[header] [Nama tempat bekerja] [Alamat tempat bekerja] [no telefon, faks

]
Ruj. Tuan : …… Ruj. Kami : …… Tarikh : ………. [attach kepada siapa/jabatan/bahagian] ..... ..... Tuan /Puan, SURAT PENGESAHAN KETUA JABATAN DAN RINGKASAN KENYATAAN PERKHIDMATAN UNTUK .........[nama anda]......... Adalah saya dengan hormatnya merujuk kepada perkara diatas serta Surat Panggilan Temuduga daripada ........................... yang bertarikh 22hb. Oktober, 2008 adalah berkaitan. Dengan sukacitanya saya mengesahkan bahawa : Nama No. Kad Pengenalan Tarikh Mula Berkhidmat Jawatan Sekarang Jabatan : : : : : ...... ...... ...... ......- gred ......

adalah seorang kakitangan di ................ Demi merealisasikan impian beliau untuk meningkatkan kerjaya ke peringkat yang lebih tinggi malah saya amat menggalakkan kakitangan saya berusaha untuk meningkatkan pencapaian kerjaya masing-masing, pihak kami dengan rasa berbesar hati menyokong tawaran yang diterima oleh beliau untuk menghadiri temuduga di pihak tuan/puan. Kerjasama serta perhatian daripada pihak tuan amatlah dihargai dan didahului dengan setinggitingi ucapan terima kasih. ”BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah,

……………………………………….. [Nama Ketua Jabatan] [Jawatan]