TEORI TERAPI RASIONAL EMOTIF ~ ALBERT ELLIS ~

Ahli Kumpulan : Masnurul Faezah binti Masnan Mohd. Hanafie bin Usimin

Pittsburgh.Master in Clinical Phychology. . Columbia.  Akademik : . .SEJARAH TEORI  Pengasas : Albert Ellis. 1950.  Buku : Rational Emotive Therapy.Degree in Business Administration. City University of New York. 1913.

termasuk saya. patut dihukum seberat-beratnya. .PEMIKIRAN RASIONAL & TIDAK RASIONAL  Untuk menjadi orang yang berguna.  Saya perlu sering mengingatkan diri akan peristiwa dahsyat yang mungkin berlaku.  Orang jahat. saya mesti berprestasi cemerlang dalam semua aspek.  Saya sentiasa perlu bantuan orang lain.

beri tugasan kerja dan menggunakan bahasa yang kiasan untuk bertanya. .  Menggunakan bahasa yang bersemangat sebagai teknik lain.TENTANG TEORI  Secara aktif dan terus untuk membuatkan murid faham dan cabar mereka terhadap kepercayaan mereka yang tidak rasional.  Menyarankan pendekatan pendidikan seperti alat bantu mengajar.

.  Jarang membuat refleksi tentang pandangan dan perasaan murid.  Mengadakan perbincangan kecil. tafsiran mimpi dan refleksi kerana tidak penting  Sentiasa menghargai murid dan murid beri respon baik.TENTANG TEORI  Tidak menyarankan kaedah analisis pemindahan.

Maka. individu mempunyai sumber dan keazaman yang perlu untuk membawa perubahan yang sihat selamalamanya. sama ada di bawah keadaan sedar atau tidak sedar. manusia bertanggungjawab atas perasaan gangguan yang ditimbulkan oleh mereka sendiri. .KESIMPULAN Menurut Ellis.