Dalil-dalil dan hadist ilmu ladunni tasawuf/hakekat Rahasia bathin HADIST DAN DALIL ILMU LADUNNI

Oleh : Saifuddin ibnu abd hafid aliah

Muqaddimah

segala pujian bagi allah swt,yang telah melimpahi hambanya dengan rahasia rahasia indah,dan memenuhi hati hambanya dengan cahanya agama .dialah yang mencurahkan limpahan kasih dan rahmatnya. Shalawat dan salam atas junjungan kita Nabi Muhammad saw Rasul pilihan,begitupun atas keluarga dan para sahabat beliau yang dirahmati allah.

Saifuddin ibnu abd hafid aliah1 |

Firman Allah swt Artinya :serulah (manusia ) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka cara yang baik .sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya dan Dialah yang lebih mengetahui orang orang yang mendapat petunjuk (Q.A.125.S.16) Wahai Saudara saudaraku yang beriman ! Dengarlah serta taatilah seruan seruan Tuhanmu ini dengan penuh jiwa dan ragamu. 1.Wahai hamba ! Engkau tiada memiliki sesuatupun kecuali apa yang aku kehendaki untuk menjadi milikmu.Tiada juga engkau memiliki dirimu,karna akulah maha penciptanya,Tiada pula engkau memiliki jazadmu,maka akulah yang membentuknya,hanya dengan pertolonganku engkau dapat berdiri dan dengan “kalimatku” engkau datang kedunia ini. 2.Wahai hamba ! Katakanlah Tiada Tuhan melainkan allah ,kemudian tegaklah berdiri di jalan yang benar,maka tiada tuhan melainkan Aku,dan tiada pula wujud yang sebenarnya wujud, kecuali untukku dan segala yang selain dari padaku adalah dari buatan tanganku dan dari tiupan rohku. 3.Wahai hamba !segala sesuatu adalah kepunyaanku dan bagiku adalah untukku,jangan sekali kali engkau merebut apa yang menjadi kepunyaanku,kembalikanlah segala sesuatu itu kepadaku,niscaya akan kubuahkan pengembalianku dengan tanganku, dan kutambah denganya dengan kemurahanku,serahkanlah segala sesuatu kepadaku,niscaya kuselamatkan engkau dari segala sesuatu.Ketahuilah Hambaku yaang terpercaya adalah yang mengembalikan segala yang selainku kepadaku 4.Hai Hamba ! Maka telitilah Dirimu setelah engkau menpercayaiku,sudahkah engkau mengembalikan segala sesuatu itu kepadaku sudahkah engkau memenuhi perjanjian yang telah engkau buat denganku ? 5.Hai Hamba kuciptakan segala sesuatu itu untukmu,maka bagaimana aku akan rela kalau engkau peruntukkan dirimu bagi sesuatu itu. 6.Hai Hamba ! Aku tidak rela engkau peruntukkan dirimu bagi sesuatu,Walau harapanmu syurga sekalipun,karena aku ciptakan engkau hanya untukku,supaya engkau berada disisiku disisi yang tiada sisi,dan dimana yang tiada mana,Dan aku ciptakan engkau atas pola gambaranku seorang diri(Tunggal).Mendengar,melihat dan berkemauan berbicara,dan aku jadikan engkau menpunyai kemanpuan untuk tajallinya ,nama namaku dan tempat untuk pemeliharaanku,engkau adalah sasaran pandanganku,tiada dinding penghalang memisahkan antaraku dan antaramu,engkau duduk semajelis denganku,maka tiada pembatas antaraku dan antaramu.

Saifuddin ibnu abd hafid aliah2 |

dengan belajar – tapi Allah tidak berikan ilmu Jika Allah kehendaki. Begitu pula rezeki datang bukan dari kerja kita.aku lebih dekat kepadamu daripada dirimu sendiri. tapi Allah yang maha kuasa! Belajar (menuntut ilmu) diwajibkan untuk semua muslimin dan muslimat (al-hadits). A. Semoga kerahmatan yang mengamalkan kitab hakekat rahasia ini dan memperoleh inayah serta Bimbingan Allah swt .dan sholawat dan salam kepada jungjungan baginda rasulullah saw beserta keluarga beliau dan para sahabat sahabatnya.Sabda rasulullah: Bahwa Makhluq ini tidak kuasa. isytiqoqo.7. Jika Allah kehendaki. nahwu. tanpa belajar pun – Allah berikan ilmu Laailaha illallah Belajar itu makhluq. Disamping harus mengusai 14 cabang ilmu lainnya seperti ilmu lughah. dengan belajar – Allah berikan ilmu Jika Allah kehendaki. BARRU Penulis Saifuddin ibnu abd hafid aliah ibnu kh djamaluddin aliah(kali barru) Bismillahirrahmani rrahim Segala puji bagi allah atas segala limpahan rahmatnya yang tercurahkan kepada nabiyullah muhammad saw. Allah yang kuasa Ilmu laduni /ilmu mauhub merupakan salah satu ilmu yang harus dimilki oleh orang yang ingin menjadi ahli tafsir alqur‟an. Sebelum membaca dalam kitab ini.kitab ini dengan dalil dan hadist.aku lebih dekat kepadamu dari pada ucapan lisanmu maka pangdanglah aku karna aku senang memangdang kepadamu.Amin yaa rabbal alamin. aqidah.dan cari bimbingan untuk mempelajarinya kepada ahlinya jika sesuatu yang tidak dimengerti. Wahai saudara saudaraku yang dirahmati allah marilah berserah diri kepada allah swt sepenuhnya lahir bathin. ilmu alma‟ani. fiqh. Tapi Hakikatnya ilmu dtang dari Allah bukan dari Belajar. saraf. bayan. badi‟.! Kita Belajar karena perintah Allah dan Sunnah Nabi. Saifuddin ibnu abd hafid aliah3 | . mari luruskan dahulu yaqin kita kepada Allah….ini semata mata orang yang khusus mengandung ilmu haital ma’num sebab dalam rahasia kandungannya.demi untuk karenanya semata mata.Hai hamba !Tiada antaraku dan antaramu antara. balaghah.

” Isa bertanya: “Bagaimana mereka bisa seperti itu ya Allah. : “Aku telah mendengar bahwa Abu Sulaiman berkata : “ Apabila jiwa manusia benar-benar berjanji akan meninggalkan semua dosa.. kemudian ia membaca hadits tadi.ini diberikan sesuatu ilmu allah dengan hikmah/bathin rahasia melalui dari lidahnya/apakah itu melalui munajat. maka Ahmad bin Hanbal ra. Setelah mendengar keterangan itu langsung ia bangkit bangun/berdiri dan duduk ditempatnya berulang tiga kali.. syaikh maulana zakariyya).asbabunuzul. untuk mengirimkan pendakwah ke para raja di dunia. : “Subhanallah” Maka berkata Abil Hawari ra. dan salah satu darihukum-hukum-Nya yang Allah masukkan kedalam hati hamba-hamba-Nya yang dikehendaki-Nya”. 2001. mereka bersyukur dan bertahmid. Abu Dawud dan Abu Nu‟man dalam alhilyah). (HR. Dalam hadits majmu (Himpunan) hadist qudsy Allah berfirman kepada Isa: “Aku akan mengirimkan satu umat setelahmu (ummat Muhammad Saw. Kalaulah ada satu orang dari umatku yang diberi ilham pastilah orang itu Umar. lalu berkata : “Belum pernah aku mendengar keterangan serupa ini sejak aku masuk islam”. Hadits ini juga tertulis di Fadhilah alqu‟an penjelasan hadith ke 18. Jawab Ibnu Hawari : “Bacalah subhanallah tanpa kekaguman”. bersabda yang maksudnya : “Barangsiapa mengikhlashkan dirinya kepada Allah (dalam beribadah) selama 40 hari maka akan zhahir sumbersumber hikmah daripada hati melalui lidahnya”. Victory Agencie. Ibn „Abd al-Hakam wafat 257 H). Hadits Bukhari -Muslim : “Dahulu ada beberapa orang dari umat-umat sebelum kamu yang diberi ilham.. “Ceritakanlah kepada kami apa-apa yang pernah kau dapati dari gurumu Abu Sulaiman ra.atau amalan.Setelah dibaca oleh Ahmad bin Hanbal ra. yang jika Aku murah hati pada mereka. Bertemu dengan Ahmad bin Abi Hawari. Murid-muridnya yang dikirim ke wilayah yang dekat menyanggupinya.”(Muttafaqun „alaihi) 2. dan jika Aku menahan diri. kemudian kembali membawa berbagai ilmu hikmah tanpa berhajat pada guru”. “. Hadits riwayat Abu Dawud dan Abu Nu‟man dalam kitab Al-Hilyah : Nabi Muhammad Saw. hadist diatas menandakan Rahasia allah azza wajalla dalam diri setiap hambanya dan olehnya itu rahasia itu akan kita ketahui dengan pengetahuan allah atas hambanya sehingga kita sebagai hamba dapat mengetahui hakekat kebenaran yang nyata. Ilmu ini adalah karunia khusus dari Allah swt. Syaikh Maulana Zakariyya. Imam Ahmad Bin Hanbal ra. H Salim Bahreisy. era ilmu kuala lumpur) 6. (Tarjamah Kitab Alhikam Syaikh Ibnu Athoillah. Dia mengirimkan para muridnya. 4.. Hadits-hadits tentang ilmu mauhub/laduni 1. hal 25-27. pp 33-34. Kuala Lumpur.). Hadits riwayat Imam Ahmad Dalam kitab al-hikam Nabi SAW bersabda :” Barangsiapa Yang Mengamalkan Ilmu Yang Ia Ketahui MakaAllah Akan Memberikan Kepadanya Ilmu Yang Belum Ia Ketahui”..dzikrullah. ilmu qiraat. mereka sabar dan tawakal tanpa [harus] mempunyai hilm (kemurahan hati) dan „ilm [1]. nasikh mansukh. tanpa hilm dan „ilm?” Allah menjawab: “Aku memberikan mereka sebagian dari hilmKu dan „ilmKu. Hadits riwayat Ali bin Abi Thalib Ra: “Ilmu batin merupakan salah satu rahasia Allah „Azza wa Jalla.” 7. tetapi yang dikirim ke tempat yang jauh berkeberatan untuk pergi dan Saifuddin ibnu abd hafid aliah4 | . Ia sungguh puas dan sangat gembira menerima keterangan itu. Imam Ahmad bin Hanbal ra. 3. Allah mewahyukan kepada Isa As. sabda rasulullah: hati hati firasat orang muslim karna ia melihat cahaya allah(al hadist) dalam kategori hadist diatas menandakan adanya untuk pembelajaran atas hamba atas ilmu allah yang mana hanya bisa di capai dengan mata hati(kalbu) demikian itu hanya bisa dilakukan dengan ilmu hikmah kebathinan dengan bertafakkur dengan rahasia hati. nescaya akan terbang kea lam malakut (di langit). Dalam hadits qudsy (Kitab Futuh Mishr wa Akhbaruha. 5. ilmu hadits. usul fiqah ( hukum-hukum furu‟) dan ilmu mauhub ( fadhilah alqur‟an.

Dan Kami tidak mengutus sebelum kamu. 2. Nabi SAW bersabda :” Barang siapa yang berfatwa dalam masalah agama. ilmu laduni dan cara/jalan untuk mendapatkannya didalam ALQUR‟AN DAN HADITS : 1. Para sahabat ra. saat beliau menjawab pertanyaan orang ramai.” Maka Allah membuat para murid Isa bisa berbicara dalam bahasa tempat tujuan mereka diutus Perkara ini telah dijelaskan oleh sayyidina „ali ra. Cara mendapatkan ilmu dari Allah Swt. Al baqarah ayat 282) Sifat takut/tunduk/patuh hanya kepada Allah.berkata: “Saya tidak bisa berbicara dalam bahasa dari penduduk yang engkau mengirimkan aku kepadanya. aku telah memerintahkan murid-muridku apa yang Kau perintahkan.karena Allah telah tunjukan cara mendapatkannya pada kita. Saifuddin ibnu abd hafid aliah5 | . “apakah beliau telah mendapatkan ilmu khusus atau wasiat khusus dari Rasulullah saw. malaikat dan manusia seluruhnya ” (HR. tanpa ada ilmu maka baginya laknat Allah. sebagai mana maksud dari haidts nabi SAW : Nabi saw bersbda : “man khofa minallahi khofahu kulla syai waman khofa ghoirallah khofa min kulli syai” artinya : “Barang siapa yang takutnya hanya kpd Allah maka Smua makhuq akan takut/tunduk padanya. mu‟adz bin jabal ra shalat 2 rekaat maka gunung batu yang besar terbelah dua-membuka jalan untuknya. sangatlah mulia. para sahabat terkemuka boleh mendengarkan dzikir benda-benda mati (roti dan mangkuk) . Barangsiapa takut/tunduknya kpd selain Allah maka semua makhluq akan (menjadi asbab) ketakutan baginya “ Lihatlah kisah-kisah salafushalih kita.43. syaikh ibnu athoillah alasykandary (kepala madrasah alazhar-asyarif abad 7 hijriah) menyebutkan nukilan ayat dari alqur‟anulkarim : “wataqullaha wayu’alimukumullah” (Qs. Al baqarah ayat 282) artinya : “Takutlah kepada Allah niscaya Allah akan mengajari kalian“ (Qs. Hendaknya belajar dengan guru mursyid yang menjaga dzikir dan sunnah Nabi Muhammad SAW.. An-Nahl (16) : 43 16. berkata bahwa pengetahuan daripada Al-quran dan apa-apa yang didapati daripada alqur‟an begitu luas daripada alqur‟an. Seorang pentafsir harus mengetahui 15 cabang ilmu yg disebutkan diatas.” Isa As. kecuali orang-orang lelaki yang Kami beri wahyu kepada mereka. C. Tafsiran orang yang tidak mahir dalam ilmu-ilmu ini adalah termasuk tafsiran bil-rakyi (tafsir menurut fikiran sendiri) yang hal ini DILARANG OLEH SYARA‟. TAKUT KEPADA ALLAH kitab alhikam. berkata: “Ya Allah. Imam suyuti). mendapat ilmu bahasa arab secara tabii dan ilmu-ilmu lain mereka dapati langsung dari ilmu kenabian (nabi SAW). yang hanya diberikan kepada beliau dan tidak kepada orang lain?” Hazrat „ali ra. menjawab :” Demi Tuhan yang telah menciptakan surga dan jiwa-jiwa. Jadi Ilmu laduni = ilmu dari Allah asbab hasil amal. bagaimana pasukan dakwah sahabat berjalan diatas air melintasi sungai tigris irak.. tetapi mereka tidak menurut. maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan (ulama yang menjaga dzikir/mursyid) jika kamu tidak mengetahui. Bukan saja ilmu laduni yang Allah beri tapi Allah akan tundukan semua makhluq padanya bahkan para malaikatpun akan berkhidmad dan senantiasa membantunya (atas izin Allah).” Allah berfirman kepada Isa: “Aku akan mengatasi masalahmu ini. aku tidak pernah mendapat apa-apa selain daripada ilmu yang Allah berikan kepada seseorang untuk memahami alqur‟an!” ibnu abi dunya rah. Belajar Termasuk bertanya dengan para ulama. pasukan dakwah sahabat yang berjalan melintasi laut merah.

Dari Abu Darda Ra. “Sesungguhnya Allah Swt berfirman kepada Isa As. lahar panas tsb masuk kembali ke kawah gunung tsb (hayatushabat). beliau ditugaskan utk memasukan kembali lahar gunung berapi yang sudah keluar dari kawahnya. Berfirman : “Katakanlah (hai Muhammad Saw. atas perintah khalifah umar ra. apa yang menjadi asbab Allah berikan karomah tersebut. Namun hakikatnya bukanlah demikian. Sebagaimana Dalam surat al-„ankabut ayat terakhir : “Dan orang-orang yang berjuang di jalan kami (berjihad dan mendakwahkan agama) maka akan kami tunjukan kepada mereka jalan-jalan kami. dan jika Aku menahan diri. Katanya Hadits ini shahihmenurut syarat Bukhary. Bersabada. tanpa hilm dan „ilm?” Allah menjawab: “Aku memberikan mereka sebagian dari hilmKu dan „ilmu-Ku.” [HR.. 6.. Berdakwah ika kita berdakwah (amr bil ma‟ruf wa nahya „anil munkar) atau mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran maka Allah akan berikan kepada kita „ilm wa hilm (‟ilmu dan kelembutan hati) langsung dari qudrat Allah swt. maka akan Allah berikan kepadanya ilmu tanpa Belajar” (Fadhilatushaqat).Abu dzar alghifary ra. 3. Asbab-asbab itu adalah seperti : beramal dengan ilmu yang diketahui. 5. : “Aku akan mengirimkan satu umat setelahmu (ummat Muhammad Saw.. telah menjanjikan ilmu tersebut. maka Rasulullah mencontohkan kepada kita agar senantiasa berdoa agar diberikan ilmu dan hidayah dari Allah swt. Abdullah atthoyar ra. Sebagaimana dalam al-qur‟an disebutkan : “Wa qul rabbi zidnii ilma“ Artinya : Allah Swt. Hakim. berkata :“kamu menganggap bahwa ilmu mauhub adalah diluar kemampuan manusia. tidak mencintai dunia dan lain-lain…. berkata : “Aku mendengar Rasulullah Saw. bahkan cara untuk menghasilkan ilmu ini adalah dengan beberapa asbab. …dst”. Untuk itu kita harus belajar dan dibimbing oleh guru-guru yang mursyid.) Ya Tuhanku. Dan sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang ihsan (muhsinin) (QS Al‟ankabut [69] ayat 69).” Isa bertanya: “Bagaimana mereka bisa seperti itu ya Allah. tetapi ia tidak meriwayatkannya. MENGAMALKAN ILMU YANG DIKETAHUI sebuah hadits menyebutkan bahwa nabi muhammad saw bersabda : “man „amila bimaa „alima waratshullahu „ilma maa lam ya‟lam” Artinya : Nabi SAW bersabda :” BARANGSIAPA YANG MENGAMALKAN ILMU YANG IA KETAHUI MAKA ALLAH AKAN MEMBERIKAN KEPADANYA ILMU YANG BELUM IA KETAHUI” 4.” Sebagaimana dalam sebuah hadits. maka beliau menjawab ” saya pun tidak tahu.). TIDAK MENCINTAI DUNIA „alammah suyuti rah. yang jika Aku murah hati pada mereka. sedangkan adzahaby menyepakatinya". bahwa Nabi SAW bersabda yang artinya :“Barang siapa yang zuhud pada dunia (tidak cinta dunia). Melalui ini Allah swt. Sebagaimana juga dalam hadits qudsi (kurang lebih maknanya) tatkala Allah menceritakan keutamaan umat akhir zaman kepada Nabi isa as. tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan” (QS Thaha [10] ayat 113) Untuk menumbuhkan rasa takut pada Allah dengan dzikir Untuk menumbuhkan zuhud pada Allah dengan mujahadah Sedangkan Doa akan diterima jika kita ikhlash…. boleh terbang seprti malaikat yang punya sayap. maka atas izin Allah. I/348] Saifuddin ibnu abd hafid aliah6 | . tapi mungkin karena aku dari sebelum saya masuk islam sampai sekarng pun saya tidak pernah minum khamr. Lafadz “ subulana” atau “jalan-jalan kami” bermakna juga “jalan-jalan petunjuk dari Allah” atau “jalan-jalan hidayah (ilmu-ilmu islam yang haq)”. mereka bersyukur dan bertahmid. mereka sabar dan tawakal tanpa [harus] mempunyai hilm (kemurahan/kemurahan hati) dan „ilm (ilmu) . Berdoa Semua itu datang bagi Allah. maka ketika ditanya oleh rasulullah.

Bab ikhlash dan Juga terdapat pada kitab Ucapan Nabi Isa as dalam kisah-kisah literature umat islam. Orang yang demikian tidak akan bisa memahami alqur‟an. tetapi yang dikirim ke tempat yang jauh berkeberatan untuk pergi dan berkata: “Saya tidak bisa berbicara dalam bahasa dari penduduk yang engkau mengirimkan aku kepadanya. 27.” Allah berfirman kepada Isa: “Aku akan mengatasi masalahmu ini. Ibn „Abd al-Hakam wafat 257 H). hal 25-27. Orang yang telah ma‟rifat akan mendapatkan segala-galanya karena tidak ada keinginan dunia dalam hatinya.) : Allah mewahyukan kepada Isa As. Sesungguhnya demi Allah saya benar-benar ingin memberikan nasehat padamu. aqidahnya bermasalah: mu‟tazillah. “Ya Allah Peliharalah kami daripada mereka!” Rujukan : Al hikam. Dia mengirimkan para muridnya. mujasimmah dsb). tetapi mereka tidak menurut. Orang yang hanya mempelajari ilmu fiqih tapi tidak mahu menjalani tasawuf. Murid-muridnya yang dikirim ke wilayah yang dekat menyanggupinya. _ketiga : Orang yang yakin hanya terhadap makna-makna dhahir saja dalam hal-hal aqidah (mengambil makna dhohir dari ayat/hadits mutasyabihat. Perasaanya tidak dapat menerima apabila dia membaca ayat alqu‟an yang bertentangan dengan keyakinannya itu. (Kitab Futuh Mishr wa Akhbaruha. Syaikh Maulana Zakariyya Lampiran Hadits-hadits Pendukung: 1. maka hatinya tidak dapat merasakan kelazatan takwa. untuk mengirimkan pendakwah ke para raja di dunia. ibnu athoillah alasykanadary Buletin Islam Al Ilmu Edisi 31/II/I/1425. terlebih bagi mereka yang telah ma‟rifat. man faqadallah faqada kulla syai” artinya : Barang siapa kenal kepada Allah maka ia akan mendapatkan segala-galanya Barang siapa yang kehilangan Allah (tidak kenal Allah) maka ia kehilangan segalagalanya. dan janganlah kau hanya mengambil salah satunya. aku telah memerintahkan muridmuridku apa yang Kau perintahkan. Mengenai kisah dakwah kaum hawariyyin (pengikut Nabi Isa as. Hadits No.” Dalam kitab kimiyai saadat.Pertama : Seorang yang tidak memahami bahasa arab -Kedua : Orang yang berkekalan dengan dosa-dosa besar dan bid‟ah. maka bagaimana bisa dia menjadi baik? [Diwan Al-Imam Asy-Syafi'i. bahwa ada tiga jenis manusia yang tiadak akan bisa memahami alqur‟an : .34 Dar al-Kutub al-`Ilmiyya (Beirut 1986) Artinya : ‫س‬ ‫ص‬ ‫ــــ صح ق‬ ‫ـــ‬ ‫ـــق هللا‬ ‫د * إ‬ ‫ص ح‬ ‫ف‬ * ‫ـــ ق ـ ــ ه قى‬ ‫س‬ Berusahalah engkau menjadi seorang yang mempelajari ilmu fiqih dan juga menjalani tasawuf. Tarif Khalidi. Nabi SAW bersabda : “man wajadallah wajada kulla syai.” Maka Allah membuat para murid Isa bisa berbicara dalam bahasa tempat tujuan mereka diutus. 47] Saifuddin ibnu abd hafid aliah7 | .” Isa berkata: “Ya Allah. Sedangkan orang yang hanya menjalani tasawuf tapi tidak mahu mempelajari ilmu fiqih.Keterangan : Hadits ini juga terdapat pada Muntakhab hadits SyaikhulHadits Maulana Yusuf. hal. (Buletin sesat wahaby) Fadhilah alqur‟an penjelasan hadith ke 18. Nasihat imam syafei : Dar al-Jil Diwan (Beirut 1974) p. Ini karena dosa dan amalan bid‟ah itu akan menghitamkan hatinya yg menyebabkan dia tidak mampu memahami alqur‟an. ilmu laduniadalah karunia khusus/khas bagi hambanya.

Dan Kami tidak mengutus sebelum kamu. ikan pun boleh buat dan jika aku boleh terbang. kecuali orang-orang lelaki yang Kami beri wahyu kepada mereka. sementara dia yang belajar fikih tanpa mengamalkan Tasawwuf rusaklah dia .sayang bait dari diwan ini telah dihilangkan oleh wahaby laknatullah dalam kitab diwan safei yg dicetak oleh percetakan wahaby…. Jika kamu hendak benar memisahkan diri dari perhimpunan Aulia‟ Allah..Hanya Hati Yang terbuka Dipalu Dengan LailahaIllah terbukalah Dari Dingding Hijab Untuk Mencapai Hakikat Diri Melihat Aku Dari Cahanya Nurullah’(ilmunya/ciptaannya)Cahaya Di atas Cahaya’.s.43. Hassan meminta maaf.Makanya Dia Jatuh Kelembah Yang salah. maka kenapa kita tidak terbang sahaja dan berbincang di udara?” Rabi‟atul-adawiyyah berkata bergini kerana beliau ada kuasa berbuat demikian tetapi Hassan tidak ada berkuasa seperti itu. hanya dia siapa memadukan keduannya terjamin benar .dan dikumpulkan satu titik”ingatlah jika akal untuk pencapain Untuk Yang hakikat Maka Banyak ulama Atau Hamba2 Yang salah sehingga Otaknya Terganggu Gila atau lupa ingatan alias Rusak Otak Karna Pemaksaan Berpikir Dengan Akal... dan Rabi‟atul-Adawiyyah rah.sekiranya carilah bimbingan guru . berkata dengan niat hendak menunjukkan keramatnya kepada orang lain yang ia dapat menguasai air (seperti Nabi Isa a. boleh berjalan di atas air). Carilah ianya dalam ketaatan dan sopansantun terhadap Allah. Hikmah kisah Hassan basri rah. Rabi‟atulAdawiyyah berkata. ini bukan Ilmunya Yang Salah Tapi Pencariannya Yang Salah”Ilahy Anta Makshudi Waridhaka Mathlubi”Allahumma Anta Rafiqa A’la.Mohon Hati2 Menjalankannya apalagi Tanpa Guru. buangkanlah perkara yang sia-sia itu. maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan (yang menjaga dzikir/mursyid/ahludzikir) jika kamu tidak mengetahui.. oleh : saifuddin bin abd hafid aliah bin kali barru Catatan : untuk mempelajari ilmu allah ladunny Maka Belajar secara syareat dan bertarikat dulu baru Anda Belajar Mati Yaitu sabda Nabi Muhammad : Matikanlah Dirimu sebelum Engkau Di Matikan”artinya Matikanlah Akalmu Untuk Mencapai hakekatnya Dengan NurCahanya(ilmunya). “Hassan.” _____________ An-Nahl (16) : 43 16..bukan Akal Dzahir Yang Mencari Tapi Bathin Kerohanian dengan melemahkan Otak/mematikan. Nashihat IMAM MALIK RA: ‫ص فت‬ ‫ف قه‬ ‫ز دق قد‬ ‫ف قه‬ ‫ص ف‬ ‫ف ق قد‬ ‫ع‬ ‫خ قق قد‬ “ dia yang sedang Tasawwuf tanpa mempelajari fikih rusak keimanannya . Hassan Basri rah.“Ketahuilah bahawa apa yang kamu boleh buat. 2... Buatlah suatu yang lebih dari perkara yang luarbiasa itu.. Rabi‟atul-Adawiyyah berkata. Saifuddin ibnu abd hafid aliah8 | . lalat pun boleh terbang.

jadi seyogyanya Matikan dirimu/akal untuk mencapai hakekat allah dengan pencarian ladunni. Jika dipaksa juga tidak ada yang ditemui melainkan kemungkinan menjadi gila. DADA. WAFI AMFUSIKUM AFALA TUBSIRUUN Artinya : Aku ada didalam Jiwamu mengapa kamu tidak melihat.AL-ARAF 172) 5. 3.ketahuilah gudang dari pada ilmu dan rahasia ada pada hakekat tersembunyi. 4.. QALBUN. 7.. WANAHNU AKRABI MIN HABIL WARIZ Artinya : Aku lebih dekat dari urat nadi lehermu.Didalamnya ada Nyawa... Saifuddin ibnu abd hafid aliah9 | .(QS.pada Asma’nya dan pada Af’al-nya. AL INSANNU SIRRI WA ANNA SIRRUHU Artinya : Manusia itu rahasiaku dan akulah rahasianya. 2.didalamnya ada Rahasia didalamnya ada Nurullah didalamnya Ada AKU.. 6. ALASTUBIRAFBIKUM QOLU BALA SYAHIDENA Artinya : Bukankah aku ini Tuhanmu ? Betul engkau Tuhan kami.(alhadist) Hadist diatas adanya pemahaman sesuatu yang harus diketahui dengan tingkatan dari zahir sampai kepada rahasia yang tersembunyi. didalam Tubuh cucu nabi Adam As ada Hati didalamnya Ada Buah Hati.Sabda rasulullah: Semua kamu (yang berfikir) tentang Zat Allah adalah orang dungu.yaitu ilmu langsung dari allah. Didalam DADA itu QALBUN dan didalam QALBUN itu BUDI dan didalam BUDI itu JINEM dan didalam JINEM itu NYAWA dan didalam NYAWA itu RASA dan didalam RASA itu RAHASIA (SIR). 2. RASA.pada Sifat-nya.sebagaimana rasulullah bersabda:kenalilah dirimu maka engkau mengenal tuhanmu. NYAWA. LAYASUL SHALAT ILLA BIN MA’RIFAT Artinya : Tidak syah shalat tanpa mengenal Allah. Begitulah makrifat Allah s. 4. 6. 5. JINEM. BUDI.w. Percobaan akal untuk menembusi Hijab Keteguhan adalah sia-sia. RAHASIA.dengan pengenalannya kita mengenalnya..dengan pengetahuannya kita mengetahui.pada Zat-nya. MAKRIFAT IALAH :Mengenal Allah SWT.kami menjadi saksi. AWALUDIN MA’RIFATULLAH Artinya : Awal agama mengenal Allah. 7. 3.t melalui akal. Artinya sebenarnya . Adapun MAHLIGAI didalam tubuh kita ada 7 (tujuh) pula yaitu : 1. MAN ARAFA NAFSAHU FAKAT ARAFA RABBAHU Artinya : Barang siapa mengenal dirinya dia akan mengenal Tuhannya. 1.

jika itu tiada maka kita Saifuddin ibnu abd hafid aliah10 | .lihatlah dan pahami kata seolah olah artinya bukan suatu keharusan karna ini suatu yang sulit tanpa bimbingan dan ilham dari allah swt..kita tercipta dari nurullah sehingga kita hidup(hayat) dengan ruh allah.tanpa melihat dan hanya dengan suatu kenyakinan Allah itu ada dan kuasa atas segala sesuatu dan melihat hamba hambanya yang taat dan patuh atas segala perintahnya. Keterangan dari penjelasan diatas adalah melihat allah dengan penglihatan allah pada hambanya karna kita ketahui bahwa segala yang tercipta pada hambanya itu adalah kepunyaan Allah swt ia menciptakan dirinya kedalam dirinya dengan beberapa proses/tingkatan sehingga engkau ada/tercipta..artinya sesuatu yang hanya diketahui dengan kebesarannya..keagumannya.beginilah orang yang mengenal kepada allah. Nabi saw bersabda: Maksudnya: IHSAN ITU.melihat allah ..8...kebesarannya.jadi sebagai hamba haus akan ilmu atau ingin hakekat kebenaran dengan cinta allah maka berusahalah mencari/mengetahui/sejatinya “AKU” B.ilmu hai’atul maknum.jika dihilangkan kata seolah olah.. memunculkan tradisi agung dalam Islam.inilah rahasia hakekat ketuhanan. dalam prakteknya. Inilah salah satu hadist pegangan para ahli tasawuf/sufi ladunni dan ilmu hikmah penjelasannya: A.allah menciptakan dirinya didalam dirinya sehingga ada yang namanya menjadi BAHARU yang ber awal dan yang ber akhir yaitu HAMBA. LAA TAK BUDU RABBANA LAM YARAH Artinya : Aku tidak akan menyembah Allah bila aku tidak melihatnya lebih dahulu 9.dengan suatu kenyakinan bahwa kita ini adalah hamba allah dengan ciptaanya dan kembali kepada allah..WAKALBUL MU’MIN ITU RUMAHNYA ALLAH Artinya :Jiwa orang Mu’min itu rumahnya Allah 10.. yaitu amaliyah batin yang kekal membangun suatu akademi esoteris yang luar biasa.” adalah puncak dari prestasi moral seorang hamba Allah disaat sang hamba berhubungan denganNya.. JIKA KAMU TAK MELIHAT ALLAH.ALLAH MELIHAT KAMU hadist disini dijelaskan pada hamba allah yang ahli syareat.. disini tidak ada keharusan hamba allah untuk melihat allah karna untuk melihatnya pastilah hamba hamba yang terpilih/wali wali allah.cara beribadat seperti ini dalam sembahyang/sholat melihat dirinya/ciptaanya. Kabarkan kepadaku apa itu IHSAN.dalam mengenai IKHSAN beribadat seolah olah melihat allah... ALLAH MELIHAT KAMU.Jibril berkata kpd Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam .keagumannya..dalam penjelasan kedua:JIKA KAMU TIDAK MELIHAT ALLAH. “Seakan-akan melihat Allah dan Allah melihatnya.Nabi Muhammad saw Bersabda : Hati hati pirasat orang Mukmin karna ianya Melihat Cahaya Allah 11.dan segala ciptaannya dan kekuasaannya. KAMU beribadat kepada Allah seolaholah kamu MELIHAT ALLAH..berarti itu suatu keharusan Melihat Allah swt dengan pandangan bathin/mata hati. Istilah Al-Ihsan tersebut.

Allah berfirman: “Maka kecelakaanlah bagi orang-2 yang shalat. salah satu firman allah yang dipertentangkan para ahli syareat yaitu:hanya Allah yang mengetahui yang Ghaib:jadi seyogyanya jika hamba mengetahui ghaib allah itu jua yaitu ruh allah juga yang mengetahuinya yang ada pada setiap ikhsan hamba allah: 1.” QS Al-Maa’un: 4-6. Rasulullah bersabda “Iman paling afdol ialah apabila kamu mengetahui bahwa Allah selalu menyertaimu dimanapun kamu berada“..ada pertanyaan para pembaca kitab ini semoga dipahami:wahai saudaraku bagaimana anda mengingat.ladunni. (HR..perbanyaklah bertobat dan perbanyaklah amal.kebesarannya.jadi hadist hadist yang diatas yang di jelaskan semua itu adalah hakekat ruh allah pada hambanya..yang diingatkan .mati.atau hanya keyakinan dan ini keyakinan yang mana ?jadi seyogyanya para hamba allah mayoritas menyembah allah kebanyakan dengan melalui perantara(wasilah) yaitu bacaan bacaan di dalam sholat begitupun zikir kepada allah dengan suatu kenyakinan allah tahu. Dan yang kedua ialah ilmu yang aku tidak diperintahkan untuk menyebarluaskan kepada manusia yaitu Ilmu yang seperti “Hai’atil Maknun”.dan siapa engkau ingat dalam sholat/sembahyang?. (HR. 2.sehingga sebagai hamba allah swt . Maka apabila ilmu ini aku sebarluaskan niscaya engkau sekalian memotong leherku (engkau menghalalkan darahku).. asal saja makrifat kita kepada Allah bersemayam di dalam diri kita.mendengar.ingat allah dengan penuh keyakinan tanpa suatu terlintas hal hal yang bisa merusak amal ibadahmu terutama ke bi’dahan yang mengundang pada kesyirikan Inilah hadist nabi muhammad saw riwayatkan oleh Abu Hurairah sebagai berikut “Aku telah hafal dari Rasulillah dua macam ilmu. Bahwa kita selaku hamba Allah. orang-orang yang berbuat riya.ilmu hikmah. pertama ialah ilmu yang aku dianjurkan untuk menyebarluaskan kepada sekalian manusia yaitu Ilmu Syariat.hai’atil maknum merupakan ilmu hakekat yang sangat rahasia karna ini menyangkut KETUHANAN sebagaimana kita salah menafsirkan maka akan terjatuh dari pada lembah kekufuran.apakah anda sholat mengingat allah atau cuman bacaan bacaan sholat atau lafadz allah atau keaguman yang mana.ilmu syareat dan ilmu bathin.apa yang di ingatkan yaitu nyawa kita itulah yang kembali kepada allah swt itu ruh allah yang terpenjara dalam wadah/tubuh kita.ilmu bathin.ilmu itu ada dua 1.karna kita datang dari allah swt secara fitrah(suci) seyogyanya kembali dalam keadaan fitrah pula 3.sudah jelas hadist diatas adalah untuk para ahli sufi. iaitu orang-orang yang lalai dari shalatnya.sebagaimana para ahli tasawuf dan para sufi untuk mencari kebenaran sejati dari pengenalan diri dengan pengenalan tuhannya....ciptaan yang mana. Ini adalah lebih bagus drpd amal ibadah yang banyak tetapi hati kita lalai kepada Allah. Thabrani) sudah jelas hadist hadist diatas menyangkut Rahasia yang sangat dalam.mengetahui hambanya. biarlah amal ibadah kita sedikit. Ath Thobari) Saifuddin ibnu abd hafid aliah11 | ..

"Cahaya atas cahaya. Malahan belum ada Tuhan yang bernama Allah.Semata-mata.seperti firman Allah dalam Hadits Qudsi yang artinya : “Aku suka mengenal diriku. Artinya : Bukan aku ini tuhanmu ? Betul engkau Tuhan kami. ALASTUBIRABBIKUM. Lantas ditanyakan kepada Nur Muhammad.Ana Anta. Ya…Engkau Tuhanku.Kami menjadi Saksi. Saifuddin ibnu abd hafid aliah12 | ." dan "Allah adalah cahaya langit dan bumi.belum adbintang belum ada sesuatu. yang pada peringkat ini dinamakan Anta Ana. maka ianya binasa dan fana kerana Tajali Zat melarutkan semua cermin penzohiran." Kewalian ialah melihat Allah melalui Allah. Dalam kenabian makhluk masih nampak di samping memerhati Allah. Maka yang punya zat bertannya kepada Nur Muhammad dan sekalian Roh untuk menentukan kedudukan dan taraf hamba. Firman Allah yang bermaksud :.Dalilnya ialah Firman Allah dalam Surah An-Nur:35 yang bermaksud.Persaksian ini dengan jelas diterangkan dalam Al-Qur’an surat Al-Araf 172. aku ini Tuhanmu ? Maka jawablah Nur Muhammad yang mewakili seluruh Roh. Kewalaian ialah peringakat fana dan kenabian ialah peringkat baqa . Sesungguhnya Allah meliputi segala-galanya.belum ada Bulan dan belum ada Matahari. Dalam kewalian tidak ada bayang makhluk yang wujud.(Surah Al-Fadhilah:54) HUBUNGAN MANUSIA DENGAN ALLAH Pada malam Raibul Ruyub yaitu dalam keadaan antah-berantah pada zat. lalu aku jadikan mahkluk ini dan aku perkenalkan diriku.maka bermulalah Era barudi dalam perwujudan Allah SWT.QOOLU BALA SYAHIDNA.Dimana mukamu berada disitu wajah ALLAH (al hadist) Wujud alam ini fana (binasa) dalam wujud Allah. Lantas Tajali-nyalah Nur Allah dan kemudian ditajali-nya pula Nur Muhammad Yaitu Insan Kamil.maka dalam keadaan ini.diri yang punya zat tersebut ialah Mentajalikan diri-nya untuk memuji diri-nya. Selepas pengakuan atau persumpahan Roh ini dilaksankan.pada belum ada awal dan belum ada akhir. Allah membimbing dengan cahayanya sesiapa yang dikehendakinya. Kenabian ialah melihat Allah melalui makhluk. Tidak ada pandangan yang pernah melihat Tajalinya Zat. Jika ada pun ia mencapai Tajalli ini.

Maka diri Rahasianya itu adalah ditanggung dan diakui Amanah ya oleh suatu kejadian yang bernama : Insan yang bertubuh diri bathin (Roh) dan diri bathin itulah diri manusia. Dalam Al-Qur’an surat Al—Ahzab ayat 72. Karena manusia menanggung Rahasia Allah maka manusia harus berusaha mengenal dirinya. diri penanggung Rahasia dan berkembang Saifuddin ibnu abd hafid aliah13 | . Dengan perkataan lain manusia itu mengandung Rahasia Allah. Dengan kata lain tugas manusia adalah menjaga hubungannya dengan yang punya Rahasia.Bumi danGunung-gunung tetapi mereka enggan memikulnya dan merasa tidak akan sanggup.sehingga lebih mudah kembali menyerahkan dirinya kepada yang punya diri pada waktu dipanggil oleh Allah SWT. Artinya : Sesungguhnya kami telah menawarkan suatu amanat kepada Langit.Bumi dan Gunung-gunung tetapi semuanya tidak sanggup menerimanya. ‘’AL-INSAANU SIRRI WA-ANA SIRRUHU’’ Artinya : Manusia itu Rahasiaku dan akulah yang menjadi Rahasianya. Setelah amanat (Rahasia Allah) diterima oleh manusia (diri Bathin/Roh) untuk tujan inilah maka Adam dilahirkan untuk m. (Allah).FAQAT ARAFA RABAHU. Artinya :Sesunggunya Allah memerintahkan kamu supaya memulangkan amanah kepada yang berhak menerimanya.dan dengan mengenal dirinya manusia akan dapat mengenal tuhannya. Dalam menawarkan tugas yang sangat berat ini.yaitu tatkala berpisah Roh dengan jasad. ALAS SAMAWATI WAL ARDI WAL JIBAL FA ABAINA ANYAH MILNAHA WA AS FAKNA MINHA.WAHAMA LAHAL INSANNU. FIRMAN ALLAH DALAM HADITS QUDSI .emperbanyak diri.Pernah ditawarkan Rahasia-nya itu kepada Langit. Oleh karena amanat (Rahasia Allah) telah diterima.atau Rohani.Apa yang dimaksud dengan mahkluk ini ialah : Nur Muhammad sebab seluruh kejadian alam maya ini dijadikan daripada Nur Muhammad. INNA ‘ARAT NAL AMATA. Lantas hanya manusia yang sanggup menerimanya. Seperti firman Allah SWT. Artinya : Barang siapa mengenal dirinya maka ia akan mengenal tuhannya. Firman Allah dalam surat An-nisa ayat 58 SBB: INNALLAHA YAK MARUKUM ANTU ABDUL AMANATI ILAAHLIHA. Hal tersebut diatas dipertegas lagi oleh Allah dalam Hadits Qudsi : MAN ARAFA NAFSAHU.tujuan yang punya zat mentajalikan Nur Muhammad adalah untuk memperkenalkan diri-nya sendiri dengan diri Rahasianya sendiri. Jadi yang dinamakan manusia itu ialah : karena IA MENGANDUNG RAHASIA.maka adalah menjadi tanggung jawab manusia untuk menunaikan janjinya.

Rasulullah saww. Menoleh kepadaku dan berkata : Demi Allah. (Hadits Qudsi) 4. Ambillah Saifuddin ibnu abd hafid aliah14 | . dan andai hakikat itu dibuka di zaman sekarang pasti orang akan menuduh yang sama yaitu dianggap orang yang mengamalkan hakikat itu sebagai penyembah berhala. Lalu aku berkata kepadanya. telah memberitahu kita sesungguhnya perkara ini ( imammah ) akan di pegang oleh dua belas Imam dari keturunan Ali da Fathimah. Lalu beliau as. Tidak ada seorang dari kami ( Ahlul bayt ) akan mati melainkan diracun atau terbunuh. aku datang menjenguknya. Fas’alu ahlaz zikri inkuntum latak lamun artinya : Bertanyalah kepada orang mempunyai pengetahuan (ilmu) atau pada ahlinya jika kamu tidak mengerti/tidak mengetahui. maka amal-amalnya ditolak.Man Arafa Nafsahu Faqad Arafa Rabbahu artinya : Barang siapa mengenal dirinya dia akan mengenal Tuhan-nya. Sakit yang membawa kepada kematiannya…. Kemudian beliau as.Wafi ampusikum afala tubsirun artinya : Aku ada didalam jiwamu (hatimu) mengapa kamu tidak melihat (QS. “…Apabila aku ceritakan niscaya Halal darahku”. berilah aku nasihat. engkau akan disiksa. Orang yang telah mencapai kaji disana akan tersenyum membaca ucapan dari saidina Husein ra. dan jika harta itu haram .. 2. Bersiaplah untuk perjalananmu dan ambillah bekal sebelum tiba ajalmu.diri satu generasi ke generasi yang lain sampai alam ini mengalami KIAMAT DAN RAHASIA DI KUMPUL KEMBALI. kembali kepada Allah. Ketahuilah bahwa kau mencari dunia.dari satu Dekade ke satu Dekade. Wahai putra Rasulullah . sedangkan kematian juga mengejarmu. dengan apa kematianku harus kuobati “ ? Aku berkata : Inna lillah wa Inna Ilaihi rajiun. sedang jika syubhat ( dalam keraguan ) engkau akan dicela. Beliau menjawab : Baiklah ! . kecuali berarti engkau menyimpan untuk orang lain. salah satu nasihat IMAM HASAN as IBNU ALI RA Dari Junadah bin Abi Umayyah berkata : Ketika Imam Hasan bin Ali bin Abi Thalib as.tidak diterima (Hadits Qudsi) 5.Sadarlah bahwa harta halal yang kau tumpuk ada hisabnya. Atau ucapan saidina Husaen ra.AN-Nahl 43) Beberapa ucapan sahabat yang menggambarkan betapa rahasianya Ilmu Hakikat itu antara lain ucapan Abu Hurairah. Artinya : Kita berasal dari Allah. Wakulu man Birairi Ilmin Ya’malu akmaluhu Mardudatun Latak balu artinya : Setiap orang dengan tanpa ilmu dia beramal. Dan ketahuilah bahwa engkau tidak mencari harta yang lebih dari bekal makanmu. Maka jadikanlah dunia ini laksana bangkai. ( Kita hanya milik Allah dan hanya kepada-Nya lah kita kembali ). INNA LILLAHI WA INNA ILAIHI RAAJIUN. “Apabila aku jelaskan hakikat itu kepada kalian niscaya kalian akan menuduh aku sebagai penyembah berhala”. apabila hakikat itu diceritakan dengan bahasa salah maka nyawa sebagai taruhan. 1.(QS.(Hadits Qudsi) 3.ZARIAT 21). Menangis. Dan janganlah memikul beban hari yang belum datang kepadamu. Lat5ak budu Rabbana lam yarah artinya : Aku (Saidina Ali) tidak menyembah Allah bila aku tidak melihatnya. lalu aku berkata : Wahai tuanku mengapakah anda tidak berobat ? Beliau menjawab : “ Hai Abdullah.

melalui 5 cara : 1. Maka kamu mengambil darinya sebagaimana kamu mengambil dari bangkai. dia datang sama seperti kedatangan tamu biasa atau kawan kita. Misalnya : Terbacalah olehnya sepotong do’a sedangkan do’a tersebut belum pernah dibacanya atau diketahuinya. Suara tersebut akan memberi tahu sesuatu dan mengajarkan ilmu ghaib dengan terang dan jelas berupa bisikan dan disertai dengan satu Kelejatan yang sulit untuk diceritakan. ILMU QALAM 2. cara sir ialah : suatu jalan penyampaian ilmu ghaib secara Rahasia. Kadang-kadang penjelmaan mereka Saifuddin ibnu abd hafid aliah15 | . Jika engaku ingin perkasa tanpa bantuan orang lain dan ingin karisma tanpa harus jadi sultan ( kekuasaan ) maka tinggalkanlah maksiat kepada Allah dan masuklah dalam lingkaran ketaatan-Nya. ILMU GHAIB ialah Ilmu yang diterima manusia melalui jalan laduni yaitu dengan petunjuk guru Ghaib yang Mursyid. CARA TAWASSUL ialah penjelmaan seorang guru atau wali-wali Allah yang ghaib dan mereka menjelma untuk bertemu dengan orang-orang tertentu yang sedang menjalankan ilmu tasauf. 5. berbuatlah untuk suatu urusan duniamu seakan-akan kau akan hidup selamanya. Mereka ketemu dengan keadaan nyata (hidup) bukan dalam mimpi. TAJALI yaitu ilmu ghaib yang diterima melalui penjelmaan buah pikiran dari pada perasaan ZUK sesama mereka menjalani latihan tareqat tasauf. ia hanya dapat dirasai dan didengar oleh seseorang itu secara Mutlak. sehingga jika itu halal maka engkau telah berlaku zuhud dan jika itu haram maka engkau akan terkena celaan yang ringan. TINGKAT ILMU 1. NUR yaitu petunjuk ghaib yang diterima melalui mimpi-mimpi yang bisa diterjemahkan oleh guru ghaib.secukupnya . 4. dan berbuatlah untuk akhiratmu seakan-akan engkau akan mati esok.sehingga muncul dari akalnya suatu pengetahuan baru yang tidak pernah diketahui sebelumnya. 3. Namun demikian dengan ilmu ini manusia sudah sampai pergi ke Bulan. Dimana seseorang itu akan mendengar suatu suara yang data ng kepadanya.seseorang yang menerima ilmu ghaib dengan cara ini mereka dapat meliat dengan mata Bathin dan mendengar dengn telinga bathin. ILMU GHAIB 3. 2. ILMU SYAHADA ILMU QALAM ialah yang paling rendah tingkatannya yaitu Ilmu dunia. CARA SIRUSIR ialah : Suaut cara penyampaian ilmu ghaibdengan cara rahasia.

Mereka diberi peluang untuk menjelajahi alam lain termasuk alam Barzah. semasa hidupnya didunia ini dan juga dialam akhirat nanti.Surga dan Neraka.? Selanjutnya Nuktah melihat kembali pada dirinya.. dari Nur Allah kemudian menjadikan pula dirinya NUR MUHAMMAD. pada waktu itu Tuhan belum bernama Allah. Maka apa-apa nama segala yang maujud pada alam ini.” Tuhan berkata kepada Nur Muhammad..Arash dan Qursi Allah SWT.karena ilmu ini Tuhan sendiri yang akan mengajarkannya kepada manusia. selanjutnya Nuktah melihat kepada dirinya sebagai Tuhan.bisa dilihat oleh orang ramai. Arasy dan Qursy pun belum di jadikan. bila kebetulan penjelmaan itu terdapat banyak orang. jangankah binatang. belum ada surga dan neraka. Manusia diajarkan untuk mengenali dirinya (Jasmani) dan diri bathinya (Rohani). Belum ada malaikat. Karena hakekat diri yang sebenarnya. lalu dinamainya-lah dirinya “Kun”. ……MAN ARAFA NAFSAHU. yang ada hanya Nur Dzat yaitu Nur Muhammad.Tuhan menjawab : “Penglihatanmu itu serahkan kepadaKu.maka beruntunglah manusia yang termasuk wali-wali Allah. Perlu diingat kedatangan mereka merupakan suatu penghomatan yang besar kepada ahli tasauf atau murid yang sedang mendalami ilmu tasauf. bahkan waktu itu pun belum ada “waktu”. mereka adalah termasuk dikalangan manusia yang baik dan beruntung. maka sesungguhnya adalah ia sesat yang bersangat sesat. jangankan tumbuhan. maka Nur Muhammad itulah bersifat “ILLA UL-HAQ” . Ilmu ini sangat luar biasa karena hanya dimiliki oleh para Rasul. Adam dan Muhammad belum juga ada. Tuhan masih bernama “Nuktah”. belum ada langit dan bumi. Berkata Tuhan : “Jika Engkau Haq.?” dan “Kulihat diri hamba”. tetapi “siapa Tuhan. . Sabda Nabi Muhammad saw : “Mamtalabal maula bikhairi nafsihi fakaddalla dalalam baida” ”Barang siapa mengenal Allah Ta’ala diluar dari pada mengenal hakikat dirinya sendiri.. Mereka yang sudah sampai keperingkat ini jiwanya akan tenang disamping Tuhannya. belum ada sesuatu apapun jua. Bagi mereka yang dapat mengusai dan mengalami sendiri ilmu ini maka sudah pasti mereka dapat menjelajahi seluruh Alam Maya.?” Saifuddin ibnu abd hafid aliah16 | . : Katakan olehmu :“LAA ILAHA ILLALLAH AKU MUHAMMAD RASULULLAH” Selanjutnya Nur Muhammad berkata : “Kulihat diri Tuhan” tetapi “siapa hamba..FAKAT ARAFA RABBAHU………………………. bahkan zat lain selain Tuhan pun belum ada. belum ada siapa-siapa. . ILMU SYAHADAH : Ialah merupakan martabat ilmu yang tertinggi. Pada saat itu. Dzat ini menurunkan kwalitas dirinya menjadi NUR ALLAH. Allah pun belum juga nyata. jangankan manusia. baik rohani dan jasmani tidak lain adalah wujud kesempurnaan tajalli NUR MUHAMMAD itu semata-mata. “AZALI“ Ada suatu “waktu” dimana Tuhan hanya sendirian. (“ Barang siapa mengenal dirinya maka ia akan mengenal Tuhannya “). Hanya orang-orang yang mempunyai martabat tinggi disisi Allah yang dapat menguasai ilmu ini. Saat itu belum ada apa-apa. baik pada alam yang nyata dan alam yang gaib adalah semuanya nama majazi bagi kesempurnaan tajalli NUR MUHAMMAD.? “ Nur Muhammad menjawab : “Jika Engkau Tuhan mengapa Aku tidak melihat?”. saat itu.. tetapi siapakah hamba…. Kemudian Ia menamai dirinya adalah DZAT UL-HAQ. mengapa Engkau tidak melihat. Bagi mereka yang sudah sampai ketahap ini sulit diterima oeh tahap-tahap pemikiran manusia. Nabi dan wali-wali Allah yang teragung. belum ada zaman.

Bahawa fana itu ialah lenyapnya segala-galanya. Adam-pun kita. Muhammad-pun kita. lenyap af'alnya/perbuatannya(fana fil af'al). Demikianlah 'fana. maka dikatakanlah ia telah fana dari Alam Cipta. salah seorang sahabat Rasulullah yang terdekat yang diiktiraf oleh Rasulullah sebagai 'Pintu Gedung Ilmu'. dinamai ADAM. “Alastu Birabbikum. ditanggapi oleh para kaun sufi secara baik. dan Nur Muhammad mengatakan : “Dirimu juga yang Aku lihat” Dan Allah pun menyatakan dirinya yang sudah nyata. yang dimaksud EMPUNYA nama itu adalah yang tidak mempunyai huruf dan suara. bahwa kamu itu daripada NUR DZATKU” Berdirilah kamu. leburlah kefanaanku.Maka pada saat itu juga ALLAH pun menyatakan dirinya TUHAN. karena sekalian itu cuma nama-nama saja. Ulama-ulama lainnya yang banyak menggabungkan beberapa disiplin ilmu lain seperti falsafah menggunakan istilah-istilah seperti 'lebur'. 'tenggelam' dan 'lenyap' dalam usaha mereka untuk memperkatakan sesuatu tentang 'hal' atau 'maqam' fana ini. Pengertian Fana Kebanyakan kitab-kitab tua seperti Kitab Syarah Hikam Ibni Athoillah AsKandariah. Sahabat Rasulullah yang banyak memperkatakan tentang 'fana' ialah Sayyidina Ali. dan dijawab oleh Allah Ta’ala : “Jika Engkau Tuhanku Nyatakanlah Dirimu” Pada waktu itu juga Nur Muhammad gaib. dan berkata : “Bahwasanya tiada Tuhan hanya Aku. Selanjutnya Allah berkata “Akulah Tuhanmu” setelah itu Nur Muhammad menjawab: “Akulah Tuhanmu”. “La sautin wala harfun” Salam FANA Fana 1. tetapi di dalam kefanaan itulah bahkan aku mendapatkan Engkau Tuhan". karena itu dalam pandangan Ilmu Hakekat Usul Diri mengatakan : Allah-pun kita. Antaranya : "Di dalam fanaku. Sayyidina Ali sering memperkatakan tentang fana. lenyap dirinya(fan fiz-zat) Oleh kerana inilah ada di kalangan ahli-hali tasauf berkata: "Tasauf itu ialah mereka fana dari dirinya dan baqa dengan Tuhannya kerena kehadiran hati mereka bersama Allah". dan Allah berdiri tidak berbenda dan tidak ada bertempat.?” (Siapa Tuhanmu…?) Nur Muhammad menjawab : “Qalu Balaa”. Alam rupa dan Alam wujud ini. Fana bererti hilangnya sifat-sifat buruk (maksiah lahir dan maksiat batin) dan kekalnya sifatsifat terpuji(mahmudah). Kitab Addurul-Nafs dan lain-lain menggunakan istilah-istilah seperti 'binasa' dan 'hapus' untuk memperihalkan tentang maksud fana. bahkan fana itulah Saifuddin ibnu abd hafid aliah17 | . lenyap sifatnya(fana fis-sifat). maka berdirilah ALIF = Adam Insan Demikianlah. tidak ada Tuhan yang lain selain Aku) Maka sujudlah Nur Muhammad 5000 tahun lamanya. Di dalam Kitab Arrisalah al-Qusyairiah disebutkan erti fana itu ialah Lenyapnya sifat-sifat basyariah(pancaindera) Maka sesiapa yang telah diliputi Hakikat Ketuhanan sehingga tiada lagi melihat daripada Alam baharu. Kitab Manhal-Shofi. dan pada kelahiran berikutnya. 'larut'. (Engkau juga Tuhanku) Allah berkata : “Syahadallahu annahu laa illaha” (Saksiku bagi Diriku.

Ab Yazid AlBusthomi sering mengalami keadaan "fana" fillah dalam menemukan Allah. maka didapati bahawa Allah itu segalagalanya". Di situlah terletak jalan menuju Allah. bagaimanakah caranya supaya aku sampai kepada Mu? Tuhan berfirman: Tinggalkan dirimu/lenyapkan dirimu(fana). Seorang itu tidak akan mencapai Cinta kepada Allah(mahabbah) hingga dia memfanakan dirinya.Para Nabi-nabi dan waliwali seperti Sheikh Abu Qasim Al-Junaid. Yaitu pengetahuan yang diperolehi tidak melalui proses kegiatan belajar mengajar dan membaca buku-buku.merupakan pintu kepada mereka yang ingin menemukan Allah(Liqa Allah) bagi yang benar-benar mempunyai keinginan dan keimanan yang kuat untuk bertemu dengan Allah(Salik). baru kamu kemari. Satu ketika Abu Yazid telah ditanyai orang bagaimanakah kita boleh mencapai Allah. maka saya pun dapat memandangNya dan ketika itu hancur leburlah pancainderaku dan tidak dapat berkata apa-apa. Saifuddin ibnu abd hafid aliah18 | .sifat-sifat yang tercela dan menetapkan dengan sifat-sifat yang terpuji iaitu Takhali dan Tahali.Beliau pernah menceritakan sesuatu tentang fana ini dengan katanya. Kata-kata Hikmah Dari Wali-wali Allah yang telah mengalami FANA Ada seorang bertanya kepada Abu Yazid Al-Busthomi. "Ya Tuhan. Imam Al-Ghazali. Firman Allah yang bermaksud: "Maka barangsiapa yang ingin akan menemukan dengan Tuhannya maka hendaklah ia mengerjakan amalan Sholeh dan janganlah ia mempersekutukan siapapun dalam beribadat kepada Allah (Surah Al-Kahfi:) Untuk mencapai liqa Allah dalam ayat yang tersebut di atas." 2. Kemudian Allah kurniakan saya mata Ketuhanan dan telinga Ketuhanan dan saya dapat dapati segala-galanya adalah di dalam Dia juga. Barangsiapa yang melenyapkan(fana) dirinya dalam Allah. Percakapan orang-orang yang cinta kepada Allah itu ILMU LADUNI Dalam khasanah makrifat." Al-Junaid Al-Bagdadi yang menjadi Imam Tasauf kepada golongan Ahli Sunnah Wal-Jamaah pernah membicarakan tentang fana ini dengan kata-kata beliau seperti berikut: Kamu tidak mencapai baqa(kekal dengan Allah) sebelum melalui fana(hapus diri) Membuangkan segala-galanya kecuali Allah dan 'mematikan diri' ialah kesufian. Beliau telah menjawab dengan katanya:"Buangkanlah diri kamu. Hijab diriku tersingkap dan saya berada di keadaan itu beberapa lama tanpa pertolongan sebarang panca indera. Apabila Allah memfanakan saya dan membawa saya baqa dengaNya dan membuka hijab yang mendinding saya dengan Dia. Abu Qadir Al-Jailani . Umpamanya Nabi Musa alaihisalam ketika ia sangat ingin melihat Allah maka baginda berkata yang kemudiannya dijawab oleh Allah Taala seperti berikut. ada dua kewajiban yang mesti dilaksanakan iaitu: Pertamanya mengerjakan amalan sholeh dengan menghilangkan semua. Abu Yazid menjawab: "Diri saya telah hilang(fana) dalam mengenang Allah hingga saya tidak tahu malam dan siang". Itulah ertinya memfanakan diri. "Bagaimana tuan habiskan masa pagimu?". namun melalui PANDANGAN MATA HATI YANG DITERIMA LANGSUNG DARI ALLAH. Keduanya meniadakan/menafikan segala sesuatu termasuk dirinya sehingga yang benar-benar wujud/isbat hanya Allah semata-mata dalam beribadat. pejalan spiritual akan bersinggungan dengan istilah ILMU LADUNI.

ruh dan Sir. Begitu juga halnya pandangan mata hati. matahari bersinar. Nur-Nya adalah kendaraan bagi hati untuk sampai ke SISI-Nya. BOLEH JUGA DIKATAKAN BAHWA HAKIKAT HATI ADALAH RUH DAN HAKIKAT RUH ADALAH SIR. Hakikat akan diketahui apabila seseorang gigih mendalami pengetahuan tentang hakikat dari perenungan-perenungannya sendiri (berarti dia menggunakan akalnya sebagaimana yang dianjurkan Tuhan dalam agama) dan kemudian mempraktekkannya dalam perbuatan sehari-hari dengan mempertimbangkan dengan hati nuraninya. Jika Dia ingin memperkenalkan Diri-Nya kepada hamba-Nya maka hati hamba itu akan dipersiapkan untuk dilakukan pembersihan. sedangkan Saifuddin ibnu abd hafid aliah19 | . Mata hati melihat banyaknya hakikat karena banyaknya hakikat yang tercermin dari ragam Cahaya Ilahi. HATI ADALAH BADAN DAN RUH ADALAH NYAWANYA. Alam menjadi terang karena ada kenyataan Tuhan padanya. Selanjutnya. Kemudian bersabar menanti hadirnya sinar kebijaksanaan sambil terus juga berharap. RUH ADALAH NYAWANYA HATI DAN SIR ADALAH NYAWANYA RUH. Cahaya Ilahi berperanan menyingkap tabir hakikat. Misalnya kita berdiri di atas puncak sebuah bukit pada waktu malam yang gelap gelita. Mereka hanyalah menyangka atau mengkhayal sudah mengetahui hakikat padahal sesungguhnya belum. Cahaya Ilahi akan membuka hakikathakikat. Amal dan ilmu tidak mampu menyingkap rahasia hakikat-hakikat. Alam ini pada hakikatnya adalah gelap. Ditambah dengan memohon ampunan. SIR INILAH MAMPU UNTUK YANG MENGENAL ALLAH KARENA SIR ADALAH HAKIKAT SEMUA YANG BERWUJUD. Cahaya Ilahi menerangi hati.Tuhan hanya bisa dikenal jika Dia sendiri berkehendak untuk dikenali. SIR ATAU RAHASIA YANG SAMPAI KEPADA TUHAN DAN SIR YANG MASUK KE HADRAT-NYA. Hati hambanya tersebut diterangi dengan CAHAYA atau Nur-Nya. Sesungguhnya cahaya hanya satu jenis saja dan datangnya dari sumber yang satu jua. Apa yang dapat dilihat hanyalah kegelapan. Cahaya mewujudkan yang gelap menjadi benda-benda yang nyata. Orang yang mengambil hakikat dari buku atau memahami dari ucapan orang lain belumlah dikatakan mengetahui hakikat yang sebenarnya. RUH PULA YANG LANGSUNG TERKAIT DENGAN TUHAN DAN KETERKAITAN ITU DINAMAKAN AS-SIR (RAHASIA). Apabila hari siang. Yang terlihat di atas bukit itu menjadi nyata karena diterangi oleh cahaya matahari. memuji Nama Tuhan sebagai pembersih hati. akan terlihat tumbuh-tumbuhan dan hewan yang menghuni bukit itu.

Para pejalan spiritual awal yang hatinya belum cukup bersih. Kegelapan yang menutupi mata hati menyebabkan hati terpisah daripada kebenaran. TIDAK TERLIHAT LAGI KETIADAAN DAN WUJUD ANDA. Nur Ilahi adalah cahaya yang menerangi hati dan mengeluarkannya dari kegelapan serta membawanya untuk menyaksikan sesuatu dalam keadaannya yang asli. KESAKSIAN HAKIKI MATA HATI MEMPERLIHATKAN KEPADA ANDA BAHWA HANYA TUHAN YANG WUJUD. Apabila hatinya semakin bersih cahaya Ilahi semakin bersinar meneranginya dan dia mendapat ilmu yang lebih jelas. sehinggalah dia menemui kebenaran hakiki. KESAKSIAN MATA HATI MEMPERLIHATKAN KEPADA ANDA KETIADAAN DIRI SELAIN WUJUD NYA. Apabila cahaya Ilahi sudah membuka tirai dan cahaya terang telah bersinar maka mata hati dapat memandang kebenaran dan keaslian yang selama ini disembunyikan oleh alam nyata. Apabila hati sudah menjadi bersih maka hati akan menyinarkan cahayanya. Oleh itu ILMU LADUNI yang diperolehinya masih belum mencapai peringkat yang halus. Pengetahuan yang diperolehi melalui pandangan mata hati yang bersumber dari Cahaya Ilahi dinamakan ILMU LADUNI ATAU ILMU YANG DITERIMA DARI ALLAH SWT SECARA LANGSUNG. KEKUATAN ILMU YANG DIPEROLEHI BERGANTUNG KEPADA KEKUATAN HATI MENERIMA CAHAYA ILAHI. maka cahaya Ilahi yang diperolehinya tidak begitu terang. TERBUKANYA MATA HATI MEMPERLIHATKAN KEPADA ANDA AKAN KEBERADAAN ALLAH. Dalil atau bukti yang dicari bukanlah untuk menyatakan kebenaran tetapi untuk mengeluarkan hati dari lembah kegelapan kepada cahaya yang terang benderang. Pada tahap ini hati terkadang masih mudah goyah dan sewaktu-waktu mengalami kekeliruan. Orang yang tataran spiritualnya pada peringkat ini memang perlu mendapatkan bimbingan dan penjelasan dari ahli makrifat yang ilmunya lebih tinggi. Kadang-kadang hati masih cenderung menuju yang samar-samar dan abu-abu. Hatilah yang tertutup sedangkan kebenaran tidak tertutup. Semakin terang cahaya Ilahi yang diterima oleh hati akan menambah jelas kebenaran yang dapat dilihatnya. Lalu hatinya menghadap kepada yang lebih benar. Cahayalah yang menerangi atau membuka hijab hati.Cahaya Ilahi datangnya dari cahaya yang satu yang bersumberkan Zat Yang Maha Esa. Cahaya hati ini dinamakan Cahaya Qalbu. Ia akan menerangi AKAL lalu AKAL dapat Saifuddin ibnu abd hafid aliah20 | .

BAHAYA dan BENCANA SEHEBAT APAPUN tidak lagi menggugat imannya dan KENIKMATAN DUNIA tidak lagi menggelincirkannya. BENCANA dan KEBERUNTUNGAN sama saja. 4.memikirkan dan merenung tentang HAKIKAT KETUHANAN yang menguasai alam dan juga dirinya sendiri. RUHANINYA CUKUP KUAT UNTUK MENANGGUNG KESUSAHAN DENGAN SABAR DAN BERTAWAKAL 5. Jadilah dia seorang yang CERMAT. TUHAN menganugerahi orang ini Saifuddin ibnu abd hafid aliah21 | . 3. Kesadaran ini membuatnya merasakan dengan mendalam betapa dekatnya ALLAH dengannya. Dia tidak lagi tergantung kepada sesama makhluk. Di antara sifat yang dimiliki oleh orang yang sampai kepada MARTABAT ini ialah: 1. ORANG LAIN DENGAN HARTA Orang yang taat kepada perintah-NYA senantiasa kuat melakukan ibadah dan meningkatlah kekuatan ruhaninya. 2. Hatinya teguh dan ikhlas dengan semua ketentuan-NYA. mendengar pembicaraan dan mengetahui bisikan hati kita. karena ini takdir yang SUDAH DITENTUKAN TUHAN untuknya dan takdir-NYA kepada kita pasti yang terbaik. Dia akan kuat untuk menyerahkan semua urusan kehidupannya kepada TUHAN saja. Lahirlah di dalam hati nuraninya perasaan bahwa DIA sentiasa mengawasi gerakgerik kita. Baginya SUKA dan DUKA. Orang yang seperti ini sentiasa di dalam penjagaan TUHAN karena dia telah menyerahkan dirinya kepada TUHAN juga. Dia tidak lagi takut apapun yang menimpanya. KEHALUSAN RUHANINYA MEMBUATNYA MERASA MALU KEPADA TUHAN DAN MERENDAHKAN DIRI KEPADA-NYA SAJA. Renungan akal terhadap dirinya sendiri membuatnya menyadari perjalanan hal-hal ketuhanan yang menguasai dirinya. CUKUP DENGAN APA YANG ADA DAN BAHAGIA BILA BISA MEMBANTU YANG DIMILIKINYA. ELING DAN WASPADA. CERMAT DALAM MELAKSANAKAN HUKUM TUHAN. BERTAUBAT DENGAN SEBENARNYA (TAUBAT NASUHA) DAN TIDAK KEMBALI LAGI KEPADA KEJAHATAN. HATI TIDAK CENDERUNG KEPADA HARTA.

dari apa2 yang telah diciptakan olehnya dengan merintis hal baru dengan mengganti sahadat dengan sahadat sesyahidan dengan pengakuan sendiri yang lagi bukan lagi umat muhammad dan hamba allah dia sendiri allah dan muhammad cahayanya. Yang perlu digarisbawahi.. Masalah Aku adalah allah dari para sufi Oleh saifuddin ibnu abd hafid aliah ibnu k. Hakikat sesungguhnya hanya bisa dialami dengan mata hati.h.dengan kemampuan untuk melihat dengan mata hati dan bertindak melalui Petunjuk Laduni... Orang yang di dalam suasana seperti ini telah transenden dari sifat-sifat kemanusiaan. Orang yang mencapai tingkat ini dikatakan telah mencapai maqam TAUHID SIFAT. Mata hati hanya melihat kepada Wujud-NYA. Seseorang tidak lagi melihat denganmata ilmu tetapi melihat dengan mata hati dan mata hati memandang itu dinamakan KASYAF... Seseorang yang berada di dalam maqam makrifat dan mendapat keyakinan melalui kasyaf dikatakan memperolehi keyakinan yang dinamakan AINUL YAQIN.. Dia mengalami suasana yang menyebabkan dia menafikan perwujudan dirinya dan diisbatkannya kepada Wujud ALLAH.. kehendak diri sendiri atau angan-angan. Hatinya jelas merasakan bahawa tidak ada yang berkuasa melainkan DIA dan segala sesuatu datangnya dari ALLAH..perlu disadari bahwa setelah melihat penjabarannya atas ilmunya mendapatkn suatu kekeliruan yang dilakukan sebagaimana yang tertera dikitabnya di mana dari wajib dan diwajibkan dirubah kehal yang baru yang tak ada tuntunannya sebagai hamba allah dan umat muhammad rasulullah saw. tidak lagi melalui pikiran. Pandangan mata hati kepada hal ketuhanan memberi kesan kuat kepada hatinya (kalbunya). Dia melihat dengan ilmunya dan mendapat keyakinan yang dinamakan ILMUL YAQIN. Pada tahap keduanya mata hati yang telah terbuka. Saifuddin ibnu abd hafid aliah22 | .. Pada tahap pertama terbuka mata hati dan cahaya Qalbu memancar menerangi akalnya. Mata hati melihat atau menyaksikan keesaan TUHAN dan hati merasakan akan keadaan keesaan itu. Suasana ini timbul akibat hakikat ketuhanan yang dialami oleh hati. tidak lagi melihat kepada wujud dirinya.membuat hal baru atau mengubah bacaan alqur2an di dalam sholat dengan bacaan bacaan bukan berdasarkan alqur2an kecuali alfatihah.. Dia MERASAKAN benar-benar akan keesaan Allah bukan sekadar mempercayainya. bahwa perjalanan spiritual manusia akan melalui beberapa tingkatan dalam proses mengenal Tuhan. Pada tahap AINUL YAQIN seseorang telah menceburkan diri di wilayah kegaiban segala sesuatu termasuk dirinya sendiri.djamaluddin aliah (kali barru )berkata :didalam penelitian dari ajaran syekh siti jenar . Seorang yang akalnya diterangi cahaya Qalbu akan melihat betapa dekatnya TUHAN.sholat satu rakaat sesyahidan dengan bacaan sendiri. KASYAF MELAHIRKAN PENGENALAN ATAU MAKRIFAT.

.artinya ia juga (allah). itulah yang dimaksud pengenalan pada tuhannya sehingga kita mengenal diri ..dengan hakikat yang nyata dari allah azza wajalla.tapi dari pada kalangan sufi ahlulsunnah waljamaah sebagian pemahaman ada pada itu artinya benar adanya ya AKU ini (allah)..Rasulullah bersabda.....tariqah.Bukhari dan Muslim) maka perlu kita kehati hatian menyikapi dari apa maksud dari apa ilmu yang dilakukannya dengan pengetahuannya....janganlah anda melakukan pekerjaan sesuatu yang jika itu sia2 yang tak ada mampaatnya apalagi itu berunsur bi’dhah......dan semua yang namanya ciptaan adalah hamba allah....semoga allah merahmatinya.bedakan itu dan jangan memutar balikkan.. jauhkanlah dirimu dari pada kekufuran ... didalam hati ada buah hati.hakikat.dan takut jatuh oleh kehancuran dari pada kekufuran(kecuali itu rahasia allah)wallahu a’lam.tapi perlu di ketahui perbedaan kalangan sufi memaknai AKU itu sangat berbeda2 ... Tetapi tentang AKU (aku allah)pada setiap insan bukanlah allah swt(pencipta)tetapi AKU Allah hanyalah Ciptaan yaitu NURULLAH (ilmunya/kuasanya)artinya yang dimaksud baharu yaitu Hamba...barang siapa yang berbuat sesuatu yang baharu dalam syariat ini yang tidak sesuai dengannya maka ia tertolak(HR..didalam tubuh anak cucu nabi adam ada segumpal daging.saya sendiri membenarkan apa di maksud tentang AKU (akulah allah)dengan melalui proses pemahaman yang melalui tingkat keilmuan dengan kebenaran hakiki sareat..ma’rifat...tetapi adanya diriku karna aku diciptakan dengan satu kelahiran dan dengan akhir kematian......... didalamnya ada hati....sebagian dari pada itu baiklah untuk jadi pelajaran dan pengajaran dengan sesuatu yang bisa diterima dengan dalil akal dan mistikal berdasarkan alqur2an dan hadist dan kerohanian. Mengenai pengakuan Ana al haq AKU (allah ) dari ajaran syekh siti jenar sangat bertentangan dengan syariat ahlulsunnah waljaamaah....(hai’atul maknun) Wassalam......karna sebagai hamba dan umat muhammad saw pastilah tak ingin bercerai berai dengannya.maka bagi yang mengenai ajaran diatas perlu Hati2 dan jauhkan dari pada terjadi dosa yang sangat besar dengan kekufuran ..... ‘’tuhan tetaplah tuhan dan hamba tetaplah hamba..Dia sendiri menciptakan di dalam dirinya sehingga kamu ada Artinya asalku dari kesatuan yang ada yang tidak berawal dan tidak berakhir .... didalam buah hati ada nyawa..sebagaimana sabda rasulullah.....didalamnya ada nurullah didalamnya ada rahasia didalamnya ada AKU. Saifuddin ibnu abd hafid aliah23 | . Ini sangat jelas sudah jauh dari pada kebenaran dari rasulullah sebagai Hamba Allah swt .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful