Asfari Suri /personel /kpkt Sent by: pa pbhr 07/01/2010 15:54

To Semua Pengguna cc bcc Subject PANDUAN PERMOHONAN KEMUDAHAN TAMBANG MENGUNJUNGI WILAYAH ASAL BAGI PEGAWAI YANG BERTUKAR WILAYAH DI BAWAH PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 22 TAHUN 2008

Rujukan Kami : (51) KPKT/BPK/19/974/1/7 Jld.26 Tarikh : 7 Januari 2010

Y. Bhg. Dato'/Datuk/Datin/Tuan/Puan,

PANDUAN PERMOHONAN KEMUDAHAN TAMBANG MENGUNJUNGI WILAYAH ASAL BAGI PEGAWAI YANG BERTUKAR WILAYAH DI BAWAH PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 22 TAHUN 2008

Dengan segala hormatnya dipohon Y. Bhg. Dato'/Datuk/Datin/Tuan/Puan merujuk kepada perkara di atas. 2. Dimaklumkan bahawa kemudahan Tambang Mengunjungi Wilayah Asal kepada pegawai Perkhidmatan Awam yang bertukar wilayah adalah untuk membolehkan pegawai dan ahli keluarga pegawai mengunjungi wilayah asal yang diperuntukan di bawah Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 22 Tahun 2008. Kemudahan ini diberi hanya sekali dalam tempoh satu tahun perkhidmatan pegawai di wilayah penempatan. 3. Sehubungan itu, bagi mengelakkan isu-isu berbangkit dalam pengurusan kemudahan ini, adalah perlu pelarasan dilaksanakan bagi permohonan kelulusan Tambang Mengunjungi Wilayah Asal daripada pegawai-pegawai di Kementerian ini. Permohonan hendaklah memenuhi syarat-syarat yang dinyatakan dalam Pekeliling tersebut iaitu:

boleh disediakan tambang untuk membawa isteri / suami ke wilayah penempatan pegawai.2010 sehingga 31.3.1 Bagi kelayakan kali pertama.7 4. Kelayakan untuk kali kedua dan seterusnya ialah pada bila-bila masa dalam tahun berikutnya selepas tarikh lapor diri pegawai di wilayah penempatan.2009 ii) Kelayakan kali pertama : selepas berkhidmat 6 bulan iii) Kelayakan tahun berikutnya ialah : pada bila-bila masa mulai tarikh 1.3 Kemudahan tambang yang tidak digunakan dalam tempoh yang ditetapkan akan luput dan tidak boleh dibawa ke tahun hadapan. 3. Tempoh cuti tanpa gaji atau separuh gaji tidak boleh diambil kira untuk menentukan kelayakan kemudahan ini.5 3. hendaklah mengemukakan permohonan . Kaedah menentukan kelayakan tersebut adalah seperti contoh berikut: 3.6 3. Dengan demikian. Bagi isteri / suami / anak-anak yang tidak mengikut pegawai bertukar wilayah dibenarkan menggunakan kemudahan tambang ini untuk melawat pegawai. Pegawai dan isteri atau suami yang kedua-duanya bertukar wilayah. 3.3.3.4 3.2 i) Tarikh lapor diri pegawai : 31.4. pegawai-pegawai yang layak menggunakan kemudahan Tambang Mengunjungi Wilayah Asal sebagaimana yang dinyatakan dalam pekeliling ini. Pegawai bujang yang balik ke wilayah asal dengan menggunakan perbelanjaan sendiri untuk berkahwin. hanya seorang sahaja layak menggunakan kemudahan ini untuk membawa keluarga dalam sesuatu tahun manakala suami atau isteri boleh menggunakan kemudahan tambang tersebut atas kadar bujang. pegawai hendaklah telah berkhidmat selama 6 bulan di wilayah penempatan.2011.

Perbelanjaan Tambang Mengunjungi Wilayah Asal bagi setiap pegawai yang telah diluluskan adalah dibawah tanggungan Bahagian / Jabatan masing-masing. .melalui emel( ASFARI BIN SURI ) . Bhg. Sijil Kelahiran pegawai dan Sijil Kelahiran Ibu atau Bapa pegawai.ke Bahagian Sumber dokumen-dokumen berikut: i) Manusia. Sukacita mohon kerjasama Y. Dato'/Datin/Tuan/Puan bagi memastikan permohonan dapat dipertimbangkan dengan teratur. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” '1 MALAYSIA: RAKYAT DIDAHULUKAN.PENCAPAIAN DIUTAMAKAN' Saya yang menurut perintah. ii) iii) iv) v) 5. Permohonan yang lengkap hendaklah dikemukakan ke Bahagian Sumber Manusia dalam tempoh satu (1) bulan sebelum tarikh kunjungan. Sijil Nikah (jika berkaitan). KPKT dengan menyertakan Lampiran A – Borang Permohonan Kemudahan Tambang Mengunjungi Wilayah Asal (Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 22 Tahun 2008). Sekian. Permohonan yang lewat diterima dan tidak lengkap tidak akan dipertimbangkan. Dato'/Datuk/Datin/Tuan/Puan supaya memaklumkan maklumat ini kepada semua pegawai di Bahagian / Jabatan Y. 6. Surat arahan penempatan / lapor diri. Bhg. Sijil Kelahiran anak-anak (jika berkaitan). terima kasih.

p. Bhg. Y. Datin TKSU (P) Y. s. Bhg. Ketua Setiausaha Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Bhg.k.Bahagian Sumber Manusia b. Dato' KSU Y. Datuk TKSU (D) .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful