RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SAINS TING.

2, 2013
MING BIDANG PEMBELAJARAN TOPIK 8 1 DUNIA MELALUI DERIA KITA OBJEKTIF PEMBELAJARAN 8.1 Memahami organ deria dan fungsi CADANGAN AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN EVIDENS / INSTRUMEN

Menjalankan aktiviti untuk 8.1.1 menghubungkait lima deria, organ Mengenal pasti dan mengaitkan organ deria dengan rangsangannya. deria dan rangsangan. Membincangkan apa yang berlaku 8.1.2 dalam badan kita apabila rangsangan Menyatakan laluan daripada rangsangan kepada gerak balas: dikesan. B4D1E1

8.2 Memahami deria sentuhan

2

Menjalankan aktiviti untuk mengkaji yang berikut: a)struktur kulit manusia yang terlibat dalam pengesanan rangsangan. b) kepekaan kulit pada bahagian badan yang berlainanterhadap rangsangan. Membincangkan kepekaan berhubung situasi berikut: a) menerima suntikan. b) menggunakan Braille.

8.2.1 Mengenal pasti struktur kulit manusia yang terlibat dalam pengesanan rangsangan. 8.2.2 Menyatakan fungsi reseptoryang berbezabeza tekanan, haba,sakit. B4D2E1 B3D1E1

kulit 8.2.3 Membuat kesimpulan tentangkepekaan kulit pada bahagian badan yang berlainan terhadap rangsangan. 8.3.1 Mengenal pasti struktur hidung. 8.3.2 Mengenal pasti kedudukan selderia bau dalam pengesanan bau. 8.4.1 Mengenal pasti kawasan berbeza pada lidah yang bergerak balas terhadap rangsangan yang berbeza. Page 1 B4D3E1*

8.3 Memahami deria bau

Membincangkan struktur hidung dan kedudukan sel-sel deria bau menggunakan model, carta,perisian komputer dan bahan bantu mengajar yang lain.

3 8.4 Memahami deria rasa Menjalankan aktiviti untuk mengesan kawasan berbeza pada lidah yang bergerak balas terhadap rasa yang berbeza

B4D3E1*

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SAINS TING. 2, 2013
Menjalankan aktiviti menghubungkaitkan deria dengan deria bau. 8.5 Memahami deria pendengaran untuk 8.4.2 rasa Menghubungkaitkan deria rasa dengan deria bau.

Memerhati dan mengenalpasti 8.5.1 struktur telinga manusia. Mengenal pasti struktur telinga manusia. Membincangkan bahagian pada manusia. Membincangkan pendengaran. fungsi struktur setiap 8.5.2 telinga Menerangkan fungsi bahagian berbeza pada telinga manusia.

4

B3D2E1

mekanisme 8.5.3 Memerihalkan bagaimana kita mendengar.

8.6 Memahami deria penglihatan

Memeriksa mata lembu atau model 8.6.1 mata manusia. Mengenal pasti struktur matamanusia. Mengumpul maklumat tentang 8.6.2 struktur dan fungsi setiap bahagian Menerangkan fungsi bahagianyang berbeza mata. pada mata. Membincangkan bagaimana kita melihat. 8.6.3 Memerihalkan bagaimana kita melihat

B3D3E1

5 DAN 6

8.7 Memahami cahaya dan penglihatan

Menjalankan aktiviti untuk mengkaji: 8.7.1 a) pantulan cahaya. Memerihalkan sifat-sifat cahaya (iaitu: b) pembiasan cahaya di antaradua pantulan dan pembiasan). medium yang berbezaketumpatan. 8.7.2 Mengumpul maklumat tentang jenis Menyatakan pelbagai jenis kecacatan kecacatan penglihatan dan penglihatan. sumbangan/penggunaan teknologi 8.7.3 untuk membetulkannya. Menerangkan cara pembetulan kecacatan Page 2

B4D4E1

B1D1E1

2. dengan kemandirian haiwan.1 Memerihalkan sifat bunyi 8. b) titik buta. astigmatisme dan cara 8.7. Page 3 .7.5 membetulkannya. Mengumpul maklumat tentang alat untuk mengatasi had deria penglihatan.8. 8. b) keperluan medium untuk pemindahan bunyi. Mengumpulkan maklumat tentang: a) kecacatan pendengaran. c) pantulan dan penyerapan bunyi.7. haiwan.RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SAINS TING. 2013 Menjalankan aktiviti untuk penglihatan.8 Memahami bunyi dan pendengaran 7 DAN 8 Menjalankan aktiviti untuk mengkaji: a) penghasilan bunyi.8. Menyatakan dan memberi contoh had deria Membincangkan maksud penglihatan.4 Membincangkan had pendengaran Menerangkan cara pembetulan kecacatan dan cara meningkatkan keupayaan pendengaran pendengaran. 8. 8. menunjukkan rabun jauh dan rabun 8. Mengaitkan penglihatan stereoskopik dan Menjalankan aktiviti untuk mengkaji: monokular a) ilusi optik.3 Menerangkan kecacatan pendengaran B6D1E1* 8.6 Membincangkan hubungan antara Mengenal pasti alat-alat yang sesuai untuk penglihatan stereoskopik dan mengatasi had monokular dengan kemandirian deria penglihatan. b) cara pembetulan kecacatan pendengaran.2 Menerangkan bunyi B3D4E1 B4D5E1 B6D1E1* B4D6E1 pantulan dan penyerapan B3D5E1 8.4 dekat serta caramembetulkannya.8.8.

2.9 Memahami rangsangan dan gerak balas tumbuhan 9 Menjalankan eksperimen untuk mengkaji dan mengenal pasti: a) rangsangan-rangsangan yang dikesan oleh tumbuhan.2 menyatakan fungsinya.3 Benedict). glukosa (larutan 9. Menyatakan alat yang digunakan untuk mengatasi had pendengaran 8.9.5 pendengaran stereofonik yang Menyatakan had pendengaran diperlukan bagi menentukan arah 8.8.RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SAINS TING.3 untuk kemandirian tumbuhan. protein. 9.2 Menilai kepentingan gizi B2D1E1 . 2013 Menjalankan aktiviti untuk mengkaji 8. Menghubungkait gerak dengankemandiriannya. Menerangkan melalui contoh kelas makanan.1 karbohidrat. 9. vitamin.7 Menerangkan pendengaran stereofonik 8. proteindan lemak.8.1. mineral.9. Menjalankan aktiviti untuk menguji kanji (larutan iodin). pelawas dan air serta 9.1 Menyatakan maksud gizi seimbang. glukosa.6 bunyi. b) bahagian-bahagian tumbuhan yang peka terhadap rangsangan yang tertentu. B5D1E1 B4D6E2 Membincangkan bagaimana gerak balas terhadap ransangan penting 8.1. lemak.1 Menganalisa kelas makanan B3D6E1 balastumbuhan TOPIK 9 NUTRISI 10 Membincangkan kelas makanan iaitu 9.9. dan lemak (ujian alkohol-emulsi).1 Menyatakan rangsangan yangmenyebabkan gerak balastumbuhan. 8. protein (bahan uji Millon) Menguji kanji.8. Page 4 B3D7E1 B4D7E1 11 9.1. 2. Menyatakan fungsi setiap kelasmakanan. 8.2 Mengenal pasti bahagian tumbuhan yang peka terhadap rangsangan tertentu. Membincangkan: a) apa maksud diet seimbang.

protein dan lemak.5 makan malam).2 Menyatakan faktor dipertimbangkan apabila seimbang.4 Menyatakan B3D7E3 B2D2E1 12 B3D8E1 B3D8E2 fungsi organ dalamsistem Page 5 . 9. gram karbohidrat. jantina. 9. Mengenal pasti bahagian sistempencernaan dan aliran makananmelalui salur pencernaan dengan menggunakan model/ carta/CDROM Mengenal pasti bahagian sistempencernaan dan aliran 9. 9.4 nilai kalori makanan dalam satu Menyatakan kuantiti tenagadalam setiap hidangan. Merancang gizi seimbang untuk satu hari (sarapan. 2. makan tengahari dan 9. 9.3.3.3.6 Merancang satu gizi seimbang. yang mesti merancang gizi B3D7E2 9. Mengumpul pembungkus makanan yang menunjukkan nilai kalori makanan dan membuat senarai untuk menunjukkan nilai kalori bagi setiap jenis makanan. pekerjaan.3 Memerihalkan aliran makanan melalui salur pencernaan.2.RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SAINS TING. 9. saiz. 2013 seimbang b) faktor yang menentukan gizi seimbang seseorang: umur.2.2 Mengenal pasti bahagian sistem pencernaan.1 Menerangkan maksud pencernaan.3 Menerangkan bagaimana faktor berkenaan memberi kesan kepada gizi seimbang. iklim. Membincangkan untuk menganggar 9.3. 9. Menganggar kalori makanan yang diambil dalam setiap hidangan.2.3 Memahami system pencernaan manusia Membincangkan pencernaansebagai penguraian molekulmakanan yang besar kepadamolekul yang lebih kecil yangboleh larut dan sedia diserapoleh badan.2. keadaan kesihatan.2.

4.5. Menerangkan proses penyerapan hasil pencernaan.4.4 Memahami proses penyerapan makanan tercerna CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 TOPIK 9 Membincangkan proses penyerapan 9.RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SAINS TING.1 air oleh usus besar dan proses Menyatakan bagaimana air diserap semula dalam penyahtinjaan.5 Memahami penyerapan semula air dan penyahtinjaan 15 B3D8E3* dengan 15 9. kepentingan makan makanan B6D2E1 Page 6 . Mewajarkan berkhasiat.6 Menyenaraikan hasil pencernaan karbohidrat. 9. mengelakkan sembelit.5. 9.5.6 Mempraktikkan amalan pemakanan Merancang dan melaksanakan 9.5 menggunakan model/ carta/CDROM Memerihalkan proses pencernaan dalam salur pencernaan. 2013 makananmelalui salur pencernaan pencernaan.6. dengan 9.4. 13 9.2 pemakanan yang baik untuk Menerangkan penyahtinjaan. Menjalankan eksperimen untuk menunjukkan penyerapan glukosa 9. 14 NUTRISI B3D8E3* B5D2E1 9. Membuat inferens tentang penyerapan glukosa melalui tiub Visking Membincangkan penyerapan semula 9.2 melalui tiub Visking.3 Mengaitkan masalah penyahtinjaan amalan pemakanan.4.1 hasil pencernaan dalam usus kecil. usus besar. protein dan lemak. 2.1 amalan pemakanan yang sihat. Membincangkan kepentingan amalan 9.

1 mengkaji spesis.1. 9.1.1. Mengelaskan kepelbagaian tumbuhan berdasarkan ciri sepunya. TOPIK 10 BIODIVERSITI 10.populasi dan B2D3E1 Menjalankan perbincangan tentang 11. komuniti.6.3 Mewajarkan pengagihan makanan kepada yang kurang bernasib baik/memerlukan. Mengelaskan kepelbagaian haiwan berdasarkan ciri sepunya.6. 2.2 saling bersandaran antara organisma Menyatakan maksud habitat dan ekosistem. habitat.9. populasi.1 Memahami kepelbagaian organisma hidup dan pengelasannya 16 Membincangkan kepelbagaian ciri 10.1 umum organisma hidup Menerangkan kepelbagaian organisma hidup dalam satu habitat. Menyatakan komuniti dalam suatu ekosistem.1. c) membudayakan adab makan yang menepati sensitivity dan kepercayaan agama 9.4 Menerangkan kepentingan kepelbagaian kepada persekitaran. .1.3 pengelasan di atas. Membina peta konsep tentang organisma hidup berdasarkan 10. Page 7 .4 Mengaitkan adab makan yang menepati sensitiviti dan kepercayaan agama.6. 2013 yang sihat Membincangkan topik berikut: a) Mempraktikkan amalan pemakanan sihat (contoh: makan makanan seimbang dan makan secara sederhana).2 berdasarkan ciri sepunya.1Menganalisa saling bersandaran antara organisma hidup dan persekitaran Menjalankan kajian lapangan untuk 11. b) pengagihan makanankepada yang kurang bernasib baik/memerlukan.2 Mempraktikkan amalan pemakanan yang betul. 10. maksud spesis. Mengumpul dan mengelaskan pelbagaI tumbuhan dan haiwan 10.RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SAINS TING.1. B3D9E1 TOPIK 11 17 SALING BERSANDAR AN ANTARA 11.

mengenal pasti pengeluar.3 dan pengurai. Page 8 B6D3E1* B2D4E1 B3D10E1* . B3D10E1* 11.3.2. b)simbiosis: komensalisme. Menerangkan maksud pengeluar. pengguna dan makanan pengguna.2 Membina siratan makanan daripada Menggabungkan beberapa rantai makanan untuk beberapa rantai makanan dan membina siratan makanan.1 tentang pengeluar. 11. 11. parasitisme (contoh: ikan remora dan jerung.RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SAINS TING. 2013 ORGANISMA HIDUP DAN PERSEKITAR AN hidup dan mewujudkan seimbang. 11. nombor.4 antara organisma dan persekitaran. 2. b) persaingan.3 Memahami siratan Mengumpul dan mentafsir data 11.pengurai dan piramid pengurai.1 Menyenaraikan jenis interaksi antara organisma hidup. mutualisme.3 Mengenal pasti pelbagai habitat dalam satu ekosistem. alga dan kulat. 11.1.3. pengguna 11.3.4 Menerangkan melalui contoh saling bersandaran organisma hidup dan persekitaran utk mewujudkan ekosistem yang seimbang.2 Menerangkan dengan contoh interaksi antara organisma hidup.2.2.2. B4D8E1 18 antara 19 DAN 20 Menjalankan satu aktiviti untuk menunjukkan kepentingan interaksi 11.3 Mewajarkan kepentingan interaksi organisma hidup dan persekitaran. Menerangkan melalui contoh kebaikan dan keburukan kawalan biologi dalam mengawal bilangan musuh tanaman di kawasan tertentu.1. persekitaran ekosistem untuk yang 11. 11.2 Menilai interaksi antara organisma hidup Mengumpul dan mentafsir data tentang jenis interaksi antara organisma hidup seperti berikut: a) mangsa-pemangsa. cacing pita dan manusia). 11.

3 Menyatakan hasil fotosintesis. 11. siratan makanan yang dibina. 2013 Mengenal pasti pengeluar.4 ekosistem yang seimbang.3.pengguna dan Membincangkan aliran tenaga dalam pengurai dalam siratan makanan.2 Menyatakan fotosintesis.RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SAINS TING.5 oksigen. Membincangkan kitar karbon dan kitar 11.4 Mengendalikan satu permainan untuk Membina piramid nombor daripada rantai menunjukkan kesan penambahan makanan. air. 11. perbincangan tentang 11. Membincangkan kepentingan fotosintesis dalam mengekalkan 11.6 ekosistem tiada.4. atau pengurangan bilangan organisma dalam piramid 11.1 Menyatakan maksud fotosintesis.3. Meramal akibat sekiranya satu komponen organisma hidup dalam satu ekosistem tiada.cahaya dan klorofil).4. 11. Mengawal pembolehubah yang diperlukan untuk fotosintesis. Mengaitkan siratan makanan dan piramid nompor Membincangkan akibat sekiranya satu dengan aliran tenaga. Menerangkan peranan fotosintesis mengekalkan ekosistem yang seimbang.4.5 nombor.4 Menganalisa fotosintesis Menjalankan fotosintesis. 2.4. B3D11E1 dalam 22 Page 9 . komponen organisma hidup dalam satu 11. 21 faktor yang diperlukan untuk B5D3E1 11.4.3. B3D10E2 Menjalankan eksperimen menentukan faktor yang diperlukan untuk fotosintesis (contoh: karbon dioksida.

5. produktif dan seimbang Page 10 B6D3E1* B6D3E1* .6.3 yang harmoni Mewajarkan bahawa manusia memerlukan ekosistem yang stabil.5. Menjalankan kajian lapangan dihutan simpan semulajadi (tanah lembap. hutan tanah tinggi atau hutan hujan tropika) atau santuari haiwan untuk mengkaji pemuliharaan dan pemeliharaan organisma hidup. dan diambil untuk B3D12E1 24 11.4 pemeliharaan organisma hidup.6 Menilai peranan manusia dalam mengekalkan keseimbangan semulajadi 25 11.6.RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SAINS TING.3 Mewajarkan kepentingan pemuliharaan dan Menjalankan perbincangan tentang pemeliharaan organisma hidup.1 membincangkan isu persekitaran yang Menerangkan kesan aktiviti manusia terhadap memberi kesan kepada keseimbangan keseimbangan semulajadi.5Menilai kepentingan pemuliharaan dan pemeliharaan organisma hidup CUTI PERTENGAHAN TAHUN Mengumpul dan mentafsir data tentang 11.2 Menerangkan langkah yang memelihara dan memulihara organisma hidup.2 menyelesaikannya. Memerihalkan cara manusia menyelesaikan Menjalankan perbincangan untuk masalah yang berhubungkait dengan mewajarkan bahawa manusia persekitaran. 2. memerlukan ekosistem yang stabil dan produktif untuk memastikan kehidupan 11. menekankan kepentingan pemuliharaan dan pemeliharaan organisma hidup Menjalankan sesi sumbangsaran untuk 11. 11. bagaimana kemajuan dalam sains dan teknologi membantu pemuliharaan dan 11.5.6. semulajadi dan cara 11.5. pemeliharaan organisma hidup. 2013 DAN 23 11. Menyokong aktiviti yang dianjurkan oleh pelbagai pihak memelihara dan memulihara organisma Menjalankan satu kempen yang hidup.1 memulihara dan memelihara Menerangkan maksud pemuliharaan organisma hidup.

26 Menjalankan aktiviti untuk memerhatikan kesan bendasing ke 12. Menguji kehadiran hidrogen dan oksigen.2 Menganalisa komposisi air Menjalankan elektrolisis untuk 12.2.2 molekul air. Memerihalkan ciri fizikal air.2 Menyatakan maksud takat didih air. Page 11 B5D4E1 B3D13E1 .1 Menganalisa ciri fizikal air Menjalankan aktiviti untuk menentukan yang berikut: 12.1. 2. 12.RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SAINS TING. 2013 TOPIK 12 AIR DAN LARUTAN 12.3 Menganalisa proses penyejatan air B2D5E1 28 12.1.2 Menerangkan melalui contoh faktor yang mempengaruhi Membincangkan faktor yang kadar penyejatan air dengan merujuk Teori mempengaruhi kadar penyejatan dan Kinetik. 12.3 atas ciri fizikal air. Menjalankan eksperimen untuk mengkaji faktor mempengaruhi penyejatan air iaitu kelembapan.1 menentukan nisbah hidrogen kepada Menentukan komposisi air.2. B4D9E1 27 B4D10E1 12. suhu persekitaran.1 Menyatakan maksud takat beku air. pendidihan. oksigen dalam satu 12.1.3. 12. 12. kaitannya dengan Teori Kinetik. luas permukaan dan pergerakan udara.3 Membincangkan persamaan dan Membanding dan membezakan antara perbezaan antara penyejatan dengan penyejatan dengan pendidihan.4 Menerangkan melalui contoh kesan bendasing ke atas ciri fizikal air.1.1 Menerangkan maksud penyejatan. 12.3.3.

4. larutan pekat dan larutan tepu. kepentingan air 12.4 Menganalisa larutan dan keterlarutan Membincangkan perbezaan antara 12.5 menentukan faktor yang Menerangkan faktor yang mempengaruhi mempengaruhi kelarutan zat terlarut kelarutan zat terlarut di dalam air.1 zat terlarut.4 dengan bahanterampai.3.RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SAINS TING. Membanding dan membezakan antara larutan Membincangkan persamaan dan cair. 12. pelarut dan larutan. Menerangkan maksud kelarutan. pengawetan hasil pertanian dan pemprosesan makanan. Membincangkan sebagai pelarut kehidupan harian.4 penyejatan dan aplikasinya dalam Memerihalkan aplikasi penyejatan air dalam kehidupan harian iaitu mengeringkan kehidupan harian.4. Menjalankan eksperimen untuk 12. Menerangkan maksud bahan terampai.4.6 menentukan faktor yang Menerangkan kepentingan air sebagai pelarut mempengaruhi kadar keterlarutan: universal dalam kehidupan. Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan perbezaan antara larutan 12.3 pekat dan larutan tepu. 2. pakaian. perbezaan antara larutan cair. larutan 12.7 universal dalam Memberi contoh kegunaan pelarut organik di dlm kehidupan harian. larutan 12.4.4. Menerangkan maksud zat terlarut. Menjalankan eksperimen untuk 12. Menjalankan aktiviti untuk menyediakan larutan cair.2 pekat dan larutan tepu. 2013 Mengumpul maklumat tentang proses 12. pelarut dan larutan. B2D6E1 B4D11E1 29 DAN 30 B5D5E1 B3D14E1 Mengupul maklumat tentang aplikasi pelarut organik dalam kehidupan Page 12 .4.4.

5.6. Menyenaraikan sumber air semula jadi.9 Menerangkan i cth kegunaan peneutralan dalam meneutralkan sengatan serangga). Menyatakan kegunaan asid dan alkali dalam kehidupan harian. 2013 12.RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SAINS TING.6 Membincangkan maksud peneutralan.5. 12.1 air. Menulis per perkataan untuk memerihalkan Membincangkan aplikasi peneutralan proses peneutralan. natrium hidroksida pada kepekatan 12. Menjalankan aktiviti untuk menentukan peneutralan dengan 12.5.6 Menganalisa kaedah pembersihan Membuat lawatan ke loji pembersihan 12. Menjalankan aktiviti untuk mengkaji:  sifatasiddan alkali 12.3 alkali.7 menggunakan asid hidroklorik dan Menerangkan maksud peneutralan.5.1 Mengenal pasti sifat asid.5.4 beralkali dalam kehidupan Menerangkan melalui contoh definisi asid dan harian. menentukan bahan berasid dan bahan 12. dalam kehidupan harian (contoh: menggunakan syampu dan perapi. dan 12.5. 31 12.5. Menyatakan asid dan alkali hanya menunjukkan Menjalalankan aktiviti untuk sifatnya dengan kehadiran air.5 kegunaan asid dan alkali dalam Mengenal pasti bahan berasid dan beralkali kehidupan harian seperti bidang dalam kehidupan harian. 2.2 Menjalankan perbincangan untuk Mengenal pasti sifat alkali. Page 13 B4D12E1 B3D15E1 32 B1D2E1 . 12.8 yang sama.5. pertanian dan industri. mendefinisi secara operasi asid dan 12. alkali. Mengumpul maklumat tentang 12.5. kehidupan harian.5 Menganalisa asid dan alkali harian.

7.2 Membincangkan cara menjimatkan air. Menerangkan cara untuk menjimatkan air.  sebabpembersihan air. 12. Murid membentangkan dapatan mereka untuk membincangkan kelebihan dan kekurangan pelbagai kaedah pembersihan air. B3D16E1 Membincangkan pelbagai jenis kaedah 12. pendidihan.8.3 pelbagai jenis kaedah pembersihan air seperti penurasan. Mengumpul dan mentafsir data tentang 12.8 Memelihara kualiti . 12.6.6.4 Menjalankan aktiviti untuk mengkaji Membandingkan kelebihan dan kekurangan pelbagai jenis kaedahpembersihan air pelbagai kaedah pembersihan air.pengklorinan dan penyulingan.6.2 Menyatakan sebab pembersihan air. B4D13E1 33 12. seperti penurasan.1 bahan cemar yang merangkumi: Memberi contoh bahan cemar air. pembersihan air. Memerihalkan pembersihan air. Membuat projek untuk mengkaji jumlah purata kegunaan air di rumah. 12.7. 2013 air Sumbangsaran tentang yang berikut:  sumber air semulajadi.1 mengkaji sistem bekalan air dan Memerihalkan bagaimana peringkat yang terlibat dalam sistem bekalan air berfungsi. pendidihan dan penyulingan. 2. Page 14 34 B3D16E1 35 12.7 Menganalisa system bekalan air CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2 Melawat ke loji pemprosesan air untuk 12.RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SAINS TING.

2 tekanan.8.2.2 Mengaplikasikan prinsip tekanan udara dengan contoh alatan yang Page 15 .4 Menerangkan kualitinya B3D16E3 cara memelihara air dan B6D4E1 TOPIK 13 TEKANAN UDARA 36 B4D14E1 37 13.2 Menerangkan kesan pencemaran air ke atas benda hidup.1 Memahami tekanan udara Menjalankan aktiviti untuk 13.  Bahan buangan domestic seperti sampah sarap dan kumbahan.8.1 membincangkan teori kinetik gas.3 Menerangkan cara mengawal pencemaran air. Menerangkan kewujudan tekanan udara dengan merujuk kepada Teori Kinetik.  pengelodakan yang berpunca daripada pembinaan dan penebangan hutan. Mengendalikan perbincangan tentang kesan pencemaran air keatas benda hidup. 13.  Tumpahan daripada kapal minyak.8.1. Membincangkancaramemuliharadanm emelihara air dankualitinya. 2013 air  bahan buangan industry seperti bahan kimia dan sisa radioaktif. Menjalankankempen ‘Cintai Sungai Kita’.RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SAINS TING. Mengumpul dan mentafsir data pada 13. 12. menunjukkan faktor yang mempengaruhi tekanan udara iaitu isipadu dan suhu.1 alatan yang menggunakan prinsip Menerangkan 12. Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan udara mengenakan 13.1.  Bahan kimia daripada aktiviti pertanian seperti baja dan racun haiwan perosak. Menerangkan faktor yang mempengaruhi Menjalankan aktiviti untuk tekanan udara. 2. 12. Menjana idea tentang cara mengawal pencemaran air.

13. menggunakan prinsip tekanan udara. 2. 14.1.3 Membincangkan cara menggunakan Menghubungkaitkan langkah keselamatan yang prinsip tekanan udara untuk perlu menyelesaikan masalah harian seperti diambil apabila menggunakan gas di bawah sinki tersumbat dan menuang susu tekanan tinggi. Mengumpul maklumat bagaimana tangki gas di bawah tekanan tinggi berfungsi.2 membincangkan aplikasi tekanan Menjana idea untuk menyelesaikan masalah udara dalam picagari. pekat daripada tin. B3D17E1 Mengumpul maklumat dan 13. penyembur dan penyedut minuman. kedudukan. Page 16 B4D15E1* . pam dengan menggunakan prinsip tekanan udara. 14. daya graviti. 38 Menjalankan aktiviti untuk 14. daya elektrostatik dan daya magnetik). bentuk. Membincangkan langkah keselamatan yang perlu diambil apabila menggunakan gas di bawah tekanan tinggi.2.1. aktiviti tolakan dan untuk 14.2 menunjukkan kesan daya (perubahan Menerangkan kesan daya. sifon.1 Memahami daya TOPIK 14 DINAMIK Menjalankan menunjukkan adalah daya.1 tarikan Menyatakan daya adalah tolakan atau tarikan. kelajuan dan arah.1. 2013 dalam kehidupan seharian tekanan udara.3 Menjalankan aktiviti untuk menerangkan pelbagai jenis daya menunjukkan pelbagai jenis daya (daya geseran.2.RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SAINS TING.

Menyatakan unit untuk daya. Menjalankan aktiviti untuk mengenal pasti arah bagi daya geseran dan mengukur magnitud bagi daya tersebut. 14.3.RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SAINS TING.3.6 a) meningkatkan geseran.2. Menerangkan carameningkatkan geseran.1 neraca spring. 2013 14. 14.3 Mengukur magnitud daya.3. 38 bagaimana neraca spring B1D3E1 14. Menerangkan cara mengurangkan geseran. Menjalankan aktiviti untuk mengukur 14.7 mengurangkan Menerangkan dengan th aplikasi geseran dalam Page 17 B5D6E1 39 B3D18E1 . 14.3. daya geseran.2 Memahami pengukuran daya Membincangkan unit daya dan prinsip 14.2.2 Menyatakan arah bagi daya geseran dan magnitud bg daya tersebut.3. 2.2. Membincangkan meningkatkan dan aplikasi 14.3. geseran.4 Mengumpulkan maklumat dan Menerangkan kebaikan dan keburukan geseran.3 Menjalankan eksperimen untuk menunjukkan Menjalankan eksperimen untuk bagaimana menunjukkan bagaimana permukaan permukaan yang berbeza mempengaruhi daya yang berbeza mempengaruhi magnitud geseran.1 menunjukkan kewujudan daya Menerangkan dengan contoh kewujudan daya geseran.5 keburukan geseran. b) mengurangkan geseran. membincangkan kebaikan dan 14.3 Mengaplikasi daya geseran Membincangkan dengan contoh untuk 14.2 magnitud daya Menerangkan berfungsi.3. 14. Menjalankan aktiviti cara: 14.

14.4. Mengumpul maklumat dan membincangkan pelbagai sistem sokongan bagi: a) haiwan vertebrata darat danakuatik. Menjalankan perbincangan kuasa ke atas kerja yang 14. 15.5.4.6 Memerihalkan bagaimana kehidupan jika daya tidak wujud TOPIK 15 SOKONGAN DAN GERAKAN 15. 14.6. 14.2 kerja dilakukan dengan menggunakan Menyatakan unit untuk kerja.2 Menyatakan unit untuk kuasa.1 Menerangkan sistem sokongan haiwan vertebrata dan pelbagai sistem sokongan haiwan invertebrata. kehidupan harian.1 Menerangkan dengan contoh bagaimana kerja dilakukan.1.1 Memerihalkan bagaimana kehidupan jika daya tidak wujud.3 menentukan dilakukan.1 Menyatakan maksud kuasa. 2013 geseran dalam kehidupan harian.5 Mengaplikasikan kuasa 40 Menjalankan aktiviti untuk menentukan kuasa dengan menggunakan rumus berikut: Kuasa (W) = Kerja (J) Masa (s) 14. 14. b) haiwan invertebrata darat dan akuatik. B4D15E1* 41 B3D20E1 15.1 Memahami system sokongan dalam haiwan Mereka satu aktiviti contoh melukis poster.5. 2. B3D19E1 B4D16E1 14. TOPIK 14 DINAMIK Menjalankan aktiviti untukmenentukan 14.5. kerja dilakukan apabila objek digerakkan oleh daya.3 Kerja (J) = Daya (N) X Jarak (m) Menentukan kerja yang dilakukan.4. melakonkan sketsa atau lakonan utkmenunjukkan bagaimana kehidupan sekiranya tiada daya.2 Membanding dan membezakan haiwan tentang vertebrata dan pelbagai sistem sokongan Page 18 . rumus berikut: 14.4 Mengaplikasi kerja Membincangkan dengan contoh.RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SAINS TING. 14.1.

2.1Memahami bahawa pusat gravity mempengaruhi kestabilan 42 B3D21E1 16. 2013 yang berikut: a) persamaan dan perbezaan antara sistem sokongan haiwan vertebrata darat dan akuatik.2 Memahami system sokongan dalam tumbuhan 41 haiwan invertebrata 15. b) persamaan dan perbezaan antara sistem sokongan haiwan invertebrata darat dan akuatik 15. Menjalankan kajian lapangan untuk 15.1 tentang cara meningkatkan kestabilan. Menjalankan aktiviti untuk menyiasat bagaimana pusat graviti mempengaruhi kestabilan objek dengan memanipulasikan: a) tinggi. Menjalankan aktiviti untuk mengelaskan tumbuhan berdasarkan 15. Menjalankan aktiviti seperti membuat projek atau permainan untuk membina 16.2.2 sistem sokongannya Mengelaskan tumbuhan berdasarkan sistem sokongannya.1 mengkaji pelbagai sistem sokongan Menerangkan pelbagai sistem sokongan bagi bagi tumbuhan.1.3 Menghubungkait pusat graviti dengan kestabilan objek.2 Menghubungkait titik keseimbangan sebagai pusat graviti objek. Membincangkan hubungan pusat graviti dan kestabilan. tumbuhan berkayu dan tidak berkayu. Mencadangkan cara meningkatkan kestabilan objek di sekeliling mereka.3 Membanding dan membezakan sistem sokongan antara haiwan invertebrata darat dan akuatik.2 Menghargai kepentingan kestabilan 42 Mengadakan sesi sumbangsaran 16. B4D17E1 TOPIK 16 STABILITI 16. antara 16.1.2.2. b) luas tapak.1.2.1.1 Menentukan titik keseimbangan bagi bentuk sekata dan tidak sekata.RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SAINS TING. Menjalankan aktiviti untuk mencari titik keseimbangan bg bentuk sekata dan tidak sekata.2 Page 19 B6D5E1 . 16. 16.

5 Membincangkan momen daya = daya X jarak tegak dari pangsi ke Menerangkan maksud momen daya.3 kedua dan ketiga.1 Page 20 B6D6E1 . B1D4E1 B3D22E1 43 B4D19E1 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan tuas dengan menggunakan rumus berikut: Beban (N) X jarak beban dari fulkrum (m) = Daya (N) X jarak daya dari fulkrum (m) 44 17. fulkrum. menggunakan prinsip tuas. 2. Mengelaskan tuas. daya dan tuas.6 daya.1.1. 17.1 yang kecil mampu mengangkat beban Menyenaraikan objek di sekeliling mereka yang yang berat dengan menggunakan tuas.2 yang menggunakan prinsip tuas. Membuat pemerhatian tentang alat 17. Membincangkan bagaiamana daya 17.4 mengatasi beban yang berat.1. dan seterusnya mengelaskan sistem kepada tuas kelas pertama. Mengenal pasti beban.1. Menyatakan apa yang boleh dilakukan oleh Mengenal pasti beban.2. 17. 2013 model yang kestabilan.RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SAINS TING. Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan hubungan momen daya dan hasil darab daya dan jarak. Membincangkan bagaimana manusia mengaplikasi prinsip tuas untuk 17.1. daya dan fulkrum dalam tuas.1 Menganalisa tuas TOPIK 17 MESIN RINGKAS mengaplikasi konsep Menerangkan dengan contoh aplikasi kestabilan dalam kehidupan.2Menghargai usaha Menjalankan projek untuk membina 17.1. 17. 17. Menyelesaikan masalah berkaitan tuas.

2013 inovatif dalam mereka bentuk mesin untuk memudahkan kerja 45 DAN 46 alat menggunakan prinsip tuas. 2.RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SAINS TING. Mereka bentuk atau mengubahsuai alat yang menggunakan prinsip tuas RUMUSAN DAN MENGEMASKINI KINI FAIL PELAJAR Page 21 .

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SAINS TING. 2. 2013 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN MENGKUANG RANCANGAN TAHUNAN SAINS TINGKATAN 2 2013 Page 22 .