RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SAINS TING.

2, 2013
MING BIDANG PEMBELAJARAN TOPIK 8 1 DUNIA MELALUI DERIA KITA OBJEKTIF PEMBELAJARAN 8.1 Memahami organ deria dan fungsi CADANGAN AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN EVIDENS / INSTRUMEN

Menjalankan aktiviti untuk 8.1.1 menghubungkait lima deria, organ Mengenal pasti dan mengaitkan organ deria dengan rangsangannya. deria dan rangsangan. Membincangkan apa yang berlaku 8.1.2 dalam badan kita apabila rangsangan Menyatakan laluan daripada rangsangan kepada gerak balas: dikesan. B4D1E1

8.2 Memahami deria sentuhan

2

Menjalankan aktiviti untuk mengkaji yang berikut: a)struktur kulit manusia yang terlibat dalam pengesanan rangsangan. b) kepekaan kulit pada bahagian badan yang berlainanterhadap rangsangan. Membincangkan kepekaan berhubung situasi berikut: a) menerima suntikan. b) menggunakan Braille.

8.2.1 Mengenal pasti struktur kulit manusia yang terlibat dalam pengesanan rangsangan. 8.2.2 Menyatakan fungsi reseptoryang berbezabeza tekanan, haba,sakit. B4D2E1 B3D1E1

kulit 8.2.3 Membuat kesimpulan tentangkepekaan kulit pada bahagian badan yang berlainan terhadap rangsangan. 8.3.1 Mengenal pasti struktur hidung. 8.3.2 Mengenal pasti kedudukan selderia bau dalam pengesanan bau. 8.4.1 Mengenal pasti kawasan berbeza pada lidah yang bergerak balas terhadap rangsangan yang berbeza. Page 1 B4D3E1*

8.3 Memahami deria bau

Membincangkan struktur hidung dan kedudukan sel-sel deria bau menggunakan model, carta,perisian komputer dan bahan bantu mengajar yang lain.

3 8.4 Memahami deria rasa Menjalankan aktiviti untuk mengesan kawasan berbeza pada lidah yang bergerak balas terhadap rasa yang berbeza

B4D3E1*

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SAINS TING. 2, 2013
Menjalankan aktiviti menghubungkaitkan deria dengan deria bau. 8.5 Memahami deria pendengaran untuk 8.4.2 rasa Menghubungkaitkan deria rasa dengan deria bau.

Memerhati dan mengenalpasti 8.5.1 struktur telinga manusia. Mengenal pasti struktur telinga manusia. Membincangkan bahagian pada manusia. Membincangkan pendengaran. fungsi struktur setiap 8.5.2 telinga Menerangkan fungsi bahagian berbeza pada telinga manusia.

4

B3D2E1

mekanisme 8.5.3 Memerihalkan bagaimana kita mendengar.

8.6 Memahami deria penglihatan

Memeriksa mata lembu atau model 8.6.1 mata manusia. Mengenal pasti struktur matamanusia. Mengumpul maklumat tentang 8.6.2 struktur dan fungsi setiap bahagian Menerangkan fungsi bahagianyang berbeza mata. pada mata. Membincangkan bagaimana kita melihat. 8.6.3 Memerihalkan bagaimana kita melihat

B3D3E1

5 DAN 6

8.7 Memahami cahaya dan penglihatan

Menjalankan aktiviti untuk mengkaji: 8.7.1 a) pantulan cahaya. Memerihalkan sifat-sifat cahaya (iaitu: b) pembiasan cahaya di antaradua pantulan dan pembiasan). medium yang berbezaketumpatan. 8.7.2 Mengumpul maklumat tentang jenis Menyatakan pelbagai jenis kecacatan kecacatan penglihatan dan penglihatan. sumbangan/penggunaan teknologi 8.7.3 untuk membetulkannya. Menerangkan cara pembetulan kecacatan Page 2

B4D4E1

B1D1E1

Page 3 . Mengumpulkan maklumat tentang: a) kecacatan pendengaran. 8. haiwan.8.6 Membincangkan hubungan antara Mengenal pasti alat-alat yang sesuai untuk penglihatan stereoskopik dan mengatasi had monokular dengan kemandirian deria penglihatan.8.3 Menerangkan kecacatan pendengaran B6D1E1* 8. 2. b) cara pembetulan kecacatan pendengaran.4 dekat serta caramembetulkannya.7.4 Membincangkan had pendengaran Menerangkan cara pembetulan kecacatan dan cara meningkatkan keupayaan pendengaran pendengaran. b) titik buta. Mengaitkan penglihatan stereoskopik dan Menjalankan aktiviti untuk mengkaji: monokular a) ilusi optik. Mengumpul maklumat tentang alat untuk mengatasi had deria penglihatan.8. Menyatakan dan memberi contoh had deria Membincangkan maksud penglihatan. c) pantulan dan penyerapan bunyi.RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SAINS TING.7. 2013 Menjalankan aktiviti untuk penglihatan. 8. menunjukkan rabun jauh dan rabun 8.7.8 Memahami bunyi dan pendengaran 7 DAN 8 Menjalankan aktiviti untuk mengkaji: a) penghasilan bunyi. astigmatisme dan cara 8.2 Menerangkan bunyi B3D4E1 B4D5E1 B6D1E1* B4D6E1 pantulan dan penyerapan B3D5E1 8. b) keperluan medium untuk pemindahan bunyi. 8.8. dengan kemandirian haiwan.5 membetulkannya.1 Memerihalkan sifat bunyi 8.

5 pendengaran stereofonik yang Menyatakan had pendengaran diperlukan bagi menentukan arah 8. protein.9 Memahami rangsangan dan gerak balas tumbuhan 9 Menjalankan eksperimen untuk mengkaji dan mengenal pasti: a) rangsangan-rangsangan yang dikesan oleh tumbuhan. Menjalankan aktiviti untuk menguji kanji (larutan iodin).2 Mengenal pasti bahagian tumbuhan yang peka terhadap rangsangan tertentu.9. 9.3 untuk kemandirian tumbuhan. glukosa.6 bunyi.7 Menerangkan pendengaran stereofonik 8.3 Benedict). b) bahagian-bahagian tumbuhan yang peka terhadap rangsangan yang tertentu.9. 8.2 menyatakan fungsinya. protein (bahan uji Millon) Menguji kanji. Menghubungkait gerak dengankemandiriannya. Menyatakan alat yang digunakan untuk mengatasi had pendengaran 8.1 Menyatakan rangsangan yangmenyebabkan gerak balastumbuhan. Page 4 B3D7E1 B4D7E1 11 9. lemak.8. mineral. B5D1E1 B4D6E2 Membincangkan bagaimana gerak balas terhadap ransangan penting 8.1 Menganalisa kelas makanan B3D6E1 balastumbuhan TOPIK 9 NUTRISI 10 Membincangkan kelas makanan iaitu 9.1 karbohidrat. 2. proteindan lemak.8. 9. 8.1.1.RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SAINS TING.1 Menyatakan maksud gizi seimbang.9.2 Menilai kepentingan gizi B2D1E1 .8. Menyatakan fungsi setiap kelasmakanan.1. vitamin.2. Menerangkan melalui contoh kelas makanan. pelawas dan air serta 9. 2013 Menjalankan aktiviti untuk mengkaji 8. glukosa (larutan 9. Membincangkan: a) apa maksud diet seimbang. dan lemak (ujian alkohol-emulsi).

gram karbohidrat.RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SAINS TING.6 Merancang satu gizi seimbang. saiz. 9.4 Menyatakan B3D7E3 B2D2E1 12 B3D8E1 B3D8E2 fungsi organ dalamsistem Page 5 .3.2 Menyatakan faktor dipertimbangkan apabila seimbang.3. iklim.2.5 makan malam).3 Memerihalkan aliran makanan melalui salur pencernaan. protein dan lemak.3. pekerjaan. Menganggar kalori makanan yang diambil dalam setiap hidangan.2.2. Mengenal pasti bahagian sistempencernaan dan aliran makananmelalui salur pencernaan dengan menggunakan model/ carta/CDROM Mengenal pasti bahagian sistempencernaan dan aliran 9. Merancang gizi seimbang untuk satu hari (sarapan. jantina. 2013 seimbang b) faktor yang menentukan gizi seimbang seseorang: umur. 9.2. 2. 9.1 Menerangkan maksud pencernaan. Membincangkan untuk menganggar 9.3.3 Menerangkan bagaimana faktor berkenaan memberi kesan kepada gizi seimbang. makan tengahari dan 9.4 nilai kalori makanan dalam satu Menyatakan kuantiti tenagadalam setiap hidangan. 9. keadaan kesihatan. yang mesti merancang gizi B3D7E2 9.2 Mengenal pasti bahagian sistem pencernaan. Mengumpul pembungkus makanan yang menunjukkan nilai kalori makanan dan membuat senarai untuk menunjukkan nilai kalori bagi setiap jenis makanan. 9.2. 9.3 Memahami system pencernaan manusia Membincangkan pencernaansebagai penguraian molekulmakanan yang besar kepadamolekul yang lebih kecil yangboleh larut dan sedia diserapoleh badan.

1 air oleh usus besar dan proses Menyatakan bagaimana air diserap semula dalam penyahtinjaan. Menjalankan eksperimen untuk menunjukkan penyerapan glukosa 9.4.4.2 pemakanan yang baik untuk Menerangkan penyahtinjaan. 2013 makananmelalui salur pencernaan pencernaan.5.5 Memahami penyerapan semula air dan penyahtinjaan 15 B3D8E3* dengan 15 9. protein dan lemak. Membuat inferens tentang penyerapan glukosa melalui tiub Visking Membincangkan penyerapan semula 9.RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SAINS TING.5.6 Menyenaraikan hasil pencernaan karbohidrat. mengelakkan sembelit. usus besar. 9.4. kepentingan makan makanan B6D2E1 Page 6 . 9. 14 NUTRISI B3D8E3* B5D2E1 9.5 menggunakan model/ carta/CDROM Memerihalkan proses pencernaan dalam salur pencernaan.1 amalan pemakanan yang sihat.6. 2. Membincangkan kepentingan amalan 9.4. dengan 9. 13 9.5.3 Mengaitkan masalah penyahtinjaan amalan pemakanan.1 hasil pencernaan dalam usus kecil. Mewajarkan berkhasiat.2 melalui tiub Visking. Menerangkan proses penyerapan hasil pencernaan.6 Mempraktikkan amalan pemakanan Merancang dan melaksanakan 9.4 Memahami proses penyerapan makanan tercerna CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 TOPIK 9 Membincangkan proses penyerapan 9.

1. b) pengagihan makanankepada yang kurang bernasib baik/memerlukan. Mengelaskan kepelbagaian haiwan berdasarkan ciri sepunya.6.1. Mengelaskan kepelbagaian tumbuhan berdasarkan ciri sepunya.1 umum organisma hidup Menerangkan kepelbagaian organisma hidup dalam satu habitat.3 Mewajarkan pengagihan makanan kepada yang kurang bernasib baik/memerlukan.1.6.2 saling bersandaran antara organisma Menyatakan maksud habitat dan ekosistem. TOPIK 10 BIODIVERSITI 10.1 mengkaji spesis. Menyatakan komuniti dalam suatu ekosistem.6. 2013 yang sihat Membincangkan topik berikut: a) Mempraktikkan amalan pemakanan sihat (contoh: makan makanan seimbang dan makan secara sederhana).9.2 Mempraktikkan amalan pemakanan yang betul.1. c) membudayakan adab makan yang menepati sensitivity dan kepercayaan agama 9. Mengumpul dan mengelaskan pelbagaI tumbuhan dan haiwan 10. komuniti. 2. Membina peta konsep tentang organisma hidup berdasarkan 10.RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SAINS TING.4 Mengaitkan adab makan yang menepati sensitiviti dan kepercayaan agama. 10.4 Menerangkan kepentingan kepelbagaian kepada persekitaran. populasi.1. 9. habitat. . B3D9E1 TOPIK 11 17 SALING BERSANDAR AN ANTARA 11.populasi dan B2D3E1 Menjalankan perbincangan tentang 11.3 pengelasan di atas. maksud spesis.1 Memahami kepelbagaian organisma hidup dan pengelasannya 16 Membincangkan kepelbagaian ciri 10.1Menganalisa saling bersandaran antara organisma hidup dan persekitaran Menjalankan kajian lapangan untuk 11. Page 7 .2 berdasarkan ciri sepunya.1.

mutualisme. 2.3.1.3 dan pengurai. Page 8 B6D3E1* B2D4E1 B3D10E1* .3. alga dan kulat.2. nombor.2 Membina siratan makanan daripada Menggabungkan beberapa rantai makanan untuk beberapa rantai makanan dan membina siratan makanan.3. mengenal pasti pengeluar. 11. B4D8E1 18 antara 19 DAN 20 Menjalankan satu aktiviti untuk menunjukkan kepentingan interaksi 11.1 tentang pengeluar.3 Mengenal pasti pelbagai habitat dalam satu ekosistem. b)simbiosis: komensalisme.2.3 Mewajarkan kepentingan interaksi organisma hidup dan persekitaran.3 Memahami siratan Mengumpul dan mentafsir data 11. B3D10E1* 11. parasitisme (contoh: ikan remora dan jerung.pengurai dan piramid pengurai. 11.2 Menerangkan dengan contoh interaksi antara organisma hidup.2 Menilai interaksi antara organisma hidup Mengumpul dan mentafsir data tentang jenis interaksi antara organisma hidup seperti berikut: a) mangsa-pemangsa.1 Menyenaraikan jenis interaksi antara organisma hidup. 2013 ORGANISMA HIDUP DAN PERSEKITAR AN hidup dan mewujudkan seimbang.4 Menerangkan melalui contoh saling bersandaran organisma hidup dan persekitaran utk mewujudkan ekosistem yang seimbang. pengguna 11.2. Menerangkan melalui contoh kebaikan dan keburukan kawalan biologi dalam mengawal bilangan musuh tanaman di kawasan tertentu. 11. pengguna dan makanan pengguna. 11.RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SAINS TING. Menerangkan maksud pengeluar. 11.4 antara organisma dan persekitaran.1. 11. cacing pita dan manusia).2. b) persaingan. persekitaran ekosistem untuk yang 11.

11. 2.4. air. B3D11E1 dalam 22 Page 9 . 11.4. siratan makanan yang dibina.4 Menganalisa fotosintesis Menjalankan fotosintesis. B3D10E2 Menjalankan eksperimen menentukan faktor yang diperlukan untuk fotosintesis (contoh: karbon dioksida. Menerangkan peranan fotosintesis mengekalkan ekosistem yang seimbang. Membincangkan kitar karbon dan kitar 11.cahaya dan klorofil). atau pengurangan bilangan organisma dalam piramid 11. Mengawal pembolehubah yang diperlukan untuk fotosintesis.5 nombor. 2013 Mengenal pasti pengeluar.RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SAINS TING.3.6 ekosistem tiada.1 Menyatakan maksud fotosintesis.pengguna dan Membincangkan aliran tenaga dalam pengurai dalam siratan makanan.3.4. Membincangkan kepentingan fotosintesis dalam mengekalkan 11. 11.3.3 Menyatakan hasil fotosintesis.2 Menyatakan fotosintesis.4.4 ekosistem yang seimbang. Meramal akibat sekiranya satu komponen organisma hidup dalam satu ekosistem tiada.4 Mengendalikan satu permainan untuk Membina piramid nombor daripada rantai menunjukkan kesan penambahan makanan. Mengaitkan siratan makanan dan piramid nompor Membincangkan akibat sekiranya satu dengan aliran tenaga.5 oksigen. perbincangan tentang 11.4. 21 faktor yang diperlukan untuk B5D3E1 11. komponen organisma hidup dalam satu 11.

bagaimana kemajuan dalam sains dan teknologi membantu pemuliharaan dan 11. pemeliharaan organisma hidup.6. produktif dan seimbang Page 10 B6D3E1* B6D3E1* .2 Menerangkan langkah yang memelihara dan memulihara organisma hidup. Menyokong aktiviti yang dianjurkan oleh pelbagai pihak memelihara dan memulihara organisma Menjalankan satu kempen yang hidup.2 menyelesaikannya. 2. 2013 DAN 23 11. semulajadi dan cara 11. hutan tanah tinggi atau hutan hujan tropika) atau santuari haiwan untuk mengkaji pemuliharaan dan pemeliharaan organisma hidup.5.6.6. 11.5. menekankan kepentingan pemuliharaan dan pemeliharaan organisma hidup Menjalankan sesi sumbangsaran untuk 11.1 memulihara dan memelihara Menerangkan maksud pemuliharaan organisma hidup. Memerihalkan cara manusia menyelesaikan Menjalankan perbincangan untuk masalah yang berhubungkait dengan mewajarkan bahawa manusia persekitaran.5.5. memerlukan ekosistem yang stabil dan produktif untuk memastikan kehidupan 11.3 yang harmoni Mewajarkan bahawa manusia memerlukan ekosistem yang stabil.3 Mewajarkan kepentingan pemuliharaan dan Menjalankan perbincangan tentang pemeliharaan organisma hidup.1 membincangkan isu persekitaran yang Menerangkan kesan aktiviti manusia terhadap memberi kesan kepada keseimbangan keseimbangan semulajadi.5Menilai kepentingan pemuliharaan dan pemeliharaan organisma hidup CUTI PERTENGAHAN TAHUN Mengumpul dan mentafsir data tentang 11.6 Menilai peranan manusia dalam mengekalkan keseimbangan semulajadi 25 11. Menjalankan kajian lapangan dihutan simpan semulajadi (tanah lembap.RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SAINS TING. dan diambil untuk B3D12E1 24 11.4 pemeliharaan organisma hidup.

