Kisah 10 Sahabat yg dijamin Masuk Syurga (1

)
Posted by ainnur on Feb 21, '07 4:53 AM for everyone

Khalifah Abu Bakar as-Shiddiq ra Khalifah Pertama, Teman Setia Yang Banyak Berkorban Muhammad SAW wafat tanpa meninggalkan pesan siapa yang harus menggantikannya sebagai pemimpin umat.. Beberapa kerabat Rasul berpendapat bahwa Ali bin Abu Thalib - misan dan menantu yang dipelihara Muhammad SAW sejak kecil - yang paling berhak. Namun sebagian kaum Anshar, warga asli Madinah, berkumpul di Balai Pertemuan (Saqifa) Bani Saudah. Mereka hendak mengangkat Saad bin Ubadah sebagai pemimpin umat. Ketegangan terjadi, Abu Bakar, Umar dan Abu Ubaidah datang untuk mengingatkan mereka. Perdebatan terjadi, sampai dua tokoh Muhajirin dan Anshar - Abu Ubaidah dan Basyir anak Saad - membaiat Abu Bakar. Umar menyusul membaiat. Demikian pula yang lainnya. Pertikaian selesai. Selasa malam menjelang salat Isya - setelah Muhammmad SAW dimakamkan - Abu Bakar naik ke mimbar di masjid Nabawi. Ia mengucapkan pidato pertamanya sebagai khalifah. Pidato yang ringkas dan dan berkesan di kalangan umat. Itu terjadi pada Juni 632, atau 11 Hijriah. Abu Bakar adalah orang pertama di luar kerabat Rasul yang memeluk Islam. Ia dikenal sebagai orang yang selalu membenarkan ucapan Muhammad SAW. Ketika orang-orang menghujat Muhammad SAW karena mengatakan baru mengalami Isra' Mi'raj, Abu Bakar menyatakan keyakinannya terhadap peristiwa itu. Ia menyiapkan perjalanan serta menemani Muhammad Saw saat hijrah ke Madinah. Ia juga menikahkan putrinya, Aisyah, dengan Rasul. Namun tak bererti kepemimpinan Abu Bakar mulus. Wafatnya Muhammad SAW menimbulkan pembelotan besarbesaran dari berbagai kabilah yang baru masuk Islam. Mereka tidak lagi patuh pada pemerintahan di Madinah. Beberapa orang malah menyatakan diri sebagai Nabi. Aswad Al-Insa di Yaman yang menyatakan diri sebagai Nabi dan membolehkan orang tidak solat dan berzina, telah dibunuh oleh orang dekatnya saat Rasulullah sakit. Sekarang ada Tulaihah dan Musailamah yang berbuat serupa. Di Madinah pun, Abu Bakar berselisih pendapat dengan Fatimah, putri Muhammad SAW, mengenai cara pengelolaan wang negara. Keluarga Rasul - termasuk Ali bin Abu Thalib - baru mengakui kepemimpinan Abu Bakar enam bulan kemudian, setelah Fatimah wafat. Tugas pertama yang dilakukan Abu Bakar adalah melaksanakan amanat Rasul: memberangkatkan pasukan Usamah bin Zaid ke arah Palestina dan Syam. Ia sendiri - dalam usia 61 tahun - kemudian memimpin tentara menggempur Tulaiha. Operasi militernya sukses. Setelah itu, Abu Bakar membentuk 11 regu untuk menaklukkan kabilah-kabilah yang menolak membayar zakat. Yakni dari Tihama di Laut Merah, Hadramaut di ujung Lautan Hindia, sampai ke Oman, Bahrain, Yamama hingga Kuwait di Teluk Persia. Pertempuran paling sengit terjadi melawan pasukan Musailamah yang memiliki 40 ribu pasukan. Tentara dari Madinah sempat hancur. Berkat kecerdikan panglima Khalid bin Walid, mereka memukul balik lawan. Seorang tentara Khalid, Al-Barra, berhasil melompati benteng Al-Hadikat dan membuka pintu dari dari dalam. Musailamah tewas. Pasukan Khalid kemudian bergerak ke Utara, menuju lembah Iraq yang saat itu dikuasai kerajaan besar Persia. Pada 8 Hijriah, Raja Persia Kisra merobek-robek surat yang dikirimkan Muhammad SAW. Rasul lalu menyebut Allah akan merobek-robek kerajaan Persia pula. Saat itu tiba melalui tangan Khalid bin Walid yang hanya membawa sedikit pasukan. Dalam perang di Allais tercatat 70 ribu orang tewas. Setelah itu Kerajaan Hira pun ditaklukkan. Jadilah seluruh wilayah Iraq sekarang masuk dalam wilayah kekhalifahan Abu Bakar. Setelah itu, Khalifah Abu Bakar mengirim 24.000 pasukan ke arah Syria, di bawah komando empat panglima perang. Mereka bersiap menghadapi 240.000 pasukan Romawi - kekuatan terbesar di dunia pada masa itu - yang diperintah Heraklius. Abu Bakar menetapkan Yarmuk sebagai pangkalan mereka. Ia juga memerintahkan Khalid bin Walid yang berada di wilayah Iraq - untuk pergi ke Yarmuk dan menjadi Panglima Besar di situ. Sebanyak 9000 pasukan dibawanya. Abu Bakar mencatat banyak keberhasilan. Di jazirah Arab, ia telah berhasil menyatukan kembali umat Islam yang pecah setelah Rasul wafat. Di masanya pula, Islam mulai menyebar ke luar jazirah Arab. Meskipun demikian, ia tetap dikenal sebagai seorang yang sederhana. Ia hidup sebagaimana rakyat. Tetap pergi sendiri ke pasar untuk berbelanja, serta tetap menjadi imam solat di masjid Nabawi. Selama dua tahun tiga bulan memimpin umat, ia hanya mengeluarkan 8.000 dirham wang negara untuk kepentingan

keluarganya. Jumlah yang sangat sedikit untuk ukuran waktu itu sekalipun. Ia juga memerintahkan pengumpulan catatan ayat-ayat Quran dari para sekretaris Rasul. Catatan-catatan itu dikumpulkan di rumah Hafshah, putri Umar. Abu Bakar meninggal dalam usia yang hampir sama dengan Rasul, 63 tahun. Allahu 'alam...

Kisah 10 Sahabat yg dijamin Masuk Syurga (2)
Posted by ainnur on Feb 21, '07 4:55 AM for everyone

Khalifah Umar al-Khattab ra Khalifah Kedua, Pintar Membezakan Antara Haq dan Batil Pengenalan: Khalifah Umar b. Al-Khattab ra merupakan khalifah Islam yang kedua selepas Khalifah Abu Bakar ra. Perlantikannya merupakan wasiat daripada Khalifah Abu Bakar. Sirah Umar Al-Khattab: Nama penuhnya ialah Umar b. Al-Khattab b. Naufal b. Abdul Uzza b. Rabah b. Abdullah b. Qarth b. Razah b. Adiy b. Kaab. Di lahirkan pada tahun 583 M daripada Bani Adi iaitu salah satu bani dalam kabilah Quraish yang dipandang mulia, megah, dan berkedudukan tinggi. Waktu kecilnya pernah mengembala kambing dan dewasanya beliau berniaga dengan berulang alik ke Syam membawa barang dagangan. Waktu Jahiliah beliau pernah menjadi pendamai waktu terjadi pertelingkahan hebat antara kaum keluarganya. Beliau merupakan seorang yang berani, tegas dalam kira bicara, berterus terang menyatakan fikiran dan pandangannya dalam menghadapi satu-satu masalah. Beliau juga terkenal sebagai pemidato dan juga ahli gusti. Saidina Umar memeluk Islam pada tahun ke enam selepas kerasulan Nabi. Beliau kemudiannya memberi sumbangan yang besar terhadap perkembangan Islam. Sebelum ini beliau merupakan musuh ketat kepada Islam dan sentiasa menghalangi perkembangan Islam. Orang Islam ramai yang berasa takut untuk melakukan ibadah kerana bimbangkan kepada orang Quraish yang selalu mengancang dan mengusir mereka. Setelah Umar memeluk Islam ramai dari kalangan orang-orang Islam yang tidak merasa apa-apa curiga lagi dalam mengerjakan ibadat. Beliau digelar “al-Faruq” yang bermaksud orang yang membezakan hak dengan yang batil. Gelaran ini diberikan oleh Rasulullah semasa beliau membawa sekumpulan umat Islam untuk bersembahyang di hadapan Kaabah secara terbuka untuk pertama kalinya dalam sejarah Islam. Beliau sendiri yang menjaganya daripada gangguan orangorang Quraish. Nabi Muhammad SAW juga mengelarkannya sebagai “Abu Hafs” kerana kegagahannya. Ketika berhijrah ke Madinah, ramai orang Islam yang keluar dari Kota Mekah secara bersembunyi, tetapi Umar keluar secara berterang-terangan. Pedang di tangannya sedia menghunus kepada sesiapa sahaja yang cuba menghalangnya. Ketika khalifah Abu Bakar sedang sakit dan merasa ajalnya akan tiba, beliau memanggil sahabat dan meninjau fikiran mereka untuk mencari tokoh Islam bagi dilantik menggantikan pentadbiran khalifah. Abu Bakar mencadangkan nama Umar untuk dicalonkan memegang jawatan itu. Cadangan tersebut mendapat persetujuan dari kalangan sahabat dan orang-orang ramai. Selepas memerintah negara Islam selama 10 tahun 6 bulan dan 4 hari, beliau pun wafat pada malam Rabu di akhir bulan Zulhijjah tahun 23 Hijrah, sewaktu berumur 63 tahun. Beliau mati kerana ditikam oleh Abu Lu’luah, bangsa Parsi yang beragama Majusi. Beliau dimakamkan berhampiran dengan makam Rasulullah dan Abu Bakar di Madinah. Kepimpinan Khalifah Umar Al-Khattab: A. Pembaharuan Dalam Bidang Pentadbiran - Membentuk Majlis Syura

Dengan perluasan kuasa ini. Beliau juga turut memajukan sistem pertanian dengan membuka tanah-tanah baru dan juga mengadakan projek pengairan. Affan. sebagai contohnya Muawiyah b. Kesemua ini menyebabkan pungutan cukai menjadi cekap dan perbendaharan negara bertambah. . Majlis Syura ini juga bertanggungjawab menentukan polisi negara dalam soal pemerintahan dalaman dan hubungan luar. Khalifah Umar menetapkan tanah-tanah yang dimiliki oleh penduduknya tidak akan dirampas tetapi ianya akan dikenakan cukai. al-Ass. Mughirah b. Amru b. Inilah langkah yang dilakukan oleh Umar sebelum pekara ini diperbaharui. Cukai ini adalah berpatutan kerana rendah kadarnya dan tidak menyusahkan mereka. Abdul Rahman b. Abi Waqas dan Muaz b. Melalui amalan sistem syura. Auf. Beliau juga membuka peluang dan kebebasan yang seluas-luasnya kepada semua orang untuk mengemukakan fikiran dan pendapat mereka demi kebaikan dan keadilan Islam.Khalifah Umar telah membentuk satu Majlis Syura yang merupakan lembaga atau majlis perunding yang tertinggi. Cukai yang dikenakan mengikut jenis tanaman yang ditanam. Saad b. Syarat-syarat yang menyusahkan rakyat dan tidak adil akan dihapuskan. mereka haruslah mengisytiharkan harta mereka bagi mengelakkan dari menerima rasuah. Beliau juga sering bertanyakan kepada golongan-golongan Dzimmi (orang bukan Islam) untuk mengetahui samada cukai yang dikenakan membebankan mereka. keselamatan dan sosial negara akan dibincangkan bersama-sama dalam majlis tersebut. Anggota Majlis Syura Tertinggi ialah terdiri daripada Uthman b.Melakukan polisi baru untuk golongan Dzimmi Khalifah Umar telah mengadakan cukai tanah dan juga jizyah kepada golongan ini. Pembaharuan Dalam Bidang Sosial . Syria. B. C. . . Khalifah Umar telah membahagikan kerajaan Islam yang semakin luas kepada beberapa wilayah demi menjaga kelicinan pentadbiran Islam. Sebelum seorang Gabenor itu dilantik. Tentera atau umat Islam dari negara lain tidak dibenarkan mengambil tanah dari negara jajahan kecuali melalui pembelian. Pernah suatu kali khalifah Umar memanggil 10 orang Dzimmi dari Kufah dan 10 orang Dzimmi dari Basyrah supaya mereka bersumpah. Ali b. segala tanah-tanah awam adalah menjadi milik kerajaan tempatan dan segala hasil dari tanah tersebut akan digunakan untuk membiayai kemudahan-kemudahan awam negara itu juga. Abi Talib. Inilah syarat yang dikenakan oleh Khalifah Umar Al-Khattab bagi menjamin keadilan dan kesucian Islam. dan Iraq misalnya. Abu Sufian. yang mana ianya telah dilaksanakan di Mesir dan Iraq bagi menambahkan lagi hasil pertanian. Pembaharuan dalam bidang ekonomi Banyak pembaharuan yang dilakukan oleh Umar bagi mengagihkan pendapatan kepada rakyat dan juga negara mengikut kehendak Islam. Syu’bah dan Zaid b.Memperbaharui undang-undang pentadbiran tanah Perluasan kuasa Islam menuntut kepada Khalifah Umar untuk melakukan pembaharuan terhadap sistem tanah. Ianya terbahagi kepada dua iaitu Majlis Syura Tertinggi dan majlis Syura Am. Tsabit. Jabal. Umar meletakkan beberapa orang pegawai untuk menjalankan pentadbiran. bahawa cukai yang dikenakan keatas mereka tidak membebankan.Membahagikan Wilayah-Wilayah Islam Perkembangan Islam yang semakin luas dengan pembukaan negara-negara Islam yang baru telah memerlukan kepada pentadbir bagi menguruskan sesebuah negara. Semua pekara yang melibatkan masalah politik. Sumyah. Khalifah Umar dikatakan berkebolehan dalam memilih pegawai-pegawai yang cekap bagi melicinkan pentadbiran. Ini berbeza dengan amalan-amalan sebelumnya dimana tanah-tanah akan dibahagikan kepada tentera yang menyertai peperangan. Kadar dan sistem cukai telah diubah. Di Mesir. Sehingga beliau menggangap semua manusia yang tidak mahu memberikan pendapat adalah manusia yang tidak berfaedah. Zaid b. Khalifah Umar dapat mengetahui apa-apa permasalahan yang berlaku kepada dalam semua segi. Mereka yang dilantik hendaklah datang ke Mekah pada tiap-tiap tahun selepas menunaikan haji untuk membuat laporan.

Begitu juga dengan hamba yang berkeluarga tidak boleh dipisahkan dari keluarga mereka.Memajukan sistem pertanian Khalifah Umar telah mewujudkan terusan bagi memajukan sistem pertanian yang mana terusan tersebut seperti Terusan Amirul Mukminin yang menghubungkan Sungai Nil dengan Laut Merah sepanjang 69 batu dari bandar Fustat. Affan ra. Rumusan: Khalifah Umar adalah merupakan Khalifah yaang banyak melakukan pembaharuan kepada negara Islam. al-Maidah dan sebagainya. '07 4:57 AM for everyone Khalifah Uthman bin Affan ra Khalifah Ketiga. Harta mereka tidak akan dirampas. Umat Islam diwajibkan menghafal surah-surah tertentu didalam al-Quran bagi menghuraikan prinsip-prinsip utama ajaran Islam seperti surah al-Baqarah.Mengalakkan kegiatan keilmuan dan pelajaran Pelbagai langkah telah dilakukan oleh Khalifah Umar untuk mengembangkan pelajaran al-Quran.Taraf dan hak awam di berikan sama rata seperti apa yang dinikmati oleh orang Islam. Rakyat juga digalakan untuk membuka tanah-tanah baru bagi memperbanyakkan hasil pertanian. Umar pernah melucutkan jawatan seorang pegawainya yang tidak menziarahi pekerjanya yang sakit. Begitu juga beliau juga telah mengadakan sistem cukai bagi menambahkan pendapatan negara. Kisah 10 Sahabat yg dijamin Masuk Syurga (3) Posted by ainnur on Feb 21. kecualilah bagi orang-orang yang benar menentang Islam dalam peperangan. Sekolah-sekolah ditubuhkan di masjid-masjid bagi diajar pelajaran Islam di seluruh wilayah Islam.Memperbaharui taraf kedudukan hamba Golongan hamba pada masa itu telah diberikan hak kepentingan sosial dan taraf yang baik. . Golongan Dzimmi yang masih menentang Islam akan dibuang atau dihalau keluar negara. Taraf golongan hamba juga disamakan dengan tuannya dalam apa-apa hal tertentu. pegawai-pegawai yang tidak menghormati dan menjaga hal kebajikan hamba akan dikenakan tindakan oleh Khalifah Umar. Allahu 'alam. Beliau dilantik menjadi khalifah melalui persetujuan orang ramai. Malaikat Berasa Malu Kepadanya Pengenalan Khalifah Uthman merupakan khalifah Islam yang ketiga selepas Khalifah Abu Bakar dan Khalifah Umar al-Khattab. Umar menetapkan bahawa hamba perempuan yang menjadi ibu tidak boleh dijual sewenang-wenangnya seperti hamba-hamba lain. malah harta mereka yang tidak dapat dipindahkan seperti ladang akan dibayar ganti rugi oleh kerajaan Islam. Tanah juga telah dikajiselidik bagi menempatkan tanaman-tanaman yang bermutu. Pentadbiran khalifah selepasnya pula diberikan kepada Saidina Uthman b. Pembaharuan Dalam Bidang Ekonomi . Golongan ini akan diberikan pelbagai ganjaran sebagai satu usaha untuk menggalakkan menghafal kandungan alQuran. Di Iraq pula beliau telah membina Empangan Abu Musa yang menyambungkan Sungai Dujlah (Tigres) dengan bandar Basrah.. an-Nisa.. Tanah yang tidak dikerjakan akan ditarik balik sekiranya tidak terdapat hasil pertanian di dalamnya. . . Beliau menyediakan guru-guru bagi mengajar pelbagai ilmu berhubung dengan keilmuan dan dihantar ke serata tempat bagi yang memerlukan serta diberi gaji yang lumayan. Hamba tidak lagi dihina dan ditindas. D. Sebagai contoh. mereka boleh hidup bebas seperti orang-orang biasa.

Oleh itu Saidina Uthman telah membeli telaga Ruma dari seorang Yahudi dengan harga 20 000 dirham untuk digunakan oleh umat Islam dengan percuma. Saidina Uthman bin Affan ra adalah seorang yang bertaqwa dan bersikap wara'. Morocco dan beberapa buah negara lagi. Uthman berkahwin sebanyak 7 kali lagi selepas kematian Ummi Kalthum dan seluruh anaknya berjumlah seramai 16 orang. Beliau merupakan salah seorang dari saudagar yang terkaya di Tanah Arab. ini dapat dilihat pada keluasan empayar Islam yang dapat mengatasi keluasan empayar Rom Timur dan juga empayar Parsi pada zaman kegemilangan mereka. Zaman Keamanan Dan Keagungan Islam Banyak jasa-jasa dan juga kejayaan yang telah dilakukan oleh Khalifah Uthman dalam menyebar dan memperkembangluaskan Islam. Beliau digelarkan sebagai “Zunnurain” yang bermaksud dua cahaya kerana menikahi dua orang puteri Rasulullah iaitu Ruqayyah dan Ummi Kalthum. pertama ke Habasyah. Libya. Ini termasuklah kejayaannya dalam: 1. Beliau memanfaatkan waktu itu untuk mengaji Al-Quran dan setiap tahun beliau menunaikan ibadah haji. pemurah dan baik hati. Dengan keadaan ini banyak terjadinya salah faham dan saling tuduh menuduh sesama orang Islam dalam menyatakan siapakah yang betul pembacaannya. Apabila ramainya orang-orang yang memeluk Islam sudah tentu banyaknya perbezaan antara sesuatu wilayah dengan wilayah yang lain dari segi mereka mempelajari Islam. Algeria. manakala yang keduanya pula ialah tahap atau zaman “Fitnatul-Kubra” iaitu zaman huru hara. beliau telah mendermakan hartanya iaitu 950 ekor unta. Rasulullah SAW telah menikahkan beliau dengan puteri Baginda iaitu Ummi Kalthum. Beliau terkenal sebagai seorang yang lemah lembut. Isterinya yang terakhir ialah Nailah binti Furaifisha. Khalifah Uthman telah melaksanakan hijrah sebanyak dua kali. Apa yang paling ketara sekali ialah dalam masalah mereka mempelajari al-Quran. Beliau dilantik menjadi khalifah pada tahun 23 Hijrah oleh jawatankuasa yang ditubuhkan oleh Khalifah Umar al-Khattab ra. Affan b. dermawan dan penuh belas kasihan. Antara wilayah baru yang telah berjaya ditakluki ialah Cyprus. Bila sedang berzikir dari matanya mengalir air mata haru. Oleh itu Khalifah Uthman telah mengadakan satu naskhah al-Quran yang baru yang mana ianya digunakan secara . Banyak terdapatnya perbezaan bacaan yang membawa kepada salah bacaan antara satu tempat dengan tempat yang lain. umat Islam menghadapi masalah untuk mendapatkan air minuman. Beliau selalu bersegera dalam segala amal kebajikan dan kepentingan umat. Kepimpinan Dan Sejarah Pentadbiran Ahli sejarah telah membahagikan tempoh pemerintahan Khalifah Uthman selama 12 tahun kepada dua bahagian iaitu pertamanya zaman atau tahap keamanan dan keagungan Islam. Samarqand. sebagai contohnya dalam peperangan Tabuk. sehingga beliau digelarkan dengan gelaran “al-Ghani”.Sirah Khalifah Uthman bin Affan Nama beliau sebenarnya ialah Uthman b. 2. Setelah Ruqayyah meninggal dunia. Tengah malamnya tak pernah disiasiakan. Begitu juga ketika umat Islam berhijrah ke Madinah. Bidang Ketenteraan Khalifah Uthman banyak melakukan perluasan kuasa terhadap beberapa buah negara dalam usahanya menyebarkan Islam. Melakukan Pembukuan Al-Quran Perluasan kuasa telah menyebabkan penyebaran Islam terjadi secara meluas. Tunisia. Beliau juga bertanggungjawab dalam menubuhkan angkatan tentera laut Islam yang pertama bagi menjamin keselamatan dan melakukan perluasan kuasa. Afganistan. 50 ekor kuda dan 1000 dinar. Banyak negara-negara yang telah dibuka melalui angkatan tentera ini. Selepas memeluk Islam beliau banyak mendermakan hartanya ke arah kepentingan agama Islam. Uthman merupakan seorang bangsawan dari golongan Quraish dari Bani Ummayah. dan yang kedua ke Madinah. Abul-As yang mana beliau dilahirkan ketika Baginda Nabi Muhammad SAW berumur 5 tahun. Beliau dilantik menjadi khalifah selepas kematian Khalifah Umar ra yang ditikam.

aku akan memasukkan Bani Umayyah ke syurga. setelah sebelumnya terkepung selama satu bulan di rumahnya. Langkah-langkah ini bertujuan untuk menjamin kesucian al-Quran sebagai sumber perundangan Islam. 4. Oleh kerana itu shalatnya tidak diqasar. Tetapi para peniup fitnah terus melancarkan fitnah dan merencanakan makar jahat mereka. yang segera dijawab oleh mereka. umat Islam pulang dengan rasa puas. 3." Saidina Ali ra menjawab." Pada hari Jumaat. adalah kerana dia berkeluarga di Makkah dan dia berniat untuk tinggal di sana.. Rasulullah SAW juga pernah melakukan ini hal yang demikian. Saidina Ali bin Abi Thalib ra bermati-matian membela Saidina Uthman dan menyangkal tuduhan mereka. "Ya Allah. Umar juga pernah melakukan ini sebelumnya. Adapun shalat yang tidak diqasar sewaktu di Makkah. Khalifah Uthman telah menggunakan lahjah Bahasa Quraish dan yang mana alQuran yang berbeza telah dibakar. Fitnah kejipun terus menjalar dengan kejamnya. mengkhususkan sumber air untuk kepentingan dirinya sendiri dan mengangkat pejabat dari kalangan generasi muda. pemerintahan Islam dilanda fitnah. Mereka juga menuntut agar Uthman dibunuh. Bani Umayyah. Demi Allah seandainya kunci syurga ada di tanganku. Beliau Telah Membesarkan Masjid Nabawi Masjid Nabawi telah menjadi padat kerana dipenuhi dengan jemaah yang semakin ramai. bersamaan dengan tahun 656 Masihi. kerana Rasulullah sendiri mendahulukan kaum Quraish daripada bani lainnya. Saidina Uthman berkhutbah dan mengangkat tangannya seraya berkata. Usaha Khalifah Uthman Dalam Menyebarkan Dakwah Islam Khalifah Uthman sering berdakwah di penjara dan beliau berjaya mengislamkan ramai banduan. shalat tidak diqasar sewaktu di Makkah. Oleh itu Khalifah Uthman telah membesarkan masjid tersebut dengan membeli tanah bagi memperluaskan kawasan tersebut. Peristiwa inilah yang disebut dengan "Al-Fitnah al-Kubra" yang pertama. . Beliau juga telah melantik ramai pengajar hukum Islam dan juga melantik petugas khas yang membetulkan saf-saf sembahyang. sehingga merobek persatuan umat Islam. Sasaran fitnah tersebut adalah Saidina Uthman ra hingga mengakibatkan beliau terbunuh pada tahun berikutnya. Adapun beliau mengutamakan kaumnya. Di antara mereka ada yang menyebarkan tulisan dengan tanda tangan palsu dari pada sababat termuka yang menjelek-jelekkan Uthman. Allahualam. Adapun mengangkat pejabat dari generasi muda. yang mana ianya merupakan pemerintah yang paling lama dalam pemerintahan Khulafa’ ar-Rasyidin. Saidina Ali menanyakan keluhan dan tuduhan mereka. Masjid tersebut telah diluaskan pada tahun 29 Hijrah." Setelah mendengar penjelasan Ali ra. "Mushaf-mushaf yang dibakar ialah yang mengandungi perselisihan dan yang ada sekarang ini adalah yang disepakati bersama keshahihannya. Beliau juga banyak menggunakan al-Quran dan as-Sunah dalam menjalankan hukum-hukum. Aku bertaubat atas perbuatanku. Adapun sumber air yang dikhususkan itu adalah untuk ternak sedekah sehingga mereka besar. aku beristighfar dan bertaubat kepadaMu. Ramai pendakwah telah dihantar keserata negeri bagi memperluaskan ajaran Islam. Beliau juga banyak mengajar hukum-hukum Islam kepada rakyatnya. Saidina Uthman ra telah mati dibunuh oleh pemberontak-pemberontak yang mengepung rumahnya pada tahun 35 Hijrah. "Uthman telah membakar mushafmushaf.rasmi untuk seluruh umat Islam. Pemerintahannya memakan masa selama 12 tahun. Al-Quran inilah yang digunakan hingga kehari ini yang mana ianya dikenali dengan nama Mushaf Uthmani. Fitnah yang keji datang dari Mesir berupa tuduhan-tuduhan palsu yang dibawa oleh orang-orang yang datang hendak umrah pada bulan Rajab. sebahagian besar umat termakan fitnah tersebut hingga terjadinya pembunuhan atas dirinya. la juga mengutamakan segala fasilitas untuk Bani Umayyah (golongannya) melebihi orang lain. hal ini dilakukan semata-mata kerana mereka mempunyai kemampuan dalam bidang-bidang tersebut. Al-Fitnah al-Kubra (Zaman Fitnah) Pada akhir tahun 34 Hijrah. bukan untuk ternak unta dan domba miliknya sendiri.

Mengenai kecerdasannya. Mereka selalu shalat berjamaah. Sebagai khalifah. Setelah berumah tangga dan melihat Abu Thalib hidup kekurangan. Saidina Ali adalah salah seorang sahabat paling dekat dengan Rasul. beliau adalah ahli tempur yang sangat disegani. Dari 20 gabenor yang ada. Bahkan Muawwiyah menyiapkan pasukan dalam jumlah besar untuk menentang Ali. beliau telah menentang tokoh-tokoh Quraisy yang mencemuh Nabi Muhammad SAW." Kefasihan bicara Ali dipuji oleh banyak kalangan. Ini telah menimbulkan rasa tidak puas hati dikalangan Bani Umayyah. Oleh itu golongan ini telah menuduh Khalifah Ali terlibat dalam pembunuhan Khalifah Uthman. Saat masih kanak-kanak. Nabi Muhammad SAW memelihara Ali di rumahnya. Untuk itu.Kisah 10 Sahabat yg dijamin Masuk Syurga (4) Posted by ainnur on Feb 21. Beliau juga telah bertindak mengambil kembali tanah-tanah kerajaan yang telah dibahagikan oleh Khalifah Uthman kepada keluarganya. Menjelang Rasul menunaikan ibadah haji. Kecerdasan dan keberanian Ali sangat menonjol dalam lingkungan Quraisy. yang juga pimpinan keluarga Umayyah untuk segera berbaiat kepadanya. Usianya 32 tahun lebih muda dari Rasulullah SAW. Kesan dari kematian Khalifah Uthman adalah amat sulit bagi Khalifah Ali untuk menyelesaikan terutamanya dalam masalah menjalankan pentadbiran. Saidina Ali merupakan sepupu dan merupakan menantu Baginda SAW melalui pernikahannya Fatimah. beliau mendesak Muawiyyah bin Abu Sufyan . Muawiyyah menolak berbaiat sebelum pembunuh Uthman dihukum. '07 4:59 AM for everyone Khalifah Ali bin Abu Thalib ra Khalifah Keempat. Ali sempat menolak penunjukan itu. Ali menyebut pengadilan sulit dilaksanakan sebelum situasi politik reda. Beberapa orang menuding Ali terlalu dekat dengan para pembunuh itu. beliau mewarisi pemerintahan yang sangat kacau. janda yang dua kali ditinggal mati suaminya. Uhud hingga Khandaq. Beliau adalah orang pertama yang memeluk Islam dari kalangan kanak-kanak. adalah orang pertama yang memeluk Islam setelah Khadijah. Ali ditugasi untuk melaksanakan misi ketenteraan ke Yaman dan dilakukannya dengan baik. Nabi Muhammad SAW pernah memuji Ali dengan kata-kata: "Saya adalah ibukota ilmu dan Ali adalah gerbangnya. juga Zubair dan Thalhah . Di medan perang. Baik di perang Badar. Tuntutan demikian juga banyak diajukan oleh tokoh lainnya seperti Saidatina Aisyah rha. Namanya semakin sering dipuji setelah beliau berhasil menjebol gerbang benteng Khaibar yang menjadi pertahanan terakhir Yahudi. hanya Gabenor Iraq iaitu Abu Musa Al-Asyari saja yang bukan dari keluarga Umayyah. Rasul SAW kemudiannya menikahkan Ali dengan puteri bongsunya. Setelah Fatimah Az-Zahra wafat. warga Madinah dan tiga pasukan dari Mesir. Nabi Muhammad SAW diasuh oleh Abu Thalib. Sejumlah sahabat penting seperti Mughairah.dua orang pertama yang masuk Islam seperti Ali. Singa Allah Yang Dimuliakan Wajahnya Oleh Allah Ketika Khalifah Uthman bin Affan ra wafat. Beliau telah dididik di rumah Rasulullah dan ini menyebabkan beliau mempunyai jiwa yang bersih dan tidak dikotori dengan naluri Jahiliyah. Ali pun siap menggempur Muawiyyah. Menurut riwayat. Fatimah Az-Zahra. Ali menikah dengan Ashma’. Ali dan Zaid bin Haritsah . Untuk melicinkan pentadbiran. Beliau dilahirkan pada tahun 602 M atau 10 tahun sebelum kelahiran Islam. Namun semua mendesak beliau untuk memimpin umat. Ketika Nabi Muhammad SAW berhijrah dan kaum Quraisy telah menghunus pedang untuk membunuhnya.anak angkat Nabi Muhammad SAW. Juga ketegangan politik akibat pembunuhan Uthman. Ali tidur di tempat tidur Nabi Muhammad SAW serta mengenakan mantel yang dipakai oleh Rasulullah. Ini telah menambahkan lagi semangat kebencian Bani Umayyah terhadap Khalifah Ali. Mereka menuntut Ali untuk mengadili pembunuh Khalifah Uthman. Basrah dan Kufah bersepakat memilih Ali bin Abu Thalib sebagai khalifah baru.Gabenor Syam. Sewaktu kecil. Pembaiatan Ali pun berlangsung di Masjid Nabawi. Beliau bermaksud menyatukan negara lebih dahulu. yakni Ja'far bin Abu Thalib dan Khalifah Abu Bakar. Nama beliau sebenarnya ialah Ali bin Abi Talib bin Abdul Mutalib bin Hasyim bin Abdul Manaf. Keluarga Umayyah menguasai hampir semua kerusi pemerintahan. pamannya yang juga ayah kepada Saidina Ali. Khalifah Ali telah memecat jawatan pegawaipegawai yang dilantik oleh Khalifah Uthman yang terdiri dari kalangan Bani Umayyah. Saad bin Abi Waqqas dan Abdullah bin Umar menyarankan kepada Saidina Ali agar menunda serangan .

Ali tetap mengalah. Kesempatan ini pun dimanfaatkan oleh Muawiyyah. Beliau berangkat ke Kufah. Ibukota pun dipindah dari Madinah ke Damaskus. Amru seorang politisi ulung yang sangat disegani. Terjadilah peristiwa menyedihkan itu. Thalhah dan Zubair lalu memimpin 30 ribu pasukan dari Makkah. Amru bin Abu Bakar bertugas membunuh Amru bin Ash di Mesir dan Abdurrahman bertugas membunuh Ali di Kufah. Dua hari kemudian beliau pun wafat. Pelanggar hukum Allah boleh dibunuh. untuk langsung memimpin perang. Ali segera menyusun pasukan. mereka mengikat al-Quran di hujung tombak dan mengajak untuk "berhukum pada al-Quran" (Majlis Tahkim). Di pihak Ali. Abu Musa .putih". Aisyah memimpin pasukannya dalam tandu tertutup di atas unta. Di Kufah.. Atas usulan Amru. di masjid Damaskus untuk menyudutkan Ali. Thalhah terluka di kaki dan meninggal di Basra.komandan pasukan Ali yang berasal dari keluarga Tamim. Berakhirlah model kepemimpinan Islam untuk negara yang dicontohkan Rasulullah SAW. Maka perang itu disebut Perang Jamal (Unta). Hal yang tak lazim dilakukan para pemimpin negara. Caranya memandang masalah selalunya "hitam. Kedua pihak berunding. Beliau mendukung Muawiyyah untuk menjadi khalifah tandingan. pihak Muawiyyah bersiasat. Allahualam. Orang-orang menyebut kelompok radikal ini sebagai "Khawarij" (barisan yang keluar). Dalam keadaan terdesak.. Saidina Ali ra sedang berangkat ke masjid ketika diserang dengan pedang. Muawiyyah dan Amru dibunuh. Langkah ini makin mengundang kritik dari kelompok Aisyah. Tapi Ali berkeras. Yang lain menyebut itu hanyalah cara Muawiyyah untuk menipu dan menghindari kekalahan. Sekitar 10 ribu orang tewas dalam perang sesama Muslim ini. negara baru akan dapat ditegakkan jika tiga orang yang dianggap penyebab masalah yakni Ali.di pihak Ali. Keduanya sepakat untuk "menurunkan" Ali dan Muawiyyah. Aisyah. Puluhan ribu Muslim tewas. "Laa hukma illallah (tiada hukum selain Allah).. hulu Sungai Eufrat di perbatasan Iraq-Syria.anaknya yang suka berpolitik -menyarankan Amru mengambil kesempatan. berwawasan sempit dan keras. Amru tergoda. Hujaj bertugas membunuh Muawiyyah di Damaskus. Mereka berfikir. Beliau menggantungkan jubah Uthman yang berlumur darah serta potongan jari isteri Uthman. Setahun sudah berlalu. Hurkus adalah seorang yang lurus.yang dikenal sebagai seorang shaleh dan tak suka berpolitik . seruan itu harus dihormati. sehingga Ibnu Abbas mengkritiknya.itu. Abdullah. Kelompok Hurkus segera menguat. Amru bin Abu Bakar tersilap dalam menjalankan tugasnya. korban sebanyak 35 ribu manakala di pihak Muawiyyah seramai 45 ribu. Muawiyyah yang kini hidup dengan pengawalan ketat seperti seorang raja selamat dari pembunuhan tersebut dan hanya terluka. demikianlah pendapatnya. Pasukan Ali yang awalnya diarahkan ke Syam terpaksa dibelokkan untuk menghadapi Aisyah. Muawiyyah berhasil menarik Amru bin Ash ke pihaknya. Banyak pasukan juga mengendarai unta. pembunuh Uthman masih belum dihukum. Namun Amru kembali mengingkari kesepakatannya. Aisyah tertawan setelah tandunya penuh dengan anak panah. Sebahagian berpendapat. Dia menganggap Muawiyyah mahupun Ali telah melanggar hukum Allah. wilayah yang masyarakatnya menyokong Saidina Ali. Beliau meninggalkan ibu kota Madinah sepenuhnya. Zubair tewas dibunuh di Waha Al-Sibak. Namun Muhammad . bahkan seterusnya. Amru bin Ash di pihak Muawiyyah. Pihak Ali berpecah. anak Amru yang shaleh. peperangan antara kaum Muslim. Mereka menyerang dan bahkan membunuh orang-orang yang berbeza pendapat dengannya. menyarankan ayahnya untuk menolak ajakan Muawiyyah. Begitu juga sepupu Ali. Situasi yang tak menentu itu menimbulkan kemarahan Hurkus . Pembunuhan berlangsung di beberapa tempat. Ibnu Abbas. beliau membunuh imam yang menggantikan Amru bin Ash. Kedua pihak bertempur di Shiffin. Kisah 10 Sahabat yg dijamin Masuk Syurga (5) . Beliau diiming-imingi menjadi Gabenor Mesir. Muawiyyah lalu menggunakan model "kerajaan"." serunya. Peristiwa itu terjadi pada Ramadhan 40 Hijrah bersamaan 661 Masihi.

negeri yang subur makmur memancarkan air dan garam. dan menyukai majlisnya karena dia ahli sejarah Quraisy dan silsilah keturunan suku itu. Peristiwa masuknya pemuda Quraisy ini ke dalam Islam. Berita yang kuterima dari pendeta itu tertanam ke dalam hatiku. Marilah kita dengarkan Thalhah mengisahkan riwayat hidupnya sendiri. pindah ke negeri berbatu-batu hitam.” Aku pergi menemui Abu Bakar dan bertanya kepadanya.Posted by ainnur on Feb 21. aku penduduk Makkah!” 'Sudah munculkah di tengah-tengah kalian orang yang bernama Ahmad?” tanya pendeta kepadaku. tak ubahnya bagaikan petir menyambar keluarganya. Kemudian digembirakannya aku dengan kebaikan dunia dan akhirat. '07 5:02 AM for everyone Saidina Thalhah bin Ubaidillah ra Syahid Yang Hidup Thalhah bin Ubaidillah berpergian dengan sebuah kafilah Quraisy berniaga ke Syam. Lalu kuhampiri dia seraya berkata. dan aku segera pulang kembali ke Makkah. Kata Thalhah. Sebaiknya Anda segera menemuinya. dia menjelaskan tentang Islam dan membacakan beberapa ayat Al-Quran kepadaku. aku bertanya kepada keluargaku. “Ketika kami berada di pasar Bushra. dan sesungguhnya Muhammad adalah Rasulullah. Dan yang paling sedih ialah ibu Thalhah sendiri. sampai di Makkah.” “Aku pergi bersama Abu Bakar menemui Muhammad. “Ahmad yang mana?” jawabku balik bertanya “Ahmad Ibnu 'Abdullah bin 'Abdul Muththalib. tiba-tiba seorang pendeta berseru: “Perhatian! Perhatian bagi kaum pedagang! Adakah di antara tuan-tuan yang berasal dari kota Makkah?” Kebetulan aku berdiri tidak jauh dari pendeta tersebut. hai pemuda!” kata pendeta itu menjelaskan. supaya engkau tahu dan memasukinya. “Ya. dan dengarlah pula apa yang dikatakan Muhammad tentang agama yang dibawanya. Ceritakan kepadanya peristiwa yang engkau alami dengan pendeta Bushra itu.“ kata Thalhah melanjutkan ceritanya. Dia adalah Nabi penutup. Lain halnya dengan Thalhah yang muda usia. Kemudian diajaknya aku masuk agama baru itu. Tetapi pemuda itu pintar dan cerdik. “Ya. bahwa dia diangkat Nabi. para pedagang Quraisy masuk ke pasar yang ramai hendak berjual beli. banyak pohon kurma. Dengan syahadatku itu. Dadaku terasa lapang untuk menerima Islam. tidak ada Tuhan selain Allah. Aku ceritakan pula kepadanya pertemuanku dengan pendeta di Bushra. Lalu diceritakannya kepadaku kisah Muhammad menjadi Nabi dan Rasul (sejak peristiwa di gua Hira'. Ibunya mengharapkan Thalhah menjadi pemimpin bagi kaumnya. aku kenal Abu Bakar. Lalu katanya. Beliau sangat gembira mendengar ceritaku. dan berita yang disampaikannya kepadaku.” Kata Thalhah. Kafilah aku tinggalkan di belakang. Sebaliknya aku ceritakan pula kepadanya peristiwa pertemuanku dengan pendeta Bushra. pengetahuan dan pengalamannya mengenai perdagangan tidak seperti para pedagang yang tua-tua. dan Anda menjadi pengikutnya?” “Betul!” jawab Abu Bakar. sampai turunnya ayat pertama). gelisah dan berkeluh kesah. Ketika mereka sedang berada dalam pasar yang ramai dengan para pengunjung dari segala tempat. Dia pedagang yang berbudi tinggi dan berpendirian lurus. karena si ibu telah melihat bakat yang terkandung dalam . “Muhammad bin 'Abdullah mengatakan dia Nabi. Thalhah mengalami suatu peristiwa yang mengubah jalan hidupnya secara menyeluruh. Setibanya di Bushra. “Marilah kita pergi menemui Muhammad. penyayang dan lemah lembut. sehingga kegembiraan itu terpancar jelas di wajahnya. Lalu kuambil unta. “Betulkah berita mengenai Muhammad bin 'Abdullah. Bulan ini dia pasti muncul. maka aku tercatat sebagai orang ke-empat yang menyatakan Islam di hadapan Abu Bakar. Setelah bertemu dengannya. Putera Abu Quhafah (Abu Bakar Shiddiq) percaya dan mengikuti apa yang dikatakannya. sehingga memungkinkannya untuk berlumba dengan mereka yang tua dan berpengalaman memperoleh keuntungan dalam berdagang. Kemudian aku mengucapkan syahadat di hadapannya. Dan dia akan keluar (hijrah dan mengungsi) dari negerimu Tanah Haram. “Adakah suatu peristiwa yang terjadi di Makkah sepeninggalku?” “Ada! jawab mereka. Abu Bakar tercengang mendengar ceritaku. Dia seorang yang lapang dada. Mereka mengeluh. Kami berteman baik dengan dia.

tetapi beliau dihadang oleh ratusan kaum musyrikin yang hendak membunuhnya. tinggi dan mulia. karena pendirian Thalhah amat kokoh dan kuat. Mas'ud bin Kharasy bercerita. ya Rasulullah!” kata seorang perajurit Anshar. “Saya. Cobaan-cobaan yang dialaminya karena mempertaruhkan agama Allah dan RasulNya tambah meningkat dan semakin besar pula. Perajurit Anshar itu maju melawan perajurit musyrikin. Orang-orang sepersukuan dengan Thalhah berusaha keras mengembalikannya ke dalam agama nenek moyang mereka. dan Rasulullah menjulukinya dengan “Thalhah Al Khair” (Thalhah yang baik). Maka sejak itu.” Tanyaku. ya Rasulullah! kata seorang sahabat Anshar. “Ya! Engkau! Maju!” kata Rasulullah. diperolehnya dalam perang Uhud. tak dapat digoyahkan sedikit jua. “Ash Sha'bah binti Al Hadhramy. Thalhah bin Ubaidillah semakin hari semakin dewasa. “Pada suatu hari. “Tidak! Jangan engkau! Engkau tetap di tempatmu! “ kata Rasulullah memerintah. Setelah mereka putus asa membujuk Thalhah dengan cara lemah lembut. “Siapa yang berani melawan mereka. “Mengapa pemuda itu?” Jawab mereka. ketika aku sa'i antara Shafa dan Marwa. “Siapa wanita tua itu?” Jawab mereka. Ketika barisan kaum muslimin terpecah belah dan kocar-kacir dari samping Rasulullah. agama berhala. sehingga perajurit Anshar gugur karena membela nabinya. “Siapa yang berani melawan mereka ini?” “Saya. Setiap nama jolokan itu mempunyai latar belakang kisah sendiri-sendiri. meneriaki si pemuda dengan caci makian. “Pemuda itu Thalhah bin Ubaidillah. ya Rasulullah! kata Thalhah. Rasulullah terus naik. Bersama orang banyak itu terdapat seorang wanita lanjut usia. Maka bersabda Rasulullah. Sesudah itu.pribadi anaknya. Dia keluar dari kepercayaan nenek moyang. maka dia menjadi temanku kelak di syurga. atau “Thalhah Al Jaud” (Thalhah yang pemurah). kedua-duanya disatukannya. akhirnya mereka bertindak kasar dengan menyiksa dan menyakitinya. Rasulullah dan orangorang yang mengawal beliau naik ke sebuah bukit. Sehingga kaum muslimin menggelarinya “Asy Syahidul Hayy” (Syahid yang hidup). “Tidak! Jangan engkau! Engkau harus tetap di tempatmu! Rasulullah memerintahkan. Kemudian diikatnya pula Abu Bakar Shiddiq. lalu diserahkannya kepada para jagoan dan tukang pukul kota Makkah. Naufal bin Khuwalid yang dijuluki sebagai “Asadul Quraisy” (Singa Quraisy). berdiri di hadapan Thalhah dan mengikatnya dengan tali. “Ya! Engkau!” kata Rasulullah. Satu peristiwa dan peristiwa yang lain sambung-menyambung. tetapi dihadang pula oleh tentara musyrikin. Kata Rasulullah. aku melihat sekelompok orang menggiring seorang pemuda dengan tangan terbelenggu ke kuduknya. Hari demi hari berjalan terus. ibu kandung pemuda itu!” Kemudian. ya Rasulullah! kata Thalhah mendahului yang lain-lain. yang masing-masing tidak kalah penting dari yang lain. . bagaikan gunung karang yang terhunjam dalam perut bumi. Aku bertanya. Orang banyak itu berlari-lari di belakang pemuda tersebut.” “Saya. perajurit muslim yang tinggal di dekat beliau hanya sebelas orang Anshar dan Thalhah bin Ubaidillah dari kaum Muhajirin. dan “Thalhah Al Fayyadh” (Thalhah yang dermawan). “Saya. tetapi mereka tidak berhasil. Tetapi bakti dan perjuangan Thalhah menegakkan agama Islam dan membela kaum muslimin semakin tumbuh dan tambah meluas. sambil mendorongnya. Thalhah dan Abu Bakar digelari orang “Al Qarinain” (Sepasang sahabat yang terikat). Adapun nama jolokan “Asy Syahid Hayy” (Syahid yang hidup). memecut dan memukuli kepalanya. lalu mengikuti Muhammad anak Bani Hasyim. untuk disiksa sesuka hati mereka.

” Jawab isterinya. “Perang hari itu adalah peperangan Thalhah keseluruhannya. gelisah dan risau. lalu dinaikkannya beliau sedikit ke bukit. atau aku beli kepadamu tiga ratus ribu dirham. Ummu Kalthum. supaya mereka tidak dapat menghampiri Rasulullah. Pada suatu sore hari dia mendapat untung dari Hadhramaut kira-kira 700 000 dirham. maka beliau segera dipindahkan ke Basrah dan tidak berapa lama kemudian karena lukanya yang cukup dalam beliau pun wafat. sehingga sebelas orang perajurit Anshar gugur semuanya menemui syahid. hai Thalhah!” Dalam perang itu. Kata Abu Bakar. Sesudah itu kembali menyerang musuh. Besok pagi bagi-bagikan wang itu kepada mereka. sehingga dia berhasil menyingkirkan mereka dari Rasulullah. Rasulullah mengalami patah taring kening dan bibirnya luka. atau tusukan lembing. Kemudian Thalhah kembali ke dekat Rasulullah. “Tinggalkan aku! Bantulah Thalhah. setiap Rasulullah meminta pahlawannya untuk melawan tentara musyrikin. beliau berkata. Akan tetapi kita nukilkan di sini dua diantaranya. “Rahimakillah. “Tidak! Engkau adalah isteri yang baik dan setia! Tetapi ada yang terfikir olehku sejak semalam.Perajurit Anshar itu maju melawan tentara musyrikin. anak orang yang selalu diberi taufiq oleh Allah. Thalhah adalah pedagang besar. maka di antara mereka ada yang gugur.” Begitulah kisahnya. lalu dibagi-bagikannya kepada fakir miskin kaum Muhajirin dan kaum Anshar. "Orang ini termasuk yang gugur dan barang siapa senang melihat seorang syahid berjalan di atas bumi. Dan di antara mereka ada (pula) yang menunggu-nunggu dan mereka sedikit pun tidak merubah janjinya. Sewaktu terjadi Perang Jamal. seharga tiga ratus ribu. dan beliau kepayahan. Diceritakanya pula.” Pagi-pagi. Apa kesalahan kami sehingga Anda gelisah?” Jawab Thalhah. dan dia terbaring di tanah dalam keadaan pengsan. “Aku mempunyai sebidang tanah pemberian Uthman bin 'Affan kepadaku. kawan kalian!” Kami dapati Thalhah berlumuran darah. Karena itu Thalhah menerkam musuhnya dan menghalau mereka sekuat tenaga. Maka ditanya oleh istrerinya Ummu Kaltsum binti Abu Bakar Shiddiq. Jika engkau suka. Maka tinggallah Thalhah seorang. “Biarlah aku terima wangnya saja. sehingga Thalhah dijuluki “Asy Syahidul Hayy” (Syahid yang hidup). Kata Rasulullah kepada Thalhah. sehingga darah mengucur di muka beliau. “Mengapa Anda gelisah. Pergelangan tangannya putus sebelah. Engkau wanita beroleh taufiq. dan disandarkannya ke tebing. Rasulullah pernah berkata kepada para sahabat radhiallahu 'anhum.” Rasulullah bersabda sesudah itu mengenai Thalhah. Bukankah kaum Anda banyak yang membutuhkan pertolongan Anda. Di tubuhnya terdapat tujuh puluh sembilan luka bekas tebasan pedang. maka lihatlah Thalhah bin Ubaidillah!” Bila orang membicarakan perang Uhud di hadapan Abu Bakar Shiddiq. Thalhah bertemu dengan Saidina Ali ra dan Saidina Ali memperingatkan agar beliau mundur ke barisan paling belakang. seperti biasanya pikiran seseorang tertuju kepada Tuhannya bila dia tidur.” Thalhah memberikan kepadanya wang sejumlah tiga ratus ribu. yang mengalir dari seluruh tubuhnya. hai Abu Muhammad. sedangkan harta ini bertumpuk di rumahnya. Thalhah selalu memajukan diri. “Mengapa Anda begitu risau memikirkannya. “Siapa yang ingin melihat orang berjalan di muka bumi sesudah mengalami kematiannya. sehingga dia gugur pula. Thalhah wafat pada usia 60 tahun dan dikubur di suatu tempat dekat padang rumput di Basrah. Setelah kami tiba untuk membantu. dimasukkannya wang itu ke dalam pundi-pundi besar dan kecil. mengandung seratus satu macam kisah. maka Abu Bakar berkata.” Kata Thalhah.” Kata orang itu. Adapun sebabnya bergelar “Thalhah Al Khair “ atau “Thalhah Al Jaud”. dan lemparan panah. maka lihatlah Thalhah. (Semoga Allah melimpahkan rahmat-Nya kepadamu!). Hati Thalhah tergugah oleh rasa kasihan terhadap orang itu." (Al-Ahzaab: 23) . dan memberi peluang perajurit Anshar. tetapi senantiasa ditahan oleh Rasulullah dan diperintahkannya tetap di tempat. “Saya dan Abu Ubaidillah bin Jarah ketika sedang berada agak jauh dari Rasulullah. Sebuah panah mengenai betisnya. seorang laki-laki pernah datang kepada Thalhah bin Ubaidillah meminta bantuannya. Demikianlah seterusnya. Malamnya dia ketakutan. “Sekarang engkau. Hal itu juga dikatakan Allah SWT dalam firmanNya: "Di antara orang-orang mukmin itu ada orang -orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Lalu katanya. ambilah tanah itu.

Rasulullah SAW lalu bertanya: “Mengapa engkau wahai Zubayr. paling pandai dalam menunggang kuda dan paling kejam terhadap lawan. sedang dia sibuk dengan kerjanya. Maka itu dianggap sebagai pedang pertama yang terhunus fisabilillah. Yang tampak dari Ubaidah hanya kedua matanya saja. Pamannya berkata. maka apa yang hendak engkau buat?” Jawab Zubayr: “Aku akan menentang semua orang Makkah. Bila yang seorang disebut maka yang kedua pun disebut. lalu mengambil pedangnya keluar mencari-cari sumber berita itu. Kaum Quraisy sengaja menempatkannya di barisan terdepan untuk menentang pahlawan-pahlawan berkuda kaum muslimin. bahwa engkau telah dibunuh orang!” Rasulullah SAW juga terkejut. "Saya tidak akan kembali kafir lagi sama sekali.. Zubayr tidak membuang waktu lagi. karena itu!” Rasulullah SAW lalu mendoakan segala yang baik-baik baginya.” Rasulullah SAW tersenyum. Pada suatu hari. Ibnu Asakir dan Abu Nuaim memberitakan dari Urwah bahwa Zubayr bin Al-Awwam pernah mendengar bisikan syaitan yang mengatakan bahwa Muhammad SAW telah dibunuh dan ketika itu Zubayr baru saja berusia dua belas tahun. Zubayr terjun kemedan tempur dan terjadilah perang tanding yang seru sekali. Mereka sama-sama beriman pada tahun yang sama dan wafat dalam tahun yang sama pula. dia berkata: Orang pertama yang menghunus pedangnya fisabilillah ialah Zubayr bin Al-Awwam ra. Zubayr masuk Islam dalam usia lima belas tahun dan ia hijrah dalam usia delapan belas tahun sesudah menderita penganiayaan dan siksaan bertubi-tubi karena mempertahankan keimanannya. "Kembali kamu kepada penyembahan berhala !" Tapi Zubayr menjawab. Zubayr berpikir bagaimana caranya mengalahkan musuhnya yang berbaju besi itu dan ia menemukan cara yang jitu. Beliau dikenal sebagai seorang yang paling berani. Zubayr lalu mengambil pedangnya. Pamannya sendirilah yang menyiksanya. jika aku terbunuh?” Maka jawab Zubayr: “Aku akan menuntut balas akan darahmu kepada siapa yang membunuhmu!” Rasulullah SAW lalu mendoakan bagi Zubayr dan bagi pedangnya. Zubayr segera memandang ke arah Ubaidah. Al-Ishabah 1:545) Zubayr adalah prajurit dakwah yang menyandang senjata untuk melawan orang-orang yang menghendaki gugurnya dakwah Islamiah selagi dalam kandungan. Apabila dia bertemu dengan Nabi SAW. '07 5:05 AM for everyone Saidina Zubayr ibn al-Awwam ra Perajurit Allah Pengiring Rasulullah Antara Thalhah dan Zubayr adalah dua serangkai. Kepahlawanannya telah tampak pertama kali pada waktu perang Badar. lalu bertanya lagi: “Apa yang hendak engkau perbuat. Baginda bertanya: “Kenapa engkau dengan pedang yang terhunus itu hai Zubayr?” Beliau menjawab: “Aku dengar engkau dibunuh orang Makkah." Ibnu Asakir telah mengeluarkan dari Said bin Al-Musaiyib. Kisah 10 Sahabat yg dijamin Masuk Syurga (6) Posted by ainnur on Feb 21. wajahnya tertegun. Ternyata seluruh tubuhnya berbalut senjata (baju besi) sehingga sulit ditembus dengan senjata. pasukan Quraisy menempatkan pendekarnya di barisan paling hadapan yang dipimpin oleh Ubaidah bin Said Ibnul Aash. Dalam peperangan itu. lalu berkata: “Kalau aku dibunuh orang. dan berkeliaran di lorong-lorong Makkah mencari Nabi SAW yang ketika itu berada di daerah tinggi Makkah. lalu kakinya digantung diatas dan dibawah kepalanya ditaruh api yang membara. Zubayr digulung ke dalam tikar. terkejut?” Jawabnya: “Aku dengar berita. Dalam dua kali putaran Zubayr mengarahkan lembingnya ke mata Ubaidah dan berhasil menusuk kedua mata itu . Di tengah jalan dia bertemu dengan Rasulullah SAW sedang berjalan.Allahu a'lam. sedang di tangan Zubayr pedang yang terhunus. tiba-tiba terdengar olehnya desas-desus bahwa Rasulullah SAW telah dibunuh orang. Kedua-duanya tergolong dalam sepuluh orang yang "mubasyarin bil jannah". Setelah siap. (Kanzul Ummal 5:69. kemudian menyuruhnya kembali saja.

datang ayahku ke tempat kami untuk menjenguk. sehingga kedua-duanya berguling-guling dari atas bukit itu. bahawa beliau berkata: Telah datang seorang Musyrik yang lengkap dengan senjatanya. lalu aku berkata kepadanya: “Ayah! Aku lihat engkau berperang pada hari ini. Umar. Pada waktu petang. berkata: “Siapa yang tersungkur ke bawah bukit itu. dan menariknya jatuh ke atas tanah. dialah yang akan mati. Lalu Rasulullah SAW yang dari tadi melihat peristiwa itu. Lantaran itu Rasulullah SAW telah berkata: “Tiap-tiap Nabi ada pengiringnya. Berkata Urwah ra: “Aku pernah memainkan tempat bekas luka itu ketika aku kecil. sehingga akhirnya Zubayr dapat mengalahkan Talhah dan membunuhnya dengan pedangnya. seraya berteriak: “Siapa yang mau bertanding dengan aku!” Rasulullah SAW berkata kepada seseorang di situ: “Boleh engkau bertanding dengan dia?” Jawab orang itu: “Jika engkau suruh. dan ia bersabda : "Setiap nabi mempunyai pengikut pendamping . pendek kata siapa saja yang coba mendekatinya. duhai anakku?” Jawabku: “Ya. lalu dia kembali lagi ke barisannya.” Dia lalu berkata lagi: “Aku lakukan untuk mempertahankanmu. umurnya sepuluh tahun. Lembing milik Zubayr kemudian diminta oleh Rasulullah SAW. dan melawannya sehingga dia dapat membelah tubuh musuhnya menjadi dua. maka dia dilihat oleh Rasulullah SAW seraya berkata kepadanya: “Hai putera Shafiyah! Bangun menghadapinya!” Zubayr ra segera mendatangi musuh itu dan mendaki bukit hingga tiba di puncaknya. Ali dan Abdullah ibnu Zubayr meminta lembing itu untuk disimpannya.” Maka masing-masing Nabi SAW dan kaum Muslimin mendoakan supaya yang jatuh dahulu itu si kafir. dan tidak ada seorang pun bersamanya ketika itu. Maka segera keluar menghadapinya Zubayr bin Al-Awwam ra. hai Rasulullah!” Maka tiba-tiba Zubayr menjengukkan dirinya. beliau berkata: Pada hari pertempuran Khandak. sehingga pedangnya menjadi tumpul. (Al-Bidayah Wan-Nihayah 4:107) Ibnu Jarir telah mengeluarkan dari Asma binti Abu Bakar ra.” Jawab mereka: “Tidak. tetapi tiada seorang pun yang mau keluar menemuinya. Uthman. dan pengiringku ialah Zubayr. nescaya aku sendiri yang akan keluar dan melawannya. kamu akan duduk di belakang saja. aku masih kecil dan aku dikumpulkan dengan kaum wanita dan anak-anak kecil di tempat yang tinggi. dihabisinya dengan pedangnya.sampai ke belakang kepalanya. Kerap Umar membenarkan aku menaiki bahunya untuk melihat apa yang terjadi di bawah sana. dan ketika itu Abdullah juga masih kecil. telah keluar Naufal bin Abdullah bin Al-Mughirah Al-Makhzumi seraya mengajak untuk lawan tanding. Mereka berdua bertarung sampai Zubayr melompat ke atas untanya. bahwa Talhah bin Abu Talhah Al-Abdari. demi ayah dan ibuku!” (Al-Bidayah Wan-Nihayah 4:107) Bukhari telah mengeluarkan dari Urwah ra bahwa para sahabat Rasulullah SAW berkata kepada Zubayr ra pada hari pertempuran di Yarmuk: “Pimpinlah kami untuk menerobos barisan musuh. Mereka lalu berduel. Terbunuhnya pendekar Quraisy Ubaidah menambah semangat juang Umat Islam dalam setiap peperangan dan mereka selalu dapat memenangkannya. karena melihat banyak orang yang tidak sanggup melawannya. pendekar Quraisy itu berteriak dan jatuh tersungkur tanpa gerak. kami akan ikut di belakangmu!” Zubayr menjawab: “Nanti kalau aku menggempur mereka. dan apa yang engkau lakukan tadi!” Ayahku menjawab: “Engkau lihat apa yang ayah buat. dan bersama kami ialah Umar bin Abu Salamah. Menyaksikan terbunuhnya Ubaidah yang tragis ini. manakala Zubayr jatuh ke atas dadanya. dia lalu mendaki di sebuah tempat yang tinggi. kami akan sama-sama menggempur!” Maka Zubayr pun menerobosi barisan musuh serta menggempur mereka. (Kanzul Ummal 5:69) Baihaqi memberitakan dari Abdullah bin Zubayr ra.” (Al-Bidayah Wan-Nihayah 7:11) Rasulullah SAW merasa bangga terhadap Zubayr. Yunus menyebut dari Ibnu Ishak. lalu ayah kami Zubayr mengajaknya naik di atas kuda. yang satu adalah dari bekas kena pukulan di hari Badar. lalu si kafir itu mati. Aku melihat ayahku mengayunkan pedangnya ke kanan dan ke kiri. sedang lehernya penuh luka-luka oleh pukulan musuh.” Kemudian Baginda berkata lagi: “Kalau Zubayr tidak keluar melawannya.2 (Al-Bidayah Wan-Nihayah 4:20) Yunus memberitakan lagi dari Ibnu Ishak yang berkata: Pada hari pertempuran Khandak. Ubaidah. Ada dua bekas luka di situ. dan di situ dia bertarung dengan Talhah. kemudian diserahkannya kepada orang lain. pembawa bendera kaum Musyrikin pada hari Uhud telah mengajak perang tanding. Lembing itu kemudian berada di tangan Abu Bakar. Maka benarlah si kafir itu yang jatuh dulu. Maka Zubayr bin Al-Awwam ra keluar untuk menghadapinya. barisan kaum musyrikin ketakutan.

Sama halnya dengan kelompok kaum muslimin yang pertama-tama masuk Islam. Namanya pada masa jahiliyah ialah 'Abd 'Amr.murah tangan dan telah menjual diri dan hartanya kepada ALLAH. Zubayr bersama Ali bin Abi Thalib menyerbu dengan memanjat benteng itu sehingga kaum muslimin dapat memasuki dan menguasai benteng tersebut. panik dan meninggalkan pos-pos pertahanan mereka sehingga Zubayr dan kawan-kawannya bergegas membuka pintu gerbang maka tercapailah kemenangan yang gilang gemilang pada kaum Muslimin.. Zubayr bertemu dengan Ali dan menyatakan dirinya tidak lagi memihak dan akan berusaha mendamaikan kedua pasukan itu. Selama hidupnya ia tidak pernah tinggal berjihad. berani. kuat. Tetapi beliau diikuti oleh beberapa orang yang menginginkan berlanjutnya fitnah dan perang. Moga Allah merahmati rohnya dan roh para sahabat radhiallahu ‘anhum. '07 5:08 AM for everyone Saidina Abdurrahman bin 'Auf ra Saudagar Yang Berniaga Dengan Allah Saidina Abdurrahman bin 'Auf ra termasuk dalam kelompok delapan orang yang mula-mula memeluk Islam. Oleh karena itulah Zubayr selalu mengikuti seluruh peperangan bersama Rasulullah SAW. Beliau menghindar dari kekejaman kaum kafir Quraisy. Almiqdaad Ibnul Aswad dan Maslamah bin Mukhallid. Hal ini membuat pasukan musuh gentar. Itulah beliau Abdurrahman bin 'Auf radhiyallahu 'anhu.” Ketika menghadapi benteng Babylon. Allahu a'lam. Dia adalah seorang pengelola perdagangan yang berhasil dan hartawan. Lalu ia berseru "Allahu Akbar" dan disambut dengan kalimat tahuid oleh pasukan yang berada di luar benteng. tetapi karena Zubayr memang seorang pemuda yang setia. jujur. ikhlas. tapi hartanya selalu diinfakan untuk perjuangan Islam. Kisah 10 Sahabat yg dijamin Masuk Syurga (7) Posted by ainnur on Feb 21. seraya bersabda: “Tiap nabi mempunyai kawan dan pembela setia (Hawari) dan di antara hawariku adalah Zubayr. tetapi selalu setia dan patuh membenarkan risalah ." Kecintaan Rasulullah SAW kepada Zubayr bukan hanya disebabkan ia anak bibi Rasulullah SAW. Saidina Umar ra mengirim empat ribu prajurit yang dipimpin oleh empat orang komandan dan ia juga menulis surat yang isinya: “Aku mengirim empat ribu prajurit bala bantuan yang dipimpin empat orang sahabat yang terkemuka dan masingmasing bernilai seribu orang. Ketika Amru Ibnul Aash meminta bala bantuan tentara kepada Amirul Mukminin. dan seorang mufti yang dipercayai Rasulullah berfatwa di Madinah selagi beliau masih hidup di tengahtengah masyarakat kaum muslimin. Setelah masuk Islam. Zubayr ra memanjati dinding benteng dengan tangga. Pendiriannya teguh dan senantiasa teguh. Ketika kaum muslimin mengepung perbentengan bani Quraidah yang kokoh dan sulit dikuasai. Setelah itu maka beliau pun pergi. Ketika terjadinya Perang Jamal antara pasukan yang dipimpin Saiditina Aisyah ra dengan pasukan Ali ra. yaitu dua hari sesudah Abu Bakar Shiddiq masuk Islam. termasuk dalam kelompok sepuluh yang diberi khabar gembira oleh Rasulullah SAW masuk syurga. Tetapi beliau sabar dan tetap sabar. Rasulullah memanggilnya Abdurrahman. Bila diserukan "Hayo berjihad fi Sabilillah". Zubayr ditikam ketika sedang menghadap Allah (dalam keadaan menunaikan shalat)." Zubayr tercatat dalam rombongan yang pernah hijrah ke negeri Habasyah sebelum hijrah ke Madinah. Ubadah Ibnu Assamit. kaum muslimin sukar membuka dan menguasainya. termasuk enam orang sahabat yang bermusyawarah (sebagai formatur) dalam pemilihan khalifah sesudah 'Umar bin Khattab alFaruq. Tahukah anda siapa empat orang komandan itu? Mereka adalah Zubayr Ibnul Awwam. Begitu pula kesigapan Zubayr dalam menyambut seruan jihad pada perang Ahzaab dan peperangan lainnya sehingga bila Rasulullah SAW melihatnya. Abdurrahman pun tidak luput dari penyiksaan dan tekanan kaum kafir Quraisy.yang setia (Hawari) dan hawariku adalah Zubayr ibnul Awwam. Beliau tersenyum ridho dan gembira. Abdurrahman bin 'Auf masuk Islam sebelum Rasulullah masuk ke rumah Al-Arqam. Umar Ibnul Khattab untuk memperkuat pasukan memasuki negeri Mesir dan mengalahkan tentara Romawi yang kala itu menduduki Mesir. maka ia akan segera menjadi orang pertama yang datang menyambut seruan itu.

Begitu pula salah seorang di antara kedua orang pembantuku. Hartaku banyak. Perjalanan ke Tabuk sangat jauh dan sulit. “Adakan kenduri. “Semoga Allah melimpahkan berkat-Nya kepadamu. Pada suatu hari Sa'ad berkata kepada saudaranya. karena jumlah tentara musuh.Muhammad SAW. Dana yang tersedia hanya sedikit.” Dalam Perang Badar Abdurrahman turut berjihad fisabilillah. dan semoga Allah memberkati pula harta yang kamu tinggalkan untuk keluargamu. Rasulullah mempersaudarakan orang-orang Muhajirin dan orang-orang Anshar. Maka Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan beliau dengan Sa'ad ibnu Rabi' al Anshari ra. Maka mulailah Abdurrahman berniaga di sana. Begitu pula hewan kendaraan tidak mencukupi. hai Abdurrahman. Rasulullah! Saya mempunyai wang empat ribu.” Mendengar ucapan Rasulullah tersebut. Abdurrahman bergegas pulang ke rumahnya dan cepat kembali ke hadapan Rasulullah di tengah-tengah kaum muslimin. Pilihlah olehmu salah satu di antara kedua kebunku itu. Belum berapa lama beliau berdagang. Pada suatu hari Rasulullah SAW berpidato membangkitkan semangat jihad dan pengorbanan kaum muslimin. dan dua ribu saya tinggalkan untuk keluarga saya. perjuangan dan pengorbanan Abdurrahman di medan tempur jauh lebih kecil bila dibandingkan dengan perjuangan dan pengorbanannya dengan harta benda. dan beliau berhasil menewaskan musuh-musuh Allah. “Apakah mahar yang kamu berikan kepada istrimu?” Jawab Abdurrahman. dan kaum muslimin keluar sebagai pemenang. Semoga Allah memberkati pernikahan dan harta kamu. “Emas seberat biji kurma. Kemudian beliau turut berhijrah ke Habsyah bersama-sama kawan se-iman untuk menyelamatkan diri dan agama dari tekanan kaum kafir Quraisy yang senantiasa menzalimi mereka. Kata beliau antara lain. akan ku serahkan mana yang kamu senangi. ya Rasulullah. Abdurrahman mendapat hadiah sembilan luka parah menganga di tubuhnya. “Wahai saudaraku Abdurrahman! Aku termasuk orang kaya di antara penduduk Madinah.” Ketika Rasulullah bersiap untuk menghadapi Perang Tabuk beliau membutuhkan jumlah dana dan tentara yang tidak sedikit. “Saya hendak bernikah. Dua ribu saya pinjamkan kepada Allah. terkumpullah wang sekadar cukup untuk mahar kahwin. Sungguh pun begitu. Abdurrahman menjadi pelopor orang-orang yang berhijrah karena dan untuk Allah dan Rasul-Nya. “Bershadaqahlah tuan-tuan! Saya hendak mengirim suatu pasukan ke medan perang. Saya mempunyai dua bidang kebun yang luas dan dua orang pembantu.” Kata Abdurrahman. terhadap harta yang kamu berikan. Beliau berdiri di tengah-tengah para sahabat. “Wah. Beliau datang kepada Rasulullah memakai harum-haruman.” Lalu wang yang dibawanya dari rumah diserahkannya kepada Rasulullah dua ribu. ku berikan kepadamu mana yang kamu sukai. kepada keluarga saudara. walau hanya dengan menyembelih seekor kambing. antaranya ialah 'Umair bin Uthman bin Ka'ab at-Taimy. dan dua puluh luka-luka kecil. Saya hanya akan minta tolong kepada saudara untuk menunjukkan di mana letaknya pasar Madinah ini. Dalam perang Uhud beliau tetap teguh bertahan di samping Rasulullah. “Sejak itu dunia datang menghadap kepadaku (hidupku makmur dan bahagia). Beliau menyambut kedatangan Abdurrahman seraya berkata. maka di bawahnya kudapati emas dan perak. “Semoga Allah melimpahkan berkah-Nya kepada saudara. namun di antaranya ada yang sedalam anak jari.” Sabda Rasulullah. Dalam perantauan. kemudian aku kawinkan engkau dengan beliau. Katanya. “Ya. Ketika selesai perang. Di samping itu di Madinah tengah mengalami musim panas. Hingga seandainya aku angkat sebuah batu. dan kepada harta saudara.” Jawab Abdurrahman bin 'Auf.” Kata Abdurrahman.” Tanya Rasulullah. Banyak di antara kaum muslimin yang kecewa sedih karena ditolak Rasulullah menjadi tentera yang akan turut . yaitu tentara Rum sangat banyak. Tatkala Rasulullah SAW dan para sahabat beliau diizinkan Allah berhijrah ke Madinah. Sabda Rasulullah. ketika tentara muslimin banyak yang meninggalkan barisan hadapan. Alangkah wanginya kamu. Walaupun luka kecil.” Sa'ad menunjukkan pasar tempat berjual beli kepada Abdurrahman.

“Adakah engkau tinggalkan untuk wang belanja isterimu?” Jawab Abdurrahman. Karena itu Rasulullah memerintahkan kaum muslimin mengorbankan harta benda mereka untuk berjihad fisabilillah. “Ada! Mereka saya tinggali lebih banyak dan lebih baik daripada yang saya sumbangkan. Beliau yang menaikkan dan menurunkan para ibu itu ke atas haudaj (penutup) khusus mereka.” Pasukan muslimin berangkat ke Tabuk. ia pernah membeli sebidang tanah berharga empat ribu dinar. Dan pasukan yang berangkat terkenal dengan sebutan “ Jaisyul 'Usrah” (pasukan susah). minyak. apakah Ibu mendengar sendiri . yaitu Muhammad Rasulullah SAW. Perniagaannya selalu meningkat dan berkembang. jawab orang itu. Serentak mendengar berita itu. Abdurrahman turut pula bersama-sama mereka. Setelah Rasulullah SAW wafat. Maka Abdurrahman menjadi imam shalat berjamaah bagi kaum muslimin waktu itu. Abdurrahman turut mempelopori dengan menyerahkan dua ratus uqiyah emas. lalu beliau shalat di belakang Abdurrahman dan mengikuti sebagai makmum. bagaikan terbang beliau pergi menemui Saidatina 'Aisyah. bumi seolah-olah bergetar. Kafilah dagangnya terus menerus hilir mudik dari dan ke Madinah mengangkut gandum. “Kafilah Abdurrahman dengan iring-iringan tujuh ratus ekor unta bermuatan sarat membawa pangan dan sandang serta lain-lainnya. tepung.” Sebelum menghentikan iring-iringan unta. Mereka yang ditolak itu pulang kembali dengan air mata bercucuran kesedihan. Dengan patuh dan setia kaum muslimin memperkenankan seruan Nabi yang mulia. Ketika jatah Saidatina Aisyah ra disampaikan orang kepadanya. Itulah salah satu bidang khusus yang ditangani Abdurrahman. Lalu tanah itu dibagi-bagikannya kepada fakir miskin Bani Zuhrah. Salah satu bukti yang dibaktikan Abdurrahman kepada ibu-ibu yang mulia.berperang. Beliau pantas bangga dan bahagia dengan tugas dan kepercayaan yang dilimpahkan para ibu orang-orang mukmin kepadanya. wangi-wangian dan segala kebutuhan penduduk. Berapa?” Jawab Abdurrahman. Mereka yang tidak diterima itu terkenal dengan nama “Al-Bakkaain” (orang yang menangis). Katanya. seseorang pembawa berita mengatakan kepada Abdurrahman berita gembira yang disampaikan Ibu 'Aisyah. dan kepada para ibuibu orang mukmin. “Suara apa yang hiruk pikuk itu?” Dijawab orang. Rasulullah tiba. “Rasulullah SAW pernah bersabda. Apabila para ibu tersebut pergi haji. “Abdurrahman bin Auf masuk syurga dengan merangkak (karena syurga sudah dekat sekali kepadanya). bahwa Abdurrahman masuk syurga. dan upah yang dijanjikan Allah. barang pecah belah. isteri Rasulullah. serta pahala yang besar di akhirat. “Wahai Ibu. Apakah lagi yang lebih mulia dan utama dari menjadi Imam bagi pemimpin umat dan pemimpin para Nabi. “Agaknya Abdurrahman berdosa. Maka kata 'Umar bin Khattab berbisik kepada Rasulullah. “Semoga Allah melimpahkan berkat-Nya bagi Abdurrahman dengan baktinya di dunia. ibu yang mulia itu bertanya. Ketika mereka masuk kota. Rasulullah terlambat hadir. Sehingga ibu 'Aisyah bertanya. Allah memuliakan Abdurrahman dengan kemuliaan yang belum pernah diperoleh kaum muslimin seorang jua pun. sandang dan barang-barang lain kebutuhan penduduk. Saya mendengar Rasulullah bersabda. Semuanya membawa pangan. Kata Ibu 'Aisyah ra. kebaikan. Setelah hampir selesai rakaat pertama. Kata Ibu 'Aisyah ra. Tidak ada orang yang kasihan pada kalian sepeninggalku. Terdengar suara gemuruh dan hiruk pikuk. Beliau bertanggungjawab memenuhi segala kebutuhan mereka dan mengadakan pengawalan bagi ibu-ibu yang mulia itu bila bepergian. pakaian. yaitu ketika waktu shalat sudah masuk. “Siapa menghadiahkan tanah itu buat saya?” “Abdurrahman bin 'Auf. terdiri dari tujuh ratus unta bermuatan sarat tiba di Madinah. karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk disumbangkannya. tidak meninggali wang belanja sedikit juga untuk isterinya.” Begitulah doa Rasulullah bagi Abdurrahman selalu melindunginya sepanjang hidupnya.” Tanya Rasulullah. Sebab kenderaan untuk mereka tidak mencukupi. Pada suatu hari iring-iringan kafilah dagang Abdurrahman. kecuali orang-orang yang sabar. “Sebanyak rezeki.” Rasulullah bertanya kepada Abdurrahman. sehingga Abdurrahman menjadi orang terkaya di antara para sahabat. Abdurrahman bin 'Auf bertugas menjaga kesejahteraan dan keselamatan Ummahatul Mu'min (para istri Rasulullah).

000. sehingga mencapai 40. Masing-masing mendapat pembagian khusus 80. Sudilah Ibu menyaksikan. Lalu diserahkannya pula 500 ekor kuda kepada para pejuang yang lain. Apabila beliau berada di tengah-tengah budak-budaknya. namun harta kekayaannya itu seluruhnya tidak mempengaruhi jiwanya yang penuh iman dan taqwa. dimerdekakannya sejumlah besar budak yang dimilikinya. baik secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Kata sambutan saat pemakaman. Hal ini pernah diceritakannya sendiri. akan disambutnya dengan ucapan selamat datang sambil bergurau. 100 ekor kuda. katanya: "Pada suatu saat saya beroleh kesempatan termasuk tiga orang pertama yang masuk Islam. sabdanya: "Ini dia pamanku! Siapa orang yang punya paman seperti pamanku ini?" Itulah dia Sa'ad bin Abi Waqqash! Kakeknya ialah Uhaib. aku akan memasukinya sambil berjalan. Amirul Mukminin 'Ali bin Abi Thalib Karamallahu Wajhah. dan semua mengambil bagiannya masing-masing. Rasulullah SAW yang ucapannya selalu terbukti benar. maka potongan-potongannya cukup menjadikan seorang ahli warisnya menjadi kaya-raya. putera dari Manaf yang menjadi paman dari Aminah ibunda dari Rasulullah SAW. “Ya. Mereka berjumlah seratus orang. maka semangatnya semakin memuncak mengorbankan kekayaannya di jalan Allah. dan Anda telah berhasil menundukkan kepalsuan dunia.” Sejak berita yang membahagiakan. Di samping itu masih ada peninggalannya berupa emas dan perak. Dalam kata sambutannya antara lain 'Ali berkata: “Anda telah mendapatkan kasih sayang Allah.” Di samping itu beliau meninggalkan warisan pula untuk ahli warisnya sejumlah harta. Kisah 10 Sahabat yg dijamin Masuk Syurga (8) Posted by ainnur on Feb 21.000 dinar emas. 300 ekor kambing. telah memberinya khabar gembira dengan syurga Jannatun Na'im. Tatkala beliau hampir meninggal dunia. '07 5:10 AM for everyone Saidina Sa'ad bin Abi Waqqash ra Pelempar Panah Pertama Pada Jalan Allah Siapakah dia singa yang menyembunyikan kukunya itu? Dan siapakah dia yang bila datang kepada Rasulullah ketika berada di antara shahabat-shahabatnya. bahwa Abdurrahman pasti masuk syurga. kafilah ini dengan seluruh kenderaan dan muatannya kuserahkan untuk jihad fisabilillah. Walaupun begitu kaya-rayanya. saya mendengar sendiri!” Abdurrahman melonjak kegirangan. Sesudah itu beliau bersedekah lagi 200 uqiyah emas. yang kalau dibagibagikan kepada ahli warisnya dengan mengampak. antara lain sahabat mulia Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau meninggalkan kira-kira 1. Kemudian menyusul pula 40." Maksudnya bahwa . Sa'ad masuk Islam sewaktu berusia l7 tahun. Beliau berwasiat pula supaya memberikan hartanya yang paling mulia untuk para ibu-ibu orang mukmin. Beliau beristri empat orang. Hartanya dinafkahkan dengan kedua belah tangan.ucapan itu diucapkan Rasulullah?” Jawab Ibu 'Aisyah. dan keislamannya termasuk yang terdahulu di antara para sahabat.. Berbahagialah Abdurrahman bin 'Auf dengan ribuan karunia dan kebahagiaan yang diberikan Allah kepadanya. orang tidak dapat membedakan di antara mereka. sehingga Ibu 'Aisyah sering mendoakan.” Subhannallah. “Seandainya aku sanggup. Allahu a'lam.000 dirham perak. demikian mulia perilaku dan keimanan para sahabat Rasulullah SAW. Dzun Nurain 'Uthman bin 'Affan. Katanya. Telah turut menghantar jenazahnya ke tempat terakhir di dunia. Shalat jenazah turut dihadiri pula antara lain.000 ekor unta. mana yang majikan dan mana budak. Kemudian diwasiatkan supaya memberi 400 dinar emas kepada para pejuang Badar. “Semoga Allah memberinya minum dengan minuman dari telaga Salsabil.

Saya dengar beliau bersabda waktu Perang Uhud. Katanya. Dan untuk menopang ketaqwaannya ia selalu memakan yang halal. Boleh jadi ia menyatakan keislamannya secara terangterangan bersama orang-orang yang dapat diyakinkan oleh Abu Bakar. keyakinannya keras membaja serta keikhlasannya dalam dan tidak bernoda. jiwanya adalah jiwa merdeka. Begitu pula Sa'ad. Zubayr bin alAwwam. hingga beliau enggan berdo'a bagi kerugian seseorang. Abdurrahman bin 'Auf dan Thalhah bin ‘Ubaidillah. Jika beliau memanah musuh dalam peperangan. . Banyak sekali keistimewaan yang dimiliki oleh Sa'ad ini. Dalam kehidupan akhirnya Sa'ad termasuk Kaum Muslimin yang kaya dan berharta. serta beberapa lama menjadi bulan-bulanan injakan dan sepakannya hingga akhirnya tewas menemui ajalnya!" Kenyataan ini pertama kali mengungkapkan kebeningan jiwa. "Ya Allah. dan tindakan mereka itu mengundang amarah murka-Mu. Sebagai contoh ialah peristiwa yang diriwayatkan oleh 'Amir bin Sa'ad. pastilah akan mengenai sasarannya. 'Ya Allah. Ketika dilarangnya.beliau adalah salah seorang di antara tiga orang yang paling awal masuk Islam. dan jika beliau menyampaikan suatu permohonan kepada Allah pastilah dikabulkanNya. Sa'ad bin Abi Waqqash telah mengulurkan tangan kanannya untuk bai'at kepada Rasulullah SAW." Demikianlah beliau terkenal di kalangan saudara-saudara dan handai taulannya bahwa do'anya tak ubah bagai pedang yang tajam. tiba-tiba dari salah satu pekarangan rumah. muncul seekor unta liar dan tanpa dapat dibendung masuk ke dalam lingkungan orang banyak seolah-olah ada yang dicarinya. Hal ini juga disedari sepenuhnya oleh Sa'ad sendiri. Pada suatu hari ketika Rasulullah SAW menyaksikan dari Sa'ad sesuatu yang menyenangkan dan berkenan di hati beliau. maha mohon dijadikan hal itu sesuatu pertanda dan suatu pelajaran!'" "Tidak lama kemudian. dan menolak dengan keras setiap dirham yang mengandung syubhat. Dan kedua. ia meninggalkan kekayaan yang tidak sedikit." Sa'ad termasuk seorang kesatria berkuda Arab dan Muslimin yang paling berani." Memang! Kedua ni'mat besar ini selalu menjadi dendangan Sa'ad buah syukurnya kepada Allah. katanya. Waktu wafat. "Tidak pernah saya dengar Rasulullah menyediakan ibu bapanya sebagai jaminan kepada seseorang. Beliau mempunyai dua macam senjata yang amat ampuh. Tetapi di antara semua itu dua hal penting yang selalu menjadi dendang dan senandungnya. Pertama. hal itu adalah disebabkan do'a Rasulullah juga bagi pribadinya. maka di tangan Sa'ad hal itu telah terjadi. kebenaran iman dan keikhlasannya yang mendalam. Lalu diterjangnya laki-laki tadi dan dibawanya ke bawah kakinya. orang itu enggan menurut. 'Rupanya kamu hendak menakutnakuti aku. Bersabdalah Rasulullah SAW di waktu perang Uhud. Di samping itu ia dapat dijadikan seorang mahaguru pula dalam soal membersihkan harta. 'Kalau begitu saya do’akan kamu kepada Allah' Ujar laki-laki itu.' Maka Sa'ad pun pergi berwudhu dan shalat dua raka'at. seolah-olah kamu seorang Nabi. kecuali bagi Sa'ad. dan sebelum beliau mengambil rumah al-Arqam untuk tempat pertemuan dengan sahabat-sahabatnya yang telah mulai beriman. dan juga orang yang mula-mula terkena anak panah. Ia dilimpahi harta yang banyak. dan kabulkanlah do'anya. Maka katanya. yang dapat ditonjolkan dan dibanggakannya. kiranya menurut ilmu-Mu laki-laki ini telah memaki segolongan orang yang telah beroleh kebaikan dari-Mu. yaitu panahnya dan do'anya. Lalu diangkatlah kedua tangannya. "Sa'ad mendengar seorang laki-laki memaki Ali. yaitu Uthman bin Affan. tidak menutup kemungkinan bahwa ia lebih dulu masuk Islam secara sembunyi-sembunyi. Menurut Sa'ad sendiri dan juga para sahabatnya. Sementara itu buku-buku tarikh dan riwayat menceritakan kepada kita bahwa beliau termasuk salah seorang yang masuk Islam bersama dan atas hasil usaha Abu Bakar. bahwa beliaulah yang mula-mula melepaskan anak panah dalam membela agama Allah. Thalhah dan Zubayr. diimbangi bahkan mungkin diatasi oleh kesanggupan menafqahkannya di jalan Allah. "Panahlah hai Sa'ad! Ibu bapaku menjadi jaminan bagimu. diajukannyalah do'a yang maqbul ini. "Demi Allah sayalah orang pertama yang melepaskan anak panah di jalan Allah!" Dan berkata pula Ali bin Abi Thalib. Dan ini. "Panahlah. tepatkanlah bidikan panahnya. Maka pada hari-hari pertama Rasulullah menjelaskan tentang Allah Yang Esa dan tentang agama baru yang dibawanya. kecuali dengan menyerahkan urusannya kepada Allah Ta'ala. bahwa beliau merupakan satu-satunya orang yang dijamin oleh Rasulullah dengan jaminan kedua orang tua beliau. Dan kemampuannya dalam mengumpulkan harta dari barang bersih lagi halal. yang baik dan yang halal sekaligus. hai Sa'ad Ibu bapakku menjadi jaminan bagimu. Tapi kalau biasanya harta banyak dan harta halal jarang sekali dapat terhimpun.

Akhirnya." jawab Nabi. Tetapi setelah peristiwa di atas. Sesampainya di sana. maka Rasulullah datang menziarahinya. pasti akan melemahkan semangat Sa'ad dan akan membawanya kembali ke pangkuan agama berhala dan kepada kaum kerabatnya. Didekatkan wajahnya ke wajah ibunya dan dikatakannya dengan suara keras agar kedengaran olehnya. Kebetulan beliau jatuh sakit. tidaklah anak anda akan meninggalkan agama ini walau ditebus dengan apa pun juga! Maka terserahlah kepada bunda. lalu ia keluar satu persatu. saya punya harta dan ahli warisku hanya seorang puteri saja. Sa'ad menyaksikan suatu pemandangan yang amat menghancurkan hatinya yang bagaikan dapat menghancurkan baja dan meluluhkan batu karang. Semangat yang menggelora menyelimuti pasukan itu." ujar Nabi. apakah bunda akan makan atau tidak!" Akhirnya ibunya mundur teratur. meminta bantuan pasukan untuk menghadapi ancaman gerombolan Persia yang semakin bertambah. Wanita itu menyatakan akan mogok makan dan minum sampai Sa'ad bersedia kembali ke agama nenek moyang dan kaumnya. komandan pasukan Muslim di al-Hira (Iraq) setelah keberangkatan Khalid bin al-Walid ke Syria. segera mengikuti si penunggang unta tersebut untuk mengecek kebenaran berita yang dibawa itu. pada suatu hari. pastilah akan diberi ganjaran. beliau beroleh lagi beberapa orang putera. Tapi beliau dicegah oleh sahabat-sahabatnya yang berpendapat agar kekuasaan pusat harus selalu berada di ibu kota. ia dapat memimpin seluruh operasi dari bahagian atas sebuah rumah yang terletak di pinggir medan perang. Sa'ad bin Abi Waqqash maju ke Kadessia. . Sa'ad bin Abi Waqqash tidak bisa terjun sendiri ke kancah pertempuran. "Dan sepertiga itupun sudah banyak. Dan setiap nafqah yang anda keluarkan dengan mengharap keridhaan Allah. Saidina Umar ra tidak lupa akan kisah Sa'ad dengan ibunya sewaktu beliau masuk Islam dan mengikuti Rasulullah SAW. "Demi Allah ketahuilah wahai ibunda. Tanya Sa'ad. "Kalau begitu. "Jangan. Sang Khalifah yang tidak mahu menyebutkan namanya.Ketika Hajji Wada'. Bolehkah saya shadaqahkan dua pertiga hartaku?" "Tidak. Akhirnya Sa'ad bin Abi Waqqash dipilih untuk mengambil alih tampuk kepemimpinan. Khalifah Umar bin al-Khattab. dengan harapan hatinya akan menjadi lunak jika melihat ibunya dalam sakarat. Sebuah pasukan berkumpul di Madinah dan Umar ingin maju ke medan perang sebagai komandan dan pasukan tersebut. Baru kemudian disebarkan berita tentang kemenangannya itu kepada masyarakat yang berkumpul di Masjid Nabi. Ketika itu segala usaha ibunya untuk membendung dan menghalangi puteranya dari agama Allah mengalami kegagalan. Sebanyak kurang lebih 400 sahabat Nabi berserta 700 putera mereka turut dalam pasukannya. Rustam. Biasanya di luar Madinah beliau menunggu seseorang yang datang secara teratur memberinya laporan mengenai keadaan medan perang. Tapi keimanannya terhadap Allah dan Rasul mengatasi baja dan batu karang mana pun jua. Ketika keadaan ibunya telah demikian gawat beberapa orang keluarganya membawa Sa'ad kepadanya untuk menyaksikannya kali yang terakhir. Karena sakit. Khalifah Islam kedua. "Jadi. seandainya bunda mempunyai seratus nyawa. sahabat Nabi SAW yang terpercaya ini maju dengan 20 000 pasukan. maka janganlah kamu mengikuti keduanya!" (QS Luqman: l5) Sa'ad bin Abi Waqqash adalah pahlawan perang terkenal dan seorang panglima Arab yang memainkan peranan penting dalam pertempuran Badar dan Uhud serta usaha-usaha berikutnya. bahkan walau dengan nyawa ibunya sekali pun. beliau memperoleh kabar kemenangan dari seorang penungga unta. pada masa musim panas tahun 637 M. Sa'ad ikut bersama Rasulullah SAW. Khalifah Islam kedua (Umar bin al-Khattab ra) berkeinginan memimpin sendiri pasukan bantuan itu. dan turunlah wahyu menyokong pendirian Sa'ad serta mengucapkan selamat kepadanya." ujar Nabi. ia enggan menjamah makanan atau minuman hingga hampir menemui ajalnya. padahal itu tidak sesuai dengan pendapatmu. sebuah pertempuran yang patut dicatat berlangsung sebagai pejuang sejati. Di tempat ini. memperagakan tindakan-tindakan yang gagah berani dan berhasil melemahkan serta mengacaukan pasukan musuh. Ketika Muthana. Lebih baik anda meninggalkan ahli waris dalam keadaan mampu daripada membiarkannya dalam keadaan miskin dan menadahkan tangannya kepada orang lain. di mana pasukan-pasukan Persia di bawah panglima mereka yang termasyhur. Sa'ad bin Abi Waqqash. separuhnya?" tanya Sa'ad pula. mendirikan khemahnya yang berdekatan letaknya. Rencana itu dilaksanakannya dengan tekad yang luar biasa. Tetapi dengan kecekapan dan keahliannya sebagai komandan. sebagai berikut. "Dan seandainya kedua orang tua memaksamu untuk mempersekutukan Aku. bahkan beliau tetap pada pendiriannya. Seluruh perjuangan di Iraq direncanakan sendiri oleh Sang Khalifah yang setiap hari diberitahu perkembangan situasi militer. beliau tidak menjual agama dan keimanannya dengan sesuatu pun. bahkan walau sesuap makanan yang anda taruh di mulut isteri anda!" Beberapa lama Sa'ad hanya mempunyai seorang puteri. "Wahai Rasulullah. sepertiganya?" "Benar. sangat was-was akan hasil perang Kadessia. Maka segala jalan yang tak dapat tidak. Tetapi Sa'ad tidak terpengaruh oleh hal tersebut.

Beliaulah yang membunuh ayahnya yang berada di pasukan musyrikin dalam perang Uhud. Demi didapati pipi Nabi terluka. beliau menunjukkan Sa'ad bin Abi Waqqash sebagai salah seorang dari enam sahabat Nabi SAW yang terpercaya untuk memilih khalifah penggantinya. Abu Ubaidah sempat mengikuti semua peperangan bersama Rasulullah SAW. Kehidupan beliau tidak jauh berbeza dengan kebanyakan sahabat lainnya. Namun kemudian beliau balik kembali untuk menyertai perjuangan Rasulullah SAW. di tangan Abu Bakar as-Shiddiq. beliau memeluk Islam selang sehari setelah Saidina Abu Bakar as-Shiddiq ra memeluk Islam. serta menghabiskan masa pensiunnya dengan tenang dan damai hingga ajalnya pada tahun 500 H (670 M) pada usia 70 tahun. sehingga ayat Al-Quran turun mengenai beliau seperti yang tertera dalam surah Al Mujadilah ayat 22. Rantai itu pun akhirnya terlepas dari pipi Rasulullah SAW. Sa'ad bin Abi Waqqash mengundurkan diri ke Akik pada masa kekhalifahan Ali bin Abu Thalib ra. segera ia berusaha untuk mencabut rantai tersebut dari pipi Nabi SAW. Kisah 10 Sahabat yg dijamin Masuk Syurga (9) Posted by ainnur on Feb 21. iaitu terhujamnya dua rantai besi penutup kepala beliau. Saidina Abu Bakarlah yang membawakan mereka menemui Rasulullah SAW untuk menyatakan syahadat di hadapan Baginda. Sayidina Umar ra di samping ranjangnya. Allah akan memasukkan mereka ke dalam syurga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai. pemukiman Arab di Kufah mula dibangunkan. Uthman bin Mazun dan Arqam bin Abu al-Arqam. artinya: “Engkau tidak menemukan kaum yang beriman kepada Allah dan hari kiamat yang mengasihi orang-orang yang menentang Allah SWT dan Rasulullah. mereka akan kekal di dalamnya. beliau disenangi oleh semua orang yang melihatnya. '07 5:11 AM for everyone Abu Ubaidah bin Jarrah ra Orang Kepercayaan Umat Ini Beliau termasuk orang yang pertama masuk Islam. Abu Ubaidah adalah seorang yang berperawakan tinggi. mengangkat Sa'ad bin Abi Waqqash kembali menjadi Gabenor di Kufah. ketika pasukan muslimin kucar kacir dan banyak yang lari meninggalkan pertempuran.” Masih dalam perang Uhud. Nama lengkapnya adalah Amir bin Abdullah bin Jarah yang dijuluki dengan nama Abu Ubaidah. diisi dengan pengorbanan dan perjuangan menegakkan Deen Islam. Abu Ubaidah termasuk orang yang masuk Islam dari sejak awal. Mereka itulah perajurit Allah. Kualitasnya dapat kita ketahui melalui sabda Nabi SAW: "Sesungguhnya setiap umat mempunyai orang kepercayaan. sebelum meninggal." Abu Ubaidah bin Jarah ra lahir di Mekah. Saidina Uthman bin Affan ra. Hal itu tampak ketika beliau harus hijrah ke Ethiopia pada gelombang kedua demi menyelamatkan aqidahnya. dan kepercayaan umat ini adalah Abu Ubaidah bin Jarrah. justeru Abu Ubaidah berlari untuk mendapati Nabinya tanpa takut sedikit pun terhadap banyaknya lawan dan rintangan. Kawasan ini kemudiannya berkembang menjadi kota penting dan makmur serta menjadi pusat militer dan kesusasteraan. Allah telah mematri keimanan di dalam hati mereka dan mereka dibekali pula dengan semangat. Abu . dan beliau dikebumikan di Madinah. ketahuilah bahwa perajurit Allah pasti akan berjaya.Pada masa pemerintahan Gabenor Sa'ad bin Abi Waqqash. rendah diri dan sangat pemalu. Abu Ubaidah mulai mencabut rantai tersebut dengan gigitan giginya. Akan menyenangi mereka. Namun bersamaan dengan itu pula gigi seri Abu Ubaidah ikut terlepas dari tempatnya. di pihak lain mereka pun senang dengan Allah. khalifah ketiga dalam Islam. berwibawa. Beliau masuk Islam bersama Abdurrahman bin ‘Auf. siapa yang mengikutinya akan merasa tenang. bermuka ceria. kurus. walaupun orang tersebut ayah kandung. saudara atau keluarganya sendiri. anak. Allahu a'lam. Beliau termasuk orang yang berani ketika dalam kesulitan. di sebuah rumah keluarga suku Quraisy terhormat.

semoga kamu akan dikasihani Allah. Umar bin Al-Khattab ra mengatakan kepada Abu Ubaidah bin Jarah di hari Saqifah. janganlah kalian terpesona dengan keduniaan.. sehingga para hadirin bertanya. Ketika wabak penyakit Taun bermaharajalela di negari Syam. Akhirnya beliau melihat Abu Ubaidah bin Jarrah. karena betapa pun seorang melakukan seribu upaya." Setelah Umar ra membaca surat itu." Rasulullah SAW bersabda kepada mereka. berdermalah. Suatu ketika datang sebuah delegasi dari kaum Kristen menemui Rasulullah SAW." Sepeninggalan Abu Ubaidah ra. tunaikanlah zakat. lebih jauh pandangannya. Setelah Rasulullah selesai mengimami salat Zuhur bersama kami. kalau kamu memerlukan saya. oleh sebab itu kita sayugia membuatnya jadi imam sepeninggalan Rasulullah SAW. Khalifah Umar bin Al-Khattab ra mengirim surat untuk memanggil kembali Abu Ubaidah. "Apakah Abu Ubaidah sudah meninggal?" Umar menjawabnya. Dan kali ini pun harus juga diikuti dengan lepasnya gigi Abu Ubaidah sehingga dua gigi seri sahabat ini ompong karenanya. dengan izin Allah beliau berhasil menaklukan semua negeri tersebut. tolonglah saya dibebaskan dari rencana baginda dan izinkanlah saya tinggal di sini. akan tetapi kematiannya sudah di ambang pintu. "Saya pesankan kepada kalian sebuah pesan. sesampainya surat saya ini. namun beliau masih terus membalik-balik pandangannya kepada kami. satu keberanian dan pengorbanan yang tak terperikan. perisai dan pelana tunggangannya. lebih suka terhadap hari kemudian dan sangat senang memberi nasihat kepada semua orang dari beliau. Jika kalian terima. Saya tidak ingin menyelamatkan diri sendiri dari musibah yang menimpa mereka dan saya tidak ingin berpisah dari mereka sampai Allah sendiri menetapkan keputusannya terhadap saya dan mereka. sampaikanlah nasihat kepada pimpinan kalian. Oleh sebab itu kasihanilah beliau.” Sisi lain dari kehebatan sahabat yang satu ini adalah kezuhudannya. Abu Ubaidah menjadi pemimpin di daerah Syria.' Lalu Abu Ubaidah pun berangkat bersama mereka. "Hai Amirul Mukminin! Sebenarnya saya tahu. "Ya Abul Qassim! Kirimkanlah bersama kami seorang sahabatmu yang engkau percayai untuk menyelesaikan perkara kebendaan yang sedang kami pertengkarkan. Sungguh. "Saya berangkat mahu shalat Zuhur agak cepat. puasalah di bulan Ramadhan. "Wahai sahabatku. jangan suka menipunya. kalian akan baik. “Saya tidak mungkin berani mendahului orang yang dipercayai oleh Rasulullah SAW menjadi imam kita di waktu shalat (Saidina Abu Bakar as-Shiddiq ra). oleh sebab itu semua mereka pasti akan mati. Namun Abu Ubaidah menyatakan keberatannya sesuai dengan isi surat yang dikirimkannya kepada khalifah yang berbunyi. saya akan kirimkan bersama kamu seorang yang 'gagah dan jujur'. yang demi Allah saya tidak menemukan ada orang yang lebih baik hatinya. akan tetapi seperti kamu ketahui saya sedang berada di tengah-tengah tentera Muslimin. selesaikanlah kasus yang menjadi perselisihan di antara mereka dengan adil. Umar pun lantas berujar." Dalam kaitan ini. Beliau berangkat membawa pasukan menuju negeri Syam. Sungguh Allah telah menetapkan kematian untuk setiap pribadi manusia. Mereka mengatakan." Abu Ubaidah bin Jarrah ra ikut serta dalam semua peperangan Islam. "Wahai Amirul Mukminin. Saidina Muaz bin Jabal ra berpidato di hadapan kaum Muslimin yang berbunyi. Ketika kekuasaan Islam telah meluas dan kekhalifahan dipimpin oleh Saidina Umar ra. Diulanginya sekali lagi untuk mengigit rantai besi satunya yang masih menancap dipipi Rasulullah SAW hingga terlepas. beliau memesankan kepada tenteranya." Menjelang kematian Abu Ubaidah ra. tetapi karena memang saya senang pergi shalat cepat-cepat. saling nasihat menasihatilah kalian. beliau menangis. Orang yang jujur di kalangan umatku adalah Abu Ubaidah. tunaikanlah ibadah haji dan umrah. bahkan selalu mempunyai andil besar dalam setiap peperangan tersebut." Sepeninggalan Rasulullah SAW. tak terlihat sesuatu pun oleh Umar ra kecuali pedang. "Belum. Saidina Umar bin Al-Khattab ra mengatakan. karena saya mendengar Rasulullah SAW bersabda. "Hai sekalian kaum Muslimin! Kalian sudah dikejutkan dengan berita kematian seorang pahlawan. ini saja sudah cukup menyenangkan. mengapa engkau tidak mengambil sesuatu sebagaimana orang lain mengambilnya?" Beliau menjawab. beliau pasti akan menemukan kematiannya seperti saya ini. sama sekali bukan karena ingin ditunjuk sebagai delegasi. "Hulurkan tanganmu! Agar saya baiat kamu. beliau melihat ke kiri dan ke kanan. lalu beliau memanggilnya sambil bersabda. Oleh sebab itu. karena kaum muslimin di pandangan kami adalah orang yang disenangi. Saya sengaja meninggikan kepala saya agar beliau melihat saya. Saat Umar mengadakan kunjungan dan singgah di rumahnya. Orang . Rasulullah SAW memberinya gelaran "Gagah dan Jujur". 'Dirikanlah shalat.' Lalu Abu Ubaidah menjawab. 'Sungguh dalam setiap kaum terdapat orang yang jujur. 'Pergilah bersama mereka. "Datanglah ke sini nanti sore.Ubaidah tidak jera.

Zaid benar-benar disakiti mereka dengan sungguh-sungguh sehingga dia terpaksa menyingkir dari kota Makkah ke bukit Hira'. Sedangkan Zaid bin 'Amr bin Nufayl mengalami kisahnya tersendiri: Kata Zaid. Allah akan membangkitkan seorang Nabi di tengah-tengah bangsa anda untuk menyempurnakan agama Ibrahim. supaya haiwan-haiwan itu makan sekenyang-kenyangnya. Haiwan-haiwan ternakpun dipakaikan bermacam-macam perhiasan ditarik orang untuk disembelih di hadapan patung-patung yang mereka sembah. Waraqah bin Naufal meyakini agama Nasrani. Kemudian Zaid bin ‘Amr bin Nufayl berkumpul ketika orang-orang Quraisy tengah bersama-sama dengan Waraqah bin Naufal. Abu Ubaidah ra pun menghembuskan nafasnya yang terakhir. Karena itu marilah kita pelajari suatu agama yang dapat kita pegang jika saudara-saudara ingin beruntung. Mereka sudah sesat dan menyeleweng dari agama Ibrahim yang lurus. Uthman bin Harith.” Keempat-empat orang itu pergi menemui pendeta-pendeta Yahudi. '07 5:14 AM for everyone Said Bin Zaid ra Kekasih Kepada Yang Maha Pengasih Zaid bin 'Amr Bin Nufayl berdiri dari orang banyak yang berdesak-desak menyaksikan kaum Quraisy berpesta merayakan salah satu hari besar mereka. Sungguh bodoh dan sesat kalian!” Al-Khattab. tetaplah anda bersamanya. ayah Saidina Umar ra pun berdiri menghampiri Zaid. Dialah yang menurunkan hujan dari langit supaya haiwan-haiwan itu minum sepuas-puasnya. “Hai kaum Quraisy! Haiwan itu diciptakan oleh Allah. itulah yang saya inginkan!” Kata Rahib. “Demi Allah! Sesungguhnya saudara-saudara sudah maklum bangsa kita sudah tidak mempunyai agama. Nasrani." Setelah itu. "Ya Muaz! Imamilah shalat mereka. Tetapi pulanglah anda ke negeri anda. bibi Nabi Muhammad SAW.” Jawabku. Kata Zaid. Maka saya datangi Rahib tersebut. “Betul. Al Khatthab menyerahkan urusan Zaid kepada sekelompok pemuda Quraisy untuk menghalang-halanginya masuk kota. saya diberitahu tentang seorang Rahib yang mengerti Ilmu Kitab.” . Kaum pria memakai serban Sundusi yang mahal. Allahu a'lam. 'Abdullah bin Jahsy dan Uthman bin Harith tidak menemukan apa-apa. Lalu saya berkelana ke seluruh pelosok mencari agama Ibrahim. Karena itu Zaid terpaksa pulang dengan sembunyi-sembunyi.yang paling beruntung adalah orang yang paling taat kepada Allah dan paling banyak bekalnya untuk akhirat. Zaid bersandar ke dinding Ka'bah seraya berkata. Bila anda bertemu dengan beliau. Tetapi keduanya saya tinggalkan karena saya tidak memperoleh sesuatu yang dapat menenteramkan hati saya dalam kedua agama tersebut. “Saya tahu anda sedang mencari agama Ibrahim. “Saya pelajari agama Yahudi dan Nasrani. Kisah 10 Sahabat yg dijamin Masuk Syurga (10) Posted by ainnur on Feb 21. Dialah yang menumbuhkan rumput-rumput. Kini kesabaran kami sudah habis!” Kemudian dihasutnya orang-orang jahiliyah supaya menyakiti Zaid." Kemudian beliau melihat kepada Muaz bin Jabal ra dan mengatakan. Kata Rahib tersebut.. Mereka berbicara mengenai kepercayaan masyarakat Arab yang sudah jauh tersesat. Ketika saya sampai ke negeri Syam. lalu ditamparnya Zaid. “Kurang ajar kamu! Kami sudah sering mendengar kata-katamu yang kotor itu. “Anda mencari agama yang dewasa ini sudah tak mungkin lagi ditemukan. lalu saya ceritakan kepadanya pengalaman saya belajar agama. Kemudian kalian sembelih haiwan-haiwan itu tanpa menyebut nama-Nya. dan pemimpin-pemimpin agama lain untuk menyelidiki dan mempelajari agama Ibrahim yang murni. Assalamu’alaikum warahmatullah. Kata Al-Khattab. Namun kami biarkan saja. 'Abdullah bin Jahsy. hai putra Makkah. Kaum wanita dan anakanak berpakaian bagus warna menyala. dan mengenakan perhiasan indah-indah. dan Umaimah binti 'Abdul Muthalib.

maka janganlah anakku Said diharamkan pula dari padanya. Mereka berdualah yang telah menyebabkan Umar bin al-Khattab memeluk Islam. Sebaliknya Said dan istrinya sanggup menarik seorang laki-laki Quraisy yang paling berbobot baik fisik mahu pun intelektualnya itu masuk ke dalam Islam.Zaid berhenti berkelana.” Allah memperkenankan doa Zaid. beliau disakiti dan dianiaya. Said lahir dan dibesarkan dalam rumahtangga yang mencela dan mengingkari kepercayaan dan adat istiadat orang-orang Quraisy yang sesat itu. Tidak menghairankan jika Said secepat itu memperkenankan seruan Muhammad. kebanyakan mereka terkejut lalu timbul rasa takut di hati mereka. sesungguhnya kami mendapati apa yang dijanjikan oleh Tuhan kami benar-benar terbukti!” Sesudah beliau mengucapkan kata-katanya itu. Siapkan lembing dan perisai! Tetaplah tenang dan diam. dia dihadang perompak-perompak Badwi di tengah jalan. Dalam setiap peperangan yang dihadapi kaum Muslimin. Dia Islam bersama-sama istrinya. Ketika Zaid sedang dalam perjalanan pulang. adik perempuan Umar bin al-Khattab. menjadi pelopor orang-orang yang beriman dengan Allah dan membenarkan kerasulan Nabi-Nya. Said bin Zaid bin 'Amr bin Nufayl membaktikan segenap daya dan tenaganya yang muda untuk berkhidmat kepada Islam. Di muka hadapan sekali berbaris pendeta-pendeta. Tentera muslimin bangkit menyerbu tentera Rom. Abu Ubaidah mengobarkan semangat jihad kepada mereka. “Ya. Kata Abu Ubaidah dalam pidatonya antara lain. dan terbunuh sebelum ia sampai kembali ke Makkah. Akhirnya Allah memberikan kemenangan kepada kaum Muslimin. “Saya ingin syahid sekarang. Agaknya yang paling mengejutkan ialah reputasinya yang tercatat dalam peperangan Yarmuk. ada! Sampaikan salam saya dan salam kaum Muslimin kepada Baginda. “Tiba-tiba seorang prajurit muslim keluar dan berkata kepada Abu Ubaidah. Perang berkecamuk segera. Said selalu memperlihatkan penampilan dengan reputasi terpuji. Karena pemuda Quraisy ini masuk Islam. “Wahai Allah! Jika Engkau mengharamkanku dari agama lurus ini.” Sesudah itu Said bin Zaid turut berperang menakluk Damsyiq. perasaan takut lenyap dengan sendirinya di hati saya. Berkata Said bin Zaid bin 'Amr bin Nufayl: “Ketika terjadinya Perang Yarmuk. Tetapi Zaid belum sempat bertemu dengan beliau. Insya Allah!” Kemudian Said melanjutkan ceritanya. Tatkala tentera kaum Muslimin melihat musuh mereka seperti itu. Adakah pesan-pesan anda kepada Rasulullah?” Jawab Abu Ubaidah. Abu Ubaidah bin Jarrah ra mengangkat Said menjadi Wali di sana. dipaksa oleh kaumnya supaya kembali kepada agama mereka. Beliau turut berperang bersama-sama Rasulullah dalam setiap peperangan. Saya membanting diri ke tanah. Zaid menengadah ke langit dan berkata. Serentak Rasulullah SAW mengajak orang banyak masuk Islam. Said dididik dalam kamar seorang ayah yang sepanjang hidupnya giat mencari agama yang hak. Beliau kembali ke Makkah menunggu Nabi yang dijanjikan. Saya bidikkan lembing saya. Tanpa terasa. Said segera memenuhi panggilan beliau. Allah mengutus Muhammad menjadi Nabi dan Rasul dengan agama yang haq.000 orang tentera. Fatimah binti Al-Khattab. dan berdiri di atas lutut saya. Bahkan dia mati ketika sedang berlari kepayahan mengejar agama yang hak. Setelah kaum muslimin memperlihatkan kepatuhan. Said masuk Islam tidak seorang diri. panglima-panglima. Sedangkan tentera Rom yang kami hadapi berjumlah 120.000 orang. jalan mencapai keredhaan Allah dan menolak kehinaan. “Wahai hamba-hamba Allah! Menangkanlah agama Allah! Pasti Allah akan menolong kamu dan memberikan kekuatan kepada kamu! Wahai hamba-hamba Allah! Tabahkanlah hati kalian! Karena ketabahan adalah jalan keluar dari kekafiran. Beliau turut mengambil bahagian bersama-sama kaum Muslimin mencabut singgasana Kisra Persia dan menggulingkan kekaisaran Rom. Katakanlah kepada Baginda SAW. lalu saya tikam seorang yang melompat menghadang musuh. Muhammad SAW. saya lihat beliau menghunus pedang dan terus maju menyerang musuh-musuh Allah. Ketika beliau masuk Islam. Tunggulah perintah saya selanjutnya. Doa itu diulang-ulang oleh tentera yang berbaris di belakang mereka dengan suara mengguntur. Dialah Wali kota pertama dari kaum Muslimin . Sewaktu beliau akan menghembuskan nafasnya yang terakhir. umurnya belum lebih dari dua puluh tahun. kecuali dzikrullah (mengingat Allah) dalam hati masing-masing. perwira-perwira tinggi. pasukan kami semuanya berjumlah 24. berkobar dengan hebat. selain peperangan Badar karena ketika itu beliau sedang melaksanakan suatu tugas penting lainnya yang ditugaskan oleh Rasulullah kepadanya. Musuh bergerak ke arah kami dengan langkah-langkah yang mantap bagaikan sebuah bukit yang digerakkan tangan-tangan tersembunyi. dan Paderi-paderi yang membawa kayu salib sambil mengeraskan suara mereka membaca doa.

ada wanita yang mengatakan Said bin Zaid merampas tanahnya yang saling berbatasan.” Wahai Allah! Dia menuduhkan saya menzaliminya. padahal saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda: “Sesiapa yang mengambil tanah orang lain walaupun sejengkal. Marwan mengirim beberapa petugas menanyakan kepada Said tentang tuduhan wanita tersebut.. Buktikanlah kepada kaum Muslimin sejelas-jelasnya bahwa tanah itu adalah hak saya dan bahwa saya tidak pernah menzaliminya. Allahu a'lam bissawab. Kata Abdullah bin Umar. Sahabat Rasulullah ini merasa prihatin atas tuduhan yang dituduhkan kepadanya.” Maka apatah lagi andai yang teraniaya itu salah seorang dari sepuluh sahabat Rasulullah SAW yang telah dijamin masuk syurga.setelah kota itu dikuasai. . dibutakan Allah kamu seperti Arwa. Ketika dia sedang berjalan meraba-raba di tanah yang dipersengketakannya.” Peristiwa itu sesungguhnya tidak begitu menghairankan. Kata Said. Wali Kota Madinah ketika itu. Karena antaranya dengan Allah tiada batas. kami mendengar orang berkata bila mengutuk orang lain. Di masa pemerintahan Bani Umayah. butakanlah matanya dan ceburkan dia ke dalam sumur yang dipersengketakannya dengan saya. dia pun jatuh ke dalam sumur. terjadi banjir yang belum pernah terjadi seperti itu sebelumnya. Hanya sebulan antaranya sesudah itu. “Dia menuduh saya menzaliminya (merampas tanahnya yang berbatasan dengan tanah saya). Kemudian beliau mengadu kepada Marwan bin Hakam. “Takutlah kepada doa orang yang teraniaya. nanti di hari kiamat Allah akan memikulkan tujuh lapis bumi kepadanya. Kaum Muslimin memperoleh bukti bahwa Saidlah yang benar. Saidina Said bin Zaid ra.” Tidak berapa lama kemudian. Tuduhan tersebut digunjingkan kepada kaum Muslimin. sedangkan tuduhan wanita itu palsu. “Memang ketika kami masih kanak-kanak. Seandainya tuduhan itu palsu. Bagaimana mungkin saya menzaliminya. wanita tersebut menjadi buta. Maka terbukalah tanda batas antara tanah Said dan tanah Arwa (wanita tersebut) yang diperselisihkan. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda.