P. 1
OSHA

OSHA

|Views: 93|Likes:
OSHA
OSHA

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Nurul Haerani Mohamad on Jan 04, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/08/2015

pdf

text

original

AKTA KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN 1994 (OSHA

)
JAAFAR BIN LEMAN JABATAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN KEDAH/PERLIS Tel : 04-7308081
JAAFAR LEMAN, JKKP Kedah/Perlis 1

Sejarah JKKP

 

Boiler Enactments Machinery Enactment Machinery Ordinance (Machinery Department) Factories & Machinery Act – (JKJ) Occupational Safety & Health Act (JKKP)

:1896 : 1913 : 1953
:1967 :1994

JAAFAR LEMAN, JKKP Kedah/Perlis

2

AKTA DAN PERATURAN YANG DIKUATKUASAKAN JKKP

Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan, 1994 (Akta 514) dan 7 Peraturan di bawahnya.
Akta Kilang dan Jentera, 1967 (Akta 139) dan 15 Peraturan di bawahnya. Akta Petroleum (Langkah-langkah Keselamatan), 1984 (Akta 302) dan Peraturannya.
JAAFAR LEMAN, JKKP Kedah/Perlis 3

Peraturan peraturan di bawah AKKP, 1994
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Pernyataan Dasar Am K&K (Pengecualian)-1995 Jawatankuasa K & K (JKK/SHC))- 1996 Kawalan Terhadap Bahaya Kemalangan Besar Dalam Perindustrian (CIMAH)- 1996 Pegawai K & K (PKK/SHO)-1997 Pengelasan, Pembungkusan & Pelabelan Bahan Kimia Berbahaya (CPL)-1997 Penggunaan & Std. Pendedahan Bahan Kimia Berbahaya Kepada Kesihatan (USECHH)-2000 Pemberitahuan kemalangan, kejadian berbahaya, keracunan pekerjaan dan penyakit pekerjaan (NADOOPOD)-2004

PERINTAH :
– – Pegawai K & K- 1997 Larangan Penggunaan Bahan -1999
JAAFAR LEMAN, JKKP Kedah/Perlis 4

AKTA KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN, 1994 (AKTA 514)
JAAFAR LEMAN, JKKP Kedah/Perlis 5

JKKP Kedah/Perlis 6 .FALSAFAH DAN PRINSIP AKTA “ Tanggungjawab untuk memastikan keselamatan dan kesihatan di tempat kerja dengan melihat siapa yang mencipta risiko dan siapa yang bekerja dengan risiko”    peraturan kendiri (self-regulation) perundingan (consultation) kerjasama dan penglibatan pekerja JAAFAR LEMAN.

BAHAYA DI TEMPAT KERJA BAHAYA KIMIA BAHAYA FIZIKAL • Gas/vapour • habuk • wasap • mekanikal • elektrikal • ergonomic • bising/ getaran • tempat tinggi • haba • tekanan BAHAYA PSIKOSOSIAL BAHAYA BIOLOGI • gangguan seksual • tekanan kawan sekerja • jiran/keluarga • penyalahgunaan dadah JAAFAR LEMAN. JKKP Kedah/Perlis • bakteria/virus/spora • habuk tumbuhan\ 7 .

TUJUAN AKTA 1. JKKP Kedah/Perlis 8 . Untuk melindungi orang bekerja dan selainnya di tempat kerja daripada aktiviti yang melibatkan risiko Untuk menggalakkan suatu persekitaran pekerjaan bagi orang yang bekerja dengan keperluan fisiologi dan psikologi mereka Untuk mengadakan perundangan keselamatan dan kesihatan pekerjaan dengan peraturan dan tataamalan industri yang diluluskan di bawah peruntukan Akta JAAFAR LEMAN. 3. Untuk memastikan keselamatan. 4. 2. kesihatan dan kebajikan orang yang sedang bekerja.

SKOP AKTA 514 ORANG YANG BEKERJA :  dalam semua sektor di Malaysia mengikut Jadual Pertama Kecuali : pekerjaan di atas kapal (termaktub dibawah Ordinan Perkapalan Saudagar 1952) Angkatan tentera  JAAFAR LEMAN. JKKP Kedah/Perlis 9 .

penyimpanan dan komunikasi Perdagangan borong dan runcit Hotel dan restoran Kewangan.JADUAL PERTAMA           Pengilangan Perlombongan dan penguarian Pembinaan Pertanian. perhutanan dan perikanan Kemudahan: Elektrik. Insurans. Air dan Perkhidmatan Kebersihan Pengangkutan. Hartanah dan Perkhidmatan Perniagaan Perkhidmatan Awam dan Pihak Berkuasa Berkanun JAAFAR LEMAN. JKKP Kedah/Perlis 10 . Gas.

TANGGUNGJAWAB MAJIKAN DI BAWAH AKTA KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN. JKKP Kedah/Perlis 11 . 1994 JAAFAR LEMAN.

TANGGUNGJAWAB MAJIKAN  SEKSYEN 16  Majikan perlu menyediakan dasar keselamatan dan kesihatan secara bertulis menyediakan organisasi dan perkiraan keselamatan dan kesihatan 12 JAAFAR LEMAN. JKKP Kedah/Perlis .

Pernyataan mengenai DASAR AM majikan terhadap keselamatan dan kesihatan di tempat kerja 2.KANDUNGAN DASAR KESELAMATAN DAN KESIHATAN DI TEMPAT KERJA 1. Pernyataan mengenai ORGANISASI untuk melaksanakan dasar keselamatan dan kesihatan di tempat kerja 3. Pernyataan berkenaan PERKIRAAN untuk perlaksanaan dasar keselamatan dan kesihatan di tempat kerja. JKKP Kedah/Perlis 13 . JAAFAR LEMAN.

menyelenggara tempat & sistem kerja * Memberi maklumat dan latihan * Menyiasat kemalangan/penyakit perusahaan * Mematuhi kehendak undang-undang Ditandatangani oleh pengurusan tertinggi & tarikh JAAFAR LEMAN.PERNYATAAN MENGENAI DASAR AM Majikan menyatakan mengenai: i. Prioriti iii. Objektif : * Mengada. Peranan/Kerjasama iv. JKKP Kedah/Perlis 14 . Prinsip/komitmen ii.

Kerjasama yang erat akan dijalin di antara pihak pengurusan dan pekerja untuk menggubal. JKKP akan mematuhi semua peruntukan Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 dan peraturan-peraturan serta tataamalantataamalan yang dibuat di bawahnya dengan menyediakan organisasi. menilai semula dan membaiki program-program yang sedia ada atau yang baru. JKKP Kedah/Perlis 15 . 13hb. JANUARI 2004. Hj.JABATAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA DASAR KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN JKKP akan menjalankan semua aktiviti dengan memberi keutamaan kepada keselamatan dan kesihatan anggota-anggotanya dan orang-orang lain yang mungkin terjejas oleh aktiviti tersebut. Skop program-program yang dilaksana dirancang bagi meliputi semua keadaan termasuk waktu di luar masa bekerja. sumber. Program-program dan sistem pengurusan keselamatan dan kesihatan akan dikaji dari semasa ke semasa bagi mempastikan pembaikan berterusan. melaksana. Abu Bakar Bin Che Man Ketua Pengarah Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Malaysia. Dengan ini JKKP adalah komited untuk mengamalkan budaya kerja yang selamat dan sihat. memantau. Ke arah mencapai matlamat dan objektif dasar ini. Pengurusan keselamatan dan kesihatan menjadi satu fungsi yang penting di semua peringkat pengurusan di ibu pejabat dan cawangan negeri. JAAFAR LEMAN. Ir. sistem kerja dan latihan yang berkaitan.

JKKP Kedah/Perlis 16 .PERNYATAAN MENGENAI ORGANISASI PERLAKSANAAN DASAR  Agihan dan penyelarasan tanggungjawab: * Setiap lapisan pengurusan * Pekerja * Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan * Pegawai Keselamatan dan Kesihatan JAAFAR LEMAN.

JKKP Kedah/Perlis 17 .PERNYATAAN MENGENAI ORGANISASI PERLAKSANAAN DASAR (sambungan)  Perlu nyatakan: * Bagaimana akauntabiliti ditetapkan * Bentuk pengawasan pelaksanaan program dibuat Carta organisasi pengurusan keselamatan & kesihatan  Ditandatangani oleh pengurusan tertinggi dan tarikh JAAFAR LEMAN.

JKKP Kedah/Perlis 18 . Maklumat yang jelas tentang bahaya-bahaya dan langkah kawalan yang diambil. Sistem.PERNYATAAN MENGENAI PERKIRAAN BAGI MELAKSANAKAN DASAR PERKIRAAN: 1. 3. JAAFAR LEMAN. prosedur dan program-program yang dilaksanakan bertujuan mengawal atau menghapus bahaya-bahaya di tempat kerja 2. Ditandatangani oleh pengurusan tertinggi dan tarikh.

PERKIRAAN             Prosedur melaporkan kemalangan / bahaya Prosedur Menyiasat kejadian kemalangan Audit tempat kerja Analisa risiko & kawalan First Aid. first aiders Prosedur kejadian kecemasan (ERP) Latihan induksi dan lanjutan KKP Prosedur untuk kontraktor Promosi KKP (OSH promotion) Penyimpanan rekod Penyenggaraan pelan dan peralatan Sistem kerja selamat dan penggunaan PPE. JAAFAR LEMAN. dlll. JKKP Kedah/Perlis 19 .

KESIMPULAN PERUNTUKKAN SEKSYEN 16 Penglibatan terus majikan Keselamatan dan kesihatan akan disepadukan dalam misi dan objektif penubuhan organisasi. JKKP Kedah/Perlis 20     . Menyediakan satu sistem pengurusan keselamatan dan kesihatan Jelas dan telus dalam menjalankan perniagaan JAAFAR LEMAN.

21 JAAFAR LEMAN.TANGGUNGJAWAB MAJIKAN  SEKSYEN 15 (1) Majikan perlu memastikan setakat yang praktik. JKKP Kedah/Perlis . kesihatan dan kebajikan pekerjanya. keselamatan.

“setakat yang praktik” teruknya bahaya atau risiko pengetahuan dan cara menghapuskan atau mengurangkan bahaya atau risiko cara menghapuskan atau mengurangkan bahaya atau risiko kos menghapuskan atau mengurangkan bahaya atau risiko JAAFAR LEMAN. JKKP Kedah/Perlis 22     .

JKKP Kedah/Perlis 23  .KESIMPULAN KEHENDAK SEKSYEN 15(1)  mengikut perundangan. JAAFAR LEMAN. jika tidak mematuhinya adalah satu kes jenayah. majikan berkewajipan untuk menyediakan keperluan asas yang sesuai terhadap pekerjanya.

membuat perkiraan bagi keselamatan penggunaan.TANGGUNGJAWA B MAJIKAN (a) SEKSYEN 15(2) (b) pengadaan dan penyenggaraan loji dan sistem kerja. penanganan. penyimpanan dan pengangkutan loji dan bahan JAAFAR LEMAN. JKKP Kedah/Perlis 24 . pengendalian.

latihan dan penyeliaan pengadaan dan penyenggaraan tempat kerja cara masuk ke dalam dan keluar darinya yang selamat dan tanpa risiko 25 (d) JAAFAR LEMAN.TANGGUNGJAWA B MAJIKAN ( c) SEKSYEN 15(2) (sambungan) pengadaan maklumat. arahan. JKKP Kedah/Perlis .

TANGGUNGJAWA B MAJIKAN (e) SEKSYEN 15(2) (sambungan) pengadaan dan penyenggaraan persekitaran pekerjaan yang selamat dan tanpa risiko kesihatan dan cukup kemudahan kebajikan 26 JAAFAR LEMAN. JKKP Kedah/Perlis .

pendidikan dan penyeliaan untuk pekerja baru dan latihan berterusan bagi pekerja lama. latihan kerja dan sebagainya. – contoh: latihan induksi.KESIMPULAN KEHENDAK SEKSYEN 15(2)  Menyediakan satu program terhadap pengadaan. penyenggaraan dan prosedur untuk keselamatan mengguna loji dan bahan. JAAFAR LEMAN. jadual penyenggaraan dan sebagainya. SOP.  Menyediakan program latihan. – contoh: prosedur pembelian. JKKP Kedah/Perlis 27 . permit kerja.

pemeriksaan dan  Menyediakan program industri higiene untuk memastikan persekitaran pekerjaan yang sehat. pemonitoran dan sebagainya. pemeriksaan LEV. – contoh: PPE. JAAFAR LEMAN. – contoh: kekemasan. JKKP Kedah/Perlis 28 . sebagainya. pencahayaan.]  Menyediakan program untuk memastikan tempat kerja dalam keadaan selamat.KESIMPULAN KEHENDAK SEKSYEN 15(2) [samb.

JKKP Kedah/Perlis .TANGGUNGJAWA B MAJIKAN  SEKSYEN 17  untuk memastikan tiada risiko kepada pekerja dan bukan pekerjanya daripada aktiviti pengusahaannya. pengadaan maklumat kepada orang lain kesan ujud daripada aktiviti pengusahaannya. 29 JAAFAR LEMAN.

emergency program dan sebagainya. JAAFAR LEMAN.KESIMPULAN KEHENDAK SEKSYEN 17  Menjalankan penilaian risiko terhadap pengusahaannya dan mengurangkan tahap risiko (1:1.000. off-site sebagainya.000) – contoh. safety report dan   Menyediakan program Pelan Tindakan Kecemasan (ERP) Menyediakan program maklumat kepada masyarakat di persekitarannya mengenai langkah-langkah keselamatan bila kecemasan – contoh: Responsible Care Program. JHA. JKKP Kedah/Perlis 30 . HAZAN.

menubuhkan jawatankuasa keselamatan dan kesihatan di tempat kerja. JKKP Kedah/Perlis . 29 & 30  mengaji pegawai keselamatan dan kesihatan.TANGGUNGJAWA B MAJIKAN  mengadakan pengawasan perubatan. 31  JAAFAR LEMAN. SEKSYEN 28.

PEGAWAI KESELAMATAN & KESIHATAN (SEKSYEN 29) 1. Pembuatan dandang dan vesel tekanan : Pekerja > 100 orang 5. Industri kayu : Pekerja > 100 orang 7.mengecap. JKKP Kedah/Perlis 32 . Lain-lain aktiviti pembuatan : Pekerja > 500 orang JAAFAR LEMAN. Industri pembuatan logam yang terdapat kerja mengetin. Pembuatan simen : Pekerja > 100 orang 8. Pembinaan bangunan & kejuruteraan : Harga kontrak > RM 20 juta 2. Aktiviti memproses gas /industri petrokimia : Pekerja > 100 orang 4. menebuk. Pembinaan kapal : Pekerja > 100 orang pada waktu puncak kerja 3. memotong atau melentur : Pekerja > 100 orang 6.

Pembaharuan : Perlu hadiri program berkaitan KKP sekurang-kurangnya sekali setahun 5.PEGAWAI KESELAMATAN & KESIHATAN (SEKSYEN 29) 1. Majikan hendaklah melapurkan kepada KP mengenai SHO yang dilantik/ditamatkan dalam tempoh sebulan JAAFAR LEMAN. JKKP Kedah/Perlis 33 . Kelayakan : a) Diploma keselamatan & kesihatan pekerjaan b) Kursus & lulus peperiksaan dan 3 th pengalaman c) 10 th dalam bidang k & k d) Kelayakan lain. Tempoh pendaftaran : 3 tahun 4. Pendaftaran : Borang yang disediakan & fee RM 100 2.di tetapkan oleh Menteri 3.

JAAFAR LEMAN. JKKP Kedah/Perlis 34 .PEGAWAI KESELAMATAN & KESIHATAN (SEKSYEN 29) Kewajipan SHO – – – – – – – – Menasihati majikan Memeriksa tempat kerja Menyiasat kemalangan Membantu majikan menganjurkan program KKP Sebagai Setiausaha Jawatankuasa KKP Analisa statistik kemalangan Membantu mana-mana pegawai Menjalankan lain-lain arahan yang diarahkan oleh majikan.

JKKP Kedah/Perlis 35 .undian < 100 – 2 orang wakil majikan & 2 orang wakil pekerja > 100 – 4 orang wakil majikan 4 orang wakil pekerja JAAFAR LEMAN.JAWATANKUASA KESELAMATAN & KESIHATAN (SEKSYEN 30) Keperluan: Bilangan Pekerja > 40 orang Keanggotaan: a) Pengerusi – Majikan/Pengurus b) Setiausaha – SHO/ orang lain / ahli jawatankuasa (dilantik oleh Pengerusi) c) Wakil majikan d) Wakil pekerja .

½ ahli – Bukan ahli boleh hadir : sesiapa yang terlibat dengan kemalangan.3 bulan sekali – Sesuatu mesyuarat hendaklah dipanggil segera jika terdapatnya kemalangan – Anggota jkuasa hendaklah diberi notis bertulis dan satu salinan agenda mesyuarat – Menyediakan tempat yang sesuai dan waktu bekerja – Kuorum – Pengerusi. JKKP Kedah/Perlis 36 .JAWATANKUASA KESELAMATAN & KESIHATAN (SEKSYEN 30)  Mesyuarat JKK: – Perbincangan : Isu keselamatan dan kesihatan pekerjaan – Kekerapan . orang yang berpengetahuan tentang keselamatan dan kesihatan JAAFAR LEMAN. Setiausaha.

kejadian merbahaya. keracunan pekerjaan atau penyakit pekerjaan dan hendaklah melaporkan kepada majikan bersama cadangan pembaikan Mengkaji semula dasar keselamatan dan kesihatan di tempat kerja dan membuat cadangan kepada majikan.FUNGSI JAWATANKUASA KESELAMATAN DAN KESIHATAN  Membantu dalam pembuatan kaedah-kaedah keselamatan dan kesihatan dan sistem kerja selamat Mengkaji semula keberkesanan program keselamatan dan kesihatan Menjalankan kajian tentang trend kemalangan. kemalangan nyaris. JKKP Kedah/Perlis 37    . JAAFAR LEMAN.

JKKP Kedah/Perlis 38 .) Memeriksa tempat kerja sekurang-kurangnya 3 bulan sekali Menjalankan siasatan kemalangan. kejadian berbahaya. keracunan pekerjaan atau penyakit pekerjaan dengan seberapa segera Penyiasatan aduan dari pekerja-bincang dan membuat cadangan kepada majikan     Seseorang majikan hendaklah menyimpan salinan laporan di tempat kerja selama tempoh minima 7 tahun JAAFAR LEMAN.FUNGSI JAWATANKUASA KESELAMATAN DAN KESIHATAN (samb.

prosedur kerja. maklumat berkaitan program k & k. tataamalan. JAAFAR LEMAN. bahaya dan lain-lain yang berkenaan.FUNGSI JAWATANKUASA KESELAMATAN DAN KESIHATAN (samb.)  PERUNTUKAN LATIHAN DAN MAKLUMAT – Majikan hendaklah untuk memastikan ahli jawatankuasa mempunyai kefahaman dan pengetahuan asas tentang fungsi jawatankuasa – Majikan hendaklah meyediakan latihan yang mencukupi kepada ahli jawatankuasa – Majikan hendaklah menyediakan dokumen dan maklumat yang berkaitan : Undang2. JKKP Kedah/Perlis 39 .

kejadian bahaya. 40 JAAFAR LEMAN. JKKP Kedah/Perlis . keracunan pekerjaan dan penyakit pekerjaan kepada pejabat JKKP yang berdekatan.TANGGUNGJAWA B MAJIKAN  SEKSYEN 32 Pemberitahuan mengenai kemalangan.

KERACUNAN PEKERJAAN & PENYAKIT PEKERJAAN Pemberitahuan dan Pelaporan • Mati – serta merta • Kemalangan/kejadian merbahaya/keracunan /penyakit pekerjaan (rujuk Akta) – 7 hari selepas kejadian • Cuti sakit lebih 4 hari • Mati dalam tempoh setahun dari tarikh kemalangan • Borang JKKP 6/7 • Dilapor oleh majikan/ pengamal perubatan 41 JAAFAR LEMAN.Peraturan : PEMBERITAHUAN MENGENAI KEMALANGAN. KEJADIAN MERBAHAYA. JKKP Kedah/Perlis .

Peraturan : PEMBERITAHUAN MENGENAI KEMALANGAN. KERACUNAN PEKERJAAN & PENYAKIT PEKERJAAN Penyenggaraan rekod : • Borang JKKP 8 • Semua jenis kemalangan / kejadian berbahaya / keracunan / penyakit pekerjaan • Tempoh 5 tahun • Hantar kepada KP sebelum 31 Januari setiap tahun bagi tempoh 12 bulan JAAFAR LEMAN. KEJADIAN MERBAHAYA. JKKP Kedah/Perlis 42 .

JKKP Kedah/Perlis 43 . Analisa sebab-sebab kemungkinan terhadap kemalangan. penyakit. keracunan dan penyakit dan mengambil tindakan pembetulan untuk mengelakkan kejadian semula.KESIMPULAN KEHENDAK SEKSYEN 32    Menyediakan satu sistem melapor dan penyiasatan terhadap kemalangan. JAAFAR LEMAN. kerosakan harta benda dan sebagainya. Menyenggara rekod dan statistik untuk proses pemantauan. keracunan.

JKKP Kedah/Perlis 44 . mengadakan maklumat yang cukup untuk penggunaan loji atau bahan.  JAAFAR LEMAN.TANGGUNGJAWAB PENGILANG & PEMBEKAL  SEKSYEN 20 & 21 memastikan loji dan bahan adalah selamat apabila digunakan dengan betul.

JKKP Kedah/Perlis 45 . – contoh: CSDS  memperbaiki maklumat jika terdapat perubahan. mengadakan maklumat kepada pengguna terhadap sifat-sifat bahan tersebut. JAAFAR LEMAN.KESIMPULAN KEHENDAK SEKSYEN 20 & 21   menjalankan pengujian dan pemeriksaan untuk beri maklumat terhadap pengunaan loji atau bahan yang selamat.

JAAFAR LEMAN. Cara pembinaan dan pemasangan yang selamat.TANGGUNGJAWAB AM BAGI PEREKABENTUK. JKKP Kedah/Perlis 46   . Memastikan dan mengadakan sistem maklumat yang cukup. PENGILANG & PEMBEKAL Setakat yang praktik  Untuk memastikan loji/bahan direkabentuk dan dibina dengan selamat dan tanpa risiko kesihatan bila digunakan dengan betul.   Mengadakan pengujian dan pemeriksaan yang sesuai. Merancang penyelidikkan untuk menghapus dan menggurangkan risiko.

dan Mematuhi arahan atau langkah-langkah keselamatan dan kesihatan pekerjaan. JAAFAR LEMAN. Memakai dan menggunakan peralatan atau pakaian pelindung diri yang dibekalkan. Memberi kerjasama kepada majikan atau orang lain. JKKP Kedah/Perlis 47    .TANGGUNGJAWA B AM PEKERJA  Memberi perhatian munasabah bagi keselamatan dan kesihatan dirinya dan orang lain.

RINGKASAN KESELURUHAN AKIBAT BAGI AKTA  Organisasi perlu menyatupadukan keselamatan dan kesihatan dalam semua sistem pengurusan. JKKP Kedah/Perlis 48 . Keselamatan dan kesihatan akan dilaksanakan sama seperti fungsi pengurusan lain.  JAAFAR LEMAN.

keracunan dan penyakit. JKKP Kedah/Perlis 49 .KESAN TERHADAP ORGANISASI        Pengurangan bilangan kes kemalangan. Pengurangan ketidakhadiran Meningkat pengeluaran dan kualiti Meningkatkan perhubungan antara industri Meningkat imej syarikat/organisasi Meningkat pesaingan Data dan maklumat untuk penentuan piawai JAAFAR LEMAN.

Kedah D.A. Wisma Persekutuan Jalan Kampung Baru 05534 Alor Star.Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Kedah /Perlis Tingkat 9. JAAFAR LEMAN. JKKP Kedah/Perlis 50 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->