P. 1
MTE3102

MTE3102

|Views: 124|Likes:
Published by Nur Farhanim

More info:

Published by: Nur Farhanim on Jan 06, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/18/2013

pdf

text

original

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara

menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi, dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat, dan negara.

Falsafah Pendidikan Guru Guru yang berpekerti mulia, berpandangan progresif dan saintifik, bersedia menjunjung aspirasi negara serta menyanjung warisan kebudayaan negara, menjamin perkembangan individu, dan memelihara suatu masyarakat yang bersatu padu, demokratik, progresif, dan berdisiplin.

Cetakan Jun 2011 Kementerian Pelajaran Malaysia
Hak cipta terpelihara. Kecuali untuk tujuan pendidikan yang tidak ada kepentingan komersial, tidak dibenarkan sesiapa mengeluarkan atau mengulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan kandungan buku ini dalam apa-apa juga bentuk dan dengan apa-apa cara pun, sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Rektor Institut Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia.

i

MODUL PEMBELAJARAN INI DIEDARKAN UNTUK KEGUNAAN PELAJARPELAJAR YANG BERDAFTAR DENGAN INSTITUT PENDIDIKAN GURU, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAGI MENGIKUTI PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (PPG) IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN. MODUL PEMBELAJARAN INI HANYA DIGUNAKAN SEBAGAI BAHAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAGI PROGRAM-PROGRAM TERSEBUT.

Cetakan Jun 2011 Institut Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia

ii

KANDUNGAN Falsafah Pendidikan Kebangsaan Falsafah Pendidikan Guru Panduan Pelajar Agihan Tajuk Tajuk Pembelajaran 1.0 Pendidikan Matematik

MUKA SURAT i i v viii

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8
2.0

Sinopsis Hasil Pembelajaran Kerangka Konsep Pengertian dan Peranan Matematik Sejarah Matematik Sejarah Ahli Matematik Sifat Matematik Nilai dalam Matematik

1 1 1 2 9 14 19 24

Perkembangan Kurikulum Matematik

2.1
29

Sinopsis

2.2
29

Hasil Pembelajaran

2.3
29

Kerangka Konsep

2.4
29 2.5

Perkembangan Kurikulum Matematik di Malaysia Pengaruh Perubahan dalam Kurikulum Matematik 35

Negara Luar terhadap Perkembangan Kurikulum Matematik di Malaysia 2.6 Dasar dan Program bagi Kemajuan Matematik iii

1 3.5 4.4 4.6 4.Kanak-Kanak 3.1 5.8 4.5 4.3 5.0 Penutup Kurikulum Bersapadu Sekolah Rendah (KBSR) Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) 4.4 5.7 6.2 4.6 5.1 4.2 5.5 5.3 3.0 Sipnopsis Hasil Pembelajaran Kerangka Konsepsual Perkembangan Pengentahuan Perkembangan Potensi Kendiri Perkembangan Komunikasi Penutup 75 75 75 75 77 79 Isu Dalam Pendidikan Matematik iv .2 3.3 4.9 5.7 4.0 Sipnopsis Hasil Pembelajaran Kerangka Konsepsual Falsafah Pendidikan Matematik Falsafah Pendidikan KBSR dan Strategi 5P Perkembangan Kurikulum Pendidikan Matematik Asas Falsafah Pendidikan Matematik KBSM Lima Strategi matematik KBSM Penutup 64 64 65 65 68 69 70 72 73 Perkembangan Profesinalisme Guru Matematik 5.4 Sipnopsis Hasil Pembelajaran Kerangka Konsepsual Lima Tonggak dalam Pengajaran dan Pembelajaran Matematik 53 53 54 54 63 3.0 40 Lima Tonggak dalam Pengajaran dan Pembelajaran Matematik 3.

Anda perlu memahami corak dan gaya pembelajaran anda. Modul pembelajaran ini memberi peluang kepada anda untuk menguruskan corak pembelajaran.2 6. dan masa anda.6 Sinopsis Hasil Pembelajaran Kerangka Konsepsual Menggalakkan Inovasi Dalam Bilik Darjah Literasi Numerik Dalam Komuniti Sekolah Penutup 82 82 82 83 85 88 PANDUAN PELAJAR PENGENALAN Modul pembelajaran ini disediakan untuk membantu anda menguruskan pembelajaran anda agar anda boleh belajar dengan lebih berkesan.5 6. PEMBELAJARAN ARAH KENDIRI Pembelajaran arah kendiri memerlukan anda membuat keputusan tentang pembelajaran anda. Adalah lebih berkesan jika anda menentukan sasaran pembelajaran kendiri dan aras pencapaian anda. Memohon bantuan apabila diperlukan hendaklah dipertimbangkan sebagai peluang baru untuk pembelajaran dan ia bukannya tanda kelemahan diri.4 6. v . Anda juga mungkin tidak biasa dengan mod pembelajaran arah kendiri ini. Anda mungkin kembali semula untuk belajar secara formal selepas beberapa tahun meninggalkannya. sumbersumber pembelajaran.6.3 6.1 6. Dengan cara begini anda akan dapat melalui kursus ini dengan mudah.

5 5 5½ 15 5 2½ SUSUNAN TAJUK MODUL Modul ini ditulis dalam susunan tajuk. Jangka masa untuk melalui sesuatu tajuk bergantung kepada gaya pembelajaran dan sasaran pembelajaran kendiri anda.SASARAN KURSUS Pelajar Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian yang mendaftar dengan Institut Pendidikan Guru. Kementerian Pelajaran Malaysia (IPG KPM) di bawah Program Pensiswazahan Guru (PPG). JAM PEMBELAJARAN PELAJAR (JPP) Berdasarkan standard IPG KPM yang memerlukan pelajar mengumpulkan 40 jam pembelajaran bagi setiap jam kredit. Latihan-latihan disediakan dalam setiap tajuk untuk membantu anda mengingat semula vi . Anggaran peruntukan jam pembelajaran adalah seperti dalam Jadual 1: Agihan Jam pembelajaran Aktiviti-aktiviti Pembelajaran 3 Kredit Tanpa Amali (3+0) Mengikut Kredit Kursus 2 Kredit 1 Kredit Tanpa Amali (2+0) Ada Amali (1+1) (0+2) Tanpa Amali (1+0) Ada Amali (0+1) Ada Amali (2+1) (1+2) (0+3) Membaca modul pembelajaran dan menyiapkan latihan / tugasan terarah / amali Menghadiri kelas interaksi 70 60 70 62 70 65 10 10 5 5 5 bersemuka (5 kali) Latihan Amali* 10 8 Perbincangan Atas Talian 7½ 7½ 5½ 5½ 5½ Kerja Kursus 20 20 20 20 15 Ulangkaji 10 10 10 10 5 Amali/Peperiksaan 2½ 2½ 2½ 2½ 2½ Jumlah Jam Pembelajaran 120 80 40 * Latihan amali akan dijalankan pada hari Ahad atau melalui kursus intensif.

Setelah membaca modul ini teruskan membaca buku-buku dan bahan-bahan rujukan lain yang dicadangkan. Soalan peperiksaan akan meliputi semua tajuk dalam modul pembelajaran dan juga perbincangan Tip untuk membantu anda melalui kursus ini. Bagi latihan-latihan yang tiada mempunyai cadangan jawapan adalah lebih membantu jika anda berbincang dengan orang lain seperti rakan anda atau menyediakan sesuatu nota untuk dibincangkan semasa sesi tutorial. IKON Anda akan mendapati bahawa ikon digunakan untuk menarik perhatian anda agar pada sekali imbas anda akan tahu apa yang harus dibuat. PEPERIKSAAN DAN PENTAKSIRAN Anda juga diperlukan untuk menduduki peperiksaan bertulis pada akhir kursus. Patuhi waktu yang diperuntukkan itu. 3.apa yang anda telah pelajari atau membuatkan anda memikirkan tentang apa yang anda telah baca. Anda boleh berbincang dengan pensyarah. vii . Buat perkara yang sama apabila anda pergi ke perpustakaan. Cari sudut pembelajaran yang sunyi agar anda boleh meletakkan buku dan diri anda untuk belajar. Ada di antara latihan ini mempunyai cadangan jawapan. Peruntukkan satu masa setiap hari untuk memulakan dan mengakhiri pembelajaran anda. 1. Tarikh dan masa peperiksaan akan diberitahu apabila anda mendaftar. 2. Luangkan sebanyak masa yang mungkin untuk tugasan tanpa mengira sasaran pembelajaran anda. tutor atau rakan anda melalui email jika terdapat masalah berhubung dengan modul ini. Peperiksaan bertulis ini akan dilaksanakan di tempat yang akan dikenal pasti.

6.4. Ambil masa untuk memahami pembacaan anda. Semak dan ulangkaji pembacaan anda. Rujuk sumber-sumber lain daripada apa yang telah diberikan kepada anda. Teliti maklumat yang diterima. 7. Mulakan dengan sistem fail agar anda tahu di mana anda menyimpan bahanbahan yang bermakna. 5. viii . Cari kawan yang boleh membantu pembelanjaran anda.

Jadual di bawah menjelaskan agihan tajuk-tajuk untuk interaksi bersemuka atau pembelajaran melalui modul.AGIHAN TAJUK Kod & Nama Kursus: MTE 3102 KURIKULUM PENDIDIKAN MATEMATIK Kandungan modul ini dibahagi kepada sepuluh (10) tajuk. ix .

1 Tajuk/Topik Pendidikan Matematik :  Pengertian dan Peranan Matematik  Sejarah dan Peranan Ahli Matematik Pendidikan Matematik :  Sifat Matematik  Nilai dalam Matematik Perkembangan Kurikulum Matematik  Perkembangan Kurikulum Matematik di Malaysia  Pengaruh Negara Luar Ke atas Kurikulum Matematik di Malaysia Perkembangan Kurikulum Matematik  Dasar dan Program untuk Kemajuan Matematik bagi Kanak-kanak.1 Sinopsis Kursus ini memberi pendedahan kepada para pelajar untuk menghayati sejarah dan peranan ahli matematik sejak daripada zaman dahulu. Ia membolehkan para 1 . Jam 2 9 9 3 9 9 4 5 6 Pembelajaran mengenai Kurikulum Matematik di Malaysia  Lima prinsip dalam Pengajaran dan Pembelajaran Matematik Pembelajaran mengenai Kurikulum Matematik di Malaysia  KBSR  KBSM Kemajuan Profesional di Kalangan Guru Matematik  Wacana Akademik  Badan Akademik Kemajuan Profesional di Kalangan Guru Matematik  Peranan Guru Matematik  Pembelajaran Sepanjang Hayat Isu-isu Semasa  PPSMI  Matematik di Sekolah Bestari Isu-isu Semasa  ICT dalam Pendidikan Matematik JUMLAH Tajuk 1 Pendidikan Matematik 9 9 9 9 7 3 8 3 9 9 2 1 45 45 10 1. Modul (jam) Jum.Bil.

jawab ibunya. Disamping itu. Mengintegrasi dan menimbulkan minat dan nilai dalam pendidikan matematik. ahli matematik dan guru matematik. kursus ini bertujuan untuk menambahkan pengetahuan sekali gus meningkatkan profesionalisme keguruan. peranan dan nilai dalam matematik serta peranan guru matematik. 2 . Kita akan balik kampung hari ni. Aiman menyapu matanya lantas bertanya “Pukul berapa sekarang.30 pagi.3 Kerangka Konsep Pendidikan Matematik Pengertian dan Peranan Matematik Sejarah Matematik dan Peranan Ahli Matematik Sifat dan Nilai dalam Matematik 1. Pelajar akan meneliti perkembangan Kurikulum Matematik di Malaysia dan juga mengkaji Kurikulum Matematik KBSR dan KBSM.2 • • Hasil Pembelajaran Menerangkan peranan yang dimainkan oleh matematik.”.pelajar mendalami makna. 1.4 Pengertian dan Peranan Matematik Kita akan meneliti peranan matematik dalam kehidupan seharian melalui satu cerita pendek di bawah : Kanak-kanak Yang Ingin Tahu “Bangun Aiman. ibu ?” “6. 1.” kata ibu Aiman. Lusa dah raya.

Kebiasaannya keluarga Aiman dan keluarga bapa saudaranya akan pulang bersama-sama . Semasa dalam kereta, Aiman memerhati papan-papan tanda sepanjang jalan.”Apa maknanya itu, ayah ?” maksud Alor Setar 123km ?” “Macamana kita tahu berapa kita perlu bayar tol ?” “Kenapa kereta perlu ada nombor?”. Apabila mereka menghampiri kampung, Aiman bertanya lagi, “ Ayah, macamana pakcik sampai lebih awal daripada kita ?” . 1. Apa sebutan matematik / simbol yang digunakan dalam cerita di atas ? Senaraikan. 2. Apa simbol matematik yang ditemui oleh Aiman ? Senaraikan. 3. Dalam kehidupan seharian, apakah perkataan dan simbol matematik yang anda temui ? Senaraikan. “ Apa kegunaannya ?” “ Apa

Pada fikiran anda, adakah matematik hanya terdiri daripada simbol-simbol dan perkataan sahaja ? Mari kita mengkaji pelbagai makna matematik. Matematik telah dinamakan sebagai ‘permaisuri bagi sains’ oleh Gauss (17771855), seorang ahli matematik yang terkenal pada zaman dahulu. Ramai orang menganggap Matematik adalah suatu subjek yang dikaitkan dengan nombor dan pengiraan sahaja. Sebenarnya, Matematik mengandungi makna yang lebih dalam dan memainkan peranan yang besar dalam kehidupan kita. Sebagai seorang guru Matematik, anda perlu menganggap dan menghargai Matematik sebagai subjek yang kaya dengan idea dan kreativiti.

1.4.1

Pengertian Matematik APA ITU MATEMATIK ? Ini adalah satu soalan yang penting dan memerlukan jawaban yang jitu dan terperinci. Matematik dapat didefinisikan dalam pelbagai cara. Berikut adalah beberapa pengertian bagi Matematik :  “Matematik adalah pengkajian tentang corak/pola.”

3

   

“Matematik adalah pengkajian tentang perhubungan / perkaitan.” “Matematik adalah suatu bahasa” “Matematik adalah suatu kajian seni” “Matematik adalah berkaitan dengan aritmetik, algebra, trigonometri, kalkulus dan sebagainya.”

 

“Matematik adalah satu cara berfikir.” “Matematik adalah alat / rekreasi dalam kehidupan harian.” yang dimaksudkan dengan perkara-perkara di atas? Dengan

Apakah

penerangan terperinci di bawah, diharapkan anda, sebagai guru matematik, dapat memahami dengan lebih mendalam tentang pengertian Matematik.  Matematik adalah pengkajian tentang corak/pola Pola / Corak adalah suatu perkara yang berulang. Perhubungan adalah suatu yang ada kaitan disebabkan sesuatu perkara. Kedua-dua perkara ini penting untuk memberi kita keyakinan dalam menentukan / menjangkakan perkara seterusnya yang akan berlaku / muncul. Kajian pola bukan sahaja didapati dalam bidang Matematik, tetapi juga dalam bidang Seni, Muzik, tekstil dan sebagainya. Perhatikan contoh berikut : Contoh 1 : 12 112 1112 =1 = 121 = 12 321

1 1112 = 1 234 321 Tanpa menggunakan kalkulator, apakah nilai bagi 11 1112 ? Contoh 2 : Nombor 37 adalah satu nombor ajaib dan boleh menghasilkan hasildarab yang menarik sekiranya didarab dengan gandaan 3 3 x 37 = 111

4

6 x 37 = 222 9 x 37 = 333 Berdasarkan pola di atas, berapakah hasildarab 37 dengan 21 ? Cuba selidiki masalah-masalah di bawah dan tentukan corak / pola yang terlibat : (a) Apakah pernyataan Matematik yang seterusnya ? 1x8+1=9 11 x 8 + 11 = 99 111 x 8 + 111 = 999 11 111 x 8 + 11 111 = 99 999

 Matematik adalah pengkajian tentang perhubungan / perkaitan Contoh : Perhatikan fungsi kuadratik berikut : Jika f ( x) =5 x 2 +3 x −2 berapakah nilai f jika x = 2 ? Apakah hubungan antara x dan f ? Sesetengah perhubungan angkubah-angkubah/anu boleh juga ditunjukkan dalam bentuk jadual atau graf. Cuba anda berikan dua contoh lain yang menunjukkan perhubungan antara angkubah-angkubah.

 “Matematik adalah suatu bahasa” Satu daripada keistimewaan-keistimewaan yang terdapat dalam Matematik ialah Matematik mempunyai bahasa atau simbol beserta operasinya sendiri. Bahasa Matematik yang dicipta oleh pakar-pakar Matematik dari zaman ke zaman telah menjadi lambang dan hukum yang universal sehingga ke hari ini. Simbol dan ungkapan Matematik yang dicipta, memudahkan kefahaman dan proses pemikiran manusia, menjadikan operasi Matematik lebih ringkas, cepat dan tepat. Di dalam bahasa Matematik, tatabahasa terdiri daripada hukum-hukum, 5

melihat Matematik sebagai suatu perkara yang berkaitan pengiraan. kemahiran dan kaedah Matematik dalam menyelesaikan masalah yang timbul. trigonometri.teorem-teorem dan rumus-rumus Matematik yang menghubungkan simbolsimbolnya. Terdapat pelbagai teknik atau kaedah dalam Matematik bagi mendapatkan penyelesaian kepada pelbagai masalah. kalkulus dan sebagainya. Pengiraan adalah akar umbi kepada Matematik. Contoh : Luas sfera. Ada yang menggunakan rajah atau jadual untuk mengumpul maklumat dan ada juga yang menggunakan analogi untuk mencari punca masalah. Antaranya ialah : • • • • Seni muzik Seni bina Seni lukis Seni budaya. Terdapat ramai orang yang apabila menghadapi sesuatu masalah. Berfikir secara logik merupakan perkara yang penting dalam Matematik. akan berusaha untuk mendalami dan menganalisis keadaan atau punca masalah sebelum menggunakan kaedah-kaedah tertentu untuk menanganinya.  Matematik adalah satu cara berfikir Berfikir secara Matematik adalah satu cara berfikir yang menggunakan konsep. L = 4π r 2  “Matematik adalah suatu kajian seni” Terdapat unsur-unsur Matematik dalam pelbagai bentuk seni.  Matematik adalah berkaitan dengan aritmetik. algebra. juga di kalangan pelajar Matematik. 6 . Sebahagian besar daripada pandangan umum. kita maksudkan dua kaedah menaakul iaitu penaakulan secara Induktif dan Penaakulan secara Deduktif. Menerusi Logik.

 Matematik adalah alat / rekreasi dalam kehidupan harian. 7 . Teori Hipotesis Corak / Pola Pemerhatian Dengan cara penaakulan di atas. Teori Hipotesis Pemerhatian Pengesahan Penaakulan secara Induktif sebaliknya bergerak daripada pemerhatian yang teliti kepada teori atau generalisasi. suatu pengesahan terhadap teori asal kita dapat dilaksanakan. kita mungkin memikirkan sesuatu teori kepada sesuatu perkara. samada ianya benar atau sebaliknya. menetapkan hipotesis yang mungkin. Seterusnya kita terus membuat pengumpulan data. Kemudian kita mula mendalami perkara tersebut dengan membuat hipotesis yang dapat dijalankan ujian terhadapnya. Dalam penaakulan ini. kita menjalankan ujian terhadap data dengan tujuan mengesahkan hipotesis yang ada. dan kemudian berakhir dengan membuat rumusan atau kesimpulan / teori. Akhirnya. Dengan cara sedemikian. kita bermula dengan mencari corak atau pola. kita mengaktifkan minda kita agar lebih berfungsi dengan baik sebagaimana kita menggalakkan aktiviti ‘hands-on’ kepada para pelajar. Sebagai contoh.Penaakulan secara Deduktif bermula dengan sesuatu perkara yang umum membawa kepada sesuatu keputusan yang lebih terperinci.

Sebagai contoh. mengira diskaun. matematik juga memainkan peranan yang penting dalam perkembangan informasi dan teknologi komunikasi (ICT). Selain itu.. kita tidak akan berupaya menyelaras perbelanjaan atau kewangan kita secara sistematik tanpa pengetahuan matematik. Kita menggunakan asas matematik dalam kehidupan seharian. kita menghargai ilmu.2 Peranan Matematik Kehidupan kita berkait rapat dengan matematik.. membaca carta. membeli makanan. Kita juga mengaplikasikan pengetahuan matematik untuk menyelesaikan masalah praktikal mahu pun masalah berbentuk abstrak. telah memberi impak yang besar. Sejarah membuktikan bahawa ahli matematik telah berjaya membaca / menyelesaikan kerumitan dalam kod rahsia semasa Perang Dunia Kedua.Matematik bukan hanya digunakan oleh ahli Matematik. Sebagai contoh. Segala aktiviti yang kita lakukan seperti pergi bercuti. Kemajuan dalam bidang matematik juga dilihat sangat penting dalam mempastikan tercapainya Wawasan 2020. Kemajuan dalam matematik juga memberi sumbangan yang besar kepada kemajuan dalam sains. penciptaan sistem nombor binari menyumbang kepada prosedur pengiraan dalam komputer. mengukur jarak. Matematik melatih akal kita supaya berfikir secara rasional dan logik. merancang kerja-kerja seharian dan sebagainya memerlukan kemahiran matematik asas. bukan sahaja kepada 8 . Ini meliputi aktiviti atau bidang pekerjaan seperti pertukaran wang. mampu melaksanakan kerja-kerja yang kompleks dengan berkesan.4. Sewajarnyalah. Pengetahuan dalam matematik sesungguhnya memainkan peranan yang sangat besar dalam kehidupan kita. Matematik juga meningkatkan keupayaan dan tahap kebijaksanaan kita dalam menangani soalan berbentuk Penyelesaian Masalah. 1. Seseorang yang telah diberi latihan yang mantap dalam matematik. kemahiran dan konsep yang telah kita pelajari di sekolah dahulu. masa dan sebagainya. tetapi juga oleh semua orang. Cabaran yang keenam dalam Wawasan 2020 iaitu “the building of a progressive scientific society with creative and far-sighted abilities”.

