STATISTIK

Ia digunakan untuk mengukur perubahan atau serakan data/skor di keliling min.͞x)2]/(n-1) . Formula pengiraan sisihan piawai ialah : √ s2 atau √ [( xᵢ .SISIHAN PIAWAI Sisihan piawai ialah punca kuasa dua bagi varians.

SISIHAN PIAWAI Sisihan Piawai digunakan untuk mengukur serakan markah yang menentukan sama ada sebaran markah bagi data yang diambil menghasilkan ukuran serakan bertaburan normal atau sebaliknya. .

3 640.49 78 (78-76.3) 17.3 234.3) -4.3) -25.49 67 (67-76.3 18.49 85 (85-76.7 313.3 86.89 78 (78-76.49 94 (94-76.29 98 (98-76.3) 21.7 22.2 .49 68 (68-76.69 88 (88-76.7 136.7 13.3) 3.7 2.3) 14.͞x) Kuasa dua ( xᵢ .89 Min = 76.3) 4.3 204.3) 1.3) -34.7 246.3 0 3968.͞x) 42 (42-76.3) 1.89 72 (72-76.3) -9.89 80 (80-76.3) 1.89 91 (91-76.3) -8.09 62 (62-76.3 1176.Markah xᵢ Perbezaan ( xᵢ .3) 1.3) -14.89 78 (78-76.69 81 (81-76.7 216.89 78 (78-76.09 92 (92-76.3) -15.7 2.3) 5.09 61 (61-76.7 75.7 470.3) 11.7 2.3) 15.49 51 (51-76.7 2.3 68.09 82 (82-76.3) 8.7 32.

98.78.61.78.78.72.92.85.Sebelum dapat memperolehi nilai sisihan piawai.62. Oleh itu.82.81. Skor xᵢ = 91.80.3 .51.94.42.88 Maka Min xᵢ = 91+78+78+85+92+68+62+98+51+78+80+82+61+94+72+42+78+81+67+78+88 20 Min xᵢ = 1526 20 Min xᵢ = 76.67.78.78. min bagi data dalam jadual tersebut ialah .68. nilai bagi varians perlu diperolehi iaitu berdasarkan min bagi data dalam jadual.

͞x)2]/(n-1) √ s2 = √ 208.85 = √ 14.85 Formula pengiraan sisihan piawai ialah : √ s2 atau √ [( xᵢ . Maka s2 = [( xᵢ .Setelah nilai bagi min diperolehi.͞x)2]/(n-1) = 3968.45 Oleh itu sisihan piawai bagi data ini ialah: s = 14. barulah nilai varians dapat diperolehi.45 .2 / 19 = 208.85 Maka varians bagi data di atas: s2 = 208.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful