P. 1
edu

edu

|Views: 105|Likes:
Published by harzilia
teknologi dalam pendidikan
teknologi dalam pendidikan

More info:

Published by: harzilia on Jan 27, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/14/2013

pdf

text

original

Bab 1: Konsep teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran 1.

0) Konsep -Perkataan teknologi berasal drpd bahasa Yunani, “techne” yg bermakna kemahiran menggunakan

-domin2 ini bgrak scara sistematik & brspadu kearah pljar seperti dlm rajah:
=Fungsi pegurusan pgajaran -Pgurusan organisasi -Pegurusan kakitgan =Fungsi pgembgan pgajaran -pyelidikan teori reka bntuk -penerbitan penilaian -pemilihan logistic pnggunaan pngedraan
=Fungsi susber pmblajarn -Mesej -Manusia -Bahan -peralatan -Teknik -seting

pengetahuan secara sistematik sehingga terbit satu amalan yang praktikal bagi melaksanakan sesuatu tugas. -Teknologi bukan semata-mata alat dan mesin sahaja. Ia merangkumi proses dan idea. -Kekuatan teknologi terletak terutamanya pada proses dan idea, manakala kejayaan untuk mencapai sesuatu maksud atau objektif terletak pada alat. -(Galbraith, digunakn sesuatu kejayaan. -teknologi pendididkan dalah 1 bdg yg berusaha kearah meningkatkn kualiti @ keberkesanan P&P. 1.1) Perkaitan teknologi dlm p&P 1967) keupayaan sistematik tgas dlm shigga tersbut mggunkn mampu mncapai pgetahuan saintifik @ pgethuan lain yg trsusun yg secara tgas mempamerkan amlan yg praktikl dlm mlksanakan sehgga

P E L A J A R

Fungsi pengurusan pengajran -bertujuan utk mgarah, myelaras dan mgawal fungsi yg setrusnya iaitu fungsi pgembagn pgjran dan fgsi sumber pemblajaran -bertgungjwab dlm mmstikan teknlogi dlm pembljaran berjln lancar dan bksan -didukung o 2 pihak, pegurusan organisasi & pgurusn kakitgn Domain teknologi dlm pengajaran dan pembelajaran fasa kedua

-Teknologi dlm P&P adlah 1 usha meningktkan keberkesanan & kualiti terhdp ilmu pgetahuan yg dimpaikn oleh guru & dtrima dgn pemehaman yg mndlm olh pljar. -Kesimpulannya, Proses pgjrn dn pmblajarn akan mnjadi lebih bermkna dan brksan sekiranya elemen teknologi digabungkan seperti penggunaan visual, audio dan lain bidang teknologi. 1.3) Domain-domain 1.3.1) Domain teknologi dlm pgajarn dan pmblajarn fasa pertma -Dlm fasa 1 domain tknologi dlm pgajarn & pmblajarn brdsarkan 3 fungsi berikut:
PENILAIAN -Analisis masalah -Pengukuran rujukan kriteria -penilaian formatif & sumatif PENGURUSAN -projek -sumber -maklumta -sistem pyampaian REKA BENTUK -RB sistem pengajaran -RB mesej -Strategi pengajaran -ciri2 pelajar PENGEMBANGAN -Teknologi percetakan -Teknologi audiovisual -Tknlgi brasska komputer Teknologi bersepadu PENGGUNAAN -media -difusi dan inovasi -pelaksanaan

TEORI DAN AMALAN

-polisis & praturan

 Pengurusan pgajaran  Pengembgan pengajaran  Sumber pmbelajrn
-setiap domain memainkn pranan msing2 yg brtjuan utk mewjudkn keberksanan proses pgjrn bgi mghsilkan plajar yg cmerlng

1

• Prinsip-prinsip teknologi pendidikan Prinsip 1 Prinsip 2 Prinsip 3 Prinsip 4 Prinsip 5 Prinsip 6 Sejenis media shj tdk bleh diguna dgn brksan utk smua tujuan P&P Penggunaan media msti sesuai dgn objktif P&P Penggunaan msti mgetahui isi kndgan media Media diplih msti sesuai dgn kedah pengajaran Sesuai dgn keupyaan & gya pembeljran pelajar Media tdk blh dikatakan brksan @ tdk bksan hnya krana ia brbntuk maujud @2 abstrak Media dipilih secara objektif & bkan mgikut sekera @ prasaan sndiri Keadaan fizikal yg trdapat di sekeliling media akn mmpgaruhi hasil yg dperolehi

Kepentgn teknologi pendidikan dalam pengajaran dan pembelajaran -melicinkn proses P&P krn brfokuskan kpd isi pntg kpd topic yg akn dsmpaikn -mnjimatkan masa, tnaga & wang -mgelakkn rasa bosan plajar sterunya mgekalkn minat plajar. Blh mghiburkn pljr -melibatkan pelbagai deria pljr -memperkaya pgalamn plajar. Cth dari tidak tahu ttg letusan gunug berapi jadi tahu dgn bantuan video

Prinsip 7 Prinsip 8

Ciri-ciri dan jenis teknologi pendidikan yang baik -alat yg dpt mnjlaskan idea2 yg kabur & mnrangkan isi2 plajaran -alat yg bsar & jlas utk dilihat o semua plajar. Cth tlsan yg ditulis di transprisi mstilh bsar - tulisan & gmbar harus diplbagaikan warna . cth warna yang bebeza bagi penekanan perkataan yang baekaitan fakta -guna bahan yg than lama & blh dsimpn •Peranan dan kepentingan Teknologi Pendidikan dalam pengajaran-pembelajaran -mgikut pakar 75% dr mklumat yg kta perolehi adlah melalui penglihatn 13% dari pendgran dan selebihnya melalui deria sntuhan A. kepentigan bahan pengajaran -bantu guru smpaikan pgajaran dgn tepat -merangsng mint murid spy bri tumpuan pd pljrn -pghuraian guru trhdp pljrn dpt dkurgkn dgn bntuan bhn pgajaran. B. kepentingan bahan pembelajaran -Pljr dpt membuat hgbgkait antara bnda konkrt dgn abstrak -mgukuhkan igtn plajar - tambhnkn aktiviti pgayaan dan pemulihan pljr -bantu pelajar utk myeleikn maslh

2

Bab 2: Reka bentuk Pengajara• Pengertian -satu proses sistematik utk mereka bntk, mmbgun, melksana & mnilai pengajaran -sains utk mencipta spesifikasi pgajran dgn trperinci utk pgembgn, penilaain, dan pyelenggaran satu keadaan yg blh mmudhkan pmblajaran sesuatu unit plajaran tdak kra kcil atau bsar dlm 1 matapelajrn. Konsep reka bentuk pengajaran =reka bentuk pengajaran sebagai satu proses -Sbagai 1 proses RP, merupkan pembinaan perancgn, perancagn sistematik dgn mengaplikasikn teori pengjrn & pmblajaran -RP ini mragkumi keseluruhan proses 1. mganalisis keperluan pmblajaran dan matlmt pembelajrn 2. mmbna system pympaian utk mncapai matlmt pmbelajaran 3. mydakan bahan dan aktiviti pengajaran –pembljrn 4. melksanakn perancgn pgajaran pmbljaran 5. membuat penilaian pengajaran & aktiviti pmbljran =reka bentuk pengajran sbg satu disiplin -ia merupkn satu cabng ilmu pengetahuan yang berkait dgn pyelidikn dan teori ttg strategi pengajran -teori RP menentukan apakah kaedh yg paling sesuai dgunakan bg memastikan pembelajaran berlaku Terdapat bnyk model reka bentuk pengajaran tetapi secara amnya terdapat 6 perkara asas 1. Menentukan kepperluan pelajar 2. Menentkan matlamat dan objektif 3. Membina prosedur penilaian 4. Mereka bnetuk dan memilih startegi penyampaian 5. Mencuba system pgajran • Peranan dan kepentingan reka bentuk pengajaran -perancgn yang baik dapt mnjamin pencapaian objektif atau hasil pembelajaran yg dirancang -reka bntuk pengajaran memainkan peranan penting dalam menentukan kejayaan penagajaran dan pembeljaran bilik darjah Kepentgan RP: 1 meningkatkan pencapaian pelajar

2 menjadikan pengajran dan pmbljrn blik darjah lebih teratur 3 objektif p&p dan hasil pmbljran mdah dcapai 4 membntu dlm proses membuat kputusan 5menjimatkan masa dan peruntkan yg bsar khusus bgi sesuatu progam yg bsar dan luas, cth pnddkn jarak jauh • Model-model reka bentuk pengajaran seperti ADDIE dan ASSURE =Model ADDIE -Setiap lgkah dlam model ini mgandungi 1 set soalan yg jawapannya menjadi asas kpd lgkah seterusnya -Soalan dan jawapan kpd soalan2 mngerakkan skop reka bntuk iaitu kurikulum kursus, modul @ sesi pengjran -Mengandungi lima peringkat. Dan bersifat dinamik serta dpt diaplikasi utk myedakan modul @ program latihan yg efektif. -------MODEL ADDIE---------Terdapat 5 lgkah dlm model ini A- Analyse (analisis) =pembangunan konsep, pnyataan tujuan, knalpasti pengguna sasaran, prbncangan, pemerhatian dan pmbcaan. D-Design (rekabentuk) =memberi tumpuan kpd objektif pmblajaran, alat taksiran, latihan, isi kandungan, perancagn P&P dan pemilihan media D-Development (perkembangan) =melibatkan pemilihn & pyatuan isi kndugn & teknologi. Program /projek akn melalui pross ujian & percubaan. Hsil mklum bls drpd ujian & prcubaan ini akn dgunakn utk mnjadikan program/projek lbh baik I-Implement (pelaksanaan) =prosedur latihan dbentuk. Lathn trmasukklah memaham kuriklum, hsil pmbljran,pggunaan media, cara pympaian, dan proses penilaian bg pljr.

3

-Strategi yang diamalkan pada masa kini ialah strategi pengajaran dan pembelajaran berpusatkan 4 . simulasi. Penilaian formatif dilaksanakan sepanjg proses ADDIE pd setiap peringat. Justeru. pelajar membuat simulasi dan juga membuat beberapa aktiviti seperti membuat kajian kes.E-Evaluation (penilaian) =mergkumi 2 bhagian iaitu penilaian formatif dan sumatif. video. ditambahbaik dan dibaik pulih sesuai dengan situasi semasa. gambar dan lain-lain.guru hendaklah menentu arah tuju pengajaran dan pembelajaran.Soalan-soalan yang boleh digunakan sebagai panduan analisis seperti berikut: • Siapa kumpulan sasar? • Apakah ciri-ciri mereka? • Apakah hasil pembelajaran yang hendak dicapai? • Berapa tempuh perlaksanaannya? State Objective (Nyatakan objektif) -Pada peringkat ini kita seharusnya menyatakan apakah objektif pembelajaran terhadap kumpulan sasar. cetak. -Maklum balas ini dapat digunakan untuk membetulkan atau menambahbaikan proses dan bahan pengajaran dan pembelajaran. -Objektif mestilah dinyatakan secara eksplisit supaya mudah diukur dan cicapai. -Kadang-kadang perancangan pengajaran dan pembelajaran kelihatan cantik dan sempurna tetapi gagal apabila dilaksanakan. Select method. online learning. Pada masa kini penggunaan bahan capaian seperti internet. and materials (Pilih pengajaran perlu dijelaskan terlebih bahan) -Penggunaan bahan di sini merujuk kepada bahanbahan pelbagai bentuk dan media. -Misalnya kaedah perbincangan. Evaluate and revise (Nilai dan semak) -Penilaian formatif memberi maklum balas semasa proses pengajaran dan pembelajaran. and materials (Pilih kaedah. -Pelajar perlu dilibatkan secara aktif dalam pengajaran dan pembelajaran. kaedah. -Dalam hal ini pelajar terlibat dalam kerja kumpulan. berbincang dan memberi idea. Sumatif diadakan dlm bntuk ujian domain khusus dan mrupkn maklum bls pgguna pljr pelajar iaitu memberi penekanan kepada pelajar aktif. laman web dan sebagainya sudah menjadi kebiasaan. media. . kajian kes. kajian lapangan. media. Require learner participation (Memerlukan penglibatan pelajar) -Pada fasa ini. Utilise media and materials (Gunakan media dan -----Model ASSURE-------A–Analyse learner (Analisis pelajar) S–State objective (Nyatakan objektif) S–Select method. pembelajaran kendiri dan sebagainya. penglibatan pelajar adalah penting. -Boleh juga menggunakan bahan yang sedia ada tetapi perlu dipastikan bahan tersebut diubahsuai. e-learning. objektif dan matlamat dahulu -. komputer. guru perlu mencuba perancangan pengajaran dan pengajaran ke atas sekumpulan kecil pelajar untuk mendapat maklum balas keberkesanan perancangan tersebut. media dan bahan) -Kaedah dan strategi pengajaran yang paling sesuai dan selaras dengan objektif pembelajaran dapat menjamin pencapaian objektif pembelajaran. media dan bahan) U–Utilise media and materials (Gunakan media dan bahan) R–Require learner participation (Memerlukan penglibatan pelajar) E–Evaluate and revise (Nilai dan semak) Analyse Laerner (Analisis Pelajar) -Pada peringkat ini masalah pengajaran. kajiam makmal.

tingkah laku. -Guru dan pelajar saling memainkan peranan sebagai penyampai maklumat dan penerima maklumat. -Dalam proses pengajaran. motivasi. projector filem dan sebagainya. Bentuk mesej merujukan kepada cara maklumat disimpan. Saluran mesej merupakan alat fizikal yang digunakan dalam penyampaian mesej. digital dan sebagainya. visual. 2. Mesaj boleh dalam bentuk maklumat. mesej inilah pengajaran yang dan -Mesej dapat disampaikan melalui pelbagai media. iaitu mesej. radio. -Media inilah yang mesej menjadi atau perantara maklumat dalam antara penyampaikan penyampai dengan penerima. gambaran. 3. Alat saluran mesej ini boleh dalam bemtuk elektrikal. -Penerima dan pemahaman menjamin keberkesanan pembelajaran. dalam bentuk abstrak. Anatara alat penyaluran mesej ialah media televisyen. dan saluran mesej. mekanikal. media merupakan saluran komunikasi yang penting. peringatan dan sebagainya. Mesj ialah isi kandungan atau maklumat yang hendak disampaikan. 1. -Dalam reka bentuk pengajaran. Pemilihan media yang paling sesuai dengan pengalaman pelajar dapat mempercepatkan dan memudahkan penyampaian mesej. LcD. mungkin dalam bentuk asli atau yang sebenar. symbol. reka bentuk mesej adalah penting kerana ia memastikan mesej difahami. -Torkelson (1972) membahagikan media kepada tiga kompenen.• Reka bentuk mesej -merupakan pghubung / org tgah dintara mesin dgn manusia. projector overhed. bentuk mesej. bentuk bahasa dan sebagainya. dan respons pelajar memberikan maklum balas kepada guru sama ada mesej telah diterima dan difahami atau sebaliknya. -Tindak balas. 5 .

pembelajaran -sifat medi yg pnting adlh spt berikut =persmbhan brgambar-fotografik @ grfik =faktor saiz-bkn tyg @tyang =faktor warna-hitam putih @ bwrna =pergerakan. pita audio. memberi maklumat yang tepat dan jelas.Bab 3: Media Pengajaran • Konsep -media bermaksud saluran komunikasi -merujuk kepada apa shaja yg membawa mklumat drpd pympai kpd penerima. =Kedua. radio. bhn bctak & pgajar. rakaman audio.filem. sebelum membuat pemilihan media. mikrokomputer dan kemudahan virtual yang hendak digunakan itu ada dan boleh digunakan. -Ciri pelajar yang akan menggunakan media dan kaedah pembelajaran yang telah dialaminya. Pggunaan media mmbntu pljar bljar tanpa pnduan =pgjaran tematik diperolehi melalui pggunaan video. -Tajuk dan kandungan isi pelajaran yang hendak disampaikan. gambar foto. motivasi pelajar dalam pembelajaran dan memberi hiburan e) Melalui media keterangan seribu perkataan dapat diperjelaskan dengan sekeping gambar. f) Penggunaan mewujudkan pengalaman konkrit. tentukan jenis media seperti bahan-bahan cetak. =Di samping itu juga media dapat: -mengurangkan masa penerangan -pelajar dapat belajar lebih -pelajar dapat mengekakalkan kefahaman -pelajar dapat meyakinkan alat bantu kemahiran memudahkan dan kita prestasinya pada subjek yang dipelajarinya. -Matlamat dan objektif pengajaran tersebut. -Strategi penyampaian guru (cara. 6 . -Smaldino (2005) media diggp sbg medi pgajaran utk bntu proses komunikasi dan pmbljrn -media dlm pdndidikn tlh dhubungkan trus dgn bnda. mana satu yang akan didahulukan). -Terdapat 6 panduan pemilihan media =Pertama. gemuruh semasa penyampaian pastikan perkara berikut sudah diketahui. OHP. Prosedur Pemilihan Media -Media boleh digunakan dalam pelbagai cara dan bentuk dengan tujuan untuk membantu seseorang dalam proses pengajaran dan pembelajaran. prkaks dan bhn pndidkn dan pgajrn •Fungsi media dalam pengajaran dan c) Media bantu guru menyampaikan mesej dalam pengajaran. -Bilangan pelajar dan tempat atau suasana yang kita akan gunakan media tersebut. slaid.pegun/gerakan /gabungan kedua2 Fungsi media adalah utk: -membuat pengajaran lebih trsusun -memberi mklumt -pmbljran mnjadi lbih dkat -mmprkaya pgalaman -pmbljran lbih seronok -pmbljran lbih brsifat individu =Pgajaran bersama pgajar menjadi lbih bermakna =pengajaran tanpa pgajar boleh terjadi. -Melalui pengalaman yang lepas penggunaan media dalam proses P&P perlu dilakukan dengan berhemah untuk pemilihan kesesuaian media dengan pengajaran. pita video. -contoh media spt video. alat. televisyen. =pndidikn jarak jauh mrgkumi media cetak dan elektronik =pndidikan bg plajr istimewa lbih mdah dilaksanakan =Kepentingan media dalam P&P a) Media menjadi sumber yang dapat membantu guru dalam proses pengajaran dan pembelajaran berikut: -Memainkan peranan sebagai papan hitam -jdi alat yg blh mngwl displn peljr sms P&P -mengurangkan kebosanan pelajar di mana menggunakan pelbagai multimedia b) Media dapat membantu guru menyakinkan diri dan mengurangkan pengajaran.

pljr. tentukan sumber sokongan yang boleh digunakan. sama ada komunikasi sehala atau dua hala =Keenam. Media cetak didapati lebih ekonomi. skrin Muzik. ckra pdt. masa persiapan juga kemahiran teknikal tentang penggunaan media pengajaran tersebut =Keempat. =Kelima. boneka. papan kapur. terutamanya kakitangan sokongan. Bahan bukan bercetak menggunakan kemudahan telefon atau kemudahan yang berkaitan dengan media. d. • Jenis-jenis dan klasifikasi media Jenis media Teks Audio Visual motion. risalah Klasifikasi mdia Tyang kaku Tayang gerak Bhan grafik 2D Bhn grafik 3D Papan pmeran Media audio Media ctak Bahan jenis perkakasan (hardware) Kamera filem 35mm Kamera video Perakam audio Radio Televisyen Projektor filem Projektor OHP Projektor slaid Projektor LCD Projektor legap Bahan Jenis Perisian (software) Filem Transparensi Kaset audio Perisian computer Mikro filem Slaid 7 . mudah dipindahpindahkan dari seorang pengguna kepada pengguna yang lain. pakar rujuk contoh Transperensi. Bentuk media cetak didapati mudah dibawa dan mudah juga digunakan di mana sahaja. animasi Bahan 3D Guru. Maklumbalas tidak dapat disampaikan serta merta kecuali internet. Kebaikan media ctak a. kenalpasti media dan kelengkapan yang pelajar boleh gunakan.=Ketiga. mudah disebar. Media cetak mampu menyimpan maklumat yang konsisten dan tepat Kelemahan bahan cetak a. bnyi Poster. kartun Pita rakaman. bgrk Manipultif org contoh Huruf. bulletin. Pembaca boleh mengambil masa yang lama untuk mencerna isi maklumat yang terkandung di dalamnya dan boleh diulang-ulang mengikut keperluan pengguna. lukisan. b. Jika kebolehan membaca lemah maka pembaca akan menghadapi masalah untuk memahami isi maklumat. diorama. Media cetak tidak dapat menampilkan gambar bergerak dan bersuara yang dapat memberikan pengalaman pelajar bersifat konkrit. guru perlu menentukan cara penyampaian yang hendah digunakan. kad imbsan.bku teks. elektronik Pita kaset. slaid & mikriflm Pta video. pastikan tempat dan suasana fizikal yang guru hendaj gunakan media itu sesuai dan boleh memberi kesan yang baik dan objektifnya tercapai. putih. dan nombor dlm buku. kain flannel. cakera padt & computer Modul. c. dll Ppn=kapur. poster. b. gmbar grafik. Keberkesanan media cetak banyak bergantung pada kebolehan individu menguasai bacaan. poster poskad dll Model. srat khbar. c. dgital & flm dll Gmbr foto.

Pemilihan. Clark. R. -Ia dapat digunakan dengan bantuan teknologi yang mudah atau dengan bantuan teknologi yang canggih. Methods and Materials Utilise Ciri-ciri umum Kebolehan awal Gaya pembelajaran Syarat Pencapaian Tahap pencapaian minimum Pemilihan sumber sedia ada Modifikasi sumber sedia ada Membina sumber baru Membuat preview Menyediakan persekitaran Menyediakan peluang pembelajaran Aktiviti di dalam kelas dan selepas P & P dijalankan supaya pelajar dapat memproses pengetahuan tersebut.Bab 4: Perancangan. -Tujuannya ialah supaya dapat memenuhi fungsi sesuatu topik dan strategi pembelajaran untuk membatu guru dalam proses penyampaian maklumat kepada pelajar-pelajarnya. Sebelum. -Mengikut Schramm W. -mengikut seorang pengkaji. Penghasilan dan Penilaian Media Pengajaran (Model ASSURE) Pengenalan: -Media pengajaran dapat diklasifikasikan dengan merujuk kepada jenisnya. (1977). mengatakan bahawa pembelajaran lebih dipengaruhi oleh sesuatu kandungan dan strategi pengajaran yang dirancang melalui sesuatu media dan bukannya dipengaruhi oleh media tertentu sahaja.E (1983). mengatakan bahawa media pengajaran hanya berfungsi sebagai untuk menyampaikan pengajaran tetapi tidak dapat mempengaruhi secara langsung pencapaian pelajar-pelajar. semasa & selepas instruksi Penilaian ke atas pelajar & medium S S U R Require Learner Participation Evaluate and Revise E 8 . -sesuatu media pengajaran sama ada dihasilkan atau yang tersedia ada harus dipilih dengan teliti dan dirancang pengajarannya. A Analyze Learners State Objectives Select Media.

sntuh dan rasa. dan lebih dr 1 berdekatan dan grafik kecil dengan besar. perkataan. huruf. -Selain daripada perbezaan warna. Prinsip reka letak grafik Contrast (Perbezaan yang ketara) -prinsip contrast menyatakan jika dua item tidak serupa. maka harus jadikan mereka penting untuk berbeza iaitu sangat berbeza. gambar-gambar. ada yg melihat dari kedudukan bentuk. lukisan. =kepentingan grafik dlm pndidikan -Grafik penting untuk menyediakan bahan-bahan pandangan (visual) yang sangat menyampaikan sesuatu mesej tertentu dengan jelas. catan dan cetakan stelah unsur garisan. jalinan. warna dan ton dguna. Elemen asas reka letk grafik Titik -merupakan penggerak utama Sesutu bntuk -menendakan sesuatu kedudukan didlm ruang -tdak mmpunyai ukuran pnjg/lebar. item perlu disusun supaya tidak janggal. tekstur licin dengan kasar. garis halus dengan kasar. lakaran dlm seni bina rumah-garisan diolah bg mnampakkn permukaan diatas (bumbung rumah). pembangun perisian perlulah memilih warna yang kontra (warna gelap dengan warna terang). simbol-simbol. tdk mmpunyai arah. tinggi bentuk dll keluasan. -percantuman du titik akan membentuk garisan Garisan -merupakan elemn paling ringkas yg bermula dgn titik -kombinasi garisan mewujudkan pelbagai imej Permukaan -pengulangan garisan sama ada secra menegak mndatar akan mwujudkan permukaan. -Perkataan -Grafik grafik ialah sebenarnya kombinasi berasal dari perkataan Greek “graphikos” bererti lukisan. -Dengan kata lain. dalam prinsip alignment. -Idea utama di sebalik contrast ialah untuk mengelak unsur dalam paparan kelihatan hampir sama. 9 . kontra juga boleh ditonjolkan dengan perbezaan font. lakaran yang dijadikan satu media untuk memberi konsep dan idea dari pengirim kepada sasarannya dalam proses Ruang -merupakn kwasan kosong yg brada disekeliling sesuatu objek yg jga dirujuk sbg jarak antara 2 objek/ ronggayg tdapat dlm sesuatu bnda. angka. -ruang nyata ialah ruang yg trdapat dlm bntuk konkrit iaitu bntuk objek sebenar 3D yg dapt diliht. -2 jenis ruang iaitu nyata dan tampak. unsur dengan menegak. garis berjauhan mendatar dengan menyampaikan maklumat. permukaan menegak (dinding). brsift statik. -memberi satu atau lebih keterangan visual.jisim. -contoh. permukaan dibawah (lantai) Bentuk -mempunyai permukaan -nilai bg bentuk akan berubah mngikut persepsi manusia. objek besar dan kecil. -Contrast adalah salah satu daripada cara yang paling berkesan untuk menambahkan tarikan terhadap sesuatu reka bentuk. lambang-lambang.Bab 5: Asas Grafik =Definisi -Grafik adalah bahan yang dilukis sebagai karangan visual. -Bagi menunjukkan perbezaan antara dua objek. setiap item yang hendak diletakkan dalam muka perisian perlulah seimbang dengan muka perisian kursus agar kelihatan menarik. -ruang tmpak ialah ruang ilusi yg timbul lm seni tampak. Aligment (Penjajaran) -Dalam prinsip alignment. -Pembangun perisian kursus seharusnya pandai menyusun item yang ingin dipersembahkan supaya ia kelihatan seimbang.

a. -antara cara utk timbulkan penekanan: o o o Saiz yg lbih bsar. Rancangkan penggunaan warna untuk melahirkan kesan tertentu.Simplicity (Ringkas) -Grafik dan animasi perlu ringkas dan dapat merangsangkan pengguna memahami maksud yang hendak disampaikan. -Pembangun perisian perulangan media teks. Gunakan warna yang berharmoni seperti warna monokoromik. Stail huruf -Terdapat plbagai style fon yg mmbolhkan sesuatu media nmapak menrik dan brkesan. lebih bermakna dari teks yang panjang lebar Proximity (Jarak antara objek) -Dalam prinsip proximity item yang digunakan dalam muka perisian perlulah dikumpulkan pada satu kawasan. warna berhampiran atau warna Repetition (Pengulangan) -Dalam prinsip repetition terdapat satu piawai antara muka perisian supaya pengguna akan 10 . -Terdapat 72 poin dlm 1 inci . -Walaupun -Tujuan penggunaan warna warna adalah tertakluk kepada prinsip2 dan batasannya. dapat mentafsir dan memahami dengan mudah arahan yang diberikan oleh perisian. iii. Gunakan warna supaya visual kelihatan mudah dilihat dan difahami. cnthya utk fon Warna & bntuk yg kontras Pencahyaan yg smpurna baik. -pemilihan fon yg sesuai sgt ptg bagi menmpakkn media yng dibuat brkesan Saiz fon -saiz fon perlu sesuai dgn kriteria media yang ingin dihasilkan. grafik dan video untuk menyampaikan mesej yang sama. elemen ini Cth: akan menjadi satu unit visual daripada beberapa unit terpisah. penggunaan memudahkan ataumeningkatkan kejelasan visual. Tipografi -merupakan satu ilmu dlm pemilihan & pyusunan fon pd ruang yg tersedia utk mncipta kesan tertentu yg mndorong pmbaca mmbca dgn selesa. -item tersebt mnjadi pusat penumpuan. -Dengan kata lain sesuatu bahan grafik dan bahan yang diletakkan di atas muka perisian seharusnya dapat memudahkan penerokaan dan merangsangkan pemikiran. Warna -Penggunaan sesuatu warna-warna yang tertentu dalam bahan visual begitu akan dapat menimbulkan adalah untuk perasaan mood dan minat tertentu. bersesuaian dengan pengguna dan mudah difahami. -Visual yang dipilih perlulah ringkas. -Sekeping gambar yang ringkas contohnya. iv. audio. Gunakan warna untuk mengasingkan dan menegaskan sesuatu elelmen tumpuan. -Pengulangan menggunakan persembahan media yang berlainan akan membantu boleh pemahaman menggunakan pengguna. -Oleh yang demikian. Panduan am mewarna i.saiz normal yng sering digunkan ialah 6-72 poin. -Pengumpulan dilihat item satu membuatkan kumpulan pengguna merasa selesa kerana item-item yang berkaitan sebagai dan tidak terpisah-pisah. penggenap. supaya pengguna dapat melihat kesinambungan yang wujud antara item. blh dibaca/ blh mnarik minat. ii. -Lazimnya perbezaan warna antara latar dengan warna pada visual akan menimbulkan kontras yang Emphasis (Penekanan ) -reka grafik harus fokus kpd item utama shaja.

Skim warna monokromik Warna monokromik berharmaoni adalah sangat popular. biru. ii. hijau-biru dan biru. i. Contohnya warna hijau. hijau. warna kuning-oren digunakan bersama warna biru-ungu. Skema warna -warna yang terdapat dalam roda warna. Contohnya: warna ungu muda hingga warna ungu-tua. Skim warna berhampiran Warna berhampiran berharmoni terdiri daripada warna-warna yang berhampiran dalam carta warna. Contoh. Permukaan hitam akan kelihatan lebih jelas jika warna putih digunakan sebagai warna latar. kuning oren dan oren. oren. Ia terdiri dari satu warna yang muda membawa kepada warna tua. Ini diikuti dengan warna merah. 11 . warna kuning. iii.v. b. ungu dan kuning. Skim warna penggenap Warna penggenap berharmoni terdiri dari warna warna yang bertentangan dalam carta warna.

Untuk tujuan pendidikan. Papan pelabagai guna. Penggunaan gambar foto boleh disesuaikan dengan semua peringkat pengajaran pembelajaran dari set induksi hingga ke penutup. Graf. Diorama. dengan penggunaan kamera digital. e. sejarah sains. Poster. Kadangkala gambar yang ditunjukkan tidak mempunyai warna. tinggi dan lebar. d. dicetak atau digambarfotokan di atas sekeping kertas atau permukaan rata. Kaku dan mungkin konsep sebenar bahan yang ditunjukkan tidak dapat disampaikan kepada murid dengan sepenuhnya. Bahan-bahan 3D yang digunakan oleh sebagai termasuklah Realia. pelbagai bentuk dan jenis gambar foto boleh didapati seperti pemandangan. -Melalui rakaman kamera boleh menggambarkan peristiwa dirakamkan. kesahan tidak dapat dibuktikan. -Bahan tiga dimensi ini mempunyai bentuk dan menyerupai bahan yang sebenar. pekerjaan manusia. -Banyak guru jenis bahan boleh didapati di dalam media pengajaran antara lain kumpulan ini. tempat dan benda yang telah cth gambar Kebaikan Gambar foto: a.Bab 6: Penggunaan Bahan-bahan 2 Dimensi dan 3 Dimensi dirakamkan dengan kamera di atas kertas foto atau filem. gambar foto boleh dihasilkan untuk tujuan cetakan atau digunakan sebagai paparan dalam media tayang. Mobile dan Topeng. Kad Imbasan dan Kad Gambar. Gambar boleh menerangkan dengan jelas konsepkonsep abstrak kepada ida-idea yang maujud dan formal. d. • Jenis-jenis bahan 2D GAMBAR ATAU GAMBAR FOTO: -Gambar foto sama ada dalam bentuk hitam putih atau berwarna merupakan gambaran sebenar rupa bentuk manusia. Papan putih. Tidak dapat menunjukkan keadaan atau sifat sebenar sesuatu benda kerana gambar berbentuk dua dimensi. Kadangkala gambar terlalu kecil untuk dilihat dengan baik oleh murid-murid dalam bilik darjah yang besar. -Bahan-bahan 2D mungkin memerlukan cara untuk memaparkannya dan biasanya menggunakan papan paparan. hobi dan lain-lain. Akuarium. Boneka. Tidak memerlukan peralatan khas untuk menggunakan gambar kecuali jika gambar terlalu kecil. c. kertas kaca dan sebagainya. Kelemahan gambar foto: a. b. atau keadaan sebenar apa yang • Pengertian bahan 2D dan 3D -Bahan 2D atau dua demensi adalah bahan-bahan visual yang dilukis. Papan magnetik dan „Flip charts‟. Gambar dapat menunjukkan mengenai sesuatu benda atau keadaan yang baru kepada murid dengan jelas dan tepat. Model. aktiviti harian. c. Grafik. 12 . -Pada masa ini. Peta. . -Antara papan paparan yang boleh digunakan ialah Papan hitam. -Jenis-jenis bahan 2D yang dapat digunakan di dalam bilik darjah termasuklah Gambar. -Bentuk dua dimensi mempunyai lebar dan panjang dan boleh dihasilkan di atas permukaan kain. b. Gambar mudah didapati dan dihasilkan. -Bahan 3D atau Tiga Dimensi adalah bahan-bahan yang mempunyai dimensi panjang. Carta.

-Graf Bar mudah dibaca dan amat sesuai untuk murid tahap rendah. Carta Masa Menggambarkan berguna untuk hubungan masa dan masa peristiwa. satu siri meringkaskan Cth graf bar peristiwa yang telah berlaku.e. -Guru perlu berhati-hati kerana telah terbukti berlakunya perbezaan intepretasi mengenai mesej yang ingin disampaikan oleh grafik. kumpulan dan sebagainya. lebih baik jika ketebalan atau lebar blok yang dibuat itu dilukis menegak dengan menggunakan sukatan unit yang serupa. ii. Carta yang baik mesti dapat menyampaikan mesejnya melalui visual. -Bagi memastikan tiada kekeliruan mesej berlaku. -Graf merupakan satu persembahan visual yang menarik -Pemilihan dan berguna untuk dalam pengajaran bilik dan pembelajaran. 13 . e. Carta Organisasi Menunjukkan hubungan atau rantaian pentadbiran ataupun pemerintahan di dalam sesuatu organisasi kumpulan dan sebagainya. Carta Urutan Menggambarkan satu siri urutan atau sekuen atau prosedur atau tatacara atau tatacara atau aliran suatu proses atau tindakan tertentu. -Jenis graf Graf Bar -Data-data ditukar menjadi blok atau selinder yang mempunyai nilai-nilai tertentu. GRAF CARTA -Carta pada amnya merupakan kumpulan gambarajah yang menunjukkan acara-acara yang kompleks atau perkara yang telah berlaku dalam jangka masa tertentu. b. -Pandangan dan intepretasi setiap individu adalah berbeza mengenai maksud sesuatu grafik yang dilihat olehnya. graf kegunaan darjah bergantung kepada dua faktor yang penting iaitu: i. GRAFIK -Grafik adalah gambar yang dilukis dalam bentuk hitam putih atau berwarna-warni. Gambar foto hanya menunjukkan satu sudut pandangan sahaja. -Graf adalah gambaran visual mengenai satu set nilai data yang dapat memberi penerangan boleh tampak mengenai hubungan dan perubahan-perubahan yang berlaku pada set data itu. -Sebelum carta dapat digunakan dengan sempurna dalam bilik darjah. d. bahan-bahan taksonomi tertentu. -Amnya carta patut memberi satu konsep utama sahaja. guru haruslah pastikan carta tersebut mempunyai tujuan pengajaran yang jelas. Jenis-jenis Carta: a. Carta ini selalunya dibuat mendatar agar perkembangannya mudah diikuti serta difahami langkah-langkah satu persatu. Carta Klasifikasi Carta ini digunakan kategori dan sepsis untuk mengkelaskan haiwan atau atau menunjukkan peristiwa. di mana skala menegak menunjukkan perubahan kuantiti. Kadar kesukaran fakta atau data yang hendak disampaikan. Carta Jadual Menunjukkan keterangan data dan nilai yang memberi penjelasan mengenai masa dan waktu suatu perkara atau peristiwa akan berlaku. -Biasanya graf dilukis menegak. Kemungkinan murid tersilap membentuk konsep mengenai sesuatu benda. -Carta selalunya mempunyai satu sifat utama iaitu melibatkan gambaran satu proses atau pun aliran perubahan sesuatu. tumbuhan mengikut sifat. Tahap fahaman atau penerima murid. c.

kotak atau kayu. -Graf ini kelihatan menarik walaupun nilai-nilai dipapar tidak begitu tepat. Jenis-Jenis Bahan Tiga Dimensi Bahan-bahan 3D yang digunakan oleh guru sebagai media pengajaran antaranya ialah: 1. Contoh model kapal terbang. labah-labah. model glob. Merupakan contoh hidupan yang dapat mewakili kumpulan hidup-hidupan tertentu yang mempunyai sifat-sifat atau ciri-ciri lazim yang terdapat pada kumpulan hidup tersebut. jentera dan lain-lain. Realia 2. Biasanya spesimen didapati sebagai bentuk awetan. =Model olok-olok/ Model pergerakan -Model yang diubahsuai daripada rupa bentuk benda yang sebenar untuk menunjukkan pergerakan atau perjalanan kerja pada benda lebih besar daripada keadaan asal tanpa menghiraukan skala pembesaran tertentu tetapi masih dapat menunjukkan keadaan asal yang sebenar. 2. Cth. Selain itu. iaitu: =Spesimen 1. model mesin jahit 14 . Boneka 6. Beberapa pecahan jenis model. huruf2 serta warna-warna dalam satu persembahan visual yang memaparkan satu atau lebih mesej-mesej tertentu. Cth graf gambar =Realia Awet Bahan-bahan hidup yang telah diawet dan disimpan di dalam bekas tertentu. 3. Model 3. Diorama 4. plastisin. -Graf garis dapat menunjukkan perubahan atau perkembangan unit-unit data dalam 2 demensi seperti 2 atau lebih unit data berubah atau berkembang mengikut jangka masa tertentu POSTER -Poster adalah satu lukisan atau cetakan yang menggabungkan penggunaan garisan2. -poster digunakan sebagai daya penarik kepada satu peristiwa atau acara yang bakal diadakan. Topeng REALIA -Realia adalah bahan-bahan yang sebenarnya dan ia boleh dibahagikan kepada beberapa jenis. getah. Ia boleh dipegang dan diperhati dengan mudah.Graf Gambar atau Piktograf -Data-data ditukar menjadi gambar atau simbol ringkas yang membawa nilai-nilai tertentu. =Realia Asli Ini merupakan bahan hidup yang sebenarnya dan masih hidup seperti cacing tanah. belalang dan sebagainya atau bahan sebenar bukan hidup seperti mesin. iaitu: =Model berskala / Model pepejal -Model bahan yang diperbuat dalam saiz yang sama besar dengan benda asal atau dalam saiz yang lebih kecil dengan berpandukan kepada skala pembesaran atau pengecilan tertentu. bunga MODEL -Model adalah binaan rupa bentuk bahan yang mungkin diperbuat daripada bahan keras seperti tanah liat. -Setiap satu segmen merupakan sebahagian ataupun peratus daripada nilai utama satu set data. Graf Bulat atau Pie -Satu bulatan dilukis dan dibahagi kepada beberapa bahagian atau segmen. simen plaster. daun. Mobile 7. udang. Graf Garisan -Graf ini merupakan graf yang paling tepat dan paling kompleks . -Setiap bahagian yang dibuat menyerupai benda yang asal. Akuarium dan Terrarium 5. bahan-bahan hidup seperti daun boleh digunakan sebagai specimen untuk menunjukkan sifat-sifat am suatu kumpulan tumbuhan. Contoh : Kutu daun. 4.

Diorama boleh dibuat dengan mudah menggunakan bahan plastisin. Akuarium adalah tempat untuk memelihara KELEBIHAN BAHAN TIGA DIMENSI 1. 2. Topeng bahan-bahan yang sebenar 3. katak dan 2. 3. Ikan-ikan tropika boleh dibela dalam akurium tersebut. -Beberapa jenis boneka boleh dihasilkan untuk kegunaan guru termasuklah: 1. 3. Terrarium boleh digunakan untuk memelihara haiwan mengkarung. BONEKA. 15 . Konsep yang betul dibina kerana boleh melihat benda yang sebenar 2. Masukkan tanah. Wayang kulit 4. Boleh disediakan dengan menggunakan plastik. Tali-tali halus disambungkan pada bahagian boleh digerakkan. Murid dapat memahami tentang sifat. Semasa digunakan. Malah tangan yang dilukis boleh dijadikan boneka kartun. tumbuhan. kepingan polesterin dan bahan buangan. =Boneka bertali DIORAMA 1. Topeng amat sesuai untuk situasi main peranan AKUARIUM 1. Topeng boleh diperbuat daripada kertas atau dengan menggunakan kertas yang dipotong halus-halus dan b. 2. tali membuat anggota-anggota boneka tersebut bergerak. botol atau bekas yang diperbuat daripada kaca atau plastik boleh digunakan untuk membina terrarium. binaan serta pergerakan sesuatu benda dengan lebih baik 4.=Model Keratan Rentas 1. Keratan selalunya digunakan dengan meluas dalam mata pelajaran Sains dan Teknikal =Boneka sarung tangan Sarung tangan boleh digubah menjadi badan dan anggota boneka. atau lakonan. Menggalakkan murid membuat kajian lanjut mengenai sesuatu kejadian atau hasilan hidupan dalam air. batu dan kayu untuk melengkapkan terrarium dan ditutup rapi. kura-kura kecil. Diorama adalah satu persembahan yg dapat menggambarkan keadaan atau rupa bentuk satu situasi pemandangan asal. TOPENG -Boneka boleh digunakan sebagai alat bantu mengajar yang berkesan terutama untuk pelajaran Bahasa atau Pendidikan Moral. Boneka bertali atau „marionette‟ diperbuat daripada bahan Paris atau kayu. Kotak-kotak. 3. Model besar yang menunjukkan keratin satu benda untuk memperlihatkan rupa bentuk bahagian dalam benda tersebut. Boneka sarung tangan 2. Kebanyakan diorama dapat dilihat di muzium yang mempamerkan pemandangan pemandangan atau Topeng a. keadaan semasa zaman silam. Boneka tali 3. Pembelajaran akan berlaku dengan lebih sempurna kerana murid dapat belajar daripada penggunaan TERRARIUM 1. PATUNG. 2.

persembahan yang nampak sekali apabila fotografi telah diadun bersama teknologi ICT dan wujudnya Kamera Digital yang telah merubah dunia fotografi.Louis Jacques Mande Daquerre merupakan bapa fotografi dunia (1837).Bab 7: Asas Fotografi =Pengenalan -Menurut Kamus Dewan Edisi Ketiga. -Kamera mula diperkenalkan apabila para pelukis menghadapi masalah untuk merakamkan imej potret pada abad 17 dan 18. -Prinsip fotografi adalah menfokuskan cahaya sehingga mampu menangkap cahaya. -Fotografi (photography) perkataan iaitu “Photo” yang bererti cahaya dan “graph” yang bererti tulisan / lukisan. seorang Arab juga menemukan gejala yang sama. pendedahan. Seni pula dari aspek kreatif komposisi. Sewaktu mengubah atau memindahkannya tenaga manusia seramai 15 orang diperlukan. fotografi bermaksud seni. mencipta gejala fotografi. . • Sejarah perkembangan fotografi -Fotografi adalah hasil dari penemuan. kamera kini menjadi produk bersaiz kecil. proses atau pekerjaan mengambil atau menghasilkan fotograf. Kedua-dua adalah penting untuk menghasilkan professional. seorang yang bernama MoTi. -Fotografi ialah lukisan menerusi cahaya. Yang pertama dalam bidang alam menghasilkan kamera. fotografi bererti proses atau kaedah untuk menghasilkan gambar atau foto dari suatu objek dengan merakam pantulan cahaya yang mengenai objek tersebut pada media yang peka cahaya. Gambar foto pertama dibuat pada tahun 1826 selama 8 jam. Istilah Photography diperkenalkan pada tahun 1839. Ibn Al-Haitham. maka di tembok suatu ruangan tersebut akan terlihat gambar sumber cahaya tadi secara terbalik. Tanpa cahaya fotografi tidak dapat berfungsi. Sebagai istilah umum. . Sains dari segi teknikal. “paintbrush” atau “melukis dengan cahaya”. mereka mencipta kamera Obscura untuk kemudahan merakam imej. -Pada abad ke-5 sebelum masihi. ekspresi manipulasi warna dan sebagainya. Alat paling popular untuk menangkap cahaya ini adalah kamera. -Fotografi adalah gabungan seni dan sains dalam memaparkan imej ke atas sebatian yang peka pada cahaya. Apabila sebuah ruangan gelap ada lubang yang memancarkan sinar. Justeru itu. singkatannya photo (foto). tidak ramai orang yang menggemarinya terutamanya di kalangan professional. berasal dari dua Obscura telah diubahsuai sehinggalah tercipta kamera Kodak (Eastman Kodak) pertama kali ditemukan oleh Snapshooter 1888 di Amerika. Ini adalah kerana kamera digital generasi awal sekitar hujung tahun 1980an masih menggunakan cirri-ciri kamera kompak. Medium yang teah dibakar ukuran luminitas cahaya yang tepat akan menghasilkan bayangan identik dengan cahaya yang memasuki medium pembiasan (selanjutnya disebut lensa). Kamera ini menggunakan filem sebesar 4 ½ x 8 kaki dengan bahan kimia sebanyak 10 gallons digunakan ketika memprosesnya. Dalam era ledakan ICT perkembangannya amat ketara -Abscura telah diubahsuai secara berterusan sehinggalah tercipta kamera Kodak oleh George Eastman yang bersaiz lebih kecil sekitar 1888. Kamera Obscura merupakan kamera yang pertama kali dipakai untuk menggambar potret. peraturan. produk fotografi dan dinamakan atau “negatives” (negatif) fotograf. seorang jurugambar telah mencipta kamera Mammoth. -Di awal kewujudan kamera digital. formula. murah dan mesra pengguna. -Tahun 1900. 16 . Lensa seberat 500 paun. fokus dan sebagainya. Pada awalnya. yang kedua dalam bidang kimia menghasilkan film.Perkataan “photography” berasal dari perkataan Perancis “photographie” yang bermaksud “light” + “stylus” . Dari zaman abscura hingga ke era digital dan daripada produk yang mahal dan membebankan untuk dibawa. Kamera ini amat besar ukurannya di mana beratnya 1400 paun.

e) Zoom Lens Lensa yang menggabungkan beberapa ciri lensa yang tersenarai di atas. f11 lubang kecil 17 . Aperture yang lebih besar diwakili dengan nombor yang kecil seperti f/4. Contoh : 135mm. Sudut yang luas akan membawa kepada kesan lengkung. 200mm Lensa 55mm boleh merakam gambar pada jarak dekat. f3. Berikut ialah jenis Lensa Wide Angle= 16mm. Manakala f/stop yang kecil ditanda dengan angka yang besar. 1000mm d) Micro Lens Lensa yang boleh merakam gambar pada jarak dekat untuk keperluan gambargambar mikro atau close-up. Contoh: 2. f20. Lebih luas ianya dibuka. Aperture yang kecil pula diwakili oleh nombor yang besar seperti f/6. 300mm. Lensa 105mm dan 200mm boleh merakam gambar pada micro jarak jauh.lubang besar berubah dan bertambah jumlah Setelah wujudnya kamera digital. Lubang f/stop yang besar ditanda dengan angka kecil.f11 – lubang kecil f8. f22. f30. Contoh: 50mm. f22. Terbahagi kepada Super Wide. pada Lensa Standard dan Aperture kecil akan fokus pada semua. b) Standard Lens Lensa yang boleh mengambil gambar mengikut pandangan mata manusia. 20mm. f12. f2. 35mm Angka yang lebih kecil bermakna lebih luas bukaan sudut pandangannya. Ini bermakna dalam satu lensa terdapat dua atau tiga sudut lensa. 80mm-200mm menentukan kualiti dan sifat imej yang terdapat dalam penilik pandangan. Aperture yang besar hanya fokus pada satu bahagian kecil sahaja. Sesuai untuk mengambil gambar pada jarak yang jauh Lensa ini juga berperanan untuk crouping gambar.4. Jenis-jenis Lensa : a) Wide Angle Lens Merupakan lensa yang membolehkan kita mengambil gambar pada sudut yang luas. 20mm-55mm. 24mm. Jarak di dalam fokus dipanggil “depth of field”. 55mm.8 .  Lensa [ Kanta ] Lensa memainkan peranan untuk - Contoh: 55mm. 70mm-135mm. Penjagaan diutamakan. Contoh aperture analog: o o o telah f32.• Bahagian-bahagian asas dan fungsi kamera 1. Tanpa f/stop gambar tidak terhasil dengan baik.   Lensa mesti bersih dari debu dan kesan calar. Lensa ini amat sesuai untuk mengambil gambar-gambar potret. 200mm. Aperture ialah alat bukaan lensa yang juga dikenali sebagai f/stop. f/stop membantu menapis kemasukkan cahaya ke dalam filem. f16. aperture bacaannya. f5. Elakkan dari terkena fungus dan wap air. f16. f2.lubang sederhana f3. f6 . Aperture Adalah berapa luas iris lensa kamera dibuka. 18mm.5. Contoh tambahan yang berlaku : o f32. 70mm c) Telephoto Lena Lensa yang memiliki sudut pandang yang sempit. 500mm. Lensa ini memiliki angka seperti yang terdapat Telephoto. bermakna lebih banyak cahaya yang masuk. 105mm.

DIN ( Deutche Industrie Norme) dan ISO ( International Standards organisations). Ini bermakna 1/1 merupakan Shutter Speed paling lama bukaannya. ukuran kecil. Untuk mendapatkan slaid berwarna dan boleh dicetak. Jika dalam keadaan cahaya yang kurang.Shutter Speed sederhana 1/500. Kadar kepekaan filem yang berlainan ukuran adalah tidak sama. Cuma hytnya boleh lupus iaitu selepas 15 000 kali dguna. 1/2000. lampu warna atau mengambil gambar dengan cahaya imbasan bagi pementasan. 4. ½. f8.o o 3. JIS ( Japan Industrial Standards). Shutter Speed ialah Kelajuan Bukaan lens. Misalnya Filem ASA 400 hingga 1000 Lampu kilat (flash) Sejarah flash bermula dgn bal flash Bal flash memberi chaya dgn chya yg keluar hsil mentor yg trbakar selepas diguna Satu bal flash hya blh dguna sbnyak 4 kali Bal flash ddapti dlm bntuk spt paying Mentolnya akn trbakar setip kli merakam foto. Namun. f5. =Jenis-jenis Filem o Filem hitam-putih -Negatif hitam putih membuat gambar hitam putih 18 . Kamera kompak/kamera saku Popular bagi orang awam. f2. f4 - lubang o Filem Warna -Negatif warna untuk membuat gambar foto berwarna warni atau hitam putih sederhana f3. Shutter Speed [ kelajuan pengatup ] adalah berapa lama kamera terbuka dan terdedah kepada cahaya untuk merakamkan sesuatu imej. lama lagi masa yang diperlukan oleh kamera untuk mengumpul cahaya bagi mendapatkan gambar yang baik. pelita. 1/1000. Jika mengambil gambar dibilik gelap. f2. Wujud flash yg lbih sempurna dgn binaan mentol yg tdk trbakar. cahaya lampu biasa ( lilin. Bahan kimia tersebut akan membentuk imej apabila cahaya dibiarkan jatuh ke atasnya. Murah. Filem adalah kepingan plastik khas yang mempunyai satu permukaan bahan kimia peka cahaya. Kepekaan filem disukat berdasarkan beberapa skala seperti ASA (American Standard Association). mudah dan ringan dibawa ke mana-mana. 1/30 . sederhana dan mudah dioperasikan. 1/250 . 1/4000 Shutter Speed Laju Shutter Speed Laju 1/1 bermaksud bukaan selama 1 saat. 1/8. 1/125.lubang besar o Shuter (pengatup) Tingkap khas untuk mendedahkan filem kepada cahaya mengikut jangka masa yang tertentu. f5. f10. Menggunakan film format 35mm.5. • Jenis-jenis dan aksesori kamera 1. Filem 5. =Kepekaan Filem Filem sangat peka kepada cahaya. iaitu Shutter Speed 1/B. satu lagi Shutter Speed yang boleh dibuka seberapa lama yang anda mahu. 1/15.Shutter Speed paling perlahan 1/1. 125 atau kurang adalah sesuai. Jika mengambil gambar dalam filem cahaya yang matahari terang/terik. Semakin nombornya tinggi kepekaannya semakin tinggi dan sebaliknya sekiranya nombor kecil kepekaannya semakin rendah. mempunyai kadar kepekaan yang rendah atau sederhana adalah sesuai. ¼. Shutter Speed ditanda dengan angka. filem dengan kepekaan tinggi perlu digunakan. Filem Slaid.Shutter Speed perlahan 1/60. Contoh Shutter Speed ialah: o o o o 1/B . Manakala 1/4000 ialah 1 saat dibahagi 4000. Terdapat peralatan asas kamera.Juga dipanggil filem Positif. Filem ASA 100.6. f3.8 .

Kamera rangefinder Kamera pemidang tilik digabungkan dengan pelaras fokus pada lensa. mempunyai lensa yang dapat diganti dan menggunakan filem format 35mm. satu pengatup dan tuil penggerak filem pada satu kotak kedap cahaya ringkas. jurugambar boleh memastikan sama ada objek di hadapan kamera itu kelihatan jelas atau kabur. Super Zoom juga memiliki filter-filter yang biasanya hanya dimiliki oleh kamera DSLR. Kamera TRL (twin lens reflex) Kamera reflek lensa ganda. 19 . Menggunakan lensa utama sebagai pemidang tilik dan sebagai lensa objektif untuk merakam foto. Lensa objektif boleh ditukar ganti dengan lensa-lensa yang berlainan jarak fokus untuk terperinci dengan lebih mendapatkan yang berlainan. Kamera ini kesan-kesan unggul untuk penggambaran semua jenis fotografi. Kamera Super Zoom agak besar dan tidak boleh ganti lensa seperti DSLR. Guna filem format 35mm. Sesuai untuk membuat snap-shots yang tidak menghiraukan mutu gambarfoto. 7. lensa telephoto untuk mengambil gambar objek dari jauh. Filem yang kerap digunakan bersama kamera ialah jenis 120. Secara umumnya. Popular di kalangan professional dan amatur. Sesuai untuk merakamkan bahagian-bahagian yang sempurna. Mempunyai 2 lensa serupa yang dipasang di atas satu sama lain. yakni objek yang berada lebih 2 meter dari kamera akan kelihatan jelas. Menggunakan filem format medium. seperti mengambil gambar digital negatif (RAW) dan continuous shooting dan respon. Instamatic dan 110. 6. Kamera super zoom Memiliki jangkauan (zoom) luar biasa panjang. iaitu dari lebar sampai telefoto. Mempunyai fokus tetap. fokus yang lebih cepat. Pandangan yang terdapat pada pemidang tilik akan terakam di atas filem.Selalunya. 4. Dengan memutar pelaras fokus pada lensa ke kiri dan ke kanan sambil melihat melalui pemidang tilik. 127. 3. Kamera DSLR Sangat berguna untuk mengambil gambar bergerak. 5. lensa lebar untuk pemandangan atau foto kelompok orang (group). Hasilnya sama dengan apa yang dilihat pada tingkap penenang (Viewfinder) akan sama dengan rakaman di filem. Alat rangefinder yang yang terdapat pada pemidang tilik dapat menentukan jarak fokus pada lensa kamera. Kamera viewfinder Biasanya menggunakan format medium. Mempunyai kemampuan menggunakan flash yang kuat untuk waktu gelap menggunakan berbagai-bagai lensa seperti lensa makro untuk objek kecil . 8. Kamera kotak/fokus tetap Terdiri daripada satu lensa ringkas. 2. Mungkin terdapat meter dedahan automatik. satu lampu imbasan bina dalam dibekalkan dengan kamera. Lensa di bawah berfungsi untuk membawa cahaya masuk ke filem Lensa di atas berfungsi membawa cahaya keViewfinder. Kamera SLR (single lens reflex) SLR berfungsi dengan satu lensa dan satu cermin pembalikan. lensa zoom untuk mengambil objek dari jauh dan dekat.

kemampuan mempunyai menngingat ukuran yang sangat kecil. sensor digital sebagai studio gambarfoto sebatas dada sampai atas kepala. -MS (Medium Shot): Shot yang merakamkan dari bahagian pinggang sampai ke atas kepala. Apabila cahaya suram. 12. Misalnya mata. 11. -MCU (Medium Close Up): Shot yang menampilkan 10. Misal: wajah manusia sebatas dagu sampai dahi. -ES (Established Shot): Shot yang merakamkan keseluruhan pemandangan atau suatu tempat untuk menangkapkan keseluruhan tempat di mana peristiwa atau adegan itu berlaku. shuttle. . Kamera segere daripada jenama Polaroid adalah tidak asing lagi pada kebanyakan orang asing. kamera professional Memiliki kemampuan dan kehandalan di atas kamera compact. tingkap flash atau tingkap sensor. . atau telinga. Kemampuan baik: o o o Mampu olahraga Mampu mengambil gambar mikro (objek kecil) Dapat membuat later belakang yang kabur.ECU (Extreme Close Up): Shot yang merakamkan bahagian subjek dengan teliti. terutama apabila melibatkan penggunaan lensa zoom atau kelajuan shuttle yang kamera yang daripadacompact. . -LS (Long Shot): Shot yang merakamkan keseluruhan subjek. Selalu digunakan dalam kualiti oleh jurugambar untuk yang professional mendapatkan maksimum. pastikan jari anda atau objek-objek lain jauh dari lensa. kamera digital Menggunakan pengganti filem. kamera instant (segera) Boleh menghasilkan foto dan slaid dalam jangka masa yang singkat iaitu antara satu hingga dua minit sahaja. Persembahan filem khas untuk kamera ini disaluti oleh satu bentuk bahan kimia yang dapat memproseskan imej menjadi positif dengan cepat. hidung. Kamera digital ialah alat untuk mengambil gambar dari objek melalui lensa kepada sensor CCD (ada juga yang menggunakan sensor CMOS) yang hasilnya kemudian dirakam dalam format digital ke dalam media digital. Kamera hendaklah dipegang dengan teguh supaya tidak bergoyang semasa anda memetik punat pelepas perlahan. mengambil gambar aksi 2. Jenis-jenis Shot -CU (Close Up): Shot yang menampilkan dari batas bahu sampai atas kepala. objek utama yang diambil memenuhi frame dan meninggalkan sedikit ruang kosong pada bahagian atas dan bahagian bawah subjek. Jangan menghalang bidikan-bagi mengelakkan gambar kelihatan sebahagian gelap atau terlindung.TS (Total Shot): Shot yang merakamkan keseluruhan objek. -BCU (Big Close Up): Shot yang menampilkan bahagian tubuh atau benda tertentu sehingga tampak besar.WS (Wide Shot): Pada Wide Shot. memantapkan semua elemen dalam gambar termasuk latar belakang dan latar depan.9. gunakan flash. kamera setting Salah advance satu compact yang tetapi cukup dgn lebih baik manual mahal untuk • Teknik penggambaran 1. 20 .

Kamera digerakkan mengikut arah pergerakan objek ketika menekan shuttle pada kelajuan shutter yang agak perlahan. Pusingkan bahagian atas badan anda mengikut pergerakan subjek semasa dedahan anda sehingga menekan shutter bagi selesai shutter tertutup • Komposisi Komposisi garis. Foto Teknik Jarak Sederhana yang memaparkan maklumat imej yang memberikan sederhana. Imej pemandangan dan persekitaran sangat sesuai dijadikan bahan bantu mengajar kerana imej yang menyeluruh itu meluaskan pemandangan pelajar terhadap sesuatu perkara. Hal ini disebabkan kesesuaian komposisi iaitu:· Latar belakang gambar elok dan kemas supaya objek yang utama dalam gambar itu timbul. seorang guru Kajian Tempatan dapat meningkatkan pemahaman pelajarnya terhadap pola petempatan atau aktiviti ekonomi penduduk di kawasan yang digambarkan. Contohnya. Normal Angle: Posisi kamera sejajar dengan ketinggian mata objek yang diambil. dan lain-lain) agar gambar lebih menarik dan mudah difahamkan. tekstur. tetapi objek yang statik akan kelihatan kabur.“Perlihatkan merupakan terperinci dapat dihasilkan melalui teknik jarak perlihatkan”. Komposisi merupakan salah satu unsur penentu tingginya nilai estetika karya fotografi. ruang bebas. Hasil daripada teknik ini ialah imej objek yang bergerak itu kelihatan jelas. pusatkan tumpuan kepada subjek melalui viewfinder. Teknik Jarak Dekat Imej yang dirakamkan dari jarak dekat dapat menjadi sumber yang membantu pengajaran dan pembelajaran apabila guru ingin memberikan fokus terhadap sesuatu kandungan pengetahuan kepada pelajar. Gambar yang dihasilkan itu perlu indah dipandang. meningkatkan keberkesanan ingin gambar. guru dapat menerangkan proses pendebungaan. komposisi adalah cara bagaimana gambar membahagikan sebuah bidang gambar. yang luas lebih banyak untuk dan Beberapa apa yang prinsip anda biasa digunakan untuk fotografi. salah satu prinsip yang baik. jurugambar hendaklah berada di kanan gambar dan begitulah sebaliknya. 21 . atau persekitaran yang lebih memandang ke kiri. Penentuan komposisi dilakukan pada saat merakamkan gambar subjek. Low Angle (Frog eye view): Posisi kamera lebih rendah dari objek yang diambil. bayangan. 2. Antaranya ialah: 1. Bagi menghasilkan imej panning yang memuaskan.Two Shot: Shot yang merakamkan wajah dua orang. Menurut Charpentier (1993). Contohnya. · Apabila mengambil gambar orang sedang Fokus jarak sederhana dapat menghasilkan imej pemandangan menyeluruh. adalah cara mengatur/ menyusun warna. daripada imej seekor rama-rama yang menghinggapi sekuntum bunga. bahagian-bahagian dari gambar (misalnya garisbentuk. Teknik Panning Teknik ini digunakan dalam foto aksi atau sukan.. Terdapat pelbagai jenis teknik penggambaran 3. Sudut Pengambilan Kamera High Angle (Bird eye view): Posisi kamera lebih tinggi dari objek yang diambil.

Gambar yang terhasil itu nanti menceritakan kepintaran pemetiknya. dalam sekeping gambar perlu ada unsur perseimbangan – baik dari kiri ke kanan atau atas ke bawah dan depan ke belakang. mencari dan memilih sudut sesuai sebelum memetik kamera. Tekan pelepas shutter perlahan-lahan sehingga bukaan dan katupan sempurna.· Dengan kata lain. 4. melihat. kita harus sentiasa memerhati. Melalui gambar. Kamera mestilah sentiasa berada dekat dengan mata apabila hendak mengambil gambar. Tangan kiri hendaklah sentiasa digerakkan bagi memfokus jarak jelas. Dalam keadaan ini amatlah digalakkan tripod stand Peranan Fotografi dalam Pengajaran dan penggambaran menggunakan bantuan Pembelajaran 1. 2. Menarik minat pelajar penerangan untuk guru mengikuti disertakan pengajaran guru kerana pelajar akan lebih minat belajar sekiranya dengan gambar-gambar yang menarik. pelajar akan mudah memahami mesej yang disampaikan oleh guru. Untuk mencapai tahap kesempurnaan penggambaran. Merangsang pemikiran pelajar untuk berfikir lebih jauh apabila gambar memaparkan sesuatu konsep dengna jelas. Meningkatkan pemahaman pelajar terhadap sesuatu konsep atau tema yang hendak disampaikan kepada pelajar. 3. 22 . malah gambar mendorong penerokaan dan perkembangan idea pelajar. Tugas guru dalam menerapkan nilai dan kesedaran dalaman ke dalam jiwa pelajar menjadi lebih mudah dan berkesan dengan bantuan gambar.

perkara berikut hendaklah diperhatikan: i. Ini mungkin berbeza antara satu alat dengan alat yang lain. Suatu unit ATL yang bergerak hendaklah menggunakan troli supaya senang dipindah dari satu tempat ke tempat lain. Gunakan penunjuk yang runcing dan lurus dan tunjukkan pada sesuatu di atas transperansi dan bukannya pada imej di skrin.5 m lebar bagi bilik untuk 40 orang ii. Letakkan pada paras ketinggian 70 cm dari lantai v. Skrin 1. ix. f. b. Skrin tidak berkilat iii. Jangan sentuh dengan tangan yang tidak berlapik kerana mentol mudah rosak c. Bahagian OHP Cermin / Permukaan Kaca / Pentas Tayangan Lensa objektif Tombol pemokus Fungsi Kepingan transparensi / lutsinar yang dipasangkan pada apertur pentas tayangan sebagai dasar untuk meletakkan transparensi. Untuk tayangan yang baik. Bersihkan ATL sekali-sekala di bahagian dalam piring cermin dan les Fresnel. Ia digunakan untuk mengawal jarak di antara lensa objektif dan permukaan pentas tayangan supaya imej di skrin jelas serta terang. e.Bab 8: OHP dan Transparensi • Bahagian-bahagian dan fungsi OHP • Pengendalian OHP =Panduan menggunakan ATL (Alat Tayang Lutsianar) a. belajar mengesan kerosakan pada mentol supaya boleh membaikinya sendiri. Bahagian bawah tiang ini dipasang pada peti OHP dan di bahagian atasnya terletak kepada pengunjur yang kedudukannya selari dengan cahaya dari pentas tayangan. Pastikan anda dan betul-betul fungsi memahami buatan/jenama bahagian-bahagian projektor yang gunakan. Peti Sumber Cahaya Kepala Pengunjur Tiang Kepala Pengunjur Kipas Penyejuk Larasuhu 23 . Jangan terlindung oleh pengguna supaya boleh dilihat oleh semua pelajar. d. Mengandungi lensa objektif dan cermin untuk menghalakan sinaran cahaya tayangan ke skrin. Condongkan 45 darjah untuk elakkan kesan herotan (keystone) vi. Peti OHP yang mengandungi mentol halogen dan kipas penyejuk dan punca elektrik. Pancarkan imej ke dinding atau kain putih jika tidak ada skrin. Kipas ini digunakan untuk menyejukkan mentol halogen di dalam peti sumber cahaya. Tegangkan skrin vii. Mendapat sedikit cahaya iv. Semua tulisan dan lukisan mestilah mengikut saiz yang sesuai. Berhati-hati apabila menggantikan mentol. Tiang ini digunakan untuk memegang kepada pengunjur dan memfokus imej di skrin ketika tayangan. Lensa ini digunakan untuk memfokus imej di skrin. viii. Matikan suiz sebelum mengubah ATL.

menjimatkan masa dan mempercepatkan penyampaian. OHP memerlukan perbelanjaan untuk penyelenggaraan secara rutin. -Masa tayangan tidak lama -Kelas kecil • Jenis-jenis transparensi =Jenis lutsinar a. e) Transparensi mudah digunakan. OHP mudah rosak -Masalah berkait dengan OHP ialah kesukaran menyediakan sempurna -Tulisan yang kecil dan tidak kemas akan transparensi yang bermutu dan teratur dan lebih sistematik. iii. guru boleh menggabungkan penggunaan papan hitam. pensil 2B.). lebih bersih berbqanding dengan penggunaan papan hitam dan kapur. Bahan dasar berasaskan karbon contohnya keratan akhbar. b) Gambar atau imej dati transparensi boleh ditayang tanpa mengelapkan bilik. dengan menggunakan warna. f) Penggunaan OHP dan transparensi akan menjejaskan transparensi. Transperansi mempunyai dua saiz iaitu 260 mm x 260 mm dan DIN A4 ( 210 mm x 297 mm) iv.12 mm. h) Dengan menggunakan transparensi guru dapat menyampaikan maklumat dan fakta yang berkaitan dan berperingkat-peringkat secara sistematik. Menggunakan pena berasaskan air atau pena berasaskan spirit. Diproses dengan mesin „ Transperancy Maker‟ ii. alat ini tidak digunakan. Untuk kegunaan am transperansi setebal 0. Black On Colour (Imej hitam latarbelakang warna). bahan cetak dari laser printer berasaskan debu. g) Projektor OHP mudah dikendalikan dan guru tidak memerlukan pengetahuan teknikal yang mendalam untuk menggunakannya. b. 24 .1 mm dan 0. d) Guru berhadapan dengan pelajar atau penonton semasa penyampaiannya. Komen dan maklumat baru boleh ditambah di rajah atau di gambar yang terdapat di transparens. i.1 mm biasa digunakan. c) Transparensi boleh digunakan berulang kali dan penyampaiannya boleh dilakukan secara lebih Kelemahan penggunaan OHP -OHP memerlukan bekalan kuasa elektrik dan dapat sekiranya tiada bekalan. iii. -Berbanding dengan papan kapur. Diperbuat daripada „acetate‟ dan polyester ii.• Kelebihan dan kelemahan penggunaan OHP a) Dalam proses penyampaian pengajaran. ii. Mempunyai 3 peringkat ketebalan iaitu 0.08 mm. Tulis terus ( write. imej atau gambar boleh dibesar atau dikecilkan mengikut keperluan pelajar. bahan fotokopi berasaskan debu. Mempunyai pelbagai latar dan warna seperti Black On Clear (imej hitam latarbelakang jernih. Ini memudahkan huru membuat kawalan.on) i. 0. Colour On Clear (Imej berwarna latarbelakang jernih) iii. bahan cetak dan lisan. mungkin menghalang penglihatan pelajar. ilustrasi dan animasi. -Tidak ada audio keberkesanan penggunaan menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran lebih berkesan . Thermal (infra-merah) i. -Jika projektor tidak diletakkan dengan betul.

Imej akan atau kelihatan bergerak apabila imej di tarik tingkaptingkap tersebut akan dibuka satu demi satu seperti tetingkap rumah untuk memaparkan isi atau imej. d. iii. Letakkan bahan thermal dasar dimana di bawah bahagian transperansi takukan dipenjuru atas kanan disebelah atas. Penutup bulat boleh dibuat dengan memasang eyelet atau dipin ditengah-tengah. d. kanta unjur OHP. Panduan menyediakan transperansi thermal sahaja tidak seperti teknik tetingkap yang dibuka dua hala. Masukkan bahan dasar dan thermal ke dalam mesin Transperancy maker dan biarkan mesin tersebut menyedut bahan sehingga imej dari bahan dasar dipindahkan ke trnsperansi.iv. Bertindih (berlapis)=Terdiri dari filem dasar yang diletakkan terus pada satu bingkai tetap dan beberapa filem tambahan yang diletakkan pada bahagian tepi bingkai mengikut urutan jam. Berjalur=Mempunyai berapa jalur samada secara melintang atau menegak. tertentu Semasa pada digunakan. Gambar warna atau hitam boleh dipindahkan tetapi gambar berwarna akan menjadi hitam putih. Semasa digunakan satu alat polariser diletakkan pada digerakkan. Ink-jet Film Ink-jet Film boleh digunakan terus dengan pencetak berasaskan inkjet seperti printer Canon. Ia ditayangkan secara terus kepada penonton. mendatar atau pepenjuru atau penutup bulat. Fotokopi i. Hanya 3 hingga 4 jalur dalam satu transperansi. penyediaan dan persembahan berperingkat atau bahagian demi bahagian bagi memperlihatkan apa-apa yang diperlukan sahaja. b. ii. •Teknik transparensi a. Pusingan= Ia bertujuan pendedahan seperti berikut: i. f. c. iii. -Ia boleh dibuat secara penutup sisipan ( secara menegak. Diproses dengan menggunakan mesin fotostat ( plain papercopier) ii. Bahan dasar boleh disediakan dengan menggunakan komputer dan arahan menyalin sepertimana anda membuat penyalin di atas kertas. Ianya dibuka satu hala 25 . Putarkan tombol laras kepada antara nombor 3 hingga 6 supaya ganbar yang dihasilkan akan jelas. Epson. c. Bahan dasar diletakkan di bahagian atas cermin dan trnsperansi dimasukkan ke dalam dulang ketas seperti membuat fotostat. Bertingkap= Mempunyai beberapa tingkap yang menutup permukaan bahagian-bahagian transperansi. Animasi= Ia menggunakan kepingan-kepingan plastik polarising dilekatkan di atas bahagianbahagian tertentu pada imej yang ada pada bahagian transperansi. Tulis terus (write-on)=Semua dokumen ditulis atau dilukis sama ada menggunakan tangan atau mesin secara terus di Filem transperansi. e.

iaitu dapat digunakan di mana-mana sahaja. 2.Memilih dan menyediakan perisian dan perkakasan yang sesuai dengan format penghasilan audio 5. kesan bunyi dan muzik latar yang sesuai. o Kejelasan punca audio Kelantangan optimum dan kejelasan punca audio membolehkan kanak-kanak mendengar dengan jelas dan memahami mesej yang hendak disampaikan.Bab 9: Bahan Audio • Penggunaan peralatan audio =Kebaikan 1. Faktor yang mempengaruhi keberkesanan proses mendengar dalam kalangan murid. kaset atau fail klip audio 10. o Kesediaan mendengar Aspek ini adalah penting kerana sekiranya seorang kanak-kanak mempunyai kesediaan untuk mendengar.Sediakan semua kelengkapan audio dan lain-lain spt Pita kaset Perakam kaset Mikrofon Audio-mixer Kaki mikrofon Kabel elektrik dan sambungn Pelakon dan pyampai Juruteknik. arhn mgenai masuk kluar muzik dan arhn bhgian audio panjang biasa akan pengajaran dan pembelajaran yang mudah dan sekiranya tiada pengawasan guru.Menulis skrip dalam format papan cerita (story board) yang mudah 6.Maklum balas dan penilaian daripada pengguna • Rakaman Persediaan rakaman audio 1.Menyediakan format penyimpanan sama ada dalam bentuk CD-Audio.siapkn skrip & skrip penerbitan.Pengubahsuaian dari aspek isi kandungan (content) dan teknikal 9.Bahan audio boleh memberi gambaran visual dengan lebih berkesan berbanding dengan pembacaan sahaja.pmbntu Skrip Bilik rakaman Pita kaset bunyi tmbhn/muzik 2.Tetapkan matlamat mengikut topik dan hasilan pembelajaran 2. maka secara fizikalnya dapat meningkatkan 26 . o Kemahiran bahasa kandungan mesej dalam bahan audio hendaklah dalam lingkungan keupayaan kemahiran berbahasa pelajar di peringkat umur mereka. 3. o Nada audio yang tidak sekata Sekiranya kanak-kanak hanya mendengar nada audio yang sekata dalam mereka masa yang menyebabkan menjadi sehingga kehilangan tumpuan tentang apa yang didengarinya. 4.Bahan untuk peralatan audio mudah diperolehi dan dihasilkan serta mudah digunakan oleh guru atau murid.Sesetengah memberi kanak-kanak kepada kurang atau tidak audio perhatian persembahan merupakan satu kaedah penyampaian keupayaan untuk memahami mesej yang hendak disampaikan.Kos untuk menyediakan kelengkapan adalah tinggi. =Kelemahan 1. Skrip pnerbitan mgndungi dialog arahan pelakon.Ujilari hasil rakaman 8. Skrip mgndungi dialog dan arahan pada pelakon. 3.Penggunaan bahan audio 11.Bahan audio adalah mudah alih.penolong.Audio berkesan.Memilih format audio yang sesuai untuk dihasilkan dengan perisian yang akan dimainkan nanti 4.Mengumpul dan memilih bahan seperti fakta. Bunyi yang sangat perlahan atau terlalu bising akan menyukarkan pelajar untuk mentafsir dan memahami mesej yang hendak disampaikan.Membuat rakaman dan penyuntingan 7. 2. • Perancangan dan penyediaan rakaman 1.

3.gna antenna tmbhn jika perlu Masukkn pita kaset kosong ked lm pemegang kaset Tekan butang REC utk rakam Bila tamat tkan btg STOP Kopek tag batal rakam pda bahgian tepi pita kaset utk memstikan kset tdak durakam semula Tulis label pda pta kaset Membuat rakamn audio “off -air” -rakmn off air adlh rakamn audio yg dibuat selepas siarn radio.membuat rakaman audio “on-air” Rakaman on iar ialah rakmn yg dibuat smasa 1 siaran audio sdg diakdakan Talakn (tune) radio kpd gelombng yg akn dgunakn. tempat rakaman Sebaik-bainya sebuah bilik rakaman yg kdap udara diguna utk dapat hasil rkmn yg baik 5. • Suntingan SILA RUJUK BUKU EDU YG KECIL MS 107-133 27 . Dgn perkataan lain.membuat rakaman Mnyambung kelengkapan audio dgn btol Membuat uji suara Membuat rakaman percubaan Membuat rakaman sbenar 4. Smbungkn kabel audio. dbuat rakam salin/ dubbing drpd rakamn audio lain Siapkh perakam utama/ master & perakam kedua dan sbgainya Jika lebih dr 1 perakam kdua diguna.kedudukan mikrofon Letak mikrofon di tempat yg sesuai utk kragkan getaran pd mik Pastikan jarak mik tidk trlalu dkat dn tdk trlalu jauh dgn mulut pelakon Elek letak mik dkt dgn perakm kaset atau implifier/pmbesar suara 6. smbungan perlu dbuat menerusi audio-mixer.

Butang White balance. 5. tetapi mungkin bukan warna asal.semasa anda zoom in.sensor dedahan di camcorder akan mengesan seluruh medan rakaman dan menala bukaan lensa sesuai dengan intensity cahaya yang diperlukan agar tempat yang cerah akan terus kelihatan cerah dalam rakaman tersebut. -Imejnya boleh disunting dengan menggunakan perisian-perisian suntingan video secara digital melalui komputer. -Kamera ini menggunakan kaset video dalam saiz yang kecil biasanya dalam format DVC (Digital Video Cassette). =Kamera video digital -Kamera video jenis ini merakam imej dan menyimpannya dalam bentuk digital. VHS-C. • Bahagian-bahagian dan fungsi kamera video • Jenis-jenis syot Big close up Close up Medium shot Waist shot Long shot Very long shot Over the shoulder shot memaparkan objek secara mikro memaparkan objek secara dekat memaparkan kedua-dua sabjek dan latar belakang memaparkan objek setakat pinggang memaparkan keseluruhan objek memaparkan objek dan kedudukan di persekitarannya memaparkan sabjek dari belakang bahu orang lain 1.Butang Zoom. lebih baik jika anda dapat melakukan focus secara manual menggunakan gelang fokus. Jadi.butang ini digunakan untuk mencipta keseimbangan warna yang menarik. 28 .BAHAGIAN-BAHAGIAN KAMERA VIDEO Bab 10: Penerbitan Video Pendidikan • Jenis-jenis kamera video =Kamera video analog -Kamera video jenis ini merakam imej dan menyimpannya dalam bentuk analog. 3. 6. Tetapi ada masamya sensor memfokus ke objek yang salah. 2. -Kamera video ini boleh disambungkan terus ke komputer dengan menggunakan kabel firewire.kelajuan shutter yang tinggi memerlukan lebih banyak cahaya menyebabkan aperture dedahan dibuka lebih luas dan ini menghasilkan medan jelas menjadi lebih tohor.Alat rakam suara. Hi 8 dan U-matic.Sensor dedahan (exposure). -Kamera ini menggunakan tape magnetik dalam bentuk kaset video dalam pelbagai format seperti format VHS. -Saiz kaset ini berbeza-beza dan hanya boleh dimainkan pada pemain video yang sesuai dengannya sahaja.Gelang focus.mikrofon dan system suara dibina untuk merakam bunyi semula jadi di bahagian depan camcorder.Shutter.menggunakan fungsi butang ini bagi merakamkan imej sekat objek tanpa bergerak dan menghampiri secara fizikal. camcorder anda menala focus secara automatik. 4.

• Pergerakan kamera video Pergerakan kamera video ke kiri atau ke kanan Panning Pergerakan kamera ke atas/kebawah Tilting Pergerakan dolly melibatkan pergerakan kamera yang dipasang pada tripod ditolak/diundur Pergerakan dolly Sama dengan dolly atau tracking Pergerakan truck • Proses penerbitan video 1. Pilih Bahan-Bahan yang Sesuai Bahan yang anda kumpul mungkin terlalu banyak. Menulis Skrip Di sinilah anda mencurahkan idea anda secara berurutan dan berstruktur. 3. Buat Penyelidikan dan Sediakan Bahan Kumpulkan bahan-bahan yang diperlukan seperti maklumat. 29 . rancangan anda menghasilkan Siapakan kumpulan sasarannya dan bagaimana bahan itu akan digunakan dalam pengajaran. 4. 2. Tetapkan Tujuan dan Objektif Pastikan anda tahu bahan matlamat video. Pilih bahan-bahan yang difikirkan benar2 perlu. gambar dan sebaginya yang anda fikirkan berguna untuk penggambaran.

kelebaran dan kedalaman warna. Australia dan Afrika Selatan. videotape atau aksi langsung.bilangan imej yang dipaparkan pada suatu tempoh waktu untuk menayangkan pergerakkan. 8. Sumber video digital mungkin dari filem yang didigitalkan untuk bahan dan peralatan bersedia dan Video Analog Video analog ialah isyarat maklumat video yang disimpan filem. Frame merupakan imej tunggal dalam siri video. 10.ketinggian dan kelebaran setiap frame atau imej. Fikirkan kemungkinan-kemungkinan yang akan berlaku dan bersedia dengannya. "frames per second" (fps). 2. kamera video. • SECAM (Sequential Colour with Memory) .Kadar Frame . Kesan bunyi dan muzik latar. SECAM terdiri daripada 625 garisan imbasan pada setiap 1/2 saat dan penindihan 50 pusingan sesaat. Sediakan Bahan-Bahan Grafik Anda perlu menyediakan bahan-bahan grafik sebelum penggambaran dimulakan. Kadar frame biasanya dinyatakan computer atau grafik statik yang disusun atur dijadikan animasi.Format yang digunakan di UK. Penilaian Di sinilah anda perlu menilai bahan video itu dari segi kesesuaiannya dalam pengajaran dan pembelajaran • Video digital -Video digital menggunakan kombinasi audio dan video untuk menghasilkan satu produk multimedia yang dinamik. suntingan perlu dibuat. Sediakan Bahan dan Peralatan Pastikan berfungsi. 9. 13. tetapkan tugas masing2 6. Bersedia Membuat Penggambaran Sediakan jadual penggambaran. Video analog adalah penting kerana ia menjadi sumber video digital dan bagaimana komputer mengubahkannya. 12. Jenis-Jenis Video Analog • NTSC (National Television Standards Committee) . Ciri-Ciri Video Digital Frame merupakan ciri asas video digital dan mempunyai beberapa persamaan grafik 2D komputer dari segi ketinggian. Menyunting Setelah membuat rakaman.5. Saiz Frame . 30 . Gunakan Dalam Pengajaran Di sinilah anda menggunakan program video yang telah dihasilkan. videotape dan sumber-sumber media yang bukan dari komputer. Sekiranya anda bekerja dalam pasukan. 1. Eropah. Terdapat satu format baru iaitu HDTV yang berasaskan 1125 imbasan garisan pada 60 pusingan sesaat dengan 16:9 aspect ratio. 11. • PAL (Phase Alternate Line) . Prebiu Rancangan perlu dipratonton oleh satu kumpulan kecil dan kemudian perbaiki kesilapan sekiranya ada. . Membuat Rakaman Audio Langkah ini adalah untuk memasukkan narasyen.Format yang digunnakan di Perancis. menggunakan televisyen. "Aspect Ratio" adalah perbandingan antara lebar dan tinggi skrin. Mulakan Penggambaran Anda mungkin akan membuat penggambaran luar dan dalam. Kalau tidak ia akan mengganggu kelancaran penggambaran 7.Imej statik dari filem. PAL terdiri daripada 625 garisan imbasan pada setiap 1/2 saat dan penindihan 50 pusingan sesaat. SUMBER-SUMBER VIDEO DIGITAL • Rakaman kamera video •Turutan imej grafik yang disusun secara bersiri.Format yang digunakan di US dan Jepun. NTSC mempunyai 525 imbasan garisan pada setiap 1/30 saat pada skain nisbah 4:3 aspect ratio.

Ia berfungsi dengan mengecilkan saiz frame imej. • QuickTime. filem dan video analog adalah berasaskan format pergerakkan frame per saat secara linear. •Microsoft Video l.97 fps (non-HDTV). Format Video Dan Codecs RealVideo. Ia menyokong system Windows dan Macintosh. MPEG-1 akan enkodkan klip video saiz skrin 352 x 240. Spatial Compression akan memadatkan ruang setiap imej seperti format fail grafik JPEG. Apple Quicktime dan beberapa format MPEG. Mengambi] masa yang panjang untuk mengkompres. •Web-specific. -Bermakna segmen video dimainkan pada satu kadar kelajuan dan kadar frame yang tetap. Sesuai untuk memadatkan imej yang dijanakan dengan komputer. ia perlu di instal terlebih dahulu.3. KADAR FRAME -Video Digital. Sesuai untuk previu sebelum menjana video akhir. Vivo dan Extreme hanya untuk tujuan 31 . dari mula hingga akhir. Codec untuk format AVI dan QuickTime yang menawarkan kadar pemadatan yang tinggi. 320 x 240. Sesetengah codec seperti compression' data 'temporal compression'. lebih licin pergerakkan video. Contoh jika seorang bercakap tanpa mengerakkan badan dengan latar yang sama. Satu format video yang agak baik. •Sorensen. iaitu 'spatial Apabila anda 'render' sesuatu video ke format video digital. Codecs mengkompres fail dengan cepat tetapi mengalami loss). Microsoft AVI bukanlah format yang terbaik tetapi ia menyokong semua sistem Windows. Drivers ini akan memadatkan fail video kepada saiz yang kecil dan dapat dimainkan tanpa kompromi dari segi saiz skrin dan kualiti. Hanya dapat menjana fail AVI. •Cinepak. (kualiti imej/video terjejas). 24 hingga 30 fps adalah kadar frame yang digunakan bagi video digital Enkoding Video: Codecs -Kebanyakkan komputer tidak berupaya memaparkan frame imej penuh pada 1/30 saat jika frame tersebut tidak dikompres. Codec Intel Indeo untuk format AVI dan QuickTime. -Animasi komputer yang biasa ialah 15 fps. Oleh itu terdapat drivers yang dipanggil codecs. • AVI. Format pemadat AVI yang asal dari Microsoft. Lebih banyak frame per saat. anda perlu memilih satu format klip video. Kedalaman Warna atau Resolusi -jumlah warna setiap piksel didalam frame atau imej. Terdapat beberapa format seperti Microsoft AVI. Menawarkan kualiti kompres yang baik dan mengekalkan imej video. -Bilangan frame per saat menentukan kelicinan pergerakkan. Apabila disusun secara bersiri. Kadar frame TV ialah 29. MPEG-4 adalah format baru yang menawarkan kualiti video yang baik pada kadar data yang rendah. Hanya untuk format QuickTime versi 3 ke atas. Setiap frame adalah imej tunggal yang memaparkan perubahan pergerakkan subjek dalam clip video. •Microsoft RLE (Run Length Encoding). tetapi boleh dimainkan pada paparan skrin penuh dengan 30fps. Berikut adalah ringkasan codecs yang boleh digunakan untuk menjana video. ilusi pergerakkan dihasilkan. hanya perubahan pada frame seterusnya akan berubah seperti pergerakkan mulut sedangkan bahagian yang tidak bergerak akan kekal. -Terdapat dua jenis kompres. Berikut ialah beberapa format fail yang menjadi pilihan. Adalah format yang semakin digunakan masa kini. • MPEG. internet. Sedangkan Temporal Compression menggunakan persamaan sesuatu frame secara berulang dan mengetuarkan data yang berulang. I76 x 112 atau 160 x 112. •Indeo.

pasting.PERISlAN DIGITAL VIDEO 1. •Pemadatan data video digital mentah kepada saiz yang kecil •Menyalin. 1. berhenti. mengeluar atau menambahpadanya. Perisian video digital boleh didapati dalam 3 bentuk. 32 . • Mengedit audio dengan menyalin. Video capture 2. Bab 11: Pengintegrasian Teknologi Maklumat dan Komunikasi dalam Pengajaran dan Pembelajaran • Pemprosesan Perkataan • Persembahan Elektronik • Hamparan Elektronik • Pangkalan Data • Penggunaan Perisian dan Alat Pengarangan • Penghasilan pakej multi media pembelajaran •Penggunaan Media Interaktif dalam pengajaran dan pembelajaran (sorry eh kawan-kwn….tlg baca dlm buku note nie ms 155-177) digital bertanggungjawab terhadap aspek mengawal perkakasan video capture. Video Capture Perisian Video Capture biasanya digunakan untuk mengawal perkakasan video capture. Setiap perisian yang bergantung kepada video • Menambah kesan efek pada klip video seperti tajuk atau transisi pada segmen video. kadar frame. pemadatan dan main klip. Perisian pengedit video berkemampuan untuk. kedalaman warna. saiz frame. Ia juga berkemampuan mengawal ciri-ciri input isyarat video seperti warna dan keterangan. pause. dan memadam frame video dari fail video. Main Video -bergantung kepada keupayaan sesuatu perisian menayangkan video digital pada sesuatu aplikasi yang lain. Satu kelebihan video digital ialah pengguna dapat melompat pada mana-mana bahagian klip dengan menggerakkan pointer fail. Perisian drivers dalam sistem operasi mengawal video capture. •Mencantum dua atau lebih frame sumber data video. dan sampling audio. Drivers ini dapat dicapai oleh pelbagai perisian untuk membantu membuat atau mencapai data video. Kemampuan yang paling asas ialah memainkan klip video pada sesuatu tetingkap atau skrin penuh dengan fungsi main. 2. rewind. Mengedit Video 3. pemadatan dan main klip. fast forward. Pemain video untuk perisian. • Mengubah saiz frame atau kadar frame segmen data video. memotong. Pengedit Video Perisian pengedit video digunakan untuk menghasilkan produk video digital yang siap. Ia juga mengawal bagaimana video dirakam tangkap iaitu algorithma pemadatan. maju frame atau undur.

Tujuan : Supaya pencipta mendapat pulangan dalam bentuk kewangan atau kebendaan. -Terbahagi -Hak kepada kategori utama: Hak ekonomi & Hak moral ekonomi ini adalah sesuatu yang bersifatkebendaan atau material. Muzik atau kesan audio Pantomin Gambar dan Grafik Audio Visual Rakaman suara -Tanda hak cipta mengandungi 3 elemen penting -Hak moral menjamin pencipta mendapat pengiktirafan sebagai seorang pencipta.untuk mengelakkan daripada orang lain membuat atau menggunakan ciptaan mereka tanpa kebenaran 1. Simbol © atau perkataan Copyright´ atau Hakcipta Terpelihara´ 2. -Hakcipta untuk diiktiraf sebagai seorang pencipta merupakan hak moral yang tinggi dan memberi kepuasan yang tinggi kepada pencipta.puisi. Kawalan keselamatan internet dan email -Internet dan email adlh trdedah kpd ancaman spt pencerobohan. penyelewengan. Nama pemilik hakcipta tersebut • Keselamatan Dasar keselamtan 1. =Undang-Undang Hak Cipta -Undang-undang ini menyediakan perlindungan monopoli secara sah kepada mereka yang mencipta idea atau pengetahuan. -Undang-undang perdagangan: Kawal maklumat penting yang tidak diketahui umum tetapi dirahsiakan oleh empunya -Antara bahan-bahan yg dikawal di bawah undangundang hak cipta:Bahan bercetak seperti novel . yang digunakan oleh pengusaha yang terlibat dalam pembuatan untuk mengenalpasti rahsia produk dan Teknologi Pendidikan • Hak cipta terpelihara (Copyright) -Merupakan hak ekslusif yg diberi oleh undangundang kepada pencipta/penerima haknya untuk kawal pengeluaran semula atau pelbagai bentuk penggunaan hasil ciptaan berkenaan bagi sesuatu tempoh. Tahun pertama penerbitan 3. 33 . pemalsuan. -Tujuan utama: Bagi melindungi 2 pencipta dan ciptaannya.Bab 12: Isu-isu dan trenda terkini dalam -Terdapat 4 undang-undang hak intelek iaitu. -Hakcipta mereka. -Undang-undang hak cipta: kawal ketulenan kerja seseorang -Undang-undang paten: kawal penemuan baru danberguna dan juga proses penemuan -Undang-undang tanda perdagangan: kawal perkataan. yang diberikan hak secara sah dari segi undang-undang terhadap ciptaan mereka. -Ia juga memberi hak mutlak terhadap hasil ciptaan asal dari mengalami apa-apa perubahan tanpa persetujuan pencipta. nama.Perlindugan data -teknologi terkini trmasuk pyulitan data adlah dgunakan utk mlindungi data yg dkemukakan dan pematuhan kpd standard keselamtn yg ktat adlh trpakai utk mghalag capaian yg tdk dbenarkan 2. Perlindungan hakcipta yang berkesan akan menjamin pemberian royalti kepada pencipta hasil daripd jualan ciptaannya adalah berdasarkan premis bahawa pencipta mempunyai hak kepunyaan terhadap ciptaan perkhidmatan mereka. simbol. Keselamatan storan -semua storan elektronik dan pghntaran data peribadi akn dlindungi dan disimpan dgn mggunakan teknologi keselamtn yg sesuai. -Memberi kuasa monopoli secara ekslusif kepada pencipta atau pemunya intelektual. aritikel dan sebagainya. pemintasan dan pembocoran rahsia.

setiap individu harus mengikut prosedur dan etika pengguanaan bahan dan teknologi. amalan penguatkuasaan peraturan.insurans. -Kita mempunyai tanggungjawab diri untuk mengurus dan menggunakan teknologi serta apa-apa jua bahan sedia ada dengan baik demi mencapai keseimbangan dan integrity sebagai ahli dalam keluarga. Oleh itu. nilai-nilai kerahsiaan harus dipelihara.microsoft untuk mempunyai dan rahsia membangun memajukan imej yang boleh seperti dihasilkan.pelan. terutamanya peta topografi. tindakan dan proses-proses pemikiran. melibatkan seseorang awam amanah. untuk segala menekankan rintangan kuasa yang akal diri menyekat teknologinya sehingga dapat meluaskan penggunaan jenamaya di serata dunia. -Di samping itu. -Ini juga termasuk filem. pemegang dan diperbanyak atau diulang pengeluarannya.pentadbir atau seseorang yang berkhidmat perkhidmatan bersuhabat menyebarkan sesuatu bahan yang sulit kepada pihak -Kawalan kendiri berpusatkan kepada kebolehan seseorang terhadap tindakannya. serta media ialah suatu keistimewaan dan bukan satu hak mutlak.model. masyarakat serta warganegara Malaysia. pita perakam dan alat-alat lain yang mengandungi suara. -Sebagai tersendiri contoh.imej atau grafik secara e-mel.Nilai-nilai kerahsiaan kini amat tergugat kerana kepesatan pembangunan alat komunikasi dari segi penghantaran data. Dalam pengurusan dan pentadbiran sesuatu oganisasi atau Negara Pembangunan teknologi yang dibina menggunakan melalui kaedah kerahsiaan dilaksanakan undang-undang. kesihatan dan tempat tinggal perlu dirahsiakan . terutama sekali dalam penggunaan alat komunikasi seperti computer di mana maklumat peribadi dari segi status kewangan. pelesenan dan praktis penguatkuasaan pentadbiran. negatif atau alat-alat yang mengandungi -Ini dalam lain. graf. -Segala akses kepada teknologi maklumat dan bahan bercetak. -kita harus mempratikkan tanggungjawab dalam menggunakan system teknologi dan teknologi maklumat dengan wajar serta menyedari implikasi tentang tindakan diri dalam ruang lingkup system laman web.lukisan. EDU3105 ----Hak Cipta Terpelihara©----------Alia aries------ 34 . • Kawalan kendiri -Kawalan kendiri merupakan suatu ikhtiar atau kehendak diri terhadap tingkah laku.-keselamtn internet dan email bgntng kpd a) Keselamtan fizikal Kompter hdklh diletakkn di tpmpt yg mmpunyai kawalan fizikal yg selamt dr penceroboh b) Keselmtn dokumen elektronik Perisian antivirus dan penapis malicious codes dpt myelamatkn fail yg dihntar • Kerahsiaan -Rahsia yang dimaksudkan ada kaitan dengan penjagaan dan pemeliharaan “bahan” dan alat atau objek.bahan bertulis seperti peta.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->