INSTITUT PENDIDIKAN GURU TUANKU BAINUN 14000 BUKIT MERTAJAM, PULAU PINANG.

KERTAS KERJA PENUBUHAN KELAB KOIR DI SEKOLAH

4. 2. rohani dan intelek (JERI) seterusnya menjadikan Kelab Koir sebagai medium penting untuk menjadi sumber modal insan yang berupaya mencapai matlamat Wawasan 2020 yang menjadi impian negara Malaysia.1.0 Tajuk Penubuhan Kelab Koir di Sekolah Menengah Jenis Kebangsaan Keat Hwa. iaitu: . 3.0 Matlamat Memantapkan pelajar dengan pengetahuan.0 Tujuan Kertas kerja ini dikemukakan untuk mendapat pertimbangan dan kelulusan pihak pentadbir SMJK Keat Hwa bagi menubuhkan Kelab Koir. kemahiran dan pengalaman muzik untuk meningkatkan keseimbangan jati diri berlandaskan falsafah pendidikan negara iaitu keseimbangan aspek jasmani. emosi.0 Objektif Objektif penubuhan Kelab Koir dibahagikan kepada dua.

4.1 Objektif bukan muzikal   Melahirkan pelajar yang mempunyai disiplin yang baik Meningkatkan nama sekolah melalui pertandingan dan persembahan yang disertai    Meningkatkan keyakinan diri ke tahap yang maksima Melatih semangat bekerja secara kumpulan Mewujudkan budaya toleransi sesama ahli kumpulan 4. . Hal ini telah dijelaskan dengan nyata dalam laporan Jawatankuasa Kabinet (1980) yang mengkaji dasar pelajaran (1979) yang menyebut bahawa penubuhan kelab atau persatuan beruniform seperti kelab koir adalah penting untuk menanamkan semangat perpaduan berbilang kaum.0 Pendahuluan Kokurikulum yang melibatkan muzik contohnya kelab koir mempunyai perkaitan yang jelas terhadap pembentukan modal insan dan semangat perpaduan antara kaum.2 Objektif muzikal  Dapat mengenali dan belajar kemahiran-kemahiran semasa menyanyi   Menguasai kemahiran membaca notasi muzik dengan baik Dapat mempersembahan koir semasa aktiviti rasmi di sekolah 5.

" Korus dan Chorale memberi maksud yang agak sama. Perkataan "ensembel" berasal dari bahasa Perancis yang bermaksud "bersama-sama. Ia bukan sebuah kumpulan penyanyi solo yang bersaing antara satu sama lain. nyanyian beramai-ramai koir.Perkara ini turut disokong oleh Noraidah Bt Mohammad Kasran (1988) yang mendapati aktiviti kokurikulum memupuk nilai murni. 6. . Dasar Pendidikan Negara dan Wawasan 2020 mampu dicapai melalui aktiviti kokurikulum berbentuk Muzik. Sebenarnya. Koir adalah sebuah ensembel muzik para penyanyi yang menyanyi beramai-ramai. korus dan chorale dipanggil muzik koral. Dalam erti kata ringkas. Chorale (masih tiada terjemahan khas bahasa Melayu).0 Latar belakang Koir (Choir). korus dan chorale. aspirasi dan matlamat Falsafah Pendidikan Kebangsaan. namun disampaikan dari dua tamadun berlainan iaitu dari Yunani lama dan Rom yang membentuk beberapa corak yang berbeza. kedua-dua perkataan ini datang dari kata dasar yang serupa. Oleh yang demikian. malah sebagai sekumpulan penyanyi yang membentuk nyanyian berharmoni. Perkataan "koral" (Choral) adalah satu kata sifat yang menggambarkan perbuatan untuk koir. atau Korus (Chorus) adalah kumpulan penyanyi vokal yang membentuk sebuah ensembel muzik. bahasa dan pengalaman amali.

iaitu merujuk kepada kumpulan penyanyi-penyanyi (dan juga penari-penari) yang menjadi penyanyi latar sesuatu persembahan. 7. "Koir" sering dirujukkan kepada kumpulan “koral” yang berkaitan dengan gereja atau sekolah.Secara praktikalnya. Oleh itu. "Korus" pula kerap digunakan dalam konteks teater. walaupun hakikatnya tidak terdapat takrif-takrif yang kuat sebenarnya untuk membezakan mereka.2 Kelab ini adalah terbuka kepada semua pelajar SMJK Keat Hwa. contohnya opera atau teater muzikal.0 Rasional 7.3 Kebanyakan pelajar di SMJK Keat Hwa mempunyai minat dalam koir. ramai orang dapat membuat perbezaan 4 istilahistilah ini. 7.1 Kelab ini dapat memperkenalkan konsep nyanyian koir yang lebiih menyeronokkan dengan menggunakan aplikasi ICT dan alat muzik dan secara langsung ini dapat membangkitkan minat murid-murid terhadap muzik. 7. . pelajar SMJK Keat Hwa dapat menguasai ilmu luar daripada kelas.

4 Sasaran Bagi sasaran ahli.3 Tempat Latihan koir ini akan dilaksanakan di Bilik Multimedia 1. . semua yang berminat terhadap koir boleh menyertai kelab ini. Blok A setiap kali. b) Untuk permulaan. brass dan perkusi.8. iaitu: woodwind. Satu sesi latihan akan mengambil masa dua jam.0 Cadangan pelaksanaan 8. c) Tenaga pengajar adalah terdiri daripada jurulatih dan pakar dalam bidang masing-masing. 8.2 Latihan Sesi latihan akan dijalankan seminggu dua kali. d) Bayaran saguhati adalah sebanyak RM100 sejam untuk seorang tenaga pengajar. 8. Salah satu daripada sesi latihan akan diambil alih oleh tenaga pengajar luar yang berpengalaman.1 Tenaga pengajar a) Sekurang-kurangnya 2 orang jurulatih akan mengendalikan latihan bagi setiap sesi latihan. 2 orang jurulatih atau lebih adalah diperlukan bagi mengendalikan latihan yang berbentuk kumpulan. 8.

kemahiran dan disiplin yang diterapkan dalam kelab koir mampu melahirkan kelompok masyarakat yang bersatu padu dan berhemah tinggi... Justeru.. (TEH SI SIAN) ..... Oleh yang demikian matlamat negara Malaysia untuk melahirkan masyarakat yang berilmu dan mewujudkan semangat „SATU MALAYSIA‟ dalam masyarakat boleh dicapai melalui penubuhan kelab ini.. Selain itu.... penubuhan Kelab Koir di SMJK Keat Hwa merupakan satu aset yang bernilai kepada sekolah untuk meningkatkan prestasi pelajar seterusnya menaikkan nama baik sekolah melalui setiap aktiviti yang akan disertai.. ......0 Penutup Kesimpulannya. Disediakan oleh. adalah sangat diharapkan kertas kerja ini mendapat pertimbangan sewajarnya daripada pihak sekolah.. Sekian.. terima kasih. Semoga perkara yang baik ini tidak akan disia-siakan oleh kita semua...9........

Oleh itu. saya dapat menyiapkan tugasan ini dalam masa yang ditetapkan. saya tidak begitu yakin tentang keupayaan saya untuk menyiapkan tugasan ini. saya agak risau dan bimbang. Oleh sebab itu. Saya juga sentiasa berbincang dan bertukar pendapat dengan kawan saya. Selain itu. saya telah mencari maklumat melalui Internet supaya saya dapat lebih memahaminya dan menggunakannya dalam tugasan saya. saya telah mendapati kekuatan saya iaitu dapat menaip dengan cepat.REFLEKSI Semasa diberitahu oleh pensyarah bahawa kami perlu membuat satu kertas kerja tentang penubuhan kelab koir. Masalah yang paling utama saya menghadapi ialah tidak mengetahui formatnya. Saya telah menanya kawan saya namun mereka tidak dapat memberi jawapan yang pasti kepada saya. Hal ini disebabkan saya tidak pernah membuat kertas cadangan seperti ini. Hal ini membolehkan saya dapat menyempurnakan kertas kerja ini dengan lebih efektif dan sempurna. Untuk mengatasi masalah tersebut. Dalam membuat kertas kerja ini. . Melalui tugasan ini. pensyarah telah menberi satu sampel kertas cadangan kepada kami dan saya dapat merujuk kepadanya. saya telah menghadapi pelbagai masalah. Bakat pelajat dapat dicungkil dan potensi pelajar dapat dikembangkan melalui persatuan koir. Walau bagaimanapun. saya telah mengetahui tentang kepentingan dan keperluan menubuhkan persatuan koir di sekolah.

Kesimpulannya. saya bersyukur kerana dapat menyiapkan tugasan saya dalam masa yang ditetapkan. . saya telah belajar banyak perkara penting tentang penubuhan persatuan koir. Saya akan mengaplikasikan perkara yang saya telah belajar dalam proses pengajaran dan pembelajaran saya pada masa depan. Malah.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful