RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SAINS TING.

2, 2013
MING BIDANG PEMBELAJARAN TOPIK 8 1 DUNIA MELALUI DERIA KITA OBJEKTIF PEMBELAJARAN 8.1 Memahami organ deria dan fungsi CADANGAN AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN EVIDENS / INSTRUMEN

Menjalankan aktiviti untuk 8.1.1 menghubungkait lima deria, organ Mengenal pasti dan mengaitkan organ deria dengan rangsangannya. deria dan rangsangan. Membincangkan apa yang berlaku 8.1.2 dalam badan kita apabila rangsangan Menyatakan laluan daripada rangsangan kepada gerak balas: dikesan. B4D1E1

8.2 Memahami deria sentuhan

2

Menjalankan aktiviti untuk mengkaji yang berikut: a)struktur kulit manusia yang terlibat dalam pengesanan rangsangan. b) kepekaan kulit pada bahagian badan yang berlainanterhadap rangsangan. Membincangkan kepekaan berhubung situasi berikut: a) menerima suntikan. b) menggunakan Braille.

8.2.1 Mengenal pasti struktur kulit manusia yang terlibat dalam pengesanan rangsangan. 8.2.2 Menyatakan fungsi reseptoryang berbezabeza tekanan, haba,sakit. B4D2E1 B3D1E1

kulit 8.2.3 Membuat kesimpulan tentangkepekaan kulit pada bahagian badan yang berlainan terhadap rangsangan. 8.3.1 Mengenal pasti struktur hidung. 8.3.2 Mengenal pasti kedudukan selderia bau dalam pengesanan bau. 8.4.1 Mengenal pasti kawasan berbeza pada lidah yang bergerak balas terhadap rangsangan yang berbeza. Page 1 B4D3E1*

8.3 Memahami deria bau

Membincangkan struktur hidung dan kedudukan sel-sel deria bau menggunakan model, carta,perisian komputer dan bahan bantu mengajar yang lain.

3 8.4 Memahami deria rasa Menjalankan aktiviti untuk mengesan kawasan berbeza pada lidah yang bergerak balas terhadap rasa yang berbeza

B4D3E1*

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SAINS TING. 2, 2013
Menjalankan aktiviti menghubungkaitkan deria dengan deria bau. 8.5 Memahami deria pendengaran untuk 8.4.2 rasa Menghubungkaitkan deria rasa dengan deria bau.

Memerhati dan mengenalpasti 8.5.1 struktur telinga manusia. Mengenal pasti struktur telinga manusia. Membincangkan bahagian pada manusia. Membincangkan pendengaran. fungsi struktur setiap 8.5.2 telinga Menerangkan fungsi bahagian berbeza pada telinga manusia.

4

B3D2E1

mekanisme 8.5.3 Memerihalkan bagaimana kita mendengar.

8.6 Memahami deria penglihatan

Memeriksa mata lembu atau model 8.6.1 mata manusia. Mengenal pasti struktur matamanusia. Mengumpul maklumat tentang 8.6.2 struktur dan fungsi setiap bahagian Menerangkan fungsi bahagianyang berbeza mata. pada mata. Membincangkan bagaimana kita melihat. 8.6.3 Memerihalkan bagaimana kita melihat

B3D3E1

5 DAN 6

8.7 Memahami cahaya dan penglihatan

Menjalankan aktiviti untuk mengkaji: 8.7.1 a) pantulan cahaya. Memerihalkan sifat-sifat cahaya (iaitu: b) pembiasan cahaya di antaradua pantulan dan pembiasan). medium yang berbezaketumpatan. 8.7.2 Mengumpul maklumat tentang jenis Menyatakan pelbagai jenis kecacatan kecacatan penglihatan dan penglihatan. sumbangan/penggunaan teknologi 8.7.3 untuk membetulkannya. Menerangkan cara pembetulan kecacatan Page 2

B4D4E1

B1D1E1

8.7. Mengumpulkan maklumat tentang: a) kecacatan pendengaran. c) pantulan dan penyerapan bunyi. Page 3 .4 Membincangkan had pendengaran Menerangkan cara pembetulan kecacatan dan cara meningkatkan keupayaan pendengaran pendengaran. haiwan.RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SAINS TING. 2.5 membetulkannya. astigmatisme dan cara 8. b) cara pembetulan kecacatan pendengaran. Mengumpul maklumat tentang alat untuk mengatasi had deria penglihatan. dengan kemandirian haiwan.8. 2013 Menjalankan aktiviti untuk penglihatan.3 Menerangkan kecacatan pendengaran B6D1E1* 8.7.8.7. Mengaitkan penglihatan stereoskopik dan Menjalankan aktiviti untuk mengkaji: monokular a) ilusi optik. 8. Menyatakan dan memberi contoh had deria Membincangkan maksud penglihatan.8 Memahami bunyi dan pendengaran 7 DAN 8 Menjalankan aktiviti untuk mengkaji: a) penghasilan bunyi. b) keperluan medium untuk pemindahan bunyi.8. menunjukkan rabun jauh dan rabun 8.1 Memerihalkan sifat bunyi 8.6 Membincangkan hubungan antara Mengenal pasti alat-alat yang sesuai untuk penglihatan stereoskopik dan mengatasi had monokular dengan kemandirian deria penglihatan. b) titik buta.4 dekat serta caramembetulkannya. 8. 8.2 Menerangkan bunyi B3D4E1 B4D5E1 B6D1E1* B4D6E1 pantulan dan penyerapan B3D5E1 8.

Menyatakan fungsi setiap kelasmakanan.5 pendengaran stereofonik yang Menyatakan had pendengaran diperlukan bagi menentukan arah 8.7 Menerangkan pendengaran stereofonik 8. B5D1E1 B4D6E2 Membincangkan bagaimana gerak balas terhadap ransangan penting 8. proteindan lemak.1 Menyatakan rangsangan yangmenyebabkan gerak balastumbuhan. 2. Menjalankan aktiviti untuk menguji kanji (larutan iodin).2 menyatakan fungsinya.1 karbohidrat.9.9. 8. 2013 Menjalankan aktiviti untuk mengkaji 8. Menyatakan alat yang digunakan untuk mengatasi had pendengaran 8. protein (bahan uji Millon) Menguji kanji. b) bahagian-bahagian tumbuhan yang peka terhadap rangsangan yang tertentu.3 untuk kemandirian tumbuhan.1.3 Benedict). 9. Menghubungkait gerak dengankemandiriannya.RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SAINS TING. glukosa (larutan 9. protein. dan lemak (ujian alkohol-emulsi).1.8. lemak.8.1 Menganalisa kelas makanan B3D6E1 balastumbuhan TOPIK 9 NUTRISI 10 Membincangkan kelas makanan iaitu 9.2 Mengenal pasti bahagian tumbuhan yang peka terhadap rangsangan tertentu.6 bunyi.8.1 Menyatakan maksud gizi seimbang.2 Menilai kepentingan gizi B2D1E1 . 9. mineral. glukosa. vitamin.1.9. Page 4 B3D7E1 B4D7E1 11 9.2. 8. Menerangkan melalui contoh kelas makanan. pelawas dan air serta 9.9 Memahami rangsangan dan gerak balas tumbuhan 9 Menjalankan eksperimen untuk mengkaji dan mengenal pasti: a) rangsangan-rangsangan yang dikesan oleh tumbuhan. Membincangkan: a) apa maksud diet seimbang.

2.4 Menyatakan B3D7E3 B2D2E1 12 B3D8E1 B3D8E2 fungsi organ dalamsistem Page 5 . yang mesti merancang gizi B3D7E2 9.3 Memerihalkan aliran makanan melalui salur pencernaan. Mengenal pasti bahagian sistempencernaan dan aliran makananmelalui salur pencernaan dengan menggunakan model/ carta/CDROM Mengenal pasti bahagian sistempencernaan dan aliran 9.3 Menerangkan bagaimana faktor berkenaan memberi kesan kepada gizi seimbang.2.3. makan tengahari dan 9. 9.1 Menerangkan maksud pencernaan.2. pekerjaan. iklim.2. Membincangkan untuk menganggar 9. protein dan lemak.2. 2013 seimbang b) faktor yang menentukan gizi seimbang seseorang: umur.RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SAINS TING. jantina.6 Merancang satu gizi seimbang. saiz. 9. keadaan kesihatan.4 nilai kalori makanan dalam satu Menyatakan kuantiti tenagadalam setiap hidangan. Mengumpul pembungkus makanan yang menunjukkan nilai kalori makanan dan membuat senarai untuk menunjukkan nilai kalori bagi setiap jenis makanan.3 Memahami system pencernaan manusia Membincangkan pencernaansebagai penguraian molekulmakanan yang besar kepadamolekul yang lebih kecil yangboleh larut dan sedia diserapoleh badan. Merancang gizi seimbang untuk satu hari (sarapan.3.3.5 makan malam). 9. 2. gram karbohidrat.2 Menyatakan faktor dipertimbangkan apabila seimbang.2 Mengenal pasti bahagian sistem pencernaan. Menganggar kalori makanan yang diambil dalam setiap hidangan. 9. 9.3. 9.

Membuat inferens tentang penyerapan glukosa melalui tiub Visking Membincangkan penyerapan semula 9.5 menggunakan model/ carta/CDROM Memerihalkan proses pencernaan dalam salur pencernaan.5. Menjalankan eksperimen untuk menunjukkan penyerapan glukosa 9.5 Memahami penyerapan semula air dan penyahtinjaan 15 B3D8E3* dengan 15 9.2 pemakanan yang baik untuk Menerangkan penyahtinjaan. Menerangkan proses penyerapan hasil pencernaan.4 Memahami proses penyerapan makanan tercerna CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 TOPIK 9 Membincangkan proses penyerapan 9. 2.4. 2013 makananmelalui salur pencernaan pencernaan.RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SAINS TING. Mewajarkan berkhasiat. dengan 9.6. 9. protein dan lemak.1 hasil pencernaan dalam usus kecil. 14 NUTRISI B3D8E3* B5D2E1 9.1 amalan pemakanan yang sihat.5.4.6 Menyenaraikan hasil pencernaan karbohidrat.5.1 air oleh usus besar dan proses Menyatakan bagaimana air diserap semula dalam penyahtinjaan. 13 9.6 Mempraktikkan amalan pemakanan Merancang dan melaksanakan 9. kepentingan makan makanan B6D2E1 Page 6 .4.3 Mengaitkan masalah penyahtinjaan amalan pemakanan.2 melalui tiub Visking. mengelakkan sembelit.4. 9. Membincangkan kepentingan amalan 9. usus besar.

.2 saling bersandaran antara organisma Menyatakan maksud habitat dan ekosistem.3 Mewajarkan pengagihan makanan kepada yang kurang bernasib baik/memerlukan.1. Mengelaskan kepelbagaian haiwan berdasarkan ciri sepunya.4 Menerangkan kepentingan kepelbagaian kepada persekitaran.6. populasi.9. komuniti. TOPIK 10 BIODIVERSITI 10. B3D9E1 TOPIK 11 17 SALING BERSANDAR AN ANTARA 11.RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SAINS TING.3 pengelasan di atas.populasi dan B2D3E1 Menjalankan perbincangan tentang 11.6. 2. Menyatakan komuniti dalam suatu ekosistem.2 Mempraktikkan amalan pemakanan yang betul.1 Memahami kepelbagaian organisma hidup dan pengelasannya 16 Membincangkan kepelbagaian ciri 10.1.1.1.4 Mengaitkan adab makan yang menepati sensitiviti dan kepercayaan agama.1 mengkaji spesis. b) pengagihan makanankepada yang kurang bernasib baik/memerlukan. 2013 yang sihat Membincangkan topik berikut: a) Mempraktikkan amalan pemakanan sihat (contoh: makan makanan seimbang dan makan secara sederhana).1. maksud spesis.1. c) membudayakan adab makan yang menepati sensitivity dan kepercayaan agama 9.1 umum organisma hidup Menerangkan kepelbagaian organisma hidup dalam satu habitat. Page 7 . 10. Mengumpul dan mengelaskan pelbagaI tumbuhan dan haiwan 10. Membina peta konsep tentang organisma hidup berdasarkan 10. habitat.1Menganalisa saling bersandaran antara organisma hidup dan persekitaran Menjalankan kajian lapangan untuk 11.2 berdasarkan ciri sepunya.6. 9. Mengelaskan kepelbagaian tumbuhan berdasarkan ciri sepunya.

pengguna 11.RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SAINS TING.4 antara organisma dan persekitaran.3 dan pengurai. b)simbiosis: komensalisme. Page 8 B6D3E1* B2D4E1 B3D10E1* .1 tentang pengeluar. alga dan kulat.2.3.3 Memahami siratan Mengumpul dan mentafsir data 11. 11. Menerangkan maksud pengeluar.2 Menilai interaksi antara organisma hidup Mengumpul dan mentafsir data tentang jenis interaksi antara organisma hidup seperti berikut: a) mangsa-pemangsa.2.1 Menyenaraikan jenis interaksi antara organisma hidup. nombor.3. 11. B4D8E1 18 antara 19 DAN 20 Menjalankan satu aktiviti untuk menunjukkan kepentingan interaksi 11.2. cacing pita dan manusia). mengenal pasti pengeluar. persekitaran ekosistem untuk yang 11. 2013 ORGANISMA HIDUP DAN PERSEKITAR AN hidup dan mewujudkan seimbang. mutualisme. pengguna dan makanan pengguna.2 Membina siratan makanan daripada Menggabungkan beberapa rantai makanan untuk beberapa rantai makanan dan membina siratan makanan. Menerangkan melalui contoh kebaikan dan keburukan kawalan biologi dalam mengawal bilangan musuh tanaman di kawasan tertentu. B3D10E1* 11.3 Mengenal pasti pelbagai habitat dalam satu ekosistem.1.1. b) persaingan. 11. 2. 11.3 Mewajarkan kepentingan interaksi organisma hidup dan persekitaran.4 Menerangkan melalui contoh saling bersandaran organisma hidup dan persekitaran utk mewujudkan ekosistem yang seimbang. 11.pengurai dan piramid pengurai. 11.3. parasitisme (contoh: ikan remora dan jerung.2.2 Menerangkan dengan contoh interaksi antara organisma hidup.

Membincangkan kepentingan fotosintesis dalam mengekalkan 11.4 Menganalisa fotosintesis Menjalankan fotosintesis.RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SAINS TING.4. Mengaitkan siratan makanan dan piramid nompor Membincangkan akibat sekiranya satu dengan aliran tenaga. Membincangkan kitar karbon dan kitar 11.5 oksigen.4. B3D11E1 dalam 22 Page 9 . Mengawal pembolehubah yang diperlukan untuk fotosintesis. B3D10E2 Menjalankan eksperimen menentukan faktor yang diperlukan untuk fotosintesis (contoh: karbon dioksida. Menerangkan peranan fotosintesis mengekalkan ekosistem yang seimbang.cahaya dan klorofil). air. 11.5 nombor. atau pengurangan bilangan organisma dalam piramid 11. perbincangan tentang 11.3.2 Menyatakan fotosintesis. siratan makanan yang dibina. 11.4 ekosistem yang seimbang.1 Menyatakan maksud fotosintesis. komponen organisma hidup dalam satu 11.6 ekosistem tiada.3. 11.3. 21 faktor yang diperlukan untuk B5D3E1 11.4 Mengendalikan satu permainan untuk Membina piramid nombor daripada rantai menunjukkan kesan penambahan makanan.pengguna dan Membincangkan aliran tenaga dalam pengurai dalam siratan makanan.3 Menyatakan hasil fotosintesis.4.4. Meramal akibat sekiranya satu komponen organisma hidup dalam satu ekosistem tiada. 2013 Mengenal pasti pengeluar.4. 2.

semulajadi dan cara 11. 2.3 yang harmoni Mewajarkan bahawa manusia memerlukan ekosistem yang stabil.6.RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SAINS TING.5. menekankan kepentingan pemuliharaan dan pemeliharaan organisma hidup Menjalankan sesi sumbangsaran untuk 11.4 pemeliharaan organisma hidup.5. Memerihalkan cara manusia menyelesaikan Menjalankan perbincangan untuk masalah yang berhubungkait dengan mewajarkan bahawa manusia persekitaran.5Menilai kepentingan pemuliharaan dan pemeliharaan organisma hidup CUTI PERTENGAHAN TAHUN Mengumpul dan mentafsir data tentang 11. 2013 DAN 23 11. dan diambil untuk B3D12E1 24 11. bagaimana kemajuan dalam sains dan teknologi membantu pemuliharaan dan 11.6 Menilai peranan manusia dalam mengekalkan keseimbangan semulajadi 25 11.5.3 Mewajarkan kepentingan pemuliharaan dan Menjalankan perbincangan tentang pemeliharaan organisma hidup. Menyokong aktiviti yang dianjurkan oleh pelbagai pihak memelihara dan memulihara organisma Menjalankan satu kempen yang hidup. Menjalankan kajian lapangan dihutan simpan semulajadi (tanah lembap.6. memerlukan ekosistem yang stabil dan produktif untuk memastikan kehidupan 11.5. produktif dan seimbang Page 10 B6D3E1* B6D3E1* .2 menyelesaikannya.1 memulihara dan memelihara Menerangkan maksud pemuliharaan organisma hidup. hutan tanah tinggi atau hutan hujan tropika) atau santuari haiwan untuk mengkaji pemuliharaan dan pemeliharaan organisma hidup. 11.6. pemeliharaan organisma hidup.1 membincangkan isu persekitaran yang Menerangkan kesan aktiviti manusia terhadap memberi kesan kepada keseimbangan keseimbangan semulajadi.2 Menerangkan langkah yang memelihara dan memulihara organisma hidup.

2.3 atas ciri fizikal air.4 Menerangkan melalui contoh kesan bendasing ke atas ciri fizikal air. Page 11 B5D4E1 B3D13E1 .3. 12. luas permukaan dan pergerakan udara. 2013 TOPIK 12 AIR DAN LARUTAN 12. 26 Menjalankan aktiviti untuk memerhatikan kesan bendasing ke 12.2. suhu persekitaran.3 Membincangkan persamaan dan Membanding dan membezakan antara perbezaan antara penyejatan dengan penyejatan dengan pendidihan. 12. pendidihan.1.1.3. Menjalankan eksperimen untuk mengkaji faktor mempengaruhi penyejatan air iaitu kelembapan. 2. 12. oksigen dalam satu 12. kaitannya dengan Teori Kinetik. Menguji kehadiran hidrogen dan oksigen.3 Menganalisa proses penyejatan air B2D5E1 28 12.1.2 Menganalisa komposisi air Menjalankan elektrolisis untuk 12.2 Menerangkan melalui contoh faktor yang mempengaruhi Membincangkan faktor yang kadar penyejatan air dengan merujuk Teori mempengaruhi kadar penyejatan dan Kinetik.1 Menerangkan maksud penyejatan.1 menentukan nisbah hidrogen kepada Menentukan komposisi air.2 molekul air.RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SAINS TING.1 Menganalisa ciri fizikal air Menjalankan aktiviti untuk menentukan yang berikut: 12. 12. B4D9E1 27 B4D10E1 12.1. Memerihalkan ciri fizikal air.3.1 Menyatakan maksud takat beku air. 12.2 Menyatakan maksud takat didih air.

7 universal dalam Memberi contoh kegunaan pelarut organik di dlm kehidupan harian. kepentingan air 12. Menerangkan maksud bahan terampai. 2. larutan pekat dan larutan tepu. 2013 Mengumpul maklumat tentang proses 12.5 menentukan faktor yang Menerangkan faktor yang mempengaruhi mempengaruhi kelarutan zat terlarut kelarutan zat terlarut di dalam air. pengawetan hasil pertanian dan pemprosesan makanan.4 dengan bahanterampai. larutan 12.2 pekat dan larutan tepu. 12. Membincangkan sebagai pelarut kehidupan harian.4. Menjalankan aktiviti untuk menyediakan larutan cair. Menjalankan eksperimen untuk 12. Membanding dan membezakan antara larutan Membincangkan persamaan dan cair. Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan perbezaan antara larutan 12.4.4.4. Menjalankan eksperimen untuk 12. pelarut dan larutan. pakaian.RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SAINS TING.4 penyejatan dan aplikasinya dalam Memerihalkan aplikasi penyejatan air dalam kehidupan harian iaitu mengeringkan kehidupan harian. Menerangkan maksud kelarutan.1 zat terlarut.4.3 pekat dan larutan tepu. perbezaan antara larutan cair.4 Menganalisa larutan dan keterlarutan Membincangkan perbezaan antara 12. pelarut dan larutan.4. B2D6E1 B4D11E1 29 DAN 30 B5D5E1 B3D14E1 Mengupul maklumat tentang aplikasi pelarut organik dalam kehidupan Page 12 .4. Menerangkan maksud zat terlarut. larutan 12.6 menentukan faktor yang Menerangkan kepentingan air sebagai pelarut mempengaruhi kadar keterlarutan: universal dalam kehidupan.3.

4 beralkali dalam kehidupan Menerangkan melalui contoh definisi asid dan harian. alkali.7 menggunakan asid hidroklorik dan Menerangkan maksud peneutralan. kehidupan harian.8 yang sama. 12.5.5 Menganalisa asid dan alkali harian.5. Menulis per perkataan untuk memerihalkan Membincangkan aplikasi peneutralan proses peneutralan.5. 12. Menjalankan aktiviti untuk menentukan peneutralan dengan 12.2 Menjalankan perbincangan untuk Mengenal pasti sifat alkali. Page 13 B4D12E1 B3D15E1 32 B1D2E1 .5.6. dan 12. pertanian dan industri. mendefinisi secara operasi asid dan 12.6 Menganalisa kaedah pembersihan Membuat lawatan ke loji pembersihan 12. Menyatakan asid dan alkali hanya menunjukkan Menjalalankan aktiviti untuk sifatnya dengan kehadiran air. 31 12.5.RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SAINS TING.1 air.5. 2. 2013 12.6 Membincangkan maksud peneutralan.5. Menyenaraikan sumber air semula jadi. dalam kehidupan harian (contoh: menggunakan syampu dan perapi.3 alkali.5. Menjalankan aktiviti untuk mengkaji:  sifatasiddan alkali 12. Menyatakan kegunaan asid dan alkali dalam kehidupan harian.1 Mengenal pasti sifat asid. natrium hidroksida pada kepekatan 12.5.5 kegunaan asid dan alkali dalam Mengenal pasti bahan berasid dan beralkali kehidupan harian seperti bidang dalam kehidupan harian. menentukan bahan berasid dan bahan 12.9 Menerangkan i cth kegunaan peneutralan dalam meneutralkan sengatan serangga). Mengumpul maklumat tentang 12.

 sebabpembersihan air. 12.pengklorinan dan penyulingan.1 bahan cemar yang merangkumi: Memberi contoh bahan cemar air.3 pelbagai jenis kaedah pembersihan air seperti penurasan. 2013 air Sumbangsaran tentang yang berikut:  sumber air semulajadi. seperti penurasan.6.7 Menganalisa system bekalan air CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2 Melawat ke loji pemprosesan air untuk 12. Murid membentangkan dapatan mereka untuk membincangkan kelebihan dan kekurangan pelbagai kaedah pembersihan air.2 Menyatakan sebab pembersihan air. pendidihan. Menerangkan cara untuk menjimatkan air.8. B4D13E1 33 12.6.1 mengkaji sistem bekalan air dan Memerihalkan bagaimana peringkat yang terlibat dalam sistem bekalan air berfungsi.4 Menjalankan aktiviti untuk mengkaji Membandingkan kelebihan dan kekurangan pelbagai jenis kaedahpembersihan air pelbagai kaedah pembersihan air. Page 14 34 B3D16E1 35 12. pendidihan dan penyulingan.7.RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SAINS TING. 12.7.8 Memelihara kualiti . Memerihalkan pembersihan air. 2. Mengumpul dan mentafsir data tentang 12. 12.2 Membincangkan cara menjimatkan air. Membuat projek untuk mengkaji jumlah purata kegunaan air di rumah.6. B3D16E1 Membincangkan pelbagai jenis kaedah 12. pembersihan air.

2.8. Mengumpul dan mentafsir data pada 13. Menerangkan faktor yang mempengaruhi Menjalankan aktiviti untuk tekanan udara.  pengelodakan yang berpunca daripada pembinaan dan penebangan hutan.2 tekanan.1. 2. Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan udara mengenakan 13. Membincangkancaramemuliharadanm emelihara air dankualitinya. Menjana idea tentang cara mengawal pencemaran air.1 alatan yang menggunakan prinsip Menerangkan 12.1 Memahami tekanan udara Menjalankan aktiviti untuk 13. 2013 air  bahan buangan industry seperti bahan kimia dan sisa radioaktif.  Bahan kimia daripada aktiviti pertanian seperti baja dan racun haiwan perosak. Menjalankankempen ‘Cintai Sungai Kita’.8.1.RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SAINS TING. 13. Mengendalikan perbincangan tentang kesan pencemaran air keatas benda hidup.  Tumpahan daripada kapal minyak.2 Menerangkan kesan pencemaran air ke atas benda hidup. menunjukkan faktor yang mempengaruhi tekanan udara iaitu isipadu dan suhu.2 Mengaplikasikan prinsip tekanan udara dengan contoh alatan yang Page 15 .3 Menerangkan cara mengawal pencemaran air.4 Menerangkan kualitinya B3D16E3 cara memelihara air dan B6D4E1 TOPIK 13 TEKANAN UDARA 36 B4D14E1 37 13. 12. 12.1 membincangkan teori kinetik gas.  Bahan buangan domestic seperti sampah sarap dan kumbahan. Menerangkan kewujudan tekanan udara dengan merujuk kepada Teori Kinetik.8.

B3D17E1 Mengumpul maklumat dan 13. 14.1 Memahami daya TOPIK 14 DINAMIK Menjalankan menunjukkan adalah daya.RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SAINS TING.2 menunjukkan kesan daya (perubahan Menerangkan kesan daya.2. daya graviti. menggunakan prinsip tekanan udara. 13. kelajuan dan arah.1.2 membincangkan aplikasi tekanan Menjana idea untuk menyelesaikan masalah udara dalam picagari. Membincangkan langkah keselamatan yang perlu diambil apabila menggunakan gas di bawah tekanan tinggi. bentuk. 2.1.2. daya elektrostatik dan daya magnetik). 38 Menjalankan aktiviti untuk 14.1 tarikan Menyatakan daya adalah tolakan atau tarikan. 2013 dalam kehidupan seharian tekanan udara. penyembur dan penyedut minuman. 14.3 Menjalankan aktiviti untuk menerangkan pelbagai jenis daya menunjukkan pelbagai jenis daya (daya geseran.1. pekat daripada tin. kedudukan.3 Membincangkan cara menggunakan Menghubungkaitkan langkah keselamatan yang prinsip tekanan udara untuk perlu menyelesaikan masalah harian seperti diambil apabila menggunakan gas di bawah sinki tersumbat dan menuang susu tekanan tinggi. aktiviti tolakan dan untuk 14. Mengumpul maklumat bagaimana tangki gas di bawah tekanan tinggi berfungsi. Page 16 B4D15E1* . pam dengan menggunakan prinsip tekanan udara. sifon.

3.3. 14.4 Mengumpulkan maklumat dan Menerangkan kebaikan dan keburukan geseran.2 magnitud daya Menerangkan berfungsi.3.3.3.3 Menjalankan eksperimen untuk menunjukkan Menjalankan eksperimen untuk bagaimana menunjukkan bagaimana permukaan permukaan yang berbeza mempengaruhi daya yang berbeza mempengaruhi magnitud geseran. Menjalankan aktiviti untuk mengenal pasti arah bagi daya geseran dan mengukur magnitud bagi daya tersebut. 14.2.5 keburukan geseran. 2. 38 bagaimana neraca spring B1D3E1 14. membincangkan kebaikan dan 14. Menyatakan unit untuk daya. 2013 14.1 menunjukkan kewujudan daya Menerangkan dengan contoh kewujudan daya geseran. 14.6 a) meningkatkan geseran. Menjalankan aktiviti cara: 14.2 Memahami pengukuran daya Membincangkan unit daya dan prinsip 14.1 neraca spring. Menerangkan carameningkatkan geseran. geseran.7 mengurangkan Menerangkan dengan th aplikasi geseran dalam Page 17 B5D6E1 39 B3D18E1 . b) mengurangkan geseran.3.2 Menyatakan arah bagi daya geseran dan magnitud bg daya tersebut.RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SAINS TING. Menjalankan aktiviti untuk mengukur 14. Menerangkan cara mengurangkan geseran.3 Mengukur magnitud daya.3 Mengaplikasi daya geseran Membincangkan dengan contoh untuk 14.3.2. daya geseran. Membincangkan meningkatkan dan aplikasi 14.2. 14.

5.2 Menyatakan unit untuk kuasa. B3D19E1 B4D16E1 14. 14. 15.6 Memerihalkan bagaimana kehidupan jika daya tidak wujud TOPIK 15 SOKONGAN DAN GERAKAN 15. kehidupan harian.1 Memerihalkan bagaimana kehidupan jika daya tidak wujud. Menjalankan perbincangan kuasa ke atas kerja yang 14.1 Menyatakan maksud kuasa. 14.3 Kerja (J) = Daya (N) X Jarak (m) Menentukan kerja yang dilakukan.2 kerja dilakukan dengan menggunakan Menyatakan unit untuk kerja.6.4. 2.1.1 Menerangkan dengan contoh bagaimana kerja dilakukan. b) haiwan invertebrata darat dan akuatik.3 menentukan dilakukan. 14.1. melakonkan sketsa atau lakonan utkmenunjukkan bagaimana kehidupan sekiranya tiada daya.5 Mengaplikasikan kuasa 40 Menjalankan aktiviti untuk menentukan kuasa dengan menggunakan rumus berikut: Kuasa (W) = Kerja (J) Masa (s) 14.4. 14. kerja dilakukan apabila objek digerakkan oleh daya.1 Memahami system sokongan dalam haiwan Mereka satu aktiviti contoh melukis poster.4. 14. 2013 geseran dalam kehidupan harian. rumus berikut: 14.2 Membanding dan membezakan haiwan tentang vertebrata dan pelbagai sistem sokongan Page 18 .4 Mengaplikasi kerja Membincangkan dengan contoh.RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SAINS TING. TOPIK 14 DINAMIK Menjalankan aktiviti untukmenentukan 14.5. Mengumpul maklumat dan membincangkan pelbagai sistem sokongan bagi: a) haiwan vertebrata darat danakuatik. B4D15E1* 41 B3D20E1 15.1 Menerangkan sistem sokongan haiwan vertebrata dan pelbagai sistem sokongan haiwan invertebrata.5.

Menjalankan aktiviti untuk mencari titik keseimbangan bg bentuk sekata dan tidak sekata. Membincangkan hubungan pusat graviti dan kestabilan.1 Menentukan titik keseimbangan bagi bentuk sekata dan tidak sekata.2. Menjalankan aktiviti untuk mengelaskan tumbuhan berdasarkan 15. 2013 yang berikut: a) persamaan dan perbezaan antara sistem sokongan haiwan vertebrata darat dan akuatik.2.1. Menjalankan aktiviti seperti membuat projek atau permainan untuk membina 16. Menjalankan aktiviti untuk menyiasat bagaimana pusat graviti mempengaruhi kestabilan objek dengan memanipulasikan: a) tinggi.3 Membanding dan membezakan sistem sokongan antara haiwan invertebrata darat dan akuatik.2.RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SAINS TING. Mencadangkan cara meningkatkan kestabilan objek di sekeliling mereka.3 Menghubungkait pusat graviti dengan kestabilan objek. antara 16.2 Page 19 B6D5E1 .2 sistem sokongannya Mengelaskan tumbuhan berdasarkan sistem sokongannya.1. tumbuhan berkayu dan tidak berkayu. 2. 16.2 Menghubungkait titik keseimbangan sebagai pusat graviti objek.1Memahami bahawa pusat gravity mempengaruhi kestabilan 42 B3D21E1 16. b) luas tapak. b) persamaan dan perbezaan antara sistem sokongan haiwan invertebrata darat dan akuatik 15. B4D17E1 TOPIK 16 STABILITI 16.2 Menghargai kepentingan kestabilan 42 Mengadakan sesi sumbangsaran 16.1.1.1 tentang cara meningkatkan kestabilan.2 Memahami system sokongan dalam tumbuhan 41 haiwan invertebrata 15. 16. Menjalankan kajian lapangan untuk 15.1 mengkaji pelbagai sistem sokongan Menerangkan pelbagai sistem sokongan bagi bagi tumbuhan.2.

daya dan tuas.2 yang menggunakan prinsip tuas.1 yang kecil mampu mengangkat beban Menyenaraikan objek di sekeliling mereka yang yang berat dengan menggunakan tuas.RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SAINS TING. 2013 model yang kestabilan.4 mengatasi beban yang berat. 17.1. fulkrum. Membuat pemerhatian tentang alat 17.1.1 Menganalisa tuas TOPIK 17 MESIN RINGKAS mengaplikasi konsep Menerangkan dengan contoh aplikasi kestabilan dalam kehidupan.1 Page 20 B6D6E1 .1.3 kedua dan ketiga.1. 17. Membincangkan bagaimana manusia mengaplikasi prinsip tuas untuk 17.2Menghargai usaha Menjalankan projek untuk membina 17. 17. Menyatakan apa yang boleh dilakukan oleh Mengenal pasti beban.2. Menyelesaikan masalah berkaitan tuas.1. Membincangkan bagaiamana daya 17. 2. B1D4E1 B3D22E1 43 B4D19E1 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan tuas dengan menggunakan rumus berikut: Beban (N) X jarak beban dari fulkrum (m) = Daya (N) X jarak daya dari fulkrum (m) 44 17. Mengenal pasti beban.6 daya.5 Membincangkan momen daya = daya X jarak tegak dari pangsi ke Menerangkan maksud momen daya. Mengelaskan tuas.1. 17. dan seterusnya mengelaskan sistem kepada tuas kelas pertama. Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan hubungan momen daya dan hasil darab daya dan jarak. menggunakan prinsip tuas. daya dan fulkrum dalam tuas.

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SAINS TING. Mereka bentuk atau mengubahsuai alat yang menggunakan prinsip tuas RUMUSAN DAN MENGEMASKINI KINI FAIL PELAJAR Page 21 . 2. 2013 inovatif dalam mereka bentuk mesin untuk memudahkan kerja 45 DAN 46 alat menggunakan prinsip tuas.

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SAINS TING. 2013 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN MENGKUANG RANCANGAN TAHUNAN SAINS TINGKATAN 2 2013 Page 22 . 2.