BAHASA MELAYU

3103

DOMAIN KRATHWOHL

Kandungan Pembentangan

1. Siapa Krathwohl ? 2. Domain Afektif . 3. Aras-aras domain afektif Krathwohl. 4. Contoh-contoh aktiviti 5. Contoh-contoh soalan

Bekas presiden Persatuan Penyelidikan Pendidikan Amerika di Michigan State University. Krathwohl bersama rakan-rakannya iaitu Benjamin S. David R. Penasihat bagi Biro Penyelidikan USOE dan sebagai pengerusi serantau lembaga Eastern Regional Institute for Education. Handbook II : Affective Domain”. .DOMAIN KRATHWOHL 1984 Siapa Krathwohl? David R. Krathwohl ialah pengasas domain afektif Krathwohl. Pada tahun 1964. Bloom dan Bertram Masia menyusun domain afektif dan menerbitkan “The Classification of Educational Goal.

sikap. dan perwatakan berdasarkan nilai. membalas. . emosi. menilai. penghargaan dan nilai.Domain Afektif Objektif afektif mempunyai hubungan dengan soal perasaan. minat. Oleh itu. Bidang ini menekankan perubahan tingkah laku murid pada akhir sesuatu pembelajaran. organisasi. Hierarki pengelasan objektif afektif yang disusun lima peringkat mengikut kontinum internalisasi atau peringkat penghayatan daripada yang paling rendah hingga yang paling tinggi iaitu penerimaan. guru berperanan untuk memupuk perasaan suka dan minat serta sikap positif di kalangan murid dalam mata pelajaran yang diajarnya.

Pembelajaran dapat dijalankan dengan berkesan dengan adanya murid yang dapat membentuk sikap positif.Domain Afektif dalam Proses PnP . . mengapa Penting ! Guru harus berkebolehan menggunakan unsur afektif untuk mewujudkan satu suasana pembelajaran yang baik.

Terdapat 5 peringkat domain afektif Krathwohl : Perwatakan Organisasi Menilai Bertindak balas Penerimaan .

Penerimaan Kategori mengikut urutan a) Kesedaran b) Kesanggupan menerima c) Perhatian terkawal atau terpilih 2. Bertindak balas a) Persetujuan membalas b) Kesudian membalas c) Kepuasan membalas 3. Organisasi a) Penanggapan sesuatu nilai b) organisasi sesuatu sistem nilai 5. Perwatakan a) Set am b) Perwatakan Jadual Aras-aras domain afektif dan kategorinya .Aras-aras domain afektif 1. Menilai a) Penerimaan sesuatu nilai b) Pilihan terhadap sesuatu nilai c) Penglibatan 4.

-Merujuk kepada kesanggupan murid memberi perhatian dan kesedaran kepada sesuatu fenomena atau rangsangan seperti aktiviti pengajaran. reka bentuk. pada peringkat ini. bahan pelajaran. mendengar ucapan orang dan menunjukkan toleransi serta menghormati kebudayaan orang lain.1. murid sedar ada pelbagai pendapat mengenai sesuatu perkara serta setiap orang mempunyai perasaan sendiri. b) Kesanggupan menerima merujuk kepada kesanggupan memberi perhatian. merujuk kepada kebolehan memberi perhatian kepada sesuatu rangsangan terpilih seperti mendengar orang mendeklamasi sajak. seni lukis. c) Perhatian terkawal/ terpilih . lakonan. alat-alat rumah dan sebagainya. memberi perhatian kepada aktiviti membaca cerita dan sebagainya. -Terbahagi kepada tiga kategori iaitu: a) Kesedaran merujuk kepada kesedaran faktor-faktor estetik yang mempengaruhi kecantikan sesuatu benda. ARAS PENERIMAAN -Peringkat yang paling rendah.

Contohnya: mematuhi undang-undang sekolah mengikut arahan guru menunjukkan kesediaan bekerjasama dengan orang lain a) Persetujuan membalas b) Kesediaan membalas menunjukkan sifat sukarela membalas iaitu melaksanakan tugas tanpa dipaksa. - ARAS BERTINDAK BALAS merujuk kepada kesanggupan bertindak balas terhadap sesuatu fenomena atau rangsangan yang diberi perhatian. merasa suka hati bila melakukan aktiviti pembelajaran menikmati hasil seni semasa melukis .2. mengandungi tiga kategori iaitu: melibatkan kemahuan dan kesediaan mematuhi peraturanperaturan sedia ada. Contoh: membaca buku secara sukarela mengamalkan tingkah laku yang baik c) Kepuasan membalas Contoh : - merujuk kepada perasaan kepuasan semasa bertindak balas.

- ARAS MENILAI merujuk kepada kebolehan membuat penilaian dan memberi penghargaan terhadap sesuatu benda. fenomena atau tingkah laku berdasarkan kriteria-kriteria yang sedia ada pada murid. murid menunjukkan kepercayaannya dengan keinginan melakukan sesuatu yang baik.3. Contoh : keinginan untuk menguasai kemahiran menulis esei yang bernas. tingkah laku. a) Penerimaan b) Pilihan Contoh : - menunjukkan usaha memperoleh sesuatu nilau yang telah dipilih. dibahagikan kepada tiga kategori iaitu: merujuk kepada kebolehan menentukan nilai sesuatu benda. Contoh : mengikut arahan ketua darjah menerima prinsip Rukun Negara sebagai amalan hidup . menjalankan tugas mengikut kriteria-kriteria yang sedia ada menyatakan pendapat dalam majalah sekolah c) Penglibatan merujuk kepada kepercayaan teguh terhadap nilai yang dipilih sehingga sanggup melibatkan diri secara aktif dalam usaha mengembangkan nilai. fenomena.

Mengandungi dua kategori yang di susun mengikut urutannya.4. b) Organisasi merujuk kepada kebolehan menyatukan nilai. a) Penganggapan merujuk kepada kebolehan membentuk konsep yang abstrak terhadap sesuatu nilai Contoh: berusaha mengenal pasti ciri-ciri sesuatu objek yang diminati. - ARAS ORGANISASI - Murid di anggap menaruh kepercayaannya terhadap nilai yang dipilih.nilai yang berkaitan dan membentuk satu sistem. . murid menemui beberapa nilai yang berkaitan. menentukan saling berkaitan antara nilai-nilai tersebut serta membeza nilai-nilai yang penting dengan yang kurang penting. Masa yang lain. Contoh membentuk falsafah hidup berdasarkan nilai-nilai yang ditemui dan dipercayai. Murid menunjukkan kebolehannya mengorganisasikan nilai-nilai berkaitan untuk membentuk satu sistem baru.

Contoh : menunjukkan kepercayaan terhadap perwatakan sendiri.5. b) Perwatakan merujuk kepada sifat ketekalan terhadap kepercayaan yang kuat dan tidak berubah terhadap sistem nilai yang dibentuk sehinggakan ciri-ciri ini menjadi falsafah hidup. . boleh menghadapi situasi yang rumit dan menyelesaikannya dengan pendekatan secara objektif dan rasional. a) Set Am merujuk kepada kebolehan mengekalkan nilai-nilainya dalam sistem yang dibentuk pada bila-bila masa. - ARAS PERWATAKAN Satu domain afektif yang tertinggi. wujudnya tingkah laku seperti disiplin diri. Murid dianggap memperoleh nilai-nilai yang disusun dalam satu sistem yang tidak akan berubah. Murid boleh mengawal tingkah laku mereka sehingga membentuk suatu perwatakan sendiri. Dibahagikan kepada dua kategori yang disusun mengikut urutannya. Tingkah laku seseorang adalah tekal ( konsisten ) dan boleh diramalkan.

1. Mendengar. .CONTOH-CONTOH AKTIVITI PEMBELAJARAN DOMAIN AFEKTIF Aras domain afektif Kategori mengikut urutan Contoh Aktiviti Pembelajaran Membina kesedaran faktor-faktor yang mempengaruhi kecantikan pakaian. Membina sikap toleransi terhadap pelbagai jenis muzik. Menunjukkan kesedaran mengenai perasaan orang lain tidak sealiran. bangsa. dan adat resam agama lain. dan meningati nama-nama orang yang diperkenalkan kepadanya. mendengar bunyi dan mengesan makna dan melodi yang dimainkan oleh pelbagai alat-alat muzik. pelbagai kaum dan bangsa. seni lukis dan lain-lain. Penerimaan a) Kesedaran b) Kesanggupan menerima c) Perhatian terkawal/ terpilih dapat menghayati keindahan bunyi dalam pantun dan sajak. Menghormati agama. perabot. Mengenal bahawa ada beberapa pendapat mengenai sesuatu perkara. meneliti. Mendengar pertuturan orang lain dengan perasaan hormat.

Membaca buku apabila diarahkan. kerja seni dan kraf tangan sebagai penyuburan diri. Mematuhi undang-undang jalan raya semasa menunggang basikal. dan keselamatan diri. b) Kesudian membalas Dengan rela hati mencari maklumat mengenai kegemaran sendiri. Rasa gembira ketika menyanyi beramai-ramai. dan melintas jalan. Mengamalkan sikap menjaga kebersihan. Menghayati alam sekitar seperti pokok. Dengan rasa senang hati membacakan majalah dan surat khabar untuk rakan-rakan.CONTOH-CONTOH AKTIVITI PEMBELAJARAN DOMAIN AFEKTIF Aras domain afektif Kategori mengikut urutan Contoh Aktiviti Pembelajaran 2. berjalan kaki. kesihatan. burung Menikmati alunan muzik. . Merasa seronok membaca ketika masa senggang. Bertindak balas a) Persetujuan ketika membalas Menunjukkan kesedaran dan kerelaan ketika bekerjasama dengan orang lain. bunga. Menyiapkan kerja rumah yang diberi.

antara guru dan murid. Ingin kelihatan menarik dan baik Mengetahui dan menyedari mengenai perhubungan demokratik di antara suami dan isteri. Setia terhadap kumpulan sebagai seorang ahli Penerimaan terhadap agama dalam kehidupan seharian dan keluarga. antara ibu bapa dan anak.CONTOH-CONTOH AKTIVITI PEMBELAJARAN DOMAIN AFEKTIF Aras domain afektif 3. b) Pilihan terhadap sesuatu nilai c) Penglibatan . Menulis kepada pihak surat khabar mengenai isu-isu yang dirasakan penting Memberikan kerjasama secara aktif untuk menjalankan persembahan seni lukis Mengambil tindakan untuk sesuatu kumpulan bagi mengatasi masalah. Menilai Kategori mengikut urutan Contoh Aktiviti Pembelajaran a) Penerimaan sesuatu nilai •Keinginan membentuk kebolehan bercakap dan menulis dengan baik.

CONTOH-CONTOH AKTIVITI PEMBELAJARAN DOMAIN AFEKTIF Aras domain afektif 4. b) Mengorganisasikan sesuatu sistem nilai Membentuk teknik-teknik untuk mengawal perasaan menceroboh yang dapat diterima dalam kebudayaan Membentuk pertimbangan mengenai bagaimana masyarakat di negara kita dapat berubah Menerima pengubahsuaian keinginan mengikut batasan kebolehan. Menghubungkan matlamat serta standard etika untuk diri sendiri dengan membaca bibliografi orang ternama. Organisasi Kategori mengikut urutan a) Penanggapan sesuatu nilai Contoh Aktiviti Pembelajaran Mengenal ciri-ciri sesuatu objek yang diminati. dan keadaan fizikal . minat.

Menggunakan pelbagai cara yang objektif dan perancangan sistematik untuk mengatasi sesuatu. Keyakinan untuk berjaya b) Perwatakan Membentuk kod tingkah laku berdasarkan prinsipprinsip etika untuk panduan kehidupan seharian. Membentuk suara hati dan kesedaran hati (conscience). . realistik. Perwatakan Kategori mengikut urutan a) Set Am Contoh Aktiviti Pembelajaran Bersedia untuk mengubah pertimbangan dan tingkah laku Melihat masalah dengan cara objektif.CONTOH-CONTOH AKTIVITI PEMBELAJARAN DOMAIN AFEKTIF Aras domain afektif 5. dan sabar.

Soalan Domain Krathwohl Jenis soalan :  Bahagian A  Bahagian B  Bahagian C .

dan pelaksanaan C Penerimaan. perwatakan. lakonan………. kecuali A penerimaan B pilihan C penanggapan D penglibatan . Petikan ini menunjukkan aspek yang terkandung dalam domain afektif……. organisasi.kesanggupan murid memberi perhatian dan kesedaran kepada sesuatu fenomena atau rangsangan seperti aktiviti pengajaran. dan organisasi B Gerak balas.. organisasi. Kompenan aras-aras penting yang terdapat dalam domain afektif Krathwohl ialah A Penerimaan. Semua kenyataan di bawah benar tentang aras domain menilai. dan perwatakan. 3.Bahagian A { 20 markah } Jawab semua soalan 1. pelaksanaan. tindak balas. A penerimaan B pelaksanaan C perwatakan D penilaian 4. pelaksanan. D Pengetahuan. gerak balas. penilaian. Bloom 2. kefahaman. bahan pengajaran. Teori Domain Afektif diasas oleh A Morgan dan Saxton B David R. Krathwohl C Edward Safir D Bolton S. perwatakan. dan penilaian …. penilaian. penerimaan.

_________________________________________________________________________________ ____ 2. penghargaan dan nilai. sikap.Bahagian B Jawab semua soalan 1. minat. Domain Afektif yang diasaskan oleh David R. _________________________________________________________________________________ ii _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ iii _________________________________________________________________________________ . Krathwohl mempunyai hubungan dengan soal perasaan. _________________________________________________________________________________________ ____ _________________________________________________________________________________________ ____ _________________________________________________________________________________________ ____ _________________________________________________________________________________________ { 6 markah } Jelaskan tiga contoh aktiviti pembelajaran bagi aras domain Penerimaan dalam kategori kesedaran. Jelaskan lima peringkat domain tersebut mengikut hierarki daripada yang rendah kepada yang tinggi. i. emosi.

Senarai di atas merupakan antara kategori dalam aras domain Menilai dalam domain afektif Krathwohl yang perlu dikuasai oleh setiap murid untuk membantu menambah ilmu pengetahuan dan kemahiran dalam pembelajaran seharian. - Penerimaan Pilihan Penglibatan 1. b) Nyatakan beberapa contoh objektif tingkah laku berdasarkan aktiviti pembelajaran dalam aras domain menilai. Berdasarkan senarai tersebut a) Terangkan ketiga-tiga kategori tersebut.BAHAGIAN C Jawab semua soalan. [ 20 markah ] .

com/2010/01/taksonomi-bloom-dan-domainkrathwohl.com/2011/10/domain-affektif-krathwohl.html Mok Soon Sang Pedagogi Untuk Kursus Diploma Perguruan.blogspot. edisi kedua 1998.blogspot.com/2009/07/taksonomi-bloom-dan-domainkrathwohl. Bhd.blogspot.Rujukan wnazri.blogspot. Kumpulan Budiman Sdn. edisi kedua 2009. SJ. noorhainasulai. Mokhtar Ismail Pentaksiran Pendidikan.html .html akugpc. Dewan Bahasa dan Pustaka Kuala Lumpur.com/2010/09/pembentukan-soalan-berdasarkan.html pentaksiranbahasamelayu.