RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SAINS TING.

2, 2013
MING BIDANG PEMBELAJARAN TOPIK 8 1 DUNIA MELALUI DERIA KITA OBJEKTIF PEMBELAJARAN 8.1 Memahami organ deria dan fungsi CADANGAN AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN EVIDENS / INSTRUMEN

Menjalankan aktiviti untuk 8.1.1 menghubungkait lima deria, organ Mengenal pasti dan mengaitkan organ deria dengan rangsangannya. deria dan rangsangan. Membincangkan apa yang berlaku 8.1.2 dalam badan kita apabila rangsangan Menyatakan laluan daripada rangsangan kepada gerak balas: dikesan. B4D1E1

8.2 Memahami deria sentuhan

2

Menjalankan aktiviti untuk mengkaji yang berikut: a)struktur kulit manusia yang terlibat dalam pengesanan rangsangan. b) kepekaan kulit pada bahagian badan yang berlainanterhadap rangsangan. Membincangkan kepekaan berhubung situasi berikut: a) menerima suntikan. b) menggunakan Braille.

8.2.1 Mengenal pasti struktur kulit manusia yang terlibat dalam pengesanan rangsangan. 8.2.2 Menyatakan fungsi reseptoryang berbezabeza tekanan, haba,sakit. B4D2E1 B3D1E1

kulit 8.2.3 Membuat kesimpulan tentangkepekaan kulit pada bahagian badan yang berlainan terhadap rangsangan. 8.3.1 Mengenal pasti struktur hidung. 8.3.2 Mengenal pasti kedudukan selderia bau dalam pengesanan bau. 8.4.1 Mengenal pasti kawasan berbeza pada lidah yang bergerak balas terhadap rangsangan yang berbeza. Page 1 B4D3E1*

8.3 Memahami deria bau

Membincangkan struktur hidung dan kedudukan sel-sel deria bau menggunakan model, carta,perisian komputer dan bahan bantu mengajar yang lain.

3 8.4 Memahami deria rasa Menjalankan aktiviti untuk mengesan kawasan berbeza pada lidah yang bergerak balas terhadap rasa yang berbeza

B4D3E1*

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SAINS TING. 2, 2013
Menjalankan aktiviti menghubungkaitkan deria dengan deria bau. 8.5 Memahami deria pendengaran untuk 8.4.2 rasa Menghubungkaitkan deria rasa dengan deria bau.

Memerhati dan mengenalpasti 8.5.1 struktur telinga manusia. Mengenal pasti struktur telinga manusia. Membincangkan bahagian pada manusia. Membincangkan pendengaran. fungsi struktur setiap 8.5.2 telinga Menerangkan fungsi bahagian berbeza pada telinga manusia.

4

B3D2E1

mekanisme 8.5.3 Memerihalkan bagaimana kita mendengar.

8.6 Memahami deria penglihatan

Memeriksa mata lembu atau model 8.6.1 mata manusia. Mengenal pasti struktur matamanusia. Mengumpul maklumat tentang 8.6.2 struktur dan fungsi setiap bahagian Menerangkan fungsi bahagianyang berbeza mata. pada mata. Membincangkan bagaimana kita melihat. 8.6.3 Memerihalkan bagaimana kita melihat

B3D3E1

5 DAN 6

8.7 Memahami cahaya dan penglihatan

Menjalankan aktiviti untuk mengkaji: 8.7.1 a) pantulan cahaya. Memerihalkan sifat-sifat cahaya (iaitu: b) pembiasan cahaya di antaradua pantulan dan pembiasan). medium yang berbezaketumpatan. 8.7.2 Mengumpul maklumat tentang jenis Menyatakan pelbagai jenis kecacatan kecacatan penglihatan dan penglihatan. sumbangan/penggunaan teknologi 8.7.3 untuk membetulkannya. Menerangkan cara pembetulan kecacatan Page 2

B4D4E1

B1D1E1

8.7.4 dekat serta caramembetulkannya. 8. 2013 Menjalankan aktiviti untuk penglihatan. b) titik buta. Page 3 . Mengaitkan penglihatan stereoskopik dan Menjalankan aktiviti untuk mengkaji: monokular a) ilusi optik.7.8. Menyatakan dan memberi contoh had deria Membincangkan maksud penglihatan. b) cara pembetulan kecacatan pendengaran. 2. 8.2 Menerangkan bunyi B3D4E1 B4D5E1 B6D1E1* B4D6E1 pantulan dan penyerapan B3D5E1 8. menunjukkan rabun jauh dan rabun 8. dengan kemandirian haiwan. haiwan. Mengumpul maklumat tentang alat untuk mengatasi had deria penglihatan.5 membetulkannya.8 Memahami bunyi dan pendengaran 7 DAN 8 Menjalankan aktiviti untuk mengkaji: a) penghasilan bunyi. astigmatisme dan cara 8. b) keperluan medium untuk pemindahan bunyi.6 Membincangkan hubungan antara Mengenal pasti alat-alat yang sesuai untuk penglihatan stereoskopik dan mengatasi had monokular dengan kemandirian deria penglihatan.3 Menerangkan kecacatan pendengaran B6D1E1* 8.1 Memerihalkan sifat bunyi 8.RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SAINS TING.4 Membincangkan had pendengaran Menerangkan cara pembetulan kecacatan dan cara meningkatkan keupayaan pendengaran pendengaran.8. Mengumpulkan maklumat tentang: a) kecacatan pendengaran.8. c) pantulan dan penyerapan bunyi.7. 8.

Menyatakan fungsi setiap kelasmakanan.1. Menerangkan melalui contoh kelas makanan.RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SAINS TING.1 Menganalisa kelas makanan B3D6E1 balastumbuhan TOPIK 9 NUTRISI 10 Membincangkan kelas makanan iaitu 9. Menghubungkait gerak dengankemandiriannya. vitamin.2 Menilai kepentingan gizi B2D1E1 .1 Menyatakan rangsangan yangmenyebabkan gerak balastumbuhan.9.1. protein (bahan uji Millon) Menguji kanji.1 Menyatakan maksud gizi seimbang. mineral.9. 2013 Menjalankan aktiviti untuk mengkaji 8.9 Memahami rangsangan dan gerak balas tumbuhan 9 Menjalankan eksperimen untuk mengkaji dan mengenal pasti: a) rangsangan-rangsangan yang dikesan oleh tumbuhan.3 untuk kemandirian tumbuhan. Menyatakan alat yang digunakan untuk mengatasi had pendengaran 8.1. glukosa. Page 4 B3D7E1 B4D7E1 11 9. protein. 8. B5D1E1 B4D6E2 Membincangkan bagaimana gerak balas terhadap ransangan penting 8.2 Mengenal pasti bahagian tumbuhan yang peka terhadap rangsangan tertentu. Menjalankan aktiviti untuk menguji kanji (larutan iodin). lemak.8.1 karbohidrat. Membincangkan: a) apa maksud diet seimbang. 8.7 Menerangkan pendengaran stereofonik 8.8.8. 9. 9. pelawas dan air serta 9. proteindan lemak. glukosa (larutan 9.5 pendengaran stereofonik yang Menyatakan had pendengaran diperlukan bagi menentukan arah 8. b) bahagian-bahagian tumbuhan yang peka terhadap rangsangan yang tertentu.6 bunyi. 2.2 menyatakan fungsinya.3 Benedict).2. dan lemak (ujian alkohol-emulsi).9.

2 Menyatakan faktor dipertimbangkan apabila seimbang.3. iklim.2. Mengumpul pembungkus makanan yang menunjukkan nilai kalori makanan dan membuat senarai untuk menunjukkan nilai kalori bagi setiap jenis makanan. Merancang gizi seimbang untuk satu hari (sarapan. gram karbohidrat.1 Menerangkan maksud pencernaan.3 Memerihalkan aliran makanan melalui salur pencernaan. Membincangkan untuk menganggar 9. 9. 9.3.4 nilai kalori makanan dalam satu Menyatakan kuantiti tenagadalam setiap hidangan.3.2. yang mesti merancang gizi B3D7E2 9. 2. protein dan lemak. 9.3 Memahami system pencernaan manusia Membincangkan pencernaansebagai penguraian molekulmakanan yang besar kepadamolekul yang lebih kecil yangboleh larut dan sedia diserapoleh badan. 2013 seimbang b) faktor yang menentukan gizi seimbang seseorang: umur.2.3.5 makan malam). Menganggar kalori makanan yang diambil dalam setiap hidangan. pekerjaan.2 Mengenal pasti bahagian sistem pencernaan. saiz. Mengenal pasti bahagian sistempencernaan dan aliran makananmelalui salur pencernaan dengan menggunakan model/ carta/CDROM Mengenal pasti bahagian sistempencernaan dan aliran 9.2. makan tengahari dan 9.3 Menerangkan bagaimana faktor berkenaan memberi kesan kepada gizi seimbang. 9. 9.6 Merancang satu gizi seimbang.RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SAINS TING. jantina. keadaan kesihatan.4 Menyatakan B3D7E3 B2D2E1 12 B3D8E1 B3D8E2 fungsi organ dalamsistem Page 5 .2. 9.

5 menggunakan model/ carta/CDROM Memerihalkan proses pencernaan dalam salur pencernaan.1 air oleh usus besar dan proses Menyatakan bagaimana air diserap semula dalam penyahtinjaan.5. Menerangkan proses penyerapan hasil pencernaan.1 hasil pencernaan dalam usus kecil. Mewajarkan berkhasiat.4.3 Mengaitkan masalah penyahtinjaan amalan pemakanan.4.6 Mempraktikkan amalan pemakanan Merancang dan melaksanakan 9.5 Memahami penyerapan semula air dan penyahtinjaan 15 B3D8E3* dengan 15 9. protein dan lemak.RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SAINS TING.4. usus besar.2 pemakanan yang baik untuk Menerangkan penyahtinjaan. kepentingan makan makanan B6D2E1 Page 6 .4.4 Memahami proses penyerapan makanan tercerna CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 TOPIK 9 Membincangkan proses penyerapan 9.2 melalui tiub Visking.6 Menyenaraikan hasil pencernaan karbohidrat.5. 9.1 amalan pemakanan yang sihat. 14 NUTRISI B3D8E3* B5D2E1 9. 13 9. mengelakkan sembelit.5. Menjalankan eksperimen untuk menunjukkan penyerapan glukosa 9. dengan 9. 2013 makananmelalui salur pencernaan pencernaan. Membuat inferens tentang penyerapan glukosa melalui tiub Visking Membincangkan penyerapan semula 9. 9. 2. Membincangkan kepentingan amalan 9.6.

2 Mempraktikkan amalan pemakanan yang betul. 10.3 pengelasan di atas. maksud spesis.4 Menerangkan kepentingan kepelbagaian kepada persekitaran.6. c) membudayakan adab makan yang menepati sensitivity dan kepercayaan agama 9. populasi.1. Page 7 .1 mengkaji spesis.2 berdasarkan ciri sepunya. .1.1.populasi dan B2D3E1 Menjalankan perbincangan tentang 11.3 Mewajarkan pengagihan makanan kepada yang kurang bernasib baik/memerlukan. Mengelaskan kepelbagaian haiwan berdasarkan ciri sepunya. 2. Mengelaskan kepelbagaian tumbuhan berdasarkan ciri sepunya.2 saling bersandaran antara organisma Menyatakan maksud habitat dan ekosistem.1. 9.9.1Menganalisa saling bersandaran antara organisma hidup dan persekitaran Menjalankan kajian lapangan untuk 11.6.4 Mengaitkan adab makan yang menepati sensitiviti dan kepercayaan agama. TOPIK 10 BIODIVERSITI 10.RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SAINS TING. B3D9E1 TOPIK 11 17 SALING BERSANDAR AN ANTARA 11. b) pengagihan makanankepada yang kurang bernasib baik/memerlukan. Menyatakan komuniti dalam suatu ekosistem.6.1 umum organisma hidup Menerangkan kepelbagaian organisma hidup dalam satu habitat. komuniti.1 Memahami kepelbagaian organisma hidup dan pengelasannya 16 Membincangkan kepelbagaian ciri 10. habitat.1.1. Mengumpul dan mengelaskan pelbagaI tumbuhan dan haiwan 10. Membina peta konsep tentang organisma hidup berdasarkan 10. 2013 yang sihat Membincangkan topik berikut: a) Mempraktikkan amalan pemakanan sihat (contoh: makan makanan seimbang dan makan secara sederhana).

4 antara organisma dan persekitaran. 11. nombor.1. 11. pengguna dan makanan pengguna. cacing pita dan manusia).pengurai dan piramid pengurai.1 tentang pengeluar. persekitaran ekosistem untuk yang 11.3 Memahami siratan Mengumpul dan mentafsir data 11.2. b) persaingan.3.4 Menerangkan melalui contoh saling bersandaran organisma hidup dan persekitaran utk mewujudkan ekosistem yang seimbang. 11.1 Menyenaraikan jenis interaksi antara organisma hidup. b)simbiosis: komensalisme.RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SAINS TING. Menerangkan melalui contoh kebaikan dan keburukan kawalan biologi dalam mengawal bilangan musuh tanaman di kawasan tertentu.3 Mewajarkan kepentingan interaksi organisma hidup dan persekitaran. mutualisme. Menerangkan maksud pengeluar.2 Menilai interaksi antara organisma hidup Mengumpul dan mentafsir data tentang jenis interaksi antara organisma hidup seperti berikut: a) mangsa-pemangsa.3 dan pengurai.3. B4D8E1 18 antara 19 DAN 20 Menjalankan satu aktiviti untuk menunjukkan kepentingan interaksi 11. 11. mengenal pasti pengeluar.1. 11.3 Mengenal pasti pelbagai habitat dalam satu ekosistem.2.2.2 Membina siratan makanan daripada Menggabungkan beberapa rantai makanan untuk beberapa rantai makanan dan membina siratan makanan.3. Page 8 B6D3E1* B2D4E1 B3D10E1* . 11. parasitisme (contoh: ikan remora dan jerung.2 Menerangkan dengan contoh interaksi antara organisma hidup. 2. 2013 ORGANISMA HIDUP DAN PERSEKITAR AN hidup dan mewujudkan seimbang. pengguna 11.2. B3D10E1* 11. alga dan kulat.

4. 11.4 Mengendalikan satu permainan untuk Membina piramid nombor daripada rantai menunjukkan kesan penambahan makanan. 11.3.cahaya dan klorofil).4. atau pengurangan bilangan organisma dalam piramid 11. siratan makanan yang dibina.4. perbincangan tentang 11. Meramal akibat sekiranya satu komponen organisma hidup dalam satu ekosistem tiada. 11.3 Menyatakan hasil fotosintesis. Membincangkan kepentingan fotosintesis dalam mengekalkan 11.3. air.3.2 Menyatakan fotosintesis. Mengaitkan siratan makanan dan piramid nompor Membincangkan akibat sekiranya satu dengan aliran tenaga. 2. 21 faktor yang diperlukan untuk B5D3E1 11. B3D11E1 dalam 22 Page 9 .5 oksigen.1 Menyatakan maksud fotosintesis.4 Menganalisa fotosintesis Menjalankan fotosintesis. 2013 Mengenal pasti pengeluar. komponen organisma hidup dalam satu 11.6 ekosistem tiada. B3D10E2 Menjalankan eksperimen menentukan faktor yang diperlukan untuk fotosintesis (contoh: karbon dioksida.4.5 nombor.4 ekosistem yang seimbang. Membincangkan kitar karbon dan kitar 11.pengguna dan Membincangkan aliran tenaga dalam pengurai dalam siratan makanan.RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SAINS TING.4. Mengawal pembolehubah yang diperlukan untuk fotosintesis. Menerangkan peranan fotosintesis mengekalkan ekosistem yang seimbang.

2 Menerangkan langkah yang memelihara dan memulihara organisma hidup.1 memulihara dan memelihara Menerangkan maksud pemuliharaan organisma hidup. bagaimana kemajuan dalam sains dan teknologi membantu pemuliharaan dan 11.6 Menilai peranan manusia dalam mengekalkan keseimbangan semulajadi 25 11.5.5Menilai kepentingan pemuliharaan dan pemeliharaan organisma hidup CUTI PERTENGAHAN TAHUN Mengumpul dan mentafsir data tentang 11.2 menyelesaikannya. produktif dan seimbang Page 10 B6D3E1* B6D3E1* . 2. hutan tanah tinggi atau hutan hujan tropika) atau santuari haiwan untuk mengkaji pemuliharaan dan pemeliharaan organisma hidup.1 membincangkan isu persekitaran yang Menerangkan kesan aktiviti manusia terhadap memberi kesan kepada keseimbangan keseimbangan semulajadi. Memerihalkan cara manusia menyelesaikan Menjalankan perbincangan untuk masalah yang berhubungkait dengan mewajarkan bahawa manusia persekitaran.RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SAINS TING. 11.6. memerlukan ekosistem yang stabil dan produktif untuk memastikan kehidupan 11. 2013 DAN 23 11. semulajadi dan cara 11. pemeliharaan organisma hidup.5. Menjalankan kajian lapangan dihutan simpan semulajadi (tanah lembap.5.3 Mewajarkan kepentingan pemuliharaan dan Menjalankan perbincangan tentang pemeliharaan organisma hidup.3 yang harmoni Mewajarkan bahawa manusia memerlukan ekosistem yang stabil. Menyokong aktiviti yang dianjurkan oleh pelbagai pihak memelihara dan memulihara organisma Menjalankan satu kempen yang hidup. menekankan kepentingan pemuliharaan dan pemeliharaan organisma hidup Menjalankan sesi sumbangsaran untuk 11.6.4 pemeliharaan organisma hidup.5.6. dan diambil untuk B3D12E1 24 11.

luas permukaan dan pergerakan udara.1. B4D9E1 27 B4D10E1 12. oksigen dalam satu 12. Page 11 B5D4E1 B3D13E1 . 12. Menjalankan eksperimen untuk mengkaji faktor mempengaruhi penyejatan air iaitu kelembapan.1 menentukan nisbah hidrogen kepada Menentukan komposisi air. Menguji kehadiran hidrogen dan oksigen.2. 12.1.2.RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SAINS TING.2 Menyatakan maksud takat didih air.3.1 Menyatakan maksud takat beku air.1.3 Menganalisa proses penyejatan air B2D5E1 28 12.3 atas ciri fizikal air.3 Membincangkan persamaan dan Membanding dan membezakan antara perbezaan antara penyejatan dengan penyejatan dengan pendidihan.1 Menganalisa ciri fizikal air Menjalankan aktiviti untuk menentukan yang berikut: 12. 2. 12.2 molekul air. 12.1 Menerangkan maksud penyejatan.4 Menerangkan melalui contoh kesan bendasing ke atas ciri fizikal air. pendidihan.3.1. kaitannya dengan Teori Kinetik. 2013 TOPIK 12 AIR DAN LARUTAN 12. 26 Menjalankan aktiviti untuk memerhatikan kesan bendasing ke 12.2 Menerangkan melalui contoh faktor yang mempengaruhi Membincangkan faktor yang kadar penyejatan air dengan merujuk Teori mempengaruhi kadar penyejatan dan Kinetik.2 Menganalisa komposisi air Menjalankan elektrolisis untuk 12. Memerihalkan ciri fizikal air. suhu persekitaran. 12.3.

6 menentukan faktor yang Menerangkan kepentingan air sebagai pelarut mempengaruhi kadar keterlarutan: universal dalam kehidupan.1 zat terlarut.3 pekat dan larutan tepu.4.4 Menganalisa larutan dan keterlarutan Membincangkan perbezaan antara 12. larutan 12. 12. Menjalankan aktiviti untuk menyediakan larutan cair. Menerangkan maksud bahan terampai. perbezaan antara larutan cair. larutan 12. Menerangkan maksud zat terlarut.RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SAINS TING. pakaian. Menjalankan eksperimen untuk 12. pengawetan hasil pertanian dan pemprosesan makanan. Membanding dan membezakan antara larutan Membincangkan persamaan dan cair.2 pekat dan larutan tepu. Menjalankan eksperimen untuk 12. B2D6E1 B4D11E1 29 DAN 30 B5D5E1 B3D14E1 Mengupul maklumat tentang aplikasi pelarut organik dalam kehidupan Page 12 .4.4. Membincangkan sebagai pelarut kehidupan harian. pelarut dan larutan.5 menentukan faktor yang Menerangkan faktor yang mempengaruhi mempengaruhi kelarutan zat terlarut kelarutan zat terlarut di dalam air. Menerangkan maksud kelarutan.4.4. pelarut dan larutan.4 penyejatan dan aplikasinya dalam Memerihalkan aplikasi penyejatan air dalam kehidupan harian iaitu mengeringkan kehidupan harian. larutan pekat dan larutan tepu. Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan perbezaan antara larutan 12. 2.7 universal dalam Memberi contoh kegunaan pelarut organik di dlm kehidupan harian.4 dengan bahanterampai.3.4. kepentingan air 12.4. 2013 Mengumpul maklumat tentang proses 12.

