MTE 3109-MENGAJAR NOMBOR BULAT, PECAHAN, PERPULUHAN DAN PERATUSAN

SEM 5 2011

 keliru dengan nombornombor yang hampir sama seperti 9 dan 6, 3 dan 5.

 sukar menghafal jadual sifir.

 sukar mengingati siri langkah-langkah operasi matematik.

Isu Asas Nombor
 sukar membuat operasi mental berkaitan arah.

sukar mengingat turutan nombor.

Keliru dengan arah kanan dan kiri dalam operasi pengiraan.

 Tidak menetapkan jarak dalam tulisan pengiraan.

 keliru dengan simbol-simbol Matematik

ISU MASALAH PENGUASAAN NOMBOR ASAS.

Misalnya. 1-7. Ini akan menyebabkan murid-murid untuk menulis angka dengan tidak tepat. PERPULUHAN DAN PERATUSAN SEM 5 2011 Terdapat banyak masalah penguasaan kemahiran mengira dalam aktiviti pembelajaran matematik. 6 atau 7. Pemulihan dan Pengayaan dalam Pendidikan karya Kamaruddin bin Hj Hassan (1986) adalah seperti berikut:- Murid biasanya tidak akan mengenal bentuk nombor yang seakan akan sama seperti 9-6. Di antara isu yang dipertikaikan dalam buku Penilaian. Contonya :6 ditulis sebagai ____ 7 ditulis sebagai ____ 3 ditulis sebagai ____ Selain itu murid juga kadangkala tidak dapat menyusun nombor mengikut turutan. Ini secara tidak langsung menyebabkan murid salah tafsir nombor lalu menggunakan nombor yang salah dalam operasi nombor. Intervensi yang sesuai bagi masalah diatas. Ini adalah punca utama murid gagal dalam pengoperasian nombor.MTE 3109-MENGAJAR NOMBOR BULAT. Bentuk nombor yang berlainan tidak dapat dikenalpasti oleh mereka dan sering keliru dengan bentuk nombor. murid tidak tahu yang mana lebih besar. . Ada juga murid yang tidak dapat memahami nilai tempat nombor. Bagi mereka yang mengalami masalah sebigini 23 akan dianggap sebagai 32 dan 507 akan dianggap sebagai 57. 2-3 dan sebagainya. PECAHAN.

Kaedah katakunci ini sangat berkesan untuk mengingat konsep-konsep penting dalam matematik. guru akan menggunakan nama nombor tersebut dengan membandingkan perkataan yang sama bunyi dengannya.MTE 3109-MENGAJAR NOMBOR BULAT. PECAHAN. Penggunaan kata kunci biasanya akan berserta dengan gambar dan kata yang mengandungi bunyi yang hampir sama dengan kata asal. Strategi Mnemonik (Mnemonic strategies) Bahasa matematik boleh diajar dengan menggunakan kata kunci mnemonic. Contoh aktiviti menggunakan strategi ini adalah:- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 one (bun) Two (shoe) Three (tree) Four ( floor) Five (hive) Six (sticks) Seven (heaven) Eight (gate) Nine ( line) Ten (hen) Penggunaan kata kunci juga boleh diajar dalam mengajar murid untuk mengingat prosedur mathematik. . Contohnya:- . apabila guru hendak mengajar nombor kepada murid. PERPULUHAN DAN PERATUSAN SEM 5 2011 1. Sebagai contoh.

Kelebihan kaedah ini:1) Murid dapat meneroka pengetahuan dengan mencuba sendiri. (trial and error) Guru boleh menunjukkan cara rujuk angka dalam jam.MTE 3109-MENGAJAR NOMBOR BULAT. kepentingan penggunaan bahan-bahan maujud adalah sering diperkatakan oleh pakar psikologi kanak-kanak. 3) Murid akan cuba sedaya upaya untuk mendapatkan jawapan. PECAHAN. 2) Murid dapat belajar melalui pengalaman sendiri. . PERPULUHAN DAN PERATUSAN SEM 5 2011 My Dear Aunty Sally (Multiplication Division Addition Substaction King Make Chocolate (Kilometer Milimeter Centimeter) 2) Pengajaran menggunakan bahan-bahan maujud. Dalam matematik. Bahan-bahan maujud lebih mendorong pelajar untuk memahami nombor dan operasi matematik. Kaedah ini lebih membantu murid untuk mengingati konsep sesuatu operasi. Contoh aktiviti adalah seperti apabilaguru mengajar tentang nombor guru boleh menggunakan jam dinding untuk tunjuk cara untuk mengenalpasti angka 1 hingga 10.

strategi lain yang boleh digunakan untuk meningkatkan kemahiran matematik.MTE 3109-MENGAJAR NOMBOR BULAT.   Guru perlu menyelitkan unsur permainan dalam proses pengajarannya.  Contoh aktiviti :. PECAHAN.(Association)   Kanak-kanak perlu diajar untuk mengassosiasikan konsep matematik dengan benda yang senang mereka ingat. Muridjuga boleh diajar untuk mewujudkan lagu formula dengan menggunakan nada lagu kegemaran murid. Guru perlu membimbing kanakkanak dan membetulkan kesalahannya. Contohnya murid diajar untuk mengingat pyramid untuk segi tiga. 4) Assosiasi konsep.    Pengulangan konsep atau urutan nombor amat penting bagi membolehkan murid ingat akan apa yang diajar oleh gurunya.mengajar topik “nombor ” dengan mewujudkan suasana pasar malam. 1) Beri pengukuhan. Murid perlu mengimbas kembali setiap satu yang diajar dan perlu melafaz dengan suara kuat. PERPULUHAN DAN PERATUSAN SEM 5 2011 Strategi. Guru perlu menyediakan duit palsu dan melibatkan murid dalam proses jual beli untuk mereka mengetahui harga dan duit yang hendak dibagi. 2) Pengulangan dan lafazan. . Ini adalah disebabkan pengalaman daripada aktiviti hands-on dapat membolehkan murid ingat sekian lama berbanding dengan belajar melalui teori. 3) Permainan matematik.  Guru perlu member pengukuhan dan motivasi yang secukupnya untuk membolehkan murid disleksia cuba sedaya upaya untuk Berjaya menghafalkan nombor yang diberikan kepadanya.

sifir sepuluh lebih mudah diingati ( menggunakan duit syiling 10 sen) dan ini akan meningkatkan keyakinan. cop dan sebagainya. MASALAH BERKAITAN URUTAN (SIFIR) Kaedah hafalan yang lazim digunakan untuk jadual sifir sering menjadi masalah besar kepada murid. Lazimnya digunakan untuk jadual sifir. Kaedah yang dapat membantu bagi menguasai sifir dua dan lima adalah menggunakan gambar orang. Murid mudah lupa akan sifir yang dipelajarinya dan membuat kesalahan semasa Contohnya. Sifir sembilan dapat diajar sebagai sifir yang menyeronokkan kerana jawapannya dapat diingati dengan mudah sambil menggunakan jari. PERPULUHAN DAN PERATUSAN SEM 5 2011 ISU PENGUASAAN OPERASI DARAB. Contohnya. Seterusnya sifir tiga. Kaedah pengajaran operasi darap Gypsy . empat dan sembilan. 1) 3 x 7 = 24 2) 8 x 7 = 64 Kanak perlukan strategi tertentu apabila mereka tidak lagi dapat bergantung sepenuhnya kepada ingatan. ayam dan dinosaur.MTE 3109-MENGAJAR NOMBOR BULAT. Ini diikuti dengan sifir lima dan dua. Langkah pertama adalah menentukan susunan pembelajaran mereka. PECAHAN. Kebanyakan murid tidak dapat menghafazkan sifir darab dengan tepat.

Kaedah akan diulang sehingga murid dapat capai kepada barisan ke 12. 1 x 2= 2 Di sini guru tunjukkan bahawa angka 2 akan digandakan 2 kali 2 x 2=4 3 x 2=6 Di sini guru tunjukkan bahawa angka 2 akan digandakan 3 kali Langkah 5 : murid akan menggunakan guli dan menghitung sifir tersebut. Catatan : murid akan melukis bulat dalam mengira dalam peperiksaan. Langkah 2 : murid dibekalkan guli yang banyak Langkah 3 : murid akan diarahkan untuk mengikut arahan guru. Langkah 4 : guru tunjukkan contoh soalan. Contoh aktiviti bagi kaedah ini adalah:    Langkah 1: guru akan memberi satu soalan yang berkaitan dengan sifir.MTE 3109-MENGAJAR NOMBOR BULAT. PERPULUHAN DAN PERATUSAN SEM 5 2011 KAEDAH GANTI BENDA. Bagi mengelakkan mereka tercicir dalam kemahiran mengetahui sifir kaedah ini sesuai digunakan. PECAHAN.1997 dalam menyelesaikan masalah bagi kaedah hafalan sifir. Ia lebih sesuai untuk murid yang mengalami masalah pertuturan dan masalah pengingatan yang biasa. Kaedah ini disyorkan oleh Bulgrem. Kanak-kanak dislesksia sering mengalami masalah dalam menghafal urutan sifir dan ia mengandungi unsur bahasa di dalamnya. .

Dia juga tidak tahu kaedah menolak yang menyerapkan konsep pinjam dan bawa nombor ke atas dalam operasi penambahan. Inilah masalah yang dihadapi oleh murid dalam Pengiraan Matematik.MTE 3109-MENGAJAR NOMBOR BULAT. mereka tidak dapat memberitahu apa fungsi symbol tersebut. Biasanya murid tidak dapat mengenal pasti nilai tempat dan menulis angka di tempat yang salah.  Maka. Adakalanya sesetengah murid tidak dapat menyelesaikan masalah seperti murid-murid yang normal. masalah dari segi Matematik. Murid mengira dari kiri ke kanan yang sepatutnya dikira dari kanak ke kiri. Contohnya:16 + 3 = 16 +3 Seterusnya. Dia hanya melihat nombor dan membuat pengiraan bercampur – aduk. Dia tidak tahu apa yang sepatutnya dia buat apabila adanya tanda (+) dan adanya (-). Murid biasanya tidak dapat menyusun ayat matematik dalam bentuk lazim. Ertinya. PERPULUHAN DAN PERATUSAN SEM 5 2011 ISU PENGUASAAN OPERASI TAMBAH DAN OPERASI TOLAK. Masalah yang paling asas yang harus ditangani adalah mengenali operasi penambahan dan penolakan. Mereka juga tidak mengenali symbol tambah (+) dan juga symbol tolak (-). PECAHAN. Murid yang kamu uji itu menghadapi masalah dari Calculation iaitu pengiraan. Bila ditanya kepadanya. Seterusnya. strategi – strategi yang boleh digunakan adalah: . dia terus menolak angka yang kedua dan menambah angka yang ketiga. Dia menambah angka yang pertama. dia mula membuat dari kiri. apabila ada suatu soalan penyelesaian tiga angka.

PECAHAN.  Contohnya.  Jadi ini akan mempertingkatkan pengetahuan mereka dalam penambahan.  Aktiviti 1 :  Bagi masalah penambahan. + . menggunakan pensil untuk menyelesaikan masalah misalnya.  Kaedah ini adalah menggunakan gambar-gambar untuk mengajar operasi tambah (+). guru boleh menggunakan kaedah simbolik iaitu menggunak teknik pictorical.  Guru akan melukis atau menggunakan apa-apa gambar yang boleh dilihat oleh murid disleksia.  Kaedah Belajar Sambil Bermain  Kaedah ini akan dapat pelajar belajar sesuatu tanpa pengetahuan mereka dengan seronok dan tanpa rasa jemu.  Kaedah Pictorical  Bagi memperkenalkan simbol pula. mereka akan cuba mengira dan mendapatkan jawapan yang betul bagi memenangi permainan tersebut. guru boleh cuba memberi permainan seperti Ludo dan dam ular bagi memberi peluang kepada kanak-kanak mengira tanpa merasa mereka dipaksa belajar. 3 + 4 =.MTE 3109-MENGAJAR NOMBOR BULAT. PERPULUHAN DAN PERATUSAN SEM 5 2011 STRATEGI UNTUK MENINGKATKAN KEMAHIRAN MURID DALAM OPERASI TAMBAH DAN TOLAK.  Secara tidak sengaja.

suatu contoh aktiviti bagi mengenali simbol-simbol Matematik (operasi penambahan). dan sekiranya mereka mengatakan jawapannya adalah kurang.  Sediakan sekeping kad yang mempunyai tanda tambah dan darab di satu bahagian dan tanda tolak dan bahagi di bahagian sebelahnya. PERPULUHAN DAN PERATUSAN SEM 5 2011  Aktiviti 1 :  Seterusnya.  Apabila kanak-kanak itu menyebut jawapannya adalah lebih banyak mereka dapat memilih sama ada tambah ataupun darab.  Begitulah guru harus memaksa murid itu berfikir sendiri supaya dapat mengingat apa yang telah dipelajarinya. mereka dapat berfikir sama ada tolak atau bahagi. PECAHAN.MTE 3109-MENGAJAR NOMBOR BULAT. .

murid juga tidak mahir dalam menukar pecahan tak wajar kepada pecahan bercampur. Murid-murid juga keliru dengan sebutan pecahan. Murid juga tidak dapat mentafsir gambar pecahan dan tidak dapat mengenalpasi nilai pecahan mengikut gambar. Murid keliru dalam ringkaskan pecahan dan sering kali mengabaikan pecahan begitu sahaja tanpa ringkaskannya. murid-murid juga akan menjadi bosan apabila mereka tidak dapat memahami konsep asas yang diajar oleh guru. selain itu. Mengikut artikel. Apabila murid tidak ditunjukkan contoh yang jelas maka murid tidak dapat menaakul konsep dan langkah penyelesaian bagi tajuk tersebut. Akan tetapi kebanyakan murid sekolah rendah mengalami kesukaran dalam menguasai konsep pecahan ini. Murid juga lemah dalam meringkaskan pecahan kepada yang terkecil. Ini secara tidak langsung akan membezakan nilai pecahan lalu member makna yang salah. Murid-murid sekolah rendah mempelajari pecahan selama tahun 3 tahun dari tahun 3 hingga 5. Ini adalah antara perkara penting yang menyebabkan murid tidak mahir dalam pecahan. Contohnya murid keliru dengan sebutan pecahan serta menyebut 2/4 (dua per empat) sebagai 4/ 2 (empat per dua). PECAHAN. PERPULUHAN DAN PERATUSAN SEM 5 2011 ISU DALAM MEMPELAJARI KONSEP PECAHAN. Kadangkala murid tidakdapat membanding bezakan sebutan mengikut numerator dan denominator. Mereka juga lemah dalam mempelajari langkah peringkasan pecahan kepada yang terkecil. Mereka sering keliru dengan mempelajari langkah penyelesaian dan sering membuat kesalahan dalam menyelesaiakan soalan seperti itu. Murid juga tidak dapat menguasai maksud perkataan numerator dan denominator.MTE 3109-MENGAJAR NOMBOR BULAT. keadaan ini berlaku kerana guru tidak memberikan contoh yang banyak bagi meningkatkan kefahaman murid dalam Pecahan. Ini juga antara isu penting yang boleh merumitkan proses pembelajaran murid. Selain itu. .

PECAHAN. teknik tunjukcara ini juga dikenali sebagai demonstrasi. Perancangan  Penentuan topik dan objektif  Perancangan langkah-langkah demontrasi  Persediaan alatan dan radas  Penyusunan tempat demonstrasi Pelaksanaan  Peneranagan tujuan demonstrasi  Pelaksanaan demonstrasi dengan guru sebagai model hidup  Penggunaan alat/ radas mengikut langkah-langkah yang disediakan  Penggunaan kaedah menyoal untuk menarik perhatian Latihan  Murid mencontohi guru melaksanakan aktiviti kemahiran  Guru membetulkan kesilapan murid Penutup  Perbincangan dengan murid tentang aktiviti yang telah dijalankan  Murid-murid membuat rumusan dan mencatat nota-nota berkaitan .MTE 3109-MENGAJAR NOMBOR BULAT. PERPULUHAN DAN PERATUSAN SEM 5 2011 KAEDAH TUNJUKCARA (DEMONTRASI) Tunjukcara adalah suatu jenis teknik pengajaran dan pembelajaran yang melibatkan kemahiran guru mendemonstrasikan cara atau langkah melakukan sesuatu aktiviti di hadapan murid. Oleh itu.

Contohnya murid apabila murid diberi sesuatu nombor perpuluhan seperti 1. . PERPULUHAN DAN PERATUSAN SEM 5 2011 ISU DALAM MEMPELAJARI MATA PELAJARAN PERPULUHAN. 1.1). Murid juga akan membuat kesalahan yang sama jika mereka diberi soalan-soalan yang lain berkaitan dengan perpuluhan. Murid keliru dengan nombor dan titik perpuluhan. Melalui artikel. isu yang dipertikaikannya adalah murid menghadapi masalah dalam pendaraban nombor perpuluhan.MTE 3109-MENGAJAR NOMBOR BULAT.5.3 x 100 = 130. PECAHAN. Ini akan membolehkan nilai dan maksud perpuluhan berubah mengikut apa yang murid tulis. murid akan menyalahtafsir dan menulis lima perpuluhan satu (5. Contohnya. Murid juga tidak dapat menulis ayat matematik yang berkaitan dengan perpuluhan. akan tetapi murid menulis sebagai 1. Apabila murid mendarab nombor yang mengandungi perpuluhan mereka sering meletakkan titik perpuluhan secara tidak betul.30 Ini akan membuat jawapannya menjadi tidak betul.

Di peringkat pertama ini murid-murid akan dibimbing untuk memahami itemitem yang terlibat sesuatu masalah. Berapa meter talikah yang ada di kedai itu? Peringkat 1: Memahami soalan bermasalah Berapa meter tali yang ada. perkaitan di antara item-item yang dikenal pasti dan item yang hendak dicari atau dijawab. Diperingkat melaksanakan strategi pula murid boleh melaksanakan stateginya untuk menyelesaikan masalah. penyelesaian masalah matematik boleh dilaksanakan dalam empat peringkat iaitu memahami soalan bermasalah.MTE 3109-MENGAJAR NOMBOR BULAT. Akan tetapi sebanyak 0.2 – 0. Peringkat 2: Merancang strategi tali : 3.2 meter. PERPULUHAN DAN PERATUSAN SEM 5 2011 STRATEGI UNTUK MENINGKATKAN KEMAHIRAN MURID DALAM PERPULUHAN. MODEL POLYA Strategi pertama yang boleh digunakan Model Polya.2 meter kurang daripada tali yang ada di kedai itu. Mengikut beliau. Strategi-stategi penyelesaian masalah matematik boleh dilaksanakan dengan beberapa cara seperti memilih operasi-operasi yang sesuai. Contoh aktiviti: Balan pergi ke kedai untuk membeli seutas tali.2meter Baki :3.2= 3 meter . melaksanakan strategi penyelesaian dan menyemak masalah dan penyelesaiannya semula. merancang strategi penyelesaian. Seterusnya diperingkat merancang strategi guru akan membimbing murid merancang strategi penyelesaiaanya. Dia hendak membeli sebanyak 3. Model ini dibina oleh George Polya membina model ini pada tahun 1957. PECAHAN. menggunakan cara gambarajah dan menggunakan kaedah uniter.2 meter berapa meter kurang= 0. Di peringkat akhir pula murid boleh menyemak jawapan dengan mencari cara yang lain untuk menyelesaikan masalah matematik yang sama.

2meter 3. PERPULUHAN DAN PERATUSAN SEM 5 2011 Peringkat 3: Melaksanakan strategi 3.2 meter .0 0.2 3.2meter 0.0 meter - Peringkat 4: Menyemak jawapan dan penyelesaian 3.MTE 3109-MENGAJAR NOMBOR BULAT. PECAHAN.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful