MAKTAB KERJASAMA MALAYSIA

BORANG SOAL SELIDIK

TAJUK : MENGKAJI FAEDAH AMALAN TELEKERJA DALAM KALANGAN KAKITANGAN MAKTAB KERJASAMA MALAYSIA ARAHAN Borang soal selidik ini bertujuan untuk mendapatkan maklumbalas dari Tuan/Puan mengenai kajian terhadap pengguna telekerja. Maklum yang diperolehi ini adalah bertujuan untuk kajian sahaja dan maklumat akan disimpan secara sulit. Kerjasama dari pihak Tuan/Puan amat kami hargai. Segala pertimbangan dan kerjasama dari pihak Tuan/Puan akan didahului dengan jutaan Terima Kasih. DIPLOMA PENGURUSAN KOPERASI SESI JUN 2008

BAHAGIAN A : LATAR BELAKANG RESPONDEN ARAHAN: Bahagian ini adalah soalan-soalan mengenai maklumat peribadi responden. Diharap
anda dapat memberikan maklumat yang benar dengan menandakan ( / ) dalam petak berkenaan. 1. Jantina Lelaki Perempuan

2. Bangsa Melayu Cina India Lain-lain

3. Umur 20 - 25 tahun 31 - 45 tahun 26 - 30 tahun 45 tahun ke atas

4. Taraf perkahwinan Berkahwin Bujang Bercerai Ibu/ bapa tunggal

5. Nyatakan tahap pendidikan anda SPM dan setaraf Diploma Ijazah Sarjana Muda Ijazah Sarjana PHD

6. Unit : Sumber Manusia (USM) Kewangan dan Akaun (UKA) Perkhidmatan Domestik (UPD) Tadbiran Am (UTA) Lain-lain unit, nyatakan : Teknologi Maklumat (UTM) Perkhidmatan Perpustakaan (UPP) Perkhidmatan Teknikal (UTK) Penerbitan dan Percetakan (UPDP) ____________________

7. Adakah anda bekerja secara telekerja? Ya Tidak Jika ‘Ya’ teruskan kepada soalan seterusnya. Jika ‘Tidak’ hanya setakat soalan 7 sahaja.

8. Apakah alatan yang anda gunakan untuk melaksanakan tugas secara telekerja? Komputer riba Telefon bimbit Mesin faks Internet lain-lain alatan, nyatakan : ________________________

BAHAGIAN B: SOAL SELIDIK BERKAITAN DENGAN FAEDAH YANG DIPEROLEHI MELALUI AMALAN KERJA SECARA TELEKERJA DALAM KALANGAN KAKITANGAN MAKTAB KERJASAMA MALAYSIA. ARAHAN : Sila BULATKAN jawapan anda berpandukan kepada petunjuk yang diberikan. PETUNJUK

1
Sangat Tidak Setuju BIL
1 2

2
Tidak Setuju

3
Tidak Pasti

4
Setuju

5
Sangat Setuju

PERNYATAAN
Amalan kerja secara telekerja menjimatkan tenaga, masa dan kos saya. Amalan kerja secara telekerja meningkatkan produktiviti saya berasaskan aspek sosial dan mental. Amalan kerja secara telekerja meningkatkan kemahiran saya dengan aktiviti pengetahuan dan penggunaan teknologi maklumat. Amalan kerja secara telekerja 1 1

PILIHAN JAWAPAN
2 2 3 3 4 4 5 5

3

1

2

3

4

5

4

mampu

1

2

3

4

5

memperkembangkan motivasi saya melalui tahap 5 kepercayaan majikan terhadap kerja saya. Saya mampu melakukan pelbagai tugas tanpa menghiraukan 6 7 faktor geografi dan masa 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 perjalanan. Amalan kerja secara telekerja mengurangakan tekanan terhadap beban kerja yang diberi. Amalan kerja secara telekerja memberi saya peluang untuk melaksanakan tugas walau dimana 8 saya berada. Amalan kerja secara telekerja memberi saya peluang untuk melaksanakan tugas pada bila-bila 9 10 masa. Amalan kerja secara telekerja meningkatkan hubungan saya dengan masyarakat luar. Saya dapat memberi sepenuh tumpuan kepada keluarga dan rumah tangga. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

BAHAGIAN C : CADANGAN DAN PANDANGAN KAKITANGAN MKM MENGENAI TELEKERJA YANG DILAKSANAKAN OLEH PIHAK MKM.

1. Adakah anda bersetuju dengan amalan telekerja yang dijalankan di MKM? Setuju Tidak setuju

Berikan alasan sekiranya anda setuju/tidak setuju dengan pelaksanaan amalan kerja secara telekerja di Maktab Kerjasama Malaysia : ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 2. Berikan cadangan dan pandangan anda terhadap sistem telekerja yang diamalkan di Maktab Kerjasama Malaysia.

______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________