Struktur Komputer

CPU

papan kekunci.PERANTI INPUT • Fungsi peranti input ialah memasukkan data ke dalam komputer. pengimbas dan penyentuh skrin. • Empat peranti input utama iaitu tetikus. .

MIKROPEMPROSES (CPU) • Mikropemproses merupakan otak kepada komputer. . • Mikropemproses terdiri dari cip silikon yang mengandungi berjuta litar bersepadu.

pencetak dan speaker . • Contoh peranti output iaitu monitor.PERANTI OUTPUT • Fungsi peranti output ialah memaparkan maklumat yang telah diproses.

. pen drive. cakera keras mudah alih.STORAN • Storan bertindak sebagai tempat penyimpanan data • Dua jenis storan iaitu storan primer dan storan sekunder • Storan Primer dikenali sebagai Random Access Memory (RAM) dan Read Only Memory (ROM) • Storan Skunder seperti cakera keras. compact flash atau cakera padat.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful