1) NOVEL

 

Menurut Kamus Dewan novel didefinisikan sebagai cerita dalam bentuk prosa, biasanya panjang dan kompleks yang berkaitan dengan pengalaman dan kelakuan sosial. Menurut Hashim Awang novel adalah prosa cerita yang panjang dan menceritakan kisah hidup manusia pada sesuatu tempat dan dalam suatu masa tertentu untuk menlahirkan satu persoalan kehidupan yang menarik. Contoh novel yang terkenal ialah Novel Siti Nurbaya. Menurut Hashim Awang Novel terbahagi kepada :

a. Novel perwatakan
 

Perlukisan dan perkembangan watak. Contoh :Rentong

b. Novel psikologi
 

Menekankan penjiwaan watak Contoh : Hari-hari Terakhir Seorang Seniman

c. Novel peristiwa
 

Peristiwa-peristiwa menarik tetapi mungkin tidak berhubungan. Contoh : Puteri Gunung Tahan

d. Novel resaman
 

Penceritaan tentang adat resam satu-satu masyarakat pada satu masa dan tempat tertentu. Contoh : Cinta Gadis Rimba

e. Novel sejarah
 

Penekanan kepada kedua-dua aspek sejarah dan adat resam Contoh : Panglima Awang

f. Novel Sosial Menekankan mengenai persoalan masyarakat Contoh : Salina

g. Novel lawan alam   Kisah kawasan-kawasan tertentu Contoh : Ranjau Sepanjang Jalan 2) CERPEN    Cerita pendek (Kamus Dewan) Cerpen ialah bentukcereka pendek. JENIS-JENIS PANTUN a. (Hashim Awang) Contoh : Cerpen Ngayau ciptaan Ali Majod. Pantun empat kerat . 3) PANTUN -sejenis puisi lama yang biasanya terdiri daripada empat bis pertama meraris dalam tiap-tiap rangkap (dua baris pertama merupakan pembayang maksud dan yang selainya mengandungi maksudnya (Kamus Dewan). Pantun dua kerat b. Ciri-ciri     Sebuah cerita atau kisah berbentuk prosa Menonjolkan hanya satu kesan Mengisahkan dengan agak terperinci suatu perisiwa Cerpen memperlihatkan adanya unsur-unsur dramatik. Contohnya cerpen Segeluk Air tulisn Khadijah Hashim. Novel Politik Persoalan politik Contoh : Krisis h. yang membawakan satu persoalan bagi menghasilkan satu kesan tertentu yang indah.

Pantun dua belas kerat g.Pantun kiasan . Pantun berkait Contoh:   Pantun dua kerat Pantun kanak-kanak Sudah gaharu cendana pula.Pantun agama .Pantun kanak-kanak . Pantun tiga belas kerat h.Pantun jenaka .Pantun berdukacita . Sudah tahu bertanya pula.   Pantun empat kerat Pantun jenaka Ayam disabung jantan dipaut.Pantun bersukacita .Pantun kasih sayang . Pantun sepuluh kerat f.Pantun nasihat .Pantun budi . Pantun lapan kerat e..Pantun nasib c. Pantun enam kerat d. .

segar dan bebas. baris. Entah bercerai entah tidak. tetapi bilangan baris ayat pada serangkap tidaklah tetap. Entah berderai entahkan tidak. Sajak bersifat demikian untuk dapat mengucapkan fikiran penyair dalam cara yang lebih indah. Asam di darat ikan di laut. Mempunyai rangkap. SIFAT-SIFAT SAJAK : Tidak mempunyai imbangan bunyi yang tetap Sajak tidak semestinya mengemukakan pertentangan bunyi atau rima akhir di hujung tiap-tiap baris ayat atau dimana-mana juga. .  Pantun enam kerat Apa di harap padi seberang. Mempunyai baris-baris ayat yang membangunkan rangkap. Entah dimakan pipit melayang. 4. Apa diharap kekasih orang. Entah makin bertambah sayang.SAJAK Menurut Hashim Awang sajak adalah puisi baru yang bebas daripada peraturan-peraturan dalam pembentukan rangkap.Jika ditambat kalah laganya. kata-kata dan rima. Dalam belanga bertemu jua.

Bentuknya lebih menyerupai pantun dan syair.Mempunyai keharmonian atau penyesuaian yang baik antara isi dengan bahasa. Oktaf (stanza) Sajak yang rangkapnya terdiri oleh lapan baris atau kalimat ISI DALAM SESEBUAH SAJAK Unsur pujaan Unsur keagamaan Unsur kesedihan Unsur pengajaran Unsur sindiran . Quintain Sajak yang rangkapnya dibentuk oleh lima baris atau kalimat Sextet Sajak yang digubah dengan pemaikaian rangkap yang terdiri daripada enam baris. BENTUK-BENTUK SAJAK Disitkhon Sajak yang ditulis dalam bentuk dua baris bagi tiap-tiap serangkap Terzina Sajak yang serangkapnya terdiri daripada tiga baris Quantrain Sajak yang rangkap-rangkapnya terbangun atas empat baris.

. SYAIR Definisi Syair ialah jenis puisi melayu lama yang berangkap dan setiap rangkapnya mengandung 4 baris ayat yang kesemuanya membawa makna isi dan maksud. Keempat-empat baris itu pula berirama sama.Unsur percintaan Unsur pengisahan CARA MENIKMATI SESEBUAH SAJAK Mengenali sifat luar sesebuah sajak Mengenali gaya bahasa atau imej visual sesebuah sajak Mengetahui latar belakang penyair atau penulis Mengetahui tujuan penyair sesebuah sajak CARA MENDEKLAMASI SAJAK Pemahaman Mimik Peresapan Gerak geri Pengucapan Daya hafal Daya ucapan dan irama Batas kalimat 5.

Jenis-jenis gurindam :Gurindam serangkap dua baris Gurindam serangkap empat baris Gurindam bebas 7. SELOKA    Menurut kamus dewan seloka ialah sejenis puisi yang mengandungi ajaran (sindiran. Ini bermakna syair tidak mempunyai pembayang seperti pantun. Sukukata : Bilangan sukukata sebaris juga tetap iaitu antara 8-12 sukukata dalam sebaris e.Syair sering membawa makna isi yang berhubung dengan kias ibarat. berisi dengan pelbagai pengajaran. dll) Perkataan ‘seloka’ berasal daripada bahasa Sanskrit iaitu ‘shloka’. Perkataan : bilangan perkataan sebaris tetap iaitu 4-5 perkataan sebaris d. jenaka. Merupakan puisi terikat. b. Cerita dalam setiap baris dalam serangkap itu perlu bersambungan dari satu rangkap ke satu rangkap untuk membawa kesatuan yang lengkap bagi keseluruhan syair tersebut c. Rangkap : jumlah baris serangkap tetap iaitu 4 baris. 1. (Kamus Dewan). pengajaran. Rima: Rima akhir dalam serangkap juga tetap iaitu a/a/a/a 6. agama dan juga berasakan sejarah atau dongeng. Bentuk puisi lama yang ditulis secara berangkap-berangkap . Sindiran . Dalam baris kedua termuat jawapan atau ketegasan bagi baris pertama tadi. Setiap baris dalam rangkap merupakan idea atau maksud atau isi cerita syair itu. nasihat. GURINDAM     Sejenis bentuk puisi (terdiri daripada dua baris. ciri-ciri bentuk Syair a. Rima akhir tiap-tiap baris gurindam adalam sama.

Sifat Rasul. Nazam yang seakan-akan menyerupai nasyid tetapi ia boleh didendangkan secara perseorangan atau berkumpulan secara spontan oleh kaum wanita ketika menganyam tikar. Ya rabbana kami harap akan rahmat. Kebanyakan lirik atau senikatanya berbentuk puisi lama mengandungi pelbagai nasihat dan tunjur ajar biasanya berkaitan dengan ilmu tauhid. Dengan siapa saya sesalkan. Kumpulan yang mendendangkan nazam ini biasanya terdiri daripada 5 hingga 8 orang. Dari dunia sampai kami ke akhirat   . Kami minta ampun akan dosa kami. Mana salah faham kami ampun dosa. menidurkan anak dan sebagainya. Fardhu Ain. Contoh: Nazam Mukadimah (Risalah Ahmad Mufti) Allah Allah azza wajal tuhan kami. membuat ketupat. Kami nama nazam ini mukadimah. Sifat 20 dan sebagainya. Kami harap bagi Allah Tuhan Esa. Sudah untung permintaan badan.    Rima akhir adalah tidak tetap Ia digubah sama ada mengikut bentuk pantun. Bagi orang baru belajar ilmu Allah. 8) Nazam   merupakan salah satu jenis puisi lama yang telah wujud lebih 100 tahun yang lalu. Pagar siapa saya sesarkan. syair ataupun perumpamaan Seloka tidak mempunyai pembayang Contoh seloka tiada pembayang : Sudah bertudung terendak Bentan.