BAHAGIAN PENDIDIKAN KHAS KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

LEMBARAN KERJA MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS

BAHAGIAN PENDIDIKAN KHAS KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA 2012

Kata Aluan Pengarah Bahagian Pendidikan Khas

Dengan rasa syukur saya merakamkan syabas dan tahniah kepada Unit Pemulihan Khas, Bahagian Pendidikan Khas kerana buat julung kalinya berjaya menerbitkan Lembaran Kerja Matematik , Program Pemulihan Khas ini. Program Pemulihan Khas disediakan bagi membantu murid-murid di sekolah rendah yang menghadapi masalah khusus dalam menguasai kemahiran asas membaca, menulis dan mengira (3M). Program ini diharapkan dapat membantu guru Pemulihan Khas yang komited, sabar dan berdaya maju bagi meningkatkan pencapaian murid pemulihan dalam pembelajaran. Selaku agen pelaksana, guru Pemulihan Khas perlu menggunakan strategi-strategi tertentu bagi membolehkan murid-murid menguasai kemahiran-kemahiran yang telah dirancang mengikut tahap kebolehan dan keupayaan mereka. Justeru itu, bagi membolehkan murid cepat menguasai kemahiran yang diajar, kaedah dan aktiviti mengajar amat penting dan perlu dipelbagaikan agar

pengajaran guru dapat menarik minat murid untuk menguasai kemahiran dengan lebih berkesan. Lembaran Kerja ini dihasilkan sebagai panduan dan cadangan kepada aktiviti pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah. Adalah diharapkan Lembaran Kerja ini akan mampu membantu guru, khususnya guru-guru pemulihan khas mengendalikan pengajaran dan pembelajaran secara lebih berkesan, selaras dan terarah. Di samping itu, saya juga berharap agar buku ini bukan sahaja dapat membantu guru-guru malah turut berguna kepada masyarakat umum khususnya ibu bapa.

saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan syabas kepada panel yang terlibat atas kejayaan menerbitkan lembaran kerja ini. Oleh itu.Saya yakin bahawa dalam usaha menerbitkan lembaran kerja ini memerlukan komitmen. BONG MUK SHIN i . Semoga segala usaha dan pengorbanan kita bagi mencapai hasrat melonjakkan kecemerlangan sistem pendidikan negara yang merupakan salah satu agenda nasional yang perlu dikongsi dan dijayakan oleh semua pihak diberkati Tuhan. kesungguhan dan kesabaran yang amat tinggi.

PENDAHULUAN Kementerian Pelajaran Malaysia sentiasa berusaha untuk mengatasi masalah tidak menguasai kemahiran asas membaca. Kementerian Pelajaran Malaysia telah mengambil inisiatif menerbitkan Lembaran Kerja Matematik Pemulihan Khas untuk kegunaan di program pemulihan khas di seluruh negara. Lembaran Kerja Matematik Pemulihan Khas ini adalah amat penting bagi menguji kefahaman murid dalam setiap kemahiran yang dipelajari. Usaha murni ini diharapkan dapat merealisasikan matlamat negara ke arah melonjakkan kecemerlangan sistem pendidikan negara. Pelbagai usaha dilaksanakan bagi menjayakan program ini. menulis dan mengira ( 3M) dalam kalangan murid-murid sekolah rendah melalui Program Pemulihan Khas. menguji tahap penguasaan. dan merancang aktiviti pengayaan lebih berkesan dan berfokus kepada setiap murid. ii . Bahagian Pendidikan Khas. iaitu melalui kursus dan bengkel kepada guru-guru serta penyediaan bahan bantu mengajar. disamping dapat membantu guru dalam memantapkan pengajaran dan pembelajaran .membantu guru dalam penyediaan bahan.

3 Lebih atau kurang 3 NOMBOR 1 HINGGA 9 3.2.1.29 iii .18 5 OPERASI TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 10 5.3.3 Konsep tolak Operasi tolak yang melibatkan nombor hingga 10 Penyelesaian masalah 25 .3.2 5.1 Banyak atau sedikit 2.BIL 1 PRA NOMBOR 1.1 KANDUNGAN MUKASURAT 1 .2 Turutan menurun 3.3 4 NOMBOR SIFAR ' 0 ' DAN SEPULUH '10' 4.7 2 KONSEP ANGKA 2.3 Nombor di antara turutan 8 .1 Angka 3.2 Nilai Nombor 1 hingga 9 Menulis nombor 1 hingga 9 3.1.4 Mengelaskan bahan konkrit dan semi konkrit 1.1.24 6 OPERASI TOLAK DALAM LINGKUNGAN 10 6.1 6.1 5.1.2 Saiz 1.1.3.1 Warna 1.4 Jenis 5 .1 Menyatakan kuantiti melalui perbandingan 2.1 4.1 3.3 Konsep tambah Operasi tambah yang melibatkan nombor hingga 10 Penyelesaian masalah 19 .2 Menamakan dan menentukan nilai 0 dan 10 Menulis angka 0 dan 10 15 .1.2 Perkataan Melengkapkan turutan nombor 3.3 Bentuk 1.1 Turutan menaik 3.2.2 6.2 Sama banyak atau tidak sama banyak 2.14 3.1.

3 Penyelesaian masalah 58 .3 Fakta asas tolak 9.BIL 7 NOMBOR 11 HINGGA 50 7.2. 10.2 Perkataan Melengkapkan turutan nombor Menentukan nilai tempat puluh dan sa 37 .36 7.1 Operasi tolak melalui proses pengasingan 9.57 11 OPERASI TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 50 DENGAN MENGUMPUL SEMULA 11.64 12 OPERASI TOLAK DALAM LINGKUNGAN 50 TANPA MENGUMPUL SEMULA 12.2 12.41 OPERASI TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 18 8. satu digit dengan dua digit.4 Penyelesaian masalah OPERASI TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 50 TANPA MENGUMPUL SEMULA 10.2 Tambah sebarang dua nombor.2 Operasi tolak dalam lingkungan 18 9.3 7.1 7.4 8 7.3 Fakta asas tambah 8.71 iv .4 Penyelesaian Masalah 9 42 .3 Tambah sebarang dua nombor dua digit 10.1 Operasi tambah melalui proses penyatuan 8.1 Tambah sebarang dua nombor dua digit dengan satu digit 11.3 12.2 Operasi tambah yang melibatkan nombor hingga 18 8.1 Tambah sebarang dua nombor.4 Penyelesaian masalah OPERASI TOLAK DALAM LINGKUNGAN 18 9.4 Tolak sebarang nombor satu digit daripada nombor dua digit Tolak sebarang nombor dua digit daripada nombor dua digit Tolak sebarang nombor gandaan sepuluh daripada nombor dua digit Penyelesaian masalah 65 .2 Tambah sebarang dua nombor dua digit 11.1 12.1 Angka 7. 10.2 Nilai Nombor Menulis Nombor 11 hingga 50 KANDUNGAN MUKASURAT 30 . satu digit dengan gandaan 10 .46 10 47 .2.

3 13.4 18.1 13.112 18 OPERASI TOLAK DALAM LINGKUNGAN 100 DENGAN MENGUMPUL SEMULA 18.3 Penyelesaian masalah 99 .2 18. DENGAN MENGUMPUL SEMULA 16.5 Tolak sebarang nombor satu digit daripada dua digit Tolak sebarang dua nombor dua digit daripada nombor dua digit Tolak sebarang nombor satu digit daripada nombor gandaan sepuluh Tolak sebarang nombor dua digit daripada nombor gandaan sepuluh Penyelesaian masalah MUKASURAT 72 .3 17.4 Nilai nombor Menulis nombor 51 hingga 99 Melengkapkan turutan nombor Menentukan nilai tempat puluh dan sa 81 .1 18.3 14.4 13.2 17.2 Tambah sebarang dua nombor dua digit 16.5 Tolak sebarang nombor satu digit daripada nombor dua digit Tolak sebarang nombor dua digit daripada nombor dua digit Tolak sebarang nombor satu digit daripada nombor gandaan sepuluh Tolak sebarang nombor dua digit daripada nombor gandaan sepuluh Penyelesaian masalah v 113 .1 17.3 18.105 17 OPERASI TOLAK DALAM LINGKUNGAN 100 TANPA MENGUMPUL SEMULA 17.89 15 TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 100.1 Tambah sebarang dua nombor satu digit dengan dua digit 16. TANPA MENGUMPUL SEMULA 15.3 15.4 Tambah sebarang dua nombor gandaan sepuluh Tambah sebarang dua nombor dua digit Tambah sebarang dua nombor dua digit Penyelesaian masalah 90 .98 16 OPERASI TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 100.BIL 13 KANDUNGAN OPERASI TOLAK DALAM LINGKUNGAN 50 SECARA MENGUMPUL SEMULA 13.2 14.4 Tolak sebarang nombor satu digit daripada nombor dua digit Tolak sebarang nombor dua digit daripada nombor dua digit Tolak sebarang nombor gandaan sepuluh daripada nombor dua digit Penyelesaian masalah 106 .121 .1 15 2 15.2 13.1 14.80 14 NOMBOR 51 HINGGA 99 14.

126 127 .131 Konsep bahagi Ayat matematik operasi bahagi Fakta asas bahagi Penyelesaian masalah 132 .5 Bahagian-bahagian dalam sehari Nyatakan waktu dalam unit jam Waktu dalam pecahan jam Masa dalam setahun Penyelesaian masalah 142 .1 22.3 20.1 21.1 20.3 Fakta asas darab 19.3 22.2 21.2 22.BIL 19 OPERASI DARAB 19.2 20.4 Mengenal mata wang Malaysia hingga RM10 Menentukan nilai mata wang Malaysia Menukar duit syiling dan wang kertas Tambah dan tolak melibatkan wang dalam situasi harian 22 MASA DAN WAKTU 22.147 vi .2 Ayat matematik operasi darab 19.4 22.1 Konsep darab 19. 4 Penyelesaian masalah 20 OPERASI BAHAGI HINGGA 45 ÷ 5 20.141 WANG 21.3 21.4 21 KANDUNGAN MUKASURAT 122 .

.

. biru kuning 1 Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia .…………. Contoh : hitam 1.PRA NOMBOR 1. 4. 2.1 1. Tarikh :……………. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 1. merah hijau 3. Tahun :………….1..1 Mengelaskan bahan konkrit dan semi konkrit Warna Arahan : Warnakan gambar berikut.Nama :……………………….

5. 2. Tahun :………….2 Mengelaskan bahan konkrit dan semi konkrit Saiz Arahan : Bulatkan pada objek yang sama saiz. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 1.. 2 Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia ..…………. Tarikh :……………. 3.1 1. Contoh : 1. 4.1.PRA NOMBOR 1.Nama :……………………….

…………..1. 3. Tarikh :……………. 3 Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia .PRA NOMBOR 1. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 1.3 Mengelaskan bahan konkrit dan semi konkrit Bentuk Arahan : Suaikan objek dengan bentuk yang sama. Contoh : 1. Tahun :…………. 4..Nama :……………………….1 1. 2.

4 Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia . Tahun :………….………….4 Mengelaskan bahan konkrit dan semi konkrit Jenis Arahan : Warnakan objek yang sama jenis.Nama :………………………. 1 1. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 1.. 2. 3.1. 5. 4.. Contoh : 1.PRA NOMBOR 1. Tarikh :…………….

. 2. Tarikh :……………. 5. 4.. 5 Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia .Nama :………………………. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 2 – KONSEP NOMBOR 2.………….1 Menyatakan kuantiti melalui perbandingan 2. Tahun :………….1 Banyak atau sedikit Arahan : Tandakan (√) pada bilangan yang banyak. Contoh : 1. 3.1.

5..2 Menyatakan kuantiti melalui perbandingan Sama banyak atau tidak sama banyak Bulatkan bilangan objek yang sama banyak.…………. Arahan : Contoh : 1. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 2 – KONSEP NOMBOR 2.. 3.1.1 2. Tahun :…………. Tarikh :……………. 2. 4.Nama :………………………. 6 Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia .

1 2. 4.3 Menyatakan kuantiti melalui perbandingan Lebih atau kurang Arahan : Tandakan (√) pada bilangan objek yang kurang. Tahun :………….Nama :………………………. 5. Tarikh :……………. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 2 – KONSEP NOMBOR 2.…………. 7 Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia . 2.. Contoh : 1.1. 3..

1 Nilai nombor 1 hingga 9 Arahan : Suaikan nombor dengan bilangan benda.NOMBOR 1 HINGGA 9 3.. 4 2. 3 4. Contoh : 1 1.Nama :………………………. 8 5.. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 3 . Tahun :…………. Tarikh :…………….…………. 5 8 Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia . 7 3.

7 9 4.. Contoh : 2 1. 6 3.2 Mengenal angka 1 hingga 9 Mengenal nombor dalam bentuk perkataan Arahan : Padankan angka dengan perkataan. Tahun :………….…………..MENGENAL NOMBOR 3. 5 9 Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia . MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 3 . empat tujuh dua lima enam sembilan 4 2.Nama :………………………. Tarikh :……………. 5.

4..2 Menulis nombor 1 hingga 9 Arahan: Tulis perkataan bagi nombor berikut. 3.Nama :………………………. Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia . enam 4 2 7 9 8 10 2. Tarikh :……………. Tahun :…………. Contoh : 6 1. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 3 . 5.………….MENGENAL NOMBOR 3..

1 lima tiga sembilan tujuh empat 11 2. 5. 4.…………. 3. Tarikh :…………….2 Menulis nombor 1 hingga 9 Arahan: Tulis angka bagi nombor perkataan berikut.Nama :……………………….. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 3 .. Tahun :…………. Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia .MENGENAL NOMBOR 3. Contoh : satu 1.

. 2. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 3 . 5 7 4.MENGENAL NOMBOR 3.. Tahun :…………. 6 9 12 Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia . Tarikh :…………….1 Melengkapkan turutan nombor Turutan menaik Arahan : Isikan tempat kosong dengan turutan menaik. 5 6 3.Nama :……………………….3 3. Contoh : 1 3 2 3 5 4 1.3.………….

Nama :………………………. Tahun :………….2 Melengkapkan turutan nombor Turutan menurun Arahan : Isikan tempat kosong dengan turutan menurun. 7 6 8 9 8 5 2. Contoh : 5 4 3 5 2 1 3 1.3 3.…………. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 3 . 4. 5. 6 4 13 Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia .MENGENAL NOMBOR 3.3... 4 6 5 3. Tarikh :…………….

5 3. 2.. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 3 . Tahun :…………. 8 9 14 7 Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia . 6 6 5.…………. Contoh : 2 1 3 4 3 1.MENGENAL NOMBOR 3.Nama :……………………….3 Melengkapkan turutan nombor Nombor di antara Arahan : Isikan tempat kosong dengan nombor yang betul..3 3. 7 4 4. Tarikh :…………….3.

Tahun :………….NOMBOR SIFAR ‘0’ DAN SEPULUH ‘10’ 4. 2.Nama :……………………….………….. 15 Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia . 4. 3. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 4 . Contoh : 1. Tarikh :…………….1 Menamakan dan menentukan nilai ’0’ Arahan : Tandakan (√ ) pada petak yang menunjukkan sifar..

Nama :……………………….2 Menulis angka ’0’ Arahan : Tulis semula .. Tarikh :……………..NOMBOR SIFAR ‘0’ DAN SEPULUH ‘10’ 4. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 4 . 0 0 0000 0 0000 16 Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia . Tahun :………….………….

2.Nama :……………………….NOMBOR SIFAR ‘0’ DAN SEPULUH ‘10’ 4. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 4 . 17 Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia .. Tahun :…………. 3. Arahan : Tandakan ( Contoh : 1. Tarikh :……………. 4.………….1 Menamakan dan menentukan nilai ’10’ ) pada petak yang menunjukkan bilangan 10..

Tahun :…………. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 4 . Tarikh :……………..Nama :……………………….NOMBOR SIFAR ‘0’ DAN SEPULUH ‘10’ 4. I0 I0 I0 I0 I0 I0 18 Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia ..2 Menulis angka ’10’ Arahan : Tulis semula .………….

2.………….. 3..OPERASI TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 10 5. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 5 . 5. 4. Contoh : 1. Tahun :…………. 19 Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia .Nama :……………………….1 Konsep tambah Arahan : Bilang semua objek dan lukis semula . Tarikh :…………….

+ + 2 = 3 = 2..OPERASI TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 10 5.Nama :………………………. Contoh : I 1. Tahun :…………. + 3. Tarikh :…………….………….. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 5 . = + 5.2 Operasi tambah yang melibatkan nombor hingga 10 Arahan : Lengkapkan. = + 4. = + = 20 Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia .

Tahun :…………. Contoh : I + 2 = 3 1.2 Operasi tambah yang melibatkan nombor hingga 10 Arahan : Lengkapkan.. 2 6 + + 3 5. Tarikh :……………. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 5 .Nama :………………………. I 2 + + + 3 = 2. = 5 8 7 3.………….OPERASI TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 10 5. = 21 Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia .. 4 = = 4.

2 Operasi tambah yang melibatkan nombor hingga 10 Arahan : Jumlahkan. = 4.. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 5 . = 5. Contoh : 4 + 2 = 6 1.Nama :………………………. Tahun :………….…………..OPERASI TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 10 5. 3 I 3 5 2 + + + + + 2 4 3 2 7 = 2. = 3. = 22 Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia . Tarikh :…………….

OPERASI TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 10 5. 1 + 3 2. 4 + 5 23 Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia .. 3 + 2 3.2 Operasi tambah yang melibatkan nombor hingga 10 Arahan : Lengkapkan. Tahun :…………..Nama :……………………….…………. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 5 . 5 + 2 4. Tarikh :……………. 6 + 2 5. Contoh : 2 + 1 3 1.

Alisa ada 2 batang pen. Ali beli 2 buah buku cerita. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 5 . Berapa biji gula-gula yang Amirul ada ? 3. Aidil beri 5 helai baju lagi kepada Hafiz. Fiza makan 3 biji ciku. Contoh : Masalah Ruang Kerja Farid makan 2 biji ciku. Fadila beli 6 biji bola. Tarikh :……………. Amilia beli 1 biji bola. Berapa batang pen yang mereka ada ? 4. Berapa jumlah bola yang mereka beli ? 5. Amirul ada 2 biji gula-gula. Berapa helai baju yang Hafiz ada sekarang ? 24 Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia .3 Penyelesaian masalah Arahan : Selesaikan. Berapa jumlah ciku yang mereka makan? Bil Masalah 2 + 3 5 Ruang kerja 1.. Idayu ada 7 batang pen.. Bapanya beri kepada Amirul 2 biji lagi gula -gula. Berapa buah buku cerita yang mereka beli ? 2. Tahun :…………. Hafiz ada 3 helai baju.………….OPERASI TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 10 5. Shah beli 4 buah buku cerita.Nama :……………………….

Nama :………………………..………….. Tahun :…………. Tarikh :…………….

MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS

KEMAHIRAN 6 - OPERASI TOLAK DALAM LINGKUNGAN 10 6.1 Konsep tolak

Arahan : Selesaikan.

Contoh :

8
1.

_ 2

=

6

_
2.

=

_
3.

=

_
4.

=

_

=
25

Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia

Nama :………………………..………….. Tahun :…………. Tarikh :…………….

MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS

KEMAHIRAN 6 - OPERASI TOLAK DALAM LINGKUNGAN 10 6.2 Operasi tolak yang melibatkan nombor hingga 10

Arahan : Lengkapkan .

Contoh :

3

_

2

=

1

1.

4
2.

_ _

3 2

= =

3 2

3.

7 8 9

_

=

4.

_

1

=

5.

_

=

5
26

Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia

Nama :………………………..………….. Tahun :…………. Tarikh :…………….

MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS

KEMAHIRAN 6 - OPERASI TOLAK DALAM LINGKUNGAN 10 6.2 Operasi tolak yang melibatkan nombor hingga 10

Arahan : Lengkapkan .

Contoh :

4

_

2

=

2

1.

5 6 7 8 9

_ _ _ _ _

3 2 4 7 2

= = = = =

2.

3.

4.

5.

27

Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia

5 _ 2. Contoh : 5 _ 2 3 1.…………... Tarikh :……………. Tahun :…………. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 6 . 8 _ 1 3.Nama :………………………. 7 _ 9 _ 5 3 28 Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia . 4. 7 6 _ 3 5.OPERASI TOLAK DALAM LINGKUNGAN 10 6.2 Operasi tolak yang melibatkan nombor hingga 10 Arahan : Selesaikan.

Tarikh :……………. Dia telah beri 4 biji guli kepada Amin.3 Penyelesaian masalah Arahan : Selesaikan. Contoh : Ayub ada 8 biji pisang. Adiknya makan 3 biji pisang. Berapa batang pembaris yang masih ada? 3..OPERASI TOLAK DALAM LINGKUNGAN 10 6. 2 biji telur telah pecah. Tahun :………….. Malik ada 3 biji telur.…………. Berapa baki guli Zaki ? 4. 3 daripadanya telah patah. Berapa baki ikan keli yang Lim ada ? 5. Dia telah makan 3 keping roti tersebut. Lim dapat 8 ekor ikan keli .Nama :………………………. Dia beri pada Ragu 4 ekor . Berapa biji pisang yang tinggal ? _ 3 5 8 1. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 6 . Berapa biji telur yang tinggal ? 2. Zaki beli 7 biji guli. Berapa baki yang belum dimakan? 29 Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia . Baba beli 9 keping roti bakar. Rozaki mempunyai 5 batang pembaris.

………….. 3. Tahun :…………. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 7 . Tarikh :…………….50 7. 30 Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia . Contoh : 1. 5.NOMBOR 11 . 2.1 Nilai nombor Arahan : Jumlahkan..Nama :……………………….

4. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 7 . 31 Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia . Contoh : 12 1.50 7. 5.………….. 2.NOMBOR 11 . Tahun :…………..Nama :………………………. 3. Tarikh :…………….1 Nilai nombor Arahan : Bilang dan tulis jawapan.

2 Menulis nombor 11 hingga 50 Arahan : Tulis perkataan bagi nombor berikut.. 18 2. 47 5. 29 3.. Tahun :………….Nama :………………………. 36 4. Tarikh :…………….50 7.…………. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 7 . Contoh : 15 lima belas 1. 50 32 Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia .NOMBOR 11 .

. 5.…………. Contoh : tiga belas dua puluh enam tiga puluh tujuh tiga puluh sembilan empat puluh empat puluh lapan 13 1.Nama :………………………. 33 Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia .NOMBOR 11 . MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 7 . 2. 4..50 7. 3. Tarikh :……………. Tahun :………….2 Menulis nombor 11 hingga 50 Arahan: Tulis angka bagi perkataan nombor berikut.

. 14 28 15 30 39 27 3.…………. 41 5.50 7.Nama :………………………. 43 46 34 Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia . Tahun :…………. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 7 . Contoh : 11 1.NOMBOR 11 . 36 4. 12 13 14 12 2. Tarikh :……………..3 Melengkapkan turutan nombor Arahan : Lengkapkan turutan nombor.

48 35 Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia .3 Melengkapkan turutan nombor Arahan : Lengkapkan turutan nombor. 19 28 18 17 3. Contoh : 15 18 17 14 13 15 12 1.50 7.Nama :………………………. 2. 26 4. Tarikh :……………. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 7 . 35 32 5..NOMBOR 11 .. Tahun :………….………….

MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 7 – NOMBOR 11 HINGGA 50 14. Contoh : 13 1. 1 puluh 3 sa 17 2. puluh sa 38 4.…………. puluh sa 49 puluh sa 36 Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia . puluh sa 40 5.4 Nilai tempat puluh dan sa Arahan: Tulis nombor mengikut nilai tempat.. Tahun :………….Nama :………………………. Tarikh :…………….. puluh sa 25 3.

..Nama :………………………. + 5 = 10 + 2. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 8 . = + 3. Tahun :…………. = + 4.OPERASI TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 18 8. Contoh : 5 1.1 Operasi tambah melalui proses penyatuan Arahan : Selesaikan. Tarikh :…………….…………. = + = 37 Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia .

MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 8 . Tarikh :……………. 38 Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia .2 Operasi tambah yang melibatkan nombor hingga 18 Arahan : Lengkapkan. = 3.OPERASI TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 18 8. 7 8 9 = 4.. Contoh : 8 + 3 = 11 1. + 7 8 + + + 9 + 5 = 10 13 2.…………. Tahun :…………..Nama :………………………. = = 17 5.

…………. 4 + 8 4. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 8 . Contoh : 7 + 1 5 2 1. 6 + 5 2. Tahun :…………. Tarikh :……………..OPERASI TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 18 8..Nama :………………………. 7 + 7 5.2 Operasi tambah yang melibatkan nombor hingga 18 Arahan : Selesaikan. 8 + 9 3. 9 + 6 39 Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia .

3 Fakta asas tambah Arahan : Jumlahkan. 5 7 6 8 8 + + + + + 6 3 9 8 9 = = = = = 2.Nama :………………………. 4. 40 Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia .. Contoh : 8 + 4 = 12 1. Tahun :………….. 3. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 8 . Tarikh :…………….…………. 5.OPERASI TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 18 8.

Zaidi ada 4 pasang kasut. Azham ada 9 pasang kasut. Tahun :………….…………. Berapa ekor itik yang Rahman ada sekarang? Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia 2. Syed beri kepadanya 4 ekor itik lagi.4 Penyelesaian masalah Arahan : Selesaikan. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 8 .. 3. Kartini ada 5 batang pensel. Tarikh :……………. Berapa jumlah epal mereka ? 1 1 + 2 1 3 Ruang kerja Bil Masalah 1. Berapa jumlah pensel semuanya ? Rahman bela 14 ekor itik. Berapa biji ciku yang mereka ada ? Shila ada 11 batang pensel.. Contoh : Fadli ada 11 biji epal. Izat beli 10 biji ciku.Nama :………………………. Sulaiman ada 2 biji epal. Berapa keping biskut yang Shamsudin ada ? Shukri beli 6 biji ciku. 41 .OPERASI TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 18 8. Berapa jumlah kasut yang mereka ada ? Shamsudin ada 3 keping biskut. 4. 5. Bapa beri Shamsudin 12 keping biskut lagi.

.…………. = _ = _ = 42 Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia . Contoh: 15 1. == = 10 _ 3. Tahun :…………. = 4. Tarikh :…………….. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 9 – OPERASI TOLAK DALAM LINGKUNGAN 18 9.Nama :……………………….1 Operasi tolak melalui proses pengasingan Arahan: Lengkapkan. _ = _ 5. _ _ 5 2.

Contoh: 11 _ 5 = 6 1. _ Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia .. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 9 – OPERASI TOLAK DALAM LINGKUNGAN 18 9. 3.2 Operasi tolak dalam lingkungan 18 Arahan : Lengkapkan. Tahun :…………. _ 4.………….. Tarikh :…………….Nama :………………………. 10 12 16 17 _ _ 5 = = = 5 12 2. _ 6 9 = = 9 43 5.

Contoh: 1 8 _ 7 1 1 2.…………. 1 _ 8 6 1 5. 7 4 _ 44 Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia . 1. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 9 – OPERASI TOLAK DALAM LINGKUNGAN 18 9. Tahun :…………. Tarikh :……………. 1 _ 3 3 4. 1 _ 6 5 _ 1 5 2 3...2 Operasi tolak dalam lingkungan 18 Arahan : Selesaikan.Nama :……………………….

Nama :………………………..………….. Tahun :…………. Tarikh :…………….

MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS

KEMAHIRAN 9 – OPERASI TOLAK DALAM LINGKUNGAN 18 9.3 Fakta asas tolak

Arahan : Lengkapkan.

Contoh :

18

_

5

=

13

1.

15 18 19 17 16

_ _

4 6 8 5 3

= = = = =
45

2.

3.

_

4.

_

5.

_

Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia

Nama :………………………..………….. Tahun :…………. Tarikh :…………….

MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS

KEMAHIRAN 9 – OPERASI TOLAK DALAM LINGKUNGAN 18 9.4 Penyelesaian Masalah Arahan : Selesaikan.

Contoh :

Masalah

Ruang Kerja

Lela ada 18 biji manggis. Adiknya telah makan 3 biji manggis. Berapa jumlah manggis yang tinggal ?

_

1 8 3 1 5

Bil

Masalah

Ruang kerja

1. Malik makan 9 ulas nangka.

Man makan 4 ulas nangka. Berapa ulas nangka yang mereka makan ?
2. Ada 8 ekor itik dalam kolam.

3 ekor itik telah keluar kolam. Berapa ekor itik yang masih ada dalam kolam ?
3. Aris beli 16 biji guli.

Dia telah memberi 8 biji kepada Syafiq. Berapa baki guli yang ada pada Aris ?
4. Ada 18 batang sudu di dapur.

Johan telah ambil 9 batang sudu. Berapa batang sudu yang masih ada ?
5. Rani ada 15 biji gelas.

4 biji gelas telah pecah. Berapa biji gelas yang tinggal ?
46

Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia

Nama :………………………..………….. Tahun :…………. Tarikh :…………….

MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS

KEMAHIRAN 10– TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 50 TANPA MENGUMPUL SEMULA 10.1 Tambah sebarang dua nombor gandaan sepuluh dengan satu digit Arahan : Lengkapkan.

Contoh:

10

+

3

=

13

1

10 20 40 30 40

+ + + + +

1 9 6 7 6

= = = = =

2

3

4

5

47

Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia

. 4.1 Tambah sebarang dua nombor gandaan sepuluh dengan satu digit . Arahan : Selesaikan. Tarikh :……………. Tahun :…………. 3 + 0 6 4 + 0 9 48 Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia . Contoh : 1 + 0 7 7 2. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 10– TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 50 TANPA MENGUMPUL SEMULA 10. 1 1. 4 + 0 8 5. 1 + 0 5 2 + 0 4 3.Nama :………………………..………….

. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 10– TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 50 TANPA MENGUMPUL SEMULA 10. Contoh: 2 + 10 = 12 1 8 6 5 7 3 + + + + + 10 30 40 30 40 = = = = = 2 3 4 5 49 Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia .1 Tambah sebarang dua nombor satu digit dengan gandaan sepuluh Arahan : Lengkapkan.Nama :……………………….. Tahun :…………. Tarikh :…………….………….

Tahun :………….…………. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 10– TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 50 TANPA MENGUMPUL SEMULA 10. 4.. 0 + 4 + 4 0 7 0 50 Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia . 1 1. Contoh : 6 + 1 0 6 2.. 6 + 3 8 5. Tarikh :…………….Nama :……………………….1 Tambah sebarang dua nombor satu digit dengan gandaan sepuluh . 5 + 1 3 + 2 0 0 3. Arahan : Selesaikan.

dua digit dengan satu digit Arahan : Cari jumlah.…………. Contoh: 22 1 + 4 = 26 12 23 33 42 46 + + + + + 2 1 3 5 3 = = = = = 51 2 3 4 5 Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia .2 Tambah sebarang dua nombor. Tahun :…………. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 10– TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 50 TANPA MENGUMPUL SEMULA 10..Nama :………………………. Tarikh :……………..

1 1 + 1 2 2. 4. Tahun :………….Nama :………………………. Contoh : 1 + 2 2 4 1. 4 + 5 3 4 5 52 Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia .. 2 + 3 4 3. 3 + 1 6 4 + 5.………….2 Tambah sebarang dua nombor dua digit dengan satu digit Arahan : Jumlahkan. Tarikh :……………. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 10– TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 50 TANPA MENGUMPUL SEMULA 10..

…………. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 10– TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 50 TANPA MENGUMPUL SEMULA 10.2 Tambah sebarang dua nombor. Contoh: 1 1 + 12 = 13 2 3 5 4 7 + + + + + 13 22 31 43 42 = = = = = 53 2 3 4 5 Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia ..satu digit dengan dua digit Arahan : Cari jumlah..Nama :………………………. Tarikh :……………. Tahun :………….

. 4. 3 + 4 + 3 7 5 4 54 Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia .. 3 + 3 2 5.Nama :………………………. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 10– TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 50 TANPA MENGUMPUL SEMULA 10.2 Tambah sebarang dua nombor satu digit dengan dua digit Arahan : Jumlahkan. 1. Tarikh :……………. Contoh : 2 + 1 1 3 2. 1 1 2 3 + 1 5 + 2 3. Tahun :………….………….

Contoh: 12 + 13 = 25 1. 3. 4. 14 25 15 34 24 + + + + + 14 12 23 11 25 = = = = = 55 2. Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia . Tahun :………….………….Nama :………………………. dua digit dengan dua digit Arahan : Lengkapkan.3 Tambah sebarang dua nombor.. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 10– TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 50 TANPA MENGUMPUL SEMULA 10. 5. Tarikh :……………..

..………….Nama :………………………. 1. Contoh : 1 + 1 2 1 3 2. 2 + 1 7 1 5. 3 + 1 2 6 2 + 2 3 6 56 Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia . Tahun :…………. Tarikh :……………. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 10– TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 50 TANPA MENGUMPUL SEMULA 10.2 Tambah sebarang dua nombor dua digit dengan dua digit Arahan : Selesaikan. 4. 2 1 2 5 1 + 2 4 2 + 1 3.

Syakirin kutip 16 helai daun kering. Syazwan ada 11 guli. Berapa batang pen Fahmi ada? 3. Shila kumpul 15 ekor siput. Berapa jumlah siput yang mereka ada? 4..4 Penyelesaian Masalah Arahan : Selesaikan.…………. Tarikh :……………..Nama :………………………. Musa makan 22 biji kacang. Izzat kutip 33 helai daun kering. Rizwan makan 26 biji kacang. Fahmi beli 12 batang pen. Contoh : Masalah Ruang Kerja Najib ada 22 biji durian . Ramli ada 14 guli . MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 10– TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 50 TANPA MENGUMPUL SEMULA 10. Fizah ada 13 biji durian. Ayah beri 10 batang pen. Berapa jumlah durian semuanya ? Bil Masalah 2 2 +1 3 3 5 Ruang kerja 1. Berapa biji kacang yang mereka makan? 57 Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia . Berapa jumlah daun kering yang mereka kutip ? 5. Kartini kumpul 23 ekor siput. Tahun :…………. Berapa jumlah guli semuanya? 2.

Nama :……………………….1 Tambah sebarang dua nombor.. Tarikh :……………..dua digit dengan satu digit Arahan : Lengkapkan. Contoh: 18 + 4 = 22 1 16 26 23 38 36 + + + + + 5 4 8 7 9 = = = = = 58 2 3 4 5 Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia . Tahun :………….…………. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 11– OPERASI TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 50 DENGAN MENGUMPUL SEMULA 11.

4. + 2 1 1 3 6 + 2 + 6 3.dua digit dengan satu digit Arahan : Cari jumlah.…………..Nama :……………………….. 1 Contoh : 1. 8 + 2 3 5. Tahun :…………. 7 6 5 + 3 + 3 9 59 Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia . 7 5 2 2. Tarikh :……………. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 11 – OPERASI TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 50 DENGAN MENGUMPUL SEMULA 11.1 Tambah sebarang dua nombor.

Nama :………………………..………….. Tahun :…………. Tarikh :…………….

MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS

KEMAHIRAN 11– OPERASI TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 50 DENGAN MENGUMPUL SEMULA

11.1 Tambah sebarang dua nombor satu digit dengan dua digit Arahan : Lengkapkan.

Contoh:

5

+

15

=

20

1

3 5 4 8 7

+ + + + +

18 22 28 37 35

= = = = =
60

2

3

4

5

Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia

Nama :………………………..………….. Tahun :…………. Tarikh :…………….

MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS

KEMAHIRAN 11 – OPERASI TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 50 DENGAN MENGUMPUL SEMULA

11.1

Tambah sebarang dua nombor satu digit dengan dua digit

Arahan : Cari jumlah.

6
Contoh :

+ 1

5 1
2.

2
1.

4
+ 1

3
+ 2

8

7

3.

4.

7
+ 2

9
5.

7
+ 3

+ 3

6

3 9

61

Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia

Nama :………………………..………….. Tahun :…………. Tarikh :…………….

MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS

KEMAHIRAN 11– OPERASI TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 50 DENGAN MENGUMPUL SEMULA

11.2

Tambah sebarang dua nombor dua digit

Arahan : Selesaikan.

Contoh :

18

+

13

=

31

1

16 15 23 16 26

+ + + + +

16 27 19 28 19

= = = = =
62

2

3

4

5

Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia

1. 3 1 7 6 1 + 2 9 5 + 1 3. Tahun :…………. Contoh: 1 + 1 2 8 0 2. 2 + 1 7 9 2 + 1 8 8 63 Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia . 1 + 2 6 8 5.Nama :………………………...…………. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 11– OPERASI TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 50 DENGAN MENGUMPUL 11.2 Tambah sebarang dua nombor dua digit Arahan : Jumlahkan. 4. Tarikh :…………….

Ayu ada 27 batang pen. Berapa jumlah bola yang mereka beli ? 5. Usup jual 29 buah buku . Izad beli 27 biji bola. Razak ada 13 biji gula-gula. Rafik jual 15 buah buku. Berapa jumlah buku yang mereka jual ? 64 Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia . Anis ada 19 batang pen.…………. Berapa jumlah buku yang mereka ada ? 2 2 + 1 9 4 1 Ruang kerja Bil Masalah 1. Berapa jumlah rama-rama kesemuanya? 2. Lim ada 19 buah buku. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 11 . Berapa batang pen yang mereka ada ? 4.OPERASI TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 50 DENGAN MENGUMPUL 11.3 Penyelesaian Masalah Arahan : Selesaikan. Raju tangkap 12 ekor rama-rama . Sara beli 16 biji bola. Contoh : Masalah Ruang Kerja Azaham ada 22 buah buku.. Siva tangkap 18 ekor lagi.. Ibunya beri kepada Razak 19 biji lagi. Tarikh :…………….Nama :………………………. Berapa jumlah gula-gula yang Razak ada ? 3. Tahun :………….

MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 12 – OPERASI TOLAK DALAM LINGKUNGAN 50 TANPA MENGUMPUL SEMULA 12.. _ 4 2 5 6 3 = = = = = 65 24 3. Tahun :…………. Tarikh :……………. Contoh : 28 1.1 Tolak sebarang dua nombor satu digit daripada nombor dua digit Arahan: Selesaikan.…………. _ 6 = 22 18 2.Nama :……………………….. _ 5. 47 _ Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia . _ 37 39 _ 4.

…………. 1 _ 9 3 3. 1 1..1 Tolak sebarang dua nombor satu digit daripada nombor dua digit Arahan: Cari jumlah. Tahun :…………. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 12 – OPERASI TOLAK DALAM LINGKUNGAN 50 TANPA MENGUMPUL SEMULA 12.. Contoh : 1 _ 3 2 1 2. 4 2 5.Nama :………………………. 4 _ 9 5 4 _ 6 3 66 Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia . 2 _ 8 7 3 _ 4. Tarikh :…………….

Tahun :…………. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 12 – OPERASI TOLAK DALAM LINGKUNGAN 50 TANPA MENGUMPUL SEMULA 12. _ 14 21 11 13 23 = = = = = 67 32 3. Contoh : 26 _ 13 = 23 1. Tarikh :……………. _ 37 _ Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia .. _ 45 4. 35 2..2 Tolak sebarang dua nombor dua digit daripada nombor dua digit Arahan: Selesaikan. _ 28 5.………….Nama :……………………….

2. Tarikh :……………. 1 2 1. 3 _ 9 7 _ 4 3 8 3 2 68 Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia . Tahun :………….………….2 Tolak sebarang dua nombor dua digit daripada nombor dua digit Arahan: Selesaikan. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 12 – OPERASI TOLAK DALAM LINGKUNGAN 50 TANPA MENGUMPUL SEMULA 12. 5. Contoh : 3 _ 5 4 1 3.Nama :……………………….. 2 _ 7 5 _ 2 1 5 2 _ 3 1 7 3 1 4..

3 Tolak sebarang dua nombor gandaan sepuluh daripada nombor dua digit Arahan: Selesaikan.…………. 37 _ 3. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 12 – OPERASI TOLAK DALAM LINGKUNGAN 50 TANPA MENGUMPUL SEMULA 12. _ 30 = 4. 28 20 = 35 20 = 49 _ 10 = 2. Contoh : 15 _ 10 = 5 1..Nama :……………………….. 42 _ 5. Tarikh :……………. Tahun :…………. _ 40 = 69 Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia .

. Tahun :…………. 4 _ 7 0 1 3 3 _ 9 0 5. 2 4. 1 1 1. Contoh : 2 _ 2 0 2 3. Tarikh :…………….…………. 1 _ 4 0 2.Nama :………………………. 3 _ 5 0 4 _ 9 0 3 2 70 Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia .3 Tolak sebarang dua nombor gandaan sepuluh daripada nombor dua digit Arahan: Selesaikan. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 12 – OPERASI TOLAK DALAM LINGKUNGAN 50 TANPA MENGUMPUL SEMULA 12..

Nama :………………………. Berapa pasang sari yang berwarna biru? Langkah Kerja 71 Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia . Masalah Kumari membeli 48 pasang sari. Tarikh :……………. 10 ulas nangka dimakan ulat. Berapa ulas nangka yang masih elok? Langkah Kerja Bil 2..4 Penyelesaian masalah Arahan: Selesaikan.…………. Berapa baki pen yang Sharifah ada? Langkah kerja _ 2 2 1 1 1 1 Bil 1. Contoh : Masalah Sharifah ada 22 batang pen. Tahun :…………. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 12 – OPERASI TOLAK DALAM LINGKUNGAN 50 TANPA MENGUMPUL SEMULA 12. Dia telah beri kepada Ah Chong 11 batang pen. Masalah Terdapat 47 batang mancis dalam kotak. Berapa baki mancis yang tinggal? Langkah Kerja Bil 3. 23 batang mancis telah digunakan. Masalah Dalam mangkuk ada 28 ulas nangka.. 26 daripadanya berwarna merah.

Nama :……………………….…………. _ Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia . _ 3.. Contoh: 11 _ _ 5 = 6 1. _ 4. Arahan : Selesaikan. _ 5. 23 26 34 42 47 5 7 9 8 4 = = = = = 72 2.. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 13– OPERASI TOLAK DALAM LINGKUNGAN 50 DENGAN MENGUMPUL SEMULA 131 Tolak sebarang nombor satu digit daripada dua digit . Tarikh :……………. Tahun :………….

1. 5. Tarikh :…………….. Contoh : 2 5 _ 6 1 9 2. Tahun :…………. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 13– OPERASI TOLAK DALAM LINGKUNGAN 50 DENGAN MENGUMPUL SEMULA 13.1 Tolak sebarang nombor satu digit daripada nombor dua digit Arahan : Selesaikan.Nama :………………………..…………. 1 _ 6 8 _ 2 3 4 3. 3 _ 4 9 _ 4 2 6 _ 4 4 7 73 Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia . 4.

Arahan : Selesaikan.…………. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 13– OPERASI TOLAK DALAM LINGKUNGAN 50 DENGAN MENGUMPUL SEMULA 13.. Tarikh :…………….Nama :………………………. Tahun :…………. Contoh: 42 21 26 34 42 44 _ _ _ 13 = 19 1. _ 5. _ 4.. 3. 13 17 18 37 19 = = = = = 74 2. _ Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia .2 Tolak sebarang dua nombor daripada nombor dua digit .

. 5. Tahun :………….Nama :……………………….2 Tolak sebarang dua nombor dua digit daripada nombor dua digit Arahan : Selesaikan. 3. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 13– OPERASI TOLAK DALAM LINGKUNGAN 50 DENGAN MENGUMPUL SEMULA 13. Contoh : 2 5 _ 1 6 9 1. Tarikh :……………. 2 _ 1 8 2. 4 _ 1 4 _ 4 2 7 9 1 75 Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia ..…………. 3 _ 2 7 _ 3 2 5 6 1 1 4.

Tarikh :……………. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 13– OPERASI TOLAK DALAM LINGKUNGAN 50 DENGAN MENGUMPUL SEMULA 13.…………. _ Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia . _ 4.Nama :……………………….3 Tolak sebarang nombor satu digit daripada sebarang nombor gandaaan sepuluh. Tahun :………….. 10 20 30 40 50 = = = = = 76 2. Contoh: 20 _ _ _ 3 6 5 8 7 9 = 17 1. _ 5.. Arahan : Selesaikan. 3.

Nama :………………………. 4 _ 0 6 5 _ 0 4 77 Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia .. 3. Contoh : 1 0 _ 2 8 1.…………. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 13– OPERASI TOLAK DALAM LINGKUNGAN 50 DENGAN MENGUMPUL SEMULA 13. 3 _ 0 7 3 _ 4. Tarikh :……………..3 Tolak sebarang nombor satu digit daripada sebarang nombor gandaan sepuluh Arahan : Selesaikan. Tahun :…………. 0 5 5. 2 _ 0 8 2.

Contoh: 20 _ _ 13 15 27 19 31 14 = = = = = = 7 1.. 20 30 30 40 50 2.Nama :………………………. _ 3..4 Tolak sebarang nombor dua digit daripada sebarang nombor gandaan sepuluh Arahan : Selesaikan. _ 4. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 13– OPERASI TOLAK DALAM LINGKUNGAN 50 DENGAN MENGUMPUL SEMULA 13. Tarikh :……………. _ 78 Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia .…………. Tahun :…………. _ 5.

4 Tolak sebarang dua nombor dua digit daripada sebarang nombor gandaan sepuluh Arahan : Selesaikan. 1... 2 7 4 _ 5. Tarikh :……………. Contoh : 3 0 _ 2 2 8 2. Tahun :………….Nama :……………………….…………. 1 6 3 _ 1 5 0 4. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 13– OPERASI TOLAK DALAM LINGKUNGAN 50 DENGAN MENGUMPUL SEMULA 13. 2 0 _ 3 0 _ 3. 5 0 _ 0 3 8 3 3 79 Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia .

Berapakah bilangan murid perempuan? 2. Zaki ada 50 ekor lembu. Berapa biji kacang yang tinggal? 80 Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia . Tarikh :……………. Zaki jual 39 ekor lembunya.…………. Masalah Contoh: Ruang kerja Saya ada 30 biji gula-gula. 25 orang daripadanya murid lelaki. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 13– OPERASI TOLAK DALAM LINGKUNGAN 50 DENGAN MENGUMPUL SEMULA 13.5 Penyelesaian masalah Arahan : Selesaikan. Dalam kelas Anggerik ada 40 orang murid. Berapa biji gula-gula yang saya ada? _ 3 0 1 2 1 8 1. Rahman beli 43 biji kacang.Nama :………………………. Dia makan 36 biji daripadanya. Siva beli 40 buah buku.. Berapa baki lembu yang tinggal? 3. Saya beri 12 biji gula-gula kepada adik. 26 buah daripadanya telah dijual.. Tahun :…………. Berapa baki buah buku yang tinggal? 4.

.. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 14 – NOMBOR 51 HINGGA 99 14. Tarikh :……………. Tahun :…………. 2. Contoh : 53 1.1 Nilai nombor Arahan: Bilang dan tulis nombor. 3.………….Nama :………………………. 4. 81 Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia . 5.

51 52 53 54 55 2.2 Menulis nombor 51 hingga 99 Arahan: Salin semula nombor berikut. 66 67 68 69 70 5. 56 57 58 59 60 3. Tarikh :…………….…………. 61 62 63 64 65 4. 1. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 14 – NOMBOR 51 HINGGA 99 14.Nama :………………………. Tahun :………….. 71 72 73 74 75 82 Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia ..

96 97 98 99 83 Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia .. Tahun :………….. Tarikh :…………….………….2 Menulis nombor 51 hingga 99 Arahan: Salin semula nombor berikut.Nama :………………………. 76 77 78 79 80 7. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 14 – NOMBOR 51 HINGGA 99 14. 86 87 88 89 90 9. 6. 81 82 83 84 85 8. 91 92 93 94 95 10.

…………. Contoh 50 tujuh puluh enam 1. Tarikh :……………. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 14 – NOMBOR 51 HINGGA 99 14. 5. 76 84 96 lapan puluh empat sembilan puluh 4.Nama :………………………... Tahun :…………. 55 68 lima puluh lima puluh lima 2. enam puluh lapan 84 Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia .2 Menulis nombor 51 hingga 99 Arahan: Suaikan nombor dengan perkataan. 3.

2 Menulis nombor 51 hingga 99 Arahan: Tulis perkataan bagi nombor berikut. 5. 60 72 85 93 99 85 2. Tahun :…………. 4. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 14 – NOMBOR 51 HINGGA 99 14. 3.…………. Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia ... 1. Contoh : 56 lima puluh enam. Tarikh :…………….Nama :……………………….

86 Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia . Tahun :…………. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 14 – NOMBOR 51 HINGGA 99 14.. Contoh : tiga belas dua puluh enam tiga puluh tujuh tiga puluh sembilan empat puluh empat puluh lapan 13 1.. 2. 3. 5.…………. Tarikh :…………….Nama :……………………….2 Menulis nombor 51 hingga 99 Arahan: Tulis angka bagi perkataan nombor berikut. 4.

Contoh : 51 52 53 54 1. 55 2.3 Melengkapkan turutan nombor Arahan: Tulis nombor turutan menaik.…………. Tahun :…………. 73 4.Nama :………………………. 56 68 76 86 87 66 3... 92 94 87 Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia . MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 14 – NOMBOR 51 HINGGA 99 14. Tarikh :……………. 5.

94 88 Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia ..Nama :………………………. Contoh : 58 57 56 55 1..3 Melengkapkan turutan nombor Arahan: Tulis nombor turutan menurun. 79 4.…………. Tahun :…………. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 14 – NOMBOR 51 HINGGA 99 14. 59 2. 58 62 76 89 88 64 3. Tarikh :……………. 5.

4 Nilai tempat puluh dan sa Arahan: Tulis nombor mengikut nilai tempat.. Tarikh :……………. puluh sa 66 3.. Tahun :…………. puluh sa 95 puluh sa 89 Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia . puluh sa 80 4. 9 puluh 0 sa 53 2. Contoh : 90 1.…………. puluh sa 89 5.Nama :………………………. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 14 – NOMBOR 51 HINGGA 99 14.

Contoh: 30 + 40 = 70 1.. 3.1 Tambah sebarang dua nombor gandaan sepuluh. 20 40 20 30 50 + + + + + 30 30 50 30 40 = = = = = 2. Tahun :…………. 90 Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia . 5. 4. Arahan : Selesaikan.…………. Tarikh :…………….Nama :……………………….. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 15 – OPERASI TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 100 TANPA MENGUMPUL SEMULA 15.

+ 2 1. 2 + 2 0 0 5 + 2 0 0 4 + 2 0 0 4. 2. Tarikh :……………. 3 + 5 0 0 5.. 6 + 3 0 0 91 Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia .………….. Tahun :…………. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 15 – OPERASI TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 100 TANPA MENGUMPUL SEMULA 15. Contoh : 3 5 0 0 0 3.Nama :……………………….1 Tambah sebarang dua nombor gandaan sepuluh Arahan : Selesaikan .

5. 2. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 15 – OPERASI TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 100 TANPA MENGUMPUL SEMULA 15. Tahun :…………. Contoh: 52 76 65 54 83 92 + + + + + + 6 3 2 5 1 4 = = = = = = 58 1. 3. 4.…………. Tarikh :……………. 92 Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia ..dua digit dengan satu digit Arahan : Selesaikan.2 Tambah sebarang dua nombor.Nama :………………………..

.. 3 2 + + 5 4 8 5. 5 5 1. Tarikh :……………. Tahun :…………. + 7 4.2 Tambah sebarang dua nombor dua digit dengan satu digit Arahan : Selesaikan.Nama :……………………….…………. Contoh: 5 + 5 3 8 6 2. 2 5 + 1 7 + 93 Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia . 4 2 9 3. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 15 – OPERASI TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 100 TANPA MENGUMPUL SEMULA 15.

MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 15 – OPERASI TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 100 TANPA MENGUMPUL SEMULA 15. satu digit dengan dua digit Arahan : Selesaikan . 94 Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia . Contoh: 3 1 4 3 5 7 + + + + + + 52 51 63 72 83 92 = = = = = = 55 1. 3..2 Tambah sebarang dua nombor. Tarikh :……………. 2.…………. 4.Nama :………………………. Tahun :…………. 5..

Nama :………………………. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 15 – OPERASI TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 100 TANPA MENGUMPUL SEMULA 15. + 6 2 + 7 2 6 5. + 4 4 + 9 3 95 Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia . Tahun :………….. 5 1 1. Tarikh :……………. + 5 3 5 3. 3 4. Contoh: 5 + 5 2 7 2 2.2 Tambah sebarang dua nombor. satu digit dengan dua digit Arahan : Selesaikan..………….

5.…………. 2. Contoh: 26 21 34 47 53 62 + + + + + + 32 42 23 22 35 25 = = = = = = 58 1.. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 15 – OPERASI TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 100 TANPA MENGUMPUL SEMULA 15. Tarikh :…………….Nama :………………………. 96 Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia . 3. Tahun :…………..3 Tambah sebarang dua nombor dua digit Arahan : Selesaikan. 4.

1 + 4 4 2 3.. 2 2 5. 3 + 3 1 5 3 + 2 4. Contoh: 4 + 2 1 3 5 5 2.. Tarikh :……………. 2 + 5 4 4 4 + 4 6 3 97 Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia .…………. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 15 – OPERASI TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 100 TANPA MENGUMPUL SEMULA 15. 1. Tahun :………….Nama :……………………….3 Tambah sebarang dua nombor dua digit Arahan : Selesaikan.

.…………. Liza dapat 61 biji guli. Uda mengumpul 55 keping setem. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 15 – OPERASI TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 100 TANPA MENGUMPUL SEMULA 15. Emak memberi Uda 30 keping setem lagi. Tarikh :……………. Berapa keping setem yang ada pada Uda? 3. Steven ada 21 biji jambu. Pak Atan menjual 37 helai baju pada hari Isnin dan 44 helai baju pada hari Selasa. Berapa helai baju Pak Atan jual? 5. Dia beli 34 ekor anak ayam lagi. Berapa biji telur yang telah digunakan oleh Nani? 98 Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia . Sobri ada 42 ekor anak ayam. Nani menggunakan 45 biji telur untuk membuat kek lapis dan 53 biji untuk membuat kuih bahulu. Tahun :…………. Berapa ekor anak ayam yang Sobri ada? 2.. Contoh : Masalah Ruang Kerja Mina ada 35 biji jambu.Nama :………………………. Berapa jumlah jambu yang mereka ada ? 3 5 + 2 1 5 6 Ruang kerja Bil Masalah 1. Berapa jumlah guli yang Liza ada? 4. Nani beri Liza 32 biji guli lagi.4 Penyelesaian Masalah Arahan : Selesaikan.

…………. 3.Nama :……………………….. Contoh: 47 + 8 = 55 1.1 Tambah sebarang dua nombor dua digit dengan satu digit Arahan : Selesaikan. Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia . 5.. Tahun :…………. 53 43 64 78 87 + + + + + 9 7 8 6 5 = = = = = 99 2. Tarikh :……………. 4. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 16 – OPERASI TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 100 DENGAN MENGUMPUL SEMULA 16.

Contoh: 4 + 5 5 6 1 2.. 8 + 6 8 + 8 9 9 100 Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia . 7 + 7 7 4.Nama :………………………. 5 + 3 7 6 + 9 4 3.………….1 Tambah sebarang dua nombor. dua digit dengan satu digit Arahan : Selesaikan. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 16 – OPERASI TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 100 DENGAN MENGUMPUL SEMULA 16. 5. 1. Tahun :…………. Tarikh :……………..

MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 16 – OPERASI TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 100 DENGAN MENGUMPUL SEMULA 16..1 Tambah sebarang dua nombor. 1 3 5 6 8 + + + + + 59 68 77 86 88 = = = = = 101 2. satu digit dengan dua digit Arahan : Selesaikan. 4. 3.. 5. Tahun :…………. Contoh: 47 + 8 = 55 1. Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia . Tarikh :…………….………….Nama :……………………….

1.…………... 8 + 8 6 102 Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia . 9 + 8 7 5. Tarikh :……………. 6 + 7 6 4. 4 + 5 7 + 6 8 2 3. Contoh: 2 + 4 5 9 1 2. Tahun :…………. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 16 – OPERASI TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 100 DENGAN MENGUMPUL 16.Nama :……………………….1 Tambah sebarang dua nombor satu digit dengan dua digit Arahan : Selesaikan.

…………. Tahun :…………. 53 49 76 58 26 + + + + + 38 37 25 38 49 = = = = = 103 2. 5.2 Tambah sebarang dua nombor dua digit Arahan : Selesaikan.Nama :……………………….. Contoh: 37 + 26 = 63 1. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 16 – OPERASI TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 100 DENGAN MENGUMPUL SEMULA 16. Tarikh :…………….. 3. 4. Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia .

Nama :……………………….2 Tambah sebarang dua nombor dua digit Arahan : Selesaikan. 3 + 3 4 + 2 3 8 5. 1. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 16 – OPERASI TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 100 DENGAN MENGUMPUL SEMULA 16.. 6 + 2 4 5 4 + 4 4 9 104 Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia . Tahun :…………. 9 7 4. Tarikh :……………..…………. Contoh: 2 + 2 5 5 9 4 3. 5 + 1 5 7 2.

…………. Bapanya kumpul 38 batang tebu.Nama :……………………….Berapa jumlah timun yang mereka telah petik? 3. Berapa jumlah buku yang telah mereka susun? 105 Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia . Berapa jumlah duku yang mereka ada ? 3 3 + 2 8 5 1 Bil Masalah Ruang kerja 1. Puan Lee hanya menjual 19 biji donat. Rina kumpul 45 batang tebu . MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 16 – OPERASI TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 100 DENGAN MENGUMPUL SEMULA 16. Lina ada 28 biji duku. Contoh : Masalah Ruang Kerja Haris ada 33 biji duku.. Puan Tan menjual 65 biji donat. Tarikh :……………. Maya bantu ibunya petik 54 biji timun. Adiknya pula petik 47 biji timun. Berapa jumlah tebu yang mereka kumpul? 2.3 Penyelesaian Masalah Arahan : Selesaikan.. Adam susun 17 buah buku. Berapa jumlah kambing yang dibela oleh Pak Mat? 4. Tony susun 83 buah buku cerita. Tahun :…………. Dalam kandang Pak Mat ada 75 ekor kambing betina dan 26 ekor kambing jantan. Berapa jumlah donat yang mereka jual? 5.

_ 89 5.1 Tolak sebarang dua nombor.. _ 76 4.………….. _ 97 _ Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia . Contoh : 57 _ 5 = 52 1. Tarikh :……………. satu digit daripada nombor dua digit Arahan: Selesaikan. 58 2.Nama :………………………. Tahun :…………. _ 4 = 3 = 5 = 6 = 2 = 106 65 3. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 17– OPERASI TOLAK DALAM LINGKUNGAN 100 TANPA MENGUMPUL SEMULA 17.

7 _ 5 3 107 Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia . Tarikh :…………….. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 17 – OPERASI TOLAK DALAM LINGKUNGAN 100 TANPA MENGUMPUL SEMULA 17. 1. 5 _ 9 5 2. satu digit daripada nombor dua digit Arahan: Selesaikan. Tahun :…………. 5 6 Contoh : _ 4 5 2 5 3 3. 7 _ 6 7 _ 7 4.Nama :………………………. 8 _ 8 4 5.………….1 Tolak sebarang dua nombor..

.…………. _ = 108 Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia . 57 68 75 88 97 34 23 42 66 75 = 2..Nama :………………………. dua digit daripada nombor dua digit Arahan: Selesaikan. Tarikh :……………. _ = 3. Contoh : 57 _ _ 42 = 15 1. _ = 5.2 Tolak sebarang dua nombor. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 17 – OPERASI TOLAK DALAM LINGKUNGAN 100 TANPA MENGUMPUL SEMULA 17. _ = 4. Tahun :………….

5 3 _ 6 6 109 Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia . 5 6 _ 6 8 _ 2 1 4.Nama :……………………….2 Tolak sebarang dua nombor . dua digit daripada nombor dua digit Arahan: Selesaikan. Tahun :………….…………. Contoh : 6 6 _ 1.. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 17 – OPERASI TOLAK DALAM LINGKUNGAN 100 TANPA MENGUMPUL SEMULA 17. 2 4 4 2 2. 3 5 3.. Tarikh :……………. 7 7 _ 8 4 _ 4 7 9 9 5.

77 _ 40 = 68 _ 3..3 Tolak sebarang dua nombor. 59 _ 30 = 2. Tahun :…………. 50 = 4. gandaan sepuluh daripada nombor dua digit Arahan: Selesaikan.Nama :……………………….…………. Tarikh :……………. Contoh : 54 _ 40 = 14 1. 83 _ 60 = 5. 95 _ 70 = 110 Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia . MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 17 – OPERASI TOLAK DALAM LINGKUNGAN 100 TANPA MENGUMPUL SEMULA 17..

gandaan sepuluh daripada nombor dua digit Arahan: Selesaikan.………….. Contoh : 6 6 _ 2 0 4 6 3. Tahun :………….Nama :………………………. 5 8 _ 7 5 _ 3 0 2. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 17 – OPERASI TOLAK DALAM LINGKUNGAN 100 TANPA MENGUMPUL SEMULA 17.3 Tolak sebarang dua nombor . 6 0 _ 6 7 4 0 5. 1.. 8 8 _ 9 6 _ 5 0 7 0 111 Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia . 4. Tarikh :…………….

Berapa batang pensel yang ada dalam kotak? 4. Dalam raga ada 50 ekor ikan. 25 ekor ikan telah dimakan kucing..Nama :……………………….. Ada 98 batang pensel dalam kotak.…………. Bapa memelihara 87 ekor burung dalam sangkar. 62 daripada burung itu terlepas.4 Penyelesaian masalah Arahan: Selesaikan. Siti ada 68 biji manik. Ramli ambil 5 batang pensel. Berapa ekor lagi burung yang tinggal ? 112 Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia . Berapa baki ikan yang ada? 3. 1. Siti beri 26 biji manik kepada Lela Berapa biji manik yang tinggal ? 2. Tarikh :……………. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 17 – OPERASI TOLAK DALAM LINGKUNGAN 100 TANPA MENGUMPUL SEMULA 17. Tahun :………….

. _ 4.1 Tolak sebarang dua nombor. satu digit daripada nombor dua digit Arahan: Selesaikan. Tarikh :……………. Tahun :………….Nama :………………………. _ 5.. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 18– OPERASI TOLAK DALAM LINGKUNGAN 100 DENGAN MENGUMPUL SEMULA 18. _ 4 = 48 53 65 76 81 93 _ 8 = 7 = 9 = 5 = 6 = 113 2. Contoh : 52 1. _ Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia . _ 3.………….

Contoh : 3 5 _ 1. 4 3 _ 9 2 6 2.1 Tolak sebarang dua nombor. Tahun :………….………….. 6 5. _ 6 5 7 7 4 _ 4. Tarikh :…………….Nama :……………………….. 8 3. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 18– OPERASI TOLAK DALAM LINGKUNGAN 100 DENGAN MENGUMPUL SEMULA 18. 9 4 _ 8 6 _ 5 9 114 Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia . satu digit daripada nombor dua digit Arahan: Lengkapkan.

2 Tolak sebarang dua nombor. Tarikh :……………. _ 36 19 28 63 56 = = = = = 115 65 76 81 92 _ 3. _ 4.…………. Contoh : 62 1. _ 25 = 37 53 2. dua digit daripada nombor dua digit Arahan: Selesaikan. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 18 – OPERASI TOLAK DALAM LINGKUNGAN 100 DENGAN MENGUMPUL SEMULA 18... _ Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia . Tahun :………….Nama :………………………. _ 5.

5 3 _ 1 8 2. 1. 9 2 _ 8 6 _ 6 6 5 8 116 Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia . 7 4 1.Nama :………………………. Tahun :………….2 Tolak sebarang dua nombor. 1. Tarikh :……………. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 18 – OPERASI TOLAK DALAM LINGKUNGAN 100 DENGAN MENGUMPUL SEMULA 18.. dua digit daripada nombor dua digit Arahan: Selesaikan. _ 3 7 4. Contoh : 5 5 _ 1 9 3 6 3.. _ 4 9 6 5 5.………….

Tahun :…………. 60 _ 4 = 70 _ 3. Contoh : _ 30 5 25 1. 50 _ 3 = 2.…………. Tarikh :…………….3 Tolak sebarang dua nombor. satu digit daripada nombor gandaan sepuluh Arahan: Selesaikan. 7 = 4... 90 _ 9 = 117 Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia . 80 _ 8 = 5.Nama :………………………. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 18 – OPERASI TOLAK DALAM LINGKUNGAN 100 DENGAN MENGUMPUL SEMULA 18.

Nama :………………………. 7 0 5. 1.…………. _ 8 _ 6 _ 3 4. 1.3 Tolak sebarang dua nombor. 9 0 _ 5 _ 4 118 Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia . Tahun :………….. 1. 5 0 3. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 18 – OPRERASI TOLAK DALAM LINGKUNGAN 100 DENGAN MENGUMPUL SEMULA 18. 1.. 8 0 1. satu digit daripada nombor gandaan sepuluh Arahan: Selesaikan. Tarikh :……………. 6 0 2. Contoh : 4 0 _ 9 3 1 1.

Contoh : 40 1. _ 25 32 29 53 17 48 = 15 = 60 2.4 Tolak sebarang dua nombor. _ 90 _ Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia . _ = = = = 119 80 4..Nama :………………………. Tahun :…………. _ 70 5.. _ 50 3.…………. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 18 – OPERASI TOLAK DALAM LINGKUNGAN 100 DENGAN MENGUMPUL SEMULA 18. Tarikh :……………. dua digit daripada nombor gandaan sepuluh Arahan: Selesaikan.

Tarikh :……………. satu digit daripada nombor gandaan sepuluh. Arahan: Selesaikan. 1 4 9 0 _ 7 3 5 5 120 Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia ...Nama :………………………. 1 1 2 9 2. 7 0 _ 8 0 _ 5.………….4 Tolak sebarang dua nombor. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 18 – OPERASI TOLAK DALAM LINGKUNGAN 100 DENGAN MENGUMPUL SEMULA 18. Contoh : 4 0 _ 1. 5 0 _ 6 0 _ 2 8 3 6 3. Tahun :…………. 4.

Berapa biji gelas yang elok? Langkah Kerja Bil 4. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 18 – OPERASI TOLAK DALAM LINGKUNGAN 100 DENGAN MENGUMPUL SEMULA 18. Tahun :………….. Masalah Baba ada 86 kampit baja.. Tarikh :……………. Berapa baki baja Baba? Langkah Kerja Bil 3. 28 ekor telah dimakan ular. Masalah Atas meja ada 95 biji gelas.…………. Dia beri 19 kampit baja kepada Musa.5 Penyelesaian masalah Arahan: Selesaikan. 47 biji gelas telah pecah .Nama :………………………. Berapa ekor katak yang tinggal? Langkah Kerja Bil 2. Masalah Dalam kolam ada 73 ekor katak. 19 orang daripadanya murid lelaki. Bil 1. Masalah Murid Tahun 1 Seroja seramai 38 orang murid. Berapa ramai murid perempuan? Langkah Kerja 121 Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia .

Tarikh :……………. + + + = + 4. Contoh : 2 + 1.1 Konsep darab Arahan: Lengkapkan... + + = + 3. + = + + + = 122 Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia . 2 + 2 = 6 + 2.Nama :………………………. + = + 5. Tahun :………….…………. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 19 – OPERASI DARAB 19.

Tarikh :……………. X = X 4. 6 = 3 3. X 3 = 6 X 2.1 Konsep darab Arahan: Lengkapkan.. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 19 – OPERASI DARAB 19. Contoh : 2 1.Nama :………………………. = 28 X 9 = 123 Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia . Tahun :…………..………….

Nama :………………………. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 19 – OPERASI DARAB 19...…………. Contoh : 3 X 2 = 6 X = X = X = X = 124 Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia . Tahun :…………. Tarikh :…………….2 Ayat matematik operasi darab Arahan: Lengkapkan.

…………. = 5 4. X X X X X 6 8 5 9 7 = 2 3. X 6 = 18 4 2. 3 Fakta asas darab Arahan : Selesaikan. Tahun :…………. Tarikh :…………….. = 6 = 125 Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia . = 3 5. Contoh : 3 1. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 19– OPERASI DARAB 19.Nama :………………………..

..…………. Dalam setiap bakul ada 6 biji epal. 1. Sebuah kereta boleh membawa 5 orang. Berapa ekor itik ada dalam 4 reban? 3. Setiap orang murid ada 2 topi.4 Penyelesaian Masalah Arahan : Selesaikan. Tarikh :……………. Berapa jumlah topi bagi 8 orang murid? 126 Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia . Dalam satu reban ada 8 ekor itik.Nama :………………………. Berapa biji epal yang Lina ada? 4. Tahun :…………. Ada berapa orang dalam 2 buah kereta? 2. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 19– OPERASI DARAB 19. Lina bawa 7 buah bakul .

.. Tahun :………….Nama :……………………….…………. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 20– OPERASI BAHAGI 20. Tarikh :……………. ÷ 2 = 3 18 ÷ = 127 Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia . Contoh : 6 1.1 Ayat matematik operasi bahagi Arahan : Lengkapkan.

Tarikh :…………….Nama :……………………….………….. Tahun :…………. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 20 – OPERASI BAHAGI 2. 36 ÷ = 128 Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia . 30 ÷ = 3..

÷ ÷ 4 = = 5. Contoh : 6 1.1 Konsep bahagi Arahan : Lengkapkan. 15 4. ÷ = 129 Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia . Tarikh :…………….Nama :……………………….. ÷ = 2 12 2.…………. ÷ ÷ 2 = 3 = 6 3. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 20– OPERASI BAHAGI 20. Tahun :…………..

÷ 3 = 2 8 2. Tahun :………….Nama :………………………. 28 4. ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ 2 3 7 4 5 = = = = = 18 3.………….3 Fakta asas bahagi Arahan : Selesaikan. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 20– OPERASI BAHAGI 20. 45 130 Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia .. 6 1.. Tarikh :……………. 36 5.

…………. 1. Musa ada 12 helai baju .Nama :………………………. Berapa kampit beras setiap keluarga miskin dapat? 131 Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia . Raju ada 25 biji limau. Berapa biji limau setiap orang kawannya dapat? 3. Dia agihkan baju itu sama banyak kepada 4 orang adiknya . Tahun :…………..4 Penyelesaian Masalah Arahan : Selesaikan. Sebanyak 24 kampit beras telah dibahagikan kepada 8 keluarga miskin. Dia beri sama banyak limau itu kepada 5 orang kawannya. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 20– OPERASI BAHAGI 20. Tarikh :……………. Berapa helai baju setiap orang dapat? 2. Berapa batang pensel setiap kumpulan dapat? 4. 32 batang pensel telah diagihkan kepada 4 kumpulan murid..

MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 21 – WANG 21. 5 sen 2.. Contoh : 10 sen 1. 50 sen 132 Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia .1 Mengenal mata wang Malaysia hingga RM10 Arahan: Padankan duit syiling dengan nilainya.. 20 sen 3.………….Nama :………………………. Tahun :…………. Tarikh :…………….

MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 21 – WANG 21. 3 sen 25sen 10 sen 133 Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia .2 Menentukan nilai mata wang Malaysia Arahan: Warnakan nilai yang betul. 45 sen 15 sen 5 sen 2. 50 sen 80 sen 30 sen 3.Nama :……………………….. Contoh : 5 sen 20 sen 30 sen 1. Tahun :………….…………. Tarikh :……………..

Tarikh :……………. 5. Contoh : satu ringgit 1.. RM 7 RM 8 RM 1 RM 10 RM 3 RM 5 134 tiga ringgit sepuluh ringgit lima ringgit tujuh ringgit lapan ringgit Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia 2. 4.………….Nama :………………………. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 21 – WANG 21. Tahun :………….. . 3.2 Menentukan nilai mata wang Malaysia Arahan: Padankan.

135 Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia . √ 2. Contoh : 1. Tahun :………….2 Menentukan nilai mata wang Malaysia Arahan:Tandakan (√) pada nilai syiling yang betul.Nama :………………………. 3. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN Tarikh :…………….. 21 – WANG 21.…………..

00 136 Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia . Tarikh :…………….00 RM 2.00 RM 1. Tahun :…………. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 21 – WANG 21.00 RM 10.00 1. RM 5.00 RM 1. Contoh : RM 5. RM 5.00 RM 2.00 2.………….00 RM 1.Nama :………………………...2 Menentukan nilai mata wang Malaysia Arahan: Warnakan nilai wang yang betul.

Tahun :………….. 2. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 21 – WANG 21. 4. Tarikh :…………….Nama :……………………….…………. 3..2 Menentukan nilai mata wang Malaysia Arahan: Tandakan (√ ) pada nilai wang yang betul. 137 Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia . √ 1.

. Contoh : 1. Tahun :………….Nama :………………………. 138 Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia .. Tarikh :…………….3 Menukar duit syiling dan wang kertas Arahan: Tandakan (√ ) pada nilai wang yang betul. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 21 – WANG 21. 2.………….

Tahun :…………. Contoh : 1. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 21 – WANG 21. 3. Tarikh :…………….Nama :……………………….. 139 Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia .…………. 2..3 Menukar duit syiling dan wang kertas Arahan: Tandakan ( / ) pada nilai wang yang sama.

Tahun :…………. 20 sen 30 sen 55 sen 140 Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia .…………. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 21 – WANG 21. Tarikh :…………….. Barang dibeli Contoh Jumlah dibayar 30 sen 20 sen 1. 10 sen 10 sen 2.Nama :………………………. 15 sen 25 sen 3..4 Tambah dan tolak melibatkan wang dalam situasi harian Arahan: Kira dan tulis jumlah wang yang perlu dibayar.

…………. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 21 – WANG 21. Tahun :………….. 10 sen RM 2 50 sen RM 1 141 Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia .Nama :………………………. Tarikh :…………….. Wang di tangan Contoh: Barang dibeli Baki 90 sen 20 sen 1.4 Tambah dan tolak melibatkan wang dalam situasi harian Arahan: Kira dan tulis bakinya. 50 sen 20 sen 80 sen 30 sen 2. 10 sen 60 sen 20 sen 3.

Nama :………………………..………….. Tahun :…………. Tarikh :…………….

MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS

KEMAHIRAN 22 - MASA DAN WAKTU
22.1 Bahagian-bahagian dalam sehari

Arahan : Tandakan ( √ ) pada jawapan yang betul.

Contoh :

1.

malam siang

siang malam

2.

3.

siang malam

malam siang
142

Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia

Nama :………………………..………….. Tahun :…………. Tarikh :…………….

MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS

KEMAHIRAN 22 - MASA DAN WAKTU
22.2 Waktu dalam unit jam

Arahan : Warnakan jawapan yang betul.

Contoh

pukul 2.00

pukul 1.00 pukul 3.00

1.

pukul 3.00

pukul 10.00 pukul 8.00

2.

pukul 5.00

pukul 8.00 pukul 12.00

3.

pukul 6.00

pukul 10.00 pukul 11.00

4.

pukul 6.00

pukul 4.00 pukul 7.00
143

Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia

Nama :………………………..………….. Tahun :…………. Tarikh :…………….

MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS

KEMAHIRAN 22 - MASA DAN WAKTU
22.2 Waktu dalam jam.

Arahan: Lukiskan jarum jam bagi waktu berikut.

Contoh :

pukul 1.00

pukul 4.00

pukul 3.00

pukul 11.00

pukul 9.00
144

Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia

05 2.30 pukul 5.15 pukul 2.45 145 Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia .45 pukul 3.Nama :……………………….45 √ 1..WAKTU DALAM PECAHAN JAM 22. pukul 10. Tahun :………….30 pukul 5.30 pukul 3.………….15 pukul 9.45 3. Tarikh :……………. pukul 9.50 pukul 11. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 22 .15 pukul 3.3 Waktu dalam pecahan. Contoh : pukul 1. pukul 4. Arahan: Tandakan (√) pada waktu yang betul..

Ini tahun _________________ 146 Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia . Ini bulan apa? ————————————————————————————-———— 2. Tarikh :……………. Ada berapa bilangan hari dalam bulan ini? _________________________________________________________________ 3.…………. Ada berapa bilangan hari Sabtu dalam bulan ini? ___________________________________________________________________________ 4. Oktober 2011 Ahad 3 10 17 24 31 Isnin 4 11 18 25 Selasa 5 12 19 26 Rabu 6 13 20 27 Khamis 7 14 21 28 Jumaat 1 8 15 22 29 Sabtu 2 9 16 23 30 1. Tahun :………….MASA DAN WAKTU 22.. Selepas hari Khamis ialah hari __________________ 5.Nama :………………………. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 22 ..4 Masa dalam setahun Arahan: Jawab soalan berpandukan kalendar di bawah.

.MASA DAN WAKTU 22. Tarikh :…………….…………. Bapa pergi kerja pada pukul 7. Berapa lama perjalanan bas itu? ____________________________________________________________ 4.00 petang. Dia sampai ke tempat kerja pukul 7.40 pagi.Nama :………………………. MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEMAHIRAN 22 .5 Penyelesaian masalah Arahan: Selesaikan.00 pagi. Bas bertolak dari Kota Bharu pada pukul 10. Amin ke kampung neneknya pada hari Khamis.00 pagi dan sampai di Kuantan pukul 2. pada pukul berapa dia tiba di Jeli? __________________________________________ 147 Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia . Tahun :…………. Dia pulang semula ke rumahnya pada hari Selasa. Jika dia mula kayuhan pada pukul 7. Kamal tiba di Jeli selepas berbasikal selama 5 jam. Berapa hari Amin berada di sana? ____________________________________________________________ 3. Berapa lama masa yang diambil? ___________________________________________________________ 2.00 pagi.. 1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful