TEORI TERAPI RASIONAL EMOTIF ~ ALBERT ELLIS ~

Ahli Kumpulan : Masnurul Faezah binti Masnan Mohd. Hanafie bin Usimin

Pittsburgh. Columbia.Master in Clinical Phychology.  Akademik : . 1950. City University of New York.SEJARAH TEORI  Pengasas : Albert Ellis. .  Buku : Rational Emotive Therapy. .Degree in Business Administration. 1913.

PEMIKIRAN RASIONAL & TIDAK RASIONAL  Untuk menjadi orang yang berguna.  Saya perlu sering mengingatkan diri akan peristiwa dahsyat yang mungkin berlaku. saya mesti berprestasi cemerlang dalam semua aspek.  Orang jahat. .  Saya sentiasa perlu bantuan orang lain. termasuk saya. patut dihukum seberat-beratnya.

 Menggunakan bahasa yang bersemangat sebagai teknik lain. beri tugasan kerja dan menggunakan bahasa yang kiasan untuk bertanya. .TENTANG TEORI  Secara aktif dan terus untuk membuatkan murid faham dan cabar mereka terhadap kepercayaan mereka yang tidak rasional.  Menyarankan pendekatan pendidikan seperti alat bantu mengajar.

.  Jarang membuat refleksi tentang pandangan dan perasaan murid.  Mengadakan perbincangan kecil. tafsiran mimpi dan refleksi kerana tidak penting  Sentiasa menghargai murid dan murid beri respon baik.TENTANG TEORI  Tidak menyarankan kaedah analisis pemindahan.

Maka.KESIMPULAN Menurut Ellis. individu mempunyai sumber dan keazaman yang perlu untuk membawa perubahan yang sihat selamalamanya. . manusia bertanggungjawab atas perasaan gangguan yang ditimbulkan oleh mereka sendiri. sama ada di bawah keadaan sedar atau tidak sedar.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful