Asfari Suri /personel /kpkt Sent by: pa pbhr 07/01/2010 15:54

To Semua Pengguna cc bcc Subject PANDUAN PERMOHONAN KEMUDAHAN TAMBANG MENGUNJUNGI WILAYAH ASAL BAGI PEGAWAI YANG BERTUKAR WILAYAH DI BAWAH PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 22 TAHUN 2008

Rujukan Kami : (51) KPKT/BPK/19/974/1/7 Jld.26 Tarikh : 7 Januari 2010

Y. Bhg. Dato'/Datuk/Datin/Tuan/Puan,

PANDUAN PERMOHONAN KEMUDAHAN TAMBANG MENGUNJUNGI WILAYAH ASAL BAGI PEGAWAI YANG BERTUKAR WILAYAH DI BAWAH PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 22 TAHUN 2008

Dengan segala hormatnya dipohon Y. Bhg. Dato'/Datuk/Datin/Tuan/Puan merujuk kepada perkara di atas. 2. Dimaklumkan bahawa kemudahan Tambang Mengunjungi Wilayah Asal kepada pegawai Perkhidmatan Awam yang bertukar wilayah adalah untuk membolehkan pegawai dan ahli keluarga pegawai mengunjungi wilayah asal yang diperuntukan di bawah Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 22 Tahun 2008. Kemudahan ini diberi hanya sekali dalam tempoh satu tahun perkhidmatan pegawai di wilayah penempatan. 3. Sehubungan itu, bagi mengelakkan isu-isu berbangkit dalam pengurusan kemudahan ini, adalah perlu pelarasan dilaksanakan bagi permohonan kelulusan Tambang Mengunjungi Wilayah Asal daripada pegawai-pegawai di Kementerian ini. Permohonan hendaklah memenuhi syarat-syarat yang dinyatakan dalam Pekeliling tersebut iaitu:

3.3 Kemudahan tambang yang tidak digunakan dalam tempoh yang ditetapkan akan luput dan tidak boleh dibawa ke tahun hadapan.6 3.4 3. Bagi isteri / suami / anak-anak yang tidak mengikut pegawai bertukar wilayah dibenarkan menggunakan kemudahan tambang ini untuk melawat pegawai.2010 sehingga 31.1 Bagi kelayakan kali pertama.2009 ii) Kelayakan kali pertama : selepas berkhidmat 6 bulan iii) Kelayakan tahun berikutnya ialah : pada bila-bila masa mulai tarikh 1. Pegawai dan isteri atau suami yang kedua-duanya bertukar wilayah. Kaedah menentukan kelayakan tersebut adalah seperti contoh berikut: 3.3.3. Kelayakan untuk kali kedua dan seterusnya ialah pada bila-bila masa dalam tahun berikutnya selepas tarikh lapor diri pegawai di wilayah penempatan.5 3. Tempoh cuti tanpa gaji atau separuh gaji tidak boleh diambil kira untuk menentukan kelayakan kemudahan ini.4.2011. pegawai-pegawai yang layak menggunakan kemudahan Tambang Mengunjungi Wilayah Asal sebagaimana yang dinyatakan dalam pekeliling ini. 3. boleh disediakan tambang untuk membawa isteri / suami ke wilayah penempatan pegawai. Dengan demikian.2 i) Tarikh lapor diri pegawai : 31. hendaklah mengemukakan permohonan . pegawai hendaklah telah berkhidmat selama 6 bulan di wilayah penempatan. 3. hanya seorang sahaja layak menggunakan kemudahan ini untuk membawa keluarga dalam sesuatu tahun manakala suami atau isteri boleh menggunakan kemudahan tambang tersebut atas kadar bujang. Pegawai bujang yang balik ke wilayah asal dengan menggunakan perbelanjaan sendiri untuk berkahwin.7 4.

terima kasih. Sekian. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” '1 MALAYSIA: RAKYAT DIDAHULUKAN. Sijil Nikah (jika berkaitan). Sijil Kelahiran pegawai dan Sijil Kelahiran Ibu atau Bapa pegawai. Bhg.PENCAPAIAN DIUTAMAKAN' Saya yang menurut perintah. Dato'/Datin/Tuan/Puan bagi memastikan permohonan dapat dipertimbangkan dengan teratur. . Dato'/Datuk/Datin/Tuan/Puan supaya memaklumkan maklumat ini kepada semua pegawai di Bahagian / Jabatan Y. Surat arahan penempatan / lapor diri.ke Bahagian Sumber dokumen-dokumen berikut: i) Manusia. Permohonan yang lewat diterima dan tidak lengkap tidak akan dipertimbangkan. Sukacita mohon kerjasama Y. Perbelanjaan Tambang Mengunjungi Wilayah Asal bagi setiap pegawai yang telah diluluskan adalah dibawah tanggungan Bahagian / Jabatan masing-masing. ii) iii) iv) v) 5. Permohonan yang lengkap hendaklah dikemukakan ke Bahagian Sumber Manusia dalam tempoh satu (1) bulan sebelum tarikh kunjungan.melalui emel( ASFARI BIN SURI ) . KPKT dengan menyertakan Lampiran A – Borang Permohonan Kemudahan Tambang Mengunjungi Wilayah Asal (Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 22 Tahun 2008). Bhg. 6. Sijil Kelahiran anak-anak (jika berkaitan).

Bahagian Sumber Manusia b. Datin TKSU (P) Y. Bhg. Bhg. Dato' KSU Y. Datuk TKSU (D) . Ketua Setiausaha Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. s.k.p. Bhg. Y.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful