P. 1
Panduan Pengajaran & Pembelajaran Pendidikan Moral Tahun 3

Panduan Pengajaran & Pembelajaran Pendidikan Moral Tahun 3

|Views: 122|Likes:
Published by Michelle Chin
Pendidikan Moral Tahun 3 (Bermasalah Pembelajaran)
Pendidikan Moral Tahun 3 (Bermasalah Pembelajaran)

More info:

Published by: Michelle Chin on Jan 28, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/10/2013

pdf

text

original

Sections

 • KANDUNGAN
 • Bil Perkara Muka Surat
 • 1. Pendahuluan
 • 2. Buku Panduan Pengajaran & Pembelajaran
 • 3. Pendekatan Pengajaran dan pembelajaran
 • Tajuk : 2. Baik hati
 • LANGKAH AKTIVITI BBB CATATAN
 • Tajuk : 10. Kejujuran
 • Mengamalkan sikap rajin dalam aktiviti berkebun
 • Tajuk : 12. Kerjasama
 • Jadual tugas murid Lampiran II
 • Kad aktiviti

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) PANDUAN PENGAJARAN & PEMBELAJARAN PENDIDIKAN MORAL
TAHUN 3 BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM 2012

CETAKAN 2012 @Kementerian Pelajaran Malaysia Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat kebenaran bertulis daripada Pengarah, Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia, Aras 4-8, Blok E9, Parcel E, Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62604 Putrajaya

KANDUNGAN Bil 1. 2. 3. 4. Pendahuluan Buku Panduan pengajaran dan pembelajaran Pendekatan Pengajaran dan Pembelajaran Perkara Muka Surat v v vi

Pendidikan Moral
Baik hati Keberanian Kejujuran Kerajinan Kerjasama 1 9 13 19 28

iii

.

Perkembangan ini juga meliputi aspek jasmani. rohani dan intelek bagi melahirkan insan yang seimbang. keusahawanan serta kreativiti dan inovasi disisipkan bagi membimbing guru dalam melaksanakannya. Cadangan masa ini bukanlah sesuatu yang wajib dipatuhi kerana guru boleh mengadaptasikan cadangan aktiviti yang disediakan dengan mengambil kira kebolehan dan unit yang disediakan dengan mengambil kira kebolehan dan persekitaran murid. Aktiviti dan lembaran kerja yang disediakan untuk pengayaan dan pemulihan disediakan mengikut tahap kebolehan murid bagi mencapai standard pembelajaran. v . emosi. 2. Penerapan elemen TMK. Pendahuluan Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) Pendidikan Khas (Masalah Pembelajaran) digubal dengan matlamat untuk mengembangkan potensi murid secara menyeluruh. Buku Panduan Pengajaran & Pembelajaran Buku ini disediakan untuk membantu guru dalam pengajaran dan pembelajaran bagi mata pelajaran Seni Kreatif. harmonis dan berakhlak mulia. Buku ini mengandungi beberapa contoh nilai murni. Setiap contoh mempunyai masa yang dicadangkan. Penilaian yang disediakan bagi sesuatu pengajaran adalah bersifat dianostik bagi membolehkan guru mengesan kefahaman murid. Buku ini disediakan dengan menggunakan pendekatan belajar melalui bermain dan simulasi disamping menggabungjalinkan pendekatan-pendekatan pedagogi lain yang sesuai. seimbang dan bersepadu serta bersesuaian dengan tahap kefungsian murid.1.

Pendekatan Pengajaran dan pembelajaran Dalam melaksanakan pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Moral. 3. guru boleh mempelbagaikan pendekatan bagi mencapai kehendak Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran : Inkuiri Analisis Tugasan Belajar Melalui Bermain Pengajaran Bertema Pendekatan Kolaborasi (kumpulan pelbagai disiplin) Konstruktivisme Multi Sensori Pembelajaran Kontekstual Pembelajaran Interaktif Pembelajaran Koperatif Simulasi Pembelajaran Masteri Pembelajaran Pengalamian (experiential learning) vi .Cadangan aktiviti yang terdapat di dalam buku ini tidak mukatamad dan guru digalakkan mengubahsuai aktiviti bersesuaian dengan keupayaaan murid dan persekitaran. Guru juga digalakkan untuk membina modul p&p yang bersesuian dan secara tidak langsung berpeluang mengembangkan kreativiti.

Video “Membantu Keluarga” EMK: Teknologi Maklumat & Komunikasi 2. Murid membuat pemerhatian dan bersoal jawab dengan guru. Cadangan soalan: a. Kekeluargaan : 2. Baik hati : 60 minit : Kemanusiaan : 2.1. Apakah yang dilakukan oleh orang yang terdapat di dalam tayangan video? b. Menyebut aktiviti yang dijalankan untuk membantu keluarga : Komunikasi Keterampilan Diri Fizikal dan Estetika Kerohanian Sikap dan Nilai Objektif Nilai LANGKAH Set Induksi : Pada akhir pembelajaran dan pengajaran. Murid menonton video mengenai aktiviti membantu keluarga. hormat dan kasih sayang AKTIVITI BBB CATATAN 1. hemah tinggi. kerjasama.1.DRAF Tajuk Masa Tunjang Utama Standard Kandungan Standard Pembelajaran Tunjang lain yang disepadukan : 2. Siapakah yang membantu keluarga di rumah? 1 .1. murid dapat menyebut 3 daripada 5 aktiviti yang dijalankan untuk membantu keluarga di rumah : Bertanggungjawab.

Murid dipakaikan topeng watak berdasarkan undian yang diperolehi. 3. Apakah aktiviti yang dilakukan oleh bapa? b. Siapakah yang suka membantu bapa? d. Apakah yang dilakukan oleh ibu? c. apakah yang telah dilakonkan untuk EMK: Kreativiti & Inovatif 2 . (Guru memberikan contoh aktiviti serta peralatan) Cabutan undian Peralatan simulasi EMK: Kreativiti & Inovatif Langkah 3 Murid bersoal jawab dengan guru tentang aktiviti simulasi yang telah dijalankan. ibu. Sebagai anak.DRAF LANGKAH AKTIVITI BBB CATATAN Langkah 1 Murid melihat gambar aktiviti membantu keluarga yang ditunjukkan. murid membuat aktiviti simulasi membantu keluarga di rumah dengan bimbingan guru. Berdasarkan watak tersebut. Murid membuat cabutan undian untuk memegang watak bapa. kakak dan abang. Apakah yang dilakukan oleh bapa? b. Cadangan soalan: a. Cadangan soalan: a. 2. Siapakah yang suka membantu ibu? Gambar (Lampiran I dan II) Langkah 2 1.

EMK: Kreativiti & Inovatif 3 . Apakah aktiviti yang dilakukan oleh anak untuk membantu ibu? Langkah 4 Murid membuat aktiviti dalam lembaran kerja. 2. Guru merumuskan isi pelajaran hari ini. Seorang murid membuat aksi tanpa suara yang menunjukkan aksi membantu keluarga. Aras rendah Aras sederhana Aras tinggi : Menyebut tiga aktiviti membantu keluarga berpandukan gambar. 3. : Menyebut dan memadankan gambar berkaitan situasi. : Menyebut dan menyesuaikan perkataan yang berkaitan dengan aktiviti membantu keluarga.DRAF LANGKAH membantu bapa? AKTIVITI BBB CATATAN c. Apakah aktiviti yang dilakukan oleh ibu? d. Lembaran kerja Penutup 1. Murid lain meneka aksi yang dilakukan.

DRAF LAMPIRAN I Gambar gotong royong membantu ibu bapa 4 .

DRAF LAMPIRAN II Gambar : Ali membantu ibunya menyapu sampah. 5 .

Kekeluargaan Standard Pembelajaran : 2.DRAF Tajuk : 2. Kelas :______________ Tarikh :________________ 6 . Baik hati Standard Kandungan : 2.1.1.1. Menyebut aktiviti yang dijalankan untuk membantu keluarga Nama :_____________________________________________ Sebutkan aktiviti yang terdapat di dalam gambar dan warnakannya.

1. Membantu keluarga Standard Pembelajaran : 2. Kelas :______________ Tarikh :________________ 7 . Baik hati Standard Kandungan : 2. Menyebut aktiviti yang dijalankan untuk membantu keluarga Nama :_____________________________________________ Menyebut dan memadankan gambar.DRAF Tajuk : 2.1.1.

DRAF Tajuk : 2. Kelas :______________ Tarikh :________________ Menjaga adik Membantu ayah Membasuh pinggan 8 . suai perkataan dan warnakan aktiviti membantu keluarga. Menyebut aktiviti yang dijalankan untuk membantu keluarga Nama :_____________________________________________ Sebut. Baik hati Standard Kandungan : 2. Membantu keluarga Standard Pembelajaran : 2.1.1.1.

Berkomunikasi : 9.1. hormat dan bertanggungjawab AKTIVITI BBB Video Idola Kecil atau Video Tom-tom Bak CATATAN EMK: Teknologi Maklumat dan Komunikasi 1. 2.Keberanian : 30 minit : Kemanusiaan : 9. Murid menonton video Idola Kecil yang ditunjukkan oleh guru. Apakah yang dilakukan oleh kanak-kanak didalam video tersebut? 3. toleransi. Apakah yang kamu dapat lihat di dalam video? b. murid dapat menunjukkan sikap berani semasa menyertai aktiviti persembahan nyanyian : Kerjasama. Cadangan soalan: a.DRAF Tajuk Masa Tunjang Utama Standard Kandungan Standard Pembelajaran Tunjang lain yang disepadukan : 9.1.1. Murid melakukan pemerhatian dan bersoal jawab dengan guru berdasarkan video. hemah tinggi. Menunjukkan sikap berani mengambil bahagian dalam aktiviti sekolah : Literasi Sains dan Teknologi Komunikasi Fizikal dan Estetika Kerohanian Sikap dan Nilai Objektif Nilai LANGKAH Set Induksi : Pada akhir pembelajaran dan pengajaran. Guru menerangkan tentang sikap berani yang ditunjukkan oleh 9 .

2. Setiap kumpulan dikehendaki menghantar seorang wakil untuk menyanyi lagu ” Burung Kakak Tua” secara individu. Video lagu “BurungKakakTua” EMK: Teknologi Maklumat dan Komunikasi EMK: Teknologi Maklumat dan Komunikasi Langkah 2 1. Semua murid mengambil bahagian secara bergilir-gilir. Murid menyanyi lagu “Burung Kakak Tua” secara bergilir-gilir mengikut kumpulan dengan iringan muzik. 2. Murid menerima ganjaran kerana sikap berani yang ditunjukkan. Murid menyanyi secara beramai-ramai mengikut rentak lagu.DRAF LANGKAH AKTIVITI kanak-kanak didalam video. 3. 4. Token 10 . Murid dibahagikan kepada dua kumpulan dan setiap kumpulan membentuk bulatan. Video lagu “BurungKakakTua” Langkah 3 1. Murid yang tiada keyakinan diri akan dibantu oleh guru. Murid menonton video lagu ”Burung Kakak Tua” yang ditunjukkan oleh guru. BBB CATATAN Langkah 1 1. 2.

2. Guru merumuskan pelajaran hari ini dan mencadangkan murid supaya berani menyertai sebarang aktiviti di sekolah. BBB CATATAN EMK: Teknologi maklumat dan komunikasi Video lagu ‘“Burung Kakak Tua’’ 11 .DRAF LANGKAH Penutup AKTIVITI 1. Murid menyanyikan semula lagu “ Burung Kakak Tua” secara beramai-ramai.

1.1.1. NAMA MURID BERSIKAP BERANI BERSIKAP BERANI DENGAN BANTUAN TIDAK BERANI CATATAN 12 . Berkomunikasi Standard Pembelajaran : 9. 3. 8. Menunjukkan sikap berani mengambil bahagian dalam aktiviti sekolah SENARAI SEMAK Kelas : _____________________________ Tarikh : _____________________________ Arahan : Tandakan ( / ) pada ruangan “ Bersikap berani ” atau “ Bersikap berani dengan bantuan ” atau “ Tidak berani ” BIL 1. 5. 4. 6. Keberanian Standard Kandungan : 9. 2.DRAF Tajuk : 9. 7.

2. Bersikap jujur dengan rakan : 10. Menceritakan perlakuan jujur secara berpandu : Komunikasi Keterampilan Diri Fizikal dan Estetika Kerohanian Sikap dan Nilai Objektif Nilai LANGKAH : Pada akhir pembelajaran dan pengajaran. Cadangan soalan: a.1.1. Sebutkan perlakuan yang baik dalam gambar video? Tayangan Video “Upin & Ipin” EMK: Teknologi Maklumat & Komunikasi 13 .1. Murid menonton tayangan video ”Upin dan Ipin” yang menunjukkan perlakuan jujur. murid boleh menyebutkan 3 daripada 5 perlakuan jujur : Kerjasama. Murid membuat pemerhatian sikap jujur yang terdapat dalam video tersebut.DRAF Tajuk Masa Tunjang Utama Standard Kandungan Standard Pembelajaran Tunjang lain yang disepadukan : 10. bertanggungjawab. hemah tinggi dan keberanian AKTIVITI BBB CATATAN Set Induksi 1. Kejujuran : 60 minit : Kemanusiaan : 10.

Murid menyebut sikap jujur yang ada pada kad situasi yang dipancing dengan bimbingan guru. Murid berada dalam kumpulan berpasangan. Cadangan soalan : a. 2. Setiap murid diberi joran permainan. Murid dikehendaki memancing kad yang berkaitan situasi sikap jujur yang terdapat di dalam bekas. Gambar apa yang dapat kamu pancing? b. Murid melihat kad gambar situasi yang berkaitan sikap jujur. 2. 4.DRAF LANGKAH AKTIVITI BBB CATATAN Langkah 1 1. 1. Setiap kumpulan diberikan satu sampul berisi kad gambar Lembaran kerja Kad gambar EMK: Kreativiti & Inovatif 14 . Apa yang perlu kamu lakukan sekiranya kejadian itu berlaku? Joran permainan Kad gambar Besen plastik EMK: Kreativiti & Inovatif Langkah 3 1. Murid menyebut satu persatu sikap jujur yang terdapat pada gambar dengan bimbingan. 2. Kad gambar (Lampiran I) Langkah 2 Permainan pancing kad gambar situasi. 3.

gambar yang berkaitan dengan sikap jujur 15 .DRAF LANGKAH situasi. 3. Aras sederhana: Mengumpul dan menampal 5 keping gambar yang berkaitan dengan sikap jujur ke dalam buku skrap dengan bimbingan guru. Aktiviti ini dilakukan secara bergilir-gilir. AKTIVITI BBB CATATAN 3. Tayangan video ” Upin & Ipin” Buku skrap Gambar . Aras tinggi: Mengumpul dan menampal lebih daripada 5 keping gambar yang berkaitan dengan sikap jujur ke dalam buku skrap. Seorang murid menyebut kad gambar situasi yang ditunjukkan oleh pasangannya. Murid menerangkan tentang nilai kejujuran berdasarkan video yang ditonton. 4. Penutup 1. 2. Aras rendah: Murid mengumpul dan menampal 3 keping gambar yang berkaitan dengan sikap jujur ke dalam buku skrap dengan bimbingan guru. Murid menonton tayangan video. Guru merumuskan pembelajaran dan pengajaran hari ini. Langkah 4 Murid melakukan aktiviti secara berkumpulan.

DRAF LAMPIRAN I Kelakuan tidak sengaja memecah cermin. 16 Memohon maaf apabila melakukan kesalahan. .

1. 1 2 3 4 5 17 6 .1.DRAF Tajuk Standard Kandungan Standard Pembelajaran : 10. Kejujuran Bersikap jujur dengan rakan Menceritakan perlakuan jujur secara berpandu Kelas :______________ Tarikh :________________ Nama :_____________________________________________ Murid menyebut sikap jujur yang terdapat pada gambar bersiri.1. : 10. : 10.

1 Kejujuran Bersikap jujur dengan rakan Menceritakan perlakuan jujur secara berpandu Kelas :______________ Tarikh :________________ Nama :_____________________________________________ Murid menyusun cerita yang berkaitan dengan sikap kejujuran berpandukan gambar bersiri. Ahmad menipu orang kampung. 18 . : 10. : 10. 1 2 3 Ahmad seorang pengembala kambing. Tiada orang menolong dan kambing Ahmad di makan serigala.1.DRAF Tajuk Standard Kandungan Standard Pembelajaran : 10.1. Ahmad mengadu kepada orang kampung. 4 5 6 Serigala datang memakan kambing Ahmad. Ahmad mengadu serigala memakan kambingnya.

hemah tinggi.1.DRAF Tajuk Masa Tunjang Utama Standard Kandungan Standard Pembelajaran Tunjang lain yang disepadukan : 11. baik hati. Mengamalkan sikap rajin dalam aktiviti seharian : Komunikasi Keterampilan Diri Fizikal dan Estetika Kerohanian Sikap dan Nilai Objektif Nilai : Pada akhir pembelajaran dan pengajaran. 2. dan toleransi LANGKAH AKTIVITI BBB CD Lagu ”Pak Mamat Ada Kebun” CATATAN EMK: Teknologi Maklumat dan Komunikasi Set Induksi 1. kejujuran. hormat. Sesi soal jawab tentang aktiviti yang biasanya dijalankan di kebun.2. Langkah 1 1. kerjasama.1. Peralatan berkebun EMK: Keusahawanan 19 . Bersikap rajin : 11. Murid bersama guru ke tapak perkebunan sekolah. murid boleh menunjukkan sikap rajin dalam aktiviti berkebun : Bertanggungjawab. Kerajinan : 60 minit : Kemanusiaan : 11. Murid mendengar dan menyanyikan lagu ”Pak Mamat Ada Kebun” dengan iringan muzik.

Guru menunjukkan gambar tunggal aktiviti berkebun. Murid menyimpan peralatan yang digunakan dan membersihkan diri setelah selesai menjalani aktiviti berkebun. b. Kumpulan A . 2. Murid dibahagikan kepada 3 kumpulan dan mereka diminta melakukan cabutan undian untuk menentukan tugas mereka. Murid melakukan pemerhatian dan mengaitkannya dengan aktiviti yang telah murid lakukan tadi. 4. Kumpulan C .aktiviti menanam dan membaja 3. Langkah 2 1. Murid bersoal jawab dengan guru mengenai aktiviti yang telah dijalankan di kebun tadi. 3.aktiviti membersih dan merumput. Murid diminta mengambil peralatan berkebun yang bersesuaian dan menjalankan aktiviti mereka dengan bimbingan guru . Kad gambar (Lampiran I) EMK: Kreativiti & Inovatif 20 .DRAF LANGKAH AKTIVITI BBB CATATAN Cadangan soalan : a. Kumpulan B . Namakan alatan yang digunakan untuk berkebun? 2. a.aktiviti menggembur dan menyiram pokok c. Apakah aktiviti yang biasa kita lakukan di kebun? b.

Murid diminta menyatakan sikap rajin yang ada pada gambar puzzle yang telah dicantum. Berapa orang murid yang rajin membuat kerja? d. Guru merumuskan pelajaran hari ini. Apakah yang dilakukan oleh murid lelaki di dalam gambar tersebut? c. Murid mencantum potongan gambar puzzle. 2. Kad puzzle EMK: Kreativiti & Inovatif Penutup 1. Cadangan soalan: a. 3. Murid bersoal jawab tentang gambar tersebut. Murid menyanyikan semula lagu “Pak Mamat Ada Kebun”. Berapa orang murid yang malas membuat kerja? BBB CATATAN Langkah 3 1. Apakah yang dilakukan oleh murid yang terdapat di dalam gambar? b. 3. Murid diberikan gambar puzzle situasi.DRAF LANGKAH AKTIVITI 4. CD Lagu ”Pak Mamat Ada Kebun” EMK: Teknologi Maklumat dan Komunikasi 21 . 2. Guru memberikan pujian kepada murid yang menunjukkan sikap rajin.

DRAF Lampiran I Mengamalkan sikap rajin dalam aktiviti berkebun. 22 . Arahan:Nyatakan aktiviti gambar di bawah dan warnakannya. Arahan: Cantumkan gambar di bawah.

DRAF 23 .

2.1.1. Mengamalkan sikap rajin dalam aktiviti seharian Nama :_____________________________________________ Gunting dan susun gambar yang diberikan. Kerajinan Standard Kandungan : 11. Kelas :______________ Tarikh :________________ 24 .DRAF Tajuk : 11. Bersikap rajin terhadap diri sendiri Standard Pembelajaran : 11.

DRAF Gunting dan susun gambar yang diberikan. 25 .

26 .DRAF Gunting dan susun gambar yang diberikan.

DRAF Gunting dan susun gambar yang diberikan. Kerjasama : 60 minit 27 . Tajuk Masa : 12.

DRAF Tunjang Utama Standard Kandungan Standard Pembelajaran Tunjang lain yang disepadukan : Kemanusiaan : 12. Apakah nilai yang ditunjukkan oleh semut semasa mengangkat biskut itu? 3.1.1. murid dapat menyatakan 3 daripada 4 aktiviti yang boleh dilakukan bersama rakan semasa di dalam bilik darjah : Kerjasama. Murid membuat pemerhatian daripada tayangan slaid dan bersoal jawab dengan guru. Murid diberi penerangan tentang sikap kerjasama yang BBB Tayangan LCD ”Cerita Sang Semut” CATATAN EMK: Teknologi Maklumat & Komunikasi 28 . 2. Apakah yang dilakukan oleh semut terhadap sekeping biskut itu? c. Kerjasama : 12. Menyatakan aktiviti yang boleh dilakukan bersama rakan : Literasi Sains dan Teknologi Komunikasi Fizikal dan Estetika Kerohanian Sikap dan Nilai Objektif Nilai LANGKAH Set Induksi : Pada akhir pembelajaran dan pengajaran. toleransi dan kerajinan AKTIVITI 1. Apakah yang kamu dapat lihat dalam tayangan slaid? b. bertanggungjawab.2. Murid menonton tayangan slaid yang ditunjukkan oleh guru. Cadangan soalan: a.

AKTIVITI BBB CATATAN Langkah 1 1. Cadangan soalan: a.DRAF LANGKAH dilakukan oleh semut. Murid membuat pemerhatian pada jadual tugas harian yang ditunjukkan oleh guru. Murid bersoal jawab dengan guru berkaitan dengan jadual tugas harian tersebut. Murid bersoal jawab dengan guru berkaitan keceriaan kelas. 3. Apakah yang kamu perlu lakukan dalam kelas? b. Apakah aktiviti yang kamu lakukan untuk menceriakan kelas? Jadual tugas murid EMK: Kreativiti dan Inovatif 2. Cadangan soalan: a. Apakah aktiviti yang terdapat di dalam jadual tugas? b. Adakah aktiviti yang kamu sebutkan untuk menceriakan kelas tadi terdapat dalam jadual bertugas ini? 29 .

Setiap murid mengambil kad gambar yang terdapat di dalam kotak. 4.. Puzzle Bahan terbuang Gam Gunting Tali Kertas warna EMK: Kreativiti dan inovatif 30 . 5.kerjasama! Simulasi Langkah 4 Guru memberikan lembaran kerja: Aras rendah :Murid mencantumkan puzzle gambar peralatan kebersihan secara berkumpulan.DRAF LANGKAH Langkah 2 AKTIVITI 3. Murid membuat aktiviti simulasi secara berkumpulan berpandukan kad gambar yang diperolehi... Murid menyatakan semula aktiviti yang dilakukan berdasarkan simulasi. Murid mengikut guru menyebut perkataan “ Apa yang penting. BBB Kad gambar aktiviti CATATAN EMK: Kreativiti dan inovatif Langkah 3 1. Murid berkumpul dalam kumpulan mengikut kad gambar yang diperolehi.. Aras sederhana: Murid membuat satu model gambar peralatan kebersihan dengan menggunakan plastisin. Murid menyatakan perasaan yang mereka rasai semasa menjalankan aktiviti secara bekerjasama. 3. 2.

2. CD lagu 31 . Murid mendengar dan menyanyikan lagu “ Wonderpet ” berjudul “Kerjasama” dari CD lagu sebagai pengukuhan. Guru merumuskan isi pelajaran hari ini. Penutup 1.DRAF LANGKAH AKTIVITI BBB CATATAN Aras tinggi: Murid membuat satu model gambar peralatan kebersihan dengan menggunakan bahan terbuang.

DRAF Kad gambar Lampiran I 32 .

DRAF Jadual tugas murid Lampiran II Hari Tugas ISNIN ALI CHONG TAN KASIM AHMAD SHILA MASTURA RANI KUMAR ANI RANI MASTURA CHONG AHMAD KUMAR ALI TAN SHILA ANI KASIM KASIM ANI SHILA MASTURA CHONG TAN KARIM ALI RANI AHMAD SHILA KUMAR ALI RANI MASTURA KARIM CHONG KASIM SHILA TAN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT 33 .

DRAF Lampiran II Kad aktiviti Arahan : Gunting gambar bagi membentuk kad aktiviti 34 .

DRAF Puzzle 35 .

36 . Sikap kerjasama Standard Pembelajaran : 12. Menyatakan aktiviti yang boleh dilakukan bersama rakan Nama :_____________________________________________ Kelas :______________ Tarikh :________________ Arahan guru : Guru meminta murid menyesuaikan alatan membersihkan kelas pada gambar.1. Kerjasama Standard Kandungan : 12.DRAF Tajuk : 12. Arahan murid : Murid menyesuaikan alatan membersihkan kelas pada gambar.2.1.

Kerjasama Standard Kandungan : 12.1. Siti. Menyatakan aktiviti yang boleh dilakukan bersama rakan Nama :_____________________________________________ Kelas :______________ Tarikh :________________ Arahan guru : Guru meminta murid menampalkan pelekat gambar mimik muka senyum pada pernyataan yang menunjukkan nilai kerjasama dan pelekat gambar mimik muka sedih untuk pernyataan yang tidak menunjukkan nilai kerjasama pada ruang yang ditetapkan. 1. 3.DRAF Tajuk : 12. Ani dan Karim membersihkan meja guru. John hanya melihat Rosli menyusun buku di perpustakaan. Bersedia memberi kerjasama kepada rakan Standard Pembelajaran : 12. Arahan murid : Murid menampalkan pelekat gambar mimik muka pada ruang yang ditetapkan. 2.2. Rakan-rakan Kumar bersama-sama menyusun kerusi dan meja murid. 4. Aisyah dan Nani bersama-sama menyapu sampah di bilik darjah 37 . 5.1. Mala dan Tan menconteng papan tulis.

DRAF Gunting dan tampal mimik muka di bawah mengikut pernyataan yang diberi. 38 .

Arahan murid : Murid melebelkan perlakuan bekerjasama. Kerjasama Standard Kandungan : 12. Menyatakan aktiviti yang boleh dilakukan bersama rakan Nama :_____________________________________________ Kelas :______________ Tarikh :________________ Arahan guru : Guru meminta murid melebelkan perlakuan bekerjasama. Bersedia memberi kerjasama kepada rakan Standard Pembelajaran : 12.DRAF Tajuk : 12. menyapu sampah menyusun perabot memadam papan tulis 39 .2.1.1.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->