• “Kelak akan datang di akhir zaman segolongan manusia, di mana wajah-wajah mereka adalah wajah manusia, namun

hati mereka adalah hati syaitan; seperti serigala-serigala buas, tidak sedikit pun di hati mereka rasa belas kasihan. Mereka gemar menumpahkan darah dan tidak berhenti dari (melakukan) kekejian. Apabila kamu mengikuti mereka, maka mereka akan memperdaya kamu. Akan tetapi, apabila kamu menghindari mereka, maka mereka akan mencela kamu. Apabila berbicara dengan mereka, mereka akan membohongi kamu. Dan apabila kamu memeberinya kepercayaan, mereka akan mengkhianatinya. Anak kecil mereka jahil, pemuda mereka licik. Sementara yang tua tidak memnyuruh berbuat baik dan melarang yang yang mungkar. Mereka itu sentiasa membangga diri dalam kehinaan. Dan meminta apa yang ada pada mereka bererti kesusahan. Orang yang santun di tengah mereka adalah sesat, dan orang yang menyuruh kepada perbauatan ma’ruf malah menjadi tertuduh. Orang beriman di kalangan mereka adalah lemah, sedangkan orang fasiq menjadi mulia. Sunnah di tengah mereka adalah bida’ah, sedangkan bida’ah itu sendiri adalah sunnah. Maka ketika itu mereka dikuasai oleh orang-orang paling jahat di antara mereka. Sedangkan orang pilihan apabila ia menyeru, pasti tidak akan dihiraukan.” (Hadith Riwayat Thabrani- Kitab Al-Mu’jam Al-Kabir) • • Menentang kaum memakai kasut dari bulu;-Abu Hurairah r.a. berkata bahawa Rasulullah s.a.w bersabda: Tidak akan tiba hari kiamat, sehingga kamu sekelian (Umat Islam) memerangi suatu kaum yang kasutnya dibuat dari bulu. Dan tidak akan tiba hari kiamat sehingga kamu memerangi kaum yang wajahnya bagaikan perisai yang diratakan;- (Muttafaq Alaih);- (Fakta Sejarah:- 1916 Orang Arab Memerangi Orang Turki). • Bencana Yang Menimpa Umat Manusia Di Akhir Zaman;- Abdullah ibn Umar berkata, Rasulullah s.a.w. telah menghampiri kami lalu bersabda: "Wahai Muhajirin, kamu akan ditimpa 5 bencana; semoga Allah tidak mengizinkan kamu hidup untuk menyaksikannya: (1) Apabila zina berleluasa, ketahuilah bahawa ia tidak berlaku tanpa ditimpa penyakit-penyakit baru yang tidak pernah diketahui/dialami oleh manusia sebelumnya. (2) Apabila manusia menipu dalam timbangan, ia tidak berlaku tanpa ditimpa kemarau dan kebuluran ke atas orang ramai serta ditindas oleh pemerintah mereka. (3) Apabila manusia tidak memberi zakat, ketahuilah bahawa hujan akan tertahan ke atas mereka. (4) Apabila manusia memutuskan perjanjian mereka dengan Allah dan RasulNya, ketahuilah bahawa Allah akan menghantar musuh kepada mereka untuk merampas kepunyaan mereka. (5) Apabila pemerintah mereka tidak memerintah mengikut Kitabullah, ketahuilah bahawa Allah SWT akan pecah-belahkan mereka dan menjadikan mereka berbalahan sesama mereka.";- (Riwayat Ibn Majah, Kitab al-Fitan (Hadith 4019), 2/ 1332).;- (Fakta Sejarah;- 1919-1923: Keruntuhan Empayar Uthmaniah; 1932: Arab Saudi menjadi sebuah kerajaan tunggal, Iraq, Syria, Jordan terpecah daripada negara Arab Saudi; 1948 May Negara Israel dibentuk; 1948-1949: Perang Pertama Arab-Israel; 1962-1970: Perang Yaman; Bahrain, Qatar dan Kesatuan Emeriah Arab Bersatu terkeluar daripada Arab Saudi; 1973 Perang Arab-Israel KeEmpat 4.) • Tentera al-Harith ibn Harran;- Ali r.a berkata bahawa Nabi s.a.w. bersabda: "Dari negeri di balik sungai (Wara-un-Nahr) akan keluar seorang lelaki bernama alHarith ibn Harran bersama tenteranya yang dipimpin oleh seorang bernama

Mansur. Beliau akan membuka watan (atau kediaman) bagi keluarga Muhammad sebagaimana kaum Quraish mendirikan watan bagi Rasulullah s.a.w. Setiap orang Mukmin wajib membantunya atau menyahut seruannya.";- [ Riwayat Abu daud, Kitab al-Mahdi].;- (Fakta Sejarah;- 1969: Yasser Arafat menjadi ketua 'Palestinian Liberation Organization' dan di tahun yang sama terbentuklah perajurit-perajurit tentera menentang keganasan). • Abdullah ibn Harith ibn Juz'; al-Zubaidi berkata, bahawa Nabi s.a.w bersabda: Akan keluar manusia dari arah Timur yang akan membuka jalan (membantu alMahdi).";- [ Riwayat Ibn Majah, Kitab al-Fitan (Hadith 3088) ]. • Abdullah r.a. berkata, "Ketika kami bersama Baginda s.a.w, beberapa pemuda dari Banu Hashim datang kepada kami. Apabila Baginda melihat mereka, mengalir air mata Baginda dan berubah wajahnya. Melihat demikian kami amat terharu." Baginda bersabda;" Kami adalah keluarga yang Allah pilih akhirat daripada dunia. Ahlul bait akan diuji selepas kewafatanku dan akan dianiaya sehingga datang pembawa panji-panji hitam dari timur, yang menyeru manusia membuat kebaikan tetapi ditentang. Mereka akan diperangi dan mencapai kemenangan sehingga manusia tunduk tetapi mereka enggan menerima pemerintahan lalu mereka menyerahkan kuasa kepada seorang dari ahli baitku. Kemudian bumi akan dipenuhi keadilan sebagaimana ia dipenuhi kezaliman sebelumnya. Jika ada di antara kamu yang hidup untuk menyaksikan peristiwa ini, hendaklah kamu pergi kepadanya walaupun terpaksa merangkak di atas salji.";- [ Riwayat Ibn Majah, Kitab al-Fitan (Hadith 4082)]. • Ummu Salamah r.a melaporkan bahawa Rasulullah s.a.w. bersabda: "Manusia akan berbalah setelah kewafatan seorang Khalifah. Seorang lelaki dari Madinah akan melarikan dirinya ke Mekah. Beberapa orang Mekah akan memaksa beliau agar menerima bai';ah (taat setia) mereka kepada beliau di antara Rukn dan al-Maqam. Satu pasukan tentera dari Sham akan dihantar menentang beliau dan mereka akan ditelan bumi di Baida'; (padang pasir di antara Mekah dan Madinah). Apabila diketahui manusia, mereka datang berbondong dari Sham dan Iraq untuk membai';ah beliau. Kemudian muncul pula seorang dari Kaum Quraish yang ibunya dari suku Kalb, menentang beliau dan akan ditewaskan; peperangan tersebut dinamakan Perang Kalb. Mereka yang tidak menyaksikan ghanimah peperangan itu adalah malang. Al-Mahdi akan membahagi-bahagikannya dan memerintah mengikut Sunnah Baginda s.a.w. Kemudian beliau wafat dan Kaum Muslimin akan menyembahyangkan beliau.";- [ Riwayat Abu Daud, Kitab Al-Mahdi].(Fakta Sejarah;- 1975 Terbunuhnya Raja Faisal, Raja Arab Saudi; Bermulanya Perang Lubnan). • Thauban r.a berkata, Nabi s.a.w bersabda: "Akan berbunuhan tiga 3 orang, merebut khazanah kamu (khazanah di Ka';bah). Mereka semua adalah anak khalifah dan tidak seorang pun yang berjaya menguasai khazanah itu. Kemudian akan keluar panji-panji hitam dari timur dan akan membunuh mereka." Baginda kemudian bersabda sesuatu yang daku tidak ingat, dan "Jika kamu menemui beliau, pergi dan berbai';ah kepadanya walaupun kamu terpaksa merangkak di atas salji kerana beliau adalah Al-Mahdi, Khalifah Allah.";- [ Riwayat Ibn Majah, Kitab al-Fitan (Hadith 4084)].

• Bahaya 30 Para Dajjal Sang Pendusta;- Dari Abu Hurairah r.a. berkata bahawa Rasulullah s.a.w. bersabda: "Tidak akan terjadi Hari Kiamat sebelum dimunculkan para dajjal sang pendusta, yang jumlahnya hampir mendekati tiga puluhan 30an, di mana masing-masing mengaku; bahawa dirinya adalah Rasul Allah.";- (Riwayat Muslim). • Bahaya Para Dajjal Membawa Ajaran Yang Belum Pernah Didengar;- Abu Hurairah r.a. berkata, Nabi s.a.w. bersabda, : "Akan keluar dajjal dan khazzab di kalangan umatku. Mereka akan berkata sesuatu yang baru di mana kamu dan bapa-bapa kamu belum pernah mendengarnya. Awasilah mereka dan jagalah diri kamu daripada disesatkan oleh mereka."";- [Musnad Ahmad, 20/349]. • Bahaya Golongan Pendusta Di Bidang Hadith;- Dari Abu Hurairah r.a. berkata bahawa Rasulullah s.a.w. bersabda: "Kelak akan ada di antara generasi akhir dari umatku orang-orang yang meriwayatkan kepada kamu hadis yang belum pernah -; juga bapa-bapa kamu - mendengarnya. Untuk itu, hindarilah mereka.";- (Riwayat Muslim). • Kesilapan Manusia Di Zaman Kekeliruan;- Anas ibn Malik berkata, "Nabi s.a.w. bersabda: "Zaman Dajjal adalah zaman kekeliruan. Manusia akan percaya pendusta dan tidak percaya orang yang berkata benar. Manusia tidak percaya orang yang amanah dan mempercayai orang yang khianat. Dan Ruwaibidhah akan diberi perhatian." Sahabat bertanya "Siapakah Ruwaibidhah itu?" Sabda Baginda, "Orang-orang yang menentang Allah yang diberi penghargaan untuk berucap kepada masyarakat.";- [Musnad Ahmad, 3/220]. • Bahaya Tujuh Puluh 70 Penyeru Neraka Jahannam;- Ibn Umar r.a. berkata, "Daku mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda, :"Di kalangan umat ku akan ada 70 Penyeru, yang mengajak manusia kepada neraka jahannam. Daku boleh beritahu nama mereka dan kaum mereka jika daku mahu." • Bahaya Munculnya Golongan Yang Engkar Pada As-sunnah;- Dari Abu Hurairah r.a. bahawa Rasulullah s.a.w bersabda: Akan datang suatu kaum yang mematikan (menolak untuk menggunakan dasar) as-sunnah dan menyangkal tentang agama. Maka atas merekalah laknat Allah, laknat orang-orang yang melaknat, laknat Malaikat serta laknat semua manusia;- (Riwayat Ad Dailami). • Kesilapan Golongan Anti Hadith;-Daripada Miqdam bin Ma'dikariba r.a. berkata: Bahawasanya Rasulullah s.a.w. bersabda, "Hampir tiba suatu masa di mana seorang lelaki yang sedang duduk bersandar di atas katilnya, lalu disampaikan orang kepadanya sebuah hadis daripada hadisku maka ia berkata : "Pegangan kami dan kamu hanyalah kitabullah (al-Quran) sahaja. Apa yang dihalalkan oleh alQuran kami halalkan. Dan apa yang ia haramkan kami haramkan". Kemudian Nabi s.a.w. melanjutkan sabdanya: "Padahal apa yang diharamkan oleh Rasulullah s.a.w. samalah hukumnya dengan apa yang diharamkan oleh Allah s.w.t.";(Riwayat Abu Daud). • Kebanggaan Masyarakat Dengan Membina Masjid;- Daripada Anas bin Malik r.a.

suatu kaum yang terdiri dari orangorang muda yang masih mentah fikirannya (cetek faham agamanya). ".w bersabda: Kelak akan muncul di antara umatku suatu kaum yang membaca Al-Quran bukan seperti lazimnya kamu membaca. Pada hakikatnya mereka telah keluar agama seperti anak panah yang lepas dari busurnya. bahawa Nabi s.. • Kesilapan Ahli Ibadah Yang Jahil Dan Qari Yang Fasik. berkata. bersabda: Tidak akan tiba hari kiamat. • Menunjuk-Nunjuk Ketika Berdoa. Allah tidak memerlukan mereka. dan sembahyangmu jauh berbeza dengan cara mereka bersembahyang.a. tetapi iman mereka masih lemah. kelak akan mendapat pahala di hari kiamat.. bahawa Rasulullah s.a.Daripada Sa'ad bin Abi Waqash r. Di mana sahaja kamu dapat menemuinya.a.a.a bahawa Rasulullah s..berkata bahawa Rasulullah s..(Riwayat Hakim).Daripada Anas r.. bagaikan anak panah yang lepas dari busurnya.(Riwayat Ahmad).id Al-Kudri r. Bacaan mereka itu tidak melebihi kerongkongnya (tidak sampai meresap ke dalam hati).a.(Riwayat Ibnu 'Adi). • Merasa Rendah Dalam Ibadah..a. • Golongan yang menjadikan lidahnya sebagai alat untuk mencari makan.Ali bin Thalib r.Dari Abu Sa'.a. maka hapuskanlah mereka itu.a. • Bahaya Ramai Orang Muda Menyebut Dalil Agama. Dan janganlah kamu duduk bersama mereka (pada waktu dalam masjid).. amal perbuatanmu jika dibandingkan dengan perbuatan mereka dan puasa-mu jika dibanding dengan . kamu merasa rendah dalam melakukan solat dibanding dengan mereka.w.(Riwayat Abu Dawud).w. Mereka banyak mengucapkan perkataan Khairil Bariyah (firman Allah dan hadis Rasul)..a.(Riwayat Ahmad). akan ada ahli ibadah yang bodoh dan para qari yang fasik..w. • Kesilapan Menggunakan Al-Quran Sebagai Alat Propaganda. bersabda: " Kelak akan terdapat kaum yang berlebih-lebih (menunjuk-nunjuk) dalam berdoa ".w. bersabda: Kelak. Mereka itu sebenarnya keluar dari Islam. sebelum muncul suatu golongan yang mencari makan melalui lidah-lidah mereka.-(Riwayat Bukhari dan Muslim).. Mereka membaca Al-Quran dengan mengira bahawa Al-Quran itu sebagai alat propaganda mereka.a. percakapan mereka dalam masjid hanyalah mengenai urusan dunia semata.a. berkata bahawa beliau mendengar Rasulullah s. siapa yang dapat menghapus mereka. ia berkata bahawa Rasulullah s.w.(Riwayat Muslim). di akhir zaman. seperti sapi yang makan dengan lidah-lidahnya. telah bersabda: "Akan muncul di akhir zaman nanti. padahal Al-Quran itu berisi peringatan yang harus mereka junjung. bersabda: Akan datang kepada manusia suatu masa.Rasulullah s. sehingga manusia bermegah-megah dan berlebih-lebihan dalam urusan masjid.a..w bersabda: Tidak akan terjadi kiamat. berkata bahawa Rasulullah s.a.Dari Anas bin Malik r.w bersabda: Akan muncul di antara kamu suatu kaum. • Kesilapan Masjid Menjadi Tempat Urusan Dunia Sahaja.Dari Saad r.

• Bahaya Ulat-ulat Qurra'.a. berkata: Rasulullah s.(Riwayat Ibnu Majah).Dari Abu Umamah r.(Riwayat Abu Nu'.w bersabda: Sesungguhnya nanti selepas peninggalanku akan terjadi. bahawa Rasulullah s. tetapi berlumba-lumba dalam senarnya. mereka berkata:"Kami datang kepada para Raja (pemimpin). para imam mengakhirkan solat dari waktunya.a. tidak ada bekas apa-apanya juga di kayunya tidak ada apa-apanya juga di bulunya tidak terdapat apa-apa. Oleh kerana itu hendaklah kamu mengerjakan solat tepat pada waktunya. biar kami memperoleh keduniaan mereka dan kami tidak akan mencampurkan mereka dengan agama kami.... sehingga orang yang alim ( cendikiawan ) pun akan menjadi bingung (dengan sebab fitnah itu)"..puasa mereka. sedang hati mereka laksana hati serigala. lidah mereka lebih manis berbanding gula.. • Kesilapan Menggadaikan Agama Kerana Dunia.(Riwayat Tirmidzi).w bersabda: Kelak pada akhir zaman akan ada ulat-ulat qurra'. maka bersolatlah kamu." Tidak terjadi hal yang demikian itu. seperti (umpamanya) tidak akan dapat dipungut dari pohon yang berduri melainkan duri.a berkata bahawa Rasulullah s..w. berfirman kepada mereka: "Apakah kamu tertipu dengan kelembutan Ku?. bersabda: "Sungguh akan terlepas pegangan Islam satu demi satu.(Riwayat Thabrani). Allah s.. • Nasihat Kejadian Imam Yang Melambatkan Waktu Solat.. Mereka menunjukkan kepada orang lain pakaian yang dibuat daripada kulit kambing (berpura-pura zuhud dari dunia) untuk mendapat simpati orang ramai.a. Mereka sebenarnya keluar dari agama bagaikan anak panah yang terlepas dari busurnya. • Kesilapan Ulama Yang Merugikan Umat Dan Agama.a. Setiap terlepas .a bahawa Rasulullah s. • Bahaya Terlepasnya Islam Satu Demi Satu.-Daripada Abu Hurairah r.Abdullah bin Abbas r.(Riwayat Tirmidzi). dan percakapan mereka lebih manis daripada gula. bersabda: "Akan timbul di akhir zaman orang-orang yang mencari keuntungan dunia dengan menjual agama.w.w.Dari Ibnu Ame r. (ahli baca Al-Quran).Rasulullah s.t.. tidak akan dapat diambil manfaat dari mendekatkan diri kepada mereka itu melainkan beberapa kesalahan belaka. Demi kebesaran Ku.Dari Umamah Al-Bahili dari Nabi s. • Kesalahan Menipu Daya Dengan Bertopengkan Agama. Aku bersumpah akan menurunkan suatu fitnah yang akan terjadi di kalangan mereka sendiri. jika di hujung panah dilihat.".(Riwayat Bukhari dan Muslim). hendaklah ia berlindung kepada Allah dari mereka. Demikian pula.w.a.a. Padahal hati mereka adalah hati serigala (mempunyai tujuan-tujuan yang jahat). bersabda: Akan tampil di akhir zaman manusia-manusia yang melakukan tipu daya dengan memakai topeng agama. Barangsiapa yang berada pada masa itu.. Mereka menyuruh manusia memakai pakaian yang dibuat dari bulu domba (bulu kambing) yang halus.a. Ataukah kamu terlampau berani berbohong kepada Ku?.w bersabda: Sesungguhnya akan terdapat (akan ada) orang-orang dari umatku yang pandai (amat faham dan ahli) tentang urusan agama dan membaca Al-Quran. Jika kamu datang bersama mereka untuk mengerjakan solat.a. Mereka membaca Al-Quran tetapi tidak sampai melalui tenggoroknya.aim)..

w.. Masjid-masjidnya cantik dan megah.-Daripada Abu Hurairah r. datang kepada manusia suatu zaman. (6) hasut menghasut sehingga jadi zalim menzalimi".. sehingga jikalau mereka masuk ke lubang biawak pun kamu akan mengikuti mereka.a. maka orang-orang akan berebutan untuk bergantung kepada yang lain.w.w bersabda. dari mereka (ulama') itu akan muncul bermacam-macam fitnah.w bersabda: Nanti dalam waktu tidak lama. ilmu pada urusan orang yang terendah di kalangan kamu dan kuasa dimiliki oleh orang yang rosak di kalangan kamu..bersabda: Kelak akan ada orangorang dari Umatku (Islam) memakan berbagai macam makanan dan memakai berbagai pakaian.. Apabila zina berleluasa di kalangan pemimpin kamu.a. banyak berbicara tanpa difikirkan dahulu apa sebetulnya yang dibicarakan itu.a. "Penyakit-penyakit itu ialah (1) terlalu banyak seronok. (2) terlalu mewah. Ulama' mereka adalah yang paling jahat di antara yang ada di bawah langit." Sahabat bertanya."". juga Kitab al-Fitan (Hadith 4015). Tidak Dipedulikan.-Daripada Abu Sa'...(Riwayat Thabrani dan Abu Nu'aim). berkata bahawa Rasulullah s.".w.a.[Riwayat Ibnu Majah. 'Ya Allah! Jangan kau temukan aku dan mudahmudahan kamu (sahabat) tidak bertemu dengan suatu masa di mana para ulama .Anas ibn Malik r. sehasta demi sehasta. bersabda: "Kamu akan mengikuti jejak langkah umat-umat sebelum kamu.a. Sahabat bertanya.(Riwayat Hakim). bersabda: "Apa yang telah berlaku kepada Bani Israel..salah satu pegangan. bahawa Nabi s.w. bahawasanya Rasulullah s. "Apakah penyakit-penyakit umat-umat terdahulu itu?" Nabi s. (5) saling memarahi. "Ya Rasulullah. Pakaian dan Banyak Bicara Sebelum Difikirkan.a. "Ya Rasulullah! Apakah Yahudi dan Nasrani yang kau maksudkan?" Nabi s.a. (apa akibat) apabila kami berhenti menyeru kebaikan dan mencegah kemungkaran?" Nabi s. tetapi sunyi daripada petunjuk.].. sejengkal demi sejengkal. • Bahaya Akibat Berhenti Menyeru Kebaikan Dan Mencegah Kemungkaran.(Riwayat Baihaqi). "Ditanya kepada Nabi s.(Riwayat Muslim) • Bahaya Berbagai Macam Makanan. • Bahaya Ulama'.Dari Ali r.w. • Bahaya Ulama'. berkata: Rasulullah s. 2/1331.a.a.a. (3) menghimpun harta sebanyak mungkin. • Kesilapan Umat Islam Mengikuti Langkah-Langkah Yahudi Dan Nasrani. Daripada Abu Umamah r.w.a.w.id Al-Khudri ra. "Siapa lagi kalau bukan mereka".a. menjawab. akan berlaku kepada kamu. dan tidak ada yang tinggal daripada Al-Quran kecuali hanya huruf dan tulisannya sahaja. Musnad Ahmad 3/187. bersabda: "Umat ku akan ditimpa penyakit-penyakit yang pernah menimpa umat-umat dahulu". • Bahaya Terjangkit Penyakit Umat-umat Dahulu. dan fitnah itu akan kembali kepada lingkungan mereka itu sendiri (umat Islam). Adapun yang pertama kali terlepas itu adalah persoalan hukum. Yang Menyebar Fitnah.(Riwayat Ahmad).a. katanya: Aku mendengar RasuIullah s. (4) tipu menipu dalam merebut harta benda dunia.a. di mana agama Islam tidak tinggal kecuali hanya namanya sahaja. berkata.-Daripada Sahl bin Saad as-Saaidi r. berkata. maka itulah seburuk-buruk manusia dari sebahagian Umatku (Islam). sedangkan yang terakhir adalah perkara solat. menjawab.

(Riwayat Ibnu Majah). orang ramai berdiri tegak beberapa masa. Maka apabila pemimpin yang jahil itu ditanya.(Riwayat Thabran). berkata: Aku mendengar Rasulullah s.(Riwayat Thabrani). bahawa Rasulullah s.(Riwayat Muslim) • Al-Quran Hanya Tinggal Tulisannya Sahaja.". Masjid-masjid indah dan megah. di mana agama Islam hanya tinggal namanya sahaja. berkata.w. Maka apabila sudah ditiadakan alim ulama.. bersabda: "Kelak akan datang di akhir zaman segolongan manusia. • Orang Yang Baik Berkurangan Sedang Yang Jahat Bertambah Banyak. berkata. Apabila berbicara dengan kamu.Dari Ibnu Abbas r.(Riwayat Ahmad). bersabda: "Lagi akan datang suatu zaman.(Riwayat Baihaqi).Dari Ali r. berkata: Aku mendengar Rasulullah s. lidah mereka seperti lidah orang Arab (pada fasihnya). aku mendengar Rasulullah s.a. Dari mereka (ulama) itu akan muncul berbagai-bagai fitnah dan fitnah itu akan kembali ke lingkungan mereka sendiri (umat Islam).. maka mereka akan mengkhianati kepercayaan yang kamu berikan. menghilangkan ilmu itu dengan mematikan alim ulama. tidak mencabut (menghilangkan) akan ilmu itu dengan sekaligus dari (dada) manusia. mereka akan berfatwa tanpa ilmu pengetahuan. bersabda: "Tidak akan berlaku hari qiamat sehingga anak seseorang menjadi punca kemarahan (bagi ibu bapanya) dan hujan akan menjadi panas (hujan akan berkurang dan cuaca akan menjadi panas) dan akan bertambah ramai orang yang tercela dan akan berkurangan orang yang baik dan anak-anak menjadi berani melawan orang-orang tua dan orang yang jahat berani melawan orang-orang baik". • Ketiadaan Imam Yang Layak Untuk Solat Berjemaah.w..w..a bahawa Rasulullah s. • Bahaya Akan Ilmu Agama Beransur-ansur Hilang.w. tidak ada sedikit pun di hati mereka belas kasihan. Apabila kamu mengikuti mereka. • Golongan Kaum Yang Meminum Ayat-Ayat Al-Quran. maka mereka akan mencela kamu. namun hati mereka adalah hati syaitan.."Bahawasanya Allah s. di mana wajah-wajah mereka adalah wajah manusia.Dari Uqbah bin Amir r. bahawa Rasulullah s.a.w.t. maka mereka akan membohongi kamu. • Kesalahan Manusia Yang Berhati Syaitan. orang ramai akan memilih orang-orang yang jahil sebagai pemimpin mereka..w bersabda: Kelak akan muncul suatu kaum dari umatku.w.a. Mereka gemar menumpahkan darah dan tidak pernah berhenti dari melakukan kekejian.a. tetapi sunyi daripada petunjuk. Anak kecil . Mereka sesat dan menyesatkan orang lain..w.t. Ulama mereka adalah yang paling jahat di antaranya yang ada di bawah langit. Mereka tidak dapat memulakan sembahyang berjamaah kerana tidak mendapatkan orang yang boleh menjadi imam".Dan apabila kamu memberinya kepercayaan. Tetapi Allah s. maka mereka akan memperdaya kamu.a.a. dan dari Al-Quran hanya tinggal huruf dan tulisannya sahaja. dan orang yang penyantun sudah tidak disegani lagi.a.a.a.sudah tidak diikut lagi. Akan tetapi apabila kamu menghindar dari mereka. bersabda.-Daripada Abdullah bin Amr bin 'ash r. Mereka meminum Al-Quran seperti meminum susu.a.-Daripada Salamah binti alHurr r.a.. Hati mereka seperti hati orang Ajam (pada fasiqnya). bersabda: Hampir datang suatu zaman.. seperti serigala-serigala yang buas." .-Daripada Aisyah r..

kecabulan. sedangkan orang fasik menjadi mulia. pengkhianatan dan sebagainya). . Barangsiapa mendapati (berada) pada masa itu.Abu Hurairah r.w.(Riwayat Hakim). Sedangkan orang pilihan apabila ia menyeru. Nabi s. suatu masa. suatu masa di mana seseorang dihadapkan pada dua pilihan antara kelemahan dan kemaksiatan (kejahatan. • Kesilapan Menyalahgunakan Takdir. bersabda: "Dahulukanlah amal soleh di mana pada waktu itu akan terjadi huru-hara dahsyat bagaikan malam yang gelap gelita.a. bersabda: " Kelak akan datang atas umatku. Sunnah di tengah mereka menjadi bidaah. • Dilema Antara Berbuat Maksiat Dan Meninggalkannya.Dari Anas r.. sementara yang tua tidak menyuruh berbuat baik dan melarang yang mungkar..a. Musnad. Dan menjadi Mukmin di petang hari.a berkata bahawa Rasulullah s. • Jalan Penghindaran Daripada Melakukan Maksiat dan Penyelewengan.". Mereka itu sentiasa membanggakan diri dalam kehinaan..w..(Riwayat Turmidzi) • Ujian Iman Yang Berat Tidak Mengatasi Amal Soleh.w.[Riwayat Ahmad.(Riwayat Thabrani). bersabda: Apabila akhir zaman. Dan meminta apa yang ada pada mereka bererti kesusahan.a. adalah kekuatan agama manusia terletak pada dinar dan dirham (harta). 2/358. berkata bahawa Rasulullah s. sedangkan bidaah itu sendiri adalah sunnah.. Kala itu seseorang menjadi Mukmin di pagi hari. berkata.mereka bodoh...a. pasti tidak akan dihiraukan.-Rasulullah s. hendaklah ia memilih kelemahan dan meninggalkan kecabulan (penyelewengan) ".a.w. Orang yang sopan-santun di tengah mereka adalah sesat.Dari Abu Hurairah r.a berkata bahawa Rasulullah s.' Orang yang menentang pendapat mereka pada zaman itu bagaikan orang yang menghunus pedangnya dalam jihad fisabilillah. bersabda: "Akan datang atas manusia... pemuda mereka licik. dan orang yang menyuruh kepada perbuatan ma'. berbalik menjadi kafir memasuki pagi hari.w.]. Ia menjual agamanya dengan keduniaan" . lalu pagi harinya menjadi mukmin. • Orang Yang Rosak Akhlak. atau petang harinya kafir. • Kekuatan Agama Manusia Terletak Pada Dinar dan Dirham (harta)."'.. sehingga orang berani berdusta dan bersumpah.a. orang beriman di kalangan mereka adalah lemah. bersabda: Mendekati hari kiamat akan terdapat berbagai macam fitnah laksana bahagian malam yang gelap-gelita.(Riwayat Tirmidzi).w.(Riwayat Muslim).-Dari Jabir r. bahawa Rasulullah s. Maka ketika itulah mereka dikuasai oleh orang-orang paling jahat di antara mereka.Abu Hurairah r. Orang-orang pun akan menjual agamanya dengan harta benda duniawi.a. • Bahaya Fitnah Bagaikan Malam Yang Gelap-Gelita.Daripada Anas bin Malik r.a.a. seseorang pada pagi harinya beriman lalu pada petang harinya menjadi kafir. bersabda: "Dunia ini tidak akan Qiamat selagi orang yang paling seronok ialah orang yang rosak akhlak anak kepada orang yang rosak akhlak. berbalik menjadi kafir memasuki petang hari.a. yang mereka tidak sanggup lagi mencari penghasilan kecuali dengan jalan maksiat (antara lain penyelewengan).a. bahawa Rasulullah s.w bersabda: '"Kelak pada akhir zaman ada suatu golongan yang berbuat maksiat kalau ditanya mereka berkata' Allahlah yang mentakdirkan perbuatan itu kami lakukan.ruf malah menjadi tertuduh.".

a. pernah memberitahu kami dua 2 buah hadis (mengenai dua kejadian yang akan berlaku). maka pihak yang bertugaslah yang akan menggembalikannya kepada ku (maksudnya jika dia seorang Nasrani atau Yahudi maka orang yang memegang kekuasaan / pemerintahlah yang dapat membantu aku untuk mendapatkan semua hak-hak ku daripadanya. kemudian menggelembunglah ia dan engkau melihat ia meninggi.Mu'az bin Jabal berkata bahawa Rasulullah s. Selanjutnya Rasulullah saw. padahal tidak ada apa-apa". menceritakan hadis ini beliau mengambil sebiji batu kecil (batu kerikil) Ialu menggilingkannya dengan kakinya. "Rasulullah s. di mana orang tidak lagi mempedulikan apa yang diperolehnya apakah itu usaha yang halal atau yang haram".ah (berjual beli). berkata bahawa Rasulullah s. katanya." Baginda ditanya: "Ya."Kemudian berpagi-pagi (jadiIah) orang ramai berjual beli. maka agamanyalah yang akan mengembalikan kepada ku (maksudnya agamanyalah yang dapat menahannya dari khianat). lalu diambillah amanah itu dari dalam hatinya. yang tidak peduli lagi seseorang di zaman itu dari mana harta diambil. Maka orang-orang itu lalu mengetahuinya melalui panduan al-Quran dan mengetahuinya melalui panduan as-Sunnah.-Daripada Huzaifah bin AI-Yaman r.. maka tinggallah bekasnya seperti lepuh di tangan (menggelembung di tangan dari bekas bekerja berat seperti menggunakan kapak atau cangkul).a. (apakah yang diambilnya itu halal atau haram)". bersabda: Akan datang kepada manusia suatu masa.a.(Riwayat An Nasa'i). Kemudian ia tertidur pula. menceritakan kepada kami tentang hilangnya amanah." "Maka sesungguhnya telah sampai masanya saya pun tidak memperdulikan manakah di antara kamu semua yang saya hendak bermubaya'. Sedangkan jika telah menjadi bentuk suap.• • • • maka apabila masa itu sudah terjadi (timbul).(Riwayat Bukhari dan Muslim). kemudian tertinggallah bekasnya seperti bekas yang ringan sahaja. "Seseorang itu tidur sekali tidur..) Ada pun pada hari ini maka saya tidak pernah berjual beli dengan kamu semua kecuali dengan Fulan dan Fulan (orang-orang tertentu sahaja)". Ialu beliau bersabda. memberitahu bahawasanya amanat itu turun ke dalam lubuk hati orang-orang yang tertentu. Kesilapan Orang Tidak Lagi Mempedulikan Harta Halal Atau Haram. alangkah pula cerdik otaknya.(Riwayat Ad Dailami).Daripada Abu Hurairah r. Ketika Rasulullah saw. "Alangkah tekunnya dalam bekerja. Dan jikalau ia seorang Nasrani atau Yahudi.a. Jadi seperti bara api yang kau gillingkan dengan kaki mu. bersabda: Ambillah pemberian. Kesilapan Zaman Di Mana Halal Dan Haram Dianggap Sama Oleh Manusia. di mana kala itu seseorang tidak lagi memperdulikan dari mana ia memperolehi hartanya.. lalu diambillah amanah itu dari dalam hatinya.w bersabda: "Akan datang kepada manusia suatu zaman. hendaklah kamu lari menghindari perbuatan itu. maka hampir sahaja tiada ada seorang juga pun yang suka menunaikan amanah. Rasulullah saw.. Jikalau ia seorang Islam. selama itu berbentuk sebuah pemberian.w. alangkah indahnya pekerjaannya.w. sampai dikatakan orang bahawasanya di kalangan Bani Fulan (di kampung yang tertentu) itu ada seorang yang sangat baik memegang amanah. rasulullah! Ketempat mana kita akan lari menghindar?" Baginda menjawab: "Kepada Allah: Kepada Kitab-Nya dan kepada sunnah Nabi-Nya". Kemudian turunlah al-Quran. sangat terpercaya dan orang ramai mengatakan."Akan datang suatu masa kepada manusia.. apakah dari yang halal atau haram. maka dalam agama. Bahaya Maraknya Rasuah. Yang pertama sudah saya lihat sedang yang kedua saya menanti-nantikannya.(Riwayat Nasae'i).(Riwayat Nasae'i). Dalam riwayat lain Rasulullah s. janganlah kamu .. Padahal di dalam hatinya sudah tiada lagi keimanan sekali pun hanya seberat timbangan biji sawi.a. Sifat Amanah Akan Hilang Sedikit Demi Sedikit.w..a.

a." Jawab beliau.Sabda Rasulullah s.w. Maka kami pun bangun dan menuju ke masjid. lalu memikul kayu. Ingat.a. maka mereka pasti akan menyesatkan kamu. apabila kamu mematuhinya.[Riwayat Ahmad." Semasa pulang kami bertanya sesama sendiri. "As-salamu'.: (Jika) Hari Kiamat telah hampir terjadi. kemudian mereka berkata: "Kembalilah kepada kami esok. Akan tetapi.w bersabda: Sungguh akan ada beberapa kaum yang bertempat tinggal di dekat (lereng) gunung. Ramai Orang Kaya Tinggal Di Lereng Gunung. "Biar saya yang tanya beliau. lalu orang-orang fakir datang kepada mereka untuk sesuatu keperluannya.ud dan berkata. Ingat.. Munculnya Galian-galian Bumi.a.. Kesilapan Maraknya Praktik Riba. dan yang akan menguruskannya adalah orang-orang yang jahat". dan mereka tidak bertambah dekat kepada Allah. maka berputarlah bersama Al-Quran ke mana pun ia mengarah. Kerana.(Riwayat Baihaqi).w... 1/407].(Riwayat Ibnu Majah) Rasulullah s." Kemudian Allah menyatukan gunung itu atas mereka.(Riwayat Thabrani) Perdagangan. lingkaran Islam selalu berputar.Thariq ibn Shibab berkata. di mana mereka menyebar dengan membawa gergaji. Dan barangsiapa yang tidak mahu memakannya.w bersabda: Akan datang suatu masa. Maka sahabat berkata: "Hai RasuIullah! Emas ini adalah hasil dari galian kita". terdapat satu ucapan khusus untuk orang kenamaan. Selesai solat. maka sudah tentu mereka akan membunuh kamu. Kesilapan Rakus Terhadap Hal Dunia. Beliau meriwayatkan dari Baginda s. : "Sebelum Qiamat tiba. "Allah dan RasulNya telah berkata benar. Musnad. menjawab.- . saksi palsu berleluasa sedang saksi benar akan sukar ditemui dan tulisan tersebar luas.ud apabila datang seorang lelaki memberitahu waktu solat sudah tiba. Saksi Palsu. perhubungan keluarga akan putus... "Kamu dengarkah apa jawapan beliau? Siapakah yang akan tanya beliau mengenainya?" Daku berkata.a.a. tampil seorang lelaki kepada Abdullah ibn Mas'.w. kecuali akan menambah jauh dari Allah ( dari ajaran agama).alaika wahai Abu Abdur Rahman. Lalu Nabi s. Maka dari itu. Para sahabat bertanya: "Apa yang harus kami lakukan pada waktu seperti itu wahai Rasulullah?" Baginda menjawab: "Lakukanlah seperti yang dilakukan oleh para pengikut Isa bin Maryam. perdagangan tersebar luas sehingga wanita akan turut suaminya dalam perniagaan. di mana manusia menganggap halal riba dengan nama jual beli. Perniagaan. berkata: "Pada suatu masa dibawa ke hadapan Rasulullah s. kelak akan berkuasa atas kamu pemimpin-pemimpin yang akan memutuskan untuk diri mereka sesuatu yang tidak diputuskan untuk kamu. Terputusnya Persaudaraan. sepotong emas. tidak bertambah manusia kecuali loba (rakus akan harta benda). Dan emas itu adalah emas zakat yang pertama sekali dikutip. Jika kamu membangkang kepada mereka.. Al-Quran dengan penguasa akan berbeza arah.(Riwayat Ibnul Qayyim). Tersebar Luasnya Tulisan-Tulisan. Melimpahnya Harta Benda Dan Luasnya Perniagaan Serta Banyak Media Massa..-Daripada Ibnu Omar r. maka pasti ia akan terkena oleh debunya. "Nanti kamu akan dapati banyak galian-galian.a.Rasulullah s. Ingat. janganlah kamu memisahkan diri dari Al-Quran.a.a. "Kami sedang duduk bersama Abdullah ibn Mas'.". lalu daku pun bertanya beliau sebaik sahaja beliau keluar.w.• • • • • • mengambilnya. Emas itu telah dibawa oleh Bani Sulaim dari tempat tambang (galian) mereka..a. Tidaklah keengganan kamu meninggalkannya lalu mencegah kamu dari kemiskinan dan keperluan hidup. bersabda: Sungguh akan datang kepada manusia suatu masa.w. mati dalam ketaatan kepada Allah jauh lebih baik daripada hidup dalam keadaan bermaksiat kepadaNya". di mana tidak tersisa dari mereka seorang pun kecuali menjadi pemakan riba. berkata Rasulullah s.(Riwayat Bukhari).Daripada Abu Hurairah r..(Riwayat Tabrani).

-Ibnu Mas'. bahawa Rasulullah s.(Riwayat An-Nasae'.a. Perhiasan Rumah Sama Dengan Perhiasan Pakaian.w bersabda: Sebahagian dari tanda-tanda dekatnya Hari Kiamat.a. dan akan didustakan orang yang benar.w bersabda: Hari Kiamat tidak akan tiba.a.(Riwayat Ibn Majah) Bahaya Pemimpin Yang Diktator.w.Daripada Abu Hurairah r. Serta akan bertutur padanya Ruwaibidhah.w. bahawa Rasulullah s.lab r.a. kemudian orang-orang yang hidup selepas mereka..w. dan akan dituduh berkhianat orang yang terpercaya.w." Para sahabat bertanya: "Apa yang kamu perintahkan kepada kami. mereka berkhianat dan tidak dapat dipercaya. kesombongan. perselisihan dalam hal dunia. Kesilapan Manusia Di Tahun-Tahun Yang Penuh Tipu Muslihat. kemudian orang-orang yang hidup selepas mereka. berkata bahawa Rasulullah s. : Iaitu. berkata.w. jika hal ini terjadi wahai Rasulullah?" Rasulullah s. orang yang bodoh dan hina ditugaskan menangani kepentingan umum.w bersabda:"Sesungguhnya di kalangan kamu nanti akan tertanam kemahuan besar kedudukan (politik) dalam kerajaan. adalah tersebarnya (melimpahnya) harta benda dan luasnya perniagaan. sehingga terjadilah kerosakan (kehancuran perpaduan umat).w bersabda: Akan datang di kemudian hari nanti.(Riwayat Bukhari dan Muslim).a. Sebaik-baik ibu adalah yang mahu menyusui anak (ertinya sebaik-baik pemimpin adalah yang memperhatikan kepentingan rakyat).ab bin Ujrah r.. Maka ada yang menanyakan: Apa itu Ruwaibidhah? Dijawab baginda s.• • • • • • • Dari Umar bin Tsa'.Rasulullah s. sehingga manusia membangun rumah dan melukisnya sebagai lukisan pakaian.a. bersabda: "Sesungguhnya..".ud berkata. mereka bernazar (berjanji) tidak menepatinya.a.a. Kebencian Terhadap Pemerintahan Kediktatoran.Dari Zahdam bin Mudlorrib r. Apakah Rasulullah s. dan seburuk-buruk ibu adalah ibu yang tidak mahu menyusui anaknya (ertinya seburuk-buruk pemimpin adalah pemimpin yang tidak memperhatikan kepentingan rakyat). berkata bahawa Rasulullah s.. beberapa pemimpin yang berdusta dan berbuat aniaya. bersabda: Akan datang kepada manusia tahun-tahun yang penuh muslihat.a. bersabda: Umatku (Islam) nanti akan ditimpa penyakit masyarakat.Ka'.a. mendengar Imron bin Khushoin berkata bahawa Rasulullah s. Dan kalau sudah terjadi demikian muncullah orangorang gemuk di antara mereka" . Dosa Pemimpin Yang Menipu Rakyat. dan perkara-perkara yang kamu membencinya. iaitu: berupa kejahatan. Akan dipercaya orang yang berkhianat.. Maka barang siapa yang membenarkan kedustaan mereka dan membantu (mendukung) tindakan mereka . Kesilapan Umat Islam Tertimpa Penyakit Orang Kafir. sesudahku nanti kamu akan menyaksikan kediktatoran..a.i)." Imron berkata: "Aku tidak mengerti.Dari Abu Hurairah r. saling benci-membenci dan saling hasut-menghasut.w. menjawab: "Berikan kepada mereka akan hak mereka. kebencian..Daripada Abu Hurairah r. Dan pena-pena akan bermunculan yang menunjukkan banyaknya bacaan dan tulisan. dan mohonkanlah kepada Allah akan hakmu..i). setelah aku tiada.a. berkata bahawa Rasulullah s.w...a..a.(Riwayat Bukhari) Kesalahan Hilangnya Amanat Dan Munculnya Orang-Orang Gemuk. berkata bahawa Rasulullah s.(Riwayat Hakim). bermegah-megahan.. Sesungguhnya yang demikian itu akan menjadikan kamu menyesal dan susah pada Hari Kiamat..a. berkata tentang peristiwa-peristiwa selepas zamannya. dua kali atau tiga kali (generasi)?" Kemudian sabda Rasulullah: " Sesudah mereka ada suatu kaum yang berhak menjadi saksi tapi diminta kesaksiannya (tidak dijadikan sebagai saksi).(Riwayat Muslim).(Riwayat Bukhari dan Nasae'.a. di mana akan dibenarkan padanya orang yang berdusta.a. bersabda: " Sesungguhnya sebaik-baik kamu adalah yang hidup pada masaku.

Mereka mengetahui urusanmu. berlaku huru-hara dan al-Harj berleluasa. "Sudah dekat suatu masa di mana sungai Furat akan menjadi surut airnya lalu ternampak perbendaharaan daripada emas. Di dalam riwayat lain ada disebutkan.a. dan Allah tidak akan memberikan perbaikan/pertolongan kepada mereka.a. dan waktu petang juga dalam kemurkaan Allah. berkata bahawa Rasulullah s. Barangsiapa yang menemui kejadian seperti itu.w. Dan masing-masing yang terlibat berkata: "Mudah-mudahan akulah orang yang terselamat itu". maka janganlah mentaati orang yang berbuat durhaka kepada Allah Azza Wa jalla. bahawa Rasulullah s.w.(Riwayat Turmidzi.Dari Anas r.a.Abu Hurairah r..a. sedangkan kamu sendiri tidak mengetahuinya.(Riwayat Ibnu Asakir).. maka ia bukan termasuk umatku. maka barangsiapa yang hadir di situ janganlah ia mengambil sesuatu pun daripada harta .a. berkata bahawa Rasulullah s. berkata.a.(Riwayat Muslim). "Nabi s.Dari Ubadah bin Shamit r. bersabda: "Akan datang atas manusia suatu masa. Dan barangsiapa di antara mereka yang membuat maksiat kepada Allah.. bersabda. Bahaya Semua 30 Para Dajjal Mengaku Sebagai Utusan Allah." Seorang sahabat bertanya. Maka terbunuh sembilan puluh sembilan 99 daripada seratus 100 orang yang berperang.a.a berkata bahawa Rasulullah s.Wa'.(Riwayat Thabrani dan Hakim)..a. maka mereka akan mendapat dosa dan kamu harus bersikap sabar.a.a. " Bunuh-membunuh.. bahawa Rasulullah s... bahawasanya Rasulullah s. bersabda: Tidak akan terjadi kiamat.• • • • • • • • yang aniaya itu. di mana keadaan orang mukmin pada masa itu lebih hina daripada domba" . Oleh kerana itu waspadalah kamu sekalian! Jangan sampai kamu sekalian dijadikan perisai buat mereka.w. harta bertambah.a. Dosa Pemimpin Yang Membuat Kerosakan.Ibnu Mas'. Lalu para sahabat bertanya: Apa yang dimaksud 'harj' (kekacauan) itu. bersabda: 'Tidak terjadi hari qiamat sehingga Sungai Furat (Sungai Euphrates iaitu sebuah sungai yang ada di lraq) menjadi surut airnya sehingga ternampak sebuah gunung daripada emas. Nasae'.il berkata:"Saya duduk bersama Abdullah dan Abu Musa.w..a. dan bukanlah aku daripadanya.Daripada Abu Hurairah r.. hingga munculnya banyak kekacauan. Kesalahan Pemimpin Yang Menyembunyikan Hak Rakyat. bersabda: Sesudahku nanti ada pemimpin-pemimpin yang menguasai urusanmu.a. Kesilapan Zaman Di Mana Orang Mukmin Lebih Hina Daripada Domba. bersabda": "Sesungguhnya di hari-hari mendekati kiamat ditandai dengan hilangnya kemanfaatan ilmu. Barangsiapa di antara mereka taat kepada Allah.(Riwayat Muslim). Dan ia tidak akan dapat sampai datang ke telaga (yang ada di syurga).Dari Abu Umamah r.. : "Qiamat tidak akan tiba sehingga muncul 30 dajjal.w. berkata.w.. tumbuhnya kebodohan dan banyak terjadi pembunuhan. "Apakah harj?" Baginda bersabda.ud r." .a.w. Mereka menyembunyikan atasmu sesuatu yang menjadi hakmu sedang kamu mengetahuinya.[Musnad Ahmad. semua mengaku sebagai utusan Allah. wahai Rasulullah? Nabi s. menjawab: Pembunuhan demi pembunuhan.a. maka bagi mereka akan mendapat pahala dan kamu harus bersyukur. 2/457]. Hilangnya Kemanfaatan Ilmu.Daripada Abu Hurairah r. Bahaya Pembunuhan demi pembunuhan.(Riwayat Thabrani).(Riwayat Thabrani). Bahaya Tentera Yang Kejam."".w..i dan Hakim). bersabda: Nanti kamu sekalian akan dikuasai para pemimpin yang selalu membuat kerosakan.. Ramai orang yang berperang untuk merebutkannya. lalu mereka berkata bahawa Rasulullah s. Peperangan Di Kawasan Sungai Furat (Iraq) Kerana Merebut Kekayaan. bersabda: Kelak pada akhir zaman akan ada angkatan tentera sejak pagipagi dalam kemurkaan Allah..w.

bersabda: Sesungguhnya Allah memperlihatkan kepadaku bumi dalam bentuk kecil. dan satu hari ibarat satu jam. arak dan kecapi-kecapi (alat-alat muzik). Satu tahun seperti satu bulan dan satu bulan laksana satu minggu.Daripada Ibn Abbas r.a.w. Pertama.(Riwayat Tirmidzi)..w.a.w.Daripada Anas bin Malik r. berlenggang lenggok waktu berjalan. • Kesilapan Ramai Pemimpin Tetapi Tidak Dapat Menjamin Ketenteraman..(Riwayat Abu Nu'aim).. seperti tembolok burung merpati.Daripada Abu Hurairah r. berkata bahawa Rasulullah s. golongan (penguasa) yang mempunyai cemeti-cemeti bagaikan ekor lembu yang digunakan untuk memukul orang. Dan sesungguhnya Aku memberikan umatmu bahawa Aku tidak membinasakan mereka dengan kemarau yang merata dan tidak akan menguasakan mereka musuh-musuh dari luar bangsa mereka sendiri.hingga waktu terasa saling berdekatan.a. dan mereka tidak akan mencium baunya syurga. banyak umara'.Dari Abdurrahman Al-Anshari r.Rasulullah s. • Kesilapan Laki-Laki Menyerupai Wanita Dan Wanita Menyerupai Laki-Laki.(Riwayat Abu Dawud).. • Dosa Dua 2 Golongan Baru Di Akhir Zaman (Penguatkuasa Tempatan Yang Kejam Dan Wanita Mendedahkan Aurat). pakaian sutera. Dan sesungguhnya Tuhan telah berfirman: "Hai Muhammad! Sesungguhnya Aku tidak dapat ditolak. • Kesilapan Dikatakan Manusia Halalnya Arak. Kedua.(Riwayat Thabrani) • Dosa Orang Tua Mewarnakan Rambutnya Dengan Warna Hitam.(Riwayat Thabrani).itu". perempuan yang berpakaian tetapi bertelanjang. Mereka hanyalah akan membinasakan sesamanya dan mereka menawan sesamanya (perang saudara).a. serta satu jam laksana kobaran api (cepat sekali berlalu).a bahawa Rasulullah s. Dan sesungguhnya umatku akan sampai kekuasaannya ke negeri-negeri yang diperlihatkan kepada-ku. Perzinaan.Rasulullah s.a. • Musuh-Musuh Dari Luar Bangsa Tidak Menghancurkan Kekuatan Umat Islam Walaupun Dikepung Dari Segala Penjuru. bersabda: "Ada dua golongan yang akan menjadi penghuni Neraka yang belum lagi aku melihat mereka.w.w. Dan sesungguhnya aku meminta kepada Tuhanku supaya umatku tidak dibinasakan-Nya dengan kemarau yang merata dan tidak dikuasakan kepada mereka musuh dari luar bangsa mereka sendiri lalu musuh itu menghancurkan kekuatan (kekuasaan) mereka.. Akan ada di akhir zaman nanti orang-orang yang mengecat rambut mereka dengan warna hitam. Pakaian Dari Sutera Dan Kecapi-Kecapi (Alat-Alat Muzik).a. • Masa Berlalu Bagaikan Kobaran Api. berkata bahawa Rasulullah s. berkata: Rasulullah s... Kepala mereka (sanggul di atas kepala mereka) bagaikan bonggol (goh) unta yang senget. yang merah dan yang putih.a. bersabda: Sebahagian dari tanda-tanda dekatnya Hari Kiamat adalah banyaknya bacaan (ramai yang pandai membaca) dan sedikit di antara mereka yang mengerti agama.(Riwayat Bukhari dan Muslim). yang akan menghancurkan kekuatan (kekuasaan) mereka walaupun telah berkumpul menghadapi mereka dari segala penjuru.. Kedua-dua golongan ini tidak akan masuk syurga dan tidak akan dapat mencium bau wanginya. bersabda. akan ada suatu kaum dari Umatku (Islam) yang mengatakan halalnya perzinaan. bersabda: Di antara tanda-tanda dekatnya Hari Kiamat adalah laki-laki menyerupai wanita dan wanita menyerupai laki-laki...a. bersabda: Tidak terjadi kiamat.a. (pemimpin) tetapi ketenteraman berkurang. Satu minggu bagaikan satu hari..w.(Riwayat Muslim). menghayun-hayunkan bahu. lalu aku dapat melihat negeri-negeri Timur dan Barat.w bersabda: Sesungguhnya nanti akan benar-benar terjadi. Sesungguhnya bau wangi syurga itu sudah tercium dari perjalanan yang sangat jauh ..a. Dan diberikan kepadaku dua 2 simpanan kekayaan.Rasulullah s.

meriwayatkan bahawa beliau dengar Rasulullah s. • Penguasa Tempatan Yang Diingkari Rakyat.a.a. barangsiapa yang bergaul (mendukung) dengannya. bahawa Rasulullah s.34)...(Sahih Muslim 18.a. berkata bahawa Rasulullah s. mereka akan selamat. Kitab al-Fitan. Barangsiapa yang menentang mereka (tidak mengikuti dan tidak mendukung perbuatannya)..w.. "Bilakah akan terjadi Qiamat?".a. Ketika kamu engkar dan berkata: Apakah kita pernah membincangkan peristiwa ini? Maka apabila kamu melihat peristiwa itu. • Berbagai Keajaiban Yang Tidak Diduga.w. tidaklah dunia akan lenyap sehingga (datang keadaan di mana) seseorang melewati kubur.a. • Punca Kebinasaan Seseorang Akibat Melayani Kehendak Orang Yang Mencela Keaiban ..Samurad bin Jundad r.. maka ia akan bebas.(Riwayat Muslim dan Abu Daud). "Di mana orang yang yang bertanya tentang Hari Qiamat tadi?" Lalu Arab Badwi menyahut." Maka Nabi s. pun meneruskan percakapannya. bahawa Rasulullah s.ala dan ketahuilah bahawa peristiwa itu adalah awal dari Hari Kiamat.w." Arab Badwi itu bertanya pula.w.a.a. (ujian bencana..a.w.(Riwayat Ibnu Abi Syaibah dan Thabrani). • Waktu Kebinasaan Apabila Urusan Amanah Telah Disia-Siakan. bersabda: Nanti akan ada penguasa.Dari Ibnu Abbas r. menjawab. Barangsiapa yang membencinya. fitnah dan penderitaan hidup). lalu ia berhenti di atasnya seraya berkata.w bersabda: Kelak akan ada pemimpin yang kamu mengenalnya. :"Qiamat tidak akan tiba sehingga seorang akan melalui suatu pusara dan berkata. bersabda.w.[Riwayat Bukhari. • Mengharapkan Kematian Kerana Beratnya Beban Kehidupan.(Riwayat Nu'. • Pemimpin Yang Diingkari Rakyat." Sehingga apabila Nabi s. "Beliau (Nabi) mendengar apa yang ditanyakan. bahawa Rasulullah s. melainkan bala &lsquo.a. maka ia akan binasa. tetapi pertanyaan itu tidak disukainya. tetapi mereka ada juga pengikutnya. ingatlah akan Allah Ta'.". kamu sekalian mengenalnya tetapi kamu mengingkarinya.".a..".w.w..rabi (Arab Badwi) dan terus bertanya kepada Rasulullah s..Dari Samurah..a.a. berkata..a.a.w sedang berada suatu majlis dan sedang bercakap-cakap dengan orang yang hadir. Rasulullah s.a bahawa Rasulullah s.(Riwayat Muslim).. bersabda: "Apabila amanah telah disia-siakan maka tunggulah Hari Qiamat. bersabda: Sebelum Hari Kiamat terjadi (tiba).a. berkata: "Pada suatu masa ketika Nabi s. bersabda: "Selagi akan datang suatu masa di mana orang yang beriman tidak akan dapat . tetapi kamu mengingkari (perbuatan)nya.daripadanya". Maka sebahagian yang hadir berkata. tiba-tiba datang seorang A'.w bersabda: Hari Kiamat tidak akan tiba. "Alangkah baiknya kalau aku menempati tempat penghuni kubur ini.a." Dan bukanlah Ad-Din (agama) yang mendorongnya berangan-angan seperti ini.Dari Ummi Salmah r. sehingga nampak berbagai peristiwa besar yang tidak pernah kamu saksikan sebelumnya.Daripada Abu Hurairah r.-Daripada Abu Hurairah r.w selesai dari percakapannya beliau bersabda. barangsiapa yang mengingkarinya akan selamat. "Apa yang dimaksudkan dengan mensia-siakan amanah itu?" Nabi s. 9/73]. kamu akan lihat berbagai peristiwa besar. Maka Nabi s. "Ya! Saya hai Rasulullah.Dari Abu Hurairah katanya.a. "Bahkan beliau tidak mendengar pertanyaan itu.aim) • Berbagai Peristiwa Besar. "Apabila urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya maka tunggulah kedatangan Hari Qiamat.(Riwayat Thabrani dan Al-Bazzar)." Sementara yang lain pula berkata. ia akan aman sentosa. • Abu Hurairah r.w. "Alangkah baiknya jika daku yang berada di tempatnya.a. Barangsiapa yang menjauhi mereka.".(Riwayat Bukhari). bersabda: "Demi Allah yang diriku di tanganNya..

bahawa Rasulullah s.w.qil bin Yasar r. iaitu mereka yang memperbaiki apa yang dirosak manusia dari sunnahku pada masa setelah aku tiada nanti.a. berkata bahawa Rasulullah s.w. segala pencarian (pendapatan kehidupan) tidak dapat dicapai kecuali dengan perkara yang membabitkan kemurkaan Allah s. pergi di waktu pagi dengan satu pakaian. Lalu Nabi s. maka kebinasaannya adalah berpunca dari menepati kehendak kedua orang tuanya.a. kebinasaan seseorang adalah berpunca dari menepati kehendak isterinya dan anak-anaknya. Maka jawab sahabat. Kelebihan Ibadat Di Saat-Saat Huru-hara. dan pergi di waktu petang dengan pakaian yang lain pula.Rasulullah s. bersabda: Akan datang kepada manusia suatu masa di mana orang yang berpegang kepada agamanya bagaikan orang yang menggenggam bara api.• • • • • • menyelamatkan imannya. Dan bila diangkatkan satu hidangan diletakkan pula satu hidangan yang lain. Tiba-tiba datang Mus'ab bin Umair r.w.melihat kepadanya baginda menangis dan menitiskan air mata kerana mengenangkan kemewahan Mus'ab ketika berada di Mekkah dahulu (kerana sangat dimanjakan oleh ibunya) dan kerana memandang nasib Mus'ab sekarang (ketika berada di Madinah sebagai seorang Muhajirin yang terpaksa meninggalkan segala harta benda dan kekayaan di Mekkah).(Riwayat Tirmidzi).(Riwayat Tirmidzi) Tiga 3 Perkara Yang Semakin Mulia & Sukar.(Riwayat Baihaqi) Berzuhud Adalah Lebih Baik Berbanding Kemewahan. berkata. Islam Menjadi Terasing Lagi:.t..a. berkata Rasulullah s. "Bahawasanya kami sedang duduk bersama Rasulullah s. Dan jikalau orang tuanya sudah tiada lagi. kecuali bila ia lari membawanya dari suatu puncak bukit ke puncak bukit yang lain dan dari suatu lubang kepada lubang yang lain. bersabda: "Bagaimanakah keadaan kamu pada suatu saat nanti. apakah maksud perkataan engkau itu ? (kebinasaan seseorang dari kerana isterinya. atau jirannya?)". Maka dari kerana itu ia terpaksa melayan kehendak mereka dengan menceburkan dirinya di jurang-jurang kebinasaan yang akan menghancurkan dirinya"..-Daripada Ma'.w. yang pada masa itu tidak ada yang lebih baik (mulia) daripada tiga 3 perkara: Dirham (wang) yang halal. Maka apabila zaman itu telah terjadi. atau anaknya.a. Sahabat bertanya.w. saudara yang menjadikan tenteram dengannya dan sunnah yang dikerjakannya. Kami akan memberikan penumpuan kepada masalah ibadat sahaja dan tidak usah mencari rezeki". Nabi s.a. maka kebinasaannya adalah berpunca dari menepati kehendak kaum kerabatnya (adik beradiknya sendiri) atau dari menepati kehendak jirannya".Daripada Anas bin Malik r. bersabda: "Kelak akan datang kepadamu suatu masa. Dan kamu menutupi (menghias) rumah kamu sepertimana kamu memasang kelambu Ka'bah?". Kalau ia tidak mempunyai isteri dan anak..w.-(Riwayat Muslim).w.. bersabda: Sesungguhnya Islam itu pada mulanya asing (tidak dikenal) dan kelak akan kembali asing lagi. bersabda..a.(Riwayat Thabrani).a.a.w. Empat 4 Macam Golongan Mengerjakan Ibadat Haji:-Dari Anas bin Malik r. atau keluarganya. "Mereka akan mencelanya dan mengaibkannya dengan kesempitan kehidupannya.w. tentunya di waktu itu kami lebih baik daripada di hari ini. ...a. di dalam masjid.".(Riwayat Turmidzi) Islam Bagaikan Menggenggam Bara Api.Khudzaifah r..w.a. maka berbahagialah orang yang asing. "Wahai Rasulullah.a. Tatkala Rasulullah s.-Daripada Ali bin Abi Thalib r. Maka apabila ini telah terjadi.a.w.a.a. berkata. Kemudian Nabi Muhammad s. bersabda:" Beribadat di saat-saat huru hara (dunia kacau bilau) adalah seperti berhijrah kepadaku".a.a. "Wahai Rasulullah s. "Tidak! Keadaan kamu di hari ini adalah lebih baik daripada keadaan kamu di hari itu". atau orang tuanya. dan tiada di atas badannya kecuali hanya sehelai selendang yang bertampung dengan kulit. menjawab.

a. berkata bahawa Rasulullah s. bersabda: "Dunia tidak akan hilang (kiamat) sehinggalah bangsa Arab akan dikuasai oleh seorang lelaki daripada keluargaku (keturunanku ) yang namanya sama denganku". Kemudian mereka keluar lagi dari kota itu dan tidak kembali selamanya..) yang telah disempurnakan oleh Allah akan segala kebaikannya pada satu malam ."." Lalu baginda pun bersabda.(Riwayat Bukhari)." Percaya Pada Mimpi.. bersabda: Kelak penduduk Mekkah akan keluar meninggalkan Mekkah.a. "Telah menasihati kami oleh Rasulullah s. sesungguhnya Rasulullah s. Al Mahdi itu dilahirkan dari keturunan Ahlul Bait (keturunan Siti Fatimah r..a.(Riwayat Imam Abu Daud dan Tirmidzi) Imam Mahdi itu termasuk dalam lingkungan ahli kerabat atau keluarga Rasulullah s..w.a.(Riwayat Abu Daud Dan Hakim). maka itu dianggap lebih untung baginya daripada mendapat (seperti) keluarga dan hartanya ". di mana seseorang ingin (dapat) melihat aku. namanya Muhammad bin Abdullah atau Ahmad bin Abdullah.a. berkata.a.-Dari Abu Hurairah r. Maka hendaklah kamu berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para khulafa Ar-Rasyidin AlMahdiyin (Khalifah-khalifah yang mengetahui kebenaran dan mendapat pimpinan ke jalan yang benar) dan gigitlah sunah-sunah itu dengan gigi geraham dan jauhilah perkara-perkara yang baru (bid'ah) yang diada-adakan. 4) Ahli qira'at (pembaca Al-Quran) mengerjakan ibadat haji hanya untuk mencari nama dan kemegahan. Kemudian yang sedikit itu menjadikan kota itu penuh bangunan. ibarat ular yang kembali menghimpun di dalam liangnya.• • • • • • • • • bahawa Rasulullah s. kemudian yang meninggalkan itu tidak kembali lagi kecuali hanya sebahagian kecil sahaja. berkata: Rasulullah s. akan satu nasihat yang menggetarkan hati kami dan menitiskan air mata kami ketika mendengarnya. lalu kami berkata.a. Sesungguhnya Imam Mahdi itu akan keluar di akhir zaman. Daripada Abdullah bin Mas'ud r.a.a..Daripada Abu Hurairah r.w.(Riwayat Abu Daud dan Tirmidzi).a. Sesungguhnya sesiapa yang panjang umurnya daripada kamu pasti ia akan melihat perselisihan yang banyak. berkata. bahawa Nabi s.a. maka mimpi seseorang hampir tidak dusta (apa yang dimimpikan terjadi dalam kenyataan).w. "Aku berwasiat akan kamu supaya sentiasa bertakwa kepada Allah dan mendengar serta taat (kepada pemimpin) sekalipun yang memimpin kamu itu hanya seorang hamba.(Muttafaq Alaih)...w bersabda: " Sesungguhnya akan datang suatu masa.w bersabda: " Jika zaman telah mendekati hari kiamat. Penduduk Mekkah Meninggalkan Kota Mekkah.w.w... sedang mimpi orang mukmin adalah sebahagian dari seperempat puluh enam 1/46 dari kenabian". kerana sesungguhnya tiap-tiap bid'ah itu adalah sesat.".(Riwayat Tirmidzi).(Riwayat Ahmad).a. 2) Terdapat orang kaya pergi haji hanya untuk berniaga.w bersabda: "Kelak apabila akhir zaman terdapat empat 4 macam golongan mengerjakan ibadat haji iaitu: 1) Para pemimpin mengerjakan ibadat haji hanya untuk 'makan angin'.(Muttafaq Alaih) Takwa Dan Perpaduan Asas Keselamatan Di Akhir Zaman.Daripada Abi Najih 'Irbadh bin Sariyah r. 3) Ramai fakir miskin pergi haji dengan tujuan untuk mengemis. Keinginan Melihat Rasulullah s. "Ya Rasulullah! Seolah-olah ini adalah nasihat yang terakhir sekali maka berilah pesanan kepada kami.-Dari Abu Hurairah r. Berhimpunnya Kebenaran Iman ke Madinah.a..a.a. bahawa Rasulullah s. yakni dari puteri baginda yang bernama Fatimah.w.Umar r. bersabda: Sesungguhnya keimanan akan kembali menghimpun ke Madinah.a.

bahawa Rasulullah s.a.".". tanpa menghitung jumlah sama sekali.a. sebagaimana yang sebelum itu penuh dengan kezaliman dan penganiyaan..a. menjawab. lalu beliau berkata.w.(Riwayat Abu Daud).a.[ Riwayat Abu Daud. lalu membentangkan jubah tebal Baginda dan menunjukkan gaya peminta itu. • Ummu Salamah r." Baginda s..w.w. mancung hidungnya. seluruh isi bumi dipenuhi olehnya dengan kejujuran dan keadilan.. bersabda: "Sentiasa di kalangan kamu ada golongan yang berjaya (dalam perjuangan mereka).".a. bersabda: "Umat Yahudi telah berpecah-belah menjadi tujuh puluh satu 71 golongan. .(Riwayat Imam Muslim). Beliau akan memenuhi bumi dengan keadilan dan kebaikan sebagaimana (sebelum itu) ia telah dipenuhi kezaliman serta penindasan dan beliau akan memerintah selama 7 tahun.[ Riwayat Abu Daud. Ia menyebar-nyebarkan harta itu dengan merata.a.w. 3/98. "Mereka adalah jamaah." Sahabat bertanya: "Mana yang selamat?" Nabi s. kerana memang betul-betul berlaku adil dan banyak pula harta yang diberikan.a berkata. bersabda: Tidak terjadi kiamat. Islam berjaya dan luhur ajarannya. Umat Nasrani telah berpecah-belah menjadi tujuh puIuh dua 72 golongan..(Riwayat Ahmad)..(Riwayat Imam Ahmad).a. bersabda: "Al-Mahdi adalah keturunanku dari anak-cucu Fatimah r.a.-Daripada Mughirah bin Syu' bah r.". bahawa Rasulullah s. maka hanya satu golongan sahaja yang masuk syurga dan yang tujuh puluh 70 lagi akan masuk neraka.w.[Musnad Imam Ahmad.w bersabda: Al-Mahdi adalah keturunanku. Kitab al-Mahdi].(Riwayat Abu Daud).w.a.(Riwayat Abu Daud).(Riwayat Bukhari). • Dan ia (Imam Mahdi) menetap selama tujuh 7 tahun.Daripada Abu Hurairah r. hanya satu golongan sahaja yang masuk syurga dan tujuh puluh dua 72 lagi akan masuk neraka. • Tanah Arab Akan Menghijau dan Dialiri Sungai-Sungai.. "Orang itu pun memikulnya dan pergi dari situ. tetapi tidak menyamai dalam bentuk rupa atau bentuk tubuhnya. Kitab al-Mahdi] • Imam Mahdi itu lebar dahinya.a. "Ambillah" maka peminta itu akan membentangkan jubahnya dan dicurahkan wang kepadanya..id r. • Golongan Yang Selamat. Imam Mahdi menegakkan Syari'at Islam serta menghidupkan apa-apa yang sudah tercicir dari sunnah Rasulullah s. sehingga dapatlah ditetapkan pemerintahnya di atas bumi. berkata: Rasulullah s.Abu Sa'.id al-Khudri r.a.w. bahawa Rasulullah s. yakni tidak serupa perihal sifat-sifat badaniyahnya. maka tujuh puluh satu 71 golongan masuk neraka dan hanya satu golongan sahaja yang masuk syurga.a berkata." (Golongan Ahlus Sunnah Wal-Jamaah).w.sahaja. bersabda": "Diantara pemerintah kamu akan ada yang memberi harta tanpa berkira. sehingga sampailah suatu saat yang dikehendaki oleh Allah swt. berkata. • Imam Mahdi dikurniai ketetapan kuasa dan di masa pemerintahannya amat luaslah rezeki umat.. • Imam Mahdi itu menyerupai Rasulullah s.-Daripada 'Auf bin Malik r.a. Sejak itu. Nabi s. tiap-tiap pemerintah yang kami telah alami adalah lebih buruk berbanding sebelumnya dan setiap tahun adalah lebih buruk dari sebelumnya dan saya dengar Nabi s..a. Akan tampil seorang yang akan meminta wang. berkata: "Demi Allah.w.a. ia berkata.a. Demi Tuhan yang diri ku di dalam kekuasaanNya. • Abu Sa'. umatku akan berpecah belah menjadi tujuh puluh tiga 73 golongan.. • Pemberian Harta Tanpa Berkira Dari Pemerintahan Al-Mahdi. dahinya luas dan hidungnya panjang.(Riwayat Ibnu Majah). Mereka sentiasa berjaya". kemudian Baginda menggenggam bucunya lalu bersabda.] • Golongan Yang Sentiasa Menang. dalam hal budi pekertinya. sebelum jazirah Arab kembali menjadi padang rumput dan dialiri oleh sungai-sungai.

Yusair ibn Jabir berkata.w. 6/455. Kitab al-Malahim. dan Allah akan mencampakkan ke dalam hati kamu penyakit 'wahan'. tuan telah menakutkan kami dengan kisah Dajjal. "Sekiranya saya menghidupkan unta-unta anda."Adakah anda mengaku saya tuhan anda jika saya hidupkan bapa serta abang anda?" Kata orang itu. {Riwayat Abu Daud. Bagaimana pula keadaan orang beriman waktu itu?" Ujar Baginda.." Maka syaitan-syaitan akan menyamar menyerupai unta-untanya dengan tetek yang penuh susu dan bonggol yang tinggi. "Ya Rasulullah.w: "Kamu akan berdamai dengan kaum Romawi dan bersama mereka.w.[ Musnad Ahmad.-Daripada Tsauban r. Ada seorang bertanya. "Ya. Allah SWT akan memelihara setiap Muslimin bagi pihak ku." Daku bertanya."." Sambil menunjuk ke arah Syam beliau berkata..a. terdapat satu tahun di mana langit akan menahan 1/3 hujannya dan bumi akan menahan 1/3 hasilnya. "Zikrullah yang mencukupi penghuni langit akan mencukupi juga untuk mereka. • Peperangan Dengan Romawi. Mereka akan menghimpunkan tentera menentang kamu dengan lapan puluh 80 panji yang setiapnya diiringi oleh 10. Musnad." Baginda s. "Ya Rasulullah. Rasulullah s.11/397/399} . "Apakah wahan itu hai Rasulullah?" Nabi kita menjawab. bersabda: Selama tiga 3 tahun sebelum datang Dajjal. dan Allah akan mencabut rasa gerun terhadap kamu dari hati musuh-musuh kamu.a. jika tidak. "Hampir tiba suatu masa di mana bangsa-bangsa dan seluruh dunia akan datang mengerumuni kamu bagaikan orang-orang yang hendak makan mengerumuni talam hidangan mereka".Asmah binti Yazid al-Ansariyah berkata.a.] • Serbuan Musuh Islam Terhadap Kaum Muslimin. "Wahai Abdullah ibn Mas'. Seorang dari tentera Romawi akan mengangkat salibnya dan melaung.[Riwayat Ahmad. "Suatu ketika berlaku ribut merah di Kufah."."Seorang sahabat bertanya. Inilah ujian yang dahsyat. Maka kaum Romawi mengkhianati perjanjiannya dan berlaku peperangan.ud.• Tiga 3 Tahun Sebelum Datang Dajjal. bersabda Nabi s..(Riwayat Abu Daud )." Ujar Baginda.Dhu Mukhammar berkata. kamu akan menakluki musuh di hujung Rom. aku akan menentangnya bagi pihak kamu.456.{ Riwayat Ibn Majah. "Bahkan kamu pada hari itu banyak sekali. Nabi s.000 tentera. adakah Qiamat telah tiba?" Abdullah r. bersabda. Semua yang mendengar merasa gelisah akan berita tadi. berdiri di hadapan pintu dan bertanya. Maka salah seorang sahabat bertanya "Apakah dari kerana kami sedikit pada hari itu?" Nabi s. "Kemenangan kepada salib!" lalu dibunuh oleh seorang dari tentera Islam. Sekiranya daku masih hidup. berkata." Kemudian Dajjal mendapatkan pula seorang yang bapa serta abangnya telah mati dan bertanya. Pada tahun kedua. (Hadith 4271) . Dajjal akan mendapatkan seorang Badwi dan berkata.a. Kitab al-Fitan (Hadith 4089). "Ya. "Apa halnya wahai Asmah?" Daku berkata. 9104.a. Lalu kamu akan berkhemah di suatu padang rumput luas yang berbukitbukau. "Qiamat tidak akan tiba selagi manusia tidak membahagikan harta pusaka atau tidak gembira dengan harta rampasan.. "Musuh akan menghimpun tentera untuk . adakah anda akan mengaku saya tuhan anda?" Jawab Badui itu. berkata Nabi s.. langit akan menahan 2/3 hujannya dan bumi akan menahan 2/3 hasilnya.w. Pada tahun ketiga.a. langit akan menahan semua hujannya dan bumi akan menahan semua hasilnya dan sekelian haiwan akan mati.. Baginda s. 2/1369} ] • Kaum Muslimin Menghantar Satu Pasukan Perang Berani Mati. Kamu akan menang dan memiliki banyak harta rampasan.a.a yang sedang duduk bersandar berkata. kemudian keluar untuk sesuatu dan kembali semula." Maka syaitan-syaitan pun menyerupai bentuk bapa dan abangnya.w. menjawab.w. "Dia akan pasti muncul. "Cinta pada dunia dan takut pada mati (berperang)". kami tidak membakar tepung yang kami uli sehinggalah kami telah lapar.a.w. tetapi kamu umpama buih di waktu banjir.

Mereka tidak akan kembali selagi tidak mencapai kemenangan. Ada seorang bertanya.. {Riwayat Abu Daud.000 tentera. maka terdengar pula satu berita yang lebih dahsyat lagi.menyerang kaum Muslimin dan berhimpun pula untuk menentang mereka. maka terdengar pula satu berita yang lebih dahsyat lagi. Kaum Romawi?" Beliau berkata. Mereka akan menghimpunkan tentera menentang kamu dengan lapan puluh 80 panji yang setiapnya diiringi oleh 10. Maka kaum Romawi mengkhianati perjanjiannya dan berlaku peperangan.." Maka bergegas kaum Muslimin berangkat meninggalkan rampasannya dan dihantar . "Ya! Waktu itu berlaku peperangan yang dahsyat.w: "Kamu akan berdamai dengan kaum Romawi dan bersama mereka. Peperangan berlaku adalah yang belum pernah dilihat ngerinya sehingga seekor burung yang terbang di atas (tempat) mereka akan jatuh mati sebelum tiba di hujung medan. 2/1369} ] • Kaum Muslimin Menghantar Satu Pasukan Perang Berani Mati.[ Musnad Ahmad. Daripada satu 1 keluarga seratus 100 orang hanya seorang yang hidup.a.] • Peperangan Dengan Romawi. Satu seruan berteriak. maka bagaimana ia akan gembira dengan harta rampasan itu atau dapat membahagikan harta pusaka? Sedang mereka dalam keadaan begitu. Pada hari ke-empat.Dhu Mukhammar berkata. Pada hari ke-empat.178) . bersabda Nabi s.. Kitab al-Fitan (Hadith 4089). Lalu kamu akan berkhemah di suatu padang rumput luas yang berbukitbukau. Kaum Muslimin akan menghantar satu pasukan berani mati. Kitab Al-Fitan 7/177. 9104. Peperangan berlaku adalah yang belum pernah dilihat ngerinya sehingga seekor burung yang terbang di atas (tempat) mereka akan jatuh mati sebelum tiba di hujung medan." Daku bertanya.ud. "Qiamat tidak akan tiba selagi manusia tidak membahagikan harta pusaka atau tidak gembira dengan harta rampasan.w." Nabi s. maka bagaimana ia akan gembira dengan harta rampasan itu atau dapat membahagikan harta pusaka? Sedang mereka dalam keadaan begitu.{ Riwayat Ibn Majah. "Dajjal telah keluar pada keluarga kamu. Kaum Romawi?" Beliau berkata."". "Suatu ketika berlaku ribut merah di Kufah. Kitab al-Malahim. Mereka akan berjuang sehingga dihalangi oleh malam. (Hadith 4271) . kaum Muslimin yang masih tinggal akan meneruskan perjuangan dan Allah SWT akan menghancurkan musuh. "Kemenangan kepada salib!" lalu dibunuh oleh seorang dari tentera Islam. Mereka adalah tentera berkuda yang terbaik di atas muka bumi pada waktu itu.385). Kamu akan menang dan memiliki banyak harta rampasan." Sambil menunjuk ke arah Syam beliau berkata. Satu seruan berteriak.".a yang sedang duduk bersandar berkata. "Adakah maksud kamu. kaum Muslimin yang masih tinggal akan meneruskan perjuangan dan Allah SWT akan menghancurkan musuh.. Ramai yang terbunuh di kedua-dua belah pihak dan kedua-duanya kembali tanpa kemenangan. "Wahai Abdullah ibn Mas'. Seorang dari tentera Romawi akan mengangkat salibnya dan melaung." Maka bergegas kaum Muslimin berangkat meninggalkan rampasannya dan dihantar dahulu sepuluh 10 penunggang kuda untuk mengintip. "Adakah maksud kamu. Ramai yang terbunuh di kedua-dua belah pihak dan kedua-duanya kembali tanpa kemenangan. nama bapa mereka dan warna kuda mereka.a. Mereka tidak akan kembali selagi tidak mencapai kemenangan.11/397/399} .[ (Riwayat Muslim." Daku bertanya.Yusair ibn Jabir berkata. adakah Qiamat telah tiba?" Abdullah r. "Ya! Waktu itu berlaku peperangan yang dahsyat. bersabda: "Daku mengetahui nama-nama mereka.( Musnad Ahmad 1/384. "Dajjal telah keluar pada keluarga kamu. "Musuh akan menghimpun tentera untuk menyerang kaum Muslimin dan berhimpun pula untuk menentang mereka. Kaum Muslimin akan menghantar satu pasukan berani mati. Daripada satu 1 keluarga seratus 100 orang hanya seorang yang hidup. kamu akan menakluki musuh di hujung Rom. Mereka akan berjuang sehingga dihalangi oleh malam.

sedang waktu dibebaskannya Konstatinopel inilah keluarnya Dajjal.[ (Riwayat Muslim.. Kitab Al-Fitan 7/177. didapati ianya tidak benar dan Dajjal muncul sewaktu kaum Muslimin sedang bersiap mengatur barisan perang mereka. kita akan sama-sama memeranginya sehingga Allah membuat keputusan antara kita dengannya. Satu pertiga (1/3) Muslimin akan lari dan Allah tidak akan mengampuni mereka. "Biar kami membuat keputusan dengan kaum kami yang ditawan (kamu) agar kami memerangi mereka..mash atau Dabiq. Nabi s. Satu pertiga (1/3) akan menang. Majma'.. kamu akan terima beritanya. Jika Dajjal telah muncul.[Riwayat Muslim.. "Siapakah yang berteriak itu?" tetapi mereka tidak akan mengetahui orangnya..Abu Hurairah r.a. Riwayat Ibn Majah 7/248. Sedang mereka membahagi-bahagikan harta rampasan dengan pedang tergantung di pohon-pohon zaitun.mash atau Dabiq. dan timbulnya perang besar ini berhubungan dengan dibebaskannya kota Konstatinopel. kaum Romawi berkata. Apabila telah bersedia barisan mereka.a.w. mengatakan: Bahawa samada wabak (penyakit) atau Dajjal. Kitab al-Fitan 9/76]. Satu pasukan tentera yang terbaik waktu itu akan keluar dari Madinah menghadapi mereka.178) .[Al-Haitami.Mu'adh ibn Jabal r.. Mereka bergegas berangkat pulang dan apabila mereka tiba di Syam. marilah lita berangkat ke Ilya'.385). Sesiapa yang percaya menyesal dan sesiapa yang tidak percaya menyesal. Mengenai Madinah.] Bebasnya Kota Konstantinopel.. yang terbaik di sisi Allah.176.".". Mereka adalah tentera berkuda yang terbaik di atas muka bumi pada waktu itu. "Tidak mungkin orang berteriak tanpa sebab. kami tidak akan serahkan saudara-saudara kami ( tawanan yang masuk Islam) kepada kamu.[Riwayat Bukhari.a." Maka mereka pergi mengintip dan jika dilihat semuanya biasa mereka berkata.Nabi s. Isa ibn Maryam turun dan solat bersama mereka.a. berkata bahawa Rasulullah s. Kitab Al-Fitan 8/175. "Demi Allah. Apabila musuh Allah (Dajjal) melihat Baginda (Isa a."". Satu pertiga (1/3) akan terbunuh dan mereka adalah syuhada'. ia akan cair seperti garam yang larut di dalam air dan Allah akan menghancurkannya. bersabda: "Daku mengetahui nama-nama mereka. berkata. Seorang akan berteriak.• • • • dahulu sepuluh 10 penunggang kuda untuk mengintip.id. "Utus satu pasukan ke Ilya'. "Mengenai Madinah.w bersabda: Pembangunan Baitul Maqdis (di Jerusalem) akan diikuti dengan kemusnahan Yathrib (Madinah) dan disusuli peperangan yang sengit.w.] Kaum Romawi berkhemah di A'. nama bapa mereka dan warna kuda mereka. Menjelang waktu solat.(Riwayat Abu Daud). Sekiranya kita dapati Dajjal di situ.a." Kaum Muslimin akan berkata.a." Maka mereka segera meninggalkan harta-harta itu. al-Zawa'..w bersabda:"Kamu akan memerangi kaum Romawi dan orang-orang beriman selepas kamu dari Hijjaz akan memerangi mereka sehingga Allah membantu mereka menawan Qonstantiniyah dan Rom dengan Tasbih dan Takbir.( Musnad Ahmad 1/384.". Dajjal telah keluar di negeri kamu bersama keluarga mu. Mereka akan bertanya.. tidak akan dapat memasukinya." Nabi s.s). Jika Dajjal tidak ada maka kita kembali ke negeri dan keluarga kita.] Kaum Muslimin Menawan Qonstantiniyah dan Rom. Pembangunan Baitul Maqdis sebagai tanda hancurnya Yatsrib ( Madinah ) serta keluarnya Dajjal setelah pembebasan Kota Konstantinopel. berkata. "Qiamat tidak akan tiba sehingga kaum Romawi akan berkhemah di A'.Abu Hurairah r. tidak lagi disesatkan dan berjaya menakluk kota Qonstantiniyah. Syaitan akan berteriak kepada mereka bahawa Dajjal telah keluar pada keluarga mereka. " Wahai kaum Muslimin." Maka berlaku pertempuran.a.. Tembok kota itu akan runtuh dan mereka akan memperolehi harta rampasan yang tidak pernah dilihat sebelumnya dan diagih dengan menceduk menggunakan perisai-perisai mereka. Mereka berkata.. .

Dan aku memperingatkan kalian sebagaimana Nabi Nuh a.• Nabi s.(Riwayat Bukhari dan Muslim) • Dajjal membawa sesuatu yang menyerupai syurga dan neraka.a. berkata. Dan jika ia keluar selepas kematianku..Rasulullah s. Sebab itu. maka itu adalah neraka.] • Daripada Umar r.a. Yang satu menurut pandangan mata adalah air yang putih bersih. yang belum diberitakan oleh Nabi kepada kaumnya. maka sudah pasti Dajjal itu akan keluar pada zaman kamu (kerana telah terbukti sampai ke zaman Nabi s.(Riwayat Bukhari dan Muslim). bahawa Dajjal belum lagi keluar).. sebenarnya itu adalah api yang membakar. hendaklah menjatuhkan dirinya ke dalam apa yang dilihatnya sebagai api. Abwab al-Fitan.a.w. Dia mempunyai dua 2 sungai mengalir.a.".a. Sesungguhnya Dajjal itu buta matanya sebelah ditutupi oleh daging yang tebal.a. Maka barangsiapa yang menjumpainya.. Dan sesungguhnya Allah tidak mengutus seorang nabi jugapun kecuali nabi itu mengingat kaumnya akan ujian Dajjal ini: Aku (Rasulullah s. • Dajjal membawa sungai air dan sungai api.. maka kamu semua bertanggung jawab untuk melawannya dan Allah swt sebagai penolong kamu sekalian". adapun yang dikatakan syurga.".(Riwayat Muslim). bahawa Rasulullah s. bersabda: "Dajjal akan muncul di suatu tempat di timur bernama Khurasan.. lalu diminumnya air sungai itu kerana itu adalah air sungai yang sejuk.-Rasulullah s. berkata.. tertulis antara dua 2 matanya (di keningnya) perkataan kafir yang dapat dibaca oleh setiap orang beriman pandai baca atau tidak.(Riwayat Muslim). Seandainya ia keluar dan aku masih berada di kalangan kamu.-Rasulullah s.a. kemudian ditekurkan kepalanya. tidak ada satu ujian pun yang lebih dahsyat daripada Dajjal. maka tidak samar lagi bagimu semua bahawa Tuhan itu tidaklah bermata sebelah.w bersabda: "Sesungguhnya tidak ada satu fitnah (ujian) Allah di atas muka bumi ini sejak ia menciptakan zuriat Nabi Adam a. maka akulah yang akan berhujjah dengannya bagi mewakili setiap orang Islam. Pengikutnya adalah manusia yang berwajah seperti perisai yang telah dipalu tukul.Daripada Abu Hudzaifah r.s.. maka itu sebenarnya adalah air yang dingin dan tawar. bahawa Rasulullah s.w bersabda: Sesungguhnya Dajjal itu akan keluar dengan membawa air dan api. • Ujian dan tanggungjawab setiap orang Islam melawan tipudaya Dajjal.a. Sedang apa yang dilihat oleh manusia sebagai api.w bersabda: "Sejak Allah swt menciptakan Nabi Adam a. 6/495.[Riwayat Tirmidzi.s memperingatkan kepada kaumnya.w. kalau seorang mendapatinya hendaklah mendekati sungai yang kelihatan api. seolah-olah matanya itu macam biji yang menonjol. kerana ia sesungguhnya adalah air tawar yang nyaman. maka apa yang dilihat manusia sebagai air.Daripada Abu Hurairah r.w) adalah Nabi yang terakhir sekali dan kamu adalah juga ummat yang terakhir sekali..a. • Dajjal membawa api dan air.w bersabda: Sukakah aku ceritakan kepadamu tentang Dajjal. Yang satu lagi menurut mata adalah api yang bergelojak. melainkan ia memperingatkan kepada umatnya perihal kedatangan Dajjal. Sesungguhnya Dajjal itu bermata sebelah. yang kanan tidak dapat digunakan untuk melihat.. • Dajjal pembawa fitnah.w bersabda: Sesungguhnya aku lebih tahu dari Dajjal itu sendiri tentang apa padanya. Dajjal itu akan keluar di kalangan kamu semua. 2338. Sungguh Dajjal itu buta mata sebelahnya dan ia akan datang membawa sesuatu yang menyerupai syurga dan neraka.w bersabda: Tidak seorang Nabi pun yang diutus Allah..(Riwayat Ibnu Majah). bahwa Rasulullah s. berkata. Hendaklah dipejamkan matanya.a. sampai ke hari kiamat nanti. .a.a.s (sampai ke hari kiamat nanti) yang lebih dahsyat daripada fitnah Dajjal.

banyaknya wanita dan sedikitnya lelaki sehingga lima puluh 50 wanita mempunyai satu pelindung lelaki. kemudian dihidupkan kembali. kemudian ia menetap selama empat puluh 40. Tidak ada pertengkaran antara dua 2 orang (pada waktu itu umat manusia hidup dalam kerukunan. berkata. kalau saya membunuh orang ini. sehingga batu tempat orang Yahudi bersembunyi itu pun berkata: "Hai.Daripada Abu Said AlKhudri r.(Riwayat Muslim). Maka sampailah Dajjal itu ke sebuah kebun dekat pinggir kota Madinah.a.(Riwayat Bukhari). bahawa Rasulullah s. bahawasanya Rasulullah s..".Daripada Anas bin Malik r.(Riwayat Muslim). berkata Rasulullah s.w bersabda: Sesungguhnya sebahagian tanda-tanda dekatnya hari kiamat adalah hilangnya kemanfaatan ilmu.. Setiap jalan masuk ke sana. • Isa a. diminumnya khamar (arak).. bersabda: Sentiasa ada golongan dari umatku yang berjuang membela kebenaran sehingga Hari Kiamat. adakah kamu masih ragu-ragu tentang kekuasaanku?" Pengikut-pengikutnya menjawab: "Tidak ragu-ragu!" Lalu Dajjal membunuh laki-laki tadi.. sehingga (Kaum Muslimin) memerangi Kaum Yahudi. : Pada suatu hari Rasulullah menceritakan kepada kami tentang Dajjal dalam suatu cerita panjang.. • Perang melawan Yahudi. memburu Dajjal.. selain Makkah dan Madinah.w. di antaranya baginda menceritakan: "Dajjal itu nanti akan datang.w.• Dajjal membunuh orang kemudian menghidupkan kembali.. Di hari itu datang kepadanya seorang laki-laki yang sangat lawa. • Kesalahan Manusia Makin Ketara Kebodohan.a. makin ketara kebodohan. lalu batu dan pohon kayu itu . meluasnya perzinaan dengan terang-terangan. • Umat Islam Memusnahkan Orang-Orang Yahudi. menjawab: "Tidak! Kerana antara kamu sekalian saling pimpinmemimpin sebagai kehormatan dari Allah kepada umat ini.s.a.Daripada Anas bin Malik r..a. Orang Islam! Ini ada orang Yahudi... bersabda: "Tidaklah akan berlaku qiamat. lalu setiap orang kafir dan munafik keluar dari Madinah menuju kebun tadi.Dari Jabir bin Abdullah r.w. bunuhlah!". Maka sampailah Dajjal ke sebuah kebun (di pinggir Madinah) dan terjadilah tiga 3 kali gempa bumi di Madinah. dia mengucapkan (kepada Dajjal): "Demi Allah! Sekarang. saya lebih mengerti tentang engkau (seorang Dajjal)" Lalu Dajjal hendak membunuhnya sekali lagi.a.".w bersabda: Dajjal itu akan keluar dari kalangan umatku.s.a.a. Ketika laki-laki itu telah hidup kembali.-Daripada Urwah bin Mas'ud Ats Tsaqafi berkata.a. bersabda: Setiap negeri (nanti) akan diinjak oleh Dajjal.(Riwayat Muslim). bahawa Rasulullah s. berkata." Selanjutnya baginda bersabda: "Allah mengutus Isa mencari Dajjal itu kemudian membinasakannya. kepada kami.a. • Dajjal tidak masuk kota Makkah dan Madinah. Lakilaki tadi mengucapkan: "Saya mengakui bahawa engkau ini adalah Dajjal yang telah diceritakan oleh Rasulullah s. tapi Dajjal tidak sanggup melaksanakannya. • Turunnya Nabi Isa Dari Langit.. berkata.a.w. berkata." Dajjal berkata (kepada pengikutnya): "Bagaimana pendapat kamu.a.(Riwayat Bukhari dan Muslim).(Riwayat Muslim).a.Daripada Abu Hurairah r. Setelah itu manusia menetap seperti biasa selama tujuh 7 tahun. "Saya mendengar Abdullah bin Amr berkata bahawa Rasulullah s. bersabda: Hari Kiamat tidak akan tiba. dikawal oleh malaikat yang berbaris. sehingga kaum Muslimin memerangi kaum Yahudi sehingga kaum Yahudi itu bersembunyi di sebalik batu dan pohon kayu. kemudian saya hidupkan kembali. bahawa Rasulullah s. Berkatalah pemimpin mereka kepada Nabi Isa: "Dipersilakan tuan mengimami kami bersolat!" Nabi Isa a. Yang meriwayatkan hadis ini berkata: "Saya tidak mengerti apakah yang dimaksudkan itu empat puluh 40 hari atau empat puluh 40 bulan atau empat puluh 40 tahun.a.w.-Daripada Abu Hurairah r.. Pada ketika itu Nabi Isa akan turun. dan dia terhalang untuk melalui jalan-jalan masuk kota Madinah..

Kemudian Dajjal akan pergi pula kepada kaum yang lain dan menyeru mereka (kepada agama batilnya) tetapi mereka menolaknya.An-Nuwas ibn Sam'." Baginda bersabda. langsung mereka menderita kebuluran dan tidak berharta. bersabda: "Demi Dia yang mengutuskan daku dengan kebenaran. bersabda. • Ditimpa Tanah Runtuh dan Berbagai Bala Bencana. Ternakan yang meragut tanaman itu. Waktu itu Allah akan menghantar Isa Al-Masih dan Baginda akan turun di menara putih (almanarrah al-baidha') di timur Damsyik memakai dua pakaian berwarna kekuningan dengan meletakkan kedua tangan baginda di atas sayap dua 2 Malaikat."" Kami bertanya. bercerita mengenai Dajjal. Kemudian dia menyeru seorang remaja dan membelahnya dengan pedang dan meletakkan keratan itu berjauhan lalu menyeru dan remaja itu yang akan datang berlari sambil ketawa. "Ya Rasulullah.w. teteknya akan dipenuhi susu dan tubuhnya akan besar. kadang-kadang seperti remeh.ah. bagi satu hari yang seperti satu tahun. Bawalah hambahamba Ku itu ke at-Thur.w. Dia pun meninggalkan mereka. pagi tadi tuan bercerita mngenai Dajjal. Apabila baginda menundukkan kepalanya maka jatuhlah butiran seperti mutiara. Kitab al-Fitan wa Ashrat as-Sa'.(Riwayat Bukhari dan Muslim). Setiap kafir yang terhidu haruman baginda akan mati dan nafas beliau sampai sejauh penglihatannya. berpegang teguhlah kepada kebenaran. bumi ini tidak akan hancur sehingga penghuninya ditimpa tanah .w.an al-Kilabi. Dia akan mengajak manusia (kepada agama palsu) dan manusia akan terpengaruh dan mengekorinya.berkata: "Hai orang Islam. lalu membunuhnya. adakah solat sehari semalam memadai?" Baginda s." Lalu Allah SWT mengeluarkan Yakjuj dan Makjuj. "Keluarkanlah khazanah kamu" dan keluarlah khazanah seperti sekawan lebah. inilah orang Yahudi ada dibelakang saya. Daku menyamakannya seperti Abdul Uzza ibn Qatan. 8/196-199].a. Wahai hamba-hamba Allah. kecuali pohon gharqad (semacam pohon yang berduri).a. Kemarilah! Dan bunuhlah ia! ".a.. : "Kamu hendaklah melaksanakan solat mengikut masa ketika itu. dengan wajah yang ketakutan Baginda bertanya. kadang-kadang seperti amat merbahaya sehingga kami sangka ia berada di pohon tamar berdekatan. Jika dia muncul setelah daku pergi maka setiap kamu hendaklah menghadapinya bagi pihak kamu sendiri dan Allah akan menjaga setiap Muslim bagi pihak ku. kerana sesungguhnya pohon itu adalah dari pohon Yahudi (oleh sebab itulah ia melindunginya)".[Riwayat Muslim.: "Bagi kamu. "Wahai Rasulullah. Baginda akan mencari Dajjal dan menjumpainya di pintu Ludd. Dajjal ialah seorang pemuda... "Ya Rasulullah. • Hadith Oleh al-Nawwas ibn Sam'. aku sendiri akan melawannya bagi pihak kamu.". "Mengapa dengan kamu?" Kami berkata. bacalah ayat permulaan Surah al-Kahfi. berambut kerinting dan sebelah matanya tersembul. Nabi s." Kami bertanya.. dan mereka akan turun di setiap lembah.a. "Aku telah lepaskan makhluk Ku yang tidak terlawan oleh sesiapa pun." Kemudian sekumpulan orang yang diselamatkan Allah SWT akan datang kepada baginda dan beliau menceriakan wajah mereka (dengan berita syurga). daku bimbangkan hal selain Dajjal. Kemudian Allah SWT wahyukan kepada baginda. berapa pantas dia bergerak di bumi?" Sabda Nabi s.Dilaporkan dari Abu Hurairah r. Jika dia muncul ketika aku berada dengan kamu. Kadangkala Baginda menerangkan seperti ianya tidak penting dan kadangkala mengatakan yang ia amat merbahaya sehingga kami menyangka ia berada dekat pucuk pohon tamar.a.w. Dia akan muncul di antara Sham dan Iraq dan melakukan kemusnahan di kiri dan kanan. "Seperti awan yang dibawa angin. Sesiapa di kalangan kamu yang hidup untuk menyaksikannya. Apabila kami menemui baginda setelah itu. "Pada suatu pagi. bahawa Nabi s.an berkata. Kemudian dia akan melalui kawasan yang tandus dan berkata. Dia akan perintah awan yang akan turunkan hujan dan perintah bumi yang akan menumbuhkan tanaman.

Kitab al-Fitan].Lelaki menta'. ya Rasulullah?" Sabda baginda.w..(Riwayat Thabrani)." Orang bertanya.. .Zakat menjadi beban. Rasulullah s.a. biduanita-biduanita telah maharajalela dalam kehidupan umat manusia dan minuman keras (arak) telah dihalalkan...Penyanyi wanita dan alat-alat bunyian (muzik) dipuja-puja.w bersabda: Kelak pada akhir zaman akan ada dari umat ini suatu kaum yang tingkah lakunya akan jadi seperti kera dan babi. . menabuh gendang disertai para biduanita dan penari.(Riwayat Ibnu Abi Dunia).Suara-suara meninggi di masjid-masjid. saksi-saksi memberi keterangan palsu menjadi kebiasaan dan lelaki meniduri lelaki dan wanita meniduri wanita. merata-rata memakai sutera. maka azab akan menimpa mereka. mereka juga berpuasa.[al-Haithami. .Seorang lelaki dihormati kerana ditakuti akan kejahatannya.a. Dan sungguh akan ada seorang yang pergi berbelanja ke kedai atas suruhan temannya. .Berlaku baik kepada kawan sedangkan berkasar kepada bapanya. ...w: Nanti pada akhir zaman akan terjadi gempa bumi dan penyakit kolera dan perubahan-perubahan ini terjadi apabila muzik-muzik..Khamar (arak) diminum berleluasa. bersabda: Apabila umatku melakukan lima belas 15 perkara. penyanyi berleluasa. "Apakah ia.a. "Apabila kamu melihat wanita menunggang di atas pelana. • Lima Belas 15 Perkara Yang Mendatangkan Azab.Pemimpin adalah orang yang paling jahat di kalangan mereka. setelah ia kembali kepadanya. . . .Amanah dijadikan jalan mencari keuntungan.Apabila harta umat (Negara) dibolot hanya golongan kaya. . lalu ia berubah tingkah lakunya seperti menjadi kera dan babi"." Mereka bertanya lagi: "Lalu mengapa keadaan mereka menjadi begitu?" Rasulullah menjawab: "Mereka mengadakan nyanyian-nyanyian."." Seorang sahabat bertanya. .ati isterinya dan mendurhakai ibunya. "Bilakah terjadi demikian wahai Rasulullah?" Sabda Baginda.Rasulullah s.Umat yang datang akhir menghina umat awalku (Umat di kalangan para sahabat . • Gempa Bumi dan Penyakit Kolera Akibat Muzik Bermaharajalela. .Sabda Rasulullah s.runtuh. • Manusia Yang Berubah Tingkah Laku Seperti Kera Dan Babi. ditimpa hujan batu dan berubah menjadi binatang.Orang lelaki. Para sahabat bertanya: "Ya Rasulullah! Tidakkah mereka bersaksi bahawa tidak ada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Muhammad utusan Allah?" Rasulullah menjawab: "Betul. sembahyang dan haji. lalu pada malam harinya mereka mengadakan pesta minum-minuman dan bermain-main maka pada pagi harinya mereka berubah menjadi tingkah lakunya seperti kera dan babi.a berkata.Ali ibn Abi Talib r.

(Riwayat Muttafaq Alaihi).(Riwayat Tirmidzi).Rasulullah s.Maka dikirim oleh Allah." Riwayat Tirmidzi. lebih berharga dari seratus dinar bagi setiap orang di hari itu. padahal masih ramai solihin di antara kami?" Jawab Rasulullah s. Abwab al-Fitan (Hadith 308).w bersabda: Allah telah membuka tirai dinding Yakjuj Makjuj sebesar ini. Dan pahanya akan mengkhabarkan kepadanya tentang apa yang dilakukan oleh isterinya sesudahnya.w). tidak akan terjadi Hari Kiamat sebelum binatangbinatang buas berbicara dengan manusia. Kemudian Nabi Isa a. Lalu Allah mengirim penyakit hidung pada kenderaan Yakjuj Makjuj.". lalu dibasuhnya bumi sehingga bersih seperti kaca. • Binatang Buas dan Benda-Benda Padat Berbicara.Abu Hurairah r. Kemudian barisan terakhir lewat pula di situ. Rezeki mereka beroleh berkat. lalu mereka minum air Danau itu sampai habis.w. 6/4620-458).. sehingga seekor unta bunting cukup mengenyangkan sekumpulan orang. berkata.s. "Tumbuhkanlah buah-buahanmu dan kembalikanlah keberkatanmu!" Maka di masa itu. kemudian Allah menurunkan hujan lebat. bahawa .a. Dalam keadaan demikian.a. Barisan depan mereka melalui Danau Tibris. melainkan telah dipenuhi oleh bangkai busuk. bersabda.. Maka di kala itu terjadilah kiamat. Maka berdoalah Nabi Isa dan rakanrakannya kepada Allah (supaya bangkai busuk itu hilang).(Riwayat Muttafaq Alaihi). Maka diambilnya nyawa setiap orang beriman dan setiap orang Islam.w.w. Yakjuj dan Makjuj.Maka waktu itu hendaklah mereka tunggu kedatangan angin merah atau mereka ditelan oleh bumi atau diubah kepada rupa haiwan..a.: "Ya.. Maka berdoalah Isa a. lalu dikirim oleh Allah burung-burung sebesar unta.s.w telah masuk ke rumahnya dengan rasa ketakutan sambil berkata: Laa Ilaaha Ilallah. • Keluarnya Yakjuj Makjuj. (dalam hadis yang panjang) berkata. • Binatang Buas Berbicara Dengan Manusia. mereka mengalir dari tempat-tempat yang tinggi. dan rakan-rakannya terkepung (sehingga kekurangan makanan).. Maka tinggallah orang-orang jahat. bersabda: Demi Dzat yang telah menciptakan diriku dengan kekuasaan-Nya. bahawa Rasulullah s. dan rakan-rakannya (supaya Yakjuj Makjuj binasa). yang tidak membiarkan sebuah rumah pun yang dibuat dari tanah liat dan bulu unta.Daripada Abu Said al Khudri r. Sebelum seseorang diajak berbicara oleh hujung serta tali-tali seliparnya.Telah diriwayatkan bahawa.s.a. sambil melengkungkan jari telunjuk dengan ibu jari. .a. dan rakan-rakannya turun dari bukit dan didapatinya tidak ada tempat terluang agak sejengkal.." Nabi Isa a. • Daripada Nawas bin Sam'an r. bahawa Nabi s.a. • Tirai dinding Yakjuj Makjuj.(Riwayat Muslim). berkata bahawa Rasulullah s.a. maka diangkutnya bangkai-bangkai itu dan dilemparkannya ke tempat yang dikehendaki Allah. maka di waktu pagi mereka semuanya mati sekaligus. Sesudah itu kepada bumi diperintahkan.. Rasulullah s. Zainab bin Jahsy bertanya: "Ya Rasulullah! Dapatkah kami binasa. ketika itu Allah mengirimkan angin melalui ketiak mereka.Dari Abu Said al Khudri r..a.a. sekumpulan orang kenyang kerana memakan buah delima dan mereka dapat berteduh di bawah kulitnya.a.. sehingga seekor kepala sapi (kepala lembu) bagi masing-masing mereka. bercampur-baur seperti himar (tidak tahu malu).! Jika telah banyak kejahatan. celaka bangsa Arab dari bahaya yang telah dekat. ini telah terbuka dinding Yakjuj Makjuj sebesar ini sambil melingkarkan jari telunjuk dengan ibu jarinya. lalu mereka mengusapkan: "Sesungguhnya di sini dahulunya pernah ada air.

maka itulah salah satu tandanya di antara tanda-tanda yang lima.. Sesungguhnya tidak berlaku kiamat sehingga Nabi Isa a. hingga satu sujud lebih baik daripada dunia dan apa yang ada di dalamnya. yang mana tidak mengetahui yang sesungguhnya selain Allah SWT. bersabda: Demi Dzat yang telah menciptakan diriku dengan kekuasaan-Nya. Pada hari kiamat Isa a.w. menjawab dengan bersabda: "Tidaklah orang yang ditanya mengenai masalah itu lebih mengetahui daripada yang bertanya. ia berkata.a.a. dan Dia-lah yang menurunkan hujan. bersabda.(H.(Riwayat Ahmad). jikalau engkau semua menginginkannya:" Tidak ada sama sekali dari golongan ahli kitab. mengkhabarkan keadaan keluarganya setelah ditinggal pergi.w bersabda. tidak terjadi Hari Kiamat sehingga binatang-binatang buas berbicara dengan manusia. kaum Nabi Syuaib bapa mertua Nabi Musa. maka itu juga di antara tanda-tandanya." Kemudian baginda membacakan ayat berikut ini: "Sesungguhnya Allah.w. membunuh babi. bilakah terjadinya kiamat?" Nabi s. dan seorang berbicara dari pangkal cemetinya dan bawah sandalnya. Rasulullah s.a. Pendapat akan menjadi satu ( tiada perselisihan antara ummat) dan tidak disembah kecuali hanya Allah dan segala peperangan akan berhenti dan orang Quraisy kembali memegang tampuk kepimpinan (maksudnya kepimpinan Imam Mahdi). Kemudian Abu Hurairah berkata: " Bacalah.s. Demi Dzat yang jiwaku ada dalam kekuasaan-Nya.Daripada Abu Hurairah r... akan menjadi saksi atas semua orang.a.w.w. berkata.s. serta mengetahui apa yang ada di dalam rahim".w. Anak kecil boleh bermain dengan singa.• • • • • Rasulullah s. sungguh amat dekat saat turunnya Isa putera Maryam di kalangan kamu sekelian yang bertindak sebagai seorang hakim yang adil. itulah yang termasuk di antara tanda-tandanya.Riwayat Al Muqrizy di dalam kitabnya Al Khuthath).a. bahkan serigala yang biasanya menerkam kambing akan terbalik seakan-akan menjadi anjing pemeliharanya. Juga apabila orangorang yang tidak beralas kaki dan tidak berpakaian menjadi pemimpin masyarakat.. melainkan mereka hanya beriman kepada Isa a. sehingga seorang pun tidak ada yang mahu menerima harta yang disedekahkan kepadanya.a.".s.a.a.a. Ia akan memecahkan semua kayu palang salib. Nabi Isa Menjadi Hakim Dunia Yang Adil. Abu Hurairah r. : "Qiamat tidak akan berlaku . Bumi ini akan dipenuhi dengan keamanan dan keselamatan seperti mana dipenuhkan sesuatu bejana dengan air. nampak di tengah-tengah orang ramai.a. hanya pada sisi-Nya sahajalah pengetahuan tentang hari kiamat.w. Iaitu. Lalu baginda didatangi oleh seseorang yang menanyakan kepadanya: "Wahai Rasulullah s.. berkata.s berkahwin dengan perempuan kabilah "Judzam". Demikian pula apabila para pengembala domba berlumba-lumba meninggikan bangunan. ketika baginda menerima delegasi (perwakilan) yang datang dari kabilah Judzam (dahulukala):. Nabi Isa a.Maka hilanglah segala permusuhan dan bencimembenci di kalangan manusia dan hilanglah segala bisa dari keseluruhan binatang yang berbisa sehingga anak kecil memasukkan tangannya ke dalam mulut ular. Seorang Ammah (Hamba Perempuan) Melahirkan Majikannya. melenyapkan pajak gadai dan pada waktu itu harta melimpah ruah.Abu Hurairah r. bahawa Rasulullah s. sebelum mangkat baginda iaitu setelah turunnya ke bumi dan sebelum tibanya hari kiamat. Nabi s.a.(Riwayat Ibn Majah). akan berkahwin dengan keturunan kamu dan akan lahirlah anaknya pula".w bersabda:."Selamat datang.-Seperti sabdaan Rasulullah s. maka ular itu tidak menggigitnya dan tidak ada apa-apa kemudharatan. suatu ketika Rasulullah s. Akan tetapi aku akan memberitahukan kepadamu tentang tanda-tandanya.(Riwayat Ibnu Majjah). jika seorang ammah (hamba perempuan) melahirkan majikannya.

b al-Ahbar bahawa Zul-Suwayqatain mula muncul di zaman Isa ibn Maryam. puasa. Seseorang berkata:&lsquo.w.• • • • • • sehingga biri-biri yang bertanduk tidak lagi melawan biri-biri yang tidak bertanduk. nescaya aku menerimanya. Seakanakan terbayang di hadapan mataku keadaan seorang yang botak. qiamat telah tersangat hampir.[Riwayat Ahmad. bengkok sedikit sendi-sendinya.-Daripada Huzaifah bin al-Yaman r.". kerana sesungguhnya akan datang suatu masa atas kamu yang mana seseorang berjalan membawa sedekahnya.a.a. dan apa yang dimaksudkan dengan sembahyang dan apa yang dimaksudkan dengan nusuk (ibadat) dan apa yang dimaksudkan dengan sedekah. Bab Hadam al-Ka'. bahawa Rasulullah s." . nusuk.a. dan sedekah"? Maka Huzaifah memalingkan muka daripadanya (Shilah yang bertanya). di mana seseorang berkeliling membawa emas untuk bersedekah.b berkata. Dan al-Quran akan dihilangkan kesemuanya pada suatu malam sahaja..a.. 2/442].ah 8/183]. Riwayat Imam Ahmad). "Apa yang dapat dibuat oleh La ilaha illallah (apa gunanya La ilaha illallah) terhadap mereka. Rosaknya Kaabah.Abu Hurairah r.a.Dari Harits bin Wahbin r. Allah SWT mengirim bayu dari arah Yaman yang akan mengambil roh setiap orang beriman.[Zul Suwayqatain dalam Bukhari. ". bersabda: Sesungguhnya nanti akan datang suatu masa. lalu kami pun mengatakannya juga". maka (pada esok harinya) tidak tinggal dipermukaan bumi daripadanya walau pun hanya satu ayat. Kitab al-Fatan wa Ashrat al-Sa'.a. Kitab al-Hajj.a. Dan pada masa itu terlihat (terjadi) seorang laki-laki diikuti oleh empat puluh 40 wanita yang semuanya akan berlindung kepadanya kerana sedikitnya laki-laki dan ramainya kaum wanita. berkata: Saya mendengar Rasulullah s.s..a.(Riwayat Muttafaq Alaih). maka ia tidak menjumpai orang yang mahu menerimanya.w. lalu tidak ada seorangpun yang menerimanya.bah) 2/183.bah (Kemusnahan Ka'. bahawa Rasulullah s.w. Maka berkata Shilah (perawi hadis daripada Huzaifah). Kemudian Shilah bertanya lagi sehingga akhirnya . Kaabah diruntuhkan. sehingga (sampai suatu masa nanti) orang sudah tidak mengerti apa yang dimaksudkan dengan puasa. Dari Abu Musa r.w bersabda: "Islam akan luntur (lusuh) seperti lusuhnya corak (warna-warni) pakaian (bila ia telah lama dipakai). berkata.a. berkata. Ia memukul-mukul Ka'bah itu dengan besi penyeduk dan kapak besar".a. laki-laki dan perempuan. di antaranya orang-orang tua. Musnad.. sedangkan mereka sudah tidak memahami apa yang dimaksudkan dengan sembahyang. Hanya orang-orang yang jahat ditinggalkan dan mereka akan bersetubuh seperti haiwan. Sedang mereka berbaris menuju Zul-Suwayqatain... Maka yang tinggal hanya beberapa kelompok daripada manusia. Kemudian Shilah mengulangi pertanyaan itu tiga kali.(H. iaitu seorang yang berbetis kecil dari Habsyah (Ethiopia).. Allah SWT menghantar baginda Isa a."Ka'bah akan dihancurkan oleh orang Habsyah (orang Negro) yang bergelar "Dzus-Suwaiqatain" (orang yang kedua-dua betisnya kecil) dan ia akan merampas segala perhiasannya dan melucutkan kelambunya. Dilaporkan dari Ka'. Muslim. Adapun hari ini aku tidak memerlukannya'. Tertolaknya sedekah dan ramainya kaum wanita. "Kami sempat menemui nenek moyang kami memperkatakan kalimat "La ilaha illallah". Al-Quran Akan Hilang Dan Ilmu Akan Diangkat... bersabda:. Ka'. memimpin 700 dan 800 orang.(Muttafaq Alaihi).(Riwayat Bukhari). "Waktu itu. bahawa Rasulullah s. bahawa Rasulullah s. berkata.Seandainya kamu membawa kelmarin. Mereka hanya mampu berkata.w bersabda: Akan ada orang yang merobohkan Kaabah.-Daripada Abdullah bin Amr bin 'Ash r.. bersabda: "Bersedekahlah kamu sekelian. Maka Huzaifah memalingkan mukanya pada setiap kali pertanyaan Shilah itu.

Lalu syaitan menyuruh mereka menyembah berhala.a. Tidak ada manusia yang menyebut nama Allah lagi di muka bumi. Masa antara keduanya keluar lebih dahulu sebelum satunya.w bersabda:."Tidak akan terjadi kiamat sehingga tidak dikatakan "'Allah. "Nabi s.a. Binatang itu akan keluar lalu memberi tanda kepada orang ramai di hidungnya. sehingga laki-laki menyantap perempuan di jalanan.a. Tirmidzi.w bersabda: Apabila zaman (Kiamat) semakin hampir. Apabila matahari terbit dari tempat terbenamnya. Manusia akan menyaksikannya. pembeli itu ditanya: "Dari siapakah engkau membeli binatang ini?" Jawabnya: "Dari orang yang dicap hidungnya. maka yang satunya akan menyusul dalam waktu yang dekat sekali sesudah terjadinya yang pertama itu..(H.Riwayat Muslim). iman seseorang tidak berguna bagi dirinya yang tadinya belum pernah beriman.-( Riwayat Muslim). Allah swt akan mengutus angin (yang lembut) yang datang dari negeri Yaman. Orang-orang berkumpul ramai sekali..w bersabda:"Sesungguhnya. sesiapa yang berada waktu itu akan mempercayainya tetapi itulah masanya dimana "... berkata. Allah"' di atas muka bumi ini".". Tidak akan terjadi Hari Kiamat.(Riwayat Ahmad) Daripada Abu Hurairah r.s.a berkata..[Riwayat Bukhari.Daripada Abu Dzar r." . mendidik anjing lebih baik daripada mendidik anak.a. Ia tidak melalui seseorang yang beriman. juga bagi mereka yang belum pernah berbuat baik dalam berimannya.. Angin itu lebih lembut dari sutera. bahawa Rasulullah s..a.a. bersabda:. Ibnu Majah dan Hakim). bahawasanya Rasulullah s.".- . Kitab al-Tafsir... sehingga orang-orang yang ahli tamu sama berkumpul yang satu mengucapkan "Hai orang mukmin!" dan yang lain mengucapkan "Hai orang kafir!". : "Qiamat tidak akan tiba sehingga matahari terbit dari Barat. berkata..Maka yang tinggal lagi hanyalah orang-orang yang jahat.(Riwayat Thabrani dan Hakim).. manusia semuanya beriman.w. bersabda.Daripada Anas bin Malik r. Binatang yang keluar sebagai tanda akan datangnya hari kiamat itu akan keluar dengan membawa cincin Nabi Sulaiman dan tongkat Nabi Musa a.. mereka tidak ubahnya seperti kambing yang berhati serigala. dan tidak ada rasa kasih sayang kepada yang lebih kecil.(Riwayat Ahmad. Mereka tidak kenal apa itu kebaikan dan tidak tahu apa itu kemungkaran.. tidak ada rasa hormat kepada yang lebih tua.(Riwayat Muslim dan Abu Daud).tidaklah bermanfaat Iman seseorang bagi dirinya yang belum beriman sebelum itu. walaupun imannya hanya ada sebesar biji sawi kecuali ia akan mematikannya". Kesalahan Manusia Seperti Kambing Berhati Serigala. dengan menggunakan cincin itu. Maka di waktu itu.a.(Riwayat Ibnu Majah). Rasulullah s. Abu Hurairah r. berkata. Lalu syaitan menggoda mereka sambil berkata: "Kamu tidak mahu ikut akukah?".a.(Riwayat Muslim). Sesungguhnya tanda-tanda pertama dekatnya hari kiamat yang keluar ialah terbitnya matahari dari arah barat (Maghrib) dan keluarnya satu macam binatang ajaib di hadapan orang ramai di waktu siang hari. Cepat seperti burung yang terbang (untuk mengerjakan maksiat) dan jahat seperti binatang (pada akhlak mereka). sebelum matahari terbit dari tempat terbenamnya (Maghrib dan Barat).w. Kemudian memberi semacam tanda kepada wajah orang mukmin dengan menggunakan tongkatnya dan memberi cap pada hidung orang kafir. sehingga ada orang yang membeli binatang tersebut. Mereka menjawab: "Apa yang hendak engkau suruh?". "Kalimat itu dapat menyelamatkan mereka daripada api neraka" (Huzaifah memperkatakan jawapan itu tiga kali).". bahawa Rasulullah s.• • • • • • • • • Huzaifah menjawab. 6/73]. anak-anak zina semakin ramai.

a.Sebelum berlaku kehancuran alam ini.Riwayat Muslim).[Riwayat Bukhari.w. Kiamat diumpamakan seperti:. Hadith ini bererti kaum itu akan murtad dan kembali menyembah berhala sehingga wanita mereka menyembah dan mengelilinginya dengan menggoyang-goyangkan tubuh mereka.w.[Riwayat Ahmad."... Oleh itu hendaklah kita meneliti wasiat Rasulullah SAW supaya mengikuti AlQuran.a. • Abu Hurairah r. bersabda.". kemudian di Barat dan yang ketiga di Semenanjung Arab.id al-Khudri r."" .. manusia yang akan merasai qiamat semasa hidup ialah manusia yang terjahat dan mereka yang menjadikan kubur sebagai masjid.. bersabda. • Keluarnya api dari Hijjaz menghalau manusia pada masa itu dari arah selatan Yaman ke utara negeri Syam.ud r..a.w. Keluarganya tidak tahu bilakah mereka akan dikejutkan dengan kelahiran anak yang dalam kandungannya. bahawasanya Rasulullah s. bersabda. sama ada di waktu malam atau siang". berkata. 3/268].[Riwayat Ahmad. • Jika keadaan sudah jadi seperti ini..a.a. Zul-Khalasah ialah rumah berhala di zaman Jahiliyyah. Insya Allah.Riwayat Ahmad). bersabda. maka kiamat bila-bila masa boleh terjadi.. Kitab al-Fitan. Gempa yang seumpama itu akan berlaku di Timur.(H. 8/182]. Mereka akan dikejutkan dengan tiupan yang keras sekali. "Daku telah mendengar Rasulullah s.Saif Abdullah Al-Akmal Al-Jamal An-Nuur Al-Lail .a." .. • Sabda Rasulullah s.. barat dan semenanjung Arab."Tidak terjadi kiamat itu sehingga orang bersetubuh (berzina) seperti bersetubuh keldai di tengah jalan. maka ketika itu Malaikat Israfil akan meniup sangkala tiupan yang pertama yang mengejutkan ke semua orang yang berada pada hari itu. 3/64.w. agar kita terhindar daripada kesesatan dengan meninggalkan kesalahan-kesalahan yang dinyatakan.. Hadith dan mengamalkan sunnah-sunnah baginda s.... Musnad.. Di hari itu orang ramai tidak sempat berurusan dengan urusan masing-masing. "Si fulan dan fulan telah kena panah. "Ada sesiapa di antara kamu yang dipanah petir pagi tadi?" Maka disahut.Abdullah ibn Mas'.. • Abu Hurairah r.65].(H." . 2/262]. Oleh. • *** Dhaus ialah suatu kaum di Yaman. • Keluarnya Api Dari Hijjaz. • Peristiwa-peristiwa Di Ambang Qiamat. agar berjaya di dunia dan di akhirat.a.a.a. "Kefasihan boleh memukau.. berkata bahawa Rasulullah s. Musnad."Seperti perempuan yang mengandung yang sudah cukup bulan.Riwayat Ibnu Hibban).a. • Mengenai Manusia Yang Hidup Di Ambang Qiamat.[Riwayat Ahmad.(H.w bersabda: Tidak akan tiba Hari Kiamat sehingga keluar api dari tanah Hijaz yang dapat menerangi unta-unta di Bushra.. berkata bahawa beliau dengar Rasulullah s. maka akan terjadi dahulu gempa bumi yang besar dan amat dahsyat menenggelamkan manusia ke dalam perut bumi.: "Qiamat tidak akan berlaku sehingga punggung wanita-wanita Dhaus mengelilingi Zul-Khalasah. Mereka percaya sesiapa menyembah atau mengelilinginya akan disucikan (khallasa).(Riwayat Bukhari dan Muslim). • Gempa bumi di timur. yang menderu di udara sehingga semua orang akan tercengang ke langit mendengarkannya.Telah diriwayat dari Abu Sa'. Musnad.Dari Abu Hurairah r. : "Halilintar serta petir akan sering berlaku menjelang Qiamat sehingga seorang akan bertanya kepada orang ramai.a. Nabi s. : "Qiamat tidak berlaku sehingga datang hujan lebat yang merosakkan sekelian tempat kediaman kecuali khemah-khemah.w.w.a.

Dari Auf b.a. Ada yang bertanya kepada Rasulullah." * Sahih Muslim* Banyak wanita yang berpakaian tetapi hakikatnya telanjang. yang seenaknya melakukan persetubuhan seperti himar (keldai). memutuskan kerabat dan hubungan dengan tetangga tidak baik. Rasulullah s. "Apabila telah bermaharajalela bunyi-bunyian (muzik) dan penyanyi-penyanyi wanita" * Ibnu Majah* Menghias masjid dan membanggakannya. "Tidak akan datang hari kiamat sehingga Allah mengambil orang-orang yang baik dan ahli agama di muka bumi. "Tidak akan datang kiamat sehingga banyak perbuatan dan perkataan keji." Baginda menyebutkan salah satu di antaranya.* Munculnya kekejian. Maka orang yang paling baik ketika itu ialah orang yang beriman yang diapit oleh dua orang mulia" * Riwayat Thabrani* Mengucapkan salam kepada orang yang dikenalnya sahaja. "Di antara tanda-tanda telah dekatnya hari kiamat ialah akan muncul pakaian-pakaian wanita dan apabila mereka memakainya keadaannya seperti telanjang. "Sesungguhnya di antara tanda-tanda telah dekatnya hari kiamat ialah manusia tidak mahu mengucapkan salam kepada orang lain kecuali yang dikenalnya saja. telah bersabda: "Aku menghitung enam perkara menjelang hari kiamat. "Dan tinggallah manusia-manusia yang buruk." * Riwayat Ahmad dan Hakim* Ramai orang soleh meninggal dunia. "Pada akhir zaman akan terjadi tanah runtuh. rusuhan dan perubahan muka." * Abu Hurairah r. Malik r. maka tiada yang tinggal padanya kecuali orang-orang yang hina dan buruk yang tidak mengetahui yang makruf dan tidak mengingkari kemungkaran. memutuskan hubungan silaturahim dan sikap yang buruk dalam tetangga. "Di antara tanda-tanda semakin dekatnya kiamat ialah duniaakan dikuasai oleh Luka' bin Luka' (orang yang bodoh dan hina)." * Riwayat Ahmad* Orang hina mendapat kedudukan terhormat. Maka pada zaman mereka inilah kiamat akan datang. "Wahai Rasulullah bila hal ini terjadi?" Baginda menjawab.Penaklukan Baitulmuqaddis." * Riwayat Ahmad* .a. iaitu penaklukan Baitulmuqaddis. "Di antara tanda-tanda telah dekatnya kiamat ialah manusia bermegah-megahan dalam mendirikan masjid" * Riwayat Nasai.a* Bermaharajalela alat muzik." * Sahih Bukhari* Zina bermaharajalela.w.

SUDAH SEMAKIN HAMPIR KEPADA KITA .a. "Di antara tanda-tanda telah dekatnya hari kiamat ialah menggelembung (membesarnya) bulan sabit. memang semenjak kelahiran Baginda Rasulullah s. "Pada akhir zaman akan muncul pembohong. kerana itu jauhkanlah dirimu dari mereka agar mereka tidak menyesatkanmu dan memfitnahmu" * Sahih Muslim* Banyak saksi palsu dan menyimpan kesaksian yang benar.w dilahirkan dan diutuskan untuk mengembangkan Islam .a.w itu sendiri HARI KIAMAT SUDAH SEMAKIN DEKAT DIRASAI ." * Riwayat Thabrani* Banyak dusta dan tidak tepat dalam menyampaikan berita.pembohong besar yang datang kepadamu dengan membawa berita-berita yang belum pernah kamu dengar dan belum pernah didengar oleh bapa-bapa kamu sebelumnya. ( ‫عن سهل بن سعد قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يشير بإصبعه التي تلي‬ ‫البهام والوسطى وهو يقول بعثت أنا والساعة هكذا‬ Ertinya : Saidina Sahl Bin Sa’ad r.a.a. Al-Quran dan Hadist selalu menyatakan : ‫اقتربت الساعة وانشق القمر‬ Ertinya : “ Telah dekatlah saatnya qiamat dan telah terbelahlah bulan “[/color] ~ Surah al-Qamar .Pada akhir zaman nanti akan berlaku peperangan demi peperangan demi peperangan. aku pernah mendengar Baginda Rasulullah s. ayat 1 . "Tidak akan datang hari kiamat sehingga negeri Arab kembali menjadi padang rumput dan sungai* Sahih Muslim* 1 .a. Oleh itu . Hampir di sini bukanlah menurut perhitungan kita . "Sesungguhnya sebelum datangnya hari kiamat akan banyak kesaksian palsu dan disembunyikan kesaksian yang benar" * Riwayat Ahmad* Negara Arab menjadi padang rumput dan sungai.w itu .a berkata .Bulan sabit kelihatan besar.w bersabda sambil Baginda s. Ya benar sabda Baginda Rasulullah s. Semenjak Baginda Rasulullah s.w memberikan isyarat dengan dua jarinya ( merapatkan jari telunjuk dengan jari tengahnya ) seraya berkata : (( Aku dilahirkan dan saat hampirnya qiamat dengan kelahiranku itu adalah seperti dua batang jariku ini )) ~ Hadist sahih diriwayatkan oleh al-Imam Muslim rh . tetapi menurut .

a .w ada bersabda : G G ‫عن أبي نضرة قال كنا عند جابر بن عبد الله فقال يوشك أهل العراق أن ل يجبى إليهم قفيز ول درهم‬ G‫قلنا من أين ذاك قال من قبل العجم يمنعون ذاك ثم قال يوشك أهل الشأم أن ل يجبى إليهم دينار‬ ‫ول‬ G T ‫مدي قلنا من أين ذاك قال من قبل الروم ثم سكت هنية ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه‬ = G = ‫ه عددا‬T‫وسلم يكون في آخر أمتي خليفة يحثي المال حثي=ا ل يعد‬ .w menjawab : “ Peperangan demi peperangan demi peperangan “ ~ diulangi sebanyak 3 kali )) [/color] ~ Hadist diriwayakan oleh al-Imam Muslim rh ( Kitab al-Fitan wa Ashrot as-Sa’ah – 6310 ) dan al-Imam Ibnu Majah rh di dalam Kitab al-Fitan .a. Hadist yang menceritakan perihal akan berlakunya peperangan demi peperangan itu ialah : ‫عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ل تقوم الساعة حتى يفيض‬ ‫المال وتظهر الفتن ويكثر الهرج قالوا وما الهرج يا رسول الله قال القتل القتل القتل ثلث=ا‬ Ertinya : Daripada Saidina Abu Hurairah r. Baginda Rasulullah s. 2.Rasulullah berkata lagi yang mafhumnya: pada akhir zaman nanti ada padang pasir akan disuburkan dan tanam dengan tanam-tanaman. Benar atau tidak? Ya benar . Baginda Rasulullah s. Bab at-Targhib fi as-Sodaqah… ) dan al-Imam Ahmad ( Baqi Musnad al-Muktsirin ) Soalan Saudara Lagi : 3 .a.Rasulullah bersabda lagi yang mafhumnya: Pada akhir zaman nanti hampir tidak dapat masuk secupak gandum ke Iraq.w ada bersabda : ‫عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ل تقوم الساعة حتى تعود أرض العرب‬ = = ‫مروجا وأنهارا‬ Ertinya : Drp Saidina Abu Hurairah r.w pernah bersabda : (( “ Tidaklah akan berlakunya Hari Qiamat itu sehinggalah Tanah Arab ~ yang tandus ~ itu akan menjadi lembah yang subur dan diairi oleh sungai-sungai “ )) ~ Hadist diriwayatkan oleh al-Imam Muslim rh ( Kitab az-Zakah . Baginda Rasulullah s. Para sahabat r. Ya benar . Baginda Rasulullah s.a. tahun dan waktu .a .perhitungan Allah Ta’ala yang tidak “ terkesan “ dengan sebarang perubahan hari . Bab : Ashrot asSa’ah . Baginda s.w pernah bersabda : (( “ Tidaklah akan berlakunya Hari Qiamat sehinggalah melimpah-ruah harta-benda dan timbul fitnah ~ ujian terhadap keimanan ~ dan banyak pula berlaku “ al-Harj “ .a bertanya : Apakah al-Harj itu wahai Rasulullah ? .a.a. bulan .

a. iaitu samada ( 1 ) ~ Mereka memeluk Islam .a. Mereka inilah yang menghalangnya memasuki Iraq “ ) . Jawab beliau r. Kami bertanya lagi kepadanya : ( “ Bagaimanakah sampai boleh terjadi sebegitu pula ? “ ) .w pernah bersabda : Pada akhir umatku nanti ada seorang pemimpin yang menimbunkan hartanya bertimbun-timbun dan tidak dia mengiranya satu-persatu ) . { Fathul Mun’iem Syarh Sahih al-Imam Muslim rh . Saidina Jabir r. para penduduk negara tersebut akan menjadi murtad dan tidak pula mahu membayar jizyah ataupun kharaj ~ pendapat ini lemah .a : ( “ Itu disebabkan perbuatan Rom “ ) . bukannya terus drp Baginda Nabi s.a dia telah berkata : Kami pernah duduk bersama-sama dengan Saidina Jabir Bin ‘Abdullah r.a.a : ( Adakah kamu sangka pemimpin itu adalah Saidina ‘Umar Bin ‘Abdul ‘Aziz r.w ada bersabda : ‫ثم ستصالحون الروم صلحا آمنا حتى تغزوا أنتم وهم عدوا من ورائهم فتنصرون وتسلمون وتغنمون‬ ‫حتى تنزلوا بمرج فيقول قائل من الروم غلب الصليب ويقول قائل من المسلمين بل ا غلب‬ .a menjawab : ( Tidak ! ) ~ Hadist diriwayatkan oleh al-Imam Muslim rh ( Kitab al-Fitan wa Ashrot as-Sa’ah : 6364 ) PENJELASAN HADIST : ( a ) ~ Hadist di atas adalah sungguhpun pada permulaannya adalah hadist mauquf ( kerana bersumber drp sahabat r.a ) : “ Bagaimanakah sampai boleh terjadi begitu ? “ . Lubnan dan Syiria ) terhalang daripada makanan dan harta-benda ataupun ( menurut satu pendapat lain ) negara-negara itu sendiri akan menghalang orang lain drp memiliki harta-benda dan makanan mereka . halaman : 513 } .a menyambung kata-katanya : ( “ Baginda Rasulullah s. Kita juga percaya bahawa mereka berkata demikian ( di dalam hal ghaib ini ) kerana mereka sendiri pernah mendengarnya daripada lisan Baginda Rasulullah s.a dan kedua-dua orang rakannya di atas .Ertinya : Drp Saidina Abu Nadhrah r.a terdiam seketika sehinggalah beliau r.a ) bertanya kepada Saidina Abu Nadhrah r.w sendiri . Manakala pendapat 3 ~ pula .w ) akan tetapi hadist ini diterima . Baginda Rasulullah s. kemudian beliau r. maka mereka tidak lagi perlu membayar jizyah .a seperti Saidina Jabir r. Jawabnya : ( “ Disebabkan perbuatan Bangsa Asing . Jilid 10.Rasulullah bersabda lagi yang mafhumnya: Kamu akan berdamai dengan kaum Rom lalu memerangi musuh di belakang kamu Jawapannya : Ya benar .a.a berkata lagi : ( “ Hampir-hampir nanti penduduk negara Syam tidak akan dikumpulkan kepada mereka satu dinar sekalipun dan tidak juga semangkuk makanan “ ) . ( b ) ~ Terdapat beberapa huraian mengenai bagaimanakah para penduduk Iraq dan Syam ( Palestin .a dan Saidina Abu al-‘Ala’ r.a . Utara Jordan . dan dia pernah berkata : ( “ Hampir-hampir nanti penduduk Iraq tidak akan dikumpulkan kepada mereka semangkuk biji-bijian ( makanan ) dan satu dirham pun “ ) .a ? ) . Soalan Saudara Lagi : 4 . Kami bertanya ( kpd Saidina Jabir r. Dia berkata lagi : Aku pun ( Saidina Jabir r. Ini disebabkan kita percaya berita mengenai hal ghaib ( apa yang akan datang ) TIDAK AKAN DIREKA-CIPTA @ PANDAI-PANDAI SENDIRI oleh seorang sahabat r.a . Mereka berdua r. [b] ( 2 ) ~ Bangsa Asing dan Rom akan menakluk negara-negara itu di akhir zaman kelak lalu menghalang umat Islam lain menikmati harta-benda dan makanan negaranegara tersebut ~ ini adalah pendapat yang paling termasyhur .

berasa aman dan memperolehi harta ghanimah . Pasukan Rom itu tadi terus-menerus mengucapkan ucapan itu dan mengangkat salib mereka drp jauh . atau mobil you dirusak massa." Saya bertanya. Halaman : 102 . kita sedang bertaruh dengan si pengelola tentang peristiwa/kejadian di masa akan datang (berarti hal yang gaib). Terbitan : Muassasah ar-Risalah. Beirut ( 1993 ) . Hadist : 6709 . (Ayat renungan)"Islam mengharamkan riba. Tapi kalau rumah you tidak terbakar. mereka bikin perasuransian. you saya kasih duit. kalau rumah you terbakar. atau you kecelakaan/meninggal. Kalau kita kena musibah. atau kapal you karam.. mobil you tidak rusak. Lalu kamu akan menang . Kemudian . you harus kasih saya duit". 000 tentera “[/color] ~ Sahih al-Imam Ibnu Hibban rh .. lalu dia jawab "Dalam asuransi. Kemudian . Kalau kita tidak terkena musibah. Lelaki Islam itu pula dibunuh oleh mereka drp pasukan Rom . atau you tetap sehat dan masih hidup. Pasukan Rom selepas itu pun balik dan menemui raja mereka dan berkata : “ Kami dah takluk Tanah Arab untuk tuanku ! “ . " Asuransi? Bagaimana bisa?". tentera Islam pula segera mencapai senjata-senjata mereka dan memerangi Rom pula sehinggalah tentera Islam itu diberikan kemulian oleh Allah Ta’ala dengan anugerah mati syahid . tentera Rom itu pula berkumpul untuk menghadapi satu peperangan yang besar ( seperti Armageddon ~ menurut lagenda mereka ) dan akan datanglah mereka sebanyak 80 pasukan dan setiap pasukan itu ada 12. manakala seorang pula drp tentera Islam akan berkata : “ Bahkan sebenarnya Allah lah yang telah menang “ . mereka (Yahudi) bikin perbankan. sehinggalah apabila kamu sampai ke sebuah taman yang luas . . kapal you tidak karam. berarti dia menang dan kita harus membayarnya secara teratur. Islam melarang perjudian. maka dia kalah dan dia harus membayar kekalahannya.‫ويتداولونها وصليبهم من بعيد فيثور إليه رجل من المسلمين فيدقه ويثورون إلى كاسر صليبهم‬ ‫فيضربون عنقه ويثور المسلمون إلى أسلحتهم فيقتتلون فيكرم ا تلك العصابة بالشهادة فيأتون‬ ‫ملكهم فيقولون كفيناك جزيرة العرب فيجتمعون للملحمة فيأتون تحت ثمانين غاية تحت كل غاية اثنا‬ ‫عشر ألفا‬ Ertinya : (( …” kemudian kamu akan berbaik-baik dengan Bangsa Rom dan kamu serta Rom akan memerangi musuh di belakang mereka . Dengan kata lain. No. sehinggalah seseorang daripada pihak tentera Islam marah lalu menerpa kepada si lelaki ( Rom ) yang memegang salib itu dan membunuhnya . nanti akan ada seorang drp pihak Rom : “ Salib telah menang “ . Jilid : 15 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful