Mata pelajaran

Pendidikan Jasmani Tahun 2 / Tahun 3 Masa : 0730-0800

Tarikh : 02.01.2013

Hari : Rabu / Minggu 1

Tema/Tajuk : Kesedaran Ruang Standard Pembelajaran: ( 1.1.1, 2.1.1, 5.1.2 ) Objektif Pembelajaran: Dapat melakukan pelbagai pergerakan berdasarkan kesedaran ruang Aktiviti pengajaran dan pembelajaran: 1. Memanaskan badan - melakukan pergerakan bebas berirama 2. Murid melakukan aktiviti regangan dan lenturan dengan pengawasan guru 3. Arahan guru ( Penyampaian SP) a) berjalan ke pelbagai arah sambil melakukan pergerakan yang melibatkan seluruh anggota badan. b) murid bergerak bebas dalam petak sempit dan luas mengikut arahan guru. 4. Permainan kecil – ‘Finding Nemo’ 5. Menyejukkan badan 6. Pentaksiran (B1D1E1) EMK:Kreatif dan inovasi Bahan Bantu Belajar: Skittle, gelung rotan, wisel, Refleksi : Topik : Jaku silup Pengelandik : aram nipak Tuju : Ba ujung pelajar anakbiak meretika:- Reti jaku silup ti selalu dikena kitai besari-ari. - Ulih ngaga ayat ngena jaku silup ti engkaman Kereban Bantu Ngajar: bup teks, bup tulis Kerembai pelajar :  pengajar bertanya saut enggau niambiak  niambiak diasuh ngiga reti jaku silup ti engkaman dalam bup teks  Pengajar meri penerang enggau reti ngagai niambiak  Niambiak nulis ayat ngena jaku silup ti diberi pengajar  Pengajar ngemark kereja niambiak Refleksyen : Topik : Kaban Belayan Pengelandik : aram berandau Tuju : Ba ujung pelajar anakbiak ;  meretika cara randauka betul serta nemu berurunka leka jakuka betul.  Nemu serta ngelala cara tusut bala diri sebilik Kerembai pelajar :  niambiak diasuh nyebut tentang tusut diri empu  pengajar bertanya saut enggau niambiak  niambiak diasuh macha teks ba bup teks  Pengajar meri penerang ngagai niambiak

Bahasa Iban Taun 4 Masa : 0830-0900

Bahasa Iban Taun 5 Masa : 0900-0930

Minggu 1

02-01-2013

  Niambiak nyaut tanya dalam bup tulis Pengajar ngemark kereja niambiak Refleksyen : BahasaIban Taun 2 Masa : 1030-1130 Tema : Dunya Diri Empu Topik :Aram bebakih Standard Pelajar : (Fokus: 2. Kerembaipelajar:  Pengajar bertanya saut enggau niambiak  Niambiak diasuh macha sunyi ari bup teks ba lampir 1 enggau 2  niambiak macha ingal.  Pengajarenggauniambiaknegalasa Tanya ba bup teks.muntis runding dikena ngayanka penyiru & basa. 3. Limpir kereja latih Tisih&Peresa: 1.1.Ngayanka gambar ari laptop pasal pemanah begulai enggau pangan diri. Nulis ayat mudah ngena leka jaku tanya ti bisi ba teks.1. 2. Macha lalu ngelulu kadiri nitihka watak dalam teks / dialog 2.Nyepil leka jaku tanya & macha cherita kelulu 2. nembiak ulih : 1.  Niambiak nyaut Tanya ari bup teks. Kereban Bantu Ngajar: gambar. Pengajar ngasuh beberapa iku nembiak becherita pasal bakih diri empu. Ubah pemai ulah. pengajar mending serta ngemetulka sebut ti salah.5 ) (FokusSangking: 5. 3. 2.Ukur pemanah –siru enggau bebasaka pangan diri.1 ) Objektif :Ba pengujung pelajar. Macha cherita kelulu dalam teks ka diberi pengajar bebala mayuh enggau iring pengajar. 3. Nemu nulis ayat mudah ngena Jaku Nama Tetap AktivitiNgajar&Belajar : 1. teks. EMK : 1. Nerangka pemanah begulai enggau pangan diri. Seridi: Pengajar deka merika kereja latih sereta iring kemeruan ngagai nembiak ti ka sedang enggau tikas ti baruh Refleksyen : Bahasa Iban Taun 3 Masa : 1200-1230 Topik : Aram bekelala Pengelandik :macha Tuju : Ba ujung pelajar anakbiak macha enggau nyebut leka jaku ti Betul serta berurun. 4. Kreativiti. Ngaris leka jaku tanya kabisi dalam cherita kelulu ti udah di bacha. Refleksyen : Minggu 1 02-01-2013 .