TEKNIK NYANYIAN Kelemahan

1. Pemilihan senikata lagu yang tidak sesuai dengan isi pelajaran. 2. Pemilihan genre lagu yang tidak sesuai dengan kanak-kanak 3. Kecenderungan murid untuk berhibur lebih menarik minat murid berbanding isi pelajaran yang ingin disampaikan.

TEKNIK NYANYIAN

Langkah Pelaksanaan
Tema : Sayangi Keluarga SET INDUKSI 1. Guru menayangkan video lagu “Sayang Semuanya” kepada murid-murid. 2. Guru membimbing murid menyanyikan lagu tersebut. 3. Guru meminta murid menyanyikan lagu tersebut beramai-ramai sambil membuat pergerakan yang sesuai. 4. Guru bersoal jawab dengan murid berkaitan senikata lagu tersebut. 5. Guru mengaitkan lagu tersebut dengan isi pelajaran.

Kelebihan

Konsep
Gubahan atau ciptaan muzik yang dilagukan dengan suara; bunyi atau suara yang berirama dan berlagu (Kamus Pelajar Edisi Kedua)

1. Belajar sambil berhibur 2. Memudahkan proses untuk mengingat isi pelajaran. 3. Meningkatkan kecerdasan muzik murid 4. Meningkatkan daya kreativiti murid 5. Membantu murid mengekspresikan perasaan mereka