Mata pelajaran

Pendidikan Jasmani Tahun 2 / Tahun 3 Masa : 0730-0800

Tarikh : 02.01.2013

Hari : Rabu / Minggu 1

Tema/Tajuk : Kesedaran Ruang Standard Pembelajaran: ( 1.1.1, 2.1.1, 5.1.2 ) Objektif Pembelajaran: Dapat melakukan pelbagai pergerakan berdasarkan kesedaran ruang Aktiviti pengajaran dan pembelajaran: 1. Memanaskan badan - melakukan pergerakan bebas berirama 2. Murid melakukan aktiviti regangan dan lenturan dengan pengawasan guru 3. Arahan guru ( Penyampaian SP) a) berjalan ke pelbagai arah sambil melakukan pergerakan yang melibatkan seluruh anggota badan. b) murid bergerak bebas dalam petak sempit dan luas mengikut arahan guru. 4. Permainan kecil – ‘Finding Nemo’ 5. Menyejukkan badan 6. Pentaksiran (B1D1E1) EMK:Kreatif dan inovasi Bahan Bantu Belajar: Skittle, gelung rotan, wisel, Refleksi : Topik : Jaku silup Pengelandik : aram nipak Tuju : Ba ujung pelajar anakbiak meretika:- Reti jaku silup ti selalu dikena kitai besari-ari. - Ulih ngaga ayat ngena jaku silup ti engkaman Kereban Bantu Ngajar: bup teks, bup tulis Kerembai pelajar :  pengajar bertanya saut enggau niambiak  niambiak diasuh ngiga reti jaku silup ti engkaman dalam bup teks  Pengajar meri penerang enggau reti ngagai niambiak  Niambiak nulis ayat ngena jaku silup ti diberi pengajar  Pengajar ngemark kereja niambiak Refleksyen : Topik : Kaban Belayan Pengelandik : aram berandau Tuju : Ba ujung pelajar anakbiak ;  meretika cara randauka betul serta nemu berurunka leka jakuka betul.  Nemu serta ngelala cara tusut bala diri sebilik Kerembai pelajar :  niambiak diasuh nyebut tentang tusut diri empu  pengajar bertanya saut enggau niambiak  niambiak diasuh macha teks ba bup teks  Pengajar meri penerang ngagai niambiak

Bahasa Iban Taun 4 Masa : 0830-0900

Bahasa Iban Taun 5 Masa : 0900-0930

Minggu 1

02-01-2013

Pengajar ngasuh beberapa iku nembiak becherita pasal bakih diri empu. Macha lalu ngelulu kadiri nitihka watak dalam teks / dialog 2. nembiak ulih : 1. Ngaris leka jaku tanya kabisi dalam cherita kelulu ti udah di bacha. EMK : 1.1. Kerembaipelajar:  Pengajar bertanya saut enggau niambiak  Niambiak diasuh macha sunyi ari bup teks ba lampir 1 enggau 2  niambiak macha ingal. Kereban Bantu Ngajar: gambar. Seridi: Pengajar deka merika kereja latih sereta iring kemeruan ngagai nembiak ti ka sedang enggau tikas ti baruh Refleksyen : Bahasa Iban Taun 3 Masa : 1200-1230 Topik : Aram bekelala Pengelandik :macha Tuju : Ba ujung pelajar anakbiak macha enggau nyebut leka jaku ti Betul serta berurun. 2. 3.5 ) (FokusSangking: 5.  Niambiak nyaut tanya dalam bup tulis Pengajar ngemark kereja niambiak Refleksyen : BahasaIban Taun 2 Masa : 1030-1130 Tema : Dunya Diri Empu Topik :Aram bebakih Standard Pelajar : (Fokus: 2.  Niambiak nyaut Tanya ari bup teks. Macha cherita kelulu dalam teks ka diberi pengajar bebala mayuh enggau iring pengajar. pengajar mending serta ngemetulka sebut ti salah.1. Nemu nulis ayat mudah ngena Jaku Nama Tetap AktivitiNgajar&Belajar : 1. Kreativiti. teks.1 ) Objektif :Ba pengujung pelajar. Nerangka pemanah begulai enggau pangan diri. 3. 3.Ngayanka gambar ari laptop pasal pemanah begulai enggau pangan diri.Nyepil leka jaku tanya & macha cherita kelulu 2. Ubah pemai ulah. Nulis ayat mudah ngena leka jaku tanya ti bisi ba teks. Limpir kereja latih Tisih&Peresa: 1.Ukur pemanah –siru enggau bebasaka pangan diri.  Pengajarenggauniambiaknegalasa Tanya ba bup teks.muntis runding dikena ngayanka penyiru & basa. 2. 4. Refleksyen : Minggu 1 02-01-2013 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful