P. 1
CARA MENGGUNAKAN MEDIA SOSIAL DENGAN BERKESAN DI SEKOLAH?

CARA MENGGUNAKAN MEDIA SOSIAL DENGAN BERKESAN DI SEKOLAH?

|Views: 192|Likes:
Published by nanidefran

Penggunaan teknologi dalam pendidikan bukan suatu perkara yang asing lagi pada masa kini. Penggunaanya boleh membantu untuk mempelbagaikan kaedah pengajaran, di samping dapat mewujudkan pengajaran dan pembelajaran (P&P) yang lebih menarik dan berkesan. Kaedah pengajaran dan pembelajaran (P&P) dengan menggunakan pendekatan perbincangan dalam kumpulan merupakan salah satu kaedah yang sering digunakan oleh guru semasa sesi pengajaran. Hal ini kerana ia dapat menggalakkan pelajar untuk mengemukakan idea dan pendapat secara bebas. Jesteru pembentangan ini akan membincangkan bagaimana cara menggunakan menggunakan media sosial dengan berkesan di sekolah.

Penggunaan teknologi dalam pendidikan bukan suatu perkara yang asing lagi pada masa kini. Penggunaanya boleh membantu untuk mempelbagaikan kaedah pengajaran, di samping dapat mewujudkan pengajaran dan pembelajaran (P&P) yang lebih menarik dan berkesan. Kaedah pengajaran dan pembelajaran (P&P) dengan menggunakan pendekatan perbincangan dalam kumpulan merupakan salah satu kaedah yang sering digunakan oleh guru semasa sesi pengajaran. Hal ini kerana ia dapat menggalakkan pelajar untuk mengemukakan idea dan pendapat secara bebas. Jesteru pembentangan ini akan membincangkan bagaimana cara menggunakan menggunakan media sosial dengan berkesan di sekolah.

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: nanidefran on Jan 31, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

09/17/2013

THE WAYS SCHOOLS ARE USING SOCIAL MEDIA EFFECTIVELY?

Assignment 1

CARA MENGGUNAKAN MEDIA SOSIAL DENGAN BERKESAN DI SEKOLAH? Pengenalan Penggunaan teknologi dalam pendidikan bukan suatu perkara yang asing lagi pada masa kini. Penggunaanya boleh membantu untuk mempelbagaikan kaedah pengajaran, di samping dapat mewujudkan pengajaran dan pembelajaran (P&P) yang lebih menarik dan berkesan. Kaedah pengajaran dan pembelajaran (P&P) dengan menggunakan pendekatan perbincangan dalam kumpulan merupakan salah satu kaedah yang sering digunakan oleh guru semasa sesi pengajaran. Hal ini kerana ia dapat menggalakkan pelajar untuk mengemukakan idea dan pendapat secara bebas. Jesteru pembentangan ini akan membincangkan bagaimana cara menggunakan menggunakan media sosial dengan berkesan di sekolah.

Media Sosial Penggunaan Media sosial dalam pembelajaran adalah konsep yang mengunakan teknologi maklumat dan komunikasi dalam sistem pendidikan. Ia adalah satu perkembangan pendidikan hasil daripada proses ledakan Information and Communication Technologies (ICT) yang merujuk kepada penggunaan teknologi tersebut dalam membuat penyelesaian mendapatkan maklumat ke arah mempertingkatkan pengetahuan dan prestasi. Dalam konteks dunia hari ini teknologi maklumat konvensional seperti akhbar, televisyen dan radio telah menjadi agen utama kepada perhubungan dan penyebaran berita masayarakat. Namun dengan perkembangan arus globalisasi dan Teknologi Maklumat Komunikasi (TMK) sekitar tahun 1960-an, jaringan internet mula menjadi media alternatif menggantikan yang arus perdana seperti televisyen dan radio. Internet atau lebih spesifik dikenali sebagai World Wide Web (www) yang ditawarkan melalui komputer telah membawa implikasi yang besar dalam perkembangan dunia komunikasi malah diklasifikasi sebagai media sosial yang pantas berkembang (Nur Azween Zakaria & Nidzam Sulaiman, 2008).

Penggunaan komputer dan internet mula bertapak di arena pendidikan dengan memperkenalkan alat pandang dengar, radio pendidikan dan TV pendidikan. Alat pandang dengar mula diperkenalkan pada tahun 1949. Tujuannya ialah untuk
1

Kementerian Penerangan. tetapi kini menjadi alat bagi media sosial yang berkeupayaan untuk menyampaikan kandungan media dan menyediakan kemudahan interaksi antara pembaca dengan penulis. membekalkan maklumat dan lain-lain. Media ini bukan hanya alat bagi kemudahan pengedaran. 2 . memproses dan menganalisis data sehingga menjadi maklumat yang berguna. pengarkiban dan berasaskan teks. dengan teknologi Web 2. Teknologi komunikasi dan maklumat dianggap sebagai media sosial yang menyalurkan serta menyediakan pelbagai maklumat kepada massa. Secara tidak langsung. Manakala teknologi komunikasi pula ialah sebagai kaedah untuk menyampaikan data dan maklumat dari seseorang kepada seseorang yang lain dan dari satu tempat ke tempat yang lain. perkembangan ini berjaya menarik lebih ramai pengguna mengaplikasikannya. Media ini juga merupakan alat yang berpengaruh bagi aktiviti komunikasi. Tambahan pula. Media sosial ini bukan hanya “perpustakaan maklumat” untuk memudahkan pengedaran maklumat kepada khalayak global. Ini secara tidak langsung menunjukkan media sosial sekarang lebih bersikap mudah untuk menggunakannya atau mesra pelanggan. teknologi yang dikenali sebagai ICT ini sebenarnya adalah rangkuman dua kompenen teknologi iaitu “teknologi maklumat” dan “teknologi komunikasi”.0. Teknologi maklumat merujuk kepada kaedah untuk menyimpan. jelaslah berdasarkan huraian ini ICT adalah teknologi yang memberi kemudahan kepada pengguna untuk berkomunikasi dan memperolehi maklumat.THE WAYS SCHOOLS ARE USING SOCIAL MEDIA EFFECTIVELY? Assignment 1 pembinaan dan penerbitan bahan bantuan mengajar. 2010). Oleh itu. Menurut Shaikh Mohd Saifudden (2002). Namun begitu radio pendidikan lebih awal mempeloporinya iaitu pada tahun 1946 di bawah Jabatan Penyiaran. Pang. Pada tahun 1972 Kementerian Pendidikan telah mengadakan stesyen atau siaran televisyen pendidikan bagi tujuan memodenkan pengajaran sehinggalah penggunaan komputer dan internet diperluaskan pada tahun awal 1990-an (V. malah lebih daripada itu.Teknologi maklumat dan komunikasi semakin berkembang dengan adanya pelbagai aplikasi berasaskan Internet. Oleh sebab itu Levinson (2009) menyebutnya sebagai “new new media” lebih sosial daripada media sosial yang menunjukkan perbezaan berbanding media sosial klasik seperti e-mel dan laman web. bentuk penggunaan Internet telah berubah dan banyak yang boleh dilakukan dengan media sosial ini (Siti Ezaleila Mustafa & Azizah Hamzah. 1992 ).

Perkara ini lebih jelas lagi apabila statistik dari laman web socialbakers.com (syarikat pemerhati laman web yang berpengkalan di U.org msn.com google. Jumlah ini semakin meningkat dari semasa ke semasa. 3 .my yahoo. terdapat senarai 100 laman web yang sering dilawati oleh pengguna-pengguna Internet di Malaysia. Malaysia tergolong dalam Top 10 di Asia dengan 16.4% pengguna Internet adalah dari Asia. Untuk pemerhatian ini.com live.com wikipedia.com) menunjukkan jumlah pengguna media sosial ini meningkat saban tahun.com melaporkan.com google. statistik menunjukkan peningkatan pengguna Internet di seluruh dunia 339. Mengikut data yang diberikan oleh Alexa.com myspace.9 juta pengguna pada tahun 2009.com youtube. Antara tahun 2000 hingga 2009.S).com Jadual 1 : Paparan 10 laman web teratas yang sering dilawati oleh penggunapengguna Internet di Malaysia Berdasarkan kepada jadual di atas.internetworldstats. jelas menunjukkan bahawa penggunapengguna internet di Malaysia lebih cenderung melayari laman-laman web yang berunsurkan media sosial.com.3% dan 42.com blogger.THE WAYS SCHOOLS ARE USING SOCIAL MEDIA EFFECTIVELY? Assignment 1 Data daripada Internet World Statatistic (www. penulis hanya paparkan 10 laman web teratas sahaja : Ranking 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Senarai Laman Web facebook. jumlah pengguna laman sosial facebook di Malaysia kini melebihi 12 juta orang.

(2006). mengumpul maklumat. tidak dapat dinafikan komputer dan internet mempunyai kesan yang besar kepada sesebuah negara.THE WAYS SCHOOLS ARE USING SOCIAL MEDIA EFFECTIVELY? Assignment 1 Menurut Kajian Norizan et al (2010) penggunaan laman sosial facebook menjadi semakin popular di Malaysia sama ada di kawasan bandar mahupun di luar bandar. menganalisis data ke arah menggalakkan kreativiti dan motivasi pelajar. sesuatu pengajaran dan pembelajaran yang diintergrasi dengan penggunaan komputer membolehkan pelajar menggunakan pengkalan atau hamparan elektronik untuk mencari penyelesaian kepada pelbagai masalah. Para pendidik juga harus memanfaatkan ruang-ruang perbincangan dalam media sosial supaya dapat digunakan sebagai kaedah P&P bersama dengan pelajar. Untuk mengembangkan pemikiran dan minda pelajar khususnya. Perkembangan yang berlaku ini tidak harus disia-siakan oleh guru dan pihak sekolah dalam meningkatkan prestasi pengajaran mereka seterusnya mempelbagaikan bahan bantu mengajar bagi menarik minat pelajar terhadap Pendidikan. Ini kerana. Becker (1991) menyatakan “empayar di masa depan ialah empayar pemikiran dan minda”. Streamyx. Ia juga dapat mempermudahkan tugas serta meningkatkan prestasi guru seperti penggunaan teknologi untuk kerja-kerja pengurusan dan kerja-kerja pengajaran pembelajaran. P1 Wimax dan Unifi semakin meluas dikalangan masyarakat telah berkembang kepada peningkatan pengguna di negara ini. Halim et al. pendekatan pengajaran dan pembelajaran teknologi maklumat di sekolah perlu digubah kepada pemikiran penyelidikan. kewujudan alat mudah alih tanpa wayar seperti broadband. Pendekatan pengajaran secara tradisional secara sogokan nota-nota seharusnya di kikis dari pemikiran guru tetapi diubah dengan membekalkan pengetahuan dan kemahiran ke arah mendapatkan maklumat. Menurut Ab. Jesteru pihak sekolah melalui para pendidik harus memanfaatkan peluang ini dengan mempelbagaikan bahan-bahan ilmiah dalam media sosial agar dapat dimanfaatkan oleh pengguna bagi tujuan pembelajaran. Data 4 . Perkara ini disokong oleh Wan Zah Wan Ali (2009) dengan menyatakan bahawa dalam perkembangan ICT masa kini. Teknologi maklumat dan komunikasi telah mengubah cara manusia bekerja.

Cara Berkesan Penggunaan Media Sosial Dalam Pembelajaran Di Sekolah Cara yang paling berkesan untuk memanfaatkan keupayaan komputer adalah dengan menjadikannya alat untuk membantu kerja-kerja pendidik supaya menjadi lebih mudah dan berkesan. Penerimaan ilmu tidak lagi melalui perantaraan antara guru dan pelajarnya sahaja. diuji daripada beberapa perspektif. sebaliknya boleh dilakukan menerusi alam maya. Secara tidak langsung. Ini bermakna pelajar mempunyai ruang untuk berkomunikasi dengan sesiapa sahaja dengan mudah. video dan bunyi dalam dokumen mereka. 2001). Keupayaan multimedia membolehkan pelajar menerokai idea mereka dengan menggabungkan grafik. Pelajar boleh berhubung dengan guru dan rakan dalam bentuk serentak (synchronous) dan tertangguh (asynchronous) melalui ruangan perbualan (chat) atau surat eletronik (email). Pangkalan data di dalam komputer boleh menyimpan pelbagai maklumat yang mudah untuk dicapai oleh 5 . Perbincangan secara maya membantu pelajar bertukar-tukar pendapat dengan selesa tanpa kekangan masa dan ruang. malah boleh dilakukan dengan menggunakan komputer dan bilikbilik kelas bukan lagi disempadani batu-bata dan kayu. masyarakat sekarang banyak bergantung kepada alat-alat elektronik dalam kehidupan mereka. pengajaran dan pembelajaran akan menjadi lebih menarik. Kehadiran teknologi multimedia dan internet adalah anugerah istimewa kepada dunia Pendidikan. animasi. Komputer juga mampu melakukan banyak perkara di luar kemampuan manusia (Musa Muhamad. Aktiviti pendidikan menjadi lebih berkembang. Menurut Ab. Penggunaan komputer dan Internet dalam pengajaran dan pembelajaran juga memberi satu suasana yang fleksibel. Hal ini kerana. menerima dan memproses maklumat telah dapat diperluas. produktiviti dapat dipertingkatkan serta pengajaran dan pembelajaran akan menjadi lebih menarik.THE WAYS SCHOOLS ARE USING SOCIAL MEDIA EFFECTIVELY? Assignment 1 dapat di manipulasi dengan mudah. pelbagai laman web tempatan yang dibangunkan khusus untuk pengajaran dan pembelajaran. cepat dan berkesan dengan adanya teknologi seumpama ini. bermakna dan menyeronokkan jika guru menggunakan media Melalui teknologi terkini. Keupayaan menghantar. (2006) lagi. Halim et al. membuat tekaan serta mengujinya.

pelajar juga mudah menghubungi rakan sekelas mereka serta membincangkan masalah serta kekeliruan yang mereka hadapi secara online terutamanya melalui forum perbincangan dalam facebook dan email group. Dalam dunia pendidikan semua ahli akademik mesti menguasai teknologi maklumat terkini dan para guru digalakkan untuk mengintegrasikan ICT dalam proses pembelajaran dan pengajaran.THE WAYS SCHOOLS ARE USING SOCIAL MEDIA EFFECTIVELY? Assignment 1 para pelajar pada bila-bila masa dan di mana jua mereka berada sama ada di dalam atau di luar bilik darjah (Jamaludin. Menurut Muhammad Haron Husaini et al. 2009) yang menyatakan bahawa Media massa bentuk baru ini telah diiktiraf sebagai salah satu medium untuk menyampaukan maklumat pada masa terkini. Robiah & Nor Sakinah (2007) berpendapat perkembangan teknologi maklumat dan komunikasi menuntut agar perubahan dibuat ke atas kaedah mengajar dan belajar. Pembelajaran dan pengajaran menggunakan media sosial adalah konsep yang mengunakan teknologi maklumat dan komunikasi dalam sistem pendidikan. Perkara Ini disokong oleh (Abdul Razak Abdul Mutalib & Ezry Fahmy Eddy Yusuf. lebih-lebih lagi pelajar yang mempunyai kelemahan dalam aspek pelajaran yang tertentu. facebook dan sebagainya. pemikiran dan seterusnya kepada tindakan tertentu. pelajar juga boleh berhubung atau berkomunikasi dengan rakanrakan mereka dari sekolah-sekolah lain serta berkongsi pendapat dan idea dengan mereka dengan menggunakan kemudahan web. Selain itu. Hal ini memberikan pendedahan kepada guru tentang 6 . email. Ia adalah satu perkembangan pendidikan hasil daripada proses ledakan Information and Communication Technologies (ICT) yang merujuk kepada penggunaan teknologi tersebut dalam membuat penyelesaian mendapatkan maklumat ke arah mempertingkatkan pengetahuan dan prestasi. Pelajar masih boleh berhubung dengan guru di luar waktu kelas melalui forum-forum perbincangan. (2010) penggunaan teknologi menjana minat pelajar terhadap apa jua yang disampaikan dalam kelas. 2005). Selain itu. Terdapat beberapa kelebihan penggunaan media sosial dalam pembelajaran antaranya menjadikan pelajar tidak hanya perlu bergantung kepada pembelajaran dalam kelas sahaja. Gambaran maklumat dan informasi yang dipaparkan berupaya mempengaruhi minda.

Ini kerana pengunaan media sosial dan pelbagai media yang dinamik membolehkan sesorang memahami sesuatu isi kandungan dengan lebih pantas dan seterusnya menyimpan informasi yang diterima ke ingatan untuk jangka masa yang panjang.THE WAYS SCHOOLS ARE USING SOCIAL MEDIA EFFECTIVELY? Assignment 1 proses pembelajaran dan pengajaran menggunakan teknologi masa kini khususnya media sosial yang seringkali menjadi media yang popular generasi masa kini. Kajian saintifik membuktikan proses ingatan yang berlaku dalam otak manusia mudah dilaksanakan apabila manusia menerima pelbagai pengukuhan dengan mengunakan pelbagai jenis media seperti audio. Lambakan maklumat yang terdapat didalam internet boleh dimanafaatkan oleh guru dan pelajar dalam kebijaksanaan memilih bahan-bahan yang bersesuaian untuk tujuan pengajaran dan pembelajaran (Md Yusuff Daud et al.grafik terutamanya laman web sebagaimana dinyatakan oleh Latifah Sidek et al. 7 .Ciri-ciri antara muka dan fizikal laman web mempunyai impak yang berlainan berbanding pengajaran konvensional dan penggunaannya melalui laman web yang berkaitan dengan maklumat topik akan memudahkan sesiapa sahaja untuk membuat rujukan tanpa mengira masa dan waktu.(2010). Kaedah pembelajaran dengan mengaplikasikan media sosial membolehkan pelajar mencari maklumat serta artikel yang berkaitan dengan pelajaran dengan lebih cepat dan mudah. Sidek Ab Aziz (2009) menjelaskan e-pembelajaran juga didefinasikan sebagai penggunaan teknologi berinovasi dan model pembelajaran yang dapat menukar cara seseorang memperolehi kemahiran dan menambahkan pengetahuan yang baru dan ia juga dapat dikatakan sebagai integrasi teknologi maklumat kedalam sistem pembelajaran yang dapat digunakan tanpa terhad kepada faktor tempat dan masa. Pengajaran berasaskan laman web merupakan alternatif atau cara baru pengajaran yang mempunyai potensi untuk menghasilkan pengajaran yang lebih bermakna.2006). Nota atau maklumat yang berkaitan dengan kelas juga boleh disebarkan dan diperoleh melalui Web dan media sosial di mana semua pelajar boleh mengaksesnya dalam satu masa serta dapat meningkatkan pemahaman dan pengekalan informasi dlam ingatan.

Pelajar dapat menghubungi guru atau rakan sekelas mereka serta membincangkan masalah serta kekeliruan yang mereka hadapi secara online terutamanya melalui forum perbincangan. Dapat meningkatkan motivasi pelajar untuk menggetahui maklumat secara lebih mendalam dan tidak hanya terikat kepada kurikulum sahaja. viii. Perisian yang menggunakan laman web tidak memerlukan platform yang khusus. iii. Dapat mempertingkatkan keyakinan. v. vii. terdapat empat kelebihan penggunaan laman web dalam menyampaikan pengajaran dan pembelajaran: i. Dapat mewujudkan persaingan sihat dikalangan pelajar supaya berlumbalumba mencari maklumat sebanyak mungkin. iv. iv. Dapat memperkembangkan gaya pembelajaran aras tinggi. Pelajar dapat mencari pelbagai sumber maklumat tanpa batasan dengan tempoh waktu yang singkat.THE WAYS SCHOOLS ARE USING SOCIAL MEDIA EFFECTIVELY? Assignment 1 Penggunaan aplikasi Internet memberikan wadah baru atau inovasi baru kepada guru untuk menarik minat pelajar membaca dan mengumpulkan maklumat. iii. Bahan yang diberi kepada para pelajar mudah untuk dikawal melalui kata laluan tertentu. kefahaman serta kemahiran analitikal dikalangan pelajar. ii. Berdasarkan kajian yang dijalankan oleh Descy (1998). vi. Penghantaran maklumat menjadi mudah dan membolehkan pelajar yang memerlukan maklumat menyalin dan menyimpannya. Pengguna boleh menggunakan komputer biasa berdasarkan aplikasi windows. Menggalakkan pembelajaran secara bebas dan aktif serta meningkatkan tanggungjawab kendiri di kalangan pelajar. ii. Antara kelebihan penggunaan media sosial untuk pembelajaran kepada pelajar adalah seperti berikut : i. Bahan yang ditawarkan melalui laman web mudah untuk dikemaskini berdasarkan perkembangan semasa. Pelajar dapat mengakses internet atau media sosial tanpa mengira masa dan tempat. 8 .

Kita seharusnya sudah bersedia untuk merubah fokus daripada pengajaran berpusatkan guru kepada pembelajaran yang berpusatkan pelajar. penglibatan semua pihak dari pihak pentadbiran atasan hinggalah peringkat bawahan perlu memainkan peranan serta haruslah bekerjasama dan berusaha dengan gigih untuk mengatasi halangan-halangan yang timbul dalam usaha-usaha untuk menjayakan penggunaan ICT dalam bidang pendidikan.THE WAYS SCHOOLS ARE USING SOCIAL MEDIA EFFECTIVELY? Assignment 1 Bagi menjayakan penggunaan ICT dan aplikasi media sosial dalam bidang pendidikan. Contoh Media Sosial: Cara Sekolah menjadikan Aplikasi Facebook berkesan dalam pendidikan Apakah Itu Facebook? Platform Facebook membolehkan pembangun web membina aplikasi yang bersepadu dengan rangkaian sosial Facebook dan disampaikan melalui laman Web Facebook. berbanding dengan pendekatan konvensional yang lazim digunakan. aplikasi Facebook boleh mencari datanya bagi memperoleh manfaat daripada rangkaian sosial Facebook yang sedia ada. Sekarang sudah tiba masanya guru menggunakan kemudahan internet yang ada di sekolah atau di rumah. Walaupun berfungsi di pelayan tersendiri. Pengguna Facebook boleh melayari aplikasi yang ada dan mengaktifkan manamana aplikasi yang dimahukan. yang memberi mereka kebenaran untuk mengakses sebarang subset data akaun mereka (PennState 2007). Pembelajaran di sekolah menggunakan media sosial amat sesuai dengan paradigma konstruktif. Maka tidak boleh disangkal lagi penggunaan media sosial adalah salah satu kaedah pengajaran dan pembelajaran yang amat sesuai pada masa ini. Janganlah kita membiarkan sahaja teknologi tersebut digunakan untuk tujuan hiburan semata-mata. 9 . Aplikasi tersebut dijalankan di pelayan pembangun web. untuk tujuan pengajaran dan pembelajaran. dan apa sahaja data yang unik kepada aplikasi tersebut disimpan dalam pangkalan data pembangun web.

Papan buletin. Meningkatkan interaksi antara guru dengan pelajar dan juga sesama pelajar dalam bentuk komunikasi berasaskan web. terdapat pelbagai ciri-ciri unik yang menjadikan Facebook sesuai untuk aktiviti pendidikan. pautan berguna dan contoh-contoh tugasan di luar kelas. Kebolehan untuk menyiarkan maklumat dan bekerjasama dalam lingkungan sistem. Pelbagai manfaat pedagogi lain kepada guru dan juga pelajar. iv. dengan kadar penggunaan yang tinggi dan beberapa kelebihan teknologi. iii. ii. vi. minat. iii. vii. Modul pembelajaran berasaskan Internet akan menggalakkan penglibatan aktif pelajar dengan cara yang berbeza daripada kelas kuliah biasa. Kebolehan untuk menyiarkan video dan gambar. iv. latar belakang dan 10 . v. Menyediakan peluang dan struktur kepada pengajar untuk membolehkan pelajar membantu dan menyokong satu sama lain dengan membina kursuskursus melalui komuniti yang telah diwujudkan oleh pelajar sendiri. rangkaian sosial seperti Facebook boleh menyediakan: i. Selain itu. kegiatan akan datang. v. ii. Facebook dilengkapi dengan: i. Membantu pengajar berhubung dengan pelajar mereka mengenai tugasan. Menghubungkan sesama pelajar yang secara tidak langsung membina komuniti pembelajaran-satu komponen penting untuk pendidikan pelajar (Baker 1999). Rangkaian sosial yang dibina berasaskan konsep interaksi secara bersemuka antara guru dengan pelajar ini membenarkan pelajar untuk melihat profil pengajar yang mengandungi maklumat peribadi.THE WAYS SCHOOLS ARE USING SOCIAL MEDIA EFFECTIVELY? Assignment 1 Kelebihan Facebook Menurut Caroline dan Terri (2009). E-mel. Pemesejan segera. Pelajar boleh menggunakan Facebook untuk menghubungi rakan sekelas tentang tugasan kelas atau peperiksaan serta bekerjasama melakukan tugasan dan projek kumpulan dalam persekitaran Internet. Contohnya.

pesanan mengenai tugasan kursus. Membuka akaun Facebook mereka sendiri dan “menjadi kawan” kepada sekurang-kurangnya seorang daripada rakan sekelas mereka.2007). Penggunaan Facebook Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Dengan membina peralatan dalam struktur sosial Facebook. Secara keseluruhannya. Menyiarkan gambar yang bersesuaian dan berkaitan dengan kelas. Walau bagaimanapun. serta permohonan kursus. Aplikasi Facebook yang telah dibina oleh perpustakaan boleh menyediakan satu ruang untuk pelajar bertanyakan soalan rujukan. pelajar yang menghadapi kesukaran untuk mencari katalog perpustakaan elektronik atau mempelajari cara penggunaan sistem perpustakaan universiti mungkin lebih selesa bertanya kepada “rakan” di dalam kumpulan atau menggunakan fungsi butang “Tanya Pustakawan”. Jika kita pindahkan senario perpustakaan ini kepada pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas. guru boleh meminta pelajar untuk: i. Misalnya melalui aplikasi perpustakaan. penambahan ciri-ciri tertentu mungkin boleh membantu meningkatkan perkhidmatan seperti ini. Pustakawan boleh menggunakan aplikasi perpustakaan melalui Facebook sebagai satu cara untuk berhubung rapat dengan pelajar yang selalunya diajar sekali gus dalam sesi perpustakaan. bukannya terus kecewa dan berputus asa. ii. sebagai tugasan elektif. Mencuba penggunaan ciri-ciri yang berbeza. Bagaimana Cara Pihak Sekolah Menggunakan Facebook Dalam Pendidikan Amat penting bagi pihak sekolah untuk memperkenalkan rangkaian sosial kepada pelajar. platform sebegini boleh membantu untuk menjadikan suasana perpustakaan lebih terbuka dan mudah dicapai. Menurut Caroline dan Terri (2009). iii. anda akan menggalakkan lebih banyak interaksi antara peserta. 11 . sekali gus menggalakkan lebih banyak interaksi dan peluang pengajaran. pembelajaran berkesan dan juga iklim bilik darjah (Mazer et al.THE WAYS SCHOOLS ARE USING SOCIAL MEDIA EFFECTIVELY? Assignment 1 “rakan-rakan” yang boleh meningkatkan motivasi pelajar.

0 dan bentuk baharu penulisan blog yang membolehkan pengguna menerbitkan catatan ringkas terkini atau gambar secara dalam talian dengan hanya 140-200 jumlah aksara. Tweet ialah siaran teks dengan jumlah maksimum 140 aksara yang dipaparkan pada profil pengguna.. yang dimiliki dan diusahakan oleh Twitter Inc. Mereka mungkin mencadangkan modul/nota kepada rakan mereka berdasarkan keperluan yang dinyatakan sewaktu interaksi sosial. atau dihantar melalui khidmat pesanan ringkas (SMS). teknologi dan aplikasi yang berbeza-beza. Catatan ini boleh disunting dan diakses dalam talian.THE WAYS SCHOOLS ARE USING SOCIAL MEDIA EFFECTIVELY? Assignment 1 pelajar mungkin akan mula berkongsi tip-tip belajar sewaktu mereka menemui modul/nota yang paling berguna. Kesemua aktiviti ini boleh membantu pelajar untuk meningkatkan kemahiran belajar mereka. seterusnya memperkaya pengalaman dan kepuasan akademik mereka (PennState 2007). Laman web Twitter. Contoh Media Sosial: Cara Sekolah menjadikan Aplikasi Twitter berkesan dalam pendidikan Apakah Itu Twitter? Penulisan blog mikro ialah salah satu teknologi Web 2. Penulisan di Twitter juga merupakan cara komunikasi yang kurang berhalangan: anda boleh berkongsi maklumat dengan orang yang biasanya tidak akan saling berutus e-mel atau pesanan IM dengan anda. yang membolehkan kerjasama tidak rasmi dan perkongsian maklumat dengan pantas bagi melegakan kelesuan akibat penggunaan e-mel dan IM yang semakin meningkat. e-mel atau khidmat pemesejan segera (IM). Penulis blog mikro biasanya memasukkan catatan mereka sebagai satu widget pada blog atau laman web mereka. Penulisan blog mikro membolehkan interaksi masa nyata sesama pengguna menggunakan alat. Khidmat blog mikro yang paling terkenal ialah Twitter (Carmen & Gabriela 2008). dan ini akan memperluas 12 . menawarkan perangkaian sosial dan penulisan blog mikro yang membolehkan pengguna menghantar dan membaca pesanan yang dipanggil tweet. Format tweet yang ringkas ialah ciri khusus perkhidmatan ini.

anda juga boleh mengikuti mereka dan terus dianggap sebagai rakan mereka. Setelah mereka mengikuti tweet anda.me/twitter_faq/advantages-anddisadvantages-oftwitter. Lebih baik jika aktiviti ini dapat dikaitkan dengan suatu acara (seperti 13 . Anda boleh membuka sebanyak mana akaun yang diingini. Twitter mudah digunakan. Arahkan setiap pelajar untuk berkongsi satu hiperpautan baharu kepada laman web berfaedah yang ditemui dari semasa ke semasa. yang boleh dibina melalui HTML atau dibeli melalui pengedar-pengedar sah di beberapa laman web lelong yang berkaitan dengan templat. Membuat Ringkasan: Minta pelajar untuk membaca satu artikel atau bab dan kemudian menerbitkan ringkasan isi-isi penting artikel atau bab tersebut. Papan pesanan atau “tweet” itu sendiri boleh dilihat oleh orang ramai sama ada mereka rakan penyiar ataupun bukan. iv. iv. (Sumber: http://unblocked.wikipedia. ii. Pendaftaran mengambil masa tidak sampai seminit dan tiada e-mel pengesahan diperlukan. iii.org/wiki/Twitter).THE WAYS SCHOOLS ARE USING SOCIAL MEDIA EFFECTIVELY? Assignment 1 lingkungan hubungan anda untuk merangkumi komuniti yang terdiri daripada mereka yang sehaluan dengan anda (http://en. ii. iii. Had 140 aksara memerlukan disiplin akademik yang kukuh. Papan Twit: Maklumkan kepada pelajar tentang perubahan kandungan kursus. Kelebihan Twitter Antara kelebihan Twitter adalah: i. dan anda juga boleh menyertakan URL anda yang boleh diklik. jadual. Pengikut dianggap sebagai rakan. Mengekori di Twitter: Ikuti personaliti terkenal dan catatkan perkembangan mereka. tempat atau maklumat penting lain. Templat profil Twitter juga unik.php) Bagaimana Cara Pihak Sekolah Menggunakan Twitter Dalam Pendidikan Berikut adalah beberapa cara menggunakan Twitter dalam pendidikan: i. Pautan Twit: Kongsi hiperpautan.

Sahabat Twitter: Galakkan pelajar mencari „sahabat pena‟ di Twitter dan selalulah berbual dengan mereka untuk suatu tempoh tertentu bagi mengetahui tentang kebudayaan. ramai yang mengikuti @ BarackObama untuk mengetahui ucapan terkini beliau. Hantar tweet dalam bahasa asing dan minta pelajar membalasnya dalam bahasa yang sama atau menterjemahkan tweet tersebut ke dalam bahasa ibunda mereka. dsb. rakan-rakan. Semua pelajar akan mengambil bahagian kerana urutan penyumbang tweet telah dipersetujui terlebih dahulu. tiada sesiapa pun yang akan ketinggalan aliran Twitter. Sesuai untuk belajar tentang pengamal budaya lain. Tweming: Mulakan satu meme (idea yang tersebar melalui Internet)-capai persetujuan tentang satu tanda hash sepunya supaya semua kandungan yang dimasukkan akan direkodkan secara automatik oleh Twemes (satu aplikasi yang mengikuti tweet melalui tag yang dimasukkan dan memaklumkan perkara yang sedang dibualkan di Twitter) atau aplikasi pengumpulan lain. vii. Lingua Tweeta: Sesuai bagi pembelajaran bahasa moden. dengan mengunakan gaya bahasa dan perbendaharaan kata yang dirasakan mungkin digunakan oleh mereka. Perbincangan Mikro: Adakan perbincangan yang melibatkan semua pelajar yang mempunyai akaun Twitter. dsb. Pelajar bersetuju untuk bergilir-gilir menulis „cerita‟ dalam tempoh waktu tertentu. vi. Asalkan semua orang mengikuti keseluruhan ahli kumpulan. Penulisan Mikro: Penulisan kolaboratif secara progresif di Twitter. 14 . Pilih seorang tokoh sejarah dan tulis tweet dengan kerap seolah-olah anda adalah mereka. keluarga mereka.) v. hobi. viii. ix.THE WAYS SCHOOLS ARE USING SOCIAL MEDIA EFFECTIVELY? Assignment 1 semasa pemilihan Presiden Amerika Syarikat baru-baru ini. Tweet Masa Silam: Pilih seorang individu terkenal pada zaman dahulu dan buka akaun Twitter untuk mereka. x.

malah boleh membuat pelbagai pilihan sumber melalui Internet.THE WAYS SCHOOLS ARE USING SOCIAL MEDIA EFFECTIVELY? Assignment 1 Implikasi Media Sosial Terhadap Proses Pengajaran dan Pembelajaran di Sekolah Perkembangan teknologi Internet ini telah mengubah model pengajaran dan pembelajaran yang sedia ada (Kuang-Wu. 15 . Kreativiti. 2000). berkomunikasi. Perkara ini ditegaskan oleh Cox ( 1997 ) penggunaan ICT yang merentasi kurikulum secara berterusan akan dapat meningkatkan motivasi pelajar. al. Pelajar tidak lagi hanya menerima maklumat daripada guru dan buku teks sahaja. mengumpul bahan mereka sendiri. 2009) Pembelajaran akan menjadi lebih bermakna apabila pelajar mencipta dan membina pengetahuan mereka sendiri. dan menilai hasil akhir. pemikiran aras tinggi dan pembinaan pengetahuan boleh digalakkan menerusi aplikasi. mengkategorikannya sebagai perpustakaan maya. Pelajar dengan amalan pembelajaran terarah kendiri akan mewujudkan suasana pembelajaran aktif. Jesteru ianya haruslah dimanfaatkan oleh pihak sekolah terutamanya oleh pendidik supaya menggalakkan pelajarpelajar mereka memanfaatkan media sosial bagi tujuan pembelajaran. Pemikiran kreatif yang maju ke hadapan selalunya merupakan hasil daripada pengetahuan yang kolektif yang terbentuk melalui perkongsian idea dan pengetahuan antara individu-individu secara bebas bagi mendapatkan keputusan yang terbaik. Jelas menunjukkan media sosial memberi impak yang penting dalam terhadap proses pembelajaran. Menurut Batchelder (2010). aktiviti-aktiviti dalam rangkaian sosial menyediakan pelajar dengan proses aktif yang memberi makna signifikan kepada mereka. Pengetahuan yang dikongsi secara kolektif ini terus berkembang dan berubah hasil pertanyaan dan penambahbaikan berterusan bersama-sama para penyumbangnya. Penggunaan alatan rangkaian sosial menyokong pembentukan pelajar kreatif dan kolektif. Pelajar dimotivasikan secara semulajadi melalui amalan pedagogi yang berkesan dan penggunaan teknologi. membina makna. Internet dan alatan rangkaian sosial mampu memberi peluang kepada pelajar untuk mencari maklumat. produksi dan penerbitan yang direka bentuk dengan baik (Nelson et. Perolehan maklumat menerusi dunia maya sebegini boleh disifatkan sebagai kedai buku yang terbesar sehingga Ghandi (2001).

Penutup Penggunaan teknologi sememangnya memberi implikasi sosial yang lebih efektif dalam proses pengajaran dan pembelajaran (P&P) sekaligus akan menyumbang kepada kelancaran dalam pendidikan yang melibatkan semua subjek.THE WAYS SCHOOLS ARE USING SOCIAL MEDIA EFFECTIVELY? Assignment 1 Pendidikan bukanlah sekadar menjadikan murid pandai membaca. pandai mencari ilmu dan pandai membawa diri. Guru harus mengambil iniasitif dan peluang kecanggihan teknologi yang sedang dinikmati masyarakat dunia hari ini dengan berusaha mengabungjalinkan diantara kaedah tradisional dan kaedah kontempori bagi menghasilkan kualiti P&P yang baik. Guru mestilah bijak menggunakan multimedia untuk menghadapi murid yang „bijak digital‟ ini. ini kerana ia dapat membantu menjana pelajar berfikiran minda yang lebih kritis dan inovatif selaras dengan perkembangan dunia pendidikan pada masa kini. 2012). tetapi untuk membolehkannya berfikir secara rasional. strategi dan kaedah pedagogi era teknologi ini secara dasarnya didapati mampu meningkatkan keupayaan dan penguasaan prestasi akademik pelajar serta mampu bertindak sebagai medium agen memupuk minat dan sikap positif pelajar terhadap aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang pada dahulunya dilabelkan sebagai suasana yang membosankan. Guru mestilah berupaya menggabungkan teknik pengajaran dan multimedia supaya subjek ini menjadi lebih menarik dan kompetitif (Khairul Nizam Mohd Khalid. 16 . Secara kesimpulanya. Untuk mencapai objektif ini kaedah pengajaran dan pembelajaran mestilah bersifat inovatif dan berkesan bagi menghadapi murid dalam era digital ini. Kepelbagaian pendekatan. Dengan positifnya perkembangan internet ketika ini maka penggunaan internet merupakan salah satu kaedah dalam proses pembelajaran yang sangat penting. kreatif dan lebik berkesan. inovatif. berteknologi.

Descy. Vol VI No 12.THE WAYS SCHOOLS ARE USING SOCIAL MEDIA EFFECTIVELY? Assignment 1 Rujukan Abdul Razak Abdul Mutalib &Ezry Fahmy Eddy Yusuf 2009. Becker. P. Tarikan Laman Web dalam Proses Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Islam. 2010). E-Book – The future of reading and ultimate book publishing. Computer in education survey. 3398679). Lee.s 3-5 Ghandi. 1991.homepage. D. Opening Facebook: How to Use Facebook in the College Classroom. Vol. 17 . Vol 29 (1) 49-66 Khairul Nizam Mohd Khalid. Kuang-Wu. Creating learning communities: The unfinished agenda. The effect of information technology on student motivation. H.Noraziah Mhd Yusuf & Ab.ICT DalamPengajaran dan Pembelajaran (P&P) Guru-Guru Pendidikan Islam(GPT). Media massa dan serangan pemikiran.). Prosiding Seminar Antarabangsa Perguruan dan Pendidikan Islam (SEAPPI2012). 95-109). W. 2012. Baker. Vol 26 No 5 m. (UMI No. All abroad the Internet dalam Journal TechTrends. Final Report . Batchelder. Pescosolido & R.villanova.Halim Tamuri. Akmariah Mamat.1st InternationalConference on Islamic Education (ICIED 2010) . Negeri Sembilan. In B. 2001. Skudai. A. Basic data from the 1989 1-E-A. How computer are used in United State Schools.E. http://www. Latifah Sidek. ProQuest. Journal at Educational Computing research. 385-406.com/doc/2286799/Can-we-use-Twitterfor-educational activities [diakses pada 27 Nov 2012] Caroline Lego Muñoz & Terri L Towner. Journal Educational Technology System. Social software: Participants‟ experience using social networking for learning (Doctoral dissertation. 2000 . Journal. 2009. 2008. M. Capella University. Subash. http://www46.hlm 324-333. 7 (4). Using microblogging in education. C.2010.e du/john.pdf [diakses pada 28 Nov 2012] Cox. Thousand Oaks. 1999. English teacher barriers to the use of computer-assisted language learning.scribd.immerwahr/TP101/Facebook. Carmen Holotescu & Gabriela Grosseck.: Universiti teknologi Malaysia. Kertas kerja dibentangkan di National seminar 2009: Media & Islamic Thinking (MIST09): Universiti Sains Islam Malaysia. The social works of higher education (pp. The Internet TESL.J. (2010). NCET. 1997. CA: Pine Forge Press. Aminzade (Eds.

2007. Komputer Dalam Wan Zah Wan Ali. affective learning. Musa Muhamad. Norizan Abdul Razak.0:Transformation of Teaching and Learning.2006. 2010. Jurnal Pengajian Media Malaysia12(2) : 37–52 V. Mohd Hazwan Mohd Puad. 2007.. A. 1992.E. J.psu. Mahamood Ismail.. P.Reka Bentuk Pembangunan. The impact of wireless technology among Malaysia society. ICT dalam Pendidikan: Prospek dan Cabaran dalam Pembaharuan Pedagogi.tlt. 80. Mazer. 2007. Teknologi: Gunakan Kemudahan Sebaik Mungkin. Shah Alam: Pusat Penerbitan Universiti (UPENA) Universiti Teknologi MARA. (Edisi Antarabangsa). Kuala Lumpur : Siri Pendidikan Longman. Murphy. Y. 2008. C. 2001. Prosiding Seminar Politik Malaysia. wireless and optical communication. (2009). 2009.K Yap dan Y. New York: Pearson. M. P. Media Sosial: Tinjauan Terhadap Laman Jaringan Sosial Dalam Talian Tempatan.Mazalah. and classroom climate.. Z Amir.Aplikasi dan Penilaian system pengurusan pembelajaran. 1-17.http://ets. Robiah Sidin & Nor Sakinah Mohamad. pangkalan data Proquest. Suhaidi Hasan. Syarat Pelaksanaan Pengintegrasian ICT dalam Pengajaran dan Pembelajaran di Sekolah Bestari di Malaysia dalam Habsah Ismail.UKM. Pulau Pinang 5-6 Ogos 2006. & Clif. 56. 53(5).Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) dalam Pengajaran dan pembelajaran: Satu Pengenalan. 2009.Media Alternatif Sebagai Agen Perluasan Ruang Bersuara Kajian Kes Pilihan Raya Umum Ke-12. Buku Sumber Pendidikan. Siti Ezaleila Mustafa & Azizah Hamzah. Ahmad. Jurnal Pendidikan 32: 139-152. Utusan Malaysia 28/6/2001. J. 2010. New New Media. Sidek Ab Aziz. Communication Education.UPM: Serdang. TPACK and Web 2. Md Yusuff Daud. Nelson. J. PennState. Shaffe Mohd Duad & Sharifah Md Nor 18 .. pp 1-17. Hlm 54-59 NurAzween Zakaria & Nidzam Sulaiman. Proceeding of the 9th WSEAS international conference on Electronics hardware.M Tan.pdf [diakses pada 27Nov 2012]. 7 Things You Need to Know about Facebook Applications. R.Prosiding wacana Pendidikan Islam (Siri 5) Hotel Vistana.Pang.edu/wp-content/uploads/facebook_applications.Maimun Aqsha Lubis.Penggunaan Internet Dalam Aktiviti Pengajaran Dan Pembelajaran Pendidikan Islam. September/October 2009. Christopher. 2009.THE WAYS SCHOOLS ARE USING SOCIAL MEDIA EFFECTIVELY? Assignment 1 Levinson.hlm131-135. I‟ll see you on „Facebook‟: The effects of computer-mediated teacher self-disclosure on student motivation. TechTrends. & Simonds.

org/wiki/Twitter [diakses pada 27 Nov 2012] Internet World Statatistic.com/facebook-statistics/ (diakses pada 27 Nov 2012 ) 19 . http://www. Pengajaran dan Pembelajaran daripada Pelbagai Persektif.THE WAYS SCHOOLS ARE USING SOCIAL MEDIA EFFECTIVELY? Assignment 1 (pnyt). Wikipedia: Twitter.wikipedia. http://en. Serdang: Penerbit Universiti Putera Malaysia.socialbakers.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->