5.5.1 air.RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SAINS TING.5.1 Mengenal pasti sifat asid. alkali. natrium hidroksida pada kepekatan 12.6 Menganalisa kaedah pembersihan Membuat lawatan ke loji pembersihan 12.9 Menerangkan i cth kegunaan peneutralan dalam meneutralkan sengatan serangga). kehidupan harian. Page 13 B4D12E1 B3D15E1 32 B1D2E1 .5.2 Menjalankan perbincangan untuk Mengenal pasti sifat alkali. Menyenaraikan sumber air semula jadi. menentukan bahan berasid dan bahan 12.3 alkali.5. Mengumpul maklumat tentang 12. 2013 12.5. Menulis per perkataan untuk memerihalkan Membincangkan aplikasi peneutralan proses peneutralan. Menjalankan aktiviti untuk menentukan peneutralan dengan 12. Menyatakan kegunaan asid dan alkali dalam kehidupan harian. 12.8 yang sama.6. Menjalankan aktiviti untuk mengkaji:  sifatasiddan alkali 12.5. dan 12.5 kegunaan asid dan alkali dalam Mengenal pasti bahan berasid dan beralkali kehidupan harian seperti bidang dalam kehidupan harian. pertanian dan industri. Menyatakan asid dan alkali hanya menunjukkan Menjalalankan aktiviti untuk sifatnya dengan kehadiran air.4 beralkali dalam kehidupan Menerangkan melalui contoh definisi asid dan harian.5 Menganalisa asid dan alkali harian.5. 12.5. mendefinisi secara operasi asid dan 12. dalam kehidupan harian (contoh: menggunakan syampu dan perapi.7 menggunakan asid hidroklorik dan Menerangkan maksud peneutralan. 31 12.6 Membincangkan maksud peneutralan. 2.

1 mengkaji sistem bekalan air dan Memerihalkan bagaimana peringkat yang terlibat dalam sistem bekalan air berfungsi.8.8 Memelihara kualiti . pendidihan.1 bahan cemar yang merangkumi: Memberi contoh bahan cemar air.6.2 Menyatakan sebab pembersihan air. 2013 air Sumbangsaran tentang yang berikut:  sumber air semulajadi.  sebabpembersihan air. Page 14 34 B3D16E1 35 12.4 Menjalankan aktiviti untuk mengkaji Membandingkan kelebihan dan kekurangan pelbagai jenis kaedahpembersihan air pelbagai kaedah pembersihan air. pendidihan dan penyulingan. seperti penurasan.6. B4D13E1 33 12. Memerihalkan pembersihan air. 2.6. Menerangkan cara untuk menjimatkan air.2 Membincangkan cara menjimatkan air.7. pembersihan air. Membuat projek untuk mengkaji jumlah purata kegunaan air di rumah.RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SAINS TING. 12. Mengumpul dan mentafsir data tentang 12. 12. Murid membentangkan dapatan mereka untuk membincangkan kelebihan dan kekurangan pelbagai kaedah pembersihan air. 12.7.7 Menganalisa system bekalan air CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2 Melawat ke loji pemprosesan air untuk 12.3 pelbagai jenis kaedah pembersihan air seperti penurasan. B3D16E1 Membincangkan pelbagai jenis kaedah 12.pengklorinan dan penyulingan.

1.8. 2. 12.  Bahan buangan domestic seperti sampah sarap dan kumbahan. Mengumpul dan mentafsir data pada 13. Mengendalikan perbincangan tentang kesan pencemaran air keatas benda hidup.8.4 Menerangkan kualitinya B3D16E3 cara memelihara air dan B6D4E1 TOPIK 13 TEKANAN UDARA 36 B4D14E1 37 13.  Bahan kimia daripada aktiviti pertanian seperti baja dan racun haiwan perosak.RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SAINS TING.8.  pengelodakan yang berpunca daripada pembinaan dan penebangan hutan. 2013 air  bahan buangan industry seperti bahan kimia dan sisa radioaktif.1. menunjukkan faktor yang mempengaruhi tekanan udara iaitu isipadu dan suhu. Menerangkan faktor yang mempengaruhi Menjalankan aktiviti untuk tekanan udara. Menerangkan kewujudan tekanan udara dengan merujuk kepada Teori Kinetik.2 Menerangkan kesan pencemaran air ke atas benda hidup. Membincangkancaramemuliharadanm emelihara air dankualitinya. Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan udara mengenakan 13.1 Memahami tekanan udara Menjalankan aktiviti untuk 13.1 alatan yang menggunakan prinsip Menerangkan 12.2. Menjalankankempen ‘Cintai Sungai Kita’. 13. 12. Menjana idea tentang cara mengawal pencemaran air.2 tekanan.1 membincangkan teori kinetik gas.  Tumpahan daripada kapal minyak.3 Menerangkan cara mengawal pencemaran air.2 Mengaplikasikan prinsip tekanan udara dengan contoh alatan yang Page 15 .

Mengumpul maklumat bagaimana tangki gas di bawah tekanan tinggi berfungsi. kelajuan dan arah.2.1 tarikan Menyatakan daya adalah tolakan atau tarikan.1. daya elektrostatik dan daya magnetik).2 menunjukkan kesan daya (perubahan Menerangkan kesan daya.2.1. menggunakan prinsip tekanan udara. 13. pekat daripada tin.1. Membincangkan langkah keselamatan yang perlu diambil apabila menggunakan gas di bawah tekanan tinggi. Page 16 B4D15E1* .1 Memahami daya TOPIK 14 DINAMIK Menjalankan menunjukkan adalah daya.3 Membincangkan cara menggunakan Menghubungkaitkan langkah keselamatan yang prinsip tekanan udara untuk perlu menyelesaikan masalah harian seperti diambil apabila menggunakan gas di bawah sinki tersumbat dan menuang susu tekanan tinggi. pam dengan menggunakan prinsip tekanan udara. 14.3 Menjalankan aktiviti untuk menerangkan pelbagai jenis daya menunjukkan pelbagai jenis daya (daya geseran. 14. 38 Menjalankan aktiviti untuk 14. 2013 dalam kehidupan seharian tekanan udara. B3D17E1 Mengumpul maklumat dan 13. daya graviti. bentuk. aktiviti tolakan dan untuk 14. 2. penyembur dan penyedut minuman.2 membincangkan aplikasi tekanan Menjana idea untuk menyelesaikan masalah udara dalam picagari.RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SAINS TING. sifon. kedudukan.

14. 2. membincangkan kebaikan dan 14.7 mengurangkan Menerangkan dengan th aplikasi geseran dalam Page 17 B5D6E1 39 B3D18E1 .3 Mengukur magnitud daya.2 Menyatakan arah bagi daya geseran dan magnitud bg daya tersebut. Membincangkan meningkatkan dan aplikasi 14.4 Mengumpulkan maklumat dan Menerangkan kebaikan dan keburukan geseran. Menjalankan aktiviti cara: 14. 14. Menerangkan carameningkatkan geseran.2 Memahami pengukuran daya Membincangkan unit daya dan prinsip 14.2. daya geseran. Menjalankan aktiviti untuk mengukur 14.2 magnitud daya Menerangkan berfungsi. 2013 14.3. 38 bagaimana neraca spring B1D3E1 14.3.5 keburukan geseran. 14.1 neraca spring. geseran.2.3.3.3 Menjalankan eksperimen untuk menunjukkan Menjalankan eksperimen untuk bagaimana menunjukkan bagaimana permukaan permukaan yang berbeza mempengaruhi daya yang berbeza mempengaruhi magnitud geseran.2. 14. Menjalankan aktiviti untuk mengenal pasti arah bagi daya geseran dan mengukur magnitud bagi daya tersebut.RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SAINS TING.3.1 menunjukkan kewujudan daya Menerangkan dengan contoh kewujudan daya geseran.3. b) mengurangkan geseran.3. Menerangkan cara mengurangkan geseran.6 a) meningkatkan geseran.3 Mengaplikasi daya geseran Membincangkan dengan contoh untuk 14. Menyatakan unit untuk daya.

2. kehidupan harian.2 Membanding dan membezakan haiwan tentang vertebrata dan pelbagai sistem sokongan Page 18 .5. rumus berikut: 14.5.1.1 Memahami system sokongan dalam haiwan Mereka satu aktiviti contoh melukis poster.2 kerja dilakukan dengan menggunakan Menyatakan unit untuk kerja. B3D19E1 B4D16E1 14. B4D15E1* 41 B3D20E1 15.6. kerja dilakukan apabila objek digerakkan oleh daya.1 Memerihalkan bagaimana kehidupan jika daya tidak wujud. 14. Mengumpul maklumat dan membincangkan pelbagai sistem sokongan bagi: a) haiwan vertebrata darat danakuatik. TOPIK 14 DINAMIK Menjalankan aktiviti untukmenentukan 14.1 Menerangkan dengan contoh bagaimana kerja dilakukan. 14.1 Menyatakan maksud kuasa. 14.4. 15.3 menentukan dilakukan. 2013 geseran dalam kehidupan harian.6 Memerihalkan bagaimana kehidupan jika daya tidak wujud TOPIK 15 SOKONGAN DAN GERAKAN 15. Menjalankan perbincangan kuasa ke atas kerja yang 14.RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SAINS TING.1 Menerangkan sistem sokongan haiwan vertebrata dan pelbagai sistem sokongan haiwan invertebrata.2 Menyatakan unit untuk kuasa.1.5.4.4 Mengaplikasi kerja Membincangkan dengan contoh. 14. melakonkan sketsa atau lakonan utkmenunjukkan bagaimana kehidupan sekiranya tiada daya.3 Kerja (J) = Daya (N) X Jarak (m) Menentukan kerja yang dilakukan.5 Mengaplikasikan kuasa 40 Menjalankan aktiviti untuk menentukan kuasa dengan menggunakan rumus berikut: Kuasa (W) = Kerja (J) Masa (s) 14.4. b) haiwan invertebrata darat dan akuatik. 14.

1.1. b) persamaan dan perbezaan antara sistem sokongan haiwan invertebrata darat dan akuatik 15.2. B4D17E1 TOPIK 16 STABILITI 16.1Memahami bahawa pusat gravity mempengaruhi kestabilan 42 B3D21E1 16. 2013 yang berikut: a) persamaan dan perbezaan antara sistem sokongan haiwan vertebrata darat dan akuatik.2. 2.2 Menghubungkait titik keseimbangan sebagai pusat graviti objek.1 mengkaji pelbagai sistem sokongan Menerangkan pelbagai sistem sokongan bagi bagi tumbuhan. Membincangkan hubungan pusat graviti dan kestabilan.2 Menghargai kepentingan kestabilan 42 Mengadakan sesi sumbangsaran 16. b) luas tapak.2.1. 16.2. Mencadangkan cara meningkatkan kestabilan objek di sekeliling mereka.2 Page 19 B6D5E1 . Menjalankan aktiviti untuk menyiasat bagaimana pusat graviti mempengaruhi kestabilan objek dengan memanipulasikan: a) tinggi.1.1 Menentukan titik keseimbangan bagi bentuk sekata dan tidak sekata.3 Menghubungkait pusat graviti dengan kestabilan objek. Menjalankan aktiviti untuk mengelaskan tumbuhan berdasarkan 15. Menjalankan kajian lapangan untuk 15. Menjalankan aktiviti seperti membuat projek atau permainan untuk membina 16.1 tentang cara meningkatkan kestabilan. tumbuhan berkayu dan tidak berkayu.2 sistem sokongannya Mengelaskan tumbuhan berdasarkan sistem sokongannya. 16.RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SAINS TING. antara 16.3 Membanding dan membezakan sistem sokongan antara haiwan invertebrata darat dan akuatik. Menjalankan aktiviti untuk mencari titik keseimbangan bg bentuk sekata dan tidak sekata.2 Memahami system sokongan dalam tumbuhan 41 haiwan invertebrata 15.

menggunakan prinsip tuas.2 yang menggunakan prinsip tuas.3 kedua dan ketiga.6 daya. Mengenal pasti beban.1.1 yang kecil mampu mengangkat beban Menyenaraikan objek di sekeliling mereka yang yang berat dengan menggunakan tuas. 2.1.1 Page 20 B6D6E1 . Membuat pemerhatian tentang alat 17. 2013 model yang kestabilan. fulkrum. daya dan tuas. Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan hubungan momen daya dan hasil darab daya dan jarak. 17. Menyelesaikan masalah berkaitan tuas.2Menghargai usaha Menjalankan projek untuk membina 17.RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SAINS TING. 17.4 mengatasi beban yang berat. Menyatakan apa yang boleh dilakukan oleh Mengenal pasti beban. dan seterusnya mengelaskan sistem kepada tuas kelas pertama. 17. Mengelaskan tuas. 17. Membincangkan bagaimana manusia mengaplikasi prinsip tuas untuk 17.1 Menganalisa tuas TOPIK 17 MESIN RINGKAS mengaplikasi konsep Menerangkan dengan contoh aplikasi kestabilan dalam kehidupan.1. daya dan fulkrum dalam tuas. Membincangkan bagaiamana daya 17.1.2. B1D4E1 B3D22E1 43 B4D19E1 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan tuas dengan menggunakan rumus berikut: Beban (N) X jarak beban dari fulkrum (m) = Daya (N) X jarak daya dari fulkrum (m) 44 17.5 Membincangkan momen daya = daya X jarak tegak dari pangsi ke Menerangkan maksud momen daya.1.1.

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SAINS TING. 2. Mereka bentuk atau mengubahsuai alat yang menggunakan prinsip tuas RUMUSAN DAN MENGEMASKINI KINI FAIL PELAJAR Page 21 . 2013 inovatif dalam mereka bentuk mesin untuk memudahkan kerja 45 DAN 46 alat menggunakan prinsip tuas.

2.RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SAINS TING. 2013 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN MENGKUANG RANCANGAN TAHUNAN SAINS TINGKATAN 2 2013 Page 22 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful