DOA ELAK TERKENA SIHIR

1. 2. 3. 4. 5.

Alif Lam Mim Kitab(alquran) ini tidak ada keraguan padanya,petunjuk bagi mereka yang bertakwa (Iaitu) mereka yang beriman kepada yang ghaib,melaksanakan solat,dan menginfakkan sebahagian rezeki yang Kami berikan kepada mereka Dan mereka yang beriman kepada Alquran yang diturunkan kepadamu(Muhammad) dan (kitab-kitab) yang telah diturunkan sebelum engkau dan mereka yakin akan adanya akhirat. Merekalah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.