A. Namakan alatan menjahit dibawah.

jarum peniti

pita ukur

kapur penanda

gunting

penetas

1. ……………………………………….. 2. ……………………………………….. 3. ……………………………………….. 4. ……………………………………….. 5. ………………………………………..

Berdasarkan gambar di atas, nomborkan pernyataan yang betul mengenai kegunaan alatan tersebut.

1. Digunakan untuk menyemat kain dan kertas ketika memotong dan menjahit artikel. 2. Digunakan untuk menanda garisan potongan dan jahitan. 3. Digunakan untuk membuka semula jahitan yang silap. 4. Digunakan untuk mengukur di atas kain dan kertas. 5. Digunakan untuk memotong kain dan benang.

B. Labelkan bahagian mesin jahit di bawah.

tiang benang roda imbang

spring pemegang tuas penekan

gigi penolak jarum benang

pelaras mata jahitan tiang penggulung benang

1. …………………………………………. 3. …………………………………………. 5. …………………………………………. 7. ………………………………………….

2. …………………………………………. 4. …………………………………………. 6. …………………………………………. 8. ………………………………………….

Tandakan ( √ ) pada jenis mesin jahit yang betul dan ( X ) pada jenis mesin jahit yang salah. 1. Mesin jahit tangan 2. Mesin jahit renda 3. Mesin jahit elektrik 4. Mesin jahit elektronik 5. Mesin jahit butang 6. Mesin jahit cangkuk 7. Mesin jahit kaki ( ( ( ( ( ) ) ) ( ) ) ( ) )

C. Namakan jenis jahitan berikut.

1.

2.

3.

jahitan kia

jahitan insang pari

jahitan silang pangkah

Namakan jenis butang di bawah. butang katup butang dua lubang butang cangkuk dan palang 2. butang empat lubang

1.

3.

4.