1) NOVEL

 

Menurut Kamus Dewan novel didefinisikan sebagai cerita dalam bentuk prosa, biasanya panjang dan kompleks yang berkaitan dengan pengalaman dan kelakuan sosial. Menurut Hashim Awang novel adalah prosa cerita yang panjang dan menceritakan kisah hidup manusia pada sesuatu tempat dan dalam suatu masa tertentu untuk menlahirkan satu persoalan kehidupan yang menarik. Contoh novel yang terkenal ialah Novel Siti Nurbaya. Menurut Hashim Awang Novel terbahagi kepada :

a. Novel perwatakan
 

Perlukisan dan perkembangan watak. Contoh :Rentong

b. Novel psikologi
 

Menekankan penjiwaan watak Contoh : Hari-hari Terakhir Seorang Seniman

c. Novel peristiwa
 

Peristiwa-peristiwa menarik tetapi mungkin tidak berhubungan. Contoh : Puteri Gunung Tahan

d. Novel resaman
 

Penceritaan tentang adat resam satu-satu masyarakat pada satu masa dan tempat tertentu. Contoh : Cinta Gadis Rimba

e. Novel sejarah
 

Penekanan kepada kedua-dua aspek sejarah dan adat resam Contoh : Panglima Awang

f. Novel Sosial Menekankan mengenai persoalan masyarakat Contoh : Salina

yang membawakan satu persoalan bagi menghasilkan satu kesan tertentu yang indah. Contohnya cerpen Segeluk Air tulisn Khadijah Hashim. JENIS-JENIS PANTUN a.g. (Hashim Awang) Contoh : Cerpen Ngayau ciptaan Ali Majod. Novel lawan alam   Kisah kawasan-kawasan tertentu Contoh : Ranjau Sepanjang Jalan 2) CERPEN    Cerita pendek (Kamus Dewan) Cerpen ialah bentukcereka pendek. 3) PANTUN -sejenis puisi lama yang biasanya terdiri daripada empat bis pertama meraris dalam tiap-tiap rangkap (dua baris pertama merupakan pembayang maksud dan yang selainya mengandungi maksudnya (Kamus Dewan). Pantun empat kerat . Pantun dua kerat b. Ciri-ciri     Sebuah cerita atau kisah berbentuk prosa Menonjolkan hanya satu kesan Mengisahkan dengan agak terperinci suatu perisiwa Cerpen memperlihatkan adanya unsur-unsur dramatik. Novel Politik Persoalan politik Contoh : Krisis h.

Pantun kasih sayang .Pantun kiasan . Sudah tahu bertanya pula.Pantun budi .Pantun kanak-kanak .Pantun nasib c.Pantun nasihat .   Pantun empat kerat Pantun jenaka Ayam disabung jantan dipaut. . Pantun enam kerat d.. Pantun dua belas kerat g.Pantun jenaka . Pantun sepuluh kerat f.Pantun agama . Pantun tiga belas kerat h. Pantun lapan kerat e. Pantun berkait Contoh:   Pantun dua kerat Pantun kanak-kanak Sudah gaharu cendana pula.Pantun bersukacita .Pantun berdukacita .

kata-kata dan rima. Asam di darat ikan di laut. SIFAT-SIFAT SAJAK : Tidak mempunyai imbangan bunyi yang tetap Sajak tidak semestinya mengemukakan pertentangan bunyi atau rima akhir di hujung tiap-tiap baris ayat atau dimana-mana juga. . Mempunyai baris-baris ayat yang membangunkan rangkap. Dalam belanga bertemu jua. Apa diharap kekasih orang. baris.SAJAK Menurut Hashim Awang sajak adalah puisi baru yang bebas daripada peraturan-peraturan dalam pembentukan rangkap. Sajak bersifat demikian untuk dapat mengucapkan fikiran penyair dalam cara yang lebih indah. Entah dimakan pipit melayang. Entah makin bertambah sayang. Mempunyai rangkap. Entah bercerai entah tidak.Jika ditambat kalah laganya. segar dan bebas. 4. Entah berderai entahkan tidak. tetapi bilangan baris ayat pada serangkap tidaklah tetap.  Pantun enam kerat Apa di harap padi seberang.

