• “Kelak akan datang di akhir zaman segolongan manusia, di mana wajah-wajah mereka adalah wajah manusia, namun

hati mereka adalah hati syaitan; seperti serigala-serigala buas, tidak sedikit pun di hati mereka rasa belas kasihan. Mereka gemar menumpahkan darah dan tidak berhenti dari (melakukan) kekejian. Apabila kamu mengikuti mereka, maka mereka akan memperdaya kamu. Akan tetapi, apabila kamu menghindari mereka, maka mereka akan mencela kamu. Apabila berbicara dengan mereka, mereka akan membohongi kamu. Dan apabila kamu memeberinya kepercayaan, mereka akan mengkhianatinya. Anak kecil mereka jahil, pemuda mereka licik. Sementara yang tua tidak memnyuruh berbuat baik dan melarang yang yang mungkar. Mereka itu sentiasa membangga diri dalam kehinaan. Dan meminta apa yang ada pada mereka bererti kesusahan. Orang yang santun di tengah mereka adalah sesat, dan orang yang menyuruh kepada perbauatan ma’ruf malah menjadi tertuduh. Orang beriman di kalangan mereka adalah lemah, sedangkan orang fasiq menjadi mulia. Sunnah di tengah mereka adalah bida’ah, sedangkan bida’ah itu sendiri adalah sunnah. Maka ketika itu mereka dikuasai oleh orang-orang paling jahat di antara mereka. Sedangkan orang pilihan apabila ia menyeru, pasti tidak akan dihiraukan.” (Hadith Riwayat Thabrani- Kitab Al-Mu’jam Al-Kabir) • • Menentang kaum memakai kasut dari bulu;-Abu Hurairah r.a. berkata bahawa Rasulullah s.a.w bersabda: Tidak akan tiba hari kiamat, sehingga kamu sekelian (Umat Islam) memerangi suatu kaum yang kasutnya dibuat dari bulu. Dan tidak akan tiba hari kiamat sehingga kamu memerangi kaum yang wajahnya bagaikan perisai yang diratakan;- (Muttafaq Alaih);- (Fakta Sejarah:- 1916 Orang Arab Memerangi Orang Turki). • Bencana Yang Menimpa Umat Manusia Di Akhir Zaman;- Abdullah ibn Umar berkata, Rasulullah s.a.w. telah menghampiri kami lalu bersabda: "Wahai Muhajirin, kamu akan ditimpa 5 bencana; semoga Allah tidak mengizinkan kamu hidup untuk menyaksikannya: (1) Apabila zina berleluasa, ketahuilah bahawa ia tidak berlaku tanpa ditimpa penyakit-penyakit baru yang tidak pernah diketahui/dialami oleh manusia sebelumnya. (2) Apabila manusia menipu dalam timbangan, ia tidak berlaku tanpa ditimpa kemarau dan kebuluran ke atas orang ramai serta ditindas oleh pemerintah mereka. (3) Apabila manusia tidak memberi zakat, ketahuilah bahawa hujan akan tertahan ke atas mereka. (4) Apabila manusia memutuskan perjanjian mereka dengan Allah dan RasulNya, ketahuilah bahawa Allah akan menghantar musuh kepada mereka untuk merampas kepunyaan mereka. (5) Apabila pemerintah mereka tidak memerintah mengikut Kitabullah, ketahuilah bahawa Allah SWT akan pecah-belahkan mereka dan menjadikan mereka berbalahan sesama mereka.";- (Riwayat Ibn Majah, Kitab al-Fitan (Hadith 4019), 2/ 1332).;- (Fakta Sejarah;- 1919-1923: Keruntuhan Empayar Uthmaniah; 1932: Arab Saudi menjadi sebuah kerajaan tunggal, Iraq, Syria, Jordan terpecah daripada negara Arab Saudi; 1948 May Negara Israel dibentuk; 1948-1949: Perang Pertama Arab-Israel; 1962-1970: Perang Yaman; Bahrain, Qatar dan Kesatuan Emeriah Arab Bersatu terkeluar daripada Arab Saudi; 1973 Perang Arab-Israel KeEmpat 4.) • Tentera al-Harith ibn Harran;- Ali r.a berkata bahawa Nabi s.a.w. bersabda: "Dari negeri di balik sungai (Wara-un-Nahr) akan keluar seorang lelaki bernama alHarith ibn Harran bersama tenteranya yang dipimpin oleh seorang bernama

Mansur. Beliau akan membuka watan (atau kediaman) bagi keluarga Muhammad sebagaimana kaum Quraish mendirikan watan bagi Rasulullah s.a.w. Setiap orang Mukmin wajib membantunya atau menyahut seruannya.";- [ Riwayat Abu daud, Kitab al-Mahdi].;- (Fakta Sejarah;- 1969: Yasser Arafat menjadi ketua 'Palestinian Liberation Organization' dan di tahun yang sama terbentuklah perajurit-perajurit tentera menentang keganasan). • Abdullah ibn Harith ibn Juz'; al-Zubaidi berkata, bahawa Nabi s.a.w bersabda: Akan keluar manusia dari arah Timur yang akan membuka jalan (membantu alMahdi).";- [ Riwayat Ibn Majah, Kitab al-Fitan (Hadith 3088) ]. • Abdullah r.a. berkata, "Ketika kami bersama Baginda s.a.w, beberapa pemuda dari Banu Hashim datang kepada kami. Apabila Baginda melihat mereka, mengalir air mata Baginda dan berubah wajahnya. Melihat demikian kami amat terharu." Baginda bersabda;" Kami adalah keluarga yang Allah pilih akhirat daripada dunia. Ahlul bait akan diuji selepas kewafatanku dan akan dianiaya sehingga datang pembawa panji-panji hitam dari timur, yang menyeru manusia membuat kebaikan tetapi ditentang. Mereka akan diperangi dan mencapai kemenangan sehingga manusia tunduk tetapi mereka enggan menerima pemerintahan lalu mereka menyerahkan kuasa kepada seorang dari ahli baitku. Kemudian bumi akan dipenuhi keadilan sebagaimana ia dipenuhi kezaliman sebelumnya. Jika ada di antara kamu yang hidup untuk menyaksikan peristiwa ini, hendaklah kamu pergi kepadanya walaupun terpaksa merangkak di atas salji.";- [ Riwayat Ibn Majah, Kitab al-Fitan (Hadith 4082)]. • Ummu Salamah r.a melaporkan bahawa Rasulullah s.a.w. bersabda: "Manusia akan berbalah setelah kewafatan seorang Khalifah. Seorang lelaki dari Madinah akan melarikan dirinya ke Mekah. Beberapa orang Mekah akan memaksa beliau agar menerima bai';ah (taat setia) mereka kepada beliau di antara Rukn dan al-Maqam. Satu pasukan tentera dari Sham akan dihantar menentang beliau dan mereka akan ditelan bumi di Baida'; (padang pasir di antara Mekah dan Madinah). Apabila diketahui manusia, mereka datang berbondong dari Sham dan Iraq untuk membai';ah beliau. Kemudian muncul pula seorang dari Kaum Quraish yang ibunya dari suku Kalb, menentang beliau dan akan ditewaskan; peperangan tersebut dinamakan Perang Kalb. Mereka yang tidak menyaksikan ghanimah peperangan itu adalah malang. Al-Mahdi akan membahagi-bahagikannya dan memerintah mengikut Sunnah Baginda s.a.w. Kemudian beliau wafat dan Kaum Muslimin akan menyembahyangkan beliau.";- [ Riwayat Abu Daud, Kitab Al-Mahdi].(Fakta Sejarah;- 1975 Terbunuhnya Raja Faisal, Raja Arab Saudi; Bermulanya Perang Lubnan). • Thauban r.a berkata, Nabi s.a.w bersabda: "Akan berbunuhan tiga 3 orang, merebut khazanah kamu (khazanah di Ka';bah). Mereka semua adalah anak khalifah dan tidak seorang pun yang berjaya menguasai khazanah itu. Kemudian akan keluar panji-panji hitam dari timur dan akan membunuh mereka." Baginda kemudian bersabda sesuatu yang daku tidak ingat, dan "Jika kamu menemui beliau, pergi dan berbai';ah kepadanya walaupun kamu terpaksa merangkak di atas salji kerana beliau adalah Al-Mahdi, Khalifah Allah.";- [ Riwayat Ibn Majah, Kitab al-Fitan (Hadith 4084)].

• Bahaya 30 Para Dajjal Sang Pendusta;- Dari Abu Hurairah r.a. berkata bahawa Rasulullah s.a.w. bersabda: "Tidak akan terjadi Hari Kiamat sebelum dimunculkan para dajjal sang pendusta, yang jumlahnya hampir mendekati tiga puluhan 30an, di mana masing-masing mengaku; bahawa dirinya adalah Rasul Allah.";- (Riwayat Muslim). • Bahaya Para Dajjal Membawa Ajaran Yang Belum Pernah Didengar;- Abu Hurairah r.a. berkata, Nabi s.a.w. bersabda, : "Akan keluar dajjal dan khazzab di kalangan umatku. Mereka akan berkata sesuatu yang baru di mana kamu dan bapa-bapa kamu belum pernah mendengarnya. Awasilah mereka dan jagalah diri kamu daripada disesatkan oleh mereka."";- [Musnad Ahmad, 20/349]. • Bahaya Golongan Pendusta Di Bidang Hadith;- Dari Abu Hurairah r.a. berkata bahawa Rasulullah s.a.w. bersabda: "Kelak akan ada di antara generasi akhir dari umatku orang-orang yang meriwayatkan kepada kamu hadis yang belum pernah -; juga bapa-bapa kamu - mendengarnya. Untuk itu, hindarilah mereka.";- (Riwayat Muslim). • Kesilapan Manusia Di Zaman Kekeliruan;- Anas ibn Malik berkata, "Nabi s.a.w. bersabda: "Zaman Dajjal adalah zaman kekeliruan. Manusia akan percaya pendusta dan tidak percaya orang yang berkata benar. Manusia tidak percaya orang yang amanah dan mempercayai orang yang khianat. Dan Ruwaibidhah akan diberi perhatian." Sahabat bertanya "Siapakah Ruwaibidhah itu?" Sabda Baginda, "Orang-orang yang menentang Allah yang diberi penghargaan untuk berucap kepada masyarakat.";- [Musnad Ahmad, 3/220]. • Bahaya Tujuh Puluh 70 Penyeru Neraka Jahannam;- Ibn Umar r.a. berkata, "Daku mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda, :"Di kalangan umat ku akan ada 70 Penyeru, yang mengajak manusia kepada neraka jahannam. Daku boleh beritahu nama mereka dan kaum mereka jika daku mahu." • Bahaya Munculnya Golongan Yang Engkar Pada As-sunnah;- Dari Abu Hurairah r.a. bahawa Rasulullah s.a.w bersabda: Akan datang suatu kaum yang mematikan (menolak untuk menggunakan dasar) as-sunnah dan menyangkal tentang agama. Maka atas merekalah laknat Allah, laknat orang-orang yang melaknat, laknat Malaikat serta laknat semua manusia;- (Riwayat Ad Dailami). • Kesilapan Golongan Anti Hadith;-Daripada Miqdam bin Ma'dikariba r.a. berkata: Bahawasanya Rasulullah s.a.w. bersabda, "Hampir tiba suatu masa di mana seorang lelaki yang sedang duduk bersandar di atas katilnya, lalu disampaikan orang kepadanya sebuah hadis daripada hadisku maka ia berkata : "Pegangan kami dan kamu hanyalah kitabullah (al-Quran) sahaja. Apa yang dihalalkan oleh alQuran kami halalkan. Dan apa yang ia haramkan kami haramkan". Kemudian Nabi s.a.w. melanjutkan sabdanya: "Padahal apa yang diharamkan oleh Rasulullah s.a.w. samalah hukumnya dengan apa yang diharamkan oleh Allah s.w.t.";(Riwayat Abu Daud). • Kebanggaan Masyarakat Dengan Membina Masjid;- Daripada Anas bin Malik r.a.

Pada hakikatnya mereka telah keluar agama seperti anak panah yang lepas dari busurnya.(Riwayat Abu Dawud).id Al-Kudri r.Dari Abu Sa'. bagaikan anak panah yang lepas dari busurnya.w. • Menunjuk-Nunjuk Ketika Berdoa.Rasulullah s. • Merasa Rendah Dalam Ibadah. Di mana sahaja kamu dapat menemuinya.a. maka hapuskanlah mereka itu.a. Allah tidak memerlukan mereka.(Riwayat Muslim)...Dari Saad r. tetapi iman mereka masih lemah. • Golongan yang menjadikan lidahnya sebagai alat untuk mencari makan.a.a.w bersabda: Kelak akan muncul di antara umatku suatu kaum yang membaca Al-Quran bukan seperti lazimnya kamu membaca. bersabda: Kelak..(Riwayat Hakim).a....a. berkata.berkata bahawa Rasulullah s. bersabda: Tidak akan tiba hari kiamat.(Riwayat Ibnu 'Adi).Dari Anas bin Malik r. akan ada ahli ibadah yang bodoh dan para qari yang fasik... sebelum muncul suatu golongan yang mencari makan melalui lidah-lidah mereka. • Bahaya Ramai Orang Muda Menyebut Dalil Agama. padahal Al-Quran itu berisi peringatan yang harus mereka junjung. ".a. siapa yang dapat menghapus mereka. Mereka membaca Al-Quran dengan mengira bahawa Al-Quran itu sebagai alat propaganda mereka. amal perbuatanmu jika dibandingkan dengan perbuatan mereka dan puasa-mu jika dibanding dengan . sehingga manusia bermegah-megah dan berlebih-lebihan dalam urusan masjid. percakapan mereka dalam masjid hanyalah mengenai urusan dunia semata. telah bersabda: "Akan muncul di akhir zaman nanti. kelak akan mendapat pahala di hari kiamat.w bersabda: Akan muncul di antara kamu suatu kaum.a. berkata bahawa Rasulullah s.w. bersabda: Akan datang kepada manusia suatu masa.w. Mereka itu sebenarnya keluar dari Islam.-(Riwayat Bukhari dan Muslim).a. berkata bahawa beliau mendengar Rasulullah s. • Kesilapan Masjid Menjadi Tempat Urusan Dunia Sahaja. bahawa Nabi s. ia berkata bahawa Rasulullah s. bahawa Rasulullah s. seperti sapi yang makan dengan lidah-lidahnya...Daripada Anas r.a. Bacaan mereka itu tidak melebihi kerongkongnya (tidak sampai meresap ke dalam hati). dan sembahyangmu jauh berbeza dengan cara mereka bersembahyang.(Riwayat Ahmad).a.. • Kesilapan Menggunakan Al-Quran Sebagai Alat Propaganda. Mereka banyak mengucapkan perkataan Khairil Bariyah (firman Allah dan hadis Rasul).w bersabda: Tidak akan terjadi kiamat.w. • Kesilapan Ahli Ibadah Yang Jahil Dan Qari Yang Fasik. kamu merasa rendah dalam melakukan solat dibanding dengan mereka.(Riwayat Ahmad). di akhir zaman.Daripada Sa'ad bin Abi Waqash r.a. suatu kaum yang terdiri dari orangorang muda yang masih mentah fikirannya (cetek faham agamanya).w.a. Dan janganlah kamu duduk bersama mereka (pada waktu dalam masjid). bersabda: " Kelak akan terdapat kaum yang berlebih-lebih (menunjuk-nunjuk) dalam berdoa ".Ali bin Thalib r.a bahawa Rasulullah s.

(Riwayat Bukhari dan Muslim).(Riwayat Tirmidzi).(Riwayat Abu Nu'. Mereka sebenarnya keluar dari agama bagaikan anak panah yang terlepas dari busurnya. berfirman kepada mereka: "Apakah kamu tertipu dengan kelembutan Ku?.t. Oleh kerana itu hendaklah kamu mengerjakan solat tepat pada waktunya. tidak ada bekas apa-apanya juga di kayunya tidak ada apa-apanya juga di bulunya tidak terdapat apa-apa. berkata: Rasulullah s. mereka berkata:"Kami datang kepada para Raja (pemimpin).w bersabda: Sesungguhnya akan terdapat (akan ada) orang-orang dari umatku yang pandai (amat faham dan ahli) tentang urusan agama dan membaca Al-Quran.Dari Umamah Al-Bahili dari Nabi s. • Kesilapan Ulama Yang Merugikan Umat Dan Agama. Demi kebesaran Ku. tetapi berlumba-lumba dalam senarnya.w. maka bersolatlah kamu.Dari Ibnu Ame r. bahawa Rasulullah s... Padahal hati mereka adalah hati serigala (mempunyai tujuan-tujuan yang jahat)..".w bersabda: Kelak pada akhir zaman akan ada ulat-ulat qurra'.. Allah s. • Bahaya Terlepasnya Islam Satu Demi Satu.w bersabda: Sesungguhnya nanti selepas peninggalanku akan terjadi.a.a. (ahli baca Al-Quran). hendaklah ia berlindung kepada Allah dari mereka. Mereka menunjukkan kepada orang lain pakaian yang dibuat daripada kulit kambing (berpura-pura zuhud dari dunia) untuk mendapat simpati orang ramai. • Kesilapan Menggadaikan Agama Kerana Dunia.w.Rasulullah s.Dari Abu Umamah r.aim).. Demikian pula.a. dan percakapan mereka lebih manis daripada gula..a. Barangsiapa yang berada pada masa itu. para imam mengakhirkan solat dari waktunya.a. sehingga orang yang alim ( cendikiawan ) pun akan menjadi bingung (dengan sebab fitnah itu)".. • Nasihat Kejadian Imam Yang Melambatkan Waktu Solat.(Riwayat Thabrani). bersabda: "Sungguh akan terlepas pegangan Islam satu demi satu. jika di hujung panah dilihat. Mereka menyuruh manusia memakai pakaian yang dibuat dari bulu domba (bulu kambing) yang halus. biar kami memperoleh keduniaan mereka dan kami tidak akan mencampurkan mereka dengan agama kami. tidak akan dapat diambil manfaat dari mendekatkan diri kepada mereka itu melainkan beberapa kesalahan belaka. • Kesalahan Menipu Daya Dengan Bertopengkan Agama.. seperti (umpamanya) tidak akan dapat dipungut dari pohon yang berduri melainkan duri. Aku bersumpah akan menurunkan suatu fitnah yang akan terjadi di kalangan mereka sendiri. sedang hati mereka laksana hati serigala. bersabda: "Akan timbul di akhir zaman orang-orang yang mencari keuntungan dunia dengan menjual agama.w.(Riwayat Ibnu Majah).. Setiap terlepas ." Tidak terjadi hal yang demikian itu.a.w.a.. Ataukah kamu terlampau berani berbohong kepada Ku?.(Riwayat Tirmidzi)..a bahawa Rasulullah s. Mereka membaca Al-Quran tetapi tidak sampai melalui tenggoroknya. Jika kamu datang bersama mereka untuk mengerjakan solat.a. lidah mereka lebih manis berbanding gula.puasa mereka. bersabda: Akan tampil di akhir zaman manusia-manusia yang melakukan tipu daya dengan memakai topeng agama. • Bahaya Ulat-ulat Qurra'.-Daripada Abu Hurairah r.a berkata bahawa Rasulullah s.Abdullah bin Abbas r.

a. bersabda: "Kamu akan mengikuti jejak langkah umat-umat sebelum kamu. (apa akibat) apabila kami berhenti menyeru kebaikan dan mencegah kemungkaran?" Nabi s. "Apakah penyakit-penyakit umat-umat terdahulu itu?" Nabi s. menjawab.-Daripada Abu Hurairah r.w.w. (4) tipu menipu dalam merebut harta benda dunia.(Riwayat Ahmad). Apabila zina berleluasa di kalangan pemimpin kamu. Adapun yang pertama kali terlepas itu adalah persoalan hukum.. sedangkan yang terakhir adalah perkara solat.a.w.w. maka orang-orang akan berebutan untuk bergantung kepada yang lain. ilmu pada urusan orang yang terendah di kalangan kamu dan kuasa dimiliki oleh orang yang rosak di kalangan kamu.w.(Riwayat Baihaqi).a. bersabda: "Apa yang telah berlaku kepada Bani Israel.". (3) menghimpun harta sebanyak mungkin. (5) saling memarahi. Pakaian dan Banyak Bicara Sebelum Difikirkan. • Bahaya Ulama'. berkata. "Penyakit-penyakit itu ialah (1) terlalu banyak seronok. (6) hasut menghasut sehingga jadi zalim menzalimi". "Ditanya kepada Nabi s. akan berlaku kepada kamu.a. berkata: Rasulullah s. Musnad Ahmad 3/187.. Tidak Dipedulikan. sehingga jikalau mereka masuk ke lubang biawak pun kamu akan mengikuti mereka.(Riwayat Muslim) • Bahaya Berbagai Macam Makanan.Anas ibn Malik r. juga Kitab al-Fitan (Hadith 4015). dan fitnah itu akan kembali kepada lingkungan mereka itu sendiri (umat Islam). menjawab. 2/1331.w.(Riwayat Hakim).Dari Ali r.w. • Bahaya Akibat Berhenti Menyeru Kebaikan Dan Mencegah Kemungkaran..a. Sahabat bertanya. tetapi sunyi daripada petunjuk.w bersabda: Nanti dalam waktu tidak lama. banyak berbicara tanpa difikirkan dahulu apa sebetulnya yang dibicarakan itu.-Daripada Abu Sa'. • Bahaya Ulama'. • Kesilapan Umat Islam Mengikuti Langkah-Langkah Yahudi Dan Nasrani. dari mereka (ulama') itu akan muncul bermacam-macam fitnah. Yang Menyebar Fitnah.a. berkata bahawa Rasulullah s. Masjid-masjidnya cantik dan megah.a.w bersabda. 'Ya Allah! Jangan kau temukan aku dan mudahmudahan kamu (sahabat) tidak bertemu dengan suatu masa di mana para ulama . bahawasanya Rasulullah s.a. maka itulah seburuk-buruk manusia dari sebahagian Umatku (Islam). dan tidak ada yang tinggal daripada Al-Quran kecuali hanya huruf dan tulisannya sahaja. berkata.. sejengkal demi sejengkal. bersabda: "Umat ku akan ditimpa penyakit-penyakit yang pernah menimpa umat-umat dahulu". "Siapa lagi kalau bukan mereka". bahawa Nabi s.(Riwayat Thabrani dan Abu Nu'aim).a. katanya: Aku mendengar RasuIullah s.a.[Riwayat Ibnu Majah.]. (2) terlalu mewah.a. sehasta demi sehasta. "Ya Rasulullah..-Daripada Sahl bin Saad as-Saaidi r. • Bahaya Terjangkit Penyakit Umat-umat Dahulu. Ulama' mereka adalah yang paling jahat di antara yang ada di bawah langit. Daripada Abu Umamah r. "Ya Rasulullah! Apakah Yahudi dan Nasrani yang kau maksudkan?" Nabi s..." Sahabat bertanya.."".id Al-Khudri ra.a. di mana agama Islam tidak tinggal kecuali hanya namanya sahaja. datang kepada manusia suatu zaman.bersabda: Kelak akan ada orangorang dari Umatku (Islam) memakan berbagai macam makanan dan memakai berbagai pakaian.salah satu pegangan.a.a.

(Riwayat Muslim) • Al-Quran Hanya Tinggal Tulisannya Sahaja..a. bersabda: "Tidak akan berlaku hari qiamat sehingga anak seseorang menjadi punca kemarahan (bagi ibu bapanya) dan hujan akan menjadi panas (hujan akan berkurang dan cuaca akan menjadi panas) dan akan bertambah ramai orang yang tercela dan akan berkurangan orang yang baik dan anak-anak menjadi berani melawan orang-orang tua dan orang yang jahat berani melawan orang-orang baik".a.. tetapi sunyi daripada petunjuk.a bahawa Rasulullah s.w.".a. Mereka meminum Al-Quran seperti meminum susu.. bahawa Rasulullah s.w. • Orang Yang Baik Berkurangan Sedang Yang Jahat Bertambah Banyak. namun hati mereka adalah hati syaitan.a..w."Bahawasanya Allah s. Anak kecil . Apabila kamu mengikuti mereka.w. aku mendengar Rasulullah s.w. seperti serigala-serigala yang buas.(Riwayat Baihaqi).Dari Ibnu Abbas r.a. Dari mereka (ulama) itu akan muncul berbagai-bagai fitnah dan fitnah itu akan kembali ke lingkungan mereka sendiri (umat Islam).-Daripada Abdullah bin Amr bin 'ash r.Dari Ali r. bersabda: "Lagi akan datang suatu zaman.w. maka mereka akan mengkhianati kepercayaan yang kamu berikan.a.t." . Mereka sesat dan menyesatkan orang lain. • Ketiadaan Imam Yang Layak Untuk Solat Berjemaah. dan orang yang penyantun sudah tidak disegani lagi.-Daripada Aisyah r.sudah tidak diikut lagi. Apabila berbicara dengan kamu. dan dari Al-Quran hanya tinggal huruf dan tulisannya sahaja. orang ramai berdiri tegak beberapa masa.Dari Uqbah bin Amir r. tidak ada sedikit pun di hati mereka belas kasihan.a. bersabda: "Kelak akan datang di akhir zaman segolongan manusia. tidak mencabut (menghilangkan) akan ilmu itu dengan sekaligus dari (dada) manusia. maka mereka akan mencela kamu.a. Maka apabila pemimpin yang jahil itu ditanya. Maka apabila sudah ditiadakan alim ulama.(Riwayat Thabran). bersabda. Hati mereka seperti hati orang Ajam (pada fasiqnya).w bersabda: Kelak akan muncul suatu kaum dari umatku.-Daripada Salamah binti alHurr r.a. mereka akan berfatwa tanpa ilmu pengetahuan. di mana wajah-wajah mereka adalah wajah manusia. berkata. Akan tetapi apabila kamu menghindar dari mereka. lidah mereka seperti lidah orang Arab (pada fasihnya). Tetapi Allah s. Mereka gemar menumpahkan darah dan tidak pernah berhenti dari melakukan kekejian. berkata: Aku mendengar Rasulullah s. berkata: Aku mendengar Rasulullah s. maka mereka akan memperdaya kamu. • Bahaya Akan Ilmu Agama Beransur-ansur Hilang.(Riwayat Thabrani).. Mereka tidak dapat memulakan sembahyang berjamaah kerana tidak mendapatkan orang yang boleh menjadi imam". orang ramai akan memilih orang-orang yang jahil sebagai pemimpin mereka.. bersabda: Hampir datang suatu zaman.(Riwayat Ahmad).. maka mereka akan membohongi kamu.a.. • Golongan Kaum Yang Meminum Ayat-Ayat Al-Quran. Ulama mereka adalah yang paling jahat di antaranya yang ada di bawah langit. menghilangkan ilmu itu dengan mematikan alim ulama. • Kesalahan Manusia Yang Berhati Syaitan.. di mana agama Islam hanya tinggal namanya sahaja. bahawa Rasulullah s. berkata.w.. Masjid-masjid indah dan megah.Dan apabila kamu memberinya kepercayaan.t.a.(Riwayat Ibnu Majah).

Nabi s.w. • Orang Yang Rosak Akhlak.(Riwayat Tirmidzi). Barangsiapa mendapati (berada) pada masa itu... Kala itu seseorang menjadi Mukmin di pagi hari. bahawa Rasulullah s.a.w.".". Maka ketika itulah mereka dikuasai oleh orang-orang paling jahat di antara mereka. suatu masa di mana seseorang dihadapkan pada dua pilihan antara kelemahan dan kemaksiatan (kejahatan. sementara yang tua tidak menyuruh berbuat baik dan melarang yang mungkar. pengkhianatan dan sebagainya)..[Riwayat Ahmad. sehingga orang berani berdusta dan bersumpah.w bersabda: '"Kelak pada akhir zaman ada suatu golongan yang berbuat maksiat kalau ditanya mereka berkata' Allahlah yang mentakdirkan perbuatan itu kami lakukan.a.(Riwayat Hakim). • Jalan Penghindaran Daripada Melakukan Maksiat dan Penyelewengan.a. • Kesilapan Menyalahgunakan Takdir... bersabda: "Akan datang atas manusia. • Dilema Antara Berbuat Maksiat Dan Meninggalkannya. .ruf malah menjadi tertuduh.Dari Abu Hurairah r. berkata.a.. berbalik menjadi kafir memasuki petang hari. sedangkan bidaah itu sendiri adalah sunnah. yang mereka tidak sanggup lagi mencari penghasilan kecuali dengan jalan maksiat (antara lain penyelewengan). atau petang harinya kafir.a berkata bahawa Rasulullah s.. 2/358. bersabda: Apabila akhir zaman.a. suatu masa.Dari Anas r. adalah kekuatan agama manusia terletak pada dinar dan dirham (harta). sedangkan orang fasik menjadi mulia.. bersabda: " Kelak akan datang atas umatku.-Dari Jabir r.w.w.w.a. orang beriman di kalangan mereka adalah lemah.a.Daripada Anas bin Malik r."'.a berkata bahawa Rasulullah s.]. Orang-orang pun akan menjual agamanya dengan harta benda duniawi. kecabulan.Abu Hurairah r. bersabda: "Dahulukanlah amal soleh di mana pada waktu itu akan terjadi huru-hara dahsyat bagaikan malam yang gelap gelita. • Kekuatan Agama Manusia Terletak Pada Dinar dan Dirham (harta). Musnad. bahawa Rasulullah s.(Riwayat Muslim)... dan orang yang menyuruh kepada perbuatan ma'.(Riwayat Turmidzi) • Ujian Iman Yang Berat Tidak Mengatasi Amal Soleh.a. Sunnah di tengah mereka menjadi bidaah. Mereka itu sentiasa membanggakan diri dalam kehinaan. pasti tidak akan dihiraukan.' Orang yang menentang pendapat mereka pada zaman itu bagaikan orang yang menghunus pedangnya dalam jihad fisabilillah. Sedangkan orang pilihan apabila ia menyeru. bersabda: "Dunia ini tidak akan Qiamat selagi orang yang paling seronok ialah orang yang rosak akhlak anak kepada orang yang rosak akhlak.a. berbalik menjadi kafir memasuki pagi hari.Abu Hurairah r. • Bahaya Fitnah Bagaikan Malam Yang Gelap-Gelita. berkata bahawa Rasulullah s. bersabda: Mendekati hari kiamat akan terdapat berbagai macam fitnah laksana bahagian malam yang gelap-gelita.(Riwayat Thabrani).w. seseorang pada pagi harinya beriman lalu pada petang harinya menjadi kafir. Dan meminta apa yang ada pada mereka bererti kesusahan. Dan menjadi Mukmin di petang hari.-Rasulullah s.mereka bodoh. pemuda mereka licik. lalu pagi harinya menjadi mukmin.a. Ia menjual agamanya dengan keduniaan" . hendaklah ia memilih kelemahan dan meninggalkan kecabulan (penyelewengan) ".a. Orang yang sopan-santun di tengah mereka adalah sesat.

Ialu beliau bersabda.• • • • maka apabila masa itu sudah terjadi (timbul). janganlah kamu ..(Riwayat Nasae'i). katanya. Jikalau ia seorang Islam.. Kemudian ia tertidur pula." Baginda ditanya: "Ya." "Maka sesungguhnya telah sampai masanya saya pun tidak memperdulikan manakah di antara kamu semua yang saya hendak bermubaya'. bersabda: Ambillah pemberian.-Daripada Huzaifah bin AI-Yaman r. Kesilapan Zaman Di Mana Halal Dan Haram Dianggap Sama Oleh Manusia..ah (berjual beli). Kemudian turunlah al-Quran.(Riwayat Nasae'i). selama itu berbentuk sebuah pemberian. Jadi seperti bara api yang kau gillingkan dengan kaki mu..w. menceritakan hadis ini beliau mengambil sebiji batu kecil (batu kerikil) Ialu menggilingkannya dengan kakinya. maka dalam agama. lalu diambillah amanah itu dari dalam hatinya. Sifat Amanah Akan Hilang Sedikit Demi Sedikit. Maka orang-orang itu lalu mengetahuinya melalui panduan al-Quran dan mengetahuinya melalui panduan as-Sunnah.) Ada pun pada hari ini maka saya tidak pernah berjual beli dengan kamu semua kecuali dengan Fulan dan Fulan (orang-orang tertentu sahaja)". (apakah yang diambilnya itu halal atau haram)".(Riwayat Ad Dailami).. alangkah pula cerdik otaknya.a. Selanjutnya Rasulullah saw. Yang pertama sudah saya lihat sedang yang kedua saya menanti-nantikannya. Dalam riwayat lain Rasulullah s. menceritakan kepada kami tentang hilangnya amanah. maka hampir sahaja tiada ada seorang juga pun yang suka menunaikan amanah. padahal tidak ada apa-apa".Mu'az bin Jabal berkata bahawa Rasulullah s. rasulullah! Ketempat mana kita akan lari menghindar?" Baginda menjawab: "Kepada Allah: Kepada Kitab-Nya dan kepada sunnah Nabi-Nya". alangkah indahnya pekerjaannya.a. Sedangkan jika telah menjadi bentuk suap. "Alangkah tekunnya dalam bekerja. bersabda: Akan datang kepada manusia suatu masa. yang tidak peduli lagi seseorang di zaman itu dari mana harta diambil. maka tinggallah bekasnya seperti lepuh di tangan (menggelembung di tangan dari bekas bekerja berat seperti menggunakan kapak atau cangkul).a. Dan jikalau ia seorang Nasrani atau Yahudi. "Rasulullah s. Bahaya Maraknya Rasuah. "Seseorang itu tidur sekali tidur."Akan datang suatu masa kepada manusia.w bersabda: "Akan datang kepada manusia suatu zaman.a. pernah memberitahu kami dua 2 buah hadis (mengenai dua kejadian yang akan berlaku). Rasulullah saw. kemudian menggelembunglah ia dan engkau melihat ia meninggi. maka agamanyalah yang akan mengembalikan kepada ku (maksudnya agamanyalah yang dapat menahannya dari khianat)."Kemudian berpagi-pagi (jadiIah) orang ramai berjual beli.a. berkata bahawa Rasulullah s. lalu diambillah amanah itu dari dalam hatinya. sangat terpercaya dan orang ramai mengatakan. maka pihak yang bertugaslah yang akan menggembalikannya kepada ku (maksudnya jika dia seorang Nasrani atau Yahudi maka orang yang memegang kekuasaan / pemerintahlah yang dapat membantu aku untuk mendapatkan semua hak-hak ku daripadanya. kemudian tertinggallah bekasnya seperti bekas yang ringan sahaja. memberitahu bahawasanya amanat itu turun ke dalam lubuk hati orang-orang yang tertentu.. Ketika Rasulullah saw. Kesilapan Orang Tidak Lagi Mempedulikan Harta Halal Atau Haram. sampai dikatakan orang bahawasanya di kalangan Bani Fulan (di kampung yang tertentu) itu ada seorang yang sangat baik memegang amanah.a.(Riwayat Bukhari dan Muslim).(Riwayat An Nasa'i). hendaklah kamu lari menghindari perbuatan itu.w. apakah dari yang halal atau haram. Padahal di dalam hatinya sudah tiada lagi keimanan sekali pun hanya seberat timbangan biji sawi. di mana orang tidak lagi mempedulikan apa yang diperolehnya apakah itu usaha yang halal atau yang haram".w.Daripada Abu Hurairah r. di mana kala itu seseorang tidak lagi memperdulikan dari mana ia memperolehi hartanya..

[Riwayat Ahmad. perdagangan tersebar luas sehingga wanita akan turut suaminya dalam perniagaan. maka sudah tentu mereka akan membunuh kamu. di mana tidak tersisa dari mereka seorang pun kecuali menjadi pemakan riba. Para sahabat bertanya: "Apa yang harus kami lakukan pada waktu seperti itu wahai Rasulullah?" Baginda menjawab: "Lakukanlah seperti yang dilakukan oleh para pengikut Isa bin Maryam. Perniagaan. Lalu Nabi s. Selesai solat. tidak bertambah manusia kecuali loba (rakus akan harta benda). Kerana. 1/407].a. Al-Quran dengan penguasa akan berbeza arah. "Biar saya yang tanya beliau. kemudian mereka berkata: "Kembalilah kepada kami esok. Ingat. "Nanti kamu akan dapati banyak galian-galian. Ingat. lalu memikul kayu.(Riwayat Ibnul Qayyim).Rasulullah s. kelak akan berkuasa atas kamu pemimpin-pemimpin yang akan memutuskan untuk diri mereka sesuatu yang tidak diputuskan untuk kamu.a. Maka kami pun bangun dan menuju ke masjid.w. maka berputarlah bersama Al-Quran ke mana pun ia mengarah. Musnad.(Riwayat Tabrani). dan mereka tidak bertambah dekat kepada Allah.a. Munculnya Galian-galian Bumi. Jika kamu membangkang kepada mereka.w bersabda: Akan datang suatu masa. Dan emas itu adalah emas zakat yang pertama sekali dikutip. maka pasti ia akan terkena oleh debunya. Melimpahnya Harta Benda Dan Luasnya Perniagaan Serta Banyak Media Massa." Kemudian Allah menyatukan gunung itu atas mereka.a. janganlah kamu memisahkan diri dari Al-Quran. Tidaklah keengganan kamu meninggalkannya lalu mencegah kamu dari kemiskinan dan keperluan hidup.. Terputusnya Persaudaraan.a. Dan barangsiapa yang tidak mahu memakannya. Ingat.-Daripada Ibnu Omar r.. di mana mereka menyebar dengan membawa gergaji.a. apabila kamu mematuhinya. "Allah dan RasulNya telah berkata benar. lalu orang-orang fakir datang kepada mereka untuk sesuatu keperluannya. "As-salamu'. "Kami sedang duduk bersama Abdullah ibn Mas'.w. dan yang akan menguruskannya adalah orang-orang yang jahat". berkata Rasulullah s. saksi palsu berleluasa sedang saksi benar akan sukar ditemui dan tulisan tersebar luas. Kesilapan Rakus Terhadap Hal Dunia.. "Kamu dengarkah apa jawapan beliau? Siapakah yang akan tanya beliau mengenainya?" Daku berkata. Maka dari itu.ud dan berkata. Ramai Orang Kaya Tinggal Di Lereng Gunung.a.(Riwayat Bukhari).". Akan tetapi.(Riwayat Baihaqi). Maka sahabat berkata: "Hai RasuIullah! Emas ini adalah hasil dari galian kita".. kecuali akan menambah jauh dari Allah ( dari ajaran agama). mati dalam ketaatan kepada Allah jauh lebih baik daripada hidup dalam keadaan bermaksiat kepadaNya". maka mereka pasti akan menyesatkan kamu.. tampil seorang lelaki kepada Abdullah ibn Mas'. lalu daku pun bertanya beliau sebaik sahaja beliau keluar.a. lingkaran Islam selalu berputar.. Saksi Palsu.Daripada Abu Hurairah r.w. sepotong emas.• • • • • • mengambilnya.a. terdapat satu ucapan khusus untuk orang kenamaan.(Riwayat Ibnu Majah) Rasulullah s.. Emas itu telah dibawa oleh Bani Sulaim dari tempat tambang (galian) mereka.Thariq ibn Shibab berkata.- . Kesilapan Maraknya Praktik Riba.alaika wahai Abu Abdur Rahman.. Tersebar Luasnya Tulisan-Tulisan. : "Sebelum Qiamat tiba..w bersabda: Sungguh akan ada beberapa kaum yang bertempat tinggal di dekat (lereng) gunung. bersabda: Sungguh akan datang kepada manusia suatu masa.Sabda Rasulullah s.w. menjawab.: (Jika) Hari Kiamat telah hampir terjadi. Beliau meriwayatkan dari Baginda s..(Riwayat Thabrani) Perdagangan. berkata: "Pada suatu masa dibawa ke hadapan Rasulullah s." Semasa pulang kami bertanya sesama sendiri. perhubungan keluarga akan putus.w.ud apabila datang seorang lelaki memberitahu waktu solat sudah tiba. di mana manusia menganggap halal riba dengan nama jual beli." Jawab beliau.

beberapa pemimpin yang berdusta dan berbuat aniaya.a.Daripada Abu Hurairah r. Kebencian Terhadap Pemerintahan Kediktatoran.w. Sesungguhnya yang demikian itu akan menjadikan kamu menyesal dan susah pada Hari Kiamat. sesudahku nanti kamu akan menyaksikan kediktatoran.. iaitu: berupa kejahatan.. dan perkara-perkara yang kamu membencinya. kesombongan.. kemudian orang-orang yang hidup selepas mereka.Daripada Abu Hurairah r.i).a.(Riwayat Bukhari dan Muslim). berkata bahawa Rasulullah s... Maka barang siapa yang membenarkan kedustaan mereka dan membantu (mendukung) tindakan mereka .w bersabda:"Sesungguhnya di kalangan kamu nanti akan tertanam kemahuan besar kedudukan (politik) dalam kerajaan. dan seburuk-buruk ibu adalah ibu yang tidak mahu menyusui anaknya (ertinya seburuk-buruk pemimpin adalah pemimpin yang tidak memperhatikan kepentingan rakyat). Akan dipercaya orang yang berkhianat. berkata bahawa Rasulullah s.a. dan akan dituduh berkhianat orang yang terpercaya.w. perselisihan dalam hal dunia.a. bersabda: Akan datang kepada manusia tahun-tahun yang penuh muslihat. Dan pena-pena akan bermunculan yang menunjukkan banyaknya bacaan dan tulisan.. mereka berkhianat dan tidak dapat dipercaya.Ka'.a.a.(Riwayat Hakim).ud berkata.(Riwayat Bukhari) Kesalahan Hilangnya Amanat Dan Munculnya Orang-Orang Gemuk.w.a. adalah tersebarnya (melimpahnya) harta benda dan luasnya perniagaan.(Riwayat Bukhari dan Nasae'. Perhiasan Rumah Sama Dengan Perhiasan Pakaian. Kesilapan Umat Islam Tertimpa Penyakit Orang Kafir. Maka ada yang menanyakan: Apa itu Ruwaibidhah? Dijawab baginda s. bersabda: "Sesungguhnya. dan akan didustakan orang yang benar. Sebaik-baik ibu adalah yang mahu menyusui anak (ertinya sebaik-baik pemimpin adalah yang memperhatikan kepentingan rakyat). mendengar Imron bin Khushoin berkata bahawa Rasulullah s.w.-Ibnu Mas'.a. kemudian orang-orang yang hidup selepas mereka. bersabda: " Sesungguhnya sebaik-baik kamu adalah yang hidup pada masaku. Kesilapan Manusia Di Tahun-Tahun Yang Penuh Tipu Muslihat.". jika hal ini terjadi wahai Rasulullah?" Rasulullah s.w bersabda: Akan datang di kemudian hari nanti. sehingga terjadilah kerosakan (kehancuran perpaduan umat).. di mana akan dibenarkan padanya orang yang berdusta.a...• • • • • • • Dari Umar bin Tsa'.Rasulullah s. bahawa Rasulullah s.w bersabda: Hari Kiamat tidak akan tiba.a..Dari Zahdam bin Mudlorrib r.a. dua kali atau tiga kali (generasi)?" Kemudian sabda Rasulullah: " Sesudah mereka ada suatu kaum yang berhak menjadi saksi tapi diminta kesaksiannya (tidak dijadikan sebagai saksi). berkata." Imron berkata: "Aku tidak mengerti.a.(Riwayat Ibn Majah) Bahaya Pemimpin Yang Diktator. setelah aku tiada.i). : Iaitu.w.lab r. berkata bahawa Rasulullah s.Dari Abu Hurairah r. kebencian.a. menjawab: "Berikan kepada mereka akan hak mereka..a. orang yang bodoh dan hina ditugaskan menangani kepentingan umum. Serta akan bertutur padanya Ruwaibidhah. bermegah-megahan.a. sehingga manusia membangun rumah dan melukisnya sebagai lukisan pakaian. dan mohonkanlah kepada Allah akan hakmu. berkata tentang peristiwa-peristiwa selepas zamannya.ab bin Ujrah r.. Dan kalau sudah terjadi demikian muncullah orangorang gemuk di antara mereka" .w. saling benci-membenci dan saling hasut-menghasut. bahawa Rasulullah s. mereka bernazar (berjanji) tidak menepatinya..(Riwayat Muslim).a.a.w. bersabda: Umatku (Islam) nanti akan ditimpa penyakit masyarakat.w bersabda: Sebahagian dari tanda-tanda dekatnya Hari Kiamat. berkata bahawa Rasulullah s.(Riwayat An-Nasae'. Dosa Pemimpin Yang Menipu Rakyat. Apakah Rasulullah s." Para sahabat bertanya: "Apa yang kamu perintahkan kepada kami.

"".il berkata:"Saya duduk bersama Abdullah dan Abu Musa..Abu Hurairah r... menjawab: Pembunuhan demi pembunuhan.(Riwayat Thabrani). lalu mereka berkata bahawa Rasulullah s... Nasae'. Lalu para sahabat bertanya: Apa yang dimaksud 'harj' (kekacauan) itu.a. bersabda. " Bunuh-membunuh.Dari Anas r. bersabda: Sesudahku nanti ada pemimpin-pemimpin yang menguasai urusanmu..[Musnad Ahmad.Daripada Abu Hurairah r. tumbuhnya kebodohan dan banyak terjadi pembunuhan.Ibnu Mas'. 2/457]..(Riwayat Thabrani dan Hakim).a. semua mengaku sebagai utusan Allah. : "Qiamat tidak akan tiba sehingga muncul 30 dajjal." Seorang sahabat bertanya.a.w. Di dalam riwayat lain ada disebutkan.a. bersabda: "Akan datang atas manusia suatu masa.a. bersabda: Kelak pada akhir zaman akan ada angkatan tentera sejak pagipagi dalam kemurkaan Allah. Bahaya Semua 30 Para Dajjal Mengaku Sebagai Utusan Allah. berkata.a. Dosa Pemimpin Yang Membuat Kerosakan.• • • • • • • • yang aniaya itu. maka bagi mereka akan mendapat pahala dan kamu harus bersyukur. Maka terbunuh sembilan puluh sembilan 99 daripada seratus 100 orang yang berperang. Kesalahan Pemimpin Yang Menyembunyikan Hak Rakyat. Dan masing-masing yang terlibat berkata: "Mudah-mudahan akulah orang yang terselamat itu".a. berkata bahawa Rasulullah s..Dari Ubadah bin Shamit r. bahawasanya Rasulullah s.. Barangsiapa di antara mereka taat kepada Allah.(Riwayat Ibnu Asakir). sedangkan kamu sendiri tidak mengetahuinya. maka janganlah mentaati orang yang berbuat durhaka kepada Allah Azza Wa jalla. bahawa Rasulullah s.w. Peperangan Di Kawasan Sungai Furat (Iraq) Kerana Merebut Kekayaan.w.. dan Allah tidak akan memberikan perbaikan/pertolongan kepada mereka. wahai Rasulullah? Nabi s. maka mereka akan mendapat dosa dan kamu harus bersikap sabar.w. dan bukanlah aku daripadanya. di mana keadaan orang mukmin pada masa itu lebih hina daripada domba" .Daripada Abu Hurairah r. bersabda: 'Tidak terjadi hari qiamat sehingga Sungai Furat (Sungai Euphrates iaitu sebuah sungai yang ada di lraq) menjadi surut airnya sehingga ternampak sebuah gunung daripada emas. dan waktu petang juga dalam kemurkaan Allah. "Nabi s.a berkata bahawa Rasulullah s.w. Dan barangsiapa di antara mereka yang membuat maksiat kepada Allah.a.a.w. berkata. Bahaya Pembunuhan demi pembunuhan. Dan ia tidak akan dapat sampai datang ke telaga (yang ada di syurga). bersabda": "Sesungguhnya di hari-hari mendekati kiamat ditandai dengan hilangnya kemanfaatan ilmu. "Sudah dekat suatu masa di mana sungai Furat akan menjadi surut airnya lalu ternampak perbendaharaan daripada emas.(Riwayat Turmidzi..ud r.a.w. harta bertambah. Oleh kerana itu waspadalah kamu sekalian! Jangan sampai kamu sekalian dijadikan perisai buat mereka." . Mereka mengetahui urusanmu..w.w. Bahaya Tentera Yang Kejam. berkata bahawa Rasulullah s.a.(Riwayat Thabrani). Ramai orang yang berperang untuk merebutkannya.(Riwayat Muslim).a. maka barangsiapa yang hadir di situ janganlah ia mengambil sesuatu pun daripada harta . bahawa Rasulullah s. "Apakah harj?" Baginda bersabda. bersabda: Nanti kamu sekalian akan dikuasai para pemimpin yang selalu membuat kerosakan. Barangsiapa yang menemui kejadian seperti itu. bersabda: Tidak akan terjadi kiamat. berlaku huru-hara dan al-Harj berleluasa.i dan Hakim).Dari Abu Umamah r. Hilangnya Kemanfaatan Ilmu.a.. Kesilapan Zaman Di Mana Orang Mukmin Lebih Hina Daripada Domba.a. Mereka menyembunyikan atasmu sesuatu yang menjadi hakmu sedang kamu mengetahuinya.(Riwayat Muslim).. hingga munculnya banyak kekacauan. maka ia bukan termasuk umatku.a.Wa'.

• Kesilapan Laki-Laki Menyerupai Wanita Dan Wanita Menyerupai Laki-Laki. Perzinaan. berkata: Rasulullah s..Rasulullah s. lalu aku dapat melihat negeri-negeri Timur dan Barat. (pemimpin) tetapi ketenteraman berkurang.w.a. bersabda: "Ada dua golongan yang akan menjadi penghuni Neraka yang belum lagi aku melihat mereka.. banyak umara'... Satu tahun seperti satu bulan dan satu bulan laksana satu minggu. dan mereka tidak akan mencium baunya syurga. arak dan kecapi-kecapi (alat-alat muzik).(Riwayat Muslim).. Sesungguhnya bau wangi syurga itu sudah tercium dari perjalanan yang sangat jauh . menghayun-hayunkan bahu.w.(Riwayat Tirmidzi). akan ada suatu kaum dari Umatku (Islam) yang mengatakan halalnya perzinaan.hingga waktu terasa saling berdekatan. bersabda: Sesungguhnya Allah memperlihatkan kepadaku bumi dalam bentuk kecil. berlenggang lenggok waktu berjalan.w.. yang merah dan yang putih.a. bersabda.(Riwayat Thabrani) • Dosa Orang Tua Mewarnakan Rambutnya Dengan Warna Hitam. • Kesilapan Dikatakan Manusia Halalnya Arak. Akan ada di akhir zaman nanti orang-orang yang mengecat rambut mereka dengan warna hitam.w bersabda: Sesungguhnya nanti akan benar-benar terjadi.a. golongan (penguasa) yang mempunyai cemeti-cemeti bagaikan ekor lembu yang digunakan untuk memukul orang. perempuan yang berpakaian tetapi bertelanjang.. Pertama. bersabda: Di antara tanda-tanda dekatnya Hari Kiamat adalah laki-laki menyerupai wanita dan wanita menyerupai laki-laki. serta satu jam laksana kobaran api (cepat sekali berlalu). Dan sesungguhnya umatku akan sampai kekuasaannya ke negeri-negeri yang diperlihatkan kepada-ku. bersabda: Tidak terjadi kiamat. Dan sesungguhnya Tuhan telah berfirman: "Hai Muhammad! Sesungguhnya Aku tidak dapat ditolak.w.a.a. Kepala mereka (sanggul di atas kepala mereka) bagaikan bonggol (goh) unta yang senget. • Musuh-Musuh Dari Luar Bangsa Tidak Menghancurkan Kekuatan Umat Islam Walaupun Dikepung Dari Segala Penjuru. Satu minggu bagaikan satu hari..Daripada Abu Hurairah r.w.(Riwayat Bukhari dan Muslim).itu". berkata bahawa Rasulullah s. Kedua. berkata bahawa Rasulullah s.Rasulullah s. seperti tembolok burung merpati. Dan diberikan kepadaku dua 2 simpanan kekayaan.(Riwayat Thabrani).a. Dan sesungguhnya aku meminta kepada Tuhanku supaya umatku tidak dibinasakan-Nya dengan kemarau yang merata dan tidak dikuasakan kepada mereka musuh dari luar bangsa mereka sendiri lalu musuh itu menghancurkan kekuatan (kekuasaan) mereka.(Riwayat Abu Dawud). bersabda: Sebahagian dari tanda-tanda dekatnya Hari Kiamat adalah banyaknya bacaan (ramai yang pandai membaca) dan sedikit di antara mereka yang mengerti agama. pakaian sutera.a. Mereka hanyalah akan membinasakan sesamanya dan mereka menawan sesamanya (perang saudara).Daripada Anas bin Malik r. dan satu hari ibarat satu jam.Rasulullah s. Pakaian Dari Sutera Dan Kecapi-Kecapi (Alat-Alat Muzik).a.Dari Abdurrahman Al-Anshari r.a bahawa Rasulullah s.(Riwayat Abu Nu'aim).a. • Dosa Dua 2 Golongan Baru Di Akhir Zaman (Penguatkuasa Tempatan Yang Kejam Dan Wanita Mendedahkan Aurat)..w. • Kesilapan Ramai Pemimpin Tetapi Tidak Dapat Menjamin Ketenteraman.. • Masa Berlalu Bagaikan Kobaran Api.a. Kedua-dua golongan ini tidak akan masuk syurga dan tidak akan dapat mencium bau wanginya..Daripada Ibn Abbas r. Dan sesungguhnya Aku memberikan umatmu bahawa Aku tidak membinasakan mereka dengan kemarau yang merata dan tidak akan menguasakan mereka musuh-musuh dari luar bangsa mereka sendiri. yang akan menghancurkan kekuatan (kekuasaan) mereka walaupun telah berkumpul menghadapi mereka dari segala penjuru..

:"Qiamat tidak akan tiba sehingga seorang akan melalui suatu pusara dan berkata. • Waktu Kebinasaan Apabila Urusan Amanah Telah Disia-Siakan. "Alangkah baiknya kalau aku menempati tempat penghuni kubur ini. • Pemimpin Yang Diingkari Rakyat."." Maka Nabi s.a.a. mereka akan selamat.w. bahawa Rasulullah s.. bahawa Rasulullah s." Sementara yang lain pula berkata.daripadanya". "Di mana orang yang yang bertanya tentang Hari Qiamat tadi?" Lalu Arab Badwi menyahut." Sehingga apabila Nabi s.. Barangsiapa yang menjauhi mereka.w selesai dari percakapannya beliau bersabda.w. barangsiapa yang bergaul (mendukung) dengannya.w sedang berada suatu majlis dan sedang bercakap-cakap dengan orang yang hadir. melainkan bala &lsquo.a. berkata: "Pada suatu masa ketika Nabi s. bersabda: "Demi Allah yang diriku di tanganNya. tidaklah dunia akan lenyap sehingga (datang keadaan di mana) seseorang melewati kubur..aim) • Berbagai Peristiwa Besar. barangsiapa yang mengingkarinya akan selamat. berkata.ala dan ketahuilah bahawa peristiwa itu adalah awal dari Hari Kiamat.Dari Ummi Salmah r.Dari Abu Hurairah katanya.a.w." Arab Badwi itu bertanya pula. kamu akan lihat berbagai peristiwa besar. "Ya! Saya hai Rasulullah.w.a..Dari Ibnu Abbas r. menjawab.(Riwayat Nu'. bersabda: "Selagi akan datang suatu masa di mana orang yang beriman tidak akan dapat .-Daripada Abu Hurairah r. "Bilakah akan terjadi Qiamat?". "Apa yang dimaksudkan dengan mensia-siakan amanah itu?" Nabi s.. sehingga nampak berbagai peristiwa besar yang tidak pernah kamu saksikan sebelumnya.a. ia akan aman sentosa.(Riwayat Muslim dan Abu Daud).rabi (Arab Badwi) dan terus bertanya kepada Rasulullah s..a.w.Daripada Abu Hurairah r.a. Maka sebahagian yang hadir berkata. bersabda: "Apabila amanah telah disia-siakan maka tunggulah Hari Qiamat.a. • Mengharapkan Kematian Kerana Beratnya Beban Kehidupan.w. "Bahkan beliau tidak mendengar pertanyaan itu. "Beliau (Nabi) mendengar apa yang ditanyakan. bersabda: Sebelum Hari Kiamat terjadi (tiba).(Riwayat Ibnu Abi Syaibah dan Thabrani).(Sahih Muslim 18. • Berbagai Keajaiban Yang Tidak Diduga. tetapi pertanyaan itu tidak disukainya. tetapi mereka ada juga pengikutnya. pun meneruskan percakapannya. berkata bahawa Rasulullah s. bahawa Rasulullah s. fitnah dan penderitaan hidup).a..". lalu ia berhenti di atasnya seraya berkata.(Riwayat Thabrani dan Al-Bazzar).w.Dari Samurah. • Abu Hurairah r. Kitab al-Fitan.a. (ujian bencana.34).a.w." Dan bukanlah Ad-Din (agama) yang mendorongnya berangan-angan seperti ini.w bersabda: Hari Kiamat tidak akan tiba. "Apabila urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya maka tunggulah kedatangan Hari Qiamat.. kamu sekalian mengenalnya tetapi kamu mengingkarinya..a bahawa Rasulullah s. maka ia akan bebas. Rasulullah s.. • Punca Kebinasaan Seseorang Akibat Melayani Kehendak Orang Yang Mencela Keaiban .. maka ia akan binasa.a. tiba-tiba datang seorang A'.w.a.a. Maka Nabi s.Samurad bin Jundad r..a. tetapi kamu mengingkari (perbuatan)nya. • Penguasa Tempatan Yang Diingkari Rakyat..(Riwayat Bukhari). bersabda: Nanti akan ada penguasa. "Alangkah baiknya jika daku yang berada di tempatnya. meriwayatkan bahawa beliau dengar Rasulullah s.a.w bersabda: Kelak akan ada pemimpin yang kamu mengenalnya.".a. ingatlah akan Allah Ta'. Barangsiapa yang menentang mereka (tidak mengikuti dan tidak mendukung perbuatannya).(Riwayat Muslim)."..[Riwayat Bukhari. 9/73]. Ketika kamu engkar dan berkata: Apakah kita pernah membincangkan peristiwa ini? Maka apabila kamu melihat peristiwa itu. bersabda. Barangsiapa yang membencinya.

"Wahai Rasulullah. Dan kamu menutupi (menghias) rumah kamu sepertimana kamu memasang kelambu Ka'bah?". Dan jikalau orang tuanya sudah tiada lagi. Lalu Nabi s. bahawa Rasulullah s.a. di dalam masjid.". Dan bila diangkatkan satu hidangan diletakkan pula satu hidangan yang lain. maka berbahagialah orang yang asing. Kemudian Nabi Muhammad s.a.w. pergi di waktu pagi dengan satu pakaian.. berkata.t. Islam Menjadi Terasing Lagi:. apakah maksud perkataan engkau itu ? (kebinasaan seseorang dari kerana isterinya.melihat kepadanya baginda menangis dan menitiskan air mata kerana mengenangkan kemewahan Mus'ab ketika berada di Mekkah dahulu (kerana sangat dimanjakan oleh ibunya) dan kerana memandang nasib Mus'ab sekarang (ketika berada di Madinah sebagai seorang Muhajirin yang terpaksa meninggalkan segala harta benda dan kekayaan di Mekkah).w.(Riwayat Baihaqi) Berzuhud Adalah Lebih Baik Berbanding Kemewahan. Kelebihan Ibadat Di Saat-Saat Huru-hara. bersabda: "Kelak akan datang kepadamu suatu masa. bersabda: "Bagaimanakah keadaan kamu pada suatu saat nanti.a.w. kecuali bila ia lari membawanya dari suatu puncak bukit ke puncak bukit yang lain dan dari suatu lubang kepada lubang yang lain. berkata.(Riwayat Turmidzi) Islam Bagaikan Menggenggam Bara Api.-Daripada Ali bin Abi Thalib r.qil bin Yasar r. menjawab. berkata Rasulullah s. segala pencarian (pendapatan kehidupan) tidak dapat dicapai kecuali dengan perkara yang membabitkan kemurkaan Allah s. Empat 4 Macam Golongan Mengerjakan Ibadat Haji:-Dari Anas bin Malik r. Nabi s.-(Riwayat Muslim).... atau jirannya?)". Maka apabila zaman itu telah terjadi.a. Kalau ia tidak mempunyai isteri dan anak.a.a. dan pergi di waktu petang dengan pakaian yang lain pula..a.a. atau orang tuanya. "Mereka akan mencelanya dan mengaibkannya dengan kesempitan kehidupannya. Maka apabila ini telah terjadi. Kami akan memberikan penumpuan kepada masalah ibadat sahaja dan tidak usah mencari rezeki".Daripada Anas bin Malik r. iaitu mereka yang memperbaiki apa yang dirosak manusia dari sunnahku pada masa setelah aku tiada nanti.a. dan tiada di atas badannya kecuali hanya sehelai selendang yang bertampung dengan kulit.. .a.(Riwayat Thabrani). tentunya di waktu itu kami lebih baik daripada di hari ini.(Riwayat Tirmidzi) Tiga 3 Perkara Yang Semakin Mulia & Sukar. bersabda:" Beribadat di saat-saat huru hara (dunia kacau bilau) adalah seperti berhijrah kepadaku". kebinasaan seseorang adalah berpunca dari menepati kehendak isterinya dan anak-anaknya.w.• • • • • • menyelamatkan imannya. Tatkala Rasulullah s. "Wahai Rasulullah s.a. Maka dari kerana itu ia terpaksa melayan kehendak mereka dengan menceburkan dirinya di jurang-jurang kebinasaan yang akan menghancurkan dirinya". berkata bahawa Rasulullah s.-Daripada Ma'.w. Maka jawab sahabat. bersabda.w. "Bahawasanya kami sedang duduk bersama Rasulullah s. atau anaknya. maka kebinasaannya adalah berpunca dari menepati kehendak kedua orang tuanya.w.a. yang pada masa itu tidak ada yang lebih baik (mulia) daripada tiga 3 perkara: Dirham (wang) yang halal.w. bersabda: Akan datang kepada manusia suatu masa di mana orang yang berpegang kepada agamanya bagaikan orang yang menggenggam bara api. "Tidak! Keadaan kamu di hari ini adalah lebih baik daripada keadaan kamu di hari itu".a. maka kebinasaannya adalah berpunca dari menepati kehendak kaum kerabatnya (adik beradiknya sendiri) atau dari menepati kehendak jirannya".w. saudara yang menjadikan tenteram dengannya dan sunnah yang dikerjakannya.a.w.Khudzaifah r.. atau keluarganya.(Riwayat Tirmidzi).w. bersabda: Sesungguhnya Islam itu pada mulanya asing (tidak dikenal) dan kelak akan kembali asing lagi.. Sahabat bertanya.Rasulullah s. Tiba-tiba datang Mus'ab bin Umair r.a.a.

bersabda: "Dunia tidak akan hilang (kiamat) sehinggalah bangsa Arab akan dikuasai oleh seorang lelaki daripada keluargaku (keturunanku ) yang namanya sama denganku".a. "Telah menasihati kami oleh Rasulullah s. Sesungguhnya Imam Mahdi itu akan keluar di akhir zaman.(Riwayat Abu Daud Dan Hakim). Maka hendaklah kamu berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para khulafa Ar-Rasyidin AlMahdiyin (Khalifah-khalifah yang mengetahui kebenaran dan mendapat pimpinan ke jalan yang benar) dan gigitlah sunah-sunah itu dengan gigi geraham dan jauhilah perkara-perkara yang baru (bid'ah) yang diada-adakan. 3) Ramai fakir miskin pergi haji dengan tujuan untuk mengemis.a. berkata. berkata: Rasulullah s.".w.) yang telah disempurnakan oleh Allah akan segala kebaikannya pada satu malam . yakni dari puteri baginda yang bernama Fatimah.a.w.(Riwayat Ahmad). bersabda: Kelak penduduk Mekkah akan keluar meninggalkan Mekkah.• • • • • • • • • bahawa Rasulullah s.a. Kemudian mereka keluar lagi dari kota itu dan tidak kembali selamanya.a. namanya Muhammad bin Abdullah atau Ahmad bin Abdullah. kerana sesungguhnya tiap-tiap bid'ah itu adalah sesat..(Riwayat Abu Daud dan Tirmidzi). Penduduk Mekkah Meninggalkan Kota Mekkah.a. Berhimpunnya Kebenaran Iman ke Madinah.Umar r. 4) Ahli qira'at (pembaca Al-Quran) mengerjakan ibadat haji hanya untuk mencari nama dan kemegahan.w.a.a. Daripada Abdullah bin Mas'ud r..w.. sedang mimpi orang mukmin adalah sebahagian dari seperempat puluh enam 1/46 dari kenabian".a.Daripada Abu Hurairah r. lalu kami berkata. Sesungguhnya sesiapa yang panjang umurnya daripada kamu pasti ia akan melihat perselisihan yang banyak.. 2) Terdapat orang kaya pergi haji hanya untuk berniaga.a.(Muttafaq Alaih) Takwa Dan Perpaduan Asas Keselamatan Di Akhir Zaman..(Muttafaq Alaih).a.w. maka mimpi seseorang hampir tidak dusta (apa yang dimimpikan terjadi dalam kenyataan).".. berkata bahawa Rasulullah s.w. maka itu dianggap lebih untung baginya daripada mendapat (seperti) keluarga dan hartanya ". ibarat ular yang kembali menghimpun di dalam liangnya.a.-Dari Abu Hurairah r.a." Lalu baginda pun bersabda.. "Aku berwasiat akan kamu supaya sentiasa bertakwa kepada Allah dan mendengar serta taat (kepada pemimpin) sekalipun yang memimpin kamu itu hanya seorang hamba..w bersabda: " Sesungguhnya akan datang suatu masa.Daripada Abi Najih 'Irbadh bin Sariyah r. Keinginan Melihat Rasulullah s. Al Mahdi itu dilahirkan dari keturunan Ahlul Bait (keturunan Siti Fatimah r. bahawa Nabi s." Percaya Pada Mimpi.-Dari Abu Hurairah r. sesungguhnya Rasulullah s.a. bahawa Rasulullah s.a. Kemudian yang sedikit itu menjadikan kota itu penuh bangunan.w bersabda: " Jika zaman telah mendekati hari kiamat.(Riwayat Imam Abu Daud dan Tirmidzi) Imam Mahdi itu termasuk dalam lingkungan ahli kerabat atau keluarga Rasulullah s.w bersabda: "Kelak apabila akhir zaman terdapat empat 4 macam golongan mengerjakan ibadat haji iaitu: 1) Para pemimpin mengerjakan ibadat haji hanya untuk 'makan angin'.a. di mana seseorang ingin (dapat) melihat aku.(Riwayat Tirmidzi).(Riwayat Bukhari). kemudian yang meninggalkan itu tidak kembali lagi kecuali hanya sebahagian kecil sahaja. "Ya Rasulullah! Seolah-olah ini adalah nasihat yang terakhir sekali maka berilah pesanan kepada kami.. berkata.. bersabda: Sesungguhnya keimanan akan kembali menghimpun ke Madinah. akan satu nasihat yang menggetarkan hati kami dan menitiskan air mata kami ketika mendengarnya.

. • Imam Mahdi dikurniai ketetapan kuasa dan di masa pemerintahannya amat luaslah rezeki umat. tetapi tidak menyamai dalam bentuk rupa atau bentuk tubuhnya.Abu Sa'.". maka tujuh puluh satu 71 golongan masuk neraka dan hanya satu golongan sahaja yang masuk syurga. Nabi s. Imam Mahdi menegakkan Syari'at Islam serta menghidupkan apa-apa yang sudah tercicir dari sunnah Rasulullah s.a berkata.sahaja. seluruh isi bumi dipenuhi olehnya dengan kejujuran dan keadilan.. lalu membentangkan jubah tebal Baginda dan menunjukkan gaya peminta itu. mancung hidungnya.id r.w bersabda: Al-Mahdi adalah keturunanku.w."..". Islam berjaya dan luhur ajarannya. bersabda: "Sentiasa di kalangan kamu ada golongan yang berjaya (dalam perjuangan mereka). umatku akan berpecah belah menjadi tujuh puluh tiga 73 golongan.(Riwayat Imam Ahmad). • Dan ia (Imam Mahdi) menetap selama tujuh 7 tahun. lalu beliau berkata.a. bersabda: "Umat Yahudi telah berpecah-belah menjadi tujuh puluh satu 71 golongan." Baginda s. hanya satu golongan sahaja yang masuk syurga dan tujuh puluh dua 72 lagi akan masuk neraka." (Golongan Ahlus Sunnah Wal-Jamaah). bersabda: "Al-Mahdi adalah keturunanku dari anak-cucu Fatimah r. Ia menyebar-nyebarkan harta itu dengan merata.. "Ambillah" maka peminta itu akan membentangkan jubahnya dan dicurahkan wang kepadanya.w.w.. tiap-tiap pemerintah yang kami telah alami adalah lebih buruk berbanding sebelumnya dan setiap tahun adalah lebih buruk dari sebelumnya dan saya dengar Nabi s. Mereka sentiasa berjaya".a. sehingga sampailah suatu saat yang dikehendaki oleh Allah swt. dahinya luas dan hidungnya panjang. ia berkata. • Tanah Arab Akan Menghijau dan Dialiri Sungai-Sungai. Kitab al-Mahdi] • Imam Mahdi itu lebar dahinya." Sahabat bertanya: "Mana yang selamat?" Nabi s. maka hanya satu golongan sahaja yang masuk syurga dan yang tujuh puluh 70 lagi akan masuk neraka. Beliau akan memenuhi bumi dengan keadilan dan kebaikan sebagaimana (sebelum itu) ia telah dipenuhi kezaliman serta penindasan dan beliau akan memerintah selama 7 tahun.a. Sejak itu.-Daripada Mughirah bin Syu' bah r. Demi Tuhan yang diri ku di dalam kekuasaanNya. yakni tidak serupa perihal sifat-sifat badaniyahnya.w. • Abu Sa'.a.a. bahawa Rasulullah s. kerana memang betul-betul berlaku adil dan banyak pula harta yang diberikan. menjawab.[ Riwayat Abu Daud.(Riwayat Imam Muslim).a.(Riwayat Abu Daud).(Riwayat Ahmad).w.(Riwayat Ibnu Majah).. bersabda": "Diantara pemerintah kamu akan ada yang memberi harta tanpa berkira. • Ummu Salamah r. • Pemberian Harta Tanpa Berkira Dari Pemerintahan Al-Mahdi. Umat Nasrani telah berpecah-belah menjadi tujuh puIuh dua 72 golongan..] • Golongan Yang Sentiasa Menang.[Musnad Imam Ahmad. Kitab al-Mahdi].Daripada Abu Hurairah r. kemudian Baginda menggenggam bucunya lalu bersabda. sehingga dapatlah ditetapkan pemerintahnya di atas bumi.a. Akan tampil seorang yang akan meminta wang. sebagaimana yang sebelum itu penuh dengan kezaliman dan penganiyaan.a.(Riwayat Abu Daud).[ Riwayat Abu Daud.a. bahawa Rasulullah s..a berkata.w. "Orang itu pun memikulnya dan pergi dari situ.(Riwayat Abu Daud).w.a. bahawa Rasulullah s.(Riwayat Bukhari).a.. 3/98..".w. "Mereka adalah jamaah. dalam hal budi pekertinya.a.a. • Golongan Yang Selamat.w. tanpa menghitung jumlah sama sekali. berkata: "Demi Allah.a. berkata. sebelum jazirah Arab kembali menjadi padang rumput dan dialiri oleh sungai-sungai.a. • Imam Mahdi itu menyerupai Rasulullah s. bersabda: Tidak terjadi kiamat.. berkata: Rasulullah s.-Daripada 'Auf bin Malik r.id al-Khudri r.

Pada tahun ketiga.11/397/399} . • Peperangan Dengan Romawi. Baginda s.a yang sedang duduk bersandar berkata.".a. "Musuh akan menghimpun tentera untuk . berkata. terdapat satu tahun di mana langit akan menahan 1/3 hujannya dan bumi akan menahan 1/3 hasilnya.Asmah binti Yazid al-Ansariyah berkata. 2/1369} ] • Kaum Muslimin Menghantar Satu Pasukan Perang Berani Mati.w.(Riwayat Abu Daud ).000 tentera.[Riwayat Ahmad. Nabi s. Kamu akan menang dan memiliki banyak harta rampasan. dan Allah akan mencampakkan ke dalam hati kamu penyakit 'wahan'. 9104. Mereka akan menghimpunkan tentera menentang kamu dengan lapan puluh 80 panji yang setiapnya diiringi oleh 10.". berkata Nabi s. Kitab al-Malahim. "Ya Rasulullah. berdiri di hadapan pintu dan bertanya. Seorang dari tentera Romawi akan mengangkat salibnya dan melaung.-Daripada Tsauban r." Baginda s.. kamu akan menakluki musuh di hujung Rom. "Ya. langit akan menahan semua hujannya dan bumi akan menahan semua hasilnya dan sekelian haiwan akan mati. "Sekiranya saya menghidupkan unta-unta anda. menjawab. "Cinta pada dunia dan takut pada mati (berperang)". 6/455. "Ya Rasulullah. "Qiamat tidak akan tiba selagi manusia tidak membahagikan harta pusaka atau tidak gembira dengan harta rampasan...a. kemudian keluar untuk sesuatu dan kembali semula. Semua yang mendengar merasa gelisah akan berita tadi. Musnad.456.Dhu Mukhammar berkata. Lalu kamu akan berkhemah di suatu padang rumput luas yang berbukitbukau."Adakah anda mengaku saya tuhan anda jika saya hidupkan bapa serta abang anda?" Kata orang itu. kami tidak membakar tepung yang kami uli sehinggalah kami telah lapar. bersabda. Sekiranya daku masih hidup.Yusair ibn Jabir berkata.w: "Kamu akan berdamai dengan kaum Romawi dan bersama mereka.] • Serbuan Musuh Islam Terhadap Kaum Muslimin. tuan telah menakutkan kami dengan kisah Dajjal.. adakah Qiamat telah tiba?" Abdullah r. Allah SWT akan memelihara setiap Muslimin bagi pihak ku. "Wahai Abdullah ibn Mas'." Kemudian Dajjal mendapatkan pula seorang yang bapa serta abangnya telah mati dan bertanya.w..a. {Riwayat Abu Daud. "Suatu ketika berlaku ribut merah di Kufah. tetapi kamu umpama buih di waktu banjir. "Hampir tiba suatu masa di mana bangsa-bangsa dan seluruh dunia akan datang mengerumuni kamu bagaikan orang-orang yang hendak makan mengerumuni talam hidangan mereka". "Apakah wahan itu hai Rasulullah?" Nabi kita menjawab. "Ya. "Bahkan kamu pada hari itu banyak sekali. Inilah ujian yang dahsyat.. Pada tahun kedua.a." Sambil menunjuk ke arah Syam beliau berkata. dan Allah akan mencabut rasa gerun terhadap kamu dari hati musuh-musuh kamu.w. aku akan menentangnya bagi pihak kamu. langit akan menahan 2/3 hujannya dan bumi akan menahan 2/3 hasilnya.a.a."Seorang sahabat bertanya. Maka salah seorang sahabat bertanya "Apakah dari kerana kami sedikit pada hari itu?" Nabi s. "Zikrullah yang mencukupi penghuni langit akan mencukupi juga untuk mereka. Dajjal akan mendapatkan seorang Badwi dan berkata. Kitab al-Fitan (Hadith 4089)." Daku bertanya. "Dia akan pasti muncul. "Apa halnya wahai Asmah?" Daku berkata.[ Musnad Ahmad.ud." Ujar Baginda. "Kemenangan kepada salib!" lalu dibunuh oleh seorang dari tentera Islam. Bagaimana pula keadaan orang beriman waktu itu?" Ujar Baginda. bersabda Nabi s.w.• Tiga 3 Tahun Sebelum Datang Dajjal. bersabda: Selama tiga 3 tahun sebelum datang Dajjal." Maka syaitan-syaitan pun menyerupai bentuk bapa dan abangnya. (Hadith 4271) . Maka kaum Romawi mengkhianati perjanjiannya dan berlaku peperangan.w. Ada seorang bertanya. jika tidak.{ Riwayat Ibn Majah. adakah anda akan mengaku saya tuhan anda?" Jawab Badui itu.a." Maka syaitan-syaitan akan menyamar menyerupai unta-untanya dengan tetek yang penuh susu dan bonggol yang tinggi.a.w. Rasulullah s.

maka terdengar pula satu berita yang lebih dahsyat lagi.a.[ (Riwayat Muslim."". Maka kaum Romawi mengkhianati perjanjiannya dan berlaku peperangan.( Musnad Ahmad 1/384.w: "Kamu akan berdamai dengan kaum Romawi dan bersama mereka. "Ya! Waktu itu berlaku peperangan yang dahsyat.000 tentera. "Qiamat tidak akan tiba selagi manusia tidak membahagikan harta pusaka atau tidak gembira dengan harta rampasan." Sambil menunjuk ke arah Syam beliau berkata. Satu seruan berteriak. bersabda Nabi s. "Kemenangan kepada salib!" lalu dibunuh oleh seorang dari tentera Islam. nama bapa mereka dan warna kuda mereka.11/397/399} . 9104. Pada hari ke-empat. Mereka akan berjuang sehingga dihalangi oleh malam. Satu seruan berteriak. maka terdengar pula satu berita yang lebih dahsyat lagi. Peperangan berlaku adalah yang belum pernah dilihat ngerinya sehingga seekor burung yang terbang di atas (tempat) mereka akan jatuh mati sebelum tiba di hujung medan.a. Kaum Muslimin akan menghantar satu pasukan berani mati. 2/1369} ] • Kaum Muslimin Menghantar Satu Pasukan Perang Berani Mati.". "Adakah maksud kamu. Mereka akan menghimpunkan tentera menentang kamu dengan lapan puluh 80 panji yang setiapnya diiringi oleh 10. "Wahai Abdullah ibn Mas'.menyerang kaum Muslimin dan berhimpun pula untuk menentang mereka." Daku bertanya.a yang sedang duduk bersandar berkata." Daku bertanya. "Dajjal telah keluar pada keluarga kamu. Kaum Romawi?" Beliau berkata. Ramai yang terbunuh di kedua-dua belah pihak dan kedua-duanya kembali tanpa kemenangan. Mereka tidak akan kembali selagi tidak mencapai kemenangan. (Hadith 4271) . Pada hari ke-empat..] • Peperangan Dengan Romawi. maka bagaimana ia akan gembira dengan harta rampasan itu atau dapat membahagikan harta pusaka? Sedang mereka dalam keadaan begitu. Kaum Muslimin akan menghantar satu pasukan berani mati. Kaum Romawi?" Beliau berkata." Maka bergegas kaum Muslimin berangkat meninggalkan rampasannya dan dihantar . Seorang dari tentera Romawi akan mengangkat salibnya dan melaung.Yusair ibn Jabir berkata. "Ya! Waktu itu berlaku peperangan yang dahsyat. {Riwayat Abu Daud. kaum Muslimin yang masih tinggal akan meneruskan perjuangan dan Allah SWT akan menghancurkan musuh. "Musuh akan menghimpun tentera untuk menyerang kaum Muslimin dan berhimpun pula untuk menentang mereka. "Dajjal telah keluar pada keluarga kamu. Kitab al-Fitan (Hadith 4089). "Adakah maksud kamu. kaum Muslimin yang masih tinggal akan meneruskan perjuangan dan Allah SWT akan menghancurkan musuh.Dhu Mukhammar berkata. Mereka tidak akan kembali selagi tidak mencapai kemenangan. Daripada satu 1 keluarga seratus 100 orang hanya seorang yang hidup.. "Suatu ketika berlaku ribut merah di Kufah. Kamu akan menang dan memiliki banyak harta rampasan. Ramai yang terbunuh di kedua-dua belah pihak dan kedua-duanya kembali tanpa kemenangan." Maka bergegas kaum Muslimin berangkat meninggalkan rampasannya dan dihantar dahulu sepuluh 10 penunggang kuda untuk mengintip. adakah Qiamat telah tiba?" Abdullah r.{ Riwayat Ibn Majah..w. Lalu kamu akan berkhemah di suatu padang rumput luas yang berbukitbukau.ud. bersabda: "Daku mengetahui nama-nama mereka. Daripada satu 1 keluarga seratus 100 orang hanya seorang yang hidup. kamu akan menakluki musuh di hujung Rom. maka bagaimana ia akan gembira dengan harta rampasan itu atau dapat membahagikan harta pusaka? Sedang mereka dalam keadaan begitu. Kitab Al-Fitan 7/177.385). Mereka akan berjuang sehingga dihalangi oleh malam.. Ada seorang bertanya.[ Musnad Ahmad. Mereka adalah tentera berkuda yang terbaik di atas muka bumi pada waktu itu.178) ." Nabi s. Kitab al-Malahim. Peperangan berlaku adalah yang belum pernah dilihat ngerinya sehingga seekor burung yang terbang di atas (tempat) mereka akan jatuh mati sebelum tiba di hujung medan.

Satu pertiga (1/3) akan menang. didapati ianya tidak benar dan Dajjal muncul sewaktu kaum Muslimin sedang bersiap mengatur barisan perang mereka. Kitab al-Fitan 9/76].." Maka mereka pergi mengintip dan jika dilihat semuanya biasa mereka berkata. Tembok kota itu akan runtuh dan mereka akan memperolehi harta rampasan yang tidak pernah dilihat sebelumnya dan diagih dengan menceduk menggunakan perisai-perisai mereka. mengatakan: Bahawa samada wabak (penyakit) atau Dajjal.Mu'adh ibn Jabal r.w bersabda:"Kamu akan memerangi kaum Romawi dan orang-orang beriman selepas kamu dari Hijjaz akan memerangi mereka sehingga Allah membantu mereka menawan Qonstantiniyah dan Rom dengan Tasbih dan Takbir..Nabi s.. berkata. berkata. Kitab Al-Fitan 7/177.a. kamu akan terima beritanya. "Demi Allah..w. kaum Romawi berkata. "Qiamat tidak akan tiba sehingga kaum Romawi akan berkhemah di A'.] Kaum Muslimin Menawan Qonstantiniyah dan Rom. Sedang mereka membahagi-bahagikan harta rampasan dengan pedang tergantung di pohon-pohon zaitun. kami tidak akan serahkan saudara-saudara kami ( tawanan yang masuk Islam) kepada kamu.Abu Hurairah r. Apabila telah bersedia barisan mereka. Satu pertiga (1/3) Muslimin akan lari dan Allah tidak akan mengampuni mereka. Jika Dajjal tidak ada maka kita kembali ke negeri dan keluarga kita.• • • • dahulu sepuluh 10 penunggang kuda untuk mengintip. Riwayat Ibn Majah 7/248..[Al-Haitami. "Tidak mungkin orang berteriak tanpa sebab.. Mengenai Madinah.. bersabda: "Daku mengetahui nama-nama mereka. Kitab Al-Fitan 8/175.mash atau Dabiq. Seorang akan berteriak. Sesiapa yang percaya menyesal dan sesiapa yang tidak percaya menyesal. nama bapa mereka dan warna kuda mereka. Majma'. berkata bahawa Rasulullah s. Syaitan akan berteriak kepada mereka bahawa Dajjal telah keluar pada keluarga mereka. "Utus satu pasukan ke Ilya'. al-Zawa'. sedang waktu dibebaskannya Konstatinopel inilah keluarnya Dajjal. Mereka berkata.a. Satu pasukan tentera yang terbaik waktu itu akan keluar dari Madinah menghadapi mereka. ia akan cair seperti garam yang larut di dalam air dan Allah akan menghancurkannya.".] Bebasnya Kota Konstantinopel. Apabila musuh Allah (Dajjal) melihat Baginda (Isa a. Mereka akan bertanya.a.w.. kita akan sama-sama memeranginya sehingga Allah membuat keputusan antara kita dengannya. tidak akan dapat memasukinya. Mereka bergegas berangkat pulang dan apabila mereka tiba di Syam. "Biar kami membuat keputusan dengan kaum kami yang ditawan (kamu) agar kami memerangi mereka.mash atau Dabiq.176. yang terbaik di sisi Allah."".[Riwayat Muslim. Mereka adalah tentera berkuda yang terbaik di atas muka bumi pada waktu itu.[Riwayat Bukhari."." Nabi s.( Musnad Ahmad 1/384.[ (Riwayat Muslim. Jika Dajjal telah muncul." Kaum Muslimin akan berkata.a.] Kaum Romawi berkhemah di A'.178) . tidak lagi disesatkan dan berjaya menakluk kota Qonstantiniyah. Isa ibn Maryam turun dan solat bersama mereka.s).. Satu pertiga (1/3) akan terbunuh dan mereka adalah syuhada'. "Mengenai Madinah.a. Nabi s.Abu Hurairah r. Sekiranya kita dapati Dajjal di situ.a. marilah lita berangkat ke Ilya'.(Riwayat Abu Daud). Menjelang waktu solat. . dan timbulnya perang besar ini berhubungan dengan dibebaskannya kota Konstatinopel. "Siapakah yang berteriak itu?" tetapi mereka tidak akan mengetahui orangnya.. " Wahai kaum Muslimin.id..a. Dajjal telah keluar di negeri kamu bersama keluarga mu."." Maka mereka segera meninggalkan harta-harta itu.385)." Maka berlaku pertempuran.w bersabda: Pembangunan Baitul Maqdis (di Jerusalem) akan diikuti dengan kemusnahan Yathrib (Madinah) dan disusuli peperangan yang sengit. Pembangunan Baitul Maqdis sebagai tanda hancurnya Yatsrib ( Madinah ) serta keluarnya Dajjal setelah pembebasan Kota Konstantinopel.

(Riwayat Muslim).a. • Ujian dan tanggungjawab setiap orang Islam melawan tipudaya Dajjal..[Riwayat Tirmidzi. maka sudah pasti Dajjal itu akan keluar pada zaman kamu (kerana telah terbukti sampai ke zaman Nabi s.(Riwayat Bukhari dan Muslim) • Dajjal membawa sesuatu yang menyerupai syurga dan neraka. yang kanan tidak dapat digunakan untuk melihat. Dajjal itu akan keluar di kalangan kamu semua.a.... bahawa Rasulullah s. Dan aku memperingatkan kalian sebagaimana Nabi Nuh a. bahwa Rasulullah s.(Riwayat Bukhari dan Muslim)..• Nabi s.a.a.". Maka barangsiapa yang menjumpainya. Sungguh Dajjal itu buta mata sebelahnya dan ia akan datang membawa sesuatu yang menyerupai syurga dan neraka. Sebab itu.w. tidak ada satu ujian pun yang lebih dahsyat daripada Dajjal. Pengikutnya adalah manusia yang berwajah seperti perisai yang telah dipalu tukul. kerana ia sesungguhnya adalah air tawar yang nyaman. kemudian ditekurkan kepalanya. Yang satu menurut pandangan mata adalah air yang putih bersih.Daripada Abu Hudzaifah r.a.(Riwayat Muslim). maka tidak samar lagi bagimu semua bahawa Tuhan itu tidaklah bermata sebelah. berkata.a.w bersabda: Sesungguhnya aku lebih tahu dari Dajjal itu sendiri tentang apa padanya.(Riwayat Ibnu Majah). seolah-olah matanya itu macam biji yang menonjol. berkata..". maka itu sebenarnya adalah air yang dingin dan tawar. • Dajjal membawa sungai air dan sungai api.a.-Rasulullah s.a. yang belum diberitakan oleh Nabi kepada kaumnya.. Yang satu lagi menurut mata adalah api yang bergelojak. Sesungguhnya Dajjal itu bermata sebelah.Daripada Abu Hurairah r. Sesungguhnya Dajjal itu buta matanya sebelah ditutupi oleh daging yang tebal..w bersabda: Sukakah aku ceritakan kepadamu tentang Dajjal.Rasulullah s. • Dajjal pembawa fitnah. . Abwab al-Fitan.-Rasulullah s.a. Dan jika ia keluar selepas kematianku. maka itu adalah neraka. Dia mempunyai dua 2 sungai mengalir. lalu diminumnya air sungai itu kerana itu adalah air sungai yang sejuk.s..w. melainkan ia memperingatkan kepada umatnya perihal kedatangan Dajjal. maka kamu semua bertanggung jawab untuk melawannya dan Allah swt sebagai penolong kamu sekalian". 2338. • Dajjal membawa api dan air. bahawa Rasulullah s.w bersabda: "Sejak Allah swt menciptakan Nabi Adam a. hendaklah menjatuhkan dirinya ke dalam apa yang dilihatnya sebagai api.s memperingatkan kepada kaumnya. bahawa Dajjal belum lagi keluar). Seandainya ia keluar dan aku masih berada di kalangan kamu.w) adalah Nabi yang terakhir sekali dan kamu adalah juga ummat yang terakhir sekali. Sedang apa yang dilihat oleh manusia sebagai api. bersabda: "Dajjal akan muncul di suatu tempat di timur bernama Khurasan.w bersabda: Sesungguhnya Dajjal itu akan keluar dengan membawa air dan api.] • Daripada Umar r. 6/495. adapun yang dikatakan syurga. maka akulah yang akan berhujjah dengannya bagi mewakili setiap orang Islam. sebenarnya itu adalah api yang membakar. tertulis antara dua 2 matanya (di keningnya) perkataan kafir yang dapat dibaca oleh setiap orang beriman pandai baca atau tidak.a. Hendaklah dipejamkan matanya.a.w bersabda: "Sesungguhnya tidak ada satu fitnah (ujian) Allah di atas muka bumi ini sejak ia menciptakan zuriat Nabi Adam a..s (sampai ke hari kiamat nanti) yang lebih dahsyat daripada fitnah Dajjal. Dan sesungguhnya Allah tidak mengutus seorang nabi jugapun kecuali nabi itu mengingat kaumnya akan ujian Dajjal ini: Aku (Rasulullah s.w bersabda: Tidak seorang Nabi pun yang diutus Allah. kalau seorang mendapatinya hendaklah mendekati sungai yang kelihatan api. sampai ke hari kiamat nanti. maka apa yang dilihat manusia sebagai air. berkata.a.

Lakilaki tadi mengucapkan: "Saya mengakui bahawa engkau ini adalah Dajjal yang telah diceritakan oleh Rasulullah s.(Riwayat Muslim)..w bersabda: Dajjal itu akan keluar dari kalangan umatku. bersabda: Setiap negeri (nanti) akan diinjak oleh Dajjal. lalu batu dan pohon kayu itu . makin ketara kebodohan.Daripada Abu Said AlKhudri r. menjawab: "Tidak! Kerana antara kamu sekalian saling pimpinmemimpin sebagai kehormatan dari Allah kepada umat ini. • Turunnya Nabi Isa Dari Langit.a.-Daripada Urwah bin Mas'ud Ats Tsaqafi berkata. berkata Rasulullah s.a.. dan dia terhalang untuk melalui jalan-jalan masuk kota Madinah. banyaknya wanita dan sedikitnya lelaki sehingga lima puluh 50 wanita mempunyai satu pelindung lelaki. bersabda: Hari Kiamat tidak akan tiba.". Di hari itu datang kepadanya seorang laki-laki yang sangat lawa. berkata.a. dia mengucapkan (kepada Dajjal): "Demi Allah! Sekarang.. Ketika laki-laki itu telah hidup kembali.(Riwayat Muslim). kepada kami..• Dajjal membunuh orang kemudian menghidupkan kembali..w.a. "Saya mendengar Abdullah bin Amr berkata bahawa Rasulullah s. bahawa Rasulullah s. kemudian ia menetap selama empat puluh 40. Setiap jalan masuk ke sana.. saya lebih mengerti tentang engkau (seorang Dajjal)" Lalu Dajjal hendak membunuhnya sekali lagi. : Pada suatu hari Rasulullah menceritakan kepada kami tentang Dajjal dalam suatu cerita panjang.. dikawal oleh malaikat yang berbaris.a. lalu setiap orang kafir dan munafik keluar dari Madinah menuju kebun tadi.(Riwayat Bukhari dan Muslim).".s.a.a.w bersabda: Sesungguhnya sebahagian tanda-tanda dekatnya hari kiamat adalah hilangnya kemanfaatan ilmu.a. kemudian dihidupkan kembali. • Dajjal tidak masuk kota Makkah dan Madinah.w.-Daripada Abu Hurairah r. berkata. bersabda: Sentiasa ada golongan dari umatku yang berjuang membela kebenaran sehingga Hari Kiamat..(Riwayat Muslim). berkata.Dari Jabir bin Abdullah r. • Isa a. kalau saya membunuh orang ini. sehingga batu tempat orang Yahudi bersembunyi itu pun berkata: "Hai. bahawasanya Rasulullah s... memburu Dajjal.Daripada Abu Hurairah r.(Riwayat Muslim). bahawa Rasulullah s. Tidak ada pertengkaran antara dua 2 orang (pada waktu itu umat manusia hidup dalam kerukunan. Yang meriwayatkan hadis ini berkata: "Saya tidak mengerti apakah yang dimaksudkan itu empat puluh 40 hari atau empat puluh 40 bulan atau empat puluh 40 tahun. Orang Islam! Ini ada orang Yahudi. Berkatalah pemimpin mereka kepada Nabi Isa: "Dipersilakan tuan mengimami kami bersolat!" Nabi Isa a. sehingga kaum Muslimin memerangi kaum Yahudi sehingga kaum Yahudi itu bersembunyi di sebalik batu dan pohon kayu. • Kesalahan Manusia Makin Ketara Kebodohan. diminumnya khamar (arak).w.. Maka sampailah Dajjal ke sebuah kebun (di pinggir Madinah) dan terjadilah tiga 3 kali gempa bumi di Madinah. tapi Dajjal tidak sanggup melaksanakannya. Pada ketika itu Nabi Isa akan turun. • Umat Islam Memusnahkan Orang-Orang Yahudi. Maka sampailah Dajjal itu ke sebuah kebun dekat pinggir kota Madinah.s. berkata." Selanjutnya baginda bersabda: "Allah mengutus Isa mencari Dajjal itu kemudian membinasakannya. bahawa Rasulullah s. Setelah itu manusia menetap seperti biasa selama tujuh 7 tahun.a.a.a. sehingga (Kaum Muslimin) memerangi Kaum Yahudi.a.(Riwayat Bukhari). • Perang melawan Yahudi. bunuhlah!".Daripada Anas bin Malik r.. bersabda: "Tidaklah akan berlaku qiamat.w." Dajjal berkata (kepada pengikutnya): "Bagaimana pendapat kamu. selain Makkah dan Madinah..Daripada Anas bin Malik r. adakah kamu masih ragu-ragu tentang kekuasaanku?" Pengikut-pengikutnya menjawab: "Tidak ragu-ragu!" Lalu Dajjal membunuh laki-laki tadi. di antaranya baginda menceritakan: "Dajjal itu nanti akan datang. kemudian saya hidupkan kembali.w.a. meluasnya perzinaan dengan terang-terangan.

"" Kami bertanya.an al-Kilabi.w. "Ya Rasulullah. berapa pantas dia bergerak di bumi?" Sabda Nabi s. Sesiapa di kalangan kamu yang hidup untuk menyaksikannya.w. Dia akan muncul di antara Sham dan Iraq dan melakukan kemusnahan di kiri dan kanan. : "Kamu hendaklah melaksanakan solat mengikut masa ketika itu. Kitab al-Fitan wa Ashrat as-Sa'.a. Kemudian Dajjal akan pergi pula kepada kaum yang lain dan menyeru mereka (kepada agama batilnya) tetapi mereka menolaknya. "Pada suatu pagi. dengan wajah yang ketakutan Baginda bertanya. Dia pun meninggalkan mereka.Dilaporkan dari Abu Hurairah r. bumi ini tidak akan hancur sehingga penghuninya ditimpa tanah . bacalah ayat permulaan Surah al-Kahfi.a. 8/196-199]. Daku menyamakannya seperti Abdul Uzza ibn Qatan. kerana sesungguhnya pohon itu adalah dari pohon Yahudi (oleh sebab itulah ia melindunginya)". "Seperti awan yang dibawa angin.a. bersabda: "Demi Dia yang mengutuskan daku dengan kebenaran. Dajjal ialah seorang pemuda. Jika dia muncul setelah daku pergi maka setiap kamu hendaklah menghadapinya bagi pihak kamu sendiri dan Allah akan menjaga setiap Muslim bagi pihak ku.". Nabi s.a. "Keluarkanlah khazanah kamu" dan keluarlah khazanah seperti sekawan lebah. langsung mereka menderita kebuluran dan tidak berharta.(Riwayat Bukhari dan Muslim). Dia akan mengajak manusia (kepada agama palsu) dan manusia akan terpengaruh dan mengekorinya. Bawalah hambahamba Ku itu ke at-Thur. • Ditimpa Tanah Runtuh dan Berbagai Bala Bencana. Setiap kafir yang terhidu haruman baginda akan mati dan nafas beliau sampai sejauh penglihatannya." Kemudian sekumpulan orang yang diselamatkan Allah SWT akan datang kepada baginda dan beliau menceriakan wajah mereka (dengan berita syurga). Ternakan yang meragut tanaman itu. berpegang teguhlah kepada kebenaran. Apabila baginda menundukkan kepalanya maka jatuhlah butiran seperti mutiara. kecuali pohon gharqad (semacam pohon yang berduri). pagi tadi tuan bercerita mngenai Dajjal. "Ya Rasulullah. Jika dia muncul ketika aku berada dengan kamu.an berkata. kadang-kadang seperti remeh." Lalu Allah SWT mengeluarkan Yakjuj dan Makjuj.ah. Wahai hamba-hamba Allah. "Aku telah lepaskan makhluk Ku yang tidak terlawan oleh sesiapa pun. • Hadith Oleh al-Nawwas ibn Sam'.a. berambut kerinting dan sebelah matanya tersembul. "Mengapa dengan kamu?" Kami berkata. inilah orang Yahudi ada dibelakang saya. Kemudian dia akan melalui kawasan yang tandus dan berkata.. aku sendiri akan melawannya bagi pihak kamu. Baginda akan mencari Dajjal dan menjumpainya di pintu Ludd. Kemudian dia menyeru seorang remaja dan membelahnya dengan pedang dan meletakkan keratan itu berjauhan lalu menyeru dan remaja itu yang akan datang berlari sambil ketawa.: "Bagi kamu..w.An-Nuwas ibn Sam'. Waktu itu Allah akan menghantar Isa Al-Masih dan Baginda akan turun di menara putih (almanarrah al-baidha') di timur Damsyik memakai dua pakaian berwarna kekuningan dengan meletakkan kedua tangan baginda di atas sayap dua 2 Malaikat." Baginda bersabda.w. kadang-kadang seperti amat merbahaya sehingga kami sangka ia berada di pohon tamar berdekatan.berkata: "Hai orang Islam. dan mereka akan turun di setiap lembah. Dia akan perintah awan yang akan turunkan hujan dan perintah bumi yang akan menumbuhkan tanaman." Kami bertanya. lalu membunuhnya. adakah solat sehari semalam memadai?" Baginda s.. bercerita mengenai Dajjal. bahawa Nabi s. "Wahai Rasulullah. teteknya akan dipenuhi susu dan tubuhnya akan besar. Kadangkala Baginda menerangkan seperti ianya tidak penting dan kadangkala mengatakan yang ia amat merbahaya sehingga kami menyangka ia berada dekat pucuk pohon tamar. Apabila kami menemui baginda setelah itu. Kemudian Allah SWT wahyukan kepada baginda. bersabda. daku bimbangkan hal selain Dajjal. Kemarilah! Dan bunuhlah ia! ".[Riwayat Muslim.. bagi satu hari yang seperti satu tahun.

Amanah dijadikan jalan mencari keuntungan.. .Rasulullah s. "Apabila kamu melihat wanita menunggang di atas pelana.Lelaki menta'. Rasulullah s. bersabda: Apabila umatku melakukan lima belas 15 perkara. .w: Nanti pada akhir zaman akan terjadi gempa bumi dan penyakit kolera dan perubahan-perubahan ini terjadi apabila muzik-muzik. • Manusia Yang Berubah Tingkah Laku Seperti Kera Dan Babi.ati isterinya dan mendurhakai ibunya.(Riwayat Ibnu Abi Dunia).Ali ibn Abi Talib r. merata-rata memakai sutera. . Dan sungguh akan ada seorang yang pergi berbelanja ke kedai atas suruhan temannya. • Gempa Bumi dan Penyakit Kolera Akibat Muzik Bermaharajalela. Para sahabat bertanya: "Ya Rasulullah! Tidakkah mereka bersaksi bahawa tidak ada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Muhammad utusan Allah?" Rasulullah menjawab: "Betul. .a berkata.Khamar (arak) diminum berleluasa. biduanita-biduanita telah maharajalela dalam kehidupan umat manusia dan minuman keras (arak) telah dihalalkan. .. . saksi-saksi memberi keterangan palsu menjadi kebiasaan dan lelaki meniduri lelaki dan wanita meniduri wanita. menabuh gendang disertai para biduanita dan penari.Berlaku baik kepada kawan sedangkan berkasar kepada bapanya..." Orang bertanya. lalu pada malam harinya mereka mengadakan pesta minum-minuman dan bermain-main maka pada pagi harinya mereka berubah menjadi tingkah lakunya seperti kera dan babi.. mereka juga berpuasa. ditimpa hujan batu dan berubah menjadi binatang.". .a. • Lima Belas 15 Perkara Yang Mendatangkan Azab.a." Seorang sahabat bertanya.w bersabda: Kelak pada akhir zaman akan ada dari umat ini suatu kaum yang tingkah lakunya akan jadi seperti kera dan babi. . . setelah ia kembali kepadanya." Mereka bertanya lagi: "Lalu mengapa keadaan mereka menjadi begitu?" Rasulullah menjawab: "Mereka mengadakan nyanyian-nyanyian.(Riwayat Thabrani). Kitab al-Fitan].Suara-suara meninggi di masjid-masjid.. .. maka azab akan menimpa mereka. "Bilakah terjadi demikian wahai Rasulullah?" Sabda Baginda.Apabila harta umat (Negara) dibolot hanya golongan kaya.Penyanyi wanita dan alat-alat bunyian (muzik) dipuja-puja.runtuh. .Sabda Rasulullah s. penyanyi berleluasa. ya Rasulullah?" Sabda baginda.Zakat menjadi beban. "Apakah ia.[al-Haithami.Pemimpin adalah orang yang paling jahat di kalangan mereka.w.a.Seorang lelaki dihormati kerana ditakuti akan kejahatannya. sembahyang dan haji.Umat yang datang akhir menghina umat awalku (Umat di kalangan para sahabat . lalu ia berubah tingkah lakunya seperti menjadi kera dan babi".Orang lelaki.

• Keluarnya Yakjuj Makjuj.! Jika telah banyak kejahatan. • Tirai dinding Yakjuj Makjuj.Abu Hurairah r. melainkan telah dipenuhi oleh bangkai busuk.(Riwayat Muttafaq Alaihi). maka diangkutnya bangkai-bangkai itu dan dilemparkannya ke tempat yang dikehendaki Allah.(Riwayat Tirmidzi). maka di waktu pagi mereka semuanya mati sekaligus. dan rakan-rakannya terkepung (sehingga kekurangan makanan). mereka mengalir dari tempat-tempat yang tinggi.Maka dikirim oleh Allah.a. "Tumbuhkanlah buah-buahanmu dan kembalikanlah keberkatanmu!" Maka di masa itu. dan rakan-rakannya turun dari bukit dan didapatinya tidak ada tempat terluang agak sejengkal. .a. celaka bangsa Arab dari bahaya yang telah dekat. sehingga seekor kepala sapi (kepala lembu) bagi masing-masing mereka. lalu mereka minum air Danau itu sampai habis. Sebelum seseorang diajak berbicara oleh hujung serta tali-tali seliparnya. Abwab al-Fitan (Hadith 308). bahawa Rasulullah s.w. bahawa Nabi s.a. sambil melengkungkan jari telunjuk dengan ibu jari. Barisan depan mereka melalui Danau Tibris. yang tidak membiarkan sebuah rumah pun yang dibuat dari tanah liat dan bulu unta. dan rakan-rakannya (supaya Yakjuj Makjuj binasa).Telah diriwayatkan bahawa. ketika itu Allah mengirimkan angin melalui ketiak mereka. Lalu Allah mengirim penyakit hidung pada kenderaan Yakjuj Makjuj.w). bahawa ..Daripada Abu Said al Khudri r. (dalam hadis yang panjang) berkata. Maka tinggallah orang-orang jahat. Rasulullah s.a.s. Rezeki mereka beroleh berkat.. Maka berdoalah Nabi Isa dan rakanrakannya kepada Allah (supaya bangkai busuk itu hilang).w. lalu dikirim oleh Allah burung-burung sebesar unta. bersabda: Demi Dzat yang telah menciptakan diriku dengan kekuasaan-Nya. • Daripada Nawas bin Sam'an r.a. bersabda. Dan pahanya akan mengkhabarkan kepadanya tentang apa yang dilakukan oleh isterinya sesudahnya.Dari Abu Said al Khudri r. Maka diambilnya nyawa setiap orang beriman dan setiap orang Islam.(Riwayat Muslim).a. sehingga seekor unta bunting cukup mengenyangkan sekumpulan orang. Yakjuj dan Makjuj. berkata. 6/4620-458). Kemudian Nabi Isa a.. ini telah terbuka dinding Yakjuj Makjuj sebesar ini sambil melingkarkan jari telunjuk dengan ibu jarinya.s.. Dalam keadaan demikian.: "Ya. lalu dibasuhnya bumi sehingga bersih seperti kaca." Nabi Isa a. lebih berharga dari seratus dinar bagi setiap orang di hari itu..w. Maka di kala itu terjadilah kiamat.Maka waktu itu hendaklah mereka tunggu kedatangan angin merah atau mereka ditelan oleh bumi atau diubah kepada rupa haiwan. • Binatang Buas dan Benda-Benda Padat Berbicara. padahal masih ramai solihin di antara kami?" Jawab Rasulullah s. tidak akan terjadi Hari Kiamat sebelum binatangbinatang buas berbicara dengan manusia." Riwayat Tirmidzi.a. lalu mereka mengusapkan: "Sesungguhnya di sini dahulunya pernah ada air. Zainab bin Jahsy bertanya: "Ya Rasulullah! Dapatkah kami binasa.".w bersabda: Allah telah membuka tirai dinding Yakjuj Makjuj sebesar ini.a. Kemudian barisan terakhir lewat pula di situ. Sesudah itu kepada bumi diperintahkan.(Riwayat Muttafaq Alaihi). Maka berdoalah Isa a.. bercampur-baur seperti himar (tidak tahu malu).. kemudian Allah menurunkan hujan lebat.a.a.w telah masuk ke rumahnya dengan rasa ketakutan sambil berkata: Laa Ilaaha Ilallah.. sekumpulan orang kenyang kerana memakan buah delima dan mereka dapat berteduh di bawah kulitnya..Rasulullah s. berkata bahawa Rasulullah s. • Binatang Buas Berbicara Dengan Manusia.s.

. Akan tetapi aku akan memberitahukan kepadamu tentang tanda-tandanya. : "Qiamat tidak akan berlaku .. sehingga seorang pun tidak ada yang mahu menerima harta yang disedekahkan kepadanya. hanya pada sisi-Nya sahajalah pengetahuan tentang hari kiamat. Demi Dzat yang jiwaku ada dalam kekuasaan-Nya.w. mengkhabarkan keadaan keluarganya setelah ditinggal pergi. Ia akan memecahkan semua kayu palang salib. sebelum mangkat baginda iaitu setelah turunnya ke bumi dan sebelum tibanya hari kiamat.w.a. Kemudian Abu Hurairah berkata: " Bacalah. kaum Nabi Syuaib bapa mertua Nabi Musa. Juga apabila orangorang yang tidak beralas kaki dan tidak berpakaian menjadi pemimpin masyarakat. berkata. tidak terjadi Hari Kiamat sehingga binatang-binatang buas berbicara dengan manusia.a. membunuh babi. Lalu baginda didatangi oleh seseorang yang menanyakan kepadanya: "Wahai Rasulullah s. maka ular itu tidak menggigitnya dan tidak ada apa-apa kemudharatan. bersabda. Nabi s. bahkan serigala yang biasanya menerkam kambing akan terbalik seakan-akan menjadi anjing pemeliharanya. Sesungguhnya tidak berlaku kiamat sehingga Nabi Isa a. jika seorang ammah (hamba perempuan) melahirkan majikannya. menjawab dengan bersabda: "Tidaklah orang yang ditanya mengenai masalah itu lebih mengetahui daripada yang bertanya.. dan Dia-lah yang menurunkan hujan. maka itulah salah satu tandanya di antara tanda-tanda yang lima. melenyapkan pajak gadai dan pada waktu itu harta melimpah ruah.a. sungguh amat dekat saat turunnya Isa putera Maryam di kalangan kamu sekelian yang bertindak sebagai seorang hakim yang adil. bahawa Rasulullah s.a. hingga satu sujud lebih baik daripada dunia dan apa yang ada di dalamnya.s.w. dan seorang berbicara dari pangkal cemetinya dan bawah sandalnya. nampak di tengah-tengah orang ramai.(Riwayat Ibnu Majjah). suatu ketika Rasulullah s. Pada hari kiamat Isa a. ia berkata. serta mengetahui apa yang ada di dalam rahim".(H.(Riwayat Ahmad).Riwayat Al Muqrizy di dalam kitabnya Al Khuthath).Abu Hurairah r."Selamat datang.Daripada Abu Hurairah r. jikalau engkau semua menginginkannya:" Tidak ada sama sekali dari golongan ahli kitab. Nabi Isa Menjadi Hakim Dunia Yang Adil. Nabi Isa a." Kemudian baginda membacakan ayat berikut ini: "Sesungguhnya Allah. Pendapat akan menjadi satu ( tiada perselisihan antara ummat) dan tidak disembah kecuali hanya Allah dan segala peperangan akan berhenti dan orang Quraisy kembali memegang tampuk kepimpinan (maksudnya kepimpinan Imam Mahdi).-Seperti sabdaan Rasulullah s.Maka hilanglah segala permusuhan dan bencimembenci di kalangan manusia dan hilanglah segala bisa dari keseluruhan binatang yang berbisa sehingga anak kecil memasukkan tangannya ke dalam mulut ular. yang mana tidak mengetahui yang sesungguhnya selain Allah SWT.w bersabda:.(Riwayat Ibn Majah).a. Iaitu. Seorang Ammah (Hamba Perempuan) Melahirkan Majikannya. akan berkahwin dengan keturunan kamu dan akan lahirlah anaknya pula".a.a.a. bersabda: Demi Dzat yang telah menciptakan diriku dengan kekuasaan-Nya. ketika baginda menerima delegasi (perwakilan) yang datang dari kabilah Judzam (dahulukala):. melainkan mereka hanya beriman kepada Isa a. Rasulullah s. Bumi ini akan dipenuhi dengan keamanan dan keselamatan seperti mana dipenuhkan sesuatu bejana dengan air.w bersabda..a. Anak kecil boleh bermain dengan singa.w. Demikian pula apabila para pengembala domba berlumba-lumba meninggikan bangunan.• • • • • Rasulullah s.w.w.s. itulah yang termasuk di antara tanda-tandanya. akan menjadi saksi atas semua orang.. bilakah terjadinya kiamat?" Nabi s.". maka itu juga di antara tanda-tandanya.s berkahwin dengan perempuan kabilah "Judzam". Abu Hurairah r.a. berkata.s.a.

ah 8/183]. sedangkan mereka sudah tidak memahami apa yang dimaksudkan dengan sembahyang. Seakanakan terbayang di hadapan mataku keadaan seorang yang botak. bersabda: Sesungguhnya nanti akan datang suatu masa.bah (Kemusnahan Ka'. Dan al-Quran akan dihilangkan kesemuanya pada suatu malam sahaja. puasa..a. Mereka hanya mampu berkata. berkata. berkata: Saya mendengar Rasulullah s. lalu tidak ada seorangpun yang menerimanya. berkata. Riwayat Imam Ahmad).(H."Ka'bah akan dihancurkan oleh orang Habsyah (orang Negro) yang bergelar "Dzus-Suwaiqatain" (orang yang kedua-dua betisnya kecil) dan ia akan merampas segala perhiasannya dan melucutkan kelambunya.". dan sedekah"? Maka Huzaifah memalingkan muka daripadanya (Shilah yang bertanya).. laki-laki dan perempuan. sehingga (sampai suatu masa nanti) orang sudah tidak mengerti apa yang dimaksudkan dengan puasa.a.a. Musnad. Adapun hari ini aku tidak memerlukannya'.. Allah SWT menghantar baginda Isa a.a.w bersabda: Akan ada orang yang merobohkan Kaabah. kerana sesungguhnya akan datang suatu masa atas kamu yang mana seseorang berjalan membawa sedekahnya. "Apa yang dapat dibuat oleh La ilaha illallah (apa gunanya La ilaha illallah) terhadap mereka.w bersabda: "Islam akan luntur (lusuh) seperti lusuhnya corak (warna-warni) pakaian (bila ia telah lama dipakai).. 2/442].-Daripada Abdullah bin Amr bin 'Ash r. nusuk..a. Rosaknya Kaabah.s..Seandainya kamu membawa kelmarin." .. Seseorang berkata:&lsquo. bahawa Rasulullah s. Kaabah diruntuhkan. Maka yang tinggal hanya beberapa kelompok daripada manusia. berkata. bahawa Rasulullah s.bah) 2/183. "Waktu itu. nescaya aku menerimanya. Hanya orang-orang yang jahat ditinggalkan dan mereka akan bersetubuh seperti haiwan. bahawa Rasulullah s.(Riwayat Bukhari).-Daripada Huzaifah bin al-Yaman r. Kitab al-Fatan wa Ashrat al-Sa'.Dari Harits bin Wahbin r. di antaranya orang-orang tua. iaitu seorang yang berbetis kecil dari Habsyah (Ethiopia). Dari Abu Musa r. Sedang mereka berbaris menuju Zul-Suwayqatain. Allah SWT mengirim bayu dari arah Yaman yang akan mengambil roh setiap orang beriman.a. Bab Hadam al-Ka'.• • • • • • sehingga biri-biri yang bertanduk tidak lagi melawan biri-biri yang tidak bertanduk. maka ia tidak menjumpai orang yang mahu menerimanya.w.b al-Ahbar bahawa Zul-Suwayqatain mula muncul di zaman Isa ibn Maryam. Ia memukul-mukul Ka'bah itu dengan besi penyeduk dan kapak besar". Kemudian Shilah bertanya lagi sehingga akhirnya .. Maka berkata Shilah (perawi hadis daripada Huzaifah).w.a. memimpin 700 dan 800 orang.Abu Hurairah r.w.[Riwayat Ahmad.(Riwayat Muttafaq Alaih). Al-Quran Akan Hilang Dan Ilmu Akan Diangkat. qiamat telah tersangat hampir. bersabda: "Bersedekahlah kamu sekelian. bengkok sedikit sendi-sendinya.. bersabda:. Muslim.b berkata. Tertolaknya sedekah dan ramainya kaum wanita.[Zul Suwayqatain dalam Bukhari.a.(Muttafaq Alaihi). Dilaporkan dari Ka'.. Maka Huzaifah memalingkan mukanya pada setiap kali pertanyaan Shilah itu. "Kami sempat menemui nenek moyang kami memperkatakan kalimat "La ilaha illallah". Dan pada masa itu terlihat (terjadi) seorang laki-laki diikuti oleh empat puluh 40 wanita yang semuanya akan berlindung kepadanya kerana sedikitnya laki-laki dan ramainya kaum wanita. maka (pada esok harinya) tidak tinggal dipermukaan bumi daripadanya walau pun hanya satu ayat.a. di mana seseorang berkeliling membawa emas untuk bersedekah. Kemudian Shilah mengulangi pertanyaan itu tiga kali. Ka'. Kitab al-Hajj. lalu kami pun mengatakannya juga".a. dan apa yang dimaksudkan dengan sembahyang dan apa yang dimaksudkan dengan nusuk (ibadat) dan apa yang dimaksudkan dengan sedekah. ". bahawa Rasulullah s.

.Daripada Anas bin Malik r.- . Orang-orang berkumpul ramai sekali. bersabda:. Abu Hurairah r. Mereka tidak kenal apa itu kebaikan dan tidak tahu apa itu kemungkaran. bahawa Rasulullah s.". dengan menggunakan cincin itu. Lalu syaitan menyuruh mereka menyembah berhala.a berkata. sehingga ada orang yang membeli binatang tersebut. Sesungguhnya tanda-tanda pertama dekatnya hari kiamat yang keluar ialah terbitnya matahari dari arah barat (Maghrib) dan keluarnya satu macam binatang ajaib di hadapan orang ramai di waktu siang hari. Binatang yang keluar sebagai tanda akan datangnya hari kiamat itu akan keluar dengan membawa cincin Nabi Sulaiman dan tongkat Nabi Musa a.(Riwayat Muslim). sesiapa yang berada waktu itu akan mempercayainya tetapi itulah masanya dimana ". Kesalahan Manusia Seperti Kambing Berhati Serigala. Apabila matahari terbit dari tempat terbenamnya. dan tidak ada rasa kasih sayang kepada yang lebih kecil. "Kalimat itu dapat menyelamatkan mereka daripada api neraka" (Huzaifah memperkatakan jawapan itu tiga kali).a.w. 6/73]. Rasulullah s.(Riwayat Ahmad) Daripada Abu Hurairah r.(Riwayat Thabrani dan Hakim).. sehingga orang-orang yang ahli tamu sama berkumpul yang satu mengucapkan "Hai orang mukmin!" dan yang lain mengucapkan "Hai orang kafir!".." .a..(H.Riwayat Muslim). Ia tidak melalui seseorang yang beriman. Kemudian memberi semacam tanda kepada wajah orang mukmin dengan menggunakan tongkatnya dan memberi cap pada hidung orang kafir.". bahawasanya Rasulullah s...tidaklah bermanfaat Iman seseorang bagi dirinya yang belum beriman sebelum itu. Tidak ada manusia yang menyebut nama Allah lagi di muka bumi.. bahawa Rasulullah s. Manusia akan menyaksikannya. Kitab al-Tafsir.a. iman seseorang tidak berguna bagi dirinya yang tadinya belum pernah beriman. Ibnu Majah dan Hakim). tidak ada rasa hormat kepada yang lebih tua. walaupun imannya hanya ada sebesar biji sawi kecuali ia akan mematikannya". manusia semuanya beriman.. Maka di waktu itu.Daripada Abu Dzar r.a. pembeli itu ditanya: "Dari siapakah engkau membeli binatang ini?" Jawabnya: "Dari orang yang dicap hidungnya.w.(Riwayat Ibnu Majah). berkata."Tidak akan terjadi kiamat sehingga tidak dikatakan "'Allah. "Nabi s. bersabda..-( Riwayat Muslim). Masa antara keduanya keluar lebih dahulu sebelum satunya.w bersabda:. Tirmidzi.a. Mereka menjawab: "Apa yang hendak engkau suruh?".. maka yang satunya akan menyusul dalam waktu yang dekat sekali sesudah terjadinya yang pertama itu.w bersabda:"Sesungguhnya. Lalu syaitan menggoda mereka sambil berkata: "Kamu tidak mahu ikut akukah?".[Riwayat Bukhari.. Binatang itu akan keluar lalu memberi tanda kepada orang ramai di hidungnya. Allah"' di atas muka bumi ini". : "Qiamat tidak akan tiba sehingga matahari terbit dari Barat..w bersabda: Apabila zaman (Kiamat) semakin hampir. Tidak akan terjadi Hari Kiamat. juga bagi mereka yang belum pernah berbuat baik dalam berimannya.• • • • • • • • • Huzaifah menjawab. Allah swt akan mengutus angin (yang lembut) yang datang dari negeri Yaman.(Riwayat Ahmad.a. mendidik anjing lebih baik daripada mendidik anak. mereka tidak ubahnya seperti kambing yang berhati serigala. berkata.. Angin itu lebih lembut dari sutera. sebelum matahari terbit dari tempat terbenamnya (Maghrib dan Barat). Cepat seperti burung yang terbang (untuk mengerjakan maksiat) dan jahat seperti binatang (pada akhlak mereka).s.(Riwayat Muslim dan Abu Daud).a.". anak-anak zina semakin ramai.Maka yang tinggal lagi hanyalah orang-orang yang jahat. sehingga laki-laki menyantap perempuan di jalanan. berkata.a.

• Gempa bumi di timur.Sebelum berlaku kehancuran alam ini.Saif Abdullah Al-Akmal Al-Jamal An-Nuur Al-Lail ... Gempa yang seumpama itu akan berlaku di Timur." .a.(H. Zul-Khalasah ialah rumah berhala di zaman Jahiliyyah. • Keluarnya api dari Hijjaz menghalau manusia pada masa itu dari arah selatan Yaman ke utara negeri Syam. berkata. Hadith ini bererti kaum itu akan murtad dan kembali menyembah berhala sehingga wanita mereka menyembah dan mengelilinginya dengan menggoyang-goyangkan tubuh mereka.".Riwayat Ahmad).w.w. berkata bahawa beliau dengar Rasulullah s.: "Qiamat tidak akan berlaku sehingga punggung wanita-wanita Dhaus mengelilingi Zul-Khalasah. Nabi s.w.a. • Peristiwa-peristiwa Di Ambang Qiamat. bersabda.a.. Keluarganya tidak tahu bilakah mereka akan dikejutkan dengan kelahiran anak yang dalam kandungannya. maka kiamat bila-bila masa boleh terjadi. Musnad. Di hari itu orang ramai tidak sempat berurusan dengan urusan masing-masing.". • *** Dhaus ialah suatu kaum di Yaman. sama ada di waktu malam atau siang".(Riwayat Bukhari dan Muslim).. • Sabda Rasulullah s.a. 8/182]. Musnad. kemudian di Barat dan yang ketiga di Semenanjung Arab. Musnad.a."" ."Tidak terjadi kiamat itu sehingga orang bersetubuh (berzina) seperti bersetubuh keldai di tengah jalan. Hadith dan mengamalkan sunnah-sunnah baginda s.w. • Keluarnya Api Dari Hijjaz. 3/64. • Abu Hurairah r..a. 2/262]. "Ada sesiapa di antara kamu yang dipanah petir pagi tadi?" Maka disahut. bahawasanya Rasulullah s.. bersabda.ud r. Oleh itu hendaklah kita meneliti wasiat Rasulullah SAW supaya mengikuti AlQuran.a.(H.Dari Abu Hurairah r.(H.id al-Khudri r.a.Riwayat Muslim).a.[Riwayat Bukhari. bersabda. "Kefasihan boleh memukau.[Riwayat Ahmad..Telah diriwayat dari Abu Sa'.w bersabda: Tidak akan tiba Hari Kiamat sehingga keluar api dari tanah Hijaz yang dapat menerangi unta-unta di Bushra. manusia yang akan merasai qiamat semasa hidup ialah manusia yang terjahat dan mereka yang menjadikan kubur sebagai masjid.. agar kita terhindar daripada kesesatan dengan meninggalkan kesalahan-kesalahan yang dinyatakan. Kiamat diumpamakan seperti:.[Riwayat Ahmad. • Jika keadaan sudah jadi seperti ini.a.w.a.."Seperti perempuan yang mengandung yang sudah cukup bulan.." .. yang menderu di udara sehingga semua orang akan tercengang ke langit mendengarkannya. barat dan semenanjung Arab. : "Halilintar serta petir akan sering berlaku menjelang Qiamat sehingga seorang akan bertanya kepada orang ramai.. bersabda.Riwayat Ibnu Hibban). • Abu Hurairah r.. Insya Allah. agar berjaya di dunia dan di akhirat.65]. Mereka percaya sesiapa menyembah atau mengelilinginya akan disucikan (khallasa). • Mengenai Manusia Yang Hidup Di Ambang Qiamat. : "Qiamat tidak berlaku sehingga datang hujan lebat yang merosakkan sekelian tempat kediaman kecuali khemah-khemah. berkata bahawa Rasulullah s..w.a. 3/268]. maka ketika itu Malaikat Israfil akan meniup sangkala tiupan yang pertama yang mengejutkan ke semua orang yang berada pada hari itu. Kitab al-Fitan. Oleh. "Daku telah mendengar Rasulullah s. "Si fulan dan fulan telah kena panah. Mereka akan dikejutkan dengan tiupan yang keras sekali.Abdullah ibn Mas'...[Riwayat Ahmad.. maka akan terjadi dahulu gempa bumi yang besar dan amat dahsyat menenggelamkan manusia ke dalam perut bumi.

Rasulullah s.w. "Di antara tanda-tanda telah dekatnya hari kiamat ialah akan muncul pakaian-pakaian wanita dan apabila mereka memakainya keadaannya seperti telanjang. "Tidak akan datang kiamat sehingga banyak perbuatan dan perkataan keji.a." * Riwayat Ahmad* Orang hina mendapat kedudukan terhormat." * Riwayat Ahmad* . Malik r." * Sahih Bukhari* Zina bermaharajalela. Maka orang yang paling baik ketika itu ialah orang yang beriman yang diapit oleh dua orang mulia" * Riwayat Thabrani* Mengucapkan salam kepada orang yang dikenalnya sahaja. memutuskan hubungan silaturahim dan sikap yang buruk dalam tetangga. Dari Auf b. iaitu penaklukan Baitulmuqaddis. "Di antara tanda-tanda semakin dekatnya kiamat ialah duniaakan dikuasai oleh Luka' bin Luka' (orang yang bodoh dan hina).a* Bermaharajalela alat muzik. rusuhan dan perubahan muka. "Dan tinggallah manusia-manusia yang buruk. Maka pada zaman mereka inilah kiamat akan datang." * Abu Hurairah r. memutuskan kerabat dan hubungan dengan tetangga tidak baik. maka tiada yang tinggal padanya kecuali orang-orang yang hina dan buruk yang tidak mengetahui yang makruf dan tidak mengingkari kemungkaran. "Di antara tanda-tanda telah dekatnya kiamat ialah manusia bermegah-megahan dalam mendirikan masjid" * Riwayat Nasai.* Munculnya kekejian. "Tidak akan datang hari kiamat sehingga Allah mengambil orang-orang yang baik dan ahli agama di muka bumi." * Riwayat Ahmad dan Hakim* Ramai orang soleh meninggal dunia.a. Ada yang bertanya kepada Rasulullah. yang seenaknya melakukan persetubuhan seperti himar (keldai).Penaklukan Baitulmuqaddis." Baginda menyebutkan salah satu di antaranya. "Apabila telah bermaharajalela bunyi-bunyian (muzik) dan penyanyi-penyanyi wanita" * Ibnu Majah* Menghias masjid dan membanggakannya." * Sahih Muslim* Banyak wanita yang berpakaian tetapi hakikatnya telanjang. telah bersabda: "Aku menghitung enam perkara menjelang hari kiamat. "Sesungguhnya di antara tanda-tanda telah dekatnya hari kiamat ialah manusia tidak mahu mengucapkan salam kepada orang lain kecuali yang dikenalnya saja. "Wahai Rasulullah bila hal ini terjadi?" Baginda menjawab. "Pada akhir zaman akan terjadi tanah runtuh.

Ya benar sabda Baginda Rasulullah s. SUDAH SEMAKIN HAMPIR KEPADA KITA .a. ayat 1 .a.w itu .w memberikan isyarat dengan dua jarinya ( merapatkan jari telunjuk dengan jari tengahnya ) seraya berkata : (( Aku dilahirkan dan saat hampirnya qiamat dengan kelahiranku itu adalah seperti dua batang jariku ini )) ~ Hadist sahih diriwayatkan oleh al-Imam Muslim rh .w bersabda sambil Baginda s.a. "Sesungguhnya sebelum datangnya hari kiamat akan banyak kesaksian palsu dan disembunyikan kesaksian yang benar" * Riwayat Ahmad* Negara Arab menjadi padang rumput dan sungai. tetapi menurut . Al-Quran dan Hadist selalu menyatakan : ‫اقتربت الساعة وانشق القمر‬ Ertinya : “ Telah dekatlah saatnya qiamat dan telah terbelahlah bulan “[/color] ~ Surah al-Qamar .w itu sendiri HARI KIAMAT SUDAH SEMAKIN DEKAT DIRASAI . ( ‫عن سهل بن سعد قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يشير بإصبعه التي تلي‬ ‫البهام والوسطى وهو يقول بعثت أنا والساعة هكذا‬ Ertinya : Saidina Sahl Bin Sa’ad r. aku pernah mendengar Baginda Rasulullah s.Pada akhir zaman nanti akan berlaku peperangan demi peperangan demi peperangan. Semenjak Baginda Rasulullah s.a. "Di antara tanda-tanda telah dekatnya hari kiamat ialah menggelembung (membesarnya) bulan sabit. "Tidak akan datang hari kiamat sehingga negeri Arab kembali menjadi padang rumput dan sungai* Sahih Muslim* 1 . kerana itu jauhkanlah dirimu dari mereka agar mereka tidak menyesatkanmu dan memfitnahmu" * Sahih Muslim* Banyak saksi palsu dan menyimpan kesaksian yang benar. "Pada akhir zaman akan muncul pembohong.a berkata . memang semenjak kelahiran Baginda Rasulullah s. Hampir di sini bukanlah menurut perhitungan kita ." * Riwayat Thabrani* Banyak dusta dan tidak tepat dalam menyampaikan berita.w dilahirkan dan diutuskan untuk mengembangkan Islam .a.Bulan sabit kelihatan besar.pembohong besar yang datang kepadamu dengan membawa berita-berita yang belum pernah kamu dengar dan belum pernah didengar oleh bapa-bapa kamu sebelumnya. Oleh itu .

tahun dan waktu .w ada bersabda : G G ‫عن أبي نضرة قال كنا عند جابر بن عبد الله فقال يوشك أهل العراق أن ل يجبى إليهم قفيز ول درهم‬ G‫قلنا من أين ذاك قال من قبل العجم يمنعون ذاك ثم قال يوشك أهل الشأم أن ل يجبى إليهم دينار‬ ‫ول‬ G T ‫مدي قلنا من أين ذاك قال من قبل الروم ثم سكت هنية ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه‬ = G = ‫ه عددا‬T‫وسلم يكون في آخر أمتي خليفة يحثي المال حثي=ا ل يعد‬ .w pernah bersabda : (( “ Tidaklah akan berlakunya Hari Qiamat sehinggalah melimpah-ruah harta-benda dan timbul fitnah ~ ujian terhadap keimanan ~ dan banyak pula berlaku “ al-Harj “ . Baginda Rasulullah s. 2. Baginda Rasulullah s. Baginda Rasulullah s.w ada bersabda : ‫عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ل تقوم الساعة حتى تعود أرض العرب‬ = = ‫مروجا وأنهارا‬ Ertinya : Drp Saidina Abu Hurairah r. Baginda Rasulullah s. Baginda s.a.perhitungan Allah Ta’ala yang tidak “ terkesan “ dengan sebarang perubahan hari .a.Rasulullah berkata lagi yang mafhumnya: pada akhir zaman nanti ada padang pasir akan disuburkan dan tanam dengan tanam-tanaman. Bab : Ashrot asSa’ah .a. Benar atau tidak? Ya benar . Ya benar .a.w pernah bersabda : (( “ Tidaklah akan berlakunya Hari Qiamat itu sehinggalah Tanah Arab ~ yang tandus ~ itu akan menjadi lembah yang subur dan diairi oleh sungai-sungai “ )) ~ Hadist diriwayatkan oleh al-Imam Muslim rh ( Kitab az-Zakah .Rasulullah bersabda lagi yang mafhumnya: Pada akhir zaman nanti hampir tidak dapat masuk secupak gandum ke Iraq.a bertanya : Apakah al-Harj itu wahai Rasulullah ? .a.a . Hadist yang menceritakan perihal akan berlakunya peperangan demi peperangan itu ialah : ‫عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ل تقوم الساعة حتى يفيض‬ ‫المال وتظهر الفتن ويكثر الهرج قالوا وما الهرج يا رسول الله قال القتل القتل القتل ثلث=ا‬ Ertinya : Daripada Saidina Abu Hurairah r. Para sahabat r. bulan . Bab at-Targhib fi as-Sodaqah… ) dan al-Imam Ahmad ( Baqi Musnad al-Muktsirin ) Soalan Saudara Lagi : 3 .w menjawab : “ Peperangan demi peperangan demi peperangan “ ~ diulangi sebanyak 3 kali )) [/color] ~ Hadist diriwayakan oleh al-Imam Muslim rh ( Kitab al-Fitan wa Ashrot as-Sa’ah – 6310 ) dan al-Imam Ibnu Majah rh di dalam Kitab al-Fitan .a .

Mereka berdua r.a : ( “ Itu disebabkan perbuatan Rom “ ) .a terdiam seketika sehinggalah beliau r.a berkata lagi : ( “ Hampir-hampir nanti penduduk negara Syam tidak akan dikumpulkan kepada mereka satu dinar sekalipun dan tidak juga semangkuk makanan “ ) . Baginda Rasulullah s.a.a menyambung kata-katanya : ( “ Baginda Rasulullah s.a.w ada bersabda : ‫ثم ستصالحون الروم صلحا آمنا حتى تغزوا أنتم وهم عدوا من ورائهم فتنصرون وتسلمون وتغنمون‬ ‫حتى تنزلوا بمرج فيقول قائل من الروم غلب الصليب ويقول قائل من المسلمين بل ا غلب‬ . Jawabnya : ( “ Disebabkan perbuatan Bangsa Asing . maka mereka tidak lagi perlu membayar jizyah .a dia telah berkata : Kami pernah duduk bersama-sama dengan Saidina Jabir Bin ‘Abdullah r. Lubnan dan Syiria ) terhalang daripada makanan dan harta-benda ataupun ( menurut satu pendapat lain ) negara-negara itu sendiri akan menghalang orang lain drp memiliki harta-benda dan makanan mereka . Jilid 10.a menjawab : ( Tidak ! ) ~ Hadist diriwayatkan oleh al-Imam Muslim rh ( Kitab al-Fitan wa Ashrot as-Sa’ah : 6364 ) PENJELASAN HADIST : ( a ) ~ Hadist di atas adalah sungguhpun pada permulaannya adalah hadist mauquf ( kerana bersumber drp sahabat r. Jawab beliau r. halaman : 513 } .Rasulullah bersabda lagi yang mafhumnya: Kamu akan berdamai dengan kaum Rom lalu memerangi musuh di belakang kamu Jawapannya : Ya benar . iaitu samada ( 1 ) ~ Mereka memeluk Islam .Ertinya : Drp Saidina Abu Nadhrah r.a ? ) .a dan kedua-dua orang rakannya di atas . Kita juga percaya bahawa mereka berkata demikian ( di dalam hal ghaib ini ) kerana mereka sendiri pernah mendengarnya daripada lisan Baginda Rasulullah s.a . Kami bertanya ( kpd Saidina Jabir r. Kami bertanya lagi kepadanya : ( “ Bagaimanakah sampai boleh terjadi sebegitu pula ? “ ) .a ) bertanya kepada Saidina Abu Nadhrah r.w pernah bersabda : Pada akhir umatku nanti ada seorang pemimpin yang menimbunkan hartanya bertimbun-timbun dan tidak dia mengiranya satu-persatu ) . kemudian beliau r. { Fathul Mun’iem Syarh Sahih al-Imam Muslim rh . Ini disebabkan kita percaya berita mengenai hal ghaib ( apa yang akan datang ) TIDAK AKAN DIREKA-CIPTA @ PANDAI-PANDAI SENDIRI oleh seorang sahabat r.a dan Saidina Abu al-‘Ala’ r. Utara Jordan . Dia berkata lagi : Aku pun ( Saidina Jabir r. Manakala pendapat 3 ~ pula .w ) akan tetapi hadist ini diterima . Soalan Saudara Lagi : 4 .a ) : “ Bagaimanakah sampai boleh terjadi begitu ? “ . ( b ) ~ Terdapat beberapa huraian mengenai bagaimanakah para penduduk Iraq dan Syam ( Palestin . dan dia pernah berkata : ( “ Hampir-hampir nanti penduduk Iraq tidak akan dikumpulkan kepada mereka semangkuk biji-bijian ( makanan ) dan satu dirham pun “ ) .a : ( Adakah kamu sangka pemimpin itu adalah Saidina ‘Umar Bin ‘Abdul ‘Aziz r. Saidina Jabir r. para penduduk negara tersebut akan menjadi murtad dan tidak pula mahu membayar jizyah ataupun kharaj ~ pendapat ini lemah .a.a seperti Saidina Jabir r.w sendiri .a . [b] ( 2 ) ~ Bangsa Asing dan Rom akan menakluk negara-negara itu di akhir zaman kelak lalu menghalang umat Islam lain menikmati harta-benda dan makanan negaranegara tersebut ~ ini adalah pendapat yang paling termasyhur . bukannya terus drp Baginda Nabi s. Mereka inilah yang menghalangnya memasuki Iraq “ ) .a.

Hadist : 6709 . Terbitan : Muassasah ar-Risalah. . you saya kasih duit. nanti akan ada seorang drp pihak Rom : “ Salib telah menang “ . Jilid : 15 . Lelaki Islam itu pula dibunuh oleh mereka drp pasukan Rom . " Asuransi? Bagaimana bisa?". Islam melarang perjudian. kita sedang bertaruh dengan si pengelola tentang peristiwa/kejadian di masa akan datang (berarti hal yang gaib). (Ayat renungan)"Islam mengharamkan riba. kalau rumah you terbakar. mereka bikin perasuransian. tentera Islam pula segera mencapai senjata-senjata mereka dan memerangi Rom pula sehinggalah tentera Islam itu diberikan kemulian oleh Allah Ta’ala dengan anugerah mati syahid . manakala seorang pula drp tentera Islam akan berkata : “ Bahkan sebenarnya Allah lah yang telah menang “ . Tapi kalau rumah you tidak terbakar. Beirut ( 1993 ) . berasa aman dan memperolehi harta ghanimah .‫ويتداولونها وصليبهم من بعيد فيثور إليه رجل من المسلمين فيدقه ويثورون إلى كاسر صليبهم‬ ‫فيضربون عنقه ويثور المسلمون إلى أسلحتهم فيقتتلون فيكرم ا تلك العصابة بالشهادة فيأتون‬ ‫ملكهم فيقولون كفيناك جزيرة العرب فيجتمعون للملحمة فيأتون تحت ثمانين غاية تحت كل غاية اثنا‬ ‫عشر ألفا‬ Ertinya : (( …” kemudian kamu akan berbaik-baik dengan Bangsa Rom dan kamu serta Rom akan memerangi musuh di belakang mereka .. maka dia kalah dan dia harus membayar kekalahannya. tentera Rom itu pula berkumpul untuk menghadapi satu peperangan yang besar ( seperti Armageddon ~ menurut lagenda mereka ) dan akan datanglah mereka sebanyak 80 pasukan dan setiap pasukan itu ada 12. mereka (Yahudi) bikin perbankan. Pasukan Rom selepas itu pun balik dan menemui raja mereka dan berkata : “ Kami dah takluk Tanah Arab untuk tuanku ! “ . Kalau kita tidak terkena musibah. sehinggalah apabila kamu sampai ke sebuah taman yang luas . Kalau kita kena musibah.. lalu dia jawab "Dalam asuransi. Halaman : 102 . berarti dia menang dan kita harus membayarnya secara teratur. No. Lalu kamu akan menang . sehinggalah seseorang daripada pihak tentera Islam marah lalu menerpa kepada si lelaki ( Rom ) yang memegang salib itu dan membunuhnya . atau kapal you karam. you harus kasih saya duit". mobil you tidak rusak. Kemudian . atau you kecelakaan/meninggal. 000 tentera “[/color] ~ Sahih al-Imam Ibnu Hibban rh ." Saya bertanya. atau mobil you dirusak massa. atau you tetap sehat dan masih hidup. Pasukan Rom itu tadi terus-menerus mengucapkan ucapan itu dan mengangkat salib mereka drp jauh . Kemudian . kapal you tidak karam. Dengan kata lain.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful