1) NOVEL

 

Menurut Kamus Dewan novel didefinisikan sebagai cerita dalam bentuk prosa, biasanya panjang dan kompleks yang berkaitan dengan pengalaman dan kelakuan sosial. Menurut Hashim Awang novel adalah prosa cerita yang panjang dan menceritakan kisah hidup manusia pada sesuatu tempat dan dalam suatu masa tertentu untuk menlahirkan satu persoalan kehidupan yang menarik. Contoh novel yang terkenal ialah Novel Siti Nurbaya. Menurut Hashim Awang Novel terbahagi kepada :

a. Novel perwatakan
 

Perlukisan dan perkembangan watak. Contoh :Rentong

b. Novel psikologi
 

Menekankan penjiwaan watak Contoh : Hari-hari Terakhir Seorang Seniman

c. Novel peristiwa
 

Peristiwa-peristiwa menarik tetapi mungkin tidak berhubungan. Contoh : Puteri Gunung Tahan

d. Novel resaman
 

Penceritaan tentang adat resam satu-satu masyarakat pada satu masa dan tempat tertentu. Contoh : Cinta Gadis Rimba

e. Novel sejarah
 

Penekanan kepada kedua-dua aspek sejarah dan adat resam Contoh : Panglima Awang

f. Novel Sosial Menekankan mengenai persoalan masyarakat Contoh : Salina

yang membawakan satu persoalan bagi menghasilkan satu kesan tertentu yang indah. Novel lawan alam   Kisah kawasan-kawasan tertentu Contoh : Ranjau Sepanjang Jalan 2) CERPEN    Cerita pendek (Kamus Dewan) Cerpen ialah bentukcereka pendek. Novel Politik Persoalan politik Contoh : Krisis h. (Hashim Awang) Contoh : Cerpen Ngayau ciptaan Ali Majod. Contohnya cerpen Segeluk Air tulisn Khadijah Hashim. JENIS-JENIS PANTUN a. Pantun dua kerat b. Pantun empat kerat .g. 3) PANTUN -sejenis puisi lama yang biasanya terdiri daripada empat bis pertama meraris dalam tiap-tiap rangkap (dua baris pertama merupakan pembayang maksud dan yang selainya mengandungi maksudnya (Kamus Dewan). Ciri-ciri     Sebuah cerita atau kisah berbentuk prosa Menonjolkan hanya satu kesan Mengisahkan dengan agak terperinci suatu perisiwa Cerpen memperlihatkan adanya unsur-unsur dramatik.

Pantun dua belas kerat g.Pantun nasib c.Pantun berdukacita . Sudah tahu bertanya pula. Pantun tiga belas kerat h. Pantun berkait Contoh:   Pantun dua kerat Pantun kanak-kanak Sudah gaharu cendana pula. . Pantun sepuluh kerat f. Pantun enam kerat d.   Pantun empat kerat Pantun jenaka Ayam disabung jantan dipaut. Pantun lapan kerat e.Pantun kasih sayang .Pantun agama ..Pantun kiasan .Pantun bersukacita .Pantun nasihat .Pantun jenaka .Pantun kanak-kanak .Pantun budi .

4. tetapi bilangan baris ayat pada serangkap tidaklah tetap. SIFAT-SIFAT SAJAK : Tidak mempunyai imbangan bunyi yang tetap Sajak tidak semestinya mengemukakan pertentangan bunyi atau rima akhir di hujung tiap-tiap baris ayat atau dimana-mana juga. Dalam belanga bertemu jua. . Entah bercerai entah tidak. Apa diharap kekasih orang. Entah makin bertambah sayang.SAJAK Menurut Hashim Awang sajak adalah puisi baru yang bebas daripada peraturan-peraturan dalam pembentukan rangkap.Jika ditambat kalah laganya. Entah dimakan pipit melayang. kata-kata dan rima. Asam di darat ikan di laut. Mempunyai baris-baris ayat yang membangunkan rangkap. Mempunyai rangkap.  Pantun enam kerat Apa di harap padi seberang. baris. Sajak bersifat demikian untuk dapat mengucapkan fikiran penyair dalam cara yang lebih indah. Entah berderai entahkan tidak. segar dan bebas.

