BAHASA MELAYU

3103

DOMAIN KRATHWOHL

Kandungan Pembentangan

1. Siapa Krathwohl ? 2. Domain Afektif . 3. Aras-aras domain afektif Krathwohl. 4. Contoh-contoh aktiviti 5. Contoh-contoh soalan

Handbook II : Affective Domain”.DOMAIN KRATHWOHL 1984 Siapa Krathwohl? David R. Krathwohl ialah pengasas domain afektif Krathwohl. Bloom dan Bertram Masia menyusun domain afektif dan menerbitkan “The Classification of Educational Goal. Krathwohl bersama rakan-rakannya iaitu Benjamin S. David R. Pada tahun 1964. Bekas presiden Persatuan Penyelidikan Pendidikan Amerika di Michigan State University. Penasihat bagi Biro Penyelidikan USOE dan sebagai pengerusi serantau lembaga Eastern Regional Institute for Education. .

penghargaan dan nilai. minat. Hierarki pengelasan objektif afektif yang disusun lima peringkat mengikut kontinum internalisasi atau peringkat penghayatan daripada yang paling rendah hingga yang paling tinggi iaitu penerimaan. Bidang ini menekankan perubahan tingkah laku murid pada akhir sesuatu pembelajaran. sikap. membalas.Domain Afektif Objektif afektif mempunyai hubungan dengan soal perasaan. organisasi. Oleh itu. dan perwatakan berdasarkan nilai. guru berperanan untuk memupuk perasaan suka dan minat serta sikap positif di kalangan murid dalam mata pelajaran yang diajarnya. . menilai. emosi.

mengapa Penting ! Guru harus berkebolehan menggunakan unsur afektif untuk mewujudkan satu suasana pembelajaran yang baik. Pembelajaran dapat dijalankan dengan berkesan dengan adanya murid yang dapat membentuk sikap positif. .Domain Afektif dalam Proses PnP .

Terdapat 5 peringkat domain afektif Krathwohl : Perwatakan Organisasi Menilai Bertindak balas Penerimaan .

Organisasi a) Penanggapan sesuatu nilai b) organisasi sesuatu sistem nilai 5. Perwatakan a) Set am b) Perwatakan Jadual Aras-aras domain afektif dan kategorinya . Menilai a) Penerimaan sesuatu nilai b) Pilihan terhadap sesuatu nilai c) Penglibatan 4. Bertindak balas a) Persetujuan membalas b) Kesudian membalas c) Kepuasan membalas 3.Aras-aras domain afektif 1. Penerimaan Kategori mengikut urutan a) Kesedaran b) Kesanggupan menerima c) Perhatian terkawal atau terpilih 2.

mendengar ucapan orang dan menunjukkan toleransi serta menghormati kebudayaan orang lain. reka bentuk. bahan pelajaran. alat-alat rumah dan sebagainya. pada peringkat ini. b) Kesanggupan menerima merujuk kepada kesanggupan memberi perhatian. lakonan. memberi perhatian kepada aktiviti membaca cerita dan sebagainya. -Terbahagi kepada tiga kategori iaitu: a) Kesedaran merujuk kepada kesedaran faktor-faktor estetik yang mempengaruhi kecantikan sesuatu benda. -Merujuk kepada kesanggupan murid memberi perhatian dan kesedaran kepada sesuatu fenomena atau rangsangan seperti aktiviti pengajaran.1. ARAS PENERIMAAN -Peringkat yang paling rendah. murid sedar ada pelbagai pendapat mengenai sesuatu perkara serta setiap orang mempunyai perasaan sendiri. merujuk kepada kebolehan memberi perhatian kepada sesuatu rangsangan terpilih seperti mendengar orang mendeklamasi sajak. c) Perhatian terkawal/ terpilih . seni lukis.

mengandungi tiga kategori iaitu: melibatkan kemahuan dan kesediaan mematuhi peraturanperaturan sedia ada. Contoh: membaca buku secara sukarela mengamalkan tingkah laku yang baik c) Kepuasan membalas Contoh : - merujuk kepada perasaan kepuasan semasa bertindak balas. merasa suka hati bila melakukan aktiviti pembelajaran menikmati hasil seni semasa melukis .2. Contohnya: mematuhi undang-undang sekolah mengikut arahan guru menunjukkan kesediaan bekerjasama dengan orang lain a) Persetujuan membalas b) Kesediaan membalas menunjukkan sifat sukarela membalas iaitu melaksanakan tugas tanpa dipaksa. - ARAS BERTINDAK BALAS merujuk kepada kesanggupan bertindak balas terhadap sesuatu fenomena atau rangsangan yang diberi perhatian.

menjalankan tugas mengikut kriteria-kriteria yang sedia ada menyatakan pendapat dalam majalah sekolah c) Penglibatan merujuk kepada kepercayaan teguh terhadap nilai yang dipilih sehingga sanggup melibatkan diri secara aktif dalam usaha mengembangkan nilai.3. Contoh : keinginan untuk menguasai kemahiran menulis esei yang bernas. murid menunjukkan kepercayaannya dengan keinginan melakukan sesuatu yang baik. - ARAS MENILAI merujuk kepada kebolehan membuat penilaian dan memberi penghargaan terhadap sesuatu benda. tingkah laku. fenomena atau tingkah laku berdasarkan kriteria-kriteria yang sedia ada pada murid. a) Penerimaan b) Pilihan Contoh : - menunjukkan usaha memperoleh sesuatu nilau yang telah dipilih. dibahagikan kepada tiga kategori iaitu: merujuk kepada kebolehan menentukan nilai sesuatu benda. fenomena. Contoh : mengikut arahan ketua darjah menerima prinsip Rukun Negara sebagai amalan hidup .

Murid menunjukkan kebolehannya mengorganisasikan nilai-nilai berkaitan untuk membentuk satu sistem baru. menentukan saling berkaitan antara nilai-nilai tersebut serta membeza nilai-nilai yang penting dengan yang kurang penting.nilai yang berkaitan dan membentuk satu sistem. murid menemui beberapa nilai yang berkaitan. Contoh membentuk falsafah hidup berdasarkan nilai-nilai yang ditemui dan dipercayai. Masa yang lain. b) Organisasi merujuk kepada kebolehan menyatukan nilai.4. Mengandungi dua kategori yang di susun mengikut urutannya. . - ARAS ORGANISASI - Murid di anggap menaruh kepercayaannya terhadap nilai yang dipilih. a) Penganggapan merujuk kepada kebolehan membentuk konsep yang abstrak terhadap sesuatu nilai Contoh: berusaha mengenal pasti ciri-ciri sesuatu objek yang diminati.

Murid dianggap memperoleh nilai-nilai yang disusun dalam satu sistem yang tidak akan berubah. Murid boleh mengawal tingkah laku mereka sehingga membentuk suatu perwatakan sendiri. Contoh : menunjukkan kepercayaan terhadap perwatakan sendiri. wujudnya tingkah laku seperti disiplin diri. Tingkah laku seseorang adalah tekal ( konsisten ) dan boleh diramalkan. Dibahagikan kepada dua kategori yang disusun mengikut urutannya. a) Set Am merujuk kepada kebolehan mengekalkan nilai-nilainya dalam sistem yang dibentuk pada bila-bila masa. b) Perwatakan merujuk kepada sifat ketekalan terhadap kepercayaan yang kuat dan tidak berubah terhadap sistem nilai yang dibentuk sehinggakan ciri-ciri ini menjadi falsafah hidup. boleh menghadapi situasi yang rumit dan menyelesaikannya dengan pendekatan secara objektif dan rasional.5. - ARAS PERWATAKAN Satu domain afektif yang tertinggi. .

Mendengar pertuturan orang lain dengan perasaan hormat. seni lukis dan lain-lain.CONTOH-CONTOH AKTIVITI PEMBELAJARAN DOMAIN AFEKTIF Aras domain afektif Kategori mengikut urutan Contoh Aktiviti Pembelajaran Membina kesedaran faktor-faktor yang mempengaruhi kecantikan pakaian. . Membina sikap toleransi terhadap pelbagai jenis muzik. dan adat resam agama lain. dan meningati nama-nama orang yang diperkenalkan kepadanya. mendengar bunyi dan mengesan makna dan melodi yang dimainkan oleh pelbagai alat-alat muzik. bangsa. 1. pelbagai kaum dan bangsa. perabot. Menunjukkan kesedaran mengenai perasaan orang lain tidak sealiran. meneliti. Mengenal bahawa ada beberapa pendapat mengenai sesuatu perkara. Penerimaan a) Kesedaran b) Kesanggupan menerima c) Perhatian terkawal/ terpilih dapat menghayati keindahan bunyi dalam pantun dan sajak. Menghormati agama. Mendengar.

bunga. Mematuhi undang-undang jalan raya semasa menunggang basikal. . Membaca buku apabila diarahkan.CONTOH-CONTOH AKTIVITI PEMBELAJARAN DOMAIN AFEKTIF Aras domain afektif Kategori mengikut urutan Contoh Aktiviti Pembelajaran 2. Menyiapkan kerja rumah yang diberi. dan melintas jalan. Rasa gembira ketika menyanyi beramai-ramai. Dengan rasa senang hati membacakan majalah dan surat khabar untuk rakan-rakan. berjalan kaki. Mengamalkan sikap menjaga kebersihan. kesihatan. burung Menikmati alunan muzik. Menghayati alam sekitar seperti pokok. kerja seni dan kraf tangan sebagai penyuburan diri. dan keselamatan diri. Bertindak balas a) Persetujuan ketika membalas Menunjukkan kesedaran dan kerelaan ketika bekerjasama dengan orang lain. b) Kesudian membalas Dengan rela hati mencari maklumat mengenai kegemaran sendiri. Merasa seronok membaca ketika masa senggang.

antara ibu bapa dan anak. antara guru dan murid.CONTOH-CONTOH AKTIVITI PEMBELAJARAN DOMAIN AFEKTIF Aras domain afektif 3. Ingin kelihatan menarik dan baik Mengetahui dan menyedari mengenai perhubungan demokratik di antara suami dan isteri. Menulis kepada pihak surat khabar mengenai isu-isu yang dirasakan penting Memberikan kerjasama secara aktif untuk menjalankan persembahan seni lukis Mengambil tindakan untuk sesuatu kumpulan bagi mengatasi masalah. b) Pilihan terhadap sesuatu nilai c) Penglibatan . Menilai Kategori mengikut urutan Contoh Aktiviti Pembelajaran a) Penerimaan sesuatu nilai •Keinginan membentuk kebolehan bercakap dan menulis dengan baik. Setia terhadap kumpulan sebagai seorang ahli Penerimaan terhadap agama dalam kehidupan seharian dan keluarga.

dan keadaan fizikal . b) Mengorganisasikan sesuatu sistem nilai Membentuk teknik-teknik untuk mengawal perasaan menceroboh yang dapat diterima dalam kebudayaan Membentuk pertimbangan mengenai bagaimana masyarakat di negara kita dapat berubah Menerima pengubahsuaian keinginan mengikut batasan kebolehan. minat. Menghubungkan matlamat serta standard etika untuk diri sendiri dengan membaca bibliografi orang ternama.CONTOH-CONTOH AKTIVITI PEMBELAJARAN DOMAIN AFEKTIF Aras domain afektif 4. Organisasi Kategori mengikut urutan a) Penanggapan sesuatu nilai Contoh Aktiviti Pembelajaran Mengenal ciri-ciri sesuatu objek yang diminati.

Membentuk suara hati dan kesedaran hati (conscience). Menggunakan pelbagai cara yang objektif dan perancangan sistematik untuk mengatasi sesuatu.CONTOH-CONTOH AKTIVITI PEMBELAJARAN DOMAIN AFEKTIF Aras domain afektif 5. realistik. Perwatakan Kategori mengikut urutan a) Set Am Contoh Aktiviti Pembelajaran Bersedia untuk mengubah pertimbangan dan tingkah laku Melihat masalah dengan cara objektif. Keyakinan untuk berjaya b) Perwatakan Membentuk kod tingkah laku berdasarkan prinsipprinsip etika untuk panduan kehidupan seharian. . dan sabar.

Soalan Domain Krathwohl Jenis soalan :  Bahagian A  Bahagian B  Bahagian C .

3. gerak balas. organisasi. A penerimaan B pelaksanaan C perwatakan D penilaian 4. tindak balas. D Pengetahuan. lakonan………. kefahaman. Semua kenyataan di bawah benar tentang aras domain menilai. kecuali A penerimaan B pilihan C penanggapan D penglibatan .Bahagian A { 20 markah } Jawab semua soalan 1. perwatakan. Petikan ini menunjukkan aspek yang terkandung dalam domain afektif……. penerimaan. penilaian. dan pelaksanaan C Penerimaan. pelaksanan. dan organisasi B Gerak balas. pelaksanaan. perwatakan. Krathwohl C Edward Safir D Bolton S. bahan pengajaran. dan perwatakan.kesanggupan murid memberi perhatian dan kesedaran kepada sesuatu fenomena atau rangsangan seperti aktiviti pengajaran.. organisasi. Bloom 2. penilaian. Teori Domain Afektif diasas oleh A Morgan dan Saxton B David R. Kompenan aras-aras penting yang terdapat dalam domain afektif Krathwohl ialah A Penerimaan. dan penilaian ….

i. sikap.Bahagian B Jawab semua soalan 1. _________________________________________________________________________________________ ____ _________________________________________________________________________________________ ____ _________________________________________________________________________________________ ____ _________________________________________________________________________________________ { 6 markah } Jelaskan tiga contoh aktiviti pembelajaran bagi aras domain Penerimaan dalam kategori kesedaran. Krathwohl mempunyai hubungan dengan soal perasaan. _________________________________________________________________________________ ii _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ iii _________________________________________________________________________________ . _________________________________________________________________________________ ____ 2. penghargaan dan nilai. Domain Afektif yang diasaskan oleh David R. minat. Jelaskan lima peringkat domain tersebut mengikut hierarki daripada yang rendah kepada yang tinggi. emosi.

b) Nyatakan beberapa contoh objektif tingkah laku berdasarkan aktiviti pembelajaran dalam aras domain menilai. Senarai di atas merupakan antara kategori dalam aras domain Menilai dalam domain afektif Krathwohl yang perlu dikuasai oleh setiap murid untuk membantu menambah ilmu pengetahuan dan kemahiran dalam pembelajaran seharian. - Penerimaan Pilihan Penglibatan 1. Berdasarkan senarai tersebut a) Terangkan ketiga-tiga kategori tersebut.BAHAGIAN C Jawab semua soalan. [ 20 markah ] .

noorhainasulai.com/2010/01/taksonomi-bloom-dan-domainkrathwohl.blogspot.com/2011/10/domain-affektif-krathwohl.html Mok Soon Sang Pedagogi Untuk Kursus Diploma Perguruan. Dewan Bahasa dan Pustaka Kuala Lumpur. Bhd.html . Mokhtar Ismail Pentaksiran Pendidikan. edisi kedua 1998. Kumpulan Budiman Sdn.blogspot.com/2010/09/pembentukan-soalan-berdasarkan.blogspot. edisi kedua 2009.Rujukan wnazri.com/2009/07/taksonomi-bloom-dan-domainkrathwohl. SJ.html akugpc.html pentaksiranbahasamelayu.blogspot.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful