P. 1
PP Domain Afektif Krathwol - Copy

PP Domain Afektif Krathwol - Copy

|Views: 20|Likes:
Published by Kuntum Ketupat

More info:

Published by: Kuntum Ketupat on Jan 29, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/14/2014

pdf

text

original

BAHASA MELAYU

3103

DOMAIN KRATHWOHL

Kandungan Pembentangan

1. Siapa Krathwohl ? 2. Domain Afektif . 3. Aras-aras domain afektif Krathwohl. 4. Contoh-contoh aktiviti 5. Contoh-contoh soalan

David R. Pada tahun 1964. Handbook II : Affective Domain”. . Bekas presiden Persatuan Penyelidikan Pendidikan Amerika di Michigan State University.DOMAIN KRATHWOHL 1984 Siapa Krathwohl? David R. Krathwohl ialah pengasas domain afektif Krathwohl. Penasihat bagi Biro Penyelidikan USOE dan sebagai pengerusi serantau lembaga Eastern Regional Institute for Education. Krathwohl bersama rakan-rakannya iaitu Benjamin S. Bloom dan Bertram Masia menyusun domain afektif dan menerbitkan “The Classification of Educational Goal.

guru berperanan untuk memupuk perasaan suka dan minat serta sikap positif di kalangan murid dalam mata pelajaran yang diajarnya. dan perwatakan berdasarkan nilai. sikap. membalas. Hierarki pengelasan objektif afektif yang disusun lima peringkat mengikut kontinum internalisasi atau peringkat penghayatan daripada yang paling rendah hingga yang paling tinggi iaitu penerimaan. menilai. Bidang ini menekankan perubahan tingkah laku murid pada akhir sesuatu pembelajaran. minat. organisasi.Domain Afektif Objektif afektif mempunyai hubungan dengan soal perasaan. penghargaan dan nilai. Oleh itu. emosi. .

mengapa Penting ! Guru harus berkebolehan menggunakan unsur afektif untuk mewujudkan satu suasana pembelajaran yang baik.Domain Afektif dalam Proses PnP . Pembelajaran dapat dijalankan dengan berkesan dengan adanya murid yang dapat membentuk sikap positif. .

Terdapat 5 peringkat domain afektif Krathwohl : Perwatakan Organisasi Menilai Bertindak balas Penerimaan .

Perwatakan a) Set am b) Perwatakan Jadual Aras-aras domain afektif dan kategorinya . Menilai a) Penerimaan sesuatu nilai b) Pilihan terhadap sesuatu nilai c) Penglibatan 4. Organisasi a) Penanggapan sesuatu nilai b) organisasi sesuatu sistem nilai 5. Bertindak balas a) Persetujuan membalas b) Kesudian membalas c) Kepuasan membalas 3. Penerimaan Kategori mengikut urutan a) Kesedaran b) Kesanggupan menerima c) Perhatian terkawal atau terpilih 2.Aras-aras domain afektif 1.

pada peringkat ini.1. bahan pelajaran. b) Kesanggupan menerima merujuk kepada kesanggupan memberi perhatian. c) Perhatian terkawal/ terpilih . alat-alat rumah dan sebagainya. ARAS PENERIMAAN -Peringkat yang paling rendah. memberi perhatian kepada aktiviti membaca cerita dan sebagainya. -Merujuk kepada kesanggupan murid memberi perhatian dan kesedaran kepada sesuatu fenomena atau rangsangan seperti aktiviti pengajaran. -Terbahagi kepada tiga kategori iaitu: a) Kesedaran merujuk kepada kesedaran faktor-faktor estetik yang mempengaruhi kecantikan sesuatu benda. merujuk kepada kebolehan memberi perhatian kepada sesuatu rangsangan terpilih seperti mendengar orang mendeklamasi sajak. mendengar ucapan orang dan menunjukkan toleransi serta menghormati kebudayaan orang lain. lakonan. murid sedar ada pelbagai pendapat mengenai sesuatu perkara serta setiap orang mempunyai perasaan sendiri. seni lukis. reka bentuk.

Contohnya: mematuhi undang-undang sekolah mengikut arahan guru menunjukkan kesediaan bekerjasama dengan orang lain a) Persetujuan membalas b) Kesediaan membalas menunjukkan sifat sukarela membalas iaitu melaksanakan tugas tanpa dipaksa. merasa suka hati bila melakukan aktiviti pembelajaran menikmati hasil seni semasa melukis . mengandungi tiga kategori iaitu: melibatkan kemahuan dan kesediaan mematuhi peraturanperaturan sedia ada. - ARAS BERTINDAK BALAS merujuk kepada kesanggupan bertindak balas terhadap sesuatu fenomena atau rangsangan yang diberi perhatian.2. Contoh: membaca buku secara sukarela mengamalkan tingkah laku yang baik c) Kepuasan membalas Contoh : - merujuk kepada perasaan kepuasan semasa bertindak balas.

a) Penerimaan b) Pilihan Contoh : - menunjukkan usaha memperoleh sesuatu nilau yang telah dipilih.3. Contoh : mengikut arahan ketua darjah menerima prinsip Rukun Negara sebagai amalan hidup . murid menunjukkan kepercayaannya dengan keinginan melakukan sesuatu yang baik. menjalankan tugas mengikut kriteria-kriteria yang sedia ada menyatakan pendapat dalam majalah sekolah c) Penglibatan merujuk kepada kepercayaan teguh terhadap nilai yang dipilih sehingga sanggup melibatkan diri secara aktif dalam usaha mengembangkan nilai. fenomena atau tingkah laku berdasarkan kriteria-kriteria yang sedia ada pada murid. tingkah laku. - ARAS MENILAI merujuk kepada kebolehan membuat penilaian dan memberi penghargaan terhadap sesuatu benda. fenomena. Contoh : keinginan untuk menguasai kemahiran menulis esei yang bernas. dibahagikan kepada tiga kategori iaitu: merujuk kepada kebolehan menentukan nilai sesuatu benda.

murid menemui beberapa nilai yang berkaitan. b) Organisasi merujuk kepada kebolehan menyatukan nilai.nilai yang berkaitan dan membentuk satu sistem. a) Penganggapan merujuk kepada kebolehan membentuk konsep yang abstrak terhadap sesuatu nilai Contoh: berusaha mengenal pasti ciri-ciri sesuatu objek yang diminati. . Masa yang lain. menentukan saling berkaitan antara nilai-nilai tersebut serta membeza nilai-nilai yang penting dengan yang kurang penting.4. Contoh membentuk falsafah hidup berdasarkan nilai-nilai yang ditemui dan dipercayai. Murid menunjukkan kebolehannya mengorganisasikan nilai-nilai berkaitan untuk membentuk satu sistem baru. - ARAS ORGANISASI - Murid di anggap menaruh kepercayaannya terhadap nilai yang dipilih. Mengandungi dua kategori yang di susun mengikut urutannya.

5. - ARAS PERWATAKAN Satu domain afektif yang tertinggi. Murid dianggap memperoleh nilai-nilai yang disusun dalam satu sistem yang tidak akan berubah. . b) Perwatakan merujuk kepada sifat ketekalan terhadap kepercayaan yang kuat dan tidak berubah terhadap sistem nilai yang dibentuk sehinggakan ciri-ciri ini menjadi falsafah hidup. a) Set Am merujuk kepada kebolehan mengekalkan nilai-nilainya dalam sistem yang dibentuk pada bila-bila masa. Tingkah laku seseorang adalah tekal ( konsisten ) dan boleh diramalkan. wujudnya tingkah laku seperti disiplin diri. boleh menghadapi situasi yang rumit dan menyelesaikannya dengan pendekatan secara objektif dan rasional. Dibahagikan kepada dua kategori yang disusun mengikut urutannya. Contoh : menunjukkan kepercayaan terhadap perwatakan sendiri. Murid boleh mengawal tingkah laku mereka sehingga membentuk suatu perwatakan sendiri.

