RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SAINS TING.

2, 2013
MING BIDANG PEMBELAJARAN TOPIK 8 1 DUNIA MELALUI DERIA KITA OBJEKTIF PEMBELAJARAN 8.1 Memahami organ deria dan fungsi CADANGAN AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN EVIDENS / INSTRUMEN

Menjalankan aktiviti untuk 8.1.1 menghubungkait lima deria, organ Mengenal pasti dan mengaitkan organ deria dengan rangsangannya. deria dan rangsangan. Membincangkan apa yang berlaku 8.1.2 dalam badan kita apabila rangsangan Menyatakan laluan daripada rangsangan kepada gerak balas: dikesan. B4D1E1

8.2 Memahami deria sentuhan

2

Menjalankan aktiviti untuk mengkaji yang berikut: a)struktur kulit manusia yang terlibat dalam pengesanan rangsangan. b) kepekaan kulit pada bahagian badan yang berlainanterhadap rangsangan. Membincangkan kepekaan berhubung situasi berikut: a) menerima suntikan. b) menggunakan Braille.

8.2.1 Mengenal pasti struktur kulit manusia yang terlibat dalam pengesanan rangsangan. 8.2.2 Menyatakan fungsi reseptoryang berbezabeza tekanan, haba,sakit. B4D2E1 B3D1E1

kulit 8.2.3 Membuat kesimpulan tentangkepekaan kulit pada bahagian badan yang berlainan terhadap rangsangan. 8.3.1 Mengenal pasti struktur hidung. 8.3.2 Mengenal pasti kedudukan selderia bau dalam pengesanan bau. 8.4.1 Mengenal pasti kawasan berbeza pada lidah yang bergerak balas terhadap rangsangan yang berbeza. Page 1 B4D3E1*

8.3 Memahami deria bau

Membincangkan struktur hidung dan kedudukan sel-sel deria bau menggunakan model, carta,perisian komputer dan bahan bantu mengajar yang lain.

3 8.4 Memahami deria rasa Menjalankan aktiviti untuk mengesan kawasan berbeza pada lidah yang bergerak balas terhadap rasa yang berbeza

B4D3E1*

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SAINS TING. 2, 2013
Menjalankan aktiviti menghubungkaitkan deria dengan deria bau. 8.5 Memahami deria pendengaran untuk 8.4.2 rasa Menghubungkaitkan deria rasa dengan deria bau.

Memerhati dan mengenalpasti 8.5.1 struktur telinga manusia. Mengenal pasti struktur telinga manusia. Membincangkan bahagian pada manusia. Membincangkan pendengaran. fungsi struktur setiap 8.5.2 telinga Menerangkan fungsi bahagian berbeza pada telinga manusia.

4

B3D2E1

mekanisme 8.5.3 Memerihalkan bagaimana kita mendengar.

8.6 Memahami deria penglihatan

Memeriksa mata lembu atau model 8.6.1 mata manusia. Mengenal pasti struktur matamanusia. Mengumpul maklumat tentang 8.6.2 struktur dan fungsi setiap bahagian Menerangkan fungsi bahagianyang berbeza mata. pada mata. Membincangkan bagaimana kita melihat. 8.6.3 Memerihalkan bagaimana kita melihat

B3D3E1

5 DAN 6

8.7 Memahami cahaya dan penglihatan

Menjalankan aktiviti untuk mengkaji: 8.7.1 a) pantulan cahaya. Memerihalkan sifat-sifat cahaya (iaitu: b) pembiasan cahaya di antaradua pantulan dan pembiasan). medium yang berbezaketumpatan. 8.7.2 Mengumpul maklumat tentang jenis Menyatakan pelbagai jenis kecacatan kecacatan penglihatan dan penglihatan. sumbangan/penggunaan teknologi 8.7.3 untuk membetulkannya. Menerangkan cara pembetulan kecacatan Page 2

B4D4E1

B1D1E1

7. b) keperluan medium untuk pemindahan bunyi.8. dengan kemandirian haiwan. menunjukkan rabun jauh dan rabun 8.2 Menerangkan bunyi B3D4E1 B4D5E1 B6D1E1* B4D6E1 pantulan dan penyerapan B3D5E1 8. 8.7. Page 3 . b) titik buta.6 Membincangkan hubungan antara Mengenal pasti alat-alat yang sesuai untuk penglihatan stereoskopik dan mengatasi had monokular dengan kemandirian deria penglihatan. b) cara pembetulan kecacatan pendengaran.8 Memahami bunyi dan pendengaran 7 DAN 8 Menjalankan aktiviti untuk mengkaji: a) penghasilan bunyi.8.1 Memerihalkan sifat bunyi 8.4 Membincangkan had pendengaran Menerangkan cara pembetulan kecacatan dan cara meningkatkan keupayaan pendengaran pendengaran. 8.7. haiwan. 8. Mengumpul maklumat tentang alat untuk mengatasi had deria penglihatan. 2.5 membetulkannya. 2013 Menjalankan aktiviti untuk penglihatan.4 dekat serta caramembetulkannya.8. Mengaitkan penglihatan stereoskopik dan Menjalankan aktiviti untuk mengkaji: monokular a) ilusi optik. astigmatisme dan cara 8.RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SAINS TING. Mengumpulkan maklumat tentang: a) kecacatan pendengaran.8. c) pantulan dan penyerapan bunyi.3 Menerangkan kecacatan pendengaran B6D1E1* 8. Menyatakan dan memberi contoh had deria Membincangkan maksud penglihatan.

B5D1E1 B4D6E2 Membincangkan bagaimana gerak balas terhadap ransangan penting 8. proteindan lemak. Menghubungkait gerak dengankemandiriannya.1. vitamin.8.1 Menganalisa kelas makanan B3D6E1 balastumbuhan TOPIK 9 NUTRISI 10 Membincangkan kelas makanan iaitu 9.1. protein (bahan uji Millon) Menguji kanji.9.9 Memahami rangsangan dan gerak balas tumbuhan 9 Menjalankan eksperimen untuk mengkaji dan mengenal pasti: a) rangsangan-rangsangan yang dikesan oleh tumbuhan.1. 8.7 Menerangkan pendengaran stereofonik 8. Membincangkan: a) apa maksud diet seimbang. Menjalankan aktiviti untuk menguji kanji (larutan iodin).1 Menyatakan maksud gizi seimbang.2 Mengenal pasti bahagian tumbuhan yang peka terhadap rangsangan tertentu.8.1 karbohidrat.2 menyatakan fungsinya.9.2 Menilai kepentingan gizi B2D1E1 . Menerangkan melalui contoh kelas makanan.9. 2. 8.3 Benedict).RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SAINS TING. pelawas dan air serta 9. 9.6 bunyi. lemak. b) bahagian-bahagian tumbuhan yang peka terhadap rangsangan yang tertentu. Page 4 B3D7E1 B4D7E1 11 9. Menyatakan alat yang digunakan untuk mengatasi had pendengaran 8. 2013 Menjalankan aktiviti untuk mengkaji 8.3 untuk kemandirian tumbuhan.5 pendengaran stereofonik yang Menyatakan had pendengaran diperlukan bagi menentukan arah 8. dan lemak (ujian alkohol-emulsi).8. Menyatakan fungsi setiap kelasmakanan. glukosa.1 Menyatakan rangsangan yangmenyebabkan gerak balastumbuhan. 9.2. mineral. glukosa (larutan 9. protein.

3 Memahami system pencernaan manusia Membincangkan pencernaansebagai penguraian molekulmakanan yang besar kepadamolekul yang lebih kecil yangboleh larut dan sedia diserapoleh badan.2. makan tengahari dan 9. 2013 seimbang b) faktor yang menentukan gizi seimbang seseorang: umur. 9. keadaan kesihatan.3 Memerihalkan aliran makanan melalui salur pencernaan.1 Menerangkan maksud pencernaan.6 Merancang satu gizi seimbang. jantina.3. 9.5 makan malam).3. Mengumpul pembungkus makanan yang menunjukkan nilai kalori makanan dan membuat senarai untuk menunjukkan nilai kalori bagi setiap jenis makanan. saiz. gram karbohidrat. 9. Membincangkan untuk menganggar 9. yang mesti merancang gizi B3D7E2 9. 9. Menganggar kalori makanan yang diambil dalam setiap hidangan. 2. protein dan lemak.2.3 Menerangkan bagaimana faktor berkenaan memberi kesan kepada gizi seimbang. iklim.RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SAINS TING. Merancang gizi seimbang untuk satu hari (sarapan.2.2 Mengenal pasti bahagian sistem pencernaan.2. 9. 9.2. pekerjaan. Mengenal pasti bahagian sistempencernaan dan aliran makananmelalui salur pencernaan dengan menggunakan model/ carta/CDROM Mengenal pasti bahagian sistempencernaan dan aliran 9.4 Menyatakan B3D7E3 B2D2E1 12 B3D8E1 B3D8E2 fungsi organ dalamsistem Page 5 .2 Menyatakan faktor dipertimbangkan apabila seimbang.4 nilai kalori makanan dalam satu Menyatakan kuantiti tenagadalam setiap hidangan.3.3.

9. protein dan lemak.1 air oleh usus besar dan proses Menyatakan bagaimana air diserap semula dalam penyahtinjaan. Membuat inferens tentang penyerapan glukosa melalui tiub Visking Membincangkan penyerapan semula 9. 14 NUTRISI B3D8E3* B5D2E1 9.6 Menyenaraikan hasil pencernaan karbohidrat. 2. 9. kepentingan makan makanan B6D2E1 Page 6 . 2013 makananmelalui salur pencernaan pencernaan.2 pemakanan yang baik untuk Menerangkan penyahtinjaan.4.5.RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SAINS TING.5.5 menggunakan model/ carta/CDROM Memerihalkan proses pencernaan dalam salur pencernaan.4.6. dengan 9.1 hasil pencernaan dalam usus kecil. Menerangkan proses penyerapan hasil pencernaan. Mewajarkan berkhasiat. Menjalankan eksperimen untuk menunjukkan penyerapan glukosa 9. Membincangkan kepentingan amalan 9.5.4.6 Mempraktikkan amalan pemakanan Merancang dan melaksanakan 9.2 melalui tiub Visking.1 amalan pemakanan yang sihat. usus besar. 13 9.5 Memahami penyerapan semula air dan penyahtinjaan 15 B3D8E3* dengan 15 9.4.4 Memahami proses penyerapan makanan tercerna CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 TOPIK 9 Membincangkan proses penyerapan 9.3 Mengaitkan masalah penyahtinjaan amalan pemakanan. mengelakkan sembelit.

komuniti. 10. Menyatakan komuniti dalam suatu ekosistem.3 Mewajarkan pengagihan makanan kepada yang kurang bernasib baik/memerlukan. 9.2 saling bersandaran antara organisma Menyatakan maksud habitat dan ekosistem. b) pengagihan makanankepada yang kurang bernasib baik/memerlukan.1. populasi.1 mengkaji spesis.RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SAINS TING.9.1. Mengelaskan kepelbagaian haiwan berdasarkan ciri sepunya. Mengelaskan kepelbagaian tumbuhan berdasarkan ciri sepunya. c) membudayakan adab makan yang menepati sensitivity dan kepercayaan agama 9.6.2 Mempraktikkan amalan pemakanan yang betul.1.6. TOPIK 10 BIODIVERSITI 10. 2013 yang sihat Membincangkan topik berikut: a) Mempraktikkan amalan pemakanan sihat (contoh: makan makanan seimbang dan makan secara sederhana).1. maksud spesis. 2. B3D9E1 TOPIK 11 17 SALING BERSANDAR AN ANTARA 11.6.1.4 Menerangkan kepentingan kepelbagaian kepada persekitaran. .populasi dan B2D3E1 Menjalankan perbincangan tentang 11.3 pengelasan di atas.1 Memahami kepelbagaian organisma hidup dan pengelasannya 16 Membincangkan kepelbagaian ciri 10. Mengumpul dan mengelaskan pelbagaI tumbuhan dan haiwan 10. Page 7 .1Menganalisa saling bersandaran antara organisma hidup dan persekitaran Menjalankan kajian lapangan untuk 11.2 berdasarkan ciri sepunya. habitat.4 Mengaitkan adab makan yang menepati sensitiviti dan kepercayaan agama.1.1 umum organisma hidup Menerangkan kepelbagaian organisma hidup dalam satu habitat. Membina peta konsep tentang organisma hidup berdasarkan 10.

11. cacing pita dan manusia).1.2. B4D8E1 18 antara 19 DAN 20 Menjalankan satu aktiviti untuk menunjukkan kepentingan interaksi 11. b)simbiosis: komensalisme.1 Menyenaraikan jenis interaksi antara organisma hidup. mengenal pasti pengeluar.4 antara organisma dan persekitaran. mutualisme.3 dan pengurai. 11.2 Menerangkan dengan contoh interaksi antara organisma hidup.3.3 Mengenal pasti pelbagai habitat dalam satu ekosistem. Menerangkan maksud pengeluar.3. pengguna dan makanan pengguna.2 Menilai interaksi antara organisma hidup Mengumpul dan mentafsir data tentang jenis interaksi antara organisma hidup seperti berikut: a) mangsa-pemangsa.3 Memahami siratan Mengumpul dan mentafsir data 11. 11.2 Membina siratan makanan daripada Menggabungkan beberapa rantai makanan untuk beberapa rantai makanan dan membina siratan makanan. 11.RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SAINS TING. B3D10E1* 11.1.3 Mewajarkan kepentingan interaksi organisma hidup dan persekitaran. alga dan kulat. persekitaran ekosistem untuk yang 11. 2. parasitisme (contoh: ikan remora dan jerung.4 Menerangkan melalui contoh saling bersandaran organisma hidup dan persekitaran utk mewujudkan ekosistem yang seimbang. Menerangkan melalui contoh kebaikan dan keburukan kawalan biologi dalam mengawal bilangan musuh tanaman di kawasan tertentu. nombor. 11.pengurai dan piramid pengurai.2. 2013 ORGANISMA HIDUP DAN PERSEKITAR AN hidup dan mewujudkan seimbang. 11. pengguna 11.1 tentang pengeluar.2.3. Page 8 B6D3E1* B2D4E1 B3D10E1* . b) persaingan.2.

Meramal akibat sekiranya satu komponen organisma hidup dalam satu ekosistem tiada. Menerangkan peranan fotosintesis mengekalkan ekosistem yang seimbang.3.4. Membincangkan kitar karbon dan kitar 11. Mengawal pembolehubah yang diperlukan untuk fotosintesis.4 Mengendalikan satu permainan untuk Membina piramid nombor daripada rantai menunjukkan kesan penambahan makanan. 11. perbincangan tentang 11.5 nombor.RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SAINS TING. Membincangkan kepentingan fotosintesis dalam mengekalkan 11.4. atau pengurangan bilangan organisma dalam piramid 11. B3D10E2 Menjalankan eksperimen menentukan faktor yang diperlukan untuk fotosintesis (contoh: karbon dioksida.cahaya dan klorofil).4 Menganalisa fotosintesis Menjalankan fotosintesis.3. Mengaitkan siratan makanan dan piramid nompor Membincangkan akibat sekiranya satu dengan aliran tenaga.3 Menyatakan hasil fotosintesis.3.4. B3D11E1 dalam 22 Page 9 . 11.6 ekosistem tiada.4. siratan makanan yang dibina.4.pengguna dan Membincangkan aliran tenaga dalam pengurai dalam siratan makanan. 2013 Mengenal pasti pengeluar.1 Menyatakan maksud fotosintesis. 21 faktor yang diperlukan untuk B5D3E1 11. air. 11.4 ekosistem yang seimbang.2 Menyatakan fotosintesis.5 oksigen. 2. komponen organisma hidup dalam satu 11.

5.3 Mewajarkan kepentingan pemuliharaan dan Menjalankan perbincangan tentang pemeliharaan organisma hidup.4 pemeliharaan organisma hidup.1 memulihara dan memelihara Menerangkan maksud pemuliharaan organisma hidup. menekankan kepentingan pemuliharaan dan pemeliharaan organisma hidup Menjalankan sesi sumbangsaran untuk 11. Menyokong aktiviti yang dianjurkan oleh pelbagai pihak memelihara dan memulihara organisma Menjalankan satu kempen yang hidup.5.6.1 membincangkan isu persekitaran yang Menerangkan kesan aktiviti manusia terhadap memberi kesan kepada keseimbangan keseimbangan semulajadi. Memerihalkan cara manusia menyelesaikan Menjalankan perbincangan untuk masalah yang berhubungkait dengan mewajarkan bahawa manusia persekitaran.5. dan diambil untuk B3D12E1 24 11.6.5Menilai kepentingan pemuliharaan dan pemeliharaan organisma hidup CUTI PERTENGAHAN TAHUN Mengumpul dan mentafsir data tentang 11.2 menyelesaikannya. Menjalankan kajian lapangan dihutan simpan semulajadi (tanah lembap. pemeliharaan organisma hidup. 2. bagaimana kemajuan dalam sains dan teknologi membantu pemuliharaan dan 11.RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SAINS TING.6 Menilai peranan manusia dalam mengekalkan keseimbangan semulajadi 25 11. semulajadi dan cara 11. hutan tanah tinggi atau hutan hujan tropika) atau santuari haiwan untuk mengkaji pemuliharaan dan pemeliharaan organisma hidup. produktif dan seimbang Page 10 B6D3E1* B6D3E1* . 11.5. 2013 DAN 23 11.2 Menerangkan langkah yang memelihara dan memulihara organisma hidup. memerlukan ekosistem yang stabil dan produktif untuk memastikan kehidupan 11.6.3 yang harmoni Mewajarkan bahawa manusia memerlukan ekosistem yang stabil.

2. 2013 TOPIK 12 AIR DAN LARUTAN 12.3 Menganalisa proses penyejatan air B2D5E1 28 12. B4D9E1 27 B4D10E1 12.2.4 Menerangkan melalui contoh kesan bendasing ke atas ciri fizikal air.2 Menyatakan maksud takat didih air.3 Membincangkan persamaan dan Membanding dan membezakan antara perbezaan antara penyejatan dengan penyejatan dengan pendidihan.1 Menyatakan maksud takat beku air.3.3.1.1. kaitannya dengan Teori Kinetik.RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SAINS TING. Memerihalkan ciri fizikal air.2. pendidihan.1 Menerangkan maksud penyejatan. oksigen dalam satu 12.3.1 Menganalisa ciri fizikal air Menjalankan aktiviti untuk menentukan yang berikut: 12.3 atas ciri fizikal air. 12.1 menentukan nisbah hidrogen kepada Menentukan komposisi air. 12. luas permukaan dan pergerakan udara. 12. Page 11 B5D4E1 B3D13E1 .1.2 molekul air. 12. Menjalankan eksperimen untuk mengkaji faktor mempengaruhi penyejatan air iaitu kelembapan. suhu persekitaran. 26 Menjalankan aktiviti untuk memerhatikan kesan bendasing ke 12. 12.2 Menganalisa komposisi air Menjalankan elektrolisis untuk 12.2 Menerangkan melalui contoh faktor yang mempengaruhi Membincangkan faktor yang kadar penyejatan air dengan merujuk Teori mempengaruhi kadar penyejatan dan Kinetik. Menguji kehadiran hidrogen dan oksigen.1.

Menjalankan eksperimen untuk 12. larutan pekat dan larutan tepu. B2D6E1 B4D11E1 29 DAN 30 B5D5E1 B3D14E1 Mengupul maklumat tentang aplikasi pelarut organik dalam kehidupan Page 12 . Menjalankan eksperimen untuk 12.4.4 penyejatan dan aplikasinya dalam Memerihalkan aplikasi penyejatan air dalam kehidupan harian iaitu mengeringkan kehidupan harian.5 menentukan faktor yang Menerangkan faktor yang mempengaruhi mempengaruhi kelarutan zat terlarut kelarutan zat terlarut di dalam air.7 universal dalam Memberi contoh kegunaan pelarut organik di dlm kehidupan harian. pelarut dan larutan.4. 2013 Mengumpul maklumat tentang proses 12.3. Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan perbezaan antara larutan 12. Menerangkan maksud bahan terampai. larutan 12.RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SAINS TING.4.2 pekat dan larutan tepu.4 dengan bahanterampai.4. Membincangkan sebagai pelarut kehidupan harian. larutan 12. Menerangkan maksud kelarutan. Menjalankan aktiviti untuk menyediakan larutan cair. 12.4. pelarut dan larutan. pakaian.4.6 menentukan faktor yang Menerangkan kepentingan air sebagai pelarut mempengaruhi kadar keterlarutan: universal dalam kehidupan.4 Menganalisa larutan dan keterlarutan Membincangkan perbezaan antara 12. 2. Menerangkan maksud zat terlarut. kepentingan air 12.4. Membanding dan membezakan antara larutan Membincangkan persamaan dan cair.1 zat terlarut. pengawetan hasil pertanian dan pemprosesan makanan. perbezaan antara larutan cair.3 pekat dan larutan tepu.

Menulis per perkataan untuk memerihalkan Membincangkan aplikasi peneutralan proses peneutralan.1 Mengenal pasti sifat asid. dan 12. 31 12.5 kegunaan asid dan alkali dalam Mengenal pasti bahan berasid dan beralkali kehidupan harian seperti bidang dalam kehidupan harian.RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SAINS TING. Menyenaraikan sumber air semula jadi. Menjalankan aktiviti untuk mengkaji:  sifatasiddan alkali 12.5.7 menggunakan asid hidroklorik dan Menerangkan maksud peneutralan.6.5. alkali.9 Menerangkan i cth kegunaan peneutralan dalam meneutralkan sengatan serangga). Menyatakan asid dan alkali hanya menunjukkan Menjalalankan aktiviti untuk sifatnya dengan kehadiran air. Menyatakan kegunaan asid dan alkali dalam kehidupan harian.6 Menganalisa kaedah pembersihan Membuat lawatan ke loji pembersihan 12.5. Mengumpul maklumat tentang 12. dalam kehidupan harian (contoh: menggunakan syampu dan perapi.5.5 Menganalisa asid dan alkali harian. mendefinisi secara operasi asid dan 12. Page 13 B4D12E1 B3D15E1 32 B1D2E1 . pertanian dan industri.8 yang sama.1 air.5.5. kehidupan harian. Menjalankan aktiviti untuk menentukan peneutralan dengan 12.5.3 alkali. 12. 12.6 Membincangkan maksud peneutralan.5.5.2 Menjalankan perbincangan untuk Mengenal pasti sifat alkali. 2.4 beralkali dalam kehidupan Menerangkan melalui contoh definisi asid dan harian. natrium hidroksida pada kepekatan 12. 2013 12. menentukan bahan berasid dan bahan 12.

12. Mengumpul dan mentafsir data tentang 12.1 bahan cemar yang merangkumi: Memberi contoh bahan cemar air. pembersihan air. Page 14 34 B3D16E1 35 12. 12.8.RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SAINS TING. pendidihan. B3D16E1 Membincangkan pelbagai jenis kaedah 12.2 Membincangkan cara menjimatkan air. 2. pendidihan dan penyulingan.6.7. 12. seperti penurasan. Membuat projek untuk mengkaji jumlah purata kegunaan air di rumah.  sebabpembersihan air.6.7. Memerihalkan pembersihan air. Murid membentangkan dapatan mereka untuk membincangkan kelebihan dan kekurangan pelbagai kaedah pembersihan air.4 Menjalankan aktiviti untuk mengkaji Membandingkan kelebihan dan kekurangan pelbagai jenis kaedahpembersihan air pelbagai kaedah pembersihan air.2 Menyatakan sebab pembersihan air.8 Memelihara kualiti .1 mengkaji sistem bekalan air dan Memerihalkan bagaimana peringkat yang terlibat dalam sistem bekalan air berfungsi.3 pelbagai jenis kaedah pembersihan air seperti penurasan.7 Menganalisa system bekalan air CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2 Melawat ke loji pemprosesan air untuk 12. 2013 air Sumbangsaran tentang yang berikut:  sumber air semulajadi. B4D13E1 33 12.6. Menerangkan cara untuk menjimatkan air.pengklorinan dan penyulingan.

Menerangkan faktor yang mempengaruhi Menjalankan aktiviti untuk tekanan udara.1 alatan yang menggunakan prinsip Menerangkan 12. Menerangkan kewujudan tekanan udara dengan merujuk kepada Teori Kinetik.2 tekanan.1 Memahami tekanan udara Menjalankan aktiviti untuk 13. Menjana idea tentang cara mengawal pencemaran air.8.8.  Bahan buangan domestic seperti sampah sarap dan kumbahan.8.1.1 membincangkan teori kinetik gas. 12. Mengumpul dan mentafsir data pada 13. Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan udara mengenakan 13. Mengendalikan perbincangan tentang kesan pencemaran air keatas benda hidup.2 Mengaplikasikan prinsip tekanan udara dengan contoh alatan yang Page 15 .1.RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SAINS TING.3 Menerangkan cara mengawal pencemaran air. menunjukkan faktor yang mempengaruhi tekanan udara iaitu isipadu dan suhu.2. 13. Menjalankankempen ‘Cintai Sungai Kita’. 2013 air  bahan buangan industry seperti bahan kimia dan sisa radioaktif. 12.  pengelodakan yang berpunca daripada pembinaan dan penebangan hutan.  Tumpahan daripada kapal minyak.2 Menerangkan kesan pencemaran air ke atas benda hidup. 2.  Bahan kimia daripada aktiviti pertanian seperti baja dan racun haiwan perosak. Membincangkancaramemuliharadanm emelihara air dankualitinya.4 Menerangkan kualitinya B3D16E3 cara memelihara air dan B6D4E1 TOPIK 13 TEKANAN UDARA 36 B4D14E1 37 13.

2. 2013 dalam kehidupan seharian tekanan udara.3 Menjalankan aktiviti untuk menerangkan pelbagai jenis daya menunjukkan pelbagai jenis daya (daya geseran. menggunakan prinsip tekanan udara. Page 16 B4D15E1* . kelajuan dan arah. daya graviti.1. Mengumpul maklumat bagaimana tangki gas di bawah tekanan tinggi berfungsi. daya elektrostatik dan daya magnetik).2 membincangkan aplikasi tekanan Menjana idea untuk menyelesaikan masalah udara dalam picagari. 14.1.RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SAINS TING. pekat daripada tin. bentuk. 38 Menjalankan aktiviti untuk 14. B3D17E1 Mengumpul maklumat dan 13. 14. kedudukan.3 Membincangkan cara menggunakan Menghubungkaitkan langkah keselamatan yang prinsip tekanan udara untuk perlu menyelesaikan masalah harian seperti diambil apabila menggunakan gas di bawah sinki tersumbat dan menuang susu tekanan tinggi. aktiviti tolakan dan untuk 14. 13.2 menunjukkan kesan daya (perubahan Menerangkan kesan daya.1 tarikan Menyatakan daya adalah tolakan atau tarikan.1.1 Memahami daya TOPIK 14 DINAMIK Menjalankan menunjukkan adalah daya. Membincangkan langkah keselamatan yang perlu diambil apabila menggunakan gas di bawah tekanan tinggi.2. pam dengan menggunakan prinsip tekanan udara. penyembur dan penyedut minuman.2. sifon.

2 Menyatakan arah bagi daya geseran dan magnitud bg daya tersebut.2.3.2.1 menunjukkan kewujudan daya Menerangkan dengan contoh kewujudan daya geseran. Menyatakan unit untuk daya. 38 bagaimana neraca spring B1D3E1 14.3.4 Mengumpulkan maklumat dan Menerangkan kebaikan dan keburukan geseran. 14. Menjalankan aktiviti untuk mengukur 14. 14.2 magnitud daya Menerangkan berfungsi.7 mengurangkan Menerangkan dengan th aplikasi geseran dalam Page 17 B5D6E1 39 B3D18E1 .RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SAINS TING.3.2 Memahami pengukuran daya Membincangkan unit daya dan prinsip 14. Menerangkan cara mengurangkan geseran.3. 2013 14. Menjalankan aktiviti untuk mengenal pasti arah bagi daya geseran dan mengukur magnitud bagi daya tersebut.3.3 Menjalankan eksperimen untuk menunjukkan Menjalankan eksperimen untuk bagaimana menunjukkan bagaimana permukaan permukaan yang berbeza mempengaruhi daya yang berbeza mempengaruhi magnitud geseran.2. Menerangkan carameningkatkan geseran. 2.3. Menjalankan aktiviti cara: 14. geseran.5 keburukan geseran. membincangkan kebaikan dan 14.3 Mengukur magnitud daya. 14. b) mengurangkan geseran.3 Mengaplikasi daya geseran Membincangkan dengan contoh untuk 14. 14.3. Membincangkan meningkatkan dan aplikasi 14.6 a) meningkatkan geseran.1 neraca spring. daya geseran.

6. kerja dilakukan apabila objek digerakkan oleh daya. B4D15E1* 41 B3D20E1 15.2 Membanding dan membezakan haiwan tentang vertebrata dan pelbagai sistem sokongan Page 18 . 2.1 Menerangkan sistem sokongan haiwan vertebrata dan pelbagai sistem sokongan haiwan invertebrata.1 Memerihalkan bagaimana kehidupan jika daya tidak wujud.4.RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SAINS TING.1 Memahami system sokongan dalam haiwan Mereka satu aktiviti contoh melukis poster. B3D19E1 B4D16E1 14.5.2 kerja dilakukan dengan menggunakan Menyatakan unit untuk kerja. Menjalankan perbincangan kuasa ke atas kerja yang 14. Mengumpul maklumat dan membincangkan pelbagai sistem sokongan bagi: a) haiwan vertebrata darat danakuatik. 14.5 Mengaplikasikan kuasa 40 Menjalankan aktiviti untuk menentukan kuasa dengan menggunakan rumus berikut: Kuasa (W) = Kerja (J) Masa (s) 14.1 Menyatakan maksud kuasa. rumus berikut: 14.3 Kerja (J) = Daya (N) X Jarak (m) Menentukan kerja yang dilakukan.2 Menyatakan unit untuk kuasa. TOPIK 14 DINAMIK Menjalankan aktiviti untukmenentukan 14. 14.4. 15.1.5.3 menentukan dilakukan. b) haiwan invertebrata darat dan akuatik. 14.4. kehidupan harian. 2013 geseran dalam kehidupan harian.1.4 Mengaplikasi kerja Membincangkan dengan contoh. 14.5. 14.1 Menerangkan dengan contoh bagaimana kerja dilakukan. melakonkan sketsa atau lakonan utkmenunjukkan bagaimana kehidupan sekiranya tiada daya.6 Memerihalkan bagaimana kehidupan jika daya tidak wujud TOPIK 15 SOKONGAN DAN GERAKAN 15.

Membincangkan hubungan pusat graviti dan kestabilan.1. Menjalankan aktiviti untuk menyiasat bagaimana pusat graviti mempengaruhi kestabilan objek dengan memanipulasikan: a) tinggi.1. b) persamaan dan perbezaan antara sistem sokongan haiwan invertebrata darat dan akuatik 15.3 Menghubungkait pusat graviti dengan kestabilan objek. Mencadangkan cara meningkatkan kestabilan objek di sekeliling mereka.2 Memahami system sokongan dalam tumbuhan 41 haiwan invertebrata 15. b) luas tapak. 16.1 mengkaji pelbagai sistem sokongan Menerangkan pelbagai sistem sokongan bagi bagi tumbuhan. 2013 yang berikut: a) persamaan dan perbezaan antara sistem sokongan haiwan vertebrata darat dan akuatik. 16. Menjalankan aktiviti untuk mengelaskan tumbuhan berdasarkan 15.3 Membanding dan membezakan sistem sokongan antara haiwan invertebrata darat dan akuatik.2.2 Menghubungkait titik keseimbangan sebagai pusat graviti objek.1 tentang cara meningkatkan kestabilan. Menjalankan aktiviti seperti membuat projek atau permainan untuk membina 16. antara 16. B4D17E1 TOPIK 16 STABILITI 16.2.2 sistem sokongannya Mengelaskan tumbuhan berdasarkan sistem sokongannya.2 Page 19 B6D5E1 .1 Menentukan titik keseimbangan bagi bentuk sekata dan tidak sekata.1. 2. tumbuhan berkayu dan tidak berkayu.2 Menghargai kepentingan kestabilan 42 Mengadakan sesi sumbangsaran 16.1.1Memahami bahawa pusat gravity mempengaruhi kestabilan 42 B3D21E1 16. Menjalankan kajian lapangan untuk 15.2.2. Menjalankan aktiviti untuk mencari titik keseimbangan bg bentuk sekata dan tidak sekata.RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SAINS TING.

1. dan seterusnya mengelaskan sistem kepada tuas kelas pertama.1 Menganalisa tuas TOPIK 17 MESIN RINGKAS mengaplikasi konsep Menerangkan dengan contoh aplikasi kestabilan dalam kehidupan. Mengenal pasti beban.6 daya. B1D4E1 B3D22E1 43 B4D19E1 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan tuas dengan menggunakan rumus berikut: Beban (N) X jarak beban dari fulkrum (m) = Daya (N) X jarak daya dari fulkrum (m) 44 17. 2013 model yang kestabilan. Membuat pemerhatian tentang alat 17.2Menghargai usaha Menjalankan projek untuk membina 17. Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan hubungan momen daya dan hasil darab daya dan jarak.1.5 Membincangkan momen daya = daya X jarak tegak dari pangsi ke Menerangkan maksud momen daya. Menyelesaikan masalah berkaitan tuas.2.RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SAINS TING. menggunakan prinsip tuas.4 mengatasi beban yang berat. fulkrum.1. daya dan fulkrum dalam tuas. Membincangkan bagaimana manusia mengaplikasi prinsip tuas untuk 17. 17.3 kedua dan ketiga. Mengelaskan tuas. Membincangkan bagaiamana daya 17. 17. 17.1 yang kecil mampu mengangkat beban Menyenaraikan objek di sekeliling mereka yang yang berat dengan menggunakan tuas.1. daya dan tuas.1 Page 20 B6D6E1 .1. 2. Menyatakan apa yang boleh dilakukan oleh Mengenal pasti beban.1. 17.2 yang menggunakan prinsip tuas.

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SAINS TING. 2013 inovatif dalam mereka bentuk mesin untuk memudahkan kerja 45 DAN 46 alat menggunakan prinsip tuas. Mereka bentuk atau mengubahsuai alat yang menggunakan prinsip tuas RUMUSAN DAN MENGEMASKINI KINI FAIL PELAJAR Page 21 . 2.

2013 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN MENGKUANG RANCANGAN TAHUNAN SAINS TINGKATAN 2 2013 Page 22 .RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SAINS TING. 2.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful