Nama penuh

,
Jawatan,
alamat.

Alamat ,
xxxxxxxxxx,
poskod xxxx,
NEGERI.

6 JANUARI 2013

Puan,
SEBAB TIDAK HADIR KE MESYUARAT
Merujuk kepada perkara di atas, saya ingin menyatakan sebab-sebab ketidakhadiran
dalam mesyuarat yang diadakan pada .............................................
2.
Saya telah mengambil............................. Ini menyebabkan saya tidak
dapat..................... Ini kerana...........................................................................
3.
Malah, pada................................................. Ini menyebabkan saya
...........................................................................................
4.
Berikutan itu, saya memohon maaf di atas ketidakhadiran semasa mesyuarat
berkenaan.
Sekian, terima kasih.

Yang Benar,

[ NAMA PENUH]