P. 1
Menjayakan Pentaksiran Berasaskan Sekolah

Menjayakan Pentaksiran Berasaskan Sekolah

|Views: 254|Likes:
Published by Are Min

More info:

Published by: Are Min on Jan 05, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/18/2013

pdf

text

original

MENJAYAKAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH: SATU CABARAN.

1.0 PENGENALAN.

Dapatan penyelidikan Profesor Madya Dr. Faizah binti Abdul Majid, dari Fakulti Pendidikan UiTM yang diterbitkan dalam Journal of US-China Education Review, Vol.8, No.10, 2011. ISSN1548-6613 memberikan perspektif asas tentang pelaksanaan pentaksiran berasaskan sekolah (PBS) di Malaysia dan cabaran yang bakal dihadapi. Menurut beliau, PBS belum sampai ke tahap pelaksanaan penuh (full swing). Shanusi Ahmad (LPM) dalam kertas cadangan Ph.D beliau menegaskan bahawa PBS di Malaysia lebih berbentuk gabungan dengan sistem peperiksaan berpusat oleh Lembaga Peperiksaan Malaysia (LPM) dan Majlis Peperiksaan Malaysia (MPM).

Dasar kenaikan automatik murid ke tingkatan empat dan persijilan terbuka mulai tahun 1992 telah membuka jalan kepada titik tolak pelaksanaan PBS menerusi ujian lisan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris oleh guru di sekolah masing-masing. Pengenalan kerja kursus dan folio kajian tempatan sejak sekolah rendah lagi mengukuhkan pelaksanaan PBS. Penambahbaikan ujian pencapaian sekolah rendah (UPSR) dan pemansuhan penilaian menengah rendah (PMR) mulai tahun 2014 juga bakal menyaksikan pelaksanaan PBS yang lebih menyeluruh.

2.0 PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH 2.1 PENGENALAN. Pentaksiran Berasakan Sekolah (PBS) merupakan satu bentuk pentaksiran yang bersifat holistik iaitu menilai aspek kognitif, afektik dan psikomotor selaras dengan dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaaan dan Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) serta mampu memberi maklumat keseluruhan tentang pencapaian pengetahuan dan kemahiran serta pengamalan nilai murni. PBS mentaksir bidang akademik dan bukan akademik.

PBS dikendalikan oleh pihak sekolah dan pentaksirannya dilaksanakan oleh guruguru matapelajaran secara berterusan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. PBS boleh dilaksanakan secara dua kaedah iaitu secara formatif yang dijalankan seiring dengan proses P&P dan secara sumatif yang dijalankan pada akhir unit pembelajaran. semester atau tahun. perekodan dan pelaporannya. pemeriksaan atau penskoran. PBS adalah komponen utama dalam proses pengajaran-pembelajaran (P&P) kerana ia berperanan mengukuhkan pembelajaran murid. PBS merupakan satu bentuk pentaksiran yang dilaksanakan di sekolah secara terancang mengikut prosedur yang ditetapkan oleh Lembaga Peperiksaaan. PBS merupakan aktiviti yang berterusan yang menagih komitmen yang tinggi serta hala tuju yang jelas daripada . PBS amat penting untuk menentukan keberkesanan guru dan pihak sekolah dalam usaha menghasilkan insan yang harmoni dan seimbang. meningkatkan pengajaran guru serta mampu memberi maklumat yang sah tentang perkara yang dilaksanakan atau dicapai dalam satu-satu proses P&P. pembinaan item dan instrument pentaksiran. pentadbiran. PBS dilaksanakan oleh guru dan pihak sekolah sepenuhnya bermula daripada aspek perancangan.PBS bersifat fleksibel iaitu kaedah pentaksiran yang pelbagai mengikut kesesuaian dan kesediaan murid.

senarai semak. 2.1.2 PENGENALAN KOMPONEN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH. 2. Komponen PBS terdiri daripada Pentaksiran Sekolah. ditadbir.2. Sukan dan Kokurikulum.2. direkod dan dilapor di peringkat sekolah oleh guru berdasarkan tugasan yang dikeluarkan oleh Lembaga Peperiksaan dalam tempoh yang ditetapkan mengikut mata pelajaran.1 PENTAKSIRAN SEKOLAH. Contoh instrumen yang boleh digunakan ialah lembaran kerja. Contoh instrumen yang boleh digunakan ialah ujian bulanan dan ujian penggal. Pentaksiran Aktiviti Jasmani.2 PENTAKSIRAN PUSAT. 2. Pentaksiran yang dirancang. diperiksa. kuiz. dibina. Pentaksiran Pusat. PS berfungsi sebagai pentaksiran untuk pembelajaran (assessment for learning) dan pentaksiran tentang pembelajaran (assessment of learning). . diperiksa. pemerhatian.2.1 Pentaksiran formatif dijalankan seiring dengan proses pengajaran dan pembelajaran. tugasan rumah dan ujian. dan Pentaksiran Psikometrik.2. laporan tugasan.1. 2.guru dan pihak sekolah untuk memperkembangkan potensi setiap murid ke tahap maksimum. direkod dan dilapor oleh guru sekolah yang berkenaan.2 Pentaksiran sumatif dijalankan pada akhir setiap unit pembelajaran. 2. Pentaksiran yang ditadbir.

penglibatan dan pencapaian murid dalam aktiviti jasmani dan kesihatan. sikap dan personaliti murid. kecenderungan. Pentaksiran ini tidak berasaskan kurikulum dan proses pengajaran dan pembelajaran. PERKARA Surat Arahan Pelaksanaan PBS ke JPN Mengedarkan Surat Pekeliling dan Surat TEMPOH Disember Disember TINDAKAN LP JPN . Pejabat Pelajaran Daerah dan sekolah hendaklah memastikan pengoperasian PBS dilaksanakan berdasarkan kepada perkara-perkara berikut: 2.2. direkod dan dilaporkan melalui penyertaan. Pentaksiran yang ditadbir.3. aktiviti kokurikulum dan aktiviti ekstrakurikulum. 2.2.3.4 PENTAKSIRAN PSIKOMETRIK.1 JADUAL PENGOPERASIAN PBS. SUKAN DAN KOKURIKULUM. 2.3 PENTAKSIRAN AKTIVITI JASMANI. 2. kemahiran berfikir.2. kemahiran menyelesaikan masalah. Jabatan Pelajaran Negeri. 1. Jadual 2. direkod dan dilapor di peringkat sekolah oleh guru berdasarkan tugasan yang dikeluarkan oleh Lembaga Peperiksaan dalam Pentaksiran yang dilaksanakan di peringkat sekolah yang ditadbir.tempoh yang ditetapkan mengikut mata pelajaran. sukan dan permainan. diperiksa. Pentaksiran yang dilaksanakan di peringkat sekolah dan/atau pusat untuk mengukur kebolehan (innate ability dan acquired ability). minat.3 PENTADBIRAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH.1: Jadual Pengoperasian PBS BIL.

1 Senarai Jawatankuasa Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha Ahli Jawatankuasa : Pengarah Pelajaran Negeri : Timbalan Pengarah Pelajaran Negeri : Ketua Sektor SPP. April. ke PPD dan Sekolah Mesyuarat Jawatankuasa PBS 4. 6.2. 2. Pengumpulan skor murid dalam SPPBS Pelaporan skor murid Sepanjang tahun Mengikut keperluan Januari. Penyelerasan 7. Ogos dan Disember Januari-Februari Sepanjang sesi persekolahan Sepanjang tahun JPN/ PPD/ Sekolah Sekolah Sekolah Sekolah/ PPD/ JPN/ LP/ Bahagian KPM Sekolah Sekolah 2. BTPN : Semua Ketua Penolong Pengarah. JPN : Semua Pegawai Pelajaran Daerah . dan Pengesanan. 8.3. 5. JPN : Semua Ketua Sektor JPN : Pengarah IPGM : Ketua Nazir JNJK (Negeri) : Ketua Penolong Pengarah.2 JAWATANKUASA PBS NEGERI. Pemantauan.Arahan Pelaksanaan PBS 3.3. Pendaftaran SPPBS Tempoh pelaksanaan PBS Aktiviti Penjaminan Kualiti: Pementoran.

1 Senarai Jawatankuasa Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha Ahli Jawatankuasa : YDP Majlis Pengetua Daerah : YDP Majlis Guru Besar Daerah : Semua Penolong PPD : Semua Penyelaras Pusat Kegiatan Guru 2. Mengadakan mesyuarat penataran peringkat negeri. 2.3.2 Senarai Tugas i.2. 2.3 JAWATANKUASA PBS DAERAH.3. Memastikan aktiviti penjaminan kualiti pengendalian PBS dilaksanakan. Mengadakan mesyuarat jawatankuasa peringkat daerah.: YDP Majlis Pengetua : YDP Majlis Guru Besar : YDP Majlis Guru Cemerlang 2. iv. iii. ii. Mengadakan mesyuarat jawatankuasa peringkat negeri. : Pegawai Pelajaran Daerah : Timbalan Pegawai Pelajaran Daerah : Penolong PPD (Peperiksaan / PBS) .3.2 Senarai Tugas i. Menyediakan laporan pelaksanaan peringkat negeri untuk dihantar ke Lembaga Peperiksaan.3.3.3.

Mengadakan mesyuarat penataran peringkat daerah.3. Menyediakan laporan pelaksanaan peringkat daerah untuk dihantar ke Jabatan Pelajaran Negeri. Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha Ahli Jawatankuasa : Ketua Panitia Yang Dilantik (Latihan) : Ketua Panitia Yang Dilantik (Penyelarasan) : Ketua Panitia Yang Dilantik (Pementoran) : Ketua Panitia Yang Dilantik (Pemantauan) : Ketua Panitia Yang Dilantik (PS dan PP) : Guru Cemerlang : Guru Bimbingan dan Kaunseling (PPsi) : Guru Penolong Yang Dilantik (PAJSK) : Jurulatih Utama Pentaksiran (setiap mata pelajaran) : Guru Besar : Semua Guru Penolong Kanan : Setiausaha Peperiksaan .3. iv. 2.ii.1 Senarai jawatankuasa.4 JAWATANKUASA PBS SEKOLAH. Memastikan aktiviti penjaminan kualiti pengendalian PBS dilaksanakan. 2. iii.4.

pentadbiran. vi. Mesyuarat Kali Kedua – Kajian Suku Tahun Pertama. pemeriksaan atau penskoran. v. Mesyuarat Kali Ketiga – Kajian Suku Tahun Kedua. meningkatkan pengajaran guru serta mampu memberi maklumat yang sah tentang apa yang telah dilaksanakan atau dicapai dalam satu-satu proses P&P. PS dilaksanakan oleh guru dan pihak sekolah sepenuhnya bermula daripada aspek perancangan. perekodan dan pelaporannya. iii.3. iv.4. pembinaan item dan instrumen pentaksiran. menyediakan jadual aktiviti dan sebagainya.2 Senarai Tugas i. . Mengadakan 4 kali mesyuarat setahun: Mesyuarat Kali Pertama – menetapkan hala tuju. ii. vii. Pentaksiran Sekolah (PS) adalah komponen utama dalam proses pengajaran-pembelajaran (P&P) kerana ia berperanan mengukuhkan pembelajaran murid. matlamat. Mesyuarat Kali Keempat – Post Mortem Pelaksanaan. 2.2. Semua keputusan mesyuarat diminitkan dan menjadi dasar atau punca kuasa kepada pengoperasian/pelaksanaan semua komponen PBS di sekolah.4 PENTAKSIRAN SEKOLAH. Memastikan pengoperasian PBS di sekolah mengikut garis panduan yang ditetapkan.

4.1 PENTAKSIRAN RUJUKAN STANDARD. 2. iaitu menggunakan Standard Prestasi untuk melihat kemajuan dan pertumbuhan (growth) pembelajaran . Dalam usaha penambahbaikan kepada pentaksiran sekolah sedia ada. semester atau tahun. PS mempunyai ciri-ciri berikut: • Holistik iaitu mampu memberi maklumat keseluruhan tentang pencapaian pengetahuan dan kemahiran serta pengamalan nilai murni. Pentaksiran Rujukan Standard diperkenalkan.PS amat penting untuk menentukan keberkesanan guru dan pihak sekolah dalam usaha menghasilkan insan yang harmoni dan seimbang. • Merujuk standard prestasi yang dibina berdasarkan standard kurikulum PS boleh dilaksanakan secara: • • Pentaksiran formatif yang dijalankan seiring dengan proses P&P Pentaksiran sumatif yang dijalankan pada akhir unit pembelajaran. • • Berterusan iaitu aktiviti pentaksiran berjalan seiring dengan P&P Fleksibel iaitu kaedah pentaksiran yang pelbagai mengikut kesesuaian dan kesediaan murid. PS merupakan aktiviti yang berterusan yang menagih komitmen yang tinggi serta hala tuju yang jelas daripada guru dan pihak sekolah untuk memperkembangkan potensi setiap murid ke tahap maksimum.

Kementerian Pelajaran Malaysia. Ia mengandungi perkaraperkara yang patut dipelajari dan perlu disampaikan dalam proses pengajaran-pembelajaran. bakat. faham dan boleh buat atau telah menguasai apa yang dipelajari berdasarkan pernyataan standard prestasi yang ditetapkan mengikut tahap-tahap pencapaian seperti yang dihasratkan dalam dokumen kurikulum. memahami. kemahiran dan potensi diri tanpa dibandingkan dengan orang lain. kebolehan. penting dan mempunyai potensi untuk menyumbang kepada pembangunan negara dan bangsa mengikut keupayaan dan kebolehan masing-masing. . Dokumen Standard Kurikulum dibangunkan oleh Bahagian Pembangunan Kurikulum. Pihak sekolah mampu mendapatkan maklum balas yang lengkap dalam bentuk data kualitatif dan kuantitatif yang merangkumi segala aspek tentang diri seseorang murid itu bagi membolehkan pihak yang bertanggung jawab mengenali. menghargai.serta pencapaian prestasi seseorang murid. Murid-murid dinilai secara adil dan saksama sebagai individu dalam masyarakat berdasarkan keupayaan. mengiktiraf dan memuliakan anak didik sebagai insan yang berguna. Ia merupakan proses mendapatkan maklumat tentang sejauh mana murid tahu. Pentaksiran Rujukan Standard tidak membandingkan pencapaian seseorang murid dengan murid lain tetapi melapor prestasi murid dalam pembelajaran dengan menerangkan tentang kemajuan dan pertumbuhan (growth) murid dalam pembelajaran merujuk kepada pernyataan standard.

Standard Prestasi juga menjadi sumber rujukan oleh semua pihak yang terlibat dalam pendidikan secara langsung dan tidak langsung seperti murid. . ibu bapa serta pihak yang berkepentingan untuk menunjukkan dengan jelas matlamat yang ingin dicapai dalam sistem pendidikan. apa yang ditaksir dan kualiti yang diharapkan dalam sesuatu pentaksiran. • Guru tahu matlamat yang akan dicapai dalam pendidikan murid di sekolah. guru. apa yang ditaksir dan kualiti yang harus ada pada setiap murid.2 STANDARD PRESTASI. Standard Prestasi memandu pentaksir bagaimana aktiviti pentaksiran boleh dan dapat dilaksanakan secara adil dan berfokus merujuk kepada standard yang ditetapkan. 2. Dengan menggunakan Standard Prestasi . Kementerian Pelajaran Malaysia. • Murid tahu dengan jelas apa yang perlu dikuasai atau dicapai.Dokumen Standard Prestasi dibangunkan oleh Lembaga Peperiksaan.4. Ia mengandungi panduan untuk mentaksir pencapaian murid mengikut tahap-tahap pencapaian seperti yang dihasratkan dalam dokumen kurikulum. Standard Prestasi merupakan satu pernyataan yang menerangkan tentang pencapaian atau penguasaan seseorang individu dalam sesuatu bidang yang telah dilalui dalam satu tempoh pembelajaran berdasarkan satu penanda aras (benchmark) yang telah dikenal pasti.

murid tahu perkara asas.• Ibu bapa tahu apa yang telah dikuasai atau dicapai oleh anak-anak mereka selepas melalui proses pendidikan untuk satu tempoh tertentu. atau boleh melakukan kemahiran asas atau memberi respons terhadap perkara yang asas. Faham dan Boleh Buat dengan Beradab Tahu.1 menunjukkan kerangka Standard Prestasi yang digunakan dalam PS. Faham dan Boleh Buat dengan Beradab Terpuji Tahu. Faham dan Boleh Buat Tahu dan Faham Tahu Jadual 4. Faham dan Boleh Buat dengan Beradab Mithali Tahu. • Pihak yang berkepentingan tahu hasrat dan matlamat kurikulum dan sistem pendidikan negara dan kualiti yang ada pada murid yang keluar daripada sistem pendidikan tersebut. Di Band 2. Standard Prestasi juga boleh dijadikan kayu ukur standard pendidikan negara dan sebagai alat untuk membandingkan dengan standard pendidikan Negara lain. BAND 6 5 4 3 2 1 STANDARD Tahu. Selain itu.1: Kerangka Standard Prestasi Di Band 1. murid menunjukkan kefahaman untuk menukar bentuk komunikasi atau menterjemah serta menjelaskan apa yang telah dipelajari. Jadual 4. .

di Band 6. guru.4 PERANAN PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PELAKSANAAN PENTAKSIRAN SEKOLAH.Di Band 3.4. Pentaksiran Sekolah memberi penekanan terhadap peranan pentadbir sekolah. murid melaksanakan sesuatu kemahiran dengan beradab. 2.4. murid mampu menzahirkan idea yang kreatif dan inovatif. Dan akhir sekali. 2. Di Band 5.4.4.3. Di Band 4.3 SISTEM PELAPORAN. 2. murid melaksanakan sesuatu kemahiran dengan beradab pada situasi baru. mempunyai keupayaan membuat keputusan untuk mengadaptasi permintaan serta cabaran dalam kehidupan seharian serta boleh berbicara untuk mendapatkan dan menyampaikan maklumat menggunakan ayat yang sesuai secara bertatasusila dan menjadi contoh secara tekal.4.3. murid dan ibu bapa. dengan mengikut prosedur atau secara sistematik. serta tekal dan bersikap positif.4. 2.2 Sumatif Penyataan descriptor digunakan sebagai pelaporan prestasi murid. murid boleh menggunakan pengetahuan untuk melaksanakan sesuatu kemahiran pada suatu situasi. 2. seperti tertib atau melaksanakan sesuatu mengikut prosedur dan secara sistematik.1 Pentadbiran sekolah .1 Formatif Penyataan evidens digunakan sebagai bukti pentaksiran tentang pencapaian murid.

iii.2 Guru i.4. ii.4. iv. Mengadakan program pembangunan staf secara berterusan yang merangkumi aspek pengetahuan dan kaedah pelaksanaan PS ii. Menyediakan peralatan. Mengetahui dan memahami standard prestasi Mengetahui perkara yang perlu dikuasai .3 Murid i. v. bahan dan jadual Menyediakan kemudahan untuk melaksanakan PS Menyediakan ruang dan kaedah penyimpanan rekod Menjalankan pemantauan dan penyelarasan 2. Menjadi pemudah cara dalam proses pengajaranpembelajaran-pentaksiran ii. Membuat pemerhatian secara langsung dan tidak langsung untuk mendapatkan maklumat tentang tingkah laku murid dalam pembelajaran iii. Mengumpul rekod dan data pencapaian murid 2. iv.i. v.4.4. Menyediakan instrumen pentaksiran Memberi maklum balas tentang pencapaian murid Membantu memperbaiki pembelajaran murid berdasarkan maklumat yang diperoleh vi.

. Memahami dan mengiktiraf kewujudan perbezaan individu (individual differences) iv. Australia. kekuatan dan kelemahan anak iii. Memperbaiki prestasi untuk mencapai standard yang ditetapkan 2.iii. Memahami dan menyedari potensi.4.0 CABARAN PBS ialah sebahagian proses perubahan konsep pentaksiran yang terlaksana di seluruh dunia.4. dinamika masyarakat dan industri bererti PBS ialah suatu keperluan yang kritikal dan segera. Hong Kong dan New Zealand juga boleh dianggap berjaya melaksanakan PBS secara sistematik. Kepesatan perubahan persekitaran pendidikan.4 Ibubapa i. Mengetahui dan memahami standard prestasi dalam sistem pentaksiran ii. Mempamerkan pengetahuan dan kemahiran yang dikuasai iv. Finland misalnya telah melaksanakan PBS tanpa peperiksaan secara berpusat dalam tempoh 9 tahun persekolahan awal kanak-kanak. Membantu anak mencapai tahap penguasaan mengikut keupayaan 3.

Malahan. Rekod yang disimpan hasil daripada pelaksanaan PBS ini terutamanya keputusan pelajar adalh sentiasa bertambah. Antara pihak yang terlibat ialah Pentadbir Sekolah. Pembaharuan akan mengakibatkan kehilangan kedudukan. Usaha menarik perhatian ke arah melemahkan rintangan terhadap perubahan dan mengukuhkan daya pacu perubahan perlu dikendalikan secara paling bijaksana. penyelaras dan penjaga kesahan. program pembangunan staf antara perkara yang perlu dijalankan. untuk memastikan kejayaan memberi pemahaman yang tepat kepada semua staf terlibat amat sukar kerana PBS ini baru sahaja dijalankan di Malaysia. guru dengan tanggungjawab ikhtisas dan masyarakat menerima PBS sebagai kayu ukur pencapaian pembelajaran murid. Pelaksanaan PBS memerlukan kerjasama antara pelbagai pihak untuk dijayakan secara menyeluruh. kebiasaan dan kepakaran lama. Murid akan lebih bertanggungjawab terhadap proses pembelajaran kendiri. Pengurusan rekod mestilah teratur dan tepat. serta kebolehpercayaan PBS kepada semua pihak yang berkepentingan. Kegagalan pemahaman sebenar PBS dikalangan staf boleh merosakkan objektif pelaksanaan PBS. Guru. guru dan masyarakat. Selain itu. Staf baru memerlukan masa yang agak lama untuk mengenali kaedah ini secara menyeluruh. Pihak LPM dan MPM pula akan bertindak sebagai pemantau. Program pembangunan staf secara berterusan yang merangkumi aspek pengetahuan dan kaedah pelaksaan ini perlu namun kos dalam memastikan kesemua staf yang terlibat mendapat objektif perancangan PBS ini adalah terlalu mahal. cermat dan hormat. Pada peringkat Pentadbir Sekolah. kos dari segi penyediaan peralatan. Pentadbir juga perlu menyediakan ruang dan kaedah yang tepat serta inovatif dalam penyimpanan rekod pelajar. Kepercayaan terhadap pelaksanaan PBS sebagai ganti sistem pentaksiran berpusat LPM dan MPM sepenuhnya perlu dipupuk dalam kalangan murid. bahan dan jadual turut akan dikeluarkan untuk penyelarasan modul pembelajaran yang digunakan. Murid dan Ibubapa. Terdapat pelbagai cabaran yang perlu semua pihak atasi. Tambahan pula tidak semua sekolah yang telah mempunyai kemudahan untuk pelaksanaan PBS yang sedia ada. Segala kesediaan yang dilakukan oleh Pentadbir .Proses perubahan sentiasa menggugat status quo dan kelompok zon selesa.

berbanding sistem sedia ada yang menilai pelajar secara kelompok. Guru juga perlu menyediakan instrumen pentaksiran yang jauh berbeza dengan instrument sedia ada sebagai guru kepada pemudah cara.Sekolah memerlukan pemantauan dan penyelarasan. Guru juga perlu memberi tindak balas terhadap setiap pelajar yang berada di bawah pengawasan. Guru perlu memantapkan diri untuk menjadi seorang yang lebih berdaya saing dalam memastikan pelaksanaan PBS ini berjaya. PBS telah menjadikan guru hanya sebagai pemudah cara dalam proses pengajaran-pembelajaran-pentaksiran. sukar untuk mencapai objektif sebenar hanya sebagai pemudah cara. Bagi seorang murid pula. guru perlu membantu memperbaiki pembelajaran murid berdasarkan maklumat yang diperoleh. Masa pembelajaran sedia ada adalah tidak cukup bagi seorang guru dalam memastikan semua pelajar mendapat input yang sama dan adil. Tugas seorang guru akan menjadi semakin berat. Sukar untuk seorang guru untuk menilai setiap murid. Adalah sukar unutk hanya menjadi pemudah cara sedangkan guru hari ini kebanyakan akan memberikan segalasegalanya dalam memastikan pelajar faham perkara yang diajar. Guru perlu membuat pemerhatian secara langsung dan tidak langsung untuk mendapatkan maklumat tentang tingkah laku dalam pembelajaran selaras dengan komponen penilaian standard prestasi yang juga melibatkan nilai dalam diri seorang pelajar. Bahan pengajaran pula adalah terhad. Tetapi sebenarnya ia sukar unutk dilaksanakan bagi guru-guru yang telah terbiasa dengan teknik pengajaran sedia ada. Adalah lebih baik sekiranya orang yang bertanggungjawa dalam pemantauan dan penyelarasan adalah dari pihak lain selain pihak Pentadbir Sekolah itu sendiri. Murid juga perlu . Perkara ini sememangnya akan memudahkan proses P&P seorang guru. guru sendiri yang perlu mengumpul rekod dan data pencapaian murid. Murid perlu mengetahui perkara yang perlu dikuasai. Disamping itu juga. Tambahan pula. Walau bagaimanapun. dalam mengetahui dan memahami standard prestasi adalah merupakan satu perkara yang perlu untuk memastikan pencapaian diri sentiasa berada pada tahap yang dinginkan. Guru dilatih untuk memberikan semuanya kepada pelajar bagi memastikan pelajar untuk memahami sukatan pelajar.

Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) tidak memberi cabaran yang begitu besar terhadap ibu bapa selain daripada untuk memahami konsep PBS yang bersifat holistik iaitu menilai aspek kognitif (intelek). afektif (emosi dan rohani) dan psikomotor (jasmani) selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR).mempamerkan pengetahuan dan kemahiran yang dikuasai disamping memperbaiki prestasi untuk mencapai standard yang ditetapkan. PMR. PBS perlu dijalankan secara berperingkat. Mungkin bagi segelintir parents yang mempunyai kadar intelektual yang rendah tidak dapat menyesuaikan diri dengan sistem yang baru. sekolah diberi kuasa yang maksimum dalam menentukan gred pentaksiran calon. Dalam sistem PBS ini.0 PENUTUP Keseluruhannya. Oleh itu. Mereka sudah terbiasa dengan sistem lama dan menjadikan peperiksaan seperti UPSR sebagai kayu ukur pencapaian akademik anak mereka. dan SPM. Anjakan paradigma yang berlaku ini bertepatan dengan pesanan Saidina Umar al-Khatab . 4. PBS ialah bentuk pendidikan masa hadapan yang juga berupa ucapan selamat tinggal kepada orientasi peperiksaan per se yang telah sekian lama mengundang kritikan bertalu-talu. Pelaksanaan PBS memerlukan jangka masa yang lama untuk memastikan kejayaan sistem baru ini. semua pihak perlu menyesuaikan diri dengan PBS. pentadbir sekolah dan guru perlulah memainkan peranan yang sangat penting unutk menjayakan program ini demi kecermelangan pendidikan negara. Ibu bapa perlu jelas bahawa PBS turut mentafsir bidang bukan akademik dan tidak bidang akademik semata-mata seperti sistem pentaksiran sedia ada yang lebih memberi penumpuan kepada pencapaian akademik melalui peperiksaan seperti UPSR.

manakala segala kebijaksanaan dan pengalaman zaman-berzaman akan tetap dimanfaatkan dalam persekitaran terkini. . Berjaya atau gagal sistem ini bergantung kepada integirti. Kekurangan dan ralat yang masih wujud tidak wajar menjadi alasan untuk pelaksanaan PBS kembali lemah. Pelaksanaan PBS acuan Malaysia bermakna sistem pendidikan dan pentaksiran sentiasa melangkah ke hadapan. Perkara yang boleh dilihat. sistem PBS ini akan memberi kesan kepada generasi yang akan datang. Cabaran pelaksanaan PBS memang akan sentiasa muncul dari masa ke masa. sikap dan komitmen pelaksana.yang menegaskan supaya reka bentuk pendidikan anak-anak wajib berdasarkan keperluan masa hadapan mereka.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->