MTE 3109-MENGAJAR NOMBOR BULAT, PECAHAN, PERPULUHAN DAN PERATUSAN

SEM 5 2011

 keliru dengan nombornombor yang hampir sama seperti 9 dan 6, 3 dan 5.

 sukar menghafal jadual sifir.

 sukar mengingati siri langkah-langkah operasi matematik.

Isu Asas Nombor
 sukar membuat operasi mental berkaitan arah.

sukar mengingat turutan nombor.

Keliru dengan arah kanan dan kiri dalam operasi pengiraan.

 Tidak menetapkan jarak dalam tulisan pengiraan.

 keliru dengan simbol-simbol Matematik

ISU MASALAH PENGUASAAN NOMBOR ASAS.

PERPULUHAN DAN PERATUSAN SEM 5 2011 Terdapat banyak masalah penguasaan kemahiran mengira dalam aktiviti pembelajaran matematik. 6 atau 7. Bagi mereka yang mengalami masalah sebigini 23 akan dianggap sebagai 32 dan 507 akan dianggap sebagai 57. 1-7. Contonya :6 ditulis sebagai ____ 7 ditulis sebagai ____ 3 ditulis sebagai ____ Selain itu murid juga kadangkala tidak dapat menyusun nombor mengikut turutan.MTE 3109-MENGAJAR NOMBOR BULAT. PECAHAN. Intervensi yang sesuai bagi masalah diatas. . Bentuk nombor yang berlainan tidak dapat dikenalpasti oleh mereka dan sering keliru dengan bentuk nombor. Pemulihan dan Pengayaan dalam Pendidikan karya Kamaruddin bin Hj Hassan (1986) adalah seperti berikut:- Murid biasanya tidak akan mengenal bentuk nombor yang seakan akan sama seperti 9-6. Ini akan menyebabkan murid-murid untuk menulis angka dengan tidak tepat. Ini adalah punca utama murid gagal dalam pengoperasian nombor. murid tidak tahu yang mana lebih besar. Ada juga murid yang tidak dapat memahami nilai tempat nombor. Ini secara tidak langsung menyebabkan murid salah tafsir nombor lalu menggunakan nombor yang salah dalam operasi nombor. Di antara isu yang dipertikaikan dalam buku Penilaian. Misalnya. 2-3 dan sebagainya.

Contoh aktiviti menggunakan strategi ini adalah:- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 one (bun) Two (shoe) Three (tree) Four ( floor) Five (hive) Six (sticks) Seven (heaven) Eight (gate) Nine ( line) Ten (hen) Penggunaan kata kunci juga boleh diajar dalam mengajar murid untuk mengingat prosedur mathematik. Penggunaan kata kunci biasanya akan berserta dengan gambar dan kata yang mengandungi bunyi yang hampir sama dengan kata asal. Contohnya:- .MTE 3109-MENGAJAR NOMBOR BULAT. apabila guru hendak mengajar nombor kepada murid. PERPULUHAN DAN PERATUSAN SEM 5 2011 1. . Kaedah katakunci ini sangat berkesan untuk mengingat konsep-konsep penting dalam matematik. Strategi Mnemonik (Mnemonic strategies) Bahasa matematik boleh diajar dengan menggunakan kata kunci mnemonic. guru akan menggunakan nama nombor tersebut dengan membandingkan perkataan yang sama bunyi dengannya. Sebagai contoh. PECAHAN.

Kaedah ini lebih membantu murid untuk mengingati konsep sesuatu operasi. 2) Murid dapat belajar melalui pengalaman sendiri. Kelebihan kaedah ini:1) Murid dapat meneroka pengetahuan dengan mencuba sendiri. PECAHAN. Dalam matematik. . Contoh aktiviti adalah seperti apabilaguru mengajar tentang nombor guru boleh menggunakan jam dinding untuk tunjuk cara untuk mengenalpasti angka 1 hingga 10. (trial and error) Guru boleh menunjukkan cara rujuk angka dalam jam. 3) Murid akan cuba sedaya upaya untuk mendapatkan jawapan. PERPULUHAN DAN PERATUSAN SEM 5 2011 My Dear Aunty Sally (Multiplication Division Addition Substaction King Make Chocolate (Kilometer Milimeter Centimeter) 2) Pengajaran menggunakan bahan-bahan maujud. kepentingan penggunaan bahan-bahan maujud adalah sering diperkatakan oleh pakar psikologi kanak-kanak.MTE 3109-MENGAJAR NOMBOR BULAT. Bahan-bahan maujud lebih mendorong pelajar untuk memahami nombor dan operasi matematik.

(Association)   Kanak-kanak perlu diajar untuk mengassosiasikan konsep matematik dengan benda yang senang mereka ingat. Murid perlu mengimbas kembali setiap satu yang diajar dan perlu melafaz dengan suara kuat.strategi lain yang boleh digunakan untuk meningkatkan kemahiran matematik. Muridjuga boleh diajar untuk mewujudkan lagu formula dengan menggunakan nada lagu kegemaran murid. 4) Assosiasi konsep. 2) Pengulangan dan lafazan.mengajar topik “nombor ” dengan mewujudkan suasana pasar malam. 1) Beri pengukuhan.MTE 3109-MENGAJAR NOMBOR BULAT. Contohnya murid diajar untuk mengingat pyramid untuk segi tiga. Guru perlu membimbing kanakkanak dan membetulkan kesalahannya. PERPULUHAN DAN PERATUSAN SEM 5 2011 Strategi.  Contoh aktiviti :.  Guru perlu member pengukuhan dan motivasi yang secukupnya untuk membolehkan murid disleksia cuba sedaya upaya untuk Berjaya menghafalkan nombor yang diberikan kepadanya. PECAHAN. Ini adalah disebabkan pengalaman daripada aktiviti hands-on dapat membolehkan murid ingat sekian lama berbanding dengan belajar melalui teori.    Pengulangan konsep atau urutan nombor amat penting bagi membolehkan murid ingat akan apa yang diajar oleh gurunya. Guru perlu menyediakan duit palsu dan melibatkan murid dalam proses jual beli untuk mereka mengetahui harga dan duit yang hendak dibagi. .   Guru perlu menyelitkan unsur permainan dalam proses pengajarannya. 3) Permainan matematik.

Lazimnya digunakan untuk jadual sifir.MTE 3109-MENGAJAR NOMBOR BULAT. empat dan sembilan. ayam dan dinosaur. 1) 3 x 7 = 24 2) 8 x 7 = 64 Kanak perlukan strategi tertentu apabila mereka tidak lagi dapat bergantung sepenuhnya kepada ingatan. cop dan sebagainya. PERPULUHAN DAN PERATUSAN SEM 5 2011 ISU PENGUASAAN OPERASI DARAB. MASALAH BERKAITAN URUTAN (SIFIR) Kaedah hafalan yang lazim digunakan untuk jadual sifir sering menjadi masalah besar kepada murid. Ini diikuti dengan sifir lima dan dua. Kebanyakan murid tidak dapat menghafazkan sifir darab dengan tepat. Kaedah pengajaran operasi darap Gypsy . PECAHAN. Murid mudah lupa akan sifir yang dipelajarinya dan membuat kesalahan semasa Contohnya. Langkah pertama adalah menentukan susunan pembelajaran mereka. Seterusnya sifir tiga. Contohnya. Sifir sembilan dapat diajar sebagai sifir yang menyeronokkan kerana jawapannya dapat diingati dengan mudah sambil menggunakan jari. sifir sepuluh lebih mudah diingati ( menggunakan duit syiling 10 sen) dan ini akan meningkatkan keyakinan. Kaedah yang dapat membantu bagi menguasai sifir dua dan lima adalah menggunakan gambar orang.

Langkah 2 : murid dibekalkan guli yang banyak Langkah 3 : murid akan diarahkan untuk mengikut arahan guru. Ia lebih sesuai untuk murid yang mengalami masalah pertuturan dan masalah pengingatan yang biasa. Contoh aktiviti bagi kaedah ini adalah:    Langkah 1: guru akan memberi satu soalan yang berkaitan dengan sifir. PERPULUHAN DAN PERATUSAN SEM 5 2011 KAEDAH GANTI BENDA. Langkah 4 : guru tunjukkan contoh soalan. Kaedah akan diulang sehingga murid dapat capai kepada barisan ke 12. Catatan : murid akan melukis bulat dalam mengira dalam peperiksaan. Kanak-kanak dislesksia sering mengalami masalah dalam menghafal urutan sifir dan ia mengandungi unsur bahasa di dalamnya. 1 x 2= 2 Di sini guru tunjukkan bahawa angka 2 akan digandakan 2 kali 2 x 2=4 3 x 2=6 Di sini guru tunjukkan bahawa angka 2 akan digandakan 3 kali Langkah 5 : murid akan menggunakan guli dan menghitung sifir tersebut.1997 dalam menyelesaikan masalah bagi kaedah hafalan sifir. . PECAHAN.MTE 3109-MENGAJAR NOMBOR BULAT. Kaedah ini disyorkan oleh Bulgrem. Bagi mengelakkan mereka tercicir dalam kemahiran mengetahui sifir kaedah ini sesuai digunakan.

Dia hanya melihat nombor dan membuat pengiraan bercampur – aduk. PERPULUHAN DAN PERATUSAN SEM 5 2011 ISU PENGUASAAN OPERASI TAMBAH DAN OPERASI TOLAK. Seterusnya. Adakalanya sesetengah murid tidak dapat menyelesaikan masalah seperti murid-murid yang normal.MTE 3109-MENGAJAR NOMBOR BULAT.  Maka. Contohnya:16 + 3 = 16 +3 Seterusnya. Murid biasanya tidak dapat menyusun ayat matematik dalam bentuk lazim. Murid yang kamu uji itu menghadapi masalah dari Calculation iaitu pengiraan. dia terus menolak angka yang kedua dan menambah angka yang ketiga. Mereka juga tidak mengenali symbol tambah (+) dan juga symbol tolak (-). Dia juga tidak tahu kaedah menolak yang menyerapkan konsep pinjam dan bawa nombor ke atas dalam operasi penambahan. masalah dari segi Matematik. strategi – strategi yang boleh digunakan adalah: . Biasanya murid tidak dapat mengenal pasti nilai tempat dan menulis angka di tempat yang salah. Inilah masalah yang dihadapi oleh murid dalam Pengiraan Matematik. mereka tidak dapat memberitahu apa fungsi symbol tersebut. PECAHAN. Murid mengira dari kiri ke kanan yang sepatutnya dikira dari kanak ke kiri. apabila ada suatu soalan penyelesaian tiga angka. Ertinya. Dia tidak tahu apa yang sepatutnya dia buat apabila adanya tanda (+) dan adanya (-). dia mula membuat dari kiri. Masalah yang paling asas yang harus ditangani adalah mengenali operasi penambahan dan penolakan. Bila ditanya kepadanya. Dia menambah angka yang pertama.

 Contohnya. PERPULUHAN DAN PERATUSAN SEM 5 2011 STRATEGI UNTUK MENINGKATKAN KEMAHIRAN MURID DALAM OPERASI TAMBAH DAN TOLAK. mereka akan cuba mengira dan mendapatkan jawapan yang betul bagi memenangi permainan tersebut.MTE 3109-MENGAJAR NOMBOR BULAT. menggunakan pensil untuk menyelesaikan masalah misalnya.  Guru akan melukis atau menggunakan apa-apa gambar yang boleh dilihat oleh murid disleksia.  Secara tidak sengaja.  Kaedah Belajar Sambil Bermain  Kaedah ini akan dapat pelajar belajar sesuatu tanpa pengetahuan mereka dengan seronok dan tanpa rasa jemu. PECAHAN.  Kaedah ini adalah menggunakan gambar-gambar untuk mengajar operasi tambah (+).  Aktiviti 1 :  Bagi masalah penambahan. 3 + 4 =. guru boleh menggunakan kaedah simbolik iaitu menggunak teknik pictorical. + . guru boleh cuba memberi permainan seperti Ludo dan dam ular bagi memberi peluang kepada kanak-kanak mengira tanpa merasa mereka dipaksa belajar.  Jadi ini akan mempertingkatkan pengetahuan mereka dalam penambahan.  Kaedah Pictorical  Bagi memperkenalkan simbol pula.

PECAHAN.  Apabila kanak-kanak itu menyebut jawapannya adalah lebih banyak mereka dapat memilih sama ada tambah ataupun darab.MTE 3109-MENGAJAR NOMBOR BULAT. dan sekiranya mereka mengatakan jawapannya adalah kurang. mereka dapat berfikir sama ada tolak atau bahagi.  Sediakan sekeping kad yang mempunyai tanda tambah dan darab di satu bahagian dan tanda tolak dan bahagi di bahagian sebelahnya. suatu contoh aktiviti bagi mengenali simbol-simbol Matematik (operasi penambahan). .  Begitulah guru harus memaksa murid itu berfikir sendiri supaya dapat mengingat apa yang telah dipelajarinya. PERPULUHAN DAN PERATUSAN SEM 5 2011  Aktiviti 1 :  Seterusnya.

Ini juga antara isu penting yang boleh merumitkan proses pembelajaran murid.MTE 3109-MENGAJAR NOMBOR BULAT. PERPULUHAN DAN PERATUSAN SEM 5 2011 ISU DALAM MEMPELAJARI KONSEP PECAHAN. murid-murid juga akan menjadi bosan apabila mereka tidak dapat memahami konsep asas yang diajar oleh guru. Murid-murid juga keliru dengan sebutan pecahan. Mengikut artikel. Murid juga lemah dalam meringkaskan pecahan kepada yang terkecil. keadaan ini berlaku kerana guru tidak memberikan contoh yang banyak bagi meningkatkan kefahaman murid dalam Pecahan. Apabila murid tidak ditunjukkan contoh yang jelas maka murid tidak dapat menaakul konsep dan langkah penyelesaian bagi tajuk tersebut. Mereka sering keliru dengan mempelajari langkah penyelesaian dan sering membuat kesalahan dalam menyelesaiakan soalan seperti itu. Murid juga tidak dapat mentafsir gambar pecahan dan tidak dapat mengenalpasi nilai pecahan mengikut gambar. Selain itu. Murid-murid sekolah rendah mempelajari pecahan selama tahun 3 tahun dari tahun 3 hingga 5. Kadangkala murid tidakdapat membanding bezakan sebutan mengikut numerator dan denominator. . Murid keliru dalam ringkaskan pecahan dan sering kali mengabaikan pecahan begitu sahaja tanpa ringkaskannya. Ini secara tidak langsung akan membezakan nilai pecahan lalu member makna yang salah. Akan tetapi kebanyakan murid sekolah rendah mengalami kesukaran dalam menguasai konsep pecahan ini. Ini adalah antara perkara penting yang menyebabkan murid tidak mahir dalam pecahan. selain itu. Contohnya murid keliru dengan sebutan pecahan serta menyebut 2/4 (dua per empat) sebagai 4/ 2 (empat per dua). murid juga tidak mahir dalam menukar pecahan tak wajar kepada pecahan bercampur. Murid juga tidak dapat menguasai maksud perkataan numerator dan denominator. Mereka juga lemah dalam mempelajari langkah peringkasan pecahan kepada yang terkecil. PECAHAN.

PECAHAN.MTE 3109-MENGAJAR NOMBOR BULAT. Perancangan  Penentuan topik dan objektif  Perancangan langkah-langkah demontrasi  Persediaan alatan dan radas  Penyusunan tempat demonstrasi Pelaksanaan  Peneranagan tujuan demonstrasi  Pelaksanaan demonstrasi dengan guru sebagai model hidup  Penggunaan alat/ radas mengikut langkah-langkah yang disediakan  Penggunaan kaedah menyoal untuk menarik perhatian Latihan  Murid mencontohi guru melaksanakan aktiviti kemahiran  Guru membetulkan kesilapan murid Penutup  Perbincangan dengan murid tentang aktiviti yang telah dijalankan  Murid-murid membuat rumusan dan mencatat nota-nota berkaitan . Oleh itu. PERPULUHAN DAN PERATUSAN SEM 5 2011 KAEDAH TUNJUKCARA (DEMONTRASI) Tunjukcara adalah suatu jenis teknik pengajaran dan pembelajaran yang melibatkan kemahiran guru mendemonstrasikan cara atau langkah melakukan sesuatu aktiviti di hadapan murid. teknik tunjukcara ini juga dikenali sebagai demonstrasi.

Murid juga akan membuat kesalahan yang sama jika mereka diberi soalan-soalan yang lain berkaitan dengan perpuluhan. Contohnya. murid akan menyalahtafsir dan menulis lima perpuluhan satu (5. Murid juga tidak dapat menulis ayat matematik yang berkaitan dengan perpuluhan.5. PECAHAN. Ini akan membolehkan nilai dan maksud perpuluhan berubah mengikut apa yang murid tulis. PERPULUHAN DAN PERATUSAN SEM 5 2011 ISU DALAM MEMPELAJARI MATA PELAJARAN PERPULUHAN.MTE 3109-MENGAJAR NOMBOR BULAT.3 x 100 = 130. .1). isu yang dipertikaikannya adalah murid menghadapi masalah dalam pendaraban nombor perpuluhan. Contohnya murid apabila murid diberi sesuatu nombor perpuluhan seperti 1. Melalui artikel. Murid keliru dengan nombor dan titik perpuluhan.30 Ini akan membuat jawapannya menjadi tidak betul. akan tetapi murid menulis sebagai 1. Apabila murid mendarab nombor yang mengandungi perpuluhan mereka sering meletakkan titik perpuluhan secara tidak betul. 1.

2meter Baki :3. perkaitan di antara item-item yang dikenal pasti dan item yang hendak dicari atau dijawab. Model ini dibina oleh George Polya membina model ini pada tahun 1957. melaksanakan strategi penyelesaian dan menyemak masalah dan penyelesaiannya semula. penyelesaian masalah matematik boleh dilaksanakan dalam empat peringkat iaitu memahami soalan bermasalah. Di peringkat akhir pula murid boleh menyemak jawapan dengan mencari cara yang lain untuk menyelesaikan masalah matematik yang sama. PERPULUHAN DAN PERATUSAN SEM 5 2011 STRATEGI UNTUK MENINGKATKAN KEMAHIRAN MURID DALAM PERPULUHAN. Mengikut beliau.2 – 0. Berapa meter talikah yang ada di kedai itu? Peringkat 1: Memahami soalan bermasalah Berapa meter tali yang ada. merancang strategi penyelesaian. Di peringkat pertama ini murid-murid akan dibimbing untuk memahami itemitem yang terlibat sesuatu masalah. Seterusnya diperingkat merancang strategi guru akan membimbing murid merancang strategi penyelesaiaanya. menggunakan cara gambarajah dan menggunakan kaedah uniter.2 meter kurang daripada tali yang ada di kedai itu. Akan tetapi sebanyak 0.2= 3 meter . PECAHAN. Peringkat 2: Merancang strategi tali : 3. MODEL POLYA Strategi pertama yang boleh digunakan Model Polya.2 meter. Dia hendak membeli sebanyak 3. Contoh aktiviti: Balan pergi ke kedai untuk membeli seutas tali.MTE 3109-MENGAJAR NOMBOR BULAT. Diperingkat melaksanakan strategi pula murid boleh melaksanakan stateginya untuk menyelesaikan masalah.2 meter berapa meter kurang= 0. Strategi-stategi penyelesaian masalah matematik boleh dilaksanakan dengan beberapa cara seperti memilih operasi-operasi yang sesuai.

0 0.2 meter . PECAHAN.MTE 3109-MENGAJAR NOMBOR BULAT.2 3. PERPULUHAN DAN PERATUSAN SEM 5 2011 Peringkat 3: Melaksanakan strategi 3.2meter 0.2meter 3.0 meter - Peringkat 4: Menyemak jawapan dan penyelesaian 3.