12.2 molekul air.3.2 Menyatakan maksud takat didih air.RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SAINS TING. Memerihalkan ciri fizikal air.1 Menyatakan maksud takat beku air.1 Menerangkan maksud penyejatan. pendidihan. suhu persekitaran.3 atas ciri fizikal air.3.3. oksigen dalam satu 12. Page 11 B5D4E1 B3D13E1 .4 Menerangkan melalui contoh kesan bendasing ke atas ciri fizikal air. 12. 2013 TOPIK 12 AIR DAN LARUTAN 12.2. Menjalankan eksperimen untuk mengkaji faktor mempengaruhi penyejatan air iaitu kelembapan.1.1.3 Menganalisa proses penyejatan air B2D5E1 28 12. 26 Menjalankan aktiviti untuk memerhatikan kesan bendasing ke 12.3 Membincangkan persamaan dan Membanding dan membezakan antara perbezaan antara penyejatan dengan penyejatan dengan pendidihan. B4D9E1 27 B4D10E1 12. Menguji kehadiran hidrogen dan oksigen.1.2.1 Menganalisa ciri fizikal air Menjalankan aktiviti untuk menentukan yang berikut: 12. kaitannya dengan Teori Kinetik.1.2 Menganalisa komposisi air Menjalankan elektrolisis untuk 12. 12. 12. luas permukaan dan pergerakan udara. 2. 12.1 menentukan nisbah hidrogen kepada Menentukan komposisi air.2 Menerangkan melalui contoh faktor yang mempengaruhi Membincangkan faktor yang kadar penyejatan air dengan merujuk Teori mempengaruhi kadar penyejatan dan Kinetik.

2. pelarut dan larutan.7 universal dalam Memberi contoh kegunaan pelarut organik di dlm kehidupan harian.4. Menerangkan maksud bahan terampai. kepentingan air 12. pengawetan hasil pertanian dan pemprosesan makanan. 2013 Mengumpul maklumat tentang proses 12.2 pekat dan larutan tepu. Menjalankan aktiviti untuk menyediakan larutan cair.4.4.1 zat terlarut. larutan pekat dan larutan tepu.4 penyejatan dan aplikasinya dalam Memerihalkan aplikasi penyejatan air dalam kehidupan harian iaitu mengeringkan kehidupan harian. Menerangkan maksud zat terlarut. 12. pelarut dan larutan. Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan perbezaan antara larutan 12.5 menentukan faktor yang Menerangkan faktor yang mempengaruhi mempengaruhi kelarutan zat terlarut kelarutan zat terlarut di dalam air. Menerangkan maksud kelarutan.4. perbezaan antara larutan cair.3 pekat dan larutan tepu.RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SAINS TING.4 dengan bahanterampai. larutan 12.6 menentukan faktor yang Menerangkan kepentingan air sebagai pelarut mempengaruhi kadar keterlarutan: universal dalam kehidupan.3.4. pakaian. Membincangkan sebagai pelarut kehidupan harian. B2D6E1 B4D11E1 29 DAN 30 B5D5E1 B3D14E1 Mengupul maklumat tentang aplikasi pelarut organik dalam kehidupan Page 12 . larutan 12. Menjalankan eksperimen untuk 12.4.4.4 Menganalisa larutan dan keterlarutan Membincangkan perbezaan antara 12. Menjalankan eksperimen untuk 12. Membanding dan membezakan antara larutan Membincangkan persamaan dan cair.

kehidupan harian.2 Menjalankan perbincangan untuk Mengenal pasti sifat alkali.5.5. Menyenaraikan sumber air semula jadi. menentukan bahan berasid dan bahan 12. Menyatakan asid dan alkali hanya menunjukkan Menjalalankan aktiviti untuk sifatnya dengan kehadiran air. Menyatakan kegunaan asid dan alkali dalam kehidupan harian.9 Menerangkan i cth kegunaan peneutralan dalam meneutralkan sengatan serangga). natrium hidroksida pada kepekatan 12.7 menggunakan asid hidroklorik dan Menerangkan maksud peneutralan.5. Menulis per perkataan untuk memerihalkan Membincangkan aplikasi peneutralan proses peneutralan. 12.6 Menganalisa kaedah pembersihan Membuat lawatan ke loji pembersihan 12.8 yang sama.5. Menjalankan aktiviti untuk menentukan peneutralan dengan 12. 12.5 Menganalisa asid dan alkali harian. 31 12. Menjalankan aktiviti untuk mengkaji:  sifatasiddan alkali 12.5.4 beralkali dalam kehidupan Menerangkan melalui contoh definisi asid dan harian. Mengumpul maklumat tentang 12.6. 2013 12. dan 12.1 air. mendefinisi secara operasi asid dan 12.6 Membincangkan maksud peneutralan.5.5.5. dalam kehidupan harian (contoh: menggunakan syampu dan perapi.5.1 Mengenal pasti sifat asid.5 kegunaan asid dan alkali dalam Mengenal pasti bahan berasid dan beralkali kehidupan harian seperti bidang dalam kehidupan harian. Page 13 B4D12E1 B3D15E1 32 B1D2E1 . pertanian dan industri.3 alkali. alkali. 2.RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SAINS TING.

6. B3D16E1 Membincangkan pelbagai jenis kaedah 12.  sebabpembersihan air.6. 12. pendidihan. 2. 2013 air Sumbangsaran tentang yang berikut:  sumber air semulajadi.2 Membincangkan cara menjimatkan air.3 pelbagai jenis kaedah pembersihan air seperti penurasan.1 bahan cemar yang merangkumi: Memberi contoh bahan cemar air. Memerihalkan pembersihan air.pengklorinan dan penyulingan. pendidihan dan penyulingan.2 Menyatakan sebab pembersihan air.7. Menerangkan cara untuk menjimatkan air.7 Menganalisa system bekalan air CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2 Melawat ke loji pemprosesan air untuk 12. pembersihan air.6.RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SAINS TING.1 mengkaji sistem bekalan air dan Memerihalkan bagaimana peringkat yang terlibat dalam sistem bekalan air berfungsi.4 Menjalankan aktiviti untuk mengkaji Membandingkan kelebihan dan kekurangan pelbagai jenis kaedahpembersihan air pelbagai kaedah pembersihan air. Murid membentangkan dapatan mereka untuk membincangkan kelebihan dan kekurangan pelbagai kaedah pembersihan air. 12.7. Mengumpul dan mentafsir data tentang 12.8. Membuat projek untuk mengkaji jumlah purata kegunaan air di rumah. Page 14 34 B3D16E1 35 12. 12. B4D13E1 33 12.8 Memelihara kualiti . seperti penurasan.

menunjukkan faktor yang mempengaruhi tekanan udara iaitu isipadu dan suhu. Mengendalikan perbincangan tentang kesan pencemaran air keatas benda hidup.8.  Bahan buangan domestic seperti sampah sarap dan kumbahan.8.  Bahan kimia daripada aktiviti pertanian seperti baja dan racun haiwan perosak. 12.RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SAINS TING. Menjana idea tentang cara mengawal pencemaran air.1.8.1 Memahami tekanan udara Menjalankan aktiviti untuk 13.3 Menerangkan cara mengawal pencemaran air. Menjalankankempen ‘Cintai Sungai Kita’. 2.1.1 alatan yang menggunakan prinsip Menerangkan 12. Menerangkan faktor yang mempengaruhi Menjalankan aktiviti untuk tekanan udara. Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan udara mengenakan 13. 2013 air  bahan buangan industry seperti bahan kimia dan sisa radioaktif. Membincangkancaramemuliharadanm emelihara air dankualitinya.  Tumpahan daripada kapal minyak. Mengumpul dan mentafsir data pada 13. 12.4 Menerangkan kualitinya B3D16E3 cara memelihara air dan B6D4E1 TOPIK 13 TEKANAN UDARA 36 B4D14E1 37 13.2.2 Menerangkan kesan pencemaran air ke atas benda hidup. Menerangkan kewujudan tekanan udara dengan merujuk kepada Teori Kinetik.1 membincangkan teori kinetik gas. 13.2 Mengaplikasikan prinsip tekanan udara dengan contoh alatan yang Page 15 .  pengelodakan yang berpunca daripada pembinaan dan penebangan hutan.2 tekanan.

1 Memahami daya TOPIK 14 DINAMIK Menjalankan menunjukkan adalah daya. bentuk. 2013 dalam kehidupan seharian tekanan udara.2 menunjukkan kesan daya (perubahan Menerangkan kesan daya.1. B3D17E1 Mengumpul maklumat dan 13. Membincangkan langkah keselamatan yang perlu diambil apabila menggunakan gas di bawah tekanan tinggi. 14. 14. Mengumpul maklumat bagaimana tangki gas di bawah tekanan tinggi berfungsi. pam dengan menggunakan prinsip tekanan udara.1 tarikan Menyatakan daya adalah tolakan atau tarikan. daya graviti.3 Membincangkan cara menggunakan Menghubungkaitkan langkah keselamatan yang prinsip tekanan udara untuk perlu menyelesaikan masalah harian seperti diambil apabila menggunakan gas di bawah sinki tersumbat dan menuang susu tekanan tinggi.1.1.2 membincangkan aplikasi tekanan Menjana idea untuk menyelesaikan masalah udara dalam picagari. 38 Menjalankan aktiviti untuk 14. kelajuan dan arah. penyembur dan penyedut minuman.2. aktiviti tolakan dan untuk 14. 13. sifon. pekat daripada tin.RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SAINS TING.3 Menjalankan aktiviti untuk menerangkan pelbagai jenis daya menunjukkan pelbagai jenis daya (daya geseran. 2.2. menggunakan prinsip tekanan udara. Page 16 B4D15E1* . kedudukan. daya elektrostatik dan daya magnetik).

Menjalankan aktiviti untuk mengenal pasti arah bagi daya geseran dan mengukur magnitud bagi daya tersebut.3 Mengukur magnitud daya. daya geseran.3.2 Menyatakan arah bagi daya geseran dan magnitud bg daya tersebut. b) mengurangkan geseran.6 a) meningkatkan geseran.3. 14.3 Mengaplikasi daya geseran Membincangkan dengan contoh untuk 14.3.3. Menjalankan aktiviti cara: 14.3. geseran.3 Menjalankan eksperimen untuk menunjukkan Menjalankan eksperimen untuk bagaimana menunjukkan bagaimana permukaan permukaan yang berbeza mempengaruhi daya yang berbeza mempengaruhi magnitud geseran.2. 14.RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SAINS TING.2 magnitud daya Menerangkan berfungsi.5 keburukan geseran.3.3.2. 2. Membincangkan meningkatkan dan aplikasi 14. membincangkan kebaikan dan 14. 14.7 mengurangkan Menerangkan dengan th aplikasi geseran dalam Page 17 B5D6E1 39 B3D18E1 .2 Memahami pengukuran daya Membincangkan unit daya dan prinsip 14.1 menunjukkan kewujudan daya Menerangkan dengan contoh kewujudan daya geseran.2.4 Mengumpulkan maklumat dan Menerangkan kebaikan dan keburukan geseran. 2013 14. Menyatakan unit untuk daya. 38 bagaimana neraca spring B1D3E1 14. Menjalankan aktiviti untuk mengukur 14. Menerangkan carameningkatkan geseran. Menerangkan cara mengurangkan geseran.1 neraca spring. 14.

B4D15E1* 41 B3D20E1 15.4. 14. Menjalankan perbincangan kuasa ke atas kerja yang 14. rumus berikut: 14.RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SAINS TING. 14. 2013 geseran dalam kehidupan harian.5.1 Memahami system sokongan dalam haiwan Mereka satu aktiviti contoh melukis poster.1 Menyatakan maksud kuasa.5 Mengaplikasikan kuasa 40 Menjalankan aktiviti untuk menentukan kuasa dengan menggunakan rumus berikut: Kuasa (W) = Kerja (J) Masa (s) 14. 14.5.4.2 Menyatakan unit untuk kuasa. B3D19E1 B4D16E1 14.1.5. 14.2 kerja dilakukan dengan menggunakan Menyatakan unit untuk kerja.6 Memerihalkan bagaimana kehidupan jika daya tidak wujud TOPIK 15 SOKONGAN DAN GERAKAN 15.3 Kerja (J) = Daya (N) X Jarak (m) Menentukan kerja yang dilakukan. Mengumpul maklumat dan membincangkan pelbagai sistem sokongan bagi: a) haiwan vertebrata darat danakuatik.1.6.2 Membanding dan membezakan haiwan tentang vertebrata dan pelbagai sistem sokongan Page 18 . 15. kerja dilakukan apabila objek digerakkan oleh daya. kehidupan harian. TOPIK 14 DINAMIK Menjalankan aktiviti untukmenentukan 14. 2.1 Menerangkan dengan contoh bagaimana kerja dilakukan. melakonkan sketsa atau lakonan utkmenunjukkan bagaimana kehidupan sekiranya tiada daya.4.1 Memerihalkan bagaimana kehidupan jika daya tidak wujud.3 menentukan dilakukan. 14.4 Mengaplikasi kerja Membincangkan dengan contoh. b) haiwan invertebrata darat dan akuatik.1 Menerangkan sistem sokongan haiwan vertebrata dan pelbagai sistem sokongan haiwan invertebrata.

b) persamaan dan perbezaan antara sistem sokongan haiwan invertebrata darat dan akuatik 15.2 Memahami system sokongan dalam tumbuhan 41 haiwan invertebrata 15.2 Menghargai kepentingan kestabilan 42 Mengadakan sesi sumbangsaran 16.1 mengkaji pelbagai sistem sokongan Menerangkan pelbagai sistem sokongan bagi bagi tumbuhan. B4D17E1 TOPIK 16 STABILITI 16. Menjalankan aktiviti untuk menyiasat bagaimana pusat graviti mempengaruhi kestabilan objek dengan memanipulasikan: a) tinggi.2.2 Page 19 B6D5E1 .1 tentang cara meningkatkan kestabilan. Menjalankan aktiviti seperti membuat projek atau permainan untuk membina 16. 16. b) luas tapak.RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SAINS TING.1. Membincangkan hubungan pusat graviti dan kestabilan. Menjalankan aktiviti untuk mencari titik keseimbangan bg bentuk sekata dan tidak sekata.2.2 sistem sokongannya Mengelaskan tumbuhan berdasarkan sistem sokongannya.1.1 Menentukan titik keseimbangan bagi bentuk sekata dan tidak sekata. tumbuhan berkayu dan tidak berkayu.2.3 Membanding dan membezakan sistem sokongan antara haiwan invertebrata darat dan akuatik. Menjalankan aktiviti untuk mengelaskan tumbuhan berdasarkan 15.1Memahami bahawa pusat gravity mempengaruhi kestabilan 42 B3D21E1 16.1. Mencadangkan cara meningkatkan kestabilan objek di sekeliling mereka.2 Menghubungkait titik keseimbangan sebagai pusat graviti objek.2. Menjalankan kajian lapangan untuk 15. 2013 yang berikut: a) persamaan dan perbezaan antara sistem sokongan haiwan vertebrata darat dan akuatik. antara 16.1. 2. 16.3 Menghubungkait pusat graviti dengan kestabilan objek.

B1D4E1 B3D22E1 43 B4D19E1 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan tuas dengan menggunakan rumus berikut: Beban (N) X jarak beban dari fulkrum (m) = Daya (N) X jarak daya dari fulkrum (m) 44 17. 2. dan seterusnya mengelaskan sistem kepada tuas kelas pertama. Menyatakan apa yang boleh dilakukan oleh Mengenal pasti beban.1 Menganalisa tuas TOPIK 17 MESIN RINGKAS mengaplikasi konsep Menerangkan dengan contoh aplikasi kestabilan dalam kehidupan.2Menghargai usaha Menjalankan projek untuk membina 17.2 yang menggunakan prinsip tuas.4 mengatasi beban yang berat.1. fulkrum.1. Mengelaskan tuas. 17. Membincangkan bagaimana manusia mengaplikasi prinsip tuas untuk 17.1. menggunakan prinsip tuas. 17.5 Membincangkan momen daya = daya X jarak tegak dari pangsi ke Menerangkan maksud momen daya. Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan hubungan momen daya dan hasil darab daya dan jarak.3 kedua dan ketiga.1 yang kecil mampu mengangkat beban Menyenaraikan objek di sekeliling mereka yang yang berat dengan menggunakan tuas. Menyelesaikan masalah berkaitan tuas. 17. Mengenal pasti beban.2. Membincangkan bagaiamana daya 17.1 Page 20 B6D6E1 .1. Membuat pemerhatian tentang alat 17. daya dan fulkrum dalam tuas.1. 2013 model yang kestabilan. 17.6 daya.1.RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SAINS TING. daya dan tuas.

2.RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SAINS TING. Mereka bentuk atau mengubahsuai alat yang menggunakan prinsip tuas RUMUSAN DAN MENGEMASKINI KINI FAIL PELAJAR Page 21 . 2013 inovatif dalam mereka bentuk mesin untuk memudahkan kerja 45 DAN 46 alat menggunakan prinsip tuas.

2. 2013 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN MENGKUANG RANCANGAN TAHUNAN SAINS TINGKATAN 2 2013 Page 22 .RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SAINS TING.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful