TEORI TERAPI RASIONAL EMOTIF ~ ALBERT ELLIS ~

Ahli Kumpulan : Masnurul Faezah binti Masnan Mohd. Hanafie bin Usimin

City University of New York.  Buku : Rational Emotive Therapy.Master in Clinical Phychology.  Akademik : .SEJARAH TEORI  Pengasas : Albert Ellis.Degree in Business Administration. . Pittsburgh. Columbia. 1950. 1913. .

patut dihukum seberat-beratnya.  Saya sentiasa perlu bantuan orang lain.  Saya perlu sering mengingatkan diri akan peristiwa dahsyat yang mungkin berlaku. saya mesti berprestasi cemerlang dalam semua aspek. termasuk saya. .PEMIKIRAN RASIONAL & TIDAK RASIONAL  Untuk menjadi orang yang berguna.  Orang jahat.

.TENTANG TEORI  Secara aktif dan terus untuk membuatkan murid faham dan cabar mereka terhadap kepercayaan mereka yang tidak rasional.  Menyarankan pendekatan pendidikan seperti alat bantu mengajar.  Menggunakan bahasa yang bersemangat sebagai teknik lain. beri tugasan kerja dan menggunakan bahasa yang kiasan untuk bertanya.

TENTANG TEORI  Tidak menyarankan kaedah analisis pemindahan. .  Mengadakan perbincangan kecil. tafsiran mimpi dan refleksi kerana tidak penting  Sentiasa menghargai murid dan murid beri respon baik.  Jarang membuat refleksi tentang pandangan dan perasaan murid.

individu mempunyai sumber dan keazaman yang perlu untuk membawa perubahan yang sihat selamalamanya.KESIMPULAN Menurut Ellis. sama ada di bawah keadaan sedar atau tidak sedar. manusia bertanggungjawab atas perasaan gangguan yang ditimbulkan oleh mereka sendiri. . Maka.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful