Asfari Suri /personel /kpkt Sent by: pa pbhr 07/01/2010 15:54

To Semua Pengguna cc bcc Subject PANDUAN PERMOHONAN KEMUDAHAN TAMBANG MENGUNJUNGI WILAYAH ASAL BAGI PEGAWAI YANG BERTUKAR WILAYAH DI BAWAH PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 22 TAHUN 2008

Rujukan Kami : (51) KPKT/BPK/19/974/1/7 Jld.26 Tarikh : 7 Januari 2010

Y. Bhg. Dato'/Datuk/Datin/Tuan/Puan,

PANDUAN PERMOHONAN KEMUDAHAN TAMBANG MENGUNJUNGI WILAYAH ASAL BAGI PEGAWAI YANG BERTUKAR WILAYAH DI BAWAH PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 22 TAHUN 2008

Dengan segala hormatnya dipohon Y. Bhg. Dato'/Datuk/Datin/Tuan/Puan merujuk kepada perkara di atas. 2. Dimaklumkan bahawa kemudahan Tambang Mengunjungi Wilayah Asal kepada pegawai Perkhidmatan Awam yang bertukar wilayah adalah untuk membolehkan pegawai dan ahli keluarga pegawai mengunjungi wilayah asal yang diperuntukan di bawah Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 22 Tahun 2008. Kemudahan ini diberi hanya sekali dalam tempoh satu tahun perkhidmatan pegawai di wilayah penempatan. 3. Sehubungan itu, bagi mengelakkan isu-isu berbangkit dalam pengurusan kemudahan ini, adalah perlu pelarasan dilaksanakan bagi permohonan kelulusan Tambang Mengunjungi Wilayah Asal daripada pegawai-pegawai di Kementerian ini. Permohonan hendaklah memenuhi syarat-syarat yang dinyatakan dalam Pekeliling tersebut iaitu:

Dengan demikian. Bagi isteri / suami / anak-anak yang tidak mengikut pegawai bertukar wilayah dibenarkan menggunakan kemudahan tambang ini untuk melawat pegawai.3.2011.4. 3. Kaedah menentukan kelayakan tersebut adalah seperti contoh berikut: 3.4 3. Kelayakan untuk kali kedua dan seterusnya ialah pada bila-bila masa dalam tahun berikutnya selepas tarikh lapor diri pegawai di wilayah penempatan.3.2 i) Tarikh lapor diri pegawai : 31.3.1 Bagi kelayakan kali pertama. pegawai hendaklah telah berkhidmat selama 6 bulan di wilayah penempatan.5 3.3 Kemudahan tambang yang tidak digunakan dalam tempoh yang ditetapkan akan luput dan tidak boleh dibawa ke tahun hadapan. hanya seorang sahaja layak menggunakan kemudahan ini untuk membawa keluarga dalam sesuatu tahun manakala suami atau isteri boleh menggunakan kemudahan tambang tersebut atas kadar bujang.6 3. hendaklah mengemukakan permohonan . Tempoh cuti tanpa gaji atau separuh gaji tidak boleh diambil kira untuk menentukan kelayakan kemudahan ini.2009 ii) Kelayakan kali pertama : selepas berkhidmat 6 bulan iii) Kelayakan tahun berikutnya ialah : pada bila-bila masa mulai tarikh 1.7 4.2010 sehingga 31. boleh disediakan tambang untuk membawa isteri / suami ke wilayah penempatan pegawai. Pegawai bujang yang balik ke wilayah asal dengan menggunakan perbelanjaan sendiri untuk berkahwin. pegawai-pegawai yang layak menggunakan kemudahan Tambang Mengunjungi Wilayah Asal sebagaimana yang dinyatakan dalam pekeliling ini. 3. Pegawai dan isteri atau suami yang kedua-duanya bertukar wilayah.

Surat arahan penempatan / lapor diri. Dato'/Datin/Tuan/Puan bagi memastikan permohonan dapat dipertimbangkan dengan teratur.ke Bahagian Sumber dokumen-dokumen berikut: i) Manusia. . Sijil Kelahiran anak-anak (jika berkaitan). Bhg. KPKT dengan menyertakan Lampiran A – Borang Permohonan Kemudahan Tambang Mengunjungi Wilayah Asal (Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 22 Tahun 2008). Permohonan yang lewat diterima dan tidak lengkap tidak akan dipertimbangkan. Sijil Kelahiran pegawai dan Sijil Kelahiran Ibu atau Bapa pegawai. Sekian. Sijil Nikah (jika berkaitan). Dato'/Datuk/Datin/Tuan/Puan supaya memaklumkan maklumat ini kepada semua pegawai di Bahagian / Jabatan Y. Bhg. ii) iii) iv) v) 5.PENCAPAIAN DIUTAMAKAN' Saya yang menurut perintah. terima kasih. Permohonan yang lengkap hendaklah dikemukakan ke Bahagian Sumber Manusia dalam tempoh satu (1) bulan sebelum tarikh kunjungan.melalui emel( ASFARI BIN SURI ) . 6. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” '1 MALAYSIA: RAKYAT DIDAHULUKAN. Perbelanjaan Tambang Mengunjungi Wilayah Asal bagi setiap pegawai yang telah diluluskan adalah dibawah tanggungan Bahagian / Jabatan masing-masing. Sukacita mohon kerjasama Y.

Datuk TKSU (D) . Datin TKSU (P) Y.k. Bhg. s.Bahagian Sumber Manusia b. Bhg. Ketua Setiausaha Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Dato' KSU Y.p. Y. Bhg.