P. 1
Panduan Kelab Rukun Negara

Panduan Kelab Rukun Negara

|Views: 224|Likes:
Published by Anneza Hussein
Harap dapat membantu rakan-rakan guru mengendalikan aktiviti koku dengan berkesan.
Harap dapat membantu rakan-rakan guru mengendalikan aktiviti koku dengan berkesan.

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Anneza Hussein on Jan 24, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as RTF, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/24/2015

pdf

text

original

JABATAN PERPADUAN NEGARA KEMENTERIAN PELAJARAN DAN INTEGRASI NASIONAL MALAYSIA JABATAN PERDANA MENTERI

BUKU PANDUAN KELAB RUKUN NEGARA

KANDUNGAN

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Prinsip‐Prinsip Rukun Negara Lirik Lagi Lima Prinsip Rukun Negara Pendahuluan Latar Belakang Penubuhan Kelab Rukun Negara Objektif Penubuhan Kelab Rukun Negara Modus Operandi Kelab Rukun Negara Pengisian Aktiviti Kelab Rukun Negara Sumber Kewangan Kesimpulan Peraturan Kelab Rukun Negara 10. 1 Pendahulu an

10.2 Prosedur Penubuhan Kelab Rukun Negara 10. 3 Peraturan

11.

Lampiran B ‐

Aktiviti Kelab Rukun Negara Cadangan Perancangan Tahunan Aktiviti Kelab Rukun Negara

12.

Lampiran C ‐

2

Rukun Negara
Pengisytiharan
BAHAWASANYA NEGARA KITA MALAYSIA mendukung cita‐cita hendak mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh masyarakatnya; memelihara satu cara hidup demokratik;
mencipta satu masyarakat yang adil di mana kemakmuran Negara akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama; menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi‐ tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai corak;

membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden; MAKA KAMI, Rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita‐cita tersebut berdasarkan atas prinsip‐prinsip yang berikut: 0•KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN 0•KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA 0•KELUHURAN PERLEMBAGAAN 0•KEDAULATAN UNDANG‐ UNDANG 0•KESOPANAN DAN KESUSILAAN
3

Lima Prinsip Rukun Negara Lima Prinsip Rukun Negara Harus Menjadi Cara Hidup Kita Bukan Sekadar Ikrar Sahaja Sekali Sekala Dibaca Semata Lima Prinsip Rukun Negara Telah Menjadi Teras Perpaduan Membentuk Satu Negara Tanpa Mengira Agama Dan Bangsa Chorus: Amalkanlah Rukun Negara Dalam Hidup Harian Kita Tanpa Mengira Tua Muda Mengekalkan Warisan Kita Lima Prinsip Rukun Negara Telah Menjadi Teras Perpaduan Membentuk Satu Negara Tanpa Mengira Agama Dan Bangsa Lima Prinsip Rukun Negara Ikrar: Kepercayaan Kepada Tuhan Kesetiaan Kepada Raja Dan Negara Keluhuran Perlembagaan Kedaulatan Undang‐Undang Kesopanan Dan Kesusilaan Itulah Lima Prinsip Rukun Negara 4 .

Abah Dato’ Azman Amin Hassan 5 .Lagu Ciptaan Lirik Oleh : Dato’ Wah Idris : Dato’ Cosmas J.

1.2Berikutan dengan peristiwa itu juga.1. . Majlis Perundingan Negara telah memutuskan bahawa Malaysia yang terdiri daripada rakyat berbilang kaum memerlukan satu ideologi negara yang boleh diamalkan oleh seluruh rakyat ke arah membentuk sebuah negara yang bersatu padu. Melalui beberapa perbincangan dan mesyuarat. Berdasarkan kepada keputusan tersebut. maka terbentuklah Rukun Negara yang telah diisytiharkan oleh DYMM Seri Paduka Baginda Yang di‐ Pertuan Agong pada 31 Ogos 1970 menjadi pegangan. panduan dan amalan oleh seluruh rakyat Malaysia ke arah pemupukan ketaatan dan kecintaan kepada bangsa dan negara. 6 dan pengukuhan semangat perpaduan. sistem kerajaan berparlimen telah digantung (MAGERAN) serta dan telah seterusnya ditubuhkan suasana Majlis untuk harmoni Gerakan Negara mengembalikan dan percaya keamanan.1Peristiwa rusuhan kaum/etnik pada 13 Mei 1969 telah mengganggugugat keamanan dan kestabilan negara pada ketika itu dan tindakan serta merta telah diambil untuk mengisytiharkan darurat di seluruh negara. menegakkan semula undang‐undang negara memupuk mempercayai di kalangan rakyat. PENDAHULUAN 1. Dengan pengisytiharan tersebut. MAGERAN telah menubuhkan Majlis Perundingan Negara di bawah Peraturan‐ Peraturan Perlu Majlis Perundingan 1970 yang berfungsi untuk membincangkan serta meneliti isu‐isu perpaduan nasional dan mencari jalan bagi menyelesaikan masalah‐masalah berkaitan dengan hubungan antara kaum.

B Dato’ Seri Abdullah Bin Haji Ahmad Badawi (ketika itu selaku Timbalan Perdana Menteri) semasa merasmikan sambutan Hari Perpaduan Peringkat Kebangsaan 2000 di Melaka.2Selaras dengan saranan tersebut. ketika merasmikan Malaysia Hari Perpaduan berpegang Peringkat kepada Kebangsaan 1999 di Pahang.A.3Dalam usaha menyuntik kesedaran dan penghayatan prinsip‐prinsip yang telah murid‐murid yang mengenai dalam terkandung di Rukun Negara. LATAR BELAKANG PENUBUHAN KELAB RUKUN NEGARA 2. 2. 2. beliau telah menyeru agar seluruh rakyat sentiasa prinsip‐prinsip Rukun Negara untuk menjamin perpaduan dan kemakmuran negara terus berkekalan. Inisiatif ini dilaksanakan melalui Surat Pekeliling . para pelajar akan didedahkan mengenai prinsip‐prinsip tersebut supaya mereka benar‐benar dapat memahami serta menghayatinya agar dapat diamal dan dijadikan budaya hidup seharian. Malah sebelum itu.1Penubuhan Kelab Rukun Negara (KRN) ini telah diilham dan disarankan oleh Y.1. Menerusi Kelab Rukun Negara ini. pihak Kementerian Pendidikan pada masa itu telah mengambil inisiatif untuk menubuhkan Kelab Rukun Negara di sekolah‐sekolah menengah seluruh negara. maka Kelab Rukun Negara diperkenalkan sekolah‐ sekolah dan di Institusi Pengajian Tingggi (IPT) dimantapkan dan diperkukuhkan lagi selaras dengan keputusan Mesyuarat Jemaah Menteri pada 11 Ogos 2004.

7 .Ikhtisas Bil.

2.3Menyubur dan mempertingkatkan kesedaran kerohanian akan kepentingan Rukun Negara sebagai asas norma kehidupan. maka Jabatan Perpaduan Negara Dan Integrasi Nasional.17/2000: Penubuhan Kelab Rukun Negara Di Sekolah‐ sekolah bertarikh 16 November 2000 kepada semua Pengarah Pendidikan Negeri. OBJEKTIF PENUBUHAN KELAB RUKUN NEGARA 3.1Memperkenalkan prinsip‐prinsip Rukun Negara. 3. JPM) telah dipertanggungjawabkan untuk mewujudkan kerjasama erat dengan pihak Kementerian Pelajaran Malaysia dan Kementerian Pengajian Tinggi bagi tujuan tersebut (Keputusan Mesyuarat Jemaah Menteri bertarikh 11 Ogos 2004). Jabatan Perdana Menteri (JPNIN. sejak Kelab Rukun Negara ditubuhkan. berwawasan. tiada sebarang garis panduan yang terperinci dikeluarkan untuk dijadikan sebagai panduan pengurusan dan pengisian program serta aktiviti yang dilaksanakan oleh kelab ini.3Atas kesedaran untuk mengukuhkan perhubungan kaum dan meningkatkan penghayatan masyarakat terhadap prinsip‐prinsip Rukun Negara. Walau bagaimanapun. bersatu padu. bermaruah. bersikap terbuka dan beretika sejajar dengan wawasan . dan 3. 3.2Memberi pengertian dan kefahaman tentang lima prinsip Rukun Negara. 3.4Menjadikan prinsip‐prinsip Rukun Negara sebagai satu amalan cara hidup yang berterusan bagi melahirkan masyarakat yang mempunyai jati diri. setia.

8 .negara.

4.Ketua Pengarah Bahagian . Jabatan Perpaduan Negara Dan Integrasi Nasional . MODUS OPERANDI KELAB RUKUN NEGARA Peranan yang perlu dimainkan bagi mewujud dan memperkukuhkan Kelab Rukun Negara di sekolah‐sekolah adalah seperti berikut:‐ JABATAN TANGGUNGJAWAB TINDAKAN / PELAKSANAAN 1.Perpaduan Masyarakat Dan Integrasi Negara - Garis Panduan Cadangan aktiviti Kepegawaian / Fasilitator Bahan cetak Promosi Kewangan Pemantauan Pelaporan .

9 .

Pengarah Jabatan Perpaduan Negara Dan Integrasi Nasional Negeri .Pegawai Pelajaran Daerah/Bahagian - Pelaporan Penyelarasan .Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia .JABATAN TANGGUNGJAWAB TINDAKAN / PELAKSANAAN 2. Kementerian Pelajaran Malaysia .Pengarah Pelajaran Negeri - - Arahan Kewangan Cadangan dan pelaksanaan aktiviti Pemantauan Pelaporan 4. Pejabat Perpaduan Daerah /Bahagian/ Pejabat Pelajaran Daerah/ Bahagian Pegawai .Pengarah Bahagian Sekolah . Jabatan Perpaduan Negara Dan Integrasi Nasional Negeri /Jabatan Pelajaran Negeri .Pengarah Bahagian Pendidikan Guru - Garis Panduan Cadangan aktiviti Kepegawaian / Fasilitator Bahan cetak Promosi Kewangan Pemantauan Pelaporan 3.Perpaduan Daerah/Bahagian .

10 .

JABATAN TANGGUNGJAWAB TINDAKAN / PELAKSANAAN 5. Sekolah - Pengetua/Guru Besar Guru Penasihat - Penubuhan kelab Pelaksanaan aktiviti Pemantauan Pelaporan Sumber Kewangan .

11 .

dari semasa ke semasa Jabatan ini juga akan terus merancang dan merangka pelbagai aktiviti lain yang difikirkan lebih berkesan.2Antara aktiviti‐aktiviti yang boleh dilaksanakan melalui Kelab Rukun Negara ialah seperti di Lampiran A. 1 . nasional di pelbagai Bagi mencapai matlamat ini.1Kelab Rukun Negara yang diwujudkan di sekolah‐sekolah akan melaksanakan pelbagai aktiviti yang berteraskan kepada kalangan pengukuhan murid. untuk tentang penghayatan dan pengamalan (4P) Rukun Negara di Selain matlamat murid memperkenal dan menyedarkan kepentingan Rukun Negara. daripada pemahaman. PENGISIAN NEGARA PROGRAM DAN AKTIVITI KELAB RUKUN 5.5. pengetahuan. 53 Selain daripada aktiviti‐aktiviti yang dinyatakan di atas. aktiviti Kelab Rukun Negara akan dirangka dan dilaksanakan berlandaskan kepada lima prinsip Rukun Negara iaitu: 0* Kepercayaan Kepada Tuhan 0* Kesetiaan Kepada Raja dan Negara 0* Keluhuran Perlembagaan 0* Kedaulatan Undang‐ Undang 0* Kesopanan dan Kesusilaan 5. kelab ini juga akan dijadikan sebagai salah satu strategi utama ke arah pengukuhan semangat kalangan perpaduan murid dan integrasi kaum. manakala Cadangan Perancangan Tahunan Aktiviti Kelab Rukun Negara adalah seperti di Lampiran B.

2 .

pertubuhan‐ pertubuhan bukan kerajaan dan swasta. perpaduan dan integrasi nasional di kalangan murid. pertubuhan‐ pertubuhan bukan kerajaan dan swasta. Justeru. penubuhan Kelab Rukun Negara akan menjadi pemangkin kepada proses untuk mencapai perpaduan yang unggul di negara ini. Jabatan Perdana Menteri.2Peruntukan daripada daripada pihak Ibu pentadbiran Jabatan sekolah Perpaduan (menggunakan peruntukan kokurikulum sedia ada).5Perkongsian daripada bijak dengan agensi‐agensi agensi‐agensi kerajaan. KESIMPULAN Bagi mencapai matlamat untuk membina bangsa Malaysia yang bersatu padu selaras dengan wawasan negara. 6.4Sumbangan 6. Pejabat Negara Dan Integrasi Nasional. Jawatankuasa Kelab Rukun Negara yang akan ditubuhkan di sekolah juga digalakkan untuk melaksanakan aktiviti yang menjurus kepada peningkatan penghayatan dan pengamalan nilai‐ nilai yang terkandung dalam Rukun Negara serta pengukuhan semangat patriotisme. dan 6.6Sumbangan individu dan lain‐lain yang difikirkan sesuai. SUMBER KEWANGAN 6.1Peruntukan 6. peranan Kelab Rukun Negara dari semasa 1 3 .mantap dan relevan dengan situasi semasa. 6. Selain itu. 7. kerajaan.3Sumbangan daripada pihak PIBG Sekolah. 6.

1 4 . Bagi mencapai matlamat ini.ke semasa akan diperkemas dan diperkukuhkan lagi supaya pencapaian terhadap matlamat falsafah Rukun tersebut Negara dapat perlu direalisasikan. Jabatan Perpaduan Negara akan mewujudkan kerjasama erat dan berterusan dengan Kementerian Pelajaran Malaysia. dipertingkatkan Pengetahuan. pemahaman. penghayatan dan pengamalan (4P) terutamanya di kalangan murid untuk menjadikan mereka sebagai rakyat yang lebih bertanggungjawab dan prihatin dalam sebuah negara majmuk.

1. kepada jawatankuasa ini juga garis bertanggungjawab perancangan aktiviti.2Pelaksanaan kelab ini di sekolah rendah dan menengah akan dikendalikan oleh murid dengan bimbingan guru kelab/pihak sekolah.PERATURAN‐ PERATURAN KELAB RUKUN NEGARA 1. 1. PROSEDUR PENUBUHAN KELAB RUKUN NEGARA 2. 1 5 .3Kelab yang ditubuhkan di sekolah akan dipantau oleh satu jawatankuasa yang dibentuk di peringkat kebangsaan dan negeri. Selain memantau. 2. 2.1Pengetua/Guru Besar hendaklah melantik Jawatankuasa Penaja di peringkat sekolah masing‐masing. PENDAHULUAN 1. panduan.1Penubuhan Kelab Rukun Negara adalah diwajibkan kepada semua sekolah rendah dan menengah. peraturan dan segala perkara yang berkaitan dengan Kelab Rukun Negara.2Jawatankuasa Penaja tersebut hendaklah mengemukakan satu permohonan penubuhan Kelab Rukun Negara di sekolah masing‐ masing.

3Setelah menerima kelulusan daripada pendaftar. dan 4) Laporan Kewangan.4Jawatankuasa Penaja hendaklah dibubarkan setelah terbentuknya Jawatankuasa Kelab Rukun Negara sekolah melalui mesyuarat agung. Jawatankuasa ini perlu memanggil satu mesyuarat agung untuk menubuhkan Kelab Rukun Negara dan memilih ahli‐ahli jawatankuasa.1Kelab Rukun Negara ini boleh ditubuhkan sebagaimana yang 1997. 1 6 terkandung dalam Peraturan Penubuhan Kelab/Persatuan Sekolah . 2. Pengetua/Guru Besar. 2.2. 2. PERATURAN Peraturan 1: Nama Pertubuhan 1.6Jawatankuasa Kelab Rukun Negara perlu mengadakan mesyuarat sekurang‐kurangnya 3 kali setahun. 3.5Jawatankuasa hendaklah mengemukakan secara bertulis kepada Pengetua/Guru Besar dalam tempoh 14 hari laporan‐laporan seperti berikut:‐ 1) Perlembagaan kelab. 3) Senarai aktiviti utama kelab. 2) Senarai Ahli Jawatankuasa dan minit mesyuarat agung.

toleransi dan kerjasama antara kaum. menghayati dan mengamalkan Rukun Negara.5Menyemai dan mempertingkatkan lagi semangat perpaduan di kalangan murid berasaskan sikap saling percaya‐ mempercayai.12 Nama pertubuhan ini ialah ‘Kelab Rukun Negara’ dan diikuti dengan nama sekolah masing‐masing. 2.1. 13 Alamat pertubuhan adalah alamat sekolah di mana kelab tersebut ditubuhkan.1Memperkenalkan Rukun Negara kepada murid supaya mereka dapat mengetahui dan memahami falsafah serta prinsip‐prinsip Rukun Negara. 1 7 . 2. Peraturan 2 : Objebtif 21 Objektif Kelab Rukun Negara ditubuhkan untuk: 2.1.2Menyemai prinsip‐prinsip yang terkandung dalam Rukun Negara di kalangan murid. kesedaran dan pemahaman murid tentang kepentingan Rukun Negara kepada 2. 2.1.1.3Mempertingkatkan negara. hormat‐ menghormati.4Mendidik murid supaya memahami.1.

1Saling hormat‐menghormati di antara satu kaum dengan kaum yang lain sama ada dalam kelab mahupun di mana‐ mana sahaja dan dalam apa jua keadaan. 33 Ahli kelab adalah tertakluk kepada peraturan kelab dan berjanji mentaati perkara‐perkara berikut:‐ 3.2. mereka hendaklah terlibat secara aktif dengan aktiviti‐ aktiviti yang dilaksanakan oleh kelab ini.16Mempertingkatkan dianuti.17Mempertingkatkan kefahaman dan menghormati budaya. Justeru. penghayatan agama yang 2. adat resam dan pantang larang kaum‐ kaum di Malaysia.3. 32 Keahlian Kelab Rukun Negara mestilah terdiri daripada pelbagai kaum dan tidak boleh dipelopori oleh satu kaum sahaja kecuali bagi sekolah‐sekolah yang muridnya terdiri daripada satu kaum sahaja. 1 . Peraturan 3 : Keahlian 31 Semua murid sekolah rendah dan menengah adalah digalakkan menjadi ahli Kelab Rukun Negara.

8 .

32Setiap ahli dikehendaki melibatkan diri dalam setiap aktiviti yang dilaksanakan oleh kelab. 3.33Setiap ahli dilarang mempengaruhi ahli atau orang lain membuat propaganda yang boleh memecah‐ belahkan masyarakat yang terdiri daripada pelbagai kaum.36Berusaha ke arah memelihara semangat perpaduan sehingga menjadi satu budaya di kalangan rakyat Malaysia. 3. 1 . 3.3. Peraturan 4 : Aktiviti 4.34Setiap ahli dilarang mengamalkan diskriminasi antara kaum dan seterusnya memantau agar amalan tersebut tidak diamalkan. 3.11Kepercayaan Kepada Tuhan ‐ Program/aktiviti yang berbentuk keagamaan.35Setiap ahli dilarang menyentuh atau membicarakan secara terbuka perkara yang sensitif bagi sesuatu kaum.1 Kelab Rukun Negara yang ditubuhkan harus melaksanakan aktiviti‐aktiviti berdasarkan kepada lima prinsip Rukun Negara seperti berikut:‐ 4.

9 .

mengenai kebudayaan 4. Jawatankuasa Induk Kelab Rukun Negara – Peringkat Kebangsaan Jawatankuasa ini adalah bertanggungjawab dalam menggubal dasar serta menentukan hala tuju Kelab Rukun Negara. 4.13Keluhuran Perlembagaan 0.Program/aktiviti yang berbentuk patriotisme.1.5Kesopanan Dan Kesusilaan 0‐Program /aktiviti yang berbentuk pemahaman tatasusila dan sesuatu kaum. yang dengan 4. .4Kedaulatan Undang‐ Undang 0‐Program/aktiviti berkaitan undang‐ undang.1.4. 4. Peraturan 5 : Pentadbiran 5.21Program/aktiviti lain yang difikirkan sesuai seperti dalam Buku Panduan Kelab Rukun Negara.Program/aktiviti yang berdasarkan perlembagaan.12Kesetiaan Kepada Raja Dan Negara 0.1.

2 0 .

Penaung Bersama ‐ ‐ Menteri di Jabatan Perdana Menteri Menteri Pelajaran Malaysia 2. Timbalan Pengerusi ‐ Timbalan Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia Jabatan Sekolah Kementerian Pelajaran Malaysia Timbalan Ketua Pengarah (Operasi) Jabatan Perpaduan Negara Dan Integrasi Nasional 4. Ahli ‐ b) c) d) e) . Setiausah a ‐ Pengarah Bahagian Sekolah Kementerian Pelajaran Malaysia Pengarah Bahagian Perpaduan Masyarakat dan Integrasi Negara a) Bahagian Perpaduan Masyarakat dan Integrasi Negara Bahagian Sekolah Kementerian Pelajaran Malaysia Bahagian Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia Jabatan Penerangan Malaysia Bahagian Teknik dan Vokasional 21 ‐ 5.Jawatankuasa ini adalah seperti berikut : 1. Pengerusi ‐ Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia ‐ Ketua Pengarah Jabatan Perpaduan Negara Dan Integrasi Nasional 3.

Jawatankuasa ini adalah seperti berikut: i. Di samping itu.Kementerian Pelajaran Malaysia 6) Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional Negeri 52. Penaung Pengerusi bersama ‐ ‐ Exco Perpaduan Pengarah Pelajaran Jabatan Pelajaran Negeri/ Pengarah Jabatan Perpaduan Negara Dan Integrasi Nasional (JPNIN) Negeri Penolong Pengarah JPNIN Negeri Ketua Unit Kokurikulum Jabatan Pelajaran Negeri Ketua Sektor Pengurusan Pembangunan Kemanusiaan Jabatan Pelajaran Negeri Pegawai Pelajaran Daerah/Bahagian iii. Setiausaha ‐ iv. ii.Jawatankuasa Pelaksana Kelab Rukun Negara – Peringkat Negeri Jawatankuasa ini adalah bertanggungjawab dalam pelaksanaan aktiviti Kelab Rukun Negara di peringkat Negeri. Ahli ‐ ‐ . peranannya juga adalah dalam melaksanakan dan memantau pengendalian Kelab Rukun Negara di peringkat daerah dan sekolah‐sekolah.

22 .

Ahli ‐ Pengetua/Guru Besar (yang dilantik) 54 Jawatankuasa Peringkat Sekolah Keanggotaan Jawatankuasa Kelab Rukun Negara di peringkat sekolah adalah seperti berikut: i) ii) iii) iv) v) vi) Penaung Penasihat Penyelaras Pengerusi Timbalan Pengerusi Setiausaha ‐ Pengetua/Guru Besar Penolong Kanan ‐ Kokurikulum ‐ Guru Penasihat ‐ Seorang murid ‐ Seorang murid ‐ Seorang murid 2 . ‐ 5. Penasihat ‐ Pengarah Jabatan Pelajaran Negeri/ Pengarah JPNIN Negeri ‐ Pegawai Pelajaran Daerah/ Pegawai Perpaduan Daerah Penyelia Kokurikulum Pejabat Pelajaran Daerah Pembantu Pembangunan Masyarakat JPNIN 2.0‐Pegawai Daerah/Bahagian 52 Jawatankuasa Peringkat Daerah/Bahagian Perpaduan 1. Pengerusi Bersama Setiausaha 3.

3 .

Pengerusi ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ . Peraturan 6 : Tugas Jawata tankuasa Bertanggungjawab atas ke keseluruhan perjalanan kelab. Penolong Setiausaha dan Bendahari adalah Jawatankuasa Eksekutif yang dilantik melalui Mesyuarat Agung Tahunan yang perlu diadakan sebelum 31 Mac setiap tahun. Mempengerusikan mesyuarat kelab. Timbalan Pengerusi. Jawatan Juru Audit Dalam dilantik oleh Pengetua atau Guru Besar. Lain‐lain tugas pentadbiran kelab. Berhubung dengan Pejabat Perpaduan Negeri / Daerah / Bahagian untuk mendapatkan bahan penerbitan dan sebagainya.vii) viii) ix) x) Penolong Setiausaha Bendahari Ahli Jawatankuasa Juru Audit Dalam ‐ Seorang murid ‐ Seorang murid ‐ 10 orang murid ‐ 2 orang (seorang guru dan seorang murid) Jawatan Pengerusi. Setiausaha. Menyusun dan merangka aktiviti kelab. Merapatkan hubungan dengan Kelab‐ kelab Rukun Negara yang lain.

Timbalan Pengerusi ‐ Bertanggungjawab kepada Pengerusi. 0‐Mempengerusikan kelab ketiadaan Pengerusi. 0‐Membantu Pengerusi mentadbir kelab. semasa 24 .

‐ 0‐Tugas‐tugas lain yang diarahkan oleh Pengerusi dan Timbalan Pengerusi. sega ‐ Menyimpan dan merekodkan la urusan kewangan kelab. Jawatankua Membantu sa menjalankan urusan kelab.‐ ‐ Membantu Pengerusi merancang aktiviti kelab. kepad a Eksekutif . Menyimpan dan merekodkan segala fail‐ fail kelab. Setiausah Membantu a menjalankan tugas‐tugas kesetiausahaan. Mencatat minit mesyuarat. Menguruskan urusan surat‐ menyurat. Setiausaha ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Penolong Setiausaha ‐ ‐ Bendahari Bertanggungjawab menguruskan urusan kewangan kelab. Tugas‐tugas lain yang diarahkan oleh Pengerusi dan Timbalan Pengerusi. Menjalanka tuga Setiausaha n s semasa ketiadaan Setiausaha. Menyediaka kegiat n laporan an dan aktiviti. 0‐Mengusahakan sumber kewangan kelab. Tugas‐tugas lain yang diarahkan oleh Pengerusi. AJK ‐ ‐ Bertanggungjawab sepenuhnya Pengerusi/Timbalan Pengerusi.

‐ mesyuarat Menghadiri kelab dipanggil. Tugas‐tugas lain yang diarahkan oleh Pengerusi. apabil a menamba h menjalank an ‐ ‐ ‐ Membantu pengerusi aktiviti kelab. 25 . Membantu Pengerusi keahlian kelab.

72 Pengetua/Guru Besar hendaklah menyimpan supaya atau menyebabkan suatu di tempoh akaun bawah tidak tahun disimpan yang sewajarnya dan hendaklah menyimpannya jagaannya berakhir bagi kurang dari enam bulan setelah tiap‐tiap kewangan dan hendaklah sedia ada bagi pemeriksaan oleh pihak pendaftar.‐ Memeriksa dan mengesahkan penyata Juru Audit Dalam perbelanjaan Kelab Rukun Negara sekurang‐ kurangnya dua kali setahun. Peraturan 7 : Peraturan Pengurusan Kewangan Kelab Rukun Negara 71 Akaun bagi tiap‐tiap kelab di sekolah dan hendaklah di bawah kawalan Pengetua /Guru Besar. 73 Apa‐apa derma sekolah tajaan atau kutipan di bagi setiap kelab hendaklah mendapat kelulusan Pengetua/Guru Besar .

26 . 82 Peranan Mesyuarat Agung a) Memilih Jawatankuasa Kelab.Peraturan 8 : Mesyuarat Agung 81 Setiap Kelab Rukun Negara hendaklah mengadakan mesyuarat agung pada setiap tahun.

Peraturan 9: 91 Jawatankuasa Induk Kelab Rukun Negara berhak untuk membatal. 27 . 4) Menerima dan meluluskan usul dan resolusi. 5) Hal‐hal lain. meminda dan menambah mana‐mana peraturan yang terkandung di dalam buku ini pada bila‐ bila masa dan tanpa terikat kepada mana‐ mana pihak.2) Membentangkan Laporan Tahunan Kelab. 3) Membentangkan Penyata Kewangan Kelab.

2 8 .

• • Pengetua/Guru Besar AJK KRN 3. Kumpulan pembaca ikrar terdiri daripada pelbagai kaum. Setiap perjumpaan kelab. LAFAZ IKRAR RUKUN NEGARA Supaya murid sentiasa menghayati falsafah serta prinsip‐prinsip Rukun Negara • Arahan daripada Kementerian Pelajaran Malaysia. • • • • Pengetua/ Guru Besar Semua murid AJK Kelab Rukun Negara Pegawai Perpaduan Daerah (Pemantauan) • • • • Hari Korikulum Majlis rasmi.PRINSIP 1: KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN BIL AKTIVITI OBJEKTIF STRATEGI PELAKSANAAN TINDAKAN 1. • • 2. NYANYIAN Menyemai rasa cinta dan LAGU bangga terhadap raja KEBANGSAAN dan negara ’NEGARAKU’ DAN NEGERI • • • • Pengetua/Guru Besar AJK KRN . Sudut khas dalam kelas dan pejabat. (KPM) Setiap perhimpunan sekolah. • • • • Di pintu masuk hadapan sekolah. MEMPAMERK AN PRINSIP‐ PRINSIP RUKUN NEGARA Supaya murid sentiasa mengingati prinsip‐prinsip Rukun Negara. Sambutan Bulan Kemerdekaan Sambutan Bulan Perpaduan. Mural di dinding Papan kenyataan Semasa majlis sekolah.

29 .

Mengasah minda dan PIDATO/DEBAT mencungkil bakat murid 2 . • Menjemput panel penceramah bertauliah daripada JPNIN. unsur positif dalam kehidupan. Memupuk minat PERPADUAN DAN INTEGRASI membaca. • Pertandingan terbuka kepada setiap murid. Menggalakkan NASIONAL penggunaan ICT untuk mencari bahan. • • • Pengetua/Gur u Besar PIBG JPNIN 6.BIL AKTIVITI OBJEKTIF STRATEGI PELAKSANAAN TINDAKAN 4. 1 PERTANDINGAN . FORUM‐ MEMAHAMI KEPELBAGAIAN AGAMA 1 Memperkenalkan . nilai‐ nilai sejagat dalam agama. Negeri dan Kebangsaan. 3. KPM dan Jabatan Penerangan Malaysia. • • Semua murid AJK KRN 5. Menghormati kepercayaan agama lain. Sempena Bulan Kemerdekaan / Bulan Perpaduan Peringkat Daerah. penganut‐ penganut agama lain. 1 Mendedahkan nilai‐ CERAMAH‐ . • • • • KPM JPNIN Sekolah AJK KRN • • . 3 Menghormati . • Menjemput ahli panel yang mewakili agama masing‐masing. sejagat dalam 2 Menerapkan unsur‐ agama . nilai Penerapan nilai sejagat dalam agama. 2 .

30 .

Tahun Baru Cina. Mendapat kebenaran daripada rumah‐ rumah ibadat. Krismas. Perak. LAWATAN KE RUMAH‐ RUMAH IBADAT 1 . • Mengadakan majlis sambutan di sekolah. MERAIKAN HARI Mendedahkan murid PERAYAAN PELBAGAI KAUM kepada pelbagai hari perayaan seperti Hari Raya Aidilfitri. Mengenali secara lebih dekat rumah‐ rumah ibadat penganut agama lain. Murid digalakkan melibatkan diri di dalam aktiviti‐ aktiviti yang dianjurkan. Deepavali. Batu Caves Selangor. • • Sekolah AJK KRN 2 . Sam Poh Tong di Ipoh. • Mendapatkan kebenaran bertuulis daripada ibu bapa. Hari Gawai dan Pesta Kaamatan. Pengetua/Gur u Besar • AJK KRN • 8. Menyemai perasaan/sikap menghormati prinsip kebebasan beragama di kalangan setiap warganegara. • .BIL AKTIVITI OBJEKTIF STRATEGI PELAKSANAAN TINDAKAN 7. • Menganjurkan lawatan ke rumah‐ rumah ibadat yang dibuka untuk lawatan/seperti di Masjid Negara/Putrajay a.

• Program dianjurkan dalam bulan‐bulan berkaitan. 31 .

terhadap alam sekitar akibat daripada perbuatan manusia. Memupuk sikap mencintai dan menghargai anugerah Tuhan di • Pertandingan Buku Skrap tentang kepercayaan kepada Tuhan. bengkel dan sebagain ya. 10. forum. • Mengumpul bahan‐bahan berkaitan dengan 3 . kepada murid contoh: pada hari tentang kesan Maulidur Rasul. Memberi kesedaran dan keinsafan • AJK KRN • Sebelum dan selepas Hari Perayaan Agama. Menggalakkan penggunaan ICT keindahan dan kemusnahan alam ciptaan Tuhan. • Guru Agama/Guru Pendidikan Moral 2 .BIL AKTIVITI OBJEKTIF STRATE GI PELAKSANAAN TINDAKAN 9. PERTANDINGAN PENYEDIAAN FOLIO/BUKU SKRAP 1 . kalangan murid. • Pengetua/Gur u Besar AJK KRN JPNIN • • . KEM BINA INSAN Mempertingkatkan kerohanian dan nilai‐ nilai murni di kalangan murid. Mengadakan ceramah. untuk mencari bahan.

Mengadakan 11. forum. bengkel dan sebagain ya. ceramah. • Pengetua/Gur u Besar • • AJK KRN JPNIN 32 . BAHAN PENERBITAN Mempertingkatkan kerohanian dan nilai‐ nilai murni di kalangan murid.

Sambutan Bulan Perpaduan. • Pengetua/Gur u Besar • Setiap perhimpunan • • Semua murid AJK Kelab Rukun Negara sekolah. • • Hari Kokurikulum. Setiap • perjumpaan kelab. • Pengetua/Guru Besar • AJK KRN . Kumpulan pembaca ikrar terdiri daripada murid pelbagai kaum. (Pemantauan) • (KRN) Pegawai Perpaduan • 2. Daerah • • Majlis rasmi. • Semasa majlis sekolah. NYANYIAN LAGU KEBANGSAAN ’NEGARAKU’ DAN NEGERI Menyemai rasa cinta dan bangga terhadap raja dan negar a.PRINSIP 2: KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA BIL AKTIVITI OBJEKTIF STRATEGI PELAKSANAAN TINDAKAN 1. Supay sentias a murid a menghay RUKUN NEGARA ati falsafah serta prinsi p – prinsip Rukun Negar a LAFAZ IKRAR • Arahan daripada KPM.

33 .

1. . 3. Lawatan semasa Persidangan Parlimen dan Dewan Undangan Negeri.BIL AKTIVITI OBJEKTIF STRATEGI PELAKSANAAN Lawatan ke Istana. Memberi pendedahan mengena i sistem • Bersifat pertandingan Kerja kumpulan. • Pengetua/Guru Besar • AJK KRN • • pemerintahannegeri‐ negeri di Malaysia. Dijalankan di peringkat sekolah. SALASILAH KESULTANAN NEGERI 2. Muzium DiRaja dan Muzium Negeri Lawatan Integrasi semasa Hari Keputeraan Agong. Menyemai rasa cinta PERTANDINGAN dan bangga kepada Raja BUKU dan SKRAP/FOLIO Negara. TINDAKAN 3. • • • Semua murid AJK KRN • • 4. LAWATAN Memberi pendedahan mengenai Sistem Pemerintaha n Raja Berperlembagaan.

34 .

Majlis rasmi yang lain. ai jasa‐ jasa • Bersifat pertandingan • Pengetua/Guru Besar • • Kerja kumpulan. i dan menghaya ti sejarah dan pembangunan negara. KEMPEN KIBAR JALUR GEMILANG DAN BENDERA NEGERI Menyemai dan memupuk semangat patriotisme di kalangan murid. Nyanyian lagu Jalur Gemilang dan patriotik Tayangan gambar berunsurkan patriotik untuk semua kaum. • Dijalankan di AJK KRN peringkat . PENGKISAHAN SEJARAH NEGARA OLEH TOKOH‐ TOKOH NEGARA DAN TEMPATAN Mengingat 1. Ahli KRN menyertai Perbarisan sempena ulang tahun Hari Kemerdekaan. Sempena Sambutan Bulan Kemerdekaan. • Mengadakan majlis pelancaran Kempen Kibar Jalur Gemilang dan Bendera Negeri. Mengharg 2. • Pengetua/Gur u Besar • AJK KRN • • JPNIN • • • • 6.BIL AKTIVITI OBJEKTI F STRATEGI PELAKSANAAN TINDAKAN 5.

pemimpin negara.sekolah. 35 .

PAMERAN (Sejarah Negara) 1 . 8. 3 . keyakinan diri. Memupuk Mengharg ai perasaa n • Mengadakan lawatan ke pameran yang jasa‐ jasa AJK KRN cintakan negara. tempata pemimpin n dianjurkan oleh dan pejuang negara. • Menguruskan pertandingan: ‐ a) puisi • Pengetua/Guru Besar • AJK KRN b) drama . agensi‐agensi lain. Mengenali menghay ati negara. dan sejarah • Mengadakan pameran. 2 .BIL AKTIVITI OBJEKTIF STRATEGI PELAKSANAAN TINDAKAN 7. Menyediakan • Pengetua/Gur u Besar • • baha n. KEBUDAYAAN/ KESENIAN DAN WARISAN Membentuk 2. Mencungkil bakat. PERTANDINGAN 1.

36 .

c) mencipta lagu patriotik • Pengetua/Gur u Besar d) menyanyi • AJK KRN e) f) g) h) tarian buku skrap cerpen kata bestari kenegaraan pertandingan pertandingan lain yang difikirkan sesuai dan selaras dengan prinsip‐ prinsip Rukun Negara. Memberi n kepada murid tentang kebudaya an dan kaum‐ kesenian kaum lain. Koir.BIL AKTIVITI OBJEKTIF STRATEGI PELAKSANAAN TINDAKAN pendedaha 3. sajak. • Pengetua/Guru Besar • AJK KRN 2 . . Menyemarakkan jati diri murid. pentomen dan sebagainya. i) 9. Memupuk semangat patriotik dan menyuburkan semangat perpaduan di kalangan murid. KARNIVAL PATRIOTIK 1 .

37 .

• • AJK Kelab Rukun Negara (KRN) Semua murid • Hari Kokurikulum. Supay sentias a murid a menghay RUKUN NEGARA ati falsafah serta prinsi p – prinsip Rukun Negar a LAFAZ IKRAR • Arahan daripada KPM. NYANYIAN LAGU KEBANGSAAN ’NEGARAKU’ DAN NEGERI Menyemai rasa cinta dan bangga terhadap raja dan negar a. Setiap • perjumpaan kelab. • Pengetua/Guru Besar • AJK KRN . • Pengetua/Gur u Besar • Setiap • perhimpunan sekolah. Sambutan Bulan Kemerdekaan Sambutan Bulan Perpaduan. • • • Majlis rasmi. • Semasa majlis sekolah. • Pegawai Perpaduan Daerah (Pemantauan) • Kumpulan pembaca ikrar terdiri daripada murid pelbagai kaum.PRINSIP 3: KELUHURAN PERLEMBAGAAN BIL AKTIVITI OBJEKTIF STRATEGI PELAKSANAAN TINDAKAN 1. 2.

38 .

Memberi peluang kepada murid menyaksikan proses sistem perundangan Negara dijalankan. 2. Mempertingkatka 2. Menilai/menguji • Menganjurkan lawatan pertandingan peringkat sekolah/daerah • Pengetua/Guru Besar • AJK KRN . LAWATAN KENEGARAAN 1. • AJK KRN • Kursus JPNIN Kepimpinan/ Perkhemahan. • Menganjurkan lawatan ke Sidang Dewan Undangan Negeri/Parlimen • Pengetua/Guru Besar • AJK KRN 5.BIL AKTIVITI OBJEKTI F STRATEGI PELAKSANAAN Semasa kempen/ minggu kesedaran sivik. Salah satu aktiviti Bulan Patriotisme. CERAMAH Memberi kesedaran dan kefahaman tentan g • • Semua murid keluhuran perlembagaan/pembent uk an perlembagaan/kontrak sosia l. • 4. Memupuk kemahira n pengucapan awam. n kefahama n murid mengenai sistem perundangan negara. KUIZ / PERBAHASAN (PERLEMBAGAAN ) 1. • Salah satu aktiviti TINDAKAN 3.

39 .tahap pengetahuan murid tentang perlembagaan.

BIL AKTIVITI OBJEKTIF STRATEGI PELAKSANAAN TINDAKAN 6. Meningkatka 2. . Memupuk perpaduan dan nilai kerjasama. Menambah pengetahuan dan pengalaman tentang sistem perlembagaa n kerajaan/swasta. n pengetahuan murid tentang sistem perlembagaa n negara. sifat‐ sifat kepimpinan berlandaskan prinsip‐ prinsip Rukun negara. 7. Menggalakka 1. PERMAINAN BERASASKAN PRINSIP KETIGA RUKUN NEGARA • Permainan Mencari Harta Karun • Pengetua/Guru Besar • AJK KRN • (Treasure Hunt) ’Clue’ yang digunakan berdasarkan sistem 3. • Pelaksanaan agensi‐agensi perlembagaan negara. 2. PERKHEMAHAN (MOTIVASI) Memupuk 1. • Aktiviti luar sekolah/ceramah motivasi. n integrasi kaum. Kerjasama dengan • Pengetua/Gur u Besar • • AJK KRN agensi kerajaan / swasta.

negara. 40 .

4.BIL AKTIVITI OBJEKTI F STRATEGI PELAKSANAAN TINDAKAN 8. bakat‐ bakat dalam bidang berkaitan. Mencungkil 2. DRAMA / SKETSA 1. ti sistem perlembagaan negara. Memupuk kemahiran kreatif menulis tentang isu‐isu perlembagaan negara. PERTANDINGAN MENULIS 1. Sebagai 3. tentang isu‐isu semasa perlembagaan negara. Menghaya 2. negeri dan kebangsaan • Pengetua/Gur u Besar • AJK KRN • Berkala 9. • Pertandingan Menulis Esei Cerpen / Puisi peringkat sekolah. Menggalakkan integrasi kaum. Kesedaran 3. pemangkin percambahan fikiran. • Pengetua/Guru Besar • AJK KRN kreativiti. • Berkala . Memupuk daya • Dalam bentuk pertandingan. daerah.

41 .

3. perlembagaan. • Pengetua/Guru Besar • AJK KRN kreativiti murid. n g isu‐isu dalam semas a sistem • • Kerja kumpulan Peringkat sekolah. FORUM PERLEMBAGAAN Meningka 1. PERTANDINGAN BUKU SKRAP 1. Perkongsian pengetahuan dan pengalaman. . Memupu k daya • Bersifat pertandingan. Kerjasama dengan agensi luar. • • Dianjurkan di peringkat sekolah. t pengetahuan tentang perlembagaan.BIL AKTIVITI OBJEKTI F STRATEGI PELAKSANAAN TINDAKAN 10. Kesedara tentan 2. Memperjelaskan semas isu‐isu a yang timbul (kurang difahami/keliru) • JPNIN 11. • Pengetua/Gur u Besar AJK KRN • 2.

42 .

Memupuk semangat setia dan • Melibatkan PIBG. 4.BIL AKTIVITI OBJEKTIF STRATEGI PELAKSANAAN TINDAKAN 12. Menghaya 2. Mengetah 3. PAMERAN KENEGARAAN 1. Kerja keumpulan untuk mengendalikan pameran. Menganjurkan aktiviti‐aktiviti yang boleh menyemarakkan semangat patriotisme. isu‐ 2. Melibatkan PIBG. BULAN KEMERDEKAAN 1. 13. • Pengetua/Guru Besar • AJK KRN • • . • Kerja keumpulan untuk mengendalikan pameran. Memupuk daya kreativiti murid. Menonjolkan pencapaian individu/syarikat yan berjaya. Kesedaran isu semasa dalam sistem perlembagaan. Contoh: Pertandingan mencipta lagu . Memupuk kesedaran kebangsaa n yang merangku mi Prinsip Rukun Negara. ti kebebasan demokrasi. ui tentang latar belakang kronologi penggubal an perlembagaan Malaysia. Menonjolkan pencapaian • Pengetua/Guru Besar • AJK KRN • idea dan • • individu/syarikat yan berjaya.

. 43 . melukis poster dan lain‐ lain.cintakan negara patriotik.

MENGADAKAN AKTIVITI ALA MINI PARLIMEN DI SEKOLAH Mencungk 1. Memperjelaskan isu‐isu yang timbul • Mempamerkan naskhah Perlembagaan Negeri/Persekutu a n dalam Pusat Sumber Sekolah dan di papan kenyataan. kesedaran dan kefahaman tentang pembentukan perlembagaan/kel u huran perlembagaan/ko nt rak sosial 2. 2. Memberi kebebasa n membaha s . agensi yang . il murid pemimpin negara.BIL AKTIVITI OBJEKTI F STRATEGI PELAKSANAAN Melibatkan semua murid • Peringkat antara TINDAKAN 14. BULAN KESEDARAN PERLEMBAGAAN Memberi 1. • Pengetua/Guru Besar • • AJK KRN JPNIN • Menganjurkan ceramah mengenai perlembagaan yang kurang daripada agensi‐ difahami/keliru. bakat sebaga i • • Pengetua/Guru Besar • sekolah. 15. isu AJK KRN penting untuk pembangunan negara.

an pengetahuan dan pengalaman. . terlibat.Perkongsi 3. 44 .

BIL AKTIVITI OBJEKTIF STRATEGI PELAKSANAAN TINDAKAN 16. KUIZ KELUHURAN PERLEMBAGAAN 1. . Hadiah disediakan oleh JPN KPM/JPNIN. • Penyeragaman dalam penyediaan soalan kuiz. Meningkatkan pengetahuan dan kefahaman murid tentang perlembagaan negara. • Pengetua/Guru Besar • • AJK KRN .

45 .

• • • Majlis rasmi. • Pegawai Perpaduan Daerah (Pemantauan) • Kumpulan pembaca ikrar terdiri daripada murid pelbagai kaum. • Pengetua/Gur u Besar • Setiap • perhimpunan sekolah. Sambutan Bulan Kemerdekaan Sambutan Bulan Perpaduan. • Pengetua/Guru Besar • AJK KRN . • Semasa majlis sekolah.PRINSIP 4: KEDAULATAN UNDANG‐ UNDANG BIL AKTIVITI OBJEKTIF STRATEGI PELAKSANAAN TINDAKAN 1. NYANYIAN LAGU KEBANGSAAN ’NEGARAKU’ DAN NEGERI Menyemai rasa cinta dan bangga terhadap raja dan negar a. Supay sentias a murid a menghay RUKUN NEGARA ati falsafah serta prinsi p – prinsip Rukun Negar a LAFAZ IKRAR • Arahan daripada KPM. Setiap • perjumpaan kelab. • • AJK Kelab Rukun Negara (KRN) Semua murid • Hari Kokurikulum. 2.

46 .

cara undang‐ undang dipraktikan. cara‐ cara penggubalan dasar‐dasar dan peraturan tertentu. Memberi kesedaran tentang kepentingan undang‐ undang • • Semua murid • AJK KRN • SEKOLAH serta papan kenyataan. MINGGU KESEDARAN SIVIK Menghayati 1. melukis/fotografi .BIL AKTIVITI OBJEKTIF STRATEGI PELAKSANAAN Syarahan semasa perhimpunan sekolah. Pemahaman terhadap tugas‐ Menganjurkan pameran dengan kerjasama agensi‐ agensi yang berkaitan seperti • Pengetua/Gur u Besar • AJK KRN . • 2. pertandingan Menghayati 2. nilai‐ nilai murni. Mempamerkan keratan akhbar di TINDAKAN 3. penghayatan terhadap tugas‐ tugas penguatkuasa. • Pertandingan buku skrap 4. KEMPEN MENDAULATKAN UNDANG‐ UNDANG NEGARA DAN PERATURAN 1. Mengetahui 3.

tugas penguatkuasa undang‐ undang. PDRM. Pihak Berkuasa Tempatan dan AADK. • Agensi Berkaitan 47 . Majlis Perbandaran.

TINDAKAN • 5. . Kesedaran • tentang implikasi melanggar undang‐undang. Serenti/sekolah pemulihan akhlak dan sebagainya. Melihat sendiri cara‐cara pentadbiran Menganjurkan lawatan ke Mahkamah Penguasa Tempatan. • Lawatan ke institusi‐institusi pemulihan seperti • Pengetua/Gu ru Besar • AJK KRN tempat Pusat berkenaan. 2.BIL AKTIVITI OBJEKTIF STRATEGI PELAKSANAAN • Tayangan Multimedia/slai d berkenaan tugas‐ tugas unit penguatkuasa undang‐ undang. Bahan dibekalkan oleh Unit‐unit Majlis Perbandaran/Pih a k Berkuasa Tempatan/PDRM / JPJ/Jabatan Penerangan Malaysia. LAWATAN 1.

48 .

• Permainan mengenali peraturan sekolah/undang ‐ undang negara. Menggalakkan interaksi murid pelbagai kaum. Kerjasama dengan agensi kerajaan / • Pengetua/Gur u Besar • AJK KRN 2. undang‐ undang. Memberi pengalaman tentang pelaksanaan • swasta. PERMAINAN (EXPLOLAW) 1. .BIL AKTIVITI OBJEKTIF STRATEGI PELAKSANAAN TINDAKAN 6.

49 .

• • • Majlis rasmi. NYANYIAN LAGU KEBANGSAAN ’NEGARAKU’ DAN NEGERI Menyemai rasa cinta dan bangga terhadap raja dan negar a. Supay sentias a murid a menghay RUKUN NEGARA ati falsafah serta prinsi p – prinsip Rukun Negar a LAFAZ IKRAR • Arahan daripada KPM. • Pengetua/Guru Besar • AJK KRN . • Pegawai Perpaduan Daerah (Pemantauan) • Kumpulan pembaca ikrar terdiri daripada murid pelbagai kaum. • Pengetua/Gur u Besar • Setiap • perhimpunan sekolah. 2. Sambutan Bulan Kemerdekaan Sambutan Bulan Perpaduan.PRINSIP 5: KESOPANAN DAN KESUSILAAN BIL AKTIVITI OBJEKTIF STRATEGI PELAKSANAAN TINDAKAN 1. • • AJK Kelab Rukun Negara (KRN) Semua murid • Hari Kokurikulum. Setiap • perjumpaan kelab. • Semasa majlis sekolah.

50 .

SEMINAR / FORUM/ CERAMAH 1.BIL AKTIVITI OBJEKTIF STRATEGI PELAKSANAAN TINDAKAN 3. Memperkenalkan dan memupuk prinsip‐prinsip Rukun Negara di kalangan murid. • Menjemput penceramah dari agensi kerajaan/ swasta dan lain‐ lain. masyarakat. . Mempertingkatkan kesedaran murid • JPN • (wujudkan piala) Biro Tata Negara tentang nilai‐nilai di peringkat murni dalam sekolah/daerah. Pertandingan Syarahan • • KPM JPNIN • 2. • Ceramah mengenai kesopanan dan kesusilaan untuk pemimpin‐ pemimpin murid:‐ Pengawas Ketua Kelas Pengerusi/AJK Kelab/ Persatuan • Forum mengenai adat resam pelbagai kaum/budaya/ agama.

51

BIL

AKTIVITI

OBJEKTIF

STRATEGI PELAKSANAAN

TINDAKAN

4.

LAWATAN

1. Memberi keinsafan dan kesedaran

Menganjurkan lawatan ke Rumah Orang Tua, Yati m dan semasa melakukan Anak lawatan ke sebagainya. institusi‐ institusi yang berkenaan.

Pengetua/Gur u Besar AJK KRN

2. Menyemai dan memupuk nilai‐ nilai murni seperti kasih sayang, simpati dan hormat‐ menghormati di kalangan murid.

5.

PERKHEMAHAN (MOTIVASI)

Memberi 3. pengertian dan menerapkan nilai‐nilai murni bagi mengukuhkan semangat perpaduan kaum.

Penerangan budaya antara kaum. Contoh: ‐

Pengetua/Gur u Besar

AJK KRN

a) Adat

Resam/

Pantang Larang b ) Permainan Tradisional/ Sukaneka

c) Kebudayaan

52

Ib bap u a dan murid akan melaksanakannya di rumah untuk seluruh keluarga. KEMPEN BERBUDI BAHASA 1 . Memilih terbaik murid bertutu r yang dan • Pengetua/Gur u Besar berbudi bahasa. 7. HARI KELUARGA/ HARI IBU BAPA Memupuk dan mengeratkan kasih sayang yang mendalam antara ahli keluarga. 3 . Menggunakan laras bahasa yang sesuai dengan semua peringkat umur. • Pendedah an • dan kepad panduan a ibu bapa dan murid di peringkat sekolah.BIL AKTIVITI OBJEKTIF STRATEGI PELAKSANAAN TINDAKAN 6. • Pengetua/Gur u Besar • AJK KRN • • Ibu Bapa Murid . Menentukan pertuturan yang baik di kalangan murid. Memupuk sikap beradab sopan dikalangan murid. • AJK KRN 2 .

53 .

• Sekurang‐ kurangnya satu bulan. • • KPM JPNIN • Peringkat kebangsaan . HARI TERBUKA KELAB RUKUN NEGARA 1. Contoh: gerai jualan dan Negara.AKTIVITI‐ AKTIVITI LAIN BIL AKTIVITI OBJEKTIF STRATEGI PELAKSANAAN Peringkat sekolah. BULAN Mengingatkan murid tentang kepentingan PENGHAYATAN Rukun Negara dalam RUKUN NEGARA mengekalkan keharmonian kaum di negara ini. pameran. Pelbagai aktiviti ke arah meningkatkan penghayatan Rukun Negara di kalangan murid dilaksanakan. 2. Mempromosikan Kelab Rukun Negara di kalangan murid pelbagai kaum. • Pengetua/Gur u Besar • AJK KRN 3. TINDAKAN 1. Mengeratkan hubungan antara murid berbilang kaum. • Pameran Kelab Rukun Negara. PROGRAM PERTUKARAN MURID KE SABAH/SARAW A K/LABUAN/ SEMENANJUNG. Meningkatkan minat murid untuk menjadi ahli Kelab Rukun • • • Pengetua/Gur u Besar AJK KRN 2.

54 .

BIL AKTIVITI OBJEKTIF STRATEGI PELAKSANAAN TINDAKAN 4. Rumah Panjang Baba dan Nyonya. Contoh: kaum. KARNIVAL KESENIAN DAN KEBUDAYAAN PERPADUAN Memupuk cintakan kebudaya an semangat • kesenia n dan ke arah rakya t • Persembahan / pertunjukkan tarian/ nyanyian tradisional. • Pengetua/Gur u Besar menyatupadukan pelbagai kaum. SUKAN 1. LAWATAN INTEGRASI 1. Memupuk semangat setiakawan dan perpaduan di antara murid. 2. Pameran budaya adat resam pelbagai kaum. • AJK KRN 6. Berkonsepkan Homestay (Program Anak • Pengetua/Gur u Besar AJK KRN • • • JPNIN resam sesuatu Angkat). 2. Menggalak dan memupuk semangat kesukanan di kalangan murid. 5. Memahami dan menghayati adat • Lawatan antara sekolah/daerah/ negeri/wilayah. Perkampungan Melayu dan sebagainya. Memahami dan • Menganjurkan:‐ i) Larian • Pengetua/Gur u Besar Perpaduan • ii) Permainan AJK KRN .

55 .Tradisional/Suka n menghayati adat eka resam sesuatu kaum.

PROGRAM PRA LATIHAN KHIDMAT NEGARA semang Memupuk at perpaduan dan sahsiah yang tinggi di kalangan murid. • JLKN .BIL AKTIVITI OBJEKTIF STRATEGI PELAKSANAAN TINDAKAN 7. • Gotong royong di Rumah Orang Tua/Anak Yatim/Kawasan Rekreasi/Rumah Ibadat dan sebagainya. • Pengetua/Gur u Besar • • • • AJK KRN NGO KPM JPNIN • Memberi sumbangan dalam kerja‐kerja kebajikan anjuran agensi kerajaan/swasta.

56 .

LAMPIRAN C CADANGAN PERANCANGAN TAHUNAN AKTIVITI KELAB RUKUN NEGARA 57 .

Nyanyian lagu kebangsaan ’Negaraku’ dan lagu negeri.CADANGAN PERANCANGAN TAHUNAN AKTIVITI KELAB RUKUN NEGARA (ARAHAN: Semua aktiviti yang dilaksanakan MESTILAH berdasarkan kepada lima prinsip Rukun Negara) Bulan Aktiviti Objektif Strategi Pelaksanaa n Sila rujuk Lampiran B Tindakan 1. Mesyuarat 3. k Jawatankuasa Kelab Rukun Negara . penaja/ Agung KRN Sila rujuk Lampiran B Melanti 1. Lafaz ikrar Rukun Januari Negara 2. 2. n aktiviti tahunan/kewa n kepad gan a Pengetua/ Guru Besar. Merangka aktiviti tahunan. ● Membuat hebahan ● Poster ● Promosi ● Kain rentang ● Borang keahlian ● Pengumuman dalam perhimpuna n sekolah ● Kempen Guru Penasihat Kelab . Mengemukaka 3.

58 .

Nyanyian lagu kebangsaan ’Negaraku’ dan lagu negeri. Sila rujuk Lampiran B 3. (rujuk Lampiran B) ● Kertas kerja ceramah Rukun Negara. Ceramah Rukun Negara (Latar belakang) 1. 2. Mesyuarat Jawatankuasa Kelab Rukun Negara. ● Guru Penasihat Kelab ● AJK Kelab 4. Memaklumkan ● Guru kepada JPNIN Penasihat Daerah/Negeri Kelab untuk ● AJK KRN menetapkan ● JPNIN tarikh dan masa yang sesuai untuk mengadakan cerama h. . ● Pertandingan buku skrap. Membincang dan mengelolakan aktiviti sekolah/negeri. Melantik Jawatankuasa Kelab Rukun Negara.Bulan Aktiviti Objektif Strategi Pelaksanaa n Sila rujuk Lampiran B Tindakan 1 . Merangka aktiviti tahunan. Lafaz ikrar Rukun Februari Negara 2 .

59 .

Pertandingan. Buku Skrap Memupuk kreativiti murid. melalui pihak Ibu KPM Pejabat 7. Pertandingan menulis rencana mengenai perpaduan nasional (Peringkat kebangsaan. Perayaan Tahun Baru Cina (tarikh sambutan mengikut kesesuaian) Sila rujuk Lampiran B . kerja berkumpulan. ● Guru Penasihat Kelab 6.) Mencungkil bakat ● Anjuran JPNIN ● Guru di kalangan murid Ibu Pejabat Penasihat dalam bidang Kelab penulisan rencana ● Syarat‐syarat ● AJK KRN mengenai pertandingan ● JPNIN akan perpaduan dan diedarkan Negeri/ integrasi nasional.Pertandingan 5. Hari Thaipusam Sila rujuk Lampiran B Sambutan 8.

60 .

) Sila rujuk Lampiran B Sila rujuk Lampiran B . Pertandingan debat perpaduan dan integrasi nasional peringkat sekolah.Bulan Aktiviti 1. 4. (tarikh pertandingan mengikut kesesuaian. Nyanyian lagu kebangsaan ’Negaraku’ dan lagu negeri Sila rujuk Lampiran B 3. pertandingan debat perpaduan dan integrasi nasional peringkat sekolah. Lafaz ikrar Rukun Objektif Strategi Pelaksanaan Sila rujuk Lampiran B Tindakan Mac Negara 2. Mesyuarat .

61 .

Yang di‐ Pertuan Agong ● Guru Penasihat Kelab ● AJK Kelab Jun Julai 1. Hari Wesak ● AJK Kelab 3. T. Hari Keputeraan Sultan Perak 3. Peristiwa Israk dan Mikraj ● Guru Penasihat Kelab ● AJK Kelab Ogos ● Guru Penasihat Kelab ● AJK Kelab . Harijadi T. Hari Keputeraan Tuanku Yang di‐ Pertuan Besar Negeri Sembilan 3. B. Kempen Kibar Jalur Gemilang 4. Pesta Kaamatan (Pesta Menuai) 5. Hari Keputeraan S. Hari Keputeraan Sultan Johor TINDAKAN ● Guru Penasihat Kelab ● AJK Kelab Mei 1. Bengkel Kelab Rukun Negara Peringkat Kebangsaan 1. Ulang tahun kemerdekaan negara 3. Hari Keputeraan Nabi Muhammad S. Hari Ulang Tahun Keputeraan Tuanku Raja Perlis 4 .W (Maulidur Rasul) 2.BULAN April AKTIVITI / PERAYAAN 1. Y. Pelancaran Perayaan Bulan Kemerdekaan 2.A. P. Sambutan Bulan Perpaduan peringkat ● Guru kebangsaan dan Negeri (boleh dibincang Penasihat bersama dengan JPNIN/Daerah/Bahagian) Kelab 2 . Yang di‐Pertua Negeri Pulau Pinang 2. Hari Keputeraan Sultan Johor 1. Perayaan Hari Dayak (Gawai) 2.

62 .

Harijadi T.BULAN September AKTIVITI / PERAYAAN 1. Yang di‐Pertua Negeri Sabah 4. Yang di‐Pertua NegeriSarawak 2. T. Y. Harijadi T. Y. Y. Yang di‐Pertua Negeri Sabah 4. Hari Pembentukan Malaysia (16 September 1963) 3. T. Umat Islam menjalani ibadah puasa 1. Yang di‐Pertua Negeri Sarawak 2. T. Hari Pembentukan Malaysia (16 September 1963) 3. T. Y. Umat Islam menjalani ibadah puasa TINDAKAN ● Guru Penasihat Kelab ● AJK Kelab Oktober ● Guru Penasihat Kelab ● AJK Kelab . Harijadi T. Harijadi T.

63 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->