RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SAINS TING.

2, 2013
MING BIDANG PEMBELAJARAN TOPIK 8 1 DUNIA MELALUI DERIA KITA OBJEKTIF PEMBELAJARAN 8.1 Memahami organ deria dan fungsi CADANGAN AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN EVIDENS / INSTRUMEN

Menjalankan aktiviti untuk 8.1.1 menghubungkait lima deria, organ Mengenal pasti dan mengaitkan organ deria dengan rangsangannya. deria dan rangsangan. Membincangkan apa yang berlaku 8.1.2 dalam badan kita apabila rangsangan Menyatakan laluan daripada rangsangan kepada gerak balas: dikesan. B4D1E1

8.2 Memahami deria sentuhan

2

Menjalankan aktiviti untuk mengkaji yang berikut: a)struktur kulit manusia yang terlibat dalam pengesanan rangsangan. b) kepekaan kulit pada bahagian badan yang berlainanterhadap rangsangan. Membincangkan kepekaan berhubung situasi berikut: a) menerima suntikan. b) menggunakan Braille.

8.2.1 Mengenal pasti struktur kulit manusia yang terlibat dalam pengesanan rangsangan. 8.2.2 Menyatakan fungsi reseptoryang berbezabeza tekanan, haba,sakit. B4D2E1 B3D1E1

kulit 8.2.3 Membuat kesimpulan tentangkepekaan kulit pada bahagian badan yang berlainan terhadap rangsangan. 8.3.1 Mengenal pasti struktur hidung. 8.3.2 Mengenal pasti kedudukan selderia bau dalam pengesanan bau. 8.4.1 Mengenal pasti kawasan berbeza pada lidah yang bergerak balas terhadap rangsangan yang berbeza. Page 1 B4D3E1*

8.3 Memahami deria bau

Membincangkan struktur hidung dan kedudukan sel-sel deria bau menggunakan model, carta,perisian komputer dan bahan bantu mengajar yang lain.

3 8.4 Memahami deria rasa Menjalankan aktiviti untuk mengesan kawasan berbeza pada lidah yang bergerak balas terhadap rasa yang berbeza

B4D3E1*

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SAINS TING. 2, 2013
Menjalankan aktiviti menghubungkaitkan deria dengan deria bau. 8.5 Memahami deria pendengaran untuk 8.4.2 rasa Menghubungkaitkan deria rasa dengan deria bau.

Memerhati dan mengenalpasti 8.5.1 struktur telinga manusia. Mengenal pasti struktur telinga manusia. Membincangkan bahagian pada manusia. Membincangkan pendengaran. fungsi struktur setiap 8.5.2 telinga Menerangkan fungsi bahagian berbeza pada telinga manusia.

4

B3D2E1

mekanisme 8.5.3 Memerihalkan bagaimana kita mendengar.

8.6 Memahami deria penglihatan

Memeriksa mata lembu atau model 8.6.1 mata manusia. Mengenal pasti struktur matamanusia. Mengumpul maklumat tentang 8.6.2 struktur dan fungsi setiap bahagian Menerangkan fungsi bahagianyang berbeza mata. pada mata. Membincangkan bagaimana kita melihat. 8.6.3 Memerihalkan bagaimana kita melihat

B3D3E1

5 DAN 6

8.7 Memahami cahaya dan penglihatan

Menjalankan aktiviti untuk mengkaji: 8.7.1 a) pantulan cahaya. Memerihalkan sifat-sifat cahaya (iaitu: b) pembiasan cahaya di antaradua pantulan dan pembiasan). medium yang berbezaketumpatan. 8.7.2 Mengumpul maklumat tentang jenis Menyatakan pelbagai jenis kecacatan kecacatan penglihatan dan penglihatan. sumbangan/penggunaan teknologi 8.7.3 untuk membetulkannya. Menerangkan cara pembetulan kecacatan Page 2

B4D4E1

B1D1E1

b) titik buta.4 dekat serta caramembetulkannya. menunjukkan rabun jauh dan rabun 8. dengan kemandirian haiwan. c) pantulan dan penyerapan bunyi. Menyatakan dan memberi contoh had deria Membincangkan maksud penglihatan.5 membetulkannya.8. 8. Mengumpul maklumat tentang alat untuk mengatasi had deria penglihatan.7.2 Menerangkan bunyi B3D4E1 B4D5E1 B6D1E1* B4D6E1 pantulan dan penyerapan B3D5E1 8. Mengumpulkan maklumat tentang: a) kecacatan pendengaran. 8.8.8.RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SAINS TING. b) cara pembetulan kecacatan pendengaran.3 Menerangkan kecacatan pendengaran B6D1E1* 8.7. 2. Page 3 . b) keperluan medium untuk pemindahan bunyi.6 Membincangkan hubungan antara Mengenal pasti alat-alat yang sesuai untuk penglihatan stereoskopik dan mengatasi had monokular dengan kemandirian deria penglihatan.8 Memahami bunyi dan pendengaran 7 DAN 8 Menjalankan aktiviti untuk mengkaji: a) penghasilan bunyi.1 Memerihalkan sifat bunyi 8.8. 8. Mengaitkan penglihatan stereoskopik dan Menjalankan aktiviti untuk mengkaji: monokular a) ilusi optik. haiwan.4 Membincangkan had pendengaran Menerangkan cara pembetulan kecacatan dan cara meningkatkan keupayaan pendengaran pendengaran. 2013 Menjalankan aktiviti untuk penglihatan.7. astigmatisme dan cara 8.

8.RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SAINS TING.1.3 untuk kemandirian tumbuhan.9. Menjalankan aktiviti untuk menguji kanji (larutan iodin). 8.9. vitamin. 9. b) bahagian-bahagian tumbuhan yang peka terhadap rangsangan yang tertentu.2. Membincangkan: a) apa maksud diet seimbang. protein (bahan uji Millon) Menguji kanji. 8. pelawas dan air serta 9.8. lemak.1 Menyatakan maksud gizi seimbang. 9.7 Menerangkan pendengaran stereofonik 8.1.5 pendengaran stereofonik yang Menyatakan had pendengaran diperlukan bagi menentukan arah 8. Menyatakan fungsi setiap kelasmakanan. glukosa (larutan 9.1 Menganalisa kelas makanan B3D6E1 balastumbuhan TOPIK 9 NUTRISI 10 Membincangkan kelas makanan iaitu 9. B5D1E1 B4D6E2 Membincangkan bagaimana gerak balas terhadap ransangan penting 8.1 Menyatakan rangsangan yangmenyebabkan gerak balastumbuhan.2 menyatakan fungsinya.8. 2013 Menjalankan aktiviti untuk mengkaji 8.9 Memahami rangsangan dan gerak balas tumbuhan 9 Menjalankan eksperimen untuk mengkaji dan mengenal pasti: a) rangsangan-rangsangan yang dikesan oleh tumbuhan. Menerangkan melalui contoh kelas makanan. Menghubungkait gerak dengankemandiriannya. mineral.3 Benedict).6 bunyi. 2. Page 4 B3D7E1 B4D7E1 11 9.2 Menilai kepentingan gizi B2D1E1 .9.2 Mengenal pasti bahagian tumbuhan yang peka terhadap rangsangan tertentu. protein. proteindan lemak. dan lemak (ujian alkohol-emulsi).1 karbohidrat. Menyatakan alat yang digunakan untuk mengatasi had pendengaran 8. glukosa.1.

2 Mengenal pasti bahagian sistem pencernaan. protein dan lemak.2. 9.3 Memerihalkan aliran makanan melalui salur pencernaan. 2013 seimbang b) faktor yang menentukan gizi seimbang seseorang: umur. jantina.3. 9.2.2. keadaan kesihatan.2. 2. 9. 9. Menganggar kalori makanan yang diambil dalam setiap hidangan. gram karbohidrat.2 Menyatakan faktor dipertimbangkan apabila seimbang. 9. iklim.3 Memahami system pencernaan manusia Membincangkan pencernaansebagai penguraian molekulmakanan yang besar kepadamolekul yang lebih kecil yangboleh larut dan sedia diserapoleh badan. yang mesti merancang gizi B3D7E2 9. Mengenal pasti bahagian sistempencernaan dan aliran makananmelalui salur pencernaan dengan menggunakan model/ carta/CDROM Mengenal pasti bahagian sistempencernaan dan aliran 9.6 Merancang satu gizi seimbang. Mengumpul pembungkus makanan yang menunjukkan nilai kalori makanan dan membuat senarai untuk menunjukkan nilai kalori bagi setiap jenis makanan. saiz.RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SAINS TING.3.4 nilai kalori makanan dalam satu Menyatakan kuantiti tenagadalam setiap hidangan.3 Menerangkan bagaimana faktor berkenaan memberi kesan kepada gizi seimbang. Membincangkan untuk menganggar 9.4 Menyatakan B3D7E3 B2D2E1 12 B3D8E1 B3D8E2 fungsi organ dalamsistem Page 5 .1 Menerangkan maksud pencernaan.5 makan malam). pekerjaan.3. 9. makan tengahari dan 9. Merancang gizi seimbang untuk satu hari (sarapan.2.3.

5.5 Memahami penyerapan semula air dan penyahtinjaan 15 B3D8E3* dengan 15 9.1 hasil pencernaan dalam usus kecil.5 menggunakan model/ carta/CDROM Memerihalkan proses pencernaan dalam salur pencernaan. protein dan lemak. 14 NUTRISI B3D8E3* B5D2E1 9. Membuat inferens tentang penyerapan glukosa melalui tiub Visking Membincangkan penyerapan semula 9.6 Menyenaraikan hasil pencernaan karbohidrat.4.2 pemakanan yang baik untuk Menerangkan penyahtinjaan.6 Mempraktikkan amalan pemakanan Merancang dan melaksanakan 9. Menjalankan eksperimen untuk menunjukkan penyerapan glukosa 9. dengan 9.4.6. mengelakkan sembelit.4 Memahami proses penyerapan makanan tercerna CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 TOPIK 9 Membincangkan proses penyerapan 9.1 amalan pemakanan yang sihat. usus besar. 9.5. 2013 makananmelalui salur pencernaan pencernaan.4.RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SAINS TING. Mewajarkan berkhasiat.1 air oleh usus besar dan proses Menyatakan bagaimana air diserap semula dalam penyahtinjaan.2 melalui tiub Visking. Membincangkan kepentingan amalan 9. 13 9. kepentingan makan makanan B6D2E1 Page 6 . 2. 9.3 Mengaitkan masalah penyahtinjaan amalan pemakanan.5. Menerangkan proses penyerapan hasil pencernaan.4.

b) pengagihan makanankepada yang kurang bernasib baik/memerlukan. populasi.4 Mengaitkan adab makan yang menepati sensitiviti dan kepercayaan agama.9.1.1 mengkaji spesis. habitat. c) membudayakan adab makan yang menepati sensitivity dan kepercayaan agama 9.2 berdasarkan ciri sepunya. Page 7 .6. komuniti.1.1 umum organisma hidup Menerangkan kepelbagaian organisma hidup dalam satu habitat. Membina peta konsep tentang organisma hidup berdasarkan 10. Mengelaskan kepelbagaian haiwan berdasarkan ciri sepunya.RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SAINS TING. 9.3 pengelasan di atas.6.populasi dan B2D3E1 Menjalankan perbincangan tentang 11. 2.1.2 saling bersandaran antara organisma Menyatakan maksud habitat dan ekosistem. .3 Mewajarkan pengagihan makanan kepada yang kurang bernasib baik/memerlukan.1.1. Mengumpul dan mengelaskan pelbagaI tumbuhan dan haiwan 10. Menyatakan komuniti dalam suatu ekosistem.1. TOPIK 10 BIODIVERSITI 10. maksud spesis. 2013 yang sihat Membincangkan topik berikut: a) Mempraktikkan amalan pemakanan sihat (contoh: makan makanan seimbang dan makan secara sederhana). Mengelaskan kepelbagaian tumbuhan berdasarkan ciri sepunya.4 Menerangkan kepentingan kepelbagaian kepada persekitaran.2 Mempraktikkan amalan pemakanan yang betul. B3D9E1 TOPIK 11 17 SALING BERSANDAR AN ANTARA 11.6.1 Memahami kepelbagaian organisma hidup dan pengelasannya 16 Membincangkan kepelbagaian ciri 10. 10.1Menganalisa saling bersandaran antara organisma hidup dan persekitaran Menjalankan kajian lapangan untuk 11.

mutualisme. 2. Page 8 B6D3E1* B2D4E1 B3D10E1* . B3D10E1* 11.2 Menerangkan dengan contoh interaksi antara organisma hidup. 2013 ORGANISMA HIDUP DAN PERSEKITAR AN hidup dan mewujudkan seimbang. alga dan kulat.1. 11.3.2 Menilai interaksi antara organisma hidup Mengumpul dan mentafsir data tentang jenis interaksi antara organisma hidup seperti berikut: a) mangsa-pemangsa.pengurai dan piramid pengurai. 11.3 Mengenal pasti pelbagai habitat dalam satu ekosistem.2.2 Membina siratan makanan daripada Menggabungkan beberapa rantai makanan untuk beberapa rantai makanan dan membina siratan makanan.3 Mewajarkan kepentingan interaksi organisma hidup dan persekitaran. 11.3 dan pengurai.3. nombor. Menerangkan maksud pengeluar. persekitaran ekosistem untuk yang 11. 11. b) persaingan. 11.2. B4D8E1 18 antara 19 DAN 20 Menjalankan satu aktiviti untuk menunjukkan kepentingan interaksi 11.2.4 antara organisma dan persekitaran.1.2. pengguna dan makanan pengguna. parasitisme (contoh: ikan remora dan jerung.RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SAINS TING. 11. b)simbiosis: komensalisme.4 Menerangkan melalui contoh saling bersandaran organisma hidup dan persekitaran utk mewujudkan ekosistem yang seimbang. Menerangkan melalui contoh kebaikan dan keburukan kawalan biologi dalam mengawal bilangan musuh tanaman di kawasan tertentu. mengenal pasti pengeluar.1 tentang pengeluar.1 Menyenaraikan jenis interaksi antara organisma hidup.3 Memahami siratan Mengumpul dan mentafsir data 11. pengguna 11. cacing pita dan manusia).3.

4.6 ekosistem tiada.5 oksigen.4. 11.4. Menerangkan peranan fotosintesis mengekalkan ekosistem yang seimbang.4 ekosistem yang seimbang. air. 2013 Mengenal pasti pengeluar.3 Menyatakan hasil fotosintesis.3.RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SAINS TING. komponen organisma hidup dalam satu 11. perbincangan tentang 11. Membincangkan kepentingan fotosintesis dalam mengekalkan 11. 2. 21 faktor yang diperlukan untuk B5D3E1 11. B3D10E2 Menjalankan eksperimen menentukan faktor yang diperlukan untuk fotosintesis (contoh: karbon dioksida. Meramal akibat sekiranya satu komponen organisma hidup dalam satu ekosistem tiada.pengguna dan Membincangkan aliran tenaga dalam pengurai dalam siratan makanan.4 Menganalisa fotosintesis Menjalankan fotosintesis. siratan makanan yang dibina.1 Menyatakan maksud fotosintesis.5 nombor. 11. B3D11E1 dalam 22 Page 9 .3. Mengaitkan siratan makanan dan piramid nompor Membincangkan akibat sekiranya satu dengan aliran tenaga.3.2 Menyatakan fotosintesis. Mengawal pembolehubah yang diperlukan untuk fotosintesis.cahaya dan klorofil). Membincangkan kitar karbon dan kitar 11. atau pengurangan bilangan organisma dalam piramid 11.4 Mengendalikan satu permainan untuk Membina piramid nombor daripada rantai menunjukkan kesan penambahan makanan.4. 11.4.

6. Menyokong aktiviti yang dianjurkan oleh pelbagai pihak memelihara dan memulihara organisma Menjalankan satu kempen yang hidup.2 menyelesaikannya. pemeliharaan organisma hidup. menekankan kepentingan pemuliharaan dan pemeliharaan organisma hidup Menjalankan sesi sumbangsaran untuk 11.5. memerlukan ekosistem yang stabil dan produktif untuk memastikan kehidupan 11.3 yang harmoni Mewajarkan bahawa manusia memerlukan ekosistem yang stabil.5.6.RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SAINS TING. hutan tanah tinggi atau hutan hujan tropika) atau santuari haiwan untuk mengkaji pemuliharaan dan pemeliharaan organisma hidup.1 membincangkan isu persekitaran yang Menerangkan kesan aktiviti manusia terhadap memberi kesan kepada keseimbangan keseimbangan semulajadi. dan diambil untuk B3D12E1 24 11.3 Mewajarkan kepentingan pemuliharaan dan Menjalankan perbincangan tentang pemeliharaan organisma hidup.4 pemeliharaan organisma hidup.2 Menerangkan langkah yang memelihara dan memulihara organisma hidup. semulajadi dan cara 11.5. 11.5. 2. Menjalankan kajian lapangan dihutan simpan semulajadi (tanah lembap. produktif dan seimbang Page 10 B6D3E1* B6D3E1* . Memerihalkan cara manusia menyelesaikan Menjalankan perbincangan untuk masalah yang berhubungkait dengan mewajarkan bahawa manusia persekitaran.6. 2013 DAN 23 11.1 memulihara dan memelihara Menerangkan maksud pemuliharaan organisma hidup. bagaimana kemajuan dalam sains dan teknologi membantu pemuliharaan dan 11.5Menilai kepentingan pemuliharaan dan pemeliharaan organisma hidup CUTI PERTENGAHAN TAHUN Mengumpul dan mentafsir data tentang 11.6 Menilai peranan manusia dalam mengekalkan keseimbangan semulajadi 25 11.

3 Membincangkan persamaan dan Membanding dan membezakan antara perbezaan antara penyejatan dengan penyejatan dengan pendidihan.1 Menerangkan maksud penyejatan. Page 11 B5D4E1 B3D13E1 . 12.3 Menganalisa proses penyejatan air B2D5E1 28 12.1.2.4 Menerangkan melalui contoh kesan bendasing ke atas ciri fizikal air.3. 12.1. 12.3 atas ciri fizikal air.3.1. Memerihalkan ciri fizikal air.2 Menerangkan melalui contoh faktor yang mempengaruhi Membincangkan faktor yang kadar penyejatan air dengan merujuk Teori mempengaruhi kadar penyejatan dan Kinetik. 2013 TOPIK 12 AIR DAN LARUTAN 12.2 Menganalisa komposisi air Menjalankan elektrolisis untuk 12. 12. luas permukaan dan pergerakan udara. B4D9E1 27 B4D10E1 12. 12.RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SAINS TING. suhu persekitaran. kaitannya dengan Teori Kinetik.1 Menyatakan maksud takat beku air. Menguji kehadiran hidrogen dan oksigen.1 menentukan nisbah hidrogen kepada Menentukan komposisi air. 26 Menjalankan aktiviti untuk memerhatikan kesan bendasing ke 12.2 molekul air. pendidihan. Menjalankan eksperimen untuk mengkaji faktor mempengaruhi penyejatan air iaitu kelembapan.2.1. oksigen dalam satu 12.1 Menganalisa ciri fizikal air Menjalankan aktiviti untuk menentukan yang berikut: 12. 2.3.2 Menyatakan maksud takat didih air.

3 pekat dan larutan tepu. larutan 12.3.4. 12. pelarut dan larutan. Menjalankan eksperimen untuk 12. 2013 Mengumpul maklumat tentang proses 12. B2D6E1 B4D11E1 29 DAN 30 B5D5E1 B3D14E1 Mengupul maklumat tentang aplikasi pelarut organik dalam kehidupan Page 12 .7 universal dalam Memberi contoh kegunaan pelarut organik di dlm kehidupan harian.4. Menjalankan aktiviti untuk menyediakan larutan cair. Membanding dan membezakan antara larutan Membincangkan persamaan dan cair.2 pekat dan larutan tepu. kepentingan air 12.6 menentukan faktor yang Menerangkan kepentingan air sebagai pelarut mempengaruhi kadar keterlarutan: universal dalam kehidupan. perbezaan antara larutan cair.4. larutan 12.4.4 penyejatan dan aplikasinya dalam Memerihalkan aplikasi penyejatan air dalam kehidupan harian iaitu mengeringkan kehidupan harian. pengawetan hasil pertanian dan pemprosesan makanan.5 menentukan faktor yang Menerangkan faktor yang mempengaruhi mempengaruhi kelarutan zat terlarut kelarutan zat terlarut di dalam air. Membincangkan sebagai pelarut kehidupan harian. Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan perbezaan antara larutan 12.4.4 dengan bahanterampai.4 Menganalisa larutan dan keterlarutan Membincangkan perbezaan antara 12. larutan pekat dan larutan tepu. 2.4. pakaian.1 zat terlarut. Menerangkan maksud zat terlarut. pelarut dan larutan. Menjalankan eksperimen untuk 12.4.RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SAINS TING. Menerangkan maksud bahan terampai. Menerangkan maksud kelarutan.

5. 2013 12. 2.6. menentukan bahan berasid dan bahan 12.6 Menganalisa kaedah pembersihan Membuat lawatan ke loji pembersihan 12. alkali. Mengumpul maklumat tentang 12.5. Menjalankan aktiviti untuk menentukan peneutralan dengan 12. 31 12. dalam kehidupan harian (contoh: menggunakan syampu dan perapi.4 beralkali dalam kehidupan Menerangkan melalui contoh definisi asid dan harian. kehidupan harian. Menjalankan aktiviti untuk mengkaji:  sifatasiddan alkali 12.5.5. pertanian dan industri.3 alkali.9 Menerangkan i cth kegunaan peneutralan dalam meneutralkan sengatan serangga).1 Mengenal pasti sifat asid.2 Menjalankan perbincangan untuk Mengenal pasti sifat alkali. Menyatakan kegunaan asid dan alkali dalam kehidupan harian. Menulis per perkataan untuk memerihalkan Membincangkan aplikasi peneutralan proses peneutralan. Menyenaraikan sumber air semula jadi.5.5.6 Membincangkan maksud peneutralan. Menyatakan asid dan alkali hanya menunjukkan Menjalalankan aktiviti untuk sifatnya dengan kehadiran air.RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SAINS TING. mendefinisi secara operasi asid dan 12.5. natrium hidroksida pada kepekatan 12. Page 13 B4D12E1 B3D15E1 32 B1D2E1 .1 air.5 Menganalisa asid dan alkali harian.5.8 yang sama.5 kegunaan asid dan alkali dalam Mengenal pasti bahan berasid dan beralkali kehidupan harian seperti bidang dalam kehidupan harian.7 menggunakan asid hidroklorik dan Menerangkan maksud peneutralan. 12. 12.5. dan 12.

3 pelbagai jenis kaedah pembersihan air seperti penurasan. Mengumpul dan mentafsir data tentang 12. Murid membentangkan dapatan mereka untuk membincangkan kelebihan dan kekurangan pelbagai kaedah pembersihan air. Membuat projek untuk mengkaji jumlah purata kegunaan air di rumah. Menerangkan cara untuk menjimatkan air.pengklorinan dan penyulingan.6. B3D16E1 Membincangkan pelbagai jenis kaedah 12. 12. B4D13E1 33 12.6. Memerihalkan pembersihan air.7.6.7 Menganalisa system bekalan air CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2 Melawat ke loji pemprosesan air untuk 12.2 Menyatakan sebab pembersihan air. 12.1 bahan cemar yang merangkumi: Memberi contoh bahan cemar air.4 Menjalankan aktiviti untuk mengkaji Membandingkan kelebihan dan kekurangan pelbagai jenis kaedahpembersihan air pelbagai kaedah pembersihan air. 12. pendidihan dan penyulingan. 2013 air Sumbangsaran tentang yang berikut:  sumber air semulajadi.RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SAINS TING.8. 2.2 Membincangkan cara menjimatkan air. pendidihan.  sebabpembersihan air.8 Memelihara kualiti . Page 14 34 B3D16E1 35 12. seperti penurasan.7.1 mengkaji sistem bekalan air dan Memerihalkan bagaimana peringkat yang terlibat dalam sistem bekalan air berfungsi. pembersihan air.

Membincangkancaramemuliharadanm emelihara air dankualitinya. 2. 2013 air  bahan buangan industry seperti bahan kimia dan sisa radioaktif.8. Mengendalikan perbincangan tentang kesan pencemaran air keatas benda hidup. Menerangkan faktor yang mempengaruhi Menjalankan aktiviti untuk tekanan udara. Menerangkan kewujudan tekanan udara dengan merujuk kepada Teori Kinetik.  Tumpahan daripada kapal minyak.2 Menerangkan kesan pencemaran air ke atas benda hidup. Mengumpul dan mentafsir data pada 13. Menjana idea tentang cara mengawal pencemaran air.  Bahan kimia daripada aktiviti pertanian seperti baja dan racun haiwan perosak.2.1 Memahami tekanan udara Menjalankan aktiviti untuk 13.8.RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SAINS TING. Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan udara mengenakan 13.  pengelodakan yang berpunca daripada pembinaan dan penebangan hutan.8.  Bahan buangan domestic seperti sampah sarap dan kumbahan.1 alatan yang menggunakan prinsip Menerangkan 12.2 Mengaplikasikan prinsip tekanan udara dengan contoh alatan yang Page 15 . Menjalankankempen ‘Cintai Sungai Kita’.1 membincangkan teori kinetik gas. menunjukkan faktor yang mempengaruhi tekanan udara iaitu isipadu dan suhu. 13. 12.1.2 tekanan. 12.3 Menerangkan cara mengawal pencemaran air.1.4 Menerangkan kualitinya B3D16E3 cara memelihara air dan B6D4E1 TOPIK 13 TEKANAN UDARA 36 B4D14E1 37 13.

3 Menjalankan aktiviti untuk menerangkan pelbagai jenis daya menunjukkan pelbagai jenis daya (daya geseran.1 tarikan Menyatakan daya adalah tolakan atau tarikan.2 menunjukkan kesan daya (perubahan Menerangkan kesan daya.3 Membincangkan cara menggunakan Menghubungkaitkan langkah keselamatan yang prinsip tekanan udara untuk perlu menyelesaikan masalah harian seperti diambil apabila menggunakan gas di bawah sinki tersumbat dan menuang susu tekanan tinggi. penyembur dan penyedut minuman. 2. pam dengan menggunakan prinsip tekanan udara. kedudukan. daya graviti.1. 13. B3D17E1 Mengumpul maklumat dan 13.1 Memahami daya TOPIK 14 DINAMIK Menjalankan menunjukkan adalah daya.1.2. 14. 2013 dalam kehidupan seharian tekanan udara. pekat daripada tin. Page 16 B4D15E1* .2. aktiviti tolakan dan untuk 14.RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SAINS TING. Membincangkan langkah keselamatan yang perlu diambil apabila menggunakan gas di bawah tekanan tinggi. Mengumpul maklumat bagaimana tangki gas di bawah tekanan tinggi berfungsi. kelajuan dan arah.2 membincangkan aplikasi tekanan Menjana idea untuk menyelesaikan masalah udara dalam picagari. 14. bentuk. daya elektrostatik dan daya magnetik). sifon. menggunakan prinsip tekanan udara.1. 38 Menjalankan aktiviti untuk 14.

38 bagaimana neraca spring B1D3E1 14. Membincangkan meningkatkan dan aplikasi 14.3.3. 14.3.5 keburukan geseran.3 Mengaplikasi daya geseran Membincangkan dengan contoh untuk 14. Menjalankan aktiviti cara: 14. 14. 2013 14. Menerangkan carameningkatkan geseran. daya geseran. b) mengurangkan geseran.3. 14. membincangkan kebaikan dan 14.6 a) meningkatkan geseran.RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SAINS TING.2 Menyatakan arah bagi daya geseran dan magnitud bg daya tersebut. Menjalankan aktiviti untuk mengenal pasti arah bagi daya geseran dan mengukur magnitud bagi daya tersebut.3 Mengukur magnitud daya.2.1 menunjukkan kewujudan daya Menerangkan dengan contoh kewujudan daya geseran.2 Memahami pengukuran daya Membincangkan unit daya dan prinsip 14. Menyatakan unit untuk daya.3. 2.7 mengurangkan Menerangkan dengan th aplikasi geseran dalam Page 17 B5D6E1 39 B3D18E1 .3. Menerangkan cara mengurangkan geseran.3. Menjalankan aktiviti untuk mengukur 14.2.4 Mengumpulkan maklumat dan Menerangkan kebaikan dan keburukan geseran.1 neraca spring. geseran.3 Menjalankan eksperimen untuk menunjukkan Menjalankan eksperimen untuk bagaimana menunjukkan bagaimana permukaan permukaan yang berbeza mempengaruhi daya yang berbeza mempengaruhi magnitud geseran. 14.2 magnitud daya Menerangkan berfungsi.2.

4. TOPIK 14 DINAMIK Menjalankan aktiviti untukmenentukan 14.RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SAINS TING.3 menentukan dilakukan.4 Mengaplikasi kerja Membincangkan dengan contoh.2 Menyatakan unit untuk kuasa. kehidupan harian. Mengumpul maklumat dan membincangkan pelbagai sistem sokongan bagi: a) haiwan vertebrata darat danakuatik.4.5.1 Menerangkan dengan contoh bagaimana kerja dilakukan. 14.1.1. 14.3 Kerja (J) = Daya (N) X Jarak (m) Menentukan kerja yang dilakukan.2 Membanding dan membezakan haiwan tentang vertebrata dan pelbagai sistem sokongan Page 18 . 14. B3D19E1 B4D16E1 14. 14. rumus berikut: 14. b) haiwan invertebrata darat dan akuatik.5. kerja dilakukan apabila objek digerakkan oleh daya.6 Memerihalkan bagaimana kehidupan jika daya tidak wujud TOPIK 15 SOKONGAN DAN GERAKAN 15. 2013 geseran dalam kehidupan harian.4. melakonkan sketsa atau lakonan utkmenunjukkan bagaimana kehidupan sekiranya tiada daya.6. 15.2 kerja dilakukan dengan menggunakan Menyatakan unit untuk kerja.1 Memahami system sokongan dalam haiwan Mereka satu aktiviti contoh melukis poster. 2.1 Menerangkan sistem sokongan haiwan vertebrata dan pelbagai sistem sokongan haiwan invertebrata. 14. Menjalankan perbincangan kuasa ke atas kerja yang 14. B4D15E1* 41 B3D20E1 15.1 Menyatakan maksud kuasa.5.1 Memerihalkan bagaimana kehidupan jika daya tidak wujud.5 Mengaplikasikan kuasa 40 Menjalankan aktiviti untuk menentukan kuasa dengan menggunakan rumus berikut: Kuasa (W) = Kerja (J) Masa (s) 14.

16. b) luas tapak.2.2 Menghargai kepentingan kestabilan 42 Mengadakan sesi sumbangsaran 16.1. Menjalankan aktiviti untuk menyiasat bagaimana pusat graviti mempengaruhi kestabilan objek dengan memanipulasikan: a) tinggi.1 mengkaji pelbagai sistem sokongan Menerangkan pelbagai sistem sokongan bagi bagi tumbuhan.1 Menentukan titik keseimbangan bagi bentuk sekata dan tidak sekata.2.1.3 Menghubungkait pusat graviti dengan kestabilan objek. B4D17E1 TOPIK 16 STABILITI 16. b) persamaan dan perbezaan antara sistem sokongan haiwan invertebrata darat dan akuatik 15. antara 16. Mencadangkan cara meningkatkan kestabilan objek di sekeliling mereka.2 Memahami system sokongan dalam tumbuhan 41 haiwan invertebrata 15.2 sistem sokongannya Mengelaskan tumbuhan berdasarkan sistem sokongannya. tumbuhan berkayu dan tidak berkayu. Menjalankan aktiviti untuk mengelaskan tumbuhan berdasarkan 15. Membincangkan hubungan pusat graviti dan kestabilan.2 Page 19 B6D5E1 .1Memahami bahawa pusat gravity mempengaruhi kestabilan 42 B3D21E1 16.3 Membanding dan membezakan sistem sokongan antara haiwan invertebrata darat dan akuatik. 2. 16.1. 2013 yang berikut: a) persamaan dan perbezaan antara sistem sokongan haiwan vertebrata darat dan akuatik.RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SAINS TING.2. Menjalankan aktiviti seperti membuat projek atau permainan untuk membina 16.2 Menghubungkait titik keseimbangan sebagai pusat graviti objek.1. Menjalankan aktiviti untuk mencari titik keseimbangan bg bentuk sekata dan tidak sekata.2.1 tentang cara meningkatkan kestabilan. Menjalankan kajian lapangan untuk 15.

daya dan tuas. Membincangkan bagaiamana daya 17.1.RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SAINS TING.2 yang menggunakan prinsip tuas.1 yang kecil mampu mengangkat beban Menyenaraikan objek di sekeliling mereka yang yang berat dengan menggunakan tuas. Menyatakan apa yang boleh dilakukan oleh Mengenal pasti beban.4 mengatasi beban yang berat. B1D4E1 B3D22E1 43 B4D19E1 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan tuas dengan menggunakan rumus berikut: Beban (N) X jarak beban dari fulkrum (m) = Daya (N) X jarak daya dari fulkrum (m) 44 17.1 Menganalisa tuas TOPIK 17 MESIN RINGKAS mengaplikasi konsep Menerangkan dengan contoh aplikasi kestabilan dalam kehidupan.1. menggunakan prinsip tuas. daya dan fulkrum dalam tuas.1. Membincangkan bagaimana manusia mengaplikasi prinsip tuas untuk 17. fulkrum.5 Membincangkan momen daya = daya X jarak tegak dari pangsi ke Menerangkan maksud momen daya. 17. 2. Mengenal pasti beban.1. 2013 model yang kestabilan. 17. 17. Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan hubungan momen daya dan hasil darab daya dan jarak. Mengelaskan tuas.1 Page 20 B6D6E1 .2. dan seterusnya mengelaskan sistem kepada tuas kelas pertama.6 daya.1. Membuat pemerhatian tentang alat 17.2Menghargai usaha Menjalankan projek untuk membina 17.1. Menyelesaikan masalah berkaitan tuas.3 kedua dan ketiga. 17.

2013 inovatif dalam mereka bentuk mesin untuk memudahkan kerja 45 DAN 46 alat menggunakan prinsip tuas. 2. Mereka bentuk atau mengubahsuai alat yang menggunakan prinsip tuas RUMUSAN DAN MENGEMASKINI KINI FAIL PELAJAR Page 21 .RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SAINS TING.

2.RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SAINS TING. 2013 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN MENGKUANG RANCANGAN TAHUNAN SAINS TINGKATAN 2 2013 Page 22 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful