Tamadun Islam bermula semasa pemerintahan Nabi Muhammad s.a.w. Beliau telah menggubal piagam Madinah.

Piagam ini telah memberi banyak pertolongan dan hak-hak tertentu kepada agama lain seperti agama Yahudi dan Nasrani.

Semua tamadun menyarankan kepada umatnya supaya berbuat kebaikan sesama manusia dan mengelakkan umatnya berbuat jahat. Tamadun Islam menyarankan kepada umatnya supaya mengikut hadis dan al-Quran sebagai panduan kehidupan. Sikap moral dari segi Islam sangat dituntut.

Moral bermaksud ajaran, pegangan, sikap atau cara berkelakuan yang berasaskan akhlak dan sahsiah manusia itu sendiri. Apabila manusia itu mempunyai akhlak atau sahsiah yang baik maka, manusia itu melambangkan tahap peradaban yang tinggi nilainya dari sudut agama. Sekiranya manusia itu tidak bermoral maka manusia itu akan menghancurkan tamadun yang sedia ada.

kepercayaan, pegangan dan ideologi seseorang dalam kehidupan.

IBADAH
Perbuatan dan amalan yang dilakukan sebagai bakti kepada Tuhan (seperti sembahyang, berdoa, bersedekah, berbuat baik sesama manusia dan lain-lain).

Sifat, tabiat dan kebiasaan yang terkumpul dalam hati yang akan memberi kesan baik atau sebaliknya kepada tingkah laku berdasarkan keyakinan kepada Allah S.W.T.