Nama: ………………………………….

Tarikh:…………………
……………….

Kelas:

Sambungkan titik-titik berikut sehingga membentuk huruf Hijaiyah berbaris
satu di atas iaitu huruf ( A )

‫َأ‬

kemudian tulis semula di ruang yang

disediakan.

َ‫أ‬
‫َأ‬
‫َأ‬
َ‫أ‬
‫َأ‬

َ‫أ‬
‫َأ‬
‫َأ‬
َ‫أ‬
‫َأ‬

َ‫أ‬
‫َأ‬
‫َأ‬
َ‫أ‬
‫َأ‬

َ‫أ‬
‫َأ‬
‫َأ‬
َ‫أ‬
‫َأ‬

Sambungkan titik-titik berikut sehingga membentuk huruf Hijaiyah berbaris
satu di atas iaitu huruf (Ba) ‫ب‬
َ kemudian tulis semula di ruang yang
disediakan.

Nama: …………………………………. Tarikh:…………………
……………….

َ‫بَ ب‬
َ َ‫ب‬
‫ب‬
َ َ‫ب‬
‫ب‬
‫َأ َأ‬
‫َأ َأ‬

Kelas:

َ‫بَ ب‬
َ ‫ب‬
‫ب‬
َ
َ ‫ب‬
‫ب‬
َ
‫َأ َأ‬
‫َأ َأ‬

Sambungkan titik-titik berikut sehingga membentuk huruf Hijaiyah berbaris
satu di atas iaitu huruf (Ta) ‫ت‬
َ kemudian tulis semula di ruang yang
disediakan.

َ َ‫ت ت‬
‫ت‬
َ ‫ت‬
َ

Tarikh:………………… ………………. َ‫ث ثَ ثَ ث‬ َ َ َ‫ث ث‬ ‫ث‬ َ َ‫ث‬ .Nama: …………………………………. َ‫تَ ت‬ َ َ‫ت‬ ‫ت‬ ‫َأ َأ‬ ‫َأ َأ‬ Kelas: َ‫تَ ت‬ َ ‫ت‬ ‫ت‬ َ ‫َأ َأ‬ ‫َأ َأ‬ Sambungkan titik-titik berikut sehingga membentuk huruf Hijaiyah berbaris satu di atas iaitu huruf (Tsa) ‫ث‬ َ kemudian tulis semula di ruang yang disediakan.

Kelas: َ َ‫ث ثَ ث‬ ‫ث‬ َ ‫أَ َأ َأ َأ‬ ‫َأ َأ َأ َأ‬ . Tarikh:………………… ……………….Nama: ………………………………….

َ‫جَ ج‬ َ َ‫ج‬ ‫ج‬ َ َ‫ج‬ ‫ج‬ ‫َأ َأ‬ ‫َأ َأ‬ َ‫جَ ج‬ َ ‫ج‬ ‫ج‬ َ َ ‫ج‬ ‫ج‬ َ ‫َأ َأ‬ ‫َأ َأ‬ . Tarikh:………………… ……………….Nama: …………………………………. Kelas: Sambungkan titik-titik berikut sehingga membentuk huruf Hijaiyah berbaris satu di atas iaitu huruf (Ja) ‫ج‬ َ kemudian tulis semula di ruang yang disediakan.

. Kelas: Sambungkan titik-titik berikut sehingga membentuk huruf Hijaiyah berbaris satu di atas iaitu huruf (Ha) ‫ح‬ َ kemudian tulis semula di ruang yang disediakan.Nama: …………………………………. Tarikh:………………… ………………. َ‫حَ ح‬ َ َ‫ح‬ ‫ح‬ َ َ‫ح‬ ‫ح‬ ‫َأ َأ‬ ‫َأ َأ‬ َ‫حَ ح‬ َ ‫ح‬ ‫ح‬ َ َ ‫ح‬ ‫ح‬ َ ‫َأ َأ‬ ‫َأ َأ‬ Sambungkan titik-titik berikut sehingga membentuk huruf Hijaiyah berbaris satu di atas iaitu huruf (Kho) ‫خ‬ َ kemudian tulis semula diruang yang disediakan.

Tarikh:………………… ………………. َ‫د‬ ‫َد‬ ‫َد‬ ‫َد‬ . َ‫خَ خ‬ َ َ‫خ‬ ‫خ‬ َ َ‫خ‬ ‫خ‬ ‫َأ َأ‬ ‫َأ َأ‬ Kelas: َ‫خَ خ‬ َ ‫خ‬ ‫خ‬ َ َ ‫خ‬ ‫خ‬ َ ‫َأ َأ‬ ‫َأ َأ‬ Sambungkan titik-titik berikut sehingga membentuk huruf Hijaiyah berbaris satu di atas iaitu huruf (Da) ‫ َد‬kemudian tulis semula diruang yang disediakan.Nama: ………………………………….

َ‫د‬ َ‫د‬ َ‫أ‬ ‫َأ‬ َ‫د‬ ‫َد‬ َ‫أ‬ ‫َأ‬ Kelas: َ‫د‬ ‫َد‬ َ‫أ‬ ‫َأ‬ َ‫د‬ ‫َد‬ َ‫أ‬ ‫َأ‬ Sambungkan titik-titik berikut sehingga membentuk huruf Hijaiyah berbaris satu di atas iaitu huruf (Dza) ‫ َذ‬kemudian tulis semula diruang yang disediakan. َ‫ذ‬ َ‫ذ‬ َ‫ذ‬ ‫َذ‬ َ‫ذ‬ ‫َذ‬ َ‫ذ‬ ‫َذ‬ .Nama: …………………………………. Tarikh:………………… ……………….

Nama: …………………………………. َ‫ذ‬ َ‫أ‬ ‫َأ‬ ‫َذ‬ َ‫أ‬ ‫َأ‬ Kelas: ‫َذ‬ َ‫أ‬ ‫َأ‬ ‫َذ‬ َ‫أ‬ ‫َأ‬ Sambungkan titik-titik berikut sehingga membentuk huruf Hijaiyah berbaris satu di atas iaitu huruf (Ra) ‫ر‬ َ kemudian tulis semula diruang yang disediakan. Tarikh:………………… ………………. ‫َر َر َر َر‬ ‫َر رَ َر َر‬ ‫رَ َر َر َر‬ .

Kelas: َ‫أ‬ ‫َأ‬ َ‫أ‬ ‫َأ‬ َ‫أ‬ ‫َأ‬ َ‫أ‬ ‫َأ‬ Sambungkan titik-titik berikut sehingga membentuk huruf Hijaiyah berbaris satu di atas iaitu huruf (Za) ‫ز‬ َ kemudian tulis semula di ruang yang disediakan.Nama: …………………………………. ‫َز َز َز َز‬ ‫َز زَ َز َز‬ ‫زَ َز َز َز‬ ‫َأ َأ َأ َأ‬ . Tarikh:………………… ……………….

Nama: …………………………………. Tarikh:………………… ………………. َ‫س سَ س‬ َ ‫س‬ َ َ‫س س‬ َ َ‫س س‬ َ َ‫س س‬ َ ‫س‬ َ َ‫س‬ ‫َأ َأ َأ َأ‬ ‫َأ َأ َأ َأ‬ . Kelas: ‫َأ‬ ‫َأ‬ ‫َأ‬ ‫َأ‬ Sambungkan titik-titik berikut sehingga membentuk huruf Hijaiyah berbaris satu di atas iaitu huruf (Sa) ‫س‬ َ kemudian tulis semula di ruang yang disediakan.

َ‫ش شَ ش‬ َ ‫ش‬ َ َ‫ش ش‬ َ َ‫ش ش‬ َ َ‫ش ش‬ َ ‫ش‬ َ َ‫ش‬ ‫َأ َأ َأ َأ‬ ‫َأ َأ َأ َأ‬ Sambungkan titik-titik berikut sehingga membentuk huruf Hijaiyah berbaris satu di atas iaitu huruf (So) ‫ص‬ َ kemudian tulis semula di ruang yang disediakan. . Kelas: Sambungkan titik-titik berikut sehingga membentuk huruf Hijaiyah berbaris satu diatas iaitu huruf (Sya) ‫ش‬ َ kemudian tulis semula di ruang yang disediakan.Nama: …………………………………. Tarikh:………………… ……………….

‫‪Kelas:‬‬ ‫…………………‪Nama: …………………………………. Tarikh:‬‬ ‫‪……………….‬‬ ‫ص صَ صَ‬ ‫صَ َ‬ ‫ص صَ َ‬ ‫ص‬ ‫صَ َ‬ ‫ص صَ َ‬ ‫ص‬ ‫صَ َ‬ ‫َأ َأ َأ َأ‬ ‫َأ َأ َأ َأ‬ .

َ‫ض ضَ ض‬ َ َ‫ض‬ َ َ‫ض ض‬ ‫ض‬ َ َ‫ض‬ َ َ‫ض ض‬ ‫ض‬ َ َ‫ض‬ ‫َأ َأ َأ َأ‬ ‫َأ َأ َأ َأ‬ . Kelas: Sambungkan titik-titik berikut sehingga membentuk huruf Hijaiyah berbaris satu di atas iaitu huruf (Dho) ‫ض‬ َ kemudian tulis semula di ruang yang disediakan.Nama: …………………………………. Tarikh:………………… ……………….

Kelas: Sambungkan titik-titik berikut sehingga membentuk huruf Hijaiyah berbaris satu di atas iaitu huruf (Tho) ‫ط‬ َ kemudian tulis semula di ruang yang disediakan.Nama: …………………………………. Tarikh:………………… ………………. ‫ط‬ َ ‫ط‬ َ ‫ط‬ َ ‫ط‬ َ ‫ط‬ َ ‫ط‬ َ َ‫ط ط‬ َ ‫ط‬ َ ‫ط‬ َ ‫ط‬ َ َ‫ط‬ ‫َأ َأ َأ َأ‬ ‫َأ َأ َأ َأ‬ .

Tarikh:………………… ………………. ‫ظ‬ َ ‫ظ‬ َ ‫ظ‬ َ ‫ظ‬ َ ‫ظ‬ َ ‫ظ‬ َ َ‫ظ ظ‬ َ ‫ظ‬ َ ‫ظ‬ َ ‫ظ‬ َ َ‫ظ‬ ‫َأ َأ َأ َأ‬ ‫َأ َأ َأ َأ‬ . Kelas: Sambungkan titik-titik berikut sehingga membentuk huruf Hijaiyah berbaris satu di atas iaitu huruf (Zho) ‫ظ‬ َ kemudian tulis semula di ruang yang disediakan.Nama: ………………………………….

َ‫ع عَ ع‬ َ ‫ع‬ َ َ ‫ع‬ ‫ع‬ َ َ‫ع ع‬ َ َ ‫ع‬ ‫ع‬ َ ‫ع‬ َ َ‫ع‬ ‫َأ َأ َأ َأ‬ ‫َأ َأ َأ َأ‬ . Tarikh:………………… ………………. Kelas: Sambungkan titik-titik berikut sehingga membentuk huruf Hijaiyah berbaris satu di atas iaitu huruf (A’) ‫ع‬ َ kemudian tulis semula di ruang yang disediakan.Nama: ………………………………….

Nama: …………………………………. Tarikh:………………… ………………. Kelas: Sambungkan titik-titik berikut sehingga membentuk huruf Hijaiyah berbaris satu di atas iaitu huruf (Gho) ‫غ‬ َ kemudian tulis semula di ruang yang disediakan. َ‫غ غَ غ‬ َ ‫غ‬ َ َ ‫غ‬ ‫غ‬ َ َ‫غ غ‬ َ َ ‫غ‬ ‫غ‬ َ ‫غ‬ َ َ‫غ‬ ‫َأ َأ َأ َأ‬ ‫َأ َأ َأ َأ‬ .

َ‫ف ف‬ َ ‫ف‬ َ ‫ف‬ َ َ ‫ف‬ ‫ف‬ َ َ‫ف ف‬ َ َ ‫ف‬ ‫ف‬ َ ‫ف‬ َ َ‫ف‬ ‫َأ َأ َأ َأ‬ ‫َأ َأ َأ َأ‬ .Nama: …………………………………. Kelas: Sambungkan titik-titik berikut sehingga membentuk huruf Hijaiyah berbaris satu di atas iaitu huruf (Fa) ‫ف‬ َ kemudian tulis semula di ruang yang disediakan. Tarikh:………………… ……………….

Tarikh:………………… ……………….Nama: …………………………………. Kelas: Sambungkan titik-titik berikut sehingga membentuk huruf Hijaiyah berbaris satu di atas iaitu huruf (Qo) ‫ق‬ َ kemudian tulis semula di ruang yang disediakan. ‫ق‬ َ ‫ق‬ َ ‫ق‬ َ ‫ق‬ َ ‫ق‬ َ ‫ق‬ َ َ‫ق ق‬ َ ‫ق‬ َ ‫ق‬ َ ‫ق‬ َ َ‫ق‬ ‫َأ َأ َأ َأ‬ ‫َأ َأ َأ َأ‬ .

‫ك‬ َ ‫ك‬ َ ‫ك‬ َ ‫ك‬ َ ‫ك‬ َ ‫ك‬ َ َ‫ك ك‬ َ ‫ك‬ َ ‫ك‬ َ ‫ك‬ َ َ‫ك‬ ‫َأ َأ َأ َأ‬ ‫َأ َأ َأ َأ‬ . Kelas: Sambungkan titik-titik berikut sehingga membentuk huruf Hijaiyah berbaris satu di atas iaitu huruf (Ka) ‫ك‬ َ kemudian tulis semula di ruang yang disediakan. Tarikh:………………… ……………….Nama: ………………………………….

Kelas: Sambungkan titik-titik berikut sehingga membentuk huruf Hijaiyah berbaris satu di atas iaitu huruf (La) ‫ل‬ َ kemudian tulis semula di ruang yang disediakan.Nama: …………………………………. َ‫لَ ل‬ َ‫لَ ل‬ َ‫لَ ل‬ ‫َأ َأ‬ ‫َأ َأ‬ َ‫لَ ل‬ َ ‫ل‬ ‫ل‬ َ َ ‫ل‬ ‫ل‬ َ ‫َأ َأ‬ ‫َأ َأ‬ . Tarikh:………………… ……………….

Nama: …………………………………. َ‫م‬ ‫َم‬ ‫َم‬ َ‫أ‬ ‫َأ‬ َ‫م‬ ‫َم‬ ‫َم‬ َ‫أ‬ ‫َأ‬ َ‫م‬ ‫َم‬ ‫َم‬ َ‫أ‬ ‫َأ‬ َ‫م‬ ‫َم‬ ‫َم‬ َ‫أ‬ ‫َأ‬ . Kelas: Sambungkan titik-titik berikut sehingga membentuk huruf Hijaiyah berbaris satu di atas iaitu huruf (Ma) ‫ َم‬kemudian tulis semula di ruang yang disediakan. Tarikh:………………… ……………….

Tarikh:………………… ……………….Nama: …………………………………. َ‫ن نَ ن‬ َ ‫ن‬ َ َ ‫ن‬ ‫ن‬ َ َ‫ن ن‬ َ َ ‫ن‬ ‫ن‬ َ ‫ن‬ َ َ‫ن‬ ‫َأ َأ َأ َأ‬ ‫َأ َأ َأ َأ‬ . Kelas: Sambungkan titik-titik berikut sehingga membentuk huruf Hijaiyah berbaris satu di atas iaitu huruf (Na) ‫ن‬ َ kemudian tulis semula di ruang yang disediakan.

Kelas: Sambungkan titik-titik berikut sehingga membentuk huruf Hijaiyah berbaris satu di atas iaitu huruf (Wa) ‫و‬ َ kemudian tulis semula di ruang yang disediakan. Tarikh:………………… ………………. َ‫و‬ ‫َو‬ ‫َو‬ َ‫أ‬ ‫َأ‬ ‫َو‬ ‫َو‬ ‫َو‬ َ‫أ‬ ‫َأ‬ َ‫و‬ ‫َو‬ ‫َو‬ َ‫أ‬ ‫َأ‬ َ‫و‬ َ‫و‬ َ‫و‬ َ‫أ‬ ‫َأ‬ .Nama: ………………………………….

َ‫ه‬ ‫َه‬ ‫َه‬ َ‫أ‬ ‫َأ‬ َ‫ه‬ ‫َه‬ ‫َه‬ َ‫أ‬ ‫َأ‬ َ‫ه‬ ‫َه‬ ‫َه‬ َ‫أ‬ ‫َأ‬ َ‫ه‬ ‫َه‬ ‫َه‬ َ‫أ‬ ‫َأ‬ . Kelas: Sambungkan titik-titik berikut sehingga membentuk huruf Hijaiyah berbaris satu di atas iaitu huruf (Ha) ‫ َه‬kemudian tulis semula di ruang yang disediakan. Tarikh:………………… ……………….Nama: ………………………………….

Tarikh:………………… ………………. Kelas: Sambungkan titik-titik berikut sehingga membentuk huruf Hijaiyah berbaris satu di atas iaitu huruf (Ya) ‫ي‬ َ kemudian tulis semula di ruang yang disediakan.Nama: …………………………………. َ‫يَ ي‬ َ َ‫ي‬ ‫ي‬ َ َ‫ي‬ ‫ي‬ ‫َأ َأ‬ ‫َأ َأ‬ َ‫يَ ي‬ َ ‫ي‬ ‫ي‬ َ َ ‫ي‬ ‫ي‬ َ ‫َأ َأ‬ ‫َأ َأ‬ .