Oktaf (stanza) Sajak yang rangkapnya terdiri oleh lapan baris atau kalimat ISI DALAM SESEBUAH SAJAK Unsur pujaan Unsur keagamaan Unsur kesedihan Unsur pengajaran Unsur sindiran . Quintain Sajak yang rangkapnya dibentuk oleh lima baris atau kalimat Sextet Sajak yang digubah dengan pemaikaian rangkap yang terdiri daripada enam baris.Mempunyai keharmonian atau penyesuaian yang baik antara isi dengan bahasa. Bentuknya lebih menyerupai pantun dan syair. BENTUK-BENTUK SAJAK Disitkhon Sajak yang ditulis dalam bentuk dua baris bagi tiap-tiap serangkap Terzina Sajak yang serangkapnya terdiri daripada tiga baris Quantrain Sajak yang rangkap-rangkapnya terbangun atas empat baris.

SYAIR Definisi Syair ialah jenis puisi melayu lama yang berangkap dan setiap rangkapnya mengandung 4 baris ayat yang kesemuanya membawa makna isi dan maksud. .Unsur percintaan Unsur pengisahan CARA MENIKMATI SESEBUAH SAJAK Mengenali sifat luar sesebuah sajak Mengenali gaya bahasa atau imej visual sesebuah sajak Mengetahui latar belakang penyair atau penulis Mengetahui tujuan penyair sesebuah sajak CARA MENDEKLAMASI SAJAK Pemahaman Mimik Peresapan Gerak geri Pengucapan Daya hafal Daya ucapan dan irama Batas kalimat 5. Keempat-empat baris itu pula berirama sama.

berisi dengan pelbagai pengajaran. Jenis-jenis gurindam :Gurindam serangkap dua baris Gurindam serangkap empat baris Gurindam bebas 7. pengajaran. Sindiran .Syair sering membawa makna isi yang berhubung dengan kias ibarat. nasihat. dll) Perkataan ‘seloka’ berasal daripada bahasa Sanskrit iaitu ‘shloka’. jenaka. ciri-ciri bentuk Syair a. b. agama dan juga berasakan sejarah atau dongeng. Cerita dalam setiap baris dalam serangkap itu perlu bersambungan dari satu rangkap ke satu rangkap untuk membawa kesatuan yang lengkap bagi keseluruhan syair tersebut c. Perkataan : bilangan perkataan sebaris tetap iaitu 4-5 perkataan sebaris d. (Kamus Dewan). Rima: Rima akhir dalam serangkap juga tetap iaitu a/a/a/a 6. Dalam baris kedua termuat jawapan atau ketegasan bagi baris pertama tadi. 1. Rangkap : jumlah baris serangkap tetap iaitu 4 baris. Ini bermakna syair tidak mempunyai pembayang seperti pantun. GURINDAM     Sejenis bentuk puisi (terdiri daripada dua baris. Setiap baris dalam rangkap merupakan idea atau maksud atau isi cerita syair itu. SELOKA    Menurut kamus dewan seloka ialah sejenis puisi yang mengandungi ajaran (sindiran. Merupakan puisi terikat. Sukukata : Bilangan sukukata sebaris juga tetap iaitu antara 8-12 sukukata dalam sebaris e. Bentuk puisi lama yang ditulis secara berangkap-berangkap . Rima akhir tiap-tiap baris gurindam adalam sama.

Sifat 20 dan sebagainya. 8) Nazam   merupakan salah satu jenis puisi lama yang telah wujud lebih 100 tahun yang lalu. Nazam yang seakan-akan menyerupai nasyid tetapi ia boleh didendangkan secara perseorangan atau berkumpulan secara spontan oleh kaum wanita ketika menganyam tikar. Dengan siapa saya sesalkan. Fardhu Ain. Sifat Rasul.    Rima akhir adalah tidak tetap Ia digubah sama ada mengikut bentuk pantun. Kami minta ampun akan dosa kami. syair ataupun perumpamaan Seloka tidak mempunyai pembayang Contoh seloka tiada pembayang : Sudah bertudung terendak Bentan. Kami harap bagi Allah Tuhan Esa. Ya rabbana kami harap akan rahmat. Kami nama nazam ini mukadimah. Sudah untung permintaan badan. Kebanyakan lirik atau senikatanya berbentuk puisi lama mengandungi pelbagai nasihat dan tunjur ajar biasanya berkaitan dengan ilmu tauhid. Bagi orang baru belajar ilmu Allah. Contoh: Nazam Mukadimah (Risalah Ahmad Mufti) Allah Allah azza wajal tuhan kami. Pagar siapa saya sesarkan. Dari dunia sampai kami ke akhirat   . menidurkan anak dan sebagainya. membuat ketupat. Kumpulan yang mendendangkan nazam ini biasanya terdiri daripada 5 hingga 8 orang. Mana salah faham kami ampun dosa.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful