STATISTIK

SISIHAN PIAWAI Sisihan piawai ialah punca kuasa dua bagi varians.͞x)2]/(n-1) . Ia digunakan untuk mengukur perubahan atau serakan data/skor di keliling min. Formula pengiraan sisihan piawai ialah : √ s2 atau √ [( xᵢ .

.SISIHAN PIAWAI Sisihan Piawai digunakan untuk mengukur serakan markah yang menentukan sama ada sebaran markah bagi data yang diambil menghasilkan ukuran serakan bertaburan normal atau sebaliknya.

3) 3.09 82 (82-76.3) 15.89 78 (78-76.3 18.7 216.7 75.3) 1.3) 5.89 91 (91-76.3) 11.3 640.͞x) 42 (42-76.89 80 (80-76.͞x) Kuasa dua ( xᵢ .3) 21.89 Min = 76.09 61 (61-76.89 78 (78-76.3) 1.3 1176.3 204.3) -25.3) 8.09 62 (62-76.89 78 (78-76.69 81 (81-76.7 246.49 78 (78-76.3) -8.49 94 (94-76.7 2.49 51 (51-76.49 85 (85-76.3) -4.69 88 (88-76.7 2.09 92 (92-76.3) 1.2 .7 22.Markah xᵢ Perbezaan ( xᵢ .7 32.49 67 (67-76.7 470.7 13.29 98 (98-76.3) 1.7 136.7 2.7 2.3) 17.3) -9.3) 14.3) -15.3 234.7 313.3 68.3) -34.3 0 3968.49 68 (68-76.3) -14.3 86.3) 4.89 72 (72-76.

nilai bagi varians perlu diperolehi iaitu berdasarkan min bagi data dalam jadual.3 .78.98.68.62.78.78.51.85.78.67.81.94.88 Maka Min xᵢ = 91+78+78+85+92+68+62+98+51+78+80+82+61+94+72+42+78+81+67+78+88 20 Min xᵢ = 1526 20 Min xᵢ = 76.42.92.82.Sebelum dapat memperolehi nilai sisihan piawai.72. Skor xᵢ = 91.78.61.80. Oleh itu. min bagi data dalam jadual tersebut ialah .

45 . barulah nilai varians dapat diperolehi.2 / 19 = 208.45 Oleh itu sisihan piawai bagi data ini ialah: s = 14.͞x)2]/(n-1) √ s2 = √ 208.Setelah nilai bagi min diperolehi.85 Formula pengiraan sisihan piawai ialah : √ s2 atau √ [( xᵢ .͞x)2]/(n-1) = 3968. Maka s2 = [( xᵢ .85 = √ 14.85 Maka varians bagi data di atas: s2 = 208.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful