TEORI TERAPI RASIONAL EMOTIF ~ ALBERT ELLIS ~

Ahli Kumpulan : Masnurul Faezah binti Masnan Mohd. Hanafie bin Usimin

SEJARAH TEORI  Pengasas : Albert Ellis. Pittsburgh.  Akademik : . Columbia. 1950. City University of New York. 1913.Master in Clinical Phychology. .Degree in Business Administration. .  Buku : Rational Emotive Therapy.

 Saya sentiasa perlu bantuan orang lain. . saya mesti berprestasi cemerlang dalam semua aspek. termasuk saya.  Orang jahat. patut dihukum seberat-beratnya.PEMIKIRAN RASIONAL & TIDAK RASIONAL  Untuk menjadi orang yang berguna.  Saya perlu sering mengingatkan diri akan peristiwa dahsyat yang mungkin berlaku.

TENTANG TEORI  Secara aktif dan terus untuk membuatkan murid faham dan cabar mereka terhadap kepercayaan mereka yang tidak rasional. .  Menyarankan pendekatan pendidikan seperti alat bantu mengajar. beri tugasan kerja dan menggunakan bahasa yang kiasan untuk bertanya.  Menggunakan bahasa yang bersemangat sebagai teknik lain.

tafsiran mimpi dan refleksi kerana tidak penting  Sentiasa menghargai murid dan murid beri respon baik. .  Jarang membuat refleksi tentang pandangan dan perasaan murid.TENTANG TEORI  Tidak menyarankan kaedah analisis pemindahan.  Mengadakan perbincangan kecil.

Maka.KESIMPULAN Menurut Ellis. sama ada di bawah keadaan sedar atau tidak sedar. . manusia bertanggungjawab atas perasaan gangguan yang ditimbulkan oleh mereka sendiri. individu mempunyai sumber dan keazaman yang perlu untuk membawa perubahan yang sihat selamalamanya.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful