Dalil-dalil dan hadist ilmu ladunni tasawuf/hakekat Rahasia bathin HADIST DAN DALIL ILMU LADUNNI

Oleh : Saifuddin ibnu abd hafid aliah

Muqaddimah

segala pujian bagi allah swt,yang telah melimpahi hambanya dengan rahasia rahasia indah,dan memenuhi hati hambanya dengan cahanya agama .dialah yang mencurahkan limpahan kasih dan rahmatnya. Shalawat dan salam atas junjungan kita Nabi Muhammad saw Rasul pilihan,begitupun atas keluarga dan para sahabat beliau yang dirahmati allah.

Saifuddin ibnu abd hafid aliah1 |

Firman Allah swt Artinya :serulah (manusia ) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka cara yang baik .sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya dan Dialah yang lebih mengetahui orang orang yang mendapat petunjuk (Q.A.125.S.16) Wahai Saudara saudaraku yang beriman ! Dengarlah serta taatilah seruan seruan Tuhanmu ini dengan penuh jiwa dan ragamu. 1.Wahai hamba ! Engkau tiada memiliki sesuatupun kecuali apa yang aku kehendaki untuk menjadi milikmu.Tiada juga engkau memiliki dirimu,karna akulah maha penciptanya,Tiada pula engkau memiliki jazadmu,maka akulah yang membentuknya,hanya dengan pertolonganku engkau dapat berdiri dan dengan “kalimatku” engkau datang kedunia ini. 2.Wahai hamba ! Katakanlah Tiada Tuhan melainkan allah ,kemudian tegaklah berdiri di jalan yang benar,maka tiada tuhan melainkan Aku,dan tiada pula wujud yang sebenarnya wujud, kecuali untukku dan segala yang selain dari padaku adalah dari buatan tanganku dan dari tiupan rohku. 3.Wahai hamba !segala sesuatu adalah kepunyaanku dan bagiku adalah untukku,jangan sekali kali engkau merebut apa yang menjadi kepunyaanku,kembalikanlah segala sesuatu itu kepadaku,niscaya akan kubuahkan pengembalianku dengan tanganku, dan kutambah denganya dengan kemurahanku,serahkanlah segala sesuatu kepadaku,niscaya kuselamatkan engkau dari segala sesuatu.Ketahuilah Hambaku yaang terpercaya adalah yang mengembalikan segala yang selainku kepadaku 4.Hai Hamba ! Maka telitilah Dirimu setelah engkau menpercayaiku,sudahkah engkau mengembalikan segala sesuatu itu kepadaku sudahkah engkau memenuhi perjanjian yang telah engkau buat denganku ? 5.Hai Hamba kuciptakan segala sesuatu itu untukmu,maka bagaimana aku akan rela kalau engkau peruntukkan dirimu bagi sesuatu itu. 6.Hai Hamba ! Aku tidak rela engkau peruntukkan dirimu bagi sesuatu,Walau harapanmu syurga sekalipun,karena aku ciptakan engkau hanya untukku,supaya engkau berada disisiku disisi yang tiada sisi,dan dimana yang tiada mana,Dan aku ciptakan engkau atas pola gambaranku seorang diri(Tunggal).Mendengar,melihat dan berkemauan berbicara,dan aku jadikan engkau menpunyai kemanpuan untuk tajallinya ,nama namaku dan tempat untuk pemeliharaanku,engkau adalah sasaran pandanganku,tiada dinding penghalang memisahkan antaraku dan antaramu,engkau duduk semajelis denganku,maka tiada pembatas antaraku dan antaramu.

Saifuddin ibnu abd hafid aliah2 |

dan cari bimbingan untuk mempelajarinya kepada ahlinya jika sesuatu yang tidak dimengerti. dengan belajar – Allah berikan ilmu Jika Allah kehendaki.dan sholawat dan salam kepada jungjungan baginda rasulullah saw beserta keluarga beliau dan para sahabat sahabatnya.Hai hamba !Tiada antaraku dan antaramu antara. Disamping harus mengusai 14 cabang ilmu lainnya seperti ilmu lughah. nahwu. saraf. Jika Allah kehendaki. bayan. Wahai saudara saudaraku yang dirahmati allah marilah berserah diri kepada allah swt sepenuhnya lahir bathin. Sebelum membaca dalam kitab ini.! Kita Belajar karena perintah Allah dan Sunnah Nabi.aku lebih dekat kepadamu daripada dirimu sendiri. ilmu alma‟ani.aku lebih dekat kepadamu dari pada ucapan lisanmu maka pangdanglah aku karna aku senang memangdang kepadamu. Begitu pula rezeki datang bukan dari kerja kita.Sabda rasulullah: Bahwa Makhluq ini tidak kuasa. badi‟. Tapi Hakikatnya ilmu dtang dari Allah bukan dari Belajar. Allah yang kuasa Ilmu laduni /ilmu mauhub merupakan salah satu ilmu yang harus dimilki oleh orang yang ingin menjadi ahli tafsir alqur‟an. tanpa belajar pun – Allah berikan ilmu Laailaha illallah Belajar itu makhluq. fiqh. BARRU Penulis Saifuddin ibnu abd hafid aliah ibnu kh djamaluddin aliah(kali barru) Bismillahirrahmani rrahim Segala puji bagi allah atas segala limpahan rahmatnya yang tercurahkan kepada nabiyullah muhammad saw.ini semata mata orang yang khusus mengandung ilmu haital ma’num sebab dalam rahasia kandungannya. aqidah. dengan belajar – tapi Allah tidak berikan ilmu Jika Allah kehendaki.7. tapi Allah yang maha kuasa! Belajar (menuntut ilmu) diwajibkan untuk semua muslimin dan muslimat (al-hadits). Saifuddin ibnu abd hafid aliah3 | .kitab ini dengan dalil dan hadist. balaghah. Semoga kerahmatan yang mengamalkan kitab hakekat rahasia ini dan memperoleh inayah serta Bimbingan Allah swt . isytiqoqo. mari luruskan dahulu yaqin kita kepada Allah….Amin yaa rabbal alamin.demi untuk karenanya semata mata. A.

tetapi yang dikirim ke tempat yang jauh berkeberatan untuk pergi dan Saifuddin ibnu abd hafid aliah4 | . Allah mewahyukan kepada Isa As.Setelah dibaca oleh Ahmad bin Hanbal ra. ilmu hadits. era ilmu kuala lumpur) 6. dan jika Aku menahan diri. Bertemu dengan Ahmad bin Abi Hawari. Kuala Lumpur. H Salim Bahreisy. bersabda yang maksudnya : “Barangsiapa mengikhlashkan dirinya kepada Allah (dalam beribadah) selama 40 hari maka akan zhahir sumbersumber hikmah daripada hati melalui lidahnya”. kemudian ia membaca hadits tadi. : “Aku telah mendengar bahwa Abu Sulaiman berkata : “ Apabila jiwa manusia benar-benar berjanji akan meninggalkan semua dosa. nasikh mansukh. tanpa hilm dan „ilm?” Allah menjawab: “Aku memberikan mereka sebagian dari hilmKu dan „ilmKu. lalu berkata : “Belum pernah aku mendengar keterangan serupa ini sejak aku masuk islam”. Imam Ahmad bin Hanbal ra. dan salah satu darihukum-hukum-Nya yang Allah masukkan kedalam hati hamba-hamba-Nya yang dikehendaki-Nya”. Abu Dawud dan Abu Nu‟man dalam alhilyah). “. 2001.). Jawab Ibnu Hawari : “Bacalah subhanallah tanpa kekaguman”.. “Ceritakanlah kepada kami apa-apa yang pernah kau dapati dari gurumu Abu Sulaiman ra. syaikh maulana zakariyya). Hadits riwayat Abu Dawud dan Abu Nu‟man dalam kitab Al-Hilyah : Nabi Muhammad Saw. Kalaulah ada satu orang dari umatku yang diberi ilham pastilah orang itu Umar. Dia mengirimkan para muridnya. hal 25-27. 5. Hadits Bukhari -Muslim : “Dahulu ada beberapa orang dari umat-umat sebelum kamu yang diberi ilham..ini diberikan sesuatu ilmu allah dengan hikmah/bathin rahasia melalui dari lidahnya/apakah itu melalui munajat. Hadits ini juga tertulis di Fadhilah alqu‟an penjelasan hadith ke 18. untuk mengirimkan pendakwah ke para raja di dunia. Setelah mendengar keterangan itu langsung ia bangkit bangun/berdiri dan duduk ditempatnya berulang tiga kali.asbabunuzul. yang jika Aku murah hati pada mereka. Imam Ahmad Bin Hanbal ra. ilmu qiraat. mereka sabar dan tawakal tanpa [harus] mempunyai hilm (kemurahan hati) dan „ilm [1]. Victory Agencie.atau amalan. 3. Syaikh Maulana Zakariyya.. Hadits riwayat Ali bin Abi Thalib Ra: “Ilmu batin merupakan salah satu rahasia Allah „Azza wa Jalla. kemudian kembali membawa berbagai ilmu hikmah tanpa berhajat pada guru”.”(Muttafaqun „alaihi) 2. Ilmu ini adalah karunia khusus dari Allah swt.dzikrullah. nescaya akan terbang kea lam malakut (di langit). Hadits riwayat Imam Ahmad Dalam kitab al-hikam Nabi SAW bersabda :” Barangsiapa Yang Mengamalkan Ilmu Yang Ia Ketahui MakaAllah Akan Memberikan Kepadanya Ilmu Yang Belum Ia Ketahui”. Dalam hadits qudsy (Kitab Futuh Mishr wa Akhbaruha. mereka bersyukur dan bertahmid. hadist diatas menandakan Rahasia allah azza wajalla dalam diri setiap hambanya dan olehnya itu rahasia itu akan kita ketahui dengan pengetahuan allah atas hambanya sehingga kita sebagai hamba dapat mengetahui hakekat kebenaran yang nyata. (Tarjamah Kitab Alhikam Syaikh Ibnu Athoillah. maka Ahmad bin Hanbal ra. : “Subhanallah” Maka berkata Abil Hawari ra. Dalam hadits majmu (Himpunan) hadist qudsy Allah berfirman kepada Isa: “Aku akan mengirimkan satu umat setelahmu (ummat Muhammad Saw. Hadits-hadits tentang ilmu mauhub/laduni 1.. 4. pp 33-34. usul fiqah ( hukum-hukum furu‟) dan ilmu mauhub ( fadhilah alqur‟an.. Ibn „Abd al-Hakam wafat 257 H). (HR.” Isa bertanya: “Bagaimana mereka bisa seperti itu ya Allah.” 7. Ia sungguh puas dan sangat gembira menerima keterangan itu. sabda rasulullah: hati hati firasat orang muslim karna ia melihat cahaya allah(al hadist) dalam kategori hadist diatas menandakan adanya untuk pembelajaran atas hamba atas ilmu allah yang mana hanya bisa di capai dengan mata hati(kalbu) demikian itu hanya bisa dilakukan dengan ilmu hikmah kebathinan dengan bertafakkur dengan rahasia hati. Murid-muridnya yang dikirim ke wilayah yang dekat menyanggupinya.

. Saifuddin ibnu abd hafid aliah5 | . 2. pasukan dakwah sahabat yang berjalan melintasi laut merah. berkata: “Ya Allah. ilmu laduni dan cara/jalan untuk mendapatkannya didalam ALQUR‟AN DAN HADITS : 1.. para sahabat terkemuka boleh mendengarkan dzikir benda-benda mati (roti dan mangkuk) . Belajar Termasuk bertanya dengan para ulama. Al baqarah ayat 282) Sifat takut/tunduk/patuh hanya kepada Allah. Cara mendapatkan ilmu dari Allah Swt. bagaimana pasukan dakwah sahabat berjalan diatas air melintasi sungai tigris irak. menjawab :” Demi Tuhan yang telah menciptakan surga dan jiwa-jiwa. mu‟adz bin jabal ra shalat 2 rekaat maka gunung batu yang besar terbelah dua-membuka jalan untuknya. malaikat dan manusia seluruhnya ” (HR.43. Imam suyuti). C. Nabi SAW bersabda :” Barang siapa yang berfatwa dalam masalah agama.berkata: “Saya tidak bisa berbicara dalam bahasa dari penduduk yang engkau mengirimkan aku kepadanya. sebagai mana maksud dari haidts nabi SAW : Nabi saw bersbda : “man khofa minallahi khofahu kulla syai waman khofa ghoirallah khofa min kulli syai” artinya : “Barang siapa yang takutnya hanya kpd Allah maka Smua makhuq akan takut/tunduk padanya. Barangsiapa takut/tunduknya kpd selain Allah maka semua makhluq akan (menjadi asbab) ketakutan baginya “ Lihatlah kisah-kisah salafushalih kita. mendapat ilmu bahasa arab secara tabii dan ilmu-ilmu lain mereka dapati langsung dari ilmu kenabian (nabi SAW). aku telah memerintahkan murid-muridku apa yang Kau perintahkan. Jadi Ilmu laduni = ilmu dari Allah asbab hasil amal. “apakah beliau telah mendapatkan ilmu khusus atau wasiat khusus dari Rasulullah saw. Dan Kami tidak mengutus sebelum kamu. tanpa ada ilmu maka baginya laknat Allah. Hendaknya belajar dengan guru mursyid yang menjaga dzikir dan sunnah Nabi Muhammad SAW. kecuali orang-orang lelaki yang Kami beri wahyu kepada mereka. Tafsiran orang yang tidak mahir dalam ilmu-ilmu ini adalah termasuk tafsiran bil-rakyi (tafsir menurut fikiran sendiri) yang hal ini DILARANG OLEH SYARA‟. yang hanya diberikan kepada beliau dan tidak kepada orang lain?” Hazrat „ali ra. Para sahabat ra. tetapi mereka tidak menurut. An-Nahl (16) : 43 16. aku tidak pernah mendapat apa-apa selain daripada ilmu yang Allah berikan kepada seseorang untuk memahami alqur‟an!” ibnu abi dunya rah. saat beliau menjawab pertanyaan orang ramai. Seorang pentafsir harus mengetahui 15 cabang ilmu yg disebutkan diatas. Bukan saja ilmu laduni yang Allah beri tapi Allah akan tundukan semua makhluq padanya bahkan para malaikatpun akan berkhidmad dan senantiasa membantunya (atas izin Allah). syaikh ibnu athoillah alasykandary (kepala madrasah alazhar-asyarif abad 7 hijriah) menyebutkan nukilan ayat dari alqur‟anulkarim : “wataqullaha wayu’alimukumullah” (Qs.karena Allah telah tunjukan cara mendapatkannya pada kita. sangatlah mulia. TAKUT KEPADA ALLAH kitab alhikam. berkata bahwa pengetahuan daripada Al-quran dan apa-apa yang didapati daripada alqur‟an begitu luas daripada alqur‟an.” Maka Allah membuat para murid Isa bisa berbicara dalam bahasa tempat tujuan mereka diutus Perkara ini telah dijelaskan oleh sayyidina „ali ra. Al baqarah ayat 282) artinya : “Takutlah kepada Allah niscaya Allah akan mengajari kalian“ (Qs. maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan (ulama yang menjaga dzikir/mursyid) jika kamu tidak mengetahui.” Allah berfirman kepada Isa: “Aku akan mengatasi masalahmu ini.” Isa As.

Abu dzar alghifary ra. “Sesungguhnya Allah Swt berfirman kepada Isa As. Bersabada.). MENGAMALKAN ILMU YANG DIKETAHUI sebuah hadits menyebutkan bahwa nabi muhammad saw bersabda : “man „amila bimaa „alima waratshullahu „ilma maa lam ya‟lam” Artinya : Nabi SAW bersabda :” BARANGSIAPA YANG MENGAMALKAN ILMU YANG IA KETAHUI MAKA ALLAH AKAN MEMBERIKAN KEPADANYA ILMU YANG BELUM IA KETAHUI” 4. TIDAK MENCINTAI DUNIA „alammah suyuti rah. 6. telah menjanjikan ilmu tersebut. bahkan cara untuk menghasilkan ilmu ini adalah dengan beberapa asbab. Dari Abu Darda Ra. mereka sabar dan tawakal tanpa [harus] mempunyai hilm (kemurahan/kemurahan hati) dan „ilm (ilmu) . tetapi ia tidak meriwayatkannya. sedangkan adzahaby menyepakatinya". tanpa hilm dan „ilm?” Allah menjawab: “Aku memberikan mereka sebagian dari hilmKu dan „ilmu-Ku. apa yang menjadi asbab Allah berikan karomah tersebut. Sebagaimana Dalam surat al-„ankabut ayat terakhir : “Dan orang-orang yang berjuang di jalan kami (berjihad dan mendakwahkan agama) maka akan kami tunjukan kepada mereka jalan-jalan kami. …dst”. mereka bersyukur dan bertahmid. lahar panas tsb masuk kembali ke kawah gunung tsb (hayatushabat). Lafadz “ subulana” atau “jalan-jalan kami” bermakna juga “jalan-jalan petunjuk dari Allah” atau “jalan-jalan hidayah (ilmu-ilmu islam yang haq)”. tidak mencintai dunia dan lain-lain…. maka Rasulullah mencontohkan kepada kita agar senantiasa berdoa agar diberikan ilmu dan hidayah dari Allah swt. berkata :“kamu menganggap bahwa ilmu mauhub adalah diluar kemampuan manusia. I/348] Saifuddin ibnu abd hafid aliah6 | . Melalui ini Allah swt. maka beliau menjawab ” saya pun tidak tahu. beliau ditugaskan utk memasukan kembali lahar gunung berapi yang sudah keluar dari kawahnya. : “Aku akan mengirimkan satu umat setelahmu (ummat Muhammad Saw. Sebagaimana juga dalam hadits qudsi (kurang lebih maknanya) tatkala Allah menceritakan keutamaan umat akhir zaman kepada Nabi isa as.” Sebagaimana dalam sebuah hadits. atas perintah khalifah umar ra.” [HR. maka ketika ditanya oleh rasulullah. Namun hakikatnya bukanlah demikian.. bahwa Nabi SAW bersabda yang artinya :“Barang siapa yang zuhud pada dunia (tidak cinta dunia). dan jika Aku menahan diri. 3. Berdoa Semua itu datang bagi Allah.. berkata : “Aku mendengar Rasulullah Saw. Asbab-asbab itu adalah seperti : beramal dengan ilmu yang diketahui.. maka akan Allah berikan kepadanya ilmu tanpa Belajar” (Fadhilatushaqat). tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan” (QS Thaha [10] ayat 113) Untuk menumbuhkan rasa takut pada Allah dengan dzikir Untuk menumbuhkan zuhud pada Allah dengan mujahadah Sedangkan Doa akan diterima jika kita ikhlash….) Ya Tuhanku. Abdullah atthoyar ra. Berdakwah ika kita berdakwah (amr bil ma‟ruf wa nahya „anil munkar) atau mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran maka Allah akan berikan kepada kita „ilm wa hilm (‟ilmu dan kelembutan hati) langsung dari qudrat Allah swt. yang jika Aku murah hati pada mereka. Dan sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang ihsan (muhsinin) (QS Al‟ankabut [69] ayat 69). Katanya Hadits ini shahihmenurut syarat Bukhary. 5. Hakim. Untuk itu kita harus belajar dan dibimbing oleh guru-guru yang mursyid.” Isa bertanya: “Bagaimana mereka bisa seperti itu ya Allah. maka atas izin Allah. Sebagaimana dalam al-qur‟an disebutkan : “Wa qul rabbi zidnii ilma“ Artinya : Allah Swt. boleh terbang seprti malaikat yang punya sayap. tapi mungkin karena aku dari sebelum saya masuk islam sampai sekarng pun saya tidak pernah minum khamr. Berfirman : “Katakanlah (hai Muhammad Saw.

Pertama : Seorang yang tidak memahami bahasa arab -Kedua : Orang yang berkekalan dengan dosa-dosa besar dan bid‟ah. maka bagaimana bisa dia menjadi baik? [Diwan Al-Imam Asy-Syafi'i. Mengenai kisah dakwah kaum hawariyyin (pengikut Nabi Isa as. Tarif Khalidi. “Ya Allah Peliharalah kami daripada mereka!” Rujukan : Al hikam. Bab ikhlash dan Juga terdapat pada kitab Ucapan Nabi Isa as dalam kisah-kisah literature umat islam. untuk mengirimkan pendakwah ke para raja di dunia.” Isa berkata: “Ya Allah.34 Dar al-Kutub al-`Ilmiyya (Beirut 1986) Artinya : ‫س‬ ‫ص‬ ‫ــــ صح ق‬ ‫ـــ‬ ‫ـــق هللا‬ ‫د * إ‬ ‫ص ح‬ ‫ف‬ * ‫ـــ ق ـ ــ ه قى‬ ‫س‬ Berusahalah engkau menjadi seorang yang mempelajari ilmu fiqih dan juga menjalani tasawuf.” Allah berfirman kepada Isa: “Aku akan mengatasi masalahmu ini. Orang yang demikian tidak akan bisa memahami alqur‟an. Hadits No. tetapi yang dikirim ke tempat yang jauh berkeberatan untuk pergi dan berkata: “Saya tidak bisa berbicara dalam bahasa dari penduduk yang engkau mengirimkan aku kepadanya. Sedangkan orang yang hanya menjalani tasawuf tapi tidak mahu mempelajari ilmu fiqih. aku telah memerintahkan muridmuridku apa yang Kau perintahkan. ibnu athoillah alasykanadary Buletin Islam Al Ilmu Edisi 31/II/I/1425. 47] Saifuddin ibnu abd hafid aliah7 | . Syaikh Maulana Zakariyya Lampiran Hadits-hadits Pendukung: 1. Ini karena dosa dan amalan bid‟ah itu akan menghitamkan hatinya yg menyebabkan dia tidak mampu memahami alqur‟an. aqidahnya bermasalah: mu‟tazillah. _ketiga : Orang yang yakin hanya terhadap makna-makna dhahir saja dalam hal-hal aqidah (mengambil makna dhohir dari ayat/hadits mutasyabihat. Nasihat imam syafei : Dar al-Jil Diwan (Beirut 1974) p. (Buletin sesat wahaby) Fadhilah alqur‟an penjelasan hadith ke 18. ilmu laduniadalah karunia khusus/khas bagi hambanya. man faqadallah faqada kulla syai” artinya : Barang siapa kenal kepada Allah maka ia akan mendapatkan segala-galanya Barang siapa yang kehilangan Allah (tidak kenal Allah) maka ia kehilangan segalagalanya. (Kitab Futuh Mishr wa Akhbaruha. Orang yang hanya mempelajari ilmu fiqih tapi tidak mahu menjalani tasawuf. 27. Perasaanya tidak dapat menerima apabila dia membaca ayat alqu‟an yang bertentangan dengan keyakinannya itu. maka hatinya tidak dapat merasakan kelazatan takwa. Dia mengirimkan para muridnya.” Dalam kitab kimiyai saadat. Nabi SAW bersabda : “man wajadallah wajada kulla syai. dan janganlah kau hanya mengambil salah satunya.” Maka Allah membuat para murid Isa bisa berbicara dalam bahasa tempat tujuan mereka diutus. mujasimmah dsb). Ibn „Abd al-Hakam wafat 257 H). Sesungguhnya demi Allah saya benar-benar ingin memberikan nasehat padamu. tetapi mereka tidak menurut. terlebih bagi mereka yang telah ma‟rifat. Murid-muridnya yang dikirim ke wilayah yang dekat menyanggupinya. Orang yang telah ma‟rifat akan mendapatkan segala-galanya karena tidak ada keinginan dunia dalam hatinya.Keterangan : Hadits ini juga terdapat pada Muntakhab hadits SyaikhulHadits Maulana Yusuf. hal 25-27.) : Allah mewahyukan kepada Isa As. hal. bahwa ada tiga jenis manusia yang tiadak akan bisa memahami alqur‟an : .

..43. buangkanlah perkara yang sia-sia itu.. Hassan Basri rah. Hassan meminta maaf. sementara dia yang belajar fikih tanpa mengamalkan Tasawwuf rusaklah dia . Rabi‟atul-Adawiyyah berkata. dan Rabi‟atul-Adawiyyah rah. kecuali orang-orang lelaki yang Kami beri wahyu kepada mereka. berkata dengan niat hendak menunjukkan keramatnya kepada orang lain yang ia dapat menguasai air (seperti Nabi Isa a. Saifuddin ibnu abd hafid aliah8 | . maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan (yang menjaga dzikir/mursyid/ahludzikir) jika kamu tidak mengetahui. Rabi‟atulAdawiyyah berkata.Makanya Dia Jatuh Kelembah Yang salah.. Jika kamu hendak benar memisahkan diri dari perhimpunan Aulia‟ Allah..” _____________ An-Nahl (16) : 43 16. Buatlah suatu yang lebih dari perkara yang luarbiasa itu. ikan pun boleh buat dan jika aku boleh terbang.Hanya Hati Yang terbuka Dipalu Dengan LailahaIllah terbukalah Dari Dingding Hijab Untuk Mencapai Hakikat Diri Melihat Aku Dari Cahanya Nurullah’(ilmunya/ciptaannya)Cahaya Di atas Cahaya’. Nashihat IMAM MALIK RA: ‫ص فت‬ ‫ف قه‬ ‫ز دق قد‬ ‫ف قه‬ ‫ص ف‬ ‫ف ق قد‬ ‫ع‬ ‫خ قق قد‬ “ dia yang sedang Tasawwuf tanpa mempelajari fikih rusak keimanannya .. hanya dia siapa memadukan keduannya terjamin benar . Carilah ianya dalam ketaatan dan sopansantun terhadap Allah. Dan Kami tidak mengutus sebelum kamu.dan dikumpulkan satu titik”ingatlah jika akal untuk pencapain Untuk Yang hakikat Maka Banyak ulama Atau Hamba2 Yang salah sehingga Otaknya Terganggu Gila atau lupa ingatan alias Rusak Otak Karna Pemaksaan Berpikir Dengan Akal.“Ketahuilah bahawa apa yang kamu boleh buat..sekiranya carilah bimbingan guru . maka kenapa kita tidak terbang sahaja dan berbincang di udara?” Rabi‟atul-adawiyyah berkata bergini kerana beliau ada kuasa berbuat demikian tetapi Hassan tidak ada berkuasa seperti itu. boleh berjalan di atas air). “Hassan. 2.. Hikmah kisah Hassan basri rah.s.Mohon Hati2 Menjalankannya apalagi Tanpa Guru. lalat pun boleh terbang.bukan Akal Dzahir Yang Mencari Tapi Bathin Kerohanian dengan melemahkan Otak/mematikan. ini bukan Ilmunya Yang Salah Tapi Pencariannya Yang Salah”Ilahy Anta Makshudi Waridhaka Mathlubi”Allahumma Anta Rafiqa A’la.sayang bait dari diwan ini telah dihilangkan oleh wahaby laknatullah dalam kitab diwan safei yg dicetak oleh percetakan wahaby…. oleh : saifuddin bin abd hafid aliah bin kali barru Catatan : untuk mempelajari ilmu allah ladunny Maka Belajar secara syareat dan bertarikat dulu baru Anda Belajar Mati Yaitu sabda Nabi Muhammad : Matikanlah Dirimu sebelum Engkau Di Matikan”artinya Matikanlah Akalmu Untuk Mencapai hakekatnya Dengan NurCahanya(ilmunya).

. 4. 2.dengan pengetahuannya kita mengetahui. MAKRIFAT IALAH :Mengenal Allah SWT. RAHASIA. MAN ARAFA NAFSAHU FAKAT ARAFA RABBAHU Artinya : Barang siapa mengenal dirinya dia akan mengenal Tuhannya.. Artinya sebenarnya . Didalam DADA itu QALBUN dan didalam QALBUN itu BUDI dan didalam BUDI itu JINEM dan didalam JINEM itu NYAWA dan didalam NYAWA itu RASA dan didalam RASA itu RAHASIA (SIR). LAYASUL SHALAT ILLA BIN MA’RIFAT Artinya : Tidak syah shalat tanpa mengenal Allah. RASA..dengan pengenalannya kita mengenalnya.kami menjadi saksi. AWALUDIN MA’RIFATULLAH Artinya : Awal agama mengenal Allah.AL-ARAF 172) 5. 7. 6.pada Zat-nya.t melalui akal.jadi seyogyanya Matikan dirimu/akal untuk mencapai hakekat allah dengan pencarian ladunni. Saifuddin ibnu abd hafid aliah9 | . 7. 3. 1. DADA.Didalamnya ada Nyawa. Percobaan akal untuk menembusi Hijab Keteguhan adalah sia-sia. 2. WANAHNU AKRABI MIN HABIL WARIZ Artinya : Aku lebih dekat dari urat nadi lehermu.pada Asma’nya dan pada Af’al-nya.didalamnya ada Rahasia didalamnya ada Nurullah didalamnya Ada AKU.(alhadist) Hadist diatas adanya pemahaman sesuatu yang harus diketahui dengan tingkatan dari zahir sampai kepada rahasia yang tersembunyi.. WAFI AMFUSIKUM AFALA TUBSIRUUN Artinya : Aku ada didalam Jiwamu mengapa kamu tidak melihat.yaitu ilmu langsung dari allah.. didalam Tubuh cucu nabi Adam As ada Hati didalamnya Ada Buah Hati. Begitulah makrifat Allah s. 3.pada Sifat-nya. QALBUN. 4.. AL INSANNU SIRRI WA ANNA SIRRUHU Artinya : Manusia itu rahasiaku dan akulah rahasianya. BUDI. Adapun MAHLIGAI didalam tubuh kita ada 7 (tujuh) pula yaitu : 1.w.Sabda rasulullah: Semua kamu (yang berfikir) tentang Zat Allah adalah orang dungu. NYAWA.(QS. ALASTUBIRAFBIKUM QOLU BALA SYAHIDENA Artinya : Bukankah aku ini Tuhanmu ? Betul engkau Tuhan kami.ketahuilah gudang dari pada ilmu dan rahasia ada pada hakekat tersembunyi. 6. Jika dipaksa juga tidak ada yang ditemui melainkan kemungkinan menjadi gila. 5. JINEM.sebagaimana rasulullah bersabda:kenalilah dirimu maka engkau mengenal tuhanmu.

.kita tercipta dari nurullah sehingga kita hidup(hayat) dengan ruh allah. memunculkan tradisi agung dalam Islam. “Seakan-akan melihat Allah dan Allah melihatnya.cara beribadat seperti ini dalam sembahyang/sholat melihat dirinya/ciptaanya.dengan suatu kenyakinan bahwa kita ini adalah hamba allah dengan ciptaanya dan kembali kepada allah.Nabi Muhammad saw Bersabda : Hati hati pirasat orang Mukmin karna ianya Melihat Cahaya Allah 11.. Kabarkan kepadaku apa itu IHSAN.keagumannya. LAA TAK BUDU RABBANA LAM YARAH Artinya : Aku tidak akan menyembah Allah bila aku tidak melihatnya lebih dahulu 9. disini tidak ada keharusan hamba allah untuk melihat allah karna untuk melihatnya pastilah hamba hamba yang terpilih/wali wali allah.” adalah puncak dari prestasi moral seorang hamba Allah disaat sang hamba berhubungan denganNya. Inilah salah satu hadist pegangan para ahli tasawuf/sufi ladunni dan ilmu hikmah penjelasannya: A..ALLAH MELIHAT KAMU hadist disini dijelaskan pada hamba allah yang ahli syareat.keagumannya.dalam penjelasan kedua:JIKA KAMU TIDAK MELIHAT ALLAH.berarti itu suatu keharusan Melihat Allah swt dengan pandangan bathin/mata hati. dalam prakteknya.8..jadi sebagai hamba haus akan ilmu atau ingin hakekat kebenaran dengan cinta allah maka berusahalah mencari/mengetahui/sejatinya “AKU” B.. KAMU beribadat kepada Allah seolaholah kamu MELIHAT ALLAH.kebesarannya. ALLAH MELIHAT KAMU. Keterangan dari penjelasan diatas adalah melihat allah dengan penglihatan allah pada hambanya karna kita ketahui bahwa segala yang tercipta pada hambanya itu adalah kepunyaan Allah swt ia menciptakan dirinya kedalam dirinya dengan beberapa proses/tingkatan sehingga engkau ada/tercipta.......WAKALBUL MU’MIN ITU RUMAHNYA ALLAH Artinya :Jiwa orang Mu’min itu rumahnya Allah 10.. Istilah Al-Ihsan tersebut.Jibril berkata kpd Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam ..lihatlah dan pahami kata seolah olah artinya bukan suatu keharusan karna ini suatu yang sulit tanpa bimbingan dan ilham dari allah swt.allah menciptakan dirinya didalam dirinya sehingga ada yang namanya menjadi BAHARU yang ber awal dan yang ber akhir yaitu HAMBA.dalam mengenai IKHSAN beribadat seolah olah melihat allah. JIKA KAMU TAK MELIHAT ALLAH.ilmu hai’atul maknum. yaitu amaliyah batin yang kekal membangun suatu akademi esoteris yang luar biasa.jika dihilangkan kata seolah olah.melihat allah .dan segala ciptaannya dan kekuasaannya.inilah rahasia hakekat ketuhanan...artinya sesuatu yang hanya diketahui dengan kebesarannya.jika itu tiada maka kita Saifuddin ibnu abd hafid aliah10 | . Nabi saw bersabda: Maksudnya: IHSAN ITU.tanpa melihat dan hanya dengan suatu kenyakinan Allah itu ada dan kuasa atas segala sesuatu dan melihat hamba hambanya yang taat dan patuh atas segala perintahnya.beginilah orang yang mengenal kepada allah.

Ath Thobari) Saifuddin ibnu abd hafid aliah11 | .. Rasulullah bersabda “Iman paling afdol ialah apabila kamu mengetahui bahwa Allah selalu menyertaimu dimanapun kamu berada“..apakah anda sholat mengingat allah atau cuman bacaan bacaan sholat atau lafadz allah atau keaguman yang mana.mengetahui hambanya.perbanyaklah bertobat dan perbanyaklah amal.ada pertanyaan para pembaca kitab ini semoga dipahami:wahai saudaraku bagaimana anda mengingat.hai’atil maknum merupakan ilmu hakekat yang sangat rahasia karna ini menyangkut KETUHANAN sebagaimana kita salah menafsirkan maka akan terjatuh dari pada lembah kekufuran. Maka apabila ilmu ini aku sebarluaskan niscaya engkau sekalian memotong leherku (engkau menghalalkan darahku). salah satu firman allah yang dipertentangkan para ahli syareat yaitu:hanya Allah yang mengetahui yang Ghaib:jadi seyogyanya jika hamba mengetahui ghaib allah itu jua yaitu ruh allah juga yang mengetahuinya yang ada pada setiap ikhsan hamba allah: 1. iaitu orang-orang yang lalai dari shalatnya. Dan yang kedua ialah ilmu yang aku tidak diperintahkan untuk menyebarluaskan kepada manusia yaitu Ilmu yang seperti “Hai’atil Maknun”...ingat allah dengan penuh keyakinan tanpa suatu terlintas hal hal yang bisa merusak amal ibadahmu terutama ke bi’dahan yang mengundang pada kesyirikan Inilah hadist nabi muhammad saw riwayatkan oleh Abu Hurairah sebagai berikut “Aku telah hafal dari Rasulillah dua macam ilmu.apa yang di ingatkan yaitu nyawa kita itulah yang kembali kepada allah swt itu ruh allah yang terpenjara dalam wadah/tubuh kita.” QS Al-Maa’un: 4-6.karna kita datang dari allah swt secara fitrah(suci) seyogyanya kembali dalam keadaan fitrah pula 3. 2. pertama ialah ilmu yang aku dianjurkan untuk menyebarluaskan kepada sekalian manusia yaitu Ilmu Syariat..dan siapa engkau ingat dalam sholat/sembahyang?.kebesarannya.yang diingatkan . (HR. Ini adalah lebih bagus drpd amal ibadah yang banyak tetapi hati kita lalai kepada Allah.sehingga sebagai hamba allah swt .. asal saja makrifat kita kepada Allah bersemayam di dalam diri kita. Allah berfirman: “Maka kecelakaanlah bagi orang-2 yang shalat.ilmu syareat dan ilmu bathin.mendengar. Thabrani) sudah jelas hadist hadist diatas menyangkut Rahasia yang sangat dalam.ilmu hikmah.ladunni...atau hanya keyakinan dan ini keyakinan yang mana ?jadi seyogyanya para hamba allah mayoritas menyembah allah kebanyakan dengan melalui perantara(wasilah) yaitu bacaan bacaan di dalam sholat begitupun zikir kepada allah dengan suatu kenyakinan allah tahu.ilmu itu ada dua 1.sebagaimana para ahli tasawuf dan para sufi untuk mencari kebenaran sejati dari pengenalan diri dengan pengenalan tuhannya.jadi hadist hadist yang diatas yang di jelaskan semua itu adalah hakekat ruh allah pada hambanya.sudah jelas hadist diatas adalah untuk para ahli sufi.ilmu bathin.mati. biarlah amal ibadah kita sedikit. (HR. orang-orang yang berbuat riya. Bahwa kita selaku hamba Allah.ciptaan yang mana.

Kami menjadi Saksi.Ana Anta.pada belum ada awal dan belum ada akhir.(Surah Al-Fadhilah:54) HUBUNGAN MANUSIA DENGAN ALLAH Pada malam Raibul Ruyub yaitu dalam keadaan antah-berantah pada zat. Allah membimbing dengan cahayanya sesiapa yang dikehendakinya.belum adbintang belum ada sesuatu.QOOLU BALA SYAHIDNA. Lantas Tajali-nyalah Nur Allah dan kemudian ditajali-nya pula Nur Muhammad Yaitu Insan Kamil. Saifuddin ibnu abd hafid aliah12 | . Malahan belum ada Tuhan yang bernama Allah. Selepas pengakuan atau persumpahan Roh ini dilaksankan.seperti firman Allah dalam Hadits Qudsi yang artinya : “Aku suka mengenal diriku.Persaksian ini dengan jelas diterangkan dalam Al-Qur’an surat Al-Araf 172.Semata-mata. Tidak ada pandangan yang pernah melihat Tajalinya Zat. Kenabian ialah melihat Allah melalui makhluk. Artinya : Bukan aku ini tuhanmu ? Betul engkau Tuhan kami. Firman Allah yang bermaksud :. Kewalaian ialah peringakat fana dan kenabian ialah peringkat baqa . yang pada peringkat ini dinamakan Anta Ana.Dimana mukamu berada disitu wajah ALLAH (al hadist) Wujud alam ini fana (binasa) dalam wujud Allah.belum ada Bulan dan belum ada Matahari. lalu aku jadikan mahkluk ini dan aku perkenalkan diriku.diri yang punya zat tersebut ialah Mentajalikan diri-nya untuk memuji diri-nya. Jika ada pun ia mencapai Tajalli ini. Dalam kewalian tidak ada bayang makhluk yang wujud. Dalam kenabian makhluk masih nampak di samping memerhati Allah. Ya…Engkau Tuhanku. Maka yang punya zat bertannya kepada Nur Muhammad dan sekalian Roh untuk menentukan kedudukan dan taraf hamba. maka ianya binasa dan fana kerana Tajali Zat melarutkan semua cermin penzohiran. ALASTUBIRABBIKUM. Sesungguhnya Allah meliputi segala-galanya.Dalilnya ialah Firman Allah dalam Surah An-Nur:35 yang bermaksud.maka bermulalah Era barudi dalam perwujudan Allah SWT. "Cahaya atas cahaya.maka dalam keadaan ini. Lantas ditanyakan kepada Nur Muhammad." Kewalian ialah melihat Allah melalui Allah." dan "Allah adalah cahaya langit dan bumi. aku ini Tuhanmu ? Maka jawablah Nur Muhammad yang mewakili seluruh Roh.

dan dengan mengenal dirinya manusia akan dapat mengenal tuhannya. Dalam menawarkan tugas yang sangat berat ini.sehingga lebih mudah kembali menyerahkan dirinya kepada yang punya diri pada waktu dipanggil oleh Allah SWT. Artinya : Sesungguhnya kami telah menawarkan suatu amanat kepada Langit.WAHAMA LAHAL INSANNU. FIRMAN ALLAH DALAM HADITS QUDSI .Bumi danGunung-gunung tetapi mereka enggan memikulnya dan merasa tidak akan sanggup. Firman Allah dalam surat An-nisa ayat 58 SBB: INNALLAHA YAK MARUKUM ANTU ABDUL AMANATI ILAAHLIHA.maka adalah menjadi tanggung jawab manusia untuk menunaikan janjinya.Maka diri Rahasianya itu adalah ditanggung dan diakui Amanah ya oleh suatu kejadian yang bernama : Insan yang bertubuh diri bathin (Roh) dan diri bathin itulah diri manusia. Karena manusia menanggung Rahasia Allah maka manusia harus berusaha mengenal dirinya. Artinya :Sesunggunya Allah memerintahkan kamu supaya memulangkan amanah kepada yang berhak menerimanya. Jadi yang dinamakan manusia itu ialah : karena IA MENGANDUNG RAHASIA.atau Rohani.Pernah ditawarkan Rahasia-nya itu kepada Langit.yaitu tatkala berpisah Roh dengan jasad. Dengan kata lain tugas manusia adalah menjaga hubungannya dengan yang punya Rahasia. Hal tersebut diatas dipertegas lagi oleh Allah dalam Hadits Qudsi : MAN ARAFA NAFSAHU. Seperti firman Allah SWT. diri penanggung Rahasia dan berkembang Saifuddin ibnu abd hafid aliah13 | .emperbanyak diri.Apa yang dimaksud dengan mahkluk ini ialah : Nur Muhammad sebab seluruh kejadian alam maya ini dijadikan daripada Nur Muhammad. Dengan perkataan lain manusia itu mengandung Rahasia Allah.Bumi dan Gunung-gunung tetapi semuanya tidak sanggup menerimanya.tujuan yang punya zat mentajalikan Nur Muhammad adalah untuk memperkenalkan diri-nya sendiri dengan diri Rahasianya sendiri. ALAS SAMAWATI WAL ARDI WAL JIBAL FA ABAINA ANYAH MILNAHA WA AS FAKNA MINHA. Artinya : Barang siapa mengenal dirinya maka ia akan mengenal tuhannya. Oleh karena amanat (Rahasia Allah) telah diterima.FAQAT ARAFA RABAHU. INNA ‘ARAT NAL AMATA. ‘’AL-INSAANU SIRRI WA-ANA SIRRUHU’’ Artinya : Manusia itu Rahasiaku dan akulah yang menjadi Rahasianya. Dalam Al-Qur’an surat Al—Ahzab ayat 72. Setelah amanat (Rahasia Allah) diterima oleh manusia (diri Bathin/Roh) untuk tujan inilah maka Adam dilahirkan untuk m. (Allah). Lantas hanya manusia yang sanggup menerimanya.

Ketahuilah bahwa kau mencari dunia. engkau akan disiksa. Sakit yang membawa kepada kematiannya…. dan andai hakikat itu dibuka di zaman sekarang pasti orang akan menuduh yang sama yaitu dianggap orang yang mengamalkan hakikat itu sebagai penyembah berhala. Wahai putra Rasulullah . Artinya : Kita berasal dari Allah. Lalu beliau as.(Hadits Qudsi) 3. apabila hakikat itu diceritakan dengan bahasa salah maka nyawa sebagai taruhan. ( Kita hanya milik Allah dan hanya kepada-Nya lah kita kembali ). lalu aku berkata : Wahai tuanku mengapakah anda tidak berobat ? Beliau menjawab : “ Hai Abdullah. 1..AN-Nahl 43) Beberapa ucapan sahabat yang menggambarkan betapa rahasianya Ilmu Hakikat itu antara lain ucapan Abu Hurairah. (Hadits Qudsi) 4. Tidak ada seorang dari kami ( Ahlul bayt ) akan mati melainkan diracun atau terbunuh. kembali kepada Allah. “…Apabila aku ceritakan niscaya Halal darahku”. sedangkan kematian juga mengejarmu.Man Arafa Nafsahu Faqad Arafa Rabbahu artinya : Barang siapa mengenal dirinya dia akan mengenal Tuhan-nya.dari satu Dekade ke satu Dekade. Ambillah Saifuddin ibnu abd hafid aliah14 | . Beliau menjawab : Baiklah ! . 2. “Apabila aku jelaskan hakikat itu kepada kalian niscaya kalian akan menuduh aku sebagai penyembah berhala”. berilah aku nasihat. Maka jadikanlah dunia ini laksana bangkai.diri satu generasi ke generasi yang lain sampai alam ini mengalami KIAMAT DAN RAHASIA DI KUMPUL KEMBALI. Dan ketahuilah bahwa engkau tidak mencari harta yang lebih dari bekal makanmu. Orang yang telah mencapai kaji disana akan tersenyum membaca ucapan dari saidina Husein ra. dan jika harta itu haram .Wafi ampusikum afala tubsirun artinya : Aku ada didalam jiwamu (hatimu) mengapa kamu tidak melihat (QS. Wakulu man Birairi Ilmin Ya’malu akmaluhu Mardudatun Latak balu artinya : Setiap orang dengan tanpa ilmu dia beramal. sedang jika syubhat ( dalam keraguan ) engkau akan dicela. Bersiaplah untuk perjalananmu dan ambillah bekal sebelum tiba ajalmu. aku datang menjenguknya. Menangis. Menoleh kepadaku dan berkata : Demi Allah.(QS. Fas’alu ahlaz zikri inkuntum latak lamun artinya : Bertanyalah kepada orang mempunyai pengetahuan (ilmu) atau pada ahlinya jika kamu tidak mengerti/tidak mengetahui.Sadarlah bahwa harta halal yang kau tumpuk ada hisabnya. INNA LILLAHI WA INNA ILAIHI RAAJIUN. kecuali berarti engkau menyimpan untuk orang lain. dengan apa kematianku harus kuobati “ ? Aku berkata : Inna lillah wa Inna Ilaihi rajiun.ZARIAT 21). Kemudian beliau as. telah memberitahu kita sesungguhnya perkara ini ( imammah ) akan di pegang oleh dua belas Imam dari keturunan Ali da Fathimah. Rasulullah saww. salah satu nasihat IMAM HASAN as IBNU ALI RA Dari Junadah bin Abi Umayyah berkata : Ketika Imam Hasan bin Ali bin Abi Thalib as.tidak diterima (Hadits Qudsi) 5. Dan janganlah memikul beban hari yang belum datang kepadamu. maka amal-amalnya ditolak. Atau ucapan saidina Husaen ra. Lat5ak budu Rabbana lam yarah artinya : Aku (Saidina Ali) tidak menyembah Allah bila aku tidak melihatnya. Lalu aku berkata kepadanya.

dia datang sama seperti kedatangan tamu biasa atau kawan kita.melalui 5 cara : 1. cara sir ialah : suatu jalan penyampaian ilmu ghaib secara Rahasia. Suara tersebut akan memberi tahu sesuatu dan mengajarkan ilmu ghaib dengan terang dan jelas berupa bisikan dan disertai dengan satu Kelejatan yang sulit untuk diceritakan. ILMU GHAIB 3.sehingga muncul dari akalnya suatu pengetahuan baru yang tidak pernah diketahui sebelumnya. 5. sehingga jika itu halal maka engkau telah berlaku zuhud dan jika itu haram maka engkau akan terkena celaan yang ringan. ILMU SYAHADA ILMU QALAM ialah yang paling rendah tingkatannya yaitu Ilmu dunia. TAJALI yaitu ilmu ghaib yang diterima melalui penjelmaan buah pikiran dari pada perasaan ZUK sesama mereka menjalani latihan tareqat tasauf. TINGKAT ILMU 1. Misalnya : Terbacalah olehnya sepotong do’a sedangkan do’a tersebut belum pernah dibacanya atau diketahuinya. berbuatlah untuk suatu urusan duniamu seakan-akan kau akan hidup selamanya. Kadang-kadang penjelmaan mereka Saifuddin ibnu abd hafid aliah15 | . CARA SIRUSIR ialah : Suaut cara penyampaian ilmu ghaibdengan cara rahasia. 3.seseorang yang menerima ilmu ghaib dengan cara ini mereka dapat meliat dengan mata Bathin dan mendengar dengn telinga bathin. ILMU GHAIB ialah Ilmu yang diterima manusia melalui jalan laduni yaitu dengan petunjuk guru Ghaib yang Mursyid. Namun demikian dengan ilmu ini manusia sudah sampai pergi ke Bulan.secukupnya . Maka kamu mengambil darinya sebagaimana kamu mengambil dari bangkai. CARA TAWASSUL ialah penjelmaan seorang guru atau wali-wali Allah yang ghaib dan mereka menjelma untuk bertemu dengan orang-orang tertentu yang sedang menjalankan ilmu tasauf. Dimana seseorang itu akan mendengar suatu suara yang data ng kepadanya. NUR yaitu petunjuk ghaib yang diterima melalui mimpi-mimpi yang bisa diterjemahkan oleh guru ghaib. ILMU QALAM 2. 4. ia hanya dapat dirasai dan didengar oleh seseorang itu secara Mutlak. Mereka ketemu dengan keadaan nyata (hidup) bukan dalam mimpi. dan berbuatlah untuk akhiratmu seakan-akan engkau akan mati esok. Jika engaku ingin perkasa tanpa bantuan orang lain dan ingin karisma tanpa harus jadi sultan ( kekuasaan ) maka tinggalkanlah maksiat kepada Allah dan masuklah dalam lingkaran ketaatan-Nya. 2.

maka sesungguhnya adalah ia sesat yang bersangat sesat. mengapa Engkau tidak melihat. ILMU SYAHADAH : Ialah merupakan martabat ilmu yang tertinggi. jangankan tumbuhan. Allah pun belum juga nyata.. Bagi mereka yang dapat mengusai dan mengalami sendiri ilmu ini maka sudah pasti mereka dapat menjelajahi seluruh Alam Maya. Maka apa-apa nama segala yang maujud pada alam ini.?” Saifuddin ibnu abd hafid aliah16 | . bila kebetulan penjelmaan itu terdapat banyak orang. Perlu diingat kedatangan mereka merupakan suatu penghomatan yang besar kepada ahli tasauf atau murid yang sedang mendalami ilmu tasauf. : Katakan olehmu :“LAA ILAHA ILLALLAH AKU MUHAMMAD RASULULLAH” Selanjutnya Nur Muhammad berkata : “Kulihat diri Tuhan” tetapi “siapa hamba. Pada saat itu.? “ Nur Muhammad menjawab : “Jika Engkau Tuhan mengapa Aku tidak melihat?”. “AZALI“ Ada suatu “waktu” dimana Tuhan hanya sendirian. belum ada surga dan neraka. Karena hakekat diri yang sebenarnya.Tuhan menjawab : “Penglihatanmu itu serahkan kepadaKu. Sabda Nabi Muhammad saw : “Mamtalabal maula bikhairi nafsihi fakaddalla dalalam baida” ”Barang siapa mengenal Allah Ta’ala diluar dari pada mengenal hakikat dirinya sendiri. ……MAN ARAFA NAFSAHU.. jangankah binatang. selanjutnya Nuktah melihat kepada dirinya sebagai Tuhan.karena ilmu ini Tuhan sendiri yang akan mengajarkannya kepada manusia.. Manusia diajarkan untuk mengenali dirinya (Jasmani) dan diri bathinya (Rohani).FAKAT ARAFA RABBAHU……………………….. bahkan zat lain selain Tuhan pun belum ada.bisa dilihat oleh orang ramai. maka Nur Muhammad itulah bersifat “ILLA UL-HAQ” . Belum ada malaikat. belum ada zaman. tetapi “siapa Tuhan. Dzat ini menurunkan kwalitas dirinya menjadi NUR ALLAH. Kemudian Ia menamai dirinya adalah DZAT UL-HAQ. Tuhan masih bernama “Nuktah”. jangankan manusia. dari Nur Allah kemudian menjadikan pula dirinya NUR MUHAMMAD.Arash dan Qursi Allah SWT. mereka adalah termasuk dikalangan manusia yang baik dan beruntung. Mereka diberi peluang untuk menjelajahi alam lain termasuk alam Barzah. Hanya orang-orang yang mempunyai martabat tinggi disisi Allah yang dapat menguasai ilmu ini. bahkan waktu itu pun belum ada “waktu”.. yang ada hanya Nur Dzat yaitu Nur Muhammad. pada waktu itu Tuhan belum bernama Allah. Saat itu belum ada apa-apa. . saat itu. . Ilmu ini sangat luar biasa karena hanya dimiliki oleh para Rasul. Berkata Tuhan : “Jika Engkau Haq. Adam dan Muhammad belum juga ada.” Tuhan berkata kepada Nur Muhammad.?” dan “Kulihat diri hamba”. belum ada sesuatu apapun jua.maka beruntunglah manusia yang termasuk wali-wali Allah. semasa hidupnya didunia ini dan juga dialam akhirat nanti. Mereka yang sudah sampai keperingkat ini jiwanya akan tenang disamping Tuhannya. Bagi mereka yang sudah sampai ketahap ini sulit diterima oeh tahap-tahap pemikiran manusia. belum ada langit dan bumi. Arasy dan Qursy pun belum di jadikan. baik pada alam yang nyata dan alam yang gaib adalah semuanya nama majazi bagi kesempurnaan tajalli NUR MUHAMMAD. belum ada siapa-siapa.? Selanjutnya Nuktah melihat kembali pada dirinya. baik rohani dan jasmani tidak lain adalah wujud kesempurnaan tajalli NUR MUHAMMAD itu semata-mata. (“ Barang siapa mengenal dirinya maka ia akan mengenal Tuhannya “).Surga dan Neraka. Nabi dan wali-wali Allah yang teragung. tetapi siapakah hamba…. lalu dinamainya-lah dirinya “Kun”.

Selanjutnya Allah berkata “Akulah Tuhanmu” setelah itu Nur Muhammad menjawab: “Akulah Tuhanmu”. maka dikatakanlah ia telah fana dari Alam Cipta. dan pada kelahiran berikutnya. Fana bererti hilangnya sifat-sifat buruk (maksiah lahir dan maksiat batin) dan kekalnya sifatsifat terpuji(mahmudah). maka berdirilah ALIF = Adam Insan Demikianlah. leburlah kefanaanku. dan Allah berdiri tidak berbenda dan tidak ada bertempat. Sayyidina Ali sering memperkatakan tentang fana. lenyap sifatnya(fana fis-sifat). Adam-pun kita. tidak ada Tuhan yang lain selain Aku) Maka sujudlah Nur Muhammad 5000 tahun lamanya. dinamai ADAM. Sahabat Rasulullah yang banyak memperkatakan tentang 'fana' ialah Sayyidina Ali. bahwa kamu itu daripada NUR DZATKU” Berdirilah kamu.?” (Siapa Tuhanmu…?) Nur Muhammad menjawab : “Qalu Balaa”. Alam rupa dan Alam wujud ini. Di dalam Kitab Arrisalah al-Qusyairiah disebutkan erti fana itu ialah Lenyapnya sifat-sifat basyariah(pancaindera) Maka sesiapa yang telah diliputi Hakikat Ketuhanan sehingga tiada lagi melihat daripada Alam baharu. yang dimaksud EMPUNYA nama itu adalah yang tidak mempunyai huruf dan suara. dan dijawab oleh Allah Ta’ala : “Jika Engkau Tuhanku Nyatakanlah Dirimu” Pada waktu itu juga Nur Muhammad gaib. Ulama-ulama lainnya yang banyak menggabungkan beberapa disiplin ilmu lain seperti falsafah menggunakan istilah-istilah seperti 'lebur'. bahkan fana itulah Saifuddin ibnu abd hafid aliah17 | . lenyap dirinya(fan fiz-zat) Oleh kerana inilah ada di kalangan ahli-hali tasauf berkata: "Tasauf itu ialah mereka fana dari dirinya dan baqa dengan Tuhannya kerena kehadiran hati mereka bersama Allah". Kitab Manhal-Shofi. tetapi di dalam kefanaan itulah bahkan aku mendapatkan Engkau Tuhan". karena sekalian itu cuma nama-nama saja. 'larut'. “Alastu Birabbikum. (Engkau juga Tuhanku) Allah berkata : “Syahadallahu annahu laa illaha” (Saksiku bagi Diriku.Maka pada saat itu juga ALLAH pun menyatakan dirinya TUHAN. Bahawa fana itu ialah lenyapnya segala-galanya. karena itu dalam pandangan Ilmu Hakekat Usul Diri mengatakan : Allah-pun kita. “La sautin wala harfun” Salam FANA Fana 1. dan berkata : “Bahwasanya tiada Tuhan hanya Aku. ditanggapi oleh para kaun sufi secara baik. lenyap af'alnya/perbuatannya(fana fil af'al). Muhammad-pun kita. 'tenggelam' dan 'lenyap' dalam usaha mereka untuk memperkatakan sesuatu tentang 'hal' atau 'maqam' fana ini. Pengertian Fana Kebanyakan kitab-kitab tua seperti Kitab Syarah Hikam Ibni Athoillah AsKandariah. dan Nur Muhammad mengatakan : “Dirimu juga yang Aku lihat” Dan Allah pun menyatakan dirinya yang sudah nyata. salah seorang sahabat Rasulullah yang terdekat yang diiktiraf oleh Rasulullah sebagai 'Pintu Gedung Ilmu'. Antaranya : "Di dalam fanaku. Kitab Addurul-Nafs dan lain-lain menggunakan istilah-istilah seperti 'binasa' dan 'hapus' untuk memperihalkan tentang maksud fana. Demikianlah 'fana.

Apabila Allah memfanakan saya dan membawa saya baqa dengaNya dan membuka hijab yang mendinding saya dengan Dia. bagaimanakah caranya supaya aku sampai kepada Mu? Tuhan berfirman: Tinggalkan dirimu/lenyapkan dirimu(fana). maka didapati bahawa Allah itu segalagalanya".Para Nabi-nabi dan waliwali seperti Sheikh Abu Qasim Al-Junaid. Seorang itu tidak akan mencapai Cinta kepada Allah(mahabbah) hingga dia memfanakan dirinya." Al-Junaid Al-Bagdadi yang menjadi Imam Tasauf kepada golongan Ahli Sunnah Wal-Jamaah pernah membicarakan tentang fana ini dengan kata-kata beliau seperti berikut: Kamu tidak mencapai baqa(kekal dengan Allah) sebelum melalui fana(hapus diri) Membuangkan segala-galanya kecuali Allah dan 'mematikan diri' ialah kesufian. "Bagaimana tuan habiskan masa pagimu?". namun melalui PANDANGAN MATA HATI YANG DITERIMA LANGSUNG DARI ALLAH." 2.sifat-sifat yang tercela dan menetapkan dengan sifat-sifat yang terpuji iaitu Takhali dan Tahali. "Ya Tuhan. Itulah ertinya memfanakan diri. Barangsiapa yang melenyapkan(fana) dirinya dalam Allah. pejalan spiritual akan bersinggungan dengan istilah ILMU LADUNI. Percakapan orang-orang yang cinta kepada Allah itu ILMU LADUNI Dalam khasanah makrifat. Keduanya meniadakan/menafikan segala sesuatu termasuk dirinya sehingga yang benar-benar wujud/isbat hanya Allah semata-mata dalam beribadat. ada dua kewajiban yang mesti dilaksanakan iaitu: Pertamanya mengerjakan amalan sholeh dengan menghilangkan semua. Saifuddin ibnu abd hafid aliah18 | . Abu Yazid menjawab: "Diri saya telah hilang(fana) dalam mengenang Allah hingga saya tidak tahu malam dan siang". Yaitu pengetahuan yang diperolehi tidak melalui proses kegiatan belajar mengajar dan membaca buku-buku. baru kamu kemari. maka saya pun dapat memandangNya dan ketika itu hancur leburlah pancainderaku dan tidak dapat berkata apa-apa. Abu Qadir Al-Jailani . Imam Al-Ghazali.merupakan pintu kepada mereka yang ingin menemukan Allah(Liqa Allah) bagi yang benar-benar mempunyai keinginan dan keimanan yang kuat untuk bertemu dengan Allah(Salik). Hijab diriku tersingkap dan saya berada di keadaan itu beberapa lama tanpa pertolongan sebarang panca indera. Kata-kata Hikmah Dari Wali-wali Allah yang telah mengalami FANA Ada seorang bertanya kepada Abu Yazid Al-Busthomi. Beliau telah menjawab dengan katanya:"Buangkanlah diri kamu. Ab Yazid AlBusthomi sering mengalami keadaan "fana" fillah dalam menemukan Allah.Beliau pernah menceritakan sesuatu tentang fana ini dengan katanya. Di situlah terletak jalan menuju Allah. Satu ketika Abu Yazid telah ditanyai orang bagaimanakah kita boleh mencapai Allah. Firman Allah yang bermaksud: "Maka barangsiapa yang ingin akan menemukan dengan Tuhannya maka hendaklah ia mengerjakan amalan Sholeh dan janganlah ia mempersekutukan siapapun dalam beribadat kepada Allah (Surah Al-Kahfi:) Untuk mencapai liqa Allah dalam ayat yang tersebut di atas. Kemudian Allah kurniakan saya mata Ketuhanan dan telinga Ketuhanan dan saya dapat dapati segala-galanya adalah di dalam Dia juga. Umpamanya Nabi Musa alaihisalam ketika ia sangat ingin melihat Allah maka baginda berkata yang kemudiannya dijawab oleh Allah Taala seperti berikut.

Misalnya kita berdiri di atas puncak sebuah bukit pada waktu malam yang gelap gelita.Tuhan hanya bisa dikenal jika Dia sendiri berkehendak untuk dikenali. Alam ini pada hakikatnya adalah gelap. Cahaya Ilahi akan membuka hakikathakikat. RUH PULA YANG LANGSUNG TERKAIT DENGAN TUHAN DAN KETERKAITAN ITU DINAMAKAN AS-SIR (RAHASIA). SIR ATAU RAHASIA YANG SAMPAI KEPADA TUHAN DAN SIR YANG MASUK KE HADRAT-NYA. Nur-Nya adalah kendaraan bagi hati untuk sampai ke SISI-Nya. sedangkan Saifuddin ibnu abd hafid aliah19 | . Mereka hanyalah menyangka atau mengkhayal sudah mengetahui hakikat padahal sesungguhnya belum. Ditambah dengan memohon ampunan. RUH ADALAH NYAWANYA HATI DAN SIR ADALAH NYAWANYA RUH. BOLEH JUGA DIKATAKAN BAHWA HAKIKAT HATI ADALAH RUH DAN HAKIKAT RUH ADALAH SIR. Yang terlihat di atas bukit itu menjadi nyata karena diterangi oleh cahaya matahari. matahari bersinar. Sesungguhnya cahaya hanya satu jenis saja dan datangnya dari sumber yang satu jua. memuji Nama Tuhan sebagai pembersih hati. Cahaya mewujudkan yang gelap menjadi benda-benda yang nyata. Cahaya Ilahi menerangi hati. Amal dan ilmu tidak mampu menyingkap rahasia hakikat-hakikat. Mata hati melihat banyaknya hakikat karena banyaknya hakikat yang tercermin dari ragam Cahaya Ilahi. Kemudian bersabar menanti hadirnya sinar kebijaksanaan sambil terus juga berharap. Hati hambanya tersebut diterangi dengan CAHAYA atau Nur-Nya. SIR INILAH MAMPU UNTUK YANG MENGENAL ALLAH KARENA SIR ADALAH HAKIKAT SEMUA YANG BERWUJUD. ruh dan Sir. Hakikat akan diketahui apabila seseorang gigih mendalami pengetahuan tentang hakikat dari perenungan-perenungannya sendiri (berarti dia menggunakan akalnya sebagaimana yang dianjurkan Tuhan dalam agama) dan kemudian mempraktekkannya dalam perbuatan sehari-hari dengan mempertimbangkan dengan hati nuraninya. Alam menjadi terang karena ada kenyataan Tuhan padanya. Jika Dia ingin memperkenalkan Diri-Nya kepada hamba-Nya maka hati hamba itu akan dipersiapkan untuk dilakukan pembersihan. Apabila hari siang. Orang yang mengambil hakikat dari buku atau memahami dari ucapan orang lain belumlah dikatakan mengetahui hakikat yang sebenarnya. Selanjutnya. Apa yang dapat dilihat hanyalah kegelapan. HATI ADALAH BADAN DAN RUH ADALAH NYAWANYA. akan terlihat tumbuh-tumbuhan dan hewan yang menghuni bukit itu. Cahaya Ilahi berperanan menyingkap tabir hakikat. Begitu juga halnya pandangan mata hati.

Apabila hati sudah menjadi bersih maka hati akan menyinarkan cahayanya. Semakin terang cahaya Ilahi yang diterima oleh hati akan menambah jelas kebenaran yang dapat dilihatnya. KEKUATAN ILMU YANG DIPEROLEHI BERGANTUNG KEPADA KEKUATAN HATI MENERIMA CAHAYA ILAHI. Para pejalan spiritual awal yang hatinya belum cukup bersih. Dalil atau bukti yang dicari bukanlah untuk menyatakan kebenaran tetapi untuk mengeluarkan hati dari lembah kegelapan kepada cahaya yang terang benderang. Oleh itu ILMU LADUNI yang diperolehinya masih belum mencapai peringkat yang halus. Pada tahap ini hati terkadang masih mudah goyah dan sewaktu-waktu mengalami kekeliruan. KESAKSIAN HAKIKI MATA HATI MEMPERLIHATKAN KEPADA ANDA BAHWA HANYA TUHAN YANG WUJUD. TERBUKANYA MATA HATI MEMPERLIHATKAN KEPADA ANDA AKAN KEBERADAAN ALLAH.Cahaya Ilahi datangnya dari cahaya yang satu yang bersumberkan Zat Yang Maha Esa. Cahayalah yang menerangi atau membuka hijab hati. Kadang-kadang hati masih cenderung menuju yang samar-samar dan abu-abu. Orang yang tataran spiritualnya pada peringkat ini memang perlu mendapatkan bimbingan dan penjelasan dari ahli makrifat yang ilmunya lebih tinggi. Ia akan menerangi AKAL lalu AKAL dapat Saifuddin ibnu abd hafid aliah20 | . Pengetahuan yang diperolehi melalui pandangan mata hati yang bersumber dari Cahaya Ilahi dinamakan ILMU LADUNI ATAU ILMU YANG DITERIMA DARI ALLAH SWT SECARA LANGSUNG. Apabila cahaya Ilahi sudah membuka tirai dan cahaya terang telah bersinar maka mata hati dapat memandang kebenaran dan keaslian yang selama ini disembunyikan oleh alam nyata. Cahaya hati ini dinamakan Cahaya Qalbu. Apabila hatinya semakin bersih cahaya Ilahi semakin bersinar meneranginya dan dia mendapat ilmu yang lebih jelas. maka cahaya Ilahi yang diperolehinya tidak begitu terang. sehinggalah dia menemui kebenaran hakiki. KESAKSIAN MATA HATI MEMPERLIHATKAN KEPADA ANDA KETIADAAN DIRI SELAIN WUJUD NYA. Lalu hatinya menghadap kepada yang lebih benar. Kegelapan yang menutupi mata hati menyebabkan hati terpisah daripada kebenaran. TIDAK TERLIHAT LAGI KETIADAAN DAN WUJUD ANDA. Nur Ilahi adalah cahaya yang menerangi hati dan mengeluarkannya dari kegelapan serta membawanya untuk menyaksikan sesuatu dalam keadaannya yang asli. Hatilah yang tertutup sedangkan kebenaran tidak tertutup.

Dia akan kuat untuk menyerahkan semua urusan kehidupannya kepada TUHAN saja. Kesadaran ini membuatnya merasakan dengan mendalam betapa dekatnya ALLAH dengannya. RUHANINYA CUKUP KUAT UNTUK MENANGGUNG KESUSAHAN DENGAN SABAR DAN BERTAWAKAL 5. Di antara sifat yang dimiliki oleh orang yang sampai kepada MARTABAT ini ialah: 1. BAHAYA dan BENCANA SEHEBAT APAPUN tidak lagi menggugat imannya dan KENIKMATAN DUNIA tidak lagi menggelincirkannya.memikirkan dan merenung tentang HAKIKAT KETUHANAN yang menguasai alam dan juga dirinya sendiri. Lahirlah di dalam hati nuraninya perasaan bahwa DIA sentiasa mengawasi gerakgerik kita. Hatinya teguh dan ikhlas dengan semua ketentuan-NYA. ELING DAN WASPADA. CERMAT DALAM MELAKSANAKAN HUKUM TUHAN. BENCANA dan KEBERUNTUNGAN sama saja. 3. 2. Baginya SUKA dan DUKA. TUHAN menganugerahi orang ini Saifuddin ibnu abd hafid aliah21 | . KEHALUSAN RUHANINYA MEMBUATNYA MERASA MALU KEPADA TUHAN DAN MERENDAHKAN DIRI KEPADA-NYA SAJA. mendengar pembicaraan dan mengetahui bisikan hati kita. Dia tidak lagi tergantung kepada sesama makhluk. Dia tidak lagi takut apapun yang menimpanya. Jadilah dia seorang yang CERMAT. Orang yang seperti ini sentiasa di dalam penjagaan TUHAN karena dia telah menyerahkan dirinya kepada TUHAN juga. 4. ORANG LAIN DENGAN HARTA Orang yang taat kepada perintah-NYA senantiasa kuat melakukan ibadah dan meningkatlah kekuatan ruhaninya. CUKUP DENGAN APA YANG ADA DAN BAHAGIA BILA BISA MEMBANTU YANG DIMILIKINYA. BERTAUBAT DENGAN SEBENARNYA (TAUBAT NASUHA) DAN TIDAK KEMBALI LAGI KEPADA KEJAHATAN. karena ini takdir yang SUDAH DITENTUKAN TUHAN untuknya dan takdir-NYA kepada kita pasti yang terbaik. HATI TIDAK CENDERUNG KEPADA HARTA. Renungan akal terhadap dirinya sendiri membuatnya menyadari perjalanan hal-hal ketuhanan yang menguasai dirinya.

.. Mata hati hanya melihat kepada Wujud-NYA.membuat hal baru atau mengubah bacaan alqur2an di dalam sholat dengan bacaan bacaan bukan berdasarkan alqur2an kecuali alfatihah.. Seorang yang akalnya diterangi cahaya Qalbu akan melihat betapa dekatnya TUHAN. Seseorang tidak lagi melihat denganmata ilmu tetapi melihat dengan mata hati dan mata hati memandang itu dinamakan KASYAF. kehendak diri sendiri atau angan-angan. Orang yang mencapai tingkat ini dikatakan telah mencapai maqam TAUHID SIFAT... Masalah Aku adalah allah dari para sufi Oleh saifuddin ibnu abd hafid aliah ibnu k. Hakikat sesungguhnya hanya bisa dialami dengan mata hati... Pada tahap keduanya mata hati yang telah terbuka.sholat satu rakaat sesyahidan dengan bacaan sendiri.. Dia MERASAKAN benar-benar akan keesaan Allah bukan sekadar mempercayainya..h. KASYAF MELAHIRKAN PENGENALAN ATAU MAKRIFAT. Yang perlu digarisbawahi.. Orang yang di dalam suasana seperti ini telah transenden dari sifat-sifat kemanusiaan. Suasana ini timbul akibat hakikat ketuhanan yang dialami oleh hati. bahwa perjalanan spiritual manusia akan melalui beberapa tingkatan dalam proses mengenal Tuhan.djamaluddin aliah (kali barru )berkata :didalam penelitian dari ajaran syekh siti jenar .perlu disadari bahwa setelah melihat penjabarannya atas ilmunya mendapatkn suatu kekeliruan yang dilakukan sebagaimana yang tertera dikitabnya di mana dari wajib dan diwajibkan dirubah kehal yang baru yang tak ada tuntunannya sebagai hamba allah dan umat muhammad rasulullah saw.dengan kemampuan untuk melihat dengan mata hati dan bertindak melalui Petunjuk Laduni. Pada tahap AINUL YAQIN seseorang telah menceburkan diri di wilayah kegaiban segala sesuatu termasuk dirinya sendiri. Pandangan mata hati kepada hal ketuhanan memberi kesan kuat kepada hatinya (kalbunya). Hatinya jelas merasakan bahawa tidak ada yang berkuasa melainkan DIA dan segala sesuatu datangnya dari ALLAH. tidak lagi melihat kepada wujud dirinya. Dia melihat dengan ilmunya dan mendapat keyakinan yang dinamakan ILMUL YAQIN. Dia mengalami suasana yang menyebabkan dia menafikan perwujudan dirinya dan diisbatkannya kepada Wujud ALLAH. Saifuddin ibnu abd hafid aliah22 | . Pada tahap pertama terbuka mata hati dan cahaya Qalbu memancar menerangi akalnya.dari apa2 yang telah diciptakan olehnya dengan merintis hal baru dengan mengganti sahadat dengan sahadat sesyahidan dengan pengakuan sendiri yang lagi bukan lagi umat muhammad dan hamba allah dia sendiri allah dan muhammad cahayanya. tidak lagi melalui pikiran. Mata hati melihat atau menyaksikan keesaan TUHAN dan hati merasakan akan keadaan keesaan itu. Seseorang yang berada di dalam maqam makrifat dan mendapat keyakinan melalui kasyaf dikatakan memperolehi keyakinan yang dinamakan AINUL YAQIN.

dan takut jatuh oleh kehancuran dari pada kekufuran(kecuali itu rahasia allah)wallahu a’lam.dan semua yang namanya ciptaan adalah hamba allah. ‘’tuhan tetaplah tuhan dan hamba tetaplah hamba..maka bagi yang mengenai ajaran diatas perlu Hati2 dan jauhkan dari pada terjadi dosa yang sangat besar dengan kekufuran ...Rasulullah bersabda...artinya ia juga (allah)..saya sendiri membenarkan apa di maksud tentang AKU (akulah allah)dengan melalui proses pemahaman yang melalui tingkat keilmuan dengan kebenaran hakiki sareat.sebagian dari pada itu baiklah untuk jadi pelajaran dan pengajaran dengan sesuatu yang bisa diterima dengan dalil akal dan mistikal berdasarkan alqur2an dan hadist dan kerohanian.. Ini sangat jelas sudah jauh dari pada kebenaran dari rasulullah sebagai Hamba Allah swt ......tetapi adanya diriku karna aku diciptakan dengan satu kelahiran dan dengan akhir kematian.. didalam buah hati ada nyawa.. didalam hati ada buah hati....(hai’atul maknun) Wassalam...Bukhari dan Muslim) maka perlu kita kehati hatian menyikapi dari apa maksud dari apa ilmu yang dilakukannya dengan pengetahuannya... Tetapi tentang AKU (aku allah)pada setiap insan bukanlah allah swt(pencipta)tetapi AKU Allah hanyalah Ciptaan yaitu NURULLAH (ilmunya/kuasanya)artinya yang dimaksud baharu yaitu Hamba.didalam tubuh anak cucu nabi adam ada segumpal daging.dengan hakikat yang nyata dari allah azza wajalla....ma’rifat.......... Mengenai pengakuan Ana al haq AKU (allah ) dari ajaran syekh siti jenar sangat bertentangan dengan syariat ahlulsunnah waljaamaah..Dia sendiri menciptakan di dalam dirinya sehingga kamu ada Artinya asalku dari kesatuan yang ada yang tidak berawal dan tidak berakhir . didalamnya ada hati... itulah yang dimaksud pengenalan pada tuhannya sehingga kita mengenal diri .karna sebagai hamba dan umat muhammad saw pastilah tak ingin bercerai berai dengannya. Saifuddin ibnu abd hafid aliah23 | .barang siapa yang berbuat sesuatu yang baharu dalam syariat ini yang tidak sesuai dengannya maka ia tertolak(HR........sebagaimana sabda rasulullah...semoga allah merahmatinya...hakikat.....bedakan itu dan jangan memutar balikkan.tapi dari pada kalangan sufi ahlulsunnah waljamaah sebagian pemahaman ada pada itu artinya benar adanya ya AKU ini (allah)....tariqah....didalamnya ada nurullah didalamnya ada rahasia didalamnya ada AKU.. jauhkanlah dirimu dari pada kekufuran .janganlah anda melakukan pekerjaan sesuatu yang jika itu sia2 yang tak ada mampaatnya apalagi itu berunsur bi’dhah.tapi perlu di ketahui perbedaan kalangan sufi memaknai AKU itu sangat berbeda2 ....

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful