TEORI TERAPI RASIONAL EMOTIF ~ ALBERT ELLIS ~

Ahli Kumpulan : Masnurul Faezah binti Masnan Mohd. Hanafie bin Usimin

 Akademik : . 1913.Master in Clinical Phychology.SEJARAH TEORI  Pengasas : Albert Ellis. Columbia. . Pittsburgh.  Buku : Rational Emotive Therapy. 1950.Degree in Business Administration. . City University of New York.

saya mesti berprestasi cemerlang dalam semua aspek. . patut dihukum seberat-beratnya.  Saya sentiasa perlu bantuan orang lain.PEMIKIRAN RASIONAL & TIDAK RASIONAL  Untuk menjadi orang yang berguna. termasuk saya.  Saya perlu sering mengingatkan diri akan peristiwa dahsyat yang mungkin berlaku.  Orang jahat.

 Menyarankan pendekatan pendidikan seperti alat bantu mengajar.  Menggunakan bahasa yang bersemangat sebagai teknik lain. .TENTANG TEORI  Secara aktif dan terus untuk membuatkan murid faham dan cabar mereka terhadap kepercayaan mereka yang tidak rasional. beri tugasan kerja dan menggunakan bahasa yang kiasan untuk bertanya.

. tafsiran mimpi dan refleksi kerana tidak penting  Sentiasa menghargai murid dan murid beri respon baik.TENTANG TEORI  Tidak menyarankan kaedah analisis pemindahan.  Mengadakan perbincangan kecil.  Jarang membuat refleksi tentang pandangan dan perasaan murid.

KESIMPULAN Menurut Ellis. . individu mempunyai sumber dan keazaman yang perlu untuk membawa perubahan yang sihat selamalamanya. sama ada di bawah keadaan sedar atau tidak sedar. Maka. manusia bertanggungjawab atas perasaan gangguan yang ditimbulkan oleh mereka sendiri.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful