Struktur Komputer

CPU

papan kekunci. • Empat peranti input utama iaitu tetikus. pengimbas dan penyentuh skrin. .PERANTI INPUT • Fungsi peranti input ialah memasukkan data ke dalam komputer.

MIKROPEMPROSES (CPU) • Mikropemproses merupakan otak kepada komputer. . • Mikropemproses terdiri dari cip silikon yang mengandungi berjuta litar bersepadu.

• Contoh peranti output iaitu monitor. pencetak dan speaker .PERANTI OUTPUT • Fungsi peranti output ialah memaparkan maklumat yang telah diproses.

compact flash atau cakera padat. . cakera keras mudah alih. pen drive.STORAN • Storan bertindak sebagai tempat penyimpanan data • Dua jenis storan iaitu storan primer dan storan sekunder • Storan Primer dikenali sebagai Random Access Memory (RAM) dan Read Only Memory (ROM) • Storan Skunder seperti cakera keras.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful