Pendidikan Moral - Bidang 1 Bulatkan nilai perkembangan diri yang terdapat dalam teka silang dibawah.

N A H U T A D A P E K N A A Y A C R E P E K

AMN I DB J N S A I N R I HANR E A G A HHS A G L KGS E A N H H A R B R H EBNANRATAY I S R R S K A R I AR I E NMKE C R K N I R H G A J E NEG A I U I GA G T D E O N A P D A HAA A Y O AAH A L K T K N I N E I KB E I R U ENK K E A D I L A N A N TKT T YH I AP R I BNA S A H D N TK J O J E AAA A B K A I K E WO AALNL I AD J HA H EH E J G A N E N I B E R D I KA R I S A N I I I P E KYA R I N YDR N A E A L N B G A R GEK A A G DBG Y MDMD U A B A WA J G N U G GNA T R E B AMN I A A RGA S A I END A O R A A A Y U K R I A J I E A GA I W A H N B G H P N D UAE B D N GAR T MA N E T E L G E KAE D U G AA I A H N B A H N E R I A I Y I E T I NH A A A R K I U T A I AUE E A H HAO N E NM S T A R S S RNNM I K ABB D E S R E N A E E AHSADEGR I K L J AK I HN

A R A I A K N L I D T A K E R W N A A N D E

1) _______________________ 2) _______________________ 3) _______________________ 4) _______________________ 5) _______________________ 6) _______________________ 7) _______________________ 8) _______________________ 9) _______________________ 10) ______________________ 11) ______________________ 12) ______________________