Kisah 10 Sahabat yg dijamin Masuk Syurga (1

)
Posted by ainnur on Feb 21, '07 4:53 AM for everyone

Khalifah Abu Bakar as-Shiddiq ra Khalifah Pertama, Teman Setia Yang Banyak Berkorban Muhammad SAW wafat tanpa meninggalkan pesan siapa yang harus menggantikannya sebagai pemimpin umat.. Beberapa kerabat Rasul berpendapat bahwa Ali bin Abu Thalib - misan dan menantu yang dipelihara Muhammad SAW sejak kecil - yang paling berhak. Namun sebagian kaum Anshar, warga asli Madinah, berkumpul di Balai Pertemuan (Saqifa) Bani Saudah. Mereka hendak mengangkat Saad bin Ubadah sebagai pemimpin umat. Ketegangan terjadi, Abu Bakar, Umar dan Abu Ubaidah datang untuk mengingatkan mereka. Perdebatan terjadi, sampai dua tokoh Muhajirin dan Anshar - Abu Ubaidah dan Basyir anak Saad - membaiat Abu Bakar. Umar menyusul membaiat. Demikian pula yang lainnya. Pertikaian selesai. Selasa malam menjelang salat Isya - setelah Muhammmad SAW dimakamkan - Abu Bakar naik ke mimbar di masjid Nabawi. Ia mengucapkan pidato pertamanya sebagai khalifah. Pidato yang ringkas dan dan berkesan di kalangan umat. Itu terjadi pada Juni 632, atau 11 Hijriah. Abu Bakar adalah orang pertama di luar kerabat Rasul yang memeluk Islam. Ia dikenal sebagai orang yang selalu membenarkan ucapan Muhammad SAW. Ketika orang-orang menghujat Muhammad SAW karena mengatakan baru mengalami Isra' Mi'raj, Abu Bakar menyatakan keyakinannya terhadap peristiwa itu. Ia menyiapkan perjalanan serta menemani Muhammad Saw saat hijrah ke Madinah. Ia juga menikahkan putrinya, Aisyah, dengan Rasul. Namun tak bererti kepemimpinan Abu Bakar mulus. Wafatnya Muhammad SAW menimbulkan pembelotan besarbesaran dari berbagai kabilah yang baru masuk Islam. Mereka tidak lagi patuh pada pemerintahan di Madinah. Beberapa orang malah menyatakan diri sebagai Nabi. Aswad Al-Insa di Yaman yang menyatakan diri sebagai Nabi dan membolehkan orang tidak solat dan berzina, telah dibunuh oleh orang dekatnya saat Rasulullah sakit. Sekarang ada Tulaihah dan Musailamah yang berbuat serupa. Di Madinah pun, Abu Bakar berselisih pendapat dengan Fatimah, putri Muhammad SAW, mengenai cara pengelolaan wang negara. Keluarga Rasul - termasuk Ali bin Abu Thalib - baru mengakui kepemimpinan Abu Bakar enam bulan kemudian, setelah Fatimah wafat. Tugas pertama yang dilakukan Abu Bakar adalah melaksanakan amanat Rasul: memberangkatkan pasukan Usamah bin Zaid ke arah Palestina dan Syam. Ia sendiri - dalam usia 61 tahun - kemudian memimpin tentara menggempur Tulaiha. Operasi militernya sukses. Setelah itu, Abu Bakar membentuk 11 regu untuk menaklukkan kabilah-kabilah yang menolak membayar zakat. Yakni dari Tihama di Laut Merah, Hadramaut di ujung Lautan Hindia, sampai ke Oman, Bahrain, Yamama hingga Kuwait di Teluk Persia. Pertempuran paling sengit terjadi melawan pasukan Musailamah yang memiliki 40 ribu pasukan. Tentara dari Madinah sempat hancur. Berkat kecerdikan panglima Khalid bin Walid, mereka memukul balik lawan. Seorang tentara Khalid, Al-Barra, berhasil melompati benteng Al-Hadikat dan membuka pintu dari dari dalam. Musailamah tewas. Pasukan Khalid kemudian bergerak ke Utara, menuju lembah Iraq yang saat itu dikuasai kerajaan besar Persia. Pada 8 Hijriah, Raja Persia Kisra merobek-robek surat yang dikirimkan Muhammad SAW. Rasul lalu menyebut Allah akan merobek-robek kerajaan Persia pula. Saat itu tiba melalui tangan Khalid bin Walid yang hanya membawa sedikit pasukan. Dalam perang di Allais tercatat 70 ribu orang tewas. Setelah itu Kerajaan Hira pun ditaklukkan. Jadilah seluruh wilayah Iraq sekarang masuk dalam wilayah kekhalifahan Abu Bakar. Setelah itu, Khalifah Abu Bakar mengirim 24.000 pasukan ke arah Syria, di bawah komando empat panglima perang. Mereka bersiap menghadapi 240.000 pasukan Romawi - kekuatan terbesar di dunia pada masa itu - yang diperintah Heraklius. Abu Bakar menetapkan Yarmuk sebagai pangkalan mereka. Ia juga memerintahkan Khalid bin Walid yang berada di wilayah Iraq - untuk pergi ke Yarmuk dan menjadi Panglima Besar di situ. Sebanyak 9000 pasukan dibawanya. Abu Bakar mencatat banyak keberhasilan. Di jazirah Arab, ia telah berhasil menyatukan kembali umat Islam yang pecah setelah Rasul wafat. Di masanya pula, Islam mulai menyebar ke luar jazirah Arab. Meskipun demikian, ia tetap dikenal sebagai seorang yang sederhana. Ia hidup sebagaimana rakyat. Tetap pergi sendiri ke pasar untuk berbelanja, serta tetap menjadi imam solat di masjid Nabawi. Selama dua tahun tiga bulan memimpin umat, ia hanya mengeluarkan 8.000 dirham wang negara untuk kepentingan

keluarganya. Jumlah yang sangat sedikit untuk ukuran waktu itu sekalipun. Ia juga memerintahkan pengumpulan catatan ayat-ayat Quran dari para sekretaris Rasul. Catatan-catatan itu dikumpulkan di rumah Hafshah, putri Umar. Abu Bakar meninggal dalam usia yang hampir sama dengan Rasul, 63 tahun. Allahu 'alam...

Kisah 10 Sahabat yg dijamin Masuk Syurga (2)
Posted by ainnur on Feb 21, '07 4:55 AM for everyone

Khalifah Umar al-Khattab ra Khalifah Kedua, Pintar Membezakan Antara Haq dan Batil Pengenalan: Khalifah Umar b. Al-Khattab ra merupakan khalifah Islam yang kedua selepas Khalifah Abu Bakar ra. Perlantikannya merupakan wasiat daripada Khalifah Abu Bakar. Sirah Umar Al-Khattab: Nama penuhnya ialah Umar b. Al-Khattab b. Naufal b. Abdul Uzza b. Rabah b. Abdullah b. Qarth b. Razah b. Adiy b. Kaab. Di lahirkan pada tahun 583 M daripada Bani Adi iaitu salah satu bani dalam kabilah Quraish yang dipandang mulia, megah, dan berkedudukan tinggi. Waktu kecilnya pernah mengembala kambing dan dewasanya beliau berniaga dengan berulang alik ke Syam membawa barang dagangan. Waktu Jahiliah beliau pernah menjadi pendamai waktu terjadi pertelingkahan hebat antara kaum keluarganya. Beliau merupakan seorang yang berani, tegas dalam kira bicara, berterus terang menyatakan fikiran dan pandangannya dalam menghadapi satu-satu masalah. Beliau juga terkenal sebagai pemidato dan juga ahli gusti. Saidina Umar memeluk Islam pada tahun ke enam selepas kerasulan Nabi. Beliau kemudiannya memberi sumbangan yang besar terhadap perkembangan Islam. Sebelum ini beliau merupakan musuh ketat kepada Islam dan sentiasa menghalangi perkembangan Islam. Orang Islam ramai yang berasa takut untuk melakukan ibadah kerana bimbangkan kepada orang Quraish yang selalu mengancang dan mengusir mereka. Setelah Umar memeluk Islam ramai dari kalangan orang-orang Islam yang tidak merasa apa-apa curiga lagi dalam mengerjakan ibadat. Beliau digelar “al-Faruq” yang bermaksud orang yang membezakan hak dengan yang batil. Gelaran ini diberikan oleh Rasulullah semasa beliau membawa sekumpulan umat Islam untuk bersembahyang di hadapan Kaabah secara terbuka untuk pertama kalinya dalam sejarah Islam. Beliau sendiri yang menjaganya daripada gangguan orangorang Quraish. Nabi Muhammad SAW juga mengelarkannya sebagai “Abu Hafs” kerana kegagahannya. Ketika berhijrah ke Madinah, ramai orang Islam yang keluar dari Kota Mekah secara bersembunyi, tetapi Umar keluar secara berterang-terangan. Pedang di tangannya sedia menghunus kepada sesiapa sahaja yang cuba menghalangnya. Ketika khalifah Abu Bakar sedang sakit dan merasa ajalnya akan tiba, beliau memanggil sahabat dan meninjau fikiran mereka untuk mencari tokoh Islam bagi dilantik menggantikan pentadbiran khalifah. Abu Bakar mencadangkan nama Umar untuk dicalonkan memegang jawatan itu. Cadangan tersebut mendapat persetujuan dari kalangan sahabat dan orang-orang ramai. Selepas memerintah negara Islam selama 10 tahun 6 bulan dan 4 hari, beliau pun wafat pada malam Rabu di akhir bulan Zulhijjah tahun 23 Hijrah, sewaktu berumur 63 tahun. Beliau mati kerana ditikam oleh Abu Lu’luah, bangsa Parsi yang beragama Majusi. Beliau dimakamkan berhampiran dengan makam Rasulullah dan Abu Bakar di Madinah. Kepimpinan Khalifah Umar Al-Khattab: A. Pembaharuan Dalam Bidang Pentadbiran - Membentuk Majlis Syura

al-Ass. bahawa cukai yang dikenakan keatas mereka tidak membebankan. Tentera atau umat Islam dari negara lain tidak dibenarkan mengambil tanah dari negara jajahan kecuali melalui pembelian. . yang mana ianya telah dilaksanakan di Mesir dan Iraq bagi menambahkan lagi hasil pertanian. Syu’bah dan Zaid b. C. Syria. Sebelum seorang Gabenor itu dilantik. B. mereka haruslah mengisytiharkan harta mereka bagi mengelakkan dari menerima rasuah. Kesemua ini menyebabkan pungutan cukai menjadi cekap dan perbendaharan negara bertambah. Khalifah Umar menetapkan tanah-tanah yang dimiliki oleh penduduknya tidak akan dirampas tetapi ianya akan dikenakan cukai. Inilah langkah yang dilakukan oleh Umar sebelum pekara ini diperbaharui. . Abi Talib. Jabal. Abdul Rahman b. Ini berbeza dengan amalan-amalan sebelumnya dimana tanah-tanah akan dibahagikan kepada tentera yang menyertai peperangan.Khalifah Umar telah membentuk satu Majlis Syura yang merupakan lembaga atau majlis perunding yang tertinggi. Abi Waqas dan Muaz b. Sumyah. Mereka yang dilantik hendaklah datang ke Mekah pada tiap-tiap tahun selepas menunaikan haji untuk membuat laporan. Abu Sufian. Beliau juga membuka peluang dan kebebasan yang seluas-luasnya kepada semua orang untuk mengemukakan fikiran dan pendapat mereka demi kebaikan dan keadilan Islam. Umar meletakkan beberapa orang pegawai untuk menjalankan pentadbiran. Sehingga beliau menggangap semua manusia yang tidak mahu memberikan pendapat adalah manusia yang tidak berfaedah. dan Iraq misalnya. . Khalifah Umar dikatakan berkebolehan dalam memilih pegawai-pegawai yang cekap bagi melicinkan pentadbiran. Mughirah b. sebagai contohnya Muawiyah b. Majlis Syura ini juga bertanggungjawab menentukan polisi negara dalam soal pemerintahan dalaman dan hubungan luar. Di Mesir. Beliau juga sering bertanyakan kepada golongan-golongan Dzimmi (orang bukan Islam) untuk mengetahui samada cukai yang dikenakan membebankan mereka. Cukai yang dikenakan mengikut jenis tanaman yang ditanam. Amru b. Semua pekara yang melibatkan masalah politik. keselamatan dan sosial negara akan dibincangkan bersama-sama dalam majlis tersebut. Anggota Majlis Syura Tertinggi ialah terdiri daripada Uthman b. Auf. Khalifah Umar dapat mengetahui apa-apa permasalahan yang berlaku kepada dalam semua segi. Inilah syarat yang dikenakan oleh Khalifah Umar Al-Khattab bagi menjamin keadilan dan kesucian Islam.Memperbaharui undang-undang pentadbiran tanah Perluasan kuasa Islam menuntut kepada Khalifah Umar untuk melakukan pembaharuan terhadap sistem tanah. Pembaharuan Dalam Bidang Sosial .Membahagikan Wilayah-Wilayah Islam Perkembangan Islam yang semakin luas dengan pembukaan negara-negara Islam yang baru telah memerlukan kepada pentadbir bagi menguruskan sesebuah negara. Zaid b. Cukai ini adalah berpatutan kerana rendah kadarnya dan tidak menyusahkan mereka. Ianya terbahagi kepada dua iaitu Majlis Syura Tertinggi dan majlis Syura Am. segala tanah-tanah awam adalah menjadi milik kerajaan tempatan dan segala hasil dari tanah tersebut akan digunakan untuk membiayai kemudahan-kemudahan awam negara itu juga. Saad b. Ali b. Syarat-syarat yang menyusahkan rakyat dan tidak adil akan dihapuskan. Affan. Pernah suatu kali khalifah Umar memanggil 10 orang Dzimmi dari Kufah dan 10 orang Dzimmi dari Basyrah supaya mereka bersumpah.Melakukan polisi baru untuk golongan Dzimmi Khalifah Umar telah mengadakan cukai tanah dan juga jizyah kepada golongan ini. Melalui amalan sistem syura. Dengan perluasan kuasa ini. Beliau juga turut memajukan sistem pertanian dengan membuka tanah-tanah baru dan juga mengadakan projek pengairan. Tsabit. Kadar dan sistem cukai telah diubah. Khalifah Umar telah membahagikan kerajaan Islam yang semakin luas kepada beberapa wilayah demi menjaga kelicinan pentadbiran Islam. Pembaharuan dalam bidang ekonomi Banyak pembaharuan yang dilakukan oleh Umar bagi mengagihkan pendapatan kepada rakyat dan juga negara mengikut kehendak Islam.

Rumusan: Khalifah Umar adalah merupakan Khalifah yaang banyak melakukan pembaharuan kepada negara Islam. Golongan ini akan diberikan pelbagai ganjaran sebagai satu usaha untuk menggalakkan menghafal kandungan alQuran. kecualilah bagi orang-orang yang benar menentang Islam dalam peperangan. Affan ra. Kisah 10 Sahabat yg dijamin Masuk Syurga (3) Posted by ainnur on Feb 21. '07 4:57 AM for everyone Khalifah Uthman bin Affan ra Khalifah Ketiga. Rakyat juga digalakan untuk membuka tanah-tanah baru bagi memperbanyakkan hasil pertanian. Umar menetapkan bahawa hamba perempuan yang menjadi ibu tidak boleh dijual sewenang-wenangnya seperti hamba-hamba lain. al-Maidah dan sebagainya. mereka boleh hidup bebas seperti orang-orang biasa. Beliau dilantik menjadi khalifah melalui persetujuan orang ramai. an-Nisa. Beliau menyediakan guru-guru bagi mengajar pelbagai ilmu berhubung dengan keilmuan dan dihantar ke serata tempat bagi yang memerlukan serta diberi gaji yang lumayan. Harta mereka tidak akan dirampas. Begitu juga dengan hamba yang berkeluarga tidak boleh dipisahkan dari keluarga mereka. Sebagai contoh. Golongan Dzimmi yang masih menentang Islam akan dibuang atau dihalau keluar negara. . Pembaharuan Dalam Bidang Ekonomi . Hamba tidak lagi dihina dan ditindas. pegawai-pegawai yang tidak menghormati dan menjaga hal kebajikan hamba akan dikenakan tindakan oleh Khalifah Umar. Begitu juga beliau juga telah mengadakan sistem cukai bagi menambahkan pendapatan negara. Umat Islam diwajibkan menghafal surah-surah tertentu didalam al-Quran bagi menghuraikan prinsip-prinsip utama ajaran Islam seperti surah al-Baqarah. Pentadbiran khalifah selepasnya pula diberikan kepada Saidina Uthman b.Memajukan sistem pertanian Khalifah Umar telah mewujudkan terusan bagi memajukan sistem pertanian yang mana terusan tersebut seperti Terusan Amirul Mukminin yang menghubungkan Sungai Nil dengan Laut Merah sepanjang 69 batu dari bandar Fustat.Memperbaharui taraf kedudukan hamba Golongan hamba pada masa itu telah diberikan hak kepentingan sosial dan taraf yang baik. Allahu 'alam. Umar pernah melucutkan jawatan seorang pegawainya yang tidak menziarahi pekerjanya yang sakit. ... . Taraf golongan hamba juga disamakan dengan tuannya dalam apa-apa hal tertentu. Di Iraq pula beliau telah membina Empangan Abu Musa yang menyambungkan Sungai Dujlah (Tigres) dengan bandar Basrah. malah harta mereka yang tidak dapat dipindahkan seperti ladang akan dibayar ganti rugi oleh kerajaan Islam. D. Malaikat Berasa Malu Kepadanya Pengenalan Khalifah Uthman merupakan khalifah Islam yang ketiga selepas Khalifah Abu Bakar dan Khalifah Umar al-Khattab. Tanah yang tidak dikerjakan akan ditarik balik sekiranya tidak terdapat hasil pertanian di dalamnya. Tanah juga telah dikajiselidik bagi menempatkan tanaman-tanaman yang bermutu.Mengalakkan kegiatan keilmuan dan pelajaran Pelbagai langkah telah dilakukan oleh Khalifah Umar untuk mengembangkan pelajaran al-Quran.Taraf dan hak awam di berikan sama rata seperti apa yang dinikmati oleh orang Islam. Sekolah-sekolah ditubuhkan di masjid-masjid bagi diajar pelajaran Islam di seluruh wilayah Islam.

dermawan dan penuh belas kasihan. Afganistan. Isterinya yang terakhir ialah Nailah binti Furaifisha. Ini termasuklah kejayaannya dalam: 1. Samarqand. Beliau juga bertanggungjawab dalam menubuhkan angkatan tentera laut Islam yang pertama bagi menjamin keselamatan dan melakukan perluasan kuasa. Oleh itu Khalifah Uthman telah mengadakan satu naskhah al-Quran yang baru yang mana ianya digunakan secara . Uthman berkahwin sebanyak 7 kali lagi selepas kematian Ummi Kalthum dan seluruh anaknya berjumlah seramai 16 orang. Apa yang paling ketara sekali ialah dalam masalah mereka mempelajari al-Quran. 2. Beliau merupakan salah seorang dari saudagar yang terkaya di Tanah Arab. dan yang kedua ke Madinah. Banyak terdapatnya perbezaan bacaan yang membawa kepada salah bacaan antara satu tempat dengan tempat yang lain. 50 ekor kuda dan 1000 dinar. Affan b. Uthman merupakan seorang bangsawan dari golongan Quraish dari Bani Ummayah. umat Islam menghadapi masalah untuk mendapatkan air minuman. Banyak negara-negara yang telah dibuka melalui angkatan tentera ini. Rasulullah SAW telah menikahkan beliau dengan puteri Baginda iaitu Ummi Kalthum. Libya. Melakukan Pembukuan Al-Quran Perluasan kuasa telah menyebabkan penyebaran Islam terjadi secara meluas. Beliau digelarkan sebagai “Zunnurain” yang bermaksud dua cahaya kerana menikahi dua orang puteri Rasulullah iaitu Ruqayyah dan Ummi Kalthum. Bila sedang berzikir dari matanya mengalir air mata haru. beliau telah mendermakan hartanya iaitu 950 ekor unta. Beliau selalu bersegera dalam segala amal kebajikan dan kepentingan umat. Beliau dilantik menjadi khalifah selepas kematian Khalifah Umar ra yang ditikam. Beliau terkenal sebagai seorang yang lemah lembut. ini dapat dilihat pada keluasan empayar Islam yang dapat mengatasi keluasan empayar Rom Timur dan juga empayar Parsi pada zaman kegemilangan mereka. Bidang Ketenteraan Khalifah Uthman banyak melakukan perluasan kuasa terhadap beberapa buah negara dalam usahanya menyebarkan Islam. Beliau dilantik menjadi khalifah pada tahun 23 Hijrah oleh jawatankuasa yang ditubuhkan oleh Khalifah Umar al-Khattab ra. Saidina Uthman bin Affan ra adalah seorang yang bertaqwa dan bersikap wara'.Sirah Khalifah Uthman bin Affan Nama beliau sebenarnya ialah Uthman b. Tunisia. Oleh itu Saidina Uthman telah membeli telaga Ruma dari seorang Yahudi dengan harga 20 000 dirham untuk digunakan oleh umat Islam dengan percuma. sehingga beliau digelarkan dengan gelaran “al-Ghani”. Selepas memeluk Islam beliau banyak mendermakan hartanya ke arah kepentingan agama Islam. Algeria. Beliau memanfaatkan waktu itu untuk mengaji Al-Quran dan setiap tahun beliau menunaikan ibadah haji. Zaman Keamanan Dan Keagungan Islam Banyak jasa-jasa dan juga kejayaan yang telah dilakukan oleh Khalifah Uthman dalam menyebar dan memperkembangluaskan Islam. pertama ke Habasyah. Begitu juga ketika umat Islam berhijrah ke Madinah. Dengan keadaan ini banyak terjadinya salah faham dan saling tuduh menuduh sesama orang Islam dalam menyatakan siapakah yang betul pembacaannya. manakala yang keduanya pula ialah tahap atau zaman “Fitnatul-Kubra” iaitu zaman huru hara. Apabila ramainya orang-orang yang memeluk Islam sudah tentu banyaknya perbezaan antara sesuatu wilayah dengan wilayah yang lain dari segi mereka mempelajari Islam. sebagai contohnya dalam peperangan Tabuk. Abul-As yang mana beliau dilahirkan ketika Baginda Nabi Muhammad SAW berumur 5 tahun. pemurah dan baik hati. Antara wilayah baru yang telah berjaya ditakluki ialah Cyprus. Morocco dan beberapa buah negara lagi. Tengah malamnya tak pernah disiasiakan. Khalifah Uthman telah melaksanakan hijrah sebanyak dua kali. Setelah Ruqayyah meninggal dunia. Kepimpinan Dan Sejarah Pentadbiran Ahli sejarah telah membahagikan tempoh pemerintahan Khalifah Uthman selama 12 tahun kepada dua bahagian iaitu pertamanya zaman atau tahap keamanan dan keagungan Islam.

Di antara mereka ada yang menyebarkan tulisan dengan tanda tangan palsu dari pada sababat termuka yang menjelek-jelekkan Uthman. "Ya Allah. Rasulullah SAW juga pernah melakukan ini hal yang demikian." Saidina Ali ra menjawab. Adapun sumber air yang dikhususkan itu adalah untuk ternak sedekah sehingga mereka besar. "Mushaf-mushaf yang dibakar ialah yang mengandungi perselisihan dan yang ada sekarang ini adalah yang disepakati bersama keshahihannya. Allahualam. Umar juga pernah melakukan ini sebelumnya. Saidina Ali menanyakan keluhan dan tuduhan mereka. Fitnah kejipun terus menjalar dengan kejamnya. Beliau juga telah melantik ramai pengajar hukum Islam dan juga melantik petugas khas yang membetulkan saf-saf sembahyang. Ramai pendakwah telah dihantar keserata negeri bagi memperluaskan ajaran Islam. sebahagian besar umat termakan fitnah tersebut hingga terjadinya pembunuhan atas dirinya. Beliau juga banyak mengajar hukum-hukum Islam kepada rakyatnya. umat Islam pulang dengan rasa puas. Khalifah Uthman telah menggunakan lahjah Bahasa Quraish dan yang mana alQuran yang berbeza telah dibakar. la juga mengutamakan segala fasilitas untuk Bani Umayyah (golongannya) melebihi orang lain. adalah kerana dia berkeluarga di Makkah dan dia berniat untuk tinggal di sana. Saidina Uthman berkhutbah dan mengangkat tangannya seraya berkata. hal ini dilakukan semata-mata kerana mereka mempunyai kemampuan dalam bidang-bidang tersebut. Usaha Khalifah Uthman Dalam Menyebarkan Dakwah Islam Khalifah Uthman sering berdakwah di penjara dan beliau berjaya mengislamkan ramai banduan. aku beristighfar dan bertaubat kepadaMu. Oleh itu Khalifah Uthman telah membesarkan masjid tersebut dengan membeli tanah bagi memperluaskan kawasan tersebut." Pada hari Jumaat. setelah sebelumnya terkepung selama satu bulan di rumahnya. 4. mengkhususkan sumber air untuk kepentingan dirinya sendiri dan mengangkat pejabat dari kalangan generasi muda. Saidina Uthman ra telah mati dibunuh oleh pemberontak-pemberontak yang mengepung rumahnya pada tahun 35 Hijrah. Beliau juga banyak menggunakan al-Quran dan as-Sunah dalam menjalankan hukum-hukum. Fitnah yang keji datang dari Mesir berupa tuduhan-tuduhan palsu yang dibawa oleh orang-orang yang datang hendak umrah pada bulan Rajab. Tetapi para peniup fitnah terus melancarkan fitnah dan merencanakan makar jahat mereka. kerana Rasulullah sendiri mendahulukan kaum Quraish daripada bani lainnya. Al-Quran inilah yang digunakan hingga kehari ini yang mana ianya dikenali dengan nama Mushaf Uthmani. Oleh kerana itu shalatnya tidak diqasar. Pemerintahannya memakan masa selama 12 tahun. pemerintahan Islam dilanda fitnah. yang mana ianya merupakan pemerintah yang paling lama dalam pemerintahan Khulafa’ ar-Rasyidin. Demi Allah seandainya kunci syurga ada di tanganku. Saidina Ali bin Abi Thalib ra bermati-matian membela Saidina Uthman dan menyangkal tuduhan mereka. Peristiwa inilah yang disebut dengan "Al-Fitnah al-Kubra" yang pertama. shalat tidak diqasar sewaktu di Makkah. ." Setelah mendengar penjelasan Ali ra. Aku bertaubat atas perbuatanku. Adapun mengangkat pejabat dari generasi muda. Beliau Telah Membesarkan Masjid Nabawi Masjid Nabawi telah menjadi padat kerana dipenuhi dengan jemaah yang semakin ramai. yang segera dijawab oleh mereka. Langkah-langkah ini bertujuan untuk menjamin kesucian al-Quran sebagai sumber perundangan Islam. bukan untuk ternak unta dan domba miliknya sendiri.. Mereka juga menuntut agar Uthman dibunuh. sehingga merobek persatuan umat Islam. "Uthman telah membakar mushafmushaf.rasmi untuk seluruh umat Islam. 3. Sasaran fitnah tersebut adalah Saidina Uthman ra hingga mengakibatkan beliau terbunuh pada tahun berikutnya. Al-Fitnah al-Kubra (Zaman Fitnah) Pada akhir tahun 34 Hijrah. Bani Umayyah. Adapun shalat yang tidak diqasar sewaktu di Makkah. Adapun beliau mengutamakan kaumnya. aku akan memasukkan Bani Umayyah ke syurga. bersamaan dengan tahun 656 Masihi. Masjid tersebut telah diluaskan pada tahun 29 Hijrah.

janda yang dua kali ditinggal mati suaminya. Beberapa orang menuding Ali terlalu dekat dengan para pembunuh itu. Saidina Ali merupakan sepupu dan merupakan menantu Baginda SAW melalui pernikahannya Fatimah.anak angkat Nabi Muhammad SAW. Keluarga Umayyah menguasai hampir semua kerusi pemerintahan. Uhud hingga Khandaq. Di medan perang. Ali tidur di tempat tidur Nabi Muhammad SAW serta mengenakan mantel yang dipakai oleh Rasulullah. Ini telah menimbulkan rasa tidak puas hati dikalangan Bani Umayyah. beliau mewarisi pemerintahan yang sangat kacau. Nabi Muhammad SAW memelihara Ali di rumahnya. Mereka menuntut Ali untuk mengadili pembunuh Khalifah Uthman. Oleh itu golongan ini telah menuduh Khalifah Ali terlibat dalam pembunuhan Khalifah Uthman. hanya Gabenor Iraq iaitu Abu Musa Al-Asyari saja yang bukan dari keluarga Umayyah. Nama beliau sebenarnya ialah Ali bin Abi Talib bin Abdul Mutalib bin Hasyim bin Abdul Manaf. Ali dan Zaid bin Haritsah . pamannya yang juga ayah kepada Saidina Ali. Beliau bermaksud menyatukan negara lebih dahulu. Menjelang Rasul menunaikan ibadah haji. warga Madinah dan tiga pasukan dari Mesir. Ali pun siap menggempur Muawiyyah. Mengenai kecerdasannya. Sejumlah sahabat penting seperti Mughairah. Ali sempat menolak penunjukan itu. Kecerdasan dan keberanian Ali sangat menonjol dalam lingkungan Quraisy. adalah orang pertama yang memeluk Islam setelah Khadijah. Ali ditugasi untuk melaksanakan misi ketenteraan ke Yaman dan dilakukannya dengan baik. Mereka selalu shalat berjamaah. '07 4:59 AM for everyone Khalifah Ali bin Abu Thalib ra Khalifah Keempat. Beliau telah dididik di rumah Rasulullah dan ini menyebabkan beliau mempunyai jiwa yang bersih dan tidak dikotori dengan naluri Jahiliyah. Saat masih kanak-kanak. Kesan dari kematian Khalifah Uthman adalah amat sulit bagi Khalifah Ali untuk menyelesaikan terutamanya dalam masalah menjalankan pentadbiran. Untuk itu. Saad bin Abi Waqqas dan Abdullah bin Umar menyarankan kepada Saidina Ali agar menunda serangan . Fatimah Az-Zahra. Setelah berumah tangga dan melihat Abu Thalib hidup kekurangan.dua orang pertama yang masuk Islam seperti Ali. Bahkan Muawwiyah menyiapkan pasukan dalam jumlah besar untuk menentang Ali. Usianya 32 tahun lebih muda dari Rasulullah SAW. Namanya semakin sering dipuji setelah beliau berhasil menjebol gerbang benteng Khaibar yang menjadi pertahanan terakhir Yahudi. juga Zubair dan Thalhah . Ali menyebut pengadilan sulit dilaksanakan sebelum situasi politik reda. Setelah Fatimah Az-Zahra wafat. beliau mendesak Muawiyyah bin Abu Sufyan . yakni Ja'far bin Abu Thalib dan Khalifah Abu Bakar. Ini telah menambahkan lagi semangat kebencian Bani Umayyah terhadap Khalifah Ali.Kisah 10 Sahabat yg dijamin Masuk Syurga (4) Posted by ainnur on Feb 21. Dari 20 gabenor yang ada. Saidina Ali adalah salah seorang sahabat paling dekat dengan Rasul. Basrah dan Kufah bersepakat memilih Ali bin Abu Thalib sebagai khalifah baru. Rasul SAW kemudiannya menikahkan Ali dengan puteri bongsunya. Ali menikah dengan Ashma’. Pembaiatan Ali pun berlangsung di Masjid Nabawi. Beliau juga telah bertindak mengambil kembali tanah-tanah kerajaan yang telah dibahagikan oleh Khalifah Uthman kepada keluarganya. Baik di perang Badar. Khalifah Ali telah memecat jawatan pegawaipegawai yang dilantik oleh Khalifah Uthman yang terdiri dari kalangan Bani Umayyah.Gabenor Syam. Tuntutan demikian juga banyak diajukan oleh tokoh lainnya seperti Saidatina Aisyah rha. Untuk melicinkan pentadbiran. Ketika Nabi Muhammad SAW berhijrah dan kaum Quraisy telah menghunus pedang untuk membunuhnya. beliau telah menentang tokoh-tokoh Quraisy yang mencemuh Nabi Muhammad SAW. Namun semua mendesak beliau untuk memimpin umat. Beliau dilahirkan pada tahun 602 M atau 10 tahun sebelum kelahiran Islam. Menurut riwayat. Beliau adalah orang pertama yang memeluk Islam dari kalangan kanak-kanak. Muawiyyah menolak berbaiat sebelum pembunuh Uthman dihukum. Nabi Muhammad SAW diasuh oleh Abu Thalib. Juga ketegangan politik akibat pembunuhan Uthman." Kefasihan bicara Ali dipuji oleh banyak kalangan. Sewaktu kecil. beliau adalah ahli tempur yang sangat disegani. Nabi Muhammad SAW pernah memuji Ali dengan kata-kata: "Saya adalah ibukota ilmu dan Ali adalah gerbangnya. yang juga pimpinan keluarga Umayyah untuk segera berbaiat kepadanya. Singa Allah Yang Dimuliakan Wajahnya Oleh Allah Ketika Khalifah Uthman bin Affan ra wafat. Sebagai khalifah.

. Allahualam. Kesempatan ini pun dimanfaatkan oleh Muawiyyah. beliau membunuh imam yang menggantikan Amru bin Ash.putih". Abu Musa . Thalhah terluka di kaki dan meninggal di Basra. Ali tetap mengalah. Hal yang tak lazim dilakukan para pemimpin negara. Beliau mendukung Muawiyyah untuk menjadi khalifah tandingan. Puluhan ribu Muslim tewas. Dia menganggap Muawiyyah mahupun Ali telah melanggar hukum Allah. Amru bin Abu Bakar tersilap dalam menjalankan tugasnya. berwawasan sempit dan keras. Begitu juga sepupu Ali. di masjid Damaskus untuk menyudutkan Ali. Caranya memandang masalah selalunya "hitam. Pasukan Ali yang awalnya diarahkan ke Syam terpaksa dibelokkan untuk menghadapi Aisyah. Aisyah memimpin pasukannya dalam tandu tertutup di atas unta. Ibukota pun dipindah dari Madinah ke Damaskus. mereka mengikat al-Quran di hujung tombak dan mengajak untuk "berhukum pada al-Quran" (Majlis Tahkim). Ibnu Abbas. Aisyah. menyarankan ayahnya untuk menolak ajakan Muawiyyah.komandan pasukan Ali yang berasal dari keluarga Tamim." serunya.yang dikenal sebagai seorang shaleh dan tak suka berpolitik . Namun Amru kembali mengingkari kesepakatannya. Amru bin Ash di pihak Muawiyyah. untuk langsung memimpin perang. wilayah yang masyarakatnya menyokong Saidina Ali. Amru tergoda. Kisah 10 Sahabat yg dijamin Masuk Syurga (5) . Langkah ini makin mengundang kritik dari kelompok Aisyah. Pembunuhan berlangsung di beberapa tempat. hulu Sungai Eufrat di perbatasan Iraq-Syria. Atas usulan Amru. Sebahagian berpendapat. Mereka menyerang dan bahkan membunuh orang-orang yang berbeza pendapat dengannya. Di pihak Ali. demikianlah pendapatnya. Orang-orang menyebut kelompok radikal ini sebagai "Khawarij" (barisan yang keluar). anak Amru yang shaleh. Muawiyyah yang kini hidup dengan pengawalan ketat seperti seorang raja selamat dari pembunuhan tersebut dan hanya terluka. seruan itu harus dihormati. Hurkus adalah seorang yang lurus. bahkan seterusnya.itu. Muawiyyah dan Amru dibunuh. Maka perang itu disebut Perang Jamal (Unta). Dua hari kemudian beliau pun wafat. Zubair tewas dibunuh di Waha Al-Sibak. Peristiwa itu terjadi pada Ramadhan 40 Hijrah bersamaan 661 Masihi. Amru seorang politisi ulung yang sangat disegani. korban sebanyak 35 ribu manakala di pihak Muawiyyah seramai 45 ribu. Muawiyyah berhasil menarik Amru bin Ash ke pihaknya. Beliau diiming-imingi menjadi Gabenor Mesir. Kedua pihak berunding. Keduanya sepakat untuk "menurunkan" Ali dan Muawiyyah. Hujaj bertugas membunuh Muawiyyah di Damaskus. Aisyah tertawan setelah tandunya penuh dengan anak panah. Mereka berfikir. Berakhirlah model kepemimpinan Islam untuk negara yang dicontohkan Rasulullah SAW. Thalhah dan Zubair lalu memimpin 30 ribu pasukan dari Makkah. Terjadilah peristiwa menyedihkan itu. peperangan antara kaum Muslim.. pihak Muawiyyah bersiasat. Di Kufah.. Sekitar 10 ribu orang tewas dalam perang sesama Muslim ini. Dalam keadaan terdesak. Namun Muhammad . "Laa hukma illallah (tiada hukum selain Allah). Beliau meninggalkan ibu kota Madinah sepenuhnya.anaknya yang suka berpolitik -menyarankan Amru mengambil kesempatan. Saidina Ali ra sedang berangkat ke masjid ketika diserang dengan pedang. Ali segera menyusun pasukan. Setahun sudah berlalu. negara baru akan dapat ditegakkan jika tiga orang yang dianggap penyebab masalah yakni Ali. Amru bin Abu Bakar bertugas membunuh Amru bin Ash di Mesir dan Abdurrahman bertugas membunuh Ali di Kufah. Pelanggar hukum Allah boleh dibunuh. Muawiyyah lalu menggunakan model "kerajaan". sehingga Ibnu Abbas mengkritiknya. Situasi yang tak menentu itu menimbulkan kemarahan Hurkus . Pihak Ali berpecah. Beliau berangkat ke Kufah.di pihak Ali. Banyak pasukan juga mengendarai unta. Abdullah. Beliau menggantungkan jubah Uthman yang berlumur darah serta potongan jari isteri Uthman. Tapi Ali berkeras. Kedua pihak bertempur di Shiffin. pembunuh Uthman masih belum dihukum. Kelompok Hurkus segera menguat. Yang lain menyebut itu hanyalah cara Muawiyyah untuk menipu dan menghindari kekalahan.

Ceritakan kepadanya peristiwa yang engkau alami dengan pendeta Bushra itu.” Aku pergi menemui Abu Bakar dan bertanya kepadanya. karena si ibu telah melihat bakat yang terkandung dalam . Dia pedagang yang berbudi tinggi dan berpendirian lurus. '07 5:02 AM for everyone Saidina Thalhah bin Ubaidillah ra Syahid Yang Hidup Thalhah bin Ubaidillah berpergian dengan sebuah kafilah Quraisy berniaga ke Syam. Setelah bertemu dengannya. Dan yang paling sedih ialah ibu Thalhah sendiri. Thalhah mengalami suatu peristiwa yang mengubah jalan hidupnya secara menyeluruh. Dia seorang yang lapang dada. Kemudian diajaknya aku masuk agama baru itu. dan sesungguhnya Muhammad adalah Rasulullah. Dengan syahadatku itu. Dadaku terasa lapang untuk menerima Islam. Kemudian digembirakannya aku dengan kebaikan dunia dan akhirat. tiba-tiba seorang pendeta berseru: “Perhatian! Perhatian bagi kaum pedagang! Adakah di antara tuan-tuan yang berasal dari kota Makkah?” Kebetulan aku berdiri tidak jauh dari pendeta tersebut. banyak pohon kurma. Sebaliknya aku ceritakan pula kepadanya peristiwa pertemuanku dengan pendeta Bushra. aku penduduk Makkah!” 'Sudah munculkah di tengah-tengah kalian orang yang bernama Ahmad?” tanya pendeta kepadaku. Peristiwa masuknya pemuda Quraisy ini ke dalam Islam. Berita yang kuterima dari pendeta itu tertanam ke dalam hatiku.” Kata Thalhah. maka aku tercatat sebagai orang ke-empat yang menyatakan Islam di hadapan Abu Bakar. bahwa dia diangkat Nabi. aku kenal Abu Bakar. dan Anda menjadi pengikutnya?” “Betul!” jawab Abu Bakar. Bulan ini dia pasti muncul.“ kata Thalhah melanjutkan ceritanya. pengetahuan dan pengalamannya mengenai perdagangan tidak seperti para pedagang yang tua-tua. dan menyukai majlisnya karena dia ahli sejarah Quraisy dan silsilah keturunan suku itu. negeri yang subur makmur memancarkan air dan garam. Kemudian aku mengucapkan syahadat di hadapannya. Dia adalah Nabi penutup. Putera Abu Quhafah (Abu Bakar Shiddiq) percaya dan mengikuti apa yang dikatakannya. dan dengarlah pula apa yang dikatakan Muhammad tentang agama yang dibawanya. pindah ke negeri berbatu-batu hitam. penyayang dan lemah lembut. tak ubahnya bagaikan petir menyambar keluarganya. Lalu diceritakannya kepadaku kisah Muhammad menjadi Nabi dan Rasul (sejak peristiwa di gua Hira'. aku bertanya kepada keluargaku. sampai di Makkah.Posted by ainnur on Feb 21. Setibanya di Bushra. Ibunya mengharapkan Thalhah menjadi pemimpin bagi kaumnya. Lalu kuambil unta. Kata Thalhah. Lalu katanya. Dan dia akan keluar (hijrah dan mengungsi) dari negerimu Tanah Haram. Abu Bakar tercengang mendengar ceritaku. sehingga kegembiraan itu terpancar jelas di wajahnya. “Muhammad bin 'Abdullah mengatakan dia Nabi. “Adakah suatu peristiwa yang terjadi di Makkah sepeninggalku?” “Ada! jawab mereka. Sebaiknya Anda segera menemuinya. “Ya. Ketika mereka sedang berada dalam pasar yang ramai dengan para pengunjung dari segala tempat. Marilah kita dengarkan Thalhah mengisahkan riwayat hidupnya sendiri. Kami berteman baik dengan dia. tidak ada Tuhan selain Allah. Kafilah aku tinggalkan di belakang. Mereka mengeluh. dia menjelaskan tentang Islam dan membacakan beberapa ayat Al-Quran kepadaku. “Ahmad yang mana?” jawabku balik bertanya “Ahmad Ibnu 'Abdullah bin 'Abdul Muththalib. “Betulkah berita mengenai Muhammad bin 'Abdullah. “Ya. Lalu kuhampiri dia seraya berkata.” “Aku pergi bersama Abu Bakar menemui Muhammad. “Marilah kita pergi menemui Muhammad. Lain halnya dengan Thalhah yang muda usia. gelisah dan berkeluh kesah. para pedagang Quraisy masuk ke pasar yang ramai hendak berjual beli. Tetapi pemuda itu pintar dan cerdik. Aku ceritakan pula kepadanya pertemuanku dengan pendeta di Bushra. sehingga memungkinkannya untuk berlumba dengan mereka yang tua dan berpengalaman memperoleh keuntungan dalam berdagang. supaya engkau tahu dan memasukinya. sampai turunnya ayat pertama). hai pemuda!” kata pendeta itu menjelaskan. Beliau sangat gembira mendengar ceritaku. dan berita yang disampaikannya kepadaku. dan aku segera pulang kembali ke Makkah. “Ketika kami berada di pasar Bushra.

tetapi beliau dihadang oleh ratusan kaum musyrikin yang hendak membunuhnya. Maka sejak itu. Orang banyak itu berlari-lari di belakang pemuda tersebut. atau “Thalhah Al Jaud” (Thalhah yang pemurah). “Mengapa pemuda itu?” Jawab mereka. “Ya! Engkau!” kata Rasulullah. bagaikan gunung karang yang terhunjam dalam perut bumi. tinggi dan mulia.pribadi anaknya. Thalhah dan Abu Bakar digelari orang “Al Qarinain” (Sepasang sahabat yang terikat). Sesudah itu. agama berhala. Sehingga kaum muslimin menggelarinya “Asy Syahidul Hayy” (Syahid yang hidup). tetapi dihadang pula oleh tentara musyrikin. Rasulullah dan orangorang yang mengawal beliau naik ke sebuah bukit. “Siapa yang berani melawan mereka ini?” “Saya. Orang-orang sepersukuan dengan Thalhah berusaha keras mengembalikannya ke dalam agama nenek moyang mereka. Dia keluar dari kepercayaan nenek moyang. “Tidak! Jangan engkau! Engkau tetap di tempatmu! “ kata Rasulullah memerintah. ya Rasulullah! kata Thalhah. Naufal bin Khuwalid yang dijuluki sebagai “Asadul Quraisy” (Singa Quraisy). “Saya.” Tanyaku. ketika aku sa'i antara Shafa dan Marwa. Ketika barisan kaum muslimin terpecah belah dan kocar-kacir dari samping Rasulullah. dan Rasulullah menjulukinya dengan “Thalhah Al Khair” (Thalhah yang baik). Maka bersabda Rasulullah. ya Rasulullah! kata seorang sahabat Anshar. Cobaan-cobaan yang dialaminya karena mempertaruhkan agama Allah dan RasulNya tambah meningkat dan semakin besar pula. “Siapa wanita tua itu?” Jawab mereka. karena pendirian Thalhah amat kokoh dan kuat. Satu peristiwa dan peristiwa yang lain sambung-menyambung. dan “Thalhah Al Fayyadh” (Thalhah yang dermawan). maka dia menjadi temanku kelak di syurga. tetapi mereka tidak berhasil. akhirnya mereka bertindak kasar dengan menyiksa dan menyakitinya. diperolehnya dalam perang Uhud. Aku bertanya. “Ya! Engkau! Maju!” kata Rasulullah. ibu kandung pemuda itu!” Kemudian. Adapun nama jolokan “Asy Syahid Hayy” (Syahid yang hidup). Tetapi bakti dan perjuangan Thalhah menegakkan agama Islam dan membela kaum muslimin semakin tumbuh dan tambah meluas. “Tidak! Jangan engkau! Engkau harus tetap di tempatmu! Rasulullah memerintahkan. “Saya. Setiap nama jolokan itu mempunyai latar belakang kisah sendiri-sendiri. Rasulullah terus naik. sehingga perajurit Anshar gugur karena membela nabinya. “Ash Sha'bah binti Al Hadhramy. “Pemuda itu Thalhah bin Ubaidillah. “Siapa yang berani melawan mereka. lalu mengikuti Muhammad anak Bani Hasyim. tak dapat digoyahkan sedikit jua. ya Rasulullah!” kata seorang perajurit Anshar. Setelah mereka putus asa membujuk Thalhah dengan cara lemah lembut. memecut dan memukuli kepalanya. kedua-duanya disatukannya.” “Saya. lalu diserahkannya kepada para jagoan dan tukang pukul kota Makkah. aku melihat sekelompok orang menggiring seorang pemuda dengan tangan terbelenggu ke kuduknya. perajurit muslim yang tinggal di dekat beliau hanya sebelas orang Anshar dan Thalhah bin Ubaidillah dari kaum Muhajirin. Perajurit Anshar itu maju melawan perajurit musyrikin. berdiri di hadapan Thalhah dan mengikatnya dengan tali. yang masing-masing tidak kalah penting dari yang lain. Kemudian diikatnya pula Abu Bakar Shiddiq. untuk disiksa sesuka hati mereka. sambil mendorongnya. . Hari demi hari berjalan terus. “Pada suatu hari. Mas'ud bin Kharasy bercerita. Thalhah bin Ubaidillah semakin hari semakin dewasa. meneriaki si pemuda dengan caci makian. Bersama orang banyak itu terdapat seorang wanita lanjut usia. Kata Rasulullah. ya Rasulullah! kata Thalhah mendahului yang lain-lain.

maka lihatlah Thalhah bin Ubaidillah!” Bila orang membicarakan perang Uhud di hadapan Abu Bakar Shiddiq. seharga tiga ratus ribu. sehingga darah mengucur di muka beliau. “Sekarang engkau. sehingga dia berhasil menyingkirkan mereka dari Rasulullah. tetapi senantiasa ditahan oleh Rasulullah dan diperintahkannya tetap di tempat. Pergelangan tangannya putus sebelah. Rasulullah pernah berkata kepada para sahabat radhiallahu 'anhum. Thalhah adalah pedagang besar. Sesudah itu kembali menyerang musuh. Pada suatu sore hari dia mendapat untung dari Hadhramaut kira-kira 700 000 dirham. maka beliau segera dipindahkan ke Basrah dan tidak berapa lama kemudian karena lukanya yang cukup dalam beliau pun wafat. hai Abu Muhammad.Perajurit Anshar itu maju melawan tentara musyrikin. Setelah kami tiba untuk membantu. “Mengapa Anda gelisah. Hati Thalhah tergugah oleh rasa kasihan terhadap orang itu.” Kata orang itu. gelisah dan risau. sehingga dia gugur pula. Apa kesalahan kami sehingga Anda gelisah?” Jawab Thalhah.” Thalhah memberikan kepadanya wang sejumlah tiga ratus ribu. kawan kalian!” Kami dapati Thalhah berlumuran darah. Lalu katanya. dan dia terbaring di tanah dalam keadaan pengsan. Diceritakanya pula.” Jawab isterinya.” Kata Thalhah. Kata Rasulullah kepada Thalhah. dan beliau kepayahan. maka Abu Bakar berkata.” Rasulullah bersabda sesudah itu mengenai Thalhah. Sebuah panah mengenai betisnya. Maka ditanya oleh istrerinya Ummu Kaltsum binti Abu Bakar Shiddiq. atau tusukan lembing. Akan tetapi kita nukilkan di sini dua diantaranya. setiap Rasulullah meminta pahlawannya untuk melawan tentara musyrikin. Demikianlah seterusnya. mengandung seratus satu macam kisah. “Saya dan Abu Ubaidillah bin Jarah ketika sedang berada agak jauh dari Rasulullah. Thalhah bertemu dengan Saidina Ali ra dan Saidina Ali memperingatkan agar beliau mundur ke barisan paling belakang. “Tinggalkan aku! Bantulah Thalhah. seorang laki-laki pernah datang kepada Thalhah bin Ubaidillah meminta bantuannya. Rasulullah mengalami patah taring kening dan bibirnya luka. Maka tinggallah Thalhah seorang. Jika engkau suka. Hal itu juga dikatakan Allah SWT dalam firmanNya: "Di antara orang-orang mukmin itu ada orang -orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. anak orang yang selalu diberi taufiq oleh Allah. Bukankah kaum Anda banyak yang membutuhkan pertolongan Anda. maka lihatlah Thalhah. Besok pagi bagi-bagikan wang itu kepada mereka. Thalhah wafat pada usia 60 tahun dan dikubur di suatu tempat dekat padang rumput di Basrah. “Rahimakillah. dan memberi peluang perajurit Anshar. Karena itu Thalhah menerkam musuhnya dan menghalau mereka sekuat tenaga. maka di antara mereka ada yang gugur. “Perang hari itu adalah peperangan Thalhah keseluruhannya. (Semoga Allah melimpahkan rahmat-Nya kepadamu!). Dan di antara mereka ada (pula) yang menunggu-nunggu dan mereka sedikit pun tidak merubah janjinya. Ummu Kalthum. supaya mereka tidak dapat menghampiri Rasulullah. "Orang ini termasuk yang gugur dan barang siapa senang melihat seorang syahid berjalan di atas bumi. lalu dibagi-bagikannya kepada fakir miskin kaum Muhajirin dan kaum Anshar. atau aku beli kepadamu tiga ratus ribu dirham. Kemudian Thalhah kembali ke dekat Rasulullah. dan lemparan panah. seperti biasanya pikiran seseorang tertuju kepada Tuhannya bila dia tidur. Thalhah selalu memajukan diri." (Al-Ahzaab: 23) . sehingga sebelas orang perajurit Anshar gugur semuanya menemui syahid. dimasukkannya wang itu ke dalam pundi-pundi besar dan kecil. “Tidak! Engkau adalah isteri yang baik dan setia! Tetapi ada yang terfikir olehku sejak semalam. “Mengapa Anda begitu risau memikirkannya. yang mengalir dari seluruh tubuhnya. “Aku mempunyai sebidang tanah pemberian Uthman bin 'Affan kepadaku. Adapun sebabnya bergelar “Thalhah Al Khair “ atau “Thalhah Al Jaud”. dan disandarkannya ke tebing. Engkau wanita beroleh taufiq. beliau berkata. Kata Abu Bakar. Di tubuhnya terdapat tujuh puluh sembilan luka bekas tebasan pedang. lalu dinaikkannya beliau sedikit ke bukit.” Pagi-pagi. Malamnya dia ketakutan. “Siapa yang ingin melihat orang berjalan di muka bumi sesudah mengalami kematiannya.” Begitulah kisahnya. “Biarlah aku terima wangnya saja. hai Thalhah!” Dalam perang itu. ambilah tanah itu. sedangkan harta ini bertumpuk di rumahnya. Sewaktu terjadi Perang Jamal. sehingga Thalhah dijuluki “Asy Syahidul Hayy” (Syahid yang hidup).

Di tengah jalan dia bertemu dengan Rasulullah SAW sedang berjalan. Zubayr masuk Islam dalam usia lima belas tahun dan ia hijrah dalam usia delapan belas tahun sesudah menderita penganiayaan dan siksaan bertubi-tubi karena mempertahankan keimanannya. '07 5:05 AM for everyone Saidina Zubayr ibn al-Awwam ra Perajurit Allah Pengiring Rasulullah Antara Thalhah dan Zubayr adalah dua serangkai. pasukan Quraisy menempatkan pendekarnya di barisan paling hadapan yang dipimpin oleh Ubaidah bin Said Ibnul Aash. Maka itu dianggap sebagai pedang pertama yang terhunus fisabilillah. Bila yang seorang disebut maka yang kedua pun disebut. sedang di tangan Zubayr pedang yang terhunus. Zubayr berpikir bagaimana caranya mengalahkan musuhnya yang berbaju besi itu dan ia menemukan cara yang jitu. Kaum Quraisy sengaja menempatkannya di barisan terdepan untuk menentang pahlawan-pahlawan berkuda kaum muslimin.” Rasulullah SAW tersenyum. sedang dia sibuk dengan kerjanya. Dalam peperangan itu.. Apabila dia bertemu dengan Nabi SAW. Zubayr lalu mengambil pedangnya. Pamannya berkata. Pamannya sendirilah yang menyiksanya. (Kanzul Ummal 5:69. Ternyata seluruh tubuhnya berbalut senjata (baju besi) sehingga sulit ditembus dengan senjata. Zubayr terjun kemedan tempur dan terjadilah perang tanding yang seru sekali.Allahu a'lam. Rasulullah SAW lalu bertanya: “Mengapa engkau wahai Zubayr." Ibnu Asakir telah mengeluarkan dari Said bin Al-Musaiyib. maka apa yang hendak engkau buat?” Jawab Zubayr: “Aku akan menentang semua orang Makkah. Kisah 10 Sahabat yg dijamin Masuk Syurga (6) Posted by ainnur on Feb 21. Zubayr digulung ke dalam tikar. kemudian menyuruhnya kembali saja. Beliau dikenal sebagai seorang yang paling berani. Zubayr tidak membuang waktu lagi. Kepahlawanannya telah tampak pertama kali pada waktu perang Badar. Dalam dua kali putaran Zubayr mengarahkan lembingnya ke mata Ubaidah dan berhasil menusuk kedua mata itu . Mereka sama-sama beriman pada tahun yang sama dan wafat dalam tahun yang sama pula. lalu kakinya digantung diatas dan dibawah kepalanya ditaruh api yang membara. Baginda bertanya: “Kenapa engkau dengan pedang yang terhunus itu hai Zubayr?” Beliau menjawab: “Aku dengar engkau dibunuh orang Makkah. tiba-tiba terdengar olehnya desas-desus bahwa Rasulullah SAW telah dibunuh orang. Yang tampak dari Ubaidah hanya kedua matanya saja. Zubayr segera memandang ke arah Ubaidah. lalu bertanya lagi: “Apa yang hendak engkau perbuat. Setelah siap. wajahnya tertegun. lalu berkata: “Kalau aku dibunuh orang. "Saya tidak akan kembali kafir lagi sama sekali. Ibnu Asakir dan Abu Nuaim memberitakan dari Urwah bahwa Zubayr bin Al-Awwam pernah mendengar bisikan syaitan yang mengatakan bahwa Muhammad SAW telah dibunuh dan ketika itu Zubayr baru saja berusia dua belas tahun. Kedua-duanya tergolong dalam sepuluh orang yang "mubasyarin bil jannah". dia berkata: Orang pertama yang menghunus pedangnya fisabilillah ialah Zubayr bin Al-Awwam ra. Al-Ishabah 1:545) Zubayr adalah prajurit dakwah yang menyandang senjata untuk melawan orang-orang yang menghendaki gugurnya dakwah Islamiah selagi dalam kandungan. paling pandai dalam menunggang kuda dan paling kejam terhadap lawan. dan berkeliaran di lorong-lorong Makkah mencari Nabi SAW yang ketika itu berada di daerah tinggi Makkah. "Kembali kamu kepada penyembahan berhala !" Tapi Zubayr menjawab. bahwa engkau telah dibunuh orang!” Rasulullah SAW juga terkejut. jika aku terbunuh?” Maka jawab Zubayr: “Aku akan menuntut balas akan darahmu kepada siapa yang membunuhmu!” Rasulullah SAW lalu mendoakan bagi Zubayr dan bagi pedangnya. karena itu!” Rasulullah SAW lalu mendoakan segala yang baik-baik baginya. Pada suatu hari. lalu mengambil pedangnya keluar mencari-cari sumber berita itu. terkejut?” Jawabnya: “Aku dengar berita.

bahwa Talhah bin Abu Talhah Al-Abdari. Lantaran itu Rasulullah SAW telah berkata: “Tiap-tiap Nabi ada pengiringnya.” Kemudian Baginda berkata lagi: “Kalau Zubayr tidak keluar melawannya. Lembing milik Zubayr kemudian diminta oleh Rasulullah SAW. Lembing itu kemudian berada di tangan Abu Bakar. dan apa yang engkau lakukan tadi!” Ayahku menjawab: “Engkau lihat apa yang ayah buat.” Jawab mereka: “Tidak. Yunus menyebut dari Ibnu Ishak. dan pengiringku ialah Zubayr. Menyaksikan terbunuhnya Ubaidah yang tragis ini. Lalu Rasulullah SAW yang dari tadi melihat peristiwa itu. karena melihat banyak orang yang tidak sanggup melawannya. dan ketika itu Abdullah juga masih kecil. Uthman. sedang lehernya penuh luka-luka oleh pukulan musuh. lalu si kafir itu mati. kami akan ikut di belakangmu!” Zubayr menjawab: “Nanti kalau aku menggempur mereka.sampai ke belakang kepalanya. umurnya sepuluh tahun. kemudian diserahkannya kepada orang lain. (Kanzul Ummal 5:69) Baihaqi memberitakan dari Abdullah bin Zubayr ra. pendekar Quraisy itu berteriak dan jatuh tersungkur tanpa gerak. lalu aku berkata kepadanya: “Ayah! Aku lihat engkau berperang pada hari ini. bahawa beliau berkata: Telah datang seorang Musyrik yang lengkap dengan senjatanya. tetapi tiada seorang pun yang mau keluar menemuinya. manakala Zubayr jatuh ke atas dadanya. aku masih kecil dan aku dikumpulkan dengan kaum wanita dan anak-anak kecil di tempat yang tinggi. maka dia dilihat oleh Rasulullah SAW seraya berkata kepadanya: “Hai putera Shafiyah! Bangun menghadapinya!” Zubayr ra segera mendatangi musuh itu dan mendaki bukit hingga tiba di puncaknya.” Maka masing-masing Nabi SAW dan kaum Muslimin mendoakan supaya yang jatuh dahulu itu si kafir. Berkata Urwah ra: “Aku pernah memainkan tempat bekas luka itu ketika aku kecil. sehingga akhirnya Zubayr dapat mengalahkan Talhah dan membunuhnya dengan pedangnya. pendek kata siapa saja yang coba mendekatinya.” (Al-Bidayah Wan-Nihayah 7:11) Rasulullah SAW merasa bangga terhadap Zubayr. Ubaidah. dia lalu mendaki di sebuah tempat yang tinggi. dan bersama kami ialah Umar bin Abu Salamah. kamu akan duduk di belakang saja. Ada dua bekas luka di situ. dan ia bersabda : "Setiap nabi mempunyai pengikut pendamping .” Dia lalu berkata lagi: “Aku lakukan untuk mempertahankanmu. Maka benarlah si kafir itu yang jatuh dulu. dihabisinya dengan pedangnya. berkata: “Siapa yang tersungkur ke bawah bukit itu. Kerap Umar membenarkan aku menaiki bahunya untuk melihat apa yang terjadi di bawah sana. nescaya aku sendiri yang akan keluar dan melawannya. dialah yang akan mati. Maka segera keluar menghadapinya Zubayr bin Al-Awwam ra. Mereka berdua bertarung sampai Zubayr melompat ke atas untanya. lalu dia kembali lagi ke barisannya. telah keluar Naufal bin Abdullah bin Al-Mughirah Al-Makhzumi seraya mengajak untuk lawan tanding. pembawa bendera kaum Musyrikin pada hari Uhud telah mengajak perang tanding. datang ayahku ke tempat kami untuk menjenguk. kami akan sama-sama menggempur!” Maka Zubayr pun menerobosi barisan musuh serta menggempur mereka. lalu ayah kami Zubayr mengajaknya naik di atas kuda. dan menariknya jatuh ke atas tanah. yang satu adalah dari bekas kena pukulan di hari Badar. Pada waktu petang. sehingga pedangnya menjadi tumpul. barisan kaum musyrikin ketakutan. seraya berteriak: “Siapa yang mau bertanding dengan aku!” Rasulullah SAW berkata kepada seseorang di situ: “Boleh engkau bertanding dengan dia?” Jawab orang itu: “Jika engkau suruh. Maka Zubayr bin Al-Awwam ra keluar untuk menghadapinya. Aku melihat ayahku mengayunkan pedangnya ke kanan dan ke kiri.2 (Al-Bidayah Wan-Nihayah 4:20) Yunus memberitakan lagi dari Ibnu Ishak yang berkata: Pada hari pertempuran Khandak. sehingga kedua-duanya berguling-guling dari atas bukit itu. beliau berkata: Pada hari pertempuran Khandak. dan melawannya sehingga dia dapat membelah tubuh musuhnya menjadi dua. demi ayah dan ibuku!” (Al-Bidayah Wan-Nihayah 4:107) Bukhari telah mengeluarkan dari Urwah ra bahwa para sahabat Rasulullah SAW berkata kepada Zubayr ra pada hari pertempuran di Yarmuk: “Pimpinlah kami untuk menerobos barisan musuh. dan tidak ada seorang pun bersamanya ketika itu. Ali dan Abdullah ibnu Zubayr meminta lembing itu untuk disimpannya. hai Rasulullah!” Maka tiba-tiba Zubayr menjengukkan dirinya. Umar. duhai anakku?” Jawabku: “Ya. (Al-Bidayah Wan-Nihayah 4:107) Ibnu Jarir telah mengeluarkan dari Asma binti Abu Bakar ra. Mereka lalu berduel. dan di situ dia bertarung dengan Talhah. Terbunuhnya pendekar Quraisy Ubaidah menambah semangat juang Umat Islam dalam setiap peperangan dan mereka selalu dapat memenangkannya.

tapi hartanya selalu diinfakan untuk perjuangan Islam. Pendiriannya teguh dan senantiasa teguh. Zubayr bertemu dengan Ali dan menyatakan dirinya tidak lagi memihak dan akan berusaha mendamaikan kedua pasukan itu. Tetapi beliau sabar dan tetap sabar. termasuk enam orang sahabat yang bermusyawarah (sebagai formatur) dalam pemilihan khalifah sesudah 'Umar bin Khattab alFaruq. Ubadah Ibnu Assamit. Saidina Umar ra mengirim empat ribu prajurit yang dipimpin oleh empat orang komandan dan ia juga menulis surat yang isinya: “Aku mengirim empat ribu prajurit bala bantuan yang dipimpin empat orang sahabat yang terkemuka dan masingmasing bernilai seribu orang. Dia adalah seorang pengelola perdagangan yang berhasil dan hartawan. maka ia akan segera menjadi orang pertama yang datang menyambut seruan itu. Bila diserukan "Hayo berjihad fi Sabilillah". '07 5:08 AM for everyone Saidina Abdurrahman bin 'Auf ra Saudagar Yang Berniaga Dengan Allah Saidina Abdurrahman bin 'Auf ra termasuk dalam kelompok delapan orang yang mula-mula memeluk Islam. Zubayr ditikam ketika sedang menghadap Allah (dalam keadaan menunaikan shalat). Ketika terjadinya Perang Jamal antara pasukan yang dipimpin Saiditina Aisyah ra dengan pasukan Ali ra. Setelah itu maka beliau pun pergi. Lalu ia berseru "Allahu Akbar" dan disambut dengan kalimat tahuid oleh pasukan yang berada di luar benteng. Almiqdaad Ibnul Aswad dan Maslamah bin Mukhallid. berani. jujur. Selama hidupnya ia tidak pernah tinggal berjihad. ikhlas. Ketika kaum muslimin mengepung perbentengan bani Quraidah yang kokoh dan sulit dikuasai. tetapi karena Zubayr memang seorang pemuda yang setia." Zubayr tercatat dalam rombongan yang pernah hijrah ke negeri Habasyah sebelum hijrah ke Madinah. seraya bersabda: “Tiap nabi mempunyai kawan dan pembela setia (Hawari) dan di antara hawariku adalah Zubayr. kuat. Begitu pula kesigapan Zubayr dalam menyambut seruan jihad pada perang Ahzaab dan peperangan lainnya sehingga bila Rasulullah SAW melihatnya. Sama halnya dengan kelompok kaum muslimin yang pertama-tama masuk Islam. Beliau menghindar dari kekejaman kaum kafir Quraisy. Namanya pada masa jahiliyah ialah 'Abd 'Amr. Zubayr ra memanjati dinding benteng dengan tangga. kaum muslimin sukar membuka dan menguasainya. Abdurrahman pun tidak luput dari penyiksaan dan tekanan kaum kafir Quraisy.” Ketika menghadapi benteng Babylon. Allahu a'lam.yang setia (Hawari) dan hawariku adalah Zubayr ibnul Awwam. Setelah masuk Islam. Beliau tersenyum ridho dan gembira. tetapi selalu setia dan patuh membenarkan risalah . Oleh karena itulah Zubayr selalu mengikuti seluruh peperangan bersama Rasulullah SAW. panik dan meninggalkan pos-pos pertahanan mereka sehingga Zubayr dan kawan-kawannya bergegas membuka pintu gerbang maka tercapailah kemenangan yang gilang gemilang pada kaum Muslimin. Kisah 10 Sahabat yg dijamin Masuk Syurga (7) Posted by ainnur on Feb 21. dan seorang mufti yang dipercayai Rasulullah berfatwa di Madinah selagi beliau masih hidup di tengahtengah masyarakat kaum muslimin.. Tetapi beliau diikuti oleh beberapa orang yang menginginkan berlanjutnya fitnah dan perang.murah tangan dan telah menjual diri dan hartanya kepada ALLAH. termasuk dalam kelompok sepuluh yang diberi khabar gembira oleh Rasulullah SAW masuk syurga. Hal ini membuat pasukan musuh gentar. yaitu dua hari sesudah Abu Bakar Shiddiq masuk Islam. Ketika Amru Ibnul Aash meminta bala bantuan tentara kepada Amirul Mukminin. Tahukah anda siapa empat orang komandan itu? Mereka adalah Zubayr Ibnul Awwam. Abdurrahman bin 'Auf masuk Islam sebelum Rasulullah masuk ke rumah Al-Arqam. Moga Allah merahmati rohnya dan roh para sahabat radhiallahu ‘anhum. Umar Ibnul Khattab untuk memperkuat pasukan memasuki negeri Mesir dan mengalahkan tentara Romawi yang kala itu menduduki Mesir. Zubayr bersama Ali bin Abi Thalib menyerbu dengan memanjat benteng itu sehingga kaum muslimin dapat memasuki dan menguasai benteng tersebut. Itulah beliau Abdurrahman bin 'Auf radhiyallahu 'anhu." Kecintaan Rasulullah SAW kepada Zubayr bukan hanya disebabkan ia anak bibi Rasulullah SAW. Rasulullah memanggilnya Abdurrahman.

Walaupun luka kecil. “Sejak itu dunia datang menghadap kepadaku (hidupku makmur dan bahagia). Beliau datang kepada Rasulullah memakai harum-haruman. ku berikan kepadamu mana yang kamu sukai. perjuangan dan pengorbanan Abdurrahman di medan tempur jauh lebih kecil bila dibandingkan dengan perjuangan dan pengorbanannya dengan harta benda. Pada suatu hari Sa'ad berkata kepada saudaranya. Saya mempunyai dua bidang kebun yang luas dan dua orang pembantu. hai Abdurrahman. walau hanya dengan menyembelih seekor kambing. ketika tentara muslimin banyak yang meninggalkan barisan hadapan.” Mendengar ucapan Rasulullah tersebut. antaranya ialah 'Umair bin Uthman bin Ka'ab at-Taimy.” Ketika Rasulullah bersiap untuk menghadapi Perang Tabuk beliau membutuhkan jumlah dana dan tentara yang tidak sedikit.” Kata Abdurrahman. maka di bawahnya kudapati emas dan perak. Dua ribu saya pinjamkan kepada Allah.Muhammad SAW. namun di antaranya ada yang sedalam anak jari. karena jumlah tentara musuh.” Dalam Perang Badar Abdurrahman turut berjihad fisabilillah. Dana yang tersedia hanya sedikit. Sungguh pun begitu. Alangkah wanginya kamu. Hartaku banyak. Perjalanan ke Tabuk sangat jauh dan sulit.” Tanya Rasulullah. kepada keluarga saudara.” Kata Abdurrahman. Rasulullah! Saya mempunyai wang empat ribu. Saya hanya akan minta tolong kepada saudara untuk menunjukkan di mana letaknya pasar Madinah ini. Tatkala Rasulullah SAW dan para sahabat beliau diizinkan Allah berhijrah ke Madinah.” Sa'ad menunjukkan pasar tempat berjual beli kepada Abdurrahman. terhadap harta yang kamu berikan. “Semoga Allah melimpahkan berkat-Nya kepadamu. dan dua puluh luka-luka kecil. “Adakan kenduri. Di samping itu di Madinah tengah mengalami musim panas. dan beliau berhasil menewaskan musuh-musuh Allah. dan kaum muslimin keluar sebagai pemenang. “Wahai saudaraku Abdurrahman! Aku termasuk orang kaya di antara penduduk Madinah. “Wah. Sabda Rasulullah. Pilihlah olehmu salah satu di antara kedua kebunku itu. yaitu tentara Rum sangat banyak. Dalam perantauan.” Lalu wang yang dibawanya dari rumah diserahkannya kepada Rasulullah dua ribu. “Apakah mahar yang kamu berikan kepada istrimu?” Jawab Abdurrahman. Semoga Allah memberkati pernikahan dan harta kamu. “Saya hendak bernikah. terkumpullah wang sekadar cukup untuk mahar kahwin.” Jawab Abdurrahman bin 'Auf. kemudian aku kawinkan engkau dengan beliau. Banyak di antara kaum muslimin yang kecewa sedih karena ditolak Rasulullah menjadi tentera yang akan turut . Maka mulailah Abdurrahman berniaga di sana. Beliau berdiri di tengah-tengah para sahabat. Abdurrahman mendapat hadiah sembilan luka parah menganga di tubuhnya. dan semoga Allah memberkati pula harta yang kamu tinggalkan untuk keluargamu. Begitu pula salah seorang di antara kedua orang pembantuku. “Semoga Allah melimpahkan berkah-Nya kepada saudara. Kemudian beliau turut berhijrah ke Habsyah bersama-sama kawan se-iman untuk menyelamatkan diri dan agama dari tekanan kaum kafir Quraisy yang senantiasa menzalimi mereka. dan dua ribu saya tinggalkan untuk keluarga saya. “Bershadaqahlah tuan-tuan! Saya hendak mengirim suatu pasukan ke medan perang. Ketika selesai perang. ya Rasulullah. Abdurrahman menjadi pelopor orang-orang yang berhijrah karena dan untuk Allah dan Rasul-Nya. Beliau menyambut kedatangan Abdurrahman seraya berkata. Abdurrahman bergegas pulang ke rumahnya dan cepat kembali ke hadapan Rasulullah di tengah-tengah kaum muslimin. “Emas seberat biji kurma.” Sabda Rasulullah. Pada suatu hari Rasulullah SAW berpidato membangkitkan semangat jihad dan pengorbanan kaum muslimin. Begitu pula hewan kendaraan tidak mencukupi. Kata beliau antara lain. Rasulullah mempersaudarakan orang-orang Muhajirin dan orang-orang Anshar. “Ya. Belum berapa lama beliau berdagang. dan kepada harta saudara. Maka Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan beliau dengan Sa'ad ibnu Rabi' al Anshari ra. Dalam perang Uhud beliau tetap teguh bertahan di samping Rasulullah. Katanya. Hingga seandainya aku angkat sebuah batu. akan ku serahkan mana yang kamu senangi.

Allah memuliakan Abdurrahman dengan kemuliaan yang belum pernah diperoleh kaum muslimin seorang jua pun. “Agaknya Abdurrahman berdosa. bahwa Abdurrahman masuk syurga. Lalu tanah itu dibagi-bagikannya kepada fakir miskin Bani Zuhrah. karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk disumbangkannya. lalu beliau shalat di belakang Abdurrahman dan mengikuti sebagai makmum. “Ada! Mereka saya tinggali lebih banyak dan lebih baik daripada yang saya sumbangkan. “Siapa menghadiahkan tanah itu buat saya?” “Abdurrahman bin 'Auf. yaitu Muhammad Rasulullah SAW. Sebab kenderaan untuk mereka tidak mencukupi. Kafilah dagangnya terus menerus hilir mudik dari dan ke Madinah mengangkut gandum. Ketika jatah Saidatina Aisyah ra disampaikan orang kepadanya.” Tanya Rasulullah. Beliau yang menaikkan dan menurunkan para ibu itu ke atas haudaj (penutup) khusus mereka. Maka kata 'Umar bin Khattab berbisik kepada Rasulullah.” Begitulah doa Rasulullah bagi Abdurrahman selalu melindunginya sepanjang hidupnya. Semuanya membawa pangan. “Sebanyak rezeki. Beliau pantas bangga dan bahagia dengan tugas dan kepercayaan yang dilimpahkan para ibu orang-orang mukmin kepadanya. Terdengar suara gemuruh dan hiruk pikuk. sehingga Abdurrahman menjadi orang terkaya di antara para sahabat. Apabila para ibu tersebut pergi haji. wangi-wangian dan segala kebutuhan penduduk. Ketika mereka masuk kota. Dan pasukan yang berangkat terkenal dengan sebutan “ Jaisyul 'Usrah” (pasukan susah). minyak. Tidak ada orang yang kasihan pada kalian sepeninggalku. pakaian. Beliau bertanggungjawab memenuhi segala kebutuhan mereka dan mengadakan pengawalan bagi ibu-ibu yang mulia itu bila bepergian. Abdurrahman turut mempelopori dengan menyerahkan dua ratus uqiyah emas. “Adakah engkau tinggalkan untuk wang belanja isterimu?” Jawab Abdurrahman. “Abdurrahman bin Auf masuk syurga dengan merangkak (karena syurga sudah dekat sekali kepadanya). ibu yang mulia itu bertanya. bagaikan terbang beliau pergi menemui Saidatina 'Aisyah. Katanya. Abdurrahman turut pula bersama-sama mereka. bumi seolah-olah bergetar. serta pahala yang besar di akhirat. sandang dan barang-barang lain kebutuhan penduduk. apakah Ibu mendengar sendiri . Karena itu Rasulullah memerintahkan kaum muslimin mengorbankan harta benda mereka untuk berjihad fisabilillah. Pada suatu hari iring-iringan kafilah dagang Abdurrahman. ia pernah membeli sebidang tanah berharga empat ribu dinar. Dengan patuh dan setia kaum muslimin memperkenankan seruan Nabi yang mulia.” Rasulullah bertanya kepada Abdurrahman. Sehingga ibu 'Aisyah bertanya. tidak meninggali wang belanja sedikit juga untuk isterinya. yaitu ketika waktu shalat sudah masuk. Berapa?” Jawab Abdurrahman. “Semoga Allah melimpahkan berkat-Nya bagi Abdurrahman dengan baktinya di dunia. terdiri dari tujuh ratus unta bermuatan sarat tiba di Madinah. Maka Abdurrahman menjadi imam shalat berjamaah bagi kaum muslimin waktu itu. Serentak mendengar berita itu. kecuali orang-orang yang sabar.berperang. tepung. isteri Rasulullah. Rasulullah tiba. Mereka yang ditolak itu pulang kembali dengan air mata bercucuran kesedihan. “Rasulullah SAW pernah bersabda. barang pecah belah. seseorang pembawa berita mengatakan kepada Abdurrahman berita gembira yang disampaikan Ibu 'Aisyah.” Sebelum menghentikan iring-iringan unta. Setelah Rasulullah SAW wafat. Abdurrahman bin 'Auf bertugas menjaga kesejahteraan dan keselamatan Ummahatul Mu'min (para istri Rasulullah). Apakah lagi yang lebih mulia dan utama dari menjadi Imam bagi pemimpin umat dan pemimpin para Nabi. kebaikan. “Wahai Ibu. jawab orang itu. Salah satu bukti yang dibaktikan Abdurrahman kepada ibu-ibu yang mulia. Mereka yang tidak diterima itu terkenal dengan nama “Al-Bakkaain” (orang yang menangis). Perniagaannya selalu meningkat dan berkembang. Itulah salah satu bidang khusus yang ditangani Abdurrahman. Kata Ibu 'Aisyah ra. “Suara apa yang hiruk pikuk itu?” Dijawab orang. Setelah hampir selesai rakaat pertama.” Pasukan muslimin berangkat ke Tabuk. Rasulullah terlambat hadir. “Kafilah Abdurrahman dengan iring-iringan tujuh ratus ekor unta bermuatan sarat membawa pangan dan sandang serta lain-lainnya. Kata Ibu 'Aisyah ra. Saya mendengar Rasulullah bersabda. dan upah yang dijanjikan Allah. dan kepada para ibuibu orang mukmin.

maka semangatnya semakin memuncak mengorbankan kekayaannya di jalan Allah.000 dirham perak. bahwa Abdurrahman pasti masuk syurga. Beliau beristri empat orang. Lalu diserahkannya pula 500 ekor kuda kepada para pejuang yang lain. Sudilah Ibu menyaksikan. Katanya. “Seandainya aku sanggup. Walaupun begitu kaya-rayanya.. Shalat jenazah turut dihadiri pula antara lain. demikian mulia perilaku dan keimanan para sahabat Rasulullah SAW. Dzun Nurain 'Uthman bin 'Affan. sehingga Ibu 'Aisyah sering mendoakan." Maksudnya bahwa . Tatkala beliau hampir meninggal dunia. Kisah 10 Sahabat yg dijamin Masuk Syurga (8) Posted by ainnur on Feb 21. baik secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Allahu a'lam. dan semua mengambil bagiannya masing-masing. “Semoga Allah memberinya minum dengan minuman dari telaga Salsabil. sehingga mencapai 40. namun harta kekayaannya itu seluruhnya tidak mempengaruhi jiwanya yang penuh iman dan taqwa. kafilah ini dengan seluruh kenderaan dan muatannya kuserahkan untuk jihad fisabilillah.” Sejak berita yang membahagiakan.” Di samping itu beliau meninggalkan warisan pula untuk ahli warisnya sejumlah harta. Mereka berjumlah seratus orang.000. maka potongan-potongannya cukup menjadikan seorang ahli warisnya menjadi kaya-raya. Beliau meninggalkan kira-kira 1. Telah turut menghantar jenazahnya ke tempat terakhir di dunia. dimerdekakannya sejumlah besar budak yang dimilikinya. '07 5:10 AM for everyone Saidina Sa'ad bin Abi Waqqash ra Pelempar Panah Pertama Pada Jalan Allah Siapakah dia singa yang menyembunyikan kukunya itu? Dan siapakah dia yang bila datang kepada Rasulullah ketika berada di antara shahabat-shahabatnya. 100 ekor kuda. Rasulullah SAW yang ucapannya selalu terbukti benar.000 ekor unta. “Ya. Apabila beliau berada di tengah-tengah budak-budaknya. dan keislamannya termasuk yang terdahulu di antara para sahabat. katanya: "Pada suatu saat saya beroleh kesempatan termasuk tiga orang pertama yang masuk Islam. Hartanya dinafkahkan dengan kedua belah tangan. orang tidak dapat membedakan di antara mereka. Kemudian menyusul pula 40. putera dari Manaf yang menjadi paman dari Aminah ibunda dari Rasulullah SAW.000 dinar emas. Berbahagialah Abdurrahman bin 'Auf dengan ribuan karunia dan kebahagiaan yang diberikan Allah kepadanya. saya mendengar sendiri!” Abdurrahman melonjak kegirangan. Masing-masing mendapat pembagian khusus 80. Beliau berwasiat pula supaya memberikan hartanya yang paling mulia untuk para ibu-ibu orang mukmin. mana yang majikan dan mana budak. antara lain sahabat mulia Sa'ad bin Abi Waqqas. akan disambutnya dengan ucapan selamat datang sambil bergurau. dan Anda telah berhasil menundukkan kepalsuan dunia. Kata sambutan saat pemakaman. Sa'ad masuk Islam sewaktu berusia l7 tahun. yang kalau dibagibagikan kepada ahli warisnya dengan mengampak. telah memberinya khabar gembira dengan syurga Jannatun Na'im. sabdanya: "Ini dia pamanku! Siapa orang yang punya paman seperti pamanku ini?" Itulah dia Sa'ad bin Abi Waqqash! Kakeknya ialah Uhaib. Dalam kata sambutannya antara lain 'Ali berkata: “Anda telah mendapatkan kasih sayang Allah. Kemudian diwasiatkan supaya memberi 400 dinar emas kepada para pejuang Badar. Hal ini pernah diceritakannya sendiri.” Subhannallah. Amirul Mukminin 'Ali bin Abi Thalib Karamallahu Wajhah. Di samping itu masih ada peninggalannya berupa emas dan perak.ucapan itu diucapkan Rasulullah?” Jawab Ibu 'Aisyah. aku akan memasukinya sambil berjalan. Sesudah itu beliau bersedekah lagi 200 uqiyah emas. 300 ekor kambing.

"Demi Allah sayalah orang pertama yang melepaskan anak panah di jalan Allah!" Dan berkata pula Ali bin Abi Thalib. Dalam kehidupan akhirnya Sa'ad termasuk Kaum Muslimin yang kaya dan berharta. Boleh jadi ia menyatakan keislamannya secara terangterangan bersama orang-orang yang dapat diyakinkan oleh Abu Bakar. dan menolak dengan keras setiap dirham yang mengandung syubhat. pastilah akan mengenai sasarannya. "Panahlah hai Sa'ad! Ibu bapaku menjadi jaminan bagimu. kecuali bagi Sa'ad. hingga beliau enggan berdo'a bagi kerugian seseorang. yang dapat ditonjolkan dan dibanggakannya. Sa'ad bin Abi Waqqash telah mengulurkan tangan kanannya untuk bai'at kepada Rasulullah SAW. Thalhah dan Zubayr. Beliau mempunyai dua macam senjata yang amat ampuh. hai Sa'ad Ibu bapakku menjadi jaminan bagimu. Begitu pula Sa'ad. bahwa beliaulah yang mula-mula melepaskan anak panah dalam membela agama Allah. kecuali dengan menyerahkan urusannya kepada Allah Ta'ala. Pada suatu hari ketika Rasulullah SAW menyaksikan dari Sa'ad sesuatu yang menyenangkan dan berkenan di hati beliau. Dan kemampuannya dalam mengumpulkan harta dari barang bersih lagi halal. Katanya. yaitu panahnya dan do'anya. Abdurrahman bin 'Auf dan Thalhah bin ‘Ubaidillah. Tapi kalau biasanya harta banyak dan harta halal jarang sekali dapat terhimpun." Memang! Kedua ni'mat besar ini selalu menjadi dendangan Sa'ad buah syukurnya kepada Allah. maha mohon dijadikan hal itu sesuatu pertanda dan suatu pelajaran!'" "Tidak lama kemudian. "Panahlah. yang baik dan yang halal sekaligus. orang itu enggan menurut. 'Ya Allah. kebenaran iman dan keikhlasannya yang mendalam. serta beberapa lama menjadi bulan-bulanan injakan dan sepakannya hingga akhirnya tewas menemui ajalnya!" Kenyataan ini pertama kali mengungkapkan kebeningan jiwa. Saya dengar beliau bersabda waktu Perang Uhud. dan kabulkanlah do'anya. Jika beliau memanah musuh dalam peperangan. Dan kedua. Dan ini. muncul seekor unta liar dan tanpa dapat dibendung masuk ke dalam lingkungan orang banyak seolah-olah ada yang dicarinya. Di samping itu ia dapat dijadikan seorang mahaguru pula dalam soal membersihkan harta. 'Kalau begitu saya do’akan kamu kepada Allah' Ujar laki-laki itu. dan tindakan mereka itu mengundang amarah murka-Mu. kiranya menurut ilmu-Mu laki-laki ini telah memaki segolongan orang yang telah beroleh kebaikan dari-Mu. seolah-olah kamu seorang Nabi. Hal ini juga disedari sepenuhnya oleh Sa'ad sendiri. tiba-tiba dari salah satu pekarangan rumah. Tetapi di antara semua itu dua hal penting yang selalu menjadi dendang dan senandungnya. Waktu wafat. Maka pada hari-hari pertama Rasulullah menjelaskan tentang Allah Yang Esa dan tentang agama baru yang dibawanya. tepatkanlah bidikan panahnya. Bersabdalah Rasulullah SAW di waktu perang Uhud." Sa'ad termasuk seorang kesatria berkuda Arab dan Muslimin yang paling berani. tidak menutup kemungkinan bahwa ia lebih dulu masuk Islam secara sembunyi-sembunyi. Ketika dilarangnya. Pertama. bahwa beliau merupakan satu-satunya orang yang dijamin oleh Rasulullah dengan jaminan kedua orang tua beliau. yaitu Uthman bin Affan. Maka katanya. dan jika beliau menyampaikan suatu permohonan kepada Allah pastilah dikabulkanNya. 'Rupanya kamu hendak menakutnakuti aku. Sementara itu buku-buku tarikh dan riwayat menceritakan kepada kita bahwa beliau termasuk salah seorang yang masuk Islam bersama dan atas hasil usaha Abu Bakar." Demikianlah beliau terkenal di kalangan saudara-saudara dan handai taulannya bahwa do'anya tak ubah bagai pedang yang tajam. maka di tangan Sa'ad hal itu telah terjadi. Banyak sekali keistimewaan yang dimiliki oleh Sa'ad ini. Zubayr bin alAwwam. Ia dilimpahi harta yang banyak. katanya. Lalu diterjangnya laki-laki tadi dan dibawanya ke bawah kakinya. ia meninggalkan kekayaan yang tidak sedikit.' Maka Sa'ad pun pergi berwudhu dan shalat dua raka'at.beliau adalah salah seorang di antara tiga orang yang paling awal masuk Islam. "Tidak pernah saya dengar Rasulullah menyediakan ibu bapanya sebagai jaminan kepada seseorang. jiwanya adalah jiwa merdeka. . dan sebelum beliau mengambil rumah al-Arqam untuk tempat pertemuan dengan sahabat-sahabatnya yang telah mulai beriman. "Ya Allah. diajukannyalah do'a yang maqbul ini. Lalu diangkatlah kedua tangannya. hal itu adalah disebabkan do'a Rasulullah juga bagi pribadinya. diimbangi bahkan mungkin diatasi oleh kesanggupan menafqahkannya di jalan Allah. Dan untuk menopang ketaqwaannya ia selalu memakan yang halal. Sebagai contoh ialah peristiwa yang diriwayatkan oleh 'Amir bin Sa'ad. dan juga orang yang mula-mula terkena anak panah. Menurut Sa'ad sendiri dan juga para sahabatnya. keyakinannya keras membaja serta keikhlasannya dalam dan tidak bernoda. "Sa'ad mendengar seorang laki-laki memaki Ali.

Di tempat ini. Ketika Muthana. Baru kemudian disebarkan berita tentang kemenangannya itu kepada masyarakat yang berkumpul di Masjid Nabi. Rustam. Wanita itu menyatakan akan mogok makan dan minum sampai Sa'ad bersedia kembali ke agama nenek moyang dan kaumnya." ujar Nabi. Kebetulan beliau jatuh sakit. maka janganlah kamu mengikuti keduanya!" (QS Luqman: l5) Sa'ad bin Abi Waqqash adalah pahlawan perang terkenal dan seorang panglima Arab yang memainkan peranan penting dalam pertempuran Badar dan Uhud serta usaha-usaha berikutnya. "Dan sepertiga itupun sudah banyak. lalu ia keluar satu persatu. pada suatu hari. Tetapi setelah peristiwa di atas." jawab Nabi. Akhirnya. ia enggan menjamah makanan atau minuman hingga hampir menemui ajalnya. Bolehkah saya shadaqahkan dua pertiga hartaku?" "Tidak." ujar Nabi. separuhnya?" tanya Sa'ad pula. meminta bantuan pasukan untuk menghadapi ancaman gerombolan Persia yang semakin bertambah. bahkan walau sesuap makanan yang anda taruh di mulut isteri anda!" Beberapa lama Sa'ad hanya mempunyai seorang puteri. sebuah pertempuran yang patut dicatat berlangsung sebagai pejuang sejati. "Kalau begitu. "Dan seandainya kedua orang tua memaksamu untuk mempersekutukan Aku. padahal itu tidak sesuai dengan pendapatmu. dengan harapan hatinya akan menjadi lunak jika melihat ibunya dalam sakarat. Sang Khalifah yang tidak mahu menyebutkan namanya. Tetapi dengan kecekapan dan keahliannya sebagai komandan. Sa'ad bin Abi Waqqash tidak bisa terjun sendiri ke kancah pertempuran. Ketika keadaan ibunya telah demikian gawat beberapa orang keluarganya membawa Sa'ad kepadanya untuk menyaksikannya kali yang terakhir. Khalifah Islam kedua. Biasanya di luar Madinah beliau menunggu seseorang yang datang secara teratur memberinya laporan mengenai keadaan medan perang. sangat was-was akan hasil perang Kadessia. "Wahai Rasulullah. Semangat yang menggelora menyelimuti pasukan itu. bahkan beliau tetap pada pendiriannya. sepertiganya?" "Benar. Karena sakit. seandainya bunda mempunyai seratus nyawa. Maka segala jalan yang tak dapat tidak. Khalifah Islam kedua (Umar bin al-Khattab ra) berkeinginan memimpin sendiri pasukan bantuan itu. segera mengikuti si penunggang unta tersebut untuk mengecek kebenaran berita yang dibawa itu. . Sesampainya di sana. Tanya Sa'ad. dan turunlah wahyu menyokong pendirian Sa'ad serta mengucapkan selamat kepadanya. Saidina Umar ra tidak lupa akan kisah Sa'ad dengan ibunya sewaktu beliau masuk Islam dan mengikuti Rasulullah SAW. sebagai berikut. Sa'ad bin Abi Waqqash. Tapi beliau dicegah oleh sahabat-sahabatnya yang berpendapat agar kekuasaan pusat harus selalu berada di ibu kota. Dan setiap nafqah yang anda keluarkan dengan mengharap keridhaan Allah. beliau memperoleh kabar kemenangan dari seorang penungga unta. pasti akan melemahkan semangat Sa'ad dan akan membawanya kembali ke pangkuan agama berhala dan kepada kaum kerabatnya. Akhirnya Sa'ad bin Abi Waqqash dipilih untuk mengambil alih tampuk kepemimpinan. memperagakan tindakan-tindakan yang gagah berani dan berhasil melemahkan serta mengacaukan pasukan musuh. beliau beroleh lagi beberapa orang putera. Rencana itu dilaksanakannya dengan tekad yang luar biasa. Sa'ad menyaksikan suatu pemandangan yang amat menghancurkan hatinya yang bagaikan dapat menghancurkan baja dan meluluhkan batu karang. Tetapi Sa'ad tidak terpengaruh oleh hal tersebut. komandan pasukan Muslim di al-Hira (Iraq) setelah keberangkatan Khalid bin al-Walid ke Syria. Sebuah pasukan berkumpul di Madinah dan Umar ingin maju ke medan perang sebagai komandan dan pasukan tersebut. pastilah akan diberi ganjaran. bahkan walau dengan nyawa ibunya sekali pun. di mana pasukan-pasukan Persia di bawah panglima mereka yang termasyhur. Lebih baik anda meninggalkan ahli waris dalam keadaan mampu daripada membiarkannya dalam keadaan miskin dan menadahkan tangannya kepada orang lain. Sa'ad bin Abi Waqqash maju ke Kadessia. sahabat Nabi SAW yang terpercaya ini maju dengan 20 000 pasukan. "Jadi. ia dapat memimpin seluruh operasi dari bahagian atas sebuah rumah yang terletak di pinggir medan perang. saya punya harta dan ahli warisku hanya seorang puteri saja. Sebanyak kurang lebih 400 sahabat Nabi berserta 700 putera mereka turut dalam pasukannya. Ketika itu segala usaha ibunya untuk membendung dan menghalangi puteranya dari agama Allah mengalami kegagalan. pada masa musim panas tahun 637 M. apakah bunda akan makan atau tidak!" Akhirnya ibunya mundur teratur. Tapi keimanannya terhadap Allah dan Rasul mengatasi baja dan batu karang mana pun jua. Didekatkan wajahnya ke wajah ibunya dan dikatakannya dengan suara keras agar kedengaran olehnya. maka Rasulullah datang menziarahinya. Sa'ad ikut bersama Rasulullah SAW. Seluruh perjuangan di Iraq direncanakan sendiri oleh Sang Khalifah yang setiap hari diberitahu perkembangan situasi militer. "Demi Allah ketahuilah wahai ibunda.Ketika Hajji Wada'. tidaklah anak anda akan meninggalkan agama ini walau ditebus dengan apa pun juga! Maka terserahlah kepada bunda. Khalifah Umar bin al-Khattab. beliau tidak menjual agama dan keimanannya dengan sesuatu pun. mendirikan khemahnya yang berdekatan letaknya. "Jangan.

mengangkat Sa'ad bin Abi Waqqash kembali menjadi Gabenor di Kufah. segera ia berusaha untuk mencabut rantai tersebut dari pipi Nabi SAW. pemukiman Arab di Kufah mula dibangunkan. kurus. Abu Ubaidah adalah seorang yang berperawakan tinggi. dan kepercayaan umat ini adalah Abu Ubaidah bin Jarrah. Beliau masuk Islam bersama Abdurrahman bin ‘Auf. walaupun orang tersebut ayah kandung. Hal itu tampak ketika beliau harus hijrah ke Ethiopia pada gelombang kedua demi menyelamatkan aqidahnya. serta menghabiskan masa pensiunnya dengan tenang dan damai hingga ajalnya pada tahun 500 H (670 M) pada usia 70 tahun. beliau disenangi oleh semua orang yang melihatnya. saudara atau keluarganya sendiri. justeru Abu Ubaidah berlari untuk mendapati Nabinya tanpa takut sedikit pun terhadap banyaknya lawan dan rintangan. ketika pasukan muslimin kucar kacir dan banyak yang lari meninggalkan pertempuran. Kehidupan beliau tidak jauh berbeza dengan kebanyakan sahabat lainnya. Allah telah mematri keimanan di dalam hati mereka dan mereka dibekali pula dengan semangat. Uthman bin Mazun dan Arqam bin Abu al-Arqam. anak. rendah diri dan sangat pemalu. Abu Ubaidah termasuk orang yang masuk Islam dari sejak awal. beliau menunjukkan Sa'ad bin Abi Waqqash sebagai salah seorang dari enam sahabat Nabi SAW yang terpercaya untuk memilih khalifah penggantinya. khalifah ketiga dalam Islam. Abu Ubaidah mulai mencabut rantai tersebut dengan gigitan giginya. diisi dengan pengorbanan dan perjuangan menegakkan Deen Islam. di tangan Abu Bakar as-Shiddiq. Saidina Abu Bakarlah yang membawakan mereka menemui Rasulullah SAW untuk menyatakan syahadat di hadapan Baginda. Rantai itu pun akhirnya terlepas dari pipi Rasulullah SAW. Nama lengkapnya adalah Amir bin Abdullah bin Jarah yang dijuluki dengan nama Abu Ubaidah." Abu Ubaidah bin Jarah ra lahir di Mekah. siapa yang mengikutinya akan merasa tenang. Kualitasnya dapat kita ketahui melalui sabda Nabi SAW: "Sesungguhnya setiap umat mempunyai orang kepercayaan. Allahu a'lam. Allah akan memasukkan mereka ke dalam syurga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai. Sa'ad bin Abi Waqqash mengundurkan diri ke Akik pada masa kekhalifahan Ali bin Abu Thalib ra. di sebuah rumah keluarga suku Quraisy terhormat. Abu Ubaidah sempat mengikuti semua peperangan bersama Rasulullah SAW. '07 5:11 AM for everyone Abu Ubaidah bin Jarrah ra Orang Kepercayaan Umat Ini Beliau termasuk orang yang pertama masuk Islam. di pihak lain mereka pun senang dengan Allah.” Masih dalam perang Uhud. Abu . mereka akan kekal di dalamnya. iaitu terhujamnya dua rantai besi penutup kepala beliau. Demi didapati pipi Nabi terluka. bermuka ceria. Akan menyenangi mereka. Namun kemudian beliau balik kembali untuk menyertai perjuangan Rasulullah SAW. Beliaulah yang membunuh ayahnya yang berada di pasukan musyrikin dalam perang Uhud. dan beliau dikebumikan di Madinah. beliau memeluk Islam selang sehari setelah Saidina Abu Bakar as-Shiddiq ra memeluk Islam. Beliau termasuk orang yang berani ketika dalam kesulitan. sebelum meninggal. ketahuilah bahwa perajurit Allah pasti akan berjaya. artinya: “Engkau tidak menemukan kaum yang beriman kepada Allah dan hari kiamat yang mengasihi orang-orang yang menentang Allah SWT dan Rasulullah. Kisah 10 Sahabat yg dijamin Masuk Syurga (9) Posted by ainnur on Feb 21. Saidina Uthman bin Affan ra. Mereka itulah perajurit Allah. sehingga ayat Al-Quran turun mengenai beliau seperti yang tertera dalam surah Al Mujadilah ayat 22. Sayidina Umar ra di samping ranjangnya. Namun bersamaan dengan itu pula gigi seri Abu Ubaidah ikut terlepas dari tempatnya. Kawasan ini kemudiannya berkembang menjadi kota penting dan makmur serta menjadi pusat militer dan kesusasteraan. berwibawa.Pada masa pemerintahan Gabenor Sa'ad bin Abi Waqqash.

perisai dan pelana tunggangannya. tolonglah saya dibebaskan dari rencana baginda dan izinkanlah saya tinggal di sini. oleh sebab itu kita sayugia membuatnya jadi imam sepeninggalan Rasulullah SAW. puasalah di bulan Ramadhan. sehingga para hadirin bertanya." Menjelang kematian Abu Ubaidah ra. lalu beliau memanggilnya sambil bersabda. selesaikanlah kasus yang menjadi perselisihan di antara mereka dengan adil.Ubaidah tidak jera. kalian akan baik. "Apakah Abu Ubaidah sudah meninggal?" Umar menjawabnya. Dan kali ini pun harus juga diikuti dengan lepasnya gigi Abu Ubaidah sehingga dua gigi seri sahabat ini ompong karenanya.' Lalu Abu Ubaidah pun berangkat bersama mereka. “Saya tidak mungkin berani mendahului orang yang dipercayai oleh Rasulullah SAW menjadi imam kita di waktu shalat (Saidina Abu Bakar as-Shiddiq ra). yang demi Allah saya tidak menemukan ada orang yang lebih baik hatinya. "Hai sekalian kaum Muslimin! Kalian sudah dikejutkan dengan berita kematian seorang pahlawan. akan tetapi seperti kamu ketahui saya sedang berada di tengah-tengah tentera Muslimin. berdermalah. Namun Abu Ubaidah menyatakan keberatannya sesuai dengan isi surat yang dikirimkannya kepada khalifah yang berbunyi. Saidina Muaz bin Jabal ra berpidato di hadapan kaum Muslimin yang berbunyi. "Datanglah ke sini nanti sore. Saya tidak ingin menyelamatkan diri sendiri dari musibah yang menimpa mereka dan saya tidak ingin berpisah dari mereka sampai Allah sendiri menetapkan keputusannya terhadap saya dan mereka. sesampainya surat saya ini." Sepeninggalan Rasulullah SAW." Abu Ubaidah bin Jarrah ra ikut serta dalam semua peperangan Islam. namun beliau masih terus membalik-balik pandangannya kepada kami. "Ya Abul Qassim! Kirimkanlah bersama kami seorang sahabatmu yang engkau percayai untuk menyelesaikan perkara kebendaan yang sedang kami pertengkarkan. janganlah kalian terpesona dengan keduniaan. saya akan kirimkan bersama kamu seorang yang 'gagah dan jujur'. beliau melihat ke kiri dan ke kanan. "Wahai sahabatku. tunaikanlah zakat." Setelah Umar ra membaca surat itu. Rasulullah SAW memberinya gelaran "Gagah dan Jujur".” Sisi lain dari kehebatan sahabat yang satu ini adalah kezuhudannya. sampaikanlah nasihat kepada pimpinan kalian. dengan izin Allah beliau berhasil menaklukan semua negeri tersebut. Beliau berangkat membawa pasukan menuju negeri Syam. Suatu ketika datang sebuah delegasi dari kaum Kristen menemui Rasulullah SAW. 'Dirikanlah shalat. Umar pun lantas berujar." Rasulullah SAW bersabda kepada mereka. "Wahai Amirul Mukminin. akan tetapi kematiannya sudah di ambang pintu.' Lalu Abu Ubaidah menjawab. Sungguh Allah telah menetapkan kematian untuk setiap pribadi manusia. semoga kamu akan dikasihani Allah. sama sekali bukan karena ingin ditunjuk sebagai delegasi. lebih jauh pandangannya. lebih suka terhadap hari kemudian dan sangat senang memberi nasihat kepada semua orang dari beliau. Oleh sebab itu." Sepeninggalan Abu Ubaidah ra. beliau pasti akan menemukan kematiannya seperti saya ini. 'Pergilah bersama mereka. Mereka mengatakan. Saat Umar mengadakan kunjungan dan singgah di rumahnya. Ketika kekuasaan Islam telah meluas dan kekhalifahan dipimpin oleh Saidina Umar ra. karena saya mendengar Rasulullah SAW bersabda. Orang yang jujur di kalangan umatku adalah Abu Ubaidah. tetapi karena memang saya senang pergi shalat cepat-cepat. Sungguh. Jika kalian terima. Setelah Rasulullah selesai mengimami salat Zuhur bersama kami. Akhirnya beliau melihat Abu Ubaidah bin Jarrah. Orang . karena kaum muslimin di pandangan kami adalah orang yang disenangi. tunaikanlah ibadah haji dan umrah. "Hulurkan tanganmu! Agar saya baiat kamu. ini saja sudah cukup menyenangkan. "Saya pesankan kepada kalian sebuah pesan. saling nasihat menasihatilah kalian. mengapa engkau tidak mengambil sesuatu sebagaimana orang lain mengambilnya?" Beliau menjawab. oleh sebab itu semua mereka pasti akan mati. Diulanginya sekali lagi untuk mengigit rantai besi satunya yang masih menancap dipipi Rasulullah SAW hingga terlepas. jangan suka menipunya. Khalifah Umar bin Al-Khattab ra mengirim surat untuk memanggil kembali Abu Ubaidah. "Saya berangkat mahu shalat Zuhur agak cepat. Saidina Umar bin Al-Khattab ra mengatakan. beliau menangis. 'Sungguh dalam setiap kaum terdapat orang yang jujur. Oleh sebab itu kasihanilah beliau. "Belum. Saya sengaja meninggikan kepala saya agar beliau melihat saya. karena betapa pun seorang melakukan seribu upaya.. Ketika wabak penyakit Taun bermaharajalela di negari Syam. tak terlihat sesuatu pun oleh Umar ra kecuali pedang. beliau memesankan kepada tenteranya. Umar bin Al-Khattab ra mengatakan kepada Abu Ubaidah bin Jarah di hari Saqifah. Abu Ubaidah menjadi pemimpin di daerah Syria. "Hai Amirul Mukminin! Sebenarnya saya tahu. bahkan selalu mempunyai andil besar dalam setiap peperangan tersebut. kalau kamu memerlukan saya. satu keberanian dan pengorbanan yang tak terperikan." Dalam kaitan ini.

” . Bila anda bertemu dengan beliau. Karena itu Zaid terpaksa pulang dengan sembunyi-sembunyi. Allahu a'lam. Mereka sudah sesat dan menyeleweng dari agama Ibrahim yang lurus. “Kurang ajar kamu! Kami sudah sering mendengar kata-katamu yang kotor itu. 'Abdullah bin Jahsy. Maka saya datangi Rahib tersebut. Abu Ubaidah ra pun menghembuskan nafasnya yang terakhir. “Saya pelajari agama Yahudi dan Nasrani. Zaid bersandar ke dinding Ka'bah seraya berkata. lalu ditamparnya Zaid.. Nasrani." Kemudian beliau melihat kepada Muaz bin Jabal ra dan mengatakan. Sedangkan Zaid bin 'Amr bin Nufayl mengalami kisahnya tersendiri: Kata Zaid. itulah yang saya inginkan!” Kata Rahib. Kata Rahib tersebut. Mereka berbicara mengenai kepercayaan masyarakat Arab yang sudah jauh tersesat. Waraqah bin Naufal meyakini agama Nasrani. Assalamu’alaikum warahmatullah. Dialah yang menurunkan hujan dari langit supaya haiwan-haiwan itu minum sepuas-puasnya. supaya haiwan-haiwan itu makan sekenyang-kenyangnya. Sungguh bodoh dan sesat kalian!” Al-Khattab. “Betul. Ketika saya sampai ke negeri Syam. Tetapi pulanglah anda ke negeri anda. Kaum pria memakai serban Sundusi yang mahal. dan pemimpin-pemimpin agama lain untuk menyelidiki dan mempelajari agama Ibrahim yang murni. Dialah yang menumbuhkan rumput-rumput. Kata Al-Khattab. Namun kami biarkan saja. saya diberitahu tentang seorang Rahib yang mengerti Ilmu Kitab. tetaplah anda bersamanya. bibi Nabi Muhammad SAW. Karena itu marilah kita pelajari suatu agama yang dapat kita pegang jika saudara-saudara ingin beruntung. Kini kesabaran kami sudah habis!” Kemudian dihasutnya orang-orang jahiliyah supaya menyakiti Zaid. dan Umaimah binti 'Abdul Muthalib. “Hai kaum Quraisy! Haiwan itu diciptakan oleh Allah. 'Abdullah bin Jahsy dan Uthman bin Harith tidak menemukan apa-apa. '07 5:14 AM for everyone Said Bin Zaid ra Kekasih Kepada Yang Maha Pengasih Zaid bin 'Amr Bin Nufayl berdiri dari orang banyak yang berdesak-desak menyaksikan kaum Quraisy berpesta merayakan salah satu hari besar mereka. dan mengenakan perhiasan indah-indah. Lalu saya berkelana ke seluruh pelosok mencari agama Ibrahim. Kemudian Zaid bin ‘Amr bin Nufayl berkumpul ketika orang-orang Quraisy tengah bersama-sama dengan Waraqah bin Naufal. Kaum wanita dan anakanak berpakaian bagus warna menyala. Haiwan-haiwan ternakpun dipakaikan bermacam-macam perhiasan ditarik orang untuk disembelih di hadapan patung-patung yang mereka sembah. “Anda mencari agama yang dewasa ini sudah tak mungkin lagi ditemukan. “Saya tahu anda sedang mencari agama Ibrahim. lalu saya ceritakan kepadanya pengalaman saya belajar agama. Allah akan membangkitkan seorang Nabi di tengah-tengah bangsa anda untuk menyempurnakan agama Ibrahim. Kata Zaid. Zaid benar-benar disakiti mereka dengan sungguh-sungguh sehingga dia terpaksa menyingkir dari kota Makkah ke bukit Hira'.” Keempat-empat orang itu pergi menemui pendeta-pendeta Yahudi. “Demi Allah! Sesungguhnya saudara-saudara sudah maklum bangsa kita sudah tidak mempunyai agama. Kisah 10 Sahabat yg dijamin Masuk Syurga (10) Posted by ainnur on Feb 21. Kemudian kalian sembelih haiwan-haiwan itu tanpa menyebut nama-Nya. hai putra Makkah.” Jawabku. ayah Saidina Umar ra pun berdiri menghampiri Zaid. "Ya Muaz! Imamilah shalat mereka. Uthman bin Harith. Tetapi keduanya saya tinggalkan karena saya tidak memperoleh sesuatu yang dapat menenteramkan hati saya dalam kedua agama tersebut." Setelah itu.yang paling beruntung adalah orang yang paling taat kepada Allah dan paling banyak bekalnya untuk akhirat. Al Khatthab menyerahkan urusan Zaid kepada sekelompok pemuda Quraisy untuk menghalang-halanginya masuk kota.

Tanpa terasa. Tidak menghairankan jika Said secepat itu memperkenankan seruan Muhammad. Beliau kembali ke Makkah menunggu Nabi yang dijanjikan. Musuh bergerak ke arah kami dengan langkah-langkah yang mantap bagaikan sebuah bukit yang digerakkan tangan-tangan tersembunyi. beliau disakiti dan dianiaya. Tatkala tentera kaum Muslimin melihat musuh mereka seperti itu. Bahkan dia mati ketika sedang berlari kepayahan mengejar agama yang hak. Muhammad SAW. sesungguhnya kami mendapati apa yang dijanjikan oleh Tuhan kami benar-benar terbukti!” Sesudah beliau mengucapkan kata-katanya itu. panglima-panglima. Mereka berdualah yang telah menyebabkan Umar bin al-Khattab memeluk Islam. Perang berkecamuk segera. Tetapi Zaid belum sempat bertemu dengan beliau. Ketika Zaid sedang dalam perjalanan pulang. Saya membanting diri ke tanah. dan berdiri di atas lutut saya.Zaid berhenti berkelana. Berkata Said bin Zaid bin 'Amr bin Nufayl: “Ketika terjadinya Perang Yarmuk. Beliau turut mengambil bahagian bersama-sama kaum Muslimin mencabut singgasana Kisra Persia dan menggulingkan kekaisaran Rom. Said lahir dan dibesarkan dalam rumahtangga yang mencela dan mengingkari kepercayaan dan adat istiadat orang-orang Quraisy yang sesat itu. saya lihat beliau menghunus pedang dan terus maju menyerang musuh-musuh Allah. dia dihadang perompak-perompak Badwi di tengah jalan. selain peperangan Badar karena ketika itu beliau sedang melaksanakan suatu tugas penting lainnya yang ditugaskan oleh Rasulullah kepadanya. Sedangkan tentera Rom yang kami hadapi berjumlah 120. Di muka hadapan sekali berbaris pendeta-pendeta. lalu saya tikam seorang yang melompat menghadang musuh. kebanyakan mereka terkejut lalu timbul rasa takut di hati mereka. “Tiba-tiba seorang prajurit muslim keluar dan berkata kepada Abu Ubaidah. perasaan takut lenyap dengan sendirinya di hati saya. Dalam setiap peperangan yang dihadapi kaum Muslimin. Abu Ubaidah mengobarkan semangat jihad kepada mereka. Said selalu memperlihatkan penampilan dengan reputasi terpuji. dan Paderi-paderi yang membawa kayu salib sambil mengeraskan suara mereka membaca doa. ada! Sampaikan salam saya dan salam kaum Muslimin kepada Baginda. Beliau turut berperang bersama-sama Rasulullah dalam setiap peperangan. umurnya belum lebih dari dua puluh tahun. Ketika beliau masuk Islam.” Sesudah itu Said bin Zaid turut berperang menakluk Damsyiq. Sewaktu beliau akan menghembuskan nafasnya yang terakhir. Agaknya yang paling mengejutkan ialah reputasinya yang tercatat dalam peperangan Yarmuk. maka janganlah anakku Said diharamkan pula dari padanya. Adakah pesan-pesan anda kepada Rasulullah?” Jawab Abu Ubaidah. “Ya. Saya bidikkan lembing saya. Serentak Rasulullah SAW mengajak orang banyak masuk Islam. Kata Abu Ubaidah dalam pidatonya antara lain. Tentera muslimin bangkit menyerbu tentera Rom. dipaksa oleh kaumnya supaya kembali kepada agama mereka. “Wahai Allah! Jika Engkau mengharamkanku dari agama lurus ini. Said masuk Islam tidak seorang diri. berkobar dengan hebat. kecuali dzikrullah (mengingat Allah) dalam hati masing-masing. Tunggulah perintah saya selanjutnya.000 orang tentera. Siapkan lembing dan perisai! Tetaplah tenang dan diam. Said dididik dalam kamar seorang ayah yang sepanjang hidupnya giat mencari agama yang hak. menjadi pelopor orang-orang yang beriman dengan Allah dan membenarkan kerasulan Nabi-Nya. adik perempuan Umar bin al-Khattab. Akhirnya Allah memberikan kemenangan kepada kaum Muslimin.000 orang. Karena pemuda Quraisy ini masuk Islam. Dialah Wali kota pertama dari kaum Muslimin . Doa itu diulang-ulang oleh tentera yang berbaris di belakang mereka dengan suara mengguntur. Katakanlah kepada Baginda SAW. Abu Ubaidah bin Jarrah ra mengangkat Said menjadi Wali di sana. Insya Allah!” Kemudian Said melanjutkan ceritanya. Allah mengutus Muhammad menjadi Nabi dan Rasul dengan agama yang haq. Said bin Zaid bin 'Amr bin Nufayl membaktikan segenap daya dan tenaganya yang muda untuk berkhidmat kepada Islam. Setelah kaum muslimin memperlihatkan kepatuhan. Sebaliknya Said dan istrinya sanggup menarik seorang laki-laki Quraisy yang paling berbobot baik fisik mahu pun intelektualnya itu masuk ke dalam Islam. jalan mencapai keredhaan Allah dan menolak kehinaan. Zaid menengadah ke langit dan berkata. Fatimah binti Al-Khattab. perwira-perwira tinggi.” Allah memperkenankan doa Zaid. Dia Islam bersama-sama istrinya. “Wahai hamba-hamba Allah! Menangkanlah agama Allah! Pasti Allah akan menolong kamu dan memberikan kekuatan kepada kamu! Wahai hamba-hamba Allah! Tabahkanlah hati kalian! Karena ketabahan adalah jalan keluar dari kekafiran. “Saya ingin syahid sekarang. pasukan kami semuanya berjumlah 24. Said segera memenuhi panggilan beliau. dan terbunuh sebelum ia sampai kembali ke Makkah.

kami mendengar orang berkata bila mengutuk orang lain. “Memang ketika kami masih kanak-kanak.setelah kota itu dikuasai. Karena antaranya dengan Allah tiada batas. Buktikanlah kepada kaum Muslimin sejelas-jelasnya bahwa tanah itu adalah hak saya dan bahwa saya tidak pernah menzaliminya. Saidina Said bin Zaid ra. Marwan mengirim beberapa petugas menanyakan kepada Said tentang tuduhan wanita tersebut. nanti di hari kiamat Allah akan memikulkan tujuh lapis bumi kepadanya. “Dia menuduh saya menzaliminya (merampas tanahnya yang berbatasan dengan tanah saya). Sahabat Rasulullah ini merasa prihatin atas tuduhan yang dituduhkan kepadanya. Tuduhan tersebut digunjingkan kepada kaum Muslimin. terjadi banjir yang belum pernah terjadi seperti itu sebelumnya.” Tidak berapa lama kemudian. butakanlah matanya dan ceburkan dia ke dalam sumur yang dipersengketakannya dengan saya. Bagaimana mungkin saya menzaliminya. Kata Said. dibutakan Allah kamu seperti Arwa. Seandainya tuduhan itu palsu. Di masa pemerintahan Bani Umayah. Kata Abdullah bin Umar. Kemudian beliau mengadu kepada Marwan bin Hakam. “Takutlah kepada doa orang yang teraniaya.” Peristiwa itu sesungguhnya tidak begitu menghairankan. padahal saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda: “Sesiapa yang mengambil tanah orang lain walaupun sejengkal. Wali Kota Madinah ketika itu. Allahu a'lam bissawab. Kaum Muslimin memperoleh bukti bahwa Saidlah yang benar. sedangkan tuduhan wanita itu palsu. dia pun jatuh ke dalam sumur.. Maka terbukalah tanda batas antara tanah Said dan tanah Arwa (wanita tersebut) yang diperselisihkan.” Wahai Allah! Dia menuduhkan saya menzaliminya. Ketika dia sedang berjalan meraba-raba di tanah yang dipersengketakannya. . ada wanita yang mengatakan Said bin Zaid merampas tanahnya yang saling berbatasan. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda. Hanya sebulan antaranya sesudah itu. wanita tersebut menjadi buta.” Maka apatah lagi andai yang teraniaya itu salah seorang dari sepuluh sahabat Rasulullah SAW yang telah dijamin masuk syurga.