• “Kelak akan datang di akhir zaman segolongan manusia, di mana wajah-wajah mereka adalah wajah manusia, namun

hati mereka adalah hati syaitan; seperti serigala-serigala buas, tidak sedikit pun di hati mereka rasa belas kasihan. Mereka gemar menumpahkan darah dan tidak berhenti dari (melakukan) kekejian. Apabila kamu mengikuti mereka, maka mereka akan memperdaya kamu. Akan tetapi, apabila kamu menghindari mereka, maka mereka akan mencela kamu. Apabila berbicara dengan mereka, mereka akan membohongi kamu. Dan apabila kamu memeberinya kepercayaan, mereka akan mengkhianatinya. Anak kecil mereka jahil, pemuda mereka licik. Sementara yang tua tidak memnyuruh berbuat baik dan melarang yang yang mungkar. Mereka itu sentiasa membangga diri dalam kehinaan. Dan meminta apa yang ada pada mereka bererti kesusahan. Orang yang santun di tengah mereka adalah sesat, dan orang yang menyuruh kepada perbauatan ma’ruf malah menjadi tertuduh. Orang beriman di kalangan mereka adalah lemah, sedangkan orang fasiq menjadi mulia. Sunnah di tengah mereka adalah bida’ah, sedangkan bida’ah itu sendiri adalah sunnah. Maka ketika itu mereka dikuasai oleh orang-orang paling jahat di antara mereka. Sedangkan orang pilihan apabila ia menyeru, pasti tidak akan dihiraukan.” (Hadith Riwayat Thabrani- Kitab Al-Mu’jam Al-Kabir) • • Menentang kaum memakai kasut dari bulu;-Abu Hurairah r.a. berkata bahawa Rasulullah s.a.w bersabda: Tidak akan tiba hari kiamat, sehingga kamu sekelian (Umat Islam) memerangi suatu kaum yang kasutnya dibuat dari bulu. Dan tidak akan tiba hari kiamat sehingga kamu memerangi kaum yang wajahnya bagaikan perisai yang diratakan;- (Muttafaq Alaih);- (Fakta Sejarah:- 1916 Orang Arab Memerangi Orang Turki). • Bencana Yang Menimpa Umat Manusia Di Akhir Zaman;- Abdullah ibn Umar berkata, Rasulullah s.a.w. telah menghampiri kami lalu bersabda: "Wahai Muhajirin, kamu akan ditimpa 5 bencana; semoga Allah tidak mengizinkan kamu hidup untuk menyaksikannya: (1) Apabila zina berleluasa, ketahuilah bahawa ia tidak berlaku tanpa ditimpa penyakit-penyakit baru yang tidak pernah diketahui/dialami oleh manusia sebelumnya. (2) Apabila manusia menipu dalam timbangan, ia tidak berlaku tanpa ditimpa kemarau dan kebuluran ke atas orang ramai serta ditindas oleh pemerintah mereka. (3) Apabila manusia tidak memberi zakat, ketahuilah bahawa hujan akan tertahan ke atas mereka. (4) Apabila manusia memutuskan perjanjian mereka dengan Allah dan RasulNya, ketahuilah bahawa Allah akan menghantar musuh kepada mereka untuk merampas kepunyaan mereka. (5) Apabila pemerintah mereka tidak memerintah mengikut Kitabullah, ketahuilah bahawa Allah SWT akan pecah-belahkan mereka dan menjadikan mereka berbalahan sesama mereka.";- (Riwayat Ibn Majah, Kitab al-Fitan (Hadith 4019), 2/ 1332).;- (Fakta Sejarah;- 1919-1923: Keruntuhan Empayar Uthmaniah; 1932: Arab Saudi menjadi sebuah kerajaan tunggal, Iraq, Syria, Jordan terpecah daripada negara Arab Saudi; 1948 May Negara Israel dibentuk; 1948-1949: Perang Pertama Arab-Israel; 1962-1970: Perang Yaman; Bahrain, Qatar dan Kesatuan Emeriah Arab Bersatu terkeluar daripada Arab Saudi; 1973 Perang Arab-Israel KeEmpat 4.) • Tentera al-Harith ibn Harran;- Ali r.a berkata bahawa Nabi s.a.w. bersabda: "Dari negeri di balik sungai (Wara-un-Nahr) akan keluar seorang lelaki bernama alHarith ibn Harran bersama tenteranya yang dipimpin oleh seorang bernama

Mansur. Beliau akan membuka watan (atau kediaman) bagi keluarga Muhammad sebagaimana kaum Quraish mendirikan watan bagi Rasulullah s.a.w. Setiap orang Mukmin wajib membantunya atau menyahut seruannya.";- [ Riwayat Abu daud, Kitab al-Mahdi].;- (Fakta Sejarah;- 1969: Yasser Arafat menjadi ketua 'Palestinian Liberation Organization' dan di tahun yang sama terbentuklah perajurit-perajurit tentera menentang keganasan). • Abdullah ibn Harith ibn Juz'; al-Zubaidi berkata, bahawa Nabi s.a.w bersabda: Akan keluar manusia dari arah Timur yang akan membuka jalan (membantu alMahdi).";- [ Riwayat Ibn Majah, Kitab al-Fitan (Hadith 3088) ]. • Abdullah r.a. berkata, "Ketika kami bersama Baginda s.a.w, beberapa pemuda dari Banu Hashim datang kepada kami. Apabila Baginda melihat mereka, mengalir air mata Baginda dan berubah wajahnya. Melihat demikian kami amat terharu." Baginda bersabda;" Kami adalah keluarga yang Allah pilih akhirat daripada dunia. Ahlul bait akan diuji selepas kewafatanku dan akan dianiaya sehingga datang pembawa panji-panji hitam dari timur, yang menyeru manusia membuat kebaikan tetapi ditentang. Mereka akan diperangi dan mencapai kemenangan sehingga manusia tunduk tetapi mereka enggan menerima pemerintahan lalu mereka menyerahkan kuasa kepada seorang dari ahli baitku. Kemudian bumi akan dipenuhi keadilan sebagaimana ia dipenuhi kezaliman sebelumnya. Jika ada di antara kamu yang hidup untuk menyaksikan peristiwa ini, hendaklah kamu pergi kepadanya walaupun terpaksa merangkak di atas salji.";- [ Riwayat Ibn Majah, Kitab al-Fitan (Hadith 4082)]. • Ummu Salamah r.a melaporkan bahawa Rasulullah s.a.w. bersabda: "Manusia akan berbalah setelah kewafatan seorang Khalifah. Seorang lelaki dari Madinah akan melarikan dirinya ke Mekah. Beberapa orang Mekah akan memaksa beliau agar menerima bai';ah (taat setia) mereka kepada beliau di antara Rukn dan al-Maqam. Satu pasukan tentera dari Sham akan dihantar menentang beliau dan mereka akan ditelan bumi di Baida'; (padang pasir di antara Mekah dan Madinah). Apabila diketahui manusia, mereka datang berbondong dari Sham dan Iraq untuk membai';ah beliau. Kemudian muncul pula seorang dari Kaum Quraish yang ibunya dari suku Kalb, menentang beliau dan akan ditewaskan; peperangan tersebut dinamakan Perang Kalb. Mereka yang tidak menyaksikan ghanimah peperangan itu adalah malang. Al-Mahdi akan membahagi-bahagikannya dan memerintah mengikut Sunnah Baginda s.a.w. Kemudian beliau wafat dan Kaum Muslimin akan menyembahyangkan beliau.";- [ Riwayat Abu Daud, Kitab Al-Mahdi].(Fakta Sejarah;- 1975 Terbunuhnya Raja Faisal, Raja Arab Saudi; Bermulanya Perang Lubnan). • Thauban r.a berkata, Nabi s.a.w bersabda: "Akan berbunuhan tiga 3 orang, merebut khazanah kamu (khazanah di Ka';bah). Mereka semua adalah anak khalifah dan tidak seorang pun yang berjaya menguasai khazanah itu. Kemudian akan keluar panji-panji hitam dari timur dan akan membunuh mereka." Baginda kemudian bersabda sesuatu yang daku tidak ingat, dan "Jika kamu menemui beliau, pergi dan berbai';ah kepadanya walaupun kamu terpaksa merangkak di atas salji kerana beliau adalah Al-Mahdi, Khalifah Allah.";- [ Riwayat Ibn Majah, Kitab al-Fitan (Hadith 4084)].

• Bahaya 30 Para Dajjal Sang Pendusta;- Dari Abu Hurairah r.a. berkata bahawa Rasulullah s.a.w. bersabda: "Tidak akan terjadi Hari Kiamat sebelum dimunculkan para dajjal sang pendusta, yang jumlahnya hampir mendekati tiga puluhan 30an, di mana masing-masing mengaku; bahawa dirinya adalah Rasul Allah.";- (Riwayat Muslim). • Bahaya Para Dajjal Membawa Ajaran Yang Belum Pernah Didengar;- Abu Hurairah r.a. berkata, Nabi s.a.w. bersabda, : "Akan keluar dajjal dan khazzab di kalangan umatku. Mereka akan berkata sesuatu yang baru di mana kamu dan bapa-bapa kamu belum pernah mendengarnya. Awasilah mereka dan jagalah diri kamu daripada disesatkan oleh mereka."";- [Musnad Ahmad, 20/349]. • Bahaya Golongan Pendusta Di Bidang Hadith;- Dari Abu Hurairah r.a. berkata bahawa Rasulullah s.a.w. bersabda: "Kelak akan ada di antara generasi akhir dari umatku orang-orang yang meriwayatkan kepada kamu hadis yang belum pernah -; juga bapa-bapa kamu - mendengarnya. Untuk itu, hindarilah mereka.";- (Riwayat Muslim). • Kesilapan Manusia Di Zaman Kekeliruan;- Anas ibn Malik berkata, "Nabi s.a.w. bersabda: "Zaman Dajjal adalah zaman kekeliruan. Manusia akan percaya pendusta dan tidak percaya orang yang berkata benar. Manusia tidak percaya orang yang amanah dan mempercayai orang yang khianat. Dan Ruwaibidhah akan diberi perhatian." Sahabat bertanya "Siapakah Ruwaibidhah itu?" Sabda Baginda, "Orang-orang yang menentang Allah yang diberi penghargaan untuk berucap kepada masyarakat.";- [Musnad Ahmad, 3/220]. • Bahaya Tujuh Puluh 70 Penyeru Neraka Jahannam;- Ibn Umar r.a. berkata, "Daku mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda, :"Di kalangan umat ku akan ada 70 Penyeru, yang mengajak manusia kepada neraka jahannam. Daku boleh beritahu nama mereka dan kaum mereka jika daku mahu." • Bahaya Munculnya Golongan Yang Engkar Pada As-sunnah;- Dari Abu Hurairah r.a. bahawa Rasulullah s.a.w bersabda: Akan datang suatu kaum yang mematikan (menolak untuk menggunakan dasar) as-sunnah dan menyangkal tentang agama. Maka atas merekalah laknat Allah, laknat orang-orang yang melaknat, laknat Malaikat serta laknat semua manusia;- (Riwayat Ad Dailami). • Kesilapan Golongan Anti Hadith;-Daripada Miqdam bin Ma'dikariba r.a. berkata: Bahawasanya Rasulullah s.a.w. bersabda, "Hampir tiba suatu masa di mana seorang lelaki yang sedang duduk bersandar di atas katilnya, lalu disampaikan orang kepadanya sebuah hadis daripada hadisku maka ia berkata : "Pegangan kami dan kamu hanyalah kitabullah (al-Quran) sahaja. Apa yang dihalalkan oleh alQuran kami halalkan. Dan apa yang ia haramkan kami haramkan". Kemudian Nabi s.a.w. melanjutkan sabdanya: "Padahal apa yang diharamkan oleh Rasulullah s.a.w. samalah hukumnya dengan apa yang diharamkan oleh Allah s.w.t.";(Riwayat Abu Daud). • Kebanggaan Masyarakat Dengan Membina Masjid;- Daripada Anas bin Malik r.a.

padahal Al-Quran itu berisi peringatan yang harus mereka junjung. akan ada ahli ibadah yang bodoh dan para qari yang fasik. Pada hakikatnya mereka telah keluar agama seperti anak panah yang lepas dari busurnya.Daripada Anas r.a. sehingga manusia bermegah-megah dan berlebih-lebihan dalam urusan masjid.w.(Riwayat Ibnu 'Adi).a. tetapi iman mereka masih lemah.a. bersabda: " Kelak akan terdapat kaum yang berlebih-lebih (menunjuk-nunjuk) dalam berdoa "..a..a.(Riwayat Ahmad).a. bersabda: Akan datang kepada manusia suatu masa. amal perbuatanmu jika dibandingkan dengan perbuatan mereka dan puasa-mu jika dibanding dengan .a bahawa Rasulullah s. Bacaan mereka itu tidak melebihi kerongkongnya (tidak sampai meresap ke dalam hati)..(Riwayat Ahmad). di akhir zaman. bagaikan anak panah yang lepas dari busurnya. percakapan mereka dalam masjid hanyalah mengenai urusan dunia semata.a.w. • Menunjuk-Nunjuk Ketika Berdoa. dan sembahyangmu jauh berbeza dengan cara mereka bersembahyang.w. ia berkata bahawa Rasulullah s. Dan janganlah kamu duduk bersama mereka (pada waktu dalam masjid).w bersabda: Tidak akan terjadi kiamat. berkata bahawa beliau mendengar Rasulullah s. ".(Riwayat Muslim).-(Riwayat Bukhari dan Muslim). • Bahaya Ramai Orang Muda Menyebut Dalil Agama. Mereka banyak mengucapkan perkataan Khairil Bariyah (firman Allah dan hadis Rasul). • Kesilapan Ahli Ibadah Yang Jahil Dan Qari Yang Fasik.a. • Kesilapan Masjid Menjadi Tempat Urusan Dunia Sahaja. berkata bahawa Rasulullah s.w.a. kelak akan mendapat pahala di hari kiamat..Dari Saad r. siapa yang dapat menghapus mereka. maka hapuskanlah mereka itu. bahawa Nabi s. telah bersabda: "Akan muncul di akhir zaman nanti.a. kamu merasa rendah dalam melakukan solat dibanding dengan mereka. • Merasa Rendah Dalam Ibadah.. Di mana sahaja kamu dapat menemuinya.. Allah tidak memerlukan mereka. seperti sapi yang makan dengan lidah-lidahnya.a.a.. bersabda: Tidak akan tiba hari kiamat. Mereka itu sebenarnya keluar dari Islam. • Golongan yang menjadikan lidahnya sebagai alat untuk mencari makan..Rasulullah s.. suatu kaum yang terdiri dari orangorang muda yang masih mentah fikirannya (cetek faham agamanya). • Kesilapan Menggunakan Al-Quran Sebagai Alat Propaganda.Dari Anas bin Malik r.a. berkata.w.id Al-Kudri r.(Riwayat Hakim). bahawa Rasulullah s.Daripada Sa'ad bin Abi Waqash r.Dari Abu Sa'. sebelum muncul suatu golongan yang mencari makan melalui lidah-lidah mereka..(Riwayat Abu Dawud).berkata bahawa Rasulullah s..Ali bin Thalib r. bersabda: Kelak.w bersabda: Akan muncul di antara kamu suatu kaum.w bersabda: Kelak akan muncul di antara umatku suatu kaum yang membaca Al-Quran bukan seperti lazimnya kamu membaca. Mereka membaca Al-Quran dengan mengira bahawa Al-Quran itu sebagai alat propaganda mereka.

" Tidak terjadi hal yang demikian itu.a berkata bahawa Rasulullah s. • Bahaya Ulat-ulat Qurra'. bersabda: "Sungguh akan terlepas pegangan Islam satu demi satu.Dari Ibnu Ame r.w bersabda: Sesungguhnya akan terdapat (akan ada) orang-orang dari umatku yang pandai (amat faham dan ahli) tentang urusan agama dan membaca Al-Quran.w..a. berkata: Rasulullah s. hendaklah ia berlindung kepada Allah dari mereka.. lidah mereka lebih manis berbanding gula. jika di hujung panah dilihat.. tidak ada bekas apa-apanya juga di kayunya tidak ada apa-apanya juga di bulunya tidak terdapat apa-apa.. Demi kebesaran Ku. bersabda: Akan tampil di akhir zaman manusia-manusia yang melakukan tipu daya dengan memakai topeng agama. sehingga orang yang alim ( cendikiawan ) pun akan menjadi bingung (dengan sebab fitnah itu)". Allah s.a. tetapi berlumba-lumba dalam senarnya. sedang hati mereka laksana hati serigala.w. para imam mengakhirkan solat dari waktunya. • Kesilapan Ulama Yang Merugikan Umat Dan Agama. Barangsiapa yang berada pada masa itu. • Bahaya Terlepasnya Islam Satu Demi Satu.. • Nasihat Kejadian Imam Yang Melambatkan Waktu Solat.Abdullah bin Abbas r. seperti (umpamanya) tidak akan dapat dipungut dari pohon yang berduri melainkan duri. Mereka menunjukkan kepada orang lain pakaian yang dibuat daripada kulit kambing (berpura-pura zuhud dari dunia) untuk mendapat simpati orang ramai.puasa mereka.a.. Oleh kerana itu hendaklah kamu mengerjakan solat tepat pada waktunya. Ataukah kamu terlampau berani berbohong kepada Ku?.a. dan percakapan mereka lebih manis daripada gula. mereka berkata:"Kami datang kepada para Raja (pemimpin). berfirman kepada mereka: "Apakah kamu tertipu dengan kelembutan Ku?.(Riwayat Bukhari dan Muslim).. Demikian pula.(Riwayat Abu Nu'.". Mereka menyuruh manusia memakai pakaian yang dibuat dari bulu domba (bulu kambing) yang halus..(Riwayat Thabrani). bersabda: "Akan timbul di akhir zaman orang-orang yang mencari keuntungan dunia dengan menjual agama.w..w bersabda: Sesungguhnya nanti selepas peninggalanku akan terjadi. • Kesilapan Menggadaikan Agama Kerana Dunia. tidak akan dapat diambil manfaat dari mendekatkan diri kepada mereka itu melainkan beberapa kesalahan belaka. Aku bersumpah akan menurunkan suatu fitnah yang akan terjadi di kalangan mereka sendiri. bahawa Rasulullah s. Mereka membaca Al-Quran tetapi tidak sampai melalui tenggoroknya. (ahli baca Al-Quran).-Daripada Abu Hurairah r.w bersabda: Kelak pada akhir zaman akan ada ulat-ulat qurra'.(Riwayat Tirmidzi).a..a.a.a. maka bersolatlah kamu..Dari Umamah Al-Bahili dari Nabi s.t.Dari Abu Umamah r.w.Rasulullah s. Padahal hati mereka adalah hati serigala (mempunyai tujuan-tujuan yang jahat).(Riwayat Tirmidzi). Jika kamu datang bersama mereka untuk mengerjakan solat. Mereka sebenarnya keluar dari agama bagaikan anak panah yang terlepas dari busurnya. Setiap terlepas .a bahawa Rasulullah s. biar kami memperoleh keduniaan mereka dan kami tidak akan mencampurkan mereka dengan agama kami. • Kesalahan Menipu Daya Dengan Bertopengkan Agama.aim).(Riwayat Ibnu Majah).

w.(Riwayat Ahmad). Daripada Abu Umamah r. sehingga jikalau mereka masuk ke lubang biawak pun kamu akan mengikuti mereka.]. (6) hasut menghasut sehingga jadi zalim menzalimi".. bahawa Nabi s..w bersabda.a.-Daripada Abu Sa'. berkata. berkata bahawa Rasulullah s. bersabda: "Kamu akan mengikuti jejak langkah umat-umat sebelum kamu. juga Kitab al-Fitan (Hadith 4015). menjawab.id Al-Khudri ra.(Riwayat Baihaqi). berkata.a. • Bahaya Ulama'. Apabila zina berleluasa di kalangan pemimpin kamu. tetapi sunyi daripada petunjuk.a..a.w. dari mereka (ulama') itu akan muncul bermacam-macam fitnah. (3) menghimpun harta sebanyak mungkin. menjawab. dan fitnah itu akan kembali kepada lingkungan mereka itu sendiri (umat Islam). "Ditanya kepada Nabi s. • Bahaya Akibat Berhenti Menyeru Kebaikan Dan Mencegah Kemungkaran.Anas ibn Malik r.w.w.w bersabda: Nanti dalam waktu tidak lama. bahawasanya Rasulullah s. "Ya Rasulullah.[Riwayat Ibnu Majah. sedangkan yang terakhir adalah perkara solat.a. (4) tipu menipu dalam merebut harta benda dunia.a.a.(Riwayat Thabrani dan Abu Nu'aim). "Siapa lagi kalau bukan mereka". Musnad Ahmad 3/187. bersabda: "Apa yang telah berlaku kepada Bani Israel. "Ya Rasulullah! Apakah Yahudi dan Nasrani yang kau maksudkan?" Nabi s.(Riwayat Hakim)... • Bahaya Ulama'. sehasta demi sehasta. (5) saling memarahi. maka orang-orang akan berebutan untuk bergantung kepada yang lain..a. "Apakah penyakit-penyakit umat-umat terdahulu itu?" Nabi s. (2) terlalu mewah. banyak berbicara tanpa difikirkan dahulu apa sebetulnya yang dibicarakan itu.w.Dari Ali r. • Bahaya Terjangkit Penyakit Umat-umat Dahulu.(Riwayat Muslim) • Bahaya Berbagai Macam Makanan.a.a. Tidak Dipedulikan. Adapun yang pertama kali terlepas itu adalah persoalan hukum. bersabda: "Umat ku akan ditimpa penyakit-penyakit yang pernah menimpa umat-umat dahulu". Sahabat bertanya.a. datang kepada manusia suatu zaman. 2/1331. Yang Menyebar Fitnah.a. dan tidak ada yang tinggal daripada Al-Quran kecuali hanya huruf dan tulisannya sahaja. berkata: Rasulullah s. akan berlaku kepada kamu.. Pakaian dan Banyak Bicara Sebelum Difikirkan. Masjid-masjidnya cantik dan megah. 'Ya Allah! Jangan kau temukan aku dan mudahmudahan kamu (sahabat) tidak bertemu dengan suatu masa di mana para ulama .-Daripada Abu Hurairah r.". sejengkal demi sejengkal. Ulama' mereka adalah yang paling jahat di antara yang ada di bawah langit.-Daripada Sahl bin Saad as-Saaidi r. ilmu pada urusan orang yang terendah di kalangan kamu dan kuasa dimiliki oleh orang yang rosak di kalangan kamu.bersabda: Kelak akan ada orangorang dari Umatku (Islam) memakan berbagai macam makanan dan memakai berbagai pakaian.salah satu pegangan."". "Penyakit-penyakit itu ialah (1) terlalu banyak seronok.a.. • Kesilapan Umat Islam Mengikuti Langkah-Langkah Yahudi Dan Nasrani.w. (apa akibat) apabila kami berhenti menyeru kebaikan dan mencegah kemungkaran?" Nabi s.w. katanya: Aku mendengar RasuIullah s. maka itulah seburuk-buruk manusia dari sebahagian Umatku (Islam).a." Sahabat bertanya. di mana agama Islam tidak tinggal kecuali hanya namanya sahaja.

bersabda.a. menghilangkan ilmu itu dengan mematikan alim ulama.(Riwayat Baihaqi). tetapi sunyi daripada petunjuk.-Daripada Abdullah bin Amr bin 'ash r.-Daripada Salamah binti alHurr r. maka mereka akan membohongi kamu. Anak kecil .a.Dan apabila kamu memberinya kepercayaan. Apabila berbicara dengan kamu. berkata: Aku mendengar Rasulullah s.(Riwayat Ahmad). • Orang Yang Baik Berkurangan Sedang Yang Jahat Bertambah Banyak. Maka apabila sudah ditiadakan alim ulama. bahawa Rasulullah s.(Riwayat Thabran).w. Apabila kamu mengikuti mereka... Maka apabila pemimpin yang jahil itu ditanya. bersabda: "Lagi akan datang suatu zaman. dan dari Al-Quran hanya tinggal huruf dan tulisannya sahaja. • Ketiadaan Imam Yang Layak Untuk Solat Berjemaah. Masjid-masjid indah dan megah. orang ramai akan memilih orang-orang yang jahil sebagai pemimpin mereka.sudah tidak diikut lagi.w. • Kesalahan Manusia Yang Berhati Syaitan.. dan orang yang penyantun sudah tidak disegani lagi. lidah mereka seperti lidah orang Arab (pada fasihnya). Mereka gemar menumpahkan darah dan tidak pernah berhenti dari melakukan kekejian.w bersabda: Kelak akan muncul suatu kaum dari umatku.. bersabda: Hampir datang suatu zaman.a. maka mereka akan memperdaya kamu..".a.Dari Ali r. Akan tetapi apabila kamu menghindar dari mereka.Dari Uqbah bin Amir r. Tetapi Allah s. aku mendengar Rasulullah s.a.a.-Daripada Aisyah r. Mereka meminum Al-Quran seperti meminum susu.t.a bahawa Rasulullah s. berkata.. maka mereka akan mengkhianati kepercayaan yang kamu berikan.a.Dari Ibnu Abbas r. bersabda: "Kelak akan datang di akhir zaman segolongan manusia.w. Dari mereka (ulama) itu akan muncul berbagai-bagai fitnah dan fitnah itu akan kembali ke lingkungan mereka sendiri (umat Islam). berkata: Aku mendengar Rasulullah s.w. maka mereka akan mencela kamu.(Riwayat Thabrani). tidak ada sedikit pun di hati mereka belas kasihan. di mana agama Islam hanya tinggal namanya sahaja.w. tidak mencabut (menghilangkan) akan ilmu itu dengan sekaligus dari (dada) manusia..a.(Riwayat Muslim) • Al-Quran Hanya Tinggal Tulisannya Sahaja.. bahawa Rasulullah s. Hati mereka seperti hati orang Ajam (pada fasiqnya).(Riwayat Ibnu Majah).w. Ulama mereka adalah yang paling jahat di antaranya yang ada di bawah langit.a. Mereka sesat dan menyesatkan orang lain." . namun hati mereka adalah hati syaitan. berkata. mereka akan berfatwa tanpa ilmu pengetahuan. orang ramai berdiri tegak beberapa masa.a.. Mereka tidak dapat memulakan sembahyang berjamaah kerana tidak mendapatkan orang yang boleh menjadi imam"."Bahawasanya Allah s..t. • Golongan Kaum Yang Meminum Ayat-Ayat Al-Quran. di mana wajah-wajah mereka adalah wajah manusia.w. seperti serigala-serigala yang buas.a. bersabda: "Tidak akan berlaku hari qiamat sehingga anak seseorang menjadi punca kemarahan (bagi ibu bapanya) dan hujan akan menjadi panas (hujan akan berkurang dan cuaca akan menjadi panas) dan akan bertambah ramai orang yang tercela dan akan berkurangan orang yang baik dan anak-anak menjadi berani melawan orang-orang tua dan orang yang jahat berani melawan orang-orang baik". • Bahaya Akan Ilmu Agama Beransur-ansur Hilang.

mereka bodoh.(Riwayat Turmidzi) • Ujian Iman Yang Berat Tidak Mengatasi Amal Soleh. 2/358. suatu masa. Dan meminta apa yang ada pada mereka bererti kesusahan.Abu Hurairah r. bersabda: "Dunia ini tidak akan Qiamat selagi orang yang paling seronok ialah orang yang rosak akhlak anak kepada orang yang rosak akhlak.a..w.. Barangsiapa mendapati (berada) pada masa itu.w bersabda: '"Kelak pada akhir zaman ada suatu golongan yang berbuat maksiat kalau ditanya mereka berkata' Allahlah yang mentakdirkan perbuatan itu kami lakukan. • Bahaya Fitnah Bagaikan Malam Yang Gelap-Gelita.' Orang yang menentang pendapat mereka pada zaman itu bagaikan orang yang menghunus pedangnya dalam jihad fisabilillah.a. Mereka itu sentiasa membanggakan diri dalam kehinaan.w.w.-Rasulullah s. sehingga orang berani berdusta dan bersumpah.w. bersabda: " Kelak akan datang atas umatku. Orang-orang pun akan menjual agamanya dengan harta benda duniawi. berkata.(Riwayat Muslim).. berbalik menjadi kafir memasuki pagi hari. bahawa Rasulullah s.w.. bersabda: "Dahulukanlah amal soleh di mana pada waktu itu akan terjadi huru-hara dahsyat bagaikan malam yang gelap gelita.. Ia menjual agamanya dengan keduniaan" .". Sedangkan orang pilihan apabila ia menyeru.a.. kecabulan. Kala itu seseorang menjadi Mukmin di pagi hari. orang beriman di kalangan mereka adalah lemah. bersabda: Mendekati hari kiamat akan terdapat berbagai macam fitnah laksana bahagian malam yang gelap-gelita. pasti tidak akan dihiraukan."'. seseorang pada pagi harinya beriman lalu pada petang harinya menjadi kafir. bahawa Rasulullah s.(Riwayat Tirmidzi).a. • Kesilapan Menyalahgunakan Takdir.a.a. Orang yang sopan-santun di tengah mereka adalah sesat.a. berbalik menjadi kafir memasuki petang hari. Sunnah di tengah mereka menjadi bidaah..".(Riwayat Hakim).]. Dan menjadi Mukmin di petang hari.. hendaklah ia memilih kelemahan dan meninggalkan kecabulan (penyelewengan) ". sedangkan orang fasik menjadi mulia.. adalah kekuatan agama manusia terletak pada dinar dan dirham (harta). Maka ketika itulah mereka dikuasai oleh orang-orang paling jahat di antara mereka. Nabi s. atau petang harinya kafir.a.Dari Abu Hurairah r.(Riwayat Thabrani).Daripada Anas bin Malik r.Abu Hurairah r. lalu pagi harinya menjadi mukmin.Dari Anas r. • Orang Yang Rosak Akhlak. Musnad. • Kekuatan Agama Manusia Terletak Pada Dinar dan Dirham (harta). pengkhianatan dan sebagainya). • Jalan Penghindaran Daripada Melakukan Maksiat dan Penyelewengan.a. sedangkan bidaah itu sendiri adalah sunnah.a berkata bahawa Rasulullah s.. sementara yang tua tidak menyuruh berbuat baik dan melarang yang mungkar. • Dilema Antara Berbuat Maksiat Dan Meninggalkannya.w.a.a berkata bahawa Rasulullah s. berkata bahawa Rasulullah s. pemuda mereka licik.-Dari Jabir r. dan orang yang menyuruh kepada perbuatan ma'.[Riwayat Ahmad.ruf malah menjadi tertuduh. yang mereka tidak sanggup lagi mencari penghasilan kecuali dengan jalan maksiat (antara lain penyelewengan). bersabda: "Akan datang atas manusia.a. . suatu masa di mana seseorang dihadapkan pada dua pilihan antara kelemahan dan kemaksiatan (kejahatan. bersabda: Apabila akhir zaman.

Sedangkan jika telah menjadi bentuk suap. maka hampir sahaja tiada ada seorang juga pun yang suka menunaikan amanah.Daripada Abu Hurairah r.a. Kemudian turunlah al-Quran. alangkah pula cerdik otaknya." Baginda ditanya: "Ya. apakah dari yang halal atau haram. Dalam riwayat lain Rasulullah s.a. bersabda: Ambillah pemberian.ah (berjual beli).-Daripada Huzaifah bin AI-Yaman r. alangkah indahnya pekerjaannya.a.(Riwayat Bukhari dan Muslim). maka tinggallah bekasnya seperti lepuh di tangan (menggelembung di tangan dari bekas bekerja berat seperti menggunakan kapak atau cangkul)."Akan datang suatu masa kepada manusia.w. Bahaya Maraknya Rasuah. berkata bahawa Rasulullah s. Dan jikalau ia seorang Nasrani atau Yahudi. hendaklah kamu lari menghindari perbuatan itu. Rasulullah saw.(Riwayat Nasae'i)."Kemudian berpagi-pagi (jadiIah) orang ramai berjual beli. sangat terpercaya dan orang ramai mengatakan. Selanjutnya Rasulullah saw. maka pihak yang bertugaslah yang akan menggembalikannya kepada ku (maksudnya jika dia seorang Nasrani atau Yahudi maka orang yang memegang kekuasaan / pemerintahlah yang dapat membantu aku untuk mendapatkan semua hak-hak ku daripadanya. Jikalau ia seorang Islam. Kesilapan Orang Tidak Lagi Mempedulikan Harta Halal Atau Haram.• • • • maka apabila masa itu sudah terjadi (timbul). menceritakan kepada kami tentang hilangnya amanah. Maka orang-orang itu lalu mengetahuinya melalui panduan al-Quran dan mengetahuinya melalui panduan as-Sunnah. kemudian menggelembunglah ia dan engkau melihat ia meninggi. Kemudian ia tertidur pula... memberitahu bahawasanya amanat itu turun ke dalam lubuk hati orang-orang yang tertentu. pernah memberitahu kami dua 2 buah hadis (mengenai dua kejadian yang akan berlaku). yang tidak peduli lagi seseorang di zaman itu dari mana harta diambil.) Ada pun pada hari ini maka saya tidak pernah berjual beli dengan kamu semua kecuali dengan Fulan dan Fulan (orang-orang tertentu sahaja)".. kemudian tertinggallah bekasnya seperti bekas yang ringan sahaja." "Maka sesungguhnya telah sampai masanya saya pun tidak memperdulikan manakah di antara kamu semua yang saya hendak bermubaya'.w. (apakah yang diambilnya itu halal atau haram)".w bersabda: "Akan datang kepada manusia suatu zaman.w.a. Ialu beliau bersabda. Sifat Amanah Akan Hilang Sedikit Demi Sedikit. "Rasulullah s. janganlah kamu . katanya. Jadi seperti bara api yang kau gillingkan dengan kaki mu.a. selama itu berbentuk sebuah pemberian. maka dalam agama. Yang pertama sudah saya lihat sedang yang kedua saya menanti-nantikannya.. "Alangkah tekunnya dalam bekerja.. lalu diambillah amanah itu dari dalam hatinya.a. maka agamanyalah yang akan mengembalikan kepada ku (maksudnya agamanyalah yang dapat menahannya dari khianat).. sampai dikatakan orang bahawasanya di kalangan Bani Fulan (di kampung yang tertentu) itu ada seorang yang sangat baik memegang amanah.(Riwayat Nasae'i). Padahal di dalam hatinya sudah tiada lagi keimanan sekali pun hanya seberat timbangan biji sawi.(Riwayat Ad Dailami).(Riwayat An Nasa'i).Mu'az bin Jabal berkata bahawa Rasulullah s. menceritakan hadis ini beliau mengambil sebiji batu kecil (batu kerikil) Ialu menggilingkannya dengan kakinya.. Ketika Rasulullah saw. "Seseorang itu tidur sekali tidur. padahal tidak ada apa-apa". Kesilapan Zaman Di Mana Halal Dan Haram Dianggap Sama Oleh Manusia. bersabda: Akan datang kepada manusia suatu masa. lalu diambillah amanah itu dari dalam hatinya. rasulullah! Ketempat mana kita akan lari menghindar?" Baginda menjawab: "Kepada Allah: Kepada Kitab-Nya dan kepada sunnah Nabi-Nya". di mana orang tidak lagi mempedulikan apa yang diperolehnya apakah itu usaha yang halal atau yang haram". di mana kala itu seseorang tidak lagi memperdulikan dari mana ia memperolehi hartanya.

di mana manusia menganggap halal riba dengan nama jual beli.. tampil seorang lelaki kepada Abdullah ibn Mas'. Maka dari itu.a.w. "Kamu dengarkah apa jawapan beliau? Siapakah yang akan tanya beliau mengenainya?" Daku berkata. kecuali akan menambah jauh dari Allah ( dari ajaran agama). Ingat. Dan emas itu adalah emas zakat yang pertama sekali dikutip. "Kami sedang duduk bersama Abdullah ibn Mas'. saksi palsu berleluasa sedang saksi benar akan sukar ditemui dan tulisan tersebar luas.a. berkata: "Pada suatu masa dibawa ke hadapan Rasulullah s. Maka sahabat berkata: "Hai RasuIullah! Emas ini adalah hasil dari galian kita".. "Allah dan RasulNya telah berkata benar.Sabda Rasulullah s.-Daripada Ibnu Omar r. Kesilapan Maraknya Praktik Riba.w.w.a.Daripada Abu Hurairah r. Para sahabat bertanya: "Apa yang harus kami lakukan pada waktu seperti itu wahai Rasulullah?" Baginda menjawab: "Lakukanlah seperti yang dilakukan oleh para pengikut Isa bin Maryam. dan mereka tidak bertambah dekat kepada Allah.a..w bersabda: Akan datang suatu masa. Perniagaan. Selesai solat.[Riwayat Ahmad. lalu memikul kayu.Thariq ibn Shibab berkata. Ingat.. di mana tidak tersisa dari mereka seorang pun kecuali menjadi pemakan riba.". Jika kamu membangkang kepada mereka.(Riwayat Baihaqi)." Semasa pulang kami bertanya sesama sendiri. "Biar saya yang tanya beliau.ud dan berkata.a. "Nanti kamu akan dapati banyak galian-galian. Kesilapan Rakus Terhadap Hal Dunia. Akan tetapi. terdapat satu ucapan khusus untuk orang kenamaan. : "Sebelum Qiamat tiba. lingkaran Islam selalu berputar. Emas itu telah dibawa oleh Bani Sulaim dari tempat tambang (galian) mereka. Melimpahnya Harta Benda Dan Luasnya Perniagaan Serta Banyak Media Massa.(Riwayat Tabrani)..a. kelak akan berkuasa atas kamu pemimpin-pemimpin yang akan memutuskan untuk diri mereka sesuatu yang tidak diputuskan untuk kamu. mati dalam ketaatan kepada Allah jauh lebih baik daripada hidup dalam keadaan bermaksiat kepadaNya".w bersabda: Sungguh akan ada beberapa kaum yang bertempat tinggal di dekat (lereng) gunung.(Riwayat Thabrani) Perdagangan." Jawab beliau. di mana mereka menyebar dengan membawa gergaji.(Riwayat Ibnu Majah) Rasulullah s..(Riwayat Ibnul Qayyim). janganlah kamu memisahkan diri dari Al-Quran. lalu orang-orang fakir datang kepada mereka untuk sesuatu keperluannya. perdagangan tersebar luas sehingga wanita akan turut suaminya dalam perniagaan..: (Jika) Hari Kiamat telah hampir terjadi. Kerana. Ramai Orang Kaya Tinggal Di Lereng Gunung.. lalu daku pun bertanya beliau sebaik sahaja beliau keluar. Beliau meriwayatkan dari Baginda s. maka mereka pasti akan menyesatkan kamu.w. kemudian mereka berkata: "Kembalilah kepada kami esok. perhubungan keluarga akan putus. maka sudah tentu mereka akan membunuh kamu.w. sepotong emas.(Riwayat Bukhari). dan yang akan menguruskannya adalah orang-orang yang jahat". Lalu Nabi s.ud apabila datang seorang lelaki memberitahu waktu solat sudah tiba. Munculnya Galian-galian Bumi. berkata Rasulullah s. Terputusnya Persaudaraan. Maka kami pun bangun dan menuju ke masjid.- . "As-salamu'. menjawab.Rasulullah s. apabila kamu mematuhinya. Al-Quran dengan penguasa akan berbeza arah. Tidaklah keengganan kamu meninggalkannya lalu mencegah kamu dari kemiskinan dan keperluan hidup.a.• • • • • • mengambilnya. maka berputarlah bersama Al-Quran ke mana pun ia mengarah. tidak bertambah manusia kecuali loba (rakus akan harta benda).alaika wahai Abu Abdur Rahman.. 1/407]." Kemudian Allah menyatukan gunung itu atas mereka. maka pasti ia akan terkena oleh debunya.a.a. bersabda: Sungguh akan datang kepada manusia suatu masa.. Tersebar Luasnya Tulisan-Tulisan. Dan barangsiapa yang tidak mahu memakannya. Saksi Palsu. Ingat. Musnad.

(Riwayat Bukhari dan Nasae'.(Riwayat Muslim). bahawa Rasulullah s.a... kemudian orang-orang yang hidup selepas mereka. sehingga terjadilah kerosakan (kehancuran perpaduan umat). Maka ada yang menanyakan: Apa itu Ruwaibidhah? Dijawab baginda s. dan akan dituduh berkhianat orang yang terpercaya. Serta akan bertutur padanya Ruwaibidhah.a. beberapa pemimpin yang berdusta dan berbuat aniaya.w. Dosa Pemimpin Yang Menipu Rakyat. Kesilapan Umat Islam Tertimpa Penyakit Orang Kafir.. bersabda: Akan datang kepada manusia tahun-tahun yang penuh muslihat.i)." Para sahabat bertanya: "Apa yang kamu perintahkan kepada kami.(Riwayat Bukhari) Kesalahan Hilangnya Amanat Dan Munculnya Orang-Orang Gemuk.w bersabda:"Sesungguhnya di kalangan kamu nanti akan tertanam kemahuan besar kedudukan (politik) dalam kerajaan.Daripada Abu Hurairah r. kemudian orang-orang yang hidup selepas mereka. dua kali atau tiga kali (generasi)?" Kemudian sabda Rasulullah: " Sesudah mereka ada suatu kaum yang berhak menjadi saksi tapi diminta kesaksiannya (tidak dijadikan sebagai saksi). berkata bahawa Rasulullah s.a. berkata tentang peristiwa-peristiwa selepas zamannya. bermegah-megahan.. iaitu: berupa kejahatan. bersabda: " Sesungguhnya sebaik-baik kamu adalah yang hidup pada masaku.w.Dari Zahdam bin Mudlorrib r...a.ab bin Ujrah r.. berkata bahawa Rasulullah s.Dari Abu Hurairah r. dan perkara-perkara yang kamu membencinya. Kesilapan Manusia Di Tahun-Tahun Yang Penuh Tipu Muslihat..w. Kebencian Terhadap Pemerintahan Kediktatoran. Dan kalau sudah terjadi demikian muncullah orangorang gemuk di antara mereka" .". bersabda: Umatku (Islam) nanti akan ditimpa penyakit masyarakat.a. menjawab: "Berikan kepada mereka akan hak mereka.a.(Riwayat An-Nasae'. dan akan didustakan orang yang benar..w..a. Sesungguhnya yang demikian itu akan menjadikan kamu menyesal dan susah pada Hari Kiamat.Daripada Abu Hurairah r. saling benci-membenci dan saling hasut-menghasut.. orang yang bodoh dan hina ditugaskan menangani kepentingan umum.i).a. kebencian. berkata.• • • • • • • Dari Umar bin Tsa'.a. jika hal ini terjadi wahai Rasulullah?" Rasulullah s.Ka'.w. Sebaik-baik ibu adalah yang mahu menyusui anak (ertinya sebaik-baik pemimpin adalah yang memperhatikan kepentingan rakyat).. kesombongan. setelah aku tiada.lab r. mereka berkhianat dan tidak dapat dipercaya.(Riwayat Hakim)..a.w.a.w bersabda: Sebahagian dari tanda-tanda dekatnya Hari Kiamat.-Ibnu Mas'.w bersabda: Akan datang di kemudian hari nanti. Dan pena-pena akan bermunculan yang menunjukkan banyaknya bacaan dan tulisan. mendengar Imron bin Khushoin berkata bahawa Rasulullah s." Imron berkata: "Aku tidak mengerti.a. perselisihan dalam hal dunia. Perhiasan Rumah Sama Dengan Perhiasan Pakaian. dan mohonkanlah kepada Allah akan hakmu. Maka barang siapa yang membenarkan kedustaan mereka dan membantu (mendukung) tindakan mereka .Rasulullah s.a. sesudahku nanti kamu akan menyaksikan kediktatoran.a.w bersabda: Hari Kiamat tidak akan tiba. berkata bahawa Rasulullah s.w. : Iaitu.ud berkata. adalah tersebarnya (melimpahnya) harta benda dan luasnya perniagaan. dan seburuk-buruk ibu adalah ibu yang tidak mahu menyusui anaknya (ertinya seburuk-buruk pemimpin adalah pemimpin yang tidak memperhatikan kepentingan rakyat).a. bersabda: "Sesungguhnya. Akan dipercaya orang yang berkhianat. bahawa Rasulullah s. mereka bernazar (berjanji) tidak menepatinya.(Riwayat Bukhari dan Muslim). di mana akan dibenarkan padanya orang yang berdusta.(Riwayat Ibn Majah) Bahaya Pemimpin Yang Diktator.a. Apakah Rasulullah s.a. sehingga manusia membangun rumah dan melukisnya sebagai lukisan pakaian. berkata bahawa Rasulullah s.

Ibnu Mas'.w.(Riwayat Turmidzi.Dari Ubadah bin Shamit r. maka janganlah mentaati orang yang berbuat durhaka kepada Allah Azza Wa jalla.a.. Dan ia tidak akan dapat sampai datang ke telaga (yang ada di syurga). berkata.a.w.. dan Allah tidak akan memberikan perbaikan/pertolongan kepada mereka. bersabda: Kelak pada akhir zaman akan ada angkatan tentera sejak pagipagi dalam kemurkaan Allah.Daripada Abu Hurairah r.a. : "Qiamat tidak akan tiba sehingga muncul 30 dajjal.w. menjawab: Pembunuhan demi pembunuhan. 2/457].. Bahaya Semua 30 Para Dajjal Mengaku Sebagai Utusan Allah. semua mengaku sebagai utusan Allah. Dosa Pemimpin Yang Membuat Kerosakan. Lalu para sahabat bertanya: Apa yang dimaksud 'harj' (kekacauan) itu. Kesalahan Pemimpin Yang Menyembunyikan Hak Rakyat. Dan barangsiapa di antara mereka yang membuat maksiat kepada Allah. Bahaya Pembunuhan demi pembunuhan. bersabda.w. hingga munculnya banyak kekacauan. maka barangsiapa yang hadir di situ janganlah ia mengambil sesuatu pun daripada harta . Di dalam riwayat lain ada disebutkan..a. "Sudah dekat suatu masa di mana sungai Furat akan menjadi surut airnya lalu ternampak perbendaharaan daripada emas.(Riwayat Muslim).[Musnad Ahmad.w.a.w. "Nabi s. bahawasanya Rasulullah s.a. bersabda: "Akan datang atas manusia suatu masa. bersabda": "Sesungguhnya di hari-hari mendekati kiamat ditandai dengan hilangnya kemanfaatan ilmu. di mana keadaan orang mukmin pada masa itu lebih hina daripada domba" .(Riwayat Thabrani).a. berkata bahawa Rasulullah s..a.ud r. Oleh kerana itu waspadalah kamu sekalian! Jangan sampai kamu sekalian dijadikan perisai buat mereka. Maka terbunuh sembilan puluh sembilan 99 daripada seratus 100 orang yang berperang.a. Peperangan Di Kawasan Sungai Furat (Iraq) Kerana Merebut Kekayaan. tumbuhnya kebodohan dan banyak terjadi pembunuhan. dan waktu petang juga dalam kemurkaan Allah. Dan masing-masing yang terlibat berkata: "Mudah-mudahan akulah orang yang terselamat itu". Kesilapan Zaman Di Mana Orang Mukmin Lebih Hina Daripada Domba. harta bertambah.a. Barangsiapa yang menemui kejadian seperti itu." .a.a.. wahai Rasulullah? Nabi s..w.w. bahawa Rasulullah s. berkata bahawa Rasulullah s. sedangkan kamu sendiri tidak mengetahuinya.Dari Abu Umamah r.• • • • • • • • yang aniaya itu. "Apakah harj?" Baginda bersabda. Bahaya Tentera Yang Kejam. Barangsiapa di antara mereka taat kepada Allah.Abu Hurairah r.. lalu mereka berkata bahawa Rasulullah s. maka mereka akan mendapat dosa dan kamu harus bersikap sabar.(Riwayat Thabrani dan Hakim). bahawa Rasulullah s. Mereka menyembunyikan atasmu sesuatu yang menjadi hakmu sedang kamu mengetahuinya. dan bukanlah aku daripadanya. bersabda: Nanti kamu sekalian akan dikuasai para pemimpin yang selalu membuat kerosakan..il berkata:"Saya duduk bersama Abdullah dan Abu Musa.a berkata bahawa Rasulullah s.. " Bunuh-membunuh.a. Ramai orang yang berperang untuk merebutkannya.Dari Anas r. berlaku huru-hara dan al-Harj berleluasa..a.. berkata. maka ia bukan termasuk umatku.(Riwayat Thabrani).." Seorang sahabat bertanya. bersabda: Sesudahku nanti ada pemimpin-pemimpin yang menguasai urusanmu. Nasae'.a."". Hilangnya Kemanfaatan Ilmu..(Riwayat Ibnu Asakir).(Riwayat Muslim). bersabda: Tidak akan terjadi kiamat.w.i dan Hakim). Mereka mengetahui urusanmu.Wa'.Daripada Abu Hurairah r. bersabda: 'Tidak terjadi hari qiamat sehingga Sungai Furat (Sungai Euphrates iaitu sebuah sungai yang ada di lraq) menjadi surut airnya sehingga ternampak sebuah gunung daripada emas. maka bagi mereka akan mendapat pahala dan kamu harus bersyukur.

a. arak dan kecapi-kecapi (alat-alat muzik).Rasulullah s. yang akan menghancurkan kekuatan (kekuasaan) mereka walaupun telah berkumpul menghadapi mereka dari segala penjuru. berkata bahawa Rasulullah s.(Riwayat Tirmidzi). bersabda: Tidak terjadi kiamat. bersabda: Di antara tanda-tanda dekatnya Hari Kiamat adalah laki-laki menyerupai wanita dan wanita menyerupai laki-laki..w. Dan sesungguhnya aku meminta kepada Tuhanku supaya umatku tidak dibinasakan-Nya dengan kemarau yang merata dan tidak dikuasakan kepada mereka musuh dari luar bangsa mereka sendiri lalu musuh itu menghancurkan kekuatan (kekuasaan) mereka.itu".w.a.Daripada Anas bin Malik r...Rasulullah s.Daripada Abu Hurairah r. • Kesilapan Laki-Laki Menyerupai Wanita Dan Wanita Menyerupai Laki-Laki. (pemimpin) tetapi ketenteraman berkurang.a. banyak umara'. bersabda: Sesungguhnya Allah memperlihatkan kepadaku bumi dalam bentuk kecil.w.w. dan mereka tidak akan mencium baunya syurga.(Riwayat Thabrani)..a.. yang merah dan yang putih. Kedua-dua golongan ini tidak akan masuk syurga dan tidak akan dapat mencium bau wanginya. berlenggang lenggok waktu berjalan.w bersabda: Sesungguhnya nanti akan benar-benar terjadi. lalu aku dapat melihat negeri-negeri Timur dan Barat.a. bersabda: "Ada dua golongan yang akan menjadi penghuni Neraka yang belum lagi aku melihat mereka.. Kepala mereka (sanggul di atas kepala mereka) bagaikan bonggol (goh) unta yang senget. • Musuh-Musuh Dari Luar Bangsa Tidak Menghancurkan Kekuatan Umat Islam Walaupun Dikepung Dari Segala Penjuru. Satu tahun seperti satu bulan dan satu bulan laksana satu minggu. Satu minggu bagaikan satu hari. Dan diberikan kepadaku dua 2 simpanan kekayaan.. Dan sesungguhnya Aku memberikan umatmu bahawa Aku tidak membinasakan mereka dengan kemarau yang merata dan tidak akan menguasakan mereka musuh-musuh dari luar bangsa mereka sendiri.a bahawa Rasulullah s. • Kesilapan Dikatakan Manusia Halalnya Arak. bersabda: Sebahagian dari tanda-tanda dekatnya Hari Kiamat adalah banyaknya bacaan (ramai yang pandai membaca) dan sedikit di antara mereka yang mengerti agama. Perzinaan. berkata: Rasulullah s. berkata bahawa Rasulullah s. Pertama. Sesungguhnya bau wangi syurga itu sudah tercium dari perjalanan yang sangat jauh .(Riwayat Abu Dawud). Kedua. pakaian sutera. akan ada suatu kaum dari Umatku (Islam) yang mengatakan halalnya perzinaan. • Kesilapan Ramai Pemimpin Tetapi Tidak Dapat Menjamin Ketenteraman.w. • Masa Berlalu Bagaikan Kobaran Api. Mereka hanyalah akan membinasakan sesamanya dan mereka menawan sesamanya (perang saudara). Dan sesungguhnya umatku akan sampai kekuasaannya ke negeri-negeri yang diperlihatkan kepada-ku.Daripada Ibn Abbas r.(Riwayat Muslim).hingga waktu terasa saling berdekatan. bersabda. menghayun-hayunkan bahu. dan satu hari ibarat satu jam.(Riwayat Abu Nu'aim).w.(Riwayat Thabrani) • Dosa Orang Tua Mewarnakan Rambutnya Dengan Warna Hitam.a. seperti tembolok burung merpati.Dari Abdurrahman Al-Anshari r.. perempuan yang berpakaian tetapi bertelanjang....(Riwayat Bukhari dan Muslim)..a. Akan ada di akhir zaman nanti orang-orang yang mengecat rambut mereka dengan warna hitam.Rasulullah s.a. Dan sesungguhnya Tuhan telah berfirman: "Hai Muhammad! Sesungguhnya Aku tidak dapat ditolak. serta satu jam laksana kobaran api (cepat sekali berlalu). • Dosa Dua 2 Golongan Baru Di Akhir Zaman (Penguatkuasa Tempatan Yang Kejam Dan Wanita Mendedahkan Aurat). golongan (penguasa) yang mempunyai cemeti-cemeti bagaikan ekor lembu yang digunakan untuk memukul orang.a. Pakaian Dari Sutera Dan Kecapi-Kecapi (Alat-Alat Muzik).a.

Ketika kamu engkar dan berkata: Apakah kita pernah membincangkan peristiwa ini? Maka apabila kamu melihat peristiwa itu.Samurad bin Jundad r. Barangsiapa yang membencinya. mereka akan selamat.. "Beliau (Nabi) mendengar apa yang ditanyakan. bersabda: Nanti akan ada penguasa. "Di mana orang yang yang bertanya tentang Hari Qiamat tadi?" Lalu Arab Badwi menyahut.. bersabda: "Demi Allah yang diriku di tanganNya.w bersabda: Hari Kiamat tidak akan tiba.w...(Riwayat Ibnu Abi Syaibah dan Thabrani). "Bilakah akan terjadi Qiamat?". pun meneruskan percakapannya.-Daripada Abu Hurairah r.a. bersabda: Sebelum Hari Kiamat terjadi (tiba).Daripada Abu Hurairah r.(Riwayat Muslim dan Abu Daud).a. fitnah dan penderitaan hidup).w.w. tetapi mereka ada juga pengikutnya. maka ia akan bebas.(Riwayat Bukhari).". 9/73]. barangsiapa yang mengingkarinya akan selamat.a. "Ya! Saya hai Rasulullah. Barangsiapa yang menjauhi mereka.w.a. maka ia akan binasa.(Riwayat Nu'.aim) • Berbagai Peristiwa Besar..w. lalu ia berhenti di atasnya seraya berkata.a. bersabda: "Selagi akan datang suatu masa di mana orang yang beriman tidak akan dapat . • Berbagai Keajaiban Yang Tidak Diduga.a.w.ala dan ketahuilah bahawa peristiwa itu adalah awal dari Hari Kiamat. bahawa Rasulullah s. • Pemimpin Yang Diingkari Rakyat.w selesai dari percakapannya beliau bersabda.. Maka sebahagian yang hadir berkata." Sehingga apabila Nabi s..rabi (Arab Badwi) dan terus bertanya kepada Rasulullah s.34). berkata: "Pada suatu masa ketika Nabi s. barangsiapa yang bergaul (mendukung) dengannya. "Apa yang dimaksudkan dengan mensia-siakan amanah itu?" Nabi s. berkata. ia akan aman sentosa. kamu akan lihat berbagai peristiwa besar. Barangsiapa yang menentang mereka (tidak mengikuti dan tidak mendukung perbuatannya). sehingga nampak berbagai peristiwa besar yang tidak pernah kamu saksikan sebelumnya.w. tetapi pertanyaan itu tidak disukainya. bahawa Rasulullah s. tiba-tiba datang seorang A'. :"Qiamat tidak akan tiba sehingga seorang akan melalui suatu pusara dan berkata.(Sahih Muslim 18. • Abu Hurairah r.. (ujian bencana." Arab Badwi itu bertanya pula.w. • Waktu Kebinasaan Apabila Urusan Amanah Telah Disia-Siakan. berkata bahawa Rasulullah s.a.w sedang berada suatu majlis dan sedang bercakap-cakap dengan orang yang hadir. ingatlah akan Allah Ta'..".a.." Sementara yang lain pula berkata. bersabda. Rasulullah s." Maka Nabi s.(Riwayat Muslim).a.Dari Abu Hurairah katanya.[Riwayat Bukhari.Dari Ummi Salmah r. melainkan bala &lsquo.a.a. menjawab.Dari Ibnu Abbas r.".". tetapi kamu mengingkari (perbuatan)nya. "Apabila urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya maka tunggulah kedatangan Hari Qiamat. "Bahkan beliau tidak mendengar pertanyaan itu. • Penguasa Tempatan Yang Diingkari Rakyat..daripadanya". kamu sekalian mengenalnya tetapi kamu mengingkarinya.a.a bahawa Rasulullah s..a. tidaklah dunia akan lenyap sehingga (datang keadaan di mana) seseorang melewati kubur. • Punca Kebinasaan Seseorang Akibat Melayani Kehendak Orang Yang Mencela Keaiban . bahawa Rasulullah s.a. Kitab al-Fitan.Dari Samurah. Maka Nabi s.a.a.a.. meriwayatkan bahawa beliau dengar Rasulullah s.w. bersabda: "Apabila amanah telah disia-siakan maka tunggulah Hari Qiamat. "Alangkah baiknya kalau aku menempati tempat penghuni kubur ini.(Riwayat Thabrani dan Al-Bazzar).w bersabda: Kelak akan ada pemimpin yang kamu mengenalnya.a. "Alangkah baiknya jika daku yang berada di tempatnya. • Mengharapkan Kematian Kerana Beratnya Beban Kehidupan.." Dan bukanlah Ad-Din (agama) yang mendorongnya berangan-angan seperti ini.

qil bin Yasar r. "Bahawasanya kami sedang duduk bersama Rasulullah s.a. maka kebinasaannya adalah berpunca dari menepati kehendak kedua orang tuanya. apakah maksud perkataan engkau itu ? (kebinasaan seseorang dari kerana isterinya. bersabda:" Beribadat di saat-saat huru hara (dunia kacau bilau) adalah seperti berhijrah kepadaku". bersabda: "Kelak akan datang kepadamu suatu masa. "Tidak! Keadaan kamu di hari ini adalah lebih baik daripada keadaan kamu di hari itu". bersabda.w. "Wahai Rasulullah s. saudara yang menjadikan tenteram dengannya dan sunnah yang dikerjakannya..w.• • • • • • menyelamatkan imannya. Maka jawab sahabat. Tatkala Rasulullah s.a.a. atau anaknya.(Riwayat Tirmidzi). maka berbahagialah orang yang asing.a. atau jirannya?)". Kalau ia tidak mempunyai isteri dan anak. bersabda: Sesungguhnya Islam itu pada mulanya asing (tidak dikenal) dan kelak akan kembali asing lagi.a.w. berkata Rasulullah s.w.w.Khudzaifah r.w. Kami akan memberikan penumpuan kepada masalah ibadat sahaja dan tidak usah mencari rezeki".. Maka apabila ini telah terjadi.. bersabda: Akan datang kepada manusia suatu masa di mana orang yang berpegang kepada agamanya bagaikan orang yang menggenggam bara api. "Mereka akan mencelanya dan mengaibkannya dengan kesempitan kehidupannya. bahawa Rasulullah s.w. Dan kamu menutupi (menghias) rumah kamu sepertimana kamu memasang kelambu Ka'bah?". iaitu mereka yang memperbaiki apa yang dirosak manusia dari sunnahku pada masa setelah aku tiada nanti.a.a. bersabda: "Bagaimanakah keadaan kamu pada suatu saat nanti. yang pada masa itu tidak ada yang lebih baik (mulia) daripada tiga 3 perkara: Dirham (wang) yang halal.". Dan bila diangkatkan satu hidangan diletakkan pula satu hidangan yang lain.. Nabi s.-(Riwayat Muslim). "Wahai Rasulullah.a. maka kebinasaannya adalah berpunca dari menepati kehendak kaum kerabatnya (adik beradiknya sendiri) atau dari menepati kehendak jirannya". Maka apabila zaman itu telah terjadi.a. Islam Menjadi Terasing Lagi:. berkata bahawa Rasulullah s.. atau orang tuanya. berkata.melihat kepadanya baginda menangis dan menitiskan air mata kerana mengenangkan kemewahan Mus'ab ketika berada di Mekkah dahulu (kerana sangat dimanjakan oleh ibunya) dan kerana memandang nasib Mus'ab sekarang (ketika berada di Madinah sebagai seorang Muhajirin yang terpaksa meninggalkan segala harta benda dan kekayaan di Mekkah).(Riwayat Tirmidzi) Tiga 3 Perkara Yang Semakin Mulia & Sukar. atau keluarganya.w.-Daripada Ma'.a.a. kecuali bila ia lari membawanya dari suatu puncak bukit ke puncak bukit yang lain dan dari suatu lubang kepada lubang yang lain.t.w..(Riwayat Turmidzi) Islam Bagaikan Menggenggam Bara Api. Empat 4 Macam Golongan Mengerjakan Ibadat Haji:-Dari Anas bin Malik r. Tiba-tiba datang Mus'ab bin Umair r. berkata. menjawab.w. Dan jikalau orang tuanya sudah tiada lagi..(Riwayat Baihaqi) Berzuhud Adalah Lebih Baik Berbanding Kemewahan.a. Sahabat bertanya. dan tiada di atas badannya kecuali hanya sehelai selendang yang bertampung dengan kulit.Daripada Anas bin Malik r. tentunya di waktu itu kami lebih baik daripada di hari ini.a.w. di dalam masjid.a.. Maka dari kerana itu ia terpaksa melayan kehendak mereka dengan menceburkan dirinya di jurang-jurang kebinasaan yang akan menghancurkan dirinya". pergi di waktu pagi dengan satu pakaian.(Riwayat Thabrani). kebinasaan seseorang adalah berpunca dari menepati kehendak isterinya dan anak-anaknya.Rasulullah s.a. Kemudian Nabi Muhammad s. segala pencarian (pendapatan kehidupan) tidak dapat dicapai kecuali dengan perkara yang membabitkan kemurkaan Allah s. . dan pergi di waktu petang dengan pakaian yang lain pula. Lalu Nabi s.a. Kelebihan Ibadat Di Saat-Saat Huru-hara.-Daripada Ali bin Abi Thalib r.

a.Daripada Abi Najih 'Irbadh bin Sariyah r. "Aku berwasiat akan kamu supaya sentiasa bertakwa kepada Allah dan mendengar serta taat (kepada pemimpin) sekalipun yang memimpin kamu itu hanya seorang hamba.w.w.(Riwayat Bukhari).. berkata bahawa Rasulullah s.Umar r. bersabda: "Dunia tidak akan hilang (kiamat) sehinggalah bangsa Arab akan dikuasai oleh seorang lelaki daripada keluargaku (keturunanku ) yang namanya sama denganku". "Telah menasihati kami oleh Rasulullah s.a. bahawa Rasulullah s. kemudian yang meninggalkan itu tidak kembali lagi kecuali hanya sebahagian kecil sahaja. berkata.-Dari Abu Hurairah r. bersabda: Sesungguhnya keimanan akan kembali menghimpun ke Madinah. Maka hendaklah kamu berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para khulafa Ar-Rasyidin AlMahdiyin (Khalifah-khalifah yang mengetahui kebenaran dan mendapat pimpinan ke jalan yang benar) dan gigitlah sunah-sunah itu dengan gigi geraham dan jauhilah perkara-perkara yang baru (bid'ah) yang diada-adakan.a. ibarat ular yang kembali menghimpun di dalam liangnya..w.a. 4) Ahli qira'at (pembaca Al-Quran) mengerjakan ibadat haji hanya untuk mencari nama dan kemegahan.(Muttafaq Alaih)..a.Daripada Abu Hurairah r.w bersabda: " Sesungguhnya akan datang suatu masa. bahawa Nabi s.a. "Ya Rasulullah! Seolah-olah ini adalah nasihat yang terakhir sekali maka berilah pesanan kepada kami.a. sesungguhnya Rasulullah s. Kemudian mereka keluar lagi dari kota itu dan tidak kembali selamanya.. Keinginan Melihat Rasulullah s.. berkata. Sesungguhnya sesiapa yang panjang umurnya daripada kamu pasti ia akan melihat perselisihan yang banyak.a.. Sesungguhnya Imam Mahdi itu akan keluar di akhir zaman. di mana seseorang ingin (dapat) melihat aku.-Dari Abu Hurairah r. maka mimpi seseorang hampir tidak dusta (apa yang dimimpikan terjadi dalam kenyataan).) yang telah disempurnakan oleh Allah akan segala kebaikannya pada satu malam . Al Mahdi itu dilahirkan dari keturunan Ahlul Bait (keturunan Siti Fatimah r.w.(Riwayat Ahmad).".w. yakni dari puteri baginda yang bernama Fatimah. maka itu dianggap lebih untung baginya daripada mendapat (seperti) keluarga dan hartanya ". kerana sesungguhnya tiap-tiap bid'ah itu adalah sesat. Berhimpunnya Kebenaran Iman ke Madinah.(Riwayat Abu Daud dan Tirmidzi).a.. bersabda: Kelak penduduk Mekkah akan keluar meninggalkan Mekkah.a.a. Daripada Abdullah bin Mas'ud r. berkata: Rasulullah s. lalu kami berkata.. akan satu nasihat yang menggetarkan hati kami dan menitiskan air mata kami ketika mendengarnya.a. Penduduk Mekkah Meninggalkan Kota Mekkah.a.(Riwayat Imam Abu Daud dan Tirmidzi) Imam Mahdi itu termasuk dalam lingkungan ahli kerabat atau keluarga Rasulullah s.a.(Riwayat Abu Daud Dan Hakim).• • • • • • • • • bahawa Rasulullah s.a.w." Lalu baginda pun bersabda.(Muttafaq Alaih) Takwa Dan Perpaduan Asas Keselamatan Di Akhir Zaman.. Kemudian yang sedikit itu menjadikan kota itu penuh bangunan. 3) Ramai fakir miskin pergi haji dengan tujuan untuk mengemis. 2) Terdapat orang kaya pergi haji hanya untuk berniaga.a. sedang mimpi orang mukmin adalah sebahagian dari seperempat puluh enam 1/46 dari kenabian"." Percaya Pada Mimpi.".w bersabda: "Kelak apabila akhir zaman terdapat empat 4 macam golongan mengerjakan ibadat haji iaitu: 1) Para pemimpin mengerjakan ibadat haji hanya untuk 'makan angin'.(Riwayat Tirmidzi). namanya Muhammad bin Abdullah atau Ahmad bin Abdullah..w bersabda: " Jika zaman telah mendekati hari kiamat.

• Pemberian Harta Tanpa Berkira Dari Pemerintahan Al-Mahdi.".a. Sejak itu. lalu beliau berkata.a. dalam hal budi pekertinya. berkata. kemudian Baginda menggenggam bucunya lalu bersabda. kerana memang betul-betul berlaku adil dan banyak pula harta yang diberikan. Nabi s. Imam Mahdi menegakkan Syari'at Islam serta menghidupkan apa-apa yang sudah tercicir dari sunnah Rasulullah s. Mereka sentiasa berjaya". mancung hidungnya. bersabda: "Sentiasa di kalangan kamu ada golongan yang berjaya (dalam perjuangan mereka). seluruh isi bumi dipenuhi olehnya dengan kejujuran dan keadilan.a.a. maka tujuh puluh satu 71 golongan masuk neraka dan hanya satu golongan sahaja yang masuk syurga.. ia berkata.(Riwayat Abu Daud).[ Riwayat Abu Daud.w.a berkata.w. berkata: Rasulullah s. sebagaimana yang sebelum itu penuh dengan kezaliman dan penganiyaan. Kitab al-Mahdi] • Imam Mahdi itu lebar dahinya. sebelum jazirah Arab kembali menjadi padang rumput dan dialiri oleh sungai-sungai.". menjawab..(Riwayat Abu Daud).w. bahawa Rasulullah s. • Imam Mahdi dikurniai ketetapan kuasa dan di masa pemerintahannya amat luaslah rezeki umat.a.w bersabda: Al-Mahdi adalah keturunanku. yakni tidak serupa perihal sifat-sifat badaniyahnya.w.a.w...[Musnad Imam Ahmad. berkata: "Demi Allah.a. "Ambillah" maka peminta itu akan membentangkan jubahnya dan dicurahkan wang kepadanya. Beliau akan memenuhi bumi dengan keadilan dan kebaikan sebagaimana (sebelum itu) ia telah dipenuhi kezaliman serta penindasan dan beliau akan memerintah selama 7 tahun. . Ia menyebar-nyebarkan harta itu dengan merata.-Daripada Mughirah bin Syu' bah r.w. • Abu Sa'. Demi Tuhan yang diri ku di dalam kekuasaanNya.a. bahawa Rasulullah s..(Riwayat Ahmad).Abu Sa'.w.w. • Dan ia (Imam Mahdi) menetap selama tujuh 7 tahun.a. • Imam Mahdi itu menyerupai Rasulullah s.(Riwayat Bukhari). tetapi tidak menyamai dalam bentuk rupa atau bentuk tubuhnya." Baginda s. hanya satu golongan sahaja yang masuk syurga dan tujuh puluh dua 72 lagi akan masuk neraka. bersabda: "Al-Mahdi adalah keturunanku dari anak-cucu Fatimah r. bersabda: "Umat Yahudi telah berpecah-belah menjadi tujuh puluh satu 71 golongan. dahinya luas dan hidungnya panjang.id al-Khudri r. bersabda: Tidak terjadi kiamat. lalu membentangkan jubah tebal Baginda dan menunjukkan gaya peminta itu." Sahabat bertanya: "Mana yang selamat?" Nabi s.id r. umatku akan berpecah belah menjadi tujuh puluh tiga 73 golongan.] • Golongan Yang Sentiasa Menang.(Riwayat Ibnu Majah). Umat Nasrani telah berpecah-belah menjadi tujuh puIuh dua 72 golongan. sehingga dapatlah ditetapkan pemerintahnya di atas bumi.[ Riwayat Abu Daud.(Riwayat Imam Ahmad).a.a.(Riwayat Abu Daud).a. "Orang itu pun memikulnya dan pergi dari situ. • Ummu Salamah r. • Golongan Yang Selamat. 3/98.. Islam berjaya dan luhur ajarannya. bersabda": "Diantara pemerintah kamu akan ada yang memberi harta tanpa berkira.w.Daripada Abu Hurairah r." (Golongan Ahlus Sunnah Wal-Jamaah).-Daripada 'Auf bin Malik r.a. bahawa Rasulullah s.a. maka hanya satu golongan sahaja yang masuk syurga dan yang tujuh puluh 70 lagi akan masuk neraka. Kitab al-Mahdi]. tiap-tiap pemerintah yang kami telah alami adalah lebih buruk berbanding sebelumnya dan setiap tahun adalah lebih buruk dari sebelumnya dan saya dengar Nabi s.". sehingga sampailah suatu saat yang dikehendaki oleh Allah swt. • Tanah Arab Akan Menghijau dan Dialiri Sungai-Sungai.".a berkata.(Riwayat Imam Muslim)... tanpa menghitung jumlah sama sekali. Akan tampil seorang yang akan meminta wang.a...sahaja. "Mereka adalah jamaah.

"Wahai Abdullah ibn Mas'.". "Apakah wahan itu hai Rasulullah?" Nabi kita menjawab. Maka kaum Romawi mengkhianati perjanjiannya dan berlaku peperangan.w. adakah anda akan mengaku saya tuhan anda?" Jawab Badui itu.a yang sedang duduk bersandar berkata. "Ya Rasulullah.w.a. 2/1369} ] • Kaum Muslimin Menghantar Satu Pasukan Perang Berani Mati.ud.a. Allah SWT akan memelihara setiap Muslimin bagi pihak ku.a.{ Riwayat Ibn Majah. "Bahkan kamu pada hari itu banyak sekali... kamu akan menakluki musuh di hujung Rom. adakah Qiamat telah tiba?" Abdullah r. Kamu akan menang dan memiliki banyak harta rampasan. jika tidak. Nabi s. "Zikrullah yang mencukupi penghuni langit akan mencukupi juga untuk mereka. "Cinta pada dunia dan takut pada mati (berperang)". {Riwayat Abu Daud. berkata Nabi s..Asmah binti Yazid al-Ansariyah berkata. Lalu kamu akan berkhemah di suatu padang rumput luas yang berbukitbukau. berdiri di hadapan pintu dan bertanya. kami tidak membakar tepung yang kami uli sehinggalah kami telah lapar. dan Allah akan mencabut rasa gerun terhadap kamu dari hati musuh-musuh kamu. "Apa halnya wahai Asmah?" Daku berkata. berkata. Kitab al-Malahim.] • Serbuan Musuh Islam Terhadap Kaum Muslimin. "Musuh akan menghimpun tentera untuk .a. Maka salah seorang sahabat bertanya "Apakah dari kerana kami sedikit pada hari itu?" Nabi s. "Ya. Mereka akan menghimpunkan tentera menentang kamu dengan lapan puluh 80 panji yang setiapnya diiringi oleh 10. terdapat satu tahun di mana langit akan menahan 1/3 hujannya dan bumi akan menahan 1/3 hasilnya. Sekiranya daku masih hidup. Inilah ujian yang dahsyat. Pada tahun ketiga. kemudian keluar untuk sesuatu dan kembali semula..[ Musnad Ahmad.(Riwayat Abu Daud )." Ujar Baginda. "Ya Rasulullah.000 tentera."Adakah anda mengaku saya tuhan anda jika saya hidupkan bapa serta abang anda?" Kata orang itu. langit akan menahan 2/3 hujannya dan bumi akan menahan 2/3 hasilnya.Dhu Mukhammar berkata. "Sekiranya saya menghidupkan unta-unta anda.".[Riwayat Ahmad. bersabda Nabi s. tuan telah menakutkan kami dengan kisah Dajjal.• Tiga 3 Tahun Sebelum Datang Dajjal. Seorang dari tentera Romawi akan mengangkat salibnya dan melaung. "Ya. Rasulullah s. Kitab al-Fitan (Hadith 4089).-Daripada Tsauban r." Maka syaitan-syaitan akan menyamar menyerupai unta-untanya dengan tetek yang penuh susu dan bonggol yang tinggi.w.a. langit akan menahan semua hujannya dan bumi akan menahan semua hasilnya dan sekelian haiwan akan mati.a.w: "Kamu akan berdamai dengan kaum Romawi dan bersama mereka. Baginda s. tetapi kamu umpama buih di waktu banjir. aku akan menentangnya bagi pihak kamu. 6/455.w. Dajjal akan mendapatkan seorang Badwi dan berkata. "Hampir tiba suatu masa di mana bangsa-bangsa dan seluruh dunia akan datang mengerumuni kamu bagaikan orang-orang yang hendak makan mengerumuni talam hidangan mereka". "Dia akan pasti muncul. bersabda: Selama tiga 3 tahun sebelum datang Dajjal." Maka syaitan-syaitan pun menyerupai bentuk bapa dan abangnya."Seorang sahabat bertanya.a." Kemudian Dajjal mendapatkan pula seorang yang bapa serta abangnya telah mati dan bertanya. dan Allah akan mencampakkan ke dalam hati kamu penyakit 'wahan'. Semua yang mendengar merasa gelisah akan berita tadi.11/397/399} . • Peperangan Dengan Romawi. "Suatu ketika berlaku ribut merah di Kufah." Daku bertanya." Baginda s.. Ada seorang bertanya. (Hadith 4271) . bersabda. 9104.a.w..Yusair ibn Jabir berkata. Bagaimana pula keadaan orang beriman waktu itu?" Ujar Baginda.w. menjawab.456. Musnad." Sambil menunjuk ke arah Syam beliau berkata. Pada tahun kedua. "Qiamat tidak akan tiba selagi manusia tidak membahagikan harta pusaka atau tidak gembira dengan harta rampasan. "Kemenangan kepada salib!" lalu dibunuh oleh seorang dari tentera Islam.

Satu seruan berteriak. Kitab al-Malahim.w: "Kamu akan berdamai dengan kaum Romawi dan bersama mereka. Mereka akan berjuang sehingga dihalangi oleh malam. maka terdengar pula satu berita yang lebih dahsyat lagi. {Riwayat Abu Daud.[ (Riwayat Muslim.a yang sedang duduk bersandar berkata. "Ya! Waktu itu berlaku peperangan yang dahsyat.{ Riwayat Ibn Majah." Sambil menunjuk ke arah Syam beliau berkata.menyerang kaum Muslimin dan berhimpun pula untuk menentang mereka.[ Musnad Ahmad. Daripada satu 1 keluarga seratus 100 orang hanya seorang yang hidup. "Qiamat tidak akan tiba selagi manusia tidak membahagikan harta pusaka atau tidak gembira dengan harta rampasan. "Dajjal telah keluar pada keluarga kamu. "Kemenangan kepada salib!" lalu dibunuh oleh seorang dari tentera Islam.Yusair ibn Jabir berkata. "Wahai Abdullah ibn Mas'. Kaum Romawi?" Beliau berkata." Daku bertanya. kaum Muslimin yang masih tinggal akan meneruskan perjuangan dan Allah SWT akan menghancurkan musuh. Ramai yang terbunuh di kedua-dua belah pihak dan kedua-duanya kembali tanpa kemenangan. "Ya! Waktu itu berlaku peperangan yang dahsyat.a.".] • Peperangan Dengan Romawi. Mereka tidak akan kembali selagi tidak mencapai kemenangan." Daku bertanya.Dhu Mukhammar berkata.w.. maka terdengar pula satu berita yang lebih dahsyat lagi. Peperangan berlaku adalah yang belum pernah dilihat ngerinya sehingga seekor burung yang terbang di atas (tempat) mereka akan jatuh mati sebelum tiba di hujung medan. Kaum Muslimin akan menghantar satu pasukan berani mati.178) . kamu akan menakluki musuh di hujung Rom.ud. Satu seruan berteriak. "Adakah maksud kamu. "Dajjal telah keluar pada keluarga kamu.""." Nabi s. 2/1369} ] • Kaum Muslimin Menghantar Satu Pasukan Perang Berani Mati. (Hadith 4271) . "Musuh akan menghimpun tentera untuk menyerang kaum Muslimin dan berhimpun pula untuk menentang mereka. Peperangan berlaku adalah yang belum pernah dilihat ngerinya sehingga seekor burung yang terbang di atas (tempat) mereka akan jatuh mati sebelum tiba di hujung medan. Ada seorang bertanya. Seorang dari tentera Romawi akan mengangkat salibnya dan melaung.( Musnad Ahmad 1/384. bersabda Nabi s. Maka kaum Romawi mengkhianati perjanjiannya dan berlaku peperangan. nama bapa mereka dan warna kuda mereka. kaum Muslimin yang masih tinggal akan meneruskan perjuangan dan Allah SWT akan menghancurkan musuh. Pada hari ke-empat. Ramai yang terbunuh di kedua-dua belah pihak dan kedua-duanya kembali tanpa kemenangan. Mereka akan menghimpunkan tentera menentang kamu dengan lapan puluh 80 panji yang setiapnya diiringi oleh 10.385). maka bagaimana ia akan gembira dengan harta rampasan itu atau dapat membahagikan harta pusaka? Sedang mereka dalam keadaan begitu.000 tentera. 9104.. "Suatu ketika berlaku ribut merah di Kufah. Kaum Romawi?" Beliau berkata." Maka bergegas kaum Muslimin berangkat meninggalkan rampasannya dan dihantar . adakah Qiamat telah tiba?" Abdullah r. maka bagaimana ia akan gembira dengan harta rampasan itu atau dapat membahagikan harta pusaka? Sedang mereka dalam keadaan begitu. Pada hari ke-empat. bersabda: "Daku mengetahui nama-nama mereka. Mereka akan berjuang sehingga dihalangi oleh malam." Maka bergegas kaum Muslimin berangkat meninggalkan rampasannya dan dihantar dahulu sepuluh 10 penunggang kuda untuk mengintip. Lalu kamu akan berkhemah di suatu padang rumput luas yang berbukitbukau.11/397/399} . Kitab al-Fitan (Hadith 4089). "Adakah maksud kamu. Mereka tidak akan kembali selagi tidak mencapai kemenangan.. Daripada satu 1 keluarga seratus 100 orang hanya seorang yang hidup. Kaum Muslimin akan menghantar satu pasukan berani mati. Kitab Al-Fitan 7/177..a. Kamu akan menang dan memiliki banyak harta rampasan. Mereka adalah tentera berkuda yang terbaik di atas muka bumi pada waktu itu.

Satu pertiga (1/3) Muslimin akan lari dan Allah tidak akan mengampuni mereka. "Demi Allah." Kaum Muslimin akan berkata.".Abu Hurairah r. kami tidak akan serahkan saudara-saudara kami ( tawanan yang masuk Islam) kepada kamu. Apabila telah bersedia barisan mereka. Kitab Al-Fitan 7/177. "Qiamat tidak akan tiba sehingga kaum Romawi akan berkhemah di A'... Satu pasukan tentera yang terbaik waktu itu akan keluar dari Madinah menghadapi mereka. Majma'. Satu pertiga (1/3) akan terbunuh dan mereka adalah syuhada'.Abu Hurairah r. Kitab Al-Fitan 8/175.a. Mereka adalah tentera berkuda yang terbaik di atas muka bumi pada waktu itu."". Satu pertiga (1/3) akan menang. didapati ianya tidak benar dan Dajjal muncul sewaktu kaum Muslimin sedang bersiap mengatur barisan perang mereka. Kitab al-Fitan 9/76]. marilah lita berangkat ke Ilya'. yang terbaik di sisi Allah. "Mengenai Madinah...s). mengatakan: Bahawa samada wabak (penyakit) atau Dajjal.a. Riwayat Ibn Majah 7/248. Dajjal telah keluar di negeri kamu bersama keluarga mu." Maka mereka pergi mengintip dan jika dilihat semuanya biasa mereka berkata. Isa ibn Maryam turun dan solat bersama mereka. "Utus satu pasukan ke Ilya'. dan timbulnya perang besar ini berhubungan dengan dibebaskannya kota Konstatinopel.176. tidak lagi disesatkan dan berjaya menakluk kota Qonstantiniyah.(Riwayat Abu Daud).a.." Maka berlaku pertempuran.Nabi s.] Kaum Romawi berkhemah di A'.[Al-Haitami.( Musnad Ahmad 1/384.• • • • dahulu sepuluh 10 penunggang kuda untuk mengintip..a. berkata.. "Tidak mungkin orang berteriak tanpa sebab.. Pembangunan Baitul Maqdis sebagai tanda hancurnya Yatsrib ( Madinah ) serta keluarnya Dajjal setelah pembebasan Kota Konstantinopel.. nama bapa mereka dan warna kuda mereka. Sekiranya kita dapati Dajjal di situ.385). kita akan sama-sama memeranginya sehingga Allah membuat keputusan antara kita dengannya. sedang waktu dibebaskannya Konstatinopel inilah keluarnya Dajjal. Mereka berkata. Jika Dajjal telah muncul.mash atau Dabiq. Apabila musuh Allah (Dajjal) melihat Baginda (Isa a.Mu'adh ibn Jabal r.". Seorang akan berteriak. bersabda: "Daku mengetahui nama-nama mereka.[ (Riwayat Muslim. Tembok kota itu akan runtuh dan mereka akan memperolehi harta rampasan yang tidak pernah dilihat sebelumnya dan diagih dengan menceduk menggunakan perisai-perisai mereka.w.a. tidak akan dapat memasukinya. "Siapakah yang berteriak itu?" tetapi mereka tidak akan mengetahui orangnya.a." Maka mereka segera meninggalkan harta-harta itu. Mengenai Madinah.a. al-Zawa'.".w. kaum Romawi berkata. berkata bahawa Rasulullah s.] Kaum Muslimin Menawan Qonstantiniyah dan Rom. Mereka akan bertanya.[Riwayat Muslim. Jika Dajjal tidak ada maka kita kembali ke negeri dan keluarga kita.w bersabda:"Kamu akan memerangi kaum Romawi dan orang-orang beriman selepas kamu dari Hijjaz akan memerangi mereka sehingga Allah membantu mereka menawan Qonstantiniyah dan Rom dengan Tasbih dan Takbir. Sesiapa yang percaya menyesal dan sesiapa yang tidak percaya menyesal.178) . Nabi s. . Mereka bergegas berangkat pulang dan apabila mereka tiba di Syam. Sedang mereka membahagi-bahagikan harta rampasan dengan pedang tergantung di pohon-pohon zaitun. berkata.mash atau Dabiq. Syaitan akan berteriak kepada mereka bahawa Dajjal telah keluar pada keluarga mereka." Nabi s.] Bebasnya Kota Konstantinopel. " Wahai kaum Muslimin... ia akan cair seperti garam yang larut di dalam air dan Allah akan menghancurkannya. "Biar kami membuat keputusan dengan kaum kami yang ditawan (kamu) agar kami memerangi mereka. kamu akan terima beritanya.w bersabda: Pembangunan Baitul Maqdis (di Jerusalem) akan diikuti dengan kemusnahan Yathrib (Madinah) dan disusuli peperangan yang sengit. Menjelang waktu solat.id.[Riwayat Bukhari.

Pengikutnya adalah manusia yang berwajah seperti perisai yang telah dipalu tukul. maka itu adalah neraka. berkata. maka itu sebenarnya adalah air yang dingin dan tawar.Daripada Abu Hudzaifah r. bahawa Rasulullah s. Seandainya ia keluar dan aku masih berada di kalangan kamu. kemudian ditekurkan kepalanya. adapun yang dikatakan syurga.(Riwayat Bukhari dan Muslim) • Dajjal membawa sesuatu yang menyerupai syurga dan neraka.w bersabda: Tidak seorang Nabi pun yang diutus Allah. Abwab al-Fitan.Daripada Abu Hurairah r."..a. tertulis antara dua 2 matanya (di keningnya) perkataan kafir yang dapat dibaca oleh setiap orang beriman pandai baca atau tidak.". • Dajjal membawa api dan air. hendaklah menjatuhkan dirinya ke dalam apa yang dilihatnya sebagai api.a.w bersabda: Sesungguhnya aku lebih tahu dari Dajjal itu sendiri tentang apa padanya.w bersabda: "Sejak Allah swt menciptakan Nabi Adam a.a. kerana ia sesungguhnya adalah air tawar yang nyaman. Dan sesungguhnya Allah tidak mengutus seorang nabi jugapun kecuali nabi itu mengingat kaumnya akan ujian Dajjal ini: Aku (Rasulullah s.a.] • Daripada Umar r. maka kamu semua bertanggung jawab untuk melawannya dan Allah swt sebagai penolong kamu sekalian". bahawa Rasulullah s. melainkan ia memperingatkan kepada umatnya perihal kedatangan Dajjal. sebenarnya itu adalah api yang membakar.s (sampai ke hari kiamat nanti) yang lebih dahsyat daripada fitnah Dajjal. Maka barangsiapa yang menjumpainya.w.(Riwayat Ibnu Majah). Dajjal itu akan keluar di kalangan kamu semua..• Nabi s.(Riwayat Muslim).a.Rasulullah s.s. Sesungguhnya Dajjal itu bermata sebelah..w. bahawa Dajjal belum lagi keluar).. • Dajjal membawa sungai air dan sungai api. • Dajjal pembawa fitnah.(Riwayat Muslim).a. Hendaklah dipejamkan matanya..[Riwayat Tirmidzi.. bahwa Rasulullah s. yang belum diberitakan oleh Nabi kepada kaumnya. maka tidak samar lagi bagimu semua bahawa Tuhan itu tidaklah bermata sebelah.w) adalah Nabi yang terakhir sekali dan kamu adalah juga ummat yang terakhir sekali.a.a. • Ujian dan tanggungjawab setiap orang Islam melawan tipudaya Dajjal.. Dan aku memperingatkan kalian sebagaimana Nabi Nuh a. Yang satu lagi menurut mata adalah api yang bergelojak. maka sudah pasti Dajjal itu akan keluar pada zaman kamu (kerana telah terbukti sampai ke zaman Nabi s. lalu diminumnya air sungai itu kerana itu adalah air sungai yang sejuk. sampai ke hari kiamat nanti. tidak ada satu ujian pun yang lebih dahsyat daripada Dajjal. Dia mempunyai dua 2 sungai mengalir. berkata. 6/495. berkata. Sebab itu.. Sedang apa yang dilihat oleh manusia sebagai api.w bersabda: Sesungguhnya Dajjal itu akan keluar dengan membawa air dan api. bersabda: "Dajjal akan muncul di suatu tempat di timur bernama Khurasan.s memperingatkan kepada kaumnya. 2338. seolah-olah matanya itu macam biji yang menonjol.. yang kanan tidak dapat digunakan untuk melihat..a. kalau seorang mendapatinya hendaklah mendekati sungai yang kelihatan api. Yang satu menurut pandangan mata adalah air yang putih bersih.a. Dan jika ia keluar selepas kematianku. maka akulah yang akan berhujjah dengannya bagi mewakili setiap orang Islam.w bersabda: "Sesungguhnya tidak ada satu fitnah (ujian) Allah di atas muka bumi ini sejak ia menciptakan zuriat Nabi Adam a.a.-Rasulullah s. maka apa yang dilihat manusia sebagai air. .w bersabda: Sukakah aku ceritakan kepadamu tentang Dajjal.-Rasulullah s. Sesungguhnya Dajjal itu buta matanya sebelah ditutupi oleh daging yang tebal. Sungguh Dajjal itu buta mata sebelahnya dan ia akan datang membawa sesuatu yang menyerupai syurga dan neraka.a.(Riwayat Bukhari dan Muslim).

• Umat Islam Memusnahkan Orang-Orang Yahudi.(Riwayat Bukhari dan Muslim).w bersabda: Dajjal itu akan keluar dari kalangan umatku.• Dajjal membunuh orang kemudian menghidupkan kembali. kemudian saya hidupkan kembali..a. Pada ketika itu Nabi Isa akan turun. bersabda: Hari Kiamat tidak akan tiba. Setiap jalan masuk ke sana. Ketika laki-laki itu telah hidup kembali.w bersabda: Sesungguhnya sebahagian tanda-tanda dekatnya hari kiamat adalah hilangnya kemanfaatan ilmu. kemudian ia menetap selama empat puluh 40. memburu Dajjal.. kemudian dihidupkan kembali.a..a. Di hari itu datang kepadanya seorang laki-laki yang sangat lawa.. kepada kami.. berkata.. bahawasanya Rasulullah s.w..a. bersabda: Sentiasa ada golongan dari umatku yang berjuang membela kebenaran sehingga Hari Kiamat.Dari Jabir bin Abdullah r. dan dia terhalang untuk melalui jalan-jalan masuk kota Madinah. tapi Dajjal tidak sanggup melaksanakannya. Tidak ada pertengkaran antara dua 2 orang (pada waktu itu umat manusia hidup dalam kerukunan.". • Kesalahan Manusia Makin Ketara Kebodohan.". : Pada suatu hari Rasulullah menceritakan kepada kami tentang Dajjal dalam suatu cerita panjang. adakah kamu masih ragu-ragu tentang kekuasaanku?" Pengikut-pengikutnya menjawab: "Tidak ragu-ragu!" Lalu Dajjal membunuh laki-laki tadi. dikawal oleh malaikat yang berbaris..a. makin ketara kebodohan. diminumnya khamar (arak). sehingga kaum Muslimin memerangi kaum Yahudi sehingga kaum Yahudi itu bersembunyi di sebalik batu dan pohon kayu.(Riwayat Muslim). Orang Islam! Ini ada orang Yahudi. • Isa a. Yang meriwayatkan hadis ini berkata: "Saya tidak mengerti apakah yang dimaksudkan itu empat puluh 40 hari atau empat puluh 40 bulan atau empat puluh 40 tahun. bahawa Rasulullah s. "Saya mendengar Abdullah bin Amr berkata bahawa Rasulullah s.a.Daripada Anas bin Malik r.a. • Dajjal tidak masuk kota Makkah dan Madinah.a. lalu setiap orang kafir dan munafik keluar dari Madinah menuju kebun tadi. banyaknya wanita dan sedikitnya lelaki sehingga lima puluh 50 wanita mempunyai satu pelindung lelaki. lalu batu dan pohon kayu itu . Setelah itu manusia menetap seperti biasa selama tujuh 7 tahun. berkata. berkata.(Riwayat Muslim).w." Dajjal berkata (kepada pengikutnya): "Bagaimana pendapat kamu.s. bersabda: Setiap negeri (nanti) akan diinjak oleh Dajjal. Lakilaki tadi mengucapkan: "Saya mengakui bahawa engkau ini adalah Dajjal yang telah diceritakan oleh Rasulullah s. berkata Rasulullah s. saya lebih mengerti tentang engkau (seorang Dajjal)" Lalu Dajjal hendak membunuhnya sekali lagi..a.Daripada Abu Hurairah r.-Daripada Abu Hurairah r." Selanjutnya baginda bersabda: "Allah mengutus Isa mencari Dajjal itu kemudian membinasakannya. bahawa Rasulullah s.a.a. bersabda: "Tidaklah akan berlaku qiamat. Maka sampailah Dajjal itu ke sebuah kebun dekat pinggir kota Madinah.(Riwayat Muslim).(Riwayat Muslim).w. bahawa Rasulullah s.-Daripada Urwah bin Mas'ud Ats Tsaqafi berkata. bunuhlah!"..w. berkata.Daripada Abu Said AlKhudri r. meluasnya perzinaan dengan terang-terangan.(Riwayat Bukhari). • Turunnya Nabi Isa Dari Langit. • Perang melawan Yahudi.a. dia mengucapkan (kepada Dajjal): "Demi Allah! Sekarang. kalau saya membunuh orang ini.w.. sehingga batu tempat orang Yahudi bersembunyi itu pun berkata: "Hai. selain Makkah dan Madinah. di antaranya baginda menceritakan: "Dajjal itu nanti akan datang. menjawab: "Tidak! Kerana antara kamu sekalian saling pimpinmemimpin sebagai kehormatan dari Allah kepada umat ini..s. Berkatalah pemimpin mereka kepada Nabi Isa: "Dipersilakan tuan mengimami kami bersolat!" Nabi Isa a. sehingga (Kaum Muslimin) memerangi Kaum Yahudi.Daripada Anas bin Malik r. Maka sampailah Dajjal ke sebuah kebun (di pinggir Madinah) dan terjadilah tiga 3 kali gempa bumi di Madinah..a.

Kitab al-Fitan wa Ashrat as-Sa'. Jika dia muncul setelah daku pergi maka setiap kamu hendaklah menghadapinya bagi pihak kamu sendiri dan Allah akan menjaga setiap Muslim bagi pihak ku. inilah orang Yahudi ada dibelakang saya.w. "Keluarkanlah khazanah kamu" dan keluarlah khazanah seperti sekawan lebah. "Pada suatu pagi.[Riwayat Muslim. Ternakan yang meragut tanaman itu. Dajjal ialah seorang pemuda. Apabila kami menemui baginda setelah itu. berambut kerinting dan sebelah matanya tersembul.. dengan wajah yang ketakutan Baginda bertanya. bersabda: "Demi Dia yang mengutuskan daku dengan kebenaran. • Ditimpa Tanah Runtuh dan Berbagai Bala Bencana. bagi satu hari yang seperti satu tahun.An-Nuwas ibn Sam'.w. "Mengapa dengan kamu?" Kami berkata. adakah solat sehari semalam memadai?" Baginda s. kerana sesungguhnya pohon itu adalah dari pohon Yahudi (oleh sebab itulah ia melindunginya)". berpegang teguhlah kepada kebenaran. Setiap kafir yang terhidu haruman baginda akan mati dan nafas beliau sampai sejauh penglihatannya.a. kadang-kadang seperti amat merbahaya sehingga kami sangka ia berada di pohon tamar berdekatan.." Kemudian sekumpulan orang yang diselamatkan Allah SWT akan datang kepada baginda dan beliau menceriakan wajah mereka (dengan berita syurga)."" Kami bertanya.. Kemarilah! Dan bunuhlah ia! ". "Wahai Rasulullah.: "Bagi kamu.a. Daku menyamakannya seperti Abdul Uzza ibn Qatan. daku bimbangkan hal selain Dajjal. pagi tadi tuan bercerita mngenai Dajjal. kecuali pohon gharqad (semacam pohon yang berduri). Kemudian dia menyeru seorang remaja dan membelahnya dengan pedang dan meletakkan keratan itu berjauhan lalu menyeru dan remaja itu yang akan datang berlari sambil ketawa. lalu membunuhnya. Bawalah hambahamba Ku itu ke at-Thur. Kemudian Allah SWT wahyukan kepada baginda. Sesiapa di kalangan kamu yang hidup untuk menyaksikannya. 8/196-199].. Kemudian dia akan melalui kawasan yang tandus dan berkata. : "Kamu hendaklah melaksanakan solat mengikut masa ketika itu. berapa pantas dia bergerak di bumi?" Sabda Nabi s. "Ya Rasulullah. bacalah ayat permulaan Surah al-Kahfi. langsung mereka menderita kebuluran dan tidak berharta.a. bersabda. • Hadith Oleh al-Nawwas ibn Sam'. Wahai hamba-hamba Allah.an berkata."." Baginda bersabda. "Aku telah lepaskan makhluk Ku yang tidak terlawan oleh sesiapa pun. kadang-kadang seperti remeh.w. Kadangkala Baginda menerangkan seperti ianya tidak penting dan kadangkala mengatakan yang ia amat merbahaya sehingga kami menyangka ia berada dekat pucuk pohon tamar. Baginda akan mencari Dajjal dan menjumpainya di pintu Ludd. Dia pun meninggalkan mereka.(Riwayat Bukhari dan Muslim). aku sendiri akan melawannya bagi pihak kamu." Kami bertanya. bumi ini tidak akan hancur sehingga penghuninya ditimpa tanah ." Lalu Allah SWT mengeluarkan Yakjuj dan Makjuj. Dia akan perintah awan yang akan turunkan hujan dan perintah bumi yang akan menumbuhkan tanaman. "Seperti awan yang dibawa angin. bercerita mengenai Dajjal.an al-Kilabi.berkata: "Hai orang Islam. Waktu itu Allah akan menghantar Isa Al-Masih dan Baginda akan turun di menara putih (almanarrah al-baidha') di timur Damsyik memakai dua pakaian berwarna kekuningan dengan meletakkan kedua tangan baginda di atas sayap dua 2 Malaikat. teteknya akan dipenuhi susu dan tubuhnya akan besar.ah. Nabi s.w.a.a. dan mereka akan turun di setiap lembah. bahawa Nabi s. Dia akan muncul di antara Sham dan Iraq dan melakukan kemusnahan di kiri dan kanan. Apabila baginda menundukkan kepalanya maka jatuhlah butiran seperti mutiara. Kemudian Dajjal akan pergi pula kepada kaum yang lain dan menyeru mereka (kepada agama batilnya) tetapi mereka menolaknya. Dia akan mengajak manusia (kepada agama palsu) dan manusia akan terpengaruh dan mengekorinya. "Ya Rasulullah. Jika dia muncul ketika aku berada dengan kamu.Dilaporkan dari Abu Hurairah r.

"Apabila kamu melihat wanita menunggang di atas pelana. "Bilakah terjadi demikian wahai Rasulullah?" Sabda Baginda. . Para sahabat bertanya: "Ya Rasulullah! Tidakkah mereka bersaksi bahawa tidak ada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Muhammad utusan Allah?" Rasulullah menjawab: "Betul. . . .Khamar (arak) diminum berleluasa.Sabda Rasulullah s. maka azab akan menimpa mereka.". biduanita-biduanita telah maharajalela dalam kehidupan umat manusia dan minuman keras (arak) telah dihalalkan.w. lalu ia berubah tingkah lakunya seperti menjadi kera dan babi". ..Pemimpin adalah orang yang paling jahat di kalangan mereka. . "Apakah ia. Kitab al-Fitan].ati isterinya dan mendurhakai ibunya.(Riwayat Thabrani)." Seorang sahabat bertanya.Penyanyi wanita dan alat-alat bunyian (muzik) dipuja-puja. bersabda: Apabila umatku melakukan lima belas 15 perkara.Orang lelaki.(Riwayat Ibnu Abi Dunia). • Lima Belas 15 Perkara Yang Mendatangkan Azab. • Gempa Bumi dan Penyakit Kolera Akibat Muzik Bermaharajalela. Rasulullah s.Umat yang datang akhir menghina umat awalku (Umat di kalangan para sahabat .Rasulullah s.a.runtuh. sembahyang dan haji. ya Rasulullah?" Sabda baginda.Suara-suara meninggi di masjid-masjid.Amanah dijadikan jalan mencari keuntungan. . . . merata-rata memakai sutera. . Dan sungguh akan ada seorang yang pergi berbelanja ke kedai atas suruhan temannya.. penyanyi berleluasa...w bersabda: Kelak pada akhir zaman akan ada dari umat ini suatu kaum yang tingkah lakunya akan jadi seperti kera dan babi. • Manusia Yang Berubah Tingkah Laku Seperti Kera Dan Babi.a berkata..w: Nanti pada akhir zaman akan terjadi gempa bumi dan penyakit kolera dan perubahan-perubahan ini terjadi apabila muzik-muzik.Lelaki menta'...a.Apabila harta umat (Negara) dibolot hanya golongan kaya.Berlaku baik kepada kawan sedangkan berkasar kepada bapanya.Ali ibn Abi Talib r. lalu pada malam harinya mereka mengadakan pesta minum-minuman dan bermain-main maka pada pagi harinya mereka berubah menjadi tingkah lakunya seperti kera dan babi. menabuh gendang disertai para biduanita dan penari. mereka juga berpuasa." Mereka bertanya lagi: "Lalu mengapa keadaan mereka menjadi begitu?" Rasulullah menjawab: "Mereka mengadakan nyanyian-nyanyian.[al-Haithami." Orang bertanya.a. setelah ia kembali kepadanya.Seorang lelaki dihormati kerana ditakuti akan kejahatannya. . saksi-saksi memberi keterangan palsu menjadi kebiasaan dan lelaki meniduri lelaki dan wanita meniduri wanita.Zakat menjadi beban. ditimpa hujan batu dan berubah menjadi binatang.

ketika itu Allah mengirimkan angin melalui ketiak mereka.! Jika telah banyak kejahatan. • Binatang Buas Berbicara Dengan Manusia. lalu dibasuhnya bumi sehingga bersih seperti kaca. kemudian Allah menurunkan hujan lebat. bersabda: Demi Dzat yang telah menciptakan diriku dengan kekuasaan-Nya. sekumpulan orang kenyang kerana memakan buah delima dan mereka dapat berteduh di bawah kulitnya. ." Riwayat Tirmidzi. bahawa Rasulullah s. padahal masih ramai solihin di antara kami?" Jawab Rasulullah s. maka diangkutnya bangkai-bangkai itu dan dilemparkannya ke tempat yang dikehendaki Allah.. mereka mengalir dari tempat-tempat yang tinggi.. lalu dikirim oleh Allah burung-burung sebesar unta.w bersabda: Allah telah membuka tirai dinding Yakjuj Makjuj sebesar ini.a. berkata. ini telah terbuka dinding Yakjuj Makjuj sebesar ini sambil melingkarkan jari telunjuk dengan ibu jarinya.w.a.a. yang tidak membiarkan sebuah rumah pun yang dibuat dari tanah liat dan bulu unta. Maka diambilnya nyawa setiap orang beriman dan setiap orang Islam. Lalu Allah mengirim penyakit hidung pada kenderaan Yakjuj Makjuj. bercampur-baur seperti himar (tidak tahu malu).(Riwayat Muttafaq Alaihi). Kemudian barisan terakhir lewat pula di situ.Daripada Abu Said al Khudri r. Barisan depan mereka melalui Danau Tibris.Abu Hurairah r. Yakjuj dan Makjuj.Rasulullah s.a. lebih berharga dari seratus dinar bagi setiap orang di hari itu.a.. • Tirai dinding Yakjuj Makjuj.: "Ya. Kemudian Nabi Isa a. Maka di kala itu terjadilah kiamat. Maka berdoalah Nabi Isa dan rakanrakannya kepada Allah (supaya bangkai busuk itu hilang).(Riwayat Muttafaq Alaihi).. maka di waktu pagi mereka semuanya mati sekaligus. • Keluarnya Yakjuj Makjuj.Maka waktu itu hendaklah mereka tunggu kedatangan angin merah atau mereka ditelan oleh bumi atau diubah kepada rupa haiwan. Rasulullah s. dan rakan-rakannya terkepung (sehingga kekurangan makanan). dan rakan-rakannya (supaya Yakjuj Makjuj binasa). "Tumbuhkanlah buah-buahanmu dan kembalikanlah keberkatanmu!" Maka di masa itu.s.(Riwayat Muslim). Dan pahanya akan mengkhabarkan kepadanya tentang apa yang dilakukan oleh isterinya sesudahnya. melainkan telah dipenuhi oleh bangkai busuk.. lalu mereka mengusapkan: "Sesungguhnya di sini dahulunya pernah ada air.w).a.w. Abwab al-Fitan (Hadith 308). bersabda. bahawa Nabi s.s. berkata bahawa Rasulullah s.Maka dikirim oleh Allah. sehingga seekor unta bunting cukup mengenyangkan sekumpulan orang.. Rezeki mereka beroleh berkat.w telah masuk ke rumahnya dengan rasa ketakutan sambil berkata: Laa Ilaaha Ilallah. • Binatang Buas dan Benda-Benda Padat Berbicara. Maka berdoalah Isa a. (dalam hadis yang panjang) berkata. Sebelum seseorang diajak berbicara oleh hujung serta tali-tali seliparnya.a. lalu mereka minum air Danau itu sampai habis. dan rakan-rakannya turun dari bukit dan didapatinya tidak ada tempat terluang agak sejengkal." Nabi Isa a.s. Maka tinggallah orang-orang jahat. celaka bangsa Arab dari bahaya yang telah dekat. Zainab bin Jahsy bertanya: "Ya Rasulullah! Dapatkah kami binasa. 6/4620-458)..a..a. tidak akan terjadi Hari Kiamat sebelum binatangbinatang buas berbicara dengan manusia.". bahawa . Dalam keadaan demikian.Dari Abu Said al Khudri r. sehingga seekor kepala sapi (kepala lembu) bagi masing-masing mereka.(Riwayat Tirmidzi).a. • Daripada Nawas bin Sam'an r.. Sesudah itu kepada bumi diperintahkan. sambil melengkungkan jari telunjuk dengan ibu jari.Telah diriwayatkan bahawa.w.

s berkahwin dengan perempuan kabilah "Judzam".Maka hilanglah segala permusuhan dan bencimembenci di kalangan manusia dan hilanglah segala bisa dari keseluruhan binatang yang berbisa sehingga anak kecil memasukkan tangannya ke dalam mulut ular. bersabda: Demi Dzat yang telah menciptakan diriku dengan kekuasaan-Nya.a. ia berkata. Nabi s.w.(H.Riwayat Al Muqrizy di dalam kitabnya Al Khuthath).a. : "Qiamat tidak akan berlaku . serta mengetahui apa yang ada di dalam rahim". membunuh babi. akan berkahwin dengan keturunan kamu dan akan lahirlah anaknya pula".-Seperti sabdaan Rasulullah s. Iaitu. sehingga seorang pun tidak ada yang mahu menerima harta yang disedekahkan kepadanya.w bersabda:. Nabi Isa Menjadi Hakim Dunia Yang Adil. hingga satu sujud lebih baik daripada dunia dan apa yang ada di dalamnya. nampak di tengah-tengah orang ramai.. Ia akan memecahkan semua kayu palang salib.a.s. Nabi Isa a. Demikian pula apabila para pengembala domba berlumba-lumba meninggikan bangunan.a. sebelum mangkat baginda iaitu setelah turunnya ke bumi dan sebelum tibanya hari kiamat. Lalu baginda didatangi oleh seseorang yang menanyakan kepadanya: "Wahai Rasulullah s. bahkan serigala yang biasanya menerkam kambing akan terbalik seakan-akan menjadi anjing pemeliharanya. mengkhabarkan keadaan keluarganya setelah ditinggal pergi. berkata.a.a.". suatu ketika Rasulullah s.a.. Seorang Ammah (Hamba Perempuan) Melahirkan Majikannya. Anak kecil boleh bermain dengan singa. jikalau engkau semua menginginkannya:" Tidak ada sama sekali dari golongan ahli kitab.a.. Bumi ini akan dipenuhi dengan keamanan dan keselamatan seperti mana dipenuhkan sesuatu bejana dengan air.w. jika seorang ammah (hamba perempuan) melahirkan majikannya. maka ular itu tidak menggigitnya dan tidak ada apa-apa kemudharatan.w."Selamat datang.a. berkata. Demi Dzat yang jiwaku ada dalam kekuasaan-Nya. melenyapkan pajak gadai dan pada waktu itu harta melimpah ruah. yang mana tidak mengetahui yang sesungguhnya selain Allah SWT.s.a." Kemudian baginda membacakan ayat berikut ini: "Sesungguhnya Allah.Abu Hurairah r. maka itulah salah satu tandanya di antara tanda-tanda yang lima.w.w bersabda.(Riwayat Ahmad).s. bersabda. hanya pada sisi-Nya sahajalah pengetahuan tentang hari kiamat. bahawa Rasulullah s.. Pada hari kiamat Isa a. Abu Hurairah r.Daripada Abu Hurairah r. dan Dia-lah yang menurunkan hujan. bilakah terjadinya kiamat?" Nabi s.(Riwayat Ibnu Majjah). maka itu juga di antara tanda-tandanya. ketika baginda menerima delegasi (perwakilan) yang datang dari kabilah Judzam (dahulukala):. itulah yang termasuk di antara tanda-tandanya. dan seorang berbicara dari pangkal cemetinya dan bawah sandalnya. sungguh amat dekat saat turunnya Isa putera Maryam di kalangan kamu sekelian yang bertindak sebagai seorang hakim yang adil. akan menjadi saksi atas semua orang. Juga apabila orangorang yang tidak beralas kaki dan tidak berpakaian menjadi pemimpin masyarakat. Akan tetapi aku akan memberitahukan kepadamu tentang tanda-tandanya.a.(Riwayat Ibn Majah). menjawab dengan bersabda: "Tidaklah orang yang ditanya mengenai masalah itu lebih mengetahui daripada yang bertanya. tidak terjadi Hari Kiamat sehingga binatang-binatang buas berbicara dengan manusia.• • • • • Rasulullah s. Pendapat akan menjadi satu ( tiada perselisihan antara ummat) dan tidak disembah kecuali hanya Allah dan segala peperangan akan berhenti dan orang Quraisy kembali memegang tampuk kepimpinan (maksudnya kepimpinan Imam Mahdi). Sesungguhnya tidak berlaku kiamat sehingga Nabi Isa a.. Kemudian Abu Hurairah berkata: " Bacalah. melainkan mereka hanya beriman kepada Isa a.w. Rasulullah s. kaum Nabi Syuaib bapa mertua Nabi Musa.w.

Ka'. Tertolaknya sedekah dan ramainya kaum wanita.a.a. lalu tidak ada seorangpun yang menerimanya. Dilaporkan dari Ka'.[Riwayat Ahmad.[Zul Suwayqatain dalam Bukhari. Dari Abu Musa r.b berkata.Seandainya kamu membawa kelmarin..a.. Adapun hari ini aku tidak memerlukannya'.".. bahawa Rasulullah s. Dan al-Quran akan dihilangkan kesemuanya pada suatu malam sahaja. Musnad.w. kerana sesungguhnya akan datang suatu masa atas kamu yang mana seseorang berjalan membawa sedekahnya. qiamat telah tersangat hampir. Ia memukul-mukul Ka'bah itu dengan besi penyeduk dan kapak besar". Hanya orang-orang yang jahat ditinggalkan dan mereka akan bersetubuh seperti haiwan. iaitu seorang yang berbetis kecil dari Habsyah (Ethiopia). sehingga (sampai suatu masa nanti) orang sudah tidak mengerti apa yang dimaksudkan dengan puasa. Muslim.w. Seseorang berkata:&lsquo..(Riwayat Bukhari). Maka yang tinggal hanya beberapa kelompok daripada manusia. Maka Huzaifah memalingkan mukanya pada setiap kali pertanyaan Shilah itu. sedangkan mereka sudah tidak memahami apa yang dimaksudkan dengan sembahyang. Kitab al-Hajj. berkata: Saya mendengar Rasulullah s.a. Allah SWT mengirim bayu dari arah Yaman yang akan mengambil roh setiap orang beriman.bah) 2/183. berkata. nescaya aku menerimanya.-Daripada Huzaifah bin al-Yaman r.w bersabda: Akan ada orang yang merobohkan Kaabah.w bersabda: "Islam akan luntur (lusuh) seperti lusuhnya corak (warna-warni) pakaian (bila ia telah lama dipakai). dan sedekah"? Maka Huzaifah memalingkan muka daripadanya (Shilah yang bertanya). berkata. maka (pada esok harinya) tidak tinggal dipermukaan bumi daripadanya walau pun hanya satu ayat. bersabda: Sesungguhnya nanti akan datang suatu masa. di mana seseorang berkeliling membawa emas untuk bersedekah.w.. Kemudian Shilah bertanya lagi sehingga akhirnya .-Daripada Abdullah bin Amr bin 'Ash r. lalu kami pun mengatakannya juga"." . Kemudian Shilah mengulangi pertanyaan itu tiga kali."Ka'bah akan dihancurkan oleh orang Habsyah (orang Negro) yang bergelar "Dzus-Suwaiqatain" (orang yang kedua-dua betisnya kecil) dan ia akan merampas segala perhiasannya dan melucutkan kelambunya.• • • • • • sehingga biri-biri yang bertanduk tidak lagi melawan biri-biri yang tidak bertanduk. Sedang mereka berbaris menuju Zul-Suwayqatain.. Riwayat Imam Ahmad). Dan pada masa itu terlihat (terjadi) seorang laki-laki diikuti oleh empat puluh 40 wanita yang semuanya akan berlindung kepadanya kerana sedikitnya laki-laki dan ramainya kaum wanita. dan apa yang dimaksudkan dengan sembahyang dan apa yang dimaksudkan dengan nusuk (ibadat) dan apa yang dimaksudkan dengan sedekah.. 2/442]..(H. Maka berkata Shilah (perawi hadis daripada Huzaifah). bengkok sedikit sendi-sendinya. Seakanakan terbayang di hadapan mataku keadaan seorang yang botak.Abu Hurairah r..a. bahawa Rasulullah s. bersabda: "Bersedekahlah kamu sekelian. Mereka hanya mampu berkata. bahawa Rasulullah s. bahawa Rasulullah s. Allah SWT menghantar baginda Isa a. Al-Quran Akan Hilang Dan Ilmu Akan Diangkat. Kaabah diruntuhkan. "Kami sempat menemui nenek moyang kami memperkatakan kalimat "La ilaha illallah".(Muttafaq Alaihi).a. "Waktu itu. ". "Apa yang dapat dibuat oleh La ilaha illallah (apa gunanya La ilaha illallah) terhadap mereka. Bab Hadam al-Ka'.b al-Ahbar bahawa Zul-Suwayqatain mula muncul di zaman Isa ibn Maryam.a.ah 8/183].a. puasa. di antaranya orang-orang tua.a. Rosaknya Kaabah. berkata. Kitab al-Fatan wa Ashrat al-Sa'.a. nusuk. maka ia tidak menjumpai orang yang mahu menerimanya. bersabda:.(Riwayat Muttafaq Alaih).Dari Harits bin Wahbin r.s.. laki-laki dan perempuan.bah (Kemusnahan Ka'. memimpin 700 dan 800 orang.

pembeli itu ditanya: "Dari siapakah engkau membeli binatang ini?" Jawabnya: "Dari orang yang dicap hidungnya. Ibnu Majah dan Hakim). Ia tidak melalui seseorang yang beriman.(Riwayat Thabrani dan Hakim).(Riwayat Ahmad) Daripada Abu Hurairah r. Lalu syaitan menggoda mereka sambil berkata: "Kamu tidak mahu ikut akukah?".".a. bahawa Rasulullah s. berkata...w bersabda: Apabila zaman (Kiamat) semakin hampir.s. Tidak akan terjadi Hari Kiamat. Tirmidzi. : "Qiamat tidak akan tiba sehingga matahari terbit dari Barat..-( Riwayat Muslim). berkata. maka yang satunya akan menyusul dalam waktu yang dekat sekali sesudah terjadinya yang pertama itu. sehingga laki-laki menyantap perempuan di jalanan. Rasulullah s.(Riwayat Muslim dan Abu Daud). juga bagi mereka yang belum pernah berbuat baik dalam berimannya.. Cepat seperti burung yang terbang (untuk mengerjakan maksiat) dan jahat seperti binatang (pada akhlak mereka). Masa antara keduanya keluar lebih dahulu sebelum satunya..Daripada Anas bin Malik r.".a. Maka di waktu itu..w.- ..a.. mereka tidak ubahnya seperti kambing yang berhati serigala.• • • • • • • • • Huzaifah menjawab. sesiapa yang berada waktu itu akan mempercayainya tetapi itulah masanya dimana ". Binatang itu akan keluar lalu memberi tanda kepada orang ramai di hidungnya. Binatang yang keluar sebagai tanda akan datangnya hari kiamat itu akan keluar dengan membawa cincin Nabi Sulaiman dan tongkat Nabi Musa a. Manusia akan menyaksikannya. walaupun imannya hanya ada sebesar biji sawi kecuali ia akan mematikannya".a.. Allah swt akan mengutus angin (yang lembut) yang datang dari negeri Yaman. Kesalahan Manusia Seperti Kambing Berhati Serigala.w bersabda:"Sesungguhnya. Angin itu lebih lembut dari sutera.w. Kemudian memberi semacam tanda kepada wajah orang mukmin dengan menggunakan tongkatnya dan memberi cap pada hidung orang kafir.(Riwayat Muslim). bersabda." . 6/73].Maka yang tinggal lagi hanyalah orang-orang yang jahat.(Riwayat Ahmad.w bersabda:. Mereka menjawab: "Apa yang hendak engkau suruh?". "Nabi s.a berkata. Sesungguhnya tanda-tanda pertama dekatnya hari kiamat yang keluar ialah terbitnya matahari dari arah barat (Maghrib) dan keluarnya satu macam binatang ajaib di hadapan orang ramai di waktu siang hari. dan tidak ada rasa kasih sayang kepada yang lebih kecil.[Riwayat Bukhari.a. Orang-orang berkumpul ramai sekali. Lalu syaitan menyuruh mereka menyembah berhala. bahawasanya Rasulullah s.tidaklah bermanfaat Iman seseorang bagi dirinya yang belum beriman sebelum itu. Abu Hurairah r. bersabda:..(H. bahawa Rasulullah s. anak-anak zina semakin ramai. "Kalimat itu dapat menyelamatkan mereka daripada api neraka" (Huzaifah memperkatakan jawapan itu tiga kali).a..a..a. iman seseorang tidak berguna bagi dirinya yang tadinya belum pernah beriman.Riwayat Muslim). Allah"' di atas muka bumi ini".Daripada Abu Dzar r. dengan menggunakan cincin itu. tidak ada rasa hormat kepada yang lebih tua. sehingga orang-orang yang ahli tamu sama berkumpul yang satu mengucapkan "Hai orang mukmin!" dan yang lain mengucapkan "Hai orang kafir!". sebelum matahari terbit dari tempat terbenamnya (Maghrib dan Barat).. Kitab al-Tafsir.". manusia semuanya beriman. sehingga ada orang yang membeli binatang tersebut.(Riwayat Ibnu Majah). berkata."Tidak akan terjadi kiamat sehingga tidak dikatakan "'Allah. Apabila matahari terbit dari tempat terbenamnya. mendidik anjing lebih baik daripada mendidik anak. Mereka tidak kenal apa itu kebaikan dan tidak tahu apa itu kemungkaran. Tidak ada manusia yang menyebut nama Allah lagi di muka bumi.

bersabda.. • Sabda Rasulullah s.[Riwayat Bukhari.(H..". Hadith dan mengamalkan sunnah-sunnah baginda s.a.w.w."" ."Tidak terjadi kiamat itu sehingga orang bersetubuh (berzina) seperti bersetubuh keldai di tengah jalan.w.. Zul-Khalasah ialah rumah berhala di zaman Jahiliyyah. bersabda.. Musnad. yang menderu di udara sehingga semua orang akan tercengang ke langit mendengarkannya.a. Insya Allah.. barat dan semenanjung Arab.a..Riwayat Ahmad). "Si fulan dan fulan telah kena panah.a.w.a. bersabda.(Riwayat Bukhari dan Muslim). Nabi s. • *** Dhaus ialah suatu kaum di Yaman.Riwayat Ibnu Hibban). Kitab al-Fitan.id al-Khudri r. • Abu Hurairah r.(H.w. 2/262].a. • Mengenai Manusia Yang Hidup Di Ambang Qiamat.[Riwayat Ahmad.. 3/64. Di hari itu orang ramai tidak sempat berurusan dengan urusan masing-masing... maka kiamat bila-bila masa boleh terjadi. 3/268]. agar berjaya di dunia dan di akhirat.a.Telah diriwayat dari Abu Sa'.w.... : "Halilintar serta petir akan sering berlaku menjelang Qiamat sehingga seorang akan bertanya kepada orang ramai. kemudian di Barat dan yang ketiga di Semenanjung Arab. Mereka percaya sesiapa menyembah atau mengelilinginya akan disucikan (khallasa). • Jika keadaan sudah jadi seperti ini. agar kita terhindar daripada kesesatan dengan meninggalkan kesalahan-kesalahan yang dinyatakan.a. Keluarganya tidak tahu bilakah mereka akan dikejutkan dengan kelahiran anak yang dalam kandungannya. bahawasanya Rasulullah s.. • Abu Hurairah r. Oleh. "Daku telah mendengar Rasulullah s. • Gempa bumi di timur. Kiamat diumpamakan seperti:. • Keluarnya api dari Hijjaz menghalau manusia pada masa itu dari arah selatan Yaman ke utara negeri Syam. Gempa yang seumpama itu akan berlaku di Timur. maka akan terjadi dahulu gempa bumi yang besar dan amat dahsyat menenggelamkan manusia ke dalam perut bumi." .ud r.Abdullah ibn Mas'.. Oleh itu hendaklah kita meneliti wasiat Rasulullah SAW supaya mengikuti AlQuran.a. sama ada di waktu malam atau siang".(H.Saif Abdullah Al-Akmal Al-Jamal An-Nuur Al-Lail .65]. "Kefasihan boleh memukau. manusia yang akan merasai qiamat semasa hidup ialah manusia yang terjahat dan mereka yang menjadikan kubur sebagai masjid. "Ada sesiapa di antara kamu yang dipanah petir pagi tadi?" Maka disahut. berkata bahawa beliau dengar Rasulullah s. • Keluarnya Api Dari Hijjaz.[Riwayat Ahmad.a.: "Qiamat tidak akan berlaku sehingga punggung wanita-wanita Dhaus mengelilingi Zul-Khalasah.. berkata.. berkata bahawa Rasulullah s. • Peristiwa-peristiwa Di Ambang Qiamat. Hadith ini bererti kaum itu akan murtad dan kembali menyembah berhala sehingga wanita mereka menyembah dan mengelilinginya dengan menggoyang-goyangkan tubuh mereka. Musnad. maka ketika itu Malaikat Israfil akan meniup sangkala tiupan yang pertama yang mengejutkan ke semua orang yang berada pada hari itu. Musnad. bersabda.a.a.."."Seperti perempuan yang mengandung yang sudah cukup bulan.w bersabda: Tidak akan tiba Hari Kiamat sehingga keluar api dari tanah Hijaz yang dapat menerangi unta-unta di Bushra. : "Qiamat tidak berlaku sehingga datang hujan lebat yang merosakkan sekelian tempat kediaman kecuali khemah-khemah.[Riwayat Ahmad. 8/182].Dari Abu Hurairah r.Riwayat Muslim).Sebelum berlaku kehancuran alam ini. Mereka akan dikejutkan dengan tiupan yang keras sekali." .

" * Riwayat Ahmad* .a. "Sesungguhnya di antara tanda-tanda telah dekatnya hari kiamat ialah manusia tidak mahu mengucapkan salam kepada orang lain kecuali yang dikenalnya saja. rusuhan dan perubahan muka. memutuskan kerabat dan hubungan dengan tetangga tidak baik. "Apabila telah bermaharajalela bunyi-bunyian (muzik) dan penyanyi-penyanyi wanita" * Ibnu Majah* Menghias masjid dan membanggakannya.a. "Di antara tanda-tanda telah dekatnya hari kiamat ialah akan muncul pakaian-pakaian wanita dan apabila mereka memakainya keadaannya seperti telanjang." Baginda menyebutkan salah satu di antaranya." * Riwayat Ahmad dan Hakim* Ramai orang soleh meninggal dunia. "Pada akhir zaman akan terjadi tanah runtuh." * Riwayat Ahmad* Orang hina mendapat kedudukan terhormat.w. iaitu penaklukan Baitulmuqaddis. "Wahai Rasulullah bila hal ini terjadi?" Baginda menjawab. yang seenaknya melakukan persetubuhan seperti himar (keldai). memutuskan hubungan silaturahim dan sikap yang buruk dalam tetangga. Rasulullah s.Penaklukan Baitulmuqaddis. Maka orang yang paling baik ketika itu ialah orang yang beriman yang diapit oleh dua orang mulia" * Riwayat Thabrani* Mengucapkan salam kepada orang yang dikenalnya sahaja. "Di antara tanda-tanda semakin dekatnya kiamat ialah duniaakan dikuasai oleh Luka' bin Luka' (orang yang bodoh dan hina). "Tidak akan datang kiamat sehingga banyak perbuatan dan perkataan keji.a* Bermaharajalela alat muzik." * Sahih Bukhari* Zina bermaharajalela. "Tidak akan datang hari kiamat sehingga Allah mengambil orang-orang yang baik dan ahli agama di muka bumi. maka tiada yang tinggal padanya kecuali orang-orang yang hina dan buruk yang tidak mengetahui yang makruf dan tidak mengingkari kemungkaran. "Dan tinggallah manusia-manusia yang buruk." * Sahih Muslim* Banyak wanita yang berpakaian tetapi hakikatnya telanjang. Malik r. Maka pada zaman mereka inilah kiamat akan datang.* Munculnya kekejian. "Di antara tanda-tanda telah dekatnya kiamat ialah manusia bermegah-megahan dalam mendirikan masjid" * Riwayat Nasai. Dari Auf b. telah bersabda: "Aku menghitung enam perkara menjelang hari kiamat." * Abu Hurairah r. Ada yang bertanya kepada Rasulullah.

Hampir di sini bukanlah menurut perhitungan kita . SUDAH SEMAKIN HAMPIR KEPADA KITA .Pada akhir zaman nanti akan berlaku peperangan demi peperangan demi peperangan. tetapi menurut .a berkata .w itu sendiri HARI KIAMAT SUDAH SEMAKIN DEKAT DIRASAI . Oleh itu . ayat 1 .w itu . kerana itu jauhkanlah dirimu dari mereka agar mereka tidak menyesatkanmu dan memfitnahmu" * Sahih Muslim* Banyak saksi palsu dan menyimpan kesaksian yang benar. "Sesungguhnya sebelum datangnya hari kiamat akan banyak kesaksian palsu dan disembunyikan kesaksian yang benar" * Riwayat Ahmad* Negara Arab menjadi padang rumput dan sungai.a. "Pada akhir zaman akan muncul pembohong. Al-Quran dan Hadist selalu menyatakan : ‫اقتربت الساعة وانشق القمر‬ Ertinya : “ Telah dekatlah saatnya qiamat dan telah terbelahlah bulan “[/color] ~ Surah al-Qamar .Bulan sabit kelihatan besar. "Di antara tanda-tanda telah dekatnya hari kiamat ialah menggelembung (membesarnya) bulan sabit. Semenjak Baginda Rasulullah s.a. "Tidak akan datang hari kiamat sehingga negeri Arab kembali menjadi padang rumput dan sungai* Sahih Muslim* 1 . ( ‫عن سهل بن سعد قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يشير بإصبعه التي تلي‬ ‫البهام والوسطى وهو يقول بعثت أنا والساعة هكذا‬ Ertinya : Saidina Sahl Bin Sa’ad r. Ya benar sabda Baginda Rasulullah s.a.w dilahirkan dan diutuskan untuk mengembangkan Islam ." * Riwayat Thabrani* Banyak dusta dan tidak tepat dalam menyampaikan berita. aku pernah mendengar Baginda Rasulullah s.w bersabda sambil Baginda s.pembohong besar yang datang kepadamu dengan membawa berita-berita yang belum pernah kamu dengar dan belum pernah didengar oleh bapa-bapa kamu sebelumnya. memang semenjak kelahiran Baginda Rasulullah s.w memberikan isyarat dengan dua jarinya ( merapatkan jari telunjuk dengan jari tengahnya ) seraya berkata : (( Aku dilahirkan dan saat hampirnya qiamat dengan kelahiranku itu adalah seperti dua batang jariku ini )) ~ Hadist sahih diriwayatkan oleh al-Imam Muslim rh .a.a.

a bertanya : Apakah al-Harj itu wahai Rasulullah ? . Baginda Rasulullah s. Hadist yang menceritakan perihal akan berlakunya peperangan demi peperangan itu ialah : ‫عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ل تقوم الساعة حتى يفيض‬ ‫المال وتظهر الفتن ويكثر الهرج قالوا وما الهرج يا رسول الله قال القتل القتل القتل ثلث=ا‬ Ertinya : Daripada Saidina Abu Hurairah r.w pernah bersabda : (( “ Tidaklah akan berlakunya Hari Qiamat itu sehinggalah Tanah Arab ~ yang tandus ~ itu akan menjadi lembah yang subur dan diairi oleh sungai-sungai “ )) ~ Hadist diriwayatkan oleh al-Imam Muslim rh ( Kitab az-Zakah . Bab at-Targhib fi as-Sodaqah… ) dan al-Imam Ahmad ( Baqi Musnad al-Muktsirin ) Soalan Saudara Lagi : 3 .perhitungan Allah Ta’ala yang tidak “ terkesan “ dengan sebarang perubahan hari . Bab : Ashrot asSa’ah . Baginda s. 2.w pernah bersabda : (( “ Tidaklah akan berlakunya Hari Qiamat sehinggalah melimpah-ruah harta-benda dan timbul fitnah ~ ujian terhadap keimanan ~ dan banyak pula berlaku “ al-Harj “ .w menjawab : “ Peperangan demi peperangan demi peperangan “ ~ diulangi sebanyak 3 kali )) [/color] ~ Hadist diriwayakan oleh al-Imam Muslim rh ( Kitab al-Fitan wa Ashrot as-Sa’ah – 6310 ) dan al-Imam Ibnu Majah rh di dalam Kitab al-Fitan . Benar atau tidak? Ya benar .a.a . Baginda Rasulullah s.Rasulullah berkata lagi yang mafhumnya: pada akhir zaman nanti ada padang pasir akan disuburkan dan tanam dengan tanam-tanaman. Baginda Rasulullah s.a.Rasulullah bersabda lagi yang mafhumnya: Pada akhir zaman nanti hampir tidak dapat masuk secupak gandum ke Iraq.a.w ada bersabda : ‫عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ل تقوم الساعة حتى تعود أرض العرب‬ = = ‫مروجا وأنهارا‬ Ertinya : Drp Saidina Abu Hurairah r.a .a.a. Para sahabat r. Baginda Rasulullah s.w ada bersabda : G G ‫عن أبي نضرة قال كنا عند جابر بن عبد الله فقال يوشك أهل العراق أن ل يجبى إليهم قفيز ول درهم‬ G‫قلنا من أين ذاك قال من قبل العجم يمنعون ذاك ثم قال يوشك أهل الشأم أن ل يجبى إليهم دينار‬ ‫ول‬ G T ‫مدي قلنا من أين ذاك قال من قبل الروم ثم سكت هنية ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه‬ = G = ‫ه عددا‬T‫وسلم يكون في آخر أمتي خليفة يحثي المال حثي=ا ل يعد‬ . tahun dan waktu . bulan . Ya benar .

a ) bertanya kepada Saidina Abu Nadhrah r. Mereka inilah yang menghalangnya memasuki Iraq “ ) .a dan kedua-dua orang rakannya di atas . para penduduk negara tersebut akan menjadi murtad dan tidak pula mahu membayar jizyah ataupun kharaj ~ pendapat ini lemah .a terdiam seketika sehinggalah beliau r. Mereka berdua r.a ) : “ Bagaimanakah sampai boleh terjadi begitu ? “ .a berkata lagi : ( “ Hampir-hampir nanti penduduk negara Syam tidak akan dikumpulkan kepada mereka satu dinar sekalipun dan tidak juga semangkuk makanan “ ) .a seperti Saidina Jabir r. dan dia pernah berkata : ( “ Hampir-hampir nanti penduduk Iraq tidak akan dikumpulkan kepada mereka semangkuk biji-bijian ( makanan ) dan satu dirham pun “ ) . [b] ( 2 ) ~ Bangsa Asing dan Rom akan menakluk negara-negara itu di akhir zaman kelak lalu menghalang umat Islam lain menikmati harta-benda dan makanan negaranegara tersebut ~ ini adalah pendapat yang paling termasyhur . Lubnan dan Syiria ) terhalang daripada makanan dan harta-benda ataupun ( menurut satu pendapat lain ) negara-negara itu sendiri akan menghalang orang lain drp memiliki harta-benda dan makanan mereka .w ada bersabda : ‫ثم ستصالحون الروم صلحا آمنا حتى تغزوا أنتم وهم عدوا من ورائهم فتنصرون وتسلمون وتغنمون‬ ‫حتى تنزلوا بمرج فيقول قائل من الروم غلب الصليب ويقول قائل من المسلمين بل ا غلب‬ . kemudian beliau r. bukannya terus drp Baginda Nabi s. ( b ) ~ Terdapat beberapa huraian mengenai bagaimanakah para penduduk Iraq dan Syam ( Palestin . Jawab beliau r.a. Saidina Jabir r. Jilid 10. Manakala pendapat 3 ~ pula . Kami bertanya lagi kepadanya : ( “ Bagaimanakah sampai boleh terjadi sebegitu pula ? “ ) .a. Utara Jordan .a ? ) . Kita juga percaya bahawa mereka berkata demikian ( di dalam hal ghaib ini ) kerana mereka sendiri pernah mendengarnya daripada lisan Baginda Rasulullah s.a : ( Adakah kamu sangka pemimpin itu adalah Saidina ‘Umar Bin ‘Abdul ‘Aziz r.a.w ) akan tetapi hadist ini diterima .a : ( “ Itu disebabkan perbuatan Rom “ ) .a dia telah berkata : Kami pernah duduk bersama-sama dengan Saidina Jabir Bin ‘Abdullah r.a menjawab : ( Tidak ! ) ~ Hadist diriwayatkan oleh al-Imam Muslim rh ( Kitab al-Fitan wa Ashrot as-Sa’ah : 6364 ) PENJELASAN HADIST : ( a ) ~ Hadist di atas adalah sungguhpun pada permulaannya adalah hadist mauquf ( kerana bersumber drp sahabat r. { Fathul Mun’iem Syarh Sahih al-Imam Muslim rh .a. Baginda Rasulullah s.a . Kami bertanya ( kpd Saidina Jabir r.w sendiri .Ertinya : Drp Saidina Abu Nadhrah r. Dia berkata lagi : Aku pun ( Saidina Jabir r. Soalan Saudara Lagi : 4 . halaman : 513 } .a . maka mereka tidak lagi perlu membayar jizyah .a dan Saidina Abu al-‘Ala’ r.w pernah bersabda : Pada akhir umatku nanti ada seorang pemimpin yang menimbunkan hartanya bertimbun-timbun dan tidak dia mengiranya satu-persatu ) . iaitu samada ( 1 ) ~ Mereka memeluk Islam . Ini disebabkan kita percaya berita mengenai hal ghaib ( apa yang akan datang ) TIDAK AKAN DIREKA-CIPTA @ PANDAI-PANDAI SENDIRI oleh seorang sahabat r.Rasulullah bersabda lagi yang mafhumnya: Kamu akan berdamai dengan kaum Rom lalu memerangi musuh di belakang kamu Jawapannya : Ya benar . Jawabnya : ( “ Disebabkan perbuatan Bangsa Asing .a menyambung kata-katanya : ( “ Baginda Rasulullah s.

‫ويتداولونها وصليبهم من بعيد فيثور إليه رجل من المسلمين فيدقه ويثورون إلى كاسر صليبهم‬ ‫فيضربون عنقه ويثور المسلمون إلى أسلحتهم فيقتتلون فيكرم ا تلك العصابة بالشهادة فيأتون‬ ‫ملكهم فيقولون كفيناك جزيرة العرب فيجتمعون للملحمة فيأتون تحت ثمانين غاية تحت كل غاية اثنا‬ ‫عشر ألفا‬ Ertinya : (( …” kemudian kamu akan berbaik-baik dengan Bangsa Rom dan kamu serta Rom akan memerangi musuh di belakang mereka . No. Hadist : 6709 . lalu dia jawab "Dalam asuransi. Kalau kita tidak terkena musibah. berarti dia menang dan kita harus membayarnya secara teratur. Pasukan Rom itu tadi terus-menerus mengucapkan ucapan itu dan mengangkat salib mereka drp jauh . Lalu kamu akan menang . Pasukan Rom selepas itu pun balik dan menemui raja mereka dan berkata : “ Kami dah takluk Tanah Arab untuk tuanku ! “ . Lelaki Islam itu pula dibunuh oleh mereka drp pasukan Rom . mobil you tidak rusak. 000 tentera “[/color] ~ Sahih al-Imam Ibnu Hibban rh . manakala seorang pula drp tentera Islam akan berkata : “ Bahkan sebenarnya Allah lah yang telah menang “ . Halaman : 102 . " Asuransi? Bagaimana bisa?". kalau rumah you terbakar." Saya bertanya. maka dia kalah dan dia harus membayar kekalahannya.. (Ayat renungan)"Islam mengharamkan riba. Terbitan : Muassasah ar-Risalah. nanti akan ada seorang drp pihak Rom : “ Salib telah menang “ .. atau you tetap sehat dan masih hidup. Dengan kata lain. sehinggalah apabila kamu sampai ke sebuah taman yang luas . berasa aman dan memperolehi harta ghanimah . atau kapal you karam. . tentera Islam pula segera mencapai senjata-senjata mereka dan memerangi Rom pula sehinggalah tentera Islam itu diberikan kemulian oleh Allah Ta’ala dengan anugerah mati syahid . Jilid : 15 . atau mobil you dirusak massa. sehinggalah seseorang daripada pihak tentera Islam marah lalu menerpa kepada si lelaki ( Rom ) yang memegang salib itu dan membunuhnya . Islam melarang perjudian. Kemudian . mereka bikin perasuransian. Kemudian . mereka (Yahudi) bikin perbankan. you harus kasih saya duit". atau you kecelakaan/meninggal. you saya kasih duit. kita sedang bertaruh dengan si pengelola tentang peristiwa/kejadian di masa akan datang (berarti hal yang gaib). Beirut ( 1993 ) . kapal you tidak karam. tentera Rom itu pula berkumpul untuk menghadapi satu peperangan yang besar ( seperti Armageddon ~ menurut lagenda mereka ) dan akan datanglah mereka sebanyak 80 pasukan dan setiap pasukan itu ada 12. Kalau kita kena musibah. Tapi kalau rumah you tidak terbakar.