Butiran Mengajar : Larian Berganti-Ganti

Kebanyakan kanak-kanak memang tertarik kepada perlumbaan lari bergantiganti. Oleh itu, motivasi atau keinginan mereka untuk mengambil bahagian dalam pelajaran yang memerlukan mereka lari berganti-ganti tidak akan menjadi masalah. Perhatian utama guru hendaklah diberi kepada pengajaran pertukaran baton yang cekap dan pemahaman prinsip-prinsip asas dalam perlumbaan lari berganti-ganti. Para pelajar sekolah hendaklah didedahkan kepada teknik asas memberi dan menerima baton. Peluang pembelajaran ini akan menambahkan lagi keyakinan dan keseronokan mereka apabila mereka mengambil bahagian dalam latihan olahraga.

TEKNIK PENUKARAN BATON Terdapat dua teknik utama yang digunakan semasa penukaran baton iaitu: a) Pergerakan ke atas (upsweep) b) Pergerakan ke bawah (downsweep)

Pergerakan ke atas (upsweep)    Dalam teknik ini, pembawa baton akan menghantar baton kepada penerima baton dengan menghayunkannya dari bawah ke atas. Baton akan ditolak seberapa jauh yang boleh ke tangan penerima baton. Tapak tangan penerima baton menghadap ke bawah. Penerima baton akan memegang baton tersebut di antara ruang berbentuk ‘V’ yang dibentuk ibu jari dan jari kelingkingnya.

Pergerakan ke bawah (downsweep)

Gaya selang seli tanpa pandang  Gaya ini biasanya diamalkan oleh pelari-pelari dalam acara lari berganti-ganti 4x100meter. pembawa baton akan menghantar baton kepada penerima baton dengan menghayunkannya dari atas ke bawah. . terdapat dua gaya utama yang digunakan iaitu: a) gaya selang seli cara pandang b) gaya selang seli tanpa pandang Gaya selang seli cara pandang   Gaya ini biasanya diamalkan oleh pelari-pelari dalam acara lari berganti-ganti 4x400meter. Apabila baton dihantar kepadanya. dia perlu memegang 1/3 daripada bahagian atas baton tersebut. Tapak tangan penerima baton menghadap ke atas. GAYA PENUKARAN BATON Semasa penukaran baton. Penerima baton akan menoleh ke belakang dan memerhatikan pemberian baton kepadanya.  Dalam teknik ini.

. penerima baton tidak menoleh ke belakang. GAYA PERSEDIAAN DALAM PENERIMAAN BATON  Peserta yang sedang menunggu dalam zon pertukaran baton dan bersedia untuk menerima baton boleh menggunakan dua gaya persediaan yang biasa digunakan seperti berikut: (a) (b) ZON PENUKARAN BATON  Setiap zon penukaran baton adalah sepanjang 20meter dengan adanya satu garisan pembahagi di tengah-tengahnya. Mengikut gaya ini.  Semasa penukaran baton berlaku. pelari pertama dan ketiga dikehendaki membawa baton dengan tangan kiri. Pembawa baton akan memberi isyarat supaya penerima baton yang berada di hadapannya akan menghulurkan tangan ke belakang untuk menerima baton. pelari kedua dan keempat pula menerima dan membawa baton dengan tangan kanan.

Jangan menoleh ke belakang semasa berlari (gaya tanpa pandan). Perhatikan tangan penerima dan letakkan bahagian hujung baton ke dalam tangan penerima. Sediakan tandaan. Cara memberi baton     Kepantasan larian dikekalkan semasa memberi baton. Baton hendaklah diserahkan di dalam zon penukaran baton. Menoleh untuk memandang pelari yang membawa baton.  Kebiasaannya. . Cara menerima baton    Selalu berada dalam keadaan sedia. Penyerahan baton bermula sebaik sahaja ia menyentuh pelari yang menerima dan selesai apabila baton telah benar-benar berada dalam genggaman pelari yang menerima baton. penerima baton akan terus berlari dan menunggu isyarat daripada pembawa baton untuk menerima baton dalam zon penukaran baton. Beri isyarat kepada penerima.  Apabila pembawa baton berlari sampai ke tandaan yang dibuat itu. penerima baton akan membuat satu tandaan (check mark) yang jaraknya lebih kurang 15-18 tapak kaki ke belakang garisan mula zon penukaran baton. Hulurkan baton dengan tangan yang lurus.  Hulurkan tangan lurus ke belakang apabila mendengar isyarat daripada pelari yang membawa baton. Berlepas dengan pantas sebaik sahaja pelari yang membawa baton sampai di tandaan itu.

pemberi baton hendaklah berada dalam zon atau lorong masing-masing sehingga balapan tidak berhalangan supaya tidak menghalang peserta-peserta lain. . Sebelum dan/atau selepas menyerahkan baton. PANDUAN MENGATUR PELARI-PELARI (4X100METER) Pelari pertama   Dapat memulakan larian dengan baik. Pantas berlari di bahagian selekoh tetapi mungkin seorang yang kurang cekap semasa menerima baton. pembawa baton yang berkenaan dikehendaki mengutip baton yang terjatuh itu semula dan memberikannya kepada pelari yang menunggu.   Pemberi baton perlulah berlari di tepi penerima baton semasa penukaran baton untuk mengelakkan pertembungan sesame sendiri. Pegang baton dengan erat di bahagian pangkalnya. Semasa dan selepas penukaran baton  Sekiranya baton yang dibawa terjatuh semasa melakukan pertukaran.

Kedudukan baton yang akan menjadi pemutus dan bukannya kedudukan tubuh. ia hendaklah diambil balik oleh atlit yang menjatuhkannya. Pelari ketiga   Pantas berlari di bahagian selekoh.Pelari kedua   Merupakan pelari yang terpantas di bahagian lurus. Cekap menerima dan memberi baton dengan tangan kanannya. Beliau boleh meninggalkan lorongnya untuk mengutip baton tadi asalkan tindakan ini tidak mengurangkan jarak yang patut dihabiskannya dan tidak mengganggu atlit lain.  Baton hendaklah diserah di dalam zon pernukaran baton. Cekap menerima dan memberi baton dengan tangan kirinya.  Bantuan dengan mendorong atau cara lain juga akan menyebabkan pembatalan. Pelari keempat    Tidak semestinya seorang pelari yang terpantas di dalam pasukannya. PERATURAN-PERATURAN  Baton hendaklah dipegang sepanjang larian. Jika terlepas. Merupakan pelari yang penuh keazaman dan tenang. . Pertukaran baton di luar zon penukaran akan mengakibatkan pembatalan.  Peserta yang secara sengaja mengganggu peserta lain dengan melintas keluar dari lorongnya setelah selesai menyerahkan batonnya akan mengakibatkan pasukannya dibatalkan. Ciri-ciri ini amat perlu kerana pelari ini mungkin terpaksa mengejar atau dikejar oleh pelari-pelari daripada pasukan lawan. Pantas berlari di bahagian lurus.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.