SMKBBA PJPJK MOHD AMIN NOR

MATAPELAJARAN PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN TINGKATAN 2 TAHUN 2013 NAMA:_________________________________________________________ TINGKATAN:_______________________ NO.KP:______________________
PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR EVIDENS KETERANGAN EVIDENS BAB PK TARIKH DIJALANKAN CATATAN

DJ 1 B1
TAHU TENTANG KOMPONEN KECERGASAN FIZIKAL, KEMAHIRAN SUKAN DAN REREASI, PENDIDIKAN PERGERAKAN DAN KESUKANAN SERTA KESIHATAN DIRI DAN KELUARGA, GAYA HIDUP SIHAT SERTA KEBERSIHAN DAN KESELAMATAN PERSEKITARAN

E1 E1 E1 E1 E1 E2 E1 E1 E1 E2 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E2 E1 E1 E1

DJ 2 DJ 3 DJ 4 DJ 5 DJ 5 DK 1 DK 2 DK 3 DK 3 DJ 1 DJ 2 DJ 3

Menyatakan Definisi Komposisi Badan Menyatakan Maksud Kekhususan dan Tambah Beban Dalam Prinsip Latihan Menyatakan Fasa-Fasa Lakuan Dalam Merejam Lembing Menyatakan Maksud Orienteering Menyatakan Jenis Insentif Dalam Sukan Menyatakan Maksud Etika dan Amalan Permainan Bersih Menyatakan Definisi Anoreksia Nervosa dan Bulimia Nervosa Menyatakan Enam Jenis Nutrien Menyatakan Akta Perlindungan Kanak-Kanak Menyatakan Jenis Penderaan Kanak-Kanak Menyatakan Faedah-Faedah latihan Par Course dan Latihan Fartlek Mengenal pasti Pembolehubah Latihan Dalam Prinsip Tambah Beban Menyatakan Undang-Undang dan Peraturan Dalam Acara Lari Berganti-Ganti dan Merejam Lembing Menyatakan Ansur Maju Kemahiran Dalam Gimnastik Artistik dan Gimnastik Irama Menyatakan Faedah-Faedah Yang Diperoleh Dalam Aktiviti Orienteering Menyatakan Kesan Insentif Dalam Sukan Menyenaraikan Kesan Amalan Pemakanan Yang Tidak Sihat Mengena Pasti Faktor dan Tanda-Tanda Yang Mempengaruhi Berlakunya Anoreksia Nervosa dan Bulimia Nervosa Menyenaraikan Peranan dan Tanggungjawab Setiap Ahli Keluarga Menyenaraikan Sumber-Sumber Makro dan Mikro Nutrien Menjelaskan Peranan Agensi Yang Terbabit Dalam Kes Penderaan Kanak-Kanak Melakukan Aktiviti Latihan Fartlek (Daya Tahan Kardiovaskular), Latihan Litar atau Par course (Daya Tahan Otot, Kekuatan Otot, Kuasa dan Kelajuan) Dengan Kaedah Yang Betul Mengukur Komposisi Lemak Badan Dengan Kaliper Sekurang-Kurangnya Di Dua Bahagian Badan Melakukan Kemahiran-Kemahiran Asas Dalam Permainan Bola Baling dan Badminton Dengan Teknik Yang Betul Melakukan Kemahiran Lari Berganti-Ganti Dengan Teknik Yang Betul Melakukan Kemahiran Merejam Lembing Dengan Teknik Yang Betul Menyatakan Langkah-Langkah dan Membuat Penyemakan Stok Alatan Sukan dan Permainan Menyatakan Kesan Kekurangan Makro Nutrien (kekurangan karbohidrat, protein dan lemak) Menyatakan Kesan Berserta Contoh Penyalahgunaan Dadah Kepada Individu dan Institusi Kekeluargaan Menjelaskan Prinsip dan Prosedur T.O.T.A.P.S Untuk Kecederaan Ringan

1 1 2 2 3 3 4 5 6 6 1 1 2 2 2 3 4 4 4 5 6
1.latihan dan pengukuhan serta mengenalpasti pencapaian dilakukan di dalam buku latihan dan soal jawab secara lisan. 2. Penilaian dan pentaksiran terhadap murid turut dilaksanakan ketika pengajaran dan pembelajaran sedang berlangsung melalui pemerhatian, perbincangan serta sumbangsaran secara lisan 3. Penilaian juga dijalankan melalui gerak kerja secara individu dan berkumpulan iaitu melalui ujian kemahiran, pembentangan mengikut kumpulan berdasarkan isu yang diberikan 4. Pemerhatian berterusan melalui pemantauan tingkahlaku murid semasa kelas, waktu persekolahan dan aktiviti kokurikulum dalam penerapan nilai jasmani dan kesiahatan terutamanya nama-nama otot yang terlibat dalam kehiduapan serta saling kaitan kecergasan fizikal dengan kecerdasan dan kecergasan seseorang pelaajar itu.

B2
TAHU DAN FAHAM TENTANG KOMPONEN KECERGASAN FIZIKAL, KEMAHIRAN SUKAN DAN REKREASI, PENDIDIKAN PERGERAKAN DAN KESUKANAN SERTA KESIHATAN DIRI DAN KELUARGA, GAYA HIDUP SIHAT, KEBERSIHAN DAN KESELAMATAN PERSEKITARAN

DJ 4 DJ 5 DJ 6 DK 1 DK 1 DK 2 DK 3 DK 4

B3
TAHU, FAHAM DAN BOLEH MELAKUKAN AKTIVITI DALAM KOMPONEN KECERGASAN FIZIKAL, KEMAHIRAN SUKAN DAN REKREASI, PENDIDIKAN PERGERAKAN DAN KESUKARAN SERTA BOLEH MENGURUS KESIHATAN DIRI DAN KELUARGA, GAYA HIDUP SIHAT SERTA KEBERSIHAN DAN KESELAMATAN PERSEKITARAN

DJ 1 DJ 1 DJ 2 DJ 2 DJ 2 DJ 3 DK 1 DK 2 DK 3

E1 E2 E1 E2 E3 E1 E1 E1 E1

1 1 2 2 2 3 5 5 6

MOHD AMIN NOR BIN ALI PJPK

kekuatan otot. Pemerhatian berterusan melalui pemantauan tingkahlaku murid semasa kelas. beban tinggi Mengaplikasikan Undang-Undang dan Peraturan Asas Dalam Permainan Bola Baling dan Badminton Merancang Aktiviti Orienteering (senarai semak keperluan aktiviti orienteering) Membincang Isu Dalam Sukan dan Permainan Daripada Pelbagai Sumber (penekanan: perancangan. Melunjur Dalam Pergerakan Kreatif Dengan Teknik Yang Betul dan Selamat Melaksanakan Langkah-Langkah Keselamatan Dalam Aktiviti Orienteering Menunjukcara Pelaksanaan Prosedur T. EMPATI DENGAN ORANG LAIN DAN BERUPAYA MENGENDALIKAN EMOSI DALAM MENGURUS HIDUP SECARA POSITIF. nilai positif/negatif dan komunikasi) Membincangkan Kesan Stres terhadap Diri Sendiri (eustress dan distress) 1 1. FAHAM DAN BOLEH MENGAPLIKASIKAN KOMPONEN KECERGASAN FIZIKAL. Meringkuk. Penilaian juga dijalankan melalui gerak kerja secara individu dan berkumpulan iaitu melalui ujian kemahiran.O. perbincangan serta sumbangsaran secara lisan 3.S Menghubungkait Antara Beban Dengan Ulangan Dalam Latihan Daya Tahan Otot (DTO) dan Kekuatan Otot (KO) • DO: Ulangan tinggi. 1 2 2 2 DJ 4 DK 1 E1 E1 2 6 B5 MENGUASAI DAN MENGAPLIKASIKAN PENGETAHUAN DAN KEBOLEHAN SEMASA BERAKTIVITI DALAM GAYA HIDUP SIHAT DAN BERKEMAHIRAN MERANCANG. PENDIDIKAN PERGERAKAN DAN KESUKANAN DALAM AKTIVITI HARIAN DENGAN BETUL DAN SELAMAT SERTA MEMBENTUK SIKAP POSITIF TERHADAP KESIHATAN DIRI DAN KELUARGA. GAYA HIDUP SIHAT. FAHAM DAN BOLEH BUAT DENGAN BERADAB MITHALI KETERANGAN KETERANGAN BAB BAB 1 2 3 KETERANGAN KECERGASAN FIZIKAL KEMAHIRAN SUKAN DAN REKREASI KESUKANAN BAB 4 5 6 KETERANGAN KESIHATAN DIRI DAN KELUARGA GAYA HIDUP SIHAT KEBERSIHAN DAN KESELAMATAN PERSEKITARAN TANDATANGAN GURU MATA PELAJARAN :………………………………………………………… ( ) :………………………………………………………… ( ) TARIKH :…………………………… TANDATANGAN PENGETUA DAN COP RASMI SEKOLAH TARIKH :…………………………… MOHD AMIN NOR BIN ALI PJPK .latihan dan pengukuhan serta mengenalpasti pencapaian dilakukan di dalam buku latihan dan soal jawab secara lisan. kuasa dan kelajuan) Merekod dan Menganalisis Data Komposisi Lemak Badan Dengan Merujuk Kepada Jadual Peratusan Lemak Melakukan Aktiviti Kemahiran Bola Baling dan Badminton Dengan Betul dan Selamat Melaksanakan Langkah-Langkah Keselamatan Dalam Melakukan Aktiviti Lari Berganti-Ganti dan Merejam Lembing Melaksanakan Langkah-Langkah Keselamatan Dalam Melakukan Aktiviti Kemahiran Gerak Edar.SMKBBA PJPJK MOHD AMIN NOR PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR EVIDENS KETERANGAN EVIDENS BAB PK TARIKH DIJALANKAN CATATAN B4 TAHU. daya tahan otot. Penilaian dan pentaksiran terhadap murid turut dilaksanakan ketika pengajaran dan pembelajaran sedang berlangsung melalui pemerhatian. FAHAM DAN BOLEH BUAT DENGAN BERADAB TAHU DAN FAHAM DAN BOLEH BUAT DENGAN BERADAB TERPUJI TAHU.T. KEBERSIHAN DAN KESELAMATAN PERSEKITARAN BERASASKAN PENGETAHUAN DAN PENGALAMAN DJ 1 E1 DJ 1 DJ 2 DJ 2 E2 E1 E2 DJ 3 E1 Melakukan Aktiviti Berdasarkan Komponen Kecergasan Fizikal Dengan Betul dan Selamat (aktiviti daya tahan kardiovaskular. 2.A. KEMAHIRAN SUKAN DAN REKREASI. BERKOMUNIKASI. FAHAM DAN BOLEH BUAT TAHU. kepimpinan dan pengurusan diri) 1 PERNYATAAN STANDARD BAND 1 2 3 4 5 6 TAHU TAHU DAN FAHAM TAHU.P. waktu persekolahan dan aktiviti kokurikulum dalam penerapan nilai jasmani dan kesiahatan terutamanya nama-nama otot yang terlibat dalam kehiduapan serta saling kaitan kecergasan fizikal dengan kecerdasan dan kecergasan seseorang pelaajar itu. kandungan. penerapan nilai dan sahsiah diri. pembentangan mengikut kumpulan berdasarkan isu yang diberikan 4. SIHAT DAN SELAMAT DJ 1 E1 1 DJ 2 DJ 3 DJ 4 DK 1 E1 E1 E1 E1 2 2 3 5 B6 MEMPERKEMBANGKAN PENGETAHUAN DAN KEMAHIRAN SECARA SISTEMATIK DAN BERTERUSAN SERTA MENJANA KREATIVITI MINDA MENJURUS KEPADA GAYA HIDUP SIHAT SERTA SEJAHTERA DAN BERKEUPAYAAN MENINGKATKAN KUALITI KEHIDUPAN SECARA KESELURUHAN BAGI MEMBENTUK GAYA HIDUP SIHAT DJ 1 E1 Merancang dan Melaksanakan Aktiviti Secara Sistematik dan Berterusan Berdasarkan Jadual Program Kecergasan Diri Yang telah Disediakan dan Mengamalkan Gaya Hidup Sihat (penekanan: amalan aktiviti dan pemakanan seimbang. beban rendah • KO: Ulangan rendah.