contoh israiliyyat dalam tafsir

CONTOH ISRAILIYYAT DALAM TAFSIR

IPG Kampus Sarawak

-Nur Amalina -Nur Hafizah -Noor Amiza -Siti Sarah -Nurul Afifah

Israiliyyat dalam Tafsir Anwar alBaidhawi Tafsir Anwar al-Baidhawi karya Abd. al-Rauf bin Ali al-Fansuri al-Singkili @ Sheikh Abdurrauf Sheikhkuala .

peti tabut itu dibawa oleh oleh malaikat. dan (berisi) sebahagian dari apa yang telah ditinggalkan oleh keluarga nabi-nabi Musa dan Harun.Kisah Talut dan Jalut Dan nabi mereka berkata lagi kepada mereka: Sesungguhnya tanda kerajaan Talut itu ialah datangnya kepada kamu peti tabut yang mengandungi (sesuatu yang memberi) ketenteraman jiwa dari Tuhan kamu. jika benar kamu orang yang beriman (al-Baqarah 2: 248) . sesungguhnya peristiwa kembalinya tabut itu mengandungi satu tanda keterangan bagi kamu.

Abd Rauf Fansuri menafsirkan ayat tadi dengan: Dan telah berkata bagi mereka itu Nabi mereka itu tatkala dituntut mereka itu daripadanya tanda atas kerajaan Thalut itu bahawasanya tanda kerajaannya bahawa didatangkan akan kamu suatu peti di dalamnya ketetapan bagi segala hati kamu daripada Tuhan kamu dan yang mati daripada peninggalan Musa dan Harun pada hal menanggung akan dia segala malaikat. . Tersebut di dalam Khazin adalah peti itu di dalamnya rupa segala nabi yang diturunkan Allah Taala ia atas Adam maka turun temurun hingga datang kepada Musa dan adalah mereka itu menuntut kemenangan pada Allah Taala dengan berkat peti itu atas seteru mereka itu dan dihantarkan mereka itu peti itu di hadapan mereka itu maka tatap (melihat) mereka itu kepadanya tatkala perang dan ditaruh di dalamnya oleh Musa. Taurat dan mata bendanya di taruh Harun di dalamnya tengkoloknya maka tatkala mati Musa tinggalah peti itu pada padang maka tatkala ditentu oleh mereka itu akan tanda kerajaan Thalut maka ditengking akan dia oleh malaikat antara langit dan bumi pada hal mereka itu menilik kepadanya hingga dihantarkan malaikat akan peti itu pada Thalut maka percayalah mereka itu akan kerajaan Thalut.

Apabila Nabi Musa (a. pihak musuh mengambil peti tersebut. diceritakan bahawa malaikat membawa peti yang berisi kitab Taurat kepada Talut.s sehinggalah Musa a.s  Kitab tafsir Fi Zilal al-Qur’an juga mentafsirkan ayat tentang kerajaan Talut.s. Peti tersebut ialah peninggalan daripada keluarga Nabi Musa (a. Dalam kitab tafsir Fi Zilal al-Qur’an ini.) dan Harun (a. .s.) di Bukit Tur (Sayyid Qutb 1972: 268).s.s.Unsur Israiliyyat dalam tafsiran kitab Tafsir Anwar alBaidhawi  Kitab Tafsir Fi Zilalil al-Quran Dalam al-Quran. Terdapat juga pendapat yang menyatakan bahawa peti yang mengandungi naskah Taurat itu adalah pemberian daripada Allah Taala kepada Nabi Musa (a. Peti Tabut ini diceritakan sebagai tempat menyimpan kitab Taurat tetapi tidaklah sampai kepada mempunyai segala nama dan rupa dari Nabi Adam a. Allah SWT ada menceritakan tentang kerajaan Talut dan peti Tabut.) wafat.).

sesungguhnya aku telah menganiaya diri sendiri dan sekarang aku menegaskan bahawa aku berserah diri memeluk Islam bersama-sama Nabi Sulaiman kepada Allah Tuhan sekalian alam (al-Naml 27: 44).Kisah Nabi Sulaiman as dengan Puteri Balqis Setelah itu dikatakan kepadanya. Balqis berdoa: Wahai Tuhanku. Maka tatkala ia melihatnya. . sebenarnya ini adalah sebuah istana yang diperbuat licin berkilat dari kaca. Mendengar yang demikian. disangkanya halaman istana itu sebuah kolam air. Nabi Sulaiman berkata. dipersilakan masuk ke dalam istana ini. serta ia pun menyingsingkan pakaian dari dua betisnya.

apabila Balqis menyingsing kainnya.     Jin telah mengkhabarkan kepada Nabi Sulaiman tentang kaki Puteri Balqis seperti kaki keldai Nabi Sulaiman kemudian memerintahkan supaya syaitan membina sebuah halaman dalam istana yang seakan-akan kolam air untuk memastikan cerita tersebut. lalu syaitan menghilangkannya dengan kapur.: 305). Menurut riwayat ini juga. .: 305).th. Nabi Sulaiman terpandang akan bulu betis Balqis.th. ternyata kaki Balqis berkeadaan baik. Nabi Sulaiman tidak suka melihatnya.Tafsiran ayat Unsur Israiliyyat   Tatkala dikhabarkan oleh jin kakinya seperti kaki keldai maka disuruh Sulaiman segala syaitan berbuat halaman dari kaca supaya dicubainya dengan tiada menyuruh membukakan kainnya maka tatkala disumbatkan oleh Balqis kainnya maka tahulah ia akan baik kakinya (al-Fansuri t. Tatkala berkehendak kepada Sulaiman mengahwin dia maka benci ia akan bulu betisnya dan dibubuh oleh segala syaitan baginya kapur maka dihilangkannya ia dengan dia… (al-Fansuri t.

Setelah itu Nabi Sulaiman (a. Puteri Balqis yang sangat kagum dengan struktur binaan istana tersebut.s. Keadaan ini menyebabkan Nabi Sulaiman menjelaskan rahsianya dengan berkata: “Sesungguhnya istana ini adalah sebuah istana yang dibuat dengan cara yang halus iaitu dari bahan kaca”.  Ibn Kathir (1966: 238-239) pula menjelaskan bahawa ketika Puteri Balqis dipersilakan masuk ke dalam istana yang lantainya diperbuat daripada kaca dan kelihatan seperti sebuah kolam air. lantai ini sangat licin kerana diperbuat daripada kaca”. Lantai istana itu dibina di atas air. dan ini membuatkan ia kelihatan seakanakan seperti sebuah kolam air. baginda masuk sambil menyingkapkan kainnya. kemudiannya memeluk Islam. Oleh kerana baginda menyangka bahawa baginda akan mengharungi sebuah kolam.Bandingan dengan tafsir lain  Sayyid Qutb (1974: 150-151) mentafsirkan ayat ini dengan menyatakan bahawa apabila Puteri Balqis tiba di istana Nabi Sulaiman. maka baginda pun dipersilakan masuk.) pun berkata: “Sesungguhnya bukanlah air yang engkau pijak. . baginda pun menyingsingkan kainnya. Perkara yang memeranjatkan Balqis ialah keadaan istana tersebut yang diperbuat daripada kaca.

Kesimpulan Tafsir Anwar Baidhawi .Banyak kisah-kisah israiliyyat -  Penjelasan atau tafsiran hendaklah disertakan bersama kisah-kisah tersebut bahawa apa yang diriwayatkan tersebut adalah daripada periwayatan israiliyyat. . Paling baik.Kitab paling banyak digunapakai oleh masyarakat Melayu -   . tentunya jika pengarang tidak menukilkan atau memasukkan kisah-kisah tersebut dalam kitab tafsir mereka ini bagi mengelakkan kekeliruan dalam masyarakat yang kurang memahami dan tidak mempunyai pengetahuan mengenai israiliyyat.

Israiliyyat dalam tafsir nur alihsan Haji Muhammad Sa„id bin Umar JShatab bin Aminuddin bin Abdul Karim. .

Kisah Ashabul Kahfi Kami ceritakan kepadamu wahai Muhammad perihal mereka dengan benar. Sesungguhnya mereka itu orang-orang muda yang beriman kepada Tuhan mereka. dan kami tambahi mereka dengan hidayah petunjuk ” (al-Kahfi:13) .

tujuh orang Makslamina. dan Falentionunas adalah merupakan seorang pengembala kambing. Sarobunas.  setengah ulama' menyuruh supaya diajar nama-nama ini kepada anak-anak dan jika ditulis di pintu rumah. Nionunas. rumah tersebut tidak akan terbakar begitu juga jika diletakkan di atas harta benda. Nama anjing Qitmir) dan sebagai huraian dinyatakan pula terdapat sembilan khasiat yang boleh didapati daripada nama-nama tersebut.Unsur israiliyyat dalam penafsiran ayat dalam kitab tafsir ini ialah:  terdapat penambahan dalam nama-nama Ashabul Kahfi (Kata Ibn Abbas. Zununas. Marthunas.  diceritakan bahawa raja semasa peristiwa ini berlaku bernama Dikyanus yang mana merupakan seorang pemerintah yang zalim. benda tersebut tidak akan hilang dan jika diletakkan di dalam perahu. perahu tidak karam. Tamlikha. Dia menyuruh rakyatnya menyembah patung berhala dan melakukan penyembelihan korban kepada patung-patung tersebut. .

Nama bagi bandar yang dinyatakan juga adalah satu unsur luar yang tidak jelas. Kisah ini adalah satu kisah diceritakan turun temurun dan tidak dapat dinyatakan kesahihannya.  “(Sebahagian dari) mereka akan berkata: “Biilangan Ashabul Kahfi itu tiga orang. >> (Surah Al-Kahfi 18:22)  . dan setengahnya pula berkata. Oleh itu jelas menunjukkan bahawa semua itu adalah rekaan dan tambahan dalam melengkapkan sesebuah kisah. tiada yang mengetahui bilanganya melainkan sedikit. bilangan mereka lima orang. Ini bermakna telah berlaku penambahan terhadap fakta tersebut yang mana al-Quran sendiri tidak menyebut mengenai nama-nama mereka dan bilangannya. Secara meraba-raba dahm gelap akan sesuatu yang tidak diketahui dan setengahnya yang lain berkata bilangan mereka tujuh orang. dan yang kelapannya ialah anjing mereka. yang keempatnya ialah anjing mereka. >> Oleh itu. yang keenamnya ialah anjing mereka. janganlah engkau berbahas dengan sesiapapun mengenai mereka melainkan dengan bahasan (secara sederbana) yang nyata (keterangannya didalam al-Quran) dan janganlah engkau meminta penjelasan mengenai hal mereka kepada seseorang pun dari golongan (yang membincangkan). Katakanlah (wahai Muhammad) “Tuhanku lebih mengetahui akan bilangan mereka.Bukti unsur israiliyyat   Syed Qutb menegaskan bahawa para penghuni gua itu adalah terdiri daripada sekumpulan pemuda yang tidak diketahui bilangan mereka.

w. sesungguhnya mereka itu akan ditenggelam” (Hud:37) Dan perbuat Nub akan bahtera daripada kayu jati ditanamnya IOO tahun kemudian dipotong perbuat bahtera itu 100 tahun. binatang kambing dan binatang ternakan di hpisan tengah. tiga lapisan maka binatang yang liar dan buas dilapisan bawah. telah didahului 40 lelaki dan 40 perempuan. Panjang 300 hasta lebar 50 hasta. Adam dengan anaknya di atas sekali. dan janganlah kamu bicarakan dengan Aku tentang orangorang yang zalim itu. kepada Nub bahawa menyentak ekor gajah maka jatuh daripadmya babi jantan dan betina dan sapu di atas babi betina keluarlah tikus yang makan tahi-tahi binatang itu.s Surah Hud ayat 37  Tafsiran Kitab Nur Ihsan  “Dan buatlah bahtera itu dengan pengawasan dan petunjuk kami.t. tinggi 30 hasta.Kisah Nabi Nuh a. Dan tatkala binasa tikus akan tali-tali bahtera maka diwahyu disuruh pukul unta dua mata harimau maka keluar daripada lubang . maka tatkala banyaknya tahi-tahi binatang diwahyukan ALLah s.

tikus lahir daripada babi betina .Unsur Israiliyyat dalam tafsiran ayat ini adalah: • kandungan dan muatan kapal: . • cerita tentang kejadian binatang: . lapisan atas: Nabi Nuh bersama anak-anaknya dan 40 orang lelaki. lapisan tengah: binatang ternakan.kucing jantan dan betina daripada lubang hidung harimau . 40 orang perempuan.lapisan bawah: binatang buas dan liar.kapal tersebut mempunyai tiga lapisan .

t. 1993: 2:444). kejadian binatang mengikut ayat ini adalah terang lagi bersuluh ianya daripada bangsa Israil (Ibn Kathir. Jelas di sini.Bukti unsur israiliyyat   Kebanyakkan kitab-kitab tafsir muktabar hanya menceritakan muatan kapal secara umum sahaja dan tidak diceritakan langsung berkaitan kejadian binatang. lapisan -tengah adalah manusia dan yang lapisan paling atas adalah burung. Contohnya kitab tafsir lbn Katbir menyatakan bahawa lapisan tersebut di mana lapisan bawah adalah binatang buas dan liar. wahyu Allah s.w. . kepada Nabi Nuh untuk membuat kapal dan kandungan serta penghuni kapal tersebut. Ini jelas kitab tafsir Nur Al-Ihsan menokok tambah cerita-cerita yang tiada sumber asas daripada htab-kitab yang muktabar.  Kebanyakan kitab-kitab tafsir muktabar menceritakan tentang sifat-sifat kapal.

apa yang perlu ialah tidak menerima riwayat israiliyyat sebagai sebahagian daripada tafsir . pengarang tidak mentakhrijkan semua riwayat yang dinukilkan menyebabkan terjerumus sama dalam menukilkan riwayat tersebut Pujian harus diberikan kepada kedua-dua penulis kitab tadi dalam usaha menghasilkan kitab tafsir Melayu sebagai sumber alternatif Namun begitu.Kesimpulan Kitab Tafsir Nur Ihsan     Tafsiran yang terdapat di dalamnya kebanyakan adalah daripada kitab-kitab tafsir Arab Walau bagaimanapun.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful