BAHAGIAN PENDIDIKAN KHAS KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

LEMBARAN KERJA MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS

BAHAGIAN PENDIDIKAN KHAS KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA 2012

Kata Aluan Pengarah Bahagian Pendidikan Khas

Dengan rasa syukur saya merakamkan syabas dan tahniah kepada Unit Pemulihan Khas, Bahagian Pendidikan Khas kerana buat julung kalinya berjaya menerbitkan Lembaran Kerja Matematik , Program Pemulihan Khas ini. Program Pemulihan Khas disediakan bagi membantu murid-murid di sekolah rendah yang menghadapi masalah khusus dalam menguasai kemahiran asas membaca, menulis dan mengira (3M). Program ini diharapkan dapat membantu guru Pemulihan Khas yang komited, sabar dan berdaya maju bagi meningkatkan pencapaian murid pemulihan dalam pembelajaran. Selaku agen pelaksana, guru Pemulihan Khas perlu menggunakan strategi-strategi tertentu bagi membolehkan murid-murid menguasai kemahiran-kemahiran yang telah dirancang mengikut tahap kebolehan dan keupayaan mereka. Justeru itu, bagi membolehkan murid cepat menguasai kemahiran yang diajar, kaedah dan aktiviti mengajar amat penting dan perlu dipelbagaikan agar

pengajaran guru dapat menarik minat murid untuk menguasai kemahiran dengan lebih berkesan. Lembaran Kerja ini dihasilkan sebagai panduan dan cadangan kepada aktiviti pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah. Adalah diharapkan Lembaran Kerja ini akan mampu membantu guru, khususnya guru-guru pemulihan khas mengendalikan pengajaran dan pembelajaran secara lebih berkesan, selaras dan terarah. Di samping itu, saya juga berharap agar buku ini bukan sahaja dapat membantu guru-guru malah turut berguna kepada masyarakat umum khususnya ibu bapa.

Saya yakin bahawa dalam usaha menerbitkan lembaran kerja ini memerlukan komitmen. saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan syabas kepada panel yang terlibat atas kejayaan menerbitkan lembaran kerja ini. Semoga segala usaha dan pengorbanan kita bagi mencapai hasrat melonjakkan kecemerlangan sistem pendidikan negara yang merupakan salah satu agenda nasional yang perlu dikongsi dan dijayakan oleh semua pihak diberkati Tuhan. kesungguhan dan kesabaran yang amat tinggi. Oleh itu. BONG MUK SHIN i .

PENDAHULUAN Kementerian Pelajaran Malaysia sentiasa berusaha untuk mengatasi masalah tidak menguasai kemahiran asas membaca. menulis dan mengira ( 3M) dalam kalangan murid-murid sekolah rendah melalui Program Pemulihan Khas. Bahagian Pendidikan Khas. menguji tahap penguasaan.membantu guru dalam penyediaan bahan. Lembaran Kerja Matematik Pemulihan Khas ini adalah amat penting bagi menguji kefahaman murid dalam setiap kemahiran yang dipelajari. Pelbagai usaha dilaksanakan bagi menjayakan program ini. Kementerian Pelajaran Malaysia telah mengambil inisiatif menerbitkan Lembaran Kerja Matematik Pemulihan Khas untuk kegunaan di program pemulihan khas di seluruh negara. iaitu melalui kursus dan bengkel kepada guru-guru serta penyediaan bahan bantu mengajar. Usaha murni ini diharapkan dapat merealisasikan matlamat negara ke arah melonjakkan kecemerlangan sistem pendidikan negara. disamping dapat membantu guru dalam memantapkan pengajaran dan pembelajaran . ii . dan merancang aktiviti pengayaan lebih berkesan dan berfokus kepada setiap murid.

2 Sama banyak atau tidak sama banyak 2.2 Menamakan dan menentukan nilai 0 dan 10 Menulis angka 0 dan 10 15 .3.2 5.1 5.2 6.3 Bentuk 1.1.14 3.2.BIL 1 PRA NOMBOR 1.3 Konsep tolak Operasi tolak yang melibatkan nombor hingga 10 Penyelesaian masalah 25 .1 Warna 1.1 3.3.1.3 Lebih atau kurang 3 NOMBOR 1 HINGGA 9 3.2 Nilai Nombor 1 hingga 9 Menulis nombor 1 hingga 9 3.18 5 OPERASI TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 10 5.1 Turutan menaik 3.3.1 Menyatakan kuantiti melalui perbandingan 2.1.1.3 Konsep tambah Operasi tambah yang melibatkan nombor hingga 10 Penyelesaian masalah 19 .2 Turutan menurun 3.2 Saiz 1.24 6 OPERASI TOLAK DALAM LINGKUNGAN 10 6.1 Angka 3.7 2 KONSEP ANGKA 2.1.1 6.29 iii .3 Nombor di antara turutan 8 .1.4 Jenis 5 .2 Perkataan Melengkapkan turutan nombor 3.1 Banyak atau sedikit 2.3 4 NOMBOR SIFAR ' 0 ' DAN SEPULUH '10' 4.2.1.4 Mengelaskan bahan konkrit dan semi konkrit 1.1 KANDUNGAN MUKASURAT 1 .1 4.

4 Tolak sebarang nombor satu digit daripada nombor dua digit Tolak sebarang nombor dua digit daripada nombor dua digit Tolak sebarang nombor gandaan sepuluh daripada nombor dua digit Penyelesaian masalah 65 .1 Operasi tolak melalui proses pengasingan 9.3 Fakta asas tolak 9.3 Tambah sebarang dua nombor dua digit 10.4 Penyelesaian masalah OPERASI TOLAK DALAM LINGKUNGAN 18 9.2 12.4 Penyelesaian masalah OPERASI TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 50 TANPA MENGUMPUL SEMULA 10.3 Fakta asas tambah 8.2 Operasi tambah yang melibatkan nombor hingga 18 8.1 12.4 Penyelesaian Masalah 9 42 .2 Operasi tolak dalam lingkungan 18 9.1 Tambah sebarang dua nombor.4 8 7. satu digit dengan gandaan 10 .3 Penyelesaian masalah 58 .2 Perkataan Melengkapkan turutan nombor Menentukan nilai tempat puluh dan sa 37 .1 Tambah sebarang dua nombor dua digit dengan satu digit 11.2 Tambah sebarang dua nombor dua digit 11.1 Angka 7. 10.3 7.2 Tambah sebarang dua nombor.2.1 7. satu digit dengan dua digit.57 11 OPERASI TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 50 DENGAN MENGUMPUL SEMULA 11.64 12 OPERASI TOLAK DALAM LINGKUNGAN 50 TANPA MENGUMPUL SEMULA 12.71 iv .1 Operasi tambah melalui proses penyatuan 8.2 Nilai Nombor Menulis Nombor 11 hingga 50 KANDUNGAN MUKASURAT 30 .BIL 7 NOMBOR 11 HINGGA 50 7.2.3 12.36 7.46 10 47 .41 OPERASI TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 18 8. 10.

1 15 2 15.1 18.3 15. TANPA MENGUMPUL SEMULA 15.2 Tambah sebarang dua nombor dua digit 16.4 13.112 18 OPERASI TOLAK DALAM LINGKUNGAN 100 DENGAN MENGUMPUL SEMULA 18.4 Nilai nombor Menulis nombor 51 hingga 99 Melengkapkan turutan nombor Menentukan nilai tempat puluh dan sa 81 .3 14.1 13.121 .BIL 13 KANDUNGAN OPERASI TOLAK DALAM LINGKUNGAN 50 SECARA MENGUMPUL SEMULA 13.105 17 OPERASI TOLAK DALAM LINGKUNGAN 100 TANPA MENGUMPUL SEMULA 17.1 17.1 Tambah sebarang dua nombor satu digit dengan dua digit 16.4 Tambah sebarang dua nombor gandaan sepuluh Tambah sebarang dua nombor dua digit Tambah sebarang dua nombor dua digit Penyelesaian masalah 90 .5 Tolak sebarang nombor satu digit daripada nombor dua digit Tolak sebarang nombor dua digit daripada nombor dua digit Tolak sebarang nombor satu digit daripada nombor gandaan sepuluh Tolak sebarang nombor dua digit daripada nombor gandaan sepuluh Penyelesaian masalah v 113 .2 14.89 15 TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 100.1 14.80 14 NOMBOR 51 HINGGA 99 14.2 18.3 18.2 13. DENGAN MENGUMPUL SEMULA 16.3 13.4 Tolak sebarang nombor satu digit daripada nombor dua digit Tolak sebarang nombor dua digit daripada nombor dua digit Tolak sebarang nombor gandaan sepuluh daripada nombor dua digit Penyelesaian masalah 106 .4 18.98 16 OPERASI TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 100.3 Penyelesaian masalah 99 .5 Tolak sebarang nombor satu digit daripada dua digit Tolak sebarang dua nombor dua digit daripada nombor dua digit Tolak sebarang nombor satu digit daripada nombor gandaan sepuluh Tolak sebarang nombor dua digit daripada nombor gandaan sepuluh Penyelesaian masalah MUKASURAT 72 .2 17.3 17.

3 21. 4 Penyelesaian masalah 20 OPERASI BAHAGI HINGGA 45 ÷ 5 20.2 22.1 20.141 WANG 21.3 22.3 Fakta asas darab 19.4 22.1 22.3 20.131 Konsep bahagi Ayat matematik operasi bahagi Fakta asas bahagi Penyelesaian masalah 132 .2 21.5 Bahagian-bahagian dalam sehari Nyatakan waktu dalam unit jam Waktu dalam pecahan jam Masa dalam setahun Penyelesaian masalah 142 .4 21 KANDUNGAN MUKASURAT 122 .1 21.1 Konsep darab 19.BIL 19 OPERASI DARAB 19.2 20.4 Mengenal mata wang Malaysia hingga RM10 Menentukan nilai mata wang Malaysia Menukar duit syiling dan wang kertas Tambah dan tolak melibatkan wang dalam situasi harian 22 MASA DAN WAKTU 22.126 127 .2 Ayat matematik operasi darab 19.147 vi .

.

MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 1. Tahun :…………. Contoh : hitam 1.. biru kuning 1 Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia .1 Mengelaskan bahan konkrit dan semi konkrit Warna Arahan : Warnakan gambar berikut.. 2. 4.1.PRA NOMBOR 1. Tarikh :…………….Nama :……………………….1 1. merah hijau 3.………….

Nama :……………………….…………. Tarikh :……………. 2.1 1. 2 Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia . Tahun :…………. 3.1. Contoh : 1. 4. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 1.PRA NOMBOR 1.2 Mengelaskan bahan konkrit dan semi konkrit Saiz Arahan : Bulatkan pada objek yang sama saiz.. 5..

PRA NOMBOR 1.. Tahun :………….1 1. Contoh : 1. Tarikh :……………. 4. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 1..………….3 Mengelaskan bahan konkrit dan semi konkrit Bentuk Arahan : Suaikan objek dengan bentuk yang sama. 2. 3.1.Nama :………………………. 3 Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia .

.4 Mengelaskan bahan konkrit dan semi konkrit Jenis Arahan : Warnakan objek yang sama jenis.1. 5. Tahun :…………. Tarikh :……………. 1 1. 2. 4. Contoh : 1.…………. 3.. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 1.PRA NOMBOR 1.Nama :………………………. 4 Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia .

. 4.1. 3. Tahun :………….1 Menyatakan kuantiti melalui perbandingan 2. Contoh : 1.………….Nama :………………………. Tarikh :……………. 5. 5 Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia .. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 2 – KONSEP NOMBOR 2. 2.1 Banyak atau sedikit Arahan : Tandakan (√) pada bilangan yang banyak.

MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 2 – KONSEP NOMBOR 2. 3. Tarikh :……………. Arahan : Contoh : 1. 4.…………. 2.1 2. Tahun :…………..Nama :……………………….1. 6 Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia .2 Menyatakan kuantiti melalui perbandingan Sama banyak atau tidak sama banyak Bulatkan bilangan objek yang sama banyak.. 5.

2. Tarikh :…………….3 Menyatakan kuantiti melalui perbandingan Lebih atau kurang Arahan : Tandakan (√) pada bilangan objek yang kurang. 5.. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 2 – KONSEP NOMBOR 2.1 2.. Contoh : 1.1. Tahun :………….Nama :………………………. 3.…………. 7 Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia . 4.

. Tahun :…………. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 3 . Tarikh :……………. 8 5. Contoh : 1 1. 5 8 Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia . 7 3..Nama :………………………. 3 4. 4 2.………….NOMBOR 1 HINGGA 9 3.1 Nilai nombor 1 hingga 9 Arahan : Suaikan nombor dengan bilangan benda.

MENGENAL NOMBOR 3. empat tujuh dua lima enam sembilan 4 2. Contoh : 2 1..………….Nama :………………………. 5 9 Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia . 6 3. 7 9 4. 5. Tahun :………….2 Mengenal angka 1 hingga 9 Mengenal nombor dalam bentuk perkataan Arahan : Padankan angka dengan perkataan. Tarikh :……………. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 3 ..

. 3.. Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia . Tahun :…………. Tarikh :…………….MENGENAL NOMBOR 3. 5. 4.Nama :……………………….2 Menulis nombor 1 hingga 9 Arahan: Tulis perkataan bagi nombor berikut. enam 4 2 7 9 8 10 2.…………. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 3 . Contoh : 6 1.

Nama :………………………. Contoh : satu 1. 5.2 Menulis nombor 1 hingga 9 Arahan: Tulis angka bagi nombor perkataan berikut.…………. Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia .. 4. 3.MENGENAL NOMBOR 3. Tarikh :……………. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 3 . Tahun :…………. 1 lima tiga sembilan tujuh empat 11 2..

5 6 3.3 3.…………. Tahun :…………. Tarikh :……………. 2.Nama :………………………. 5 7 4.. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 3 ..1 Melengkapkan turutan nombor Turutan menaik Arahan : Isikan tempat kosong dengan turutan menaik.3. Contoh : 1 3 2 3 5 4 1.MENGENAL NOMBOR 3. 6 9 12 Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia .

…………. Contoh : 5 4 3 5 2 1 3 1. 5. Tarikh :……………. 7 6 8 9 8 5 2.2 Melengkapkan turutan nombor Turutan menurun Arahan : Isikan tempat kosong dengan turutan menurun. 4.3 3.3. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 3 .Nama :………………………..MENGENAL NOMBOR 3. 4 6 5 3.. 6 4 13 Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia . Tahun :………….

Nama :………………………. Contoh : 2 1 3 4 3 1.MENGENAL NOMBOR 3. Tarikh :…………….3 Melengkapkan turutan nombor Nombor di antara Arahan : Isikan tempat kosong dengan nombor yang betul. 7 4 4.. 5 3. 2. 6 6 5. 8 9 14 7 Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia .. Tahun :………….…………. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 3 .3 3.3.

MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 4 .. Contoh : 1. Tahun :…………. 15 Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia . Tarikh :…………….. 2.………….Nama :……………………….1 Menamakan dan menentukan nilai ’0’ Arahan : Tandakan (√ ) pada petak yang menunjukkan sifar. 4.NOMBOR SIFAR ‘0’ DAN SEPULUH ‘10’ 4. 3.

.2 Menulis angka ’0’ Arahan : Tulis semula . Tarikh :……………..…………. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 4 .NOMBOR SIFAR ‘0’ DAN SEPULUH ‘10’ 4.Nama :………………………. 0 0 0000 0 0000 16 Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia . Tahun :………….

.. Tarikh :…………….NOMBOR SIFAR ‘0’ DAN SEPULUH ‘10’ 4. 17 Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia . Arahan : Tandakan ( Contoh : 1. 3.Nama :………………………. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 4 . Tahun :…………. 2.…………. 4.1 Menamakan dan menentukan nilai ’10’ ) pada petak yang menunjukkan bilangan 10.

………….2 Menulis angka ’10’ Arahan : Tulis semula . I0 I0 I0 I0 I0 I0 18 Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia . MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 4 . Tarikh :……………...Nama :………………………. Tahun :………….NOMBOR SIFAR ‘0’ DAN SEPULUH ‘10’ 4.

19 Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia .1 Konsep tambah Arahan : Bilang semua objek dan lukis semula .. 4. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 5 .…………. 3. 2..OPERASI TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 10 5. Tarikh :……………. Tahun :…………. 5. Contoh : 1.Nama :……………………….

Nama :……………………….. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 5 .…………. = + 5. Tarikh :……………. Contoh : I 1.OPERASI TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 10 5. Tahun :…………. = + 4.. = + = 20 Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia .2 Operasi tambah yang melibatkan nombor hingga 10 Arahan : Lengkapkan. + + 2 = 3 = 2. + 3.

= 5 8 7 3. 2 6 + + 3 5.. Contoh : I + 2 = 3 1.…………. = 21 Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia .OPERASI TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 10 5..Nama :………………………. I 2 + + + 3 = 2. Tarikh :…………….2 Operasi tambah yang melibatkan nombor hingga 10 Arahan : Lengkapkan. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 5 . Tahun :…………. 4 = = 4.

Nama :………………………. = 3. Contoh : 4 + 2 = 6 1.2 Operasi tambah yang melibatkan nombor hingga 10 Arahan : Jumlahkan.OPERASI TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 10 5.. = 22 Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia . 3 I 3 5 2 + + + + + 2 4 3 2 7 = 2. = 4..…………. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 5 . Tarikh :……………. Tahun :…………. = 5.

Tarikh :…………….2 Operasi tambah yang melibatkan nombor hingga 10 Arahan : Lengkapkan.Nama :………………………. Contoh : 2 + 1 3 1.OPERASI TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 10 5. Tahun :…………. 3 + 2 3.. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 5 .…………. 4 + 5 23 Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia . 6 + 2 5. 5 + 2 4. 1 + 3 2..

Tarikh :……………. Fiza makan 3 biji ciku.………….OPERASI TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 10 5. Fadila beli 6 biji bola. Berapa batang pen yang mereka ada ? 4.. Shah beli 4 buah buku cerita. Tahun :…………. Amirul ada 2 biji gula-gula..Nama :………………………. Contoh : Masalah Ruang Kerja Farid makan 2 biji ciku. Bapanya beri kepada Amirul 2 biji lagi gula -gula.3 Penyelesaian masalah Arahan : Selesaikan. Amilia beli 1 biji bola. Idayu ada 7 batang pen. Berapa jumlah ciku yang mereka makan? Bil Masalah 2 + 3 5 Ruang kerja 1. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 5 . Berapa biji gula-gula yang Amirul ada ? 3. Hafiz ada 3 helai baju. Ali beli 2 buah buku cerita. Berapa buah buku cerita yang mereka beli ? 2. Aidil beri 5 helai baju lagi kepada Hafiz. Berapa jumlah bola yang mereka beli ? 5. Alisa ada 2 batang pen. Berapa helai baju yang Hafiz ada sekarang ? 24 Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia .

Nama :………………………..………….. Tahun :…………. Tarikh :…………….

MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS

KEMAHIRAN 6 - OPERASI TOLAK DALAM LINGKUNGAN 10 6.1 Konsep tolak

Arahan : Selesaikan.

Contoh :

8
1.

_ 2

=

6

_
2.

=

_
3.

=

_
4.

=

_

=
25

Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia

Nama :………………………..………….. Tahun :…………. Tarikh :…………….

MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS

KEMAHIRAN 6 - OPERASI TOLAK DALAM LINGKUNGAN 10 6.2 Operasi tolak yang melibatkan nombor hingga 10

Arahan : Lengkapkan .

Contoh :

3

_

2

=

1

1.

4
2.

_ _

3 2

= =

3 2

3.

7 8 9

_

=

4.

_

1

=

5.

_

=

5
26

Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia

Nama :………………………..………….. Tahun :…………. Tarikh :…………….

MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS

KEMAHIRAN 6 - OPERASI TOLAK DALAM LINGKUNGAN 10 6.2 Operasi tolak yang melibatkan nombor hingga 10

Arahan : Lengkapkan .

Contoh :

4

_

2

=

2

1.

5 6 7 8 9

_ _ _ _ _

3 2 4 7 2

= = = = =

2.

3.

4.

5.

27

Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia

2 Operasi tolak yang melibatkan nombor hingga 10 Arahan : Selesaikan. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 6 .…………. 4. 8 _ 1 3... 5 _ 2. 7 6 _ 3 5. Tarikh :…………….OPERASI TOLAK DALAM LINGKUNGAN 10 6. Tahun :…………. Contoh : 5 _ 2 3 1.Nama :………………………. 7 _ 9 _ 5 3 28 Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia .

Nama :………………………. Rozaki mempunyai 5 batang pembaris. Zaki beli 7 biji guli.. Dia telah beri 4 biji guli kepada Amin. Berapa baki guli Zaki ? 4. 3 daripadanya telah patah. Berapa batang pembaris yang masih ada? 3.OPERASI TOLAK DALAM LINGKUNGAN 10 6. 2 biji telur telah pecah. Adiknya makan 3 biji pisang. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 6 .3 Penyelesaian masalah Arahan : Selesaikan. Berapa baki yang belum dimakan? 29 Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia . Dia telah makan 3 keping roti tersebut. Dia beri pada Ragu 4 ekor . Tarikh :……………. Baba beli 9 keping roti bakar.. Contoh : Ayub ada 8 biji pisang.…………. Tahun :…………. Berapa biji pisang yang tinggal ? _ 3 5 8 1. Berapa biji telur yang tinggal ? 2. Lim dapat 8 ekor ikan keli . Berapa baki ikan keli yang Lim ada ? 5. Malik ada 3 biji telur.

Nama :………………………..1 Nilai nombor Arahan : Jumlahkan. Tarikh :……………. Contoh : 1. 5.. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 7 .50 7. Tahun :………….………….NOMBOR 11 . 30 Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia . 3. 2.

4.NOMBOR 11 . 31 Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia . MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 7 . Tahun :…………. Contoh : 12 1. 5..…………. Tarikh :…………….. 2.50 7.Nama :……………………….1 Nilai nombor Arahan : Bilang dan tulis jawapan. 3.

Nama :………………………. 29 3.. 50 32 Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia .NOMBOR 11 . 47 5. Tarikh :……………..…………. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 7 . 18 2.2 Menulis nombor 11 hingga 50 Arahan : Tulis perkataan bagi nombor berikut.50 7. 36 4. Contoh : 15 lima belas 1. Tahun :………….

.Nama :………………………. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 7 . Tarikh :…………….2 Menulis nombor 11 hingga 50 Arahan: Tulis angka bagi perkataan nombor berikut. Contoh : tiga belas dua puluh enam tiga puluh tujuh tiga puluh sembilan empat puluh empat puluh lapan 13 1..50 7. Tahun :…………. 33 Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia . 2. 4.………….NOMBOR 11 . 5. 3.

…………. 14 28 15 30 39 27 3. 41 5.3 Melengkapkan turutan nombor Arahan : Lengkapkan turutan nombor. Tahun :…………. 12 13 14 12 2. Tarikh :…………….50 7. 36 4.Nama :………………………. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 7 . 43 46 34 Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia .NOMBOR 11 .. Contoh : 11 1..

Tahun :………….…………. Tarikh :……………. 26 4. 19 28 18 17 3.3 Melengkapkan turutan nombor Arahan : Lengkapkan turutan nombor. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 7 .. 2. Contoh : 15 18 17 14 13 15 12 1. 48 35 Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia . 35 32 5.50 7.NOMBOR 11 .Nama :………………………..

Tarikh :……………. puluh sa 25 3.4 Nilai tempat puluh dan sa Arahan: Tulis nombor mengikut nilai tempat. puluh sa 40 5. Contoh : 13 1. Tahun :…………. puluh sa 49 puluh sa 36 Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia . 1 puluh 3 sa 17 2.. puluh sa 38 4.. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 7 – NOMBOR 11 HINGGA 50 14.………….Nama :……………………….

Tarikh :…………….…………. Contoh : 5 1.. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 8 . + 5 = 10 + 2.1 Operasi tambah melalui proses penyatuan Arahan : Selesaikan. = + = 37 Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia .OPERASI TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 18 8. Tahun :…………. = + 4. = + 3..Nama :……………………….

= = 17 5. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 8 . Tarikh :…………….. Contoh : 8 + 3 = 11 1.Nama :………………………. Tahun :…………. = 3.OPERASI TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 18 8. 38 Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia .. 7 8 9 = 4. + 7 8 + + + 9 + 5 = 10 13 2.………….2 Operasi tambah yang melibatkan nombor hingga 18 Arahan : Lengkapkan.

. 4 + 8 4. Tahun :…………..…………. 9 + 6 39 Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia .Nama :………………………. 8 + 9 3.OPERASI TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 18 8. Contoh : 7 + 1 5 2 1. 7 + 7 5. 6 + 5 2.2 Operasi tambah yang melibatkan nombor hingga 18 Arahan : Selesaikan. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 8 . Tarikh :…………….

Nama :……………………….3 Fakta asas tambah Arahan : Jumlahkan. 3. 5 7 6 8 8 + + + + + 6 3 9 8 9 = = = = = 2. Tahun :…………. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 8 .…………. 5.. 4.OPERASI TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 18 8. Tarikh :……………. 40 Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia .. Contoh : 8 + 4 = 12 1.

Azham ada 9 pasang kasut. Zaidi ada 4 pasang kasut. Berapa jumlah pensel semuanya ? Rahman bela 14 ekor itik. Izat beli 10 biji ciku. Contoh : Fadli ada 11 biji epal.4 Penyelesaian masalah Arahan : Selesaikan.Nama :……………………….. Sulaiman ada 2 biji epal. Berapa jumlah kasut yang mereka ada ? Shamsudin ada 3 keping biskut. Tahun :…………. 4. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 8 . Kartini ada 5 batang pensel. Berapa ekor itik yang Rahman ada sekarang? Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia 2. 3. 41 .…………. Syed beri kepadanya 4 ekor itik lagi. Berapa keping biskut yang Shamsudin ada ? Shukri beli 6 biji ciku. Bapa beri Shamsudin 12 keping biskut lagi. Berapa biji ciku yang mereka ada ? Shila ada 11 batang pensel. 5. Tarikh :……………. Berapa jumlah epal mereka ? 1 1 + 2 1 3 Ruang kerja Bil Masalah 1.OPERASI TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 18 8..

Nama :……………………….. = _ = _ = 42 Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia . == = 10 _ 3. Tarikh :…………….…………. _ _ 5 2. = 4. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 9 – OPERASI TOLAK DALAM LINGKUNGAN 18 9. Tahun :…………. Contoh: 15 1.1 Operasi tolak melalui proses pengasingan Arahan: Lengkapkan. _ = _ 5..

2 Operasi tolak dalam lingkungan 18 Arahan : Lengkapkan. _ 4.Nama :……………………….…………. Tahun :…………. _ Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia . _ 6 9 = = 9 43 5. 3. 10 12 16 17 _ _ 5 = = = 5 12 2... Tarikh :……………. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 9 – OPERASI TOLAK DALAM LINGKUNGAN 18 9. Contoh: 11 _ 5 = 6 1.

. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 9 – OPERASI TOLAK DALAM LINGKUNGAN 18 9. Tarikh :…………….………….Nama :………………………. 1. 1 _ 3 3 4. 1 _ 8 6 1 5. 1 _ 6 5 _ 1 5 2 3. Tahun :………….2 Operasi tolak dalam lingkungan 18 Arahan : Selesaikan.. Contoh: 1 8 _ 7 1 1 2. 7 4 _ 44 Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia .

Nama :………………………..………….. Tahun :…………. Tarikh :…………….

MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS

KEMAHIRAN 9 – OPERASI TOLAK DALAM LINGKUNGAN 18 9.3 Fakta asas tolak

Arahan : Lengkapkan.

Contoh :

18

_

5

=

13

1.

15 18 19 17 16

_ _

4 6 8 5 3

= = = = =
45

2.

3.

_

4.

_

5.

_

Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia

Nama :………………………..………….. Tahun :…………. Tarikh :…………….

MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS

KEMAHIRAN 9 – OPERASI TOLAK DALAM LINGKUNGAN 18 9.4 Penyelesaian Masalah Arahan : Selesaikan.

Contoh :

Masalah

Ruang Kerja

Lela ada 18 biji manggis. Adiknya telah makan 3 biji manggis. Berapa jumlah manggis yang tinggal ?

_

1 8 3 1 5

Bil

Masalah

Ruang kerja

1. Malik makan 9 ulas nangka.

Man makan 4 ulas nangka. Berapa ulas nangka yang mereka makan ?
2. Ada 8 ekor itik dalam kolam.

3 ekor itik telah keluar kolam. Berapa ekor itik yang masih ada dalam kolam ?
3. Aris beli 16 biji guli.

Dia telah memberi 8 biji kepada Syafiq. Berapa baki guli yang ada pada Aris ?
4. Ada 18 batang sudu di dapur.

Johan telah ambil 9 batang sudu. Berapa batang sudu yang masih ada ?
5. Rani ada 15 biji gelas.

4 biji gelas telah pecah. Berapa biji gelas yang tinggal ?
46

Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia

Nama :………………………..………….. Tahun :…………. Tarikh :…………….

MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS

KEMAHIRAN 10– TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 50 TANPA MENGUMPUL SEMULA 10.1 Tambah sebarang dua nombor gandaan sepuluh dengan satu digit Arahan : Lengkapkan.

Contoh:

10

+

3

=

13

1

10 20 40 30 40

+ + + + +

1 9 6 7 6

= = = = =

2

3

4

5

47

Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia

………….. Arahan : Selesaikan. 1 1. Contoh : 1 + 0 7 7 2. 4.. 1 + 0 5 2 + 0 4 3.1 Tambah sebarang dua nombor gandaan sepuluh dengan satu digit . 4 + 0 8 5. Tarikh :……………. 3 + 0 6 4 + 0 9 48 Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia .Nama :………………………. Tahun :…………. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 10– TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 50 TANPA MENGUMPUL SEMULA 10.

Nama :……………………….. Tahun :………….…………. Tarikh :……………. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 10– TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 50 TANPA MENGUMPUL SEMULA 10.1 Tambah sebarang dua nombor satu digit dengan gandaan sepuluh Arahan : Lengkapkan.. Contoh: 2 + 10 = 12 1 8 6 5 7 3 + + + + + 10 30 40 30 40 = = = = = 2 3 4 5 49 Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia .

1 Tambah sebarang dua nombor satu digit dengan gandaan sepuluh .…………. Tarikh :……………. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 10– TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 50 TANPA MENGUMPUL SEMULA 10. 6 + 3 8 5. Tahun :…………. 4. 5 + 1 3 + 2 0 0 3.Nama :………………………. 1 1... Arahan : Selesaikan. Contoh : 6 + 1 0 6 2. 0 + 4 + 4 0 7 0 50 Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia .

Tarikh :…………….dua digit dengan satu digit Arahan : Cari jumlah.………….. Tahun :…………..2 Tambah sebarang dua nombor.Nama :………………………. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 10– TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 50 TANPA MENGUMPUL SEMULA 10. Contoh: 22 1 + 4 = 26 12 23 33 42 46 + + + + + 2 1 3 5 3 = = = = = 51 2 3 4 5 Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia .

4 + 5 3 4 5 52 Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia . 4..Nama :………………………. 2 + 3 4 3. Contoh : 1 + 2 2 4 1.. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 10– TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 50 TANPA MENGUMPUL SEMULA 10. Tarikh :……………. Tahun :………….2 Tambah sebarang dua nombor dua digit dengan satu digit Arahan : Jumlahkan. 1 1 + 1 2 2. 3 + 1 6 4 + 5.………….

satu digit dengan dua digit Arahan : Cari jumlah. Tarikh :…………….………….Nama :……………………….2 Tambah sebarang dua nombor. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 10– TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 50 TANPA MENGUMPUL SEMULA 10. Contoh: 1 1 + 12 = 13 2 3 5 4 7 + + + + + 13 22 31 43 42 = = = = = 53 2 3 4 5 Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia ... Tahun :………….

Contoh : 2 + 1 1 3 2.…………. 1. 3 + 4 + 3 7 5 4 54 Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia .Nama :………………………. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 10– TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 50 TANPA MENGUMPUL SEMULA 10... 1 1 2 3 + 1 5 + 2 3. 4.2 Tambah sebarang dua nombor satu digit dengan dua digit Arahan : Jumlahkan. Tarikh :……………. Tahun :…………. 3 + 3 2 5.

Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia .Nama :………………………..…………. 14 25 15 34 24 + + + + + 14 12 23 11 25 = = = = = 55 2. Contoh: 12 + 13 = 25 1.. 3. dua digit dengan dua digit Arahan : Lengkapkan. Tarikh :……………. Tahun :…………. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 10– TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 50 TANPA MENGUMPUL SEMULA 10. 4.3 Tambah sebarang dua nombor. 5.

2 Tambah sebarang dua nombor dua digit dengan dua digit Arahan : Selesaikan.………….. Tahun :…………. 2 + 1 7 1 5. 2 1 2 5 1 + 2 4 2 + 1 3. 1.Nama :………………………. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 10– TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 50 TANPA MENGUMPUL SEMULA 10. 4. Contoh : 1 + 1 2 1 3 2.. Tarikh :……………. 3 + 1 2 6 2 + 2 3 6 56 Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia .

Berapa jumlah durian semuanya ? Bil Masalah 2 2 +1 3 3 5 Ruang kerja 1. Ramli ada 14 guli . Berapa batang pen Fahmi ada? 3. Berapa jumlah guli semuanya? 2. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 10– TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 50 TANPA MENGUMPUL SEMULA 10.…………. Ayah beri 10 batang pen. Kartini kumpul 23 ekor siput. Berapa biji kacang yang mereka makan? 57 Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia . Musa makan 22 biji kacang. Contoh : Masalah Ruang Kerja Najib ada 22 biji durian . Tarikh :…………….4 Penyelesaian Masalah Arahan : Selesaikan. Syakirin kutip 16 helai daun kering.. Fahmi beli 12 batang pen. Fizah ada 13 biji durian. Syazwan ada 11 guli. Rizwan makan 26 biji kacang. Shila kumpul 15 ekor siput.. Berapa jumlah siput yang mereka ada? 4. Berapa jumlah daun kering yang mereka kutip ? 5.Nama :………………………. Tahun :…………. Izzat kutip 33 helai daun kering.

. Contoh: 18 + 4 = 22 1 16 26 23 38 36 + + + + + 5 4 8 7 9 = = = = = 58 2 3 4 5 Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia .dua digit dengan satu digit Arahan : Lengkapkan.. Tarikh :…………….………….Nama :………………………. Tahun :…………. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 11– OPERASI TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 50 DENGAN MENGUMPUL SEMULA 11.1 Tambah sebarang dua nombor.

…………. Tahun :………….dua digit dengan satu digit Arahan : Cari jumlah.1 Tambah sebarang dua nombor. + 2 1 1 3 6 + 2 + 6 3.. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 11 – OPERASI TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 50 DENGAN MENGUMPUL SEMULA 11. 7 5 2 2.. 8 + 2 3 5. 1 Contoh : 1.Nama :………………………. Tarikh :……………. 7 6 5 + 3 + 3 9 59 Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia . 4.

Nama :………………………..………….. Tahun :…………. Tarikh :…………….

MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS

KEMAHIRAN 11– OPERASI TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 50 DENGAN MENGUMPUL SEMULA

11.1 Tambah sebarang dua nombor satu digit dengan dua digit Arahan : Lengkapkan.

Contoh:

5

+

15

=

20

1

3 5 4 8 7

+ + + + +

18 22 28 37 35

= = = = =
60

2

3

4

5

Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia

Nama :………………………..………….. Tahun :…………. Tarikh :…………….

MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS

KEMAHIRAN 11 – OPERASI TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 50 DENGAN MENGUMPUL SEMULA

11.1

Tambah sebarang dua nombor satu digit dengan dua digit

Arahan : Cari jumlah.

6
Contoh :

+ 1

5 1
2.

2
1.

4
+ 1

3
+ 2

8

7

3.

4.

7
+ 2

9
5.

7
+ 3

+ 3

6

3 9

61

Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia

Nama :………………………..………….. Tahun :…………. Tarikh :…………….

MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS

KEMAHIRAN 11– OPERASI TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 50 DENGAN MENGUMPUL SEMULA

11.2

Tambah sebarang dua nombor dua digit

Arahan : Selesaikan.

Contoh :

18

+

13

=

31

1

16 15 23 16 26

+ + + + +

16 27 19 28 19

= = = = =
62

2

3

4

5

Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia

3 1 7 6 1 + 2 9 5 + 1 3. 1 + 2 6 8 5.………….Nama :………………………. Contoh: 1 + 1 2 8 0 2. Tahun :………….. 2 + 1 7 9 2 + 1 8 8 63 Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia . 4. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 11– OPERASI TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 50 DENGAN MENGUMPUL 11. 1.. Tarikh :…………….2 Tambah sebarang dua nombor dua digit Arahan : Jumlahkan.

Berapa jumlah gula-gula yang Razak ada ? 3.3 Penyelesaian Masalah Arahan : Selesaikan. Tarikh :……………. Siva tangkap 18 ekor lagi. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 11 . Rafik jual 15 buah buku. Raju tangkap 12 ekor rama-rama .Nama :……………………….. Sara beli 16 biji bola. Razak ada 13 biji gula-gula. Berapa jumlah bola yang mereka beli ? 5. Berapa batang pen yang mereka ada ? 4. Izad beli 27 biji bola.…………..OPERASI TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 50 DENGAN MENGUMPUL 11. Berapa jumlah buku yang mereka jual ? 64 Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia . Berapa jumlah buku yang mereka ada ? 2 2 + 1 9 4 1 Ruang kerja Bil Masalah 1. Lim ada 19 buah buku. Ayu ada 27 batang pen. Anis ada 19 batang pen. Berapa jumlah rama-rama kesemuanya? 2. Contoh : Masalah Ruang Kerja Azaham ada 22 buah buku. Ibunya beri kepada Razak 19 biji lagi. Usup jual 29 buah buku . Tahun :………….

Contoh : 28 1. _ 4 2 5 6 3 = = = = = 65 24 3. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 12 – OPERASI TOLAK DALAM LINGKUNGAN 50 TANPA MENGUMPUL SEMULA 12. Tahun :…………. _ 5..…………. _ 6 = 22 18 2.Nama :………………………. _ 37 39 _ 4.. 47 _ Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia .1 Tolak sebarang dua nombor satu digit daripada nombor dua digit Arahan: Selesaikan. Tarikh :…………….

1 _ 9 3 3.. 2 _ 8 7 3 _ 4. Tarikh :……………. 4 _ 9 5 4 _ 6 3 66 Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia . MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 12 – OPERASI TOLAK DALAM LINGKUNGAN 50 TANPA MENGUMPUL SEMULA 12.………….. Contoh : 1 _ 3 2 1 2. Tahun :…………. 4 2 5. 1 1.Nama :……………………….1 Tolak sebarang dua nombor satu digit daripada nombor dua digit Arahan: Cari jumlah.

. _ 14 21 11 13 23 = = = = = 67 32 3. 35 2. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 12 – OPERASI TOLAK DALAM LINGKUNGAN 50 TANPA MENGUMPUL SEMULA 12. Tarikh :……………..2 Tolak sebarang dua nombor dua digit daripada nombor dua digit Arahan: Selesaikan. _ 45 4. _ 37 _ Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia . Contoh : 26 _ 13 = 23 1.Nama :………………………. _ 28 5. Tahun :………….………….

. 2. 5. 2 _ 7 5 _ 2 1 5 2 _ 3 1 7 3 1 4. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 12 – OPERASI TOLAK DALAM LINGKUNGAN 50 TANPA MENGUMPUL SEMULA 12. 1 2 1. Contoh : 3 _ 5 4 1 3. Tarikh :……………. Tahun :………….Nama :……………………….2 Tolak sebarang dua nombor dua digit daripada nombor dua digit Arahan: Selesaikan. 3 _ 9 7 _ 4 3 8 3 2 68 Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia .…………..

_ 40 = 69 Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia . _ 30 = 4.…………. 28 20 = 35 20 = 49 _ 10 = 2. 42 _ 5.Nama :……………………….3 Tolak sebarang dua nombor gandaan sepuluh daripada nombor dua digit Arahan: Selesaikan. 37 _ 3.. Contoh : 15 _ 10 = 5 1. Tahun :…………. Tarikh :……………. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 12 – OPERASI TOLAK DALAM LINGKUNGAN 50 TANPA MENGUMPUL SEMULA 12..

1 1 1..Nama :……………………….. Tahun :………….3 Tolak sebarang dua nombor gandaan sepuluh daripada nombor dua digit Arahan: Selesaikan. 1 _ 4 0 2. Tarikh :……………. Contoh : 2 _ 2 0 2 3. 3 _ 5 0 4 _ 9 0 3 2 70 Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia .…………. 2 4. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 12 – OPERASI TOLAK DALAM LINGKUNGAN 50 TANPA MENGUMPUL SEMULA 12. 4 _ 7 0 1 3 3 _ 9 0 5.

Masalah Kumari membeli 48 pasang sari. Berapa pasang sari yang berwarna biru? Langkah Kerja 71 Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia ..…………. 10 ulas nangka dimakan ulat. Berapa ulas nangka yang masih elok? Langkah Kerja Bil 2.Nama :………………………. Masalah Terdapat 47 batang mancis dalam kotak. Tahun :…………. 26 daripadanya berwarna merah. Berapa baki mancis yang tinggal? Langkah Kerja Bil 3. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 12 – OPERASI TOLAK DALAM LINGKUNGAN 50 TANPA MENGUMPUL SEMULA 12. Dia telah beri kepada Ah Chong 11 batang pen. 23 batang mancis telah digunakan. Berapa baki pen yang Sharifah ada? Langkah kerja _ 2 2 1 1 1 1 Bil 1. Masalah Dalam mangkuk ada 28 ulas nangka.. Contoh : Masalah Sharifah ada 22 batang pen.4 Penyelesaian masalah Arahan: Selesaikan. Tarikh :…………….

Nama :………………………. Contoh: 11 _ _ 5 = 6 1. Tahun :…………. _ Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia .…………. _ 3. Arahan : Selesaikan. _ 5... 23 26 34 42 47 5 7 9 8 4 = = = = = 72 2. _ 4. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 13– OPERASI TOLAK DALAM LINGKUNGAN 50 DENGAN MENGUMPUL SEMULA 131 Tolak sebarang nombor satu digit daripada dua digit . Tarikh :…………….

Contoh : 2 5 _ 6 1 9 2. 5. 1 _ 6 8 _ 2 3 4 3. 4. 1.1 Tolak sebarang nombor satu digit daripada nombor dua digit Arahan : Selesaikan... 3 _ 4 9 _ 4 2 6 _ 4 4 7 73 Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia . Tahun :…………. Tarikh :……………. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 13– OPERASI TOLAK DALAM LINGKUNGAN 50 DENGAN MENGUMPUL SEMULA 13.Nama :……………………….………….

_ Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia . Arahan : Selesaikan. Tarikh :……………. _ 4. 13 17 18 37 19 = = = = = 74 2. Contoh: 42 21 26 34 42 44 _ _ _ 13 = 19 1.. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 13– OPERASI TOLAK DALAM LINGKUNGAN 50 DENGAN MENGUMPUL SEMULA 13..2 Tolak sebarang dua nombor daripada nombor dua digit .…………. _ 5. Tahun :…………. 3.Nama :……………………….

4 _ 1 4 _ 4 2 7 9 1 75 Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia . 2 _ 1 8 2. 5. Tahun :…………. Tarikh :……………. 3. Contoh : 2 5 _ 1 6 9 1. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 13– OPERASI TOLAK DALAM LINGKUNGAN 50 DENGAN MENGUMPUL SEMULA 13.Nama :………………………... 3 _ 2 7 _ 3 2 5 6 1 1 4.………….2 Tolak sebarang dua nombor dua digit daripada nombor dua digit Arahan : Selesaikan.

Nama :……………………….. 10 20 30 40 50 = = = = = 76 2. 3.3 Tolak sebarang nombor satu digit daripada sebarang nombor gandaaan sepuluh.…………. _ 5. _ 4.. Arahan : Selesaikan. Tahun :…………. _ Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia . Contoh: 20 _ _ _ 3 6 5 8 7 9 = 17 1. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 13– OPERASI TOLAK DALAM LINGKUNGAN 50 DENGAN MENGUMPUL SEMULA 13. Tarikh :…………….

Nama :………………………. 0 5 5. Contoh : 1 0 _ 2 8 1. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 13– OPERASI TOLAK DALAM LINGKUNGAN 50 DENGAN MENGUMPUL SEMULA 13. Tahun :…………. 3 _ 0 7 3 _ 4..…………. 2 _ 0 8 2. Tarikh :……………. 4 _ 0 6 5 _ 0 4 77 Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia .3 Tolak sebarang nombor satu digit daripada sebarang nombor gandaan sepuluh Arahan : Selesaikan.. 3.

Tarikh :…………….. _ 78 Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia . _ 5. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 13– OPERASI TOLAK DALAM LINGKUNGAN 50 DENGAN MENGUMPUL SEMULA 13. _ 3.Nama :………………………. Tahun :………….. Contoh: 20 _ _ 13 15 27 19 31 14 = = = = = = 7 1. 20 30 30 40 50 2.………….4 Tolak sebarang nombor dua digit daripada sebarang nombor gandaan sepuluh Arahan : Selesaikan. _ 4.

MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 13– OPERASI TOLAK DALAM LINGKUNGAN 50 DENGAN MENGUMPUL SEMULA 13. 5 0 _ 0 3 8 3 3 79 Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia . 2 0 _ 3 0 _ 3. 1. Tahun :…………. Tarikh :……………. 2 7 4 _ 5.. Contoh : 3 0 _ 2 2 8 2.…………..Nama :………………………. 1 6 3 _ 1 5 0 4.4 Tolak sebarang dua nombor dua digit daripada sebarang nombor gandaan sepuluh Arahan : Selesaikan.

Tahun :…………. Zaki jual 39 ekor lembunya. 26 buah daripadanya telah dijual.. Masalah Contoh: Ruang kerja Saya ada 30 biji gula-gula. Siva beli 40 buah buku.5 Penyelesaian masalah Arahan : Selesaikan. Saya beri 12 biji gula-gula kepada adik. Dalam kelas Anggerik ada 40 orang murid. Berapa biji gula-gula yang saya ada? _ 3 0 1 2 1 8 1.…………. Berapa biji kacang yang tinggal? 80 Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia . Berapakah bilangan murid perempuan? 2. Berapa baki lembu yang tinggal? 3. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 13– OPERASI TOLAK DALAM LINGKUNGAN 50 DENGAN MENGUMPUL SEMULA 13. 25 orang daripadanya murid lelaki.. Zaki ada 50 ekor lembu. Tarikh :……………. Berapa baki buah buku yang tinggal? 4. Rahman beli 43 biji kacang.Nama :………………………. Dia makan 36 biji daripadanya.

Tahun :…………. 2. Contoh : 53 1.………….. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 14 – NOMBOR 51 HINGGA 99 14. 5.Nama :……………………….1 Nilai nombor Arahan: Bilang dan tulis nombor. Tarikh :……………. 4. 81 Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia .. 3.

51 52 53 54 55 2.2 Menulis nombor 51 hingga 99 Arahan: Salin semula nombor berikut. 56 57 58 59 60 3. Tahun :…………. 1. 71 72 73 74 75 82 Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia . MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 14 – NOMBOR 51 HINGGA 99 14..…………. 61 62 63 64 65 4.Nama :………………………. 66 67 68 69 70 5. Tarikh :……………..

86 87 88 89 90 9.………….2 Menulis nombor 51 hingga 99 Arahan: Salin semula nombor berikut. 76 77 78 79 80 7. 6. Tarikh :……………... 81 82 83 84 85 8.Nama :………………………. 96 97 98 99 83 Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia . MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 14 – NOMBOR 51 HINGGA 99 14. 91 92 93 94 95 10. Tahun :………….

5.2 Menulis nombor 51 hingga 99 Arahan: Suaikan nombor dengan perkataan.. Tarikh :…………….…………. enam puluh lapan 84 Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia . Tahun :…………. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 14 – NOMBOR 51 HINGGA 99 14..Nama :………………………. 55 68 lima puluh lima puluh lima 2. Contoh 50 tujuh puluh enam 1. 76 84 96 lapan puluh empat sembilan puluh 4. 3.

1. 60 72 85 93 99 85 2..2 Menulis nombor 51 hingga 99 Arahan: Tulis perkataan bagi nombor berikut. 5. Tarikh :…………….. 3. Contoh : 56 lima puluh enam. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 14 – NOMBOR 51 HINGGA 99 14. Tahun :………….…………. Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia . 4.Nama :……………………….

3.2 Menulis nombor 51 hingga 99 Arahan: Tulis angka bagi perkataan nombor berikut. Contoh : tiga belas dua puluh enam tiga puluh tujuh tiga puluh sembilan empat puluh empat puluh lapan 13 1.…………. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 14 – NOMBOR 51 HINGGA 99 14.. 86 Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia . 5.Nama :……………………….. Tarikh :……………. 4. Tahun :…………. 2.

…………. 92 94 87 Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia . Tahun :…………. Contoh : 51 52 53 54 1. 56 68 76 86 87 66 3. 55 2.Nama :………………………. 73 4. Tarikh :……………. 5.3 Melengkapkan turutan nombor Arahan: Tulis nombor turutan menaik. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 14 – NOMBOR 51 HINGGA 99 14...

Tahun :………….3 Melengkapkan turutan nombor Arahan: Tulis nombor turutan menurun. Contoh : 58 57 56 55 1.Nama :……………………….. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 14 – NOMBOR 51 HINGGA 99 14. 94 88 Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia . 58 62 76 89 88 64 3.. 5.…………. 79 4. Tarikh :……………. 59 2.

…………. puluh sa 89 5. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 14 – NOMBOR 51 HINGGA 99 14. puluh sa 80 4..Nama :………………………. puluh sa 95 puluh sa 89 Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia . Tarikh :……………. puluh sa 66 3. 9 puluh 0 sa 53 2.4 Nilai tempat puluh dan sa Arahan: Tulis nombor mengikut nilai tempat.. Contoh : 90 1. Tahun :………….

Arahan : Selesaikan. 3.………….Nama :……………………….1 Tambah sebarang dua nombor gandaan sepuluh. Contoh: 30 + 40 = 70 1... Tahun :…………. 90 Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia . Tarikh :……………. 4. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 15 – OPERASI TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 100 TANPA MENGUMPUL SEMULA 15. 20 40 20 30 50 + + + + + 30 30 50 30 40 = = = = = 2. 5.

Contoh : 3 5 0 0 0 3.…………. 6 + 3 0 0 91 Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia .. Tahun :………….1 Tambah sebarang dua nombor gandaan sepuluh Arahan : Selesaikan . 2 + 2 0 0 5 + 2 0 0 4 + 2 0 0 4. Tarikh :…………….. 2. + 2 1.Nama :………………………. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 15 – OPERASI TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 100 TANPA MENGUMPUL SEMULA 15. 3 + 5 0 0 5.

4. Contoh: 52 76 65 54 83 92 + + + + + + 6 3 2 5 1 4 = = = = = = 58 1. Tarikh :…………….dua digit dengan satu digit Arahan : Selesaikan. 3. Tahun :………….Nama :……………………….………….. 2. 92 Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia . MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 15 – OPERASI TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 100 TANPA MENGUMPUL SEMULA 15..2 Tambah sebarang dua nombor. 5.

Nama :………………………. Tahun :………….. 5 5 1. 3 2 + + 5 4 8 5. 4 2 9 3. Tarikh :…………….………….2 Tambah sebarang dua nombor dua digit dengan satu digit Arahan : Selesaikan. + 7 4.. Contoh: 5 + 5 3 8 6 2. 2 5 + 1 7 + 93 Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia . MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 15 – OPERASI TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 100 TANPA MENGUMPUL SEMULA 15.

.2 Tambah sebarang dua nombor. 3. Tarikh :……………. satu digit dengan dua digit Arahan : Selesaikan .…………. Contoh: 3 1 4 3 5 7 + + + + + + 52 51 63 72 83 92 = = = = = = 55 1. 2.Nama :……………………….. 4. Tahun :…………. 5. 94 Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia . MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 15 – OPERASI TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 100 TANPA MENGUMPUL SEMULA 15.

. Contoh: 5 + 5 2 7 2 2.…………. + 6 2 + 7 2 6 5. Tahun :………….2 Tambah sebarang dua nombor. satu digit dengan dua digit Arahan : Selesaikan. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 15 – OPERASI TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 100 TANPA MENGUMPUL SEMULA 15.. + 4 4 + 9 3 95 Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia . 5 1 1.Nama :………………………. Tarikh :……………. 3 4. + 5 3 5 3.

MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 15 – OPERASI TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 100 TANPA MENGUMPUL SEMULA 15. 3. Contoh: 26 21 34 47 53 62 + + + + + + 32 42 23 22 35 25 = = = = = = 58 1. 2. 96 Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia .………….. 5. Tahun :………….3 Tambah sebarang dua nombor dua digit Arahan : Selesaikan..Nama :………………………. 4. Tarikh :…………….

1 + 4 4 2 3.Nama :………………………. 2 + 5 4 4 4 + 4 6 3 97 Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia . 2 2 5. Tahun :…………. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 15 – OPERASI TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 100 TANPA MENGUMPUL SEMULA 15.. Contoh: 4 + 2 1 3 5 5 2..…………. 1.3 Tambah sebarang dua nombor dua digit Arahan : Selesaikan. Tarikh :……………. 3 + 3 1 5 3 + 2 4.

Contoh : Masalah Ruang Kerja Mina ada 35 biji jambu..…………. Uda mengumpul 55 keping setem. Berapa jumlah guli yang Liza ada? 4.Nama :………………………. Berapa jumlah jambu yang mereka ada ? 3 5 + 2 1 5 6 Ruang kerja Bil Masalah 1. Steven ada 21 biji jambu.. Tarikh :……………. Berapa keping setem yang ada pada Uda? 3. Nani menggunakan 45 biji telur untuk membuat kek lapis dan 53 biji untuk membuat kuih bahulu. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 15 – OPERASI TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 100 TANPA MENGUMPUL SEMULA 15. Liza dapat 61 biji guli. Dia beli 34 ekor anak ayam lagi. Emak memberi Uda 30 keping setem lagi. Pak Atan menjual 37 helai baju pada hari Isnin dan 44 helai baju pada hari Selasa. Berapa helai baju Pak Atan jual? 5.4 Penyelesaian Masalah Arahan : Selesaikan. Nani beri Liza 32 biji guli lagi. Tahun :…………. Sobri ada 42 ekor anak ayam. Berapa ekor anak ayam yang Sobri ada? 2. Berapa biji telur yang telah digunakan oleh Nani? 98 Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia .

Nama :………………………..…………. Tahun :…………. 5. 53 43 64 78 87 + + + + + 9 7 8 6 5 = = = = = 99 2. 4. 3. Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia . Contoh: 47 + 8 = 55 1.1 Tambah sebarang dua nombor dua digit dengan satu digit Arahan : Selesaikan.. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 16 – OPERASI TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 100 DENGAN MENGUMPUL SEMULA 16. Tarikh :…………….

7 + 7 7 4. 8 + 6 8 + 8 9 9 100 Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia .1 Tambah sebarang dua nombor. dua digit dengan satu digit Arahan : Selesaikan. Tarikh :……………. 5 + 3 7 6 + 9 4 3. 5.. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 16 – OPERASI TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 100 DENGAN MENGUMPUL SEMULA 16.Nama :……………………….…………. Tahun :…………. Contoh: 4 + 5 5 6 1 2.. 1.

Nama :……………………….1 Tambah sebarang dua nombor. 4. satu digit dengan dua digit Arahan : Selesaikan. 1 3 5 6 8 + + + + + 59 68 77 86 88 = = = = = 101 2.. 5. Tarikh :…………….. Contoh: 47 + 8 = 55 1. Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia . Tahun :…………. 3. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 16 – OPERASI TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 100 DENGAN MENGUMPUL SEMULA 16.………….

1. 6 + 7 6 4.. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 16 – OPERASI TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 100 DENGAN MENGUMPUL 16.Nama :………………………. Contoh: 2 + 4 5 9 1 2. 4 + 5 7 + 6 8 2 3..1 Tambah sebarang dua nombor satu digit dengan dua digit Arahan : Selesaikan.…………. Tarikh :……………. Tahun :…………. 8 + 8 6 102 Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia . 9 + 8 7 5.

Nama :……………………….………….2 Tambah sebarang dua nombor dua digit Arahan : Selesaikan. Tarikh :……………. Tahun :…………. 4. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 16 – OPERASI TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 100 DENGAN MENGUMPUL SEMULA 16. Contoh: 37 + 26 = 63 1.. 5. 53 49 76 58 26 + + + + + 38 37 25 38 49 = = = = = 103 2. 3. Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia ..

2 Tambah sebarang dua nombor dua digit Arahan : Selesaikan. 9 7 4. Tahun :………….. 6 + 2 4 5 4 + 4 4 9 104 Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia . MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 16 – OPERASI TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 100 DENGAN MENGUMPUL SEMULA 16. 5 + 1 5 7 2.Nama :………………………. 1. 3 + 3 4 + 2 3 8 5.…………. Contoh: 2 + 2 5 5 9 4 3.. Tarikh :…………….

Nama :………………………. Contoh : Masalah Ruang Kerja Haris ada 33 biji duku. Berapa jumlah duku yang mereka ada ? 3 3 + 2 8 5 1 Bil Masalah Ruang kerja 1. Tahun :…………. Berapa jumlah tebu yang mereka kumpul? 2.. Berapa jumlah kambing yang dibela oleh Pak Mat? 4.. Lina ada 28 biji duku. Berapa jumlah buku yang telah mereka susun? 105 Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia . Adam susun 17 buah buku. Puan Lee hanya menjual 19 biji donat. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 16 – OPERASI TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 100 DENGAN MENGUMPUL SEMULA 16. Dalam kandang Pak Mat ada 75 ekor kambing betina dan 26 ekor kambing jantan. Adiknya pula petik 47 biji timun. Tony susun 83 buah buku cerita.3 Penyelesaian Masalah Arahan : Selesaikan. Puan Tan menjual 65 biji donat. Tarikh :……………. Berapa jumlah donat yang mereka jual? 5.…………. Bapanya kumpul 38 batang tebu.Berapa jumlah timun yang mereka telah petik? 3. Maya bantu ibunya petik 54 biji timun. Rina kumpul 45 batang tebu .

Contoh : 57 _ 5 = 52 1. _ 97 _ Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia . _ 89 5..1 Tolak sebarang dua nombor. Tahun :…………. 58 2. satu digit daripada nombor dua digit Arahan: Selesaikan. Tarikh :…………….. _ 4 = 3 = 5 = 6 = 2 = 106 65 3.Nama :………………………. _ 76 4. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 17– OPERASI TOLAK DALAM LINGKUNGAN 100 TANPA MENGUMPUL SEMULA 17.………….

5 _ 9 5 2. satu digit daripada nombor dua digit Arahan: Selesaikan. 8 _ 8 4 5. 7 _ 5 3 107 Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia .Nama :………………………. 1.………….1 Tolak sebarang dua nombor. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 17 – OPERASI TOLAK DALAM LINGKUNGAN 100 TANPA MENGUMPUL SEMULA 17. Tarikh :……………... 7 _ 6 7 _ 7 4. Tahun :…………. 5 6 Contoh : _ 4 5 2 5 3 3.

_ = 108 Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia .. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 17 – OPERASI TOLAK DALAM LINGKUNGAN 100 TANPA MENGUMPUL SEMULA 17. 57 68 75 88 97 34 23 42 66 75 = 2. Tahun :…………. dua digit daripada nombor dua digit Arahan: Selesaikan. Tarikh :…………….Nama :………………………. _ = 4. _ = 3.. _ = 5.………….2 Tolak sebarang dua nombor. Contoh : 57 _ _ 42 = 15 1.

5 3 _ 6 6 109 Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia .2 Tolak sebarang dua nombor ..Nama :………………………. Tahun :…………. 7 7 _ 8 4 _ 4 7 9 9 5.…………. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 17 – OPERASI TOLAK DALAM LINGKUNGAN 100 TANPA MENGUMPUL SEMULA 17. 2 4 4 2 2. Contoh : 6 6 _ 1. 3 5 3. 5 6 _ 6 8 _ 2 1 4. Tarikh :…………….. dua digit daripada nombor dua digit Arahan: Selesaikan.

83 _ 60 = 5. Tahun :…………. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 17 – OPERASI TOLAK DALAM LINGKUNGAN 100 TANPA MENGUMPUL SEMULA 17. Contoh : 54 _ 40 = 14 1..3 Tolak sebarang dua nombor. 50 = 4. 59 _ 30 = 2.………….Nama :……………………….. 77 _ 40 = 68 _ 3. gandaan sepuluh daripada nombor dua digit Arahan: Selesaikan. 95 _ 70 = 110 Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia . Tarikh :…………….

6 0 _ 6 7 4 0 5. 1.3 Tolak sebarang dua nombor . 4. 8 8 _ 9 6 _ 5 0 7 0 111 Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia .Nama :……………………….………….. gandaan sepuluh daripada nombor dua digit Arahan: Selesaikan.. Tarikh :……………. Tahun :…………. 5 8 _ 7 5 _ 3 0 2. Contoh : 6 6 _ 2 0 4 6 3. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 17 – OPERASI TOLAK DALAM LINGKUNGAN 100 TANPA MENGUMPUL SEMULA 17.

Berapa batang pensel yang ada dalam kotak? 4.…………. Dalam raga ada 50 ekor ikan. 62 daripada burung itu terlepas. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 17 – OPERASI TOLAK DALAM LINGKUNGAN 100 TANPA MENGUMPUL SEMULA 17. Berapa ekor lagi burung yang tinggal ? 112 Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia . Siti ada 68 biji manik. Ramli ambil 5 batang pensel.. Tarikh :……………. 1.. 25 ekor ikan telah dimakan kucing. Berapa baki ikan yang ada? 3.Nama :………………………. Siti beri 26 biji manik kepada Lela Berapa biji manik yang tinggal ? 2. Ada 98 batang pensel dalam kotak.4 Penyelesaian masalah Arahan: Selesaikan. Bapa memelihara 87 ekor burung dalam sangkar. Tahun :………….

_ 5. _ 4 = 48 53 65 76 81 93 _ 8 = 7 = 9 = 5 = 6 = 113 2.Nama :………………………. Tahun :………….…………. _ 3. satu digit daripada nombor dua digit Arahan: Selesaikan.. _ Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia .. _ 4. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 18– OPERASI TOLAK DALAM LINGKUNGAN 100 DENGAN MENGUMPUL SEMULA 18. Tarikh :…………….1 Tolak sebarang dua nombor. Contoh : 52 1.

Contoh : 3 5 _ 1. 8 3. 6 5.………….. satu digit daripada nombor dua digit Arahan: Lengkapkan.1 Tolak sebarang dua nombor. 9 4 _ 8 6 _ 5 9 114 Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia .. Tarikh :……………. Tahun :…………. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 18– OPERASI TOLAK DALAM LINGKUNGAN 100 DENGAN MENGUMPUL SEMULA 18.Nama :………………………. _ 6 5 7 7 4 _ 4. 4 3 _ 9 2 6 2.

MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 18 – OPERASI TOLAK DALAM LINGKUNGAN 100 DENGAN MENGUMPUL SEMULA 18. _ 5. Tahun :………….. _ 36 19 28 63 56 = = = = = 115 65 76 81 92 _ 3. Contoh : 62 1. _ 25 = 37 53 2. _ 4. _ Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia .2 Tolak sebarang dua nombor. Tarikh :……………. dua digit daripada nombor dua digit Arahan: Selesaikan.…………..Nama :……………………….

_ 3 7 4. 1. 5 3 _ 1 8 2. Contoh : 5 5 _ 1 9 3 6 3.2 Tolak sebarang dua nombor. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 18 – OPERASI TOLAK DALAM LINGKUNGAN 100 DENGAN MENGUMPUL SEMULA 18. Tarikh :…………….…………. dua digit daripada nombor dua digit Arahan: Selesaikan. 1.. _ 4 9 6 5 5. Tahun :…………. 7 4 1.Nama :……………………….. 9 2 _ 8 6 _ 6 6 5 8 116 Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia .

MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 18 – OPERASI TOLAK DALAM LINGKUNGAN 100 DENGAN MENGUMPUL SEMULA 18.3 Tolak sebarang dua nombor. 50 _ 3 = 2. satu digit daripada nombor gandaan sepuluh Arahan: Selesaikan. Tahun :…………. 60 _ 4 = 70 _ 3. 80 _ 8 = 5.. Contoh : _ 30 5 25 1. 7 = 4. Tarikh :…………….…………. 90 _ 9 = 117 Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia ..Nama :……………………….

5 0 3. 1. _ 8 _ 6 _ 3 4. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 18 – OPRERASI TOLAK DALAM LINGKUNGAN 100 DENGAN MENGUMPUL SEMULA 18.Nama :……………………….. Tarikh :……………. Contoh : 4 0 _ 9 3 1 1.3 Tolak sebarang dua nombor. satu digit daripada nombor gandaan sepuluh Arahan: Selesaikan. 1. 7 0 5. 9 0 _ 5 _ 4 118 Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia . Tahun :…………. 6 0 2.. 1. 8 0 1.…………. 1.

_ = = = = 119 80 4. Tarikh :…………….4 Tolak sebarang dua nombor. dua digit daripada nombor gandaan sepuluh Arahan: Selesaikan. _ 50 3. _ 70 5. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 18 – OPERASI TOLAK DALAM LINGKUNGAN 100 DENGAN MENGUMPUL SEMULA 18. Contoh : 40 1. _ 90 _ Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia . _ 25 32 29 53 17 48 = 15 = 60 2. Tahun :………….Nama :………………………...………….

. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 18 – OPERASI TOLAK DALAM LINGKUNGAN 100 DENGAN MENGUMPUL SEMULA 18. 4. 1 4 9 0 _ 7 3 5 5 120 Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia . Tahun :…………. Contoh : 4 0 _ 1. satu digit daripada nombor gandaan sepuluh.…………. 7 0 _ 8 0 _ 5. 1 1 2 9 2.Nama :………………………. 5 0 _ 6 0 _ 2 8 3 6 3.4 Tolak sebarang dua nombor. Tarikh :…………….. Arahan: Selesaikan.

Masalah Dalam kolam ada 73 ekor katak. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 18 – OPERASI TOLAK DALAM LINGKUNGAN 100 DENGAN MENGUMPUL SEMULA 18. Tahun :…………. Masalah Atas meja ada 95 biji gelas. Masalah Murid Tahun 1 Seroja seramai 38 orang murid. Berapa biji gelas yang elok? Langkah Kerja Bil 4.………….. Berapa ramai murid perempuan? Langkah Kerja 121 Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia . Dia beri 19 kampit baja kepada Musa.. Berapa ekor katak yang tinggal? Langkah Kerja Bil 2. 28 ekor telah dimakan ular. Masalah Baba ada 86 kampit baja.5 Penyelesaian masalah Arahan: Selesaikan. 19 orang daripadanya murid lelaki. Tarikh :……………. 47 biji gelas telah pecah .Nama :………………………. Bil 1. Berapa baki baja Baba? Langkah Kerja Bil 3.

+ + + = + 4. + = + 5.. Contoh : 2 + 1.Nama :……………………….1 Konsep darab Arahan: Lengkapkan. Tarikh :……………. + = + + + = 122 Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia .. Tahun :…………. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 19 – OPERASI DARAB 19.…………. 2 + 2 = 6 + 2. + + = + 3.

…………. Tahun :…………. X = X 4..Nama :………………………. Contoh : 2 1. = 28 X 9 = 123 Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia . Tarikh :……………. 6 = 3 3.1 Konsep darab Arahan: Lengkapkan. X 3 = 6 X 2.. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 19 – OPERASI DARAB 19.

Tahun :…………. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 19 – OPERASI DARAB 19..…………. Tarikh :…………….Nama :………………………. Contoh : 3 X 2 = 6 X = X = X = X = 124 Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia .2 Ayat matematik operasi darab Arahan: Lengkapkan..

Tahun :…………. = 3 5.. = 5 4..Nama :………………………. 3 Fakta asas darab Arahan : Selesaikan. Tarikh :……………. X X X X X 6 8 5 9 7 = 2 3. = 6 = 125 Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia . MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 19– OPERASI DARAB 19. Contoh : 3 1.…………. X 6 = 18 4 2.

Tahun :…………. Dalam setiap bakul ada 6 biji epal. Tarikh :…………….4 Penyelesaian Masalah Arahan : Selesaikan. Berapa biji epal yang Lina ada? 4..…………. 1. Sebuah kereta boleh membawa 5 orang. Ada berapa orang dalam 2 buah kereta? 2. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 19– OPERASI DARAB 19. Berapa jumlah topi bagi 8 orang murid? 126 Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia . Berapa ekor itik ada dalam 4 reban? 3. Dalam satu reban ada 8 ekor itik.Nama :……………………….. Lina bawa 7 buah bakul . Setiap orang murid ada 2 topi.

÷ 2 = 3 18 ÷ = 127 Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia . Tahun :…………..………….. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 20– OPERASI BAHAGI 20. Contoh : 6 1. Tarikh :…………….1 Ayat matematik operasi bahagi Arahan : Lengkapkan.Nama :……………………….

.Nama :………………………. 30 ÷ = 3. Tarikh :…………….…………. Tahun :………….. 36 ÷ = 128 Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia . MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 20 – OPERASI BAHAGI 2.

÷ ÷ 4 = = 5.Nama :……………………….. Tarikh :…………….…………. Contoh : 6 1. ÷ = 2 12 2. ÷ = 129 Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia . Tahun :…………..1 Konsep bahagi Arahan : Lengkapkan. ÷ ÷ 2 = 3 = 6 3. 15 4. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 20– OPERASI BAHAGI 20.

Tahun :…………. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 20– OPERASI BAHAGI 20. ÷ 3 = 2 8 2. 36 5. 45 130 Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia ..Nama :………………………. 6 1. 28 4. Tarikh :……………..3 Fakta asas bahagi Arahan : Selesaikan.…………. ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ 2 3 7 4 5 = = = = = 18 3.

Raju ada 25 biji limau. Berapa biji limau setiap orang kawannya dapat? 3.………….. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 20– OPERASI BAHAGI 20. Sebanyak 24 kampit beras telah dibahagikan kepada 8 keluarga miskin. Dia beri sama banyak limau itu kepada 5 orang kawannya. Berapa helai baju setiap orang dapat? 2. 32 batang pensel telah diagihkan kepada 4 kumpulan murid. Dia agihkan baju itu sama banyak kepada 4 orang adiknya . 1. Musa ada 12 helai baju .4 Penyelesaian Masalah Arahan : Selesaikan.Nama :………………………. Tarikh :……………. Tahun :…………. Berapa kampit beras setiap keluarga miskin dapat? 131 Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia . Berapa batang pensel setiap kumpulan dapat? 4..

.………….1 Mengenal mata wang Malaysia hingga RM10 Arahan: Padankan duit syiling dengan nilainya. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 21 – WANG 21.. 5 sen 2. 50 sen 132 Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia . 20 sen 3.Nama :………………………. Tahun :…………. Contoh : 10 sen 1. Tarikh :…………….

Tarikh :…………….…………. Tahun :………….. 50 sen 80 sen 30 sen 3. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 21 – WANG 21.Nama :………………………. 3 sen 25sen 10 sen 133 Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia . Contoh : 5 sen 20 sen 30 sen 1. 45 sen 15 sen 5 sen 2.2 Menentukan nilai mata wang Malaysia Arahan: Warnakan nilai yang betul..

4. RM 7 RM 8 RM 1 RM 10 RM 3 RM 5 134 tiga ringgit sepuluh ringgit lima ringgit tujuh ringgit lapan ringgit Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia 2..2 Menentukan nilai mata wang Malaysia Arahan: Padankan. Tarikh :……………. Contoh : satu ringgit 1. Tahun :…………. 5. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 21 – WANG 21.. 3. .Nama :……………………….………….

3. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN Tarikh :……………. Contoh : 1..Nama :………………………. √ 2. 21 – WANG 21.. Tahun :………….2 Menentukan nilai mata wang Malaysia Arahan:Tandakan (√) pada nilai syiling yang betul.…………. 135 Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia .

Contoh : RM 5.00 2.00 RM 2..00 136 Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia . Tahun :…………. Tarikh :…………….00 RM 1.…………..2 Menentukan nilai mata wang Malaysia Arahan: Warnakan nilai wang yang betul.00 RM 1.00 RM 2.Nama :………………………. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 21 – WANG 21. RM 5. RM 5.00 1.00 RM 10.00 RM 1.

. 4. 3.Nama :………………………. √ 1. Tarikh :……………. Tahun :………….…………. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 21 – WANG 21..2 Menentukan nilai mata wang Malaysia Arahan: Tandakan (√ ) pada nilai wang yang betul. 137 Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia . 2.

2..3 Menukar duit syiling dan wang kertas Arahan: Tandakan (√ ) pada nilai wang yang betul..Nama :……………………….…………. Contoh : 1. Tahun :…………. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 21 – WANG 21. Tarikh :……………. 138 Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia .

Contoh : 1.3 Menukar duit syiling dan wang kertas Arahan: Tandakan ( / ) pada nilai wang yang sama. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 21 – WANG 21. Tarikh :…………….Nama :………………………. 2.. 3..…………. Tahun :…………. 139 Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia .

…………. 10 sen 10 sen 2. Tahun :…………. 20 sen 30 sen 55 sen 140 Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia . Barang dibeli Contoh Jumlah dibayar 30 sen 20 sen 1. 15 sen 25 sen 3.Nama :……………………….4 Tambah dan tolak melibatkan wang dalam situasi harian Arahan: Kira dan tulis jumlah wang yang perlu dibayar.. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 21 – WANG 21. Tarikh :……………..

10 sen 60 sen 20 sen 3.…………..4 Tambah dan tolak melibatkan wang dalam situasi harian Arahan: Kira dan tulis bakinya. Tarikh :……………. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 21 – WANG 21. Wang di tangan Contoh: Barang dibeli Baki 90 sen 20 sen 1. Tahun :…………. 10 sen RM 2 50 sen RM 1 141 Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia ..Nama :………………………. 50 sen 20 sen 80 sen 30 sen 2.

Nama :………………………..………….. Tahun :…………. Tarikh :…………….

MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS

KEMAHIRAN 22 - MASA DAN WAKTU
22.1 Bahagian-bahagian dalam sehari

Arahan : Tandakan ( √ ) pada jawapan yang betul.

Contoh :

1.

malam siang

siang malam

2.

3.

siang malam

malam siang
142

Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia

Nama :………………………..………….. Tahun :…………. Tarikh :…………….

MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS

KEMAHIRAN 22 - MASA DAN WAKTU
22.2 Waktu dalam unit jam

Arahan : Warnakan jawapan yang betul.

Contoh

pukul 2.00

pukul 1.00 pukul 3.00

1.

pukul 3.00

pukul 10.00 pukul 8.00

2.

pukul 5.00

pukul 8.00 pukul 12.00

3.

pukul 6.00

pukul 10.00 pukul 11.00

4.

pukul 6.00

pukul 4.00 pukul 7.00
143

Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia

Nama :………………………..………….. Tahun :…………. Tarikh :…………….

MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS

KEMAHIRAN 22 - MASA DAN WAKTU
22.2 Waktu dalam jam.

Arahan: Lukiskan jarum jam bagi waktu berikut.

Contoh :

pukul 1.00

pukul 4.00

pukul 3.00

pukul 11.00

pukul 9.00
144

Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia

45 3.Nama :……………………….45 pukul 3.30 pukul 5.3 Waktu dalam pecahan.. pukul 4. Arahan: Tandakan (√) pada waktu yang betul.45 145 Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia . pukul 9.45 √ 1. Tarikh :…………….…………. Contoh : pukul 1.WAKTU DALAM PECAHAN JAM 22. pukul 10.15 pukul 9.15 pukul 3.50 pukul 11. Tahun :…………. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 22 .30 pukul 3.30 pukul 5.15 pukul 2..05 2.

Ini tahun _________________ 146 Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia .MASA DAN WAKTU 22. Tarikh :…………….4 Masa dalam setahun Arahan: Jawab soalan berpandukan kalendar di bawah. Oktober 2011 Ahad 3 10 17 24 31 Isnin 4 11 18 25 Selasa 5 12 19 26 Rabu 6 13 20 27 Khamis 7 14 21 28 Jumaat 1 8 15 22 29 Sabtu 2 9 16 23 30 1. Selepas hari Khamis ialah hari __________________ 5. Ada berapa bilangan hari dalam bulan ini? _________________________________________________________________ 3. Ada berapa bilangan hari Sabtu dalam bulan ini? ___________________________________________________________________________ 4.. Tahun :………….…………..Nama :………………………. Ini bulan apa? ————————————————————————————-———— 2. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 22 .

00 pagi dan sampai di Kuantan pukul 2.Nama :………………………. Bapa pergi kerja pada pukul 7. Berapa lama masa yang diambil? ___________________________________________________________ 2. Kamal tiba di Jeli selepas berbasikal selama 5 jam. Berapa lama perjalanan bas itu? ____________________________________________________________ 4. Dia pulang semula ke rumahnya pada hari Selasa. Amin ke kampung neneknya pada hari Khamis.MASA DAN WAKTU 22.40 pagi.………….00 pagi. Tahun :…………. Dia sampai ke tempat kerja pukul 7. Bas bertolak dari Kota Bharu pada pukul 10. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 22 . Jika dia mula kayuhan pada pukul 7..00 pagi. pada pukul berapa dia tiba di Jeli? __________________________________________ 147 Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia . 1. Tarikh :…………….5 Penyelesaian masalah Arahan: Selesaikan.00 petang. Berapa hari Amin berada di sana? ____________________________________________________________ 3..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful