P. 1
ds kemahiran asas individu masalah penglihatan (KAIMAL) tahun 1

ds kemahiran asas individu masalah penglihatan (KAIMAL) tahun 1

|Views: 45|Likes:
Published by Salina Buang
kssr pendidikan khas masalah penglihatan tahun 1
kssr pendidikan khas masalah penglihatan tahun 1

More info:

Published by: Salina Buang on Jan 29, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/04/2013

pdf

text

original

DRAF

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS

KEMAHIRAN ASAS INDIVIDU MASALAH PENGLIHATAN
TAHUN SATU
2010

DRAF KANDUNGAN Rukun Negara Falsafah Pendidikan Kebangsaan Pendahuluan Matlamat Objektif Standard Kurikulum Berasaskan Tunjang Kurikulum Modular Berasaskan Standard Fokus Mata Pelajaran Objektif Mata Pelajaran Organisasi Kandungan Pelaksanaan Modul KAIMaL Pentaksiran Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran 1 1 2 2 3 3 5 6 6 7 7 8 9 – 15 iii .

DRAF iv .

berakhlak mulia. emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. mencipta masyarakat yang adil bagi kemakmuran negara yang akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama.DRAF RUKUN NEGARA BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita untuk mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakatnya. berketerampilan. membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden. 1 . bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga. berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut: KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA `KELUHURAN PERLEMBAGAAN KEDAULATAN UNDANG UNDANG KESOPANAN DAN KESUSILAAN FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. memelihara satu cara hidup demokratik. MAKA KAMI. menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaanya yang kaya dan berbagai-bagai corak. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan. rakyat Malaysia. masyarakat dan negara. rohani.

seimbang dan bersepadu serta bersesuaian dengan tahap kefungsian murid. Perkembangan ini juga meliputi aspek jasmani. KSSR Pendidikan Khas Masalah Penglihatan adalah bersifat holistik. perkembangan individu secara menyeluruh. mata pelajaran dan bahan bantu mengajar bagi mencapai tujuan dan matlamat Pendidikan Khas”. masa bagi aktiviti dan susunan aktiviti. peluang pendidikan dan kualiti pendidikan yang sama untuk semua murid dan pendidikan seumur hidup. ini selaras dengan teras kedua Pelan Induk Pembangunan Pendidikan. berdikari dan berjaya dalam kehidupan. tidak terlalu akademik dan tidak membebankan murid. rohani dan intelek bagi melahirkan insan yang seimbang. harmonis dan berakhlak mulia. MATLAMAT Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) Pendidikan Khas Masalah Penglihatan digubal dengan matlamat untuk mengembangkan potensi murid secara menyeluruh. yang menyatakan “ guru-guru boleh mengubahsuai kaedah atau teknik pengajaran atau pembelajaran.DRAF PENDAHULUAN Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) Pendidikan Khas Masalah Penglihatan dibina selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan berlandaskan prinsip-prinsip pendekatan bersepadu. KSSR Pendidikan Khas Masalah Penglihatan dibina supaya pembelajaran yang diperolehi di dalam bilik darjah dapat diaplikasikan dalam kehidupan seharian. proses pengajaran dan pembelajaran di Sekolah serta Program Pendidikan Khas Integrasi Bermasalah Penglihatan dibentuk secara fleksibel dan ini bertepatan dengan Peraturan-Peraturan Pendidikan (Pendidikan Khas) 1997. 2 . Kurikulum ini juga menyediakan pendidikan berkualiti secara optimum untuk murid bermasalah penglihatan supaya mereka menjadi insan yang seimbang. emosi. Bagi memenuhi keperluan individu.

menggunakan kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi seiring dengan perkembangan semasa. ix. melibatkan diri dalam aktiviti riadah. x. Domain bagi setiap tunjang adalah: i. berinteraksi dan bersosialisasi dengan menepati tatasusila masyarakat majmuk. mengamalkan penjagaan kesihatan dan keselamatan diri dengan sempurna. ii. mengamalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan seharian bagi yang beragama Islam. Komunikasi Kerohanian. ii. Sikap dan Nilai 3 . menggunakan kemahiran berbahasa untuk berkomunikasi. STANDARD KURIKULUM BERASASKAN TUNJANG Organisasi Kurikulum Berasaskan Tunjang dibina bagi membangunkan modal insan yang berpengetahuan dan berketerampilan. Tunjang merupakan domain-domain utama yang saling menyokong antara satu sama lain bagi membentuk insan yang seimbang dari segi jasmani. emosi. vii. mengamalkan nilai-nilai murni dalam kehidupan seharian.DRAF OBJEKTIF KSSR Pendidikan Khas Masalah Penglihatan membolehkan murid: i. viii. vi. menunjukkan kemahiran dan keterampilan ke arah kehidupan bekerjaya. iv. mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran serta dapat berdikari dalam kehidupan seharian. rohani dan intelek. menghargai keindahan alam dan warisan budaya. mengamalkan tingkah laku dan sikap positif dalam menguruskan kehidupan seharian yang lebih bermakna serta menjadi warganegara yang berguna. v. iii.

Kemanusiaan Sains dan Teknologi Perkembangan Fizikal dan Estetika Keterampilan Diri Bentuk Kurikulum Transformasi 4 . iv.DRAF iii. vi. v.

1 Standard Kandungan Pernyataan spesifik tentang perkara yan murid patut ketahui dan boleh lakukan dalam suatu tempoh persekolahan merangkumi aspek pengetahuan. 5 .2 Standard Pembelajaran Satu penetapan kriteriaatau indikator kualiti Penglihatan dan pencapaian yang boleh diukur bagi Standard Kandungan. 5. Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran diorganisasikan dalam bentuk modular yang mengandungi elemen pengetahuan. kemahiran dan nilai.. kemahiran dan nilai. 5.DRAF KURIKULUM MODULAR BERASASKAN STANDARD Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) Pendidikan Khas Masalah Penglihatan digubal dalam bentuk pernyataan Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran yang perlu dikuasai oleh murid.

Bergerak dari satu tempat ke satu tempat yang lain dengan yakin. 6 . iv. vi. Meningkatkan kemahiran sosialisasi. OBJEKTIF MATA PELAJARAN Kurikulum KAIMaL sekolah rendah bertujuan membolehkan murid mencapai standard pembelajaran berikut: i. v. Modul ini berupaya meningkatkan kemahiran serta rasa kesyukuran kepada Tuhan dan menghargai persekitaran ke arah melahirkan insan yang seimbang selaras dengan hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan. ii. selesa dan selamat tanpa atau dengan menggunakan alat mobiliti. Menguasai pengetahuan dan kemahiran dalam bidang Orientasi dan Mobiliti Menguasai pengetahuan dan kemahiran dalam bidang kod Braille dan penggunaan peralatan khas Menguasai pengetahuan dan kemahiran dalam bidang asas TMK masalah penglihatan Menggunakan deria yang masih ada untuk mengorientasikan diri dengan persekitaran.DRAF FOKUS MATA PELAJARAN Modul teras asas Kemahiran Asas Individu Masalah Penglihatan (KAIMaL) ini adalah untuk melahirkan dan membentuk jati diri murid bermasalah penglihatan supaya mempunyai kemahiran asas dalam menjalani kehidupan seharian. iii.

Orientasi dan Mobiliti ii. Tajuk-tajuk yang disediakan mengambil masa antara 1/2 jam atau 3 jam bergantung pada standard pembelajaran yang ditentukan. PELAKSANAAN MODUL KAIMaL Modul ini diajar 60 minit seminggu di sekolah dan Program Pendidikan Khas Integrasi Bermasalah Penglihatan (rendah). kemahiran serta nilai bagi menguasai kemahiran-kemahiran dalam menjalani kehidupan harian sebagai insan kurang upaya penglihatan. kemahiran Kod Braille dan penggunaan peralatan khas serta kemahiran asas Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) masalah penglihatan.DRAF ORGANISASI KANDUNGAN Modul Teras Asas: Kemahiran Asas Individu Masalah Penglihatan (KAIMaL). murid didedahkan dengan ilmu pengetahuan. Di dalam modul ini. Komposisi Modul Teras Asas KAIMaL terdiri daripada disiplin ilmu dan kemahiran meliputi Orientasi dan Mobiliti. KAIMaL dilaksanakan sebagai kurikulum modular yang terbahagi kepada 3 modul iaitu : i. Kemahiran kod Braille dan penggunaan peralatan khas iii. Asas TMK masalah penglihatan Standard yang dinyatakan di dalam dokumen ini merupakan keperluan yang perlu dicapai oleh semua murid Tahun 1 pendidikan khas masalah penglihatan. 7 . Guru-guru boleh mengadaptasi cadangan dan mengolah aktiviti yang terdapat di dalam unit yang disediakan dengan mengambil kira kebolehan murid.

Guru menggunakan hasil pentaksiran ini untuk tindakan seterusnya bagi merancang dan menyediakan bahan P&P yang sesuai. folio murid dan pemerhatian untuk ditaksir. 8 . Guru boleh menggunakan hasil kerja murid seperti lembaran kerja. Pentaksiran berasaskan sekolah berbentuk formatif.DRAF PENTAKSIRAN Pentaksiran haruslah dilaksanakan apabila sesuatu kemahiran itu telah selesai dijalankan.

2. tangan kanan. kaki kanan.3 Menggunakan deria-deria dalam menentukan kedudukan dan arah.1 Bergerak di dalam bilik darjah dengan bantuan guru. kaki kiri. tangan kiri. ii) Memaksimumkan penggunaan deriaderia lain iii) Memahami dan mempraktikkan penggunaan anggota badan dan deria yang masih ada dalam membantu kehidupan seharian.2. mata. Contoh: kepala. 2.2 Bergerak di dalam bilik darjah tanpa bantuan guru.2 Membezakan ransangan yang diterima oleh organ deria.3 Menyatakan petunjuk yang dilalui semasa bergerak di dalam bilik darjah. 1. Contoh: telinga.4 Menceritakan perasaan selepas melakukan pergerakan di dalam bilik darjah. STANDARD KANDUNGAN 1. Contoh: bau masakan-kantin. 1. badan.1 Menyatakan fungsi deria. hidung.0 Anggota Badan dan Deria Saya Murid dapat : i) Memaksimumkan penggunaan deria penglihatan yang masih ada.2 Mengenal pasti organ deria.2.DRAF STANDARD KANDUNGAN DAN STANDARD PEMBELAJARAN Bidang 1 : Orientasi dan Mobiliti. dewan makan dll STANDARD PEMBELAJARAN 2. 9 . kulit. 1. 2. 1. lidah. 1.1 Mengenal pasti anggota badan.0 Saya dan Bilik Darjah Murid dapat : i) Bergerak dalam bilik darjah dengan selesa dan selamat. *(dengan langkah keselamatan) 2.

Murid dapat : 3. bergerak. i) Bergerak dengan bantuan dan tanpa bantuan pemandu celik dengan selesa 4. 5.DRAF STANDARD KANDUNGAN 3. i) Mengetahui dan mempraktikan tatacara pengurusan diri dengan baik.3 Bergerak menggunakan teknik menyusur (trailling). 3.2. Murid dapat : 4.2 Menggunakan tandas dan bilik air dengan cara yang betul.0 Saya danTongkat Putih 5. Murid dapat : 5.0 Pengurusan Diri Saya 3.1 Menyatakan bahagian tongkat.0 Pratongkat. 4. 10 . 5. waktu ke sekolah. pengadang bawah (lower hand) jika perlu. STANDARD PEMBELAJARAN 4.2 Menggunakan teknik asas tongkat putih dengan cara yang betul. pegang.1 Bergerak dengan teknik pemanduan celik. waktu bangun tidur. Contoh: sentuh.1 Menjaga kebersihan diri dan anggota badan.2 Mengayun tongkat putih dengan cara yang betul. waktu sarapan. 4.1 Bergerak dengan pemandu celik. waktu riadah dsb.1.1 Memegang tongkat putih dengan cara yang betul. i) Berjalan menggunakan tongkat putih dengan selesa dan selamat. 5.2 Bergerak menggunakan teknik pengadang atas (upper hand) dan dan selamat.3 Menyatakan waktu aktiviti harian Contoh: waktu tidur.2.

STANDARD PEMBELAJARAN i) Bergerak di dalam persekitaran sekolah dengan selesa dan selamat. *(dengan langkah keselamatan) 6.2 Bergerak dari satu tempat ke satu tempat di dalam persekitaran sekolah tanpa bantuan pemandu celik.DRAF STANDARD KANDUNGAN 6.3 Bergerak dari satu tempat ke satu tempat di dalam persekitaran sekolah dengan menggunakan tongkat putih.1 Bergerak dari satu tempat ke satu tempat yang lain di dalam persekitaran sekolah dengan bantuan pemandu celik. 6. 11 .0 Persekitaran Sekolah Saya Murid dapat : 6.

DRAF 12 .

2 Menyatakan kegunaan “slate and stylus. 1.” i) Mengenal dan menggunakan “slate and stylus” serta mesin Braille dengan betul. 2. 13 .0 Saya dan Titik-titik Braille Murid dapat : i) Mengenal dan mengetahui kedudukan titik Braille. 1.1 Mengenal “slate and stylus.1 Mengenal titik-titik Braille. 2.DRAF Bidang 2 : Kemahiran Kod Braille dan Peralatan Khas STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD KANDUNGAN 1. 2.4 Mengenal bahagian mesin Braille.3 Menggunakan ”slate and stylus” dengan betul.0 Saya dan Peralatan Khas 2.” Murid dapat : 2.2 Mengenal pasti enam kedudukan titik-titik Braille dengan betul. 2.5 Menggunakan mesin Braille dengan betul.

DRAF 14 .

2.1.1 Mengenal pasti kedudukan kekunci untuk huruf dan nombor 3.1 Mengenal pasti bahagian-bahagian komputer (monitor.0 Saya dan Perisian Pembaca Skrin Murid dapat : i) Menggunakan Perisian Pembaca Skrin. 3.2 Mengenal pasti kedudukan kekunci untuk Tab.1.0 Ceria bersama-sama papan kekunci i) Menggunakan papan kekunci untuk memantapkan kemahiran jari.2 Menghidup dan mematikan (menutup) komputer dengan kaedah yang betul 1. papan kekunci. 3. mesin pencetak dan unit pemprosesan pusat ) 1. pembesar suara.1 Penggunaan jari yang betul pada papan kekunci. 2. 15 . Spacebar (Bar Ruang ).2 Mendengar dan mengenal pasti setiap kekunci (huruf dan nombor) dengan menggunakan perisian pembaca skrin 3.DRAF Bidang 3: Asas Teknologi Maklumat dan Komunikasi ( TMK ) Masalah Penglihatan Kandungan Standard 1.1. Delete dan kekunci Arrow.1 Mengenal bunyi setiap kekunci.0 Saya dan Komputer Murid dapat : i) Menggunakan TMK secara bertanggungjawab dan beretika Standard Pelajaran Tahun 1 1. Enter.1. Backspace.3 Menggunakan peralatan komputer secara berhemah 2. tetikus.1 Membina kemahiran mengecam bunyi dan kedudukan kekunci 2.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->