FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

Dasar Pendidikan Kebangsaan
 Misi KPM Membangunkan sistem pendidikan yang berkualiti dan bertaraf dunia bagi memperkembangkan potensi individu sepenuhnya dan memnuhi aspirasi negara Malaysia.  Matlamat Pendidikan
• Melahirkan bangsa Malaysia yang taat, setia dan bersatupadu. • Melahirkan insan yang beriman, berakhlak mulia, berketrampilan dan sejahtera. • Menyediakan sumber tenaga manusia untuk keperluan dan kemajuan negara. • Memberi peluang pendidikan kepada semua warganegara Malaysia.

Dasar Pendidikan Kebangsaan
Dasar Kurikulum
Kurikulum dan kokurikulum yang merangkumi semua pengetahuan, kemahiran, nilai, unsur kebudayaan untuk melahirkan insan seimbang-jasmani, rohani, mental dan emosi; tingkat nilai moral.

Dasar Pendidikan Kebangsaan

Dasar Pendidikan Prasekolah
 Mengistitusikan pendidikan prasekolah  Mewajibkan penggunaan KPK  Memperluas kelas prasekolah KPM  Menyediakan guru terlatih  Menguatkuasakan dasar perlaksanaan prasekolah

Dasar Pendidikan Kebangsaan

Dasar Pendidikan Rendah
 Pendidikan wajib  Prasekolah rendah 5 hingga 7 tahun  Kemahiran 3M, Kemahiran sosial dan komputer  Menempatkan guru siswazah di sekolah rendah  PPSMI  Perlaksanaan j-QAF

Dasar Pendidikan Kebangsaan Dasar Pendidikan Menengah  PPSMI  Dasar 60 : 40  Memperluas Tingkatan 6  Pengambilan murid SBP  Pembinaan modal insan .

Dasar Pendidikan Kebangsaan Dasar Teknik dan Vokasional Mewujudkan golongan murid yang berorientasikan kemahiran teknik dan vokasional bagi memenuhi keperluan guna tenaga negara .

Dasar Pendidikan Kebangsaan Pendidikan Islam dan Moral  Pendidikan Islam wajib jika ada 5 murid Islam  Murid Islam wajib mengambil Bahasa Arab  Murid boleh berlajar agama lain dengan izin bertulis  Murid Islam khatam al-Quran di peringkat rendah .

Dasar Pendidikan Kebangsaan Pendidikan Guru  CDP/KDP  Pensiswazahan Guru  Menaik taraf maktab kepada IPG .

Dasar Pendidikan Kebangsaan  Dilahirkan untuk memenuhi kehendak wawasan 2020.  Pendemokrasian Pendidikan  Perpaduan Negara  Kemudahan Pendidikan  Kemudahan Pendidikan Tinggi  Pembelajaran Seumur Hidup  Pendidikan Keperluan Khas  Penilaian dan Pengukuran  Kurikulum  Pendidikan Prasekolah  Tenaga Manusia  Tenaga Pengajar  Sistem Pengurusan  Penglibatan Masyarakat  Penyelidikan dan Sistem Informasi .  Kementerian Pelajaran Malaysia telah menggariskan Dasar Pendidikan Kebangsaan melalui 14 Sasaran Kerja Utama bagi mencapai matlamat Wawasan Pendidikan.

 Memastikan kanak-kanak memasuki sistem persekolahan dan mencapai tahap competency yang minimum mengikut peringkat-peringkat tertentu.  Menyediakan kemudahan asas pendidikan mengikut piawaian yang ditetapkan.1.  Menyediakan bilik darjah dan guru-guru terlatih yang mencukupi selaras dengan pertambahan penduduk. . Pendemokrasian Pendidikan  Menentukan tiada pelajar buta huruf dalam sistem pendidikan negara.  Mewujudkan pendidikan umum selama 11 tahun.

 Perlaksanaan Pendidikan Wajib di sekolah rendah.  Meritokasi . Menentukan kadar penyertaan di tahap yang berikut: Sekolah Rendah : 100% Sekolah Menengah : 100% Sekolah Menengah Atas : 100% Lepasan Menengah (Tingkatan 6 : 60% Institusi Pendidikan Tinggi : 30%  Memastikan semua kanak-kanak memasuki sekolah pada umur 5 tahun.

Sekolah Wawasan. b) Menyepadukan Sekolah Agama Rakyat / Kerajaan Negeri serta Sekolah “Missionary” selaras dengan Sistem Pendidikan Negara.2. Memberi penekanan kepada tema dan focus perpaduan di dalam media cetak dan media elektronik. Perpaduan Negara  Mewujudkan satu sistem Pendidikan Kebangsaan dengan menggunakan pendekatan seperti berikut: a) Semua sekolah pelbagai aliran dibina dalam satu kompleks. Sekolah intergrasi. SBP Intergrasi.     .

00 petang. elektrik.00 pagi dan hingga 4. jalan. mesin faks dan lain-lain. Menentukan saiz kelas seperti berikut: a) Sekolah Rendah tidak melebihi 35 orang b) Sekolah Menengah tidak melebihi 40 orang Menetapkan sesi persekolah mulai dari 8.   . Kemudahan Pendidikan   Memastikan hanya satu sesi persekolahan di semua peringkat rendah dan menengah. komputer telefon.3. Membekalkan semua sekolah dengan kemudahan asas seperti bekalan air.

 Menyelenggara institusi pendidikan mengikut piawai tertentu. asrama dan kemudahan sukan disediakan.  Memastikan kemudahan-kemudahan tambahan seperti rumah guru.  Memastikan kemudahan berikut dikemudahan berikut disediakan ke tahap optimum: a)Peralatan dan bahan pengajaran dan pembelajaran b)Buku teks c)Biasiswa dan lain-lain  Menyatukan sekolah-sekolah kecil di Luar Bandar(Sekolah Rendah Berpusat)  Sekolah Bestari  Kolej Komuniti .

Kemudahan Pendidikan Tinggi  Menetukan 30% daripada penduduk yang berumur 19 hingga 24 tahun mendapat peluang untuk mengikuti pengajian di institusi pengajian tinggi.000 pelajar.  Menentukan Institusi Pendidikan Tinggi tempatan dapat menampung antara 20.  Menubuhkan 3 buah universiti baru termasuk Universiti Terbuka dan Universiti Pendidikan.000 hingga 30.4. .  Menaikkan taraf maktab-maktab perguruan / politeknik menjadi Kolej Universiti.  Menubuhkan 20 buah kolej junior bagi menggantikan kelas tingkatan 6.

 Memastikan sains dan teknologi merentasi kurikulum semua peringkat mata pelajaran. Bahasa Cina dan Bahasa Tamil) .  Memastikan kesinambungan kurikulum prasekolah ke peringkat pendidikan tinggi.  ETeMS  EST (English for Science and Technology)  MPV  Bahasa Tambahan di sekolah rendah ( Bahasa Arab.

a) Menyepadukan program dan aktiviti b) Mewujudkan celik budaya saintifik dan teknikal c) Menyediakan kelas lanjutan di semua peringkat dan memperbagaikan kurikulum kelas komputer d) Menyediakan pelbagai laluan dan pilihan untuk memasuki bidang pengajian / kerjaya di . Pembelajaran Seumur Hidup  Mewujudkan sistem pendidikan yang fleksibel peringkat menengah ke peringkat pendidikan tinggi.5.

6.  Memperuntukan kemudahan kepada pelajar yang berbakat di dalam bidang tertentu seperti kesukanan dan kesenian.  Membina sekolah untuk pelajar-pelajar dengan keperluan-keperluan khas yang tertentu.  Menubuhkan Institusi Pendidikan Khas. Pendidikan Keperluan Khas  Mengintergrasikan pelajar yang mempunyai keperluan khas di sekolah biasa. .

kinestik. muzik.7.  Mewujudkan sistem pensijilan terbuka di peringkat SPM. .  Menggubal alatan pengukuran kecerdasan jenis intra perseorangan.  Memastikan 60% soalan-soalan hendaklah berupa critical thinking.  Mewujudkan kaedah pernilaian bagi kurikulum baru rekacipta.  Menggubal alatan-alatan ukuran dalam domain afektif. Pernilaian dan Pengukuran  Melaksanakan sistem peperiksaan terbuka. selain daripada kecerdasan logika matematik dan bahasa. domain bakat dan domain minat. spatial.  Memantapkan alatan pernilaian diagnostik dalam semua mata pelajaran di semua peringkat persekolahan.

Bahasa Cina dan Bahasa Tamil) .  Memastikan kesinambungan kurikulum prasekolah ke peringkat pendidikan tinggi.  Memastikan sains dan teknologi merentasi semua peringkat mata pelajaran. Kurikulum  Mengubahsuai kurikulum sekolah rendah dan menengah untuk menghadapi dan mengalami isu-isu berikut: a) b) c) d) Perpaduan Negara Pendidikan Moral Kesepaduan Nilai Patriotisme  Mengubah kurikulum rekacipta untuk dimasukkan ke dalam kurikulumsekolah.  ETeMS  EST(English for Science and Technology)  MPV  Bahasa Tambahan di sekolah rendah ( Bahasa Arab.8.

9.  Menyelaras dan memastikan kurikulum prasekolah dilaksanakan. Pendidikan Prasekolah  Menyepadukan pendidikan prasekolah yang dikehendaki oleh agensi-agensi kerajaan yang lain di bawah Kementerian Pelajaran.  Memastikan semua kanak-kanak mengikuti pendidikan prasekolah. .

Sains 40% . 60% . Tenaga Manusia  Memastikan 80% daripada keperluan tenaga manusia dipenuhi dalam bidang.10. dicapai tahun 2010.Sastera .bidang seperti berikut: a) b) c) d) e) f) Kejuruteraan / Teknikal Perakaunan Perubatan dan Pergigian Senibina Ukur Perguruan  Memastikan nisbah sains dan sastera seperti berikut.

.50% berkelulusan ijazah / sekurangkurangnya tahun 2010 c) Semua Pengetua / Pengurus utama mempunyai Ijazah Lanjutan d) Semua Guru Besar mempunyai kelayakan / latihan pengurusan   Menyediakan guru-guru yang mencukupi dalam bidang khas. Memastikan guru-guru diberi latihan khas seperti PJ. kesihatan dan kaunseling. Tenaga Pengajar  Memastikan tenaga pengajar di peringkat. dan Pendidikan Khas.peringkat tersebut di bawah ini mempunyai kelulusan-kelulusan tertentu: a) Menengah – 100% berkelulusan ijazah b) Rendah .11.

LCD. komputer dll.  Penerapan budaya guna teknologi moden (ICT. Memastikan guru-guru diberi latihan dalam perkhidmatan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.  Melaksanakan program prapersaraan bagi semua pegawai pendidikan.  Menubuh dan mengembangkan cawangan-cawangan Institut Aminuddin Baki. .)  Penerapan budaya penyelidikan ilmiah (Penyelidikan Tindakan) / budaya saintifik di sekolah.

meliputi staf dan pernilaian berdasarkan pengendalian sekolah. bahagian dan Jabatan Pendidikan Negeri.12. Mengamal prinsip perkhidmatan penyayang melalui antara lain: a) Kesatuan Bekas Pendidik b) Koperasi guru c) Majlis Guru Besar  Melaksanakan pekeliling-pekeliling Kemajuan Perkhidmatan Awam dan pekeliling-pekeliling ikhtisas dengan sepenuhnya bagi meningkatkan keberkesanan pengurusan di semua peringkat. Sistem Pengurusan    Menurunkan kuasa pengurusan keperingkat sekolah. daerah. Mewujudkan strategi bagi memastikan kesinambungan pengurusan yang berkesan melalui system succession dan pelapis di dalam perkhidmatan pendidikan. .

Negeri dan Kebangsaan bagi membantu perancangan pendidikan negara. Penglibatan Masyarakat  Memantapkan rangkaian pemuafakatan di seluruh negara.13.  Mewujudkan PIBG Daerah. .  Menentukan masyarakat membiayai sebahagian daripada kos pendidikan.

 Mewujudkan Institut Penyelidikan Pendidikan Negara.  Mewujudkan sistem maklumat yang mantap. PPD/PPB. JPN dan Kementerian Pelajaran.14. . Pendidikan dan Sistem Informasi  Mewujudkan jaringan Teknologi Maklumat (on line system) di seluruh negara yang meliputi sekolah.  Memantapkan penghantaran maklumat mengenai pendidikan dan meningkatkan imej korporat Kementerian Pelajaran melalui media cetak dan media elektronik.

Kerangka Konsep Pembentukan Dasar Dalam Pembangunan Pendidikan Asas Pembangunan  Dasar Pembangunan Negara • Memelihara agama • Bangsa dan Negara • Intergrasi Nasional • Kestabilan Politik Dasar Pendidikan Kebangsaan Rancangan Pembangunan Pendidikan 2006-2010 Memartabatkan Profesion Keguruan Pembestarian Sekolah Memperkasa SK Meningkatkan Kecermelangan Institusi Pendidikan KPM dan Swasta Merapatkan Jurang Pendidikan Mengekalkan Kecekapan Dan Keberkesanan Sistem Pengurusan Dan Pentadbiran Pendidikan  Matlamat Pendidikan berkualiti untuk semua Teras Akses Ekuiti Kualiti Kecekapan dan keberkesanan pengurusan .

Memartabatkan Profesion Keguruan Fokus Menaik taraf MP ke IPG Menambah baik sistem pemilihan calon guru Memantapkan sistem latihan Menambah baik penjawatan dan kebajikan guru Menambah baik penempatan guru Matlamat Semua murid mendapat pengajaran terbaik daripada guru .

staf sokongan dan pentadbir Mempastikan wujudnya sistem penyelenggaraan .Pembestarian Sekolah Fokus Menyediakan infrastruktur dan perkakasan yang mencukupi Menyediakan perisian yang lengkap dan pelbagai Matlamat Semua sekolah dibestarikan supaya mempunyai kecapaian ICT yang sama Memberi latihan berterusan kepada guru.

Memperkasa SK Fokus Melengkapkan kemudahan dan prasarana SK Memantapkan kepimpinan dan budaya sekolah Matlamat SK menjadi pilihan utama masyarakat Menambah baik kurikulum Memantapkan kokurikulum Meningkatkan kualiti guru Menambah baik sistem sokongan Meningkatkan sistem akedemik .

Merapatkan Jurang Pendidikan Fokus Memperluas program prasekolah Memperbanyak bantuan kepada pelajar miskin. keperluan khas dan kumpulan minoriti Membangunkan infrastruktur dan kemudahan pendidikan luar bandar Sabah dan Sarawak Meningkatkan penguasaan 3M Mengurangkan kadar keciciran Menambah kadar penyertaan Matlamat Semua sekolah dan pelajar mempunyai peluang dan keupayaan yang sama untuk cermelang Meningkatkan kemudahan pendidikan bagi orang kurang upaya .

Meningkatkan Kecemerlangan Institusi Pendidikan KPM dan Swasta Fokus Meningkatkan kecekapan dan keberkesanan pengurusan / pentadbiran Memastikan kemudahan prasarana yang lengkap Mempertingkatkan jalinan antara sekolahsekolah cemerlang dalam dan luar negara Memperbanyak penyertaan aktiviti pada peringkat antarabangsa Matlamat Semua institusi pendidikan menjadi cemerlang bertaraf dunia .

Memartabatkan Bahasa Melayu Fokus Menjadikan pengajaran BM berkesan dan menyeronokkan Mengukuhkan aktiviti kokurikulum BM Memperbanyak aktiviti penggalakan penggunaan BM Matlamat Penggunaan BM di semua peringkat pendidikan dan pengurusan KPM Mewajibkan bulan BM peringkat sekolah dan negara Mempertingkat aktiviti perkaryaan dan penterjemahan .

Meningkatkan Kecekapan Dan Keberkesanan Sistem Pengurusan Dan Pentadbiran Pendidikan Fokus Menstruktur semula organisasi KPM Matlamat Mempertingkatkan keupayaan dan kompetensi staf KPM Mempertingkat sistem pemantauan dan pernilaian program Meningkatkan kecekapan sistem penyampaian Sistem pengurusan dan pentadbiran sentiasa cekap dan berkesan .

RMK 9 Pembangunan Pendidikan  180 sekolah rendah  229 sekolah menengah dan sekolah berasrama penuh  Sekolah Daif terutama di Sabah dan Sarawak akan diganti  Bekalan air awam kepada 1. Pusat Giat MARA dan Pusat Teknologi Lanjutan  Maktab-maktab Perguruan dinaik taraf menjadi Institut Pendidikan Guru  RM 690 juta untuk membina rumah guru  RM 284 juta untuk program pembestarian sekolah  RM 1.598 sekolah  Bekalan elektrik 24 jam kepada 809 sekolah  RM 1.kanak istimewa dan yang mengalami masalah pembelajaran di tingkatkan  Memperkasa sekolah kebangsaan .15 bilion untuk memperbaiki dan menambahbaikan kemudahan sekolah luar bandar khususnya di Sabah dan Sarawak  Universiti Darul Iman di Terengganu dan Universiti Darul Naim di Kelantan serta beberapa politeknik akan dibina  Membina beberapa Kolej Komuniti.51 bilion untuk program pemkomputeran sekolah  Peluang pendidikan bagi kanak.

.

RMK 9 Matlamat KPM Basmi  Keciciran pelajar  Pelajar buta huruf (3M)  Pelajar tanpa kemahiran ICT Pelan Bertindak KPM Agenda Utama  Memperkasa SK  Mengurangkan jurang ilmu pengetahuan kawasan bandar dan luar bandar  Mengukuhkan kurikulum  Menaikkan martabat profesion perguruan Langkah Kajian awal sebelum permulaan sesuatu program „Task Force‟ untuk mengurangkan karenah birokrasi .

.

Minister in the Prime Minister‟s Department (NST 28/5/06) .9MP Projects to gain from 8MP postmortem Failure 281 projects under Eighth Malaysia Plan (8MP) Weakness/shortcomings * coordination among government agencies * planning and designing stage at various levels of administration * poor performing contractors Datuk Seri Effendi Norwawi.

.

.

.

.

.

Terima Kasih Selamat Maju Jaya .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful