• “Kelak akan datang di akhir zaman segolongan manusia, di mana wajah-wajah mereka adalah wajah manusia, namun

hati mereka adalah hati syaitan; seperti serigala-serigala buas, tidak sedikit pun di hati mereka rasa belas kasihan. Mereka gemar menumpahkan darah dan tidak berhenti dari (melakukan) kekejian. Apabila kamu mengikuti mereka, maka mereka akan memperdaya kamu. Akan tetapi, apabila kamu menghindari mereka, maka mereka akan mencela kamu. Apabila berbicara dengan mereka, mereka akan membohongi kamu. Dan apabila kamu memeberinya kepercayaan, mereka akan mengkhianatinya. Anak kecil mereka jahil, pemuda mereka licik. Sementara yang tua tidak memnyuruh berbuat baik dan melarang yang yang mungkar. Mereka itu sentiasa membangga diri dalam kehinaan. Dan meminta apa yang ada pada mereka bererti kesusahan. Orang yang santun di tengah mereka adalah sesat, dan orang yang menyuruh kepada perbauatan ma’ruf malah menjadi tertuduh. Orang beriman di kalangan mereka adalah lemah, sedangkan orang fasiq menjadi mulia. Sunnah di tengah mereka adalah bida’ah, sedangkan bida’ah itu sendiri adalah sunnah. Maka ketika itu mereka dikuasai oleh orang-orang paling jahat di antara mereka. Sedangkan orang pilihan apabila ia menyeru, pasti tidak akan dihiraukan.” (Hadith Riwayat Thabrani- Kitab Al-Mu’jam Al-Kabir) • • Menentang kaum memakai kasut dari bulu;-Abu Hurairah r.a. berkata bahawa Rasulullah s.a.w bersabda: Tidak akan tiba hari kiamat, sehingga kamu sekelian (Umat Islam) memerangi suatu kaum yang kasutnya dibuat dari bulu. Dan tidak akan tiba hari kiamat sehingga kamu memerangi kaum yang wajahnya bagaikan perisai yang diratakan;- (Muttafaq Alaih);- (Fakta Sejarah:- 1916 Orang Arab Memerangi Orang Turki). • Bencana Yang Menimpa Umat Manusia Di Akhir Zaman;- Abdullah ibn Umar berkata, Rasulullah s.a.w. telah menghampiri kami lalu bersabda: "Wahai Muhajirin, kamu akan ditimpa 5 bencana; semoga Allah tidak mengizinkan kamu hidup untuk menyaksikannya: (1) Apabila zina berleluasa, ketahuilah bahawa ia tidak berlaku tanpa ditimpa penyakit-penyakit baru yang tidak pernah diketahui/dialami oleh manusia sebelumnya. (2) Apabila manusia menipu dalam timbangan, ia tidak berlaku tanpa ditimpa kemarau dan kebuluran ke atas orang ramai serta ditindas oleh pemerintah mereka. (3) Apabila manusia tidak memberi zakat, ketahuilah bahawa hujan akan tertahan ke atas mereka. (4) Apabila manusia memutuskan perjanjian mereka dengan Allah dan RasulNya, ketahuilah bahawa Allah akan menghantar musuh kepada mereka untuk merampas kepunyaan mereka. (5) Apabila pemerintah mereka tidak memerintah mengikut Kitabullah, ketahuilah bahawa Allah SWT akan pecah-belahkan mereka dan menjadikan mereka berbalahan sesama mereka.";- (Riwayat Ibn Majah, Kitab al-Fitan (Hadith 4019), 2/ 1332).;- (Fakta Sejarah;- 1919-1923: Keruntuhan Empayar Uthmaniah; 1932: Arab Saudi menjadi sebuah kerajaan tunggal, Iraq, Syria, Jordan terpecah daripada negara Arab Saudi; 1948 May Negara Israel dibentuk; 1948-1949: Perang Pertama Arab-Israel; 1962-1970: Perang Yaman; Bahrain, Qatar dan Kesatuan Emeriah Arab Bersatu terkeluar daripada Arab Saudi; 1973 Perang Arab-Israel KeEmpat 4.) • Tentera al-Harith ibn Harran;- Ali r.a berkata bahawa Nabi s.a.w. bersabda: "Dari negeri di balik sungai (Wara-un-Nahr) akan keluar seorang lelaki bernama alHarith ibn Harran bersama tenteranya yang dipimpin oleh seorang bernama

Mansur. Beliau akan membuka watan (atau kediaman) bagi keluarga Muhammad sebagaimana kaum Quraish mendirikan watan bagi Rasulullah s.a.w. Setiap orang Mukmin wajib membantunya atau menyahut seruannya.";- [ Riwayat Abu daud, Kitab al-Mahdi].;- (Fakta Sejarah;- 1969: Yasser Arafat menjadi ketua 'Palestinian Liberation Organization' dan di tahun yang sama terbentuklah perajurit-perajurit tentera menentang keganasan). • Abdullah ibn Harith ibn Juz'; al-Zubaidi berkata, bahawa Nabi s.a.w bersabda: Akan keluar manusia dari arah Timur yang akan membuka jalan (membantu alMahdi).";- [ Riwayat Ibn Majah, Kitab al-Fitan (Hadith 3088) ]. • Abdullah r.a. berkata, "Ketika kami bersama Baginda s.a.w, beberapa pemuda dari Banu Hashim datang kepada kami. Apabila Baginda melihat mereka, mengalir air mata Baginda dan berubah wajahnya. Melihat demikian kami amat terharu." Baginda bersabda;" Kami adalah keluarga yang Allah pilih akhirat daripada dunia. Ahlul bait akan diuji selepas kewafatanku dan akan dianiaya sehingga datang pembawa panji-panji hitam dari timur, yang menyeru manusia membuat kebaikan tetapi ditentang. Mereka akan diperangi dan mencapai kemenangan sehingga manusia tunduk tetapi mereka enggan menerima pemerintahan lalu mereka menyerahkan kuasa kepada seorang dari ahli baitku. Kemudian bumi akan dipenuhi keadilan sebagaimana ia dipenuhi kezaliman sebelumnya. Jika ada di antara kamu yang hidup untuk menyaksikan peristiwa ini, hendaklah kamu pergi kepadanya walaupun terpaksa merangkak di atas salji.";- [ Riwayat Ibn Majah, Kitab al-Fitan (Hadith 4082)]. • Ummu Salamah r.a melaporkan bahawa Rasulullah s.a.w. bersabda: "Manusia akan berbalah setelah kewafatan seorang Khalifah. Seorang lelaki dari Madinah akan melarikan dirinya ke Mekah. Beberapa orang Mekah akan memaksa beliau agar menerima bai';ah (taat setia) mereka kepada beliau di antara Rukn dan al-Maqam. Satu pasukan tentera dari Sham akan dihantar menentang beliau dan mereka akan ditelan bumi di Baida'; (padang pasir di antara Mekah dan Madinah). Apabila diketahui manusia, mereka datang berbondong dari Sham dan Iraq untuk membai';ah beliau. Kemudian muncul pula seorang dari Kaum Quraish yang ibunya dari suku Kalb, menentang beliau dan akan ditewaskan; peperangan tersebut dinamakan Perang Kalb. Mereka yang tidak menyaksikan ghanimah peperangan itu adalah malang. Al-Mahdi akan membahagi-bahagikannya dan memerintah mengikut Sunnah Baginda s.a.w. Kemudian beliau wafat dan Kaum Muslimin akan menyembahyangkan beliau.";- [ Riwayat Abu Daud, Kitab Al-Mahdi].(Fakta Sejarah;- 1975 Terbunuhnya Raja Faisal, Raja Arab Saudi; Bermulanya Perang Lubnan). • Thauban r.a berkata, Nabi s.a.w bersabda: "Akan berbunuhan tiga 3 orang, merebut khazanah kamu (khazanah di Ka';bah). Mereka semua adalah anak khalifah dan tidak seorang pun yang berjaya menguasai khazanah itu. Kemudian akan keluar panji-panji hitam dari timur dan akan membunuh mereka." Baginda kemudian bersabda sesuatu yang daku tidak ingat, dan "Jika kamu menemui beliau, pergi dan berbai';ah kepadanya walaupun kamu terpaksa merangkak di atas salji kerana beliau adalah Al-Mahdi, Khalifah Allah.";- [ Riwayat Ibn Majah, Kitab al-Fitan (Hadith 4084)].

• Bahaya 30 Para Dajjal Sang Pendusta;- Dari Abu Hurairah r.a. berkata bahawa Rasulullah s.a.w. bersabda: "Tidak akan terjadi Hari Kiamat sebelum dimunculkan para dajjal sang pendusta, yang jumlahnya hampir mendekati tiga puluhan 30an, di mana masing-masing mengaku; bahawa dirinya adalah Rasul Allah.";- (Riwayat Muslim). • Bahaya Para Dajjal Membawa Ajaran Yang Belum Pernah Didengar;- Abu Hurairah r.a. berkata, Nabi s.a.w. bersabda, : "Akan keluar dajjal dan khazzab di kalangan umatku. Mereka akan berkata sesuatu yang baru di mana kamu dan bapa-bapa kamu belum pernah mendengarnya. Awasilah mereka dan jagalah diri kamu daripada disesatkan oleh mereka."";- [Musnad Ahmad, 20/349]. • Bahaya Golongan Pendusta Di Bidang Hadith;- Dari Abu Hurairah r.a. berkata bahawa Rasulullah s.a.w. bersabda: "Kelak akan ada di antara generasi akhir dari umatku orang-orang yang meriwayatkan kepada kamu hadis yang belum pernah -; juga bapa-bapa kamu - mendengarnya. Untuk itu, hindarilah mereka.";- (Riwayat Muslim). • Kesilapan Manusia Di Zaman Kekeliruan;- Anas ibn Malik berkata, "Nabi s.a.w. bersabda: "Zaman Dajjal adalah zaman kekeliruan. Manusia akan percaya pendusta dan tidak percaya orang yang berkata benar. Manusia tidak percaya orang yang amanah dan mempercayai orang yang khianat. Dan Ruwaibidhah akan diberi perhatian." Sahabat bertanya "Siapakah Ruwaibidhah itu?" Sabda Baginda, "Orang-orang yang menentang Allah yang diberi penghargaan untuk berucap kepada masyarakat.";- [Musnad Ahmad, 3/220]. • Bahaya Tujuh Puluh 70 Penyeru Neraka Jahannam;- Ibn Umar r.a. berkata, "Daku mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda, :"Di kalangan umat ku akan ada 70 Penyeru, yang mengajak manusia kepada neraka jahannam. Daku boleh beritahu nama mereka dan kaum mereka jika daku mahu." • Bahaya Munculnya Golongan Yang Engkar Pada As-sunnah;- Dari Abu Hurairah r.a. bahawa Rasulullah s.a.w bersabda: Akan datang suatu kaum yang mematikan (menolak untuk menggunakan dasar) as-sunnah dan menyangkal tentang agama. Maka atas merekalah laknat Allah, laknat orang-orang yang melaknat, laknat Malaikat serta laknat semua manusia;- (Riwayat Ad Dailami). • Kesilapan Golongan Anti Hadith;-Daripada Miqdam bin Ma'dikariba r.a. berkata: Bahawasanya Rasulullah s.a.w. bersabda, "Hampir tiba suatu masa di mana seorang lelaki yang sedang duduk bersandar di atas katilnya, lalu disampaikan orang kepadanya sebuah hadis daripada hadisku maka ia berkata : "Pegangan kami dan kamu hanyalah kitabullah (al-Quran) sahaja. Apa yang dihalalkan oleh alQuran kami halalkan. Dan apa yang ia haramkan kami haramkan". Kemudian Nabi s.a.w. melanjutkan sabdanya: "Padahal apa yang diharamkan oleh Rasulullah s.a.w. samalah hukumnya dengan apa yang diharamkan oleh Allah s.w.t.";(Riwayat Abu Daud). • Kebanggaan Masyarakat Dengan Membina Masjid;- Daripada Anas bin Malik r.a.

.a. berkata bahawa beliau mendengar Rasulullah s.Daripada Sa'ad bin Abi Waqash r..Dari Saad r. siapa yang dapat menghapus mereka.-(Riwayat Bukhari dan Muslim).a..(Riwayat Abu Dawud)..a.. tetapi iman mereka masih lemah.w bersabda: Akan muncul di antara kamu suatu kaum. • Kesilapan Masjid Menjadi Tempat Urusan Dunia Sahaja. Mereka membaca Al-Quran dengan mengira bahawa Al-Quran itu sebagai alat propaganda mereka. Bacaan mereka itu tidak melebihi kerongkongnya (tidak sampai meresap ke dalam hati).w bersabda: Kelak akan muncul di antara umatku suatu kaum yang membaca Al-Quran bukan seperti lazimnya kamu membaca.(Riwayat Ahmad).(Riwayat Hakim). • Golongan yang menjadikan lidahnya sebagai alat untuk mencari makan. sehingga manusia bermegah-megah dan berlebih-lebihan dalam urusan masjid. berkata. berkata bahawa Rasulullah s.Dari Abu Sa'. bahawa Rasulullah s. bersabda: Tidak akan tiba hari kiamat. maka hapuskanlah mereka itu.Daripada Anas r... amal perbuatanmu jika dibandingkan dengan perbuatan mereka dan puasa-mu jika dibanding dengan . • Bahaya Ramai Orang Muda Menyebut Dalil Agama.a.. bahawa Nabi s.(Riwayat Ahmad).a.id Al-Kudri r. telah bersabda: "Akan muncul di akhir zaman nanti. • Kesilapan Ahli Ibadah Yang Jahil Dan Qari Yang Fasik.a.(Riwayat Ibnu 'Adi).w. seperti sapi yang makan dengan lidah-lidahnya.. akan ada ahli ibadah yang bodoh dan para qari yang fasik. • Kesilapan Menggunakan Al-Quran Sebagai Alat Propaganda. Pada hakikatnya mereka telah keluar agama seperti anak panah yang lepas dari busurnya. dan sembahyangmu jauh berbeza dengan cara mereka bersembahyang. percakapan mereka dalam masjid hanyalah mengenai urusan dunia semata. Allah tidak memerlukan mereka.a. Mereka banyak mengucapkan perkataan Khairil Bariyah (firman Allah dan hadis Rasul).w. suatu kaum yang terdiri dari orangorang muda yang masih mentah fikirannya (cetek faham agamanya)..w bersabda: Tidak akan terjadi kiamat. kamu merasa rendah dalam melakukan solat dibanding dengan mereka.a bahawa Rasulullah s. di akhir zaman. bersabda: Kelak.a. • Merasa Rendah Dalam Ibadah.a.a. ". bagaikan anak panah yang lepas dari busurnya. Di mana sahaja kamu dapat menemuinya.Rasulullah s. padahal Al-Quran itu berisi peringatan yang harus mereka junjung. kelak akan mendapat pahala di hari kiamat. sebelum muncul suatu golongan yang mencari makan melalui lidah-lidah mereka. ia berkata bahawa Rasulullah s.a.w.w. Mereka itu sebenarnya keluar dari Islam. bersabda: Akan datang kepada manusia suatu masa.a. bersabda: " Kelak akan terdapat kaum yang berlebih-lebih (menunjuk-nunjuk) dalam berdoa ".berkata bahawa Rasulullah s.Dari Anas bin Malik r.(Riwayat Muslim).w. • Menunjuk-Nunjuk Ketika Berdoa. Dan janganlah kamu duduk bersama mereka (pada waktu dalam masjid).a.Ali bin Thalib r..

• Kesilapan Ulama Yang Merugikan Umat Dan Agama. • Bahaya Terlepasnya Islam Satu Demi Satu. sehingga orang yang alim ( cendikiawan ) pun akan menjadi bingung (dengan sebab fitnah itu)".".. Setiap terlepas .w. tetapi berlumba-lumba dalam senarnya..w bersabda: Kelak pada akhir zaman akan ada ulat-ulat qurra'. bersabda: "Sungguh akan terlepas pegangan Islam satu demi satu.a berkata bahawa Rasulullah s. tidak ada bekas apa-apanya juga di kayunya tidak ada apa-apanya juga di bulunya tidak terdapat apa-apa.a.Dari Umamah Al-Bahili dari Nabi s.a..(Riwayat Abu Nu'. seperti (umpamanya) tidak akan dapat dipungut dari pohon yang berduri melainkan duri. bersabda: "Akan timbul di akhir zaman orang-orang yang mencari keuntungan dunia dengan menjual agama. maka bersolatlah kamu.. lidah mereka lebih manis berbanding gula.(Riwayat Bukhari dan Muslim).-Daripada Abu Hurairah r. Mereka menunjukkan kepada orang lain pakaian yang dibuat daripada kulit kambing (berpura-pura zuhud dari dunia) untuk mendapat simpati orang ramai.. Mereka menyuruh manusia memakai pakaian yang dibuat dari bulu domba (bulu kambing) yang halus.t. Aku bersumpah akan menurunkan suatu fitnah yang akan terjadi di kalangan mereka sendiri.puasa mereka. berfirman kepada mereka: "Apakah kamu tertipu dengan kelembutan Ku?.(Riwayat Tirmidzi). Ataukah kamu terlampau berani berbohong kepada Ku?. berkata: Rasulullah s. Demi kebesaran Ku.Dari Ibnu Ame r. • Nasihat Kejadian Imam Yang Melambatkan Waktu Solat.a bahawa Rasulullah s. dan percakapan mereka lebih manis daripada gula..w bersabda: Sesungguhnya akan terdapat (akan ada) orang-orang dari umatku yang pandai (amat faham dan ahli) tentang urusan agama dan membaca Al-Quran. • Bahaya Ulat-ulat Qurra'. Allah s.(Riwayat Ibnu Majah).a.a. Mereka sebenarnya keluar dari agama bagaikan anak panah yang terlepas dari busurnya. Barangsiapa yang berada pada masa itu.w bersabda: Sesungguhnya nanti selepas peninggalanku akan terjadi.w.(Riwayat Thabrani). mereka berkata:"Kami datang kepada para Raja (pemimpin). hendaklah ia berlindung kepada Allah dari mereka. Mereka membaca Al-Quran tetapi tidak sampai melalui tenggoroknya. jika di hujung panah dilihat.Abdullah bin Abbas r.(Riwayat Tirmidzi). Padahal hati mereka adalah hati serigala (mempunyai tujuan-tujuan yang jahat)." Tidak terjadi hal yang demikian itu.Dari Abu Umamah r. Jika kamu datang bersama mereka untuk mengerjakan solat. • Kesalahan Menipu Daya Dengan Bertopengkan Agama. Oleh kerana itu hendaklah kamu mengerjakan solat tepat pada waktunya. sedang hati mereka laksana hati serigala.. • Kesilapan Menggadaikan Agama Kerana Dunia. (ahli baca Al-Quran).w.a. tidak akan dapat diambil manfaat dari mendekatkan diri kepada mereka itu melainkan beberapa kesalahan belaka. biar kami memperoleh keduniaan mereka dan kami tidak akan mencampurkan mereka dengan agama kami.Rasulullah s. para imam mengakhirkan solat dari waktunya. bahawa Rasulullah s. Demikian pula.aim).a...a...a.w. bersabda: Akan tampil di akhir zaman manusia-manusia yang melakukan tipu daya dengan memakai topeng agama.

.a.a. berkata. dan fitnah itu akan kembali kepada lingkungan mereka itu sendiri (umat Islam).(Riwayat Ahmad).id Al-Khudri ra. banyak berbicara tanpa difikirkan dahulu apa sebetulnya yang dibicarakan itu. 2/1331.w. bahawasanya Rasulullah s. tetapi sunyi daripada petunjuk. "Ya Rasulullah.. Tidak Dipedulikan.Anas ibn Malik r. (2) terlalu mewah.bersabda: Kelak akan ada orangorang dari Umatku (Islam) memakan berbagai macam makanan dan memakai berbagai pakaian. bersabda: "Umat ku akan ditimpa penyakit-penyakit yang pernah menimpa umat-umat dahulu".[Riwayat Ibnu Majah. juga Kitab al-Fitan (Hadith 4015).a. (apa akibat) apabila kami berhenti menyeru kebaikan dan mencegah kemungkaran?" Nabi s..].w bersabda...a.a. maka itulah seburuk-buruk manusia dari sebahagian Umatku (Islam). • Bahaya Ulama'..w.w bersabda: Nanti dalam waktu tidak lama. • Kesilapan Umat Islam Mengikuti Langkah-Langkah Yahudi Dan Nasrani.(Riwayat Hakim). berkata: Rasulullah s. katanya: Aku mendengar RasuIullah s.. "Penyakit-penyakit itu ialah (1) terlalu banyak seronok."". Sahabat bertanya. sehingga jikalau mereka masuk ke lubang biawak pun kamu akan mengikuti mereka.w. "Ditanya kepada Nabi s. di mana agama Islam tidak tinggal kecuali hanya namanya sahaja. sehasta demi sehasta. "Ya Rasulullah! Apakah Yahudi dan Nasrani yang kau maksudkan?" Nabi s. dan tidak ada yang tinggal daripada Al-Quran kecuali hanya huruf dan tulisannya sahaja.(Riwayat Muslim) • Bahaya Berbagai Macam Makanan.w.a. (3) menghimpun harta sebanyak mungkin. sejengkal demi sejengkal.w. bahawa Nabi s.a. bersabda: "Apa yang telah berlaku kepada Bani Israel.a. (4) tipu menipu dalam merebut harta benda dunia. Daripada Abu Umamah r. (5) saling memarahi. Pakaian dan Banyak Bicara Sebelum Difikirkan.w. maka orang-orang akan berebutan untuk bergantung kepada yang lain.-Daripada Abu Sa'.a. 'Ya Allah! Jangan kau temukan aku dan mudahmudahan kamu (sahabat) tidak bertemu dengan suatu masa di mana para ulama . Yang Menyebar Fitnah. menjawab. Ulama' mereka adalah yang paling jahat di antara yang ada di bawah langit. (6) hasut menghasut sehingga jadi zalim menzalimi". Masjid-masjidnya cantik dan megah. • Bahaya Ulama'.-Daripada Sahl bin Saad as-Saaidi r. datang kepada manusia suatu zaman. menjawab. sedangkan yang terakhir adalah perkara solat. berkata bahawa Rasulullah s.a. bersabda: "Kamu akan mengikuti jejak langkah umat-umat sebelum kamu. "Siapa lagi kalau bukan mereka". berkata..Dari Ali r.a. akan berlaku kepada kamu. "Apakah penyakit-penyakit umat-umat terdahulu itu?" Nabi s.a. • Bahaya Terjangkit Penyakit Umat-umat Dahulu. Musnad Ahmad 3/187. • Bahaya Akibat Berhenti Menyeru Kebaikan Dan Mencegah Kemungkaran.(Riwayat Thabrani dan Abu Nu'aim). Adapun yang pertama kali terlepas itu adalah persoalan hukum. Apabila zina berleluasa di kalangan pemimpin kamu.(Riwayat Baihaqi).a.-Daripada Abu Hurairah r.a. dari mereka (ulama') itu akan muncul bermacam-macam fitnah." Sahabat bertanya.".w. ilmu pada urusan orang yang terendah di kalangan kamu dan kuasa dimiliki oleh orang yang rosak di kalangan kamu.salah satu pegangan.

-Daripada Abdullah bin Amr bin 'ash r. di mana agama Islam hanya tinggal namanya sahaja. bersabda: "Kelak akan datang di akhir zaman segolongan manusia.w.a. bersabda: "Tidak akan berlaku hari qiamat sehingga anak seseorang menjadi punca kemarahan (bagi ibu bapanya) dan hujan akan menjadi panas (hujan akan berkurang dan cuaca akan menjadi panas) dan akan bertambah ramai orang yang tercela dan akan berkurangan orang yang baik dan anak-anak menjadi berani melawan orang-orang tua dan orang yang jahat berani melawan orang-orang baik". bersabda.a bahawa Rasulullah s. Maka apabila pemimpin yang jahil itu ditanya.(Riwayat Thabrani). Hati mereka seperti hati orang Ajam (pada fasiqnya).t. berkata: Aku mendengar Rasulullah s. dan orang yang penyantun sudah tidak disegani lagi. berkata.a. Ulama mereka adalah yang paling jahat di antaranya yang ada di bawah langit. Tetapi Allah s. mereka akan berfatwa tanpa ilmu pengetahuan. • Orang Yang Baik Berkurangan Sedang Yang Jahat Bertambah Banyak. • Ketiadaan Imam Yang Layak Untuk Solat Berjemaah.(Riwayat Ahmad)..a. Anak kecil .sudah tidak diikut lagi. Mereka gemar menumpahkan darah dan tidak pernah berhenti dari melakukan kekejian. • Bahaya Akan Ilmu Agama Beransur-ansur Hilang. bersabda: "Lagi akan datang suatu zaman. lidah mereka seperti lidah orang Arab (pada fasihnya). berkata: Aku mendengar Rasulullah s.Dari Ibnu Abbas r. maka mereka akan mencela kamu.a. bersabda: Hampir datang suatu zaman.a. dan dari Al-Quran hanya tinggal huruf dan tulisannya sahaja.a. maka mereka akan memperdaya kamu.." . seperti serigala-serigala yang buas..(Riwayat Baihaqi).Dari Ali r.Dari Uqbah bin Amir r.-Daripada Aisyah r.. maka mereka akan membohongi kamu.. aku mendengar Rasulullah s. Apabila kamu mengikuti mereka. Apabila berbicara dengan kamu..Dan apabila kamu memberinya kepercayaan.w bersabda: Kelak akan muncul suatu kaum dari umatku.t.-Daripada Salamah binti alHurr r. • Kesalahan Manusia Yang Berhati Syaitan.a.. Mereka tidak dapat memulakan sembahyang berjamaah kerana tidak mendapatkan orang yang boleh menjadi imam".a.(Riwayat Muslim) • Al-Quran Hanya Tinggal Tulisannya Sahaja. Maka apabila sudah ditiadakan alim ulama.a.w.(Riwayat Thabran). • Golongan Kaum Yang Meminum Ayat-Ayat Al-Quran. bahawa Rasulullah s. namun hati mereka adalah hati syaitan..". tetapi sunyi daripada petunjuk.w. di mana wajah-wajah mereka adalah wajah manusia. maka mereka akan mengkhianati kepercayaan yang kamu berikan. tidak mencabut (menghilangkan) akan ilmu itu dengan sekaligus dari (dada) manusia.a.w.w. Mereka meminum Al-Quran seperti meminum susu... Akan tetapi apabila kamu menghindar dari mereka. orang ramai akan memilih orang-orang yang jahil sebagai pemimpin mereka.w.(Riwayat Ibnu Majah). Masjid-masjid indah dan megah.w. tidak ada sedikit pun di hati mereka belas kasihan. berkata. bahawa Rasulullah s. Mereka sesat dan menyesatkan orang lain. orang ramai berdiri tegak beberapa masa. menghilangkan ilmu itu dengan mematikan alim ulama."Bahawasanya Allah s. Dari mereka (ulama) itu akan muncul berbagai-bagai fitnah dan fitnah itu akan kembali ke lingkungan mereka sendiri (umat Islam).a.

(Riwayat Tirmidzi). • Dilema Antara Berbuat Maksiat Dan Meninggalkannya. bersabda: Apabila akhir zaman. bahawa Rasulullah s. Barangsiapa mendapati (berada) pada masa itu. dan orang yang menyuruh kepada perbuatan ma'.a berkata bahawa Rasulullah s. berbalik menjadi kafir memasuki pagi hari.a.(Riwayat Turmidzi) • Ujian Iman Yang Berat Tidak Mengatasi Amal Soleh. • Orang Yang Rosak Akhlak.Dari Abu Hurairah r.a. Sedangkan orang pilihan apabila ia menyeru.-Rasulullah s. Sunnah di tengah mereka menjadi bidaah. lalu pagi harinya menjadi mukmin. bersabda: " Kelak akan datang atas umatku. Orang-orang pun akan menjual agamanya dengan harta benda duniawi.w.. yang mereka tidak sanggup lagi mencari penghasilan kecuali dengan jalan maksiat (antara lain penyelewengan). 2/358.ruf malah menjadi tertuduh.a.. kecabulan.(Riwayat Hakim).a. bersabda: "Dahulukanlah amal soleh di mana pada waktu itu akan terjadi huru-hara dahsyat bagaikan malam yang gelap gelita. seseorang pada pagi harinya beriman lalu pada petang harinya menjadi kafir.]. Dan menjadi Mukmin di petang hari. berbalik menjadi kafir memasuki petang hari. bersabda: "Akan datang atas manusia."'. bahawa Rasulullah s.' Orang yang menentang pendapat mereka pada zaman itu bagaikan orang yang menghunus pedangnya dalam jihad fisabilillah. sedangkan bidaah itu sendiri adalah sunnah. pengkhianatan dan sebagainya).a.a. • Kekuatan Agama Manusia Terletak Pada Dinar dan Dirham (harta). sehingga orang berani berdusta dan bersumpah.. Maka ketika itulah mereka dikuasai oleh orang-orang paling jahat di antara mereka. pemuda mereka licik..a. • Kesilapan Menyalahgunakan Takdir...[Riwayat Ahmad.a.w..w. berkata bahawa Rasulullah s.Dari Anas r. Mereka itu sentiasa membanggakan diri dalam kehinaan.Abu Hurairah r. adalah kekuatan agama manusia terletak pada dinar dan dirham (harta).a. hendaklah ia memilih kelemahan dan meninggalkan kecabulan (penyelewengan) ". Dan meminta apa yang ada pada mereka bererti kesusahan. Ia menjual agamanya dengan keduniaan" .w. • Bahaya Fitnah Bagaikan Malam Yang Gelap-Gelita.w bersabda: '"Kelak pada akhir zaman ada suatu golongan yang berbuat maksiat kalau ditanya mereka berkata' Allahlah yang mentakdirkan perbuatan itu kami lakukan. sementara yang tua tidak menyuruh berbuat baik dan melarang yang mungkar. berkata. pasti tidak akan dihiraukan. • Jalan Penghindaran Daripada Melakukan Maksiat dan Penyelewengan.-Dari Jabir r.(Riwayat Muslim).a. sedangkan orang fasik menjadi mulia. bersabda: Mendekati hari kiamat akan terdapat berbagai macam fitnah laksana bahagian malam yang gelap-gelita.(Riwayat Thabrani).mereka bodoh.".". orang beriman di kalangan mereka adalah lemah. Kala itu seseorang menjadi Mukmin di pagi hari. Orang yang sopan-santun di tengah mereka adalah sesat. . atau petang harinya kafir.a.a berkata bahawa Rasulullah s.. suatu masa di mana seseorang dihadapkan pada dua pilihan antara kelemahan dan kemaksiatan (kejahatan. suatu masa.w. Nabi s...w. bersabda: "Dunia ini tidak akan Qiamat selagi orang yang paling seronok ialah orang yang rosak akhlak anak kepada orang yang rosak akhlak.Daripada Anas bin Malik r.Abu Hurairah r. Musnad.

sampai dikatakan orang bahawasanya di kalangan Bani Fulan (di kampung yang tertentu) itu ada seorang yang sangat baik memegang amanah. Yang pertama sudah saya lihat sedang yang kedua saya menanti-nantikannya. alangkah pula cerdik otaknya. maka pihak yang bertugaslah yang akan menggembalikannya kepada ku (maksudnya jika dia seorang Nasrani atau Yahudi maka orang yang memegang kekuasaan / pemerintahlah yang dapat membantu aku untuk mendapatkan semua hak-hak ku daripadanya.w. janganlah kamu .) Ada pun pada hari ini maka saya tidak pernah berjual beli dengan kamu semua kecuali dengan Fulan dan Fulan (orang-orang tertentu sahaja)". Kesilapan Zaman Di Mana Halal Dan Haram Dianggap Sama Oleh Manusia.(Riwayat Nasae'i). Jikalau ia seorang Islam. kemudian menggelembunglah ia dan engkau melihat ia meninggi.a.. katanya. "Rasulullah s. bersabda: Ambillah pemberian. Ketika Rasulullah saw.a. Kemudian turunlah al-Quran. Kesilapan Orang Tidak Lagi Mempedulikan Harta Halal Atau Haram. sangat terpercaya dan orang ramai mengatakan. memberitahu bahawasanya amanat itu turun ke dalam lubuk hati orang-orang yang tertentu.ah (berjual beli).a. Kemudian ia tertidur pula.(Riwayat Ad Dailami).." Baginda ditanya: "Ya. lalu diambillah amanah itu dari dalam hatinya. hendaklah kamu lari menghindari perbuatan itu."Kemudian berpagi-pagi (jadiIah) orang ramai berjual beli.. Dan jikalau ia seorang Nasrani atau Yahudi.w. Jadi seperti bara api yang kau gillingkan dengan kaki mu.(Riwayat Bukhari dan Muslim).(Riwayat Nasae'i). padahal tidak ada apa-apa". lalu diambillah amanah itu dari dalam hatinya. maka dalam agama.-Daripada Huzaifah bin AI-Yaman r. di mana kala itu seseorang tidak lagi memperdulikan dari mana ia memperolehi hartanya. "Alangkah tekunnya dalam bekerja. alangkah indahnya pekerjaannya. Sedangkan jika telah menjadi bentuk suap. Bahaya Maraknya Rasuah. menceritakan kepada kami tentang hilangnya amanah. berkata bahawa Rasulullah s. yang tidak peduli lagi seseorang di zaman itu dari mana harta diambil. menceritakan hadis ini beliau mengambil sebiji batu kecil (batu kerikil) Ialu menggilingkannya dengan kakinya. maka tinggallah bekasnya seperti lepuh di tangan (menggelembung di tangan dari bekas bekerja berat seperti menggunakan kapak atau cangkul). Dalam riwayat lain Rasulullah s.w bersabda: "Akan datang kepada manusia suatu zaman." "Maka sesungguhnya telah sampai masanya saya pun tidak memperdulikan manakah di antara kamu semua yang saya hendak bermubaya'."Akan datang suatu masa kepada manusia. rasulullah! Ketempat mana kita akan lari menghindar?" Baginda menjawab: "Kepada Allah: Kepada Kitab-Nya dan kepada sunnah Nabi-Nya". Padahal di dalam hatinya sudah tiada lagi keimanan sekali pun hanya seberat timbangan biji sawi. maka agamanyalah yang akan mengembalikan kepada ku (maksudnya agamanyalah yang dapat menahannya dari khianat). Sifat Amanah Akan Hilang Sedikit Demi Sedikit.(Riwayat An Nasa'i).w..a. maka hampir sahaja tiada ada seorang juga pun yang suka menunaikan amanah. Selanjutnya Rasulullah saw. di mana orang tidak lagi mempedulikan apa yang diperolehnya apakah itu usaha yang halal atau yang haram".. selama itu berbentuk sebuah pemberian.a. (apakah yang diambilnya itu halal atau haram)".. apakah dari yang halal atau haram. pernah memberitahu kami dua 2 buah hadis (mengenai dua kejadian yang akan berlaku).• • • • maka apabila masa itu sudah terjadi (timbul). Rasulullah saw.a. kemudian tertinggallah bekasnya seperti bekas yang ringan sahaja. Maka orang-orang itu lalu mengetahuinya melalui panduan al-Quran dan mengetahuinya melalui panduan as-Sunnah.Daripada Abu Hurairah r. Ialu beliau bersabda. bersabda: Akan datang kepada manusia suatu masa.Mu'az bin Jabal berkata bahawa Rasulullah s. "Seseorang itu tidur sekali tidur..

w. berkata: "Pada suatu masa dibawa ke hadapan Rasulullah s.w.- .. Melimpahnya Harta Benda Dan Luasnya Perniagaan Serta Banyak Media Massa.a.ud apabila datang seorang lelaki memberitahu waktu solat sudah tiba. "Biar saya yang tanya beliau. lalu memikul kayu.a. Musnad. maka mereka pasti akan menyesatkan kamu. Perniagaan.[Riwayat Ahmad. di mana manusia menganggap halal riba dengan nama jual beli. Selesai solat.a.alaika wahai Abu Abdur Rahman. Ingat. kelak akan berkuasa atas kamu pemimpin-pemimpin yang akan memutuskan untuk diri mereka sesuatu yang tidak diputuskan untuk kamu. janganlah kamu memisahkan diri dari Al-Quran. "Allah dan RasulNya telah berkata benar. Akan tetapi..(Riwayat Bukhari). kemudian mereka berkata: "Kembalilah kepada kami esok.Thariq ibn Shibab berkata. Munculnya Galian-galian Bumi. kecuali akan menambah jauh dari Allah ( dari ajaran agama). mati dalam ketaatan kepada Allah jauh lebih baik daripada hidup dalam keadaan bermaksiat kepadaNya". Beliau meriwayatkan dari Baginda s. perdagangan tersebar luas sehingga wanita akan turut suaminya dalam perniagaan. perhubungan keluarga akan putus.w bersabda: Sungguh akan ada beberapa kaum yang bertempat tinggal di dekat (lereng) gunung. saksi palsu berleluasa sedang saksi benar akan sukar ditemui dan tulisan tersebar luas. Terputusnya Persaudaraan." Semasa pulang kami bertanya sesama sendiri. di mana tidak tersisa dari mereka seorang pun kecuali menjadi pemakan riba. Lalu Nabi s.w... lingkaran Islam selalu berputar.w bersabda: Akan datang suatu masa.-Daripada Ibnu Omar r. Maka dari itu.w.a.(Riwayat Ibnul Qayyim). apabila kamu mematuhinya. menjawab. dan yang akan menguruskannya adalah orang-orang yang jahat".a. Dan barangsiapa yang tidak mahu memakannya. bersabda: Sungguh akan datang kepada manusia suatu masa. Jika kamu membangkang kepada mereka. maka berputarlah bersama Al-Quran ke mana pun ia mengarah. Kesilapan Rakus Terhadap Hal Dunia. dan mereka tidak bertambah dekat kepada Allah. Para sahabat bertanya: "Apa yang harus kami lakukan pada waktu seperti itu wahai Rasulullah?" Baginda menjawab: "Lakukanlah seperti yang dilakukan oleh para pengikut Isa bin Maryam. "As-salamu'. Emas itu telah dibawa oleh Bani Sulaim dari tempat tambang (galian) mereka. berkata Rasulullah s. tampil seorang lelaki kepada Abdullah ibn Mas'. tidak bertambah manusia kecuali loba (rakus akan harta benda). terdapat satu ucapan khusus untuk orang kenamaan. "Nanti kamu akan dapati banyak galian-galian.a. Tidaklah keengganan kamu meninggalkannya lalu mencegah kamu dari kemiskinan dan keperluan hidup.a.Sabda Rasulullah s. Ingat. "Kami sedang duduk bersama Abdullah ibn Mas'.ud dan berkata.w. lalu orang-orang fakir datang kepada mereka untuk sesuatu keperluannya. Ingat. Kesilapan Maraknya Praktik Riba.• • • • • • mengambilnya.a. sepotong emas." Kemudian Allah menyatukan gunung itu atas mereka. Maka sahabat berkata: "Hai RasuIullah! Emas ini adalah hasil dari galian kita".(Riwayat Tabrani).. 1/407]. maka sudah tentu mereka akan membunuh kamu.(Riwayat Ibnu Majah) Rasulullah s. : "Sebelum Qiamat tiba. Saksi Palsu. Kerana.(Riwayat Thabrani) Perdagangan." Jawab beliau. Al-Quran dengan penguasa akan berbeza arah.. Ramai Orang Kaya Tinggal Di Lereng Gunung.(Riwayat Baihaqi).a. lalu daku pun bertanya beliau sebaik sahaja beliau keluar."... Maka kami pun bangun dan menuju ke masjid. Dan emas itu adalah emas zakat yang pertama sekali dikutip..: (Jika) Hari Kiamat telah hampir terjadi. "Kamu dengarkah apa jawapan beliau? Siapakah yang akan tanya beliau mengenainya?" Daku berkata. Tersebar Luasnya Tulisan-Tulisan. di mana mereka menyebar dengan membawa gergaji. maka pasti ia akan terkena oleh debunya.Rasulullah s.Daripada Abu Hurairah r..

Kesilapan Umat Islam Tertimpa Penyakit Orang Kafir. menjawab: "Berikan kepada mereka akan hak mereka.a. berkata tentang peristiwa-peristiwa selepas zamannya. dan akan dituduh berkhianat orang yang terpercaya..Ka'. saling benci-membenci dan saling hasut-menghasut.a.Daripada Abu Hurairah r.a.. Sesungguhnya yang demikian itu akan menjadikan kamu menyesal dan susah pada Hari Kiamat. dua kali atau tiga kali (generasi)?" Kemudian sabda Rasulullah: " Sesudah mereka ada suatu kaum yang berhak menjadi saksi tapi diminta kesaksiannya (tidak dijadikan sebagai saksi). Dan pena-pena akan bermunculan yang menunjukkan banyaknya bacaan dan tulisan.Dari Abu Hurairah r. berkata bahawa Rasulullah s.a. berkata bahawa Rasulullah s. Sebaik-baik ibu adalah yang mahu menyusui anak (ertinya sebaik-baik pemimpin adalah yang memperhatikan kepentingan rakyat).(Riwayat An-Nasae'." Imron berkata: "Aku tidak mengerti.. Dosa Pemimpin Yang Menipu Rakyat.. kesombongan.a..a. Serta akan bertutur padanya Ruwaibidhah. bahawa Rasulullah s. adalah tersebarnya (melimpahnya) harta benda dan luasnya perniagaan.. berkata bahawa Rasulullah s.a. sesudahku nanti kamu akan menyaksikan kediktatoran.". iaitu: berupa kejahatan. mereka berkhianat dan tidak dapat dipercaya. di mana akan dibenarkan padanya orang yang berdusta.ab bin Ujrah r.(Riwayat Hakim). beberapa pemimpin yang berdusta dan berbuat aniaya.• • • • • • • Dari Umar bin Tsa'.a.. jika hal ini terjadi wahai Rasulullah?" Rasulullah s. dan perkara-perkara yang kamu membencinya. Dan kalau sudah terjadi demikian muncullah orangorang gemuk di antara mereka" . : Iaitu..(Riwayat Ibn Majah) Bahaya Pemimpin Yang Diktator.(Riwayat Bukhari) Kesalahan Hilangnya Amanat Dan Munculnya Orang-Orang Gemuk." Para sahabat bertanya: "Apa yang kamu perintahkan kepada kami.i).a.(Riwayat Bukhari dan Muslim). kemudian orang-orang yang hidup selepas mereka. bersabda: Akan datang kepada manusia tahun-tahun yang penuh muslihat. dan seburuk-buruk ibu adalah ibu yang tidak mahu menyusui anaknya (ertinya seburuk-buruk pemimpin adalah pemimpin yang tidak memperhatikan kepentingan rakyat). kebencian. dan mohonkanlah kepada Allah akan hakmu.(Riwayat Bukhari dan Nasae'. Kesilapan Manusia Di Tahun-Tahun Yang Penuh Tipu Muslihat. mereka bernazar (berjanji) tidak menepatinya.w.w bersabda: Akan datang di kemudian hari nanti.. sehingga terjadilah kerosakan (kehancuran perpaduan umat). perselisihan dalam hal dunia.w bersabda: Hari Kiamat tidak akan tiba... mendengar Imron bin Khushoin berkata bahawa Rasulullah s.a.Daripada Abu Hurairah r.w.-Ibnu Mas'.w. Perhiasan Rumah Sama Dengan Perhiasan Pakaian. bahawa Rasulullah s. Kebencian Terhadap Pemerintahan Kediktatoran. Apakah Rasulullah s. setelah aku tiada.lab r.w.ud berkata.w.a.a.a. bermegah-megahan. berkata.. orang yang bodoh dan hina ditugaskan menangani kepentingan umum. bersabda: "Sesungguhnya. kemudian orang-orang yang hidup selepas mereka.a.w bersabda:"Sesungguhnya di kalangan kamu nanti akan tertanam kemahuan besar kedudukan (politik) dalam kerajaan.a.w bersabda: Sebahagian dari tanda-tanda dekatnya Hari Kiamat. sehingga manusia membangun rumah dan melukisnya sebagai lukisan pakaian.w. Akan dipercaya orang yang berkhianat. bersabda: Umatku (Islam) nanti akan ditimpa penyakit masyarakat.Rasulullah s.a. Maka ada yang menanyakan: Apa itu Ruwaibidhah? Dijawab baginda s.Dari Zahdam bin Mudlorrib r. berkata bahawa Rasulullah s.a.(Riwayat Muslim). dan akan didustakan orang yang benar.i). Maka barang siapa yang membenarkan kedustaan mereka dan membantu (mendukung) tindakan mereka . bersabda: " Sesungguhnya sebaik-baik kamu adalah yang hidup pada masaku.w..

.il berkata:"Saya duduk bersama Abdullah dan Abu Musa. bahawasanya Rasulullah s.i dan Hakim). bersabda": "Sesungguhnya di hari-hari mendekati kiamat ditandai dengan hilangnya kemanfaatan ilmu.a.a.w..Wa'. berkata.a.a.a. maka mereka akan mendapat dosa dan kamu harus bersikap sabar.Daripada Abu Hurairah r. Barangsiapa di antara mereka taat kepada Allah.. hingga munculnya banyak kekacauan.a.w. maka janganlah mentaati orang yang berbuat durhaka kepada Allah Azza Wa jalla. berkata bahawa Rasulullah s. Bahaya Tentera Yang Kejam.(Riwayat Thabrani dan Hakim). 2/457]. Mereka mengetahui urusanmu. "Nabi s. semua mengaku sebagai utusan Allah..ud r.a.w.a berkata bahawa Rasulullah s. bersabda. menjawab: Pembunuhan demi pembunuhan.Dari Abu Umamah r.a. Kesilapan Zaman Di Mana Orang Mukmin Lebih Hina Daripada Domba. bersabda: 'Tidak terjadi hari qiamat sehingga Sungai Furat (Sungai Euphrates iaitu sebuah sungai yang ada di lraq) menjadi surut airnya sehingga ternampak sebuah gunung daripada emas.. Mereka menyembunyikan atasmu sesuatu yang menjadi hakmu sedang kamu mengetahuinya.a.Dari Ubadah bin Shamit r. " Bunuh-membunuh. Ramai orang yang berperang untuk merebutkannya.Dari Anas r.. Hilangnya Kemanfaatan Ilmu. harta bertambah.w. wahai Rasulullah? Nabi s. berlaku huru-hara dan al-Harj berleluasa.a.a. Peperangan Di Kawasan Sungai Furat (Iraq) Kerana Merebut Kekayaan. "Sudah dekat suatu masa di mana sungai Furat akan menjadi surut airnya lalu ternampak perbendaharaan daripada emas. lalu mereka berkata bahawa Rasulullah s.. Dosa Pemimpin Yang Membuat Kerosakan. maka ia bukan termasuk umatku. Barangsiapa yang menemui kejadian seperti itu.a. Di dalam riwayat lain ada disebutkan.w.a. dan bukanlah aku daripadanya...(Riwayat Muslim).• • • • • • • • yang aniaya itu. bersabda: Sesudahku nanti ada pemimpin-pemimpin yang menguasai urusanmu. Dan barangsiapa di antara mereka yang membuat maksiat kepada Allah. maka barangsiapa yang hadir di situ janganlah ia mengambil sesuatu pun daripada harta .a. bersabda: "Akan datang atas manusia suatu masa.w." .a.Abu Hurairah r. Bahaya Semua 30 Para Dajjal Mengaku Sebagai Utusan Allah. Dan masing-masing yang terlibat berkata: "Mudah-mudahan akulah orang yang terselamat itu". Dan ia tidak akan dapat sampai datang ke telaga (yang ada di syurga). tumbuhnya kebodohan dan banyak terjadi pembunuhan.w. Oleh kerana itu waspadalah kamu sekalian! Jangan sampai kamu sekalian dijadikan perisai buat mereka.. Kesalahan Pemimpin Yang Menyembunyikan Hak Rakyat. dan waktu petang juga dalam kemurkaan Allah.w. bahawa Rasulullah s. Nasae'. bahawa Rasulullah s.. berkata bahawa Rasulullah s.[Musnad Ahmad. dan Allah tidak akan memberikan perbaikan/pertolongan kepada mereka.(Riwayat Ibnu Asakir). "Apakah harj?" Baginda bersabda.w." Seorang sahabat bertanya. bersabda: Nanti kamu sekalian akan dikuasai para pemimpin yang selalu membuat kerosakan.Ibnu Mas'. di mana keadaan orang mukmin pada masa itu lebih hina daripada domba" . sedangkan kamu sendiri tidak mengetahuinya. Maka terbunuh sembilan puluh sembilan 99 daripada seratus 100 orang yang berperang.. : "Qiamat tidak akan tiba sehingga muncul 30 dajjal.""..(Riwayat Muslim). Lalu para sahabat bertanya: Apa yang dimaksud 'harj' (kekacauan) itu..(Riwayat Turmidzi.(Riwayat Thabrani). bersabda: Tidak akan terjadi kiamat. bersabda: Kelak pada akhir zaman akan ada angkatan tentera sejak pagipagi dalam kemurkaan Allah. Bahaya Pembunuhan demi pembunuhan.(Riwayat Thabrani).Daripada Abu Hurairah r. maka bagi mereka akan mendapat pahala dan kamu harus bersyukur. berkata.

(Riwayat Thabrani) • Dosa Orang Tua Mewarnakan Rambutnya Dengan Warna Hitam. Kedua.a. Dan sesungguhnya aku meminta kepada Tuhanku supaya umatku tidak dibinasakan-Nya dengan kemarau yang merata dan tidak dikuasakan kepada mereka musuh dari luar bangsa mereka sendiri lalu musuh itu menghancurkan kekuatan (kekuasaan) mereka.Dari Abdurrahman Al-Anshari r..(Riwayat Thabrani). • Kesilapan Ramai Pemimpin Tetapi Tidak Dapat Menjamin Ketenteraman. • Dosa Dua 2 Golongan Baru Di Akhir Zaman (Penguatkuasa Tempatan Yang Kejam Dan Wanita Mendedahkan Aurat). Dan sesungguhnya Aku memberikan umatmu bahawa Aku tidak membinasakan mereka dengan kemarau yang merata dan tidak akan menguasakan mereka musuh-musuh dari luar bangsa mereka sendiri. bersabda: "Ada dua golongan yang akan menjadi penghuni Neraka yang belum lagi aku melihat mereka.(Riwayat Abu Dawud).. Satu minggu bagaikan satu hari.w. Kepala mereka (sanggul di atas kepala mereka) bagaikan bonggol (goh) unta yang senget. menghayun-hayunkan bahu.Rasulullah s. bersabda: Tidak terjadi kiamat. berkata bahawa Rasulullah s. berkata bahawa Rasulullah s.a. bersabda: Sesungguhnya Allah memperlihatkan kepadaku bumi dalam bentuk kecil.(Riwayat Tirmidzi). lalu aku dapat melihat negeri-negeri Timur dan Barat.. serta satu jam laksana kobaran api (cepat sekali berlalu).w..w. banyak umara'. • Kesilapan Laki-Laki Menyerupai Wanita Dan Wanita Menyerupai Laki-Laki.Rasulullah s. berlenggang lenggok waktu berjalan. Kedua-dua golongan ini tidak akan masuk syurga dan tidak akan dapat mencium bau wanginya.. dan satu hari ibarat satu jam. Dan sesungguhnya umatku akan sampai kekuasaannya ke negeri-negeri yang diperlihatkan kepada-ku. • Musuh-Musuh Dari Luar Bangsa Tidak Menghancurkan Kekuatan Umat Islam Walaupun Dikepung Dari Segala Penjuru. bersabda: Sebahagian dari tanda-tanda dekatnya Hari Kiamat adalah banyaknya bacaan (ramai yang pandai membaca) dan sedikit di antara mereka yang mengerti agama.a bahawa Rasulullah s.a.Daripada Ibn Abbas r. Dan sesungguhnya Tuhan telah berfirman: "Hai Muhammad! Sesungguhnya Aku tidak dapat ditolak.itu".. seperti tembolok burung merpati. Satu tahun seperti satu bulan dan satu bulan laksana satu minggu.. Akan ada di akhir zaman nanti orang-orang yang mengecat rambut mereka dengan warna hitam. berkata: Rasulullah s..a..a.w. • Kesilapan Dikatakan Manusia Halalnya Arak. yang merah dan yang putih. Dan diberikan kepadaku dua 2 simpanan kekayaan.(Riwayat Abu Nu'aim).Daripada Abu Hurairah r.. dan mereka tidak akan mencium baunya syurga. perempuan yang berpakaian tetapi bertelanjang. bersabda: Di antara tanda-tanda dekatnya Hari Kiamat adalah laki-laki menyerupai wanita dan wanita menyerupai laki-laki. akan ada suatu kaum dari Umatku (Islam) yang mengatakan halalnya perzinaan.Daripada Anas bin Malik r.w bersabda: Sesungguhnya nanti akan benar-benar terjadi.(Riwayat Muslim). arak dan kecapi-kecapi (alat-alat muzik).a.a.. bersabda. golongan (penguasa) yang mempunyai cemeti-cemeti bagaikan ekor lembu yang digunakan untuk memukul orang.a. (pemimpin) tetapi ketenteraman berkurang. Sesungguhnya bau wangi syurga itu sudah tercium dari perjalanan yang sangat jauh .a.(Riwayat Bukhari dan Muslim). Pertama. pakaian sutera. yang akan menghancurkan kekuatan (kekuasaan) mereka walaupun telah berkumpul menghadapi mereka dari segala penjuru.a.hingga waktu terasa saling berdekatan.w. Mereka hanyalah akan membinasakan sesamanya dan mereka menawan sesamanya (perang saudara).Rasulullah s. Pakaian Dari Sutera Dan Kecapi-Kecapi (Alat-Alat Muzik).w. • Masa Berlalu Bagaikan Kobaran Api. Perzinaan..

• Berbagai Keajaiban Yang Tidak Diduga.w.-Daripada Abu Hurairah r..w.daripadanya". Barangsiapa yang membencinya. maka ia akan binasa.a.(Riwayat Muslim).. bahawa Rasulullah s.(Riwayat Muslim dan Abu Daud)." Sementara yang lain pula berkata. berkata.w sedang berada suatu majlis dan sedang bercakap-cakap dengan orang yang hadir... pun meneruskan percakapannya.(Sahih Muslim 18. ingatlah akan Allah Ta'.w. Barangsiapa yang menjauhi mereka. menjawab.a..Dari Abu Hurairah katanya.a..Dari Ummi Salmah r.w bersabda: Hari Kiamat tidak akan tiba. "Ya! Saya hai Rasulullah.a. bersabda: Sebelum Hari Kiamat terjadi (tiba).a. Maka sebahagian yang hadir berkata. "Alangkah baiknya kalau aku menempati tempat penghuni kubur ini. tetapi kamu mengingkari (perbuatan)nya.(Riwayat Ibnu Abi Syaibah dan Thabrani). "Bilakah akan terjadi Qiamat?".. • Punca Kebinasaan Seseorang Akibat Melayani Kehendak Orang Yang Mencela Keaiban .a. kamu sekalian mengenalnya tetapi kamu mengingkarinya.aim) • Berbagai Peristiwa Besar. • Waktu Kebinasaan Apabila Urusan Amanah Telah Disia-Siakan.w selesai dari percakapannya beliau bersabda.(Riwayat Thabrani dan Al-Bazzar). Kitab al-Fitan. (ujian bencana. bersabda: "Apabila amanah telah disia-siakan maka tunggulah Hari Qiamat.".a bahawa Rasulullah s.a. meriwayatkan bahawa beliau dengar Rasulullah s. tetapi pertanyaan itu tidak disukainya.a. "Apa yang dimaksudkan dengan mensia-siakan amanah itu?" Nabi s.".a. bersabda. berkata: "Pada suatu masa ketika Nabi s. Ketika kamu engkar dan berkata: Apakah kita pernah membincangkan peristiwa ini? Maka apabila kamu melihat peristiwa itu. bersabda: "Selagi akan datang suatu masa di mana orang yang beriman tidak akan dapat .. • Penguasa Tempatan Yang Diingkari Rakyat.".. tidaklah dunia akan lenyap sehingga (datang keadaan di mana) seseorang melewati kubur.a. "Apabila urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya maka tunggulah kedatangan Hari Qiamat.a.w.(Riwayat Bukhari). bersabda: "Demi Allah yang diriku di tanganNya.Samurad bin Jundad r. "Beliau (Nabi) mendengar apa yang ditanyakan. "Di mana orang yang yang bertanya tentang Hari Qiamat tadi?" Lalu Arab Badwi menyahut.(Riwayat Nu'. "Alangkah baiknya jika daku yang berada di tempatnya.. fitnah dan penderitaan hidup).a. berkata bahawa Rasulullah s." Arab Badwi itu bertanya pula.a. Maka Nabi s." Maka Nabi s. maka ia akan bebas. Rasulullah s.rabi (Arab Badwi) dan terus bertanya kepada Rasulullah s. bahawa Rasulullah s.w.Daripada Abu Hurairah r.a.Dari Ibnu Abbas r.a. ia akan aman sentosa.[Riwayat Bukhari.w bersabda: Kelak akan ada pemimpin yang kamu mengenalnya. bersabda: Nanti akan ada penguasa.w. kamu akan lihat berbagai peristiwa besar." Sehingga apabila Nabi s.. Barangsiapa yang menentang mereka (tidak mengikuti dan tidak mendukung perbuatannya). barangsiapa yang bergaul (mendukung) dengannya. mereka akan selamat. :"Qiamat tidak akan tiba sehingga seorang akan melalui suatu pusara dan berkata. tiba-tiba datang seorang A'.Dari Samurah.". tetapi mereka ada juga pengikutnya.34). melainkan bala &lsquo.a. barangsiapa yang mengingkarinya akan selamat. lalu ia berhenti di atasnya seraya berkata.a. "Bahkan beliau tidak mendengar pertanyaan itu." Dan bukanlah Ad-Din (agama) yang mendorongnya berangan-angan seperti ini.w. bahawa Rasulullah s.w. sehingga nampak berbagai peristiwa besar yang tidak pernah kamu saksikan sebelumnya. • Mengharapkan Kematian Kerana Beratnya Beban Kehidupan. • Abu Hurairah r. • Pemimpin Yang Diingkari Rakyat. 9/73].ala dan ketahuilah bahawa peristiwa itu adalah awal dari Hari Kiamat..a..w..

yang pada masa itu tidak ada yang lebih baik (mulia) daripada tiga 3 perkara: Dirham (wang) yang halal.a.a. Kami akan memberikan penumpuan kepada masalah ibadat sahaja dan tidak usah mencari rezeki".w.(Riwayat Tirmidzi). Maka jawab sahabat.Daripada Anas bin Malik r. berkata.melihat kepadanya baginda menangis dan menitiskan air mata kerana mengenangkan kemewahan Mus'ab ketika berada di Mekkah dahulu (kerana sangat dimanjakan oleh ibunya) dan kerana memandang nasib Mus'ab sekarang (ketika berada di Madinah sebagai seorang Muhajirin yang terpaksa meninggalkan segala harta benda dan kekayaan di Mekkah).w. di dalam masjid. Sahabat bertanya.w. menjawab. atau orang tuanya.-Daripada Ma'. Kemudian Nabi Muhammad s. maka berbahagialah orang yang asing. Empat 4 Macam Golongan Mengerjakan Ibadat Haji:-Dari Anas bin Malik r.a. pergi di waktu pagi dengan satu pakaian. Maka apabila zaman itu telah terjadi.a.. berkata Rasulullah s. Dan bila diangkatkan satu hidangan diletakkan pula satu hidangan yang lain. Dan jikalau orang tuanya sudah tiada lagi.Khudzaifah r.". saudara yang menjadikan tenteram dengannya dan sunnah yang dikerjakannya. berkata. bersabda: Akan datang kepada manusia suatu masa di mana orang yang berpegang kepada agamanya bagaikan orang yang menggenggam bara api.a..w. kecuali bila ia lari membawanya dari suatu puncak bukit ke puncak bukit yang lain dan dari suatu lubang kepada lubang yang lain. maka kebinasaannya adalah berpunca dari menepati kehendak kedua orang tuanya. Maka apabila ini telah terjadi.-Daripada Ali bin Abi Thalib r..qil bin Yasar r.w.w. "Bahawasanya kami sedang duduk bersama Rasulullah s.a. Kelebihan Ibadat Di Saat-Saat Huru-hara.a.a. berkata bahawa Rasulullah s. Tatkala Rasulullah s. Kalau ia tidak mempunyai isteri dan anak.(Riwayat Baihaqi) Berzuhud Adalah Lebih Baik Berbanding Kemewahan.w. "Tidak! Keadaan kamu di hari ini adalah lebih baik daripada keadaan kamu di hari itu".a.a.• • • • • • menyelamatkan imannya.a. Islam Menjadi Terasing Lagi:. bersabda. atau jirannya?)". maka kebinasaannya adalah berpunca dari menepati kehendak kaum kerabatnya (adik beradiknya sendiri) atau dari menepati kehendak jirannya". "Mereka akan mencelanya dan mengaibkannya dengan kesempitan kehidupannya.(Riwayat Thabrani). . tentunya di waktu itu kami lebih baik daripada di hari ini.w. "Wahai Rasulullah.w. atau anaknya.. bersabda: "Bagaimanakah keadaan kamu pada suatu saat nanti.a. Nabi s.. Tiba-tiba datang Mus'ab bin Umair r.t. bersabda: Sesungguhnya Islam itu pada mulanya asing (tidak dikenal) dan kelak akan kembali asing lagi. Lalu Nabi s.(Riwayat Tirmidzi) Tiga 3 Perkara Yang Semakin Mulia & Sukar.. bersabda:" Beribadat di saat-saat huru hara (dunia kacau bilau) adalah seperti berhijrah kepadaku". Dan kamu menutupi (menghias) rumah kamu sepertimana kamu memasang kelambu Ka'bah?". dan pergi di waktu petang dengan pakaian yang lain pula.(Riwayat Turmidzi) Islam Bagaikan Menggenggam Bara Api.. dan tiada di atas badannya kecuali hanya sehelai selendang yang bertampung dengan kulit. iaitu mereka yang memperbaiki apa yang dirosak manusia dari sunnahku pada masa setelah aku tiada nanti. Maka dari kerana itu ia terpaksa melayan kehendak mereka dengan menceburkan dirinya di jurang-jurang kebinasaan yang akan menghancurkan dirinya". segala pencarian (pendapatan kehidupan) tidak dapat dicapai kecuali dengan perkara yang membabitkan kemurkaan Allah s. apakah maksud perkataan engkau itu ? (kebinasaan seseorang dari kerana isterinya. "Wahai Rasulullah s.-(Riwayat Muslim).w. bahawa Rasulullah s.a..a.Rasulullah s.a.a. kebinasaan seseorang adalah berpunca dari menepati kehendak isterinya dan anak-anaknya.w. bersabda: "Kelak akan datang kepadamu suatu masa. atau keluarganya.

".(Riwayat Abu Daud dan Tirmidzi).a.. ibarat ular yang kembali menghimpun di dalam liangnya. berkata.a. "Ya Rasulullah! Seolah-olah ini adalah nasihat yang terakhir sekali maka berilah pesanan kepada kami.a. berkata bahawa Rasulullah s.w..(Riwayat Abu Daud Dan Hakim).. kemudian yang meninggalkan itu tidak kembali lagi kecuali hanya sebahagian kecil sahaja. yakni dari puteri baginda yang bernama Fatimah. 3) Ramai fakir miskin pergi haji dengan tujuan untuk mengemis. sedang mimpi orang mukmin adalah sebahagian dari seperempat puluh enam 1/46 dari kenabian". kerana sesungguhnya tiap-tiap bid'ah itu adalah sesat.a. Sesungguhnya sesiapa yang panjang umurnya daripada kamu pasti ia akan melihat perselisihan yang banyak.Umar r.(Riwayat Bukhari).a. akan satu nasihat yang menggetarkan hati kami dan menitiskan air mata kami ketika mendengarnya. lalu kami berkata. Sesungguhnya Imam Mahdi itu akan keluar di akhir zaman.a. Maka hendaklah kamu berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para khulafa Ar-Rasyidin AlMahdiyin (Khalifah-khalifah yang mengetahui kebenaran dan mendapat pimpinan ke jalan yang benar) dan gigitlah sunah-sunah itu dengan gigi geraham dan jauhilah perkara-perkara yang baru (bid'ah) yang diada-adakan." Lalu baginda pun bersabda... "Aku berwasiat akan kamu supaya sentiasa bertakwa kepada Allah dan mendengar serta taat (kepada pemimpin) sekalipun yang memimpin kamu itu hanya seorang hamba. 2) Terdapat orang kaya pergi haji hanya untuk berniaga. berkata: Rasulullah s.(Muttafaq Alaih).(Riwayat Tirmidzi).a.) yang telah disempurnakan oleh Allah akan segala kebaikannya pada satu malam .a. Daripada Abdullah bin Mas'ud r.-Dari Abu Hurairah r. berkata.a. Penduduk Mekkah Meninggalkan Kota Mekkah.. bahawa Nabi s.• • • • • • • • • bahawa Rasulullah s.w..a. bersabda: Kelak penduduk Mekkah akan keluar meninggalkan Mekkah.w.(Muttafaq Alaih) Takwa Dan Perpaduan Asas Keselamatan Di Akhir Zaman. Keinginan Melihat Rasulullah s. Berhimpunnya Kebenaran Iman ke Madinah. "Telah menasihati kami oleh Rasulullah s.a.w..-Dari Abu Hurairah r. sesungguhnya Rasulullah s.".. Kemudian mereka keluar lagi dari kota itu dan tidak kembali selamanya.w.w bersabda: "Kelak apabila akhir zaman terdapat empat 4 macam golongan mengerjakan ibadat haji iaitu: 1) Para pemimpin mengerjakan ibadat haji hanya untuk 'makan angin'.w bersabda: " Sesungguhnya akan datang suatu masa.w bersabda: " Jika zaman telah mendekati hari kiamat.a. maka itu dianggap lebih untung baginya daripada mendapat (seperti) keluarga dan hartanya ".a.a. di mana seseorang ingin (dapat) melihat aku." Percaya Pada Mimpi.Daripada Abu Hurairah r.(Riwayat Ahmad).Daripada Abi Najih 'Irbadh bin Sariyah r. maka mimpi seseorang hampir tidak dusta (apa yang dimimpikan terjadi dalam kenyataan). Al Mahdi itu dilahirkan dari keturunan Ahlul Bait (keturunan Siti Fatimah r. bersabda: Sesungguhnya keimanan akan kembali menghimpun ke Madinah. Kemudian yang sedikit itu menjadikan kota itu penuh bangunan. bersabda: "Dunia tidak akan hilang (kiamat) sehinggalah bangsa Arab akan dikuasai oleh seorang lelaki daripada keluargaku (keturunanku ) yang namanya sama denganku". 4) Ahli qira'at (pembaca Al-Quran) mengerjakan ibadat haji hanya untuk mencari nama dan kemegahan.a.w. namanya Muhammad bin Abdullah atau Ahmad bin Abdullah. bahawa Rasulullah s.a..(Riwayat Imam Abu Daud dan Tirmidzi) Imam Mahdi itu termasuk dalam lingkungan ahli kerabat atau keluarga Rasulullah s.

3/98. mancung hidungnya. Ia menyebar-nyebarkan harta itu dengan merata. ia berkata. tanpa menghitung jumlah sama sekali.(Riwayat Imam Ahmad).a. kemudian Baginda menggenggam bucunya lalu bersabda..(Riwayat Abu Daud). Islam berjaya dan luhur ajarannya. maka hanya satu golongan sahaja yang masuk syurga dan yang tujuh puluh 70 lagi akan masuk neraka.a.(Riwayat Abu Daud).a. "Ambillah" maka peminta itu akan membentangkan jubahnya dan dicurahkan wang kepadanya. sehingga sampailah suatu saat yang dikehendaki oleh Allah swt..a. tiap-tiap pemerintah yang kami telah alami adalah lebih buruk berbanding sebelumnya dan setiap tahun adalah lebih buruk dari sebelumnya dan saya dengar Nabi s. sehingga dapatlah ditetapkan pemerintahnya di atas bumi. maka tujuh puluh satu 71 golongan masuk neraka dan hanya satu golongan sahaja yang masuk syurga. Kitab al-Mahdi].w. berkata: "Demi Allah.. bersabda: "Sentiasa di kalangan kamu ada golongan yang berjaya (dalam perjuangan mereka). ." Sahabat bertanya: "Mana yang selamat?" Nabi s.-Daripada 'Auf bin Malik r.". Imam Mahdi menegakkan Syari'at Islam serta menghidupkan apa-apa yang sudah tercicir dari sunnah Rasulullah s. "Orang itu pun memikulnya dan pergi dari situ...a. sebelum jazirah Arab kembali menjadi padang rumput dan dialiri oleh sungai-sungai. Nabi s. berkata.w. seluruh isi bumi dipenuhi olehnya dengan kejujuran dan keadilan. • Imam Mahdi itu menyerupai Rasulullah s. "Mereka adalah jamaah. menjawab.[Musnad Imam Ahmad. Beliau akan memenuhi bumi dengan keadilan dan kebaikan sebagaimana (sebelum itu) ia telah dipenuhi kezaliman serta penindasan dan beliau akan memerintah selama 7 tahun. • Tanah Arab Akan Menghijau dan Dialiri Sungai-Sungai.(Riwayat Ahmad). bahawa Rasulullah s. Kitab al-Mahdi] • Imam Mahdi itu lebar dahinya..(Riwayat Ibnu Majah).-Daripada Mughirah bin Syu' bah r.(Riwayat Abu Daud). berkata: Rasulullah s.w. lalu membentangkan jubah tebal Baginda dan menunjukkan gaya peminta itu.. lalu beliau berkata.sahaja.. • Imam Mahdi dikurniai ketetapan kuasa dan di masa pemerintahannya amat luaslah rezeki umat.w.Abu Sa'.w.[ Riwayat Abu Daud.".a.w. • Pemberian Harta Tanpa Berkira Dari Pemerintahan Al-Mahdi. dalam hal budi pekertinya. Umat Nasrani telah berpecah-belah menjadi tujuh puIuh dua 72 golongan.a berkata. bersabda: Tidak terjadi kiamat. tetapi tidak menyamai dalam bentuk rupa atau bentuk tubuhnya. dahinya luas dan hidungnya panjang.a.a.a. • Abu Sa'.w bersabda: Al-Mahdi adalah keturunanku. umatku akan berpecah belah menjadi tujuh puluh tiga 73 golongan.". • Golongan Yang Selamat. bersabda: "Umat Yahudi telah berpecah-belah menjadi tujuh puluh satu 71 golongan.] • Golongan Yang Sentiasa Menang.". Akan tampil seorang yang akan meminta wang.id al-Khudri r.. • Ummu Salamah r.(Riwayat Imam Muslim).a.(Riwayat Bukhari). sebagaimana yang sebelum itu penuh dengan kezaliman dan penganiyaan.a.a. hanya satu golongan sahaja yang masuk syurga dan tujuh puluh dua 72 lagi akan masuk neraka.w. Sejak itu.id r." (Golongan Ahlus Sunnah Wal-Jamaah).a.. bersabda: "Al-Mahdi adalah keturunanku dari anak-cucu Fatimah r. kerana memang betul-betul berlaku adil dan banyak pula harta yang diberikan. Mereka sentiasa berjaya".a. bahawa Rasulullah s. bahawa Rasulullah s.Daripada Abu Hurairah r." Baginda s.[ Riwayat Abu Daud.w.a berkata. bersabda": "Diantara pemerintah kamu akan ada yang memberi harta tanpa berkira.a. • Dan ia (Imam Mahdi) menetap selama tujuh 7 tahun. yakni tidak serupa perihal sifat-sifat badaniyahnya. Demi Tuhan yang diri ku di dalam kekuasaanNya.w.

kami tidak membakar tepung yang kami uli sehinggalah kami telah lapar. 6/455. dan Allah akan mencabut rasa gerun terhadap kamu dari hati musuh-musuh kamu.a.a. Ada seorang bertanya. Nabi s. "Wahai Abdullah ibn Mas'. Dajjal akan mendapatkan seorang Badwi dan berkata.a. "Sekiranya saya menghidupkan unta-unta anda.{ Riwayat Ibn Majah. "Dia akan pasti muncul. 2/1369} ] • Kaum Muslimin Menghantar Satu Pasukan Perang Berani Mati.Yusair ibn Jabir berkata. adakah anda akan mengaku saya tuhan anda?" Jawab Badui itu. "Zikrullah yang mencukupi penghuni langit akan mencukupi juga untuk mereka. {Riwayat Abu Daud.(Riwayat Abu Daud ).".000 tentera." Daku bertanya. berdiri di hadapan pintu dan bertanya.] • Serbuan Musuh Islam Terhadap Kaum Muslimin. Maka salah seorang sahabat bertanya "Apakah dari kerana kami sedikit pada hari itu?" Nabi s. "Qiamat tidak akan tiba selagi manusia tidak membahagikan harta pusaka atau tidak gembira dengan harta rampasan. "Suatu ketika berlaku ribut merah di Kufah. adakah Qiamat telah tiba?" Abdullah r. "Kemenangan kepada salib!" lalu dibunuh oleh seorang dari tentera Islam.. "Ya. langit akan menahan 2/3 hujannya dan bumi akan menahan 2/3 hasilnya.Dhu Mukhammar berkata." Ujar Baginda. berkata.. Pada tahun kedua.Asmah binti Yazid al-Ansariyah berkata.a.w."Adakah anda mengaku saya tuhan anda jika saya hidupkan bapa serta abang anda?" Kata orang itu. jika tidak. tuan telah menakutkan kami dengan kisah Dajjal. aku akan menentangnya bagi pihak kamu. menjawab. "Cinta pada dunia dan takut pada mati (berperang)". Musnad. langit akan menahan semua hujannya dan bumi akan menahan semua hasilnya dan sekelian haiwan akan mati.456. Baginda s. "Bahkan kamu pada hari itu banyak sekali. "Ya. Kitab al-Fitan (Hadith 4089). "Hampir tiba suatu masa di mana bangsa-bangsa dan seluruh dunia akan datang mengerumuni kamu bagaikan orang-orang yang hendak makan mengerumuni talam hidangan mereka".[ Musnad Ahmad. bersabda: Selama tiga 3 tahun sebelum datang Dajjal." Baginda s. Mereka akan menghimpunkan tentera menentang kamu dengan lapan puluh 80 panji yang setiapnya diiringi oleh 10..w. "Ya Rasulullah. 9104. "Apa halnya wahai Asmah?" Daku berkata."Seorang sahabat bertanya. Allah SWT akan memelihara setiap Muslimin bagi pihak ku.". Kamu akan menang dan memiliki banyak harta rampasan. (Hadith 4271) ." Maka syaitan-syaitan akan menyamar menyerupai unta-untanya dengan tetek yang penuh susu dan bonggol yang tinggi. Bagaimana pula keadaan orang beriman waktu itu?" Ujar Baginda. Pada tahun ketiga. Semua yang mendengar merasa gelisah akan berita tadi." Sambil menunjuk ke arah Syam beliau berkata.w. Seorang dari tentera Romawi akan mengangkat salibnya dan melaung.a yang sedang duduk bersandar berkata. bersabda Nabi s. berkata Nabi s.a. Sekiranya daku masih hidup.w.. Rasulullah s.w. terdapat satu tahun di mana langit akan menahan 1/3 hujannya dan bumi akan menahan 1/3 hasilnya. bersabda.a." Kemudian Dajjal mendapatkan pula seorang yang bapa serta abangnya telah mati dan bertanya.ud. Inilah ujian yang dahsyat.a. Maka kaum Romawi mengkhianati perjanjiannya dan berlaku peperangan. tetapi kamu umpama buih di waktu banjir. kemudian keluar untuk sesuatu dan kembali semula. Kitab al-Malahim. "Musuh akan menghimpun tentera untuk . • Peperangan Dengan Romawi." Maka syaitan-syaitan pun menyerupai bentuk bapa dan abangnya.w: "Kamu akan berdamai dengan kaum Romawi dan bersama mereka.. "Apakah wahan itu hai Rasulullah?" Nabi kita menjawab. kamu akan menakluki musuh di hujung Rom.a. dan Allah akan mencampakkan ke dalam hati kamu penyakit 'wahan'.11/397/399} .w.• Tiga 3 Tahun Sebelum Datang Dajjal.[Riwayat Ahmad.-Daripada Tsauban r. "Ya Rasulullah. Lalu kamu akan berkhemah di suatu padang rumput luas yang berbukitbukau..

kaum Muslimin yang masih tinggal akan meneruskan perjuangan dan Allah SWT akan menghancurkan musuh. Mereka adalah tentera berkuda yang terbaik di atas muka bumi pada waktu itu.. bersabda: "Daku mengetahui nama-nama mereka. Lalu kamu akan berkhemah di suatu padang rumput luas yang berbukitbukau.[ (Riwayat Muslim. "Ya! Waktu itu berlaku peperangan yang dahsyat. maka terdengar pula satu berita yang lebih dahsyat lagi.a. Satu seruan berteriak. 9104. "Musuh akan menghimpun tentera untuk menyerang kaum Muslimin dan berhimpun pula untuk menentang mereka. "Adakah maksud kamu." Maka bergegas kaum Muslimin berangkat meninggalkan rampasannya dan dihantar dahulu sepuluh 10 penunggang kuda untuk mengintip. kamu akan menakluki musuh di hujung Rom. Mereka tidak akan kembali selagi tidak mencapai kemenangan. "Wahai Abdullah ibn Mas'. "Ya! Waktu itu berlaku peperangan yang dahsyat.[ Musnad Ahmad.a yang sedang duduk bersandar berkata. "Qiamat tidak akan tiba selagi manusia tidak membahagikan harta pusaka atau tidak gembira dengan harta rampasan. adakah Qiamat telah tiba?" Abdullah r.a.( Musnad Ahmad 1/384. "Dajjal telah keluar pada keluarga kamu.." Maka bergegas kaum Muslimin berangkat meninggalkan rampasannya dan dihantar ." Nabi s."". Satu seruan berteriak. Kaum Muslimin akan menghantar satu pasukan berani mati. Pada hari ke-empat. Kamu akan menang dan memiliki banyak harta rampasan. Kaum Romawi?" Beliau berkata." Sambil menunjuk ke arah Syam beliau berkata. Mereka akan berjuang sehingga dihalangi oleh malam. Seorang dari tentera Romawi akan mengangkat salibnya dan melaung. Peperangan berlaku adalah yang belum pernah dilihat ngerinya sehingga seekor burung yang terbang di atas (tempat) mereka akan jatuh mati sebelum tiba di hujung medan. nama bapa mereka dan warna kuda mereka. Peperangan berlaku adalah yang belum pernah dilihat ngerinya sehingga seekor burung yang terbang di atas (tempat) mereka akan jatuh mati sebelum tiba di hujung medan. maka bagaimana ia akan gembira dengan harta rampasan itu atau dapat membahagikan harta pusaka? Sedang mereka dalam keadaan begitu. "Suatu ketika berlaku ribut merah di Kufah. Kitab al-Fitan (Hadith 4089).178) .] • Peperangan Dengan Romawi.w: "Kamu akan berdamai dengan kaum Romawi dan bersama mereka.".Dhu Mukhammar berkata. Pada hari ke-empat.w. Mereka akan menghimpunkan tentera menentang kamu dengan lapan puluh 80 panji yang setiapnya diiringi oleh 10. Maka kaum Romawi mengkhianati perjanjiannya dan berlaku peperangan. kaum Muslimin yang masih tinggal akan meneruskan perjuangan dan Allah SWT akan menghancurkan musuh. 2/1369} ] • Kaum Muslimin Menghantar Satu Pasukan Perang Berani Mati. Ramai yang terbunuh di kedua-dua belah pihak dan kedua-duanya kembali tanpa kemenangan. "Kemenangan kepada salib!" lalu dibunuh oleh seorang dari tentera Islam. (Hadith 4271) . maka terdengar pula satu berita yang lebih dahsyat lagi." Daku bertanya. {Riwayat Abu Daud.{ Riwayat Ibn Majah. "Adakah maksud kamu. Kaum Muslimin akan menghantar satu pasukan berani mati. bersabda Nabi s.ud. maka bagaimana ia akan gembira dengan harta rampasan itu atau dapat membahagikan harta pusaka? Sedang mereka dalam keadaan begitu. Kitab Al-Fitan 7/177." Daku bertanya... Kitab al-Malahim. Mereka tidak akan kembali selagi tidak mencapai kemenangan.Yusair ibn Jabir berkata. Ada seorang bertanya. Ramai yang terbunuh di kedua-dua belah pihak dan kedua-duanya kembali tanpa kemenangan. Mereka akan berjuang sehingga dihalangi oleh malam. "Dajjal telah keluar pada keluarga kamu. Daripada satu 1 keluarga seratus 100 orang hanya seorang yang hidup. Kaum Romawi?" Beliau berkata.000 tentera.385). Daripada satu 1 keluarga seratus 100 orang hanya seorang yang hidup.11/397/399} .menyerang kaum Muslimin dan berhimpun pula untuk menentang mereka.

. bersabda: "Daku mengetahui nama-nama mereka.178) . berkata..".[Al-Haitami.Abu Hurairah r. .(Riwayat Abu Daud). Sesiapa yang percaya menyesal dan sesiapa yang tidak percaya menyesal. ia akan cair seperti garam yang larut di dalam air dan Allah akan menghancurkannya. Dajjal telah keluar di negeri kamu bersama keluarga mu. mengatakan: Bahawa samada wabak (penyakit) atau Dajjal." Maka mereka pergi mengintip dan jika dilihat semuanya biasa mereka berkata.id.Mu'adh ibn Jabal r." Maka mereka segera meninggalkan harta-harta itu. kamu akan terima beritanya.s). kami tidak akan serahkan saudara-saudara kami ( tawanan yang masuk Islam) kepada kamu. Syaitan akan berteriak kepada mereka bahawa Dajjal telah keluar pada keluarga mereka. Sekiranya kita dapati Dajjal di situ. Isa ibn Maryam turun dan solat bersama mereka. Nabi s. "Tidak mungkin orang berteriak tanpa sebab. " Wahai kaum Muslimin. Satu pertiga (1/3) Muslimin akan lari dan Allah tidak akan mengampuni mereka. nama bapa mereka dan warna kuda mereka. Mereka bergegas berangkat pulang dan apabila mereka tiba di Syam.a."." Kaum Muslimin akan berkata.. Apabila musuh Allah (Dajjal) melihat Baginda (Isa a.[ (Riwayat Muslim.Nabi s.. Mengenai Madinah.[Riwayat Bukhari. "Qiamat tidak akan tiba sehingga kaum Romawi akan berkhemah di A'.. Kitab Al-Fitan 7/177." Nabi s.a..w bersabda:"Kamu akan memerangi kaum Romawi dan orang-orang beriman selepas kamu dari Hijjaz akan memerangi mereka sehingga Allah membantu mereka menawan Qonstantiniyah dan Rom dengan Tasbih dan Takbir. yang terbaik di sisi Allah. Sedang mereka membahagi-bahagikan harta rampasan dengan pedang tergantung di pohon-pohon zaitun. Satu pasukan tentera yang terbaik waktu itu akan keluar dari Madinah menghadapi mereka. Satu pertiga (1/3) akan terbunuh dan mereka adalah syuhada'. "Utus satu pasukan ke Ilya'.w. kita akan sama-sama memeranginya sehingga Allah membuat keputusan antara kita dengannya. kaum Romawi berkata." Maka berlaku pertempuran.] Kaum Romawi berkhemah di A'. "Biar kami membuat keputusan dengan kaum kami yang ditawan (kamu) agar kami memerangi mereka.mash atau Dabiq.". marilah lita berangkat ke Ilya'.w bersabda: Pembangunan Baitul Maqdis (di Jerusalem) akan diikuti dengan kemusnahan Yathrib (Madinah) dan disusuli peperangan yang sengit. Kitab al-Fitan 9/76].a.a.mash atau Dabiq. didapati ianya tidak benar dan Dajjal muncul sewaktu kaum Muslimin sedang bersiap mengatur barisan perang mereka. Mereka adalah tentera berkuda yang terbaik di atas muka bumi pada waktu itu.a. tidak akan dapat memasukinya.[Riwayat Muslim.• • • • dahulu sepuluh 10 penunggang kuda untuk mengintip.. sedang waktu dibebaskannya Konstatinopel inilah keluarnya Dajjal.176. "Mengenai Madinah.. Menjelang waktu solat. tidak lagi disesatkan dan berjaya menakluk kota Qonstantiniyah. Jika Dajjal tidak ada maka kita kembali ke negeri dan keluarga kita. Seorang akan berteriak.. Riwayat Ibn Majah 7/248. Jika Dajjal telah muncul. dan timbulnya perang besar ini berhubungan dengan dibebaskannya kota Konstatinopel.. Mereka akan bertanya. Mereka berkata.Abu Hurairah r. berkata bahawa Rasulullah s.. Majma'. Apabila telah bersedia barisan mereka. berkata.a.w.a. al-Zawa'. Tembok kota itu akan runtuh dan mereka akan memperolehi harta rampasan yang tidak pernah dilihat sebelumnya dan diagih dengan menceduk menggunakan perisai-perisai mereka.385).] Kaum Muslimin Menawan Qonstantiniyah dan Rom."". Kitab Al-Fitan 8/175. Satu pertiga (1/3) akan menang. "Demi Allah. "Siapakah yang berteriak itu?" tetapi mereka tidak akan mengetahui orangnya. Pembangunan Baitul Maqdis sebagai tanda hancurnya Yatsrib ( Madinah ) serta keluarnya Dajjal setelah pembebasan Kota Konstantinopel.] Bebasnya Kota Konstantinopel.( Musnad Ahmad 1/384.

sampai ke hari kiamat nanti. • Ujian dan tanggungjawab setiap orang Islam melawan tipudaya Dajjal. hendaklah menjatuhkan dirinya ke dalam apa yang dilihatnya sebagai api. Yang satu lagi menurut mata adalah api yang bergelojak. Pengikutnya adalah manusia yang berwajah seperti perisai yang telah dipalu tukul. Yang satu menurut pandangan mata adalah air yang putih bersih..(Riwayat Ibnu Majah).". yang kanan tidak dapat digunakan untuk melihat.Daripada Abu Hurairah r. Sungguh Dajjal itu buta mata sebelahnya dan ia akan datang membawa sesuatu yang menyerupai syurga dan neraka. bahawa Rasulullah s. yang belum diberitakan oleh Nabi kepada kaumnya.s. adapun yang dikatakan syurga. . 6/495. • Dajjal pembawa fitnah... kalau seorang mendapatinya hendaklah mendekati sungai yang kelihatan api.• Nabi s.Daripada Abu Hudzaifah r.. Maka barangsiapa yang menjumpainya. maka sudah pasti Dajjal itu akan keluar pada zaman kamu (kerana telah terbukti sampai ke zaman Nabi s. • Dajjal membawa api dan air. Hendaklah dipejamkan matanya. bersabda: "Dajjal akan muncul di suatu tempat di timur bernama Khurasan.a.(Riwayat Muslim). tertulis antara dua 2 matanya (di keningnya) perkataan kafir yang dapat dibaca oleh setiap orang beriman pandai baca atau tidak. maka itu adalah neraka. maka kamu semua bertanggung jawab untuk melawannya dan Allah swt sebagai penolong kamu sekalian".a.w.w bersabda: Tidak seorang Nabi pun yang diutus Allah. berkata. Sesungguhnya Dajjal itu bermata sebelah.] • Daripada Umar r.a.s (sampai ke hari kiamat nanti) yang lebih dahsyat daripada fitnah Dajjal.a.w bersabda: "Sesungguhnya tidak ada satu fitnah (ujian) Allah di atas muka bumi ini sejak ia menciptakan zuriat Nabi Adam a. sebenarnya itu adalah api yang membakar.(Riwayat Bukhari dan Muslim) • Dajjal membawa sesuatu yang menyerupai syurga dan neraka.w bersabda: Sukakah aku ceritakan kepadamu tentang Dajjal.Rasulullah s. kerana ia sesungguhnya adalah air tawar yang nyaman.-Rasulullah s.w. kemudian ditekurkan kepalanya. tidak ada satu ujian pun yang lebih dahsyat daripada Dajjal.w) adalah Nabi yang terakhir sekali dan kamu adalah juga ummat yang terakhir sekali. Dan aku memperingatkan kalian sebagaimana Nabi Nuh a. Dan jika ia keluar selepas kematianku.. Sedang apa yang dilihat oleh manusia sebagai api. Dajjal itu akan keluar di kalangan kamu semua. maka tidak samar lagi bagimu semua bahawa Tuhan itu tidaklah bermata sebelah.-Rasulullah s. • Dajjal membawa sungai air dan sungai api.w bersabda: "Sejak Allah swt menciptakan Nabi Adam a.. seolah-olah matanya itu macam biji yang menonjol. Sesungguhnya Dajjal itu buta matanya sebelah ditutupi oleh daging yang tebal..(Riwayat Muslim).a. Sebab itu. 2338..[Riwayat Tirmidzi. Seandainya ia keluar dan aku masih berada di kalangan kamu.a. berkata.a. maka itu sebenarnya adalah air yang dingin dan tawar.s memperingatkan kepada kaumnya. bahawa Dajjal belum lagi keluar)..a. lalu diminumnya air sungai itu kerana itu adalah air sungai yang sejuk. Dan sesungguhnya Allah tidak mengutus seorang nabi jugapun kecuali nabi itu mengingat kaumnya akan ujian Dajjal ini: Aku (Rasulullah s..a.a. Dia mempunyai dua 2 sungai mengalir.w bersabda: Sesungguhnya Dajjal itu akan keluar dengan membawa air dan api. bahwa Rasulullah s.w bersabda: Sesungguhnya aku lebih tahu dari Dajjal itu sendiri tentang apa padanya. maka akulah yang akan berhujjah dengannya bagi mewakili setiap orang Islam. melainkan ia memperingatkan kepada umatnya perihal kedatangan Dajjal. bahawa Rasulullah s.a.a. berkata.". Abwab al-Fitan. maka apa yang dilihat manusia sebagai air.(Riwayat Bukhari dan Muslim).

kalau saya membunuh orang ini. berkata. Setelah itu manusia menetap seperti biasa selama tujuh 7 tahun. berkata..Daripada Anas bin Malik r.".-Daripada Urwah bin Mas'ud Ats Tsaqafi berkata.a. Berkatalah pemimpin mereka kepada Nabi Isa: "Dipersilakan tuan mengimami kami bersolat!" Nabi Isa a. bersabda: Hari Kiamat tidak akan tiba.Daripada Abu Hurairah r.Daripada Abu Said AlKhudri r.(Riwayat Muslim). adakah kamu masih ragu-ragu tentang kekuasaanku?" Pengikut-pengikutnya menjawab: "Tidak ragu-ragu!" Lalu Dajjal membunuh laki-laki tadi.w.a. berkata Rasulullah s. sehingga kaum Muslimin memerangi kaum Yahudi sehingga kaum Yahudi itu bersembunyi di sebalik batu dan pohon kayu.. Setiap jalan masuk ke sana. lalu batu dan pohon kayu itu . selain Makkah dan Madinah.a..a. kemudian ia menetap selama empat puluh 40.a. bersabda: Sentiasa ada golongan dari umatku yang berjuang membela kebenaran sehingga Hari Kiamat.(Riwayat Bukhari).a. Lakilaki tadi mengucapkan: "Saya mengakui bahawa engkau ini adalah Dajjal yang telah diceritakan oleh Rasulullah s. bersabda: "Tidaklah akan berlaku qiamat. kemudian dihidupkan kembali.(Riwayat Bukhari dan Muslim).(Riwayat Muslim).w bersabda: Dajjal itu akan keluar dari kalangan umatku. banyaknya wanita dan sedikitnya lelaki sehingga lima puluh 50 wanita mempunyai satu pelindung lelaki.. Di hari itu datang kepadanya seorang laki-laki yang sangat lawa. lalu setiap orang kafir dan munafik keluar dari Madinah menuju kebun tadi..s.w bersabda: Sesungguhnya sebahagian tanda-tanda dekatnya hari kiamat adalah hilangnya kemanfaatan ilmu. : Pada suatu hari Rasulullah menceritakan kepada kami tentang Dajjal dalam suatu cerita panjang. bersabda: Setiap negeri (nanti) akan diinjak oleh Dajjal. • Perang melawan Yahudi. berkata.a. bahawa Rasulullah s. Tidak ada pertengkaran antara dua 2 orang (pada waktu itu umat manusia hidup dalam kerukunan.w. bahawasanya Rasulullah s.. dan dia terhalang untuk melalui jalan-jalan masuk kota Madinah. Orang Islam! Ini ada orang Yahudi. dikawal oleh malaikat yang berbaris.• Dajjal membunuh orang kemudian menghidupkan kembali. sehingga batu tempat orang Yahudi bersembunyi itu pun berkata: "Hai. di antaranya baginda menceritakan: "Dajjal itu nanti akan datang. kepada kami." Selanjutnya baginda bersabda: "Allah mengutus Isa mencari Dajjal itu kemudian membinasakannya. bahawa Rasulullah s.. sehingga (Kaum Muslimin) memerangi Kaum Yahudi.Dari Jabir bin Abdullah r. • Dajjal tidak masuk kota Makkah dan Madinah. Maka sampailah Dajjal itu ke sebuah kebun dekat pinggir kota Madinah.a. bahawa Rasulullah s.a.w. • Umat Islam Memusnahkan Orang-Orang Yahudi.".. berkata. meluasnya perzinaan dengan terang-terangan. saya lebih mengerti tentang engkau (seorang Dajjal)" Lalu Dajjal hendak membunuhnya sekali lagi. • Kesalahan Manusia Makin Ketara Kebodohan. Ketika laki-laki itu telah hidup kembali. makin ketara kebodohan.. tapi Dajjal tidak sanggup melaksanakannya.w." Dajjal berkata (kepada pengikutnya): "Bagaimana pendapat kamu.s. "Saya mendengar Abdullah bin Amr berkata bahawa Rasulullah s.(Riwayat Muslim). • Isa a.. bunuhlah!". kemudian saya hidupkan kembali.. • Turunnya Nabi Isa Dari Langit. diminumnya khamar (arak)..Daripada Anas bin Malik r.(Riwayat Muslim).. Yang meriwayatkan hadis ini berkata: "Saya tidak mengerti apakah yang dimaksudkan itu empat puluh 40 hari atau empat puluh 40 bulan atau empat puluh 40 tahun.a.a.-Daripada Abu Hurairah r. dia mengucapkan (kepada Dajjal): "Demi Allah! Sekarang. menjawab: "Tidak! Kerana antara kamu sekalian saling pimpinmemimpin sebagai kehormatan dari Allah kepada umat ini.a.w.a. Maka sampailah Dajjal ke sebuah kebun (di pinggir Madinah) dan terjadilah tiga 3 kali gempa bumi di Madinah. memburu Dajjal. Pada ketika itu Nabi Isa akan turun.

Kemudian dia akan melalui kawasan yang tandus dan berkata." Kemudian sekumpulan orang yang diselamatkan Allah SWT akan datang kepada baginda dan beliau menceriakan wajah mereka (dengan berita syurga). berambut kerinting dan sebelah matanya tersembul. langsung mereka menderita kebuluran dan tidak berharta. "Ya Rasulullah.an al-Kilabi. Nabi s. Kadangkala Baginda menerangkan seperti ianya tidak penting dan kadangkala mengatakan yang ia amat merbahaya sehingga kami menyangka ia berada dekat pucuk pohon tamar. • Ditimpa Tanah Runtuh dan Berbagai Bala Bencana. Kemudian Allah SWT wahyukan kepada baginda. Ternakan yang meragut tanaman itu. Kemudian dia menyeru seorang remaja dan membelahnya dengan pedang dan meletakkan keratan itu berjauhan lalu menyeru dan remaja itu yang akan datang berlari sambil ketawa.. Apabila kami menemui baginda setelah itu.a. Apabila baginda menundukkan kepalanya maka jatuhlah butiran seperti mutiara.an berkata. Kemarilah! Dan bunuhlah ia! ". dengan wajah yang ketakutan Baginda bertanya.a.(Riwayat Bukhari dan Muslim). "Aku telah lepaskan makhluk Ku yang tidak terlawan oleh sesiapa pun.a.w. bagi satu hari yang seperti satu tahun. Wahai hamba-hamba Allah. Setiap kafir yang terhidu haruman baginda akan mati dan nafas beliau sampai sejauh penglihatannya. dan mereka akan turun di setiap lembah.berkata: "Hai orang Islam.a.ah. berpegang teguhlah kepada kebenaran. lalu membunuhnya. "Mengapa dengan kamu?" Kami berkata. adakah solat sehari semalam memadai?" Baginda s.. daku bimbangkan hal selain Dajjal." Lalu Allah SWT mengeluarkan Yakjuj dan Makjuj. bahawa Nabi s. berapa pantas dia bergerak di bumi?" Sabda Nabi s. teteknya akan dipenuhi susu dan tubuhnya akan besar. Dia akan perintah awan yang akan turunkan hujan dan perintah bumi yang akan menumbuhkan tanaman.a. Baginda akan mencari Dajjal dan menjumpainya di pintu Ludd. Jika dia muncul setelah daku pergi maka setiap kamu hendaklah menghadapinya bagi pihak kamu sendiri dan Allah akan menjaga setiap Muslim bagi pihak ku. "Wahai Rasulullah. kadang-kadang seperti amat merbahaya sehingga kami sangka ia berada di pohon tamar berdekatan. kerana sesungguhnya pohon itu adalah dari pohon Yahudi (oleh sebab itulah ia melindunginya)"."" Kami bertanya." Kami bertanya. Dia akan muncul di antara Sham dan Iraq dan melakukan kemusnahan di kiri dan kanan. aku sendiri akan melawannya bagi pihak kamu. Sesiapa di kalangan kamu yang hidup untuk menyaksikannya. Kitab al-Fitan wa Ashrat as-Sa'. Dajjal ialah seorang pemuda. "Seperti awan yang dibawa angin. inilah orang Yahudi ada dibelakang saya. "Ya Rasulullah.w. Jika dia muncul ketika aku berada dengan kamu. "Pada suatu pagi.w.w. Waktu itu Allah akan menghantar Isa Al-Masih dan Baginda akan turun di menara putih (almanarrah al-baidha') di timur Damsyik memakai dua pakaian berwarna kekuningan dengan meletakkan kedua tangan baginda di atas sayap dua 2 Malaikat.".Dilaporkan dari Abu Hurairah r. bersabda: "Demi Dia yang mengutuskan daku dengan kebenaran. Dia akan mengajak manusia (kepada agama palsu) dan manusia akan terpengaruh dan mengekorinya.. Dia pun meninggalkan mereka. bersabda. : "Kamu hendaklah melaksanakan solat mengikut masa ketika itu.. kadang-kadang seperti remeh. Daku menyamakannya seperti Abdul Uzza ibn Qatan. Bawalah hambahamba Ku itu ke at-Thur. bercerita mengenai Dajjal.: "Bagi kamu.[Riwayat Muslim. kecuali pohon gharqad (semacam pohon yang berduri). pagi tadi tuan bercerita mngenai Dajjal. 8/196-199].An-Nuwas ibn Sam'. • Hadith Oleh al-Nawwas ibn Sam'." Baginda bersabda. Kemudian Dajjal akan pergi pula kepada kaum yang lain dan menyeru mereka (kepada agama batilnya) tetapi mereka menolaknya. bacalah ayat permulaan Surah al-Kahfi. "Keluarkanlah khazanah kamu" dan keluarlah khazanah seperti sekawan lebah. bumi ini tidak akan hancur sehingga penghuninya ditimpa tanah .

mereka juga berpuasa. menabuh gendang disertai para biduanita dan penari.Umat yang datang akhir menghina umat awalku (Umat di kalangan para sahabat . Para sahabat bertanya: "Ya Rasulullah! Tidakkah mereka bersaksi bahawa tidak ada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Muhammad utusan Allah?" Rasulullah menjawab: "Betul.Amanah dijadikan jalan mencari keuntungan." Orang bertanya.Seorang lelaki dihormati kerana ditakuti akan kejahatannya.". • Lima Belas 15 Perkara Yang Mendatangkan Azab.w bersabda: Kelak pada akhir zaman akan ada dari umat ini suatu kaum yang tingkah lakunya akan jadi seperti kera dan babi. • Manusia Yang Berubah Tingkah Laku Seperti Kera Dan Babi.Ali ibn Abi Talib r. penyanyi berleluasa.w. ya Rasulullah?" Sabda baginda.a." Mereka bertanya lagi: "Lalu mengapa keadaan mereka menjadi begitu?" Rasulullah menjawab: "Mereka mengadakan nyanyian-nyanyian.Zakat menjadi beban.a. .[al-Haithami.ati isterinya dan mendurhakai ibunya. "Bilakah terjadi demikian wahai Rasulullah?" Sabda Baginda.Pemimpin adalah orang yang paling jahat di kalangan mereka..Khamar (arak) diminum berleluasa.Apabila harta umat (Negara) dibolot hanya golongan kaya. . Dan sungguh akan ada seorang yang pergi berbelanja ke kedai atas suruhan temannya.Berlaku baik kepada kawan sedangkan berkasar kepada bapanya.(Riwayat Thabrani). bersabda: Apabila umatku melakukan lima belas 15 perkara. lalu ia berubah tingkah lakunya seperti menjadi kera dan babi". .a. Rasulullah s.Penyanyi wanita dan alat-alat bunyian (muzik) dipuja-puja. . . . .Suara-suara meninggi di masjid-masjid. "Apabila kamu melihat wanita menunggang di atas pelana. . Kitab al-Fitan].Orang lelaki. ditimpa hujan batu dan berubah menjadi binatang. merata-rata memakai sutera..runtuh. saksi-saksi memberi keterangan palsu menjadi kebiasaan dan lelaki meniduri lelaki dan wanita meniduri wanita. • Gempa Bumi dan Penyakit Kolera Akibat Muzik Bermaharajalela.Lelaki menta'. .a berkata. sembahyang dan haji. . .Rasulullah s. "Apakah ia.Sabda Rasulullah s. lalu pada malam harinya mereka mengadakan pesta minum-minuman dan bermain-main maka pada pagi harinya mereka berubah menjadi tingkah lakunya seperti kera dan babi.. maka azab akan menimpa mereka. setelah ia kembali kepadanya.(Riwayat Ibnu Abi Dunia).... biduanita-biduanita telah maharajalela dalam kehidupan umat manusia dan minuman keras (arak) telah dihalalkan..w: Nanti pada akhir zaman akan terjadi gempa bumi dan penyakit kolera dan perubahan-perubahan ini terjadi apabila muzik-muzik." Seorang sahabat bertanya.

6/4620-458).a. Dalam keadaan demikian.w.(Riwayat Muttafaq Alaihi). "Tumbuhkanlah buah-buahanmu dan kembalikanlah keberkatanmu!" Maka di masa itu. Lalu Allah mengirim penyakit hidung pada kenderaan Yakjuj Makjuj. bahawa Nabi s.(Riwayat Muttafaq Alaihi).Rasulullah s. padahal masih ramai solihin di antara kami?" Jawab Rasulullah s. lalu mereka minum air Danau itu sampai habis. sekumpulan orang kenyang kerana memakan buah delima dan mereka dapat berteduh di bawah kulitnya.! Jika telah banyak kejahatan. Maka berdoalah Isa a. celaka bangsa Arab dari bahaya yang telah dekat. Maka diambilnya nyawa setiap orang beriman dan setiap orang Islam.a.a. Maka di kala itu terjadilah kiamat." Riwayat Tirmidzi..(Riwayat Muslim).s..w. (dalam hadis yang panjang) berkata. bahawa . Maka tinggallah orang-orang jahat. Yakjuj dan Makjuj.Daripada Abu Said al Khudri r.a. lalu dikirim oleh Allah burung-burung sebesar unta.s. Barisan depan mereka melalui Danau Tibris." Nabi Isa a.. • Tirai dinding Yakjuj Makjuj. Abwab al-Fitan (Hadith 308).w).. dan rakan-rakannya terkepung (sehingga kekurangan makanan).. Sesudah itu kepada bumi diperintahkan.a. bercampur-baur seperti himar (tidak tahu malu).Telah diriwayatkan bahawa. bersabda. . Zainab bin Jahsy bertanya: "Ya Rasulullah! Dapatkah kami binasa.a. melainkan telah dipenuhi oleh bangkai busuk. ketika itu Allah mengirimkan angin melalui ketiak mereka. Maka berdoalah Nabi Isa dan rakanrakannya kepada Allah (supaya bangkai busuk itu hilang). dan rakan-rakannya (supaya Yakjuj Makjuj binasa). Sebelum seseorang diajak berbicara oleh hujung serta tali-tali seliparnya.w. mereka mengalir dari tempat-tempat yang tinggi. kemudian Allah menurunkan hujan lebat. sehingga seekor kepala sapi (kepala lembu) bagi masing-masing mereka.(Riwayat Tirmidzi). lebih berharga dari seratus dinar bagi setiap orang di hari itu.Maka waktu itu hendaklah mereka tunggu kedatangan angin merah atau mereka ditelan oleh bumi atau diubah kepada rupa haiwan.w telah masuk ke rumahnya dengan rasa ketakutan sambil berkata: Laa Ilaaha Ilallah. ini telah terbuka dinding Yakjuj Makjuj sebesar ini sambil melingkarkan jari telunjuk dengan ibu jarinya. • Daripada Nawas bin Sam'an r.Maka dikirim oleh Allah. maka diangkutnya bangkai-bangkai itu dan dilemparkannya ke tempat yang dikehendaki Allah. Dan pahanya akan mengkhabarkan kepadanya tentang apa yang dilakukan oleh isterinya sesudahnya. Rasulullah s. • Binatang Buas Berbicara Dengan Manusia. bersabda: Demi Dzat yang telah menciptakan diriku dengan kekuasaan-Nya.". bahawa Rasulullah s. yang tidak membiarkan sebuah rumah pun yang dibuat dari tanah liat dan bulu unta..Dari Abu Said al Khudri r. lalu dibasuhnya bumi sehingga bersih seperti kaca.a. sehingga seekor unta bunting cukup mengenyangkan sekumpulan orang.a. berkata. • Binatang Buas dan Benda-Benda Padat Berbicara. sambil melengkungkan jari telunjuk dengan ibu jari..s.. tidak akan terjadi Hari Kiamat sebelum binatangbinatang buas berbicara dengan manusia.w bersabda: Allah telah membuka tirai dinding Yakjuj Makjuj sebesar ini. Rezeki mereka beroleh berkat.a.a. lalu mereka mengusapkan: "Sesungguhnya di sini dahulunya pernah ada air. • Keluarnya Yakjuj Makjuj. Kemudian barisan terakhir lewat pula di situ. dan rakan-rakannya turun dari bukit dan didapatinya tidak ada tempat terluang agak sejengkal. berkata bahawa Rasulullah s. Kemudian Nabi Isa a. maka di waktu pagi mereka semuanya mati sekaligus.: "Ya.Abu Hurairah r..

Kemudian Abu Hurairah berkata: " Bacalah. ketika baginda menerima delegasi (perwakilan) yang datang dari kabilah Judzam (dahulukala):.s.w bersabda:. sebelum mangkat baginda iaitu setelah turunnya ke bumi dan sebelum tibanya hari kiamat.a.Abu Hurairah r.a. Pada hari kiamat Isa a. Demikian pula apabila para pengembala domba berlumba-lumba meninggikan bangunan. tidak terjadi Hari Kiamat sehingga binatang-binatang buas berbicara dengan manusia.a.• • • • • Rasulullah s.-Seperti sabdaan Rasulullah s.s berkahwin dengan perempuan kabilah "Judzam". hingga satu sujud lebih baik daripada dunia dan apa yang ada di dalamnya..w bersabda. Bumi ini akan dipenuhi dengan keamanan dan keselamatan seperti mana dipenuhkan sesuatu bejana dengan air. maka ular itu tidak menggigitnya dan tidak ada apa-apa kemudharatan. akan menjadi saksi atas semua orang. maka itulah salah satu tandanya di antara tanda-tanda yang lima.Daripada Abu Hurairah r. mengkhabarkan keadaan keluarganya setelah ditinggal pergi. itulah yang termasuk di antara tanda-tandanya. nampak di tengah-tengah orang ramai. suatu ketika Rasulullah s.a.a. Sesungguhnya tidak berlaku kiamat sehingga Nabi Isa a. bahkan serigala yang biasanya menerkam kambing akan terbalik seakan-akan menjadi anjing pemeliharanya. Lalu baginda didatangi oleh seseorang yang menanyakan kepadanya: "Wahai Rasulullah s.. melainkan mereka hanya beriman kepada Isa a. bersabda. hanya pada sisi-Nya sahajalah pengetahuan tentang hari kiamat.a.a. melenyapkan pajak gadai dan pada waktu itu harta melimpah ruah.w. berkata.a. sehingga seorang pun tidak ada yang mahu menerima harta yang disedekahkan kepadanya.w. Nabi Isa Menjadi Hakim Dunia Yang Adil. sungguh amat dekat saat turunnya Isa putera Maryam di kalangan kamu sekelian yang bertindak sebagai seorang hakim yang adil. Iaitu. bilakah terjadinya kiamat?" Nabi s. Juga apabila orangorang yang tidak beralas kaki dan tidak berpakaian menjadi pemimpin masyarakat. Akan tetapi aku akan memberitahukan kepadamu tentang tanda-tandanya. Rasulullah s.a.a. Ia akan memecahkan semua kayu palang salib." Kemudian baginda membacakan ayat berikut ini: "Sesungguhnya Allah.w.s. Nabi Isa a.w. maka itu juga di antara tanda-tandanya.Riwayat Al Muqrizy di dalam kitabnya Al Khuthath)."Selamat datang.a. dan Dia-lah yang menurunkan hujan. yang mana tidak mengetahui yang sesungguhnya selain Allah SWT. membunuh babi.s. : "Qiamat tidak akan berlaku . jikalau engkau semua menginginkannya:" Tidak ada sama sekali dari golongan ahli kitab. kaum Nabi Syuaib bapa mertua Nabi Musa. akan berkahwin dengan keturunan kamu dan akan lahirlah anaknya pula". Abu Hurairah r. Seorang Ammah (Hamba Perempuan) Melahirkan Majikannya. dan seorang berbicara dari pangkal cemetinya dan bawah sandalnya.. bersabda: Demi Dzat yang telah menciptakan diriku dengan kekuasaan-Nya.(Riwayat Ahmad).(Riwayat Ibn Majah). jika seorang ammah (hamba perempuan) melahirkan majikannya.".(Riwayat Ibnu Majjah). berkata. serta mengetahui apa yang ada di dalam rahim". Nabi s. ia berkata. menjawab dengan bersabda: "Tidaklah orang yang ditanya mengenai masalah itu lebih mengetahui daripada yang bertanya.Maka hilanglah segala permusuhan dan bencimembenci di kalangan manusia dan hilanglah segala bisa dari keseluruhan binatang yang berbisa sehingga anak kecil memasukkan tangannya ke dalam mulut ular.. Pendapat akan menjadi satu ( tiada perselisihan antara ummat) dan tidak disembah kecuali hanya Allah dan segala peperangan akan berhenti dan orang Quraisy kembali memegang tampuk kepimpinan (maksudnya kepimpinan Imam Mahdi). Anak kecil boleh bermain dengan singa.. Demi Dzat yang jiwaku ada dalam kekuasaan-Nya.(H. bahawa Rasulullah s.w.w.

Riwayat Imam Ahmad). bersabda: "Bersedekahlah kamu sekelian..a. "Waktu itu. nescaya aku menerimanya.". Dan pada masa itu terlihat (terjadi) seorang laki-laki diikuti oleh empat puluh 40 wanita yang semuanya akan berlindung kepadanya kerana sedikitnya laki-laki dan ramainya kaum wanita.a. sehingga (sampai suatu masa nanti) orang sudah tidak mengerti apa yang dimaksudkan dengan puasa. bengkok sedikit sendi-sendinya."Ka'bah akan dihancurkan oleh orang Habsyah (orang Negro) yang bergelar "Dzus-Suwaiqatain" (orang yang kedua-dua betisnya kecil) dan ia akan merampas segala perhiasannya dan melucutkan kelambunya." . iaitu seorang yang berbetis kecil dari Habsyah (Ethiopia). Sedang mereka berbaris menuju Zul-Suwayqatain. dan sedekah"? Maka Huzaifah memalingkan muka daripadanya (Shilah yang bertanya).[Zul Suwayqatain dalam Bukhari. Al-Quran Akan Hilang Dan Ilmu Akan Diangkat.b berkata.a. berkata. Dari Abu Musa r. Allah SWT mengirim bayu dari arah Yaman yang akan mengambil roh setiap orang beriman. Ia memukul-mukul Ka'bah itu dengan besi penyeduk dan kapak besar".• • • • • • sehingga biri-biri yang bertanduk tidak lagi melawan biri-biri yang tidak bertanduk. Dan al-Quran akan dihilangkan kesemuanya pada suatu malam sahaja.a. di mana seseorang berkeliling membawa emas untuk bersedekah.w bersabda: "Islam akan luntur (lusuh) seperti lusuhnya corak (warna-warni) pakaian (bila ia telah lama dipakai).. qiamat telah tersangat hampir.w bersabda: Akan ada orang yang merobohkan Kaabah.. kerana sesungguhnya akan datang suatu masa atas kamu yang mana seseorang berjalan membawa sedekahnya. maka (pada esok harinya) tidak tinggal dipermukaan bumi daripadanya walau pun hanya satu ayat.w. Kemudian Shilah bertanya lagi sehingga akhirnya . "..Abu Hurairah r. Mereka hanya mampu berkata.. Bab Hadam al-Ka'..(Muttafaq Alaihi). Kitab al-Fatan wa Ashrat al-Sa'.. Maka yang tinggal hanya beberapa kelompok daripada manusia. Kitab al-Hajj.a. Ka'.(Riwayat Muttafaq Alaih). bersabda:. "Apa yang dapat dibuat oleh La ilaha illallah (apa gunanya La ilaha illallah) terhadap mereka. Kemudian Shilah mengulangi pertanyaan itu tiga kali. bahawa Rasulullah s.w. laki-laki dan perempuan.ah 8/183].-Daripada Abdullah bin Amr bin 'Ash r. bahawa Rasulullah s. Allah SWT menghantar baginda Isa a. Musnad. berkata. bersabda: Sesungguhnya nanti akan datang suatu masa. Muslim.a.b al-Ahbar bahawa Zul-Suwayqatain mula muncul di zaman Isa ibn Maryam. Hanya orang-orang yang jahat ditinggalkan dan mereka akan bersetubuh seperti haiwan. Tertolaknya sedekah dan ramainya kaum wanita. sedangkan mereka sudah tidak memahami apa yang dimaksudkan dengan sembahyang. Seseorang berkata:&lsquo. lalu tidak ada seorangpun yang menerimanya. puasa. "Kami sempat menemui nenek moyang kami memperkatakan kalimat "La ilaha illallah".. bahawa Rasulullah s. berkata. berkata: Saya mendengar Rasulullah s. bahawa Rasulullah s. di antaranya orang-orang tua.bah) 2/183. maka ia tidak menjumpai orang yang mahu menerimanya.w. memimpin 700 dan 800 orang.(H. Rosaknya Kaabah. Adapun hari ini aku tidak memerlukannya'. dan apa yang dimaksudkan dengan sembahyang dan apa yang dimaksudkan dengan nusuk (ibadat) dan apa yang dimaksudkan dengan sedekah. Seakanakan terbayang di hadapan mataku keadaan seorang yang botak.a.[Riwayat Ahmad. Maka Huzaifah memalingkan mukanya pada setiap kali pertanyaan Shilah itu.Seandainya kamu membawa kelmarin. Kaabah diruntuhkan.s.(Riwayat Bukhari)..a..Dari Harits bin Wahbin r. Dilaporkan dari Ka'. lalu kami pun mengatakannya juga".-Daripada Huzaifah bin al-Yaman r. nusuk.a.bah (Kemusnahan Ka'. 2/442]. Maka berkata Shilah (perawi hadis daripada Huzaifah).a.

manusia semuanya beriman."...(Riwayat Ahmad. Cepat seperti burung yang terbang (untuk mengerjakan maksiat) dan jahat seperti binatang (pada akhlak mereka). berkata. tidak ada rasa hormat kepada yang lebih tua. Mereka menjawab: "Apa yang hendak engkau suruh?".(Riwayat Thabrani dan Hakim). Kitab al-Tafsir. walaupun imannya hanya ada sebesar biji sawi kecuali ia akan mematikannya". Apabila matahari terbit dari tempat terbenamnya. berkata. Kesalahan Manusia Seperti Kambing Berhati Serigala.w bersabda:"Sesungguhnya.. Tidak ada manusia yang menyebut nama Allah lagi di muka bumi..• • • • • • • • • Huzaifah menjawab. mendidik anjing lebih baik daripada mendidik anak. Allah"' di atas muka bumi ini". anak-anak zina semakin ramai.. bersabda. Mereka tidak kenal apa itu kebaikan dan tidak tahu apa itu kemungkaran. Ia tidak melalui seseorang yang beriman. Sesungguhnya tanda-tanda pertama dekatnya hari kiamat yang keluar ialah terbitnya matahari dari arah barat (Maghrib) dan keluarnya satu macam binatang ajaib di hadapan orang ramai di waktu siang hari.. bahawa Rasulullah s.- . mereka tidak ubahnya seperti kambing yang berhati serigala. dengan menggunakan cincin itu.Riwayat Muslim). Angin itu lebih lembut dari sutera.Daripada Abu Dzar r. maka yang satunya akan menyusul dalam waktu yang dekat sekali sesudah terjadinya yang pertama itu. Tidak akan terjadi Hari Kiamat.w..a. "Nabi s. "Kalimat itu dapat menyelamatkan mereka daripada api neraka" (Huzaifah memperkatakan jawapan itu tiga kali). Abu Hurairah r.s.tidaklah bermanfaat Iman seseorang bagi dirinya yang belum beriman sebelum itu.w. Rasulullah s. bahawa Rasulullah s.. sebelum matahari terbit dari tempat terbenamnya (Maghrib dan Barat).(H.Daripada Anas bin Malik r.a.. sesiapa yang berada waktu itu akan mempercayainya tetapi itulah masanya dimana ".-( Riwayat Muslim). sehingga orang-orang yang ahli tamu sama berkumpul yang satu mengucapkan "Hai orang mukmin!" dan yang lain mengucapkan "Hai orang kafir!".[Riwayat Bukhari. juga bagi mereka yang belum pernah berbuat baik dalam berimannya. Allah swt akan mengutus angin (yang lembut) yang datang dari negeri Yaman.". Binatang yang keluar sebagai tanda akan datangnya hari kiamat itu akan keluar dengan membawa cincin Nabi Sulaiman dan tongkat Nabi Musa a. bersabda:. Maka di waktu itu.a.a.." . bahawasanya Rasulullah s. Ibnu Majah dan Hakim).. pembeli itu ditanya: "Dari siapakah engkau membeli binatang ini?" Jawabnya: "Dari orang yang dicap hidungnya..w bersabda:.w bersabda: Apabila zaman (Kiamat) semakin hampir. Binatang itu akan keluar lalu memberi tanda kepada orang ramai di hidungnya. dan tidak ada rasa kasih sayang kepada yang lebih kecil.a. Orang-orang berkumpul ramai sekali. Lalu syaitan menggoda mereka sambil berkata: "Kamu tidak mahu ikut akukah?"."Tidak akan terjadi kiamat sehingga tidak dikatakan "'Allah. 6/73]. sehingga ada orang yang membeli binatang tersebut.(Riwayat Muslim dan Abu Daud).a. Manusia akan menyaksikannya.a. iman seseorang tidak berguna bagi dirinya yang tadinya belum pernah beriman.".(Riwayat Ahmad) Daripada Abu Hurairah r.(Riwayat Muslim).a berkata. Kemudian memberi semacam tanda kepada wajah orang mukmin dengan menggunakan tongkatnya dan memberi cap pada hidung orang kafir.a. : "Qiamat tidak akan tiba sehingga matahari terbit dari Barat.. sehingga laki-laki menyantap perempuan di jalanan.(Riwayat Ibnu Majah). Tirmidzi. berkata.Maka yang tinggal lagi hanyalah orang-orang yang jahat. Masa antara keduanya keluar lebih dahulu sebelum satunya. Lalu syaitan menyuruh mereka menyembah berhala.

• Gempa bumi di timur. "Si fulan dan fulan telah kena panah. Insya Allah.a. Kiamat diumpamakan seperti:.w. Mereka percaya sesiapa menyembah atau mengelilinginya akan disucikan (khallasa).Sebelum berlaku kehancuran alam ini.Riwayat Ahmad). kemudian di Barat dan yang ketiga di Semenanjung Arab.. Oleh itu hendaklah kita meneliti wasiat Rasulullah SAW supaya mengikuti AlQuran.a.a.. • Peristiwa-peristiwa Di Ambang Qiamat.w. Keluarganya tidak tahu bilakah mereka akan dikejutkan dengan kelahiran anak yang dalam kandungannya..w. Musnad.a.a. agar kita terhindar daripada kesesatan dengan meninggalkan kesalahan-kesalahan yang dinyatakan.". Hadith dan mengamalkan sunnah-sunnah baginda s. : "Qiamat tidak berlaku sehingga datang hujan lebat yang merosakkan sekelian tempat kediaman kecuali khemah-khemah. : "Halilintar serta petir akan sering berlaku menjelang Qiamat sehingga seorang akan bertanya kepada orang ramai.. • Keluarnya api dari Hijjaz menghalau manusia pada masa itu dari arah selatan Yaman ke utara negeri Syam.Dari Abu Hurairah r."Seperti perempuan yang mengandung yang sudah cukup bulan. 8/182]. Mereka akan dikejutkan dengan tiupan yang keras sekali. maka kiamat bila-bila masa boleh terjadi.ud r."Tidak terjadi kiamat itu sehingga orang bersetubuh (berzina) seperti bersetubuh keldai di tengah jalan. "Daku telah mendengar Rasulullah s.a. bersabda.(H. Zul-Khalasah ialah rumah berhala di zaman Jahiliyyah. • *** Dhaus ialah suatu kaum di Yaman. berkata bahawa beliau dengar Rasulullah s..Saif Abdullah Al-Akmal Al-Jamal An-Nuur Al-Lail . Musnad. sama ada di waktu malam atau siang". • Sabda Rasulullah s. Musnad..[Riwayat Ahmad.(Riwayat Bukhari dan Muslim).w. yang menderu di udara sehingga semua orang akan tercengang ke langit mendengarkannya.a.. Gempa yang seumpama itu akan berlaku di Timur. bersabda. Hadith ini bererti kaum itu akan murtad dan kembali menyembah berhala sehingga wanita mereka menyembah dan mengelilinginya dengan menggoyang-goyangkan tubuh mereka...id al-Khudri r. agar berjaya di dunia dan di akhirat. Oleh. 3/64. bahawasanya Rasulullah s.a. "Ada sesiapa di antara kamu yang dipanah petir pagi tadi?" Maka disahut.Riwayat Ibnu Hibban). • Mengenai Manusia Yang Hidup Di Ambang Qiamat. 3/268].(H. berkata.65]. bersabda..a. 2/262]. "Kefasihan boleh memukau. barat dan semenanjung Arab. • Jika keadaan sudah jadi seperti ini.Riwayat Muslim). • Abu Hurairah r.[Riwayat Ahmad.." . maka akan terjadi dahulu gempa bumi yang besar dan amat dahsyat menenggelamkan manusia ke dalam perut bumi.w bersabda: Tidak akan tiba Hari Kiamat sehingga keluar api dari tanah Hijaz yang dapat menerangi unta-unta di Bushra.Abdullah ibn Mas'.." . bersabda.Telah diriwayat dari Abu Sa'. Kitab al-Fitan..a. • Abu Hurairah r. berkata bahawa Rasulullah s.. maka ketika itu Malaikat Israfil akan meniup sangkala tiupan yang pertama yang mengejutkan ke semua orang yang berada pada hari itu."" . • Keluarnya Api Dari Hijjaz.w. Nabi s..w.: "Qiamat tidak akan berlaku sehingga punggung wanita-wanita Dhaus mengelilingi Zul-Khalasah.a..a.(H. Di hari itu orang ramai tidak sempat berurusan dengan urusan masing-masing. manusia yang akan merasai qiamat semasa hidup ialah manusia yang terjahat dan mereka yang menjadikan kubur sebagai masjid.[Riwayat Ahmad.[Riwayat Bukhari."..

telah bersabda: "Aku menghitung enam perkara menjelang hari kiamat. "Wahai Rasulullah bila hal ini terjadi?" Baginda menjawab. Malik r. "Di antara tanda-tanda telah dekatnya kiamat ialah manusia bermegah-megahan dalam mendirikan masjid" * Riwayat Nasai. iaitu penaklukan Baitulmuqaddis." * Riwayat Ahmad* . "Tidak akan datang kiamat sehingga banyak perbuatan dan perkataan keji.w." * Riwayat Ahmad* Orang hina mendapat kedudukan terhormat." * Abu Hurairah r. yang seenaknya melakukan persetubuhan seperti himar (keldai). "Di antara tanda-tanda semakin dekatnya kiamat ialah duniaakan dikuasai oleh Luka' bin Luka' (orang yang bodoh dan hina)." * Sahih Muslim* Banyak wanita yang berpakaian tetapi hakikatnya telanjang. Ada yang bertanya kepada Rasulullah. "Di antara tanda-tanda telah dekatnya hari kiamat ialah akan muncul pakaian-pakaian wanita dan apabila mereka memakainya keadaannya seperti telanjang. "Tidak akan datang hari kiamat sehingga Allah mengambil orang-orang yang baik dan ahli agama di muka bumi." * Sahih Bukhari* Zina bermaharajalela.a.a.a* Bermaharajalela alat muzik. Dari Auf b. memutuskan hubungan silaturahim dan sikap yang buruk dalam tetangga. rusuhan dan perubahan muka. memutuskan kerabat dan hubungan dengan tetangga tidak baik. Maka orang yang paling baik ketika itu ialah orang yang beriman yang diapit oleh dua orang mulia" * Riwayat Thabrani* Mengucapkan salam kepada orang yang dikenalnya sahaja." Baginda menyebutkan salah satu di antaranya.Penaklukan Baitulmuqaddis. maka tiada yang tinggal padanya kecuali orang-orang yang hina dan buruk yang tidak mengetahui yang makruf dan tidak mengingkari kemungkaran. "Pada akhir zaman akan terjadi tanah runtuh. Rasulullah s. "Dan tinggallah manusia-manusia yang buruk.* Munculnya kekejian. "Sesungguhnya di antara tanda-tanda telah dekatnya hari kiamat ialah manusia tidak mahu mengucapkan salam kepada orang lain kecuali yang dikenalnya saja. "Apabila telah bermaharajalela bunyi-bunyian (muzik) dan penyanyi-penyanyi wanita" * Ibnu Majah* Menghias masjid dan membanggakannya. Maka pada zaman mereka inilah kiamat akan datang." * Riwayat Ahmad dan Hakim* Ramai orang soleh meninggal dunia.

ayat 1 . aku pernah mendengar Baginda Rasulullah s.a berkata . Semenjak Baginda Rasulullah s.a.Bulan sabit kelihatan besar. Al-Quran dan Hadist selalu menyatakan : ‫اقتربت الساعة وانشق القمر‬ Ertinya : “ Telah dekatlah saatnya qiamat dan telah terbelahlah bulan “[/color] ~ Surah al-Qamar . Oleh itu . memang semenjak kelahiran Baginda Rasulullah s.a. "Sesungguhnya sebelum datangnya hari kiamat akan banyak kesaksian palsu dan disembunyikan kesaksian yang benar" * Riwayat Ahmad* Negara Arab menjadi padang rumput dan sungai. Ya benar sabda Baginda Rasulullah s.w dilahirkan dan diutuskan untuk mengembangkan Islam . "Tidak akan datang hari kiamat sehingga negeri Arab kembali menjadi padang rumput dan sungai* Sahih Muslim* 1 . Hampir di sini bukanlah menurut perhitungan kita .a. kerana itu jauhkanlah dirimu dari mereka agar mereka tidak menyesatkanmu dan memfitnahmu" * Sahih Muslim* Banyak saksi palsu dan menyimpan kesaksian yang benar.w memberikan isyarat dengan dua jarinya ( merapatkan jari telunjuk dengan jari tengahnya ) seraya berkata : (( Aku dilahirkan dan saat hampirnya qiamat dengan kelahiranku itu adalah seperti dua batang jariku ini )) ~ Hadist sahih diriwayatkan oleh al-Imam Muslim rh .w itu . tetapi menurut .a. "Pada akhir zaman akan muncul pembohong.w itu sendiri HARI KIAMAT SUDAH SEMAKIN DEKAT DIRASAI .w bersabda sambil Baginda s.a.Pada akhir zaman nanti akan berlaku peperangan demi peperangan demi peperangan. "Di antara tanda-tanda telah dekatnya hari kiamat ialah menggelembung (membesarnya) bulan sabit.pembohong besar yang datang kepadamu dengan membawa berita-berita yang belum pernah kamu dengar dan belum pernah didengar oleh bapa-bapa kamu sebelumnya. ( ‫عن سهل بن سعد قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يشير بإصبعه التي تلي‬ ‫البهام والوسطى وهو يقول بعثت أنا والساعة هكذا‬ Ertinya : Saidina Sahl Bin Sa’ad r." * Riwayat Thabrani* Banyak dusta dan tidak tepat dalam menyampaikan berita. SUDAH SEMAKIN HAMPIR KEPADA KITA .

Rasulullah berkata lagi yang mafhumnya: pada akhir zaman nanti ada padang pasir akan disuburkan dan tanam dengan tanam-tanaman. Baginda Rasulullah s.perhitungan Allah Ta’ala yang tidak “ terkesan “ dengan sebarang perubahan hari .w pernah bersabda : (( “ Tidaklah akan berlakunya Hari Qiamat itu sehinggalah Tanah Arab ~ yang tandus ~ itu akan menjadi lembah yang subur dan diairi oleh sungai-sungai “ )) ~ Hadist diriwayatkan oleh al-Imam Muslim rh ( Kitab az-Zakah . Para sahabat r.w pernah bersabda : (( “ Tidaklah akan berlakunya Hari Qiamat sehinggalah melimpah-ruah harta-benda dan timbul fitnah ~ ujian terhadap keimanan ~ dan banyak pula berlaku “ al-Harj “ . Hadist yang menceritakan perihal akan berlakunya peperangan demi peperangan itu ialah : ‫عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ل تقوم الساعة حتى يفيض‬ ‫المال وتظهر الفتن ويكثر الهرج قالوا وما الهرج يا رسول الله قال القتل القتل القتل ثلث=ا‬ Ertinya : Daripada Saidina Abu Hurairah r.a.a .a bertanya : Apakah al-Harj itu wahai Rasulullah ? .a.a.a. Baginda Rasulullah s.a . Benar atau tidak? Ya benar . Baginda s. Baginda Rasulullah s. bulan . Bab at-Targhib fi as-Sodaqah… ) dan al-Imam Ahmad ( Baqi Musnad al-Muktsirin ) Soalan Saudara Lagi : 3 .w ada bersabda : ‫عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ل تقوم الساعة حتى تعود أرض العرب‬ = = ‫مروجا وأنهارا‬ Ertinya : Drp Saidina Abu Hurairah r. Baginda Rasulullah s. 2. tahun dan waktu . Ya benar .Rasulullah bersabda lagi yang mafhumnya: Pada akhir zaman nanti hampir tidak dapat masuk secupak gandum ke Iraq. Bab : Ashrot asSa’ah .w menjawab : “ Peperangan demi peperangan demi peperangan “ ~ diulangi sebanyak 3 kali )) [/color] ~ Hadist diriwayakan oleh al-Imam Muslim rh ( Kitab al-Fitan wa Ashrot as-Sa’ah – 6310 ) dan al-Imam Ibnu Majah rh di dalam Kitab al-Fitan .a.w ada bersabda : G G ‫عن أبي نضرة قال كنا عند جابر بن عبد الله فقال يوشك أهل العراق أن ل يجبى إليهم قفيز ول درهم‬ G‫قلنا من أين ذاك قال من قبل العجم يمنعون ذاك ثم قال يوشك أهل الشأم أن ل يجبى إليهم دينار‬ ‫ول‬ G T ‫مدي قلنا من أين ذاك قال من قبل الروم ثم سكت هنية ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه‬ = G = ‫ه عددا‬T‫وسلم يكون في آخر أمتي خليفة يحثي المال حثي=ا ل يعد‬ .

Baginda Rasulullah s. para penduduk negara tersebut akan menjadi murtad dan tidak pula mahu membayar jizyah ataupun kharaj ~ pendapat ini lemah . { Fathul Mun’iem Syarh Sahih al-Imam Muslim rh .a : ( “ Itu disebabkan perbuatan Rom “ ) .w ada bersabda : ‫ثم ستصالحون الروم صلحا آمنا حتى تغزوا أنتم وهم عدوا من ورائهم فتنصرون وتسلمون وتغنمون‬ ‫حتى تنزلوا بمرج فيقول قائل من الروم غلب الصليب ويقول قائل من المسلمين بل ا غلب‬ .a. Kami bertanya ( kpd Saidina Jabir r. [b] ( 2 ) ~ Bangsa Asing dan Rom akan menakluk negara-negara itu di akhir zaman kelak lalu menghalang umat Islam lain menikmati harta-benda dan makanan negaranegara tersebut ~ ini adalah pendapat yang paling termasyhur . maka mereka tidak lagi perlu membayar jizyah . Ini disebabkan kita percaya berita mengenai hal ghaib ( apa yang akan datang ) TIDAK AKAN DIREKA-CIPTA @ PANDAI-PANDAI SENDIRI oleh seorang sahabat r. iaitu samada ( 1 ) ~ Mereka memeluk Islam . Jilid 10. halaman : 513 } .a.a menjawab : ( Tidak ! ) ~ Hadist diriwayatkan oleh al-Imam Muslim rh ( Kitab al-Fitan wa Ashrot as-Sa’ah : 6364 ) PENJELASAN HADIST : ( a ) ~ Hadist di atas adalah sungguhpun pada permulaannya adalah hadist mauquf ( kerana bersumber drp sahabat r.a berkata lagi : ( “ Hampir-hampir nanti penduduk negara Syam tidak akan dikumpulkan kepada mereka satu dinar sekalipun dan tidak juga semangkuk makanan “ ) .a ) : “ Bagaimanakah sampai boleh terjadi begitu ? “ . Jawabnya : ( “ Disebabkan perbuatan Bangsa Asing .a ? ) . Soalan Saudara Lagi : 4 . Saidina Jabir r. Kami bertanya lagi kepadanya : ( “ Bagaimanakah sampai boleh terjadi sebegitu pula ? “ ) . Jawab beliau r.w sendiri .a.Ertinya : Drp Saidina Abu Nadhrah r.a seperti Saidina Jabir r. Kita juga percaya bahawa mereka berkata demikian ( di dalam hal ghaib ini ) kerana mereka sendiri pernah mendengarnya daripada lisan Baginda Rasulullah s.a : ( Adakah kamu sangka pemimpin itu adalah Saidina ‘Umar Bin ‘Abdul ‘Aziz r. dan dia pernah berkata : ( “ Hampir-hampir nanti penduduk Iraq tidak akan dikumpulkan kepada mereka semangkuk biji-bijian ( makanan ) dan satu dirham pun “ ) .a menyambung kata-katanya : ( “ Baginda Rasulullah s.a ) bertanya kepada Saidina Abu Nadhrah r.w ) akan tetapi hadist ini diterima . ( b ) ~ Terdapat beberapa huraian mengenai bagaimanakah para penduduk Iraq dan Syam ( Palestin .a.a dan kedua-dua orang rakannya di atas .a dia telah berkata : Kami pernah duduk bersama-sama dengan Saidina Jabir Bin ‘Abdullah r. Mereka inilah yang menghalangnya memasuki Iraq “ ) .a dan Saidina Abu al-‘Ala’ r. Mereka berdua r.a . Dia berkata lagi : Aku pun ( Saidina Jabir r. Lubnan dan Syiria ) terhalang daripada makanan dan harta-benda ataupun ( menurut satu pendapat lain ) negara-negara itu sendiri akan menghalang orang lain drp memiliki harta-benda dan makanan mereka .Rasulullah bersabda lagi yang mafhumnya: Kamu akan berdamai dengan kaum Rom lalu memerangi musuh di belakang kamu Jawapannya : Ya benar .w pernah bersabda : Pada akhir umatku nanti ada seorang pemimpin yang menimbunkan hartanya bertimbun-timbun dan tidak dia mengiranya satu-persatu ) . kemudian beliau r.a terdiam seketika sehinggalah beliau r. bukannya terus drp Baginda Nabi s. Manakala pendapat 3 ~ pula . Utara Jordan .a .

berasa aman dan memperolehi harta ghanimah . manakala seorang pula drp tentera Islam akan berkata : “ Bahkan sebenarnya Allah lah yang telah menang “ . berarti dia menang dan kita harus membayarnya secara teratur. tentera Rom itu pula berkumpul untuk menghadapi satu peperangan yang besar ( seperti Armageddon ~ menurut lagenda mereka ) dan akan datanglah mereka sebanyak 80 pasukan dan setiap pasukan itu ada 12. atau you tetap sehat dan masih hidup. tentera Islam pula segera mencapai senjata-senjata mereka dan memerangi Rom pula sehinggalah tentera Islam itu diberikan kemulian oleh Allah Ta’ala dengan anugerah mati syahid . No. sehinggalah apabila kamu sampai ke sebuah taman yang luas . 000 tentera “[/color] ~ Sahih al-Imam Ibnu Hibban rh . sehinggalah seseorang daripada pihak tentera Islam marah lalu menerpa kepada si lelaki ( Rom ) yang memegang salib itu dan membunuhnya . Pasukan Rom selepas itu pun balik dan menemui raja mereka dan berkata : “ Kami dah takluk Tanah Arab untuk tuanku ! “ . Pasukan Rom itu tadi terus-menerus mengucapkan ucapan itu dan mengangkat salib mereka drp jauh . kalau rumah you terbakar. Kemudian . Kalau kita kena musibah. atau kapal you karam. kapal you tidak karam. mobil you tidak rusak. . Lelaki Islam itu pula dibunuh oleh mereka drp pasukan Rom . Tapi kalau rumah you tidak terbakar. you saya kasih duit.‫ويتداولونها وصليبهم من بعيد فيثور إليه رجل من المسلمين فيدقه ويثورون إلى كاسر صليبهم‬ ‫فيضربون عنقه ويثور المسلمون إلى أسلحتهم فيقتتلون فيكرم ا تلك العصابة بالشهادة فيأتون‬ ‫ملكهم فيقولون كفيناك جزيرة العرب فيجتمعون للملحمة فيأتون تحت ثمانين غاية تحت كل غاية اثنا‬ ‫عشر ألفا‬ Ertinya : (( …” kemudian kamu akan berbaik-baik dengan Bangsa Rom dan kamu serta Rom akan memerangi musuh di belakang mereka . Kalau kita tidak terkena musibah. mereka (Yahudi) bikin perbankan. nanti akan ada seorang drp pihak Rom : “ Salib telah menang “ . you harus kasih saya duit". atau mobil you dirusak massa. Kemudian . Jilid : 15 .. atau you kecelakaan/meninggal. (Ayat renungan)"Islam mengharamkan riba. Halaman : 102 . Dengan kata lain.. Lalu kamu akan menang . Terbitan : Muassasah ar-Risalah. " Asuransi? Bagaimana bisa?". mereka bikin perasuransian. lalu dia jawab "Dalam asuransi. Hadist : 6709 ." Saya bertanya. Beirut ( 1993 ) . kita sedang bertaruh dengan si pengelola tentang peristiwa/kejadian di masa akan datang (berarti hal yang gaib). maka dia kalah dan dia harus membayar kekalahannya. Islam melarang perjudian.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful