BENTUK KOMUNIKASI

- Pengirim berkomunikasi tanpa memerlukan maklumbalas penerima - Memerlukan tindakan dilakukan terus oleh penerima

- Penerima memberikan maklumbalas pada pengirim - Membolehkan pengirim memperbaiki komunikasinya jika mesej yang diterima kurang tepat - Membolehkan penerima lebih yakin untuk mengambil tindakan yang betul