PRAKTIKAL 1

Tujuan

: Untuk menyiasat haba peneutralan a. Asid hidroklorik dengan natrium hidroksida b. Asid sulfurik dengan natrium hidroksida

Teori

:

Semua bahan kimia mempunyai ikatan di antara atom ataupun di antara molekul yang wujud di dalamnya. Pembinaan dan pemecahan ikatan-ikatan ini biasanya memerlukan tenaga. Tenaga umumnya didefinisikan sebagai sesuatu yang

berkemampuan untuk melakukan kerja, tidak boleh dicipta mahupun dimusnahkan tetapi boleh diubah daripada satu bentuk kepada bentuk yang lain. Tenaga yang terkandung di dalam bahan kimia dipanggil tenaga kimia. Tindak balas kimia biasanya disertai akan dengan perubahan tenaga. Perubahan haba akan wujud apabila suhu bahan kimia berubah setelah bertindak balas. Konsep perubahan tenaga haba ini disebabkan oleh pemecahan ikatan lama dan pembentukan ikatan baru. Pembentukan ikatan baru merupakan tindak balas eksotermik manakala pemecahan ikatan lama merupakan tindak balas endotermik. Apabila suatu tindak balas eksotermik berlaku, secara keseluruhannya tenaga haba akan dibebaskan. Ini menunjukkan bahawa jumlah tenaga yang dibebaskan semasa pembentukan ikatan kimia melebihi jumlah tenaga haba yang diserap semasa berlaku pemecahan ikatan kimia. Jika tindak balas endotermik yang berlaku, tenaga haba akan diserap.

1

0 mol dm-3 natrium hidroksida (ak) EC3 ialah 1.0 mol dm-3 asid nitrik EC4 ialah 1.0 mol dm-3 potassium hidroksida (ak) Senarai radas : Pipette Termometer Silinder penyukat Cawan plastik Air suling Keadah eksperimen : 2 .0 mol dm-3 asid hidroklorik EC2 ialah 1.Senarai bahan : EC1 ialah 1.

/ °C / oC 31.0 Suhu Awal.1.0 Peningkatan Suhu . Langkah di atas diulang dgn menggunakan 50cm3 larutan EC3 dan 50cm3 larutan EC4 untuk menggantikan larutan EC1 dan EC2 bagi memperolehi campuran T. 50cm3 larutan EC2 dimasukkan ke dalam cawan plastik yang mengandungi larutan EC1 dengan menggunakan silinder penyukat. Suhu larutan EC1 direkodkan sebagai suhu awal campuran R di dalam jadual. 5.0 Campuran T EC3 + EC4 37. 3.0 5. 5. Campuran R dibuang daripada cawan plastik dan dibasuh dengan menggunakan air suling. 4.0 3 .0 32. 2. 50cm3 larutan EC1 dimasukkan ke dalam cawan plastik dengan menggunakan pipette. Campuran R dikacau dengan berhati-hati menggunakan termometer dan suhu tertinggi yang dicapai dicatatkan ke dalam jadual. / °C 36. Data : Campuran R EC1 + EC2 Suhu Tertinggi.

Perbincangan : 1.   K+ + NO3H+ + OH- KNO3 (ak) + H2O (ce) KNO3 H2O 4 . HCl (ak) + NaOH (ak) NaCl (ak) + H2O (ce) Persamaan ionik. Campuran R Persamaan lengkap. Tuliskan persamaan ionik bagi tindak balas yang berlaku di dalam campuran R dan T.   Na+ + Cl H+ + OH- NaCl H2O Campuran T Persamaan lengkap. HNO3 (ak) + KOH (ak) Persamaan ionik.

05 mol HCI bertindak balas dengan 0. Bandingkan nilai bagi haba peneutralan yang diperolehi bagi campuran R dan T. H2O.05 mol NaOH untuk membentuk 0. Bilangan mol NaOH ( )( )  0. HCl (ak) + NaOH (ak) NaCl (ak) +H2O (ce) Bilangan mol. Jelaskan mengapa terdapat perbezaan atau persamaan di antara kedua-dua nilai yang dibandingkan. Campuran R Persamaan kimia. i. 5 . Bilangan mol HCI ( )( ) ii.05 mol air.2.

6 . ( ) Haba yang dibebaskan. = = = ( )( ) Haba peneutralan.Jisim larutan campuran. Tindak balas diatas merupakan tindak balas eksotermik yang menghasilkan haba peneutralan sebanyak 42 kJ mol-1.

05 mol KOH untuk membentuk 0. KNO3 (ak) + H2O(ce) i.05 mol air.05 mol HNO3 bertindak balas dengan 0. Bilangan mol KOH ( )( )  0. H2O.Campuran T Persamaan kimia. Bilangan mol HNO3 ( )( ) ii. HNO3 (ak) + KOH (ak) Bilangan mol. 7 .

= = = ( )( ) Haba peneutralan. ( ) Haba yang dibebaskan. 8 .Jisim larutan campuran. Tindak balas diatas merupakan tindak balas eksotermik yang menghasilkan haba peneutralan sebanyak 42 kJ mol-1.

Hal ini berlaku kerana asid yang digunakan ialah asid monobes (HCI dan HNO3) yang menghasilkan 1 mol air. ∆H HCl (ak) + NaOH (ak) .42 kJ mol-1.42 kJ mol-1 Haba peneutralan bagi kedua-dua campuran R dan T mempunyai nilai yang sama dengan kadar pembebesan haba.Campuran R T Bahan tindak balas Haba peneutralan. H2O selepas bertindak balas dengan alkali kuat (NaOH dan KOH).42 kJ mol-1 HNO3 (ak) + KOH (ak) . ∆H = . 9 .

OH+ dihasilkan. Haba peneutralan bagi asid kuat dan alkali kuat ialah -57. Adakah haba peneutralan bagi campuran asid kuat dengan alkali lemah akan menjadi lebih tinggi atau lebih rendah daripada -57.   Kebanyakkan molekul alkali lemah masih wujud sebagai molekul tak terion. a. 10 . Campuran larutan di dalam cawan plastik perlu sentiasa dikacau dengan berhatihati sepanjang masa agar suhu larutan adalah sekata. 4.  Asid kuat mengion secara lengkap di dalam air.3kJ mol-1. H+ akan terion dan dapat dineutralkan oleh ion hidroksida.3kJ mol-1.3kJ mol-1? Jelaskan. di mana kesemua ion hidrogen. Nyatakan dua cara untuk menambah baik prosedur yang diberi agar haba peneutralan yang diperolehi bagi eksperimen ini adalah -57. OH + tanpa menggunakan haba daripada proses tindak balas peneutralan. haba peneutralan akan menjadi lebih rendah daripada -57. Larutan alkali kuat hendaklah dituang dengan cepat ke dalam larutan asid kuat bagi mengelakkan suhu terbebas ke persekitaran.  Alkali lemah pula mengion secara separa di dalam air. di mana darjah penceraian yang rendah mengakibatkan hanya sebilangan kecil ion hidroksida. Apabila asid kuat bertindak balas dengan alkali lemah.3kJ mol-1. b.3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful