Dalil-dalil dan hadist ilmu ladunni tasawuf/hakekat Rahasia bathin HADIST DAN DALIL ILMU LADUNNI

Oleh : Saifuddin ibnu abd hafid aliah

Muqaddimah

segala pujian bagi allah swt,yang telah melimpahi hambanya dengan rahasia rahasia indah,dan memenuhi hati hambanya dengan cahanya agama .dialah yang mencurahkan limpahan kasih dan rahmatnya. Shalawat dan salam atas junjungan kita Nabi Muhammad saw Rasul pilihan,begitupun atas keluarga dan para sahabat beliau yang dirahmati allah.

Saifuddin ibnu abd hafid aliah1 |

Firman Allah swt Artinya :serulah (manusia ) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka cara yang baik .sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya dan Dialah yang lebih mengetahui orang orang yang mendapat petunjuk (Q.A.125.S.16) Wahai Saudara saudaraku yang beriman ! Dengarlah serta taatilah seruan seruan Tuhanmu ini dengan penuh jiwa dan ragamu. 1.Wahai hamba ! Engkau tiada memiliki sesuatupun kecuali apa yang aku kehendaki untuk menjadi milikmu.Tiada juga engkau memiliki dirimu,karna akulah maha penciptanya,Tiada pula engkau memiliki jazadmu,maka akulah yang membentuknya,hanya dengan pertolonganku engkau dapat berdiri dan dengan “kalimatku” engkau datang kedunia ini. 2.Wahai hamba ! Katakanlah Tiada Tuhan melainkan allah ,kemudian tegaklah berdiri di jalan yang benar,maka tiada tuhan melainkan Aku,dan tiada pula wujud yang sebenarnya wujud, kecuali untukku dan segala yang selain dari padaku adalah dari buatan tanganku dan dari tiupan rohku. 3.Wahai hamba !segala sesuatu adalah kepunyaanku dan bagiku adalah untukku,jangan sekali kali engkau merebut apa yang menjadi kepunyaanku,kembalikanlah segala sesuatu itu kepadaku,niscaya akan kubuahkan pengembalianku dengan tanganku, dan kutambah denganya dengan kemurahanku,serahkanlah segala sesuatu kepadaku,niscaya kuselamatkan engkau dari segala sesuatu.Ketahuilah Hambaku yaang terpercaya adalah yang mengembalikan segala yang selainku kepadaku 4.Hai Hamba ! Maka telitilah Dirimu setelah engkau menpercayaiku,sudahkah engkau mengembalikan segala sesuatu itu kepadaku sudahkah engkau memenuhi perjanjian yang telah engkau buat denganku ? 5.Hai Hamba kuciptakan segala sesuatu itu untukmu,maka bagaimana aku akan rela kalau engkau peruntukkan dirimu bagi sesuatu itu. 6.Hai Hamba ! Aku tidak rela engkau peruntukkan dirimu bagi sesuatu,Walau harapanmu syurga sekalipun,karena aku ciptakan engkau hanya untukku,supaya engkau berada disisiku disisi yang tiada sisi,dan dimana yang tiada mana,Dan aku ciptakan engkau atas pola gambaranku seorang diri(Tunggal).Mendengar,melihat dan berkemauan berbicara,dan aku jadikan engkau menpunyai kemanpuan untuk tajallinya ,nama namaku dan tempat untuk pemeliharaanku,engkau adalah sasaran pandanganku,tiada dinding penghalang memisahkan antaraku dan antaramu,engkau duduk semajelis denganku,maka tiada pembatas antaraku dan antaramu.

Saifuddin ibnu abd hafid aliah2 |

Semoga kerahmatan yang mengamalkan kitab hakekat rahasia ini dan memperoleh inayah serta Bimbingan Allah swt . Allah yang kuasa Ilmu laduni /ilmu mauhub merupakan salah satu ilmu yang harus dimilki oleh orang yang ingin menjadi ahli tafsir alqur‟an.aku lebih dekat kepadamu daripada dirimu sendiri. Begitu pula rezeki datang bukan dari kerja kita. Sebelum membaca dalam kitab ini. Wahai saudara saudaraku yang dirahmati allah marilah berserah diri kepada allah swt sepenuhnya lahir bathin. A.dan sholawat dan salam kepada jungjungan baginda rasulullah saw beserta keluarga beliau dan para sahabat sahabatnya. fiqh. saraf. isytiqoqo. nahwu. ilmu alma‟ani.7.! Kita Belajar karena perintah Allah dan Sunnah Nabi.Amin yaa rabbal alamin. dengan belajar – tapi Allah tidak berikan ilmu Jika Allah kehendaki. aqidah. balaghah.dan cari bimbingan untuk mempelajarinya kepada ahlinya jika sesuatu yang tidak dimengerti. tapi Allah yang maha kuasa! Belajar (menuntut ilmu) diwajibkan untuk semua muslimin dan muslimat (al-hadits). dengan belajar – Allah berikan ilmu Jika Allah kehendaki.kitab ini dengan dalil dan hadist. bayan. mari luruskan dahulu yaqin kita kepada Allah….ini semata mata orang yang khusus mengandung ilmu haital ma’num sebab dalam rahasia kandungannya. Saifuddin ibnu abd hafid aliah3 | . tanpa belajar pun – Allah berikan ilmu Laailaha illallah Belajar itu makhluq. Jika Allah kehendaki.Sabda rasulullah: Bahwa Makhluq ini tidak kuasa.Hai hamba !Tiada antaraku dan antaramu antara. badi‟. BARRU Penulis Saifuddin ibnu abd hafid aliah ibnu kh djamaluddin aliah(kali barru) Bismillahirrahmani rrahim Segala puji bagi allah atas segala limpahan rahmatnya yang tercurahkan kepada nabiyullah muhammad saw. Tapi Hakikatnya ilmu dtang dari Allah bukan dari Belajar.aku lebih dekat kepadamu dari pada ucapan lisanmu maka pangdanglah aku karna aku senang memangdang kepadamu. Disamping harus mengusai 14 cabang ilmu lainnya seperti ilmu lughah.demi untuk karenanya semata mata.

Hadits riwayat Ali bin Abi Thalib Ra: “Ilmu batin merupakan salah satu rahasia Allah „Azza wa Jalla... “Ceritakanlah kepada kami apa-apa yang pernah kau dapati dari gurumu Abu Sulaiman ra. ilmu qiraat. hadist diatas menandakan Rahasia allah azza wajalla dalam diri setiap hambanya dan olehnya itu rahasia itu akan kita ketahui dengan pengetahuan allah atas hambanya sehingga kita sebagai hamba dapat mengetahui hakekat kebenaran yang nyata.atau amalan.”(Muttafaqun „alaihi) 2. H Salim Bahreisy. Hadits riwayat Imam Ahmad Dalam kitab al-hikam Nabi SAW bersabda :” Barangsiapa Yang Mengamalkan Ilmu Yang Ia Ketahui MakaAllah Akan Memberikan Kepadanya Ilmu Yang Belum Ia Ketahui”. 3. Dalam hadits majmu (Himpunan) hadist qudsy Allah berfirman kepada Isa: “Aku akan mengirimkan satu umat setelahmu (ummat Muhammad Saw. yang jika Aku murah hati pada mereka. Bertemu dengan Ahmad bin Abi Hawari.dzikrullah. : “Aku telah mendengar bahwa Abu Sulaiman berkata : “ Apabila jiwa manusia benar-benar berjanji akan meninggalkan semua dosa.. dan jika Aku menahan diri. Hadits ini juga tertulis di Fadhilah alqu‟an penjelasan hadith ke 18. Setelah mendengar keterangan itu langsung ia bangkit bangun/berdiri dan duduk ditempatnya berulang tiga kali. Jawab Ibnu Hawari : “Bacalah subhanallah tanpa kekaguman”. tanpa hilm dan „ilm?” Allah menjawab: “Aku memberikan mereka sebagian dari hilmKu dan „ilmKu. pp 33-34. Ibn „Abd al-Hakam wafat 257 H).” Isa bertanya: “Bagaimana mereka bisa seperti itu ya Allah. Abu Dawud dan Abu Nu‟man dalam alhilyah). nescaya akan terbang kea lam malakut (di langit). Dia mengirimkan para muridnya. 4. 2001. Victory Agencie. Ia sungguh puas dan sangat gembira menerima keterangan itu. Hadits riwayat Abu Dawud dan Abu Nu‟man dalam kitab Al-Hilyah : Nabi Muhammad Saw. lalu berkata : “Belum pernah aku mendengar keterangan serupa ini sejak aku masuk islam”. hal 25-27.asbabunuzul. kemudian kembali membawa berbagai ilmu hikmah tanpa berhajat pada guru”. 5. Allah mewahyukan kepada Isa As. Imam Ahmad Bin Hanbal ra. untuk mengirimkan pendakwah ke para raja di dunia. maka Ahmad bin Hanbal ra.” 7. Syaikh Maulana Zakariyya.Setelah dibaca oleh Ahmad bin Hanbal ra. nasikh mansukh. Dalam hadits qudsy (Kitab Futuh Mishr wa Akhbaruha. (HR. Kalaulah ada satu orang dari umatku yang diberi ilham pastilah orang itu Umar. Imam Ahmad bin Hanbal ra.. mereka sabar dan tawakal tanpa [harus] mempunyai hilm (kemurahan hati) dan „ilm [1]. era ilmu kuala lumpur) 6. sabda rasulullah: hati hati firasat orang muslim karna ia melihat cahaya allah(al hadist) dalam kategori hadist diatas menandakan adanya untuk pembelajaran atas hamba atas ilmu allah yang mana hanya bisa di capai dengan mata hati(kalbu) demikian itu hanya bisa dilakukan dengan ilmu hikmah kebathinan dengan bertafakkur dengan rahasia hati. (Tarjamah Kitab Alhikam Syaikh Ibnu Athoillah. Hadits Bukhari -Muslim : “Dahulu ada beberapa orang dari umat-umat sebelum kamu yang diberi ilham. syaikh maulana zakariyya). Hadits-hadits tentang ilmu mauhub/laduni 1. ilmu hadits. tetapi yang dikirim ke tempat yang jauh berkeberatan untuk pergi dan Saifuddin ibnu abd hafid aliah4 | . Kuala Lumpur. “.ini diberikan sesuatu ilmu allah dengan hikmah/bathin rahasia melalui dari lidahnya/apakah itu melalui munajat. bersabda yang maksudnya : “Barangsiapa mengikhlashkan dirinya kepada Allah (dalam beribadah) selama 40 hari maka akan zhahir sumbersumber hikmah daripada hati melalui lidahnya”.. usul fiqah ( hukum-hukum furu‟) dan ilmu mauhub ( fadhilah alqur‟an.). Ilmu ini adalah karunia khusus dari Allah swt. : “Subhanallah” Maka berkata Abil Hawari ra. kemudian ia membaca hadits tadi. Murid-muridnya yang dikirim ke wilayah yang dekat menyanggupinya. mereka bersyukur dan bertahmid. dan salah satu darihukum-hukum-Nya yang Allah masukkan kedalam hati hamba-hamba-Nya yang dikehendaki-Nya”.

Al baqarah ayat 282) artinya : “Takutlah kepada Allah niscaya Allah akan mengajari kalian“ (Qs. kecuali orang-orang lelaki yang Kami beri wahyu kepada mereka. Imam suyuti).. Belajar Termasuk bertanya dengan para ulama. An-Nahl (16) : 43 16. tetapi mereka tidak menurut.. pasukan dakwah sahabat yang berjalan melintasi laut merah.43.” Isa As. Cara mendapatkan ilmu dari Allah Swt. sebagai mana maksud dari haidts nabi SAW : Nabi saw bersbda : “man khofa minallahi khofahu kulla syai waman khofa ghoirallah khofa min kulli syai” artinya : “Barang siapa yang takutnya hanya kpd Allah maka Smua makhuq akan takut/tunduk padanya. berkata bahwa pengetahuan daripada Al-quran dan apa-apa yang didapati daripada alqur‟an begitu luas daripada alqur‟an. C. saat beliau menjawab pertanyaan orang ramai. ilmu laduni dan cara/jalan untuk mendapatkannya didalam ALQUR‟AN DAN HADITS : 1. Barangsiapa takut/tunduknya kpd selain Allah maka semua makhluq akan (menjadi asbab) ketakutan baginya “ Lihatlah kisah-kisah salafushalih kita. Al baqarah ayat 282) Sifat takut/tunduk/patuh hanya kepada Allah. Jadi Ilmu laduni = ilmu dari Allah asbab hasil amal. bagaimana pasukan dakwah sahabat berjalan diatas air melintasi sungai tigris irak. malaikat dan manusia seluruhnya ” (HR. Seorang pentafsir harus mengetahui 15 cabang ilmu yg disebutkan diatas. yang hanya diberikan kepada beliau dan tidak kepada orang lain?” Hazrat „ali ra. berkata: “Ya Allah. menjawab :” Demi Tuhan yang telah menciptakan surga dan jiwa-jiwa. TAKUT KEPADA ALLAH kitab alhikam. “apakah beliau telah mendapatkan ilmu khusus atau wasiat khusus dari Rasulullah saw. 2.” Allah berfirman kepada Isa: “Aku akan mengatasi masalahmu ini. Para sahabat ra. Tafsiran orang yang tidak mahir dalam ilmu-ilmu ini adalah termasuk tafsiran bil-rakyi (tafsir menurut fikiran sendiri) yang hal ini DILARANG OLEH SYARA‟. Bukan saja ilmu laduni yang Allah beri tapi Allah akan tundukan semua makhluq padanya bahkan para malaikatpun akan berkhidmad dan senantiasa membantunya (atas izin Allah). sangatlah mulia. mu‟adz bin jabal ra shalat 2 rekaat maka gunung batu yang besar terbelah dua-membuka jalan untuknya. para sahabat terkemuka boleh mendengarkan dzikir benda-benda mati (roti dan mangkuk) . syaikh ibnu athoillah alasykandary (kepala madrasah alazhar-asyarif abad 7 hijriah) menyebutkan nukilan ayat dari alqur‟anulkarim : “wataqullaha wayu’alimukumullah” (Qs. Hendaknya belajar dengan guru mursyid yang menjaga dzikir dan sunnah Nabi Muhammad SAW. mendapat ilmu bahasa arab secara tabii dan ilmu-ilmu lain mereka dapati langsung dari ilmu kenabian (nabi SAW). aku telah memerintahkan murid-muridku apa yang Kau perintahkan. Saifuddin ibnu abd hafid aliah5 | .berkata: “Saya tidak bisa berbicara dalam bahasa dari penduduk yang engkau mengirimkan aku kepadanya. tanpa ada ilmu maka baginya laknat Allah.karena Allah telah tunjukan cara mendapatkannya pada kita. aku tidak pernah mendapat apa-apa selain daripada ilmu yang Allah berikan kepada seseorang untuk memahami alqur‟an!” ibnu abi dunya rah.” Maka Allah membuat para murid Isa bisa berbicara dalam bahasa tempat tujuan mereka diutus Perkara ini telah dijelaskan oleh sayyidina „ali ra. Dan Kami tidak mengutus sebelum kamu. maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan (ulama yang menjaga dzikir/mursyid) jika kamu tidak mengetahui. Nabi SAW bersabda :” Barang siapa yang berfatwa dalam masalah agama.

tanpa hilm dan „ilm?” Allah menjawab: “Aku memberikan mereka sebagian dari hilmKu dan „ilmu-Ku. lahar panas tsb masuk kembali ke kawah gunung tsb (hayatushabat). Berfirman : “Katakanlah (hai Muhammad Saw. Dari Abu Darda Ra.. 3. Sebagaimana dalam al-qur‟an disebutkan : “Wa qul rabbi zidnii ilma“ Artinya : Allah Swt. Dan sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang ihsan (muhsinin) (QS Al‟ankabut [69] ayat 69). …dst”. Namun hakikatnya bukanlah demikian. tetapi ia tidak meriwayatkannya. : “Aku akan mengirimkan satu umat setelahmu (ummat Muhammad Saw.. Asbab-asbab itu adalah seperti : beramal dengan ilmu yang diketahui. Lafadz “ subulana” atau “jalan-jalan kami” bermakna juga “jalan-jalan petunjuk dari Allah” atau “jalan-jalan hidayah (ilmu-ilmu islam yang haq)”. maka atas izin Allah. Berdakwah ika kita berdakwah (amr bil ma‟ruf wa nahya „anil munkar) atau mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran maka Allah akan berikan kepada kita „ilm wa hilm (‟ilmu dan kelembutan hati) langsung dari qudrat Allah swt. maka Rasulullah mencontohkan kepada kita agar senantiasa berdoa agar diberikan ilmu dan hidayah dari Allah swt. tapi mungkin karena aku dari sebelum saya masuk islam sampai sekarng pun saya tidak pernah minum khamr. mereka sabar dan tawakal tanpa [harus] mempunyai hilm (kemurahan/kemurahan hati) dan „ilm (ilmu) . Bersabada.. maka akan Allah berikan kepadanya ilmu tanpa Belajar” (Fadhilatushaqat). TIDAK MENCINTAI DUNIA „alammah suyuti rah. bahkan cara untuk menghasilkan ilmu ini adalah dengan beberapa asbab. dan jika Aku menahan diri. mereka bersyukur dan bertahmid. Katanya Hadits ini shahihmenurut syarat Bukhary. 6. Untuk itu kita harus belajar dan dibimbing oleh guru-guru yang mursyid. Sebagaimana juga dalam hadits qudsi (kurang lebih maknanya) tatkala Allah menceritakan keutamaan umat akhir zaman kepada Nabi isa as. yang jika Aku murah hati pada mereka.) Ya Tuhanku. MENGAMALKAN ILMU YANG DIKETAHUI sebuah hadits menyebutkan bahwa nabi muhammad saw bersabda : “man „amila bimaa „alima waratshullahu „ilma maa lam ya‟lam” Artinya : Nabi SAW bersabda :” BARANGSIAPA YANG MENGAMALKAN ILMU YANG IA KETAHUI MAKA ALLAH AKAN MEMBERIKAN KEPADANYA ILMU YANG BELUM IA KETAHUI” 4. maka ketika ditanya oleh rasulullah. telah menjanjikan ilmu tersebut. tidak mencintai dunia dan lain-lain…. atas perintah khalifah umar ra.” [HR. Hakim. Melalui ini Allah swt. 5.” Isa bertanya: “Bagaimana mereka bisa seperti itu ya Allah.” Sebagaimana dalam sebuah hadits. “Sesungguhnya Allah Swt berfirman kepada Isa As. Berdoa Semua itu datang bagi Allah. tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan” (QS Thaha [10] ayat 113) Untuk menumbuhkan rasa takut pada Allah dengan dzikir Untuk menumbuhkan zuhud pada Allah dengan mujahadah Sedangkan Doa akan diterima jika kita ikhlash…. Sebagaimana Dalam surat al-„ankabut ayat terakhir : “Dan orang-orang yang berjuang di jalan kami (berjihad dan mendakwahkan agama) maka akan kami tunjukan kepada mereka jalan-jalan kami. maka beliau menjawab ” saya pun tidak tahu. berkata : “Aku mendengar Rasulullah Saw.). sedangkan adzahaby menyepakatinya". I/348] Saifuddin ibnu abd hafid aliah6 | . Abdullah atthoyar ra.Abu dzar alghifary ra. apa yang menjadi asbab Allah berikan karomah tersebut. boleh terbang seprti malaikat yang punya sayap. bahwa Nabi SAW bersabda yang artinya :“Barang siapa yang zuhud pada dunia (tidak cinta dunia). beliau ditugaskan utk memasukan kembali lahar gunung berapi yang sudah keluar dari kawahnya. berkata :“kamu menganggap bahwa ilmu mauhub adalah diluar kemampuan manusia.

Orang yang hanya mempelajari ilmu fiqih tapi tidak mahu menjalani tasawuf.) : Allah mewahyukan kepada Isa As. “Ya Allah Peliharalah kami daripada mereka!” Rujukan : Al hikam. bahwa ada tiga jenis manusia yang tiadak akan bisa memahami alqur‟an : . terlebih bagi mereka yang telah ma‟rifat. 47] Saifuddin ibnu abd hafid aliah7 | . tetapi mereka tidak menurut. (Kitab Futuh Mishr wa Akhbaruha. Dia mengirimkan para muridnya. mujasimmah dsb). hal.” Isa berkata: “Ya Allah. aku telah memerintahkan muridmuridku apa yang Kau perintahkan. Nabi SAW bersabda : “man wajadallah wajada kulla syai. ilmu laduniadalah karunia khusus/khas bagi hambanya. untuk mengirimkan pendakwah ke para raja di dunia. Hadits No. man faqadallah faqada kulla syai” artinya : Barang siapa kenal kepada Allah maka ia akan mendapatkan segala-galanya Barang siapa yang kehilangan Allah (tidak kenal Allah) maka ia kehilangan segalagalanya. Bab ikhlash dan Juga terdapat pada kitab Ucapan Nabi Isa as dalam kisah-kisah literature umat islam. Ini karena dosa dan amalan bid‟ah itu akan menghitamkan hatinya yg menyebabkan dia tidak mampu memahami alqur‟an. hal 25-27. dan janganlah kau hanya mengambil salah satunya. Syaikh Maulana Zakariyya Lampiran Hadits-hadits Pendukung: 1. Tarif Khalidi. Nasihat imam syafei : Dar al-Jil Diwan (Beirut 1974) p. (Buletin sesat wahaby) Fadhilah alqur‟an penjelasan hadith ke 18.Keterangan : Hadits ini juga terdapat pada Muntakhab hadits SyaikhulHadits Maulana Yusuf. Murid-muridnya yang dikirim ke wilayah yang dekat menyanggupinya.Pertama : Seorang yang tidak memahami bahasa arab -Kedua : Orang yang berkekalan dengan dosa-dosa besar dan bid‟ah.” Allah berfirman kepada Isa: “Aku akan mengatasi masalahmu ini. Mengenai kisah dakwah kaum hawariyyin (pengikut Nabi Isa as. aqidahnya bermasalah: mu‟tazillah.” Maka Allah membuat para murid Isa bisa berbicara dalam bahasa tempat tujuan mereka diutus. tetapi yang dikirim ke tempat yang jauh berkeberatan untuk pergi dan berkata: “Saya tidak bisa berbicara dalam bahasa dari penduduk yang engkau mengirimkan aku kepadanya. Sesungguhnya demi Allah saya benar-benar ingin memberikan nasehat padamu. Perasaanya tidak dapat menerima apabila dia membaca ayat alqu‟an yang bertentangan dengan keyakinannya itu. Ibn „Abd al-Hakam wafat 257 H). Sedangkan orang yang hanya menjalani tasawuf tapi tidak mahu mempelajari ilmu fiqih. _ketiga : Orang yang yakin hanya terhadap makna-makna dhahir saja dalam hal-hal aqidah (mengambil makna dhohir dari ayat/hadits mutasyabihat. ibnu athoillah alasykanadary Buletin Islam Al Ilmu Edisi 31/II/I/1425. maka bagaimana bisa dia menjadi baik? [Diwan Al-Imam Asy-Syafi'i. maka hatinya tidak dapat merasakan kelazatan takwa. Orang yang demikian tidak akan bisa memahami alqur‟an. 27.34 Dar al-Kutub al-`Ilmiyya (Beirut 1986) Artinya : ‫س‬ ‫ص‬ ‫ــــ صح ق‬ ‫ـــ‬ ‫ـــق هللا‬ ‫د * إ‬ ‫ص ح‬ ‫ف‬ * ‫ـــ ق ـ ــ ه قى‬ ‫س‬ Berusahalah engkau menjadi seorang yang mempelajari ilmu fiqih dan juga menjalani tasawuf. Orang yang telah ma‟rifat akan mendapatkan segala-galanya karena tidak ada keinginan dunia dalam hatinya.” Dalam kitab kimiyai saadat.

sementara dia yang belajar fikih tanpa mengamalkan Tasawwuf rusaklah dia . Hassan Basri rah. oleh : saifuddin bin abd hafid aliah bin kali barru Catatan : untuk mempelajari ilmu allah ladunny Maka Belajar secara syareat dan bertarikat dulu baru Anda Belajar Mati Yaitu sabda Nabi Muhammad : Matikanlah Dirimu sebelum Engkau Di Matikan”artinya Matikanlah Akalmu Untuk Mencapai hakekatnya Dengan NurCahanya(ilmunya). Nashihat IMAM MALIK RA: ‫ص فت‬ ‫ف قه‬ ‫ز دق قد‬ ‫ف قه‬ ‫ص ف‬ ‫ف ق قد‬ ‫ع‬ ‫خ قق قد‬ “ dia yang sedang Tasawwuf tanpa mempelajari fikih rusak keimanannya ...Hanya Hati Yang terbuka Dipalu Dengan LailahaIllah terbukalah Dari Dingding Hijab Untuk Mencapai Hakikat Diri Melihat Aku Dari Cahanya Nurullah’(ilmunya/ciptaannya)Cahaya Di atas Cahaya’.dan dikumpulkan satu titik”ingatlah jika akal untuk pencapain Untuk Yang hakikat Maka Banyak ulama Atau Hamba2 Yang salah sehingga Otaknya Terganggu Gila atau lupa ingatan alias Rusak Otak Karna Pemaksaan Berpikir Dengan Akal. Rabi‟atulAdawiyyah berkata.s. ini bukan Ilmunya Yang Salah Tapi Pencariannya Yang Salah”Ilahy Anta Makshudi Waridhaka Mathlubi”Allahumma Anta Rafiqa A’la.43. berkata dengan niat hendak menunjukkan keramatnya kepada orang lain yang ia dapat menguasai air (seperti Nabi Isa a. kecuali orang-orang lelaki yang Kami beri wahyu kepada mereka.. Jika kamu hendak benar memisahkan diri dari perhimpunan Aulia‟ Allah. buangkanlah perkara yang sia-sia itu... maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan (yang menjaga dzikir/mursyid/ahludzikir) jika kamu tidak mengetahui..bukan Akal Dzahir Yang Mencari Tapi Bathin Kerohanian dengan melemahkan Otak/mematikan. Hassan meminta maaf.. Buatlah suatu yang lebih dari perkara yang luarbiasa itu. lalat pun boleh terbang. Rabi‟atul-Adawiyyah berkata.” _____________ An-Nahl (16) : 43 16. dan Rabi‟atul-Adawiyyah rah.sekiranya carilah bimbingan guru .Makanya Dia Jatuh Kelembah Yang salah.sayang bait dari diwan ini telah dihilangkan oleh wahaby laknatullah dalam kitab diwan safei yg dicetak oleh percetakan wahaby…. “Hassan.“Ketahuilah bahawa apa yang kamu boleh buat. 2. Dan Kami tidak mengutus sebelum kamu. Carilah ianya dalam ketaatan dan sopansantun terhadap Allah.Mohon Hati2 Menjalankannya apalagi Tanpa Guru. ikan pun boleh buat dan jika aku boleh terbang. Hikmah kisah Hassan basri rah. hanya dia siapa memadukan keduannya terjamin benar . Saifuddin ibnu abd hafid aliah8 | . maka kenapa kita tidak terbang sahaja dan berbincang di udara?” Rabi‟atul-adawiyyah berkata bergini kerana beliau ada kuasa berbuat demikian tetapi Hassan tidak ada berkuasa seperti itu.. boleh berjalan di atas air).

w. 7. AL INSANNU SIRRI WA ANNA SIRRUHU Artinya : Manusia itu rahasiaku dan akulah rahasianya.AL-ARAF 172) 5.pada Asma’nya dan pada Af’al-nya..kami menjadi saksi.dengan pengetahuannya kita mengetahui.Sabda rasulullah: Semua kamu (yang berfikir) tentang Zat Allah adalah orang dungu. 4.. RAHASIA. 7. DADA.t melalui akal. BUDI.. MAKRIFAT IALAH :Mengenal Allah SWT. 6. QALBUN. WANAHNU AKRABI MIN HABIL WARIZ Artinya : Aku lebih dekat dari urat nadi lehermu.Didalamnya ada Nyawa..pada Sifat-nya. Artinya sebenarnya . 6. WAFI AMFUSIKUM AFALA TUBSIRUUN Artinya : Aku ada didalam Jiwamu mengapa kamu tidak melihat.yaitu ilmu langsung dari allah.(alhadist) Hadist diatas adanya pemahaman sesuatu yang harus diketahui dengan tingkatan dari zahir sampai kepada rahasia yang tersembunyi. 2. 1. didalam Tubuh cucu nabi Adam As ada Hati didalamnya Ada Buah Hati. 5. RASA. 4. Didalam DADA itu QALBUN dan didalam QALBUN itu BUDI dan didalam BUDI itu JINEM dan didalam JINEM itu NYAWA dan didalam NYAWA itu RASA dan didalam RASA itu RAHASIA (SIR). JINEM.(QS. Percobaan akal untuk menembusi Hijab Keteguhan adalah sia-sia. Adapun MAHLIGAI didalam tubuh kita ada 7 (tujuh) pula yaitu : 1.dengan pengenalannya kita mengenalnya.ketahuilah gudang dari pada ilmu dan rahasia ada pada hakekat tersembunyi. 3. 2. MAN ARAFA NAFSAHU FAKAT ARAFA RABBAHU Artinya : Barang siapa mengenal dirinya dia akan mengenal Tuhannya.jadi seyogyanya Matikan dirimu/akal untuk mencapai hakekat allah dengan pencarian ladunni. AWALUDIN MA’RIFATULLAH Artinya : Awal agama mengenal Allah. 3. Jika dipaksa juga tidak ada yang ditemui melainkan kemungkinan menjadi gila. NYAWA.sebagaimana rasulullah bersabda:kenalilah dirimu maka engkau mengenal tuhanmu. ALASTUBIRAFBIKUM QOLU BALA SYAHIDENA Artinya : Bukankah aku ini Tuhanmu ? Betul engkau Tuhan kami. Saifuddin ibnu abd hafid aliah9 | .. LAYASUL SHALAT ILLA BIN MA’RIFAT Artinya : Tidak syah shalat tanpa mengenal Allah.didalamnya ada Rahasia didalamnya ada Nurullah didalamnya Ada AKU.pada Zat-nya. Begitulah makrifat Allah s..

.beginilah orang yang mengenal kepada allah.melihat allah .keagumannya.cara beribadat seperti ini dalam sembahyang/sholat melihat dirinya/ciptaanya.kebesarannya.allah menciptakan dirinya didalam dirinya sehingga ada yang namanya menjadi BAHARU yang ber awal dan yang ber akhir yaitu HAMBA. ALLAH MELIHAT KAMU. JIKA KAMU TAK MELIHAT ALLAH..kita tercipta dari nurullah sehingga kita hidup(hayat) dengan ruh allah. Keterangan dari penjelasan diatas adalah melihat allah dengan penglihatan allah pada hambanya karna kita ketahui bahwa segala yang tercipta pada hambanya itu adalah kepunyaan Allah swt ia menciptakan dirinya kedalam dirinya dengan beberapa proses/tingkatan sehingga engkau ada/tercipta.jika dihilangkan kata seolah olah. LAA TAK BUDU RABBANA LAM YARAH Artinya : Aku tidak akan menyembah Allah bila aku tidak melihatnya lebih dahulu 9.dengan suatu kenyakinan bahwa kita ini adalah hamba allah dengan ciptaanya dan kembali kepada allah. KAMU beribadat kepada Allah seolaholah kamu MELIHAT ALLAH.WAKALBUL MU’MIN ITU RUMAHNYA ALLAH Artinya :Jiwa orang Mu’min itu rumahnya Allah 10. Istilah Al-Ihsan tersebut.dalam penjelasan kedua:JIKA KAMU TIDAK MELIHAT ALLAH. disini tidak ada keharusan hamba allah untuk melihat allah karna untuk melihatnya pastilah hamba hamba yang terpilih/wali wali allah...tanpa melihat dan hanya dengan suatu kenyakinan Allah itu ada dan kuasa atas segala sesuatu dan melihat hamba hambanya yang taat dan patuh atas segala perintahnya. “Seakan-akan melihat Allah dan Allah melihatnya.jadi sebagai hamba haus akan ilmu atau ingin hakekat kebenaran dengan cinta allah maka berusahalah mencari/mengetahui/sejatinya “AKU” B.keagumannya. dalam prakteknya.berarti itu suatu keharusan Melihat Allah swt dengan pandangan bathin/mata hati. Inilah salah satu hadist pegangan para ahli tasawuf/sufi ladunni dan ilmu hikmah penjelasannya: A.. Nabi saw bersabda: Maksudnya: IHSAN ITU.ALLAH MELIHAT KAMU hadist disini dijelaskan pada hamba allah yang ahli syareat...jika itu tiada maka kita Saifuddin ibnu abd hafid aliah10 | . memunculkan tradisi agung dalam Islam.lihatlah dan pahami kata seolah olah artinya bukan suatu keharusan karna ini suatu yang sulit tanpa bimbingan dan ilham dari allah swt.8.Nabi Muhammad saw Bersabda : Hati hati pirasat orang Mukmin karna ianya Melihat Cahaya Allah 11.... yaitu amaliyah batin yang kekal membangun suatu akademi esoteris yang luar biasa.” adalah puncak dari prestasi moral seorang hamba Allah disaat sang hamba berhubungan denganNya... Kabarkan kepadaku apa itu IHSAN.ilmu hai’atul maknum...dan segala ciptaannya dan kekuasaannya.artinya sesuatu yang hanya diketahui dengan kebesarannya.dalam mengenai IKHSAN beribadat seolah olah melihat allah..Jibril berkata kpd Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam .inilah rahasia hakekat ketuhanan.

ingat allah dengan penuh keyakinan tanpa suatu terlintas hal hal yang bisa merusak amal ibadahmu terutama ke bi’dahan yang mengundang pada kesyirikan Inilah hadist nabi muhammad saw riwayatkan oleh Abu Hurairah sebagai berikut “Aku telah hafal dari Rasulillah dua macam ilmu.jadi hadist hadist yang diatas yang di jelaskan semua itu adalah hakekat ruh allah pada hambanya.ilmu bathin. Maka apabila ilmu ini aku sebarluaskan niscaya engkau sekalian memotong leherku (engkau menghalalkan darahku)..dan siapa engkau ingat dalam sholat/sembahyang?. Ini adalah lebih bagus drpd amal ibadah yang banyak tetapi hati kita lalai kepada Allah. 2..ilmu syareat dan ilmu bathin.sebagaimana para ahli tasawuf dan para sufi untuk mencari kebenaran sejati dari pengenalan diri dengan pengenalan tuhannya.ciptaan yang mana. pertama ialah ilmu yang aku dianjurkan untuk menyebarluaskan kepada sekalian manusia yaitu Ilmu Syariat. Allah berfirman: “Maka kecelakaanlah bagi orang-2 yang shalat.” QS Al-Maa’un: 4-6. asal saja makrifat kita kepada Allah bersemayam di dalam diri kita. Rasulullah bersabda “Iman paling afdol ialah apabila kamu mengetahui bahwa Allah selalu menyertaimu dimanapun kamu berada“.karna kita datang dari allah swt secara fitrah(suci) seyogyanya kembali dalam keadaan fitrah pula 3. (HR.. Thabrani) sudah jelas hadist hadist diatas menyangkut Rahasia yang sangat dalam.ladunni.sehingga sebagai hamba allah swt .mati.kebesarannya.. iaitu orang-orang yang lalai dari shalatnya.mendengar.atau hanya keyakinan dan ini keyakinan yang mana ?jadi seyogyanya para hamba allah mayoritas menyembah allah kebanyakan dengan melalui perantara(wasilah) yaitu bacaan bacaan di dalam sholat begitupun zikir kepada allah dengan suatu kenyakinan allah tahu.apa yang di ingatkan yaitu nyawa kita itulah yang kembali kepada allah swt itu ruh allah yang terpenjara dalam wadah/tubuh kita..apakah anda sholat mengingat allah atau cuman bacaan bacaan sholat atau lafadz allah atau keaguman yang mana.hai’atil maknum merupakan ilmu hakekat yang sangat rahasia karna ini menyangkut KETUHANAN sebagaimana kita salah menafsirkan maka akan terjatuh dari pada lembah kekufuran. orang-orang yang berbuat riya.ada pertanyaan para pembaca kitab ini semoga dipahami:wahai saudaraku bagaimana anda mengingat.ilmu hikmah.sudah jelas hadist diatas adalah untuk para ahli sufi... Ath Thobari) Saifuddin ibnu abd hafid aliah11 | . (HR.. Dan yang kedua ialah ilmu yang aku tidak diperintahkan untuk menyebarluaskan kepada manusia yaitu Ilmu yang seperti “Hai’atil Maknun”.mengetahui hambanya. Bahwa kita selaku hamba Allah. biarlah amal ibadah kita sedikit.yang diingatkan .perbanyaklah bertobat dan perbanyaklah amal.ilmu itu ada dua 1. salah satu firman allah yang dipertentangkan para ahli syareat yaitu:hanya Allah yang mengetahui yang Ghaib:jadi seyogyanya jika hamba mengetahui ghaib allah itu jua yaitu ruh allah juga yang mengetahuinya yang ada pada setiap ikhsan hamba allah: 1.

Kenabian ialah melihat Allah melalui makhluk. Dalam kenabian makhluk masih nampak di samping memerhati Allah.maka bermulalah Era barudi dalam perwujudan Allah SWT.Dimana mukamu berada disitu wajah ALLAH (al hadist) Wujud alam ini fana (binasa) dalam wujud Allah. Firman Allah yang bermaksud :.pada belum ada awal dan belum ada akhir. Saifuddin ibnu abd hafid aliah12 | . Selepas pengakuan atau persumpahan Roh ini dilaksankan. "Cahaya atas cahaya.QOOLU BALA SYAHIDNA. Ya…Engkau Tuhanku. maka ianya binasa dan fana kerana Tajali Zat melarutkan semua cermin penzohiran. Jika ada pun ia mencapai Tajalli ini. Dalam kewalian tidak ada bayang makhluk yang wujud. Lantas Tajali-nyalah Nur Allah dan kemudian ditajali-nya pula Nur Muhammad Yaitu Insan Kamil. Kewalaian ialah peringakat fana dan kenabian ialah peringkat baqa . Malahan belum ada Tuhan yang bernama Allah.Ana Anta. Sesungguhnya Allah meliputi segala-galanya. lalu aku jadikan mahkluk ini dan aku perkenalkan diriku." dan "Allah adalah cahaya langit dan bumi. Maka yang punya zat bertannya kepada Nur Muhammad dan sekalian Roh untuk menentukan kedudukan dan taraf hamba. Tidak ada pandangan yang pernah melihat Tajalinya Zat.belum ada Bulan dan belum ada Matahari.Dalilnya ialah Firman Allah dalam Surah An-Nur:35 yang bermaksud.maka dalam keadaan ini.diri yang punya zat tersebut ialah Mentajalikan diri-nya untuk memuji diri-nya. aku ini Tuhanmu ? Maka jawablah Nur Muhammad yang mewakili seluruh Roh. ALASTUBIRABBIKUM.belum adbintang belum ada sesuatu.(Surah Al-Fadhilah:54) HUBUNGAN MANUSIA DENGAN ALLAH Pada malam Raibul Ruyub yaitu dalam keadaan antah-berantah pada zat. Allah membimbing dengan cahayanya sesiapa yang dikehendakinya.Kami menjadi Saksi.seperti firman Allah dalam Hadits Qudsi yang artinya : “Aku suka mengenal diriku. Lantas ditanyakan kepada Nur Muhammad." Kewalian ialah melihat Allah melalui Allah.Persaksian ini dengan jelas diterangkan dalam Al-Qur’an surat Al-Araf 172. yang pada peringkat ini dinamakan Anta Ana. Artinya : Bukan aku ini tuhanmu ? Betul engkau Tuhan kami.Semata-mata.

Bumi danGunung-gunung tetapi mereka enggan memikulnya dan merasa tidak akan sanggup.dan dengan mengenal dirinya manusia akan dapat mengenal tuhannya.Pernah ditawarkan Rahasia-nya itu kepada Langit. ‘’AL-INSAANU SIRRI WA-ANA SIRRUHU’’ Artinya : Manusia itu Rahasiaku dan akulah yang menjadi Rahasianya. Firman Allah dalam surat An-nisa ayat 58 SBB: INNALLAHA YAK MARUKUM ANTU ABDUL AMANATI ILAAHLIHA. Karena manusia menanggung Rahasia Allah maka manusia harus berusaha mengenal dirinya. Dalam Al-Qur’an surat Al—Ahzab ayat 72. ALAS SAMAWATI WAL ARDI WAL JIBAL FA ABAINA ANYAH MILNAHA WA AS FAKNA MINHA. Dengan perkataan lain manusia itu mengandung Rahasia Allah. Oleh karena amanat (Rahasia Allah) telah diterima. Artinya : Barang siapa mengenal dirinya maka ia akan mengenal tuhannya.atau Rohani. Jadi yang dinamakan manusia itu ialah : karena IA MENGANDUNG RAHASIA. Hal tersebut diatas dipertegas lagi oleh Allah dalam Hadits Qudsi : MAN ARAFA NAFSAHU. Seperti firman Allah SWT. Dengan kata lain tugas manusia adalah menjaga hubungannya dengan yang punya Rahasia.yaitu tatkala berpisah Roh dengan jasad. Artinya : Sesungguhnya kami telah menawarkan suatu amanat kepada Langit. Dalam menawarkan tugas yang sangat berat ini.WAHAMA LAHAL INSANNU.Apa yang dimaksud dengan mahkluk ini ialah : Nur Muhammad sebab seluruh kejadian alam maya ini dijadikan daripada Nur Muhammad.maka adalah menjadi tanggung jawab manusia untuk menunaikan janjinya.sehingga lebih mudah kembali menyerahkan dirinya kepada yang punya diri pada waktu dipanggil oleh Allah SWT. Lantas hanya manusia yang sanggup menerimanya. Artinya :Sesunggunya Allah memerintahkan kamu supaya memulangkan amanah kepada yang berhak menerimanya.Bumi dan Gunung-gunung tetapi semuanya tidak sanggup menerimanya. FIRMAN ALLAH DALAM HADITS QUDSI .tujuan yang punya zat mentajalikan Nur Muhammad adalah untuk memperkenalkan diri-nya sendiri dengan diri Rahasianya sendiri.FAQAT ARAFA RABAHU. INNA ‘ARAT NAL AMATA.Maka diri Rahasianya itu adalah ditanggung dan diakui Amanah ya oleh suatu kejadian yang bernama : Insan yang bertubuh diri bathin (Roh) dan diri bathin itulah diri manusia. Setelah amanat (Rahasia Allah) diterima oleh manusia (diri Bathin/Roh) untuk tujan inilah maka Adam dilahirkan untuk m. diri penanggung Rahasia dan berkembang Saifuddin ibnu abd hafid aliah13 | . (Allah).emperbanyak diri.

kembali kepada Allah. Kemudian beliau as.(Hadits Qudsi) 3. Menoleh kepadaku dan berkata : Demi Allah. 2. Ketahuilah bahwa kau mencari dunia. Wahai putra Rasulullah . Dan ketahuilah bahwa engkau tidak mencari harta yang lebih dari bekal makanmu. dengan apa kematianku harus kuobati “ ? Aku berkata : Inna lillah wa Inna Ilaihi rajiun. Menangis. salah satu nasihat IMAM HASAN as IBNU ALI RA Dari Junadah bin Abi Umayyah berkata : Ketika Imam Hasan bin Ali bin Abi Thalib as. Atau ucapan saidina Husaen ra. kecuali berarti engkau menyimpan untuk orang lain.Man Arafa Nafsahu Faqad Arafa Rabbahu artinya : Barang siapa mengenal dirinya dia akan mengenal Tuhan-nya. Dan janganlah memikul beban hari yang belum datang kepadamu. Rasulullah saww. apabila hakikat itu diceritakan dengan bahasa salah maka nyawa sebagai taruhan. (Hadits Qudsi) 4. Tidak ada seorang dari kami ( Ahlul bayt ) akan mati melainkan diracun atau terbunuh.diri satu generasi ke generasi yang lain sampai alam ini mengalami KIAMAT DAN RAHASIA DI KUMPUL KEMBALI. telah memberitahu kita sesungguhnya perkara ini ( imammah ) akan di pegang oleh dua belas Imam dari keturunan Ali da Fathimah. ( Kita hanya milik Allah dan hanya kepada-Nya lah kita kembali ).Sadarlah bahwa harta halal yang kau tumpuk ada hisabnya. Maka jadikanlah dunia ini laksana bangkai. Orang yang telah mencapai kaji disana akan tersenyum membaca ucapan dari saidina Husein ra. Bersiaplah untuk perjalananmu dan ambillah bekal sebelum tiba ajalmu. sedangkan kematian juga mengejarmu. Lalu beliau as. INNA LILLAHI WA INNA ILAIHI RAAJIUN. berilah aku nasihat. Lalu aku berkata kepadanya.ZARIAT 21). aku datang menjenguknya. “…Apabila aku ceritakan niscaya Halal darahku”.AN-Nahl 43) Beberapa ucapan sahabat yang menggambarkan betapa rahasianya Ilmu Hakikat itu antara lain ucapan Abu Hurairah. Fas’alu ahlaz zikri inkuntum latak lamun artinya : Bertanyalah kepada orang mempunyai pengetahuan (ilmu) atau pada ahlinya jika kamu tidak mengerti/tidak mengetahui. sedang jika syubhat ( dalam keraguan ) engkau akan dicela. Ambillah Saifuddin ibnu abd hafid aliah14 | . Artinya : Kita berasal dari Allah. Lat5ak budu Rabbana lam yarah artinya : Aku (Saidina Ali) tidak menyembah Allah bila aku tidak melihatnya.(QS.Wafi ampusikum afala tubsirun artinya : Aku ada didalam jiwamu (hatimu) mengapa kamu tidak melihat (QS. Beliau menjawab : Baiklah ! . maka amal-amalnya ditolak.tidak diterima (Hadits Qudsi) 5. 1. dan andai hakikat itu dibuka di zaman sekarang pasti orang akan menuduh yang sama yaitu dianggap orang yang mengamalkan hakikat itu sebagai penyembah berhala.dari satu Dekade ke satu Dekade. “Apabila aku jelaskan hakikat itu kepada kalian niscaya kalian akan menuduh aku sebagai penyembah berhala”. Wakulu man Birairi Ilmin Ya’malu akmaluhu Mardudatun Latak balu artinya : Setiap orang dengan tanpa ilmu dia beramal. Sakit yang membawa kepada kematiannya….. engkau akan disiksa. dan jika harta itu haram . lalu aku berkata : Wahai tuanku mengapakah anda tidak berobat ? Beliau menjawab : “ Hai Abdullah.

4. berbuatlah untuk suatu urusan duniamu seakan-akan kau akan hidup selamanya. 5. Mereka ketemu dengan keadaan nyata (hidup) bukan dalam mimpi. CARA TAWASSUL ialah penjelmaan seorang guru atau wali-wali Allah yang ghaib dan mereka menjelma untuk bertemu dengan orang-orang tertentu yang sedang menjalankan ilmu tasauf. Jika engaku ingin perkasa tanpa bantuan orang lain dan ingin karisma tanpa harus jadi sultan ( kekuasaan ) maka tinggalkanlah maksiat kepada Allah dan masuklah dalam lingkaran ketaatan-Nya. Namun demikian dengan ilmu ini manusia sudah sampai pergi ke Bulan. ILMU GHAIB 3. cara sir ialah : suatu jalan penyampaian ilmu ghaib secara Rahasia.sehingga muncul dari akalnya suatu pengetahuan baru yang tidak pernah diketahui sebelumnya. TAJALI yaitu ilmu ghaib yang diterima melalui penjelmaan buah pikiran dari pada perasaan ZUK sesama mereka menjalani latihan tareqat tasauf. CARA SIRUSIR ialah : Suaut cara penyampaian ilmu ghaibdengan cara rahasia. ILMU SYAHADA ILMU QALAM ialah yang paling rendah tingkatannya yaitu Ilmu dunia. TINGKAT ILMU 1. sehingga jika itu halal maka engkau telah berlaku zuhud dan jika itu haram maka engkau akan terkena celaan yang ringan. dan berbuatlah untuk akhiratmu seakan-akan engkau akan mati esok. ia hanya dapat dirasai dan didengar oleh seseorang itu secara Mutlak. 2. Dimana seseorang itu akan mendengar suatu suara yang data ng kepadanya. ILMU QALAM 2. 3. Kadang-kadang penjelmaan mereka Saifuddin ibnu abd hafid aliah15 | .melalui 5 cara : 1. Maka kamu mengambil darinya sebagaimana kamu mengambil dari bangkai. dia datang sama seperti kedatangan tamu biasa atau kawan kita.seseorang yang menerima ilmu ghaib dengan cara ini mereka dapat meliat dengan mata Bathin dan mendengar dengn telinga bathin. ILMU GHAIB ialah Ilmu yang diterima manusia melalui jalan laduni yaitu dengan petunjuk guru Ghaib yang Mursyid.secukupnya . NUR yaitu petunjuk ghaib yang diterima melalui mimpi-mimpi yang bisa diterjemahkan oleh guru ghaib. Misalnya : Terbacalah olehnya sepotong do’a sedangkan do’a tersebut belum pernah dibacanya atau diketahuinya. Suara tersebut akan memberi tahu sesuatu dan mengajarkan ilmu ghaib dengan terang dan jelas berupa bisikan dan disertai dengan satu Kelejatan yang sulit untuk diceritakan.

(“ Barang siapa mengenal dirinya maka ia akan mengenal Tuhannya “). ILMU SYAHADAH : Ialah merupakan martabat ilmu yang tertinggi. semasa hidupnya didunia ini dan juga dialam akhirat nanti. tetapi siapakah hamba….Surga dan Neraka. Belum ada malaikat. Berkata Tuhan : “Jika Engkau Haq. Arasy dan Qursy pun belum di jadikan.FAKAT ARAFA RABBAHU……………………….? “ Nur Muhammad menjawab : “Jika Engkau Tuhan mengapa Aku tidak melihat?”. lalu dinamainya-lah dirinya “Kun”. yang ada hanya Nur Dzat yaitu Nur Muhammad. bahkan zat lain selain Tuhan pun belum ada. Ilmu ini sangat luar biasa karena hanya dimiliki oleh para Rasul. bahkan waktu itu pun belum ada “waktu”. . belum ada sesuatu apapun jua. . Maka apa-apa nama segala yang maujud pada alam ini. Saat itu belum ada apa-apa. jangankah binatang. Kemudian Ia menamai dirinya adalah DZAT UL-HAQ.? Selanjutnya Nuktah melihat kembali pada dirinya. Mereka diberi peluang untuk menjelajahi alam lain termasuk alam Barzah. maka sesungguhnya adalah ia sesat yang bersangat sesat. ……MAN ARAFA NAFSAHU. Allah pun belum juga nyata. belum ada langit dan bumi.. baik rohani dan jasmani tidak lain adalah wujud kesempurnaan tajalli NUR MUHAMMAD itu semata-mata.Tuhan menjawab : “Penglihatanmu itu serahkan kepadaKu. Adam dan Muhammad belum juga ada. Karena hakekat diri yang sebenarnya.. jangankan tumbuhan.Arash dan Qursi Allah SWT.maka beruntunglah manusia yang termasuk wali-wali Allah. belum ada siapa-siapa. Dzat ini menurunkan kwalitas dirinya menjadi NUR ALLAH. Bagi mereka yang sudah sampai ketahap ini sulit diterima oeh tahap-tahap pemikiran manusia. belum ada zaman. Perlu diingat kedatangan mereka merupakan suatu penghomatan yang besar kepada ahli tasauf atau murid yang sedang mendalami ilmu tasauf.?” Saifuddin ibnu abd hafid aliah16 | . Bagi mereka yang dapat mengusai dan mengalami sendiri ilmu ini maka sudah pasti mereka dapat menjelajahi seluruh Alam Maya.bisa dilihat oleh orang ramai. belum ada surga dan neraka. Sabda Nabi Muhammad saw : “Mamtalabal maula bikhairi nafsihi fakaddalla dalalam baida” ”Barang siapa mengenal Allah Ta’ala diluar dari pada mengenal hakikat dirinya sendiri. jangankan manusia. Mereka yang sudah sampai keperingkat ini jiwanya akan tenang disamping Tuhannya. selanjutnya Nuktah melihat kepada dirinya sebagai Tuhan. maka Nur Muhammad itulah bersifat “ILLA UL-HAQ” .?” dan “Kulihat diri hamba”. pada waktu itu Tuhan belum bernama Allah. Tuhan masih bernama “Nuktah”. tetapi “siapa Tuhan. saat itu. mengapa Engkau tidak melihat. baik pada alam yang nyata dan alam yang gaib adalah semuanya nama majazi bagi kesempurnaan tajalli NUR MUHAMMAD. bila kebetulan penjelmaan itu terdapat banyak orang..karena ilmu ini Tuhan sendiri yang akan mengajarkannya kepada manusia. Hanya orang-orang yang mempunyai martabat tinggi disisi Allah yang dapat menguasai ilmu ini.” Tuhan berkata kepada Nur Muhammad.. Nabi dan wali-wali Allah yang teragung.. Pada saat itu. “AZALI“ Ada suatu “waktu” dimana Tuhan hanya sendirian. dari Nur Allah kemudian menjadikan pula dirinya NUR MUHAMMAD. Manusia diajarkan untuk mengenali dirinya (Jasmani) dan diri bathinya (Rohani). : Katakan olehmu :“LAA ILAHA ILLALLAH AKU MUHAMMAD RASULULLAH” Selanjutnya Nur Muhammad berkata : “Kulihat diri Tuhan” tetapi “siapa hamba. mereka adalah termasuk dikalangan manusia yang baik dan beruntung.

dan Allah berdiri tidak berbenda dan tidak ada bertempat. salah seorang sahabat Rasulullah yang terdekat yang diiktiraf oleh Rasulullah sebagai 'Pintu Gedung Ilmu'. bahwa kamu itu daripada NUR DZATKU” Berdirilah kamu. maka dikatakanlah ia telah fana dari Alam Cipta. Kitab Manhal-Shofi. dan berkata : “Bahwasanya tiada Tuhan hanya Aku. dan pada kelahiran berikutnya. (Engkau juga Tuhanku) Allah berkata : “Syahadallahu annahu laa illaha” (Saksiku bagi Diriku. karena itu dalam pandangan Ilmu Hakekat Usul Diri mengatakan : Allah-pun kita. karena sekalian itu cuma nama-nama saja. Alam rupa dan Alam wujud ini.Maka pada saat itu juga ALLAH pun menyatakan dirinya TUHAN. 'larut'. lenyap af'alnya/perbuatannya(fana fil af'al). Demikianlah 'fana. lenyap sifatnya(fana fis-sifat). Antaranya : "Di dalam fanaku. Sayyidina Ali sering memperkatakan tentang fana. Sahabat Rasulullah yang banyak memperkatakan tentang 'fana' ialah Sayyidina Ali. Fana bererti hilangnya sifat-sifat buruk (maksiah lahir dan maksiat batin) dan kekalnya sifatsifat terpuji(mahmudah). dan Nur Muhammad mengatakan : “Dirimu juga yang Aku lihat” Dan Allah pun menyatakan dirinya yang sudah nyata. Adam-pun kita. “Alastu Birabbikum. dinamai ADAM. tidak ada Tuhan yang lain selain Aku) Maka sujudlah Nur Muhammad 5000 tahun lamanya. maka berdirilah ALIF = Adam Insan Demikianlah. tetapi di dalam kefanaan itulah bahkan aku mendapatkan Engkau Tuhan". Bahawa fana itu ialah lenyapnya segala-galanya. yang dimaksud EMPUNYA nama itu adalah yang tidak mempunyai huruf dan suara. leburlah kefanaanku. Selanjutnya Allah berkata “Akulah Tuhanmu” setelah itu Nur Muhammad menjawab: “Akulah Tuhanmu”. dan dijawab oleh Allah Ta’ala : “Jika Engkau Tuhanku Nyatakanlah Dirimu” Pada waktu itu juga Nur Muhammad gaib. Kitab Addurul-Nafs dan lain-lain menggunakan istilah-istilah seperti 'binasa' dan 'hapus' untuk memperihalkan tentang maksud fana. Ulama-ulama lainnya yang banyak menggabungkan beberapa disiplin ilmu lain seperti falsafah menggunakan istilah-istilah seperti 'lebur'. Di dalam Kitab Arrisalah al-Qusyairiah disebutkan erti fana itu ialah Lenyapnya sifat-sifat basyariah(pancaindera) Maka sesiapa yang telah diliputi Hakikat Ketuhanan sehingga tiada lagi melihat daripada Alam baharu. lenyap dirinya(fan fiz-zat) Oleh kerana inilah ada di kalangan ahli-hali tasauf berkata: "Tasauf itu ialah mereka fana dari dirinya dan baqa dengan Tuhannya kerena kehadiran hati mereka bersama Allah". Pengertian Fana Kebanyakan kitab-kitab tua seperti Kitab Syarah Hikam Ibni Athoillah AsKandariah.?” (Siapa Tuhanmu…?) Nur Muhammad menjawab : “Qalu Balaa”. bahkan fana itulah Saifuddin ibnu abd hafid aliah17 | . “La sautin wala harfun” Salam FANA Fana 1. 'tenggelam' dan 'lenyap' dalam usaha mereka untuk memperkatakan sesuatu tentang 'hal' atau 'maqam' fana ini. Muhammad-pun kita. ditanggapi oleh para kaun sufi secara baik.

baru kamu kemari. pejalan spiritual akan bersinggungan dengan istilah ILMU LADUNI. Imam Al-Ghazali.Beliau pernah menceritakan sesuatu tentang fana ini dengan katanya. Satu ketika Abu Yazid telah ditanyai orang bagaimanakah kita boleh mencapai Allah." Al-Junaid Al-Bagdadi yang menjadi Imam Tasauf kepada golongan Ahli Sunnah Wal-Jamaah pernah membicarakan tentang fana ini dengan kata-kata beliau seperti berikut: Kamu tidak mencapai baqa(kekal dengan Allah) sebelum melalui fana(hapus diri) Membuangkan segala-galanya kecuali Allah dan 'mematikan diri' ialah kesufian. Yaitu pengetahuan yang diperolehi tidak melalui proses kegiatan belajar mengajar dan membaca buku-buku. Itulah ertinya memfanakan diri. Seorang itu tidak akan mencapai Cinta kepada Allah(mahabbah) hingga dia memfanakan dirinya. namun melalui PANDANGAN MATA HATI YANG DITERIMA LANGSUNG DARI ALLAH. Kemudian Allah kurniakan saya mata Ketuhanan dan telinga Ketuhanan dan saya dapat dapati segala-galanya adalah di dalam Dia juga.sifat-sifat yang tercela dan menetapkan dengan sifat-sifat yang terpuji iaitu Takhali dan Tahali.Para Nabi-nabi dan waliwali seperti Sheikh Abu Qasim Al-Junaid. maka didapati bahawa Allah itu segalagalanya". ada dua kewajiban yang mesti dilaksanakan iaitu: Pertamanya mengerjakan amalan sholeh dengan menghilangkan semua. Saifuddin ibnu abd hafid aliah18 | . bagaimanakah caranya supaya aku sampai kepada Mu? Tuhan berfirman: Tinggalkan dirimu/lenyapkan dirimu(fana). Hijab diriku tersingkap dan saya berada di keadaan itu beberapa lama tanpa pertolongan sebarang panca indera. Firman Allah yang bermaksud: "Maka barangsiapa yang ingin akan menemukan dengan Tuhannya maka hendaklah ia mengerjakan amalan Sholeh dan janganlah ia mempersekutukan siapapun dalam beribadat kepada Allah (Surah Al-Kahfi:) Untuk mencapai liqa Allah dalam ayat yang tersebut di atas. Percakapan orang-orang yang cinta kepada Allah itu ILMU LADUNI Dalam khasanah makrifat. Barangsiapa yang melenyapkan(fana) dirinya dalam Allah. Kata-kata Hikmah Dari Wali-wali Allah yang telah mengalami FANA Ada seorang bertanya kepada Abu Yazid Al-Busthomi." 2.merupakan pintu kepada mereka yang ingin menemukan Allah(Liqa Allah) bagi yang benar-benar mempunyai keinginan dan keimanan yang kuat untuk bertemu dengan Allah(Salik). Beliau telah menjawab dengan katanya:"Buangkanlah diri kamu. Abu Qadir Al-Jailani . maka saya pun dapat memandangNya dan ketika itu hancur leburlah pancainderaku dan tidak dapat berkata apa-apa. Di situlah terletak jalan menuju Allah. Apabila Allah memfanakan saya dan membawa saya baqa dengaNya dan membuka hijab yang mendinding saya dengan Dia. "Ya Tuhan. "Bagaimana tuan habiskan masa pagimu?". Ab Yazid AlBusthomi sering mengalami keadaan "fana" fillah dalam menemukan Allah. Umpamanya Nabi Musa alaihisalam ketika ia sangat ingin melihat Allah maka baginda berkata yang kemudiannya dijawab oleh Allah Taala seperti berikut. Keduanya meniadakan/menafikan segala sesuatu termasuk dirinya sehingga yang benar-benar wujud/isbat hanya Allah semata-mata dalam beribadat. Abu Yazid menjawab: "Diri saya telah hilang(fana) dalam mengenang Allah hingga saya tidak tahu malam dan siang".

SIR INILAH MAMPU UNTUK YANG MENGENAL ALLAH KARENA SIR ADALAH HAKIKAT SEMUA YANG BERWUJUD. Alam menjadi terang karena ada kenyataan Tuhan padanya. ruh dan Sir. Misalnya kita berdiri di atas puncak sebuah bukit pada waktu malam yang gelap gelita.Tuhan hanya bisa dikenal jika Dia sendiri berkehendak untuk dikenali. Hakikat akan diketahui apabila seseorang gigih mendalami pengetahuan tentang hakikat dari perenungan-perenungannya sendiri (berarti dia menggunakan akalnya sebagaimana yang dianjurkan Tuhan dalam agama) dan kemudian mempraktekkannya dalam perbuatan sehari-hari dengan mempertimbangkan dengan hati nuraninya. Jika Dia ingin memperkenalkan Diri-Nya kepada hamba-Nya maka hati hamba itu akan dipersiapkan untuk dilakukan pembersihan. Begitu juga halnya pandangan mata hati. Cahaya Ilahi menerangi hati. SIR ATAU RAHASIA YANG SAMPAI KEPADA TUHAN DAN SIR YANG MASUK KE HADRAT-NYA. Cahaya Ilahi akan membuka hakikathakikat. akan terlihat tumbuh-tumbuhan dan hewan yang menghuni bukit itu. Amal dan ilmu tidak mampu menyingkap rahasia hakikat-hakikat. BOLEH JUGA DIKATAKAN BAHWA HAKIKAT HATI ADALAH RUH DAN HAKIKAT RUH ADALAH SIR. sedangkan Saifuddin ibnu abd hafid aliah19 | . Cahaya mewujudkan yang gelap menjadi benda-benda yang nyata. Mata hati melihat banyaknya hakikat karena banyaknya hakikat yang tercermin dari ragam Cahaya Ilahi. memuji Nama Tuhan sebagai pembersih hati. Selanjutnya. HATI ADALAH BADAN DAN RUH ADALAH NYAWANYA. Mereka hanyalah menyangka atau mengkhayal sudah mengetahui hakikat padahal sesungguhnya belum. Apa yang dapat dilihat hanyalah kegelapan. Cahaya Ilahi berperanan menyingkap tabir hakikat. Orang yang mengambil hakikat dari buku atau memahami dari ucapan orang lain belumlah dikatakan mengetahui hakikat yang sebenarnya. Kemudian bersabar menanti hadirnya sinar kebijaksanaan sambil terus juga berharap. Nur-Nya adalah kendaraan bagi hati untuk sampai ke SISI-Nya. Alam ini pada hakikatnya adalah gelap. Sesungguhnya cahaya hanya satu jenis saja dan datangnya dari sumber yang satu jua. Yang terlihat di atas bukit itu menjadi nyata karena diterangi oleh cahaya matahari. Apabila hari siang. RUH PULA YANG LANGSUNG TERKAIT DENGAN TUHAN DAN KETERKAITAN ITU DINAMAKAN AS-SIR (RAHASIA). RUH ADALAH NYAWANYA HATI DAN SIR ADALAH NYAWANYA RUH. Ditambah dengan memohon ampunan. Hati hambanya tersebut diterangi dengan CAHAYA atau Nur-Nya. matahari bersinar.

Kegelapan yang menutupi mata hati menyebabkan hati terpisah daripada kebenaran. Nur Ilahi adalah cahaya yang menerangi hati dan mengeluarkannya dari kegelapan serta membawanya untuk menyaksikan sesuatu dalam keadaannya yang asli. Dalil atau bukti yang dicari bukanlah untuk menyatakan kebenaran tetapi untuk mengeluarkan hati dari lembah kegelapan kepada cahaya yang terang benderang. Lalu hatinya menghadap kepada yang lebih benar. Apabila hati sudah menjadi bersih maka hati akan menyinarkan cahayanya. sehinggalah dia menemui kebenaran hakiki. Semakin terang cahaya Ilahi yang diterima oleh hati akan menambah jelas kebenaran yang dapat dilihatnya. Hatilah yang tertutup sedangkan kebenaran tidak tertutup. TERBUKANYA MATA HATI MEMPERLIHATKAN KEPADA ANDA AKAN KEBERADAAN ALLAH. KESAKSIAN HAKIKI MATA HATI MEMPERLIHATKAN KEPADA ANDA BAHWA HANYA TUHAN YANG WUJUD. maka cahaya Ilahi yang diperolehinya tidak begitu terang. Kadang-kadang hati masih cenderung menuju yang samar-samar dan abu-abu. KESAKSIAN MATA HATI MEMPERLIHATKAN KEPADA ANDA KETIADAAN DIRI SELAIN WUJUD NYA. Para pejalan spiritual awal yang hatinya belum cukup bersih. Ia akan menerangi AKAL lalu AKAL dapat Saifuddin ibnu abd hafid aliah20 | . Pengetahuan yang diperolehi melalui pandangan mata hati yang bersumber dari Cahaya Ilahi dinamakan ILMU LADUNI ATAU ILMU YANG DITERIMA DARI ALLAH SWT SECARA LANGSUNG. Orang yang tataran spiritualnya pada peringkat ini memang perlu mendapatkan bimbingan dan penjelasan dari ahli makrifat yang ilmunya lebih tinggi. TIDAK TERLIHAT LAGI KETIADAAN DAN WUJUD ANDA. Oleh itu ILMU LADUNI yang diperolehinya masih belum mencapai peringkat yang halus. Cahaya hati ini dinamakan Cahaya Qalbu.Cahaya Ilahi datangnya dari cahaya yang satu yang bersumberkan Zat Yang Maha Esa. Apabila cahaya Ilahi sudah membuka tirai dan cahaya terang telah bersinar maka mata hati dapat memandang kebenaran dan keaslian yang selama ini disembunyikan oleh alam nyata. Apabila hatinya semakin bersih cahaya Ilahi semakin bersinar meneranginya dan dia mendapat ilmu yang lebih jelas. Pada tahap ini hati terkadang masih mudah goyah dan sewaktu-waktu mengalami kekeliruan. KEKUATAN ILMU YANG DIPEROLEHI BERGANTUNG KEPADA KEKUATAN HATI MENERIMA CAHAYA ILAHI. Cahayalah yang menerangi atau membuka hijab hati.

KEHALUSAN RUHANINYA MEMBUATNYA MERASA MALU KEPADA TUHAN DAN MERENDAHKAN DIRI KEPADA-NYA SAJA. ELING DAN WASPADA. karena ini takdir yang SUDAH DITENTUKAN TUHAN untuknya dan takdir-NYA kepada kita pasti yang terbaik. ORANG LAIN DENGAN HARTA Orang yang taat kepada perintah-NYA senantiasa kuat melakukan ibadah dan meningkatlah kekuatan ruhaninya. RUHANINYA CUKUP KUAT UNTUK MENANGGUNG KESUSAHAN DENGAN SABAR DAN BERTAWAKAL 5. CERMAT DALAM MELAKSANAKAN HUKUM TUHAN. BENCANA dan KEBERUNTUNGAN sama saja. BERTAUBAT DENGAN SEBENARNYA (TAUBAT NASUHA) DAN TIDAK KEMBALI LAGI KEPADA KEJAHATAN. Dia akan kuat untuk menyerahkan semua urusan kehidupannya kepada TUHAN saja. Dia tidak lagi tergantung kepada sesama makhluk. Orang yang seperti ini sentiasa di dalam penjagaan TUHAN karena dia telah menyerahkan dirinya kepada TUHAN juga. TUHAN menganugerahi orang ini Saifuddin ibnu abd hafid aliah21 | . Kesadaran ini membuatnya merasakan dengan mendalam betapa dekatnya ALLAH dengannya. CUKUP DENGAN APA YANG ADA DAN BAHAGIA BILA BISA MEMBANTU YANG DIMILIKINYA. BAHAYA dan BENCANA SEHEBAT APAPUN tidak lagi menggugat imannya dan KENIKMATAN DUNIA tidak lagi menggelincirkannya. Renungan akal terhadap dirinya sendiri membuatnya menyadari perjalanan hal-hal ketuhanan yang menguasai dirinya. 4. Di antara sifat yang dimiliki oleh orang yang sampai kepada MARTABAT ini ialah: 1. Dia tidak lagi takut apapun yang menimpanya. Jadilah dia seorang yang CERMAT. Lahirlah di dalam hati nuraninya perasaan bahwa DIA sentiasa mengawasi gerakgerik kita. HATI TIDAK CENDERUNG KEPADA HARTA. 3.memikirkan dan merenung tentang HAKIKAT KETUHANAN yang menguasai alam dan juga dirinya sendiri. 2. mendengar pembicaraan dan mengetahui bisikan hati kita. Baginya SUKA dan DUKA. Hatinya teguh dan ikhlas dengan semua ketentuan-NYA.

dengan kemampuan untuk melihat dengan mata hati dan bertindak melalui Petunjuk Laduni. Orang yang di dalam suasana seperti ini telah transenden dari sifat-sifat kemanusiaan. Seseorang tidak lagi melihat denganmata ilmu tetapi melihat dengan mata hati dan mata hati memandang itu dinamakan KASYAF. Orang yang mencapai tingkat ini dikatakan telah mencapai maqam TAUHID SIFAT. Dia melihat dengan ilmunya dan mendapat keyakinan yang dinamakan ILMUL YAQIN. Pada tahap pertama terbuka mata hati dan cahaya Qalbu memancar menerangi akalnya. Suasana ini timbul akibat hakikat ketuhanan yang dialami oleh hati. Masalah Aku adalah allah dari para sufi Oleh saifuddin ibnu abd hafid aliah ibnu k. Hakikat sesungguhnya hanya bisa dialami dengan mata hati.. Pandangan mata hati kepada hal ketuhanan memberi kesan kuat kepada hatinya (kalbunya). Dia MERASAKAN benar-benar akan keesaan Allah bukan sekadar mempercayainya. Seseorang yang berada di dalam maqam makrifat dan mendapat keyakinan melalui kasyaf dikatakan memperolehi keyakinan yang dinamakan AINUL YAQIN. tidak lagi melalui pikiran. Mata hati hanya melihat kepada Wujud-NYA.. kehendak diri sendiri atau angan-angan. Mata hati melihat atau menyaksikan keesaan TUHAN dan hati merasakan akan keadaan keesaan itu.membuat hal baru atau mengubah bacaan alqur2an di dalam sholat dengan bacaan bacaan bukan berdasarkan alqur2an kecuali alfatihah.h.. Pada tahap AINUL YAQIN seseorang telah menceburkan diri di wilayah kegaiban segala sesuatu termasuk dirinya sendiri.. Seorang yang akalnya diterangi cahaya Qalbu akan melihat betapa dekatnya TUHAN.perlu disadari bahwa setelah melihat penjabarannya atas ilmunya mendapatkn suatu kekeliruan yang dilakukan sebagaimana yang tertera dikitabnya di mana dari wajib dan diwajibkan dirubah kehal yang baru yang tak ada tuntunannya sebagai hamba allah dan umat muhammad rasulullah saw.. bahwa perjalanan spiritual manusia akan melalui beberapa tingkatan dalam proses mengenal Tuhan. KASYAF MELAHIRKAN PENGENALAN ATAU MAKRIFAT. Dia mengalami suasana yang menyebabkan dia menafikan perwujudan dirinya dan diisbatkannya kepada Wujud ALLAH..sholat satu rakaat sesyahidan dengan bacaan sendiri.. Hatinya jelas merasakan bahawa tidak ada yang berkuasa melainkan DIA dan segala sesuatu datangnya dari ALLAH..dari apa2 yang telah diciptakan olehnya dengan merintis hal baru dengan mengganti sahadat dengan sahadat sesyahidan dengan pengakuan sendiri yang lagi bukan lagi umat muhammad dan hamba allah dia sendiri allah dan muhammad cahayanya. Pada tahap keduanya mata hati yang telah terbuka. tidak lagi melihat kepada wujud dirinya. Yang perlu digarisbawahi.djamaluddin aliah (kali barru )berkata :didalam penelitian dari ajaran syekh siti jenar . Saifuddin ibnu abd hafid aliah22 | ...

..artinya ia juga (allah). jauhkanlah dirimu dari pada kekufuran ...bedakan itu dan jangan memutar balikkan...tapi perlu di ketahui perbedaan kalangan sufi memaknai AKU itu sangat berbeda2 .dan semua yang namanya ciptaan adalah hamba allah.ma’rifat.Bukhari dan Muslim) maka perlu kita kehati hatian menyikapi dari apa maksud dari apa ilmu yang dilakukannya dengan pengetahuannya.....tariqah..sebagian dari pada itu baiklah untuk jadi pelajaran dan pengajaran dengan sesuatu yang bisa diterima dengan dalil akal dan mistikal berdasarkan alqur2an dan hadist dan kerohanian.. Mengenai pengakuan Ana al haq AKU (allah ) dari ajaran syekh siti jenar sangat bertentangan dengan syariat ahlulsunnah waljaamaah.tetapi adanya diriku karna aku diciptakan dengan satu kelahiran dan dengan akhir kematian.hakikat.tapi dari pada kalangan sufi ahlulsunnah waljamaah sebagian pemahaman ada pada itu artinya benar adanya ya AKU ini (allah)....saya sendiri membenarkan apa di maksud tentang AKU (akulah allah)dengan melalui proses pemahaman yang melalui tingkat keilmuan dengan kebenaran hakiki sareat. itulah yang dimaksud pengenalan pada tuhannya sehingga kita mengenal diri ..... didalam hati ada buah hati.....Dia sendiri menciptakan di dalam dirinya sehingga kamu ada Artinya asalku dari kesatuan yang ada yang tidak berawal dan tidak berakhir . ‘’tuhan tetaplah tuhan dan hamba tetaplah hamba.........karna sebagai hamba dan umat muhammad saw pastilah tak ingin bercerai berai dengannya.semoga allah merahmatinya. Ini sangat jelas sudah jauh dari pada kebenaran dari rasulullah sebagai Hamba Allah swt .dengan hakikat yang nyata dari allah azza wajalla..didalamnya ada nurullah didalamnya ada rahasia didalamnya ada AKU..........barang siapa yang berbuat sesuatu yang baharu dalam syariat ini yang tidak sesuai dengannya maka ia tertolak(HR..maka bagi yang mengenai ajaran diatas perlu Hati2 dan jauhkan dari pada terjadi dosa yang sangat besar dengan kekufuran .sebagaimana sabda rasulullah.. Saifuddin ibnu abd hafid aliah23 | ........dan takut jatuh oleh kehancuran dari pada kekufuran(kecuali itu rahasia allah)wallahu a’lam.janganlah anda melakukan pekerjaan sesuatu yang jika itu sia2 yang tak ada mampaatnya apalagi itu berunsur bi’dhah.....didalam tubuh anak cucu nabi adam ada segumpal daging.. didalam buah hati ada nyawa.... didalamnya ada hati.Rasulullah bersabda. Tetapi tentang AKU (aku allah)pada setiap insan bukanlah allah swt(pencipta)tetapi AKU Allah hanyalah Ciptaan yaitu NURULLAH (ilmunya/kuasanya)artinya yang dimaksud baharu yaitu Hamba...(hai’atul maknun) Wassalam..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful