MTE 3109-MENGAJAR NOMBOR BULAT, PECAHAN, PERPULUHAN DAN PERATUSAN

SEM 5 2011

 keliru dengan nombornombor yang hampir sama seperti 9 dan 6, 3 dan 5.

 sukar menghafal jadual sifir.

 sukar mengingati siri langkah-langkah operasi matematik.

Isu Asas Nombor
 sukar membuat operasi mental berkaitan arah.

sukar mengingat turutan nombor.

Keliru dengan arah kanan dan kiri dalam operasi pengiraan.

 Tidak menetapkan jarak dalam tulisan pengiraan.

 keliru dengan simbol-simbol Matematik

ISU MASALAH PENGUASAAN NOMBOR ASAS.

1-7. Ada juga murid yang tidak dapat memahami nilai tempat nombor. Ini adalah punca utama murid gagal dalam pengoperasian nombor. 6 atau 7.MTE 3109-MENGAJAR NOMBOR BULAT. Misalnya. Bentuk nombor yang berlainan tidak dapat dikenalpasti oleh mereka dan sering keliru dengan bentuk nombor. PECAHAN. PERPULUHAN DAN PERATUSAN SEM 5 2011 Terdapat banyak masalah penguasaan kemahiran mengira dalam aktiviti pembelajaran matematik. . Ini secara tidak langsung menyebabkan murid salah tafsir nombor lalu menggunakan nombor yang salah dalam operasi nombor. Di antara isu yang dipertikaikan dalam buku Penilaian. 2-3 dan sebagainya. Contonya :6 ditulis sebagai ____ 7 ditulis sebagai ____ 3 ditulis sebagai ____ Selain itu murid juga kadangkala tidak dapat menyusun nombor mengikut turutan. Ini akan menyebabkan murid-murid untuk menulis angka dengan tidak tepat. Intervensi yang sesuai bagi masalah diatas. Pemulihan dan Pengayaan dalam Pendidikan karya Kamaruddin bin Hj Hassan (1986) adalah seperti berikut:- Murid biasanya tidak akan mengenal bentuk nombor yang seakan akan sama seperti 9-6. murid tidak tahu yang mana lebih besar. Bagi mereka yang mengalami masalah sebigini 23 akan dianggap sebagai 32 dan 507 akan dianggap sebagai 57.

PECAHAN. Kaedah katakunci ini sangat berkesan untuk mengingat konsep-konsep penting dalam matematik. Strategi Mnemonik (Mnemonic strategies) Bahasa matematik boleh diajar dengan menggunakan kata kunci mnemonic.MTE 3109-MENGAJAR NOMBOR BULAT. Contoh aktiviti menggunakan strategi ini adalah:- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 one (bun) Two (shoe) Three (tree) Four ( floor) Five (hive) Six (sticks) Seven (heaven) Eight (gate) Nine ( line) Ten (hen) Penggunaan kata kunci juga boleh diajar dalam mengajar murid untuk mengingat prosedur mathematik. Penggunaan kata kunci biasanya akan berserta dengan gambar dan kata yang mengandungi bunyi yang hampir sama dengan kata asal. guru akan menggunakan nama nombor tersebut dengan membandingkan perkataan yang sama bunyi dengannya. . Sebagai contoh. PERPULUHAN DAN PERATUSAN SEM 5 2011 1. Contohnya:- . apabila guru hendak mengajar nombor kepada murid.

Kaedah ini lebih membantu murid untuk mengingati konsep sesuatu operasi. 2) Murid dapat belajar melalui pengalaman sendiri. PECAHAN. kepentingan penggunaan bahan-bahan maujud adalah sering diperkatakan oleh pakar psikologi kanak-kanak. Kelebihan kaedah ini:1) Murid dapat meneroka pengetahuan dengan mencuba sendiri. Contoh aktiviti adalah seperti apabilaguru mengajar tentang nombor guru boleh menggunakan jam dinding untuk tunjuk cara untuk mengenalpasti angka 1 hingga 10. (trial and error) Guru boleh menunjukkan cara rujuk angka dalam jam. Dalam matematik.MTE 3109-MENGAJAR NOMBOR BULAT. 3) Murid akan cuba sedaya upaya untuk mendapatkan jawapan. . Bahan-bahan maujud lebih mendorong pelajar untuk memahami nombor dan operasi matematik. PERPULUHAN DAN PERATUSAN SEM 5 2011 My Dear Aunty Sally (Multiplication Division Addition Substaction King Make Chocolate (Kilometer Milimeter Centimeter) 2) Pengajaran menggunakan bahan-bahan maujud.

4) Assosiasi konsep.  Guru perlu member pengukuhan dan motivasi yang secukupnya untuk membolehkan murid disleksia cuba sedaya upaya untuk Berjaya menghafalkan nombor yang diberikan kepadanya. Guru perlu menyediakan duit palsu dan melibatkan murid dalam proses jual beli untuk mereka mengetahui harga dan duit yang hendak dibagi.(Association)   Kanak-kanak perlu diajar untuk mengassosiasikan konsep matematik dengan benda yang senang mereka ingat.  Contoh aktiviti :.mengajar topik “nombor ” dengan mewujudkan suasana pasar malam. Muridjuga boleh diajar untuk mewujudkan lagu formula dengan menggunakan nada lagu kegemaran murid. PERPULUHAN DAN PERATUSAN SEM 5 2011 Strategi. PECAHAN.MTE 3109-MENGAJAR NOMBOR BULAT.   Guru perlu menyelitkan unsur permainan dalam proses pengajarannya. Murid perlu mengimbas kembali setiap satu yang diajar dan perlu melafaz dengan suara kuat. Contohnya murid diajar untuk mengingat pyramid untuk segi tiga. Ini adalah disebabkan pengalaman daripada aktiviti hands-on dapat membolehkan murid ingat sekian lama berbanding dengan belajar melalui teori.strategi lain yang boleh digunakan untuk meningkatkan kemahiran matematik. Guru perlu membimbing kanakkanak dan membetulkan kesalahannya.    Pengulangan konsep atau urutan nombor amat penting bagi membolehkan murid ingat akan apa yang diajar oleh gurunya. . 3) Permainan matematik. 2) Pengulangan dan lafazan. 1) Beri pengukuhan.

Kaedah yang dapat membantu bagi menguasai sifir dua dan lima adalah menggunakan gambar orang. Langkah pertama adalah menentukan susunan pembelajaran mereka. Kaedah pengajaran operasi darap Gypsy . Contohnya. Murid mudah lupa akan sifir yang dipelajarinya dan membuat kesalahan semasa Contohnya. Lazimnya digunakan untuk jadual sifir.MTE 3109-MENGAJAR NOMBOR BULAT. cop dan sebagainya. PECAHAN. 1) 3 x 7 = 24 2) 8 x 7 = 64 Kanak perlukan strategi tertentu apabila mereka tidak lagi dapat bergantung sepenuhnya kepada ingatan. Seterusnya sifir tiga. ayam dan dinosaur. Ini diikuti dengan sifir lima dan dua. MASALAH BERKAITAN URUTAN (SIFIR) Kaedah hafalan yang lazim digunakan untuk jadual sifir sering menjadi masalah besar kepada murid. PERPULUHAN DAN PERATUSAN SEM 5 2011 ISU PENGUASAAN OPERASI DARAB. Sifir sembilan dapat diajar sebagai sifir yang menyeronokkan kerana jawapannya dapat diingati dengan mudah sambil menggunakan jari. empat dan sembilan. Kebanyakan murid tidak dapat menghafazkan sifir darab dengan tepat. sifir sepuluh lebih mudah diingati ( menggunakan duit syiling 10 sen) dan ini akan meningkatkan keyakinan.

PERPULUHAN DAN PERATUSAN SEM 5 2011 KAEDAH GANTI BENDA.MTE 3109-MENGAJAR NOMBOR BULAT. Contoh aktiviti bagi kaedah ini adalah:    Langkah 1: guru akan memberi satu soalan yang berkaitan dengan sifir. Kaedah akan diulang sehingga murid dapat capai kepada barisan ke 12. Catatan : murid akan melukis bulat dalam mengira dalam peperiksaan. Kanak-kanak dislesksia sering mengalami masalah dalam menghafal urutan sifir dan ia mengandungi unsur bahasa di dalamnya. Kaedah ini disyorkan oleh Bulgrem. Ia lebih sesuai untuk murid yang mengalami masalah pertuturan dan masalah pengingatan yang biasa. Langkah 2 : murid dibekalkan guli yang banyak Langkah 3 : murid akan diarahkan untuk mengikut arahan guru. Langkah 4 : guru tunjukkan contoh soalan. . 1 x 2= 2 Di sini guru tunjukkan bahawa angka 2 akan digandakan 2 kali 2 x 2=4 3 x 2=6 Di sini guru tunjukkan bahawa angka 2 akan digandakan 3 kali Langkah 5 : murid akan menggunakan guli dan menghitung sifir tersebut.1997 dalam menyelesaikan masalah bagi kaedah hafalan sifir. Bagi mengelakkan mereka tercicir dalam kemahiran mengetahui sifir kaedah ini sesuai digunakan. PECAHAN.

Mereka juga tidak mengenali symbol tambah (+) dan juga symbol tolak (-). Adakalanya sesetengah murid tidak dapat menyelesaikan masalah seperti murid-murid yang normal. Masalah yang paling asas yang harus ditangani adalah mengenali operasi penambahan dan penolakan. masalah dari segi Matematik. Dia tidak tahu apa yang sepatutnya dia buat apabila adanya tanda (+) dan adanya (-). Contohnya:16 + 3 = 16 +3 Seterusnya. Seterusnya. Dia menambah angka yang pertama. Dia juga tidak tahu kaedah menolak yang menyerapkan konsep pinjam dan bawa nombor ke atas dalam operasi penambahan. apabila ada suatu soalan penyelesaian tiga angka. Murid biasanya tidak dapat menyusun ayat matematik dalam bentuk lazim. dia mula membuat dari kiri.MTE 3109-MENGAJAR NOMBOR BULAT. Murid yang kamu uji itu menghadapi masalah dari Calculation iaitu pengiraan. Inilah masalah yang dihadapi oleh murid dalam Pengiraan Matematik. Biasanya murid tidak dapat mengenal pasti nilai tempat dan menulis angka di tempat yang salah. Murid mengira dari kiri ke kanan yang sepatutnya dikira dari kanak ke kiri. PECAHAN.  Maka. strategi – strategi yang boleh digunakan adalah: . PERPULUHAN DAN PERATUSAN SEM 5 2011 ISU PENGUASAAN OPERASI TAMBAH DAN OPERASI TOLAK. dia terus menolak angka yang kedua dan menambah angka yang ketiga. Dia hanya melihat nombor dan membuat pengiraan bercampur – aduk. mereka tidak dapat memberitahu apa fungsi symbol tersebut. Ertinya. Bila ditanya kepadanya.

MTE 3109-MENGAJAR NOMBOR BULAT.  Kaedah ini adalah menggunakan gambar-gambar untuk mengajar operasi tambah (+).  Aktiviti 1 :  Bagi masalah penambahan. guru boleh cuba memberi permainan seperti Ludo dan dam ular bagi memberi peluang kepada kanak-kanak mengira tanpa merasa mereka dipaksa belajar.  Secara tidak sengaja.  Guru akan melukis atau menggunakan apa-apa gambar yang boleh dilihat oleh murid disleksia. PECAHAN.  Kaedah Belajar Sambil Bermain  Kaedah ini akan dapat pelajar belajar sesuatu tanpa pengetahuan mereka dengan seronok dan tanpa rasa jemu. 3 + 4 =. mereka akan cuba mengira dan mendapatkan jawapan yang betul bagi memenangi permainan tersebut. PERPULUHAN DAN PERATUSAN SEM 5 2011 STRATEGI UNTUK MENINGKATKAN KEMAHIRAN MURID DALAM OPERASI TAMBAH DAN TOLAK. menggunakan pensil untuk menyelesaikan masalah misalnya.  Contohnya.  Jadi ini akan mempertingkatkan pengetahuan mereka dalam penambahan. + . guru boleh menggunakan kaedah simbolik iaitu menggunak teknik pictorical.  Kaedah Pictorical  Bagi memperkenalkan simbol pula.

MTE 3109-MENGAJAR NOMBOR BULAT.  Begitulah guru harus memaksa murid itu berfikir sendiri supaya dapat mengingat apa yang telah dipelajarinya. . suatu contoh aktiviti bagi mengenali simbol-simbol Matematik (operasi penambahan). PECAHAN. mereka dapat berfikir sama ada tolak atau bahagi. PERPULUHAN DAN PERATUSAN SEM 5 2011  Aktiviti 1 :  Seterusnya.  Sediakan sekeping kad yang mempunyai tanda tambah dan darab di satu bahagian dan tanda tolak dan bahagi di bahagian sebelahnya.  Apabila kanak-kanak itu menyebut jawapannya adalah lebih banyak mereka dapat memilih sama ada tambah ataupun darab. dan sekiranya mereka mengatakan jawapannya adalah kurang.

Murid-murid juga keliru dengan sebutan pecahan. Murid keliru dalam ringkaskan pecahan dan sering kali mengabaikan pecahan begitu sahaja tanpa ringkaskannya. selain itu. Kadangkala murid tidakdapat membanding bezakan sebutan mengikut numerator dan denominator. Ini adalah antara perkara penting yang menyebabkan murid tidak mahir dalam pecahan. murid juga tidak mahir dalam menukar pecahan tak wajar kepada pecahan bercampur. Murid juga lemah dalam meringkaskan pecahan kepada yang terkecil. Apabila murid tidak ditunjukkan contoh yang jelas maka murid tidak dapat menaakul konsep dan langkah penyelesaian bagi tajuk tersebut. Contohnya murid keliru dengan sebutan pecahan serta menyebut 2/4 (dua per empat) sebagai 4/ 2 (empat per dua). keadaan ini berlaku kerana guru tidak memberikan contoh yang banyak bagi meningkatkan kefahaman murid dalam Pecahan. Mereka sering keliru dengan mempelajari langkah penyelesaian dan sering membuat kesalahan dalam menyelesaiakan soalan seperti itu. PERPULUHAN DAN PERATUSAN SEM 5 2011 ISU DALAM MEMPELAJARI KONSEP PECAHAN. murid-murid juga akan menjadi bosan apabila mereka tidak dapat memahami konsep asas yang diajar oleh guru. Akan tetapi kebanyakan murid sekolah rendah mengalami kesukaran dalam menguasai konsep pecahan ini. Murid juga tidak dapat menguasai maksud perkataan numerator dan denominator. Ini secara tidak langsung akan membezakan nilai pecahan lalu member makna yang salah.MTE 3109-MENGAJAR NOMBOR BULAT. Ini juga antara isu penting yang boleh merumitkan proses pembelajaran murid. Murid-murid sekolah rendah mempelajari pecahan selama tahun 3 tahun dari tahun 3 hingga 5. PECAHAN. . Mereka juga lemah dalam mempelajari langkah peringkasan pecahan kepada yang terkecil. Mengikut artikel. Murid juga tidak dapat mentafsir gambar pecahan dan tidak dapat mengenalpasi nilai pecahan mengikut gambar. Selain itu.

PECAHAN. Oleh itu.MTE 3109-MENGAJAR NOMBOR BULAT. PERPULUHAN DAN PERATUSAN SEM 5 2011 KAEDAH TUNJUKCARA (DEMONTRASI) Tunjukcara adalah suatu jenis teknik pengajaran dan pembelajaran yang melibatkan kemahiran guru mendemonstrasikan cara atau langkah melakukan sesuatu aktiviti di hadapan murid. Perancangan  Penentuan topik dan objektif  Perancangan langkah-langkah demontrasi  Persediaan alatan dan radas  Penyusunan tempat demonstrasi Pelaksanaan  Peneranagan tujuan demonstrasi  Pelaksanaan demonstrasi dengan guru sebagai model hidup  Penggunaan alat/ radas mengikut langkah-langkah yang disediakan  Penggunaan kaedah menyoal untuk menarik perhatian Latihan  Murid mencontohi guru melaksanakan aktiviti kemahiran  Guru membetulkan kesilapan murid Penutup  Perbincangan dengan murid tentang aktiviti yang telah dijalankan  Murid-murid membuat rumusan dan mencatat nota-nota berkaitan . teknik tunjukcara ini juga dikenali sebagai demonstrasi.

1). Murid juga akan membuat kesalahan yang sama jika mereka diberi soalan-soalan yang lain berkaitan dengan perpuluhan. . isu yang dipertikaikannya adalah murid menghadapi masalah dalam pendaraban nombor perpuluhan. PECAHAN. Melalui artikel. Ini akan membolehkan nilai dan maksud perpuluhan berubah mengikut apa yang murid tulis. Contohnya.MTE 3109-MENGAJAR NOMBOR BULAT. Apabila murid mendarab nombor yang mengandungi perpuluhan mereka sering meletakkan titik perpuluhan secara tidak betul. Contohnya murid apabila murid diberi sesuatu nombor perpuluhan seperti 1.30 Ini akan membuat jawapannya menjadi tidak betul.3 x 100 = 130. 1. Murid juga tidak dapat menulis ayat matematik yang berkaitan dengan perpuluhan. Murid keliru dengan nombor dan titik perpuluhan. PERPULUHAN DAN PERATUSAN SEM 5 2011 ISU DALAM MEMPELAJARI MATA PELAJARAN PERPULUHAN.5. akan tetapi murid menulis sebagai 1. murid akan menyalahtafsir dan menulis lima perpuluhan satu (5.

Peringkat 2: Merancang strategi tali : 3. Berapa meter talikah yang ada di kedai itu? Peringkat 1: Memahami soalan bermasalah Berapa meter tali yang ada. Diperingkat melaksanakan strategi pula murid boleh melaksanakan stateginya untuk menyelesaikan masalah.2= 3 meter . Akan tetapi sebanyak 0. PECAHAN. Dia hendak membeli sebanyak 3. perkaitan di antara item-item yang dikenal pasti dan item yang hendak dicari atau dijawab.2 meter kurang daripada tali yang ada di kedai itu. Mengikut beliau. MODEL POLYA Strategi pertama yang boleh digunakan Model Polya.MTE 3109-MENGAJAR NOMBOR BULAT.2 – 0. Model ini dibina oleh George Polya membina model ini pada tahun 1957.2 meter berapa meter kurang= 0. penyelesaian masalah matematik boleh dilaksanakan dalam empat peringkat iaitu memahami soalan bermasalah. menggunakan cara gambarajah dan menggunakan kaedah uniter. PERPULUHAN DAN PERATUSAN SEM 5 2011 STRATEGI UNTUK MENINGKATKAN KEMAHIRAN MURID DALAM PERPULUHAN. melaksanakan strategi penyelesaian dan menyemak masalah dan penyelesaiannya semula. merancang strategi penyelesaian.2 meter. Contoh aktiviti: Balan pergi ke kedai untuk membeli seutas tali. Di peringkat pertama ini murid-murid akan dibimbing untuk memahami itemitem yang terlibat sesuatu masalah. Strategi-stategi penyelesaian masalah matematik boleh dilaksanakan dengan beberapa cara seperti memilih operasi-operasi yang sesuai. Di peringkat akhir pula murid boleh menyemak jawapan dengan mencari cara yang lain untuk menyelesaikan masalah matematik yang sama.2meter Baki :3. Seterusnya diperingkat merancang strategi guru akan membimbing murid merancang strategi penyelesaiaanya.

2 3.2meter 3. PECAHAN. PERPULUHAN DAN PERATUSAN SEM 5 2011 Peringkat 3: Melaksanakan strategi 3.2meter 0.0 meter - Peringkat 4: Menyemak jawapan dan penyelesaian 3.2 meter .0 0.MTE 3109-MENGAJAR NOMBOR BULAT.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful