MOTIVASI ISLAM DALAM PENGEMBANGAN IPTEK

Thatiana Dwi Arifah, 1206244346

1. ISLAM MEWAJIBKAN MENGOPTIMALKAN AKAL Ayat yang pertama turun tentang anjuran Membaca dan Memperhatikan Banyak Ayat mengajak kita untuk merenung dan berfikir .

dan kamu melihat bahtera berlayar padanya. ISLAM MENGINGINKAN KEMUDAHAN UNTUK MANUSIA “ Dan Dia-lah.2. Allah yang menundukkan lautan (untukmu). agar kamu dapat memakan daripadanya daging yang segar (ikan). dan supaya kamu mencari (keuntungan) dari karunia-Nya. 16-14) . dan supaya kamu bersyukur” (An-Nahl. dan kamu mengeluarkan dari lautan itu perhiasan yang kamu pakai.

3. ISLAM MEMBERIKAN BANYAK INSPIRASI TEKNOLOGI Islam sebagai pelopor dibuatnya teknologi contohnya : Pembuatan sabun Arsitektur Matematika .