[Nama jabatan anda bekerja] [Alamat jabatan] [no telefon, faks

]
Ruj. Tuan : ……. Ruj. Kami : …… Tarikh : ……

Dekan, Sekolah Pendidikan Professional Dan Pendidikan Berterusan, 40 - 50 Jalan Kebudayaan 1, Taman Universiti, 81300 Skudai, Johor Darul Ta'zim. Tuan /Puan, PER : SURAT SOKONGAN MAJIKAN Adalah saya dengan hormatnya merujuk kepada perkara diatas serta Surat Tawaran Kemasukan ke Universiti Teknologi Malaysia Semester II Sesi 2004/2005 yang bertarikh 20hb. November, 2004 (UTM.01.08/13.10/11/08092/000000000000) adalah berkaitan. 2 Dengan sukacitanya saya mengesahkan bahawa : : : : : : ........ ........ ........ ........ ........

Nama No. Kad Pengenalan Tarikh Mula Berkhidmat Jawatan Sekarang Jabatan

adalah seorang kakitangan di ......................

3.

Demi merealisasikan impian beliau untuk meningkatkan kerjaya ke peringkat yang lebih tinggi malah saya amat menggalakkan kakitangan saya berusaha untuk meningkatkan pencapaian pendidikan masing-masing, pihak kami dengan rasa berbesar hati menyokong tawaran yang diterima oleh beliau untuk mengikuti program pengajian separuh masa yang telah ditawarkan oleh pihak tuan/puan. Kerjasama serta perhatian daripada pihak tuan/puan amatlah dihargai dan didahului dengan setinggi-tingi ucapan terima kasih. ”BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah,

……………………………………….. [Nama Ketua Jabatan] [Jawatan]

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.