Struktur Komputer

CPU

. pengimbas dan penyentuh skrin.PERANTI INPUT • Fungsi peranti input ialah memasukkan data ke dalam komputer. • Empat peranti input utama iaitu tetikus. papan kekunci.

MIKROPEMPROSES (CPU) • Mikropemproses merupakan otak kepada komputer. • Mikropemproses terdiri dari cip silikon yang mengandungi berjuta litar bersepadu. .

PERANTI OUTPUT • Fungsi peranti output ialah memaparkan maklumat yang telah diproses. • Contoh peranti output iaitu monitor. pencetak dan speaker .

STORAN • Storan bertindak sebagai tempat penyimpanan data • Dua jenis storan iaitu storan primer dan storan sekunder • Storan Primer dikenali sebagai Random Access Memory (RAM) dan Read Only Memory (ROM) • Storan Skunder seperti cakera keras. cakera keras mudah alih. compact flash atau cakera padat. pen drive. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful