P. 1
contoh israiliyyat dalam tafsir

contoh israiliyyat dalam tafsir

|Views: 789|Likes:
Published by Nur Amalina Mahiji
kitab tafsir nur al-ihsan
kitab tafsir anwar al-baidhawi
kitab tafsir nur al-ihsan
kitab tafsir anwar al-baidhawi

More info:

Published by: Nur Amalina Mahiji on Jan 27, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPTX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/22/2014

pdf

text

original

CONTOH ISRAILIYYAT DALAM TAFSIR

IPG Kampus Sarawak

-Nur Amalina -Nur Hafizah -Noor Amiza -Siti Sarah -Nurul Afifah

Israiliyyat dalam Tafsir Anwar alBaidhawi Tafsir Anwar al-Baidhawi karya Abd. al-Rauf bin Ali al-Fansuri al-Singkili @ Sheikh Abdurrauf Sheikhkuala .

Kisah Talut dan Jalut Dan nabi mereka berkata lagi kepada mereka: Sesungguhnya tanda kerajaan Talut itu ialah datangnya kepada kamu peti tabut yang mengandungi (sesuatu yang memberi) ketenteraman jiwa dari Tuhan kamu. sesungguhnya peristiwa kembalinya tabut itu mengandungi satu tanda keterangan bagi kamu. jika benar kamu orang yang beriman (al-Baqarah 2: 248) . dan (berisi) sebahagian dari apa yang telah ditinggalkan oleh keluarga nabi-nabi Musa dan Harun. peti tabut itu dibawa oleh oleh malaikat.

. Taurat dan mata bendanya di taruh Harun di dalamnya tengkoloknya maka tatkala mati Musa tinggalah peti itu pada padang maka tatkala ditentu oleh mereka itu akan tanda kerajaan Thalut maka ditengking akan dia oleh malaikat antara langit dan bumi pada hal mereka itu menilik kepadanya hingga dihantarkan malaikat akan peti itu pada Thalut maka percayalah mereka itu akan kerajaan Thalut. Tersebut di dalam Khazin adalah peti itu di dalamnya rupa segala nabi yang diturunkan Allah Taala ia atas Adam maka turun temurun hingga datang kepada Musa dan adalah mereka itu menuntut kemenangan pada Allah Taala dengan berkat peti itu atas seteru mereka itu dan dihantarkan mereka itu peti itu di hadapan mereka itu maka tatap (melihat) mereka itu kepadanya tatkala perang dan ditaruh di dalamnya oleh Musa.Abd Rauf Fansuri menafsirkan ayat tadi dengan: Dan telah berkata bagi mereka itu Nabi mereka itu tatkala dituntut mereka itu daripadanya tanda atas kerajaan Thalut itu bahawasanya tanda kerajaannya bahawa didatangkan akan kamu suatu peti di dalamnya ketetapan bagi segala hati kamu daripada Tuhan kamu dan yang mati daripada peninggalan Musa dan Harun pada hal menanggung akan dia segala malaikat.

s. Apabila Nabi Musa (a. pihak musuh mengambil peti tersebut. .) di Bukit Tur (Sayyid Qutb 1972: 268).) dan Harun (a.s.s.s  Kitab tafsir Fi Zilal al-Qur’an juga mentafsirkan ayat tentang kerajaan Talut.). Allah SWT ada menceritakan tentang kerajaan Talut dan peti Tabut. Peti tersebut ialah peninggalan daripada keluarga Nabi Musa (a. Terdapat juga pendapat yang menyatakan bahawa peti yang mengandungi naskah Taurat itu adalah pemberian daripada Allah Taala kepada Nabi Musa (a.s sehinggalah Musa a. Dalam kitab tafsir Fi Zilal al-Qur’an ini.Unsur Israiliyyat dalam tafsiran kitab Tafsir Anwar alBaidhawi  Kitab Tafsir Fi Zilalil al-Quran Dalam al-Quran.) wafat. diceritakan bahawa malaikat membawa peti yang berisi kitab Taurat kepada Talut. Peti Tabut ini diceritakan sebagai tempat menyimpan kitab Taurat tetapi tidaklah sampai kepada mempunyai segala nama dan rupa dari Nabi Adam a.s.

Balqis berdoa: Wahai Tuhanku. sebenarnya ini adalah sebuah istana yang diperbuat licin berkilat dari kaca. serta ia pun menyingsingkan pakaian dari dua betisnya.Kisah Nabi Sulaiman as dengan Puteri Balqis Setelah itu dikatakan kepadanya. Nabi Sulaiman berkata. dipersilakan masuk ke dalam istana ini. disangkanya halaman istana itu sebuah kolam air. . sesungguhnya aku telah menganiaya diri sendiri dan sekarang aku menegaskan bahawa aku berserah diri memeluk Islam bersama-sama Nabi Sulaiman kepada Allah Tuhan sekalian alam (al-Naml 27: 44). Mendengar yang demikian. Maka tatkala ia melihatnya.

lalu syaitan menghilangkannya dengan kapur.th. apabila Balqis menyingsing kainnya. Nabi Sulaiman terpandang akan bulu betis Balqis. . ternyata kaki Balqis berkeadaan baik.: 305).: 305). Menurut riwayat ini juga. Tatkala berkehendak kepada Sulaiman mengahwin dia maka benci ia akan bulu betisnya dan dibubuh oleh segala syaitan baginya kapur maka dihilangkannya ia dengan dia… (al-Fansuri t.     Jin telah mengkhabarkan kepada Nabi Sulaiman tentang kaki Puteri Balqis seperti kaki keldai Nabi Sulaiman kemudian memerintahkan supaya syaitan membina sebuah halaman dalam istana yang seakan-akan kolam air untuk memastikan cerita tersebut. Nabi Sulaiman tidak suka melihatnya.Tafsiran ayat Unsur Israiliyyat   Tatkala dikhabarkan oleh jin kakinya seperti kaki keldai maka disuruh Sulaiman segala syaitan berbuat halaman dari kaca supaya dicubainya dengan tiada menyuruh membukakan kainnya maka tatkala disumbatkan oleh Balqis kainnya maka tahulah ia akan baik kakinya (al-Fansuri t.th.

 Ibn Kathir (1966: 238-239) pula menjelaskan bahawa ketika Puteri Balqis dipersilakan masuk ke dalam istana yang lantainya diperbuat daripada kaca dan kelihatan seperti sebuah kolam air.Bandingan dengan tafsir lain  Sayyid Qutb (1974: 150-151) mentafsirkan ayat ini dengan menyatakan bahawa apabila Puteri Balqis tiba di istana Nabi Sulaiman. Perkara yang memeranjatkan Balqis ialah keadaan istana tersebut yang diperbuat daripada kaca. Puteri Balqis yang sangat kagum dengan struktur binaan istana tersebut. Lantai istana itu dibina di atas air. baginda pun menyingsingkan kainnya. lantai ini sangat licin kerana diperbuat daripada kaca”. Keadaan ini menyebabkan Nabi Sulaiman menjelaskan rahsianya dengan berkata: “Sesungguhnya istana ini adalah sebuah istana yang dibuat dengan cara yang halus iaitu dari bahan kaca”. . kemudiannya memeluk Islam.) pun berkata: “Sesungguhnya bukanlah air yang engkau pijak. dan ini membuatkan ia kelihatan seakanakan seperti sebuah kolam air.s. baginda masuk sambil menyingkapkan kainnya. maka baginda pun dipersilakan masuk. Setelah itu Nabi Sulaiman (a. Oleh kerana baginda menyangka bahawa baginda akan mengharungi sebuah kolam.

.Banyak kisah-kisah israiliyyat -  Penjelasan atau tafsiran hendaklah disertakan bersama kisah-kisah tersebut bahawa apa yang diriwayatkan tersebut adalah daripada periwayatan israiliyyat. tentunya jika pengarang tidak menukilkan atau memasukkan kisah-kisah tersebut dalam kitab tafsir mereka ini bagi mengelakkan kekeliruan dalam masyarakat yang kurang memahami dan tidak mempunyai pengetahuan mengenai israiliyyat.Kitab paling banyak digunapakai oleh masyarakat Melayu -   . Paling baik.Kesimpulan Tafsir Anwar Baidhawi .

.Israiliyyat dalam tafsir nur alihsan Haji Muhammad Sa„id bin Umar JShatab bin Aminuddin bin Abdul Karim.

dan kami tambahi mereka dengan hidayah petunjuk ” (al-Kahfi:13) . Sesungguhnya mereka itu orang-orang muda yang beriman kepada Tuhan mereka.Kisah Ashabul Kahfi Kami ceritakan kepadamu wahai Muhammad perihal mereka dengan benar.

Nama anjing Qitmir) dan sebagai huraian dinyatakan pula terdapat sembilan khasiat yang boleh didapati daripada nama-nama tersebut. benda tersebut tidak akan hilang dan jika diletakkan di dalam perahu.  setengah ulama' menyuruh supaya diajar nama-nama ini kepada anak-anak dan jika ditulis di pintu rumah. perahu tidak karam.Unsur israiliyyat dalam penafsiran ayat dalam kitab tafsir ini ialah:  terdapat penambahan dalam nama-nama Ashabul Kahfi (Kata Ibn Abbas. . Zununas. Marthunas. Dia menyuruh rakyatnya menyembah patung berhala dan melakukan penyembelihan korban kepada patung-patung tersebut. tujuh orang Makslamina.  diceritakan bahawa raja semasa peristiwa ini berlaku bernama Dikyanus yang mana merupakan seorang pemerintah yang zalim. rumah tersebut tidak akan terbakar begitu juga jika diletakkan di atas harta benda. Nionunas. dan Falentionunas adalah merupakan seorang pengembala kambing. Sarobunas. Tamlikha.

Ini bermakna telah berlaku penambahan terhadap fakta tersebut yang mana al-Quran sendiri tidak menyebut mengenai nama-nama mereka dan bilangannya. Oleh itu jelas menunjukkan bahawa semua itu adalah rekaan dan tambahan dalam melengkapkan sesebuah kisah. Kisah ini adalah satu kisah diceritakan turun temurun dan tidak dapat dinyatakan kesahihannya. bilangan mereka lima orang. Nama bagi bandar yang dinyatakan juga adalah satu unsur luar yang tidak jelas. yang keempatnya ialah anjing mereka. dan setengahnya pula berkata.Bukti unsur israiliyyat   Syed Qutb menegaskan bahawa para penghuni gua itu adalah terdiri daripada sekumpulan pemuda yang tidak diketahui bilangan mereka. Katakanlah (wahai Muhammad) “Tuhanku lebih mengetahui akan bilangan mereka. janganlah engkau berbahas dengan sesiapapun mengenai mereka melainkan dengan bahasan (secara sederbana) yang nyata (keterangannya didalam al-Quran) dan janganlah engkau meminta penjelasan mengenai hal mereka kepada seseorang pun dari golongan (yang membincangkan). Secara meraba-raba dahm gelap akan sesuatu yang tidak diketahui dan setengahnya yang lain berkata bilangan mereka tujuh orang. >> Oleh itu. >> (Surah Al-Kahfi 18:22)  . tiada yang mengetahui bilanganya melainkan sedikit. yang keenamnya ialah anjing mereka. dan yang kelapannya ialah anjing mereka.  “(Sebahagian dari) mereka akan berkata: “Biilangan Ashabul Kahfi itu tiga orang.

maka tatkala banyaknya tahi-tahi binatang diwahyukan ALLah s. tinggi 30 hasta. kepada Nub bahawa menyentak ekor gajah maka jatuh daripadmya babi jantan dan betina dan sapu di atas babi betina keluarlah tikus yang makan tahi-tahi binatang itu. dan janganlah kamu bicarakan dengan Aku tentang orangorang yang zalim itu. tiga lapisan maka binatang yang liar dan buas dilapisan bawah.s Surah Hud ayat 37  Tafsiran Kitab Nur Ihsan  “Dan buatlah bahtera itu dengan pengawasan dan petunjuk kami. sesungguhnya mereka itu akan ditenggelam” (Hud:37) Dan perbuat Nub akan bahtera daripada kayu jati ditanamnya IOO tahun kemudian dipotong perbuat bahtera itu 100 tahun.Kisah Nabi Nuh a. binatang kambing dan binatang ternakan di hpisan tengah. w. Panjang 300 hasta lebar 50 hasta. Dan tatkala binasa tikus akan tali-tali bahtera maka diwahyu disuruh pukul unta dua mata harimau maka keluar daripada lubang . telah didahului 40 lelaki dan 40 perempuan. Adam dengan anaknya di atas sekali.t.

tikus lahir daripada babi betina .kucing jantan dan betina daripada lubang hidung harimau . lapisan atas: Nabi Nuh bersama anak-anaknya dan 40 orang lelaki. lapisan tengah: binatang ternakan.lapisan bawah: binatang buas dan liar.kapal tersebut mempunyai tiga lapisan .Unsur Israiliyyat dalam tafsiran ayat ini adalah: • kandungan dan muatan kapal: . 40 orang perempuan. • cerita tentang kejadian binatang: .

 Kebanyakan kitab-kitab tafsir muktabar menceritakan tentang sifat-sifat kapal.Bukti unsur israiliyyat   Kebanyakkan kitab-kitab tafsir muktabar hanya menceritakan muatan kapal secara umum sahaja dan tidak diceritakan langsung berkaitan kejadian binatang. lapisan -tengah adalah manusia dan yang lapisan paling atas adalah burung.t.w. wahyu Allah s. . kejadian binatang mengikut ayat ini adalah terang lagi bersuluh ianya daripada bangsa Israil (Ibn Kathir. Jelas di sini. Ini jelas kitab tafsir Nur Al-Ihsan menokok tambah cerita-cerita yang tiada sumber asas daripada htab-kitab yang muktabar. Contohnya kitab tafsir lbn Katbir menyatakan bahawa lapisan tersebut di mana lapisan bawah adalah binatang buas dan liar. 1993: 2:444). kepada Nabi Nuh untuk membuat kapal dan kandungan serta penghuni kapal tersebut.

apa yang perlu ialah tidak menerima riwayat israiliyyat sebagai sebahagian daripada tafsir . pengarang tidak mentakhrijkan semua riwayat yang dinukilkan menyebabkan terjerumus sama dalam menukilkan riwayat tersebut Pujian harus diberikan kepada kedua-dua penulis kitab tadi dalam usaha menghasilkan kitab tafsir Melayu sebagai sumber alternatif Namun begitu.Kesimpulan Kitab Tafsir Nur Ihsan     Tafsiran yang terdapat di dalamnya kebanyakan adalah daripada kitab-kitab tafsir Arab Walau bagaimanapun.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->