Struktur Komputer

CPU

pengimbas dan penyentuh skrin. papan kekunci.PERANTI INPUT • Fungsi peranti input ialah memasukkan data ke dalam komputer. . • Empat peranti input utama iaitu tetikus.

. • Mikropemproses terdiri dari cip silikon yang mengandungi berjuta litar bersepadu.MIKROPEMPROSES (CPU) • Mikropemproses merupakan otak kepada komputer.

PERANTI OUTPUT • Fungsi peranti output ialah memaparkan maklumat yang telah diproses. pencetak dan speaker . • Contoh peranti output iaitu monitor.

pen drive. compact flash atau cakera padat.STORAN • Storan bertindak sebagai tempat penyimpanan data • Dua jenis storan iaitu storan primer dan storan sekunder • Storan Primer dikenali sebagai Random Access Memory (RAM) dan Read Only Memory (ROM) • Storan Skunder seperti cakera keras. . cakera keras mudah alih.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful