• “Kelak akan datang di akhir zaman segolongan manusia, di mana wajah-wajah mereka adalah wajah manusia, namun

hati mereka adalah hati syaitan; seperti serigala-serigala buas, tidak sedikit pun di hati mereka rasa belas kasihan. Mereka gemar menumpahkan darah dan tidak berhenti dari (melakukan) kekejian. Apabila kamu mengikuti mereka, maka mereka akan memperdaya kamu. Akan tetapi, apabila kamu menghindari mereka, maka mereka akan mencela kamu. Apabila berbicara dengan mereka, mereka akan membohongi kamu. Dan apabila kamu memeberinya kepercayaan, mereka akan mengkhianatinya. Anak kecil mereka jahil, pemuda mereka licik. Sementara yang tua tidak memnyuruh berbuat baik dan melarang yang yang mungkar. Mereka itu sentiasa membangga diri dalam kehinaan. Dan meminta apa yang ada pada mereka bererti kesusahan. Orang yang santun di tengah mereka adalah sesat, dan orang yang menyuruh kepada perbauatan ma’ruf malah menjadi tertuduh. Orang beriman di kalangan mereka adalah lemah, sedangkan orang fasiq menjadi mulia. Sunnah di tengah mereka adalah bida’ah, sedangkan bida’ah itu sendiri adalah sunnah. Maka ketika itu mereka dikuasai oleh orang-orang paling jahat di antara mereka. Sedangkan orang pilihan apabila ia menyeru, pasti tidak akan dihiraukan.” (Hadith Riwayat Thabrani- Kitab Al-Mu’jam Al-Kabir) • • Menentang kaum memakai kasut dari bulu;-Abu Hurairah r.a. berkata bahawa Rasulullah s.a.w bersabda: Tidak akan tiba hari kiamat, sehingga kamu sekelian (Umat Islam) memerangi suatu kaum yang kasutnya dibuat dari bulu. Dan tidak akan tiba hari kiamat sehingga kamu memerangi kaum yang wajahnya bagaikan perisai yang diratakan;- (Muttafaq Alaih);- (Fakta Sejarah:- 1916 Orang Arab Memerangi Orang Turki). • Bencana Yang Menimpa Umat Manusia Di Akhir Zaman;- Abdullah ibn Umar berkata, Rasulullah s.a.w. telah menghampiri kami lalu bersabda: "Wahai Muhajirin, kamu akan ditimpa 5 bencana; semoga Allah tidak mengizinkan kamu hidup untuk menyaksikannya: (1) Apabila zina berleluasa, ketahuilah bahawa ia tidak berlaku tanpa ditimpa penyakit-penyakit baru yang tidak pernah diketahui/dialami oleh manusia sebelumnya. (2) Apabila manusia menipu dalam timbangan, ia tidak berlaku tanpa ditimpa kemarau dan kebuluran ke atas orang ramai serta ditindas oleh pemerintah mereka. (3) Apabila manusia tidak memberi zakat, ketahuilah bahawa hujan akan tertahan ke atas mereka. (4) Apabila manusia memutuskan perjanjian mereka dengan Allah dan RasulNya, ketahuilah bahawa Allah akan menghantar musuh kepada mereka untuk merampas kepunyaan mereka. (5) Apabila pemerintah mereka tidak memerintah mengikut Kitabullah, ketahuilah bahawa Allah SWT akan pecah-belahkan mereka dan menjadikan mereka berbalahan sesama mereka.";- (Riwayat Ibn Majah, Kitab al-Fitan (Hadith 4019), 2/ 1332).;- (Fakta Sejarah;- 1919-1923: Keruntuhan Empayar Uthmaniah; 1932: Arab Saudi menjadi sebuah kerajaan tunggal, Iraq, Syria, Jordan terpecah daripada negara Arab Saudi; 1948 May Negara Israel dibentuk; 1948-1949: Perang Pertama Arab-Israel; 1962-1970: Perang Yaman; Bahrain, Qatar dan Kesatuan Emeriah Arab Bersatu terkeluar daripada Arab Saudi; 1973 Perang Arab-Israel KeEmpat 4.) • Tentera al-Harith ibn Harran;- Ali r.a berkata bahawa Nabi s.a.w. bersabda: "Dari negeri di balik sungai (Wara-un-Nahr) akan keluar seorang lelaki bernama alHarith ibn Harran bersama tenteranya yang dipimpin oleh seorang bernama

Mansur. Beliau akan membuka watan (atau kediaman) bagi keluarga Muhammad sebagaimana kaum Quraish mendirikan watan bagi Rasulullah s.a.w. Setiap orang Mukmin wajib membantunya atau menyahut seruannya.";- [ Riwayat Abu daud, Kitab al-Mahdi].;- (Fakta Sejarah;- 1969: Yasser Arafat menjadi ketua 'Palestinian Liberation Organization' dan di tahun yang sama terbentuklah perajurit-perajurit tentera menentang keganasan). • Abdullah ibn Harith ibn Juz'; al-Zubaidi berkata, bahawa Nabi s.a.w bersabda: Akan keluar manusia dari arah Timur yang akan membuka jalan (membantu alMahdi).";- [ Riwayat Ibn Majah, Kitab al-Fitan (Hadith 3088) ]. • Abdullah r.a. berkata, "Ketika kami bersama Baginda s.a.w, beberapa pemuda dari Banu Hashim datang kepada kami. Apabila Baginda melihat mereka, mengalir air mata Baginda dan berubah wajahnya. Melihat demikian kami amat terharu." Baginda bersabda;" Kami adalah keluarga yang Allah pilih akhirat daripada dunia. Ahlul bait akan diuji selepas kewafatanku dan akan dianiaya sehingga datang pembawa panji-panji hitam dari timur, yang menyeru manusia membuat kebaikan tetapi ditentang. Mereka akan diperangi dan mencapai kemenangan sehingga manusia tunduk tetapi mereka enggan menerima pemerintahan lalu mereka menyerahkan kuasa kepada seorang dari ahli baitku. Kemudian bumi akan dipenuhi keadilan sebagaimana ia dipenuhi kezaliman sebelumnya. Jika ada di antara kamu yang hidup untuk menyaksikan peristiwa ini, hendaklah kamu pergi kepadanya walaupun terpaksa merangkak di atas salji.";- [ Riwayat Ibn Majah, Kitab al-Fitan (Hadith 4082)]. • Ummu Salamah r.a melaporkan bahawa Rasulullah s.a.w. bersabda: "Manusia akan berbalah setelah kewafatan seorang Khalifah. Seorang lelaki dari Madinah akan melarikan dirinya ke Mekah. Beberapa orang Mekah akan memaksa beliau agar menerima bai';ah (taat setia) mereka kepada beliau di antara Rukn dan al-Maqam. Satu pasukan tentera dari Sham akan dihantar menentang beliau dan mereka akan ditelan bumi di Baida'; (padang pasir di antara Mekah dan Madinah). Apabila diketahui manusia, mereka datang berbondong dari Sham dan Iraq untuk membai';ah beliau. Kemudian muncul pula seorang dari Kaum Quraish yang ibunya dari suku Kalb, menentang beliau dan akan ditewaskan; peperangan tersebut dinamakan Perang Kalb. Mereka yang tidak menyaksikan ghanimah peperangan itu adalah malang. Al-Mahdi akan membahagi-bahagikannya dan memerintah mengikut Sunnah Baginda s.a.w. Kemudian beliau wafat dan Kaum Muslimin akan menyembahyangkan beliau.";- [ Riwayat Abu Daud, Kitab Al-Mahdi].(Fakta Sejarah;- 1975 Terbunuhnya Raja Faisal, Raja Arab Saudi; Bermulanya Perang Lubnan). • Thauban r.a berkata, Nabi s.a.w bersabda: "Akan berbunuhan tiga 3 orang, merebut khazanah kamu (khazanah di Ka';bah). Mereka semua adalah anak khalifah dan tidak seorang pun yang berjaya menguasai khazanah itu. Kemudian akan keluar panji-panji hitam dari timur dan akan membunuh mereka." Baginda kemudian bersabda sesuatu yang daku tidak ingat, dan "Jika kamu menemui beliau, pergi dan berbai';ah kepadanya walaupun kamu terpaksa merangkak di atas salji kerana beliau adalah Al-Mahdi, Khalifah Allah.";- [ Riwayat Ibn Majah, Kitab al-Fitan (Hadith 4084)].

• Bahaya 30 Para Dajjal Sang Pendusta;- Dari Abu Hurairah r.a. berkata bahawa Rasulullah s.a.w. bersabda: "Tidak akan terjadi Hari Kiamat sebelum dimunculkan para dajjal sang pendusta, yang jumlahnya hampir mendekati tiga puluhan 30an, di mana masing-masing mengaku; bahawa dirinya adalah Rasul Allah.";- (Riwayat Muslim). • Bahaya Para Dajjal Membawa Ajaran Yang Belum Pernah Didengar;- Abu Hurairah r.a. berkata, Nabi s.a.w. bersabda, : "Akan keluar dajjal dan khazzab di kalangan umatku. Mereka akan berkata sesuatu yang baru di mana kamu dan bapa-bapa kamu belum pernah mendengarnya. Awasilah mereka dan jagalah diri kamu daripada disesatkan oleh mereka."";- [Musnad Ahmad, 20/349]. • Bahaya Golongan Pendusta Di Bidang Hadith;- Dari Abu Hurairah r.a. berkata bahawa Rasulullah s.a.w. bersabda: "Kelak akan ada di antara generasi akhir dari umatku orang-orang yang meriwayatkan kepada kamu hadis yang belum pernah -; juga bapa-bapa kamu - mendengarnya. Untuk itu, hindarilah mereka.";- (Riwayat Muslim). • Kesilapan Manusia Di Zaman Kekeliruan;- Anas ibn Malik berkata, "Nabi s.a.w. bersabda: "Zaman Dajjal adalah zaman kekeliruan. Manusia akan percaya pendusta dan tidak percaya orang yang berkata benar. Manusia tidak percaya orang yang amanah dan mempercayai orang yang khianat. Dan Ruwaibidhah akan diberi perhatian." Sahabat bertanya "Siapakah Ruwaibidhah itu?" Sabda Baginda, "Orang-orang yang menentang Allah yang diberi penghargaan untuk berucap kepada masyarakat.";- [Musnad Ahmad, 3/220]. • Bahaya Tujuh Puluh 70 Penyeru Neraka Jahannam;- Ibn Umar r.a. berkata, "Daku mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda, :"Di kalangan umat ku akan ada 70 Penyeru, yang mengajak manusia kepada neraka jahannam. Daku boleh beritahu nama mereka dan kaum mereka jika daku mahu." • Bahaya Munculnya Golongan Yang Engkar Pada As-sunnah;- Dari Abu Hurairah r.a. bahawa Rasulullah s.a.w bersabda: Akan datang suatu kaum yang mematikan (menolak untuk menggunakan dasar) as-sunnah dan menyangkal tentang agama. Maka atas merekalah laknat Allah, laknat orang-orang yang melaknat, laknat Malaikat serta laknat semua manusia;- (Riwayat Ad Dailami). • Kesilapan Golongan Anti Hadith;-Daripada Miqdam bin Ma'dikariba r.a. berkata: Bahawasanya Rasulullah s.a.w. bersabda, "Hampir tiba suatu masa di mana seorang lelaki yang sedang duduk bersandar di atas katilnya, lalu disampaikan orang kepadanya sebuah hadis daripada hadisku maka ia berkata : "Pegangan kami dan kamu hanyalah kitabullah (al-Quran) sahaja. Apa yang dihalalkan oleh alQuran kami halalkan. Dan apa yang ia haramkan kami haramkan". Kemudian Nabi s.a.w. melanjutkan sabdanya: "Padahal apa yang diharamkan oleh Rasulullah s.a.w. samalah hukumnya dengan apa yang diharamkan oleh Allah s.w.t.";(Riwayat Abu Daud). • Kebanggaan Masyarakat Dengan Membina Masjid;- Daripada Anas bin Malik r.a.

w. akan ada ahli ibadah yang bodoh dan para qari yang fasik.a.a.w bersabda: Tidak akan terjadi kiamat.w bersabda: Kelak akan muncul di antara umatku suatu kaum yang membaca Al-Quran bukan seperti lazimnya kamu membaca. bersabda: Kelak.(Riwayat Ahmad)..w. suatu kaum yang terdiri dari orangorang muda yang masih mentah fikirannya (cetek faham agamanya).a. di akhir zaman.(Riwayat Muslim).a.Ali bin Thalib r. siapa yang dapat menghapus mereka. seperti sapi yang makan dengan lidah-lidahnya. Dan janganlah kamu duduk bersama mereka (pada waktu dalam masjid).w. amal perbuatanmu jika dibandingkan dengan perbuatan mereka dan puasa-mu jika dibanding dengan .w. sebelum muncul suatu golongan yang mencari makan melalui lidah-lidah mereka.Daripada Sa'ad bin Abi Waqash r. tetapi iman mereka masih lemah.. Mereka membaca Al-Quran dengan mengira bahawa Al-Quran itu sebagai alat propaganda mereka. • Kesilapan Ahli Ibadah Yang Jahil Dan Qari Yang Fasik... percakapan mereka dalam masjid hanyalah mengenai urusan dunia semata. Di mana sahaja kamu dapat menemuinya. berkata bahawa beliau mendengar Rasulullah s.. bersabda: Akan datang kepada manusia suatu masa.. ia berkata bahawa Rasulullah s. berkata. • Kesilapan Masjid Menjadi Tempat Urusan Dunia Sahaja.a.Rasulullah s.Daripada Anas r. bagaikan anak panah yang lepas dari busurnya. "..id Al-Kudri r. dan sembahyangmu jauh berbeza dengan cara mereka bersembahyang. bersabda: Tidak akan tiba hari kiamat. • Menunjuk-Nunjuk Ketika Berdoa.. • Golongan yang menjadikan lidahnya sebagai alat untuk mencari makan. Pada hakikatnya mereka telah keluar agama seperti anak panah yang lepas dari busurnya.a..Dari Anas bin Malik r. Bacaan mereka itu tidak melebihi kerongkongnya (tidak sampai meresap ke dalam hati).a.w bersabda: Akan muncul di antara kamu suatu kaum. telah bersabda: "Akan muncul di akhir zaman nanti.a. padahal Al-Quran itu berisi peringatan yang harus mereka junjung.a.-(Riwayat Bukhari dan Muslim). kelak akan mendapat pahala di hari kiamat. maka hapuskanlah mereka itu.(Riwayat Hakim).(Riwayat Abu Dawud).a. bahawa Nabi s.a. bersabda: " Kelak akan terdapat kaum yang berlebih-lebih (menunjuk-nunjuk) dalam berdoa ".(Riwayat Ibnu 'Adi).. bahawa Rasulullah s. sehingga manusia bermegah-megah dan berlebih-lebihan dalam urusan masjid. Mereka itu sebenarnya keluar dari Islam. • Bahaya Ramai Orang Muda Menyebut Dalil Agama.Dari Saad r.a..berkata bahawa Rasulullah s.Dari Abu Sa'. berkata bahawa Rasulullah s.a.a bahawa Rasulullah s.w. • Merasa Rendah Dalam Ibadah. Allah tidak memerlukan mereka. • Kesilapan Menggunakan Al-Quran Sebagai Alat Propaganda.(Riwayat Ahmad). Mereka banyak mengucapkan perkataan Khairil Bariyah (firman Allah dan hadis Rasul). kamu merasa rendah dalam melakukan solat dibanding dengan mereka.

• Kesalahan Menipu Daya Dengan Bertopengkan Agama." Tidak terjadi hal yang demikian itu. Aku bersumpah akan menurunkan suatu fitnah yang akan terjadi di kalangan mereka sendiri. bersabda: Akan tampil di akhir zaman manusia-manusia yang melakukan tipu daya dengan memakai topeng agama.. sedang hati mereka laksana hati serigala. Ataukah kamu terlampau berani berbohong kepada Ku?. • Bahaya Ulat-ulat Qurra'. Jika kamu datang bersama mereka untuk mengerjakan solat. bersabda: "Akan timbul di akhir zaman orang-orang yang mencari keuntungan dunia dengan menjual agama.(Riwayat Bukhari dan Muslim).(Riwayat Abu Nu'. tidak akan dapat diambil manfaat dari mendekatkan diri kepada mereka itu melainkan beberapa kesalahan belaka. Mereka menunjukkan kepada orang lain pakaian yang dibuat daripada kulit kambing (berpura-pura zuhud dari dunia) untuk mendapat simpati orang ramai. Allah s. mereka berkata:"Kami datang kepada para Raja (pemimpin). sehingga orang yang alim ( cendikiawan ) pun akan menjadi bingung (dengan sebab fitnah itu)".. biar kami memperoleh keduniaan mereka dan kami tidak akan mencampurkan mereka dengan agama kami.. dan percakapan mereka lebih manis daripada gula.a. hendaklah ia berlindung kepada Allah dari mereka. maka bersolatlah kamu.w bersabda: Sesungguhnya nanti selepas peninggalanku akan terjadi..w bersabda: Kelak pada akhir zaman akan ada ulat-ulat qurra'. para imam mengakhirkan solat dari waktunya. lidah mereka lebih manis berbanding gula...a.Dari Abu Umamah r. tidak ada bekas apa-apanya juga di kayunya tidak ada apa-apanya juga di bulunya tidak terdapat apa-apa.. • Bahaya Terlepasnya Islam Satu Demi Satu. • Kesilapan Ulama Yang Merugikan Umat Dan Agama.aim).t. Padahal hati mereka adalah hati serigala (mempunyai tujuan-tujuan yang jahat). tetapi berlumba-lumba dalam senarnya. Mereka menyuruh manusia memakai pakaian yang dibuat dari bulu domba (bulu kambing) yang halus. (ahli baca Al-Quran). Mereka sebenarnya keluar dari agama bagaikan anak panah yang terlepas dari busurnya.w.a.(Riwayat Ibnu Majah). Setiap terlepas .."..a. jika di hujung panah dilihat. berkata: Rasulullah s. Mereka membaca Al-Quran tetapi tidak sampai melalui tenggoroknya..(Riwayat Tirmidzi).a.(Riwayat Tirmidzi). seperti (umpamanya) tidak akan dapat dipungut dari pohon yang berduri melainkan duri. Oleh kerana itu hendaklah kamu mengerjakan solat tepat pada waktunya.w.a. Demikian pula. bersabda: "Sungguh akan terlepas pegangan Islam satu demi satu. • Kesilapan Menggadaikan Agama Kerana Dunia.a. berfirman kepada mereka: "Apakah kamu tertipu dengan kelembutan Ku?.w.a berkata bahawa Rasulullah s.-Daripada Abu Hurairah r. Barangsiapa yang berada pada masa itu.Dari Umamah Al-Bahili dari Nabi s.a.w bersabda: Sesungguhnya akan terdapat (akan ada) orang-orang dari umatku yang pandai (amat faham dan ahli) tentang urusan agama dan membaca Al-Quran. bahawa Rasulullah s. • Nasihat Kejadian Imam Yang Melambatkan Waktu Solat. Demi kebesaran Ku.Abdullah bin Abbas r.a bahawa Rasulullah s.Dari Ibnu Ame r.(Riwayat Thabrani)..Rasulullah s.w.puasa mereka.

di mana agama Islam tidak tinggal kecuali hanya namanya sahaja."".a. "Penyakit-penyakit itu ialah (1) terlalu banyak seronok.w bersabda: Nanti dalam waktu tidak lama. sejengkal demi sejengkal..bersabda: Kelak akan ada orangorang dari Umatku (Islam) memakan berbagai macam makanan dan memakai berbagai pakaian. Adapun yang pertama kali terlepas itu adalah persoalan hukum. Masjid-masjidnya cantik dan megah. ilmu pada urusan orang yang terendah di kalangan kamu dan kuasa dimiliki oleh orang yang rosak di kalangan kamu. (4) tipu menipu dalam merebut harta benda dunia. banyak berbicara tanpa difikirkan dahulu apa sebetulnya yang dibicarakan itu.a..w. Tidak Dipedulikan. • Kesilapan Umat Islam Mengikuti Langkah-Langkah Yahudi Dan Nasrani. juga Kitab al-Fitan (Hadith 4015). bersabda: "Umat ku akan ditimpa penyakit-penyakit yang pernah menimpa umat-umat dahulu". dari mereka (ulama') itu akan muncul bermacam-macam fitnah.a.(Riwayat Hakim).w.w. sehasta demi sehasta. "Apakah penyakit-penyakit umat-umat terdahulu itu?" Nabi s. (apa akibat) apabila kami berhenti menyeru kebaikan dan mencegah kemungkaran?" Nabi s..id Al-Khudri ra. dan tidak ada yang tinggal daripada Al-Quran kecuali hanya huruf dan tulisannya sahaja.-Daripada Abu Sa'.w.(Riwayat Ahmad).Dari Ali r. berkata.Anas ibn Malik r.(Riwayat Thabrani dan Abu Nu'aim)..w. berkata: Rasulullah s. Ulama' mereka adalah yang paling jahat di antara yang ada di bawah langit.." Sahabat bertanya. • Bahaya Akibat Berhenti Menyeru Kebaikan Dan Mencegah Kemungkaran.a. tetapi sunyi daripada petunjuk. sehingga jikalau mereka masuk ke lubang biawak pun kamu akan mengikuti mereka.". dan fitnah itu akan kembali kepada lingkungan mereka itu sendiri (umat Islam).a. maka itulah seburuk-buruk manusia dari sebahagian Umatku (Islam). datang kepada manusia suatu zaman.-Daripada Abu Hurairah r. Daripada Abu Umamah r. menjawab.a.. Musnad Ahmad 3/187. menjawab..(Riwayat Muslim) • Bahaya Berbagai Macam Makanan. • Bahaya Ulama'..a. katanya: Aku mendengar RasuIullah s. "Ditanya kepada Nabi s.w.w bersabda.a.[Riwayat Ibnu Majah. 'Ya Allah! Jangan kau temukan aku dan mudahmudahan kamu (sahabat) tidak bertemu dengan suatu masa di mana para ulama .a. (2) terlalu mewah. bersabda: "Kamu akan mengikuti jejak langkah umat-umat sebelum kamu.-Daripada Sahl bin Saad as-Saaidi r. bahawasanya Rasulullah s.a. (6) hasut menghasut sehingga jadi zalim menzalimi". Pakaian dan Banyak Bicara Sebelum Difikirkan.(Riwayat Baihaqi).]. bersabda: "Apa yang telah berlaku kepada Bani Israel. "Siapa lagi kalau bukan mereka". • Bahaya Terjangkit Penyakit Umat-umat Dahulu. Yang Menyebar Fitnah. berkata bahawa Rasulullah s. "Ya Rasulullah. 2/1331. (3) menghimpun harta sebanyak mungkin. berkata. sedangkan yang terakhir adalah perkara solat.salah satu pegangan.w. Apabila zina berleluasa di kalangan pemimpin kamu. Sahabat bertanya.a. • Bahaya Ulama'. "Ya Rasulullah! Apakah Yahudi dan Nasrani yang kau maksudkan?" Nabi s.a. maka orang-orang akan berebutan untuk bergantung kepada yang lain. akan berlaku kepada kamu. (5) saling memarahi.a. bahawa Nabi s.a.

bersabda: "Tidak akan berlaku hari qiamat sehingga anak seseorang menjadi punca kemarahan (bagi ibu bapanya) dan hujan akan menjadi panas (hujan akan berkurang dan cuaca akan menjadi panas) dan akan bertambah ramai orang yang tercela dan akan berkurangan orang yang baik dan anak-anak menjadi berani melawan orang-orang tua dan orang yang jahat berani melawan orang-orang baik". berkata. maka mereka akan memperdaya kamu. • Golongan Kaum Yang Meminum Ayat-Ayat Al-Quran.(Riwayat Ahmad). Mereka gemar menumpahkan darah dan tidak pernah berhenti dari melakukan kekejian.a.. Anak kecil .a. Akan tetapi apabila kamu menghindar dari mereka.(Riwayat Baihaqi).Dan apabila kamu memberinya kepercayaan. dan dari Al-Quran hanya tinggal huruf dan tulisannya sahaja. maka mereka akan membohongi kamu. berkata: Aku mendengar Rasulullah s. • Ketiadaan Imam Yang Layak Untuk Solat Berjemaah. namun hati mereka adalah hati syaitan.-Daripada Aisyah r. Apabila berbicara dengan kamu. di mana agama Islam hanya tinggal namanya sahaja. bersabda: "Lagi akan datang suatu zaman..a. menghilangkan ilmu itu dengan mematikan alim ulama. aku mendengar Rasulullah s.-Daripada Abdullah bin Amr bin 'ash r.w. bahawa Rasulullah s.w. • Orang Yang Baik Berkurangan Sedang Yang Jahat Bertambah Banyak.. bersabda: Hampir datang suatu zaman.a.w."Bahawasanya Allah s. di mana wajah-wajah mereka adalah wajah manusia..a.a. seperti serigala-serigala yang buas.Dari Ali r. Maka apabila pemimpin yang jahil itu ditanya.w. mereka akan berfatwa tanpa ilmu pengetahuan. • Kesalahan Manusia Yang Berhati Syaitan. Tetapi Allah s. Dari mereka (ulama) itu akan muncul berbagai-bagai fitnah dan fitnah itu akan kembali ke lingkungan mereka sendiri (umat Islam). Hati mereka seperti hati orang Ajam (pada fasiqnya).Dari Ibnu Abbas r. maka mereka akan mengkhianati kepercayaan yang kamu berikan. orang ramai akan memilih orang-orang yang jahil sebagai pemimpin mereka. Maka apabila sudah ditiadakan alim ulama.a bahawa Rasulullah s.a.Dari Uqbah bin Amir r.(Riwayat Thabran).a. Mereka tidak dapat memulakan sembahyang berjamaah kerana tidak mendapatkan orang yang boleh menjadi imam". Mereka sesat dan menyesatkan orang lain.w bersabda: Kelak akan muncul suatu kaum dari umatku. tidak mencabut (menghilangkan) akan ilmu itu dengan sekaligus dari (dada) manusia. tetapi sunyi daripada petunjuk..-Daripada Salamah binti alHurr r.w.. • Bahaya Akan Ilmu Agama Beransur-ansur Hilang.a. bahawa Rasulullah s. Apabila kamu mengikuti mereka.". bersabda: "Kelak akan datang di akhir zaman segolongan manusia. berkata. Ulama mereka adalah yang paling jahat di antaranya yang ada di bawah langit. Mereka meminum Al-Quran seperti meminum susu.(Riwayat Muslim) • Al-Quran Hanya Tinggal Tulisannya Sahaja. Masjid-masjid indah dan megah.(Riwayat Thabrani).a. bersabda.w.t. tidak ada sedikit pun di hati mereka belas kasihan. maka mereka akan mencela kamu.. berkata: Aku mendengar Rasulullah s. dan orang yang penyantun sudah tidak disegani lagi.sudah tidak diikut lagi.w...(Riwayat Ibnu Majah). lidah mereka seperti lidah orang Arab (pada fasihnya).." .t. orang ramai berdiri tegak beberapa masa.a.

bersabda: "Dahulukanlah amal soleh di mana pada waktu itu akan terjadi huru-hara dahsyat bagaikan malam yang gelap gelita.a.. kecabulan.a.Abu Hurairah r. berbalik menjadi kafir memasuki pagi hari. Orang yang sopan-santun di tengah mereka adalah sesat. yang mereka tidak sanggup lagi mencari penghasilan kecuali dengan jalan maksiat (antara lain penyelewengan). Dan menjadi Mukmin di petang hari.".a berkata bahawa Rasulullah s.].. bersabda: Apabila akhir zaman.' Orang yang menentang pendapat mereka pada zaman itu bagaikan orang yang menghunus pedangnya dalam jihad fisabilillah. sedangkan orang fasik menjadi mulia. atau petang harinya kafir. sehingga orang berani berdusta dan bersumpah.(Riwayat Thabrani).. Musnad. Nabi s. Mereka itu sentiasa membanggakan diri dalam kehinaan. Sedangkan orang pilihan apabila ia menyeru.w. seseorang pada pagi harinya beriman lalu pada petang harinya menjadi kafir. adalah kekuatan agama manusia terletak pada dinar dan dirham (harta). pengkhianatan dan sebagainya).w. • Bahaya Fitnah Bagaikan Malam Yang Gelap-Gelita. Ia menjual agamanya dengan keduniaan" . Orang-orang pun akan menjual agamanya dengan harta benda duniawi.a. bahawa Rasulullah s. lalu pagi harinya menjadi mukmin.. orang beriman di kalangan mereka adalah lemah.w.a. hendaklah ia memilih kelemahan dan meninggalkan kecabulan (penyelewengan) ". sementara yang tua tidak menyuruh berbuat baik dan melarang yang mungkar.Dari Abu Hurairah r.(Riwayat Hakim). • Kesilapan Menyalahgunakan Takdir.Daripada Anas bin Malik r.. • Jalan Penghindaran Daripada Melakukan Maksiat dan Penyelewengan.w bersabda: '"Kelak pada akhir zaman ada suatu golongan yang berbuat maksiat kalau ditanya mereka berkata' Allahlah yang mentakdirkan perbuatan itu kami lakukan.a. berkata bahawa Rasulullah s.a.Abu Hurairah r.. suatu masa..(Riwayat Tirmidzi).-Dari Jabir r.."'.w. • Dilema Antara Berbuat Maksiat Dan Meninggalkannya. Barangsiapa mendapati (berada) pada masa itu. bahawa Rasulullah s.Dari Anas r. dan orang yang menyuruh kepada perbuatan ma'.ruf malah menjadi tertuduh. bersabda: Mendekati hari kiamat akan terdapat berbagai macam fitnah laksana bahagian malam yang gelap-gelita. 2/358. Kala itu seseorang menjadi Mukmin di pagi hari.w.-Rasulullah s.a.a.a berkata bahawa Rasulullah s.a.[Riwayat Ahmad. sedangkan bidaah itu sendiri adalah sunnah. bersabda: "Akan datang atas manusia. berkata.a. Dan meminta apa yang ada pada mereka bererti kesusahan..w. Sunnah di tengah mereka menjadi bidaah. suatu masa di mana seseorang dihadapkan pada dua pilihan antara kelemahan dan kemaksiatan (kejahatan. bersabda: "Dunia ini tidak akan Qiamat selagi orang yang paling seronok ialah orang yang rosak akhlak anak kepada orang yang rosak akhlak. pasti tidak akan dihiraukan. • Kekuatan Agama Manusia Terletak Pada Dinar dan Dirham (harta). . • Orang Yang Rosak Akhlak. berbalik menjadi kafir memasuki petang hari.mereka bodoh.". bersabda: " Kelak akan datang atas umatku. Maka ketika itulah mereka dikuasai oleh orang-orang paling jahat di antara mereka..(Riwayat Muslim). pemuda mereka licik.a.(Riwayat Turmidzi) • Ujian Iman Yang Berat Tidak Mengatasi Amal Soleh.

Sedangkan jika telah menjadi bentuk suap. maka hampir sahaja tiada ada seorang juga pun yang suka menunaikan amanah.w. sampai dikatakan orang bahawasanya di kalangan Bani Fulan (di kampung yang tertentu) itu ada seorang yang sangat baik memegang amanah. alangkah indahnya pekerjaannya...a. Selanjutnya Rasulullah saw. janganlah kamu .(Riwayat Nasae'i). Ialu beliau bersabda. maka tinggallah bekasnya seperti lepuh di tangan (menggelembung di tangan dari bekas bekerja berat seperti menggunakan kapak atau cangkul)..w. sangat terpercaya dan orang ramai mengatakan. rasulullah! Ketempat mana kita akan lari menghindar?" Baginda menjawab: "Kepada Allah: Kepada Kitab-Nya dan kepada sunnah Nabi-Nya". di mana kala itu seseorang tidak lagi memperdulikan dari mana ia memperolehi hartanya. Jadi seperti bara api yang kau gillingkan dengan kaki mu. Kemudian ia tertidur pula. Sifat Amanah Akan Hilang Sedikit Demi Sedikit. berkata bahawa Rasulullah s. kemudian menggelembunglah ia dan engkau melihat ia meninggi. Dan jikalau ia seorang Nasrani atau Yahudi. di mana orang tidak lagi mempedulikan apa yang diperolehnya apakah itu usaha yang halal atau yang haram".) Ada pun pada hari ini maka saya tidak pernah berjual beli dengan kamu semua kecuali dengan Fulan dan Fulan (orang-orang tertentu sahaja)". yang tidak peduli lagi seseorang di zaman itu dari mana harta diambil..a. Maka orang-orang itu lalu mengetahuinya melalui panduan al-Quran dan mengetahuinya melalui panduan as-Sunnah. Jikalau ia seorang Islam.Daripada Abu Hurairah r.a. memberitahu bahawasanya amanat itu turun ke dalam lubuk hati orang-orang yang tertentu.. "Seseorang itu tidur sekali tidur. bersabda: Akan datang kepada manusia suatu masa. selama itu berbentuk sebuah pemberian. bersabda: Ambillah pemberian. maka pihak yang bertugaslah yang akan menggembalikannya kepada ku (maksudnya jika dia seorang Nasrani atau Yahudi maka orang yang memegang kekuasaan / pemerintahlah yang dapat membantu aku untuk mendapatkan semua hak-hak ku daripadanya. "Rasulullah s.. Yang pertama sudah saya lihat sedang yang kedua saya menanti-nantikannya.(Riwayat Nasae'i). menceritakan hadis ini beliau mengambil sebiji batu kecil (batu kerikil) Ialu menggilingkannya dengan kakinya.a.(Riwayat Ad Dailami). Kesilapan Orang Tidak Lagi Mempedulikan Harta Halal Atau Haram. lalu diambillah amanah itu dari dalam hatinya. katanya."Kemudian berpagi-pagi (jadiIah) orang ramai berjual beli. apakah dari yang halal atau haram. hendaklah kamu lari menghindari perbuatan itu." "Maka sesungguhnya telah sampai masanya saya pun tidak memperdulikan manakah di antara kamu semua yang saya hendak bermubaya'. (apakah yang diambilnya itu halal atau haram)". Kesilapan Zaman Di Mana Halal Dan Haram Dianggap Sama Oleh Manusia. Kemudian turunlah al-Quran.(Riwayat An Nasa'i). lalu diambillah amanah itu dari dalam hatinya. menceritakan kepada kami tentang hilangnya amanah..w bersabda: "Akan datang kepada manusia suatu zaman. Bahaya Maraknya Rasuah. kemudian tertinggallah bekasnya seperti bekas yang ringan sahaja.• • • • maka apabila masa itu sudah terjadi (timbul). Padahal di dalam hatinya sudah tiada lagi keimanan sekali pun hanya seberat timbangan biji sawi.(Riwayat Bukhari dan Muslim).ah (berjual beli). Dalam riwayat lain Rasulullah s. Rasulullah saw.w." Baginda ditanya: "Ya. Ketika Rasulullah saw.a. padahal tidak ada apa-apa".Mu'az bin Jabal berkata bahawa Rasulullah s.-Daripada Huzaifah bin AI-Yaman r. alangkah pula cerdik otaknya. pernah memberitahu kami dua 2 buah hadis (mengenai dua kejadian yang akan berlaku). maka dalam agama."Akan datang suatu masa kepada manusia. maka agamanyalah yang akan mengembalikan kepada ku (maksudnya agamanyalah yang dapat menahannya dari khianat).a. "Alangkah tekunnya dalam bekerja.

.." Semasa pulang kami bertanya sesama sendiri.a. janganlah kamu memisahkan diri dari Al-Quran.Daripada Abu Hurairah r.• • • • • • mengambilnya. bersabda: Sungguh akan datang kepada manusia suatu masa. maka pasti ia akan terkena oleh debunya. perdagangan tersebar luas sehingga wanita akan turut suaminya dalam perniagaan. Kesilapan Rakus Terhadap Hal Dunia. maka berputarlah bersama Al-Quran ke mana pun ia mengarah. Saksi Palsu. Tersebar Luasnya Tulisan-Tulisan. "As-salamu'.a. tampil seorang lelaki kepada Abdullah ibn Mas'. kelak akan berkuasa atas kamu pemimpin-pemimpin yang akan memutuskan untuk diri mereka sesuatu yang tidak diputuskan untuk kamu. dan mereka tidak bertambah dekat kepada Allah. kecuali akan menambah jauh dari Allah ( dari ajaran agama). Munculnya Galian-galian Bumi.ud dan berkata..(Riwayat Tabrani). "Biar saya yang tanya beliau. sepotong emas. di mana mereka menyebar dengan membawa gergaji. perhubungan keluarga akan putus. Kerana.".: (Jika) Hari Kiamat telah hampir terjadi.Rasulullah s. lingkaran Islam selalu berputar. menjawab.. Ingat. tidak bertambah manusia kecuali loba (rakus akan harta benda).w bersabda: Sungguh akan ada beberapa kaum yang bertempat tinggal di dekat (lereng) gunung. Kesilapan Maraknya Praktik Riba.a.Thariq ibn Shibab berkata." Kemudian Allah menyatukan gunung itu atas mereka.a. Al-Quran dengan penguasa akan berbeza arah. maka mereka pasti akan menyesatkan kamu. Dan barangsiapa yang tidak mahu memakannya. Melimpahnya Harta Benda Dan Luasnya Perniagaan Serta Banyak Media Massa. kemudian mereka berkata: "Kembalilah kepada kami esok. "Nanti kamu akan dapati banyak galian-galian. apabila kamu mematuhinya. Perniagaan. Dan emas itu adalah emas zakat yang pertama sekali dikutip. Beliau meriwayatkan dari Baginda s. berkata Rasulullah s. Akan tetapi..w. "Kamu dengarkah apa jawapan beliau? Siapakah yang akan tanya beliau mengenainya?" Daku berkata.[Riwayat Ahmad.(Riwayat Baihaqi). dan yang akan menguruskannya adalah orang-orang yang jahat".w. Maka dari itu. di mana manusia menganggap halal riba dengan nama jual beli.. lalu memikul kayu. di mana tidak tersisa dari mereka seorang pun kecuali menjadi pemakan riba.-Daripada Ibnu Omar r.a. Ingat. "Kami sedang duduk bersama Abdullah ibn Mas'. Lalu Nabi s.w. Emas itu telah dibawa oleh Bani Sulaim dari tempat tambang (galian) mereka. Jika kamu membangkang kepada mereka. Maka sahabat berkata: "Hai RasuIullah! Emas ini adalah hasil dari galian kita".a. Tidaklah keengganan kamu meninggalkannya lalu mencegah kamu dari kemiskinan dan keperluan hidup. 1/407]..alaika wahai Abu Abdur Rahman. berkata: "Pada suatu masa dibawa ke hadapan Rasulullah s.Sabda Rasulullah s. Para sahabat bertanya: "Apa yang harus kami lakukan pada waktu seperti itu wahai Rasulullah?" Baginda menjawab: "Lakukanlah seperti yang dilakukan oleh para pengikut Isa bin Maryam. Maka kami pun bangun dan menuju ke masjid.(Riwayat Ibnul Qayyim)." Jawab beliau..w. lalu orang-orang fakir datang kepada mereka untuk sesuatu keperluannya.(Riwayat Bukhari). Musnad.. Ingat.a. Terputusnya Persaudaraan.. mati dalam ketaatan kepada Allah jauh lebih baik daripada hidup dalam keadaan bermaksiat kepadaNya". terdapat satu ucapan khusus untuk orang kenamaan.a.ud apabila datang seorang lelaki memberitahu waktu solat sudah tiba. lalu daku pun bertanya beliau sebaik sahaja beliau keluar. Ramai Orang Kaya Tinggal Di Lereng Gunung. Selesai solat.(Riwayat Thabrani) Perdagangan.w. maka sudah tentu mereka akan membunuh kamu. : "Sebelum Qiamat tiba.a.- .(Riwayat Ibnu Majah) Rasulullah s. saksi palsu berleluasa sedang saksi benar akan sukar ditemui dan tulisan tersebar luas.w bersabda: Akan datang suatu masa. "Allah dan RasulNya telah berkata benar.

" Imron berkata: "Aku tidak mengerti. orang yang bodoh dan hina ditugaskan menangani kepentingan umum.a.w.a. : Iaitu.i). bermegah-megahan.a.a.a. mereka berkhianat dan tidak dapat dipercaya. berkata bahawa Rasulullah s...(Riwayat Bukhari dan Muslim).w. menjawab: "Berikan kepada mereka akan hak mereka.Dari Abu Hurairah r.. berkata.i).Rasulullah s. mereka bernazar (berjanji) tidak menepatinya.". Sesungguhnya yang demikian itu akan menjadikan kamu menyesal dan susah pada Hari Kiamat.a.a. Serta akan bertutur padanya Ruwaibidhah.a. di mana akan dibenarkan padanya orang yang berdusta. Kesilapan Umat Islam Tertimpa Penyakit Orang Kafir.. dan perkara-perkara yang kamu membencinya.lab r.. Perhiasan Rumah Sama Dengan Perhiasan Pakaian. Maka barang siapa yang membenarkan kedustaan mereka dan membantu (mendukung) tindakan mereka .w bersabda: Akan datang di kemudian hari nanti.a..Daripada Abu Hurairah r. jika hal ini terjadi wahai Rasulullah?" Rasulullah s.(Riwayat Muslim). bersabda: "Sesungguhnya.a. kesombongan. bahawa Rasulullah s. berkata bahawa Rasulullah s.w bersabda:"Sesungguhnya di kalangan kamu nanti akan tertanam kemahuan besar kedudukan (politik) dalam kerajaan.(Riwayat Ibn Majah) Bahaya Pemimpin Yang Diktator.w. bersabda: Umatku (Islam) nanti akan ditimpa penyakit masyarakat. Kesilapan Manusia Di Tahun-Tahun Yang Penuh Tipu Muslihat. Dan kalau sudah terjadi demikian muncullah orangorang gemuk di antara mereka" .a. dan akan dituduh berkhianat orang yang terpercaya..a." Para sahabat bertanya: "Apa yang kamu perintahkan kepada kami. iaitu: berupa kejahatan. dan akan didustakan orang yang benar.w bersabda: Sebahagian dari tanda-tanda dekatnya Hari Kiamat.(Riwayat An-Nasae'. adalah tersebarnya (melimpahnya) harta benda dan luasnya perniagaan. bersabda: " Sesungguhnya sebaik-baik kamu adalah yang hidup pada masaku.(Riwayat Bukhari dan Nasae'. perselisihan dalam hal dunia. berkata bahawa Rasulullah s. kemudian orang-orang yang hidup selepas mereka. sehingga manusia membangun rumah dan melukisnya sebagai lukisan pakaian. kebencian..Dari Zahdam bin Mudlorrib r. berkata bahawa Rasulullah s. bersabda: Akan datang kepada manusia tahun-tahun yang penuh muslihat..ab bin Ujrah r. setelah aku tiada. bahawa Rasulullah s. Akan dipercaya orang yang berkhianat.Daripada Abu Hurairah r. Kebencian Terhadap Pemerintahan Kediktatoran.w.. sehingga terjadilah kerosakan (kehancuran perpaduan umat).a.a. saling benci-membenci dan saling hasut-menghasut.a. dua kali atau tiga kali (generasi)?" Kemudian sabda Rasulullah: " Sesudah mereka ada suatu kaum yang berhak menjadi saksi tapi diminta kesaksiannya (tidak dijadikan sebagai saksi).. mendengar Imron bin Khushoin berkata bahawa Rasulullah s.. kemudian orang-orang yang hidup selepas mereka.w bersabda: Hari Kiamat tidak akan tiba. dan mohonkanlah kepada Allah akan hakmu. dan seburuk-buruk ibu adalah ibu yang tidak mahu menyusui anaknya (ertinya seburuk-buruk pemimpin adalah pemimpin yang tidak memperhatikan kepentingan rakyat). Maka ada yang menanyakan: Apa itu Ruwaibidhah? Dijawab baginda s. beberapa pemimpin yang berdusta dan berbuat aniaya.-Ibnu Mas'..(Riwayat Hakim).Ka'.• • • • • • • Dari Umar bin Tsa'.(Riwayat Bukhari) Kesalahan Hilangnya Amanat Dan Munculnya Orang-Orang Gemuk. Sebaik-baik ibu adalah yang mahu menyusui anak (ertinya sebaik-baik pemimpin adalah yang memperhatikan kepentingan rakyat). sesudahku nanti kamu akan menyaksikan kediktatoran.w. Dan pena-pena akan bermunculan yang menunjukkan banyaknya bacaan dan tulisan. Dosa Pemimpin Yang Menipu Rakyat.w.w. berkata tentang peristiwa-peristiwa selepas zamannya.a.a.ud berkata. Apakah Rasulullah s.

tumbuhnya kebodohan dan banyak terjadi pembunuhan. bersabda: Sesudahku nanti ada pemimpin-pemimpin yang menguasai urusanmu.w. bersabda: 'Tidak terjadi hari qiamat sehingga Sungai Furat (Sungai Euphrates iaitu sebuah sungai yang ada di lraq) menjadi surut airnya sehingga ternampak sebuah gunung daripada emas.w. semua mengaku sebagai utusan Allah.Daripada Abu Hurairah r.a.Abu Hurairah r.a.w.(Riwayat Thabrani).a... berkata bahawa Rasulullah s. bersabda.Daripada Abu Hurairah r. hingga munculnya banyak kekacauan. maka ia bukan termasuk umatku... berkata bahawa Rasulullah s. bahawa Rasulullah s.. Lalu para sahabat bertanya: Apa yang dimaksud 'harj' (kekacauan) itu.[Musnad Ahmad.w. Di dalam riwayat lain ada disebutkan.il berkata:"Saya duduk bersama Abdullah dan Abu Musa. bersabda": "Sesungguhnya di hari-hari mendekati kiamat ditandai dengan hilangnya kemanfaatan ilmu. Bahaya Semua 30 Para Dajjal Mengaku Sebagai Utusan Allah. Dosa Pemimpin Yang Membuat Kerosakan. berlaku huru-hara dan al-Harj berleluasa.i dan Hakim). Mereka menyembunyikan atasmu sesuatu yang menjadi hakmu sedang kamu mengetahuinya.Dari Anas r. maka bagi mereka akan mendapat pahala dan kamu harus bersyukur. Dan barangsiapa di antara mereka yang membuat maksiat kepada Allah. Dan masing-masing yang terlibat berkata: "Mudah-mudahan akulah orang yang terselamat itu".(Riwayat Thabrani dan Hakim).. harta bertambah. Peperangan Di Kawasan Sungai Furat (Iraq) Kerana Merebut Kekayaan. Bahaya Tentera Yang Kejam..Dari Abu Umamah r.(Riwayat Muslim). dan bukanlah aku daripadanya." .a. "Apakah harj?" Baginda bersabda.(Riwayat Turmidzi." Seorang sahabat bertanya.a. " Bunuh-membunuh. bahawa Rasulullah s.a.a.a. berkata.(Riwayat Thabrani).w. Barangsiapa di antara mereka taat kepada Allah.Wa'.a.a. Mereka mengetahui urusanmu. Dan ia tidak akan dapat sampai datang ke telaga (yang ada di syurga). "Sudah dekat suatu masa di mana sungai Furat akan menjadi surut airnya lalu ternampak perbendaharaan daripada emas..(Riwayat Muslim).w. bahawasanya Rasulullah s.. dan waktu petang juga dalam kemurkaan Allah.w. wahai Rasulullah? Nabi s.a. bersabda: Nanti kamu sekalian akan dikuasai para pemimpin yang selalu membuat kerosakan.w. bersabda: Tidak akan terjadi kiamat. Hilangnya Kemanfaatan Ilmu. Ramai orang yang berperang untuk merebutkannya.a.. maka janganlah mentaati orang yang berbuat durhaka kepada Allah Azza Wa jalla..a. "Nabi s.a berkata bahawa Rasulullah s. menjawab: Pembunuhan demi pembunuhan. Bahaya Pembunuhan demi pembunuhan.ud r. bersabda: "Akan datang atas manusia suatu masa. lalu mereka berkata bahawa Rasulullah s. di mana keadaan orang mukmin pada masa itu lebih hina daripada domba" .Dari Ubadah bin Shamit r.. Barangsiapa yang menemui kejadian seperti itu. bersabda: Kelak pada akhir zaman akan ada angkatan tentera sejak pagipagi dalam kemurkaan Allah.• • • • • • • • yang aniaya itu.a.(Riwayat Ibnu Asakir).w.Ibnu Mas'. sedangkan kamu sendiri tidak mengetahuinya. Kesilapan Zaman Di Mana Orang Mukmin Lebih Hina Daripada Domba.. berkata. Maka terbunuh sembilan puluh sembilan 99 daripada seratus 100 orang yang berperang. Oleh kerana itu waspadalah kamu sekalian! Jangan sampai kamu sekalian dijadikan perisai buat mereka. maka mereka akan mendapat dosa dan kamu harus bersikap sabar.a."". dan Allah tidak akan memberikan perbaikan/pertolongan kepada mereka. maka barangsiapa yang hadir di situ janganlah ia mengambil sesuatu pun daripada harta . 2/457]. Nasae'. : "Qiamat tidak akan tiba sehingga muncul 30 dajjal. Kesalahan Pemimpin Yang Menyembunyikan Hak Rakyat..

bersabda: Tidak terjadi kiamat. • Kesilapan Laki-Laki Menyerupai Wanita Dan Wanita Menyerupai Laki-Laki..a.a.. Sesungguhnya bau wangi syurga itu sudah tercium dari perjalanan yang sangat jauh .Daripada Anas bin Malik r. dan mereka tidak akan mencium baunya syurga. bersabda: Sesungguhnya Allah memperlihatkan kepadaku bumi dalam bentuk kecil. Akan ada di akhir zaman nanti orang-orang yang mengecat rambut mereka dengan warna hitam. Satu tahun seperti satu bulan dan satu bulan laksana satu minggu. • Musuh-Musuh Dari Luar Bangsa Tidak Menghancurkan Kekuatan Umat Islam Walaupun Dikepung Dari Segala Penjuru. banyak umara'. Dan sesungguhnya umatku akan sampai kekuasaannya ke negeri-negeri yang diperlihatkan kepada-ku.w. berkata: Rasulullah s.w..(Riwayat Thabrani) • Dosa Orang Tua Mewarnakan Rambutnya Dengan Warna Hitam. Pertama.w.Rasulullah s.a.w bersabda: Sesungguhnya nanti akan benar-benar terjadi.(Riwayat Thabrani). yang akan menghancurkan kekuatan (kekuasaan) mereka walaupun telah berkumpul menghadapi mereka dari segala penjuru..Daripada Abu Hurairah r. pakaian sutera. • Kesilapan Dikatakan Manusia Halalnya Arak.w. Dan sesungguhnya aku meminta kepada Tuhanku supaya umatku tidak dibinasakan-Nya dengan kemarau yang merata dan tidak dikuasakan kepada mereka musuh dari luar bangsa mereka sendiri lalu musuh itu menghancurkan kekuatan (kekuasaan) mereka.a bahawa Rasulullah s.Dari Abdurrahman Al-Anshari r. bersabda: "Ada dua golongan yang akan menjadi penghuni Neraka yang belum lagi aku melihat mereka. bersabda: Di antara tanda-tanda dekatnya Hari Kiamat adalah laki-laki menyerupai wanita dan wanita menyerupai laki-laki. Dan diberikan kepadaku dua 2 simpanan kekayaan.(Riwayat Bukhari dan Muslim).a. • Masa Berlalu Bagaikan Kobaran Api. Kepala mereka (sanggul di atas kepala mereka) bagaikan bonggol (goh) unta yang senget.Rasulullah s. perempuan yang berpakaian tetapi bertelanjang.Rasulullah s. lalu aku dapat melihat negeri-negeri Timur dan Barat.a. berkata bahawa Rasulullah s. Kedua. arak dan kecapi-kecapi (alat-alat muzik).a. yang merah dan yang putih.a.itu".a. golongan (penguasa) yang mempunyai cemeti-cemeti bagaikan ekor lembu yang digunakan untuk memukul orang..w.. seperti tembolok burung merpati..a. bersabda. akan ada suatu kaum dari Umatku (Islam) yang mengatakan halalnya perzinaan. Mereka hanyalah akan membinasakan sesamanya dan mereka menawan sesamanya (perang saudara). • Dosa Dua 2 Golongan Baru Di Akhir Zaman (Penguatkuasa Tempatan Yang Kejam Dan Wanita Mendedahkan Aurat). (pemimpin) tetapi ketenteraman berkurang.(Riwayat Abu Dawud).(Riwayat Abu Nu'aim). berkata bahawa Rasulullah s.Daripada Ibn Abbas r. serta satu jam laksana kobaran api (cepat sekali berlalu).hingga waktu terasa saling berdekatan. bersabda: Sebahagian dari tanda-tanda dekatnya Hari Kiamat adalah banyaknya bacaan (ramai yang pandai membaca) dan sedikit di antara mereka yang mengerti agama. dan satu hari ibarat satu jam.w. Satu minggu bagaikan satu hari.(Riwayat Muslim).. Dan sesungguhnya Tuhan telah berfirman: "Hai Muhammad! Sesungguhnya Aku tidak dapat ditolak.. Kedua-dua golongan ini tidak akan masuk syurga dan tidak akan dapat mencium bau wanginya. Pakaian Dari Sutera Dan Kecapi-Kecapi (Alat-Alat Muzik).a.. berlenggang lenggok waktu berjalan.(Riwayat Tirmidzi).. menghayun-hayunkan bahu. Dan sesungguhnya Aku memberikan umatmu bahawa Aku tidak membinasakan mereka dengan kemarau yang merata dan tidak akan menguasakan mereka musuh-musuh dari luar bangsa mereka sendiri. • Kesilapan Ramai Pemimpin Tetapi Tidak Dapat Menjamin Ketenteraman.. Perzinaan.

.daripadanya".aim) • Berbagai Peristiwa Besar. 9/73]. ingatlah akan Allah Ta'. "Apa yang dimaksudkan dengan mensia-siakan amanah itu?" Nabi s. "Alangkah baiknya kalau aku menempati tempat penghuni kubur ini. :"Qiamat tidak akan tiba sehingga seorang akan melalui suatu pusara dan berkata.".(Riwayat Muslim).w.Samurad bin Jundad r. maka ia akan bebas.-Daripada Abu Hurairah r. • Punca Kebinasaan Seseorang Akibat Melayani Kehendak Orang Yang Mencela Keaiban . fitnah dan penderitaan hidup). "Bahkan beliau tidak mendengar pertanyaan itu.ala dan ketahuilah bahawa peristiwa itu adalah awal dari Hari Kiamat.a. bersabda: Sebelum Hari Kiamat terjadi (tiba). barangsiapa yang bergaul (mendukung) dengannya.a.a.w.a. Barangsiapa yang menjauhi mereka. Maka sebahagian yang hadir berkata." Maka Nabi s. • Mengharapkan Kematian Kerana Beratnya Beban Kehidupan.(Riwayat Bukhari). barangsiapa yang mengingkarinya akan selamat..a.[Riwayat Bukhari. ia akan aman sentosa.w bersabda: Kelak akan ada pemimpin yang kamu mengenalnya." Sementara yang lain pula berkata. • Penguasa Tempatan Yang Diingkari Rakyat.(Riwayat Ibnu Abi Syaibah dan Thabrani). • Pemimpin Yang Diingkari Rakyat.w.Dari Samurah. "Alangkah baiknya jika daku yang berada di tempatnya. kamu sekalian mengenalnya tetapi kamu mengingkarinya.".(Riwayat Nu'." Arab Badwi itu bertanya pula.a. tidaklah dunia akan lenyap sehingga (datang keadaan di mana) seseorang melewati kubur.a. "Bilakah akan terjadi Qiamat?".a. • Waktu Kebinasaan Apabila Urusan Amanah Telah Disia-Siakan.. tiba-tiba datang seorang A'.a. Barangsiapa yang menentang mereka (tidak mengikuti dan tidak mendukung perbuatannya). berkata: "Pada suatu masa ketika Nabi s.a.a..rabi (Arab Badwi) dan terus bertanya kepada Rasulullah s."..(Riwayat Thabrani dan Al-Bazzar). "Beliau (Nabi) mendengar apa yang ditanyakan. kamu akan lihat berbagai peristiwa besar. tetapi mereka ada juga pengikutnya. tetapi kamu mengingkari (perbuatan)nya.w.w.a.34). "Ya! Saya hai Rasulullah. menjawab. sehingga nampak berbagai peristiwa besar yang tidak pernah kamu saksikan sebelumnya. berkata. bahawa Rasulullah s. bahawa Rasulullah s. tetapi pertanyaan itu tidak disukainya." Sehingga apabila Nabi s. "Di mana orang yang yang bertanya tentang Hari Qiamat tadi?" Lalu Arab Badwi menyahut.Daripada Abu Hurairah r.a..(Riwayat Muslim dan Abu Daud). Kitab al-Fitan.w selesai dari percakapannya beliau bersabda. mereka akan selamat. bersabda: "Demi Allah yang diriku di tanganNya.w bersabda: Hari Kiamat tidak akan tiba..w. pun meneruskan percakapannya.. (ujian bencana.Dari Ummi Salmah r. lalu ia berhenti di atasnya seraya berkata.a. bahawa Rasulullah s. • Abu Hurairah r.(Sahih Muslim 18. maka ia akan binasa.a. "Apabila urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya maka tunggulah kedatangan Hari Qiamat. Maka Nabi s. melainkan bala &lsquo. bersabda: "Apabila amanah telah disia-siakan maka tunggulah Hari Qiamat. bersabda: "Selagi akan datang suatu masa di mana orang yang beriman tidak akan dapat . meriwayatkan bahawa beliau dengar Rasulullah s.Dari Ibnu Abbas r. Barangsiapa yang membencinya.. • Berbagai Keajaiban Yang Tidak Diduga.w... bersabda: Nanti akan ada penguasa.w. berkata bahawa Rasulullah s.". bersabda.Dari Abu Hurairah katanya.a. Rasulullah s.a.w sedang berada suatu majlis dan sedang bercakap-cakap dengan orang yang hadir. Ketika kamu engkar dan berkata: Apakah kita pernah membincangkan peristiwa ini? Maka apabila kamu melihat peristiwa itu...w.a bahawa Rasulullah s." Dan bukanlah Ad-Din (agama) yang mendorongnya berangan-angan seperti ini..a.

"Tidak! Keadaan kamu di hari ini adalah lebih baik daripada keadaan kamu di hari itu". saudara yang menjadikan tenteram dengannya dan sunnah yang dikerjakannya..a.a.w. Nabi s.w.a.a.w. "Mereka akan mencelanya dan mengaibkannya dengan kesempitan kehidupannya. berkata. Maka apabila zaman itu telah terjadi.(Riwayat Baihaqi) Berzuhud Adalah Lebih Baik Berbanding Kemewahan. segala pencarian (pendapatan kehidupan) tidak dapat dicapai kecuali dengan perkara yang membabitkan kemurkaan Allah s. atau orang tuanya.w. atau keluarganya. Kami akan memberikan penumpuan kepada masalah ibadat sahaja dan tidak usah mencari rezeki". Sahabat bertanya..a. "Bahawasanya kami sedang duduk bersama Rasulullah s. apakah maksud perkataan engkau itu ? (kebinasaan seseorang dari kerana isterinya..qil bin Yasar r.a.-Daripada Ali bin Abi Thalib r. maka kebinasaannya adalah berpunca dari menepati kehendak kedua orang tuanya.w. Dan kamu menutupi (menghias) rumah kamu sepertimana kamu memasang kelambu Ka'bah?". Dan jikalau orang tuanya sudah tiada lagi.(Riwayat Thabrani).w. Maka jawab sahabat.. di dalam masjid.(Riwayat Tirmidzi) Tiga 3 Perkara Yang Semakin Mulia & Sukar.a.-(Riwayat Muslim). bersabda: Akan datang kepada manusia suatu masa di mana orang yang berpegang kepada agamanya bagaikan orang yang menggenggam bara api..a. Empat 4 Macam Golongan Mengerjakan Ibadat Haji:-Dari Anas bin Malik r. Maka apabila ini telah terjadi.Rasulullah s.a. atau anaknya. Tiba-tiba datang Mus'ab bin Umair r. bersabda:" Beribadat di saat-saat huru hara (dunia kacau bilau) adalah seperti berhijrah kepadaku". bersabda. maka kebinasaannya adalah berpunca dari menepati kehendak kaum kerabatnya (adik beradiknya sendiri) atau dari menepati kehendak jirannya".t.a.Khudzaifah r. pergi di waktu pagi dengan satu pakaian.w. "Wahai Rasulullah.a.".w. kecuali bila ia lari membawanya dari suatu puncak bukit ke puncak bukit yang lain dan dari suatu lubang kepada lubang yang lain. . dan tiada di atas badannya kecuali hanya sehelai selendang yang bertampung dengan kulit. Maka dari kerana itu ia terpaksa melayan kehendak mereka dengan menceburkan dirinya di jurang-jurang kebinasaan yang akan menghancurkan dirinya". maka berbahagialah orang yang asing. berkata. Kelebihan Ibadat Di Saat-Saat Huru-hara.a.• • • • • • menyelamatkan imannya.a. Lalu Nabi s. bersabda: "Kelak akan datang kepadamu suatu masa.-Daripada Ma'. kebinasaan seseorang adalah berpunca dari menepati kehendak isterinya dan anak-anaknya. tentunya di waktu itu kami lebih baik daripada di hari ini. berkata bahawa Rasulullah s. bersabda: "Bagaimanakah keadaan kamu pada suatu saat nanti.w.a. "Wahai Rasulullah s. Tatkala Rasulullah s.melihat kepadanya baginda menangis dan menitiskan air mata kerana mengenangkan kemewahan Mus'ab ketika berada di Mekkah dahulu (kerana sangat dimanjakan oleh ibunya) dan kerana memandang nasib Mus'ab sekarang (ketika berada di Madinah sebagai seorang Muhajirin yang terpaksa meninggalkan segala harta benda dan kekayaan di Mekkah). dan pergi di waktu petang dengan pakaian yang lain pula. Kemudian Nabi Muhammad s.a... Kalau ia tidak mempunyai isteri dan anak. Islam Menjadi Terasing Lagi:.(Riwayat Tirmidzi).a. berkata Rasulullah s. menjawab.w. bahawa Rasulullah s. atau jirannya?)". iaitu mereka yang memperbaiki apa yang dirosak manusia dari sunnahku pada masa setelah aku tiada nanti.w. Dan bila diangkatkan satu hidangan diletakkan pula satu hidangan yang lain.Daripada Anas bin Malik r.(Riwayat Turmidzi) Islam Bagaikan Menggenggam Bara Api. bersabda: Sesungguhnya Islam itu pada mulanya asing (tidak dikenal) dan kelak akan kembali asing lagi.. yang pada masa itu tidak ada yang lebih baik (mulia) daripada tiga 3 perkara: Dirham (wang) yang halal.

. Sesungguhnya Imam Mahdi itu akan keluar di akhir zaman. Daripada Abdullah bin Mas'ud r. 3) Ramai fakir miskin pergi haji dengan tujuan untuk mengemis.Daripada Abu Hurairah r.(Riwayat Ahmad).a.a. bersabda: "Dunia tidak akan hilang (kiamat) sehinggalah bangsa Arab akan dikuasai oleh seorang lelaki daripada keluargaku (keturunanku ) yang namanya sama denganku". bahawa Rasulullah s..w.w bersabda: " Sesungguhnya akan datang suatu masa.. akan satu nasihat yang menggetarkan hati kami dan menitiskan air mata kami ketika mendengarnya. sesungguhnya Rasulullah s.a.w.(Riwayat Abu Daud Dan Hakim).a.. namanya Muhammad bin Abdullah atau Ahmad bin Abdullah. bahawa Nabi s.w. yakni dari puteri baginda yang bernama Fatimah. berkata.w.Umar r.) yang telah disempurnakan oleh Allah akan segala kebaikannya pada satu malam ." Percaya Pada Mimpi. "Aku berwasiat akan kamu supaya sentiasa bertakwa kepada Allah dan mendengar serta taat (kepada pemimpin) sekalipun yang memimpin kamu itu hanya seorang hamba. Kemudian mereka keluar lagi dari kota itu dan tidak kembali selamanya.(Riwayat Abu Daud dan Tirmidzi).w bersabda: "Kelak apabila akhir zaman terdapat empat 4 macam golongan mengerjakan ibadat haji iaitu: 1) Para pemimpin mengerjakan ibadat haji hanya untuk 'makan angin'. Berhimpunnya Kebenaran Iman ke Madinah. berkata bahawa Rasulullah s. Al Mahdi itu dilahirkan dari keturunan Ahlul Bait (keturunan Siti Fatimah r." Lalu baginda pun bersabda.-Dari Abu Hurairah r. Keinginan Melihat Rasulullah s.-Dari Abu Hurairah r.a..a.• • • • • • • • • bahawa Rasulullah s. ibarat ular yang kembali menghimpun di dalam liangnya. Sesungguhnya sesiapa yang panjang umurnya daripada kamu pasti ia akan melihat perselisihan yang banyak.". maka mimpi seseorang hampir tidak dusta (apa yang dimimpikan terjadi dalam kenyataan). kerana sesungguhnya tiap-tiap bid'ah itu adalah sesat.a. berkata: Rasulullah s.a.a.a.(Riwayat Imam Abu Daud dan Tirmidzi) Imam Mahdi itu termasuk dalam lingkungan ahli kerabat atau keluarga Rasulullah s. Maka hendaklah kamu berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para khulafa Ar-Rasyidin AlMahdiyin (Khalifah-khalifah yang mengetahui kebenaran dan mendapat pimpinan ke jalan yang benar) dan gigitlah sunah-sunah itu dengan gigi geraham dan jauhilah perkara-perkara yang baru (bid'ah) yang diada-adakan.a. maka itu dianggap lebih untung baginya daripada mendapat (seperti) keluarga dan hartanya ".w.a.(Riwayat Bukhari).w bersabda: " Jika zaman telah mendekati hari kiamat. bersabda: Kelak penduduk Mekkah akan keluar meninggalkan Mekkah. kemudian yang meninggalkan itu tidak kembali lagi kecuali hanya sebahagian kecil sahaja. berkata. 2) Terdapat orang kaya pergi haji hanya untuk berniaga.a. "Telah menasihati kami oleh Rasulullah s.(Riwayat Tirmidzi). Kemudian yang sedikit itu menjadikan kota itu penuh bangunan.a.. sedang mimpi orang mukmin adalah sebahagian dari seperempat puluh enam 1/46 dari kenabian". di mana seseorang ingin (dapat) melihat aku.a.(Muttafaq Alaih).. "Ya Rasulullah! Seolah-olah ini adalah nasihat yang terakhir sekali maka berilah pesanan kepada kami. Penduduk Mekkah Meninggalkan Kota Mekkah.Daripada Abi Najih 'Irbadh bin Sariyah r.".w. lalu kami berkata..a.(Muttafaq Alaih) Takwa Dan Perpaduan Asas Keselamatan Di Akhir Zaman.. 4) Ahli qira'at (pembaca Al-Quran) mengerjakan ibadat haji hanya untuk mencari nama dan kemegahan.. bersabda: Sesungguhnya keimanan akan kembali menghimpun ke Madinah.

" Baginda s. Umat Nasrani telah berpecah-belah menjadi tujuh puIuh dua 72 golongan.a. • Imam Mahdi itu menyerupai Rasulullah s." (Golongan Ahlus Sunnah Wal-Jamaah). berkata.w.-Daripada 'Auf bin Malik r.a. bahawa Rasulullah s.w bersabda: Al-Mahdi adalah keturunanku. seluruh isi bumi dipenuhi olehnya dengan kejujuran dan keadilan.(Riwayat Abu Daud).a. bersabda: Tidak terjadi kiamat.a. yakni tidak serupa perihal sifat-sifat badaniyahnya.w.(Riwayat Abu Daud). 3/98. Islam berjaya dan luhur ajarannya.. "Mereka adalah jamaah..a. sebelum jazirah Arab kembali menjadi padang rumput dan dialiri oleh sungai-sungai.a. .] • Golongan Yang Sentiasa Menang.(Riwayat Imam Ahmad).a.a. umatku akan berpecah belah menjadi tujuh puluh tiga 73 golongan. • Tanah Arab Akan Menghijau dan Dialiri Sungai-Sungai. • Imam Mahdi dikurniai ketetapan kuasa dan di masa pemerintahannya amat luaslah rezeki umat. bersabda: "Umat Yahudi telah berpecah-belah menjadi tujuh puluh satu 71 golongan.w.. lalu membentangkan jubah tebal Baginda dan menunjukkan gaya peminta itu.(Riwayat Ahmad). lalu beliau berkata.w. dahinya luas dan hidungnya panjang.. Sejak itu.". berkata: "Demi Allah." Sahabat bertanya: "Mana yang selamat?" Nabi s.a. maka tujuh puluh satu 71 golongan masuk neraka dan hanya satu golongan sahaja yang masuk syurga. sebagaimana yang sebelum itu penuh dengan kezaliman dan penganiyaan. "Ambillah" maka peminta itu akan membentangkan jubahnya dan dicurahkan wang kepadanya. maka hanya satu golongan sahaja yang masuk syurga dan yang tujuh puluh 70 lagi akan masuk neraka. "Orang itu pun memikulnya dan pergi dari situ. sehingga dapatlah ditetapkan pemerintahnya di atas bumi.".a. • Pemberian Harta Tanpa Berkira Dari Pemerintahan Al-Mahdi. dalam hal budi pekertinya.. Beliau akan memenuhi bumi dengan keadilan dan kebaikan sebagaimana (sebelum itu) ia telah dipenuhi kezaliman serta penindasan dan beliau akan memerintah selama 7 tahun."..a. mancung hidungnya. tiap-tiap pemerintah yang kami telah alami adalah lebih buruk berbanding sebelumnya dan setiap tahun adalah lebih buruk dari sebelumnya dan saya dengar Nabi s. sehingga sampailah suatu saat yang dikehendaki oleh Allah swt.w. Imam Mahdi menegakkan Syari'at Islam serta menghidupkan apa-apa yang sudah tercicir dari sunnah Rasulullah s.(Riwayat Abu Daud). Ia menyebar-nyebarkan harta itu dengan merata.Daripada Abu Hurairah r. Akan tampil seorang yang akan meminta wang. bersabda: "Al-Mahdi adalah keturunanku dari anak-cucu Fatimah r. bahawa Rasulullah s.. • Dan ia (Imam Mahdi) menetap selama tujuh 7 tahun. • Golongan Yang Selamat.sahaja. kemudian Baginda menggenggam bucunya lalu bersabda. hanya satu golongan sahaja yang masuk syurga dan tujuh puluh dua 72 lagi akan masuk neraka.a berkata.(Riwayat Ibnu Majah). • Ummu Salamah r. Kitab al-Mahdi]..w. tetapi tidak menyamai dalam bentuk rupa atau bentuk tubuhnya. bersabda: "Sentiasa di kalangan kamu ada golongan yang berjaya (dalam perjuangan mereka).[Musnad Imam Ahmad.a.". Demi Tuhan yang diri ku di dalam kekuasaanNya. bahawa Rasulullah s.a.id al-Khudri r. bersabda": "Diantara pemerintah kamu akan ada yang memberi harta tanpa berkira. berkata: Rasulullah s. menjawab.w. Nabi s. Mereka sentiasa berjaya".-Daripada Mughirah bin Syu' bah r.a berkata.id r..[ Riwayat Abu Daud. kerana memang betul-betul berlaku adil dan banyak pula harta yang diberikan.. tanpa menghitung jumlah sama sekali.w.a. • Abu Sa'.a.[ Riwayat Abu Daud.w.(Riwayat Imam Muslim). Kitab al-Mahdi] • Imam Mahdi itu lebar dahinya. ia berkata.(Riwayat Bukhari).Abu Sa'.

kemudian keluar untuk sesuatu dan kembali semula. 9104.[ Musnad Ahmad. "Ya Rasulullah.". Kitab al-Fitan (Hadith 4089)." Maka syaitan-syaitan akan menyamar menyerupai unta-untanya dengan tetek yang penuh susu dan bonggol yang tinggi. "Apakah wahan itu hai Rasulullah?" Nabi kita menjawab. Rasulullah s. berkata Nabi s. 6/455. "Ya.a.• Tiga 3 Tahun Sebelum Datang Dajjal. dan Allah akan mencabut rasa gerun terhadap kamu dari hati musuh-musuh kamu."Seorang sahabat bertanya. Inilah ujian yang dahsyat. menjawab.w. "Qiamat tidak akan tiba selagi manusia tidak membahagikan harta pusaka atau tidak gembira dengan harta rampasan. {Riwayat Abu Daud.ud. bersabda. terdapat satu tahun di mana langit akan menahan 1/3 hujannya dan bumi akan menahan 1/3 hasilnya. berdiri di hadapan pintu dan bertanya.w. berkata.(Riwayat Abu Daud ).". Kitab al-Malahim. adakah Qiamat telah tiba?" Abdullah r. Pada tahun kedua.[Riwayat Ahmad. adakah anda akan mengaku saya tuhan anda?" Jawab Badui itu.w. Maka salah seorang sahabat bertanya "Apakah dari kerana kami sedikit pada hari itu?" Nabi s.000 tentera. Sekiranya daku masih hidup.a. aku akan menentangnya bagi pihak kamu." Daku bertanya.w: "Kamu akan berdamai dengan kaum Romawi dan bersama mereka. Allah SWT akan memelihara setiap Muslimin bagi pihak ku.w.w. "Suatu ketika berlaku ribut merah di Kufah. Mereka akan menghimpunkan tentera menentang kamu dengan lapan puluh 80 panji yang setiapnya diiringi oleh 10." Ujar Baginda.. langit akan menahan 2/3 hujannya dan bumi akan menahan 2/3 hasilnya.a.. Musnad." Maka syaitan-syaitan pun menyerupai bentuk bapa dan abangnya.a yang sedang duduk bersandar berkata." Kemudian Dajjal mendapatkan pula seorang yang bapa serta abangnya telah mati dan bertanya. kamu akan menakluki musuh di hujung Rom.Yusair ibn Jabir berkata.a.11/397/399} . langit akan menahan semua hujannya dan bumi akan menahan semua hasilnya dan sekelian haiwan akan mati. Dajjal akan mendapatkan seorang Badwi dan berkata.456.a. (Hadith 4271) . Bagaimana pula keadaan orang beriman waktu itu?" Ujar Baginda. tetapi kamu umpama buih di waktu banjir. "Kemenangan kepada salib!" lalu dibunuh oleh seorang dari tentera Islam. Semua yang mendengar merasa gelisah akan berita tadi. dan Allah akan mencampakkan ke dalam hati kamu penyakit 'wahan'." Sambil menunjuk ke arah Syam beliau berkata. bersabda: Selama tiga 3 tahun sebelum datang Dajjal. "Bahkan kamu pada hari itu banyak sekali. Baginda s. Ada seorang bertanya. jika tidak. Seorang dari tentera Romawi akan mengangkat salibnya dan melaung.] • Serbuan Musuh Islam Terhadap Kaum Muslimin.-Daripada Tsauban r. "Musuh akan menghimpun tentera untuk . "Hampir tiba suatu masa di mana bangsa-bangsa dan seluruh dunia akan datang mengerumuni kamu bagaikan orang-orang yang hendak makan mengerumuni talam hidangan mereka"." Baginda s. "Ya Rasulullah. 2/1369} ] • Kaum Muslimin Menghantar Satu Pasukan Perang Berani Mati. Pada tahun ketiga. "Dia akan pasti muncul.a.Asmah binti Yazid al-Ansariyah berkata.. bersabda Nabi s. "Cinta pada dunia dan takut pada mati (berperang)". tuan telah menakutkan kami dengan kisah Dajjal.. Maka kaum Romawi mengkhianati perjanjiannya dan berlaku peperangan.w. "Zikrullah yang mencukupi penghuni langit akan mencukupi juga untuk mereka. "Ya."Adakah anda mengaku saya tuhan anda jika saya hidupkan bapa serta abang anda?" Kata orang itu. Nabi s. • Peperangan Dengan Romawi.{ Riwayat Ibn Majah. "Wahai Abdullah ibn Mas'.a. Kamu akan menang dan memiliki banyak harta rampasan.. "Apa halnya wahai Asmah?" Daku berkata. kami tidak membakar tepung yang kami uli sehinggalah kami telah lapar. Lalu kamu akan berkhemah di suatu padang rumput luas yang berbukitbukau.a..Dhu Mukhammar berkata. "Sekiranya saya menghidupkan unta-unta anda.

maka bagaimana ia akan gembira dengan harta rampasan itu atau dapat membahagikan harta pusaka? Sedang mereka dalam keadaan begitu. Mereka tidak akan kembali selagi tidak mencapai kemenangan. adakah Qiamat telah tiba?" Abdullah r. maka terdengar pula satu berita yang lebih dahsyat lagi.11/397/399} . "Musuh akan menghimpun tentera untuk menyerang kaum Muslimin dan berhimpun pula untuk menentang mereka.Yusair ibn Jabir berkata.ud. kamu akan menakluki musuh di hujung Rom.000 tentera. Lalu kamu akan berkhemah di suatu padang rumput luas yang berbukitbukau. Satu seruan berteriak."".[ Musnad Ahmad. Kaum Muslimin akan menghantar satu pasukan berani mati. "Ya! Waktu itu berlaku peperangan yang dahsyat. Pada hari ke-empat. Mereka akan berjuang sehingga dihalangi oleh malam. "Kemenangan kepada salib!" lalu dibunuh oleh seorang dari tentera Islam. Kitab al-Fitan (Hadith 4089).385). "Wahai Abdullah ibn Mas'. Daripada satu 1 keluarga seratus 100 orang hanya seorang yang hidup.{ Riwayat Ibn Majah. Kaum Romawi?" Beliau berkata. {Riwayat Abu Daud.a yang sedang duduk bersandar berkata. Pada hari ke-empat.] • Peperangan Dengan Romawi. Kitab Al-Fitan 7/177. "Suatu ketika berlaku ribut merah di Kufah.( Musnad Ahmad 1/384. bersabda Nabi s.". kaum Muslimin yang masih tinggal akan meneruskan perjuangan dan Allah SWT akan menghancurkan musuh. Ramai yang terbunuh di kedua-dua belah pihak dan kedua-duanya kembali tanpa kemenangan. Seorang dari tentera Romawi akan mengangkat salibnya dan melaung.. "Adakah maksud kamu. nama bapa mereka dan warna kuda mereka.178) . Mereka tidak akan kembali selagi tidak mencapai kemenangan.w: "Kamu akan berdamai dengan kaum Romawi dan bersama mereka.. maka bagaimana ia akan gembira dengan harta rampasan itu atau dapat membahagikan harta pusaka? Sedang mereka dalam keadaan begitu.a. Kaum Muslimin akan menghantar satu pasukan berani mati." Daku bertanya. "Adakah maksud kamu.w. kaum Muslimin yang masih tinggal akan meneruskan perjuangan dan Allah SWT akan menghancurkan musuh.menyerang kaum Muslimin dan berhimpun pula untuk menentang mereka. Satu seruan berteriak.." Maka bergegas kaum Muslimin berangkat meninggalkan rampasannya dan dihantar .. Kitab al-Malahim." Daku bertanya. "Dajjal telah keluar pada keluarga kamu. Maka kaum Romawi mengkhianati perjanjiannya dan berlaku peperangan." Nabi s. Daripada satu 1 keluarga seratus 100 orang hanya seorang yang hidup. Mereka akan menghimpunkan tentera menentang kamu dengan lapan puluh 80 panji yang setiapnya diiringi oleh 10. "Qiamat tidak akan tiba selagi manusia tidak membahagikan harta pusaka atau tidak gembira dengan harta rampasan." Maka bergegas kaum Muslimin berangkat meninggalkan rampasannya dan dihantar dahulu sepuluh 10 penunggang kuda untuk mengintip. Kaum Romawi?" Beliau berkata. Kamu akan menang dan memiliki banyak harta rampasan.a." Sambil menunjuk ke arah Syam beliau berkata.Dhu Mukhammar berkata.[ (Riwayat Muslim. "Ya! Waktu itu berlaku peperangan yang dahsyat. Mereka adalah tentera berkuda yang terbaik di atas muka bumi pada waktu itu. maka terdengar pula satu berita yang lebih dahsyat lagi. Mereka akan berjuang sehingga dihalangi oleh malam. Ramai yang terbunuh di kedua-dua belah pihak dan kedua-duanya kembali tanpa kemenangan. (Hadith 4271) . 2/1369} ] • Kaum Muslimin Menghantar Satu Pasukan Perang Berani Mati. Peperangan berlaku adalah yang belum pernah dilihat ngerinya sehingga seekor burung yang terbang di atas (tempat) mereka akan jatuh mati sebelum tiba di hujung medan. Peperangan berlaku adalah yang belum pernah dilihat ngerinya sehingga seekor burung yang terbang di atas (tempat) mereka akan jatuh mati sebelum tiba di hujung medan. Ada seorang bertanya. 9104. "Dajjal telah keluar pada keluarga kamu. bersabda: "Daku mengetahui nama-nama mereka.

178) .a.. Jika Dajjal tidak ada maka kita kembali ke negeri dan keluarga kita.(Riwayat Abu Daud).. Jika Dajjal telah muncul. Tembok kota itu akan runtuh dan mereka akan memperolehi harta rampasan yang tidak pernah dilihat sebelumnya dan diagih dengan menceduk menggunakan perisai-perisai mereka. Sedang mereka membahagi-bahagikan harta rampasan dengan pedang tergantung di pohon-pohon zaitun. kaum Romawi berkata. Sekiranya kita dapati Dajjal di situ. Apabila telah bersedia barisan mereka..a.Abu Hurairah r. dan timbulnya perang besar ini berhubungan dengan dibebaskannya kota Konstatinopel. al-Zawa'.. . Satu pasukan tentera yang terbaik waktu itu akan keluar dari Madinah menghadapi mereka.. yang terbaik di sisi Allah. " Wahai kaum Muslimin. "Biar kami membuat keputusan dengan kaum kami yang ditawan (kamu) agar kami memerangi mereka. ia akan cair seperti garam yang larut di dalam air dan Allah akan menghancurkannya..[Riwayat Bukhari. Mereka akan bertanya. Riwayat Ibn Majah 7/248. "Tidak mungkin orang berteriak tanpa sebab. Mereka berkata. Sesiapa yang percaya menyesal dan sesiapa yang tidak percaya menyesal.] Kaum Romawi berkhemah di A'.. sedang waktu dibebaskannya Konstatinopel inilah keluarnya Dajjal.id. bersabda: "Daku mengetahui nama-nama mereka.Nabi s.] Bebasnya Kota Konstantinopel." Maka berlaku pertempuran. tidak akan dapat memasukinya.. Satu pertiga (1/3) Muslimin akan lari dan Allah tidak akan mengampuni mereka. berkata.mash atau Dabiq. "Qiamat tidak akan tiba sehingga kaum Romawi akan berkhemah di A'. Apabila musuh Allah (Dajjal) melihat Baginda (Isa a.. Mengenai Madinah.[Riwayat Muslim.a.a. Kitab al-Fitan 9/76]. kamu akan terima beritanya.] Kaum Muslimin Menawan Qonstantiniyah dan Rom. "Siapakah yang berteriak itu?" tetapi mereka tidak akan mengetahui orangnya.[Al-Haitami. Isa ibn Maryam turun dan solat bersama mereka." Nabi s.w. "Demi Allah. Satu pertiga (1/3) akan terbunuh dan mereka adalah syuhada'. didapati ianya tidak benar dan Dajjal muncul sewaktu kaum Muslimin sedang bersiap mengatur barisan perang mereka. "Mengenai Madinah.. marilah lita berangkat ke Ilya'. Seorang akan berteriak.mash atau Dabiq.• • • • dahulu sepuluh 10 penunggang kuda untuk mengintip. Dajjal telah keluar di negeri kamu bersama keluarga mu. Majma'.".a.Mu'adh ibn Jabal r.w bersabda: Pembangunan Baitul Maqdis (di Jerusalem) akan diikuti dengan kemusnahan Yathrib (Madinah) dan disusuli peperangan yang sengit.a. berkata. Menjelang waktu solat.s). kita akan sama-sama memeranginya sehingga Allah membuat keputusan antara kita dengannya. berkata bahawa Rasulullah s." Maka mereka pergi mengintip dan jika dilihat semuanya biasa mereka berkata. Nabi s.( Musnad Ahmad 1/384.Abu Hurairah r.w bersabda:"Kamu akan memerangi kaum Romawi dan orang-orang beriman selepas kamu dari Hijjaz akan memerangi mereka sehingga Allah membantu mereka menawan Qonstantiniyah dan Rom dengan Tasbih dan Takbir.". Mereka bergegas berangkat pulang dan apabila mereka tiba di Syam.".[ (Riwayat Muslim. Syaitan akan berteriak kepada mereka bahawa Dajjal telah keluar pada keluarga mereka. Mereka adalah tentera berkuda yang terbaik di atas muka bumi pada waktu itu. "Utus satu pasukan ke Ilya'.176. kami tidak akan serahkan saudara-saudara kami ( tawanan yang masuk Islam) kepada kamu. Pembangunan Baitul Maqdis sebagai tanda hancurnya Yatsrib ( Madinah ) serta keluarnya Dajjal setelah pembebasan Kota Konstantinopel. tidak lagi disesatkan dan berjaya menakluk kota Qonstantiniyah. nama bapa mereka dan warna kuda mereka.385)." Kaum Muslimin akan berkata."". Satu pertiga (1/3) akan menang. mengatakan: Bahawa samada wabak (penyakit) atau Dajjal.w.. Kitab Al-Fitan 7/177. Kitab Al-Fitan 8/175." Maka mereka segera meninggalkan harta-harta itu.a.

kemudian ditekurkan kepalanya..(Riwayat Muslim).".w. Maka barangsiapa yang menjumpainya..• Nabi s.a...w) adalah Nabi yang terakhir sekali dan kamu adalah juga ummat yang terakhir sekali.s (sampai ke hari kiamat nanti) yang lebih dahsyat daripada fitnah Dajjal. • Ujian dan tanggungjawab setiap orang Islam melawan tipudaya Dajjal.] • Daripada Umar r. lalu diminumnya air sungai itu kerana itu adalah air sungai yang sejuk.s.a. berkata. Hendaklah dipejamkan matanya. seolah-olah matanya itu macam biji yang menonjol. • Dajjal membawa sungai air dan sungai api. Pengikutnya adalah manusia yang berwajah seperti perisai yang telah dipalu tukul. • Dajjal pembawa fitnah. Sebab itu. adapun yang dikatakan syurga. maka itu sebenarnya adalah air yang dingin dan tawar.w bersabda: "Sesungguhnya tidak ada satu fitnah (ujian) Allah di atas muka bumi ini sejak ia menciptakan zuriat Nabi Adam a. bersabda: "Dajjal akan muncul di suatu tempat di timur bernama Khurasan. Sesungguhnya Dajjal itu buta matanya sebelah ditutupi oleh daging yang tebal. • Dajjal membawa api dan air. Sungguh Dajjal itu buta mata sebelahnya dan ia akan datang membawa sesuatu yang menyerupai syurga dan neraka..w bersabda: "Sejak Allah swt menciptakan Nabi Adam a. hendaklah menjatuhkan dirinya ke dalam apa yang dilihatnya sebagai api. Dan aku memperingatkan kalian sebagaimana Nabi Nuh a.[Riwayat Tirmidzi. Yang satu lagi menurut mata adalah api yang bergelojak. Seandainya ia keluar dan aku masih berada di kalangan kamu. berkata.a.w bersabda: Tidak seorang Nabi pun yang diutus Allah. Dia mempunyai dua 2 sungai mengalir. .a. Sedang apa yang dilihat oleh manusia sebagai api. sebenarnya itu adalah api yang membakar. 2338. maka akulah yang akan berhujjah dengannya bagi mewakili setiap orang Islam.". Dajjal itu akan keluar di kalangan kamu semua. bahawa Dajjal belum lagi keluar). bahawa Rasulullah s.-Rasulullah s..(Riwayat Bukhari dan Muslim) • Dajjal membawa sesuatu yang menyerupai syurga dan neraka.(Riwayat Ibnu Majah). berkata. kerana ia sesungguhnya adalah air tawar yang nyaman.-Rasulullah s.a.a. maka apa yang dilihat manusia sebagai air.a.Daripada Abu Hurairah r. tertulis antara dua 2 matanya (di keningnya) perkataan kafir yang dapat dibaca oleh setiap orang beriman pandai baca atau tidak. maka tidak samar lagi bagimu semua bahawa Tuhan itu tidaklah bermata sebelah. tidak ada satu ujian pun yang lebih dahsyat daripada Dajjal. Yang satu menurut pandangan mata adalah air yang putih bersih.a.w.(Riwayat Bukhari dan Muslim). Dan jika ia keluar selepas kematianku. 6/495.. sampai ke hari kiamat nanti. maka itu adalah neraka. Sesungguhnya Dajjal itu bermata sebelah.. Abwab al-Fitan. melainkan ia memperingatkan kepada umatnya perihal kedatangan Dajjal.a. bahawa Rasulullah s.a.a. maka kamu semua bertanggung jawab untuk melawannya dan Allah swt sebagai penolong kamu sekalian"..w bersabda: Sesungguhnya Dajjal itu akan keluar dengan membawa air dan api.. kalau seorang mendapatinya hendaklah mendekati sungai yang kelihatan api. yang kanan tidak dapat digunakan untuk melihat.s memperingatkan kepada kaumnya. maka sudah pasti Dajjal itu akan keluar pada zaman kamu (kerana telah terbukti sampai ke zaman Nabi s.(Riwayat Muslim).a.w bersabda: Sukakah aku ceritakan kepadamu tentang Dajjal.Daripada Abu Hudzaifah r. Dan sesungguhnya Allah tidak mengutus seorang nabi jugapun kecuali nabi itu mengingat kaumnya akan ujian Dajjal ini: Aku (Rasulullah s.Rasulullah s. yang belum diberitakan oleh Nabi kepada kaumnya.w bersabda: Sesungguhnya aku lebih tahu dari Dajjal itu sendiri tentang apa padanya. bahwa Rasulullah s.

berkata.w bersabda: Dajjal itu akan keluar dari kalangan umatku. menjawab: "Tidak! Kerana antara kamu sekalian saling pimpinmemimpin sebagai kehormatan dari Allah kepada umat ini.Daripada Anas bin Malik r. dan dia terhalang untuk melalui jalan-jalan masuk kota Madinah.. bahawa Rasulullah s. sehingga batu tempat orang Yahudi bersembunyi itu pun berkata: "Hai. adakah kamu masih ragu-ragu tentang kekuasaanku?" Pengikut-pengikutnya menjawab: "Tidak ragu-ragu!" Lalu Dajjal membunuh laki-laki tadi.a. lalu batu dan pohon kayu itu . Pada ketika itu Nabi Isa akan turun. Orang Islam! Ini ada orang Yahudi. Yang meriwayatkan hadis ini berkata: "Saya tidak mengerti apakah yang dimaksudkan itu empat puluh 40 hari atau empat puluh 40 bulan atau empat puluh 40 tahun.(Riwayat Bukhari dan Muslim).Daripada Abu Hurairah r. berkata Rasulullah s.w. Maka sampailah Dajjal itu ke sebuah kebun dekat pinggir kota Madinah. "Saya mendengar Abdullah bin Amr berkata bahawa Rasulullah s.. berkata. Lakilaki tadi mengucapkan: "Saya mengakui bahawa engkau ini adalah Dajjal yang telah diceritakan oleh Rasulullah s.(Riwayat Muslim).w bersabda: Sesungguhnya sebahagian tanda-tanda dekatnya hari kiamat adalah hilangnya kemanfaatan ilmu.. saya lebih mengerti tentang engkau (seorang Dajjal)" Lalu Dajjal hendak membunuhnya sekali lagi. berkata.". bersabda: Sentiasa ada golongan dari umatku yang berjuang membela kebenaran sehingga Hari Kiamat.a.. meluasnya perzinaan dengan terang-terangan.s." Selanjutnya baginda bersabda: "Allah mengutus Isa mencari Dajjal itu kemudian membinasakannya. Berkatalah pemimpin mereka kepada Nabi Isa: "Dipersilakan tuan mengimami kami bersolat!" Nabi Isa a.a. kemudian ia menetap selama empat puluh 40. selain Makkah dan Madinah. • Turunnya Nabi Isa Dari Langit. diminumnya khamar (arak). bahawa Rasulullah s.a.Daripada Abu Said AlKhudri r. • Dajjal tidak masuk kota Makkah dan Madinah. bahawa Rasulullah s.w.Dari Jabir bin Abdullah r.-Daripada Urwah bin Mas'ud Ats Tsaqafi berkata.. bersabda: Setiap negeri (nanti) akan diinjak oleh Dajjal.a." Dajjal berkata (kepada pengikutnya): "Bagaimana pendapat kamu.(Riwayat Bukhari).a. Tidak ada pertengkaran antara dua 2 orang (pada waktu itu umat manusia hidup dalam kerukunan. tapi Dajjal tidak sanggup melaksanakannya. • Perang melawan Yahudi. memburu Dajjal.• Dajjal membunuh orang kemudian menghidupkan kembali. : Pada suatu hari Rasulullah menceritakan kepada kami tentang Dajjal dalam suatu cerita panjang. di antaranya baginda menceritakan: "Dajjal itu nanti akan datang. makin ketara kebodohan.(Riwayat Muslim). kemudian saya hidupkan kembali.. sehingga (Kaum Muslimin) memerangi Kaum Yahudi. bersabda: "Tidaklah akan berlaku qiamat.. kemudian dihidupkan kembali.-Daripada Abu Hurairah r. bunuhlah!".a.w.a.". banyaknya wanita dan sedikitnya lelaki sehingga lima puluh 50 wanita mempunyai satu pelindung lelaki. dikawal oleh malaikat yang berbaris.(Riwayat Muslim).s.. bersabda: Hari Kiamat tidak akan tiba. • Umat Islam Memusnahkan Orang-Orang Yahudi.w. kalau saya membunuh orang ini. Setelah itu manusia menetap seperti biasa selama tujuh 7 tahun.w.(Riwayat Muslim). • Kesalahan Manusia Makin Ketara Kebodohan.. Di hari itu datang kepadanya seorang laki-laki yang sangat lawa. bahawasanya Rasulullah s.a. Maka sampailah Dajjal ke sebuah kebun (di pinggir Madinah) dan terjadilah tiga 3 kali gempa bumi di Madinah.. dia mengucapkan (kepada Dajjal): "Demi Allah! Sekarang.a.. sehingga kaum Muslimin memerangi kaum Yahudi sehingga kaum Yahudi itu bersembunyi di sebalik batu dan pohon kayu. Ketika laki-laki itu telah hidup kembali. kepada kami.. lalu setiap orang kafir dan munafik keluar dari Madinah menuju kebun tadi.Daripada Anas bin Malik r.a..a. • Isa a. berkata.a. Setiap jalan masuk ke sana.

bagi satu hari yang seperti satu tahun. Kemudian dia menyeru seorang remaja dan membelahnya dengan pedang dan meletakkan keratan itu berjauhan lalu menyeru dan remaja itu yang akan datang berlari sambil ketawa. Dia akan muncul di antara Sham dan Iraq dan melakukan kemusnahan di kiri dan kanan. • Ditimpa Tanah Runtuh dan Berbagai Bala Bencana. Kemarilah! Dan bunuhlah ia! ". Kemudian Dajjal akan pergi pula kepada kaum yang lain dan menyeru mereka (kepada agama batilnya) tetapi mereka menolaknya.. bercerita mengenai Dajjal. bahawa Nabi s.an al-Kilabi. bacalah ayat permulaan Surah al-Kahfi. "Keluarkanlah khazanah kamu" dan keluarlah khazanah seperti sekawan lebah. • Hadith Oleh al-Nawwas ibn Sam'.a. adakah solat sehari semalam memadai?" Baginda s. bumi ini tidak akan hancur sehingga penghuninya ditimpa tanah ." Kami bertanya. bersabda.a."" Kami bertanya.w. Baginda akan mencari Dajjal dan menjumpainya di pintu Ludd. Apabila baginda menundukkan kepalanya maka jatuhlah butiran seperti mutiara. Apabila kami menemui baginda setelah itu. inilah orang Yahudi ada dibelakang saya.(Riwayat Bukhari dan Muslim). Dia akan perintah awan yang akan turunkan hujan dan perintah bumi yang akan menumbuhkan tanaman. Dia akan mengajak manusia (kepada agama palsu) dan manusia akan terpengaruh dan mengekorinya. Dia pun meninggalkan mereka. 8/196-199]. Kemudian dia akan melalui kawasan yang tandus dan berkata." Lalu Allah SWT mengeluarkan Yakjuj dan Makjuj. Bawalah hambahamba Ku itu ke at-Thur. berapa pantas dia bergerak di bumi?" Sabda Nabi s. bersabda: "Demi Dia yang mengutuskan daku dengan kebenaran. berpegang teguhlah kepada kebenaran.[Riwayat Muslim. Kemudian Allah SWT wahyukan kepada baginda. "Ya Rasulullah. Nabi s.Dilaporkan dari Abu Hurairah r. Jika dia muncul setelah daku pergi maka setiap kamu hendaklah menghadapinya bagi pihak kamu sendiri dan Allah akan menjaga setiap Muslim bagi pihak ku.a. pagi tadi tuan bercerita mngenai Dajjal. Kitab al-Fitan wa Ashrat as-Sa'. kecuali pohon gharqad (semacam pohon yang berduri). Kadangkala Baginda menerangkan seperti ianya tidak penting dan kadangkala mengatakan yang ia amat merbahaya sehingga kami menyangka ia berada dekat pucuk pohon tamar."..w. dan mereka akan turun di setiap lembah. : "Kamu hendaklah melaksanakan solat mengikut masa ketika itu. kadang-kadang seperti amat merbahaya sehingga kami sangka ia berada di pohon tamar berdekatan." Baginda bersabda.: "Bagi kamu. "Aku telah lepaskan makhluk Ku yang tidak terlawan oleh sesiapa pun. kerana sesungguhnya pohon itu adalah dari pohon Yahudi (oleh sebab itulah ia melindunginya)". Daku menyamakannya seperti Abdul Uzza ibn Qatan. "Seperti awan yang dibawa angin. "Mengapa dengan kamu?" Kami berkata.a. aku sendiri akan melawannya bagi pihak kamu. "Wahai Rasulullah. Ternakan yang meragut tanaman itu. "Ya Rasulullah.a. kadang-kadang seperti remeh.w." Kemudian sekumpulan orang yang diselamatkan Allah SWT akan datang kepada baginda dan beliau menceriakan wajah mereka (dengan berita syurga). Sesiapa di kalangan kamu yang hidup untuk menyaksikannya. langsung mereka menderita kebuluran dan tidak berharta.w. "Pada suatu pagi. Waktu itu Allah akan menghantar Isa Al-Masih dan Baginda akan turun di menara putih (almanarrah al-baidha') di timur Damsyik memakai dua pakaian berwarna kekuningan dengan meletakkan kedua tangan baginda di atas sayap dua 2 Malaikat. teteknya akan dipenuhi susu dan tubuhnya akan besar. Dajjal ialah seorang pemuda.an berkata. lalu membunuhnya.An-Nuwas ibn Sam'.berkata: "Hai orang Islam. Wahai hamba-hamba Allah. Setiap kafir yang terhidu haruman baginda akan mati dan nafas beliau sampai sejauh penglihatannya.. Jika dia muncul ketika aku berada dengan kamu.. daku bimbangkan hal selain Dajjal. dengan wajah yang ketakutan Baginda bertanya.ah. berambut kerinting dan sebelah matanya tersembul.

"Apakah ia..Suara-suara meninggi di masjid-masjid.runtuh.Berlaku baik kepada kawan sedangkan berkasar kepada bapanya. saksi-saksi memberi keterangan palsu menjadi kebiasaan dan lelaki meniduri lelaki dan wanita meniduri wanita. . "Apabila kamu melihat wanita menunggang di atas pelana. Kitab al-Fitan]. setelah ia kembali kepadanya. . • Lima Belas 15 Perkara Yang Mendatangkan Azab.w: Nanti pada akhir zaman akan terjadi gempa bumi dan penyakit kolera dan perubahan-perubahan ini terjadi apabila muzik-muzik. Dan sungguh akan ada seorang yang pergi berbelanja ke kedai atas suruhan temannya. .Ali ibn Abi Talib r.[al-Haithami. • Manusia Yang Berubah Tingkah Laku Seperti Kera Dan Babi. ...Apabila harta umat (Negara) dibolot hanya golongan kaya. .Pemimpin adalah orang yang paling jahat di kalangan mereka.a.Umat yang datang akhir menghina umat awalku (Umat di kalangan para sahabat .Amanah dijadikan jalan mencari keuntungan. penyanyi berleluasa. .w.a. .". maka azab akan menimpa mereka. . Rasulullah s. ya Rasulullah?" Sabda baginda.. . lalu pada malam harinya mereka mengadakan pesta minum-minuman dan bermain-main maka pada pagi harinya mereka berubah menjadi tingkah lakunya seperti kera dan babi..Lelaki menta'.w bersabda: Kelak pada akhir zaman akan ada dari umat ini suatu kaum yang tingkah lakunya akan jadi seperti kera dan babi. Para sahabat bertanya: "Ya Rasulullah! Tidakkah mereka bersaksi bahawa tidak ada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Muhammad utusan Allah?" Rasulullah menjawab: "Betul.Rasulullah s.ati isterinya dan mendurhakai ibunya." Seorang sahabat bertanya. sembahyang dan haji.a berkata. biduanita-biduanita telah maharajalela dalam kehidupan umat manusia dan minuman keras (arak) telah dihalalkan. "Bilakah terjadi demikian wahai Rasulullah?" Sabda Baginda." Orang bertanya.Penyanyi wanita dan alat-alat bunyian (muzik) dipuja-puja.. . lalu ia berubah tingkah lakunya seperti menjadi kera dan babi". • Gempa Bumi dan Penyakit Kolera Akibat Muzik Bermaharajalela.Sabda Rasulullah s.(Riwayat Ibnu Abi Dunia). . menabuh gendang disertai para biduanita dan penari. mereka juga berpuasa.(Riwayat Thabrani). merata-rata memakai sutera. ditimpa hujan batu dan berubah menjadi binatang." Mereka bertanya lagi: "Lalu mengapa keadaan mereka menjadi begitu?" Rasulullah menjawab: "Mereka mengadakan nyanyian-nyanyian. bersabda: Apabila umatku melakukan lima belas 15 perkara.Orang lelaki.Khamar (arak) diminum berleluasa.Seorang lelaki dihormati kerana ditakuti akan kejahatannya.a.Zakat menjadi beban..

. Kemudian barisan terakhir lewat pula di situ. dan rakan-rakannya terkepung (sehingga kekurangan makanan).! Jika telah banyak kejahatan.(Riwayat Muttafaq Alaihi). ini telah terbuka dinding Yakjuj Makjuj sebesar ini sambil melingkarkan jari telunjuk dengan ibu jarinya.Maka waktu itu hendaklah mereka tunggu kedatangan angin merah atau mereka ditelan oleh bumi atau diubah kepada rupa haiwan.a. Maka diambilnya nyawa setiap orang beriman dan setiap orang Islam. berkata. sambil melengkungkan jari telunjuk dengan ibu jari. padahal masih ramai solihin di antara kami?" Jawab Rasulullah s. lalu dikirim oleh Allah burung-burung sebesar unta.(Riwayat Tirmidzi). Rasulullah s. melainkan telah dipenuhi oleh bangkai busuk. Maka berdoalah Nabi Isa dan rakanrakannya kepada Allah (supaya bangkai busuk itu hilang). dan rakan-rakannya turun dari bukit dan didapatinya tidak ada tempat terluang agak sejengkal.w. Zainab bin Jahsy bertanya: "Ya Rasulullah! Dapatkah kami binasa..s. Maka tinggallah orang-orang jahat. Kemudian Nabi Isa a. bersabda: Demi Dzat yang telah menciptakan diriku dengan kekuasaan-Nya. lalu mereka minum air Danau itu sampai habis. Lalu Allah mengirim penyakit hidung pada kenderaan Yakjuj Makjuj.s. • Daripada Nawas bin Sam'an r. bercampur-baur seperti himar (tidak tahu malu). sekumpulan orang kenyang kerana memakan buah delima dan mereka dapat berteduh di bawah kulitnya. (dalam hadis yang panjang) berkata.. tidak akan terjadi Hari Kiamat sebelum binatangbinatang buas berbicara dengan manusia.. Dalam keadaan demikian. berkata bahawa Rasulullah s. sehingga seekor kepala sapi (kepala lembu) bagi masing-masing mereka." Nabi Isa a. Sesudah itu kepada bumi diperintahkan. maka diangkutnya bangkai-bangkai itu dan dilemparkannya ke tempat yang dikehendaki Allah.w telah masuk ke rumahnya dengan rasa ketakutan sambil berkata: Laa Ilaaha Ilallah.w).Telah diriwayatkan bahawa.Rasulullah s.a.a. • Binatang Buas Berbicara Dengan Manusia. Maka di kala itu terjadilah kiamat. bahawa Rasulullah s.a.a. mereka mengalir dari tempat-tempat yang tinggi. yang tidak membiarkan sebuah rumah pun yang dibuat dari tanah liat dan bulu unta. "Tumbuhkanlah buah-buahanmu dan kembalikanlah keberkatanmu!" Maka di masa itu. • Tirai dinding Yakjuj Makjuj.w. maka di waktu pagi mereka semuanya mati sekaligus.w bersabda: Allah telah membuka tirai dinding Yakjuj Makjuj sebesar ini. celaka bangsa Arab dari bahaya yang telah dekat. bahawa Nabi s." Riwayat Tirmidzi. sehingga seekor unta bunting cukup mengenyangkan sekumpulan orang. lalu dibasuhnya bumi sehingga bersih seperti kaca.s.a. Barisan depan mereka melalui Danau Tibris. ketika itu Allah mengirimkan angin melalui ketiak mereka. kemudian Allah menurunkan hujan lebat. Abwab al-Fitan (Hadith 308). 6/4620-458).(Riwayat Muttafaq Alaihi).a. lebih berharga dari seratus dinar bagi setiap orang di hari itu. • Keluarnya Yakjuj Makjuj.. dan rakan-rakannya (supaya Yakjuj Makjuj binasa).Maka dikirim oleh Allah. bersabda...: "Ya. .a. bahawa .. Yakjuj dan Makjuj. Maka berdoalah Isa a. Rezeki mereka beroleh berkat.".a.Abu Hurairah r. lalu mereka mengusapkan: "Sesungguhnya di sini dahulunya pernah ada air.Daripada Abu Said al Khudri r.Dari Abu Said al Khudri r. Dan pahanya akan mengkhabarkan kepadanya tentang apa yang dilakukan oleh isterinya sesudahnya.a.w. • Binatang Buas dan Benda-Benda Padat Berbicara. Sebelum seseorang diajak berbicara oleh hujung serta tali-tali seliparnya.(Riwayat Muslim)..

sehingga seorang pun tidak ada yang mahu menerima harta yang disedekahkan kepadanya. kaum Nabi Syuaib bapa mertua Nabi Musa.a. Nabi s.(Riwayat Ibnu Majjah). melenyapkan pajak gadai dan pada waktu itu harta melimpah ruah. : "Qiamat tidak akan berlaku . Seorang Ammah (Hamba Perempuan) Melahirkan Majikannya. Sesungguhnya tidak berlaku kiamat sehingga Nabi Isa a. tidak terjadi Hari Kiamat sehingga binatang-binatang buas berbicara dengan manusia. Akan tetapi aku akan memberitahukan kepadamu tentang tanda-tandanya. akan berkahwin dengan keturunan kamu dan akan lahirlah anaknya pula". akan menjadi saksi atas semua orang.a. membunuh babi." Kemudian baginda membacakan ayat berikut ini: "Sesungguhnya Allah.w.w bersabda. bahawa Rasulullah s. Lalu baginda didatangi oleh seseorang yang menanyakan kepadanya: "Wahai Rasulullah s.. bilakah terjadinya kiamat?" Nabi s. Demikian pula apabila para pengembala domba berlumba-lumba meninggikan bangunan..s. ia berkata. berkata. Pada hari kiamat Isa a.a. maka itu juga di antara tanda-tandanya.w. bahkan serigala yang biasanya menerkam kambing akan terbalik seakan-akan menjadi anjing pemeliharanya. sebelum mangkat baginda iaitu setelah turunnya ke bumi dan sebelum tibanya hari kiamat. Anak kecil boleh bermain dengan singa.(Riwayat Ahmad).Daripada Abu Hurairah r."Selamat datang. bersabda: Demi Dzat yang telah menciptakan diriku dengan kekuasaan-Nya.". Bumi ini akan dipenuhi dengan keamanan dan keselamatan seperti mana dipenuhkan sesuatu bejana dengan air. Ia akan memecahkan semua kayu palang salib. yang mana tidak mengetahui yang sesungguhnya selain Allah SWT.a.w.(H. Demi Dzat yang jiwaku ada dalam kekuasaan-Nya. bersabda. mengkhabarkan keadaan keluarganya setelah ditinggal pergi. jika seorang ammah (hamba perempuan) melahirkan majikannya.• • • • • Rasulullah s. sungguh amat dekat saat turunnya Isa putera Maryam di kalangan kamu sekelian yang bertindak sebagai seorang hakim yang adil. nampak di tengah-tengah orang ramai. hingga satu sujud lebih baik daripada dunia dan apa yang ada di dalamnya. Nabi Isa a. maka itulah salah satu tandanya di antara tanda-tanda yang lima. berkata. Juga apabila orangorang yang tidak beralas kaki dan tidak berpakaian menjadi pemimpin masyarakat. jikalau engkau semua menginginkannya:" Tidak ada sama sekali dari golongan ahli kitab. melainkan mereka hanya beriman kepada Isa a.w bersabda:. Pendapat akan menjadi satu ( tiada perselisihan antara ummat) dan tidak disembah kecuali hanya Allah dan segala peperangan akan berhenti dan orang Quraisy kembali memegang tampuk kepimpinan (maksudnya kepimpinan Imam Mahdi).w. Kemudian Abu Hurairah berkata: " Bacalah. menjawab dengan bersabda: "Tidaklah orang yang ditanya mengenai masalah itu lebih mengetahui daripada yang bertanya.a.-Seperti sabdaan Rasulullah s. maka ular itu tidak menggigitnya dan tidak ada apa-apa kemudharatan.w. dan seorang berbicara dari pangkal cemetinya dan bawah sandalnya.Riwayat Al Muqrizy di dalam kitabnya Al Khuthath). hanya pada sisi-Nya sahajalah pengetahuan tentang hari kiamat.s..a.s berkahwin dengan perempuan kabilah "Judzam".s.(Riwayat Ibn Majah).. dan Dia-lah yang menurunkan hujan. Abu Hurairah r..a. Iaitu. Rasulullah s. serta mengetahui apa yang ada di dalam rahim".a.Maka hilanglah segala permusuhan dan bencimembenci di kalangan manusia dan hilanglah segala bisa dari keseluruhan binatang yang berbisa sehingga anak kecil memasukkan tangannya ke dalam mulut ular. ketika baginda menerima delegasi (perwakilan) yang datang dari kabilah Judzam (dahulukala):.a. suatu ketika Rasulullah s. Nabi Isa Menjadi Hakim Dunia Yang Adil.Abu Hurairah r.w. itulah yang termasuk di antara tanda-tandanya.a.a.

". Dan pada masa itu terlihat (terjadi) seorang laki-laki diikuti oleh empat puluh 40 wanita yang semuanya akan berlindung kepadanya kerana sedikitnya laki-laki dan ramainya kaum wanita.w bersabda: Akan ada orang yang merobohkan Kaabah. bahawa Rasulullah s. Rosaknya Kaabah. bersabda: Sesungguhnya nanti akan datang suatu masa. Maka Huzaifah memalingkan mukanya pada setiap kali pertanyaan Shilah itu..w bersabda: "Islam akan luntur (lusuh) seperti lusuhnya corak (warna-warni) pakaian (bila ia telah lama dipakai). Adapun hari ini aku tidak memerlukannya'. memimpin 700 dan 800 orang.. di mana seseorang berkeliling membawa emas untuk bersedekah."Ka'bah akan dihancurkan oleh orang Habsyah (orang Negro) yang bergelar "Dzus-Suwaiqatain" (orang yang kedua-dua betisnya kecil) dan ia akan merampas segala perhiasannya dan melucutkan kelambunya. Al-Quran Akan Hilang Dan Ilmu Akan Diangkat.a. Riwayat Imam Ahmad).s. Seakanakan terbayang di hadapan mataku keadaan seorang yang botak. maka (pada esok harinya) tidak tinggal dipermukaan bumi daripadanya walau pun hanya satu ayat.a. ". Musnad.(Riwayat Muttafaq Alaih). di antaranya orang-orang tua.(Riwayat Bukhari). bersabda: "Bersedekahlah kamu sekelian. berkata..bah (Kemusnahan Ka'. Dan al-Quran akan dihilangkan kesemuanya pada suatu malam sahaja. bahawa Rasulullah s. Seseorang berkata:&lsquo.. "Waktu itu.w. berkata.b al-Ahbar bahawa Zul-Suwayqatain mula muncul di zaman Isa ibn Maryam. Dilaporkan dari Ka'. Dari Abu Musa r.a.. Kemudian Shilah bertanya lagi sehingga akhirnya . sehingga (sampai suatu masa nanti) orang sudah tidak mengerti apa yang dimaksudkan dengan puasa. 2/442]. laki-laki dan perempuan.a. kerana sesungguhnya akan datang suatu masa atas kamu yang mana seseorang berjalan membawa sedekahnya.bah) 2/183.a. Allah SWT menghantar baginda Isa a.(Muttafaq Alaihi). Bab Hadam al-Ka'..a. "Kami sempat menemui nenek moyang kami memperkatakan kalimat "La ilaha illallah".[Zul Suwayqatain dalam Bukhari. berkata: Saya mendengar Rasulullah s.• • • • • • sehingga biri-biri yang bertanduk tidak lagi melawan biri-biri yang tidak bertanduk.b berkata.a. Hanya orang-orang yang jahat ditinggalkan dan mereka akan bersetubuh seperti haiwan.(H. Maka berkata Shilah (perawi hadis daripada Huzaifah). Muslim. dan sedekah"? Maka Huzaifah memalingkan muka daripadanya (Shilah yang bertanya). Kaabah diruntuhkan. Allah SWT mengirim bayu dari arah Yaman yang akan mengambil roh setiap orang beriman. berkata. nusuk.Abu Hurairah r." .a. bahawa Rasulullah s. "Apa yang dapat dibuat oleh La ilaha illallah (apa gunanya La ilaha illallah) terhadap mereka. puasa.[Riwayat Ahmad.. dan apa yang dimaksudkan dengan sembahyang dan apa yang dimaksudkan dengan nusuk (ibadat) dan apa yang dimaksudkan dengan sedekah. maka ia tidak menjumpai orang yang mahu menerimanya.a. Kitab al-Fatan wa Ashrat al-Sa'.a. Kitab al-Hajj. lalu tidak ada seorangpun yang menerimanya.Dari Harits bin Wahbin r. Sedang mereka berbaris menuju Zul-Suwayqatain.Seandainya kamu membawa kelmarin. lalu kami pun mengatakannya juga". qiamat telah tersangat hampir. bahawa Rasulullah s. Maka yang tinggal hanya beberapa kelompok daripada manusia. iaitu seorang yang berbetis kecil dari Habsyah (Ethiopia).. sedangkan mereka sudah tidak memahami apa yang dimaksudkan dengan sembahyang.-Daripada Huzaifah bin al-Yaman r. bengkok sedikit sendi-sendinya. bersabda:.ah 8/183]..w.w. nescaya aku menerimanya.. Ka'. Ia memukul-mukul Ka'bah itu dengan besi penyeduk dan kapak besar".-Daripada Abdullah bin Amr bin 'Ash r. Tertolaknya sedekah dan ramainya kaum wanita. Kemudian Shilah mengulangi pertanyaan itu tiga kali. Mereka hanya mampu berkata.

. bahawasanya Rasulullah s.(Riwayat Thabrani dan Hakim). sehingga laki-laki menyantap perempuan di jalanan.a.w bersabda:"Sesungguhnya. Masa antara keduanya keluar lebih dahulu sebelum satunya.w. Tirmidzi.[Riwayat Bukhari.a.. Kesalahan Manusia Seperti Kambing Berhati Serigala. 6/73].- . walaupun imannya hanya ada sebesar biji sawi kecuali ia akan mematikannya".".(Riwayat Ahmad) Daripada Abu Hurairah r. maka yang satunya akan menyusul dalam waktu yang dekat sekali sesudah terjadinya yang pertama itu. anak-anak zina semakin ramai.a. "Kalimat itu dapat menyelamatkan mereka daripada api neraka" (Huzaifah memperkatakan jawapan itu tiga kali)... bahawa Rasulullah s. berkata.. juga bagi mereka yang belum pernah berbuat baik dalam berimannya." . pembeli itu ditanya: "Dari siapakah engkau membeli binatang ini?" Jawabnya: "Dari orang yang dicap hidungnya.".(Riwayat Ibnu Majah).(Riwayat Muslim dan Abu Daud).(H.. Angin itu lebih lembut dari sutera.". berkata."Tidak akan terjadi kiamat sehingga tidak dikatakan "'Allah. dengan menggunakan cincin itu. bersabda. Rasulullah s. Orang-orang berkumpul ramai sekali.• • • • • • • • • Huzaifah menjawab. mereka tidak ubahnya seperti kambing yang berhati serigala.a.a.a.Maka yang tinggal lagi hanyalah orang-orang yang jahat.s. Maka di waktu itu. Mereka tidak kenal apa itu kebaikan dan tidak tahu apa itu kemungkaran.w bersabda:.. Lalu syaitan menggoda mereka sambil berkata: "Kamu tidak mahu ikut akukah?".. bahawa Rasulullah s.a berkata. Tidak ada manusia yang menyebut nama Allah lagi di muka bumi.w bersabda: Apabila zaman (Kiamat) semakin hampir. sesiapa yang berada waktu itu akan mempercayainya tetapi itulah masanya dimana ". sebelum matahari terbit dari tempat terbenamnya (Maghrib dan Barat). Binatang itu akan keluar lalu memberi tanda kepada orang ramai di hidungnya. Kemudian memberi semacam tanda kepada wajah orang mukmin dengan menggunakan tongkatnya dan memberi cap pada hidung orang kafir.-( Riwayat Muslim).a. bersabda:. Binatang yang keluar sebagai tanda akan datangnya hari kiamat itu akan keluar dengan membawa cincin Nabi Sulaiman dan tongkat Nabi Musa a. Mereka menjawab: "Apa yang hendak engkau suruh?". sehingga ada orang yang membeli binatang tersebut.. Manusia akan menyaksikannya. Ia tidak melalui seseorang yang beriman.Daripada Anas bin Malik r.(Riwayat Ahmad. Cepat seperti burung yang terbang (untuk mengerjakan maksiat) dan jahat seperti binatang (pada akhlak mereka).(Riwayat Muslim). manusia semuanya beriman.Riwayat Muslim).w. Allah"' di atas muka bumi ini".tidaklah bermanfaat Iman seseorang bagi dirinya yang belum beriman sebelum itu.. Kitab al-Tafsir.. Tidak akan terjadi Hari Kiamat. berkata. Abu Hurairah r. sehingga orang-orang yang ahli tamu sama berkumpul yang satu mengucapkan "Hai orang mukmin!" dan yang lain mengucapkan "Hai orang kafir!". tidak ada rasa hormat kepada yang lebih tua. Sesungguhnya tanda-tanda pertama dekatnya hari kiamat yang keluar ialah terbitnya matahari dari arah barat (Maghrib) dan keluarnya satu macam binatang ajaib di hadapan orang ramai di waktu siang hari.Daripada Abu Dzar r. iman seseorang tidak berguna bagi dirinya yang tadinya belum pernah beriman. "Nabi s. Apabila matahari terbit dari tempat terbenamnya. mendidik anjing lebih baik daripada mendidik anak.a. Ibnu Majah dan Hakim). dan tidak ada rasa kasih sayang kepada yang lebih kecil.. Lalu syaitan menyuruh mereka menyembah berhala. Allah swt akan mengutus angin (yang lembut) yang datang dari negeri Yaman. : "Qiamat tidak akan tiba sehingga matahari terbit dari Barat..

.: "Qiamat tidak akan berlaku sehingga punggung wanita-wanita Dhaus mengelilingi Zul-Khalasah. • Keluarnya api dari Hijjaz menghalau manusia pada masa itu dari arah selatan Yaman ke utara negeri Syam.Riwayat Ibnu Hibban). : "Halilintar serta petir akan sering berlaku menjelang Qiamat sehingga seorang akan bertanya kepada orang ramai. Gempa yang seumpama itu akan berlaku di Timur... • Mengenai Manusia Yang Hidup Di Ambang Qiamat.a. bersabda.Riwayat Ahmad).w.a.(H. : "Qiamat tidak berlaku sehingga datang hujan lebat yang merosakkan sekelian tempat kediaman kecuali khemah-khemah. agar kita terhindar daripada kesesatan dengan meninggalkan kesalahan-kesalahan yang dinyatakan.a.". Di hari itu orang ramai tidak sempat berurusan dengan urusan masing-masing. Kitab al-Fitan. bahawasanya Rasulullah s. 2/262]..a.." .id al-Khudri r.a. 3/64. Musnad. sama ada di waktu malam atau siang". • *** Dhaus ialah suatu kaum di Yaman."Tidak terjadi kiamat itu sehingga orang bersetubuh (berzina) seperti bersetubuh keldai di tengah jalan. 8/182]. agar berjaya di dunia dan di akhirat.w. • Sabda Rasulullah s. "Ada sesiapa di antara kamu yang dipanah petir pagi tadi?" Maka disahut. Keluarganya tidak tahu bilakah mereka akan dikejutkan dengan kelahiran anak yang dalam kandungannya." ."Seperti perempuan yang mengandung yang sudah cukup bulan. maka ketika itu Malaikat Israfil akan meniup sangkala tiupan yang pertama yang mengejutkan ke semua orang yang berada pada hari itu. berkata. Hadith dan mengamalkan sunnah-sunnah baginda s."" .w.(Riwayat Bukhari dan Muslim). maka kiamat bila-bila masa boleh terjadi..a.(H. Mereka percaya sesiapa menyembah atau mengelilinginya akan disucikan (khallasa). • Gempa bumi di timur... Hadith ini bererti kaum itu akan murtad dan kembali menyembah berhala sehingga wanita mereka menyembah dan mengelilinginya dengan menggoyang-goyangkan tubuh mereka. bersabda.. Mereka akan dikejutkan dengan tiupan yang keras sekali. • Peristiwa-peristiwa Di Ambang Qiamat.[Riwayat Ahmad.Riwayat Muslim). Oleh itu hendaklah kita meneliti wasiat Rasulullah SAW supaya mengikuti AlQuran. 3/268].Dari Abu Hurairah r.65].[Riwayat Ahmad.. Nabi s.ud r.w.[Riwayat Bukhari. barat dan semenanjung Arab..Saif Abdullah Al-Akmal Al-Jamal An-Nuur Al-Lail . "Kefasihan boleh memukau.Abdullah ibn Mas'. berkata bahawa beliau dengar Rasulullah s. Musnad. maka akan terjadi dahulu gempa bumi yang besar dan amat dahsyat menenggelamkan manusia ke dalam perut bumi. "Si fulan dan fulan telah kena panah...[Riwayat Ahmad. "Daku telah mendengar Rasulullah s. Kiamat diumpamakan seperti:. • Abu Hurairah r. Zul-Khalasah ialah rumah berhala di zaman Jahiliyyah.a.a. bersabda..a. bersabda. • Abu Hurairah r.a.w..(H. • Keluarnya Api Dari Hijjaz. manusia yang akan merasai qiamat semasa hidup ialah manusia yang terjahat dan mereka yang menjadikan kubur sebagai masjid. Musnad.a.".. berkata bahawa Rasulullah s. yang menderu di udara sehingga semua orang akan tercengang ke langit mendengarkannya.Sebelum berlaku kehancuran alam ini.a.w. Oleh. Insya Allah.. kemudian di Barat dan yang ketiga di Semenanjung Arab.w bersabda: Tidak akan tiba Hari Kiamat sehingga keluar api dari tanah Hijaz yang dapat menerangi unta-unta di Bushra.Telah diriwayat dari Abu Sa'. • Jika keadaan sudah jadi seperti ini.

w. "Dan tinggallah manusia-manusia yang buruk." * Sahih Muslim* Banyak wanita yang berpakaian tetapi hakikatnya telanjang. rusuhan dan perubahan muka.a. maka tiada yang tinggal padanya kecuali orang-orang yang hina dan buruk yang tidak mengetahui yang makruf dan tidak mengingkari kemungkaran. Maka orang yang paling baik ketika itu ialah orang yang beriman yang diapit oleh dua orang mulia" * Riwayat Thabrani* Mengucapkan salam kepada orang yang dikenalnya sahaja. memutuskan hubungan silaturahim dan sikap yang buruk dalam tetangga. yang seenaknya melakukan persetubuhan seperti himar (keldai).* Munculnya kekejian. Ada yang bertanya kepada Rasulullah.a* Bermaharajalela alat muzik." * Riwayat Ahmad dan Hakim* Ramai orang soleh meninggal dunia. "Apabila telah bermaharajalela bunyi-bunyian (muzik) dan penyanyi-penyanyi wanita" * Ibnu Majah* Menghias masjid dan membanggakannya. "Sesungguhnya di antara tanda-tanda telah dekatnya hari kiamat ialah manusia tidak mahu mengucapkan salam kepada orang lain kecuali yang dikenalnya saja. memutuskan kerabat dan hubungan dengan tetangga tidak baik. "Pada akhir zaman akan terjadi tanah runtuh.a. telah bersabda: "Aku menghitung enam perkara menjelang hari kiamat. "Di antara tanda-tanda telah dekatnya kiamat ialah manusia bermegah-megahan dalam mendirikan masjid" * Riwayat Nasai.Penaklukan Baitulmuqaddis. "Wahai Rasulullah bila hal ini terjadi?" Baginda menjawab. iaitu penaklukan Baitulmuqaddis." * Riwayat Ahmad* ." * Abu Hurairah r. Dari Auf b. Maka pada zaman mereka inilah kiamat akan datang." * Riwayat Ahmad* Orang hina mendapat kedudukan terhormat. "Tidak akan datang kiamat sehingga banyak perbuatan dan perkataan keji. "Tidak akan datang hari kiamat sehingga Allah mengambil orang-orang yang baik dan ahli agama di muka bumi. "Di antara tanda-tanda semakin dekatnya kiamat ialah duniaakan dikuasai oleh Luka' bin Luka' (orang yang bodoh dan hina). Malik r. "Di antara tanda-tanda telah dekatnya hari kiamat ialah akan muncul pakaian-pakaian wanita dan apabila mereka memakainya keadaannya seperti telanjang." Baginda menyebutkan salah satu di antaranya. Rasulullah s." * Sahih Bukhari* Zina bermaharajalela.

w dilahirkan dan diutuskan untuk mengembangkan Islam . SUDAH SEMAKIN HAMPIR KEPADA KITA . memang semenjak kelahiran Baginda Rasulullah s.a. "Sesungguhnya sebelum datangnya hari kiamat akan banyak kesaksian palsu dan disembunyikan kesaksian yang benar" * Riwayat Ahmad* Negara Arab menjadi padang rumput dan sungai. "Pada akhir zaman akan muncul pembohong. tetapi menurut .w itu .a. Semenjak Baginda Rasulullah s.Bulan sabit kelihatan besar. "Di antara tanda-tanda telah dekatnya hari kiamat ialah menggelembung (membesarnya) bulan sabit.w itu sendiri HARI KIAMAT SUDAH SEMAKIN DEKAT DIRASAI . ( ‫عن سهل بن سعد قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يشير بإصبعه التي تلي‬ ‫البهام والوسطى وهو يقول بعثت أنا والساعة هكذا‬ Ertinya : Saidina Sahl Bin Sa’ad r. Al-Quran dan Hadist selalu menyatakan : ‫اقتربت الساعة وانشق القمر‬ Ertinya : “ Telah dekatlah saatnya qiamat dan telah terbelahlah bulan “[/color] ~ Surah al-Qamar .a berkata . kerana itu jauhkanlah dirimu dari mereka agar mereka tidak menyesatkanmu dan memfitnahmu" * Sahih Muslim* Banyak saksi palsu dan menyimpan kesaksian yang benar.a. Oleh itu .pembohong besar yang datang kepadamu dengan membawa berita-berita yang belum pernah kamu dengar dan belum pernah didengar oleh bapa-bapa kamu sebelumnya." * Riwayat Thabrani* Banyak dusta dan tidak tepat dalam menyampaikan berita.a. ayat 1 . "Tidak akan datang hari kiamat sehingga negeri Arab kembali menjadi padang rumput dan sungai* Sahih Muslim* 1 .w bersabda sambil Baginda s. aku pernah mendengar Baginda Rasulullah s. Hampir di sini bukanlah menurut perhitungan kita .w memberikan isyarat dengan dua jarinya ( merapatkan jari telunjuk dengan jari tengahnya ) seraya berkata : (( Aku dilahirkan dan saat hampirnya qiamat dengan kelahiranku itu adalah seperti dua batang jariku ini )) ~ Hadist sahih diriwayatkan oleh al-Imam Muslim rh . Ya benar sabda Baginda Rasulullah s.Pada akhir zaman nanti akan berlaku peperangan demi peperangan demi peperangan.a.

w ada bersabda : ‫عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ل تقوم الساعة حتى تعود أرض العرب‬ = = ‫مروجا وأنهارا‬ Ertinya : Drp Saidina Abu Hurairah r.perhitungan Allah Ta’ala yang tidak “ terkesan “ dengan sebarang perubahan hari . Baginda s.Rasulullah berkata lagi yang mafhumnya: pada akhir zaman nanti ada padang pasir akan disuburkan dan tanam dengan tanam-tanaman. Baginda Rasulullah s.Rasulullah bersabda lagi yang mafhumnya: Pada akhir zaman nanti hampir tidak dapat masuk secupak gandum ke Iraq.a . Baginda Rasulullah s.a. Baginda Rasulullah s. Benar atau tidak? Ya benar .w pernah bersabda : (( “ Tidaklah akan berlakunya Hari Qiamat sehinggalah melimpah-ruah harta-benda dan timbul fitnah ~ ujian terhadap keimanan ~ dan banyak pula berlaku “ al-Harj “ .w menjawab : “ Peperangan demi peperangan demi peperangan “ ~ diulangi sebanyak 3 kali )) [/color] ~ Hadist diriwayakan oleh al-Imam Muslim rh ( Kitab al-Fitan wa Ashrot as-Sa’ah – 6310 ) dan al-Imam Ibnu Majah rh di dalam Kitab al-Fitan .a. Bab : Ashrot asSa’ah .a.a. 2.w pernah bersabda : (( “ Tidaklah akan berlakunya Hari Qiamat itu sehinggalah Tanah Arab ~ yang tandus ~ itu akan menjadi lembah yang subur dan diairi oleh sungai-sungai “ )) ~ Hadist diriwayatkan oleh al-Imam Muslim rh ( Kitab az-Zakah . Bab at-Targhib fi as-Sodaqah… ) dan al-Imam Ahmad ( Baqi Musnad al-Muktsirin ) Soalan Saudara Lagi : 3 .a bertanya : Apakah al-Harj itu wahai Rasulullah ? . bulan . Baginda Rasulullah s. Ya benar .a . Para sahabat r.w ada bersabda : G G ‫عن أبي نضرة قال كنا عند جابر بن عبد الله فقال يوشك أهل العراق أن ل يجبى إليهم قفيز ول درهم‬ G‫قلنا من أين ذاك قال من قبل العجم يمنعون ذاك ثم قال يوشك أهل الشأم أن ل يجبى إليهم دينار‬ ‫ول‬ G T ‫مدي قلنا من أين ذاك قال من قبل الروم ثم سكت هنية ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه‬ = G = ‫ه عددا‬T‫وسلم يكون في آخر أمتي خليفة يحثي المال حثي=ا ل يعد‬ . Hadist yang menceritakan perihal akan berlakunya peperangan demi peperangan itu ialah : ‫عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ل تقوم الساعة حتى يفيض‬ ‫المال وتظهر الفتن ويكثر الهرج قالوا وما الهرج يا رسول الله قال القتل القتل القتل ثلث=ا‬ Ertinya : Daripada Saidina Abu Hurairah r. tahun dan waktu .a.

a ) : “ Bagaimanakah sampai boleh terjadi begitu ? “ . Jawab beliau r.a : ( “ Itu disebabkan perbuatan Rom “ ) . Soalan Saudara Lagi : 4 .a ) bertanya kepada Saidina Abu Nadhrah r.w pernah bersabda : Pada akhir umatku nanti ada seorang pemimpin yang menimbunkan hartanya bertimbun-timbun dan tidak dia mengiranya satu-persatu ) . halaman : 513 } . Jawabnya : ( “ Disebabkan perbuatan Bangsa Asing . Kami bertanya lagi kepadanya : ( “ Bagaimanakah sampai boleh terjadi sebegitu pula ? “ ) .a . Jilid 10.a terdiam seketika sehinggalah beliau r. { Fathul Mun’iem Syarh Sahih al-Imam Muslim rh . para penduduk negara tersebut akan menjadi murtad dan tidak pula mahu membayar jizyah ataupun kharaj ~ pendapat ini lemah . Utara Jordan .Rasulullah bersabda lagi yang mafhumnya: Kamu akan berdamai dengan kaum Rom lalu memerangi musuh di belakang kamu Jawapannya : Ya benar . Saidina Jabir r.a. Dia berkata lagi : Aku pun ( Saidina Jabir r. Kami bertanya ( kpd Saidina Jabir r.a berkata lagi : ( “ Hampir-hampir nanti penduduk negara Syam tidak akan dikumpulkan kepada mereka satu dinar sekalipun dan tidak juga semangkuk makanan “ ) .a dia telah berkata : Kami pernah duduk bersama-sama dengan Saidina Jabir Bin ‘Abdullah r.a dan Saidina Abu al-‘Ala’ r. Kita juga percaya bahawa mereka berkata demikian ( di dalam hal ghaib ini ) kerana mereka sendiri pernah mendengarnya daripada lisan Baginda Rasulullah s. dan dia pernah berkata : ( “ Hampir-hampir nanti penduduk Iraq tidak akan dikumpulkan kepada mereka semangkuk biji-bijian ( makanan ) dan satu dirham pun “ ) .w sendiri .a dan kedua-dua orang rakannya di atas .a : ( Adakah kamu sangka pemimpin itu adalah Saidina ‘Umar Bin ‘Abdul ‘Aziz r.a ? ) .Ertinya : Drp Saidina Abu Nadhrah r. Manakala pendapat 3 ~ pula .a. iaitu samada ( 1 ) ~ Mereka memeluk Islam . kemudian beliau r. [b] ( 2 ) ~ Bangsa Asing dan Rom akan menakluk negara-negara itu di akhir zaman kelak lalu menghalang umat Islam lain menikmati harta-benda dan makanan negaranegara tersebut ~ ini adalah pendapat yang paling termasyhur . bukannya terus drp Baginda Nabi s.a seperti Saidina Jabir r. Ini disebabkan kita percaya berita mengenai hal ghaib ( apa yang akan datang ) TIDAK AKAN DIREKA-CIPTA @ PANDAI-PANDAI SENDIRI oleh seorang sahabat r. Baginda Rasulullah s.a.w ada bersabda : ‫ثم ستصالحون الروم صلحا آمنا حتى تغزوا أنتم وهم عدوا من ورائهم فتنصرون وتسلمون وتغنمون‬ ‫حتى تنزلوا بمرج فيقول قائل من الروم غلب الصليب ويقول قائل من المسلمين بل ا غلب‬ . maka mereka tidak lagi perlu membayar jizyah . Mereka inilah yang menghalangnya memasuki Iraq “ ) .a.a menyambung kata-katanya : ( “ Baginda Rasulullah s.a .w ) akan tetapi hadist ini diterima .a menjawab : ( Tidak ! ) ~ Hadist diriwayatkan oleh al-Imam Muslim rh ( Kitab al-Fitan wa Ashrot as-Sa’ah : 6364 ) PENJELASAN HADIST : ( a ) ~ Hadist di atas adalah sungguhpun pada permulaannya adalah hadist mauquf ( kerana bersumber drp sahabat r. Lubnan dan Syiria ) terhalang daripada makanan dan harta-benda ataupun ( menurut satu pendapat lain ) negara-negara itu sendiri akan menghalang orang lain drp memiliki harta-benda dan makanan mereka . Mereka berdua r. ( b ) ~ Terdapat beberapa huraian mengenai bagaimanakah para penduduk Iraq dan Syam ( Palestin .

berasa aman dan memperolehi harta ghanimah . Beirut ( 1993 ) ... Terbitan : Muassasah ar-Risalah. . Halaman : 102 . Kemudian . Islam melarang perjudian. mereka (Yahudi) bikin perbankan. Kemudian . you saya kasih duit. kita sedang bertaruh dengan si pengelola tentang peristiwa/kejadian di masa akan datang (berarti hal yang gaib). atau you kecelakaan/meninggal. Dengan kata lain. kalau rumah you terbakar. Hadist : 6709 . you harus kasih saya duit". atau mobil you dirusak massa. Kalau kita kena musibah. tentera Islam pula segera mencapai senjata-senjata mereka dan memerangi Rom pula sehinggalah tentera Islam itu diberikan kemulian oleh Allah Ta’ala dengan anugerah mati syahid . lalu dia jawab "Dalam asuransi. (Ayat renungan)"Islam mengharamkan riba. Kalau kita tidak terkena musibah. kapal you tidak karam.‫ويتداولونها وصليبهم من بعيد فيثور إليه رجل من المسلمين فيدقه ويثورون إلى كاسر صليبهم‬ ‫فيضربون عنقه ويثور المسلمون إلى أسلحتهم فيقتتلون فيكرم ا تلك العصابة بالشهادة فيأتون‬ ‫ملكهم فيقولون كفيناك جزيرة العرب فيجتمعون للملحمة فيأتون تحت ثمانين غاية تحت كل غاية اثنا‬ ‫عشر ألفا‬ Ertinya : (( …” kemudian kamu akan berbaik-baik dengan Bangsa Rom dan kamu serta Rom akan memerangi musuh di belakang mereka . Pasukan Rom itu tadi terus-menerus mengucapkan ucapan itu dan mengangkat salib mereka drp jauh . mereka bikin perasuransian. atau kapal you karam. No. Lalu kamu akan menang . " Asuransi? Bagaimana bisa?". mobil you tidak rusak. sehinggalah apabila kamu sampai ke sebuah taman yang luas . Tapi kalau rumah you tidak terbakar. tentera Rom itu pula berkumpul untuk menghadapi satu peperangan yang besar ( seperti Armageddon ~ menurut lagenda mereka ) dan akan datanglah mereka sebanyak 80 pasukan dan setiap pasukan itu ada 12. 000 tentera “[/color] ~ Sahih al-Imam Ibnu Hibban rh . berarti dia menang dan kita harus membayarnya secara teratur. Pasukan Rom selepas itu pun balik dan menemui raja mereka dan berkata : “ Kami dah takluk Tanah Arab untuk tuanku ! “ ." Saya bertanya. nanti akan ada seorang drp pihak Rom : “ Salib telah menang “ . Lelaki Islam itu pula dibunuh oleh mereka drp pasukan Rom . maka dia kalah dan dia harus membayar kekalahannya. sehinggalah seseorang daripada pihak tentera Islam marah lalu menerpa kepada si lelaki ( Rom ) yang memegang salib itu dan membunuhnya . atau you tetap sehat dan masih hidup. manakala seorang pula drp tentera Islam akan berkata : “ Bahkan sebenarnya Allah lah yang telah menang “ . Jilid : 15 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful