Dalil-dalil dan hadist ilmu ladunni tasawuf/hakekat Rahasia bathin HADIST DAN DALIL ILMU LADUNNI

Oleh : Saifuddin ibnu abd hafid aliah

Muqaddimah

segala pujian bagi allah swt,yang telah melimpahi hambanya dengan rahasia rahasia indah,dan memenuhi hati hambanya dengan cahanya agama .dialah yang mencurahkan limpahan kasih dan rahmatnya. Shalawat dan salam atas junjungan kita Nabi Muhammad saw Rasul pilihan,begitupun atas keluarga dan para sahabat beliau yang dirahmati allah.

Saifuddin ibnu abd hafid aliah1 |

Firman Allah swt Artinya :serulah (manusia ) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka cara yang baik .sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya dan Dialah yang lebih mengetahui orang orang yang mendapat petunjuk (Q.A.125.S.16) Wahai Saudara saudaraku yang beriman ! Dengarlah serta taatilah seruan seruan Tuhanmu ini dengan penuh jiwa dan ragamu. 1.Wahai hamba ! Engkau tiada memiliki sesuatupun kecuali apa yang aku kehendaki untuk menjadi milikmu.Tiada juga engkau memiliki dirimu,karna akulah maha penciptanya,Tiada pula engkau memiliki jazadmu,maka akulah yang membentuknya,hanya dengan pertolonganku engkau dapat berdiri dan dengan “kalimatku” engkau datang kedunia ini. 2.Wahai hamba ! Katakanlah Tiada Tuhan melainkan allah ,kemudian tegaklah berdiri di jalan yang benar,maka tiada tuhan melainkan Aku,dan tiada pula wujud yang sebenarnya wujud, kecuali untukku dan segala yang selain dari padaku adalah dari buatan tanganku dan dari tiupan rohku. 3.Wahai hamba !segala sesuatu adalah kepunyaanku dan bagiku adalah untukku,jangan sekali kali engkau merebut apa yang menjadi kepunyaanku,kembalikanlah segala sesuatu itu kepadaku,niscaya akan kubuahkan pengembalianku dengan tanganku, dan kutambah denganya dengan kemurahanku,serahkanlah segala sesuatu kepadaku,niscaya kuselamatkan engkau dari segala sesuatu.Ketahuilah Hambaku yaang terpercaya adalah yang mengembalikan segala yang selainku kepadaku 4.Hai Hamba ! Maka telitilah Dirimu setelah engkau menpercayaiku,sudahkah engkau mengembalikan segala sesuatu itu kepadaku sudahkah engkau memenuhi perjanjian yang telah engkau buat denganku ? 5.Hai Hamba kuciptakan segala sesuatu itu untukmu,maka bagaimana aku akan rela kalau engkau peruntukkan dirimu bagi sesuatu itu. 6.Hai Hamba ! Aku tidak rela engkau peruntukkan dirimu bagi sesuatu,Walau harapanmu syurga sekalipun,karena aku ciptakan engkau hanya untukku,supaya engkau berada disisiku disisi yang tiada sisi,dan dimana yang tiada mana,Dan aku ciptakan engkau atas pola gambaranku seorang diri(Tunggal).Mendengar,melihat dan berkemauan berbicara,dan aku jadikan engkau menpunyai kemanpuan untuk tajallinya ,nama namaku dan tempat untuk pemeliharaanku,engkau adalah sasaran pandanganku,tiada dinding penghalang memisahkan antaraku dan antaramu,engkau duduk semajelis denganku,maka tiada pembatas antaraku dan antaramu.

Saifuddin ibnu abd hafid aliah2 |

Amin yaa rabbal alamin. tanpa belajar pun – Allah berikan ilmu Laailaha illallah Belajar itu makhluq.! Kita Belajar karena perintah Allah dan Sunnah Nabi. badi‟. mari luruskan dahulu yaqin kita kepada Allah….dan cari bimbingan untuk mempelajarinya kepada ahlinya jika sesuatu yang tidak dimengerti. dengan belajar – Allah berikan ilmu Jika Allah kehendaki. Tapi Hakikatnya ilmu dtang dari Allah bukan dari Belajar. saraf. Semoga kerahmatan yang mengamalkan kitab hakekat rahasia ini dan memperoleh inayah serta Bimbingan Allah swt .dan sholawat dan salam kepada jungjungan baginda rasulullah saw beserta keluarga beliau dan para sahabat sahabatnya. Allah yang kuasa Ilmu laduni /ilmu mauhub merupakan salah satu ilmu yang harus dimilki oleh orang yang ingin menjadi ahli tafsir alqur‟an.aku lebih dekat kepadamu dari pada ucapan lisanmu maka pangdanglah aku karna aku senang memangdang kepadamu. bayan. aqidah.aku lebih dekat kepadamu daripada dirimu sendiri. A.demi untuk karenanya semata mata. BARRU Penulis Saifuddin ibnu abd hafid aliah ibnu kh djamaluddin aliah(kali barru) Bismillahirrahmani rrahim Segala puji bagi allah atas segala limpahan rahmatnya yang tercurahkan kepada nabiyullah muhammad saw. Sebelum membaca dalam kitab ini. balaghah.Hai hamba !Tiada antaraku dan antaramu antara. Wahai saudara saudaraku yang dirahmati allah marilah berserah diri kepada allah swt sepenuhnya lahir bathin.7. dengan belajar – tapi Allah tidak berikan ilmu Jika Allah kehendaki. isytiqoqo.kitab ini dengan dalil dan hadist. Disamping harus mengusai 14 cabang ilmu lainnya seperti ilmu lughah. Begitu pula rezeki datang bukan dari kerja kita. ilmu alma‟ani.ini semata mata orang yang khusus mengandung ilmu haital ma’num sebab dalam rahasia kandungannya. fiqh. tapi Allah yang maha kuasa! Belajar (menuntut ilmu) diwajibkan untuk semua muslimin dan muslimat (al-hadits). nahwu. Saifuddin ibnu abd hafid aliah3 | . Jika Allah kehendaki.Sabda rasulullah: Bahwa Makhluq ini tidak kuasa.

Dalam hadits qudsy (Kitab Futuh Mishr wa Akhbaruha. syaikh maulana zakariyya).” Isa bertanya: “Bagaimana mereka bisa seperti itu ya Allah. Kuala Lumpur. Ia sungguh puas dan sangat gembira menerima keterangan itu. bersabda yang maksudnya : “Barangsiapa mengikhlashkan dirinya kepada Allah (dalam beribadah) selama 40 hari maka akan zhahir sumbersumber hikmah daripada hati melalui lidahnya”. kemudian kembali membawa berbagai ilmu hikmah tanpa berhajat pada guru”. Hadits riwayat Ali bin Abi Thalib Ra: “Ilmu batin merupakan salah satu rahasia Allah „Azza wa Jalla.. : “Aku telah mendengar bahwa Abu Sulaiman berkata : “ Apabila jiwa manusia benar-benar berjanji akan meninggalkan semua dosa.”(Muttafaqun „alaihi) 2. maka Ahmad bin Hanbal ra.asbabunuzul. 5. Allah mewahyukan kepada Isa As. “Ceritakanlah kepada kami apa-apa yang pernah kau dapati dari gurumu Abu Sulaiman ra. Victory Agencie. Imam Ahmad bin Hanbal ra.. usul fiqah ( hukum-hukum furu‟) dan ilmu mauhub ( fadhilah alqur‟an. 3. lalu berkata : “Belum pernah aku mendengar keterangan serupa ini sejak aku masuk islam”. dan salah satu darihukum-hukum-Nya yang Allah masukkan kedalam hati hamba-hamba-Nya yang dikehendaki-Nya”. (Tarjamah Kitab Alhikam Syaikh Ibnu Athoillah. 4. Setelah mendengar keterangan itu langsung ia bangkit bangun/berdiri dan duduk ditempatnya berulang tiga kali. Hadits-hadits tentang ilmu mauhub/laduni 1. kemudian ia membaca hadits tadi. nescaya akan terbang kea lam malakut (di langit). yang jika Aku murah hati pada mereka. Hadits riwayat Abu Dawud dan Abu Nu‟man dalam kitab Al-Hilyah : Nabi Muhammad Saw. Murid-muridnya yang dikirim ke wilayah yang dekat menyanggupinya..” 7.atau amalan. (HR. Bertemu dengan Ahmad bin Abi Hawari. mereka bersyukur dan bertahmid.. H Salim Bahreisy. Dalam hadits majmu (Himpunan) hadist qudsy Allah berfirman kepada Isa: “Aku akan mengirimkan satu umat setelahmu (ummat Muhammad Saw. tanpa hilm dan „ilm?” Allah menjawab: “Aku memberikan mereka sebagian dari hilmKu dan „ilmKu. Jawab Ibnu Hawari : “Bacalah subhanallah tanpa kekaguman”. Kalaulah ada satu orang dari umatku yang diberi ilham pastilah orang itu Umar. Ilmu ini adalah karunia khusus dari Allah swt. Imam Ahmad Bin Hanbal ra. hadist diatas menandakan Rahasia allah azza wajalla dalam diri setiap hambanya dan olehnya itu rahasia itu akan kita ketahui dengan pengetahuan allah atas hambanya sehingga kita sebagai hamba dapat mengetahui hakekat kebenaran yang nyata. hal 25-27. Ibn „Abd al-Hakam wafat 257 H).dzikrullah. pp 33-34. ilmu qiraat.). era ilmu kuala lumpur) 6. ilmu hadits. 2001. dan jika Aku menahan diri. mereka sabar dan tawakal tanpa [harus] mempunyai hilm (kemurahan hati) dan „ilm [1].. : “Subhanallah” Maka berkata Abil Hawari ra. Hadits riwayat Imam Ahmad Dalam kitab al-hikam Nabi SAW bersabda :” Barangsiapa Yang Mengamalkan Ilmu Yang Ia Ketahui MakaAllah Akan Memberikan Kepadanya Ilmu Yang Belum Ia Ketahui”.ini diberikan sesuatu ilmu allah dengan hikmah/bathin rahasia melalui dari lidahnya/apakah itu melalui munajat. nasikh mansukh. tetapi yang dikirim ke tempat yang jauh berkeberatan untuk pergi dan Saifuddin ibnu abd hafid aliah4 | . “. Hadits Bukhari -Muslim : “Dahulu ada beberapa orang dari umat-umat sebelum kamu yang diberi ilham. sabda rasulullah: hati hati firasat orang muslim karna ia melihat cahaya allah(al hadist) dalam kategori hadist diatas menandakan adanya untuk pembelajaran atas hamba atas ilmu allah yang mana hanya bisa di capai dengan mata hati(kalbu) demikian itu hanya bisa dilakukan dengan ilmu hikmah kebathinan dengan bertafakkur dengan rahasia hati. Abu Dawud dan Abu Nu‟man dalam alhilyah).Setelah dibaca oleh Ahmad bin Hanbal ra. Syaikh Maulana Zakariyya. untuk mengirimkan pendakwah ke para raja di dunia. Dia mengirimkan para muridnya. Hadits ini juga tertulis di Fadhilah alqu‟an penjelasan hadith ke 18.

Bukan saja ilmu laduni yang Allah beri tapi Allah akan tundukan semua makhluq padanya bahkan para malaikatpun akan berkhidmad dan senantiasa membantunya (atas izin Allah). yang hanya diberikan kepada beliau dan tidak kepada orang lain?” Hazrat „ali ra. Seorang pentafsir harus mengetahui 15 cabang ilmu yg disebutkan diatas. bagaimana pasukan dakwah sahabat berjalan diatas air melintasi sungai tigris irak. syaikh ibnu athoillah alasykandary (kepala madrasah alazhar-asyarif abad 7 hijriah) menyebutkan nukilan ayat dari alqur‟anulkarim : “wataqullaha wayu’alimukumullah” (Qs. Jadi Ilmu laduni = ilmu dari Allah asbab hasil amal. sangatlah mulia. Para sahabat ra.43. aku telah memerintahkan murid-muridku apa yang Kau perintahkan. Hendaknya belajar dengan guru mursyid yang menjaga dzikir dan sunnah Nabi Muhammad SAW.” Isa As. Imam suyuti).” Allah berfirman kepada Isa: “Aku akan mengatasi masalahmu ini. ilmu laduni dan cara/jalan untuk mendapatkannya didalam ALQUR‟AN DAN HADITS : 1. Nabi SAW bersabda :” Barang siapa yang berfatwa dalam masalah agama.berkata: “Saya tidak bisa berbicara dalam bahasa dari penduduk yang engkau mengirimkan aku kepadanya. 2. Al baqarah ayat 282) artinya : “Takutlah kepada Allah niscaya Allah akan mengajari kalian“ (Qs. berkata bahwa pengetahuan daripada Al-quran dan apa-apa yang didapati daripada alqur‟an begitu luas daripada alqur‟an. malaikat dan manusia seluruhnya ” (HR. Belajar Termasuk bertanya dengan para ulama.” Maka Allah membuat para murid Isa bisa berbicara dalam bahasa tempat tujuan mereka diutus Perkara ini telah dijelaskan oleh sayyidina „ali ra. tanpa ada ilmu maka baginya laknat Allah.. kecuali orang-orang lelaki yang Kami beri wahyu kepada mereka. An-Nahl (16) : 43 16. Tafsiran orang yang tidak mahir dalam ilmu-ilmu ini adalah termasuk tafsiran bil-rakyi (tafsir menurut fikiran sendiri) yang hal ini DILARANG OLEH SYARA‟. “apakah beliau telah mendapatkan ilmu khusus atau wasiat khusus dari Rasulullah saw. C. sebagai mana maksud dari haidts nabi SAW : Nabi saw bersbda : “man khofa minallahi khofahu kulla syai waman khofa ghoirallah khofa min kulli syai” artinya : “Barang siapa yang takutnya hanya kpd Allah maka Smua makhuq akan takut/tunduk padanya. menjawab :” Demi Tuhan yang telah menciptakan surga dan jiwa-jiwa.karena Allah telah tunjukan cara mendapatkannya pada kita.. mu‟adz bin jabal ra shalat 2 rekaat maka gunung batu yang besar terbelah dua-membuka jalan untuknya. Al baqarah ayat 282) Sifat takut/tunduk/patuh hanya kepada Allah. Cara mendapatkan ilmu dari Allah Swt. berkata: “Ya Allah. para sahabat terkemuka boleh mendengarkan dzikir benda-benda mati (roti dan mangkuk) . aku tidak pernah mendapat apa-apa selain daripada ilmu yang Allah berikan kepada seseorang untuk memahami alqur‟an!” ibnu abi dunya rah. saat beliau menjawab pertanyaan orang ramai. maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan (ulama yang menjaga dzikir/mursyid) jika kamu tidak mengetahui. Barangsiapa takut/tunduknya kpd selain Allah maka semua makhluq akan (menjadi asbab) ketakutan baginya “ Lihatlah kisah-kisah salafushalih kita. Saifuddin ibnu abd hafid aliah5 | . TAKUT KEPADA ALLAH kitab alhikam. Dan Kami tidak mengutus sebelum kamu. mendapat ilmu bahasa arab secara tabii dan ilmu-ilmu lain mereka dapati langsung dari ilmu kenabian (nabi SAW). pasukan dakwah sahabat yang berjalan melintasi laut merah. tetapi mereka tidak menurut.

maka beliau menjawab ” saya pun tidak tahu.” Sebagaimana dalam sebuah hadits. dan jika Aku menahan diri. TIDAK MENCINTAI DUNIA „alammah suyuti rah.). maka ketika ditanya oleh rasulullah. tidak mencintai dunia dan lain-lain….Abu dzar alghifary ra. Dan sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang ihsan (muhsinin) (QS Al‟ankabut [69] ayat 69). bahwa Nabi SAW bersabda yang artinya :“Barang siapa yang zuhud pada dunia (tidak cinta dunia). Sebagaimana juga dalam hadits qudsi (kurang lebih maknanya) tatkala Allah menceritakan keutamaan umat akhir zaman kepada Nabi isa as. I/348] Saifuddin ibnu abd hafid aliah6 | . berkata : “Aku mendengar Rasulullah Saw. yang jika Aku murah hati pada mereka. Berfirman : “Katakanlah (hai Muhammad Saw. Sebagaimana dalam al-qur‟an disebutkan : “Wa qul rabbi zidnii ilma“ Artinya : Allah Swt. Berdoa Semua itu datang bagi Allah. telah menjanjikan ilmu tersebut. Lafadz “ subulana” atau “jalan-jalan kami” bermakna juga “jalan-jalan petunjuk dari Allah” atau “jalan-jalan hidayah (ilmu-ilmu islam yang haq)”.) Ya Tuhanku. Namun hakikatnya bukanlah demikian. tapi mungkin karena aku dari sebelum saya masuk islam sampai sekarng pun saya tidak pernah minum khamr. mereka bersyukur dan bertahmid. maka akan Allah berikan kepadanya ilmu tanpa Belajar” (Fadhilatushaqat). bahkan cara untuk menghasilkan ilmu ini adalah dengan beberapa asbab. 3. sedangkan adzahaby menyepakatinya". beliau ditugaskan utk memasukan kembali lahar gunung berapi yang sudah keluar dari kawahnya. boleh terbang seprti malaikat yang punya sayap. tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan” (QS Thaha [10] ayat 113) Untuk menumbuhkan rasa takut pada Allah dengan dzikir Untuk menumbuhkan zuhud pada Allah dengan mujahadah Sedangkan Doa akan diterima jika kita ikhlash…. : “Aku akan mengirimkan satu umat setelahmu (ummat Muhammad Saw. tetapi ia tidak meriwayatkannya. lahar panas tsb masuk kembali ke kawah gunung tsb (hayatushabat). apa yang menjadi asbab Allah berikan karomah tersebut. Untuk itu kita harus belajar dan dibimbing oleh guru-guru yang mursyid.” Isa bertanya: “Bagaimana mereka bisa seperti itu ya Allah. mereka sabar dan tawakal tanpa [harus] mempunyai hilm (kemurahan/kemurahan hati) dan „ilm (ilmu) . Melalui ini Allah swt.” [HR. maka Rasulullah mencontohkan kepada kita agar senantiasa berdoa agar diberikan ilmu dan hidayah dari Allah swt.. Dari Abu Darda Ra. Katanya Hadits ini shahihmenurut syarat Bukhary. 6. Bersabada. Berdakwah ika kita berdakwah (amr bil ma‟ruf wa nahya „anil munkar) atau mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran maka Allah akan berikan kepada kita „ilm wa hilm (‟ilmu dan kelembutan hati) langsung dari qudrat Allah swt. maka atas izin Allah. atas perintah khalifah umar ra. tanpa hilm dan „ilm?” Allah menjawab: “Aku memberikan mereka sebagian dari hilmKu dan „ilmu-Ku. …dst”. Hakim. “Sesungguhnya Allah Swt berfirman kepada Isa As. berkata :“kamu menganggap bahwa ilmu mauhub adalah diluar kemampuan manusia. 5. Abdullah atthoyar ra. Sebagaimana Dalam surat al-„ankabut ayat terakhir : “Dan orang-orang yang berjuang di jalan kami (berjihad dan mendakwahkan agama) maka akan kami tunjukan kepada mereka jalan-jalan kami.. Asbab-asbab itu adalah seperti : beramal dengan ilmu yang diketahui. MENGAMALKAN ILMU YANG DIKETAHUI sebuah hadits menyebutkan bahwa nabi muhammad saw bersabda : “man „amila bimaa „alima waratshullahu „ilma maa lam ya‟lam” Artinya : Nabi SAW bersabda :” BARANGSIAPA YANG MENGAMALKAN ILMU YANG IA KETAHUI MAKA ALLAH AKAN MEMBERIKAN KEPADANYA ILMU YANG BELUM IA KETAHUI” 4..

) : Allah mewahyukan kepada Isa As. (Buletin sesat wahaby) Fadhilah alqur‟an penjelasan hadith ke 18. mujasimmah dsb).Keterangan : Hadits ini juga terdapat pada Muntakhab hadits SyaikhulHadits Maulana Yusuf.” Isa berkata: “Ya Allah. Hadits No.” Dalam kitab kimiyai saadat. aku telah memerintahkan muridmuridku apa yang Kau perintahkan. Tarif Khalidi. Orang yang demikian tidak akan bisa memahami alqur‟an.34 Dar al-Kutub al-`Ilmiyya (Beirut 1986) Artinya : ‫س‬ ‫ص‬ ‫ــــ صح ق‬ ‫ـــ‬ ‫ـــق هللا‬ ‫د * إ‬ ‫ص ح‬ ‫ف‬ * ‫ـــ ق ـ ــ ه قى‬ ‫س‬ Berusahalah engkau menjadi seorang yang mempelajari ilmu fiqih dan juga menjalani tasawuf. tetapi mereka tidak menurut. dan janganlah kau hanya mengambil salah satunya. Orang yang telah ma‟rifat akan mendapatkan segala-galanya karena tidak ada keinginan dunia dalam hatinya. hal 25-27. Ibn „Abd al-Hakam wafat 257 H). maka hatinya tidak dapat merasakan kelazatan takwa. (Kitab Futuh Mishr wa Akhbaruha. untuk mengirimkan pendakwah ke para raja di dunia. _ketiga : Orang yang yakin hanya terhadap makna-makna dhahir saja dalam hal-hal aqidah (mengambil makna dhohir dari ayat/hadits mutasyabihat. Nasihat imam syafei : Dar al-Jil Diwan (Beirut 1974) p. Dia mengirimkan para muridnya. bahwa ada tiga jenis manusia yang tiadak akan bisa memahami alqur‟an : .” Allah berfirman kepada Isa: “Aku akan mengatasi masalahmu ini. 47] Saifuddin ibnu abd hafid aliah7 | . Nabi SAW bersabda : “man wajadallah wajada kulla syai. man faqadallah faqada kulla syai” artinya : Barang siapa kenal kepada Allah maka ia akan mendapatkan segala-galanya Barang siapa yang kehilangan Allah (tidak kenal Allah) maka ia kehilangan segalagalanya. Perasaanya tidak dapat menerima apabila dia membaca ayat alqu‟an yang bertentangan dengan keyakinannya itu.” Maka Allah membuat para murid Isa bisa berbicara dalam bahasa tempat tujuan mereka diutus. ilmu laduniadalah karunia khusus/khas bagi hambanya. Orang yang hanya mempelajari ilmu fiqih tapi tidak mahu menjalani tasawuf. Ini karena dosa dan amalan bid‟ah itu akan menghitamkan hatinya yg menyebabkan dia tidak mampu memahami alqur‟an. Sesungguhnya demi Allah saya benar-benar ingin memberikan nasehat padamu. Mengenai kisah dakwah kaum hawariyyin (pengikut Nabi Isa as. Murid-muridnya yang dikirim ke wilayah yang dekat menyanggupinya. maka bagaimana bisa dia menjadi baik? [Diwan Al-Imam Asy-Syafi'i. 27. Syaikh Maulana Zakariyya Lampiran Hadits-hadits Pendukung: 1. terlebih bagi mereka yang telah ma‟rifat. Bab ikhlash dan Juga terdapat pada kitab Ucapan Nabi Isa as dalam kisah-kisah literature umat islam. ibnu athoillah alasykanadary Buletin Islam Al Ilmu Edisi 31/II/I/1425.Pertama : Seorang yang tidak memahami bahasa arab -Kedua : Orang yang berkekalan dengan dosa-dosa besar dan bid‟ah. “Ya Allah Peliharalah kami daripada mereka!” Rujukan : Al hikam. Sedangkan orang yang hanya menjalani tasawuf tapi tidak mahu mempelajari ilmu fiqih. aqidahnya bermasalah: mu‟tazillah. tetapi yang dikirim ke tempat yang jauh berkeberatan untuk pergi dan berkata: “Saya tidak bisa berbicara dalam bahasa dari penduduk yang engkau mengirimkan aku kepadanya. hal.

2.sayang bait dari diwan ini telah dihilangkan oleh wahaby laknatullah dalam kitab diwan safei yg dicetak oleh percetakan wahaby…. kecuali orang-orang lelaki yang Kami beri wahyu kepada mereka. Hikmah kisah Hassan basri rah. Hassan meminta maaf.. lalat pun boleh terbang. berkata dengan niat hendak menunjukkan keramatnya kepada orang lain yang ia dapat menguasai air (seperti Nabi Isa a.s.“Ketahuilah bahawa apa yang kamu boleh buat. Rabi‟atul-Adawiyyah berkata. Nashihat IMAM MALIK RA: ‫ص فت‬ ‫ف قه‬ ‫ز دق قد‬ ‫ف قه‬ ‫ص ف‬ ‫ف ق قد‬ ‫ع‬ ‫خ قق قد‬ “ dia yang sedang Tasawwuf tanpa mempelajari fikih rusak keimanannya . Buatlah suatu yang lebih dari perkara yang luarbiasa itu. oleh : saifuddin bin abd hafid aliah bin kali barru Catatan : untuk mempelajari ilmu allah ladunny Maka Belajar secara syareat dan bertarikat dulu baru Anda Belajar Mati Yaitu sabda Nabi Muhammad : Matikanlah Dirimu sebelum Engkau Di Matikan”artinya Matikanlah Akalmu Untuk Mencapai hakekatnya Dengan NurCahanya(ilmunya). Jika kamu hendak benar memisahkan diri dari perhimpunan Aulia‟ Allah. ini bukan Ilmunya Yang Salah Tapi Pencariannya Yang Salah”Ilahy Anta Makshudi Waridhaka Mathlubi”Allahumma Anta Rafiqa A’la.” _____________ An-Nahl (16) : 43 16.sekiranya carilah bimbingan guru .... Rabi‟atulAdawiyyah berkata. “Hassan.Hanya Hati Yang terbuka Dipalu Dengan LailahaIllah terbukalah Dari Dingding Hijab Untuk Mencapai Hakikat Diri Melihat Aku Dari Cahanya Nurullah’(ilmunya/ciptaannya)Cahaya Di atas Cahaya’. maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan (yang menjaga dzikir/mursyid/ahludzikir) jika kamu tidak mengetahui.bukan Akal Dzahir Yang Mencari Tapi Bathin Kerohanian dengan melemahkan Otak/mematikan.. Carilah ianya dalam ketaatan dan sopansantun terhadap Allah. Saifuddin ibnu abd hafid aliah8 | . hanya dia siapa memadukan keduannya terjamin benar . sementara dia yang belajar fikih tanpa mengamalkan Tasawwuf rusaklah dia . maka kenapa kita tidak terbang sahaja dan berbincang di udara?” Rabi‟atul-adawiyyah berkata bergini kerana beliau ada kuasa berbuat demikian tetapi Hassan tidak ada berkuasa seperti itu.43.. buangkanlah perkara yang sia-sia itu...dan dikumpulkan satu titik”ingatlah jika akal untuk pencapain Untuk Yang hakikat Maka Banyak ulama Atau Hamba2 Yang salah sehingga Otaknya Terganggu Gila atau lupa ingatan alias Rusak Otak Karna Pemaksaan Berpikir Dengan Akal. ikan pun boleh buat dan jika aku boleh terbang.Makanya Dia Jatuh Kelembah Yang salah. boleh berjalan di atas air). dan Rabi‟atul-Adawiyyah rah. Hassan Basri rah.Mohon Hati2 Menjalankannya apalagi Tanpa Guru. Dan Kami tidak mengutus sebelum kamu.

6. WAFI AMFUSIKUM AFALA TUBSIRUUN Artinya : Aku ada didalam Jiwamu mengapa kamu tidak melihat. ALASTUBIRAFBIKUM QOLU BALA SYAHIDENA Artinya : Bukankah aku ini Tuhanmu ? Betul engkau Tuhan kami.dengan pengetahuannya kita mengetahui.. Begitulah makrifat Allah s. Artinya sebenarnya .t melalui akal.Didalamnya ada Nyawa. QALBUN. BUDI.. didalam Tubuh cucu nabi Adam As ada Hati didalamnya Ada Buah Hati. Jika dipaksa juga tidak ada yang ditemui melainkan kemungkinan menjadi gila. RAHASIA.pada Zat-nya. AWALUDIN MA’RIFATULLAH Artinya : Awal agama mengenal Allah.yaitu ilmu langsung dari allah. 1.dengan pengenalannya kita mengenalnya. Saifuddin ibnu abd hafid aliah9 | . 5. 2. 3.. Didalam DADA itu QALBUN dan didalam QALBUN itu BUDI dan didalam BUDI itu JINEM dan didalam JINEM itu NYAWA dan didalam NYAWA itu RASA dan didalam RASA itu RAHASIA (SIR).. NYAWA.sebagaimana rasulullah bersabda:kenalilah dirimu maka engkau mengenal tuhanmu. AL INSANNU SIRRI WA ANNA SIRRUHU Artinya : Manusia itu rahasiaku dan akulah rahasianya.didalamnya ada Rahasia didalamnya ada Nurullah didalamnya Ada AKU. 2. DADA. 7. JINEM.kami menjadi saksi. MAN ARAFA NAFSAHU FAKAT ARAFA RABBAHU Artinya : Barang siapa mengenal dirinya dia akan mengenal Tuhannya. Adapun MAHLIGAI didalam tubuh kita ada 7 (tujuh) pula yaitu : 1. MAKRIFAT IALAH :Mengenal Allah SWT.jadi seyogyanya Matikan dirimu/akal untuk mencapai hakekat allah dengan pencarian ladunni. Percobaan akal untuk menembusi Hijab Keteguhan adalah sia-sia. 6.Sabda rasulullah: Semua kamu (yang berfikir) tentang Zat Allah adalah orang dungu.ketahuilah gudang dari pada ilmu dan rahasia ada pada hakekat tersembunyi.(alhadist) Hadist diatas adanya pemahaman sesuatu yang harus diketahui dengan tingkatan dari zahir sampai kepada rahasia yang tersembunyi..pada Sifat-nya. 3. 7..(QS. WANAHNU AKRABI MIN HABIL WARIZ Artinya : Aku lebih dekat dari urat nadi lehermu.pada Asma’nya dan pada Af’al-nya. 4. LAYASUL SHALAT ILLA BIN MA’RIFAT Artinya : Tidak syah shalat tanpa mengenal Allah.w.AL-ARAF 172) 5. 4. RASA.

dalam penjelasan kedua:JIKA KAMU TIDAK MELIHAT ALLAH.artinya sesuatu yang hanya diketahui dengan kebesarannya.Nabi Muhammad saw Bersabda : Hati hati pirasat orang Mukmin karna ianya Melihat Cahaya Allah 11.Jibril berkata kpd Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam .” adalah puncak dari prestasi moral seorang hamba Allah disaat sang hamba berhubungan denganNya..beginilah orang yang mengenal kepada allah..dan segala ciptaannya dan kekuasaannya.ilmu hai’atul maknum..dengan suatu kenyakinan bahwa kita ini adalah hamba allah dengan ciptaanya dan kembali kepada allah.dalam mengenai IKHSAN beribadat seolah olah melihat allah.kebesarannya. dalam prakteknya. JIKA KAMU TAK MELIHAT ALLAH.melihat allah ...jika dihilangkan kata seolah olah....ALLAH MELIHAT KAMU hadist disini dijelaskan pada hamba allah yang ahli syareat.WAKALBUL MU’MIN ITU RUMAHNYA ALLAH Artinya :Jiwa orang Mu’min itu rumahnya Allah 10...keagumannya..keagumannya.allah menciptakan dirinya didalam dirinya sehingga ada yang namanya menjadi BAHARU yang ber awal dan yang ber akhir yaitu HAMBA.lihatlah dan pahami kata seolah olah artinya bukan suatu keharusan karna ini suatu yang sulit tanpa bimbingan dan ilham dari allah swt.jadi sebagai hamba haus akan ilmu atau ingin hakekat kebenaran dengan cinta allah maka berusahalah mencari/mengetahui/sejatinya “AKU” B.. KAMU beribadat kepada Allah seolaholah kamu MELIHAT ALLAH. Inilah salah satu hadist pegangan para ahli tasawuf/sufi ladunni dan ilmu hikmah penjelasannya: A..inilah rahasia hakekat ketuhanan.. disini tidak ada keharusan hamba allah untuk melihat allah karna untuk melihatnya pastilah hamba hamba yang terpilih/wali wali allah. LAA TAK BUDU RABBANA LAM YARAH Artinya : Aku tidak akan menyembah Allah bila aku tidak melihatnya lebih dahulu 9.kita tercipta dari nurullah sehingga kita hidup(hayat) dengan ruh allah.berarti itu suatu keharusan Melihat Allah swt dengan pandangan bathin/mata hati. “Seakan-akan melihat Allah dan Allah melihatnya. ALLAH MELIHAT KAMU. Keterangan dari penjelasan diatas adalah melihat allah dengan penglihatan allah pada hambanya karna kita ketahui bahwa segala yang tercipta pada hambanya itu adalah kepunyaan Allah swt ia menciptakan dirinya kedalam dirinya dengan beberapa proses/tingkatan sehingga engkau ada/tercipta. Kabarkan kepadaku apa itu IHSAN. memunculkan tradisi agung dalam Islam. Istilah Al-Ihsan tersebut..jika itu tiada maka kita Saifuddin ibnu abd hafid aliah10 | .8. Nabi saw bersabda: Maksudnya: IHSAN ITU. yaitu amaliyah batin yang kekal membangun suatu akademi esoteris yang luar biasa.cara beribadat seperti ini dalam sembahyang/sholat melihat dirinya/ciptaanya.tanpa melihat dan hanya dengan suatu kenyakinan Allah itu ada dan kuasa atas segala sesuatu dan melihat hamba hambanya yang taat dan patuh atas segala perintahnya.

Thabrani) sudah jelas hadist hadist diatas menyangkut Rahasia yang sangat dalam.atau hanya keyakinan dan ini keyakinan yang mana ?jadi seyogyanya para hamba allah mayoritas menyembah allah kebanyakan dengan melalui perantara(wasilah) yaitu bacaan bacaan di dalam sholat begitupun zikir kepada allah dengan suatu kenyakinan allah tahu. orang-orang yang berbuat riya.. Bahwa kita selaku hamba Allah.ladunni.sehingga sebagai hamba allah swt ..apa yang di ingatkan yaitu nyawa kita itulah yang kembali kepada allah swt itu ruh allah yang terpenjara dalam wadah/tubuh kita.apakah anda sholat mengingat allah atau cuman bacaan bacaan sholat atau lafadz allah atau keaguman yang mana. Maka apabila ilmu ini aku sebarluaskan niscaya engkau sekalian memotong leherku (engkau menghalalkan darahku).kebesarannya.sudah jelas hadist diatas adalah untuk para ahli sufi. biarlah amal ibadah kita sedikit.mengetahui hambanya.hai’atil maknum merupakan ilmu hakekat yang sangat rahasia karna ini menyangkut KETUHANAN sebagaimana kita salah menafsirkan maka akan terjatuh dari pada lembah kekufuran. 2.yang diingatkan .dan siapa engkau ingat dalam sholat/sembahyang?. (HR.ada pertanyaan para pembaca kitab ini semoga dipahami:wahai saudaraku bagaimana anda mengingat.ilmu itu ada dua 1. asal saja makrifat kita kepada Allah bersemayam di dalam diri kita.ilmu hikmah..jadi hadist hadist yang diatas yang di jelaskan semua itu adalah hakekat ruh allah pada hambanya.mendengar.ilmu bathin.mati. iaitu orang-orang yang lalai dari shalatnya. pertama ialah ilmu yang aku dianjurkan untuk menyebarluaskan kepada sekalian manusia yaitu Ilmu Syariat...perbanyaklah bertobat dan perbanyaklah amal. Ath Thobari) Saifuddin ibnu abd hafid aliah11 | .ciptaan yang mana. Ini adalah lebih bagus drpd amal ibadah yang banyak tetapi hati kita lalai kepada Allah. salah satu firman allah yang dipertentangkan para ahli syareat yaitu:hanya Allah yang mengetahui yang Ghaib:jadi seyogyanya jika hamba mengetahui ghaib allah itu jua yaitu ruh allah juga yang mengetahuinya yang ada pada setiap ikhsan hamba allah: 1..ingat allah dengan penuh keyakinan tanpa suatu terlintas hal hal yang bisa merusak amal ibadahmu terutama ke bi’dahan yang mengundang pada kesyirikan Inilah hadist nabi muhammad saw riwayatkan oleh Abu Hurairah sebagai berikut “Aku telah hafal dari Rasulillah dua macam ilmu...” QS Al-Maa’un: 4-6. (HR.sebagaimana para ahli tasawuf dan para sufi untuk mencari kebenaran sejati dari pengenalan diri dengan pengenalan tuhannya. Dan yang kedua ialah ilmu yang aku tidak diperintahkan untuk menyebarluaskan kepada manusia yaitu Ilmu yang seperti “Hai’atil Maknun”.karna kita datang dari allah swt secara fitrah(suci) seyogyanya kembali dalam keadaan fitrah pula 3. Allah berfirman: “Maka kecelakaanlah bagi orang-2 yang shalat.ilmu syareat dan ilmu bathin. Rasulullah bersabda “Iman paling afdol ialah apabila kamu mengetahui bahwa Allah selalu menyertaimu dimanapun kamu berada“.

Dimana mukamu berada disitu wajah ALLAH (al hadist) Wujud alam ini fana (binasa) dalam wujud Allah. ALASTUBIRABBIKUM. Saifuddin ibnu abd hafid aliah12 | .Persaksian ini dengan jelas diterangkan dalam Al-Qur’an surat Al-Araf 172.diri yang punya zat tersebut ialah Mentajalikan diri-nya untuk memuji diri-nya. yang pada peringkat ini dinamakan Anta Ana.QOOLU BALA SYAHIDNA. Malahan belum ada Tuhan yang bernama Allah.belum adbintang belum ada sesuatu. Tidak ada pandangan yang pernah melihat Tajalinya Zat. Jika ada pun ia mencapai Tajalli ini.Ana Anta. Selepas pengakuan atau persumpahan Roh ini dilaksankan.belum ada Bulan dan belum ada Matahari. Firman Allah yang bermaksud :.(Surah Al-Fadhilah:54) HUBUNGAN MANUSIA DENGAN ALLAH Pada malam Raibul Ruyub yaitu dalam keadaan antah-berantah pada zat. Kewalaian ialah peringakat fana dan kenabian ialah peringkat baqa . Lantas ditanyakan kepada Nur Muhammad.Semata-mata.Kami menjadi Saksi." Kewalian ialah melihat Allah melalui Allah. "Cahaya atas cahaya. Sesungguhnya Allah meliputi segala-galanya. lalu aku jadikan mahkluk ini dan aku perkenalkan diriku. aku ini Tuhanmu ? Maka jawablah Nur Muhammad yang mewakili seluruh Roh. Lantas Tajali-nyalah Nur Allah dan kemudian ditajali-nya pula Nur Muhammad Yaitu Insan Kamil. Kenabian ialah melihat Allah melalui makhluk. Dalam kenabian makhluk masih nampak di samping memerhati Allah.pada belum ada awal dan belum ada akhir. Maka yang punya zat bertannya kepada Nur Muhammad dan sekalian Roh untuk menentukan kedudukan dan taraf hamba.maka dalam keadaan ini. Artinya : Bukan aku ini tuhanmu ? Betul engkau Tuhan kami.Dalilnya ialah Firman Allah dalam Surah An-Nur:35 yang bermaksud. Allah membimbing dengan cahayanya sesiapa yang dikehendakinya. Dalam kewalian tidak ada bayang makhluk yang wujud.maka bermulalah Era barudi dalam perwujudan Allah SWT.seperti firman Allah dalam Hadits Qudsi yang artinya : “Aku suka mengenal diriku. maka ianya binasa dan fana kerana Tajali Zat melarutkan semua cermin penzohiran." dan "Allah adalah cahaya langit dan bumi. Ya…Engkau Tuhanku.

Karena manusia menanggung Rahasia Allah maka manusia harus berusaha mengenal dirinya. Seperti firman Allah SWT.WAHAMA LAHAL INSANNU. (Allah). ‘’AL-INSAANU SIRRI WA-ANA SIRRUHU’’ Artinya : Manusia itu Rahasiaku dan akulah yang menjadi Rahasianya. Oleh karena amanat (Rahasia Allah) telah diterima.Pernah ditawarkan Rahasia-nya itu kepada Langit. Jadi yang dinamakan manusia itu ialah : karena IA MENGANDUNG RAHASIA.Bumi dan Gunung-gunung tetapi semuanya tidak sanggup menerimanya.emperbanyak diri. Setelah amanat (Rahasia Allah) diterima oleh manusia (diri Bathin/Roh) untuk tujan inilah maka Adam dilahirkan untuk m. Hal tersebut diatas dipertegas lagi oleh Allah dalam Hadits Qudsi : MAN ARAFA NAFSAHU.yaitu tatkala berpisah Roh dengan jasad.dan dengan mengenal dirinya manusia akan dapat mengenal tuhannya. ALAS SAMAWATI WAL ARDI WAL JIBAL FA ABAINA ANYAH MILNAHA WA AS FAKNA MINHA.sehingga lebih mudah kembali menyerahkan dirinya kepada yang punya diri pada waktu dipanggil oleh Allah SWT.maka adalah menjadi tanggung jawab manusia untuk menunaikan janjinya.Maka diri Rahasianya itu adalah ditanggung dan diakui Amanah ya oleh suatu kejadian yang bernama : Insan yang bertubuh diri bathin (Roh) dan diri bathin itulah diri manusia. Artinya :Sesunggunya Allah memerintahkan kamu supaya memulangkan amanah kepada yang berhak menerimanya.Apa yang dimaksud dengan mahkluk ini ialah : Nur Muhammad sebab seluruh kejadian alam maya ini dijadikan daripada Nur Muhammad. Lantas hanya manusia yang sanggup menerimanya.tujuan yang punya zat mentajalikan Nur Muhammad adalah untuk memperkenalkan diri-nya sendiri dengan diri Rahasianya sendiri. Dengan perkataan lain manusia itu mengandung Rahasia Allah. Artinya : Barang siapa mengenal dirinya maka ia akan mengenal tuhannya. Dalam Al-Qur’an surat Al—Ahzab ayat 72. Dengan kata lain tugas manusia adalah menjaga hubungannya dengan yang punya Rahasia. Dalam menawarkan tugas yang sangat berat ini.atau Rohani. INNA ‘ARAT NAL AMATA.FAQAT ARAFA RABAHU. Artinya : Sesungguhnya kami telah menawarkan suatu amanat kepada Langit. diri penanggung Rahasia dan berkembang Saifuddin ibnu abd hafid aliah13 | .Bumi danGunung-gunung tetapi mereka enggan memikulnya dan merasa tidak akan sanggup. FIRMAN ALLAH DALAM HADITS QUDSI . Firman Allah dalam surat An-nisa ayat 58 SBB: INNALLAHA YAK MARUKUM ANTU ABDUL AMANATI ILAAHLIHA.

Man Arafa Nafsahu Faqad Arafa Rabbahu artinya : Barang siapa mengenal dirinya dia akan mengenal Tuhan-nya. Kemudian beliau as. aku datang menjenguknya. dan andai hakikat itu dibuka di zaman sekarang pasti orang akan menuduh yang sama yaitu dianggap orang yang mengamalkan hakikat itu sebagai penyembah berhala. Fas’alu ahlaz zikri inkuntum latak lamun artinya : Bertanyalah kepada orang mempunyai pengetahuan (ilmu) atau pada ahlinya jika kamu tidak mengerti/tidak mengetahui. Tidak ada seorang dari kami ( Ahlul bayt ) akan mati melainkan diracun atau terbunuh. “Apabila aku jelaskan hakikat itu kepada kalian niscaya kalian akan menuduh aku sebagai penyembah berhala”. sedangkan kematian juga mengejarmu.tidak diterima (Hadits Qudsi) 5. Bersiaplah untuk perjalananmu dan ambillah bekal sebelum tiba ajalmu.(QS. ( Kita hanya milik Allah dan hanya kepada-Nya lah kita kembali ).Sadarlah bahwa harta halal yang kau tumpuk ada hisabnya. Menoleh kepadaku dan berkata : Demi Allah. Artinya : Kita berasal dari Allah. lalu aku berkata : Wahai tuanku mengapakah anda tidak berobat ? Beliau menjawab : “ Hai Abdullah.(Hadits Qudsi) 3. Menangis. 2.ZARIAT 21). Lalu aku berkata kepadanya. kecuali berarti engkau menyimpan untuk orang lain.diri satu generasi ke generasi yang lain sampai alam ini mengalami KIAMAT DAN RAHASIA DI KUMPUL KEMBALI. Maka jadikanlah dunia ini laksana bangkai.Wafi ampusikum afala tubsirun artinya : Aku ada didalam jiwamu (hatimu) mengapa kamu tidak melihat (QS. salah satu nasihat IMAM HASAN as IBNU ALI RA Dari Junadah bin Abi Umayyah berkata : Ketika Imam Hasan bin Ali bin Abi Thalib as. (Hadits Qudsi) 4.. Orang yang telah mencapai kaji disana akan tersenyum membaca ucapan dari saidina Husein ra. maka amal-amalnya ditolak. Sakit yang membawa kepada kematiannya…. Ambillah Saifuddin ibnu abd hafid aliah14 | . dan jika harta itu haram .AN-Nahl 43) Beberapa ucapan sahabat yang menggambarkan betapa rahasianya Ilmu Hakikat itu antara lain ucapan Abu Hurairah.dari satu Dekade ke satu Dekade. Lalu beliau as. INNA LILLAHI WA INNA ILAIHI RAAJIUN. Atau ucapan saidina Husaen ra. Wahai putra Rasulullah . engkau akan disiksa. Ketahuilah bahwa kau mencari dunia. berilah aku nasihat. Rasulullah saww. Beliau menjawab : Baiklah ! . kembali kepada Allah. Dan ketahuilah bahwa engkau tidak mencari harta yang lebih dari bekal makanmu. dengan apa kematianku harus kuobati “ ? Aku berkata : Inna lillah wa Inna Ilaihi rajiun. apabila hakikat itu diceritakan dengan bahasa salah maka nyawa sebagai taruhan. sedang jika syubhat ( dalam keraguan ) engkau akan dicela. Dan janganlah memikul beban hari yang belum datang kepadamu. telah memberitahu kita sesungguhnya perkara ini ( imammah ) akan di pegang oleh dua belas Imam dari keturunan Ali da Fathimah. Lat5ak budu Rabbana lam yarah artinya : Aku (Saidina Ali) tidak menyembah Allah bila aku tidak melihatnya. “…Apabila aku ceritakan niscaya Halal darahku”. Wakulu man Birairi Ilmin Ya’malu akmaluhu Mardudatun Latak balu artinya : Setiap orang dengan tanpa ilmu dia beramal. 1.

ia hanya dapat dirasai dan didengar oleh seseorang itu secara Mutlak. cara sir ialah : suatu jalan penyampaian ilmu ghaib secara Rahasia. ILMU GHAIB ialah Ilmu yang diterima manusia melalui jalan laduni yaitu dengan petunjuk guru Ghaib yang Mursyid. Suara tersebut akan memberi tahu sesuatu dan mengajarkan ilmu ghaib dengan terang dan jelas berupa bisikan dan disertai dengan satu Kelejatan yang sulit untuk diceritakan.melalui 5 cara : 1. CARA TAWASSUL ialah penjelmaan seorang guru atau wali-wali Allah yang ghaib dan mereka menjelma untuk bertemu dengan orang-orang tertentu yang sedang menjalankan ilmu tasauf. Maka kamu mengambil darinya sebagaimana kamu mengambil dari bangkai.sehingga muncul dari akalnya suatu pengetahuan baru yang tidak pernah diketahui sebelumnya. dan berbuatlah untuk akhiratmu seakan-akan engkau akan mati esok. NUR yaitu petunjuk ghaib yang diterima melalui mimpi-mimpi yang bisa diterjemahkan oleh guru ghaib. 2.secukupnya . CARA SIRUSIR ialah : Suaut cara penyampaian ilmu ghaibdengan cara rahasia.seseorang yang menerima ilmu ghaib dengan cara ini mereka dapat meliat dengan mata Bathin dan mendengar dengn telinga bathin. Mereka ketemu dengan keadaan nyata (hidup) bukan dalam mimpi. TAJALI yaitu ilmu ghaib yang diterima melalui penjelmaan buah pikiran dari pada perasaan ZUK sesama mereka menjalani latihan tareqat tasauf. dia datang sama seperti kedatangan tamu biasa atau kawan kita. Kadang-kadang penjelmaan mereka Saifuddin ibnu abd hafid aliah15 | . Namun demikian dengan ilmu ini manusia sudah sampai pergi ke Bulan. 4. ILMU SYAHADA ILMU QALAM ialah yang paling rendah tingkatannya yaitu Ilmu dunia. TINGKAT ILMU 1. ILMU GHAIB 3. sehingga jika itu halal maka engkau telah berlaku zuhud dan jika itu haram maka engkau akan terkena celaan yang ringan. 5. berbuatlah untuk suatu urusan duniamu seakan-akan kau akan hidup selamanya. ILMU QALAM 2. Dimana seseorang itu akan mendengar suatu suara yang data ng kepadanya. 3. Jika engaku ingin perkasa tanpa bantuan orang lain dan ingin karisma tanpa harus jadi sultan ( kekuasaan ) maka tinggalkanlah maksiat kepada Allah dan masuklah dalam lingkaran ketaatan-Nya. Misalnya : Terbacalah olehnya sepotong do’a sedangkan do’a tersebut belum pernah dibacanya atau diketahuinya.

” Tuhan berkata kepada Nur Muhammad.bisa dilihat oleh orang ramai. Mereka diberi peluang untuk menjelajahi alam lain termasuk alam Barzah. mengapa Engkau tidak melihat. belum ada surga dan neraka.. . Ilmu ini sangat luar biasa karena hanya dimiliki oleh para Rasul. belum ada siapa-siapa. belum ada zaman.? Selanjutnya Nuktah melihat kembali pada dirinya. Dzat ini menurunkan kwalitas dirinya menjadi NUR ALLAH. pada waktu itu Tuhan belum bernama Allah. bila kebetulan penjelmaan itu terdapat banyak orang. ……MAN ARAFA NAFSAHU. yang ada hanya Nur Dzat yaitu Nur Muhammad. Mereka yang sudah sampai keperingkat ini jiwanya akan tenang disamping Tuhannya. jangankan tumbuhan. Allah pun belum juga nyata. Bagi mereka yang dapat mengusai dan mengalami sendiri ilmu ini maka sudah pasti mereka dapat menjelajahi seluruh Alam Maya.? “ Nur Muhammad menjawab : “Jika Engkau Tuhan mengapa Aku tidak melihat?”. bahkan zat lain selain Tuhan pun belum ada. Arasy dan Qursy pun belum di jadikan. Pada saat itu.. maka sesungguhnya adalah ia sesat yang bersangat sesat. Bagi mereka yang sudah sampai ketahap ini sulit diterima oeh tahap-tahap pemikiran manusia. tetapi “siapa Tuhan. saat itu. Berkata Tuhan : “Jika Engkau Haq.. tetapi siapakah hamba….?” dan “Kulihat diri hamba”. Manusia diajarkan untuk mengenali dirinya (Jasmani) dan diri bathinya (Rohani).?” Saifuddin ibnu abd hafid aliah16 | . Karena hakekat diri yang sebenarnya. selanjutnya Nuktah melihat kepada dirinya sebagai Tuhan. jangankah binatang. (“ Barang siapa mengenal dirinya maka ia akan mengenal Tuhannya “). maka Nur Muhammad itulah bersifat “ILLA UL-HAQ” . Sabda Nabi Muhammad saw : “Mamtalabal maula bikhairi nafsihi fakaddalla dalalam baida” ”Barang siapa mengenal Allah Ta’ala diluar dari pada mengenal hakikat dirinya sendiri. dari Nur Allah kemudian menjadikan pula dirinya NUR MUHAMMAD.Tuhan menjawab : “Penglihatanmu itu serahkan kepadaKu. Perlu diingat kedatangan mereka merupakan suatu penghomatan yang besar kepada ahli tasauf atau murid yang sedang mendalami ilmu tasauf.Surga dan Neraka.FAKAT ARAFA RABBAHU………………………. belum ada sesuatu apapun jua. Saat itu belum ada apa-apa.maka beruntunglah manusia yang termasuk wali-wali Allah. Adam dan Muhammad belum juga ada. belum ada langit dan bumi.. ILMU SYAHADAH : Ialah merupakan martabat ilmu yang tertinggi. Hanya orang-orang yang mempunyai martabat tinggi disisi Allah yang dapat menguasai ilmu ini. : Katakan olehmu :“LAA ILAHA ILLALLAH AKU MUHAMMAD RASULULLAH” Selanjutnya Nur Muhammad berkata : “Kulihat diri Tuhan” tetapi “siapa hamba. jangankan manusia. bahkan waktu itu pun belum ada “waktu”. Nabi dan wali-wali Allah yang teragung.karena ilmu ini Tuhan sendiri yang akan mengajarkannya kepada manusia.Arash dan Qursi Allah SWT. Tuhan masih bernama “Nuktah”. “AZALI“ Ada suatu “waktu” dimana Tuhan hanya sendirian.. Kemudian Ia menamai dirinya adalah DZAT UL-HAQ. baik pada alam yang nyata dan alam yang gaib adalah semuanya nama majazi bagi kesempurnaan tajalli NUR MUHAMMAD. lalu dinamainya-lah dirinya “Kun”. . mereka adalah termasuk dikalangan manusia yang baik dan beruntung. Belum ada malaikat. Maka apa-apa nama segala yang maujud pada alam ini. semasa hidupnya didunia ini dan juga dialam akhirat nanti. baik rohani dan jasmani tidak lain adalah wujud kesempurnaan tajalli NUR MUHAMMAD itu semata-mata.

'tenggelam' dan 'lenyap' dalam usaha mereka untuk memperkatakan sesuatu tentang 'hal' atau 'maqam' fana ini. salah seorang sahabat Rasulullah yang terdekat yang diiktiraf oleh Rasulullah sebagai 'Pintu Gedung Ilmu'. karena itu dalam pandangan Ilmu Hakekat Usul Diri mengatakan : Allah-pun kita. Sahabat Rasulullah yang banyak memperkatakan tentang 'fana' ialah Sayyidina Ali. bahkan fana itulah Saifuddin ibnu abd hafid aliah17 | . Di dalam Kitab Arrisalah al-Qusyairiah disebutkan erti fana itu ialah Lenyapnya sifat-sifat basyariah(pancaindera) Maka sesiapa yang telah diliputi Hakikat Ketuhanan sehingga tiada lagi melihat daripada Alam baharu. Bahawa fana itu ialah lenyapnya segala-galanya. Muhammad-pun kita.Maka pada saat itu juga ALLAH pun menyatakan dirinya TUHAN. tidak ada Tuhan yang lain selain Aku) Maka sujudlah Nur Muhammad 5000 tahun lamanya. yang dimaksud EMPUNYA nama itu adalah yang tidak mempunyai huruf dan suara. Sayyidina Ali sering memperkatakan tentang fana. Kitab Addurul-Nafs dan lain-lain menggunakan istilah-istilah seperti 'binasa' dan 'hapus' untuk memperihalkan tentang maksud fana. karena sekalian itu cuma nama-nama saja.?” (Siapa Tuhanmu…?) Nur Muhammad menjawab : “Qalu Balaa”. tetapi di dalam kefanaan itulah bahkan aku mendapatkan Engkau Tuhan". maka berdirilah ALIF = Adam Insan Demikianlah. dan pada kelahiran berikutnya. Adam-pun kita. lenyap sifatnya(fana fis-sifat). dinamai ADAM. Ulama-ulama lainnya yang banyak menggabungkan beberapa disiplin ilmu lain seperti falsafah menggunakan istilah-istilah seperti 'lebur'. Fana bererti hilangnya sifat-sifat buruk (maksiah lahir dan maksiat batin) dan kekalnya sifatsifat terpuji(mahmudah). dan Nur Muhammad mengatakan : “Dirimu juga yang Aku lihat” Dan Allah pun menyatakan dirinya yang sudah nyata. Demikianlah 'fana. lenyap dirinya(fan fiz-zat) Oleh kerana inilah ada di kalangan ahli-hali tasauf berkata: "Tasauf itu ialah mereka fana dari dirinya dan baqa dengan Tuhannya kerena kehadiran hati mereka bersama Allah". dan berkata : “Bahwasanya tiada Tuhan hanya Aku. Alam rupa dan Alam wujud ini. Selanjutnya Allah berkata “Akulah Tuhanmu” setelah itu Nur Muhammad menjawab: “Akulah Tuhanmu”. bahwa kamu itu daripada NUR DZATKU” Berdirilah kamu. ditanggapi oleh para kaun sufi secara baik. Antaranya : "Di dalam fanaku. leburlah kefanaanku. (Engkau juga Tuhanku) Allah berkata : “Syahadallahu annahu laa illaha” (Saksiku bagi Diriku. “Alastu Birabbikum. lenyap af'alnya/perbuatannya(fana fil af'al). “La sautin wala harfun” Salam FANA Fana 1. Pengertian Fana Kebanyakan kitab-kitab tua seperti Kitab Syarah Hikam Ibni Athoillah AsKandariah. dan dijawab oleh Allah Ta’ala : “Jika Engkau Tuhanku Nyatakanlah Dirimu” Pada waktu itu juga Nur Muhammad gaib. Kitab Manhal-Shofi. 'larut'. dan Allah berdiri tidak berbenda dan tidak ada bertempat. maka dikatakanlah ia telah fana dari Alam Cipta.

Percakapan orang-orang yang cinta kepada Allah itu ILMU LADUNI Dalam khasanah makrifat. maka didapati bahawa Allah itu segalagalanya". ada dua kewajiban yang mesti dilaksanakan iaitu: Pertamanya mengerjakan amalan sholeh dengan menghilangkan semua. maka saya pun dapat memandangNya dan ketika itu hancur leburlah pancainderaku dan tidak dapat berkata apa-apa. Itulah ertinya memfanakan diri. Di situlah terletak jalan menuju Allah. Saifuddin ibnu abd hafid aliah18 | . Abu Qadir Al-Jailani . "Bagaimana tuan habiskan masa pagimu?". Keduanya meniadakan/menafikan segala sesuatu termasuk dirinya sehingga yang benar-benar wujud/isbat hanya Allah semata-mata dalam beribadat. Beliau telah menjawab dengan katanya:"Buangkanlah diri kamu. Yaitu pengetahuan yang diperolehi tidak melalui proses kegiatan belajar mengajar dan membaca buku-buku. Seorang itu tidak akan mencapai Cinta kepada Allah(mahabbah) hingga dia memfanakan dirinya. "Ya Tuhan. baru kamu kemari. Barangsiapa yang melenyapkan(fana) dirinya dalam Allah. Kata-kata Hikmah Dari Wali-wali Allah yang telah mengalami FANA Ada seorang bertanya kepada Abu Yazid Al-Busthomi.Beliau pernah menceritakan sesuatu tentang fana ini dengan katanya. pejalan spiritual akan bersinggungan dengan istilah ILMU LADUNI.Para Nabi-nabi dan waliwali seperti Sheikh Abu Qasim Al-Junaid. Umpamanya Nabi Musa alaihisalam ketika ia sangat ingin melihat Allah maka baginda berkata yang kemudiannya dijawab oleh Allah Taala seperti berikut. Kemudian Allah kurniakan saya mata Ketuhanan dan telinga Ketuhanan dan saya dapat dapati segala-galanya adalah di dalam Dia juga. Firman Allah yang bermaksud: "Maka barangsiapa yang ingin akan menemukan dengan Tuhannya maka hendaklah ia mengerjakan amalan Sholeh dan janganlah ia mempersekutukan siapapun dalam beribadat kepada Allah (Surah Al-Kahfi:) Untuk mencapai liqa Allah dalam ayat yang tersebut di atas. Abu Yazid menjawab: "Diri saya telah hilang(fana) dalam mengenang Allah hingga saya tidak tahu malam dan siang". Hijab diriku tersingkap dan saya berada di keadaan itu beberapa lama tanpa pertolongan sebarang panca indera.merupakan pintu kepada mereka yang ingin menemukan Allah(Liqa Allah) bagi yang benar-benar mempunyai keinginan dan keimanan yang kuat untuk bertemu dengan Allah(Salik).sifat-sifat yang tercela dan menetapkan dengan sifat-sifat yang terpuji iaitu Takhali dan Tahali." Al-Junaid Al-Bagdadi yang menjadi Imam Tasauf kepada golongan Ahli Sunnah Wal-Jamaah pernah membicarakan tentang fana ini dengan kata-kata beliau seperti berikut: Kamu tidak mencapai baqa(kekal dengan Allah) sebelum melalui fana(hapus diri) Membuangkan segala-galanya kecuali Allah dan 'mematikan diri' ialah kesufian. Ab Yazid AlBusthomi sering mengalami keadaan "fana" fillah dalam menemukan Allah." 2. Apabila Allah memfanakan saya dan membawa saya baqa dengaNya dan membuka hijab yang mendinding saya dengan Dia. Imam Al-Ghazali. Satu ketika Abu Yazid telah ditanyai orang bagaimanakah kita boleh mencapai Allah. bagaimanakah caranya supaya aku sampai kepada Mu? Tuhan berfirman: Tinggalkan dirimu/lenyapkan dirimu(fana). namun melalui PANDANGAN MATA HATI YANG DITERIMA LANGSUNG DARI ALLAH.

Cahaya mewujudkan yang gelap menjadi benda-benda yang nyata. ruh dan Sir. Misalnya kita berdiri di atas puncak sebuah bukit pada waktu malam yang gelap gelita.Tuhan hanya bisa dikenal jika Dia sendiri berkehendak untuk dikenali. matahari bersinar. Cahaya Ilahi akan membuka hakikathakikat. akan terlihat tumbuh-tumbuhan dan hewan yang menghuni bukit itu. Alam menjadi terang karena ada kenyataan Tuhan padanya. Hakikat akan diketahui apabila seseorang gigih mendalami pengetahuan tentang hakikat dari perenungan-perenungannya sendiri (berarti dia menggunakan akalnya sebagaimana yang dianjurkan Tuhan dalam agama) dan kemudian mempraktekkannya dalam perbuatan sehari-hari dengan mempertimbangkan dengan hati nuraninya. RUH ADALAH NYAWANYA HATI DAN SIR ADALAH NYAWANYA RUH. SIR INILAH MAMPU UNTUK YANG MENGENAL ALLAH KARENA SIR ADALAH HAKIKAT SEMUA YANG BERWUJUD. Alam ini pada hakikatnya adalah gelap. Jika Dia ingin memperkenalkan Diri-Nya kepada hamba-Nya maka hati hamba itu akan dipersiapkan untuk dilakukan pembersihan. Cahaya Ilahi menerangi hati. SIR ATAU RAHASIA YANG SAMPAI KEPADA TUHAN DAN SIR YANG MASUK KE HADRAT-NYA. Mata hati melihat banyaknya hakikat karena banyaknya hakikat yang tercermin dari ragam Cahaya Ilahi. Amal dan ilmu tidak mampu menyingkap rahasia hakikat-hakikat. Sesungguhnya cahaya hanya satu jenis saja dan datangnya dari sumber yang satu jua. RUH PULA YANG LANGSUNG TERKAIT DENGAN TUHAN DAN KETERKAITAN ITU DINAMAKAN AS-SIR (RAHASIA). Orang yang mengambil hakikat dari buku atau memahami dari ucapan orang lain belumlah dikatakan mengetahui hakikat yang sebenarnya. Yang terlihat di atas bukit itu menjadi nyata karena diterangi oleh cahaya matahari. Kemudian bersabar menanti hadirnya sinar kebijaksanaan sambil terus juga berharap. sedangkan Saifuddin ibnu abd hafid aliah19 | . memuji Nama Tuhan sebagai pembersih hati. Mereka hanyalah menyangka atau mengkhayal sudah mengetahui hakikat padahal sesungguhnya belum. BOLEH JUGA DIKATAKAN BAHWA HAKIKAT HATI ADALAH RUH DAN HAKIKAT RUH ADALAH SIR. Apabila hari siang. Ditambah dengan memohon ampunan. Cahaya Ilahi berperanan menyingkap tabir hakikat. Begitu juga halnya pandangan mata hati. Selanjutnya. Nur-Nya adalah kendaraan bagi hati untuk sampai ke SISI-Nya. HATI ADALAH BADAN DAN RUH ADALAH NYAWANYA. Hati hambanya tersebut diterangi dengan CAHAYA atau Nur-Nya. Apa yang dapat dilihat hanyalah kegelapan.

Kegelapan yang menutupi mata hati menyebabkan hati terpisah daripada kebenaran. sehinggalah dia menemui kebenaran hakiki.Cahaya Ilahi datangnya dari cahaya yang satu yang bersumberkan Zat Yang Maha Esa. Apabila cahaya Ilahi sudah membuka tirai dan cahaya terang telah bersinar maka mata hati dapat memandang kebenaran dan keaslian yang selama ini disembunyikan oleh alam nyata. Cahaya hati ini dinamakan Cahaya Qalbu. Apabila hatinya semakin bersih cahaya Ilahi semakin bersinar meneranginya dan dia mendapat ilmu yang lebih jelas. Pengetahuan yang diperolehi melalui pandangan mata hati yang bersumber dari Cahaya Ilahi dinamakan ILMU LADUNI ATAU ILMU YANG DITERIMA DARI ALLAH SWT SECARA LANGSUNG. TIDAK TERLIHAT LAGI KETIADAAN DAN WUJUD ANDA. Ia akan menerangi AKAL lalu AKAL dapat Saifuddin ibnu abd hafid aliah20 | . Nur Ilahi adalah cahaya yang menerangi hati dan mengeluarkannya dari kegelapan serta membawanya untuk menyaksikan sesuatu dalam keadaannya yang asli. KESAKSIAN MATA HATI MEMPERLIHATKAN KEPADA ANDA KETIADAAN DIRI SELAIN WUJUD NYA. Semakin terang cahaya Ilahi yang diterima oleh hati akan menambah jelas kebenaran yang dapat dilihatnya. Oleh itu ILMU LADUNI yang diperolehinya masih belum mencapai peringkat yang halus. Dalil atau bukti yang dicari bukanlah untuk menyatakan kebenaran tetapi untuk mengeluarkan hati dari lembah kegelapan kepada cahaya yang terang benderang. Lalu hatinya menghadap kepada yang lebih benar. Apabila hati sudah menjadi bersih maka hati akan menyinarkan cahayanya. Para pejalan spiritual awal yang hatinya belum cukup bersih. Kadang-kadang hati masih cenderung menuju yang samar-samar dan abu-abu. Pada tahap ini hati terkadang masih mudah goyah dan sewaktu-waktu mengalami kekeliruan. KESAKSIAN HAKIKI MATA HATI MEMPERLIHATKAN KEPADA ANDA BAHWA HANYA TUHAN YANG WUJUD. TERBUKANYA MATA HATI MEMPERLIHATKAN KEPADA ANDA AKAN KEBERADAAN ALLAH. Hatilah yang tertutup sedangkan kebenaran tidak tertutup. Orang yang tataran spiritualnya pada peringkat ini memang perlu mendapatkan bimbingan dan penjelasan dari ahli makrifat yang ilmunya lebih tinggi. KEKUATAN ILMU YANG DIPEROLEHI BERGANTUNG KEPADA KEKUATAN HATI MENERIMA CAHAYA ILAHI. maka cahaya Ilahi yang diperolehinya tidak begitu terang. Cahayalah yang menerangi atau membuka hijab hati.

Lahirlah di dalam hati nuraninya perasaan bahwa DIA sentiasa mengawasi gerakgerik kita. TUHAN menganugerahi orang ini Saifuddin ibnu abd hafid aliah21 | . Dia tidak lagi takut apapun yang menimpanya. CERMAT DALAM MELAKSANAKAN HUKUM TUHAN. BENCANA dan KEBERUNTUNGAN sama saja. 2. Orang yang seperti ini sentiasa di dalam penjagaan TUHAN karena dia telah menyerahkan dirinya kepada TUHAN juga. ORANG LAIN DENGAN HARTA Orang yang taat kepada perintah-NYA senantiasa kuat melakukan ibadah dan meningkatlah kekuatan ruhaninya. 4. Jadilah dia seorang yang CERMAT. HATI TIDAK CENDERUNG KEPADA HARTA. Hatinya teguh dan ikhlas dengan semua ketentuan-NYA. karena ini takdir yang SUDAH DITENTUKAN TUHAN untuknya dan takdir-NYA kepada kita pasti yang terbaik. Dia tidak lagi tergantung kepada sesama makhluk. Renungan akal terhadap dirinya sendiri membuatnya menyadari perjalanan hal-hal ketuhanan yang menguasai dirinya. Di antara sifat yang dimiliki oleh orang yang sampai kepada MARTABAT ini ialah: 1. ELING DAN WASPADA. Baginya SUKA dan DUKA. CUKUP DENGAN APA YANG ADA DAN BAHAGIA BILA BISA MEMBANTU YANG DIMILIKINYA. 3. Kesadaran ini membuatnya merasakan dengan mendalam betapa dekatnya ALLAH dengannya.memikirkan dan merenung tentang HAKIKAT KETUHANAN yang menguasai alam dan juga dirinya sendiri. KEHALUSAN RUHANINYA MEMBUATNYA MERASA MALU KEPADA TUHAN DAN MERENDAHKAN DIRI KEPADA-NYA SAJA. RUHANINYA CUKUP KUAT UNTUK MENANGGUNG KESUSAHAN DENGAN SABAR DAN BERTAWAKAL 5. BERTAUBAT DENGAN SEBENARNYA (TAUBAT NASUHA) DAN TIDAK KEMBALI LAGI KEPADA KEJAHATAN. Dia akan kuat untuk menyerahkan semua urusan kehidupannya kepada TUHAN saja. BAHAYA dan BENCANA SEHEBAT APAPUN tidak lagi menggugat imannya dan KENIKMATAN DUNIA tidak lagi menggelincirkannya. mendengar pembicaraan dan mengetahui bisikan hati kita.

Seseorang yang berada di dalam maqam makrifat dan mendapat keyakinan melalui kasyaf dikatakan memperolehi keyakinan yang dinamakan AINUL YAQIN. Pada tahap keduanya mata hati yang telah terbuka. Pada tahap pertama terbuka mata hati dan cahaya Qalbu memancar menerangi akalnya. Dia MERASAKAN benar-benar akan keesaan Allah bukan sekadar mempercayainya.. tidak lagi melalui pikiran. bahwa perjalanan spiritual manusia akan melalui beberapa tingkatan dalam proses mengenal Tuhan.dengan kemampuan untuk melihat dengan mata hati dan bertindak melalui Petunjuk Laduni. tidak lagi melihat kepada wujud dirinya...sholat satu rakaat sesyahidan dengan bacaan sendiri. Mata hati melihat atau menyaksikan keesaan TUHAN dan hati merasakan akan keadaan keesaan itu. Dia melihat dengan ilmunya dan mendapat keyakinan yang dinamakan ILMUL YAQIN..djamaluddin aliah (kali barru )berkata :didalam penelitian dari ajaran syekh siti jenar .dari apa2 yang telah diciptakan olehnya dengan merintis hal baru dengan mengganti sahadat dengan sahadat sesyahidan dengan pengakuan sendiri yang lagi bukan lagi umat muhammad dan hamba allah dia sendiri allah dan muhammad cahayanya. Pada tahap AINUL YAQIN seseorang telah menceburkan diri di wilayah kegaiban segala sesuatu termasuk dirinya sendiri.perlu disadari bahwa setelah melihat penjabarannya atas ilmunya mendapatkn suatu kekeliruan yang dilakukan sebagaimana yang tertera dikitabnya di mana dari wajib dan diwajibkan dirubah kehal yang baru yang tak ada tuntunannya sebagai hamba allah dan umat muhammad rasulullah saw... Hatinya jelas merasakan bahawa tidak ada yang berkuasa melainkan DIA dan segala sesuatu datangnya dari ALLAH. Orang yang mencapai tingkat ini dikatakan telah mencapai maqam TAUHID SIFAT.. Seseorang tidak lagi melihat denganmata ilmu tetapi melihat dengan mata hati dan mata hati memandang itu dinamakan KASYAF.. KASYAF MELAHIRKAN PENGENALAN ATAU MAKRIFAT. Masalah Aku adalah allah dari para sufi Oleh saifuddin ibnu abd hafid aliah ibnu k. Saifuddin ibnu abd hafid aliah22 | . Yang perlu digarisbawahi. Suasana ini timbul akibat hakikat ketuhanan yang dialami oleh hati. kehendak diri sendiri atau angan-angan. Hakikat sesungguhnya hanya bisa dialami dengan mata hati.. Orang yang di dalam suasana seperti ini telah transenden dari sifat-sifat kemanusiaan. Pandangan mata hati kepada hal ketuhanan memberi kesan kuat kepada hatinya (kalbunya).h.. Seorang yang akalnya diterangi cahaya Qalbu akan melihat betapa dekatnya TUHAN. Mata hati hanya melihat kepada Wujud-NYA. Dia mengalami suasana yang menyebabkan dia menafikan perwujudan dirinya dan diisbatkannya kepada Wujud ALLAH.membuat hal baru atau mengubah bacaan alqur2an di dalam sholat dengan bacaan bacaan bukan berdasarkan alqur2an kecuali alfatihah.

....artinya ia juga (allah).dan semua yang namanya ciptaan adalah hamba allah....maka bagi yang mengenai ajaran diatas perlu Hati2 dan jauhkan dari pada terjadi dosa yang sangat besar dengan kekufuran .. didalam buah hati ada nyawa.dengan hakikat yang nyata dari allah azza wajalla....didalamnya ada nurullah didalamnya ada rahasia didalamnya ada AKU..ma’rifat. Mengenai pengakuan Ana al haq AKU (allah ) dari ajaran syekh siti jenar sangat bertentangan dengan syariat ahlulsunnah waljaamaah. itulah yang dimaksud pengenalan pada tuhannya sehingga kita mengenal diri .......barang siapa yang berbuat sesuatu yang baharu dalam syariat ini yang tidak sesuai dengannya maka ia tertolak(HR..saya sendiri membenarkan apa di maksud tentang AKU (akulah allah)dengan melalui proses pemahaman yang melalui tingkat keilmuan dengan kebenaran hakiki sareat..(hai’atul maknun) Wassalam....dan takut jatuh oleh kehancuran dari pada kekufuran(kecuali itu rahasia allah)wallahu a’lam.....tapi dari pada kalangan sufi ahlulsunnah waljamaah sebagian pemahaman ada pada itu artinya benar adanya ya AKU ini (allah).Rasulullah bersabda.sebagaimana sabda rasulullah.......... didalamnya ada hati.semoga allah merahmatinya...tariqah...tetapi adanya diriku karna aku diciptakan dengan satu kelahiran dan dengan akhir kematian. jauhkanlah dirimu dari pada kekufuran ..Dia sendiri menciptakan di dalam dirinya sehingga kamu ada Artinya asalku dari kesatuan yang ada yang tidak berawal dan tidak berakhir ..tapi perlu di ketahui perbedaan kalangan sufi memaknai AKU itu sangat berbeda2 .. Ini sangat jelas sudah jauh dari pada kebenaran dari rasulullah sebagai Hamba Allah swt ...hakikat.didalam tubuh anak cucu nabi adam ada segumpal daging. didalam hati ada buah hati.janganlah anda melakukan pekerjaan sesuatu yang jika itu sia2 yang tak ada mampaatnya apalagi itu berunsur bi’dhah...... ‘’tuhan tetaplah tuhan dan hamba tetaplah hamba... Tetapi tentang AKU (aku allah)pada setiap insan bukanlah allah swt(pencipta)tetapi AKU Allah hanyalah Ciptaan yaitu NURULLAH (ilmunya/kuasanya)artinya yang dimaksud baharu yaitu Hamba........bedakan itu dan jangan memutar balikkan..sebagian dari pada itu baiklah untuk jadi pelajaran dan pengajaran dengan sesuatu yang bisa diterima dengan dalil akal dan mistikal berdasarkan alqur2an dan hadist dan kerohanian..karna sebagai hamba dan umat muhammad saw pastilah tak ingin bercerai berai dengannya. Saifuddin ibnu abd hafid aliah23 | .Bukhari dan Muslim) maka perlu kita kehati hatian menyikapi dari apa maksud dari apa ilmu yang dilakukannya dengan pengetahuannya.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful