Kurikulum Pendidikan Zaman Nabi Muhammad Makah Dan Madinah

Kurikulum Pendidikan Zaman Nabi Muhammad s.a.w.

Bincangkan Kurikulum Dan Pelaksanaan Pendidikan Islam Pada Zaman Nabi Muhammad S.A.W Di Mekah Dan Madinah. Pengenalan :
o

Matlamat pendidikan Islam : melahirkan insan yang tunduk dan patuh kepada perintah Allah s.w.t dan menajuhi larangan melalui bimbingan

agama,akhlak,akal,emosi dan kemahiran
o

Nabi Muhammad sebagai Rasul : 610M wahyu pertama surah Al-Alaq ayat 1-5 yang bermaksud membaca jadi asas pendidikan Islam

o

Rasulullah s.a.w merupakan mahaguru yang menyampaikan pendidikan Islam bermula di Mekah dan diteruskan di Madinah

o

Latar belakang Mekah danMadinah : Mekah-terletak di Lembah yang kering kontang dan kedudukanMekah strategik iaitu persinggahan jalan perdagangan Syam dengan Yaman. Diasaskan oleh Nabi Allah Ibrahim bersama anaknya Ismail dan ibunya Siti Hajar. Di situ mereka mendirikan rumah ibadat pertama iaitu Kaabah iaitu 100 tahun sebelum Muhammad dilahirkan. Datuknya, Qusay bin Kulab, kabilah Quraisy telah menguasai pentadbiran Mekah.

o

Madinah – kawasan oasis yang subur untuk pertanian. Kedudukan strategik iaitu jalan perdagangan antara Mekah dengan Syam. Setiap tahun penduduknya mengunjungi Mekah untuk mengerjakan ibadat haji yang disyariatkan dalam agama Hanif Nabi Allah Ibrahim a.s.

Isi : Kurikulum :
o

Akidah : rukun iman mengesakan Allah dan melarang mensyirikkannya dengan berhala dan sebagainya. Beriman kepada rasul-rasul teramsuk Nabi Muhammad s.a.w. Beriman kepada kitab-kitab termasuk Al-Quran wahyu daripada Allah s.w.t. Beriman kepada hari akhirat,manusia akan dihidupkan semula untuk mendapat pembalasan baik atau sebaliknya

Abu Musa Al-Asyaari ke Basrah. harus dalam melaksanakan tanggungawab o Akhlak : Konsep amar maaruf spt hormat-menghormati. Ada keluarga yangmenerima dan ada yang menentang terutamanya Abu Lahab bapa saudara baginda. kekeluargaan di tambah dengan ibadat sunat o Institusi pengajian : Masjid Nabawi – pusat pendidikan Islam serambi bersambung dengan masjid disebut al Suffan sebagai tempat o Mempelajari bahasa asing : Rasulullah s. Konsep wajib.w. Akhlak – akhlak manusia diteruskan dengan kemasyarakatan seperti muamalah. mengerjakan puasa. o o Cara nabi mendidik : menunjukkan contoh teladan dan akhlak yang baik. haji.t selama 10 tahun. tolong menolong. berkata benar. Menyampaikan dengan hikmah berbincang lemah lembut.amanah.a.w menghantar para sahabat belajar bahasa asing untuk sebarkan /pendidikan Islam cth: Muaz bin Jabal ke Yaman. o Secara terang-terangan : Diperintah oleh Allah s. Nabi sendiri tidak pernah berdusta. Bani Tamin. jujur. Bani Makhzum dan Bani Asad. Kenegaraan 1 bulan – kewajipan mendirikan solat Jumaat.o Syariah : Bersolat : hanya Allah sahaja yang disembah. haram. sunat . sabar dan doa. Konsep nahi mungkar iaitu larangan berzina. zakat. Bani Zahrah. Menanamkan keimanan Kurikulum dan pelaksanaan pendidikan di Madinah : o Peluasan ajaran Islam : Aqidah – diteruskan menanam keimanan.halal.Di Bukit Safa – dihadiri olehsemua ketua-ketua pentadbir Mekah spt ketua Bani Abdul Mutalib.w . Abu Lahab mengganggu dakwah Nabi Muhammad s. . kejiranan.Ali bin Abi Talib dan Abu Bakar as Siddiq yang berpusat di rumah Arqam bin Abi Arqam berlangsung selama 3 tahun.berdusta dan membunuh anak perempuan Pelaksanaan pendidikan di Mekah : o Secara senyap atau rahsia atau sirriyah : kepada kaum keluarga dan sahabat terdekat seperti isterinya Khadijah.a. Dakwah terbuka kepada orang ramai : . Ditujukan kpd kaum kerabat spt keluarga Abdul Mutalib dengan berceramah di rumah Ali bin AbiTalib. Abdullah bin Mas-ud ke Kufah.

berenang.” Terdapat satu hari khas untuk mengajar kaum wanita. Saidatina Aishah menjadi rujukan para muslimat. Raja Mesir dan Iraq. Maslamah Dan Fatimah Bt Muhammad SAW .Pendidikan pada peringkat madinah merupakan titik tolak kepada kesinambungan pendidikan di zaman Khulafa’ AlRasyidin. 2. Pengajian Al-Quran adalah pendidikan yang terpenting dalam cirri-ciri penting yang terdapat dalam kandungan pengajaran dan pembelajaran.3. o Pendidikan membaca dan menulis : Individu yang boleh membaca dan menulis diarahkan mencatat wahyu. Rasulullah mengarahkan orang yang boleh membaca dan menulis supaya mengajar orang lain. memanah. Ali B Abi Talib. “otak yang cergas terletak di badan yang sihat” o Menulis surat kepada Negara lain : Rasulullah telah mengarahkan sahabat menyeru Islam kpd Raja Habsyah. Umar. o Pendidikan fizikal : Rasulullah menggalakkan menunggang kuda. Contoh: Tawanan perang Badar yang tahu membaca dan menulis dikehendaki mengajar kanak-kanak Islam sehingga pandai untuk membebaskan diri mereka.o Pendidikan untuk semua : Rasulullah memberi peluang dan membuka ruang kepada semua orang untuk belajar sejajar dengan tuntutan dalam hadis yang bermaksud “ menuntut ilmu wajib bagi semua umat Islam. Hafzah Bt Umar. Manakala penghufaz wanita ialah Aisyah Bt Abu Bakar. Pada peringkat ini juga gelah melahirkan para penghufaz Al-Quran yang tidak berdalahan dengan bacaan Rasulullah antaranya Abu Bakar. Uthman. Talhah Dan Abi Ubaidah dan ramai lagi. Raja Habsyah menerimanya dengan baik tetapi yang lain memberi layanan yang buruk kepada utusan.2 Implikasi pendidikan peringkat madinah.

Pendidikan Umum: dijalankan oleh Rasulullah atau para sahabat daripda khlulafa' alRasyidin. Bidang lain seperti lumba kuda. Abu Hurairah dan lainlain adalah antara orang yang sering mendapat pendidikan khusus berupa tunjuk ajar secara langsung. 3. dan ilmu-ilmu lain. Peringkat ke dua diajar tentang ilmu jasmani dan rohani. fiqah. Kurikulumnya merangkumi bidang aqidah. Mereka diajar membaca dan menulis. Pengajian mereka ditanggung oleh Baitul Mal. Pendidikan khusus: Pengajaran yang berbentuk khusus ialah pengajaran yang diberikan baginda kepada orang tertentu tanpa mengira masa atau tempat.Kesimpulan : Kurikulum yang didedahkan oleh Rasulullah sama ada di Mekah atau pun Madinah bertujuan melahirkan insan yang sempurna dari segi fizikal dan spiritual agar memperolehi kebahagian di dunia dan akhirat. bermain pedang. muamalat dan lain-lain. berenang. Pendidikan bentuk ini banyak melahirkan cendikiawan Islam pada masa selanjutnya. Kurikulum yang digariskan oleh Rasulullah s. Abu Bakar Al-Siddiq. usuludin. Pendidikan Institusi: Merupakan Intisari Pendidikan Islam pada peringkat Madinah. Mereka adalah terdiri daripada Ahli Suffah dan perantau. . Pelaksanaannya dilakukan dengan menyampaikan pidato selepas sembahyang fardhu atau selepas sembahyang Jumaat. ini kemudiannya diwarisi oleh para sahabat termasuk pengumpulan dan pembukuan al-Quran dan Hadis yang membawa kepada pengenalan ilmu tafsir. Stuktur Pendidikan Islam telah disusun oleh Rasulullah dalam beberapa stuktur: 1.w. syariat. bergusti dan lumba lari.a. Sahabatsahabat baginda seperti Ali bin Abi Talib. Peringkat pertama adalah kanak-kanak. 2.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful