P. 1
Panduan Kelab Rukun Negara

Panduan Kelab Rukun Negara

|Views: 223|Likes:
Published by Anneza Hussein
Harap dapat membantu rakan-rakan guru mengendalikan aktiviti koku dengan berkesan.
Harap dapat membantu rakan-rakan guru mengendalikan aktiviti koku dengan berkesan.

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Anneza Hussein on Jan 24, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as RTF, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/31/2013

pdf

text

original

JABATAN PERPADUAN NEGARA KEMENTERIAN PELAJARAN DAN INTEGRASI NASIONAL MALAYSIA JABATAN PERDANA MENTERI

BUKU PANDUAN KELAB RUKUN NEGARA

KANDUNGAN

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Prinsip‐Prinsip Rukun Negara Lirik Lagi Lima Prinsip Rukun Negara Pendahuluan Latar Belakang Penubuhan Kelab Rukun Negara Objektif Penubuhan Kelab Rukun Negara Modus Operandi Kelab Rukun Negara Pengisian Aktiviti Kelab Rukun Negara Sumber Kewangan Kesimpulan Peraturan Kelab Rukun Negara 10. 1 Pendahulu an

10.2 Prosedur Penubuhan Kelab Rukun Negara 10. 3 Peraturan

11.

Lampiran B ‐

Aktiviti Kelab Rukun Negara Cadangan Perancangan Tahunan Aktiviti Kelab Rukun Negara

12.

Lampiran C ‐

2

Rukun Negara
Pengisytiharan
BAHAWASANYA NEGARA KITA MALAYSIA mendukung cita‐cita hendak mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh masyarakatnya; memelihara satu cara hidup demokratik;
mencipta satu masyarakat yang adil di mana kemakmuran Negara akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama; menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi‐ tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai corak;

membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden; MAKA KAMI, Rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita‐cita tersebut berdasarkan atas prinsip‐prinsip yang berikut: 0•KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN 0•KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA 0•KELUHURAN PERLEMBAGAAN 0•KEDAULATAN UNDANG‐ UNDANG 0•KESOPANAN DAN KESUSILAAN
3

Lima Prinsip Rukun Negara Lima Prinsip Rukun Negara Harus Menjadi Cara Hidup Kita Bukan Sekadar Ikrar Sahaja Sekali Sekala Dibaca Semata Lima Prinsip Rukun Negara Telah Menjadi Teras Perpaduan Membentuk Satu Negara Tanpa Mengira Agama Dan Bangsa Chorus: Amalkanlah Rukun Negara Dalam Hidup Harian Kita Tanpa Mengira Tua Muda Mengekalkan Warisan Kita Lima Prinsip Rukun Negara Telah Menjadi Teras Perpaduan Membentuk Satu Negara Tanpa Mengira Agama Dan Bangsa Lima Prinsip Rukun Negara Ikrar: Kepercayaan Kepada Tuhan Kesetiaan Kepada Raja Dan Negara Keluhuran Perlembagaan Kedaulatan Undang‐Undang Kesopanan Dan Kesusilaan Itulah Lima Prinsip Rukun Negara 4 .

Lagu Ciptaan Lirik Oleh : Dato’ Wah Idris : Dato’ Cosmas J. Abah Dato’ Azman Amin Hassan 5 .

1Peristiwa rusuhan kaum/etnik pada 13 Mei 1969 telah mengganggugugat keamanan dan kestabilan negara pada ketika itu dan tindakan serta merta telah diambil untuk mengisytiharkan darurat di seluruh negara. Majlis Perundingan Negara telah memutuskan bahawa Malaysia yang terdiri daripada rakyat berbilang kaum memerlukan satu ideologi negara yang boleh diamalkan oleh seluruh rakyat ke arah membentuk sebuah negara yang bersatu padu. Berdasarkan kepada keputusan tersebut. Dengan pengisytiharan tersebut. 6 dan pengukuhan semangat perpaduan. maka terbentuklah Rukun Negara yang telah diisytiharkan oleh DYMM Seri Paduka Baginda Yang di‐ Pertuan Agong pada 31 Ogos 1970 menjadi pegangan. menegakkan semula undang‐undang negara memupuk mempercayai di kalangan rakyat. sistem kerajaan berparlimen telah digantung (MAGERAN) serta dan telah seterusnya ditubuhkan suasana Majlis untuk harmoni Gerakan Negara mengembalikan dan percaya keamanan. MAGERAN telah menubuhkan Majlis Perundingan Negara di bawah Peraturan‐ Peraturan Perlu Majlis Perundingan 1970 yang berfungsi untuk membincangkan serta meneliti isu‐isu perpaduan nasional dan mencari jalan bagi menyelesaikan masalah‐masalah berkaitan dengan hubungan antara kaum.1.2Berikutan dengan peristiwa itu juga. panduan dan amalan oleh seluruh rakyat Malaysia ke arah pemupukan ketaatan dan kecintaan kepada bangsa dan negara. PENDAHULUAN 1. . Melalui beberapa perbincangan dan mesyuarat. 1.

2. pihak Kementerian Pendidikan pada masa itu telah mengambil inisiatif untuk menubuhkan Kelab Rukun Negara di sekolah‐sekolah menengah seluruh negara.A.1Penubuhan Kelab Rukun Negara (KRN) ini telah diilham dan disarankan oleh Y. maka Kelab Rukun Negara diperkenalkan sekolah‐ sekolah dan di Institusi Pengajian Tingggi (IPT) dimantapkan dan diperkukuhkan lagi selaras dengan keputusan Mesyuarat Jemaah Menteri pada 11 Ogos 2004.B Dato’ Seri Abdullah Bin Haji Ahmad Badawi (ketika itu selaku Timbalan Perdana Menteri) semasa merasmikan sambutan Hari Perpaduan Peringkat Kebangsaan 2000 di Melaka.3Dalam usaha menyuntik kesedaran dan penghayatan prinsip‐prinsip yang telah murid‐murid yang mengenai dalam terkandung di Rukun Negara. Menerusi Kelab Rukun Negara ini. beliau telah menyeru agar seluruh rakyat sentiasa prinsip‐prinsip Rukun Negara untuk menjamin perpaduan dan kemakmuran negara terus berkekalan. para pelajar akan didedahkan mengenai prinsip‐prinsip tersebut supaya mereka benar‐benar dapat memahami serta menghayatinya agar dapat diamal dan dijadikan budaya hidup seharian. 2. LATAR BELAKANG PENUBUHAN KELAB RUKUN NEGARA 2. Inisiatif ini dilaksanakan melalui Surat Pekeliling . Malah sebelum itu.1. ketika merasmikan Malaysia Hari Perpaduan berpegang Peringkat kepada Kebangsaan 1999 di Pahang.2Selaras dengan saranan tersebut.

Ikhtisas Bil. 7 .

tiada sebarang garis panduan yang terperinci dikeluarkan untuk dijadikan sebagai panduan pengurusan dan pengisian program serta aktiviti yang dilaksanakan oleh kelab ini. bermaruah.1Memperkenalkan prinsip‐prinsip Rukun Negara. 3. setia.2Memberi pengertian dan kefahaman tentang lima prinsip Rukun Negara. sejak Kelab Rukun Negara ditubuhkan. Jabatan Perdana Menteri (JPNIN. bersatu padu. 3. OBJEKTIF PENUBUHAN KELAB RUKUN NEGARA 3. maka Jabatan Perpaduan Negara Dan Integrasi Nasional. 3. 2.3Menyubur dan mempertingkatkan kesedaran kerohanian akan kepentingan Rukun Negara sebagai asas norma kehidupan. dan 3. Walau bagaimanapun.17/2000: Penubuhan Kelab Rukun Negara Di Sekolah‐ sekolah bertarikh 16 November 2000 kepada semua Pengarah Pendidikan Negeri. bersikap terbuka dan beretika sejajar dengan wawasan .3Atas kesedaran untuk mengukuhkan perhubungan kaum dan meningkatkan penghayatan masyarakat terhadap prinsip‐prinsip Rukun Negara. berwawasan. JPM) telah dipertanggungjawabkan untuk mewujudkan kerjasama erat dengan pihak Kementerian Pelajaran Malaysia dan Kementerian Pengajian Tinggi bagi tujuan tersebut (Keputusan Mesyuarat Jemaah Menteri bertarikh 11 Ogos 2004).4Menjadikan prinsip‐prinsip Rukun Negara sebagai satu amalan cara hidup yang berterusan bagi melahirkan masyarakat yang mempunyai jati diri.

negara. 8 .

Perpaduan Masyarakat Dan Integrasi Negara - Garis Panduan Cadangan aktiviti Kepegawaian / Fasilitator Bahan cetak Promosi Kewangan Pemantauan Pelaporan .Ketua Pengarah Bahagian .4. MODUS OPERANDI KELAB RUKUN NEGARA Peranan yang perlu dimainkan bagi mewujud dan memperkukuhkan Kelab Rukun Negara di sekolah‐sekolah adalah seperti berikut:‐ JABATAN TANGGUNGJAWAB TINDAKAN / PELAKSANAAN 1. Jabatan Perpaduan Negara Dan Integrasi Nasional .

9 .

Pengarah Bahagian Sekolah .Perpaduan Daerah/Bahagian .Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia . Jabatan Perpaduan Negara Dan Integrasi Nasional Negeri /Jabatan Pelajaran Negeri .Pengarah Pelajaran Negeri - - Arahan Kewangan Cadangan dan pelaksanaan aktiviti Pemantauan Pelaporan 4. Kementerian Pelajaran Malaysia .Pengarah Jabatan Perpaduan Negara Dan Integrasi Nasional Negeri . Pejabat Perpaduan Daerah /Bahagian/ Pejabat Pelajaran Daerah/ Bahagian Pegawai .JABATAN TANGGUNGJAWAB TINDAKAN / PELAKSANAAN 2.Pegawai Pelajaran Daerah/Bahagian - Pelaporan Penyelarasan .Pengarah Bahagian Pendidikan Guru - Garis Panduan Cadangan aktiviti Kepegawaian / Fasilitator Bahan cetak Promosi Kewangan Pemantauan Pelaporan 3.

10 .

JABATAN TANGGUNGJAWAB TINDAKAN / PELAKSANAAN 5. Sekolah - Pengetua/Guru Besar Guru Penasihat - Penubuhan kelab Pelaksanaan aktiviti Pemantauan Pelaporan Sumber Kewangan .

11 .

pengetahuan.2Antara aktiviti‐aktiviti yang boleh dilaksanakan melalui Kelab Rukun Negara ialah seperti di Lampiran A. untuk tentang penghayatan dan pengamalan (4P) Rukun Negara di Selain matlamat murid memperkenal dan menyedarkan kepentingan Rukun Negara. 53 Selain daripada aktiviti‐aktiviti yang dinyatakan di atas. dari semasa ke semasa Jabatan ini juga akan terus merancang dan merangka pelbagai aktiviti lain yang difikirkan lebih berkesan. 1 . kelab ini juga akan dijadikan sebagai salah satu strategi utama ke arah pengukuhan semangat kalangan perpaduan murid dan integrasi kaum.5. aktiviti Kelab Rukun Negara akan dirangka dan dilaksanakan berlandaskan kepada lima prinsip Rukun Negara iaitu: 0* Kepercayaan Kepada Tuhan 0* Kesetiaan Kepada Raja dan Negara 0* Keluhuran Perlembagaan 0* Kedaulatan Undang‐ Undang 0* Kesopanan dan Kesusilaan 5. PENGISIAN NEGARA PROGRAM DAN AKTIVITI KELAB RUKUN 5. daripada pemahaman.1Kelab Rukun Negara yang diwujudkan di sekolah‐sekolah akan melaksanakan pelbagai aktiviti yang berteraskan kepada kalangan pengukuhan murid. nasional di pelbagai Bagi mencapai matlamat ini. manakala Cadangan Perancangan Tahunan Aktiviti Kelab Rukun Negara adalah seperti di Lampiran B.

2 .

pertubuhan‐ pertubuhan bukan kerajaan dan swasta.5Perkongsian daripada bijak dengan agensi‐agensi agensi‐agensi kerajaan. perpaduan dan integrasi nasional di kalangan murid. KESIMPULAN Bagi mencapai matlamat untuk membina bangsa Malaysia yang bersatu padu selaras dengan wawasan negara. 7.4Sumbangan 6.3Sumbangan daripada pihak PIBG Sekolah. Pejabat Negara Dan Integrasi Nasional. peranan Kelab Rukun Negara dari semasa 1 3 .1Peruntukan 6.mantap dan relevan dengan situasi semasa. Justeru. Jawatankuasa Kelab Rukun Negara yang akan ditubuhkan di sekolah juga digalakkan untuk melaksanakan aktiviti yang menjurus kepada peningkatan penghayatan dan pengamalan nilai‐ nilai yang terkandung dalam Rukun Negara serta pengukuhan semangat patriotisme.2Peruntukan daripada daripada pihak Ibu pentadbiran Jabatan sekolah Perpaduan (menggunakan peruntukan kokurikulum sedia ada). dan 6. 6. Selain itu.6Sumbangan individu dan lain‐lain yang difikirkan sesuai. Jabatan Perdana Menteri. 6. penubuhan Kelab Rukun Negara akan menjadi pemangkin kepada proses untuk mencapai perpaduan yang unggul di negara ini. pertubuhan‐ pertubuhan bukan kerajaan dan swasta. kerajaan. SUMBER KEWANGAN 6. 6.

Jabatan Perpaduan Negara akan mewujudkan kerjasama erat dan berterusan dengan Kementerian Pelajaran Malaysia.ke semasa akan diperkemas dan diperkukuhkan lagi supaya pencapaian terhadap matlamat falsafah Rukun tersebut Negara dapat perlu direalisasikan. penghayatan dan pengamalan (4P) terutamanya di kalangan murid untuk menjadikan mereka sebagai rakyat yang lebih bertanggungjawab dan prihatin dalam sebuah negara majmuk. 1 4 . Bagi mencapai matlamat ini. dipertingkatkan Pengetahuan. pemahaman.

2Jawatankuasa Penaja tersebut hendaklah mengemukakan satu permohonan penubuhan Kelab Rukun Negara di sekolah masing‐ masing.2Pelaksanaan kelab ini di sekolah rendah dan menengah akan dikendalikan oleh murid dengan bimbingan guru kelab/pihak sekolah. Selain memantau. 1. panduan. 1. 1 5 . peraturan dan segala perkara yang berkaitan dengan Kelab Rukun Negara. 2. PENDAHULUAN 1. PROSEDUR PENUBUHAN KELAB RUKUN NEGARA 2.1Pengetua/Guru Besar hendaklah melantik Jawatankuasa Penaja di peringkat sekolah masing‐masing.1Penubuhan Kelab Rukun Negara adalah diwajibkan kepada semua sekolah rendah dan menengah.PERATURAN‐ PERATURAN KELAB RUKUN NEGARA 1. kepada jawatankuasa ini juga garis bertanggungjawab perancangan aktiviti.3Kelab yang ditubuhkan di sekolah akan dipantau oleh satu jawatankuasa yang dibentuk di peringkat kebangsaan dan negeri. 2.

1 6 terkandung dalam Peraturan Penubuhan Kelab/Persatuan Sekolah .2. 2) Senarai Ahli Jawatankuasa dan minit mesyuarat agung. 2. dan 4) Laporan Kewangan. 3. PERATURAN Peraturan 1: Nama Pertubuhan 1.3Setelah menerima kelulusan daripada pendaftar. Jawatankuasa ini perlu memanggil satu mesyuarat agung untuk menubuhkan Kelab Rukun Negara dan memilih ahli‐ahli jawatankuasa. Pengetua/Guru Besar. 2. 2.6Jawatankuasa Kelab Rukun Negara perlu mengadakan mesyuarat sekurang‐kurangnya 3 kali setahun.4Jawatankuasa Penaja hendaklah dibubarkan setelah terbentuknya Jawatankuasa Kelab Rukun Negara sekolah melalui mesyuarat agung.1Kelab Rukun Negara ini boleh ditubuhkan sebagaimana yang 1997.5Jawatankuasa hendaklah mengemukakan secara bertulis kepada Pengetua/Guru Besar dalam tempoh 14 hari laporan‐laporan seperti berikut:‐ 1) Perlembagaan kelab. 3) Senarai aktiviti utama kelab.

2Menyemai prinsip‐prinsip yang terkandung dalam Rukun Negara di kalangan murid.1.5Menyemai dan mempertingkatkan lagi semangat perpaduan di kalangan murid berasaskan sikap saling percaya‐ mempercayai.1. menghayati dan mengamalkan Rukun Negara.1Memperkenalkan Rukun Negara kepada murid supaya mereka dapat mengetahui dan memahami falsafah serta prinsip‐prinsip Rukun Negara. 2.4Mendidik murid supaya memahami.1. 13 Alamat pertubuhan adalah alamat sekolah di mana kelab tersebut ditubuhkan.3Mempertingkatkan negara. 2. kesedaran dan pemahaman murid tentang kepentingan Rukun Negara kepada 2. toleransi dan kerjasama antara kaum.1. 2. 1 7 . hormat‐ menghormati.1.12 Nama pertubuhan ini ialah ‘Kelab Rukun Negara’ dan diikuti dengan nama sekolah masing‐masing. Peraturan 2 : Objebtif 21 Objektif Kelab Rukun Negara ditubuhkan untuk: 2.

penghayatan agama yang 2. 32 Keahlian Kelab Rukun Negara mestilah terdiri daripada pelbagai kaum dan tidak boleh dipelopori oleh satu kaum sahaja kecuali bagi sekolah‐sekolah yang muridnya terdiri daripada satu kaum sahaja.16Mempertingkatkan dianuti. Justeru. Peraturan 3 : Keahlian 31 Semua murid sekolah rendah dan menengah adalah digalakkan menjadi ahli Kelab Rukun Negara. 33 Ahli kelab adalah tertakluk kepada peraturan kelab dan berjanji mentaati perkara‐perkara berikut:‐ 3. adat resam dan pantang larang kaum‐ kaum di Malaysia. 1 .2.3. mereka hendaklah terlibat secara aktif dengan aktiviti‐ aktiviti yang dilaksanakan oleh kelab ini.1Saling hormat‐menghormati di antara satu kaum dengan kaum yang lain sama ada dalam kelab mahupun di mana‐ mana sahaja dan dalam apa jua keadaan.17Mempertingkatkan kefahaman dan menghormati budaya.

8 .

Peraturan 4 : Aktiviti 4.35Setiap ahli dilarang menyentuh atau membicarakan secara terbuka perkara yang sensitif bagi sesuatu kaum.32Setiap ahli dikehendaki melibatkan diri dalam setiap aktiviti yang dilaksanakan oleh kelab.1 Kelab Rukun Negara yang ditubuhkan harus melaksanakan aktiviti‐aktiviti berdasarkan kepada lima prinsip Rukun Negara seperti berikut:‐ 4.33Setiap ahli dilarang mempengaruhi ahli atau orang lain membuat propaganda yang boleh memecah‐ belahkan masyarakat yang terdiri daripada pelbagai kaum.3. 3.34Setiap ahli dilarang mengamalkan diskriminasi antara kaum dan seterusnya memantau agar amalan tersebut tidak diamalkan.11Kepercayaan Kepada Tuhan ‐ Program/aktiviti yang berbentuk keagamaan. 3. 3.36Berusaha ke arah memelihara semangat perpaduan sehingga menjadi satu budaya di kalangan rakyat Malaysia. 1 . 3.

9 .

Jawatankuasa Induk Kelab Rukun Negara – Peringkat Kebangsaan Jawatankuasa ini adalah bertanggungjawab dalam menggubal dasar serta menentukan hala tuju Kelab Rukun Negara. mengenai kebudayaan 4.4.21Program/aktiviti lain yang difikirkan sesuai seperti dalam Buku Panduan Kelab Rukun Negara.13Keluhuran Perlembagaan 0. . 4. yang dengan 4.Program/aktiviti yang berdasarkan perlembagaan.4Kedaulatan Undang‐ Undang 0‐Program/aktiviti berkaitan undang‐ undang.1.Program/aktiviti yang berbentuk patriotisme.5Kesopanan Dan Kesusilaan 0‐Program /aktiviti yang berbentuk pemahaman tatasusila dan sesuatu kaum.1. Peraturan 5 : Pentadbiran 5.12Kesetiaan Kepada Raja Dan Negara 0. 4.1.

2 0 .

Setiausah a ‐ Pengarah Bahagian Sekolah Kementerian Pelajaran Malaysia Pengarah Bahagian Perpaduan Masyarakat dan Integrasi Negara a) Bahagian Perpaduan Masyarakat dan Integrasi Negara Bahagian Sekolah Kementerian Pelajaran Malaysia Bahagian Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia Jabatan Penerangan Malaysia Bahagian Teknik dan Vokasional 21 ‐ 5. Ahli ‐ b) c) d) e) .Jawatankuasa ini adalah seperti berikut : 1. Timbalan Pengerusi ‐ Timbalan Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia Jabatan Sekolah Kementerian Pelajaran Malaysia Timbalan Ketua Pengarah (Operasi) Jabatan Perpaduan Negara Dan Integrasi Nasional 4. Pengerusi ‐ Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia ‐ Ketua Pengarah Jabatan Perpaduan Negara Dan Integrasi Nasional 3. Penaung Bersama ‐ ‐ Menteri di Jabatan Perdana Menteri Menteri Pelajaran Malaysia 2.

Setiausaha ‐ iv. Ahli ‐ ‐ .Kementerian Pelajaran Malaysia 6) Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional Negeri 52. Penaung Pengerusi bersama ‐ ‐ Exco Perpaduan Pengarah Pelajaran Jabatan Pelajaran Negeri/ Pengarah Jabatan Perpaduan Negara Dan Integrasi Nasional (JPNIN) Negeri Penolong Pengarah JPNIN Negeri Ketua Unit Kokurikulum Jabatan Pelajaran Negeri Ketua Sektor Pengurusan Pembangunan Kemanusiaan Jabatan Pelajaran Negeri Pegawai Pelajaran Daerah/Bahagian iii.Jawatankuasa Pelaksana Kelab Rukun Negara – Peringkat Negeri Jawatankuasa ini adalah bertanggungjawab dalam pelaksanaan aktiviti Kelab Rukun Negara di peringkat Negeri. Jawatankuasa ini adalah seperti berikut: i. ii. peranannya juga adalah dalam melaksanakan dan memantau pengendalian Kelab Rukun Negara di peringkat daerah dan sekolah‐sekolah. Di samping itu.

22 .

0‐Pegawai Daerah/Bahagian 52 Jawatankuasa Peringkat Daerah/Bahagian Perpaduan 1. Penasihat ‐ Pengarah Jabatan Pelajaran Negeri/ Pengarah JPNIN Negeri ‐ Pegawai Pelajaran Daerah/ Pegawai Perpaduan Daerah Penyelia Kokurikulum Pejabat Pelajaran Daerah Pembantu Pembangunan Masyarakat JPNIN 2. ‐ 5. Pengerusi Bersama Setiausaha 3. Ahli ‐ Pengetua/Guru Besar (yang dilantik) 54 Jawatankuasa Peringkat Sekolah Keanggotaan Jawatankuasa Kelab Rukun Negara di peringkat sekolah adalah seperti berikut: i) ii) iii) iv) v) vi) Penaung Penasihat Penyelaras Pengerusi Timbalan Pengerusi Setiausaha ‐ Pengetua/Guru Besar Penolong Kanan ‐ Kokurikulum ‐ Guru Penasihat ‐ Seorang murid ‐ Seorang murid ‐ Seorang murid 2 .

3 .

vii) viii) ix) x) Penolong Setiausaha Bendahari Ahli Jawatankuasa Juru Audit Dalam ‐ Seorang murid ‐ Seorang murid ‐ 10 orang murid ‐ 2 orang (seorang guru dan seorang murid) Jawatan Pengerusi. Peraturan 6 : Tugas Jawata tankuasa Bertanggungjawab atas ke keseluruhan perjalanan kelab. Mempengerusikan mesyuarat kelab. Menyusun dan merangka aktiviti kelab. Pengerusi ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ . Setiausaha. Jawatan Juru Audit Dalam dilantik oleh Pengetua atau Guru Besar. Lain‐lain tugas pentadbiran kelab. Berhubung dengan Pejabat Perpaduan Negeri / Daerah / Bahagian untuk mendapatkan bahan penerbitan dan sebagainya. Timbalan Pengerusi. Merapatkan hubungan dengan Kelab‐ kelab Rukun Negara yang lain. Penolong Setiausaha dan Bendahari adalah Jawatankuasa Eksekutif yang dilantik melalui Mesyuarat Agung Tahunan yang perlu diadakan sebelum 31 Mac setiap tahun.

0‐Mempengerusikan kelab ketiadaan Pengerusi.Timbalan Pengerusi ‐ Bertanggungjawab kepada Pengerusi. semasa 24 . 0‐Membantu Pengerusi mentadbir kelab.

Menguruskan urusan surat‐ menyurat. Jawatankua Membantu sa menjalankan urusan kelab. Tugas‐tugas lain yang diarahkan oleh Pengerusi dan Timbalan Pengerusi. Menyimpan dan merekodkan segala fail‐ fail kelab. ‐ 0‐Tugas‐tugas lain yang diarahkan oleh Pengerusi dan Timbalan Pengerusi. Menyediaka kegiat n laporan an dan aktiviti. Setiausah Membantu a menjalankan tugas‐tugas kesetiausahaan. Setiausaha ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Penolong Setiausaha ‐ ‐ Bendahari Bertanggungjawab menguruskan urusan kewangan kelab.‐ ‐ Membantu Pengerusi merancang aktiviti kelab. 0‐Mengusahakan sumber kewangan kelab. kepad a Eksekutif . Tugas‐tugas lain yang diarahkan oleh Pengerusi. AJK ‐ ‐ Bertanggungjawab sepenuhnya Pengerusi/Timbalan Pengerusi. Mencatat minit mesyuarat. sega ‐ Menyimpan dan merekodkan la urusan kewangan kelab. Menjalanka tuga Setiausaha n s semasa ketiadaan Setiausaha.

Membantu Pengerusi keahlian kelab.‐ mesyuarat Menghadiri kelab dipanggil. apabil a menamba h menjalank an ‐ ‐ ‐ Membantu pengerusi aktiviti kelab. Tugas‐tugas lain yang diarahkan oleh Pengerusi. 25 .

73 Apa‐apa derma sekolah tajaan atau kutipan di bagi setiap kelab hendaklah mendapat kelulusan Pengetua/Guru Besar .‐ Memeriksa dan mengesahkan penyata Juru Audit Dalam perbelanjaan Kelab Rukun Negara sekurang‐ kurangnya dua kali setahun. Peraturan 7 : Peraturan Pengurusan Kewangan Kelab Rukun Negara 71 Akaun bagi tiap‐tiap kelab di sekolah dan hendaklah di bawah kawalan Pengetua /Guru Besar. 72 Pengetua/Guru Besar hendaklah menyimpan supaya atau menyebabkan suatu di tempoh akaun bawah tidak tahun disimpan yang sewajarnya dan hendaklah menyimpannya jagaannya berakhir bagi kurang dari enam bulan setelah tiap‐tiap kewangan dan hendaklah sedia ada bagi pemeriksaan oleh pihak pendaftar.

26 . 82 Peranan Mesyuarat Agung a) Memilih Jawatankuasa Kelab.Peraturan 8 : Mesyuarat Agung 81 Setiap Kelab Rukun Negara hendaklah mengadakan mesyuarat agung pada setiap tahun.

4) Menerima dan meluluskan usul dan resolusi. 3) Membentangkan Penyata Kewangan Kelab. Peraturan 9: 91 Jawatankuasa Induk Kelab Rukun Negara berhak untuk membatal.2) Membentangkan Laporan Tahunan Kelab. 27 . 5) Hal‐hal lain. meminda dan menambah mana‐mana peraturan yang terkandung di dalam buku ini pada bila‐ bila masa dan tanpa terikat kepada mana‐ mana pihak.

2 8 .

Setiap perjumpaan kelab. NYANYIAN Menyemai rasa cinta dan LAGU bangga terhadap raja KEBANGSAAN dan negara ’NEGARAKU’ DAN NEGERI • • • • Pengetua/Guru Besar AJK KRN . Sudut khas dalam kelas dan pejabat. MEMPAMERK AN PRINSIP‐ PRINSIP RUKUN NEGARA Supaya murid sentiasa mengingati prinsip‐prinsip Rukun Negara. Sambutan Bulan Kemerdekaan Sambutan Bulan Perpaduan. • • 2. Mural di dinding Papan kenyataan Semasa majlis sekolah. • • • • Di pintu masuk hadapan sekolah. (KPM) Setiap perhimpunan sekolah. • • • • Pengetua/ Guru Besar Semua murid AJK Kelab Rukun Negara Pegawai Perpaduan Daerah (Pemantauan) • • • • Hari Korikulum Majlis rasmi. • • Pengetua/Guru Besar AJK KRN 3. Kumpulan pembaca ikrar terdiri daripada pelbagai kaum.PRINSIP 1: KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN BIL AKTIVITI OBJEKTIF STRATEGI PELAKSANAAN TINDAKAN 1. LAFAZ IKRAR RUKUN NEGARA Supaya murid sentiasa menghayati falsafah serta prinsip‐prinsip Rukun Negara • Arahan daripada Kementerian Pelajaran Malaysia.

29 .

KPM dan Jabatan Penerangan Malaysia. Negeri dan Kebangsaan. Mengasah minda dan PIDATO/DEBAT mencungkil bakat murid 2 . unsur positif dalam kehidupan. FORUM‐ MEMAHAMI KEPELBAGAIAN AGAMA 1 Memperkenalkan . sejagat dalam 2 Menerapkan unsur‐ agama . • • • Pengetua/Gur u Besar PIBG JPNIN 6. Sempena Bulan Kemerdekaan / Bulan Perpaduan Peringkat Daerah. 1 PERTANDINGAN .BIL AKTIVITI OBJEKTIF STRATEGI PELAKSANAAN TINDAKAN 4. • • Semua murid AJK KRN 5. Menghormati kepercayaan agama lain. nilai Penerapan nilai sejagat dalam agama. Memupuk minat PERPADUAN DAN INTEGRASI membaca. penganut‐ penganut agama lain. • Menjemput ahli panel yang mewakili agama masing‐masing. 3 Menghormati . 3. 2 . • Menjemput panel penceramah bertauliah daripada JPNIN. nilai‐ nilai sejagat dalam agama. Menggalakkan NASIONAL penggunaan ICT untuk mencari bahan. • Pertandingan terbuka kepada setiap murid. • • • • KPM JPNIN Sekolah AJK KRN • • . 1 Mendedahkan nilai‐ CERAMAH‐ .

30 .

Murid digalakkan melibatkan diri di dalam aktiviti‐ aktiviti yang dianjurkan. Pengetua/Gur u Besar • AJK KRN • 8. Hari Gawai dan Pesta Kaamatan. • Mendapatkan kebenaran bertuulis daripada ibu bapa. Mendapat kebenaran daripada rumah‐ rumah ibadat. • . Krismas. Mengenali secara lebih dekat rumah‐ rumah ibadat penganut agama lain. LAWATAN KE RUMAH‐ RUMAH IBADAT 1 . MERAIKAN HARI Mendedahkan murid PERAYAAN PELBAGAI KAUM kepada pelbagai hari perayaan seperti Hari Raya Aidilfitri. Tahun Baru Cina. Perak.BIL AKTIVITI OBJEKTIF STRATEGI PELAKSANAAN TINDAKAN 7. • • Sekolah AJK KRN 2 . Menyemai perasaan/sikap menghormati prinsip kebebasan beragama di kalangan setiap warganegara. • Mengadakan majlis sambutan di sekolah. • Menganjurkan lawatan ke rumah‐ rumah ibadat yang dibuka untuk lawatan/seperti di Masjid Negara/Putrajay a. Batu Caves Selangor. Sam Poh Tong di Ipoh. Deepavali.

31 .• Program dianjurkan dalam bulan‐bulan berkaitan.

forum. terhadap alam sekitar akibat daripada perbuatan manusia. PERTANDINGAN PENYEDIAAN FOLIO/BUKU SKRAP 1 . 10. kalangan murid. KEM BINA INSAN Mempertingkatkan kerohanian dan nilai‐ nilai murni di kalangan murid. kepada murid contoh: pada hari tentang kesan Maulidur Rasul. Menggalakkan penggunaan ICT keindahan dan kemusnahan alam ciptaan Tuhan. • Guru Agama/Guru Pendidikan Moral 2 . Memupuk sikap mencintai dan menghargai anugerah Tuhan di • Pertandingan Buku Skrap tentang kepercayaan kepada Tuhan. • Pengetua/Gur u Besar AJK KRN JPNIN • • . bengkel dan sebagain ya. Mengadakan ceramah.BIL AKTIVITI OBJEKTIF STRATE GI PELAKSANAAN TINDAKAN 9. untuk mencari bahan. • Mengumpul bahan‐bahan berkaitan dengan 3 . Memberi kesedaran dan keinsafan • AJK KRN • Sebelum dan selepas Hari Perayaan Agama.

BAHAN PENERBITAN Mempertingkatkan kerohanian dan nilai‐ nilai murni di kalangan murid. forum. ceramah. bengkel dan sebagain ya.Mengadakan 11. • Pengetua/Gur u Besar • • AJK KRN JPNIN 32 .

Kumpulan pembaca ikrar terdiri daripada murid pelbagai kaum. Setiap • perjumpaan kelab. (Pemantauan) • (KRN) Pegawai Perpaduan • 2. NYANYIAN LAGU KEBANGSAAN ’NEGARAKU’ DAN NEGERI Menyemai rasa cinta dan bangga terhadap raja dan negar a.PRINSIP 2: KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA BIL AKTIVITI OBJEKTIF STRATEGI PELAKSANAAN TINDAKAN 1. • Pengetua/Guru Besar • AJK KRN . • • Hari Kokurikulum. • Pengetua/Gur u Besar • Setiap perhimpunan • • Semua murid AJK Kelab Rukun Negara sekolah. Supay sentias a murid a menghay RUKUN NEGARA ati falsafah serta prinsi p – prinsip Rukun Negar a LAFAZ IKRAR • Arahan daripada KPM. Daerah • • Majlis rasmi. Sambutan Bulan Perpaduan. • Semasa majlis sekolah.

33 .

3. • • • Semua murid AJK KRN • • 4. • Pengetua/Guru Besar • AJK KRN • • pemerintahannegeri‐ negeri di Malaysia. 1. Memberi pendedahan mengena i sistem • Bersifat pertandingan Kerja kumpulan. Muzium DiRaja dan Muzium Negeri Lawatan Integrasi semasa Hari Keputeraan Agong. . TINDAKAN 3. Dijalankan di peringkat sekolah. LAWATAN Memberi pendedahan mengenai Sistem Pemerintaha n Raja Berperlembagaan.BIL AKTIVITI OBJEKTIF STRATEGI PELAKSANAAN Lawatan ke Istana. Menyemai rasa cinta PERTANDINGAN dan bangga kepada Raja BUKU dan SKRAP/FOLIO Negara. Lawatan semasa Persidangan Parlimen dan Dewan Undangan Negeri. SALASILAH KESULTANAN NEGERI 2.

34 .

• Mengadakan majlis pelancaran Kempen Kibar Jalur Gemilang dan Bendera Negeri. i dan menghaya ti sejarah dan pembangunan negara.BIL AKTIVITI OBJEKTI F STRATEGI PELAKSANAAN TINDAKAN 5. Majlis rasmi yang lain. • Dijalankan di AJK KRN peringkat . Ahli KRN menyertai Perbarisan sempena ulang tahun Hari Kemerdekaan. Nyanyian lagu Jalur Gemilang dan patriotik Tayangan gambar berunsurkan patriotik untuk semua kaum. ai jasa‐ jasa • Bersifat pertandingan • Pengetua/Guru Besar • • Kerja kumpulan. PENGKISAHAN SEJARAH NEGARA OLEH TOKOH‐ TOKOH NEGARA DAN TEMPATAN Mengingat 1. Sempena Sambutan Bulan Kemerdekaan. • Pengetua/Gur u Besar • AJK KRN • • JPNIN • • • • 6. KEMPEN KIBAR JALUR GEMILANG DAN BENDERA NEGERI Menyemai dan memupuk semangat patriotisme di kalangan murid. Mengharg 2.

35 .sekolah. pemimpin negara.

PAMERAN (Sejarah Negara) 1 . Menyediakan • Pengetua/Gur u Besar • • baha n. 8. • Menguruskan pertandingan: ‐ a) puisi • Pengetua/Guru Besar • AJK KRN b) drama . dan sejarah • Mengadakan pameran. 3 .BIL AKTIVITI OBJEKTIF STRATEGI PELAKSANAAN TINDAKAN 7. Mencungkil bakat. PERTANDINGAN 1. Memupuk Mengharg ai perasaa n • Mengadakan lawatan ke pameran yang jasa‐ jasa AJK KRN cintakan negara. keyakinan diri. tempata pemimpin n dianjurkan oleh dan pejuang negara. agensi‐agensi lain. Mengenali menghay ati negara. 2 . KEBUDAYAAN/ KESENIAN DAN WARISAN Membentuk 2.

36 .

sajak. Memberi n kepada murid tentang kebudaya an dan kaum‐ kesenian kaum lain. . i) 9. KARNIVAL PATRIOTIK 1 . Koir. • Pengetua/Guru Besar • AJK KRN 2 . c) mencipta lagu patriotik • Pengetua/Gur u Besar d) menyanyi • AJK KRN e) f) g) h) tarian buku skrap cerpen kata bestari kenegaraan pertandingan pertandingan lain yang difikirkan sesuai dan selaras dengan prinsip‐ prinsip Rukun Negara. pentomen dan sebagainya.BIL AKTIVITI OBJEKTIF STRATEGI PELAKSANAAN TINDAKAN pendedaha 3. Memupuk semangat patriotik dan menyuburkan semangat perpaduan di kalangan murid. Menyemarakkan jati diri murid.

37 .

• Semasa majlis sekolah. • Pegawai Perpaduan Daerah (Pemantauan) • Kumpulan pembaca ikrar terdiri daripada murid pelbagai kaum. Sambutan Bulan Kemerdekaan Sambutan Bulan Perpaduan. • • • Majlis rasmi. NYANYIAN LAGU KEBANGSAAN ’NEGARAKU’ DAN NEGERI Menyemai rasa cinta dan bangga terhadap raja dan negar a. 2. Supay sentias a murid a menghay RUKUN NEGARA ati falsafah serta prinsi p – prinsip Rukun Negar a LAFAZ IKRAR • Arahan daripada KPM. • • AJK Kelab Rukun Negara (KRN) Semua murid • Hari Kokurikulum. • Pengetua/Guru Besar • AJK KRN . Setiap • perjumpaan kelab.PRINSIP 3: KELUHURAN PERLEMBAGAAN BIL AKTIVITI OBJEKTIF STRATEGI PELAKSANAAN TINDAKAN 1. • Pengetua/Gur u Besar • Setiap • perhimpunan sekolah.

38 .

Mempertingkatka 2. Salah satu aktiviti Bulan Patriotisme. Menilai/menguji • Menganjurkan lawatan pertandingan peringkat sekolah/daerah • Pengetua/Guru Besar • AJK KRN . CERAMAH Memberi kesedaran dan kefahaman tentan g • • Semua murid keluhuran perlembagaan/pembent uk an perlembagaan/kontrak sosia l. • Salah satu aktiviti TINDAKAN 3. n kefahama n murid mengenai sistem perundangan negara. • 4. Memupuk kemahira n pengucapan awam. • AJK KRN • Kursus JPNIN Kepimpinan/ Perkhemahan. 2. KUIZ / PERBAHASAN (PERLEMBAGAAN ) 1. • Menganjurkan lawatan ke Sidang Dewan Undangan Negeri/Parlimen • Pengetua/Guru Besar • AJK KRN 5. Memberi peluang kepada murid menyaksikan proses sistem perundangan Negara dijalankan.BIL AKTIVITI OBJEKTI F STRATEGI PELAKSANAAN Semasa kempen/ minggu kesedaran sivik. LAWATAN KENEGARAAN 1.

39 .tahap pengetahuan murid tentang perlembagaan.

Kerjasama dengan • Pengetua/Gur u Besar • • AJK KRN agensi kerajaan / swasta. • Pelaksanaan agensi‐agensi perlembagaan negara. Memupuk perpaduan dan nilai kerjasama. n integrasi kaum. PERMAINAN BERASASKAN PRINSIP KETIGA RUKUN NEGARA • Permainan Mencari Harta Karun • Pengetua/Guru Besar • AJK KRN • (Treasure Hunt) ’Clue’ yang digunakan berdasarkan sistem 3.BIL AKTIVITI OBJEKTIF STRATEGI PELAKSANAAN TINDAKAN 6. 7. PERKHEMAHAN (MOTIVASI) Memupuk 1. n pengetahuan murid tentang sistem perlembagaa n negara. sifat‐ sifat kepimpinan berlandaskan prinsip‐ prinsip Rukun negara. 2. Menggalakka 1. Meningkatka 2. Menambah pengetahuan dan pengalaman tentang sistem perlembagaa n kerajaan/swasta. . • Aktiviti luar sekolah/ceramah motivasi.

negara. 40 .

bakat‐ bakat dalam bidang berkaitan. Menghaya 2. Kesedaran 3. tentang isu‐isu semasa perlembagaan negara.BIL AKTIVITI OBJEKTI F STRATEGI PELAKSANAAN TINDAKAN 8. Memupuk daya • Dalam bentuk pertandingan. Memupuk kemahiran kreatif menulis tentang isu‐isu perlembagaan negara. daerah. • Berkala . • Pengetua/Guru Besar • AJK KRN kreativiti. pemangkin percambahan fikiran. DRAMA / SKETSA 1. 4. negeri dan kebangsaan • Pengetua/Gur u Besar • AJK KRN • Berkala 9. Sebagai 3. • Pertandingan Menulis Esei Cerpen / Puisi peringkat sekolah. Menggalakkan integrasi kaum. ti sistem perlembagaan negara. Mencungkil 2. PERTANDINGAN MENULIS 1.

41 .

t pengetahuan tentang perlembagaan. Memupu k daya • Bersifat pertandingan. • Pengetua/Guru Besar • AJK KRN kreativiti murid. Kesedara tentan 2. 3.BIL AKTIVITI OBJEKTI F STRATEGI PELAKSANAAN TINDAKAN 10. Memperjelaskan semas isu‐isu a yang timbul (kurang difahami/keliru) • JPNIN 11. n g isu‐isu dalam semas a sistem • • Kerja kumpulan Peringkat sekolah. perlembagaan. FORUM PERLEMBAGAAN Meningka 1. Kerjasama dengan agensi luar. • • Dianjurkan di peringkat sekolah. Perkongsian pengetahuan dan pengalaman. • Pengetua/Gur u Besar AJK KRN • 2. . PERTANDINGAN BUKU SKRAP 1.

42 .

Mengetah 3. BULAN KEMERDEKAAN 1. Menonjolkan pencapaian • Pengetua/Guru Besar • AJK KRN • idea dan • • individu/syarikat yan berjaya. isu‐ 2. Contoh: Pertandingan mencipta lagu . Memupuk kesedaran kebangsaa n yang merangku mi Prinsip Rukun Negara. Melibatkan PIBG. Menghaya 2. ti kebebasan demokrasi. Kesedaran isu semasa dalam sistem perlembagaan. Memupuk semangat setia dan • Melibatkan PIBG. • Kerja keumpulan untuk mengendalikan pameran. Menganjurkan aktiviti‐aktiviti yang boleh menyemarakkan semangat patriotisme. Menonjolkan pencapaian individu/syarikat yan berjaya. • Pengetua/Guru Besar • AJK KRN • • . ui tentang latar belakang kronologi penggubal an perlembagaan Malaysia.BIL AKTIVITI OBJEKTIF STRATEGI PELAKSANAAN TINDAKAN 12. 4. PAMERAN KENEGARAAN 1. Memupuk daya kreativiti murid. Kerja keumpulan untuk mengendalikan pameran. 13.

43 . melukis poster dan lain‐ lain. .cintakan negara patriotik.

• Pengetua/Guru Besar • • AJK KRN JPNIN • Menganjurkan ceramah mengenai perlembagaan yang kurang daripada agensi‐ difahami/keliru. isu AJK KRN penting untuk pembangunan negara. bakat sebaga i • • Pengetua/Guru Besar • sekolah. kesedaran dan kefahaman tentang pembentukan perlembagaan/kel u huran perlembagaan/ko nt rak sosial 2. Memperjelaskan isu‐isu yang timbul • Mempamerkan naskhah Perlembagaan Negeri/Persekutu a n dalam Pusat Sumber Sekolah dan di papan kenyataan. 2. MENGADAKAN AKTIVITI ALA MINI PARLIMEN DI SEKOLAH Mencungk 1. Memberi kebebasa n membaha s .BIL AKTIVITI OBJEKTI F STRATEGI PELAKSANAAN Melibatkan semua murid • Peringkat antara TINDAKAN 14. agensi yang . il murid pemimpin negara. BULAN KESEDARAN PERLEMBAGAAN Memberi 1. 15.

an pengetahuan dan pengalaman. . 44 .Perkongsi 3. terlibat.

BIL AKTIVITI OBJEKTIF STRATEGI PELAKSANAAN TINDAKAN 16. • Penyeragaman dalam penyediaan soalan kuiz. KUIZ KELUHURAN PERLEMBAGAAN 1. . Meningkatkan pengetahuan dan kefahaman murid tentang perlembagaan negara. Hadiah disediakan oleh JPN KPM/JPNIN. • Pengetua/Guru Besar • • AJK KRN .

45 .

NYANYIAN LAGU KEBANGSAAN ’NEGARAKU’ DAN NEGERI Menyemai rasa cinta dan bangga terhadap raja dan negar a. Supay sentias a murid a menghay RUKUN NEGARA ati falsafah serta prinsi p – prinsip Rukun Negar a LAFAZ IKRAR • Arahan daripada KPM. • • • Majlis rasmi. • Pengetua/Guru Besar • AJK KRN . • Pengetua/Gur u Besar • Setiap • perhimpunan sekolah. Setiap • perjumpaan kelab.PRINSIP 4: KEDAULATAN UNDANG‐ UNDANG BIL AKTIVITI OBJEKTIF STRATEGI PELAKSANAAN TINDAKAN 1. • • AJK Kelab Rukun Negara (KRN) Semua murid • Hari Kokurikulum. • Semasa majlis sekolah. Sambutan Bulan Kemerdekaan Sambutan Bulan Perpaduan. • Pegawai Perpaduan Daerah (Pemantauan) • Kumpulan pembaca ikrar terdiri daripada murid pelbagai kaum. 2.

46 .

melukis/fotografi . • Pertandingan buku skrap 4.BIL AKTIVITI OBJEKTIF STRATEGI PELAKSANAAN Syarahan semasa perhimpunan sekolah. MINGGU KESEDARAN SIVIK Menghayati 1. nilai‐ nilai murni. Pemahaman terhadap tugas‐ Menganjurkan pameran dengan kerjasama agensi‐ agensi yang berkaitan seperti • Pengetua/Gur u Besar • AJK KRN . cara undang‐ undang dipraktikan. • 2. KEMPEN MENDAULATKAN UNDANG‐ UNDANG NEGARA DAN PERATURAN 1. cara‐ cara penggubalan dasar‐dasar dan peraturan tertentu. Mempamerkan keratan akhbar di TINDAKAN 3. penghayatan terhadap tugas‐ tugas penguatkuasa. Memberi kesedaran tentang kepentingan undang‐ undang • • Semua murid • AJK KRN • SEKOLAH serta papan kenyataan. pertandingan Menghayati 2. Mengetahui 3.

tugas penguatkuasa undang‐ undang. Pihak Berkuasa Tempatan dan AADK. • Agensi Berkaitan 47 . PDRM. Majlis Perbandaran.

Bahan dibekalkan oleh Unit‐unit Majlis Perbandaran/Pih a k Berkuasa Tempatan/PDRM / JPJ/Jabatan Penerangan Malaysia. Kesedaran • tentang implikasi melanggar undang‐undang. Melihat sendiri cara‐cara pentadbiran Menganjurkan lawatan ke Mahkamah Penguasa Tempatan. TINDAKAN • 5. 2. Serenti/sekolah pemulihan akhlak dan sebagainya.BIL AKTIVITI OBJEKTIF STRATEGI PELAKSANAAN • Tayangan Multimedia/slai d berkenaan tugas‐ tugas unit penguatkuasa undang‐ undang. • Lawatan ke institusi‐institusi pemulihan seperti • Pengetua/Gu ru Besar • AJK KRN tempat Pusat berkenaan. LAWATAN 1. .

48 .

PERMAINAN (EXPLOLAW) 1. Kerjasama dengan agensi kerajaan / • Pengetua/Gur u Besar • AJK KRN 2. • Permainan mengenali peraturan sekolah/undang ‐ undang negara. .BIL AKTIVITI OBJEKTIF STRATEGI PELAKSANAAN TINDAKAN 6. Memberi pengalaman tentang pelaksanaan • swasta. Menggalakkan interaksi murid pelbagai kaum. undang‐ undang.

49 .

PRINSIP 5: KESOPANAN DAN KESUSILAAN BIL AKTIVITI OBJEKTIF STRATEGI PELAKSANAAN TINDAKAN 1. • Semasa majlis sekolah. Setiap • perjumpaan kelab. Sambutan Bulan Kemerdekaan Sambutan Bulan Perpaduan. • • • Majlis rasmi. 2. • Pegawai Perpaduan Daerah (Pemantauan) • Kumpulan pembaca ikrar terdiri daripada murid pelbagai kaum. • Pengetua/Gur u Besar • Setiap • perhimpunan sekolah. • Pengetua/Guru Besar • AJK KRN . Supay sentias a murid a menghay RUKUN NEGARA ati falsafah serta prinsi p – prinsip Rukun Negar a LAFAZ IKRAR • Arahan daripada KPM. • • AJK Kelab Rukun Negara (KRN) Semua murid • Hari Kokurikulum. NYANYIAN LAGU KEBANGSAAN ’NEGARAKU’ DAN NEGERI Menyemai rasa cinta dan bangga terhadap raja dan negar a.

50 .

• Ceramah mengenai kesopanan dan kesusilaan untuk pemimpin‐ pemimpin murid:‐ Pengawas Ketua Kelas Pengerusi/AJK Kelab/ Persatuan • Forum mengenai adat resam pelbagai kaum/budaya/ agama. masyarakat. Mempertingkatkan kesedaran murid • JPN • (wujudkan piala) Biro Tata Negara tentang nilai‐nilai di peringkat murni dalam sekolah/daerah. • Menjemput penceramah dari agensi kerajaan/ swasta dan lain‐ lain. SEMINAR / FORUM/ CERAMAH 1.BIL AKTIVITI OBJEKTIF STRATEGI PELAKSANAAN TINDAKAN 3. Pertandingan Syarahan • • KPM JPNIN • 2. . Memperkenalkan dan memupuk prinsip‐prinsip Rukun Negara di kalangan murid.

51

BIL

AKTIVITI

OBJEKTIF

STRATEGI PELAKSANAAN

TINDAKAN

4.

LAWATAN

1. Memberi keinsafan dan kesedaran

Menganjurkan lawatan ke Rumah Orang Tua, Yati m dan semasa melakukan Anak lawatan ke sebagainya. institusi‐ institusi yang berkenaan.

Pengetua/Gur u Besar AJK KRN

2. Menyemai dan memupuk nilai‐ nilai murni seperti kasih sayang, simpati dan hormat‐ menghormati di kalangan murid.

5.

PERKHEMAHAN (MOTIVASI)

Memberi 3. pengertian dan menerapkan nilai‐nilai murni bagi mengukuhkan semangat perpaduan kaum.

Penerangan budaya antara kaum. Contoh: ‐

Pengetua/Gur u Besar

AJK KRN

a) Adat

Resam/

Pantang Larang b ) Permainan Tradisional/ Sukaneka

c) Kebudayaan

52

HARI KELUARGA/ HARI IBU BAPA Memupuk dan mengeratkan kasih sayang yang mendalam antara ahli keluarga. Memupuk sikap beradab sopan dikalangan murid. 7. Menggunakan laras bahasa yang sesuai dengan semua peringkat umur. Ib bap u a dan murid akan melaksanakannya di rumah untuk seluruh keluarga. Menentukan pertuturan yang baik di kalangan murid. KEMPEN BERBUDI BAHASA 1 . 3 . • Pendedah an • dan kepad panduan a ibu bapa dan murid di peringkat sekolah. • Pengetua/Gur u Besar • AJK KRN • • Ibu Bapa Murid .BIL AKTIVITI OBJEKTIF STRATEGI PELAKSANAAN TINDAKAN 6. • AJK KRN 2 . Memilih terbaik murid bertutu r yang dan • Pengetua/Gur u Besar berbudi bahasa.

53 .

• Sekurang‐ kurangnya satu bulan. pameran. PROGRAM PERTUKARAN MURID KE SABAH/SARAW A K/LABUAN/ SEMENANJUNG.AKTIVITI‐ AKTIVITI LAIN BIL AKTIVITI OBJEKTIF STRATEGI PELAKSANAAN Peringkat sekolah. Pelbagai aktiviti ke arah meningkatkan penghayatan Rukun Negara di kalangan murid dilaksanakan. BULAN Mengingatkan murid tentang kepentingan PENGHAYATAN Rukun Negara dalam RUKUN NEGARA mengekalkan keharmonian kaum di negara ini. Mempromosikan Kelab Rukun Negara di kalangan murid pelbagai kaum. • • KPM JPNIN • Peringkat kebangsaan . • Pengetua/Gur u Besar • AJK KRN 3. Contoh: gerai jualan dan Negara. 2. HARI TERBUKA KELAB RUKUN NEGARA 1. Meningkatkan minat murid untuk menjadi ahli Kelab Rukun • • • Pengetua/Gur u Besar AJK KRN 2. • Pameran Kelab Rukun Negara. Mengeratkan hubungan antara murid berbilang kaum. TINDAKAN 1.

54 .

LAWATAN INTEGRASI 1. Memahami dan menghayati adat • Lawatan antara sekolah/daerah/ negeri/wilayah. 5. Perkampungan Melayu dan sebagainya. Contoh: kaum. Memupuk semangat setiakawan dan perpaduan di antara murid. SUKAN 1. Memahami dan • Menganjurkan:‐ i) Larian • Pengetua/Gur u Besar Perpaduan • ii) Permainan AJK KRN .BIL AKTIVITI OBJEKTIF STRATEGI PELAKSANAAN TINDAKAN 4. Menggalak dan memupuk semangat kesukanan di kalangan murid. Pameran budaya adat resam pelbagai kaum. • AJK KRN 6. KARNIVAL KESENIAN DAN KEBUDAYAAN PERPADUAN Memupuk cintakan kebudaya an semangat • kesenia n dan ke arah rakya t • Persembahan / pertunjukkan tarian/ nyanyian tradisional. Berkonsepkan Homestay (Program Anak • Pengetua/Gur u Besar AJK KRN • • • JPNIN resam sesuatu Angkat). 2. 2. • Pengetua/Gur u Besar menyatupadukan pelbagai kaum. Rumah Panjang Baba dan Nyonya.

55 .Tradisional/Suka n menghayati adat eka resam sesuatu kaum.

• JLKN .BIL AKTIVITI OBJEKTIF STRATEGI PELAKSANAAN TINDAKAN 7. PROGRAM PRA LATIHAN KHIDMAT NEGARA semang Memupuk at perpaduan dan sahsiah yang tinggi di kalangan murid. • Gotong royong di Rumah Orang Tua/Anak Yatim/Kawasan Rekreasi/Rumah Ibadat dan sebagainya. • Pengetua/Gur u Besar • • • • AJK KRN NGO KPM JPNIN • Memberi sumbangan dalam kerja‐kerja kebajikan anjuran agensi kerajaan/swasta.

56 .

LAMPIRAN C CADANGAN PERANCANGAN TAHUNAN AKTIVITI KELAB RUKUN NEGARA 57 .

CADANGAN PERANCANGAN TAHUNAN AKTIVITI KELAB RUKUN NEGARA (ARAHAN: Semua aktiviti yang dilaksanakan MESTILAH berdasarkan kepada lima prinsip Rukun Negara) Bulan Aktiviti Objektif Strategi Pelaksanaa n Sila rujuk Lampiran B Tindakan 1. 2. Mesyuarat 3. penaja/ Agung KRN Sila rujuk Lampiran B Melanti 1. k Jawatankuasa Kelab Rukun Negara . Nyanyian lagu kebangsaan ’Negaraku’ dan lagu negeri. n aktiviti tahunan/kewa n kepad gan a Pengetua/ Guru Besar. Lafaz ikrar Rukun Januari Negara 2. ● Membuat hebahan ● Poster ● Promosi ● Kain rentang ● Borang keahlian ● Pengumuman dalam perhimpuna n sekolah ● Kempen Guru Penasihat Kelab . Merangka aktiviti tahunan. Mengemukaka 3.

58 .

Bulan Aktiviti Objektif Strategi Pelaksanaa n Sila rujuk Lampiran B Tindakan 1 . ● Pertandingan buku skrap. . Membincang dan mengelolakan aktiviti sekolah/negeri. 2. Lafaz ikrar Rukun Februari Negara 2 . Merangka aktiviti tahunan. Ceramah Rukun Negara (Latar belakang) 1. Nyanyian lagu kebangsaan ’Negaraku’ dan lagu negeri. Melantik Jawatankuasa Kelab Rukun Negara. Sila rujuk Lampiran B 3. Mesyuarat Jawatankuasa Kelab Rukun Negara. Memaklumkan ● Guru kepada JPNIN Penasihat Daerah/Negeri Kelab untuk ● AJK KRN menetapkan ● JPNIN tarikh dan masa yang sesuai untuk mengadakan cerama h. ● Guru Penasihat Kelab ● AJK Kelab 4. (rujuk Lampiran B) ● Kertas kerja ceramah Rukun Negara.

59 .

Pertandingan. Perayaan Tahun Baru Cina (tarikh sambutan mengikut kesesuaian) Sila rujuk Lampiran B . Pertandingan menulis rencana mengenai perpaduan nasional (Peringkat kebangsaan. melalui pihak Ibu KPM Pejabat 7. Hari Thaipusam Sila rujuk Lampiran B Sambutan 8. ● Guru Penasihat Kelab 6. Buku Skrap Memupuk kreativiti murid. kerja berkumpulan.Pertandingan 5.) Mencungkil bakat ● Anjuran JPNIN ● Guru di kalangan murid Ibu Pejabat Penasihat dalam bidang Kelab penulisan rencana ● Syarat‐syarat ● AJK KRN mengenai pertandingan ● JPNIN akan perpaduan dan diedarkan Negeri/ integrasi nasional.

60 .

) Sila rujuk Lampiran B Sila rujuk Lampiran B . 4. Lafaz ikrar Rukun Objektif Strategi Pelaksanaan Sila rujuk Lampiran B Tindakan Mac Negara 2. Mesyuarat . Nyanyian lagu kebangsaan ’Negaraku’ dan lagu negeri Sila rujuk Lampiran B 3.Bulan Aktiviti 1. pertandingan debat perpaduan dan integrasi nasional peringkat sekolah. Pertandingan debat perpaduan dan integrasi nasional peringkat sekolah. (tarikh pertandingan mengikut kesesuaian.

61 .

W (Maulidur Rasul) 2. Y. Hari Keputeraan S. Peristiwa Israk dan Mikraj ● Guru Penasihat Kelab ● AJK Kelab Ogos ● Guru Penasihat Kelab ● AJK Kelab . Hari Keputeraan Tuanku Yang di‐ Pertuan Besar Negeri Sembilan 3. Yang di‐ Pertuan Agong ● Guru Penasihat Kelab ● AJK Kelab Jun Julai 1. Bengkel Kelab Rukun Negara Peringkat Kebangsaan 1. Hari Ulang Tahun Keputeraan Tuanku Raja Perlis 4 . Hari Keputeraan Sultan Perak 3. Hari Keputeraan Sultan Johor TINDAKAN ● Guru Penasihat Kelab ● AJK Kelab Mei 1. Pesta Kaamatan (Pesta Menuai) 5. Harijadi T. T. Perayaan Hari Dayak (Gawai) 2. Hari Keputeraan Nabi Muhammad S. Pelancaran Perayaan Bulan Kemerdekaan 2.A. Hari Keputeraan Sultan Johor 1. B. Hari Wesak ● AJK Kelab 3.BULAN April AKTIVITI / PERAYAAN 1. Yang di‐Pertua Negeri Pulau Pinang 2. Kempen Kibar Jalur Gemilang 4. Ulang tahun kemerdekaan negara 3. P. Sambutan Bulan Perpaduan peringkat ● Guru kebangsaan dan Negeri (boleh dibincang Penasihat bersama dengan JPNIN/Daerah/Bahagian) Kelab 2 .

62 .

Y. Harijadi T. Umat Islam menjalani ibadah puasa TINDAKAN ● Guru Penasihat Kelab ● AJK Kelab Oktober ● Guru Penasihat Kelab ● AJK Kelab . Harijadi T.BULAN September AKTIVITI / PERAYAAN 1. Yang di‐Pertua Negeri Sabah 4. T. Yang di‐Pertua Negeri Sabah 4. Y. Umat Islam menjalani ibadah puasa 1. Harijadi T. Yang di‐Pertua Negeri Sarawak 2. Y. Yang di‐Pertua NegeriSarawak 2. T. Hari Pembentukan Malaysia (16 September 1963) 3. Harijadi T. T. Y. Hari Pembentukan Malaysia (16 September 1963) 3. T.

63 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->