Struktur Komputer

CPU

PERANTI INPUT • Fungsi peranti input ialah memasukkan data ke dalam komputer. papan kekunci. pengimbas dan penyentuh skrin. • Empat peranti input utama iaitu tetikus. .

• Mikropemproses terdiri dari cip silikon yang mengandungi berjuta litar bersepadu.MIKROPEMPROSES (CPU) • Mikropemproses merupakan otak kepada komputer. .

pencetak dan speaker .PERANTI OUTPUT • Fungsi peranti output ialah memaparkan maklumat yang telah diproses. • Contoh peranti output iaitu monitor.

pen drive. compact flash atau cakera padat. .STORAN • Storan bertindak sebagai tempat penyimpanan data • Dua jenis storan iaitu storan primer dan storan sekunder • Storan Primer dikenali sebagai Random Access Memory (RAM) dan Read Only Memory (ROM) • Storan Skunder seperti cakera keras. cakera keras mudah alih.