BAHAGIAN PENDIDIKAN KHAS KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

LEMBARAN KERJA MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS

BAHAGIAN PENDIDIKAN KHAS KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA 2012

Kata Aluan Pengarah Bahagian Pendidikan Khas

Dengan rasa syukur saya merakamkan syabas dan tahniah kepada Unit Pemulihan Khas, Bahagian Pendidikan Khas kerana buat julung kalinya berjaya menerbitkan Lembaran Kerja Matematik , Program Pemulihan Khas ini. Program Pemulihan Khas disediakan bagi membantu murid-murid di sekolah rendah yang menghadapi masalah khusus dalam menguasai kemahiran asas membaca, menulis dan mengira (3M). Program ini diharapkan dapat membantu guru Pemulihan Khas yang komited, sabar dan berdaya maju bagi meningkatkan pencapaian murid pemulihan dalam pembelajaran. Selaku agen pelaksana, guru Pemulihan Khas perlu menggunakan strategi-strategi tertentu bagi membolehkan murid-murid menguasai kemahiran-kemahiran yang telah dirancang mengikut tahap kebolehan dan keupayaan mereka. Justeru itu, bagi membolehkan murid cepat menguasai kemahiran yang diajar, kaedah dan aktiviti mengajar amat penting dan perlu dipelbagaikan agar

pengajaran guru dapat menarik minat murid untuk menguasai kemahiran dengan lebih berkesan. Lembaran Kerja ini dihasilkan sebagai panduan dan cadangan kepada aktiviti pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah. Adalah diharapkan Lembaran Kerja ini akan mampu membantu guru, khususnya guru-guru pemulihan khas mengendalikan pengajaran dan pembelajaran secara lebih berkesan, selaras dan terarah. Di samping itu, saya juga berharap agar buku ini bukan sahaja dapat membantu guru-guru malah turut berguna kepada masyarakat umum khususnya ibu bapa.

Saya yakin bahawa dalam usaha menerbitkan lembaran kerja ini memerlukan komitmen. Oleh itu. kesungguhan dan kesabaran yang amat tinggi. saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan syabas kepada panel yang terlibat atas kejayaan menerbitkan lembaran kerja ini. Semoga segala usaha dan pengorbanan kita bagi mencapai hasrat melonjakkan kecemerlangan sistem pendidikan negara yang merupakan salah satu agenda nasional yang perlu dikongsi dan dijayakan oleh semua pihak diberkati Tuhan. BONG MUK SHIN i .

ii .membantu guru dalam penyediaan bahan. dan merancang aktiviti pengayaan lebih berkesan dan berfokus kepada setiap murid. Kementerian Pelajaran Malaysia telah mengambil inisiatif menerbitkan Lembaran Kerja Matematik Pemulihan Khas untuk kegunaan di program pemulihan khas di seluruh negara. Lembaran Kerja Matematik Pemulihan Khas ini adalah amat penting bagi menguji kefahaman murid dalam setiap kemahiran yang dipelajari. Usaha murni ini diharapkan dapat merealisasikan matlamat negara ke arah melonjakkan kecemerlangan sistem pendidikan negara. Pelbagai usaha dilaksanakan bagi menjayakan program ini. menulis dan mengira ( 3M) dalam kalangan murid-murid sekolah rendah melalui Program Pemulihan Khas.PENDAHULUAN Kementerian Pelajaran Malaysia sentiasa berusaha untuk mengatasi masalah tidak menguasai kemahiran asas membaca. Bahagian Pendidikan Khas. disamping dapat membantu guru dalam memantapkan pengajaran dan pembelajaran . menguji tahap penguasaan. iaitu melalui kursus dan bengkel kepada guru-guru serta penyediaan bahan bantu mengajar.

2 Perkataan Melengkapkan turutan nombor 3.2 5.1.3 Nombor di antara turutan 8 .1.1 Turutan menaik 3.2.1 Banyak atau sedikit 2.1 6.1.18 5 OPERASI TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 10 5.1.2.3.3 Lebih atau kurang 3 NOMBOR 1 HINGGA 9 3.1 Menyatakan kuantiti melalui perbandingan 2.29 iii .3 Konsep tolak Operasi tolak yang melibatkan nombor hingga 10 Penyelesaian masalah 25 .2 Turutan menurun 3.1 Warna 1.3 Konsep tambah Operasi tambah yang melibatkan nombor hingga 10 Penyelesaian masalah 19 .1.1 4.3.2 6.4 Jenis 5 .4 Mengelaskan bahan konkrit dan semi konkrit 1.7 2 KONSEP ANGKA 2.2 Nilai Nombor 1 hingga 9 Menulis nombor 1 hingga 9 3.2 Saiz 1.14 3.24 6 OPERASI TOLAK DALAM LINGKUNGAN 10 6.3.1.1 KANDUNGAN MUKASURAT 1 .3 4 NOMBOR SIFAR ' 0 ' DAN SEPULUH '10' 4.1 5.BIL 1 PRA NOMBOR 1.2 Sama banyak atau tidak sama banyak 2.2 Menamakan dan menentukan nilai 0 dan 10 Menulis angka 0 dan 10 15 .3 Bentuk 1.1.1 Angka 3.1 3.

1 Operasi tolak melalui proses pengasingan 9.71 iv .BIL 7 NOMBOR 11 HINGGA 50 7.2 12.3 7.2 Tambah sebarang dua nombor dua digit 11.2 Perkataan Melengkapkan turutan nombor Menentukan nilai tempat puluh dan sa 37 .4 Penyelesaian Masalah 9 42 .2.2 Tambah sebarang dua nombor.1 Tambah sebarang dua nombor dua digit dengan satu digit 11.41 OPERASI TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 18 8.1 Operasi tambah melalui proses penyatuan 8.2 Operasi tambah yang melibatkan nombor hingga 18 8.3 Fakta asas tambah 8.3 Penyelesaian masalah 58 . satu digit dengan dua digit.3 Tambah sebarang dua nombor dua digit 10.36 7.1 7.1 Angka 7.3 Fakta asas tolak 9. 10.4 Penyelesaian masalah OPERASI TOLAK DALAM LINGKUNGAN 18 9. 10.2 Nilai Nombor Menulis Nombor 11 hingga 50 KANDUNGAN MUKASURAT 30 .1 Tambah sebarang dua nombor. satu digit dengan gandaan 10 .4 Tolak sebarang nombor satu digit daripada nombor dua digit Tolak sebarang nombor dua digit daripada nombor dua digit Tolak sebarang nombor gandaan sepuluh daripada nombor dua digit Penyelesaian masalah 65 .2.2 Operasi tolak dalam lingkungan 18 9.57 11 OPERASI TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 50 DENGAN MENGUMPUL SEMULA 11.64 12 OPERASI TOLAK DALAM LINGKUNGAN 50 TANPA MENGUMPUL SEMULA 12.4 8 7.4 Penyelesaian masalah OPERASI TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 50 TANPA MENGUMPUL SEMULA 10.1 12.3 12.46 10 47 .

3 13. DENGAN MENGUMPUL SEMULA 16.2 13.105 17 OPERASI TOLAK DALAM LINGKUNGAN 100 TANPA MENGUMPUL SEMULA 17.1 14.1 18.4 Tolak sebarang nombor satu digit daripada nombor dua digit Tolak sebarang nombor dua digit daripada nombor dua digit Tolak sebarang nombor gandaan sepuluh daripada nombor dua digit Penyelesaian masalah 106 .89 15 TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 100.98 16 OPERASI TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 100.112 18 OPERASI TOLAK DALAM LINGKUNGAN 100 DENGAN MENGUMPUL SEMULA 18.3 18.1 17.5 Tolak sebarang nombor satu digit daripada dua digit Tolak sebarang dua nombor dua digit daripada nombor dua digit Tolak sebarang nombor satu digit daripada nombor gandaan sepuluh Tolak sebarang nombor dua digit daripada nombor gandaan sepuluh Penyelesaian masalah MUKASURAT 72 .4 Nilai nombor Menulis nombor 51 hingga 99 Melengkapkan turutan nombor Menentukan nilai tempat puluh dan sa 81 .1 13.3 14.3 Penyelesaian masalah 99 .2 14.4 Tambah sebarang dua nombor gandaan sepuluh Tambah sebarang dua nombor dua digit Tambah sebarang dua nombor dua digit Penyelesaian masalah 90 .BIL 13 KANDUNGAN OPERASI TOLAK DALAM LINGKUNGAN 50 SECARA MENGUMPUL SEMULA 13.3 15.4 18.2 18.5 Tolak sebarang nombor satu digit daripada nombor dua digit Tolak sebarang nombor dua digit daripada nombor dua digit Tolak sebarang nombor satu digit daripada nombor gandaan sepuluh Tolak sebarang nombor dua digit daripada nombor gandaan sepuluh Penyelesaian masalah v 113 .4 13.2 17.1 15 2 15.3 17.80 14 NOMBOR 51 HINGGA 99 14. TANPA MENGUMPUL SEMULA 15.2 Tambah sebarang dua nombor dua digit 16.1 Tambah sebarang dua nombor satu digit dengan dua digit 16.121 .

4 22.3 22.1 21.BIL 19 OPERASI DARAB 19.2 22.4 21 KANDUNGAN MUKASURAT 122 .3 21.1 Konsep darab 19.147 vi .5 Bahagian-bahagian dalam sehari Nyatakan waktu dalam unit jam Waktu dalam pecahan jam Masa dalam setahun Penyelesaian masalah 142 .2 Ayat matematik operasi darab 19.3 Fakta asas darab 19.141 WANG 21.1 22.2 21.1 20.3 20. 4 Penyelesaian masalah 20 OPERASI BAHAGI HINGGA 45 ÷ 5 20.2 20.126 127 .4 Mengenal mata wang Malaysia hingga RM10 Menentukan nilai mata wang Malaysia Menukar duit syiling dan wang kertas Tambah dan tolak melibatkan wang dalam situasi harian 22 MASA DAN WAKTU 22.131 Konsep bahagi Ayat matematik operasi bahagi Fakta asas bahagi Penyelesaian masalah 132 .

.

4. biru kuning 1 Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia .1 Mengelaskan bahan konkrit dan semi konkrit Warna Arahan : Warnakan gambar berikut..…………..PRA NOMBOR 1.1. 2. merah hijau 3. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 1. Contoh : hitam 1.Nama :………………………. Tarikh :……………. Tahun :………….1 1.

…………. Tahun :………….Nama :……………………….. Tarikh :……………. 2.PRA NOMBOR 1. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 1.2 Mengelaskan bahan konkrit dan semi konkrit Saiz Arahan : Bulatkan pada objek yang sama saiz.1 1. 3. Contoh : 1. 5.. 2 Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia . 4.1.

Nama :………………………. Tarikh :…………….1.PRA NOMBOR 1.………….1 1. Tahun :…………. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 1. 3. 2.. 4. 3 Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia . Contoh : 1.3 Mengelaskan bahan konkrit dan semi konkrit Bentuk Arahan : Suaikan objek dengan bentuk yang sama..

4. 5. Tahun :………….Nama :……………………….PRA NOMBOR 1. 3.…………. 4 Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia ..4 Mengelaskan bahan konkrit dan semi konkrit Jenis Arahan : Warnakan objek yang sama jenis. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 1. 2. Contoh : 1.1. Tarikh :…………….. 1 1.

5.Nama :……………………….…………. Tarikh :……………. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 2 – KONSEP NOMBOR 2. 2. Contoh : 1. 4.. Tahun :…………..1 Banyak atau sedikit Arahan : Tandakan (√) pada bilangan yang banyak.1 Menyatakan kuantiti melalui perbandingan 2. 3.1. 5 Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia .

.1.…………. Arahan : Contoh : 1.Nama :………………………. 6 Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia . Tarikh :…………….2 Menyatakan kuantiti melalui perbandingan Sama banyak atau tidak sama banyak Bulatkan bilangan objek yang sama banyak. 4.1 2. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 2 – KONSEP NOMBOR 2.. Tahun :…………. 3. 2. 5.

Tarikh :……………. 2.Nama :………………………. 5.1 2.1. 4.3 Menyatakan kuantiti melalui perbandingan Lebih atau kurang Arahan : Tandakan (√) pada bilangan objek yang kurang. Tahun :…………..…………. Contoh : 1. 7 Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia .. 3. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 2 – KONSEP NOMBOR 2.

. Contoh : 1 1. 7 3..Nama :………………………. Tahun :…………. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 3 .1 Nilai nombor 1 hingga 9 Arahan : Suaikan nombor dengan bilangan benda. 4 2. 3 4. 8 5.NOMBOR 1 HINGGA 9 3. Tarikh :……………. 5 8 Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia .………….

5 9 Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia .. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 3 . 6 3.2 Mengenal angka 1 hingga 9 Mengenal nombor dalam bentuk perkataan Arahan : Padankan angka dengan perkataan. 7 9 4.…………. 5. empat tujuh dua lima enam sembilan 4 2. Tarikh :…………….Nama :……………………….MENGENAL NOMBOR 3.. Contoh : 2 1. Tahun :………….

Nama :……………………….2 Menulis nombor 1 hingga 9 Arahan: Tulis perkataan bagi nombor berikut. 5. Tarikh :…………….MENGENAL NOMBOR 3.…………... enam 4 2 7 9 8 10 2. 3. 4. Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia . Tahun :…………. Contoh : 6 1. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 3 .

3.…………. 1 lima tiga sembilan tujuh empat 11 2. 4..2 Menulis nombor 1 hingga 9 Arahan: Tulis angka bagi nombor perkataan berikut.. Contoh : satu 1.Nama :………………………. Tahun :…………. Tarikh :…………….MENGENAL NOMBOR 3. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 3 . Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia . 5.

.MENGENAL NOMBOR 3. Contoh : 1 3 2 3 5 4 1. Tarikh :……………. 5 6 3. Tahun :………….………….3 3. 2. 6 9 12 Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia .3.Nama :………………………. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 3 . 5 7 4.1 Melengkapkan turutan nombor Turutan menaik Arahan : Isikan tempat kosong dengan turutan menaik..

3. 7 6 8 9 8 5 2.2 Melengkapkan turutan nombor Turutan menurun Arahan : Isikan tempat kosong dengan turutan menurun.…………. Contoh : 5 4 3 5 2 1 3 1.Nama :………………………. 5. 6 4 13 Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia .. Tarikh :……………. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 3 . 4..MENGENAL NOMBOR 3. Tahun :………….3 3. 4 6 5 3.

3 Melengkapkan turutan nombor Nombor di antara Arahan : Isikan tempat kosong dengan nombor yang betul. Tarikh :……………. 7 4 4. Contoh : 2 1 3 4 3 1.………….3 3. 6 6 5...3. Tahun :………….Nama :……………………….MENGENAL NOMBOR 3. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 3 . 8 9 14 7 Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia . 2. 5 3.

3. 15 Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia . Contoh : 1. 2.NOMBOR SIFAR ‘0’ DAN SEPULUH ‘10’ 4.1 Menamakan dan menentukan nilai ’0’ Arahan : Tandakan (√ ) pada petak yang menunjukkan sifar. 4.…………...Nama :………………………. Tahun :…………. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 4 . Tarikh :…………….

Tahun :…………. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 4 .NOMBOR SIFAR ‘0’ DAN SEPULUH ‘10’ 4. 0 0 0000 0 0000 16 Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia .2 Menulis angka ’0’ Arahan : Tulis semula .Nama :………………………. Tarikh :……………..…………..

…………. 4. 2. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 4 . 3. Tahun :…………. Arahan : Tandakan ( Contoh : 1.1 Menamakan dan menentukan nilai ’10’ ) pada petak yang menunjukkan bilangan 10.NOMBOR SIFAR ‘0’ DAN SEPULUH ‘10’ 4.. 17 Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia .. Tarikh :…………….Nama :……………………….

.………….2 Menulis angka ’10’ Arahan : Tulis semula . Tarikh :…………….. I0 I0 I0 I0 I0 I0 18 Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia .Nama :……………………….NOMBOR SIFAR ‘0’ DAN SEPULUH ‘10’ 4. Tahun :…………. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 4 .

1 Konsep tambah Arahan : Bilang semua objek dan lukis semula . 19 Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia . 3.…………. 4.Nama :……………………….OPERASI TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 10 5. Tahun :…………. 2... MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 5 . Tarikh :……………. Contoh : 1. 5.

OPERASI TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 10 5. + + 2 = 3 = 2. = + 5. = + 4. Tarikh :…………….Nama :……………………….. Contoh : I 1. Tahun :…………. = + = 20 Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia . + 3. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 5 .…………..2 Operasi tambah yang melibatkan nombor hingga 10 Arahan : Lengkapkan.

Contoh : I + 2 = 3 1.OPERASI TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 10 5. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 5 .…………. 2 6 + + 3 5. = 21 Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia .Nama :………………………. Tarikh :……………. Tahun :…………. 4 = = 4.. = 5 8 7 3.. I 2 + + + 3 = 2.2 Operasi tambah yang melibatkan nombor hingga 10 Arahan : Lengkapkan.

= 4.OPERASI TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 10 5.2 Operasi tambah yang melibatkan nombor hingga 10 Arahan : Jumlahkan. Contoh : 4 + 2 = 6 1.………….. Tarikh :……………. 3 I 3 5 2 + + + + + 2 4 3 2 7 = 2. = 22 Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia . MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 5 .Nama :………………………. = 5.. Tahun :…………. = 3.

6 + 2 5.Nama :……………………….…………. Contoh : 2 + 1 3 1..OPERASI TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 10 5.. Tahun :…………. 5 + 2 4. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 5 . Tarikh :……………. 3 + 2 3. 4 + 5 23 Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia .2 Operasi tambah yang melibatkan nombor hingga 10 Arahan : Lengkapkan. 1 + 3 2.

Berapa jumlah bola yang mereka beli ? 5. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 5 . Tarikh :…………….…………. Ali beli 2 buah buku cerita.3 Penyelesaian masalah Arahan : Selesaikan..OPERASI TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 10 5. Fiza makan 3 biji ciku.. Tahun :…………. Berapa jumlah ciku yang mereka makan? Bil Masalah 2 + 3 5 Ruang kerja 1. Berapa buah buku cerita yang mereka beli ? 2. Fadila beli 6 biji bola. Bapanya beri kepada Amirul 2 biji lagi gula -gula. Shah beli 4 buah buku cerita.Nama :………………………. Berapa biji gula-gula yang Amirul ada ? 3. Alisa ada 2 batang pen. Amilia beli 1 biji bola. Idayu ada 7 batang pen. Contoh : Masalah Ruang Kerja Farid makan 2 biji ciku. Berapa helai baju yang Hafiz ada sekarang ? 24 Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia . Berapa batang pen yang mereka ada ? 4. Aidil beri 5 helai baju lagi kepada Hafiz. Amirul ada 2 biji gula-gula. Hafiz ada 3 helai baju.

Nama :………………………..………….. Tahun :…………. Tarikh :…………….

MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS

KEMAHIRAN 6 - OPERASI TOLAK DALAM LINGKUNGAN 10 6.1 Konsep tolak

Arahan : Selesaikan.

Contoh :

8
1.

_ 2

=

6

_
2.

=

_
3.

=

_
4.

=

_

=
25

Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia

Nama :………………………..………….. Tahun :…………. Tarikh :…………….

MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS

KEMAHIRAN 6 - OPERASI TOLAK DALAM LINGKUNGAN 10 6.2 Operasi tolak yang melibatkan nombor hingga 10

Arahan : Lengkapkan .

Contoh :

3

_

2

=

1

1.

4
2.

_ _

3 2

= =

3 2

3.

7 8 9

_

=

4.

_

1

=

5.

_

=

5
26

Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia

Nama :………………………..………….. Tahun :…………. Tarikh :…………….

MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS

KEMAHIRAN 6 - OPERASI TOLAK DALAM LINGKUNGAN 10 6.2 Operasi tolak yang melibatkan nombor hingga 10

Arahan : Lengkapkan .

Contoh :

4

_

2

=

2

1.

5 6 7 8 9

_ _ _ _ _

3 2 4 7 2

= = = = =

2.

3.

4.

5.

27

Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia

7 6 _ 3 5. Contoh : 5 _ 2 3 1. 7 _ 9 _ 5 3 28 Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia . Tahun :………….…………..OPERASI TOLAK DALAM LINGKUNGAN 10 6. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 6 .Nama :………………………. 4..2 Operasi tolak yang melibatkan nombor hingga 10 Arahan : Selesaikan. Tarikh :……………. 5 _ 2. 8 _ 1 3.

. Rozaki mempunyai 5 batang pembaris.. Berapa batang pembaris yang masih ada? 3. Berapa baki guli Zaki ? 4. Dia telah beri 4 biji guli kepada Amin. Berapa biji telur yang tinggal ? 2. Contoh : Ayub ada 8 biji pisang. Lim dapat 8 ekor ikan keli . Baba beli 9 keping roti bakar. Dia beri pada Ragu 4 ekor . Zaki beli 7 biji guli. Tahun :…………. Dia telah makan 3 keping roti tersebut.Nama :……………………….OPERASI TOLAK DALAM LINGKUNGAN 10 6. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 6 . Adiknya makan 3 biji pisang. Berapa baki yang belum dimakan? 29 Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia .…………. 2 biji telur telah pecah.3 Penyelesaian masalah Arahan : Selesaikan. Berapa biji pisang yang tinggal ? _ 3 5 8 1. 3 daripadanya telah patah. Malik ada 3 biji telur. Tarikh :……………. Berapa baki ikan keli yang Lim ada ? 5.

NOMBOR 11 . 5. 30 Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia . Tahun :…………. Contoh : 1.Nama :……………………….…………. Tarikh :…………….. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 7 . 2.50 7. 3.1 Nilai nombor Arahan : Jumlahkan..

. 5.1 Nilai nombor Arahan : Bilang dan tulis jawapan.Nama :……………………….NOMBOR 11 . Tarikh :……………. Tahun :………….. 2. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 7 . Contoh : 12 1.………….50 7. 31 Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia . 4. 3.

29 3.2 Menulis nombor 11 hingga 50 Arahan : Tulis perkataan bagi nombor berikut. 36 4. 47 5.. 18 2.Nama :………………………. Tahun :…………. Tarikh :……………. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 7 .50 7.NOMBOR 11 .. Contoh : 15 lima belas 1.…………. 50 32 Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia .

3. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 7 .. Tahun :…………. Tarikh :…………….Nama :……………………….………….2 Menulis nombor 11 hingga 50 Arahan: Tulis angka bagi perkataan nombor berikut.50 7.NOMBOR 11 . 33 Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia . 2. 4. Contoh : tiga belas dua puluh enam tiga puluh tujuh tiga puluh sembilan empat puluh empat puluh lapan 13 1. 5..

3 Melengkapkan turutan nombor Arahan : Lengkapkan turutan nombor..…………. Tahun :………….NOMBOR 11 .. Contoh : 11 1. 14 28 15 30 39 27 3. 41 5.Nama :………………………. Tarikh :……………. 36 4. 12 13 14 12 2. 43 46 34 Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia .50 7. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 7 .

Tahun :…………. 19 28 18 17 3. 35 32 5. Contoh : 15 18 17 14 13 15 12 1. 2. Tarikh :…………….………….Nama :………………………..3 Melengkapkan turutan nombor Arahan : Lengkapkan turutan nombor.. 48 35 Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia . 26 4.NOMBOR 11 .50 7. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 7 .

Contoh : 13 1. puluh sa 38 4.Nama :………………………. 1 puluh 3 sa 17 2.. puluh sa 49 puluh sa 36 Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia .………….4 Nilai tempat puluh dan sa Arahan: Tulis nombor mengikut nilai tempat. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 7 – NOMBOR 11 HINGGA 50 14. Tarikh :…………….. Tahun :…………. puluh sa 25 3. puluh sa 40 5.

………….OPERASI TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 18 8. = + 4. = + = 37 Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia . MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 8 ..Nama :………………………. = + 3.. Tahun :…………. + 5 = 10 + 2.1 Operasi tambah melalui proses penyatuan Arahan : Selesaikan. Contoh : 5 1. Tarikh :…………….

= 3.. + 7 8 + + + 9 + 5 = 10 13 2. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 8 . Contoh : 8 + 3 = 11 1. = = 17 5.2 Operasi tambah yang melibatkan nombor hingga 18 Arahan : Lengkapkan. Tahun :…………. 38 Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia .Nama :………………………. Tarikh :…………….OPERASI TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 18 8. 7 8 9 = 4.…………..

Tahun :…………..2 Operasi tambah yang melibatkan nombor hingga 18 Arahan : Selesaikan. Contoh : 7 + 1 5 2 1. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 8 . Tarikh :……………. 9 + 6 39 Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia . 8 + 9 3. 7 + 7 5. 4 + 8 4. 6 + 5 2.…………..Nama :……………………….OPERASI TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 18 8.

Tarikh :……………. 5 7 6 8 8 + + + + + 6 3 9 8 9 = = = = = 2. 40 Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia . 3. 4.. 5.Nama :………………………. Contoh : 8 + 4 = 12 1.. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 8 .………….3 Fakta asas tambah Arahan : Jumlahkan. Tahun :………….OPERASI TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 18 8.

Sulaiman ada 2 biji epal.…………. Tarikh :……………. Berapa jumlah kasut yang mereka ada ? Shamsudin ada 3 keping biskut.OPERASI TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 18 8. Contoh : Fadli ada 11 biji epal. 3.Nama :………………………. 5. Berapa jumlah epal mereka ? 1 1 + 2 1 3 Ruang kerja Bil Masalah 1. 41 . Zaidi ada 4 pasang kasut. 4. Berapa biji ciku yang mereka ada ? Shila ada 11 batang pensel. Berapa keping biskut yang Shamsudin ada ? Shukri beli 6 biji ciku. Tahun :…………. Izat beli 10 biji ciku..4 Penyelesaian masalah Arahan : Selesaikan.. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 8 . Berapa jumlah pensel semuanya ? Rahman bela 14 ekor itik. Kartini ada 5 batang pensel. Azham ada 9 pasang kasut. Berapa ekor itik yang Rahman ada sekarang? Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia 2. Bapa beri Shamsudin 12 keping biskut lagi. Syed beri kepadanya 4 ekor itik lagi.

…………. == = 10 _ 3.1 Operasi tolak melalui proses pengasingan Arahan: Lengkapkan. = 4.Nama :……………………….. Contoh: 15 1. Tarikh :…………….. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 9 – OPERASI TOLAK DALAM LINGKUNGAN 18 9. Tahun :…………. = _ = _ = 42 Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia . _ = _ 5. _ _ 5 2.

. _ Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia . 3..2 Operasi tolak dalam lingkungan 18 Arahan : Lengkapkan. Tarikh :……………. _ 6 9 = = 9 43 5. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 9 – OPERASI TOLAK DALAM LINGKUNGAN 18 9. _ 4.Nama :……………………….…………. 10 12 16 17 _ _ 5 = = = 5 12 2. Contoh: 11 _ 5 = 6 1. Tahun :………….

…………. 1 _ 8 6 1 5.Nama :………………………. Contoh: 1 8 _ 7 1 1 2.. Tahun :………….. 7 4 _ 44 Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia .2 Operasi tolak dalam lingkungan 18 Arahan : Selesaikan. Tarikh :……………. 1 _ 3 3 4. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 9 – OPERASI TOLAK DALAM LINGKUNGAN 18 9. 1. 1 _ 6 5 _ 1 5 2 3.

Nama :………………………..………….. Tahun :…………. Tarikh :…………….

MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS

KEMAHIRAN 9 – OPERASI TOLAK DALAM LINGKUNGAN 18 9.3 Fakta asas tolak

Arahan : Lengkapkan.

Contoh :

18

_

5

=

13

1.

15 18 19 17 16

_ _

4 6 8 5 3

= = = = =
45

2.

3.

_

4.

_

5.

_

Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia

Nama :………………………..………….. Tahun :…………. Tarikh :…………….

MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS

KEMAHIRAN 9 – OPERASI TOLAK DALAM LINGKUNGAN 18 9.4 Penyelesaian Masalah Arahan : Selesaikan.

Contoh :

Masalah

Ruang Kerja

Lela ada 18 biji manggis. Adiknya telah makan 3 biji manggis. Berapa jumlah manggis yang tinggal ?

_

1 8 3 1 5

Bil

Masalah

Ruang kerja

1. Malik makan 9 ulas nangka.

Man makan 4 ulas nangka. Berapa ulas nangka yang mereka makan ?
2. Ada 8 ekor itik dalam kolam.

3 ekor itik telah keluar kolam. Berapa ekor itik yang masih ada dalam kolam ?
3. Aris beli 16 biji guli.

Dia telah memberi 8 biji kepada Syafiq. Berapa baki guli yang ada pada Aris ?
4. Ada 18 batang sudu di dapur.

Johan telah ambil 9 batang sudu. Berapa batang sudu yang masih ada ?
5. Rani ada 15 biji gelas.

4 biji gelas telah pecah. Berapa biji gelas yang tinggal ?
46

Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia

Nama :………………………..………….. Tahun :…………. Tarikh :…………….

MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS

KEMAHIRAN 10– TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 50 TANPA MENGUMPUL SEMULA 10.1 Tambah sebarang dua nombor gandaan sepuluh dengan satu digit Arahan : Lengkapkan.

Contoh:

10

+

3

=

13

1

10 20 40 30 40

+ + + + +

1 9 6 7 6

= = = = =

2

3

4

5

47

Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia

Contoh : 1 + 0 7 7 2.1 Tambah sebarang dua nombor gandaan sepuluh dengan satu digit . 4 + 0 8 5. 1 + 0 5 2 + 0 4 3. Arahan : Selesaikan..………….Nama :………………………. 3 + 0 6 4 + 0 9 48 Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia . Tarikh :……………. 1 1. Tahun :………….. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 10– TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 50 TANPA MENGUMPUL SEMULA 10. 4.

1 Tambah sebarang dua nombor satu digit dengan gandaan sepuluh Arahan : Lengkapkan. Tahun :………….Nama :……………………….. Tarikh :……………. Contoh: 2 + 10 = 12 1 8 6 5 7 3 + + + + + 10 30 40 30 40 = = = = = 2 3 4 5 49 Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia .………….. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 10– TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 50 TANPA MENGUMPUL SEMULA 10.

4.1 Tambah sebarang dua nombor satu digit dengan gandaan sepuluh . Tarikh :……………. Tahun :…………. Arahan : Selesaikan. 6 + 3 8 5.Nama :………………………. 0 + 4 + 4 0 7 0 50 Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia . 5 + 1 3 + 2 0 0 3.. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 10– TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 50 TANPA MENGUMPUL SEMULA 10..…………. Contoh : 6 + 1 0 6 2. 1 1.

Tarikh :…………….. Contoh: 22 1 + 4 = 26 12 23 33 42 46 + + + + + 2 1 3 5 3 = = = = = 51 2 3 4 5 Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia .dua digit dengan satu digit Arahan : Cari jumlah.2 Tambah sebarang dua nombor. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 10– TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 50 TANPA MENGUMPUL SEMULA 10.Nama :………………………..…………. Tahun :………….

. Contoh : 1 + 2 2 4 1. 2 + 3 4 3.…………. Tarikh :…………….Nama :………………………. 4. Tahun :…………. 1 1 + 1 2 2. 3 + 1 6 4 + 5.2 Tambah sebarang dua nombor dua digit dengan satu digit Arahan : Jumlahkan. 4 + 5 3 4 5 52 Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia .. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 10– TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 50 TANPA MENGUMPUL SEMULA 10.

.…………. Tahun :………….Nama :………………………. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 10– TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 50 TANPA MENGUMPUL SEMULA 10.. Contoh: 1 1 + 12 = 13 2 3 5 4 7 + + + + + 13 22 31 43 42 = = = = = 53 2 3 4 5 Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia .2 Tambah sebarang dua nombor.satu digit dengan dua digit Arahan : Cari jumlah. Tarikh :…………….

. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 10– TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 50 TANPA MENGUMPUL SEMULA 10. Tarikh :……………. 1.2 Tambah sebarang dua nombor satu digit dengan dua digit Arahan : Jumlahkan.………….. Tahun :…………. Contoh : 2 + 1 1 3 2.Nama :………………………. 3 + 3 2 5. 4. 3 + 4 + 3 7 5 4 54 Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia . 1 1 2 3 + 1 5 + 2 3.

…………. Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia . 14 25 15 34 24 + + + + + 14 12 23 11 25 = = = = = 55 2. Tahun :…………. Contoh: 12 + 13 = 25 1. 4. Tarikh :…………….3 Tambah sebarang dua nombor. dua digit dengan dua digit Arahan : Lengkapkan... 5.Nama :………………………. 3. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 10– TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 50 TANPA MENGUMPUL SEMULA 10.

1. Tahun :…………. 2 + 1 7 1 5.Nama :……………………….. 2 1 2 5 1 + 2 4 2 + 1 3. 3 + 1 2 6 2 + 2 3 6 56 Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia . 4. Tarikh :…………….…………. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 10– TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 50 TANPA MENGUMPUL SEMULA 10.. Contoh : 1 + 1 2 1 3 2.2 Tambah sebarang dua nombor dua digit dengan dua digit Arahan : Selesaikan.

Ramli ada 14 guli . Fahmi beli 12 batang pen. Berapa jumlah daun kering yang mereka kutip ? 5. Berapa jumlah siput yang mereka ada? 4. Berapa jumlah durian semuanya ? Bil Masalah 2 2 +1 3 3 5 Ruang kerja 1. Syakirin kutip 16 helai daun kering. Tarikh :……………. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 10– TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 50 TANPA MENGUMPUL SEMULA 10. Contoh : Masalah Ruang Kerja Najib ada 22 biji durian . Shila kumpul 15 ekor siput. Fizah ada 13 biji durian. Berapa batang pen Fahmi ada? 3. Rizwan makan 26 biji kacang. Kartini kumpul 23 ekor siput..4 Penyelesaian Masalah Arahan : Selesaikan. Musa makan 22 biji kacang. Tahun :………….Nama :………………………. Berapa biji kacang yang mereka makan? 57 Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia . Berapa jumlah guli semuanya? 2..…………. Izzat kutip 33 helai daun kering. Ayah beri 10 batang pen. Syazwan ada 11 guli.

1 Tambah sebarang dua nombor.…………. Contoh: 18 + 4 = 22 1 16 26 23 38 36 + + + + + 5 4 8 7 9 = = = = = 58 2 3 4 5 Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia .dua digit dengan satu digit Arahan : Lengkapkan.Nama :………………………. Tarikh :……………. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 11– OPERASI TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 50 DENGAN MENGUMPUL SEMULA 11. Tahun :…………...

8 + 2 3 5. 7 6 5 + 3 + 3 9 59 Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia .dua digit dengan satu digit Arahan : Cari jumlah. 1 Contoh : 1. 7 5 2 2. Tahun :………….1 Tambah sebarang dua nombor. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 11 – OPERASI TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 50 DENGAN MENGUMPUL SEMULA 11. Tarikh :…………….Nama :……………………….. 4. + 2 1 1 3 6 + 2 + 6 3.…………..

Nama :………………………..………….. Tahun :…………. Tarikh :…………….

MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS

KEMAHIRAN 11– OPERASI TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 50 DENGAN MENGUMPUL SEMULA

11.1 Tambah sebarang dua nombor satu digit dengan dua digit Arahan : Lengkapkan.

Contoh:

5

+

15

=

20

1

3 5 4 8 7

+ + + + +

18 22 28 37 35

= = = = =
60

2

3

4

5

Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia

Nama :………………………..………….. Tahun :…………. Tarikh :…………….

MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS

KEMAHIRAN 11 – OPERASI TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 50 DENGAN MENGUMPUL SEMULA

11.1

Tambah sebarang dua nombor satu digit dengan dua digit

Arahan : Cari jumlah.

6
Contoh :

+ 1

5 1
2.

2
1.

4
+ 1

3
+ 2

8

7

3.

4.

7
+ 2

9
5.

7
+ 3

+ 3

6

3 9

61

Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia

Nama :………………………..………….. Tahun :…………. Tarikh :…………….

MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS

KEMAHIRAN 11– OPERASI TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 50 DENGAN MENGUMPUL SEMULA

11.2

Tambah sebarang dua nombor dua digit

Arahan : Selesaikan.

Contoh :

18

+

13

=

31

1

16 15 23 16 26

+ + + + +

16 27 19 28 19

= = = = =
62

2

3

4

5

Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia

4.. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 11– OPERASI TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 50 DENGAN MENGUMPUL 11. Tahun :…………. 1. 3 1 7 6 1 + 2 9 5 + 1 3. 2 + 1 7 9 2 + 1 8 8 63 Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia . Contoh: 1 + 1 2 8 0 2.2 Tambah sebarang dua nombor dua digit Arahan : Jumlahkan. 1 + 2 6 8 5.………….Nama :………………………. Tarikh :……………..

Berapa jumlah rama-rama kesemuanya? 2. Izad beli 27 biji bola.…………. Berapa jumlah buku yang mereka ada ? 2 2 + 1 9 4 1 Ruang kerja Bil Masalah 1. Berapa jumlah gula-gula yang Razak ada ? 3.. Sara beli 16 biji bola.3 Penyelesaian Masalah Arahan : Selesaikan. Berapa jumlah buku yang mereka jual ? 64 Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia .OPERASI TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 50 DENGAN MENGUMPUL 11. Berapa jumlah bola yang mereka beli ? 5. Ayu ada 27 batang pen. Lim ada 19 buah buku. Ibunya beri kepada Razak 19 biji lagi. Anis ada 19 batang pen.Nama :………………………. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 11 . Razak ada 13 biji gula-gula. Usup jual 29 buah buku . Tarikh :……………. Contoh : Masalah Ruang Kerja Azaham ada 22 buah buku. Siva tangkap 18 ekor lagi. Rafik jual 15 buah buku. Berapa batang pen yang mereka ada ? 4. Tahun :…………. Raju tangkap 12 ekor rama-rama ..

_ 6 = 22 18 2.. _ 5.Nama :………………………. 47 _ Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia . _ 4 2 5 6 3 = = = = = 65 24 3. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 12 – OPERASI TOLAK DALAM LINGKUNGAN 50 TANPA MENGUMPUL SEMULA 12. Tarikh :……………. _ 37 39 _ 4. Contoh : 28 1.………….1 Tolak sebarang dua nombor satu digit daripada nombor dua digit Arahan: Selesaikan. Tahun :…………..

1 1. Tahun :………….Nama :………………………. 1 _ 9 3 3. 4 2 5.. Contoh : 1 _ 3 2 1 2. 2 _ 8 7 3 _ 4.1 Tolak sebarang dua nombor satu digit daripada nombor dua digit Arahan: Cari jumlah.…………. 4 _ 9 5 4 _ 6 3 66 Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia . MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 12 – OPERASI TOLAK DALAM LINGKUNGAN 50 TANPA MENGUMPUL SEMULA 12. Tarikh :……………..

35 2. _ 37 _ Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia . MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 12 – OPERASI TOLAK DALAM LINGKUNGAN 50 TANPA MENGUMPUL SEMULA 12.2 Tolak sebarang dua nombor dua digit daripada nombor dua digit Arahan: Selesaikan.. _ 14 21 11 13 23 = = = = = 67 32 3.Nama :………………………. Contoh : 26 _ 13 = 23 1.. Tahun :…………. _ 28 5. _ 45 4.…………. Tarikh :…………….

5.. 1 2 1.2 Tolak sebarang dua nombor dua digit daripada nombor dua digit Arahan: Selesaikan.Nama :………………………. 3 _ 9 7 _ 4 3 8 3 2 68 Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia .…………. Tarikh :……………. 2 _ 7 5 _ 2 1 5 2 _ 3 1 7 3 1 4. 2. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 12 – OPERASI TOLAK DALAM LINGKUNGAN 50 TANPA MENGUMPUL SEMULA 12. Tahun :…………. Contoh : 3 _ 5 4 1 3..

. _ 40 = 69 Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia . MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 12 – OPERASI TOLAK DALAM LINGKUNGAN 50 TANPA MENGUMPUL SEMULA 12. Tarikh :……………. Tahun :…………. 28 20 = 35 20 = 49 _ 10 = 2..Nama :………………………. 37 _ 3.………….3 Tolak sebarang dua nombor gandaan sepuluh daripada nombor dua digit Arahan: Selesaikan. 42 _ 5. _ 30 = 4. Contoh : 15 _ 10 = 5 1.

Contoh : 2 _ 2 0 2 3. 1 _ 4 0 2.………….. Tarikh :……………. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 12 – OPERASI TOLAK DALAM LINGKUNGAN 50 TANPA MENGUMPUL SEMULA 12.3 Tolak sebarang dua nombor gandaan sepuluh daripada nombor dua digit Arahan: Selesaikan.Nama :………………………. 2 4. 4 _ 7 0 1 3 3 _ 9 0 5. 3 _ 5 0 4 _ 9 0 3 2 70 Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia .. Tahun :…………. 1 1 1.

Nama :……………………….. Berapa ulas nangka yang masih elok? Langkah Kerja Bil 2. 10 ulas nangka dimakan ulat. Masalah Dalam mangkuk ada 28 ulas nangka. Berapa pasang sari yang berwarna biru? Langkah Kerja 71 Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia .…………. Masalah Terdapat 47 batang mancis dalam kotak. Berapa baki pen yang Sharifah ada? Langkah kerja _ 2 2 1 1 1 1 Bil 1. Tarikh :…………….. Berapa baki mancis yang tinggal? Langkah Kerja Bil 3.4 Penyelesaian masalah Arahan: Selesaikan. Masalah Kumari membeli 48 pasang sari. Tahun :…………. Contoh : Masalah Sharifah ada 22 batang pen. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 12 – OPERASI TOLAK DALAM LINGKUNGAN 50 TANPA MENGUMPUL SEMULA 12. 26 daripadanya berwarna merah. 23 batang mancis telah digunakan. Dia telah beri kepada Ah Chong 11 batang pen.

. Tahun :…………. _ Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia . _ 4.. 23 26 34 42 47 5 7 9 8 4 = = = = = 72 2. Contoh: 11 _ _ 5 = 6 1. Tarikh :……………. Arahan : Selesaikan. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 13– OPERASI TOLAK DALAM LINGKUNGAN 50 DENGAN MENGUMPUL SEMULA 131 Tolak sebarang nombor satu digit daripada dua digit .Nama :……………………….…………. _ 5. _ 3.

MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 13– OPERASI TOLAK DALAM LINGKUNGAN 50 DENGAN MENGUMPUL SEMULA 13. 4. Contoh : 2 5 _ 6 1 9 2. 1 _ 6 8 _ 2 3 4 3. Tarikh :…………….Nama :……………………….. 3 _ 4 9 _ 4 2 6 _ 4 4 7 73 Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia .1 Tolak sebarang nombor satu digit daripada nombor dua digit Arahan : Selesaikan. Tahun :………….………….. 5. 1.

MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 13– OPERASI TOLAK DALAM LINGKUNGAN 50 DENGAN MENGUMPUL SEMULA 13..…………. Tahun :…………. Tarikh :…………….. 13 17 18 37 19 = = = = = 74 2. _ 4. _ Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia . 3. _ 5.Nama :……………………….2 Tolak sebarang dua nombor daripada nombor dua digit . Arahan : Selesaikan. Contoh: 42 21 26 34 42 44 _ _ _ 13 = 19 1.

5. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 13– OPERASI TOLAK DALAM LINGKUNGAN 50 DENGAN MENGUMPUL SEMULA 13.…………. Contoh : 2 5 _ 1 6 9 1. 4 _ 1 4 _ 4 2 7 9 1 75 Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia .. 3. 2 _ 1 8 2. Tarikh :…………….2 Tolak sebarang dua nombor dua digit daripada nombor dua digit Arahan : Selesaikan. 3 _ 2 7 _ 3 2 5 6 1 1 4..Nama :………………………. Tahun :………….

Tarikh :……………. _ 5. 10 20 30 40 50 = = = = = 76 2. _ Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia . Arahan : Selesaikan. _ 4. 3..3 Tolak sebarang nombor satu digit daripada sebarang nombor gandaaan sepuluh. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 13– OPERASI TOLAK DALAM LINGKUNGAN 50 DENGAN MENGUMPUL SEMULA 13. Tahun :…………..………….Nama :………………………. Contoh: 20 _ _ _ 3 6 5 8 7 9 = 17 1.

…………. Contoh : 1 0 _ 2 8 1. 3. Tahun :…………. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 13– OPERASI TOLAK DALAM LINGKUNGAN 50 DENGAN MENGUMPUL SEMULA 13. Tarikh :……………. 3 _ 0 7 3 _ 4.. 2 _ 0 8 2. 4 _ 0 6 5 _ 0 4 77 Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia .3 Tolak sebarang nombor satu digit daripada sebarang nombor gandaan sepuluh Arahan : Selesaikan.. 0 5 5.Nama :……………………….

_ 4.Nama :……………………….4 Tolak sebarang nombor dua digit daripada sebarang nombor gandaan sepuluh Arahan : Selesaikan. Contoh: 20 _ _ 13 15 27 19 31 14 = = = = = = 7 1.. Tarikh :……………. 20 30 30 40 50 2. _ 5. _ 3.………….. Tahun :…………. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 13– OPERASI TOLAK DALAM LINGKUNGAN 50 DENGAN MENGUMPUL SEMULA 13. _ 78 Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia .

Nama :………………………. Contoh : 3 0 _ 2 2 8 2. 5 0 _ 0 3 8 3 3 79 Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia . MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 13– OPERASI TOLAK DALAM LINGKUNGAN 50 DENGAN MENGUMPUL SEMULA 13.4 Tolak sebarang dua nombor dua digit daripada sebarang nombor gandaan sepuluh Arahan : Selesaikan. 1. 2 0 _ 3 0 _ 3. Tarikh :……………. 1 6 3 _ 1 5 0 4...…………. 2 7 4 _ 5. Tahun :………….

Berapa baki buah buku yang tinggal? 4. Dalam kelas Anggerik ada 40 orang murid. Berapa biji gula-gula yang saya ada? _ 3 0 1 2 1 8 1. 26 buah daripadanya telah dijual. Saya beri 12 biji gula-gula kepada adik. Tahun :………….. Berapa baki lembu yang tinggal? 3. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 13– OPERASI TOLAK DALAM LINGKUNGAN 50 DENGAN MENGUMPUL SEMULA 13. Zaki ada 50 ekor lembu. Tarikh :…………….. Dia makan 36 biji daripadanya.…………. Masalah Contoh: Ruang kerja Saya ada 30 biji gula-gula. 25 orang daripadanya murid lelaki. Rahman beli 43 biji kacang.Nama :………………………. Siva beli 40 buah buku. Berapakah bilangan murid perempuan? 2. Berapa biji kacang yang tinggal? 80 Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia .5 Penyelesaian masalah Arahan : Selesaikan. Zaki jual 39 ekor lembunya.

Tahun :…………. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 14 – NOMBOR 51 HINGGA 99 14. 4. Contoh : 53 1.1 Nilai nombor Arahan: Bilang dan tulis nombor. Tarikh :…………….. 2. 5.Nama :………………………. 3.. 81 Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia .………….

61 62 63 64 65 4. Tahun :………….. 71 72 73 74 75 82 Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia .………….Nama :………………………. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 14 – NOMBOR 51 HINGGA 99 14.2 Menulis nombor 51 hingga 99 Arahan: Salin semula nombor berikut. Tarikh :……………. 56 57 58 59 60 3. 1. 66 67 68 69 70 5. 51 52 53 54 55 2..

2 Menulis nombor 51 hingga 99 Arahan: Salin semula nombor berikut. 76 77 78 79 80 7. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 14 – NOMBOR 51 HINGGA 99 14. 96 97 98 99 83 Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia . 6.………….. 86 87 88 89 90 9. 81 82 83 84 85 8. Tarikh :……………. 91 92 93 94 95 10. Tahun :…………..Nama :……………………….

2 Menulis nombor 51 hingga 99 Arahan: Suaikan nombor dengan perkataan.. enam puluh lapan 84 Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia . Tarikh :……………. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 14 – NOMBOR 51 HINGGA 99 14. 76 84 96 lapan puluh empat sembilan puluh 4. 55 68 lima puluh lima puluh lima 2. Contoh 50 tujuh puluh enam 1.…………. 3. Tahun :…………. 5..Nama :……………………….

Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia . Contoh : 56 lima puluh enam. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 14 – NOMBOR 51 HINGGA 99 14. Tarikh :……………. 1..2 Menulis nombor 51 hingga 99 Arahan: Tulis perkataan bagi nombor berikut. 60 72 85 93 99 85 2.. Tahun :…………. 4.Nama :………………………. 5.…………. 3.

Contoh : tiga belas dua puluh enam tiga puluh tujuh tiga puluh sembilan empat puluh empat puluh lapan 13 1. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 14 – NOMBOR 51 HINGGA 99 14. 5.. Tarikh :…………….2 Menulis nombor 51 hingga 99 Arahan: Tulis angka bagi perkataan nombor berikut. Tahun :………….Nama :………………………. 86 Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia . 2. 4.………….. 3.

…………. 73 4.. 55 2. Contoh : 51 52 53 54 1. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 14 – NOMBOR 51 HINGGA 99 14. Tahun :………….Nama :………………………. 56 68 76 86 87 66 3. 92 94 87 Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia . Tarikh :…………….3 Melengkapkan turutan nombor Arahan: Tulis nombor turutan menaik.. 5.

59 2. Tarikh :……………. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 14 – NOMBOR 51 HINGGA 99 14. Tahun :…………. 94 88 Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia . 58 62 76 89 88 64 3. Contoh : 58 57 56 55 1.Nama :………………………. 79 4.3 Melengkapkan turutan nombor Arahan: Tulis nombor turutan menurun... 5.………….

9 puluh 0 sa 53 2.…………. puluh sa 95 puluh sa 89 Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia . Tahun :…………. puluh sa 89 5.4 Nilai tempat puluh dan sa Arahan: Tulis nombor mengikut nilai tempat. Contoh : 90 1. puluh sa 80 4. puluh sa 66 3. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 14 – NOMBOR 51 HINGGA 99 14.. Tarikh :……………..Nama :……………………….

MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 15 – OPERASI TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 100 TANPA MENGUMPUL SEMULA 15... 20 40 20 30 50 + + + + + 30 30 50 30 40 = = = = = 2. 3.…………. Arahan : Selesaikan.1 Tambah sebarang dua nombor gandaan sepuluh. 90 Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia . 4. Contoh: 30 + 40 = 70 1. Tarikh :……………. Tahun :…………. 5.Nama :……………………….

. 2 + 2 0 0 5 + 2 0 0 4 + 2 0 0 4. 6 + 3 0 0 91 Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia . Tarikh :…………….………….1 Tambah sebarang dua nombor gandaan sepuluh Arahan : Selesaikan .. 3 + 5 0 0 5. Contoh : 3 5 0 0 0 3. 2.Nama :………………………. Tahun :…………. + 2 1. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 15 – OPERASI TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 100 TANPA MENGUMPUL SEMULA 15.

. Contoh: 52 76 65 54 83 92 + + + + + + 6 3 2 5 1 4 = = = = = = 58 1..Nama :……………………….2 Tambah sebarang dua nombor. 92 Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia . 3.dua digit dengan satu digit Arahan : Selesaikan. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 15 – OPERASI TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 100 TANPA MENGUMPUL SEMULA 15. Tahun :………….…………. 4. 2. Tarikh :……………. 5.

MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 15 – OPERASI TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 100 TANPA MENGUMPUL SEMULA 15. 2 5 + 1 7 + 93 Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia .. + 7 4.Nama :………………………. Contoh: 5 + 5 3 8 6 2. 4 2 9 3. 3 2 + + 5 4 8 5. Tarikh :…………….2 Tambah sebarang dua nombor dua digit dengan satu digit Arahan : Selesaikan..…………. Tahun :…………. 5 5 1.

MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 15 – OPERASI TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 100 TANPA MENGUMPUL SEMULA 15. 4.. Contoh: 3 1 4 3 5 7 + + + + + + 52 51 63 72 83 92 = = = = = = 55 1. Tahun :…………. satu digit dengan dua digit Arahan : Selesaikan . 2..Nama :………………………. 5. Tarikh :……………. 94 Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia .…………. 3.2 Tambah sebarang dua nombor.

satu digit dengan dua digit Arahan : Selesaikan. + 5 3 5 3. + 4 4 + 9 3 95 Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia .………….Nama :………………………. Contoh: 5 + 5 2 7 2 2. Tarikh :…………….2 Tambah sebarang dua nombor. + 6 2 + 7 2 6 5. 5 1 1. Tahun :………….. 3 4.. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 15 – OPERASI TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 100 TANPA MENGUMPUL SEMULA 15.

4.. 96 Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia . Tahun :………….………….. 5. 3. Contoh: 26 21 34 47 53 62 + + + + + + 32 42 23 22 35 25 = = = = = = 58 1. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 15 – OPERASI TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 100 TANPA MENGUMPUL SEMULA 15. 2.Nama :………………………. Tarikh :…………….3 Tambah sebarang dua nombor dua digit Arahan : Selesaikan.

Tarikh :…………….…………. 1 + 4 4 2 3. Contoh: 4 + 2 1 3 5 5 2. Tahun :………….Nama :………………………. 2 2 5. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 15 – OPERASI TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 100 TANPA MENGUMPUL SEMULA 15. 1. 2 + 5 4 4 4 + 4 6 3 97 Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia ... 3 + 3 1 5 3 + 2 4.3 Tambah sebarang dua nombor dua digit Arahan : Selesaikan.

. Liza dapat 61 biji guli. Berapa jumlah guli yang Liza ada? 4. Berapa helai baju Pak Atan jual? 5. Sobri ada 42 ekor anak ayam.Nama :………………………. Dia beli 34 ekor anak ayam lagi. Tahun :…………. Berapa jumlah jambu yang mereka ada ? 3 5 + 2 1 5 6 Ruang kerja Bil Masalah 1. Contoh : Masalah Ruang Kerja Mina ada 35 biji jambu. Nani menggunakan 45 biji telur untuk membuat kek lapis dan 53 biji untuk membuat kuih bahulu. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 15 – OPERASI TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 100 TANPA MENGUMPUL SEMULA 15.. Uda mengumpul 55 keping setem. Berapa keping setem yang ada pada Uda? 3.4 Penyelesaian Masalah Arahan : Selesaikan. Pak Atan menjual 37 helai baju pada hari Isnin dan 44 helai baju pada hari Selasa. Nani beri Liza 32 biji guli lagi. Tarikh :……………. Berapa biji telur yang telah digunakan oleh Nani? 98 Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia .…………. Emak memberi Uda 30 keping setem lagi. Berapa ekor anak ayam yang Sobri ada? 2. Steven ada 21 biji jambu.

4. 5. 53 43 64 78 87 + + + + + 9 7 8 6 5 = = = = = 99 2..1 Tambah sebarang dua nombor dua digit dengan satu digit Arahan : Selesaikan.………….. Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia . Contoh: 47 + 8 = 55 1. 3. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 16 – OPERASI TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 100 DENGAN MENGUMPUL SEMULA 16.Nama :………………………. Tarikh :……………. Tahun :………….

7 + 7 7 4. 5 + 3 7 6 + 9 4 3. Tarikh :……………. Contoh: 4 + 5 5 6 1 2. 1... Tahun :…………. dua digit dengan satu digit Arahan : Selesaikan. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 16 – OPERASI TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 100 DENGAN MENGUMPUL SEMULA 16. 8 + 6 8 + 8 9 9 100 Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia .Nama :……………………….………….1 Tambah sebarang dua nombor. 5.

5. Tahun :………….. Tarikh :……………. satu digit dengan dua digit Arahan : Selesaikan. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 16 – OPERASI TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 100 DENGAN MENGUMPUL SEMULA 16. 1 3 5 6 8 + + + + + 59 68 77 86 88 = = = = = 101 2. 4. Contoh: 47 + 8 = 55 1.1 Tambah sebarang dua nombor. Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia .Nama :………………………..…………. 3.

1.. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 16 – OPERASI TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 100 DENGAN MENGUMPUL 16..…………. 9 + 8 7 5. Tahun :…………. 4 + 5 7 + 6 8 2 3. Tarikh :…………….1 Tambah sebarang dua nombor satu digit dengan dua digit Arahan : Selesaikan. 8 + 8 6 102 Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia . 6 + 7 6 4. Contoh: 2 + 4 5 9 1 2.Nama :……………………….

4.2 Tambah sebarang dua nombor dua digit Arahan : Selesaikan. 5. 53 49 76 58 26 + + + + + 38 37 25 38 49 = = = = = 103 2.…………. Contoh: 37 + 26 = 63 1. Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia . 3.. Tahun :…………. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 16 – OPERASI TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 100 DENGAN MENGUMPUL SEMULA 16.Nama :……………………….. Tarikh :…………….

Tahun :…………. 9 7 4. Tarikh :……………. 6 + 2 4 5 4 + 4 4 9 104 Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia .………….2 Tambah sebarang dua nombor dua digit Arahan : Selesaikan.Nama :………………………. 1.. Contoh: 2 + 2 5 5 9 4 3.. 3 + 3 4 + 2 3 8 5. 5 + 1 5 7 2. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 16 – OPERASI TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 100 DENGAN MENGUMPUL SEMULA 16.

…………. Adiknya pula petik 47 biji timun. Tahun :…………. Puan Tan menjual 65 biji donat. Bapanya kumpul 38 batang tebu. Adam susun 17 buah buku. Berapa jumlah donat yang mereka jual? 5. Lina ada 28 biji duku. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 16 – OPERASI TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 100 DENGAN MENGUMPUL SEMULA 16. Dalam kandang Pak Mat ada 75 ekor kambing betina dan 26 ekor kambing jantan. Maya bantu ibunya petik 54 biji timun. Berapa jumlah duku yang mereka ada ? 3 3 + 2 8 5 1 Bil Masalah Ruang kerja 1.. Puan Lee hanya menjual 19 biji donat. Tony susun 83 buah buku cerita. Berapa jumlah buku yang telah mereka susun? 105 Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia . Contoh : Masalah Ruang Kerja Haris ada 33 biji duku. Berapa jumlah tebu yang mereka kumpul? 2. Berapa jumlah kambing yang dibela oleh Pak Mat? 4. Rina kumpul 45 batang tebu . Tarikh :…………….Nama :……………………….3 Penyelesaian Masalah Arahan : Selesaikan.Berapa jumlah timun yang mereka telah petik? 3..

Nama :………………………. Tahun :…………. _ 89 5. Contoh : 57 _ 5 = 52 1.. _ 97 _ Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia . MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 17– OPERASI TOLAK DALAM LINGKUNGAN 100 TANPA MENGUMPUL SEMULA 17. _ 76 4.…………. 58 2. satu digit daripada nombor dua digit Arahan: Selesaikan.. _ 4 = 3 = 5 = 6 = 2 = 106 65 3. Tarikh :…………….1 Tolak sebarang dua nombor.

1 Tolak sebarang dua nombor. Tahun :…………. 5 6 Contoh : _ 4 5 2 5 3 3... MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 17 – OPERASI TOLAK DALAM LINGKUNGAN 100 TANPA MENGUMPUL SEMULA 17. satu digit daripada nombor dua digit Arahan: Selesaikan.Nama :……………………….…………. 7 _ 5 3 107 Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia . 1. Tarikh :……………. 8 _ 8 4 5. 5 _ 9 5 2. 7 _ 6 7 _ 7 4.

.2 Tolak sebarang dua nombor. Tarikh :……………. dua digit daripada nombor dua digit Arahan: Selesaikan. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 17 – OPERASI TOLAK DALAM LINGKUNGAN 100 TANPA MENGUMPUL SEMULA 17. Tahun :…………. _ = 3. Contoh : 57 _ _ 42 = 15 1.. _ = 4. 57 68 75 88 97 34 23 42 66 75 = 2. _ = 108 Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia .………….Nama :………………………. _ = 5.

2 4 4 2 2. 5 6 _ 6 8 _ 2 1 4.Nama :………………………. Tahun :…………. Tarikh :…………….. dua digit daripada nombor dua digit Arahan: Selesaikan.2 Tolak sebarang dua nombor . Contoh : 6 6 _ 1. 3 5 3. 5 3 _ 6 6 109 Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia .…………. 7 7 _ 8 4 _ 4 7 9 9 5. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 17 – OPERASI TOLAK DALAM LINGKUNGAN 100 TANPA MENGUMPUL SEMULA 17..

. 50 = 4.…………. 95 _ 70 = 110 Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia . Tarikh :…………….. Tahun :………….Nama :………………………. 59 _ 30 = 2. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 17 – OPERASI TOLAK DALAM LINGKUNGAN 100 TANPA MENGUMPUL SEMULA 17. Contoh : 54 _ 40 = 14 1.3 Tolak sebarang dua nombor. gandaan sepuluh daripada nombor dua digit Arahan: Selesaikan. 77 _ 40 = 68 _ 3. 83 _ 60 = 5.

3 Tolak sebarang dua nombor . Tahun :………….Nama :………………………. gandaan sepuluh daripada nombor dua digit Arahan: Selesaikan. Contoh : 6 6 _ 2 0 4 6 3. 6 0 _ 6 7 4 0 5. Tarikh :……………. 5 8 _ 7 5 _ 3 0 2.…………. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 17 – OPERASI TOLAK DALAM LINGKUNGAN 100 TANPA MENGUMPUL SEMULA 17. 8 8 _ 9 6 _ 5 0 7 0 111 Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia . 1.. 4..

Berapa batang pensel yang ada dalam kotak? 4. Tahun :…………. Ramli ambil 5 batang pensel. Berapa baki ikan yang ada? 3. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 17 – OPERASI TOLAK DALAM LINGKUNGAN 100 TANPA MENGUMPUL SEMULA 17. 1. Ada 98 batang pensel dalam kotak. Berapa ekor lagi burung yang tinggal ? 112 Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia .Nama :………………………... Tarikh :……………. Dalam raga ada 50 ekor ikan. 62 daripada burung itu terlepas. Bapa memelihara 87 ekor burung dalam sangkar. Siti ada 68 biji manik.………….4 Penyelesaian masalah Arahan: Selesaikan. Siti beri 26 biji manik kepada Lela Berapa biji manik yang tinggal ? 2. 25 ekor ikan telah dimakan kucing.

…………. Contoh : 52 1. _ 4 = 48 53 65 76 81 93 _ 8 = 7 = 9 = 5 = 6 = 113 2. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 18– OPERASI TOLAK DALAM LINGKUNGAN 100 DENGAN MENGUMPUL SEMULA 18. _ Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia .. _ 3. Tahun :………….. _ 5. satu digit daripada nombor dua digit Arahan: Selesaikan. _ 4.Nama :………………………. Tarikh :…………….1 Tolak sebarang dua nombor.

Contoh : 3 5 _ 1. _ 6 5 7 7 4 _ 4. 6 5. satu digit daripada nombor dua digit Arahan: Lengkapkan. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 18– OPERASI TOLAK DALAM LINGKUNGAN 100 DENGAN MENGUMPUL SEMULA 18.. Tahun :………….…………. 4 3 _ 9 2 6 2. 9 4 _ 8 6 _ 5 9 114 Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia . 8 3. Tarikh :…………….1 Tolak sebarang dua nombor..Nama :……………………….

_ 25 = 37 53 2. Tarikh :……………. _ 36 19 28 63 56 = = = = = 115 65 76 81 92 _ 3.…………. dua digit daripada nombor dua digit Arahan: Selesaikan.. _ Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia . Contoh : 62 1.Nama :………………………. _ 4..2 Tolak sebarang dua nombor. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 18 – OPERASI TOLAK DALAM LINGKUNGAN 100 DENGAN MENGUMPUL SEMULA 18. Tahun :…………. _ 5.

1. Contoh : 5 5 _ 1 9 3 6 3.………….2 Tolak sebarang dua nombor. 7 4 1.. 9 2 _ 8 6 _ 6 6 5 8 116 Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia . dua digit daripada nombor dua digit Arahan: Selesaikan.Nama :………………………. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 18 – OPERASI TOLAK DALAM LINGKUNGAN 100 DENGAN MENGUMPUL SEMULA 18. _ 4 9 6 5 5. 1.. _ 3 7 4. Tahun :…………. Tarikh :……………. 5 3 _ 1 8 2.

50 _ 3 = 2. 90 _ 9 = 117 Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia . satu digit daripada nombor gandaan sepuluh Arahan: Selesaikan. Tahun :………….. 7 = 4. 60 _ 4 = 70 _ 3.3 Tolak sebarang dua nombor. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 18 – OPERASI TOLAK DALAM LINGKUNGAN 100 DENGAN MENGUMPUL SEMULA 18. Tarikh :……………. Contoh : _ 30 5 25 1.Nama :……………………….…………. 80 _ 8 = 5..

9 0 _ 5 _ 4 118 Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia .. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 18 – OPRERASI TOLAK DALAM LINGKUNGAN 100 DENGAN MENGUMPUL SEMULA 18. satu digit daripada nombor gandaan sepuluh Arahan: Selesaikan. 1.. Contoh : 4 0 _ 9 3 1 1. 6 0 2.Nama :………………………. 1. 7 0 5.…………. 1. 1. Tahun :…………. 5 0 3.3 Tolak sebarang dua nombor. _ 8 _ 6 _ 3 4. 8 0 1. Tarikh :…………….

Tarikh :……………. _ = = = = 119 80 4. Tahun :………….4 Tolak sebarang dua nombor. Contoh : 40 1.Nama :……………………….…………. _ 90 _ Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia . MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 18 – OPERASI TOLAK DALAM LINGKUNGAN 100 DENGAN MENGUMPUL SEMULA 18. _ 50 3. _ 70 5... dua digit daripada nombor gandaan sepuluh Arahan: Selesaikan. _ 25 32 29 53 17 48 = 15 = 60 2.

Tarikh :…………….4 Tolak sebarang dua nombor. 4. Arahan: Selesaikan. 5 0 _ 6 0 _ 2 8 3 6 3. satu digit daripada nombor gandaan sepuluh..Nama :………………………. Contoh : 4 0 _ 1. Tahun :…………. 1 4 9 0 _ 7 3 5 5 120 Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia . 7 0 _ 8 0 _ 5. 1 1 2 9 2.………….. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 18 – OPERASI TOLAK DALAM LINGKUNGAN 100 DENGAN MENGUMPUL SEMULA 18.

Berapa ramai murid perempuan? Langkah Kerja 121 Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia . Masalah Dalam kolam ada 73 ekor katak. Masalah Atas meja ada 95 biji gelas. Berapa ekor katak yang tinggal? Langkah Kerja Bil 2. Berapa baki baja Baba? Langkah Kerja Bil 3. Masalah Baba ada 86 kampit baja. Masalah Murid Tahun 1 Seroja seramai 38 orang murid..Nama :………………………. 47 biji gelas telah pecah . 28 ekor telah dimakan ular. 19 orang daripadanya murid lelaki. Tarikh :……………. Berapa biji gelas yang elok? Langkah Kerja Bil 4.5 Penyelesaian masalah Arahan: Selesaikan. Dia beri 19 kampit baja kepada Musa. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 18 – OPERASI TOLAK DALAM LINGKUNGAN 100 DENGAN MENGUMPUL SEMULA 18. Bil 1.. Tahun :………….………….

MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 19 – OPERASI DARAB 19.. Contoh : 2 + 1. + + + = + 4. + + = + 3. Tahun :………….Nama :………………………. 2 + 2 = 6 + 2.………….. + = + 5.1 Konsep darab Arahan: Lengkapkan. Tarikh :……………. + = + + + = 122 Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia .

………….. = 28 X 9 = 123 Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia . X 3 = 6 X 2.Nama :………………………. 6 = 3 3. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 19 – OPERASI DARAB 19.1 Konsep darab Arahan: Lengkapkan. Tahun :………….. X = X 4. Contoh : 2 1. Tarikh :…………….

Tarikh :…………….. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 19 – OPERASI DARAB 19.Nama :……………………….…………. Tahun :………….2 Ayat matematik operasi darab Arahan: Lengkapkan. Contoh : 3 X 2 = 6 X = X = X = X = 124 Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia ..

= 5 4. Tahun :…………. 3 Fakta asas darab Arahan : Selesaikan. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 19– OPERASI DARAB 19.Nama :………………………. = 6 = 125 Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia . Tarikh :……………. Contoh : 3 1. X X X X X 6 8 5 9 7 = 2 3. X 6 = 18 4 2.…………. = 3 5...

Lina bawa 7 buah bakul . Sebuah kereta boleh membawa 5 orang. Dalam setiap bakul ada 6 biji epal. Berapa jumlah topi bagi 8 orang murid? 126 Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia . Berapa ekor itik ada dalam 4 reban? 3. Tarikh :……………. 1.4 Penyelesaian Masalah Arahan : Selesaikan.………….Nama :……………………….. Ada berapa orang dalam 2 buah kereta? 2. Tahun :…………. Setiap orang murid ada 2 topi. Berapa biji epal yang Lina ada? 4. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 19– OPERASI DARAB 19. Dalam satu reban ada 8 ekor itik..

Nama :……………………….1 Ayat matematik operasi bahagi Arahan : Lengkapkan.…………. Tahun :…………. Tarikh :…………….. ÷ 2 = 3 18 ÷ = 127 Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia .. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 20– OPERASI BAHAGI 20. Contoh : 6 1.

. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 20 – OPERASI BAHAGI 2. Tahun :………….. Tarikh :……………. 30 ÷ = 3.Nama :………………………. 36 ÷ = 128 Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia .………….

Tarikh :……………. Tahun :………….Nama :……………………….………….. 15 4. Contoh : 6 1. ÷ ÷ 4 = = 5. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 20– OPERASI BAHAGI 20. ÷ ÷ 2 = 3 = 6 3. ÷ = 129 Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia .1 Konsep bahagi Arahan : Lengkapkan. ÷ = 2 12 2..

÷ ÷ ÷ ÷ ÷ 2 3 7 4 5 = = = = = 18 3. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 20– OPERASI BAHAGI 20. ÷ 3 = 2 8 2. 28 4. 45 130 Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia ..3 Fakta asas bahagi Arahan : Selesaikan.………….. 6 1. Tahun :…………. Tarikh :……………. 36 5.Nama :……………………….

Tahun :………….Nama :………………………. 32 batang pensel telah diagihkan kepada 4 kumpulan murid. Sebanyak 24 kampit beras telah dibahagikan kepada 8 keluarga miskin. Berapa batang pensel setiap kumpulan dapat? 4.4 Penyelesaian Masalah Arahan : Selesaikan. Musa ada 12 helai baju .. Dia beri sama banyak limau itu kepada 5 orang kawannya. Berapa biji limau setiap orang kawannya dapat? 3. Tarikh :……………. Raju ada 25 biji limau. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 20– OPERASI BAHAGI 20. 1. Dia agihkan baju itu sama banyak kepada 4 orang adiknya . Berapa kampit beras setiap keluarga miskin dapat? 131 Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia .………….. Berapa helai baju setiap orang dapat? 2.

50 sen 132 Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia .…………. Tahun :…………. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 21 – WANG 21.1 Mengenal mata wang Malaysia hingga RM10 Arahan: Padankan duit syiling dengan nilainya. 20 sen 3.. 5 sen 2. Tarikh :……………. Contoh : 10 sen 1.Nama :………………………..

…………. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 21 – WANG 21. 3 sen 25sen 10 sen 133 Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia ..Nama :………………………..2 Menentukan nilai mata wang Malaysia Arahan: Warnakan nilai yang betul. Tarikh :……………. Contoh : 5 sen 20 sen 30 sen 1. Tahun :…………. 45 sen 15 sen 5 sen 2. 50 sen 80 sen 30 sen 3.

Nama :………………………. 4. Contoh : satu ringgit 1. 5.…………. 3. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 21 – WANG 21. Tarikh :……………. .2 Menentukan nilai mata wang Malaysia Arahan: Padankan. Tahun :…………... RM 7 RM 8 RM 1 RM 10 RM 3 RM 5 134 tiga ringgit sepuluh ringgit lima ringgit tujuh ringgit lapan ringgit Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia 2.

Tahun :…………. 135 Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia .2 Menentukan nilai mata wang Malaysia Arahan:Tandakan (√) pada nilai syiling yang betul.Nama :………………………..………….. 21 – WANG 21. Contoh : 1. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN Tarikh :……………. 3. √ 2.

Tarikh :…………….00 2. Contoh : RM 5.00 RM 2..00 RM 2.Nama :……………………….00 136 Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia .00 RM 1.00 RM 1.…………. RM 5. Tahun :…………. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 21 – WANG 21.00 RM 10.00 1.00 RM 1..2 Menentukan nilai mata wang Malaysia Arahan: Warnakan nilai wang yang betul. RM 5.

2. √ 1. Tarikh :…………….Nama :………………………. 3... Tahun :…………. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 21 – WANG 21.…………. 137 Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia . 4.2 Menentukan nilai mata wang Malaysia Arahan: Tandakan (√ ) pada nilai wang yang betul.

. 138 Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia . Tarikh :…………….3 Menukar duit syiling dan wang kertas Arahan: Tandakan (√ ) pada nilai wang yang betul.…………. Tahun :………….Nama :………………………. Contoh : 1. 2.. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 21 – WANG 21.

Nama :………………………..3 Menukar duit syiling dan wang kertas Arahan: Tandakan ( / ) pada nilai wang yang sama. Contoh : 1. Tahun :…………. Tarikh :……………. 139 Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia . 2. 3. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 21 – WANG 21..………….

…………. Barang dibeli Contoh Jumlah dibayar 30 sen 20 sen 1. 15 sen 25 sen 3.. 10 sen 10 sen 2.. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 21 – WANG 21.4 Tambah dan tolak melibatkan wang dalam situasi harian Arahan: Kira dan tulis jumlah wang yang perlu dibayar. Tahun :………….Nama :………………………. 20 sen 30 sen 55 sen 140 Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia . Tarikh :…………….

4 Tambah dan tolak melibatkan wang dalam situasi harian Arahan: Kira dan tulis bakinya. 10 sen RM 2 50 sen RM 1 141 Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia . Tahun :…………. Wang di tangan Contoh: Barang dibeli Baki 90 sen 20 sen 1. 50 sen 20 sen 80 sen 30 sen 2. 10 sen 60 sen 20 sen 3.Nama :………………………..…………. Tarikh :…………….. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 21 – WANG 21.

Nama :………………………..………….. Tahun :…………. Tarikh :…………….

MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS

KEMAHIRAN 22 - MASA DAN WAKTU
22.1 Bahagian-bahagian dalam sehari

Arahan : Tandakan ( √ ) pada jawapan yang betul.

Contoh :

1.

malam siang

siang malam

2.

3.

siang malam

malam siang
142

Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia

Nama :………………………..………….. Tahun :…………. Tarikh :…………….

MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS

KEMAHIRAN 22 - MASA DAN WAKTU
22.2 Waktu dalam unit jam

Arahan : Warnakan jawapan yang betul.

Contoh

pukul 2.00

pukul 1.00 pukul 3.00

1.

pukul 3.00

pukul 10.00 pukul 8.00

2.

pukul 5.00

pukul 8.00 pukul 12.00

3.

pukul 6.00

pukul 10.00 pukul 11.00

4.

pukul 6.00

pukul 4.00 pukul 7.00
143

Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia

Nama :………………………..………….. Tahun :…………. Tarikh :…………….

MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS

KEMAHIRAN 22 - MASA DAN WAKTU
22.2 Waktu dalam jam.

Arahan: Lukiskan jarum jam bagi waktu berikut.

Contoh :

pukul 1.00

pukul 4.00

pukul 3.00

pukul 11.00

pukul 9.00
144

Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia

50 pukul 11. pukul 9. Tarikh :…………….45 145 Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia .15 pukul 9. Contoh : pukul 1..45 pukul 3.45 √ 1.45 3. pukul 10.Nama :………………………..30 pukul 3.3 Waktu dalam pecahan. Arahan: Tandakan (√) pada waktu yang betul.15 pukul 2. pukul 4.15 pukul 3.………….05 2. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 22 .30 pukul 5.30 pukul 5. Tahun :………….WAKTU DALAM PECAHAN JAM 22.

Ada berapa bilangan hari dalam bulan ini? _________________________________________________________________ 3. Oktober 2011 Ahad 3 10 17 24 31 Isnin 4 11 18 25 Selasa 5 12 19 26 Rabu 6 13 20 27 Khamis 7 14 21 28 Jumaat 1 8 15 22 29 Sabtu 2 9 16 23 30 1..4 Masa dalam setahun Arahan: Jawab soalan berpandukan kalendar di bawah. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 22 . Ini tahun _________________ 146 Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia .MASA DAN WAKTU 22. Ini bulan apa? ————————————————————————————-———— 2. Tarikh :……………. Selepas hari Khamis ialah hari __________________ 5..………….Nama :………………………. Ada berapa bilangan hari Sabtu dalam bulan ini? ___________________________________________________________________________ 4. Tahun :………….

Bas bertolak dari Kota Bharu pada pukul 10.…………..5 Penyelesaian masalah Arahan: Selesaikan. Dia sampai ke tempat kerja pukul 7.. Berapa lama masa yang diambil? ___________________________________________________________ 2. Jika dia mula kayuhan pada pukul 7. Berapa lama perjalanan bas itu? ____________________________________________________________ 4. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 22 . Dia pulang semula ke rumahnya pada hari Selasa. Berapa hari Amin berada di sana? ____________________________________________________________ 3. 1. Bapa pergi kerja pada pukul 7.00 pagi dan sampai di Kuantan pukul 2. pada pukul berapa dia tiba di Jeli? __________________________________________ 147 Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia .MASA DAN WAKTU 22.00 petang.40 pagi. Tahun :…………. Tarikh :……………. Kamal tiba di Jeli selepas berbasikal selama 5 jam. Amin ke kampung neneknya pada hari Khamis.00 pagi.00 pagi.Nama :……………………….

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful