• “Kelak akan datang di akhir zaman segolongan manusia, di mana wajah-wajah mereka adalah wajah manusia, namun

hati mereka adalah hati syaitan; seperti serigala-serigala buas, tidak sedikit pun di hati mereka rasa belas kasihan. Mereka gemar menumpahkan darah dan tidak berhenti dari (melakukan) kekejian. Apabila kamu mengikuti mereka, maka mereka akan memperdaya kamu. Akan tetapi, apabila kamu menghindari mereka, maka mereka akan mencela kamu. Apabila berbicara dengan mereka, mereka akan membohongi kamu. Dan apabila kamu memeberinya kepercayaan, mereka akan mengkhianatinya. Anak kecil mereka jahil, pemuda mereka licik. Sementara yang tua tidak memnyuruh berbuat baik dan melarang yang yang mungkar. Mereka itu sentiasa membangga diri dalam kehinaan. Dan meminta apa yang ada pada mereka bererti kesusahan. Orang yang santun di tengah mereka adalah sesat, dan orang yang menyuruh kepada perbauatan ma’ruf malah menjadi tertuduh. Orang beriman di kalangan mereka adalah lemah, sedangkan orang fasiq menjadi mulia. Sunnah di tengah mereka adalah bida’ah, sedangkan bida’ah itu sendiri adalah sunnah. Maka ketika itu mereka dikuasai oleh orang-orang paling jahat di antara mereka. Sedangkan orang pilihan apabila ia menyeru, pasti tidak akan dihiraukan.” (Hadith Riwayat Thabrani- Kitab Al-Mu’jam Al-Kabir) • • Menentang kaum memakai kasut dari bulu;-Abu Hurairah r.a. berkata bahawa Rasulullah s.a.w bersabda: Tidak akan tiba hari kiamat, sehingga kamu sekelian (Umat Islam) memerangi suatu kaum yang kasutnya dibuat dari bulu. Dan tidak akan tiba hari kiamat sehingga kamu memerangi kaum yang wajahnya bagaikan perisai yang diratakan;- (Muttafaq Alaih);- (Fakta Sejarah:- 1916 Orang Arab Memerangi Orang Turki). • Bencana Yang Menimpa Umat Manusia Di Akhir Zaman;- Abdullah ibn Umar berkata, Rasulullah s.a.w. telah menghampiri kami lalu bersabda: "Wahai Muhajirin, kamu akan ditimpa 5 bencana; semoga Allah tidak mengizinkan kamu hidup untuk menyaksikannya: (1) Apabila zina berleluasa, ketahuilah bahawa ia tidak berlaku tanpa ditimpa penyakit-penyakit baru yang tidak pernah diketahui/dialami oleh manusia sebelumnya. (2) Apabila manusia menipu dalam timbangan, ia tidak berlaku tanpa ditimpa kemarau dan kebuluran ke atas orang ramai serta ditindas oleh pemerintah mereka. (3) Apabila manusia tidak memberi zakat, ketahuilah bahawa hujan akan tertahan ke atas mereka. (4) Apabila manusia memutuskan perjanjian mereka dengan Allah dan RasulNya, ketahuilah bahawa Allah akan menghantar musuh kepada mereka untuk merampas kepunyaan mereka. (5) Apabila pemerintah mereka tidak memerintah mengikut Kitabullah, ketahuilah bahawa Allah SWT akan pecah-belahkan mereka dan menjadikan mereka berbalahan sesama mereka.";- (Riwayat Ibn Majah, Kitab al-Fitan (Hadith 4019), 2/ 1332).;- (Fakta Sejarah;- 1919-1923: Keruntuhan Empayar Uthmaniah; 1932: Arab Saudi menjadi sebuah kerajaan tunggal, Iraq, Syria, Jordan terpecah daripada negara Arab Saudi; 1948 May Negara Israel dibentuk; 1948-1949: Perang Pertama Arab-Israel; 1962-1970: Perang Yaman; Bahrain, Qatar dan Kesatuan Emeriah Arab Bersatu terkeluar daripada Arab Saudi; 1973 Perang Arab-Israel KeEmpat 4.) • Tentera al-Harith ibn Harran;- Ali r.a berkata bahawa Nabi s.a.w. bersabda: "Dari negeri di balik sungai (Wara-un-Nahr) akan keluar seorang lelaki bernama alHarith ibn Harran bersama tenteranya yang dipimpin oleh seorang bernama

Mansur. Beliau akan membuka watan (atau kediaman) bagi keluarga Muhammad sebagaimana kaum Quraish mendirikan watan bagi Rasulullah s.a.w. Setiap orang Mukmin wajib membantunya atau menyahut seruannya.";- [ Riwayat Abu daud, Kitab al-Mahdi].;- (Fakta Sejarah;- 1969: Yasser Arafat menjadi ketua 'Palestinian Liberation Organization' dan di tahun yang sama terbentuklah perajurit-perajurit tentera menentang keganasan). • Abdullah ibn Harith ibn Juz'; al-Zubaidi berkata, bahawa Nabi s.a.w bersabda: Akan keluar manusia dari arah Timur yang akan membuka jalan (membantu alMahdi).";- [ Riwayat Ibn Majah, Kitab al-Fitan (Hadith 3088) ]. • Abdullah r.a. berkata, "Ketika kami bersama Baginda s.a.w, beberapa pemuda dari Banu Hashim datang kepada kami. Apabila Baginda melihat mereka, mengalir air mata Baginda dan berubah wajahnya. Melihat demikian kami amat terharu." Baginda bersabda;" Kami adalah keluarga yang Allah pilih akhirat daripada dunia. Ahlul bait akan diuji selepas kewafatanku dan akan dianiaya sehingga datang pembawa panji-panji hitam dari timur, yang menyeru manusia membuat kebaikan tetapi ditentang. Mereka akan diperangi dan mencapai kemenangan sehingga manusia tunduk tetapi mereka enggan menerima pemerintahan lalu mereka menyerahkan kuasa kepada seorang dari ahli baitku. Kemudian bumi akan dipenuhi keadilan sebagaimana ia dipenuhi kezaliman sebelumnya. Jika ada di antara kamu yang hidup untuk menyaksikan peristiwa ini, hendaklah kamu pergi kepadanya walaupun terpaksa merangkak di atas salji.";- [ Riwayat Ibn Majah, Kitab al-Fitan (Hadith 4082)]. • Ummu Salamah r.a melaporkan bahawa Rasulullah s.a.w. bersabda: "Manusia akan berbalah setelah kewafatan seorang Khalifah. Seorang lelaki dari Madinah akan melarikan dirinya ke Mekah. Beberapa orang Mekah akan memaksa beliau agar menerima bai';ah (taat setia) mereka kepada beliau di antara Rukn dan al-Maqam. Satu pasukan tentera dari Sham akan dihantar menentang beliau dan mereka akan ditelan bumi di Baida'; (padang pasir di antara Mekah dan Madinah). Apabila diketahui manusia, mereka datang berbondong dari Sham dan Iraq untuk membai';ah beliau. Kemudian muncul pula seorang dari Kaum Quraish yang ibunya dari suku Kalb, menentang beliau dan akan ditewaskan; peperangan tersebut dinamakan Perang Kalb. Mereka yang tidak menyaksikan ghanimah peperangan itu adalah malang. Al-Mahdi akan membahagi-bahagikannya dan memerintah mengikut Sunnah Baginda s.a.w. Kemudian beliau wafat dan Kaum Muslimin akan menyembahyangkan beliau.";- [ Riwayat Abu Daud, Kitab Al-Mahdi].(Fakta Sejarah;- 1975 Terbunuhnya Raja Faisal, Raja Arab Saudi; Bermulanya Perang Lubnan). • Thauban r.a berkata, Nabi s.a.w bersabda: "Akan berbunuhan tiga 3 orang, merebut khazanah kamu (khazanah di Ka';bah). Mereka semua adalah anak khalifah dan tidak seorang pun yang berjaya menguasai khazanah itu. Kemudian akan keluar panji-panji hitam dari timur dan akan membunuh mereka." Baginda kemudian bersabda sesuatu yang daku tidak ingat, dan "Jika kamu menemui beliau, pergi dan berbai';ah kepadanya walaupun kamu terpaksa merangkak di atas salji kerana beliau adalah Al-Mahdi, Khalifah Allah.";- [ Riwayat Ibn Majah, Kitab al-Fitan (Hadith 4084)].

• Bahaya 30 Para Dajjal Sang Pendusta;- Dari Abu Hurairah r.a. berkata bahawa Rasulullah s.a.w. bersabda: "Tidak akan terjadi Hari Kiamat sebelum dimunculkan para dajjal sang pendusta, yang jumlahnya hampir mendekati tiga puluhan 30an, di mana masing-masing mengaku; bahawa dirinya adalah Rasul Allah.";- (Riwayat Muslim). • Bahaya Para Dajjal Membawa Ajaran Yang Belum Pernah Didengar;- Abu Hurairah r.a. berkata, Nabi s.a.w. bersabda, : "Akan keluar dajjal dan khazzab di kalangan umatku. Mereka akan berkata sesuatu yang baru di mana kamu dan bapa-bapa kamu belum pernah mendengarnya. Awasilah mereka dan jagalah diri kamu daripada disesatkan oleh mereka."";- [Musnad Ahmad, 20/349]. • Bahaya Golongan Pendusta Di Bidang Hadith;- Dari Abu Hurairah r.a. berkata bahawa Rasulullah s.a.w. bersabda: "Kelak akan ada di antara generasi akhir dari umatku orang-orang yang meriwayatkan kepada kamu hadis yang belum pernah -; juga bapa-bapa kamu - mendengarnya. Untuk itu, hindarilah mereka.";- (Riwayat Muslim). • Kesilapan Manusia Di Zaman Kekeliruan;- Anas ibn Malik berkata, "Nabi s.a.w. bersabda: "Zaman Dajjal adalah zaman kekeliruan. Manusia akan percaya pendusta dan tidak percaya orang yang berkata benar. Manusia tidak percaya orang yang amanah dan mempercayai orang yang khianat. Dan Ruwaibidhah akan diberi perhatian." Sahabat bertanya "Siapakah Ruwaibidhah itu?" Sabda Baginda, "Orang-orang yang menentang Allah yang diberi penghargaan untuk berucap kepada masyarakat.";- [Musnad Ahmad, 3/220]. • Bahaya Tujuh Puluh 70 Penyeru Neraka Jahannam;- Ibn Umar r.a. berkata, "Daku mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda, :"Di kalangan umat ku akan ada 70 Penyeru, yang mengajak manusia kepada neraka jahannam. Daku boleh beritahu nama mereka dan kaum mereka jika daku mahu." • Bahaya Munculnya Golongan Yang Engkar Pada As-sunnah;- Dari Abu Hurairah r.a. bahawa Rasulullah s.a.w bersabda: Akan datang suatu kaum yang mematikan (menolak untuk menggunakan dasar) as-sunnah dan menyangkal tentang agama. Maka atas merekalah laknat Allah, laknat orang-orang yang melaknat, laknat Malaikat serta laknat semua manusia;- (Riwayat Ad Dailami). • Kesilapan Golongan Anti Hadith;-Daripada Miqdam bin Ma'dikariba r.a. berkata: Bahawasanya Rasulullah s.a.w. bersabda, "Hampir tiba suatu masa di mana seorang lelaki yang sedang duduk bersandar di atas katilnya, lalu disampaikan orang kepadanya sebuah hadis daripada hadisku maka ia berkata : "Pegangan kami dan kamu hanyalah kitabullah (al-Quran) sahaja. Apa yang dihalalkan oleh alQuran kami halalkan. Dan apa yang ia haramkan kami haramkan". Kemudian Nabi s.a.w. melanjutkan sabdanya: "Padahal apa yang diharamkan oleh Rasulullah s.a.w. samalah hukumnya dengan apa yang diharamkan oleh Allah s.w.t.";(Riwayat Abu Daud). • Kebanggaan Masyarakat Dengan Membina Masjid;- Daripada Anas bin Malik r.a.

(Riwayat Ahmad). di akhir zaman. Pada hakikatnya mereka telah keluar agama seperti anak panah yang lepas dari busurnya. bahawa Rasulullah s.w.a. ia berkata bahawa Rasulullah s. Mereka banyak mengucapkan perkataan Khairil Bariyah (firman Allah dan hadis Rasul). Mereka itu sebenarnya keluar dari Islam.a...(Riwayat Abu Dawud).a.berkata bahawa Rasulullah s.w bersabda: Akan muncul di antara kamu suatu kaum. • Menunjuk-Nunjuk Ketika Berdoa. Bacaan mereka itu tidak melebihi kerongkongnya (tidak sampai meresap ke dalam hati). berkata.Dari Saad r. padahal Al-Quran itu berisi peringatan yang harus mereka junjung.a.(Riwayat Muslim).a. • Merasa Rendah Dalam Ibadah.a.w bersabda: Kelak akan muncul di antara umatku suatu kaum yang membaca Al-Quran bukan seperti lazimnya kamu membaca.w. kamu merasa rendah dalam melakukan solat dibanding dengan mereka.. bahawa Nabi s..Rasulullah s. tetapi iman mereka masih lemah. • Kesilapan Masjid Menjadi Tempat Urusan Dunia Sahaja. berkata bahawa beliau mendengar Rasulullah s. akan ada ahli ibadah yang bodoh dan para qari yang fasik. • Kesilapan Ahli Ibadah Yang Jahil Dan Qari Yang Fasik.a.. Allah tidak memerlukan mereka. kelak akan mendapat pahala di hari kiamat. bersabda: Tidak akan tiba hari kiamat.Dari Abu Sa'.w.Daripada Sa'ad bin Abi Waqash r.(Riwayat Ahmad). Dan janganlah kamu duduk bersama mereka (pada waktu dalam masjid).. siapa yang dapat menghapus mereka. sehingga manusia bermegah-megah dan berlebih-lebihan dalam urusan masjid.-(Riwayat Bukhari dan Muslim).a.a bahawa Rasulullah s.w..Ali bin Thalib r.a. berkata bahawa Rasulullah s. • Bahaya Ramai Orang Muda Menyebut Dalil Agama.Dari Anas bin Malik r. maka hapuskanlah mereka itu. amal perbuatanmu jika dibandingkan dengan perbuatan mereka dan puasa-mu jika dibanding dengan . bersabda: Kelak.a.a.(Riwayat Hakim).. suatu kaum yang terdiri dari orangorang muda yang masih mentah fikirannya (cetek faham agamanya). dan sembahyangmu jauh berbeza dengan cara mereka bersembahyang.id Al-Kudri r. bersabda: Akan datang kepada manusia suatu masa. sebelum muncul suatu golongan yang mencari makan melalui lidah-lidah mereka. • Kesilapan Menggunakan Al-Quran Sebagai Alat Propaganda.(Riwayat Ibnu 'Adi). Mereka membaca Al-Quran dengan mengira bahawa Al-Quran itu sebagai alat propaganda mereka. bersabda: " Kelak akan terdapat kaum yang berlebih-lebih (menunjuk-nunjuk) dalam berdoa "..w.. Di mana sahaja kamu dapat menemuinya. seperti sapi yang makan dengan lidah-lidahnya..w bersabda: Tidak akan terjadi kiamat.a.Daripada Anas r. telah bersabda: "Akan muncul di akhir zaman nanti. • Golongan yang menjadikan lidahnya sebagai alat untuk mencari makan. percakapan mereka dalam masjid hanyalah mengenai urusan dunia semata. bagaikan anak panah yang lepas dari busurnya. ".a.

• Bahaya Ulat-ulat Qurra'. bersabda: "Sungguh akan terlepas pegangan Islam satu demi satu. maka bersolatlah kamu. Mereka menunjukkan kepada orang lain pakaian yang dibuat daripada kulit kambing (berpura-pura zuhud dari dunia) untuk mendapat simpati orang ramai.Dari Umamah Al-Bahili dari Nabi s. Mereka menyuruh manusia memakai pakaian yang dibuat dari bulu domba (bulu kambing) yang halus. Aku bersumpah akan menurunkan suatu fitnah yang akan terjadi di kalangan mereka sendiri.".a. Allah s. mereka berkata:"Kami datang kepada para Raja (pemimpin). • Nasihat Kejadian Imam Yang Melambatkan Waktu Solat..w.(Riwayat Abu Nu'.-Daripada Abu Hurairah r..w. (ahli baca Al-Quran). bahawa Rasulullah s.(Riwayat Bukhari dan Muslim). para imam mengakhirkan solat dari waktunya.w..Abdullah bin Abbas r.a bahawa Rasulullah s..a. hendaklah ia berlindung kepada Allah dari mereka.(Riwayat Ibnu Majah).w.(Riwayat Tirmidzi).a.aim). tetapi berlumba-lumba dalam senarnya. seperti (umpamanya) tidak akan dapat dipungut dari pohon yang berduri melainkan duri.. • Kesilapan Ulama Yang Merugikan Umat Dan Agama.w bersabda: Kelak pada akhir zaman akan ada ulat-ulat qurra'..w bersabda: Sesungguhnya akan terdapat (akan ada) orang-orang dari umatku yang pandai (amat faham dan ahli) tentang urusan agama dan membaca Al-Quran. Barangsiapa yang berada pada masa itu.a berkata bahawa Rasulullah s.Dari Ibnu Ame r. biar kami memperoleh keduniaan mereka dan kami tidak akan mencampurkan mereka dengan agama kami. Demikian pula.a. jika di hujung panah dilihat.w bersabda: Sesungguhnya nanti selepas peninggalanku akan terjadi.a.a.puasa mereka. Mereka membaca Al-Quran tetapi tidak sampai melalui tenggoroknya. Setiap terlepas .Dari Abu Umamah r.Rasulullah s.(Riwayat Thabrani). berkata: Rasulullah s. Jika kamu datang bersama mereka untuk mengerjakan solat. dan percakapan mereka lebih manis daripada gula.a. Ataukah kamu terlampau berani berbohong kepada Ku?. Mereka sebenarnya keluar dari agama bagaikan anak panah yang terlepas dari busurnya. lidah mereka lebih manis berbanding gula. Oleh kerana itu hendaklah kamu mengerjakan solat tepat pada waktunya. berfirman kepada mereka: "Apakah kamu tertipu dengan kelembutan Ku?.(Riwayat Tirmidzi). • Kesalahan Menipu Daya Dengan Bertopengkan Agama. sedang hati mereka laksana hati serigala. tidak akan dapat diambil manfaat dari mendekatkan diri kepada mereka itu melainkan beberapa kesalahan belaka. tidak ada bekas apa-apanya juga di kayunya tidak ada apa-apanya juga di bulunya tidak terdapat apa-apa.. Padahal hati mereka adalah hati serigala (mempunyai tujuan-tujuan yang jahat). Demi kebesaran Ku. sehingga orang yang alim ( cendikiawan ) pun akan menjadi bingung (dengan sebab fitnah itu)".t.a. bersabda: "Akan timbul di akhir zaman orang-orang yang mencari keuntungan dunia dengan menjual agama. • Kesilapan Menggadaikan Agama Kerana Dunia.." Tidak terjadi hal yang demikian itu. • Bahaya Terlepasnya Islam Satu Demi Satu.... bersabda: Akan tampil di akhir zaman manusia-manusia yang melakukan tipu daya dengan memakai topeng agama.

• Bahaya Ulama'. • Bahaya Terjangkit Penyakit Umat-umat Dahulu.(Riwayat Ahmad). Apabila zina berleluasa di kalangan pemimpin kamu.a.-Daripada Abu Sa'.(Riwayat Baihaqi).w. ilmu pada urusan orang yang terendah di kalangan kamu dan kuasa dimiliki oleh orang yang rosak di kalangan kamu.a. banyak berbicara tanpa difikirkan dahulu apa sebetulnya yang dibicarakan itu. di mana agama Islam tidak tinggal kecuali hanya namanya sahaja.salah satu pegangan. sedangkan yang terakhir adalah perkara solat.w. Daripada Abu Umamah r.-Daripada Sahl bin Saad as-Saaidi r.a. (4) tipu menipu dalam merebut harta benda dunia. 'Ya Allah! Jangan kau temukan aku dan mudahmudahan kamu (sahabat) tidak bertemu dengan suatu masa di mana para ulama .(Riwayat Thabrani dan Abu Nu'aim).a. Sahabat bertanya.a. berkata. dan tidak ada yang tinggal daripada Al-Quran kecuali hanya huruf dan tulisannya sahaja. (apa akibat) apabila kami berhenti menyeru kebaikan dan mencegah kemungkaran?" Nabi s. bersabda: "Apa yang telah berlaku kepada Bani Israel.a. Masjid-masjidnya cantik dan megah. "Apakah penyakit-penyakit umat-umat terdahulu itu?" Nabi s.(Riwayat Hakim). dan fitnah itu akan kembali kepada lingkungan mereka itu sendiri (umat Islam). (6) hasut menghasut sehingga jadi zalim menzalimi"..".a. (5) saling memarahi.a.a. katanya: Aku mendengar RasuIullah s. menjawab. sehingga jikalau mereka masuk ke lubang biawak pun kamu akan mengikuti mereka. berkata. Yang Menyebar Fitnah.-Daripada Abu Hurairah r.. bahawa Nabi s. bahawasanya Rasulullah s. • Bahaya Akibat Berhenti Menyeru Kebaikan Dan Mencegah Kemungkaran.a. "Siapa lagi kalau bukan mereka"..[Riwayat Ibnu Majah. bersabda: "Kamu akan mengikuti jejak langkah umat-umat sebelum kamu. "Ditanya kepada Nabi s.w. juga Kitab al-Fitan (Hadith 4015). akan berlaku kepada kamu. bersabda: "Umat ku akan ditimpa penyakit-penyakit yang pernah menimpa umat-umat dahulu". dari mereka (ulama') itu akan muncul bermacam-macam fitnah. berkata bahawa Rasulullah s.Anas ibn Malik r. • Kesilapan Umat Islam Mengikuti Langkah-Langkah Yahudi Dan Nasrani. menjawab.a. Pakaian dan Banyak Bicara Sebelum Difikirkan. • Bahaya Ulama'.a. "Ya Rasulullah.(Riwayat Muslim) • Bahaya Berbagai Macam Makanan. (3) menghimpun harta sebanyak mungkin.]. tetapi sunyi daripada petunjuk.bersabda: Kelak akan ada orangorang dari Umatku (Islam) memakan berbagai macam makanan dan memakai berbagai pakaian.a. "Penyakit-penyakit itu ialah (1) terlalu banyak seronok..a. datang kepada manusia suatu zaman.id Al-Khudri ra.w.w.. Adapun yang pertama kali terlepas itu adalah persoalan hukum.Dari Ali r.. maka orang-orang akan berebutan untuk bergantung kepada yang lain. "Ya Rasulullah! Apakah Yahudi dan Nasrani yang kau maksudkan?" Nabi s. Tidak Dipedulikan.w. maka itulah seburuk-buruk manusia dari sebahagian Umatku (Islam). Ulama' mereka adalah yang paling jahat di antara yang ada di bawah langit.w. sejengkal demi sejengkal." Sahabat bertanya.w bersabda."". sehasta demi sehasta.w bersabda: Nanti dalam waktu tidak lama. (2) terlalu mewah. 2/1331.. Musnad Ahmad 3/187. berkata: Rasulullah s..

dan orang yang penyantun sudah tidak disegani lagi.w.w. Hati mereka seperti hati orang Ajam (pada fasiqnya). berkata: Aku mendengar Rasulullah s.. tidak mencabut (menghilangkan) akan ilmu itu dengan sekaligus dari (dada) manusia.a bahawa Rasulullah s. • Bahaya Akan Ilmu Agama Beransur-ansur Hilang. berkata. Mereka gemar menumpahkan darah dan tidak pernah berhenti dari melakukan kekejian. berkata: Aku mendengar Rasulullah s..w. bahawa Rasulullah s. Ulama mereka adalah yang paling jahat di antaranya yang ada di bawah langit. bersabda: "Tidak akan berlaku hari qiamat sehingga anak seseorang menjadi punca kemarahan (bagi ibu bapanya) dan hujan akan menjadi panas (hujan akan berkurang dan cuaca akan menjadi panas) dan akan bertambah ramai orang yang tercela dan akan berkurangan orang yang baik dan anak-anak menjadi berani melawan orang-orang tua dan orang yang jahat berani melawan orang-orang baik"."Bahawasanya Allah s.w.a.w. aku mendengar Rasulullah s.(Riwayat Thabrani). • Orang Yang Baik Berkurangan Sedang Yang Jahat Bertambah Banyak.(Riwayat Thabran).Dari Ibnu Abbas r. Masjid-masjid indah dan megah.a.(Riwayat Baihaqi). berkata... bersabda: "Kelak akan datang di akhir zaman segolongan manusia. dan dari Al-Quran hanya tinggal huruf dan tulisannya sahaja. Anak kecil . Mereka tidak dapat memulakan sembahyang berjamaah kerana tidak mendapatkan orang yang boleh menjadi imam".Dan apabila kamu memberinya kepercayaan.a.-Daripada Abdullah bin Amr bin 'ash r. Akan tetapi apabila kamu menghindar dari mereka.a..t.. Apabila berbicara dengan kamu. menghilangkan ilmu itu dengan mematikan alim ulama. Apabila kamu mengikuti mereka.w. Dari mereka (ulama) itu akan muncul berbagai-bagai fitnah dan fitnah itu akan kembali ke lingkungan mereka sendiri (umat Islam).". di mana agama Islam hanya tinggal namanya sahaja. tidak ada sedikit pun di hati mereka belas kasihan. bersabda: "Lagi akan datang suatu zaman. orang ramai berdiri tegak beberapa masa. bersabda.(Riwayat Ahmad). maka mereka akan memperdaya kamu.a. orang ramai akan memilih orang-orang yang jahil sebagai pemimpin mereka.a. Tetapi Allah s.a. • Ketiadaan Imam Yang Layak Untuk Solat Berjemaah. mereka akan berfatwa tanpa ilmu pengetahuan.a. Mereka sesat dan menyesatkan orang lain. maka mereka akan membohongi kamu.. maka mereka akan mencela kamu.t. Maka apabila sudah ditiadakan alim ulama. lidah mereka seperti lidah orang Arab (pada fasihnya).(Riwayat Ibnu Majah).a.(Riwayat Muslim) • Al-Quran Hanya Tinggal Tulisannya Sahaja. tetapi sunyi daripada petunjuk.a.. Mereka meminum Al-Quran seperti meminum susu.w. namun hati mereka adalah hati syaitan." . • Kesalahan Manusia Yang Berhati Syaitan.w bersabda: Kelak akan muncul suatu kaum dari umatku. bersabda: Hampir datang suatu zaman. Maka apabila pemimpin yang jahil itu ditanya.-Daripada Aisyah r. • Golongan Kaum Yang Meminum Ayat-Ayat Al-Quran. bahawa Rasulullah s.. maka mereka akan mengkhianati kepercayaan yang kamu berikan.Dari Uqbah bin Amir r.a.Dari Ali r.sudah tidak diikut lagi. seperti serigala-serigala yang buas. di mana wajah-wajah mereka adalah wajah manusia.-Daripada Salamah binti alHurr r..

a berkata bahawa Rasulullah s.. 2/358. pasti tidak akan dihiraukan.. berkata.(Riwayat Tirmidzi).(Riwayat Hakim). Orang-orang pun akan menjual agamanya dengan harta benda duniawi.a..(Riwayat Muslim). dan orang yang menyuruh kepada perbuatan ma'. • Kesilapan Menyalahgunakan Takdir. berbalik menjadi kafir memasuki pagi hari.a.Abu Hurairah r.a. • Bahaya Fitnah Bagaikan Malam Yang Gelap-Gelita.a berkata bahawa Rasulullah s. suatu masa. berkata bahawa Rasulullah s.-Dari Jabir r. bersabda: Apabila akhir zaman. sementara yang tua tidak menyuruh berbuat baik dan melarang yang mungkar. Ia menjual agamanya dengan keduniaan" . bersabda: "Dahulukanlah amal soleh di mana pada waktu itu akan terjadi huru-hara dahsyat bagaikan malam yang gelap gelita.Abu Hurairah r. kecabulan. Maka ketika itulah mereka dikuasai oleh orang-orang paling jahat di antara mereka. bersabda: Mendekati hari kiamat akan terdapat berbagai macam fitnah laksana bahagian malam yang gelap-gelita."'. seseorang pada pagi harinya beriman lalu pada petang harinya menjadi kafir. Sunnah di tengah mereka menjadi bidaah. bahawa Rasulullah s. adalah kekuatan agama manusia terletak pada dinar dan dirham (harta). Dan menjadi Mukmin di petang hari. lalu pagi harinya menjadi mukmin.[Riwayat Ahmad.a. pemuda mereka licik. sedangkan bidaah itu sendiri adalah sunnah.w. suatu masa di mana seseorang dihadapkan pada dua pilihan antara kelemahan dan kemaksiatan (kejahatan.w. Mereka itu sentiasa membanggakan diri dalam kehinaan. Dan meminta apa yang ada pada mereka bererti kesusahan. Barangsiapa mendapati (berada) pada masa itu.w bersabda: '"Kelak pada akhir zaman ada suatu golongan yang berbuat maksiat kalau ditanya mereka berkata' Allahlah yang mentakdirkan perbuatan itu kami lakukan.Dari Anas r. sedangkan orang fasik menjadi mulia.(Riwayat Thabrani).".w..w. sehingga orang berani berdusta dan bersumpah. • Kekuatan Agama Manusia Terletak Pada Dinar dan Dirham (harta).a. orang beriman di kalangan mereka adalah lemah. . hendaklah ia memilih kelemahan dan meninggalkan kecabulan (penyelewengan) ".-Rasulullah s.. • Jalan Penghindaran Daripada Melakukan Maksiat dan Penyelewengan. bersabda: "Dunia ini tidak akan Qiamat selagi orang yang paling seronok ialah orang yang rosak akhlak anak kepada orang yang rosak akhlak.(Riwayat Turmidzi) • Ujian Iman Yang Berat Tidak Mengatasi Amal Soleh. bahawa Rasulullah s.]. Musnad.. berbalik menjadi kafir memasuki petang hari.w.mereka bodoh. yang mereka tidak sanggup lagi mencari penghasilan kecuali dengan jalan maksiat (antara lain penyelewengan).a..Dari Abu Hurairah r.a. atau petang harinya kafir. bersabda: "Akan datang atas manusia. pengkhianatan dan sebagainya). • Dilema Antara Berbuat Maksiat Dan Meninggalkannya. Sedangkan orang pilihan apabila ia menyeru.a. • Orang Yang Rosak Akhlak.a.a. Nabi s.a. Kala itu seseorang menjadi Mukmin di pagi hari.Daripada Anas bin Malik r.."..w. bersabda: " Kelak akan datang atas umatku..' Orang yang menentang pendapat mereka pada zaman itu bagaikan orang yang menghunus pedangnya dalam jihad fisabilillah.ruf malah menjadi tertuduh. Orang yang sopan-santun di tengah mereka adalah sesat.

a.(Riwayat Ad Dailami). bersabda: Ambillah pemberian. Dan jikalau ia seorang Nasrani atau Yahudi.. maka hampir sahaja tiada ada seorang juga pun yang suka menunaikan amanah. padahal tidak ada apa-apa". (apakah yang diambilnya itu halal atau haram)". "Seseorang itu tidur sekali tidur.(Riwayat Nasae'i). pernah memberitahu kami dua 2 buah hadis (mengenai dua kejadian yang akan berlaku). Padahal di dalam hatinya sudah tiada lagi keimanan sekali pun hanya seberat timbangan biji sawi. Ialu beliau bersabda. Kesilapan Zaman Di Mana Halal Dan Haram Dianggap Sama Oleh Manusia.a.w bersabda: "Akan datang kepada manusia suatu zaman. berkata bahawa Rasulullah s.ah (berjual beli). Ketika Rasulullah saw."Akan datang suatu masa kepada manusia. lalu diambillah amanah itu dari dalam hatinya. Kemudian turunlah al-Quran.w. Bahaya Maraknya Rasuah. di mana orang tidak lagi mempedulikan apa yang diperolehnya apakah itu usaha yang halal atau yang haram". bersabda: Akan datang kepada manusia suatu masa.a.Mu'az bin Jabal berkata bahawa Rasulullah s.a. Sifat Amanah Akan Hilang Sedikit Demi Sedikit. selama itu berbentuk sebuah pemberian. lalu diambillah amanah itu dari dalam hatinya. "Rasulullah s. janganlah kamu .a. maka agamanyalah yang akan mengembalikan kepada ku (maksudnya agamanyalah yang dapat menahannya dari khianat). alangkah indahnya pekerjaannya. katanya.. Dalam riwayat lain Rasulullah s.. Maka orang-orang itu lalu mengetahuinya melalui panduan al-Quran dan mengetahuinya melalui panduan as-Sunnah.. menceritakan kepada kami tentang hilangnya amanah. kemudian menggelembunglah ia dan engkau melihat ia meninggi. Kesilapan Orang Tidak Lagi Mempedulikan Harta Halal Atau Haram.-Daripada Huzaifah bin AI-Yaman r. Sedangkan jika telah menjadi bentuk suap.w. menceritakan hadis ini beliau mengambil sebiji batu kecil (batu kerikil) Ialu menggilingkannya dengan kakinya." "Maka sesungguhnya telah sampai masanya saya pun tidak memperdulikan manakah di antara kamu semua yang saya hendak bermubaya'. apakah dari yang halal atau haram.) Ada pun pada hari ini maka saya tidak pernah berjual beli dengan kamu semua kecuali dengan Fulan dan Fulan (orang-orang tertentu sahaja)". hendaklah kamu lari menghindari perbuatan itu.(Riwayat An Nasa'i). sangat terpercaya dan orang ramai mengatakan. yang tidak peduli lagi seseorang di zaman itu dari mana harta diambil. alangkah pula cerdik otaknya. Jikalau ia seorang Islam.(Riwayat Nasae'i). memberitahu bahawasanya amanat itu turun ke dalam lubuk hati orang-orang yang tertentu.. kemudian tertinggallah bekasnya seperti bekas yang ringan sahaja. Rasulullah saw.. Yang pertama sudah saya lihat sedang yang kedua saya menanti-nantikannya.• • • • maka apabila masa itu sudah terjadi (timbul).a. rasulullah! Ketempat mana kita akan lari menghindar?" Baginda menjawab: "Kepada Allah: Kepada Kitab-Nya dan kepada sunnah Nabi-Nya"."Kemudian berpagi-pagi (jadiIah) orang ramai berjual beli. maka dalam agama.w.Daripada Abu Hurairah r. maka tinggallah bekasnya seperti lepuh di tangan (menggelembung di tangan dari bekas bekerja berat seperti menggunakan kapak atau cangkul). sampai dikatakan orang bahawasanya di kalangan Bani Fulan (di kampung yang tertentu) itu ada seorang yang sangat baik memegang amanah." Baginda ditanya: "Ya. maka pihak yang bertugaslah yang akan menggembalikannya kepada ku (maksudnya jika dia seorang Nasrani atau Yahudi maka orang yang memegang kekuasaan / pemerintahlah yang dapat membantu aku untuk mendapatkan semua hak-hak ku daripadanya.(Riwayat Bukhari dan Muslim). Selanjutnya Rasulullah saw. "Alangkah tekunnya dalam bekerja.. di mana kala itu seseorang tidak lagi memperdulikan dari mana ia memperolehi hartanya. Jadi seperti bara api yang kau gillingkan dengan kaki mu. Kemudian ia tertidur pula.

Para sahabat bertanya: "Apa yang harus kami lakukan pada waktu seperti itu wahai Rasulullah?" Baginda menjawab: "Lakukanlah seperti yang dilakukan oleh para pengikut Isa bin Maryam.Daripada Abu Hurairah r. maka mereka pasti akan menyesatkan kamu. sepotong emas. Ingat.a.Rasulullah s.ud apabila datang seorang lelaki memberitahu waktu solat sudah tiba.- . Dan emas itu adalah emas zakat yang pertama sekali dikutip.(Riwayat Baihaqi). Beliau meriwayatkan dari Baginda s.a. Emas itu telah dibawa oleh Bani Sulaim dari tempat tambang (galian) mereka.w.a. maka pasti ia akan terkena oleh debunya.. Lalu Nabi s. lalu daku pun bertanya beliau sebaik sahaja beliau keluar. maka berputarlah bersama Al-Quran ke mana pun ia mengarah.. Kesilapan Rakus Terhadap Hal Dunia.w bersabda: Sungguh akan ada beberapa kaum yang bertempat tinggal di dekat (lereng) gunung. lalu orang-orang fakir datang kepada mereka untuk sesuatu keperluannya. di mana mereka menyebar dengan membawa gergaji. Melimpahnya Harta Benda Dan Luasnya Perniagaan Serta Banyak Media Massa. Ingat. apabila kamu mematuhinya. : "Sebelum Qiamat tiba. kelak akan berkuasa atas kamu pemimpin-pemimpin yang akan memutuskan untuk diri mereka sesuatu yang tidak diputuskan untuk kamu.a. kemudian mereka berkata: "Kembalilah kepada kami esok. "Kami sedang duduk bersama Abdullah ibn Mas'. lingkaran Islam selalu berputar. "Nanti kamu akan dapati banyak galian-galian. perhubungan keluarga akan putus. dan yang akan menguruskannya adalah orang-orang yang jahat".Thariq ibn Shibab berkata.. Maka kami pun bangun dan menuju ke masjid. Kerana.(Riwayat Ibnul Qayyim).w bersabda: Akan datang suatu masa. Maka dari itu. lalu memikul kayu..(Riwayat Thabrani) Perdagangan. "Kamu dengarkah apa jawapan beliau? Siapakah yang akan tanya beliau mengenainya?" Daku berkata. dan mereka tidak bertambah dekat kepada Allah. bersabda: Sungguh akan datang kepada manusia suatu masa. 1/407]. perdagangan tersebar luas sehingga wanita akan turut suaminya dalam perniagaan. di mana manusia menganggap halal riba dengan nama jual beli. menjawab." Jawab beliau.a. Selesai solat.w. janganlah kamu memisahkan diri dari Al-Quran. Tersebar Luasnya Tulisan-Tulisan.• • • • • • mengambilnya.w.a.Sabda Rasulullah s. Kesilapan Maraknya Praktik Riba. Ramai Orang Kaya Tinggal Di Lereng Gunung. "As-salamu'. maka sudah tentu mereka akan membunuh kamu.(Riwayat Bukhari)." Semasa pulang kami bertanya sesama sendiri. Saksi Palsu.(Riwayat Tabrani). Musnad. Ingat.ud dan berkata." Kemudian Allah menyatukan gunung itu atas mereka. kecuali akan menambah jauh dari Allah ( dari ajaran agama). "Allah dan RasulNya telah berkata benar.w. saksi palsu berleluasa sedang saksi benar akan sukar ditemui dan tulisan tersebar luas. Akan tetapi. tampil seorang lelaki kepada Abdullah ibn Mas'.w. Al-Quran dengan penguasa akan berbeza arah. Maka sahabat berkata: "Hai RasuIullah! Emas ini adalah hasil dari galian kita".alaika wahai Abu Abdur Rahman.. Tidaklah keengganan kamu meninggalkannya lalu mencegah kamu dari kemiskinan dan keperluan hidup."..-Daripada Ibnu Omar r. terdapat satu ucapan khusus untuk orang kenamaan. berkata: "Pada suatu masa dibawa ke hadapan Rasulullah s..(Riwayat Ibnu Majah) Rasulullah s. tidak bertambah manusia kecuali loba (rakus akan harta benda).[Riwayat Ahmad. Jika kamu membangkang kepada mereka.. "Biar saya yang tanya beliau. Terputusnya Persaudaraan.. Perniagaan.a.. mati dalam ketaatan kepada Allah jauh lebih baik daripada hidup dalam keadaan bermaksiat kepadaNya".a.: (Jika) Hari Kiamat telah hampir terjadi. di mana tidak tersisa dari mereka seorang pun kecuali menjadi pemakan riba. Dan barangsiapa yang tidak mahu memakannya. Munculnya Galian-galian Bumi.a. berkata Rasulullah s.

" Imron berkata: "Aku tidak mengerti. bersabda: "Sesungguhnya.a. berkata bahawa Rasulullah s. sehingga manusia membangun rumah dan melukisnya sebagai lukisan pakaian.-Ibnu Mas'. bermegah-megahan.(Riwayat Bukhari) Kesalahan Hilangnya Amanat Dan Munculnya Orang-Orang Gemuk.. mereka bernazar (berjanji) tidak menepatinya. kemudian orang-orang yang hidup selepas mereka. kemudian orang-orang yang hidup selepas mereka.Rasulullah s.(Riwayat Bukhari dan Muslim). Perhiasan Rumah Sama Dengan Perhiasan Pakaian. sesudahku nanti kamu akan menyaksikan kediktatoran.(Riwayat Ibn Majah) Bahaya Pemimpin Yang Diktator. berkata bahawa Rasulullah s. dan mohonkanlah kepada Allah akan hakmu. Dan pena-pena akan bermunculan yang menunjukkan banyaknya bacaan dan tulisan. perselisihan dalam hal dunia.w.a.a.• • • • • • • Dari Umar bin Tsa'.(Riwayat Muslim).. Kebencian Terhadap Pemerintahan Kediktatoran.a. iaitu: berupa kejahatan. : Iaitu. bahawa Rasulullah s.. berkata bahawa Rasulullah s. bahawa Rasulullah s. Maka barang siapa yang membenarkan kedustaan mereka dan membantu (mendukung) tindakan mereka ..(Riwayat Bukhari dan Nasae'. berkata.a.Dari Abu Hurairah r. adalah tersebarnya (melimpahnya) harta benda dan luasnya perniagaan. Akan dipercaya orang yang berkhianat.a. Sebaik-baik ibu adalah yang mahu menyusui anak (ertinya sebaik-baik pemimpin adalah yang memperhatikan kepentingan rakyat).i). Apakah Rasulullah s. berkata bahawa Rasulullah s.a. mereka berkhianat dan tidak dapat dipercaya. bersabda: " Sesungguhnya sebaik-baik kamu adalah yang hidup pada masaku.w.a.Daripada Abu Hurairah r. saling benci-membenci dan saling hasut-menghasut..a. orang yang bodoh dan hina ditugaskan menangani kepentingan umum.a.w.a. Dan kalau sudah terjadi demikian muncullah orangorang gemuk di antara mereka" .w. kebencian...w bersabda: Sebahagian dari tanda-tanda dekatnya Hari Kiamat.a." Para sahabat bertanya: "Apa yang kamu perintahkan kepada kami.. sehingga terjadilah kerosakan (kehancuran perpaduan umat).a.a. bersabda: Akan datang kepada manusia tahun-tahun yang penuh muslihat.a. Sesungguhnya yang demikian itu akan menjadikan kamu menyesal dan susah pada Hari Kiamat. dan akan dituduh berkhianat orang yang terpercaya... setelah aku tiada.w bersabda:"Sesungguhnya di kalangan kamu nanti akan tertanam kemahuan besar kedudukan (politik) dalam kerajaan. dan perkara-perkara yang kamu membencinya. di mana akan dibenarkan padanya orang yang berdusta.i). berkata tentang peristiwa-peristiwa selepas zamannya..lab r. Kesilapan Umat Islam Tertimpa Penyakit Orang Kafir. Maka ada yang menanyakan: Apa itu Ruwaibidhah? Dijawab baginda s.Daripada Abu Hurairah r..".w.(Riwayat An-Nasae'. Kesilapan Manusia Di Tahun-Tahun Yang Penuh Tipu Muslihat. Serta akan bertutur padanya Ruwaibidhah.ud berkata.ab bin Ujrah r. dan seburuk-buruk ibu adalah ibu yang tidak mahu menyusui anaknya (ertinya seburuk-buruk pemimpin adalah pemimpin yang tidak memperhatikan kepentingan rakyat).. dan akan didustakan orang yang benar. jika hal ini terjadi wahai Rasulullah?" Rasulullah s. kesombongan. mendengar Imron bin Khushoin berkata bahawa Rasulullah s. menjawab: "Berikan kepada mereka akan hak mereka.w.w.w bersabda: Akan datang di kemudian hari nanti.w bersabda: Hari Kiamat tidak akan tiba.(Riwayat Hakim).a. bersabda: Umatku (Islam) nanti akan ditimpa penyakit masyarakat.Dari Zahdam bin Mudlorrib r.a. beberapa pemimpin yang berdusta dan berbuat aniaya. dua kali atau tiga kali (generasi)?" Kemudian sabda Rasulullah: " Sesudah mereka ada suatu kaum yang berhak menjadi saksi tapi diminta kesaksiannya (tidak dijadikan sebagai saksi).Ka'. Dosa Pemimpin Yang Menipu Rakyat.

tumbuhnya kebodohan dan banyak terjadi pembunuhan.a. bersabda: 'Tidak terjadi hari qiamat sehingga Sungai Furat (Sungai Euphrates iaitu sebuah sungai yang ada di lraq) menjadi surut airnya sehingga ternampak sebuah gunung daripada emas. dan Allah tidak akan memberikan perbaikan/pertolongan kepada mereka. bersabda: "Akan datang atas manusia suatu masa. berkata..w.i dan Hakim). harta bertambah. Bahaya Semua 30 Para Dajjal Mengaku Sebagai Utusan Allah. Oleh kerana itu waspadalah kamu sekalian! Jangan sampai kamu sekalian dijadikan perisai buat mereka..Abu Hurairah r. maka ia bukan termasuk umatku.a.w.Ibnu Mas'.w.a. "Sudah dekat suatu masa di mana sungai Furat akan menjadi surut airnya lalu ternampak perbendaharaan daripada emas. Lalu para sahabat bertanya: Apa yang dimaksud 'harj' (kekacauan) itu.a. bersabda: Nanti kamu sekalian akan dikuasai para pemimpin yang selalu membuat kerosakan. maka janganlah mentaati orang yang berbuat durhaka kepada Allah Azza Wa jalla. bahawa Rasulullah s. bahawasanya Rasulullah s. bahawa Rasulullah s.Daripada Abu Hurairah r. di mana keadaan orang mukmin pada masa itu lebih hina daripada domba" . berkata.a berkata bahawa Rasulullah s.. Hilangnya Kemanfaatan Ilmu.""..• • • • • • • • yang aniaya itu. sedangkan kamu sendiri tidak mengetahuinya. maka mereka akan mendapat dosa dan kamu harus bersikap sabar.a. Dan ia tidak akan dapat sampai datang ke telaga (yang ada di syurga). bersabda": "Sesungguhnya di hari-hari mendekati kiamat ditandai dengan hilangnya kemanfaatan ilmu.(Riwayat Turmidzi. : "Qiamat tidak akan tiba sehingga muncul 30 dajjal.a. Bahaya Tentera Yang Kejam. dan bukanlah aku daripadanya.w." .. bersabda: Kelak pada akhir zaman akan ada angkatan tentera sejak pagipagi dalam kemurkaan Allah.(Riwayat Thabrani dan Hakim).a.il berkata:"Saya duduk bersama Abdullah dan Abu Musa.ud r. Dan barangsiapa di antara mereka yang membuat maksiat kepada Allah.(Riwayat Muslim). berkata bahawa Rasulullah s. " Bunuh-membunuh.. lalu mereka berkata bahawa Rasulullah s. "Nabi s. semua mengaku sebagai utusan Allah.[Musnad Ahmad.w. Kesilapan Zaman Di Mana Orang Mukmin Lebih Hina Daripada Domba.Daripada Abu Hurairah r. 2/457]. Nasae'. Mereka menyembunyikan atasmu sesuatu yang menjadi hakmu sedang kamu mengetahuinya. Barangsiapa di antara mereka taat kepada Allah.(Riwayat Thabrani). Bahaya Pembunuhan demi pembunuhan.a. maka barangsiapa yang hadir di situ janganlah ia mengambil sesuatu pun daripada harta . hingga munculnya banyak kekacauan.a. Dosa Pemimpin Yang Membuat Kerosakan.. dan waktu petang juga dalam kemurkaan Allah. maka bagi mereka akan mendapat pahala dan kamu harus bersyukur.(Riwayat Ibnu Asakir)..Dari Anas r..a..w.(Riwayat Muslim). Dan masing-masing yang terlibat berkata: "Mudah-mudahan akulah orang yang terselamat itu". Peperangan Di Kawasan Sungai Furat (Iraq) Kerana Merebut Kekayaan. bersabda: Tidak akan terjadi kiamat. berkata bahawa Rasulullah s. Maka terbunuh sembilan puluh sembilan 99 daripada seratus 100 orang yang berperang. Barangsiapa yang menemui kejadian seperti itu.Wa'. menjawab: Pembunuhan demi pembunuhan. Ramai orang yang berperang untuk merebutkannya. Kesalahan Pemimpin Yang Menyembunyikan Hak Rakyat...w.(Riwayat Thabrani).w.w.a.Dari Ubadah bin Shamit r. bersabda. Mereka mengetahui urusanmu..a. berlaku huru-hara dan al-Harj berleluasa. Di dalam riwayat lain ada disebutkan.Dari Abu Umamah r.a.a." Seorang sahabat bertanya.a. wahai Rasulullah? Nabi s. "Apakah harj?" Baginda bersabda.. bersabda: Sesudahku nanti ada pemimpin-pemimpin yang menguasai urusanmu.

Kepala mereka (sanggul di atas kepala mereka) bagaikan bonggol (goh) unta yang senget. (pemimpin) tetapi ketenteraman berkurang.w.hingga waktu terasa saling berdekatan.Rasulullah s. Akan ada di akhir zaman nanti orang-orang yang mengecat rambut mereka dengan warna hitam.itu".. bersabda.w. lalu aku dapat melihat negeri-negeri Timur dan Barat. bersabda: Tidak terjadi kiamat. arak dan kecapi-kecapi (alat-alat muzik).(Riwayat Abu Dawud).Rasulullah s. dan mereka tidak akan mencium baunya syurga.. Dan diberikan kepadaku dua 2 simpanan kekayaan.. bersabda: Di antara tanda-tanda dekatnya Hari Kiamat adalah laki-laki menyerupai wanita dan wanita menyerupai laki-laki. yang merah dan yang putih.a.Daripada Abu Hurairah r. Pertama. Dan sesungguhnya Aku memberikan umatmu bahawa Aku tidak membinasakan mereka dengan kemarau yang merata dan tidak akan menguasakan mereka musuh-musuh dari luar bangsa mereka sendiri..(Riwayat Abu Nu'aim). bersabda: "Ada dua golongan yang akan menjadi penghuni Neraka yang belum lagi aku melihat mereka. golongan (penguasa) yang mempunyai cemeti-cemeti bagaikan ekor lembu yang digunakan untuk memukul orang.w.a.w.(Riwayat Tirmidzi). menghayun-hayunkan bahu. akan ada suatu kaum dari Umatku (Islam) yang mengatakan halalnya perzinaan.Dari Abdurrahman Al-Anshari r. Satu tahun seperti satu bulan dan satu bulan laksana satu minggu.a.a.Daripada Ibn Abbas r.a. • Dosa Dua 2 Golongan Baru Di Akhir Zaman (Penguatkuasa Tempatan Yang Kejam Dan Wanita Mendedahkan Aurat).a. • Musuh-Musuh Dari Luar Bangsa Tidak Menghancurkan Kekuatan Umat Islam Walaupun Dikepung Dari Segala Penjuru. • Kesilapan Dikatakan Manusia Halalnya Arak. Kedua.a. Kedua-dua golongan ini tidak akan masuk syurga dan tidak akan dapat mencium bau wanginya...(Riwayat Thabrani). Dan sesungguhnya umatku akan sampai kekuasaannya ke negeri-negeri yang diperlihatkan kepada-ku. dan satu hari ibarat satu jam.. • Masa Berlalu Bagaikan Kobaran Api. • Kesilapan Laki-Laki Menyerupai Wanita Dan Wanita Menyerupai Laki-Laki.w bersabda: Sesungguhnya nanti akan benar-benar terjadi. seperti tembolok burung merpati.(Riwayat Bukhari dan Muslim).(Riwayat Muslim). Mereka hanyalah akan membinasakan sesamanya dan mereka menawan sesamanya (perang saudara)..(Riwayat Thabrani) • Dosa Orang Tua Mewarnakan Rambutnya Dengan Warna Hitam.a. berlenggang lenggok waktu berjalan. Sesungguhnya bau wangi syurga itu sudah tercium dari perjalanan yang sangat jauh . yang akan menghancurkan kekuatan (kekuasaan) mereka walaupun telah berkumpul menghadapi mereka dari segala penjuru. banyak umara'.. pakaian sutera..w. Dan sesungguhnya Tuhan telah berfirman: "Hai Muhammad! Sesungguhnya Aku tidak dapat ditolak. berkata bahawa Rasulullah s. • Kesilapan Ramai Pemimpin Tetapi Tidak Dapat Menjamin Ketenteraman. Perzinaan. Dan sesungguhnya aku meminta kepada Tuhanku supaya umatku tidak dibinasakan-Nya dengan kemarau yang merata dan tidak dikuasakan kepada mereka musuh dari luar bangsa mereka sendiri lalu musuh itu menghancurkan kekuatan (kekuasaan) mereka.Daripada Anas bin Malik r.a. serta satu jam laksana kobaran api (cepat sekali berlalu). Satu minggu bagaikan satu hari. Pakaian Dari Sutera Dan Kecapi-Kecapi (Alat-Alat Muzik).a bahawa Rasulullah s.w. bersabda: Sebahagian dari tanda-tanda dekatnya Hari Kiamat adalah banyaknya bacaan (ramai yang pandai membaca) dan sedikit di antara mereka yang mengerti agama..Rasulullah s. bersabda: Sesungguhnya Allah memperlihatkan kepadaku bumi dalam bentuk kecil. berkata: Rasulullah s. berkata bahawa Rasulullah s. perempuan yang berpakaian tetapi bertelanjang..a.

berkata bahawa Rasulullah s.(Riwayat Muslim). ia akan aman sentosa." Arab Badwi itu bertanya pula.. meriwayatkan bahawa beliau dengar Rasulullah s. sehingga nampak berbagai peristiwa besar yang tidak pernah kamu saksikan sebelumnya..[Riwayat Bukhari.".(Riwayat Thabrani dan Al-Bazzar). "Ya! Saya hai Rasulullah.Daripada Abu Hurairah r. • Punca Kebinasaan Seseorang Akibat Melayani Kehendak Orang Yang Mencela Keaiban ... • Abu Hurairah r. kamu akan lihat berbagai peristiwa besar. "Beliau (Nabi) mendengar apa yang ditanyakan.Dari Ibnu Abbas r. bahawa Rasulullah s. bersabda: "Demi Allah yang diriku di tanganNya.w.w. "Apa yang dimaksudkan dengan mensia-siakan amanah itu?" Nabi s.aim) • Berbagai Peristiwa Besar.. 9/73]. tetapi mereka ada juga pengikutnya.a.(Riwayat Nu'. bahawa Rasulullah s.w bersabda: Hari Kiamat tidak akan tiba..w. Rasulullah s." Maka Nabi s. bahawa Rasulullah s. bersabda..a.34).". • Penguasa Tempatan Yang Diingkari Rakyat.a.w. berkata: "Pada suatu masa ketika Nabi s. • Berbagai Keajaiban Yang Tidak Diduga. maka ia akan binasa.a.(Riwayat Bukhari). "Bilakah akan terjadi Qiamat?"." Sementara yang lain pula berkata. • Pemimpin Yang Diingkari Rakyat. fitnah dan penderitaan hidup). maka ia akan bebas.w selesai dari percakapannya beliau bersabda.". Barangsiapa yang membencinya. bersabda: "Selagi akan datang suatu masa di mana orang yang beriman tidak akan dapat . ingatlah akan Allah Ta'. mereka akan selamat.".w. Maka sebahagian yang hadir berkata. tetapi kamu mengingkari (perbuatan)nya.rabi (Arab Badwi) dan terus bertanya kepada Rasulullah s. barangsiapa yang mengingkarinya akan selamat.Dari Ummi Salmah r. (ujian bencana. bersabda: Nanti akan ada penguasa.(Riwayat Ibnu Abi Syaibah dan Thabrani).(Sahih Muslim 18.a. "Alangkah baiknya kalau aku menempati tempat penghuni kubur ini.a.a.w.a.. lalu ia berhenti di atasnya seraya berkata. Barangsiapa yang menjauhi mereka. • Waktu Kebinasaan Apabila Urusan Amanah Telah Disia-Siakan.w sedang berada suatu majlis dan sedang bercakap-cakap dengan orang yang hadir..a.. barangsiapa yang bergaul (mendukung) dengannya.a.w. "Apabila urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya maka tunggulah kedatangan Hari Qiamat.w.daripadanya".. bersabda: "Apabila amanah telah disia-siakan maka tunggulah Hari Qiamat. "Di mana orang yang yang bertanya tentang Hari Qiamat tadi?" Lalu Arab Badwi menyahut. berkata.a. :"Qiamat tidak akan tiba sehingga seorang akan melalui suatu pusara dan berkata.a. "Bahkan beliau tidak mendengar pertanyaan itu. tiba-tiba datang seorang A'." Dan bukanlah Ad-Din (agama) yang mendorongnya berangan-angan seperti ini. • Mengharapkan Kematian Kerana Beratnya Beban Kehidupan..Samurad bin Jundad r. "Alangkah baiknya jika daku yang berada di tempatnya. menjawab.Dari Samurah. Maka Nabi s. Kitab al-Fitan. tidaklah dunia akan lenyap sehingga (datang keadaan di mana) seseorang melewati kubur.a.w bersabda: Kelak akan ada pemimpin yang kamu mengenalnya.Dari Abu Hurairah katanya..a." Sehingga apabila Nabi s.. Ketika kamu engkar dan berkata: Apakah kita pernah membincangkan peristiwa ini? Maka apabila kamu melihat peristiwa itu.w. pun meneruskan percakapannya.a.ala dan ketahuilah bahawa peristiwa itu adalah awal dari Hari Kiamat. melainkan bala &lsquo.(Riwayat Muslim dan Abu Daud). Barangsiapa yang menentang mereka (tidak mengikuti dan tidak mendukung perbuatannya).a.a bahawa Rasulullah s. tetapi pertanyaan itu tidak disukainya. kamu sekalian mengenalnya tetapi kamu mengingkarinya.-Daripada Abu Hurairah r.a. bersabda: Sebelum Hari Kiamat terjadi (tiba).a.

Maka apabila ini telah terjadi. tentunya di waktu itu kami lebih baik daripada di hari ini. Lalu Nabi s.a..Rasulullah s. yang pada masa itu tidak ada yang lebih baik (mulia) daripada tiga 3 perkara: Dirham (wang) yang halal. Kemudian Nabi Muhammad s. Dan kamu menutupi (menghias) rumah kamu sepertimana kamu memasang kelambu Ka'bah?"... dan tiada di atas badannya kecuali hanya sehelai selendang yang bertampung dengan kulit.a. Kelebihan Ibadat Di Saat-Saat Huru-hara. saudara yang menjadikan tenteram dengannya dan sunnah yang dikerjakannya.w.a.a.Daripada Anas bin Malik r. . berkata. Maka jawab sahabat.w.a. atau orang tuanya.a. Dan bila diangkatkan satu hidangan diletakkan pula satu hidangan yang lain. bersabda: Akan datang kepada manusia suatu masa di mana orang yang berpegang kepada agamanya bagaikan orang yang menggenggam bara api.-Daripada Ali bin Abi Thalib r.w.w.a.melihat kepadanya baginda menangis dan menitiskan air mata kerana mengenangkan kemewahan Mus'ab ketika berada di Mekkah dahulu (kerana sangat dimanjakan oleh ibunya) dan kerana memandang nasib Mus'ab sekarang (ketika berada di Madinah sebagai seorang Muhajirin yang terpaksa meninggalkan segala harta benda dan kekayaan di Mekkah). bersabda. "Wahai Rasulullah.qil bin Yasar r. pergi di waktu pagi dengan satu pakaian. dan pergi di waktu petang dengan pakaian yang lain pula.w.(Riwayat Baihaqi) Berzuhud Adalah Lebih Baik Berbanding Kemewahan... segala pencarian (pendapatan kehidupan) tidak dapat dicapai kecuali dengan perkara yang membabitkan kemurkaan Allah s. bersabda: Sesungguhnya Islam itu pada mulanya asing (tidak dikenal) dan kelak akan kembali asing lagi.Khudzaifah r.t.w. Tiba-tiba datang Mus'ab bin Umair r. Maka apabila zaman itu telah terjadi. berkata Rasulullah s.(Riwayat Thabrani). berkata. Maka dari kerana itu ia terpaksa melayan kehendak mereka dengan menceburkan dirinya di jurang-jurang kebinasaan yang akan menghancurkan dirinya". Nabi s. bersabda: "Kelak akan datang kepadamu suatu masa.".w. "Tidak! Keadaan kamu di hari ini adalah lebih baik daripada keadaan kamu di hari itu".a.a.w. "Wahai Rasulullah s.• • • • • • menyelamatkan imannya.. Islam Menjadi Terasing Lagi:.a. "Bahawasanya kami sedang duduk bersama Rasulullah s.w. apakah maksud perkataan engkau itu ? (kebinasaan seseorang dari kerana isterinya.a. atau jirannya?)".a. di dalam masjid.(Riwayat Tirmidzi) Tiga 3 Perkara Yang Semakin Mulia & Sukar.a. Kami akan memberikan penumpuan kepada masalah ibadat sahaja dan tidak usah mencari rezeki".-(Riwayat Muslim). atau keluarganya. maka kebinasaannya adalah berpunca dari menepati kehendak kaum kerabatnya (adik beradiknya sendiri) atau dari menepati kehendak jirannya".a. maka kebinasaannya adalah berpunca dari menepati kehendak kedua orang tuanya..(Riwayat Turmidzi) Islam Bagaikan Menggenggam Bara Api. bahawa Rasulullah s. iaitu mereka yang memperbaiki apa yang dirosak manusia dari sunnahku pada masa setelah aku tiada nanti. Kalau ia tidak mempunyai isteri dan anak. menjawab. Sahabat bertanya.a. berkata bahawa Rasulullah s. Dan jikalau orang tuanya sudah tiada lagi.a. Empat 4 Macam Golongan Mengerjakan Ibadat Haji:-Dari Anas bin Malik r.. bersabda:" Beribadat di saat-saat huru hara (dunia kacau bilau) adalah seperti berhijrah kepadaku".-Daripada Ma'. maka berbahagialah orang yang asing.w.w.(Riwayat Tirmidzi). kecuali bila ia lari membawanya dari suatu puncak bukit ke puncak bukit yang lain dan dari suatu lubang kepada lubang yang lain. kebinasaan seseorang adalah berpunca dari menepati kehendak isterinya dan anak-anaknya. Tatkala Rasulullah s. bersabda: "Bagaimanakah keadaan kamu pada suatu saat nanti. atau anaknya. "Mereka akan mencelanya dan mengaibkannya dengan kesempitan kehidupannya.

w bersabda: "Kelak apabila akhir zaman terdapat empat 4 macam golongan mengerjakan ibadat haji iaitu: 1) Para pemimpin mengerjakan ibadat haji hanya untuk 'makan angin'. bersabda: "Dunia tidak akan hilang (kiamat) sehinggalah bangsa Arab akan dikuasai oleh seorang lelaki daripada keluargaku (keturunanku ) yang namanya sama denganku".w.w. berkata.(Riwayat Ahmad). sedang mimpi orang mukmin adalah sebahagian dari seperempat puluh enam 1/46 dari kenabian". bahawa Nabi s.-Dari Abu Hurairah r.a. Keinginan Melihat Rasulullah s.(Riwayat Bukhari)..w. Sesungguhnya sesiapa yang panjang umurnya daripada kamu pasti ia akan melihat perselisihan yang banyak.(Riwayat Imam Abu Daud dan Tirmidzi) Imam Mahdi itu termasuk dalam lingkungan ahli kerabat atau keluarga Rasulullah s.(Riwayat Abu Daud dan Tirmidzi). di mana seseorang ingin (dapat) melihat aku. Al Mahdi itu dilahirkan dari keturunan Ahlul Bait (keturunan Siti Fatimah r.Daripada Abu Hurairah r. 2) Terdapat orang kaya pergi haji hanya untuk berniaga. akan satu nasihat yang menggetarkan hati kami dan menitiskan air mata kami ketika mendengarnya. Daripada Abdullah bin Mas'ud r.a.. sesungguhnya Rasulullah s.a.Umar r. berkata bahawa Rasulullah s.) yang telah disempurnakan oleh Allah akan segala kebaikannya pada satu malam . ibarat ular yang kembali menghimpun di dalam liangnya. Penduduk Mekkah Meninggalkan Kota Mekkah."..a.a. maka mimpi seseorang hampir tidak dusta (apa yang dimimpikan terjadi dalam kenyataan). kemudian yang meninggalkan itu tidak kembali lagi kecuali hanya sebahagian kecil sahaja. bersabda: Kelak penduduk Mekkah akan keluar meninggalkan Mekkah.• • • • • • • • • bahawa Rasulullah s.(Muttafaq Alaih) Takwa Dan Perpaduan Asas Keselamatan Di Akhir Zaman.a.a.... namanya Muhammad bin Abdullah atau Ahmad bin Abdullah.Daripada Abi Najih 'Irbadh bin Sariyah r. Kemudian yang sedikit itu menjadikan kota itu penuh bangunan. Sesungguhnya Imam Mahdi itu akan keluar di akhir zaman. bahawa Rasulullah s. Berhimpunnya Kebenaran Iman ke Madinah. "Ya Rasulullah! Seolah-olah ini adalah nasihat yang terakhir sekali maka berilah pesanan kepada kami.w. "Aku berwasiat akan kamu supaya sentiasa bertakwa kepada Allah dan mendengar serta taat (kepada pemimpin) sekalipun yang memimpin kamu itu hanya seorang hamba. yakni dari puteri baginda yang bernama Fatimah.(Muttafaq Alaih).w.a.w bersabda: " Jika zaman telah mendekati hari kiamat.. berkata: Rasulullah s. kerana sesungguhnya tiap-tiap bid'ah itu adalah sesat.a. Maka hendaklah kamu berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para khulafa Ar-Rasyidin AlMahdiyin (Khalifah-khalifah yang mengetahui kebenaran dan mendapat pimpinan ke jalan yang benar) dan gigitlah sunah-sunah itu dengan gigi geraham dan jauhilah perkara-perkara yang baru (bid'ah) yang diada-adakan. lalu kami berkata." Lalu baginda pun bersabda.a.(Riwayat Abu Daud Dan Hakim).a.w. maka itu dianggap lebih untung baginya daripada mendapat (seperti) keluarga dan hartanya ". "Telah menasihati kami oleh Rasulullah s.a.a. 3) Ramai fakir miskin pergi haji dengan tujuan untuk mengemis. bersabda: Sesungguhnya keimanan akan kembali menghimpun ke Madinah. 4) Ahli qira'at (pembaca Al-Quran) mengerjakan ibadat haji hanya untuk mencari nama dan kemegahan.a.a... Kemudian mereka keluar lagi dari kota itu dan tidak kembali selamanya.(Riwayat Tirmidzi)."." Percaya Pada Mimpi. berkata.-Dari Abu Hurairah r.a..w bersabda: " Sesungguhnya akan datang suatu masa.

seluruh isi bumi dipenuhi olehnya dengan kejujuran dan keadilan.a berkata.. sebelum jazirah Arab kembali menjadi padang rumput dan dialiri oleh sungai-sungai. Sejak itu.(Riwayat Abu Daud).[ Riwayat Abu Daud. Beliau akan memenuhi bumi dengan keadilan dan kebaikan sebagaimana (sebelum itu) ia telah dipenuhi kezaliman serta penindasan dan beliau akan memerintah selama 7 tahun.(Riwayat Abu Daud).w.[Musnad Imam Ahmad.id al-Khudri r. sehingga sampailah suatu saat yang dikehendaki oleh Allah swt.(Riwayat Bukhari).a. maka hanya satu golongan sahaja yang masuk syurga dan yang tujuh puluh 70 lagi akan masuk neraka.-Daripada 'Auf bin Malik r.w.a. berkata: "Demi Allah.". umatku akan berpecah belah menjadi tujuh puluh tiga 73 golongan. tanpa menghitung jumlah sama sekali.w. Kitab al-Mahdi] • Imam Mahdi itu lebar dahinya.Daripada Abu Hurairah r. bahawa Rasulullah s. 3/98. dalam hal budi pekertinya." Baginda s. .w.(Riwayat Imam Muslim)..a.a berkata.". tetapi tidak menyamai dalam bentuk rupa atau bentuk tubuhnya. "Mereka adalah jamaah.w.a. sebagaimana yang sebelum itu penuh dengan kezaliman dan penganiyaan. berkata: Rasulullah s. Akan tampil seorang yang akan meminta wang. • Golongan Yang Selamat. • Ummu Salamah r.a.w. • Tanah Arab Akan Menghijau dan Dialiri Sungai-Sungai.w. bersabda: "Al-Mahdi adalah keturunanku dari anak-cucu Fatimah r. bersabda": "Diantara pemerintah kamu akan ada yang memberi harta tanpa berkira. "Ambillah" maka peminta itu akan membentangkan jubahnya dan dicurahkan wang kepadanya.a.. • Dan ia (Imam Mahdi) menetap selama tujuh 7 tahun. Ia menyebar-nyebarkan harta itu dengan merata. kerana memang betul-betul berlaku adil dan banyak pula harta yang diberikan. kemudian Baginda menggenggam bucunya lalu bersabda. Umat Nasrani telah berpecah-belah menjadi tujuh puIuh dua 72 golongan. lalu beliau berkata. berkata. lalu membentangkan jubah tebal Baginda dan menunjukkan gaya peminta itu.id r.(Riwayat Ahmad). Imam Mahdi menegakkan Syari'at Islam serta menghidupkan apa-apa yang sudah tercicir dari sunnah Rasulullah s. • Pemberian Harta Tanpa Berkira Dari Pemerintahan Al-Mahdi. menjawab.".a.a. bersabda: "Sentiasa di kalangan kamu ada golongan yang berjaya (dalam perjuangan mereka).a. yakni tidak serupa perihal sifat-sifat badaniyahnya. • Imam Mahdi itu menyerupai Rasulullah s. bahawa Rasulullah s. bahawa Rasulullah s.(Riwayat Abu Daud).Abu Sa'. Kitab al-Mahdi].. Islam berjaya dan luhur ajarannya.(Riwayat Imam Ahmad). Mereka sentiasa berjaya".w." Sahabat bertanya: "Mana yang selamat?" Nabi s.a.w bersabda: Al-Mahdi adalah keturunanku. ia berkata. hanya satu golongan sahaja yang masuk syurga dan tujuh puluh dua 72 lagi akan masuk neraka. • Imam Mahdi dikurniai ketetapan kuasa dan di masa pemerintahannya amat luaslah rezeki umat. tiap-tiap pemerintah yang kami telah alami adalah lebih buruk berbanding sebelumnya dan setiap tahun adalah lebih buruk dari sebelumnya dan saya dengar Nabi s.. "Orang itu pun memikulnya dan pergi dari situ. dahinya luas dan hidungnya panjang..w.sahaja. maka tujuh puluh satu 71 golongan masuk neraka dan hanya satu golongan sahaja yang masuk syurga.-Daripada Mughirah bin Syu' bah r.a." (Golongan Ahlus Sunnah Wal-Jamaah). bersabda: "Umat Yahudi telah berpecah-belah menjadi tujuh puluh satu 71 golongan. Nabi s.(Riwayat Ibnu Majah).a.] • Golongan Yang Sentiasa Menang. sehingga dapatlah ditetapkan pemerintahnya di atas bumi.a.[ Riwayat Abu Daud. • Abu Sa'.."..a.a.. mancung hidungnya. Demi Tuhan yang diri ku di dalam kekuasaanNya. bersabda: Tidak terjadi kiamat..

jika tidak.. "Qiamat tidak akan tiba selagi manusia tidak membahagikan harta pusaka atau tidak gembira dengan harta rampasan. Rasulullah s. adakah Qiamat telah tiba?" Abdullah r."Adakah anda mengaku saya tuhan anda jika saya hidupkan bapa serta abang anda?" Kata orang itu..w. "Zikrullah yang mencukupi penghuni langit akan mencukupi juga untuk mereka. menjawab. "Kemenangan kepada salib!" lalu dibunuh oleh seorang dari tentera Islam." Sambil menunjuk ke arah Syam beliau berkata." Daku bertanya.• Tiga 3 Tahun Sebelum Datang Dajjal. adakah anda akan mengaku saya tuhan anda?" Jawab Badui itu.a.. "Sekiranya saya menghidupkan unta-unta anda. "Ya Rasulullah.a yang sedang duduk bersandar berkata. kemudian keluar untuk sesuatu dan kembali semula.." Baginda s. "Musuh akan menghimpun tentera untuk . Kitab al-Malahim. dan Allah akan mencampakkan ke dalam hati kamu penyakit 'wahan'. Pada tahun ketiga. • Peperangan Dengan Romawi. Pada tahun kedua. Mereka akan menghimpunkan tentera menentang kamu dengan lapan puluh 80 panji yang setiapnya diiringi oleh 10.[ Musnad Ahmad. bersabda.Asmah binti Yazid al-Ansariyah berkata.] • Serbuan Musuh Islam Terhadap Kaum Muslimin. Lalu kamu akan berkhemah di suatu padang rumput luas yang berbukitbukau.Dhu Mukhammar berkata. "Hampir tiba suatu masa di mana bangsa-bangsa dan seluruh dunia akan datang mengerumuni kamu bagaikan orang-orang yang hendak makan mengerumuni talam hidangan mereka". berkata Nabi s. berdiri di hadapan pintu dan bertanya. 2/1369} ] • Kaum Muslimin Menghantar Satu Pasukan Perang Berani Mati. "Ya. 6/455. kamu akan menakluki musuh di hujung Rom..ud. dan Allah akan mencabut rasa gerun terhadap kamu dari hati musuh-musuh kamu.w. berkata. "Apakah wahan itu hai Rasulullah?" Nabi kita menjawab. Bagaimana pula keadaan orang beriman waktu itu?" Ujar Baginda. Inilah ujian yang dahsyat. Maka salah seorang sahabat bertanya "Apakah dari kerana kami sedikit pada hari itu?" Nabi s.000 tentera. Nabi s. "Apa halnya wahai Asmah?" Daku berkata. (Hadith 4271) .".w. tetapi kamu umpama buih di waktu banjir. {Riwayat Abu Daud.w. "Ya.w: "Kamu akan berdamai dengan kaum Romawi dan bersama mereka. Sekiranya daku masih hidup." Ujar Baginda. langit akan menahan semua hujannya dan bumi akan menahan semua hasilnya dan sekelian haiwan akan mati.a. Dajjal akan mendapatkan seorang Badwi dan berkata. "Wahai Abdullah ibn Mas'.a. kami tidak membakar tepung yang kami uli sehinggalah kami telah lapar. Musnad. Allah SWT akan memelihara setiap Muslimin bagi pihak ku." Kemudian Dajjal mendapatkan pula seorang yang bapa serta abangnya telah mati dan bertanya.w.-Daripada Tsauban r.Yusair ibn Jabir berkata." Maka syaitan-syaitan pun menyerupai bentuk bapa dan abangnya. Seorang dari tentera Romawi akan mengangkat salibnya dan melaung.a. Baginda s. Kamu akan menang dan memiliki banyak harta rampasan." Maka syaitan-syaitan akan menyamar menyerupai unta-untanya dengan tetek yang penuh susu dan bonggol yang tinggi.a.w.a. terdapat satu tahun di mana langit akan menahan 1/3 hujannya dan bumi akan menahan 1/3 hasilnya. "Suatu ketika berlaku ribut merah di Kufah. langit akan menahan 2/3 hujannya dan bumi akan menahan 2/3 hasilnya. "Cinta pada dunia dan takut pada mati (berperang)". "Bahkan kamu pada hari itu banyak sekali. Ada seorang bertanya.11/397/399} . Kitab al-Fitan (Hadith 4089)."Seorang sahabat bertanya.(Riwayat Abu Daud ).a. "Ya Rasulullah.[Riwayat Ahmad.. 9104. "Dia akan pasti muncul. bersabda Nabi s.a. aku akan menentangnya bagi pihak kamu.456. Semua yang mendengar merasa gelisah akan berita tadi. Maka kaum Romawi mengkhianati perjanjiannya dan berlaku peperangan. bersabda: Selama tiga 3 tahun sebelum datang Dajjal. tuan telah menakutkan kami dengan kisah Dajjal.{ Riwayat Ibn Majah.".

Lalu kamu akan berkhemah di suatu padang rumput luas yang berbukitbukau. Daripada satu 1 keluarga seratus 100 orang hanya seorang yang hidup.[ Musnad Ahmad. bersabda: "Daku mengetahui nama-nama mereka. "Dajjal telah keluar pada keluarga kamu. Ada seorang bertanya.a. maka bagaimana ia akan gembira dengan harta rampasan itu atau dapat membahagikan harta pusaka? Sedang mereka dalam keadaan begitu. "Qiamat tidak akan tiba selagi manusia tidak membahagikan harta pusaka atau tidak gembira dengan harta rampasan. Kitab al-Malahim. kamu akan menakluki musuh di hujung Rom. Kaum Romawi?" Beliau berkata.ud. Kamu akan menang dan memiliki banyak harta rampasan." Sambil menunjuk ke arah Syam beliau berkata. Pada hari ke-empat.( Musnad Ahmad 1/384.{ Riwayat Ibn Majah. Peperangan berlaku adalah yang belum pernah dilihat ngerinya sehingga seekor burung yang terbang di atas (tempat) mereka akan jatuh mati sebelum tiba di hujung medan.] • Peperangan Dengan Romawi. kaum Muslimin yang masih tinggal akan meneruskan perjuangan dan Allah SWT akan menghancurkan musuh...menyerang kaum Muslimin dan berhimpun pula untuk menentang mereka..11/397/399} .[ (Riwayat Muslim." Maka bergegas kaum Muslimin berangkat meninggalkan rampasannya dan dihantar dahulu sepuluh 10 penunggang kuda untuk mengintip. maka terdengar pula satu berita yang lebih dahsyat lagi. "Dajjal telah keluar pada keluarga kamu. Mereka akan berjuang sehingga dihalangi oleh malam. "Kemenangan kepada salib!" lalu dibunuh oleh seorang dari tentera Islam. adakah Qiamat telah tiba?" Abdullah r. bersabda Nabi s.w: "Kamu akan berdamai dengan kaum Romawi dan bersama mereka. Mereka tidak akan kembali selagi tidak mencapai kemenangan. Peperangan berlaku adalah yang belum pernah dilihat ngerinya sehingga seekor burung yang terbang di atas (tempat) mereka akan jatuh mati sebelum tiba di hujung medan.a. Kitab al-Fitan (Hadith 4089).. Kaum Muslimin akan menghantar satu pasukan berani mati. Satu seruan berteriak.385). Kaum Muslimin akan menghantar satu pasukan berani mati. maka bagaimana ia akan gembira dengan harta rampasan itu atau dapat membahagikan harta pusaka? Sedang mereka dalam keadaan begitu. maka terdengar pula satu berita yang lebih dahsyat lagi.Yusair ibn Jabir berkata.a yang sedang duduk bersandar berkata. Satu seruan berteriak.000 tentera. "Suatu ketika berlaku ribut merah di Kufah." Maka bergegas kaum Muslimin berangkat meninggalkan rampasannya dan dihantar . Kaum Romawi?" Beliau berkata. "Ya! Waktu itu berlaku peperangan yang dahsyat. Ramai yang terbunuh di kedua-dua belah pihak dan kedua-duanya kembali tanpa kemenangan. Mereka tidak akan kembali selagi tidak mencapai kemenangan. Kitab Al-Fitan 7/177."". Seorang dari tentera Romawi akan mengangkat salibnya dan melaung. "Wahai Abdullah ibn Mas'." Daku bertanya." Daku bertanya. "Ya! Waktu itu berlaku peperangan yang dahsyat. "Adakah maksud kamu. Mereka akan menghimpunkan tentera menentang kamu dengan lapan puluh 80 panji yang setiapnya diiringi oleh 10.Dhu Mukhammar berkata. 2/1369} ] • Kaum Muslimin Menghantar Satu Pasukan Perang Berani Mati. {Riwayat Abu Daud. kaum Muslimin yang masih tinggal akan meneruskan perjuangan dan Allah SWT akan menghancurkan musuh.". Pada hari ke-empat. Daripada satu 1 keluarga seratus 100 orang hanya seorang yang hidup. (Hadith 4271) . "Musuh akan menghimpun tentera untuk menyerang kaum Muslimin dan berhimpun pula untuk menentang mereka. nama bapa mereka dan warna kuda mereka.w. 9104. Mereka akan berjuang sehingga dihalangi oleh malam. "Adakah maksud kamu." Nabi s.178) . Mereka adalah tentera berkuda yang terbaik di atas muka bumi pada waktu itu. Maka kaum Romawi mengkhianati perjanjiannya dan berlaku peperangan. Ramai yang terbunuh di kedua-dua belah pihak dan kedua-duanya kembali tanpa kemenangan.

[Riwayat Muslim..[ (Riwayat Muslim. Mereka bergegas berangkat pulang dan apabila mereka tiba di Syam.[Al-Haitami. Kitab Al-Fitan 7/177.] Kaum Muslimin Menawan Qonstantiniyah dan Rom. "Tidak mungkin orang berteriak tanpa sebab. mengatakan: Bahawa samada wabak (penyakit) atau Dajjal. Satu pertiga (1/3) Muslimin akan lari dan Allah tidak akan mengampuni mereka. berkata.. Kitab al-Fitan 9/76]. Riwayat Ibn Majah 7/248.Abu Hurairah r. nama bapa mereka dan warna kuda mereka.w bersabda:"Kamu akan memerangi kaum Romawi dan orang-orang beriman selepas kamu dari Hijjaz akan memerangi mereka sehingga Allah membantu mereka menawan Qonstantiniyah dan Rom dengan Tasbih dan Takbir.a. Isa ibn Maryam turun dan solat bersama mereka.s). Apabila telah bersedia barisan mereka.id.a. sedang waktu dibebaskannya Konstatinopel inilah keluarnya Dajjal. didapati ianya tidak benar dan Dajjal muncul sewaktu kaum Muslimin sedang bersiap mengatur barisan perang mereka. ia akan cair seperti garam yang larut di dalam air dan Allah akan menghancurkannya." Maka mereka segera meninggalkan harta-harta itu..w bersabda: Pembangunan Baitul Maqdis (di Jerusalem) akan diikuti dengan kemusnahan Yathrib (Madinah) dan disusuli peperangan yang sengit. Seorang akan berteriak." Kaum Muslimin akan berkata.Mu'adh ibn Jabal r.a. Sekiranya kita dapati Dajjal di situ.(Riwayat Abu Daud). tidak akan dapat memasukinya.".. Kitab Al-Fitan 8/175. kita akan sama-sama memeranginya sehingga Allah membuat keputusan antara kita dengannya.• • • • dahulu sepuluh 10 penunggang kuda untuk mengintip.".a. Menjelang waktu solat." Maka mereka pergi mengintip dan jika dilihat semuanya biasa mereka berkata.] Kaum Romawi berkhemah di A'.. berkata bahawa Rasulullah s.. berkata. Dajjal telah keluar di negeri kamu bersama keluarga mu. Sesiapa yang percaya menyesal dan sesiapa yang tidak percaya menyesal. Satu pertiga (1/3) akan menang.mash atau Dabiq. Tembok kota itu akan runtuh dan mereka akan memperolehi harta rampasan yang tidak pernah dilihat sebelumnya dan diagih dengan menceduk menggunakan perisai-perisai mereka. Nabi s. Satu pertiga (1/3) akan terbunuh dan mereka adalah syuhada'. kaum Romawi berkata. Mengenai Madinah. al-Zawa'. "Mengenai Madinah.] Bebasnya Kota Konstantinopel. "Siapakah yang berteriak itu?" tetapi mereka tidak akan mengetahui orangnya. Majma'.[Riwayat Bukhari. marilah lita berangkat ke Ilya'. "Qiamat tidak akan tiba sehingga kaum Romawi akan berkhemah di A'. tidak lagi disesatkan dan berjaya menakluk kota Qonstantiniyah."".176.mash atau Dabiq. Jika Dajjal tidak ada maka kita kembali ke negeri dan keluarga kita.Abu Hurairah r.a." Nabi s.. "Biar kami membuat keputusan dengan kaum kami yang ditawan (kamu) agar kami memerangi mereka.". kami tidak akan serahkan saudara-saudara kami ( tawanan yang masuk Islam) kepada kamu.a. Apabila musuh Allah (Dajjal) melihat Baginda (Isa a.Nabi s. "Demi Allah.w. " Wahai kaum Muslimin.. Pembangunan Baitul Maqdis sebagai tanda hancurnya Yatsrib ( Madinah ) serta keluarnya Dajjal setelah pembebasan Kota Konstantinopel.178) . Sedang mereka membahagi-bahagikan harta rampasan dengan pedang tergantung di pohon-pohon zaitun..385).w. "Utus satu pasukan ke Ilya'. Syaitan akan berteriak kepada mereka bahawa Dajjal telah keluar pada keluarga mereka. Mereka adalah tentera berkuda yang terbaik di atas muka bumi pada waktu itu.. .a. Satu pasukan tentera yang terbaik waktu itu akan keluar dari Madinah menghadapi mereka. Mereka berkata. Jika Dajjal telah muncul.." Maka berlaku pertempuran. yang terbaik di sisi Allah. kamu akan terima beritanya. dan timbulnya perang besar ini berhubungan dengan dibebaskannya kota Konstatinopel.( Musnad Ahmad 1/384. bersabda: "Daku mengetahui nama-nama mereka. Mereka akan bertanya.

.". melainkan ia memperingatkan kepada umatnya perihal kedatangan Dajjal.• Nabi s.(Riwayat Ibnu Majah).(Riwayat Muslim). hendaklah menjatuhkan dirinya ke dalam apa yang dilihatnya sebagai api. berkata. bahawa Rasulullah s. kalau seorang mendapatinya hendaklah mendekati sungai yang kelihatan api.a.". 6/495.a. Dajjal itu akan keluar di kalangan kamu semua. tidak ada satu ujian pun yang lebih dahsyat daripada Dajjal.a..w) adalah Nabi yang terakhir sekali dan kamu adalah juga ummat yang terakhir sekali. • Dajjal membawa sungai air dan sungai api.. yang belum diberitakan oleh Nabi kepada kaumnya. yang kanan tidak dapat digunakan untuk melihat.] • Daripada Umar r. • Dajjal membawa api dan air.. Abwab al-Fitan.a. Sungguh Dajjal itu buta mata sebelahnya dan ia akan datang membawa sesuatu yang menyerupai syurga dan neraka.-Rasulullah s. seolah-olah matanya itu macam biji yang menonjol.a.. Dan aku memperingatkan kalian sebagaimana Nabi Nuh a. berkata.a. bahwa Rasulullah s. Dan sesungguhnya Allah tidak mengutus seorang nabi jugapun kecuali nabi itu mengingat kaumnya akan ujian Dajjal ini: Aku (Rasulullah s. berkata.Daripada Abu Hudzaifah r. Yang satu menurut pandangan mata adalah air yang putih bersih..a.w. sebenarnya itu adalah api yang membakar. Dia mempunyai dua 2 sungai mengalir.w bersabda: Sesungguhnya Dajjal itu akan keluar dengan membawa air dan api. bahawa Rasulullah s. maka tidak samar lagi bagimu semua bahawa Tuhan itu tidaklah bermata sebelah. maka itu adalah neraka. • Ujian dan tanggungjawab setiap orang Islam melawan tipudaya Dajjal.s memperingatkan kepada kaumnya.(Riwayat Bukhari dan Muslim) • Dajjal membawa sesuatu yang menyerupai syurga dan neraka. lalu diminumnya air sungai itu kerana itu adalah air sungai yang sejuk. maka apa yang dilihat manusia sebagai air. Sesungguhnya Dajjal itu bermata sebelah. .a.. Pengikutnya adalah manusia yang berwajah seperti perisai yang telah dipalu tukul..Daripada Abu Hurairah r. maka akulah yang akan berhujjah dengannya bagi mewakili setiap orang Islam.w bersabda: "Sejak Allah swt menciptakan Nabi Adam a. Seandainya ia keluar dan aku masih berada di kalangan kamu. Dan jika ia keluar selepas kematianku.w bersabda: Tidak seorang Nabi pun yang diutus Allah. Yang satu lagi menurut mata adalah api yang bergelojak.. Hendaklah dipejamkan matanya.a. Sebab itu.s (sampai ke hari kiamat nanti) yang lebih dahsyat daripada fitnah Dajjal. maka kamu semua bertanggung jawab untuk melawannya dan Allah swt sebagai penolong kamu sekalian". 2338. Maka barangsiapa yang menjumpainya. Sesungguhnya Dajjal itu buta matanya sebelah ditutupi oleh daging yang tebal.w bersabda: Sukakah aku ceritakan kepadamu tentang Dajjal.Rasulullah s. sampai ke hari kiamat nanti.s.a. maka sudah pasti Dajjal itu akan keluar pada zaman kamu (kerana telah terbukti sampai ke zaman Nabi s.w. maka itu sebenarnya adalah air yang dingin dan tawar.[Riwayat Tirmidzi. • Dajjal pembawa fitnah. bersabda: "Dajjal akan muncul di suatu tempat di timur bernama Khurasan. kemudian ditekurkan kepalanya. kerana ia sesungguhnya adalah air tawar yang nyaman.w bersabda: "Sesungguhnya tidak ada satu fitnah (ujian) Allah di atas muka bumi ini sejak ia menciptakan zuriat Nabi Adam a. tertulis antara dua 2 matanya (di keningnya) perkataan kafir yang dapat dibaca oleh setiap orang beriman pandai baca atau tidak.-Rasulullah s. adapun yang dikatakan syurga. bahawa Dajjal belum lagi keluar).(Riwayat Bukhari dan Muslim).a..(Riwayat Muslim).a. Sedang apa yang dilihat oleh manusia sebagai api.w bersabda: Sesungguhnya aku lebih tahu dari Dajjal itu sendiri tentang apa padanya.

.w.". • Isa a. • Dajjal tidak masuk kota Makkah dan Madinah. berkata Rasulullah s. Pada ketika itu Nabi Isa akan turun. Orang Islam! Ini ada orang Yahudi. Di hari itu datang kepadanya seorang laki-laki yang sangat lawa. "Saya mendengar Abdullah bin Amr berkata bahawa Rasulullah s. sehingga (Kaum Muslimin) memerangi Kaum Yahudi.(Riwayat Muslim). banyaknya wanita dan sedikitnya lelaki sehingga lima puluh 50 wanita mempunyai satu pelindung lelaki.a. diminumnya khamar (arak)." Selanjutnya baginda bersabda: "Allah mengutus Isa mencari Dajjal itu kemudian membinasakannya.a. menjawab: "Tidak! Kerana antara kamu sekalian saling pimpinmemimpin sebagai kehormatan dari Allah kepada umat ini.w. bunuhlah!". Setelah itu manusia menetap seperti biasa selama tujuh 7 tahun.a. kemudian saya hidupkan kembali. kalau saya membunuh orang ini.a. tapi Dajjal tidak sanggup melaksanakannya..(Riwayat Muslim). memburu Dajjal. • Umat Islam Memusnahkan Orang-Orang Yahudi.Daripada Abu Hurairah r.. Ketika laki-laki itu telah hidup kembali.a. Tidak ada pertengkaran antara dua 2 orang (pada waktu itu umat manusia hidup dalam kerukunan. berkata. kemudian ia menetap selama empat puluh 40.(Riwayat Bukhari). : Pada suatu hari Rasulullah menceritakan kepada kami tentang Dajjal dalam suatu cerita panjang.Daripada Abu Said AlKhudri r.-Daripada Urwah bin Mas'ud Ats Tsaqafi berkata. Maka sampailah Dajjal itu ke sebuah kebun dekat pinggir kota Madinah.Daripada Anas bin Malik r.. bersabda: Hari Kiamat tidak akan tiba. berkata. Lakilaki tadi mengucapkan: "Saya mengakui bahawa engkau ini adalah Dajjal yang telah diceritakan oleh Rasulullah s. kepada kami. kemudian dihidupkan kembali.. di antaranya baginda menceritakan: "Dajjal itu nanti akan datang. Berkatalah pemimpin mereka kepada Nabi Isa: "Dipersilakan tuan mengimami kami bersolat!" Nabi Isa a. bahawa Rasulullah s..s.s. • Perang melawan Yahudi.w bersabda: Dajjal itu akan keluar dari kalangan umatku.w.a. berkata. sehingga batu tempat orang Yahudi bersembunyi itu pun berkata: "Hai. bersabda: "Tidaklah akan berlaku qiamat." Dajjal berkata (kepada pengikutnya): "Bagaimana pendapat kamu. bersabda: Sentiasa ada golongan dari umatku yang berjuang membela kebenaran sehingga Hari Kiamat.a. • Turunnya Nabi Isa Dari Langit.w bersabda: Sesungguhnya sebahagian tanda-tanda dekatnya hari kiamat adalah hilangnya kemanfaatan ilmu.a. selain Makkah dan Madinah."..w.-Daripada Abu Hurairah r. lalu batu dan pohon kayu itu .a.(Riwayat Muslim).(Riwayat Bukhari dan Muslim).. berkata. bersabda: Setiap negeri (nanti) akan diinjak oleh Dajjal. Yang meriwayatkan hadis ini berkata: "Saya tidak mengerti apakah yang dimaksudkan itu empat puluh 40 hari atau empat puluh 40 bulan atau empat puluh 40 tahun.w.. bahawa Rasulullah s. saya lebih mengerti tentang engkau (seorang Dajjal)" Lalu Dajjal hendak membunuhnya sekali lagi. • Kesalahan Manusia Makin Ketara Kebodohan.Dari Jabir bin Abdullah r. dikawal oleh malaikat yang berbaris.a.Daripada Anas bin Malik r. sehingga kaum Muslimin memerangi kaum Yahudi sehingga kaum Yahudi itu bersembunyi di sebalik batu dan pohon kayu. dan dia terhalang untuk melalui jalan-jalan masuk kota Madinah..a. lalu setiap orang kafir dan munafik keluar dari Madinah menuju kebun tadi. dia mengucapkan (kepada Dajjal): "Demi Allah! Sekarang..• Dajjal membunuh orang kemudian menghidupkan kembali. Setiap jalan masuk ke sana...a. meluasnya perzinaan dengan terang-terangan. adakah kamu masih ragu-ragu tentang kekuasaanku?" Pengikut-pengikutnya menjawab: "Tidak ragu-ragu!" Lalu Dajjal membunuh laki-laki tadi. bahawasanya Rasulullah s. makin ketara kebodohan.(Riwayat Muslim).a. bahawa Rasulullah s. Maka sampailah Dajjal ke sebuah kebun (di pinggir Madinah) dan terjadilah tiga 3 kali gempa bumi di Madinah.

"Aku telah lepaskan makhluk Ku yang tidak terlawan oleh sesiapa pun.a.(Riwayat Bukhari dan Muslim). "Seperti awan yang dibawa angin.: "Bagi kamu. Kemudian Allah SWT wahyukan kepada baginda. Sesiapa di kalangan kamu yang hidup untuk menyaksikannya.an al-Kilabi. Dajjal ialah seorang pemuda. Setiap kafir yang terhidu haruman baginda akan mati dan nafas beliau sampai sejauh penglihatannya. "Ya Rasulullah." Baginda bersabda.. kerana sesungguhnya pohon itu adalah dari pohon Yahudi (oleh sebab itulah ia melindunginya)". 8/196-199]. "Keluarkanlah khazanah kamu" dan keluarlah khazanah seperti sekawan lebah. Jika dia muncul ketika aku berada dengan kamu. dengan wajah yang ketakutan Baginda bertanya.w. Bawalah hambahamba Ku itu ke at-Thur. Apabila kami menemui baginda setelah itu. berapa pantas dia bergerak di bumi?" Sabda Nabi s. Jika dia muncul setelah daku pergi maka setiap kamu hendaklah menghadapinya bagi pihak kamu sendiri dan Allah akan menjaga setiap Muslim bagi pihak ku. bacalah ayat permulaan Surah al-Kahfi. Kadangkala Baginda menerangkan seperti ianya tidak penting dan kadangkala mengatakan yang ia amat merbahaya sehingga kami menyangka ia berada dekat pucuk pohon tamar. Kitab al-Fitan wa Ashrat as-Sa'. kadang-kadang seperti amat merbahaya sehingga kami sangka ia berada di pohon tamar berdekatan. teteknya akan dipenuhi susu dan tubuhnya akan besar. Kemarilah! Dan bunuhlah ia! ". • Hadith Oleh al-Nawwas ibn Sam'.. berambut kerinting dan sebelah matanya tersembul. Kemudian dia akan melalui kawasan yang tandus dan berkata. Wahai hamba-hamba Allah. Kemudian dia menyeru seorang remaja dan membelahnya dengan pedang dan meletakkan keratan itu berjauhan lalu menyeru dan remaja itu yang akan datang berlari sambil ketawa.". aku sendiri akan melawannya bagi pihak kamu..a.An-Nuwas ibn Sam'." Kami bertanya. bagi satu hari yang seperti satu tahun. Baginda akan mencari Dajjal dan menjumpainya di pintu Ludd. Nabi s. bercerita mengenai Dajjal. Daku menyamakannya seperti Abdul Uzza ibn Qatan.Dilaporkan dari Abu Hurairah r. berpegang teguhlah kepada kebenaran.w.ah. inilah orang Yahudi ada dibelakang saya." Kemudian sekumpulan orang yang diselamatkan Allah SWT akan datang kepada baginda dan beliau menceriakan wajah mereka (dengan berita syurga). "Mengapa dengan kamu?" Kami berkata. Ternakan yang meragut tanaman itu. pagi tadi tuan bercerita mngenai Dajjal.a." Lalu Allah SWT mengeluarkan Yakjuj dan Makjuj. Dia akan mengajak manusia (kepada agama palsu) dan manusia akan terpengaruh dan mengekorinya. : "Kamu hendaklah melaksanakan solat mengikut masa ketika itu. bersabda."" Kami bertanya. kadang-kadang seperti remeh. dan mereka akan turun di setiap lembah. Dia akan perintah awan yang akan turunkan hujan dan perintah bumi yang akan menumbuhkan tanaman.an berkata. daku bimbangkan hal selain Dajjal. Dia pun meninggalkan mereka. Dia akan muncul di antara Sham dan Iraq dan melakukan kemusnahan di kiri dan kanan. bahawa Nabi s.[Riwayat Muslim. Waktu itu Allah akan menghantar Isa Al-Masih dan Baginda akan turun di menara putih (almanarrah al-baidha') di timur Damsyik memakai dua pakaian berwarna kekuningan dengan meletakkan kedua tangan baginda di atas sayap dua 2 Malaikat. bumi ini tidak akan hancur sehingga penghuninya ditimpa tanah . "Ya Rasulullah. "Wahai Rasulullah. lalu membunuhnya.w. bersabda: "Demi Dia yang mengutuskan daku dengan kebenaran. "Pada suatu pagi.w.a. Apabila baginda menundukkan kepalanya maka jatuhlah butiran seperti mutiara.berkata: "Hai orang Islam. • Ditimpa Tanah Runtuh dan Berbagai Bala Bencana.. Kemudian Dajjal akan pergi pula kepada kaum yang lain dan menyeru mereka (kepada agama batilnya) tetapi mereka menolaknya. kecuali pohon gharqad (semacam pohon yang berduri). langsung mereka menderita kebuluran dan tidak berharta. adakah solat sehari semalam memadai?" Baginda s.a.

biduanita-biduanita telah maharajalela dalam kehidupan umat manusia dan minuman keras (arak) telah dihalalkan." Mereka bertanya lagi: "Lalu mengapa keadaan mereka menjadi begitu?" Rasulullah menjawab: "Mereka mengadakan nyanyian-nyanyian.Apabila harta umat (Negara) dibolot hanya golongan kaya.Penyanyi wanita dan alat-alat bunyian (muzik) dipuja-puja.w.w: Nanti pada akhir zaman akan terjadi gempa bumi dan penyakit kolera dan perubahan-perubahan ini terjadi apabila muzik-muzik. .Seorang lelaki dihormati kerana ditakuti akan kejahatannya. ditimpa hujan batu dan berubah menjadi binatang.". ..a. setelah ia kembali kepadanya.Khamar (arak) diminum berleluasa.. sembahyang dan haji. mereka juga berpuasa. "Apakah ia.. Rasulullah s. lalu ia berubah tingkah lakunya seperti menjadi kera dan babi". bersabda: Apabila umatku melakukan lima belas 15 perkara.Sabda Rasulullah s.(Riwayat Ibnu Abi Dunia). Para sahabat bertanya: "Ya Rasulullah! Tidakkah mereka bersaksi bahawa tidak ada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Muhammad utusan Allah?" Rasulullah menjawab: "Betul. .Berlaku baik kepada kawan sedangkan berkasar kepada bapanya. • Gempa Bumi dan Penyakit Kolera Akibat Muzik Bermaharajalela.a. .Lelaki menta'. . . .Zakat menjadi beban. ." Seorang sahabat bertanya. ya Rasulullah?" Sabda baginda.Pemimpin adalah orang yang paling jahat di kalangan mereka. "Bilakah terjadi demikian wahai Rasulullah?" Sabda Baginda. maka azab akan menimpa mereka..w bersabda: Kelak pada akhir zaman akan ada dari umat ini suatu kaum yang tingkah lakunya akan jadi seperti kera dan babi. Dan sungguh akan ada seorang yang pergi berbelanja ke kedai atas suruhan temannya.Umat yang datang akhir menghina umat awalku (Umat di kalangan para sahabat .(Riwayat Thabrani). . menabuh gendang disertai para biduanita dan penari.Suara-suara meninggi di masjid-masjid. • Manusia Yang Berubah Tingkah Laku Seperti Kera Dan Babi.Orang lelaki.ati isterinya dan mendurhakai ibunya.runtuh. saksi-saksi memberi keterangan palsu menjadi kebiasaan dan lelaki meniduri lelaki dan wanita meniduri wanita.Amanah dijadikan jalan mencari keuntungan.a.Ali ibn Abi Talib r. lalu pada malam harinya mereka mengadakan pesta minum-minuman dan bermain-main maka pada pagi harinya mereka berubah menjadi tingkah lakunya seperti kera dan babi.Rasulullah s. . merata-rata memakai sutera. • Lima Belas 15 Perkara Yang Mendatangkan Azab." Orang bertanya.[al-Haithami. penyanyi berleluasa. Kitab al-Fitan].a berkata... "Apabila kamu melihat wanita menunggang di atas pelana.. .

bersabda. • Tirai dinding Yakjuj Makjuj.a. sambil melengkungkan jari telunjuk dengan ibu jari. • Daripada Nawas bin Sam'an r. .w). sehingga seekor unta bunting cukup mengenyangkan sekumpulan orang.a. Lalu Allah mengirim penyakit hidung pada kenderaan Yakjuj Makjuj. • Keluarnya Yakjuj Makjuj. Maka di kala itu terjadilah kiamat. Dan pahanya akan mengkhabarkan kepadanya tentang apa yang dilakukan oleh isterinya sesudahnya. Maka berdoalah Isa a.w.. Abwab al-Fitan (Hadith 308).. ini telah terbuka dinding Yakjuj Makjuj sebesar ini sambil melingkarkan jari telunjuk dengan ibu jarinya.w telah masuk ke rumahnya dengan rasa ketakutan sambil berkata: Laa Ilaaha Ilallah.! Jika telah banyak kejahatan...w.a. Yakjuj dan Makjuj. Kemudian barisan terakhir lewat pula di situ. dan rakan-rakannya (supaya Yakjuj Makjuj binasa).a. Rasulullah s.(Riwayat Muslim). Maka tinggallah orang-orang jahat. maka di waktu pagi mereka semuanya mati sekaligus.Rasulullah s. celaka bangsa Arab dari bahaya yang telah dekat.a. Kemudian Nabi Isa a.Abu Hurairah r. maka diangkutnya bangkai-bangkai itu dan dilemparkannya ke tempat yang dikehendaki Allah.a. 6/4620-458). Sesudah itu kepada bumi diperintahkan.. padahal masih ramai solihin di antara kami?" Jawab Rasulullah s.(Riwayat Tirmidzi). bahawa Rasulullah s. • Binatang Buas dan Benda-Benda Padat Berbicara. • Binatang Buas Berbicara Dengan Manusia. tidak akan terjadi Hari Kiamat sebelum binatangbinatang buas berbicara dengan manusia. Maka berdoalah Nabi Isa dan rakanrakannya kepada Allah (supaya bangkai busuk itu hilang). Zainab bin Jahsy bertanya: "Ya Rasulullah! Dapatkah kami binasa. Maka diambilnya nyawa setiap orang beriman dan setiap orang Islam. kemudian Allah menurunkan hujan lebat.a. Dalam keadaan demikian.Dari Abu Said al Khudri r. Rezeki mereka beroleh berkat. "Tumbuhkanlah buah-buahanmu dan kembalikanlah keberkatanmu!" Maka di masa itu. yang tidak membiarkan sebuah rumah pun yang dibuat dari tanah liat dan bulu unta. ketika itu Allah mengirimkan angin melalui ketiak mereka.Telah diriwayatkan bahawa. dan rakan-rakannya terkepung (sehingga kekurangan makanan). lalu mereka mengusapkan: "Sesungguhnya di sini dahulunya pernah ada air.s. lalu mereka minum air Danau itu sampai habis.a.s.w bersabda: Allah telah membuka tirai dinding Yakjuj Makjuj sebesar ini. lebih berharga dari seratus dinar bagi setiap orang di hari itu. bercampur-baur seperti himar (tidak tahu malu).a.".a." Nabi Isa a.Maka dikirim oleh Allah.. bersabda: Demi Dzat yang telah menciptakan diriku dengan kekuasaan-Nya.s. Barisan depan mereka melalui Danau Tibris..w.. bahawa Nabi s. (dalam hadis yang panjang) berkata. sehingga seekor kepala sapi (kepala lembu) bagi masing-masing mereka. berkata.Maka waktu itu hendaklah mereka tunggu kedatangan angin merah atau mereka ditelan oleh bumi atau diubah kepada rupa haiwan.Daripada Abu Said al Khudri r. lalu dibasuhnya bumi sehingga bersih seperti kaca." Riwayat Tirmidzi. lalu dikirim oleh Allah burung-burung sebesar unta.: "Ya. bahawa .(Riwayat Muttafaq Alaihi). mereka mengalir dari tempat-tempat yang tinggi. dan rakan-rakannya turun dari bukit dan didapatinya tidak ada tempat terluang agak sejengkal. sekumpulan orang kenyang kerana memakan buah delima dan mereka dapat berteduh di bawah kulitnya. Sebelum seseorang diajak berbicara oleh hujung serta tali-tali seliparnya. berkata bahawa Rasulullah s..(Riwayat Muttafaq Alaihi). melainkan telah dipenuhi oleh bangkai busuk.

a. Seorang Ammah (Hamba Perempuan) Melahirkan Majikannya. sungguh amat dekat saat turunnya Isa putera Maryam di kalangan kamu sekelian yang bertindak sebagai seorang hakim yang adil.a.• • • • • Rasulullah s. Pendapat akan menjadi satu ( tiada perselisihan antara ummat) dan tidak disembah kecuali hanya Allah dan segala peperangan akan berhenti dan orang Quraisy kembali memegang tampuk kepimpinan (maksudnya kepimpinan Imam Mahdi).-Seperti sabdaan Rasulullah s.a.(Riwayat Ibn Majah)..Daripada Abu Hurairah r. maka itu juga di antara tanda-tandanya.". sebelum mangkat baginda iaitu setelah turunnya ke bumi dan sebelum tibanya hari kiamat.a.w bersabda:.s berkahwin dengan perempuan kabilah "Judzam".a. jikalau engkau semua menginginkannya:" Tidak ada sama sekali dari golongan ahli kitab.s. bersabda. mengkhabarkan keadaan keluarganya setelah ditinggal pergi. maka ular itu tidak menggigitnya dan tidak ada apa-apa kemudharatan. bahawa Rasulullah s. akan menjadi saksi atas semua orang. Sesungguhnya tidak berlaku kiamat sehingga Nabi Isa a. : "Qiamat tidak akan berlaku .s. Akan tetapi aku akan memberitahukan kepadamu tentang tanda-tandanya. Nabi Isa a. serta mengetahui apa yang ada di dalam rahim".a. Demikian pula apabila para pengembala domba berlumba-lumba meninggikan bangunan. bersabda: Demi Dzat yang telah menciptakan diriku dengan kekuasaan-Nya. Iaitu.. bilakah terjadinya kiamat?" Nabi s.w.w. tidak terjadi Hari Kiamat sehingga binatang-binatang buas berbicara dengan manusia." Kemudian baginda membacakan ayat berikut ini: "Sesungguhnya Allah. berkata. Bumi ini akan dipenuhi dengan keamanan dan keselamatan seperti mana dipenuhkan sesuatu bejana dengan air. hanya pada sisi-Nya sahajalah pengetahuan tentang hari kiamat.a. Juga apabila orangorang yang tidak beralas kaki dan tidak berpakaian menjadi pemimpin masyarakat. ketika baginda menerima delegasi (perwakilan) yang datang dari kabilah Judzam (dahulukala):. Rasulullah s.. dan seorang berbicara dari pangkal cemetinya dan bawah sandalnya.Riwayat Al Muqrizy di dalam kitabnya Al Khuthath). Demi Dzat yang jiwaku ada dalam kekuasaan-Nya.a.a.(Riwayat Ahmad).(H. suatu ketika Rasulullah s. nampak di tengah-tengah orang ramai.w..(Riwayat Ibnu Majjah). Nabi s.Abu Hurairah r. melainkan mereka hanya beriman kepada Isa a.a. melenyapkan pajak gadai dan pada waktu itu harta melimpah ruah. maka itulah salah satu tandanya di antara tanda-tanda yang lima. berkata. bahkan serigala yang biasanya menerkam kambing akan terbalik seakan-akan menjadi anjing pemeliharanya. Anak kecil boleh bermain dengan singa. Nabi Isa Menjadi Hakim Dunia Yang Adil. Kemudian Abu Hurairah berkata: " Bacalah. kaum Nabi Syuaib bapa mertua Nabi Musa. dan Dia-lah yang menurunkan hujan. hingga satu sujud lebih baik daripada dunia dan apa yang ada di dalamnya."Selamat datang.a.w.Maka hilanglah segala permusuhan dan bencimembenci di kalangan manusia dan hilanglah segala bisa dari keseluruhan binatang yang berbisa sehingga anak kecil memasukkan tangannya ke dalam mulut ular. jika seorang ammah (hamba perempuan) melahirkan majikannya. akan berkahwin dengan keturunan kamu dan akan lahirlah anaknya pula".. membunuh babi. yang mana tidak mengetahui yang sesungguhnya selain Allah SWT. menjawab dengan bersabda: "Tidaklah orang yang ditanya mengenai masalah itu lebih mengetahui daripada yang bertanya.w. Abu Hurairah r. Ia akan memecahkan semua kayu palang salib.w bersabda.s. Pada hari kiamat Isa a. sehingga seorang pun tidak ada yang mahu menerima harta yang disedekahkan kepadanya. itulah yang termasuk di antara tanda-tandanya. Lalu baginda didatangi oleh seseorang yang menanyakan kepadanya: "Wahai Rasulullah s.w. ia berkata.

w.. sehingga (sampai suatu masa nanti) orang sudah tidak mengerti apa yang dimaksudkan dengan puasa. qiamat telah tersangat hampir. berkata: Saya mendengar Rasulullah s.Abu Hurairah r.. Ia memukul-mukul Ka'bah itu dengan besi penyeduk dan kapak besar".(Riwayat Bukhari).a.-Daripada Abdullah bin Amr bin 'Ash r.a. Seseorang berkata:&lsquo. maka ia tidak menjumpai orang yang mahu menerimanya. "Apa yang dapat dibuat oleh La ilaha illallah (apa gunanya La ilaha illallah) terhadap mereka.(H. Bab Hadam al-Ka'.bah) 2/183. Kaabah diruntuhkan. bengkok sedikit sendi-sendinya. sedangkan mereka sudah tidak memahami apa yang dimaksudkan dengan sembahyang."Ka'bah akan dihancurkan oleh orang Habsyah (orang Negro) yang bergelar "Dzus-Suwaiqatain" (orang yang kedua-dua betisnya kecil) dan ia akan merampas segala perhiasannya dan melucutkan kelambunya. Kitab al-Hajj. Muslim. bersabda: Sesungguhnya nanti akan datang suatu masa.w. "Waktu itu.(Riwayat Muttafaq Alaih)." . nescaya aku menerimanya.a.(Muttafaq Alaihi). nusuk. Kemudian Shilah mengulangi pertanyaan itu tiga kali.b berkata.a.[Riwayat Ahmad.b al-Ahbar bahawa Zul-Suwayqatain mula muncul di zaman Isa ibn Maryam.. bahawa Rasulullah s. bersabda: "Bersedekahlah kamu sekelian.Dari Harits bin Wahbin r. Maka Huzaifah memalingkan mukanya pada setiap kali pertanyaan Shilah itu. Dilaporkan dari Ka'.a. Ka'.w bersabda: "Islam akan luntur (lusuh) seperti lusuhnya corak (warna-warni) pakaian (bila ia telah lama dipakai). Seakanakan terbayang di hadapan mataku keadaan seorang yang botak.a.[Zul Suwayqatain dalam Bukhari.. iaitu seorang yang berbetis kecil dari Habsyah (Ethiopia). berkata. bahawa Rasulullah s. Kemudian Shilah bertanya lagi sehingga akhirnya .s. di antaranya orang-orang tua. maka (pada esok harinya) tidak tinggal dipermukaan bumi daripadanya walau pun hanya satu ayat.w bersabda: Akan ada orang yang merobohkan Kaabah. berkata. Riwayat Imam Ahmad). Sedang mereka berbaris menuju Zul-Suwayqatain. bahawa Rasulullah s. Maka yang tinggal hanya beberapa kelompok daripada manusia.a. dan apa yang dimaksudkan dengan sembahyang dan apa yang dimaksudkan dengan nusuk (ibadat) dan apa yang dimaksudkan dengan sedekah. Adapun hari ini aku tidak memerlukannya'.".bah (Kemusnahan Ka'. Rosaknya Kaabah.. lalu kami pun mengatakannya juga".. memimpin 700 dan 800 orang.• • • • • • sehingga biri-biri yang bertanduk tidak lagi melawan biri-biri yang tidak bertanduk. berkata. lalu tidak ada seorangpun yang menerimanya.a.. Musnad.. Allah SWT mengirim bayu dari arah Yaman yang akan mengambil roh setiap orang beriman. Kitab al-Fatan wa Ashrat al-Sa'. kerana sesungguhnya akan datang suatu masa atas kamu yang mana seseorang berjalan membawa sedekahnya.ah 8/183]. Tertolaknya sedekah dan ramainya kaum wanita. "Kami sempat menemui nenek moyang kami memperkatakan kalimat "La ilaha illallah".w. Mereka hanya mampu berkata.. bersabda:. bahawa Rasulullah s. ". Al-Quran Akan Hilang Dan Ilmu Akan Diangkat. Allah SWT menghantar baginda Isa a.Seandainya kamu membawa kelmarin. Dari Abu Musa r. di mana seseorang berkeliling membawa emas untuk bersedekah. Dan al-Quran akan dihilangkan kesemuanya pada suatu malam sahaja. dan sedekah"? Maka Huzaifah memalingkan muka daripadanya (Shilah yang bertanya). puasa. Dan pada masa itu terlihat (terjadi) seorang laki-laki diikuti oleh empat puluh 40 wanita yang semuanya akan berlindung kepadanya kerana sedikitnya laki-laki dan ramainya kaum wanita. Maka berkata Shilah (perawi hadis daripada Huzaifah).. 2/442].a.a.-Daripada Huzaifah bin al-Yaman r. laki-laki dan perempuan. Hanya orang-orang yang jahat ditinggalkan dan mereka akan bersetubuh seperti haiwan.

manusia semuanya beriman. Kemudian memberi semacam tanda kepada wajah orang mukmin dengan menggunakan tongkatnya dan memberi cap pada hidung orang kafir. sebelum matahari terbit dari tempat terbenamnya (Maghrib dan Barat).. Maka di waktu itu. Binatang itu akan keluar lalu memberi tanda kepada orang ramai di hidungnya. Mereka menjawab: "Apa yang hendak engkau suruh?". Kitab al-Tafsir.(Riwayat Ibnu Majah).Maka yang tinggal lagi hanyalah orang-orang yang jahat. dan tidak ada rasa kasih sayang kepada yang lebih kecil. sehingga laki-laki menyantap perempuan di jalanan..(Riwayat Ahmad. 6/73]. mereka tidak ubahnya seperti kambing yang berhati serigala.(Riwayat Thabrani dan Hakim).w... maka yang satunya akan menyusul dalam waktu yang dekat sekali sesudah terjadinya yang pertama itu. Angin itu lebih lembut dari sutera.a.(H. sehingga orang-orang yang ahli tamu sama berkumpul yang satu mengucapkan "Hai orang mukmin!" dan yang lain mengucapkan "Hai orang kafir!". Mereka tidak kenal apa itu kebaikan dan tidak tahu apa itu kemungkaran. "Nabi s. Tirmidzi.a. Rasulullah s.". mendidik anjing lebih baik daripada mendidik anak. Masa antara keduanya keluar lebih dahulu sebelum satunya. Manusia akan menyaksikannya. iman seseorang tidak berguna bagi dirinya yang tadinya belum pernah beriman. Allah"' di atas muka bumi ini". berkata. Abu Hurairah r. bersabda.w bersabda:"Sesungguhnya.. Cepat seperti burung yang terbang (untuk mengerjakan maksiat) dan jahat seperti binatang (pada akhlak mereka). Lalu syaitan menggoda mereka sambil berkata: "Kamu tidak mahu ikut akukah?".tidaklah bermanfaat Iman seseorang bagi dirinya yang belum beriman sebelum itu..Riwayat Muslim). : "Qiamat tidak akan tiba sehingga matahari terbit dari Barat.-( Riwayat Muslim)."Tidak akan terjadi kiamat sehingga tidak dikatakan "'Allah.• • • • • • • • • Huzaifah menjawab. sesiapa yang berada waktu itu akan mempercayainya tetapi itulah masanya dimana ".[Riwayat Bukhari. bahawasanya Rasulullah s.a. juga bagi mereka yang belum pernah berbuat baik dalam berimannya." . anak-anak zina semakin ramai. "Kalimat itu dapat menyelamatkan mereka daripada api neraka" (Huzaifah memperkatakan jawapan itu tiga kali). berkata...a. Allah swt akan mengutus angin (yang lembut) yang datang dari negeri Yaman. Kesalahan Manusia Seperti Kambing Berhati Serigala. bahawa Rasulullah s.. bahawa Rasulullah s..a. Ia tidak melalui seseorang yang beriman.Daripada Abu Dzar r. Orang-orang berkumpul ramai sekali.(Riwayat Muslim dan Abu Daud).s.a..(Riwayat Ahmad) Daripada Abu Hurairah r.a. berkata.a berkata. tidak ada rasa hormat kepada yang lebih tua. Binatang yang keluar sebagai tanda akan datangnya hari kiamat itu akan keluar dengan membawa cincin Nabi Sulaiman dan tongkat Nabi Musa a. dengan menggunakan cincin itu.Daripada Anas bin Malik r. sehingga ada orang yang membeli binatang tersebut. walaupun imannya hanya ada sebesar biji sawi kecuali ia akan mematikannya".w bersabda:.w. Tidak ada manusia yang menyebut nama Allah lagi di muka bumi. Ibnu Majah dan Hakim). bersabda:.".(Riwayat Muslim). pembeli itu ditanya: "Dari siapakah engkau membeli binatang ini?" Jawabnya: "Dari orang yang dicap hidungnya.". Apabila matahari terbit dari tempat terbenamnya. Lalu syaitan menyuruh mereka menyembah berhala..w bersabda: Apabila zaman (Kiamat) semakin hampir. Sesungguhnya tanda-tanda pertama dekatnya hari kiamat yang keluar ialah terbitnya matahari dari arah barat (Maghrib) dan keluarnya satu macam binatang ajaib di hadapan orang ramai di waktu siang hari. Tidak akan terjadi Hari Kiamat.a..- .

a. • Keluarnya Api Dari Hijjaz.: "Qiamat tidak akan berlaku sehingga punggung wanita-wanita Dhaus mengelilingi Zul-Khalasah."" .." . bersabda.a.. berkata bahawa Rasulullah s.a. Nabi s. maka kiamat bila-bila masa boleh terjadi.ud r. sama ada di waktu malam atau siang"."Tidak terjadi kiamat itu sehingga orang bersetubuh (berzina) seperti bersetubuh keldai di tengah jalan.w. "Si fulan dan fulan telah kena panah... : "Halilintar serta petir akan sering berlaku menjelang Qiamat sehingga seorang akan bertanya kepada orang ramai.w bersabda: Tidak akan tiba Hari Kiamat sehingga keluar api dari tanah Hijaz yang dapat menerangi unta-unta di Bushra.. kemudian di Barat dan yang ketiga di Semenanjung Arab."Seperti perempuan yang mengandung yang sudah cukup bulan.a. Musnad..(Riwayat Bukhari dan Muslim).. • Abu Hurairah r.id al-Khudri r.a.65].". • Keluarnya api dari Hijjaz menghalau manusia pada masa itu dari arah selatan Yaman ke utara negeri Syam.[Riwayat Bukhari.(H..Telah diriwayat dari Abu Sa'. Musnad. bersabda.Riwayat Muslim).". 3/268].Dari Abu Hurairah r. bahawasanya Rasulullah s. berkata. agar kita terhindar daripada kesesatan dengan meninggalkan kesalahan-kesalahan yang dinyatakan.w.a. • Abu Hurairah r.(H.Abdullah ibn Mas'. • Gempa bumi di timur..(H.a. Insya Allah. yang menderu di udara sehingga semua orang akan tercengang ke langit mendengarkannya. "Kefasihan boleh memukau. : "Qiamat tidak berlaku sehingga datang hujan lebat yang merosakkan sekelian tempat kediaman kecuali khemah-khemah. • Mengenai Manusia Yang Hidup Di Ambang Qiamat. • Jika keadaan sudah jadi seperti ini. Kitab al-Fitan.a. Kiamat diumpamakan seperti:. bersabda. Hadith ini bererti kaum itu akan murtad dan kembali menyembah berhala sehingga wanita mereka menyembah dan mengelilinginya dengan menggoyang-goyangkan tubuh mereka.. Mereka akan dikejutkan dengan tiupan yang keras sekali. manusia yang akan merasai qiamat semasa hidup ialah manusia yang terjahat dan mereka yang menjadikan kubur sebagai masjid.a. agar berjaya di dunia dan di akhirat.Saif Abdullah Al-Akmal Al-Jamal An-Nuur Al-Lail .a.a. Hadith dan mengamalkan sunnah-sunnah baginda s.. berkata bahawa beliau dengar Rasulullah s. Oleh.Riwayat Ahmad). "Daku telah mendengar Rasulullah s.w. bersabda...w. Keluarganya tidak tahu bilakah mereka akan dikejutkan dengan kelahiran anak yang dalam kandungannya. Di hari itu orang ramai tidak sempat berurusan dengan urusan masing-masing. barat dan semenanjung Arab. • *** Dhaus ialah suatu kaum di Yaman. • Peristiwa-peristiwa Di Ambang Qiamat.. 2/262].[Riwayat Ahmad.. Mereka percaya sesiapa menyembah atau mengelilinginya akan disucikan (khallasa). Gempa yang seumpama itu akan berlaku di Timur.[Riwayat Ahmad. maka akan terjadi dahulu gempa bumi yang besar dan amat dahsyat menenggelamkan manusia ke dalam perut bumi.[Riwayat Ahmad.w.Sebelum berlaku kehancuran alam ini. maka ketika itu Malaikat Israfil akan meniup sangkala tiupan yang pertama yang mengejutkan ke semua orang yang berada pada hari itu.w. Zul-Khalasah ialah rumah berhala di zaman Jahiliyyah.a. 8/182]." . • Sabda Rasulullah s.. Musnad. "Ada sesiapa di antara kamu yang dipanah petir pagi tadi?" Maka disahut. 3/64.. Oleh itu hendaklah kita meneliti wasiat Rasulullah SAW supaya mengikuti AlQuran.Riwayat Ibnu Hibban).

" * Riwayat Ahmad* . "Di antara tanda-tanda semakin dekatnya kiamat ialah duniaakan dikuasai oleh Luka' bin Luka' (orang yang bodoh dan hina). "Di antara tanda-tanda telah dekatnya hari kiamat ialah akan muncul pakaian-pakaian wanita dan apabila mereka memakainya keadaannya seperti telanjang.* Munculnya kekejian. Rasulullah s. "Sesungguhnya di antara tanda-tanda telah dekatnya hari kiamat ialah manusia tidak mahu mengucapkan salam kepada orang lain kecuali yang dikenalnya saja. Dari Auf b. iaitu penaklukan Baitulmuqaddis. "Pada akhir zaman akan terjadi tanah runtuh.Penaklukan Baitulmuqaddis. Maka pada zaman mereka inilah kiamat akan datang. Malik r. "Tidak akan datang hari kiamat sehingga Allah mengambil orang-orang yang baik dan ahli agama di muka bumi. "Wahai Rasulullah bila hal ini terjadi?" Baginda menjawab. "Tidak akan datang kiamat sehingga banyak perbuatan dan perkataan keji. Ada yang bertanya kepada Rasulullah." * Riwayat Ahmad dan Hakim* Ramai orang soleh meninggal dunia." Baginda menyebutkan salah satu di antaranya.w." * Sahih Muslim* Banyak wanita yang berpakaian tetapi hakikatnya telanjang.a* Bermaharajalela alat muzik. Maka orang yang paling baik ketika itu ialah orang yang beriman yang diapit oleh dua orang mulia" * Riwayat Thabrani* Mengucapkan salam kepada orang yang dikenalnya sahaja." * Riwayat Ahmad* Orang hina mendapat kedudukan terhormat." * Abu Hurairah r." * Sahih Bukhari* Zina bermaharajalela.a. rusuhan dan perubahan muka. "Di antara tanda-tanda telah dekatnya kiamat ialah manusia bermegah-megahan dalam mendirikan masjid" * Riwayat Nasai. yang seenaknya melakukan persetubuhan seperti himar (keldai). memutuskan hubungan silaturahim dan sikap yang buruk dalam tetangga.a. "Apabila telah bermaharajalela bunyi-bunyian (muzik) dan penyanyi-penyanyi wanita" * Ibnu Majah* Menghias masjid dan membanggakannya. "Dan tinggallah manusia-manusia yang buruk. memutuskan kerabat dan hubungan dengan tetangga tidak baik. telah bersabda: "Aku menghitung enam perkara menjelang hari kiamat. maka tiada yang tinggal padanya kecuali orang-orang yang hina dan buruk yang tidak mengetahui yang makruf dan tidak mengingkari kemungkaran.

a. ( ‫عن سهل بن سعد قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يشير بإصبعه التي تلي‬ ‫البهام والوسطى وهو يقول بعثت أنا والساعة هكذا‬ Ertinya : Saidina Sahl Bin Sa’ad r.w dilahirkan dan diutuskan untuk mengembangkan Islam . Ya benar sabda Baginda Rasulullah s." * Riwayat Thabrani* Banyak dusta dan tidak tepat dalam menyampaikan berita. "Pada akhir zaman akan muncul pembohong.a.w memberikan isyarat dengan dua jarinya ( merapatkan jari telunjuk dengan jari tengahnya ) seraya berkata : (( Aku dilahirkan dan saat hampirnya qiamat dengan kelahiranku itu adalah seperti dua batang jariku ini )) ~ Hadist sahih diriwayatkan oleh al-Imam Muslim rh . "Sesungguhnya sebelum datangnya hari kiamat akan banyak kesaksian palsu dan disembunyikan kesaksian yang benar" * Riwayat Ahmad* Negara Arab menjadi padang rumput dan sungai. ayat 1 .w itu sendiri HARI KIAMAT SUDAH SEMAKIN DEKAT DIRASAI . aku pernah mendengar Baginda Rasulullah s. tetapi menurut .w itu . kerana itu jauhkanlah dirimu dari mereka agar mereka tidak menyesatkanmu dan memfitnahmu" * Sahih Muslim* Banyak saksi palsu dan menyimpan kesaksian yang benar.Bulan sabit kelihatan besar. Hampir di sini bukanlah menurut perhitungan kita .pembohong besar yang datang kepadamu dengan membawa berita-berita yang belum pernah kamu dengar dan belum pernah didengar oleh bapa-bapa kamu sebelumnya.a berkata . Semenjak Baginda Rasulullah s.a.a. Al-Quran dan Hadist selalu menyatakan : ‫اقتربت الساعة وانشق القمر‬ Ertinya : “ Telah dekatlah saatnya qiamat dan telah terbelahlah bulan “[/color] ~ Surah al-Qamar .a.Pada akhir zaman nanti akan berlaku peperangan demi peperangan demi peperangan. memang semenjak kelahiran Baginda Rasulullah s. "Tidak akan datang hari kiamat sehingga negeri Arab kembali menjadi padang rumput dan sungai* Sahih Muslim* 1 . SUDAH SEMAKIN HAMPIR KEPADA KITA . "Di antara tanda-tanda telah dekatnya hari kiamat ialah menggelembung (membesarnya) bulan sabit.w bersabda sambil Baginda s. Oleh itu .

Baginda Rasulullah s. Baginda Rasulullah s.a. Benar atau tidak? Ya benar .a. Ya benar .w ada bersabda : G G ‫عن أبي نضرة قال كنا عند جابر بن عبد الله فقال يوشك أهل العراق أن ل يجبى إليهم قفيز ول درهم‬ G‫قلنا من أين ذاك قال من قبل العجم يمنعون ذاك ثم قال يوشك أهل الشأم أن ل يجبى إليهم دينار‬ ‫ول‬ G T ‫مدي قلنا من أين ذاك قال من قبل الروم ثم سكت هنية ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه‬ = G = ‫ه عددا‬T‫وسلم يكون في آخر أمتي خليفة يحثي المال حثي=ا ل يعد‬ .w menjawab : “ Peperangan demi peperangan demi peperangan “ ~ diulangi sebanyak 3 kali )) [/color] ~ Hadist diriwayakan oleh al-Imam Muslim rh ( Kitab al-Fitan wa Ashrot as-Sa’ah – 6310 ) dan al-Imam Ibnu Majah rh di dalam Kitab al-Fitan .Rasulullah berkata lagi yang mafhumnya: pada akhir zaman nanti ada padang pasir akan disuburkan dan tanam dengan tanam-tanaman. Baginda Rasulullah s.a bertanya : Apakah al-Harj itu wahai Rasulullah ? .a. tahun dan waktu .a .perhitungan Allah Ta’ala yang tidak “ terkesan “ dengan sebarang perubahan hari . Baginda Rasulullah s. Baginda s.w ada bersabda : ‫عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ل تقوم الساعة حتى تعود أرض العرب‬ = = ‫مروجا وأنهارا‬ Ertinya : Drp Saidina Abu Hurairah r.w pernah bersabda : (( “ Tidaklah akan berlakunya Hari Qiamat itu sehinggalah Tanah Arab ~ yang tandus ~ itu akan menjadi lembah yang subur dan diairi oleh sungai-sungai “ )) ~ Hadist diriwayatkan oleh al-Imam Muslim rh ( Kitab az-Zakah . 2. Hadist yang menceritakan perihal akan berlakunya peperangan demi peperangan itu ialah : ‫عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ل تقوم الساعة حتى يفيض‬ ‫المال وتظهر الفتن ويكثر الهرج قالوا وما الهرج يا رسول الله قال القتل القتل القتل ثلث=ا‬ Ertinya : Daripada Saidina Abu Hurairah r. Para sahabat r.a . Bab : Ashrot asSa’ah . Bab at-Targhib fi as-Sodaqah… ) dan al-Imam Ahmad ( Baqi Musnad al-Muktsirin ) Soalan Saudara Lagi : 3 . bulan .Rasulullah bersabda lagi yang mafhumnya: Pada akhir zaman nanti hampir tidak dapat masuk secupak gandum ke Iraq.a.a.w pernah bersabda : (( “ Tidaklah akan berlakunya Hari Qiamat sehinggalah melimpah-ruah harta-benda dan timbul fitnah ~ ujian terhadap keimanan ~ dan banyak pula berlaku “ al-Harj “ .

a menjawab : ( Tidak ! ) ~ Hadist diriwayatkan oleh al-Imam Muslim rh ( Kitab al-Fitan wa Ashrot as-Sa’ah : 6364 ) PENJELASAN HADIST : ( a ) ~ Hadist di atas adalah sungguhpun pada permulaannya adalah hadist mauquf ( kerana bersumber drp sahabat r. Kami bertanya ( kpd Saidina Jabir r. Saidina Jabir r.a seperti Saidina Jabir r.w ada bersabda : ‫ثم ستصالحون الروم صلحا آمنا حتى تغزوا أنتم وهم عدوا من ورائهم فتنصرون وتسلمون وتغنمون‬ ‫حتى تنزلوا بمرج فيقول قائل من الروم غلب الصليب ويقول قائل من المسلمين بل ا غلب‬ . Jawabnya : ( “ Disebabkan perbuatan Bangsa Asing .a terdiam seketika sehinggalah beliau r. Mereka berdua r. Jawab beliau r.a. Utara Jordan . halaman : 513 } .a dan kedua-dua orang rakannya di atas .w sendiri . para penduduk negara tersebut akan menjadi murtad dan tidak pula mahu membayar jizyah ataupun kharaj ~ pendapat ini lemah .a.a dia telah berkata : Kami pernah duduk bersama-sama dengan Saidina Jabir Bin ‘Abdullah r. Jilid 10. kemudian beliau r. Dia berkata lagi : Aku pun ( Saidina Jabir r.a. bukannya terus drp Baginda Nabi s. Kami bertanya lagi kepadanya : ( “ Bagaimanakah sampai boleh terjadi sebegitu pula ? “ ) .a ? ) . Kita juga percaya bahawa mereka berkata demikian ( di dalam hal ghaib ini ) kerana mereka sendiri pernah mendengarnya daripada lisan Baginda Rasulullah s. dan dia pernah berkata : ( “ Hampir-hampir nanti penduduk Iraq tidak akan dikumpulkan kepada mereka semangkuk biji-bijian ( makanan ) dan satu dirham pun “ ) .w pernah bersabda : Pada akhir umatku nanti ada seorang pemimpin yang menimbunkan hartanya bertimbun-timbun dan tidak dia mengiranya satu-persatu ) . maka mereka tidak lagi perlu membayar jizyah .a dan Saidina Abu al-‘Ala’ r. [b] ( 2 ) ~ Bangsa Asing dan Rom akan menakluk negara-negara itu di akhir zaman kelak lalu menghalang umat Islam lain menikmati harta-benda dan makanan negaranegara tersebut ~ ini adalah pendapat yang paling termasyhur .Rasulullah bersabda lagi yang mafhumnya: Kamu akan berdamai dengan kaum Rom lalu memerangi musuh di belakang kamu Jawapannya : Ya benar . Ini disebabkan kita percaya berita mengenai hal ghaib ( apa yang akan datang ) TIDAK AKAN DIREKA-CIPTA @ PANDAI-PANDAI SENDIRI oleh seorang sahabat r. Baginda Rasulullah s. Soalan Saudara Lagi : 4 . iaitu samada ( 1 ) ~ Mereka memeluk Islam . { Fathul Mun’iem Syarh Sahih al-Imam Muslim rh .a ) : “ Bagaimanakah sampai boleh terjadi begitu ? “ .Ertinya : Drp Saidina Abu Nadhrah r.w ) akan tetapi hadist ini diterima . Manakala pendapat 3 ~ pula .a : ( “ Itu disebabkan perbuatan Rom “ ) .a .a menyambung kata-katanya : ( “ Baginda Rasulullah s.a : ( Adakah kamu sangka pemimpin itu adalah Saidina ‘Umar Bin ‘Abdul ‘Aziz r.a .a berkata lagi : ( “ Hampir-hampir nanti penduduk negara Syam tidak akan dikumpulkan kepada mereka satu dinar sekalipun dan tidak juga semangkuk makanan “ ) .a. ( b ) ~ Terdapat beberapa huraian mengenai bagaimanakah para penduduk Iraq dan Syam ( Palestin . Mereka inilah yang menghalangnya memasuki Iraq “ ) . Lubnan dan Syiria ) terhalang daripada makanan dan harta-benda ataupun ( menurut satu pendapat lain ) negara-negara itu sendiri akan menghalang orang lain drp memiliki harta-benda dan makanan mereka .a ) bertanya kepada Saidina Abu Nadhrah r.

sehinggalah seseorang daripada pihak tentera Islam marah lalu menerpa kepada si lelaki ( Rom ) yang memegang salib itu dan membunuhnya . (Ayat renungan)"Islam mengharamkan riba. nanti akan ada seorang drp pihak Rom : “ Salib telah menang “ . Lelaki Islam itu pula dibunuh oleh mereka drp pasukan Rom .. tentera Islam pula segera mencapai senjata-senjata mereka dan memerangi Rom pula sehinggalah tentera Islam itu diberikan kemulian oleh Allah Ta’ala dengan anugerah mati syahid . berarti dia menang dan kita harus membayarnya secara teratur. Pasukan Rom itu tadi terus-menerus mengucapkan ucapan itu dan mengangkat salib mereka drp jauh . Kemudian . Halaman : 102 . Kemudian . " Asuransi? Bagaimana bisa?". kita sedang bertaruh dengan si pengelola tentang peristiwa/kejadian di masa akan datang (berarti hal yang gaib). sehinggalah apabila kamu sampai ke sebuah taman yang luas . Beirut ( 1993 ) . you harus kasih saya duit". mereka bikin perasuransian. manakala seorang pula drp tentera Islam akan berkata : “ Bahkan sebenarnya Allah lah yang telah menang “ . Terbitan : Muassasah ar-Risalah." Saya bertanya. Kalau kita tidak terkena musibah. Hadist : 6709 . you saya kasih duit.‫ويتداولونها وصليبهم من بعيد فيثور إليه رجل من المسلمين فيدقه ويثورون إلى كاسر صليبهم‬ ‫فيضربون عنقه ويثور المسلمون إلى أسلحتهم فيقتتلون فيكرم ا تلك العصابة بالشهادة فيأتون‬ ‫ملكهم فيقولون كفيناك جزيرة العرب فيجتمعون للملحمة فيأتون تحت ثمانين غاية تحت كل غاية اثنا‬ ‫عشر ألفا‬ Ertinya : (( …” kemudian kamu akan berbaik-baik dengan Bangsa Rom dan kamu serta Rom akan memerangi musuh di belakang mereka . Jilid : 15 . 000 tentera “[/color] ~ Sahih al-Imam Ibnu Hibban rh . kapal you tidak karam. Islam melarang perjudian. Tapi kalau rumah you tidak terbakar.. atau mobil you dirusak massa. atau kapal you karam. berasa aman dan memperolehi harta ghanimah . mobil you tidak rusak. Lalu kamu akan menang . kalau rumah you terbakar. atau you tetap sehat dan masih hidup. Pasukan Rom selepas itu pun balik dan menemui raja mereka dan berkata : “ Kami dah takluk Tanah Arab untuk tuanku ! “ . maka dia kalah dan dia harus membayar kekalahannya. mereka (Yahudi) bikin perbankan. Kalau kita kena musibah. Dengan kata lain. . lalu dia jawab "Dalam asuransi. tentera Rom itu pula berkumpul untuk menghadapi satu peperangan yang besar ( seperti Armageddon ~ menurut lagenda mereka ) dan akan datanglah mereka sebanyak 80 pasukan dan setiap pasukan itu ada 12. No. atau you kecelakaan/meninggal.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful