MTE 3109-MENGAJAR NOMBOR BULAT, PECAHAN, PERPULUHAN DAN PERATUSAN

SEM 5 2011

 keliru dengan nombornombor yang hampir sama seperti 9 dan 6, 3 dan 5.

 sukar menghafal jadual sifir.

 sukar mengingati siri langkah-langkah operasi matematik.

Isu Asas Nombor
 sukar membuat operasi mental berkaitan arah.

sukar mengingat turutan nombor.

Keliru dengan arah kanan dan kiri dalam operasi pengiraan.

 Tidak menetapkan jarak dalam tulisan pengiraan.

 keliru dengan simbol-simbol Matematik

ISU MASALAH PENGUASAAN NOMBOR ASAS.

Ini adalah punca utama murid gagal dalam pengoperasian nombor. Contonya :6 ditulis sebagai ____ 7 ditulis sebagai ____ 3 ditulis sebagai ____ Selain itu murid juga kadangkala tidak dapat menyusun nombor mengikut turutan. 1-7. Ini akan menyebabkan murid-murid untuk menulis angka dengan tidak tepat. Bentuk nombor yang berlainan tidak dapat dikenalpasti oleh mereka dan sering keliru dengan bentuk nombor. . Intervensi yang sesuai bagi masalah diatas. Pemulihan dan Pengayaan dalam Pendidikan karya Kamaruddin bin Hj Hassan (1986) adalah seperti berikut:- Murid biasanya tidak akan mengenal bentuk nombor yang seakan akan sama seperti 9-6. 2-3 dan sebagainya. Bagi mereka yang mengalami masalah sebigini 23 akan dianggap sebagai 32 dan 507 akan dianggap sebagai 57. PECAHAN. PERPULUHAN DAN PERATUSAN SEM 5 2011 Terdapat banyak masalah penguasaan kemahiran mengira dalam aktiviti pembelajaran matematik. Ini secara tidak langsung menyebabkan murid salah tafsir nombor lalu menggunakan nombor yang salah dalam operasi nombor. Di antara isu yang dipertikaikan dalam buku Penilaian. Ada juga murid yang tidak dapat memahami nilai tempat nombor. Misalnya. murid tidak tahu yang mana lebih besar.MTE 3109-MENGAJAR NOMBOR BULAT. 6 atau 7.

Sebagai contoh. apabila guru hendak mengajar nombor kepada murid. Contoh aktiviti menggunakan strategi ini adalah:- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 one (bun) Two (shoe) Three (tree) Four ( floor) Five (hive) Six (sticks) Seven (heaven) Eight (gate) Nine ( line) Ten (hen) Penggunaan kata kunci juga boleh diajar dalam mengajar murid untuk mengingat prosedur mathematik. Strategi Mnemonik (Mnemonic strategies) Bahasa matematik boleh diajar dengan menggunakan kata kunci mnemonic. Kaedah katakunci ini sangat berkesan untuk mengingat konsep-konsep penting dalam matematik. guru akan menggunakan nama nombor tersebut dengan membandingkan perkataan yang sama bunyi dengannya. PERPULUHAN DAN PERATUSAN SEM 5 2011 1. Contohnya:- . PECAHAN.MTE 3109-MENGAJAR NOMBOR BULAT. Penggunaan kata kunci biasanya akan berserta dengan gambar dan kata yang mengandungi bunyi yang hampir sama dengan kata asal. .

PERPULUHAN DAN PERATUSAN SEM 5 2011 My Dear Aunty Sally (Multiplication Division Addition Substaction King Make Chocolate (Kilometer Milimeter Centimeter) 2) Pengajaran menggunakan bahan-bahan maujud. 2) Murid dapat belajar melalui pengalaman sendiri. (trial and error) Guru boleh menunjukkan cara rujuk angka dalam jam. Kelebihan kaedah ini:1) Murid dapat meneroka pengetahuan dengan mencuba sendiri. PECAHAN. Bahan-bahan maujud lebih mendorong pelajar untuk memahami nombor dan operasi matematik. Kaedah ini lebih membantu murid untuk mengingati konsep sesuatu operasi. kepentingan penggunaan bahan-bahan maujud adalah sering diperkatakan oleh pakar psikologi kanak-kanak. 3) Murid akan cuba sedaya upaya untuk mendapatkan jawapan.MTE 3109-MENGAJAR NOMBOR BULAT. . Contoh aktiviti adalah seperti apabilaguru mengajar tentang nombor guru boleh menggunakan jam dinding untuk tunjuk cara untuk mengenalpasti angka 1 hingga 10. Dalam matematik.

Muridjuga boleh diajar untuk mewujudkan lagu formula dengan menggunakan nada lagu kegemaran murid. 4) Assosiasi konsep. 2) Pengulangan dan lafazan.  Guru perlu member pengukuhan dan motivasi yang secukupnya untuk membolehkan murid disleksia cuba sedaya upaya untuk Berjaya menghafalkan nombor yang diberikan kepadanya.mengajar topik “nombor ” dengan mewujudkan suasana pasar malam.strategi lain yang boleh digunakan untuk meningkatkan kemahiran matematik. Guru perlu menyediakan duit palsu dan melibatkan murid dalam proses jual beli untuk mereka mengetahui harga dan duit yang hendak dibagi. 1) Beri pengukuhan.(Association)   Kanak-kanak perlu diajar untuk mengassosiasikan konsep matematik dengan benda yang senang mereka ingat. Murid perlu mengimbas kembali setiap satu yang diajar dan perlu melafaz dengan suara kuat.MTE 3109-MENGAJAR NOMBOR BULAT.    Pengulangan konsep atau urutan nombor amat penting bagi membolehkan murid ingat akan apa yang diajar oleh gurunya. Guru perlu membimbing kanakkanak dan membetulkan kesalahannya.   Guru perlu menyelitkan unsur permainan dalam proses pengajarannya. PERPULUHAN DAN PERATUSAN SEM 5 2011 Strategi.  Contoh aktiviti :. Contohnya murid diajar untuk mengingat pyramid untuk segi tiga. Ini adalah disebabkan pengalaman daripada aktiviti hands-on dapat membolehkan murid ingat sekian lama berbanding dengan belajar melalui teori. 3) Permainan matematik. PECAHAN. .

ayam dan dinosaur. Langkah pertama adalah menentukan susunan pembelajaran mereka. Kebanyakan murid tidak dapat menghafazkan sifir darab dengan tepat. 1) 3 x 7 = 24 2) 8 x 7 = 64 Kanak perlukan strategi tertentu apabila mereka tidak lagi dapat bergantung sepenuhnya kepada ingatan. Contohnya. Ini diikuti dengan sifir lima dan dua. Seterusnya sifir tiga. Lazimnya digunakan untuk jadual sifir. sifir sepuluh lebih mudah diingati ( menggunakan duit syiling 10 sen) dan ini akan meningkatkan keyakinan. PERPULUHAN DAN PERATUSAN SEM 5 2011 ISU PENGUASAAN OPERASI DARAB. Sifir sembilan dapat diajar sebagai sifir yang menyeronokkan kerana jawapannya dapat diingati dengan mudah sambil menggunakan jari. empat dan sembilan. Kaedah pengajaran operasi darap Gypsy . cop dan sebagainya. Murid mudah lupa akan sifir yang dipelajarinya dan membuat kesalahan semasa Contohnya. MASALAH BERKAITAN URUTAN (SIFIR) Kaedah hafalan yang lazim digunakan untuk jadual sifir sering menjadi masalah besar kepada murid. PECAHAN.MTE 3109-MENGAJAR NOMBOR BULAT. Kaedah yang dapat membantu bagi menguasai sifir dua dan lima adalah menggunakan gambar orang.

MTE 3109-MENGAJAR NOMBOR BULAT.1997 dalam menyelesaikan masalah bagi kaedah hafalan sifir. Bagi mengelakkan mereka tercicir dalam kemahiran mengetahui sifir kaedah ini sesuai digunakan. Kaedah akan diulang sehingga murid dapat capai kepada barisan ke 12. PECAHAN. Contoh aktiviti bagi kaedah ini adalah:    Langkah 1: guru akan memberi satu soalan yang berkaitan dengan sifir. 1 x 2= 2 Di sini guru tunjukkan bahawa angka 2 akan digandakan 2 kali 2 x 2=4 3 x 2=6 Di sini guru tunjukkan bahawa angka 2 akan digandakan 3 kali Langkah 5 : murid akan menggunakan guli dan menghitung sifir tersebut. Kanak-kanak dislesksia sering mengalami masalah dalam menghafal urutan sifir dan ia mengandungi unsur bahasa di dalamnya. Catatan : murid akan melukis bulat dalam mengira dalam peperiksaan. . Langkah 4 : guru tunjukkan contoh soalan. Kaedah ini disyorkan oleh Bulgrem. Ia lebih sesuai untuk murid yang mengalami masalah pertuturan dan masalah pengingatan yang biasa. PERPULUHAN DAN PERATUSAN SEM 5 2011 KAEDAH GANTI BENDA. Langkah 2 : murid dibekalkan guli yang banyak Langkah 3 : murid akan diarahkan untuk mengikut arahan guru.

Murid yang kamu uji itu menghadapi masalah dari Calculation iaitu pengiraan. Contohnya:16 + 3 = 16 +3 Seterusnya. Adakalanya sesetengah murid tidak dapat menyelesaikan masalah seperti murid-murid yang normal. Murid biasanya tidak dapat menyusun ayat matematik dalam bentuk lazim. Murid mengira dari kiri ke kanan yang sepatutnya dikira dari kanak ke kiri.MTE 3109-MENGAJAR NOMBOR BULAT. Dia hanya melihat nombor dan membuat pengiraan bercampur – aduk. Mereka juga tidak mengenali symbol tambah (+) dan juga symbol tolak (-). PECAHAN. PERPULUHAN DAN PERATUSAN SEM 5 2011 ISU PENGUASAAN OPERASI TAMBAH DAN OPERASI TOLAK. Biasanya murid tidak dapat mengenal pasti nilai tempat dan menulis angka di tempat yang salah. Dia menambah angka yang pertama. apabila ada suatu soalan penyelesaian tiga angka. Inilah masalah yang dihadapi oleh murid dalam Pengiraan Matematik. Ertinya. strategi – strategi yang boleh digunakan adalah: . dia mula membuat dari kiri. Bila ditanya kepadanya. dia terus menolak angka yang kedua dan menambah angka yang ketiga.  Maka. Dia tidak tahu apa yang sepatutnya dia buat apabila adanya tanda (+) dan adanya (-). Dia juga tidak tahu kaedah menolak yang menyerapkan konsep pinjam dan bawa nombor ke atas dalam operasi penambahan. Seterusnya. masalah dari segi Matematik. Masalah yang paling asas yang harus ditangani adalah mengenali operasi penambahan dan penolakan. mereka tidak dapat memberitahu apa fungsi symbol tersebut.

 Aktiviti 1 :  Bagi masalah penambahan. menggunakan pensil untuk menyelesaikan masalah misalnya.  Guru akan melukis atau menggunakan apa-apa gambar yang boleh dilihat oleh murid disleksia.  Kaedah Pictorical  Bagi memperkenalkan simbol pula. 3 + 4 =. PERPULUHAN DAN PERATUSAN SEM 5 2011 STRATEGI UNTUK MENINGKATKAN KEMAHIRAN MURID DALAM OPERASI TAMBAH DAN TOLAK.  Contohnya. guru boleh menggunakan kaedah simbolik iaitu menggunak teknik pictorical.MTE 3109-MENGAJAR NOMBOR BULAT.  Kaedah Belajar Sambil Bermain  Kaedah ini akan dapat pelajar belajar sesuatu tanpa pengetahuan mereka dengan seronok dan tanpa rasa jemu.  Secara tidak sengaja. mereka akan cuba mengira dan mendapatkan jawapan yang betul bagi memenangi permainan tersebut. guru boleh cuba memberi permainan seperti Ludo dan dam ular bagi memberi peluang kepada kanak-kanak mengira tanpa merasa mereka dipaksa belajar. PECAHAN. + .  Kaedah ini adalah menggunakan gambar-gambar untuk mengajar operasi tambah (+).  Jadi ini akan mempertingkatkan pengetahuan mereka dalam penambahan.

mereka dapat berfikir sama ada tolak atau bahagi.  Begitulah guru harus memaksa murid itu berfikir sendiri supaya dapat mengingat apa yang telah dipelajarinya.  Sediakan sekeping kad yang mempunyai tanda tambah dan darab di satu bahagian dan tanda tolak dan bahagi di bahagian sebelahnya. . PECAHAN. suatu contoh aktiviti bagi mengenali simbol-simbol Matematik (operasi penambahan).  Apabila kanak-kanak itu menyebut jawapannya adalah lebih banyak mereka dapat memilih sama ada tambah ataupun darab. dan sekiranya mereka mengatakan jawapannya adalah kurang. PERPULUHAN DAN PERATUSAN SEM 5 2011  Aktiviti 1 :  Seterusnya.MTE 3109-MENGAJAR NOMBOR BULAT.

Murid juga tidak dapat mentafsir gambar pecahan dan tidak dapat mengenalpasi nilai pecahan mengikut gambar. Murid juga lemah dalam meringkaskan pecahan kepada yang terkecil. Apabila murid tidak ditunjukkan contoh yang jelas maka murid tidak dapat menaakul konsep dan langkah penyelesaian bagi tajuk tersebut. . Murid-murid sekolah rendah mempelajari pecahan selama tahun 3 tahun dari tahun 3 hingga 5. murid-murid juga akan menjadi bosan apabila mereka tidak dapat memahami konsep asas yang diajar oleh guru. Akan tetapi kebanyakan murid sekolah rendah mengalami kesukaran dalam menguasai konsep pecahan ini. Mereka sering keliru dengan mempelajari langkah penyelesaian dan sering membuat kesalahan dalam menyelesaiakan soalan seperti itu. PECAHAN. Ini adalah antara perkara penting yang menyebabkan murid tidak mahir dalam pecahan. Mengikut artikel.MTE 3109-MENGAJAR NOMBOR BULAT. Mereka juga lemah dalam mempelajari langkah peringkasan pecahan kepada yang terkecil. Murid-murid juga keliru dengan sebutan pecahan. Ini juga antara isu penting yang boleh merumitkan proses pembelajaran murid. selain itu. Contohnya murid keliru dengan sebutan pecahan serta menyebut 2/4 (dua per empat) sebagai 4/ 2 (empat per dua). PERPULUHAN DAN PERATUSAN SEM 5 2011 ISU DALAM MEMPELAJARI KONSEP PECAHAN. Murid keliru dalam ringkaskan pecahan dan sering kali mengabaikan pecahan begitu sahaja tanpa ringkaskannya. Selain itu. Ini secara tidak langsung akan membezakan nilai pecahan lalu member makna yang salah. Kadangkala murid tidakdapat membanding bezakan sebutan mengikut numerator dan denominator. Murid juga tidak dapat menguasai maksud perkataan numerator dan denominator. murid juga tidak mahir dalam menukar pecahan tak wajar kepada pecahan bercampur. keadaan ini berlaku kerana guru tidak memberikan contoh yang banyak bagi meningkatkan kefahaman murid dalam Pecahan.

Perancangan  Penentuan topik dan objektif  Perancangan langkah-langkah demontrasi  Persediaan alatan dan radas  Penyusunan tempat demonstrasi Pelaksanaan  Peneranagan tujuan demonstrasi  Pelaksanaan demonstrasi dengan guru sebagai model hidup  Penggunaan alat/ radas mengikut langkah-langkah yang disediakan  Penggunaan kaedah menyoal untuk menarik perhatian Latihan  Murid mencontohi guru melaksanakan aktiviti kemahiran  Guru membetulkan kesilapan murid Penutup  Perbincangan dengan murid tentang aktiviti yang telah dijalankan  Murid-murid membuat rumusan dan mencatat nota-nota berkaitan . Oleh itu. teknik tunjukcara ini juga dikenali sebagai demonstrasi.MTE 3109-MENGAJAR NOMBOR BULAT. PECAHAN. PERPULUHAN DAN PERATUSAN SEM 5 2011 KAEDAH TUNJUKCARA (DEMONTRASI) Tunjukcara adalah suatu jenis teknik pengajaran dan pembelajaran yang melibatkan kemahiran guru mendemonstrasikan cara atau langkah melakukan sesuatu aktiviti di hadapan murid.

Contohnya.5.1). Contohnya murid apabila murid diberi sesuatu nombor perpuluhan seperti 1. murid akan menyalahtafsir dan menulis lima perpuluhan satu (5.MTE 3109-MENGAJAR NOMBOR BULAT. Murid juga tidak dapat menulis ayat matematik yang berkaitan dengan perpuluhan. Ini akan membolehkan nilai dan maksud perpuluhan berubah mengikut apa yang murid tulis.30 Ini akan membuat jawapannya menjadi tidak betul. . Melalui artikel. akan tetapi murid menulis sebagai 1. Murid keliru dengan nombor dan titik perpuluhan. PECAHAN. 1. isu yang dipertikaikannya adalah murid menghadapi masalah dalam pendaraban nombor perpuluhan. Murid juga akan membuat kesalahan yang sama jika mereka diberi soalan-soalan yang lain berkaitan dengan perpuluhan. Apabila murid mendarab nombor yang mengandungi perpuluhan mereka sering meletakkan titik perpuluhan secara tidak betul.3 x 100 = 130. PERPULUHAN DAN PERATUSAN SEM 5 2011 ISU DALAM MEMPELAJARI MATA PELAJARAN PERPULUHAN.

Di peringkat akhir pula murid boleh menyemak jawapan dengan mencari cara yang lain untuk menyelesaikan masalah matematik yang sama. Seterusnya diperingkat merancang strategi guru akan membimbing murid merancang strategi penyelesaiaanya. Berapa meter talikah yang ada di kedai itu? Peringkat 1: Memahami soalan bermasalah Berapa meter tali yang ada. Strategi-stategi penyelesaian masalah matematik boleh dilaksanakan dengan beberapa cara seperti memilih operasi-operasi yang sesuai.2 meter berapa meter kurang= 0.2 meter. MODEL POLYA Strategi pertama yang boleh digunakan Model Polya.2meter Baki :3. Di peringkat pertama ini murid-murid akan dibimbing untuk memahami itemitem yang terlibat sesuatu masalah. Akan tetapi sebanyak 0. Dia hendak membeli sebanyak 3. Contoh aktiviti: Balan pergi ke kedai untuk membeli seutas tali. PECAHAN.2 meter kurang daripada tali yang ada di kedai itu. Diperingkat melaksanakan strategi pula murid boleh melaksanakan stateginya untuk menyelesaikan masalah. PERPULUHAN DAN PERATUSAN SEM 5 2011 STRATEGI UNTUK MENINGKATKAN KEMAHIRAN MURID DALAM PERPULUHAN. melaksanakan strategi penyelesaian dan menyemak masalah dan penyelesaiannya semula. menggunakan cara gambarajah dan menggunakan kaedah uniter. Model ini dibina oleh George Polya membina model ini pada tahun 1957. penyelesaian masalah matematik boleh dilaksanakan dalam empat peringkat iaitu memahami soalan bermasalah. merancang strategi penyelesaian.MTE 3109-MENGAJAR NOMBOR BULAT. perkaitan di antara item-item yang dikenal pasti dan item yang hendak dicari atau dijawab.2 – 0. Mengikut beliau.2= 3 meter . Peringkat 2: Merancang strategi tali : 3.

PECAHAN. PERPULUHAN DAN PERATUSAN SEM 5 2011 Peringkat 3: Melaksanakan strategi 3.MTE 3109-MENGAJAR NOMBOR BULAT.2 meter .0 0.2meter 0.2meter 3.0 meter - Peringkat 4: Menyemak jawapan dan penyelesaian 3.2 3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful