MTE 3109-MENGAJAR NOMBOR BULAT, PECAHAN, PERPULUHAN DAN PERATUSAN

SEM 5 2011

 keliru dengan nombornombor yang hampir sama seperti 9 dan 6, 3 dan 5.

 sukar menghafal jadual sifir.

 sukar mengingati siri langkah-langkah operasi matematik.

Isu Asas Nombor
 sukar membuat operasi mental berkaitan arah.

sukar mengingat turutan nombor.

Keliru dengan arah kanan dan kiri dalam operasi pengiraan.

 Tidak menetapkan jarak dalam tulisan pengiraan.

 keliru dengan simbol-simbol Matematik

ISU MASALAH PENGUASAAN NOMBOR ASAS.

Ini akan menyebabkan murid-murid untuk menulis angka dengan tidak tepat.MTE 3109-MENGAJAR NOMBOR BULAT. Ini secara tidak langsung menyebabkan murid salah tafsir nombor lalu menggunakan nombor yang salah dalam operasi nombor. 6 atau 7. Intervensi yang sesuai bagi masalah diatas. Pemulihan dan Pengayaan dalam Pendidikan karya Kamaruddin bin Hj Hassan (1986) adalah seperti berikut:- Murid biasanya tidak akan mengenal bentuk nombor yang seakan akan sama seperti 9-6. Misalnya. Ada juga murid yang tidak dapat memahami nilai tempat nombor. Bentuk nombor yang berlainan tidak dapat dikenalpasti oleh mereka dan sering keliru dengan bentuk nombor. . Bagi mereka yang mengalami masalah sebigini 23 akan dianggap sebagai 32 dan 507 akan dianggap sebagai 57. 2-3 dan sebagainya. Ini adalah punca utama murid gagal dalam pengoperasian nombor. 1-7. PERPULUHAN DAN PERATUSAN SEM 5 2011 Terdapat banyak masalah penguasaan kemahiran mengira dalam aktiviti pembelajaran matematik. Di antara isu yang dipertikaikan dalam buku Penilaian. murid tidak tahu yang mana lebih besar. PECAHAN. Contonya :6 ditulis sebagai ____ 7 ditulis sebagai ____ 3 ditulis sebagai ____ Selain itu murid juga kadangkala tidak dapat menyusun nombor mengikut turutan.

Sebagai contoh. Strategi Mnemonik (Mnemonic strategies) Bahasa matematik boleh diajar dengan menggunakan kata kunci mnemonic. PERPULUHAN DAN PERATUSAN SEM 5 2011 1. apabila guru hendak mengajar nombor kepada murid.MTE 3109-MENGAJAR NOMBOR BULAT. Contoh aktiviti menggunakan strategi ini adalah:- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 one (bun) Two (shoe) Three (tree) Four ( floor) Five (hive) Six (sticks) Seven (heaven) Eight (gate) Nine ( line) Ten (hen) Penggunaan kata kunci juga boleh diajar dalam mengajar murid untuk mengingat prosedur mathematik. guru akan menggunakan nama nombor tersebut dengan membandingkan perkataan yang sama bunyi dengannya. . Penggunaan kata kunci biasanya akan berserta dengan gambar dan kata yang mengandungi bunyi yang hampir sama dengan kata asal. PECAHAN. Kaedah katakunci ini sangat berkesan untuk mengingat konsep-konsep penting dalam matematik. Contohnya:- .

MTE 3109-MENGAJAR NOMBOR BULAT. Kelebihan kaedah ini:1) Murid dapat meneroka pengetahuan dengan mencuba sendiri. Contoh aktiviti adalah seperti apabilaguru mengajar tentang nombor guru boleh menggunakan jam dinding untuk tunjuk cara untuk mengenalpasti angka 1 hingga 10. Bahan-bahan maujud lebih mendorong pelajar untuk memahami nombor dan operasi matematik. PERPULUHAN DAN PERATUSAN SEM 5 2011 My Dear Aunty Sally (Multiplication Division Addition Substaction King Make Chocolate (Kilometer Milimeter Centimeter) 2) Pengajaran menggunakan bahan-bahan maujud. (trial and error) Guru boleh menunjukkan cara rujuk angka dalam jam. 2) Murid dapat belajar melalui pengalaman sendiri. Dalam matematik. kepentingan penggunaan bahan-bahan maujud adalah sering diperkatakan oleh pakar psikologi kanak-kanak. . Kaedah ini lebih membantu murid untuk mengingati konsep sesuatu operasi. PECAHAN. 3) Murid akan cuba sedaya upaya untuk mendapatkan jawapan.

mengajar topik “nombor ” dengan mewujudkan suasana pasar malam. 4) Assosiasi konsep.  Guru perlu member pengukuhan dan motivasi yang secukupnya untuk membolehkan murid disleksia cuba sedaya upaya untuk Berjaya menghafalkan nombor yang diberikan kepadanya. PERPULUHAN DAN PERATUSAN SEM 5 2011 Strategi. 2) Pengulangan dan lafazan.strategi lain yang boleh digunakan untuk meningkatkan kemahiran matematik. .  Contoh aktiviti :. 3) Permainan matematik. 1) Beri pengukuhan. Guru perlu menyediakan duit palsu dan melibatkan murid dalam proses jual beli untuk mereka mengetahui harga dan duit yang hendak dibagi.MTE 3109-MENGAJAR NOMBOR BULAT. Contohnya murid diajar untuk mengingat pyramid untuk segi tiga. Murid perlu mengimbas kembali setiap satu yang diajar dan perlu melafaz dengan suara kuat. Ini adalah disebabkan pengalaman daripada aktiviti hands-on dapat membolehkan murid ingat sekian lama berbanding dengan belajar melalui teori.(Association)   Kanak-kanak perlu diajar untuk mengassosiasikan konsep matematik dengan benda yang senang mereka ingat.    Pengulangan konsep atau urutan nombor amat penting bagi membolehkan murid ingat akan apa yang diajar oleh gurunya. PECAHAN. Muridjuga boleh diajar untuk mewujudkan lagu formula dengan menggunakan nada lagu kegemaran murid.   Guru perlu menyelitkan unsur permainan dalam proses pengajarannya. Guru perlu membimbing kanakkanak dan membetulkan kesalahannya.

Kaedah pengajaran operasi darap Gypsy .MTE 3109-MENGAJAR NOMBOR BULAT. Kebanyakan murid tidak dapat menghafazkan sifir darab dengan tepat. Contohnya. MASALAH BERKAITAN URUTAN (SIFIR) Kaedah hafalan yang lazim digunakan untuk jadual sifir sering menjadi masalah besar kepada murid. sifir sepuluh lebih mudah diingati ( menggunakan duit syiling 10 sen) dan ini akan meningkatkan keyakinan. Sifir sembilan dapat diajar sebagai sifir yang menyeronokkan kerana jawapannya dapat diingati dengan mudah sambil menggunakan jari. Ini diikuti dengan sifir lima dan dua. 1) 3 x 7 = 24 2) 8 x 7 = 64 Kanak perlukan strategi tertentu apabila mereka tidak lagi dapat bergantung sepenuhnya kepada ingatan. Kaedah yang dapat membantu bagi menguasai sifir dua dan lima adalah menggunakan gambar orang. Murid mudah lupa akan sifir yang dipelajarinya dan membuat kesalahan semasa Contohnya. PECAHAN. Lazimnya digunakan untuk jadual sifir. PERPULUHAN DAN PERATUSAN SEM 5 2011 ISU PENGUASAAN OPERASI DARAB. ayam dan dinosaur. empat dan sembilan. cop dan sebagainya. Langkah pertama adalah menentukan susunan pembelajaran mereka. Seterusnya sifir tiga.

MTE 3109-MENGAJAR NOMBOR BULAT. . Kaedah ini disyorkan oleh Bulgrem. Bagi mengelakkan mereka tercicir dalam kemahiran mengetahui sifir kaedah ini sesuai digunakan. Kaedah akan diulang sehingga murid dapat capai kepada barisan ke 12. Catatan : murid akan melukis bulat dalam mengira dalam peperiksaan. PERPULUHAN DAN PERATUSAN SEM 5 2011 KAEDAH GANTI BENDA. 1 x 2= 2 Di sini guru tunjukkan bahawa angka 2 akan digandakan 2 kali 2 x 2=4 3 x 2=6 Di sini guru tunjukkan bahawa angka 2 akan digandakan 3 kali Langkah 5 : murid akan menggunakan guli dan menghitung sifir tersebut. PECAHAN. Ia lebih sesuai untuk murid yang mengalami masalah pertuturan dan masalah pengingatan yang biasa. Contoh aktiviti bagi kaedah ini adalah:    Langkah 1: guru akan memberi satu soalan yang berkaitan dengan sifir. Kanak-kanak dislesksia sering mengalami masalah dalam menghafal urutan sifir dan ia mengandungi unsur bahasa di dalamnya. Langkah 2 : murid dibekalkan guli yang banyak Langkah 3 : murid akan diarahkan untuk mengikut arahan guru.1997 dalam menyelesaikan masalah bagi kaedah hafalan sifir. Langkah 4 : guru tunjukkan contoh soalan.

MTE 3109-MENGAJAR NOMBOR BULAT. Contohnya:16 + 3 = 16 +3 Seterusnya. Ertinya. Masalah yang paling asas yang harus ditangani adalah mengenali operasi penambahan dan penolakan. masalah dari segi Matematik. Inilah masalah yang dihadapi oleh murid dalam Pengiraan Matematik. apabila ada suatu soalan penyelesaian tiga angka. Mereka juga tidak mengenali symbol tambah (+) dan juga symbol tolak (-). Murid mengira dari kiri ke kanan yang sepatutnya dikira dari kanak ke kiri. Murid biasanya tidak dapat menyusun ayat matematik dalam bentuk lazim. Adakalanya sesetengah murid tidak dapat menyelesaikan masalah seperti murid-murid yang normal. mereka tidak dapat memberitahu apa fungsi symbol tersebut. Dia hanya melihat nombor dan membuat pengiraan bercampur – aduk. dia mula membuat dari kiri. Biasanya murid tidak dapat mengenal pasti nilai tempat dan menulis angka di tempat yang salah. strategi – strategi yang boleh digunakan adalah: . Dia menambah angka yang pertama. Seterusnya. Bila ditanya kepadanya. PECAHAN. Dia juga tidak tahu kaedah menolak yang menyerapkan konsep pinjam dan bawa nombor ke atas dalam operasi penambahan. PERPULUHAN DAN PERATUSAN SEM 5 2011 ISU PENGUASAAN OPERASI TAMBAH DAN OPERASI TOLAK. dia terus menolak angka yang kedua dan menambah angka yang ketiga. Murid yang kamu uji itu menghadapi masalah dari Calculation iaitu pengiraan.  Maka. Dia tidak tahu apa yang sepatutnya dia buat apabila adanya tanda (+) dan adanya (-).

guru boleh cuba memberi permainan seperti Ludo dan dam ular bagi memberi peluang kepada kanak-kanak mengira tanpa merasa mereka dipaksa belajar. mereka akan cuba mengira dan mendapatkan jawapan yang betul bagi memenangi permainan tersebut.  Guru akan melukis atau menggunakan apa-apa gambar yang boleh dilihat oleh murid disleksia.  Jadi ini akan mempertingkatkan pengetahuan mereka dalam penambahan.  Contohnya.  Kaedah Pictorical  Bagi memperkenalkan simbol pula.  Kaedah ini adalah menggunakan gambar-gambar untuk mengajar operasi tambah (+). PERPULUHAN DAN PERATUSAN SEM 5 2011 STRATEGI UNTUK MENINGKATKAN KEMAHIRAN MURID DALAM OPERASI TAMBAH DAN TOLAK.MTE 3109-MENGAJAR NOMBOR BULAT.  Kaedah Belajar Sambil Bermain  Kaedah ini akan dapat pelajar belajar sesuatu tanpa pengetahuan mereka dengan seronok dan tanpa rasa jemu. 3 + 4 =.  Secara tidak sengaja. + . guru boleh menggunakan kaedah simbolik iaitu menggunak teknik pictorical. PECAHAN. menggunakan pensil untuk menyelesaikan masalah misalnya.  Aktiviti 1 :  Bagi masalah penambahan.

PECAHAN.  Begitulah guru harus memaksa murid itu berfikir sendiri supaya dapat mengingat apa yang telah dipelajarinya. . PERPULUHAN DAN PERATUSAN SEM 5 2011  Aktiviti 1 :  Seterusnya.  Apabila kanak-kanak itu menyebut jawapannya adalah lebih banyak mereka dapat memilih sama ada tambah ataupun darab.MTE 3109-MENGAJAR NOMBOR BULAT. mereka dapat berfikir sama ada tolak atau bahagi.  Sediakan sekeping kad yang mempunyai tanda tambah dan darab di satu bahagian dan tanda tolak dan bahagi di bahagian sebelahnya. dan sekiranya mereka mengatakan jawapannya adalah kurang. suatu contoh aktiviti bagi mengenali simbol-simbol Matematik (operasi penambahan).

Selain itu. Apabila murid tidak ditunjukkan contoh yang jelas maka murid tidak dapat menaakul konsep dan langkah penyelesaian bagi tajuk tersebut. . Murid juga tidak dapat mentafsir gambar pecahan dan tidak dapat mengenalpasi nilai pecahan mengikut gambar. Murid keliru dalam ringkaskan pecahan dan sering kali mengabaikan pecahan begitu sahaja tanpa ringkaskannya. murid juga tidak mahir dalam menukar pecahan tak wajar kepada pecahan bercampur. Murid-murid juga keliru dengan sebutan pecahan. PECAHAN. murid-murid juga akan menjadi bosan apabila mereka tidak dapat memahami konsep asas yang diajar oleh guru. Ini juga antara isu penting yang boleh merumitkan proses pembelajaran murid. Mengikut artikel. Murid-murid sekolah rendah mempelajari pecahan selama tahun 3 tahun dari tahun 3 hingga 5. Mereka juga lemah dalam mempelajari langkah peringkasan pecahan kepada yang terkecil. Ini secara tidak langsung akan membezakan nilai pecahan lalu member makna yang salah.MTE 3109-MENGAJAR NOMBOR BULAT. Murid juga lemah dalam meringkaskan pecahan kepada yang terkecil. Contohnya murid keliru dengan sebutan pecahan serta menyebut 2/4 (dua per empat) sebagai 4/ 2 (empat per dua). Akan tetapi kebanyakan murid sekolah rendah mengalami kesukaran dalam menguasai konsep pecahan ini. Kadangkala murid tidakdapat membanding bezakan sebutan mengikut numerator dan denominator. selain itu. Mereka sering keliru dengan mempelajari langkah penyelesaian dan sering membuat kesalahan dalam menyelesaiakan soalan seperti itu. Ini adalah antara perkara penting yang menyebabkan murid tidak mahir dalam pecahan. Murid juga tidak dapat menguasai maksud perkataan numerator dan denominator. keadaan ini berlaku kerana guru tidak memberikan contoh yang banyak bagi meningkatkan kefahaman murid dalam Pecahan. PERPULUHAN DAN PERATUSAN SEM 5 2011 ISU DALAM MEMPELAJARI KONSEP PECAHAN.

Oleh itu. PERPULUHAN DAN PERATUSAN SEM 5 2011 KAEDAH TUNJUKCARA (DEMONTRASI) Tunjukcara adalah suatu jenis teknik pengajaran dan pembelajaran yang melibatkan kemahiran guru mendemonstrasikan cara atau langkah melakukan sesuatu aktiviti di hadapan murid. PECAHAN. teknik tunjukcara ini juga dikenali sebagai demonstrasi. Perancangan  Penentuan topik dan objektif  Perancangan langkah-langkah demontrasi  Persediaan alatan dan radas  Penyusunan tempat demonstrasi Pelaksanaan  Peneranagan tujuan demonstrasi  Pelaksanaan demonstrasi dengan guru sebagai model hidup  Penggunaan alat/ radas mengikut langkah-langkah yang disediakan  Penggunaan kaedah menyoal untuk menarik perhatian Latihan  Murid mencontohi guru melaksanakan aktiviti kemahiran  Guru membetulkan kesilapan murid Penutup  Perbincangan dengan murid tentang aktiviti yang telah dijalankan  Murid-murid membuat rumusan dan mencatat nota-nota berkaitan .MTE 3109-MENGAJAR NOMBOR BULAT.

3 x 100 = 130. PECAHAN. murid akan menyalahtafsir dan menulis lima perpuluhan satu (5. Murid juga tidak dapat menulis ayat matematik yang berkaitan dengan perpuluhan. Melalui artikel.30 Ini akan membuat jawapannya menjadi tidak betul. Ini akan membolehkan nilai dan maksud perpuluhan berubah mengikut apa yang murid tulis. Contohnya. isu yang dipertikaikannya adalah murid menghadapi masalah dalam pendaraban nombor perpuluhan.MTE 3109-MENGAJAR NOMBOR BULAT. akan tetapi murid menulis sebagai 1. PERPULUHAN DAN PERATUSAN SEM 5 2011 ISU DALAM MEMPELAJARI MATA PELAJARAN PERPULUHAN.1). .5. 1. Murid juga akan membuat kesalahan yang sama jika mereka diberi soalan-soalan yang lain berkaitan dengan perpuluhan. Murid keliru dengan nombor dan titik perpuluhan. Apabila murid mendarab nombor yang mengandungi perpuluhan mereka sering meletakkan titik perpuluhan secara tidak betul. Contohnya murid apabila murid diberi sesuatu nombor perpuluhan seperti 1.

Strategi-stategi penyelesaian masalah matematik boleh dilaksanakan dengan beberapa cara seperti memilih operasi-operasi yang sesuai. Model ini dibina oleh George Polya membina model ini pada tahun 1957. MODEL POLYA Strategi pertama yang boleh digunakan Model Polya.2 meter berapa meter kurang= 0. Diperingkat melaksanakan strategi pula murid boleh melaksanakan stateginya untuk menyelesaikan masalah.2= 3 meter . Akan tetapi sebanyak 0. Seterusnya diperingkat merancang strategi guru akan membimbing murid merancang strategi penyelesaiaanya.2 meter.MTE 3109-MENGAJAR NOMBOR BULAT. PECAHAN. perkaitan di antara item-item yang dikenal pasti dan item yang hendak dicari atau dijawab. penyelesaian masalah matematik boleh dilaksanakan dalam empat peringkat iaitu memahami soalan bermasalah. Mengikut beliau.2 meter kurang daripada tali yang ada di kedai itu. melaksanakan strategi penyelesaian dan menyemak masalah dan penyelesaiannya semula.2 – 0. merancang strategi penyelesaian. Di peringkat akhir pula murid boleh menyemak jawapan dengan mencari cara yang lain untuk menyelesaikan masalah matematik yang sama. Contoh aktiviti: Balan pergi ke kedai untuk membeli seutas tali. Berapa meter talikah yang ada di kedai itu? Peringkat 1: Memahami soalan bermasalah Berapa meter tali yang ada. menggunakan cara gambarajah dan menggunakan kaedah uniter. Dia hendak membeli sebanyak 3.2meter Baki :3. Peringkat 2: Merancang strategi tali : 3. Di peringkat pertama ini murid-murid akan dibimbing untuk memahami itemitem yang terlibat sesuatu masalah. PERPULUHAN DAN PERATUSAN SEM 5 2011 STRATEGI UNTUK MENINGKATKAN KEMAHIRAN MURID DALAM PERPULUHAN.

0 meter - Peringkat 4: Menyemak jawapan dan penyelesaian 3.2 3. PECAHAN.2 meter .MTE 3109-MENGAJAR NOMBOR BULAT.0 0.2meter 3. PERPULUHAN DAN PERATUSAN SEM 5 2011 Peringkat 3: Melaksanakan strategi 3.2meter 0.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful