1) NOVEL

 

Menurut Kamus Dewan novel didefinisikan sebagai cerita dalam bentuk prosa, biasanya panjang dan kompleks yang berkaitan dengan pengalaman dan kelakuan sosial. Menurut Hashim Awang novel adalah prosa cerita yang panjang dan menceritakan kisah hidup manusia pada sesuatu tempat dan dalam suatu masa tertentu untuk menlahirkan satu persoalan kehidupan yang menarik. Contoh novel yang terkenal ialah Novel Siti Nurbaya. Menurut Hashim Awang Novel terbahagi kepada :

a. Novel perwatakan
 

Perlukisan dan perkembangan watak. Contoh :Rentong

b. Novel psikologi
 

Menekankan penjiwaan watak Contoh : Hari-hari Terakhir Seorang Seniman

c. Novel peristiwa
 

Peristiwa-peristiwa menarik tetapi mungkin tidak berhubungan. Contoh : Puteri Gunung Tahan

d. Novel resaman
 

Penceritaan tentang adat resam satu-satu masyarakat pada satu masa dan tempat tertentu. Contoh : Cinta Gadis Rimba

e. Novel sejarah
 

Penekanan kepada kedua-dua aspek sejarah dan adat resam Contoh : Panglima Awang

f. Novel Sosial Menekankan mengenai persoalan masyarakat Contoh : Salina

Novel Politik Persoalan politik Contoh : Krisis h. JENIS-JENIS PANTUN a. Pantun empat kerat . Contohnya cerpen Segeluk Air tulisn Khadijah Hashim. (Hashim Awang) Contoh : Cerpen Ngayau ciptaan Ali Majod. Pantun dua kerat b. Novel lawan alam   Kisah kawasan-kawasan tertentu Contoh : Ranjau Sepanjang Jalan 2) CERPEN    Cerita pendek (Kamus Dewan) Cerpen ialah bentukcereka pendek.g. Ciri-ciri     Sebuah cerita atau kisah berbentuk prosa Menonjolkan hanya satu kesan Mengisahkan dengan agak terperinci suatu perisiwa Cerpen memperlihatkan adanya unsur-unsur dramatik. 3) PANTUN -sejenis puisi lama yang biasanya terdiri daripada empat bis pertama meraris dalam tiap-tiap rangkap (dua baris pertama merupakan pembayang maksud dan yang selainya mengandungi maksudnya (Kamus Dewan). yang membawakan satu persoalan bagi menghasilkan satu kesan tertentu yang indah.

Pantun agama . Pantun lapan kerat e.Pantun berdukacita .Pantun nasib c. . Sudah tahu bertanya pula.Pantun nasihat .Pantun kanak-kanak .Pantun kiasan . Pantun enam kerat d.Pantun bersukacita .Pantun budi . Pantun dua belas kerat g.Pantun kasih sayang .Pantun jenaka . Pantun sepuluh kerat f. Pantun tiga belas kerat h.   Pantun empat kerat Pantun jenaka Ayam disabung jantan dipaut.. Pantun berkait Contoh:   Pantun dua kerat Pantun kanak-kanak Sudah gaharu cendana pula.

4. Sajak bersifat demikian untuk dapat mengucapkan fikiran penyair dalam cara yang lebih indah. segar dan bebas. Mempunyai rangkap. .SAJAK Menurut Hashim Awang sajak adalah puisi baru yang bebas daripada peraturan-peraturan dalam pembentukan rangkap. SIFAT-SIFAT SAJAK : Tidak mempunyai imbangan bunyi yang tetap Sajak tidak semestinya mengemukakan pertentangan bunyi atau rima akhir di hujung tiap-tiap baris ayat atau dimana-mana juga. baris. Entah berderai entahkan tidak.  Pantun enam kerat Apa di harap padi seberang. Entah makin bertambah sayang. Apa diharap kekasih orang. kata-kata dan rima. Mempunyai baris-baris ayat yang membangunkan rangkap. Entah bercerai entah tidak. Dalam belanga bertemu jua. Entah dimakan pipit melayang. tetapi bilangan baris ayat pada serangkap tidaklah tetap. Asam di darat ikan di laut.Jika ditambat kalah laganya.

Bentuknya lebih menyerupai pantun dan syair. Oktaf (stanza) Sajak yang rangkapnya terdiri oleh lapan baris atau kalimat ISI DALAM SESEBUAH SAJAK Unsur pujaan Unsur keagamaan Unsur kesedihan Unsur pengajaran Unsur sindiran . Quintain Sajak yang rangkapnya dibentuk oleh lima baris atau kalimat Sextet Sajak yang digubah dengan pemaikaian rangkap yang terdiri daripada enam baris. BENTUK-BENTUK SAJAK Disitkhon Sajak yang ditulis dalam bentuk dua baris bagi tiap-tiap serangkap Terzina Sajak yang serangkapnya terdiri daripada tiga baris Quantrain Sajak yang rangkap-rangkapnya terbangun atas empat baris.Mempunyai keharmonian atau penyesuaian yang baik antara isi dengan bahasa.

. SYAIR Definisi Syair ialah jenis puisi melayu lama yang berangkap dan setiap rangkapnya mengandung 4 baris ayat yang kesemuanya membawa makna isi dan maksud.Unsur percintaan Unsur pengisahan CARA MENIKMATI SESEBUAH SAJAK Mengenali sifat luar sesebuah sajak Mengenali gaya bahasa atau imej visual sesebuah sajak Mengetahui latar belakang penyair atau penulis Mengetahui tujuan penyair sesebuah sajak CARA MENDEKLAMASI SAJAK Pemahaman Mimik Peresapan Gerak geri Pengucapan Daya hafal Daya ucapan dan irama Batas kalimat 5. Keempat-empat baris itu pula berirama sama.

Rangkap : jumlah baris serangkap tetap iaitu 4 baris. jenaka. agama dan juga berasakan sejarah atau dongeng. Dalam baris kedua termuat jawapan atau ketegasan bagi baris pertama tadi. Perkataan : bilangan perkataan sebaris tetap iaitu 4-5 perkataan sebaris d. SELOKA    Menurut kamus dewan seloka ialah sejenis puisi yang mengandungi ajaran (sindiran. GURINDAM     Sejenis bentuk puisi (terdiri daripada dua baris. Sindiran . Ini bermakna syair tidak mempunyai pembayang seperti pantun. Setiap baris dalam rangkap merupakan idea atau maksud atau isi cerita syair itu. nasihat. pengajaran. Cerita dalam setiap baris dalam serangkap itu perlu bersambungan dari satu rangkap ke satu rangkap untuk membawa kesatuan yang lengkap bagi keseluruhan syair tersebut c.Syair sering membawa makna isi yang berhubung dengan kias ibarat. Sukukata : Bilangan sukukata sebaris juga tetap iaitu antara 8-12 sukukata dalam sebaris e. b. berisi dengan pelbagai pengajaran. Bentuk puisi lama yang ditulis secara berangkap-berangkap . Merupakan puisi terikat. ciri-ciri bentuk Syair a. Jenis-jenis gurindam :Gurindam serangkap dua baris Gurindam serangkap empat baris Gurindam bebas 7. (Kamus Dewan). dll) Perkataan ‘seloka’ berasal daripada bahasa Sanskrit iaitu ‘shloka’. 1. Rima akhir tiap-tiap baris gurindam adalam sama. Rima: Rima akhir dalam serangkap juga tetap iaitu a/a/a/a 6.

Kebanyakan lirik atau senikatanya berbentuk puisi lama mengandungi pelbagai nasihat dan tunjur ajar biasanya berkaitan dengan ilmu tauhid. Nazam yang seakan-akan menyerupai nasyid tetapi ia boleh didendangkan secara perseorangan atau berkumpulan secara spontan oleh kaum wanita ketika menganyam tikar. Contoh: Nazam Mukadimah (Risalah Ahmad Mufti) Allah Allah azza wajal tuhan kami. syair ataupun perumpamaan Seloka tidak mempunyai pembayang Contoh seloka tiada pembayang : Sudah bertudung terendak Bentan. Kami nama nazam ini mukadimah. Kami harap bagi Allah Tuhan Esa. menidurkan anak dan sebagainya. membuat ketupat. Bagi orang baru belajar ilmu Allah. Pagar siapa saya sesarkan. Sudah untung permintaan badan. Kumpulan yang mendendangkan nazam ini biasanya terdiri daripada 5 hingga 8 orang. Sifat 20 dan sebagainya.    Rima akhir adalah tidak tetap Ia digubah sama ada mengikut bentuk pantun. Dari dunia sampai kami ke akhirat   . Ya rabbana kami harap akan rahmat. Dengan siapa saya sesalkan. Sifat Rasul. Fardhu Ain. 8) Nazam   merupakan salah satu jenis puisi lama yang telah wujud lebih 100 tahun yang lalu. Mana salah faham kami ampun dosa. Kami minta ampun akan dosa kami.