Butiran Mengajar : Larian Berganti-Ganti

Kebanyakan kanak-kanak memang tertarik kepada perlumbaan lari bergantiganti. Oleh itu, motivasi atau keinginan mereka untuk mengambil bahagian dalam pelajaran yang memerlukan mereka lari berganti-ganti tidak akan menjadi masalah. Perhatian utama guru hendaklah diberi kepada pengajaran pertukaran baton yang cekap dan pemahaman prinsip-prinsip asas dalam perlumbaan lari berganti-ganti. Para pelajar sekolah hendaklah didedahkan kepada teknik asas memberi dan menerima baton. Peluang pembelajaran ini akan menambahkan lagi keyakinan dan keseronokan mereka apabila mereka mengambil bahagian dalam latihan olahraga.

TEKNIK PENUKARAN BATON Terdapat dua teknik utama yang digunakan semasa penukaran baton iaitu: a) Pergerakan ke atas (upsweep) b) Pergerakan ke bawah (downsweep)

Pergerakan ke atas (upsweep)    Dalam teknik ini, pembawa baton akan menghantar baton kepada penerima baton dengan menghayunkannya dari bawah ke atas. Baton akan ditolak seberapa jauh yang boleh ke tangan penerima baton. Tapak tangan penerima baton menghadap ke bawah. Penerima baton akan memegang baton tersebut di antara ruang berbentuk ‘V’ yang dibentuk ibu jari dan jari kelingkingnya.

Pergerakan ke bawah (downsweep)

.  Dalam teknik ini. dia perlu memegang 1/3 daripada bahagian atas baton tersebut. pembawa baton akan menghantar baton kepada penerima baton dengan menghayunkannya dari atas ke bawah. Apabila baton dihantar kepadanya. Gaya selang seli tanpa pandang  Gaya ini biasanya diamalkan oleh pelari-pelari dalam acara lari berganti-ganti 4x100meter. GAYA PENUKARAN BATON Semasa penukaran baton. terdapat dua gaya utama yang digunakan iaitu: a) gaya selang seli cara pandang b) gaya selang seli tanpa pandang Gaya selang seli cara pandang   Gaya ini biasanya diamalkan oleh pelari-pelari dalam acara lari berganti-ganti 4x400meter. Tapak tangan penerima baton menghadap ke atas. Penerima baton akan menoleh ke belakang dan memerhatikan pemberian baton kepadanya.

pelari pertama dan ketiga dikehendaki membawa baton dengan tangan kiri. Mengikut gaya ini. penerima baton tidak menoleh ke belakang.  Semasa penukaran baton berlaku. pelari kedua dan keempat pula menerima dan membawa baton dengan tangan kanan. GAYA PERSEDIAAN DALAM PENERIMAAN BATON  Peserta yang sedang menunggu dalam zon pertukaran baton dan bersedia untuk menerima baton boleh menggunakan dua gaya persediaan yang biasa digunakan seperti berikut: (a) (b) ZON PENUKARAN BATON  Setiap zon penukaran baton adalah sepanjang 20meter dengan adanya satu garisan pembahagi di tengah-tengahnya. Pembawa baton akan memberi isyarat supaya penerima baton yang berada di hadapannya akan menghulurkan tangan ke belakang untuk menerima baton. .

Sediakan tandaan. penerima baton akan membuat satu tandaan (check mark) yang jaraknya lebih kurang 15-18 tapak kaki ke belakang garisan mula zon penukaran baton. Baton hendaklah diserahkan di dalam zon penukaran baton. Perhatikan tangan penerima dan letakkan bahagian hujung baton ke dalam tangan penerima. Cara menerima baton    Selalu berada dalam keadaan sedia. Jangan menoleh ke belakang semasa berlari (gaya tanpa pandan). penerima baton akan terus berlari dan menunggu isyarat daripada pembawa baton untuk menerima baton dalam zon penukaran baton. Berlepas dengan pantas sebaik sahaja pelari yang membawa baton sampai di tandaan itu. Hulurkan baton dengan tangan yang lurus. Cara memberi baton     Kepantasan larian dikekalkan semasa memberi baton.  Apabila pembawa baton berlari sampai ke tandaan yang dibuat itu. Beri isyarat kepada penerima. .  Hulurkan tangan lurus ke belakang apabila mendengar isyarat daripada pelari yang membawa baton. Menoleh untuk memandang pelari yang membawa baton.  Kebiasaannya. Penyerahan baton bermula sebaik sahaja ia menyentuh pelari yang menerima dan selesai apabila baton telah benar-benar berada dalam genggaman pelari yang menerima baton.

. Pegang baton dengan erat di bahagian pangkalnya. pemberi baton hendaklah berada dalam zon atau lorong masing-masing sehingga balapan tidak berhalangan supaya tidak menghalang peserta-peserta lain. pembawa baton yang berkenaan dikehendaki mengutip baton yang terjatuh itu semula dan memberikannya kepada pelari yang menunggu. PANDUAN MENGATUR PELARI-PELARI (4X100METER) Pelari pertama   Dapat memulakan larian dengan baik.   Pemberi baton perlulah berlari di tepi penerima baton semasa penukaran baton untuk mengelakkan pertembungan sesame sendiri. Semasa dan selepas penukaran baton  Sekiranya baton yang dibawa terjatuh semasa melakukan pertukaran. Pantas berlari di bahagian selekoh tetapi mungkin seorang yang kurang cekap semasa menerima baton. Sebelum dan/atau selepas menyerahkan baton.

Pelari keempat    Tidak semestinya seorang pelari yang terpantas di dalam pasukannya. Pertukaran baton di luar zon penukaran akan mengakibatkan pembatalan. Cekap menerima dan memberi baton dengan tangan kirinya. Pelari ketiga   Pantas berlari di bahagian selekoh.  Peserta yang secara sengaja mengganggu peserta lain dengan melintas keluar dari lorongnya setelah selesai menyerahkan batonnya akan mengakibatkan pasukannya dibatalkan. Cekap menerima dan memberi baton dengan tangan kanannya. . PERATURAN-PERATURAN  Baton hendaklah dipegang sepanjang larian.  Baton hendaklah diserah di dalam zon pernukaran baton. Ciri-ciri ini amat perlu kerana pelari ini mungkin terpaksa mengejar atau dikejar oleh pelari-pelari daripada pasukan lawan. Kedudukan baton yang akan menjadi pemutus dan bukannya kedudukan tubuh. Merupakan pelari yang penuh keazaman dan tenang.  Bantuan dengan mendorong atau cara lain juga akan menyebabkan pembatalan. ia hendaklah diambil balik oleh atlit yang menjatuhkannya. Pantas berlari di bahagian lurus. Jika terlepas.Pelari kedua   Merupakan pelari yang terpantas di bahagian lurus. Beliau boleh meninggalkan lorongnya untuk mengutip baton tadi asalkan tindakan ini tidak mengurangkan jarak yang patut dihabiskannya dan tidak mengganggu atlit lain.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer: Get 4 months of Scribd and The New York Times for just $1.87 per week!

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times