Menghormati agama. mendengar bunyi dan mengesan makna dan melodi yang dimainkan oleh pelbagai alat-alat muzik. seni lukis dan lain-lain. Menunjukkan kesedaran mengenai perasaan orang lain tidak sealiran. bangsa. Penerimaan a) Kesedaran b) Kesanggupan menerima c) Perhatian terkawal/ terpilih dapat menghayati keindahan bunyi dalam pantun dan sajak. dan meningati nama-nama orang yang diperkenalkan kepadanya. Membina sikap toleransi terhadap pelbagai jenis muzik. Mendengar pertuturan orang lain dengan perasaan hormat. 1. perabot. dan adat resam agama lain. Mendengar. pelbagai kaum dan bangsa.CONTOH-CONTOH AKTIVITI PEMBELAJARAN DOMAIN AFEKTIF Aras domain afektif Kategori mengikut urutan Contoh Aktiviti Pembelajaran Membina kesedaran faktor-faktor yang mempengaruhi kecantikan pakaian. . meneliti. Mengenal bahawa ada beberapa pendapat mengenai sesuatu perkara.

kesihatan. dan melintas jalan. Bertindak balas a) Persetujuan ketika membalas Menunjukkan kesedaran dan kerelaan ketika bekerjasama dengan orang lain. burung Menikmati alunan muzik. Merasa seronok membaca ketika masa senggang. . b) Kesudian membalas Dengan rela hati mencari maklumat mengenai kegemaran sendiri. Menghayati alam sekitar seperti pokok.CONTOH-CONTOH AKTIVITI PEMBELAJARAN DOMAIN AFEKTIF Aras domain afektif Kategori mengikut urutan Contoh Aktiviti Pembelajaran 2. Membaca buku apabila diarahkan. Menyiapkan kerja rumah yang diberi. berjalan kaki. kerja seni dan kraf tangan sebagai penyuburan diri. Dengan rasa senang hati membacakan majalah dan surat khabar untuk rakan-rakan. Mengamalkan sikap menjaga kebersihan. bunga. Mematuhi undang-undang jalan raya semasa menunggang basikal. Rasa gembira ketika menyanyi beramai-ramai. dan keselamatan diri.

Menulis kepada pihak surat khabar mengenai isu-isu yang dirasakan penting Memberikan kerjasama secara aktif untuk menjalankan persembahan seni lukis Mengambil tindakan untuk sesuatu kumpulan bagi mengatasi masalah. antara guru dan murid. Setia terhadap kumpulan sebagai seorang ahli Penerimaan terhadap agama dalam kehidupan seharian dan keluarga. Ingin kelihatan menarik dan baik Mengetahui dan menyedari mengenai perhubungan demokratik di antara suami dan isteri.CONTOH-CONTOH AKTIVITI PEMBELAJARAN DOMAIN AFEKTIF Aras domain afektif 3. antara ibu bapa dan anak. b) Pilihan terhadap sesuatu nilai c) Penglibatan . Menilai Kategori mengikut urutan Contoh Aktiviti Pembelajaran a) Penerimaan sesuatu nilai •Keinginan membentuk kebolehan bercakap dan menulis dengan baik.

dan keadaan fizikal . minat. Menghubungkan matlamat serta standard etika untuk diri sendiri dengan membaca bibliografi orang ternama.CONTOH-CONTOH AKTIVITI PEMBELAJARAN DOMAIN AFEKTIF Aras domain afektif 4. b) Mengorganisasikan sesuatu sistem nilai Membentuk teknik-teknik untuk mengawal perasaan menceroboh yang dapat diterima dalam kebudayaan Membentuk pertimbangan mengenai bagaimana masyarakat di negara kita dapat berubah Menerima pengubahsuaian keinginan mengikut batasan kebolehan. Organisasi Kategori mengikut urutan a) Penanggapan sesuatu nilai Contoh Aktiviti Pembelajaran Mengenal ciri-ciri sesuatu objek yang diminati.

Membentuk suara hati dan kesedaran hati (conscience). dan sabar. realistik. . Keyakinan untuk berjaya b) Perwatakan Membentuk kod tingkah laku berdasarkan prinsipprinsip etika untuk panduan kehidupan seharian. Perwatakan Kategori mengikut urutan a) Set Am Contoh Aktiviti Pembelajaran Bersedia untuk mengubah pertimbangan dan tingkah laku Melihat masalah dengan cara objektif. Menggunakan pelbagai cara yang objektif dan perancangan sistematik untuk mengatasi sesuatu.CONTOH-CONTOH AKTIVITI PEMBELAJARAN DOMAIN AFEKTIF Aras domain afektif 5.

Soalan Domain Krathwohl Jenis soalan :  Bahagian A  Bahagian B  Bahagian C .

Bahagian A { 20 markah } Jawab semua soalan 1. organisasi. pelaksanan. Petikan ini menunjukkan aspek yang terkandung dalam domain afektif……. dan penilaian …. dan perwatakan. Bloom 2. 3. Semua kenyataan di bawah benar tentang aras domain menilai. perwatakan. penilaian. organisasi.. dan organisasi B Gerak balas. lakonan………. penerimaan. dan pelaksanaan C Penerimaan. D Pengetahuan. kefahaman. perwatakan. gerak balas.kesanggupan murid memberi perhatian dan kesedaran kepada sesuatu fenomena atau rangsangan seperti aktiviti pengajaran. A penerimaan B pelaksanaan C perwatakan D penilaian 4. Kompenan aras-aras penting yang terdapat dalam domain afektif Krathwohl ialah A Penerimaan. pelaksanaan. tindak balas. Teori Domain Afektif diasas oleh A Morgan dan Saxton B David R. Krathwohl C Edward Safir D Bolton S. bahan pengajaran. kecuali A penerimaan B pilihan C penanggapan D penglibatan . penilaian.

Jelaskan lima peringkat domain tersebut mengikut hierarki daripada yang rendah kepada yang tinggi. minat.Bahagian B Jawab semua soalan 1. Domain Afektif yang diasaskan oleh David R. emosi. sikap. _________________________________________________________________________________ ____ 2. _________________________________________________________________________________________ ____ _________________________________________________________________________________________ ____ _________________________________________________________________________________________ ____ _________________________________________________________________________________________ { 6 markah } Jelaskan tiga contoh aktiviti pembelajaran bagi aras domain Penerimaan dalam kategori kesedaran. _________________________________________________________________________________ ii _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ iii _________________________________________________________________________________ . i. penghargaan dan nilai. Krathwohl mempunyai hubungan dengan soal perasaan.

b) Nyatakan beberapa contoh objektif tingkah laku berdasarkan aktiviti pembelajaran dalam aras domain menilai. Senarai di atas merupakan antara kategori dalam aras domain Menilai dalam domain afektif Krathwohl yang perlu dikuasai oleh setiap murid untuk membantu menambah ilmu pengetahuan dan kemahiran dalam pembelajaran seharian.BAHAGIAN C Jawab semua soalan. - Penerimaan Pilihan Penglibatan 1. [ 20 markah ] . Berdasarkan senarai tersebut a) Terangkan ketiga-tiga kategori tersebut.

html pentaksiranbahasamelayu.blogspot.html Mok Soon Sang Pedagogi Untuk Kursus Diploma Perguruan. Mokhtar Ismail Pentaksiran Pendidikan.blogspot.com/2010/09/pembentukan-soalan-berdasarkan.Rujukan wnazri. Dewan Bahasa dan Pustaka Kuala Lumpur.blogspot. Bhd.com/2009/07/taksonomi-bloom-dan-domainkrathwohl.blogspot. noorhainasulai.com/2010/01/taksonomi-bloom-dan-domainkrathwohl. SJ. Kumpulan Budiman Sdn.com/2011/10/domain-affektif-krathwohl.html . edisi kedua 1998. edisi kedua 2009.html akugpc.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->