Oktaf (stanza) Sajak yang rangkapnya terdiri oleh lapan baris atau kalimat ISI DALAM SESEBUAH SAJAK Unsur pujaan Unsur keagamaan Unsur kesedihan Unsur pengajaran Unsur sindiran . Bentuknya lebih menyerupai pantun dan syair. Quintain Sajak yang rangkapnya dibentuk oleh lima baris atau kalimat Sextet Sajak yang digubah dengan pemaikaian rangkap yang terdiri daripada enam baris.Mempunyai keharmonian atau penyesuaian yang baik antara isi dengan bahasa. BENTUK-BENTUK SAJAK Disitkhon Sajak yang ditulis dalam bentuk dua baris bagi tiap-tiap serangkap Terzina Sajak yang serangkapnya terdiri daripada tiga baris Quantrain Sajak yang rangkap-rangkapnya terbangun atas empat baris.

SYAIR Definisi Syair ialah jenis puisi melayu lama yang berangkap dan setiap rangkapnya mengandung 4 baris ayat yang kesemuanya membawa makna isi dan maksud. . Keempat-empat baris itu pula berirama sama.Unsur percintaan Unsur pengisahan CARA MENIKMATI SESEBUAH SAJAK Mengenali sifat luar sesebuah sajak Mengenali gaya bahasa atau imej visual sesebuah sajak Mengetahui latar belakang penyair atau penulis Mengetahui tujuan penyair sesebuah sajak CARA MENDEKLAMASI SAJAK Pemahaman Mimik Peresapan Gerak geri Pengucapan Daya hafal Daya ucapan dan irama Batas kalimat 5.

berisi dengan pelbagai pengajaran. jenaka. Rima: Rima akhir dalam serangkap juga tetap iaitu a/a/a/a 6. pengajaran. Setiap baris dalam rangkap merupakan idea atau maksud atau isi cerita syair itu. dll) Perkataan ‘seloka’ berasal daripada bahasa Sanskrit iaitu ‘shloka’. SELOKA    Menurut kamus dewan seloka ialah sejenis puisi yang mengandungi ajaran (sindiran. nasihat. Dalam baris kedua termuat jawapan atau ketegasan bagi baris pertama tadi. Jenis-jenis gurindam :Gurindam serangkap dua baris Gurindam serangkap empat baris Gurindam bebas 7. (Kamus Dewan). Rangkap : jumlah baris serangkap tetap iaitu 4 baris.Syair sering membawa makna isi yang berhubung dengan kias ibarat. Sukukata : Bilangan sukukata sebaris juga tetap iaitu antara 8-12 sukukata dalam sebaris e. Rima akhir tiap-tiap baris gurindam adalam sama. Bentuk puisi lama yang ditulis secara berangkap-berangkap . Perkataan : bilangan perkataan sebaris tetap iaitu 4-5 perkataan sebaris d. Ini bermakna syair tidak mempunyai pembayang seperti pantun. agama dan juga berasakan sejarah atau dongeng. ciri-ciri bentuk Syair a. b. 1. Merupakan puisi terikat. Sindiran . Cerita dalam setiap baris dalam serangkap itu perlu bersambungan dari satu rangkap ke satu rangkap untuk membawa kesatuan yang lengkap bagi keseluruhan syair tersebut c. GURINDAM     Sejenis bentuk puisi (terdiri daripada dua baris.

Kami nama nazam ini mukadimah. Dengan siapa saya sesalkan. Sifat Rasul. menidurkan anak dan sebagainya. Kumpulan yang mendendangkan nazam ini biasanya terdiri daripada 5 hingga 8 orang. Dari dunia sampai kami ke akhirat   . Mana salah faham kami ampun dosa. syair ataupun perumpamaan Seloka tidak mempunyai pembayang Contoh seloka tiada pembayang : Sudah bertudung terendak Bentan.    Rima akhir adalah tidak tetap Ia digubah sama ada mengikut bentuk pantun. Fardhu Ain. Kami harap bagi Allah Tuhan Esa. Kebanyakan lirik atau senikatanya berbentuk puisi lama mengandungi pelbagai nasihat dan tunjur ajar biasanya berkaitan dengan ilmu tauhid. 8) Nazam   merupakan salah satu jenis puisi lama yang telah wujud lebih 100 tahun yang lalu. Sifat 20 dan sebagainya. Bagi orang baru belajar ilmu Allah. Sudah untung permintaan badan. Nazam yang seakan-akan menyerupai nasyid tetapi ia boleh didendangkan secara perseorangan atau berkumpulan secara spontan oleh kaum wanita ketika menganyam tikar. Kami minta ampun akan dosa kami. Contoh: Nazam Mukadimah (Risalah Ahmad Mufti) Allah Allah azza wajal tuhan kami. Ya rabbana kami harap akan rahmat. Pagar siapa saya sesarkan. membuat ketupat.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful