KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

DOKUMEN STANDARD PRESTASI MATEMATIK TAHUN 2 MASALAH PEMBELAJARAN

Dokumen Standard Prestasi KSSR PK Tahun 2 @ LP – MAT (LD)

4.MATLAMAT Matlamat Kurikulum Standard Sekolah Rendah Pendidikan Khas bagi mata pelajaran Matematik adalah untuk membina pemahaman murid tentang konsep nombor. OBJEKTIF Komponen Matematik membolehkan murid: 1. Mengetahui dan memahami konsep nombor Menguasai dan mengaplikasikan kemahiran tambah dan tolak Mengenali bentuk-bentuk asas dan ciri-cirinya yang terdapat di alam sekeliling Menguasai kemahiran penyelesaian masalah dalam kehidupan seharian Dokumen Standard Prestasi KSSR PK Tahun 2 @ LP – MAT (LD) 1 . 2. memahami idea matematik yang mudah dan berketrampilan mengaplikasikan pengetahuan serta kemahiran matematik secara berkesan dan bertanggungjawab dalam kehidupan seharian. 3. kemahiran asas dalam pengiraan.

BAND PERNYATAAN STANDARD 1 Tahu pengetahuan asas matematik 2 Tahu dan faham pengetahuan asas matematik 3 Tahu dan faham pengetahuan asas matematik bagi melakukan operasi asas matematik 4 Menguasai. mengaplikasi pengetahuan asas matematik dan boleh melakukan operasi asas matematik serta mampu menyelesaikan masalah mudah dalam kehidupan seharian Dokumen Standard Prestasi KSSR PK Tahun 2 @ LP – MAT (LD) 2 .

berat / ringan iv. tinggi / rendah ii. panjang / pendek iii. lebih / kurang iii. banyak / sedikit ii. tebal / nipis B1 D1 E2 Menyatakan kuantiti melalui perbandingan: i.BAND 1 Tahu PERNYATAAN STANDARD B1 Tahu pengetahuan asas matematik DESKRIPTOR Konsep Nombor B1 D1 Membanding kumpulan objek EVIDENS B1 D1 E1 Mendiskriminasikan objek mengunakan objek sebenar/gambar: i. sama banyak / tidak sama banyak Nombor Bulat dalam Lingkungan 20 B1 D2 Menamakan nombor 11-20 B1 D2 E1 Menyebut nombor 11 hingga 20 B1 D2 E2 Mengenal simbol nombor 11 hingga 20 B1 D2 E3 Menamakan nombor 11 hingga 20 Dokumen Standard Prestasi KSSR PK Tahun 2 @ LP – MAT (LD) 3 .

BAND 2 Tahu dan Faham PERNYATAAN STANDARD B2 Tahu dan faham pengetahuan asas matematik DESKRIPTOR Operasi Tambah dalam Lingkungan 20 B2 D1 Menyatakan secara lisan situasi tambah dalam kehidupan harian EVIDENS B2 D1 E1 Menambah dengan membilang semua menggunakaan bahasa harian yang relevan B2 D1 E2 Menyatakan hasil tambah dua kumpulan objek B2 D2 Menulis ayat matematik bagi operasi tambah Operasi Tolak dalam Lingkungan 20 B2 D3 Menyatakan secara lisan situasi tolak dalam kehidupan harian B2 D2 E1 Mengenal simbol tambah (+) dan sama dengan (=) B2 D3 E1 Menolak melalui proses pengurangan menggunakan bahasa harian yang relevan B2 D3 E2 Menyatakan hasil tolak dengan mencari perbezaan dua kumpulan objek B2 D4 Menulis ayat matematik bagi operasi tolak B2 D4 E1 Mengenal simbol tolak (-) dan sama dengan (=) Dokumen Standard Prestasi KSSR PK Tahun 2 @ LP – MAT (LD) 4 .

RM10 B2 D5 E3 Mengenal simbol RM dan sen Masa dan Waktu B2 D6 Waktu dalam unit jam B2 D6 E1 Mengenal nombor pada muka jam B2 D6 E2 Mengenal jarum panjang dan jarum pendek B2 D6 E3 Menyatakan waktu dalam unit jam Dokumen Standard Prestasi KSSR PK Tahun 2 @ LP – MAT (LD) 5 . RM1 ii. RM5 iii. RM5 iii.BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR Wang B2 D5 Mata wang Malaysia EVIDENS B2 D5 E1 Mengenal wang kertas: i. RM1 ii. RM10 B2 D5 E2 Menamakan wang kertas: i.

BAND 3 Tahu. lebih daripada ii.20 EVIDENS B3 D1 E1 Membilang nombor sehingga 20 mengikut tertib menaik B3 D1 E2 Menyusun turutan nombor sehingga 20 secara menaik B3 D1 E3 Membilang nombor sehingga 20 mengikut tertib menurun B3 D1 E4 Menyusun turutan nombor sehingga 20 secara menurun B3 D1 E5 Melengkapkan rangkaian nombor sehingga 20 B3 D2 Menentukan nilai nombor dalam lingkungan 20 B3 D2 E1 Menentukan nilai nombor 11 hingga 20 dengan kuantiti B3 D2 E2 Membuat perbandingan nilai nombor: i. Faham dan Boleh Buat PERNYATAAN STANDARD B3 Tahu dan faham pengetahuan asas matematik bagi melakukan operasi asas matematik DESKRIPTOR Nombor Bulat dalam Lingkungan 20 B3 D1 Membilang nombor 11 . kurang daripada Dokumen Standard Prestasi KSSR PK Tahun 2 @ LP – MAT (LD) 6 .

BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR B3 D3 Menentukan nilai tempat sehingga 20 EVIDENS B3 D3 E1 Menentukan nilai tempat (sa dan puluh) B3 D4 Menulis nombor dalam lingkungan 20 B3 D4 E1 Menulis nombor 11 hingga 20 dalam angka B3 D4 E2 Menulis nombor sehingga 20 dalam perkataan Operasi Tambah dalam Lingkungan 20 B3 D5 Menulis ayat matematik bagi operasi tambah B3 D5 E1 Menulis operasi tambah dalam bentuk ayat matematik B3 D5 E2 Menulis operasi tambah dalam bentuk lazim Operasi Tolak dalam Lingkungan 20 B3 D6 Menulis ayat matematik bagi operasi tolak B3 D6 E1 Menulis operasi tolak dalam bentuk ayat matematik B3 D6 E2 Menulis operasi tolak dalam bentuk lazim Dokumen Standard Prestasi KSSR PK Tahun 2 @ LP – MAT (LD) 7 .

mengaplikasi pengetahuan asas matematik dan boleh melakukan operasi asas matematik serta mampu menyelesaikan masalah mudah dalam kehidupan seharian DESKRIPTOR Nombor Bulat dalam Lingkungan 20 B4 D1 Penggunaan nombor lingkungan 20 dalam kehidupan harian EVIDENS B4 D1 E1 Menggunakan nombor dalam kehidupan harian (contoh: nombor rumah.BAND 4 Tahu. bentuk lazim B4 D3 Menambah sebarang dua nombor dalam lingkungan 20 B4 D3 E1 Menambah sebarang nombor 2 digit dengan 1 digit tanpa mengumpul semula dalam: i. bentuk lazim Operasi Tolak dalam Lingkungan 20 B4 D4 Menolak dalam lingkungan fakta asas B4 D4 E1 Menolak sebarang dua nombor dalam lingkungan fakta asas dalam: i. ayat matematik ii. ayat matematik ii. ayat matematik ii. nombor jalan. nombor bas) Operasi Tambah dalam Lingkungan 20 B4 D2 Menambah dalam lingkungan fakta asas B4 D2 E1 Menambah sebarang dua nombor dalam lingkungan fakta asas dalam: i. Faham dan Boleh Buat dengan Beradab PERNYATAAN STANDARD B4 Menguasai. bentuk lazim Dokumen Standard Prestasi KSSR PK Tahun 2 @ LP – MAT (LD) 8 .

beberapa pilihan perlu ditaksir Dokumen Standard Prestasi KSSR PK Tahun 2 @ LP – MAT (LD) 9 .BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR B4 D5 Menolak sebarang dua nombor dalam lingkungan 20 EVIDENS B4 D5 E1 Menolak sebarang nombor 1 digit daripada 2 digit dalam lingkungan 20 tanpa mengumpul semula dalam: i.semua perlu ditaksir . bentuk lazim CATATAN 1. ayat matematik ii. Huruf Roman 2. Bullet .