4. “Apa bentuk soalan untuk membangkitkan pelajar berfikir dengan lebih jauh” . http://www. terutama yang berkaitan dengan kehidupan seharian. Guru perlu memikirkan dan menyediakan tugasan yang membuatkan pelajar-pelajar menggunakan intelektual dan pemikiran yang mencapah untuk memahami atau menjawab sesuatu masalah.org/interactives/dailymath/ http://www. Guru juga seharusnya mengenalpasti bagaimana para pelajar berhubung antara satu sama lain. 2005).com/k-12-education-articles/mathematics-in-daily-life-390556. juga belajar menghargai pendapat-pendapat orang lain. Anda boleh melayari internet seperti alamat di bawah untuk mendapatkan kefahaman tentang kegunaan matematik dalam kehidupan seharian. tetapi juga terhadap peranan guruguru matematik pada masa hadapan. Susunan kerusi-meja yang sesuai dapat membangkitkan semangat perbincangan. guru menyediakan suatu medan bagi pelajar-pelajar merasa selamat untuk berkongsi idea. Guru sewajarnya membuat analisis tentang pengajaran dan pembelajaran yang berlaku dalam bilik darjah.articlesbase.learner. (Mok. pemikiran dan eksplorasi yang baik di kalangan pelajar. Para guru dikehendaki menyediakan suasana pembelajaran yang kondusif kepada para pelajar. Guru perlu menyoal “ Apa yang dapat dan tidak dapat 9 . “ Apa bentuk komunikasi yang dapat membantu pelajar mendapatkan kefahaman yang mendalam dalam Matematik ”. seharusnya ada dalam diri para guru.html 1. Yang paling penting. Soalan-soalan seperti “ Bagaimana guru berinteraksi dengan pelajar semasa aktiviti P&P berjalan “. dan belajar matematik adalah penting. Peranan yang baru bagi guru-guru diperlukan bagi merealisasikan kurikulum matematik yang baru.3 Peranan Guru Matematik Guru-guru Matematik berhadapan dengan cabaran yang besar dalam melaksanakan huraian sukatan pelajaran Matematik serta cadangan-cadangan baru yang perlu dilaksanakan. Guru juga perlu menyediakan latihan atau tugasan dengan melibatkan semua pelajar. Guru seolah-olah memberitahu mereka bahawa pembelajaran adalah penting.perkembangan silibus matematik yang baru.

Akhirnya. (ii) Apa peranan anda sebagai guru Matematik yang berkesan? 1. Dengan peranan-peranan yang dibincangkan di atas.5 Sejarah Matematik Setiap budaya di muka bumi ini mengamalkan matematik. pendidikan jasmani dan seni.Guru tidak perlu membetulkan kesilapan pelajar secara terus atau segera. matematik di India diterjemahkan kepada bahasa Arab. Matematik dikatakan bermula di Mesir Purba dan Babylonia. matematik tersebut berkembang dan digunakan di seluruh dunia.1 Sejarah Perkembangan Matematik 10 . Pada masa yang sama. (i) Bincang dengan rakan-rakan sekelas anda tentang pengertian dan peranan Matematik. kebanyakan daripadanya diterjemahkan kepada bahasa Latin dan digunapakai di Eropah Barat.5. Negara China. Selepas beberapa ratus tahun. Penulisan matematik dalam Greek Purba diterjemahkan kepada bahasa Arab. matematik disebarkan daripada satu budaya ke budaya yang lain. pengajian sosial.dilaksanakan hari ini ? ” Apa pembetulan yang patut diambil “. Guru juga membantu pelajar memahami perkaitan antara matematik dan perkara-perkara di luar persekitaran sekolah. selatan India dan Jepun juga mengamalkan matematik yang agak menarik untuk dikaji. kemudiannya berkembang ke Greece. Geometri dan Statistik. 1. guru disaran supaya mempastikan pelajar merasai perhubungan antara Algebra. tetapi ianya tidak mendatangkan kesan yang signifikan terhadap matematik yang diamalkan sedunia sekarang. Kemudian. guru-guru sewajarnya dapat menghasilkan pelajar-pelajar yang bermotivasi tinggi dalam matematik dan berkeupayaan untuk mengaplikasikan kemahiran matematik dalam dunia sebenar. tetapi guru boleh merancang cara bagaimana menolong pelajar yang berkenaan mendapat semula ilmu yang tertinggal. Dalam kes-kes tertentu. Begitu juga dengan perkaitan antara matematik dan sains. Sukatan.

4. kalkulus dan rumus-rumus kalkulus. teori nombor. Setiap darjah kemudiannya dibahagi kepada 60 bahagian iaitu minit. Egyptian and Native American Periods (3000 BC . 2. saat dan sukatan darjah yang digunakan sekarang. Dalam pada itu.. punca kuasa dua dan punca kuasa tiga. ekonomi dan sosiologi. penaakulan mantik dan logik. mencatat rekod dan penciptaan kalendar. merupakan peringkat perkembangan matematik daripada konkrit kepada abstrak. Antara bidang matematik yang baru ditemui ialah geometri koordinat. geometri.Sejarah perkembangan Matematik boleh dibahagikan kepada 4 peringkat : 1. Mereka tidak mempunyai simbol 0 tetapi boleh mewakili pecahan. 3. 11 .601 BC) Matematik pada masa ini sangat praktikal dan digunakan semasa pembinaan. pengukuran. Ptolemy menggunakan sistem ini untuk menghasilkan minit. teori set. Peringkat Keempat ( 1900 TM . Asas 60 ini membawa kepada pembahagian bulatan kepada 360 bahagian yang sama besar yang kini dikenali sebagai darjah (degree). algebra dan trigonometri ke tahap yang mantap. Dalam tempoh ini. Seorang ahli astronomi Greek. Peringkat Ketiga ( 1700 TM – 1900 TM ) Peringkat perkembangan matematik tradisi ke peringkat perubahan dan penemuan. menjadi satu sistem yang sempurna. teori-teori baru ditemui oleh tokoh-tokoh matematik untuk digunakan dalam bidang sains teknologi. sejarah Matematik juga boleh dilihat dalam 6 peringkat kronologi seperti di bawah : • Babylonian.kini ) Dikenali sebagai peringkat moden. Di antaranya adalah kebarangkalian. banyak bidang. Pada tahap ini. Sistem pernomboran mereka mempunyai nilai tempat dengan asas 60. teori dan hukum baru ditemui dan didemonstrasikan oleh tokoh-tokoh matematik khasnya dari negara-negara barat. Peringkat Pertama ( sebelum 400 SM ) - Bermula dari masa manusia menggunakan tanda atau simbol untuk membilang hingga tokoh-tokoh matematik Yunani menemui sistem teori matematik yang pertama. Peringkat Kedua ( 400 SM – 1700 TM ) Merupakan perkembangan aritmetik. kuasa dua.

Mereka mempunyai rumus bagi luas bulatan dan isipadu bagi kubus.) Beliau merekacipta beberapa alat dan senjata ketenteraan. Mereka mengetahui bahawa persamaan kuadratik mempunyai dua penyelesaian / jawaban dan mereka juga pandai menganggar nilai π. terutamanya π. Walaupun kaum Roman menguasai dunia. • Hindu and Arabian Period (AD 500 . Salah seorang daripada tiga ahli matematik yang hebat sepanjang zaman adalah Archimedes (287-212 B.C.. Mereka mengukur menggunakan kaedah yang unik iaitu meregangkan tali.. 12 . Mutu kalendar dipertingkatkan dan mereka menetapkan idea- idea tentang tahun lompat setiap empat tahun. Sumbangan besar orang-orang Greek adalah Euclid’s Elements and Apollonius’ Conic Sections. 2. tetapi menjelang AD 600 orang-orang Hindu menggunakan simbol-simbol Brahmi bersama tanda kedudukan (positional notation). Diberitakan bahawa Archimedes berjaya mencipta cara untuk menguji penurunan nilai bagi ketulan emas. Mereka mengetahui bahawa tahun solar adalah lebih kurang 365 1 hari.1199) Tamadun Hindu sebenarnya bermula pada 2000 BC tetapi mengikut rekod matematik ianya daripada 800 BC sehingga AD 200. Mereka mempunyai sistem pernomboran sendiri. Mereka mempunyai pecahan dan beberapa nombor bukan nisbah ( irrational numbers ). Mereka mempunyai pengetahuan yang baik dalam algebra. ada simbol tersendiri.Orang-orang Mesir merekacipta cara mereka sendiri untuk menulis. Unit asas yang digunakan oeh orang-orang Mesir untuk mengukur panjang adalah ‘kubit’. Roman and Chinese Periods (600 BC . Sumbangan mereka hanyalah nombor Roman dan pecahan adalah berdasarkan sistem duodecimal (asas 12). .Tiada nombor sifar atau tanda kedudukan pada masa itu. 3. Pada abad ketiga.. namun sumbangan mereka terhadap matematik tidak banyak. di mana jaraknya adalah dari siku seseorang sehingga kepada hujung jari hantu. simbol Brahmi iaitu 1.499 AD) Tamadun Greek memberi kesan besar kepada sejarah Matematik. dikenali hieroglyphics (tulisan mesir purba kala) dan sistem pernomboran ini berbentuk gambar-gambar. kotak. 4 • Greek. silinder dan sebagainya. 9 adalah signifikan sebab bagi setiap nombor.

dalam teknologi dan pengetahuan berlaku pada masa ini. Antara sumbangan yang hebat adalah seperti  Segitiga Pascal (Blaise Pascal). Walaubagaimanapun.  Nombor Perdana (Fermat).  Penggunaan titik perpuluhan (Kepler and Napier). Perkembangan terhebat pada masa itu adalah penemuan teori astronomi oleh Nicolaus Copernicus dan Johannes Kepler. Omar Khayyam banyak menggunakan nombor bukan nisbah dan ini bertentangan dengan pendapat orang-orang Greek berkenaan nombor. telah menukar pemikiran penduduk Eropah kepada pemikiran berteraskan Matematik.  Huruf-huruf untuk Angkubah / Anu (Rene Descartes). tiada penemuan baru yang signifikan berlaku pada masa ini.  Alat Mengira (Johan Napier). Perkataan Algebra diilhamkan oleh orang-orang Arab di dalam buku yang ditulis oleh seorang angkasawan yang bernama Mohammed ibn Musa al Khwarizmi. Jangkamasa antara 1400 and 1600 dikenali sebagai Renaissance. beliau juga menerangkan jawaban dalam bentuk geometri. 13 . Pada awal 1400an ‘the Black Death’ membunuh lebih daripada 70% daripada penduduk Eropah. Buku itu berjudul “Al-jabr w’al muqabala”.  Simbol “ ÷” (John Wallis). • Century of Enlightenment (1600 – 1699) Perkembangan bijak pandai.  Logik (Gottfried Leibniz). Al Khwarizmi berjaya menyelesaikan persamaan kuadratik dan beliau mengetahui bahawa terdapat dua nilai / jawaban kepada persamaan tersebut. • Transition Period (1200 – 1599) Matematik pada Zaman Pertengahan adalah dalam keadaan 'transitional’ di antara tamadun awal dengan zaman Renaissance.Salah seorang berbangsa Arab. Dalam pada itu. Edisi bercetak yang pertama berkenaan “Euclid’s Elements” dalam bahasa Latin diterbitkan pada tahun 1482.  Penaakulan Deduktif ( Galileo Galilei).

komputer elektronik yang pertama 14 . • Early Modern Period (1700 – 1899) Tempoh ini menandakan permulaan kepada matematik moden. Teori Kebarangkalian permulaan (Blaise Pascal) dan  Bahagian / Rentasan Konik (Rene Descartes). non-Euclidean Geometry ( Johann Lambert ) dan sistem Metrik direkacipta. • Godel’s Theorem. Formal Logic (Bertrand Russel). Diantara penemuan matematik adalah • Twenty-Three famous problems (Hilbert). logical proof (Charles Dodgson). • General theory of relativity (Einstein). • Algebra (Emmy Noether). calculus and number theory ( Lagrange). • • Modern Period (1900 – sekarang ) Tempoh masa ini merangkumi semua penemuan pada abad yang lalu. calculus and complex numbers (Abraham de Moivre). number theory (Leonhard Euler). connection between probability and π (Compte de Buffon). Terdapat experimentasi dan formulasi idea berlaku pada masa ini. Sejarah menunjukkan bahawa matematik yang kita pelajari semasa di sekolah menengah adalah dihasilkan pada masa ini. Di antara topik-topik yang terlibat adalah : • • • • • • • • Boolean algebra (George Boole). • Analytic Number Theory (Hardy and Ramanujan). Principia Mathematica (Alfred North Whitehead). probability.

Pythagoras ( 569 BC – 475 BC ) Pythagoras hidup dalam zaman 500's BC. Berikut merupakan nama-nama besar dalam dunia matematik : 1.• Game Theory (John von Neumann). Pengikut-pengikut setia beliau bergelar ‘Brotherhood of Pythagoreans’. Menurut mereka. disebabkan kumpulan ini ingin merahsiakan semua penemuan. Pythagoras sendiri dikenali sebagai orang yang berjaya membuktikan bahawa Teorem Pythagoras adalah benar. Beliau menghabiskan sebahagian besar masanya di Sicily dan selatan Itali. terdiri daripada lelaki dan perempuan dan mereka menumpukan sepenuh masa mengkaji matematik. kacang bukan benda yang sepenuhnya tulin. • Development of BASIC ( John Kemeny. Mereka menemui nombor bukan nisbah (irrational numbers)! 15 . dan sebagainya. personal computer Apple II. Pythagoreans menulis banyak bukti berbentuk geometri. Mereka berambut panjang. muzik mengeluarkan bunyi yang mempunyai makna dan matematik pula mempunyai cara atau peraturan bagaimana sesuatu perkara berlaku. tetapi agak sukar untuk menentukan siapa membuktikan apa. • Continuum Hypothesis (Cohen).6 Sejarah Ahli Matematik Terdapat ramai ahli matematik di seluruh dunia yang menyumbang kepada perkembangan matematik. 1. di mana mereka tidak makan kacang kerana pada fikiran mereka. Pythagoreans berminat dalam falsafah terutama falsafah dalam muzik dan matematik. Mereka sentiasa bersama Pythagoras dan mengajar orang lain tentang apa yang telah Pythagoras ajarkan kepada mereka. berbaju biasa sahaja dan berkaki ayam. dan merupakan salah seorang daripada ahli fikir Greek. Mereka terkenal dengan kehidupan yang sejati / tulin. Thomas Kurtz).

Tiada didapati gambar beliau di mana-mana. Buku-buku Euclid terkenal disebabkan mudah untuk dibaca dan difahami. Euclid ( 325 BC – 265 BC ) Sehingga ke hari ini. 16 . Sepertimana Anaxagoras sebelum beliau. berkenaan bagaimana segitiga dan bulatan dihasilkan. Kemudiannya. Walaubagaimana pun. beralih kepada penggunaan geometri untuk membuktikan sesuatu. Ada yang berpendapat kewujudan beliau diragui. di mana dia banyak belajar tentang matematik dan seterusnya terkandung dalam buku beliau. begitu juga tentang nombor bukan nisbah dan geometri tiga-dimensi. Beliau ( atau mereka ) belajar di Akademi Plato di Athens. garisan dan bentuk-bentuk. terutamanya 'The Elements'. Pada asasnya. Euclid mahu membuktikan bahawa benda-benda boleh dibuktikan melalui penggunaan logik dan alasan (reason). Kita hanya mengetahui bahawa beliau bekerja di bandar Alexandria. tiada seorang pun yang mengetahui dengan mendalam tentang sejarah hidup Euclid. Mesir untuk beberapa ketika. ‘The Euclidean algorithm’ yang selalunya dirujuk sebagai ‘Euclid's algorithm’ digunakan untuk menentukan faktor sepunya terbesar (FSTB) bagi dua nombor integer. kita masih mempunyai salinan buku Euclid yang dimulakan dengan definisi asas tentang titik. Volumes 7-9: Number Theory. Ianya digunakan sebagai buku rujukan utama bagi matematik di semua sekolah di Eropah. Volume 10: Eudoxus' Theory of Irrational Numbers. Asia Barat dan Amerika selama dua ribu tahun. juga terkandung dalam Euclid's Elements. Beliau juga mungkin berjumpa Aristotle di sana. Euclid (atau mereka yang menggelarkan diri mereka Euclid) hidup dalam masa 300 BC. Ini adalah salah satu daripada algoritma yang tertua . Hari ini. segala peraturan dalam Geometry hari ini adalah berdasarkan tulisan Euclid. sehingga ke abad 20. The Elements terdiri daripada cetakan berikut : Volumes 1-6: Plane Geometry. Volumes 11-13: Solid Geometry The Elements juga mengandungi permulaan bagi Teori Nombor.2. Buku Euclid seterusnya adalah mengenai matematik lanjutan. Kemungkinan nama Euclid diada-adakan sahaja.

5. Ini merupakan buku praktikal bagi matematik. Ada yang mengatakan bahawa beliau mencuba untuk memahami konsep berhubung dengan topik ‘differential and integral calculus’. Sejarah mencatatkan bahawa beliau menulis komentar terhadap ‘Nine Chapters’ pada tahun keempat di era Jingyuan di bawah pemerintahan Putera Chenliu. di mana kita menggunakan sifar dalam pengiraan matematik. Bhaksara II. Brahmagupta ( 598 – 670 AD) Brahmagupta adalah seorang ahli matematik yang sangat signifikan pada zaman India purba. Penulisan Brahmagupta banyak mengandungi konsep matematik dan astronomi sehingga ke hari ini. penyelesaian bagi persamaan kuadratik dan penggunaan matematik dan algebra untuk bercerita mengenai peristiwa astronomi dan jangkaan yang akan berlaku. Seorang penulis pada zaman itu. "mutiara di kalangan ahli matematik” (the gem in the circle of mathematicians). bertujuan menyediakan kaedah-kaedah untuk menyelesaikan masalah berkenaan kejuruteraan. yang bermaksud. 4. lebih kurang 263 AD. menggelar Brahmagupta sebagai Ganita Chakra Chudamani. Muhammad Bin Musa Al-Khwarizmi ( 780 – 850 AD ) Beliau merupakan ahli matematik. urusan jual-beli dan urusan cukai. Idea-idea beliau amat berguna kepada perkembangan di Eropah.3. Beliau memperkenalkan konsep yang sangat berkesan tentang asas matematik. Liu Hui beranggapan bahawa kebanyakan kaedah dalam teks asal adalah penghampiran (approximations). astronomi dan ahli geografi yang dilahirkan di sebuah bandar kecil di Persia sekitar tahun 770. Liu Hui ( 220 – 280 AD ) Liu Hui hidup semasa kerajaan Wei. algoritma untuk punca kuasa dua. dan beliau mengkaji sejauh mana tepatnya penghampiran tersebut. Nama keluarga beliau adalah 17 . soal selidik. Tidak banyak perkara yang diketahui tentang Liu.

Khwarizm dan merupakan keturunan Magus. Blaise Pascal meninggal dunia di Perancis pada 1662 pada usia 39.ahli fizik Torricelli Itali mengesahkan pemerhatian Pascal itu. jadual Aktuaria. manusia menggunakan algoritma untuk mengira hasiltambah dan pembahagian cara panjang. 18 . Hari ini. Al-Khwarizmi juga seorang ahli astronomi yang menulis buku tentang astronomi dan jadual astronomi. paderi Zoroaster. Pada awal kerjayanya dia merumuskan salah satu teorem asas untuk geometri unjuran. yang menyatakan bahawa cecair menekan sama (tekanan) ke semua arah. Buku terkenal beliau adalah ‘Hisab al-jabr w'al mugabalah’ di mana nama ‘algebra’ diperolehi. Buku inilah yang menjadi punca timbulnya cabang ilmu algebra sekarang. Al-Khwarizmi juga bertanggungjawab memperkenalkan nombor-nombor Arab kepada Negara Barat." Perkataan tersebut merujuk kepada kajian sistematik mengenai persamaan linear dan persamaan kuadratik. 6. yang masih digunakan dalam matematik hari ini. Selain itu ia merumuskan teori matematik kebarangkalian.Sumbangan beliau terhadap Sains termasuklah bukti eksperimen bahawa medan merkuri meningkat atau berkurang sesuai dengan tekanan atmosfera sekitarnya. Pascal juga memberikan sumbangan terhadap pemahaman kita tentang prinsip sains (hukum Pascal). Dalam hal penemuan. Perancis pada 19 Jun 1623. Walaupun sedikit yang kita ketahui tentang Al-Khwarizmi. Blaise Pascal ( 1623 – 1662 ) Beliau dilahirkan di Clermont Ferrand. Tajuk itu kemudiannya diterjemahkan yang membawa maksud "the science of reunion and reduction. yang disebut teorem Pascal. yang kemudiannya membawa kepada perkembangan sembilan angka Arab termasuk sifar. Kemudian. beliau menghasilkan mesin mekanik pertama pada tahun 1642. teori fizik dan statistik sosial. di mana prinsip sebenarnya datang daripada teks yang ditulis oleh Al-Khawarizmi sejak 2000 tahun dahulu. namun beliau adalah salah seorang yang sangat berpengaruh di kalangan ahli matematik Arab.

7.

Johann Friedrich Carl Gauss ( 1777 – 1855 )

Lahir pada 30 April 1777, Johann adalah satu-satunya anak yang lahir bagi pasangan Gebhard Dietrich, seorang pekerja dan peniaga, dengan Dorothea Benze Gauss, seorang pelayan. Seorang yang bijak dalam aritmetik, ia menambah semua integer daripada satu hingga 100 dengan menambah mereka dalam pasangan. Beliau mengumpulkannya secara jumlah 101 dan beliau mendapati ada lima puluh set kesemuanya. dan menjumlahkan semua menjadi 5050. Didapati Pythagoras. Gauss menyumbang kepada dunia matematik tulen dan matematik gunaan sehingga ke abad 20. Kajian beliau tentang algebra dan geometri membawa kepada kemajuan teori kebarangkalian, topologi dan analisis vektor. Di antara penemuan dan sumbangan beliau adalah mencipta alat mengukur trigonometri, sebuah prototaip dari telegraf elektrik dan sebagainya. Kegemarannya juga adalah terhadap kristalografi, optik, mekanik dan sebagainya. formula Gauss adalah S = n (n +1) / 2 dan digunakan semasa zaman

8.

Georg Cantor ( 1845 – 1918 )

Georg Ferdinand Ludwig Philipp Cantor dilahirkan pada 3 Mac 1845, di St. Petersburg, Russia, merupakan anak pertama kepada the Georg Woldemar Cantor dan Maria Böhm. Semasa masih muda, beliau jelas menunjukkan bakat matematik. Beliau berhasrat untuk menjadi seorang ahli matematik tetapi bapanya lebih suka beliau menjadi seorang jurutera. Beliau menghadiri beberapa buah sekolah kejuruteraan, termasuklah Gymnasium di Wiesbaden dan Kolej Teknikal di Darmstadt pada tahun 1860. Cantor akhirnya menerima persetujuan ibubapanya untuk mempelajari matematik pada 1862. Georg Cantor menghasilkan banyak idea yang mempengaruhi dunia matematik pada abad ke 20. Di antara sumbangan hebat beliau adalah memperkenalkan idea infiniti, sebuah inovasi yang meletakkan beliau sebagai pengasas dan pencipta teori set. Sumbangan beliau dihargai penuh oleh ahli matematik terkemuka, David Hilbert, yang mengatakan bahawa, "Cantor has created a paradise from which no one shall expel us." Selain daripada sebagai pengasas teori set, Cantor juga menyumbang 19

kepada analisis klasik. Dalam pada itu, beliau juga membuat kerja-kerja inovasi terhadap nombor nyata dan merupakan orang pertama memberi makna kepada nombor bukan nisbah menerusi susunan nombor-nombor nisbah.

Cari sumbangan ahli-ahli matematik yang lain umpamanya : Napier, Fermat, Ramanujan, Ibnu Sina, Bhaskara, Euler, Lagrange dan Descartes.

1.7

Sifat (Nature) Matematik Matematik mendedahkan pola/corak tersembunyi yang membantu kita memahami dunia di sekitar kita. Kini bukan hanya di segi aritmetik dan geometri, bahkan matematik pada masa kini meliputi pelbagai disiplin berkaitan dengan data, pengukuran dan pengamatan dari ilmu sains; juga inferensi, deduksi, dan bukti, bersama mode l matematik dari fenomena alam tentang perilaku manusia, dan sistem sosial . Matematik adalah ilmu tentang pola/corak dan peraturan. Domainnya bukan molekul atau sel, tetapi nombor, kebarangkalian, bentuk, algoritma dan perubahan. Sebagai ilmu yang abstrak, matematik bergantung pada logik dan bukan hanya pada pengamatan,namun menggunakan pemerhatian,simulasi bahkan eksperimentasi sebagai mencari kebenaran.Peranan matematik dalam pendidikan adalah disebabkan banyak kegunaannya pada umum. Penemuanpenemuan Matematik seperti teorem dan teori adalah sangat signifikan dan berguna. Pengalaman berkaitan matematik meninggikan tahap kebolehan matematik-keupayaan untuk membaca secara kritikal, mengenalpasti kesalahan, mencari alternatif dan sebagainya. Matematik membolehkan kita memahami informasi dan persekitaran dunia dengan lebih baik.

Sifat Penyelesaian Masalah George Polya merupakan ahli matematik yang terkemuka yang menulis 3 buah buku berkenaan penyelesaian masalah. Beliau menyenaraikan empat proses untuk menyelesaikan masalah dan membariskan beberapa strategi seperti berikut:

20

Kaedah Menyelesaikan Masalah mengikut Polya 1. Memahami masalah (baca masalah dengan berhati-hati sekurang-kurangnya dua kali) 2. Merancang kaedah / pelan untuk selesaikan masalah. 3. Melaksanakan kaedah / pelan. 4. Menyemak keputusan (mempastikan keputusan adalah munasabah)

Strategi-strategi yang dicadangkan adalah seperti di bawah : 1. Menyelesaikan masalah serupa yang lebih mudah (solve a simpler similar problem) 2. Menjadikan masalah lebih konkrit (make a problem more concrete) 3. Meneka dan meyemak (Guess and check) 4. Memecahkan masalah kepada masalah lebih kecil (Break the problem into smaller problems) 5. Mencari pola /corak (Look for a pattern) 6. Melukis gambar / rajah (Draw a picture or diagram) 7. Menyelesaikan cara terbalik ( Work backwards ) 8. Melakonkan (Act it out/Explain it to someone else ) 9. Menukar cara pemikiran (Change your point of view (Think outside the dots) 10. Menggunakan persamaan / formula (Use an equation or formula ) Penyelesaian masalah adalah tugas yang rumit untuk dikuasai. Walaubagaimana pun, kita seharusnya berusaha melengkapkan diri dengan kemahiran-kemahiran menyelesaikan masalah.

Sifat Penaakulan Logik (Nature of logical reasoning) Penaakulan induktif dan deduktif adalah dua jenis penaakulan yang asas digunakan dalam matematik, sains dan kemanusiaan. 21

maka kita katakan bahawa penternak itu mempunyai sebanyak ‘sifar’ biri-biri. seperti berapa banyak biribiri yang dimiliki oleh seorang penternak. 3. 5. 22 . ‘sifar’ dianggap sebagai nombor. Ia berdasar kepada pemerhatian. selama syaratsyarat yang digunakan adalah benar. 4. maka semua segiempat sama mempunyai empat sisi. Sebuah hujah deduktif memberi bukti lengkap tentang kesimpulan. dan segiempat tepat mempunyai empat sisi. Penaakulan induktif digunakan untuk membentuk hujah berdasarkan pengalaman dan boleh menentukan bahawa kesimpulan mungkin benar. .Penaakulan induktif bergerak dari khusus kepada umum." Pada awalnya. sesuatu "nombor" bererti sesuatu yang kita boleh kira/bilang. Kadang-kadang. Penggunaan tiga titik di akhir senarai di atas menunjukkan bahawa senarai tersebut akan berterusan / tidak berakhir di situ sahaja. Orang yang menggunakan penaakulan deduktif mengamalkan prinsip umum untuk membina sebuah contoh khas. Penaakulan deduktif bergerak dari umum ke khusus.  Nombor Asli atau “Nombor yang boleh dibilang” 1. 1. 3. 5. . 4. atau nombor yang boleh dibilang. . Jika penternak tidak mempunyai seekor pun biri-biri. Orang yang menggunakan penaakulan induktif menemukan pola dalam kumpulan pemerhatian khusus dan membuat kesimpulan umum berdasarkan pola itu. . Penaakulan deduktif didasarkan pada peraturan atau prinsip-prinsip am. 2. Penaakulan ded uktif digunakan untuk membentuk hujah berdasarkan pada peraturan atau fakta. 2. . Ini dikenali sebagai nombor asli.  Nombor Bulat Nombor Bulat adalah seperti di bawah : 0. Kita katakan senarai nombor asli beserta ‘sifar’ sebagai Nombor Bulat. Contoh penaakulan deduktif: Disebabkan semua segiempat sama adalah merupakan juga segiempat tepat. Sistem nombor nyata berubah dari asa ke masa dengan memperluaskan idea tentang apa yang kita maksud dengan "nombor.

satu perempat sudu teh garam dan sebagainya. Contohnya. kita memperolehi set nombor nisbah (rational numbers). kita menggunakan pecahan. 4. Kita tidak dapat mengatakan penternak mempunyai bilangan biri-biri dalam bentuk pecahan. Generalisasi seterusnya yang dapat kita hasilkan ialah idea pecahan. –3. –1. Kita memerlukan masa yang agak lama untuk menerima idea nombor negatif tetapi akhirnya nombor negatif diterima sebagai nombor. untuk mengukur / menyukat. 2. . petani berhutang seseorang 3 ekor biri-biri. nombor-nombor tersebut tidak berulang atau berakhir.  Nombor Integer Berikut adalah senarai nombor integer : . di samping tidak mempunyai seekor pun biri-biri. tetapi dalam banyak hal yang lain dalam kehidupan kita. Contoh-contoh : Nombor Nisbah (nombor berakhir) 23 . –4. . . 0. . kita boleh mengatakan bahawa jumlah biri-biri yang petani miliki adalah negatif 3. kita mendapat satu set baru iaitu nombor integer.  Nombor Nisbah (Rational Numbers) Nombor nisbah adalah berbentuk . di mana a dan b adalah integer (b ≠ sifar).  Nombor Bukan Nisbah (Irrational Numbers) • • • Tidak dapat ditulis sebagai nisbah bagi nombor integer. Jika. Dengan penambahan nombor negatif. Kadangkala kita memanggil nombor nisbah sebagai pecahan. Dengan menambahkan idea pecahan kepada set integer. . 3. Sebagai nombor perpuluhan. kita gunakan setengah cawan gula. 1. –2.Perkara yang lebih abstrak dari sifar adalah idea nombor negatif.

8 Nilai Matematik Nilai adalah peraturan untuk kita membuat keputusan tentang benar dan salah. Apabila kita mempunyai nombor nisbah dan nombor bukan nisbah. kita mempunyai set nombor nyata yang lengkap. isipadu atau jarak antara dua titik. Rajah berikut menerangkan tentang hubungan antara set nombor-npmbor yang membentuk Nombor Nyata: 1.Nombor Nisbah (nombor berulang) Nombor Nisbah (nombor berulang)  Nombor Nyata • • • Nombor Nisbah + Nombor Bukan Nisbah Semua nombor boleh didapati di atas garis nombor. seperti berat. harus dan tidak boleh. kita akan sentiasa mendapat nombor nyata. Juga semua jarak boleh didapati di atas garis nombor. baik 24 . Sebarang nombor yang menunjukkan bilangan atau sukatan.

adil. konstruktif dan 25 . Nilai-nilai sampingan adalah kepercayaan. belajar matematik menumpukan pada nilai-nilai pendidikan matematik sebagai berikut: a) Nilai yang berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Menurut Nik Aziz Nik Pa. di mana tujuan pembelajaran matematik adalah untuk apresiasi. Nilai-nilai Pendidikan Umum Nilai-nilai ini diterapkan oleh guru-guru di sekolah bertujuan membentuk peribadi seseorang. Ada tiga kategori dalam pendidikan matematik iaitu Nilainilai pendidikan umum. dan prinsip-prinsip rumus matematik atau mengetahui bagaimana menggunakan algoritma dan mengapa ia digunakan. aplikasi atau teori matematik. membuat refleksi dan komunikasi. operasi. telus dan bersyukur. c) Nilai yang berkaitan dengan kaedah penyelesaian masalah di mana pelajar memahami. berdasarkan peringkat hiraki nya : • • • • Nilai asas adalah iman dan takwa. berdedikasi. Nilai-nilai Pendidikan Matematik Nilai dalam pendidikan matematik adalah nilai-nilai afektif yang mendalam dibangunkan melalui subjek matematik. bijaksana. berkeyakinan diri dan lain-lain. Nilai-nilai tambahan adalah kewarganegaraan. Berikut merupakan empat jenis nilai-nilai umum beserta contoh. mengetahui dan melakukan operasi rutin atau mencari dan melaksanakan operasi yang sesuai. bertanggung jawab. b) Nilai yang berkaitan dengan kemampuan pelajar di mana matematik adalah sesuai untuk individu tertentu atau untuk semua. kebenaran. menghafal dan belajar secara pasif atau matematik adalah pembangunan pengetahuan melalui pembelajaran induktif. Nilai-nilai asas seperti setia. e) Nilai-nilai yang berkaitan dengan pendekatan pembelajaran matematik di mana melibatkan proses deduktif. kreatif. kerjasama dan berpengetahuan.dan buruk. Nilai juga memberitahu kita yang sesuatu adalah penting atau tidak. nilai-nilai pendidikan matematik dan nilai-nilai matematik. d) Nilai yang berkaitan dengan tingkat pemahaman di mana pelajar menggunakan peraturan.

Rationalisme Menilai rasionalisme bererti menekankan hujah. model. Berikut ini adalah penjelasan nilai-nilai dalam matematik: 1. Ia merangsang kepada pemikiran beranalogi. situasi hipotetis dan abstrak. Ia melibatkan teori. Nilai ini ditunjukkan oleh: ¬ guru mengembangkan kemahiran pelajar dalam hujah dan penaakulan logik ¬ pengajaran tentang bukti dan membuktikan ¬ menggalakkan perbincangan dan perdebatan ¬ pelajar mencari penjelasan untuk data percubaan ¬ kontra hipotesis alternatif 2 Empiricisme Menilai empirisisme bererti mencari objektif. Alam Bishop mengenalpasti tiga pasang pelengkap untuk nilai matematik. sumber bahan. kebenaran dan penggunaan pengetahuan matematik yang dibawakan dalam konteks yang berbeza. Nilai ini ditunjukkan oleh: ¬ guru mengembangkan kemahiran praktikal pelajar ¬ mengajar tentang aplikasi dan menggunakan idea ¬ pelajar dan guru membuat simbol. dan penggunaan data.. rajah dan lain-lain. kawalan & kemajuan. Nilai-nilai ini meliputi ciri-ciri. mencari simbol.aktif. dan dengan demikian membawa kepada pemikiran universal. Hal ini juga menggalakkan materialisme dan kesungguhan. analisis logik dan penjelasan. penaakulan. Mereka adalah rasionalisme & empirisme. keterbukaan & misteri. 26 . dan melaksanakan ideaidea dalam matematik dan sains. Nilai-nilai Matematik Nilai matematik merujuk kepada nilai yang berkaitan dengan pengetahuan matematik. konkrit.

prosedur dan kriteria yang telah ditetapkan. Kontrol Menilai kawalan bererti menekankan kekuatan pengetahuan matematik dan sains melalui penguasaan peraturan. Nilai ini ditunjukkan oleh: ¬ guru mengembangkan imaginasi kreatif pelajar ¬ mengajar tentang perkembangan pengetahuan sains dan matematik ¬ mendorong penjelasan alternatif 5 Keterbukaan Menilai keterbukaan bermaksud demokrasi pengetahuan. melalui teori alternatif. Pengesahan hipotesis. pembangunan kaedah baru dan mempersoalkan idea-idea yang ada. melalui demonstrasi.¬ pelajar mengumpul data eksperimen ¬ menguji idea terhadap data 3. • Nilai yang ditunjukkan adalah : ¬ guru mengembangkan kemampuan pelajar mengartikulasikan ideaidea mereka ¬ mengajar kriteria pembuktian dan pengesahan 27 . bukti dan penjelasan individu. artikulasi yang jelas dan pemikiran kritis juga signifikan. Hal ini juga menggalakkan nilai-nilai kebebasan individu dan kreativiti. dan kemampuan untuk meramal. Nilai yang ditunjukkan adalah : ¬ guru mengembangkan kemahiran pelajar dalam latihtubi dan rutin ¬ mengajar tentang ketepatan matematik dan sains ¬ pelajar mempraktikkan kemahiran dan prosedur ¬ guru menunjukkan bagaimana idea-idea matematik dan sains dapat menjelaskan dan meramalkan kejadian 4 Kemajuan Menilai kemajuan bererti menekankan cara-cara idea-idea matematik dan sains berkembang. Hal ini juga menggalakkan keselamatan dalam pengetahuan. fakta.

Nilai ini ditunjukkan oleh:       guru mengembangkan imaginasi pelajar mengajar tentang sifat pengetahuan objektif merangsang sikap ingin tahu dan kagum dengan idea-idea yang signifikan mendorong pelajar untuk membaca bahan-bahan sains fiksyen pelajar merasa terkejut terhadap hasil penemuan tak terduga meneroka teka-teki matematik Tugasan Jawab semua soalan berikut 1. Senaraikan beberapa sumbangan tokoh-tokoh matematik Yunani. 5. Nyatakan dan jelaskan tiga daripada makna-makna matematik tersebut. Eropah. Jelaskan tiga matlamat pembelajaran penyelesaian masalah dalam matematik. Timur Tengah dan India beserta tahun yang terlibat. 4. dan mistik dari ideaidea sains dan matematik. daya tarikan. Nyatakan kepentingan matematik kepada (a) anda sebagai individu (b) masyarakat anda (c) negara anda. Matematik adalah satu cabang ilmu dengan pelbagai makna. Apakah maksud penyelesaian masalah dalam konteks proses pengajaran dan pembelajaran ? 3. Ini menggalakkan kita berfikir tentang asal-usul dan sifat pengetahuan. 2. RUJUKAN Rujukan Utama: 28 .¬ menggalakkan perbincangan dan perdebatan ¬ menggalakkan kebebasan berekspresi ¬ kontra pendapat antara pelajar dan guru ¬ percubaan / eksperimen yang boleh diulangi 6 Misteri Menilai misteri bererti menekankan keajaiban.

Mok.J. Values in Mathematics Education: Making Values Teaching Explicit in the mathematics Classroom http://www. K.aare. Seow. R. The nature of mathematics. (1945). L. T.Matematik KBSR dan strategi pengajaran.project2061. M. London: HarperCollins Pub. et al.L. Reston. Tajuk 2 Perkembangan Pendidikan Matematik di Malaysia 29 . G. NCTM. (2001).org/publications/sfaa/online/chap2.(1995) Helping Children learn mathematics. KL: Universiti Malaya. 4th ed. (1997) . New Jersey: Princeton Univ. Soon Sang. Profesional standards for teaching mathematics. T.E.E.edu.. Mathematics for elementary teachers. How to Solve it.Press. (2005). Rujukan Lain: National Council of Teachers Mathematics (1991). Ed ke 2. M.au/99pap/bis99188. Selangor: Kumpulan Budiman Sdn Bhd.N. USA : John Wiley Nik Azis Nik Pa.: Fajar Bakti Sdn Bhd. Friedman.. Siew Hua.(1995). Mind Maps.M.htm The Nature of Mathematics http://www. G. (2005). Pacific Grove CA: Brooks /Cole Thomson Learning Reys. New York: Allyn and Bacon.& Lindquist. 9th ed. Pengajaran matematik KBSR.htm Peringatan : Simpan bahan nota dan bahan bercetak di dalam portfolio anda. (2006).(2008). The World is Flat New York: Penguin Books Polya. Isu-isu kritikal dalam pendidikan matematik. Smith. Musser. 7th ed. Virginia: Author Buzan. Selangor D.Suydam.

30 . 2.2. Mengenalpasti pelbagai isu yang mempengaruhi perubahan kurikulum. Ianya akan meninjau sejarah dan perubahan kurikulum-kurikulum di Malaysia sekitar tahun 1950 sehingga tahun 2000. Pendekatan yang serupa juga diguna pakai di sekolah menengah. 2.3 Kerangka Konsep Perkembangan Kurikulum Matematik Perkembangan Kurikulum Matematik di Malaysia Pengaruh Perubahan Kurikulum Matematik Luaran(Negara Luar) terhadap Kurikulum Matematik di Malaysia Dasar dan Program bagi Kemajuan Matematik Kanak-Kanak 2. Memperihalkan tempoh perkembangan utama kurikulum matematik di Malaysia 3.1 Sinopsis Kursus ini bertujuan untuk memperkenalkan anda tentang perubahan kurikulum matematik di sekolah.4 Perkembangan Kurikulum Matematik di Malaysia Cuba anda renungkan soalan berikut : Apakah faktor yang mempengaruhi reformasi kurikulum matematik di Malaysia pada tempoh lima dekad kebelakangan ini? Pendidikan matematik awalan di Malaysia mementingkan kemahiran mengira mudah di sekolah rendah. 2.2 Hasil Pembelajaran 1. Memperakui bahawa kurikulum matematik sentiasa berubah dan boleh mengenalpasti isu-isu semasa yang akan mempengaruhi perkembangan kurikulum masa depan.

Walau bagaimanapun. pendekatan tradisi digantikan dengan kaedah semasa. geometri dan algebra diajar secara terpisah-pisah tanpa sebarang usaha ke arah kesepaduan. terdapat hanya sedikit perubahan tajuk pada kurikulum yang rasmi itu. Yayasan Asia membiayai projek ini. Sukatan berkenaan dirancang selepas diadakan kajian terhadap kurikulum British School Mathematics Project (SMP) dan Scottish Mathematics Group (SMG).Abu Hassan Ali. strategi serta kaedah berpusatkan guru diperkenalkan. Panitia berkenaan memilih sukatan SMG kerana ianya lebih sesuai bagi murid pelbagai kebolehan di sekolah menengah rendah.Aritmetik. Beberapa ahli American Peace Corps dilantik sebagai penasihat projek. statistik dan vektor yang dipermudahkan. Tujuan utama program ini ialah memperkenalkan tajuk-tajuk moden di ketika itu seperti teori set. 31 . ◙◙ Program Matematik Moden (1970) Program Matematik Moden diperkenalkan ke sekolah rendah dan menengah pada awal tahun 70an. Walau bagaimanapun. Program ini telah diubahsuai dan diperkenalkan ke semua sekolah rendah dari masa ke semasa sehingga ianya digantikan dengan Matematik KBSR. Tiga puluh buah sekolah sekitar Kuala Lumpur digunakan bagi tujuan ini. Kaedah inkuiri-penemuan digalakkan. Perbincangan berikut memperihalkan beberapa jawatankuasa utama yang telah menentukan hala tuju kurikulum matematik di Malaysia. Perubahan besar hanya berlaku selepas pelaksanaan Projek Khas pada 1970. Sukatan Matematik Moden dirancang oleh Panitia Kurikulum Matematik yang ditubuhkan pada 1969. Kajian rintis bagi Projek Khas ini dilancarkan pada 1970. Selain itu. Hanya terdapat sedikit perubahan kandungan matematik sekolah rendah pada Projek Khas ini. Bahan-bahan pengajaran-pembelajaran direka cipta oleh pensyarah dan guru yang telah dilatih di luar negara. ◙◙ Laporan Razak (1956) Kurikulum pendidikan matematik yang rasmi hanya diguna pakai bermula 1956 selepas cadangan Penyata Razak supaya semua sekolah kerajaan berbuat sedemikian. Objektif projek ini ialah untuk memperbaiki mutu pendidikan matematik dan sains supaya selaras dengan perkembangan matematik moden di negara-negara maju. ◙◙ Laporan Projek Khas (1970) Projek Khas Kementerian Pelajaran Malaysia bermula pada 1968 diterajui oleh En.

-. Kurikulum Kurikulum Baru Sekolah Rendah (1983) dirombak (1994). Kurikulum ini bertujuan untuk menyediakan peluang yang sama bagi semua murid untuk memperoleh pengetahuan. Aras I dan Aras II. pemetaan. Mereka perlu juga menguasai kemahiran-kemahiran asas matematik. Sukatan pelajaran dibahagi kepada dua. kemahiran. Strategi pengajaran-pembelajaran berpusatkan murid dan bahan manipulasi terus digalakkan. telah diterbitkan pada 1974 dan 1975. Seterusnya. Aras I (Tahun 1 – Tahun 3) mementingkan penguasaan terhadap konsepkonsep asas penomboran serta pelaksanaan empat operasi asas matematik (+. kurikulum matematik telah mengalami perubahan yang besar daripada Kurikulum Matematik Moden. topik-topik SMP telah diguna pakai bagi pendidikan matematik di Tingkatan 4 dan Tingkatan 5 kerana panitia berkenaan mendapati bahawa ianya lebih sesuai bagi tujuan peperiksaan Sukatan Matematik Pilihan C. Melaluinya. transformasi geometri. Matematik Moden Tingkatan Empat dan Matematik Moden Tingkatan Lima. Aras II (Tahun 4 – Tahun 6) pula mementingkan aplikasi kemahiran operasi asas serta penyelesaian masalah matematik. peraturan serta amalan sosial masyarakat yang baik. Matematik KBSR ini bertujuan untuk mengembangkan kemahiran mengira di kalangan murid. ÷ dan x). kedua-dua sukatan menengah rendah dan menengah atas iaitu Sukatan Matematik Moden Tingkatan Satu hingga Tingkatan Lima. Satu pertiga daripada Sukatan Matematik Moden mengandungi topik-topik baru seperti sistem pernomboran. menjadi Bersepadu Sekolah Rendah Senaraikan perubahan yang dilakukan terhadap Sukatan Matematik berkenaan 32 . ◙◙ Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR) (1983) KBSR dilaksanakan pada tahun 1983 berdasarkan Falsafah Pendidikan Kebangsaan sebagai sebahagian daripada pelaksanaan Dasar Pendidikan Kebangsaan (1979). sikap. Perubahan utama ialah mengurangkan kandungan(content) matematik supaya menjadi lebih sesuai dengan kebolehan murid. matriks dan statistik. Perubahan kurikulum ini adalah sebahagian daripada reformasi Kurikulum Pendidikan Negara. telah disatukan pada 1978. Dua buah buku teks.Pada 1972.

Ini dapat membantu mereka untuk terus maju dan melanjutkan pelajaran di masa akan 33embil dan menyumbang kepada pembentukan modal 33embil yang diperlukan untuk membangunkan masyarakat dan 33embil. 33 . pelajar seharusnya boleh menguruskan aktiviti harian mereka dengan lebih sistematik. Matlamat utama Pendidikan Matematik dalam Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah bertujuan untuk memudahkan pelajar membina konsep nombor dan menguasai kemahiran asas mengira. Berasaskan pengetahuan matematik yang diperolehi. 2. sukatan matematik telah disemak semula. Ukuran panjang dan berat. Pecahan dan operasi asas.Dengan ini. 4. Manakala kurikulum matematik sekolah menengah juga mengalami perubahan daripada Kurikulum Baru Sekolah Menengah (1989) kepada Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah pada tahun 1998. Jawatankuasa yang berkenaan telah mengagihkan kemahiran belajar yang diperlukan kepada 33embilan tajuk utama. diharapkan pelajar dapat menyelesaikan masalah dalam kehidupan seharian dengan berkesan. 3. kemahirannya disusun dari mudah kepada susah secara hiraki. Nombor bulat dan operasi asas. Bagi setiap tajuk. (Sukatan Matematik Sekolah Rendah: April 1993) ◙◙ Sukatan Matematik Sekolah Rendah (1998) Berikutan pelancaran Sekolah Bestari (1995) dan memenuhi keperluan IT (Teknologi Maklumat) seperti yang terdapat dalam cabaran visi 2020. Perpuluhan dan operasi asas. Wang 5.◙◙ Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (1994) Kurikulum Baru Sekolah Rendah ditukar kepada Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah pada tahun 1994. Semakan sukatan matematik pada tahun 1998 mempastikan pelajar menguasai kemahiran asas matematik dan dapat menggunakannya dalam situasi harian sepenuhnya. Perubahan yang dibuat adalah selaras dengan kehendak dan cita-cita murni yang terkandung dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan 1994. Tajuktajuknya ialah: 1.

seiring dengan perkembangan teknologi maklumat. bantuan kewangan dan 34 . Ruang 7. Graf. Pengubahsuaian dan perubahan yang berlaku dalam perkembangan kurikulum pendidikan matematik bukan hanya bertujuan untuk menambahbaik dan menyelesaikan kelemahan yang terdapat dalam kurikulum terdahulu malahan merupakan tuntutan untuk merealisasikan objektif dan aspirasi seperti yang digariskan dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Visi 2020.6. Projek InSPIRE (the Integrated System of Programmed Instruction for Rural Environment) dan projek Sekolah Bestari. Golongan kaya mendapat pendidikan yang sempurna manakala golongan miskin terus dipinggirkan untuk belajar. Program Pengajaran dan Pembelajaran Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris (PPSMI) telah mula dilaksanakan untuk pelajar Tingakatan 1. 4 dan enam rendah. peruntukan – peruntukan khas dalam bentuk bantuan telah dihulurkan kepada semua ibubapa dan pelajar sekolah rendah dan pra. Pada bulan Januari 2003. perubahan ini bertujuan supaya pelajar dapat mengakses maklumat untuk tujuan pembelajaran dengan mudah. ◙◙ Projek Imbuhan (Compensatory Project) (1975-1980) Projek Imbuhan telah dilaksanakan selepas Perang Dunia yang kedua untuk menangani keadaan ketidakserataan dan ketidakadilan peluang pendidikan di antara golongan kaya dan miskin. Selain daripada perkembangan kurikulum matematik seperti yang telah dibincangkan. Dengan penguasaan Bahasa Inggeris yang baik. Peratus 9. ada beberapa projek lain yang telah dijalankan untuk meningkatkan kualiti pengajaran matematik di sekolah. Projek Imbuhan dijalankan untuk membela nasib kanak.kanak dari keluarga yang berpendapatan rendah. Berikutan itu. Di antaranya ialah Projek Imbuhan (Compensatory Project). Ini termasuklah pemberian subsidi makanan. Purata 8. Melalui projek ini. Projek ini telah dilancarkan dan dilaksanakan dari tahun 1975 sehingga tahun 1980.sekolah yang kurang berkemampuan. Akibat taraf sosio ekonomi yang berbeza wujudlah jurang yang ketara ini.

Syarikat Swasta dari dalam atau luar negara dijemput untuk mengemukakan kertas cadangan bagi menjayakan flagship.flagship ini Sekolah Bestari Malaysia merupakan satu institusi pendidikan yang telah direkabentuk semula secara menyeluruh dari segi pengajaran –pembelajaran dan pengurusan sekolah dengan matlamat membantu pelajar menghadapi cabaran Zaman Maklumat.kemudahan. Bagi mempastikan kejayaan dan keberkesanan. Pelbagai set bahan.sumber seperti bahan pembelajaran khas dan guru.guru yang dilatih khusus menjalankan projek ini. Kesemua elemen ini dititikberatkan supaya pelajar dapat belajar dengan lebih berkesan dan cekap.flagship lain. Skema pembelajaran juga direkabentuk mengikut perkembangan kognitif murid-murid. Projek InSPIRE ini telah dilancarkan secara rasmi pada tahun 1983.sekolah untuk diuji. Di samping itu. Pada bulan Julai 1997. Objektif utama projek ini ialah untuk mencari kaedah yang berkesan bagi menjalankan program pemulihan dan pengayaan matematik di sekolah. Kaedah pembelajaran Sekolah Bestari menggalakkan pelajar mengamalkan pembelajaran akses kendiri . ◙◙ Projek InSPIRE (1977) (Integrated System of Programmed Instruction for Rural Environment) Idea untuk menubuhkan Projek InSPIRE bermula dalam tahun 1977. dan juga bahan-bahan P&P. terarah kendiri dan 35 . pentaksiran. Tumpuan utama dalam projek Sekolah Bestari ini ialah pelaksanaan proses pengajaran –pembelajarannya. Ini ada kaitannya dengan kurikulum. Kementerian Pelajaran Malaysia melaksanakan program pemulihan dan pengayaan dalam KBSR. projek ini telah disokong oleh sumber. Projek ini menitikberatkan bidang pedagogi ( pendidikan pemulihan) dan elemen.bahan untuk aktiviti pemulihan dan pengayaan matematik telah dibina dan dihantar ke sekolah. Tun Dr Mahathir Mohamad. ◙◙ Projek Sekolah Bestari di Malaysia Salah satu daripada tujuh flagship dalam Projek Koridor Raya Multimedia (Multimedia Super Corridor) ialah penubuhan Sekolah Bestari di Malaysia.kemudahan lain. Perdana Menteri ketika itu telah melancarkan dokumen flagship Sekolah Bestari di Malaysia disamping dokumen berkaitan flagship. objektif kedua projek ini ialah membantu Pusat Perkembangan Kurikulum.elemen sosio-ekonomi dan politik.sekolah rendah di luar bandar. pedagogi. Langkah ini diterajui oleh Universiti Sains Malaysia sebagai satu projek pendidikan.

36 . Negaranegara Barat seperti Great Britain dan USA gusar dan rasa terancam ketinggalan dalam bidang sains dan teknologi. Selain itu.ciri penting setiap projek itu dan impaknya terhadap kurikulum 2. Bahagian Teknologi Pendidikan. Kementerian Pelajaran Malaysia dipertanggungjawabkan untuk memantau penggunaan courseware ini di semua Sekolah Bestari. Di sinilah bermulanya titik perlumbaan di antara America Syarikat dan Soviet Union.mengikut kadar pembelajaran sendiri.negara ini yang membawa perubahan dalam kurikulum matematik mereka. banyak projek yang telah dilancarkan oleh negara. Bahasa Inggeris. School Mathematics Project (SMP) dan School Mathematics Study Group (SMSG). Projek rintis Sekolah Bestari di Malaysia bermula dalam tahun 1998. Sehubungan itu berlakulah perubahan-perubahan utama khususnya dalam subjek matematik dan sains. Pelancaran Kapal Angkasa Lepas Sputnik 1 oleh Soviet Union dalam tahun 1957 telah memberi kesan mendalam kepada sejarah pendidikan matematik.projek luar yang mempengaruhi kurikulum matematik Malaysia ialah Nuffield Mathematics Project (NMP).5 Pengaruh Perubahan dalam Kurikulum Matematik Negara Luar terhadap Perkembangan Kurikulum Matematik di Malaysia. Matematik dan Sains. Ini disebabkan oleh hubungan Malaysia yang rapat dengan negara. Projek rintis ini berakhir pada bulan Disember 2002. Akibatnya. Perkembangan Kurikulum Matematik di Malaysia telah berlaku akibat dari pelaksanaan beberapa projek yang penting. Di antara projek. Dua buah sekolah rendah dan dua buah sekolah menengah telah dipilih dalam projek ini manakala pelaksanaannya hanya bagi empat subjek utama iaitu Bahasa Melayu. Scottish Mathematics Group (SMG).negara ini dalam bidang pendidikan. Kenalpasti ciri. Pakej courseware yang lengkap mengikut sukatan matematik bagi Sekolah Bestari di peringkat rendah dan menengah telah disiapkan dan sedia digunakan. Sekolah Bestari juga memberi tumpuan kepada aplikasi dalam proses pengajaran dan pembelajaran matematik. Perubahan dalam kurikulum matematik luar negara ini telah membawa pengaruh yang besar kepada kurikulum matematik di Malaysia.

saya faham. Projek ini telah mencapai objektifnya dan memberi impak kepada kurikulum matematik di Malaysia melalui Projek Khas yang telah dilancarkan dalam tahun 1970. National Council of Teachers of Mathematics(NCTM-1989) juga mempengaruhi pembentukan kurikulum matematik di Malaysia sejak tahun 1990 melalui dokumen Curriculum and Evaluation Standards for School Mathematics yang telah dikeluarkan oleh NCTM. saya ingat Saya buat. Kerja projek ini melibatkan penggunaan matematik dalam mencari penyelesaikan masalah.kaedah baru dalam P&P matematik di sekolah rendah telah diperkenalkan. satu organisasi swasta dengan bantuan dari Kementerian Pelajaran Britain. Aplikasi strategi pemusatan pelajar dan bahan serta kaedah inkuiri penemuan mesti diutamakan dalam proses P&P. dari konkrit kepada abstrak dan berasaskan pengalaman yang biasa kepada pengalaman yang luar biasa. objektif NMP ialah membimbing pelajar sekolah rendah belajar matematik melalui pengalaman yang konkrit. saya lupa Saya lihat. Pelajar belajar matematik melalui pelaksanaan kerja projek dalam kumpulan kecil. ◙◙ Nuffield Mathemtics Project (NMP-1964) Projek ini telah dijalankan terhadap sekolah. Oleh itu.pengaruh seperti yang telah disebut di atas. 37 .kaedah ini adalah berpandukan kepada Teori Pembelajaran Piaget.Selain daripada pengaruh.bahan konkrit. Penemuan kaedah.sekolah rendah di Britain pada tahun 1964. pembelajaran yang berkesan bagi pelajarpelajar yang berumur antara 6 hingga 12 tahun akan berlaku sekiranya ada interaksi dengan bahan. kandungan sukatan matematik telah disusun mengikut hiraki iaitu dari yang mudah kepada yang lebih sukar. Mengikut Piaget. Dalam projek NMP ini kaedah. Selain itu. Pembiayaan NMP ditaja oleh Nuffield Foundation. Secara asasnya falsafah yang terkandung dalam projek ini boleh diterjemahkan seperti apa yang diperkatakan oleh Confucius: Saya dengar.

buku ini telah dicetak di antara tahun 1965 dan 1969 dengan memperkenalkan tajuk–tajuk baru seperti Sets. Number Bases. Dalam projek ini. Kumpulan ini telah membina dan 38 . Begle dan dibiayai oleh National Science Foundation . Objektif utama projek ini ialah meningkatkan mutu sukatan matematik di sekolah rendah setanding dengan Russia. Transformation. teori set diajar bersekali dengan tajuk algebra dan geometri. ◙◙ School Mathematics Project (SMP) Pada mulanya SMP hanyalah merupakan sebuah projek kajian yang telah dipengerusikan oleh Bryan Thwaites dari University of Southampton pada tahun 1961.tajuk ini dalam penyelesaian masalah seharian. Oleh itu sukatan SMP ini diputuskan tidak sesuai untuk pelajar yang lemah dalam matematik. Ia ditubuhkan pada tahun 1958 dengan diterajui oleh Edward G. Number Systems. Pendekatan ini membolehkan tajuk. Buku teks SMP telah digunakan secara meluas di sekolah menengah di Great Britain. tetapi dapatan menunjukkan kandungannya adalah terlalu akademik dan abstrak. Kajian ini dilakukan untuk menimbangkan perubahan yang sewajarnya dalam pengajaran matematik berikutan pelancaran Sputnik 1 oleh Soviet Union dan seterusnya untuk menyediakan satu sukatan matematik yang lebih progresif di Great Britain. Inequalities. Modular Mathematics.tajuk yang berbeza diajar secara bersepadu.◙◙ Scottish Mathematics Group (SMG) Pasukan SMG ini terdiri daripada sekumpulan ahli matematik Scotland yang telah menulis sesiri sembilan buah buku teks yang berjudul Modern Mathematics for Schools. Bahan SMG ini menjadi dokumen rujukan utama dalam Projek Matematik Moden untuk Sekolah Menengah Rendah Malaysia yang telah dilancarkan pada tahun 1970. seperti SMG. Contohnya. Walaupun begitu. bahan SMP juga menjadi sumber rujukan yang penting untuk buku teks subjek Matematik Moden di Malaysia. Buku. pendekatan tradisional dalam P&P telah digantikan dengan pendekatan yang lebih bersepadu. ◙◙ School Mathematics Study Group (SMSG) Kumpulan SMSG terdiri dari ahli fikir akademik Amerika dengan fokus membawa perubahan dalam pendidikan matematik selaras dengan kemajuan yang telah ditunjukkan oleh Soviet Union dengan pelancaran Sputnik 1. Salah satu ciri utama dalam sukatan ini ialah mengaplikasikan tajuk. Linear Programming dan Matrices.

◙◙ National Council of Teachers of Mathematic (NCTM) NCTM telah bermula pada tahun 1920 dengan tujuan menambah baik proses pengajaran dan pembelajaran matematik. Sama seperti SMG and SMP. New Mathematics menitikberatkan penjelasan struktur matematik dalam konsep yang abstrak seperti teori set dan asas nombor selain daripada asas10.melaksanakan kurikulum matematik di sekolah rendah dan menengah di USA sehingga ia ditamatkan pada tahun 1977. asas nombo dan trigonometri. nombor negatif. Ahli kumpulan terdiri daripada ahli matematik. 39 . guru. kolej dan universiti). NCTM memainkan peranan yang penting untuk memastikan setiap pelajar mendapat pendidikan matematik yang sempurna dan menyediakan peluang perkembangan profesional yang berterusan untuk setiap guru matematik.000 orang dan mempunyai lebih daripada 250 associates di Amerika Syarikat dan Kanada. Tajuk–tajuk dalam Matematik termasuklah geometri. Dalam proses pengajaran. NCTM telah megeluarkan dokumen berjudul Principles and Standards for School Mathematics. Dokumen Principles and Standards menyediakan visi untuk semua guru dan pelajar iaitu untuk meningkatkan mutu pendidikan matematik akan datang. iaitu satu garispanduan untuk kecemerlangan dalam pendidikan matematik pre-K – 12 yang boleh dicapai sekiranya semua pelajar dapat melibatkan diri dalam aktiviti matematik yang mencabar.idea yang berguna kepada para pendidik di Malaysia sebagai langkah meningkatkan mutu matematik pada masa itu.profit peringkat dunia yang terbesar dengan ahli seramai lebih daripada 100. Pada bulan April 2000. Misi National Council of Teachers of Mathematics ialah menunjukkan visi dan memberi kepimpinan yang perlu supaya pelajar mendapat pendidikan matematik yang berkualiti tinggi (sekolah rendah. pakar psikologi and nazir sekolah. Sebagai tambahan. penggunaan bahasa matematik yang khusus untuk memahami sesuatu konsep matematik juga dititikberatkan. SMSG banyak menjalankan aktiviti sebagai pendekatannya supaya pembelajaran lebih bermakna dan menarik. NCTM ialah satu pertubuhan non.guru. teori set . Hasil usaha kumpulan ini membawa perubahan dalam pendidikan matematik yang dikenali sebagai New Mathematics. projek ini juga membekalkan idea. sekolah menengah.

kurikulum. Lima standard kedua pula melibatkan proses penyelesaian masalah. geometri.guru K – 12. video kerja pelajar dalam kelas. NCTM membina dan mengedar pelbagai bahan sumber untuk membantu pengajaran guru. P&P. perkaitan. Satu siri buku yang mengandungi 30 Navigations volumes dicetak supaya guru.isu seperti keadilan. penaakulan dan bukti. Selain dari itu guru juga boleh mengambil bahagian dalam kritik untuk lesson-study. Persatuan ini juga bertindak sebagai penyelaras kepada beberapa persidangan regional dan mesyuarat tahunan. The Illuminations dibangunkan untuk menerangkan dengan lebih lanjut mengenai standards NCTM dan menyediakan rancangan mengajar untuk guru dan aktiviti pembelajaran untuk pelajar. tugasan dan seterusnya membuat analisa profesional mengenai perbincangan guru. Kandungan dokumen Principles and Standards juga dapat dipraktikkan mengikut panduan yang disediakan secara online di laman web NCTM melalui E-Standards and Illuminations. analisis data dan kebarangkalian. Keempat. Selain itu. Ketiga. Reflections ialah satu elemen penting dalam NCTM untuk perkembangan profesionalisme guru matematik. tahunan atau regional.guru dapat mempraktikkan kandungan dokumen Principles and Standards for School Mathematics di dalam kelas mereka. Pertama.Ada empat komponen utama dalam dokumen Pinciples and Standards for School Mathematics ini. Dalam laman web Reflections ini dimasukkan video secara online supaya guru boleh membuat analisis dan perbincangan untuk menambahbaik kemahiran pengajaran mereka. standard NCTM ini mengetengahkan satu set matlamat yang komprehensif untuk dicapai dalam pengajaran matematik. pentaksiran dan teknologi. ukuran.prinsipal ini merangkumi isu. prinsipal.prinsipal tersebut adalah perspektif asas yang perlu dirujuk oleh pendidik dalam membuat keputusan yang melibatkan pendidikan matematik di sekolah. Ia juga menyediakan standard-based kandungan internet content untuk guru. Kedua. 40 . Akademi Untuk Perkembangan Profesional telah ditubuhkan pada tahun 2000 dan menyediakan pakej latihan selama dua atau lima hari untuk guru matematik. Lima standard pertama berkait dengan isi kandungan matematik seperti nombor dan operasi. NCTM menyediakan ruang dan peluang untuk peningkatan profesionalisme guru melalui persidangan/seminar kepimpinan. Standardstandard ini adalah kemahiran asas dan pengetahuan yang perlu dikuasai oleh pelajar untuk berjaya dalam abad ke 21 ini. komunikasi dan perwakilan. Prinsipal. algebra.

Oleh itu. Mathematics Teaching in the Middle School. Selain itu. Selaras dengan itu. MET juga menghargai guru.guru matematik dengan pemberian annual Lifetime Achievement Award for Distinguished Service to Mathematics Education. 41 . Melalui penilaian yang dibuat ke atas program matematik sekolah.6 Dasar dan Program bagi Kemajuan Matematik Kanak-Kanak Dasar pendidikan matematik kanak-kanak yang digubal perlu menjamin mereka menjadi warga dunia masa depan yang berjaya. the NCTM News Bulletin. Penerbitan lain termasuklah monthly member newsletter. Dunia masa depan juga memerlukan idea-idea baru yang menggalakkan pengurusan yang baik terhadap persekitarannya. NCTM juga bekerjasama dengan National Council for Accreditation of Teacher Education (NCATE) yang memberi kuasa kepada NCTM untuk menilai program latihan guru matematik. the Mathematics Teacher. Pada tahun 1976 NCTM menubuhkan Mathematics Education Trust (MET) yang menyediakan dana untuk guru bagi meningkatkan P&P matematik. amalan bilik darjah hari ini perlu melatih kanak-kanak supaya berfikir secara kreatif dan inovatif. persatuan ini menaja Acara Matematik Terbesar di dunia dan menerbitkan buku yang mengandungi aktiviti-aktiviti menarik untuk guru gunakan dalam kelas mereka. Oleh itu. program pendidikan matematik perlu selari dengan teori pembelajaran berasaskan otak dan juga penggunaan TMK dalam amalan bilik darjah. Oleh itu. and the Journal for Research in Mathematics Education. sebarang program pendidikan matematik kanak-kanak di Malaysia perlu sejajar dengan keperluan sezaman. Setiap tahun dalam bulan April. NCTM dapat mempastikan dan menentukan guru.ahlinya yang terdiri daripada guru-guru matematik sekolah . lebih 200 buah buku pendidikan. 2.guru permulaan telah cukup bersedia untuk menjalankan tugas mereka. pensyarah universiti dalam bidang pendidikan dan juga institusi pendidikan seperti perpustakaan kolej dan sekolah.NCTM menerbitkan empat jurnal profesional : Teaching Children Mathematics. video dan lainlain bahan. NCTM ialah satu pertubuhan profesional yang mendapat mandat dan kekuatannya dari ahli. Alaf baru memerlukan warga dunia yang inovatif dan kreatif selain daripada berpengetahuan. keperluan kehidupan masa depan perlu dijadikan amalan bilik darjah hari ini bagi kelangsungan kehidupan.

Masyarakat pada kurun berkenaan tidak lagi berupa masyarakat sara diri. Pekerjaan di kilang berbeza sifatnya daripada di bendang. Banyak kilang telah didirikan bagi tujuan tersebut. Mereka telah mula menjadi masyarakat pengguna. Kurun ke 19 itu dikenali sebagai Zaman Industri. Kekuatan fizikal tidak lagi menjadi keutamaan pada pekerja kilang. Ini berlaku kerana perubahan gaya hidup. Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) mencetuskan Zaman Maklumat pada kurun ke 20. Oleh itu. Masyarakat pada zaman berkenaan terdiri daripada petani. Pelbagai jenis permintaan mula menjadi amalan masyarakat berkenaan. kurun berkenaan dipanggil Zaman Pertanian. Kurun ke 18 memerlukan petani-petani yang kuat bekerja sepanjang hari di bendang bagi penghasilan makanan ruji. 2006). Isipadu pengeluaran adalah untuk sara diri petani itu sendiri.1 Kerangka Konsep (a) Menggalakkan Kreativiti Zaman berubah dan setiap zaman mempunyai keperluan yang tersendiri dan berbeza (Pink. Ekonomi zaman berkenaan rata-rata berskala kecil. Ekonomi berskala besar perlu diamalkan bagi memenuhi permintaan yang pelbagai itu. Pengeluaran barangan secara banyak mula berkembang pada kurun ke 19. Kemudahan komputer memudahkan penyimpanan serta 42 . Seterusnya.2.6. Seorang pekerja kilang perlu mempunyai daya tahan untuk membuat kerja-kerja rutin dengan bantuan mesin sepanjang lapan jam sehari.

pencampaian maklumat. Zaman Maklumat menggalakkan pencanaian otak kiri. Kurikulum pendidikan berperanan memenuhi kehendak sezaman. Inovasi 43 . Walaupun zaman telah berubah. sekuen dan analisis (Buzan. nombor. 2005) Zaman terus berubah. Pencarian pekerjaan mula menjadi sukar walaupun di kalangan siswazah universiti. Mereka memerlukan nilai tambah yang membezakan diri masing-masing daripada masyarakat kebanyakan. Kurun ke 20 memerlukan tenaga kerja yang mempunyai banyak pengetahuan. logik. Ini berlaku kerana pada hemisfera otak itulah pengetahuan ataupun maklumat disimpan untuk diingatkan semula apabila diperlukan. Inovasi dan kreativiti diperlukan selain daripada pengetahuan yang mendalam bagi sesuatu bidang. Pendidikan Zaman Konseptual perlukan inovasi dan kreativiti sebagai matlamatnya (Pink. 2006). Kurun ke 21 sudah tentunya mempunyai keperluan yang tersendiri Ramai daripada ahli masyarakat telahpun mempunyai pengetahuan yang banyak dalam pelbagai bidang. Proses pengajaranpembelajaran dalam bilik darjah masih lagi ingin memenuhi keperluan Zaman Maklumat. Menurut Pink (2006). Fokus proses pengajaran-pembelajaran masih lagi terhadap usaha menambahkan pengetahuan pelajar. kurun ke 21 ialah Zaman Konseptual. Kos kewangan yang rendah terhadap pemilikan maklumat menggalakan orang ramai berebut-rebut untuk memiliki maklumat sebanyak yang mungkin. Oleh itu. Zaman Konseptual memerlukan golongan karyawan yang inovatif dan kreatif. Oleh itu matlamat pendidikan kurun ke 20 ialah kemenjadian saraf otak hemisfera kiri terhadap kegiatan sehala (linearity) yang melibatkan perkataan. Alat serta teknik pembelajaran yang didedahkan pada pelajar masih lagi dilihat sebagai alat hafalan. Menurut Pink (2006). Pusat-pusat pengajian tinggi didirikan dengan banyaknya untuk menampung keperluan itu. tetapi strategi pengajaran-pembelajaran Zaman Maklumat masih lagi diamalkan dalam kebanyakan bilik darjah. Ini berlaku kerana masyarakat kurun ke 21 sentiasa menghendaki idea serta ciptaan baru bagi kelangsungan kehidupan mereka. 2005). (b) Mengamalkan Pembelajaran Holistik Kegiatan pembelajaran mesti menghasilkan kesedaran holistik ataupun gestalt sebagai hasil pembelajaran terhadap perspektif yang berbeza (Buzan.

Selain itu.dan kreativiti ialah hasilan daripada pemikiran yang holistik. konsep sebegini membolehkan holistik itu bersifat kontekstual. Selain itu. Pelbagai definisi diberikan terhadap konsep holistik. Ianya juga perlu bersesuaian dengan keperluan sezaman. Model pembelajaran yang diguna pakai mesti melibatkan kemahiran generik sezaman. model pembelajaran berkenaan harus berpusatkan murid. Bagi mencapai matlamat pendidikan. iaitu. penggunaan TMK dalam pembelajaran. Model pembelajaran sedemikian ditunjukkan pada rajah berikut. konsep holistik yang diguna pakai perlu berlaku pada pengajaran-pembelajaran harian dalam bilik darjah. Murid akan hanya memperoleh idea ataupun pengalaman matematik yang menjadi pilihan gurunya itu. Walaupun guru memberikan banyak contoh.. Oleh itu. Dari perspektif yang luas. Oleh itu. Konsep sebegini diguna pakai bagi tujuan inovasi ini supaya ianya boleh dirasai oleh setiap pelajar pada setiap masa di dalam bilik darjah. Lebih banyak perspektif ataupun 44 . model pengajaran-pembelajaran ‘mudah amal’ perlu digunakan. sebuah model pembelajaran holistik menjadi keperluan yang asasi bagi pendidikan kurun ke 21. Amalan empirisme ini perlu bagi kemenjadian seorang murid yang inovatif dan kreatif. holistik merangkumi kurikulum dan juga ko-kurikulum serta kegiatan di dalam dan di luar bilik darjah. Pemikiran yang holistik perlu dizahirkan secara jelas dan empirikal pada pengajaran-pembelajaran bilik darjah. Suatu model pembelajaran yang holistik seharusnya mempunyai nilai-nilai kognitif dan afektif. Idea matematik selalunya disampaikan oleh guru dengan menggunakan banyak contoh melalui latihtubi. Model 3P P1: Proses Big Picture Thinking Pendidikan matematik bererti boleh memahami sebanyak-banyaknya tentang sesuatu idea yang abstrak. selalunya hanya terdapat satu perspektif ataupun gambaran yang khusus pada contoh yang banyak itu.

36... Kefahaman terhadap Sifir 9 boleh dikembangkan jika pengajaran-pembelajaran tentang fakta asas ini dikukuhkan dengan kepelbagaian pola seperti pada Contoh 2.gambaran yang dibincangkan dalam kelas. Mutu pembelajaran matematik boleh ditingkatkan melalui kepelbagaian gambaran yang diperolehi dalam bilik darjah.. Pelbagai gambaran matematik boleh diperhatikan oleh murid melalui pencerapan pola matematik. 18. Pola takrifan selalunya menjadi fokus pada pengajaran-pembelajaran sifir darab.... . 45         1x9= 2x9= 3x9= 4x9= 5x9= 6x9= 7x9= 8x9= . 27. Perbincangan berikut menunjukkan pelbagai pola matematik pada Sifir 9. maka lebih banyak peluang untuk murid memahami dan menambah idea serta pengalaman matematik mereka. Pola matematik yang mentakrifkan Sifir 9 ialah gandaan 9: 9. Kepelbagaian gambaran boleh diadakan dalam bilik darjah.

terdapat juga pola lain yang boleh dicerap oleh murid daripada Sifir 9. Ini menunjukkan bahawa proses P1 ini mempunyai nilai kognitif yang tinggi. Proses ini menggalakkan pembelajaran pada aras tertinggi Taksonomi Bloom yang diubahsuai. Taksonomi bentuk baru ini tidak bersifat hiraki. Picture Thinking boleh dirancang dan dilaksanakan pada pendidikan matematik sekolah      1 x 9 = 09 2 x 9 = 18 3 x 9 = 27 4 x 9 = 36 5 x 9 = 45 tam bah 46 .Selain daripada empat pola pada Contoh 2. Oleh itu. Pembelajaran pada aras tinggi boleh berlaku secara tersendiri. Proses Big Picture Thinking melibatkan keseluruhan pemikiran kognitif murid. kegiatan yang inovatif dan kreatif pada proses Big rendah. Ini ditunjukkan pada Contoh 3.

Big Picture Thinking menggalakkan pembentukan gambaran kesedaran holistik bagi sesuatu konsep matematik yang abstrak pada sesuatu konteks yang benar.Bloom ( kata Taxonomi Bloom Diubahsuai Proses pembelajaran Big Picture Thinking lebih berfokus kepada kepelbagaian pada satu-satu masa. Ia juga bersifat kontekstual. • Aplikasi 47 • Kefahaman . Proses pembelajaran In-forming ini bersifat mendatar. Ini dilaksanakan melalui enjin pencarian seperti Google Search. Selain itu. proses pembelajaran Big Picture Thinking ini boleh menghasilkan Deep SOLO pada rajah berikut. Kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan lebih berfokus terhadap usaha mencanai (synthesizing the big picture) daripada cerakinan (analyzing the details). Pembelajaran jenis ini dibincangkan seperti berikut menggunakan Taxonomi P2: Proses In-forming Proses pembelajaran ini menggalakkan pencarian maklumat melalui laman-laman sesawang. • Penilaian • Sintesis • Analisis Deep Learning Learning.

Kefahaman mendalam tentang maklumat yang dicapai melalui internet itu boleh dilaksanakan melalui proses Big Picture Thinking. Perbezaan berlaku kerana berbeza kelompok kecil murid. Amalan sedemikian boleh berbeza-beza. Rationalisme merangkumi penaakulan. Walau bagaimanapun. Menurut Bishop (1988). theory dan theorizing. P3: Proses Emphatizing Nilai afektif diperoleh melalui proses Emphatizing. pemikiran logik dan berhujah. Matematik ethno ialah tindihan antara tiga konsep. (c) Menghargai Matematik Ethno Empathizing juga boleh dilaksanakan melalui amalan matematik ethno dalam pengajaran-pembelajaran matematik. model matematik dan amalan setempat. Oleh itu. Kemajuan dan Keterbukaan. berbeza persekitaran dan juga berbeza status sosio-ekonomi. matematik. Superficial Learning boleh menggalakkan Deep Learning. Konsep matematik ethno ini ditunjukkan pada rajah berikut. terdapat tiga nilai afektif pada pendidikan matematik. Matematik ethno ialah matematik amalan setempat. proses ini hanya berupaya menghasilkan Superficial Learning. Nilai-nilai berkenaan ialah Rationalisme. berbeza kedudukan geografi. Matematik Ethno 48 . P2 dan P1 saling melengkapi. Keterbukaan ialah nilai pendemokrasian pengetahuan. Namun begitu. Ini menggalakkan inovasi dan kreativiti peribadi di kalangan murid.Banyak maklumat yang boleh diperolehi melalui proses ini. Kemajuan berlaku jika murid mengemukakan pendapat alternatif serta menyoal pendapat semasa.

Cara mengira alternatif sebagai amalan emphatizing 2 1 2 1 + 4 + 3 =? 6 3 4 i) ii) iii) 2 1 2 1 1 2 1 + 4 +3 = 2 + 4 + 3 + + + 6 3 4 6 3 4 2+4+3=9 1 2 1 2 +8 +3 + + = 6 3 4 12 = 1 3 1 2 =1 1 1 2 1 1 2 =1+ iv) 9+1+ 1 1 = 10 1 2 1 2 Kaedah ini menunjukkan kepelbagaian pada proses pemikiran murid. Pelaziman terhadap sebutan-sebutan berkenaan mempermudahkan ingatan terhadap fakta-fakta asas dalam matematik. daya berfikir dan kecepatan berfikir. (d) Program Pendidikan Matematik Di Sekolah Rendah Kaedah Mokhdar bermula pada 1989.Amalan matematik ethno boleh dilihat pada kaedah menulis alternatif (alternative written method ) yang diamalkan di sekolah rendah tertentu sahaja. amalan matematik ethno berupaya menimbulkan kepekaan (emphatizing) terhadap matematik di kalangan murid yang berkenaan. 49 . Kaedah menulis alternatif ini menunjukkan murid mempunyai kaedah penaakulan yang tersendiri. Ia dikatakan meningkatkan ingatan. Ia suatu bukti empirikal tentang berlakunya pemikiran murid yang inovatif dan kreatif. Asas Kaedah Mokhdar ialah sebutan terhadap nombor-nombor. Oleh itu. Satu contoh kaedah berkenaan ditunjukkan di bawah ini.

Setelah mengikuti program susulan selama enam atau tujuh hari berikutnya. Selain memberikan gambaran terhadap konsep-konsep algebra. (e) Program Pendidikan Matematik Di Sekolah Menengah Algebra menguasai pendidikan matematik di sekolah menengah. Penggunaan TMK dalam bilik darjah boleh memberi ruang masa dan kemudahan pelaksanaan strategi ini. Sebagai contoh. Oleh itu. memproses dan mengakses maklumat di dalam minda untuk menghasilkan kemampuan minda yang optimum. alat tulis. Kesan daripada penggunaan kaedah ini boleh dilihat serta-merta dalam banyak kes. penguasaan terhadap pengetahuan konseptual diabaikan pada pendidikan tersebut. Keseimbangan antara pengetahuan konsep dengan pengetahuan prosedur adalah antara lima strategi KBSM. Terdapat antara 20% ke 30% peserta berusia antara enam hingga tujuh tahun. bagi semua perkara yang berbentuk. yang dibudayakan dengan Mokhdar advance dalam masa enam hingga tujuh hari (dalam masa tersebut. bersifat atau mempunyai sifat-sifat angka dan simbol. Perisian-perisian matematik sebegini mengimbangkan simbol abstrak pada algebra dengan gambaran geometri. peserta mampu memahami dan menyelesaikan dengan pantas masalah fact and figure di dalam subjek pecahan dan sebagainya. Algebra menyebabkan tumpuan terhadap pengetahuan prosedur berlaku pada pendidikan matematik di sekolah menengah. Penggunaan perisian matematik seperti Geometrical Sketchpad (GSP) dan GeoGebra memudahkan pelaksanaan strategi berkenaan. dimantapkan ke dalam minda peserta. perisian matematik tersebut juga berupaya untuk menunjukkan proses terhadap konsep secara dinamik. fakta asas matematik iaitu jadual asas bagi darab dan tambah.Kaedah ini dikatakan boleh meningkatkan kuasa otak dalam menyimpan. kecekapan menyimpan maklumat sifir asas (sifar hingga sembilan) dan seterusnya kecekapan memproses dan mengakses maklumat tersebut di dalam minda menyebabkan sifir seperti 68x62 boleh dicongak olah anak sekecil tujuh atau lapan tahun menggunakan masa sepuluh malah dua puluh kali lebih cepat daripada menggunakan kalkulator. Konsep-konsep matematik yang dicerap melalui sesuatu 50 . Terdapat kajian yang menunjukkan bahawa tumpuan terhadap bidang ini tidak menggalakkan perkembangan pemikiran matematik yang lebih menyeluruh. juga menggunakan Mokhdar). Tall (2009) mengatakan bahawa kefahaman terhadap konsep matematik diperkukuhkan melalui kefahaman terhadap proses yang membawa kepada pentakrifan konsep berkenaan. alat bantuan mengira atau sebagainya.

proses disebut sebagai procept (Tall. 2009). Jelaskan bagaimana aktiviti Big Picture Thinking menggalakkan kreativiti dalam bilik darjah bagi mata pelajaran matematik. Jelaskan bagaimana penggunaan perisian komputer seperti GSP dan GeoGebra boleh menggalakkan kreativiti pada Matematik KBSM. Jelaskan bagaimana penggunaan perisian matematik seperti GSP boleh mempermudahkan pembelajaran terhadap procepts matematik (Tall. Pembelajaran terhadap procept mudah dilaksana menggunakan perisian matematik seperti GSP dan GeoGebra. 3. Jelaskan Kaedah Mokhdar daripada perspektif teori pembelajaran berasaskan otak. Tugasan Jawab semua soalan berikut 1. 4. Huraikan deep learning pada pendidikan matematik sekolah rendah. 5. 2. 2009). 51 .

Smith. (2005). et al. Siew Hua. Profesional standards for teaching mathematics. The Malaysian Smart School: Implementation Plant.RUJUKAN Rujukan Utama: Gates. London: Taylor & Francis Group Ministry of Education (2002-2006). (2006). London: HarperCollins Pub. Ministry of Education Malaysia (1997). Musser. 9th ed. The nature of mathematics. K. Selangor D. The World is Flat New York: Penguin Books 52 . Mathematics for elementary teachers. T. Ministry of Education (2004-2006). Ed ke 2. KL: Universiti Malaya.. G. Mind Maps.year 5.J. Pacific Grove CA: Brooks /Cole Thomson Learning Rujukan Lain: National Council of Teachers Mathematics (1991).(2008). Reston. L. P. Selangor: Kumpulan Budiman Sdn Bhd. Virginia: Author Buzan. NCTM. Isu-isu kritikal dalam pendidikan matematik. Seow. Friedman. Soon Sang. Ministry of Education Malaysia (1997).Matemaatik KBSR dan strategi pengajaran. Issues in mathematics teaching. (2001). The Malaysian Smart School: A Conceptual Blue print.L.(2001). Mok. T. Integrated curriculum for primary schools: curriculum specifications mathematics year 1.: Fajar Bakti Sdn Bhd. Integrated curriculum for secondary schools: curriculum specifications mathematics form 1. USA : John Wiley Nik Azis Nik Pa.E.form 5. Pengajaran matematik KBSR. (1997) .(1995). (2005). 7th ed.

math.htm http://www.edu/projects/2/Wood/frame.au/99pap/bis99188.geocities.my/bahan.geom.au/PDFWorD/Info/IL/.go.net/kb/dedind. H. The Development of Ancient Numeration Systems: http://mtl.aare.org/learn/greeks/science/math/pythagoras.nist. Polya.th/moe. New Jersey: Princeton Univ. New York: Riverhead Books.gov.html Laman Web: 1.edu/history/topics/num-sys.nsc.ppk.math.wichita.edu/~demo5337/Group3/hist.htm SELAMAT BELAJAR 53 .html http://www.history/Mathematician/Biogindex. G.htm 3.socialresearchmethods. D.net/totalweblite/upload/754/Kaedah%20Mokhdar%20untuk %20semu a.html http://www.uiuc.ac. (2006).htm 4.Pink.htm http://www.localdns.dcsst-and.moe.Press.historyforkids.historyforkids.pdf http:physics.kpm.uiuc. (1945).uk/.org http://www.edu.html http://www-groups. A Whole New Mind.com/mathfair2002/school/arit/arithm1.com/moneyhistory. How to Solve it.mintmark.htm 2 . Perkembangan Matematik Malaysia: http://www.html#hindu-arabic http://www. Pendidikan Matematik http:/www.nctm.gov sg http://www.org/learn/economy/money.htmn http://www.htm/ http://www.gov/Genint/Time/time.php http://www. http://secure. Values in Mathematics Education: Making Values Teaching Explicit in the mathematics Classroom http://www.

Oleh itu. Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) adalah enabler utama bagi pendidikan semasa. Penaakulan matematik ialah tonggak yang ketiga. perbincangan juga dibuat terhadap amalan komunikasi matematik dalam p&p matematik setempat. Oleh itu.1 Sinopsis Bahagian ini membincangkan tentang sifat am pada sebuah model penyelesaian masalah yang hendak diguna pakai sebagai tonggak pertama bagi pengajaran dan pembelajaran matematik (p&p) semasa. Perbezaan antara amalan setempat komunikasi matematik dengan konsep komunikasi matematik National Council of Teachers of Mathematics (NCTM) juga dibincangkan. peranannya sebagai tonggak yang kelima dan terakhir tidak menunjukkan kepentingannya dalam p&p matematik. Komunikasi matematik ialah tonggak kedua bagi p&p matematik. Selain itu. Tonggak keempat ialah perkaitan matematik. 3. Pola nombor adalah ciri dominan pada idea-idea matematik. Ia adalah sifat semula jadi pada idea matematik. Sifat pada model berkenaan juga diperjelaskan dengan membuat banding beza dengan Model Polya yang mula dicadangkan sekitar tahun 1945.Tajuk 3 Lima Tonggak dalam Pengajaran dan Pembelajaran Matematik 3. Pendekatan induktif dicadangkan bagi pelaksanaan penaakulan matematik kerana ianya berperingkat dan lebih sesuai dengan peringkat perkembangan biologi murid di sekolah rendah. pencarian pola nombor adalah kaedah utama yang boleh digunakan bagi pelaksanaan tonggak ini. TMK juga boleh digunakan sebagai enabler pembelajaran prosep seperti yang dicadangkan oleh Tall (1994).2 • • • • • Hasil Pembelajaran Menghuraikan penyelesaian masalah matematik sebagai tonggak pertama Mentakrif heuristik algoritma Menghuraikan komunikasi matematik sebagai tonggak kedua Membandingbezakan antara komunikasi matematik menurut fahaman behaviorisme Menghuraikan penaakulan matematik sebagai tonggak ketiga 54 .

TMK pula telahpun mampu mengumpul dan menyimpan maklumat dengan mudah dan luwes. persekitaran masyarakat terus berkembang dan ianya menyebabkan timbulnya keperluan baru.3 Kerangka Konseptual 3.4 Lima Tonggak dalam Pengajaran dan Pembelajaran Matematik Kurikulum pendidikan matematik perlu memenuhi keperluan semasa sesebuah masyarakat di mana kurikulum tersebut digubal. rohani dan intelek (JERI). Ianya bertujuan supaya masyarakat mempunyai sumber manusia yang berkesan dari aspek jasmani. Kemajuan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) pada Kurun ke 21 ini adalah antara pemangkin utama bagi perubahan persekitaran serta timbulnya keperluan baru. emosi. Kemanusiaan perlukan suatu 55 .• • • Menghuraikan perkaitan matematik sebagai tonggak keempat Menghuraikan TMK sebagai tonggak kelima Menghuraikan p&p prosep matematik menggunakan TMK 3. Persikataran Kurun ke 21 ialah perkambungan sejagat. Peranan kemanusiaan pada aspek ini telah semakin berkurangan. Walau bagaimanapun. Penggubalan Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) berhasrat untuk memperkukuhkan kognitif murid dengan nilainilai afektif.

Kreativiti ialah hasil daripada pemikiran yang sebegitu. George Polya (sekitar 1945) adalah antara pelopor penyelesaian masalah matematik. Beliau mencadangkan supaya penyelesaian masalah bukan sahaja sebagai suatu pendekatan penyelesaian bagi sesuatu masalah tetapi juga sebagai suatu kaedah p&p. P&P matematik berfokus pada konten matematik tulin. p&p matematik perlu menghasilkan pembelajaran yang mendalam (deep learning). Ini mementingkan ingatan yang kuat serta banyak. Kemanusiaan perlukan peranan yang belum lagi terdapat pada suatu aturcara pengkomputeran. Penyelesaian masalah adalah satu wacana yang telah lama diamalkan dalam kurikulum pendidikan matematik asas bagi menggalakkan pemikiran yang inovatif dan kreatif. Tugasan Matematik Rutin: 1 + 2 = Tugasan Matematik Bukan Rutin: Berapakah bilangan susunan serupa yang boleh dibina? 56 Tugasan Rutin dan Bukan Rutin . sifat inovatif dan kreatif. 2006). Pengajaran dan pembelajaran matematik (p&p) perlu menjadi lebih holistik supaya unsur inovasi dan kreativiti terdapat pada setiap kegiatan p&p. Tugasan matematik dalam bilik darjah perlu lebih mencapah dan mencabar. Ini boleh berlaku jika p&p matematik beranjak daripada masalah rutin kepada yang bukan rutin. Ianya perlukan sifat yang lebih holistik.peranan yang tidak lagi diambil ahli oleh sebuah mesin. Kurun ke 21 memerlukan sumber manusia yang inovatif dan kreatif (Pink. 3. Selain itu. Fokus tugasan matematik adalah terhadap mencari jawapan. Cadangan beliau ini akan menggalakkan berlakunya proses pemikiran yang lebih mendalam bagi p&p matematik.1 Penyelesaian Masalah Matematik sebagai Tonggak Pertama Inovasi bermakna berfikir dengan cara yang berbeza. P&P matematik awalan berlaku pada Aras Ingatan pada Taksonomi Pengetahuan Bloom. Kaedah penyelesaian masalah bertujuan supaya fokus p&p matematik dilanjutkan sehingga Aras Kedua (kefahaman) dan Aras Ketiga (Aplikasi) pada Taksonomi Pengetahuan Bloom.4.

Letakkan nombor-nombor 1. Setiap nombor hanya boleh digunakan sekali sahaja. Rumusan ini diperkukuhkan lagi dengan terdapatnya model-model yang berbeza daripada Model Polya hanya pada bilangan langkah pada proses penyelesaian masalah. 57 . 8 dan 9 pada grid berikut supaya jumlah setiap pasangan tiga nombor sentiasa sama. Amalan ini menyebabkan penggunaan penyelesaian masalah sebagai suatu kaedah p&p semakin diabaikan.Model Polya Model Polya menunjukkan penyelesaian masalah sebagai proses langkah demi langkah. 5. 6. 7. Contoh tugasan matematik berikut memperjelaskan peranan ini. penyelesaian masalah sebagai tonggak pertama p&p matematik perlu menggalakkan penyelesaian masalah sebagai suatu kaedah p&p matematik. Ia kelihatan mencadangkan bahawa penyelesaian masalah matematik boleh dilaksanakan secara terpisah-pisah pada suatu hirarki. 3. penggunaan Model Polya secara meluas bagi tempoh setengah abad bagi masalah bercerita juga menggambarkan penyelesaian masalah sebagai suatu pendekatan penyelesaian sesuatu masalah semata-mata. Gambaran ini telah mempengaruhi amalan p&p dalam bilik darjah. Antara model tersebut ialah Model Lester (1989) dan Model Mayer (1992). Selain itu. 2. Oleh itu. 4. Analisis Newmann (1996) tentang jenis kesilapan bagi masalah bercerita menunjukkan pandangan yang sedemikian.

situasi pada soalan bercerita yang diguna pakai pada Model Polya tidak bersifat kontekstual. Oleh itu. Tiada algoritma piawai pada kurikulum Matematik KBSR yang boleh diguna pakai bagi mendapatkan jawapan soalan ini. Selain itu. Setiap murid memikirkan suatu algoritma baru yang boleh digunakan bagi mencari jawapan soalan ini. Algoritma Heuristik Soalan bercerita selalu diguna pakai pada Model Polya kerana algoritma piawai yang perlu diguna pakai tidak ketara pada peringkat awal proses penyelesaian seperti mana yang berlaku pada soalan mekanis. Konteks sebegini lebih berkaitan dengan konteks matematik. Penyelesaian masalah sebegini dikenali sebagai penyelesaian masalah kreatif. Ini berlaku kerana kiraan multi-steps diperlukan bagi soalan bercerita yang diberikan. soalan ini menggalakkan inovasi dan kreativiti di kalangan murid. Masalah pada model penyelesaian kreatif bersifat kontekstual. 58 . penggunaan sebarang model penyelesaian masalah sebagai tonggak p&p matematik perlu bersifat kontekstual. Halangan sebegini menggalakkan murid berfikir secara kritis. susunan terbaik bagi bagasi berlainan saiz dalam bonet kenderaan dibincangkan pada Packing Problem. Travelling Salesman Problem dan Koniesberg Bridge Problem adalah antara contoh klasik bagi masalah bersifat kontekstual ini. Oleh itu. Soalan mekanis hanya memerlukan kiraan single-step. Konteks masalah tersebut adalah situasi sebenar. Hirarki langkah pada Model Polya juga tidak kelihatan secara ketara pada soalan ini. Proses pemikiran yang berlaku padanya bertujuan menghasilkan algoritma heuristik bagi membezakannya daripada penggunaan algoritma-algoritma piawai pada Model Polya dan lain-lain model yang setara dengannya. Ianya tidak berkaitan dengan situasi sebenar.Tugasan berkenaan menunjukkan konteks soalan selain daripada soalan bercerita.

Selain itu. 3. Kaedah penyelesaian masalah sebegini tidak melihat masalah sebagai terpisah-pisah. Ianya memerlukan masalah dilihat secara menyeluruh. pencapahan pemikiran (brain storming) adalah ciri utama pada penyelesaian masalah kreatif. Hirarki ini membuktikan terdapat amalan behaviorisme dalam KSSR. Teknik ini menggalakkan pencapahan perspektif serta idea. 59 . Kebolehan mereka berkomunikasi tentang idea serta pemikiran matematik adalah suatu bukti emphirikal tentang penguasaan pengetahuan matematik murid. Model Pendekatan Induktif Stacey Behavioris atau Kognitivis Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) mencadangkan suatu hirarki bagi amalan komunikasi matematik.4. Proses penyelesaian masalah berlaku secara spontan dan bukan langkah demi langkah seperti yang terdapat pada Model Polya dan model lain yang setara.2 Komunikasi Matematik Stacey (1993) mencadangkan supaya komunikasi matematik dijadikan sebagai peringkat terakhir pada pendekatan induktif bagi p&p matematik asas. Sesi brain storming menjadikan inovasi dan kreativiti sebahagian daripada p&p matematik. Cadangan Stacey ini menunjukkan kepentingan berkomunikasi tentang idea matematik bagi peningkatan penguasaan terhadap pengetahuan dan kemahiran matemtik. Cadangan KSSR ini bersifat eksplisit.

). komunikasi matematik memerlukan kemahiran menganalisis dan menilai pemikiran serta strategi matematik. Setrusnya. Antara pelopor teori-teori pembelajaran tingkah laku ialah Pavlov (1849-1936) dan Skinner (1904-1936). Kognitivisme percaya bahawa pengetahuan matematik disimpan dalam bentuk-bentuk simbol. mereka perlu menggunakan bahasa matematik untuk pernyataan idea secara jitu pada komunikasi tersebut. murid mesti boleh berkomunikasi secara jelas dan tepat tentang sesuatu idea matematik.Hirarki Komunikasi Matematik KSSR Behaviorisme percaya bahawa pembelajaran hanya telah berlaku jika kelihatan perubahan tingkah laku yang jelas. Selain itu. Kepercayaan sebegini adalah berasaskan pada teori-teori pembelajaran kognitif. Antara pelopor teori pembelajaran kognitif ialah Piaget (18961980) serta Bruner (1915. NCTM berpendapat bahawa terdapat tiga kemahiran pada komunikasi matematik yang perlu dikuasai oleh murid. 60 . Proses berkenaan perlu memudahkan perkaitan antara simbol. Fahaman ini berpendapat bahawa pembelajaran berkesan boleh berlaku tanpa sebarang konteks. Seterusnya. boleh dirumuskan bahawa pendidik matematik di Amerika Syarikat adalah terdiri daripada pengamal kognitivisme. Pertamanya. Cadangan NCTM tentang komunikasi matematik lebih bersifat kognitif. Oleh itu. Pembelajaran matematik proses mencari perkaitan yang bermakna dan mudah diingatkan antara simbol-simbol matematik.

Oleh itu. pelaksanaan penaakulan matematik di sekolah rendah perlu secara berperingkat. Pendekatan induktif seperti yang dicadangkan oleh Stacey amat sesuai bagi pelaksanaan penaakulan matematik sebagai tonggak kelima jika dibandingkan dengan pendekatan deduktif yang tidak berlaku secara berperingkat. Selain itu. aktiviti melukis yang boleh dilaksanakan 61 . Penilaian saksama terhadap proses ini memerlukan hasilan yang eksplisit dan emphirik. pendekatan induktif cadangan Stacey itu juga boleh meningkatkan kemahiran murid dengan menjadikan komunikasi matematik sebagai peringkat terakhir modelnya.3 Penaakulan Matematik Penaakulan matematik adalah antara amalan kognitif dalam p&p matematik. Pemeringkatan proses diperlukan oleh kanak-kanak pada kumpulan umur sedemikian.Proses Kemenjadian Seorang Guru Matematik Rajah di atas menunjukkan proses kemenjadian seorang guru matematik. Ianya menunjukkan ketidak serasian antara amalan komunikasi matematik KSSR dengan proses kemenjadian guru jika dibandingkan dengan cadangan NCTM. Selain berperingkat. Selain itu. satu model p&p bilik darjah yang boleh menunjukkan penaakulan matematik secara eksplisit diperlukan bagi tujuan penggunaannya sebagai tonggak kelima. Kefahaman murid terhadap konsep matematik yang sedang ditaakulkan boleh didengar dan cuba difahami oleh gurunya. 3. Ini mungkin menimbulkan tanda tanya tentang perkembangan amalan setempat p&p matematik.4.

? 1 1 + 6 5 1 2 + 6 5 1 3 + 6 5 1 4 + 6 5 11 30 17 = 30 23 = 30 = =? 62 . 41.sebagai aktiviti komunikasi matematik boleh juga membantu guru mengetahui tentang penaakulan matematik muridnya. 31.?. 24. Contoh-contoh berikut menunjukkan pencarian pola sebagai kaedah utama pelaksanaan perkaitan matematik sebagai tonggak keempat p&p matematik. 5. pencarian pola nombor boleh digunakan sebagai kaedah utama pelaksanaan perkaitan matematik sebagai tonggak keempat p&p matematik. 9. Perbincangan ini menunjukkan bahawa proses penaakulan matematik sebagai tonggak p&p boleh dibantu dengan aktiviti lisan dan aktiviti melukis. 7. 17. 60. Ini menyebabkan ramai yang mentakrifkan matematik sebagai kajian tentang pola nombor. Oleh itu. 3. 25. 13. 40. 7. 29. a) • • • • • • b) 999 x 10 = 9990 999 x 11 = 10989 999 x 12 = 11988 999 x 13 = 12987 999 x 14 = 13986 999 x 18 = ????? • • • • • c) 1.4 Perkaitan Matematik Pola matematik boleh dicerap pada kebanyakkan konsep matematik dan juga alam semulajadi.? 3. 11. 15. 12. 13. 3.? 4. Pola nombor Fibonacci pula terdapat pada pembiakan arnab dan tumbuhtumbuhan. 61.4. Nombor Triple Pitagoras terdapat pada semua segitiga bersudut tepat.? 5. ? 5.

Ini boleh dilaksanakan dengan menggunakan perisian matematik seperti GeoGebra. Banyak maklumat yang boleh diperolehi melalui proses ini.4. Idea ataupun rumusan yang mereka huraiakan itu adalah prosep matematik (Tall. Oleh itu. Namun begitu. Ini dilaksanakan melalui injin pencarian seperti Google Search. trapizium tersebut telah melalui suatu proses matematik dan bertukar bentuk menjadi segiempat selari. Trapizium 63 .5 Aplikasi TMK sebagai Tonggak Kelima Tonggak ini menggalakkan pencarian maklumat melalui laman-laman sesawang. Pendapat murid tentang apa-apa idea ataupun konsep matematik yang mereka boleh cerap daripada proses transformasi yang telah mereka perhatikan secara dinamik.3. proses pembelajaran bersifat bersifat mendatar. Menurut Tall. TMK juga boleh digunakan untuk deep learning. 1994). Walau bagaimanapun. Walau bagaimanapun. Trapizium pada gambar pertama boleh ditunjukkan secara dinamik bertukar menjadi segiempat selari pada gambar dua. TMK boleh melaksanakan p&p yang lebih bermakna sebagai tonggak kelima dan terakhir bagi p&p matematik. Superficial Learning perlu disokong oleh Deep Learning bagi pembelajaran berkesan. proses ini hanya berupaya menghasilkan Superficial Learning.

Bincangkan bagaimana tongak berkenaan menggalakkan kreativiti dalam Matematik KBSR. Penyelesaian Masalah ialah satu daripada tongak pendidikan matematik pada Pendekatan Bersepadu.5 Penutup Lima tonggak seperti yang dihuraikan menggalakkan p&p matematik yang lebih berkesan. 2. Ianya berkesan kerana bersifat holistik dan mengamalkan TMK sebagai kemahiran generik. Jelaskan tongak ini dengan menggunakan satu contoh khusus daripada Matematik KBSR. Tugasan 1. Membuat Perkaitan Matematik adalah satu tongak dalam Pendekatan Bersepadu. Segiempat Selari 64 .3.

KBSM menggalakkan pembelajaran kontekstual.Tajuk 4 Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) dan Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) 4. KBSM adalah lanjutan daripada KBSR. perbincangan juga menjelaskan fahaman pada Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) sebagai titik tengah kontinum fahaman. KBSR mengamalkan fahaman humanisme melalui pelaksanaan Strategi 5P sebagai model pengajaran-pembelajarannya. Galakan ini boleh dirumuskan berdasarkan analisis terhadap lima strategi pengajaran dan pembelajaran matematik di sekolah menengah. Selain itu.2 Hasil Pembelajaran • • • • • • Menghuraikan falsafah pendidikan matematik Menghuraikan falsafah pendidikan Matematik KBSR Menghuraikan Strategi 5P KBSR Menghuraikan Perkembangan Kurikulum Pendidikan Matematik Asas Menghuraikan falsafah pendidikan Matematik KBSM Menghuraikan lima strategi Matematik KBSM 65 . 4.1 Sinopsis Topik ini membincangkan tentang dua hujung pada kontinum fahaman terhadap perkembangan ilmu. emphirisme dan rasionalisme. Ia juga menyentuh tentang implikasi fahaman-fahaman berkenaan terhadap pendekatan pengajaran-pembelajaran guru matematik. Perbincangan seterusnya adalah tentang Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM).

Konstruk kepercayaan matematik disebut sebagai teorem.3 Kerangka Konseptual 4. Ianya bertujuan supaya hanya perkara yang benar dan tepat berlaku pada kerangka berkenaan.4.M). Soalan sedemikian dikemukakan semasa berhujah.4 Falsafah Pendidikan Matematik Falsafah merujuk pada konstruk-konstruk kepercayaan paling asas pada sesuatu kerangka nilai. Teorem matematik pertama Greek telah diterokai oleh Thales (624-546 S. Ia juga bertujuan untuk menghapuskan perkara yang palsu. Kebenaran sesuatu konstruk falsafah mesti diuji melalui soalan-soalan yang kritis. Walau bagaimanapun. Kemahiran berhujah yang berkesan adalah aspek utama yang penting pada sesuatu falsafah. Beliau telah mengemukakan sebuah 66 . pengamal falsafah perlulah bersifat bijaksana sewaktu berhujah.

Proses sebegini bersifat bottom-up. Kegiatan inkuiri yang terlaksana diharapkan menjumpai suatu struktur tegar (pola) yang khusus pada kesemua kegiatan itu. Ini menjadikan pendekatan induktif sesuai digunakan sebagai model amalan pengajaran-pembelajaran bagi pendidikan matematik di sekolah rendah. Pendekatan pengajaran induktif sebegini berpusatkan mencadangkan supaya tiga peringkat ini dilengkapi dengan peringkat berkomunikasi bagi meningkatkan keberkesanan pembelajaran. Penghujahan bermula daripada beberapa kegiatan yang berlainan tetapi serupa. Penemuan pola itu pula membawa pada suatu kegiatan ikuiri yang khusus serta dipersetujui oleh semua yang terlibat sebagai kegiatan pengesahan terhadap kebenaran teorem. ataupun Stacey teorem (1982) dikemukakan jika konjektur itu didapati benar. Teorem Thales Proses berhujah untuk memperoleh sesuatu teorem boleh dilaksanakan secara induktif. 67 . Peringkat ini disebut sebagai peringkat membina sebuah konjektur. sebuah generalisasi murid.teorem yang sekarang ini dikenali sebagai Teorem Thales: Hanya sudut 90 o sahaja yang boleh terkandung pada lilitan sebuah separa bulatan. Akhirnya.

Fahaman Emphirisme 68 . Fahaman sebegini memerlukan bukti emphirikal ataupun luaran seperti pada rajah di bawah. Kesimpulan tentang maklumat luaran (angka 1) perlu dibuat sebelum perkembangan ilmu berlaku. Aristotle adalah antara pengamal fahaman sebegini di kalangan masyarakat Greek purba.Pendekatan Induktif Kepercayaan yang terbentuk secara induktif dikelompokkan sebagai fahaman emphirisme.

seperti yang digambarkan oleh rajah berikut. Pendekatan pengajaran sebegini berpusatkan guru. Plato dikatakan mempelopori fahaman sebegini. Fahaman ini berpegang pada kekuatan pena’kulan minda serta pengetahuan yang mendalam. Ianya memerlukan pengetahuan serta pena’kulan yang baik. Oleh itu. Rajah berikut pula menunjukkan pendekatan deduktif sebagai suatu proses berhujah. Bukti emphirikal tidak diperlukan sebelum membuat sesuatu kesimpulan. ianya lebih sesuai bagi pendidikan matematik di pusat pendidikan tinggi.Ilmu dikatakan terhasil antara gabungan kepercayaan dengan kebenaran. Pendekatan Deduktif Pendekatan deduktif dikatakan sebagai amalan rasionalisme. Fahaman Rasionalisme 69 . Kepercayaan yang tidak boleh dibuktikan kebenarannya secara emphirikal kekal sebagai mitos sesebuah masyarakat.

Ianya adalah antara amalan humanisme dalam pendidikan. sejarah mendapati bahawa fokus kurikulum pendidikan matematik asas mengalami perubahan yang sama di mana-mana seperti pada rajah di bawah. Murid akan mengikuti aktiviti pengayaan sementara menunggu rakan sedarjahnya mencapai aras penguasaan 80%. ilmu. Murid akan mengikuti pelajaran pemulihan jika mereka belum mencapai aras penguasaan berkenaan.6 Perkembangan Kurikulum Pendidikan Matematik Asas Kurikulum pendidikan matematik asas berubah supaya ianya boleh memenuhi kehendak masyarakat setempat. Pengabung jalinan adalah strategi untuk menggunakan kemahiran sedia ada murid untuk menguasai pengetahuan ataupun kemahiran baru. 4. melalui Strategi 5P: pemulihan dan penilaian. Kesepaduan ini diamalkan penyerapan pengayaan.Fahaman rasionalisme percaya bahawa ilmu boleh berkembang melalui pena’kulan. 4. penggambung jalinan kemahiran. Projek Matematik Nuffield di Britain sekitar 60’an menjadi pencetus pada Projek Khas Matematik di Malaysia. 70 . Pemikiran yang cerdas berupaya menentukan kebenaran sesuatu kepercayaan tanpa keperluan terhadap bukti luaran. Ianya adalah suatu amalan differentiation pada pendidikan. Walau bagaimanapun. Ia cuba sepadukan perbezaan individu pada proses pengajaran-pembelajaran. didapati bahawa pendidikan matematik memenuhi keperluan manusia sejagat. Penyerapan adalah usaha untuk sepadukan pengetahuan baru yang akan dipelajari dengan pengetahuan sedia ada murid. Murid yang aras penguasaannya 80% ke atas boleh memulakan pelajaran yang baru. Oleh itu. Strategi 5P adalah model pengajaran-pembelajaran yang mengambil kira perbezaan individu antara murid. Strategi penilaian mengukur aras penguasaan murid terhadap pengetahuan yang baru dipelajari itu.5 Falsafah Pendidikan KBSR dan Strategi 5P KBSR memilih pendekatan bersepadu. setiap perubahan pada kurikulum pendidikan matematik asas selalunya berlaku secara sejagat. Oleh itu.

Soalan bercerita bukan rutin menjadi amalan pada pendidikan matematik. Antara pelopor teori pembelajaran behavioristik ialah Pavlov (1849-1936) dan Skinner (1904-1990). Pelancaran Sputnik I oleh Rusia pada 1957 menyebabkan Amerika Syarikat melaksanakan pendekatan penyelesaian masalah menurut cadangan pakar akademiknya. Teori Pavlov dijeniskan sebagai pelaziman klasik manakala teori Skinner dijeniskan sebagai pelaziman operant. Aras tugasan berkenaan selalunya berada pada Aras Pengetahuan Taksonomi Bloom. Oleh itu. Pendekatan penyelesaian masalah memberi fokus terhadap proses berfikir berbanding ingatan. Usaha yang sedemikian selalunya menghasilkan kerja-kerja mengira yang terlalu rumit tanpa meningkatkan kebolehan berfikir sebenar di kalangan murid. Pembelajaran secara hafalan adalah berasaskan teori-teori pembelajaran behavioristik. ianya menghasilkan nilai-nilai seperti control dan mystery (Bishop. Antara pelopor teori pembelajaran kognitif ialah Piaget (1896-1980).Perkembangan Kurikulum Pendidikan Matematik Asas Matematik mekanis mementingkan penguasaan terhadap pengetahuan faktual seperti sifir dan rumus. Teori-teori pembelajaran mula mengemukakan pendapat tentang tatacara proses kognitif yang berkesan. Tugasan matematik rutin sukar untuk mencapai aras-aras yang lebih tinggi pada Taksonomi Bloom. Pelajaran matematik menjadi berpusatkan guru. Antara mereka ialah George Polya (1887-1985). Oleh itu. Teori Piaget menerangkan proses-proses asimilasi dan akomondasi yang berlaku sewaktu pembentukan pengetahuan pada minda murid. Pembinaan soalan guru. 1988). pendekatan ini kurang mendapat sambutan di kalangan 71 . Kemajuan sains perubatan hari ini telah memperjelaskan lagi proses-proses asimilasi dan akomondasi Piaget melalui sedemikian menjadi cabaran utama guru matematik pada peringkat perkembangan ini. Tugasan matematik di peringkat ini bersifat rutin. Penguasaan tersebut diperoleh setelah melalui pembelajaran yang mementingkan hafalan. Setiap perubahan pada kurikulum pendidikan matematik asas dicetuskan oleh sesuatu kejadian di luar bilik darjah.

Nilai matematik seperti openness (Bishop. terdapat juga beberapa konsep algebra baru yang diperkenalkan dalam KBSM. . Walau bagaimana pun. Keupayaan ini menyebabkan Tall (2009) mencadangkan supaya procept matematik dipelajari. Terdapat konsep Matematik KBSM yang boleh diklasifikasikan sebagai proceptualsymbolic. Prosesproses berkenaan boleh dilakukan terhadap setiap konsep dengan mudah jika TMK digunakan dalam bilik darjah. Tall (1994) menamakan konsep-konsep berkenaan sebagai conceptual-embodied. Pendekatan bersepadu geometri-algebra ini memudahkan pemahaman murid terhadap konsep-konsep abstrak yang sukar pada algebra. Sebahagian daripada simbol berkenaan mewakili konsep-konsep pra algebra. Penggunaan perisian komputer membolehkan konsep abstrak algebra digambarkan oleh geometri. Pengetahuan dan kemahiran asas ini kerap diklasifikasikan sebagai matematik pra algebra. 4. Semua makna tersirat yang terdapat pada sesuatu konsep matematik akan kelihatan jika konsep berkenaan melalui pelbagai proses. KBSM kerap disebut-sebut sebagai lanjutan KBSR. Algebra ialah suatu bidang matematik pada mana penggunaan simbol dilaksanakan secara meluas. pembelajaran procept matematik meningkatkan lagi kefahaman terhadap sesuatu konsep matematik. 72 . Perisian-perisian matematik juga berupaya menjelaskan proses matematik secara dinamik. Setiap murid akan memperolehi pengetahuan matematik yang tidak tercatat pada kurikulum pelajaran berkenaan. Klasifikasi sebegini diguna pakai kerana terdapat konsep Matematik KBSM yang terhasil daripada proses yang dilaksanakan pada sesuatu konsep asas matematik.penggunaan mesin pengimbas otak. Murid belajar untuk berfikir secara kreatif.7 Falsafah Pendidikan Matematik KBSM Fokus KBSR ialah terhadap penguasaan pengetahuan serta kemahiran asas matematik. Konsep-konsep matematik pada peringkat pra algebra diitlakkan daripada objek serta situasi konkrit.Perkembangan TMK pula telah menggalakkan pendekatan bersepadu. Oleh sebab itu. 1997). Oleh itu. Pembelajaran procept menggalakkan kepelbagaian perspektif terhadap sesuatu konsep matematik. Amalan fahaman humanisme boleh dilaksanakan pada pendidikan matematik melalui penggunaan TMK. Menurut Tall. 1989) diamalkan pada suasana yang sebegitu. Penjelasan tentang proses mental matematik ini terdapat pada Triple Code Model of Mathematics (Dehaene & Cohen. setiap konsep matematik dikuasai bersama-sama dengan segala proses yang boleh dikaitkan dengannya. Fokus KBSM pula ialah terhadap penguasaan konsep-konsep algebra.

Lebih cabaran perlu diatasi oleh murid bagi menguasai konsep sedemikian.Simbol yang diguna pakai terhadap konsep berkenaan harus mewakili dua perspektif yang terdapat pada idea berkenaan. Pendidikan matematik lanjutan ini melibatkan semata-mata bersifat simbolik. Asas permulaan pendidikan lanjutan ini ialah analisis terhadap sifat-sifat abstrak nombor bulat. T 4. Rajah ini juga memperjelaskan fokus konten Matematik KBSR dan Matematik KBSM. 73 .8 Lima Strategi Matematik KBSM Konsep Matematik KBSM bersifat agak abstrak. konsep dan proses. strategi-strategi humanistik perlu digubal untuk membantu murid bagi penguasaan itu. fokus Matematik KBSM adalah terhadap prosep sebagai lanjutan daripada konsep pada Matematik KBSR. Tall juga mencadangkan supaya istilah prosep diguna pakai terhadap idea-idea seperti itu. Oleh itu. Perkaitan antara Matematik KBSR dan Matematik KBSM diperjelaskan lagi pada rajah berikut yang dicadangkan oleh Tall (1994) berikut. Oleh itu. boleh juga dirumuskan bahawa fokus Matematik KBSR adalah terhadap konsep. rajah berikut menunjukkan pendidikan matematik lanjutan selepas pendidikan matematik di sekolah rendah dan menengah. Manakala. Selain itu.

Ia menunjukkan bahawa pengetahuan matematik adalah sebahagian daripada tamadun kemanusiaan. 74 . Situasi sebenar boleh mempermudahkan pemahaman dan penguasaan murid terhadap konsep matematik yang abstrak. dan e) mengintegrasikan nilai. Perubahan tingkah laku murid ketika pelaksanaan ujikaji boleh menunjukkan penguasaan konsep di kalangan mereka menurut seorang guru yang behavioris.Terdapat lima strategi Matematik KBSM. situasi sebenar juga menggalakkan pelaksanaan kaedah-kaedah berpusatkan murid seperti inkuiri-penemuan. Strategi-strategi Matematik KBSM ini digubal supaya memudahkan penguasaan terhadap konsep Matematik KBSM. a) kemahiran penyelesaian masalah. simulasi dan ujikaji. Seterusnya. d) keseimbangan antara pengetahuan konseptual dengan pengetahuan prosedural. b) penggunaan anekdot sejarah matematik. Konteks konsep matematik mempunyai kaitan yang signifikan dengan penguasaan terhadap sesuatu konsep matematik yang abstrak. Amalan-amalan humanisme mempermudahkan penguasaan terhadap konsep-konsep abstrak pada Matematik KBSM. Pembelajaran kontekstual dilaksanakan supaya murid mengetahui dan merasai matematik sebagai sebahagian daripada kehidupan sebenar. Oleh itu. tolok hujan dan papan geometri boleh digunakan pada proses inkuiri-penemuan yang membantu penguasaan terhadap konsep abstrak pada Matematik KBSM. c) penggunaan matematik dalam sebenar. Guru konstruktivis juga bergembira kerana muridnya membina sendiri kefahaman mereka melalui aktiviti inkuiri-penemuan. Kaedah sebegini menyediakan peluang untuk menggunakan bahan manipulatif. Selain itu. boleh dirumuskan bahawa Matematik KBSM menggalakkan pembelajaran kontekstual. Falsafah ini juga terdapat pada strategi integrasi nilai. Ini diperkukuhkan lagi dengan penggunaan anekdot sejarah matematik. Alat-alat seperti jangka klino. penyelesaian masalah Matematik KBSM juga bersifat kontekstual. Penggunaan masalah matematik yang terdapat pada situasi sebenar juga digalakkan. Penguasaan terhadap konsep-konsep abstrak seperti persamaan algebra dan matriks boleh dipermudahkan dengan penggunaan perwakilan konkrit bagi konsep berkenaan. Kaedahkaedah berpusatkan murid juga menggalakkan kesepaduan antara fahaman dalam pendidikan. iaitu. Kebolehan murid memahami masalah dan boleh menyelesaikannya membuktikan kefahamannya terhadap konsep matematik yang berkenaan bagi seorang guru kognitivis. Amalan humanisme pada Matematik KBSM juga terdapat pada strategi mengimbangkan penguasaan pengetahuan prosedural dengan penguasaan pengetahuan konseptual.

Banding bezakan antara emphirisme dengan rasionalisme.ac.9 Penutup Matematik KBSR dan Matematik KBSM digubal sebegitu rupa supaya penguasaan terhadap konsep matematik mudah dilaksanakan dan juga berkesan. Rujukan 1. Amalan humanisme boleh dilihat pada perkembangan sejarah matematik. Ianya tidak mengutaman kefahaman terhadap algoritma yang diguna pakai dalam membuat kiraan. 2. 4. Jelaskan peta-peta minda tentang Matematik KBSR dan Matematik KBSM yang dikepilkan. Jelaskan secara khusus satu contoh amalan sedemikian daripada lipatan sejarah. kemanusiaan perlukan kefahaman bagi kepuasaan pengetahuan. Huraikan perkembangan sejagat pendidikan matematik asas. Oleh itu. boleh dirumuskan bahawa kedua-dua kurikulum ini adalah antara amalan humanisme dalam sistem pendidikan negara-bangsa kita. setiap pengetahuan prosedural perlu dilengkapi dan disokong oleh pengetahuan konseptual konseptual. Walau bagaimanapun.uwc. Jelaskan perbezaan fahaman terhadap pendekatan pengajaran-pembelajaran matematik. Tugasan 1. Faghrie Mitchell @ Philosophy of Science //planet. 3. 4. 5. Pendidikan matematik di sekolah memenuhi kehendak masyarakat semasa. Strategi keseimbangan bertujuan supaya terdapat kefahaman tentang prosedur matematik. Oleh itu.za/nisl 75 .Pengetahuan prosedural mengajar murid supaya cepat dan tepat pada kiraan mereka. Ingatan yang baik dan banyak adalah asas bagi penggunaan pengetahuan prosedural.

pengetahuannya.2 Hasil Pembelajaran 1. Boleh menghuraikan suatu proses perkembangan pengetahuan seorang profesional 2. Boleh menghuraikan proses komunikasi antara kalangan ahli profesional 5.Topik 5 Perkembangan Profesional Guru Matematik 5.1 Sinopsis Tajuk ini membincangkan tentang perkembangan profesionalisme seorang guru. 5. Boleh menghuraikan potensi kendiri yang diperlukan oleh seorang profesional 3.3 Kerangka Konseptual 76 . Terdapat tiga aspek peribadi yang harus dikembangkan jika seseorang guru itu ingin mengikhtiraf dirinya sebagai seorang profesional. potensi kendiri serta kemahiran berkomunikasinya.

pengetahuan itu bersifat dalaman pada asalnya (Polanyi. Proses pemindahan pengetahuan ini boleh berlaku semasa latihan secara formal. sesuatu pengetahuan itu mudah dilupakan kerana sifat asli ini.4 Perkembangan Pengetahuan Setiap orang guru memiliki pengetahuan. Jika Ramalkan ? 77 . setiap amalan profesionalismenya perlu dikaitkan dengan pengetahuan yang dimilikinya. Proses pemindahan pengetahuan ini juga berlaku pada perbincangan tak formal antara rakan sekerja. Oleh itu. setiap orang guru yang profesional perlu kerap memindahkan pengetahuannya kepada orang lain. Selain diamalkan. Walau bagaimanapun. Sesuatu pengetahuan itu dilupakan kerana tidak diamal secara eksplisit.5. Bagi seorang guru. latihan profesional dan juga program bimbingan. 1967). Ini adalah kerana setiap unsur dalaman (pengetahuan) perlu dikaitkan dengan satu unsur luaran (amalan) supaya unsur dalaman itu menjadi eksplisit.

Membuat perkaitan antara amalan dengan pengetahuan adalah sebahagian daripada kemahiran yang perlu dimiliki oleh seorang guru yang profesional. Kemahiran sedemikian diperlukan kerana sesuatu pengetahuan itu perlu disusun aturkan supaya mudah difahami dan diterima oleh orang lain. diguna pakai pada situasi lain yang serupa. 1967). Pemindahan sesuatu pengetahuan memerlukan proses mental yang berfokus (Polanyi. pengetahuan yang berkesan adalah satu proses yang berterusan bagi memperkembangkan potensi kendiri masing-masing. Pembinaan pengetahuan baru ini ditunjukkan seperti berikut. Pemilikan pengetahuan eksplisit adalah ciri profesionalisme seorang guru yang boleh menyumbang pada kecemerlangan institusi pendidikan mereka. Pemerhatian terhadap tiga contoh ayat awal matematik yang diberi.Pemindahan pengetahuan boleh dilaksanakan secara induktif. tetapi proses ini boleh juga membina suatu pengetahuan yang baru.5 Perkembangan Potensi Kendiri Pengetahuan yang eksplisit adalah hasil daripada amalan pengurusan pengetahuan yang berkesan di kalangan guru profesional. Oleh itu. Mereka perlu berkemahiran untuk memindahkan pengetahuan tersebut. diguna pakai bagi membuat kesimpulan melengkapkan ayat matematik yang keempat. Premis I Premis II : Buah-buahan rasanya sedap : Limau ialah sejenis buah-buahan Kesimpulan : Limau rasanya sedap Kenyataan pada Premis I dan Premis II membolehkan sesuatu kesimpulan baru dibuat. suatu pengalaman baru boleh dibina daripada pengetahuan sedia ada secara deduktif. Bagi pemindahan sebegini. pengetahuan yang diperoleh daripada pemerhatian terhadap beberapa contoh khusus bagi sesuatu situasi. Jika kenyataan “Buah-buahan rasanya sedap” dan “Limau ialah sejenis buah-buahan” adalah benar. 5. maka suatu kesimpulan baru “Limau rasanya sedap” adalah juga benar. Kedua-dua kemahiran ini menjadikan pengetahuan yang dimiliki oleh seorang guru adalah eksplisit. Bagi setiap guru profesional. Satu contoh pemindahan pengetahuan secara induktif ditunjukkan di atas. 78 . seorang guru matematik ialah seorang individu profesional yang mempunyai kemahiran mental yang sedemikian. Oleh itu. Proses pemindahan pengetahuan bukan sahaja memindahkan pengetahuan sedia ada.

Akhirnya. Proses perkembangan potensi kendiri guru ini bermula apabila mereka mengenalpasti sumber yang diperlukan bagi pembelajaran barunya. Kesedaran ini menggalakkan setiap guru untuk mengambil inisiatif sendiri untuk belajar tentang sesuatu yang baru walaupun tiada sebarang bantuan luaran. guru tersebut akan menilai hasil yang diperoleh daripada pembelajaran baru itu. guru tersebut akan memilih strategi pembelajaran yang sesuai dan seterusnya melaksanakan strategi berkenaan. Perkembangan potensi kendiri guru profesional tidak terhenti setelah permolehan ilmu seperti yang dihuraikan itu. Setelah itu. Proses itu akan diteruskan oleh guru berkenaan seperti pada gambarajah berikut. 79 . Kepercayaan guru terhadap kepentingan memperkembangkan potensi kendiri diperlengkapkan oleh kemahiran mereka melaksanakan proses sedemikian.Setiap guru perlu menyedari tentang kepentingan untuk sentiasa belajar bagi mempertingkat dan meneruskan profesionalisme masing-masing.

Seorang guru profesional menggunakan keberkesanan pemikirannya untuk memahami ilmu baru di peringkat pemerolehan ilmu berkenaan. Suatu proses seperti pada gambarajah di atas itu meningkatkan 80 lagi profesionalisme guru berkenaan. Pemikiran yang sedemikian dilengkapi pula oleh perasaannya yang peka untuk menguasai ilmu itu pada peringkat seterusnya. Natijah daripada penguasaan ilmu itu ialah memindahkan ilmu berkenaan kepada orang lain setelah ilmu berkenaan dicanai (transformasi) oleh pengalaman peribadi guru itu. . Proses transformasi menjadikan sesuatu ilmu itu bersifat kontekstual. Kedua-dua unsur kognitif serta afektif diperlukan bagi menjiwai sesuatu ilmu. Peringkat penguasaan ilmu. Pengurusan pengetahuan sebegini perlu dilaksanakan oleh guru pada setiap peranan dan cabaran yang diberikan pada mereka. Ilmu yang telah mengalami proses transformasi ini memberikan lebih banyak manfaat daripada amalannya dalam konteks yang secucuk dengannya. Begitulah amalan profesional seorang guru bagi memperkembangkan potensi kendirinya. Tindakan sebegini adalah tindakan kendiri seorang yang profesional seperti yang dicadangkan oleh Knowles (1975).

Komunikasi menegak menggunakan kuasa sebagai punca kewibawaan. Persamaan taraf antara guru menyebabkan komunikasi antara mereka menjadi lebih terbuka. 5. Ini berlaku kerana pengetahuan eksplisit. 81 . Komunikasi ini berbeza daripada komunikasi menegak antara pentadbir sekolah dengan gurunya. Oleh itu. maka perasaan kepunyaan bersama akan wujud terhadap setiap amalan baru pendidikan yang dicadangkan secara koloboratif ini.6 Perkembangan Komunikasi Komunikasi antara seorang guru profesional dengan rakan sejawat adalah bersifat mengufuk. Guru profesional mempunyai peranan kepimpinan pada kegiatan koloboratif seperti yang dihuraikan itu. pelaksanaan amalan baru pendidikan yang dihasilkan secara koloboratif ini menambah lagi kecemerlangan institusi pendidikan setempat.Profesionalisme mereka terselah kerana mereka mampu untuk memindahkan pengetahuan ‘hakiki’ masing-masing kepada orang lain. Menurut Smylie (1995). Komunikasi sebegini berlaku antara individu yang setara. Kegiatan koloboratif menyediakan peluang bagi guru untuk sama-sama bekerja dan belajar dalam kumpulan kecil. Kemampuan sebegini menambahkan lagi kecemerlangan institusi pendidikan setempat. kegiatan kumpulan koloboratif guru menggalakkan perkongsian antara mereka. Kegiatan pendidikan setiap kumpulan kecil ini melengkapi kegiatan pendidikan kumpulan kecil yang lain (Johnson & Johnson. Kepelbagaian pendapat menggalakkan pembinaan idea baru di kalangan guru. Seterusnya. Unsur saling melengkapi ini mempertingkatkan lagi kecemerlangan institusi guru berkenaan. ahli kumpulan akan sama-sama membangun serta memperkembangkan amalan baru terhadap pendidikan itu. amalan serta kemahiran mereka. Ini berlaku kerana komunikasi antara guru lebih berfokus terhadap perkongsian pengalaman dan maklumat bagi tujuan mencari penyelesaian terhadap sesuatu cabaran pendidikan. Pelaksanaan penilaian kendiri menggalakkan pecambahan pendapat baru yang pelbagai. Kegiatan di kalangan guru yang setaraf bersifat koloboratif. 1994). Oleh kerana setiap ahli kumpulan memberikan sumbangan semasa proses pecambahan idea. Perkongsian yang sedemikian menyediakan wacana untuk guru samasama berbincang tentang kepercayaan serta amalan semasa terhadap pendidikan. Setiap guru sedang melaksanakan penilaian kendiri terhadap kepercayaan serta amalan pendidikan masing-masing semasa perkongsian tersebut.

1994). Selain itu. guru profesional adalah pemimpin pengaran kerana mereka berani mencabar keadaan semasa (‘status quo’). Ianya sentiasa mempengaruhi akal. Role-model profesionalisme perlu ditunjukkan secara eksplisit kepada rakan sejawat. juga meningkatkan lagi kecemerlangan institusi pendidikan setempat. (iii) ‘conscientiousness’ (menurut perintah. pembinaan amalan pendidikan yang baru seperti pada huraian di atas. Keyakinan ini wujud di kalangan mereka kerana setiap guru profesional mempunyai visi tentang pengajaran-pembelajaran cemerlang yang seharusnya berlaku di institusi pendidikan masing-masing. Menurut mereka. komunikasi sedemikian memperkembangkan lagi profesionalisme seseorang guru itu. rakan sejawatnya akan sama-sama berusaha untuk mencapai visi kecemerlangan profesion perguruan. Peranan sedemikian dilaksanakan oleh seorang guru profesional secara ikhlas. 2004). (iv) ‘extraversion’ (amat peka dan proaktif). Lantas. (ii) ‘agreeableness’ (mesra. Keikhlasan itulah yang akan menyentuh sanubari rakan sejawat mereka. Dia amat peka dan cepat bertindak untuk menangani segala perubahan dan cabaran semasa dalam 82 . Sifat-sifat tersebut menjadikan setiap peribadi itu bersifat dinamik. motivasi dan tingkahlakunya pada semua situasi (Rykman. terdapat lima sifat semulajadi pada peribadi yang berkesan. Himpunan sifat inilah yang menentukan cara seseorang itu melihat. Guru profesional juga percaya bahawa komunikasi yang berkesan perlu dilaksanakan melalui teladan. Visi ini dijadikan pegangan bagi setiap amalan harian pengajaran-pembelajaran mereka.Kegiatan koloboratif antara guru menggalakkan perkongsian kuasa dan kewibawaan antara mereka. Menurut Allport (1937). Huraian di atas menunjukkan bahawa guru profesional berkomunikasi secara setara dengan rakan sejawat mereka. bersahaja dan optimistik). Perasaan ini membolehkan guru diikhtiraf sebagai pemimpin asli bagi pengajaran bilik darjah (Johnson & Johnson. Guru profesional akan mempastikan bahawa setiap aspek tingkahlaku pengajaranpembelajaran masing-masing secucuk dengan visi tersebut. Perkongsian sebegini menambah lagi perasaan kekitaan dan kesamaan antara guru. Sifat-sifat tersebut ialah (i) ‘neuroticism’ (tenang. terancang dan tersusun). Malahan.7 Penutup Peribadi ialah himpunan sifat semula jadi seseorang itu. dan (v) ‘openess to experience’ (terbuka terhadap idea baru dan perubahan suasana). komunikasi sedemikian tidak akan memperkecilkan peranan mereka sebagai pemimpin pengajaran di bilik darjah. Walau bagaimanapun. peramah dan pemaaf). 5. berfikir dan bertindak pada pelbagai konteks sosial termasuk pendidikan.

New York: Cambridge Adult Education. Polanyi. 6.persekitarannya. Implications for School Reform (ms.A. (2004).W. New York: Prentice Hall.M. New York: Holt. Coperative School . (1975). Oleh itu. Allport. Tugasan 1. peribadi yang profesional akan menjadikan institusi pendidikan lebih berkesan. Professional Development in Education.M. Smylie. 4.New Paradigms and Practices . Knowles. (1937). 83 .R. 92-113). (1994). Bincangkan isu ini dalam konteks perkembangan profesionalisme di kalangan guru matematik di negara ini. Kepekaan dan tindakan pantas ini membolehkan institusinya sentiasa berada di hadapan bidang pendidikan. Personality: A Psychological Interpretation . The Tacit Dimension . Rinehart & Winston. G.M. New York: Doubleday. California: Thomson/Wadsworth. 3. Johnson & Johnson. (1967). Self-Directed Learning . (1995). Teacher Learning in the Workplace. Ryckman. Rujukan 1.S. 5. Theories of Personalities . 2. Penggunaan bahasa kedua sebagai bahasa pengantar bagi pendidikan matematik adalah antara isu semasa di Malaysia. New York: Teachers College Press.

2 Hasil Pembelajaran 1. Walau bagaimanapun. iaitu.3 Kerangka Konseptual 84 . Isu-isu ini dipilih supaya guru matematik di sekolah memahami serta boleh menangani isu berkenaan sebagai practising teacher di sesebuah sekolah.Topik 6 Isu Dalam Pendidikan Matematik 6. 2. Boleh menghuraikan kaedah pengajaran-pembelajaran matematik di dalam bilik dajah jika inovasi dan kreativiti hendak digalakkan Boleh membantu pihak pentadbir supaya komuniti sekolah boleh mengamalkan literasi numerik dalam persekitaran sekolah.1 Sinopsis Banyak isu yang boleh dibincangkan pada topik ini. dan (ii) membentuk suatu komuniti sekolah yang mempunyai literasi numerik. 6. 6. topik ini membincangkan dua isu dalam pendidikan matematik. (i) menggalakkan kreativiti dalam pengajaran-pembelajaran matematik di bilik darjah.

4 Menggalakkan Inovasi dalam Bilik Darjah Inovasi ialah kebolehan kognitif untuk mengeluarkan idea baru yang menarik (Torrance. membuat keputusan dan menentukan penyelesaiannya bagi situasi di dalam dan di luar sekolah. Guru itu tidak sekali-kali akan mendenda seorang murid yang kreatif kerana perbezaan idea ataupun jawapan. Rancangan pengajaran guru berkenaan kurang berstruktur. Mereka diberikan peluang untuk menentukan 85 . Muridnya didedahkan kepada pelbagai strategi pembelajaran. mahir berfikir dan mempunyai kekuatan menerang di kalangan muridnya. seorang murid yang menggunakan sesuatu isi kandungan pelajaran secara kreatif adalah juga seorang murid yang telahpun menguasai isi kandungan berkenaan dengan baik. Kuehn-Ebert & Devito (1991). Kreativiti digalakkan dalam bilik darjah yang berpusatkan murid. Menurut Ogawa. sekolah dalam kurun ke 21 mesti menggalakkan kreativiti.6. Seorang guru di sekolah berkenaan akan menghargai kreativiti di kalangan muridnya dengan menunjukkan bagaimana kreativiti itu dicipta dalam bilik darjah. Penglibatan murid yang aktif digalakkan. Menurut Starko (1994). Mereka juga telah menguasai kemahiran seperti mengenalpasti masalah. Interaksi guru-murid berlaku pada aras dan kadar yang tinggi. Dia akan merangsang dan menghargai kreativiti di kalangan muridnya. membuat petimbangan yang saksama. 1988).

Peringkat Kedua – Menyusun Maklumat: • Soalan Aras Tinggi: ‘Kenapa berlaku?’ dan ‘Kenapa tidak berlaku’ • Peringkat Ketiga – Menggunakan Maklumat: • • Soalan hipotesis: ‘Apakah yang mungkin berlaku seterusnya?’ Soalan Spekulatif: Membina pengetahuan baru 6.sendiri strategi pembelajaran yang sesuai dengan kendiri masing-masing.3 Inovasi adalah satu unsur penting dalam pendidikan matematik.1 Himsl and Millar (1993). 1999). Kecerdasan-kecerdasan menurut Gardner adalah seperti berikut: 6.2 Selain itu. mencadangkan teknik penyoalan berikut untuk menggalakkan kreativiti dalam bilik darjah. Terdapat tiga peringkat pada teknik penyoalan cadangan mereka itu: • Peringkat Pertama – Mengumpul Maklumat: • • • Soalan Fakta: Apa? Kenapa? Berapa? Soalan Prosedural: Maklumat tentang bagaimana sesuatu itu berlaku.4.4. guru boleh juga mempelbagaikan pendekatan pengajaranpembelajaran berdasarkan teori pelbagai kecerdasan oleh Gardner (1983. Kepentingan ini ditunjukkan pada rajah berikut.4. 86 . Murid belajar pengurusan kendiri. 6.

Sudoku. Ini memberikan mereka peluang untuk mendampingi seseorang yang boleh bersamasama membincangkan idea-idea matematik yang telah dipelajari dalam bilik darjah. Ibu bapa adalah juga sebahagian daripada komuniti sekolah sebagai stake-holders. Persekitaran sekolah banyak menyediakan peluang untuk mengamalkan pemikiran sedemikian pada setiap hari di kalangan komunitinya. Adanya rakan kongsi ilmu ini boleh membantu perkembangan serta kemajuan pengetahuan matematik murid. kurikulum yang dibina secara berpusat jarang mengambil kira kreativiti sebagai asas bagi menggalakkan kreativiti. Ibu bapa murid boleh dijadikan rakan kongsi ilmu yang utama jika sekolah menggalakkan literasi numerik dalam amalan harian mereka. Manhattan. 6. terdapat banyak kegiatan dalam masyarakat yang boleh digunakan untuk menggalakkan kreativiti dalam bilik darjah. Antaranya ialah Modulo Origami (Sonobe). Walau bagaimanapun. dan Magic Squares.Terdapat banyak kegiatan yang boleh menggalakkan kreativiti dalam bilik darjah. Sebab utama memberi galakan pada amalan literasi numerik di kalangan komuniti sekolah ialah supaya ilmu matematik yang dipelajari murid dalam bilik darjah boleh diguna pakai serta dikongsi bersama dengan ahli komuniti yang lain di luar bilik darjah. Walau bagaimanapun. 87 .5 Literasi Numerik dalam Komuniti Sekolah Literasi numerik boleh ditakrifkan sebagai mengamalkan pemikiran kuatitatif dalam kehidupan seharian.

5.2 Seterusnya.1 Ibu bapa boleh dibawa ke sekolah melalui aktiviti seperti bengkel matematik bersama ibu bapa. Perkongsian antara ibu bapa dan anak dalam pelaksanaan kegiatan adalah kunci bagi mengatasi perasaan sedemikian. Banyak kajian telahpun menunjukkan bahawa penglibatan ibu bapa adalah faktor penting bagi kejayaan setiap kanak-kanak. Permainan matematik sememangnya menyeronokkan. Murid yang kurang kemampuan dalam pelajaran ini tidak menganggapnya sebagai belajar dalam kelas . Murid-murid akan berasa teruja apabila mereka belajar matematik bersama dengan Ibu bapanya. Mereka tidak akan merasa gelisah serta risau terhadap prestasi matematik masingmasing. permainan matematik adalah juga perspektif literasi numerik komuniti yang tidak boleh diabaikan.6. Terdapat juga kegiatan matematik yang perlukan perbincangan serta bimbingan daripada orang dewasa. Ibu bapalah orang dewasa yang diperlukan itu. Permainan matematik mengalakkan komunikasi di kalangan murid tentang pelbagai cara untuk menyelesaikan sesuatu masalah itu. Ianya mengalakkan murid untuk menguasai kemahiran matematik. Ibu bapa bukan diperlukan untuk mengajar tetapi mereka perlu lebih bersedia untuk mendengar dan berbincang dengan anak masing-masing. 6. Sumbangan ibu bapa paling penting dalam bengkel ialah membantu murid mengatasi perasaan stres sewaktu belajar matematik.5. Komunikasi ini memberikan peluang 88 .

keseronokan dan kepuasan dalam setiap tingkah lakunya. Murid-murid perlu tahu tujuan setiap permainan. 89 . Oleh itu. 2. 5. 4. Murid-murid perlu diajarkan cara bermain. Kaedah kumpulan kecil digunakan untuk menyediakan peluang bagi berbincangan di kalangan murid. garis panduan berikut boleh digunakan dalam membangunkan sebuah pusat sumber permainan matematik di sekolah: 1. Permainan yang paling berkesan ialah yang paling mudah dan tidak banyak memerlukan alatan serta pengawasan guru. 4. Peluang ini meningkatkan lagi profil pendidikan matematik sekolah dan boleh meningkatkan pencapaian matematik di kalangan murid di sekolah berkenaan. 7. 3. Setiap guru perlu bermain setiap permainan untuk mengenalpasti strategi. 6. Mereka ingin menunjukkan minat. Komunikasi ini memberikan setiap murid masa yang lebih bermakna bersama ibu bapa serta orang dewasa yang lain. Setiap orang murid ingin merasai kejayaan. Peraturan akan menjadi lebih mencabar pada lanjutan program. Walau bagaimanapun. Mengadakan Bilik Sumber Permainan memerlukan jawapan terhadap setiap soalan berikut: 1. komunikasi sebegini menyokong pembelajaran bilik darjah. Peraturan mudah digunapakaikan di awal perlaksanaan program. kemungkinan jawapan dan perkembangan permainan. 5. 2. Amalan literasi numerik dalam komuniti sekolah boleh menyedia serta memenuhi kehendak murid itu. Penglibatan sepenuhnya oleh setiap murid perlu dipastikan.kepada murid untuk mengulang-ulang strategi matematik yang telah dipelajari mereka tanpa gangguan daripada tekanan belajar. Mereka ingin juga mempunyai keyakinan diri dalam pelajaran berkenaan. terdapat beberapa isu pengurusan yang perlu ditangani oleh pihak sekolah dalam pelaksanaan aktiviti sedemikan. penglibatan aktif serta kesungguhan dalam mempelajari matematik jika diberi peluang. 3. Murid-murid harus dibenarkan untuk merangka peraturan baru. Siapakah yang bertanggung jawab secara keseluruhan terhadap Pusat Sumber Permainan itu? Bagaimana organisasi pusat berkenaan? Siapakah yang akan mengelolakan pusat tersebut? Berapa banyakkah peruntukan kewangan yang boleh dibelanjakan? Siapakah yang akan mencipta permainan-permanan berkenaan? Walau bagaimanapun.

Terdapat juga cabaran yang boleh dilanjutkan ke satu tarikh kemudian sama ada di bilik darjah ataupun di rumah. 90 . Sediakan soalan terbuka untuk menggalakkan perbincangan. Terdapat garis panduan bagi pelaksanaan Jelajah Matematik. 2. Kegiatan ini boleh dikongsi antara semua ahli komuniti sekolah termasuk ibu bapa. 5. 6. Arahan di setiap stesyen berlainan jenis dan mnggunakan font yang berbeza. Tidak terlalu lama supaya peserta tidak hilang minat terhadap kegiatan yang dilaksanakan.5. 3. Permainan terbaik adalah permainan yang boleh diubahsuaikan supaya melibatkan semua peringkat umur. Antaranya ialah: 1. Pelbagai jenis cabaran boleh dilaksanakan pada Jelajah Matematik. Sebahagian daripada cabaran jelajah boleh diselesaikan pada ketika di tempat itu juga. pencapaian dan hasil pembelajaran. Sediakan peluang dan ruang untuk kerja mengira dan melakar. Tidak terlalu banyak soalan pada satu-satu stesyen. Cabaran jelajah juga boleh melibatkan pungutan maklumat untuk digunakan bagi tugasan lain di kemudian hari.8. 4.3 Jelajah Matematik adalah satu lagi kegiatan untuk amalan literasi numerik di kalangan komuniti sekolah.

91 . 4. 2. beberapa isu perlu ditangani bersama bagi pelaksanaan kegiatan ini. Pelbagai jenis dan aras soalan untuk menarik minat peserta yang muda dan juga yang berumur.6. Siapakah pengelola kegiatan tersebut? Kaki tangan manakah yang akan dilibatkan pada kegiatan itu? Murid-murid manakah yang akan dilibatkan bersama? Bagaimanakah ibu bapa hendak dilibatkan pada kegiatan tersebut? Bilakah kegiatan itu hendak dilaksanakan? Apakah sumber dan kemudahan yang diperlukan bagi pelaksanaan kegiatan tersebut? Penutup Diharapkan perbincangan di atas boleh menggalakkan pembaca untuk melihat kurikulum pendidikan matematik dengan lebih holistik. 6. Kefahaman yang baru boleh melahirkan idea serta kaedah yang baru dalam pendidikan matematik. 7. Antara isunya ialah: 1. 5. 3. Adakah penganjur menyediakan jawapan bagi setiap cabaran? Walau bagaimanapun.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->