Waraqah bin Naufal meyakini agama Nasrani. “Kurang ajar kamu! Kami sudah sering mendengar kata-katamu yang kotor itu. Kemudian Zaid bin ‘Amr bin Nufayl berkumpul ketika orang-orang Quraisy tengah bersama-sama dengan Waraqah bin Naufal. Abu Ubaidah ra pun menghembuskan nafasnya yang terakhir. lalu saya ceritakan kepadanya pengalaman saya belajar agama. “Demi Allah! Sesungguhnya saudara-saudara sudah maklum bangsa kita sudah tidak mempunyai agama. Kata Rahib tersebut. Bila anda bertemu dengan beliau. Allah akan membangkitkan seorang Nabi di tengah-tengah bangsa anda untuk menyempurnakan agama Ibrahim. Kaum pria memakai serban Sundusi yang mahal. Maka saya datangi Rahib tersebut. Lalu saya berkelana ke seluruh pelosok mencari agama Ibrahim. Zaid benar-benar disakiti mereka dengan sungguh-sungguh sehingga dia terpaksa menyingkir dari kota Makkah ke bukit Hira'." Setelah itu.” Keempat-empat orang itu pergi menemui pendeta-pendeta Yahudi. “Anda mencari agama yang dewasa ini sudah tak mungkin lagi ditemukan. 'Abdullah bin Jahsy dan Uthman bin Harith tidak menemukan apa-apa. Allahu a'lam. Kini kesabaran kami sudah habis!” Kemudian dihasutnya orang-orang jahiliyah supaya menyakiti Zaid.” Jawabku. Tetapi pulanglah anda ke negeri anda. 'Abdullah bin Jahsy.. Ketika saya sampai ke negeri Syam. tetaplah anda bersamanya. Tetapi keduanya saya tinggalkan karena saya tidak memperoleh sesuatu yang dapat menenteramkan hati saya dalam kedua agama tersebut. Kata Al-Khattab. Al Khatthab menyerahkan urusan Zaid kepada sekelompok pemuda Quraisy untuk menghalang-halanginya masuk kota. Nasrani. Assalamu’alaikum warahmatullah. “Saya pelajari agama Yahudi dan Nasrani." Kemudian beliau melihat kepada Muaz bin Jabal ra dan mengatakan. "Ya Muaz! Imamilah shalat mereka. '07 5:14 AM for everyone Said Bin Zaid ra Kekasih Kepada Yang Maha Pengasih Zaid bin 'Amr Bin Nufayl berdiri dari orang banyak yang berdesak-desak menyaksikan kaum Quraisy berpesta merayakan salah satu hari besar mereka. Dialah yang menurunkan hujan dari langit supaya haiwan-haiwan itu minum sepuas-puasnya. ayah Saidina Umar ra pun berdiri menghampiri Zaid. dan Umaimah binti 'Abdul Muthalib. Haiwan-haiwan ternakpun dipakaikan bermacam-macam perhiasan ditarik orang untuk disembelih di hadapan patung-patung yang mereka sembah. Namun kami biarkan saja. “Hai kaum Quraisy! Haiwan itu diciptakan oleh Allah. Kaum wanita dan anakanak berpakaian bagus warna menyala. saya diberitahu tentang seorang Rahib yang mengerti Ilmu Kitab. hai putra Makkah. lalu ditamparnya Zaid. Karena itu marilah kita pelajari suatu agama yang dapat kita pegang jika saudara-saudara ingin beruntung. Zaid bersandar ke dinding Ka'bah seraya berkata. Sungguh bodoh dan sesat kalian!” Al-Khattab. Sedangkan Zaid bin 'Amr bin Nufayl mengalami kisahnya tersendiri: Kata Zaid. Uthman bin Harith. supaya haiwan-haiwan itu makan sekenyang-kenyangnya. Kemudian kalian sembelih haiwan-haiwan itu tanpa menyebut nama-Nya. “Saya tahu anda sedang mencari agama Ibrahim. “Betul.

Said lahir dan dibesarkan dalam rumahtangga yang mencela dan mengingkari kepercayaan dan adat istiadat orang-orang Quraisy yang sesat itu. Ketika Zaid sedang dalam perjalanan pulang. adik perempuan Umar bin al-Khattab. Said masuk Islam tidak seorang diri. Beliau turut berperang bersama-sama Rasulullah dalam setiap peperangan. Karena pemuda Quraisy ini masuk Islam. Kata Abu Ubaidah dalam pidatonya antara lain. Said bin Zaid bin 'Amr bin Nufayl membaktikan segenap daya dan tenaganya yang muda untuk berkhidmat kepada Islam. Insya Allah!” Kemudian Said melanjutkan ceritanya. Akhirnya Allah memberikan kemenangan kepada kaum Muslimin. lalu saya tikam seorang yang melompat menghadang musuh. Saya membanting diri ke tanah. dan terbunuh sebelum ia sampai kembali ke Makkah. Agaknya yang paling mengejutkan ialah reputasinya yang tercatat dalam peperangan Yarmuk. Dialah Wali kota pertama dari kaum Muslimin .” Sesudah itu Said bin Zaid turut berperang menakluk Damsyiq. “Ya. sesungguhnya kami mendapati apa yang dijanjikan oleh Tuhan kami benar-benar terbukti!” Sesudah beliau mengucapkan kata-katanya itu. pasukan kami semuanya berjumlah 24. Saya bidikkan lembing saya. Zaid menengadah ke langit dan berkata. Allah mengutus Muhammad menjadi Nabi dan Rasul dengan agama yang haq. beliau disakiti dan dianiaya. dipaksa oleh kaumnya supaya kembali kepada agama mereka. Fatimah binti Al-Khattab. Dalam setiap peperangan yang dihadapi kaum Muslimin. “Tiba-tiba seorang prajurit muslim keluar dan berkata kepada Abu Ubaidah. Muhammad SAW. kebanyakan mereka terkejut lalu timbul rasa takut di hati mereka. Dia Islam bersama-sama istrinya. Said selalu memperlihatkan penampilan dengan reputasi terpuji. Adakah pesan-pesan anda kepada Rasulullah?” Jawab Abu Ubaidah. Tetapi Zaid belum sempat bertemu dengan beliau. Setelah kaum muslimin memperlihatkan kepatuhan. Beliau kembali ke Makkah menunggu Nabi yang dijanjikan. dia dihadang perompak-perompak Badwi di tengah jalan. Beliau turut mengambil bahagian bersama-sama kaum Muslimin mencabut singgasana Kisra Persia dan menggulingkan kekaisaran Rom. menjadi pelopor orang-orang yang beriman dengan Allah dan membenarkan kerasulan Nabi-Nya. Serentak Rasulullah SAW mengajak orang banyak masuk Islam.000 orang. Tentera muslimin bangkit menyerbu tentera Rom. perasaan takut lenyap dengan sendirinya di hati saya. Said dididik dalam kamar seorang ayah yang sepanjang hidupnya giat mencari agama yang hak. perwira-perwira tinggi. Di muka hadapan sekali berbaris pendeta-pendeta. Tanpa terasa. Siapkan lembing dan perisai! Tetaplah tenang dan diam.000 orang tentera. Mereka berdualah yang telah menyebabkan Umar bin al-Khattab memeluk Islam. “Saya ingin syahid sekarang. selain peperangan Badar karena ketika itu beliau sedang melaksanakan suatu tugas penting lainnya yang ditugaskan oleh Rasulullah kepadanya. kecuali dzikrullah (mengingat Allah) dalam hati masing-masing. panglima-panglima. Tatkala tentera kaum Muslimin melihat musuh mereka seperti itu. berkobar dengan hebat. Katakanlah kepada Baginda SAW. Doa itu diulang-ulang oleh tentera yang berbaris di belakang mereka dengan suara mengguntur. Musuh bergerak ke arah kami dengan langkah-langkah yang mantap bagaikan sebuah bukit yang digerakkan tangan-tangan tersembunyi. saya lihat beliau menghunus pedang dan terus maju menyerang musuh-musuh Allah. Abu Ubaidah mengobarkan semangat jihad kepada mereka. Abu Ubaidah bin Jarrah ra mengangkat Said menjadi Wali di sana. Tidak menghairankan jika Said secepat itu memperkenankan seruan Muhammad. Ketika beliau masuk Islam. umurnya belum lebih dari dua puluh tahun. Sedangkan tentera Rom yang kami hadapi berjumlah 120. Tunggulah perintah saya selanjutnya. ada! Sampaikan salam saya dan salam kaum Muslimin kepada Baginda.” Allah memperkenankan doa Zaid. jalan mencapai keredhaan Allah dan menolak kehinaan. Sebaliknya Said dan istrinya sanggup menarik seorang laki-laki Quraisy yang paling berbobot baik fisik mahu pun intelektualnya itu masuk ke dalam Islam. maka janganlah anakku Said diharamkan pula dari padanya. “Wahai hamba-hamba Allah! Menangkanlah agama Allah! Pasti Allah akan menolong kamu dan memberikan kekuatan kepada kamu! Wahai hamba-hamba Allah! Tabahkanlah hati kalian! Karena ketabahan adalah jalan keluar dari kekafiran. “Wahai Allah! Jika Engkau mengharamkanku dari agama lurus ini. dan berdiri di atas lutut saya. Said segera memenuhi panggilan beliau. Sewaktu beliau akan menghembuskan nafasnya yang terakhir.Zaid berhenti berkelana. Bahkan dia mati ketika sedang berlari kepayahan mengejar agama yang hak. dan Paderi-paderi yang membawa kayu salib sambil mengeraskan suara mereka membaca doa. Perang berkecamuk segera. Berkata Said bin Zaid bin 'Amr bin Nufayl: “Ketika terjadinya Perang Yarmuk.

Karena Rasulullah SAW pernah bersabda. “Takutlah kepada doa orang yang teraniaya. Bagaimana mungkin saya menzaliminya.” Tidak berapa lama kemudian. Kata Abdullah bin Umar. Karena antaranya dengan Allah tiada batas. dia pun jatuh ke dalam sumur. Kata Said. Saidina Said bin Zaid ra. “Memang ketika kami masih kanak-kanak. Buktikanlah kepada kaum Muslimin sejelas-jelasnya bahwa tanah itu adalah hak saya dan bahwa saya tidak pernah menzaliminya. Marwan mengirim beberapa petugas menanyakan kepada Said tentang tuduhan wanita tersebut. . Kaum Muslimin memperoleh bukti bahwa Saidlah yang benar. Wali Kota Madinah ketika itu. nanti di hari kiamat Allah akan memikulkan tujuh lapis bumi kepadanya. padahal saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda: “Sesiapa yang mengambil tanah orang lain walaupun sejengkal..” Peristiwa itu sesungguhnya tidak begitu menghairankan.” Wahai Allah! Dia menuduhkan saya menzaliminya. ada wanita yang mengatakan Said bin Zaid merampas tanahnya yang saling berbatasan.setelah kota itu dikuasai.” Maka apatah lagi andai yang teraniaya itu salah seorang dari sepuluh sahabat Rasulullah SAW yang telah dijamin masuk syurga. Hanya sebulan antaranya sesudah itu. Di masa pemerintahan Bani Umayah. Maka terbukalah tanda batas antara tanah Said dan tanah Arwa (wanita tersebut) yang diperselisihkan. Ketika dia sedang berjalan meraba-raba di tanah yang dipersengketakannya. Kemudian beliau mengadu kepada Marwan bin Hakam. Tuduhan tersebut digunjingkan kepada kaum Muslimin. terjadi banjir yang belum pernah terjadi seperti itu sebelumnya. butakanlah matanya dan ceburkan dia ke dalam sumur yang dipersengketakannya dengan saya. wanita tersebut menjadi buta. sedangkan tuduhan wanita itu palsu. Seandainya tuduhan itu palsu. Allahu a'lam bissawab. Sahabat Rasulullah ini merasa prihatin atas tuduhan yang dituduhkan kepadanya. dibutakan Allah kamu seperti Arwa. “Dia menuduh saya menzaliminya (merampas tanahnya yang berbatasan dengan tanah saya). kami mendengar orang berkata bila mengutuk orang lain.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful