P. 1
Dalil dalil hadist rahasia ladunni tasawuf

Dalil dalil hadist rahasia ladunni tasawuf

|Views: 531|Likes:
Published by quicaq

More info:

Published by: quicaq on Jan 08, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/06/2014

pdf

text

original

Dalil-dalil dan hadist ilmu ladunni tasawuf/hakekat Rahasia bathin HADIST DAN DALIL ILMU LADUNNI

Oleh : Saifuddin ibnu abd hafid aliah

Muqaddimah

segala pujian bagi allah swt,yang telah melimpahi hambanya dengan rahasia rahasia indah,dan memenuhi hati hambanya dengan cahanya agama .dialah yang mencurahkan limpahan kasih dan rahmatnya. Shalawat dan salam atas junjungan kita Nabi Muhammad saw Rasul pilihan,begitupun atas keluarga dan para sahabat beliau yang dirahmati allah.

Saifuddin ibnu abd hafid aliah1 |

Firman Allah swt Artinya :serulah (manusia ) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka cara yang baik .sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya dan Dialah yang lebih mengetahui orang orang yang mendapat petunjuk (Q.A.125.S.16) Wahai Saudara saudaraku yang beriman ! Dengarlah serta taatilah seruan seruan Tuhanmu ini dengan penuh jiwa dan ragamu. 1.Wahai hamba ! Engkau tiada memiliki sesuatupun kecuali apa yang aku kehendaki untuk menjadi milikmu.Tiada juga engkau memiliki dirimu,karna akulah maha penciptanya,Tiada pula engkau memiliki jazadmu,maka akulah yang membentuknya,hanya dengan pertolonganku engkau dapat berdiri dan dengan “kalimatku” engkau datang kedunia ini. 2.Wahai hamba ! Katakanlah Tiada Tuhan melainkan allah ,kemudian tegaklah berdiri di jalan yang benar,maka tiada tuhan melainkan Aku,dan tiada pula wujud yang sebenarnya wujud, kecuali untukku dan segala yang selain dari padaku adalah dari buatan tanganku dan dari tiupan rohku. 3.Wahai hamba !segala sesuatu adalah kepunyaanku dan bagiku adalah untukku,jangan sekali kali engkau merebut apa yang menjadi kepunyaanku,kembalikanlah segala sesuatu itu kepadaku,niscaya akan kubuahkan pengembalianku dengan tanganku, dan kutambah denganya dengan kemurahanku,serahkanlah segala sesuatu kepadaku,niscaya kuselamatkan engkau dari segala sesuatu.Ketahuilah Hambaku yaang terpercaya adalah yang mengembalikan segala yang selainku kepadaku 4.Hai Hamba ! Maka telitilah Dirimu setelah engkau menpercayaiku,sudahkah engkau mengembalikan segala sesuatu itu kepadaku sudahkah engkau memenuhi perjanjian yang telah engkau buat denganku ? 5.Hai Hamba kuciptakan segala sesuatu itu untukmu,maka bagaimana aku akan rela kalau engkau peruntukkan dirimu bagi sesuatu itu. 6.Hai Hamba ! Aku tidak rela engkau peruntukkan dirimu bagi sesuatu,Walau harapanmu syurga sekalipun,karena aku ciptakan engkau hanya untukku,supaya engkau berada disisiku disisi yang tiada sisi,dan dimana yang tiada mana,Dan aku ciptakan engkau atas pola gambaranku seorang diri(Tunggal).Mendengar,melihat dan berkemauan berbicara,dan aku jadikan engkau menpunyai kemanpuan untuk tajallinya ,nama namaku dan tempat untuk pemeliharaanku,engkau adalah sasaran pandanganku,tiada dinding penghalang memisahkan antaraku dan antaramu,engkau duduk semajelis denganku,maka tiada pembatas antaraku dan antaramu.

Saifuddin ibnu abd hafid aliah2 |

badi‟. A. balaghah.aku lebih dekat kepadamu daripada dirimu sendiri.! Kita Belajar karena perintah Allah dan Sunnah Nabi. mari luruskan dahulu yaqin kita kepada Allah…. ilmu alma‟ani. Allah yang kuasa Ilmu laduni /ilmu mauhub merupakan salah satu ilmu yang harus dimilki oleh orang yang ingin menjadi ahli tafsir alqur‟an.ini semata mata orang yang khusus mengandung ilmu haital ma’num sebab dalam rahasia kandungannya. nahwu. isytiqoqo. tanpa belajar pun – Allah berikan ilmu Laailaha illallah Belajar itu makhluq. fiqh. aqidah.aku lebih dekat kepadamu dari pada ucapan lisanmu maka pangdanglah aku karna aku senang memangdang kepadamu. saraf.demi untuk karenanya semata mata.Hai hamba !Tiada antaraku dan antaramu antara. bayan.dan sholawat dan salam kepada jungjungan baginda rasulullah saw beserta keluarga beliau dan para sahabat sahabatnya. Tapi Hakikatnya ilmu dtang dari Allah bukan dari Belajar. Wahai saudara saudaraku yang dirahmati allah marilah berserah diri kepada allah swt sepenuhnya lahir bathin. dengan belajar – tapi Allah tidak berikan ilmu Jika Allah kehendaki.kitab ini dengan dalil dan hadist. Saifuddin ibnu abd hafid aliah3 | .7. dengan belajar – Allah berikan ilmu Jika Allah kehendaki.dan cari bimbingan untuk mempelajarinya kepada ahlinya jika sesuatu yang tidak dimengerti. tapi Allah yang maha kuasa! Belajar (menuntut ilmu) diwajibkan untuk semua muslimin dan muslimat (al-hadits). Jika Allah kehendaki. Semoga kerahmatan yang mengamalkan kitab hakekat rahasia ini dan memperoleh inayah serta Bimbingan Allah swt . Disamping harus mengusai 14 cabang ilmu lainnya seperti ilmu lughah. Sebelum membaca dalam kitab ini. BARRU Penulis Saifuddin ibnu abd hafid aliah ibnu kh djamaluddin aliah(kali barru) Bismillahirrahmani rrahim Segala puji bagi allah atas segala limpahan rahmatnya yang tercurahkan kepada nabiyullah muhammad saw.Amin yaa rabbal alamin.Sabda rasulullah: Bahwa Makhluq ini tidak kuasa. Begitu pula rezeki datang bukan dari kerja kita.

Setelah dibaca oleh Ahmad bin Hanbal ra. Jawab Ibnu Hawari : “Bacalah subhanallah tanpa kekaguman”. Hadits ini juga tertulis di Fadhilah alqu‟an penjelasan hadith ke 18. Hadits riwayat Imam Ahmad Dalam kitab al-hikam Nabi SAW bersabda :” Barangsiapa Yang Mengamalkan Ilmu Yang Ia Ketahui MakaAllah Akan Memberikan Kepadanya Ilmu Yang Belum Ia Ketahui”. Allah mewahyukan kepada Isa As. Hadits riwayat Abu Dawud dan Abu Nu‟man dalam kitab Al-Hilyah : Nabi Muhammad Saw. Dia mengirimkan para muridnya. Abu Dawud dan Abu Nu‟man dalam alhilyah). kemudian ia membaca hadits tadi.ini diberikan sesuatu ilmu allah dengan hikmah/bathin rahasia melalui dari lidahnya/apakah itu melalui munajat. “Ceritakanlah kepada kami apa-apa yang pernah kau dapati dari gurumu Abu Sulaiman ra. 4. kemudian kembali membawa berbagai ilmu hikmah tanpa berhajat pada guru”.atau amalan. (HR... H Salim Bahreisy. Imam Ahmad Bin Hanbal ra. lalu berkata : “Belum pernah aku mendengar keterangan serupa ini sejak aku masuk islam”. nasikh mansukh. tetapi yang dikirim ke tempat yang jauh berkeberatan untuk pergi dan Saifuddin ibnu abd hafid aliah4 | . untuk mengirimkan pendakwah ke para raja di dunia. nescaya akan terbang kea lam malakut (di langit). usul fiqah ( hukum-hukum furu‟) dan ilmu mauhub ( fadhilah alqur‟an. 3. Kalaulah ada satu orang dari umatku yang diberi ilham pastilah orang itu Umar. Hadits Bukhari -Muslim : “Dahulu ada beberapa orang dari umat-umat sebelum kamu yang diberi ilham.asbabunuzul. Murid-muridnya yang dikirim ke wilayah yang dekat menyanggupinya...” 7. Ia sungguh puas dan sangat gembira menerima keterangan itu. “. mereka bersyukur dan bertahmid. maka Ahmad bin Hanbal ra. Setelah mendengar keterangan itu langsung ia bangkit bangun/berdiri dan duduk ditempatnya berulang tiga kali.” Isa bertanya: “Bagaimana mereka bisa seperti itu ya Allah. bersabda yang maksudnya : “Barangsiapa mengikhlashkan dirinya kepada Allah (dalam beribadah) selama 40 hari maka akan zhahir sumbersumber hikmah daripada hati melalui lidahnya”. ilmu hadits. Bertemu dengan Ahmad bin Abi Hawari. era ilmu kuala lumpur) 6. hadist diatas menandakan Rahasia allah azza wajalla dalam diri setiap hambanya dan olehnya itu rahasia itu akan kita ketahui dengan pengetahuan allah atas hambanya sehingga kita sebagai hamba dapat mengetahui hakekat kebenaran yang nyata. hal 25-27.. Kuala Lumpur. Hadits-hadits tentang ilmu mauhub/laduni 1. dan jika Aku menahan diri. syaikh maulana zakariyya). Imam Ahmad bin Hanbal ra. Ilmu ini adalah karunia khusus dari Allah swt.”(Muttafaqun „alaihi) 2. Ibn „Abd al-Hakam wafat 257 H). mereka sabar dan tawakal tanpa [harus] mempunyai hilm (kemurahan hati) dan „ilm [1].dzikrullah. 5. Syaikh Maulana Zakariyya. 2001. : “Subhanallah” Maka berkata Abil Hawari ra. : “Aku telah mendengar bahwa Abu Sulaiman berkata : “ Apabila jiwa manusia benar-benar berjanji akan meninggalkan semua dosa. Victory Agencie. Dalam hadits majmu (Himpunan) hadist qudsy Allah berfirman kepada Isa: “Aku akan mengirimkan satu umat setelahmu (ummat Muhammad Saw. pp 33-34. Hadits riwayat Ali bin Abi Thalib Ra: “Ilmu batin merupakan salah satu rahasia Allah „Azza wa Jalla. tanpa hilm dan „ilm?” Allah menjawab: “Aku memberikan mereka sebagian dari hilmKu dan „ilmKu. dan salah satu darihukum-hukum-Nya yang Allah masukkan kedalam hati hamba-hamba-Nya yang dikehendaki-Nya”. ilmu qiraat. (Tarjamah Kitab Alhikam Syaikh Ibnu Athoillah. yang jika Aku murah hati pada mereka. sabda rasulullah: hati hati firasat orang muslim karna ia melihat cahaya allah(al hadist) dalam kategori hadist diatas menandakan adanya untuk pembelajaran atas hamba atas ilmu allah yang mana hanya bisa di capai dengan mata hati(kalbu) demikian itu hanya bisa dilakukan dengan ilmu hikmah kebathinan dengan bertafakkur dengan rahasia hati.). Dalam hadits qudsy (Kitab Futuh Mishr wa Akhbaruha.

mu‟adz bin jabal ra shalat 2 rekaat maka gunung batu yang besar terbelah dua-membuka jalan untuknya. An-Nahl (16) : 43 16. Al baqarah ayat 282) Sifat takut/tunduk/patuh hanya kepada Allah.43.. 2. Hendaknya belajar dengan guru mursyid yang menjaga dzikir dan sunnah Nabi Muhammad SAW.” Maka Allah membuat para murid Isa bisa berbicara dalam bahasa tempat tujuan mereka diutus Perkara ini telah dijelaskan oleh sayyidina „ali ra.” Isa As. saat beliau menjawab pertanyaan orang ramai. ilmu laduni dan cara/jalan untuk mendapatkannya didalam ALQUR‟AN DAN HADITS : 1. tanpa ada ilmu maka baginya laknat Allah. para sahabat terkemuka boleh mendengarkan dzikir benda-benda mati (roti dan mangkuk) . Para sahabat ra. Saifuddin ibnu abd hafid aliah5 | . maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan (ulama yang menjaga dzikir/mursyid) jika kamu tidak mengetahui.. syaikh ibnu athoillah alasykandary (kepala madrasah alazhar-asyarif abad 7 hijriah) menyebutkan nukilan ayat dari alqur‟anulkarim : “wataqullaha wayu’alimukumullah” (Qs. berkata bahwa pengetahuan daripada Al-quran dan apa-apa yang didapati daripada alqur‟an begitu luas daripada alqur‟an. berkata: “Ya Allah. Imam suyuti). mendapat ilmu bahasa arab secara tabii dan ilmu-ilmu lain mereka dapati langsung dari ilmu kenabian (nabi SAW). Jadi Ilmu laduni = ilmu dari Allah asbab hasil amal. Seorang pentafsir harus mengetahui 15 cabang ilmu yg disebutkan diatas. “apakah beliau telah mendapatkan ilmu khusus atau wasiat khusus dari Rasulullah saw. menjawab :” Demi Tuhan yang telah menciptakan surga dan jiwa-jiwa. C. Barangsiapa takut/tunduknya kpd selain Allah maka semua makhluq akan (menjadi asbab) ketakutan baginya “ Lihatlah kisah-kisah salafushalih kita. TAKUT KEPADA ALLAH kitab alhikam. pasukan dakwah sahabat yang berjalan melintasi laut merah. kecuali orang-orang lelaki yang Kami beri wahyu kepada mereka. aku telah memerintahkan murid-muridku apa yang Kau perintahkan. Cara mendapatkan ilmu dari Allah Swt. bagaimana pasukan dakwah sahabat berjalan diatas air melintasi sungai tigris irak. aku tidak pernah mendapat apa-apa selain daripada ilmu yang Allah berikan kepada seseorang untuk memahami alqur‟an!” ibnu abi dunya rah. Dan Kami tidak mengutus sebelum kamu.karena Allah telah tunjukan cara mendapatkannya pada kita. Tafsiran orang yang tidak mahir dalam ilmu-ilmu ini adalah termasuk tafsiran bil-rakyi (tafsir menurut fikiran sendiri) yang hal ini DILARANG OLEH SYARA‟. Bukan saja ilmu laduni yang Allah beri tapi Allah akan tundukan semua makhluq padanya bahkan para malaikatpun akan berkhidmad dan senantiasa membantunya (atas izin Allah). Al baqarah ayat 282) artinya : “Takutlah kepada Allah niscaya Allah akan mengajari kalian“ (Qs.” Allah berfirman kepada Isa: “Aku akan mengatasi masalahmu ini. malaikat dan manusia seluruhnya ” (HR. tetapi mereka tidak menurut. Nabi SAW bersabda :” Barang siapa yang berfatwa dalam masalah agama. sangatlah mulia. Belajar Termasuk bertanya dengan para ulama. yang hanya diberikan kepada beliau dan tidak kepada orang lain?” Hazrat „ali ra.berkata: “Saya tidak bisa berbicara dalam bahasa dari penduduk yang engkau mengirimkan aku kepadanya. sebagai mana maksud dari haidts nabi SAW : Nabi saw bersbda : “man khofa minallahi khofahu kulla syai waman khofa ghoirallah khofa min kulli syai” artinya : “Barang siapa yang takutnya hanya kpd Allah maka Smua makhuq akan takut/tunduk padanya.

maka atas izin Allah. bahkan cara untuk menghasilkan ilmu ini adalah dengan beberapa asbab. 6. Berdoa Semua itu datang bagi Allah. mereka sabar dan tawakal tanpa [harus] mempunyai hilm (kemurahan/kemurahan hati) dan „ilm (ilmu) . tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan” (QS Thaha [10] ayat 113) Untuk menumbuhkan rasa takut pada Allah dengan dzikir Untuk menumbuhkan zuhud pada Allah dengan mujahadah Sedangkan Doa akan diterima jika kita ikhlash…. …dst”. lahar panas tsb masuk kembali ke kawah gunung tsb (hayatushabat). Sebagaimana Dalam surat al-„ankabut ayat terakhir : “Dan orang-orang yang berjuang di jalan kami (berjihad dan mendakwahkan agama) maka akan kami tunjukan kepada mereka jalan-jalan kami. Untuk itu kita harus belajar dan dibimbing oleh guru-guru yang mursyid. Melalui ini Allah swt. maka beliau menjawab ” saya pun tidak tahu. bahwa Nabi SAW bersabda yang artinya :“Barang siapa yang zuhud pada dunia (tidak cinta dunia).. dan jika Aku menahan diri. TIDAK MENCINTAI DUNIA „alammah suyuti rah. 3. tapi mungkin karena aku dari sebelum saya masuk islam sampai sekarng pun saya tidak pernah minum khamr. : “Aku akan mengirimkan satu umat setelahmu (ummat Muhammad Saw. Dan sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang ihsan (muhsinin) (QS Al‟ankabut [69] ayat 69). Abdullah atthoyar ra.. telah menjanjikan ilmu tersebut. Dari Abu Darda Ra. berkata :“kamu menganggap bahwa ilmu mauhub adalah diluar kemampuan manusia.) Ya Tuhanku.” [HR. Katanya Hadits ini shahihmenurut syarat Bukhary. Lafadz “ subulana” atau “jalan-jalan kami” bermakna juga “jalan-jalan petunjuk dari Allah” atau “jalan-jalan hidayah (ilmu-ilmu islam yang haq)”. Namun hakikatnya bukanlah demikian. boleh terbang seprti malaikat yang punya sayap. berkata : “Aku mendengar Rasulullah Saw. 5. MENGAMALKAN ILMU YANG DIKETAHUI sebuah hadits menyebutkan bahwa nabi muhammad saw bersabda : “man „amila bimaa „alima waratshullahu „ilma maa lam ya‟lam” Artinya : Nabi SAW bersabda :” BARANGSIAPA YANG MENGAMALKAN ILMU YANG IA KETAHUI MAKA ALLAH AKAN MEMBERIKAN KEPADANYA ILMU YANG BELUM IA KETAHUI” 4. “Sesungguhnya Allah Swt berfirman kepada Isa As.. apa yang menjadi asbab Allah berikan karomah tersebut. yang jika Aku murah hati pada mereka. I/348] Saifuddin ibnu abd hafid aliah6 | . maka akan Allah berikan kepadanya ilmu tanpa Belajar” (Fadhilatushaqat).Abu dzar alghifary ra. Asbab-asbab itu adalah seperti : beramal dengan ilmu yang diketahui. tetapi ia tidak meriwayatkannya. Bersabada. sedangkan adzahaby menyepakatinya".).” Isa bertanya: “Bagaimana mereka bisa seperti itu ya Allah. maka ketika ditanya oleh rasulullah. Sebagaimana juga dalam hadits qudsi (kurang lebih maknanya) tatkala Allah menceritakan keutamaan umat akhir zaman kepada Nabi isa as. Hakim. Berfirman : “Katakanlah (hai Muhammad Saw. maka Rasulullah mencontohkan kepada kita agar senantiasa berdoa agar diberikan ilmu dan hidayah dari Allah swt. tidak mencintai dunia dan lain-lain….” Sebagaimana dalam sebuah hadits. Berdakwah ika kita berdakwah (amr bil ma‟ruf wa nahya „anil munkar) atau mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran maka Allah akan berikan kepada kita „ilm wa hilm (‟ilmu dan kelembutan hati) langsung dari qudrat Allah swt. Sebagaimana dalam al-qur‟an disebutkan : “Wa qul rabbi zidnii ilma“ Artinya : Allah Swt. atas perintah khalifah umar ra. beliau ditugaskan utk memasukan kembali lahar gunung berapi yang sudah keluar dari kawahnya. mereka bersyukur dan bertahmid. tanpa hilm dan „ilm?” Allah menjawab: “Aku memberikan mereka sebagian dari hilmKu dan „ilmu-Ku.

hal. Hadits No. Nasihat imam syafei : Dar al-Jil Diwan (Beirut 1974) p. aku telah memerintahkan muridmuridku apa yang Kau perintahkan. ilmu laduniadalah karunia khusus/khas bagi hambanya. ibnu athoillah alasykanadary Buletin Islam Al Ilmu Edisi 31/II/I/1425.” Dalam kitab kimiyai saadat. mujasimmah dsb). Orang yang demikian tidak akan bisa memahami alqur‟an. (Buletin sesat wahaby) Fadhilah alqur‟an penjelasan hadith ke 18. (Kitab Futuh Mishr wa Akhbaruha. Ibn „Abd al-Hakam wafat 257 H). “Ya Allah Peliharalah kami daripada mereka!” Rujukan : Al hikam.Keterangan : Hadits ini juga terdapat pada Muntakhab hadits SyaikhulHadits Maulana Yusuf. Perasaanya tidak dapat menerima apabila dia membaca ayat alqu‟an yang bertentangan dengan keyakinannya itu. Sesungguhnya demi Allah saya benar-benar ingin memberikan nasehat padamu. Orang yang hanya mempelajari ilmu fiqih tapi tidak mahu menjalani tasawuf. untuk mengirimkan pendakwah ke para raja di dunia.” Allah berfirman kepada Isa: “Aku akan mengatasi masalahmu ini. Ini karena dosa dan amalan bid‟ah itu akan menghitamkan hatinya yg menyebabkan dia tidak mampu memahami alqur‟an. Dia mengirimkan para muridnya. aqidahnya bermasalah: mu‟tazillah.Pertama : Seorang yang tidak memahami bahasa arab -Kedua : Orang yang berkekalan dengan dosa-dosa besar dan bid‟ah. Murid-muridnya yang dikirim ke wilayah yang dekat menyanggupinya. _ketiga : Orang yang yakin hanya terhadap makna-makna dhahir saja dalam hal-hal aqidah (mengambil makna dhohir dari ayat/hadits mutasyabihat.” Maka Allah membuat para murid Isa bisa berbicara dalam bahasa tempat tujuan mereka diutus. tetapi yang dikirim ke tempat yang jauh berkeberatan untuk pergi dan berkata: “Saya tidak bisa berbicara dalam bahasa dari penduduk yang engkau mengirimkan aku kepadanya. Tarif Khalidi. Nabi SAW bersabda : “man wajadallah wajada kulla syai.34 Dar al-Kutub al-`Ilmiyya (Beirut 1986) Artinya : ‫س‬ ‫ص‬ ‫ــــ صح ق‬ ‫ـــ‬ ‫ـــق هللا‬ ‫د * إ‬ ‫ص ح‬ ‫ف‬ * ‫ـــ ق ـ ــ ه قى‬ ‫س‬ Berusahalah engkau menjadi seorang yang mempelajari ilmu fiqih dan juga menjalani tasawuf. Bab ikhlash dan Juga terdapat pada kitab Ucapan Nabi Isa as dalam kisah-kisah literature umat islam. maka bagaimana bisa dia menjadi baik? [Diwan Al-Imam Asy-Syafi'i. Syaikh Maulana Zakariyya Lampiran Hadits-hadits Pendukung: 1.) : Allah mewahyukan kepada Isa As. maka hatinya tidak dapat merasakan kelazatan takwa. Orang yang telah ma‟rifat akan mendapatkan segala-galanya karena tidak ada keinginan dunia dalam hatinya. 27. Sedangkan orang yang hanya menjalani tasawuf tapi tidak mahu mempelajari ilmu fiqih. dan janganlah kau hanya mengambil salah satunya.” Isa berkata: “Ya Allah. bahwa ada tiga jenis manusia yang tiadak akan bisa memahami alqur‟an : . 47] Saifuddin ibnu abd hafid aliah7 | . terlebih bagi mereka yang telah ma‟rifat. hal 25-27. tetapi mereka tidak menurut. Mengenai kisah dakwah kaum hawariyyin (pengikut Nabi Isa as. man faqadallah faqada kulla syai” artinya : Barang siapa kenal kepada Allah maka ia akan mendapatkan segala-galanya Barang siapa yang kehilangan Allah (tidak kenal Allah) maka ia kehilangan segalagalanya.

kecuali orang-orang lelaki yang Kami beri wahyu kepada mereka. 2. Rabi‟atul-Adawiyyah berkata. sementara dia yang belajar fikih tanpa mengamalkan Tasawwuf rusaklah dia . Hikmah kisah Hassan basri rah.. lalat pun boleh terbang.Makanya Dia Jatuh Kelembah Yang salah. Hassan meminta maaf.dan dikumpulkan satu titik”ingatlah jika akal untuk pencapain Untuk Yang hakikat Maka Banyak ulama Atau Hamba2 Yang salah sehingga Otaknya Terganggu Gila atau lupa ingatan alias Rusak Otak Karna Pemaksaan Berpikir Dengan Akal. boleh berjalan di atas air). ini bukan Ilmunya Yang Salah Tapi Pencariannya Yang Salah”Ilahy Anta Makshudi Waridhaka Mathlubi”Allahumma Anta Rafiqa A’la. berkata dengan niat hendak menunjukkan keramatnya kepada orang lain yang ia dapat menguasai air (seperti Nabi Isa a. Buatlah suatu yang lebih dari perkara yang luarbiasa itu.s.. ikan pun boleh buat dan jika aku boleh terbang.43. Hassan Basri rah.sayang bait dari diwan ini telah dihilangkan oleh wahaby laknatullah dalam kitab diwan safei yg dicetak oleh percetakan wahaby…. Nashihat IMAM MALIK RA: ‫ص فت‬ ‫ف قه‬ ‫ز دق قد‬ ‫ف قه‬ ‫ص ف‬ ‫ف ق قد‬ ‫ع‬ ‫خ قق قد‬ “ dia yang sedang Tasawwuf tanpa mempelajari fikih rusak keimanannya .” _____________ An-Nahl (16) : 43 16.bukan Akal Dzahir Yang Mencari Tapi Bathin Kerohanian dengan melemahkan Otak/mematikan. dan Rabi‟atul-Adawiyyah rah...Mohon Hati2 Menjalankannya apalagi Tanpa Guru.. buangkanlah perkara yang sia-sia itu.sekiranya carilah bimbingan guru . hanya dia siapa memadukan keduannya terjamin benar . “Hassan.Hanya Hati Yang terbuka Dipalu Dengan LailahaIllah terbukalah Dari Dingding Hijab Untuk Mencapai Hakikat Diri Melihat Aku Dari Cahanya Nurullah’(ilmunya/ciptaannya)Cahaya Di atas Cahaya’. Dan Kami tidak mengutus sebelum kamu. Saifuddin ibnu abd hafid aliah8 | ... Rabi‟atulAdawiyyah berkata. maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan (yang menjaga dzikir/mursyid/ahludzikir) jika kamu tidak mengetahui. maka kenapa kita tidak terbang sahaja dan berbincang di udara?” Rabi‟atul-adawiyyah berkata bergini kerana beliau ada kuasa berbuat demikian tetapi Hassan tidak ada berkuasa seperti itu. Jika kamu hendak benar memisahkan diri dari perhimpunan Aulia‟ Allah. oleh : saifuddin bin abd hafid aliah bin kali barru Catatan : untuk mempelajari ilmu allah ladunny Maka Belajar secara syareat dan bertarikat dulu baru Anda Belajar Mati Yaitu sabda Nabi Muhammad : Matikanlah Dirimu sebelum Engkau Di Matikan”artinya Matikanlah Akalmu Untuk Mencapai hakekatnya Dengan NurCahanya(ilmunya). Carilah ianya dalam ketaatan dan sopansantun terhadap Allah.“Ketahuilah bahawa apa yang kamu boleh buat..

NYAWA.jadi seyogyanya Matikan dirimu/akal untuk mencapai hakekat allah dengan pencarian ladunni. QALBUN. Percobaan akal untuk menembusi Hijab Keteguhan adalah sia-sia. 4.. MAKRIFAT IALAH :Mengenal Allah SWT. 5. 6. RASA. 2..Sabda rasulullah: Semua kamu (yang berfikir) tentang Zat Allah adalah orang dungu. DADA. 1.sebagaimana rasulullah bersabda:kenalilah dirimu maka engkau mengenal tuhanmu.pada Asma’nya dan pada Af’al-nya.. Didalam DADA itu QALBUN dan didalam QALBUN itu BUDI dan didalam BUDI itu JINEM dan didalam JINEM itu NYAWA dan didalam NYAWA itu RASA dan didalam RASA itu RAHASIA (SIR). 6.dengan pengetahuannya kita mengetahui. BUDI.w.dengan pengenalannya kita mengenalnya.pada Zat-nya. JINEM.Didalamnya ada Nyawa. Jika dipaksa juga tidak ada yang ditemui melainkan kemungkinan menjadi gila.(alhadist) Hadist diatas adanya pemahaman sesuatu yang harus diketahui dengan tingkatan dari zahir sampai kepada rahasia yang tersembunyi. 7. 7.AL-ARAF 172) 5. AL INSANNU SIRRI WA ANNA SIRRUHU Artinya : Manusia itu rahasiaku dan akulah rahasianya..kami menjadi saksi. Artinya sebenarnya .(QS. RAHASIA. Begitulah makrifat Allah s. WANAHNU AKRABI MIN HABIL WARIZ Artinya : Aku lebih dekat dari urat nadi lehermu. 3. LAYASUL SHALAT ILLA BIN MA’RIFAT Artinya : Tidak syah shalat tanpa mengenal Allah. ALASTUBIRAFBIKUM QOLU BALA SYAHIDENA Artinya : Bukankah aku ini Tuhanmu ? Betul engkau Tuhan kami. WAFI AMFUSIKUM AFALA TUBSIRUUN Artinya : Aku ada didalam Jiwamu mengapa kamu tidak melihat. 3.. MAN ARAFA NAFSAHU FAKAT ARAFA RABBAHU Artinya : Barang siapa mengenal dirinya dia akan mengenal Tuhannya. didalam Tubuh cucu nabi Adam As ada Hati didalamnya Ada Buah Hati.pada Sifat-nya. AWALUDIN MA’RIFATULLAH Artinya : Awal agama mengenal Allah. 2.ketahuilah gudang dari pada ilmu dan rahasia ada pada hakekat tersembunyi.yaitu ilmu langsung dari allah.. 4. Saifuddin ibnu abd hafid aliah9 | . Adapun MAHLIGAI didalam tubuh kita ada 7 (tujuh) pula yaitu : 1.didalamnya ada Rahasia didalamnya ada Nurullah didalamnya Ada AKU.t melalui akal.

Kabarkan kepadaku apa itu IHSAN..ALLAH MELIHAT KAMU hadist disini dijelaskan pada hamba allah yang ahli syareat..Nabi Muhammad saw Bersabda : Hati hati pirasat orang Mukmin karna ianya Melihat Cahaya Allah 11.beginilah orang yang mengenal kepada allah.Jibril berkata kpd Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam ..dan segala ciptaannya dan kekuasaannya.inilah rahasia hakekat ketuhanan.cara beribadat seperti ini dalam sembahyang/sholat melihat dirinya/ciptaanya.melihat allah .allah menciptakan dirinya didalam dirinya sehingga ada yang namanya menjadi BAHARU yang ber awal dan yang ber akhir yaitu HAMBA.lihatlah dan pahami kata seolah olah artinya bukan suatu keharusan karna ini suatu yang sulit tanpa bimbingan dan ilham dari allah swt.artinya sesuatu yang hanya diketahui dengan kebesarannya... Istilah Al-Ihsan tersebut.tanpa melihat dan hanya dengan suatu kenyakinan Allah itu ada dan kuasa atas segala sesuatu dan melihat hamba hambanya yang taat dan patuh atas segala perintahnya. Inilah salah satu hadist pegangan para ahli tasawuf/sufi ladunni dan ilmu hikmah penjelasannya: A..berarti itu suatu keharusan Melihat Allah swt dengan pandangan bathin/mata hati..8. “Seakan-akan melihat Allah dan Allah melihatnya. dalam prakteknya..WAKALBUL MU’MIN ITU RUMAHNYA ALLAH Artinya :Jiwa orang Mu’min itu rumahnya Allah 10. LAA TAK BUDU RABBANA LAM YARAH Artinya : Aku tidak akan menyembah Allah bila aku tidak melihatnya lebih dahulu 9. Keterangan dari penjelasan diatas adalah melihat allah dengan penglihatan allah pada hambanya karna kita ketahui bahwa segala yang tercipta pada hambanya itu adalah kepunyaan Allah swt ia menciptakan dirinya kedalam dirinya dengan beberapa proses/tingkatan sehingga engkau ada/tercipta.jika itu tiada maka kita Saifuddin ibnu abd hafid aliah10 | .. memunculkan tradisi agung dalam Islam.kebesarannya.dalam mengenai IKHSAN beribadat seolah olah melihat allah. yaitu amaliyah batin yang kekal membangun suatu akademi esoteris yang luar biasa..” adalah puncak dari prestasi moral seorang hamba Allah disaat sang hamba berhubungan denganNya.dengan suatu kenyakinan bahwa kita ini adalah hamba allah dengan ciptaanya dan kembali kepada allah. KAMU beribadat kepada Allah seolaholah kamu MELIHAT ALLAH.keagumannya..dalam penjelasan kedua:JIKA KAMU TIDAK MELIHAT ALLAH.keagumannya. Nabi saw bersabda: Maksudnya: IHSAN ITU.jika dihilangkan kata seolah olah..kita tercipta dari nurullah sehingga kita hidup(hayat) dengan ruh allah. disini tidak ada keharusan hamba allah untuk melihat allah karna untuk melihatnya pastilah hamba hamba yang terpilih/wali wali allah.. JIKA KAMU TAK MELIHAT ALLAH.jadi sebagai hamba haus akan ilmu atau ingin hakekat kebenaran dengan cinta allah maka berusahalah mencari/mengetahui/sejatinya “AKU” B.. ALLAH MELIHAT KAMU..ilmu hai’atul maknum.

mengetahui hambanya. Thabrani) sudah jelas hadist hadist diatas menyangkut Rahasia yang sangat dalam.ciptaan yang mana. Bahwa kita selaku hamba Allah. salah satu firman allah yang dipertentangkan para ahli syareat yaitu:hanya Allah yang mengetahui yang Ghaib:jadi seyogyanya jika hamba mengetahui ghaib allah itu jua yaitu ruh allah juga yang mengetahuinya yang ada pada setiap ikhsan hamba allah: 1.. (HR.. biarlah amal ibadah kita sedikit. asal saja makrifat kita kepada Allah bersemayam di dalam diri kita.sebagaimana para ahli tasawuf dan para sufi untuk mencari kebenaran sejati dari pengenalan diri dengan pengenalan tuhannya.apa yang di ingatkan yaitu nyawa kita itulah yang kembali kepada allah swt itu ruh allah yang terpenjara dalam wadah/tubuh kita. iaitu orang-orang yang lalai dari shalatnya.jadi hadist hadist yang diatas yang di jelaskan semua itu adalah hakekat ruh allah pada hambanya. (HR. Dan yang kedua ialah ilmu yang aku tidak diperintahkan untuk menyebarluaskan kepada manusia yaitu Ilmu yang seperti “Hai’atil Maknun”. Ath Thobari) Saifuddin ibnu abd hafid aliah11 | .ilmu hikmah. pertama ialah ilmu yang aku dianjurkan untuk menyebarluaskan kepada sekalian manusia yaitu Ilmu Syariat.karna kita datang dari allah swt secara fitrah(suci) seyogyanya kembali dalam keadaan fitrah pula 3.ada pertanyaan para pembaca kitab ini semoga dipahami:wahai saudaraku bagaimana anda mengingat..ilmu itu ada dua 1.atau hanya keyakinan dan ini keyakinan yang mana ?jadi seyogyanya para hamba allah mayoritas menyembah allah kebanyakan dengan melalui perantara(wasilah) yaitu bacaan bacaan di dalam sholat begitupun zikir kepada allah dengan suatu kenyakinan allah tahu. 2.dan siapa engkau ingat dalam sholat/sembahyang?. orang-orang yang berbuat riya.” QS Al-Maa’un: 4-6..ilmu bathin.sudah jelas hadist diatas adalah untuk para ahli sufi..mati... Allah berfirman: “Maka kecelakaanlah bagi orang-2 yang shalat. Maka apabila ilmu ini aku sebarluaskan niscaya engkau sekalian memotong leherku (engkau menghalalkan darahku).apakah anda sholat mengingat allah atau cuman bacaan bacaan sholat atau lafadz allah atau keaguman yang mana.yang diingatkan . Rasulullah bersabda “Iman paling afdol ialah apabila kamu mengetahui bahwa Allah selalu menyertaimu dimanapun kamu berada“.ingat allah dengan penuh keyakinan tanpa suatu terlintas hal hal yang bisa merusak amal ibadahmu terutama ke bi’dahan yang mengundang pada kesyirikan Inilah hadist nabi muhammad saw riwayatkan oleh Abu Hurairah sebagai berikut “Aku telah hafal dari Rasulillah dua macam ilmu.perbanyaklah bertobat dan perbanyaklah amal.hai’atil maknum merupakan ilmu hakekat yang sangat rahasia karna ini menyangkut KETUHANAN sebagaimana kita salah menafsirkan maka akan terjatuh dari pada lembah kekufuran.kebesarannya.ladunni.mendengar.. Ini adalah lebih bagus drpd amal ibadah yang banyak tetapi hati kita lalai kepada Allah.ilmu syareat dan ilmu bathin.sehingga sebagai hamba allah swt .

lalu aku jadikan mahkluk ini dan aku perkenalkan diriku. Sesungguhnya Allah meliputi segala-galanya.QOOLU BALA SYAHIDNA. aku ini Tuhanmu ? Maka jawablah Nur Muhammad yang mewakili seluruh Roh." dan "Allah adalah cahaya langit dan bumi.(Surah Al-Fadhilah:54) HUBUNGAN MANUSIA DENGAN ALLAH Pada malam Raibul Ruyub yaitu dalam keadaan antah-berantah pada zat.Ana Anta. Ya…Engkau Tuhanku. Kewalaian ialah peringakat fana dan kenabian ialah peringkat baqa .Dalilnya ialah Firman Allah dalam Surah An-Nur:35 yang bermaksud. Selepas pengakuan atau persumpahan Roh ini dilaksankan.pada belum ada awal dan belum ada akhir. Firman Allah yang bermaksud :. Malahan belum ada Tuhan yang bernama Allah.seperti firman Allah dalam Hadits Qudsi yang artinya : “Aku suka mengenal diriku. Maka yang punya zat bertannya kepada Nur Muhammad dan sekalian Roh untuk menentukan kedudukan dan taraf hamba.belum adbintang belum ada sesuatu. Artinya : Bukan aku ini tuhanmu ? Betul engkau Tuhan kami. yang pada peringkat ini dinamakan Anta Ana. Lantas ditanyakan kepada Nur Muhammad. Kenabian ialah melihat Allah melalui makhluk. Tidak ada pandangan yang pernah melihat Tajalinya Zat. "Cahaya atas cahaya.belum ada Bulan dan belum ada Matahari.Dimana mukamu berada disitu wajah ALLAH (al hadist) Wujud alam ini fana (binasa) dalam wujud Allah.maka bermulalah Era barudi dalam perwujudan Allah SWT.Kami menjadi Saksi.Semata-mata. Jika ada pun ia mencapai Tajalli ini. Lantas Tajali-nyalah Nur Allah dan kemudian ditajali-nya pula Nur Muhammad Yaitu Insan Kamil.maka dalam keadaan ini. Saifuddin ibnu abd hafid aliah12 | .diri yang punya zat tersebut ialah Mentajalikan diri-nya untuk memuji diri-nya.Persaksian ini dengan jelas diterangkan dalam Al-Qur’an surat Al-Araf 172." Kewalian ialah melihat Allah melalui Allah. Dalam kewalian tidak ada bayang makhluk yang wujud. ALASTUBIRABBIKUM. Dalam kenabian makhluk masih nampak di samping memerhati Allah. Allah membimbing dengan cahayanya sesiapa yang dikehendakinya. maka ianya binasa dan fana kerana Tajali Zat melarutkan semua cermin penzohiran.

Pernah ditawarkan Rahasia-nya itu kepada Langit. Oleh karena amanat (Rahasia Allah) telah diterima. Dalam Al-Qur’an surat Al—Ahzab ayat 72.emperbanyak diri. Dengan kata lain tugas manusia adalah menjaga hubungannya dengan yang punya Rahasia.FAQAT ARAFA RABAHU.Maka diri Rahasianya itu adalah ditanggung dan diakui Amanah ya oleh suatu kejadian yang bernama : Insan yang bertubuh diri bathin (Roh) dan diri bathin itulah diri manusia. Seperti firman Allah SWT.yaitu tatkala berpisah Roh dengan jasad.Apa yang dimaksud dengan mahkluk ini ialah : Nur Muhammad sebab seluruh kejadian alam maya ini dijadikan daripada Nur Muhammad.Bumi dan Gunung-gunung tetapi semuanya tidak sanggup menerimanya. INNA ‘ARAT NAL AMATA. (Allah). ALAS SAMAWATI WAL ARDI WAL JIBAL FA ABAINA ANYAH MILNAHA WA AS FAKNA MINHA. Artinya : Sesungguhnya kami telah menawarkan suatu amanat kepada Langit.Bumi danGunung-gunung tetapi mereka enggan memikulnya dan merasa tidak akan sanggup. Hal tersebut diatas dipertegas lagi oleh Allah dalam Hadits Qudsi : MAN ARAFA NAFSAHU. diri penanggung Rahasia dan berkembang Saifuddin ibnu abd hafid aliah13 | . Dalam menawarkan tugas yang sangat berat ini.tujuan yang punya zat mentajalikan Nur Muhammad adalah untuk memperkenalkan diri-nya sendiri dengan diri Rahasianya sendiri.maka adalah menjadi tanggung jawab manusia untuk menunaikan janjinya. Setelah amanat (Rahasia Allah) diterima oleh manusia (diri Bathin/Roh) untuk tujan inilah maka Adam dilahirkan untuk m. Lantas hanya manusia yang sanggup menerimanya. Dengan perkataan lain manusia itu mengandung Rahasia Allah.dan dengan mengenal dirinya manusia akan dapat mengenal tuhannya.sehingga lebih mudah kembali menyerahkan dirinya kepada yang punya diri pada waktu dipanggil oleh Allah SWT. Karena manusia menanggung Rahasia Allah maka manusia harus berusaha mengenal dirinya.WAHAMA LAHAL INSANNU. ‘’AL-INSAANU SIRRI WA-ANA SIRRUHU’’ Artinya : Manusia itu Rahasiaku dan akulah yang menjadi Rahasianya. Jadi yang dinamakan manusia itu ialah : karena IA MENGANDUNG RAHASIA. Artinya :Sesunggunya Allah memerintahkan kamu supaya memulangkan amanah kepada yang berhak menerimanya. Firman Allah dalam surat An-nisa ayat 58 SBB: INNALLAHA YAK MARUKUM ANTU ABDUL AMANATI ILAAHLIHA. Artinya : Barang siapa mengenal dirinya maka ia akan mengenal tuhannya. FIRMAN ALLAH DALAM HADITS QUDSI .atau Rohani.

“Apabila aku jelaskan hakikat itu kepada kalian niscaya kalian akan menuduh aku sebagai penyembah berhala”. sedangkan kematian juga mengejarmu. Wahai putra Rasulullah .Sadarlah bahwa harta halal yang kau tumpuk ada hisabnya. Maka jadikanlah dunia ini laksana bangkai. Menoleh kepadaku dan berkata : Demi Allah. Rasulullah saww.. dan jika harta itu haram . Ketahuilah bahwa kau mencari dunia. Menangis. Kemudian beliau as. sedang jika syubhat ( dalam keraguan ) engkau akan dicela.(Hadits Qudsi) 3. 1. aku datang menjenguknya. Atau ucapan saidina Husaen ra. Orang yang telah mencapai kaji disana akan tersenyum membaca ucapan dari saidina Husein ra. Wakulu man Birairi Ilmin Ya’malu akmaluhu Mardudatun Latak balu artinya : Setiap orang dengan tanpa ilmu dia beramal. INNA LILLAHI WA INNA ILAIHI RAAJIUN. dan andai hakikat itu dibuka di zaman sekarang pasti orang akan menuduh yang sama yaitu dianggap orang yang mengamalkan hakikat itu sebagai penyembah berhala. Lalu beliau as.Wafi ampusikum afala tubsirun artinya : Aku ada didalam jiwamu (hatimu) mengapa kamu tidak melihat (QS. kembali kepada Allah. Lat5ak budu Rabbana lam yarah artinya : Aku (Saidina Ali) tidak menyembah Allah bila aku tidak melihatnya. Artinya : Kita berasal dari Allah.Man Arafa Nafsahu Faqad Arafa Rabbahu artinya : Barang siapa mengenal dirinya dia akan mengenal Tuhan-nya. berilah aku nasihat. Dan ketahuilah bahwa engkau tidak mencari harta yang lebih dari bekal makanmu. maka amal-amalnya ditolak. Beliau menjawab : Baiklah ! .tidak diterima (Hadits Qudsi) 5. lalu aku berkata : Wahai tuanku mengapakah anda tidak berobat ? Beliau menjawab : “ Hai Abdullah.diri satu generasi ke generasi yang lain sampai alam ini mengalami KIAMAT DAN RAHASIA DI KUMPUL KEMBALI. dengan apa kematianku harus kuobati “ ? Aku berkata : Inna lillah wa Inna Ilaihi rajiun. (Hadits Qudsi) 4. apabila hakikat itu diceritakan dengan bahasa salah maka nyawa sebagai taruhan. ( Kita hanya milik Allah dan hanya kepada-Nya lah kita kembali ). Tidak ada seorang dari kami ( Ahlul bayt ) akan mati melainkan diracun atau terbunuh.AN-Nahl 43) Beberapa ucapan sahabat yang menggambarkan betapa rahasianya Ilmu Hakikat itu antara lain ucapan Abu Hurairah. engkau akan disiksa. telah memberitahu kita sesungguhnya perkara ini ( imammah ) akan di pegang oleh dua belas Imam dari keturunan Ali da Fathimah.ZARIAT 21). 2. Sakit yang membawa kepada kematiannya…. Fas’alu ahlaz zikri inkuntum latak lamun artinya : Bertanyalah kepada orang mempunyai pengetahuan (ilmu) atau pada ahlinya jika kamu tidak mengerti/tidak mengetahui. Dan janganlah memikul beban hari yang belum datang kepadamu.(QS. Bersiaplah untuk perjalananmu dan ambillah bekal sebelum tiba ajalmu. Ambillah Saifuddin ibnu abd hafid aliah14 | . “…Apabila aku ceritakan niscaya Halal darahku”. kecuali berarti engkau menyimpan untuk orang lain. Lalu aku berkata kepadanya.dari satu Dekade ke satu Dekade. salah satu nasihat IMAM HASAN as IBNU ALI RA Dari Junadah bin Abi Umayyah berkata : Ketika Imam Hasan bin Ali bin Abi Thalib as.

4. ILMU QALAM 2.sehingga muncul dari akalnya suatu pengetahuan baru yang tidak pernah diketahui sebelumnya. TAJALI yaitu ilmu ghaib yang diterima melalui penjelmaan buah pikiran dari pada perasaan ZUK sesama mereka menjalani latihan tareqat tasauf. sehingga jika itu halal maka engkau telah berlaku zuhud dan jika itu haram maka engkau akan terkena celaan yang ringan.seseorang yang menerima ilmu ghaib dengan cara ini mereka dapat meliat dengan mata Bathin dan mendengar dengn telinga bathin.melalui 5 cara : 1. cara sir ialah : suatu jalan penyampaian ilmu ghaib secara Rahasia. Dimana seseorang itu akan mendengar suatu suara yang data ng kepadanya. ILMU SYAHADA ILMU QALAM ialah yang paling rendah tingkatannya yaitu Ilmu dunia. dia datang sama seperti kedatangan tamu biasa atau kawan kita. Kadang-kadang penjelmaan mereka Saifuddin ibnu abd hafid aliah15 | . Suara tersebut akan memberi tahu sesuatu dan mengajarkan ilmu ghaib dengan terang dan jelas berupa bisikan dan disertai dengan satu Kelejatan yang sulit untuk diceritakan. Mereka ketemu dengan keadaan nyata (hidup) bukan dalam mimpi. 3. berbuatlah untuk suatu urusan duniamu seakan-akan kau akan hidup selamanya. CARA SIRUSIR ialah : Suaut cara penyampaian ilmu ghaibdengan cara rahasia. CARA TAWASSUL ialah penjelmaan seorang guru atau wali-wali Allah yang ghaib dan mereka menjelma untuk bertemu dengan orang-orang tertentu yang sedang menjalankan ilmu tasauf. Jika engaku ingin perkasa tanpa bantuan orang lain dan ingin karisma tanpa harus jadi sultan ( kekuasaan ) maka tinggalkanlah maksiat kepada Allah dan masuklah dalam lingkaran ketaatan-Nya. ILMU GHAIB ialah Ilmu yang diterima manusia melalui jalan laduni yaitu dengan petunjuk guru Ghaib yang Mursyid. 5. NUR yaitu petunjuk ghaib yang diterima melalui mimpi-mimpi yang bisa diterjemahkan oleh guru ghaib. Namun demikian dengan ilmu ini manusia sudah sampai pergi ke Bulan. Maka kamu mengambil darinya sebagaimana kamu mengambil dari bangkai. Misalnya : Terbacalah olehnya sepotong do’a sedangkan do’a tersebut belum pernah dibacanya atau diketahuinya. ia hanya dapat dirasai dan didengar oleh seseorang itu secara Mutlak. TINGKAT ILMU 1.secukupnya . 2. ILMU GHAIB 3. dan berbuatlah untuk akhiratmu seakan-akan engkau akan mati esok.

yang ada hanya Nur Dzat yaitu Nur Muhammad. Maka apa-apa nama segala yang maujud pada alam ini. Arasy dan Qursy pun belum di jadikan. Ilmu ini sangat luar biasa karena hanya dimiliki oleh para Rasul.” Tuhan berkata kepada Nur Muhammad.? “ Nur Muhammad menjawab : “Jika Engkau Tuhan mengapa Aku tidak melihat?”. Pada saat itu. semasa hidupnya didunia ini dan juga dialam akhirat nanti. jangankan tumbuhan..?” Saifuddin ibnu abd hafid aliah16 | . Perlu diingat kedatangan mereka merupakan suatu penghomatan yang besar kepada ahli tasauf atau murid yang sedang mendalami ilmu tasauf. Manusia diajarkan untuk mengenali dirinya (Jasmani) dan diri bathinya (Rohani). Karena hakekat diri yang sebenarnya. jangankan manusia.Arash dan Qursi Allah SWT. jangankah binatang. maka sesungguhnya adalah ia sesat yang bersangat sesat. bila kebetulan penjelmaan itu terdapat banyak orang.. lalu dinamainya-lah dirinya “Kun”. Allah pun belum juga nyata. Nabi dan wali-wali Allah yang teragung. Bagi mereka yang sudah sampai ketahap ini sulit diterima oeh tahap-tahap pemikiran manusia.Surga dan Neraka.. mereka adalah termasuk dikalangan manusia yang baik dan beruntung. . belum ada surga dan neraka. maka Nur Muhammad itulah bersifat “ILLA UL-HAQ” . Sabda Nabi Muhammad saw : “Mamtalabal maula bikhairi nafsihi fakaddalla dalalam baida” ”Barang siapa mengenal Allah Ta’ala diluar dari pada mengenal hakikat dirinya sendiri. (“ Barang siapa mengenal dirinya maka ia akan mengenal Tuhannya “). belum ada siapa-siapa. bahkan zat lain selain Tuhan pun belum ada. belum ada sesuatu apapun jua. bahkan waktu itu pun belum ada “waktu”. . baik pada alam yang nyata dan alam yang gaib adalah semuanya nama majazi bagi kesempurnaan tajalli NUR MUHAMMAD. Kemudian Ia menamai dirinya adalah DZAT UL-HAQ.maka beruntunglah manusia yang termasuk wali-wali Allah.bisa dilihat oleh orang ramai. dari Nur Allah kemudian menjadikan pula dirinya NUR MUHAMMAD.. Saat itu belum ada apa-apa.?” dan “Kulihat diri hamba”.karena ilmu ini Tuhan sendiri yang akan mengajarkannya kepada manusia. saat itu. : Katakan olehmu :“LAA ILAHA ILLALLAH AKU MUHAMMAD RASULULLAH” Selanjutnya Nur Muhammad berkata : “Kulihat diri Tuhan” tetapi “siapa hamba. tetapi “siapa Tuhan. Hanya orang-orang yang mempunyai martabat tinggi disisi Allah yang dapat menguasai ilmu ini. belum ada zaman. Berkata Tuhan : “Jika Engkau Haq.FAKAT ARAFA RABBAHU………………………. ……MAN ARAFA NAFSAHU. Belum ada malaikat. mengapa Engkau tidak melihat. baik rohani dan jasmani tidak lain adalah wujud kesempurnaan tajalli NUR MUHAMMAD itu semata-mata. Mereka diberi peluang untuk menjelajahi alam lain termasuk alam Barzah. Adam dan Muhammad belum juga ada. belum ada langit dan bumi. Bagi mereka yang dapat mengusai dan mengalami sendiri ilmu ini maka sudah pasti mereka dapat menjelajahi seluruh Alam Maya. ILMU SYAHADAH : Ialah merupakan martabat ilmu yang tertinggi. pada waktu itu Tuhan belum bernama Allah. Tuhan masih bernama “Nuktah”. Mereka yang sudah sampai keperingkat ini jiwanya akan tenang disamping Tuhannya. selanjutnya Nuktah melihat kepada dirinya sebagai Tuhan. “AZALI“ Ada suatu “waktu” dimana Tuhan hanya sendirian.. tetapi siapakah hamba….Tuhan menjawab : “Penglihatanmu itu serahkan kepadaKu.? Selanjutnya Nuktah melihat kembali pada dirinya. Dzat ini menurunkan kwalitas dirinya menjadi NUR ALLAH.

dan dijawab oleh Allah Ta’ala : “Jika Engkau Tuhanku Nyatakanlah Dirimu” Pada waktu itu juga Nur Muhammad gaib. Ulama-ulama lainnya yang banyak menggabungkan beberapa disiplin ilmu lain seperti falsafah menggunakan istilah-istilah seperti 'lebur'. Kitab Manhal-Shofi. “Alastu Birabbikum. lenyap sifatnya(fana fis-sifat). bahkan fana itulah Saifuddin ibnu abd hafid aliah17 | . Fana bererti hilangnya sifat-sifat buruk (maksiah lahir dan maksiat batin) dan kekalnya sifatsifat terpuji(mahmudah).?” (Siapa Tuhanmu…?) Nur Muhammad menjawab : “Qalu Balaa”. lenyap dirinya(fan fiz-zat) Oleh kerana inilah ada di kalangan ahli-hali tasauf berkata: "Tasauf itu ialah mereka fana dari dirinya dan baqa dengan Tuhannya kerena kehadiran hati mereka bersama Allah". “La sautin wala harfun” Salam FANA Fana 1. leburlah kefanaanku. Kitab Addurul-Nafs dan lain-lain menggunakan istilah-istilah seperti 'binasa' dan 'hapus' untuk memperihalkan tentang maksud fana. (Engkau juga Tuhanku) Allah berkata : “Syahadallahu annahu laa illaha” (Saksiku bagi Diriku. Antaranya : "Di dalam fanaku. maka dikatakanlah ia telah fana dari Alam Cipta. salah seorang sahabat Rasulullah yang terdekat yang diiktiraf oleh Rasulullah sebagai 'Pintu Gedung Ilmu'. Adam-pun kita. dinamai ADAM. Pengertian Fana Kebanyakan kitab-kitab tua seperti Kitab Syarah Hikam Ibni Athoillah AsKandariah. dan pada kelahiran berikutnya. bahwa kamu itu daripada NUR DZATKU” Berdirilah kamu. Muhammad-pun kita. Sahabat Rasulullah yang banyak memperkatakan tentang 'fana' ialah Sayyidina Ali. ditanggapi oleh para kaun sufi secara baik.Maka pada saat itu juga ALLAH pun menyatakan dirinya TUHAN. Demikianlah 'fana. Sayyidina Ali sering memperkatakan tentang fana. dan Allah berdiri tidak berbenda dan tidak ada bertempat. tetapi di dalam kefanaan itulah bahkan aku mendapatkan Engkau Tuhan". Alam rupa dan Alam wujud ini. karena itu dalam pandangan Ilmu Hakekat Usul Diri mengatakan : Allah-pun kita. dan Nur Muhammad mengatakan : “Dirimu juga yang Aku lihat” Dan Allah pun menyatakan dirinya yang sudah nyata. Selanjutnya Allah berkata “Akulah Tuhanmu” setelah itu Nur Muhammad menjawab: “Akulah Tuhanmu”. 'larut'. yang dimaksud EMPUNYA nama itu adalah yang tidak mempunyai huruf dan suara. 'tenggelam' dan 'lenyap' dalam usaha mereka untuk memperkatakan sesuatu tentang 'hal' atau 'maqam' fana ini. Di dalam Kitab Arrisalah al-Qusyairiah disebutkan erti fana itu ialah Lenyapnya sifat-sifat basyariah(pancaindera) Maka sesiapa yang telah diliputi Hakikat Ketuhanan sehingga tiada lagi melihat daripada Alam baharu. karena sekalian itu cuma nama-nama saja. maka berdirilah ALIF = Adam Insan Demikianlah. Bahawa fana itu ialah lenyapnya segala-galanya. lenyap af'alnya/perbuatannya(fana fil af'al). dan berkata : “Bahwasanya tiada Tuhan hanya Aku. tidak ada Tuhan yang lain selain Aku) Maka sujudlah Nur Muhammad 5000 tahun lamanya.

Di situlah terletak jalan menuju Allah. Saifuddin ibnu abd hafid aliah18 | ." 2. Abu Yazid menjawab: "Diri saya telah hilang(fana) dalam mengenang Allah hingga saya tidak tahu malam dan siang". Kemudian Allah kurniakan saya mata Ketuhanan dan telinga Ketuhanan dan saya dapat dapati segala-galanya adalah di dalam Dia juga. Hijab diriku tersingkap dan saya berada di keadaan itu beberapa lama tanpa pertolongan sebarang panca indera. Kata-kata Hikmah Dari Wali-wali Allah yang telah mengalami FANA Ada seorang bertanya kepada Abu Yazid Al-Busthomi. Seorang itu tidak akan mencapai Cinta kepada Allah(mahabbah) hingga dia memfanakan dirinya. "Ya Tuhan. maka saya pun dapat memandangNya dan ketika itu hancur leburlah pancainderaku dan tidak dapat berkata apa-apa. Ab Yazid AlBusthomi sering mengalami keadaan "fana" fillah dalam menemukan Allah.Beliau pernah menceritakan sesuatu tentang fana ini dengan katanya." Al-Junaid Al-Bagdadi yang menjadi Imam Tasauf kepada golongan Ahli Sunnah Wal-Jamaah pernah membicarakan tentang fana ini dengan kata-kata beliau seperti berikut: Kamu tidak mencapai baqa(kekal dengan Allah) sebelum melalui fana(hapus diri) Membuangkan segala-galanya kecuali Allah dan 'mematikan diri' ialah kesufian.merupakan pintu kepada mereka yang ingin menemukan Allah(Liqa Allah) bagi yang benar-benar mempunyai keinginan dan keimanan yang kuat untuk bertemu dengan Allah(Salik). Itulah ertinya memfanakan diri. Apabila Allah memfanakan saya dan membawa saya baqa dengaNya dan membuka hijab yang mendinding saya dengan Dia. Beliau telah menjawab dengan katanya:"Buangkanlah diri kamu.sifat-sifat yang tercela dan menetapkan dengan sifat-sifat yang terpuji iaitu Takhali dan Tahali. Imam Al-Ghazali. pejalan spiritual akan bersinggungan dengan istilah ILMU LADUNI. Barangsiapa yang melenyapkan(fana) dirinya dalam Allah. Abu Qadir Al-Jailani . Yaitu pengetahuan yang diperolehi tidak melalui proses kegiatan belajar mengajar dan membaca buku-buku. Umpamanya Nabi Musa alaihisalam ketika ia sangat ingin melihat Allah maka baginda berkata yang kemudiannya dijawab oleh Allah Taala seperti berikut. Firman Allah yang bermaksud: "Maka barangsiapa yang ingin akan menemukan dengan Tuhannya maka hendaklah ia mengerjakan amalan Sholeh dan janganlah ia mempersekutukan siapapun dalam beribadat kepada Allah (Surah Al-Kahfi:) Untuk mencapai liqa Allah dalam ayat yang tersebut di atas.Para Nabi-nabi dan waliwali seperti Sheikh Abu Qasim Al-Junaid. "Bagaimana tuan habiskan masa pagimu?". namun melalui PANDANGAN MATA HATI YANG DITERIMA LANGSUNG DARI ALLAH. Keduanya meniadakan/menafikan segala sesuatu termasuk dirinya sehingga yang benar-benar wujud/isbat hanya Allah semata-mata dalam beribadat. Satu ketika Abu Yazid telah ditanyai orang bagaimanakah kita boleh mencapai Allah. ada dua kewajiban yang mesti dilaksanakan iaitu: Pertamanya mengerjakan amalan sholeh dengan menghilangkan semua. maka didapati bahawa Allah itu segalagalanya". Percakapan orang-orang yang cinta kepada Allah itu ILMU LADUNI Dalam khasanah makrifat. bagaimanakah caranya supaya aku sampai kepada Mu? Tuhan berfirman: Tinggalkan dirimu/lenyapkan dirimu(fana). baru kamu kemari.

Cahaya mewujudkan yang gelap menjadi benda-benda yang nyata. ruh dan Sir. Ditambah dengan memohon ampunan. Nur-Nya adalah kendaraan bagi hati untuk sampai ke SISI-Nya. Alam ini pada hakikatnya adalah gelap. Jika Dia ingin memperkenalkan Diri-Nya kepada hamba-Nya maka hati hamba itu akan dipersiapkan untuk dilakukan pembersihan. Orang yang mengambil hakikat dari buku atau memahami dari ucapan orang lain belumlah dikatakan mengetahui hakikat yang sebenarnya. Sesungguhnya cahaya hanya satu jenis saja dan datangnya dari sumber yang satu jua. RUH ADALAH NYAWANYA HATI DAN SIR ADALAH NYAWANYA RUH. Cahaya Ilahi akan membuka hakikathakikat. Mata hati melihat banyaknya hakikat karena banyaknya hakikat yang tercermin dari ragam Cahaya Ilahi. Misalnya kita berdiri di atas puncak sebuah bukit pada waktu malam yang gelap gelita. Hati hambanya tersebut diterangi dengan CAHAYA atau Nur-Nya. Alam menjadi terang karena ada kenyataan Tuhan padanya. RUH PULA YANG LANGSUNG TERKAIT DENGAN TUHAN DAN KETERKAITAN ITU DINAMAKAN AS-SIR (RAHASIA). Cahaya Ilahi berperanan menyingkap tabir hakikat. Kemudian bersabar menanti hadirnya sinar kebijaksanaan sambil terus juga berharap. BOLEH JUGA DIKATAKAN BAHWA HAKIKAT HATI ADALAH RUH DAN HAKIKAT RUH ADALAH SIR. Selanjutnya. SIR ATAU RAHASIA YANG SAMPAI KEPADA TUHAN DAN SIR YANG MASUK KE HADRAT-NYA. Begitu juga halnya pandangan mata hati. sedangkan Saifuddin ibnu abd hafid aliah19 | . Cahaya Ilahi menerangi hati. memuji Nama Tuhan sebagai pembersih hati. Yang terlihat di atas bukit itu menjadi nyata karena diterangi oleh cahaya matahari. Hakikat akan diketahui apabila seseorang gigih mendalami pengetahuan tentang hakikat dari perenungan-perenungannya sendiri (berarti dia menggunakan akalnya sebagaimana yang dianjurkan Tuhan dalam agama) dan kemudian mempraktekkannya dalam perbuatan sehari-hari dengan mempertimbangkan dengan hati nuraninya.Tuhan hanya bisa dikenal jika Dia sendiri berkehendak untuk dikenali. Apabila hari siang. Apa yang dapat dilihat hanyalah kegelapan. HATI ADALAH BADAN DAN RUH ADALAH NYAWANYA. Amal dan ilmu tidak mampu menyingkap rahasia hakikat-hakikat. SIR INILAH MAMPU UNTUK YANG MENGENAL ALLAH KARENA SIR ADALAH HAKIKAT SEMUA YANG BERWUJUD. Mereka hanyalah menyangka atau mengkhayal sudah mengetahui hakikat padahal sesungguhnya belum. akan terlihat tumbuh-tumbuhan dan hewan yang menghuni bukit itu. matahari bersinar.

Nur Ilahi adalah cahaya yang menerangi hati dan mengeluarkannya dari kegelapan serta membawanya untuk menyaksikan sesuatu dalam keadaannya yang asli. Kegelapan yang menutupi mata hati menyebabkan hati terpisah daripada kebenaran. Kadang-kadang hati masih cenderung menuju yang samar-samar dan abu-abu. Apabila cahaya Ilahi sudah membuka tirai dan cahaya terang telah bersinar maka mata hati dapat memandang kebenaran dan keaslian yang selama ini disembunyikan oleh alam nyata. Pada tahap ini hati terkadang masih mudah goyah dan sewaktu-waktu mengalami kekeliruan. Hatilah yang tertutup sedangkan kebenaran tidak tertutup. KESAKSIAN MATA HATI MEMPERLIHATKAN KEPADA ANDA KETIADAAN DIRI SELAIN WUJUD NYA. Dalil atau bukti yang dicari bukanlah untuk menyatakan kebenaran tetapi untuk mengeluarkan hati dari lembah kegelapan kepada cahaya yang terang benderang. Oleh itu ILMU LADUNI yang diperolehinya masih belum mencapai peringkat yang halus.Cahaya Ilahi datangnya dari cahaya yang satu yang bersumberkan Zat Yang Maha Esa. Lalu hatinya menghadap kepada yang lebih benar. Ia akan menerangi AKAL lalu AKAL dapat Saifuddin ibnu abd hafid aliah20 | . KESAKSIAN HAKIKI MATA HATI MEMPERLIHATKAN KEPADA ANDA BAHWA HANYA TUHAN YANG WUJUD. Cahayalah yang menerangi atau membuka hijab hati. Semakin terang cahaya Ilahi yang diterima oleh hati akan menambah jelas kebenaran yang dapat dilihatnya. TIDAK TERLIHAT LAGI KETIADAAN DAN WUJUD ANDA. Apabila hati sudah menjadi bersih maka hati akan menyinarkan cahayanya. maka cahaya Ilahi yang diperolehinya tidak begitu terang. Para pejalan spiritual awal yang hatinya belum cukup bersih. sehinggalah dia menemui kebenaran hakiki. Orang yang tataran spiritualnya pada peringkat ini memang perlu mendapatkan bimbingan dan penjelasan dari ahli makrifat yang ilmunya lebih tinggi. Apabila hatinya semakin bersih cahaya Ilahi semakin bersinar meneranginya dan dia mendapat ilmu yang lebih jelas. KEKUATAN ILMU YANG DIPEROLEHI BERGANTUNG KEPADA KEKUATAN HATI MENERIMA CAHAYA ILAHI. TERBUKANYA MATA HATI MEMPERLIHATKAN KEPADA ANDA AKAN KEBERADAAN ALLAH. Pengetahuan yang diperolehi melalui pandangan mata hati yang bersumber dari Cahaya Ilahi dinamakan ILMU LADUNI ATAU ILMU YANG DITERIMA DARI ALLAH SWT SECARA LANGSUNG. Cahaya hati ini dinamakan Cahaya Qalbu.

HATI TIDAK CENDERUNG KEPADA HARTA. Dia tidak lagi tergantung kepada sesama makhluk.memikirkan dan merenung tentang HAKIKAT KETUHANAN yang menguasai alam dan juga dirinya sendiri. 2. Jadilah dia seorang yang CERMAT. BERTAUBAT DENGAN SEBENARNYA (TAUBAT NASUHA) DAN TIDAK KEMBALI LAGI KEPADA KEJAHATAN. ORANG LAIN DENGAN HARTA Orang yang taat kepada perintah-NYA senantiasa kuat melakukan ibadah dan meningkatlah kekuatan ruhaninya. TUHAN menganugerahi orang ini Saifuddin ibnu abd hafid aliah21 | . mendengar pembicaraan dan mengetahui bisikan hati kita. Lahirlah di dalam hati nuraninya perasaan bahwa DIA sentiasa mengawasi gerakgerik kita. karena ini takdir yang SUDAH DITENTUKAN TUHAN untuknya dan takdir-NYA kepada kita pasti yang terbaik. Kesadaran ini membuatnya merasakan dengan mendalam betapa dekatnya ALLAH dengannya. 3. Dia tidak lagi takut apapun yang menimpanya. ELING DAN WASPADA. CUKUP DENGAN APA YANG ADA DAN BAHAGIA BILA BISA MEMBANTU YANG DIMILIKINYA. Di antara sifat yang dimiliki oleh orang yang sampai kepada MARTABAT ini ialah: 1. Hatinya teguh dan ikhlas dengan semua ketentuan-NYA. KEHALUSAN RUHANINYA MEMBUATNYA MERASA MALU KEPADA TUHAN DAN MERENDAHKAN DIRI KEPADA-NYA SAJA. Baginya SUKA dan DUKA. 4. BAHAYA dan BENCANA SEHEBAT APAPUN tidak lagi menggugat imannya dan KENIKMATAN DUNIA tidak lagi menggelincirkannya. Orang yang seperti ini sentiasa di dalam penjagaan TUHAN karena dia telah menyerahkan dirinya kepada TUHAN juga. Dia akan kuat untuk menyerahkan semua urusan kehidupannya kepada TUHAN saja. BENCANA dan KEBERUNTUNGAN sama saja. Renungan akal terhadap dirinya sendiri membuatnya menyadari perjalanan hal-hal ketuhanan yang menguasai dirinya. RUHANINYA CUKUP KUAT UNTUK MENANGGUNG KESUSAHAN DENGAN SABAR DAN BERTAWAKAL 5. CERMAT DALAM MELAKSANAKAN HUKUM TUHAN.

Hatinya jelas merasakan bahawa tidak ada yang berkuasa melainkan DIA dan segala sesuatu datangnya dari ALLAH. Mata hati melihat atau menyaksikan keesaan TUHAN dan hati merasakan akan keadaan keesaan itu. Pada tahap pertama terbuka mata hati dan cahaya Qalbu memancar menerangi akalnya. Pada tahap AINUL YAQIN seseorang telah menceburkan diri di wilayah kegaiban segala sesuatu termasuk dirinya sendiri. KASYAF MELAHIRKAN PENGENALAN ATAU MAKRIFAT.djamaluddin aliah (kali barru )berkata :didalam penelitian dari ajaran syekh siti jenar . kehendak diri sendiri atau angan-angan. Dia mengalami suasana yang menyebabkan dia menafikan perwujudan dirinya dan diisbatkannya kepada Wujud ALLAH..h. Orang yang di dalam suasana seperti ini telah transenden dari sifat-sifat kemanusiaan.. Dia melihat dengan ilmunya dan mendapat keyakinan yang dinamakan ILMUL YAQIN.dengan kemampuan untuk melihat dengan mata hati dan bertindak melalui Petunjuk Laduni. Orang yang mencapai tingkat ini dikatakan telah mencapai maqam TAUHID SIFAT. Hakikat sesungguhnya hanya bisa dialami dengan mata hati. Pandangan mata hati kepada hal ketuhanan memberi kesan kuat kepada hatinya (kalbunya).. tidak lagi melihat kepada wujud dirinya. Seseorang tidak lagi melihat denganmata ilmu tetapi melihat dengan mata hati dan mata hati memandang itu dinamakan KASYAF.membuat hal baru atau mengubah bacaan alqur2an di dalam sholat dengan bacaan bacaan bukan berdasarkan alqur2an kecuali alfatihah... Dia MERASAKAN benar-benar akan keesaan Allah bukan sekadar mempercayainya.dari apa2 yang telah diciptakan olehnya dengan merintis hal baru dengan mengganti sahadat dengan sahadat sesyahidan dengan pengakuan sendiri yang lagi bukan lagi umat muhammad dan hamba allah dia sendiri allah dan muhammad cahayanya. Seorang yang akalnya diterangi cahaya Qalbu akan melihat betapa dekatnya TUHAN... Seseorang yang berada di dalam maqam makrifat dan mendapat keyakinan melalui kasyaf dikatakan memperolehi keyakinan yang dinamakan AINUL YAQIN.sholat satu rakaat sesyahidan dengan bacaan sendiri. Mata hati hanya melihat kepada Wujud-NYA. Yang perlu digarisbawahi.perlu disadari bahwa setelah melihat penjabarannya atas ilmunya mendapatkn suatu kekeliruan yang dilakukan sebagaimana yang tertera dikitabnya di mana dari wajib dan diwajibkan dirubah kehal yang baru yang tak ada tuntunannya sebagai hamba allah dan umat muhammad rasulullah saw.. Saifuddin ibnu abd hafid aliah22 | . Suasana ini timbul akibat hakikat ketuhanan yang dialami oleh hati. Masalah Aku adalah allah dari para sufi Oleh saifuddin ibnu abd hafid aliah ibnu k... tidak lagi melalui pikiran. bahwa perjalanan spiritual manusia akan melalui beberapa tingkatan dalam proses mengenal Tuhan. Pada tahap keduanya mata hati yang telah terbuka.

hakikat...artinya ia juga (allah)... didalam buah hati ada nyawa...(hai’atul maknun) Wassalam. didalamnya ada hati....tariqah..sebagaimana sabda rasulullah.dengan hakikat yang nyata dari allah azza wajalla. Mengenai pengakuan Ana al haq AKU (allah ) dari ajaran syekh siti jenar sangat bertentangan dengan syariat ahlulsunnah waljaamaah.Rasulullah bersabda. Saifuddin ibnu abd hafid aliah23 | . jauhkanlah dirimu dari pada kekufuran ...maka bagi yang mengenai ajaran diatas perlu Hati2 dan jauhkan dari pada terjadi dosa yang sangat besar dengan kekufuran ........Bukhari dan Muslim) maka perlu kita kehati hatian menyikapi dari apa maksud dari apa ilmu yang dilakukannya dengan pengetahuannya...dan semua yang namanya ciptaan adalah hamba allah..ma’rifat..sebagian dari pada itu baiklah untuk jadi pelajaran dan pengajaran dengan sesuatu yang bisa diterima dengan dalil akal dan mistikal berdasarkan alqur2an dan hadist dan kerohanian.. didalam hati ada buah hati.janganlah anda melakukan pekerjaan sesuatu yang jika itu sia2 yang tak ada mampaatnya apalagi itu berunsur bi’dhah..dan takut jatuh oleh kehancuran dari pada kekufuran(kecuali itu rahasia allah)wallahu a’lam...tapi perlu di ketahui perbedaan kalangan sufi memaknai AKU itu sangat berbeda2 .tapi dari pada kalangan sufi ahlulsunnah waljamaah sebagian pemahaman ada pada itu artinya benar adanya ya AKU ini (allah)...... itulah yang dimaksud pengenalan pada tuhannya sehingga kita mengenal diri .didalam tubuh anak cucu nabi adam ada segumpal daging. Tetapi tentang AKU (aku allah)pada setiap insan bukanlah allah swt(pencipta)tetapi AKU Allah hanyalah Ciptaan yaitu NURULLAH (ilmunya/kuasanya)artinya yang dimaksud baharu yaitu Hamba.....karna sebagai hamba dan umat muhammad saw pastilah tak ingin bercerai berai dengannya............barang siapa yang berbuat sesuatu yang baharu dalam syariat ini yang tidak sesuai dengannya maka ia tertolak(HR. Ini sangat jelas sudah jauh dari pada kebenaran dari rasulullah sebagai Hamba Allah swt ..tetapi adanya diriku karna aku diciptakan dengan satu kelahiran dan dengan akhir kematian.bedakan itu dan jangan memutar balikkan.semoga allah merahmatinya.saya sendiri membenarkan apa di maksud tentang AKU (akulah allah)dengan melalui proses pemahaman yang melalui tingkat keilmuan dengan kebenaran hakiki sareat.........didalamnya ada nurullah didalamnya ada rahasia didalamnya ada AKU. ‘’tuhan tetaplah tuhan dan hamba tetaplah hamba..Dia sendiri menciptakan di dalam dirinya sehingga kamu ada Artinya asalku dari kesatuan yang ada yang tidak berawal dan tidak berakhir .....

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->