P. 1
Panduan Pengajaran & Pembelajaran Pendidikan Moral Tahun 3

Panduan Pengajaran & Pembelajaran Pendidikan Moral Tahun 3

|Views: 139|Likes:
Published by Michelle Chin
Pendidikan Moral Tahun 3 (Bermasalah Pembelajaran)
Pendidikan Moral Tahun 3 (Bermasalah Pembelajaran)

More info:

Published by: Michelle Chin on Jan 28, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/10/2013

pdf

text

original

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) PANDUAN PENGAJARAN & PEMBELAJARAN PENDIDIKAN MORAL
TAHUN 3 BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM 2012

CETAKAN 2012 @Kementerian Pelajaran Malaysia Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat kebenaran bertulis daripada Pengarah, Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia, Aras 4-8, Blok E9, Parcel E, Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62604 Putrajaya

KANDUNGAN Bil 1. 2. 3. 4. Pendahuluan Buku Panduan pengajaran dan pembelajaran Pendekatan Pengajaran dan Pembelajaran Perkara Muka Surat v v vi

Pendidikan Moral
Baik hati Keberanian Kejujuran Kerajinan Kerjasama 1 9 13 19 28

iii

.

rohani dan intelek bagi melahirkan insan yang seimbang. emosi. Cadangan masa ini bukanlah sesuatu yang wajib dipatuhi kerana guru boleh mengadaptasikan cadangan aktiviti yang disediakan dengan mengambil kira kebolehan dan unit yang disediakan dengan mengambil kira kebolehan dan persekitaran murid. Buku ini mengandungi beberapa contoh nilai murni. Aktiviti dan lembaran kerja yang disediakan untuk pengayaan dan pemulihan disediakan mengikut tahap kebolehan murid bagi mencapai standard pembelajaran. Buku ini disediakan dengan menggunakan pendekatan belajar melalui bermain dan simulasi disamping menggabungjalinkan pendekatan-pendekatan pedagogi lain yang sesuai. Penerapan elemen TMK. Setiap contoh mempunyai masa yang dicadangkan. seimbang dan bersepadu serta bersesuaian dengan tahap kefungsian murid. Buku Panduan Pengajaran & Pembelajaran Buku ini disediakan untuk membantu guru dalam pengajaran dan pembelajaran bagi mata pelajaran Seni Kreatif. 2. harmonis dan berakhlak mulia. Perkembangan ini juga meliputi aspek jasmani. Pendahuluan Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) Pendidikan Khas (Masalah Pembelajaran) digubal dengan matlamat untuk mengembangkan potensi murid secara menyeluruh.1. keusahawanan serta kreativiti dan inovasi disisipkan bagi membimbing guru dalam melaksanakannya. Penilaian yang disediakan bagi sesuatu pengajaran adalah bersifat dianostik bagi membolehkan guru mengesan kefahaman murid. v .

Cadangan aktiviti yang terdapat di dalam buku ini tidak mukatamad dan guru digalakkan mengubahsuai aktiviti bersesuaian dengan keupayaaan murid dan persekitaran. Pendekatan Pengajaran dan pembelajaran Dalam melaksanakan pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Moral. 3. guru boleh mempelbagaikan pendekatan bagi mencapai kehendak Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran : Inkuiri Analisis Tugasan Belajar Melalui Bermain Pengajaran Bertema Pendekatan Kolaborasi (kumpulan pelbagai disiplin) Konstruktivisme Multi Sensori Pembelajaran Kontekstual Pembelajaran Interaktif Pembelajaran Koperatif Simulasi Pembelajaran Masteri Pembelajaran Pengalamian (experiential learning) vi . Guru juga digalakkan untuk membina modul p&p yang bersesuian dan secara tidak langsung berpeluang mengembangkan kreativiti.

murid dapat menyebut 3 daripada 5 aktiviti yang dijalankan untuk membantu keluarga di rumah : Bertanggungjawab.1. Murid menonton video mengenai aktiviti membantu keluarga. kerjasama. Cadangan soalan: a. Murid membuat pemerhatian dan bersoal jawab dengan guru. Menyebut aktiviti yang dijalankan untuk membantu keluarga : Komunikasi Keterampilan Diri Fizikal dan Estetika Kerohanian Sikap dan Nilai Objektif Nilai LANGKAH Set Induksi : Pada akhir pembelajaran dan pengajaran. Siapakah yang membantu keluarga di rumah? 1 . Baik hati : 60 minit : Kemanusiaan : 2. Kekeluargaan : 2. hemah tinggi.1. Video “Membantu Keluarga” EMK: Teknologi Maklumat & Komunikasi 2.DRAF Tajuk Masa Tunjang Utama Standard Kandungan Standard Pembelajaran Tunjang lain yang disepadukan : 2.1. Apakah yang dilakukan oleh orang yang terdapat di dalam tayangan video? b. hormat dan kasih sayang AKTIVITI BBB CATATAN 1.

(Guru memberikan contoh aktiviti serta peralatan) Cabutan undian Peralatan simulasi EMK: Kreativiti & Inovatif Langkah 3 Murid bersoal jawab dengan guru tentang aktiviti simulasi yang telah dijalankan.DRAF LANGKAH AKTIVITI BBB CATATAN Langkah 1 Murid melihat gambar aktiviti membantu keluarga yang ditunjukkan. 3. Apakah aktiviti yang dilakukan oleh bapa? b. Murid dipakaikan topeng watak berdasarkan undian yang diperolehi. murid membuat aktiviti simulasi membantu keluarga di rumah dengan bimbingan guru. Cadangan soalan: a. apakah yang telah dilakonkan untuk EMK: Kreativiti & Inovatif 2 . Apakah yang dilakukan oleh bapa? b. Murid membuat cabutan undian untuk memegang watak bapa. Berdasarkan watak tersebut. Cadangan soalan: a. kakak dan abang. Apakah yang dilakukan oleh ibu? c. Siapakah yang suka membantu ibu? Gambar (Lampiran I dan II) Langkah 2 1. ibu. Siapakah yang suka membantu bapa? d. 2. Sebagai anak.

Apakah aktiviti yang dilakukan oleh anak untuk membantu ibu? Langkah 4 Murid membuat aktiviti dalam lembaran kerja. Apakah aktiviti yang dilakukan oleh ibu? d. : Menyebut dan menyesuaikan perkataan yang berkaitan dengan aktiviti membantu keluarga. Aras rendah Aras sederhana Aras tinggi : Menyebut tiga aktiviti membantu keluarga berpandukan gambar. Seorang murid membuat aksi tanpa suara yang menunjukkan aksi membantu keluarga. Murid lain meneka aksi yang dilakukan. EMK: Kreativiti & Inovatif 3 . Guru merumuskan isi pelajaran hari ini.DRAF LANGKAH membantu bapa? AKTIVITI BBB CATATAN c. 2. : Menyebut dan memadankan gambar berkaitan situasi. Lembaran kerja Penutup 1. 3.

DRAF LAMPIRAN I Gambar gotong royong membantu ibu bapa 4 .

DRAF LAMPIRAN II Gambar : Ali membantu ibunya menyapu sampah. 5 .

Kekeluargaan Standard Pembelajaran : 2.1.DRAF Tajuk : 2.1. Kelas :______________ Tarikh :________________ 6 .1. Menyebut aktiviti yang dijalankan untuk membantu keluarga Nama :_____________________________________________ Sebutkan aktiviti yang terdapat di dalam gambar dan warnakannya. Baik hati Standard Kandungan : 2.

Kelas :______________ Tarikh :________________ 7 .1. Baik hati Standard Kandungan : 2.DRAF Tajuk : 2.1. Menyebut aktiviti yang dijalankan untuk membantu keluarga Nama :_____________________________________________ Menyebut dan memadankan gambar. Membantu keluarga Standard Pembelajaran : 2.1.

1. Membantu keluarga Standard Pembelajaran : 2.1. suai perkataan dan warnakan aktiviti membantu keluarga.DRAF Tajuk : 2. Baik hati Standard Kandungan : 2. Kelas :______________ Tarikh :________________ Menjaga adik Membantu ayah Membasuh pinggan 8 . Menyebut aktiviti yang dijalankan untuk membantu keluarga Nama :_____________________________________________ Sebut.1.

toleransi.Keberanian : 30 minit : Kemanusiaan : 9. 2.1. Murid menonton video Idola Kecil yang ditunjukkan oleh guru.DRAF Tajuk Masa Tunjang Utama Standard Kandungan Standard Pembelajaran Tunjang lain yang disepadukan : 9. Murid melakukan pemerhatian dan bersoal jawab dengan guru berdasarkan video.1. Berkomunikasi : 9.1. Guru menerangkan tentang sikap berani yang ditunjukkan oleh 9 . Cadangan soalan: a. hormat dan bertanggungjawab AKTIVITI BBB Video Idola Kecil atau Video Tom-tom Bak CATATAN EMK: Teknologi Maklumat dan Komunikasi 1. Apakah yang dilakukan oleh kanak-kanak didalam video tersebut? 3. Menunjukkan sikap berani mengambil bahagian dalam aktiviti sekolah : Literasi Sains dan Teknologi Komunikasi Fizikal dan Estetika Kerohanian Sikap dan Nilai Objektif Nilai LANGKAH Set Induksi : Pada akhir pembelajaran dan pengajaran. murid dapat menunjukkan sikap berani semasa menyertai aktiviti persembahan nyanyian : Kerjasama. Apakah yang kamu dapat lihat di dalam video? b. hemah tinggi.

Murid dibahagikan kepada dua kumpulan dan setiap kumpulan membentuk bulatan. Setiap kumpulan dikehendaki menghantar seorang wakil untuk menyanyi lagu ” Burung Kakak Tua” secara individu. Murid menyanyi lagu “Burung Kakak Tua” secara bergilir-gilir mengikut kumpulan dengan iringan muzik. 2. Video lagu “BurungKakakTua” Langkah 3 1. Video lagu “BurungKakakTua” EMK: Teknologi Maklumat dan Komunikasi EMK: Teknologi Maklumat dan Komunikasi Langkah 2 1. 3.DRAF LANGKAH AKTIVITI kanak-kanak didalam video. Murid yang tiada keyakinan diri akan dibantu oleh guru. BBB CATATAN Langkah 1 1. 4. 2. Murid menonton video lagu ”Burung Kakak Tua” yang ditunjukkan oleh guru. Semua murid mengambil bahagian secara bergilir-gilir. Murid menyanyi secara beramai-ramai mengikut rentak lagu. 2. Murid menerima ganjaran kerana sikap berani yang ditunjukkan. Token 10 .

BBB CATATAN EMK: Teknologi maklumat dan komunikasi Video lagu ‘“Burung Kakak Tua’’ 11 . Murid menyanyikan semula lagu “ Burung Kakak Tua” secara beramai-ramai. Guru merumuskan pelajaran hari ini dan mencadangkan murid supaya berani menyertai sebarang aktiviti di sekolah. 2.DRAF LANGKAH Penutup AKTIVITI 1.

Menunjukkan sikap berani mengambil bahagian dalam aktiviti sekolah SENARAI SEMAK Kelas : _____________________________ Tarikh : _____________________________ Arahan : Tandakan ( / ) pada ruangan “ Bersikap berani ” atau “ Bersikap berani dengan bantuan ” atau “ Tidak berani ” BIL 1. 6.1. 2. 7.DRAF Tajuk : 9.1. NAMA MURID BERSIKAP BERANI BERSIKAP BERANI DENGAN BANTUAN TIDAK BERANI CATATAN 12 . 5. 4. Keberanian Standard Kandungan : 9. Berkomunikasi Standard Pembelajaran : 9. 8.1. 3.

Murid menonton tayangan video ”Upin dan Ipin” yang menunjukkan perlakuan jujur.1. Bersikap jujur dengan rakan : 10.DRAF Tajuk Masa Tunjang Utama Standard Kandungan Standard Pembelajaran Tunjang lain yang disepadukan : 10. Menceritakan perlakuan jujur secara berpandu : Komunikasi Keterampilan Diri Fizikal dan Estetika Kerohanian Sikap dan Nilai Objektif Nilai LANGKAH : Pada akhir pembelajaran dan pengajaran. Cadangan soalan: a.1.1. Kejujuran : 60 minit : Kemanusiaan : 10. Murid membuat pemerhatian sikap jujur yang terdapat dalam video tersebut. Sebutkan perlakuan yang baik dalam gambar video? Tayangan Video “Upin & Ipin” EMK: Teknologi Maklumat & Komunikasi 13 . 2. hemah tinggi dan keberanian AKTIVITI BBB CATATAN Set Induksi 1. bertanggungjawab. murid boleh menyebutkan 3 daripada 5 perlakuan jujur : Kerjasama.

Cadangan soalan : a. Gambar apa yang dapat kamu pancing? b. 2. 4. Apa yang perlu kamu lakukan sekiranya kejadian itu berlaku? Joran permainan Kad gambar Besen plastik EMK: Kreativiti & Inovatif Langkah 3 1. Kad gambar (Lampiran I) Langkah 2 Permainan pancing kad gambar situasi. Murid dikehendaki memancing kad yang berkaitan situasi sikap jujur yang terdapat di dalam bekas. 3. Setiap kumpulan diberikan satu sampul berisi kad gambar Lembaran kerja Kad gambar EMK: Kreativiti & Inovatif 14 . 2. Murid melihat kad gambar situasi yang berkaitan sikap jujur. Murid menyebut sikap jujur yang ada pada kad situasi yang dipancing dengan bimbingan guru. Setiap murid diberi joran permainan.DRAF LANGKAH AKTIVITI BBB CATATAN Langkah 1 1. Murid menyebut satu persatu sikap jujur yang terdapat pada gambar dengan bimbingan. 1. 2. Murid berada dalam kumpulan berpasangan.

2. Aras tinggi: Mengumpul dan menampal lebih daripada 5 keping gambar yang berkaitan dengan sikap jujur ke dalam buku skrap. Penutup 1. Murid menonton tayangan video. Aras rendah: Murid mengumpul dan menampal 3 keping gambar yang berkaitan dengan sikap jujur ke dalam buku skrap dengan bimbingan guru. 3. AKTIVITI BBB CATATAN 3. Aktiviti ini dilakukan secara bergilir-gilir. Langkah 4 Murid melakukan aktiviti secara berkumpulan. 4.gambar yang berkaitan dengan sikap jujur 15 . Murid menerangkan tentang nilai kejujuran berdasarkan video yang ditonton. Aras sederhana: Mengumpul dan menampal 5 keping gambar yang berkaitan dengan sikap jujur ke dalam buku skrap dengan bimbingan guru. Seorang murid menyebut kad gambar situasi yang ditunjukkan oleh pasangannya. Tayangan video ” Upin & Ipin” Buku skrap Gambar .DRAF LANGKAH situasi. Guru merumuskan pembelajaran dan pengajaran hari ini.

.DRAF LAMPIRAN I Kelakuan tidak sengaja memecah cermin. 16 Memohon maaf apabila melakukan kesalahan.

: 10. : 10.DRAF Tajuk Standard Kandungan Standard Pembelajaran : 10.1. Kejujuran Bersikap jujur dengan rakan Menceritakan perlakuan jujur secara berpandu Kelas :______________ Tarikh :________________ Nama :_____________________________________________ Murid menyebut sikap jujur yang terdapat pada gambar bersiri.1. 1 2 3 4 5 17 6 .1.

Ahmad mengadu kepada orang kampung.DRAF Tajuk Standard Kandungan Standard Pembelajaran : 10. 1 2 3 Ahmad seorang pengembala kambing. 18 . 4 5 6 Serigala datang memakan kambing Ahmad.1.1. Ahmad mengadu serigala memakan kambingnya. : 10.1 Kejujuran Bersikap jujur dengan rakan Menceritakan perlakuan jujur secara berpandu Kelas :______________ Tarikh :________________ Nama :_____________________________________________ Murid menyusun cerita yang berkaitan dengan sikap kejujuran berpandukan gambar bersiri. Tiada orang menolong dan kambing Ahmad di makan serigala. Ahmad menipu orang kampung. : 10.

baik hati. hormat.1.2. Murid mendengar dan menyanyikan lagu ”Pak Mamat Ada Kebun” dengan iringan muzik. dan toleransi LANGKAH AKTIVITI BBB CD Lagu ”Pak Mamat Ada Kebun” CATATAN EMK: Teknologi Maklumat dan Komunikasi Set Induksi 1.1. Bersikap rajin : 11. hemah tinggi. kerjasama. Mengamalkan sikap rajin dalam aktiviti seharian : Komunikasi Keterampilan Diri Fizikal dan Estetika Kerohanian Sikap dan Nilai Objektif Nilai : Pada akhir pembelajaran dan pengajaran. Murid bersama guru ke tapak perkebunan sekolah.DRAF Tajuk Masa Tunjang Utama Standard Kandungan Standard Pembelajaran Tunjang lain yang disepadukan : 11. Sesi soal jawab tentang aktiviti yang biasanya dijalankan di kebun. Langkah 1 1. 2. murid boleh menunjukkan sikap rajin dalam aktiviti berkebun : Bertanggungjawab. kejujuran. Peralatan berkebun EMK: Keusahawanan 19 . Kerajinan : 60 minit : Kemanusiaan : 11.

4.DRAF LANGKAH AKTIVITI BBB CATATAN Cadangan soalan : a. Kumpulan B .aktiviti menanam dan membaja 3. Murid melakukan pemerhatian dan mengaitkannya dengan aktiviti yang telah murid lakukan tadi.aktiviti membersih dan merumput. Guru menunjukkan gambar tunggal aktiviti berkebun. Kumpulan A . 3. Murid diminta mengambil peralatan berkebun yang bersesuaian dan menjalankan aktiviti mereka dengan bimbingan guru . Namakan alatan yang digunakan untuk berkebun? 2. a. Murid bersoal jawab dengan guru mengenai aktiviti yang telah dijalankan di kebun tadi. Apakah aktiviti yang biasa kita lakukan di kebun? b.aktiviti menggembur dan menyiram pokok c. b. Kad gambar (Lampiran I) EMK: Kreativiti & Inovatif 20 . 2. Kumpulan C . Murid dibahagikan kepada 3 kumpulan dan mereka diminta melakukan cabutan undian untuk menentukan tugas mereka. Langkah 2 1. Murid menyimpan peralatan yang digunakan dan membersihkan diri setelah selesai menjalani aktiviti berkebun.

Murid mencantum potongan gambar puzzle. Murid diberikan gambar puzzle situasi. Cadangan soalan: a.DRAF LANGKAH AKTIVITI 4. Guru memberikan pujian kepada murid yang menunjukkan sikap rajin. 3. Kad puzzle EMK: Kreativiti & Inovatif Penutup 1. Apakah yang dilakukan oleh murid lelaki di dalam gambar tersebut? c. Murid bersoal jawab tentang gambar tersebut. 2. Berapa orang murid yang malas membuat kerja? BBB CATATAN Langkah 3 1. CD Lagu ”Pak Mamat Ada Kebun” EMK: Teknologi Maklumat dan Komunikasi 21 . Murid menyanyikan semula lagu “Pak Mamat Ada Kebun”. Berapa orang murid yang rajin membuat kerja? d. Apakah yang dilakukan oleh murid yang terdapat di dalam gambar? b. 3. Guru merumuskan pelajaran hari ini. 2. Murid diminta menyatakan sikap rajin yang ada pada gambar puzzle yang telah dicantum.

22 .DRAF Lampiran I Mengamalkan sikap rajin dalam aktiviti berkebun. Arahan:Nyatakan aktiviti gambar di bawah dan warnakannya. Arahan: Cantumkan gambar di bawah.

DRAF 23 .

1. Kelas :______________ Tarikh :________________ 24 .1.DRAF Tajuk : 11.2. Bersikap rajin terhadap diri sendiri Standard Pembelajaran : 11. Kerajinan Standard Kandungan : 11. Mengamalkan sikap rajin dalam aktiviti seharian Nama :_____________________________________________ Gunting dan susun gambar yang diberikan.

25 .DRAF Gunting dan susun gambar yang diberikan.

DRAF Gunting dan susun gambar yang diberikan. 26 .

Kerjasama : 60 minit 27 .DRAF Gunting dan susun gambar yang diberikan. Tajuk Masa : 12.

Murid menonton tayangan slaid yang ditunjukkan oleh guru. 2. Apakah yang dilakukan oleh semut terhadap sekeping biskut itu? c.1.DRAF Tunjang Utama Standard Kandungan Standard Pembelajaran Tunjang lain yang disepadukan : Kemanusiaan : 12. Murid membuat pemerhatian daripada tayangan slaid dan bersoal jawab dengan guru. bertanggungjawab.2. toleransi dan kerajinan AKTIVITI 1. Cadangan soalan: a. Apakah yang kamu dapat lihat dalam tayangan slaid? b. Kerjasama : 12.1. Murid diberi penerangan tentang sikap kerjasama yang BBB Tayangan LCD ”Cerita Sang Semut” CATATAN EMK: Teknologi Maklumat & Komunikasi 28 . Menyatakan aktiviti yang boleh dilakukan bersama rakan : Literasi Sains dan Teknologi Komunikasi Fizikal dan Estetika Kerohanian Sikap dan Nilai Objektif Nilai LANGKAH Set Induksi : Pada akhir pembelajaran dan pengajaran. Apakah nilai yang ditunjukkan oleh semut semasa mengangkat biskut itu? 3. murid dapat menyatakan 3 daripada 4 aktiviti yang boleh dilakukan bersama rakan semasa di dalam bilik darjah : Kerjasama.

Cadangan soalan: a. Murid membuat pemerhatian pada jadual tugas harian yang ditunjukkan oleh guru. 3. Cadangan soalan: a.DRAF LANGKAH dilakukan oleh semut. Murid bersoal jawab dengan guru berkaitan keceriaan kelas. Adakah aktiviti yang kamu sebutkan untuk menceriakan kelas tadi terdapat dalam jadual bertugas ini? 29 . Murid bersoal jawab dengan guru berkaitan dengan jadual tugas harian tersebut. AKTIVITI BBB CATATAN Langkah 1 1. Apakah yang kamu perlu lakukan dalam kelas? b. Apakah aktiviti yang terdapat di dalam jadual tugas? b. Apakah aktiviti yang kamu lakukan untuk menceriakan kelas? Jadual tugas murid EMK: Kreativiti dan Inovatif 2.

4. Murid menyatakan semula aktiviti yang dilakukan berdasarkan simulasi.DRAF LANGKAH Langkah 2 AKTIVITI 3. Murid berkumpul dalam kumpulan mengikut kad gambar yang diperolehi.. Setiap murid mengambil kad gambar yang terdapat di dalam kotak. Puzzle Bahan terbuang Gam Gunting Tali Kertas warna EMK: Kreativiti dan inovatif 30 . Murid membuat aktiviti simulasi secara berkumpulan berpandukan kad gambar yang diperolehi.. 3.. Murid menyatakan perasaan yang mereka rasai semasa menjalankan aktiviti secara bekerjasama.kerjasama! Simulasi Langkah 4 Guru memberikan lembaran kerja: Aras rendah :Murid mencantumkan puzzle gambar peralatan kebersihan secara berkumpulan. 5.. BBB Kad gambar aktiviti CATATAN EMK: Kreativiti dan inovatif Langkah 3 1. Murid mengikut guru menyebut perkataan “ Apa yang penting. Aras sederhana: Murid membuat satu model gambar peralatan kebersihan dengan menggunakan plastisin. 2.

Guru merumuskan isi pelajaran hari ini.DRAF LANGKAH AKTIVITI BBB CATATAN Aras tinggi: Murid membuat satu model gambar peralatan kebersihan dengan menggunakan bahan terbuang. CD lagu 31 . Murid mendengar dan menyanyikan lagu “ Wonderpet ” berjudul “Kerjasama” dari CD lagu sebagai pengukuhan. 2. Penutup 1.

DRAF Kad gambar Lampiran I 32 .

DRAF Jadual tugas murid Lampiran II Hari Tugas ISNIN ALI CHONG TAN KASIM AHMAD SHILA MASTURA RANI KUMAR ANI RANI MASTURA CHONG AHMAD KUMAR ALI TAN SHILA ANI KASIM KASIM ANI SHILA MASTURA CHONG TAN KARIM ALI RANI AHMAD SHILA KUMAR ALI RANI MASTURA KARIM CHONG KASIM SHILA TAN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT 33 .

DRAF Lampiran II Kad aktiviti Arahan : Gunting gambar bagi membentuk kad aktiviti 34 .

DRAF Puzzle 35 .

Menyatakan aktiviti yang boleh dilakukan bersama rakan Nama :_____________________________________________ Kelas :______________ Tarikh :________________ Arahan guru : Guru meminta murid menyesuaikan alatan membersihkan kelas pada gambar.2.DRAF Tajuk : 12.1. Sikap kerjasama Standard Pembelajaran : 12. Kerjasama Standard Kandungan : 12.1. 36 . Arahan murid : Murid menyesuaikan alatan membersihkan kelas pada gambar.

DRAF Tajuk : 12. Bersedia memberi kerjasama kepada rakan Standard Pembelajaran : 12. Siti. Ani dan Karim membersihkan meja guru. Rakan-rakan Kumar bersama-sama menyusun kerusi dan meja murid. 2.1. 4. 3.1. Arahan murid : Murid menampalkan pelekat gambar mimik muka pada ruang yang ditetapkan. 1. Mala dan Tan menconteng papan tulis. John hanya melihat Rosli menyusun buku di perpustakaan. 5.2. Menyatakan aktiviti yang boleh dilakukan bersama rakan Nama :_____________________________________________ Kelas :______________ Tarikh :________________ Arahan guru : Guru meminta murid menampalkan pelekat gambar mimik muka senyum pada pernyataan yang menunjukkan nilai kerjasama dan pelekat gambar mimik muka sedih untuk pernyataan yang tidak menunjukkan nilai kerjasama pada ruang yang ditetapkan. Kerjasama Standard Kandungan : 12. Aisyah dan Nani bersama-sama menyapu sampah di bilik darjah 37 .

38 .DRAF Gunting dan tampal mimik muka di bawah mengikut pernyataan yang diberi.

Arahan murid : Murid melebelkan perlakuan bekerjasama. Menyatakan aktiviti yang boleh dilakukan bersama rakan Nama :_____________________________________________ Kelas :______________ Tarikh :________________ Arahan guru : Guru meminta murid melebelkan perlakuan bekerjasama. Kerjasama Standard Kandungan : 12.2.DRAF Tajuk : 12. menyapu sampah menyusun perabot memadam papan tulis 39 .1. Bersedia memberi kerjasama kepada rakan Standard Pembelajaran : 12.1.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->