PIM3109 Pengurusan Sumber Dan Pengajaran Mikro , Makro Pendidikan Islam

Tajuk 3

Perancangan Pengajaran Mikro

 Sinopsis Tajuk ini akan membincangkan tentang Perancangan Pengajaran Mikro Pendidikan Islam dan contoh perancangan pengajaran mikro untuk diaplikasikan dalam pengajaran mikro.  Hasil Pembelajaran 1. Merancang pengajaran mikro untuk asuhan Tilawah al-Qur'an, Ulum Syariah dan Akhlak dengan menggunakan kemahiran mikro yang telah dipelajari. 2. Mengaplikasikan kemahiran-kemahiran asas dalam pengajaran mikro.

Tajuk 3.1

Perancangan Pengajaran Mikro

Dalam tajuk konsep pengajaran mikro anda telah didedahkan dengan carta alir perlaksanaan pengajaran mikro, kini anda akan cuba merancang pengajaran mikro mengikut format yang telah ditetapkan. CONTOH PERANCANGAN PENGAJARAN MIKRO

1. Persediaan Mengajar Mikro Set Induksi
Nama Kemahiran Mata pelajaran Tajuk Hasil pembelajaran : : Set Induksi : Pendidikan Islam - Hadis : Iman yang sempurna : I. Murid dapat membaca petikan hadis dengan betul

II. Murid dapat menjelaskan siapakah mukmin yang sebenar
III. Murid dapat menerangkan sekurang-kurangnya tiga peranan mukmin kepada saudaranya BBM Isi pelajaran : Lukisan gambar seorang budak jatuh basikal : Konsep iman: Satu kepercayaan teguh yang terjalin di dalam hati, seperti percaya adanya Allah dan Nabi Muhammad itu pesuruh Allah II. Persaudaraan Islam

I.

43

Guru menegaskan bahawa kita semua orang beriman 5. Penilaian Selepas rakaman pengajaran. Rakaman video perlu dibuat semasa 44 . Guru membentangkan gambar AKTIVITI MURID 1. Murid menjawab 4. pengajaran. Murid menjawab 4. Bagaimana sikap kamu sekiranya melihat malapetaka / bencana menimpa rakan kamu? 5. Anda perlu membuat penilaian kendiri ke atas pengajaran. Guru berbincang dengan murid seorang budak jatuh basikal 2. Borang-borang praktik bermula. Contoh Borang Bimbingan Penilaian untuk kemahiran Set Induksi. Guru meminta seorang murid menyebut Rukun Iman 6. Rakan penilai akan membuat penilaian ke atas pengajaran tersebut dengan mengisi borang-borang penilaian kemahiran yang telah diedarkan sebelum pengajaran. Pengajaran Di peringkat ini anda dikehendaki melaksanakan pengajaran mengikut perancangan. Bolehkan kita hidup bersendirian tanpa bergantung kepada orang lain? 3. tersebut diedar sebelum sesi Contohnya kemahiran menyoal. Tajuk kita pada hari ini ialah “Iman Yang Sempurna”.PIM3109 Pengurusan Sumber Dan Pengajaran Mikro . Murid menjawab 2. Apakah yang murid-murid dapat faham daripada gambar ini? 3. Makro Pendidikan Islam AKTIVITI GURU SET INDUKSI 1. video tersebut dipertontonkan semula . Semua prinsip dan garis panduan sesuatu kemahiran yang difokuskan perlu dikuasai dan diaplikasi. Murid menjawab 7.

Kontak mata  Menunjukkan suatu aktiviti yang luar biasa Mewujudkan motivasi Membangkitkan rasa ingin tahu Menggunakan teknik bercerita Menunjukkan suatu aktiviti yang berguna Menggunakan soalan yang mencabar Membuat perkaitan Pengetahuan lepas murid Isi pelaajran baru Peristiwa semasa Minat dan pengalaman murid Menstruktur Menyatakan dijalankan Menggunakan berkaitan Menyatakan tugas Menyatakan aktiviti. isyarat.PIM3109 Pengurusan Sumber Dan Pengajaran Mikro . tugas atau projek Tandakan ( / ) pada ruang yang berkenaan cara-cara melaksanakan satu siri soalan yang had tugas yang akan Ada (Sesuai) Ada (Tidak Sesuai) Tidak Kelihatan 45 . Makro Pendidikan Islam Komponen Kemahiran Set Induksi Dan Cara Melaksanakannya Menarik Perhatian:    Menggunakan nada suara Menggunakan alat Bantu mengajar Menggunakan gerakan.

Makro Pendidikan Islam 2. 46 . Guru memberi kerja lanjutan untuk pelajar agar 2. Murid melaksanakan kerja sebagai pengayaan. Persaudaraan Islam III. Konsep iman: Satu kepercayaan teguh yang terjalin di dalam hati. AKTIVITI GURU PENUTUP 1. 2.PIM3109 Pengurusan Sumber Dan Pengajaran Mikro . pengayaan di rumah. Murid dapat menjelaskan siapakah mukmin yang sebenar III.Hadis : Iman yang sempurna : I. Persediaan Mengajar Mikro Penutup Nama Kemahiran Mata pelajaran Tajuk Hasil pembelajaran : : Penutup : Pendidikan Islam . Murid dapat menerangkan sekurang-kurangnya tiga peranan mukmin kepada saudaranya BBM : Lukisan gambar seorang budak jatuh basikal : percaya adanya Allah dan Nabi Muhammad itu pesuruh Allah II. seperti Isi pelajaran 1. Murid dapat membaca petikan hadis dengan betul II. 3. Membuat tentang diajar. Murid mendengar guru membuat rumusan sosial rumusan pelajaran yang kognitif telah AKTIVITI MURID I. Murid mendengar guru membuat rumusan kognitif sentiasa membantu satu sama mengukuhkan persaudaraan sebagai penutup 3. Menggalakkan lain sosial.

PIM3109 Pengurusan Sumber Dan Pengajaran Mikro . Makro Pendidikan Islam Contoh Borang Bimbingan Penilaian untuk kemahiran Penutup Ada Komponen Kemahiran Penutup Perkaitan kognitif     Membuat rumusan Mengulangi isi-isi penting Menjalankan aktiviti penilaian Mencadangkan aktiviti susulan (Sesuai) Ada (Tidak Sesuai) Tidak Kelihatan Perkaitan sosial      Menimbulkan perasaan pencapaian murid Memberi peneguhan positif Mewujudkan perasaan ingin tahu Memotivasikan perasaan ingin belajar Mengaitkan dengan pelajaran yang akan datang Tandakan ( / ) pada ruang yang berkenaan 47 .